logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 .Spirago František.Katolická lidová kázání ku potřebě duchovních správcu a katechetu.:.1918..C40/1;
2 .sr. Eugenia z kongregace Milosrdných sester.Rozjímaní pro řeholnice na každý den v roce.Frýdladt nad Ostravicí:Katolické nakladatelství J. Steinbrenera ve Vimperku.1927..C40/5;
3 .Bubán, Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C40/3;
4 .Musil, Alois,1868-1944.Křesťanské církve nynějšího Orientu.V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1939..C41/5;
5 .Dr. Tihamér Tóth (1889-1939).Desatero Božích přikázání II..Přerov:Knihkupectví společenských podniku.1937..C40/3;
6 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..C38/3;
7 .Tóth Tihamér.Vlastnosti Boží.:.1937..C41/3;
8 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..C39/1;
9 .Kudrnovský, Alois,1875-1956.Apologetika :.V Praze ::Cyrillo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1932-1934..C41/3;
10 .Sedláček, Jaroslav,(1860-1925).Kniha Soudcův :.v Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1910..C40/6;
11 .Dr. Miloslav Skácel, Dr. Jan Skácel.Základy vědecké filosofie.Praha:Cyrillo-methodějské knihkupectví Gustava Francla.1948..C42/1;
12 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..C41/1;
13 .Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..C40/2;
14 .Blaťák, František,1868-1926.Životopis věrné služebnice boží ctihodné matky Marie Elekty od Ježíše, zakladatelky kláštera bosých karmelitek v Praze /.Praha ::P. Frant. Blaťák,.1910..C38/2;
15 .Mörzinger, Johann.Panna nejmoudřejší :.Ve Městě Žďáře na Mor. ::Jan Toman,.1936..C40/2;
16 .Weinberger, Maxmilian,1855-1929.Obrazy z katolických missií /.V Brně :; v Olomouci :; v Praze :; v Cyrillo-Methodějském knihkupectví (Gustava Francla),:Nákladem Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; V komisi u K. Winikra ;; u Bedřicha Grosse ;.1895..C40/2b;
17 .Foerster, Fr. W..Věčné světlo. Praha:Kropáč a Kucharský.1936..C38/4;
18 .Kaczmarczyk, Jozef.Osobnosť Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C38/4;
19 .Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..C41/1;
20 .Řehák Antonín.Patristická Encyklopaedie aneb sklad učení katolického ze svatých a jiných katolických výtečníku.:.1851..C40/3;
21 .Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..C39/5;
22 .Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..C41/2;
23 .Faber, Mathias,1586-1653.Sváteční kázaní /.V Brně ::Tiskem a nákladem Pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1890..C41/1;
24 .František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..C37/2;
25 .Pimper, Antonín.Křesťanský solidarismus.Praha:nakladatelství Č. A. T. - UNIVERSUM.1946..C42/5;
26 .Th. Dr. Bohumil, Spáčil T. J. (1875-1950).Život Krista Pána podle čtyř evangelií: I.-V..Praha:Cyrillo-methodějské knihkupectví , Gustav Francl.1930/2..C40/5;
27 .Hakl, Bohumil František,1827-1904.Osnovy, výklady a řeči duchovní :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1878-1879..C41/1;
28 .Timotheus Vodička.Principy sociální etiky.Olomouc:Krystal.1946..C41/1;
29 .Fouard C..Svatý pavel. Jeho poslední léta.:.1899..C38/2;
30 .Černohouz Jan.Encyklopedie obrazuv.:.1883..C38/3;
31 .Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C41/4;
32 .Zavoral, Method Jan,1862-1942.Sebrané promluvy duchovní..Praha ::Gustav Francl,.1914..C38/1;
33 .sv. Alfons Maria de Liguori.Modlitba - Veliký prostředek spásy.:.1940..C40/5;
34 .Pospíšil, Josef,1845-1926.Katolická věrouka III..Na Velehradě ::Cyrilo-Metodějský tisk. spolek,.1923..C40/3;
35 .Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..C40/1;
36 .Žák, Emanuel.Katolická liturgika pro obecné a mešťanské školy.Praha:.1931..C37/3;
37 .Novák, František Xaver, CSsR.Alpský farář :.Vídeň ::nákl. vl.,.1912..C38/2;
38 .Eymard Jul..O svatém přijímání.:.1904..C40/1;
39 ..Koruna trnová.:.1928..C38/2;
40 .Brynych Edvard.Štít víry.:.1896..C41/3;
41 .Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..C41/1;
42 .Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..C40/2;
43 .Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..C40/6;
44 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..C38/4;
45 .Gotschner, Jan.Vybraná kázání p. Augustina Montefeltra.:.1895..C41/1;
46 .Jirásko, František.Praktické promluvy k mládeži v příkladech pro celý školní rok.:.1907..C38/1;
47 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C38/5;
48 .Kolář, František.Velebí duše má Hospodina!.:.1930..C40/2;
49 .Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad.1947..C41/1;
50 .Bartoš, F.M..Prokop Veliký.Brno:.1934..C38/2;
51 .Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie. České Budejovice:v.n..1928..C40/2;
52 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..C42/5;
53 .Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..C39/1;
54 .Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..C39/1;
55 .Biederlack Josef.Otázka sociální..:.1900..C42/5;
56 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..C38/4;
57 .Kratochvil Josef.Meditace věku.:.1929..C42/1;
58 .Schrijvers, Josef.Umění dávati se.Praha:Gustav Francl.1937..C40/5;
59 .Vrátný, Karel.Rozjímání o životě a tajemstvích Páně IV. díl.:.1908..C40/4;
60 .Dacík, Reginald M.,(1907-1988).Studentský apoštolát.Olomouc ::Krystal,.1945..C39/1;
61 .Lorenz, Josef.Radostná zbožnost :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1948..C38/4;
62 .Žák, Emanuel,1863-1943.Řeči nedělní a sváteční..Praha ::V. Kotrba,.1926..C38/3;
63 .Vrátný, Karel.Rozjímání o životě a tajemstvích Páně III. díl.:.1907..C40/4;
64 .Resl, Josef.Katechese pro obecné školy. Část 1.:.Praha ::Bohuslav Rupp,.1941..C38/3;
65 .Vrátný, Karel.Rozjímání o životě a tajemstvích Páně I. díl.:.1906..C40/4;
66 .Papini, Giovanni.Láska alebo smrť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..C41/5;
67 .Procházka, Innocenc,nar. 1866.O řeholním životě.Brno ::Občanská,.1924..C39/4;
68 .Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..C40/2;
69 .Podlaha Ant..Výklad katechismu.:.1900..Krabica 4;
70 .Smolík, Vít,1879-.Apoštol Petr a primát papežský :.V Praze ::Volná myšlenka československá,.1926..C40/3;
71 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..C38/3;
72 .Meng, Heinrich.Ochrana duševního zdraví :.Praha ::Nová osvěta,.1949..C42/5;
73 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..C37/2;
74 .Tertullianus,(ca 160-ca 220).Q. Sept. Fl. Tertulliana Apologetikum.V Praze ::Nákladem Dědictví sv. Prokopa,.1877..C41/3;
75 .Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..Krabica 4;
76 .Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Čin.1946..C42/1;
77 .Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..C42/2;
78 ..Ve šlépějích svaté Terezičky.:.1947..C38/2;
79 .Vašek, Bedřich,(1882-1959).Rukojeť křesťanské sociologie.Olomouc ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..R1/2;
80 .Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945..C/38/4;
81 .Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..R1/5;
82 .Chaignon, Pierre,1791-1883.Rozjímání kněžská anebo kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený /.Brno ::Škola Božského srdce,.1884..C40/4;
83 .Prof. F. Spirago.Utrpení a radosti očistce.Praha:.1936..C39/4;
84 .FR. Albert Strnad.Sv. Ruženec a Nejsvětější svátosť.Olomouc:.1898..C39/4;
85 .Žák, František.Chléb duchovní :.V Praze ::Veritas,.1910..C40/4;
86 .Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..C40/2;
87 .Řehák, Karel Lev.Katolická mravouka.:.1893..C41/1;
88 .Procházka, Emil,1876-1946.Pod kopulí bílé svatyně..V Brně ::Nakladatelství Brněnské tiskárny,.1948..C38/4;
89 .Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..C37/1;
90 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Ve světle víry :.Olomouc ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1948..C40/3;
91 .Ondroušek, Antonín,1863-1939.Exercicie čili duchovní cvičení :.Praha ::V. Kotrba,.1907..C40/4;
92 .Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal.1946..C39/2;
93 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1928..C40/4;
94 .Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..C37/2;
95 .Seman, J..Verím v Boha.:.1948..C38/3;
96 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..C41/2;
97 .Rypáček, František Jaroslav,1853-1917.Msgr. Vladimír Šťastný /.[Brno ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje :; Občanská tisk.,.1910..C38/2;
98 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..C40/4;
99 .Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..C37/1;
100 .Šmejkal, Josef,1867-1938.Křesťanský názor světový..České Budějovice ::Česká sekce diecésního komitétu,.1914..C41/5;
101 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..C38/3;
102 .Snaha, Dušan.Hephata. Modlitby od Adelmy - Elišky..:.1938..C38/5;
103 .Jirsík, Jan Valerian,.Populární dogmatika :.V Praze ::Nákladem katolického kněhkupectví B. Stýbla,.1875..C41/3;
104 .Nebudiž nám ve zlé pokládáno, že jsme jméno páně spisovatelovo neuvěřejnili.Drahé kameny z koruny Svatováclavské.Praha:Dědictví Svatojánské.1871..C41/2;
105 .Vodička, Timotheus,1910-1967.Principy sociální ethiky.V Olomouci ::Krystal,.1945-..C41/1;
106 .Keppler.Radosti více.:.1911..C40/5;
107 ..Sedmero postních kázaní.Praha:od Františka Balcara, faráře Lužanského.1882..C41/1;
108 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..C40/5;
109 .Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931..C38/2;
110 .Oliva, Arnošt.Kázání mariánská.:.1931..C40/2;
111 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C41/4;
112 .Jindra, Jan Nepomucký,1863-1930.V paprscích věčné lásky :.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1925..C38/3;
113 .Spáčil, Bohumil.Psallite Regi Nostro.:.1941..C38/4;
114 .Augustin Bedřich.Základní náboženská nauka.:.1946..C41/3;
115 .Salatňay, Michal.Katolícka akcia so zvláštnym zreteľom k hospodársko-sociálnemu a politickému životu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..C38/6;
116 .Skácel Bernardin.Politika podle zásad katolických.:.1926..C42/5;
117 .Škrábik, Andrej.Ján Hus vo svetle pravdy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..C41/6;
118 .Hakl, Bohumil Fr..Liturgika v posvátných dobách svaté katolické Církve, čili,Slavnostní kruh v roce církevním.Praha:Svatojánské dědictví.1895..C37/3;
119 .Vychodil, Pavel Julius,1862-1938.Apologie křesťanství..V Brně ::Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1893..C41/3;
120 .Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..C40/2;
121 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..C40/6;
122 .Vercruysse, Bruno; Lohmann, Ján .Rozjímania I..Trnava:Posol B. srdca Ježišovho .1933..C41/4;
123 .Kabát, Martin.Řeči Jakoba Bossueta.Praha:.1888..C41/1;
124 .Schikora, Rudolf.Naše světla : Čtení ze životů svatých.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1947..C38/2;
125 .Pauly, Jan.Křestní jména a křestní patronové.:.1910?..C37/2;
126 .Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..C40/6;
127 ..Rozjímania II..Trnava:Posol B.Srdca Ježšovho.1933..C41/4;
128 .Neumann, Augustin Alois,1891-1948.Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1926..C41/6;
129 .Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..C40/3;
130 .Florovský Antonín.Čeští jesuité na Rusi.:.1941..C41/6;
131 .Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..C41/2;
132 .Sabo, Florián.Siedmy deň Pánovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..C41/1;
133 .Miklík, Josef,1886-1947.Kázání..V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1939..C37/1;
134 ..Sedmero hlavních hříchu.:.1883..C40/1;
135 .Bidlo, Jaroslav.Slovanstvo : obraz jeho minulosti a přítomnosti.V Praze:Jan Laichter.1912..C38/6;
136 .Ribadeneir, Peter.Život svätého Ignáca z Lojoly zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..C41/2;
137 .Škrábik, Andrej.Červené Slovensko /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1926..C38/6;
138 .Kupka Josef.O mši svaté.:.1899..C41/3;
139 .Grieger, Koloman, SJ.Svätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..C40/2;
140 .Picard Max.Hitler v nás.:.1948..C41/5;
141 .vybral a zostavil Karel Bačák.Perly posvátného řečnictví.Brno:Benediktínska tlačiareň.1889..C41/1;
142 .Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer.1948..C41/3;
143 .František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..C38/6;
144 .vybral a zostavil Karel Bačák.Perly posvátného řečnictví.Brno:Benediktínska tlačiareň.1888..C41/1;
145 .Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..C38/4;
146 .Urban, Jan Evangelista,(1901-1991).Učení víry pro vstup dospělých do Církve Kristovy.V Praze ::Bohuslav Rupp,.1946..C40/3;
147 .Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..C41/5;
148 .Braito, Silvestr, OP.Svatý Filip Neri :.Brno ::Brněnské tiskárny,.1948..C39/1;
149 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..C38/3;
150 ..Jiskry eucharistické.Olomouc:R. Promberg.1894..C41/4;
151 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..C38/1;
152 .Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..C40/2;
153 .Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..C40/2;
154 .Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..C41/3;
155 .Svatý František Saleský.Úvod do zbožného života.Olomouc:Krystal.1947..C40/4;
156 ..Čo sa, ľud môj, robí s tebou?.Veľké Bielice:Jozef Kološ.1940..C42/5;
157 .Štifter, Josef,1881-1960.Malá biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1953..C40/6;
158 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Dnes a zítra :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1939..C41/1;
159 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek III., 1.,2. část.:.1936..C38/1;
160 .Vyskočil, Jan Kapistran.Arnošt z Pardubic a jeho doba.Praha:Vyšehrad.1948..C41/6;
161 .Dacík, Reginald.Buh a jeho život. Olomouc:Krystal.1941..C39/1;
162 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek II..:.1936..C38/1;
163 .Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C38/1;
164 .Lubojacký Angelus .Třetí řád sv. Dominika.:.1888..C39/4;
165 .Kalvoda, František,1867-1932.Praktický výklad středního katechismu.Brno ::Papežská knihtiskárna bened. rajhrad.,.1900..C41/1;
166 .Soengen, Ludvík.Jděte k Josefovi!.Praha ::V. Kotrba,.1931..C40/5;
167 .Braito , M. Silvester. OP.Církev.Praha:Nakladatelství Dobré Knihy v Praze.1933..C39/1;
168 .Eusebius Pamphili,ca 263-ca 340..Historie církevní.Praha ::Bedřich Rohlíček,.1855, digitalizováno 2008..C38/6;
169 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..C38/3;
170 .Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..C39/1;
171 .Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..C38/3;
172 ..Pamětní spis.Praha:Cyrillo-methodějská knihtiskárna. V Kotrba.1916..C39/2;
173 .Soukup, Emilián, OP.Mluvil v podobenstvích.:.1932..C39/2;
174 .Višňovský, Mikuláš.Vierouka základná pre 5. ročník stredných škôl, 1. roč. učit. akadémií a čiastočne pre I. roč. štvortriednych odborných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..C41/3;
175 .Col, Rudolf.Biblická inspirace.Přerov:.1939..C40/6;
176 .Kratochvíl, Josef Václav,1862-1940.Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze :.V Praze ::Konvent Dominikánů,.1926..C39/4;
177 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí III. díl.:.1934..C39/3;
178 .Vella, Elias OFM.Svatost je pro každého.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7192-931-4.D7/5;
179 .Augustin, Bedřich.Mravouka.Praha:.1926..C40/3;
180 .Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..C37/3;
181 .Vaněk Fr. B..Slovo včas.:.1937..C38/3;
182 .Pelikán Adolf.Hra o duši.:.1947..C38/2;
183 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí IV. díl.:.1934..C39/3;
184 .Foltynovský Josef.Liturgika.:.1936..C37/3;
185 .Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..C37/1;
186 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí V. díl.:.1934..C39/3;
187 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..C40/6;
188 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..C39/4;
189 .Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..C37/2;
190 .Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost.1933..C37/3;
191 .Pospíšil Josef.Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského.:.1897..C42/2;
192 .Durych, Jaroslav.Utěšitel nejlepší.:.1932..C39/4;
193 .Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..C40/4;
194 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1857..C40/1;
195 .Salajka, Antonín,1901-1975.Nauka východních odloučených theologů :.Praha ::nákl. vlastním,.1936..C38/3;
196 .Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..C41/2;
197 .Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..C37/1;
198 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1858..C40/1;
199 .Zavoral, Method Jan,1862-1942.Kristus a církev :.Praha ::G. Francl,.1935..C40/3;
200 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1859..C40/1;
201 .Višňovský M..Resurrexit.:.1942..C40/3;
202 .Dewey, John.Rekonstrukce ve filosofii : + Dodatek o pragmatismu (J.Schützner).Praha:Sfinx.1929..C42/5;
203 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1860..C40/1;
204 .Berrutiho, Celestina.Duch sv. Alfonsa Marie z Liguori /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1904..C38/2;
205 .Ráček, Blažej.Československé dějiny.Praha:Kuncíř.1929..C41/5;
206 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1861..C40/1;
207 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1861..C40/1;
208 .Kolář, František,1865-1946.Venite, adoremus ... :.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1935, [na obálce] 19..C38/1;
209 .Černocký, Karel,1879-1948.Práce úděl člověka :.Olomouc ::Velehrad,.1947..C42/5;
210 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1864..C40/1;
211 .Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..C41/4;
212 .Vaněk Fr..Milosrdenství tvé nad námi.:.1915..C38/3;
213 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1864..C40/1;
214 .Goffiné, Leonhard,1648-1719.Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..C41/3;
215 .Giordani, Igino.Znamení odporu.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1938..C38/4;
216 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Pešť:Engel a Mandel.1860..C40/1;
217 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.K Bohu :.V Praze ::Vyšehrad,.1946..C41/4;
218 .Vašek, Bedřich.Katolická akce.:.1939..C38/6;
219 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Skalica:Matica Slovenská.1868..C40/1;
220 .Resl, Josef.Katechese pro obecné školy. Část 2.:.Praha ::Bohuslav Rupp,.1942..C38/3;
221 .Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..C38/2;
222 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1858..C40/1;
223 ..O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi :.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.1912..C40/4;
224 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1858..C40/1;
225 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..C40/6;
226 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Budín:Martin Bagó.1864..C40/1;
227 .Usporaduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský.Poklady kazateľského rečníctva.Skalica:Synovia Fr. X. Škarnicla.1869..C40/1;
228 ..O puvodu tvorstva.Praha:V Kotrba.1897..C41/5;
229 ..Úvod do filosofie : 1.část. Starověk a středověk.Praha:Jan Laichter v Praze.1929..C42/1;
230 .Krásl, František,1844-1907.Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu :.Praha::Kníž. arcib. knihtiskárna,.1895..C40/2;
231 .Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..C41/4;
232 .Bezděk, Ctibor.Záhada nemoci a smrti : etikotherapie-léčení mravností.Brno:Pokorný.1931..C42/5;
233 .Dle apologetického spisu Fr. Alberta Weissa.Mudrosloví života.Praha:V. Kotrba.1893..C39/4;
234 .Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..C40/2;
235 .Trine, Ralph Waldo,1866-1958.V souzvuku s nekonečnem, aneb, Dokonalý mír, moc a blahobyt /.V Praze ::Jan Laichter,.1920..C41/5;
236 ..Křesťanský realismus a dialektický materialismus.Brno:Akademické literární a umělecké nakladatelstvi Akord.1946..C42/1;
237 .Wiseman, Nicholas Patrick,1802-1865.Fabiola :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého.1917..C40/2;
238 .Žák, František, SJ.Promluvy. Cyklus V. Výklady perikop.:.1916..C38/1;
239 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..C38/3;
240 .Ráček Blažej.Církevní dějiny v přehledu a obrazech.:.1939..C41/2;
241 .Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..C40/6;
242 .Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..C41/5;
243 .Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..C40/6;
244 .Antoniewicz, K..Missijní kázání.:.1901..C40/1;
245 .Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..C39/1;
246 .Sedláček, Jaroslav.Úvod do knih Starého Zákona.Praha:.1904..C40/6;
247 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..C41/3;
248 .Bělina, Jan,1869-1929.Katechetické promluvy..Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1927..C37/1;
249 ..Cesta k věčné lásce.Praha:Ladislav Kuncíř.1932..C39/4;
250 .Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..C41/2;
251 .Auer, Vilém.Obrázkový život svatých pro školu a dům :.Brno ::[nákl. vl.],.1899..C40/2;
252 .Neumann, Augustin.České sekty ve století XIV. a XV..:.1920..C41/6;
253 .Šubrt, Filip,1860-1934.Kristus pán a my lidé :.V Olomouci ::R. Promberger,.1910..C40/1;
254 .Salvaneschi, Nino.Tajomstvo viery.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..C38/5;
255 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Moderní člověk :.V Olomouci ::Nákladem Matice Cyrilometodějské,.1919..C38/1;
256 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..C41/1;
257 .Machovec Jan.Slova naší Matky.:.1935?..C40/2;
258 .Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..C40/3;
259 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..C41/2;
260 .Podstránský, Josef Boleslav.Výbor podobenství a připodobení o věcech křesťanské víry a mravu se týkajících.:.1882..C38/1;
261 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..C38/3-b;
262 .Štechová M..Život světcuv.:.1937..C37/2;
263 ..Příručka bratří a sester třetího řádu sv. Dominika.:.1915..C39/4b;
264 .Lubojacký, Angelus,1850-1904.Kristus a Panna :.Frýdek ::A. Lubojacký :; R. Promberger,.1899..C41/4;
265 .Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C41/2;
266 .Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..C41/5;
267 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927..C40/4;
268 .Stejskal, František.Sv. Lidmila, její doba a úcta /.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1918..C40/2;
269 .Sayersová, Dorothy L..Víra nebo chaos?.:.1948..C41/5;
270 ..Patero adventních řečí.Praha:.1869..C40/1;
271 .Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok A.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..C40/1;
272 .Staněk Jan.Cesta, pravda a život.:.1948..R1/5;
273 .vybral a zostavil Karel Bačák.Perly posvátného řečnictví.Brno:Benediktínska tiskárna.1890 / 1893..C41/1;
274 ..V službách kráľovnej nebeskej :.Trnava ::Posol,.1916..C40/2;
275 .Ševčík Josef.sv. Tomáš Akvinský.:.1899..C39/2;
276 ..Výklad nedeľných Evanjelií v krátkych kázňach pre ľud obecný. \n II-hí sväzok. tiskom Martina Bagó:V Budíne.1852..C41/1;
277 .Jan Rychlovský.Výbor kázaní IV..Praha:Cyrillo-methodějská knihtiskárna.1885..C40/1;
278 .Habáň, Metoděj, OP.Psychologie.V Brně ::Moravan, spolek katolických akademiků,.1937..C39/1;
279 .Jan Rychlovský.Výbor kázaní I.; II..:Cyrillo-methodějská knihtiskárna.1884; 1883..C40/1;
280 .Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..C38/6;
281 .Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..C41/5;
282 .Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940..C40/6;
283 .Vychodil, Pavel Julius,(1862-1938).Apologie křesťanství..V Brně ::Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1897..C41/3;
284 .Králiček, Ján, SJ.Ľalia Mohawkov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..C40/2;
285 .Schmid, T.J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.:.1947..C38/5;
286 .Urban, Jan Evangelista,(1901-1991).Duchovní život.V Praze ::Atlas,.1946..C38/4;
287 ..Úvahy o ctnostech na každý den.Praha:Kolej Redemptoristu v Praze.1887..C40/4;
288 .Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..C38/1;
289 .Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..C40/2;
290 ..Příběhy Starého Zákona.Praha:Swatojanské Dědictví.1870..C40/6;
291 .Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..C40/1;
292 .Cajetan, Tommaso de Vio,.Scripta philosophica :.Romae ::apud Institutum \"Angelicum\",.1952..C42/2;
293 ..Modlitby OP.:.1970 (?)..C39/4b;
294 .Soukup, Emilián, OP.Úvod do Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1941..C39/2;
295 ..Modlitby sv. Kateřiny Sienské.:.1960?..C39/4b;
296 .Ambrož,(339-397).O pannách ;.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..C41/3;
297 .Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..C40/2;
298 ..Příloha k liturgii hodin a k misálu kazatelského řádu.:OP.1970 (?)..C39/4b;
299 .Marek, František.Filosofická čítanka : Velcí myslitelé.Praha:Novák.1948..C42/3;
300 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..C41/4;
301 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..C38/2;
302 ..Dominikáni.:.1970 (?)..C39/2;
303 .Sorokin P.A..Krise našeho věku.:.1948..C42/5;
304 .Przywara, Erich.Eucharistia a práca.Spišská Kapitula:Svätá Rodina.1924..C38/4;
305 ..Odovzdanosť do božej vôle.:.1980 (?)..C39/4;
306 .Blanda, František Xaver,1838-1917.Stručný přehled starožitností biblických :.V Praze ::Nákladem knihkupectví B. Stýbla,.1895..C40/6;
307 .Tumpach, Josef.Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických.Praha:.1910..C41/3;
308 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Zbožné úvahy a rozjímání /.Č. Budějovice ::Vladimír Jeřábek,.1937..C38/4;
309 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..C38/3;
310 .Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..C41/5;
311 ..Životopis svatého Dominika.:.1962..C39/2;
312 .Spesz, Alexander.Mystika magia mediumizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..C39/5;
313 .Klčo, Jozef.Cantabo.:.1944..C37/1;
314 .Čala, Antonín,1907-1984.O povaze svátostných charakterů /.Praha ::[nákladem vlastním],.1938..C39/2;
315 .Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..C39/2;
316 .Žák, František,1862-1934.O nebi.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..C40/3;
317 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..C41/1;
318 .Krásl, František,.Svatý Vojtěch :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1898..C41/6;
319 .Tvrdý Josef.Úvod do filosofie.:.1947..C42/1;
320 .M. Elena Crociani, OP - editor.Dominikáni dnes.:.1980 (?)..C39/4;
321 .Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..C41/2;
322 .P. A. Ferrua.Svaty Dominik Guzman.:.1980??..C39/2;
323 .Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1896..C41/2;
324 ..Duchovný život.Bratislava:.1980 (?)..C39/4;
325 .Hello, Ernest,1828-1885.Podobizny svatých /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1898..C37/2;
326 .Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..C37/2;
327 .Rybár, Ján, SchP.Duša a telo.:.1943..C42/5;
328 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..C41/5;
329 .Malý, František,1874-1936.O svátcích zasvěcených i nezasvěcených řeči duchovní..V Praze ::nákladem vlastním,.1931..C38/1;
330 .Sedlák, Jan Nepomuk.M.Jan Hus.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1915..C41/6;
331 .Havlicek, Vincent.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených božích. Časť I. a II..Trnava:.1902..C38/2;
332 .A. M. Weigl.Maria - "Rosa mysica".:.1975..C40/2;
333 ..Nábožná rozjímání nejduležitejších tajemství vteleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Praha:.1914..C40/4;
334 .Vincenc Ferrerský,.Duchovní život /.Tasov ::Marie Rosa Junová,.1946..C39/4;
335 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..C40/5;
336 .Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..C39/5;
337 .Balmes, jakub.Protestantismus a Katolicismus sv.1..:Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě.1948..C38/3;
338 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..C41/3;
339 .Stork, Alois,1878-1970.Z duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca.1942..C41/4;
340 .Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..C41/1;
341 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..C40/2;
342 .Vašek, Bedřich,(1882-1959).Rukojeť křesťanské sociologie.Olomouc ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..C42/5;
343 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke Obradoslovie pre stredné školy.Bratislava ::[s.n.],.1934..C37/3;
344 .Michalský, Jan,1888-1936.Duch i nevěsta :.Prostějov ::nákl. vlast.,.1928..C40/3;
345 .Didon.Ježíš Kristus. I., II. diel.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1893..39/3;
346 .Pecka, Dominik.Tajemství života.:.1948..C41/1;
347 .Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..C41/6;
348 .de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..C38/4;
349 .Beales, A.C.F..Katolická církev a mezinárodní řád.Praha:Univerzum.1946..C42/5;
350 .Th. C. Matěj Lhotský.Methodický výklad katechismu I..Táboř:.1903..C40/5;
351 .Th. C. Matěj Lhotský.Methodický výklad katechismu II..Táboř:.1901..C40/5;
352 .Anselm z Canterbury,1033-1109.Kniha rozjímání /.Brno ::Škola B. S. P.,.1873..C40/5;
353 .Th. C. Matěj Lhotský.Methodický výklad katechismu III..Táboř:.1902..C40/5;
354 .Hirner Alexander.Človek a spoločnosť.:.1947..C42/5;
355 ..Manuale pro bratry a sestry třetího řádu sv. Dominika /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1888..C39/4;
356 .Bolzano, Bernard,1781-1848.O pokroku a dobročinnosti /.Praha ::Vyšehrad,.1951..C41/1;
357 .Tulloch, John.Vstup do života :.Praha ::Jan Doležal,.1888..C41/1;
358 .Vrátný, Karel.Rozjímání o životě a tajemstvích Páně II. díl.:.1907..C40/4;
359 .Vřešťál Antonín.Katolická mravouka.:.1909..C40/3;
360 .Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..C38/3;
361 .Miklík,J..Ježíš Kristus.Praha:Bohuslav Rupp.1948..C41/3;
362 .Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..C39/1;
363 .Vrátný, Karel.Rozjímání o životě a tajemstvích Páně V. díl.Brno:pápežská tiskárna benediktinu rajhradských.1909..C40/4;
364 .Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..C39/2;
365 .Hofer, Josef,1871-1947.Lze-li žíti mravně bez Boha a bez jeho přikázání? /.Slatěnice u Olomouce ::Jos. Hofer,.1909..C40/2;
366 .Kulén, J. .Nejvznešenejší ozdoba nevinných srdcí čili kniha o panenství.:.1899..C41/4;
367 .Žák, František,1862-1934.Bl. Milada /.Praha ::Kotrba,.1912..C40/2;
368 ..Drahé kameny z koruny svatováclavské..:.1880..C41/2;
369 .Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..R1/4;
370 .Faber, P. F. W..Ježíš nade všecko.:.1888..C41/4;
371 .Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948..C41/3;
372 ..Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií.1944..C40/2;
373 .Stříž, Antonín.Věnec Ducha Svatého.:.1931..C38/4;
374 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..C40/4;
375 .Štorm, Břetislav.Liturgické umění.Praha:Vyšehrad.1941..C41/4;
376 .Jindřich, Karel.Vladimír Sergějevič Solovjev :.Kroměříž ::nákl. vl. :; A. Jašek,.1920..C41/5;
377 .Žák, Emanuel,1863-1943.Žena v křesťanství :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo,.1919..C41/5;
378 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..C41/5;
379 .Vrchovecký Josef.T. G. Masaryk a náboženství.:.1938..C41/5;
380 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..C39/1;
381 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..C40/2;
382 .Krunert, Blažej,1847-1904.Perličky růžencové :.V Brně ::Knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1897..39/4;
383 .Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..C42/5;
384 .Spáčil, Bohumil.Ze života přátel Krista Pána.:.1933..C38/4;
385 .Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..C40/5;
386 .Mlynarovič, Miloš Kliment.Kázne.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..C38/1;
387 .Laros, Matthias,1882-1965.Zde jest evangelium pro dnešek :.Olomouc ::Velehrad,.1939..C40/6;
388 .Dacík , R.M..Buh ve svátostech.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948..C39/1;
389 ..Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..C38/2;
390 .Hakl, Bohumil František,(1827-1904).Mučenické nástroje Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista :.Praha:Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna (J. Zeman a spol.),.1881..C38/1;
391 .Spáčil, Bohumil.Ze života přátel Krista Pána.:.1933..C38/4-b;
392 .P. Konrád - M. Kubeš SJ.Po cestách Kristových II..Tasov:Marie Rosa Junová.1946..C38/5;
393 .Bougaud, Em.Cirkev. Praha:V. Kotrba.1923..C41/5;
394 .Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..C40/5;
395 .Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..C40/4;
396 .Lubojacký Angelus .Knížečka o věčné moudrosti.:.1885..C39/4;
397 .Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..C39/1;
398 .Willam Franz Michel.Život Marie matky Ježíšovy.:.1937..C40/2;
399 .Krlín, J..Svatý farář arský.:.1929..C38/2;
400 ..Se štítem pravdy.:.1946..C38/5;
401 .Piny, Alexandr.Odevzdanost do vůle Boží :.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1941..C39/4;
402 .Muller Ľudovít SJ.Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave.1944..C40/4;
403 .Šanc František.Dejiny filozofie.:.1946..C41/5;
404 .Osvald, František Richard.Len jedno je potrebné.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1907..C40/5;
405 .Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..C40/5;
406 .Váchal, Václav Martin,1859-.Zpověď katolíků ve světle pravdy /.V Praze ::Nákladem Cyrillo-Methodějského kněhkupectví Gustav Francl,.1894..C40/4;
407 .van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:.1946..C39/4;
408 .Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..C39/1;
409 .Tóth, Tihamér.Veliký Buh.:.1941..C41/3;
410 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..R1/4;
411 .Borový, Klement,1838-1897.Sv. Jan Nepomucký, mučeník a hlavní patron království českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1878..C41/2;
412 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..C41/4;
413 .Beňovský, Pavol.Poznámky k národnostnému princípu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..C38/6;
414 .P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..C38/1;
415 .Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....Praha:Vesmír.1936..C37/1;
416 .Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..C40/5;
417 .Votka, Jan Kř.Památky staroboleslavské čili prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách /.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1879..C41/2;
418 ..Řeči a zprávy o valných schuzích katolicko-politické jednoty pro království české.:.1882..;
419 .Žák, Emanuel.Duchovní promluvy velikonoční.:.1906..C38/1;
420 .Merell, Jan,1904-1986.Slovo Boží :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1942..C40/6;
421 ..Aloisie Lateauová, stigmatisovaná z Bois d\'Haine, spolu s krátkým dějepisným nástěnem stigmatisovaných starší i novější doby.Praha ::B. Stýblo,.1895..C40/2;
422 .Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..C38/1;
423 .Braito, Silvestr Maria1898-1962.Kristus jest náš život :.Olomouc ::Lidové knihkupectví,.1935..C39/1;
424 .Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..C38/2;
425 .Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..C40/5;
426 .Solovjev, Vladimír.Duchovní základy života.:.1915..C41/5;
427 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..C38/1;
428 .Dessauer, Friedrich.Filozofia techniky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C42/5;
429 .Šulc P. J..Základové paedagogiky a didaktiky.:.1874..C41/1;
430 .Ovečka, Jaroslav Štěpán.Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrby.1940..C38/5;
431 .Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Praha:Vyšehrad.1947..C41/1;
432 .Sahula, Jiří,1874-1956.Z husitství do protestantismu :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1903..C41/5;
433 .Persico, Helene da.Svatá Melanie mladší /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1916..C40/2;
434 .Reichart, Otto.S hory Olivetské na Kalvárii :.Praha ::nákl. vl.,.1934..C40/5;
435 .Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..C41/4;
436 .Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..C38/4;
437 .Novák, František Xaver, CSsR.Kněžské problémy.Viedeň:vl. n..1912..C40/5;
438 .Kubalík, Josef,1911-1993.Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých.V Praze ::Universum,.1947..C40/3;
439 .Stix, Leopold.Krátké úvahy pro každý den v roce vůbec, a pro některé slavnosti ještě zvlášť /.V Praze ::Tiskem a nákladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské (J. Zeman a spol.),.1887..C41/4;
440 .Tumpach, Josef.Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických.Praha:.1910..Krabica 4;
441 .Drtina, František.Úvod do filosofie : 2.část. Nová doba : Myšlenkový vývoj evropského lidstva.:Praha : Jan Laichter.1926..C42/1;
442 .Pecháček Gabriel .Zpovědnice.:.1911..C40/3;
443 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..C41/4;
444 .Erhard, Albert.Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1902..C41/6;
445 .Ježek, J..Přírodopis na kazatelně. Řeči pro školu i chrám.:.1890..C38/1;
446 .Lenz, Antonín.Anthropologie katolická.:.1882..C41/3;
447 .Sýkora, Jan Lad..Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř Evangelií.:.1896..C41/3;
448 .Truchlý, Andrej.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť VIII..Skalica:Spolok svätého Vojtecha.1994..C38/2;
449 .Michl, Anton.Výklad nedeľných Evanjelií v krátkých kázňach pre ľud obecný..V Budíně ::O. Radlinský,.1851..C41/1;
450 .Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..C40/3;
451 .Andrej Truchlý-Sytniansky.TlačouLegenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť V..Trnava:Spolok svätého Adalberta (Vojtecha).1889..C38/2;
452 .Riedel, Johann.Lidová a praktická kázání..V Praze ::Jan Kotík,.1905..C40/1;
453 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Věřím :.Praha ::Vyšehrad,.1936..C41/3;
454 .Schilgen, Hardy,1876-1941.Ve službách stvořitelových :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1925..C38/1;
455 .Brož Josef.Poutní kázání.:.1931..C38/1;
456 .Andrej Truchlý-Sytniansky.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť VI..Trnava:Spolok svätého Adalberta (Vojtecha).1891..C38/2;
457 .Braito, Silvestr, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..C39/1;
458 .Lippert, P..Kristova Cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..C41/5;
459 .Žák, Frant. T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid II..:.1917..C40/5;
460 .Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:.1948..C38/4;
461 .Andrej Truchlý-Sytniansky.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť III..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1887..C38/2;
462 .Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..C41/5;
463 .Krbec, Jan Evangelista,1791-1857.Nevinný svatý mládenec Aloysius Gonzaga, patron čistých srdcí, aneb, Modlitby :.V Praze ::Václav Hess,.1859..C40/4;
464 .Čambál, Andrej, SJ.Duchovné cvičenia pre kňazov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..C41/4;
465 .Žák Karel.Cesta života.:.1947..Krabica 5;
466 .Andrej Truchlý.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť IX..Skalica:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1896..C38/2;
467 .Zmeškal, František,1855-1911.O Salutaris Hostia, čili, Mše svatá a kněz! :.V Olomouci ::R. Promberger,.1900..;
468 .Andrej Truchlý.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť X..Skalica:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1897..C38/2;
469 .Lazecký, František,1905-1984.Vladaři.Praha ::Řád,.1938..C41/5;
470 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..C41/4;
471 .Kaška Antonín.Zrcadlo katolického křesťana.:.1920..C38/1;
472 .Andrej Truchlý.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť XI..Skalica:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1899..C38/2;
473 .František z Assisi,1182-1226.Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi /.Praha ::B. Stýblo,.1915..C40/5;
474 .Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..C39/1;
475 .Haeften, Benedikt van.Královská cesta kříže /.Frýdek ::F. Orel,.1898..C40/5;
476 .Černohouz, Jan.Sbírka historických příkladuv z dějin slovanských. Díl II..:.1896..C41/6;
477 .Jan Rychlovský.Výbor kázaní III..Praha:Cyrillo-methodějská knihtiskárna.1884..C40/1;
478 .Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..C38/3;
479 .Běloch, Vojtěch.Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové :.Praha ::V. Stoklas,.1912..C38/2;
480 .Sýkora, Jan Lad..Úvod do Písma Sv. Nového Zákona, Diel I.. Praha:Dedictví sv. Prokopa.1904..C40/6;
481 .Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..C38/3;
482 .Dr. Bedřich Vašek.Křesťanská sociologie II..Praha:Cyrillometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci.1931..C42/5;
483 .Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,.1934..C37/2;
484 .Schindler, František,1851-1925.Našeho svatého Otce papeže Lva XIII. život a působení /.V Münsteru ::Adolph Russell,.1894..C41/2;
485 .Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..C40/3;
486 .Tomeček Frant..Duchovní domácí samota.:.1923..C38/4;
487 .Pokoj, Šimon.Dějiny zjevení Božího ve Starém Zákoně pro školy střední.:.1926..C38/1;
488 .Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..C37/2b;
489 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..C40/5;
490 .Jan Dolenský.Dějiny Národu Českého.Praha:Jos. R. Vilímek.1902..C41/6;
491 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Cesta lásky :.Bratislava ::Životom,.1948..C38/4b;
492 .Arndt, Augustin,1851-1925.Svatý Stanislav Kostka, patron mládeže /.V Brně ::Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1898..C41/2;
493 .Podlaha Ant..Výklad katechismu.:.1900..C41/1;
494 .Václav Novotný.České dějiny I./1..Praha:Jan Lichner.1912..C41/6;
495 .Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..C42/5;
496 .Tagliaferro Jan.Život a ctnosti p. Petra Juliana Eymarda.:.1905..C40/2;
497 .Procházka, Jakob.Život sv. Františka Borgie.:.1860..C40/2b;
498 .Castellamare.Eucharistická duše.:.1942..C38/4;
499 .Václav Novotný.České dějiny I./2..Praha:Jan Laichter.1913..C41/6;
500 .Timko, Pavol.Dejiny pápežov.Banská Bystrica:[s.n.].1944..C37/3;
501 .Crasset, Jean,1618-1692.Krassetovo Desítidenní duchovní cvičení tak zvané exercitie, čili, Křesťan v samotě :.V Praze ::[s.n.],.1885..C40/4;
502 .Pelczar, Josef Šebestian,1842-1924.Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze :.Velhartice :; Praha ::nákl. vl. ;; Francl,.1912..C40/4;
503 .Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..C41/2;
504 .Šmejkal Josef.Křesťanský názor světový.:.1911..C41/5;
505 .Mäder, Robert,1875-1945.Maria vítězí! /.Kosoř ::AMDG,.2013..C40/2;
506 .Dérer Ivan.Slovenský vývoj a ľudácká zrada.:.1946..C38/6;
507 .Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet.1946..C37/2;
508 .Vašek, Bedřich.Doba úzkostí a varu : studie sociálně-etické.Praha:Vesmír.1936..C42/5;
509 .Kovář, Emanuel,1863-1936.Sv. Gerard Majella, veľký divotvorca /.Hlučín v Sliezsku ::Exerciciový dom,.1934..C38/2;
510 .Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..C40/4;
511 .Vondruška, Isidor,1865-1944.Životopisy svatých v pořadí dějin církevních /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1930-1931..Krabica 5;
512 .Bělohlávek, V..Na krížovej ceste.B. Bystrica:[s.n.].1945..C38/5;
513 .Bodický, Samuel,1850-1919.Nihilisti.V Bratislave:Slovenská liga.1935..C42/5;
514 .Dr. Tihamér Tóth (1889-1939).Desatero Božích přikázání I..Přerov:Knihkupectví společenských podniku.1936..C40/3;
515 .Mlynarovič Miloš.Kríž a svätožiar.:.1970..C38/1;
516 .Muller, J., SJ.Škola kríža.Prešov:Petra.1937..C38/5;
517 .Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..C41/5;
518 .Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..C38/4;
519 .Kadlečík Jan.Život Pána Ježíše Krista.:.1899..C41/3;
520 .Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..C40/2b;
521 ..Čtvero vzorů křesťanského života :.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1896..C38/2;
522 .Jurovský Anton.Psychologia.:.1942..C42/5;
523 .Stanislav, Ján,1904-1977.Po stopách predkov.Bratislava:Štátne nakladateľstvo.1948..C38/6;
524 .Rejzek, Antonín.P.Bohuslav Balbín T.J. : jeho život a práce.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1908..C41/6;
525 .Pius(1876-1958).Mír ze spravedlnosti :.Praha ::Atlas,.1947..C41/5;
526 .Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..C37/3;
527 .Borový, Klement,1838-1897.Dějiny diecése pražské :.Praha ::Svatojanské dědictví,.1874..C41/2;
528 .Vaněk Fr. B..Slovo včas.:.1935..C38/3;
529 ..Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..C38/6;
530 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..C38/3;
531 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..C41/5b;
532 .Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..C42/5;
533 ..Jan Nep. Neumann z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.Viedeň:.1900?..C41/2;
534 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..C40/4;
535 .Spesz, Alexander.Hranice poznania.Bratislava:Slovenská učená spoločnosť.1941..C42/3;
536 ..Český slovník bohovědný..Praha ::Cyrilo-methodějská knihtiskárna,.1916..C40/3;
537 .Šlez, Josef.Úplná cellenská cesta s přílohou.Brno:.1900?..C41/4;
538 .Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:.1936..C38/4;
539 .Vohnout František.Katechetická kázání čili výklady věro- a mravoučné.:.1881..C38/1;
540 .Neubauer, Zdeněk.Státověda a theorie politiky.V Praze:Jan Laichter.1947..C42/4;
541 .Topoľský, Michal,1906-1991.V hľadaní človeka :.Petrovec ::[s.n.],.1943..C42/1;
542 .Sv. ALFONS MARIE z LIGUORI.Cesta spásy a nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního.:.1904..C41/4;
543 .Tumpach, Jos..Český slovník bohovědný..Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna,.1912..C40/3;
544 .Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..C38/4;
545 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..R1/8;
546 .Conradi, L.R..Slávne zjavenie Krista.Opava:Adventné nakladateľstvo.1930??..C40/6;
547 .Žák.Kříž.Praha:.1930..C38/1;
548 .Soukup, Emilián, OP.Kříž knězuv. Praha:Kropáč a Kocharský.1932..C39/2;
549 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/1.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..C40/4;
550 .Zlatoš, Štefan.Písmo sväté u Bernolákovcov.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1939..C40/6;
551 .Svatá Kateřina Sienská.Dialog s Boží prozřetelností.:Samizdat Česká kongregace sester Dominikánek .1947..C39/4;
552 .Dvořák, Rudolf,1861-1919.Dějiny markrabství moravského..Brno ::A. Píša,.1906..C41/6;
553 .Fryč, František,1867-1925.Obět nejsvětější /.V Hranicích ::F. Fryč,.1907..C40/2;
554 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..C40/3;
555 .Staněk Jan.Cesta, pravda a život.:.1948..C38/3;
556 .Melka, Antonín.Včas i nevčas.:.1933..C38/3;
557 .Ruskin John.Výklady o umění.:.1901..C41/5;
558 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..C38/5;
559 .Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..C37/2;
560 .Bertrand Louis.sv. Augustin.:.1929..C38/2;
561 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..C40/2;
562 .bl. Maur, Raban.Život blažené Maří Magdaleny i sestry její svaté Marty.Praha:Ladislav Kuncíř.1920..C37/2;
563 .Knurová, Karla.Christus medicus? /Byl Kristus lékařem?/.Praha:.1924..C40/6;
564 .Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..C40/5;
565 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..C40/2;
566 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.1996.80-901957-8-4.R1/8;
567 ..Kazatelna .Pelhřimov:.1916..p1/3a;
568 ..Katholische Brautlehre /.Leipzig ::St. Benno-Verl,.1965..BZ-54;
569 .Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/3b;
570 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-212;
571 .Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.BS-217;
572 .Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1929..C13/2a;
573 .Zwolinski, Andrzej.Rock.:Hec.1998.80-967962-6-7.BS-217;
574 .Dolinský, Juraj, SJ.Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.d7/4;
575 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 22, č. 1-10, 1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-46;
576 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN;
577 .Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..d6/2;
578 .Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.d7/3;
579 .Feyerabend, Karl.Taschenworterbuch der hebraischen und deutschen sprache.:.1912..C14/1a;
580 .Pokorný, Ladislav,1915-2000.Celý rok s dětmi :.Praha ::KropáčandKucharský,.1944..d9/5a_CZ1920_1950;
581 .Schrijvers, Joseph.Ježiš medzi nami.Košice:Veritas.1946..DOMINIKANI_SK;
582 ..Posolstvo Otca Pia dnešnému svetu.:.1970?..BS-03;
583 .Kudrnovský, Alois.Svátek Krista Krále.Praha:.1926..BS-16;
584 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-32;
585 .Čečetka, Juraj,.Slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Svätom Martine.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1939..BS-44;
586 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
587 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-23;
588 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d9/5a_CZ1920_1950;
589 .Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-90;
590 .Jakoby, Július,(1903-1985).Zaslúžilý umelec Július Jakoby :.Košice ::Východoslov. galéria,.1983..BS-71;
591 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-70;
592 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-106;
593 .Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.BS-121;
594 ..Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-139;
595 .Jozef V. Janovský, Jozef.Košice, mesto mieru.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-37-5.d2/6_FOTOGRAFIE;
596 .Stoger, Alois.Malý komentář k evangeliu sv. Matouše.:.1980?..SAM/5;
597 .Nigg, Walter,1903-1988.Svatá Hedvika Slezská.Český Těšín ::COR JESU,.1994..BS-153;
598 .Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad.1987..VSH;
599 .Wilde, Oscar, 1854-1900 - autor.Zločin lorda Artura Savila.:Liberec :.1992.80-85269-36-8.d7/1;
600 .Schofer, Joseph.Die kreuzesfahne im volkerkrieg.:.1915..d11/3b;
601 ..Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-07;
602 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXVI. (1958).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1958..PS-20;
603 .Stránský, Jaroslav.Hovory k domovu.Praha:Borový.1946..d10/3a_CZ1920_1950;
604 .Endrody, Ladislav.Život Štefana Kaszapa.Budapešť:.1940..BS-167;
605 .Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute.:.1785..BZ-10;
606 .Forster, Heinrich.Heinrich Forster\'s Gesammelte Kanzelvortrage.Regensburg:Manz.1912..BZ-22;
607 .Gottler, Joseph.Der religionsunterricht in der fortbildungschule.:.1922..BZ-28;
608 ..Záverečný stupeň dejín spásy.:.1980?..BS-176;
609 .Tomíško, Čeněk Maria,1905-1949.Dětským duším :.V Praze ::Vyšehrad,.1946..VSH;
610 .Petazzi, Josef.Kněžské panictví.Praha:.1947..BS-188;
611 .da Ponte, Ludovico.Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede.Benátky:.1761..C16/4a;
612 .Klug, J..Lebensbeherrschung und lebensdienst.Paderborn:.1920..C17/4b;
613 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/1b;
614 .Novák, Arne,1880-1939.Studie o Janu Nerudovi /.Praha ::F. Topič,.1919?..BS-192;
615 .Zerwick, Max.Leben aus Gottes Wort.:Schweizerischen Katholischen Bibelbewegung.1956..BZ-54;
616 .Hammer, Philipp.Marien predigten .:.1905..C21/3b;
617 .Sadovská, Marie,1895-1979.Otázka výchovy /.V Opavě ::nákl. vl.,.1927?..BS-212;
618 .Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..BS-217;
619 .Fanfani, Ludovicus, OP.De iure parochorum ad normam codicis iuris canonici.:.1924..C13/2b;
620 .Vianney, Ján Mária.Usmernenia pre hriešnikov.:.2010.978-83-61881-52-0.d6/4;
621 .Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.d3/4_SK1950_1990;
622 ..Magyar Sion.Ostrihom:.1898..PZ-5;
623 .Xenofón,.Efezský príbeh o láske.Bratislava:Tatran.1977..TATRAN;
624 .Vragaš, Štefan.Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.1996.80-88696-13-5.d6/2;
625 .Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1988.80-08-00052-X.d1/3_JAZYKOVEDA;
626 ..Denné modlitby a obetovania misijnej spoločnosti.:.1944..d15/3_SK1920_1950;
627 .Vojtěch, Jan,1879-1953.Základy matematiky ke studiu věd přírodních a technických /.V Praze ::Jednota československých matematiků a fysiků,.1928-1931..d9/5a_CZ1920_1950;
628 .Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Praha:Vyšehrad.1947..VSH;
629 .Louis Evely.Otče náš.:.1970?..BS-03;
630 .Baar, J. Š..Cestou krížovou.:.1951..BS-16;
631 .de Chardin, Pierre Teilhard.Ľudstvo ako jav.:.1947..SAM/7;
632 .Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-32;
633 ..Porciunkula.:.1948..BS-44;
634 .Habáň, Metoděj.Sexuální problém.:.1946..BS-48;
635 .Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-23;
636 .Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..BS-41;
637 .Groško, Imrich 4 ini ; Kulík, Marián 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Ľudovít Čordák.Košice:s.n..1987..BS-70;
638 .Mickiewicz, Adam.Poézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
639 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-68;
640 .Soudek, L..Učebné texty z angličtiny.Martin ::Osveta,.1959..BS-106;
641 .Pavol, Kuka.Ľudové povesti zo stredného Slovenska.:Združenie Jas.1995.80-88795-08-7.BS-121;
642 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
643 .Forsyth, Frederick,.Šakal.Bratislava:Smena.1989.80-221-0135-4.d3/4_SK1950_1990;
644 .Švéda, Sidonius.Malý komentář k evangeliu sv. Lukáše.:.1980?..SAM/5;
645 .Marčin, Jozef.Hoc sme ešte deti ....Prešov:Michal Vaško.1993.80-7165-004-8.BS-153;
646 .Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.d7/1;
647 .Schweizerischer Katholischer Missionsrat..Kirche und Dritte Welt im Jahr 2000.Koln ::Benziger,.1974.3545240452.d11/1a;
648 .ut.Die Bedeutung des Tabernakels im katholischen Kirchenraum.Leipzig ::St.Benno,.1966..d11/3b;
649 .Hirner, Alexander.Filozofický sborník 1944.Martin:Matica slovenská.1944..PS-07;
650 ..Verbum 1946.:.1946..p1/3a;
651 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIX. (1951).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..PS-20;
652 .Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná, spevácka.Ružomberok:n. vl..1906..d15/2b_SK1900_1920;
653 ..The River book.Białystok:BGÖI & WSCF-CESR.2003.963212796X;963-212-796-X.d18/2b;
654 .Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute. 2. diel.:.1785..BZ-10;
655 .Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920;
656 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu II. ročník (1927).Olomouc:Krystal.1927..C23/1;
657 .Quoist, Michel.Stretania.:.1980?..SAM/2;
658 .Zahradnik, Vincenc.Pobožné rozjímání.:.1860..C15/5b;
659 ..Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum.Budapešť:.1807..C16/4a;
660 .Gehrig, Johann Joseph.Kurze predigten uber die heiligen fasten evangelien aus alle werstage in der heiligen fastenzeit.Graz:.1825..C19/1b;
661 .Ivan, Ivanovič Sollertinskij.Majstri a diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..d3/4_SK1950_1990;
662 .Luchetti, Daniele, OFMCap.Duchovný rast a mystika svätej Veroniky Giuliani.:.1983..SAM/2;
663 .Perri Francesco.Neznámý učedník.:.1942..d17/4b_CZ1920_1950;
664 .Ranquet Jean-Gabriel OP.Meine Hoffnung ist Christus.Wurzburg:Arena Verlag.1965..d18/6a;
665 .Heinisch, Paul.Die weissagungen des alten testaments von dem kommenden erloser.:.1925..C21/3b;
666 .Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:.1970..BS-212;
667 .Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..BS-217;
668 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi.:.1950..C13/2b;
669 .Oeming, Manfred.Úvod do biblické hermeneutiky : cesty k pochopení textu.Praha:Vyšehrad.2001.80-7021-518-6.d7/4;
670 ..Duchovní pastýř .:.1984..PS-46;
671 .Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..d15/3_SK1920_1950;
672 .Bejlovec, Josef.Latina pro vysoké školy.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..d8/1_CZ1950_1990;
673 .Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..POSOL;
674 .Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
675 .Plus, Raoul,1882-1958.Bůh v nás /.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1931..d9/4a_CZ1920_1950;
676 .P. Ubald d Alencou OM.Svätá Terézia od dieťaťa Ježiš.:.1970?..BS-03;
677 .Hrabal, Arnošt.Básník lesa.Uherské Hradiště:.1969..BS-16;
678 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. VII. (1887).Skalica:František Richard Osvald.1887..p2/7;
679 .Hynek, R. W..Náboženství Kristovo a medicína.:.1933..BS-32;
680 .Soukup, Emilián, OP.Ascende superius.:.1938..BS-23;
681 .Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-41;
682 .Bohumír Kostický.Štátny ústredný archív Slovenskej socialistickej republiky.:Osveta.1983..d3/7_SK1950_1990;
683 .Lucanus, Marcus Annaeus, 39.Farsalské pole.Chvalozpěv na Pisona.Praha:Svoboda.1976..d8/1_CZ1950_1990;
684 .Rázus, Martin,1914-1985.Životospráva pri cukrovke.Bratislava ::Ústav zdravot. výchovy,.1978..BS-104;
685 ..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-121;
686 .Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SPKK;
687 .Tkáč, Štefan.Ikony : Zo 16.-19.stor. na severovýchodnom Slovensku.Bratislava:Tatran.1980..d2/6_FOTOGRAFIE;
688 .Limbeck, Meinrad.Evangelium podle Marka.:.1980?..SAM/5;
689 .Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.SKRIPTA_4;
690 .Engel, Heinrich.Das unbegreifliche Fest :.Sankt Augustin ::Wort und Werk,.1977.3-80500-062-6.d11/3b;
691 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-07;
692 ..Ruže Dominikánská 1914.:.1914..p1/5b;
693 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-20;
694 .Šándor, Andrej, SDB.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax.1988..USA;
695 .Szuhányi, Francisco Xav..Thomas Morus, olim Angliae cancellarius, juvenem principem docet quid facto opus sit ....:.1790..BZ-10;
696 .Lercher, Ludovicus.Institutiones Theologiae Dogmaticae Vol. IV/1.. Barcelona:Herder.1951..BZ-28;
697 ..Na hornom toku rieky Orinoko v amazonskej kotline vo Venezuele.:.1980?..SAM/2;
698 .Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..BS-181;
699 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Věřím..V Praze ::Vyšehrad,.1941..BS-188;
700 .Schneider, F. M..Der ordensbruder.Regensburg:.1903..C16/4a;
701 .Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbeschreibung der heiligen gottes.Kolín:.1805..C17/4b;
702 .Stolz, Alban.Legende.Freiburg:.1859..C19/1b;
703 ..Články viery.:.1900?..CZ1900;
704 .Perlaky, Lajos.Život v samote.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-192;
705 .Driver, S. R.1846-1914..A critical and exegetical commentary on the book of Job,.Edinburgh,:T.andT. Clark,.1921..C21/3b;
706 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SUSCM;
707 .Sedlák, Vincent,.Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Matica slovenská:Bratislava.1998.80-7090-504-2.d7/1;
708 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum.:.1942..C13/2b;
709 .Szujski, Jozef.Dzieje Polski podlug ostatnich badaň. Tom III. .:.1864..C14/2b;
710 .Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..d7/4;
711 ..Duchovní pastýř .:.1985..PS-46;
712 .Nazor, Vladimír.Malomocný.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..MS;
713 .Wallace, Lewis.Narodil sa Pán.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..SSV1950;
714 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-619-8.PS-51;
715 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950;
716 ..Michal 75 ročné narodeniny.Šindliar:.1974..BS-03;
717 .Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-16;
718 ..Verbum Fidei II..:.1980??..SAM/7;
719 .Braito, Silvestr, OP.Nevezmeš jména Božího nadarmo.Olomouc ::Velehrad,.1942..BS-32;
720 .Rázus, Martin.Argumenty hovory so synom i s tebou.:.1935..BS-45;
721 .Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..BS-48;
722 .Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..SAM/4;
723 ..Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-57;
724 .Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-23;
725 .Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých. N. Y.:[s.n.].1957..BS-89;
726 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.BS-90;
727 .Bart, István.Rudolf,nešťastný následník : Ĺubostný román.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN;
728 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-67;
729 .Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..BS-67;
730 .Řezníček, Jozef.Životospráva pri zdĺhavých ochoreniach obličiek.Bratislava:Ústav zdravotnej výchovy.1977..BS-104;
731 .Piper, John.Božia zvrchovanosť v kázaní. Návrat domov:Bratislava.2000.80-967954-9-X.BS-121;
732 .Kratochvil, Jos..Nejnovější filosofie od Kanta po dnešní dobu.Brno:Barvič.1932..d17/3b_cz1920-1950;
733 .Entner, Josef, 1921- - autor.Georgius Josephus Camel :.:Velehrad :.1997.80-86045-04-8.d6/7;
734 .Matovič, J..Na brehu Lethy.Trnava:Urbánek a spol..1948..BS-140;
735 .Koštial, Vladimír.Spišská Nová Ves.Bratislava:Obzor.1968..d2/5_FOTOGRAFIE;
736 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-150;
737 .Evely, Louis.Blažení, kteří snášejí utrpení.:.1962..SAM/5;
738 ..Dogmatika 4..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
739 ..Barok. Klasicizmus. Empír.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..d3/5_SK1950_1990;
740 .Fuks, Ladislav, 1923-1994 - autor.Spalovač mrtvol.:Praha :.2003.80-207-1127-9.d6/7;
741 .Chery, H. Ch..Pfarrgemeinde und Liturgie :.Warendorf-Westf.:Schnell.1949..d11/1a;
742 .Guardini, Romano1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1957..d11/3b;
743 .Záreczky Štefan, ThDr..Duchovný pastier r. 28, č. 1-9, 1950/51.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950/51..PS-07;
744 ..Ruže Dominikánská 1916.:.1916..p1/5b;
745 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.PS-20;
746 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-167;
747 ..Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004.9632178688.d18/2b;
748 ..Blatter der frinnerung ....:.1883..BZ-10;
749 .Tóth, Tihamér.A tizparancsolat.:.1932..BZ-22;
750 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/1;
751 .Lercher, Ludovico, SJ.Institutiones theologiae dogmaticae in usum scholarum. IV/1.:.1945..BZ-28;
752 ..Úvahy k invokáciám litánií o Najsvätejšom Srdci Ježišovom.:.1980?..SAM/2;
753 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..BS-181;
754 .Kuba, Ludvík,1863-1956.Slovanstvo ve svých zpěvech :.Praha ::Hudební matice,.1928..BS-188;
755 .Denhoffio.Instructio pastoralis de sacramento poenitentiae.Viedeň:.1775..C16/4a;
756 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C19/1b;
757 .Zavarský, Josef.Chceme žiť /.Trnava ::P. Gardelán,.1940..d15/6_SK1920_1950;
758 .Hattler, Franz Seraph.Die neun Liebesdienste zur Verehrung des gčottlichen Herzens Jesu in Betrachtungen dargestellt von Franz Ser. Hattler, nebst den Legenden der neun Patrone und einem Gebetbuche zu Ehren der.Wien; Gran; Pest ::Sartori,.1871..BZ-54;
759 .Tanquerey, Ad..Synopsis theologiae dogmaticae ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata..Romae ::Desclée et Socii,.1922..C21/3b;
760 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXI :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1970..BS-212;
761 .Jandel, Alexandrii Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1865..C13/2b;
762 .Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.d7/2;
763 .Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d7/5;
764 ..Duchovní pastýř.:.1986..PS-47;
765 .John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SPKK;
766 .Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN.1972..d1/3_JAZYKOVEDA;
767 .Urbánek, Fr..Zábavná čítanka.Trnava:SSV.1909..SSV1950;
768 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIX. (2011).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-824-8.PS-51;
769 ..Michal 80 ročný.Šindliar:.1979..BS-03;
770 .Bridel, Bedřich.Co Buh? Člověk?.Přerov:.1934..BS-16;
771 .Staudinger, Jozef.Ježiš a jeho kňaz.:.1971..SAM/7;
772 .Schilgen, Hardy.Mladí hrdinové.:.1926..BS-45;
773 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-48;
774 .Michael, J.P..Iďte v mene Božom.:.1970?..SAM/4;
775 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-57;
776 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-23;
777 ..Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
778 .Kamarýt, Josef Vlastimil.Komu pěji : Básně,duchovní písně,průpovědi,dopisy.Praha:Vyšehrad.1983..VSH;
779 .Pospíšil Josef.Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského.:.1913..d10/5b_CZ1900_1920;
780 .Dvorský, Andrej,1924-.Vredová choroba žalúdka a dvanástnika.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1979..BS-104;
781 .Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01041-9.BS-121;
782 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
783 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-140;
784 .Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..d3/2_SK1950_1990;
785 .Vávrová, Hedvika.Sv. Magdalena Žofie Baratová :.Olomouc ::Krystal,.1937..BS-150;
786 ..Základní misionářské společenství.:.1970?..BS-165;
787 ..Dogmatika. 3..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
788 .Schnitzler, Theodor,nar. 1910.Was das Stundengebet bedeutet :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1980.3-451-18964-X.d11/3b;
789 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-07;
790 .Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. VI. (1902).Trnava:.1902..PS-18;
791 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXVIII. (2000). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-293-1.PS-20;
792 .Rösch, Konstantin.Das Neue Testament.Paderborn:Ferdinand Schöningh.1926..d12/2a;
793 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXII. (1954).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1954..PS-25;
794 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SÚCM;
795 ..Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/2b;
796 .Fehér, Mátyás, OP.A Hétszázados vasvári szent domonkos-rendi kolostor torténete 1241 - 1941.:.1942..BZ-10;
797 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..C23/1;
798 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-28;
799 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..BS-177;
800 .Tanquerey.Compendio di teologia ascetica e mistica.:.1928..BZ-30;
801 .Estii, Guilielmi.Annotationes in praecipua ac difficiliora sacrae scripturae loca. Tomus tertius .:.1759..C15/6;
802 .Damiani, Ján.Justa religionis coactio seu apodixis.Budín:.1763..C16/4a;
803 .Fornasari-Verce, A. J..Unleitung zur erlernung der italienischen sprache.Viedeň:.1843..C19/1b;
804 .Guy, de Maupassant.Matka divoška.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
805 .de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/1a_cz1920-1950;
806 .Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C21/4a;
807 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-212;
808 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8;
809 .Lutze, Arthur.Lehrbuch der homoopathie.:.1867..C13/2b;
810 ..Galantai gróf Eszterházy Miklós Magzarország nádora.:.1863..C14/2b;
811 .Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-003-9.d7/5;
812 ..Duchovní pastýř.:.1987..PS-47;
813 .Ľudo, Zelienka.Poľovnícke smiechoty.:Príroda.1978..d3/6_SK1950_1990;
814 .Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..d3/5_SK1950_1990;
815 .Večerka Radoslav.Staroslověnština.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1984..d1/3_JAZYKOVEDA;
816 ..Directorium Romano-Tirnaviense pro Anno Domini MCMLI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-221;
817 .Mercier, Desiderato.La vita interiore.:.1938..d18/4;
818 .Peter Lippert, S. J..Poslanie a zmysel katolíckeho kňaza.:.1970?..BS-03;
819 .Petazzi, Josef.Kněžské panictví.Praha:.1947..BS-16;
820 .Radlinský, Ondrej.Kalendár. 1896.:.1896..RADLIN;
821 .Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-45;
822 .Jurovský Anton.Súlad v rodinnom živote.:.1946..MS;
823 .Leppich.Meditácie na asfalte.:.1980?..SAM/4;
824 .Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..BS-57;
825 .Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1917..BS-24;
826 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-41;
827 .Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..BS-90;
828 .Eliza, Orzeszková.Chám.:Matica slovenská.1951..MS;
829 ..Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
830 .Seifert, Jaroslav,(1901-1986).Ruce Venušiny.Praha ::Knižní klub,.2000.80-242-0255-7.d6/3;
831 .Holomáň, Karol,1908-1993.Nákazlivý zápal pečene.Bratislava ::Ústav zdrav. výchovy,.1980..BS-104;
832 .Beneš, Jaroslav,1892-1963.René Descartes či Tomáš Akvinský :.V Praze ::[nákladem vlastním],.1935..BS-125;
833 .Beata, Vítková.Výber poviedok v nemeckej a slovenskej verzii.:SOFA.1994.80-85752-16-6.BS-140;
834 .Jiroušek, Alexander,1934-.Košice 750 :.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/6_FOTOGRAFIE;
835 .Theofil, František.Marie Wardová.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..BS-150;
836 .Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.BS-166;
837 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-153;
838 .Wallhof, Hans.Svätý Vincent Pallotti : zvestovateľ budúcnosti.:Editrice VELAR.1993..BS-161;
839 ..Spisy Apoštolských Otcu.Praha:Česká katolická charita.1971..SKRIPTA_4;
840 .Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990;
841 .Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).d7/1;
842 ..Gottesdienst, Gemeinschaftsfeier :.München ::J. Pfeiffer,.1970.3-790-40014-9.d11/3b;
843 .Keller, Emil,1883- [from old catalog].Feriae Domini;.Paderborn,:F. Schoningh.1953-54..d12/2b;
844 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 62, č. 1-10, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..PS-07;
845 ..Ruže Dominikánská 1915.:.1915..p1/5b;
846 ..Kalendár katolíckej jednoty 1935.:.1935..PS-20;
847 ..Časopis katolického duchovenstva 1936.:.1936..p1/3a;
848 .Kellner, Knecht, Kolfus.Bibliothek der katholischen padagogik.:.1888..BZ-10;
849 .Fabri, Mathiae.Conciones in evangelia et festa totius anni.:.1924..BZ-28;
850 ..O evanjelizácii v sekularizovanom svete.:.1980?..SAM/2;
851 .Procházka, Emil,1876-1946.Pod kopulí bílé svatyně..V Brně ::Nakladatelství Brněnské tiskárny,.1948..d17/5b_CZ1920_1950;
852 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.:.1760..C15/6;
853 .Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C17/4b;
854 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/1b;
855 .John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..d3/3_SK1950_1990;
856 .Braniš, Josef.Katechismus dějin umění .Praha ::Otto,.1910?..d10/4b_CZ1900_1920;
857 .Sziklay, János.Negyven év a katholiczizmus tortenetebol.:.1899..C21/4a;
858 .Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948..BS-212;
859 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-214;
860 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8;
861 .Mallý, Ján.Historia sacra Antiqui Testamenti.Ostrihom:.1890..C13/2b;
862 ..Štúdium Evanjelia podľa Jána pre začiatočníkov. MSEJK:[Bratislava].1999.80-88891-14-0.BS-217;
863 .Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.d7/5;
864 .Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..TATRAN;
865 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C31/1b;
866 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIX. (1951).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..PS-49;
867 ..Malý misionár.:.1948..PS-51;
868 .Timotheus Vodička.Principy sociální etiky.Olomouc:Krystal.1946..BS-03;
869 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-16;
870 .Niederle, Jindřich.Mluvnice řeckého jazyka pro gymnasia česká.:.1877..CZ1900;
871 .Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok.1937..BS-33;
872 .Krlín, Josef.Návrat vzdělancu.:.1930..BS-45;
873 .Novotný, Jan.Úvod do léčení alkoholismu.Praha:Český abstinenční svaz.1941..BS-48;
874 .Lhotský Matěj.Methodický výklad nového katechismu.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920;
875 .Černý Václav.Promluvy nedělní a sváteční.:.1896..BS-24;
876 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-41;
877 .Ivan, Olbracht.Čudné lásky.:Tatran.1978..d3/1_SK1950_1990;
878 ..Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
879 ..Politický život v Košiciach v rokoch 1848-1900 :.Košice ::Štátna vedecká knižnica,.1983..d3/6_SK1950_1990;
880 .Jaroslav, Seifert.Koncert na ostrove.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/1_SK1950_1990;
881 .Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-68;
882 .Pironcsák, Štefan.Obrázkowé sw. čítania a Ewangélia na nedele a swiatky katolíckeho cirkewného roku s wyznaním katolíckej viery a modlitbami.Budapešť:.1904..d15/2b_SK1900_1920;
883 .Pavlis, Sergej.Ploché nohy.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1980..BS-104;
884 ..Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..SSV1990;
885 .Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.BS-121;
886 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-138;
887 ..Dodatek k 4. českému vydání knihy Panna Maria kněžím svým přemilým synum.:.1990?..BS-140;
888 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya čiže krutá cesta poznania.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1955..d8/1_CZ1950_1990;
889 .Jelínek, Hugo.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1971..d2/4;
890 ..Deset přikázání.:.1980?..BS-166;
891 .Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
892 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4;
893 .Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990;
894 .Thome, Josef.Vom Glauben an Gott.Regensburg:Pustet.1941..d11/1a;
895 .Bierbaum, Athanasius.Antonius von Padua.:.1930..d11/3b;
896 .Lippert, Peter.Die Gnaden Gottes.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1923..d12/1b;
897 .Kováč, Belo.Caritas 1935.:.1935..PS-07;
898 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..p2/7;
899 ..Kalendár katolíckej jednoty 1941.:.1941..PS-20;
900 ..Kleines offizium.:.1960?..d12/2a;
901 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. XCIII. (1965).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1965..PS-24;
902 ..Teologický sborník 2002.:.2002..p1/3a;
903 ..Katolícke noviny, r.118 /2003. Trnava:SSV.2003..d16/3;
904 .Plus, Raoul,1882-1958.Bůh v nás.V Přerově na Moravě ::Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie,.1929..BS-167;
905 .Pius V..Káté a lelkipásztorok számára a trienti zsinat határozatából.:.1898..BZ-10;
906 .Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-22;
907 .Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Hošeae.:.1929..BZ-28;
908 .Tomáš Akvinský.Výklad Pánovej modlitby.Trenčín:Veritas.1943..BS-177;
909 .Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-181;
910 .Rosweydi, Heriberti.De vita et verbis seniorum libri X..:.1615..C15/6;
911 ..Meinen ehemaligen schulern in Oesterreich.:.1850?..C19/1b;
912 .John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..d3/3_SK1950_1990;
913 .Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-193;
914 .Spicq, Ceslas,1901-1993..Saint Paul and Christian living /.Dublin ::Gill and Son,.1964, c1963..BZ-54;
915 .Marschall.Kleines taschenbuch .:.1800..C21/4a;
916 .Valentini, Francesco.Dizionario portatile italiano - tedesco.:.1868..C11/5a;
917 .Beblavý, Pavel,1847-1910.Janošík.Žilina:O. Trávniček.1930..d15/6_SK1920_1950;
918 .Tomášek, František,1899-1992.Ze školy do života :.Velehrad ;; Řím :; Český Těšín ::Křesťanská akademie Řím,; Cor Jesu,.1992..BS-214;
919 .Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.d3/4_SK1950_1990;
920 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1962..C13/2b;
921 ..Pieta. Bože moj, ja te ljubim! Sv. Terezija od Djeteta Isusa.:.1990?..BZ-59;
922 .Patonyi, Thaddaeo.Regulae criticae generales et speciales scientiarum.:.1807..C14/2b;
923 .Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.d7/5;
924 .Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1945..BS-218;
925 .Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
926 .Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.2009.978-80-89261-30-7.d7/3;
927 .Valerian, Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník.:ZING Print.1997.80-967704-0-3.d1/2_SLOVNIKY;
928 .Raška, Augustín.Nová práca III. ročník (1947).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-49;
929 .Heidenreich.Manuale sacerdotis.Olomouc:.1900..CZ_1920;
930 .Toth - Hanzelka.S otevřenýma očima Boží pŕírodou.Praha:.1935..BS-16;
931 ..Kniha malých proroku.:.1945..BS-33;
932 .Miklík, Konstantin.Kritické studium.:.1947..BS-45;
933 .Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-48;
934 ..Výklady o svatých.:.1876..CZ1900;
935 .Závodník, Štefan.Hlas Pastiersky. Tiskom Fraňa X. Skarnitzla:V Trenčíne.1865..d15/1b_SK1900;
936 .Krajčík, A..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945..BS-41;
937 .Tóth, Tihamér.Veliký Buh.:.1941..VSH;
938 .Hronský, Jozef Cíger.Pisár Gráč.Martin:Matica slovenská.1940..BS-90;
939 .Němcová, Božena,.V zámku a podzámku a iné povesti.Trnava:František Urbánek.1932..d15/5_SK1920_1950;
940 .Kotvan, Imrich,(1910-1984).Inkunábuly v Košiciach, v Jasove a v Spišskej kapitule.Košice ::Štátná vedecká knižnica v Košiciách,.1967..BS-89;
941 .Rilke, Rainer Maria,(1875-1926).Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka.Praha ::Vyšehrad,.1971..BS-67;
942 .Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-68;
943 .Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..LEV;
944 .Šváb, Ivan.Veterinární přípravky pro malá zvířata.Praha,:Merkur.1977 :..BS-104;
945 ..Výňatok z rímskeho misála.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SSV1990;
946 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.BS-121;
947 .D\'Alfonso, Nicola.Anglicky :.Praha ::Fr. Řivnáč,.1920..BS-125;
948 .Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.BS-140;
949 .Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému =.Bratislava ::Bohumil Buocik,.1947..d15/4_SK1920_1950;
950 .Vyskočil, Kamil.Zamagurie.Bratislava:Šport.1981..d2/6_FOTOGRAFIE;
951 .Šuška Augustín, ThDr..Laický apoštolát v našej dobe.Bratislava:.1970..SAM/5;
952 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
953 .Slabý, Adolf, 1932- - autor.Pastorální medicína a zdravotní etika.:Praha :.1991.80-7066-411-8.SKRIPTA_4;
954 .Henri Charriére.Motýľ. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1972..d3/6_SK1950_1990;
955 .Augustin.Der heilige Augustinus bischof von Hippo.Lambach ::St-Adalbero verlag,.1949..d11/3b;
956 .von Fongelen, Josef.Friede und Freude im Heiligen Geiste.:.1924..d12/1b;
957 .Keller, Emil.Feriae Domini.:.1953..d12/2b;
958 .Kováč, Belo.Caritas 1936.:.1936..PS-07;
959 ..Ruže Dominikánská 1909.:.1909..p1/5b;
960 ..Kalendár katolíckej jednoty 1937.:.1937..PS-20;
961 ..Verbum 2004.:.2004..p1/3a;
962 ..Katolícke noviny, r.111 /1996. Trnava:SSV.1996..d16/4;
963 .Petráš, Lukáš.Biblické dejiny Starého a Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..LEV;
964 ..Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004.9632178688.d18/2b;
965 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-10;
966 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..C23/2;
967 .Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. II. vydanie.:.1948..BZ-29;
968 ..Boží láska člověkem.:.1980?..BS-177;
969 .Cocceji, Joh..Commentarius in librum I Jobi, psalmos, proverbia, ecclesiasten et canticum canticorum. Tomus secundus.:.1644..C15/6;
970 .Kolinovics, Gabrielis.Chronicon templariorum.Budapešť:.1789..C17/4b;
971 .Bachmann, Theodor.Lehrbuch des kirchenrechtes.Viedeň:.1853..C19/1b;
972 .Heinrich, Mann.Zrelosť kráľa Henricha IV. I., II. diel.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1977..SPKK;
973 .Sahula, Jiří,1874-1956.Z husitství do protestantismu :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1903..d10/4b_CZ1900_1920;
974 .Libert, R. P., OP.La morale laique.:.1924..BZ-54;
975 .Giry, P..Vie des saints.:.1875..C21/4a;
976 .Pock, Math..Trutina theologica dominici viva .:.1731..C11/5a;
977 .Malý, Tomáš.Ze školy do života.:.1992..BS-214;
978 ..L'office divin missel, vesperal et rituel.:.1930..C13/2b;
979 .Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci.1937..KRYSTAL;
980 .Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.d7/5;
981 .Máchal, Viliam Jozef.Jeho Srdce je s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-218;
982 .Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..SPKK;
983 .Prudký, Martin,(1960-).Cvičebnice biblické hebrejštiny.Praha ::Scriptum,.1992.80-85528-17-7.d1/3_JAZYKOVEDA;
984 .Renan, Ernest.Vie de Jesus.Paríž:.1864..C13/2b;
985 ..Kalendár roľníckych vzájomných pokladníc na rok 1944.:.1944..PS-50;
986 .Babino, Pietro.L'amore il sesso.:.1945..d18/4;
987 .Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL;
988 .Karel Frič.Lettres de mon moulin.Praha:.1935?..BS-03;
989 .Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..BS-16;
990 .Styk, Pavol.Kristus svetlom sveta.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..BS-33;
991 .Halla, Ján.Pro patria bene meritis.Bratislava:n. vl..1938..BS-37;
992 .Vídenský, František B..Sv.Hostýn ve svém původu a svých osudech.:V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1913..d10/4b_CZ1900_1920;
993 .Jirák, František.Přírodopisná čítanka.:.1908..d10/5b_CZ1900_1920;
994 .Svatoš, Ambrož.Blahoslavená Zdislava.Praha:Krystal.1948..KRYSTAL;
995 .Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
996 .Neužil, František.Řezenské ortely.:Československý spisovatel.1984..d8/1_CZ1950_1990;
997 .Slza, František.Zem blížnych.Tasov:M.R. Junová.1947..BS-67;
998 .Charvát, Jaroslav.Světové dějiny : Učebnice pro I.a II.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol a I.ročník středních odborných škol.Praha:Státní pedagogické nakl..1967..d8/4_CZ1950_1990;
999 .Renč, Václav.Zpěvy u bozkovských jesliček.:.1970?..BS-67;
1000 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.2002..BS-69;
1001 .Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990;
1002 ..Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-106;
1003 .Dagens, Claude, 1940- - autor.Pozvat současnou společnost k životu z víry :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-816-X.BS-121;
1004 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.BS-125;
1005 .Vrablec, Štefan.Verní Kristovi, verní Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-458-6.d2/6_FOTOGRAFIE;
1006 .Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.BS-140;
1007 .Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..d8/1_CZ1950_1990;
1008 .Paule, Ladislav.Zvolen.Martin:Osveta.1980..d2/6_FOTOGRAFIE;
1009 .Tichý, O. A..Léon Bloy a jeho vliv u nás.:.1980?..BS-165;
1010 .Telgársky, Jozef.Bibliotheca Čaplovičiana 1839-1979.Dolný Kubín:Hviezdoslavovo múzeum.1979..d3/5_SK1950_1990;
1011 .Degro, Imrich (1969).Dejiny novovekej filozofie.Košice:TF KU v Ružomberku.2003..SKRIPTA_4;
1012 .Williamson, Henry,1895-1977.Nesmrtelný losos =.Praha ::Fr. Borový,.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
1013 .Guardini, Romano,1885-1968.Wille und Wahrheit :.Mainz ::Mathias Grünewald Verlag,.1937..d11/1a;
1014 .Graf, Richard.Das Sakrament der gottlichen Barmherzigkeit.Regensburg:Gregorius-Verl., vormals Pustet.1949..d11/3b;
1015 .Lebreton, J..Rettet die welt.:.1949..d12/1b;
1016 .Katolická církev..Codex des kanonischen Rechtes :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1983.3-7666-9328-X.d12/2b;
1017 .Kováč, Belo.Caritas 1940.:.1940..PS-07;
1018 ..Nová žena 1943.:.1943..PS-10;
1019 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..p2/7;
1020 ..Kalendár katolíckej jednoty 1938.:.1938..PS-20;
1021 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XCVII. (1969).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..PS-31;
1022 ..Verbum 2002.:.2002..p1/3a;
1023 .Buzássy, Ján.Listy 1998-2001.Bratislava:Sursum.1998-2001..d16/5;
1024 .Petráš, Lukáš.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-167;
1025 .Funczik, Emil.Interpretatio codicis iuris canonici.:.1950..BZ-10;
1026 .Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. III. vydanie.:.1950..BZ-29;
1027 .Suenens, Leo.O Cirkvi zajtrajška.:.1980?..BS-177;
1028 .M. Ludovico Abelly..Sacerdos Christianus seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam. Typis Academicis Societatis Jesu:Tyrnaviae.1748..d18/6b;
1029 .Cocceji, Joh..Orationes. Consilia. Epistolae. Contra judaeos. Contra equitem polonum. Aphorismi. Contra socinianos et pontificios. Tomus octavus.:.1644..C15/6;
1030 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C17/4b;
1031 ..Ewanjelický funebrál.Ružomberok:.1901..d15/2b_SK1900_1920;
1032 ..Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C21/4a;
1033 ..Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C11/5a;
1034 .Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.BS-212;
1035 .Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.BS-215;
1036 .Hrabovský, Jozef,1909-.Démosthenés a Cicero :.V Tučianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..MS;
1037 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..C13/2b;
1038 .Staindl, Francisco.Elementa geometriae practicae.:.1818..C14/2b;
1039 .Janics, František.Pýcha.Iža, okr. Stará Dala:Melichar Németh.1948..BS-218;
1040 .Mináč, Vladimír.Nikdy nie si sama. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..d3/6_SK1950_1990;
1041 .Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..d1/3_JAZYKOVEDA;
1042 .Kempis, Thomae.De imitatione Jesu Christi.Viedeň:.1865..C31/1b;
1043 ..Misionársky kalendár 1942.:.1942..PS-50;
1044 .Bridgett, Eduard.Leben des seligen Johannes Filher.:.1904..d18/4;
1045 .Bucko, Vojtech.J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-03;
1046 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 1.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
1047 ..Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-45;
1048 .Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-48;
1049 .Fric Otakar.Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné.:.1910..d10/4a_CZ1900_1920;
1050 .Kubina, Andrej.Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K oslave kňazských druhotín Jeho Eminencie Jána Simora kardinála, prímasa Uhorského, arcibiskupa ostrihomského atď. atď. .Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1886..SSV1950;
1051 .Vítězslav, Nezval.Manon Lescaut.:Československý spisovatel.1954..d8/1_CZ1950_1990;
1052 ..Univerzitná knižnica v Bratislave 1914-1919-1959.:Matica slovenská.1959..MS;
1053 .Fedor, Michal, SJ.Slovenský nadrealizmus.Martin:Matica slovenská.1968..BS-94;
1054 .Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Popelka nazaretská.:Brno :.1991.80-7029-035-8.d8/1_CZ1950_1990;
1055 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..d1/7;
1056 .Pöstényi, Ján.Nebeské kvietky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1057 ..Cesta k životu.:.1980?..BS-106;
1058 .Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.1992.80-85528-18-5.BS-121;
1059 .Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.BS-140;
1060 .Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.BS-145;
1061 ..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.d2/6_FOTOGRAFIE;
1062 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1973..C33/5;
1063 .Baumová, Alice.Skutky apoštolu.:.1980?..SAM/5;
1064 .Stolárik, Stanislav, biskup.Filozofia náboženstva.. RK CMBF:Košice.2002.80-88922-63-1.SKRIPTA_2;
1065 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Das Herrenmahl.Leipzig ::Jakob Hegner,.1937..d11/3b;
1066 .Schlink, Bernhard,1944-.Der Vorleser :.Zürich ::Diogenes,.1997.978-3-257-22953-0.d12/1b;
1067 ..Nová žena 1944.:.1944..PS-10;
1068 .Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p1/5a;
1069 ..Kalendár katolíckej jednoty 1939.:.1939..PS-20;
1070 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XCVIII. (1970).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..PS-31;
1071 ..Verbum 2001.:.2001..p1/3a;
1072 ..Katolícke noviny, r.113 /1998. Trnava:SSV.1998..d16/3;
1073 ..Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-167;
1074 .Lennerz, H..De sacramentis novae legis in genere.:.1939..BZ-10;
1075 .Berrisch, F..Die christliche ehe.:.1872..BZ-22;
1076 .Salajka, Antonius.De Verbo incarnato ac Redemptore Summarium tractatus dogmatici.Praha:.1959..BS-173;
1077 .Markuš, Jozef Ondrej.Moje úvahy o Ňom a o nás.:.1980?..SAM/2;
1078 .Hrebicsek, Stephan.Marianischer Pilger für das dreihundertjährige Jubiläum des Gnadenbildes zu Maria-Schoossberg oder Sassin in Ungarn.Gran:Egidius Horak.1864..BZ-31;
1079 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C15/6;
1080 .Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/3_SK1950_1990;
1081 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4a;
1082 .Gilbert, Guy,1937-.Bratr vyvržených :.Praha ::Portál,.1993..BS-207;
1083 ..Assertiones ex universa philosophia ... principis domini domini Josephi.:.1802..C11/5a;
1084 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-212;
1085 .Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.BS-215;
1086 ..assertiones ex universa theologia in systema redacta.:.1781..C13/3a;
1087 .Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-218;
1088 .Arbes, Jakub,1840-1914.Poslední dnové lidstva :.V Praze ::Melantrich,.1940..d10/3b_CZ1920_1950;
1089 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..C14/1a;
1090 .Kazaly, Imre.Az egyetemes egyháztorténelem kezikonyve.:.1880..C22/1a;
1091 .Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet.1946..d15/4_SK1920_1950;
1092 .Bach, Johan Sebastian.Matúšove pašie.:.1970?..BS-03;
1093 .Sahula, Jiří.Mravní a osvětový význam odpustku ve stredověku.:.1925..BS-16;
1094 .Procházka, Emil.Pod kopulí bílé svatyňě.:.1945..BS-33;
1095 .Euripides.Bakchy.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950;
1096 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Duchovný spevník katolícky s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-45;
1097 .Lányi, Karol.Alkohol a mládež.:.1930..BS-48;
1098 .Šteller-Šteliar, Ferdinand.Andrej Radlinský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..SSV1950;
1099 .Plus Raul P. T. J..Maria v našich božských dějinách.:.1937..BS-24;
1100 .Moretti, Marino.Sobotňajšie slnko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-003-3.SSV1950;
1101 .Gál-Podďumbiersky, Janko.Spomínajme otcov a osvecovateľov národa.V Trnave:[Janko Gál-Podďumbiersky].1936..BS-88;
1102 .Langer, Jiří,(1936-).Protifašistický odboj na Orave.Banská Bystrica ::Stredoslov. vydav.,.1969..d3/2_SK1950_1990;
1103 .Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-69;
1104 ..Pôstna doba.:.1980?..BS-106;
1105 ..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.BS-121;
1106 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-140;
1107 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Spisy..Praha ::SNKLHU,.1962..d5/6;
1108 .Grygar, Jiří.Vesmír : S dodatky o nejnovějších objevech a teoriích.Praha:Mladá fronta.1979..d8/1_CZ1950_1990;
1109 .Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..SAM/5;
1110 .Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.BS-153;
1111 ..Dogmatika. 7..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
1112 ..Dohoda o duchovní službě ve věznicích.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994..BS-160;
1113 ..Das Neue Testament ; Übersetzt Fridolin Stier.München ::Kösel,.1989.3-466-20315-5.d12/1b;
1114 .Möller, Joseph,1916-2007.Wahrheit als Problem :.München ::Wewel,.1971.3-87904-032-X.d12/2b;
1115 .Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..p1/5b;
1116 ..Rozmer 2000.:.2000..p1/6;
1117 ..Kalendár katolíckej jednoty 1942.:.1942..PS-20;
1118 .Hammer, Philipp.Der christliche Vater in leinem berufe.:.1904..d12/2a;
1119 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Svatý Antonín, pomocník ve všech potřebách.Uherské Hradiště ::Student. kolej sv. Antonína,.1921..d17/4a_CZ1920_1950;
1120 ..Verbum 2000.:.2000..p1/3a;
1121 .Dominikánsky kláštor v Košiciach.Bratstvo Svätého ruženca.Košice:Dominikánsky kláštor.1947..BS-167;
1122 .Funczik, Aemilius.Introductio in Jus Canonicum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BZ-10;
1123 .Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..SAM/4;
1124 .sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
1125 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C15/6;
1126 .Engel, Ludovicus.Manuale parochorum de obligationibus functionibus et juribus parochialibus.Salzburg:.1662..C16/4b;
1127 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/3_SK1950_1990;
1128 ..Sborník lit. prác slovenských bohoslovcov /.Ružomberok ::Lev,.1924..BS-193;
1129 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4a;
1130 .Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.BS-207;
1131 .Natalis, Alexandri.Institutio concionatorum tripartita .:.1763..C11/5a;
1132 ..Katechismus katolického náboženství.Olomouc:.1949..d17/4b_CZ1920_1950;
1133 .Seelmann, Kurt.Kniha chlapcov a dievčat:.:.1990??..BS-215;
1134 .Hurter, H., SJ.Theologia generalis complectens disputationes quatuor.:.1888..C13/3a;
1135 ..Obežný list biskupov uhorských ku svojim veriacim o takzvanom civilnom manželstve.:.1895..BS-218;
1136 .Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku.1917..d15/2b_SK1900_1920;
1137 .Selma, Lagerlöfová.Jeruzalem.:Slovenský spisovateľ.1977..d3/6_SK1950_1990;
1138 .Július, Špaňár.Latinčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02743-6.d1/3_JAZYKOVEDA;
1139 .Kempis, Thomae.De imitatione Christi. Libri IV..Budapešť:.1842..C31/1b;
1140 .de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..C14/1a;
1141 .Schwane, Joseph.Theologische bibliothet. Dogmengeschichte.:.1882..C22/1a;
1142 .Seeböck, Philibert,1839-1914.Perla panenství /.Solnohrad ::A. Pustet,.1901..d10/2b_CZ1900_1920;
1143 ..Matka a bolesť.:.1970?..BS-03;
1144 .Testore, Celestino.Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..BS-16;
1145 .Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..BS-33;
1146 .Horniak, Marcel, SDB.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas.1946..BS-37;
1147 .Lányi, Karol.Námietky proti abstinencii.:.1933..BS-48;
1148 ..Malý katechismus pre katolícke dietky.:.1922..BS-24;
1149 .Mader Robert.Zpět ke mši svaté.:.1938..BS-41;
1150 .Novák, Arne.Podobizny žen.Praha:Novina.1940..d10/3b_CZ1920_1950;
1151 .Zsigmond, Móricz.Šťastný človek.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1960..SPKK;
1152 .Jesenský, Janko,(1874-1945).Výber z diela.Bratislava ::Slov. nakladateľstvo detskej knihy,.1953..d3/2_SK1950_1990;
1153 .Renč, Václav, 1911-1973 - autor.Pražská legenda. :V Římě :.1994.80-238-2890-8.d6/3;
1154 .Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-69;
1155 ..Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-104;
1156 .Kushi, Michio.Orientální diagnostika : 1.a 2.díl. Váš obličej nikdy nelže.Část 2.Jak prověřit své zdraví : Váš obličej nikdy nelže.Jak prověřit své zdraví.Košice:Východoslovenské vydav..1991.80-234-0033-9.BS-121;
1157 .Potemra, Michal,.Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. Štátna vedecká knižnica:Košice.1990.80-85328-00-3.MS;
1158 .Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.BS-140;
1159 .Lion, Feuchtwanger.Synové.:Státní nakl. krásné lit..1962..d8/4_CZ1950_1990;
1160 .Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanum.:.1980?..SAM/5;
1161 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-153;
1162 .Havran, ThDr..Dejiny pedagogiky.Bratislava:.1971..SKRIPTA_4;
1163 .Karrer, Otto,1888-1976.Neues Testament.München ::Verlag Ars Sacra Josef Müller,.1959..d12/1b;
1164 ..Katolícke kázne 1939.:.1939..p1/5b;
1165 ..Roš chodeš 1997.:.1997..p1/6;
1166 ..Kalendár katolíckej jednoty 1944.:.1944..PS-20;
1167 ..Verbum 1999.:.1999..p1/3a;
1168 .Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/3;
1169 ..Pravda vyjadrená príkladom.:.1980?..SAM1/a;
1170 .Paweł od Krzyża1694-1775)..Śmierć mistyczna czyli Całopalenie czystego ducha duszy zakonnej :.Kraków ::Wydaw. WAM,.1995.8370971466.BZ-2;
1171 ..Kyriale simplex.:.1965..BZ-10;
1172 .Miekisch, Jan.Naše světla.Hlučín:.1932..p1/4b;
1173 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..PS-41;
1174 ..Ako si predstavujem budúcnosť.:.1980?..BS-177;
1175 ..Expositio commentaria in totam primam partem angelici doctoris sancti Thomae.:.1662..C15/6;
1176 .Fudes, Johannes.Das reinste herz der heiligen jungfrau und gottesmutter Maria.Viedeň:.1875..C16/4b;
1177 .Noszkó, Aloízius.Rend kívul való eggyházi beszédek.Budapešť:.1802..C17/4b;
1178 .Zelinová, Hana,.Kvet hrôzy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..SPKK;
1179 .Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-192;
1180 ..Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C21/4a;
1181 .Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.1990.80-900255-0-1.BS-207;
1182 .Sandini, Antonii.Historia apostolica.:.1749..C11/5a;
1183 ..Landjugend und seelsorge .Viedeň:.1935..BZ-59;
1184 .Polášek, František,1934-.Církevní manželství podle kanonického práva /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1990..BS-215;
1185 ..Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio Thomae Kremnicska.:.1857..C13/3a;
1186 ..Karitatívna nedeľa. Láska k blížnemu a jej úlohy dnes.:.1944..BS-218;
1187 .John, Updike.Vezmi si ma.:Slovenský spisovateľ.1987..SPKK;
1188 .Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..d1/3_JAZYKOVEDA;
1189 .Prokein, Antonius.Provisio infirmorum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SSV1990;
1190 ..Svätá omša za pokoj národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1191 .Typis Polyglottis Vaticanis.Liturgia Horarum. I. Tempus adventus, tempus nativitatis.Vatikán ::Typis Polyglottis,.1972..C14/1a;
1192 .Massl, Franz.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.:.1841..C22/1a;
1193 ..Velké poselství lásky.:.1970?..BS-03;
1194 ..Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli křesťanská askese.:.1929..BS-16;
1195 ..Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-33;
1196 .Vašek, Bedřich.Katolická akce.:.1939..BS-45;
1197 .Šoltésová, Elena - Lányi, Karol.Niekoľko slov k slovenským ženám.:.1932..BS-48;
1198 .Roosevelt, Elliot.Jak on to viděl.Praha:Svoboda.1947..d17/3a_cz1920-1950;
1199 .Schikora R..Duch Svatý.:.1947..BS-24;
1200 .Augustin Bedřich.Mravouka pro III. třídu středních škol.:.1946..BS-41;
1201 .Šrámek Vladimír.Písmo. Svazek čtvrtý.:.1948..BIBCZ;
1202 .Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984..BS-94;
1203 .Nagai, Takaši.Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki.Praha:Vyšehrad.1969..BS-89;
1204 .GUARDINI, Romano .Pán : úvahy o osobe a živote Ježiša Krista / Romano Guardini ; preložil Ivan Marianov. - 1. vyd. - . :Galt.1970 ..BS-88;
1205 ..Novšie pomôcky pre spovedníka.Bratislava:.1980? s.a..D9/1_KNAZI;
1206 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika II..Spišská Kapitula:.1992..d1/7;
1207 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1208 ..Lekcionár XIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1209 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-107;
1210 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-121;
1211 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-125;
1212 .Senčík, Štefan, SJ.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..BS-149;
1213 .Seethalerová, Paula.Petrovy listy. Juduv list.:.1980?..SAM/5;
1214 ..Orava.:.1980?..BS-161;
1215 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_2;
1216 .Spesz Alexander.Theologica catholica slovaca.:.1941..PS-08;
1217 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17;
1218 ..Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..p1/5b;
1219 ..Roš chodeš 1996.:.1996..p1/6;
1220 ..Kalendár katolíckej jednoty 1947.:.1947..PS-20;
1221 ..Im schatten der kirche.:.1899..d12/2a;
1222 .Špidlík, Tomáš,1919-2010.Otčenáš.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..BS-164;
1223 ..Verbum 1998.:.1998..p1/3a;
1224 .Červeň, Jan.Modrá katedrála.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-75-0.d7/2;
1225 ..Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-11;
1226 .Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..BS-173;
1227 ..Myšlenky JP II.:.1980?..BS-177;
1228 .Lányi, L..Maďarsky rýchlo a dobre.Trenčín:E. Ševčík a spol..1944..BS-181;
1229 ..Glossarium ad scriptores mediae et ineimae latinitatis. Tomus II..:.1700?..C15/6;
1230 .Casmanno, Othone.Pulcritudo omnium pulcerrima Iesus Christus ecclesiace suae sponsus.Frankfurt:.1607..C16/4b;
1231 .von Granada, Ludwig.Predigten aus die jeste des kirchenjahrs.Regensburg:.1869..C17/4b;
1232 .Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..SPKK;
1233 .Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad.1946..VSH;
1234 .Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p2/1a;
1235 .Tarmini, Renoaldi.Grammatica italiana.:.1793..C21/4a;
1236 ..Felséges hohenai Fridrik fejedelmet.:.1772..C11/5a;
1237 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-212;
1238 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-215;
1239 .Swoboda, Heinrich.Grosstadtseelsorge.:.1911..C13/3a;
1240 .Letourneau, Ch..Physiologie des passions.:.1878..C14/2b;
1241 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-47;
1242 .Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..d3/6_SK1950_1990;
1243 .Hirka, Ján,1923-2014.Duchovné piesne.Prešov:Petra.1999..d7/5;
1244 .Ajello, Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1850..C31/1b;
1245 .Krajčík, A..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945..BS-220;
1246 .Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C13/2a;
1247 ..Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
1248 .Schegg, Peter.Evangelium nach Matthaus.:.1857..C22/1a;
1249 .Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..LEV;
1250 .J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..BS-03;
1251 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-16;
1252 .Sofokles.Král Oidipus Slídiči.:.1920..BS-37;
1253 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-48;
1254 .Ráček Blažej.Československé dějiny.:.1933..d17/2a_cz1920-1950;
1255 ..Dobré skutky.:.1947..BS-24;
1256 .Pechouš, Přemysl Otakar.Léčivé rostliny v našich zahrádkách :.Praha ::Ferdinand Macháček,.1948..BS-94;
1257 .de Musset Alfred.S láskou nejsou žerty.Praha:Orbis.1956..d8/1_CZ1950_1990;
1258 .Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-69;
1259 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..C33/5;
1260 .Dickie, John,(1963-).Cosa Nostra.Praha:Fortuna Libri.2009.9788073214975 (viaz.);978-80-7321-497-5.d6/7;
1261 .Janda, Joseph.Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950;
1262 .Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..BS-107;
1263 .Maloney, Robert P..Cesta k chudobným.:.1990?..BS-121;
1264 ..Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..BS-125;
1265 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Kratšia epika..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..MS;
1266 ..Chlieb života.:.1940?..BS-140;
1267 .Lion, Feuchtwanger.Úspech.:Vydavat. politickej lit..1965..d3/4_SK1950_1990;
1268 .Schneider, Gerhard.List Galatským.:.1980?..SAM/5;
1269 .Evelyn, Waugh.Sestup a pád.:Vyšehrad.1986..VSH;
1270 .Guardini, Romano,1885-1968.Deutscher Psalter.München ::Kösel,.1954..d12/1b;
1271 .Dankelman, J.L.F..Christsein in dieser Zeit :.Freiburg ::Herder,.1964..d12/2b;
1272 ..Logos 1946.:.1946..PS-15;
1273 ..Nová práca. Roč. 4, č. 1-2, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17;
1274 ..Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b;
1275 ..Liturgia 1991.:.1991..PS-18;
1276 ..Kalendár katolíckej jednoty 1948.:.1948..PS-20;
1277 ..Živé slovo 1933.:.1933..PS-24;
1278 ..Verbum 1996-97.:.1996-97..p1/3a;
1279 .Paulovičová, Nina ; Urminský, Jozef.Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec 1938.:EX LIBRIS AD PERSONAM.2009.978-80-970172-7-9.d7/2;
1280 ..Sursum 9.:.1989..PS-38;
1281 .Komárek, František,nar. 1876.Utrpení a kříž Pána Ježíše :.České Budějovice ::Nákladem vlastním,.1926..BS-167;
1282 .Adler, Ludwig.Betrachtungen uber die funfzehn Rosenkranz-Geheimnisse.:.1895..BZ-11;
1283 .Galan, Peter Róchus.Katolicizmus staromódny?.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1947..BS-173;
1284 ..Ako očistiť, prehĺbiť a aplikovať "obnovu a oživenie kresťanstva".:.1969..BS-177;
1285 ..Živé jasle.:.1948..BS-181;
1286 .Bidlo, Jaroslav, 1868-1937.Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1938..d17/3b_cz1920-1950;
1287 .Anselmo, F. P..Dies sacerdotalis sanctificatus seu.Luxemburg:.1759..C16/4b;
1288 .Donin, Ludwig.Leben und thaten der heiligen gottes.Viedeň:.1862..C17/4b;
1289 .Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..d3/3_SK1950_1990;
1290 .Blech, Richard.Encyklopédia filmu.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0219-3.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
1291 ..Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici sermones pii admodum et docti.:.1744..C21/4a;
1292 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.d7/4;
1293 .Hybernicum, Thomam.Flores doctorum tam graecorum quam latinorum.:.1746..C11/5a;
1294 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..d15/6_SK1920_1950;
1295 .Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.2010.978-80-970148-3-4.BS-215;
1296 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium concionatorium conceptus morales.:.1763..C13/3a;
1297 .Popluhár, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLVI. (1942).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1942..PS-47;
1298 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.1990.80-222-0128-6.TATRAN;
1299 .Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..d1/3_JAZYKOVEDA;
1300 ..Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ;
1301 ..Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-60;
1302 .Booch, Friedrich.Hand-worterbuch der russischen und deutschen sprache.Lipsko:.1900?..C13/2a;
1303 ..Tajomstvo matky.:.1948..BS-222;
1304 .Laurin, Franz.Der colibat der geistlichen nach canonischen rechte.:.1880..C22/1a;
1305 .Šichta, Viktor, SJ.Dvojakí chlapci.Bardejov:n. vl..1946..BS-03;
1306 .Žák, Emanuel.Katolická liturgika pro obecné a mešťanské školy.Praha:.1931..BS-17;
1307 ..Se štítem pravdy.:.1946..BS-33;
1308 .Soukup, Emilián, OP.Ascende superius.:.1938..BS-48;
1309 .Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
1310 ..Maria.:.1946..BS-24;
1311 ..Kresťanstvo a evolúcia.:.1970..SAM/4;
1312 .Pavol VI..Humanae vitae.Wien:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..BS-70;
1313 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika.Košice:.2000..BS-68;
1314 .Košík, Béda Filip, OFM.Regula tretieho rádu Serafínského Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava ::Provincia Marian,.1919..d15/2b_SK1900_1920;
1315 ..Slovenský misál. I. časť Adventné a vianočné obdobie od prvej nedele adventnej až do soboty pred slávnosťou Zjavenia Pána.:.1971?..BS-104;
1316 .Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,.1969..BS-107;
1317 ..Cestou k slovám.Budapešť:.1996..BS-121;
1318 .Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SÚCM;
1319 .Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.BS-140;
1320 .Gajdoš, Ludovít.Zvolen a okolie.Martin:Osveta.1973..d2/6_FOTOGRAFIE;
1321 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/5;
1322 .Novák, Jozef.Rodové erby na Slovensku : 1.díl. Kubínyiho zbierka pečatí : Kubínyho zbierka pečatí.Martin:Osveta.1980..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
1323 .Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce.1975..d8/1_CZ1950_1990;
1324 .Tomáš Akvinský,1225-1274.Die Kirchenväter und das Evangelium.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1937..d12/1b;
1325 .Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b;
1326 .Korper, Karol.Prednášateľ 1937.:.1937..PS-08;
1327 ..Logos 1948.:.1948..PS-15;
1328 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-17;
1329 ..Katolícke kázne 1928.:.1928..p1/5b;
1330 .Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..PS-18;
1331 .Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 3. ročník, r.2002. Bratislava:Redemptoristi.2002..p1/4b;
1332 ..Felige Bruder Klaus.:.1935..d12/2a;
1333 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LIV. (1926).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1926..PS-24;
1334 ..Cesta k věčné lásce :.Brno ::Mariánský apoštolát v Brně,.1939..d17/4b_CZ1920_1950;
1335 ..Verbum 1995.:.1995..p1/3a;
1336 .Ružička, Jozef.Slovo a slovník.Bratislava:Vydavateľstvo SAV.1973..d1/3_JAZYKOVEDA;
1337 .Vajda, Igor, SJ.Viera a život. Trnava:Dobrá kniha.1996..PS-38;
1338 .Meester, Conrad.Z pustymi rekami.:.1990..d18/2b;
1339 .Benr, Mathias.Betrachtungen uber die Lauretanische litanei.:.1873..BZ-11;
1340 .Leśny, Jan.Konstantyn i Metody :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1987.83-7015-097-7.d18/2a;
1341 .von Balthasar, Hans Urs.Das weizenkorn.:.1953..BZ-24;
1342 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-173;
1343 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_1;
1344 .Lackovič, Jozef, SJ.Fátima.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1943..BS-181;
1345 ..Veľpieseň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-188;
1346 .Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C17/4b;
1347 .de Roskovány, Augustino.Coelibatus et breviarium.Budapešť:.1861..C18/2a;
1348 .Hansjakob, Heinrich.Die schopfung.:.1904..BZ-57;
1349 .Corner, David Gregor.Praemonita ad lectorem.:.1800?..C21/4a;
1350 .Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.d7/4;
1351 .Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C11/5a;
1352 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-212;
1353 .Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.1991.80-85319-10-1.BS-215;
1354 .Rodulfius, Nicolaus.Summa privilegii Urbano VIII..:.1635..C13/3a;
1355 .Radlinský, Ondrej.Poklady kazatelského rečníctva .:.1859..C14/2b;
1356 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-47;
1357 .Bunganič, Peter.Slovensko-ukrajinský slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1985..d1/1_SLOVNIKY;
1358 .Souček Josef B..Řecko-český slovník k Novému zákonu.Praha:Kalich.1987..d1/2_SLOVNIKY;
1359 ..Kňazom najmilším synom Panny Márie. Rok 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997.:.1991-1997..BS-221;
1360 .Vezerle, Gaspar.Nepszeru vasarnapi homiliak.:.1854..C22/1a;
1361 .Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..POSOL;
1362 ..Deviatnik Don Bosco.:.1990..BS-03;
1363 .Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-17;
1364 .Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..BS-48;
1365 .Mařan Ctibor.Cesta do Damašku.:.1946..BS-55;
1366 .Benson Robert Hugh.Neviditelné světlo.:.1930..BS-60;
1367 .Pecka, Dominik.Člověk a technika.:.1969..BS-24;
1368 .Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.d3/4_SK1950_1990;
1369 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-107;
1370 .Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.BS-121;
1371 .Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..SAM1/b;
1372 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-140;
1373 .Chromý, Tomáš,1881-1965.Láska k vlasti se stanoviska katolické morálky.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1923..BS-145;
1374 .Minárik, Jozef.Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..d3/4_SK1950_1990;
1375 .Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM/5;
1376 .St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:.1994..BS-153;
1377 .Novák, Jozef.Rodové erby na Slovensku : 2.díl. Peťkova zbierka pečatí.Martin:Osveta.1986..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
1378 .Waltari, Mika.Karin Mansová. Bratislava:Smena.1973..d3/1_SK1950_1990;
1379 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
1380 .Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b;
1381 ..Logos 1949.:.1949..PS-15;
1382 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1948..PS-17;
1383 ..Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b;
1384 .Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..PS-18;
1385 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 7. ročník, r.2006. Bratislava:Redemptoristi.2006..p1/4b;
1386 .Zlatoš, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXIII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-24;
1387 ..Klauzúra. Vstup zakázaný.:.1980?..BS-163;
1388 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..BS-164;
1389 ..Verbum 1994.:.1994..p1/3a;
1390 .Salij, Jacek(1942- )..Dekalog.Poznań ::Księgarnia Św[iętego] Wojciecha,.1989.8370151280.d18/2b;
1391 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. I. diel.:.1948..BZ-11;
1392 .Romaniuk, Kazimierz(1927- )..Święty Piotr..Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1990.8370300235.d18/2a;
1393 .Courtois, Gaston.Vor dem angesicht des Herrn.:.1958..BZ-24;
1394 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-173;
1395 .Moody, Raymond A..Život po smrti.[S.l.:s.n..1977..SAM1/a;
1396 .Jaroš, Josef.Život podle božského srdce Páně.V Praze:Dědictví svatojanského.1933..d17/1c_cz1920-1950;
1397 .Buchholz, Henr..Manuale precum feu pia exercitia.Viedeň:.1900?..C16/4b;
1398 .Aquinatis, Thomae.Summa philosophica.Parma:.1855..C17/4b;
1399 .Laxenaire.Das zukunftige leben.:.1900..BZ-57;
1400 ..Hlavné scény zo svetloobrazového dramatu stvorenia :.Brooklyn ::Internat. Bible Students Association,.1914..BS-205;
1401 ..A mi urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma.:.1754..C21/4a;
1402 .Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Bez hraček :.:Rosice :.2000.80-86200-31-0.d7/4;
1403 .Neumayr, Francisco, SJ.Miserere .:.1763..C11/5a;
1404 .Polednová, Hermelanda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha,.1944?..SSV1950;
1405 .Vojenčiak, Juraj, SVD.K II. návšteve Sv. Otca Jána Pavla II. na Slovensku (30.6. - 3.7. 1995).Nitra:Pápežské misijné diela.1995..BS-215;
1406 ..Weliký žiwot Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše.:.1876..C13/3a;
1407 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-47;
1408 .Žák, Frant. T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid II..:.1917..d10/5a_CZ1900_1920;
1409 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C31/1b;
1410 .Peleš, Julian.Pastirskoe bogoslovie.:.1885..C13/6b;
1411 ..Katechizmus vo svetelných obrazoch.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..SUCM;
1412 .Wilberforce, Bertrand.Leben des heiligen Ludwig Bertrand.:.1888..C22/1a;
1413 .Duhamel, Georges.Trpitelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
1414 .P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..BS-17;
1415 .Šalát, Anton.Dejepis biblický.:.1923..BS-33;
1416 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-48;
1417 .Němeček Antonín.De Deo Redemptore O Bohu Vykupiteli.:.1980?..BS-24;
1418 .Novotný, František.Nezlom císarů meč.:Vyšehrad.1977..VSH;
1419 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1420 .Opus Dei.Blahoslavený Josemária Escrivá.:.1998..BS-72;
1421 .Jenisejský, A. E..Bratrství křesťanu.:.1980?..BS-107;
1422 .Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.BS-121;
1423 ..Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
1424 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-129;
1425 .Krno, Miloš,1922-2007.Merani :.Turč. Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..BS-136;
1426 .Henry M. Morris.Bible a současná věda.:.1970??..BS-138;
1427 .Hlouch, Josef,1902-1972.Příprava snoubenců.Praha ::Česká liturgická komise,.1959..BS-140;
1428 ..O umelecko-náučnej literatúre.:Mladé letá.1963..d3/4_SK1950_1990;
1429 .Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta.1978..d2/6_FOTOGRAFIE;
1430 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/5;
1431 ..Dogmatika. VII. díl Eschatologie.Olomouc:.1994..BS-160;
1432 .Stefan Zweig ; z n?m. orig. přel. V.Žabkay..Magellan.Bratislava:Slov.spis..1969..SPKK;
1433 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
1434 .Korper, Karol.Prednášateľ 1938.:.1938..PS-08;
1435 ..Logos 1947.:.1947..PS-15;
1436 ..Katolícka jednota 1922.:.1922..PS-17;
1437 ..Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b;
1438 .Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..PS-18;
1439 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 9. ročník, r.2008. Bratislava:Redemptoristi.2008..p1/4b;
1440 .Ruderer, Peter.Im heiligen Geiste.:.1940..d12/2a;
1441 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXV. (1937).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..PS-16;
1442 ..ARS 1970.:.1970..PS-32;
1443 ..Verbum 1993.:.1993..p1/3a;
1444 .Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2b;
1445 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-11;
1446 .Pio A. del Corona, OP.Il mistero dell'Eucaristia. I., II. diel.:.1988..d18/2a;
1447 ..Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-173;
1448 ..Základy.:.1980?..BS-177;
1449 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-181;
1450 .Michaelis, Heinr..Frleichterte hebraische grammatica.Halle:.1796..C16/4b;
1451 .Spesz, Alexander.Summarium philosophiae christianae in usum cursus philosophici unius anni.Turín:.1929..C17/4b;
1452 .Eckartshaufen, Hofrath.Erzablungen zum bergnugen und zur seelenbildung.Mníchov:.1786..C18/2a;
1453 .Murger, Henry,1822-1861.Ze života pařížských bohémů /.Praha ::Jaroslav Pospíšil,.1893..CZ1900;
1454 .Gyulai, Pál.Olcsó konyvtár.:.1887..BZ-57;
1455 .Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1905..SSV1950;
1456 .Weis, Albert Maria, OP.Apologie des christenthums.:.1894..C21/4a;
1457 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.d7/4;
1458 .Barclaii, Joannis.Argenis clave.:.1673..C11/5b;
1459 .Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..BS-212;
1460 .Jiří, Moskala.Evanjelium podľa Mojžiša.:Advent-Orion.2002.80-88960-66-5.d6/2;
1461 .Prummer, Dominicus, OP.Manuale theologiae moralis. Tomus II..:.1940..C13/3b;
1462 .Miechoviensis, Justini, OP.De rosario mystico discursus praedicabiles.:.1889..C14/2b;
1463 .Števček, Martin.Šťastné deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
1464 .Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..BS-220;
1465 ..Svätá biblia čiže celé Sväté písmo Starého i Nového Zákona.Praha:.1942..BIBSK;
1466 ..Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..SUCM;
1467 .Salmeronis, Alphonsi.Doctrina de jurisdictionis episcopalis origine ac ratione.:.1871..C22/1a;
1468 .Laros, Matthias.Katholischer glaube.:.1939..d18/3;
1469 .Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929..BS-17;
1470 .Heiler, Friedrich,.Kresťanská viera a indický duchovný život.V Liptovskom Sv. Mikuláši:Tranoscius.1947..BS-37;
1471 .Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..BS-49;
1472 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
1473 .Němeček Antonín.Traktát o Bohu Stvořiteli.:.1980?..BS-24;
1474 .Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..C33/5;
1475 .Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..BS-72;
1476 .Šimunek, Eugen.Estetika a všeobecná teória umenia.Bratislava:Obzor.1976..d3/1_SK1950_1990;
1477 .Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.BS-121;
1478 .Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..BS-138;
1479 .Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet.1945..BS-140;
1480 .Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..BIBCZ;
1481 .Stanislav, Ján.Slovenská výslovnosť.Martin:Osveta.1953..d3/4_SK1950_1990;
1482 .Gábriš, Karol.Z Jeruzalema do Ríma.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1989..SKRIPTA_3;
1483 .Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d2/6_FOTOGRAFIE;
1484 .Schertl, Philipp.Malý komentář k evangeliu svatého Jana.:.1980?..SAM/5;
1485 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-153;
1486 ..Pamätnica 100-ho výročia narodenia Otca Matúša Jankolu (1872-1916) slovensko-amerického kňaza, vychovávateľa, rodoľuba a zakladateľa Kongregácie Sestier sv. Cyrila a Metoda.Danville:Sestry sv. Cyrila a Metoda pri Jankola Library.1972..USA;
1487 ..Dogmatika. V. díl De Gratia. O milosti.Olomouc:.1994..BS-160;
1488 .Stefan Zweig ; z n?m. orig. přel. O.Mrlian ; přebás. J.Lenko ; il. J.Lebiš..Mária Antoinetta.Bratislava:Smena.1970..d3/1_SK1950_1990;
1489 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
1490 .Plotzke, Urban.Jesus unter Menschen.Franfurkt am Main ::Knecht Josef Verlag,.1960..d12/2b;
1491 ..Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-08;
1492 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXVIII. (1940).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..PS-42;
1493 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17;
1494 ..Katolícke kázne 1938.:.1938..p1/5b;
1495 .Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..PS-18;
1496 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXI. (1943).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..PS-24;
1497 ..ARS 1971.:.1971..PS-32;
1498 .Lukáčová, Terézia.Modlitby svätého Tomáša Akvinského.:.1942..BS-164;
1499 ..Verbum 1992.:.1992..p1/3a;
1500 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-167;
1501 .Schaeffler, Richard(1926- )..Filozofia religii.Częstochowa ::\"Regina Poloniae\",.1989..d18/2b;
1502 .Parenti, A..Introductio in librum Ieremiae.:.1938..BZ-11;
1503 .Hungari, A..Muster predigten der katholischen hanzel-beredlamkeit deutschlands.:.1852..BZ-22;
1504 .Schillebeeckx, Edward,1914-2009.Jesus :.Lonodn ::Collins,.1983.0-00-626586-3.d18/2b;
1505 .Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..d18/4a;
1506 ..Kresťanstvo a premena foriem kultúry.:.1980?..SAM1/a;
1507 .Jan Zlatoústý,ca 347-407.Homilie sv. Jana Zlatoústého.Praha ::nákl. vl.,.1917..d10/4a_CZ1900_1920;
1508 ..Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1936..d17/3b_cz1920-1950;
1509 .Pascre, Georgio.Manuale graecarum vocum n. testamenti .:.1728..C16/4b;
1510 ..Chrestomathia in usum gymnasiorum.Budapešť:.1778..C17/4b;
1511 ..Fragen kinder.Viedeň:.1788..C18/2a;
1512 .Stapf, Ambr. Jos..Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus.:.1832..C19/2a;
1513 .Pawel VI.Chrystus a czlowiek wspolczesny.:.1971..d18/6a;
1514 .Mullendorff, Karl.Der ... orden des heiligen Dominikus.:.1877..BZ-57;
1515 .Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C21/4a;
1516 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.d7/4;
1517 .Tamburino, Thoma.Methodus de fide, spe et charitate.:.1740..C11/5b;
1518 .Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-212;
1519 .Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.d6/2;
1520 .Zschokke, Hermanus.Historia sacra antiqui testamenti.:.1903..C13/3b;
1521 .Szabo, Oreszt.Nemzetiségi ismerteto konyvtar.:.1913..d18/3;
1522 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť IX.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1896..SSV1950;
1523 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-220;
1524 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C31/1a;
1525 ..Hriech.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1948..BS-222;
1526 .Heckner, Georg.Praktisches handbuch der kirchlichen baukunst.:.1891..C22/1a;
1527 .Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..USA;
1528 ..Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-03;
1529 .Altus, Leopold.Sborové recitácie.Žilina:O. Trávniček.1936..BS-17;
1530 .Rybák, Josef.Nedej zahynouti nám ni budoucím!.:.1929..d17/5a_CZ1920_1950;
1531 .Turner, Clyde.Co věříme.:.1970?..BS-37;
1532 .Ondráček, Vilém,(1876-1951).Bl. Jan Lohel.Olomouc ::Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského,.1938..BS-45;
1533 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí II. díl.:.1934..BS-55;
1534 .Benson.Konfese konvertity.:.1937..d17/3a_cz1920-1950;
1535 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..BS-24;
1536 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46;
1537 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..C33/5;
1538 ..Dějiny filosofie-diel 1.:Státní nakladatelství politické literatury.1959..d8/1_CZ1950_1990;
1539 .Pokorný, Ladislav,1915-2000.Slovo ke dni..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1990..BS-121;
1540 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-138;
1541 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..BIBCZ;
1542 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d9/1_KNAZI;
1543 .Ziener, Georg.Kniha moudrosti.:.1980?..SAM/5;
1544 ..Liturgický spevník. 3. Spevy na popolcovú stredu, svätý týždeň a Veľkú noc.. Cantate:Bratislava.1993.80-900452-7-8.BS-223;
1545 .Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..BS-160;
1546 .Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor.1971..d3/1_SK1950_1990;
1547 .Schindler, Peter.Epistel-Predigten.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1963..d12/1b;
1548 .Lippert, Peter,1879-1936.Der Mensch Job redet mit Gott.München ::Ars sacra,.1934..d12/2b;
1549 ..Rodinné spoločenstvo 1985.:.1985..PS-08;
1550 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17;
1551 ..Katolícke kázne 1929.:.1929..p1/5b;
1552 .Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..PS-18;
1553 ..Duchovní pastýř 1989.:.1989..PS-32;
1554 ..Verbum 1992.:.1992..PS-34;
1555 .Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-167;
1556 .Parenti, A..Notae introductoriae in librum Psalmorum.:.1935..BZ-11;
1557 .Ciampani, Marco.Silvestro e Constantino.:.2004..d18/2a;
1558 .Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..BS-173;
1559 ..Dekrét druhého vatikánskeho koncilu o ekumenizme.:.1970?..BS-177;
1560 .Loch, Valentinus.Biblia sacra Vulgatae editionis.Rím:.1872..d18/6b;
1561 .Curcellaeus, Steph..Pio et erudito lectori.:.1700?..C16/4b;
1562 .Schmid, Joseph.Lehrbuch der katholischen moraltheologie.Regensburg:.1878..C19/2a;
1563 .Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-192;
1564 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-154;
1565 ..Sturmpetition an den gefunden menschenverstand .:.1867..BZ-57;
1566 ..Praktický výklad malého katechismu.Olomouc:.1917..BS-205;
1567 .Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-85186-00-4.d3/4_SK1950_1990;
1568 .Tarnóci, Štefan, SJ.Ungaricae sanctitatis indicia.Trnava:.1737..C11/5b;
1569 .Russnák, Nicolaus.Disciplina ieiunandi Ecclesiae Catholicae secundum ritum orientalem /.Fragopoli ::Pallas,.1929..C13/3b;
1570 .Hejbal, Antonín.Katolický katechismus v otázkách a v odpovědích.:.1856..C14/2b;
1571 ..Magyar Sion.:.1897..PZ-5;
1572 .Kollár, Martin.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť III..Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1887..SSV1950;
1573 .Prach Václav.Řecko-český slovník.Praha I.:Springer a spol..1942..d1/2_SLOVNIKY;
1574 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C31/1b;
1575 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-221;
1576 .Huck, E..Elso szent gyonasi oktatas.:.1890..C22/1a;
1577 .Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..POSOL;
1578 ..Nebeské iskry 2.:.1970?..BS-03;
1579 ..Oslavujme hviezdy jasné.:.1969?..BS-17;
1580 ..Jak čeliti námitkám proti abstinenci?.:.1938..BS-37;
1581 .Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..BS-45;
1582 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí III. díl.:.1934..BS-55;
1583 .Drtina, František.Úvod do filosofie : 1.Praha:Jan Laichter.1914..d17/3a_cz1920-1950;
1584 ..Manifestačná púť katolíckych žien stredného Slovenska na Staré Hory v dňoch 25. a 26. mája 1929.:.1929..BS-24;
1585 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
1586 .Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..d15/5_SK1920_1950;
1587 .Bradáč, Josef.Dejiny novovekých snáh o obrodu liturgie.Košice:.2002..BS-70;
1588 .Wick, Vojtech.Nebeské hlasy.Košice:Svätá Alžbeta.1924..d15/4_SK1920_1950;
1589 ..Základy didaktiky.Košice:.2000..SKRIPTA_1;
1590 .Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.BS-121;
1591 .Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1968..BS-138;
1592 .Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
1593 .Špaňár, Július,1917-2007.Latinčina :.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1965..d1/3_JAZYKOVEDA;
1594 .Vojtek, František1911-1981.Kritika čili logika maior nebo materialis.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1985..SKRIPTA_3;
1595 ..Kniha přísloví.:.1980?..SAM/5;
1596 .Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-170;
1597 .Steffens, Hans.Furbitten und texte zur messfeier.:.1974..d12/1b;
1598 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d17/3b_cz1920-1950;
1599 ..Rodinné spoločenstvo 1989.:.1989..PS-08;
1600 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXIII. (1955).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1955..PS-16;
1601 .Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17;
1602 .Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..p1/4a;
1603 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-32;
1604 ..Verbum 1993.:.1993..PS-34;
1605 .Pereira, Alfonso.Myšlienky a modlitby.Český Těšín:Katolícke nakladateľstvo Cor Jesu.1992..BS-168;
1606 .Zubert, Bronislaw Wenanty, OFM.Tozsamosc seksualna nupturientow a zdolnosc do zgody malzenskiej.:.1998..d18/2b;
1607 .Parenti, A..Notae exegeticae in psalmos selectos.:.1934..BZ-11;
1608 ..Martyrologium, czyli, Wspomnienia swietych przypadajace na poszczegolne dni roku.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1984..d18/2a;
1609 .Lelotte, F..Radostný pohled do života :.Leuven ::M. & L. Symons,.1952..BS-173;
1610 ..Tým, čo hľadajú pravdu.:.1968..BS-177;
1611 .Barclaii, Joannis.Icon animorum.Frankfurt:.1774..C16/4b;
1612 .Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C18/2a;
1613 .Hungari, A..Muster-predigten der katholischen kanzel beredsamteit.Frankfurt:.1846..C19/2a;
1614 .Pazdera, František.Písně a modlitby pro katolického křesťana.Praha:.1910?..d10/4b_CZ1900_1920;
1615 .P. Gabriel od sv. Marii Magdaleny.WSPÓLŽYCIE Z BOGIEM.Kraków:WYDAWNICTVO O.O. KARMELITÓW BOSYCH.1968..d18/6a;
1616 .Somboni, Daniele.Plan zur regeneration Afrika's.:.1871..BZ-57;
1617 .Čajkovskij, Andrij.Žonate či bezženne svjaščenstvo?.:.1900?..BZ-58;
1618 .Lejay, Gab. Franc..Bibliotheca rhetorum oratoriam facultatem.:.1767..C11/5b;
1619 .Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.d6/2;
1620 .Rinaldi, Giovanni.La sacra Bibbia. I profeti minori.:.1960..C13/3b;
1621 ..Pútnik.:.1990?..BS-218;
1622 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť X.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1897..SSV1950;
1623 .Weingreen, Jacob.Učebnice biblické hebrejštiny.Praha:Karolinum.1997.80-7184-345-8.d1/3_JAZYKOVEDA;
1624 .Thalhofer, Valentin.Auswahl der vorzuglichsten patristischen werke.:.1874..C22/1a;
1625 ..Svatý Juda Tadeáš.Praha:.1927..d9/4a_CZ1920_1950;
1626 ..Teolologický sborník.:.1946?..BS-03;
1627 .Srholec, Anton, SDB.Experiment lásky.[S.l.:s.n.].1989..BS-17;
1628 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-37;
1629 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí IV. díl.:.1934..BS-55;
1630 .Vondruška Isidor.Kalendarium svatých.:.1932..d17/3a_cz1920-1950;
1631 .Rostworowski Ján S. J..Ako Pán Boh žije?.:.1946..BS-24;
1632 .Káčerik, Adrián.Liturgické knihy.Nitra:.2000?..BS-70;
1633 .Valkovič, Juraj.Libežne andjelske hlási.[Košice]:Košicky knihtlačiarsky u. sp..1911..d15/2b_SK1900_1920;
1634 ..Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-107;
1635 .Sekretariát České biskupské konference.Pokoj a dobro.Praha:Sekretariát České biskupské konference.2000..BS-121;
1636 .René, Descartes.Rozprava o metóde. Pravidlá na vedenie rozumu.:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1954..d3/5_SK1950_1990;
1637 .Jesenský, Janko,.Zo zajatia.Martin:Tatran.1919..BS-136;
1638 ..Cesta duchovnej obnovy.Rím:.1983..BS-138;
1639 .Vojtek, František1911-1981.Kritika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991?..SKRIPTA_3;
1640 .Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990.80-85139-00-0.BS-153;
1641 .Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2;
1642 ..650. výročie založenia obce Rosina 1341 - 1991.:.1991..BS-158;
1643 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Logika..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-170;
1644 .Tamarut, Anton.Bild Gottes als locus theologicus der gnadenlehre.:.1994..d12/1b;
1645 .Geis, Rudolph. [from old catalog].Katholische Sexualethik..Paderborn,:Bonifacius-Druckerei.1927..d12/2b;
1646 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-16;
1647 ..Nová práca. Roč. 1, č. 1-8, 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-17;
1648 .Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..p1/4a;
1649 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CVIII. (1980).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..PS-19;
1650 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-32;
1651 ..Verbum 1994.:.1994..PS-34;
1652 .W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery.1989..BS-168;
1653 .Pavlovič, Nikon.O najsvätejšej eucharistii.:.1943..BZ-2;
1654 .Merkelbach, Ben. H., OP.Quaestiones de Castitate et Luxuria quas in utilitatem cleri.:.1929..BZ-11;
1655 .Distante, Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.:.1991..BZ-25;
1656 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/2;
1657 .Eudes, Jean.Le tres saint coeur de Marie.:.1923..BZ-29;
1658 .Bosco, Giovanni Battista, SDB.Spiritualita pre mladých.:.1980?..BS-177;
1659 .Occelli, Pierluigi.Il papa che mori povero.Bari:.1951..BZ-32;
1660 .Laden, M. L'abbé.Le mois de Marie paroissial.Paríž:.1873..C16/4b;
1661 .Stolz, Alban.Legende oder der christliche sternhimmel.Freiburg:.1900?..C18/2a;
1662 .Ranmund, Johann.Lod gebeimnis gitten und gelegenheitspredigten.Praha:.1781..C19/2a;
1663 .Dosenbach, St..Měsíc listopad věnovaný památce dušiček /.Brno ::Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1889..CZ1900;
1664 .Arundale, G. S..Le chemin du service.Paríž:.1913..BZ-54;
1665 ..Bericht uber die feltversammlung zur feier der secundiz des heiligen vaters Pius IX..:.1869..BZ-57;
1666 .Tower, Viliam.Kristova pravda.Trnava:František Urbánek a spol..1940..BS-205;
1667 .Grossing, Franc. Rudol..Animadversiones in jus publicum Hungariae.:.1786..C11/5b;
1668 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.:Tatran.1969..TATRAN;
1669 .Kemeny, Lajos.A reformáczió Kassán.:.1891..C13/3b;
1670 ..Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-47;
1671 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950;
1672 .Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C31/1b;
1673 .Nagy, Imre.A Krisztusi lélek.:.1913..C22/1a;
1674 ..Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:.1938..d15/3_SK1920_1950;
1675 .o. Joachim Roman Bar OFMConv..Sprievodca pre spovedníkov rehoľníc.Varšava:.1986..BS-03;
1676 .Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-17;
1677 .J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-37;
1678 .Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-45;
1679 .Soukup, Emilián, OP.Sborník kontroversí V. díl.:.1934..BS-55;
1680 .Horák Bohuslav.Historicko-Zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku..:.1960?..d17/3b_cz1920-1950;
1681 ..Voda sv. Ignáca.:.1942..BS-24;
1682 .Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..d8/4_CZ1950_1990;
1683 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..d1/7;
1684 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-66;
1685 .Spiritza, Juraj.Spišské zvony.Martin ::Osveta,.1972..d3/1_SK1950_1990;
1686 .Vacková, Růžena.Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967.Praha:Čes.křesťanská akad..1994.80-85795-10-8.BS-121;
1687 .Hanuš, Otakar,1877-1969.Cvičebnica jazyka nemeckého pre štvrtú triedu stredných škôl.Prešov ::Československá grafická Unia,.1937..d15/3_SK1920_1950;
1688 ..Úvodná reč sv. otca nášho Bazila Veľkého k obšírnym pravidlám.:.1983?..BS-138;
1689 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-145;
1690 .Škoviera, Daniel,(1946-).Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.2008.9788071416036 (brož.);978-80-7141-603-6.SKRIPTA_3;
1691 ..Krátka gréckokatolícka liturgika.Trnava:SSV.1972..BS-148;
1692 .Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-153;
1693 .Garrigou-Lagrange, Reginald,1877-1964.K Bohu :.Trenčín ::Veritas,.1941..DOMINIKANI_SK;
1694 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_2;
1695 .Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1937..d12/1b;
1696 ..Obroda 1943.:.1943..PS-16;
1697 ..Nová práca. Roč. 2, č. 1-24, 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17;
1698 .Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..p1/4a;
1699 .Schwertschlager, Joseph.Philosophie der Natur..München ::Kösel & Friedrich Pustet,.1921..d12/2a;
1700 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CIX. (1981).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..PS-19;
1701 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-32;
1702 ..Verbum 1995.:.1995..PS-34;
1703 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM;
1704 .Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-11;
1705 .Ciampani, Marco.Fonti letterarie su Silvestro: La lana purpurea ed i raggi di sole.:.2003..d18/2a;
1706 .Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o. f. m., řeholník a biskup :.Praha ::G. Francl,.1938..BS-164;
1707 ..Rehoľný kňaz dnes. Meditácie.:.1980?..BS-177;
1708 ..Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1889..d18/3;
1709 ..Rituale sacramentorum ad usum mediolanensis ecclesiae olim a s. Carolo institutum.Miláno:.1736..C18/2a;
1710 .Saffenreuter, Georg Joseph.Predigten aus die sonn und jefttage des katholischen kirchenjahres.Wurzburg:.1837..C19/2a;
1711 .Řehák, Karel Lev,1843-1941.Pomněnky z domu ctihodných Voršilek v Praze :.Praha ::Vlast,.1907..d10/4b_CZ1900_1920;
1712 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-154;
1713 .Bangha, Béla.Életünk élete.Komárom:Sz. Ágoston.1938..BZ-57;
1714 ..Starořecky snadno a rychle.:.1898..BS-205;
1715 .Scupuli, Laurentii.Certamen spirituale .:.1747..C11/5b;
1716 .Fankhauser, Gottfried.Príbehy Novej zmluvy dodnes živé. ViViT s. r. o.:Kežmarok.2003.80-88903-48-3.d6/2;
1717 ..In nocte nativitatis Domini.:.1926..C13/3b;
1718 .Kopsz, Joannem.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine.:.1855..C14/2b;
1719 .Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..BZ-60;
1720 .Vrablec Jozef, ThDr..Apoštolát v cirkevných hnutiach.. RCMBF Univ. Komenského:Bratislava.1993.80-88696-01-1.d9/1_KNAZI;
1721 .Mendlik, Agoston.Nepszeru es konnyu falusi predikaciok.:.1865..C22/1a;
1722 .Kordoš, Gustáv.Niečo o našom ovocí, jeho ustrojení, výzore a upotrebení.Martin:.1911..d15/2b_SK1900_1920;
1723 .Ferkič, N..Sloboda nad zlato.Trnava:Vydavateľstvo Posla.1940..BS-37;
1724 .Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
1725 .Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950;
1726 ..Cirkev a štát.:.1939..BS-24;
1727 .Benický, Karol.Stredoslovenský kraj.Martin:Osveta pre Stredoslov. KNV.1973..d2/5_FOTOGRAFIE;
1728 ..Bohemia sancta :.:Praha :.1989.80-7113-032-X.ČKCH;
1729 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-107;
1730 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-140;
1731 .Guy, de Maupassant.Naše srdce.:Slovenský spisovateľ.1970..SPKK;
1732 .Corneau, Guy.Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy.Praha:Portál.2004.80-7178-930-5.d7/1;
1733 .Hyhlík, Vladimír.Banská Bystrica.Martin:Osveta.1957..d2/6_FOTOGRAFIE;
1734 .Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..BS-153;
1735 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SKRIPTA_2;
1736 .Kandler, Max.Co je víra.:.1991..BS-158;
1737 ..Výber 1987.:.1987..PS-08;
1738 ..Obroda 1944.:.1944..PS-16;
1739 ..Hlasy z domova a misií r.26.:.1940..PS-17;
1740 .Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..p1/4a;
1741 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. XCIX. (1971).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..PS-38;
1742 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-32;
1743 ..Verbum 1996.:.1996..PS-34;
1744 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXX. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-38;
1745 .Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM;
1746 .Martimort, A.G..L`église en priere :.Paris ::Desclée,.1965..d18/2b;
1747 .Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-11;
1748 .Speyr, Adrienne von((1902-1967).).Spowiedź.Poznań ::"W Drodze",.1993.8370330029.d18/2a;
1749 .Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-173;
1750 ..Úvahy a meditácie.:.1980?..BS-177;
1751 ..The month.Londýn:.1914..PZ-3;
1752 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C15/2a;
1753 .Vitringa, Campegio.Typus theologiae practicae sive de vita spirituali.Frankfurt:.1716..C16/4b;
1754 .Weber, Gyorgy.Világtorténet tankonyve.Budapešť:.1866..C18/2a;
1755 ..Formulare zu bering... die ablaffe.:.1900?..C19/2a;
1756 ..Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.d15/6_SK1920_1950;
1757 .de Chardin, Pierre.Pisma wybrane.:.1967..BZ-54;
1758 .Wick, Béla.Az Eperjesi Kálvária.:.1919..BZ-57;
1759 .Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.d7/4;
1760 .Larousse, P..Nouveau dictionnaire de la langue Francaise.:.1863..C11/5b;
1761 .Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.d6/2;
1762 .de Jonghe, Bernardo.Belgium Dominicanum sive historia sacri ordinis praedicatorum.:.1719..C12/6a;
1763 ..Cantus ad processiones et benedictiones SSMI sacramenti.:.1920..C13/3b;
1764 ..Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-221;
1765 .Tarczai, Gyorgy.Szent Margit legendas konyve.:.1904..C22/1a;
1766 .Bianchi, L..Medžugorie.:.1987..USA;
1767 ..Stanovy sester Navštivení Panny Marie.:.1970?..BS-03;
1768 .Stašek, Bohumil.Kázání na pouti u Svatého Vavřinečka jež proslovil na děkovné národní pouti za osvob.Chodska...1945.Praha:Rupp.1945..BS-17;
1769 ..Nová križiacka výprava, alebo, Armáda Svätého Kríža na povzbudenie a rozširovanie kresťanského smýšľania na vydobytie, udržovanie a pre patričnú poctu miest nášho spasenia.[Bratislava:s. n..1940..BS-37;
1770 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
1771 .Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..d15/3_SK1920_1950;
1772 .Dudáš, Cyril.Náboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
1773 ..Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-24;
1774 .Demo, Ondrej.Z klenotnice slovenských ľudových piesní.Bratislava:Opus.1981..d3/7_SK1950_1990;
1775 .Maurois, André.Ariel alebo život Shalleyho.:Tatran.1988..TATRAN;
1776 .Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK;
1777 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-107;
1778 ..Konštitúcie a direktár Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.:.1980?..BS-138;
1779 .Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-140;
1780 .Guy, de Maupassant.Miláčik.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..d3/3_SK1950_1990;
1781 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..SKRIPTA_3;
1782 .Katarína, Biathová.Drevený panteón.:Tatran.1976..d2/6_FOTOGRAFIE;
1783 .Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.BS-153;
1784 .Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2;
1785 .Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..BS-158;
1786 ..Láska - víra - život.:.1990?..BS-170;
1787 .Klimke, August.Unsere Sehnsucht.Kempten ::Jos. Kösel\'sche Buchhandlung,.1917?..d12/1b;
1788 .Pfliegler, M..Der weg. Katholische Gittenlehre.:.1930..d12/2b;
1789 ..Katolícky mesačník.:.1989..PS-08;
1790 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXV. (1913).Liptovský Mikuláš:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1913..PS-16;
1791 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-17;
1792 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-27;
1793 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..PS-32;
1794 ..Verbum 1997.:.1997..PS-34;
1795 ..Svátost znovuzrození.:.1980?..BS-168;
1796 .Alighieri, Dante.La divina commedia III..:.1891..d18/2b;
1797 .Vass, Ladislao.Responsum ad appendiculam Joannis Nep. Alber ....:.1827..BZ-11;
1798 .Pawłowski, Tomasz(1927- )..Przewodnik dla zniechęconych spowiedzią i mszą świętą.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.837033055X.d18/2a;
1799 .Klug, Ignaz.Otázky životní.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1913..BS-173;
1800 ..Naše katechetické rozhovory.:.1980?..SAM1/a;
1801 ..Les temps Néroniens.Paríž:.1903..d18/6b;
1802 .Kriesch, János.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1876..BZ-36;
1803 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden aufalle sonn und festtage der christkatholischen kirche.Bamberg:.1784..C15/2a;
1804 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2a;
1805 .Masl, Franz Xaver.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1840..C19/2a;
1806 .Daubner, Ján Alojz,1856-1909.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL;
1807 .Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-154;
1808 .Bernadot, Marie-Vincent.L'ordre des freres precheurs.:.1922..BZ-57;
1809 ..Les épitres de saint Paul aux Corinthiens /.Paris ::Éditions du Cerf,.1949..BZ-58;
1810 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.d9/1_KNAZI;
1811 .Vernulaeo, Nicolao.Rhetorum orationes.:.1688..C11/5b;
1812 .Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..BS-213;
1813 .Lukeš, František.Mám tolik práce,že si jdu raději lehnout.Poděbrady:Zámek.1997.80-901790-5-3.d6/2;
1814 .Sanvito, Josephi-Mariae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1873..C12/6a;
1815 ..Le psautier du breviaire romain.:.1951..C13/3b;
1816 .Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.d1/3_JAZYKOVEDA;
1817 ..1050 years a guide to the history of Poland 966-2016.Varšava:.2016.978-83-8098-012-9.BZ-60;
1818 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221;
1819 .Wolkenberg, Alajos.A katholikus vilagmisszio konyve.:.1928..C22/1a;
1820 .Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..USA;
1821 .Vojtek, František.Kosmologie.Olomouc:CMBF.1970?..BS-04;
1822 .Gallin,C..U pramene života a svatosti.Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937..BS-17;
1823 .Brtáň, Rudolf.Puškin v slovenskej literatúre.:.1947..BS-37;
1824 .Augustin Bedřich.Základní náboženská nauka.:.1946..BS-55;
1825 .Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..d15/6_SK1920_1950;
1826 .Králiček, Ján, SJ.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-24;
1827 .Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..SSV1950;
1828 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : (predveká Bratislava ).Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1978..d3/2_SK1950_1990;
1829 .Suchá, Bohdana.Chránená krajinná oblasť Vihorlat.Bratislava:Obzor.1989..BS-72;
1830 ..Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-107;
1831 ..Konštitúcie a direktívy zhromaždenia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.Rím:.1982..BS-138;
1832 .Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.BS-140;
1833 .Gabriel, García Márquez.Sto rokov samoty.:Ikar.1999.80-7118-429-2.d7/3;
1834 .Mistrík, Jozef.Praktická príručka slovenčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02402-X.d7/5;
1835 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3;
1836 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158;
1837 .Skácel, Miloslav,1914-1952.Theodicea.[Praha ::Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů,.1993..BS-160;
1838 .Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d12/1b;
1839 .Donders, Adolf.Meister der Predigt aus dem 19. und 20. Jahrhundert :.Munster i. W.:Regensberg.1928..d12/2b;
1840 ..Ku poklone Najsvätejšej Trojice Božej na česť bez poškvrny prvorodeného hriechu počatej najblahoslavenejšej vždy Panny Márie.:.1872..RADLIN;
1841 ..Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08;
1842 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXVII. (1915).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1915..PS-16;
1843 ..Logos 1947.:.1947..PS-18;
1844 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 6. ročník, r.2005. Bratislava:Redemptoristi.2005..p1/4b;
1845 .Richler, Johann.Der weg zum leben.:.1923..d12/2a;
1846 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 22, č. 1-10, 1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-27;
1847 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Slova víry v étheru :.v Pelhřimově ::[s.n.],.1940..BS-163;
1848 ..Verbum 1998.:.1998..PS-34;
1849 .Čambál, Andrej, SJ.Duchovné cvičenia pre kňazov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..BS-168;
1850 ..In quest of the \"Miracle stag\":.Budapest ::Tertia,.2000.0-9642094-9-7;0-936398-95-7;963-86024-2-2.d18/2b;
1851 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-11;
1852 .Parsch, Pio.L'Anno liturgico alla luce della grazia.:.1961..d18/2a;
1853 .Žák Karel.Cesta života.:.1947..BS-174;
1854 ..Odpovede na aktuálne otázky.:.1980?..BS-177;
1855 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-36;
1856 .Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/2a;
1857 .Schlor, Aloysium.Vita sancti Caroli Borromaei.Budapešť:.1851..C16/4b;
1858 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C18/2a;
1859 .Suso, Heinrich.Leben und schriften.Augsburg:.1854..C19/2a;
1860 .Tomáš Kempenský,1379-1471.De imitatione Christi :.Pariisis ;; Tornaci ;; Romae ::DescléeandSocii,.1934..BZ-60;
1861 .Bellek, Alajos, SJ.Legyetek készen.:.1908..BZ-57;
1862 .Lemaire, A..La famille nombreuse.Liége c,:.1927..BZ-58;
1863 .Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.USA;
1864 .Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C11/5b;
1865 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.d6/3;
1866 .Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C12/6a;
1867 ..Rituel des fideles.:.1953..C13/3b;
1868 .Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d1/3_JAZYKOVEDA;
1869 .Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6.d6/6;
1870 ..Fraktur - schriften.:.1848..C22/1a;
1871 .Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..BS-04;
1872 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-17;
1873 ..Dámy a husári.:.1914..BS-37;
1874 .Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
1875 .Podlaha, Antonín.Katolická liturgika : učebná kniha pro střední školy.Praha:A.Storch a syn.1910..d10/4b_CZ1900_1920;
1876 .Šátek Jozef.Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu.:.1946..SSV1950;
1877 .Štefan Jozef S. J..Opora bratov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-25;
1878 .Božena, Němcová.Divá Bára a jiné prózy.:Československý spisovatel.1983..d8/3_CZ1950_1990;
1879 .Machala, Ivan.Víťaz van Gogh.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0080-8.d3/7_SK1950_1990;
1880 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..BS-66;
1881 ..České gotické madony.Praha:Česká katololická charita.1985..BS-72;
1882 ..Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM/6;
1883 .Dacík, R. V., OP.Po cestě našich otcu.:.1950?..BS-107;
1884 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-125;
1885 .Šrámek, Pavel, 1973- - autor.Když zemřít, tak čestně :.:Brno :.1998.80-238-3275-1.d6/8;
1886 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-136;
1887 .Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower.1982..SAM/5;
1888 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.BS-140;
1889 .Škarvan, Albert.Zápisky vojenského lekára.:Slovenský Tatran.1991.80-222-0307-6.TATRAN;
1890 .Vladislav, Kačáni.Základy učiteľskej psychológie.:SPN.1999.80-08-02830-0.d7/3;
1891 .Eugen Lazišťan.Zvolen.:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
1892 .Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.BS-153;
1893 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie. Stredovek.Košice:GBF UPJŠ.1992..d9/1_KNAZI;
1894 .Branham, William Marrion.Slyšel jsem, ale nyní vidím.Praha:.1995?..BS-158;
1895 .Ploetz, Karl.Auszug aus der Alten, Mittleren und Neueren Geschichte.Leipzig:Ploetz.1912..d12/1b;
1896 .Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
1897 ..Logos 1948.:.1948..PS-18;
1898 .Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..p1/4a;
1899 ..Výhledy 1939.:.1939..p1/3b;
1900 ..Diakonia 1989.:.1989..PS-32;
1901 ..Via 1968-70.:.1968-70..p1/6;
1902 .Renz, Franz.Opfercharakter der Eucharistie ....:.1892..BZ-11;
1903 ..Nasza przeszłość :.Kraków ::Nasza Przeszłość,.1980-..d18/2a;
1904 .Minařík, František Kliment,1883-1971.Rytíř v žíněném rouchu.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1947..BS-164;
1905 .Bogliolo, Luigi.Ateizmus a pastorácia.:.1980?..BS-177;
1906 .Vetési.Római zarándokkonyv.Budapešť:.1900..BZ-38;
1907 .Witsii, Hermanni.Meletemata leidensia.:.1668?..C15/2a;
1908 .Erdey, Ferenc.Sacerdotium aeternum.Budapešť:.1940..C16/4b;
1909 .Szaniszló, Ferencz.A keresztény katolika religio tudománya.Budapešť:.1845..C17/4b;
1910 ..Evangeliomok esztendo - által az anya-szent-egyház.Trnava:.1765..C18/2a;
1911 .Segneri, Paul.Manna, oder himmelsbrod der seele.Regensburg:.1854..C19/2a;
1912 .Redemptoristé.Bůh a duše :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1930..d17/4b_CZ1920_1950;
1913 ..Poznáte náš seminár?.Banská Bystrica:Biskupský kňazský seminár.1946..BS-154;
1914 .Zeller, Renée C. T..La vie dominicaine /.[Paris] ::Grasset,.1927..BZ-58;
1915 .Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..BS-209;
1916 .Dufrene, Maximiliano.Sacerdos aut sanctus aut reprobus.:.1770..C11/5b;
1917 .Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..LEV;
1918 .Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6.d6/3;
1919 ..Officium beatae Mariae Virginis sancti Pii V..:.1834..C12/6a;
1920 ..Katholisches gesangbuch.:.1971..C13/3b;
1921 .Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. I. diel.:.1841..C14/2b;
1922 .Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989..ČKCH;
1923 .Weser, Heinrich.Kirchen lerikon oder encyklopadie der katholischen theologie.:.1850..C22/1a;
1924 .šéfredaktor P. Jakub Berka AOPraem, Matice cyrilometodějská v Olomouci.Třetí milenium FERMENTUM.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2005..BS-118;
1925 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..KRYSTAL;
1926 .Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..BS-04;
1927 ..Buď dobrý.Praha:.1945..BS-17;
1928 .Fredro, Aleksander.Hrúza, čo sa robí.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..BS-37;
1929 .Solovjev, Vladimír.Duchovní základy života.:.1915..d10/5b_CZ1900_1920;
1930 .Stejskal František.Přehled církevních dějín českých.:.1920..BS-57;
1931 .Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..DOMINIKANI_SK;
1932 ..Pomucka ke kázáním.:.1941..BS-25;
1933 .Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve : život a dílo Dr.Antonína Cyrila Stojana.Praha:Česká katolická charita.1988..ČKCH;
1934 .Nováková, Zuzana,(1943-).Hvězdy v bílé hřívě :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
1935 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : 2.sv. : Staré Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990;
1936 .Bradáč, Josef.Všeobecný úvod do liturgie omše.:.2000?..BS-67;
1937 .Musil, Jiří V..Chrám sv.Mořice v Olomouci.Olomouc:Proboštský farní úřad.1990..BS-72;
1938 .Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..BS-95;
1939 ..Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi, Pavlovi Gojdičovi.Bratislava:Tatran.1951..BS-125;
1940 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??..BIBCZ;
1941 .Maliarik, Ján K.,1869-1946.Sirota král\'om :.V Brně ::St. Kočí,.1930..BS-136;
1942 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d10/3a_CZ1920_1950;
1943 .Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.BS-140;
1944 .Ivan, Stanislav.Život v slove.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/2_SK1950_1990;
1945 .Zlámal, Bohumil,1904-1984.Příručka českých církevních dějin :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..SKRIPTA_3;
1946 .Tenney Merrill C..O Novém zákoně.neuvedené:Biblická škola.1985?..d8/1_CZ1950_1990;
1947 .Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1961..d2/6_FOTOGRAFIE;
1948 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..BS-153;
1949 .Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..d8/2_CZ1950_1990;
1950 .Stefan Zweig ; odp.red. E.Ščípová..Svedomie proti násiliu : Castellio proti Kalvínovi.Bratislava:EPOCHA.1970..d3/1_SK1950_1990;
1951 .Weninger, F. X.1805-1888..Originelle, kurz-gefasste, praktische Predigten zu Ehren des Allerheiligsten Sakramentes.Cincinnati ::[s.n.],.1883.0837067952.d12/1b;
1952 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. VII. (1914).Liptovský Mikuláš:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1914..PS-16;
1953 .Petrek, Peter.Máriina doba 15. ročník.Bratislava:MKH.2005..PS-18;
1954 .Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..p1/4a;
1955 .Schmaus, Michael,1897-1993.Der Glaube der Kirche :.München ::Max Hueber,.1969..d12/2a;
1956 .Horna, Richard.Několik přednášek z dějin Slovenska.:.1936..BS-163;
1957 ..Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..PS-32;
1958 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..p1/5a;
1959 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..SSV1950;
1960 .Arnou, R..De Deo Trino. I. diel.:.1933..BZ-11;
1961 .Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2a;
1962 .Faulhaber, Michael von,1869-1952.Zeitfragen und Zeitausgaben :.Freibrug im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1916..d18/7b;
1963 .Prosperini, Ferdinando.Dixit Jesus.:.1980?..BS-177;
1964 .Engel, Zsigmond.A házasságon kivul szuletett gyermek jogvédelme.Budapešť:.1910..BZ-38;
1965 .Driessen, Antonii.ecclesiastae Rheno-Trajectini meditationes in sacram apocalypsin.:.1717?..C15/2a;
1966 .Reineccio, Christiano.Biblia hebraica.Lipsko:.1756..C16/4b;
1967 .Loriots, Julian.Predigten aus alle sonn und jesttage des ganzen jahres wie auch fur den advent und die faster.Augsburg:.1784..C17/2a;
1968 .Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C17/4b;
1969 .Pesch, Tilmannus, SJ.Institutiones logicales.Friburg:.1888..C18/2a;
1970 .Christophori, P..Necessaria ad salutem scientia.:.1689..C19/2a;
1971 ..Modlitby svaté Brigity.:.1950?..BS-192;
1972 .Willam Franz Michel.Život Marie matky Ježíšovy.:.1937..d9/4a_CZ1920_1950;
1973 .Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BZ-58;
1974 .Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.BS-209;
1975 .Rajčáni, Ján, SJ.Peregrinus catholicus, de peregrina unitaria religione discurrens.Košice:.1726..C11/5b;
1976 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.d6/3;
1977 .Thomasii, Iacobi.Horatii Tursellini romani de particulis latinae orationis.:.1769..C12/6a;
1978 ..Aleluja.:.1984..USA;
1979 .Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..ČKCH;
1980 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE;
1981 .Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite).Srdce nedelené.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..SSV1950;
1982 ..Sursum 23.:.1970?..BS-04;
1983 ..Psychologie a vychovatelství.Praha:.1945..BS-17;
1984 ..Zakliata kňažna.:.1907..BS-37;
1985 .Špirko, Jozef.Snem v Tridente.Košice:Verbum.1947..BS-55;
1986 ..Adorační hodina pro Advent.:.1936..BS-25;
1987 .Tyl, Heřman Josef.Klášter Teplá.Teplá:.1947..BS-94;
1988 .Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..d3/7_SK1950_1990;
1989 .Leppmann, Wolfgang.Rilke.Bratislava:Tatran.1987..TATRAN;
1990 .Obšutová Eva.Základy didaktiky.Košice:.2000?..d1/7;
1991 ..Jde o věc vážnou.České Budějovice:.1960?..BS-66;
1992 ..Základní učebnice řidičů motorových vozidel :.Praha ::Práce,.1951..BS-96;
1993 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1994 .Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..SUSCM;
1995 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sväzok 12..Trnava:G.A. Bežo.1932..ZS;
1996 ..Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b;
1997 ..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.BS-140;
1998 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.SKRIPTA_3;
1999 .Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.BS-153;
2000 .Dronzek, Jozef.Metafyzika : Prednášky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-039-3.BS-155;
2001 .Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..BS-170;
2002 .Wells, H.G..Vojna svetov.Bratislava:Bibliotheka.1933..d15/5_SK1920_1950;
2003 .Kaller, Max.Unser Laienapostolat :.Leutesdorf am Rhein ::Verlag des Johannesbundes,.1927..d12/1b;
2004 .Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1926..d17/5b_CZ1920_1950;
2005 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. XI. (1918).Ružomberok:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1918..PS-16;
2006 .Petrek, Peter.Máriina doba 21. ročník.Bratislava:MKH.2011..PS-18;
2007 .Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..p1/4a;
2008 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIV. (1946).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-25;
2009 ..RAN 2000.:.2000..PS-43;
2010 ..Časopis katolického duchovenstva 1930.:.1930..PS-32;
2011 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..p1/5a;
2012 .Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..d15/3_SK1920_1950;
2013 .Friethoff, C., OP.De alma socia Christi mediatoris.:.1936..BZ-12;
2014 .Wanat, Benignus Józef(1934-2013)..Kult świętego Józefa Oblubieńca NMP [Najświętszej Maryi Panny] u Karmelitów Bosych w Krakowie :.Kraków ::Wydaw. OO. Karmelitów Bosych,.1981..d18/2a;
2015 .Tomaselli, Giuseppe, SDB.Sitio. Meditácie pre kňazov.:.1980?..BS-177;
2016 .Csosz, Imre.A kegyes - tanitó - rendek Nyitrán.Nitra:.1879..d18/6b;
2017 .Cziráky, Gyula.A mi apostolaink.Budapešť:.1897..BZ-38;
2018 .Concina, Daniele.Ad theologiam christianam dogmatico - moralem apparatus.:.1755..C15/2a;
2019 ..Kaini diaoiki Isu Christu to eion archetypon metafrazis.:.1710..C16/4b;
2020 .Basilovits, Joannicio.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis.Košice:.1799..C17/2a;
2021 .Puig, Narcisso - Xarrie, Francisco.Opusculum in quo plurimi errores refelluntur.:.1865..C18/2a;
2022 .Roell, Hermanno.Theses theologicae de generatione filii et morte fidelium temporali.Frankfurt:.1689..C19/2a;
2023 .Urbánek, Ferko,1859-1934.Štvrté prikázanie Božie.Trnava; = Nagyszombat:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1909..BS-193;
2024 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.5 méditations sur l\'existence :.Paris ::Aubier,.1936..BZ-58;
2025 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-209;
2026 .Wigandt, P. M..Tribunalis confessariorum.:.1752..C11/5b;
2027 .Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.d6/3;
2028 .Othonis, Ioh. Henrici.Lexicon rabbinico-philologicum.:.1675..C12/6a;
2029 ..Martyrologium romanum Gregorii papae XIII.:.1932..C13/3b;
2030 .Aertnys, J..Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Maria de Ligorio doct. ecclesiae /.Taurini ::Domus Editorialis Marietti,.1939..C14/2b;
2031 ..Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..BS-221;
2032 .Laub, Alfred.Gebetslehre.:.1949..d18/3;
2033 .Hulákovský, Jan M..Abbreviature Vocabulorum.:.1852..BS-04;
2034 ..Bohosloví.Praha:.1946..BS-17;
2035 .Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-49;
2036 .Kadlec Josef.Tváří k člověku.:.1944..BS-60;
2037 ..Kvatembrová pobožnost Charity.:.1940..BS-25;
2038 .Jastrabík, Štefan.Smolenice.V Bratislave:Veda.1975..d2/5_FOTOGRAFIE;
2039 .Móricz, Zsigmond,(1879-1942).Sedm krejcarů :.Praha ::Svoboda,.1951, [v tir. spr..BS-92;
2040 .Dominique, Rolinová.Divý pieter.:Slovenský Tatran.1986..TATRAN;
2041 ..Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježišom trpiacim smrteľnou úzkosťou na hore Olivovej, ktorú konala služobnica Božia Gemma Galgani.Ružomberok:.1940?..BS-66;
2042 .Viestová, Zora.Tristo rokov skalického gymnázia.Skalica:.1965..BS-72;
2043 .Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107;
2044 .Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..SUSCM;
2045 .Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.BS-140;
2046 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_3;
2047 .Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 1.díl. Jazyk : Jazyk.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-10-0.d7/2;
2048 ..Snoubencum.:.2000?..BS-158;
2049 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..d12/1b;
2050 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Christus und die Probleme unserer Zeit :.Paderborn ::Schöningh,.1932..d12/2b;
2051 ..Svedectvo 1992.:KPVS.1992..PS-05;
2052 ..Hlas 1995.:.1995..PS-18;
2053 .Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..p1/4a;
2054 .Schmaus, Michael,1897-1993.Der Glaube der Kirche :.München ::Max Hueber,.1970..d12/2a;
2055 ..RAN 2001.:.2001..PS-43;
2056 ..Časopis katolického duchovenstva 1938.:.1938..PS-32;
2057 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 72, č. 1-10, 1991.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..p1/5a;
2058 .Tóth, Mike, SJ.Lelki kalauz az élet keskeny osvenyen.:.1896..BZ-2;
2059 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-12;
2060 .Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.1996.8390488906;83-904889-0-6.d18/2a;
2061 ..Apoštolské povzbudenie pápeža Pavla VI. o obnove rehoľného života podľa učenia II. vatikánskeho koncilu.:.1970?..BS-177;
2062 .Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..BZ-38;
2063 ..Dominicalis annualis pars prima, hoc est discursus praedicabiles.:.1668..C15/2a;
2064 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C16/4b;
2065 .Caussino, Nicolao.Heilige hoffhaltung.:.1717..C17/2a;
2066 ..Officia nova propria dioecesis cassoviensis.Košice:.1829..C17/4b;
2067 .Pollák, János.Renan és az apostolok.Budapešť:.1866..C18/2a;
2068 .Schotanum, Meinardum.Systema concionum quibus doctrina christiana praxis fidei.Frankfurt:.1644..C19/2a;
2069 .Schoebitz, Wenzel.Nechajte maličkých ku mne prísť!.[S.l.]:Literárny krúžok banskobystrických bohoslovcov.1931..BS-193;
2070 .Whiteová, Ellen.Tužba vekov. Martin:Advent Orion.1994.80-88719-05-4.d6/6;
2071 .Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C11/4a;
2072 ..L'Amitie dangereuse ou celimaure et amelie.:.1786..C11/5b;
2073 .Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
2074 .Tumová, Magdaléna.Rozprávky o sv. Zdislave.:Németh Oto.2007.978-80-89277-09-4.d6/3;
2075 ..Otevřete dveře Kristu dokořán.:Paulínky.2006.80-86949-10-9.d6/4;
2076 .Goudin, P. F. Antonio.Philosophia divi Thomae.:.1886..C12/6a;
2077 .Osvald, Richard.Zrkadlo učenia katolíckeho. Diel II..:.1875..C14/2b;
2078 .Radlinský, Štefan.Theologia pastoralis juxta principia ecclesiae romano-chatolicae 1.Viedeň:.1869..C31/1a;
2079 .Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost.1989..ČKCH;
2080 .Stockums, Wilhelm.Priestertum und usgese.:.1938..d18/6;
2081 .Toman, Josef.Censury a zpovědnice.:.1926..BS-04;
2082 ..Odpovědné rodičovství.:.1970..BS-17;
2083 .Kresánek, Jozef.Zuzka Selecká spieva.:Matica slovenská.1943..BS-38;
2084 .Valašťan-Dolinský, Ján.Môj spevník.:.1946..BS-49;
2085 .Lenkei Karol.Venčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božského Srdca Ježišovho.:.1920..d15/2b_SK1900_1920;
2086 .Masaryk, Tomáš Garrigue.Česká otázka.Naše nynější krise : Snahy a tužby národního obrození.Pád strany staročeské a počátkové směrů nových.Praha:Čin.1948..d17/3a_cz1920-1950;
2087 ..Mládí.:.1960?..BS-25;
2088 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-70;
2089 .Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum.1948..BS-66;
2090 ..Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-96;
2091 .Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107;
2092 .Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..VSH;
2093 .T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..BS-130;
2094 .Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
2095 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-140;
2096 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-145;
2097 ..Nemecko-slovenský glosár. Dl.I.. Slovart:Bratuňislava.1995.80-7145-199-1.BS-146;
2098 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..SKRIPTA_3;
2099 .Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 2.díl. Mytické myšlení.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-11-9.d7/2;
2100 .Porubčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BIBSK;
2101 .Knut, Hamsun.Edevart.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK;
2102 .Konečný, Anton.Liturgický spev na Teologickej fakulte.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155;
2103 .Müller, Aloys.Leitfäden der Philosophie. Band 3/4, Psychologie :.Berlin [etc.] ::Dümmlers Verlagsbuchhandlung,.1927..d12/1b;
2104 ..Svedectvo 1993.:KPVS.1993..PS-05;
2105 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-16;
2106 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXV. (1996).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1996..PS-18;
2107 .Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..p1/4a;
2108 ..RAN 2002.:.2002..PS-43;
2109 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..C23/2;
2110 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 73, č. 1-10, 1992.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992..p1/5a;
2111 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..;
2112 .Zigliara, Thoma Maria.Summa philosophica in usum scholarum.Paríž:.1926..BZ-12;
2113 .Barcik, Jozef Symeon..Kalwaria Pacawska.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1985..d18/2a;
2114 .Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-177;
2115 .Lázár, Kálmán.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1874..BZ-36;
2116 ..De liturgia gallicana libri III..:.1729..C15/2a;
2117 .Fessler, Josephus.Compendium spiritualis doctrinae.:.1864..C16/4b;
2118 .Aquilejensi, Rufino.Flavii Josephi hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico.Trnava:.1755..C17/2a;
2119 ..Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/4b;
2120 .Placaei, Josuae.Operum. Tomus secundus, disputationes.Frankfurt:.1704..C19/2a;
2121 .Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..KALICH;
2122 .Petríček, J..Pašiové hry so spevami v 9. dejstvách a v 5. živých obrazoch.Ružomberok:.1921..BS-193;
2123 .Serrand, A. Zacharie..Saint Thomas d\'Aquin /.Lyon ::Couvent dominicain..195-?..BZ-58;
2124 .Škoda František Dr..Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1991..BS-209;
2125 ..Thesaurus linguarum. Tom. I..:.1700?..C11/4a;
2126 ..Opusculum orthographicum.:.1736..C11/5b;
2127 .Spolok sv. Vojtecha.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-213;
2128 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.d3/7_SK1950_1990;
2129 .Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C12/6b;
2130 .Donat, Josepho, SJ.Theodicea.:.1914..C31/1a;
2131 ..Cirkev v 49 pokoleniach.:.1980?..SAM/5;
2132 ..Kráľ.Košice:.1988..BS-04;
2133 .Pimper, Antonín.Křesťanský solidarismus.Praha:nakladatelství Č. A. T. - UNIVERSUM.1946..BS-17;
2134 .Wunsch, Rudolf.Základy nauky o harmonii v úlohách.:.1942..BS-38;
2135 .Brtáň, Rudo.Jankovi Jesenskému.:.1946..BS-49;
2136 .Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..d15/6_SK1920_1950;
2137 ..Dárkyně života.:.1960?..BS-25;
2138 ..Denní pobožnosti.:.1935?..BS-73;
2139 .Štefan Jozef S. J..Opora bratov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-95;
2140 .Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..SÚCM;
2141 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d17/5b_CZ1920_1950;
2142 ..Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..d15/4_SK1920_1950;
2143 ..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-140;
2144 .Jurina, Jozef.Stručný prehľad dejín kresťanskej filozofie. Stredovek.Bratislava:TF TU.2002..BS-145;
2145 .Kryštovský, Vladimír.Patrologie.:.1980?..SKRIPTA_3;
2146 .Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.BS-153;
2147 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.V rozbřesku budoucnosti :.Olomouc ::[Nakladatelství \"Evy\"],.1926..d17/2b_cz1920-1950;
2148 .Zubko, Peter.Kresťanský starovek.Košice:CMBF UK.2001..BS-155;
2149 .Kuzminová, T. A..Človek, osobnosť, existencia.:Smena.1971..d3/5_SK1950_1990;
2150 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..BS-171;
2151 .Cathrein, Victor.Allgemeine Moralphilosophie.Leipzig:Vier Quellen.1924..d12/1b;
2152 .Muller, Michael.Frohe Gottesliebe.:.1936..d12/2b;
2153 ..Svedectvo 1994.:KPVS.1994..PS-05;
2154 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-13;
2155 ..Sborník profesorov Slovákov.:.1943..PS-16;
2156 ..Víťazstvo Srdca r.8,2003.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2003..PS-18;
2157 .Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:.1992..p1/4a;
2158 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXV. (1947).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-25;
2159 ..RAN 1998.:.1998..PS-43;
2160 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..C23/2;
2161 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 74, č. 1-10, 1993.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..p1/3a;
2162 .Kašička, Zdeněk, 1917- - autor.Otec Braito :.:Praha :.1993.80-901528-2-1.BS-168;
2163 .Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-2;
2164 .Leeming, B..Adnotationes de verbo incarnato.:.1937..BZ-12;
2165 .Wojtczak, Albert(1907-1962)..Aniela Salawa.Rzym ::Postulazione Gen OFM Conv.,.1973..d18/2a;
2166 ..Naozaj jestvuje Boh? Katechéza.:.1980?..BS-178;
2167 .Csávossy, Elemér, SJ.Ige és élet.Budapešť:.1939..BZ-33;
2168 .von Pastor, Ludovico.Storia dei papi dalla fine del medioevo..Rím:.1933..BZ-36;
2169 .Nemeth, Samuele Szattmar.Epistola s. Pauli ad Hebraeos explicata.:.1695..C15/2a;
2170 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..C16/4b;
2171 .Ginther, Antonio.Currus Israel et auriga ejus.:.1726..C17/2a;
2172 ..Christoph August von lengefeld.:.1787..C18/2a;
2173 .Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C19/2a;
2174 .Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Nechte maličké k Ježíškovi a nebraňte jim /.[Praha?] ::K. Kašpar,.19--..BS-193;
2175 .Tóth, Mike.Lélekmento.:.1895..BZ-58;
2176 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-209;
2177 .Ferrario, Sigismundo.De rebus Hungaricae provincae praedicatorum partibus quator et octo libris distributi .:.1637..C11/4a;
2178 .Hahn-Hahn, Ida.Két novér regény.:.1865..C11/5b;
2179 .Miklík Josef.Slovo Boží.:.1946..d17/4b_CZ1920_1950;
2180 .Cserei, Franciscus.Assertiones ex universa philosophia.:.1731..C12/6b;
2181 .Lewkowicz, Wojciech Ignacy(1901-1971)..Harmonia gregoriańska czyli Nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich /.Poznań ::Księgarnia Św. Wojciecha,.1959..C13/3b;
2182 .Osvald, Richard.Zrkadlo učenia katolíckeho. Diel III..:.1878..C14/2b;
2183 .Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C31/1a;
2184 .Plávka, Andrej,1907-1982.Siedmi.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..d3/4_SK1950_1990;
2185 .Schmitz, Philibert.Histoire de l'Ordre de saint-Benoit.:.1948..d18/4;
2186 .Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl.1931..d17/5a_CZ1920_1950;
2187 ..Náboženstvo a súčasnosť.:.1989..BS-04;
2188 .Schlumpf, Maria.Náboženstvo pre matku a dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..BS-17;
2189 .Souček, Rudolf.Psychoanalysa.Praha:Čes.grafická unie.1948..BS-38;
2190 .Heine, Heinrich.Básne.Martin:Matica slovenská.1951..BS-49;
2191 ..Sjazdový sprievodca.Bratislava:Prvý celoštátny sjazd katolíkov ČSR.1935..BS-57;
2192 .Tomeček Frant..Duchovní domácí samota.:.1923..d17/1b_cz1920-1950;
2193 .Švec, Ján.J. E. Jozef Čársky biskup.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-25;
2194 .Seman, J..Verím v Boha.:.1948..BS-60;
2195 .Kubíček, Václav,1866-1951.Vybrané učivo středního katechismu s poznámkami pro katechesi.Olomouc ::R. Promberger,.1928..BS-107;
2196 .Holec, Peter.Ius et iustitia. Acta VII. symposii iuris canonici anni 1997. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-08-0.BS-122;
2197 .Salatňay, Michal.Katolícka akcia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..BS-125;
2198 .Botek, Anton C..Múdrosť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-130;
2199 .Bulissa, János.Prijemni hlas.Košice:.1911..d15/2b_SK1900_1920;
2200 .Konopásek, Jaroslav Jan,1883-1934.Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového zákona :.V Praze ::[s. n.],.1932..d9/5b_CZ1920_1950;
2201 ..Stručný prehľad dejín filozofie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-020-9.BS-145;
2202 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..SKRIPTA_3;
2203 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-148;
2204 .Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..BS-153;
2205 .Stolárik, Stanislav, biskup.Stručne o dejinách filozofie -starovek.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995..BS-155;
2206 .Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-158;
2207 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170;
2208 .Walter, Eugen,1906-1999.Der erste Brief an die Korinther.Düsseldorf ::Patmos,.1969..d12/1b;
2209 ..Svedectvo 1995.:KPVS.1995..PS-05;
2210 ..Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-13;
2211 .Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..PS-16;
2212 .Piotrowski, Mieczyslaw.Milujte sa r.3.Poznaň:.2008..PS-18;
2213 .Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..p1/4a;
2214 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVIII. (1950).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..PS-25;
2215 ..Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-27;
2216 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..p1/6;
2217 ..Katechizmus pre veľkých i malých.:.1921..BS-168;
2218 .Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..BZ-12;
2219 .Parks, M..The sunday gospels explained to children.:.1914..d18/2a;
2220 .Novák, František Xaver, CSsR.Kněžské problémy.Viedeň:vl. n..1912..d10/2b_CZ1900_1920;
2221 .Lumicino, Giovani.Chceš žiť šťastne?.:.1973..BS-178;
2222 .Rohellec, J..Le "fiat" de Marie a l'annonciation.:.1932..BZ-33;
2223 .Potiron, Henri.Cours D'accompagnement du chant Grégorien.Paríž:.1927..BZ-36;
2224 .Rodericio, Alphonso.Exercitium perfectionis et virtutum religio - sarum.:.1631..C15/2a;
2225 .Augusto, Friderico.Illustrissimi atque excellentissimi domini patronisummi literarum omnisque doctrinae maximi statores.:.1799..C16/5a;
2226 .Wittichii, Christophori.Consensus veritatis in scriptura divinaet infallibili revelatae cum veritate philosophica.:.1682..C17/4b;
2227 .Massillon, Johann Baptist.Gnnodalreden ....Drážďany:.1758..C18/2a;
2228 .Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..BS-193;
2229 .Fogarasi, János.Magyar és német segedszótár.Budapešť:.1845..C20/5a;
2230 .Szunyogh, Ferenc, OSB.A szent Zsolozsma .:.1942..BZ-58;
2231 .New International Version.God´s Word.Colorado:International Bible Society.1984..d18/5a;
2232 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.d7/6;
2233 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-209;
2234 .Aquila, Prospero.Dictionarium theologicum portatile.:.1775..C11/4a;
2235 .Goics, Lazár.Koltemények.:.1866..C11/5b;
2236 .Šipr, Květoslav,1934-.Hovory o lásce /.Praha ::Avicenum,.1981..BS-213;
2237 .Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.d6/4;
2238 ..Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungariae.:.1785..C12/6b;
2239 ..Hymny II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
2240 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-221;
2241 .Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
2242 ..Zázrak vykúpenia.Košice:.1984..BS-04;
2243 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-17;
2244 ..XIV. Výročná zpráva za školský rok 1940-41.:.1941?..BS-38;
2245 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL;
2246 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/3b_CZ1920_1950;
2247 ..Pravoslavný katechismus.:.1947..BS-25;
2248 .Pilát, Albert.Vreckový atlas húb.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..d3/4_SK1950_1990;
2249 .Elena, Dubnická.Peter M. Bohúň.:Pallas.1975..BS-70;
2250 .Macháček, Jan,(1850-1927).Paměti c.k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště.V Českých Budějovicích ::J. Přibyl,.1903..BS-60;
2251 .zodpovednosť Pápež Pavol VI..Obrad pomazania chorých a pastoračná starosť o nich.:spolok sv. Vojtecha Trnava.1976..SSV1990;
2252 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-107;
2253 .Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.BS-122;
2254 ..Katolícky ľudový katechismus. III. diel.:.1910?..d15/2b_SK1900_1920;
2255 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-141;
2256 .Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
2257 .Pružinský, Štefan.Úvod do Svätého písma Nového zákona c Štefan Pružinský.Košice:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.1993.80-7097-228-9.SKRIPTA_3;
2258 .Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUSCM;
2259 .Matis, Melichar Jozef OP.sv. Augustín.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155;
2260 .Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko.1991..BS-158;
2261 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170;
2262 .Kleist, Ewald von.Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias.Kirnach-Villingen, Baden ::Verlag der Weisenanstalt (Schulbrüder),.1921..d12/1b;
2263 .Schmidt-Pauli, Elisabeth von,1882-1956..Die zwolf apostel wie sie mit Jesus wandern und Seinen auftrag erfullen,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g.m.b.h.,.1937..d12/2b;
2264 ..Svedectvo 1996.:KPVS.1996..PS-05;
2265 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXX. (1937).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1937..PS-13;
2266 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-16;
2267 .Vrablec Jozef, ThDr..Sviatosť pokánia.:.1971..d9/1_KNAZI;
2268 .Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..p1/4a;
2269 ..Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-28;
2270 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 76, č. 1-10, 1995.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..p1/6;
2271 .Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..;
2272 .Zigliara, Thoma Maria.Summa philosophica in usum scholarum.Paríž:.1926..BZ-12;
2273 .Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998.8387527246.d18/2a;
2274 ..Život z viery 1-10, 11-20,21-30,31-40,41-50,61-72.:.1980?..BS-178;
2275 .Dorner, Ch..Le prédicateur des enfants.Paríž:.1937..BZ-33;
2276 ..Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1895..BZ-36;
2277 .Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C15/2a;
2278 .Baptistae, Joannis.Almae dioecesis agriensis vice-archi-diaconorum parochorum et capellanorum.Eger:.1760..C16/5a;
2279 .Tjeim, Franz Joseph.Biblische realkonkordanz.Regensburg:.1894..C17/2a;
2280 ..Predigten aus dem franzofischen uberfest.Augsburg:.1767..C18/2a;
2281 ..Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/2b;
2282 .Berghoff, Štefan.Krásna doba mladej lásky.Zvolen:Anton Šalát.1929..BS-193;
2283 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C20/5a;
2284 .Petrů, Vít.Popelka Nazaretská.Praha ::Společnost pro duchovní hudbu,.1992.80-85528-05-3.BS-205;
2285 .Hloch, Josef.Minútočka. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-39-3.d7/6;
2286 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6;
2287 ..Institutiones ad eloquentiam.:.1787..C11/4a;
2288 ..De canonicis scripturis decretum ex concilio Tridentino .:.1700?..C11/6;
2289 .Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..SUCM;
2290 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/4;
2291 ..Sainte Therese de l'Enfant Jesus /1873-1897/.:.1925..C12/6b;
2292 ..Missale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Pauli VI..:.1970..C13/3b;
2293 .Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C31/1a;
2294 ..Katechéza.:.1992..PS-48;
2295 .Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
2296 ..Rozmluvy Mistra s učedníkem.:.1950?..BS-04;
2297 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1893.Rím:.1893..C19/6;
2298 .Durych, Jaroslav.Utěšitel nejlepší.:.1932..BS-17;
2299 .Kočanová, Mária.Zlomená vetvička renesancie.:.1937..BS-38;
2300 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/5;
2301 .Hoffmann Bedřich.A kdo vás zabije....:.1946..d17/3a_cz1920-1950;
2302 .Braito, Silvestr, OP.Nálezy.:.1980?..SAM/2;
2303 ..O městě Božjm kněh dwamectjma.Praha:.1832..BS-60;
2304 ..Život a učenie Herakleita z Efezu.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1954..d3/1_SK1950_1990;
2305 ..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-051-4.BS-122;
2306 .Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..BS-125;
2307 .Hitchcock, Edward Bering, nar..Zasvětil jsem život míru : Životopis Edvarda Beneše.Praha:Podroužek.1948..d9/5a_CZ1920_1950;
2308 ..5. teologický sborník.:.1980?..BS-141;
2309 .Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF.1990..SKRIPTA_3;
2310 .Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
2311 .Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-155;
2312 .Veselý, Jiří Maria.Myšlenky a prsten.Rím:Angelicum.1991..BS-158;
2313 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Starovek.:.1995?..BS-170;
2314 .Montefeltro, Agostino da.Katholische Wahrheiten :.Mainz,:Verlag von Franz Kirchheim,.1889..d12/1b;
2315 .Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/2b;
2316 ..Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-05;
2317 ..Svätá rodina r. XXXIII. (1940).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1940..PS-13;
2318 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-16;
2319 .Chesterton, Gilbert Keith.Bouře a úvahy.:Praha : Aventinum.1927..BS-160;
2320 .Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..p1/4a;
2321 ..Život Cirkvi 1999.:.1999..PS-28;
2322 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 77, č. 1-10, 1996.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..p1/6;
2323 .Wildermann, Max.Jahrbuch der naturwiffenschaften 1895-1896.:.1896..BZ-2;
2324 .Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..BZ-12;
2325 .Sczaniecki, Paweł(1917-1998)..Msza po staremu się odprawia.Kraków ::\"Znak\",.1967..d18/2a;
2326 .Weismantel, Leo,1888-1964..Franz und Clara,.Heidelberg,:F. H. Kerle,.1947..d18/7b;
2327 .Evely Louis.Credo.:.1970?..BS-178;
2328 .Pirot, Louis.Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1938..BZ-37;
2329 .Placaei, Josuae.Operum tomus secundus disputationes.:.1704..C15/2a;
2330 .Kaprinai, Štefan, SJ.Institutio eloquentiae sacrae generatim usui tironum.Košice:.1758..C16/5a;
2331 .Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der aeuesten zeit.Graz:.1921..C17/2a;
2332 .Zádori, Ján.A római katakombák.Budapešť:.1868..C17/4b;
2333 ..Lob = ehr = band = und leich = reden.:.1750..C18/2a;
2334 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C19/2b;
2335 .Čambál, Ondrej.Prevrátený svet a či najväčšia hlúposť sveta /.Trnava ::Posol božského srdca Ježišovho,.1927..BS-193;
2336 ..Arnoldi Corvini a belderen jc. imperator Justinianus magnus catholicus augustus .:.1668..C20/5a;
2337 .Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
2338 ..Katecheze ke katechismu. První učení o Bohu.:.1988..BS-205;
2339 ..Ranné a večerné modlitby pri duchovných cvičeniach.:.2000?..BS-207;
2340 .Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.BS-209;
2341 .Ripoll, Thomae.Breviarum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum auctoritate apostolica approbatum et reverendissimi patris.:.1736..C11/4a;
2342 .Grembs, Stanislao.Predigen aus die festtag heiligen gottes .:.1744..C11/6;
2343 .McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.BS-213;
2344 .Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.d6/4;
2345 .Balík, K..Otec. Kniha pro otce.:.1919..C12/6b;
2346 .Georges, Karl Ernst.Ausfuhrliches lateinisch-deutsches handworterbuch. I-Z.:.1880..C41/3;
2347 .Szabo, Imre.Néphez alkalmazott egyházi beszédek.:.1863..C31/1a;
2348 ..Katechéza.:.1993..PS-48;
2349 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.d6/6;
2350 .Papini, Giovanni.Láska alebo smrť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
2351 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-04;
2352 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1894.Rím:.1894..C16/6;
2353 .Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..BS-17;
2354 ..Čo povie svet?.:.1912..BS-38;
2355 ..Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873-1897).:.1929..d9/3a_CZ1920_1950;
2356 .Evely Louis.Credo.:.1970?..SAM/4;
2357 ..Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..BS-25;
2358 .Balík, Karel,(1875-1930).Druhá nedělní a sváteční čítanka.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1925..BS-60;
2359 .Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-95;
2360 .Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.BS-122;
2361 .Sládkovič, Andrej,1820-1872.Marína.Praha:Jozef Otto.1921..BS-136;
2362 .Dorey, Louis.Malý černoch.Praha ::Čsl. akc. tiskárna,.1926..d9/4a_CZ1920_1950;
2363 ..Odvaha být Církví.:.1980?..BS-141;
2364 ..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.d7/3;
2365 .Vojtek, František1911-1981.Kritika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991?..SKRIPTA_3;
2366 .Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..LEV;
2367 .Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-155;
2368 .Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.BS-158;
2369 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SKRIPTA_4;
2370 .Endres, Josef A..Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendlande.Kempten ::Kösel,.1908..d12/1b;
2371 .Coreth, Emerich,1919-2006..Atheismus kritisch betrachtet..Munchen u. Freiburg/Br.,:Wewel.1971).3879040303.d12/2b;
2372 ..Svedectvo 2000.:ZPKO.2000..PS-05;
2373 ..Svätá rodina r. XXXIV. (1941).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1941..PS-13;
2374 .Czambel, Samo,.Rukoväť spisovnej reči Slovenskej.Turčiansky sv. Martin:Kníhtlačiarsky úč. spolok.1919..d15/2b_SK1900_1920;
2375 ..Magyarország története 1890-1918.Budapest:Akadémiai Kiadó.1978.9630509296;963 05 0929 6.d14/2;
2376 ..Život Cirkvi 1998.:.1998..PS-28;
2377 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..PS-34;
2378 .Wildermann, Max.Jahrbuch der naturwiffenschaften 1891-1892.:.1892..BZ-2;
2379 .Vermeersch, Arthurus.Theologiae moralis. Principia - responsa - consilia.:.1933..BZ-12;
2380 .Nawrocki, Stanislav.Studia z historii jezuitow.:.1983..d18/2a;
2381 .Chanson, Paul.Argumenty pre Boha.:.1980?..BS-178;
2382 .Pirot, Louis.Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1934..BZ-37;
2383 .Engstler, Josepho.Imitatio sanctissimae virginis ad normam imitationis Jesu Christi.Viedeň:.1783..C16/5a;
2384 .Jireček, Josef.Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku.Praha:.1875..C17/2a;
2385 ..Kurz und huf: sonntagliche .Augsburg:.1759..C18/2a;
2386 .Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C19/2b;
2387 .Champol.Sestra Alexandrina.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..BS-192;
2388 ..Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus kirchenlehrers.:.1878..C20/5a;
2389 ..Věcný rejstřík dokumentu II. vatikánského koncilu .:.1970?..BS-205;
2390 .Raymundi, Antonii.Instructio pastoralis.:.1854..C21/3a;
2391 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..BS-209;
2392 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4a;
2393 ..Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum .:.1873..C11/6;
2394 .Vŕba, Dominik.Malí adorátori.Rím:SÚCM.1983..BS-213;
2395 .Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.2006.80-7114-574-2.d6/4;
2396 .Torok, Damascenus.Vasarnapi es unnepi predikatziok.:.1805..C12/6b;
2397 .Coronelli, P..Ordinum equestrium ac militarium brevis narratio.:.1715..C41/3;
2398 .Noldin, H., SJ.Summa theologiae moralis.:.1940..C31/1a;
2399 .Uhlová, Theresia-Benedicta.Radujem sa s tebou.:.1980?..SAM/5;
2400 .Karrer Otto.Duša ženy.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
2401 .Ceizel, Benedik.Dejepis cirkevný pre meštianske školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..SSV1950;
2402 ..Úvahy a spytovanie na duchovnú obnovu..:.1970?..BS-04;
2403 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1895.Rím:.1895..C18/6;
2404 .Vondráček, Vladimír.O těle, duši a duševní hygieně.:.1948..BS-38;
2405 .Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
2406 .Pojsl, Miloslav.Olomouc očima staletí.Olomouc:Jednota.1992.80-900013-3-5.d6/2;
2407 .Žák, Frant. T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid II..:.1917..BS-61;
2408 .Spesz, Alexander.Psychoanalýza a kresťanstvo.Rožňava:Kníhtlačiareň Sajó-Vidék, Potocsný,.1934..BS-96;
2409 .Amado, Jorge,1912-2001.Na albánskej ulici je sviatok.Bratislava ::Dukla,.1951..BS-107;
2410 .Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.1993.80-966967-0-X.BS-122;
2411 .Crispi, Sallusti C..Bellum Iugurthinum.Praha:.1924..BS-136;
2412 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky 2..Rím:SÚCM.1984..BS-141;
2413 .Kraml, Hans,1950-.Teorie poznání a hermeneutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..SKRIPTA_3;
2414 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-148;
2415 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/5a_CZ1900_1920;
2416 .Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-155;
2417 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-158;
2418 .Ross, Werner,1912- [from old catalog].30 stunden italienisch fur anfanger,.Berlin,:Schoneberg, Langenscheidt.1938..d12/1b;
2419 ..História 2007.:.2007..PS-05;
2420 ..Svätá rodina r. XXXV. (1942).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1942..PS-13;
2421 ..Velehradský sborník 1950.:.1950..BS-161;
2422 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXIV. (1936).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..PS-39;
2423 ..Život Cirkvi 2002.:.2002..PS-28;
2424 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 79, č. 1-10, 1998.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998..p1/6;
2425 ..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-168;
2426 .Donin, Ludwig.Jugenspiegel fur Jung und Alt in heiligen lebensbildern.:.1876..BZ-2;
2427 .Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. III. zošit.:.1864..BZ-13;
2428 .Wojtyla, Karol.Swiadectwo oddania bez reszty.:.1990..d18/2a;
2429 .Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1931..d9/3b_CZ1920_1950;
2430 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-178;
2431 ..Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1928..BZ-37;
2432 .Klee, Joan. Martini.Breviariolum actuum sanctorum exercitando et verrendo spiritui singulis in dies singulos reflexionibus .:.1752..C16/5a;
2433 .Heisler, J. H..Der drechsler .Lipsko:.1800..C17/2a;
2434 .Pazmaner, Anton.Fruhpredigten aus alle sonn=und fenertage.Viedeň:.1794..C18/2b;
2435 .Fraydt, Leopoldo.Fasten vostill oder ertlarung allerfasten evangelien.Viedeň:.1764..C19/2b;
2436 .Waggerl, Karl Heinrich,1897-1973.Rok Pána :.Bratislava ::Čas,.1943..d15/6_SK1920_1950;
2437 .Ternyey, Stephani.Annus sanctus sive exempla.:.1748..C20/5a;
2438 .Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-205;
2439 ..Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.BS-207;
2440 .Weber, Heinrich Joseph.Kirchen leriton oder encyklopädie der katholischen theologie.:.1850..C21/3a;
2441 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-209;
2442 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium universale sacro-profanum.:.1762..C11/6;
2443 .Barbarič, Slavko,.Fasten.:.1991..BZ-59;
2444 .Talenti, Vincentio.Compendium historico-chronologicum vitae, rerumque gestarum beati patris Josephi Calasanctii, fundatoris.Bratislava:.1749..C12/6b;
2445 .Coronelli, P..Ordinum religiosorum in ecclesia militanti.:.1707..C41/3;
2446 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-221;
2447 ..Duchovná obnova. Rekolekcie..:.1970?..BS-04;
2448 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1905.Rím:.1905..n1/2;
2449 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-38;
2450 .Forest, River.Via Dominici.:.1968..SAM/5;
2451 .Guardini, Romano.Odpurce.:.1992..BS-58;
2452 .Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..BS-25;
2453 .Michal, Stanislav.Hodiny : Od gnómonu k atomovým hodinám.Praha:Státní nakl.technické literatury.1987..d3/6_SK1950_1990;
2454 ..Starý zákon.:CMBF.1980? s.a..SKRIPTA_4;
2455 ..Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..BS-61;
2456 .Barnáš, Štefan.Filozofia v modernej protestantskej teológii.Spišská kapitula:n. vl..1938..BS-87;
2457 .Aržanov, Michail Aleksandrovič,1902-1960.Teória štátu a práva.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1950..BS-95;
2458 .Fourier, Charles.Výbor z díla.Praha:Orbis.1950..BS-107;
2459 .Špidlík Tomáš, P. SJ.Ve službě slova, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-122;
2460 .Horatius, Quintus Flaccus,65-8 př. Kr..Vybrané básně Q. Horatia Flacca..V Praze ::nákladem České grafické unie,.1923..BS-136;
2461 .Dacík, Reginald O.P..Svätí všedného dňa.:.1980?..BS-141;
2462 .Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..VSH;
2463 .Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_3;
2464 ..Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-155;
2465 .Veselý, Jiří Maria,1908-2004.Hrob a sídlo arcibiskupa Metoděje.Praha ::[s.n.],.1992..BS-158;
2466 .Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.d7/5;
2467 .Jaspers, Karl,1883-1969.Existenzphilosophie :.Berlin ::Walter de Gruyter,.1956..d12/1b;
2468 ..História 2009.:.2009..PS-05;
2469 .Šimko, Július.Svätá rodina r. XXXVI. (1943).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1943..PS-13;
2470 .Horák, F. S.,nar. 1883.Sv. Jan od Kříže, učitel duchovního života.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-161;
2471 ..SKATES 1991.:.1991..PS-28;
2472 ..Duchovný pastier 1999.:.1999..p1/6;
2473 ..Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-168;
2474 .Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. II. zošit.:.1863..BZ-13;
2475 .Stabinska Jadwiga, OSB.Blogoslawiona Jadwiga Krolowa.:.1987..BZ-24;
2476 .Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..d18/7b;
2477 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-178;
2478 .Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-38;
2479 ..Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185;
2480 .Didaco, Antonio.Auctarium enchiridii scripturistici sive tomus IV..Brusel:.1748..C16/5a;
2481 .Fessler, Josephus.Stimulus pastorum ex sententiis patrum concinnatus.Rím:.1863..C18/2b;
2482 .Gazzaniga, Petri Mariae.Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis.Viedeň:.1777..C19/2b;
2483 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-192;
2484 .Schneider, Josephus, SJ.Manuale clericorum pro feriis autumnalibus.Budapešť:.1867..C20/5a;
2485 .Senáši, Angelus Karol, OFMCap.Body na rozjímanie a myšlienky.:.1971..SAM1/a;
2486 .Šourek, Miloš,1908-.Sešli světlo své :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1970..KALICH;
2487 .Wigandt, Martini.Tribunal confessariorum et ordinandorum.:.1754..C20/6;
2488 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C21/3a;
2489 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-209;
2490 .Pallavicino, Sfortia, SJ.Vera oecumenici concilii Tridentini. Historia.:.1769..C11/6;
2491 .Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-213;
2492 .Polčin, Stanislav - preklad ;.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu 1. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-018-1.MAG;
2493 ..Officia nova juxta ritum sacri ord. pradic. .:.1835..C12/6b;
2494 .de Boxadors, Joannis Thomae.Officium hebdomadae sancte ff. Praedicatorum.:.1758..C41/3;
2495 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..C31/1a;
2496 ..Cesta k pravde II. Kto je Kristus?.:.1980?..SAM/5;
2497 .Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ_1920;
2498 ..pater Antonio.:.1970?..BS-04;
2499 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1906.Rím:.1906..n1/2;
2500 ..Výbor z rečníckej prózy.Martin:Matica slovenská.1948..BS-39;
2501 .Vilinskij, Valerij S..Unionizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950;
2502 .Zúbek Ľudo.Skrytý prameň.:.1967..HK;
2503 ..Ročenka Matice svatokopecké.:.1927..BS-25;
2504 .Ludvík, Souček.Tušenie tieňa.:Tatran.1984..TATRAN;
2505 ..Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-61;
2506 .Dubnický, Jaroslav.Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave.Bratislava:SAVU.1948..d15/5_SK1920_1950;
2507 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..SUCM;
2508 .Sedláček Josef.Výbor z listu Plinia Mladšího.:.1921..BS-136;
2509 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.BS-141;
2510 ..Vlastivědný věstník moravský..Brno ::Muzejní a vlastivědná společnost,.1991..BS-145;
2511 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Etika..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d9/1_KNAZI;
2512 .Sirovič, František, SVD.Eucharistia - Tajomstvo viery.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.2005.80-85223-73-2.d6/5;
2513 .Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-158;
2514 .Häring, Bernhard1912-1998.Die Grosse Versöhnung :.Salzburg ::Otto Müller,.1970..d12/1b;
2515 .Nietzsche, Friedrich,1844-1900.Jenseits von Gut und Böse ;.Leipzig ::Kröner,.1930..d12/2a;
2516 ..História 2011.:.2011..PS-05;
2517 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Katolícke dievča vo svete.Prešov:Serafínsky svet.1942..d15/5_SK1920_1950;
2518 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIX. (1951).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..PS-25;
2519 ..Duchovný pastier 2000.:.2000..p1/6;
2520 ..Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977..BS-168;
2521 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-13;
2522 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..LEV;
2523 .Plezia, Marian.Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski.Warszawa ::Pax,.1987..d18/2a;
2524 .Rilke, Rainer Maria,1875-1926.Über Gott :.Leipzig ::Insel-Verl.,.1934..d18/7b;
2525 .von Goethe, Johann Wolfgang.Hermann und Dorothea.Miláno:.1930..BZ-29;
2526 ..Hunyadi János.Budapešť:.1873..BZ-38;
2527 ..Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994-..BS-185;
2528 .Didaco, Antonio.Enchiridion scripturisticum tripartitum tomus III..Brusel:.1745..C16/5a;
2529 .Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C17/2a;
2530 .Spengler, Joseph.Catoprich und dipptrich in zween theilen.Augsburg:.1775..C18/2b;
2531 .Heineccii, Gottl..Fundamenta stili cultioris.Lipsko:.1776..C19/2b;
2532 .Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C20/5a;
2533 ..List Efesanum.:.1960?..BS-204;
2534 ..The catholic devotional.:.1996..BZ-58;
2535 .Isthuanfio, Nicolao.Historia regni Hungariae.:.1758..C20/6;
2536 .Schmitt, Jacob.Ertlarung des kleinen deharbeschen katechismus.:.1873..C21/3a;
2537 .Litva, Alojz, SJ.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.BS-209;
2538 .Mollik, Tobia.Dissertationes dogmaticae thesibus.:.1785..C11/6;
2539 ..Fuhrer fur pilger und besucher.:.2000.2-9510749-4-8.BZ-59;
2540 .Potemra, Michal.Annales Dioecesis Cassoviensis.Košice:VERBUM.1994.80-966957-2-X.d6/3;
2541 .Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.2003.80-968854-1-3.d7/5;
2542 ..Liber II. Cosmologia.:.1700?..C41/3;
2543 ..Cesta k pravde V. Pohľady na život Krista 1. od narodenia po umučenie.:.1980?..SAM/5;
2544 .Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d17/5a_CZ1920_1950;
2545 .Bronislav Bozowski.Smrť chuligána.:.1957..BS-04;
2546 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1907.Rím:.1907..n1/2;
2547 .Štancl, Aug..Dílo salesiánské.:.1935?..BS-39;
2548 .Vyskočil Albert.Znamení u cest.:.1947..d9/3a_CZ1920_1950;
2549 .Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-58;
2550 ..Sjazdový sprievodca po Prahe.Praha:Ústredná sjazdová komisia Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu.1928..BS-25;
2551 .Pavol, Čaplovič.Oravský zámok.:Stredoslovenské vydavateľstvo.1967..BS-94;
2552 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..BS-61;
2553 .Haranta, Ján.O tebe spieva zem.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-71;
2554 .Šimalčík, Juraj.Vesmír a Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-95;
2555 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Františkánska knižnica v Malackách :.Bratislava ::Kníhtlačiareň Andreja,.1943..BS-107;
2556 ..Lekcionár V..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
2557 .Barč-Ivan, Július,.Matka.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-136;
2558 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-141;
2559 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_3;
2560 .Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-155;
2561 .Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.1991.80-215-0167-7.d7/5;
2562 .Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1928..d12/1b;
2563 .Cepari, Virgilio,1564-1631.Leben der heiligen Maria Magdalena von Pazzis, aus dem Karmeliten-Orden.Regensburg ::Verlag von G. Joseph Manz,.1857..d12/2b;
2564 .Gihr, Nikolaus.Gedanken uber katholisches Gebetsleben im Anschlu an das Vaterunser und an das Ave Maria.Freiburg i.B.:Herder.1914..d12/2a;
2565 ..Historická revue 2011.:.2011..PS-05;
2566 .Majerník, Ferdinand František, SVD.Svätá rodina r. XXXIX. (1946).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1946..PS-13;
2567 ..Duchovný pastier 2002.:.2002..p1/6;
2568 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..SSV1990;
2569 ..Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..BS-168;
2570 .Noldin, H., SJ.Summa theologiae moralis.:.1936..BZ-13;
2571 ..Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d18/2a;
2572 .Dermek, Andrej.Život a dielo Ježiša Krista.:.1970?..BS-178;
2573 .Szuszai, Antal.A jellem utja az onnevelés kézikonyve.Budapešť:.1908..BZ-38;
2574 ..Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185;
2575 .Reineccio, Christiano.Janua Hebraeae linguae veteris testamenti.:.1756..C15/2b;
2576 .Huszár, Károly.Hiterkolcsi tan-és példakonyv mely az egész katekizmust.Budapešť:.1888..C16/5a;
2577 .Ferbers, Johann Jacob.Rachrichten von den merfwurbigsten ....:.1776..C18/2b;
2578 .Roselli, Salvatoris Mariae.Summa philosophica.:.1859..C19/2b;
2579 .Dietls, H..Homilien uber die sonntaglichen evangelien.Mnichov:.1811..C20/5a;
2580 .Arenhoevel, D..Tak vznikla bible.:.1986..BS-204;
2581 .Dufresne, Caroli.Glossarium ad scriptores mediae et infimae.:.1681..C20/6;
2582 .Zigliara, Thoma Maria.Propaedeutica ad sacram theologiam in usum scholarum.:.1897..C21/3a;
2583 .Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.BS-209;
2584 ..Christ katholische haus bostill .:.1754..C11/6;
2585 .Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.2006.80-7299-088-8.d6/3;
2586 .Bertieri, Josephi.De sacramentis in genere. Baptismo et confirmatione. Libri tres.:.1774..C41/3;
2587 .Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b;
2588 ..Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C31/1a;
2589 ..Cesta k pravde VI. Pohľady na život Krista 2. Umučenie Ježiša Krista.:.1980?..SAM/5;
2590 ..Ježíši Daviduv synu, smiluj se nade mnou.:.1950?..SAM/6;
2591 ..List papeže Pavla VI. o blah. Zdislavě.:.1971..d8/2_CZ1950_1990;
2592 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1908.Rím:.1908..n1/2;
2593 .Federer, H..Hrdina z katakomb.:.1946..BS-39;
2594 .Gaucher Vít.Dejiny života Terézie Martinovej.:.1980?..SAM/5;
2595 .Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-58;
2596 .Gregorová Hana.Ženy - matky za svetový mier.:.1946..BS-25;
2597 .Čaplovič, Pavol.Slanický ostrov umenia.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
2598 .Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..BS-62;
2599 .Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-71;
2600 .Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..BS-118;
2601 .Ťažký, Ladislav,.Smrť obchádza štadióny c Ladislav Ťažký ; Alexej Vojtášek.Bratislava:Mladé letá.1990.80-06-00301-7.d3/5_SK1950_1990;
2602 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-136;
2603 .Petráš, Lukáš.Mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..SSV1950;
2604 ..Lourdes.:.1964?..BS-141;
2605 .Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.d7/3;
2606 ..Obecná estetika.:.1980?..SKRIPTA_3;
2607 .Krempaský, Július.Vesmírne metamorfózy : Svet očami fyziky.Bratislava:Smena.1986..d3/7_SK1950_1990;
2608 .Hraško, Ondrej.Ľudové hudobné nástroje.Martin:Osveta.1980..BS-155;
2609 ..Vzpřimte se a zdvihněte hlavy.:.1989..BS-158;
2610 .Maria Remarque, Erich.Noc v Lisabone. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..d3/5_SK1950_1990;
2611 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1937..d12/1b;
2612 .Schindler, Peter.Epistel-Predigten.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1963..d12/2b;
2613 .Warachim, Hieronymus.P. Seraphin Kaszuba. Kapuziner, 1910 - 1977.:.1980?..d12/2a;
2614 ..Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-08;
2615 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-13;
2616 .Kišiday, František Alexander.Homílie C - cyklus 1973 - 1974.Bratislava-Jarovce:.1973?..d9/1_KNAZI;
2617 ..Magyarország torténete 1848-1890.:.1979..d14/2;
2618 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2004. Trnava:.2004..p1/6;
2619 ..Tajomstvá svätej omše.:.1966..BS-168;
2620 .Noldin, H., SJ.Supplementum continens ea, quibus ex codice iuris canonici summa theologiae moralis.:.1917..BZ-13;
2621 .Sczaniecki, Paweł,.Benedyktyni Polscy :.Tyniec ::Nakładem Opactwa Benedyktynów,.1989..d18/2a;
2622 .Dermek, Andrej.Nový Zákon. Listy, Apokalypsa. II. časť.Bratislava:.1993..BS-178;
2623 .Maszlaghy, František.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..BZ-38;
2624 .Gerhardi, Johannis.Commentarius super epistolam ad Ebraeos.:.1761..C15/2b;
2625 .Berbers, Christian.Sunden der welt.Drážďany:.1708..C16/1a;
2626 .Foglar, Georgii.Hortus divinorum eloquiorum.Košice:.1723..C16/5a;
2627 ..Werkstimmen fur das katholische volk. VI. jahrgang.Viedeň:.1875..C17/2b;
2628 ..Evangelia episteln oder lectionen alle sonn = und fener = tag.Augsburg:.1764..C18/2b;
2629 .Drecker, Urb..Praecepta eloquentiae in usum scholae.:.1880..C19/2b;
2630 .Zigliara, Thoma Maria F..Summa philosophica in usum scholarum..Paris ::Gabriel Beauchesne,.1905..C20/5a;
2631 ..Teď rozumím bibli.:.1979..BS-204;
2632 .Boris, Kvasnica.Objavenie Ameriky.:Galéria mesta Bratislavy.1999.80-88762-39-1.BS-205;
2633 .Bougeant, R. P..Der christlichen lehre.:.1751..C21/3a;
2634 .Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.BS-209;
2635 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..C11/6;
2636 .Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..d6/3;
2637 .Hieronymi.De viris illustribus.:.1896..C14/5b;
2638 .Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907..C31/1a;
2639 ..Cesta k pravde VII. Pohľady na život Krista 3. Od zmŕtvychvstania po Turíce.:.1980?..SAM/5;
2640 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ_1920;
2641 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1909.Rím:.1909..n1/2;
2642 .Gorresová Ida Friederike.Malá Terezie.:.1980?..SAM/5;
2643 .Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-58;
2644 .Novák Ľudovít.Prípady rat-, lat- za praslov. ort-, olt- v slovenčine.:.1933..BS-25;
2645 .Horák, Jan.Obdivuhodné vynálezy.:.1982..AKADEMIE;
2646 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.BS-35;
2647 .Greguss, L..Banská Štiavnica a Štiavnické pohorie.Bratislava:Štát. telovýchovné nakl..1954..BS-62;
2648 ..Rozprava X. O čnosti opatrnosti a rozvažitosti a o jej protiľahlých nerestiach.:.1970?..BS-71;
2649 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-107;
2650 ..Akta provinční kapituly české dominikánské provincie slavené ve dnech 25.1. až 6.2. 1998 v konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.:.1998..BS-118;
2651 .Jankovský Brázda Andrej, , Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..BS-122;
2652 .Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius.1951..TRAN;
2653 ..Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-141;
2654 .Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-145;
2655 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-148;
2656 .Holková, Marie.Terezka Martinová.:Vyšehrad.1969..VSH;
2657 ..Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-155;
2658 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-158;
2659 .Kreuser.Der freund Christi.:.1919..d12/1b;
2660 .Tillich, Paul1886-1965.Sein und Sinn :.Stuttgart ::Evangelisches Verlagswerk,.1969..d12/2a;
2661 ..Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-08;
2662 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-13;
2663 ..Sursum 9.:.1989..PS-18;
2664 ..Magyarország torténete 1918-1919, 1919-1945.:.1976..d14/2;
2665 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2005. Trnava:.2005..p1/6;
2666 .Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..POSOL;
2667 .Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-13;
2668 .Vojdisek, Jósef.Magyar házi ugyvéd.:.1831..BZ-23;
2669 ..Aniol Panski z papiezem Janem Pawlem II..:.1983..d18/2a;
2670 .Hebbel, Federico.Maria Magdalena.Miláno:.1930..BZ-30;
2671 .Cantu, Caesar.Az utolsó harmincz év torténete.Eger:.1881..BZ-38;
2672 .Ulloa, Joanne.Decades tres principiorum seu regularum pro intelligentia sacraescripturae.:.1748..C15/2b;
2673 .Placaei, Josuae.Opera omnia.:.1700?..C16/1a;
2674 .de Molina, Antonio.Instructio sacerdotum ex ss. patribus.:.1865..C16/5a;
2675 ..Ludwig Bourbaloue sammtliche predigten.Drážďany:.1760..C18/2b;
2676 .Schmitt, Jakob.Ertlarung des mittleren deharbeschen katechismus.Freiburg:.1892..C19/2b;
2677 .Scupali, Lorenzo.Der geistliche kampf.Regensburg:.1865..C20/5a;
2678 .Strnad, A..Malý komentář k evangeliu sv. Lukáše.Olomouc ::Biblická sekce ALK Olomouc,.1971..BS-204;
2679 .?oka, Sh?hei,(1909-1988).Ohně na planinách.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH;
2680 .Hofacter, Ludwig.Predigten fur alle sonn fest und feiertage.:.1846..C21/3a;
2681 .Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.d6/6;
2682 .Lo-Cicero, Cajetano, OP.Constitutiones declarationes et ordinationes capitulorum generalium sacri ordinis fratrum praedicatorum.:.1862..C11/6;
2683 .Newman, John Henry,1801-1890.Maria v litaniích /.V Brně ::Edice Akord,.1946..BS-213;
2684 .Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Michalovce:Misionár.2011.9788088724568 (brož.);978-80-88724-56-8.d7/6;
2685 .Procházka, Jakob.Swatá Angela z Mericiuw a duchowní dceri její.:.1862..C41/3;
2686 .Ander, A..Chlieb a slovo.:.1970?..SAM1/b;
2687 ..Cesta k pravde XII. O osobitnom povolaní 1. o manželstve.:.1980?..SAM/5;
2688 .Scupoli, Laurentius.Der geistige kampf.Viedeň:.1869..C22/1b;
2689 .Dacík, Reginald Maria,1907-1988.[Věrouka pro laiky..V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1941..KRYSTAL;
2690 ..33 dní úsměvu a pravdy.:.1978..BS-04;
2691 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1910.Rím:.1910..n1/2;
2692 .Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
2693 ..Rímsky breviár na dobu adventnú a vianočnú.:.1980?..SAM/5;
2694 .Mathesius, Vilém.Možnosti,které čekají : Epištoly o tvořivém životě.Praha:Laichter.1944..d9/3a_CZ1920_1950;
2695 .Wibbelt Augustin.Útěcha o smrti.:.1913..d10/4a_CZ1900_1920;
2696 ..Prameny sbírka dobrého umění.:.1949..SKRIPTA_3;
2697 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-35;
2698 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-62;
2699 .Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..BS-72;
2700 .Potemra, Michal.Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938-1945.Košice:.1985..d3/6_SK1950_1990;
2701 .Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-96;
2702 .Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,.1944..MS;
2703 ..Zborník prednášok.Prešov:.1999..BS-118;
2704 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.BS-122;
2705 ..Teologický sborník.:.1980??..BS-141;
2706 .Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..BS-146;
2707 .Hurban, Jozef Miloslav,.Ľudovít Štúr.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
2708 .Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972..ČKCH;
2709 .Zubko, Peter.Dejiny Košického biskupstva.Košice:Seminár svätého Karola Boromejského.2004.80-89138-15-2.BS-155;
2710 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-158;
2711 .Lagerlöf, Selma,1858-1940.Jerusalem :.Berlin ::Deutsche Buch-Gemeinschaft,.1930?..d12/1b;
2712 .Solages, Bruno de,nar. 1895.Einführung in das metaphysische Denken.Munchen ::Max Nueber Verlag,.1967..d12/2a;
2713 ..Výber 1985.:.1985..PS-08;
2714 .Šrí Šrímad..Zlatý Avatár : Šrí Čaitanja Maháprabhu.:Bhaktivedanta Book Trust.1976..d3/6_SK1950_1990;
2715 .Sugar, Istvan..Az egri puspokok tortenete.Budapest ::Szent Istvan Tarsulat,.1984.9633603927.d14/2;
2716 .Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-26;
2717 ..Duchovný pastier 2001.:.2001..p1/6;
2718 .Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..SSV1990;
2719 .Zádori, Ján.A római katakombák.Budapešť:.1868..BZ-13;
2720 .Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..SSV1950;
2721 .Casadio, Domenico.Madre Teresa Moro O.P..:.1998..BZ-24;
2722 .Kazaly, Imre.A katholikus egyházjogtan kézi konyve.:.1877..BZ-38;
2723 .Piny, Alexandro.Cursus philosophicus thomisticus.:.1670..C15/2b;
2724 .Riveti, Andreae.Commentarius in psalmorum propheticorum.:.1788..C16/1a;
2725 .Cisnerio, Garcia.Exercitatorium spirituale cum directorio horarum canonicarum.:.1856..C16/5a;
2726 .Dollinger, Joh. Jos..Kirche und kirchen, baptthum und kirchenstaat.Mníchov:.1861..C17/2b;
2727 .Rings, Mannes Maria, OP.Frinnerungen an p. Ludwig Maria.:.1905..C18/2b;
2728 .Bolzano, B..Lebensbeschreibung.:.1836..C19/2b;
2729 .Agoston, Karoly.Mária hu leánya.Prešov:.1904..C20/5a;
2730 .Zerwick Max.List Kolosanum List Efesanum.:.1960?..BS-204;
2731 .Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad.1978..VSH;
2732 .Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C21/3a;
2733 .Schaeffler, Richard.Filosofie náboženství. Praha:Academia.2003.80-200-1195-1.d6/6;
2734 .Press, František.Mária...Košice:Nádej.1992.80-900531-1-4.d6/4;
2735 .Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..SSV1950;
2736 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.d7/5;
2737 .Grutes, Josef Antonín.Liturgika čili sw. obřady neb ceremonie.:.1852..C41/3;
2738 ..Deň čo deň.:.1970?..SAM1/b;
2739 ..Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C31/1a;
2740 ..Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..SAM/5;
2741 .von Storchenau, Sigmund.Die philosophie der religion.Viedeň:.1807..C22/1b;
2742 ..Úplný kancionál arcidiecese Olomucké.:.1895..CZ_1920;
2743 ..On vstal a išiel za ním.:.1973..BS-04;
2744 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1911.Rím:.1911..n1/2;
2745 .Scheffer, Ondrej.Naše kresťanské crédo.....Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.1950..BS-18;
2746 .Brousil, Antonín.Přehled českých jmen křestních.:.1934..BS-39;
2747 .Bor Ján E..Návrat k minulosti.:.1933..d15/5_SK1920_1950;
2748 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL;
2749 .Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-35;
2750 .Barč-Ivan, Július,.Matka.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-62;
2751 .Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Rozprávky o láske :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..BS-72;
2752 ..Zborník prednášok.Prešov:.1997..BS-118;
2753 .Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0.BS-122;
2754 .Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
2755 .Búda, Jozef.Evanjelium Starého zákona. II. časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
2756 .Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-141;
2757 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-146;
2758 .Hišem, Cyril.Kresťanská archeológia, epigrafia a ikonografia.Košice:Seminár svätého Karola Boromejského.2004.80-89138-16-0.BS-155;
2759 .Wladislaw, St. Reymont.Sedliaci 2 zv..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d3/5_SK1950_1990;
2760 ..Neue russische Lyrik.Frankfurt am Main [u.a.]:Fischer-Bucherei.1960..d11/1a;
2761 .Nieremberg, Eusebius.Die herrlichkeiten gottlichen gnade.:.1894..d12/1b;
2762 .Légaut, Marcel.Ringen der seele um Gott.:.1942..d12/2b;
2763 .Mihály, Legeza.A transzcendens okság elmélete.:.1944..d14/1b;
2764 ..Orientace 29.:.1988..PS-08;
2765 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Kršna : 1.díl. : Nejvyšší osobnost božství.b.m.:Bhaktivedanta Book Trust.1992.91-7149-053-1.d6/6;
2766 .Csizmadia, Andor..A magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig.Budapest ::Akademiai Kiado,.1976.9630507137.d14/2;
2767 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..PS-34;
2768 .Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-168;
2769 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-13;
2770 .Scott, Walter.Talizman.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
2771 .Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..d18/2a;
2772 ..Bénicki jólánkának, unokám szulottének, csongrád-vár-megyében.:.1800?..BZ-38;
2773 .Alstedio, Johanne-Henrico.Triumphus bibliorum sacrorum seu encyclopaedia biblica.:.1625..C15/2b;
2774 .Kortholti, Christiani.Ecclesiastica novi testamenti.Hamburg:.1708..C16/1a;
2775 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C16/5a;
2776 .Gazzaniga, Petri Mariae.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1786..C17/2b;
2777 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C18/2b;
2778 ..Legújabb magyar és német levelezó konyv.Budapešť:.1819..C19/2b;
2779 .Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C20/5a;
2780 .Merell, J..List Koloským.:.1960?..BS-204;
2781 .de Vries, Anna.Slunce chudých.:Vyšehrad.1977..VSH;
2782 .Henrich, Peter Richard.Das heilige haus von Loretto.:.1854..C21/2a;
2783 .Weber, Helmut.Všeobecná morální teologie.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-292-6.d6/6;
2784 .Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.d6/4;
2785 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-213;
2786 ..Svetový apoštolát Fatimy.[Žilina:Svetový apoštolát Fatimy].2011.9788089410163 (brož.);978-80-89410-16-3.BS-215;
2787 .Murray, Bodo.Cesta světem, cesta nitrem : duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi.Praha ::Paulínky.2005.80-86025-87-X.d6/3;
2788 .Radlinský, Ondrej.Prostonárodná bibliotéka .:.1857..C41/3;
2789 .Schnitzler, Theodor.Sv. omša v rozjímaniach.:.1970?..SAM1/b;
2790 .Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C31/1a;
2791 .Radlinger, Johann.Die familie traugott von friedheim.:.1833..C22/1b;
2792 .Pecka, Dominik,1895-1981.Matka Boží v trní /.Praha ::Vyšehrad,.1947..VSH;
2793 .Vodička Timotheus.Svatý Řehoř Veliký, učitel církve: Čtyřicet homilií na Evangelia.:.1946..KRYSTAL;
2794 .Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..BS-04;
2795 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1912.Rím:.1912..n1/2;
2796 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-18;
2797 .Šichta, Viktor, SJ.Sv. Peter Canisius.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1925..BS-39;
2798 ..Miluje nás Pán.:.1980?..SAM/5;
2799 .Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
2800 .Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-60;
2801 .Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950;
2802 .Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..SÚCM;
2803 .Barč-Ivan, Július,.Veža.Turčiansky Sv. Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1948..BS-62;
2804 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-73;
2805 .Szabó, Pál.Piaď zeme.Bratislava:Dukla.1951..d3/1_SK1950_1990;
2806 .Knittl, Jaroslav.Promluvy k věřícím i nevěřícím :.Nové Město nad Metují ::Signum unitatis,.1991..BS-122;
2807 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-136;
2808 .Karol, A. Medvecký.Slovenský prevrat. I., II., III. diel.Trnava:SSV.1930..SSV1950;
2809 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-141;
2810 .Janota, Ľudovít.Slovenské hrady.Bratislava:Tatran.1975..TATRAN;
2811 .Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Píseň o třpytu vody :.:Praha :.1990.80-85207-00-1.BS-153;
2812 .Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950;
2813 .Ragan, Gabriel.Dejiny liturgického hnutia.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2002.80-89138-04-7.BS-155;
2814 .Polony, Mikuláš.Obrazy z dávnej minulosti Slovákov.:Miestny odbor Matice slovenskej.1921..p1/4b;
2815 .Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Sedliaci..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..d3/5_SK1950_1990;
2816 ..Bunte geschichten.:.1913..d12/1b;
2817 .Bangha, Béla, SJ.Világhóditó kereszténység.:.1940..d14/1b;
2818 ..Katolícky mesačník.:.1989..PS-08;
2819 ..Svätá rodina r. XXXVII. (1944).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1944..PS-14;
2820 .Balanyi, Gyorgy.A magyar piarista rendtartomány torténete.:.1943..d14/2;
2821 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-34;
2822 .Dominikánska rehoľa.Kráľovná najsvätejšieho ruženca.:.1909?..BS-168;
2823 ..Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..BZ-13;
2824 .Graczyk, Krzystof.Metodologia i metodyka prawa kanonicznego.(Metodológia a metodika kanonického práva.).Lublin:Wydawnictvo diecezjalne w Sandomierzu.1999.8388006010;83-88006-01-0.BZ-24;
2825 ..Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-174;
2826 .Storm, Theodor.Immensee e poesie scelte.Miláno:.1933..BZ-30;
2827 .Finetti, Antonio.Massillonii claromontani episcopi sermones ad ecclesiasticos habiti.:.1789..C15/2b;
2828 .Ferler, Hyacintho.Seelen schaz christ katholischer lehr.Augsburg:.1732..C16/1a;
2829 ..Fructus hyemales sacri pro quotidiano usu et sacratioribus anni festis.Košice:.1772..C16/5b;
2830 .Bierbaum, Ewald.Der seelenfriede.Freiburg:.1894..C17/2b;
2831 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C18/2b;
2832 .Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C19/2b;
2833 ..Pietas quotidiana.Viedeň:.1700?..C20/5a;
2834 .Rops, Daniel.Písmo sväté pre deti. Nový Zákon.Bratislava:.1971..BS-204;
2835 .Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..POSOL;
2836 .Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C19/2a;
2837 ..Univerzitné pastoračné centrum v Žiline.Žilina:.1999..BS-215;
2838 .Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01163-6.d7/6;
2839 .Osvlad, Richard.Zrkadlo učenia katolíckeho. Diel I..:.1873..C41/3;
2840 ..Nebojte sa, deti!.:.1970?..SAM1/b;
2841 .Abt, Antonius.Des ehrwurdigen Johannes Cassianus.:.1877..C22/1b;
2842 .Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL;
2843 ..V náručí Božom (Náčrt života Alžbety Laseurovej).:.1950?..BS-04;
2844 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1913.Rím:.1913..n1/2;
2845 .Künzle, Ján.Päť hodín pred velebnou Sviatosťou. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..SSV1950;
2846 ..Od svátku svatého Štěpána do soboty po 5. ned. po Zjevení Páně.:.1980?..SAM/5;
2847 .Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/1c_cz1920-1950;
2848 .Vrablec Jozef, ThDr..Pokánie.:.1980?..BS-72;
2849 .Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-36;
2850 .Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-63;
2851 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-73;
2852 .Eduard, Ďurčo.Dejepis.:Enigma.1996.80-85471-38-8.BS-122;
2853 .Pavel, Josef.Pověsti českých hradu a zámku.Praha:Jos. Hokr.1946?..d10/3b_CZ1920_1950;
2854 .Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.1990.80-7113-028-1.BS-141;
2855 .Šándor, Elo,1896-1952.Sváko Ragan z Brezovej :.Na Myjave ::Daniel Pažický,.1927-1931..d15/4_SK1920_1950;
2856 .Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK;
2857 .Buber, Martin.Obrazy dobra a zla.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-17-4.BS-160;
2858 .Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.BS-153;
2859 ..Starý zákon. Praha:Kalich.1975..BIBCZ;
2860 .Konečný, Anton.Teológia liturgie.:.2006..BS-155;
2861 .Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.BS-158;
2862 .Naegele, Beda.Gott im Alltag.München ::Ars Sacra Josef Müller,.1937..d11/1a;
2863 .Eberle, Joseph,1884-1947.Grossmacht Presse :.Regensburg ::Pustet,.1920..d12/1b;
2864 ..Az egri foegyházmegye schematismusa 1963.:.1963..d14/1b;
2865 ..Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08;
2866 .Meszlényi, Antal.Az egri érsekség felállitásának s a kassai és szatmári puspokségek kihasitásának torténete.:.1938..d14/2;
2867 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CII. (1974).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..PS-26;
2868 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..p1/6;
2869 .Misijný dom Nitra.Obrady kňazskej vysviacky.Nitra:Misijný dom.1939..BS-168;
2870 .Arnou, R..Theologia naturalis.:.1966..BZ-14;
2871 .Schwartzer, Ferencz.A lelkibetegségek általános kór-és gyógytana torvényszéki lélektannal.:.1858..BZ-23;
2872 .Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.1979.3-438-05121-4.d18/2a;
2873 .Kotzebue, Augusto.I distratti.Miláno:.1931..BZ-30;
2874 ..Cura habituati sive peccati exterminium.:.1709..C15/2b;
2875 .Schrotter, Ioanne.Exedrae ecclesiasticae sive concionum moralium in dominicas totius anni.Kolín:.1687..C16/1a;
2876 .Seraphinum.Stellulae catholicae sive animae catholica fide imbutae.:.1767..C16/5b;
2877 .von Bergamo, Kajetan.Evangelische gittenreden.Augsburg:.1779..C18/2b;
2878 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/2b;
2879 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C20/5a;
2880 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/2;
2881 ..Buď dobrý.Praha:.1945..d9/4b_CZ1920_1950;
2882 .Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.d6/5;
2883 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-213;
2884 ..Reevanjelizácia Európy.:.1992..BS-215;
2885 .Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.2005.80-968738-2-2.d7/5;
2886 .Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/7;
2887 .Spesz, Alexander.Summarium philosophiae christianae in usum cursus philosophici unius anni.Turín:.1929..C31/1a;
2888 .Hopfenmuller, Lorenz.Ausgewahlte schriften des Titus Flavius Clemens.:.1875..C22/1b;
2889 .Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL;
2890 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1914.Rím:.1914..n1/2;
2891 .Kalousek, J..O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a o jeho době.:.1915..BS-39;
2892 .Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..BS-54;
2893 .Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-36;
2894 .Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř.1931..BS-63;
2895 ..Se znamením kříže.Řím:Křesť. akademie.1967..BS-74;
2896 ..Týždenník.:.1980?..BS-101;
2897 ..Slovenská krv v zahraničí.:.1980?..BS-108;
2898 .Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.BS-110;
2899 .Ján Pavol II,.Familiaris consortio.Bratislava:LUC.1994.80-7114-119-4.BS-122;
2900 ..Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-130;
2901 .Peter, Karvaš.Niet prístavov.:Turčiansky Sv.Martin.1946..d15/5_SK1920_1950;
2902 .Szuszai, Anton.Apologia čili sústavná obrana základných právd katolíckej viery.Ružomberok:prekladateľ.1924..BS-138;
2903 .Vŕba, Dominik.Malí adorátori.Rím:SÚCM.1983..BS-141;
2904 .Rudolf, Jašík.Čierne a biele kruhy.:Slovenský spisovateľ.1977..d3/2_SK1950_1990;
2905 .Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ;
2906 .Konečný, Anton.Princípy liturgie.:.2006..BS-155;
2907 .Doig, Desmond.Matka Tereza. Život a dílo.Praha:.1980..BS-158;
2908 .Marx, J..Lehrbuch der Kirchengeschichte *.Trier,:.1906..d12/1b;
2909 .Kurz, Anton.Monat Maria oderpredigten auf alle Tage des monates mai.:.1890..d12/2b;
2910 .Katona, Jeno.Az aszfalt apostola.:.1934..d14/1b;
2911 ..Souvislosti 1991.:.1991..PS-08;
2912 ..Verbum.:.1947..PS-14;
2913 ..Magyar katolikus almanach.Budapest:Szent István Társulat.1984-1988..d14/2;
2914 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-34;
2915 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Archív starých česko-slovenských listín, písomností a dejepisných pôvodín pre dejepis a literatúru Slovákov. Diel I. - Sväzok I..Turč. Sv. Martin:Matica Slovenská.1872..MS;
2916 .Schegg, Peter.Der prophet Izaias.:.1850..BZ-14;
2917 .Duhamel, Georges,1884-1966.Trpitelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
2918 .Szczepanscy Helena i Antoni, Kunda Tadeusz.Pismo swiete przeczy nauce swiadkow jehowy.:.1988..BZ-24;
2919 .Moliere, Poquelin.Les femmes savante.Miláno:.1935..BZ-30;
2920 .de Bussieres, Joannis.Scanderbegus.:.1730..C15/2b;
2921 .Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C16/1a;
2922 .Artbauerová, Gizela - Schultz, Ján.Príručný slovník reči slovenskej a maďarskej.Bratislava:.1940?..C16/5b;
2923 .Bernardo, Christophoro.Theologia catechetica.:.1800?..C17/2b;
2924 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2b;
2925 ..Herzogliche handgriffe des ....Augsburg:.1689..C19/2b;
2926 .Wolfsgruber, Caelestinus.Hortulus animae.:.1884..C20/5a;
2927 ..Úvod do Písma svatého. II. díl. Úvod do Nového Zákona.:.1977?..SAM/3;
2928 ..Porciunkula.:.1948..BS-205;
2929 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.d9/1_KNAZI;
2930 .Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-213;
2931 .Mikluščák, Pavol.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..BS-215;
2932 .Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.d6/3;
2933 ..Posvátna kazatelna.:.1870..C41/3;
2934 .Evely, Louis.Cesta radosti.:.1969..SAM/7;
2935 .Maszlaghy, František.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..C31/1a;
2936 .Reck, Th..Eine aurikes von hundert kleinen erzahlungen.:.1844..C22/1b;
2937 .Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK;
2938 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1915.Rím:.1915..n1/2;
2939 .Višňovský, Mikuláš.Katechetika pre laických katechetov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..SSV1950;
2940 .Kremer Jacob.Drhý list Korinťanum.:.1960?..BS-54;
2941 .Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
2942 .Romain, Rolland.Beethovenov život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..d3/1_SK1950_1990;
2943 ..Morálka II..:.1980?..BS-72;
2944 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..BS-63;
2945 .Klusák, Karel,(1886-1976).Soubor moderní lyriky pro VIII. třídu gymnasií klasických, reálných a ref. reálných :.V Brně ::Nová brána jazyků,.1939..BS-74;
2946 ..Chceme mier.Bratislava:Práca.1951..BS-96;
2947 ..Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-101;
2948 .Trnka, Tomáš.Moderní filosofie ve slepé uličce.Praha:Aventinum.1924..BS-108;
2949 .Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.BS-110;
2950 ..Nástin dějin Těšínska.Ostrava ::Advertis,.1992..BS-122;
2951 ..Písmo SV. - Starý Zákon.:.1980?..BS-130;
2952 .Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.d3/4_SK1950_1990;
2953 .Costain, Thomas B.1885-1965.Čierna ruža :.Košice ::Svojeť,.1948..d15/4_SK1920_1950;
2954 .Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..BS-141;
2955 .Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937..BS-150;
2956 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
2957 ..Dejiny liturgie.:.2006?..BS-155;
2958 .Dominik, Tatarka.V úzkosti hľadania.:Slovenský spisovateľ.1963..d3/5_SK1950_1990;
2959 .Newman, John Henry,1801-1890.Gott und die Seele.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1937..d11/1a;
2960 .Hollnsteiner, Johannes,1895-1971.Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1940..d12/1b;
2961 .Kuhár, Flóris O.S.B..Barlangok, sírok, kupolák.:.1935..d14/1b;
2962 ..Životom.:.1939..PS-08;
2963 ..Perspektívy nádeje. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-88696-19-4.PS-14;
2964 .Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH.1982..BS-161;
2965 ..Magyar írás.:.1934..d14/1a;
2966 ..Teologické texty 1992.:.1992..PS-34;
2967 .Hejčl Jan.Chléb z nebe.:.1970?..d17/5b_CZ1920_1950;
2968 .Ferretti, Augusto.Ethica.:.1925..BZ-14;
2969 .De Jonghe Bernardus.Belgium Dominicanum.:.1996..d18/2a;
2970 .Thoma, Ioanne.Artis logicae tertia pars.:.1637..C15/2b;
2971 .Ertl, Ignatio.Himlisches borgeburg der guten hoffnung.Augsburg:.1711..C16/1a;
2972 .Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C16/5b;
2973 .Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C18/2b;
2974 .Kuhn.Theologische quartalschrift.Tubingen:.1868..C19/2b;
2975 ..Philippo II. Hispaniarum regi catholico.:.1666..C20/5a;
2976 ..Slovník biblickej teológie. I..:.1989..SAM/2;
2977 .Cohausz, Otto.V sprievode Ježišovom.Trnava:[s.n.].1930..BS-213;
2978 .Mikluščák, Pavol.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996..BS-215;
2979 .Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.d6/3;
2980 .Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..C31/1a;
2981 .Ribadeneira, Peter, SJ.Život svätého Ignáca z Lojoly.Budapešť:.1905..d15/2b_SK1900_1920;
2982 .Schmid, Franz.Manresa oder die geistlichen uebungen des hl. Ignatius.:.1861..C22/1b;
2983 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
2984 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1916.Rím:.1916..n1/2;
2985 ..Velikost Panny Marie.:.1941..BS-39;
2986 .Baar Jindřich Š..Velkonoce.:.1948..d17/3a_cz1920-1950;
2987 .Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-25;
2988 .Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.d6/3;
2989 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-63;
2990 .Machar, Josef Svatopluk,(1864-1942).Zde by měly kvést růže-- :.Praha ::Aventinum,.1930..BS-74;
2991 .Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..BS-96;
2992 ..Ježiš z ďaleka a z blízka.:.1980?..BS-101;
2993 .Šimalčík, Juraj.Dogmatická veda na bývalej katolíckej univerzite v Trnave, na Slovensku.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-108;
2994 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.BS-119;
2995 .Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..BS-122;
2996 .Singer, Isaac Bashevis, 1904-1991 - autor.Satan v Goraji.:Praha :.1994.80-85794-15-2.d6/5;
2997 .Svátek, Josef,1835-1897.Praha a Řím :.Praha ::F. Topič,.1926..d9/5a_CZ1920_1950;
2998 ..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..BS-141;
2999 .Chlad, Karel,(1912-1962).Marie Camachová.Olomouc:Krystal.1939..BS-150;
3000 .Petrík, Vincent, SJ.Čudná vojenčina.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-013-6.d7/5;
3001 .Petiška, Eduard,.Staré grécke báje a povesti. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00143-X.d3/2_SK1950_1990;
3002 .Forest, River.Via Dominici.:.1968..BS-159;
3003 ..Englisches taschenworterbuch.:.1957..d11/1b;
3004 .Schwicker, Johann Heinrich,1839-1902..Geschichte der Temeser Banats..Pest,:L. Aigner,.1872..d12/1b;
3005 ..Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..d14/1b;
3006 ..Životom 1942.:.1942..PS-08;
3007 .Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.BS-161;
3008 .Tóth, Mike.Jézus szentséges szivének hirnoke.:.1903..d14/1a;
3009 ..Teologické texty 1993.:.1993..PS-34;
3010 ..Pohrabné príhovory.:.1970?..BS-168;
3011 .Reseta, János.Egész esztendobeli Evangeliomok és azoknak Magyarázattyaik.Budapešť:.1821..BZ-14;
3012 .Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-169;
3013 .D'Agostino, Simone.Dall'Atto all'azione.:.1999..d18/2a;
3014 .Záhorec, Félix.Almanach Spoločnosti Ježišovej na jubilejný rok 1940.Trnava:Vydavateľstvo Posla B. Srdca Ježišovho.1940..p1/2a;
3015 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/2b;
3016 .Cameronis, Ioh..Myrothecium Evangelicum.:.1632..C16/1a;
3017 .Mayr, Felice.Divus augustinus vitae spiritualis magister seu instructio hominis christiani .:.1735..C16/5b;
3018 .Neustettero, Ioanni Christophoro.Nobili et summae spei adolescenti.:.1770..C17/2b;
3019 .Newman, Johann Heinrich.Die heilige Maria.Kolín:.1866..C18/2b;
3020 .Textor, Sebastiano.Trias panegyrico moralis.Augsburg:.1701..C19/3;
3021 .Šumavský, Josef.Kapesní slovník jazyka českého a německého.Praha:.1854..C20/5a;
3022 .Tobola, Jaromír.Stav biblické exegese.:.1970..SKRIPTA_4;
3023 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.d6/2;
3024 ..Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..USA;
3025 .Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-215;
3026 .Hišem, Cyril.Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-483-7.d6/3;
3027 .Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.d6/6;
3028 .Balcar, František Josef.Biblická kázání pro dobu adventní.:.1887..C41/3;
3029 .Rahner, K..Malý teologický slovník. A-L, L-P,R-Ž.:.1970?..SKRIPTA_2;
3030 ..Asketika.:.1988..SAM/5;
3031 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C22/1b;
3032 ..Prawí zlatí nebe-klíč.:.1900?..CZ_1920;
3033 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1917.Rím:.1917..n1/2;
3034 .Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..BS-18;
3035 .Tóth, Tihamér.Čisté dospívání.:.1936..d17/3a_cz1920-1950;
3036 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-26;
3037 .Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.:.1969..SAM/4;
3038 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
3039 ..Liturgický obežník I/1974 (Príloha diecéznych obežníkov).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1974..BS-63;
3040 .."Mater et magistra".:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..BS-74;
3041 ..Čítania.:.1980?..BS-101;
3042 .Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-108;
3043 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.BS-119;
3044 .Vaško, Václav.Neumlčená : 2.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-001-X.BS-122;
3045 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-130;
3046 .Bucková, Pearl S..Dnes a večne.Martin:Živena.1947..d15/5_SK1920_1950;
3047 .Kaverin, Veniamin Aleksandrovič,1902-1989.Dvaja kapitáni :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/5_SK1920_1950;
3048 .Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti.1968..BS-141;
3049 .Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
3050 .Sahula, Jiří,(1874-1956).Jan IV. z Dražic :.Olomouc ::Krystal,.1939..BS-150;
3051 ..Svetlá nádeje.:.1995?..BS-153;
3052 ..Žaltář, čili, Kniha žalmů.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1922..d17/2b_cz1920-1950;
3053 .Kmec, Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-159;
3054 .Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 1. Band, Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.1969..d11/1b;
3055 .Krajewski, Felix.Christus bei den Kindern :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d12/1b;
3056 .Fallenbuchl, Ferenc.A rabváltó trinitárius szerzetesek magyarországon.:.1940..d14/1b;
3057 ..Tajomstvo matky.:.1948..PS-08;
3058 ..Náš priateľ 1933.:.1933..PS-14;
3059 ..A fehér és kiváltságos premontrei kanonok-rend jászóvári prépostságának századok ünnepe 1902 április 6-án.Budapest:Athenaeum.1902..d14/2;
3060 ..Teologické texty 1999.:.1999..PS-34;
3061 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-168;
3062 .Umberg, Johannes, SJ.Systema sacramentarium.:.1930..BZ-14;
3063 .Lindnor, Edilbert.Svätá omša naše bohatstvo.:.1980?..SAM/1;
3064 .Smidak, Emil F.,1910-2003.Pater Noster.Luzern ::Avenira-Stiftung,.1982..d18/5;
3065 .Augustiner, Abraham.Maria - stern in tara.:.1687..C15/2b;
3066 .Finckium, Casparum.Irchen und schulen bostillen.:.1619..C16/1a;
3067 .Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..C16/5b;
3068 .Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C17/2b;
3069 .Joannes, P. F..Instructio novitiorum.Graz:.1861..C18/2b;
3070 .de Graveson, Ignatio.Tractatus de vita, mysteriis, et annis Jesu Christi.:.1761..C19/3;
3071 .Alvinczi, Peter.Pazmany pétertul.Košice:.1741..C20/5a;
3072 .Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..d9/5b_CZ1920_1950;
3073 .Bálint, Béla.Kézikonyv a zálogleveles kolcsonrol.:.1903..BZ-58;
3074 ..Od diabla k Bohu.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..BS-205;
3075 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-210;
3076 .Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUCM;
3077 .Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.BS-215;
3078 .Čitbaj, František.Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život.... .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0148-2.d6/2;
3079 .Štefák, Richard.Spytovanie svedomia podľa Svätého písma.[Bratislava]:Christian Project Support.2016.9788089793006 (brož.); 978-80-89793-00-6.BS-217;
3080 ..Hovory s mladými o víře.:.1970?..SAM/7;
3081 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2;
3082 .Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..C22/1b;
3083 .Bichler, Kropsl.Volkschul katechesen.:.1936..d18/2;
3084 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1918.Rím:.1918..n1/2;
3085 .Soukup, Emilián, OP.Kříž knězuv. Praha:Kropáč a Kocharský.1932..BS-18;
3086 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1965.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..SSV1990;
3087 ..Svätyňa Božej štedrosti.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1947..BS-39;
3088 ..Liturgie hodin I.:.1970?..SAM/5;
3089 .Foerster, Josef.Nauka o harmonii.Praha:.1887..CZ1900;
3090 .Turchan Emil.English. Klíč k učebnici angličtiny I..:.1945..BS-26;
3091 .Pecka, Dominik.Člověk a technika.:.1969..BS-93;
3092 .Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..VSH;
3093 .Bezák, Štefan.Dejiny cirkevné pre meštianske školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BS-66;
3094 .Hlbina, Pavol G.,(1908-1977).Podobenstvá :.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..BS-63;
3095 .Parlesák, Adolf.Habešská odysea : Z rukopisné pozůstalosti a z knihy.Praha:Panorama.1989.80-3038-086-0.BS-74;
3096 . L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..BS-96;
3097 ..Advent.:.1980?..SAM1/a;
3098 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-108;
3099 .Švarbalík, Jozef.Vechec.Vechec:Obecný úrad.1990??..BS-119;
3100 .Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.BS-122;
3101 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-130;
3102 .Šándor, Elo.Sváko Ragan z Brezovej.Myjava:Daniel Pažický.1931..d15/5_SK1920_1950;
3103 .Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..BS-141;
3104 .Newman, J.J..Bůh a já.Olomouc ::Lidové závody tiskařské a nakladatelské,.1928..BS-150;
3105 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV..Bratislava:Komprint.1990? [s.a..d15/3_SK1920_1950;
3106 .Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK;
3107 .William Mac Donald.Pravé učednictví.:.1970 ??..BS-159;
3108 .Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b;
3109 .Lippert, Peter,1879-1936.Menschenleid.München,:Joseph Müller,.1937..d12/1a;
3110 ..Ciszterci. Kiváltságos szent rend személyzetének névtára.:.1882..d14/1b;
3111 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLII. (2014).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.2014.978-80-7162-995-5.PS-42;
3112 ..Homílie - C.Jarovce:.1983..SAM1/a;
3113 .Tóth, Albin.Canossa.:.1908..d14/2;
3114 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CV. (1977).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1977..PS-19;
3115 ..Teologické texty 1992.:.1992..p1/6;
3116 .Novák Stanislav.Boží děti.:.1970?..BS-168;
3117 .Hansjakob, Heinrich.Die bunden unserer zeit und ihre seilung.:.1898..BZ-14;
3118 ..A katholikus legényegylet magyar foldon.:.1887..BZ-23;
3119 ..Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-41;
3120 .Chitteth, James, CFIC.Globalisation and the church's social mission the role of infam in Kerala.:.2004..BZ-24;
3121 ..Biblia sacra vulgatae editionis sixti quinti pont. max. Iussu recognita atque edita.:.1658..C15/2b;
3122 .Hanapi, Nicolai.Exempla biblica. Dum assertiones ex universa theologia.Trnava:.1749..C16/1b;
3123 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C16/5b;
3124 .Concina, Daniele, OP.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico - moralis.:.1771..C17/2b;
3125 ..Der kleine katechismus mit fragen und untworten fur die kleinsten kinder.:.1796..C18/2b;
3126 .Lapide, Cornelii.Commentaria in scripturam sacram .Paríž:.1874..C19/3;
3127 .von Liguori, Alphons Maria.Homo apostolicus.Regensburg:.1862..C20/5a;
3128 .Presbyter, Štefan.Reč na hore.:.1970?..BS-204;
3129 .Takács, Menyhért.Szent Norbert élete.Budapešť:.1905..BZ-58;
3130 .Laczika, Frantisek, S.J..Svätý Judáš Tadeáš.Trnava:Posol Bošského Srdca Ježišovho.1946..BS-205;
3131 .Peronne, J. M..Memoriale praedicatorum commentarium.:.1872..C21/2a;
3132 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.d9/1_KNAZI;
3133 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-213;
3134 .Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.BS-215;
3135 .Potaš, Marián Ján, OSBM.Dar lásky. Spomienka na biskupa Pavla Gojdiča, OSBM. USPO Peter Smolík:Prešov.1999.80-88717-36-1.d6/2;
3136 .Schuster, J..Weliký dejepis biblický Starého i Nowého Zákona pre wyššie triedy národních škôl a pre ľud.:.1873..C14/2b;
3137 ..Katechismus pro dospělé.:.1972..SKRIPTA_2;
3138 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C31/1a;
3139 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d9/1_KNAZI;
3140 .Wenzlowski, Severin.Die briefe der papste.:.1876..C22/1b;
3141 .Bergson, Henri,1859-1941.Dvojí pramen mravnosti a náboženství /.Praha ::Laichter,.1936..d17/4a_CZ1920_1950;
3142 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1919.Rím:.1919..n1/2;
3143 .Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..KRYSTAL;
3144 ..Vás som si vyvolil.Košice:Verbum.1947..BS-39;
3145 ..Nešpory.:.1993..d7/2;
3146 .Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-73;
3147 .Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..SSV1950;
3148 .Ľubomír, Feldek.Oravské motívy.:Obzor.1977..BS-63;
3149 .Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-96;
3150 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-101;
3151 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-108;
3152 .Pojsl, Miloslav.Katedrála sv.Václava.Olomouc:Metropolitní farní úřad.1990..BS-119;
3153 .Rácová, Marta.Matematika.:Enigma.1995.80-967190-7-6.BS-122;
3154 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Theologia dogmatica specialis Tractatus de Deo Uno.Litoměřice ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1962..BS-130;
3155 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič.Lenin v Curychu : epopej Rudé koleso.Praha:Academia.2000.80-200-0429-7.d6/5;
3156 .Gálvez, Manuel.Noc už pominula.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
3157 .Sahula, Jiří,1874-1956.Z husitství do protestantismu :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1903..BS-138;
3158 ..Ranné chvály.Michalovce:.1999..BS-141;
3159 ..Františkánsky kláštor v Hlohovci.Bratislava:.1993..BS-155;
3160 .Ribas, Emilio.Slunce Orientu : Život Buddhův podle posvátných textů indických.Liberec:Santal.1991.80-900570-1-2.BS-159;
3161 .Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b;
3162 .Longo, Bartolo.Funszehn samstage zu Ehren Unserer Lieben Frau vom heiligen Rosenkranze.:.1901..d12/1a;
3163 .Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d12/2b;
3164 .Borovi, József.A mai rozsnyói egyházmegye teruletének kozépkori kialakulása.:.1942..d14/1b;
3165 ..Obroda 1944.:.1944..PS-08;
3166 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-14;
3167 .Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/a;
3168 .Kristóffy, József.Magyarország kálváriája az osszeomlás útja. Politikai emlékek 1890-1926.:.1927..d14/2;
3169 ..Teologické texty 1993.:.1993..p1/6;
3170 .Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..BS-168;
3171 .Rossler, Mária Irén.Magyar domonkosrendi példák és legendák.:.1927..BZ-14;
3172 .Dianin, Giampaolo.Luigi Taparelli D'Azeglio /1793-1862/.:.2000..d18/5;
3173 ..Biblia sacra Vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia apostolica vaticana .:.1872..C15/2b;
3174 .Seraphinum.Stellulae catholicae sive animae catholica fide imbutae.:.1767..C16/1b;
3175 .Busenbaum, Hermanni.Medulla theologiae moralis.Trnava:.1753..C16/5b;
3176 .Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C18/2b;
3177 .de la Caille.Lectiones elementares opticae.Viedeň:.1766..C19/3;
3178 .Preisner, Rio, 1925-2007 - autor - preklad.Básně. :Praha :.1997.80-7215-039-1.d7/5;
3179 .Kaška, Antonín.Májové promluvy.:.1935..BS-204;
3180 .Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-58;
3181 ..Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-205;
3182 .Crampon, Augustino.Supplementum ad commentaria in scripturam sacram.:.1877..C21/2a;
3183 ..Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C10/3a;
3184 .Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.d6/2;
3185 .Patrik J. PAVLOVSKÝ.Kamarát Witko.Bratislava:LUC.1995.80-7114-155-0.d6/3;
3186 .Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.BS-215;
3187 .Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.d6/2;
3188 .Lauber, Josepho.Institutiones theologiae pastoralis .:.1782..C13/4b;
3189 .Krovina.Na kňazskej ceste.:.1971..d9/1_KNAZI;
3190 .Gillet, Martini.Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1932..C31/2b;
3191 ..Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_2;
3192 .Lindemann, W..Geschichte der deutschen literatur.:.1866..C22/1b;
3193 .Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950;
3194 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1920.Rím:.1920..n1/2;
3195 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..BS-18;
3196 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 1968.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990;
3197 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-39;
3198 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
3199 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-54;
3200 .Kartuzián Diviš.Po smrti....:.1939..KRYSTAL;
3201 .Valašťan-Dolinský, Ján,.Veľká slovenská učebnica medzinárodnej reči esperanto.Trenčín:Slovakotour.1949..BS-26;
3202 .Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-73;
3203 .Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-96;
3204 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-101;
3205 .Lovas, Tibor.CorelDRAW! 3.0. D&D Studio:[Bratislava].1993.80-967019-0-8.BS-122;
3206 ..Metodická pomôcka náboženskej výchovy pre 7. ročník ZŠ.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-130;
3207 .Vachek, Emil,1889-1964.Na sluníčku :.Praha ::Kvasnička a Hampl,.1944..d9/5a_CZ1920_1950;
3208 .Pius.Encyklika Pia XI.o křesťanském manželství : Casti connubii.V Olomouci:Lidové knihkupectví.1935..BS-138;
3209 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.BS-141;
3210 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
3211 .Vrbová, Alena.V erbu lvice.:Československý spisovatel.1977..d8/4_CZ1950_1990;
3212 .Porubčan, Štefan, SJ.Nový zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..BIBSK;
3213 .Müller, Berndt.Irsko :.Praha ::GeoMedia,.1996.3-493-62788-2.BS-155;
3214 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-159;
3215 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 5..:.1970..d11/1b;
3216 .Krose, H. A..Religion und Moralstatistik.Munchen:Munchener Volksschriftenverl. [Kevelaer: Butzon & Bercker]r].1906..d11/1a;
3217 .Stieglitz, Heinrich.Ein ganzer Christ.:.1923..d12/1a;
3218 .Csinos, Albin.Az izmaéliták magyarországon.:.1913..d14/1b;
3219 ..Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..PS-09;
3220 ..Homílie - A.Jarovce:.1981..SAM1/a;
3221 .Balanyi, Gyorgy.Magyar piaristák a XIX. és XX. században.:.1942..d14/2;
3222 ..Teologické texty 1994.:.1994..p1/6;
3223 .Marchese, Vincenzo.S. Tomaso D'Aquino verso le arti belle.:.1874..BZ-14;
3224 ..Erflarte bibel.:.1788..BZ-23;
3225 .Prasad, Jacob..Foundations of the Christian way of life according to 1 Peter 1, 13-25 :.Roma ::Pontificio Istituto biblico,.2000.8876531467.d18/5;
3226 ..Sacra Biblia seil schrift.:.1703..C15/2b;
3227 .Sebaldo, Martino.Davidis turris fortissima.Viedeň:.1622..C16/1b;
3228 .Bona, Joanne.Via compendii ad Deum per motus anagogicos.Varšava:.1678..C16/5b;
3229 ..Duchovné kvietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Sdruženie slov. kat. mládeže.1924..C17/2b;
3230 .Prigl, Conrado.Systema thomisticum abbreviatum ....:.1729..C18/2b;
3231 .Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C19/3;
3232 .Ferko, Vladimír,1925-2002.Konopný kríž /.Bratislava ::Smena,.1970..d3/6_SK1950_1990;
3233 ..Biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961-1967..p1/1;
3234 .Muller, Bonifacius.Don Joseph Benedict Cottolengo.:.1898..BZ-58;
3235 .Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca.1932..BS-205;
3236 .Ehrler, Joseph.Das kirchenjahr.:.1880..C21/2a;
3237 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.d7/4;
3238 .Zentrich, Josef A..Třetí cesta ke zdraví,aneb,Ekologie duše.Olomouc:Fontána.1994.80-900205-6-9.d6/3;
3239 .Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.d7/5;
3240 ..Officium majoris hebdomadae et octavae Paschae.:.1923..C13/4b;
3241 .Staudinger, Jozef.Ježiš a jeho kňaz.:.1971..SAM/7;
3242 .Cathrein, Victore, SJ.Philosophia moralis in usum scholarum.Friburg:.1905..C31/2b;
3243 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_2;
3244 .Henfe, J. .Leitfaden zum grundlichen unterricht in der deutschen sprache.:.1878..C22/1b;
3245 .Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/3_SK1920_1950;
3246 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1921.Rím:.1921..n1/2;
3247 .Trilling Wolfgang.Novozákonní exegeze.:.1960?..BS-54;
3248 .Stejskal, František.Svatý Jan Nepomucký II. : Úcta,kanonisace a obrana.:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1922..BS-26;
3249 .Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH.1990..ČKCH;
3250 ..Krátky slovník jazyka cirkevno-slovanského so slovenským prekladom.:Vienala.1993.80-7097-282-3.BS-71;
3251 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.BS-24;
3252 .Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Podmienky dokonalého dobra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-25;
3253 ..Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..SSV1990;
3254 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-101;
3255 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-108;
3256 .Bobák, Jan.Historický zborník 8.:Matica slovenská.1998.80-7090-502-6.BS-122;
3257 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-130;
3258 .Baník, Augustín Anton.Sborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950;
3259 .Pecka, Dominik.Svatí a lidé.V Praze ::Ústředí katolického studentstva čsl.,.1933..BS-138;
3260 ..Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-141;
3261 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
3262 .Vandenberg, Philipp.Nero.Bratislava:Obzor.1988..d5/8_SK1950_1990;
3263 .Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1984.0-919865-10-0.USA;
3264 .Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.BS-159;
3265 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 6..:.1970..d11/1b;
3266 ..Heller kann kein Himmel sein.Graz:Styria.1984.3222115583 (viaz.);3-222-11558-3.d11/1a;
3267 .Fortel.Ueber Johann Sebastian Bachs.:.1966..d12/2b;
3268 .Wick, Béla.A kassai kálvária torténete.:.1927..d14/1b;
3269 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXX. (1926).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1926..PS-14;
3270 .Didon, P..Jézus élete.:.1900?..d14/2;
3271 ..Teologické texty 1995.:.1995..p1/6;
3272 ..Katolícke noviny. Roč. 104 (140), č. 1-53, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..d16/3;
3273 ..Sobášne príhovory.:.1972?..BS-168;
3274 .Palmier, Stephanus, OP.De participatione sancti Joseph in mysterio incarnationis formaliter redemptiae.:.1958..BZ-14;
3275 .Palacios, Arturo Bernal, OP.Praedicatores, inquisitores - II.:.2006..d18/5;
3276 .Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C15/3a;
3277 .Coccejo, Johanne.Summa doctrinae de foedere et testamento dei.Amsterdam:.1691..C16/1b;
3278 .Curcellaei, Stephani.I kaini diaoiki.Amsterdam:.1758..C16/5b;
3279 .Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..C17/2b;
3280 .Demoto, Jozef František.Poptání obzvláštního wzhledu a wznešenosti na swatém místě ....Praha:.1824..C18/2b;
3281 .Innocentis, Casti, OP.Principiorum legis naturalis traditione ad Carolum Polinum.Miláno:.1742..C19/3;
3282 .PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..SAM/2;
3283 .Haring, Johann.Einfuhrung in das studium der theologie.:.1911..BZ-58;
3284 .Štechová, Marie,1890-1970.Duše a svět.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1939..BS-205;
3285 .Heim, Nikolaus.Unser herr Jesus von Nazareth.:.1898..C21/2a;
3286 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2;
3287 .Vaněk Fr. B..Slovo včas.:.1935..d17/4b_CZ1920_1950;
3288 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.d6/7;
3289 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika V..Litoměřice:Katedra praktických nauk - stolice liturgiky.1972..BS-217;
3290 ..Methodus recte gubernandi parochiam .:.1803..C13/4b;
3291 .Karlik, Hugo Jan.Žiwoty, skutky a utrpení swatých a swětic Božích.:.1856..C14/2b;
3292 .Pironcsák, Štefan.Obrázkowé sw. čítania a Ewangélia na nedele a swiatky katolíckeho cirkewného roku s wyznaním katolíckej viery a modlitbami.Budapešť:.1904..d15/2b_SK1900_1920;
3293 .Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2;
3294 .Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C22/1b;
3295 .Schindler, František,1851-1925.Našeho svatého Otce papeže Lva XIII. život a působení /.V Münsteru ::Adolph Russell,.1894..CZ_1920;
3296 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1922.Rím:.1922..n1/2;
3297 .Soukup, Emilián, OP.Manželské kapitoly. Základy manželství..Praha:.1934..BS-18;
3298 ..Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990;
3299 .Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..BS-39;
3300 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..BS-54;
3301 .Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..d10/3b_CZ1920_1950;
3302 .Sládek, Metoděj Josef - autor.Chválíme Boha se svatým otcem Františkem :.:Praha :.1992.80-900275-8-X.BS-64;
3303 .Sládkovič, Andrej,(1820-1872).Sobrané básne.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..MS;
3304 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-24;
3305 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.BS-26;
3306 ..Lekcionár VII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
3307 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-101;
3308 ..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-108;
3309 .Holec, Peter.Znalec v kánonickom manželskom procese, aktuálna normatíva a jej vývoj. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského:Prešov.1997.80-7165-108-7.BS-119;
3310 .Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.BS-123;
3311 ..La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni.1993..BS-127;
3312 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-136;
3313 .Faith, Štefan.Probabilizmus.Bratislava ::[s.n.],.1939..BS-141;
3314 .Hurban, Jozef Miloslav,.Slovenskí žiaci.Praha:Melantrich.1934..d15/4_SK1920_1950;
3315 .R. S..Na ceste do večnosti.neuvedené:Slovenská duchovná služba.1988..d9/1_KNAZI;
3316 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 7..:.1970..d11/1b;
3317 .Wick, Vojtech.A kassai Szent Rozália kápolna története.Košice ::[s.n.],.1935..d14/1b;
3318 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXX. (1952).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..PS-42;
3319 ..Teologické texty 1996.:.1996..p1/6;
3320 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny, r.106 142/1991 II.kn.. Trnava:SSV.1991..d16/3;
3321 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-169;
3322 .Lennerz, H..De novissimis.:.1934..BZ-14;
3323 .Velčic, Franjo.Il vescovo Giovanni Antonio Sintich /1754-1837/.:.1999..BZ-24;
3324 .Pastor, Ludwig.Geschichte der papste im zeitalter der renaissance bis zur wahl Pius II..Freiburg:.1886..C15/3a;
3325 .Diestii, Henrici.Conciones passionales XXXI..Amsterdam:.1656..C16/1b;
3326 .Sacchino, Francisco.Compendium vitae virtutum et miraculorum.Viedeň:.1727..C16/5b;
3327 .Burio, Gulielmo.Romanorum pontificum brevis notitia.:.1760..C17/2b;
3328 .Hellert.Sittliche schilderungen ....Strasburg:.1768..C18/2b;
3329 .Klutschak, Franz.Bohemia, ein unterhaltungsblatt.Praha:.1844..C19/3;
3330 .Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..HK;
3331 ..Slovník biblickej teológie. II..:.1980?..SAM/2;
3332 .Schroteler, Franz Joseph.Kanzelvortrage in der Notre-Dame-kirche zu Paris.:.1848..BZ-58;
3333 .Káldi, Juraj, SJ .Az ó és új szovetségi szentirás a vulgata szerint.:.1915..C21/2a;
3334 ..Pápež Ján Pavol II. Apoštolská adhortácia k biskupom, kňazom a veriacim katolíckej cirkvi o úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete.:.1980?..SAM/6;
3335 .Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.2006.80-86882-03-9.d6/2;
3336 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..BS-217;
3337 .Maritain, Jacques.La philosophie de la nature.:.1935?..C13/4b;
3338 .Kautský, František.Příležitostná kázání .:.1831..C14/2b;
3339 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Část čtvrtá. Liturgie svátostí podle rituálu.:.1991..SKRIPTA_2;
3340 .Daniel, G..Das rosenkranz-gebet das gebet der roth.:.1874..C22/1b;
3341 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1923.Rím:.1923..n1/2;
3342 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN,.1974..SSV1990;
3343 ..Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-39;
3344 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..BS-54;
3345 ..O manželství.:.1948..BS-26;
3346 .Štúr, Ľudovít,.Sobrané básne.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS;
3347 .Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-37;
3348 .Jiří, Havel.Islandská setkání.:Panorama.1989..BS-27;
3349 .Bogner, Václav,1911-1988.Poznámky k žalmům.Praha ::Česká liturgická komise,.1986..BS-101;
3350 ..Bezpečnosť, istota a radosť zo spasenia.[S.l.]:[s.n.].197..BS-108;
3351 .Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.BS-123;
3352 .Štefan, Baranovič.Benkove rozprávania.:Osveta.1988..d3/4_SK1950_1990;
3353 ..Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-130;
3354 .Nábor, Felix.Mysterium crucis =.Praha ::V. Kotrba,.1912..d10/5a_CZ1900_1920;
3355 .Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..BS-138;
3356 .Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-142;
3357 .Miloslav Hurban, Jozef.Olejkár.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
3358 .Ondrej P..Kedy si sa spovedal?.:.1948..BS-150;
3359 .Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..VSH;
3360 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK;
3361 .Jurkovič, Ján.Z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku.Bratislava:Erpo.1987..BS-97;
3362 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 8..:.1970..d11/1b;
3363 .Hofer, Johannes,1879-1939.Der heilige Klemens Maria Hofbauer :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1923..d12/2b;
3364 .Wick, Vojtech.Kassa régi síremlékei :.Košice ::[s.n.],.1933..d14/1b;
3365 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-09;
3366 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXI. (1927).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1927..PS-14;
3367 .Wangčhug Dorže.Mahámudrá odstraňujúca tmu nevedomosti :.Prešov ::Asmo,.1992.81-85102-13-9.d6/6;
3368 ..Abauj-Torna vármegye.Budapest:A vármegyei szociográfiák kiadóhivatala.1939..d14/2;
3369 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CVII. (1979).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..PS-26;
3370 ..Teologické texty 1997.:.1997..p1/6;
3371 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny 1991 I.kn..Trnava:SSV.1991..d16/3;
3372 .Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-169;
3373 .Huarte, Gabriele.Tractatus de ordine et matrimonio.:.1931..BZ-14;
3374 .Lacko, Michael..Great-Moravian and Cyrillo-Methodian era researched :.Rome,:.1970..BZ-25;
3375 .Henrici, Sebastiani.Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa sanctorum in ampliffima dioecesi passaviensi celebria per totum annum .:.1697..C15/3a;
3376 .Melchioris, Johan.Operum omnium theologicorum.:.1693..C16/1b;
3377 .Klug, J..Die emigen quellen.:.1916..C16/5b;
3378 .Bezdeka, Frant..Biblí svaté.Praha:.1864..C19/3;
3379 .Gauma.Trojí Řím.Praha:.1897..CZ1900;
3380 .Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..HK;
3381 ..Predigten von Alban Stolz.Freiburg:.1908..BZ-50;
3382 .Trilling Wolfgang.Novozákonní exegeze.:.1960?..BS-204;
3383 .Schuster, J..Handbuch zur biblischen geschichte.:.1864..C21/2a;
3384 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
3385 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d6/2;
3386 ..Encyklika svätého otca Jána Pavla II. o ľudskej práci Laborem exercens.:.1982..SAM/7;
3387 .Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.d7/5;
3388 .Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.1999.80-88820-12-X.d6/2;
3389 .le Rohellec, Joseph.Problemes philosophiques.:.1932..C13/4b;
3390 .Haringer, Michal.Život ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbauera.Brno:.1882..C14/2a;
3391 ..Řád.:.1939?..p2/7;
3392 ..Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_2;
3393 .Goffine, Leonhard.Unterrichts und erbauungsbuch.:.1849..C22/1b;
3394 ..Český kancionál..Praha ::Státní nakladatelství,.1921..d17/4a_CZ1920_1950;
3395 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1924.Rím:.1924..n1/2;
3396 .Švach, Prokop.Charisma apoštolátu.Tasov:Junová.1947..BS-18;
3397 .Habáň, Metoděj.Život, láska, manželství.:.1935?..BS-39;
3398 .Zerwick Max.List Kolosanum List Efesanum.:.1960?..BS-54;
3399 .Tower Viliam.Kristova pravda.:.1943..BS-26;
3400 ..Slovenské ľudové balady.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..HK;
3401 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-37;
3402 .Halada, Jan.Metternich kontra Napoleon.:Panorama.1985..BS-27;
3403 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-101;
3404 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..BS-108;
3405 .Frinta, Antonín.Kde je co v Bibli? : Abecední klíč pro čtenáře Písma.Praha:Kalich.1992.80-7017-516-8.BS-119;
3406 .Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.BS-123;
3407 ..O veľkom šťastí duší, ktoré žijú v tomto svete odovzdané do vôle Boha.:.1970?..BS-127;
3408 .Winter, Eduard.Josefinismus a jeho dějiny : příspěvky k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740-1748.Praha:Jelínek.1945..d10/3b_CZ1920_1950;
3409 .Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/.1991..BS-142;
3410 .Pöstényi, Ján.Ružičky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950;
3411 .J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..d9/1_KNAZI;
3412 .Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.O pravej úcte k Panne Márii.:.2000?..BS-155;
3413 .Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
3414 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-159;
3415 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 9..:.1972..d11/1b;
3416 .Réti, Menyhért O.F.M..Duns Scotus János egyediségi elve.:.1941..d14/1b;
3417 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXIX. (1925).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1925..PS-14;
3418 ..Szent Biblia.:.1928..d14/2;
3419 ..Teologické texty 1998.:.1998..p1/6;
3420 ..Katolícke noviny, r.105 /141/ /1990. Trnava:SSV.1990..d16/3;
3421 ..Z kultúrnych dejín Uhorska.:.1980?..BS-169;
3422 .Parenti, A..Notae introductoriae in librum Psalmorum.:.1935..BZ-14;
3423 .Lacko, Michael, SJ.Camaldulese hermits in Slovakia /Zobor, Červený.:.1965..BZ-25;
3424 .Cartwrighto, Thoma.Commentarii succincti dilucidi in proverbia salomonis.:.1663..C15/3a;
3425 .Mengering, Arnoldum.Kemissens recht .:.1644..C16/1b;
3426 .Harmat, Artúr - Sík, Sándor.Szent vagy, uram!.Budapešť:.1942..C16/5b;
3427 .Bachovio, Joanni Friderico.Serenissimo Friderico.:.1680..C17/2b;
3428 .Kraemer, Hans.Weltall und menschheit.Berlín:.1800?..C19/3;
3429 .Nabor, Félix.Mysterium Crucis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950;
3430 ..L'etat sans dieu.Paríž:.1900?..BZ-50;
3431 ..Úvod do Nového zákona.:.1970 ?..BS-204;
3432 .Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-205;
3433 .Wilms, Hieronymus, OP.Religion und welt.:.1919..C20/5b;
3434 ..Clemens papa XII..:.1736..C21/2a;
3435 .Scavini, Petro.Theologia moralis universa.Miláno:.1869..C10/3a;
3436 .de Martini, Caroli Antonii.Positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis.:.1768..C11/1b;
3437 .Klíma, Otakar.Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha:Čs.akademie věd.1956..d8/4_CZ1950_1990;
3438 ..Apoštolská exhortácia Svätého Otca Jána Pavla II. Familiaris consortio - rodinné spoločenstvo.:.1980?..SAM/6;
3439 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d6/2;
3440 .Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.BS-217;
3441 ..Pontificale romanum Clementis VIII. ac Urbani VIII..:.1823..C13/4b;
3442 .Buxtorfi, Johannis.Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae.:.1609..C14/2a;
3443 ..Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C31/2b;
3444 .Wojtyla, Karol.Brehy duše. Bratislava:Smena.1990..BS-221;
3445 .Wehofer, Thomas.Schwester Marie-Madeleine.:.1898..C22/1b;
3446 ..Svaté Terezie Ježíšovy. Kniha zpráv.:.1923..d17/4a_CZ1920_1950;
3447 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1925.Rím:.1925..n1/2;
3448 ..Augustin..:.1935?..BS-39;
3449 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-26;
3450 .Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950;
3451 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Hľadanie svetla. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1991.80-220-0265-8.d6/3;
3452 .Hajduk, Andrej,(1929-).Tri vyznania viery zo 16. storočia.Zvolen ::Evanjel. a.v. cirkev. zbor,.1990..BS-27;
3453 .Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..BS-101;
3454 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b;
3455 ..Po atentátu.:.1981?..BS-127;
3456 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-130;
3457 .Spesz, Alexander,.Špiritizmus či parapsychologia?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
3458 .Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..BS-142;
3459 .Soročin, Jozef.Košický vyšší územný celok.Košice:Urbi.2001..BS-155;
3460 ..Ročenka 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SSV1990;
3461 .Hersey, John,1914-1993.Zvon pro Adano.V Praze ::ELK,.1948..d17/2b_cz1920-1950;
3462 .Jelen, Josef.Tieň katedrály.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990;
3463 .Zink, Jörg,1922-.Das Neue Testament.Stuttgart ::Kreuz-Verlag,.1978.3783102952 (geb.);3783102944 (brosch.).d12/2b;
3464 ..A pannonhalmi szentbenedekrend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1939 - 40 iskolai évre.:.1939..d14/1b;
3465 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-14;
3466 .Zbavitel, Dušan,1925-2012.Rabíndranáth Thákur a jeho Gítáňdžali :.Brno ::TJ Geofyzika,.1986..BS-161;
3467 .Endrodi, Sándor.A magyar koltészet kincsesháza.:.1903..d14/2;
3468 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..BS-164;
3469 .Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..p1/6;
3470 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/4;
3471 .Prochác peter.Pohrebné kázne a príhovory I..:.1993..BS-169;
3472 ..Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-14;
3473 .Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d18/2a;
3474 .Suitner, Gianna - Perina, Chiara Tellini.Palazzo Te a Mantova.:.1990..d18/5;
3475 .Joannetti, Andreae.Praelectiones theologiae.:.1795..C15/3a;
3476 .Witsii, Hermanni.Exercitationes sacrae in symbolum.:.1689..C16/1b;
3477 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C16/5b;
3478 .Mandl, Caspari, SJ.Christliche brinnerungen.Augsburg:.1727..C19/3;
3479 ..La vie spirituelle.:.1925..PZ-3;
3480 ..Filozofia 1990.:.1990..p1/3a;
3481 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205;
3482 ..Justi lipsii flores Senecae epistolis et libris philosophicis excerpti.:.1756..C20/5b;
3483 .de Naxera, Emmanuele.In iudices commentarii litterales, moralesque.:.1656..C20/6;
3484 .Wedel, Georg.Sammlung auserlesener kanzelreden aus alle sonn und festtage.:.1786..C21/2a;
3485 .Bouix, D..Tractatus de jure regularium.:.1857..C10/3a;
3486 .Eustachium, F..Letste ehre reich und ehrn predigen.:.1696..C11/1b;
3487 .Rippa, Blažej Konštantín.Prvá pomoc.Bratislava:Hlavný stan Slovenského Červeného kríža.1943..d15/6_SK1920_1950;
3488 .Mráček, František.Medžugorje : 2.díl..Praha:Vérité.1993.80-900843-2-X.d6/2;
3489 .Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1988..BS-217;
3490 .Schenkl, Mauri.Ethica christiana.:.1823..C13/4b;
3491 .de Boxadors, Joannis Thomae.Calendarium?.:.1759..C14/2a;
3492 .Pecsi, Gustavo.Cursus brevis philosophiae. Volumen I. Logica. Metaphysica.:.1906..C31/2b;
3493 .Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..SKRIPTA_2;
3494 .Diepenbrock, Melchior.Gesammelte predigten .:.1841..C22/1b;
3495 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1926.Rím:.1926..n1/2;
3496 .Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..BS-18;
3497 .Máchal, Viliam Jozef.Krátke kázne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-34;
3498 ..Kristus a problémy dneška.:.1935..BS-39;
3499 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b;
3500 .Perlaky, Lajos.S úsmevom do života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
3501 .Farmakidis, G.A..Současné Řecko.:.1930..d17/2b_cz1920-1950;
3502 .Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA.1981..AKADEMIE;
3503 ..Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
3504 .Bazovský, Miloš Alexander,(1899-1968).Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského.V Trenčíně ::Oblastná galéria M. A. Bazovského,.1973..BS-42;
3505 .Haplová, Ladislava.Významné ženy Slovenska.Bratislava ::Pressfoto,.1982..BS-28;
3506 ..Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-108;
3507 .Puobiš, Ján.Záchvevy záchytov.:Prešov.2000.80-968325-3-0.BS-123;
3508 ..I ukřižovali jej.:.1950?..d17/4a_CZ1920_1950;
3509 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-130;
3510 .Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-138;
3511 .Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-142;
3512 .Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..HK;
3513 .František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-150;
3514 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-155;
3515 .Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..CZ_1920;
3516 ..Kráľovná pokoja.:.1989..BS-159;
3517 .Mór, Jókai.Levočská biela pani.:Slovenský Tatran.1988..TATRAN;
3518 .Lippert, Peter.Credo. Der dreipersonliche Gott.:.1932..d11/1b;
3519 .Wick, Béla.A háromszáz éves kassai szent Orbán-torony :.Košice ::[s.n.],.1928..d14/1b;
3520 .Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920..d17/3b_cz1920-1950;
3521 ..Hazad ekessege :.Nyiregyhaza ::Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola,.1991.9630014653.d14/2;
3522 ..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.d15/2a;
3523 ..Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/4;
3524 .Novák Stanislav.Boží děti.:.1970?..BS-169;
3525 .Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-14;
3526 .Fratte, Sandro Dalle.Vita spirituale e formazione: L'Accompagnamento personale in G.B. Scaramelli SJ /1687-1752/.:.1999..d18/5;
3527 .Riveti, Andreae.Commentarius in psalmorum propheticorum.:.1788..C15/3a;
3528 .Gerhardi, Joannis.Commentarius super priorem d. petri epistolam.:.1692..C16/1b;
3529 ..Horae diurnae breviarii romani ex decreto ss. concilii tridentini.:.1867..C16/5b;
3530 .Bossuet, Jacobi Benigni.Doctrinae catholicae.Viedeň:.1753..C17/2b;
3531 .Schellers, Imman. Joh..Deutsch lateinisches lexicon oder worterbuch.Lipsko:.1789..C19/4a;
3532 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-188;
3533 .Oliva, Arnošt,1875-1954.Zdrávas :.V Městě Žďáře ::Tomanova tiskárna,.1947..BS-204;
3534 .Trikl, Alois.Das biblische sechstagewerk.:.1894..BZ-58;
3535 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Srdce dieťaťa.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205;
3536 .Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..C20/5b;
3537 ..Augustissimae invictissimae ... Mariae Theresiae.:.1776..C20/6;
3538 .Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C21/2a;
3539 .Senecae, L. Annaei.Ad Neronem Caesarem de Clementia libri II..:.1800..C11/1b;
3540 .Mastiliak, Ján, CSsR.Etika Božieho kráľovstva : Výber z diela.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-419-3.d6/2;
3541 ..Breviarium romanum pro sollemnioribus festis.:.1928..C13/5a;
3542 ..Slovo pre rozum a srdce.:.1970?..SKRIPTA_2;
3543 .Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/1b;
3544 .Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-540-X.d7/5;
3545 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1927.Rím:.1927..n1/2;
3546 .Vanek B..Pokání.:.1935..BS-39;
3547 .Novák, František Xaver, CSsR.Pohledy do života bohoslovcu a kněží.:.1931..d9/3a_CZ1920_1950;
3548 .Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-26;
3549 .Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK;
3550 .Ševčíková Zuzana.Arpád Račko. Portrét a malá plastika.Košice:.1987?..BS-42;
3551 .Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-28;
3552 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-101;
3553 .de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..BS-108;
3554 .Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.BS-119;
3555 .Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA.1996..BS-123;
3556 .Vyskočil, Albert,1890-1966.Znamení u cest :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-127;
3557 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-130;
3558 .Dr. Pavel Škrabal O.P..Nový zákon.:Dominikánská edice Kristal v Olomouci.1948..BIBCZ;
3559 .Stanislav Novak.44 katechezii jako priprava na prvni svate prijimani.:Rad.1991..BS-142;
3560 .Miloslav Hurban, Jozef.Gottšalk.:Slovenský Tatran.1970..HK;
3561 ..Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.BS-150;
3562 .Traven, Bruno.Vzbura vyvesencov.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1949..SPKK;
3563 .Publius Cornelius Tacitus.Na vrcholu césarismu : Cornelius Tacitus.Praha:Orbis.1949..d17/5a_CZ1920_1950;
3564 .Apuleius, Lucius, ca.Zlatý osel.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990;
3565 .Černohorský, František, 1812-1873 - autor;.Nedělní zábawa rodin křesťanských, čili, Rozjímání o důležitých prawdách swatého náboženstwí.:W Praze :.1865..CZ_1920;
3566 .Mór, Jókai.Milovaný až na popravisko.:Tatran.1968..d3/6_SK1950_1990;
3567 .Guardini, Romano,1885-1968.Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik :.Stuttgart ::Deutsche verlag ,.1946..d11/1b;
3568 ..Mittlerer katechismus der katholischen religion.:.1915..d11/1a;
3569 .Lesetre, H..Der katholische glaube.:.1914..d12/2b;
3570 .Wick, Béla.József kassai látogatásai..Košice ::Szent Erzsébet-nyomda,.1934..d14/1b;
3571 ..Az erdélyi katholicizmus multja és jelene.:.1925..d14/2;
3572 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXIV. (1995).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1995..PS-21;
3573 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/4;
3574 .Monti, Eros.Alle fonti della solidarieta.:.1999..d18/5;
3575 .Natali, Alexandro.Expositio litteralis et moralis s. evangelii Jesu Christi secundum Marcum, Lucam, et Joannem.:.1782..C15/3a;
3576 .Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..C16/2a;
3577 .Hattler, Franz, SJ.Der tag des herrenz Jesu.Klagenfurt:.1903..C16/5b;
3578 .Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C17/2b;
3579 .Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C19/4a;
3580 ..Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
3581 .Puzer, Nicolaus, OP.Die funf martyrer des dominicaner ordens in China.Graz:.1893..BZ-50;
3582 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-204;
3583 .Michelitsch, Anton.Haeckelismus und Darwinismus.:.1900..BZ-58;
3584 .Urban, Jan.Na cestu životem :.v Brtnici ::Josef Birnbaum,.1928..BS-205;
3585 .Arndt, Augustin, SJ.Das neue testament unseres Herrn Jesus Christus .:.1911..C20/5b;
3586 .Nicolai, Joannes.Sancti Thomae Aquinatis ... Catena Aurea.:.1704..C20/6;
3587 ..De imitatione Christi libri quatuor.:.1736..C21/2a;
3588 .Pomay, Francisci.Cornucopiae, sive: magnum dictionarium regium germanico - latinum.:.1785..C10/3a;
3589 .Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907..C11/1b;
3590 .Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.BS-210;
3591 .Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970..BS-213;
3592 .Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita.1983..BS-217;
3593 ..Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C13/5a;
3594 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_2;
3595 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
3596 .Schuster, J..Handbuch zur biblischen geschichte des alten und neuen testaments.:.1861..C22/1b;
3597 .Judák, Viliam.Aj ja som Ho ukrižoval-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350146 (brož.); 978-80-8135-014-6.d7/5;
3598 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1928.Rím:.1928..n1/2;
3599 .Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-18;
3600 .Cmíral, Adolf.Jaro.:.1921..d17/5a_CZ1920_1950;
3601 ..Národný spevníček.:.1947..BS-39;
3602 .Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-79;
3603 .Melka, Antonín.V Getsemane : Postní řeči z r.1938.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1946..BS-27;
3604 .Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..BS-73;
3605 .Čelko, V..Spoločné modlitby Spolku sv. Vincenta.Trenčín:V. Čelko.1944?..BS-74;
3606 .Štefan, Krčméry.Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry.:Matica slovenská.1943..BS-28;
3607 .pasquali.trikrat zdravas.:.2000??..BS-102;
3608 .z čín. orig. prel. Marína ČarnogurskáČarnogurská, Marína - preklad.A riekol majster.:Tatran.1977..TATRAN;
3609 .Černušák Gracian.Dějiny Evropské hudby.Praha - Bratislava:Panton.1964..d8/3_CZ1950_1990;
3610 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.BS-119;
3611 .Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4;
3612 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-127;
3613 ..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.BS-130;
3614 .ThDr. Reginald Dacík OP.Úvod do Písma svatého.:.1970??..BS-136;
3615 ..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..BS-142;
3616 .Pistrák, František OP.Hľadám, hľadáš - hľadajme! Vysvetlenia k 5. a 6. Božiemu prikázaniu.:.1997..BS-150;
3617 .Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.d7/5;
3618 .Ehrenberger, Josef, 1815-1882 - autor;.Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách :.:V Praze :.1872..CZ_1920;
3619 .Wick, Vojtech.A kassai immaculata-szobor torténete.:.1928..d14/1b;
3620 .Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..PS-14;
3621 .Heeb, Christian - Butz, Richard.St. Gallen.:.1998..d13/2;
3622 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-92;
3623 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-26;
3624 ..Katolícke noviny, Roč. 93 /129/ , č. 1-51, 1978.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..d16/5;
3625 .Solovjev Vladimír.Duchovné základy života.:.1970?..SAM1/a;
3626 ..Institut Catholique de Toulouse.:.1990..BZ-24;
3627 .Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..C15/3a;
3628 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C16/2a;
3629 .Concina, Daniele.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico-moralis.:.1771..C16/5b;
3630 ..Detonomischer withichafes kalender.:.1900?..C19/4a;
3631 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel lyrický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..ZS;
3632 .Duchausson, Paul.Der dominicaner oder prediger orden.Graz:.1898..BZ-50;
3633 .Němec, J..Panna Maria v litanii :.V Pelhřimově ::Kazatelna,.1932..BS-204;
3634 .Abbe Alison.Maria, unsere mittlerin.:.1892..C20/5b;
3635 ..R. P. Emmanuelis de Naxera in Iosue commentarii.:.1700?..C20/6;
3636 .Letteris, M..Machsor.:.1871..C21/2a;
3637 ..Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C11/1b;
3638 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2000.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-266-0.SCHEMATIZMY;
3639 .Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967..BS-213;
3640 .Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.d2/5_FOTOGRAFIE;
3641 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..BS-217;
3642 .Paredes, Bonaventurae Garcia.Ecclesiasticum officium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum triduo ante Pascha.:.1927..C13/5a;
3643 .Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL;
3644 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_2;
3645 ..Alles aus liebe zu Gott.:.1953..BZ-60;
3646 .Halka, Alexander.Echo aus Afrika.:.1892..C22/1b;
3647 ..Stella matutina.Olomouc:.1910..d10/5b_CZ1900_1920;
3648 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1929.Rím:.1929..n1/2;
3649 .Wallace, Lewis.Narodil sa Pán.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..BS-18;
3650 .Spilka, František.Stručná nauka o harmonii : Příklady a úlohy.Praha:Ústav pro učebné pomůcky.1944..BS-39;
3651 .Pelikán Adolf.Světla na úskalích.:.1936..VSH;
3652 .Braito, Silvestr, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL;
3653 .Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.d6/3;
3654 .Vongrejová, Renáta.Storočnica Slovenského gymnázia v Martine 1867-1967.Martin ::[nákl. vl.],.1967..BS-28;
3655 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-102;
3656 .Zaporožec, Aleksandr Vladimirovič,1905-1981.Psychológia.Bratislava ::SPN,.1956..d3/1_SK1950_1990;
3657 ..Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-360-8.BS-118;
3658 .Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-119;
3659 .Belohradská, Ľuba,(1936-).Ján Mathé :.Košice ::Result,.1997.80-967141-3-9.BS-123;
3660 .Gavlovič, Hugolín Martin, OFM.Valaská škola.Columbus:Slavica Publishers.1988..USA;
3661 ..Týždenník.:.1980?..BS-130;
3662 .Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-142;
3663 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Herodes a Herodias :.Bratislava ::[s.n.],.1956..HK;
3664 .Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.1998.80-967961-7-8.BS-150;
3665 .Cellerin A.J..Maria - Královná nebeská.:Cellerin A. J. a syn.1894..CZ_1920;
3666 .Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.d7/5;
3667 .Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.:.1985?..BS-156;
3668 .Muller, Antonín.Weľmi užitečná k potešenú nemocních a umirajícich knižka.:W Trnave.1829..d15/1b_SK1900;
3669 .Potemra Michal.Kapitoly z kultúrnych dejín Košíc.Košice:Zborník umožnil vydať prof. Ladislav Potemra, PhD..2001..BS-159;
3670 ..Katechismus der katholischen religion.:.1930?..d11/1a;
3671 .Wick, Vojtech.Az 1709-10-iki pestisvész Kassán.Košice ::Szent Erzsébet-nyomda,.1934..d14/1b;
3672 .Fabdinger, Heinrich.Der heilige ring.:.1938..d13/2;
3673 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXII. (1984).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..PS-19;
3674 ..Katolícke noviny. Roč. 92 /128/, č. 1-52, 1977. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1977..d16/5;
3675 ..Prvouka.:.1968..BS-169;
3676 .Vagaggini, Cipriano.Il senso teologico della liturgia.:.1958..d18/5;
3677 .Funk.Bins und wucher.Tubingen:.1868..C15/3a;
3678 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C16/6;
3679 .Tamburino, Thoma.De sacrificio missae expedite celebrando libri III..Kolín:.1699..C17/2b;
3680 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/4a;
3681 ..Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru. Roč. II, číslo 1-8.Košice:Verbum.1947..p1/3a;
3682 .Ježek, Jan Ferdinand,1875-1937.Německé písemnictví od dob nejstarších až po naše dny /.V Olomouci ::R. Promberger,.1915..BS-188;
3683 .Senáši, Angelus Karol, OFMCap.Body na rozjímanie a myšlienky.:.1971..SAM1/a;
3684 .Szokolszky, Bartholomeus.St. Ladislaus konig von Ungarn sein leben und wirken.Košice:.1892..BZ-50;
3685 .Žák Karel.Cesta života.:.1947..BS-204;
3686 .Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-205;
3687 .Darbins, Pascal.Leben und schriften.:.1872..C20/5b;
3688 .Lindhammern, Johann Ludwig.Der Son dem h. evangelien Luca apostel geschichte.:.1725..C20/6;
3689 .Hahn, Ida.Die martyrer.:.1874..C21/2a;
3690 .Ferrai, Nicolai.Methodus addiscendi linguam italicam ope latinae.:.1770..C10/3a;
3691 ..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..SCHEMATIZMY;
3692 .Zdeněk, Srp..Královéhradecké biskupství v proměnách staletí.:Garamon.2005.80-86472-19-1.d7/3;
3693 .Székely, Gabriel.Gréckokatolíci na Slovensku. Slovo:Košice.1997.80-85291-35-5.d2/5_FOTOGRAFIE;
3694 .Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.1991.80-7072-120-0.BS-217;
3695 .Suarez, Emmanuelis.Ecclesiasticum officium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum triduo ante Pascha.:.1949..C13/5a;
3696 .Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. II., III., IV. diel.:.1841..C13/1a;
3697 ..Všeobecné normy.:.1990?..SKRIPTA_2;
3698 .Tomíško, Čeněk Maria,(1905-1949).Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství :.V Praze ::Pomocná akce pro dorost kněžský při Svazu katolických žen a dívek,.1941..BS-221;
3699 .Lengle, Joseph.Katholische gittenlehre.:.1927..C22/1b;
3700 ..Obřady pomázání nemocných a péče o nemocné.:.1974..d8/3_CZ1950_1990;
3701 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1930.Rím:.1930..n1/2;
3702 .Stanislav, Ján,.Odkryté mená slovenských miest a dedín.Bratislava:Orlovský.1947..BS-39;
3703 ..Slovenské obrázky.:.1935?..d9/3a_CZ1920_1950;
3704 .Scherer, Jiří.Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý.1937..BS-27;
3705 .Chesterton.Moudrost otce Browna.:.1924..d17/2b_cz1920-1950;
3706 .Šándor, Andrej, SDB.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.1993.80-7090-246-9.d6/3;
3707 .Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..BS-74;
3708 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-24;
3709 .Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.SSV1990;
3710 .Sienkiewicz, Henryk.Víťaz Bartek.Ružomberok:Ján Párička.1921..BS-29;
3711 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-108;
3712 .Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.BS-119;
3713 ..Reštaurátorská tvorba :.Senica ::Záhorská galéria,.1992.80-900508-8-3.BS-123;
3714 ..Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..BS-127;
3715 .Stott, J.R..Základy kresťanstva.:.1990..BS-130;
3716 .Srna, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. L. (1946).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1946..p2/1;
3717 .Spáčil, Bohumil.Život Krista Pána podle čtyř Evangelií.:.1930..BS-142;
3718 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-146;
3719 .Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.BS-151;
3720 .Tibenský, Jan.Veľká ozdoba Uhorska.:Tatran.1984..TATRAN;
3721 .Christenson, Larry.Křesťanská rodina.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..AKADEMIE;
3722 ..A pannonhalmi szent benedek-rend névtára az 1917 - 1918 tanévre.:.1917..d14/1b;
3723 ..Cieľ a koniec života 1942.:.1942..PS-14;
3724 .Fally, Josef.Drunt im Burgenland.:.2008..d13/2;
3725 ..Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-21;
3726 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-26;
3727 ..Katolícke noviny. Roč. 91 /127/, č. 1-52, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..d16/5;
3728 ..Katechese A..:.1970?..BS-169;
3729 .Zaleski, Wincenty(1913-1983)..Rok Kościelny :.Warszawa ::Wydaw. Salezjańskie,.1993.8385528458.d18/5;
3730 .Schuch, Ignaz.Handbuch zu den Borlefungen aus der pastoral - theologie.Linz:.1870..C15/3a;
3731 .Lobe, William.Handbuch der rationellen landwirthschaft fur praktische landwirthe und ekonomie-berwalter.Lipsko:.1873..C16/2a;
3732 .Timon, Samuel, SJ.Epitome chronologica rerum Hungaricum et Transilvanicarum a nativitate divi Stephani primi regis apostolici .Kluž:.1764..C16/6;
3733 .Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C19/4a;
3734 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/3a;
3735 ..Ona ale chce vidieť jeho tvár.:.1970?..SAM1/a;
3736 .Brandl, Benedikt.Stift Tepler Goethe festschrift 1932 /.Marienbad ::Theodor Hanika,.1932..BZ-50;
3737 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Kristus a problémy dneška /.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1935..BS-204;
3738 .Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..BS-205;
3739 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C20/5b;
3740 .Szilágyi, Sándor.Családi levelezése.:.1875..C21/1a;
3741 .Fuchs, František Xaver.Moralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus.Trnava:.1805..C21/2a;
3742 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones metaphysicae....Trnava:.1767..C11/1b;
3743 ..Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.d18/5a;
3744 .Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
3745 .Kirschii, Adami Friderici.Cornu copiae linguae latinae et germanicae selectum.:.1775..C13/5a;
3746 ..Miatyánk.Komárno:Lucián Bíró.1948.80-7162-621-X.SSV1990;
3747 ..Náuka o Trojici.:.1992..SKRIPTA_2;
3748 .Siebers, Bernhard.Der ewige Gott und der mensch von heute.:.1936..BZ-60;
3749 .Feldmann, Josef.Okkulte philosophie.:.1927..C22/1b;
3750 .Vrbová, Alena,1919-.V erbu lvice :.:.2005??..VSH;
3751 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1931.Rím:.1931..n1/2;
3752 .Pieper, Josef.Tomáš z Akvina.Rím:.1972..BS-19;
3753 .Hanzelka, Al..Umučení lásky.:.1929..BS-34;
3754 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950;
3755 .Sládkovičov, Martin.Verše I..Trnava:.1918..d15/2b_SK1900_1920;
3756 .Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-24;
3757 ..50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-42;
3758 .Dandolo, Milli.Anjel hovoril.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..BS-30;
3759 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-102;
3760 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-108;
3761 ..Zborník prednášok zo seminára Gymnaziálne školstvo v Trenčíne :.Trenčín ::Mesto Trenčín,.2000..BS-119;
3762 .Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.BS-123;
3763 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-130;
3764 .Šimáně, Čestmír.Fréderic Joliot-Curie.Praha:Horizont.1980..BS-135;
3765 .Kop, František.Praha šest set let církevní metropolí.Praha:ČAT.1944..d9/5b_CZ1920_1950;
3766 .Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.BS-142;
3767 ..Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-146;
3768 .Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..d3/2_SK1950_1990;
3769 .Vantuch, Anton.Príbeh o Jane z Arcu.:Mladé letá.1982..d3/5_SK1950_1990;
3770 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..USA;
3771 .Zrubec, Laco.Poklady zeme.Martin:Osveta.1986..d2/5_FOTOGRAFIE;
3772 .Csontos, Ladislav, SJ.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.BS-159;
3773 ..Derfonalftand.:.1933..d11/1b;
3774 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/2b;
3775 ..A prágai magyar hírlap ajándéka elofizetoi részére.:.1930?..d14/1b;
3776 .Tillmann, Fritz.Der katholische Sittenlehre.:.1940..d13/2;
3777 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-21;
3778 ..Universum 1995.:.1995..PS-34;
3779 ..Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/5;
3780 ..Náboženství. Poznámky k cyklu B..:.1970?..BS-169;
3781 .Brinzivalli, Alojzius.Sammlung von gebeten und frommen werken.:.1859..BZ-23;
3782 .Lacko, Michael..The Union of Uzhorod.Cleveland ::Slovak Institute,.1966 [i.e. 1969?..d18/5;
3783 .Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C15/3a;
3784 .Serry, Jacobo Hyacintho.Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae.:.1740..C16/6;
3785 ..Roberti Bellarmini s.r.e. cardinalis societatis Jesu opuscula quinque.:.1761..C17/2b;
3786 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C19/4a;
3787 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu.Olomouc:.1941..C23/2;
3788 .Porner, Josef.Bruder Gottfried der Arzt.Viedeň:.1934..BZ-50;
3789 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Utrpení Kristovo :.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1936 [v tiráži 1935..BS-204;
3790 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini bissextili MCMLXXII :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1971..BS-205;
3791 .Arvisenet, Claudio.Memoriale vitae sacerdotalis.:.1861..C20/5b;
3792 .Vielmii, Hieronymi.D. Thomae Aquinatis doctrina et scriptis.:.1763..C21/1a;
3793 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C21/2a;
3794 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/1b;
3795 .Slovenská liturgická komisia.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava v nakladateľstve Fragment:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-00-2(rovnaké).BS-210;
3796 .Žák, František,1862-1934.O nebi.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..d10/4b_CZ1900_1920;
3797 .Sandtner, Štefan, SDB.Stromy.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-16-4.d7/4;
3798 .Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH.1990..BS-217;
3799 .Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium praedicatorum. Pars secunda.:.1756..C13/5a;
3800 ..Spolok sw. Wojtecha založený a do žiwota uwedený .:.1872..C14/1a;
3801 .Stanček, Ľubomír, CM.Misiológia.:.1993..SKRIPTA_2;
3802 .Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer.1968..BS-221;
3803 .Schuster, J..Katechetisches handbuch oder fasliche und grundliche unterweilung der jugend in der katholischen religion.Freiburg:.1857..C22/1b;
3804 ..Na hlbinu?.:.1988..SAM/6;
3805 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1932.Rím:.1932..n1/2;
3806 .Falkenauer, František.Hovořili jsme o životě a díle Kristově : Příručka pro letní tábory a debatní schůze.Brno:Osvětová rada Čsl.Orla.1948..BS-34;
3807 .Holúsek, Otto.Sviatok matiek.:.1935..BS-39;
3808 ..První český arcibiskup Arnošt z Pardubic.:.1942..BS-27;
3809 .Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..d3/7_SK1950_1990;
3810 .Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Jemu jedinému.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0248-7.SSV1990;
3811 .Dubecký, Juraj.Kronika obce Margecany.Margecany:s.n..1986..BS-74;
3812 .Suráň, Ján.ThDr. Ján Andraščík.Bardejov:Matica slovenská.1993..BS-42;
3813 .Podjavorinská, Ľudmila,(1872-1951).V otroctve :.Turč. Sv. Martin ::[s.n.],.1905..BS-30;
3814 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-102;
3815 ..Týždenník.:.1980?..BS-109;
3816 .Lukáč, Gabriel.Zborov a hradné panstvo Makovica. Krátky prehľad dejín do r. 1918.:.1991..BS-119;
3817 ..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..BS-123;
3818 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-130;
3819 .Rovenský, Dušan.Zákulisí velké války : Dušan Rovenský.Praha:Naše vojsko.1989.80-206-0054-X.d8/2_CZ1950_1990;
3820 .Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.:.1929..p2/1;
3821 .Vojtko, Stanislav.Svedkovia viery. Oto Németh:Bratislava.2001.80-88949-24-6.BS-142;
3822 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-146;
3823 .Chalupka, Jan.Kocúrkovo.:Osveta.1953..BS-146;
3824 .Sgarbossa, M..Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-058-3.d6/2;
3825 .Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..VSH;
3826 .Viliam, Jariabek.Jonáš Záborský župčiansky samotár.:Osveta.1981..d5/8_SK1950_1990;
3827 .Esser, Gerhard - Mausbach, Joseph.Religion Christentum Kirche.:.1914..d11/1b;
3828 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
3829 .Bartmann, Bernhard.Jesus Christus unser Heiland und Konig.Paderborn:Bonifacius-Dr..1929..d11/2b;
3830 .Wick, Vojtech.Dr. Fischer-Colbrie Ágoston kassai puspok beszédei és beszédvázlatai.:.1928..d14/1b;
3831 ..Ueberlegungen zum ursprung der fruehchristlichen bildkunst.:.1975..d13/2;
3832 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..PS-21;
3833 ..Posol sv. Gabriela.:.1921..PS-26;
3834 ..Universum 1996.:.1996..PS-34;
3835 ..Katolícke noviny. Roč. 89 /125/, č. 1-52, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..d16/5;
3836 ..Boží děti. C..:.1970?..BS-169;
3837 .Lohr, J..Die natur und die menschen.:.1821..BZ-23;
3838 .Osu, Maria Werner.O. Honorat Kozminski Kapucyn 1829-1916.Poznan:.1972..d18/5;
3839 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C15/3a;
3840 .Brandes, Karl.Die monche des abendlandes vom h. Benedist bis zum h. Bernhard.:.1860..C16/2a;
3841 .Arias, Francisco.Thesaurus inexhaustus bonorum que in Christo habemus.:.1652..C16/6;
3842 .Scheeben, M. Jos..Das ekumenische concil vom jahre 1869.Regensburg:.1871..C19/4a;
3843 ..Na hlubinu XXI 1947.Olomouc:.1947..C23/2;
3844 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4a_CZ1900_1920;
3845 .Bunčák, Pavel.S tebou a sám.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
3846 ..Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-189;
3847 .Buhl, Josef.Die sechs sunden wider den heiligen geist.:.1922..BZ-50;
3848 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-204;
3849 ..Metod, učiteľ Slovienov .:.1985..BS-205;
3850 .Kallasch, Ferdinand.Schrift beweise und spreche der heiligen vater und kirchenlehrer.:.1818..C20/5b;
3851 .Muller, Johann Nepomuk.Lebens bilder erzahlungen .:.1831..C21/1a;
3852 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..C21/2a;
3853 ..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..C10/3a;
3854 .Catullus, Tibullus.Propertius cum Galli fragmentis.:.1799..C11/1b;
3855 .Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.d6/6;
3856 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Poklad Kazateľský 3 (Kázne na dni svätých). Ružomberok:Fr. Richard Osvald.1891..BS-213;
3857 ..New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region.Moscow:Academy of Professional Development and Re-Training of Educators.2010.9785842996179 (brož.); 978-5-8429-9617-9.d18/5a;
3858 ..Posvátná kazatelna.:.1869..CZ1900;
3859 .Goffine, C. O..Kresťansko-katolická poučujúca wzdeláwajúca kniha .:.1853..C13/1a;
3860 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..d9/1_KNAZI;
3861 ..Teba Boha chválime za 100 rokov trvania misijnek kongregácie služobníc Ducha Svätého.:.1975?..BS-221;
3862 .Potemra, Michal,.Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918. Štátna vedecká knižnica:Košice.1990.80-85328-00-3.d3/3_SK1950_1990;
3863 ..Životopisy svatých?.:.1896..CZ_1920;
3864 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1933.Rím:.1933..n1/3;
3865 .Záň, Augustín J..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1973..BS-19;
3866 ..Jádro katolického náboženství.:.1935?..BS-39;
3867 ..Kristus - dárce života.:.1928..d9/3a_CZ1920_1950;
3868 .Doyle William.Či ísť za kňaza?.:.1928..BS-27;
3869 .Žáry, Štefan.Zasľúbená zem.Martin:.1950?..BS-87;
3870 .Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..BS-91;
3871 .Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu III..Ružomberok:.1909..d15/2b_SK1900_1920;
3872 ..Kajan.Trnava:[s.n.].1919..BS-30;
3873 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-102;
3874 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-109;
3875 .Kardinál Suenens.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.BS-123;
3876 .Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-127;
3877 .Royt, Jan.Břevnovský klášter : historie kláštera, průvodce, benediktinský život.Praha:Benediktinské arciopatství sv.Vojtěcha.2002.80-902682-5-0.BS-130;
3878 .Kubíček, Václav,1866-1951.Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1939..d17/4b_CZ1920_1950;
3879 .Karol, Anton Medvecký.Detva.:Združenie Jas.1995.80-88795-05-2.d7/1;
3880 .Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.BS-142;
3881 .Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
3882 .Szutsy, L..Minimálna nemecká gramatika.:.1980?..SKRIPTA_2;
3883 .Korba, Emil.Gréckokatolícky liturgikon ; Emil Korba.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
3884 .Terner, Erich.Stát Izrael : Encyklopedický přehled.Praha:Svoboda.1990.80-205-0114-2.BS-159;
3885 .Mercé, Rodoredová.Rozbité zrkadlo.:Pravda.1989..d3/5_SK1950_1990;
3886 .Mór, Jókai.Zlatý človek.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..d3/6_SK1950_1990;
3887 .Guardini, Romano,1885-1968.Von heiligen Zeichen.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1928..d11/1b;
3888 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
3889 .Huna, Ludwig.Wunder am see.:.1930..d11/2b;
3890 .Plus, P. R..Krisztus Jézusban.:.1934..d14/1b;
3891 .Smidak, Emil F.,1910-2003.Pater Noster.Luzern ::Avenira-Stiftung,.1982..d13/2;
3892 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-21;
3893 ..Universum 1997.:.1997..PS-34;
3894 .Konzal, Václav.Souvislosti 1993.Praha:Zvon.1993..p2/1b;
3895 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/5;
3896 .Parlagi, František Ján, OPraem.A keresztény hit remény és szeratetnek foelvei.Košice:.1840..BZ-23;
3897 .Gołaszewska, Maria,1926-.Zarys estetyki :.Krakow ::Wydaw. Literackie,.1973..d18/5;
3898 ..Glaubensbuch I. diel.:.1965..d18/4b;
3899 .Braunii, Johannis.Doctrina foederum five systema theologiae.:.1791..C15/3a;
3900 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C16/2a;
3901 .Geieri, Martini.Commentaria in proverbia et ecclesiasten salomonis nec non in Danielem prophetam .Amsterdam:.1696..C16/6;
3902 .Rebs, Alois Jos..Die heiligsten herzen Jesu und Maria.Freiburg:.1875..C17/2b;
3903 .Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C19/4a;
3904 .Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1946..BS-189;
3905 .Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a;
3906 .Zeman, Jeno.Musica sacra.:.1911..BZ-50;
3907 .Přikryl, František,1857-1939.Zeměpisný zlomek o zemích Slovanů v královské knihovně mnichovské z doby sv. Cyrilla a Methoda /.V Týně u Lipníka ::František Přikryl,.1910..d10/5a_CZ1900_1920;
3908 .Mach, Franz.Lehrbuch der katholischen religion.:.1893..C21/2a;
3909 .Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/1b;
3910 .Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..d8/3_CZ1950_1990;
3911 .Voillaume, René.Medzi zástupmi chudobných.:.1970?..SAM/6;
3912 .Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2005.80-88741-62-9.BS-217;
3913 .Aquinatis, Thomae.Summa theologica. Tomus octavus.:.1865..C13/1a;
3914 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C31/2b;
3915 .Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..SKRIPTA_2;
3916 .Laars, Eduard.Jesu bergpredigt.:.1986..BZ-60;
3917 ..Liturgický spevník I..:Slovenská liturgická komisia.1990..d3/2_SK1950_1990;
3918 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1934.Rím:.1934..n1/3;
3919 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..BS-19;
3920 .Kubíček, V..Biblické dějiny.:.1925..BS-34;
3921 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-79;
3922 ..Sväté schody pri františkánskom kláštore v Malackách.:.1947..BS-27;
3923 ..U poľských básnikov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1936..BS-87;
3924 .Chovan, Juraj.Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého.Martin:Matica slovenská.1985..MS;
3925 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20;
3926 .Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..BS-42;
3927 ..Vianoce..Martin:.1906..BS-30;
3928 .Tomášek, František,1899-1992.Výchova v rodině.Řím ::Křesťanská akademie,.1973..BS-102;
3929 .Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-109;
3930 .Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v španielčine.:Pištek-Top School Of Languages.1995.80-85325-04-7.BS-119;
3931 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-123;
3932 .Paučo, Jozef.Slovenskí priekopníci v Amerike.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1972..USA;
3933 .Minárik, Jozef.Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda.:Slovenský Tatran.2002.80-222-0506-0.d6/5;
3934 .Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
3935 .Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-142;
3936 .Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.BS-146;
3937 .Dobroslav, Chrobák.Drak sa vracia.:Slovenský spisovateľ.1956..d3/2_SK1950_1990;
3938 .Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.d6/2;
3939 .Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..d3/4_SK1950_1990;
3940 .Salajka, Antonín,1901-1975.Úvod do studia staroslověnského jazyka a písemnictví :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..SKRIPTA_2;
3941 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..SSV1990;
3942 .Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.BS-159;
3943 .Romain, Rolland.Jan Kryštof-diel 1.:Odeon.1966..d8/2_CZ1950_1990;
3944 .Pieper, Josef.Kleines lefebuch.:.1951..d11/1b;
3945 .Krose, Hermann.Kirchliches Handbuch fur das katholische Deutschland.:.1931..d11/2b;
3946 ..Katolikus kozlony az országos katolikus szovetség.:.1915..d14/1b;
3947 .Mittelstädt, Kuno.Paul Gauguin.Berlín ::Kunst und Gesellschaft,.1973..d13/2;
3948 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..PS-21;
3949 ..Kazatel 1909.:.1909..PS-26;
3950 .Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998..BS-164;
3951 ..Universum 1999.:.1999..PS-34;
3952 ..Teologické texty 1999.:.1999..p1/2;
3953 ..Katolícke noviny, r.112 /1997. Trnava:SSV.1997..d16/5;
3954 ..Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950;
3955 .Trikál, József.A lélek.:.1911..BZ-23;
3956 ..Liber annualis.:.1987..d18/5;
3957 ..Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C15/3b;
3958 ..Ignatii coutino mari. alf..:.1652..C16/2a;
3959 ..Cursus theologicus scholastico-dogmaticus sive praelectionum theologicarum.Kolín:.1752..C16/6;
3960 ..Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C17/2b;
3961 .Schenkl, Karl.Ubungsbuch zum ubersetzen.Praha:.1879..C19/4a;
3962 .Kryštůfek, František Xaver.Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české (1740 - 1898) /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1898..CZ1900;
3963 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-189;
3964 .Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a;
3965 ..Heletzartikel des ungarischen reichstages 1865/67.Budapešť:.1869..BZ-50;
3966 .Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Duchovní píseň /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1942..KRYSTAL;
3967 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46;
3968 .Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C21/1a;
3969 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C21/2a;
3970 .Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.d6/2;
3971 .Rešetka, Michal.Kázne prihodné od rozličních četbi kazatelow w jaziku slowenském powedané I. zväzok.Trnava:W Trnawe.1831..C13/1a;
3972 .Košta, Jozef.Sociológia.:Ekonóm.1996.80-225-0769-5.SKRIPTA_2;
3973 .Červeň, Jozef.Akú mám povahu? 8-typovka.:.1999..BS-221;
3974 .Hesse, Hermann,(1877-1962).Narcis a Goldmund.Praha ::Argo,.2005.80-7203-698-X.d7/2;
3975 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1935.Rím:.1935..n1/3;
3976 ..Všeobecné poučení o liturgii hodin.:.1965?..BS-34;
3977 .Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
3978 .Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..BS-64;
3979 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20;
3980 .Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-42;
3981 .Medvecký, Karol A.,.Na pamiatku prvého slovenského buditeľa Prievidze a okolia: Andreja Trúchleho-Sytnianskeho.Prievidza:Výbor k ucteniu pamiatky Andreja Trúchleho.1924..BS-30;
3982 .Pavol VI..Humanae vitae.Wien:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..BS-109;
3983 .Vaclík Vladimír.Chrámové betlémy v Čechách a na Moravě.Praha:Vyšehrad.1990..VSH;
3984 .Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov vo francúzštine.:Pištek-Top School of English.1999.80-85325-08-X.BS-119;
3985 .Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-123;
3986 .Hruška, Petr - autor."Každý den zkoumali v Písmu-" (Sk 17,11) :.:Praha :.1998.80-238-4217-X.BS-130;
3987 .Lehotská, Darina,1922-1990.Dejiny mesta Pezinka.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..MS;
3988 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-142;
3989 .Jarábek, Andrej.Ján Pavol II.:DAAR.1990.80-900431-0-0.BS-146;
3990 .Pasiar, Štefan.Dejiny knižníc na Slovensku.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1977..d3/7_SK1950_1990;
3991 .Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.SSV1990;
3992 .Karol, Gábriš.Ježišove podobenstvá I.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-11-X.SKRIPTA_2;
3993 .Česká liturgická komise.Obřady pokání.Praha ::Česká liturgická komise,.1982..BS-157;
3994 ..Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-159;
3995 .Romain, Rolland.Jan Kryštof-diel 2.:Odeon.1966..d8/2_CZ1950_1990;
3996 .Mór, Jókai.Čierne diamanty.:Tatran.1967..d3/6_SK1950_1990;
3997 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
3998 .Rinser, Luise.Mirjam.Frankfurt am Main ::S. Fischer,.1988.3-10-066026-9.d11/2b;
3999 .Martin.A lelki gyermekség útja.:.1920?..d14/1b;
4000 ..Knaurs Konversations-Lexion A-Z *.Berlin,:.1934..d12/2a;
4001 .Krewerth, Rainer A..Unser schönes Bayern =.Frankfurt am Main ::Umschau,.1984.3-524-63033-2.d13/2;
4002 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-21;
4003 ..Distance 1999.:.1999..PS-34;
4004 .Horák, Pavel.Salve 1990.Olomouc:Laické združenia sv. Dominika.1990..p1/2;
4005 ..Katolícke noviny, r.116 /2001. Trnava:SSV.2001..d16/5;
4006 .Donin, Ludwig.Kleines christkatholisches kirchenbuch.:.1875..BZ-23;
4007 .Sandwide, Epiphane Casimir..Histoire de l\'Eglise au Burkina Faso :.Burkina Faso, West Africa ::E.C. Sandwide,.1999?..d18/5;
4008 .Chaloupecký, Václav,.Svatováclavský sborník :.V Praze ::Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí,.1939..d17/3b_cz1920-1950;
4009 .Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/3b;
4010 .Arnold, Gottfried.Die berllarung Jesu Christi in der seele ....:.1721..C16/2a;
4011 .Gonet, Joanne Baptista.Clypeus theologiae thomisticae.Antverpy:.1744..C16/6;
4012 ..Des heiligen Francisci Salesii.Viedeň:.1766..C17/2b;
4013 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones de Deo .Viedeň:.1775..C19/4a;
4014 .Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-45;
4015 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a;
4016 .Sannabich, J. .Lehrbuch der geographie.Weimar:.1875..BZ-50;
4017 ..Promluvy.:.1964..SAM/4;
4018 .Greipl, Paulo.Lob gottes und ehren der heiligen jungfrau und martirin Caeciliae.:.1725..C21/1a;
4019 .Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C21/2b;
4020 .Mollik, Tobia.Dissertationes de ecclesia Christi concinnatae.:.1786..C10/3a;
4021 .Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d17/3b_cz1920-1950;
4022 .Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.d6/8;
4023 .Hattala, Martino.Grammatica linguae slovenicae.:.1850..C13/1a;
4024 .Penzingeri, Sebastiani Henrici.Bonus ordo triplicis formatae concionis supra omnes dominicas totius anni.:.1713..C31/2b;
4025 ..Listy z domova a misií 1990.:.1990..SAM/6;
4026 .Bessieres, A..Lurdský pútnik Alexej Carrel.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1958..BS-221;
4027 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X.d7/2;
4028 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1936.Rím:.1936..n1/3;
4029 .Mayer, Josef Ernst.Živá obeta svätej omše.:.1965..BS-34;
4030 .Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990;
4031 .sv. Alfons M. Liguori.Pobožnosť krížovej cesty.:.1940..BS-27;
4032 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Herodes.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1936..MS;
4033 .Bradáč, Josef,(1920-1986).Věda o liturgii :.[Olomouc] ::CMBF v Praze, pobočka v Olomouci,.1972..BS-20;
4034 .Podskoč, Jozef.Rukoväť reparačného spolku Nepoškvrneného srdca Márie.:.1948..BS-43;
4035 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-30;
4036 .Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-102;
4037 .Capper, W. Melville.Cesta ku kresťanskému manželstvu.B. m.:b. v..197..BS-109;
4038 .Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
4039 ..Jan Pavel II.:.1980?..SAM/3;
4040 .Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.BS-142;
4041 .Spracoval kolektív poslucháčov Bohosl. fakulty v Bratislave.A pôjdem až po Tatry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-146;
4042 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987..d9/1_KNAZI;
4043 .Peprník, Jaroslav.Angličtina kurs pro anglisty filosofické fakulty II.-IV. semestru.Praha:SPN.1969..SKRIPTA_2;
4044 .Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:SÚSCM.1984..SÚCM;
4045 ..Svatební obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157;
4046 .Romain, Rolland.Peter a Lucia.:Slovenský spisovateľ.1998.80-220-0855-9.d7/5;
4047 .Mór, Jókai.Turecký svet v Uhorsku.:Tatran.1981..TATRAN;
4048 .Bert, Johann.Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/2b;
4049 .Muller, János.Az otodik parancs.:.1924..d14/1b;
4050 .Diessl, Wilhelm.Egerer Bibeltagung 1937.:.1937..d13/2;
4051 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..PS-21;
4052 ..Hlas-Zrno 1996.:.1996..p1/3b;
4053 ..Souvislosti 1991.:.1991..p2/1b;
4054 ..Katolícke noviny, r.117 /2002. Trnava:SSV.2002..d16/5;
4055 ..Velké exercicie.:.1980?..SAM1/a;
4056 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-23;
4057 .Rositani, Radegonda.Il disagio minorile e i doveri dei genitori nell'educazione della prole in ambito canonico e civile italiano.:.2005..BZ-24;
4058 .Ripoll, Thomae.Breviarum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum auctoritate apostolica approbatum et reverendissimi patris.:.1736..C15/3b;
4059 .Kaltenhauser, Gundisalvo.Theologiae thomisticae ars II..:.1742..C16/2a;
4060 .Klaus, Joseph Janaz.Predigten aus alle sonn und jesttage des kirchenjahres.Freiburg:.1858..C17/3a;
4061 .Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C19/4a;
4062 .Hidvéghy, Árpád.Štiavnická kalvária :.Banská Štiavnica ::Nákladom Základiny štiavnickej kalvárie,.1901..d15/2b_SK1900_1920;
4063 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 24, č. 1-10, 1943.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..PS-45;
4064 .Richard, Caroli Ludovici.Analysis conciliorum.:.1778..C20/1a;
4065 .Hoppe, J..Homilien uber das leiden und sterben unseres herrn Jesu Christi.Paderborn:.1861..BZ-50;
4066 .Richard, Caroli Ludovici.Analysis conciliorum.:.1778..C21/1a;
4067 .Schmitt, Jakob.Ertlarung des mittleren deharbeschen katechismus.Freiburg:.1892..C21/2b;
4068 .Richard, Caroli Ludovici.Analysis conciliorum.:.1778..C10/3b;
4069 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.SSV1950;
4070 .Ťapajová-Hviezdová, Elena.Chceš byť šťastná?.Žilina:Peter Stredenský.1947..d15/6_SK1920_1950;
4071 ..Acta psychologica Tyrnaviensia. 5 - 2001. Človek v centre psychologického skúmania a starostlivosti.. Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-05-7.d7/4;
4072 .Berka, Josef.První kniha Mojžíšova.:.1945..BIBCZ;
4073 .Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..POSOL;
4074 .Hesse, Hermann.Pod kolesom.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-80-1.d7/2;
4075 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1937.Rím:.1937..n1/3;
4076 ..Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti.1970?? po..BS-19;
4077 ..Bratrské písně.Bratislava:Bratrská jednota.1923..d17/3a_cz1920-1950;
4078 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..BS-73;
4079 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.BS-42;
4080 .Kišiday, František Alexander.Kresťanstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-19;
4081 .Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-102;
4082 .Pavol, Korec.Kraje a okresy Slovenska.:Q 111.1997.80-85401-58-4.d6/7;
4083 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.BS-119;
4084 .Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Rím:SÚCM.1989..BS-130;
4085 .Štefan, Letz.Novely.:Slovenský spisovateľ.1977..d3/4_SK1950_1990;
4086 .Pouvourville, Albert de,1861-1939.Svatá Terezie z Lisieux :.Stará Říše ::Marta Floriánová,.1937..BS-137;
4087 ..Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-142;
4088 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Zakopaný meč :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1935..MS;
4089 .Hykisch, Anton,.Milujte kráľovnú.Bratislava:Tatran.1988..TATRAN;
4090 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.SSV1990;
4091 .Kuťáková, Eva, 1937- - autor.Latina I :.:Praha :.1991.80-7066-427-4.SKRIPTA_2;
4092 .Česká liturgická komise..Obřady biřmování.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-157;
4093 .Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.1995.80-967749-1-3.BS-159;
4094 .Rolland, Romain,1866-1944.Ján Krištof..Martin ::Matica slov.,.1952..MS;
4095 .Mór, Jókai.Kráľ pirátov.:Smena.1968..d3/5_SK1950_1990;
4096 .Weiss, Franz.Aus Liebe zum Heiligen Vater.Einsiedeln, Waldshut, Koln, Straburg:Benziger.1927)..d11/1a;
4097 .Kassowitz, Theodor Bruno,1882- [from old catalog].Die Reformvorschlage Kaiser Ferdinand I. auf dem Konzil von Trient ....Wurzburg,:C. J. Beckers universitatsbuchdr.,.1906..d11/2b;
4098 .Muller, Lajos.A kereszt diadala.:.1938..d14/1b;
4099 .Kassiepe, Max.Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und Religionsvorträge in Standesvereinen..Paderborn ::Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh,.1922..d13/2;
4100 ..Cyrilometodějský kalendář 1954.:.1954..PS-21;
4101 .Tiso, Jozef.Duchovný pastier r. 11, č. 1-12, 1929. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..PS-26;
4102 ..Salve 2000.:.2000..p2/1b;
4103 .Korba, Emil.Slovo r. IV. (1972).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1972..d16/5;
4104 .Burger, Peter.Unterweifungen uber die christliche bollfommenheit.:.1905..BZ-23;
4105 .Grimaldi, Angela.Le problematiche sociologiche e giuridiche della violenza intra moenia.:.2005..BZ-24;
4106 .Reyl, František,1865-1935.Jádro křesťanské sociologie.Hradec Králové ::Politické družstvo tiskové,.1914..d10/4a_CZ1900_1920;
4107 .Magda, Pál.Magyar országnak és a határ orzo katonaság vidékinek.Budapešť:.1819..BZ-35;
4108 ..Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C15/3b;
4109 .Riveti, Andreae.Theologicae et scholasticae exercitationes CXC. in Genesin.:.1633..C16/2a;
4110 ..Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.:.1866..C16/6;
4111 .Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C17/3a;
4112 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C19/4a;
4113 .Samsour, Josef,1870-1930.Obrazy z dějin církve katolické :.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1910..d10/4a_CZ1900_1920;
4114 ..Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a;
4115 .Becker, Wilhelm.Die pflichten der kinder und der christlichen jugend.Freiburg:.1895..BZ-50;
4116 .Schopfer, Hemilian.Geschichte des alten testaments.:.1895..C21/1a;
4117 ..Sermones catechetici pp. missionariorum catechismum romanum.:.1800?..C21/2b;
4118 .Diotallevi, Alexandro.Idea veri poenitentis .:.1761..C10/3b;
4119 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.d6/6;
4120 .Sidor, Karol.Slováci v zahraničnom odboji.[S.l.]:n. vl..1928..d15/6_SK1920_1950;
4121 ..Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..SAM/6;
4122 .Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..SUCM;
4123 .Hermann, Hesse.Knulp.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1076-6.d7/2;
4124 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1938.Rím:.1938..n1/3;
4125 ..Chvilky u nohou Páně.:.1970?..SAM/3;
4126 .Matoušu Ľudovít.Ius matrimoniale.:.1945..d9/3a_CZ1920_1950;
4127 .Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-27;
4128 ..Kancionál :.:Praha :.1992.80-7113-046-X.d8/3_CZ1950_1990;
4129 .Přibylová K..Sluší se to?.:.1935?..d17/2b_cz1920-1950;
4130 .Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..BS-91;
4131 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-20;
4132 .Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-42;
4133 .Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-19;
4134 .Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..BS-102;
4135 .Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-109;
4136 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.BS-119;
4137 ..Študijný program - Školský rok 2001/2002.:Univerzita Komenského.2001.80-223-1651-2.BS-123;
4138 .Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.BS-142;
4139 .Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..d6/3;
4140 .Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.d7/5;
4141 .HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..SÚCM;
4142 ..Křestní obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157;
4143 ..Akcia 365.Košice:Dom Božského Srdca.1994..BS-159;
4144 .Grimm, Leonard.Der katholische Christ in seiner Welt.:.1941..d11/2b;
4145 .Unyi, Bernárdin, O.F.M..A mohácsi ferencesek torténete.:.1943..d14/1b;
4146 .Schilling, Kurt,1899-.Geschichte der philosophie..Munchen,:E. Reinhardt,.1943-44..d13/2;
4147 ..Vítězové 1935.:.1935..PS-21;
4148 .Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..SÚCM;
4149 ..Hlas-Zrno, Alžbetin list 1997.:.1997..p2/1a;
4150 ..Viera a život 1999.:.1999..p2/1b;
4151 .Korba, Emil.Slovo r. VIII. (1976).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1976..d16/5;
4152 .Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/a;
4153 .Donin, Ludwig.Der geiltige kampf.:.1869..BZ-23;
4154 .Lozano, Miguel Angel.Jesucristo evangelizador.:.1999..BZ-24;
4155 .Kadeřávka, Eug..Morálka filosofická. I. časť.Praha:.1906..d10/4a_CZ1900_1920;
4156 ..Zrno 1992.Žilina:.1992..PS-41;
4157 .Notter, Antal.Szabadakarat.Budapešť:.1908..BZ-35;
4158 .Zeilleri, Martini.Bistorischer unzeiger dieler heiliger hocherleuch.:.1658..C15/3b;
4159 ..Caeremoniale episcoporum summorum pontificum jussu editum et a Benedicto XIV..Rím:.1848..C17/3a;
4160 .de los Rios, Bartholomeo.Vitta coccinea sive commentarius super evangelia passionis et resurrectionis Christi Domini.Antverpy:.1646..C19/4a;
4161 .Faber.Betlem.:.1970?..BS-188;
4162 .Cirbusová, Jolana,1884-1940.Tiché boje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950;
4163 ..Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d18/6b;
4164 .Schatter, Serenum.Verbum abbreviatum.:.1734..C20/1a;
4165 .Kohout, Philipp.Das Leiden Jesu Christi und die Sünde :.Linz ::Verlag von Qu. Haslinger,.1890..BZ-50;
4166 .preložil a vysvetlil Ján Jalovecký ; preklad hymnov a sekvencií od Viliama Riesa.Rímsky misál.Košice:Tlačiareň Sv. Alžbety.1935..C33/4b;
4167 .Ambrosii, Simonis.De locis theologicis dissertationes decem Joannis Opstraet.:.1769..C21/1a;
4168 ..Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C21/2b;
4169 .Granatensis, Ludovici.Ecclesiasticae rhetoricae .:.1780..C10/3b;
4170 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-210;
4171 .Sienkiewicz, Henryk.Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..SSV1950;
4172 .Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.d6/3;
4173 .Dreml, Jan Alois.Divotvurkyne devatenáctého století svatá panna a mučenice Filumena .:.1874..C13/1a;
4174 .Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/6;
4175 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-221;
4176 .Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Bratislava ::Pravda,.1974..d3/3_SK1950_1990;
4177 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1939.Rím:.1939..n1/3;
4178 .Špaček Rich..Katolická věrouka.:.1922..d9/3a_CZ1920_1950;
4179 .Řehák, Karel Lev.Koruna sv. Voršily.:.1895..BS-27;
4180 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
4181 .Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
4182 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..BS-73;
4183 .Hranička, Jaroslav.Jan XXIII..Praha:Svoboda.1968..BS-91;
4184 ..Svetový kongres Slovákov, Toronto.[Toronto:Svetový kongres Slovákov.1987..BS-74;
4185 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21;
4186 ..Krížová cesta čili rozjímanie a uctenie prehorkého umučenia a smrti Spasiteľa našeho Pána Ježiša Krista.:.1899..BS-43;
4187 ..Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
4188 .Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..BS-102;
4189 .Smith, Oswald J..Svätý duch v práci.[S.l.]:[s.n.].194..BS-109;
4190 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-119;
4191 ..Študijný program Teologickej fakulty v Ružomberku na akdemický rok 2006-2007.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-55-1.BS-123;
4192 .Spolok sv. Vojtecha.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-131;
4193 .Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..SSV1950;
4194 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 1/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1927..POSOL;
4195 .Jura, František,1905-1990.Staré pověsti slezské.Praha-St. Strašnice ::Vojtěch Šeba,.1934..d9/5b_CZ1920_1950;
4196 .Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.BS-142;
4197 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Pisár Gráč :.Turčanský Sv. Martin ::Matice slovenská,.1944..MS;
4198 .Štefan, Pozdišovský.Kostolík svätej Anny.:I.S. Print.2003.80-967256-2-9.BS-151;
4199 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/7;
4200 .Rousselot, Jean.Chopin : Vášnivý život jedného romantika.Bratislava:Tatran.1978..TATRAN;
4201 .Žigo, Pavel.Verím. Pavel Žigo:[S.l.].2001.80-968536-2-7.d7/6;
4202 .Rolland, Romain,1866-1944.Ján Krištof..Martin ::Matica slov.,.1952..MS;
4203 .Borger, Hedwig.Stern im Schattenspiel :.Leipzig:St. Benno-Verl..1965..d11/2b;
4204 .Fehér, Mátyás.A Kassai püspöki könyvtár Kódexei és ösnyomtatványai.Kassa ::[s.n.],.1943..d14/1b;
4205 ..Logos 1946.:.1946..PS-14;
4206 .Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/2;
4207 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 24, č. 1-10, 1943.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..PS-26;
4208 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
4209 ..Hlas-Zrno 1997.:.1997..p1/3b;
4210 .Štampach, Odilo, OP.Salve 1994-1998.Praha:Krystal OP.1994-1998..p2/1b;
4211 .Korba, Emil.Slovo r. VII. (1975).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1975..d16/5;
4212 .Saint Paul.Les actes des apotres, les epitres, l'apocalypse.:.1965..d18/2a;
4213 .Lemanski, Janusz Adam.Le tradizioni sull'arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell'arca a gerusalemme /2 Sam 6/.:.1999..BZ-24;
4214 .Jemelka, František.Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahosl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1933..p2/1a;
4215 ..Zrno 1993.Bratislava:.1993..PS-41;
4216 .Kiss, Albin.A kozépkor szelleme.Budapešť:.1911..BZ-35;
4217 .Basilovits, Joannicio.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C15/3b;
4218 .Reusch, Heinrich.Bibel und natur.Freiburg:.1870..C17/3a;
4219 .Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-188;
4220 .Schultes, Reginald Maria,1873-1928.De Ecclesia Catholica :.Paris ::Lethielleux,.1925..C20/1a;
4221 .Niedergesatz, Robert.Deutsches sprachbuch fur burgerschulen.Viedeň:.1877..BZ-50;
4222 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-205;
4223 .Roderici, Alphonsi.Der ubung christlicher jugenden.:.1731..C21/1a;
4224 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C21/2b;
4225 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C10/3b;
4226 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-211;
4227 .Záreczký, Štefan.Veriaci človek v súčasnosti.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1987..BS-213;
4228 .Schneider, Johann.Bluten aus dem paradiese der kirche.:.1897..C31/2b;
4229 .Ondrej P..Kedy si sa spovedal?.:.1948..BS-221;
4230 .Antkowiak, Alfred,1925-1976.Peklo dodrží svoj sľub /.Bratislava ::Pravda,.1978..d3/3_SK1950_1990;
4231 .Foustka, Radim Neumann,1907-1960.Stát, jeho vznik, podstata a vývoj /.Praha ::Orbis,.1954..d8/1_CZ1950_1990;
4232 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1940.Rím:.1940..n1/3;
4233 ..Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-19;
4234 ..Duše Kristova.Olomouc:.1938..d17/4a_CZ1920_1950;
4235 ..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-35;
4236 ..Katolická knížka.Košice:Dominikánsky kláštor.1904..DOMINIKANI_SK;
4237 .Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..SAM/4;
4238 .Bagin Anton, ThDr..Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
4239 ..Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.].1929..BS-74;
4240 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21;
4241 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..BS-43;
4242 ..Lekcionár III..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
4243 .Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-102;
4244 .Anne de Vries.Radost pro všechny.:Blahoslav.1971..BS-109;
4245 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.BS-119;
4246 ..Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študijný program 2005-2006.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-29-2.BS-123;
4247 .Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-131;
4248 .Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.d6/6;
4249 .Koruna, Bernard S..Cisterciáci : k 850.jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Horní Dvořiště:Farní úřad.1948..BS-137;
4250 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-139;
4251 .Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-142;
4252 .Ladislav, Hagara.Arzén.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990;
4253 .Mihalovič, Vincent.Latinčina pre bohoslovcov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SKRIPTA_2;
4254 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 8.. Slovo:Košice.2001.80-85291-47-9.BS-157;
4255 .R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba.1988..d9/1_KNAZI;
4256 .James, Henry,1843-1916.Mistrova lekce.Praha ::SNKLHU,.1961..d8/2_CZ1950_1990;
4257 .Sales, Franz .Philothea.:.1948..d11/1a;
4258 .Jelusich, Mirko,1886-1969..Die Wahrheit und das Leben,.Linz,:Pilgram Verlag.1949..d11/2b;
4259 ..A Pázmany-intézet szociális korének alapszabályai.:.1908..d14/1b;
4260 .Fonck, Leopold.Moderne Bibelfragen :.Einsiedeln ::Verlagsanstalt Benziger & Co.,.1917..d13/2;
4261 .Balser-Eberle, Vera.Sprechtechnisches Ubungsbuch.Wien:OBV & hpt.2007.3215013347;9783215013348.d11/5;
4262 .Senčík, Štefan, SJ.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..SÚCM;
4263 ..Hlas-Zrno, Alžbetin list 1996.:.1996..p1/3b;
4264 ..Salve 2004.:.2004..p2/1b;
4265 .Korba, Emil.Slovo r. X. (1978).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1978..d16/5;
4266 ..Pane zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..SSV1990;
4267 ..Zrno 1994.Prešov:.1994..PS-41;
4268 .Mórtól, Walter.A Római katakombák és a kath. egyház szentségei.Eger:.1869..BZ-35;
4269 .Voet, Pauli.Theologia naturalis reformata.:.1756..C15/3b;
4270 .Klobuschitzky, Paul.Die vornehmsten wahrheiten der naturluhen religion.Budapešť:.1829..C17/3a;
4271 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..SSV1950;
4272 .Jacobs, Adamum.Thomae von Kempen. Alle schriften und bucher.:.1713..C20/1a;
4273 ..Die herz Jesu mission der sudsee.:.1875?..BZ-55;
4274 ..Aké je poslanie cirkvi? :.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1959..BS-205;
4275 .Gervasio, Augustini.De sacramentis eucharistiae.:.1774..C21/1a;
4276 ..Die heilige schrift .:.1795..C21/2b;
4277 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/3b;
4278 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.d6/6;
4279 .Schopenhauer, Arthur,1788-1860.Životná múdrosť.Košice:n. vl..1926..BS-213;
4280 .Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..SÚCM;
4281 ..Sme národ zasvätený - zverený Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.:.1985?..BS-221;
4282 .Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických bájí.Bratislava:Mladé letá.1980..d3/4_SK1950_1990;
4283 .Pieseň.Pieseň piesní. Kazateľ.:Tatran.1989.80-222-0063-8.TATRAN;
4284 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1945.Rím:.1945..n1/3;
4285 .Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946..d17/4a_CZ1920_1950;
4286 .Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..BS-27;
4287 .Spirago, František.Katolícky ľudový katechizmus. Druhý diel.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1907..SSV1950;
4288 .Kálmán, Július,(1911-).Dóm.Bratislava ::Referát pre školstvo, osvetu a telovýchovu,.1950..BS-12;
4289 .Papp, Štefan (1917-1990).Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-102;
4290 ..Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-109;
4291 .Svatoš, Ambrož M., OP.Paní Zdislava.:.1998..BS-119;
4292 .Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..BS-123;
4293 .Kalista, Zdenek.České baroko : Studie,texty,poznámky.Praha:Evropský literární klub.1941..d9/5b_CZ1920_1950;
4294 .Pavol Dobšinský.Prostonárodné slovenské povesti Zv. 2.:Tatran.1973..d2/3;
4295 .Halliburton, Richard,1900-1939.Boj o nové svety.Turčiansky sv. Martin ::Matica slovenská,.1949..d15/6_SK1920_1950;
4296 .Bovet, Theodor.Všedný deň a zázrak v rodine.B.m.:b.v..197..BS-154;
4297 .Zerwick Max.List Kolosanum List Efesanum.:.1960?..SAM/5;
4298 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SÚCM;
4299 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..AKADEMIE;
4300 .Hanslick, Eduard.O hudebním krásnu : Příspěvek k revizi hudební estetiky.Praha:Supraphon.1973..d8/2_CZ1950_1990;
4301 ..Galizien und Bukowina.:.1917..d11/2b;
4302 .Stadler, Frieda.Valaki vár engem....:.1934..d14/1b;
4303 ..Logos 1948.:.1948..PS-14;
4304 .Grabs, Rudolf.Albert Schweitzer - Dienst am Menschen :.Halle,:.1961..d13/2;
4305 .Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.Die ukrainische katholische Kirche.München ::Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,.1989..d11/5;
4306 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-26;
4307 .Hrušovský, Pavol.Tvár krajiny.Prešov:VMV.2003.80-7165-386-1.BS-164;
4308 .Duka, Dominik, OP.Salve 2001.Praha:Krystal OP.2001..p2/1b;
4309 .Korba, Emil.Slovo r. VI. (1974).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1974..d16/5;
4310 .Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.Kremnica:.1937..p2/1a;
4311 ..Zrno 1999.Prešov:.1999..PS-41;
4312 .Hirscher, János.Elmélkedések az egyházi év vasárnapi leckéi.Budapešť:.1866..BZ-35;
4313 .Kazy, Francisco.Historia universitatis Tyrnaviensis societatis Jesu.:.1737..C15/3b;
4314 .Weis, Albert Maria.Sociale frage und sociale ordnung.Freiburg:.1896..C17/3a;
4315 ..Advent elso vasarnap.:.1800?..C18/3;
4316 .Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..BS-188;
4317 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXI. ročník (1947).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1947..PS-44;
4318 .sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BS-189;
4319 .Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a;
4320 ..Wahrheit fur zeit und ewigkeit.:.1869..BZ-55;
4321 .Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C21/1a;
4322 .Mako, Paulus.Compendiaria Matheseos institutio.:.1766..C21/2b;
4323 .Angelis, Mariani.Examen theologico morale.:.1778..C10/3b;
4324 .Malý, Vincent.Direktórium 1998. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-213-3.d1/2a;
4325 ..Ten jest z ojczyzny mojej :.Kraków ::\"Znak\",.1969..d18/8;
4326 .Žiar, Marian,1914-.Piesne a smútky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1974..SÚCM;
4327 ..Svátost pokání.:.1970?..BS-221;
4328 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1946.Rím:.1946..n1/3;
4329 .Mikušíková, Matilda.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné a mešťanské školy..:.1920..BS-19;
4330 .Schmid, T.J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.:.1947..d17/4a_CZ1920_1950;
4331 .Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1a_cz1920-1950;
4332 ..Perikopy čili čtení Evangelia.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
4333 .Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-93;
4334 .Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SUSCM;
4335 .Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM.1980..BS-26;
4336 ..Lekcionár II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
4337 ..Ruženec. Škola modlitby a života podle Leopolda Bertsche.:.1980?..SAM/4;
4338 .Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..BS-109;
4339 .Mander, Jerry.Čtyři důvody pro zrušení televize.Brno:Doplněk.2000.80-7239-063-5.d6/7;
4340 ..Príď, Duchu Svätý! ; Zost. Mária Florková ; Upr. Bohumíra Školníková. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1995.80-85223-37-6.BS-119;
4341 .neznámy.Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání. Praha:Česká katolicá Charita.1974..BS-131;
4342 .Pavol, Dobšinský.Prostonárodné slovenské povesti-diel 1.:Tatran.1973..d2/3;
4343 .Polla Belo.Košice - Krásna.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo pre Slovenské národné múzeum v Bratislave.1986..d3/2_SK1950_1990;
4344 .Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..USA;
4345 .Pružinský, Štefan.Evanjelium Pána a Spasiteľa nášho Isusa Christa 1. Bratislava -pre pravosl. Cirkev:C.N..1986..SAM/5;
4346 .Ferdinand, Ďurčanský.Biela kniha Zv. 4.:B.M.N..1954..BS-157;
4347 .Mueller, Josef.Der heilige Joseph :.Innsbruck, Leipzig:Rauch.1937..d11/2b;
4348 .Lehodey, Vital.Isten kezében.:.1935..d14/1b;
4349 ..Logos 1949.:.1949..PS-14;
4350 .Hradil, Gerhard.Im Zeichen des Kreuzes.:.1990..d13/2;
4351 .Otzisk, Elisabeth.Protokoll-Buch :.Bottrop ::CSC-Archiv,.1985..d11/5;
4352 .Duka, Dominik, OP.Salve 2002.Praha:Krystal OP.2002..p2/1b;
4353 .Papp, Štefan (1917-1990).Slovo r. XII. (1980).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1980..d16/5;
4354 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. II. (1882).Skalica:František Richard Osvald.1882..p2/1a;
4355 .Dufour M.L..Meditácie.:.1960?..SAM1/a;
4356 .Pauly, Jan,1869-1944.Jak se máme chovati? :.Praha ::Českomoravské tiskařské podniky,.1940..d17/2a_cz1920-1950;
4357 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..BS-179;
4358 .Giesswein, Sándor.Világegyetem és a lélek világa.Budapešť:.1913..BZ-35;
4359 .Schotanum, Meinardum.Conciones in epistolam primam Petri habitae.:.1644..C15/3b;
4360 .Alberti, Steffan.Reistlicher bosaunen schall.Augsburg:.1720..C18/3;
4361 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-188;
4362 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..PS-44;
4363 .Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-189;
4364 .Serry, Hyacintho.Melchioris cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum opera.:.1776..C20/1a;
4365 .Pius XI..Encyklika "Divini illius magistri" o kresťanskej výchove mládeže.V Bratislave:Katolícka školská rada.1947..BS-200;
4366 ..Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C21/1a;
4367 .Diessel, H..Maria, der christen hort.:.1903..C21/2b;
4368 .Borromei, Caroli.Instructiones pastorum.:.1846..C10/3b;
4369 .Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.d1/2a;
4370 .Nagy, B..Vigilate et orate!.[S.l.]:[s.n.].1900??..SSV1950;
4371 .Havlíček, Vincent Ján.Slovenský Sion r. IV. (1872).Skalica:Ján Vincent Havlíček.1872..PS-48;
4372 .Seigt, Maria.Der mahnende finger gottes im zeichen von rauch und feuerflammen.:.1969..BZ-60;
4373 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1947.Rím:.1947..n1/3;
4374 .Obetko, Ján.Pod Kriváňom.:.1925?..BS-35;
4375 .Hulakovský Jan Ev..Apologetická kázání.:.1893..BS-27;
4376 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-34;
4377 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..d3/7_SK1950_1990;
4378 .Vojtek, František.Kosmologie.Olomouc:CMBF.1970?..BS-21;
4379 .Katolická církev..Encyklika Lva XIII. Rerum novarum :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-43;
4380 ..Lekcionár XII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
4381 .sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu.O pravej pobožnosti k Panne Márii.:.1948..BS-102;
4382 .Bilas, Ján.Katolícky modernizmus P. Teilharda de Chardina.Bratislava:Pravda.1981..d3/1_SK1950_1990;
4383 .Mráček, Karel Pavel - autor.Zjevení Panny Marie v Mexiku.:Olomouc :.2000.80-7266-069-1.BS-119;
4384 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-131;
4385 .Pavol, Dobšinský.Prostonárodné slovenské povesti 3.:Tatran.1973..d2/3;
4386 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..USA;
4387 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..SAM/5;
4388 .Ďurčanský, Ferdinand,1906-1974.Biela kniha :.Trenčín ::I. Štelcer,.1991?..BS-157;
4389 .Stonner, Antonín,nar. 1895.Briefe an Priester :.Salzburg ::Pustet,.1933..d11/2b;
4390 ..Heimat in Gott :.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1938..d12/2b;
4391 .Wick, Vojtech.Gondolatok a nevelés köréből.Prešov:.1914..d14/1b;
4392 .Klaus, Georg,1912-1974.Philosophisches Wörtebuch.Leipzig ::Bibliographisches Institut,.1965..d13/2;
4393 ..Homíliák a "C" évben.:.1974..d14/2;
4394 ..Proglas 1993.:.1993..p1/3b;
4395 .Novosád, František.Filozofia 2002.Bratislava:Infopress.2002..p2/1a;
4396 .Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..d16/5;
4397 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. III. (1883).Skalica:František Richard Osvald.1883..p2/1a;
4398 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXVII. (1998).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1998..PS-41;
4399 .Soos, Mihály.Keresztény alláspontja a természetben.Budapešť:.1877..BZ-35;
4400 .Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev.1936..C15/3b;
4401 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium catechetico-concionatorium.:.1740..C18/3;
4402 .W.R..Sv. Lukáš a jeho evnajelium.:.1960?..BS-188;
4403 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
4404 .Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-189;
4405 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..C20/1a;
4406 .Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-50;
4407 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Májové kvety.Ružomberok ::Fr. Richard Osvald.1904..BS-200;
4408 .Kihn, Heinrich.Erganzungen zu Mohler's symbolik.:.1889..BZ-55;
4409 .Harnischer, Seraphino.Sonntags pasions und fasten predigten.:.1769..C21/1b;
4410 .Roškováni, Augustín.Katekizmus vagy oktatás a kerületi kath. religió tudományban.Jáger:.1836..C21/2b;
4411 ..De locis theologicis domini Caroli Witasse doctoris.:.1763..C10/3b;
4412 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.d6/6;
4413 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
4414 .Chrzaszcz, Jan.Porciunkula.Prešov:Serafínsky svet.1948..BS-221;
4415 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1948.Rím:.1948..n1/3;
4416 .Spáčil, Bohumil.Psallite regi nostro.Olomouc:Velehrad.1948..d17/4a_CZ1920_1950;
4417 .Bernoville Gaetan.Svatá Terezie Ježíškova.:.1928..BS-58;
4418 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-27;
4419 .Zundel, Maurice,(1897-1975).V hlubinách Oběti.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1938..KRYSTAL;
4420 .Ďurovič Ján.Duchovná poezia slovenská pred Tranovským.:.1939..d15/6_SK1920_1950;
4421 .Kálal, Miroslav.Slovenský slovník z literatúry aj nárečí : Slovensko-český slovník a český ukazovatel.S praktickou mluvnicou československou.Banská Bystrica:vl.nákl..1924..d1/2_SLOVNIKY;
4422 .Takaši, NAGAI.Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki.Praha:Lidová demokracie.1957..d8/3_CZ1950_1990;
4423 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0056-5.TATRAN;
4424 .Filo, Vladimír.Posväcovacia úloha cirkvi.:.1980?..BS-12;
4425 .Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..BS-21;
4426 .Pius.Encykliky Pia XI. Divini Redemptoris.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..BS-43;
4427 ..Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..BS-102;
4428 .Slavomír Ondica.Blahoslavený páter Pio.Bratislava:LUC.1999.80-7114-263-8.BS-119;
4429 .Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-131;
4430 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-137;
4431 .Boor, Ján.Mexiko.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
4432 .Kubíček, Alois,1887-1970.Strahov.Praha ::SNKLHU,.1955..d8/1_CZ1950_1990;
4433 .Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-151;
4434 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SÚCM;
4435 .Strnad, A..Malý komentář k evangeliu sv. Lukáše.Olomouc ::Biblická sekce ALK Olomouc,.1971..SAM/5;
4436 .Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
4437 .Gič, Jozef.Nebojte sa!. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-072-2.BS-157;
4438 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-159;
4439 .Rolland, Romain,1866-1944.Ján Krištof..Martin ::Matica slov.,.1952..MS;
4440 .Horn, Alfred Aloysius.Abenteuer an der Elfenbeinkuste.Leipzig:Insel-Verl..1931..d11/2b;
4441 .Tóth, Tihamér.A tizparancsolat.:.1932..d14/1b;
4442 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-14;
4443 ..Die kunst des mittelalters.:.1963..d13/2;
4444 .Bartók, Lajos.Petofi - album.:.1898..d14/2;
4445 ..Revue církevního práva 1995-98.:.1995-98..p1/4b;
4446 .Novosád, František.Filozofia 2001.Bratislava:Infopress.2001..p2/1a;
4447 .Dancák, František.Slovo r. XVII. (1985).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1985..d16/3;
4448 .Podlaha, Antonín.Časopis katolíckeho duchovenstva LXIX..:.1928..p2/1a;
4449 .Fratocchi, Alessandro.L'Acquisto dell'eredita devoluta ad incerte persone.:.2005..BZ-24;
4450 .Lippert, Peter.Gott.Freiburg i.Br. [u.a.]:Herder.1916..d18/4b;
4451 ..Holandský katechizmus.[S.l.:s.n.].1968..BS-180;
4452 .Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-35;
4453 .Debowski, Nicolai.Judaismus convictus eu demonstratio evidentissima legem veterem cessasse promissum messiam advenisse Jesum Christum .:.1757..C15/3b;
4454 ..Genesis. Moyses elso konyve.:.1800?..C18/3;
4455 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
4456 ..Reč na hore.:.1970?..SAM/6;
4457 .Jais, Paul Alois.Beicht und communion reden an das christkatholische landvolf.Graz:.1825..C20/1b;
4458 ..Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-200;
4459 ..Die einfuhrung der Dominikanerinnen zu huns in Ungarn.:.1868..BZ-55;
4460 .de Amicis, Edmondo.Ai Ragazzi discorsi.:.1921..C21/1b;
4461 .Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..C21/2b;
4462 ..Ethices christianae libri tres.:.1601..C10/3b;
4463 .Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.d6/6;
4464 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-221;
4465 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
4466 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1949.Rím:.1949..n1/3;
4467 .Medek, Rudolf,1890-1940.Anabase :.Praha ::J.R. Vilímek,.1931..d17/4a_CZ1920_1950;
4468 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-35;
4469 .Okál Ján.Svätý rok 1950.Rím:Slovenská katolícka knižnica.1949..BS-58;
4470 .Klug J..Boží Slovo a Boží Syn.:.1914..d10/4b_CZ1900_1920;
4471 ..Rok Matice slovenskej.:.1946..BS-27;
4472 .Bečka, J.V..Technika slohu.:.1938..d17/2b_cz1920-1950;
4473 .Tkadlčík, Vojtěch,(1915-1997).Minulost a budoucnost velehradských kongresů.Velehrad ::Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova,.1993..BS-73;
4474 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..d3/7_SK1950_1990;
4475 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-12;
4476 ..Lekcionár VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
4477 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
4478 .Bauerová, Anna, 1929- - autor.Tajemství chrámových pokladů. :Vimperk :.1993.80-85797-01-1.d6/7;
4479 .Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-119;
4480 .Konček Emil.Pamiatky - nehnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch.Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.1966..BS-158;
4481 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Za chlebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BS-137;
4482 ..Nový zákon. Skutky apoštolov. Starý zákon. Druhá kniha Samuelova. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-415-2.BS-143;
4483 .Shute, Nevil.Mesto ako Alice Springs c Nevil Shute ; Prekl. Magda Šaturová-Seppová ; Aut. obál. Magda Neumannová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-99-1.d7/3;
4484 .František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-151;
4485 .Šoltész, Štěpán,1889-1975.Dějiny křesťanské církve.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..KALICH;
4486 ..Alžbeta Eppingerová.:.1979..SAM/6;
4487 .Krejčová, Milena.Cvičebnice latiny pro bohoslovace :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1986..SAM/5;
4488 .Gerely, Jolana.Dievčatá, pohovorme si.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950;
4489 .Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.BS-158;
4490 .Rolland, Romain,1866-1944.Ján Krištof..Martin ::Matica slov.,.1952..MS;
4491 .Vicente, Blasco Ibáňez.Katedrála.:Tatran.1967..TATRAN;
4492 .Brecht, Bertolt,1898-1956.Werke :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1990..d11/2b;
4493 .Karrer, Otto.Ignatius von Loyola. Geistliche briefe.:.1942..d12/2b;
4494 .Tangl, Harald,1901- [from old catalog].A hormon es az ember,.Budapest,:Franklin-tarsulat.1937..d14/1b;
4495 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-14;
4496 .Rubinshte?n, Serge? Leonidovich,1889-1960..Grundlagen der allgemeinen Psychologie.Berlin ::Volk und Wissen,.1958..d13/2;
4497 .Thurmair, Georg a Maria Luise.Hausbuch zur Advents und Weihnachtszeit.:.1970..d11/1a;
4498 .Novosád, František.Filozofia 2004.Bratislava:Infopress.2004..p2/1a;
4499 ..Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/4;
4500 .Körper, Karol.Kultúra r. VI. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..p2/1a;
4501 .Kotecki, Dariusz.Con Gesu nella barca.:.1999..BZ-24;
4502 .Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..d18/4b;
4503 ..Dominikánska cesta.:.2000?..BS-174;
4504 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-180;
4505 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-35;
4506 .Petit, Adulpho, SJ.Sacerdos rite institutus piis exercitationibus menstruae recollectionis, series altera.:.1907..C15/3b;
4507 .Burghusiano, Clemente.Bald = lerchlein sonn = und fenertags = predigten.Regensburg:.1732..C18/3;
4508 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Básnické prviesenky ;.V Turčianskom Sv. Martine ::Matice Slovenská,.1931..ZS;
4509 .Truchlý, Andrej.Legenda čili Čítanie o Swätých a vyvolených Božích. Časť VII..Trnava - Skalica:Spolok svätého Vojtecha.1893..SSV1950;
4510 .Witting, J..Katechismus der weltflugheit.Viedeň:.1797..C20/1b;
4511 .Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-50;
4512 .Delaporte, Theophile.Katolíci moroví /.Stará Říš ::Marta Floriánová,.1932..BS-200;
4513 .Lehmfuhl, Aug..Die sociale frage und die staatliche gewalt.:.1893..BZ-55;
4514 .Deharbe, Jos., SJ.Examen ad usum cleri.:.1906..C21/1b;
4515 .Cormier, Hyacinthi M..Triduo ante pascha et dominica resurrectionis.:.1910..C21/2b;
4516 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C10/3b;
4517 .Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.d6/6;
4518 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
4519 ..Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-221;
4520 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
4521 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1950.Rím:.1950..n1/3;
4522 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..d17/5b_CZ1920_1950;
4523 ..Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.:.1924..d9/3a_CZ1920_1950;
4524 .Škultéty, Jozef.O starých Slovákoch a ich jazyku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-27;
4525 .Varsik, Branislav.Husiti a reformácia na Slovensku do Žilinskej dohody.:.1932..d15/6_SK1920_1950;
4526 .Sýkora Jan Lad..Bible česká.:.1922..BIBCZ;
4527 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK;
4528 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-12;
4529 .Kraml, Hans,(1950-).Logická propedeutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-18;
4530 ..Encyklika pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov.:.1985..BS-43;
4531 ..Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
4532 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
4533 .Vitula Jiří Dr..Zjevení génia.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1976..BS-118;
4534 ..Jedlovský učiteľ.:.1930?..BS-131;
4535 .Lu Sin.Biele svetlo.Martin:Matica slovenská.1952..BS-135;
4536 .Hadri-Drevenický, František,.Večerné červánky.Spišská Nová Ves:Kultúra.1937..BS-137;
4537 .Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..BS-143;
4538 .Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..d8/1_CZ1950_1990;
4539 .Vanovič, Július.Kniha o starom Martine.Bratislava:Tatran.1990.80-222-0162-6.TATRAN;
4540 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d5/6;
4541 .Pistrák, František OP.Úvahy o živote k ružencovým tajomstvám.:.1997..BS-151;
4542 .Utitz, Bedřich.Neuzavřená kapitola : Politické procesy padesátých let.Praha:Lidové nakladatelství.1990.80-7022-091-0.BS-152;
4543 .Vajs, Josef1865-1959.Kurs obecné mluvy KOINHC řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového zákona.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1934..SAM/5;
4544 .Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..SÚCM;
4545 ..Košice a deportácie Židov v roku 1944. Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea :Košice.1994.80-967182-0-7.BS-158;
4546 .Šabík, Vincent.Indície imaginárneho.Bratislava:Slov.spis..1972..d3/5_SK1950_1990;
4547 .Rais, Karel Václav,1859-1926.Zapadlí vlastenci :.Praha ::Orbis,.1956..d8/2_CZ1950_1990;
4548 .Brecht, Bertolt,1898-1956..Die Mutter :.Reinbek bei Hamburg ::Rowohlt Taschenbuch,.1971.9783499109713;3499109719.d11/2b;
4549 .Berzeviczy, Albert.Itália úti rajzok és tanulmányok.:.1924..d14/1b;
4550 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-14;
4551 .Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..d13/2;
4552 .Caccin, Angelo OP.Basilika der heiligen Johannes und Paul.:.2000?..d11/1a;
4553 ..Lidé a země.:Českoslo.académia.1964..p2/1a;
4554 ..Katolícke noviny. Roč. 88 /124/, č. 1-52, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..d16/4;
4555 .Agreda, Mária.Mystické mesto Božie. III., IV. zväzok.:.1991??..d6/8;
4556 .Giordano, Cinzia.La tutela penale dei diritti del soggetto nell'ordinamento italiano nel CIC del 1983 e nel CCEO del 1990.:.2005..BZ-24;
4557 .Galli, Mario von.Das Konzil..Mainz ::Matthias-Grünewald,.1965..d18/4b;
4558 ..Akty provinčnej kapituly bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku.:.2010..BS-174;
4559 .Vrablec Jozef, ThDr..Povolanie laikov do apoštolátu.Bratislava:Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK.1993..BS-180;
4560 .Reseta, János.Egész esztendobeli Evangeliomok és azoknak Magyarázattyaik.Budapešť:.1821..BZ-35;
4561 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C15/3b;
4562 .Grotii, Hugones.Annotationes in libros evangeliorum.Amsterdam:.1641..C18/3;
4563 ..Hviezdoslavove sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1931..ZS;
4564 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť IV. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1901..SSV1950;
4565 ..Nowý i Starý Wlastenstý kalendár na rok Páně 1860.:.1860..BS-189;
4566 .Seiler, Georg Friedrich.Grundfaze zur bildung funffiger bolts und jugendlehrer.Viedeň:.1792..C20/1b;
4567 .Müller, Ludvik.Prozreteľnosť božská :.Nagyszombat ::Posol b. Srdca Ježišovho,.1915..BS-200;
4568 .Hattenschwiller, P. J., SJ.Die liebe des herzens Jesu.:.1915..BZ-55;
4569 .von Jochem, Martini.Opfers der heil. mes.:.1750..C21/1b;
4570 .Diessel, H..Das groste denkmal der gottlichen liebe.:.1904..C21/2b;
4571 .Curtius, Quintus.Livio, sallustio quoque ac Caesare.:.1747..C10/4a;
4572 .Jonh, Allan.Viery a vyznania.:Slovart.1994.80-7145-168-1.d7/2;
4573 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-214;
4574 .Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C31/2b;
4575 .Pius.Encyklika Pia XI.o křesťanském manželství : Casti connubii.V Olomouci:Lidové knihkupectví.1935..BS-221;
4576 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-221;
4577 .Novák, Stanislav.44 katechezí pro mladší děti.:.1991..BS-222;
4578 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1951.Rím:.1951..n1/3;
4579 .Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/5b_CZ1920_1950;
4580 .Sýkora Jan Lad..Bible česká.:.1923..BIBCZ;
4581 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..HK;
4582 .Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.1990.80-204-0220-9.d8/2_CZ1950_1990;
4583 . .Nedeľný misál. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..SÚCM;
4584 .RKBFUK Košice.Kurz logiky.:.1995?..BS-12;
4585 .Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM.1991..BS-18;
4586 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_4;
4587 .Sedlák, Jan.Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-139-7.d7/6;
4588 .Grebáč-Orlov, Ignác.Piesne a dumky.Ružomberok ::Lev.1920..LEV;
4589 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-139;
4590 ..Dr. Štefan Hések.:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.2003.80-968987-1-X.BS-143;
4591 .Daniel, Defoe.Moll Flandersová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
4592 .Olejko, František.Novéna služebnice Boží sestra Marie Restituta.Brno:.1997..BS-151;
4593 .Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..SPKK;
4594 ..Kresťanské baptistériá.:.1980?..SKRIPTA_4;
4595 ..Latinitas ecclesiastica :.:Praha :.1994.80-7066-924-1.SAM/5;
4596 .Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-159;
4597 .Rais, Karel Václav,1859-1926.Západ.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH;
4598 .Gabriel, Chevallier.Svätý vŕšok.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..d3/6_SK1950_1990;
4599 .Wohl, Louis.Der Sieger von Lepanto.:.1979..d11/2b;
4600 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Die zehn Gebote :.Paderborn ::Schöningh,.193-?..d12/2b;
4601 .Molnár, Arkangyal O.F.M..Páduai szent Antal jellemrajza.:.1931..d14/1b;
4602 .Wolfsgruber, Cölestin.Kirchengeschichte Österreich-Ungarns.Wien ::Heinrich Kirsch,.1909..d13/2;
4603 ..Herzogenaurach.:.1979..d11/5;
4604 .Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-31-4.d15/2a;
4605 .red. Vlastislav Häufler.Lidé a země 1961.:Nakladatelství Československé akademie věd.1961..p2/1a;
4606 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1993.Praha:Zvon.1993..d16/4;
4607 .Körper, Karol.Kultúra r. IV. (1932).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..p2/1b;
4608 .Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-25;
4609 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0667-3.BS-174;
4610 .Vrablec Jozef, ThDr..Apoštolát v cirkevných hnutiach.. RCMBF Univ. Komenského:Bratislava.1993.80-88696-01-1.BS-180;
4611 .Emília.Szeretet konyve.Budapešť:.1863..BZ-35;
4612 .Perazzo, Benedictus.Thomisticus ecclesiastes s. Thomae Acquinatis.:.1700..C18/3;
4613 .Palma, František Karol, SJ.Notitia rerum Hungaricarum. Editio III..Budapešť:.1785..C19/4b;
4614 ..Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-188;
4615 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
4616 .Sahan, Karel,1899-.Z hlubin srdce :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..ČKCH;
4617 .Filon, Auguste.Dějiny anglické literatury od počátku až do naší doby..Praha ::Laichter,.1903..BS-190;
4618 .Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b;
4619 ..Die auserordentliche plenar - versammlung des Severinus Vereines.Viedeň:.1869..BZ-51;
4620 .neznámy.Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání. Praha:Česká katolicá Charita.1974..BS-200;
4621 .Kopler, Leopold.Theologisch-praktische quartalschrift.:.1926..BZ-56;
4622 ..Philosophia morum in usum universitatis et academiarum per regnum Ungariae.:.1796..C21/1b;
4623 .Marmion, Columba, OSB.Christus das leben der seele.:.1926..C21/2b;
4624 ..Compendiaria Graecae grammatices institutio.:.1770..C10/4a;
4625 ..Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE;
4626 .Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.BS-214;
4627 .Redemptoristé.Bůh a duše :.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1930..d17/1a_cz1920-1950;
4628 .Pius1857-1939.Encyklika o katolíckom kňazstve :.Bratislava ::Slovák,.1936..BS-221;
4629 .Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..LEV;
4630 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1952.Rím:.1952..n1/3;
4631 .Rajec, Juraj.Princípy hierarchie normovej.:.1940..BS-54;
4632 .Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:.1926..d15/5_SK1920_1950;
4633 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Odkazy.[Trenčianský] Sv. Martin ::Matica slovenská,.1950..HK;
4634 .Cruz, Juana Inés de la, 1651-1695 - autor.Naděje do zlata tkaná.:Praha :.1988.80-7021-007-9.VSH;
4635 ..Dogmatika.:.1980?..SAM/3;
4636 .Vojtek, František,(1911-1981).Úvod do filosofie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-18;
4637 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.BS-113;
4638 .Eco, Umberto.Foucaultovo kyvadlo. SLOVART vydavateľstvo:Bratislava.2002.80-7145-636-5.d6/7;
4639 ..Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-131;
4640 ..Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského.Trnava:.1924..ZS;
4641 ..Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.Trenčín ::vlastním nákladem,.1945..d15/5_SK1920_1950;
4642 .Lubichová, Chiara.Láska ako odpoveď na Božie volanie.:.2002..BS-143;
4643 .Jara, Ribnikarová.Meďovláska.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
4644 .Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-098-3.BS-151;
4645 ..Přehled o knihách Nového Zákona.Rím:Kresťanská akadémia.1969..SAM/5;
4646 .Homér.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..d8/2_CZ1950_1990;
4647 .Aloisianum Trnava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-073-X.BS-159;
4648 .Ramuz, Charles Ferdinand.Adam a Eva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK;
4649 .Wohl, Louis de.Licht über Aquino, Thomas von Aquin :.Olten ::Walter,.1950.3-530-95233-8.d11/2b;
4650 .Pajdussák, Máté.Vikáriátus torténete.:.1906..d14/1b;
4651 ..Ročenka misijného spolku na Slovensku 1936.:.1936..PS-14;
4652 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Sonn- u. Feiertage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2;
4653 ..Salzburg.:.1980?..d11/5;
4654 ..Filozofia 2003.:.2003..p1/1;
4655 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1992.Praha:Zvon.1992..d16/4;
4656 .Vaněk, František B..Kazatelna 1923-1924.Pelhřimov:.1923..p2/1b;
4657 .Monier-Vinard, P., SJ.Pierre de Cloriviere.:.1935..BZ-15;
4658 .Pascoal, Engracia.Dalla vittimologia alla vittimo-dommatica: la posizione del soggetto passivo nel delitto di truffa.:.2005..BZ-25;
4659 ..Prameny dějin a regesta kláštera sázavského.:.1910?..d10/4a_CZ1900_1920;
4660 ..O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9.BS-174;
4661 .Vrablec, Jozef.Vznik Obnovy v Duchu Svätom.:.1993?..BS-180;
4662 ..Kozonséges vagy Univerzális geográphia a Bécsi Kongreszszusban tortént változások szerént.Budapešť:.1817..BZ-35;
4663 .Keller, Paul,1873-1932.Hagařin syn.Praha:Vl. Orel,.1932..d17/2b_cz1920-1950;
4664 .Venero, Hieronymo.Examen episcoporum.:.1679..C18/3;
4665 .Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C19/4b;
4666 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS;
4667 .Filon, Augustin,1841-1916.Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu..Praha ::Jan Leichter,.1903..BS-190;
4668 ..Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b;
4669 .Hagele, J. M..Die revolution und die moderne gesellschaft.Frankfurt:.1869..BZ-51;
4670 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.BS-200;
4671 .Lactantius, Firmianus.Kampfe und siege der kirche oder gottes strasgerichte.:.1875..BZ-56;
4672 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C21/1b;
4673 .Fleury, Claudius.Institutiones juris ecclesiastici .:.1771..C21/2b;
4674 .Beer, Christoph.Concionator extemporaneus in dominicas et festa.:.1759..C10/4a;
4675 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2;
4676 .Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.d6/5;
4677 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.SSV1990;
4678 ..Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
4679 .Rosival, Vera.Homeopatia - liečba pre každého.Bratislava:Pictus.1991.80-7128-000-3.d7/2;
4680 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1953.Rím:.1953..n1/3;
4681 .Špaček, Richard.Božství Ježíše Krista.:.1906..BS-36;
4682 .Hoppe Alfred.Duchovní cvičení pro řeholnice.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
4683 .Procházka, Emil.Pod kopulí bílé svatyňě.:.1945..d17/1c_cz1920-1950;
4684 .Proschwitzer František.Vlast Matky Boží.:.1933..BS-27;
4685 .Jirásek Alois.Staré povesti české.:.1951..d3/2_SK1950_1990;
4686 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..HK;
4687 .Zambor, Ján - preklad; ; Z špan. orig. prel. Ján Zambor.Zaľúbený prach.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1142-8.d7/1;
4688 ..Morálka.:.1980?..SAM/3;
4689 .Stepieň, Antoni B..Úvod do filosofie.Lublin:.1980?..BS-18;
4690 .Pavol VI..Humanae vitae.Wien:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava.1969..BS-43;
4691 .Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..BIBCZ;
4692 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-131;
4693 .Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
4694 .Škarka, Antonín.Nejstarší česká duchovní lyrika.:Praha : Matice česká.1949..BS-139;
4695 .Tolkien, J.R.R..Pán prsteňov-diel 1.:Slovart.2001.80-7145-606-3.d7/2;
4696 .Spolok svätého Vojtecha.Ordo missae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
4697 .Jesenský-Mošovský, František.Vinšovník.Liptovský Sv. Mikuláš:[s.n.].1943..BS-151;
4698 .Joseph, Conrad.Almayerovo šialenstvo.:Slovenský spisovateľ.1960..SPKK;
4699 .Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SAM/5;
4700 .Nikos, Kazantzakis.Kristus znova ukrižovaný.:Slovenský spisovateľ.1965..d3/5_SK1950_1990;
4701 .Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.1993.80-7090-244-2.d7/6;
4702 .Hurston, Zora Neole.Ich oči vyzerali Boha.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/3_SK1920_1950;
4703 .Terezie z Lisieux, svatá,1873-1897.Geschichte einer Seele :.Baden ::Schulbrüder,.1936..d11/2b;
4704 .Pfliegler, Michael,1891- [from old catalog].Homilien der zeit auf alle sonntage des kirchenjahres,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co. g. m. b. h.,.1927..d12/2b;
4705 .Tomka, Ágoston.Theophil kidolgozott hitelemzések.:.1933..d14/1b;
4706 .Škrábik, Andrej.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1937..PS-14;
4707 .Veit, Ludwig Andreas,1879-1939.Die Kirche im Zeitalter des Individualismus 1648 bis zur Gegenwart..Freiburg im Breisgau ::Herder,.1933..d13/2;
4708 .Denzinger, Heinrich.Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22442-9.d11/5;
4709 .Suva, Jiří.Katolický týdeník 1994.Trnava:SSV.1994..d16/4;
4710 .Hrušovský, Igor.Filozofický časopis 1953.Bratislava:SAV.1953..PS-41;
4711 .Allo, E.-B..Saint Paul :.Paris,:.1937..BZ-15;
4712 .Baroreraho, Onesphore.L'accord d'arusha du 28/08/2000 est-il une solution politique a l'instabilite constitutionnelle comme source de conflicts sociaux au burundi?.:.2004..BZ-25;
4713 ..Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p2/1a;
4714 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Psychológia - etika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-49-7.BS-174;
4715 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1;
4716 .Chuda, Michal.Stolový kalendár na rok 1993.Trnava:SSV.1992..BS-180;
4717 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Levohradecké pomněnky..Praha ::Svatojanské dědictví,.1927..BS-183;
4718 .Humbert.Gedanten uber die wichtigsten wahrheiten unserer heiligen religion.Viedeň:.1843..C19/4b;
4719 ..Jeruzalémská bible: Starý Zákon. Knihy proroku.:.1970?..BS-188;
4720 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS;
4721 .Augustin,354-430.Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince, čili, Kniha o víře, naději a lásce /.Praha ::V. Kotrba,.1911..BS-190;
4722 .Nitray, Gabrielis.Positiones ex universo jure Hungarico.:.1776..C20/1b;
4723 .Hageluten, Fr..Die weltliche macht des papstes.Frankfurt:.1868..BZ-51;
4724 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..BS-200;
4725 ..Herzliche worte an christliche eltern.:.1870..BZ-56;
4726 ..Ad conventum nationis Gallicae .:.1796..C21/1b;
4727 .Nansen, Peter.Ausgewahlte werke.:.1919..C21/2b;
4728 ..Idea sanctitatis patriarchen und grossen vatters Dominici.:.1697..C10/4a;
4729 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-214;
4730 .Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.BS-216;
4731 .Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SÚCM;
4732 ..Kvetná nedeľa.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1944..BS-221;
4733 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1958.Rím:.1958..n1/3;
4734 .Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
4735 .Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Nový zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-56;
4736 .Mrowinski Waleryan X. T. J..Měsíc máj.:.1930..BS-27;
4737 .Hejčl Jan.Bible česká.:.1921..BIBCZ;
4738 .Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK;
4739 ..Morálka.:.1980?..SAM/3;
4740 .Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..BS-18;
4741 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.BS-113;
4742 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-131;
4743 ..Pamätník 400 ročného jubilea rehole sv. Uršuly 1535 - 1935.Trnava:SSV.1935..SSV1950;
4744 .Plicka, Karel.7 procházek Prahou : Fotografický průvodce městem.Praha:Orbis.1966..d2/6_FOTOGRAFIE;
4745 .Tolkien, J.R.R..Silmarillion.:Slovart.2003.80-7145-772-8.d7/2;
4746 .Garetto, Giuseppe.Sicília zem bolesti.Bratislava:Dukla.1949..d15/6_SK1920_1950;
4747 .Giovanni, Verga.Majster don Gesualdo.:Tatran.1975..TATRAN;
4748 .Peprník, Jaroslav.Angličtina kurs pro anglisty filosofické fakulty V. a VI. semestru.Praha:SPN.1968..SAM/5;
4749 .Eliáš, Ján.Mučeníci a národovci.St. Catharines:Ján Eliáš.1988..USA;
4750 .Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..BS-159;
4751 .Rais, Karel Václav,1859-1926.Tak se žilo :.Praha ::Práce,.1951..d8/2_CZ1950_1990;
4752 .Hunermann, Vilém.Hořící oheň.Rím:Křesťanská akademie.1962..AKADEMIE;
4753 .Auer, Albert.Die philosophischen Grundlagen der Askese.Salzburg ::Jgonta,.1946..d11/2a;
4754 .Mojonnier, Arthur.Bruder Klaus :.Zurich:Hrsg..1942..d12/2b;
4755 .Prohászka, Otokar.A háboru lelke.:.1915..d14/1b;
4756 .Škrábik, Andrej.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1938..PS-14;
4757 .Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/2;
4758 ..Das grosse illustrierte Worterbuch der deutschen Sprache :.Stuttgart ::Verlag Das Beste,.1995.3870705531.d11/5;
4759 ..Filozofia 2000.:.2000..p1/1;
4760 .red. Vlastislav Häufler.Lidé a země 1961.:Nakladatelství Československé akademie věd.1961..p2/1a;
4761 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1991.Trnava:SSV.1991..d16/4;
4762 .Aichner, Simon.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ....:.1915..BZ-15;
4763 .Muadakuku, José Luis Memba."La prórroga de la competencia por razón de la conexión objetiva en el canon 1414".:.2005..BZ-25;
4764 .Bušek, Vratislav,1897-1978.Učebnice dějin práva církevního..Praha ::Spolek čs. právníků Všehrd,.1947..d17/2a_cz1920-1950;
4765 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.BS-174;
4766 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1;
4767 .Császár, Jozef.Príručka pre spovedníkov.:.1970..BS-180;
4768 .Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-183;
4769 .Schaben, Joh. Jacob.Anfangsgrunde der geographie.Frankfurt:.1766..C18/4a;
4770 .Rosenmulleri, Georgii.Scholia in novum testamentum. Tomus I..Norimberg:.1788..C19/4b;
4771 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
4772 .Chodníček, Josef,1840-1904.Velehradský Králóv stol /.Velehrad ::nákl. vl. :; Melichárek [distributor],.1903..BS-190;
4773 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b;
4774 .Rolfus, Hermann.Offener brief.Freiburg:.1873..BZ-51;
4775 .Bitnar, Vilém,1874-1948.Serafinské novely :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1926..BS-200;
4776 ..Stenografisches protokoll uber die feltversammlung .:.1874..BZ-56;
4777 .Nagy, František (1738-1798).Galantai grof Eszterhazy Karolynak.:.1796..C21/1b;
4778 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C21/2b;
4779 ..Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti concilii Tridentini.:.1702..C10/4a;
4780 .Boteach, Shmuley.Košer sex.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-00-8.d10/5a;
4781 .Busch, Wilhelm.Ježiš náš osud..Bielefeld:CLV - Christliche Literatur-Verbreitung e. V..1993..d6/5;
4782 .Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.2000.80-968498-8-3.BS-216;
4783 .Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.d7/3;
4784 .Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..d18/8;
4785 .Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..SÚCM;
4786 ..1958 Turzovka 1968.:.1968..BS-221;
4787 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1959.Rím:.1959..n1/3;
4788 ..Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
4789 .Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..SAM/7;
4790 .Schücking, L. L..Sociologia literárneho vkusu.:Fr. Urbánek a spol..1943..BS-36;
4791 ..Pokora.:.1947..BS-28;
4792 .Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK;
4793 .Wojtyla, Karol.Brehy duše. Bratislava:Smena.1990..SKRIPTA_4;
4794 ..Primičná svätá omša zo spomienky Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorú celebruje fr. Andrej Peter Visokai OP, novokňaz.:.2007..SAM/3;
4795 ..Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-18;
4796 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990;
4797 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-131;
4798 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič, 1918-2008 - autor.Jeden den Ivana Děnisoviče.:Praha :.2002.80-200-0999-X.d6/5;
4799 .Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
4800 .Izakovičová, Mária.Slovenské hrady a kaštiele.Bratislava:Šport.1969..d3/3_SK1950_1990;
4801 .Tolkien, J.R.R..Pán prsteňov-diel 2.:Slovart.2001.80-7145-607-1.d7/2;
4802 .Hermann, Hesse.Hra so sklenenými perlami.:Slovenský spisovateľ.2002.80-220-1170-3.d6/6;
4803 .Uzin, S.V..Tajomstvá zemepisných názvov.Bratislava:Mladé leta.1978..d5/8_SK1950_1990;
4804 ..Kardinál Wyszinski.:.1980?..SKRIPTA_4;
4805 ..Evanjelia.:.1980?..SAM/5;
4806 .Molnár, Amedeo.Na rozhraní věků : Cesty reformace.Praha:Vyšehrad.1985..VSH;
4807 .Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..d8/2_CZ1950_1990;
4808 .Wilhelm, Raabe.Návrat od Mesačného pohoria.:Tatran.1976..TATRAN;
4809 .Bangha, Béla, SJ.Örök élet igéi.Budapešť:Magyar Kultúra.1937..d14/1b;
4810 ..Stanislavovské zvesti 1942.:.1942..PS-14;
4811 .Hamerle, Andreas,1837-1930.Geschichte der Päpste..Klagenfurt ::Herausgegeben von der St. Josef-Bücherbrudeschaft,.1907..d13/2;
4812 ..Das grosse illustrierte worterbuch der deutschen sprache. A-L.:.1995..d11/5;
4813 ..Filozofia 1998.:.1998..p1/1;
4814 ..Katolícke noviny. Roč. 94 /130/, č. 1-52, 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..d16/4;
4815 .Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1990;
4816 .De Roskovány, Augustinus.Supplementa ad collectiones monumentorum et literaturae ....:.1889..BZ-15;
4817 .Riyanto, Franciskus Xaverius Eko Armada, CM.Right and obligation in Thomas Hobbes.:.1999..BZ-25;
4818 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Kozmológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BS-174;
4819 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
4820 ..Prézes.:.1941..PS-41;
4821 ..Věstník díla šíření víry.Praha:.1926..PS-42;
4822 .Wifers, Siegfr..Passionspredigten.Viedeň:.1786..C18/4a;
4823 ..Linzer theologisch praktische monatschrift im auszuge.:.1833..C19/4b;
4824 .Dacík, Reginald.Buh a jeho život. Olomouc:Krystal.1941..BS-189;
4825 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
4826 .Cottin, Sophie Ristaud,1770-1807.Vyhnanci sibiřští /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..d10/5a_CZ1900_1920;
4827 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-190;
4828 ..Modlitba svaté Brigity.:.1970?..BS-193;
4829 .Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b;
4830 .Hattenschwiller, P. J., SJ.Die herz Jesu priesterkonferenz.Innsbruck:.1910..BZ-51;
4831 .Stříž, Antonín Ludvík,1888-1960.Vinice Páně :.Praha ::Antonín Stříž,.1937..PS-45;
4832 ..Zweck und ende der gegenwartigen allgemeinen kirchenversolgung.:.1874..BZ-56;
4833 .Zallinger, Jacobo.Interpretation naturae seu philosophia newtoniana methodo.:.1775..C21/1b;
4834 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C10/4a;
4835 .Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.d6/2;
4836 .Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.BS-214;
4837 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-216;
4838 .Reinhold, Stecher.Anekdoty zo života innsbruckého otca biskupa.:Alfa konti.1997.80-88739-28-4.d7/3;
4839 .Martindale, C. C., SJ.Slobodou k sile.:.1944..POSOL;
4840 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1960.Rím:.1960..n1/3;
4841 ..Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
4842 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3;
4843 ..Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
4844 .Rekem, Ján.Z kultúrnych dejín Trenčianského Považia.Trenčín:Trenčan.1943..d15/5_SK1920_1950;
4845 ..Jest Buh.:.1946..BS-28;
4846 .Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_1;
4847 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-113;
4848 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.BS-131;
4849 .Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.d6/5;
4850 .Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-139;
4851 .Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..BS-143;
4852 .Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN;
4853 .Tolkien, J.R.R..Pán prsteňov-diel 3.:Slovart.2002.80-7145-608-X.d7/2;
4854 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5;
4855 .Horváthová, Emília.Cigáni na Slovensku : Historicko-etnografický náčrt.Bratislava:Slovenská akademia vied.1964..d3/5_SK1950_1990;
4856 .Berka, Aleš,1909-1983.Esperanto lingvo internacia..Vsetín-Ohrada ::Kroužek esperantistů při Sdruženém záv. klubu Sklář,.1967..BS-159;
4857 .Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d11/2a;
4858 .Tóth, Tihamér.Krisztus király.:.1935..d14/1b;
4859 ..Hlasy z domova a misií 1949.:.1949..PS-39;
4860 .Ritter, Kurt.Grundriss der agrarokonomik.:.1956..d13/2;
4861 ..Filosofický časopis 1997.:.1997..p1/3b;
4862 .Babor, J.F..Bratislava.:.1929..PS-39;
4863 ..Katolícke noviny. Roč. 102 (138), č. 1-52, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d16/2;
4864 .Philippe, Paul..Le rôle de l\'amitié dans la vie chrétienne selon Saint Thomas d\'Aquin.Rome ::Angelicum,.1938..BZ-15;
4865 .Han, Tong-Ill.La conferenza episcopale della Corea 1857-2002.:.2004..BZ-25;
4866 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-174;
4867 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
4868 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-180;
4869 .Rybák, Josef,nar. 1871.Panna Maria v plánu stvoření a působení její na lidstvo :.Praha ::G. Francl,.1926..BS-183;
4870 .Reihings, Jacob.Underer theil.Tubingen:.1626..C18/4a;
4871 .Valthen, Leopold.Sacrosanctum concilium Tridentinum.:.1780..C19/4b;
4872 .Linhart, František,1882-1959.Úvod do filosofie náboženství /.Praha ::Sfinx Janda,.1930..d9/3b_CZ1920_1950;
4873 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-190;
4874 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b;
4875 .Kerschbaumer, Anton.Beichtlehren oder specielle behandlung.Schaffhausen:.1867..BZ-51;
4876 ..Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina.Žilina:Vladimír Šušoliak.2013.9788097091651 (brož.); 978-80-970916-5-1.BS-200;
4877 ..Pius IX. und seine schukwehr. Der kampf gegen die kirche.:.1873..BZ-56;
4878 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C21/1b;
4879 .Susonis, Henrici.Horologium aeternae sapientiae.:.1724..C10/4a;
4880 .Palma, František Karol, SJ.Notitia rerum Hungaricarum ab origine ad nostram usque aetatem 1-3.Trnava:.1770..C11/2a;
4881 .Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.d6/6;
4882 ..Povolaný byť s Kristom. .Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970382-2-9.BS-214;
4883 .Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal Číňanom. Nitra:SBS.2003.80-85223-03-1.BS-216;
4884 .Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.d7/3;
4885 .Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.80-7142-035-2.d6/3;
4886 .Feder, J., SJ.Missel quotidien Francais.:.1956..C13/5b;
4887 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXII. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..PS-48;
4888 .Ardemagni, G., SJ.Verso il trionfo del cuore immacolato di Maria.:.1978..BZ-60;
4889 .Rýc, Miloš.Úvod do homeopatie : Lékařský a farmaceutický pohled na základy homeopatie.Praha:Českomor.homeopat.společ..1991.80-85255-02-2.BS-222;
4890 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1961.Rím:.1961..n1/3;
4891 ..Životopisy svatých?.:.1896..CZ1900;
4892 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_3;
4893 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-36;
4894 ..Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
4895 ..O křtu sv..:.1947..BS-28;
4896 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL;
4897 .Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..d15/6_SK1920_1950;
4898 .Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..BS-93;
4899 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4;
4900 .Theodor Bovet.Všedný deň a zázrak v rodine.:.1970?..BS-131;
4901 .Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..HK;
4902 .W.R.Z..O poslaní kňaza.:Slovenská duchovná služba.1987..d9/1_KNAZI;
4903 ..Loretánske litánie.:.1980?..SKRIPTA_4;
4904 .Tillmann, Fritz.Rejstřík hesel k Novému zákonu.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..SAM/5;
4905 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.d6/2;
4906 .Horák, Jan.Kremnické dukáty.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..d3/5_SK1950_1990;
4907 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-159;
4908 .Sawicki, Franciszek,1877-1952.Die Wahrheit des Christentums.Paderborn ::Schöningh,.1918..d11/2a;
4909 .Kus, Otto.Die briefe an die Komer, korinther und Gaôater.:.1940..d12/2b;
4910 ..A ciszterci rend zirci kongregációjának névtára 1943 - 44.:.1944..d14/1b;
4911 ..Hlasy z domova a misií r.34.:.1948..PS-39;
4912 ..Stanislavovské zvesti 1943.:.1943..PS-14;
4913 .Brandenburg, Erich,1868-1946.Von Bismarck zum Weltkriege :.Berlin ::Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte,.1925..d13/2;
4914 .Kossaková, Zofja.O Kristovu korunu. I., II., III., IV. diel.Praha :Vyšehrad,.1937..VSH;
4915 ..Filozofia 1999.:.1999..p1/1;
4916 .Sedláková, M..Československá psychologie 1996.Praha:Academia.1996..p2/1a;
4917 ..Katolícke noviny. Roč. 103(139), č. 1-52, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..d16/2;
4918 .Catholic Church..Catechism of the Catholic Church.Dublin ::Veritas,.1995.1853902497.d18/2b;
4919 .Donat, J., SJ.Logica..:.1914..BZ-15;
4920 .Pamphile, Masuangi Longo.Le droit de defense dans l'administration de la justice.:.2005..BZ-25;
4921 .Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990..BS-174;
4922 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
4923 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-180;
4924 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1945..PS-42;
4925 .Tauler, Johann.Spiegel der liebe. Lebenund lendens Christi.Viedeň:.1714..C18/4a;
4926 .Joude, Stephan.Der heilige Antonius in Toulon und das brot der Armen.Stuttgart:.1897..C19/4b;
4927 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950;
4928 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
4929 .Honert, Wilhelm Hermann.O budoucnosti katolické církve a konci světa :.Praha ::Vlast,.1931..BS-193;
4930 .Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b;
4931 .Lubienski, Eduard.Das concordat in Oesterreich.Viedeň:.1868..BZ-51;
4932 .Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5.BS-200;
4933 ..Zwei reden gehalten in katholischen bereinen zu Wien.:.1870..BZ-56;
4934 .Laicus, Philipp.Neue werkstimmen.:.1880..C21/1b;
4935 .Horatii, Q..Opera. Quae extant.:.1700?..C10/4a;
4936 .Frisoni, Joanni Wilhelmo.Serenissimo celsissimoque principi ac Domino.:.1706..C11/2a;
4937 .Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.d6/2;
4938 .Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.BS-214;
4939 .Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.d7/3;
4940 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVIII. (1950).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..PS-48;
4941 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1962.Rím:.1962..n1/3;
4942 .Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/5b_CZ1920_1950;
4943 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI;
4944 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-36;
4945 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1923..d9/3a_CZ1920_1950;
4946 ..O národných povestiach a piesňach plemien slovanských.:.1932..MS;
4947 ..Desatero.:.1946..BS-28;
4948 ..Základy vědecké filosofie.:.1948..d17/1c_cz1920-1950;
4949 .Rychlovský, Jan,1752-1811.Kázne Jána Rychlovského, pražského kanonika metropolitného chrámu, svätiaceho biskupa, doktora svätých pisem atď. 2. sväzok..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..d15/6_SK1920_1950;
4950 .Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..BS-94;
4951 .Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/7_SK1950_1990;
4952 .Johann, Christian Günther.Bratia, žime radostne.:Tatran.1981..TATRAN;
4953 .Otto L..Dogmatika. 1. De Deo Uno..:.1980?..SKRIPTA_4;
4954 .Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.BS-12;
4955 .Seuse, Heinrich,(1295-1366).O věčné moudrosti.V Olomouci ::Edice Krystal,.1937..BS-29;
4956 .Stingl Miloslav.Za pokladmi Mayských miest.Bratislava:Obzor.1969..d3/6_SK1950_1990;
4957 .Čechov, Anton Pavlovič,.Rozprávky I.V Turčianskom Sv. Martine:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1923..d15/4_SK1920_1950;
4958 ..K jubileu prof. dr. Michala Krovinu.Bratislava:RCBF UK.1984..BS-143;
4959 .Hudeček, Ján.Trpiace údy Pána Ježiša.Oborište:n. vl..1948..BS-151;
4960 .Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
4961 .Senčík, Štefan, SJ.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada.1965..BS-154;
4962 ..Žaltář.:.1930?..BIBCZ;
4963 .Neuwirth Vladimír.Profesor Josef Vašica.Olomouc:Bibliotheca Cyrillo-Methodiana Opava Matice cyrilometodějská.1994..d7/6;
4964 .Felder, Hilarin,1867-1951.Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Buchhandlung,.1904..d11/2a;
4965 .Haggenmuller, L.-Rusche, Helga.Wort fur den tag. Band III. Pfingsten bis ende des kirchenjahres.:.1968..d11/3a;
4966 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1943-44 iskolai évre.:.1943..d14/1b;
4967 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-10;
4968 .Velics, Ladislaus.Das Kabinet für kirchliche Kunst im Kollegium S. J. zu Kalksburg bei Wien. Zweites Dezennium 1901-1910.Wien ::Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei,.1909..d13/2;
4969 ..Filozofia 1997.:.1997..PS-35;
4970 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..C23/1;
4971 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny 1991 I.kn..Trnava:SSV.1991..d16/2;
4972 .Grzybowski, Konstanty,1901-1970.Poprawka z historii :.Warszawa ::Polonia,.1966..d18/2b;
4973 .Banonne, Emmanuel, OP .Der selige Reginald von saint-Gilles.:.1889..BZ-15;
4974 .Cozzi, Marcello.Vangelo e cultura in basilicata.:.2004..BZ-25;
4975 ..Úvodné časti do morálnej teológie II..:.1970?..BS-174;
4976 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
4977 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-180;
4978 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1940..PS-42;
4979 .Maier, Willibald Apollinar.Die liturgische behandlung des allerheiligsten.Regensburg:.1860..C17/3a;
4980 ..Geistliche reden aus alle sonntage des jahres.Augsburg:.1784..C18/4a;
4981 .Hofele, Engelbert.Die heilige Theresia von Jesus die lehrerin der kirche der Ruhm der spanischen nation.Regensburg:.1882..C19/4b;
4982 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VIII., oddiel III..Martin:Matica slovenská.1937..ZS;
4983 .Čambál, Andrej, SJ.Sväté misie v obrazoch.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1922..BS-190;
4984 .Sedlák, Jan Nepomuk.M.Jan Hus.Praha:Dědictví sv.Prokopa.1915..BS-193;
4985 .Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b;
4986 .ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971..BS-200;
4987 .Bachter, M., SJ.Hranel gegen Rom.:.1870..BZ-56;
4988 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C21/1b;
4989 .Vorstij, Conradi.Declaratio responsionis.:.1711..C10/4a;
4990 .Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/2a;
4991 .Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-22-7.d6/5;
4992 .Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.BS-214;
4993 .Hadaly, Caroli.Elementa Matheseos purae.:.1815..C12/4b;
4994 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars altera.:.1962..C13/5b;
4995 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXIV. (1936).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..PS-48;
4996 ..Svatý ruženec.:.1983..d8/2_CZ1950_1990;
4997 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1963.Rím:.1963..n1/3;
4998 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950;
4999 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SKRIPTA_3;
5000 ..Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-36;
5001 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1922..d9/3a_CZ1920_1950;
5002 ..Jeho Excelence THDR Karel Skoupý biskup brněnský.:.1946..BS-58;
5003 ..Svátost pokání.:.1946..BS-28;
5004 .Bodnár Július.Myjava.:.1911..d15/2a_SK1900_1920;
5005 .Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BS-63;
5006 .Samo, Chalupka.Spevy Sama Chalupku.:Mladé letá.1959..d3/7_SK1950_1990;
5007 .Otto L..Dogmatika. 8. Eschatologie.:.1980?..SKRIPTA_4;
5008 .Pauliny, Andrej, SDB.Základy 1. diel.Rím:SÚCM.1983..BS-43;
5009 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-131;
5010 .Senčík, Štefan, SJ.Miriam Terézia Demjanovičová.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1959..BS-137;
5011 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143;
5012 .Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.d7/3;
5013 .Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993..BS-148;
5014 .Barthas, Casimir.Boly raz tri malé deti....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5015 .Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK;
5016 .Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-154;
5017 .Gábriš, Karol.Zjavenie Jána.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-12-8.SAM/5;
5018 .Trojanová, Eva.Ľudovít Fulla.:SFVU.1982..BS-159;
5019 .Bernhart, Joseph.Der stumme Jubel :.Salzburg [u.a.]:Pustet.1947..d11/2a;
5020 ..Neues franzosisch-deutsches Gesprachbuch zum Schul- und Privatgebrauch.Stuttgart ::Metzler,.1872..d11/3a;
5021 ..Handbuch zum Katholischen Katechismus..Freiburg ::Herder,.1959..d12/2b;
5022 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1894-95 tanévre..:.1894..d14/1b;
5023 ..Hlasy z domova a misií r.32.:.1946..PS-10;
5024 ..Stanislavovské zvesti 1944.:.1944..PS-14;
5025 .Žák.Kříž.Praha:.1930..d17/1b_cz1920-1950;
5026 ..St. Augustimus.:.1929..d13/2;
5027 .Tower, Viliam.Kristova blízkosť.Trnava:.1943..BS-92;
5028 ..Filozofia 1996.:.1996..p1/1;
5029 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny, r.106 142/1991 II.kn.. Trnava:SSV.1991..d16/2;
5030 .Falsini, Rinaldo.Commento alle orazioni dopo la comunione delle domeniche e feste.:.1967..d18/2b;
5031 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-15;
5032 .Ndikuryayo, Raphael.Les grands defis pour une democratie en Afrique des grands lacs: le cas du Burundi.:.2005..BZ-25;
5033 .Minarovič, Jozef.Úvod do morálnej teológie IV..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1992..BS-175;
5034 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-4;
5035 .Vragaš, Štefan.Sociálna náuka Cirkvi. 1. časť.Bratislava:CMBF UK.1995..BS-180;
5036 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1946..PS-42;
5037 .Pippel, Joseph.Das katholische kirchenjahr in seiner bedeutung fur das christliche leben.Regensburg:.1891..C17/3a;
5038 ..Gedeon des heil. rom. reichs frenherrn von Laudon.:.1765..C18/4a;
5039 ..Der heiligen mission fur meine bfarrei praktischer unterricht.Regensburg:.1848..C19/4b;
5040 .Šimalčík, Juraj.Vesmír a Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5041 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
5042 .Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-190;
5043 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b;
5044 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-200;
5045 .Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-56;
5046 .Gehrig, Johann Joseph.Fruhpredigten vor dem landvolte.:.1823..C21/1b;
5047 .Desbillons, F. J..Fabularum aesopiarum. Libri IX..:.1809..C10/4a;
5048 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/2a;
5049 .Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.d6/5;
5050 .Šosták, Vladimír.Nová skladba pastorácie.Sabinov :Eva Burgrová.2008.978-80-969934-0-6.d6/5;
5051 .Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..d7/3;
5052 .Dekeni, Joannis.Observationes poeticae.:.1807..C12/4b;
5053 .Denderwindeke, Adolphus.Compendium theologiae asceticae.:.1921..C13/5b;
5054 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.d7/4;
5055 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..CZ1900;
5056 .Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
5057 .Polčin, Stanislav, SJ.Celá krásna si, Mária.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1958..SUCM;
5058 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1964.Rím:.1964..n1/3;
5059 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3;
5060 .Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-36;
5061 .Rádl, Emanuel.Útěcha z filosofie.Praha:Čin.1946..BS-58;
5062 ..Smrt.:.1946?..BS-28;
5063 .Houdek Fedor.Vznik hraníc Slovenska.:.1930?..d15/6_SK1920_1950;
5064 .Pecka, Dominik.Umění stárnouti za školou.:.1945..VSH;
5065 .Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..BS-94;
5066 .Samo, Chalupka.Mor ho!.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK;
5067 .Jacques, Prévert.Nové lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0745-5.d7/1;
5068 .W.R.Z..O poslaní kňaza.:Slovenská duchovná služba.1987..BS-45;
5069 .Černá, Zdislava.Ve škole sv. Otca Dominika.:.1980?..SAM/4;
5070 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-113;
5071 .Šrámek Pavel.Československá armáda v roce 1938.Brno - Náchod:Společnost přátel československého opevnění.1996..d6/7;
5072 .Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..BS-137;
5073 .Očadlík, Mirko.Svět orchestru : 1.díl. : Klasikové a romantikové.Praha:Orbis.1951..d8/4_CZ1950_1990;
5074 .Súčanský, J..Litánie o Božskom Srdci Ježišovom.:.1970?..BS-143;
5075 .Fiala, Andrej.Spišský hrad.Martin:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
5076 .Tolkien, J.R.R..Nedokončené príbehy Númenoru a Stredozeme.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-113-1.d7/2;
5077 .Osvald, Petr - autor - ilustrácie.Hviezda nad Bethelémom :.:Praha :.1990.80-900302-0-3.BS-154;
5078 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
5079 .Petr, Alfons.Disciplina clericalis : Výchova žáků.Brno:Cesta.1997.80-85319-62-4.d7/6;
5080 .Loos, Alfons.Die Ordensperson in der Einsamkeit :.Dulmen:Laumann.1924..d11/2a;
5081 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1941-42 iskolai évre.:.1941..d14/1b;
5082 ..Hlasy z domova a misií 1945.:.1945..PS-11;
5083 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 44, č. 1-10, 1969. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..p1/5a;
5084 .Scanferlato, A..Goldschmidt Bildertafeln fur den Unterricht im Italienischen.:.1920..d13/2;
5085 ..Malý misionár 1947.:.1947..PS-21;
5086 ..Filozofia 1995.:.1995..p1/1;
5087 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIX. (1951).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..PS-39;
5088 ..Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/2;
5089 ..The Greek New Testament.Stuttgart ::United Bible Societies,.2001.3-438-05111-7 (kož. vazba);3-438-05110-9 .d18/2b;
5090 .Boulanger, Le P,.Le Role de l\'Eglise dans la vie chretienne, careme preche a la chapelle des Dominicains du faubourg Saint-Honore.Paris ::J. Gabalda,.1918..BZ-15;
5091 .Dabiré, Laurent.L'acces a la justice dans l'eglise et dans l'etat au Burkina Faso.:.2005..BZ-24;
5092 .Weigl, A. M..Erlebnisse mit dem grunen skapulier.:.1966..BZ-24;
5093 .Vrana, Jozef.Katolické diecéze v Československu.Olomouc:Kapitulní ordinariát .1970..BS-175;
5094 ..Jahres-und Tagungsbericht der Gorres-Gesellschaft 1975.:.1976..BZ-29;
5095 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.BS-180;
5096 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1947..PS-42;
5097 .Reutsch, F. H..Theologisches literaturblatt.Bonn:.1871..C17/3a;
5098 .von Urras, Angelinum.h. Bernhards.Augsburg:.1750..C18/4a;
5099 .Natter, Johann Joseph.Predigten uber die leibensgeschichte Jesu in vierzehn jastenpredigten.Praha:.1803..C19/4b;
5100 .Seiler, Georg Friedrich.Grundfaze zur bildung funffiger bolts und jugendlehrer.Viedeň:.1792..C20/1b;
5101 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
5102 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-190;
5103 ..Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-193;
5104 .Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b;
5105 ..Biblische geschichte fur die jugend.:.1817..C21/1b;
5106 .Senecae, L..In quo epistolae et quaestiones naturales.:.1728..C10/4a;
5107 .Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C11/2a;
5108 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.d9/1_KNAZI;
5109 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/5;
5110 ..Epitome institutionum grammaticarum.:.1821..C12/4b;
5111 .Bezine, S., OP.Psautier liturgique latin-francais.:.1956..C13/5b;
5112 .Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).BS-220;
5113 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C31/2b;
5114 .Akvinský, Tomáš.Summa theologica. I., II., III., IV., V., VI. diel.:.1895..C13/2a;
5115 ..Peklo.:.1948..BS-221;
5116 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1965.Rím:.1965..n1/3;
5117 ..Posvátné oficium.:.1968..d8/2_CZ1950_1990;
5118 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..SKRIPTA_3;
5119 .Mlčoch Melichar.Žaltář neb kniha žalmu.:.1906..BIBCZ;
5120 .Špirko, Jozef.Spišský historik Jozef Hradský.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..BS-58;
5121 .Tomášek, František.Příprava k svátosti biřmovaní.:.1969..BS-28;
5122 .Lada, Jan.Antikrist.:.1927..d17/1c_cz1920-1950;
5123 .Bokes, František,.Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..BS-61;
5124 .Šín, Otakar.Nauka o kontrapunktu,imitaci a fuze.Praha:Urbánek.1945..d17/2b_cz1920-1950;
5125 .Gam, Karel,(1912-).Palestina.V Brně ::V. Procházková,.1948..d17/4b_CZ1920_1950;
5126 .Pokorný Ladislav.Sborník teologických statí III..:ČKCH.1983..BS-94;
5127 .Charles, Baudelaire.Kvety zla.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0643-2.d7/1;
5128 ..Listy víry.Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4;
5129 .Búda, Jozef.Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-75;
5130 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..SAM/4;
5131 .Terezie, od Ježíše, svatá.Hrad nitra.:Praha : Kuncíř.1930..d17/1c_cz1920-1950;
5132 .zodpovednosť Kongregácia pre klérus .Direktórium o službe a živote kňazov.:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..BS-143;
5133 .Hložníková, Viera 4 gup ;.Lekcionár na omše za účasti detí ; Viera Hložníková.Martin:Osveta.1992.80-217-0458-6.d6/7;
5134 .James, Oliver Curwood.Kráľ sivých medveďov.:Nakl. Spektrum.1991.80-218-0168-9.d7/2;
5135 ..Sväté pašie čiže Deje utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978..TRAN;
5136 .V. Rais, Karel.Kalibův zločin.:Československý spisovatel.1974..d8/2_CZ1950_1990;
5137 .Bougaud, Émile,1824-1888.Die Dogmen des Kredo.Mainz ::Franz Kirchheim,.1895..d11/2a;
5138 ..Die heilige Theresia vom kinde Jesu.:.1926..d11/3a;
5139 .Rahner, Karl,1904-1984.Kleines Konzilskompendium :.Freiburg ::Herder,.1966..d12/2b;
5140 ..A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944-ik évre.:.1944..d14/1b;
5141 ..Hlasy z domova a misií r.30.:.1944..PS-11;
5142 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 45, č. 1-10, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..p1/5a;
5143 .Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2;
5144 .Zwior, Johannes.Einfuhrung in die lateinische Kirchensprache.:.1928..d11/5;
5145 ..Filozofia 1994.:.1994..p1/1;
5146 ..Katolícke noviny. Roč. 86 /122/, č. 1-52, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d16/2;
5147 .O\'Neill, Colman E..Sacramental realism :.Wilmington, Del. ::M. Glazier,.1983.0894532979 .d18/2b;
5148 ..Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..BZ-15;
5149 .Njoku, Francis Chukwudi, CMF.Action and anti-reductionism in the legal philosophy of H.L.A. Hart.:.1999..BZ-24;
5150 ..Príprava na manželstvo a rodičovstvo. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2002.80-968318-9-5.BS-175;
5151 ..Études.Paríž:.1986..PZ-4;
5152 .Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.BS-180;
5153 .Caussini, Nicolai.De eloquentia sacra et humana. Libri XVI..Kolín:.1634..C17/3a;
5154 .Faber, Frederid William.Das kostbare blut oder der preis unserer erlosung.Regensburg:.1860..C18/4a;
5155 .Schleiniger, Nikolaus.Die bildung des jungen predigers.Freiburg:.1891..C19/4b;
5156 .Jais, Paul Alois.Sammlung furzer und leichtfazlicher predigten und homilien.Graz:.1825..C20/1b;
5157 .Weigl, A. M..Sie sah ihren Schutzengel.Altotting:.1974..BZ-49;
5158 ..Poklona prevelebnej sviatosti oltárnej.:.1941..BS-190;
5159 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..USA;
5160 ..Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b;
5161 .Mattner, Constantin.Dogmatische predigten uber die gottliche jugend des glaubens.:.1880..BZ-56;
5162 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C21/1b;
5163 .Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C10/4a;
5164 .Huetii, Petri Danielis.Demonstratio evangelica delphinum.:.1765..C11/2a;
5165 .Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.d6/6;
5166 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d6/5;
5167 .Švec, Jozef, SJ.Zápisky z Afriky.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-008-X.d7/3;
5168 .Palma, František Karol, SJ.Notitia rerum Hungaricarum. Editio III..Budapešť:.1785..C12/4b;
5169 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prior.:.1962..C13/5b;
5170 .Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..BS-220;
5171 .Katolická církev..Liturgia horarum. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1974..C31/2b;
5172 ..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae functionibus $b primum quidem.Ostrihom:In Cancellaria Archiepiscopali.1907..C13/2a;
5173 .Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Lev.1941..LEV;
5174 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič,1918-2008.Archipelag Gulag 1918-1956 :.Paris ::YMCA,.1974..BZ-61;
5175 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1966.Rím:.1966..n1/3;
5176 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-20;
5177 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-27;
5178 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_3;
5179 .Vrátný, Karel.Kvítky slavného Pána svatého Františka a jeho bratří.:.1921..d17/5a_CZ1920_1950;
5180 ..Poselství.Kolín ::Beth-Or,.20--]-.978-80-260-2666-2.d9/3a_CZ1920_1950;
5181 .Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
5182 ..Církev obecná.:.1947..BS-28;
5183 .Rapant, Daniel,.Ilegálna maďarizácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..MS;
5184 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-63;
5185 .Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BS-94;
5186 .Samo, Chalupka.Dielo.:Tatran.1979..TATRAN;
5187 .Baudelaire, Charles.Kytica z kvetov zla.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..d3/1_SK1950_1990;
5188 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS.1999..BS-69;
5189 ..Matko ustavičnej pomoci.Bratislava:.1939..BS-12;
5190 .Záreczky Štefan, ThDr..Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-97;
5191 .Pavol VI..Encyklika svätého otca Pavla VI. O rozvoji národov.Rím:pápež Pavol VI..1968..BS-143;
5192 .Pavol, P. Job.Hľa, tvoja matka.:Oto Németh.2001.80-88949-15-7.BS-148;
5193 .Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..d5/8_SK1950_1990;
5194 .Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
5195 .Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-158;
5196 .Aleksandr, Sergejevič Puškin.Piková dáma a iné prózy.:Tatran.1967..HK;
5197 .Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a;
5198 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5199 .Prohászka, Otokar.Világosság a sotétségben.:.1914..d14/1b;
5200 ..Hlasy z domova a misií r.29.:.1943..PS-11;
5201 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 46, č. 1-10, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..p1/5a;
5202 .Catholic Church..Lektionar \"C.\".Wien,:Veritas-Verl..1970..d13/2;
5203 ..Páter Ján Simonides, S.J. slovenský mučeník.:.1970?..SAM1/a;
5204 ..Filozofia 1993.:.1993..p1/1;
5205 ..Katolícke noviny, r.114 /1999. Trnava:SSV.1999..d16/2;
5206 .Lorgna, Giocondo Pio, OP.Omelie sui Vangeli.:.1996..d18/2b;
5207 .Nix, Hermannus.Cultus ss. cordis Iesu.:.1889..BZ-15;
5208 .O\'Meara, Thomas F.,1935-.Erich Przywara, S.J. :.Notre Dame, Ind. ::University of Notre Dame Press,.2002.0268027633 .d18/5;
5209 ..Novi zavet Gospoda našego Isusa Christa.:.1816..d18/4b;
5210 ..Études.Paríž:.1986..PZ-4;
5211 .Pokorný, Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katolická Charita.1988..BS-180;
5212 .Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..BS-183;
5213 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C18/4a;
5214 ..Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/4b;
5215 .Nitray, Gabrielis.Positiones ex universo jure Hungarico.:.1776..C20/1b;
5216 ..Smierna hodina poklony sviatostnému Srdcu Ježišovmu.Marianka pri Bratislave:Kláštor Tešiteľov.1948..BS-190;
5217 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BS-193;
5218 .Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b;
5219 ..Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-201;
5220 ..Kurze geschichte des Augustiner-Chorherren-stiftes zum heiligen Georg in Herzogenburg.:.1881..BZ-56;
5221 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C21/1b;
5222 ..Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..C10/4a;
5223 .Schneidenbach, Bonifacii.De Ratione soluendi, acligandi in sacramento poenitentiae diatriba.:.1775..C11/2a;
5224 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.d6/6;
5225 .Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.BS-214;
5226 .Laco, Zrubec.Žofia Bosniaková.:S-Glóbus.1991.80-900455-6-1.d7/3;
5227 ..Bratrstvo sv. ružence.Praha:.1907..BS-217;
5228 ..Ratio educationis totius que rei literariae per regnum Hungariae et provincias.:.1777..C12/4b;
5229 .Suarez, Emmanuelis.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis Praedicatorum.:.1949..C13/5b;
5230 .Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.d2/5_FOTOGRAFIE;
5231 .Rychlovský, Jan,1752-1811.Jana Rychlovského, biskupa thermienského a suffragana pražského, kanovníka vždy věrné metrop. kapitoly pražské atd. Výbor kázaní..V Praze ::Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.),.1886-1887..C13/2a;
5232 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
5233 ..Delo Solzenicyna.:.1970..BZ-61;
5234 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1967.Rím:.1967..n1/3;
5235 .Kriebel, Otakar.Přírodopisný náčrtník.:.1945..BS-27;
5236 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3;
5237 .Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
5238 .Kafka Břetislav.Svítání v duši.:.1938..d9/3a_CZ1920_1950;
5239 .Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..BS-56;
5240 .Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
5241 ..O modlitbě.:.1946..BS-28;
5242 ..Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/4;
5243 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-61;
5244 ..Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV1950;
5245 .Claudel, Paul,.Kantáta pre tri hlasy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-87;
5246 ..Listy víry..Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4;
5247 ..Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství Buh s námi.Olomouc:.1974..BS-12;
5248 .Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-29;
5249 .Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-97;
5250 .Engels, Friedrich.Vývin socializmu od utópie k vede.Bratislava:SVPL.1955..BS-102;
5251 ..Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.:Matica slovenská.1941..MS;
5252 .Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5253 ..Spevníček.[S.l.]:[s.n.].1932.80-88710-50-2.BS-143;
5254 .Mruškovič, Viliam.Matica slovenská : sprievodca.V Martine:Matica slovenská.1988..MS;
5255 .Torkošová, Timea.Sestry dominikánky v Košiciach a založenie Gymnázia sv. Tomáša Akvinského.Košice:.1995..DIPLOMOVKY;
5256 .Job, Pavol.Bože, obnov nás a budeme spasení. :Bratislava.2001.80-88949-14-9.BS-148;
5257 .Cicero, Marcus Tullius,.Tuskulské rozhovory. Laelius. O priateľstve a iné. Zv. 1.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN;
5258 .Peter, Conolly.Dejiny rímskeho vojska.:Fortuna Print.1992.80-7153-009-3.d6/8;
5259 .Budil, Ivo T..Mýtus,jazyk a kulturní antropologie.Praha:Triton.1998.80-7254-001-7.d7/6;
5260 .Aleksandr, Sergejevič Puškin.Kapitánova dcéra.:Tatran.1977..TATRAN;
5261 .Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a;
5262 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5263 .Maurer, Gerd Johannes.Fürbitten bei besonderen anlässen :.Regensburg ::Pustet,.1973.3-791-70374-9.d11/4b;
5264 .Grabmann, Martin,1875-1949.Thomas von Aquin :.München ::Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet,.1926..d12/2b;
5265 .Bárdos, Lajos - Kertész, Gyula.A harmonia sacra.:.1934..d14/1b;
5266 ..Hlasy z domova a misií 1942.:.1942..PS-11;
5267 ..Hlas 1995.:.1995..PS-12;
5268 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/5a;
5269 .Lotz, Johannes Baptist,1903-.Sein und Wert :.Paderborn ::F. Schöningh,.1938..d13/2;
5270 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-33;
5271 ..Filozofia 1992.:.1992..p1/1;
5272 ..Katolícke noviny, r.115 /2000. Trnava:SSV.2000..d16/2;
5273 .Philippe, Thomas(1905-1993)..Życie kontemplacyjne.Poznań ::\"W Drodze\",.1997.8370331513.d18/2b;
5274 .Noldin, H., SJ.Summa theologiae moralis.:.1936..BZ-15;
5275 .Kalinkowski, Stanisław.Orygenes :.Warszawa ::Akademia teologii katolickiej,.1986..d18/5;
5276 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..C23/1;
5277 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
5278 .Popovec, Andrej,.Slovo pre každého.Poprad ::Slza,.1996.80-967521-9-7.BS-180;
5279 ..Dobrý Pastýř.:.1947..PS-42;
5280 .Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C17/3a;
5281 .Boissieu, Antonio.Betrachtungen worinn das heilige Evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C18/4a;
5282 .Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..C19/4b;
5283 ..Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b;
5284 .William, Makepeace Thackeray.História pána Henryho Esmonda.:Tatran.1951..TATRAN;
5285 .Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Ježiškov miláčik sa spovedá a prijíma.Trnava:Urbánek a spol..1943..BS-190;
5286 .Thomas, H. J..Rovid egyházi beszédek vagyis az apostoli hitvallás.Budapešť:.1860..C20/1b;
5287 .Ries, Florian.Das oekumenische concil.:.1869..BZ-56;
5288 .Wiser, Thomas.Bollstandiges lexikon fur prediger und katecheten.:.1863..C21/1b;
5289 .Príleský, Ján, SJ.Acta et scripta s. Cornelii, Firminiani, Pontii et Victorini.Košice:.1765..C11/2a;
5290 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.BS-211;
5291 .Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.d6/5;
5292 .Zamboni, Doriana.Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Bratislava:Nové mesto.2004.80-85487-75-6.d7/1;
5293 .Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.d7/3;
5294 .Decani, Domini.Assertiones ex universa theologia dogmatica.:.1807..C12/4b;
5295 .Pothier, Josephus.Cantus mariales.:.1903..C13/5b;
5296 .Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK.1993..d7/6;
5297 .Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUCM;
5298 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1968.Rím:.1968..n1/3;
5299 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-20;
5300 .Dieška, Ján, SJ.Ježišove pohľady.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-27;
5301 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..d9/1_KNAZI;
5302 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.BS-50;
5303 .Hoffmeistr.Homerova Ilias.:.1925..BS-79;
5304 ..Lúrdská pasáčka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-56;
5305 ..Dědičný hřích.:.1946..BS-28;
5306 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..d17/3a_cz1920-1950;
5307 .Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp.1947..d17/2b_cz1920-1950;
5308 .Pius XI..Encyklika "Divini illius magistri" o kresťanskej výchove mládeže.V Bratislave:Katolícka školská rada.1947..d15/6_SK1920_1950;
5309 .Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/7_SK1950_1990;
5310 .Krzysztof, Kamil Baczynski.Biela mágia.:Východoslovenské vydavateľstvo.1978..d3/1_SK1950_1990;
5311 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4;
5312 .Akimjak, Amantius.Liturgika.Spišská Kapitula:.1997..BS-69;
5313 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Krátka gramatika biblickej hebrejčiny.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.1993.80-88696-03-8.BS-12;
5314 .Smolák, Vladimír,(1887-1959).Čech mezi Francouzi :.Praha ::Orbis,.1937..d17/4b_CZ1920_1950;
5315 .Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-97;
5316 .Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.BS-113;
5317 .Zelinová, Hana,.Diablov čardáš.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..d3/2_SK1950_1990;
5318 .Grivec, Franc,1878-1963.Kristus v církvi.V Olomouci ::Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci,.1938..d10/3b_CZ1920_1950;
5319 .Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/3;
5320 .Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3.BS-148;
5321 .Hanuš, Miroslav.Poutník v Amsterodamu.Praha:Čs.spisovatel.1960..d8/4_CZ1950_1990;
5322 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-156;
5323 ..Ako sa žilo v minulosti. V Babylone. Fortuna Print:Bratislava.1993.80-7153-030-1.d6/8;
5324 .Vragaš, Štefan.Milujte sa v Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-159;
5325 .Abbé, Prévost.Manon Lescautová.:Slovenský spisovateľ.1964..d3/5_SK1950_1990;
5326 .Meschler, Moritz.Leben des hl. Aloysius von Gonzaga, Patrons der christlichen Jugend.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1921..d11/2a;
5327 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5328 ..Antiphonale zum Stundengebet.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl.2010.9783451200205.d11/4b;
5329 .Stampay, János.Énekek, imák és temetési szertartások.:.1913..d14/1b;
5330 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-11;
5331 .Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..PS-12;
5332 ..Zvesti jezuitov na Slovensku 1948.:.1948..PS-14;
5333 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 50, č. 1-10, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..p1/5a;
5334 .Jaspers, Karl,1883-1969..Philosophie..Berlin ::Springer-Verlag,.1948..d13/2;
5335 .Žatko, Jozef (1904-1986).Nedeľné zvony.Nitra:Svornosť.1938..BS-92;
5336 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..PS-33;
5337 ..Filozofia 1991.:.1991..PS-35;
5338 ..Katolícke noviny, r.119 /2004. Trnava:SSV.2004..d16/2;
5339 .Cipolletta, Giuseppe.La vergine nella mente e nell'arte di Dante.:.1972..d18/2b;
5340 .Kampowski, Stephan Martin.Arendt, Augustine and the new beginning Hannah Arendt's theory of action and moral thought in the light of Der Liebesbegriff bei Augustin.:.2005..BZ-24;
5341 .Kryveľov, I. A..Biblia očami vedy.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990;
5342 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..BS-175;
5343 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
5344 ..Kazatelna.:.1938..PS-41;
5345 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-182;
5346 ..Duchovný pastýř.:.1960..PS-42;
5347 ..Undachts ubungen.:.1737..C18/4a;
5348 .Baluzius, Stephanus.Sancti Vincentii lirinensis commonitorium adversus haereses.:.1768..C19/4b;
5349 .Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b;
5350 .David-Windstosser, M..Frauenmystik im Mittelalter /.[S.l.] ::Josef KöselandFriedrich Pustet,.1950??..d18/6b;
5351 .Herman, Melville.Biela veľryba.:Mladé letá.1958..d3/4_SK1950_1990;
5352 .Paulo.Speculum immaculatum beatissimam virginem Mariam.Košice:.1747..C20/1b;
5353 .Hurter, Hugo, SJ.Entwurfe zu Marienpredigten.:.1908..BZ-56;
5354 .Schmidt, Antonius .Institutiones juris ecclesiastici germaniae adcommodatae.Heidelberg:.1774..C11/2a;
5355 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.d6/2;
5356 .Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-539-6.BS-214;
5357 .Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich.1990.80-7017-108-1.KALICH;
5358 ..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..d7/3;
5359 ..Milostivé miesto Matky Božej na Hlbokej ceste v Bratislave.Bratislava:R.-kat. farský úrad.1948..BS-217;
5360 .Horváth, Joannis Bapt..Summarium elementorum physicae.:.1794..C12/4b;
5361 .Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars quarta.:.1804..C13/6;
5362 .Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..KRYSTAL;
5363 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.AKADEMIE;
5364 .Zíka, Jan, CSsR.Svatá hora pruvodce.:.1946..BS-221;
5365 .Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 95.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3;
5366 .Búda, Jozef.V nás žije Kristus.:.1980?..SKRIPTA_3;
5367 .Vychodil, Pavel.Apologie křesťanství..:.1893..CZ_1920;
5368 .Charouz Zdeněk.Svatý Norbert.:.1990?..BS-56;
5369 .Tóth, Tihamér.Ježíš Kristus.:.1940..VSH;
5370 ..Náš cíl.:.1947..BS-28;
5371 .Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..BS-63;
5372 .Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.d6/3;
5373 .Marianov Ivan.Listy sv. Terezie z Lisieux.Prešov:.1970..BS-88;
5374 .Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
5375 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4;
5376 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-68;
5377 .Vogl, Alois.Príprava k prvému sv. prijímaniu.Ružomberok:.1893..d15/1b_SK1900;
5378 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..d7/1;
5379 .Sremac, Stevan.Pop Tíra a pop Spíra.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1943..TRAN;
5380 .Chlíbec, Jan, 1953- - autor.Mistr Týnské kalvárie :.:Praha :.1990.80-7035-010-5.BS-146;
5381 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.d7/2;
5382 .Hospodár, Michal.Vezmite a jedzte c Michal Hospodár.Košice:Byzant.2003.80-85581-31-0.BS-148;
5383 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-154;
5384 .Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..BS-156;
5385 .Čarnogurský, Pavol.Svedok čias.Bratislava:USPO.1997.80-88717-22-1.d7/1;
5386 .Prause, Gerhard.Orgie cisára Tibéria.Bratislava:EPOCHA.1970..d3/5_SK1950_1990;
5387 .Linhardt, Robert.Unsere Ideale :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G. M. B. H. Verlagsbuchhandlung,.1930..d11/2a;
5388 .Pfliegler, Michael,1891-.Die religiose Situation..Graz,:A. Pustet.1948..d11/3a;
5389 .Baur, Johannes.Kleine Liturgik der heiligen Messe.Innsbruck:Rauch.1957..d11/4b;
5390 .Sulyok, István.Jézus Krisztus urunk kinszenvedése.:.1910..d14/1b;
5391 ..Getsemany 1996.:.1996..PS-11;
5392 ..Krátké řeči duchovní 1927.:.1927..PS-12;
5393 ..Katolický kazatel 1926.:.1926..PS-14;
5394 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 51, č. 1-10, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..p1/5a;
5395 .Rab, Gerhard.Das erste buch Mose.:.1967..d13/2;
5396 ..Život Cirkvi 2000.:.2000..PS-29;
5397 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..PS-33;
5398 ..Filozofia 1990 Roč. 45.:Veda.1990..p1/1;
5399 ..Katolícke noviny. Roč. 96 /132/, č. 1-52, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d16/2;
5400 .Lebrato, Jaime Rodriguez, OP.Iconografia dominicana en las basilicas mayores de Roma.:.2000..d18/2b;
5401 .Gasline, Cinzia Valigi.Rzym i Watykan.:.2000..d18/5;
5402 .Kolumban Marmion1858-1923)..Zjednoczenie z Bogiem.Poznań [etc.] ::Księgarnia św. Wojciecha,.1961..d18/4b;
5403 .Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Bůh je jako mrakodrap :.:Olomouc :.1998.80-238-2945-9.BS-175;
5404 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
5405 .Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..BS-182;
5406 ..Duchovný pastýř.:.1961..PS-42;
5407 .Jetel, Franz Joseph.Uthlographie und poleographie oder schlachten und stadte schilderung.Viedeň:.1813..C17/3a;
5408 .Morlot.Recueil de prieres.Paríž:.1844..C18/4a;
5409 ..Die augenscheinlich vorgestellte gewisheit der christlichen religion.Augsburg:.1781..C19/4b;
5410 .Witting, J..Katechismus der weltflugheit.Viedeň:.1797..C20/1b;
5411 .Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..d15/4_SK1920_1950;
5412 ..Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-193;
5413 .Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b;
5414 .Czingely, Carolus Joannes.Institutionum imperialium liber I..:.1734..C11/2a;
5415 .Nouwen, Henri J. M.,1932-1996.Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2012.9788089342358 (viaz.); 978-80-89342-35-8.d6/2;
5416 .Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.BS-214;
5417 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.d7/1;
5418 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.BS-217;
5419 .Verner, Josephus.Philosophia moralis.:.1835..C12/5a;
5420 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. De Trinitate, de Creatione.:.1795..C13/6;
5421 .Roy Mauricse cardinal.Social Problems Apostolic Letter of Pope Paul VI "Octogesima Adveniens".London:Catholic Truth society.1971..BZ-60;
5422 .Oliva, Arnošt.První sv. zpověď .:.1940?..BS-221;
5423 .Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 96.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3;
5424 ..Hymny I., II. .Trnava:SSV.1943..SSV1950;
5425 .Kašpar, Josef.Učebnice katolického náboženství.:.1929..d17/5a_CZ1920_1950;
5426 .Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-27;
5427 .Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..SKRIPTA_4;
5428 .Osvald, František Richard.Knižnica katechetská. Sbierka praktických spisov pôvodných i preložených. Č. IV., V. .Ružomberok:.1893..d15/1b_SK1900;
5429 .Spišák, Pavol.Chváľme Boha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-50;
5430 ..Vlastnosti víry.:.1947..BS-28;
5431 ..Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE.:Svoboda.1989..BS-61;
5432 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..C38/5;
5433 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-92;
5434 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:RCMBF.2002..BS-64;
5435 .Obšuthová, Eva.Základy didaktiky.Košice:.2000..BS-68;
5436 ..Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1974..BS-10;
5437 .Abrahamowicz, Danuta.Rozprávate po poľsky? : Czy mówicie po polsku?.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1963..BS-44;
5438 ..Via crucis.Praha:.1969..BS-97;
5439 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..BS-102;
5440 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.BS-113;
5441 .Jégé,1866-1940.S duchom času :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1937..MS;
5442 .Remešová, Věra.České jesličky.Praha:Čes.katolická Charita.1988..ČKCH;
5443 .Camus, Albert.Vzbúrený človek.:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1275-0.d6/3;
5444 .Petráš, Lukáš.Cirkevné dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-156;
5445 .Prévert, Jacques.Divadelní hříčky : Výběr dramatických útvarů ze sbírek Spectacle a La Pluie et le Beau Temps.Praha:Orbis.1967..d8/2_CZ1950_1990;
5446 .Kurzinger, Josef.Das neue testament.:.1966..d11/2a;
5447 .Tyciak, Julius.Christus und die Kirche /(.Řezno ::Pustet,.1936..d11/3a;
5448 .Sauer, Karl Marquard.Italienische Konversations-Grammatik zum Schul- und Privatunterricht.Heidelberg ::Julius Groos,.1938..d11/4b;
5449 .Köhler, Friedrich.Französisch-Deutsches und Deutsch-französisches Taschen-Wörterbuch.Leipzig ::P. Reclam jun.,.1900..d12/2b;
5450 .Marczali, Henrik,1856-1940..Erdely tortenete.Budapest ::Kaldor,.1935..d14/1b;
5451 ..Getsemany 1997.:.1997..PS-11;
5452 ..Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-12;
5453 .Heřmanský, František,1887-1966.Latinská čítanka pro IV. třídu gymnasií..Praha ::St. nakl, odd. odb. šk.,.1949..BS-163;
5454 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 60, č. 1-10, 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..p1/5a;
5455 .Theling, Kurt.Sonderlinge des Lebens.:.1936..d13/2;
5456 ..Amen 1998.:.1998..PS-21;
5457 ..SKATES 1992.:.1992..PS-29;
5458 ..Katolícke noviny, r.110 /1995. Trnava:SSV.1995..d16/1;
5459 .Maertens, Thierry,1921-.Guide de l\'assemblée chrétienne..Tournai ::Casterman,.1966..d18/2b;
5460 .Polestra, Giovanni, OP.Omelie di S. Tommaso.:.1968..d18/5;
5461 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Kristus a mládež.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1934..d17/2a_cz1920-1950;
5462 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do dejín filozofie. Novovek..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..BS-175;
5463 ..Cristianesimo nella storia.Bologna:.1982..PZ-4;
5464 .Castro, Regis ; Castro, Maisa.Ježiš je môj priateľ. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-22-3.BS-182;
5465 ..Duchovný pastýř.:.1962..PS-42;
5466 .Tapolcsani, Laurentii.Centuria casuum ex academicis qua decretalibus qua theologicis praelectionibus.Trnava:.1728..C15/4a;
5467 .Schwarzhueders, Limpert.Neue sittenreden von den seligseiten von dem allerheiligsten sacrament ....Augsburg:.1772..C18/4a;
5468 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/4b;
5469 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b;
5470 .Všetečka, František,1871-1948.Obrázky z katolických missií..Brno ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1916..BS-193;
5471 .Valsecchi, Antonini.De fundamentis religionis et de fontibus impietatis.:.1772..C20/1b;
5472 .Kraszewski, Ioanne.Impetus bonarum cogitationum desumpti distributi accommodati.:.1696..C11/2a;
5473 .Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.d1/1_SLOVNIKY;
5474 ..Krížová cesta za záchranu počatých detí I..Košice:.2012..BS-214;
5475 .Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.d7/1;
5476 .Busch, Wilhelm,1897-1966.Ježiš - náš osud /.Bielefeld ::CVL,.2011.978-3-89397-717-8.d7/3;
5477 ..Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia.:.1821..C12/5a;
5478 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II. De Dei essentia, attributis, de visione, scientia,....:.1795..C13/6;
5479 .Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.d7/6;
5480 .Pokorný, Ladislav.První čtení.:.1969..VSH;
5481 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5482 .Stolárik, Stanislav, biskup.Filozofia náboženstva.. RK CMBF:Košice.2002.80-88922-63-1.SKRIPTA_4;
5483 .Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-50;
5484 ..Milost pomáhající.:.1948..BS-28;
5485 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-61;
5486 .Schneider Česlav .Základní nauky Církve katolické.:.1904..d10/4b_CZ1900_1920;
5487 .Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..HK;
5488 .Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..HK;
5489 .Grudnick, František.Milovať kňazstvo.Krakov:Vydavateľstvo Bosých karmelitánov.1984..SAM/3;
5490 .Šaturová-Seppová, Magda.Esperanto do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..BS-44;
5491 .Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti.1969..BS-97;
5492 .Yanagida, Kenjuro.Filozofia slobody.:Osveta.1960..d3/7_SK1950_1990;
5493 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.BS-105;
5494 ..Náš život s Kristom..Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-76-2.BS-113;
5495 .Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.BS-134;
5496 ..Výhledy.Olomouc:.1940..p2/1;
5497 .Teru, Takakura.Vody Hakone.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1959..SPKK;
5498 .Kincl, Jaromír.Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské.Praha:Universita Karlova.1990.80-7066-316-2.d8/3_CZ1950_1990;
5499 .T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..LEV;
5500 .Slivka, Michal.Spiš v 6. - 16. storočí v archeologických prameňoch.Levoča:s.n..1987..BS-158;
5501 .Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-159;
5502 .Anet, Claude..Mayerling.Paris ::Grasset,.1935..d11/2a;
5503 ..Das Alte Testament..Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1936..d11/3a;
5504 .Guardini, Romano.Madeleine Sémer 1874 - 1921.:.1929..d11/4b;
5505 .Dante Alighieri,1265-1321..Dante komédiája.(Budapest),:.1922).)..d14/1b;
5506 ..Getsemany 1998.:.1998..PS-11;
5507 .Škoda, Ladislav.Duchovný pastier r. 36, č. 1-10, 1959.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1959..PS-12;
5508 ..Via 1969.:.1969..PS-14;
5509 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..p1/5a;
5510 .Lama, Friedrich von,1876-1944.Papst Pius XI. :.Augsburg ::Haas & Grabherr,.1929..d13/2;
5511 .Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.BS-92;
5512 ..Život Cirkvi 2005.:.2005..PS-29;
5513 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XLVIII. (1920). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1920..PS-33;
5514 ..Katolícke noviny. Roč. 87 /123/, č. 1-52, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d16/1;
5515 .Bussche, Henri van den,1920-1965..Jean..[Paris-Bruges]:Desclee De Brouwer,.1967..d18/2b;
5516 ..La vie consacrée et sa mission dans l'eglise et dans le monde.:.1992.88-209-1848-X.BZ-25;
5517 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
5518 .Šoka, Silvester,1917-.Úvod do dejín filozofie..Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1988..BS-175;
5519 ..Nasza przeszlosc.Krakov:.2003..PZ-4;
5520 ..Památník anděla pro Českou republiku.Koclířov:SAF.2013..BS-182;
5521 .Donin, Ludwig.Eucharistie oder die wunder der gottlichen liebe.Graz:.1874..C15/4a;
5522 ..Vertheidigung der religion und derer geistlichen ordenshaufern.Augsburg:.1762..C18/4a;
5523 .Pehem, Jos. Joan. Nep..Praelectionum in jus ecclesiasticum universum.Viedeň:.1785..C19/4b;
5524 .Thomas, H. J..Rovid egyházi beszédek vagyis az apostoli hitvallás.Budapešť:.1860..C20/1b;
5525 ..Evangelium sv. Matouše z Bible svatováclavské.Praha ::Pour,.1939..BS-190;
5526 ..P. Virgilii maronis opera.:.1726..C20/2a;
5527 .Hevánsky, Leopold.Postné Kázne z gednu Káznu na welikí Pátek které z nemeckého Gazika na slowenski prenésel Frančtsek Xav. Geben, Biskupstwa Nitránského Kňaz.:W Trnawe witlačené u Gelinek Gána Krst. .1835..BS-201;
5528 ..Die civilehe und der reichskanzler.:.1874..BZ-56;
5529 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUCM;
5530 .Mollik, Tobia.Dissertationes de religione naturali systema theologicum.:.1785..C11/2a;
5531 .Škultéty, Jozef.Slovensko-francúzsky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00000-7.d1/1_SLOVNIKY;
5532 ..Krížová cesta obnovy zmýšľania.:.2013..BS-214;
5533 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 1. díl, |p Stavební prvky duchovního života.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-2-1.d7/1;
5534 .Arthur, Kay.Bože, si tam?.[Bratislava]:Kresťanský život.1997.8096722697 (brož.); 80-967226-9-7.d7/3;
5535 .Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.BS-217;
5536 .Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..C12/5a;
5537 .Gaváč, Michal.Grafologia.Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
5538 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VII. De actibus humanis, de virtutibus theologicis.:.1796..C13/6;
5539 .Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Pracovní smlouva :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-218;
5540 .Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.d7/6;
5541 .Studený Jaroslav ThDr..Křesťanské symboly.Olomouc:.1992..d6/6;
5542 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5543 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d9/3b_CZ1920_1950;
5544 ..Domáca adorácia.:.1980?..BS-27;
5545 .Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4;
5546 .Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM.1992..BS-50;
5547 .Loukotka František.Grafické přehledy skladby latinské.:.1920..BS-56;
5548 ..Tělo stvořil Buh.:.1948..BS-28;
5549 .Krajčovič Vojtech.Národný dôchodok Slovenska.:.1944..d15/4_SK1920_1950;
5550 .Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
5551 .Zguriška, Zuzka,.Mestečko na predaj.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1955..d3/7_SK1950_1990;
5552 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..SKRIPTA_4;
5553 .Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-64;
5554 ..Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1973..BS-10;
5555 .Magda, Šaturová.Rozprávate po esperantsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-44;
5556 .Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1985..BS-97;
5557 .Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-105;
5558 .Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.BS-113;
5559 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..BS-135;
5560 .Hečko, František.Svätá tma.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
5561 .Claes, Ernest.Staré hodiny.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
5562 .Blaško, Štefan.Sobranecký kraj.Cleveland-Rím:Slovenský ústav.1980..d3/5_SK1950_1990;
5563 .Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.d6/8;
5564 .Hoffmann.Die elixiere des teufels.:.1930?..d11/1a;
5565 .Andreas, Fred.Die alte Rechnung :.Berlin ::Ullstein,.1933..d11/2a;
5566 ..Die vierzehn heiligen mothelfer.:.1937..d11/3a;
5567 .Trouncer, Margaret.Dich hab\' ich erwahlt :.Luzern:Raber.1956..d11/4b;
5568 .Steiner, Johannes.Visionen der Therese Neumann :.Augsburg:Weltbild.2007.9783828949935 (kart.).d12/2a;
5569 .Grassl, B..A premontrei rend szentjei.:.1941..d14/1b;
5570 ..Getsemany 1999.:.1999..PS-11;
5571 ..Mariánska kongregácia 1943.:.1943..PS-12;
5572 .Funczik, Emil.Cirkevnoprávna kazuistika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SSV1950;
5573 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 63, č. 1-10, 1982.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..p1/5a;
5574 .Liturgisches Institut.Das Gebet der Gläubigen :.Einsiedeln ::Benziger,.1967..d13/2;
5575 .Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.BS-92;
5576 .Ondruš, Rajmund, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XIII. (1986).Cambridge:Slovenskí jezuiti v Kanade.1986..PS-30;
5577 ..Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1;
5578 .Beyer, Jean,1914-.Les instituts seculiers..[Bruges]:Desclee, De Brouwer.1954..d18/2b;
5579 .Szczerbinska, Barbara.Zakony benedyktynskie w Polsce.:.1981..d18/5;
5580 .Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie III..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175;
5581 ..Notitiae unionis apostolicae.Gorzow:.1992..PZ-4;
5582 .du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C15/4a;
5583 .Serry, Jacobo Hyacintho.Praelectiones.:.1742..C17/3a;
5584 .Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C18/4a;
5585 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden aufalle sonn und festtage der christkatholischen kirche.Bamberg:.1784..C19/4b;
5586 .Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b;
5587 .Hejčl, Jan.List sv. Judt Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa Římského .Olomouc:.1933..BS-190;
5588 .Rutjes, H..Wider die freimaurer.:.1872..BZ-51;
5589 ..Matkino srdce.:.1982..SÚCM;
5590 .de Cauz, Constantini Francisci.De cultibus magicis .:.1771..C11/2a;
5591 .Irena, Liščáková.Francúzsko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01406-7.d1/1_SLOVNIKY;
5592 .Radošinský, Michal Titus.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-055-9.BS-214;
5593 .Urban, Jan Evangelista, 1901-1991 - autor.Vzrůst ke Kristu. |n 2. díl, |p Vzrůst duchovní zkušenosti.Praha:[Praha] :.1993.80-901426-3-X.d7/1;
5594 ..Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel..Bratislava:S-G-T PLUS.1996.80-85587-05-X.d7/3;
5595 .Orosz, Mathias.Dissertationes ac disquisitiones. Ex fide, spe et charitate.:.1800?..C12/5a;
5596 ..Básně Boleslava Jablonského.:.1884..CZ_1920;
5597 ..Epitoma apostolicarum constitutionum et decretorum.:.1894..C13/6;
5598 .Pius XI.Quadragesimo anno.:.1947..BS-218;
5599 .Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.d7/6;
5600 .Klčo, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..d15/3_SK1920_1950;
5601 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5602 .Škurka, Emil.Manželské právo :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..SKRIPTA_4;
5603 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5604 .Volf Jan.Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské.:.1925..d17/5a_CZ1920_1950;
5605 .Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..DOMINIKANI_SK;
5606 .Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
5607 .Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..HK;
5608 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SKRIPTA_4;
5609 ..S Ježišom ideme k Otcovi.:.1980?..SAM/2;
5610 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-105;
5611 .Blažek, Albín.Albín Blažek - kňaz, kazateľ, poet. redOSTA:Kotešová.2001.80-89059-00-7.BS-113;
5612 .Silvester Jankola OFM.Hodina so sviatostným Kristom /4. vyd. v SÚSCM.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..BS-135;
5613 .Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK;
5614 .Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.d6/5;
5615 .Marcus, Tullius Cicero.Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné Zv. II..:Tatran.1982..TATRAN;
5616 .Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
5617 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/1a;
5618 .Fischl, Johann.Christliche weltanschauung und die probleme der zeit.:.1946..d11/2a;
5619 .Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/3a;
5620 ..Klosterneuburg - Geschichte und Kultur.Wien:Mayer.1992.3901025146.d11/4b;
5621 .Roschini, Gabriel.Die Mutter Gottes in den schriften Maria Valtortas.:.2001..d12/2a;
5622 .Gesztesi-Balogh, Gábor.Asszonyolok.:.1930?..d14/1b;
5623 ..Getsemany 2000.:.2000..PS-11;
5624 ..Mariánska kongregácia 1944.:.1944..PS-12;
5625 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 47, č. 1-10, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..p1/5a;
5626 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen für verschiedene Anlässe..Einsiedeln ::Benziger,.1972..d13/2;
5627 ..Slovenské pohľady 1998.:.1998..PS-30;
5628 ..Katolícke noviny. Roč. 99 /135/, č. 1-52, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..d16/1;
5629 .Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998.8387527246.d18/2b;
5630 .Sinka, Tarsycjusz(1932-2006)..Zarys liturgiki.Gościkowo ; Paradyż ::Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne,.1988..d18/5;
5631 .Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..BS-175;
5632 ..Dobry pasterz.Gorzow:.1993..PZ-4;
5633 ..Evangelia et epistolae pro dominicis et festis diebus .:.1735..C15/4a;
5634 .Bezděka, Frant. S..Biblí svaté čili písma svatého starého i nového zákona Božího.Praha:I. L. Kober.1862..C17/3a;
5635 ..Personal stand der sakular und regular geistlichteit.:.1849..C17/5a;
5636 .Ertl, Ignatio.Tolle lege, predigten sonn und fester tag.Bamberg:.1709..C18/1a;
5637 ..Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C19/4b;
5638 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b;
5639 ..Spisy sv. Jana od Kříže. IV. Plamen lásky žhavý. Drobné spisy.Olomouc:Krystal.1948..BS-190;
5640 .Prummer, Dominicus, OP.Manuale theologiae moralis secundum.Friburg:.1915..C20/1b;
5641 .Danko, Jozef Karol.Collationes Fr. Bernardi de Lutzenburgo O. P. De quindecim virtutibus glorios.Mohuč:.1868..BZ-51;
5642 .Cuniliati, Fulgentii.Catechista in pulpito sermones familiares.:.1771..C11/2a;
5643 .Pražák, Josef Miroslav.Latinsko-český slovník A-K : 1.díl. A-K : A-K.Praha:Státní pedagogické nakl..1955..d1/1_SLOVNIKY;
5644 .Różycki, Ignacy, 1911-1983 - autor.Boží Milosrdenství :.:Olomouc :.1999.80-7266-023-3.BS-214;
5645 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de verbi divini incarnatione.:.1788..C12/5a;
5646 .Tvrdý Peter.Slovník latinsko - slovenský.:.1923..LEV;
5647 .Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prima.:.1756..C13/6;
5648 .Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.d7/6;
5649 ..Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva ZŠ 2.Bratislava:Lúč.1995.8071141569 (brož.); 80-7114-156-9.BS-221;
5650 .Kruger, G. T. A..Des Q. Horatius Flaccus Satiren und episteln.:.1876..C22/2a;
5651 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5652 ..Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_4;
5653 .van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:.1946..BS-50;
5654 .Toman, Josef.Censury a zpovědnice.:.1926..BS-28;
5655 .Sabatier Pavel.Život sv. Františka z Assisi.:.1905..d10/4b_CZ1900_1920;
5656 .Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..BS-93;
5657 .Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..HK;
5658 ..Theologia spiritualis II. Mystica.Praha:ÚSČsS.1950?..SKRIPTA_4;
5659 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..SAM/3;
5660 .Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..SSV1990;
5661 ..Žaltář římského breviáře.:.1947..BS-102;
5662 .Duda, Daniel, 1959- - autor.Víra :.:Praha :.1994.80-7172-027-5.BS-113;
5663 .Štěpánek, Miroslav.Ilustrovaný encyklopedický slovník A-I : 1.díl.Praha:Academia.1980..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
5664 .Anton, Pavlovič Čechov.Chameleón.:HEVI.1995.80-85518-74-0.d7/1;
5665 .Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..BS-151;
5666 .Besnard, A. M. OP.Život a zápasy viery.Paríž:.1972..SAM/4;
5667 ..Ve službách dobra a pokoje :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1981..d8/2_CZ1950_1990;
5668 .Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.d7/6;
5669 .Poláček, Karel, 1892-1945 - autor.Vše pro firmu.:Liberec :.1992.80-85269-37-6.d7/6;
5670 .Schott.Messbuch fur die wochentage.:.1991..d11/1a;
5671 .Dieffel.Maria, der christen sort.:.1900..d11/2a;
5672 .Barthels, Karl.Zeitnahe Seelsorge :.Wien ::Verlag Herder & Co.,.1940..d11/3a;
5673 .Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe..Freiburg ::Herder,.1970..d11/4b;
5674 .Lerch, Wenzel.Eucharistische Predigten.Warnsdorf ::Opitz,.1912..d12/2a;
5675 .Tóth, Mike.A keresztény tokéletesség.:.1905..d14/1b;
5676 ..Getsemany 2002.:.2002..PS-11;
5677 ..Mariánska kongregácia 1948.:.1948..PS-12;
5678 .Mendigal.Človek pred Bohom.:.1950?..SAM/3;
5679 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..p1/5a;
5680 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Wochentage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2;
5681 ..Duchovná obnova.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1996..PS-30;
5682 ..Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1;
5683 .Wójcik, Małgorzata Maria.Było ich siedem. (Bolo ich sedem.).Jasło:Klasztor Sióstr Wizytek.1998.8390488922;83-904889-2-2.d18/2b;
5684 ..Auf den Marshall Anseln.:.1911..BZ-25;
5685 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-175;
5686 .Bea, Augustin,1881-1968.Épitre de Saint Paul aux Romains :.Paris ::Cerf,.1967..BZ-29;
5687 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4a;
5688 .Weis, Albert Maria.Jesus Christus.Freiburg:.1922..C17/5a;
5689 .Woufart, Ferd. .Kirche und staat oder die heiden gewalten.Mainz:.1881..C18/1a;
5690 .Bauer, U. F..Reise des papstes Pius VI..Viedeň:.1782..C18/4b;
5691 .Schmidt, Antonius .Institutiones juris ecclesiastici germaniae adcommodatae.Heidelberg:.1774..C19/4b;
5692 .Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b;
5693 .Bebel, August,1840-1913.Žena a socialismus /.Praha ::Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (čas. Zář),.1909..BS-190;
5694 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden aufalle sonn und festtage der christkatholischen kirche.Bamberg:.1784..C20/2a;
5695 .Thomas.Das weltende.Munster:.1900..BZ-51;
5696 .Selbst, Joseph.Die verehrung des allerheiligsten ultarsacramentes nach dem rundschreiben Leo XIII..:.1903..BZ-56;
5697 .Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.BS-207;
5698 .Mercier.Mon bonnet de nuit.:.1784..C11/2b;
5699 .Pražák, Josef Miroslav.Latinsko český slovník L-Z : L-Z.Praha:Státní pedagogické nakl..1955..d1/1_SLOVNIKY;
5700 .Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-75-4.d6/5;
5701 .Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.2000.80-7266-041-1.d7/1;
5702 .Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-528-6.d7/3;
5703 .Slovák, A. B..Kniha žalmov.:.1950?..BIBSK;
5704 .Stogeri, Bernardi.Introductio in studium philosophiae theoreticae.:.1795..C12/5a;
5705 .Groó, Vilém.Uhorská čítanka a cvičebná knižka pre II., III. a IV. triedu slovenských pospolitých škôl.:.1885..d15/1b_SK1900;
5706 .Le Jay, Gabriele Francisco.Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla. Pars posterior.:.1747..C13/6;
5707 .Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.BS-220;
5708 .Muráňová, Mária.Metodická príručka k učebnici náboženstva pre 8. ročník ZŠ.. Katechetická komisia pri KBS:Prešov.1995.80-7165-037-4.BS-221;
5709 .Langbehn, Julius.Der geist des hanzen.:.1930..C22/2a;
5710 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
5711 .Zapletal, Sim..Cvičení stavu.:.1911..BS-20;
5712 .Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d9/3b_CZ1920_1950;
5713 ..40 rokov misijnej činnosti slovenských jezuitov v Kanade.:.1945?..BS-27;
5714 ..Praktická teologie.:.1970?..SKRIPTA_4;
5715 .Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-50;
5716 .Záturecký, Adolf Peter.Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1974..HK;
5717 ..Týždeň zmierenia.Košice:.1990..BS-113;
5718 ..Chvíľka so svätými.:.1977..SAM1/a;
5719 .Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:.1916..KRYSTAL;
5720 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1989.80-06-00074-3.d3/2_SK1950_1990;
5721 .Thákur, Rabindranáth.Domov a svet.Martin:Živena.1946..d15/4_SK1920_1950;
5722 .Štěpánek, Miroslav.Ilustrovaný encyklopedický slovník J-Pri : 2.díl.Praha:Academia.1981..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
5723 .Čapek, Karel.Hovory s T.G.Masarykem.Praha:F.Borový.1947..d9/3b_CZ1920_1950;
5724 .Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..BS-156;
5725 .Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967..d8/2_CZ1950_1990;
5726 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavad-gítá-taková,jaká je : s původními sanskrtskými texty,přepisem do latinského písma,českými synonymy,překlady a.S.l.:Bhaktivedanta Book Trust.1998.91-7149-405-7.d7/6;
5727 .Platov, Leonid Dmitrijevič,1906-1979.Miznúce ostrovy.Martin ::Matica slovenská,.1951..MS;
5728 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Schott-Messbuch fur die Wochentage.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1986.345120553X (Kunstleder);3451205548 (Leder).d11/1a;
5729 .Sochor, Friedrich.Erholungsdorfer in Osterreich.:.1980?..d11/2a;
5730 .Waitz, Sigismund,1864-.Der heiligste dienst;.Innsbruck [etc.]:Verlagsanstalt Tyrolia.1933..d11/3a;
5731 .Claudel, Paul,1868-1955.Der Strom :.Frankfurt am Main ::Verlag Das goldene Vlies,.1955..d11/4b;
5732 .Steiner, Rudolf,1861-1925.Die Philosophie der Freiheit.Berlin ::Phil.-Anthrosoph Verlag,.1921..d12/2a;
5733 .Szabó, Adorján Aladár, OPraem.A kassai ferencesek a régmult századokban.Košice:.1940..d14/1b;
5734 ..Getsemany 2001.:.2001..PS-12;
5735 ..Praporec 1940.:.1940..PS-12;
5736 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..p1/5a;
5737 .Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2;
5738 ..Viera a život 1998.:.1998..PS-30;
5739 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXIII. (1955).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1955..PS-33;
5740 ..Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1;
5741 .Niezgoda, Cecylian(1922-2003)..Św. Klara z Asyżu w świetle Poverella.Kraków ::[Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy],.1993.8386231963.d18/2b;
5742 .Zach, Franz,1876-.Christlich-germanisches Kulturideal,.Klagenfurt,:Verlag Carinthia,.1936..d18/7b;
5743 .Sipos, Stephanus.Enchiridion iuris canonici.:.1931..BZ-25;
5744 .Slavko, Pavel.Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově.:.1996..BS-175;
5745 ..Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1992..PZ-4;
5746 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2003..PS-43;
5747 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LIII. (1925).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1925..PS-43;
5748 .Kelemen, Béla.Magyar és német zsebszótár .Budapešť:.1900?..C15/4a;
5749 .Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C17/3b;
5750 .Bouhours, Dominico, SJ.Cogitationes ingeniosae sanctorum patrum.:.1751..C17/5a;
5751 .Lépes, Bálint.Apokoltól rettento tukor.Eger:.1771..C18/1a;
5752 ..Spartacus und Philo in dem illuminaten orden.:.1794..C18/4b;
5753 .Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b;
5754 .Stanček, Ľubomír, CM.Pastoračné dokumenty Jána Pavla II. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-4-8.BS-190;
5755 ..Rosiloquia, das ist: rosen reden.:.1675..C20/2a;
5756 .Poeche, Isidor.Sunden gegen das VI. und IX. gebot.:.1901..BZ-56;
5757 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950;
5758 .Fessler, Jos..Institutiones patrologiae.:.1850..C11/2b;
5759 .Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.d6/5;
5760 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.d7/1;
5761 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.d7/1;
5762 ..Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista..V Praze ::[s.l.],.1934..BIBCZ;
5763 ..Flavii Iosephi operum .:.1611..C12/5a;
5764 ..Mravouka. Sbirka povidkoh sobrane zo kalendaroh.:.1878?..C13/1a;
5765 .Pór, Anton.Nagy Lajos élete 1326-1382.Budapešť:.1892..C13/6;
5766 .Smékal, Bedřich.Jak se dívat na naše dějiny /.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1947..BS-218;
5767 ..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..ČKCH;
5768 .Pereira.Kto mi odpovie.:.1993..BS-221;
5769 .Leuter, Editha.Das goldene buch.:.1930?..C22/2a;
5770 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
5771 .Plus, P..Životu v ústrety. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-20;
5772 .Vodička, Timotheus,1910-1967.Principy sociální ethiky.V Olomouci ::Krystal,.1945-..KRYSTAL;
5773 .Němeček Antonín.Dogmatika II..Olomouc:.1980?..SKRIPTA_4;
5774 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d17/4a_CZ1920_1950;
5775 .Bystrík.K Bohu.:.1954..USA;
5776 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Z básní.:Smena.1952..BS-92;
5777 .Ľudo, Zúbek.Zlato a slovo.:Mladé letá.1982..d3/1_SK1950_1990;
5778 .Káčerik, Adrián.Eucharistia.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.2001..BS-10;
5779 .Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..BS-105;
5780 .Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.BS-113;
5781 .Šilhár, Štefan, SDB.Biblický ruženec.Rím:SÚCM.1989..BS-135;
5782 .Jesenský, Janko.Výber z malomestských rozprávok.Martin:Matica slovenská.1951..BS-137;
5783 .Tibenský, Ján.Slovensko.Bratislava:Obzor.1978..d2/1_SLOVENSKO;
5784 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH;
5785 .Mistrík, Jozef.Štylistika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1985..d3/7_SK1950_1990;
5786 .Curie, Eva.Madame Curie.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
5787 ..Ľudský život ako dar, poslanie a encyklika Evangelium vitae.Bratislava:.1997..BS-156;
5788 .Rahner, Karl,1904-1984.Slová do ticha.Ontario ::Slovenskí Jezuiti Galt,.1971..BS-158;
5789 .Zsbor ordinárov Slovenska, Slovenská liturgická komisias.Pohrebné obrady.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1976..SSV1990;
5790 .Petkanov, Konstantin N..Staré časy.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..MS;
5791 .Lou, Pierre-Celestin.Konfuzianer und Christ.Luzern:Stocker.1947..d11/1a;
5792 .Grossouw, W.K..Bijbelse vroomheid.:.1954..d11/2a;
5793 .Domanig, Maria.Seilandsworte.:.1929..d11/3a;
5794 .Dufour, Xavier Léon.Wörterbuch zum Neuen Testament =.München ::Kösel,.1977.3-466-20144-6.d11/4b;
5795 .Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..d12/2a;
5796 .Gálos, László.Vasárnapok unnepnapok.:.1937..d14/1b;
5797 ..Alžbetin list 1995.:.1995..PS-12;
5798 ..Praporec 1941.:.1941..PS-12;
5799 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..p1/5a;
5800 ..Hlas 1995.:.1995..PS-30;
5801 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXIII. (1955).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1955..PS-33;
5802 ..Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1;
5803 .Skarga, Piotr, SJ.Žiwoty swietych polskich.Krakow:.1986.83-85032-18-5.d18/2b;
5804 ..Philosophiae principalis pars altera seu metaphysica.:.1930?..BZ-25;
5805 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-175;
5806 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2004..PS-43;
5807 ..Viera a život :.Trnava ::Dobrá kniha,.1991-..PS-44;
5808 .Scupoli, Laurentius.Der geistige kampf.Viedeň:.1869..C15/4a;
5809 .Donin, Ludwig.Der weinende heiland.Graz:.1882..C17/5a;
5810 .de Martini, Caroli Antonii.Lege naturali positiones.Viedeň:.1772..C18/1a;
5811 ..Evangelien sammt den episteln oder lectionen aus alle sonn und fenertag des ganzen jahrs.Augsburg:.1780..C18/4b;
5812 .Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b;
5813 ..Kázání ptáčkům :.V Praze ::Antonín Šorm,.1930..BS-190;
5814 ..Kirchtag suppel.:.1710..C20/2a;
5815 .Libreria Editrice Vaticana.Variationes :.Vatikán ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51;
5816 .Wiesinger, Albert.Die lohnbedienten der offentlichen meinung.:.1868..BZ-56;
5817 .Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SAM1/b;
5818 .Horváth, Joan. Bapt..Physica particularis .:.1770..C11/2b;
5819 .Valerian, Trabalka.Hebrejsko-slovenský slovník.:ZING Print.1997.80-967704-0-3.d6/5;
5820 .Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.d7/1;
5821 .Segedi, Ján, SJ.Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium, juxta ordinem titulorum operis tripartiti, sacris canonibus accommodatum 1-3.Trnava:.1734..C12/5a;
5822 .Mayor, Joseph.The epistle of St. James.:.1892..C13/1a;
5823 .Tóth-Szabo, Pál.Szatmári Gyorgy primás /1457-1524/.:.1906..C13/6;
5824 ..Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/4a_CZ1920_1950;
5825 ..Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.d7/6;
5826 .graham.sedm smrtelnych hrichu.:.1969..BS-221;
5827 ..Novum sidus Hungariae, Maria, thaumaturga.:.1746..C22/2a;
5828 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5829 .Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n..1908..d15/2b_SK1900_1920;
5830 .Rybák, Josef.Cti matku svou.:.1934..d9/3b_CZ1920_1950;
5831 .Laplace, Jean.Vedenie svedomia alebo duchovný dialóg.:.1965?..BS-27;
5832 .Němeček, Antonín.Dogmatika. I. De Deo uno.:.1990?..SKRIPTA_4;
5833 .Vodička Timotheus.Vítr a voda.:.1946..BS-63;
5834 .Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..TATRAN;
5835 .Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.BS-64;
5836 .Káčerik, Adrián.Posvätenie času.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.1998..BS-10;
5837 .Blanár, Vincent.Rozprávate po rumunsky?.Bratislava:SPN.1961..BS-45;
5838 ..Papež Jan Pavel II. v Mexiku 25.-31.1.1979 a v Polsku 2.-10.6.1979.:.1979?..SAM/4;
5839 ..Potrat a křesťanská zodpovědnost.:.1971?..BS-135;
5840 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Výber z lyriky..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1936..MS;
5841 .Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972..d2/1_SLOVENSKO;
5842 .Domasta, Jan.Povesti o hradoch-diel 1.:Osveta.1976..d3/3_SK1950_1990;
5843 .Spišská katechetická komisia.S Ježišom ideme k Otcovi. 3.Trnava, Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Príroda.1990.80-85198-04-5;8085198045.BS-154;
5844 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5;
5845 .Houdek, Karel - autor.Křížové cesty.:Olomouc :.1997, imprimatur 199.80-238-2338-8.d7/1;
5846 .Spolok svätého Vojtecha.Ordo missae rubricae et Calendarium Romanum.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
5847 .Frederik, Pohl.Obchodníci s vesmírem.:Odeon.1987..d8/2_CZ1950_1990;
5848 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
5849 .Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1938..d11/2a;
5850 .Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d11/3a;
5851 ..Sprache und Gesellschaft.Karlsruhe:Braun.1972.3765030511.d11/4b;
5852 .Langendorfer, Hans.Leitfaden der Psychologie.Bonn:Hanstein.1940..d12/2a;
5853 .Miháczi, József.Imádságos konyv.:.1960..d14/1a;
5854 ..Hlas-Zrno.:.1997?..PS-12;
5855 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-12;
5856 .Faber, Fred. William.Betlem : 1.díl..Praha:Kuncíř.1929..BS-163;
5857 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..p1/5a;
5858 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-30;
5859 ..Universum 1995.:.1995..PS-35;
5860 ..Katolícke noviny. Roč. 97 /133/, č. 1-52, 1982.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..d16/1;
5861 .Nitecki, Piotr(1949-2011)..Znak zwycięstwa :.Warszawa ::staraniem warszawskich przyjaciół Księdza Jerzego Popiełuszki,.1989..d18/2b;
5862 .Stanovský, O..Missa de angelis.Praha:.1934..BS-173;
5863 .Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie I..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175;
5864 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2008..PS-43;
5865 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXI. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..PS-44;
5866 .Rohm, Johann.Ausgewahlte schriften des bl. Gregor von Nazianz.:.1877..C15/4a;
5867 .Gonnelieu, R. P..Thomae von Kempen dier bucher von der tlachfolgung Christi.Bratislava:.1745..C17/3b;
5868 .Onkel, Ludwig.Der schutzengel.:.1899..C17/5a;
5869 ..Der wunderthatige gebenslauss des heiligen und grossen patriarchen Francisci de Paula .Mníchov:.1724..C18/1a;
5870 .Hoffmann, Leopold Alois.Frinnerungen zur rechten zeit.Viedeň:.1795..C18/4b;
5871 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b;
5872 .Thir, Anton.Postavy žen Nového Zákona /.[Brno ::Jednoty duchovenské brněnská a olomoucká,.1936..BS-190;
5873 .Štifter, Josef,1881-1960.Malá biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1953..d8/1_CZ1950_1990;
5874 .Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C20/2a;
5875 .Bingerse, Pius.Reden des heiligen Ephram des Syrers.Innsbruck:.1871..BZ-51;
5876 .Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..BZ-56;
5877 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C20/5b;
5878 ..Alveare méhkas.:.1837..C11/2b;
5879 ..Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::SAP.1997.80-85665-93-X.d1/1_SLOVNIKY;
5880 .Jiroušek, Alexander,1934-.Košice.Košice:Jes.2013.9788088900573 (viaz.); 978-80-88900-57-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
5881 .Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4.d7/1;
5882 .Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-020-4.d7/1;
5883 .Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.DOMINIKANI_SK;
5884 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..C12/5a;
5885 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV. De angelis, de opificio sex dierum,....:.1796..C13/6;
5886 .Melka, Antonín,1875-1963.Ke Kristu Pánu Svátostnému :.České Budějovice ::Petrinum,.1947..BS-218;
5887 .Tomáš Kempenský.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Kanada:František J. Fuga.1970..USA;
5888 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/6;
5889 ..Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.BS-221;
5890 .Weser, Heinrich.Kirchen lerikon oder encyklopadie der katholischen theologie.:.1850..C22/2a;
5891 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5892 .Oliva, Václav,1870-1943.České duchovní řády za rozmachu husitské bouře :.V Praze ::Tiskem a nákladem knihtiskárny družstva Vlast,.1924..d9/3b_CZ1920_1950;
5893 ..Otec kardinál J. Hamer v Československu.:.1991..BS-27;
5894 .Němeček Antonín.O Bohu jednom.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..SKRIPTA_4;
5895 ..Sbierka piesní na česť Božského Srdca a Panny Márie.:.1947..BS-53;
5896 .Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968..BS-64;
5897 .Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..BS-93;
5898 ..Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X.BS-67;
5899 .Sereni, Vittorio,(1913-1983).Lidské nástroje.Praha ::Mladá fronta,.1970..d8/1_CZ1950_1990;
5900 .Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/2;
5901 .Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-51;
5902 .Tomko, Jozef.Blaženstvá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-97;
5903 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-113;
5904 .Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest.Bratislava:Smena.1971..BS-135;
5905 .Janko, Jesenský.Zo starých časov.:Tranoscius.1946..TRAN;
5906 .Wolff, Richard.Syn človeka.:.1980?..BS-143;
5907 .Domasta, Jan.Povesti o hradoch Zv. 2.:Osveta.1977..d3/3_SK1950_1990;
5908 .Felix, Timmermans.Pieter Bruegel.:Slovenský spisovateľ.1959..SPKK;
5909 .Rudolf, Krajčovič.Svedectvo dejín o slovenčine.:Matica slovenská.1980..MS;
5910 ..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
5911 .Edgar, Collins.Štědrost pana Jonáše.:Vyšehrad.1975..VSH;
5912 .Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-154;
5913 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika IV..Praha:ČKCH.1979..SAM/5;
5914 ..Kněžství a eucharistie - dary Boží lásky.Rím:Křesťanská akademie.1981..BS-158;
5915 .Olomouc.Kanonizace blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy.:.1995..BS-159;
5916 .Minichthaler, Josef.Messe und Leben :.Innsbruck ::Tyrolia-Verlag,.1935..d11/1a;
5917 .Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Lehrwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1941..d11/2a;
5918 ..Handbuch der italienischen und deutschen converzationsprache.:.1887..d11/3a;
5919 .Bischöflichen Amt ( Magdeburg).Die Feier der Trauung.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/4b;
5920 .Driesch, Hans,1867-1941.Parapsychologie :.München ::F. Bruckmann,.1932..d12/2a;
5921 ..Szent keresztúti ájtatosság.:.1941..d14/1a;
5922 ..Serafínsky svet 1994.:.1994..PS-12;
5923 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIV. (1931).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1931..PS-12;
5924 .Falťan, Samo,1920-.Víťazné stretnutie.Bratislava ::Dukla,.1950..d15/5_SK1920_1950;
5925 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..p1/5a;
5926 ..Teologické texty 1992.:.1992..PS-30;
5927 .Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..PS-35;
5928 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1;
5929 .Spiazzi, Raimondo, OP.La chiesa tra il nuovo e l'eterno.:.1973..d18/2b;
5930 .Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..d17/2b_cz1920-1950;
5931 .Parocchi, Lucido.Opere pastorali.Siena:.1885..BZ-25;
5932 .Minarovič, Jozef.Morálna teológia. II. diel. Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-176;
5933 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2009..PS-43;
5934 .Kerschbaumer, Anton,1823-1909.Maria :.Wien::Braumüller,.1883..BZ-44;
5935 .Balde, H..Veritates christianae.Budapešť:.1883..C15/4a;
5936 .Pehem, Jos. Joan. Nep..Praelectionum in jus ecclestiasticum universum. Pars II..Viedeň:.1785..C17/3b;
5937 ..Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..C17/5a;
5938 ..Vitae s. Ignatii Lojolae.:.1700?..C18/1a;
5939 .Hoffmann, Leopold Alois.Gottesdienst und religionslehre der ofterreichischen staaten.Viedeň:.1784..C18/4b;
5940 .Estoras, Paulo.Speculum immaculatum Mariam .Košice:.1747..C20/1b;
5941 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.Pán světa /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1913..BS-191;
5942 ..Pub. Ovidii nasonis operum.:.1779..C20/2a;
5943 .Winckler, Hugo.Abraham als Babylonier. Joseph als Agypter.:.1903..BZ-56;
5944 .Seebock, Philibert, OSF.Kleine illustrirte heiligen legende .:.1887..C20/5b;
5945 .Horváth, Joan. Bapt..Institutiones physicae generalis.:.1774..C11/2b;
5946 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia.1984..d1/1_SLOVNIKY;
5947 .Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.d7/3;
5948 .Rosa, Stanislav.Fundamentálna teológia. 1. Kristológia.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Bardejov.2000.80-88998-07-7.d7/1;
5949 ..Devota et fructuosa pietatis exercitia Deum tri-unum .:.1751..C12/5a;
5950 ..Vie du Bienheureux Innocent V.:.1896..C13/1a;
5951 .Sasinek, Fráňa Vítězslav,1830-1914.Výklad čítaní (epištôl) a evanjelií na všetky dni štyricatidennieho pôstu /.Skalice ::Kazatelňa,.1889..d15/1b_SK1900;
5952 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.d3/6_SK1950_1990;
5953 ..Katechizmus. Stručný prehľad katolíckeho učenia.:.1980?..BS-221;
5954 .Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C22/2a;
5955 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
5956 .Kibaľčič, Valentin.Kresby náboženské. Príručky k vyučovaniu náboženstva. 24 kresieb..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-20;
5957 .Radlinský, Ondrej.Poklady kazatelského rečníctva. Zväzok XXIII..:.1864..RADLIN;
5958 ..Pane nauč nás modliť sa.:.1980?..BS-27;
5959 .Dúbravec, Štefan.Katolícka dogmatika. 1. diel.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SKRIPTA_4;
5960 ..Príručka hlavných pobožností v cirkevnom roku.:.1937..BS-50;
5961 ..Zdravas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1948..BS-53;
5962 ..Společné texty.:.1976..ČKCH;
5963 ..Beseda pro mládež.:.1948..BS-56;
5964 .Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1938..BS-63;
5965 .Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-92;
5966 .Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM.1993..BS-67;
5967 .Burns, Robert,(1759-1796).Písně a balady :.Praha ::SNKLHU,.1959..d8/1_CZ1950_1990;
5968 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-68;
5969 ..Obrady svätej omše.:.1980?..BS-11;
5970 .Valašťan-Dolinský, Ján,(1892-1965).Malgranda Vortaro esperanta-slovaka kaj slovaka-esperanta =.Turč. Sv. Martin ::Slovaka Esperanto-Instituto,.1948..d1/2_SLOVNIKY;
5971 .Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
5972 .Chesterton, G. K..Bludári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-105;
5973 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.d7/4;
5974 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-135;
5975 .Plesník, Pavol.Slovensko. 3. Ľud 1. časť.Bratislava:Obzor.1974..d2/1_SLOVENSKO;
5976 .Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.BS-154;
5977 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SAM/5;
5978 .Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..BS-158;
5979 .Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.BS-159;
5980 .Pirandello, Luigi,1867-1936.Pro stéblo trávy.Praha ::[R. Škeřík],.1926..d17/1c_cz1920-1950;
5981 .Koch, Anton.Teil 5: Leben mit Gott. Teil 6: Das Leben in der Gemeinschaft.Freiburg im Breisgau:Herder.1938..d11/2a;
5982 .Stotz, Peter.Die lateinische Sprache im Mittelalter.:.2001..d11/4b;
5983 .Paul, Vinzenz von.Gespräche über das Leben und die Tugenden der ersten barmherzigen Schwestern.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1941..d12/2a;
5984 .Lombos, László.Pogány istenek árnyékában.:.1943..d14/1a;
5985 ..Rytier Nepoškvrnenej 1996.:.1996..PS-12;
5986 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVI. (1933).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1933..PS-12;
5987 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..p1/5a;
5988 ..Světlo 1995.:.1995..PS-30;
5989 ..Opusculum 2007.:.2007..PS-35;
5990 ..Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1;
5991 .Zywczynski, Mieczysaw. [from old catalog].Koscio i rewolucja francuska..Warszawa,:Pax,.1951..d18/2b;
5992 .Margalits, Eduardus.Florilegium proverbiorum universae latinitatis.Budapešť:.1895..BZ-25;
5993 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-176;
5994 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-43;
5995 .Kucsmay, Francisci.Concilium tridentinum datum dum sub auspiciiss admodum reverendi ac doctissimi domini.:.1747..C15/4a;
5996 .Rhunl, Jacob Rudolph.Christlich patriotische reden fur betampfung des bofen.Viedeň:.1815..C17/5a;
5997 .Zapletal, V., OP.Grammatica linguae Hebraicae cum exercitiis et glossario.Paderborn:.1921..C18/1a;
5998 .Comitino, Joanne Baptista.Timor et amor Dei.:.1689..C18/4b;
5999 ..Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b;
6000 ..Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-45;
6001 .Romanink, Kazimier.Krátký nástin dějin spásy.:.1975?..SAM/1;
6002 .Arnold, Gottfried.Die evangelische botschafft der herzlichteit gottes in jesu christo.:.1721..C20/2a;
6003 ..Constitutio de sacra liturgia .:.1964..BZ-51;
6004 ..Funfter bericht des bereines von der unbefleckten empfangnis Mariens.:.1867..BZ-56;
6005 .Schmitt, Mikuláš, SJ.Institutiones theologicae dogmatico scholastico morales.Trnava:.1757..C11/2b;
6006 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník F-M : 2.díl. F-M.Praha:Academia.1992.80-200-0066-6.d1/1_SLOVNIKY;
6007 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.d9/1_KNAZI;
6008 ..Diurnum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.:.1768?..C12/5a;
6009 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Dějiny křesťanské charity /.V Olomouci ::Velehrad,.1941..d17/2b_cz1920-1950;
6010 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Umučenie Pána našeho Ježiša Krista.Skalica:Richard Osvald.1887..d15/1b_SK1900;
6011 .Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.d7/6;
6012 .Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.V púšti a v pralese. I., II. diel.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1937..MS;
6013 .Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..C14/1a;
6014 .Bona, Joanne.De discretione spirituum.:.1672..C22/2a;
6015 .Vasari, Giorgio,1511-1574.Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů /.Praha ::Odeon,.1976-1977..d8/2_CZ1950_1990;
6016 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6017 ..Myšlenky k svatebním promluvám.:.1980?..BS-27;
6018 .Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
6019 .Šmejkal, Václav.Svědectví slova.:.1948..BS-50;
6020 ..Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-53;
6021 ..Liturgie hodin IV..:.1975..ČKCH;
6022 .Lev XIII..Správne riešenie robotníckej otázky.:.1935?..BS-56;
6023 .Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.BS-64;
6024 .Beniak, Valentín,.Vigília.Martin:Matica slovenská.1939..BS-93;
6025 .Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..BS-71;
6026 .Demo, Martin.Dejiny pedagogiky.:.2000?..BS-68;
6027 .Vrablec Jozef, ThDr..Sviatosť birmovania.:.1980?..SAM/2;
6028 .Wojtyla, Karol.Brehy duše. Bratislava:Smena.1990..BS-45;
6029 .Potemra, Michal,.Slovenská historiografia v rokoch 1901-1918.Košice:ŠVK.1980..BS-51;
6030 .Bagin Anton, ThDr..Exercície pre ordinandov.:.1970?..d9/1_KNAZI;
6031 .Šátek, Jozef.Náboženské pomery v Skalici od reformácie do jozefinizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-105 ;
6032 .Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..BS-109;
6033 .Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-135;
6034 .Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..d2/1_SLOVENSKO;
6035 .Řád, BRATŘÍ KAZATELŮ. ČESKOSLOVENSKÁ PROVINCIE.Jeruzalémská bible : 9.sv.. Žalmy : Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou.Praha:Krystal OP.1998.80-85929-26-0.BS-164;
6036 .Glosen, G. E..Mystérium svätého písma.:.1970?..SAM/5;
6037 .Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Kršna : 2.díl. : Nejvyšší osobnost božství.Praha:Bhaktivedanta B.Trust.1992.91-7149-054-X.d7/6;
6038 .Wladyslaw, St. Reymont.Spravodlivosť.:Tatran.1970..TATRAN;
6039 .Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1937..d11/2a;
6040 .Thomé, Josef.Selig seid ihr! :.Regensburg ::Pustet,.1937..d11/3a;
6041 .Schnackenburg, Rudolf,1914-2002.Das Evangelium nach Markus..Leipzig ::St. Benno,.1966..d11/4b;
6042 .Pfliegler, Michael,1891- [from old catalog].Vor der Entscheidung, Uberlegungen zur seelischen Bedrohtheit des heutigen Menschen..Salzburg,:A. Pustet,.1947 [c1936..d12/2a;
6043 .Jámbor, László.Igaz katolikus vagy-e?.:.1941..d14/1a;
6044 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVIII. (1935).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1935..PS-12;
6045 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 59, č. 1-10, 1978.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..p1/5a;
6046 ..Viera a život 1999.:.1999..PS-30;
6047 ..Proglas 1994.:.1994..PS-35;
6048 ..Katolícke noviny. Roč. 100 (136), č. 1-52, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d16/1;
6049 .Škultéty, Jozef,1853-1948.Sketches from Slovak history.Middletown, Pa. ::First Catholic Slovak Union,.1930..d18/2b;
6050 .Jougan, Władysław Alojzy,1855-1942.Słownik kościelny łacińsko-polski.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1958..d18/7b;
6051 ..Ilustrácie o Svätej zemi.:.1930?..d9/5b_CZ1920_1950;
6052 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1984..BS-176;
6053 .Morice, Henri.Le Bonne Providence.Paríž:.1929..BZ-43;
6054 .Grosez, Joanne Stephano.Diatrium sanctorum seu meditationes .:.1704..C15/4a;
6055 .Deniste, Fr. Heinrich.Das beistliche leben.Graz:.1880..C17/3b;
6056 .Szirmay, Thomas.Theses proemiales.:.1748..C17/5a;
6057 .Mihályfi, Ákos.A nyilvános istentisztelet egyetemi eloadások ....Budapešť:.1916..C18/1a;
6058 ..Ausbundige jugenden des heiligen junglings Aloysii Gonzaga.Viedeň:.1727..C18/4b;
6059 .Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b;
6060 ..Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..d10/4a_CZ1900_1920;
6061 .Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-194;
6062 ..Vindex libertatis, ein mit betreuester borforge besliffener schutz redner.:.1731..C20/2a;
6063 ..Kundschreiben erlaffen von unserem heiligsten vater Leo XIII..:.1893..BZ-56;
6064 .Thoma de Thomasettis.Flores legum.:.1702..C20/5b;
6065 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/2b;
6066 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník S-Z : 3.díl. S-Z.Praha:Academia.1985..d1/1_SLOVNIKY;
6067 ..Dobrá setba.:.2008..d7/5;
6068 ..Hlasy katolického spolku tiskového.Praha:.1911..PS-46;
6069 .Nieupoort, G. H..Rituum qui olim apud romanos.:.1778..C12/5a;
6070 .Sasinek, Franko Víťazoslav.Umučenie Pána našeho Ježiša Krista.Skalica:Richard Osvald.1888..d15/1b_SK1900;
6071 .Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.d7/6;
6072 .Janovčik, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:LEV.1937..LEV;
6073 .Wundt, Wilhelm.Erkenntnisslehre.:.1893..C22/2a;
6074 .Balbín, Bohuslav.Rozprava krátká,ale pravdivá : Vychází v roce 300.výročí úmrtí B.Balbína.Praha:ODEON.1988..d8/2_CZ1950_1990;
6075 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6076 .Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..BS-21;
6077 .Wallace, Lewis.Ben-Hur.:.1930?..d9/3b_CZ1920_1950;
6078 .Lyonnet, Pierre.Lékař dělá co muže, Buh co chce.:.1970?..BS-27;
6079 .Višňovský, Mikuláš.Vierouka 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
6080 .Pavlov, Todor.Všeobecná charakteristika marxistickej dialektickej metódy.Bratislava:SAVU.1951..BS-50;
6081 .Šlauf Vojtěch.Proč jsem římským katolíkem?.:.1935..BS-53;
6082 ..Liturgie hodin II..:.1975..ČKCH;
6083 .Strmeň, Karol.Návštěvy :.Rím ::Slovanský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..SUSCM;
6084 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-69;
6085 ..Krstná pastorácia.:.1980?..SAM/2;
6086 .Marek, sv..Cividalský evanjeliár.Bratislava ::I. G. Ars Antiqua,.1995??.80-900453-1-6.BS-45;
6087 ..Košice v rokoch 1938-1945 :.V Košiciach ::Štátna vedecká knižnica,.1985..BS-52;
6088 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-97;
6089 ..Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-103;
6090 .Orlovský, Jozef,.Gramatika jazyka slovenského.Bratislava:J. Orlovský.1946..BS-106;
6091 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.BS-113;
6092 .Hudak, Andrew F..Cesty životom.Bratislava:.1995..d7/1;
6093 .Šmatlák, Stanislav.Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Bratislava:Obzor.1979..d2/1_SLOVENSKO;
6094 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
6095 .Lamiová, Mária,.Archeologická topografia Košice c Mária Lamiová-Schmiedlová, Elena Miroššayová ; Klára Králová.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0047-9.d7/2;
6096 ..Stručné církevní dějiny.:.1950?..SAM/5;
6097 .Kružliak, Imrich.Živé stopy.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..USA;
6098 .Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1939..d11/2a;
6099 .Pascher, Joseph.Das liturgische Jahr.München ::Max Hueber,.1963..d11/4b;
6100 .Bichler, Wilhelm.Katholisches religionsbuchlein.:.1931..d12/2a;
6101 .Dáni, Ede.Arany mondások.:.1940?..d14/1a;
6102 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. XIX. (1926).Ružomberok:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1926..PS-12;
6103 .Timotheus Vodička.Principy sociální etiky.Olomouc:Krystal.1946..BS-160;
6104 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..p1/6;
6105 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1983.:.1983..PS-30;
6106 ..Proglas 1995.:.1995..PS-35;
6107 ..Katolícke noviny. Roč. 101 (137), č. 1-52, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..d16/1;
6108 ..Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/2b;
6109 .Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..KRYSTAL;
6110 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-25;
6111 ..Seminár pre kresťanských rodičov.:.1980?..SAM/2;
6112 .Knauer, Vincenz.Grundlinien zur aristotelisch-thomistichen Psychologie /.Wien ::Konegen,.1885..BZ-43;
6113 ..Horae diurnae praedicatorum.:.1886..C15/4a;
6114 ..Diurnale clericorum seu quotidianarum precum privatarum methodus.Vesprém:.1825..C17/5a;
6115 .Bremond, Antonino.de Guzmana stirpe s. Dominici.Rím:.1740..C18/1a;
6116 ..Der katholisch aus bernunst oder uberzeugende beweise.Augsburg:.1794..C18/4b;
6117 .Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b;
6118 .Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6119 .Vychodil, Jan,1848-1926.Mistr Jan Hus nebo ss. Cyrill a Methoděj :.V Brně ::Melichárek,.1902..BS-194;
6120 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/2b;
6121 .Katolická církev..Decretum de presbyterorum ministerio et vita /.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51;
6122 ..Uebung der liebe zu Jesus Christus.:.1866..C20/5b;
6123 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C11/2b;
6124 .Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 2.díl. Ryby,obojživelníky,plazi : V štyroch zväzkoch.Bratislava:Obzor.1971..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
6125 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.d7/5;
6126 .Gyongyosi, István.Maradványi.:.1796..C12/5a;
6127 .de Medicis, Hieronimo.Formalis explicatio summae theologicae s. Thomae quinatis.:.1862..C13/1a;
6128 .Kalista, Zdeněk,1900-1982.Z legend českého baroka /.Olomouc ::Krystal,.1934..KRYSTAL;
6129 ..Katechéza.:.1992..PS-50;
6130 .Noldin, H., SJ.De sacramentis.:.1935..C22/2a;
6131 .Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel.1982..d8/2_CZ1950_1990;
6132 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6133 ..Řeči příležitostné /.V Pelhřimově ::Tiskem a nákladem Rud. Ruppa,.1904..p1/2;
6134 .Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-27;
6135 .Němeček Antonín.Traktát o Bohu Stvořiteli.:.1980?..SKRIPTA_4;
6136 .Masaryk, Tomáš Garrigue.V boji o náboženství.Praha:Čin.1947..BS-50;
6137 .Jeans James.Vesmír kolem nás.:.1936..d17/3a_cz1920-1950;
6138 .Beniak, Valentín,.Popolec.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-93;
6139 .Kočík, Jozef, SDB.Kozmológia.Košice:.2000..BS-68;
6140 .Šátek, Jozef.Poznámky z cirkevných dejín.:.1980?..SAM/4;
6141 .Pauliny, Andrej, SDB.Základy 2. diel.Rím:SÚCM.1984..BS-45;
6142 ..Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?..BS-52;
6143 .Philip, Abbé J. B..Ružencová Matka Božia Fatimská.:.1953..BS-97;
6144 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/4b_CZ1920_1950;
6145 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-113;
6146 .Forgan, Vladislav.Istoty.:.1980?..SAM/3;
6147 ..Chváľte Pána Ježiša.:.1980?..BS-135;
6148 .Rosenbaum, Karol.Slovensko. 4. Kultúra 2. časť.Bratislava:Obzor.1980..d2/1_SLOVENSKO;
6149 .Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..d3/3_SK1950_1990;
6150 .Zachar, Lev.Prérijní a pralesní Indiáni.Bratislava:Mladé leta.1985..d3/3_SK1950_1990;
6151 .Vajs, Josef1865-1959.Kurs obecné mluvy KOINHC řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového zákona.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1934..BS-148;
6152 .Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-151;
6153 .Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/5;
6154 ..Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..BS-158;
6155 .Koch, Anton.Erganzungswerk.:.1950..d11/2a;
6156 .Berruete, Felix Lizaso.Zeugen der barmherzigkeit bis zum martyrium.:.1992..d11/3a;
6157 .Casel, Odo.Das christliche Opfermysterium :.Köln ::Styria,.1968..d11/4b;
6158 .Keppler, Paul Wilhelm von.Homiletische Gedanken und Ratschlage.Freiburg i. Br.:Herder.1910..d12/2a;
6159 .Balanyi, Gyorgy.Szerzetesrendek.:.1933..d14/1a;
6160 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. XVI. (1923).Ružomberok:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1923..PS-12;
6161 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Duchovný spevník katolícky s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-162;
6162 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 62, č. 1-10, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..p1/5a;
6163 ..Proglas 1996.:.1996..PS-35;
6164 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LIX. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..PS-39;
6165 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny 1991 I.kn..Trnava:SSV.1991..d16/1;
6166 ..Chrystianizacja Litwy.Krakow ::Spoeczny Instytut Wydawniczy Znak,.1987.837006082X.d18/2b;
6167 .Gestel, A., SJ.Der schat des glaubens.:.1874..BZ-25;
6168 ..Sommaire.:.1900?..d18/3;
6169 .Hurth, F., SJ - Abellan, P. M., SJ .De principis de virtutibus et praeceptis. Pars I..Rím:.1948..BZ-43;
6170 .Segneri, Paulo.Instructio poenitentis sive opusculum in quo traditur praxis rite.:.1696..C15/4a;
6171 .Alber, Joannis Nepom..Institutiones historiae ecclesiasticae.:.1793..C17/3b;
6172 .Calino, Caesare.Zeist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5a;
6173 .Horváth, Jósef.A keresztényi életnek kezdeti és tanusági.Bratislava:.1778..C18/1a;
6174 ..Agathon.Lipsko:.1773..C18/4b;
6175 .Valsecchi, Antonini.De fundamentis religionis et de fontibus impietatis.:.1772..C20/1b;
6176 .Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1906..SSV1950;
6177 .Pastorák, Ján.Prednášky jedného slovenského kňaza.[Schenectady, N. Y.]:Ján Pastorák.1919..USA;
6178 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden aufalle sonn und festtage der christkatholischen kirche.Bamberg:.1784..C20/2b;
6179 .Roder, Joannes.Ordinandorum enchiridion.:.1928..BZ-56;
6180 .Ludovici Granatensis.Vita.:.1614..C20/5b;
6181 .Pomey, Francisco.Syntaxis ornata, cum adjuncto flore latinitatis.:.1792..C11/2b;
6182 .Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 1.díl. Bezstavovce : Bezstavovce.Bratislava:Obzor.1975..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
6183 ..Katolícky modlitebník a spevník.Rím:SÚCM.1993..BS-222;
6184 .Heger, Josef.Ješacjahu.Brno:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
6185 .Medvecký, Karol Anton .Život Andreja Kmeťa.:Karol A. Medvecký.1923..C13/1a;
6186 .De Coster, Charles Théodore Henri,1827-1879.Svatební cesta.V Praze ::Pavel Prokop a Svoboda,.1948..d17/1a_cz1920-1950;
6187 .Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.1998.80-7165-120-6.d7/6;
6188 ..Katechéza.:.1993..PS-50;
6189 .Hulskamp, Franz.Literarischer handweiser.:.1868..C22/2a;
6190 .Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.V předvečer ;.V Praze ::Stanislav Minařík,.1930..d17/1a_cz1920-1950;
6191 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6192 .Frachet, Géraud de,(ca 1205-1271).Životy bratří kazatelů.Praha ::Růže dominikánská,.1938..d9/3b_CZ1920_1950;
6193 .Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-27;
6194 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika II..Spišská Kapitula:.1992..d9/2_KNAZI;
6195 .Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-50;
6196 ..Krátké promluvy při obnově sv. křtu.:.1940..BS-53;
6197 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..SSV1990;
6198 .Sienkiewicz, Henryk.Víťaz Bartek.Ružomberok:Ján Párička.1921..BS-56;
6199 .Obšuthová, Eva.Základy didaktiky.Košice:.2000..BS-69;
6200 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..BS-11;
6201 .Tomíško, Čeněk Maria,(1905-1949).Za svaté kněžství :.V Praze ::Fr. Faktor,.1946..BS-46;
6202 ..Poklad z Lemberka.:.1980?..BS-52;
6203 .Politzer, Georges,1903-1987.Základy filozofie.Bratislava ::Pravda,.1950..BS-103;
6204 .Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.BS-113;
6205 .Dobšinský, Pavol.Slovenské rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1975..d2/1_SLOVENSKO;
6206 .Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..d3/3_SK1950_1990;
6207 .Blanka, Puškárová.Spišská Sobota.:Tatran.1977..d2/5_FOTOGRAFIE;
6208 .Eco, Umberto.Jak napsat diplomovou práci.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-173-7.d6/5;
6209 .Cather, Willa Sibert.Smrť ide po arcibiskupa.Bratislava:B. Buocik.1945..d15/3_SK1920_1950;
6210 ..Slovo rodičom.:.1980?..SAM/5;
6211 .Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.BS-158;
6212 .Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a;
6213 .Slugeňov, Vendelín.Das Drama auf der Piazza San Pietro vom 13. Mai 1981 und die Ereignisse in der Cova da Iria vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917.Koblenz ::Neuwieder Verlagsgesellschaft,.1982..d11/3a;
6214 .Martimort, Aimé-Georges.Handbuch der Liturgiewissenschaft..Freiburg ::Herder,.1965..d11/4b;
6215 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..d12/2a;
6216 .Raffay, Sándor.Jézus hasonlatai.:.1907..d14/1a;
6217 .Rybák, Josef,nar. 1871.Sursum corda :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1932..BS-160;
6218 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 61, č. 1-10, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..p1/5a;
6219 .Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 0. ročník, r.1999. Bratislava:Redemptoristi.1999..PS-30;
6220 .Zavarský, Jozef.Katolícke noviny, r.106 142/1991 II.kn.. Trnava:SSV.1991..d16/1;
6221 .Kaczmarzyk, Magdalena..Trudne drogi miłości :.w Krakowie ::Nakł. SS. Albertynek,.1986..d18/2b;
6222 ..Die finheit des fittlichen bemustfeins der menschheit.:.1914..d18/7b;
6223 .Prado, Fr. N., OP.De veritate fundamentalis philosophiae christianae.:.1899..BZ-25;
6224 .Noldin, H., SJ.De censuris.:.1935..BZ-43;
6225 .Tittmannus, Henr..Novum testamentum graece.Lipsko:.1828..C15/4a;
6226 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C17/3b;
6227 .Mariani, Sermones.In honorem Dei genitricis Mariae, regni Hungariae patronae.:.1783..C17/5a;
6228 .Rogler, Johann Baptist.Lobrede aus den heiligen Vincentius Ferrerius .:.1773..C18/1a;
6229 .Schilcher, Joseph .Kurze fruhpredigten fur das christliche landvolf.:.1795..C18/4b;
6230 .Průcha, Jan.Pedagogický slovník : Teorie výchovy a vzdělávání.Pedagogická psychologie.Architektura vzdělávací soustavy....Praha:Portál.1995.80-7178-029-4.d7/5;
6231 .Chesterton Gilbert Keith.Orthodoxie.:.1918..d10/4a_CZ1900_1920;
6232 .Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..SPKK;
6233 .Simons, Jordan.Sittliche reden von dem grosen gebothe der liebe.:.1767..C20/2b;
6234 ..Constitutio de sacra liturgia.:.1966..BZ-51;
6235 .Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..BZ-56;
6236 .Muller, F..Philothea.:.1800?..C20/5b;
6237 .Avanzini, Petri.De constitutione apostolicae sedis.:.1872..C11/2b;
6238 .Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.1990.80-217-0212-5.d2/5_FOTOGRAFIE;
6239 .Severini, Ioannis.Conspectus historiae Hungaricae.:.1778..C12/5b;
6240 .Wieslaw, Józef.Rozwažania o swietych zakonu franciszkaňskirgo :.Katowice ::Akademia teologii katolickiej,.1981..d18/8;
6241 .Palšovič, Anton,1771-1864.Kázne sviatočné a príležitostné..V Pešti ::Tiskom Engla a Mandella,.1860..RADLIN;
6242 .Nouwen, Henri J. M..Naslouchal jsem tichu.Praha:Portál.1994.80-7178-021-9.d7/6;
6243 .Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..SPKK;
6244 ..Katechéza.:.1991..PS-50;
6245 .Rassiepe, Mar.Homiletisches handbuch.:.1920..C22/2a;
6246 .Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.Rudin ;.V Praze ::Stanislav Minařík,.1930..d17/1a_cz1920-1950;
6247 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6248 .Kudrnovský, Alois.Kristus a Církev.:.1946..BS-21;
6249 .Záhorec, Félix.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LI. (1947).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1947..p1/2;
6250 .Aristotelés, asi 384.Poetika.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1944..MS;
6251 .Řezníček, Zdeněk.Platonova apologie Sokratova.:.1929..BS-50;
6252 ..Generálna spoveď.Hlučín:Exercíciový dom.1948..BS-53;
6253 .Mrowiński, Valerian.Mesiac Panny Marie t.j. mesiac máj zasvätený úcte Preblahoslavenej Panny Marie.Trnava:[s.n.].1923..LEV;
6254 .Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-68;
6255 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-11;
6256 .Svatoš P. Ambrož M. O.P..Paní Zdislava.Brno:ZO Elektroniky UD.1990..BS-46;
6257 .Lepp, Ignác.Víra v moderním světě.:.1980?..BS-52;
6258 .Záň, Augustín J..Náš život.:Prvá katolícka slovenská jednota.1972..USA;
6259 ..Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské.:.1950?..SAM/4;
6260 .Skorodenský, Viktor.Exkomunikovaný.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-324-1.BS-113;
6261 ..Slovenské l\'udové piesne.Bratislava ::SAV,.1959..d2/1_SLOVENSKO;
6262 .Miloslav, Krása.Indický subkontinent.:Státní pedagogické nakladatelství.1980..d3/2_SK1950_1990;
6263 .Lajoš, Jozef.Nitra slovom i obrazom.:Okresné vlastivedné múzeum Nitra.1964..d2/5_FOTOGRAFIE;
6264 .Štěpánek, Miroslav.Ilustrovaný encyklopedický slovník Pro-Ž : 3. Pro-ž : 3. díl.Praha:Academia.1982..d1/1_SLOVNIKY;
6265 .Hello, Ernest.Vybrané eseje.Praha:Trigon.1991.80-85320-22-3.d6/2;
6266 .Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:.2001..BS-158;
6267 .Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a;
6268 .Adam, Adolf,1912-2005.Pastoralliturgisches Handlexikon.Freiburg ::Herder,.1980.3-451-18972-0.d11/4b;
6269 .Freud, Sigmund,1856-1939.Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.Berlín ::Gustav Kiepenheuer Verlag,.1933..d12/2a;
6270 ..Kincses kalendáriom.:.1916..d14/1a;
6271 ..Katolícke noviny, r.120 /2005. Trnava:SSV.2005..PS-01;
6272 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. IX. (1916).Liptovský Mikuláš:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1916..PS-12;
6273 ..Časopis katolického duchovenstva 1929.:.1929..p1/3b;
6274 ..Životom 1941.:.1941..PS-30;
6275 ..Opusculum 2006.:.2006..PS-35;
6276 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/1;
6277 .Kaczkowska, Maria.Ojciec Kolbe.:.1983..d18/2b;
6278 .Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-43;
6279 ..Anonymi Methodus tractandi textus didacticos.:.1753..C15/4a;
6280 .Grosecz, István.A szentek laistroma .Eger:.1771..C17/5a;
6281 .Heim, Franz Joseph.Biblische real - concordanz.Augsburg:.1853..C18/1a;
6282 .Tauler, Johann.Spiegel der liebe. Lebenund lendens Christi.Viedeň:.1714..C18/4b;
6283 .Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..BS-194;
6284 .Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
6285 .Wolf, Peter Philipp.Geschichte der romischkatholischen kirche.Zurich:.1793..C20/2b;
6286 .Herzig, Josef.Mai - Andacht.:.1903..BZ-56;
6287 ..Devotae orationes ad S. Vincentium Ferrerium, ordinis praedicatorum.:.1800?..C20/5b;
6288 ..Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C21/4b;
6289 .Gervasio, Augustini.De sacramentis in genere baptismo et confirmatione.:.1765..C11/2b;
6290 .Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.d6/7;
6291 .Farelly, Robert.Pánov odev c Robert Farelly ; Prekl. Ondrej Rybár.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-025-4.TRAN;
6292 .Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.d6/7;
6293 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2;
6294 .Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
6295 .Stolárik, Stanislav, biskup.Humenské kolégium a traja košickí mučeníci.Humenné:Miestny odbor Matice slovenskej.1995.80-967302-1-5.d7/6;
6296 .Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.BS-221;
6297 .Schuster, J..Handbuch zur biblischen geschichte des alten und neuen testaments.:.1861..C22/2a;
6298 .Voltaire.Candide.Bratislava:Pravda.1947..d15/4_SK1920_1950;
6299 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6300 ..Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..CZ1900;
6301 ..Střední katechismus katolického náboženství.:.1935..d17/5a_CZ1920_1950;
6302 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_5;
6303 .Pius XI..O křesťanské výchově mládeže.:.1947..BS-40;
6304 .Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/3_SK1920_1950;
6305 ..Jubilejní rok sv. - Alfonsiánský..:.1887..CZ1900;
6306 .Oliva Arnošt.Ave, Maris Stella.:.1937..d10/3b_CZ1920_1950;
6307 .Gilberg, Aage.Nejsevernější lékař.:Praha : Nakladatelství ELK.1947..d17/2b_cz1920-1950;
6308 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-93;
6309 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-68;
6310 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny :.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1969..BS-11;
6311 .Hronek, Josef,(1890-1954).Tak pravil Kristus :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1954..BS-46;
6312 ..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-52;
6313 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..BS-103;
6314 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-113;
6315 ..Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::SAV,.1952, [v tir. 1954..d2/1_SLOVENSKO;
6316 .Endore, Guy.Voltaire.Voltaire.Bratislava:Tatran.1979..d3/2_SK1950_1990;
6317 .Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977..d2/5_FOTOGRAFIE;
6318 .Zauner, Alfonz.Praktická príručka slovenského pravopisu.Bratislava:Obzor.1966..d1/3_JAZYKOVEDA;
6319 .Lakotta, C. M..Klausura - vstup zakázán.:Signum Unitatis.1991..BS-148;
6320 .Milčevičová, Mária.Pastorálna medicína : Prednášky z hľadiska medicínsko-špirituálneho.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-23-3.BS-156;
6321 .Halaga, Ondrej Rodmil,1918-.Obchodné styky Slovenska so zahraničím v stredoveku..Košice ::Východoslov. vydav.,.1975..d3/4_SK1950_1990;
6322 .Kálal Karel.Otec národa.:.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
6323 .Kirchgässner, Ernst.Worauf sollen wir warten? :.Paderborn ::Verlag Bonifacius-Druckerei,.1965..d11/2a;
6324 .Adam, Adolf,1912-2005.Grundriss Liturgie.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0404-6.d11/4b;
6325 .Baur, Benedikt.Werde Licht!.Freiburg:Herder.1941..d12/2a;
6326 ..Kincses kalendárium.:.1898..d14/1a;
6327 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CI. (1973).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-38;
6328 .Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
6329 ..Logos 1948.:.1948..p1/5b;
6330 ..Rytier Nepoškvrnenej 1991.:.1991..PS-30;
6331 ..Opusculum 2005.:.2005..PS-35;
6332 ..Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/1;
6333 .Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.d18/2b;
6334 .Müller, Josef.Katechesen zur Liturgie :.Donauwörth ::Ludwig Auer,.1967..d18/4b;
6335 .Vrátný, Karel,1867-1937.Krátké nedělní a sváteční promluvy.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1928..BS-173;
6336 .Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-43;
6337 .Testa, Francisci.Itinerarium athei ad veritatis viam deducti honoribus perillustris domini.:.1737..C15/4a;
6338 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/5a;
6339 ..Velikému v swete diwotworen ... českého králowstwi sláwe ....:.1700?..C18/1a;
6340 ..Die zehn gebothe des herrn .Graz:.1792..C18/4b;
6341 .Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Plamen lásky žhavý :.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-194;
6342 ..Stero žalmů /.V Praze ::Dědictví Sv. Václava,.1876..CZ1900;
6343 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
6344 .Nadasi, Joanne.Theophilus Marianus.:.1744..C20/5b;
6345 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4b;
6346 .Szaszky, Ioannis Tomka.Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam .:.1777..C11/2b;
6347 .Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.d6/7;
6348 .Neumayr, Francisco, SJ.Via compendii ad perfectionem statui religioso.:.1759..C12/5b;
6349 .Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie I., II., III..:.1970?..SAM/2;
6350 .Zdzislaw, Uminski.Na sever od Alp.:Vyšehrad.1977..VSH;
6351 ..Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna.Miláno:.1986..d18/2a;
6352 .Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..d1/2_SLOVNIKY;
6353 ..Kvízy. I. diel.:.1995?..BS-221;
6354 ..Le psauter liturgique.:.1944..C22/2a;
6355 .Laros, Matthias,1882-1965.Zde jest evangelium pro dnešek :.Olomouc ::Velehrad,.1939..d9/4a_CZ1920_1950;
6356 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6357 .Philip, Abbé J. B..Ružencová Matka Božia Fatimská.:.1953..BS-21;
6358 ..Otázky dneška.:.1946..d9/3b_CZ1920_1950;
6359 ..O sviatostiach.:.1970?..SKRIPTA_5;
6360 .Kaššovic, Ján.Dve pápežské encykliky.:.1932..BS-41;
6361 .Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-51;
6362 .Hynek R. W..Zázraky v Lurdech.:.1930?..BS-53;
6363 .Vejdovský .Sborník zoologických prací.:.1925..d17/2b_cz1920-1950;
6364 .Drondzek, Jozef.Etické smery.:.2000?..BS-68;
6365 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..BS-11;
6366 ..Golgota mezi námi.:.1980?..BS-46;
6367 .Dobiáš, Josef,(1919-[?]).Litomericensium Episcoporum series.Liberec ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1985..BS-56;
6368 .Zeller, Hermann.Životní problémy.Mníchov:Ars sacra.1970?..BS-97;
6369 .Kmeťko, Karol.Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy.Trnava:Prípravný výbor 1. celoštátneho katolíckeho kongresu v Prahe v SSV.1935..BS-109;
6370 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-113;
6371 .sprac. Ladislav Galko.Slovenské spevy, 3.diel.:Opus.1976..d2/2_SLOVENSKO;
6372 .Jozef Šimončič, Jozef.Dejiny Trnavy.:Obzor.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
6373 .Fast, Howard Melvin.Clarkton.Bratislava:Práca.1950..d3/3_SK1950_1990;
6374 .;prel. Juraj Pavelek.Gramatické dielo Antona Bernoláka.:Slovenská akadémia vied.1964..d1/3_JAZYKOVEDA;
6375 .Hačija, Mičihiko.Deník z Hirošimy : Zápisky japonského lékaře od 6. srpna do 30.září 1945.Praha:Práce.1978..d8/4_CZ1950_1990;
6376 .Gnip, Jozef.Prednášky zo špirituálnej teológie. 1. semester.:.2005?..BS-156;
6377 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme slovo Pánovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM;
6378 .Hradská, Katarína.Prípad Dieter Wisliceny. Bratislava:Academic Eletronic Press.1999.80-88880-29-7.d6/2;
6379 .Lucas, Joseph.Die reichtumer des gottlichen.:.1925..d11/2a;
6380 .Jan Pavel1920-2005.Ihr seid ein Segen :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19408-2.d11/3a;
6381 .Streit, Robert,1875-1930.Die Weltmission der katholischen Kirche :.Hünfeld ::Verl. d. Oblaten,.1928..d11/4b;
6382 .Dante.Komédiája elso rész. A pokol.:.1912..d14/1a;
6383 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIII. (1945).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-42;
6384 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. VI. (1913).Liptovský Mikuláš:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1913..PS-12;
6385 ..Ústava a zákony prvej katolíckej slovenskej jednoty v spoj. štátoch severnej Ameriky.:.1910..BS-160;
6386 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2001..p1/2;
6387 .Pánčiová, Bernadeta .Rodina Nepošvrnenej.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.1996..PS-30;
6388 ..Opusculum 2004.:.2004..PS-35;
6389 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1;
6390 .Ciampani, Marco.Carta archeologica della zona del soratte e dell'Etruria meridionale.:.2000?..d18/2b;
6391 .Raška, Augustín.Nová práca I. ročník (1945).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..p1/1;
6392 .Aertnys - Damen.Theologia moralis. Tomus I..:.1939..BZ-43;
6393 ..Quinquagena casuum ex praelectionibus academicis .:.1715..C15/5b;
6394 .Gandier, Joseph.Predigtstizzen aus alle sonntagige und festliche Evangelien.Graz:.1798..C17/5a;
6395 ..L´année du chretien.Lyon:.1811..C18/1b;
6396 .Neumayr, Francisco, SJ.Rosenkranz predigen .Augsburg:.1765..C18/4b;
6397 .Strnad Jan.Řeči podle Písma Sv. Starého Zákona.:.1926..d17/3b_cz1920-1950;
6398 .Fanfani, Ludovicus, OP.De tertio ordine s. Dominici.Rím:.1942..BZ-49;
6399 .Pfeiffer, Ulrich.Der hauptgegenstand des christen gott....:.1796..C20/2b;
6400 .Bartoccetti, Vittorio.Propaganda fide centro di vita missionaria.:.1946..BZ-51;
6401 .Carrey, Methode.Grammaire claire, simple, vivante.Paríž:.1900?..BZ-55;
6402 .Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C20/5b;
6403 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4b;
6404 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/4b;
6405 .Mureti, Marci Antonii.Orationes epistolae et poemata.:.1774..C11/2b;
6406 .Magdics, Ignác.Katechézy pre II. ročník.:.1970?..SAM/1;
6407 .O'Donnell, Christopher,(1936-).Slavíme s Marií :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-088-6 .d7/1;
6408 .Ján Pavol II,.Překročit práh naděje : Jan II. Pavel.Praha:Tok.1995.80-901006-9-4.d6/3;
6409 .Bruckner, Th..Homoopathischer hausarzt.:.1885..C12/5b;
6410 .Hrdina, Josef Leopold,1856-1933.Plané růže :.V Praze ::F. Šimáček,.1910..d10/5b_CZ1900_1920;
6411 .Kristína, Royová.Výber zo spisov 1.:Tranoscius.1990.80-85128-68-3.TRAN;
6412 ..Svjaščenikam, vozljublennim synovjam Materi Božijej.Miláno:.1998..d18/2a;
6413 .Škultéty, Jozef.Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky-slovnik.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1988.80-08-00008-2.d1/2_SLOVNIKY;
6414 ..Tri priečky. eRko:Bratislava.1994.80-88710-06-5.BS-221;
6415 .Meilinger, J..Der ehrwurdige Bartholomaus von den martirern.:.1856..C22/2a;
6416 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6417 .Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..d15/5_SK1920_1950;
6418 .Tóth, Tihamér.Desatero Božích přikázání..Přerov ::Knihkupectví společenských podniků,.1937..d9/5a_CZ1920_1950;
6419 .Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..BS-41;
6420 ..František Palacký, Otec národa.:.1945..BS-51;
6421 .Stork Alois.Z duchovního života.:.1925..d17/4a_CZ1920_1950;
6422 .Príbus Michal.Trpaslíkov poklad.:.1948..BS-56;
6423 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..d17/3a_CZ1920_1950;
6424 ..Příběhy Starého Zákona.:.1870..CZ1900;
6425 ..Chwály mariánské.Praha:.1776..CZ1900;
6426 .Ragan, Gabriel.Dejiny liturgického hnutia.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2002.80-89138-04-7.BS-68;
6427 .Šátek, Jozef.Poznámky z cirkevných dejín.:.1980?..BS-11;
6428 ..Verbum Fidei II..:.1980??..BS-56;
6429 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-97;
6430 ..Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..BS-105;
6431 .Pavol, Jan.Sapientia Christiana. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-278-8.BS-113;
6432 .Žák, Emanuel,1863-1943.Fragmenty :.Praha ::V. Kotrba,.1927..d9/5a_CZ1920_1950;
6433 .Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 4.díl..Bratislava:Opus.1978..d2/2_SLOVENSKO;
6434 .Hanzelka, J., Zikmund, M..Afrika snov a skutočnosti.Bratislava:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
6435 .Sedlák, Imrich.Nové obzory 4.Košice:Krajské nakladeľstvo všeobecnej literatúry v Košiciach.1962..d2/4;
6436 .Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.d6/2;
6437 ..Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.Bardejov:.1999..BS-156;
6438 .Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..SUCM;
6439 .Hanula Jozef.Spomienky slovenského maliara.:.1940..MS;
6440 ..Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/2a;
6441 ..Taschenworterbuch der lateinischen und deutschen sprache.:.1910..d11/3a;
6442 .Felber, Franz.Ein Jahr Dorfpredigt :.Wien:Seelsorger-Verl..1935..d11/4b;
6443 .Rahner, Karl,1904-1984.Gegenwart des Christentums.Basel ::Herder,.1966..d12/2a;
6444 .Radocsay, Rezso.Jézus szentséges szives és a nagyigéret.:.1913..d14/1a;
6445 .Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-01;
6446 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVII. (1934).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1934..PS-12;
6447 .Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.2(2002). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2002..p1/2;
6448 .Teologicky institut sv.Alojza Spolocnosti Jezisovej na Slovensku.Nova Evanjelizacia.:Dobra kniha.1992..PS-30;
6449 ..Opusculum 2003.:.2003..PS-35;
6450 ..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.d18/2b;
6451 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La justice et le droit :.Paris ::P. Lethielleux,.1918..BZ-43;
6452 .Nieszporkowitz, Ambrosium.Confessio et instructio idiotae sive modus excipiendi.:.1686..C15/4a;
6453 .von Kempen, Thomas.Nachfolge Christi.Viedeň:.1830..C17/5a;
6454 .Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C18/1b;
6455 .Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/4b;
6456 .Pius1857-1939.Encyklika o katolickém kněžství \"Ad catholici sacerdotii\" /.Olomouc ::Velehrad,.1941..d17/5b_CZ1920_1950;
6457 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..BS-194;
6458 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
6459 ..Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari.Rím:.1979..BZ-51;
6460 ..Lavacrum conscientiae, ad rite excipiendas confessiones .:.1759..C21/4b;
6461 .Fuchs, Francisci Xaverii.Ars longaevae vitae.:.1804..C10/4b;
6462 .Ricaldone, Pietro.L'Esercizio di buona morte.:.1947..BZ-58;
6463 .Vojenčiak, Juraj, SVD.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1990..d3/4_SK1950_1990;
6464 .Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.d6/3;
6465 .Stapf, Ambr. Jos..Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus.:.1832..C12/5b;
6466 .Kristína, Royová.Výber zo spisov II.:Vesna.1990.80-85128-69-1.TRAN;
6467 .Frencl, Antonín.Postilla aneb wýklady a rozjimání na ewangelia nedělni a swáteční. I., II., III. díl.Praha:.1854..CZ1900;
6468 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
6469 .Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.BS-221;
6470 .Hergenrother, J..Handbuch der allgemeinen kirchengeschichte.:.1880..C22/2a;
6471 .Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..USA;
6472 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6473 .Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-21;
6474 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950;
6475 .Salesius.O tlači. Sošit 2.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1911..BS-41;
6476 .Voňavka Jos. Bon..Služebnice Boží Sestra Terezie od Ježíška Karmelitánka (1873-1897).:.1917..BS-53;
6477 .Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-61;
6478 .Šmilovský A. V..Spisy výpravné.:.1923..d17/1c_cz1920-1950;
6479 ..Návrat duše k Bohu.:.1980?..BS-46;
6480 .Vrana, Jozef.Katolické diecéze v Československu.Olomouc:Kapitulní ordinariát .1970..BS-56;
6481 ..Z promluv Jana Pavla II. na jeho apoštolských cestách v Irsku, v USA, ve Francii 1979-80.:.1979?..BS-97;
6482 ..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
6483 .Biskupská synoda.Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej cirkvi, prameň nádeje pre Európu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-265-6.BS-113;
6484 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-123;
6485 .sprac. Ladislav Galko.Slovenské spevy, 5.diel.:Opus.1981..d2/2_SLOVENSKO;
6486 .Fekete, Jan.Modrý Kameň.:Osveta.1990.80-217-0201-X.d2/5_FOTOGRAFIE;
6487 .Lucenko, Petr Platonovič.Komisár s bradou.Dolný Kubín ::Mest. NV,.1979..BS-148;
6488 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.SSV1990;
6489 .Sečka, Štefan.Dejiny pedagogiky.Spišská Kapitula:Kňazský seminár Jána Vojtaššáka.1992..BS-156;
6490 .Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d3/6_SK1950_1990;
6491 ..Zpěvník Evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN;
6492 .Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6493 ..Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1973..d11/2a;
6494 ..Im schatten der kirche.:.1898..d11/3a;
6495 .von Hoensbroech.14 Jahre Jesuit.:.1911..d11/4b;
6496 .Spilka, Lorinc.A jászovári prépostság vázlatos torténete.:.1944..d14/1a;
6497 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CVI. (1978).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..PS-19;
6498 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. XV. (1922).Ružomberok:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1922..PS-12;
6499 ..Homiletické směrnice 1989/90.:.1989..p1/2;
6500 ..Kapucínska cesta 1992.:.1992..PS-30;
6501 .Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..PS-35;
6502 ..Mellifont abbey and its environs.:.1980..d18/2b;
6503 ..Exposition de la morale catholique morale speciale. IV. La charite.Paríž:.1914..BZ-43;
6504 .Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4a;
6505 .Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5a;
6506 .de Saint Jure, Johann Bapt..Jesus, der gehrenzigte .Regensburg:.1871..C18/1b;
6507 .Rejzek, Antonín,1844-1920.Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své /.V Brně ::Nákladem Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje :.1889..CZ1900;
6508 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Osmačtyřicátníci /.Praha ::Novina,.1946..BS-194;
6509 .Millot, J..Retraite sur les Grandes Vérités.Paríž:.1923..BZ-49;
6510 ..Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C20/2b;
6511 .Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-55;
6512 .Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..C21/4b;
6513 ..Lettres de madame du Boccage.:.1771..C10/4b;
6514 .Filo, Július.Pohľady do neba.Prešov:VMV.2004.80-7165-467-1.d7/1;
6515 .Hollack, Reinhold.Entweder oder?!.:.1910..BZ-59;
6516 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6517 .Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934..d17/3b_cz1920-1950;
6518 ..Ahoj. S tebou Pane je mi fajn.:.1997..BS-221;
6519 .Hangaus, Theodor.Des heiligen Augustinus speculative lehre von Gott dem dreieinigen.:.1865..C22/2a;
6520 .Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..d17/1a_cz1920-1950;
6521 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6522 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-21;
6523 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1880..SSV1950;
6524 ..Svatý Vojtěch na Šumavě.:.1947..BS-40;
6525 .Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-51;
6526 ..Adorační pobožnost.:.1946..BS-53;
6527 .Kočiš Jozef.Neznámy Jánošík.Martin:Vydavateľstvo osveta.1986..d3/5_SK1950_1990;
6528 ..Blahoslavená Anežka Česká.:.1928..BS-46;
6529 .Pokorný, Ladislav,(1915-2000).Kněz včera, dnes a zítra.Praha ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1981..BS-56;
6530 .Schaff, Adam,1913-2006.Vznik a vývoj marxistické filosofie.Praha ::Státní nakladatelství politické literatury,.1954..d8/3_CZ1950_1990;
6531 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-97;
6532 ..Katechizmus. Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy.Trnava:SSV.1983..SSV1990;
6533 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
6534 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.BS-113;
6535 .sprac. Ladislav Galko.Slovenské spevy, 6.diel.:Opus.1983..d2/2_SLOVENSKO;
6536 .Céspedes, Alba de.Nikto sa nevracia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
6537 .Francois, Mauriac.Cesty k moru.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/3_SK1950_1990;
6538 .Vietor, Martin.Dejiny štátu a práva na Slovensku 1. časť.Bratislava:SPN.1957..SKRIPTA_4;
6539 .London, Jack.Stopami minulých životů.Praha ::Kočí,.1922..d17/3b_cz1920-1950;
6540 ..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
6541 ..Liturgia Eucharistie.:.2000?..BS-156;
6542 .Tuka, Vojtech,1880-1946.V desiatom roku Martinskej deklarácie.Trenčín ::Ivan Štelcer,.1992..BS-158;
6543 ..Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-159;
6544 .Rodziewiczówna, Maria,1863-1944.Dewajtis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
6545 ..Gotteslob.Eichstatt:Verl. Bischofl. Ordinariat.1952..d11/3a;
6546 .Caramadre, Gabriele.Die Gottheit Jesu in den Sonn- und Festtagsevangelien.:.1937..d11/4b;
6547 .Schelke.Geistliche schriftlesung. Der zweite brief an die korinther.:.1964..d12/2a;
6548 .Tóth, Tihamér.Jojjon el a te országod.:.1940..d14/1a;
6549 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXV. (1932).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1932..PS-12;
6550 ..Homiletické směrnice 1980/81.:.1980..p1/2;
6551 ..Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1996..PS-30;
6552 .Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..PS-35;
6553 .Stehlíková, Dana.The Břevnov monastery and its environs.:.1994..d18/2b;
6554 .Maréchal, Joseph1878-1944.Le point de départ de la métaphysique :.Bruxelles ::édition universelle,.1944..BZ-44;
6555 .Braun, Heinrich.Die heiligen Evangelien und Episteln oder lectionen aus alle Sonn und Festtage des Jahres.Mníchov:.1783..C15/4a;
6556 .P. Paulius Gabriel. Antoine.Theologia moralis universa. Anno :Typis Schole Episcopalis.1780..C17/5a;
6557 ..Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C18/1b;
6558 ..Unleitung fur lateinischen sprache.Viedeň:.1786..C18/4b;
6559 .Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..BS-194;
6560 .Renaud, Ferdinand.Sur les pas de sainte Therese de l'enfant-Jésus la vie d'amour.Paríž:.1931..BZ-49;
6561 ..Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C20/2b;
6562 ..Cantus diversi e graduali et antiphonario romano.:.1871..C21/4b;
6563 .Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C10/4b;
6564 .Vermeersch, P. A., SJ.Le feste della beata vergine Maria.:.1912..BZ-58;
6565 .Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.d6/3;
6566 .Fába, Šimon.Simonis Faba... Carmina.Bratislava:.1804..C12/5b;
6567 ..Les saints et bienheureux de l'ordre de saint Dominique.:.1927..BZ-59;
6568 .Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970..VSH;
6569 ..Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.d1/1_SLOVNIKY;
6570 .Textorisová, Oľga.Detské výstupy k školským slávnostiam.Žilina:O. Trávniček.1929..BS-221;
6571 .Veselinovič, Janko.Zbojník Stanko.Bratislava:.1940..d15/3_SK1920_1950;
6572 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6573 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť V.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1889..SSV1950;
6574 .Pauliny-Tóth, Viliam,.Trenčiansky Matúš.V Bratislave:Slovenská liga.1935..BS-40;
6575 ..Manete in dilectione mea.Bratislava:Josephinum.1932..BS-51;
6576 ..Tajemství svatých.:.1947..BS-53;
6577 .Mráz Andrej.Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch.:.1948..BS-61;
6578 .Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983..BS-92;
6579 ..Buď dobrý.Praha:.1945..BS-46;
6580 .Pokorný, Ladislav,(1915-2000).Kněz včera, dnes a zítra.Praha ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1981..BS-56;
6581 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-94;
6582 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
6583 .Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-465-9.BS-113;
6584 .Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..BS-123;
6585 .sprac. Ladislav Galko.Slovenské spevy, 1.diel.:Opus.1972..d2/2_SLOVENSKO;
6586 .Čapek, Karel.Kalendár; Zahradníkov rok.:Pravda.1982..d3/1_SK1950_1990;
6587 .Verga, Giovanni.Malavogliovci. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
6588 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/2;
6589 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia. O Cirkvi I..Spišská Kapitula:.1993..BS-156;
6590 ..Nedělní a sváteční misálek.Rím:Křesťanská akademie.1974..BS-162;
6591 .Ivanov Vsevolod.Modravé písčiny.:.1925..d17/5b_CZ1920_1950;
6592 .Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Větrný kůň.:Brno :.1993.80-85319-32-2.d6/7;
6593 ..Mein bebetbuch.:.1924..d11/3a;
6594 .Keppler, Paul Wilhelm von,1852-1926.Mehr Freude.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1921..d11/4b;
6595 .Hartig, Paul.30 Stunden English für Anfänger :.Berlin ::G. Langenscheidt,.1938..d12/2a;
6596 .Nádas, Zoltán.Dominus tecum.:.1938..d14/1a;
6597 .Berka, Jakub.Fermentum 2001.:.2001..PS-02;
6598 ..Fermentum 1996.:.1996..PS-30;
6599 .Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..PS-35;
6600 .Jan Paweł1920-2005)..Posynodalna adhortacja apostolska \"Vita consecrata\" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskieg.Częstochowa ::[Tygodnik Katolicki \"Niedziela\"],.1996.8386076232.d18/2b;
6601 .Parente, Petrus.Theologia fundamentalis.:.1946..BZ-16;
6602 .Brzezinski, Miroslaw.L'uomo come punto d'incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat /1900-1979/.Rím:.2005..d18/5;
6603 .Raes, A., SJ.Introductio in liturgiam orientalem.Rím:.1947..d18/4b;
6604 .de Solages.Le probleme de l'Apostolat dans le monde moderne.Paríž:.1934..BZ-44;
6605 .Esterházi, Ladislav.Methodus infirmos providendi.:.1818..C15/4a;
6606 ..Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C17/5a;
6607 .Schmid, Johann.Historischer katechismus .Schaffhausen:.1855..C18/1b;
6608 .von Storchenau, Sigmund.Die philosophie der religion.Viedeň:.1807..C18/4b;
6609 ..Život sv. biskupa a učitele církevního Alfonsa Marie de Liguori zakladatele kongregace Nejsvětějšího vykupitele /.V Praze ::Tiskem a nákladm Kníž. arcib. knihtiskárny,.1887..CZ1900;
6610 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/5a_CZ1920_1950;
6611 ..Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BIBSK;
6612 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXII. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..PS-45;
6613 .Crasset, Joannes, SJ.Der in der geistlichen sinode sich besindende christ....:.1743..C20/2b;
6614 .Schmid, Innocentio.Synopsis vitae Jesu Christi .:.1778..C21/4b;
6615 ..Il divoto di Maria Vergine adolorata.:.1885..BZ-58;
6616 .Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.d7/1;
6617 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C12/5b;
6618 ..Az isteni ige társasága.:.1937..BZ-59;
6619 .Timrava,.Hrdinovia.Bratislava:Tatran.1977..TATRAN;
6620 .Oliva, Arnošt.Promluvy k prvnímu svatému přijímání.:.1927..BS-221;
6621 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.d3/5_1950_1990;
6622 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť VI.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950;
6623 .Plus Raoul.V Kristu Ježíši.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
6624 .Kašpar, František.Kytička Myrrhy.:.1935..BS-40;
6625 .Payot, J..Výchova vule.:.1905..d10/4b_CZ1900_1920;
6626 ..Tvá mše svatá a tvuj život.:.1948..BS-53;
6627 .Balcar František.Josef Egyptský.:.1882..CZ1900;
6628 .Feuerbach, Ludwig.Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce.Praha:Čs.akademie věd.1959..d8/3_CZ1950_1990;
6629 ..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.BS-113;
6630 .Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 2.díl..Bratislava:Opus.1973..d2/2_SLOVENSKO;
6631 .Hronský, Jozef Cíger,.Tomčíkovci.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..MS;
6632 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/2;
6633 ..Institutio generalis missalis romani editio typica VI..:.2002..BS-156;
6634 .Perri Francesco.Neznámý učedník.:.1942..d17/5b_CZ1920_1950;
6635 .Hotmar, Josef.Posolstvo od gilotíny.:Naše vojsko.1989.80-85110-13-X.BS-160;
6636 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
6637 .Faulhaber, Michael von,1869-1952.Charakterbilder der biblischen Frauenwelt.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1935..d11/4b;
6638 .Horváth, Sándor.Mulier amicta sole. Szuz Mária Krisztus fényében.:.1948..d14/1a;
6639 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02;
6640 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXII. (1929).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1929..PS-12;
6641 ..Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..p1/2;
6642 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-30;
6643 ..Salve 2000.:.2000..p1/4b;
6644 ..Vozlubiv Boga i sleduja za nim....:.1999..d18/2b;
6645 .Kawamoto, Koichi.La dinamica del dharma e della missione.Rím:.1999..d18/5;
6646 .Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL;
6647 .Favier, Marius.L'Assomption corporelle de la mere de Dieu.Paríž:.1926..BZ-44;
6648 .von Jesu, Fridericus.Der heiligen kirchenlehrers Aurelius Augustinus bischofes zu Hippon Betenntnisse in brenzehn buchern.Augsburg:.1783..C15/4a;
6649 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C17/5a;
6650 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden.Bamberg:.1785..C18/1b;
6651 .Hanster, Joseph.Bersuch uder die frage.:.1789..C18/4b;
6652 ..Kázne Jána Rychlovského 1.Martin:.1924..d15/3_SK1920_1950;
6653 .Havel, Václav.Do různých stran : Eseje a články z let 1983-1989.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-000-3.BS-194;
6654 .R. S..Nad Starým Zákonom.:.1980?..SAM/2;
6655 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLI. (2013).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.978-80-7162-913-9.PS-45;
6656 ..Allgemeines heses uber berbrechen.:.1787..C20/2b;
6657 .Berrot, Claudius.Der priesteramts kandidat.:.1868..C21/4b;
6658 .Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.BS-211;
6659 .Slaninka, Augustín, CM.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.1999.80-967639-5-4.d7/1;
6660 ..Pamätnica za roky 1944-1946 a stručné dejiny ev. a.v. cirkevného sboru vo Zvolene.[Zvolen]:[s.n.].1946..BS-219;
6661 ..Svatý Jan Nepomucký. Základní pravidla katolického vychování.Praha:.1878..CZ1900;
6662 ..Dokumenty II. vatikánského koncilu. 2. vyd.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-438-5.MAG;
6663 ..sv. Benedikt a Svorad.:.1990..PS-50;
6664 .Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??..BIBCZ;
6665 ..Svatá Marketa Marie Alacoque.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920;
6666 .Truchlý, Andrej.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť VIII.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1894..SSV1950;
6667 .Žák, E. M..Živé hvězdy. Legendy ze života svatých..:.1927..BS-28;
6668 .Coulevain, Pierre de,zemř. 1913.Srdce osamělé ... =.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1928..d10/3b_CZ1920_1950;
6669 .Vašek, Bedřich.Poslední slovo Pia XI. o katolické akcii.:.1939..BS-40;
6670 .Třeska, Karel.Latina pro studenty i samouky.:.1941..BS-51;
6671 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-56;
6672 .C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-61;
6673 .Zmeták, Ernest,(1919-2004).Autoportréty :.Bratislava ::[nákl. vl.],.1973..BS-66;
6674 ..Ve službách dobrého Pastýře.Frýdek:.1947..BS-46;
6675 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-57;
6676 .Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..SSV1990;
6677 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.BS-113;
6678 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Domov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..MS;
6679 .samizdat.Teologická iniciace.:samizdat.1966 ???..BS-164;
6680 .Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..d3/5_SK1950_1990;
6681 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-156;
6682 .Vajanský, Svetozár Hurban,.Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského Sväzok III..Trnava:G. Bežo.1924..ZS;
6683 .Chesterton, Gilbert Keith.Heretikové.Praha:J.Albert.1948..d10/3a_CZ1920_1950;
6684 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
6685 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
6686 ..A peszach hagada.:.1930?..d14/1a;
6687 .Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..PS-02;
6688 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIII. (1930).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1930..PS-12;
6689 ..Homiletické směrnice 1975.:.1975..p1/2;
6690 ..Tajomstvo matky.:.1948..PS-30;
6691 .Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..PS-35;
6692 .Boismard, M. E..Le prologue de saint Jean.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1953..d18/2b;
6693 .Schuen, Joseph.Predigt Entwurfe fur das katholische kirchenjahr 1., 2. teil.:.1906..BZ-16;
6694 .San Roman, Miguel Angel, OP.Cristianos laicos en la mision dominicana del norte de la provincia De Fujian, China, en el siglo XVII.Rím :.2000..d18/5;
6695 .Mistrík, Jozef.Rétorika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1980..d3/2_SK1950_1990;
6696 .Rondet, Henri,1898-.La paix du Christ..Paris,:Spes.1941..BZ-44;
6697 .Gaume, J..Die entweihung des sonntags.Regensburg:.1850..C18/1b;
6698 .Bost, Leo M..Im rosenhag unserer lieben frau.:.1913..C18/5a;
6699 .Deledda, Grazia,1871-1936.Eliáš Portolu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
6700 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
6701 .Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-205;
6702 .Gretsch, Adrian.Fastenpredigten.:.1804..C21/4b;
6703 .Vanoši, Anton, SJ.Idea sapientis theopolitici seu philosophia morum 3.Viedeň - Trnava - Ráb:.1751..C10/4b;
6704 .Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.d6/7;
6705 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.d9/1_KNAZI;
6706 .Weissenbach, Jos. Ant..Argumenta concionum ex multis auctoribus selecta.Viedeň:.1796..C12/5b;
6707 .Takács, Ince, OFM.Magyar Ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok.:.1942..BZ-59;
6708 .Joao, Guimaraes Rosa.Veľká pustatina.:Slovenský spisovateľ.1980..VAVRÍN;
6709 ..Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK;
6710 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.d7/6;
6711 .Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1991..SKRIPTA_2;
6712 .Spillmann, Jozef.Na dodrúzganej lodi.Trnava:[Posol Božského Srdca Ježišovho].1930..LEV;
6713 .Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-21;
6714 .Truchlý, Andrej,.Legenda čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť XI. Tlačou kníhtlačiarne Tešlíka a Neumanna:W Uh. Skalici.1899..SSV1950;
6715 .Vašek, Bedřich,1882-1959.Křesťanská sociologie..V Praze ::Československá akciová tiskárna,.1931..d10/3b_CZ1920_1950;
6716 .Dacík, R. M..O přátelství.:.1946..BS-40;
6717 ..Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-51;
6718 ..Jedno je potrebné.:.1947..BS-53;
6719 .Slovenská liturgická komisia.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava v nakladateľstve Fragment:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-00-2(rovnaké).C33/5;
6720 .Soukup, Emilián, OP.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..BS-61;
6721 .Kejlová, Viera.Portrét v zbierkach Východoslovenského múzea.Košice ::Východoslov. múzeum,.1984..BS-64;
6722 .Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..BS-46;
6723 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..BS-57;
6724 .Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo.1985..d3/7_SK1950_1990;
6725 .Malovec, Ernest.Latinské spevy svätej Cirkvi podľa Svätého Otca pápeža Pavla VI..Bratislava:.1975..BS-109;
6726 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.BS-113;
6727 .Spolok sv. Vojtecha.Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini 1969.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-123;
6728 .Hronský, Jozef Cíger.Cesta slovenskou Amerikou I., II. diel.Martin:Matica slovenská.1940..MS;
6729 .Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Zaragoza.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..HK;
6730 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
6731 .Lundkvist, Artur.Válečníkova píseň.:Svoboda.1985..d8/2_CZ1950_1990;
6732 .Čechov, Anton Pavlovič,.Černý mnich a jiné povídky \h [AUL]. Slovart:Praha.1997.80-7209-048-8.d6/7;
6733 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy prev. Sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1913..POSOL;
6734 ..Didaktika ako veda.:.2005?..BS-157;
6735 .Maurier Daphne.Únik.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
6736 .Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..VSH;
6737 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
6738 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
6739 ..La Salette.:.1877..d14/1a;
6740 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-02;
6741 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-12;
6742 ..Homiletické směrnice 1972.:.1972..p1/2;
6743 ..Caritas 1934.:.1934..PS-30;
6744 .O\'Dwyer, Cait..Imagining one\'s future :.Roma ::Pontificia universita gregoriana,.2000.8876528601.d18/2b;
6745 .Aind, Vincent.Disponibilite: A Marcellian attempt to reinstate man as incarnate.Rím:.1999..d18/5;
6746 .Briganti, Antonio.La Bibbia e la storia sacra.Rím:.1872..BZ-44;
6747 .Hense, R..Deutsche schulgrammatik.Hannover:.1864..C18/1b;
6748 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a;
6749 .Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad.1970..BS-191;
6750 .Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..d8/5;
6751 ..Année Dominicaine ou vies des saints. Décembre.Lyon:.1909..d18/3;
6752 ..Historischer auszug von dem wandel, jugenden und wundern des seligen diener gottes ...Michael.Praha:.1780..C20/2b;
6753 ..Les actes des apôtres /.Paris ::Éditions du Cerf,.1953..BZ-55;
6754 .T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..BS-205;
6755 .Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/4b;
6756 .Bucelleni, Octavium.Compendium vitae s. Thomae Aquinatis.:.1723..C10/4b;
6757 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..d3/6_SK1950_1990;
6758 ..Notae ad pleraque capita rhetoricae Cypriani Soarii.:.1800?..C12/5b;
6759 .Bodnár, Remig.Kálmán Herceg és a premontreiek.:.1932..BZ-59;
6760 .Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK;
6761 .Wilkins, Cecil.Anglicky pro vystěhovalce a cestující :.[Praha] ::Antonín Kodym,.1950..d10/3a_CZ1920_1950;
6762 .Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..VSH;
6763 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221;
6764 .Rüffer, Eduard,(1835-1878).Děti soumraku :.[Česko ::s.n.,.1875?..CZ_1920;
6765 ..Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-21;
6766 .Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
6767 .Hoppe, Alfred,nar. 1869.Náš spasitel.Vimperk ::J. Steinbrener,.1920-1923..d10/3b_CZ1920_1950;
6768 .Smith, Oswald J..Svätý duch v práci.[S.l.]:[s.n.].194..BS-40;
6769 .Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-51;
6770 ..Ružencová Královna z Fatimy.:.1947..BS-53;
6771 ..Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
6772 .Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..BS-57;
6773 .Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
6774 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-114;
6775 .Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.BS-31;
6776 .Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.BS-134;
6777 .Teige, Karel.Vývojové proměny v umění.Praha:Nakl.čes.výtv.umělců.1966..d8/2_CZ1950_1990;
6778 .Fast, Howard,1914-2003.Deti.Bratislava ::Práca,.1951..d3/3_SK1950_1990;
6779 .Dubarle.Jak se Buh projevuje v Písmu.Paríž:.1976..SAM/2;
6780 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. roč. ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
6781 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929..SSV1950;
6782 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
6783 .Haiczl, Koloman.Szent József.:.1925..d14/1a;
6784 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1995-96.:.1995..PS-02;
6785 ..Homiletické směrnice 1982-83.:.1982..SKRIPTA_2;
6786 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-30;
6787 .Manfredi, Angelo.Vescovi, clero e cura pastorale.:.1999..d18/2b;
6788 .Schuen, Joseph.Entwurfe fur die Sonntage.:.1914..BZ-16;
6789 .Marcacci, Flavia.L'approccio all'Assoluto e le entita matematiche in Aristotele e in Euclide.Rím:.2005..d18/5;
6790 .Felix, R. P., SJ.La confession.Paríž:.1923..BZ-44;
6791 ..Franz Bretonneau, priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C18/1b;
6792 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-198;
6793 ..Année Dominicaine ou vies des saints. Novembre.Lyon:.1906..d18/3;
6794 .Vanalesti, Francisco Xaverio, SJ.Auserlesene fasten predigten.:.1756..C20/2b;
6795 .Gehrig, Johann Martin.Sonn und festtagliche predigten und homilien.:.1826..C21/4b;
6796 ..Cantiques spirituels .:.1856..C10/4b;
6797 .Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..SÚCM;
6798 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C12/5b;
6799 .Sanson, R. P..Conferences de Notre-Dame de Paris.:.1926..BZ-59;
6800 .Mark Twain,.Princ a žobrák.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..TRAN;
6801 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SKRIPTA_2;
6802 .Sinclair, Upton.Volajú ma tesárom.Košice:Svojeť.1948..d15/4_SK1920_1950;
6803 .Spáčil, B..Apoštolský život Krista Pána.:.1930..d17/1b_cz1920-1950;
6804 .Jindřich, Šimon Baar.Lůsy.:Československý spisovatel.1958..d8/4_CZ1950_1990;
6805 .Col, Rudolf.Biblická hermeneutika.:.1938..BS-40;
6806 .Ovečka, Jaroslav.Svaté přijímání.:.1947..BS-51;
6807 ..Pobožnost k sv. Josefu.:.1931..BS-53;
6808 .Žiška, Pavol.Stručný životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..BS-56;
6809 .Tvarožek, Ed. V..Základy esperanta.Košice:.1979..BS-65;
6810 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..BS-57;
6811 ..Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-96;
6812 .Campos, Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..BS-97;
6813 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
6814 .Peciar, Štefan, d 1912-1989 4 red ;.Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom.V Bratislave:Slovenská akadémia vied.1953..d1/3_JAZYKOVEDA;
6815 .Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.BS-114;
6816 .Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.BS-31;
6817 ..Litteraria :.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1959..d1/3_JAZYKOVEDA;
6818 .Vietor, Martin,1906-1978.Dejiny štátu a práva na Slovensku..Bratislava ::SPN,.1957..SKRIPTA_3;
6819 .Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran.1966..d3/5_SK1950_1990;
6820 .Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..SAM/4;
6821 .Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..SPKK;
6822 .Plus, Raoul,1882-1958.In Christus Jesus.Regensburg ::Habbel,.1927..d11/3a;
6823 .Frings.Die Verehrung der feligchten jungfrau Maria.:.1881..d11/4b;
6824 .Pezenhoffer, Antal.Elmélkedések Jézus Krisztus életérol az év minden napjára.:.1933..d14/1a;
6825 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02;
6826 .Škoda, Ladislav.Duchovný pastier r. 33, č. 1-10, 1956.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1956..p1/2;
6827 .Zlatoš, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXIII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-30;
6828 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..VSH;
6829 .Dzięga, Andrzej.Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. (Stránky sporu v kanonickom procese ohľadom neplatnosti manželstva.).Warszawa:Oficyna Kalamus.1994.8386442123;83-86442-12-3.d18/2b;
6830 .Répászky, József.Általános dogmatika vagyis alapzatos theologia 2.:.1879..BZ-16;
6831 .Hodel, Paul-Bernard, OP.Mirificus praedicator.Rím:.2006..d18/5;
6832 .Balthasar, Hans Urs von.Der Laie und der Ordensstand.Einsiedeln:Johannes Verl..1948..BZ-25;
6833 .Millot, J..Retraite de Dames et de meres chretiennes.Paríž:.1928..BZ-44;
6834 .Gatterer, Michaele, SJ.Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam .:.1912..C17/5b;
6835 ..Das priestliche leben nach den auschanungen der kirche.Schaffhausen:.1866..C18/5a;
6836 .Fremont, Rolf,1879-1962.Ve stínu věčnosti :.Praha ::Obelisk,.1925..d9/5a_CZ1920_1950;
6837 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-198;
6838 .Donat, Josef,.Psychologia /.Innsbruck ::Rauch,.1914..BZ-49;
6839 .Gron, P..Das innere leben Jesu und Maria.Munster:.1858..C20/3a;
6840 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/3b_cz1920-1950;
6841 .Pomey, Francisco.Syntaxis ornata, cum adjuncto flore latinitatis.:.1792..C21/4b;
6842 ..Descriptiones poeticae.:.1700?..C10/4b;
6843 ..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.Rím:SÚCM.1989..BS-211;
6844 ..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C12/5b;
6845 .Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Cas difficiles..Paris,:Desclee, de Brouwer.1943..d18/3;
6846 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
6847 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/5_SK1920_1950;
6848 .Decronille.Priesterliche betrachtungen.:.1912..C14/1a;
6849 .d'Azeglio, Massimo.Ovvero i palleschi e i piagnoni.:.1850..C22/2b;
6850 .Třebízský, Václav Beneš.Anežka Přemyslovna.Praha:Lidová demokracie.1958..d8/4_CZ1950_1990;
6851 .Pelikán Adolf.Hra o duši.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
6852 .Cincík, Jozef G.,.Jakub Bogdan.Martin:[s.n.].1935..BS-40;
6853 .Lodge, Oliver.Vývoj a stvoření.:.1933..BS-51;
6854 ..Černoušek.:.1931..BS-53;
6855 .Giordani Igino.Krev Kristova.:.1946..BS-63;
6856 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-95;
6857 .Frický, Alexander.Ikony z východného Slovenska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..d2/5_FOTOGRAFIE;
6858 .Hunolt, Frank.Pane ratuj nás hynieme 2.Skalica:.1872..d15/1b_SK1900;
6859 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..BS-109;
6860 ..Spevník k duchovným cvičeniam.Košice:INSPM.2005?..BS-114;
6861 .Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..BS-123;
6862 .Martin, Rázus.Júlia.:Slovenský Tatran.1969..HK;
6863 .Mocko, Zdenko.Krajiny sveta.Bratislava:Pravda.1978..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
6864 ..Litteraria..Bratislava ::Vydav. SAV,.1960..d1/3_JAZYKOVEDA;
6865 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_4;
6866 .Polívka, Jiří,.Súpis slovenských rozprávok Sväzok I.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1923..MS;
6867 .Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH;
6868 .Pfarrer, Engel.Von kraft zu kraft.:.1920..d11/3a;
6869 .Tolstoj, Lev Nikolaevic.Auferstehung.Berlin:Verlag Neues Leben.1981..d11/4b;
6870 .Soós, István.A kis Jézuskának.:.1910..d14/1a;
6871 .Berka, Jakub.Fermentum 2003.:.2003..PS-02;
6872 .Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/2;
6873 .Körper, Karol.Duchovný pastier r. 16, č. 1-10, 1935.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-30;
6874 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
6875 .Fox, Kate.Watching the English :.London ::Hodder,.2005.0-340-81886-7.d18/2b;
6876 .Brodrick, James, SJ.Powstanie i rozwoj Towarzystwa Jezusowego.Krakov:.1969..d18/5;
6877 .Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..BZ-24;
6878 .Millot, J..Retraite d'enfants de Marie .Paríž:.1932..BZ-44;
6879 ..Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C17/5b;
6880 .Schuster, J..Katechetisches handbuch oder fasliche und grundliche unterweilung der jugend in der katholischen religion.Freiburg:.1857..C18/1b;
6881 .Danes, Petro Ludovico.Institutiones doctrinae christianae sive compendium theologiae.:.1733..C18/5a;
6882 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.Konfese - konvertity /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191;
6883 .de Ganay, M. C..Comment representer les saints Dominicains.:.1926..BZ-49;
6884 .Wendel, Joseph.Religionslehre burch predigten.Viedeň:.1780..C20/3a;
6885 .Balázs, Béla.Kniha zázračností.Bratislava:Práca.1949..d15/5_SK1920_1950;
6886 .Stolz, Alban.Legende.Freiburg:.1859..C21/4b;
6887 .Plinii, Caecilii Secundi.Panegyricus Nervae Trajano Augusto Dictus.:.1789..C10/4b;
6888 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211;
6889 .Dronzek, Jozef.Očarujúca moc vzkriesenia.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-3-5.d7/1;
6890 .Gondocs, Benedek.Sirviragok.:.1868..C12/5b;
6891 .Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.d7/5;
6892 .Pourrat, P..Le sacerdoce.:.1931..BZ-59;
6893 .Bohuslavský, J. B..Odpadnutá pijavica :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1932..SSV1950;
6894 .Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy.:.1883..CZ1900;
6895 .Schlund, Erhard, OFM.Verantwortung.:.1926..C14/1a;
6896 .Orsini, Abbe.Leben der h. jungfrau Maria.:.1840..C22/2b;
6897 ..Dobrá setba 2006.:.2006..d7/6;
6898 .Alegri, Renzo.Jasnovidnosť a diagnóza na diaľku.:.1950?..BS-21;
6899 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIX. (1935).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1935..p2/7;
6900 .Loidl, Josef.Ruanda-Urundi.Nitra:Misijný dom Matky Božej.194..BS-28;
6901 .Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d10/3b_CZ1920_1950;
6902 .Neubert, E.Môj ideál, Ježiš, syn Máriin. Kremnica:Serafínsky svet.1943..BS-41;
6903 .Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
6904 ..Hodinka pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.:.1923..BS-53;
6905 ..Marie Hoffmannová.:.1928..BS-56;
6906 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-62;
6907 .Karlinská, N. A., Ivanovič, Ivan.Učebnica ruského jazyka.Bratislava:.1960?..BS-105;
6908 .Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:.1969..BS-109;
6909 .Vargová, Mária - preklad; ;prel. Mária Vargová.Zmierenie.Bratislava ::Tranoscius.1998.80-7140-166-8.BS-114;
6910 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.BS-123;
6911 .Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.BS-134;
6912 .Václav, Drška.Encyklopedie osobností Evropy.:Nakladatelský dům OP.1993.80-85841-00-2.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
6913 .Karol, Rosenbaum.Pavel Jozef Šafárik.:Osveta.1961..d1/3_JAZYKOVEDA;
6914 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
6915 .J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..d9/1_KNAZI;
6916 ..Prečo rozjímať?.:.1980?..SAM/4;
6917 .Bleskáň, František.Weľká Fijalka ľúbeznej Wône, alebo, Sbierka rozličných cirkewných piesni ku službám Božím cez celý rok.Budapešť:Koloman Rózsa.1909..d15/2b_SK1900_1920;
6918 .Chesterton, Gilbert Keith.Napoleon z Notting Hillu, Letajíci hospoda,Návrat Dona Quijota.Praha:ODEON.1985..d8/3_CZ1950_1990;
6919 .Tóth, Tihamér.Der sieg Christi. Mariologie.:.1936..d11/3a;
6920 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Im Weinberg des Herrn :.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1934..d11/4b;
6921 ..Mise-ájtatosság.:.1918..d14/1a;
6922 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-02;
6923 ..Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2;
6924 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-30;
6925 .Slovenská liturgická komisia.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava v nakladateľstve Fragment:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-00-2(rovnaké).C33/5;
6926 .Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
6927 ..Eglise Notre-Dame de Chalais.:.1992..d18/2b;
6928 .Gouzes, Andre..Le rosaire de Fra Angelico :.Paris ::Cerf,.1995.2-204-05196-9 (rel).d18/5;
6929 .Bea, Augustyn.Rozwazania o rodzine ludzkiej.:.1967..d18/4b;
6930 ..Die feierliche einweihung einer kirche in ihren gebeten ind ceremonien .Viedeň:.1900?..BZ-38;
6931 .Vaudon, Jean.Jesus-Christ et satan.Paríž:.1903..BZ-44;
6932 .Pippel, Joseph.Die nachofterliche und heilige bfingftzeit des katholischen kirchenjahres.:.1890..C18/1b;
6933 ..Adjutorium nostrum in nomine Domini seu selecta pietatis exercitia.Trnava:.1881..C18/5a;
6934 .Žák, Emanuel.Fragmenty.:.1929..BS-191;
6935 .Vosté, Iacobus-M..De divina inspiratione et veritate Sacrae Scripturae /.Romae ::Collegio Angelico,.1932..BZ-49;
6936 .Denisle, Heinrich.Das geistliche leben.Graz:.1879..C20/3a;
6937 .Duffek, Matej.Záchvaty :.Bratislava ::vlastný nákl.,.1943..BS-205;
6938 .Forgach, Stephanus.Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objecto logicae.:.1743..C21/4b;
6939 .Petrarchae, Francisci.De origine vita, conversatione et studio.:.1642..C10/4b;
6940 ..List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..BS-211;
6941 .Grach, Pavol.Tajomstvo Slova. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-73-0.d7/1;
6942 .Rausch, Franciscum.Compendium hydrotechnicum.:.1797..C12/5b;
6943 .Bernard, Rogatien(1888-?)..Tajemnica Marji :.Lwów ::Wydawnictwo OO. Dominikanów,.1936..C14/1a;
6944 .Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.d7/5;
6945 .Vansová, Terézia,1857-1942.Kliatba.Košice:Vydavateľstvo Slovenský východ.1926..d15/3_SK1920_1950;
6946 .Hugo, Victor.Chrám Matky božej v Paríži. I., II., III. diel.Bratislava:SSK.1925??..d15/5_SK1920_1950;
6947 ..Pamätnica z príležitosti 60-ročného jubilea rím. kat. kostola v Dolnom Kubíne 1887-1947.Ružomberok:Lev.1947..d15/4_SK1920_1950;
6948 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
6949 .Weisz, Albert.Lebens und gewissensfragen der gegenwart.:.1911..C22/2b;
6950 .Naumann, Frank.Umění konverzace.Praha:Portál.2002.80-7178-622-5.d7/6;
6951 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4b_CZ1900_1920;
6952 .Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d10/3a_CZ1920_1950;
6953 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-41;
6954 .Nánássy, Ladislav Dezider.Ľudská duša.:.1932..d15/5_SK1920_1950;
6955 ..Vánoční hodinky.:.1946..BS-53;
6956 .Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.MS;
6957 .Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..BS-96;
6958 .Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM;
6959 ..Prex Eucharistica quae in missis pro variis necessitatibus adhiberi potest. Eucharistická modlitba v omšiach za rozličné potreby.Bratislava:.1999..BS-114;
6960 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-135;
6961 .Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
6962 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
6963 .Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..VSH;
6964 .Honoré, de Balzac.Rozmarné poviedky.:Slovenský spisovateľ.1957..SPKK;
6965 .Baudot, Prosper.Radostná zvěst :.Přerov ::[s.n.],.1938..BS-97;
6966 .Quardt, P.R..Mária - Kráľovná mája.:.1980?..SAM/4;
6967 .Gilbert, Keith Chesterton.Povídky otce Browna Paradoxy pana Ponda.:Odeon.1985..d8/3_CZ1950_1990;
6968 .Hoornaert, P. G..Licht in der Finfternis.:.1932..d11/3a;
6969 .Hackel, Alexej A. [from old catalog].Von ostkirchlicher kunst..Freiburg im Breisgau,:Herder.1943..d11/4b;
6970 ..Das Fischer-Lexikon.Frankfurt am Main:Fischer-Taschenbuch-Verl..1957..d12/1a;
6971 ..A Magyarországi katolikus egyházkozségek igazgatási és adóztatási Szabályzata.:.1930?..d14/1a;
6972 ..Fermentum 1996.:.1996..PS-02;
6973 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-13;
6974 ..Homiletický sborník. Cyklus C.:.1992..SKRIPTA_2;
6975 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LIV. (1926).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1926..PS-30;
6976 ..Bazylika swietego Antoniego.:.1990??..d18/2b;
6977 .Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..BZ-16;
6978 .Knoch, Otto,1926-1993.Der Brief des Apostels Jakobus.Düsseldorf ::Patmos,.1964..d18/4b;
6979 ..Gebete groser seelen.Mníchov:.1930..BZ-38;
6980 .Gratry, A..Commentaire sur l'Evangile.:.1928..BZ-45;
6981 .Ohler, Aloys Karl.Lehrbuch der erziehung und des unterrichtes.Mainz:.1868..C18/1b;
6982 .Damiani, Petro.Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi.Viedeň:.1723..C18/5a;
6983 .Žák, Emanuel,1863-1943.Fragmenty :.Praha ::V. Kotrba,.1918-1924..BS-191;
6984 .Segert, Stanislav.Synové světla a synové tmy : Svědectví nejstarších biblických rukopisů.Praha:Orbis.1970..d8/1_CZ1950_1990;
6985 ..Gott mit dir.Lipsko:.1861..C20/3a;
6986 .De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce.Bratislava:Karol Müller.1946..d15/4_SK1920_1950;
6987 .Horváth, Joannis Bapt..Institutiones metaphysicae.:.1795..C21/4b;
6988 .Nebrissensi, Antonio.Vocabularium utriusque iuris.:.1606..C10/4b;
6989 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211;
6990 .Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-343-7.d6/6;
6991 .Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d7/1;
6992 .Dąbrowski, Eugeniusz,1901-1970.Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu /.Poznań ;; Warszawa ;; Lublin ::Księgarnia św. Wojciecha,.1955..C14/1a;
6993 .Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.d7/5;
6994 .Arnoux, Andre,1895- [from old catalog].Pratique de la vie..Paris,:Spes.1944..BZ-59;
6995 .Hugo, Victor.Muž, ktorý sa smeje. II., III. diel.Praha:Melantrich.1933..d15/5_SK1920_1950;
6996 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/2b_cz1920-1950;
6997 ..V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..SAM/6;
6998 .Hand, Heinrich.Ausgewahlte schriften des heiligen Frenans.:.1873..C22/2b;
6999 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUCM;
7000 ..Bible česká.:.1715..CZ1900;
7001 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-28;
7002 .Jurovský, Stanislav.Filozofia Martina Szentiványiho.:.1944..BS-51;
7003 .Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-56;
7004 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-98;
7005 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
7006 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-109;
7007 .Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.BS-114;
7008 .Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..BS-124;
7009 ..Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..BS-135;
7010 .Rosenbaum, Karol.Encyklopédia slovenských spisovateĺov : 1.zv.. : 1.zväzok: A-O.Bratislava:Obzor.1984..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7011 .Saint.Pošta na juh.Bratislava:Petit Press.2005.80-85585-57-X.d6/3;
7012 ..Vykúpené bytie.:.1970?..SAM/2;
7013 .Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..BS-97;
7014 ..Milion duší.:.1952?..BS-157;
7015 .Delp, Alfred.Tragische Existenz :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1935..d11/3a;
7016 .Bachmann.Meister, Burger und Rebell.:.1939..d11/4b;
7017 .Knie, Ferdinand.Geistesblitze :.Paderborn ::Bonifacius-Druckerei,.1887..d12/1a;
7018 .Platon.A lakoma.:.1942..d14/1a;
7019 ..Fermentum 1997.:.1997..PS-02;
7020 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-13;
7021 ..Pútnik. Roč. 21, č. 1-12, 1930.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..p1/1;
7022 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LVI. (1928).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1928..PS-30;
7023 .Szaniszló, Inocent-Mária Vladimír,1962-.Filozófia és teológia pannon vonatkozásban.Sopron:Novum Kiadó.2010.9789639984493 (brož.);978-963-9984-49-3.d18/2b;
7024 .Musner, Franz.Die wunder Jesu.:.1967..BZ-24;
7025 .Muller, Lajos, SJ.A hatodik és kilencedik parancs.Budapešť:.1925..BZ-38;
7026 .Mons. Besson.Les sacrements ou la grace de l'homme - Dieu.Paríž:.1914..BZ-45;
7027 .Peitler, Antal.Egyházi beszédek,... Négyesi báró Szepesy Ignácz, néhai pécsi puspok,....Pécs:.1839..C17/3b;
7028 .Schleiniger, Nikolaus.Die bildung jungen predigers.Freiburg:.1882..C18/1b;
7029 .von Arnaja, Nicolaus, SJ.Betrachtungen uber das leben und leiden Jesu Christi.Mainz:.1873..C18/5a;
7030 .Žák, Emanuel.Fragmenty. Sbírka úvah na jednotlivé doby a dny roční.Praha:.1939..BS-191;
7031 .Kafka, Břetislav,1891-1967.Svítání v duši :.V Červeném Kostelci ::[nákladem vlastním],.1932..d9/5b_CZ1920_1950;
7032 .Hubners, Johann.Natur lunst berg bewerch und handlungs lexicon.:.1746..C20/3a;
7033 ..Bischof De. Fekler von St. Polten und die neue Aera.Viedeň:.1868..BZ-51;
7034 .Drobný, Jan,1863-1952.Evanj. slovenskí martyri (mučeníci) /.L. Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1929..BS-206;
7035 .Mathero, Crescentio.Psalterium Hebraeo - Latinum.:.1688..C21/5a;
7036 .Canisio, Henrico.Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros.:.1620..C10/4b;
7037 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-211;
7038 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.USA;
7039 .Princeps, Alexander.Cura infirmorum et agonizantium.:.1830..C14/1a;
7040 .Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.d7/5;
7041 .Pradel, Henri,1883- [from old catalog].Le sens divin des heures:.Paris,:Desclee, de Brouwer.1930-..BZ-59;
7042 .Twain, Mark,1835-1910.Panna ve zbroji.Praha ::Lidová demokracie,.1957..d8/3_CZ1950_1990;
7043 ..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..AKADEMIE;
7044 .Wilden, M..Sammtliche reden des hl. Leo des Grosen.:.1876..C22/2b;
7045 .Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-21;
7046 .Srdínko, František.Blahověst. Hlasy katolické.:.1869-1870..p1/4;
7047 .Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d10/3a_CZ1920_1950;
7048 .Faikus, Jan.Žena v Číně.:.1933..BS-40;
7049 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..BS-51;
7050 .Vašek.Don Bosco.:.1942..BS-53;
7051 .RKBFUK košice.Náčrt kresťanskej pedagogiky.:.1995?..BS-65;
7052 .Cornforth, Maurice.Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1953..d8/3_CZ1950_1990;
7053 .Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:MCM.1990?..d9/1_KNAZI;
7054 ..Ke studiu díla J.V. Stalina \"Ekonomické problémy socialismu v SSSR\" :.Praha ::Státní nakladatelství politické literatury,.1953..BS-106;
7055 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-114;
7056 .Rosenbaum, Karol.Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zv. P-Ž.Bratislava:Obzor.1984..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7057 .Kindernay, Miroslav.Slovo Božie. Cesta k Ježišovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1994..BS-146;
7058 ..Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..BS-151;
7059 ..Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
7060 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta .1978..SAM/5;
7061 .Jirásek, Alois,1851-1930.Bratstvo :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1954..d3/7_SK1950_1990;
7062 .Parsch, Pius.Die liturgische Predigt :.Klosterneuburg b. Wien:Bernina-Verl. [in Komm.].1948-..d11/3a;
7063 .Bargellini, Piero.Pastor Angelicus :.Graz ::Styria,.1949..d11/4b;
7064 .Lortz, Joseph,1877-1975.Die Reformation als religiöses Anliegen heute :.Trier ::Paulinus,.1948..d12/1a;
7065 .Crawley-Boevey, Mateo.Jézus a szeretet királya.:.1938..d14/1a;
7066 .Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..PS-03;
7067 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-13;
7068 ..Pútnik. Roč. 22, č. 1-12, 1931.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..p1/1;
7069 ..Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-165;
7070 .Reginaldo, Frascisco.Santa Rosa da Lima.:.1974..d18/2b;
7071 .Benedikt1927-.Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode.Köln ::J.P. Bachem,.1965..BZ-24;
7072 .Schlor, Alois.Betrachtungen fur priester und kleriker.Graz:.1889..C17/3b;
7073 ..Fr. Antoninus cloche.:.1690..C18/1b;
7074 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a;
7075 .Žák, Emanuel.Fragmenty. Sbírka úvah na jednotlivé doby a dny roční. Díl druhý.Praha:.1924..BS-191;
7076 .Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..d17/5b_CZ1920_1950;
7077 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C20/3a;
7078 .Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1951..BS-206;
7079 .Cartagena, Bartholomaei.Definitiones titulorum decretalium.:.1667..C21/5a;
7080 ..Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1991..BS-211;
7081 .Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-301-9.VSH;
7082 .Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.d7/1;
7083 .Raymond, Bienheureux.Sainte Catherine de Sienne lettres.:.1922..C14/1a;
7084 .Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.BS-217;
7085 .Mauriac, Francois,1885-1970..Lacordaire et nous /.Paris ::Gallimard,.1940..BZ-59;
7086 .Undsetová, Sigrid.Madame Dorothea.Praha:Katolický literární klub.1946..d17/3b_cz1920-1950;
7087 ..Chléb života.:.1969..AKADEMIE;
7088 .Gossine, Leonhard.Hand-postille .:.1875..C22/2b;
7089 .Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CIII. (1975).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..PS-19;
7090 .Mattoška, P. L., OFM.Serafínsky svet.:.1936..p1/4;
7091 ..Rukověť katechety.:.1909..d10/5a_CZ1900_1920;
7092 .Resl Josef.Katechese pro 1. a 2. třídu obec. škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání.:.1946..d10/3a_CZ1920_1950;
7093 .Otýpka, Karel.p. Martin Středa.:.1945..d10/3b_CZ1920_1950;
7094 .Sedlák, Erazim Ján, OFM.Básnický profil Andreja Žarnova.Bratislava:ČAS.1943..BS-51;
7095 .Mondrone Domenico.Marie Gorettiová.:.1947..BS-53;
7096 .Staríček.Kozmológia-dodatok.:.1995?..BS-65;
7097 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-95;
7098 .Škurka, Emil.Manželské právo :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..SKRIPTA_1;
7099 .Jurak, F. K. [from old catalog].Anglicko-slovenske rozhovory..V Preove,:L. Smigala,.1945..BS-124;
7100 ..Jedle.:.1980?..BS-128;
7101 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-135;
7102 .Juríček, Ján.Encyklopédia spisovateľov sveta : Významní prozaici, básnici a dramatici celého sveta,nositelia lit.cien,priekopníci nových smerov....Bratislava:Obzor.1987..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7103 .Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK;
7104 .Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969..BS-146;
7105 ..Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.BS-151;
7106 .Cinek, František,1888-1966.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku =.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1932..BS-93;
7107 .Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SAM/5;
7108 .Kögl, Ferdinand,1890-1956.Die fröhliche Freundlichkeit.Wien ::F. Spiedel\'sche Verlagsbuchhandlung,.1946..d11/1b;
7109 .Kurz, Karl Friedrich.Im Konigreich Mjelvik :.Braunschweig [u.a.]:Westermann.1930..d11/3a;
7110 .Heinen.Gott und Mensch.:.1913..d11/4b;
7111 .Dominik, Hans.Gebaltte kraft.:.1941..d12/1a;
7112 .Járosy, Dezso.Az egyházi zene és a papság.:.1912..d14/1a;
7113 .Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..PS-03;
7114 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-13;
7115 ..Neděle.Praha:.1933..p1/1;
7116 ..Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-166;
7117 .Koudelka, Vladimir, OP.Gebetshaltungen des heiligen Dominikus.:.1997..d18/2b;
7118 .Boyer, Carolus.De gratia divina.:.1930..BZ-16;
7119 .Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..d18/4b;
7120 .Alerejew, W..Neues lehrbuch der bullilchen sprache .Petrohrad:.1888..C17/3b;
7121 .Beuvelet, Matthaeo.Clericus instructus seu doctrina moralis.:.1778..C17/5b;
7122 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C18/1b;
7123 .Schmidt, Franz Xaver.Predigten und homilien aus alle sonn und festtage.Graz:.1825..C20/3a;
7124 .Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. V. (1901).Trnava:.1901..PS-46;
7125 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C21/5a;
7126 .Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980..BS-211;
7127 .Podlužáni, Žigmund.Parochus duodenario pressus pondere cujus animum.Košice:.1724..C14/1a;
7128 .Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.d7/6;
7129 .Daniel-Rops, Henri,1901-1965..Marges de la priere /.Paris ::La Colombe,.1947..BZ-59;
7130 .Giovanni, Boccaccio.Žiaľ pani Plamienky.:Slov.spisovateľ.1976..SPKK;
7131 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-222;
7132 .Deharbes, Jos..Groser katholischer katechismus.:.1911..C22/2b;
7133 .Vilhum, František X..Čeští misionáři v Egyptě a v Habeši.Praha:Mikuta.1946..BS-21;
7134 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..SSV1950;
7135 ..Svěcení kněžstva.:.1947..BS-28;
7136 .Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..d10/4a_CZ1900_1920;
7137 .Spillmann, Jozef.Dietky Mariine.[S.l.]:[s.n.].1922..BS-40;
7138 .Nando Steller.Baťko Škultéty. Život a dielo.:Spolok profesorov Slovákov.1925..BS-51;
7139 .Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč.1933..BS-62;
7140 .Šajda, Peter.Sakrálne umenie I.,II..:.1995?..BS-65;
7141 .Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.BS-114;
7142 .Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124;
7143 .L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-135;
7144 .Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl A-L : 1.díl. A-L.Praha:ODEON.1988.80-207-0948-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7145 .Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
7146 .Sonntag, F. P..Jeroným Savonarola.:.1970?..BS-146;
7147 .Honoré, de Balzac.Ľalia v údolí.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..d5/8_SK1950_1990;
7148 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
7149 .Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SSV1950;
7150 ..Liturgika.:.1990?..SAM/5;
7151 ..Svetové misie.:.1941..d15/3_SK1920_1950;
7152 ..Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d11/1b;
7153 .Schlogl, Friedrich.Zu meiner zeit.:.1944..d11/3a;
7154 .Raim, Emil.Sonntagspredigten.:.1925..d11/4b;
7155 .Lippert, Peter.Gott und die Welt.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1917..d12/1a;
7156 .Zsámár, Jeno.A szent kereszt királyi útja.:.1934..d14/1a;
7157 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIII. (1995).Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620645;80-7162-064-5.PS-03;
7158 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. X. (1948).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1948..PS-13;
7159 ..Štart 1937.:.1937..p1/1;
7160 ..Poczet prymasow Polski.:.1988..d18/1b;
7161 .Spesz Alexander.Theologica catholica slovaca.:.1941..PS-41;
7162 .Wolicki, Marian.Wychowanie religijne i moralne dziecka w rodzinie.:.1989..d18/2b;
7163 .Kockelmann, Paul.Zerrissen ist die Schlinge.:.1965..d18/4b;
7164 .Oberer, Franz.Praktisches handbuchlein fur katecheten.Graz:.1889..C17/3b;
7165 .Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus II. de incarnationis mysterio.Viedeň:.1748..C18/1b;
7166 ..Slovníček cizích slov.Praha:.1930?..d17/1a_cz1920-1950;
7167 ..Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C20/3a;
7168 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-206;
7169 ..Il rosario di Maria santissima.:.1854..C21/5a;
7170 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-211;
7171 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.d7/1;
7172 .Toublan, Chanoine.La vie spirituelle.:.1923..d18/3;
7173 .Lagrange, J..M. Loisy et le modernisme :.Juvisy ::Éditions du Cerf,.1932..BZ-59;
7174 .Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.TRAN;
7175 .Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..ČKCH;
7176 .Vošková, Katarí­na.Sprievodca po Banskoštiavnickej kalvárii. .Banská Štiavnica :Spolok Banskej Štiavnice ´91.2009.978-80-970125-3-3.d7/5;
7177 .Wisdorf, Jozef.Problémy svedomia pre dievčatá.:.1970?..SAM/6;
7178 .Schafer, Jakob.Die wunder Jesu in homilien erklart.:.1918..C22/2b;
7179 .Kratochvíl, Josef.Dějiny filosofie II..:.1940..BS-21;
7180 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LVI. (1928).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1928..p1/4;
7181 .Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
7182 .Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl..1940..BS-40;
7183 ..Vrátiti se do Církve?.:.1927..BS-53;
7184 ..Písmo Sväté Starého Zákona I..:.1915..BS-62;
7185 ..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.d6/3;
7186 .RKBFUK Košice.Kurz logiky.:.1995?..BS-65;
7187 .Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-135;
7188 .Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl M-Ž : 2. díl..Praha:ODEON.1989.80-207-0960-6.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7189 .Cíger Hronský, Jozef.Jozef Mak.:Tatran.1969..d3/7_SK1950_1990;
7190 .Krajči, Jozef.Za profesorom ThDr. Cyrilom Dudášom.Bratislava:.1982..BS-146;
7191 .Juan, Manuel.Gróf Lucanor.:Remedium.1998.80-85218-73-9.d6/2;
7192 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..VSH;
7193 .Trýb, Antonín.Císař chudých.:Československý spisovatel.1954..d8/2_CZ1950_1990;
7194 .Ševčík, Jan Nep.,nar. 1888.Odpustková modlitební knížka :.Brno ::Benediktínská knihtisárna,.1911..d10/4b_CZ1900_1920;
7195 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5;
7196 .Lewis, Sinclair.Sam Dodsworth :.Berlin:Rowohlt.1932..d11/3a;
7197 .Hirscher, Johann Baptist.Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria :.Munchen:Kosel & Pustet.1921..d11/4b;
7198 .Lippert, Peter.Der Menschensohn :.Regensburg ::Josef Habbel,.1926..d12/1a;
7199 .Chesterton, G. K..Aquinói szent Tamás.:.1938..d14/1a;
7200 .Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..PS-13;
7201 ..Katolícke noviny. Roč. 5 /41/, č. 1-152, 1890.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1890..p1/1;
7202 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVIII. (1950).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..PS-39;
7203 .Teilhard de Chardin, Pierre,1881-1955.Le milieu divin :.London ::Collins,.1962..d18/1b;
7204 .Spesz Alexander.Theologica catholica slovaca.:.1941..p2/1a;
7205 .Weintraub, Sidney.Modern economic thought.:.1981..d18/2b;
7206 .Therese.Selbstbiographische Schriften.Einsiedeln:Johannes-Verl..1958..d18/4b;
7207 .Chaignon, SJ.Betrachtungen fur priester.Brizen:.1870..C17/3b;
7208 .de Avila, Juan.Reden aus das heiligste ultarsacrament.Regensburg:.1881..C18/1b;
7209 ..Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C18/5a;
7210 .Mäder, Robert,1875-1945.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191;
7211 ..Stručný prehľad koncilom vydaných dekrétov.:.1970?..SAM/7;
7212 .Pascal, Blaise,1623-1662.Myšlienky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
7213 .Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica veteris testamenti.:.1744..C20/3a;
7214 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-206;
7215 .Pradel, andre, OP.Manuel du tres-saint rosaire.:.1866..C21/5a;
7216 .Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..d3/6_SK1950_1990;
7217 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-216;
7218 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d7/1;
7219 .Papini, Giovanni,1881-1956..Le pazzie del poeta :.Firenze ::Vallecchi,.1950..BZ-59;
7220 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.d7/6;
7221 .Nicolas, J.-H..The mystery of God\'s grace /.London ::Bloomsbury Pub. Co,.1960..BZ-59;
7222 .Balchin, Nigel.Sám sebe katom.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK;
7223 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SAM/6;
7224 .Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..SÚCM;
7225 ..Pan prichadza.:.1990??..BS-222;
7226 .Schuster.Die biblische geschichte des alten und neuen testaments.Freiburg:.1868..C22/2b;
7227 .Hlobil, Petr.Škola božského srdce Páně.:.1897..p1/4;
7228 .Pokoj, Šimon.Dějiny zjevení Božího ve Starém Zákoně pro školy střední.:.1926..d10/3b_CZ1920_1950;
7229 .Souček, Rudolf.Záhady duševního života ve světle vědy.:.1947..d17/3b_cz1920-1950;
7230 ..Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BS-62;
7231 .Pribula, Marek.Krížová cesta za kňazov.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.1998.80-7165-122-2.BS-65;
7232 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-114;
7233 .Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUSCM;
7234 .Knězek, Libor.Encyklopédia literárnych diel.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0010-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7235 .Zemko, Jan.Detva.:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
7236 .František Janoušek.Evangelium pacis.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983..BS-146;
7237 .Dacík, R.M..Buh v Ježiši Kristu .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939..KRYSTAL;
7238 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Posvátná znamení.Spišská kapitula:.1992..SAM/5;
7239 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.VSH;
7240 .Jorgensen, Johannes,1866-1956.Der heilige Franz von Assisi :.Leipzig ::St. Benno,.1962..d11/3a;
7241 .Guardini, Romano,1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d11/4b;
7242 .Dankelman, Joannes Laurentius Fredericus.Christliche Lebensgestaltung.Freiburg i. Br. ;Basel ;Wien:Herder.1967..d12/1a;
7243 .Mihalovics, Antal.Mindenki könyve :.Rožňava ::Sajó-Vidék,.1937..d14/1a;
7244 ..Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.2000..PS-03;
7245 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. II. (1939).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1939..PS-13;
7246 ..Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..p1/2;
7247 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LXII. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..PS-39;
7248 .Marcel, Gabriel,1889-1973..Etre et avoir ....[Paris,]:Aubier, Editions Montaigne,.1968-..d18/1b;
7249 .Bhaktivedanta, A. C..Srimad Bhagavatam.Vaduz:Bhaktivedanta Book Trust.1984.0892130636.d18/2b;
7250 .Pichler, Wilhelm.Katholisches religionsbuchlein.:.1962..d18/4b;
7251 .Seibt, Karl Heinrich.Die wege des heils.Salzburg:.1872..C15/4b;
7252 .Alliali, Joseph Franz.Ueder die inneren motive der kanonischen horen.Augsburg:.1848..C17/3b;
7253 .Kraus, Ján.Fasciculus precum in usum cleri junioris dioecesis Cassoviensis.Košice:.1879..C18/5a;
7254 ..Život v misiách.Nitra:.1945..BS-191;
7255 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..KRYSTAL;
7256 .Hechel, Andreas.Sittenlehren aus den sonntaglichen evangelien des ganzen jahres.Graz:.1770..C20/3a;
7257 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..BS-206;
7258 .Árvay, Juraj, SJ.Selectae ex profanis scriptoribus historiae 1.Trnava:.1734..C21/5a;
7259 .Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-211;
7260 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-216;
7261 ..Acta conventus thoruniensis .:.1645..C12/1;
7262 .Mauriac, François,1885-1970.Le noeud de vipéres /.Paris ::B. Grasset,.1932..d18/3;
7263 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.d7/6;
7264 .Pauliny-Tóthová, Margita,1873-1948.Pastierča a iné poviedky.Ružomberok:Ján Párička.1921..BS-219;
7265 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
7266 .Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.d6/6;
7267 ..Rozsievač perál.Rím:SÚCM.1973..SÚCM;
7268 .Camus, Joh..Geist des heiligen Franz von Sales.:.1833..C22/2b;
7269 .Brezina, Ján.Anjel pokoja.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
7270 ..Pax.:.1926-1937..p1/4;
7271 ..Smernice ktorých sa má pridržiavať farár pri kánonickej skúške ženíchov pred ich sobášom.:.1941..BS-40;
7272 .Liška, Jozef.K otázke pôvodu východoslovenských nárečí.:.1944..BS-51;
7273 ..Tak končí rok katolík.:.1936..BS-53;
7274 .Botto, Jan.Smrť Jánošíkova.:Tatran.1973..TATRAN;
7275 .Kollár, Martin.Slovensko 001. Obrazová správa o stave krajiny. .Bratislava :Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-25-3.BS-66;
7276 .RKBFUK Košice.Pastorálna medicína.:.1995?..BS-65;
7277 .Wallace, Lewis.Narodil sa Pán.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1925..BS-15;
7278 .Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-98;
7279 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-114;
7280 .Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1965..BS-124;
7281 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..SUSCM;
7282 .Krupa, Viktor.Písma sveta : Malá moderná encyklopédia.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0011-5.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7283 ..Z teórie spisovného jazyka.:Veda.1979..d3/4_SK1950_1990;
7284 ..Společně za mír a život.Praha:.1984..BS-146;
7285 .Oscar, Wilde.Portrét Doriana Graya.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..d3/5_SK1950_1990;
7286 ..Kurz prípravy na manželstvo.Stará Ľubovňa:Kumran.2001..BS-157;
7287 .Iwaszkiewicz, Jaroslaw.Ikar. Bratislava:Tatran.1977..TATRAN;
7288 ..Schopfung.:.1928..d11/3a;
7289 .Lucas, Joseph.Dein Gluck - die kleine hostie.:.1929..d11/4b;
7290 .Wolfsgruber, Cölestin.Kirchengeschichte Österreich-Ungarns.Wien ::Heinrich Kirsch,.1909..d12/1a;
7291 .Huszár, Elemér.Jahvétól Krisztushoz.:.1940..d14/1a;
7292 ..Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..PS-03;
7293 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-13;
7294 ..Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..p1/2;
7295 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXII. (1944).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-30;
7296 .Harrison, Roland Kenneth..Teach yourself Hebrew.London ::The English Universities Press,.1962..d18/1b;
7297 .Walter, Eugen.Wesen und Macht der Liebe.Freiburg i. Br.:Lambertus-Verl..1955..d18/4b;
7298 .Donin, Ludwig.Die wahre magnitudo.Viedeň:.1894..C15/4b;
7299 .Tomíček, Johann Slav..Lehrbuch bohmischen sprache fur deutsche.Praha:.1865..C17/3b;
7300 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C18/5a;
7301 .Melka, Antonín,1875-1963.Slovo církve do dnešní tísně :.V Praze ::Universum,.1933..d17/5b_CZ1920_1950;
7302 ..Veliký katechismus katolického náboženství :.Praha ::Státní naklad.,.1923..d9/5b_CZ1920_1950;
7303 .Ranmund, Johann.Lob geheimniz sitten ....Praha:.1782..C20/3a;
7304 .Škrábik, Andrej kanonik.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1939..BS-206;
7305 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de sacramento ordinis.:.1789..C21/5a;
7306 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-211;
7307 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-216;
7308 .Diestii, Henrici.Conciones festales.:.1662..C12/1;
7309 .Hugo, Victor,1802-1885.Le roi s\'amuse /.Paris ::Bibliothéque rhombus,.1921..BZ-59;
7310 .Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.d7/6;
7311 .Vuillermet, A..Les jeunes gens et les sports.:.1925..BZ-60;
7312 ..Exercičné čítanie I.-IX. III. S rukou na pluhu.:.1970?..SAM/6;
7313 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SÚCM;
7314 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM/6;
7315 .Mária z Agredy.Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom.:Magnificat.2009?..BS-220;
7316 .Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..d7/5;
7317 ..Die lectionen, episteln und evangelien aus alle Sonn und feiertage des ganzen jahres.:.1820..C22/2b;
7318 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..SUCM;
7319 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
7320 .Tomášek, Fr..Eucharistická metoda náboženského vyučování.:.1937..BS-28;
7321 .Torrey, R.A..Získavanie duší.Stará Turá:Modrý kríž.1947..BS-40;
7322 .Olteanu Pandele.K fonetickému súvisu medzi rumunčinou a západnou slovančinou.:.1947..BS-51;
7323 ..Ve službách Matky a dítěte.:.1937..BS-53;
7324 .Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK;
7325 .RKBFUK Košice.Antropológia.:.1995?..BS-65;
7326 .Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-15;
7327 .Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..BS-98;
7328 ..Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..BS-114;
7329 .Klofáč, Jaroslav.Současná empirická sociologie.Praha:Orbis.1959..BS-124;
7330 .Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-128;
7331 ..Ján Vojtaššák.:.1980?..SAM/3;
7332 .Bárta, Jan B..Syntéza učení víry.Praha ::Sekretariát řeholních společností v ČSSR,.1969..BS-147;
7333 .Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5;
7334 .Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1934..d11/3a;
7335 ..Der heiligen leben und leiden.:.1922..d12/1a;
7336 .Hóman, Bálint..Szent István.Budapest ::Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,.1938..d14/1a;
7337 .Juhás, Peter.Boromeo 2002.:.2002..PS-03;
7338 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-13;
7339 ..Homiletické směrnice 1980.:.1980..p1/2;
7340 .Longo, Bartolo.I quindici sabati.:.1993..d18/1b;
7341 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-16;
7342 .Graf, Richard.Ich habe Troster gesucht.:.1967..d18/4b;
7343 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C15/4b;
7344 .Billuart, C. R., OP.Summa summae s. Thomae.:.1895..C17/3b;
7345 .Sinzel, Michael.Annalen der Maria zur bekehrung der sunder.Regensburg:.1844..C18/5a;
7346 .Bunyan, John,1628-1688.Cesta kresťana z mesta zkazy na vrch Sion.V Bratislave:v redakcii časopisu Klasy.1922..d17/5a_CZ1920_1950;
7347 .Vanek B..Pokání.:.1935..BS-191;
7348 .Böhm, J..Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury /.Praha ::[s.n.],.1963..BS-194;
7349 ..Zdravas Maria.:.1927..d15/4_SK1920_1950;
7350 ..Neubearbeitete predigtentwurfe aus alle sonntage.Augsburg:.1791..C20/3a;
7351 .Ibach, I..Das bedorstehende concil.Frankfurt:.1869..BZ-51;
7352 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C21/5a;
7353 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-211;
7354 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-216;
7355 .Príleský, Ján, SJ.Tractatus theologicus de poenitentia, extrema unctione, ordine, et matrimonio.Trnava:.1760..C12/1;
7356 .Mauriac, François,1885-1970.Vie de Jésus /.Paris ::Flammarion,.1936..d18/3;
7357 .de Boxadors, Joannis Thomae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1771..C14/4a;
7358 .Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.BS-218;
7359 .Plus, R., SJ.Comment presenter le Christ a notre temps.:.1943..BZ-60;
7360 ..Exercičné čítanie I-II V. V duchu a pravde.:.1970?..SAM/7;
7361 .Brittain, Vera.Nevybavené účty.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
7362 .Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..p2/1;
7363 .Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..d6/6;
7364 ..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SÚCM;
7365 ..Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..ČKCH;
7366 .Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/2b;
7367 .Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979..SUCM;
7368 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.BS-28;
7369 .Hlouch, Josef.Ježíš Buh svátostný posvětitel života.:.1941..BS-40;
7370 .Mráz, Andrej.Andrej Sytniansky.:.1945..BS-51;
7371 ..Květná neděle.:.1947..BS-53;
7372 .Bucko, Vojtech.J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-62;
7373 .Karol Rosenbaum.Bije zvon slobody.:Matica slovenská.1949..MS;
7374 .RKBFUK Košice.Dogmatika: O Bohu Stvoriteľovi.Košice:.1999..BS-65;
7375 .Soukup, Emilián, OP.Manželské kapitoly. Základy manželství..Praha:.1934..BS-15;
7376 .Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..BS-98;
7377 .Jurko, Jozef (1950).Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.BS-114;
7378 .Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.SUCM;
7379 .Caffarel, Henri.Kamila uchvácena bohem.Paris:.1982..SAM/2;
7380 .Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..TATRAN;
7381 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Mžikové obrázky.Praha ::Vyšehrad,.1975..VSH;
7382 ..Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ;
7383 .Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950;
7384 .Jonson, Ben, Zweig, Štefan.Volpone.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1936..MS;
7385 .Martindale, Cyrill Charli.Der fortlebende Christus :.Wurzburg:Rita.1936..d11/3a;
7386 .Bertling, Oskar.Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung der Kausalitat fur Studenten, Gymnasiasten und Lehrer.Leipzig:W. Klinkhardt.1907..d12/1a;
7387 .Giddings, Franklin Henry.A szociológia elvei.Budapešť:Grill Károly.1908..d14/1a;
7388 .Hirner, Alexander.Filozofický sborník.:Matica slovenská.1943..PS-03;
7389 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1945.:.1945..PS-13;
7390 .Skrzydlewski, Władysław Bernard((1925-2004).).Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1989.8385032576.d18/1b;
7391 .Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique de,1802-1861.Saint Dominique.Paris ::Flammarion,.1934..BZ-16;
7392 .Leonard od meki panskiej.Dobry pasterz.:.1964..d18/4b;
7393 ..Almanach naptárral az MDCCCXC. évre.Budapešť:.1890..BZ-39;
7394 .Leipelt, Peter.Ausgewahlte schriften der heiligen Hieronymus.:.1872..C15/4b;
7395 .Reif, Aemilianus.Systema theologiae moralis christiane.:.1787..C17/3b;
7396 ..Neue sittenreden von den seligseiten von dem allerheiligsten sacrament ....Augsburg:.1772..C17/5b;
7397 .Zell, Karl.Aristoteles werfe.Stuttgart:.1836..C18/5a;
7398 .Švec, Václav.Snubní prsten.:.1946..BS-191;
7399 .Žák, Emanuel,1863-1943.Fragmenty :.Praha ::V. Kotrba,.1918-1924..d17/3b_cz1920-1950;
7400 .Mazl, Franz Xaver.Ertlarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1841..C20/3a;
7401 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-206;
7402 .Wigandt, Martini.Tribunal confessariorum et ordinandorum .:.1745..C21/5a;
7403 .Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-211;
7404 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-216;
7405 .Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchP.Natales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum.Budín:.1746..C12/1;
7406 .Berthier, P. J..Sententiae et exempla biblica.:.1912..C14/1a;
7407 ..Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni Evangelia.:.1746..C14/4a;
7408 .Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.BS-218;
7409 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..Tables générales des oeuvres complètes du R.P. M.-A. Janvier des Frères Prècheurs :.Paris ::P. Lethielleux,.1926..BZ-60;
7410 ..Exercičné čítanie I-IX. VI. Sami sme počuli /Jn 4,42/.:.1970?..SAM/7;
7411 .Pecháček Gabriel .Zpovědnice.:.1911..d10/5b_CZ1900_1920;
7412 .Ďačok, Ján,1955-.Človek, utrpenie, nemocnica.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-300-3.d6/6;
7413 .Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času. 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SÚCM;
7414 .Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.BS-222;
7415 .Uckermann, Gottlieb.Volkspredigten und homilien .:.1824..C22/2b;
7416 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SUCM;
7417 .Dacík, R.M..Boh a duša.:.1970?..BS-22;
7418 .Prídavok, Anton.Vrásky času.Košice:[s.n.].1926.978-80-7090-861-7.BS-40;
7419 .Boudreaux, F.J..Ani oko nevidělo.:.1934..BS-51;
7420 ..Sborová mše svatá s pobožností k sv. přijímání.:.1948..BS-53;
7421 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Tatran,.1975..TATRAN;
7422 .Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-15;
7423 .Botek, Anton C..O Svätom písme.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-98;
7424 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..BS-114;
7425 .Ondrej, Sliacky.Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež.:Mladé letá.1979..d3/2_SK1950_1990;
7426 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.BS-134;
7427 .Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.d1/7;
7428 .Jindřich, Šimon Baar.Hanče ; Pro kravičku.:Vyšehrad.1978..VSH;
7429 .Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.BIBCZ;
7430 .Lippert, Peter,1879- [from old catalog].Unseres leidenden Herrn reden und schweigen vor den menschen..Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g.m.b.h.,.1938..d11/3a;
7431 .Heilbrunn, L. V..Grundzüge der allgemeinen Physiologie.Berlin ::Deutscher Verlag der Wissenschaften,.1958..d12/1a;
7432 .Horváth, István,.Az olasz politikai gondolkodás jellegzetességei.Budapest,:.1943..d14/1a;
7433 ..Andrej Hlinka :.Ružomberok ::Tlačiareň LEV,.1991..PS-03;
7434 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-13;
7435 ..Homiletické směrnice 1973.:.1973..p1/2;
7436 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XLVIII. (1920). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1920..PS-31;
7437 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1b;
7438 .Donat, J., SJ.Theodicea.:.1923..BZ-16;
7439 .Borler, Ferdinand.ie logenannten apostolischen constitutionen u. canonen.:.1874..C15/4b;
7440 ..Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C17/3b;
7441 .Hense, Paul - Kurz, Hermann.Deutscher novellenschak.Mníchov:.1850..C18/5a;
7442 ..Do života.:.1950?..BS-189;
7443 ..Životopis Jána don Bosku.Trnava:Spolok sv. Adalberta.1899..BS-191;
7444 .Benedek, Elek,1859-1929.Dejepisné čítanie =.Budapešť ::Franklin társulat,.1909..d15/2b_SK1900_1920;
7445 .Zaťko, Matej.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
7446 .Felsenecker, Sebastiano.Ignis festivus. Neuer werch.Augsburg:.1718..C20/3a;
7447 .Toldy, Ferenc.Emlékbeszéd melyet néhai Fejér Gyorgy.Budapešť:.1865..BZ-51;
7448 ..Salesiánský věstník.:.1940..p1/3a;
7449 .Zerdahely, Gabrielis.Caeremoniae missae solennis collectae.:.1700?..C21/5a;
7450 .Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..BS-211;
7451 ..Svätý Michal Archanjel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-242-5.BS-216;
7452 .Campanellae, Thomae.De sensu rerum et magia.:.1620..C12/1;
7453 .de Amicis, Edmondo.La maestrina degli operai.:.1921..C14/1a;
7454 ..Praefatio ad humaniorum scholarum professores.:.1700?..C14/4a;
7455 .Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Fatima :.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992..d7/6;
7456 .Clerissac, Humbert.L'esprit de saint Dominique.:.1924..BZ-60;
7457 ..Abbandlungen der herren prof. dr. Kampers, Msg. dr. Ehles, P. B. Duhr und dr. Sacher.:.1918..BZ-60;
7458 .Granier, Jacques.Generál zmizel :.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH;
7459 .Smahel, Rudolf, SDB.Praktická práce s Písmem. Cyklus B 1991-1992.Olomouc:Matica cyrilometodejská.1991..SKRIPTA_2;
7460 .Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..BS-220;
7461 ..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM;
7462 .Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.BS-222;
7463 .Jais, Paul.Erslarungen der heiligen evangelien .:.1823..C22/2b;
7464 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.MAG;
7465 .Kušnír, František.Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.:.2000..DIPLOMOVKY;
7466 .Stiefvater, Alois.Zomrieť a čo potom?.:.1982..BS-22;
7467 .Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice.1930..BS-41;
7468 ..Pobožnost za mír.:.1938..BS-53;
7469 ..Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-62;
7470 .Vojtech, Mihálik.Nárek.:Smena.1987..d3/2_SK1950_1990;
7471 .Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-15;
7472 .James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.BS-98;
7473 .Strauss, Pavol.Krížová cesta. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-4-7.BS-111;
7474 .Spuchľák, Juraj - preklad; ; Z latin. orig. prel. Juraj Spuchľák.Communio et Progressio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-263-X.BS-114;
7475 .Sawicki, František.Filozofia lásky.Bratislava:Spolok kolégia Sv. Svorada.1936..BS-124;
7476 .Kennet, Ahl.Peklo a raj.:Tatran.1994.80-222-0374-2.d7/1;
7477 .Hejl, Zdenek.Snúbenci a lekár.:.1968..BS-135;
7478 .Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.d68;
7479 .Jean, de La Fontaine.Bájky.:Tranoscius.1995.80-7140-055-6.d7/3;
7480 .Aleš, Pavel.Pravoslavný teologický sborník XIII..Praha:Pravoslávna cirkev v Československu.1986..BS-147;
7481 .Vasari, Giorgio.Životy nejvýznačnějších malířů,sochařů a architektů : 1.díl..Praha:Mladá fronta.1998.80-204-0697-2.d6/4;
7482 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-151;
7483 ..Direktórium 2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-630-9.BS-162;
7484 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..SAM/5;
7485 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Cisterzienserbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1881..d11/3a;
7486 .LaRouche, Lyndon H..Christentum und Wirtschaft :.Wiesbaden ::Böttiger,.1992..d12/1a;
7487 .Merle, Robert.Malevil.Budapešť:Európa.1980..d14/1a;
7488 ..Prameň.Bratislava:.2013..PS-03;
7489 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1947.:.1947..PS-13;
7490 ..Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2;
7491 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXVII. (1908). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..PS-44;
7492 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39;
7493 .Cazes, M.-Fr,.Le Probleme du bonheur.Saint-Maximin (Var) ::editions de la \"Revue du Rosaire,.1932. (10 novembre.)..BZ-1;
7494 .Bellouard, Maria Augustinus,1886- [from old catalog].Reponses du Christ aux questions des hommes..Paris,:Editions Spes.1944..BZ-16;
7495 ..Handbuch der Liturgiewissenschaft..Leipzig ::St. Benno-Verlag..1961..d18/4b;
7496 .Marin, Michelangelo.Virginia oder die christliche jungfrau.Graz:.1847..C15/4b;
7497 .Scavini, Petro.Theologia moralis universa.Miláno:.1869..C17/3b;
7498 .Weissenbach, Josephi Antonii.De ratione inscriptionum sive animadversiones et exempla.:.1796..C18/5a;
7499 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-189;
7500 .Stingeder, Franz.Tajemství našeho vykoupení ve světle utrpení Pána Ježíše /.V Pelhřimově ::Kazatelna,.1937..BS-191;
7501 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C20/3b;
7502 ..Ježiš drahý poklad.Trnava:.1921..USA;
7503 .Ján Pavol II..O sociálnej starostlivosti cirkvi-Solicitudo rei socialis.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-211;
7504 .Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-216;
7505 .Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C12/1;
7506 ..L'imitazione di Cristo.:.1984.88-215-0534-0.BZ-59;
7507 ..Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C14/4a;
7508 .Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.d7/5;
7509 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique. VIII. La grace careme 1910.:.1911..BZ-60;
7510 .Henri, Bosco.Teotimov majer.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
7511 ..Památník na zesnulého Karla kardinála Kašpara.:.1941..VSH;
7512 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-220;
7513 ..Katechéza.:.1994..PS-50;
7514 .Wehofer, Thomas Maria, OP.Die apostel Chinas.Viedeň:.1894..C22/2b;
7515 .Rops, Daniel.Svätý Dominik, atlét a budovateľ Boží.:.1970..SKRIPTA_2;
7516 ..Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-41;
7517 .Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK;
7518 .Miklík, Konstantin.Jakuba L. Balmesa Katechismus základních pravd.:.1947..BS-62;
7519 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1978..d3/4_SK1950_1990;
7520 ..Prednášky z cirkevného práva.:.1980?..BS-15;
7521 .Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..BS-98;
7522 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-111;
7523 .Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.BS-114;
7524 ..Človek pred Bohom.:.1980?..BS-135;
7525 .Yves, Farge.Prosté slovo.:Slovenský spisovateľ.1954..d3/3_SK1950_1990;
7526 .Lightle, Steven.II. Exodus. Severe, vydej zpět.Praha:.1990..BS-147;
7527 .Giorgio, Vasari.Životy nejvýznačnějších maliřu, sochařu a architektu-diel 2.:Mladá fronta.1998.80-204-0698-0.d6/4;
7528 .Houser, Pavel.Hry se slovy a jazykem.Praha:Portál.2002.80-7178-699-3.d7/2;
7529 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SAM/5;
7530 .Kulhánek, František.Češi a Slováci cestou slávy i utrpenia : Stati o československej spolupráci,vydané k štvrtej voľbe pána prezidenta republiky....Banská Bystrica:Náš domov.1934..d15/3_SK1920_1950;
7531 .Schud, Johannes.Der myrrhenberg.:.1926..d11/3a;
7532 .Hector, Josef.Die helige mutter Maria von der heiligen Euphratia Belletier.:.1928..d11/4a;
7533 .Solschenizyn, Alexander.Krebsstation.:.1970?..d12/1a;
7534 .Schutz, Antal.Aquinói szent Tamás szemelvényekben.Budapešť:Szent István-Társulat.1943..d14/1a;
7535 .Novák, Lukáš - Heider, Daniel.Studia neoaristotelica.:.2007..PS-03;
7536 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 48 (1936).:.1936..PS-13;
7537 ..Homiletické směrnice 1974.:.1974..p1/2;
7538 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXIX. (1910). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1910..PS-31;
7539 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39;
7540 ..La sainte liturgie.:.1964..d18/1b;
7541 .Fraknói, Vilmos.Vitéz János.:.1879..BZ-16;
7542 .Richard, Charles-Louis.Histoires du covent des Dominicains de Lille en Flandre et de Celui des dames Dominicaines de la Meme Ville dites de Sainte Marie de L'Abbiette.Brusel:.1997..d18/5;
7543 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4b;
7544 .Mittermuller, Rupert.Leben und wirken des frommen bischofes Michael Wittmann.Landshut:.1859..C17/3b;
7545 ..Christliches abend glocklein.Viedeň:.1874..C17/5b;
7546 .Klas, Peter,1904-1993.Svetlo pod halenou /.Cleveland ::Prvá katolícka slovenská jednota,.1974..USA;
7547 .Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-191;
7548 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-194;
7549 .Christ, J..Von pflanzung und wartung ....Frankfurt:.1789..C20/3b;
7550 ..Pán môj a Boh môj.Vimperk a New York[etc.]:J. Streinbrener.1927?..USA;
7551 .Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982..BS-211;
7552 .Prof. F. Spirago.Utrpení a radosti očistce.Praha:.1936..BS-216;
7553 ..Sancti Leonis papaei cognomento magni opera omnia.:.1766..C12/1;
7554 .Beaudenom, Leopoldo.Pratica progressiva della confessione.:.1940..C14/1a;
7555 ..Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis I. vel II. classis.:.1928..C14/4a;
7556 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
7557 .Poulet, Charles,1887-.Histoire de lEglise..Paris,:Beauchesne,.1959-..BZ-60;
7558 .Žák, Emanuel.Písmo sväté v obrazoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950;
7559 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Válka žen :.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1926..d17/1a_cz1920-1950;
7560 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..d8/1_CZ1950_1990;
7561 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.MAG;
7562 ..Štyri priečky.Bratislava:eRko.1994.80-88710-07-3.BS-222;
7563 .Majestat, Gr..Allgemeine gerichtsordnung fur das konigreich Ungarn.:.1900?..C22/2b;
7564 ..Dodatky ku knihe Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1970?..SKRIPTA_2;
7565 .Pražák, Josef Miroslav.Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií.Praha:Čs.grafická unie.1926..d1/2_SLOVNIKY;
7566 .Rybák, Josef.Vademecum. (Úvahy pro kněžské triduum).:.1929..BS-29;
7567 .Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..BS-41;
7568 .Ferenčík, Ján.Pápež a pápežský štát.Bratislava:Ústredná Katolícka Kancelária pre Slovensko.1930..BS-52;
7569 .Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:.1947..BS-01;
7570 .Perrin Henri.Staveniště Evropy.:.1948..VSH;
7571 .Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.d3/7_SK1950_1990;
7572 .Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Tatran.1983..d3/1_SK1950_1990;
7573 ..Učiteľské poslanie cirkvi.:.1980?..BS-14;
7574 .Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-98;
7575 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-111;
7576 .Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.BS-114;
7577 .Mráz, Andrej,1904-1964.Ján Kollár :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1952..d3/7_SK1950_1990;
7578 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
7579 .Záň, Augustín J..Veľký neznámy.:Prvá katolícka slovenská jednota v USA a Kanade.1979..USA;
7580 .Krupa, Viktor.Jazyky sveta.Bratislava:Obzor.1983..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7581 ..Litteraria :.Bratislava ::Slov. akad. vied.,.1958..d3/5_SK1950_1990;
7582 .Džibrán, Chalíl.Písek a pěna : knížka aforismů a parabol.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-275-6.d7/3;
7583 ..Rozhovory o otázkach viery s kardinálom Jozefom Ratzingerom rozpráva Vittorio Messori.Krakov:Michalineum.1986..BS-147;
7584 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
7585 .Spišská katechetická komisia.S Ježišom ideme k Otcovi. 3.Trnava, Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Príroda.1990.80-85198-04-5;8085198045.SAM/5;
7586 .Schielbelhuth, Hans.Florenz.:.1925..d11/3a;
7587 .Haecker, Theodor,1879-1945.Opuscula :.München ::Kösel,.1949..d11/4a;
7588 .Solowjow, Wladimir.Die erzahlung vom antichrist.:.1947..d12/1a;
7589 .Novák, Lukáš - Heider, Daniel.Studia neoaristotelica.:.2008..PS-03;
7590 ..Homiletická příloha duchovního pastýře 1957.:.1957..PS-13;
7591 ..Život Cirkvi 2002.:.2002..p1/2;
7592 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XLIX. (1921). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1921..PS-31;
7593 ..Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a sv. Jozefa slávneho jej ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho.1942..POSOL;
7594 .Subtil, J..Midi et soir devant le Christ.:.1965..BZ-1;
7595 .Walz, Angelo, OP.San Tommaso D'Aquino.:.1945..BZ-16;
7596 .Seguier, Guilielmus.Laurea Belgica.Brusel:.1997..d18/5;
7597 ..Die Beschlüsse des Konzils :.Leipzig ::St. Benno,.1966..d18/4b;
7598 .Bradel.Rosenkranzbuchlein.:.1862..C15/4b;
7599 .Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-191;
7600 .Roger Garaldy.Od klatby k dialogu.:Svoboda.1967..BS-194;
7601 .Neuhold, Johann.Praktische einleitung.:.1786..C20/3b;
7602 .Sipos, István.A szemlelteto modszer a kath. hitoktatasban.Pecs:.1905..BZ-51;
7603 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-206;
7604 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..BS-211;
7605 .Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-216;
7606 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones physicae particularis....Trnava:.1770..C12/1;
7607 ..Manuale christianum in quo continentur.:.1939..C14/1a;
7608 .Gillet, Martini.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1936..C14/4a;
7609 .Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
7610 .Ivan, Mikloš.Rewriting the rules.:Kalligram.2001.80-7149-409-7.d7/5;
7611 .Konečný, Fr.Filip.Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika :.V Praze ::Francl,.1888..C14/5b;
7612 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/3b_CZ1920_1950;
7613 .Scheeben.Nádhery Božej milosti.:.1980?..SAM1/a;
7614 .Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.d7/6;
7615 .Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.BS-221;
7616 .Pisárčik, Fedor.Kvízy z rôznych strán a kútov c Fedor Pisárčik, Zuzka Hašková, Karol Jakubčík.Bratislava:eRko.1993.80-88710-01-4.BS-222;
7617 .Zwerger, Johannes.Die volkschule zu familie, kirche und staat.:.1871..C22/2b;
7618 ..Kniha piata: O prečinoch a trestoch.:.1970?..SKRIPTA_2;
7619 .Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/4b_CZ1920_1950;
7620 ..Vzhuru na Velehrad 1936.:.1936..BS-29;
7621 ..Spoluprácou sa všetko dosiahne.:.1945?..BS-41;
7622 .Fuchs, Alfred.Deset katolických politiku a diplomatu.:.1934..d17/3b_cz1920-1950;
7623 .Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK;
7624 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..SÚCM;
7625 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-111;
7626 .Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.BS-114;
7627 .Ludwig, Feuerbach.Vybrané spisy z gnozeológie a etiky.:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1958..d3/5_SK1950_1990;
7628 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
7629 ..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.d6/6;
7630 .Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7631 ..Charismata spiritus sancti s podtitulom Kuru syndróm u členov charizmatickej obnovy.:.1989..BS-147;
7632 .Ďuriš, Andrej.Konvalinky.:s.n..1944..BS-151;
7633 .Chalíl, Džibrán Džibrán.Posol.:Letra & Line.1995.80-85513-06-4.BS-151;
7634 .Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..d8/2_CZ1950_1990;
7635 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-155;
7636 ..S Ježišom ideme k Otcovi 3.Bratislava; Trnava:Príroda, a.s.; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700615X; 80-07-00615-X.SAM/5;
7637 ..Bibliothek der Underhaltung und des Willens.:.1895..d11/1b;
7638 .Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/4a;
7639 .Mager, Alois,1883- [from old catalog].Mystik als lehre und leben,.Innsbruck [etc.]:Tyrolia-verlag.1934..d12/1a;
7640 ..Gréckokatolícky kalendár 2004. Byzant:Košice.2003.80-85581-30-2.PS-03;
7641 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XVI. (1944).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-13;
7642 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..p1/2;
7643 ..Správy zo života Cirkvi.:.1989..PS-40;
7644 ..Gabriel Marcel,... Etre et avoir,.Paris ::Editions Montaigne,.1968..d18/1b;
7645 .Mezzacasa, Giacomo.Il libro dei proverbi di salomone.:.1921..BZ-16;
7646 .Owandji, Francois Kitenge.La theologie de l'abandon et sa valeur psycho-spirituelle.Rím:.1999..d18/5;
7647 .Aufderbeck, Hugo.Adunare ;.Leipzig ::St. Benno,.1968..d18/4b;
7648 .Stoboei, Georgii.Ferdinando archi-duci Austriae a secretioribus consiliis.Košice:.1769..C15/4b;
7649 .Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..BS-191;
7650 .Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..BS-194;
7651 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..SSV1990;
7652 ..Die religion in erflarungen und gesprachen.:.1802..C20/3b;
7653 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-206;
7654 .Fuchs, Francisci Xaverii.Introductio in tyrocinium vitae ecclesiasticae circa rectum corporis .:.1804..C11/3a;
7655 .Žiška, Pavol.Stručný životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..BS-216;
7656 .Príleský, Ján, SJ.Tractatus theologicus de sacramentis in genere.Trnava:.1757..C12/1;
7657 ..Thesaurus precum ad usum privatum theologorum.:.1921..BZ-59;
7658 .Wiseman, Miklós.Munkálatok.:.1868..C14/4a;
7659 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.d2/5_FOTOGRAFIE;
7660 .Sertillanges, A.-D..s. Thomas D'Aquin.:.1910..C14/5b;
7661 .Scheinpflug, Karel,1869-1948.Voz pri hore.Kremnica:Mládež.1924..d15/5_SK1920_1950;
7662 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
7663 .Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-68-5.d7/6;
7664 .Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.d6/7;
7665 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
7666 .Toussaint, J. P..Rette deine seele!.:.1901..C22/2b;
7667 ..Škola božského srdce Páně.Brno:.1893..C12/6b;
7668 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-223;
7669 ..Pokyny ku písaniu seminárnej práce a dissertácie.:.1970?..SKRIPTA_2;
7670 .Quoist, Michal.Človek a jeho život.:.1970?..SAM1/a;
7671 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/4b_CZ1920_1950;
7672 .Šurjanský Anton, Dr..Posolstvo lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
7673 .Řehák, Karel Lev.Ježíš Kristus Král.:.1935..BS-52;
7674 ..Od Velikonoc do Svatého Ducha.:.1942..BS-53;
7675 .I.S. Galkin..Dejiny novoveku 2.1870-1918.Bratislava:Pravda.1950..BS-01;
7676 .Dandolo Milli.Anjel hovoril.:.1943..MS;
7677 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1975..d3/4_SK1950_1990;
7678 .Šuráb, Marián.Homílie roka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998..BS-111;
7679 .Bober, Bernard.S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..BS-114;
7680 ..Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..SSV1950;
7681 .Ráček, Blažej,(1884-1970).Život Kristův.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..AKADEMIE;
7682 .Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.1992.80-85528-18-5.BS-143;
7683 .Hronský, Jozef Cíger,.Chlieb.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS;
7684 .Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..HK;
7685 .Kung, Hans.Boh a utrpenie.:.1980?..BS-147;
7686 .Sinclair, Lewis.Babbitt.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..d3/1_SK1950_1990;
7687 .Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1965..BS-151;
7688 .Giese, Alexander.Marcus Aurelius.Bratislava:Obzor.1985..d5/8_SK1950_1990;
7689 .Zamboj, Jan.Pukanec.:Osveta.1975..d2/5_FOTOGRAFIE;
7690 .Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.d15/6_SK1920_1950;
7691 .Med, Oldřich.Život z víry. Ty a Kristus.:.1971..SAM/5;
7692 .Graef, Richard.Selig die Hungernden *.Regensburg,:.1940..d11/1b;
7693 .Stolz, Alban.Gesammelte werke.:.1900..d11/5;
7694 .Bengsch, Hubert..Bistum Berlin :.Berlin ::Stapp Verlag,.1985.3877764223.d12/1a;
7695 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-04;
7696 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-13;
7697 ..Nedeľné vešpery.:.1991..BS-128;
7698 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LX. (1932).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1932..PS-43;
7699 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-40;
7700 .Colombo, Sisto.Prosa latina cristiana.:.1941..BZ-16;
7701 .Orji, Chukwuemeka, SJ.And Yahweh delivered David wherever he went: composition and redaction criticism of 2Sam 1-8.Rím:.1998..d18/5;
7702 .Ubach, Iosepho, SJ.Compendium theologiae moralis.:.1926..d18/4b;
7703 .Lehmkuhl, Augustini, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1889..C15/4b;
7704 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de Deo.Bratislava:.1787..C17/5b;
7705 .Petazzi, Josef.Kněžské panictví.Praha:.1947..BS-191;
7706 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-194;
7707 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
7708 .Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C20/3b;
7709 .Halmos, Ignácz.Isten igéje szentbeszédekben.Ostrihom:.1896..BZ-51;
7710 .Pipia, Augustinus.Oratio et lectiones.:.1726..C11/3a;
7711 .Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..BS-211;
7712 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.BS-216;
7713 .Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C12/1;
7714 ..Jesus Christ medite et contemple tous les jours de l'annee IV. Juin, Juillet.:.1888..C14/1a;
7715 .Crampon, A..Le livre des psaumes.:.1930..C14/4b;
7716 .Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
7717 .Weis, Albert Maria, OP.Apologie des christenthums. Sociale frage und sociale ordnung. 1.,2. diel.:.1896..C14/5a;
7718 .Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
7719 .Úlehla, Vladimír,1888-1947.Život vesmírný :.Praha ::Život a práce,.1944..d9/4b_CZ1920_1950;
7720 .Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.d7/6;
7721 ..Vysluhovanie sviatostí a svätenín /výber z Trebníka/.Prešov:.1973..SAM/5;
7722 ..Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..d16/4;
7723 .Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.d3/5_SK1950_1990;
7724 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C22/2b;
7725 .Haller, Johannes.Das papstum.:.1939..C12/6b;
7726 .Šuška Augustín, ThDr..Laický apoštolát v našej dobe.Bratislava:.1970..SKRIPTA_2;
7727 ..Čítania k hodinke čítania ku sviatkom Pána a svätých.:.1970?..SAM1/a;
7728 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
7729 .Vašek, Bedřich.Encyklika Pia XI. o znovuvybudování společenského řádu v duchu Evangelia.:.1931..BS-41;
7730 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..d15/5_SK1920_1950;
7731 .Schlumpf, Maria.Náboženstvo pre matku a dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950;
7732 .Kunovský Fr..Slova nepřátel Kristových.:.1911..d10/4a_CZ1900_1920;
7733 ..Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-62;
7734 .Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..BS-64;
7735 .Rybár, Ján, SchP.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad.1995..BS-66;
7736 .Terézia, Vansová.Výber z diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK;
7737 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31;
7738 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-98;
7739 ..Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-111;
7740 ..Podnety k sláveniu Svetového dňa misií vo farnosti.Bratislava:Pápežské misijné diela.2012..BS-114;
7741 .Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.d8/5;
7742 ..Organizačný poriadok kresťanskej akadémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Košice:.1991..BS-147;
7743 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
7744 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
7745 .Spolok sv. Vojtecha.Metodické poznámky ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SAM/5;
7746 .Nissen, Benedikt Momme.Die eine Kirche.:.1943..d11/1b;
7747 .Gurtler, Eduard.Bollstandige katechesen fur das erste schuljahr.:.1915..d11/4a;
7748 .Guardini, Romano.In spiegel und gleichnis.:.1932..d12/1a;
7749 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-04;
7750 ..Homílie - C.Jarovce:.1983..p1/2;
7751 .Evely, Louis.Otče náš.:.1990..BS-97;
7752 .Milan, Viktor.Veľká sviatosť.Trnava:Posol.1938..POSOL;
7753 .Srna, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. L. (1946).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1946..PS-40;
7754 .Żychiewicz, Tadeusz..Jozafat Kuncewicz.[Kraków] ::Wydawn. Calvarianum,.1986..d18/1b;
7755 .Comiskey, John P..John Walsh second bishop of London in Ontario 1867-1889.Rím:.1999..d18/5;
7756 .Schweighofer, Pius.Die hundert und zwolf glarrichen martyrer aus der ordensfamilie des bl. Dominicus.Graz:.1868..C15/4b;
7757 ..Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C17/5b;
7758 .Soukup, František.K oltáři Páně.Praha:.1945..d9/4b_CZ1920_1950;
7759 .Rybák, Josef.Vademecum. (Úvahy pro kněžské triduum).:.1929..BS-191;
7760 ..Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-194;
7761 .Murr, Christoph Gottlieb.Reisen einiger missionarien ... Umerita.Norimberg:.1785..C20/3b;
7762 .Roger, Claudio.Grammaire francoise tiree de la pratique.:.1750..C11/3a;
7763 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-211;
7764 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-216;
7765 .Bazilovič, Joannikij Juraj, OSBM.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C12/2a;
7766 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Pod skalami :.Plzeň ::Tiskový spolek pro západní Čechy,.1919..d10/5a_CZ1900_1920;
7767 ..Manuel du chretien.:.1930..C14/4b;
7768 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.d7/5;
7769 .Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
7770 .Weis, Albert Maria, OP.Apologie des christenthums. Natur und uebernatur. 1., 2. diel.:.1897..C14/5a;
7771 .Sinclair, Upton,(1878-1968).Kráľ tragačov :.Bratislava ::Práca,.1948..d15/5_SK1920_1950;
7772 .Krčméry, Štefan,1892-1955.Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti /.Turčiansky Svätý Martin ::M. Schmidt,.1920..d15/2b_SK1900_1920;
7773 .Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..C22/2b;
7774 .von Delius, Rudolf.Deutschlands geistige weltmachtstellung.:.1915..d18/5;
7775 ..Die heilige Schrift des Neuen Testamentes /.Berlin ::Verlag von Friedrich Pfeilstücker,.1892..n1/6;
7776 ..Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..SAM/6;
7777 ..Prirodzenosť a povaha gréckej teológie.:.1970?..SKRIPTA_2;
7778 ..Význam Turínskeho plátna pro naši dobu.:.1970?..SAM/3;
7779 .Bušek, Vratislav.Učebnice dějin práva cirkevního.Bratislava:Právnická fakulta Univerzity Komenského.1929..d9/4b_CZ1920_1950;
7780 ..Špiritizmus.:.1944?..BS-41;
7781 .Řehák, Karel Lev.Ruže červené.:.1879..CZ_1920;
7782 .Stašek, Bohumil.Krise svétová..:.1931..BS-53;
7783 .Piny Alexandr O.P..Odevzdanost do vůle Boží.:.1939..BS-04;
7784 .Reginald Dacík.Nasi apostolove.:Obzor.1969..BS-62;
7785 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Slov. vyd. krásnej lit.,.1957..HK;
7786 .Votruba, František.Víťazná cesta.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
7787 .Pardel, Tomáš.Problémy psychoanalytického hnutia : Hlbinná psychológia.Bratislava:Psychodiagnostika.1972..d3/1_SK1950_1990;
7788 .Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM1/a;
7789 ..Dominikánske mariánske centrum Salve.Košice:.1990?..BS-111;
7790 .Hospodár, Michal.Košický exarchát : Schematizmus.Košice:Gréckokatolícky apoštolský exarchát.2005.80-969371-3-8.BS-115;
7791 .Kamas, Juraj.Schematizmus košickej arcidiecézy 1804 - 2004.:St.Benno.2004.80-88922-84-4.BS-124;
7792 .Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran.1969..TATRAN;
7793 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-143;
7794 .Falkberget, Johan,1879-1967.Chléb noci.Praha ::F. Topič,.1946..d9/5b_CZ1920_1950;
7795 ..Pavol vo svedectvách o sebe a obrazových dokumentoch.:.1990..BS-147;
7796 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.SSV1990;
7797 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
7798 .Gide, André.Pastorálna symfonia.Bratislava:Elán.1948..d15/6_SK1920_1950;
7799 .zost. Robert AinsleyAinsley, Robert - zostavil; ; Z angl. orig. prel. Milada Pauleová.Encyklopédia vážnej hudby.:Perfekt.1998.80-8046-084-1.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
7800 .Kon, Igor\' Semenovič,1928-2011.O priateľstve.Bratislava ::Pravda,.1983..d3/5_SK1950_1990;
7801 ..Jak pracovat s katechismem. První učení o Bohu.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1990?..SAM/5;
7802 ..Nový Dvur. Sept Fons..:.2007..BS-159;
7803 .Heilmann, Alfons.Seelenbuch der Gottesfreunde :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1922..d11/5;
7804 .Uhl, P..Das bittere leiden unseres hernn Jesu Christi.:.1929..d12/1a;
7805 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-04;
7806 ..Klaverský kalendář 1939.:.1939..PS-13;
7807 ..Tatranský orol.:.1946?..PS-40;
7808 .Hlinka, Anton, SDB.20+10 Jahre danach :.Seewis:Stephanus Edition Verlag,.1978-2010.3-921213-22-3.d18/1b;
7809 .Riess, Florian.Die moderne irrlehre.:.1866..BZ-16;
7810 .Paździor, Stanisław.Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095. (Psychické príčiny neschopnosti osoby uzavrieť manželstvo vo svetle kán. 1095)..Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne.1999.8388006029;83-88006-02-9.d18/5;
7811 .Kišiday, František A..Základná bohoveda..Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-76;
7812 .Fisch, Joseph.Ausgewahlte schriften des heiligen Hilarius.:.1878..C15/4b;
7813 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5b;
7814 .Grone, Valentin.Ausgewahlte schriften des hl. Basilius des grosen.:.1875..C18/5a;
7815 ..Immac. Conceptionis beatae Mariae Virginis.:.1900?..d18/6b;
7816 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..d17/1a_cz1920-1950;
7817 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.a3/5;
7818 .Huhn, Bernard.Ježiš hovorí s ľuďmi.:.1975..SAM/6;
7819 ..Biblische predigten aus alle sonntage des jahres.:.1796..C20/3b;
7820 .van den Oudenrijn, M. A., OP.Biblische beitrage. Heft XIV. Vom sinne des hohen liedes.:.1953..BZ-55;
7821 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-206;
7822 .Reif, Aemilianus.Systema theologiae moralis christiane.:.1787..C11/3a;
7823 ..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1988.Rím:SÚCM.1988..BS-211;
7824 ..Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.BS-216;
7825 .Roškováni, Augustín.Romanus Pontifex .Nitra - Komárno:.1867-1890..C12/2a;
7826 .Wheeler-Rolt, Francis.The university faculties home - course.:.1916..C14/1a;
7827 .Kollár, Martin.Srdce k Bohu.Trnava:Spol. sv. Vojtecha,.1921..C14/4b;
7828 .Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.d6/5;
7829 ..Katolícka jednota .:.1930..p2/1a;
7830 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen VIII. Tractatus de sacramentis.Viedeň:.1843..C14/5a;
7831 .Galsworthy, John,1867-1933.Ostrov pokrytcov /.Bratislava ::Slovenský spisovatel,.1956..SPKK;
7832 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. VI. (1886).Skalica:František Richard Osvald.1886..p2/7;
7833 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.d6/6;
7834 ..Liturgické požehnanie osôb a vecí.:.1983..SAM/5;
7835 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
7836 .Dieringer, J. X..Die theologie der vor und jestzeit.:.1868..C22/2b;
7837 .Životek Josef.Věř svaté pravdy.Prostejov:.1939..d9/4a_CZ1920_1950;
7838 ..Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars secunda.:Rieger.1769..n1/6;
7839 .Lubac, Henri.Le milien divin.:.1970?..SKRIPTA_2;
7840 .Životek, Josef,(nar. 1897).Biblické katechese pro 1. třídu obecných škol.Prostějov ::Josef Životek,.1940..d9/4b_CZ1920_1950;
7841 .Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..BS-41;
7842 ..Potrebujeme ešte Boha.:.1940..BS-52;
7843 ..Renesancia. výtvarne nakladateľstvo:Tvar.1954..d3/1_SK1950_1990;
7844 .Smržík, Štefan, SJ.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-62;
7845 .Kostra, Jan.Básne.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/7_SK1950_1990;
7846 .Hošna, Jiří,(1950-).Kníže Václav v obrazu legend.Praha ::Univerzita Karlova,.1985..BS-92;
7847 .Záborský, Jonáš.Kulifaj.:Slovenská liga.1935..BS-64;
7848 .Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5.BS-74;
7849 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-47;
7850 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-98;
7851 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.BS-111;
7852 .Plávka, Andrej.Obrátenie Pavla.:Tatran.1967..HK;
7853 ..Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-143;
7854 ..Klečet pouze před Bohem.:.1980?..BS-147;
7855 ..Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. I. Pôstna doba a II. veľkonočná doba pre hodinu čítania.:.1980?..SAM/1;
7856 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
7857 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-155;
7858 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SAM/5;
7859 .Saramago, José.Príbeh o obliehaní Lisabonu.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-721-3.d6/5;
7860 .Felder, Hilarin,1867- [from old catalog].Jesus von Nazareth;.Paderborn,:F. Schoningh; [etc., etc.].1937..d11/1b;
7861 .Donders, Adolf.Christusbotschaft.:.1938..d12/1a;
7862 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-04;
7863 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. II. (1882).Skalica:František Richard Osvald.1882..PS-14;
7864 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.BS-101;
7865 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVI. (1948).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-31;
7866 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. II. (1882).Skalica:František Richard Osvald.1882..PS-40;
7867 .Davies, Norman,1939-.Boże igrzysko.Kraków:\"Znak\".1989.8370060528 (viaz.);83-7006-052-8.d18/1b;
7868 .Lumbreras, Petrus, OP.De prudentia.:.1952..BZ-17;
7869 ..Wprowadzenie do liturgii :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1967..d18/5;
7870 .Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4b;
7871 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de sanctissima trinitate.Bratislava:.1788..C17/5b;
7872 .Scheeben, M. Jos..Die herrlichkeiten der gottlichen gnade.Freiburg:.1894..C18/5a;
7873 .Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-191;
7874 ..Predigten fur burger und bauern.Mnichov:.1793..C20/3b;
7875 .Schwegler, Theodor, OSB.Biblische beitrage. Heft XIII. Biblische zeitrechnung.:.1953..BZ-55;
7876 .Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-206;
7877 .Pápai, Francisco Pariz.Dictionarium latino - hungaricum.:.1801..C11/3a;
7878 .Schmid, Max,1875-.Najčasovejšia úcta božsk. Srdca :.V Trnave ::Posol Božsk. Srdca Ježišovho,.1940..POSOL;
7879 .R.D. Josephi Ignatii Claus.Spicilegium concionatorium. Vidux & Confortum:sumpt. Joannis Caspari Bencard .1735..C12/2a;
7880 .Vernhes, Joseph.Le vrai chemin du paradis ou la priere.:.1931..C14/1b;
7881 ..Compendiolum regnorum Sclavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae.:.1777..C14/4b;
7882 .Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.d6/5;
7883 .Roman, Kaliský.Na poslednom úseku.:Národné literárne centrum.1997.80-88878-27-6.d6/5;
7884 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen VI. Tractatus de incarnatione.:.1843..C14/5a;
7885 .Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK;
7886 .Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..LEV;
7887 ..Chvalite Hospoda. Velikij cerkovnyj sbornik.Trnava:SSV.1975..SSV1990;
7888 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba.Ružomberok:Lev.1930..LEV;
7889 .Bollner, Johann.Predigten fur den burger und landmann.:.1871..C22/2b;
7890 .Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-51;
7891 ..Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars tertia.:Rieger.1769..n1/6;
7892 .Rops, Daniel.Svätý František, dokonalý obraz Kristov.:.1970..SKRIPTA_2;
7893 .Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d9/4a_CZ1920_1950;
7894 .Švec, Václav.Snubní prsten.:.1946..BS-29;
7895 .Stanislav, Mikuláš.Kniha života.Ružomberok:Lev.1947..BS-41;
7896 .Buday, Jozef.Za bratmi do Ameriky.Bratislava:[s.n.].1927..BS-52;
7897 .Jeřábek Vladimír.Ctihodný sluha Boží Dominik Blasucci.:.1939..d10/3b_CZ1920_1950;
7898 .Hurban, Jozef Miloslav,.Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách od Miloslava Josefa Hurbana 1839 c Miloslav Josef Hurban. Pešť:Tratner a karoli.1839..BS-05;
7899 .Hlouch Josef.Minutěnka.:.1969..d8/2_CZ1950_1990;
7900 .Kostra, Ján,.Moja rodná.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1944..d15/6_SK1920_1950;
7901 .Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-47;
7902 .Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-32;
7903 .Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.BS-115;
7904 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-124;
7905 ..Cesta k pravde. XII. O osobitnom povolaní. O manželstve.:.1980?..BS-134;
7906 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-143;
7907 .Durych, Jaroslav.Rekviem.Praha:Vyšehrad.1971..VYSEHRAD;
7908 .Lennartz, Leo SJ.Zjavovať Krista.:.1968..BS-147;
7909 .Lodge, David.Profesorská rošáda.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0806-4.d7/1;
7910 ..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SSV1990;
7911 .Balzac, Honoré de,1799-1850.Otec Goriot.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1965..HK;
7912 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..C33/5;
7913 ..Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-155;
7914 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SAM/5;
7915 .Pelesa.Geschichte der Union.:.1930?..d11/1b;
7916 .Schreiber-Uhlenbusch, Hugo Paul,1905- [from old catalog].Gustav Vasa,.Munchen und Berlin,:R. Oldenbourg,.1935..d11/4a;
7917 .Rassiepe, Mar.Homiletisches handbuch.:.1920..d12/1a;
7918 .Holúsek, Otto.Kráľovná Mája r. VII. (1944).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1944..PS-04;
7919 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. III. (1883).Skalica:František Richard Osvald.1883..PS-14;
7920 ..Svätý Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2.7.1995.:.1995..BS-93;
7921 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVII. (1949).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..PS-25;
7922 .Bělohlávek, V..Na krížovej ceste.B. Bystrica:[s.n.].1945..d15/3_SK1920_1950;
7923 ..Projet de traité établissant une Constitution pour l\'Europe :.[Luxembourg] ::Communautés européennes,.2003.92-78-40198-6.d18/1b;
7924 .Fischer-Colbrie, Augustinus.De philosophia culturae.:.1903..BZ-17;
7925 .Forest, Jim,1941-.The resurrection of the church in Albania :.Geneva ::WCC Publications,.2002.2-8254-1359-3.d18/5;
7926 .Huszár, Károly.Torténetekkel felvilágositott egyházi beszédek minden vasár, unnepnap tobb alkalmakra.:.1863..BZ-39;
7927 .Calliensi, Horatio Lucio.Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta.:.1727..C15/4b;
7928 .Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5b;
7929 .Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/7;
7930 .Herzog, Fr..Márnotratný syn.Ružomberok:Lev.1928..LEV;
7931 ..Die zwo schwestern ....:.1796..C20/3b;
7932 .Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-206;
7933 .Fischer, Krištof, SJ.Operis oeconomici pars prima et secunda de oeconomia suburbana.:.1737-38..C11/3a;
7934 ..Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C12/2a;
7935 .Sertillanges, A. D..Le miracle de l\'église /.Paris ::Éditions Spes,.1933?..C14/1b;
7936 .Mortier, R. P..La liturgie Dominicaine. 1., 2., 4., 7. časť.:.1923..C14/4b;
7937 .Moravčík, Štefan.Videl to svet?.Martin :Vydavateľstvo Matice slovenskej.2005.80-89208-12-6.d6/5;
7938 .Inglis, Brian.Sprievodca alternatívnou medicínou. Bratislava:Príroda.1992.80-07-00520-X.d7/2;
7939 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen IV. Tractatus de Deo .:.1842..C14/5a;
7940 .Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
7941 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6;
7942 ..Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/5;
7943 .Branecký, Jozef,1882-1962.Krátke dejiny zoborského kláštora a opátstva.[Trenčín]:Jozef Branecký.1945..BS-220;
7944 .Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.d7/5;
7945 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.d7/4;
7946 .Bostina, Alois.Der karmelit Eberhard Billict.:.1901..d18/4;
7947 ..Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus I..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6;
7948 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.MAG;
7949 ..Poznámky k jednotlivým kánonom CIC.:.1970?..SKRIPTA_2;
7950 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1981.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-22;
7951 .Lukes, Rudolf.První pomoc raněným a bezvědomým.Praha ::Čsl. Červený Kříž,.1922..VSH;
7952 ..Exercície.:.1948..BS-41;
7953 .Jeřábek Vladimír.Svatí redemptoristé III. díl.:.1941..d10/3b_CZ1920_1950;
7954 .Jefimov, A. V..Dejiny novoveku 1789-1870-diel 1.:Pravda.1950..BS-05;
7955 .Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-62;
7956 ..Krásne volanie.:Smena.1963..d3/7_SK1950_1990;
7957 .Michal, Eliáš.Abeceda zlatá.:Osveta.1982..d3/1_SK1950_1990;
7958 .Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.BS-47;
7959 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..BS-98;
7960 .Slovenská liturgická komisia.Chlapček sa nám narodil.Bratislava:LUC.1999.80-7114-290-5.BS-111;
7961 .Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.BS-115;
7962 .Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
7963 ..Cesta k věčné lásce II., III. diel.:.1980?..SAM/6;
7964 .Durych, Jaroslav,1886-1962.Bloudění :.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1929..d9/5b_CZ1920_1950;
7965 ..Biblické vedy.:.1980?..BS-147;
7966 .Jack, London.Volanie divočiny; Biely Tesák.:Mladé letá.1980..d3/1_SK1950_1990;
7967 .Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..C33/5;
7968 .Novak.zasady života.:.1992..SAM/5;
7969 .Edmund, Kosiarz.Námorné bitky.:Pravda.1981..d3/6_SK1950_1990;
7970 .Salinger, J. D..Kto chytá v žite.:Slovenský spisovateľ.2000.80-220-1034-0.d6/5;
7971 .Schilling, Kurt.Geschichte der Philosophie..München ::Reinhardt,.1944..d11/1b;
7972 .Schulz, Hans.Deutsche Sprachlehre für Ausländer :.Berlin ::Verlag des Deutschen Instituts für Ausländer,.1941..d11/4a;
7973 .Rassiepe, Mar.Homiletisches handbuch.:.1920..d12/1a;
7974 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1939..PS-04;
7975 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XIX. (1899).Ružomberok:František Richard Osvald.1899..PS-14;
7976 .Hrušovský, Igor.Monológy a dialógy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..d3/5_SK1950_1990;
7977 ..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..BS-93;
7978 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVIII. (1950).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..PS-31;
7979 ..La Divine liturgie de saint Jean Chrysostome.Paris ::Editions du Cerf,.1986.2204024279.d18/1b;
7980 ..Die zweite general-versammlung der bruderlschatt vom heil. Erzengel Michael in der diocese st. Polten.:.1870..BZ-17;
7981 .Veglianti, Tullio, CPPS.La croce di Cristo salvezza dell'uomo.Rím:.1983..d18/5;
7982 .Gotti, Vincentio Ludovico.Illustrissimo Domino Domino Carolo Nedeczky de eadem.:.1748..C15/4b;
7983 .Silbert, J. P..Wegweiser zum himmel oder christliche beherzigungen.Viedeň:.1829..C17/5b;
7984 ..Die heilige stunde .:.1838..C18/5a;
7985 .Haag.Poznámky k jeho práci.:.1960?..SKRIPTA_3;
7986 .Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..BS-194;
7987 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/1_CZ1950_1990;
7988 ..Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C20/3b;
7989 .Šprinc, Mikuláš.Sonety o kráse.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-206;
7990 .Schrevelii, Cornelii.Lexicon manuale graeco - latinum.:.1762..C11/3a;
7991 .Strindberg, August.Historische miniaturen.:.1918..C12/2a;
7992 .Duplessy, Eugène.Le pain des grands :.Paris ::P. Téqui,.1935..C14/1b;
7993 ..Breviarium romanum. Pars verna.:.1937..C14/4b;
7994 .Rossé, Gérard.Ako čítať evanjeliá.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487923 (brož.); 978-80-85487-92-3.BS-218;
7995 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LII. (1924).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1924..PS-47;
7996 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen III. Tractatus de locis theologicis.:.1843..C14/5a;
7997 .Rázus, Martin.Odkaz mŕtvych.Martin:Matica slovenská.1946..MS;
7998 .Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..POSOL;
7999 .Spirago, František.Viera kresťansko-katolícka.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1907..SSV1950;
8000 .Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..USA;
8001 .Rihr, Nikolaus.Prim und komplet des romischen breviers.:.1907..C12/6b;
8002 ..Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus II..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6;
8003 ..Svätý Leonard z Porto - Mauricio.:.1970?..SKRIPTA_2;
8004 .Bláha, Karel,1887-1917.Učebná kniha českého těsnopisu podle soustavy Gabelsbergerovy zvláště pro samouky.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
8005 .Freund, Jiří.Úcta marianská.:.1926..BS-29;
8006 ..Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..BS-41;
8007 .Pecka, Dominik.Škola a život.:.1947..BS-53;
8008 .Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-05;
8009 .Janko, Kráľ.Poézia.:Tatran.1976..TATRAN;
8010 .Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?..SAM/6;
8011 .James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.BS-87;
8012 ..Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-47;
8013 .Pauliny, Andrej, SDB.Základy 1. diel.Rím:SÚCM.1983..BS-98;
8014 .Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.BS-111;
8015 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-115;
8016 ..Ranné chvály.:.1980?..BS-128;
8017 .Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK;
8018 .Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..BS-143;
8019 .Věroslav, Mertl.Poledne.:Vyšehrad.1971..VYSEHRAD;
8020 .Bárta, Jan K..Malá teologie : Filosofie-Logika, Didaktika, Kritika.Slatiňany:Sekretariát řeholních společností.1968..BS-147;
8021 .Jack, London.Ohnivý deň.:Tatran.1989..TATRAN;
8022 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
8023 .Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/6_SK1920_1950;
8024 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..USA;
8025 .Višňovský, Mikuláš.Katechetika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..d9/1_KNAZI;
8026 .Dolinský, V. J..Mluvnica a slovník slovensko-esperantský.Trenčianske Teplice ::Domov Speváckeho sboru slov. učiteľov,.1936..d1/2_SLOVNIKY;
8027 .Haydn, Middleton.Atlas moderních světových dějin.:Odeon.1991.80-207-0317-9.BS-159;
8028 .Jerome, David Salinger.Deväť poviedok.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1133-9.d6/5;
8029 .Traeger, Josef.Die Bischofe des mittelalterlichen Bistums Schwerin :.Leipzig:St.-Benno-Verl..1980..d12/1a;
8030 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1942..PS-04;
8031 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XVII. (1897).Ružomberok:František Richard Osvald.1897..PS-14;
8032 ..Zvesti jezuitov na Slovensku 1947.:.1947..PS-31;
8033 .Odelain, O..Dictionnaire des noms propres de la Bible.Paris ::Editions du Cerf,.1978.2204011630.d18/1b;
8034 ..Der neue Codex Juris Canonici und die Wiener Diözesanbestimmungen.Wien ::[s.n.],.1918..BZ-17;
8035 ..Nel sangue di Cristo.Rím:.1981..d18/5;
8036 .Novák, Ľudovít.Mit kell tudnunk a parancsolt bojtokrol?.Budapešť:.1900..BZ-39;
8037 .Tomicich, Francisci.Praesidis et directioris de fontibus theologiae moralis. Liber primus.:.1748..C15/4b;
8038 .Kazenberger, Kiliano.Columna et firmamentum veritatis.:.1738..C17/5b;
8039 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C18/5a;
8040 .Pasciak, Jozef, OP.Ksiegi prorokow. Czesc II. Jeremiasz - Ezechiel - Daniel i prorocy mniejsi.Krakov:.1985..BZ-49;
8041 ..Všetkej chvály najvhodnejšia.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
8042 ..Kritik uber gewisse kritiker, rezensenten und brochurenmacher.Augsburg:.1788..C20/3b;
8043 .Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-206;
8044 ..Thesaurus germanico - latinus scholastico - literarius.:.1800?..C11/3a;
8045 .Záň, Augustín J..Katechizmus pre dospelých.Danville:Augustín J. Záň.1967..USA;
8046 .Thomae, Joannis.Martyrologium sacri ordinis praedicatorum.:.1758..C12/2a;
8047 ..Les exercices de sainte Gertrude.:.1919..C14/1b;
8048 .Walchio, Georgio.Introductio in philosophiam.:.1730..C14/4b;
8049 .Bunyana, Jana.Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion.:.1922..d17/5a_CZ1920_1950;
8050 ..Schematismus cleri almae dioecesis Szatmariensis ad annum Jesu Christi 1907.:.1907..BS-219;
8051 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen I. Tractatus de vera religione.:.1842..C14/5a;
8052 .Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..SPKK;
8053 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. IV. (1884).Skalica:František Richard Osvald.1884..p2/7;
8054 .Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.d6/6;
8055 .Žák, Emanuel.Písmo sväté v obrazoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950;
8056 .Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:.1945..USA;
8057 .Lortzing, J..Wie ist die abendlandische kirchenspaltung entstanden?.:.1929..C12/6b;
8058 .Fuxhoffer, Damianus,1744-1814.Monasteriologia Regni Hungariae :.Weszprimii ::[s.n.],.1803..n1/6;
8059 ..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..BS-223;
8060 ..Repetitórium pastorálky II. semester.:.1970?..SKRIPTA_2;
8061 .Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4a_CZ1920_1950;
8062 .Valašťan, Bohuslav.Slovenský ľudový spevník.Martin:Matica slovenská.1948..BS-41;
8063 ..Večerní adorace mužu u sv. Michala v Brně.:.1925..BS-53;
8064 .Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..d15/3_SK1920_1950;
8065 .Krčméry, Štefan,(1892-1955).Piesne a balady.V Prahe ::Leopold Mazáč,.1930..d15/6_SK1920_1950;
8066 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..USA;
8067 .Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-91;
8068 .Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..BS-98;
8069 ..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111;
8070 .Sandtner, Štefan, SDB.Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-186-2.BS-115;
8071 ..Zlatá kniha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-143;
8072 .Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..VYSEHRAD;
8073 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
8074 .London, Jack.Martin Eden ; Láska k životu a iné. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0111-1.TATRAN;
8075 .Faerber, W..Katechismus pre katolícke farské školy vo Spojených štátoch.Chicago:.1926..USA;
8076 .Honzík, miroslav.Za Heydrichem otáznik.Praha:Práce.1989.80-208-0768-3.d8/3_CZ1950_1990;
8077 .Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SÚCM;
8078 ..Deviatnik k ucteniu svätej Kataríny Labouré.Banská Bystrica:.1948..BS-155;
8079 .Šoka, Silvester.Psychológia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..SAM/5;
8080 .Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..BS-158;
8081 .Zubko, Peter.Kresťanský starovek. Výber prednášok a pramenných textov.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-19-5.BS-159;
8082 .Salinger, J. D..Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour úvod.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1083-9.d6/5;
8083 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1935..d12/1a;
8084 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1943..PS-04;
8085 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XVI. (1896).Ružomberok:František Richard Osvald.1896..PS-14;
8086 ..Ruža duchovná 1946.:.1946..PS-31;
8087 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
8088 .Piat, Stefan Jozef.Rodzina Martin.:.1983..d18/1b;
8089 .Chrysostomi, Ioannis.De sacerdotio.:.1929..BZ-17;
8090 .Zaleski, Wincenty, SDB.Swieci na kazdy dzien.Varšava:.1989..d18/5;
8091 .Reineccio, Christiano.Novum testamentum graecum ad optimas quasque editiones.Lipsko:.1753..C15/4b;
8092 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C17/5b;
8093 .Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C18/5a;
8094 ..Marianské sviatky.:.1900?..d15/2b_SK1900_1920;
8095 .Pasciak, Jozef, OP.Ksiegi dydaktyczne Starego testamentu. Czesc I. Wstep szcegolowy do ksiegi psalmow i egzegeza wybranych psalmow.Krakov:.1986..BZ-49;
8096 .Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..d15/5_SK1920_1950;
8097 .Sarcander, Joannes.Nach dem original aller bolltomenheit Jesu Christi.:.1725..C20/3b;
8098 .Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-206;
8099 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C21/5a;
8100 .Muratori, Ludovici Antonii.De charitate christiana tractatus moralis.Ostrihom:Typis Francisci Antonii Royer.1763..C11/3a;
8101 .L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d7/5;
8102 .Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM.1995..BS-217;
8103 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
8104 .Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Mort a l\'aube..[Bruges]:Desclee, de Brouwer.1946..C14/1b;
8105 ..Imakonyv.:.1900?..C14/4b;
8106 ..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.Košice:DMC.2011..BS-218;
8107 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48;
8108 .Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kreutzerova sonáta.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1959..HK;
8109 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. VIII. (1888).Skalica:František Richard Osvald.1888..p2/7;
8110 ..Život v misiách.Nitra:.1945..d15/4_SK1920_1950;
8111 .Mattoška, P. L., OFM.Ľalia medzi tŕním.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
8112 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom I..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
8113 ..Evanjeliá.:.1970?..SKRIPTA_2;
8114 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
8115 .White E. G..Myšlenky z hory blahoslavenství.:.1919..d10/4a_CZ1900_1920;
8116 .Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
8117 .Kráľ, Janko,(1822-1876).Balady a piesne.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1923..d15/6_SK1920_1950;
8118 .P. J. Knittl.Promluvy k verícím i neverícím.:Signum unitatis.1990..BS-64;
8119 .Tilmann, Klemens,(1904-1984).Duchovní rozhovor.Litoměřice ::CMBF,.1978..SKRIPTA_5;
8120 .Slančíková Timrava, Božena.Hrdinovia. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK;
8121 .Ján Pavol Lory.Róbert Hugh Benson 1871-1914.:.1980??..SAM/6;
8122 .Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-75;
8123 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-98;
8124 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-111;
8125 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.BS-115;
8126 .Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..BS-124;
8127 ..Pamätnica III. kongresu slovanských katolíckych akademikov a seniorov v Bratislave 1931 =.V Bratislave ::Spolok Kolégia Sv. Svorana,.1931..d15/6_SK1920_1950;
8128 .Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Hymny na církev.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..BS-143;
8129 .Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d8/5;
8130 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
8131 .London, Jack.Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk. 1.Bratislava:Tatran.1989..TATRAN;
8132 .Balbín, Bohuslav.Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic.Praha:Vyšehrad.1988..VSH;
8133 .Sinatius.Neo-forum Latino-Slavonicum.Nový trh latinsko-slo venský.Bratislava:Tatran.1988..TATRAN;
8134 .Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..USA;
8135 ..Litánie a deviatnik k sv. Terezke Ježiškovej.Trnava:.1944..BS-155;
8136 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SAM/5;
8137 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158;
8138 .Chovanec, Ján.Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Marie v Trebišove.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-4-3.BS-159;
8139 .Kirsch, Johann Peter.Kirchengeschichte.:.1931..d12/1a;
8140 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1944..PS-04;
8141 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XII. (1892).Ružomberok:František Richard Osvald.1892..PS-14;
8142 ..Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-31;
8143 ..Sto tomow \"Naszej przeszosci\" :.Krakow ::Instytut Wydawniczy Ksiezy Misjonarzy \"Nasza Przeszosc\",.2003.8373420347.d18/1b;
8144 .Ehrhard, Albert.Katholisches Christentum und moderne Kultur :.Graz ::Moser, Ulrich,.1909..BZ-17;
8145 .Klein, Terrance Wayne.The transcendence of language meaning in Wittgenstein and Rahner.Rím:.1999..d18/5;
8146 ..Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi.:.1780..C15/4b;
8147 .Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus VII. de sacramentis in genere ....Viedeň:.1747..C17/5b;
8148 .Bradel, Fr. .Rosenkranzbuchlein.Trier:.1862..C18/5a;
8149 .Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..SKRIPTA_3;
8150 .Tiede, Johann Friedrich.Moralische reden.Frankfurt:.1783..C20/3b;
8151 .Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..BS-206;
8152 .Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5a;
8153 .Szepessy, Alojz.Vasárnapi és unnepi prédikátziók.:.1831..C11/3b;
8154 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.d9/1_KNAZI;
8155 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
8156 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
8157 .Danzas, Julija Nikolajevna.L\'Itinéraire religieux de la conscience russe /.Juvisy (Seine-et-Oise) ::Les Éditions du Cerf,.1930-..C14/1b;
8158 ..Breviarium romano-seraphicum. Pars autumnalis.:.1938..C14/4b;
8159 .Press, František, 1932-2004 - autor.Den svaté Brigity :.:Brno :.1998.80-86108-00-7.BS-218;
8160 ..Slovenské hlasy z Ríma 1978 (27. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1978..p2/7;
8161 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
8162 .Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..SAM/2;
8163 .Kernaševič, Peter.Všeobecný typikon.:.1966..SKRIPTA_1;
8164 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
8165 .Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL;
8166 .Hugo de Sancto Caro,asi 1190-asi 1263.Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae /.Venetiis ::Ex Typographia Balleoniana,.1770..n1/6;
8167 .Letz, Dominik Roman, OP.Teofanický charakter prírody.:.2004..DIPLOMOVKY;
8168 ..Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-23;
8169 .Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..d9/4a_CZ1920_1950;
8170 .Strnad Jan.Řeči podle Písma Sv. Starého Zákona.:.1926..BS-52;
8171 .Kopal Josef.Dějiny francouzské literatury.:.1949..d17/4b_CZ1920_1950;
8172 .Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950;
8173 .Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM.1990..SKRIPTA_5;
8174 .Kubalík Josef.Theologia fundamentalis.:.1960?..BS-75;
8175 .Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..BS-98;
8176 ..Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.BS-111;
8177 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.BS-115;
8178 .Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124;
8179 .Věroslav, Mertl.Sad.:Vyšehrad.1976..VYSEHRAD;
8180 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
8181 .Jack, London.Elam Ohnivák ; Železná päta.:Tatran.1980..TATRAN;
8182 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
8183 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
8184 .Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.d7/2;
8185 .Krajčík, A..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945..BS-155;
8186 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SAM/5;
8187 .Tvarožek, Ed. V..Základy esperanta.:Poprad.1988..BS-158;
8188 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-159;
8189 .Rushdie, Salman.Bes.Bratislava:Slovart.2003.80-7145-715-9.d6/5;
8190 .Nicolaus Cusanus,1401-1464.Der verborgene Gott :.Krailling vor München ::Erich Wewel Verlag,.1980??..d11/1b;
8191 ..Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz :.Prag ::Cyrillo-Method\'sche Buchdruckerei W. Kotrba in Prag,.1916..d12/1a;
8192 .Srna, Ján.Katolícke misie.:.1946..PS-04;
8193 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. IV. (1884).Skalica:František Richard Osvald.1884..PS-14;
8194 ..Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-92;
8195 .Obrenberger, Josef.Čermákova Rodina,aneb,Pýcha vede k pádu a zapření sebe vede k vítězství.V Praze:Svatojánské dědictví.1867..CZ1900;
8196 ..Kosciol w Polsce wiek XVI-XVIII.:.1970..d18/1b;
8197 .Teleki, Andor.Unterlagsreben.:.1902..BZ-17;
8198 .Penedo, Juan Jose Vallejo, OSA.Fray Martin de Leon y Cardenas, OSA.Rím:.2001..d18/5;
8199 ..Catechismus concilii Tridentini.Paríž:.1830..C15/4b;
8200 .Mesplede, Ludovico, OP.Commonitorium de recta et necessaria.:.1644..C18/5a;
8201 .Bouzek, Josef,1880-1950.Pokladnice odpustkových modliteb :.Praha ::Vyšehrad,.1939..BS-189;
8202 .Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..SSV1950;
8203 .Wedel, Georg.Sammlung auserlefener kanzelreden aufalle sonn und festtage der christkatholischen kirche.Bamberg:.1784..C20/3b;
8204 .Pius1857-1939.O růženci Panny Marie :.Praha ::L. Kuncíř,.1937..BS-206;
8205 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5a;
8206 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C11/3b;
8207 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.d9/1_KNAZI;
8208 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
8209 .Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..d8/3_CZ1950_1990;
8210 .Reinhold, Georgio.Theologia fundamentalis in usum auditorum.:.1915..C14/1b;
8211 ..Česko-nemecký slovník.:.1900?..C14/4b;
8212 ..Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8.BS-218;
8213 ..Slovenské hlasy z Ríma 1981 (30. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1981..p2/7;
8214 ..Diwotworný žiwot welikého patriarchy swatého otce Dominika.:.1689..C13/5b;
8215 .Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC;
8216 .Walter Kasper.Úvod k viere.:.1983..SAM/2;
8217 .Pokorný, Ladislav.Dějiny liturgie.:CMBF.1969..SKRIPTA_1;
8218 .Bradáč Josef.Homiletické směrnice 1976/77.:.1976?..SKRIPTA_2;
8219 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
8220 .Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol.1942..POSOL;
8221 .Bellarmini, Roberto(1542-1621).Explanatio in Psalmos /.Venetiis::T. Bettinelli,.1759..n1/6;
8222 .Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..ČKCH;
8223 .Vavrek, Peter.Teológia chudobných v Evanjeliu sv. Lukáša.:.2002..DIPLOMOVKY;
8224 .Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..d9/4a_CZ1920_1950;
8225 .Sedlák, Jan.Duchovní promluvy.:.1934..BS-29;
8226 .Schneider.Život rehoľnej sestry :.Bratislava ::Rim.-katol cirkev,.1948..d15/6_SK1920_1950;
8227 .Schrijvers Josef.Oddanost Bohu.:.1948..BS-52;
8228 .Stanislav, Ján.Liptovské nárečia.Martin:Matica slovenská.1932..MS;
8229 .Kálal Karel.Slovenská vlastivěda Svazek V..:.1928..BS-06;
8230 .Moravčík, Štefan,.Pŕhľavie.Bratislava:Smena.1989..d3/7_SK1950_1990;
8231 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_5;
8232 .Božena, Slančíková Timrava.Skúsenosť.:Matica slovenská.1952..HK;
8233 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Theologia fundamentalis :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..BS-75;
8234 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.BS-111;
8235 .Tomka, Ferenc.Sviatostná pastorácia a "Nová evanjelizácia". .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-58-1.BS-115;
8236 .Ostrovskij, Nikolaj Aleksejevič,1904-1936.Ako sa kalila oceľ :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/6_SK1920_1950;
8237 ..Božie milosrdenstvo - Tvoja záchrana. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-6-8.BS-143;
8238 .Prosper, Mérimée.Kronika vlády Karola IX..:Tatran.1968..d3/3_SK1950_1990;
8239 ..Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.:.1980?..BS-148;
8240 ..Lekcionár IX..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
8241 .Czapik, Július, Dr..Smiluj sa nad nimi, Pane.:Banská Bystrica.1936..d15/4_SK1920_1950;
8242 ..Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-155;
8243 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Etika..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..SAM/5;
8244 .Roumain, Jacques,1907-1944.Vládcové vláhy.Praha ::Svoboda,.1948..d17/2a_cz1920-1950;
8245 .Scheeben, Matthias Joseph,1835-1888.Natur und Gnade :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1941..d12/1a;
8246 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. VIII. (1888).Skalica:František Richard Osvald.1888..PS-14;
8247 .P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom.1945..BS-92;
8248 ..Kosciol w Polsce sredniowiecze.:.1968..d18/1b;
8249 .Müller, Anton.Maria zu lieben :.Rottenburg a. N. ::Bader,.1937..BZ-17;
8250 .Genovesi, Victorii, SJ.Carmina.Rím:.1959..d18/5;
8251 .Marián, Papík.Hebrej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-244-X.BS-180;
8252 .Bona, Joanne.De sacrificio missae tractatus asceticus.Rím:.1714..C15/4b;
8253 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/3b;
8254 .Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..d15/3_SK1920_1950;
8255 .Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C21/5a;
8256 .Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/3b;
8257 .Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.1992.80-900615-8-3.d7/4;
8258 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.d9/1_KNAZI;
8259 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
8260 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
8261 ..Missel biblique de tous les jours.:.1966..C14/1b;
8262 ..Breviarium romanum. Pars autumnalis.Ratisbonae:.1939..C14/4b;
8263 ..Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-72-4.d6/5;
8264 ..Slovenské hlasy z Ríma 1980 (29. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1980..p2/7;
8265 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C13/5b;
8266 .Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC;
8267 .Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM/2;
8268 .Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..KALICH;
8269 ..sv. Jozef, oroduj za nás.:.1950?..d15/3_SK1920_1950;
8270 .Seelmann, Kurt.Kniha chlapcov a dievčat:.:.1990??..BS-222;
8271 .Csánki, Dezső,1857-1933.Árpád és az árpádok :.Budapest ::Franklin-Társulat,.1907..n1/6;
8272 .Hublerová, Anna.Integrita poslania Eucharistie: od slávenia pamiatky k eucharistickej praxi.:.2010..DIPLOMOVKY;
8273 .Ružička, Vladislav,1894-1973.Eliáš Ladiver mladší - slovenský pedagog.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..BS-41;
8274 ..Piesne pri sprievode na Božie telo.:.1946..BS-52;
8275 .Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-58;
8276 .Plávka, Andrej.Zámlky nad jazerom.:Slovenský spisovateľ.1983..d3/7_SK1950_1990;
8277 .Hunermann, Wilhelm.Pieseň v plameňoch.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1977.0-920150-04-7.BS-92;
8278 .Larcher, CH., OP.Úvod do teologie. Buh a jeho stvoření. Buh existuje.:.1962..SAM/4;
8279 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1965..SKRIPTA_4;
8280 .Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
8281 .Smolík, Josef.Úvod do studia bohosloví : [Určeno] pro stud.účely Komenského ev.bohosl.fakulty.:Praha : Kalich.1978..BS-75;
8282 ..Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM1/a;
8283 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-115;
8284 .Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp.1969..BS-124;
8285 .Milan, Bauman.Záhady na zajtrajšok.:Obzor.1988..d3/6_SK1950_1990;
8286 .F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143;
8287 .Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 1..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN;
8288 ..Pomôcky k vyjadreniu pravdy.:.1980?..SAM1/b;
8289 .Lanoux, Armand.Dobrý deň,pán Zola.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN;
8290 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
8291 .Jindřich, Šimon Baar.Osmačtyřicátníci.:Československý spisovatel.1959..d8/4_CZ1950_1990;
8292 ..Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..POSOL;
8293 .Timko, Anton Emanuel.Popelka.Senica:Ján Bežo.1900??..BS-155;
8294 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Kozmológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SAM/5;
8295 .Povolný, Daniel.Operativní technika v rukou StB.Praha:Úřad dokum.a vyšetř.zločinů komunismu.2001.80-902885-3-7.BS-158;
8296 .Potemra, Michal,.Ľudové školstvo v Košiciach v rokoch 1848-1918. Zv. 2.Košice:ŠVK.1981..d3/5_SK1950_1990;
8297 .Leo, Rosten.Pan Kaplan má stále třídu rád.:Lidové noviny.1995.80-7106-102-6.d6/5;
8298 ..Handbuch zum katholischen katechismus. Band I. Von Gott und unser Erlosung.:.1959..d11/4a;
8299 .Hamerle, Andreas.Geschichte der Papste.Klagenfurt:St. Josef-Bucherbruderschaft.1907..d12/1a;
8300 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXX. (1991).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1991..PS-04;
8301 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XIII. (1893).Ružomberok:František Richard Osvald.1893..PS-14;
8302 .Oswald, Karolina.Német tankonyv.:.1917..d11/5;
8303 ..Kosciol w Polsce mapy - wiek XVI-XVIII.:.1970?..d18/1b;
8304 .Turcan, Chanoine R..Cours d'instructions dominicales.:.1923..BZ-2;
8305 ..Ordo missae ad usum fidelium.:.1970..BZ-17;
8306 .de Ragusio, Iohannis.Tractatus de ecclesia.Záhreb:.1983..d18/5;
8307 .Zevecotio, Jacobo.Lucii annaei flori rerum romanarum libri IV..:.1665..C15/4b;
8308 .Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-189;
8309 .Schatter, Serenum.Verbum abbreviatum.:.1734..C20/3b;
8310 .Dilong, Rudolf, OFM.Kde človek kladie semiačko : lyrická próza /obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB.. - Dle Rydla v knize chybně uveden v edici sv. 22. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..BS-206;
8311 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5a;
8312 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Kritik der reinen Vernunft.Budín:.1797..C11/3b;
8313 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.d7/4;
8314 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.d9/1_KNAZI;
8315 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
8316 ..Chants des saluts et des processions.:.1920..C14/1b;
8317 ..Sacrosanctum concilium Tridentinum.:.1758..C14/4b;
8318 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.d6/5;
8319 ..Slovenské hlasy z Ríma 1979 (28. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1979..p2/7;
8320 .Pawlicki, Štěpán.Mozek a duše.:.1900..C13/5b;
8321 .Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson. 1.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC;
8322 .Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/2;
8323 .Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.d9/1_KNAZI;
8324 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
8325 .Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na ewangelia nedělní a swáteční.Praha:.1857..C13/6;
8326 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
8327 .Wimber, John.Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.:neznámy.1990..SAM/6;
8328 .Didon, P..Jézus Krisztus.Budapest:Kiss János.1896..n1/6;
8329 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SAM/6;
8330 .Mičkovic, Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.:.2004..DIPLOMOVKY;
8331 .Peruffo, Ambrogio.Terciari dneška.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-23;
8332 .Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BIBCZ;
8333 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..BS-41;
8334 ..Piesne z jednotného kat. spevníka na veľkopôstny čas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1947..BS-52;
8335 .Dieška Jozef.Problém noetického realizmu v Leninovom diele "Materializmus a empiriokriticizmus".:.1946..BS-58;
8336 .Kálal Karel.Slovensko předválečné.:.1928..BS-06;
8337 .Kutal, Bartol.Palestina :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo v Hradci Králové,.1925?..d9/3b_CZ1920_1950;
8338 .Plávka, Andrej.Pramene.:Slovenský spisovateľ.1972..d3/7_SK1950_1990;
8339 .Senčík, Štefan, SJ.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1971..USA;
8340 .Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..SKRIPTA_4;
8341 .Strobel, Albert.Pláč nad Jeruzalémem. Jeremiáš - Nářky - Baruch.Stuttgart:Katholische Bibelwerk.1973..SKRIPTA_4;
8342 .Neubert, E.Môj ideál, Ježiš, syn Máriin. Kremnica:Serafínsky svet.1943..BS-47;
8343 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda II. diel.Prešov:GBF Prešov.1991..BS-76;
8344 .Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..BS-98;
8345 ..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..BS-111;
8346 ..Postavy Starého Zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-115;
8347 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-143;
8348 .Durych, Jaroslav,1886-1962.Služebníci neužiteční :.V Praze ::Vyšehrad,.1940..d9/5b_CZ1920_1950;
8349 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
8350 .Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ.1987..SPKK;
8351 ..Lekcionár X. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
8352 .Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
8353 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-155;
8354 .Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..SAM/5;
8355 .Potemra, Michal,.Ľudové školstvo v Košiciach v rokoch 1848-1918. Zv. 1.Košice:ŠVK.1981..d3/5_SK1950_1990;
8356 .Guardini, Romano,1885-1968.Theologische Gebete.Frankfurt am Main ::Josef Knecht,.1948..d11/1b;
8357 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-04;
8358 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XVIII. (1898).Ružomberok:František Richard Osvald.1898..PS-14;
8359 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b;
8360 .Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.d15/2a;
8361 .Głowa, Władysław(1940- )..Znaki i symbole w liturgii.Przemyśl ::Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej,.1995.8390074427.d18/1b;
8362 .Korponay, János.Monographiája. I. zošit.:.1866..BZ-3;
8363 .Schuppe, Wilhelm.Das menschliche Denken.Berlin:W. Weber.1870..BZ-17;
8364 .Brustolon, Andrea, OMV.L'Azione missionaria degli oblati di Maria Vergine fuori del Piemonte nel quadro storico della restaurazione e della vita della congregazione.Rím:.2000..d18/7b;
8365 .Nouwen, Henri.Die innere Stimme der liebe.:.1997.3-451-26249-5.d18/6b;
8366 ..Modlitby kongregace chudých školských sester de Notre Dame.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950;
8367 .Všetečka, František,1871-1948.Obrázky z katolických missií..Brno ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1916..d10/4a_CZ1900_1920;
8368 .Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C20/4a;
8369 .Stôger Alois.Das Evangelium nach Lukas.Dusseldorf:Patmos-Verlag.1966..d18/6a;
8370 .Šubík, František, MUDr..Presievač piesku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..BS-206;
8371 ..Virgils aeneis.:.1784..C21/5a;
8372 .Mollik, Tobia.Pentateuchus .:.1785..C11/3b;
8373 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.d9/1_KNAZI;
8374 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
8375 .Dubois, E..Cantiques de la Jeunesse.:.1912..C14/1b;
8376 .Prohászka, Ottokár.Elmélkedések az Evangéliumról.:.1924..C14/4b;
8377 .Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.d6/5;
8378 ..Slovenské hlasy z Ríma.Rím:.1977..p2/7;
8379 .Dominik, Eduard.sv. apoštola Pavla dva listy k Soluňanum.:.1913..BS-219;
8380 .France, Anatole,1844-1924.Bohovia sú smädní.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN;
8381 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika formálna II..:.1970..SAM/2;
8382 .Petráš, Lukáš.Mravouka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
8383 .Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a swáteční celého roku.Praha:.1861..C13/6;
8384 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..d15/5_SK1920_1950;
8385 .Lelotte, P., SJ.Aby sme sa lepšie spovedali.:.1980?..SAM/6;
8386 .Dedek, Crescens Lajos.Klasszikus Arany Biblia :.Budapest ::Herzig M.,.1897..n1/6;
8387 .Jančiar, Tomáš, OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.:.2003..DIPLOMOVKY;
8388 .Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-42;
8389 ..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-52;
8390 ..Spisy Jozefa Miloslava Hurbana. Diel Piaty. Ľudovít Štúr.:.1928..BS-59;
8391 .Kálal Karel.Přehled slovenských dějin.:.1928..BS-06;
8392 .Životek Josef.Věř svaté pravdy.Prostejov:.1939..BS-67;
8393 .Mihálik, Vojtech,(1926-2001).Plebejská košeľa.Turč. Sv. Martin ::Mat. Slov.,.1950..BS-93;
8394 .Michal, Jaroslav.Dějiny pramenu poznání kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1967..SKRIPTA_2;
8395 .Tobola, Jaromír,(1916-).První tři kapitoly Bible :.[Praha] ::[s.n.],.196-?..SKRIPTA_4;
8396 .Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..HK;
8397 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1982-1983.Bratislava:Tatran.1984..TATRAN;
8398 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76;
8399 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.BS-111;
8400 .Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..USA;
8401 .Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-143;
8402 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
8403 ..Fialky.Danville:.1939..USA;
8404 .Štepan, Jan.Logika a logické systémy.Olomouc:Votobia.1992.80-85619-29-6.d7/2;
8405 .merell.slova života.:.1960..ČKCH;
8406 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/5;
8407 .Timon, Samuel, SJ.Obraz starého Uhorska.Cambridge:Dobrá kniha.1991..BS-159;
8408 .Dirnbeck, Josef.Laienbrevier.Düsseldorf:Patmos.1989.3491722187;3-491-72218-7.d11/1b;
8409 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-163;
8410 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. IX. (1889).Skalica:František Richard Osvald.1889..PS-14;
8411 .Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-92;
8412 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-23;
8413 .Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.BZ-1;
8414 .Korponay, János.Monographiája. IV. zošit.:.1866..BZ-3;
8415 .Wildermann, Max.Jahrbuch der naturwiffenschaften 1890-1891.:.1891..BZ-17;
8416 .Debut, Janine.Eurisko.Paríž:.1980..d18/7b;
8417 .Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/b;
8418 ..Wahre ausflarung nach dem geiste Jesu Christi ... Evangelien.Viedeň:.1787..C20/4a;
8419 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BIBSK2;
8420 .Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..BS-206;
8421 ..Cornelii Nepotis vitae.:.1746..C21/5b;
8422 .Bazan, Pio Maria, OP.Necrologium almae provinciae imperii O.P..:.1909..C11/3b;
8423 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.d7/4;
8424 .Bernadot, Vincent Mária.Matka Božia v mojom živote.Ružomberok:Lev.1948..LEV;
8425 .Kolcun, M. - Jiroušek, A..Potulky mestom Košice.Košice:.2014.978-80-88900-73-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
8426 .Dedinger, Joannes.Hyperdulia deiparae.:.1673..C12/2b;
8427 .Jan od Kříže,1542-1591.La montée du Carmel /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1932..C14/1b;
8428 ..A kispap szunorái.:.1864..C14/4b;
8429 .Stieglitz, Heinrich.Dítě, lituj svých hříchů /.České Budějovice ::Edice Petrinum,.1948..d17/5a_CZ1920_1950;
8430 .Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert :.Freiburg im Breisgau,:Herder,.1910..d18/3;
8431 .Westermann Claus.Tisíc let a jeden den.Praha:Kalich.1983..KALICH;
8432 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/2;
8433 ..Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..BS-220;
8434 ..Kniha tretia. O veciach.:.1970?..SAM/6;
8435 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné Výlevy.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1906..RADLIN;
8436 .Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok II..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1947..d15/5_SK1920_1950;
8437 ..Přijď, Duchu Svatý.Rím:.1970..AKADEMIE;
8438 .Katolická církev.Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum :.Ratisbonae ;; Neo-Eboraci ;; Cincinnatii ::Sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet,.1868..n1/6;
8439 ..Rok C - II. časť. Čas: cez rok /od II. nedele do XXXIV. po turícach/.:.1970?..SAM/6;
8440 .Dóci, Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.:.2003..DIPLOMOVKY;
8441 ..Directorium pro anno domini 1985.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-23;
8442 .Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..d9/3b_CZ1920_1950;
8443 ..Práce.:.1940..BS-52;
8444 .Balbín Bohuslav.Život sv. Jana Nepomuckého.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920;
8445 .Petráš Lukáš.Cirkevné dejiny..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-94;
8446 .Procházka, Miro,(1921-).Palas Aténa :.Turč. Sv. Martin ::Mat. slov.,.1949..d15/6_SK1920_1950;
8447 .Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-91;
8448 .Michal, Jaroslav,(1911-1988).Komentář k druhé knize Kodexu :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..SKRIPTA_4;
8449 .Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4;
8450 .Samo, Tomášik.Bašovci na Muránskom zámku.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..HK;
8451 .Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-74;
8452 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1983-1984.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN;
8453 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-76;
8454 ..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.BS-111;
8455 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-115;
8456 .J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-143;
8457 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
8458 .Legrixová, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1983..d3/1_SK1950_1990;
8459 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-155;
8460 .Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..SAM/5;
8461 .Ravasiová, Eugénia Elizabeta.Otec hovorí k svojim deťom.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1991..BS-158;
8462 .kolektív prekladateľov - preklad; ; Z rus. orig. prel. kolektív prekladateľov.Ruské kvety zla.:BELIMEX.2005.80-89083-78-1.d6/5;
8463 .Hirsch, William. [from old catalog].Religion und civilization vom standpunkte des psychiaters,.Munchen,:E. W. Bonsels & co.,.1910..d12/1a;
8464 .Borkovec, Petr.Souvislosti.:.1994..PS-04;
8465 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XI. (1891).Ružomberok:František Richard Osvald.1891..PS-15;
8466 .Kubeš, Konrád T.J..Se štítem pravdy.:.1946..BS-92;
8467 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIII. (1995).Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620645;80-7162-064-5.PS-21;
8468 ..Oriente cattolico :.Citta del Vaticano ::Sacra congregazione per le chiese orientali,.1974..d18/1b;
8469 .Korponay, János.Monographiája. V. zošit.:.1866..BZ-3;
8470 .Klein, Jeno.Peszach torvényei.:.1927..d18/2a;
8471 ..The Hebrew alphabet.:.1980?..d18/7b;
8472 ..Studie a texty k náboženským dějinám českým.:.1930?..p1/4b;
8473 .Kišiday, F..Homílie - A.:.1975..SAM1/b;
8474 ..Boží cesta.Velehrad:.1947..d17/4b_CZ1920_1950;
8475 ..Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum.Budapešť:.1797..C20/4a;
8476 ..Životopisy svätých.:.1850?..CZ1900;
8477 .Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-206;
8478 ..Praemonitio ad lectorem de cultu beatissimae Mariae Virginis.:.1800?..C21/5b;
8479 .Vosen, C. H..Rudimenta linguae hebraicae.:.1867..C11/3b;
8480 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.d7/4;
8481 ..Košice ako na dlani a Mestská časť Západ.Košice:Jes.2012.9788088900498 (viaz.); 978-80-88900-49-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
8482 .Szirmay, Antonius.Notitia historica comitatus Zempléniensis.:.1804..C12/2b;
8483 .Dehon, L..La vie interieure.:.1919..C14/1b;
8484 ..Pobožnosť k sv. Jozefovi.:.1943..C14/4b;
8485 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.MAG;
8486 .Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1909..d18/3;
8487 .F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990;
8488 .Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/2;
8489 .Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.1995.80-967041-4-1.d6/6;
8490 .Szentiványi, Martin,1633-1705.O podivuhodných silách a vlastnostiach vôd /.Bratislava ::Alfa,.1981..BS-220;
8491 .Osvald, Richard.Tovaryšstvo.Ružomberok:.1893..C13/6;
8492 .Damborský, Ján.Slovenská mluvnica pre stredné školy a učiteľské ústavy.:.1930..d15/3_SK1920_1950;
8493 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C22/3a;
8494 .Moric, Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:.2007..DIPLOMOVKY;
8495 .Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..d9/3b_CZ1920_1950;
8496 ..Věčnost.:.1941..BS-52;
8497 .Vladimír, Šedivý.Slovník francúzsko-slovenský.:Prvá slovenská kníhtlačiareň.1938..d1/2_SLOVNIKY;
8498 .Hronek Josef.Do života.Praha:Kropáč a Kucharský.1947..BS-67;
8499 .Rak, Ján,(1915-1969).Vietor krvi..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..BS-93;
8500 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1984-1985.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN;
8501 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-77;
8502 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.BS-111;
8503 ..Bazilika minor Narodenia Panny Márie slávnostné vyhlásenie 6. septembra 2008 vo Vranove nad Topľou. .Vranov nad Topľou :Farský úrad.2008.978-80-970003-6-3.BS-115;
8504 ..50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-124;
8505 ..Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.BS-144;
8506 .Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..VYSEHRAD;
8507 .Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996..BS-148;
8508 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava - Viedeň:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1901..SSV1950;
8509 .Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:Ústř.církevní nakl..1970..ČKCH;
8510 ..Mysterium verbi.:.1980?..SAM/5;
8511 .Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-158;
8512 .Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.1999.80-86200-19-1.BS-159;
8513 .Rohm, Johann Baptist.Die Wiedervereinigung der christlichen Confessionen.Mainz:F. Kirchenheim.1900..d12/1a;
8514 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-04;
8515 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. X. (1890).Skalica:František Richard Osvald.1890..PS-15;
8516 ..Neue praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1888..d11/5;
8517 ..Anno Domini 1990.:.1990..PS-21;
8518 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
8519 .Bakovic, Anto..Stradanja Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu :.Zagreb ::A. Bakovic,.1994..d18/1b;
8520 .Korponay, János.Monographiája. VI. zošit.:.1866..BZ-3;
8521 .Meszlényi, Antal.Magyarországi szent Margit 1242-1270.:.1944..BZ-17;
8522 .Krukowski, Józef..Kościół i państwo :.Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,.1993.83-228-0318-4.d18/7b;
8523 .Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C20/4a;
8524 .Lindworsky, Jan.Psychológia askézy.Bratislava:CMBF.1971..BS-201;
8525 .Záň, Augustín J..Z večných prameňov.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1967..USA;
8526 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5b;
8527 .Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C11/3b;
8528 .Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.2004.80-89018-81-5.d6/8;
8529 .Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.d2/6_FOTOGRAFIE;
8530 .Monsabre, L..Or alliage dans la vie devote.:.1879..C12/2b;
8531 .Magdalena, Gabriele.Intimita divina.:.1955..C14/1b;
8532 .Wilhelm, Bonaventura.Regulní knížka.:.1904..C14/4b;
8533 ..Im reiche des wissens. 1.,2. časť.:.1929..d18/3;
8534 .Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/5a;
8535 .Verne, Jules,1828-1905.Nový hrabě Monte Kristo.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1932..d17/3b_cz1920-1950;
8536 .Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/2;
8537 .Mathon, Placidus.Život nejblahoslav. Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa.Brno:.1884..C13/6;
8538 .Ringenbach, Reginald, OP.These de lectorat.:.1966..C22/3a;
8539 ..Deviatnik modlitieb k svätej nazaretskej rodine.:Komisia duchovnej obnovy Spišskej diecézy.1995?..BS-222;
8540 .Bodó, Mátyás.Jurisprudentia criminalis secundum praximandconstitutiones Hungaricae in partes duas divisa ....Posonii ::Joan. Mich. Landerer,.1751..n1/6;
8541 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-09;
8542 .Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SUCM;
8543 .Vnučko, Peter.Rozbor Ježišovho rozhovoru s Lazárovými sestrami Máriou a Martou.:.2001..DIPLOMOVKY;
8544 ..Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
8545 .Bucková, Pearl.Anjel bojovník.:.1946..d15/5_SK1920_1950;
8546 ..Rodina a Božské srdce.:.1935..BS-52;
8547 .Hattler František.Štěpnice srdce Páně.:.1935?..BS-06;
8548 .Volf Jan.Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské.:.1925..BS-63;
8549 .Stanislav, Muntág.Matica slovenská.:Matica slovenská.1995.80-7090-347-3.BS-67;
8550 .Rebro, Karol,(1912-2000).Rímske právo súkromné..Bratislava ::Univerzita Komenského, právnická fakulta,.1972..SKRIPTA_1;
8551 ..Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..SKRIPTA_4;
8552 .Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha.1990..BS-47;
8553 .Višňovský, Mikuláš.Theologia fundamentalis I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-77;
8554 .neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..BS-99;
8555 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-111;
8556 .Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-178-7.BS-115;
8557 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-137;
8558 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-185;
8559 ..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144;
8560 .Umberto, Eco.Baudolino.:Slovart.2001.80-7145-593-8.d7/3;
8561 .Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..BS-148;
8562 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..SSV1950;
8563 .Schweitzer, Albert.Lidé v pralesích.Praha:Orbis.1948..d17/4b_CZ1920_1950;
8564 .Sturmer, Ernst.Moudrý muž z dálného západu.:Alfa Omega.1988..SAM/5;
8565 .Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-158;
8566 .Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/1a;
8567 .Uhrin Jozef, ThDr..Duchovný pastier r. 62, č. 1-10, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..PS-04;
8568 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XX. (1900).Ružomberok:František Richard Osvald.1900..PS-15;
8569 .Kulač, Jaroslav,1887-1970.Marcel, student-ministrant :.V Praze ::Autor,.1946..BS-92;
8570 .Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..PS-38;
8571 .Němec, Ludvík,1912-1988.Our Lady of Hostyn Queen in the Marian Garden of the Czech, Moravian, Silesian and Slovak Madonnas.New York ::RCH Press,.1981..d18/1b;
8572 .Korponay, János.Monographiája. VII. zošit.:.1866..BZ-3;
8573 .Radlinszky, Stephanum.Theologia pastoralis.:.1859..BZ-17;
8574 .Wehner, James A..The theological concept evangelization.Rím:.2001..d18/7b;
8575 .Raška, Augustín.Časopis slovenských katechetov 1937-39.Trnava:SSV.1937-39..p1/3b;
8576 .Läpple, Alfred,1915-2013.Biblische Verkündigung in der Zeitenwende..Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1967..BZ-29;
8577 .Kišiday, F..Homílie 1971.:.1971..SAM1/b;
8578 .Sigrid, Undsetová.Olav Audunssön-diel 2.:Slovenský spisovateľ.1975..KNC;
8579 .Keppl, Karel.Časové úvahy.:.1910..PS-45;
8580 .Lennerz, H., SJ.De sacramento baptismi ad usum auditorum.Rím:.1942..BZ-49;
8581 .Auerbachs, Berthold.Schriften. Zweite serie. Romane.Stuttgart:.1871..C20/4a;
8582 ..Politický kalendár 1935.:.1935..BS-201;
8583 .Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-206;
8584 ..Thesaurus precum ad usum congregationis presbyterorum a sacro corde Jesu.:.1938..C21/5b;
8585 .Elbel, Benjamin, OSF.Theologia moralis per modum conferentiarum.:.1900?..C11/3b;
8586 .Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..d7/4;
8587 ..Stredovek.:.2000?.978-3-625-12055-1.d7/1;
8588 .Talenti, Vincentio.Compendium historico-chronologicum vitae, rerumque gestarum beati patris Josephi Calasanctii, fundatoris.Bratislava:.1749..C12/2b;
8589 .Filippino, Federico.Il santo sacramento.:.1905..C14/1b;
8590 .Papp, Antonij.Csin velikijá vecserni.:.1900?..C14/4b;
8591 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..p1/4b;
8592 ..Discours sur l'histoire universelle, par bossuet.:.1825..C13/5a;
8593 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2;
8594 ..Praktický pruvodce pro doprovázející v katechumenátu.Praha:.1993..BS-220;
8595 .Ďurica, Milan.Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu.:.1987..USA;
8596 .Grudniok František.Byť kňazom.:.1980?..SAM/6;
8597 .Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..BS-222;
8598 .Lemesle, Gaston.L'eglise saint-sulpice.:.1931..C22/3a;
8599 ..Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..SSV1990;
8600 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom II..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
8601 .Mačura, Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na limské dokumenty.:.2005..DIPLOMOVKY;
8602 .Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d17/1a_cz1920-1950;
8603 ..Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-52;
8604 .Škarek Leopold T. J..Život sv. Aloise z Gonzagy patrona mládeže.:.1927..d17/1b_cz1920-1950;
8605 .Životek, Josef,(nar. 1897).Biblické katechese pro 1. třídu obecných škol.Prostějov ::Josef Životek,.1940..BS-67;
8606 .Bukovinská, Júlia.Košické kvarteto. Štátna filharmónia:Košice.2003.80-969013-9-7.BS-67;
8607 .Bröstl, Alexander.Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť c Alexander Bröstl.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-108-8.SKRIPTA_1;
8608 ..Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-87;
8609 .Višňovský, Mikuláš.Theologia fundamentalis. 3..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-77;
8610 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..BS-99;
8611 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-103;
8612 .Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..BS-115;
8613 .Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-118;
8614 .Blahoš, Jaroslav.Životospráva a prevence u revmatických chorob.Praha:Státní zdravotnické nakl..1962..BS-124;
8615 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-125;
8616 ..Škola pokory.:.1980?..SAM/7;
8617 ..Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-144;
8618 .Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 2..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN;
8619 ..Smernice pre duchovné cvičenia.Rím:.1953..SAM1/b;
8620 .Jablonský, Jozefkrížová.Manuale kniha cirkevných obradov. Ružomberok:Lev.1938..LEV;
8621 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
8622 .Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.d6/2;
8623 .Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/5;
8624 .Potemra, Michal.In memoriam Imrich Sedlák 1916-1998 v rámci kultúrnych dejín Barce 1919-1945.Košice:.1998..BS-159;
8625 ..Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d11/1b;
8626 .Stelzl, Josef.Die Zeremonien der Kirche in Wort und Bild.Klagenfurt ::St. Josef-Bücherbruderschaft,.1909..d12/1a;
8627 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-04;
8628 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XXVIII. (1908).Ružomberok:František Richard Osvald.1908..PS-15;
8629 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-92;
8630 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.PS-21;
8631 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..PS-38;
8632 .Gurrieri, Ottorino.La Basilica di San Domenico in Perugia.:.1974..BZ-1;
8633 .Korponay, János.Monographiája. VIII. zošit.:.1866..BZ-3;
8634 .Zsámboki, Gyula.Magyarázatok a muvészet-torténeti faliképekhez.:.1904..BZ-17;
8635 ..Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. 1. (Cirkevné procesné právo. Materiály a štúdie.).Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne.1999.8386862955;83-86862-95-5.d18/7b;
8636 .Arens, Bernard, SJ.Manuel des missions catholiques.:.1925..d18/4b;
8637 .Lapple, Alfred.Biblische verkundigung in der zeitenwende II.Lipsko:.1964?..BZ-29;
8638 .Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1977..SAM1/b;
8639 .Sigrid, Undsetová.Olav Audunssön I.:Slovenský spisovateľ.1975..KNC;
8640 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/1b_cz1920-1950;
8641 .Rutten, R. P., OP.Le cardinal Mercier.:.1930?..BZ-49;
8642 .Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..C20/4a;
8643 ..Politický kalendár 1937.:.1937..BS-201;
8644 .Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..TATRAN;
8645 .Tilkowski, Adalberto.Cura medica animae .:.1752..C21/5b;
8646 ..Sertum marianum contextum ex foliis de rosario b. virginis Mariae.:.1660..C11/3b;
8647 ..\"Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni\".Piliscsaba; Esztergom:Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Szlavisztika-Közép Európa Intézet; Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport.2007.9789639206311 (brož.); 978-963-9206-31-1.d18/5a;
8648 .Rops, Daniel.Písmo sväté pre deti. Starý Zákon.Bratislava:.1971..SAM/6;
8649 .Bossányi, Peter Serafín, OFM.Sermones Mariani....Jáger:.1769..C12/2b;
8650 .Filippino, Federico.Il piede della croce.:.1929..C14/1b;
8651 .Reyl, Fr..Obrana úcty svatojanské proti dru. Herbenovi.:.1894..C14/4b;
8652 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..p1/3a;
8653 .Pesch, Chr., SJ.Praelectiones dogmaticae, Tomus IV., VIII., IX..:.1909..C13/5a;
8654 .Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..d3/6_SK1950_1990;
8655 .Uhrin Jozef, ThDr..Zrovnávacia vierouka s náukou islamu.Bratislava:.1970..SAM/2;
8656 .Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.d6/6;
8657 .Toman, Josef.Pastýřské bohosloví.Brno:.1929..d9/5b_CZ1920_1950;
8658 .Košická diecéza.Schematismus cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1915.:.1915..SCHEMATIZMY;
8659 ..Bevezetés a Magyarkoronaországot .:.1850..C22/3a;
8660 .Gerely, Jolán.Dievčatá, pohovorme si!.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
8661 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom IV..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
8662 .Hric, Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..DIPLOMOVKY;
8663 .Matějček, Antonín.Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické.Praha:Jan Štenc.1926..d9/3b_CZ1920_1950;
8664 ..Cesta k věčné spáse.:.1936..BS-52;
8665 .Rybár, Ján, SchP.Duša a telo.:.1943..BS-59;
8666 .Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-07;
8667 .Laros M..Zde jest Evangelium pro dnešek IV..Olomouc:Velehrad.1941..BS-94;
8668 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo.1985?..BS-38;
8669 .Višňovský, Mikuláš.Theologia fundamentalis I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..BS-77;
8670 .Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
8671 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-103;
8672 .Rímskokatolícky biskupský úrad.Postavy Starého zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-115;
8673 .Tretera, Jiří Rajmund.Revue církevního práva 18.Praha:Společnost pro církevní právo.2001..BS-118;
8674 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-125;
8675 .Žák, František,1862-1934.Eucharistie.V Opavě ::Slezská lidová tiskárna,.1933..d9/5a_CZ1920_1950;
8676 ..Katechetika.:.1980?..SAM/7;
8677 ..Liturgický obežník II/1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144;
8678 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
8679 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-148;
8680 ..Pašie. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.1996.80-7140-060-2.BS-149;
8681 .Chesterton, Gilbert Keith.Pověra rozvodu.:Praha : Petr.1926..d9/4b_CZ1920_1950;
8682 ..Encyklopédia Slovenska Zv. 1.:Veda.1985..d2/2_SLOVENSKO;
8683 .Thoreau, Henry David.Walden,aneb,Život v lesích.Praha:Paseka.2006.80-7185-671-1.d7/2;
8684 .Stefan, Žeromski.História hriechu.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1965..SPKK;
8685 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/5;
8686 .Margaret, A. Salinger.Kto chytá v sne.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1114-2.d6/5;
8687 .Rings, Mannes Maria.Das Werk des heiligen Dominikus.Dulmen:Laumann.1910..d12/1a;
8688 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-04;
8689 ..Časopis Slovenských Katechetov. Roč. 1, č. 1-10, 1937.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..PS-15;
8690 .Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI;
8691 .Mund, Klaus..Christenfragen, ein katholosches Kurzlexikon..Köln,:.1937)..d11/5;
8692 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1993.:.1993..PS-22;
8693 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..PS-38;
8694 .Laconi, Mauro, OP.Dio e noi.:.1966..d18/1b;
8695 .Korponay, János.Monographiája. IX. zošit.:.1866..BZ-3;
8696 .Gerely, József.Római katholikus szertartástan.:.1906..BZ-17;
8697 ..Giornata mondiale di preghiera per la pace nei balcani.:.1994..d18/7b;
8698 .Ottaviani, Alaphridus.Compendium iuris publici ecclesiastici.:.1964..d18/4b;
8699 .Peri, Calogero.L'Alterita.:.1993..BZ-29;
8700 .Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
8701 .Weissenbach, Jos. Ant..Argumenta concionum ex multis auctoribus selecta.Viedeň:.1796..C20/4a;
8702 .Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
8703 .Diepenbrock, Melchior.Geistlicher blumenstrauss aus christlichen dichter harten.:.1862..C21/5b;
8704 .Fulop, Alajos.Mithológia és reveláczió.:.1895..C11/3b;
8705 ..Politický život na Slovensku v rokoch 1901-1918.:.1980?..SAM/7;
8706 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de sacramento ordinis.:.1789..C12/2b;
8707 .Joret, F. D., OP.Aux sources de l'eau vive.:.1935..C14/1b;
8708 ..Řehole sv. biskupa Augustina a stanovy řádu kazatelského pro bratry laiky téhož řádu.:.1894..C13/2b;
8709 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..p1/4b;
8710 .Konečný, Filip.Voj andělský.:.1891..C13/5b;
8711 .Golubkova, Maremiana Romanovna.Dva veky.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..d15/3_SK1920_1950;
8712 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..SAM/2;
8713 .Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.2012.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.d6/6;
8714 .Škrábik, Andrej.Ročenka misijného spolku na Slovensku 1938.Nitra:.1938..BS-220;
8715 ..Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950;
8716 .Spesz, Alexander.Hranice poznania.Bratislava:Slovenská učená spoločnosť.1941..d15/4_SK1920_1950;
8717 .Migne, M. .Catechismes. Tome second.:.1848..C22/3a;
8718 .Pannwitz, Rudolf.Zur formenkunde der kirche.:.1912..C12/6b;
8719 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLII. (1950).Rím:.1950..n1/1;
8720 .Šajda, Peter.Koncept lásky v diele majstra Eckharta a Sorena Kierkegaarda.:.2007..DIPLOMOVKY;
8721 .Foerster, Fr. W..Jak žíti.:.1921..d9/3b_CZ1920_1950;
8722 .don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-52;
8723 .Kratochvil Josef.Příručka dějin filosofie.:.1938..d17/3b_cz1920-1950;
8724 .Suhard, Emanuel.Rozmach alebo úpadok cirkvi.Košice:Verbum.1948..BS-07;
8725 .Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-94;
8726 .Srholec, Anton, SDB.Experiment lásky.[S.l.:s.n.].1989..BS-64;
8727 .Brezina, J..Aforizmy.:Východoslov.vydavateľstvo.1988..BS-87;
8728 ..Úvod do teologie..Olomouc ::Cyrilo Metodějská bohoslovecká fak. Univ. Palackého,.1989..SKRIPTA_4;
8729 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-38;
8730 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-78;
8731 .Strombeck, John Frederick.Milosť vyučujúca.[S. l. ::s. n.,.1980?..BS-99;
8732 .Vanier, Jean.Prvé stretnutie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..BS-103;
8733 .Pružina, Jan.Sedembolestná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-283-4.BS-111;
8734 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-115;
8735 .Tretera, Jiří Rajmund.Revue církevního práva 19.Praha:Společnost pro církevní právo.2001..BS-118;
8736 ..Lekcionár XI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
8737 ..V teba dúfam.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUCM;
8738 .Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5a_CZ1920_1950;
8739 .Daniel Rops.Písmo sväté pre deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SKRIPTA_3;
8740 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-144;
8741 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
8742 .Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_2;
8743 .Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d9/4b_CZ1920_1950;
8744 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978..d2/2_SLOVENSKO;
8745 .Brosset, Charles Diego.Človek púšte.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..MS;
8746 ..Odmietanie kresťanského zjavenia v novoveku.:.1980?..SAM/5;
8747 .Tomášek, František, kardinál.Katolický katechismus.Praha:Čes.katolická Charita.1968..BS-158;
8748 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..BS-160;
8749 .Antoine, de Saint.Citadela.:HEVI.2001.80-85518-70-8.d6/5;
8750 .Langhammer, Meinrad.Das Gottesreich. Wahrheit und Gnade.:.1931..d12/1a;
8751 ..Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-04;
8752 ..Sursum 1936.:.1936..PS-15;
8753 .Rahner, Karl.Modlitby života.:.1984..SAM/5;
8754 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1995.:.1995..PS-22;
8755 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..PS-38;
8756 .Kahlefeld, Heinrich, Knoch, Otto.Esegesi e annunzio.:.1973..d18/1b;
8757 .Korponay, János.Monographiája. X. zošit.:.1870..BZ-3;
8758 .Buza, Sándor.A legfontosabb illemszabályok.:.1873..BZ-17;
8759 .Hakl, Bohumil František,.Slzy bolu, útěchy a naděje :.V Praze ::Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman a spol.),.1886..BS-173;
8760 .Guitton, Jean(1901-1999)..Jezus.Warszawa ::\"Pax\",.1963..d18/7b;
8761 .Lange, Karljosef.Das wort an die gemeinde.:.1971..d18/4b;
8762 ..Problemi di sessualita e fecondita umana.:.1993..PZ-3;
8763 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..BS-178;
8764 .Salvatore, Quasimodo.Ponorený hoboj.:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
8765 .Osvald, František Richard.Kazateľňa r. XXVII. (1907).Ružomberok:František Richard Osvald.1907..p1/3b;
8766 ..Rituale romanum Pauli V. pontificis maximi.:.1863..C20/4a;
8767 .Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
8768 ..Cirkevné dejiny.:.1980?..SAM1/b;
8769 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5b;
8770 .Fossaei, Leonardi.Rosario et psalterio deiparentis Mariae.:.1650..C11/3b;
8771 .Gajdošiková, Hana.Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ... :. Univerzita Palackého v Olomouci:Olomouc :.1990-2000.80-86620-14-X.d7/4;
8772 .Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.BS-216;
8773 .Radlinský, Andrej.Poklady kazatelského rečníctva. XXIV. zväzok.Budapešť:.1864..C12/2b;
8774 .Augé, Claude.Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire Encyclopédique :.Paris ::Libr. Larousse,.1928..C14/1b;
8775 .Cheminant, L..Le royaume d'Israel.:.1947..C13/2b;
8776 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..p1/4b;
8777 .Susonis, Henrici.Horologium sapientiae .:.1929..C13/5b;
8778 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2;
8779 .Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.d6/6;
8780 ..Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými /.Brno ::K. Winker,.1868..C13/6;
8781 .Chavasse, Antoine.Le sacramentaire gelasien.:.1958..C22/3a;
8782 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIII. (1951).Rím:.1951..n1/1;
8783 .Peciar, Štefan.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1970..d1/3_JAZYKOVEDA;
8784 .van Ruysbroeck, Jan.Zrcadlo věčné blaženosti.:.1946..BS-43;
8785 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
8786 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950;
8787 .Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..BS-91;
8788 .Novák, Jozef.Erby miest vyhlásených za pamiatkové rezervácie.Bratislava:Tatran.1986..BS-87;
8789 .Němeček Antonín.Traktát o Bohu Stvořiteli.:.1980?..SKRIPTA_4;
8790 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-38;
8791 .Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-99;
8792 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-111;
8793 ..Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-93;
8794 .Tretera, Jiří Rajmund.Revue církevního práva 21.Praha:.2002..BS-118;
8795 .Tóth, Tihamér.Desatero Božích přikázání..Přerov ::Knihkupectví společenských podniků,.1937..d9/4a_CZ1920_1950;
8796 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-186;
8797 ..Nový cyklus perikop.:.1966..BS-144;
8798 .Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-148;
8799 .Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-149;
8800 .Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..LEV;
8801 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979..d2/2_SLOVENSKO;
8802 .Meyer, Conrad Ferdinand.Mníchova svadba.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
8803 ..Životy bratov kazateľov.:.1960?..SAM/5;
8804 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-158;
8805 .Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta.1988..d8/3_CZ1950_1990;
8806 ..Heilige Scholle :.Zurich:Gotschmann.1937..d11/4a;
8807 ..RAN.:.1991..PS-43;
8808 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-15;
8809 .Števček, Martin.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
8810 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-92;
8811 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1996.:.1996..PS-22;
8812 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-38;
8813 .Salvestrini, Fernando.Commento al lezionario festivo e "messale del commentatore".:.1971..d18/1b;
8814 .Korponay, János.Monographiája. XI. zošit.:.1870..BZ-3;
8815 .Thim, Anton.Einunddreizig betrachtungen uber das Ave Maria.:.1913..BZ-17;
8816 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-173;
8817 .Blass, Friedrich,1843-1907..A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature.[Chicago]:University of Chicago Press.1961..d18/7b;
8818 .Duhr, Bernhard, SJ.Jesuiten - Fabeln.:.1904..d18/4b;
8819 ..Educazione prenatale.:.1994..PZ-3;
8820 .Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,.1940..BS-178;
8821 .Bahrdt, Carl Friedrich.Wurdigung der naturlichen religion.Halle:.1791..C19/5a;
8822 .Rabindranáth, Thákur.Stroskotanci.:Slovenský spisovateľ.1971..KNC;
8823 .Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/1_SK1950_1990;
8824 .Jirásko, František.Kazatel.Olomouc:.1917..p1/3a;
8825 .Commer, Ernst,1847-1928.Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus :.Wien ::H. Kirsch,.1908..d18/6b;
8826 .Zigliara, Thoma Maria F..Summa philosophica in usum scholarum..Paris ::Gabriel Beauchesne,.1905..C20/4a;
8827 ..Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..BS-206;
8828 .von Liguori, Alphons Maria.Homo apostolicus.Regensburg:.1862..C21/5b;
8829 .Szabo, Imre.Néphez alkalmazott egyházi beszédek.:.1863..C11/3b;
8830 .Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-41-X.d7/4;
8831 .Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990..SUCM;
8832 .Grígeľ, Jozef.Institutiones oratoriae.Budín:.1814..C12/2b;
8833 ..Trois retraites progressives.:.1896..C13/2b;
8834 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..p1/4b;
8835 .Chocarne, R. P. B..Le R. P. H.-D. Lacordaire. Tome I., II..:.1879..C13/5a;
8836 .Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..SAM/2;
8837 .Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1995.80-7142-033-6.d6/6;
8838 .Hollý, Jozef,1879-1912.Černová :.V Praze ::Naše Slovensko,.1909..d15/2b_SK1900_1920;
8839 ..Cieľ človeka.:.1980?..SAM/6;
8840 ..Pamätník Slovenských Poslucháčov Kat. Bohoslovia K Tisícročnej oslave Svätého Cyrilla. Tlačou Jozefa Škarnicla:V Skalici.1869..MS;
8841 .Merkelbach, Henricus, OP.Summa theologiae moralis.:.1938..C22/3a;
8842 ..Hora media. 4. týždne cez rok.:.1980?..SAM/6;
8843 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIV. (1952).Rím:.1952..n1/1;
8844 .Machát, František.Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa : Rukověť zeměpisu všeobecného i zvláštního (oblastního).Praha:Ústř.nakl.a knihkup.učitelstva českosl..1924..d17/3a_cz1920-1950;
8845 .Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..KRYSTAL;
8846 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-92;
8847 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-39;
8848 .Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..MS;
8849 .Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..BS-99;
8850 ..Křížkovského sborník.Praha:.1927..d17/5b_CZ1920_1950;
8851 .Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.BS-111;
8852 ..Metodické listy ku Katechizmu pre 1. ročník ZŠ.:.1990?..BS-115;
8853 .Wróbel, Józef.Svätý Vincent Pallotti.Spišská Nová Ves:Pallotti.2012.9788089479054 (brož.);978-80-89479-05-4.BS-118;
8854 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 3 p O prostriedkoch milosti.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
8855 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3;
8856 .Dvořák, Max.Katechismus památkové péče.Praha:Národní památkový ústav.2004.80-86234-55-X.BS-144;
8857 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969..d8/1_CZ1950_1990;
8858 ..Ostatné všetko odmietam.:.1980?..BS-148;
8859 .Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:.2011..BS-149;
8860 .Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-151;
8861 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980..d2/2_SLOVENSKO;
8862 .Šrámek, Vladimír.Písmo. Svazek druhý..Praha:Sfinx Janda.1947..BIBCZ;
8863 .Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-160;
8864 .Antoine, de Saint.Malý princ.:Mladé letá.1995.80-06-00640-7.d6/7;
8865 ..RAN.:.1989..PS-43;
8866 ..Hlasy z domova a misií r.20.:.1934..PS-15;
8867 .Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..SAM/5;
8868 .Cankar, Ivan.Na závoze.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
8869 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1997.:.1997..PS-22;
8870 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1948..PS-38;
8871 .Salvestrini, Fernando.Commento al lezionario festivo e "messale dell'assemblea".:.1971..d18/1b;
8872 .Korponay, János.Monographiája. XII. zošit.:.1870..BZ-3;
8873 .Kormoczy, Imre.Korkérdések.:.1867..BZ-17;
8874 .Zaleski, Wincenty, SDB.Swieci na kazdy dzien.Varšava:.1989..d18/7b;
8875 .Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.Beten mit der Kirche :.Leipzig ::St. Benno,.1979.3-7917-0584-9.PZ-3;
8876 .Felix, Julius Calvus.Panem et circenses! :.Praha ::Šimáček,.1921..BS-178;
8877 ..Die sharwoche in ihren ceremonien, gebeten und befangen.:.1857..C19/5a;
8878 .Pearl, S. Bucková.Dobrá zem. Iní bohovia.:Slovenský spisovateľ.1969..KNC;
8879 ..Briefftellen.Frankfurt:.1754..C20/4a;
8880 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-206;
8881 .Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C33/5;
8882 .Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5b;
8883 .Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/4;
8884 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.SÚCM;
8885 .Szoreny, Ladislaum.Praerogativae libertates privilegia ecclesijs clero regni Hungariae.:.1729..C12/2b;
8886 .Masetti, Fr. Pii-Thomae.Monumenta et antiquitates veteris disciplinae ordinis praedicatorum.:.1864..C14/2a;
8887 .Pray, Georgio.Historia Regum Hungariae. Pars III..:.1801..C13/6b;
8888 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..p1/4b;
8889 .Weis, Albert Maria, OP.Apologie des christenthums.:.1894..C13/5a;
8890 .Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..SAM1/b;
8891 .Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag, I., II., III. diel.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0324-6.d6/7;
8892 ..Bibli česká to jest celé swaté písmo starého i nowého zákona.Praha:.1804..BIBCZ;
8893 ..Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914..BIBSK;
8894 .Prummer, D. M., OP.Manuale juris canonici.:.1922..C22/3a;
8895 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLV. (1953).Rím:.1953..n1/1;
8896 ..Exercičné čítanie I.-IX..:.1970?..SAM/6;
8897 .Vychodil, Pavel Julius,(1862-1938).Apologie křesťanství..V Brně ::Tiskem a nákladem papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1897..CZ1900;
8898 .Hock, Konrád.Čtvero letor.:.1931..BS-42;
8899 .Botto, Július.Dejiny Matice Slovenskej : 1863-1875.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1923..MS;
8900 .Kartous, Peter.Erby a vlajky miest v Slovenskej republike.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0091-3.d6/3;
8901 .Peter, Zubko.Košickí biskupi.:Peter Zubko.1998.80-967961-7-8.BS-39;
8902 .Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SKRIPTA_4;
8903 .Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..BS-99;
8904 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.BS-111;
8905 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-115;
8906 .Sedlák, Peter,.Kamenica. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-008-0.BS-118;
8907 .Černilovskij, Zinovij Michajlovič,1914-1995.Dějiny státu a práva za kapitalismu :.Praha ::SPN,.1953..BS-186;
8908 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-144;
8909 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
8910 .P. A. Ferrua.Svaty Dominik Guzman.:.1980??..BS-148;
8911 ..Prípravné katechézy na VI. Svetové stretnutie rodín. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-746-3.BS-151;
8912 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981..d2/2_SLOVENSKO;
8913 .Bydžovský, Z FLORENTINA, Marek.Svět za tří českých králů : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596.Praha:Svoboda.1987..d8/1_CZ1950_1990;
8914 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-04;
8915 ..Rozvoj.:.1930?..PS-15;
8916 ..Panna Mária kňazom svojím najmilším synom.:.1988..BS-161;
8917 ..Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d15/2a;
8918 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1998.:.1998..PS-22;
8919 .Škrábik, Andrej.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1937..PS-38;
8920 .Muggeridge, Malcolm(1903-1990)..Matka Teresa z Kalkuty.Warszawa ::\"Pax\",.1973..d18/1b;
8921 .Korponay, János.Monographiája. XIII. zošit.:.1871..BZ-3;
8922 ..A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-17;
8923 .Caparello, Adriana.La perspectiva in sigieri di Brabante.Rím:.1987..d18/7b;
8924 ..L'educazione prenatale.:.1994..BZ-29;
8925 .Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..BS-178;
8926 .Kakas, Márton.Politikai kolteményei.Budapešť:.1862..C19/5a;
8927 .Ivan, Alexejevič Bunin.Dedina.:Slovenský spisovateľ.1973..KNC;
8928 .Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..SSV1950;
8929 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-49;
8930 .Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C20/4a;
8931 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-207;
8932 .Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
8933 .Vincze, Jos., OP.Az Ó és új testamentomi szent historianak summaja.:.1793..C21/5b;
8934 .Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-204-X.d7/4;
8935 .Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:ROSA.1995..BS-215;
8936 .Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.d7/5;
8937 .Wittola, Marco Antonio.Positiones ex universo jure ecclesiastico.Viedeň:.1778..C12/2b;
8938 .de Amicis, Edmondo.Alla gioventu letture scelte.:.1922..C14/2a;
8939 .Pampichler, Norberto.De sacris peregrinationibus rebusque connexis dissertatio.:.1759..C13/6b;
8940 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVII. ročník (1942).:.1942..p1/4b;
8941 .Weis, Albert Maria, OP.Apologie des christenthums. Die philosophie der vollkommenheit.:.1898..C13/5a;
8942 .Ryden, Vassula, 1942-.Jednota :.:Olomouc :.2009.978-80-7266-302-6.d6/1;
8943 .Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..p2/7;
8944 ..Písmo sväté starého zákona III.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923..BIBSK;
8945 .Roskovany, Augustino.Coelibatus et breviarium. Tomus III..:.1861..C22/3a;
8946 .Novák, Stanislav.Zásady života.:.1992..BS-222;
8947 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLX. (1958).Rím:.1958..n1/1;
8948 .Fuchs, Alfred.Novinář.:.1924..BS-25;
8949 ..Eucharistické požehnania.Bratislava:CMBF.1987..SAM/5;
8950 .Soukup, Emilián, OP.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc.1935..BS-43;
8951 .Gašaj, Dárius.Historica Carpatica.:.1988..p1/2;
8952 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-39;
8953 .Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1960..SKRIPTA_4;
8954 .Anderson.Co mluví pro vzkříšení.:.1980?..BS-81;
8955 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-99;
8956 ..Malý katechizmus pre katolícke dietky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-103;
8957 .Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.1993.80-966991-0-5.BS-111;
8958 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-115;
8959 ..Horná Súča.Horná Súča:Obecný úrad Horná Súča.1993..BS-118;
8960 ..Zpěvy s odpovědí lidu.Praha:Sekretariát české liturgické komise .1984..ČKCH;
8961 .Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
8962 .red. Alexander Hirner.Ján Feješ.:Matica slovenská.1942..MS;
8963 .Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-144;
8964 .Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-148;
8965 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-150;
8966 ..Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982..d2/2_SLOVENSKO;
8967 ..Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.Bratislava:.1970..BS-154;
8968 .Boone, Pat.Nová pieseň.:.1980?..SAM/5;
8969 .William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..d3/7_SK1950_1990;
8970 .Fischer, Hermann,1867- [from old catalog].P. Joseph Freinademetz, Steyler Missionar in China 1879-1908;.Kaldenkirchen,:Missionsdruckerei Steyl.1936..d11/4a;
8971 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 23, č. 1-10, 1942.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-04;
8972 .Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..SAM/5;
8973 .Calepin, Mon.Boh a ja.:.1949..SAM/6;
8974 .Škrábik, Andrej.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1938..PS-38;
8975 .Marcucci, Maria Giuseppina.La santita e'amore.:.1974..BZ-1;
8976 .Korponay, János.Monographiája. XIV. zošit.:.1871..BZ-3;
8977 .Pfeiffer, Mikuláš.A domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos torténete.Košice:.1917..BZ-17;
8978 ..L'universita san Tommaso in Roma.Rím:.1966..d18/7b;
8979 ..Dominikus.Augsburg:.2001..BZ-30;
8980 .De Liguori, Alfonso.Grandezza e doveri del sacerdote.Rím:.1928..BZ-30;
8981 .Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
8982 .Harbe, Christian.Die ethik des Aristoteles.Bratislava:.1801..C20/4a;
8983 .Marrou, Henri.Teológia dejín.:.1968..BS-201;
8984 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..BS-207;
8985 ..Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C20/5b;
8986 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.d7/4;
8987 .Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:.1999..BS-215;
8988 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.d6/7;
8989 .Koialowicz, Casimiro.Modi LX sacrae orationis varie formandae.:.1662..C12/2b;
8990 .de Amicis, Edmondo.Speranze e Glorie le tre capitali.:.1925..C14/2a;
8991 .Zerwick, Maximiliano, SJ.Graecitas biblica exemplis illustratur.:.1949..C13/6b;
8992 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVIII. ročník (1943).:.1943..p1/4b;
8993 ..Dominikáni nebo bratří kazatelé.:.1899..C13/5b;
8994 .Ďurka, Ján.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.d6/1;
8995 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-339-3.d9/1_KNAZI;
8996 .Vajs, Josef.Rukověť hlaholské paleografie :.Praha ::Slovan. ústav,.1932..d17/5a_CZ1920_1950;
8997 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXVI. (1938).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..PS-49;
8998 ..Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK;
8999 .Spada, Mariano.Esame critico s. Tommaso di Aquino.:.1855..C22/3a;
9000 .Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..BS-222;
9001 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXI. (1959).Rím:.1959..n1/1;
9002 .Šichta, Viktor, SJ.Dvojakí chlapci.Bardejov:n. vl..1946..BS-25;
9003 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Ve světle víry :.Olomouc ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1948..d9/3b_CZ1920_1950;
9004 .Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..BS-43;
9005 ..Primice.:.1936..BS-53;
9006 ..Liturgie hodin III..:.1975..ČKCH;
9007 .Heine, Heinrich.K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku.:.1956..d3/7_SK1950_1990;
9008 .Všetečka František.Obrázky z katolických misií Díl II. Afrika.:.1917..d10/5a_CZ1900_1920;
9009 .Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1935..d17/4b_CZ1920_1950;
9010 .Stolárik, Stanislav, biskup.Filozofia náboženstva.. RK CMBF:Košice.2002.80-88922-63-1.BS-39;
9011 .Remešová, Věra.Svatý Prokop ve výtvarném umění.Praha:Ústřední církevní nakladatelství.1953..ČKCH;
9012 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4;
9013 .J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-81;
9014 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-99;
9015 .Smith, Oswald J..Svätý duch v práci.[S.l.]:[s.n.].194..BS-103;
9016 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-111;
9017 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-115;
9018 .Kizling, Ján.Nižný Hrabovec 1357-1997.Nižný Hrabovec:Obec Nižný Hrabovec .1997..BS-118;
9019 .Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK;
9020 .Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..d15/5_SK1920_1950;
9021 .Grieger, Koloman, SJ.Svätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..BS-137;
9022 .Rošič, Michal.Pravoslávny chrám.Snina:.2001..BS-144;
9023 .Fárek, František.Stopy mizí v archívu...Praha:Vyšehrad.1975..VYSEHRAD;
9024 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
9025 ..Celoslovenský schematizmus 2000.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-289-X.d10/5a;
9026 ..Písmo. Svazek 1., Zákon.Praha ::Melantrich,.1951..BIBCZ;
9027 ..Tretia mluvnica slovenská spolu s naukou o skladaní listov a písomnosti jednacích.:.1874..d15/1b_SK1900;
9028 .Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad.1987..VSH;
9029 .Záreczky Štefan, ThDr..Duchovný pastier r. 28, č. 1-9, 1950/51.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950/51..PS-04;
9030 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..VSH;
9031 .Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-92;
9032 .Škrábik, Andrej kanonik.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1939..PS-38;
9033 .Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..d9/1_KNAZI;
9034 .Schmaus, Michael,1897-1993..Preaching as a saving encounter..Staten Island, N.Y.,:Alba House.1966..d18/1b;
9035 .Korponay, János.Monographiája. XV, XVI. zošit.:.1871..BZ-3;
9036 .Dolezich, Gabriele.Durch Leid gelauterte sieghafte Freude.Einsiedeln:Benziger.1940..BZ-17;
9037 .Brida, Jozef.Exercície.:.1980?..BS-170;
9038 ..Communio :.Svitavy ::Trinitas,.1996-..PS-41;
9039 .Kmec.Myšlienky na nedeľu I..Košice:Casp.2005.80-969317-1-7.BS-180;
9040 .Tafel.Griechische profaiter in neuen ueberfezungen.Stuttgart:.1836..C19/5a;
9041 .Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ.1967..KNC;
9042 .Cathrein, Viktor,1845-1931.Socialismus :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1899..CZ1900;
9043 .de Liguori, Alphons.Betrachtungen aus alle tage des jahrs.Augsburg:.1775..C20/4a;
9044 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-201;
9045 .Havel, Václav.Moc bezmocných : Václav Havel.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-005-4.BS-207;
9046 .Bona, Joanne.Manuductio ad coelum.:.1667..C20/5b;
9047 .Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.d7/4;
9048 .Parisot, Jean-Christophe.Chcem žiť, aj keď trpím.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-318-6.BS-215;
9049 .Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.d6/7;
9050 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných wýlewow.Viedeň:Spolok sw. Adalberta Trnava.1898..C12/2b;
9051 .Young, G. F..I Medici.:.1937..C14/2a;
9052 ..Compendium historiae sacri, religiosi ac propriae Hungariae ordinis s. Pauli primi eremitae.:.1804..C13/2b;
9053 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..p1/4b;
9054 .Dessain, H..Speculum fratrum praedicatorum.:.1886..C13/5b;
9055 .Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.d6/1;
9056 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6;
9057 .Péricard, Jacques.Rozprávky pre moje deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
9058 .Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1872..PS-49;
9059 ..Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BIBSK;
9060 .Spicq, C..L'epitre aux hebreux.:.1953..C22/3a;
9061 .Rops, Daniel.I vangeli della Vergine.:.1950..C12/6b;
9062 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXII. (1960).Rím:.1960..n1/1;
9063 .Srholec, Anton, SDB.Experiment lásky.[S.l.:s.n.].1989..SAM/6;
9064 ..On a ja.:.1970?..BS-25;
9065 .Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-43;
9066 .Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..KRYSTAL;
9067 .Maschnerová, Marie.Základové německé mluvnice pro potrebu školní i soukromou.Heidelberg:Groos.1928..d17/3a_cz1920-1950;
9068 .sv. Grignion Ludvík Maria z Montfortu .O pravé pobožnosti k Panně Marii.Praha:.1948..d17/1a_cz1920-1950;
9069 .Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1936..d17/4b_CZ1920_1950;
9070 .Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:.1962..HK;
9071 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-39;
9072 .Koukl, Josef,(1926-2010).Theologia moralis..Praha ::CMBF,.1976..SKRIPTA_4;
9073 .Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.BS-99;
9074 .Ladislav, Tomáško.Rozhovor so Svätou Pannou-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-119-2.BS-115;
9075 .Pištek, Zdeno.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v nemčine c Zdeno Pištek, Viera Pišteková ; Thea Leixner.Bratislava:Top School of Languages.1991.80-85325-03-9.BS-119;
9076 ..Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
9077 .Matuska, Alexander. [from old catalog].Profily..Bratislava,:Elanu,.1946..d15/5_SK1920_1950;
9078 .Rebreanu, Liviu,1885-1944.Kráľovič Horia :.Turč. Sv. Martin ::Svet,.1945..d15/4_SK1920_1950;
9079 . Van Eckhout.Katechetický výklad.:.1980?..SKRIPTA_3;
9080 .Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..BS-144;
9081 .Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..d15/4_SK1920_1950;
9082 .Porubčan, Štefan, SJ.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..BS-148;
9083 .Zofia, Kossaková.Křižáci II.:Vyšehrad.1976..VSH;
9084 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO;
9085 .Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM;
9086 .Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.BS-160;
9087 .Shakespeare, William.Hamlet.:HEVI.1994.80-85518-41-4.d6/7;
9088 .Sheen, Fulton J..Sieg uber die sunde.:.1956..d11/1b;
9089 ..Orate. Gesang - und gebetbuch fur die diozese St. Gallen.:.1950..d11/5;
9090 .Hattler, František.Dewätoro služieb lásky k úcte božského Srdca Ježissa, predstawených w rozjímaniach, a modlitbámi a piesňami. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1883..SSV1950;
9091 .Kalmet.Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého. :Turč. Sv. Martin.1879..d15/1b_SK1900;
9092 .Szivós, Donát.Emberek a mérlegen.:.1941..d14/1a;
9093 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-38;
9094 ..Elenco 1994.:.1993..d18/1b;
9095 .Korponay, János.Monographiája. II. diel. I. zošit.:.1871..BZ-3;
9096 .Browne, Michaelis.Libellus precum ad usum fratrum s. ordinis praedicatorum.:.1957..d18/2a;
9097 ..Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3;
9098 .Keruľ.Čriepky 3.Košice:Casp.2004.80-967259-9-8.BS-180;
9099 .Herlemann, Franz Xaver Anton.Dialogen zwischen vater und sohn.Augsburg:.1792..C19/5a;
9100 .Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC;
9101 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BS-189;
9102 .Tixeront, J..Histoire des dogmes..[S.l. ::s.n.],.1906..d18/6b;
9103 ..Honorati tournelii tractatum de gratia Christi.:.1761..C20/4a;
9104 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-201;
9105 ..Život ve společenství.:.1980?..BS-207;
9106 .Vogl, Jacobo.Cosmo et geographiae liber unicus.:.1738..C21/5b;
9107 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.d7/4;
9108 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.BS-215;
9109 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.d6/7;
9110 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. .:.1774..C12/3a;
9111 .Szentivanyi, I. V. C..Lux veritatis.:.1896..C14/2a;
9112 ..Kniha svätých.:.1863..C13/2b;
9113 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..p1/4b;
9114 ..Život sv. Dominika.:.1892..C13/5b;
9115 .Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.d6/1;
9116 .Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1871..PS-49;
9117 .Rohner, Beat, OSB.Život Panny Marie.:.1908..SSV1950;
9118 .Blond, J. M..Logique et methode chez Aristote.:.1939..C22/3a;
9119 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-222;
9120 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIII. (1961).Rím:.1961..n1/1;
9121 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09;
9122 ..Pamätník slávnostnej posviacky nového kláštora slovenských otcov františkánov vo Valparaiso.:.1935..USA;
9123 .Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti ... :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1946..d9/3b_CZ1920_1950;
9124 .Pořízka, Vincenc.Solovjev a církev : Úvod do eklesiologie prvního ruského filosofa.Olomouc:s.n..1935..BS-46;
9125 .Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..BS-07;
9126 .Hoppe, Alfred.Kristus - můj život :.Vimperk ::J. Steinbrener,.1924..d17/4b_CZ1920_1950;
9127 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI;
9128 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Tractatus de Deo Trino.Litoměřice ::Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze-Litoměřicích,.1963..SKRIPTA_4;
9129 .Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonky 2.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK;
9130 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-93;
9131 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-40;
9132 .Pejo, Marek.Úloha sviatosti manželstva vo východnej cirkvi ako činiteľa, ktorý buduje spoločenstvo Božieho ľudu.Krakov:.2002..DIPLOMOVKY;
9133 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-99;
9134 .Grooms, J. O..Memorizačná knižka na výuku veršov nazpamäť.:.2000?..BS-111;
9135 .Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-118;
9136 .Ján Pavol II,.Apoštolský list pápeža Jána Pavla II..Bratislava:LUC.1993.80-7114-092-9.BS-126;
9137 .Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK;
9138 .Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL;
9139 .Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..d18/2;
9140 .Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.BS-144;
9141 .Alexandre, Dumas.Kráľovná Margot.:Smena.1969..d3/3_SK1950_1990;
9142 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
9143 .Zofia, Kossaková.Křižáci I.:Vyšehrad.1976..VSH;
9144 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO;
9145 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-162;
9146 .Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:.1996..BS-160;
9147 .Irwin, Shaw.Chlieb na vodách.:Smena.1989.80-221-0023-4.d3/2_SK1950_1990;
9148 ..Der Dominikanerterziar.:.1952..d11/5;
9149 .Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..d3/6_SK1950_1990;
9150 .Schmiedt, Vojtech.Lelket az életbe!.:.1942..d14/1a;
9151 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-22;
9152 .Šťastný, Otakar L..Okřídlená rčení : Sbírka užívaných význačných výroků z cizích jazyků.Praha:Weinfurter.1947..d17/3b_cz1920-1950;
9153 .Nhaga, António.Criminologia di classe e criminologia come scienza: la corruzione e i reati senza giudice.:.2005..d18/1b;
9154 ..Slávnosti v mariánskych kongregáciách.Trnava:Posol.1946..BS-169;
9155 .Korponay, János.Monographiája. II. diel. II. zošit.:.1875..BZ-3;
9156 .Horváth, János.A szovetkezetekrol.:.1901..BZ-17;
9157 .Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BIBSK;
9158 ..L'Osservatore Romano.:.1983..d18/3;
9159 ..Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3;
9160 .Croiset, Joanne, SJ.Andachts ubungen aus alle sonn und bewegliche jest tag des jahrs.Augsburg:.1749..C19/5a;
9161 .Jasunari, Kawabata.Spiace krásavice.:Slovenský spisovateľ.1971..KNC;
9162 .Hockenmaier, Fructuosus.Zpověď katolického křesťana, čili, Návod, jak lze se v křesťanském životě zbaviti pochybnosti svědomí a snadno vykonati dobrou svatou zpověď /.Valašské Meziříčí ::OO. Salvatoriáni,.1927..d10/3b_CZ1920_1950;
9163 .Donin, Ludwig.Die gehronte evangelische einfalt des herzens.Viedeň:.1880..C20/4b;
9164 .Wurmbrand, Richard.Ateista přichází ke Kristu.:.1980?..BS-207;
9165 ..Malý kancionál čili sbírka písní a modliteb pro mládež katolickou .:.1888..C21/5b;
9166 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM;
9167 .Halász, Juraj.Kostol na Kalvárii a kaplnka sv.Rozálie. Historická spoločnosť I. Henszlmanna:Košice.2000.80-967800-6-9.BS-216;
9168 .Kettner, Jiří.Dějiny pražské arcidiecéze v datech.Praha:ZVON.1993.80-7113-079-6.d6/7;
9169 .Melchioris, Johannis.Opera omnia theologica, exegetica, didactica, polemica.:.1706..C12/3a;
9170 .Tóth, Tihamér.Nábožný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..SSV1950;
9171 .Řehák, Karel Lev.Katolická mravouka.:.1893..C13/2b;
9172 .Jode, Fritz.Der musikant lieber fur die schule.:.1942..d18/3;
9173 .Sertillanges, A.-D..s. Thomas D'Aquin.:.1910..C13/5b;
9174 .Ďurka, Ján.Básnik o poézii.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-237-9.d6/1;
9175 .Pokorný Ladislav, ThDr..Liturgika III., IV., V..Litoměřice:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta .1978..BS-220;
9176 .Zlatoš, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXIII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-48;
9177 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXII. (1954).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1954..PS-49;
9178 .Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL;
9179 .Brandes, Karl.Die monche des abendlandes.:.1868..C22/3a;
9180 .Kaszowski, Michał(1946- )..Poradnik animatora :.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1990..d18/3;
9181 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIV. (1962).Rím:.1962..n1/1;
9182 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09;
9183 .Branson, W.H..Obrana viery.:.1935?..d15/5_SK1920_1950;
9184 .Polčin, Stanislav - preklad ;.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu 1. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-018-1.d6/4;
9185 .Hoschl-Přímý, Cyril.Praktické zužitkování rostlin.Praha:.1937..d10/3b_CZ1920_1950;
9186 .Pecka, Dominik.Tajemství života : Aforismy.:Praha : Ústředí katolického studenstva.1932..BS-46;
9187 .Beneš-Třebízský Václav.V předvečer pětilisté ruže.:Gutenberg Oto Lebenhart.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
9188 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40;
9189 .Petrík, Juraj.Motivácia rozsudku v kauzách neplatnosti manželstva z kan. 1095. 3, v diecéznom tribunále v Košiciach v rokoch 1990 - 1995.Lublin:.2000..DIPLOMOVKY;
9190 .Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-99;
9191 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111;
9192 .Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..POSOL;
9193 ..Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1996.80-967341-4-8.BS-118;
9194 .Katolícka cirkev.Ordo Hebdomadae sanctae instauratus.:.1956..d8/1_CZ1950_1990;
9195 .Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.BS-126;
9196 .Rapant, Daniel,1897-1988.Slovenské povstanie roku 1848-49, Dejiny a dokumenty..Turčiansky Sv. Martin ::Mat. slov.,.1948..MS;
9197 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-186;
9198 ..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.BS-144;
9199 .Durych, Jaroslav,(1886-1962).Bloudění :.Brno ::Atlantis,.1993.80-7108-037-3.d7/3;
9200 .Zofia, Kossaková.Křižáci III.:Vyšehrad.1976..VSH;
9201 ..Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3.:Veda.1978..d2/2_SLOVENSKO;
9202 .Sw. Izidor.Rozmlouvaní rozumu s šlovekem.:.1830..BS-157;
9203 .Perrin Henri.Staveniště Evropy.:.1948..a4/1a;
9204 ..Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/1b;
9205 .Haugg.Im mariendom des Ave.:.1932..d11/5;
9206 .Skolaster, Hermann.Sestra Beata :.Štiavnik:Misijný dom.1943..LEV;
9207 .Rommerskirch, Erich.Christus und die menschen.:.1947..d11/5;
9208 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-22;
9209 .Záborský, Jonáš.Múdrosť života ve chrámových řečech pro všecky roku cirkevního príležitosti. Díl II.. Ve skladu Alberta A. Venedikta:Viedeň.1853..d15/1b_SK1900;
9210 .Rybák, Josef,nar. 1871.Časové otázky podle nauky křesťanské ve světle svatby v Kani Galilejské :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví,.1924..BS-164;
9211 .Rojas, Francisco Juan Martinéz.La reforma eclesiástica en el Jaén del XVI. El episcopado de D. Francisco Sarmiento de Mendoza /1580-1595/.:.2002..d18/1b;
9212 .Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?.[S.l.]:Ústredie mariánskych družín, Trnava.1937..BS-169;
9213 .Zigány, Zoltán, Baross, Károlynak.A pinczeszovetkezetekrol.:.1899..BZ-3;
9214 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3;
9215 .Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b;
9216 .Keruľ.Čriepky 4.Košice:Casp.2005.80-969317-0-9.BS-180;
9217 .Rácz, Pál.A rongyszedo és más elbeszélések.:.1921..BZ-39;
9218 ..Titulus I. de absolutionibus.:.1685..C19/5a;
9219 .Sinclair, Lewis.Babbitt; Arrowsmith.:Slovenský spisovateľ.1968..KNC;
9220 .Daudet, Alphonse,1840-1897.Choix de contes..Prague ::Jednota Čs. matematiků a fysiků,.1932..BZ-49;
9221 .Philalelthes, Anton.Das vorutheil und die jahrheit oder die liebe in der literatur.Viedeň:.1871..C20/4b;
9222 .Višňovský, Mikuláš.Theologia fundamentalis I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..BS-202;
9223 .Nižnánsky, Jožo.Dobrodružstvá Mórica Beňovského.Bratislava:Tatran.1971..d3/5_SK1950_1990;
9224 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1914..RADLIN;
9225 ..Házi orvosságok.:.1791..C21/5b;
9226 .Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-215;
9227 ..Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-216;
9228 .Estep, William Roscoe,1920-.Příběh křtěnců :.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991..d6/7;
9229 .Gyulai, Pál.Budapesti szemle.:.1884..C12/3a;
9230 .Kachník, Josepho.Ethica catholica specialis praelectiones academicae.:.1912..C14/2a;
9231 .Rychlovský, Jan.Výbor kázání. I., II., III. zväzok.:.1886..CZ1900;
9232 .Raba, Peter.Homoopathie. Das kosmische heilgesetz.:.1997.3-932938-93-3.d18/3;
9233 .Pecci, Josef.O byti a bytnosti. Výklad vlašský.:.1887..C13/5b;
9234 .Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.d6/1;
9235 .Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská..1990?..BS-220;
9236 .Drevek, Felix, SVD.Misionársky kalendár na rok 1946.:.1946..PS-49;
9237 .Berthe, P..Jezus Krisztus elete, szenvedese, gyozelme.:.1906..C22/3a;
9238 .Novák, Stanislav.Milníky života.:.1992..BS-222;
9239 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXXI. (1969).Rím:.1969..n1/1;
9240 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b;
9241 .Benetka, Bořivoj.P. Stanislav Vydra.:.1938..BS-46;
9242 .Kubalík Josef.Velký světec ze Šumavy.:.1970?..BS-166;
9243 .Newman J. H..Traktát o Nejsvětější Trojici.:.1931..BS-59;
9244 ..Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona.Praha:Synodná rada Českobratskej cirkvi Evanjelickej.1957..BIBCZ;
9245 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_1;
9246 .Tajovský, Jozef Gregor.Statky-zmätky.Martin:Osveta.1953..BS-90;
9247 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40;
9248 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-99;
9249 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-111;
9250 .Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/6_SK1920_1950;
9251 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-119;
9252 ..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.BS-126;
9253 .Kurtha, V. H..Listy z väzenia :.Bratislava ::Slovenské nakladateľstvo,.194-..BS-137;
9254 .Šimčík, Josef.Katechismus.Zurich:.1978..SAM/7;
9255 .Jarab, Jozef.Kňazská identita.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.2004.80-89170-05-6.BS-144;
9256 .Nodar, Dumbadze.Biele zástavy.:Slovenský spisovateľ.1980..d3/3_SK1950_1990;
9257 .Zofia, Kossaková.Křižáci IV.:Vyšehrad.1976..VSH;
9258 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-152;
9259 ..Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-154;
9260 .Stolárik, Stanislav, biskup.Stručne o dejinách filozofie -stredovek.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995..BS-155;
9261 .Matoušů, Ludvík,1883-1949.Praelectiones ex iure matrimoniali, quas alumnis seminarii Boh. Budvicensis.České Budějovice ::L. Matoušů,.1934..BS-161;
9262 .Keppler, Bischof.Mehr freude.:.1919..d11/5;
9263 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-22;
9264 .Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1917..BS-164;
9265 .Buday, Jozef.Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..PS-41;
9266 .Mancini, Mauro.Il sopralluogo giudiziario con particolare riferimento al sopralluogo di polizia scientifica.:.2004..BZ-1;
9267 .Maritain, Jacques.Katolík. Dnes vo svete.:.1946..BS-169;
9268 ..A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1882..BZ-3;
9269 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3;
9270 ..Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-180;
9271 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XL. (1911).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1911..p1/5b;
9272 .Falusi, Pál.Az obsitos.Budapešť:.1900..BZ-39;
9273 .Henfe, Friedrich.Kleine heiligen legende in taglichen lefungen und betrachtungen.Freiburg:.1880..C19/5a;
9274 .Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC;
9275 .Kipling, Rudyard,1865-1936.Obrázky z Indie /.V Praze ::F. Šimáček,.1896..CZ_1900;
9276 .Combes, André,1899-1969.Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de l\'enfant-Jésus, par l\'abbé André Combes. Préface de Mgr. Roger Beaussart.Paris ::J. Vrin,.1948..d18/6b;
9277 .Káldi, Juraj, SJ .Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C20/4b;
9278 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1953..HK;
9279 .du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C21/5b;
9280 ..Modlitby a výber posolstiev.Bratislava:Združenie Božej lásky.2004.80-969197-2-5.BS-215;
9281 .neznámy.Nenarodení.:neznámy.1990?..BS-216;
9282 .z iné orig. prel. Ján ZamborZambor, Ján - preklad;.Živý plameň lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0812-5.d6/7;
9283 .Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C12/3a;
9284 .Berlitz, M. D..Compendio di letteratura italiana .:.1921..C14/2a;
9285 .Liebermann.Institutiones theologicae. Tomus III., V..:.1844..C13/2b;
9286 .Smatana, Teodor.Kázne od 23.12.1962 Veľké Rovné.:.1962..RUKOPISY;
9287 .Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..C13/5b;
9288 .Ďurka, Ján.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.d6/1;
9289 .Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-220;
9290 .Uháľ, Martin.Mediácia medzi Bohom a človekom.Košice:.2016.978-80-8129-049-7.d7/5;
9291 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXIX. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-48;
9292 .Pöstényi, Ján.Dejiny Spolku Sv. Vojtecha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..SSV1950;
9293 ..Nová zmluva.:.1979..BIBSK2;
9294 .Rauscher, Joseph.Die ehe und das zweite hauptstuck des burgerlichen geletzbuches.:.1868..C22/3a;
9295 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
9296 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..BS-09;
9297 .Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/6_SK1950_1990;
9298 ..Orfografičeskij slovar ruskoho jazyka.Moskva:.1959..d18/5a;
9299 .Plus, P..Životu v ústrety. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-43;
9300 .Spesz, Aleksander.Okultizmus a zázrak.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950;
9301 ..Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:.1988..BS-166;
9302 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3;
9303 .Seberíni, Ondrej,.Slováci a sloboda.V Bratislave:Slovenská liga.1935..d15/5_SK1920_1950;
9304 .neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-81;
9305 .Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-99;
9306 .Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-111;
9307 .Martin, Kukučín.Komasácia. Bacúchovie dvor.:Matica slovenská.1948..ZS;
9308 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76;
9309 .Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.2000.80-968511-3-6.BS-144;
9310 .Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 1.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990;
9311 ..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5;
9312 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.d6/5;
9313 .Stolz, Alban.Besuch bei Sem, Cham und Japhet, oder, Reise in das heilige Land.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1876..d11/1b;
9314 .Homéros,8. stol. př. Kr..Příhody Odysseovy.Praha ::Jan Laichter,.1910..d10/4a_CZ1900_1920;
9315 .Chaignon, S.J..Betrachtungen fur priester.:.1899..d11/5;
9316 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-22;
9317 .Hlinka, Andrej.Duchovný pastier r. 3, č.1(dec.1919) - č.12(nov. 1920).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1919/1920..PS-41;
9318 .Morolli, Danilo Ceccarelli."Ordinamento giuridico" del vicino oriente antico con particolare riferimento ai "codici mesopotamici".:.2005..BZ-1;
9319 ..Lekcionár I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
9320 .Prochácka, Imrich.Cirkev a moderné myšlienkové prúdy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1925..BS-169;
9321 .Dudek, Ján.A keresztény vallás apologiája. II..Budapešť:.1893..BZ-3;
9322 .Josef Hegel.Kniha malých proroku.Brno:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ;
9323 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-41;
9324 ..Dominikaner.:.1992..PZ-3;
9325 .Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..BS-180;
9326 .Vojtaššák, Ján.Svätá rodina r. XI. (1918).Ružomberok:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1918..p1/5b;
9327 .Öveges, Kálmán.A mi hazánk.Budapest:Szent - István - Társulat.1911..BZ-39;
9328 .Kollonicz, Leopoldo.Eminentissime, ac reverendissime princeps.Trnava:.1700?..C17/6;
9329 .Huszár, Károl.Julia és Mária.Székesfehérvár:.1859..C19/5a;
9330 .Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..KNC;
9331 .Král, Josef,1853-1917..Česká prosodie /.V Praze ::J. Otto,.1909..d10/5b_CZ1900_1920;
9332 .Dubois, Paul.L'education de soi-meme.Paríž:.1909..d18/6b;
9333 ..Missel des Hideles.:.1911..C20/4b;
9334 .Čajak, Ján,1897-1982.V zajatí na Holíčskom hrade :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1968..d3/5_SK1950_1990;
9335 .Gutteková, Anna 4 prk ; Andel, Ján 4 gup ;.Svet živočíšnej ríše.Martin:Osveta.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
9336 ..Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C21/5b;
9337 ..Višňové.:.1991..BS-215;
9338 .Dlugoš, František.Jubilujúca Levoča a jej farári. Polypress:Levoča.1999.80-88704-26-X.BS-216;
9339 .Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d6/7;
9340 .Gervasio, Augustini.Verbo Dei incarnato.:.1764..C12/3a;
9341 .Šubert, Václav.Apologie druhá stavuv království českého.:.1862..C13/3a;
9342 .Smatana, Teodor.Kázne vo Veľkom Rovnom od 14.12. 1958 - 27.8.1961.:.1958..RUKOPISY;
9343 .Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.d6/1;
9344 .Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-220;
9345 .Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SSV1950;
9346 .Raška, Augustín.Nová práca III. ročník (1947).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-49;
9347 .P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze.1946..d17/1a_cz1920-1950;
9348 .Lagrange, P. .Saint Paul epitre aux Galates.:.1918..C22/3a;
9349 .Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990..BS-222;
9350 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. XLVIII. (1920). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1920..BS-10;
9351 .Grundel, Johannes.Desatero přikázání pro naši současnost.:.1980?..BS-25;
9352 .Hornby, Albert Sydney,1898-1978.Oxford advanced learner\'s dictionary of current English /.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-431423-5.d18/1a;
9353 .Životek, Josef,(nar. 1897).Biblické katechese pro 1. třídu obecných škol.Prostějov ::Josef Životek,.1940..d9/3b_CZ1920_1950;
9354 .Šalát, Anton.Dejepis biblický.:.1924..BS-43;
9355 .Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..BS-46;
9356 ..Žaltář.:.1975..d8/1CZ1950_1990;
9357 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-166;
9358 .Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-73;
9359 ..Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..BS-67;
9360 .Bezruč, Petr.Slezské písně.Praha:Československý spisovatel.1956..d8/2_CZ1950_1990;
9361 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-81;
9362 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-103;
9363 .Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.BS-119;
9364 ..Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-126;
9365 .Ivan Geguš.Z vôle ľudu obnovená.:Matica slovenská.1969..MS;
9366 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
9367 .Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.BS-144;
9368 .Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 2.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990;
9369 .Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..ČKCH;
9370 ..Nový zákon Pána nášho Ježiša Časť II. p Listy apoštolské a zjavenie Sv. Jána Apoštola.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..BIBSK;
9371 ..Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov začlenených do Konferencie vyšších rehoľných predstavených v Slovenskej republike.:.1999..BS-151;
9372 .Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
9373 .Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..BS-162;
9374 .Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920;
9375 ..Židovská ročenka 1993-94.:.1993..PS-09;
9376 ..Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
9377 .Kalt, Edmund.Biblisches Reallexikon.:.1939..d11/5;
9378 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2007. Trnava:.2007..PS-36;
9379 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 20, č. 1-10, 1939.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..PS-41;
9380 .Zimmer, Héctor Raúl.El santuario de Luján, lugar privilegiado de gracia.:.2004..BZ-1;
9381 ..Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-186;
9382 .Mercier, Biboros.Papjaimhoz.:.1912..BZ-3;
9383 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-41;
9384 ..Dominikus.Augsburg:.2001..PZ-3;
9385 ..Je crois.Angers:.1963..BZ-30;
9386 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..BS-180;
9387 .Fehér, Mátyás, OP.Magyarországi Pál O.P. "Summa de Penitentia"-ja 1220 - 1221.Budapešť:.1943..BZ-39;
9388 .Erhard, Caspari.s. Vincentii Ferrerii, ex sacro praedicatorum ordine concionatoris celeberrimi quadragesimale .:.1729..C17/6;
9389 .Bellecii, Aloysii.Hern der geist lehre oder uebungen des heil. vatters Ignatii von Loyola.Augsburg:.1765..C19/5a;
9390 .Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
9391 .Pelikán, Adolf,1896-1969.Rodinná výchova :.V Praze ::Dědictví Dr. Noska,.1941..d9/4b_CZ1920_1950;
9392 .Sertillanges, A-D. .Catéchisme des Incroyants.Paris:Flammarion.1930..BZ-49;
9393 .Martin.Das christliche leben.:.1875..C20/4b;
9394 .Timko, Pavol.Dejiny pápežov.Banská Bystrica:[s.n.].1944..d15/3_SK1920_1950;
9395 .Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..SUSCM;
9396 .Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
9397 .Geieri, Martini.Commentarius in psalmos davidis.:.1695..C21/6;
9398 .Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.BS-215;
9399 .Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..BS-216;
9400 .Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.d6/4;
9401 ..Margarita evangelica sive Iesu Christi D. N. vita.:.1657..C12/3a;
9402 ..Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria.:.1835..C14/2a;
9403 .Kaderavek, Eugen.Logika formálná.:.1887..C13/3a;
9404 .Kohl, Max.Physikalische apparate.:.1904..d18/3;
9405 .Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.d6/1;
9406 .Prachár Marián.Pastoračná situácia v Bratislavsko-trnavskej diecéze.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..d6/6;
9407 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-49;
9408 .Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1967..USA;
9409 .Loch, Valentin.Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, nach der Vulgata.Regensburg:G. J. Manz.1905..C22/3a;
9410 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..BS-10;
9411 .Tretera, Jiří Rajmund.Církevní právo : 1.díl. : Úvod do základního a pokračujícího kursu.Praha:Editio Sti.1992.80-901252-4-7.BS-25;
9412 ..Langenscheidt groses schulworterbuch Russisch.:.1995.3-468-07290-2.d18/5a;
9413 .Resl, Josef.Katechese pro obecné školy. Část 2.:.Praha ::Bohuslav Rupp,.1942..d9/3b_CZ1920_1950;
9414 .Riedl, Kazimír.Učenie viery a mravov v príkladoch sväzok 2. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..BS-46;
9415 ..Výzva k láske.:.1970?..SAM/5;
9416 .Dudáš, Cyril.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
9417 .Beneš Třebízský, Václav,(1849-1884).V červáncích kalicha..V Praze ::Gutenberg Ota Lebenhart,.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
9418 .Búda, Jozef.Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_1;
9419 .Tajovský, Jozef Gregor,(1874-1940).Mamka Pôstková :.Turčiansky Svätý Martin ::Matica slovenská,.1946..BS-90;
9420 .Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK;
9421 .Zbořil, Blahoslav.Umenie a jeho cieľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..MS;
9422 .Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..BS-81;
9423 .kolektív prekladateľov - preklad; ; Z iné orig. prel. kolektív prekladateľov.Nová zmluva a žalmy.:Slovenská evanjelická cirkev A.V..1984..BIBSK;
9424 .Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-112;
9425 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.BS-119;
9426 ..Myšlienky na evanjeliá.:.1995?..BS-126;
9427 ..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.BS-131;
9428 .Grimaud, Charles.Žena, kouzlo domácnosti.Praha ::Mariánská družina dam,.1928..d9/5a_CZ1920_1950;
9429 .Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:.1980?..SKRIPTA_3;
9430 ..Evangelium podle sv. Matouše.:Olomouc.1969..BS-144;
9431 .Horák, Jozef,1907-1974.Šachty.Bratislava ::Sloven. spis.,.1953..d3/3_SK1950_1990;
9432 .Spišák, Pavol.Chváľme Boha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-93;
9433 .Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Cambridge:Dobrá kniha.1986..USA;
9434 .Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
9435 .Košík, Ľudovít.Z duchovného dedičstva Skalice. [Reprografia]:[Bratislava].1996.80-85594-03-X.BS-151;
9436 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SAM/5;
9437 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
9438 .CLERICO, Ľudovít .Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola . :V Skalici : Slovenská škola.1867 ..d15/1b_SK1900;
9439 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-09;
9440 .Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966..Jugendlehre:.Berlin,:G. Reimer,.1911..d11/5;
9441 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-22;
9442 ..Filozofia 2006.:.2006..PS-36;
9443 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 22, č. 1-10, 1941.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-40;
9444 .Ezehi, John Bosco.The orphaned and abandoned child in the social teaching of the Church "The case of Nigeria".:.2004..BZ-1;
9445 .Soos, Mihály.Keresztény álláspontja a természetben. II. diel.:.1879..BZ-3;
9446 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
9447 .Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-171;
9448 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5.PS-41;
9449 ..Angelicum.Rím:.1979..PZ-3;
9450 .Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS.1944..BS-178;
9451 .Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..BS-180;
9452 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..C23/1;
9453 ..A jászóvári prémontréi kanonokrend névkönyve.Kassán:Werfer Károly.1872..BZ-39;
9454 ..Schorers familienblatt.Viedeň:.1888..C17/6;
9455 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5a;
9456 .Johannes, Vilhelm Jensen.Dlhá cesta.:Slovenský spisovateľ.1972..KNC;
9457 .Vincent, Francis.Saint Francois de Sales Directeur d'ames.:.1932..d18/6b;
9458 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b;
9459 .Spesz, Alexander.Mystika magia mediumizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950;
9460 .Alberti, P.,1881-1946.Don Bosko /.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..SUSCM;
9461 .Britta, Kruse.Kronika olympijských hier.:Fortuna Print.1996.80-7153-101-4.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
9462 .Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C21/6;
9463 .Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum.1991..BS-215;
9464 .P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.BS-216;
9465 .Busch, Wilhelm.Ježíš-náš úděl. Plzeň:Život stojí za to ....2009..d6/4;
9466 ..Benedictio de rore coeli pinguedine terrae seu sermones panegyrici.:.1768..C12/3a;
9467 ..L'office de la semaine sainte en latin et en francois.:.1752..C14/2a;
9468 .Guignebert, Charles.L'evolution des dogmes.:.1910..C13/3a;
9469 ..Spevník.[S.l.]:[s.n.].1936.978-80-89269-05-1.d15/1b_SK1900;
9470 .Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.d6/1;
9471 ..Misionársky kalendár 1943.:.1943..PS-49;
9472 .Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..SUCM;
9473 .Saphir, M..Conversations lerikon fur geist, witz und humor.:.1900?..C22/3b;
9474 .Žáry, Štefan,1918-2007.Návšteva.[Bratislava]:Slovenský spisovateľ.1955..d3/6_SK1950_1990;
9475 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-25;
9476 ..Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache :.Berlin ::Langenscheidt,.1998.3468490267 (hbk); 3468967004 (pbk);3-468-49026-7.d18/5a;
9477 .Tomášek, František,(1899-1992).Pedagogika :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1947..d9/3b_CZ1920_1950;
9478 .Giordani Igino.Od hordy k Řádu.:.1945..d17/2b_cz1920-1950;
9479 .Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK;
9480 .Traub Hugo.Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920;
9481 .Beneš-Třebízský Václav.Z letopisu sázavských. Černý rytíř. Dagmar. Část I..Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
9482 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_1;
9483 .Jozef Gregor-Tajovský.Rozprávky z Ruska (1915-1920).Martin:.1928..BS-90;
9484 .Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BS-47;
9485 ..Muž modlitby.:.1980?..SAM/3;
9486 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-81;
9487 .Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..BS-99;
9488 .Spolok sv. Vojtecha.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-103;
9489 .Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.BS-112;
9490 .František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.BS-118;
9491 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-131;
9492 .Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..HK;
9493 .Búda, Jozef.Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_3;
9494 .Vetrák, Milan.Právo es Acquis communautaire.Bratislava:.2000..BS-144;
9495 .Peter, Hajdúk.Krycie meno Regensburg.:Naše vojsko.1987..BS-145;
9496 ..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-93;
9497 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 3/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..POSOL;
9498 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-152;
9499 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SAM/5;
9500 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
9501 .Appell, Johann Wilhelm,1829-1896. [from old catalog].Fuhrer durch Frankfurt am Main und seine umgebungen,.Frankfurt am Main,:Schmerber,.1851..d11/4a;
9502 .Chmelíček, Josef, 1823-1891 - autor;.Cesta do swaté země. :W Brně :.1865-1867..CZ_1920;
9503 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..PS-09;
9504 .Spirago, Franz.Példatár.:.1927..d14/1a;
9505 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-23;
9506 ..Filozofia 2005.:.2005..PS-36;
9507 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 24, č. 1-10, 1943.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..PS-40;
9508 .Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-1;
9509 .Tvrdý, Peter,.Slovenský frazeologický slovník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950;
9510 .Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..BS-169;
9511 .Kleutgen, Iosepho.Ars dicendi priscorum potissimum praeceptis et exemplis.:.1871..BZ-4;
9512 .Cardaropoli, Gerardo, OFM - Caruso, Faustino, OFM.La messa rinnovata.Neapol:.1970..BZ-29;
9513 .Wick, Vojtech.Kassa régi síremlékei :.Košice ::[s.n.],.1933..BZ-39;
9514 .Claus, Josepho Ignatio.Der an dilen orthen eingeladene sast prediger ....Augsburg:.1752..C17/6;
9515 .Monfabre, P. J. M. .Kurze betrachtungen zum gebrauche beim heiligen rosenkranzgebete.Brixen:.1888..C19/5a;
9516 .Spesz, Alexander.Boj proti vojne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
9517 .Leclerq, H..Le Troisieme siecle Diocletien.Paríž:.1909..d18/6b;
9518 .Ruff, Karl.Die trappistenabtei delenberg.Freiburg:.1898..C20/4b;
9519 .T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom.1947..BS-202;
9520 .Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..d9/1_KNAZI;
9521 .Kafka, Břetislav.Nové základy experimentální psychologie : Duševědné výzkumy a objevy.Praha:Road.1991.80-85385-08-2.d7/2;
9522 ..Moralium gedanensium.:.1655..C21/6;
9523 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46;
9524 .Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.BS-215;
9525 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-216;
9526 .Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.d6/4;
9527 .Kopsz, Joannes.Jus ecclesiasticum commune.:.1858..C12/3a;
9528 .Smiles, Samuel.Moudrost života :.Praha ::Vilímek.1995??..C14/2a;
9529 .Chompre, P..Selecta latini sermonis exemplaria. Volumen III..:.1786..C13/3a;
9530 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.CZ_1920;
9531 .Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.d6/1;
9532 ..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..BS-220;
9533 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..POSOL;
9534 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXV. (1947).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-49;
9535 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXX. (2001).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.2001..PS-50;
9536 .Jochan, Magnus.Sammtliche schriften des heiligen Makarius des grosen.:.1878..C22/3b;
9537 ..Avignon.:.1977..BS-26;
9538 .Bella, Pavel,.Otkrytyje peščery Slovakii. Knižné centrum:Žilina.1997.80-88723-51-5.d18/5a;
9539 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Ve světle víry :.Olomouc ::Velehrad,.1945..d9/3b_CZ1920_1950;
9540 ..Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-165;
9541 .Heřmanský, František,(1887-1966).Cvičebná kniha reči latinskej..Praha ::Jednota čsl. matemat. a fysik. [distributor],.1923..d1/2_SLOVNIKY;
9542 .Pavol VI..Apoštolská exhortace Pavla VI. "EVANGELICA TESTIFICATIO".:.1970?..BS-64;
9543 .Gregor Tajovský, Jozef.Jožko a Judka.:Obzor.1974..BS-90;
9544 .Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..BIBCZ;
9545 ..Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969..BS-47;
9546 ..Zákon.:.1980?..SAM/3;
9547 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/3_CZ1950_1990;
9548 .Grobauer, Michael.Zábavná anglická četba s vysvětlivkami.V Praze:V.Hrách.1947..BS-103;
9549 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-112;
9550 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..BS-119;
9551 .Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.BS-126;
9552 .Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.BS-131;
9553 .Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-137;
9554 .Pekarčík, Ľubomír.Dušpastierska služba biskupa Jána Vojtaššáka vo svetle jeho obežníkov.Krakov:.2000?..DIPLOMOVKY;
9555 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-144;
9556 .Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..BS-148;
9557 .Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..d9/3b_CZ1920_1950;
9558 .Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
9559 .Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.2005.80-8071-055-4.d7/6;
9560 .Pružinský, Štefan.Patrológia 2. Bratislava - pre Pravosl. Cirkev:Cirkevné nakladateľstvo.1980..SAM/5;
9561 .Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-162;
9562 .Langeac, Robert de.Virgo fidelis oder Der Wert des verborgenen Lebens :.Luzern:Raber.1960..d11/4a;
9563 .Pauly, Jan Křtitel,1869-1944.Pastorální medicina :.Praha ::Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,.1911..d10/5a_CZ1900_1920;
9564 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-09;
9565 ..Philothea.:.1864..d11/4a;
9566 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5.PS-23;
9567 ..Verba theologica 2002.:.2002..PS-36;
9568 .Zlatoš, Štefan.Duchovný pastier r. 25, č. 1-10, 1944.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-40;
9569 .Wagner, Ján Alojz.Hviezdnaté nebo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950;
9570 .Wick, Vojtech.A kassai immaculata-szobor torténete.:.1928..BZ-4;
9571 .Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..BS-171;
9572 .neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ.2009..BS-204;
9573 .Frascisco, Reginaldo, OP.Per il nuovo anno santo.Neapol:.1973..BZ-30;
9574 ..Verím... II. Boh... Ježiš Kristus....:.1970?..d7/6;
9575 .Horvát, János.A romai katholika világegyház.Eger:.1873..BZ-39;
9576 .de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum.:.1727..C17/6;
9577 ..Seelenparadies.:.1904..C19/5a;
9578 .Vasari, Giorgio.Životy nejvýznačnějších malířů,sochařů a architektů : 1.díl..Praha:Mladá fronta.1998.80-204-0697-2.d6/3;
9579 .d\'Eschevannes, Carlos.Le Merveilleux corps humain :.Paris ::P. Téqui,.1934..d18/6b;
9580 ..Hidachtsbuch fur den calvarienberg und tieten weg.Bratislava:.1894..C20/4b;
9581 ..Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-207;
9582 .Pípal, Blahoslav.Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu.Praha:Ústř.církevní nakl..1974..d1/1_SLOVNIKY;
9583 .Uvadano, Joanne.Divus Antoninus ordinis praedicatorum .:.1726..C21/6;
9584 ..Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C10/3b;
9585 .Vragaš, Štefan.Milujte sa v Kristovi.Rím:.1983..BS-215;
9586 ..Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997..BS-216;
9587 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C12/3a;
9588 .Kenyon, Frederic G.1863-1952.Our Bible and the Ancient Manuscripts :.London ::EyreandSpottiswoode,.1898..C14/2a;
9589 .Briganti, Antonio.Bibbia e la storia sacra. Parte II..:.1874..C13/3a;
9590 .Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXXI. (1953).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1953..PS-48;
9591 .Július Pašteka.Hymny.Bratislava:LUC.1997.80-7114-116-X.d6/1;
9592 .Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.BS-220;
9593 ..Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..SAM/5;
9594 .Váross, Belo,1894-1962.Poľné hospodárstvo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..SSV1950;
9595 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-50;
9596 .Donin, Ludwig.Der flehende Christ.:.1878..C22/3b;
9597 .Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti.1963..BS-01;
9598 ..Návštěva Sv. Otce Pavla VI. ve Sv. zemi 4 - 6.1.1964.:.1972..BS-26;
9599 .Lustiger, Jean-Marie.La messe.Paríž:.1988.2227067039;2-227-06703-9.d18/5a;
9600 .Hock, Konrád.Štvoro letor.:Sestry Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Prešove 1931.1931..BS-29;
9601 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-46;
9602 .Sheen Fulton.Boh tak veľmi miluje svet.:.1970?..BS-165;
9603 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-08;
9604 .Dr. Jan Merell.Studium a četba Bible I.. Praha:CMK V. Kotrba.1949..d10/3b_CZ1920_1950;
9605 ..Právo katolické církve.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1990?..SKRIPTA_4;
9606 .Brož, Luděk.Nový Zákon. Čtyři Evangelia.Praha:Kalich.1973..BIBCZ;
9607 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-48;
9608 .Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
9609 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.BS-99;
9610 ..Hymny na posvätenie času.:.1980?..BS-103;
9611 .Harrison Eugene Myers a Wilson Walter L..Ako niesť evanjelium.-"-:neuvedený.2000?..BS-118;
9612 .Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.BS-118;
9613 .Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-061-6.BS-126;
9614 ..Ján Vojtaššák.:.1980?..BS-128;
9615 .Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM1/b;
9616 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
9617 .Csaba, Margit,1898-1965.Čo má vedieť dievča pred vydajom.Bratislava ::V.H. Kurtha,.1944..BS-137;
9618 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..BS-186;
9619 .Salamon, Vladislav.Litmanovské zvesti 5 rokov od prvého zjavenia.:.1995..BS-144;
9620 .Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-149;
9621 .Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..TATRAN;
9622 .Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-152;
9623 ..Malé biblické knihy pre deti. Dávid.:Medzinárodná biblická spoločnosť.1999..BS-97;
9624 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5;
9625 .Huntenburg, Wilhelm,1903- [from old catalog].Chemie der organischen kunststoffe,.Leipzig,:J. A. Barth,.1942..d11/1b;
9626 .Adam, Karl.Kirchenmudigkeit?.:.1939..d11/4a;
9627 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-09;
9628 .Peter Franzen.Liturgický spevník 2/c.:Polypress.1997.80-88704-13-8.BS-161;
9629 ..Kultur der Seele.:.1936..d11/5;
9630 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.PS-23;
9631 ..Verba theologica 2003.:.2003..PS-36;
9632 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-40;
9633 .Van Noort, G..Tractatus de Deo creatore.:.1920..BZ-4;
9634 .Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-171;
9635 ..Rozkaz Kristov.:.1940?..BS-176;
9636 .D'Elpidio, Raimondo, OP.Lo Spirito santo.Neapol:.1986..BZ-30;
9637 ..Kázne.:.1970?..SAM1/b;
9638 ..Selbltbiographie 1791 - 1836.:.1900?..BZ-39;
9639 .Pazmany, Peter.Igassagra vezerlo kalauz.Bratislava:.1623..C17/6;
9640 .Potton, Marie-Ambroise.Ceremonial a l'usage des soeurs dominicaines du second ordre.Lyon:.1892..C19/5a;
9641 .Dr. Pavel Škrabal O.P..Evangelia. Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..AKADEMIE;
9642 .de la Boullaye, Pinard, SJ.Conferences de Notre-Dame de Paris .Paríž:.1934..BZ-50;
9643 .Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b;
9644 .Willam, František Michal.Život Ježiša v kraji a národe izraelskom.:Česko-slovenská grafická unie úč. spol..1935..d15/3_SK1920_1950;
9645 .Hroch, Miroslav,1932-.Křižáci v Levantě /.Praha ::Mladá fronta,.1975..d8/2_CZ1950_1990;
9646 ..Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.:.2005..d7/2;
9647 .Pilatus, Leopoldus.Origines juris pontificii ad Carolum sextum.:.1739..C21/6;
9648 .Segedi, Ján, SJ.Werbőczyus illustratus, sive decretum tripartitum iuris consuet.Trnava:.1740..C10/5a;
9649 .Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.BS-215;
9650 .Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.MAG;
9651 .Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d6/4;
9652 .Stapletono, Thoma.Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni.:.1730..C12/3a;
9653 .Procházka, Jakub.Výklad malého a středního katechismu blah. Kanisia.:.1886..C13/3a;
9654 ..Malý misionár.:.1948..PS-48;
9655 .Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..d2/5_FOTOGRAFIE;
9656 .Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..MAG;
9657 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950;
9658 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-50;
9659 ..Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus.:.1874..C22/3b;
9660 .Mlýnský, P.B.A..Pouť sv. Otce Pavla VI. do Svaté Země 4-6.1.64.:.1964?..BS-26;
9661 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.d18/5a;
9662 .Škoda, Jan Karel.Ježíš Kristus, vzor dokonalosti v sedmeru postních řečí.:.1869..BS-46;
9663 .Boros Ladislav.Vykúpená existencia.:.1970?..BS-165;
9664 .JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-59;
9665 .Botto, Ján.Smrť Jánošíkova.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-08;
9666 ..Kniha moudrosti.:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ;
9667 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-48;
9668 .p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-99;
9669 .Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-112;
9670 .Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.BS-126;
9671 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-131;
9672 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7;
9673 .Spolok svätého Vojtecha.Ordo missae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
9674 .Porubčan, Štefan, SJ.Nový zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..BIBSK;
9675 .Strauss, Pavol,.Všetko je rovnako blízke i ďaleké.Košice:Verbum.1947..BS-149;
9676 ..Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.BIBSK;
9677 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..d9/1_KNAZI;
9678 .Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d12/2a;
9679 ..Hudobný život 2009.:.2009..PS-05;
9680 .Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku.1994..PS-09;
9681 .Mehler, Ludwig,1816-1872..Catéchisme pratique, ou, Doctrine chrétienne en exemples, courtes explications, textes, paraboles et comparaisons :.Bruxelles ::H. Goemaere,.1861-1862..d11/4a;
9682 ..Verba theologica 2004.:.2004..PS-36;
9683 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-40;
9684 .Veselá, Jiřina - autor.15. srpen - den Brna :.:Brno :.2003.80-239-3789-8.BS-169;
9685 .Gonzalez, Zefirin.Tanulmányok Aquinói szent Tamás bolcsészetérol.:.1883..BZ-4;
9686 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..ČKCH;
9687 .Haranta, Ján.V najkrajšej domovine.Košice:Verbum.1947..PS-41;
9688 .Spesz Alexander.Theologica catholica slovaca.:.1941..PS-41;
9689 ..Az árvák atyja.:.1900?..BZ-31;
9690 .Takács, Menyhért.Bocklin Arnold.Košice:.1909..BZ-39;
9691 .Granada, Ludwig.Gedentbuch des christlichen lebens .Aachen:.1852..C17/1a;
9692 .Ravanelli, Petri.bibliotheca sacra seu thesaurus scripturae.Ženeva:.1650..C17/6;
9693 .Lercher, Ludwig, SJ.Erhebungen des beistes zu gott.:.1921..C19/5a;
9694 .Sadoveanu, Mihail.Horalka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SPKK;
9695 .Hoesl, Paula.Jeune fille si tu veux etre moderne.Paríž:.1943..BZ-50;
9696 ..Collectio brevium at que instructionum.:.1797..C20/4b;
9697 .Navrátil, Jiří.Uvedení do Zenu.Litvínov:Dialog.1990.80-85194-04-X.d8/2_CZ1950_1990;
9698 .Mária, Čierna.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..d1/1_SLOVNIKY;
9699 .Fabri, Matthiae.Concionum sylva nova feu auctarium.:.1739..C21/6;
9700 ..Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..C10/5a;
9701 .Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-04-4.BS-215;
9702 .Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2003.80-968587-1-8.BS-216;
9703 .Eliot, T. S.1888-1965.Vražda v katedrále /.Praha ::Mladá fronta,.1971..d3/5_SK1950_1990;
9704 .Giry, P..Vie des saints.:.1875..C12/3a;
9705 .Jokai, Maurus.Romantické obrázky z dejepisu Uhorska.:.1886..C13/4a;
9706 .Holinka, Rudolf,1899-1953.Svatý Vojtěch /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-219;
9707 .Spoločníková, Mária,1926-.Corpus Christi :.Trnava ::Dobrá kniha,.2012.978-80-7141-744-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
9708 .Bartoš, František,(1837-1906).Rukověť správné češtiny.V Telči ::Emil Šolc,.1891..CZ1900;
9709 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
9710 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIII. (1995).Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1995.8071620645;80-7162-064-5.PS-50;
9711 .Haggeney, Karl, SJ.Im heerbann des priesterkonigs.:.1923..C22/3b;
9712 .Tomíško, Č..Žena a kněz.Baťov:Navrátil.1944..d17/1b_cz1920-1950;
9713 .Túrmezey.Duchu Svätý príď z neba.:.1966..BS-26;
9714 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.d18/5a;
9715 .Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-29;
9716 .Pfulf, Otto.O stigmatisaci dle názoru katol. bohoslovcu.:.1928..BS-46;
9717 ..O sviatostiach.:.1970?..BS-166;
9718 ..Svetové misie.:.1941..d15/6_SK1920_1950;
9719 .Duszynska Júlia.Škriatok huncút.:.1950..BS-08;
9720 .Lešehrad Emanuel.Tajné společnosti v Čechách.:.1922..BS-29;
9721 .Salesius.O vzdelanosti. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..BS-63;
9722 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Theologia dogmatica specialis Tractatus de Deo Uno.Litoměřice ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1962..SKRIPTA_4;
9723 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-92;
9724 .Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-48;
9725 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-99;
9726 .Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..BS-112;
9727 .Šándor, Andrej, SDB.Si krajšia, moja vlasť.Toronto, Ružomberok:Zahraničná Matica slovenská v Kanade.1993..BS-119;
9728 ..Deň matiek. Prešov 7. mája 1995.Prešov:.1995..BS-126;
9729 .Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.BS-131;
9730 .Weingart, Miloš,1890-1939.Československý typ cirkevnej slovančiny.Bratislava:SAVU.1949..d1/3_JAZYKOVEDA;
9731 .Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI;
9732 .Slovenská liturgická komisia.Liturgické čítania na nedele a sviatky počas celého roka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..SSV1990;
9733 .Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950;
9734 .Steinberger, Hans.Der Chiemsee und das Konigsschloss Herren-Chiemsee.:.1903..d11/1b;
9735 .Graf, Richard.Selig die hungernden.:.1939..d11/4a;
9736 ..Víťazstvo srdca 2013.:.2013..PS-05;
9737 ..Renovatio 1990.:.1990..PS-09;
9738 .Dreux, Josef.Kurze betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1937..d13/2;
9739 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXVII. (1999). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-226-5.PS-33;
9740 ..Verba theologica 2005.:.2005..PS-36;
9741 .Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov.1941..BS-165;
9742 ..(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu.Košice:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2011..BS-169;
9743 .Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum.:.1922..BZ-4;
9744 .Chesterton, Gilbert Keith.Muž, jenž vědel příliš mnoho. Praha:Kuncír.1926..d17/5a_CZ1920_1950;
9745 .Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..PS-41;
9746 ..Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1993..BS-204;
9747 .Kišiday, F..Homílie - A.Jarovce:.1984..SAM1/b;
9748 ..Die lebendigen Todten und ihre treuen freundinen.:.1875..BZ-31;
9749 .Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-39;
9750 .Markovits, Iván.Magyar gyorsirástan.Bécs:.1867..C17/1a;
9751 .Kazy, Francsico, SJ.Historia regni Hungariae.Trnava:.1737..C17/6;
9752 .Petit, Adulpho, SJ.Sacerdos rite institutus piis execitationibus menstruae recollectionis, series prima.:.1907..C19/5a;
9753 .Iľf, Iľja,1897-1937.Dvanásť stoličiek.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
9754 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La perfection dans la vie chrétienne /.Paris ::Lethielleux,.1923-1924..d18/6b;
9755 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b;
9756 .Luciani, Albino.Včera a dnes.:Dobrá kniha.1980..USA;
9757 .de Barzia, Josepho.Christianus animarum excitator.:.1721..C21/6;
9758 .Worpitz, Georgio.Manuale rhetorum seu quaestiones in rhetoricam reverendi patris Cypriani Soarii.:.1737..C10/5a;
9759 .Peter, Cengel.Na sútoku troch riek.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-288-1.BS-215;
9760 ..Návšteva.:.1990..BS-216;
9761 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.d6/7;
9762 .Bahéry, Jozef.Trúchlivé hlasy /pohrebný spevník/.:.1883..C13/4a;
9763 .Kolář, František,1865-1946.Mariánské svátky :.V Přerově ::Společenské podniky,.1946..BS-219;
9764 ..Dobrá setba 2005.:.2005..d7/6;
9765 ..Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.d7/2;
9766 .Jirsík, Jan Valerian.Populární dogmatika.Praha:.1891..CZ1900;
9767 .Kulačík, Pavol.Hlas evanjelia do celého sveta.:.1990..BS-220;
9768 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
9769 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-090-4.PS-50;
9770 .Guillois, Ambrosius.Erslarung und betrachtung der episteln und evangelien.:.1850..C22/3b;
9771 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLIV. (1915). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1915..PS-01;
9772 .Müller, Lajos.Dal nám príklad.Prešov:Petra.1948..d15/5_SK1920_1950;
9773 ..Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-26;
9774 .Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).d18/6a;
9775 ..Mluvená franština.:.1939..BS-29;
9776 .Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..BS-46;
9777 .Schulz Karel.Papežská mše.:.1943..BS-29;
9778 .Wallenstein, O.F.M..Katechismus křesťanské dokonalosti.Olomouc ::MCM.1990??..BS-89;
9779 .Salesiáni.Štěpán kardinál Trochta :.Řím ::Čeští salesiáni,.1984..BS-91;
9780 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_4;
9781 .Štúr, Ľudovít.Reči a state.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť.1953..HK;
9782 .Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..BS-48;
9783 .Spolok sv. Vojtecha.Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-100;
9784 ..Žalmy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-297-4.BS-112;
9785 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-126;
9786 .Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..USA;
9787 .Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1980..ZLATYFOND;
9788 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Maria :.Ve Vyškově ::Vydavatelé Exerciční knihovny,.1941..d9/5a_CZ1920_1950;
9789 .Funczik.Pramene kanonického práva.:.1980?..SKRIPTA_3;
9790 ..Rimskyj Misal(starosloviensky).Olomouc:.1992..SSV1990;
9791 .Ladislav, Mňačko.Súdruh Münchhausen.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0256-9.d3/3_SK1950_1990;
9792 .Šmálov, Jozef Kútnik.Zástoj katolíckej hierarchie v slovenskom národnom a kultúrnom živote.:.1947..BS-152;
9793 .Ferrero, Bruno.Otče náš. Don Bosco:[Bratislava].2000.80-88933-51-X.BS-155;
9794 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..SAM/5;
9795 .Brune, Johannes.Das Diarium der Warburger Dominikanerprioren.Berlin ::Freie Universität Berlin,.1979..d12/2a;
9796 ..Svetlo 11.:.1970?..PS-05;
9797 ..Životem 1927.:.1927..PS-09;
9798 .Bernard von Clairvaux.Heimfehr.:.1925..d11/5;
9799 ..Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.1950]-.80-7113-211-X.PS-23;
9800 .Spolok svätého Vojtecha.Duchovný pastier 2003. Trnava:.2003..p1/6;
9801 ..Velký ilustrovaný atlas světa.:.1992..d16/6;
9802 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-4;
9803 .Schuen, Joseph.Entwurfe fur die Sonntage.:.1914..BZ-18;
9804 ..La predicazione e il comunismo atep alla luce dell'insegnamento di Paolo VI.:.1966..PZ-1;
9805 ..Catalogus. Katalog řeholních řádu a kongregací v ČSFR.:.1992..BS-204;
9806 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b;
9807 ..Die soldaten des heil herzens Jesu und der unbefleckten jungfrau Maria.Graz:.1874..BZ-31;
9808 ..Die katholische ehe und schule und die gelebe vom 25. mai 1868.Viedeň:.1868..BZ-39;
9809 .Kohler, H..Unleitung fur praktische seelforger am kranzen und sterbebette.Mainz:.1795..C19/5a;
9810 .Aldo, Palazzeschi.Sestry Materassi.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK;
9811 .Kapi, Béla.Ako sa Martinovi Balážovi povodilo.Liptovský Mikuláš:.1914..TRAN;
9812 .Janvier, M.-A..Exposition de la morale catholique. Morale generale. VI. Le vice et le peche.Paríž:.1908..d18/6b;
9813 .Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C20/4b;
9814 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-207;
9815 .Pražák, Josef Miroslav.Latinsko český slovník L-Z : L-Z.Praha:Státní pedagogické nakl..1955..d1/1_SLOVNIKY;
9816 .Perrone, Joannes.Praelectiones theologicae. Volumen VIII. Tractatus de sacramentis.Viedeň:.1843..C10/1a;
9817 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C10/5a;
9818 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-215;
9819 .Spracoval kolektív poslucháčov Bohosl. fakulty v Bratislave.A pôjdem až po Tatry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-216;
9820 ..Život sv. Dominika.:.1892..C13/4a;
9821 .Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950;
9822 .Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..d2/5_FOTOGRAFIE;
9823 ..Biblí Česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového Zákona :.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1889..BIBCZ;
9824 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-366-0.PS-50;
9825 .Hugues, M. A..Die herrlichkeiten mariens.:.1851..C22/3b;
9826 ..Angela Merici. Myšlienky o živote a diele sv. Angely.:.1970?..BS-26;
9827 .Jan Pawel II..Laborem exercens.:.1983..d18/6a;
9828 .Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-46;
9829 .Mlynarovič, Miloš Kliment.Kázne.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..SUCM;
9830 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK;
9831 .Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1928..SSV1950;
9832 .Časár, Viktor, OFM.Compendium liturgiae sacrae.:.1785..BS-29;
9833 .Hejčl Jan.Tři listy miláčka Páně.Olomouc:sestry dominikánky v Řepčíně.1932..BS-63;
9834 .Löwenstein, Felix.P.Otto Canisius Farrenkopf S.J..Brno:Cesta.1990.80-85319-00-4.BS-64;
9835 .Uhrin Jozef, ThDr..Theologia dogmatica specialis 1 et 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..SKRIPTA_4;
9836 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b;
9837 .Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:SÚCM.1978..BS-103;
9838 ..Obrad zasvätenia panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-730-2.BS-112;
9839 .Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
9840 ..Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SKRIPTA_3;
9841 .Valentovič, Štefan.Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) 1. zv., A - D.Martin:Matica slovenská.1986..d2/1_SLOVENSKO;
9842 .Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990;
9843 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.BS-162;
9844 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SAM/5;
9845 ..Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/1b;
9846 .Kaufmann, Carl Maria.Handbuch der christlichen Archäologie.Paderborn ::Schöningh,.1913..d12/2a;
9847 ..Životom.:.1939..PS-05;
9848 ..Životem 1928.:.1928..PS-09;
9849 ..Jednoduché chorální nápěvy nového českého ordo missae.:.1960?..BS-161;
9850 .Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d11/5;
9851 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1980.:.1980..PS-23;
9852 ..Proglas 1992.:.1992..PS-36;
9853 ..Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..d15/5b;
9854 ..Krása slovenských pamiatkových kostolov 1870-1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/6;
9855 .Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..BZ-4;
9856 .Székhalmi, Sz. M..Jó tanácsok.:.1872..BZ-18;
9857 .Lofer.Die jugenderziehung der gegenmart.:.1861..d18/4b;
9858 .Bernal, José, OP.Una liturgia viva.:.1970..PZ-1;
9859 ..Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1995..BS-204;
9860 .Gozzi, Gasparo.La difesa di dante.Verona:.1895..BZ-30;
9861 .Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1980..SAM1/b;
9862 .Tóth, Mike.A nagy áldozat.:.1899..BZ-31;
9863 .Patik, Georg.Predigten aus die felte des herrn uber dellen heiligthumer und diener.Innsbruck:.1881..BZ-39;
9864 ..Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia et manuale.:.1780..C19/5a;
9865 .Amado, Jorge.Zeme nekonečné.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
9866 .Riedl, Kazimír.Učenie viery a mravov v príkladoch sväzok 2. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..SSV1950;
9867 ..Ima és énekeskonyv.:.1943..C20/4b;
9868 ..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..SSV1990;
9869 .Schmitt, Mikuláš, SJ.Institutiones theologicae dogmatico scholastico morales.Trnava:.1757..C10/1a;
9870 ..Thesauri ecclesiae Christi per jubilaeum .:.1731..C10/5a;
9871 .Piccolo, Gennaro.Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim.Bratislava:Nové mesto.2013.9788089621057 (brož.);978-80-89621-05-7.BS-210;
9872 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.d7/5;
9873 .Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.d7/5;
9874 .Pierazzi, Rina Maria.Kvetinka z Assisi.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/4_SK1920_1950;
9875 .Muller, J., SJ.Škola kríža.Prešov:Petra.1937..d15/3_SK1920_1950;
9876 .Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
9877 .Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..ČKCH;
9878 .Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL;
9879 .Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad.1972..VSH;
9880 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-404-7.PS-50;
9881 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.d7/4;
9882 .Liguori, Alphons.Der weg des heils.:.1852..C22/3b;
9883 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..BS-223;
9884 .Plus, Raoul.Život s Bohom.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-01;
9885 .Cojazzi, Antonin.Abeceda katolíka.S.l.:s.n..196..BS-26;
9886 .Kubik, Władysław(1931- )..Zarys dydaktyki katechetycznej /.Kraków ::WFTJ. IKR,.1990..d18/6a;
9887 .Maliarik, Ján."Aj! Kráľ tvoj prichádza k tebe tichý!...".[S.l.]:[s.n.].1929..BS-46;
9888 .Nexo Martin Andersen.Štěstí.:.1921..BS-08;
9889 ..Návrat.:.1939..BS-29;
9890 .Kudrnovský, Ant..Druhá cvičebnice jazyka latinského pro šestou třídu reformních reál. gymnasií a pro třetí a čtvrtou třídu reálnych gymnasií.Praha:česká grafická únia.1922..d9/3b_CZ1920_1950;
9891 .Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-49;
9892 .Reichl, Zdeněk.Quodlibet :.Praha ::Žikeš,.1941..BS-103;
9893 .Milne, Darla - autor.Druhá šance.:Albrechtice :.1990.80-7112-005-7.BS-112;
9894 .Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..BS-126;
9895 .Dacík, R. V., OP.Kněžské rekolekce.:.1970?..SAM1/b;
9896 .Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
9897 .Vrchovecký, Josef,1879-1960.Lurdy a moderní věda.V Pardubicích ::Salesiánský chlapecký domov,.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
9898 ..Úvod do súčasných filozofií.:.1980?..SKRIPTA_3;
9899 .Štefan Valentovič.Slovenský biografický slovník 2.diel.:Matica slovenská.1987..d2/1_SLOVENSKO;
9900 .Milan, Osmak.Vyprázdnite Titanic!.:Smena.1989..d3/3_SK1950_1990;
9901 .Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-149;
9902 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970.80-08-01647-7.C33/5;
9903 .Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek.1942..d15/6_SK1920_1950;
9904 .Thivollier, Pierre.A prebýval medzi nami.Bratislava:Kresťanské odbory Slovenska.1995.80-967355-0-0;80-967355-0-0.SAM/5;
9905 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Das ewige Leben :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1938..d12/2a;
9906 .Müller, Inocent, OP.Smer, I. ročník(1941). Trenčín:Dominikáni.1941..PS-05;
9907 ..Životem 1929.:.1929..PS-09;
9908 .Chenu.Boží ľud vo svete.:.1966..BS-161;
9909 .Lierheimer.Die Bollfommenheiten Gottes.:.1866..d11/5;
9910 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1981.:.1981..PS-23;
9911 ..Ave Maria 1994.:.1994..PS-36;
9912 ..Dejiny duše.:.1940?..BS-165;
9913 ..Obrazové these olomoucké university.Olomouc ::Univerzita Palackého,.1978..d16/6;
9914 .Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-5;
9915 .Pór, Anton.Sz. István Király.Pešť:.1871..BZ-18;
9916 .Cardaropoli, Gerardo, OFM.Predicare il concilio: 2. La messa rinnovata.Neapol:.1969..BZ-30;
9917 ..Duchovné rozhovory. On a ja. Boh je v tebe! Rozprávaj sa s ním!.:.1980?..BS-176;
9918 .Tóth, Tihamér,1889-1939.Věřím..V Praze ::Vyšehrad,.1941..d17/3a_cz1920-1950;
9919 .Wick, Béla.Az Eperjesi Kálvária.:.1919..BZ-31;
9920 .Wick, Vojtech.Nagyúri látogatások Kassán.Košice:[s.n.].1934..BZ-39;
9921 ..Der kleine pole.Berlin:.1900?..C19/5b;
9922 .Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu <Mmojžišovej hory>.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..SPKK;
9923 .Osvald, František Richard.Len jedno je potrebné.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1907..BS-200;
9924 ..Groser katechismus des heil. Petrus Canisius.Viedeň:.1873..C20/4b;
9925 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990;
9926 .Jaslinský, Andrej, SJ.Tractatus theologicus de angelis, Beatitudine, et actibus humanis. .Trnava:.1762..C10/1a;
9927 ..Prolegomena in scripturam sacram.:.1727..C10/5a;
9928 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.d7/4;
9929 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.d6/4;
9930 .Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.:.1969..AKADEMIE;
9931 .Davies, Chris.Ježiš - jeden z nás.Bratislava:IFES.1981..d3/4_SK1950_1990;
9932 .Žatko, Jozef (1904-1986).Dielo kňazských povolaní.[S.l.]:Ústredie Diecézneho diela kňaz. povolaní.1946..BS-219;
9933 .Tatarkiewicz Wladyslaw.Dejiny estetiky II.Bratislava:Tatran.1988..d3/2_SK1950_1990;
9934 .Petráš Lukáš.Mravouka.Trnava:Sv. Vojtech.1943..SSV1950;
9935 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLI. (2013).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.978-80-7162-913-9.PS-50;
9936 .Grosez, Johann.Heiliges tagebuch.:.1844..C22/3b;
9937 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-223;
9938 .Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-01;
9939 .Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..d17/3b_cz1920-1950;
9940 ..Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990;
9941 .Peter Lippert, S. J..Poslanie a zmysel katolíckeho kňaza.:.1970?..BS-26;
9942 .Saint-Exupery, Antoine de.Der kleine Prinz.Dusseldorf:Rauch.1997.3792000121 (kart.).d18/6a;
9943 .Chytil, Rudolf.Svatá Hora.Příbram:Matice svatohorská.1948..BS-46;
9944 .Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas.1942..d15/6_SK1920_1950;
9945 ..Smier Božského Srdca.:.1941..BS-29;
9946 ..Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
9947 ..Drahocenná krv.:.1990?..BS-31;
9948 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1975..C33/5;
9949 .Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.BS-112;
9950 ..Ďalekopis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-344-X.BS-126;
9951 .Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
9952 .Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..HK;
9953 .Sládkovič, Andrej,1820-1872.Spisy básnické Andreja Sládkoviča.Martin:Matica slovenská.1920..ZS;
9954 ..Slovenský biografický slovník. 3.zv..:Matica slovenská.1989.80-7090-019-9.d2/1_SLOVENSKO;
9955 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.d6/8;
9956 ..Der leidende mensch.:.1965..d11/1b;
9957 .Engel, Johannes.Vom 1. Advents-Sonntag bis Jahresschlu (Dezember).Warendorf in Westf.:Schnell.1915..d12/2a;
9958 .Vrablec, Štefan.Diakonia - Slovenský kňaz, 1. roč..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..PS-05;
9959 ..Životem 1930.:.1930..PS-09;
9960 .Venhoda, Miroslav.Úvod do studia gregoriánského chorálu.Praha:Vyšehrad.1946..VSH;
9961 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1984.:.1984..PS-23;
9962 ..Ave Maria 1967.:.1967..PS-36;
9963 .Rons Daniel.Písmo sväté pre deti Starý Zákon.:.1971..d7/7;
9964 .Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-5;
9965 .Segneri, Paolo,1624-1694..Betrachtungen uber die acht Seligkeiten,.Munster,:Katholischer Bucher Verlag,.1840..BZ-18;
9966 .Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..d18/4b;
9967 .Schiavone, Pietro, SJ.Esercizi agli adolescenti secondo il concilio.:.1969..PZ-1;
9968 ..Výpisky z knihy: In meiner Liebe und Gnade.:.1980?..SAM/2;
9969 .Šalát, Anton.Humoresky, básne a historky.Zvolen:Slov. kníhtlač..1924..BS-178;
9970 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM/6;
9971 .Jámbor, László, SJ.Istennek nevét hiába ne vedd!.:.1941..BZ-31;
9972 .Buczkó, Emil.A Jászó-premontrei kanonokrend Kassai II. Rákoczi Ferencz-Gimnáziumának évkonyve az 1941-42. iskolai évrol.Košice:.1942..BZ-39;
9973 .Czuczor.Kolteményei.Budapešť:.1887..C19/5b;
9974 .Frenssen, Gustav.Pyšný Meino.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1950?..SPKK;
9975 .Bezděka, Viktor Josef,1823-1900.Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského /.W Praze :; w Olomouci :; w Brně :; Na skladě K. Winikra,:Nákladem Dědictwí Swatojanského :; Na skladě Jar. Pospíssila ;; Na skladě E. Hölzla ;.1871..CZ1900;
9976 .Klug, J..Apologetische ubbandlungen. Gottes wort und gottes sohn.Paderborn:.1913..C20/4b;
9977 .Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985..SUSCM;
9978 .Hvozdík, Ján.Zovrubný slovník slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský.Košice:n. vl..1933..d1/2_SLOVNIKY;
9979 ..Posthuma memoria Josephi Esterhazii de Galantha.:.1754..C10/1a;
9980 ..Bellum contra hostes capitales animae.:.1720..C10/5a;
9981 .Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.d6/4;
9982 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.d7/4;
9983 .Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
9984 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1927..PS-46;
9985 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. XCII. (1964).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1964..PS-48;
9986 .Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..TATRAN;
9987 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.SSV1990;
9988 ..Catalogus conventuum et fratrum conspectus familiae Dominicanae.:.2015..d7/6;
9989 .Pfleger Lucián.Kongregácia sestier Božského vykupiteľa.Rím:Postulácia M. A. M..2012..d6/6;
9990 .Dettinger, Eduard.Der ring des Nostradamus.:.1852..C22/3b;
9991 .Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-01;
9992 .Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d6/6;
9993 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LIV. (1926).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1926..BS-11;
9994 .Sabourin.Rozumové vlastnosti kňaza - vychovávateľa.:.1970?..BS-26;
9995 .Skrzydlewski, Władysław Bernard((1925-2004).).Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny.Kraków ::Wydaw. Apostolstwa Modlitwy,.1989.8385032576.d18/6a;
9996 .Smoleň, Kazimierz.Osvětim 1940-1945.:.1972..BS-46;
9997 ..Jednotlivé ctnosti.:.1970?..BS-166;
9998 .Wagner Vladimír.Vrcholne gotická drevená plastika na Slovensku.:.1936..BS-08;
9999 ..Buh je spravedlivý.:.1939..BS-29;
10000 ..Dostali ste Ducha synovstva.:.1991..BS-126;
10001 .Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.BS-131;
10002 .Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
10003 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-185;
10004 .Matica slovenská.Slovenský biografický slovník. 4.zv..:Matica slovenská.1990.80-7090-070-9.d2/1_SLOVENSKO;
10005 .Boris, Andrejevič Možajev.Zo života Fiodora Kuzkina.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK;
10006 .Martin Uháľ.Modlitebník a spevník katolíckeho muža.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-181-8.BS-93;
10007 .Stejskal, František.Svatý Jan Nepomucký I. : Životopis.:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1921..BS-149;
10008 .Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.d6/2;
10009 .Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SAM/5;
10010 .Plotzke, Urban Werner,1907-.Pater Lacordaire :.Detroit ::Amerikanisch-Ungarischer Verlag,.1961..d12/2a;
10011 .Vrablec, Štefan.Diakonia - Slovenský kňaz, 9. roč..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..PS-05;
10012 ..Životem 1931.:.1931..PS-09;
10013 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1985.:.1985..PS-23;
10014 ..Anno Domini 1992.:.1992..PS-36;
10015 ..Katechizmus katolíckej cirkvi.:.1940?..BS-165;
10016 .Pejška Josef.Církevní právo II..:.1937..d9/3b_CZ1920_1950;
10017 .Ott, Ludwig.Manual de teologia dogmatica.:.1958..BZ-5;
10018 .Fromming, H..Die doppelte Buchfuhrung.Muhlheim Ruhr:Bagel.1900..BZ-18;
10019 .Munthe, Axel.Das Buch von San Michele.Berlín ::Knaur,.1931..d18/2a;
10020 ..L'insegnamento filosofico nei seminari dopo il vaticano II.:.1968..PZ-1;
10021 ..La Madonna ai sacerdoti suoi filgi prediletti.Miláno:.1986..BZ-30;
10022 .Szabó, Elemér.Hat háborús év reminiscentiái.Kassa:Ker. szocialista párt.1921..BZ-31;
10023 .Kolping, Adolf.Két konyv a katholikus legényegyletrol.:.1887..BZ-39;
10024 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5b;
10025 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Niet inej cesty.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1949..SPKK;
10026 .Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..BIBSK;
10027 .Donin, Ludwig.Nobilitas oder die namen und chatengrose.Viedeň:.1875..C20/4b;
10028 .Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUCM;
10029 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Psychológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..d9/1_KNAZI;
10030 .Gerstocker, Antonio.Sermones sacri in festa totius anni.:.1760..C10/1a;
10031 .Almásy, Antonius.Concilium Nicaenum.:.1750..C10/5a;
10032 .Kužela, Patrik Maria,(1915-1942).Královská jízda.Brno ::Brněnská akademie duchovního života ct. Patrika Kužely,.2011.978-80-260-2862-8.BS-210;
10033 .Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.BS-214;
10034 .Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.d7/5;
10035 .Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.d6/4;
10036 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1928..PS-46;
10037 .Vaculík Karol.Gotické umenie Slovenska.Bratislava:Slovenská národná galéria v spolupráci so Slov. ústavom pamiat. starostlivosti a ochrany prírody.1975..d2/5_FOTOGRAFIE;
10038 .Akimjak, Amantius.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.BS-220;
10039 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-220;
10040 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
10041 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.BIBSK2;
10042 .Leonhard, Michael.Katholischer religions unterricht.:.1819..C22/3b;
10043 .Schmitz Peter P. .Mladík a dievča pred rozhodnutím.:.1946..BS-223;
10044 .Špirko, Jozef.Patrologia.Praha:Ladislav Kuncíř.1939..BS-01;
10045 .Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d6/6;
10046 .Bagin Anton, ThDr..Dubnica nad Váhom.V Banskej Bystrici:Stredoslovenské vydavateľstvo.1967..d3/7_SK1950_1990;
10047 ..Posolstvo pre kňazov celého sveta.:.1970?..BS-26;
10048 .Gobbi, Stefano.A papokhoz, Szuzanyank kedves fiaihoz /.[Esztergom] ::Marias Papi Mozgalom,.1991..d18/4a;
10049 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46;
10050 .Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942..d15/6_SK1920_1950;
10051 .Spesz Alexander.Boj proti vojne.:.1948..SSV1950;
10052 ..V ďalekom svete.:.1932..BS-29;
10053 .Bogar, Benedikt F..Milosrdní bratří : Výtah.Praha:Milosrdní bratří.1934..d10/3a_CZ1920_1950;
10054 .Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ;
10055 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-100;
10056 .Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..BS-112;
10057 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-126;
10058 .Pavol, Jan.Redamptoris Mater. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.BS-131;
10059 .Kalinčiak, Jan.Reštavrácia.:Matica slovenská.1950..HK;
10060 .Nušič, Branislav.Autobiografia.Bratislava:Bohumil Buocik.1946..d15/4_SK1920_1950;
10061 .Maťovčík, Augustín.Slovenský biografický slovník. 5.zv..:Matica slovenská.1992.80-7090-216-7.d2/1_SLOVENSKO;
10062 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
10063 .Vyskočil, Jan Kapistran.Blahoslavená Anežka česká. Praha:Universum.1933..d10/3a_CZ1920_1950;
10064 .Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..BS-97;
10065 .Schryvers C.Ss.R, J. .Ježíšovo poselství knězi. Olomouc:MCM.1950?..BS-155;
10066 .Schedl, Claus.Die sehnsucht der ewigen hugel.:.1947..d11/1b;
10067 .Faulhaber, Michael von,1869-1952..... Zeitfragen und zeitaufgaben,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co. g. m. b. h..1935..d12/2a;
10068 ..Most 1983.:.1983..PS-05;
10069 ..Životem 1932.:.1932..PS-09;
10070 ..Dunkle Blatter :.Leipzig ::Insel-Verlag,.1943..d11/5;
10071 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1990.:.1990..PS-23;
10072 ..Anno Domini 1993.:.1993..PS-36;
10073 .Špirko, Jozef.Výchova kňazstva na území Spišskej diecézy.:.1943..BS-165;
10074 .Piscetta, A., Gennaro, A..Elementa theologiae moralis ad codicem iuris canonici exacta. Volumen IV..:.1938..BZ-5;
10075 .Karácsonyi, János.Szent István király élete.:.1904..BZ-18;
10076 .Fencák, Marián.Miejsca swiete w swietle KPK z 1983 roku.Lublin:.2000..d18/3;
10077 ..Tommaso Campanella /1568-1968/.:.1969..PZ-1;
10078 .Némethy, Gyula.Az osember a paleontológia világánál.Budapešť:.1912..BZ-31;
10079 .Kuhár, Flóris, OSB.A legszentebb családfa utolsó virága.Budapešť:.1939..BZ-39;
10080 .Schmitz, Simeon.Die allerbesten gebether.:.1788..C19/5b;
10081 .Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK;
10082 .Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..BS-200;
10083 ..Agenda funebria to jest pohřební práce.Budapešť:.1893..C20/4b;
10084 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.d9/1_KNAZI;
10085 .Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/2;
10086 .Patuzzi, Joannis Vincentii.Ethica christiana sive theologia moralis.:.1770..C10/1a;
10087 ..Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C10/5a;
10088 .Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..BS-210;
10089 ..Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.BS-214;
10090 .Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.d7/4;
10091 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.BS-216;
10092 ..Pútnik cyrilometodejský.Trnava:.1946..PS-46;
10093 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1959..PS-48;
10094 .red. Marcela Jeníčková.Rodinný atlas sveta.:Vojenský kartografický ústav.2001.80-8042-293-1.d2/6_FOTOGRAFIE;
10095 .Patricia de Menezes.Nenarodení.neuvedené:Hnutie Božej nevinnosti (súkromné katolícke spoločenstvo).2000?..BS-220;
10096 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-50;
10097 .Muža, Emil.Praktische grammatik der serbisch-kroatischen sprache.:.1900?..C22/3b;
10098 .Wilder, Thornton,(1897-1975).Most San Luis Rey.Košice ::Verbum,.1947..BS-01;
10099 .Wassermann, Jakob.Husiarik.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1948..MS;
10100 .Morrison, A.C..Sedem dôvodov prečo ako vedec verím v Boha.:.1970?..BS-26;
10101 .don Gobbi, Stefano.Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna.:.1986..d18/4a;
10102 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47;
10103 .Asch Sholem.Nazaretský.:.1949..d15/6_SK1920_1950;
10104 ..Spravedlnost.:.1970?..BS-166;
10105 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-59;
10106 .Bednárik Rudolf.Duchovné základy ľudového staviteľstva.:.1944..BS-08;
10107 ..Pust.:.1928..BS-29;
10108 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/4;
10109 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_5;
10110 .Hrudička, Alois.Swätý Alois Gonzaga parton učiacej sa mládeže, wo swojom pôsobení a osláwení. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950;
10111 ..Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..BIBCZ;
10112 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM1/a;
10113 .Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.BS-112;
10114 .."Vdýchni do ich sŕdc slovo tvojho synovstva".Nitra:Komisia KBS pre DOS.1995..BS-126;
10115 .Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..d6/4;
10116 .Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK;
10117 .Krovina, Michal.Zásady Evanjelia a spoločenský poriadok.Bratislava:.1971..d9/1_KNAZI;
10118 .red. Augustín Maťovčík.Slovenský biografický slovník-Zv. 6.:Matica slovenská.1994.80-7090-111-X.d2/1_SLOVENSKO;
10119 .Nagy, J. 4 ill ;[ilustroval: J. Nagy].Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SSV1990;
10120 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-149;
10121 ..Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935.9788071627494 (viaz.);978-80-7162-749-4.C33/4b;
10122 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-152;
10123 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-170;
10124 .Richter, Franz.Das Heiligste, was er gibt *.Innsbruck,:.1940..d11/1b;
10125 .Barth, Hermann,1945-.Exegese des Alten Testaments :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1978.3788705728.d12/2a;
10126 ..Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..PS-05;
10127 ..Životem 1933.:.1933..PS-09;
10128 .Bercrunsse, Bruno, S.J..Praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1930?..d11/5;
10129 .Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[zredigoval Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1964..PS-23;
10130 ..Anno Domini 1994.:.1994..PS-36;
10131 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..BS-165;
10132 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-167;
10133 .Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..BZ-5;
10134 .Repaský, Jozef.Részletes dogmatika.Košice:.1883..BZ-18;
10135 .Jilemnický, Peter.Peter Jilemnický I.. Bratislava:Tatran.1974..ZLATYFOND;
10136 .Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989..d18/3;
10137 ..Quaresi male per laici.:.1972..PZ-1;
10138 .Prohászka, Otokar.Modern katholicizmus.Budapešť:.1907..BZ-31;
10139 .Ortvay, Tivadar.Emlékbeszéd Bubics Zsigmond.Budapest:Magyar Tud. Akadémia.1908..BZ-39;
10140 .Pflugbeil, Heinrich Joseph.St. Thomas buchlein fur die....:.1891; 1895..C19/5b;
10141 .Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
10142 .Dominikáni..Salve :.Praha ::Krystal OP,.1991-..PS-45;
10143 .Roguet, R. P..Sanctoral Dominicain.Paríž:.1952..C20/4b;
10144 .Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..SSV1950;
10145 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/1a;
10146 ..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C10/5a;
10147 .Vysloužil, Karel,1927-.Famo-o :.Vizovice ::Lípa,.2010.978-80-87206-11-9.d6/4;
10148 ..Pane ja hľadám Tvoju tvár. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-1-9.BS-214;
10149 ..Angelicum.Rím:.2010..PZ-5;
10150 .Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.BS-216;
10151 .Alfons Maria de Liguori.Láska duší.:.1901..d10/4a_CZ1900_1920;
10152 ..Directorium praemonstratense divini officii recitandi missaeque celebrandae.:.1948..BS-218;
10153 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1963..PS-48;
10154 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/3_SK1920_1950;
10155 .Suchodolski, Maria.Poland Nation and Art.Warsaw:Arkady.1989.8321335322;83-213-3532-2.d2/5_FOTOGRAFIE;
10156 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/4_SK1920_1950;
10157 .Šándor, Andrej, SDB.Napárať čím viac lyka.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..SÚCM;
10158 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-50;
10159 .Mathis, P..Das leben im ordenstande.:.1907..C22/3b;
10160 .Ruth, V..Česko-německý slovník.:.1900?..C12/6b;
10161 .Spisar, Alois.Dějiny náboženství před Kristem.V Kroměříži:B.Kopecký.1921..BS-01;
10162 .Lelkeš, Adolf.Kázne nedeľné a sviatočné pre ľud katolícky. Vydal Fr. Richard Osvald:V Ružomberku.1897..d15/1b_SK1900;
10163 .Ďurka, Ján.Kuvici ; Rebrík do neba ; Slávme to spoločne.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-150-X.d7/3;
10164 ..Panoráma.:.1970?..BS-26;
10165 .Berthouzoz, Roger..Theologien dans le dialogue social :.Fribourg ::Academic Press Fribourg,.2006.9782827110070; 2827110075;978-2-8271-1007-0.d18/4a;
10166 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47;
10167 .Žák, F.T.J..Soustavná katolická věrouka pro lid : 1..:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1915..d10/4a_CZ1900_1920;
10168 .Záborský, Jonáš.Dva dni v chujave.:.1963..HK;
10169 .Tomášek, František.Život dítěte v milosti posvěcující.:.1938..BS-08;
10170 .Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..SKRIPTA_5;
10171 .Royová, Kristína,.Sluha.Stará Turá:Modrý kríž.1947..BS-65;
10172 .Hula Zdenek.Nauka o kontrapunktu.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1958..d8/2_CZ1950_1990;
10173 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..BS-09;
10174 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-31;
10175 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
10176 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-49;
10177 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-112;
10178 .Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950;
10179 ..Krátky slovník slovenského jazyka.:Veda.1989.80-224-0003-3.d1/3_JAZYKOVEDA;
10180 ..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.BS-149;
10181 ..Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku 1948 - 1988.:.1988?..SAM/5;
10182 .Čeněk z Vartemberka, Josef, 1765-1843 - autor;.Kázanj Nědělnj Díl II.. :W Praze ;.1834..BS-162;
10183 .Acken, Bernhard van.Konvertiten-Katechismus.Paderborn:Bonifacius-Dr..1952..d12/2a;
10184 ..Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..PS-05;
10185 ..Životem 1934.:.1934..PS-09;
10186 .Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d15/2a;
10187 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1966.:.1966..PS-23;
10188 ..Anno Domini 1995.:.1995..PS-37;
10189 .Parnisetti, P. G..Chceš být dokonalý? :.Trnava ::Posol božsk. srdca Ježiš.,.1923..BS-167;
10190 ..Exercitia spiritualia in sacra octo dierum solitudine ex textu et juxta methodum sancti patris Ignatii..:.1862..BZ-5;
10191 .Werner, Karl.Der heilige Thomas von Aquino..Regensburg ::G. J. Manz,.1859..BZ-18;
10192 .Krčméry, Štefan.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN;
10193 .Thils, Gustave,1909-.Saintete chretienne;.Tielt, Belgique,:Lannoo.1963..d18/2a;
10194 .Gamulin, Grgo.Bogorodica s djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske.Záhreb:.1971..d18/3;
10195 ..Životopisy svätých.:.1850?..SSV1950;
10196 .Frascisco, Reginaldo, OP.Esemplificazioni - Spunti.:.1972..PZ-1;
10197 .Slovenská liturgická komisia.Lekcionár 1.Bratislava:Vesna.1990.80-85128-23-3 (zv. 1.).SSV1990;
10198 .Schuster, Leopold.Zwei zuklen faltenpredigten.Graz:.1906..BZ-31;
10199 ..Regula aurea confessariorum.:.1721..C19/5b;
10200 .Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
10201 .Býňov, Josef,1876-.Šlechtic Th. a Ph. Dr. Sv. Jean de la Salle a církevní řád Školských Bratří v poměru ke školství :.V Praze ::Spolek přátel katolických českých škol bratrských,.1905..d10/5a_CZ1900_1920;
10202 .Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..C20/4b;
10203 .Zallinger, Jacobo.Interpretation naturae seu philosophia newtoniana methodo.:.1775..C10/1a;
10204 .Nedecký, Ladislav, SJ.Geographica globi terraquei synopsis.Trnava:.1745..C10/5a;
10205 .Vysloužil, Karel, 1927-.Hlas z pasínku.:Vizovice :.2007.978-80-86093-91-8.d6/4;
10206 ..K Betlehemu v srdci .Trnava:SSV.2010..BS-214;
10207 .Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.d7/4;
10208 .Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.d6/6;
10209 .Vicenová, Mária.Kristoterapia.Nitra:Oáza Michala Archanjela.2014.9788089686025 (brož.); 978-80-89686-02-5.BS-216;
10210 .Manning, Henry Edward,1809-1892.Věčné kněžství /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920;
10211 .Wisdorf, Josef.Vážne otázniky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..SÚCM;
10212 .Hollý, Anton.Vlasť a svet.Bratislava:Štátne nakladateľstvo.1947..d15/3_SK1920_1950;
10213 .Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,.1934..d15/3_SK1920_1950;
10214 .Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Bratislava ::Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
10215 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/5;
10216 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-50;
10217 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..C22/3b;
10218 .Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl.1947..BS-01;
10219 .Latasse, Charles.Dom swätý čiže Život Tobiášov.:.1894..d15/1b_SK1900;
10220 .Horák, Jozef.Hory mlčia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949.9788018013298; 978-80-18-01329-8.MS;
10221 ..Svätý list kamenný.:.1970?..BS-26;
10222 .Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d9/5b_CZ1920_1950;
10223 .Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
10224 .Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..BS-166;
10225 .Timotheus Vodička.Principy sociální etiky.Olomouc:Krystal.1946..BS-59;
10226 .Pecka, Dominik.Assunta.:.1947..BS-08;
10227 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-29;
10228 ..Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
10229 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-09;
10230 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-31;
10231 .Brož, Luděk.Starý Zákon. 4. Jozue - Soudcu - Rut.Praha:.1969..BIBCZ;
10232 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-49;
10233 .Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..BS-100;
10234 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-112;
10235 ..Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-126;
10236 .Trňovský, Karol.K rečovej otázke Slovákov.[S.l.]:[n. vl.].1937..SSV1950;
10237 .Zentko, Ján.Biskup Ján Vojtaššák priekopník liturgicko-pastorálnej obnovy v spišskej diecézy.Lublin:.1997..DIPLOMOVKY;
10238 .Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
10239 .Schertl, Philipp.Malý komentář k evangeliu svatého Jana.:.1980?..SKRIPTA_3;
10240 ..Základy křesťanské víry. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2003.80-239-9682-7.BS-149;
10241 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Kozmológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..d9/1_KNAZI;
10242 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SAM/5;
10243 ..Einleitung in das Alte Testament.Stuttgart ::Kohlhammer,.1998.3-17-015622-5.d13/1;
10244 .Šuppa, Jozef, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XCI. (2012).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.2012..PS-05;
10245 ..Životem 1936.:.1936..PS-09;
10246 .Mönch, Heinrich Hubert,1834-1900.Blumen am Wege.Mainz ::Verlag von Franz Kirchheim,.1894..d11/5;
10247 .Moravský, Ján.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..PS-23;
10248 ..Anno Domini 1996.:.1996..PS-37;
10249 .Wagner, Ján.Rozprávočky z prírody.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1900..BS-165;
10250 .Dupanloup, Bódog.A mi urunk Jézus Krisztus élete.:.1895..BZ-5;
10251 .Balics, Lajos.A római katholikus egyház torténete magyarországban.:.1885..BZ-18;
10252 .Goyau, Georges..Histoire religieuse de la France.Paris ::Plon,.1946..d18/2a;
10253 .Hollenstein, Janez-Lauko, Tomaž.Zgovorna tišina.:.1986..d18/3;
10254 .de Waal, Anton.Katakomben bilder.:.1900?..BZ-26;
10255 .Fontana, Luigi, OP.L'amore e i giovani.:.1970..PZ-1;
10256 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Logika..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-178;
10257 .Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..BS-181;
10258 ..Frauerrede aus den hintritt des hochwurdigsten herrn Franz Xaver v. Schwabl, bischops von Regensburg.Regensburg:.1841..BZ-31;
10259 .Pöstényi, Ján.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..C19/5b;
10260 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK;
10261 .Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.d6/3;
10262 ..Acaftistul.:.1917..C20/4b;
10263 .Bajocensi, Amadaeo.Paulus ecclesiastes seu eloquentia christiana.:.1745..C10/1a;
10264 .Timon, Samuel, SJ.Imago novae Hungariae.Košice:.1734..C10/5a;
10265 .Buber, Martin,1878-1965.Úvahy o chasidismu /.Praha ::Vyšehrad,.2015.978-80-7429-480-8.BS-210;
10266 .Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.BS-214;
10267 .Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.d7/4;
10268 .Kasarda, Mikuláš.Život pokorný a prostý : (Nad výberom básní).Košice:Byzant.2006.80-85581-39-6.d6/4;
10269 .Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.BS-216;
10270 .Hruška, Jan František,1865-1937.Hořící keř :.Praha ::Českoslov. akc. tiskárna,.1916..d10/4a_CZ1900_1920;
10271 ..Ave.Dechtice:.2011..PS-46;
10272 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXVII. (1959).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1959..PS-48;
10273 .Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.d7/2;
10274 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXII. (1994). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-033-5.PS-50;
10275 .Horles, Friedrich.Paul und Virginie.:.1900?..C22/3b;
10276 .Masaryk, Tomáš Garrigue,(1850-1937).Přehled nejnovější filosofie náboženství.V Praze ::Spolek Aug. Smetana,.1905..BS-02;
10277 ..Malý katechismus pre obecné školy.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1899..d15/1b_SK1900;
10278 .Bucko, Vojtech.J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950;
10279 .von Balthasar, Hans Urs.Maria v naší době.:.1987..BS-26;
10280 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/5b_CZ1920_1950;
10281 .Tomíško, Čeněk.Žena a kňaz.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-47;
10282 .Kluz Wladyslaw.Evanjelium a človek.:.1970?..SAM/4;
10283 .Czeska-Mączyńska, M..Kristov rytier.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
10284 ..Naše sväté náboženstvo..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
10285 .Cinek, František,(1888-1966).Mariologie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..SKRIPTA_5;
10286 .Tondra, František.Sociológia.Spišská kapitula:Spišský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..BS-09;
10287 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
10288 .Schlumpf, Maria.Náboženstvo pre matku a dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..BS-49;
10289 ..Vykupitel člověka.:.1979..BS-100;
10290 ..Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
10291 ..Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/5_SK1920_1950;
10292 .Emil, Boleslav Lukáč.Dies Irae.:Novum.1946..d15/5_SK1920_1950;
10293 .Polášek, František,1934-.Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-139;
10294 ..Svet chémie, fyziky, astronómie.Bratislava:Mladé letá.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
10295 .Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK;
10296 .Stoger, Alois.Malý komentář k evangeliu sv. Matouše.:.1980?..SKRIPTA_3;
10297 .Osvald, František Richard.Deväť cudzích hriechov :.Ružomberok ::Salva,.1908..BS-149;
10298 ..Proč jsem se stal katolíkem? :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1929..BS-152;
10299 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie. Starovek.Prešov:GBF UPJŠ .1992..d9/1_KNAZI;
10300 ..Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-155;
10301 .Honigsperger, Stefan.Johannes mensch und apostel.:.1979..d13/1;
10302 ..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..PS-05;
10303 ..Životem 1937.:.1937..PS-09;
10304 ..Kegel - und gebetbuchlein.:.1901..d11/5;
10305 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1969.:.1969..PS-23;
10306 ..Anno Domini 1997.:.1997..PS-37;
10307 ..Proprium ordinis praedicatorum.Košice:Dominikánsky konvent.2005?..SKRIPTA_2;
10308 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.d6/2;
10309 ..A magyar szent korona.:.1869..BZ-6;
10310 .Deutsche Kultur..Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg, eine Abwehr des Buches, La guerre allemande, et le catholicisme [publ. by the Comité catholique de propagande française ? l\'étranger].Freiburg i. Br. &c.:.1916..BZ-18;
10311 .Petrík, Juraj.Motywacja wyroku w sprawach o niewaznosc malzenstwa z kan. 1095. 3 w Dieceznym trybunale w Koszycach w latach 1990-1995.Lublin:.2000..d18/3;
10312 ..A keresztény vallás apologiája. II. časť.:.1893..BZ-26;
10313 .D'Elpidio, Raimondo, OP.Le beatitudini oggi.:.1969..PZ-1;
10314 .Camus, Albert,1913-1960.Der Fall :.Hamburg ::Rowohlt,.1983.3-498-09062-3.BZ-30;
10315 .Hafele, Gallus, OP.Franz von Retz.Innsbruck:.1918..BZ-31;
10316 .Tower, Viliam.Kristova vôľa.Trnava:.1942..BS-183;
10317 ..Divoto esercizio della via crucis.Rím:.1853..C19/5b;
10318 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
10319 ..Slovensko - anglický a anglicko - slovenský vačkový slovník.New York:.1905..USA;
10320 .Parsch, Pius.Der wochenpsalter des romischen breviers.:.1936..C20/4b;
10321 .Le Buffe, Francis.Můj věčný Přítel :.V Praze ::Dr. Antonín Stříž,.1939..BS-202;
10322 .Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.d7/6;
10323 .Reif, Aemilianus.Systema theologiae moralis christiane.:.1787..C10/1a;
10324 .Orosz, Ferentz.Lelki kint sekkel rakott tárház.:.1769..C10/5a;
10325 ..Láska je naším poslaním - Rodina plná života.Stará Ľubovňa:Kumran.2015.9788089487622 (brož.); 978-80-89487-62-2.BS-210;
10326 ..Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.BS-214;
10327 .Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.2006.80-7021-779-0.d6/8;
10328 .Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.d6/4;
10329 .Ježek, Jan,1849-1913.Dvojí cyklus řečí postních /.Praha ::Francl,.1913..BS-218;
10330 .Marsina, Alojz.Život človeka vo svetle umučenia Krista Pána /.Ružomberok ::Lev,.1917..BS-219;
10331 .Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.d3/5_SK1950_1990;
10332 .Tresmontan.Svätý Pavol.:.1990??..SAM/3;
10333 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d9/4b_CZ1920_1950;
10334 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXV. (1997). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-147-1.PS-50;
10335 .Hugues, M. A..Die wahre braus Jesu Christi.:.1863..C22/3b;
10336 .Cicero, Marcus Tullius.Řeči proti Katilinovi.Praha:I. L. Kober.1924..BS-02;
10337 .Gazda, Jakub Vojtech, OFM.Fructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané..Trnava:Witlačené z Útratámi Pánow Predplaťitelow u Wáclawa Gelinka privil. Kňihtlačára,.1796..d15/1b_SK1900;
10338 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d17/5b_CZ1920_1950;
10339 .Rosano, Pietro.Časové predstavenie katolíckej viery.:.1967..BS-26;
10340 .Kašpar, Karel.Právo řeholní.:.1925?..BS-47;
10341 .Kotvan Imrich.Bernolákovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-59;
10342 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-08;
10343 ..Svatý Dominik bojovník pravdy, otec kazatelského řádu.:.1957?..BS-29;
10344 .Hahn, Ida.Maria Regina :.Brno ::Mathon,.1877..CZ1900;
10345 .Uhrin Jozef, ThDr..Prednášky z porovnávacej dogmatiky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SKRIPTA_5;
10346 .Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-08;
10347 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
10348 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-49;
10349 ..Cesta, pravda, život.:.1980?..BS-100;
10350 .Slavský, M. J..Zborník V teba Pane, som dúfal...!.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001..BS-112;
10351 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-126;
10352 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-131;
10353 .Hečko, František,.Drevená dedina.Martin:Matica slovenská.1952..MS;
10354 .Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1971..BS-139;
10355 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
10356 .Švéda, Sidonius.Malý komentář k evangeliu sv. Lukáše.:.1980?..SKRIPTA_3;
10357 ..Cesta k pravde. IX. Čo je svätá omša?.:.1980?..BS-149;
10358 .Krúdy, Július.Podolínske strašidlo.Bratislava:.1940..d15/6_SK1920_1950;
10359 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Etika.Košice:GBF UPJŠ.1992..d9/1_KNAZI;
10360 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika II..Spišská Kapitula:.1992..BS-155;
10361 .Löffler, Fritz,1899-1988.Der Zwinger zu Dresden.Dresden ::Staatliche Kunstsammlungen Dresden,.1981..d13/1;
10362 .Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 8. ročník, r.2007. Bratislava:Redemptoristi.2007..PS-05;
10363 ..Životem 1938.:.1938..PS-09;
10364 .Horák, Jiří.České legendy.Praha:Vyšehrad.1950..VSH;
10365 .Lebensabriss, Kurzer.Pauline von Mallinckrodt.:.1889..d11/5;
10366 .Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[redaktor Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1976..PS-23;
10367 ..Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..SCHEMATIZMY;
10368 .Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..BZ-6;
10369 .Platek, Jozef, ZP.Jasnogorski pielgrzym - Jan Pawel II.Czestochowa:.1983..d18/3;
10370 .Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..BZ-26;
10371 .Minarovič, Jozef.Morálna teológia. I. diel Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-178;
10372 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b;
10373 .Weber.Die kanonischen chehindernisse.Freiburg:.1872..BZ-31;
10374 .C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-183;
10375 ..Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus .:.1740..C19/5b;
10376 .Zilahy, Alojs.Duch hasne.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1940..SPKK;
10377 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
10378 .Zeyer, Julius,1841-1901.Zahrada Marianská /.Praha ::Unie,.1903..d10/5a_CZ1900_1920;
10379 ..Der kleine toussaint-langenscheidt.Berlín:.1910..C20/4b;
10380 ..Filius prodicus seu discursus.:.1669..C10/1a;
10381 .Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C10/5a;
10382 .Vnučko, Patrik Peter.Ruženec s Fra Angelicom.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.BS-210;
10383 .Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011..BS-214;
10384 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
10385 ..Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.2013.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.d6/4;
10386 .Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.d6/2;
10387 ..Chodil dobře čině.Přerov:.1948..BS-218;
10388 .Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..BS-219;
10389 .Kajan, Karol.Čo rozprávalo kŕmidlo : Environmentálna výchova z cyklu ročné obdobia v prírode.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-063-1.BS-219;
10390 .Lukáč, Vladimír.Svedectvo faktov a svedomia.Prešov:.1999..SAM/3;
10391 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXVIII. (2000). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-293-1.PS-50;
10392 .Halender, Emil.Der rationelle obstbau aus dem lande und im barten.:.1883..C22/3b;
10393 .Vaněček, Václav.Stát Přemyslovců a středověká říše.Praha:Melantrich.1945..BS-02;
10394 .Alexander, Ivanovič Gercen.Kto je vinný?.:Práca.1950..d15/5_SK1920_1950;
10395 ..Základné pravidlá hry.:.1970?..BS-26;
10396 .Gzovský, Vladimír.Privátné testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.:.1925..BS-47;
10397 .Vrablec Jozef.Sviatosť krstu.:.1970?..d9/1_KNAZI;
10398 .Kovalík, Ján (1861-1950).Vidiny mieru.Trnava:n. vl..1936..BS-08;
10399 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-29;
10400 .Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-132-0.SKRIPTA_4;
10401 .Rázus, Martin.Júlia.Martin:Matica slovenská.1947..BS-91;
10402 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-08;
10403 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..BIBCZ;
10404 .Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-49;
10405 .Strombeck, John Frederick.Milosť vyučujúca.[S. l. ::s. n.,.1980?..BS-100;
10406 ..Za hlasom srdca.Prešov:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.1996..BS-109;
10407 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-112;
10408 .Spesz, Alexander.Hranice poznania.Bratislava:Slovenská učená spoločnosť.1941..BS-124;
10409 .Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-126;
10410 .Pavol, Jan.Duch svätý.:Nové Město.1998.80-85487-56-X.BS-131;
10411 .Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..BS-137;
10412 ..Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..BS-185;
10413 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
10414 .Michail, Čulaki.Nádherná planéta.:Tatran.1988..TATRAN;
10415 ..Príbehy a príklady k sviatostiam.:.1980?..SKRIPTA_3;
10416 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Logika.Košice ::Univerzita P. J. Šafárika,.1992..d9/1_KNAZI;
10417 ..Dejiny sociálnej náuky Cirkvi.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.1999..BS-156;
10418 .Boix, Maur M..Was ist Montserrat? :.Montserrat:Publ. de l\'Abadia de Montserrat.1988..d13/1;
10419 ..Zrno.:.1989..PS-06;
10420 .Kipling, Rudyard,1865-1936.Z knihy džungle.Trenčín ::s.n.,.1948..BS-160;
10421 .Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/2;
10422 .Lytton-Bulwer, Eduard.Die letzten Tage Pompejis :.Regensburg:Habbel.1900..d11/5;
10423 ..Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1979..PS-23;
10424 .Nabor, Félix.Mysterium Crucis. Kniha 1. [Tajomstvo kríža].Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..SSV1950;
10425 .Soos, Mihály.Keresztény álláspontja a természetben. I. diel.:.1877..BZ-6;
10426 .Schultes, Reginald Maria,1873-1928.Was beschwören wir im Antimodernisteneid?.Mainz ::Kirchheim,.1911..BZ-19;
10427 .Berti, Luciano.Toutes les oeuvres de Michel-ange.:.1975..d18/3;
10428 ..Die Marien Derehrung. 6. diel.:.1850?..BZ-26;
10429 .Berzsenyi, Daniel.Versei.Budapešť:.1879..C19/5b;
10430 .Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SPKK;
10431 .Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
10432 .Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b;
10433 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.d6/2;
10434 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de Deo.Bratislava:.1787..C10/5a;
10435 ..Za školou s andělským učitelem.Brno ::[s.n.],.2009.978-80-260-2860-4.BS-210;
10436 ..Dcéra modlitby.:.2000?..BS-214;
10437 .Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.d7/4;
10438 .Vachálek, Martin.Turzovka - Slovenské Lurdy.:.2000..d6/2;
10439 .Brabec, Ladislav,1917-1996.Učte všecky národy :.V Praze ::Universum,.1948..BS-218;
10440 .Jánský, L. M..Spoločenské pravidlá pre mládencov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950;
10441 .Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-219;
10442 ..Kauza p. O. Formánek a spol. v dokumentoch.:.1995??..SAM/3;
10443 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIX. (2001). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-315-6.PS-50;
10444 .von Storchenau, Sigmund.Die philosophie der religion.Viedeň:.1807..C22/3b;
10445 .Tomíško, Čeněk Maria,(1905-1949).Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství :.V Praze ::Pomocná akce pro dorost kněžský při Svazu katolických žen a dívek,.1941..BS-02;
10446 ..Rímsko-Katolícky malý katechismus.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1909..d15/2b_SK1900_1920;
10447 .Jaegher.Dôvera voči Panne Márii.:.1968..BS-26;
10448 .Žatko, Jozef (1904-1986).Dielo kňazských povolaní.[S.l.]:Ústredie Diecézneho diela kňaz. povolaní.1946..BS-47;
10449 .Plus R. T. J..Myšlenka smíru.:.1929..BS-09;
10450 .Čapek, Karel.Mlčení s T.G.Masarykem.:Praha : Fr.Borový.1936..BS-29;
10451 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Theologia dogmatica specialis :.Praha ::Česká katolická charita,.1980??..SKRIPTA_5;
10452 .Rázus, Martin.Svety.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..BS-91;
10453 .Thiry Karol PhDr..Dejiny umenia.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..d3/6_SK1950_1990;
10454 ..Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-08;
10455 .Petr Pokorný.Tomášovo evangelium. Praha:Kalich.1981..BS-42;
10456 ..Moderný človek a zázraky.:.1985?..BS-100;
10457 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.BS-109;
10458 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-112;
10459 .Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.BS-126;
10460 .Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-131;
10461 .Novák, František Xaver, CSsR.V máji života.Olomouc:Jednota katolického duchovenstva arcidiecése olomoucké.1933..BS-137;
10462 ..Ježišove pastoračné metódy.:.1980?..SAM/7;
10463 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
10464 .Jurij, Doľd.Barón Goldring sa vracia.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
10465 ..Obrad pokánia [Ordo Poenitentiae].Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..SSV1990;
10466 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..SKRIPTA_3;
10467 .Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-152;
10468 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Psychológia.Košice:GBF UPJŠ.1992..d9/1_KNAZI;
10469 ..Všeobecné smernice rímskeho misálu.:.2000?..BS-156;
10470 ..Gruss aus Mariazell.:.1990..d13/1;
10471 ..Zrno 1990.:.1990..PS-06;
10472 .Lampel, Martin.Bob, der Pampasflieger.:.1930?..d11/4a;
10473 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1980.:.1980..PS-23;
10474 .Fischer-Colbrie, Augustín.A kereszt császárja.:.1913..BZ-6;
10475 ..The Basilica of St. Peter Rome.:.1966..d18/3;
10476 .Bangha, Béla, SJ.A magyar katholikus sajtó kérdése.Budapešť:.1850?..BZ-26;
10477 .Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.BS-179;
10478 ..Homílie.:.1971..SAM/4;
10479 .Wolkenberg, Alajos.A béke utjain kilenc szentbeszéd.Budapešť:.1917..BZ-31;
10480 ..1865/8-ik évi országgyulési torvényczikkek.Budapešť:.1869..C19/5b;
10481 .Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
10482 .Bárta, Jan,1921-1982.Žaltář římskéno breviáře :.[Praha] ::Nakladatelství Vyšehrad,.1947..BS-200;
10483 .Bolandens, Conrad.Gesammelte schriften.Regensburg:.1872..C20/4b;
10484 .Vuitasse, Carolo.Tractatus de sacramento confirmationis.:.1789..C10/5a;
10485 .Jeroným,1907-1985.Růst v nadpřirozeném životě /.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7.BS-210;
10486 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-214;
10487 .Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.d7/4;
10488 .Straka, Jozef.Mesiac svätého Jozefa.Trnava:SSV.1948..LEV;
10489 .Jan Nepomucký,asi 1340-1393.O pověře /.V Olomouci ::Velehrad,.1942..BS-218;
10490 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48;
10491 .Tresmontan, Claude.Pavol vo svedectvách o sebe a obrazových dokumentoch.:.1995??..SAM/3;
10492 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-445-4.PS-50;
10493 .Donin, Ludwig.Das kleine katholische pfingstbuch.:.1879..C22/3b;
10494 ..Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-61;
10495 ..Odkazy.:.1970?..BS-26;
10496 .Baar J. Š..Počtář.:.1921..d17/1c_cz1920-1950;
10497 .Salajka, Antonín,(1901-1975).Theologia dogmatica specialis šk..Praha ::Č. kat. Charita,.1951..SKRIPTA_5;
10498 .Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM.1990?..BS-07;
10499 .Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-31;
10500 ..Konkordance.:.1965 ?..BS-42;
10501 .Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..BS-49;
10502 ..Vy ste soľ zeme.Košice:Verbum.1947..BS-64;
10503 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-103;
10504 ..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-112;
10505 .Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..BS-116;
10506 .Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-126;
10507 .Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..BS-131;
10508 .Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-137;
10509 ..Výklad II. časti.:.1970?..SAM/7;
10510 ..Patrologia.Spišská kapitula:KS J. Vojtašáka.1991..SKRIPTA_4;
10511 .Papanin, I.D..Ľad a oheň.:Pravda.1983..d3/3_SK1950_1990;
10512 ..Chrestomatia z kresťanskej spisby gréckej do konca II. storočia.:.1980?..SKRIPTA_3;
10513 .neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida.1989..d3/4_SK1950_1990;
10514 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
10515 .Klíma, Ivan, 1931- - autor.Soudce z milosti.:Praha :.2002.80-200-0972-8.d6/5;
10516 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Prirodzená teológia..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d9/1_KNAZI;
10517 ..Múdroslovná biblická literatúra.:.2000?..BS-156;
10518 ..Vertrag über eine Verfassung für Europa :.Luxemburg ::Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften,.2003.92-78-40195-1.d13/1;
10519 ..Zrno 1996.:.1996..PS-06;
10520 .Chasle, Louis.Schwester Maria vom gottlichen Herzen Droste zu Vischering, Ordensfrau vom Guten Hirten.Freiburg i.B.:Herder.1919..d11/4a;
10521 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1989.:.1989..PS-23;
10522 .Belohlávek, Karol.Dejiny detroitských a amerických Slovákov 1923-1948.Detroit:Spoločnosť Slovenského domu.1948..USA;
10523 .White, E. G..A Jézushoz vezeto út.:.1913..BZ-6;
10524 .Bortrage, Sechs.Jesus von Nazareth.:.1901..BZ-19;
10525 ..Providence College 1996-97.:.1996..d18/3;
10526 ..Institutiones philosophiae moralis.:.1900?..BZ-26;
10527 .Šoka, Silvester.Úvod do dejín filozofie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-179;
10528 .Markos, Gyula.Kath. ortuzek iránydalok és koltemények.Budapešť:.1893..BZ-31;
10529 .Doz, Adolph.Gedanken und rathlchlage.Freiburg:.1883..C19/5b;
10530 .Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK;
10531 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-195;
10532 .Borchert, Alois.Animismus, neboli, původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1905..BS-200;
10533 .von Neuville, Delphine.Die kirchenrauber mit der freiheitsmuze.Kolín:.1874..C20/4b;
10534 .Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..d9/1_KNAZI;
10535 ..Tanítvány. A Magyar domonkosok lapja.:.2015..PZ-3;
10536 ..Viera chorého.:.2000?..BS-214;
10537 .Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.1999.80-7207-217-X.d7/4;
10538 .L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d6/4;
10539 .Jurko, Jozef (1950).Buďme neodkloniteľní od nádeje Evanjelia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-55-7.d6/2;
10540 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-218;
10541 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. II. (1875).Skalica:Pavel Blaho.1875..PS-48;
10542 .Ovečka, Jaroslav.Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly.:.1922..d17/1a_cz1920-1950;
10543 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..SKRIPTA_4;
10544 .Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
10545 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-502-7.PS-50;
10546 .Hattler, Franz.Der geistliche Mai und geistliche herbst.:.1897..C22/3b;
10547 .Strauss, Pavol,.Všetko je rovnako blízke i ďaleké.Košice:Verbum.1947..BS-02;
10548 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2005..PS-51;
10549 ..Informationes.:.1986..BS-26;
10550 .Brdlík, František.Učebná kniha dějepisu všeobecného pro nižší třídy škol středních.:.1921..d17/3b_cz1920-1950;
10551 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-09;
10552 .Žák, Emanuel.Fragmenty.:.1929..BS-30;
10553 .Jaroslava, Zeleiová.Muzikoterapia - dialóg s chvením.:Ústav hudobnej vedy SAV.2002.80-968279-6-0.d6/7;
10554 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-07;
10555 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
10556 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-49;
10557 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
10558 ..Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.BS-126;
10559 .Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.1976.80-85667-00-2.BS-131;
10560 .Rybák, Josef,nar. 1871.Časové otázky podle nauky křesťanské ve světle svatby v Kani Galilejské :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví,.1924..BS-137;
10561 ..Problémy dievčat od 15 do 20 rokov.:.1968..SAM/7;
10562 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4;
10563 .Balko, Jan.Kvety zo záhrady Alahovej.:Tatran.1972..TATRAN;
10564 .Bruce, Marshall.Červený Dunaj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-232-5.d7/4;
10565 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
10566 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_3;
10567 .Schmitz, Peter.Pri prameňoch života :.V Nitre ::Mis. dom Matky Božej,.1947..BS-149;
10568 .Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..SÚCM;
10569 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 7.. Slovo:Košice.2001.80-85291-42-8.BS-152;
10570 .Šoka, Silvester.Stručný úvod do filozofie. Ontológia. Kritika..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1986..d9/1_KNAZI;
10571 ..Prorocké knihy Starého Zákona.:.2000?..BS-156;
10572 .Eisenhofer, Ludwig,1871- [from old catalog].Grundriss der katholischen liturgik,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g. m. b. h., verlagsbuchhandlung,.1937..d13/1;
10573 ..Zrno 2003.:.2003..PS-06;
10574 ..Kázání na neděle a svátky 1937.:.1937..PS-09;
10575 .Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne.1946..d15/2a;
10576 ..Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.PS-23;
10577 ..Salve 2004.:.2004..PS-37;
10578 .Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-6;
10579 ..Vive le pape.:.1959..d18/3;
10580 .Sipos, Stephanus.Enchiridion iuris canonici.:.1931..BZ-26;
10581 .Kišiday, F..Kázne.Bardejov:.1965..d9/1_KNAZI;
10582 .Hugueny, Et., OP.Psaumes et cantiques.Brusel:.1922..BZ-31;
10583 .Huonder, Anton, SJ.Zu fuken des meisters.Freiburg:.1915..C19/5b;
10584 .Flaubert, Gustave,.Salambo.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941..SPKK;
10585 .Beugnon, H..Antonia oder die martirer von Lyon.Kolín:.1877..C20/4b;
10586 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-203;
10587 .Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SUSCM;
10588 ..Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3.BS-210;
10589 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-214;
10590 .Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.d6/2;
10591 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. IV. (1877).Skalica:Pavel Blaho.1877..PS-48;
10592 .Scott, Walter.Nevesta z Lammermooru.Martin:Matica slovenská.1937..MS;
10593 .Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXLII. (2014).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.2014.978-80-7162-995-5.PS-50;
10594 .Nogall, Janos.Vezerkonyve.:.1900..C22/3b;
10595 .Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-02;
10596 .Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:.1947..BS-47;
10597 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-09;
10598 .Rybák Josef.Pod ochranu tvou se utíkáme.:.1929..BS-30;
10599 .Wolf V..Dogmatická teologie.:.1975..SKRIPTA_5;
10600 .Sabol, Štefan.Prešov v minulosti a dnes.Bratislava:ČAS.1943..d15/4_SK1920_1950;
10601 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Pedagogika pre teológov.Bratislava:RCMBF.1995..BS-66;
10602 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..BS-07;
10603 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-31;
10604 .Cinek František.Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan. Praha:Fiala Rudollf.1933..d17/2a_cz1920-1950;
10605 .Wojtyla, Karol.V hlbinách jasu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-85198-97-5.BS-110;
10606 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-112;
10607 .Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-126;
10608 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.BS-131;
10609 .Madinger, Herbert.Jeho slovo k nám.:.1980?..BS-187;
10610 ..Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_4;
10611 .Christine, Brůckner.Vlani na Ischii.:Smena.1983..d3/3_SK1950_1990;
10612 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.d7/4;
10613 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SKRIPTA_3;
10614 .Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Výuka konvertitů.Praha,:.1930?..BS-149;
10615 .Teta Mária.S anjelom strážcom na prvé sväté prijímanie.Ružomberok:.1947..BS-150;
10616 .Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-151;
10617 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.BS-152;
10618 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-156;
10619 .Scheeben, Heribert Christian,1890-.Jordan der Sachse.Oldenburg ::Albertus-Magnus-Verlag der Dominikaner,.1937..d13/1;
10620 ..Nahlas 2002.:.2002..PS-06;
10621 ..Kázání na neděle a svátky 1938.:.1938..PS-09;
10622 ..Životom 1943.:.1943..PS-21;
10623 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-23;
10624 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.BS-163;
10625 .Mečíř, Karel.Historky o korunovaných hlavách, dámach, státnicích a jiných. Praha:A. Neubert.1917..d10/5a_CZ1900_1920;
10626 .Calcagno, Franciscus, SJ.Philosophia scholastica.:.1947..BZ-6;
10627 .Lauger, J..Das buch Job.:.1889..BZ-19;
10628 ..Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.:.1946..BS-173;
10629 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-172;
10630 .Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-26;
10631 .Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..d18/6b;
10632 .Chalupa, Július.Homílie "A".:.1970?..SAM/2;
10633 .Toldy, Ferenc.Magyar szentek legendái a carthausi névtelentol.Budapešť:.1859..BZ-31;
10634 ..Echo de Paris.:.1900?..C19/5b;
10635 .Stehr, Herman.Svätý dvor.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941..SPKK;
10636 .Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/4a_CZ1900_1920;
10637 .Schott, Anselm.Das vollstandige Romische Mesbuch.:.1954..C20/4b;
10638 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-203;
10639 ..Radosť zo života.Bratislava:Jafin.2015.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.BS-210;
10640 .Hýrošš, Štefan.Krížová cesta chorého.:.2000?..BS-214;
10641 .Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6.d6/4;
10642 .Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.d6/6;
10643 .Bělohlávek, Václav,1870-1967.Sedmero křížových cest /.:.1988??..BS-217;
10644 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. V. (1878).Skalica:Pavel Blaho.1878..PS-48;
10645 .Žák Karel.Cesta života.:.1947..BS-219;
10646 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-222;
10647 .Procter, Johannes.Kurzgefassle lebensbeschreibungen.:.1903..C22/3b;
10648 ..Communicatives.:.1986..BS-26;
10649 .Lepáček, Celestín,.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/5_SK1920_1950;
10650 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/4b_CZ1920_1950;
10651 .Beaunier André.Poslední den.:.1937..BS-09;
10652 .Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-30;
10653 .Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
10654 .Otto L..Dogmatika 2. De Deo Trino.:.1970?..SKRIPTA_5;
10655 .Repko, Jozef.Milión krokov domov.:Mladé letá.1973..d3/4_SK1950_1990;
10656 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-04;
10657 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..BIBCZ;
10658 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..BS-49;
10659 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-100;
10660 .Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1973..BS-104;
10661 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-112;
10662 .Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.BS-116;
10663 ..Stretnutie s Ježišom.:.1995?..BS-126;
10664 .Višňovský, Mikuláš.Katechetika. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-187;
10665 .Kunetka, František,1945-.Liturgický rok ve slavení církve.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-145;
10666 ..Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
10667 ..Přehled řeckoslovanské liturgie.:.1980?..SAM/7;
10668 .Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..BS-149;
10669 .Trapp, Maria Augusta.S písní kolem světa.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
10670 .Lubichová, Chiara.Modlit se jako andělé.:Nové Město.1991..BS-152;
10671 .Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).d3/6_SK1950_1990;
10672 .Ligny, Franz.Lebengeschichte unsers herrn und heilandes Jesu Christi.:.1843..d13/1;
10673 ..Velehradské zprávy 1947.:.1947..PS-06;
10674 .Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1943..d15/2a;
10675 .Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-163;
10676 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..ČKCH;
10677 .Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST.1990..d8/3_CZ1950_1990;
10678 ..Acta V. conventus Velehradensis anno MCMXXVII, post s. Cyrillum natum MC ....Olomucii ::Sumptibus Academiae Velehradensis,.1927..d17/5a_CZ1920_1950;
10679 .Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum. Vol. II..:.1923..BZ-6;
10680 .Göring, Carl..System der kritischen Philosophie.Leipzig ::Veit,.1874-1875..BZ-19;
10681 .Hronek, Josef,1890-1954.Život podle víry :.V Praze ::Kropáč a Kucharský,.1932..BS-173;
10682 .Ján XXIII. .Okružný list Svätého Otca pápeža Jána XXIII. ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným ordinárom nažívajúcim v pokoji a spoločenstve s Apoštolskou s. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1961. - ..BS-172;
10683 .Ferretti, Augusto.Institutiones philosophiae moralis.Rím:.1899..BZ-26;
10684 ..Homiletické směrnice Cyklus A.:.1986..SKRIPTA_2;
10685 ..Nagy - Káté katolikus népiskolák számára.:.1875..BZ-31;
10686 .Croiset, Joanne, SJ.Ubungen.Augsburg:.1749..C16/2b;
10687 .Trapp, Albertus Maria.Lehr und regelbuch fur die bruder und schwestern des dritten ordens von der buke des heiligen paters dominicus.:.1894..C19/5b;
10688 .Max, Dauthendey.Dravci.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK;
10689 .Šorm, Antonín.Svatý František a příroda :.Praha ::nákl. vl.,.1927..d10/3b_CZ1920_1950;
10690 .Sheed, Frank J..Teológia pre začiatočníkov.:.1969?..BS-195;
10691 ..Itha, grafin von Toggenburg.Regensburg:.1842..C20/4b;
10692 ..Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly.:.1923..BS-203;
10693 .Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.d7/3;
10694 ..Krížová cesta chorých za kňazov.:.2000?..BS-214;
10695 .Scroggie, Graham W..Poznej svoji Bibli.[S.l. ::s.n.],.1980?..d8/3_CZ1950_1990;
10696 .Jozafát, V. Timkovič.Letopis Krásnobrodského monastiera.:Blahovistnika.1995.80-967398-7-5.d6/2;
10697 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48;
10698 .Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d17/2b_cz1920-1950;
10699 .Žigo, Ján.Marci Tulli Ciceronis orationes in Catilinam I, IV, de imperio cn. Pompei, pro archia.Bratislava:.1974..SKRIPTA_4;
10700 ..Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/1;
10701 .Weigl,A.M..Maria,Mystický ruže.:.1966..SAM/6;
10702 .Weisz, Julius.Die galvanoplastik.:.1883..C22/3b;
10703 ..Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..BS-12;
10704 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..PS-51;
10705 ..Evolučná teória v rozklade.:.1970?..SAM/4;
10706 ..Duševné rozhovory on a ja.:.1980?..SAM/4;
10707 .Alverdes, Paul.Jeho druhá tvár.Bratislava:Čas.1942..BS-09;
10708 .Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
10709 .Sládkovič, Andrej.Marína.:Matica slovenská.1953..HK;
10710 ..Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
10711 .Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-67;
10712 .Gašparík, Július.Omša k úcte sv. Cyrila a Metoda pre miešaný zbor spev ľudu a organ /1. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..BS-65;
10713 .Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-06;
10714 ..Biblická konkordance :.:Praha :.1933.80-900881-9-8.d17/4a_CZ1920_1950;
10715 .Häring, Bernhard,(1912-1998).Náš zástoj v novom svete.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976..BS-49;
10716 .Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..BS-100;
10717 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-104;
10718 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.BS-112;
10719 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.BS-116;
10720 .Miguel, Angel Asturias.Zelený pápež.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..SPKK;
10721 ..Nedeľný chlieb. Homílie rok B.:.1980?..BS-185;
10722 .Kunetka, František,(1945-).Slavnost našeho vykoupení :.Olomouc ::MCM,.1992..BS-145;
10723 .Ludvík, Souček.Otázniky nad hrobmi.:Obzor.1986..d3/3_SK1950_1990;
10724 .Flaherty, Daniel L..On mě vede.[Praha?],:.1970?..SKRIPTA_3;
10725 .Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..BS-149;
10726 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné Výlevy.Viedeň:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1904..RADLIN;
10727 .Niederle, Jindřich,1840-1875.Mluvnice řeckého jazyka.Praha ::Scriptum,.1991..d7/5;
10728 .Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-156;
10729 .Cathrein, Victor,1845-1931..Moralphilosophie :.Leipzig ::Vier Quellen Verl,.1924..d13/1;
10730 .Pöstényi, Ján.Kultúra r. X. (1938).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..PS-06;
10731 ..Kázání na neděle a svátky 1939.:.1939..PS-09;
10732 .Zsasskovszky, Ferencz a Endre.Énekkonyv.:.1893..d14/1a;
10733 .Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo.1994..BS-163;
10734 .Paloch, Vít.Národní kulturní památky : Souběžný text ruský,německý,anglický.Praha:Olympia.1981..d8/2_CZ1950_1990;
10735 .Podvorský, Štefan.Obchody kalvárske.Skalica:.1910..d15/2b_SK1900_1920;
10736 ..Acta VI. Conventus Velehradensis :.Olomucii ::Leopold Prečan,.1933..d17/5b_CZ1920_1950;
10737 .Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-6;
10738 ..Poznanie pravdy.:.1980?..BS-172;
10739 .Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-27;
10740 .Pereira, Clemente, SJ.Kto nám povie pravdu?.:.1980?..SAM/4;
10741 .Reim, Lajos.Istenben bizzál nem csalatkozol!.Budapešť:.1900..BZ-31;
10742 .Vrchovecký, Josef,1879-1960.Přirozená mravouka? /.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1929..BS-183;
10743 ..Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C16/2b;
10744 .von Schiller, Friedrich.Gedichte.Stuttgart:.1867..C19/5b;
10745 .Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK;
10746 .Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika podľa novej teologickej literatúry.:.1970..BS-195;
10747 .Kempiskij, Foma.O podražanii Christu.:.1998.985-6270-36-7.d18/6a;
10748 ..Dejiny Krompách /.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1981..d2/5_FOTOGRAFIE;
10749 .Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SSV1990;
10750 .Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..BS-214;
10751 .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.d7/5;
10752 .Esterás, Pál.Sobota blahoslavenej Panny Marie, to jest napomenutie a vyučovanie na každý den sobotný, ktorých je v roku dvaapäťdesiat a preto i dvaapäťdesiat zázrakov /.Budapešť ::Kol. Rozsa a jeho manž.,.1917..d15/2b_SK1900_1920;
10753 ..Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..C14/5b;
10754 .Žigo, Ján.Výber zo stredovekých latinských textov s úvodom do stredovekej latinčiny.Bratislava:.1969..SKRIPTA_4;
10755 ..Nový Zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.2000?..BIBSK;
10756 ..Mše a liturgie hodin blahoslavené Zdislavy.:.1980?..;
10757 .Špaňár, Július,1917-2007.Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník /.Bratislava,:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1969 :..d1/2_SLOVNIKY;
10758 ..Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946..BS-02;
10759 .Bonaventura, Mayer.Ultimátum dané slzami a krvou.:.1993..BS-12;
10760 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-26;
10761 .Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..VSH;
10762 ..Svätý Alois Gonzaga.:.1891..BS-09;
10763 .Sládkovič, Andrej.Detvan.:Matica slovenská.1952..HK;
10764 .Filip, Jiří.Alžírsko.Praha:Pressfoto.1980..BS-90;
10765 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-05;
10766 .Filo, Vladimír.CIC Boží ľud-druhá kniha.:.1995?..SAM/2;
10767 ..Izajas.Praha ::Kalich,.1982..BIBCZ;
10768 .Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM.1969..BS-100;
10769 .Kočík, Jozef, SDB.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.BS-116;
10770 ..Stretnutie Slovákov v Ríme pri príležitosti osláv sedemdesiatych narodenín a štyridsiateho piateho výročia kňazskej vysviacky otca kardinála Jozefa Tomka prefekta Kongregácie pre e.Rím:SÚCM.1994..BS-126;
10771 .Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.BS-131;
10772 .Rodriguez, Alfonz.Kresťanská dokonalosť 2/2.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..POSOL;
10773 .Peter, Karvaš.Humoresky a iné kratochvíle.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/4_SK1950_1990;
10774 .Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0.BS-145;
10775 .Kojnok, Eduard.Cirkevné dejiny.:.1980?..SKRIPTA_3;
10776 ..Otče náš. Naša najkrajšia modlitba.:.1990?..BS-149;
10777 .Števček, Martin.Ježiš, drahý poklad.:.1942..BS-150;
10778 .Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUCM;
10779 .Pierre, La Mure.Svit luny.:Tatran.1982..TATRAN;
10780 .Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-152;
10781 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-156;
10782 .Dembowski, Jan.Tierpsychologie.Berlin ::Akademie Verlag,.1955..d13/1;
10783 .Pöstényi, Ján.Kultúra r. XI. (1939).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1939..PS-06;
10784 .Ujváry, Béla.Franczia - Magyar, Magyar - Franczia zsebszótár.:.1930?..d14/1a;
10785 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXV. (1957).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1957..PS-43;
10786 .Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:.1953..BS-163;
10787 .Dérer Ivan.Slovenský vývoj a ľudácká zrada.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
10788 .Zimmermann, Josef.Hora kalvárská.:.1900?..CZ1900;
10789 .Jordan z Saksonii?-1237)..Najdroższej Dianie... :.Poznań ::\"W Drodze\",.1998.8370331998.d18/1b;
10790 .Tanquerey, Ad..Synopsis theologiae dogmaticae.:.1930?..BZ-27;
10791 ..Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..BS-179;
10792 .Vrablec, Jozef.Pomôcka k homíliám na rok A.Bratislava:.1986..BS-181;
10793 .Laczika, Ferenc, SJ.Szent Ignác vize.Bratislava:.1933..BZ-31;
10794 .Pater, Stephan.Katholische gefange fur die offentliche und hausliche undacht .:.1844..C16/2b;
10795 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C19/5b;
10796 .Nyirö, József.Bence Uz. Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1942..SPKK;
10797 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..BS-195;
10798 ..Totus Tuus.:.2007..PZ-3;
10799 .Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.BS-214;
10800 .Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.1991.80-900275-1-2.d6/6;
10801 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.d9/1_KNAZI;
10802 .Pelikovský, P. J..Dvou svatých sester Gertrudy a Mechtildy modlitby .Praha:B. Stýblo,.1910?..d10/4a_CZ1900_1920;
10803 .Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/5a_CZ1920_1950;
10804 ..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..BIBSK-1/krabica;
10805 .Šándor, Andrej, SDB.Obolus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SÚCM;
10806 .Križanová, Eva,1932-.Slovenské hrady, zámky a kaštiele /.Martin ::Osveta,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE;
10807 .Šándor, František.10 rokov farnosti sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou.:Rímskokatolícky farský úrad sv.Františka z Assisi.2002.80-968780-8-5.d7/5;
10808 .Miklík, Josef Konstantin,(1895-1966).U Srdce matčina :.Praha ::Atlas,.1947..BS-02;
10809 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
10810 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014..PS-51;
10811 .Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..BS-26;
10812 .Kyselý, František.Matka Boží.:.1927..d17/3b_cz1920-1950;
10813 .Švadlenka Frant..Obecná pedagogika pre učiteľské ústavy.:.1926..d17/5a_CZ1920_1950;
10814 .Silan, Janko,(1914-1984).Úbohá duša na zemi.Košice ::Verbum,.1948..VERBUM;
10815 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..BS-05;
10816 .Bohumil, Zlámal..Příručka českých církevních dějin.; II., Doba románské katolicity (1000-1200).:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-251-1.BS-19;
10817 ..Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ;
10818 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..BS-50;
10819 .Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM.1968..BS-100;
10820 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.BS-112;
10821 .Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.BS-116;
10822 .P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.1991.80-7113-033-8.BS-126;
10823 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-128;
10824 .Tomášek, František, kardinál.Katolický katechismus.Praha:Čes.katolická Charita.1968..BS-132;
10825 .Šolochov, Michail Aleksandrovič,.Tichý don.Bratislava:Tatran.1952..TATRAN;
10826 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.BS-145;
10827 .Šoka, Silvester.Úvod do filozofie. Logika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..d9/1_KNAZI;
10828 .Radlinský, Andrej Ľudovít.Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..RADLIN;
10829 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-152;
10830 .Šprinc, Mikuláš.Tvárou k slnku.Cambridge:Dobrá kniha.1975..USA;
10831 ..Auschwitz in den Augen der SS.Auschwitz-Birkenau:Staatliches Museum.1998.8385047352 (kart.).d13/1;
10832 ..Obroda 1943.:.1943..PS-06;
10833 .Melcher, Alajos.Hitelemzo beszédek.:.1893..d14/1a;
10834 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXIX. (1961).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1961..PS-30;
10835 .Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-163;
10836 .Paloch, Vít.Městské památkové rezervace : Fotografická publikace.Souběžný text ruský,německý,anglický.Praha:Olympia.1980..d8/2_CZ1950_1990;
10837 .Sherrill John L..Oni hovoria inými jazykmi.:Neuvedené.1980?..d5/8_SK1950_1990;
10838 .MacNamara, Vincent..The truth in love :.Dublin ::Gill and Macmillan,.1988.0717115402 (pbk).d18/1b;
10839 .Gálffy, Ferencz.A bélyeg-és illetékugyi torvények és szabályok kézikonyve.:.1897..BZ-19;
10840 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.BS-173;
10841 .Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..BS-172;
10842 .Francheschini, Ezio.Bonvicini de ripa vita scholastica.Padova:.1943..BZ-30;
10843 .Madelung, Aage.Hadinaplóm.Budapešť:.1915..BZ-32;
10844 .Brišák, Ján.Najsvätejšia obeta.Košice:Verbum.1946..BS-182;
10845 .Rolleneb, Ambrosius.Haftenpredigten in breden jahrgangen.Bratislava:.1784..C16/2b;
10846 .Laden, M..Nouveau mois de Marie paroissial.Paríž:.1864..C19/5b;
10847 .Bromfield, Louis,1896-1956.Nastaly dažde.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
10848 .Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH.1968..ČKCH;
10849 .Šoka, Silvester.Úvod do filozofie. Logika.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-195;
10850 ..Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
10851 .Daude, Adriano, SJ.Historia universalis et pragmatica romani imperii.:.1751..C11/1a;
10852 ..Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.BS-210;
10853 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-211;
10854 ..Krížová cesta.[Stará Ľubovňa]:Sali-Foto.1998.8096792105; 80-967921-0-5.BS-214;
10855 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.d6/4;
10856 .Sivoň, Marián.Slovo nad zlato.Ružomberok:Ján Šindléry-TESFO.2013.9788089253517 (brož.); 978-80-89253-51-7.d6/2;
10857 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920;
10858 .Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..d3/4_SK1950_1990;
10859 .Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..SKRIPTA_4;
10860 ..Nový zákon /.Vídeň ::Křesťanská akademie,.1983..BIBCZ;
10861 .Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
10862 .Pisoň, Štefan.Hrady,zámky a kaštiele na Slovensku.Martin:Osveta.1977..d2/1_SLOVENSKO;
10863 ..Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d3/4_SK1950_1990;
10864 .Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..BS-02;
10865 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
10866 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2015..PS-51;
10867 .Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..BS-26;
10868 .Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
10869 ..Nový Zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.1949..BIBSK;
10870 .Vodička, Timotheus.Kronika o svaté Johance z Arku. Brno:Nakladatelství Brnenské tiskárny.1947..BS-09;
10871 .Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0326-3.d6/3;
10872 ..Členské organizácie Rady mládeže Slovenska.Bratislava:Rada mládeže Slovenska.2000..BS-67;
10873 ..Sibylla Greinerová.Banská Bystrica:.1975..BS-66;
10874 ..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..BS-67;
10875 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..BS-02;
10876 .Kačur, Ilija.Stručný prehľad histórie pravoslávnej cirkvi v bývalom Uhorsku a v Československu.Prešov:PBF v Prešove.1970?..BS-19;
10877 .Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM.1969..BS-100;
10878 .Lenin, Vladimir Iľjič,1870-1924.Štát a revolúcia.Bratislava:Pravda.1949..BS-104;
10879 ..Poriadok čítaní v omši.Trnava:SSV.1978..d1/5;
10880 .Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.BS-112;
10881 .Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-116;
10882 .neznámy.Effatha. Praha:Portál.1991..BS-126;
10883 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-132;
10884 ..Čítanie v jedálni.:.1941..d15/5_SK1920_1950;
10885 .Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.BS-145;
10886 .Madách, Imre,1823-1864.Tragédia človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
10887 .Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť muža.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
10888 .Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..SKRIPTA_3;
10889 .Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.1998.80-7090-485-2.BS-152;
10890 .Arens, Bernard.Handbuch der katholischen Missionen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1920..d11/4a;
10891 .Linder, Joseph.Die Heilige Schrift :.Klagenfurt ::St. Josef-Vereinsbuchdruckerei,.1910-1913..d13/1;
10892 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-06;
10893 .Stockl, Albert.Korunk nagy kérdései és a kereszténység.:.1883..d14/1a;
10894 .Škoda, Ladislav.Pútnik svätovojtešský r. LXXXIII. (1955).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1955..PS-23;
10895 .Lev, XIII, papež.Divinum illud munus : Lev XIII..Praha:Krystal OP.1998.80-85929-25-2.BS-163;
10896 .Eggebrecht, Hans Heinrich.Hudba a krásno.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-479-3.d6/7;
10897 .Jantausch, Pavol.De momento et influxu status coelibis respectu habito ad quaestiones sociales nostri aevi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-165;
10898 .Gil, Czeslaw, OCD.Ku Chrystusowej pelni.Krakov:.1993..d18/1b;
10899 .Bwerger, Johannes.Die wahre kirche Jesu Christi in ihrer wefenheit.:.1880..BZ-19;
10900 .Opatrný, Jan.Ontologie.Praha:.1959..BS-172;
10901 .Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..BZ-32;
10902 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..BS-182;
10903 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184;
10904 .Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C16/2b;
10905 .Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C19/5b;
10906 .Ramuz, Charles Ferdinand.Adam a Eva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK;
10907 ..Katechéta, profesor či prorok?.:.1970?..BS-195;
10908 .Henr., Christoph.Corpus juris canonici academicum.:.1746..C11/1a;
10909 .Grondžel, Jozef.Mesto Krompachy história a súčasnosť.Krompachy:Mestský úrad.2007.978-80-969732-8-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
10910 ..Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-214;
10911 .Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LVII. (1929).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..PS-31;
10912 .Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2003.80-89120-01-6.d6/4;
10913 .Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.d6/2;
10914 ..Veriť či neveriť.:Rím.1967..BS-218;
10915 .Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952..ČKCH;
10916 .Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.SKRIPTA_4;
10917 ..Biblí česká čili písmo svaté starého i nového zákona.Praha:.1888..BIBCZ;
10918 .Dubois, Jean.Traja márnotratní.:.1980?..SAM/5;
10919 .Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d2/5_FOTOGRAFIE;
10920 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-02;
10921 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
10922 ..Cyklus A. Turíčna nedeľa.:.1971..SAM/7;
10923 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-26;
10924 ..Nedej se!.:.1926..BS-47;
10925 .Piny Alexandr O.P..Odevzdanost do vůle Boží.:.1939..KRYSTAL;
10926 .Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-