logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 . .Nedeľný misál : misál na nedele a význačnejšie sviatky v roku. - 1. vyd. - Orig.: Missale Romanorum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate P. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982. - ..SÚCM;
2 .."Mater et magistra".:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..BS-74;
3 .."Vdýchni do ich sŕdc slovo tvojho synovstva".Nitra:Komisia KBS pre DOS.1995..BS-126;
4 ..(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu.Košice:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2011..BS-169;
5 ..\"Halálom után nem fog minden akaratom szerint történni\".Piliscsaba; Esztergom:Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Szlavisztika-Közép Európa Intézet; Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport.2007.9789639206311 (brož.); 978-963-9206-31-1.d18/5a;
6 ..1050 years a guide to the history of Poland 966-2016.Varšava:.2016.978-83-8098-012-9.BZ-60;
7 ..1865/8-ik évi országgyulési torvényczikkek.Budapešť:.1869..C19/5b;
8 ..1958 Turzovka 1968.:.1968..BS-221;
9 ..20.000 slov anglicko-český česko-anglický slovník mluvené řeči.:.1946..BS-30;
10 ..33 dní úsměvu a pravdy.:.1978..BS-04;
11 ..340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-280-6.d6/4;
12 ..365 zamyslení na každý deň.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998..BS-152;
13 ..40 rokov misijnej činnosti slovenských jezuitov v Kanade.:.1945?..BS-27;
14 ..5. teologický sborník.:.1980?..BS-141;
15 ..50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-124;
16 ..50 rokov slovenského gymnázia v Košiciach na Kováčskej ulici.Košice:.1980?..BS-42;
17 ..650. výročie založenia obce Rosina 1341 - 1991.:.1991..BS-158;
18 ..A ciszterci rend zirci kongregációjának névtára 1943 - 44.:.1944..d14/1b;
19 ..A fehér és kiváltságos premontrei kanonok-rend jászóvári prépostságának századok ünnepe 1902 április 6-án.Budapest:Athenaeum.1902..d14/2;
20 ..A jászóvári prémontréi kanonokrend névkönyve.Kassán:Werfer Károly.1872..BZ-39;
21 ..A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944-ik évre.:.1944..d14/1b;
22 ..A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1882..BZ-3;
23 ..A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-17;
24 ..A katholikus iskolaugy magyarországban. II..:.1884..BZ-20;
25 ..A katholikus legényegylet magyar foldon.:.1887..BZ-23;
26 ..A keresztény vallás apologiája. II. časť.:.1893..BZ-26;
27 ..A kispap szunorái.:.1864..C14/4b;
28 ..A magyar szent korona.:.1869..BZ-6;
29 ..A Magyarországi katolikus egyházkozségek igazgatási és adóztatási Szabályzata.:.1930?..d14/1a;
30 ..A mi urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma.:.1754..C21/4a;
31 ..A pannonhalmi szent benedek-rend névtára az 1917 - 1918 tanévre.:.1917..d14/1b;
32 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1894-95 tanévre..:.1894..d14/1b;
33 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1941-42 iskolai évre.:.1941..d14/1b;
34 ..A pannonhalmi szent-benedek-rend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1943-44 iskolai évre.:.1943..d14/1b;
35 ..A pannonhalmi szentbenedekrend és a pannonhalmi egyházmegye névtára az 1939 - 40 iskolai évre.:.1939..d14/1b;
36 ..A Pázmany-intézet szociális korének alapszabályai.:.1908..d14/1b;
37 ..A peszach hagada.:.1930?..d14/1a;
38 ..A prágai magyar hírlap ajándéka elofizetoi részére.:.1930?..d14/1b;
39 ..A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. I. diel.:.1869..BZ-20;
40 ..A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. II. diel.:.1870..BZ-20;
41 ..A római pápák torténetlme sz. pétertol korunkig. VI. diel.:.1871..BZ-20;
42 ..A Szlovákiai református keresztén egyház zsinati tanácsa.:.1952..C14/5b;
43 ..Abauj-Torna vármegye.Budapest:A vármegyei szociográfiák kiadóhivatala.1939..d14/2;
44 ..Abbandlungen der herren prof. dr. Kampers, Msg. dr. Ehles, P. B. Duhr und dr. Sacher.:.1918..BZ-60;
45 ..Acaftistul.:.1917..C20/4b;
46 ..Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-41;
47 ..Acta academiae Velehradensis 1948.:.1948..PS-31;
48 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLII. (1950).Rím:.1950..n1/1;
49 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIII. (1951).Rím:.1951..n1/1;
50 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLIV. (1952).Rím:.1952..n1/1;
51 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLV. (1953).Rím:.1953..n1/1;
52 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLX. (1958).Rím:.1958..n1/1;
53 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXI. (1959).Rím:.1959..n1/1;
54 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXII. (1960).Rím:.1960..n1/1;
55 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIII. (1961).Rím:.1961..n1/1;
56 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXIV. (1962).Rím:.1962..n1/1;
57 ..Acta Apostolicae Sedis A. XLXXI. (1969).Rím:.1969..n1/1;
58 ..Acta capituli provincialis provinciae Bohemiae A.D. 1934.:.1934..BZ-59;
59 ..Acta conventus thoruniensis .:.1645..C12/1;
60 ..Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum .:.1873..C11/6;
61 ..Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.:.2005..PS-37;
62 ..Acta psychologica Tyrnaviensia. 5 - 2001. Človek v centre psychologického skúmania a starostlivosti.. Katedra psychológie Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity:Trnava.2001.80-89074-05-7.d7/4;
63 ..Acta V. conventus Velehradensis anno MCMXXVII, post s. Cyrillum natum MC ....Olomucii ::Sumptibus Academiae Velehradensis,.1927..d17/5a_CZ1920_1950;
64 ..Acta VI. Conventus Velehradensis :.Olomucii ::Leopold Prečan,.1933..d17/5b_CZ1920_1950;
65 ..Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C11/1b;
66 ..Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C12/2a;
67 ..Ad casus conscientiae de mandato.Trnava:.1766..C19/1a;
68 ..Ad conventum nationis Gallicae .:.1796..C21/1b;
69 ..Additamenta ad proprium missalis et liturgiae horarum.Rím:.2006..d18/8;
70 ..Adjutorium nostrum in nomine Domini seu selecta pietatis exercitia.Trnava:.1881..C18/5a;
71 ..Adorační hodina pro Advent.:.1936..BS-25;
72 ..Adorační pobožnost.:.1946..BS-53;
73 ..Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1998.Praha ::Ministerstvo kultury České republiky,.1998.80-902096-6-1.BS-164;
74 ..Advent.:.1980?..SAM/3;
75 ..Advent.:.1980?..SAM1/a;
76 ..Advent elso vasarnap.:.1800?..C18/3;
77 ..Agathon.Lipsko:.1773..C18/4b;
78 ..Agenda funebria to jest pohřební práce.Budapešť:.1893..C20/4b;
79 ..Ahoj. S tebou Pane je mi fajn.:.1997..BS-221;
80 ..Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna.Miláno:.1986..d18/2a;
81 ..Akcia 365.Košice:Dom Božského Srdca.1994..BS-159;
82 ..Aké je poslanie cirkvi? :.Bratislava ::Slov. vydav. polit. lit.,.1959..BS-205;
83 ..Ako očistiť, prehĺbiť a aplikovať "obnovu a oživenie kresťanstva".:.1969..BS-177;
84 ..Ako sa žilo v minulosti. V Babylone. Fortuna Print:Bratislava.1993.80-7153-030-1.d6/8;
85 ..Ako si predstavujem budúcnosť.:.1980?..BS-177;
86 ..Akta provinční kapituly české dominikánské provincie slavené ve dnech 25.1. až 6.2. 1998 v konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.:.1998..BS-118;
87 ..Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM1/b;
88 ..Aktuálne filozofické a teologické otázky.:.1970..SAM/6;
89 ..Akty II. provinčnej kapituly.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika.2014..d6/7;
90 ..Akty provinčnej kapituly bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku.:.2010..BS-174;
91 ..Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..USA;
92 ..Aleluja.Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade.1968..C33/5;
93 ..Aleluja.:.1984..USA;
94 ..Alexander Eckerdt. Grafika a kresba.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1985..BS-70;
95 ..Alleluja :.Kladno ::nákl. vlastním,.1997..BS-212;
96 ..Alles aus liebe zu Gott.:.1953..BZ-60;
97 ..Allgemeines heses uber berbrechen.:.1787..C20/2b;
98 ..Almanach naptárral az MDCCCXC. évre.Budapešť:.1890..BZ-39;
99 ..Aloisie Lateauová, stigmatisovaná z Bois d\'Haine, spolu s krátkým dějepisným nástěnem stigmatisovaných starší i novější doby.Praha ::B. Stýblo,.1895..CZ1900;
100 ..Alveare méhkas.:.1837..C11/4b;
101 ..Alveare méhkas.:.1837..C11/2b;
102 ..Alžbeta Eppingerová.:.1979..SAM/6;
103 ..Alžbetin list 1995.:.1995..PS-12;
104 ..AMária - Kongregáció kézikonyve.:.1929..C14/5b;
105 ..Amen 1998.:.1998..PS-21;
106 ..Amerika se směje :.Praha ::Československý spisovatel,.1958..d8/2_CZ1950_1990;
107 ..Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3;
108 ..Analecta sacri ordinis fratrum Praedicatorum.Rím:.1977..PZ-3;
109 ..Andrej Hlinka :.Ružomberok ::Tlačiareň LEV,.1991..PS-03;
110 ..Andrej Sládkovič.Martin:Matica slovenská.1970..BS-158;
111 ..Angela Merici. Myšlienky o živote a diele sv. Angely.:.1970?..BS-26;
112 ..Angelicum.Rím:.1979..PZ-3;
113 ..Angelicum.Rím:.2010..PZ-5;
114 ..Anime e corpi.:.1982..PZ-2;
115 ..Aniol Panski z papiezem Janem Pawlem II..:.1983..d18/2a;
116 ..Année Dominicaine ou vies des saints. Décembre.Lyon:.1909..d18/3;
117 ..Année Dominicaine ou vies des saints. Novembre.Lyon:.1906..d18/3;
118 ..Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1889..d18/3;
119 ..Annee Dominicane ou vies des saints.Lyon:.1895..BZ-36;
120 ..Anno Domini 1990.:.1990..PS-21;
121 ..Anno Domini 1992.:.1992..PS-36;
122 ..Anno Domini 1993.:.1993..PS-36;
123 ..Anno Domini 1994.:.1994..PS-36;
124 ..Anno Domini 1995.:.1995..PS-37;
125 ..Anno Domini 1996.:.1996..PS-37;
126 ..Anno Domini 1997.:.1997..PS-37;
127 ..Anonymi Methodus tractandi textus didacticos.:.1753..C15/4a;
128 ..Antiphonale zum Stundengebet.Munsterschwarzach:Vier-Turme-Verl.2010.9783451200205.d11/4b;
129 ..Anton Jaszuch :.Košice ::[s.n.],.1972..BS-64;
130 ..Apoštol víry.:.1980?..BS-148;
131 ..Apoštolář..Řím ::Křesťanská akademie,.1955..BS-200;
132 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-40;
133 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1946..PS-17;
134 ..Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie.:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1948..PS-17;
135 ..Apoštolská exhortácia Svätého Otca Jána Pavla II. Familiaris consortio - rodinné spoločenstvo.:.1980?..SAM/6;
136 ..Apoštolské povzbudenie pápeža Pavla VI. o obnove rehoľného života podľa učenia II. vatikánskeho koncilu.:.1970?..BS-177;
137 ..Apoštolský list "Amantissima Providentia" o šestsetletém výročí smrti svaté Kateřiny Sienské.:.1980?..BS-163;
138 ..Apoštolský list Salvifici Doloris.:.1986?..BS-166;
139 ..Apoštolský list Svätého Otca Jána Pavla II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1991..BS-211;
140 ..Appendix historiae congregationum de auxiliis .:.1700?..C14/6;
141 ..Aquinói szent Tamás.Budapešť:.1885..BZ-34;
142 ..Arnoldi Corvini a belderen jc. imperator Justinianus magnus catholicus augustus .:.1668..C20/5a;
143 ..ARS 1970.:.1970..PS-32;
144 ..ARS 1971.:.1971..PS-32;
145 ..Ars bonae mortis, sive: Quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas.:.1733..C18/5b;
146 ..Asketika.:.1988..SAM/5;
147 ..Assertiones ex universa philosophia ... principis domini domini Josephi.:.1802..C11/5a;
148 ..assertiones ex universa theologia in systema redacta.:.1781..C13/3a;
149 ..Auf den Marshall Anseln.:.1911..BZ-25;
150 ..Augustin..:.1935?..BS-39;
151 ..Augustissimae invictissimae ... Mariae Theresiae.:.1776..C20/6;
152 ..Ausbundige jugenden des heiligen junglings Aloysii Gonzaga.Viedeň:.1727..C18/4b;
153 ..Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus.:.1874..C22/3b;
154 ..Ausgewahlte schriften des hl. Aurelius Augustinus kirchenlehrers.:.1878..C20/5a;
155 ..Auschwitz in den Augen der SS.Auschwitz-Birkenau:Staatliches Museum.1998.8385047352 (kart.).d13/1;
156 ..Ave.Dechtice:.2011..PS-46;
157 ..Ave Maria 1967.:.1967..PS-36;
158 ..Ave Maria 1994.:.1994..PS-36;
159 ..Avignon.:.1977..BS-26;
160 ..Az árvák atyja.:.1900?..BZ-31;
161 ..Az egri foegyházmegye schematismusa 1963.:.1963..d14/1b;
162 ..Az erdélyi katholicizmus multja és jelene.:.1925..d14/2;
163 ..Az isteni ige társasága.:.1937..BZ-59;
164 ..Az ur Jézus szenvedése és halála.:.1860..BZ-34;
165 ..Barok. Klasicizmus. Empír.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..d3/5_SK1950_1990;
166 ..Básně Boleslava Jablonského.:.1884..CZ_1920;
167 ..Bazilika minor Narodenia Panny Márie slávnostné vyhlásenie 6. septembra 2008 vo Vranove nad Topľou. .Vranov nad Topľou :Farský úrad.2008.978-80-970003-6-3.BS-115;
168 ..Bazylika swietego Antoniego.:.1990??..d18/2b;
169 ..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-450-0.BS-149;
170 ..Bellum contra hostes capitales animae.:.1720..C10/5a;
171 ..Benedicite. I. Chorbuch.Regensburg:.1886..C15/5b;
172 ..Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C21/1a;
173 ..Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C10/5a;
174 ..Benedicti papae XIV. de synodo Dioecesana .:.1765..C16/4a;
175 ..Benedictio de rore coeli pinguedine terrae seu sermones panegyrici.:.1768..C12/3a;
176 ..Bénicki jólánkának, unokám szulottének, csongrád-vár-megyében.:.1800?..BZ-38;
177 ..Bericht uber die feltversammlung zur feier der secundiz des heiligen vaters Pius IX..:.1869..BZ-57;
178 ..Beseda pro mládež.:.1948..BS-56;
179 ..Beseda siedma.:.1980?..BS-24;
180 ..Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C18/1b;
181 ..Betrachtungen uber die vornehmsten wahrheiten der religion.Braunschweig:.1785..C20/2b;
182 ..Bevezetés a Magyarkoronaországot .:.1850..C22/3a;
183 ..Bezpečnosť, istota a radosť zo spasenia.[S.l.]:[s.n.].197..BS-108;
184 ..Bible česká.:.1715..CZ1900;
185 ..Bible česká.:.1930..BS-187;
186 ..Bible česká.:.1930..BIBCZ;
187 ..Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..d15/5b;
188 ..Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ;
189 ..Bible česká..Praha ::Dědictví sv. Jana Nep.,.1922-1925..BIBCZ;
190 ..Biblí česká čili písmo svaté starého i nového zákona.Praha:.1888..BIBCZ;
191 ..Bibli česká to jest celé swaté písmo starého i nowého zákona.Praha:.1804..BIBCZ;
192 ..Biblí Česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového Zákona :.Praha ::Dědictví Svatojanské,.1889..BIBCZ;
193 ..Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona.Praha:Synodná rada Českobratskej cirkvi Evanjelickej.1957..BIBCZ;
194 ..Biblia.2. :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-61-2.BIBSK;
195 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b;
196 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C21/1b;
197 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C18/2b;
198 ..Biblia sacra vulgatae editionis.Ratisbonae:.1863..C20/1b;
199 ..Biblia sacra Vulgatae editionis juxta exemplaria ex typographia apostolica vaticana .:.1872..C15/2b;
200 ..Biblia sacra vulgatae editionis sixti quinti pont. max. Iussu recognita atque edita.:.1658..C15/2b;
201 ..Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C31/1a;
202 ..Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. .:.1705..C14/4a;
203 ..Biblická konkordance :.:Praha :.1933.80-900881-9-8.d17/4a_CZ1920_1950;
204 ..Biblická konkordance /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961-1967..p1/1;
205 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
206 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
207 ..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-136;
208 ..Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-101;
209 ..Biblické příběhy.Levoča:Egmont.1980?.978-80-252-0592-1.BS-207;
210 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-31;
211 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-31;
212 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-98;
213 ..Biblické vedy.:.1970?..BS-04;
214 ..Biblické vedy.:.1980?..BS-147;
215 ..Bibliothek der Underhaltung und des Willens.:.1895..d11/1b;
216 ..Biblische geschichte fur die jugend.:.1817..C21/1b;
217 ..Biblische predigten aus alle sonntage des jahres.:.1796..C20/3b;
218 ..Biela kniha o výčinoch kontrarevolúcie v Maďarsku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1956..BS-02;
219 ..Bischof De. Fekler von St. Polten und die neue Aera.Viedeň:.1868..BZ-51;
220 ..Biskupská synoda o európe .Vatikán:Liberta Editrice Vaticana.1991..BS-221;
221 ..Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-203;
222 ..Blahoslavená Alix le Clerc, spolukazateľka rádu Regulovaných kanonisiek sv. Augustína, kongregácie de Notre Dame.Bratislava:rehoľa Notre Dame.1947..BS-33;
223 ..Blahoslavená Anežka Česká.:.1928..BS-46;
224 ..Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-131;
225 ..Blahoslavená De Marillac Lujza zakladateľka spoločnosti po sv. Vincentovi menovaných milosrdných sestier. Dcér kresťanskej lásky.Bratislava:.1930?..BS-205;
226 ..Blahoslavená Imelda. Patrónka prvoprijímajúcich.:.2000?..BS-220;
227 ..Blatter der frinnerung ....:.1883..BZ-10;
228 ..Boh a duša.[Michalovce]:Redemptoristi na Slovensku.1925..d15/3_SK1920_1950;
229 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-97;
230 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-108;
231 ..Boh a ja - Jednotný katolícky spevník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..C33/5;
232 ..Boh na mňa pamätá. O povahách.:.1970?..BS-219;
233 ..Bohemia sancta :.:Praha :.1989.80-7113-032-X.ČKCH;
234 ..Bohosloví.Praha:.1946..BS-17;
235 ..Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM1/a;
236 ..Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/4;
237 ..Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-194;
238 ..Boj za mier - Boj za život.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..BS-96;
239 ..Bon den misbrauchen behm mariadienst.:.1786..C18/5b;
240 ..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-93;
241 ..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111;
242 ..Boží cesta.Velehrad:.1947..d17/4b_CZ1920_1950;
243 ..Boží děti. C..:.1970?..BS-169;
244 ..Boží hrob a vzkriesenie.:.1980?..BS-145;
245 ..Boží láska člověkem.:.1980?..BS-177;
246 ..Boží ľud na cestách.:.1970?..BS-31;
247 ..Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.BS-144;
248 ..Božie milosrdenstvo - Tvoja záchrana. [TYPOPRESS]:[Košice].2001.80-967496-6-8.BS-143;
249 ..Božie volanie.:.1980?..SAM1/a;
250 ..Bratovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..BS-25;
251 ..Bratrské písně.Bratislava:Bratrská jednota.1923..d17/3a_cz1920-1950;
252 ..Bratrstvo sv. ružence.Praha:.1907..BS-217;
253 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C17/5b;
254 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C21/1b;
255 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C11/4b;
256 ..Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1771..C10/4a;
257 ..Breviarium romano-seraphicum. Pars autumnalis.:.1938..C14/4b;
258 ..Breviarium Romanum. ex Typographia Balleoniana:Venetiis .1779..C10/3a;
259 ..Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C17/5b;
260 ..Breviarium romanum ex decreto b. PII V. pontificis maximi .:.1712..C18/5a;
261 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C16/5a;
262 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.Viedeň:.1856..C31/1b;
263 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars au.:Ratisbonae & Neo -eboraci sumptibus chartis et typis Friderici Pustet.1866..C14/1a;
264 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi.:.1950..C13/2b;
265 ..Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum.:.1942..C13/2b;
266 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum , S.PII V. pontificis Maximi jussu editum , Clementis VIII .ac Urbani VIII. auctoritate recognitum pars hiemalis.:Sumtibus Chartis et typis Friderici Pustet S. Sedis apostolicae typographi .Ratisbonae & Neo - Eboraci.1865..C11/6;
267 ..Breviarium romanum ex decreto SS. concilii tridentini restitutum summorum pontificum cura recognitum Tomus prior editio II luxta typicam.: Taurini Marietti Romae S. Sedis apostolicae s. rituum congregationis typographi.1964 ??..C14/1a;
268 ..Breviarium romanum pro sollemnioribus festis.:.1928..C13/5a;
269 ..Breviarium romanum. Pars autumnalis.Ratisbonae:.1939..C14/4b;
270 ..Breviarium romanum. Pars hiemalis.:.1949..C14/5b;
271 ..Breviarium romanum. Pars verna.:.1937..C14/4b;
272 ..Breviarium romanum. SS. D. N. Pium VII. Pars vernalis.:.1814..C14/5a;
273 ..Breviarium romanum. Tomus prior.:.1961..C14/5b;
274 ..Breviarium scripturisticum in dominicalia totius anni Evangelia.:.1746..C14/4a;
275 ..Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C17/1a;
276 ..Breviarum juxta ritum s. ordinis praedicatorum.Rím:.1909..C21/2b;
277 ..Briefftellen.Frankfurt:.1754..C20/4a;
278 ..Bruderliebe.:.1930?..d12/2a;
279 ..Buď dobrý.Praha:.1945..BS-17;
280 ..Buď dobrý.Praha:.1945..BS-46;
281 ..Buď dobrý.Praha:.1945..BS-203;
282 ..Buď dobrý.Praha:.1945..d9/4b_CZ1920_1950;
283 ..Buh je spravedlivý.:.1939..BS-29;
284 ..Bulletin.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1977..BS-24;
285 ..Bulletin 1979.:Ideovo tlačová komisia vo Východoslovenskom kraji.1979..BS-24;
286 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
287 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-2;
288 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1;
289 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
290 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1;
291 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
292 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
293 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-1;
294 ..Bulletin de littérature ecclesiastique.Toulouse:.1986..PZ-3;
295 ..Bunte geschichten.:.1913..d12/1b;
296 ..Caeremoniale episcoporum summorum pontificum jussu editum et a Benedicto XIV..Rím:.1848..C17/3a;
297 ..Cahiers saint Dominique.Montpellier:.1965..PZ-3;
298 ..Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C19/4b;
299 ..Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae exhibens.Budapešť:.1816..C31/1a;
300 ..Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C15/3b;
301 ..Campegii vitringa observationum sacrarum .:.1711..C10/3a;
302 ..Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..C10/5a;
303 ..Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii Tridentini.:.1854..BZ-15;
304 ..Cantiques spirituels .:.1856..C10/4b;
305 ..Cantus ....:.1965..BZ-10;
306 ..Cantus ad processiones et benedictiones SSMI sacramenti.:.1920..C13/3b;
307 ..Cantus diversi e graduali et antiphonario romano.:.1871..C21/4b;
308 ..Cantus ecclesiasticus sacrae historiae passionis domini nostri Jesu Christi.:.1868..C19/6;
309 ..Cantus?.:.1800?..C14/6;
310 ..Caritas 1934.:.1934..PS-30;
311 ..Catalogus conventuum et fratrum conspectus familiae Dominicanae.:.2015..d7/6;
312 ..Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1993..BS-204;
313 ..Catalogus institutorum religiosorum terrarum Bohemicarum.:.1995..BS-204;
314 ..Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..d14/1b;
315 ..Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1942.:.1942..BZ-59;
316 ..Catalogus provinciae Hungariae societatis Jesu anni 1944.:.1944..BZ-59;
317 ..Catalogus. Katalog řeholních řádu a kongregací v ČSFR.:.1992..BS-204;
318 ..Catechisme en histoires ou recueil complet des exemples indiques dans les catechismes.:.1882..d18/1a;
319 ..Catechismus concilii Tridentini.Paríž:.1830..C15/4b;
320 ..Catechismus Romanus ex decreto sacrosancti concilii Tridentini.:.1702..C10/4a;
321 ..Celoslovenský schematizmus 2000.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-289-X.d10/5a;
322 ..Cesta duchovnej obnovy.Rím:.1983..BS-138;
323 ..Cesta k pravde II. Kto je Kristus?.:.1980?..SAM/5;
324 ..Cesta k pravde V. Pohľady na život Krista 1. od narodenia po umučenie.:.1980?..SAM/5;
325 ..Cesta k pravde VI. Pohľady na život Krista 2. Umučenie Ježiša Krista.:.1980?..SAM/5;
326 ..Cesta k pravde VII. Pohľady na život Krista 3. Od zmŕtvychvstania po Turíce.:.1980?..SAM/5;
327 ..Cesta k pravde XII. O osobitnom povolaní 1. o manželstve.:.1980?..SAM/5;
328 ..Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..SAM/5;
329 ..Cesta k pravde. IX. Čo je svätá omša?.:.1980?..BS-149;
330 ..Cesta k pravde. XII. O osobitnom povolaní. O manželstve.:.1980?..BS-134;
331 ..Cesta k spravodlivosti.:.1980?..BS-166;
332 ..Cesta k trvalému šťastiu.:Pre vnútornú potrebu Rožňavskej diecézy.1975?..BS-168;
333 ..Cesta k věčné lásce.Praha:Ladislav Kuncíř.1932..d17/1b_cz1920-1950;
334 ..Cesta k věčné lásce :.Brno ::Mariánský apoštolát v Brně,.1939..d17/4b_CZ1920_1950;
335 ..Cesta k věčné lásce II., III. diel.:.1980?..SAM/6;
336 ..Cesta k věčné spáse.:.1936..BS-52;
337 ..Cesta k životu.:.1980?..BS-106;
338 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-150;
339 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-188;
340 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-190;
341 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-221;
342 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-41;
343 ..Cesta Svätého kríža a Žalospev Bolestnej Matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1937..BS-23;
344 ..Cesta svätého kríža a žiaľospev panenskej Matky.Trnava:Bratia menší.1913..BS-182;
345 ..Cesta, pravda, život.:.1980?..BS-100;
346 ..Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2013..PS-48;
347 ..Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2014..PS-48;
348 ..Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-48;
349 ..Cesta. Mesačník o kvalite života.:.2015..PS-47;
350 ..Cestou k slovám.Budapešť:.1996..BS-121;
351 ..Cieľ a koniec života 1942.:.1942..PS-14;
352 ..Cieľ človeka.:.1980?..SAM/6;
353 ..Cirkev a štát.:.1939..BS-24;
354 ..Církev obecná.:.1947..BS-28;
355 ..Cirkev v 49 pokoleniach.:.1980?..SAM/5;
356 ..Cirkevné dejiny.:.1980?..SAM1/b;
357 ..Ciszterci. Kiváltságos szent rend személyzetének névtára.:.1882..d14/1b;
358 ..Clemens papa VIII..:.1688..C14/6;
359 ..Clemens papa XII..:.1736..C21/3a;
360 ..Clemens papa XII..:.1736..C21/2a;
361 ..Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d18/2a;
362 ..Codex Iuris Canonici :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1984.3-7666-9371-9.d11/1b;
363 ..Collectio brevium at que instructionum.:.1797..C20/4b;
364 ..Communicatives.:.1986..BS-26;
365 ..Communio :.Svitavy ::Trinitas,.1996-..PS-41;
366 ..Compendiaria Graecae grammatices institutio.:.1770..C10/4a;
367 ..Compendiolum regnorum Sclavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galliciae et Lodomeriae.:.1777..C14/4b;
368 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C18/5a;
369 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C12/5b;
370 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C21/5a;
371 ..Compendium constitutionum fratrum ordinis Praedicatorum.Paríž:.1872..C20/5a;
372 ..Compendium historiae sacri, religiosi ac propriae Hungariae ordinis s. Pauli primi eremitae.:.1804..C13/2b;
373 ..Compendium theologiae pastoralis .Budapešť:.1854..BZ-41;
374 ..Conferences de Notre-Dame de Paris.Paris ::E. Baltenweck,.1881...d18/1a;
375 ..Constitutio de sacra liturgia .:.1964..BZ-51;
376 ..Constitutio de sacra liturgia.:.1966..BZ-51;
377 ..Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C13/5a;
378 ..Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1886..C31/2b;
379 ..Cornelii Nepotis vitae.:.1746..C21/5b;
380 ..Counseling and spirituality :.Boston, MA ::Houghton Mifflin Co.,.2007..0618474943 (main student text).d18/2b;
381 ..Coz wiecej dac mogla?.:.1966..BZ-1;
382 ..Cristianesimo nella storia.Bologna:.1982..PZ-4;
383 ..Criticorum sacrorum sive annotatorum ad librum psalmorum, proverbiorum, ecclesiasten et canticum canticorum.:.1788..C18/6;
384 ..Cura habituati sive peccati exterminium.:.1709..C15/2b;
385 ..Cursus theologicus scholastico-dogmaticus sive praelectionum theologicarum.Kolín:.1752..C16/6;
386 ..Cvičebnice jazyka řeckého.:Praha :.1993.80-85528-25-8.d7/3;
387 ..Cyklus A. Turíčna nedeľa.:.1971..SAM/7;
388 ..Cyril a Metod.:Spolok sv. Cyrila a Metoda.1991..BS-220;
389 ..Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.1950]-.80-7113-211-X.PS-23;
390 ..Cyrilometodějský kalendář 1954.:.1954..PS-21;
391 ..Časné majetky Cirkvi.:.1980?..BS-22;
392 ..Časopis katolického duchovenstva 1929.:.1929..p1/3b;
393 ..Časopis katolického duchovenstva 1930.:.1930..PS-32;
394 ..Časopis katolického duchovenstva 1931.:.1931..PS-33;
395 ..Časopis katolického duchovenstva 1932.:.1932..PS-33;
396 ..Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p2/1a;
397 ..Časopis katolického duchovenstva 1933.:.1933..p1/5b;
398 ..Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..p1/5b;
399 ..Časopis katolického duchovenstva 1934.:.1934..PS-32;
400 ..Časopis katolického duchovenstva 1936.:.1936..p1/3a;
401 ..Časopis katolického duchovenstva 1938.:.1938..PS-32;
402 ..Časopis Slovenských Katechetov. Roč. 1, č. 1-10, 1937.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..PS-15;
403 ..Časy sú zlé?.:.1980?..SAM/3;
404 ..Černoušek.:.1931..BS-53;
405 ..České gotické madony.Praha:Česká katololická charita.1985..BS-72;
406 ..Česko-nemecký slovník.:.1900?..C14/4b;
407 ..Československý hudební slovník osob a institucí-diel 1.:Státní hudební vydavatelství.1963..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
408 ..Československý hudební slovník osob a institucí-diel 2.:Státní hudební vydavatelství.1965..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
409 ..Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
410 ..Český kancionál /.V Praze ::Státní tiskárna :; Chrámové družstvo v Pelhřimově, [distributor],.1947..d17/1c_cz1920-1950;
411 ..Český kancionál..Praha ::Státní nakladatelství,.1921..d17/4a_CZ1920_1950;
412 ..Český slovník bohovědný..Praha ::Cyrilo-methodějská knihtiskárna,.1916..d10/5a_CZ1900_1920;
413 ..Čítania.:.1980?..BS-101;
414 ..Čítania a Evanjelia na nedele, výročné zasvätené sviatky a na iné posvätné dni Pána.:.1900?..BIBSK2;
415 ..Čítania k hodinke čítania ku sviatkom Pána a svätých.:.1970?..SAM1/a;
416 ..Čítania, listy a ewangelia na wssetky nedela a swiatky i mnohé príležitostné slawnosti celého roku s rozličnými modlitbami, ktoré kňaz po kázni s weriacim ľudom podľa potraby koná. Tlačou Zigmunda Wintera:Trnava.1877..SSV1950;
417 ..Čítanie a evanjeliá na nedele, výročné sviatky a iné posvätné dni Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
418 ..Čítanie v jedálni.:.1941..d15/5_SK1920_1950;
419 ..Články viery.:.1900?..CZ1900;
420 ..Členské organizácie Rady mládeže Slovenska.Bratislava:Rada mládeže Slovenska.2000..BS-67;
421 ..Človek pred Bohom.:.1980?..BS-135;
422 ..Čo povie svet?.:.1912..BS-38;
423 ..Čtení ze Starého zákona.:Velehrad - Křesťanská akademie Řím.1981..BIBCZ;
424 ..Čtvero vzorů křesťanského života :.V Brně ::Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje,.1896..CZ1900;
425 ..Ďalekopis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-344-X.BS-126;
426 ..Dámy a husári.:.1914..BS-37;
427 ..Dárkyně života.:.1960?..BS-25;
428 ..Das Alte Testament.:.1937..d11/1a;
429 ..Das Alte Testament.Stuttgart ::Kreuz Verlag,.1966..d11/1a;
430 ..Das Alte Testament :.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1934..d11/3b;
431 ..Das Alte Testament..Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1936..d11/3a;
432 ..Das Alte Testament..Paderborn ::Verlag von Ferdinand Schöningh,.1938..d11/3b;
433 ..Das apostolische jahr als betrachteten evangeliums.Augsburg:.1809..C17/1a;
434 ..Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b;
435 ..Das apostolische jahr, als fortfezung des betrachteten Evangeliums.Augsburg:.1809..C20/1b;
436 ..Das Fischer-Lexikon.Frankfurt am Main:Fischer-Taschenbuch-Verl..1957..d12/1a;
437 ..Das grosse illustrierte Worterbuch der deutschen Sprache :.Stuttgart ::Verlag Das Beste,.1995..3870705531.d11/5;
438 ..Das grosse illustrierte worterbuch der deutschen sprache. A-L.:.1995..d11/5;
439 ..Das christliche helden amulet.Viedeň:.1875..BZ-32;
440 ..Das Mebuch der hl. Kirche.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1919..d18/2a;
441 ..Das neue testament.Wuppertal:.1998..BZ-49;
442 ..Das Neue Testament ; Übersetzt Fridolin Stier.München ::Kösel,.1989.3-466-20315-5.d12/1b;
443 ..Das priestliche leben nach den auschanungen der kirche.Schaffhausen:.1866..C18/5a;
444 ..Das reich gottes aus erden.Regensburg:.1848..BZ-53;
445 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
446 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3b;
447 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
448 ..Das Religionsbuch der Kirche (Catechismus Romanus)..Innsbruck ::Rauch,.1932..d11/3a;
449 ..Das Vatikanische Konzil :.Innsbruck:Rauch.1931..d11/3b;
450 ..Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1973..d11/2a;
451 ..Das Wort an die Gemeinde :.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/2a;
452 ..Dcéra modlitby.:.2000?..BS-214;
453 ..De canonicis scripturis decretum ex concilio Tridentino .:.1700?..C11/6;
454 ..De imitatione Christi libri quatuor.:.1736..C21/2a;
455 ..De imitatione Christi. Libri quatuor.:.1893..C31/1b;
456 ..De liturgia gallicana libri III..:.1729..C15/2a;
457 ..De locis theologicis domini Caroli Witasse doctoris.:.1763..C10/3b;
458 ..De martyrologio brevis tractatio.:.1800?..C21/3a;
459 ..De matrimonio.:.1970?..SAM/7;
460 ..De potestate ecclesiastica et temporali .:.1768..C11/1a;
461 ..Dědictví maličkých pod ochranou sv. Karla Boromejského v Hradci Králové.:.1874..CZ_1920;
462 ..Dědičný hřích.:.1946..BS-28;
463 ..Dejepis biblický Starého i Nového Zákona pre slovenské ľudové školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..SSV1950;
464 ..Dejiny Božieho ľudu I. Starý Zákon.:.1970?..BS-149;
465 ..Dejiny duše.:.1940?..BS-165;
466 ..Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..C17/5a;
467 ..Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky (1873-1897).:.1929..d9/3a_CZ1920_1950;
468 ..Dějiny filosofie-diel 1.:Státní nakladatelství politické literatury.1959..d8/1_CZ1950_1990;
469 ..Dejiny Krompách /.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1981..d2/5_FOTOGRAFIE;
470 ..Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1936..d17/3b_cz1920-1950;
471 ..Dejiny liturgie.:.2006?..BS-155;
472 ..Dejiny rehoľného života.:.1968..BS-189;
473 ..Dejiny sociálnej náuky Cirkvi.Košice:Kňazský seminár sv. Karola Boromejského.1999..BS-156;
474 ..Dejiny Spoločnosti Ježíšovej na Slovensku.Camridge, Ontario ::Dobrá kniha,.1990.0-919865-56-9.d3/7_SK1950_1990;
475 ..Dejiny Starého a Nového Zákona.:.1950?..SSV1950;
476 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
477 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
478 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_3;
479 ..Dejiny štátu a práva v Československu v epoche kapitalizmu najmä za predmníchovskej republiky.:.1960?..SKRIPTA_4;
480 ..Dejiny štátu a práva-diel 1.:Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1971..d3/1_SK1950_1990;
481 ..Dekrét druhého vatikánskeho koncilu o ekumenizme.:.1970?..BS-177;
482 ..Dekret o ekumenismu.:.1964?..BS-13;
483 ..Dekret o masových sdělovacích prostředcích.:.1965?..BS-13;
484 ..Dekret o službě a životě kněží.:.1965?..BS-13;
485 ..Delo Solzenicyna.:.1970..BZ-61;
486 ..Deň čo deň.:.1970?..SAM1/b;
487 ..Deň matiek. Prešov 7. mája 1995.Prešov:.1995..BS-126;
488 ..Denné modlitby a obetovania misijnej spoločnosti.:.1944..d15/3_SK1920_1950;
489 ..Denní pobožnosti.:.1935?..BS-73;
490 ..Denník Ivana Mojsejeva.:.1972?..BS-14;
491 ..Der ablas und die seelsorge.:.1935..d11/3b;
492 ..Der Dominikanerterziar.:.1952..d11/5;
493 ..Der Fischer Weltalmanach 1996.Frankfurt am Main ::Fischer Taschenbuch Verlag,.1995.3-596-19096-7.d11/1a;
494 ..Der freie Wille /.[S.l.] ::[S.n.],.1941..BZ-53;
495 ..Der heiligen leben und leiden.:.1922..d12/1a;
496 ..Der heiligen mission fur meine bfarrei praktischer unterricht.Regensburg:.1848..C19/4b;
497 ..Der katholisch aus bernunst oder uberzeugende beweise.Augsburg:.1794..C18/4b;
498 ..Der kleine katechismus mit fragen und untworten fur die kleinsten kinder.:.1796..C18/2b;
499 ..Der kleine pole.Berlin:.1900?..C19/5b;
500 ..Der kleine toussaint-langenscheidt.Berlín:.1910..C20/4b;
501 ..Der leidende mensch.:.1965..d11/1b;
502 ..Der neue Codex Juris Canonici und die Wiener Diözesanbestimmungen.Wien ::[s.n.],.1918..BZ-17;
503 ..Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C17/5a;
504 ..Der romische catechismus aus befebl Pius des V. rom. papstes.Augsburg:.1771..C18/5b;
505 ..Der wunderthatige gebenslauss des heiligen und grossen patriarchen Francisci de Paula .Mníchov:.1724..C18/1a;
506 ..Derfonalftand.:.1933..d11/1b;
507 ..Des heiligen Francisci Salesii.Viedeň:.1766..C17/2b;
508 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
509 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
510 ..Des hochwurdigen herrn girard sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/2b;
511 ..Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C21/4b;
512 ..Des ubtes von bretteville predigten aus die furnehmsten jesttage der heiligen gottes.Augsburg:.1766..C17/3b;
513 ..Desatero.:.1946..BS-28;
514 ..Descriptiones poeticae.:.1700?..C10/4b;
515 ..Deset přikázání.:.1980?..BS-166;
516 ..Dešť ruží.:.1932..PS-41;
517 ..Detonomischer withichafes kalender.:.1900?..C19/4a;
518 ..Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/1b;
519 ..Děvčatum.:.1918..BS-53;
520 ..Deviatnik Don Bosco.:.1990..BS-03;
521 ..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-851-4.BS-214;
522 ..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-060-8.BS-126;
523 ..deviatnik k ucte Zazračnej medaily Panny Marie.:.1990??..BS-219;
524 ..Deviatnik k ucteniu svätej Kataríny Labouré.Banská Bystrica:.1948..BS-155;
525 ..Deviatnik modlitieb k svätej nazaretskej rodine.:Komisia duchovnej obnovy Spišskej diecézy.1995?..BS-222;
526 ..Devítidenní pobožnost - novéna - ke cti blahoslavené Anežky České :.Rotterdam ::Stojanov,.1982..BS-211;
527 ..Devota et fructuosa pietatis exercitia Deum tri-unum .:.1751..C12/5a;
528 ..Devotae orationes ad S. Vincentium Ferrerium, ordinis praedicatorum.:.1800?..C20/5b;
529 ..Diakonia 1989.:.1989..PS-32;
530 ..Dictionnaire de la bible :.Paris ::Librairie Letouzey et Ané,.1928..BZ-37;
531 ..Didaktika ako veda.:.2005?..BS-157;
532 ..Die augenscheinlich vorgestellte gewisheit der christlichen religion.Augsburg:.1781..C19/4b;
533 ..Die auserordentliche plenar - versammlung des Severinus Vereines.Viedeň:.1869..BZ-51;
534 ..Die Beschlüsse des Konzils :.Leipzig ::St. Benno,.1966..d18/4b;
535 ..Die civilehe und der reichskanzler.:.1874..BZ-56;
536 ..Die einfuhrung der Dominikanerinnen zu huns in Ungarn.:.1868..BZ-55;
537 ..Die erteilung der heiligen weihen in der katholischen kirche.Mainz:.1918..BZ-54;
538 ..Die feierliche einweihung einer kirche in ihren gebeten ind ceremonien .Viedeň:.1900?..BZ-38;
539 ..Die finheit des fittlichen bemustfeins der menschheit.:.1914..d18/7b;
540 ..Die Grundlagen heilsgeschichtlicher Dogmatik.Einsiedeln ::Benziger,.1965..d13/1;
541 ..Die heilige schrift .:.1795..C21/2b;
542 ..Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes.Paderborn ::F. Schoningh,.1934...d11/3b;
543 ..Die heilige Schrift des Neuen Testamentes /.Berlin ::Verlag von Friedrich Pfeilstücker,.1892..n1/6;
544 ..Die heilige stunde .:.1838..C18/5a;
545 ..Die heilige Theresia vom kinde Jesu.:.1926..d11/3a;
546 ..Die herz Jesu mission der sudsee.:.1875?..BZ-55;
547 ..Die katholische ehe und schule und die gelebe vom 25. mai 1868.Viedeň:.1868..BZ-39;
548 ..Die kinder ohne Gott und mit Gott.Viedeň:.1876..C16/3b;
549 ..Die kirchenfursten von Gorz und Laibach und die neue Aera.:.1868..BZ-57;
550 ..Die kunst des mittelalters.:.1963..d13/2;
551 ..Die lebendigen Todten und ihre treuen freundinen.:.1875..BZ-31;
552 ..Die lectionen, episteln und evangelien aus alle Sonn und feiertage des ganzen jahres.:.1820..C22/2b;
553 ..Die Marien Derehrung. 6. diel.:.1850?..BZ-26;
554 ..Die millionsgeschichte fraterer zeiten, oder gesammelte briefe der katholischen millionare aus allen theilen der welt.Augsburg:.1795..C16/3b;
555 ..Die quellen des christlichen glaubens.:.1959..d11/4a;
556 ..Die religion in erflarungen und gesprachen.:.1802..C20/3b;
557 ..Die sharwoche in ihren ceremonien, gebeten und befangen.:.1857..C19/5a;
558 ..Die soldaten des heil herzens Jesu und der unbefleckten jungfrau Maria.Graz:.1874..BZ-31;
559 ..Die tiroler kirchenfursten und die neue Aera.:.1868..BZ-57;
560 ..Die vierzehn heiligen mothelfer.:.1937..d11/3a;
561 ..Die willenlchaft und das katholische preisterthum.:.1876..d11/3b;
562 ..Die zehn gebothe des herrn .Graz:.1792..C18/4b;
563 ..Die Zisterzienser in Osterreich.:.1983..d11/2b;
564 ..Die zweite general-versammlung der bruderlschatt vom heil. Erzengel Michael in der diocese st. Polten.:.1870..BZ-17;
565 ..Die zwo schwestern ....:.1796..C20/3b;
566 ..Dienst am wort.:.2001..PZ-1;
567 ..Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-104;
568 ..Directorium Officii divini persolvendi sacrique paragendi pro anno domini 1954.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1953..BS-103;
569 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1965.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1964..SSV1990;
570 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini 1981.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-22;
571 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno domini bissextili 1968.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990;
572 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini bissextili MCMLXXII :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1971..BS-205;
573 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXI :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha v CN,.1970..BS-212;
574 ..Directorium officii divini persolvendi sacrique peragendi pro anno Domini MCMLXXV :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN,.1974..SSV1990;
575 ..Directorium officii persolvendi sacrique peragenti pro anno domini 1973 in usum cleri omnium dioecesium Slovacchiae ab excellentissimis dominis ordinariis approbatum, continens pro.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990;
576 ..Directorium praemonstratense divini officii recitandi missaeque celebrandae.:.1948..BS-218;
577 ..Directorium pro anno domini 1985.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-23;
578 ..Directorium Romano-Tirnaviense pro Anno Domini MCMLI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-221;
579 ..Direktórium 2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-630-9.BS-162;
580 ..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.BS-113;
581 ..Discours sur l'histoire universelle, par bossuet.:.1825..C13/5a;
582 ..Dissertatio num delinquenti gratia fieri possit?.Budapešť:.1788..C19/1a;
583 ..Distance 1999.:.1999..PS-34;
584 ..Diurnale clericorum seu quotidianarum precum privatarum methodus.Vesprém:.1825..C17/5a;
585 ..Diurnum juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.:.1768?..C12/5a;
586 ..Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi.:.1780..C15/4b;
587 ..Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, meditationes, soliloquia et manuale.:.1780..C19/5a;
588 ..Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C11/5a;
589 ..Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis.Trnava:.1749..C16/2b;
590 ..Divi prosperi Aquitanici episcopi Rhegiensis.:.1609..C10/5b;
591 ..Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici sermones pii admodum et docti.:.1744..C21/4a;
592 ..Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b;
593 ..Divinitas Domini nostri Jesu Christi.:.1859..C20/1b;
594 ..Divoto esercizio della via crucis.Rím:.1853..C19/5b;
595 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-4;
596 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3;
597 ..Divus Thomas.Piacenza:.1985..PZ-3;
598 ..Diwotworný žiwot welikého patriarchy swatého otce Dominika.:.1689..C13/5b;
599 ..Do života.:.1950?..BS-189;
600 ..Dobrá setba.:.2008..d7/5;
601 ..Dobrá setba 2005.:.2005..d7/6;
602 ..Dobrá setba 2006.:.2006..d7/6;
603 ..Dobré skutky.:.1947..BS-24;
604 ..Dobročin.Bratislava:.1948..PS-43;
605 ..Dobry pasterz.Gorzow:.1993..PZ-4;
606 ..Dobrý Pastýř.:.1947..PS-42;
607 ..Dodatek k 4. českému vydání knihy Panna Maria kněžím svým přemilým synum.:.1990?..BS-140;
608 ..Dodatky ku knihe Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1970?..SKRIPTA_2;
609 ..Dogmatika.:.1980?..SAM/3;
610 ..Dogmatika 4..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
611 ..Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
612 ..Dogmatika 5. O milosti De Gratia.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
613 ..Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
614 ..Dogmatika 7. Eschatologie.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
615 ..Dogmatika. 3..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
616 ..Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SKRIPTA_5;
617 ..Dogmatika. 6. 2. část De Sacramentis.:Matice Cyrilometodějská.1980?..SAM/4;
618 ..Dogmatika. 7..:Cyrilometodějská římskokatolická bohoslovecká fakutla.1970?..SKRIPTA_4;
619 ..Dogmatika. V. díl De Gratia. O milosti.Olomouc:.1994..BS-160;
620 ..Dogmatika. VII. díl Eschatologie.Olomouc:.1994..BS-160;
621 ..Dohoda o duchovní službě ve věznicích.Praha:Sekretariát české biskupské konference.1994..BS-160;
622 ..Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-14;
623 ..Dokonalá láska / preklad Stanislav Polčin. - Orig.: Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II Constitutiones Decreta Declarationes.. :.1966..BS-32;
624 ..Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.Bardejov:.1999..BS-156;
625 ..Dokumenty II. vatikánského koncilu. 2. vyd.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-438-5.MAG;
626 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.BS-111;
627 ..Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.BS-111;
628 ..Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.BS-111;
629 ..Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-145;
630 ..Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Národná kultúrna pamiatka.Bratislava:Obzor.1983..BS-72;
631 ..Domáca adorácia.:.1980?..BS-27;
632 ..Dominicalis annualis pars prima, hoc est discursus praedicabiles.:.1668..C15/2a;
633 ..Dominikaner.:.1992..PZ-3;
634 ..Dominikáni.:Praha :.1996.80-85929-15-5.BS-151;
635 ..Dominikáni nebo bratří kazatelé.:.1899..C13/5b;
636 ..Dominikánska cesta.:.2000?..BS-174;
637 ..Dominikánske mariánske centrum Salve.Košice:.1990?..BS-111;
638 ..Dominikánský klášter sv. kříže ve Znojmě.Znojmo:.1993..BS-72;
639 ..Dominikus.Augsburg:.2001..PZ-3;
640 ..Dominikus.Augsburg:.2001..BZ-30;
641 ..Dominum et Vivificantem :.:Praha :.1997.80-7113-204-7.BS-58;
642 ..Don Bosko 1930.:.1930..p1/5b;
643 ..Don Bosko 1931.:.1931..p1/5b;
644 ..Dopisy osobnostem.:.1978?..SAM/3;
645 ..Dostali ste Ducha synovstva.:.1991..BS-126;
646 ..Dotkol sa nás.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080742973 (brož.); 978-80-8074-297-3.BS-210;
647 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-115;
648 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-113;
649 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
650 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
651 ..Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..BS-222;
652 ..Dr. Štefan Hések.:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.2003.80-968987-1-X.BS-143;
653 ..Draft Treaty establishing a Constitution for Europe..Luxembourg ::Office for Official Publications of the European Communities,.2003.92-78-40197-8.d18/1b;
654 ..Drahé kameny z koruny svatováclavské..:.1880..CZ1900;
655 ..Drahocenná krv.:.1990?..BS-31;
656 ..Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/2b;
657 ..Dreaming our neighbour :.Warszawa ::WSCF-CESR,.2006.963-86946-3-7.d18/5a;
658 ..Duchovná obnova.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1996..PS-30;
659 ..Duchovná obnova. Rekolekcie..:.1970?..BS-04;
660 ..Duchovné cvičenia pre rehoľné osoby.:.1984..SAM/6;
661 ..Duchovné kvietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Sdruženie slov. kat. mládeže.1924..C17/2b;
662 ..Duchovné rozhovory. On a ja. Boh je v tebe! Rozprávaj sa s ním!.:.1980?..BS-176;
663 ..Duchovní cvičení sv.Ignáce z Loyoly,zakladatele Tovaryšstva Ježišova.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1941..BS-182;
664 ..Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly.:.1923..BS-203;
665 ..Duchovní pastýř .:.1984..PS-46;
666 ..Duchovní pastýř .:.1985..PS-46;
667 ..Duchovní pastýř.:.1986..PS-47;
668 ..Duchovní pastýř.:.1987..PS-47;
669 ..Duchovní pastýř 1965.:.1965..p1/6;
670 ..Duchovní pastýř 1989.:.1989..PS-32;
671 ..Duchovný pastier.:.1948..PS-48;
672 ..Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-21;
673 ..Duchovný pastier 1981.:.1981..PS-45;
674 ..Duchovný pastier 1999.:.1999..p1/6;
675 ..Duchovný pastier 2000.:.2000..p1/6;
676 ..Duchovný pastier 2001.:.2001..p1/6;
677 ..Duchovný pastier 2002.:.2002..p1/6;
678 ..Duchovný pastýř.:.1960..PS-42;
679 ..Duchovný pastýř.:.1961..PS-42;
680 ..Duchovný pastýř.:.1962..PS-42;
681 ..Dunkle Blatter :.Leipzig ::Insel-Verlag,.1943...d11/5;
682 ..Duše Kristova.Olomouc:.1938..d17/4a_CZ1920_1950;
683 ..Duševné rozhovory on a ja.:.1980?..SAM/4;
684 ..E. Spannerová.:.1961?..BS-71;
685 ..Educazione prenatale.:.1994..PZ-3;
686 ..Eglise Notre-Dame de Chalais.:.1992..d18/2b;
687 ..Echo de Paris.:.1900?..C19/5b;
688 ..Eine frage des letzten augenblickes.:.1861..BZ-57;
689 ..Einheitsubersetzung der heiligen schrift die bibel.:.1989.3-920609-34-4.d18/6a;
690 ..Einleitung in das Alte Testament.Stuttgart ::Kohlhammer,.1998.3-17-015622-5.d13/1;
691 ..Elenco 1994.:.1993..d18/1b;
692 ..Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-198;
693 ..Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-60;
694 ..Encyklika Jana Pavla II. Redemptor hominis - Vykupitel člověka.:.1980?..BS-218;
695 ..Encyklika pápeža Jána Pavla II. Apoštoli Slovanov.:.1985..BS-43;
696 ..Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/3_SK1920_1950;
697 ..Encyklika Quadragesimo Anno pápeža Pia XI. o robotníckej otázke.:.1931..d15/6_SK1920_1950;
698 ..Encyklika svätého otca Jána Pavla II. o ľudskej práci Laborem exercens.:.1982..SAM/7;
699 ..Encyklopédia Slovenska Zv. 1.:Veda.1985..d2/2_SLOVENSKO;
700 ..Encyklopédia Slovenska. VI. zv. T - Ž.Bratislava:Veda.1982..d2/2_SLOVENSKO;
701 ..Enekeskonyv. Agostai hitv. evangelikus hívek számára.:.1931..C14/5b;
702 ..Englisches taschenworterbuch.:.1957..d11/1b;
703 ..Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria.:.1835..C14/2a;
704 ..Epistola encyclica de modernistarum doctrinis.:.1907..BZ-21;
705 ..Epitoma apostolicarum constitutionum et decretorum.:.1894..C13/6;
706 ..Epitome historiae Byzantinae.:.1738..C12/3b;
707 ..Epitome institutionum grammaticarum.:.1821..C12/4b;
708 ..Erflarte bibel.:.1788..BZ-23;
709 ..Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-71;
710 ..Ernest Zmeták - maľby a kresby z VSŽ.:.1974?..BS-64;
711 ..Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C15/5b;
712 ..Esprit fleschiers Job und tittenreden.:.1760..C20/2b;
713 ..Ethices christianae libri tres.:.1601..C10/3b;
714 ..Études.Paríž:.1986..PZ-4;
715 ..Études.Paríž:.1986..PZ-4;
716 ..Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
717 ..Eucharistické iskry.:.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
718 ..Eucharistické modlitby o zmierení - Kajúce pobožnosti na svätý rok vykúpenia.:.1983..BS-106;
719 ..Eucharistické požehnania.Bratislava:CMBF.1987..SAM/5;
720 ..Eucharistický Zdravas.:.1928..BS-15;
721 ..Evangelia episteln oder lectionen alle sonn = und fener = tag.Augsburg:.1764..C18/2b;
722 ..Evangelia et epistolae pro dominicis et festis diebus .:.1735..C15/4a;
723 ..Evangelien sammt den episteln oder lectionen aus alle sonn und fenertag des ganzen jahrs.Augsburg:.1780..C18/4b;
724 ..Evangeliomok esztendo - által az anya-szent-egyház.Trnava:.1765..C18/2a;
725 ..Evangelium podle sv. Matouše.:Olomouc.1969..BS-144;
726 ..Evangelium sv. Matouše z Bible svatováclavské.Praha ::Pour,.1939..BS-190;
727 ..Evanjeliá.:.1970?..SKRIPTA_2;
728 ..Evanjelia.:.1980?..SAM/5;
729 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-98;
730 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-41;
731 ..Evanjeliá podľa Lukáša.:.1980?..BS-99;
732 ..Evanjelium a pokrok.:.1982..SAM/3;
733 ..Evolučná teória v rozklade.:.1970?..SAM/4;
734 ..Ewanjelický funebrál.Ružomberok:.1901..d15/2b_SK1900_1920;
735 ..Exercície.:.1948..BS-41;
736 ..Exercície.:.1962..SAM/4;
737 ..Exercície 1981.:.1980?..SAM/5;
738 ..Exercičné čítanie I-II V. V duchu a pravde.:.1970?..SAM/7;
739 ..Exercičné čítanie I-IX. VI. Sami sme počuli /Jn 4,42/.:.1970?..SAM/7;
740 ..Exercičné čítanie I.-IX..:.1970?..SAM/6;
741 ..Exercičné čítanie I.-IX. III. S rukou na pluhu.:.1970?..SAM/6;
742 ..Exercitia spiritualia in sacra octo dierum solitudine ex textu et juxta methodum sancti patris Ignatii..:.1862..BZ-5;
743 ..Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..C12/4a;
744 ..Exercitia spiritualia juxta methodum s. Ignatii Loyolae.:.1851..BZ-13;
745 ..Expositio commentaria in totam primam partem angelici doctoris sancti Thomae.:.1662..C15/6;
746 ..Exposition de la morale catholique morale speciale. IV. La charite.Paríž:.1914..BZ-43;
747 ..Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (1992-2002). Trnavská univerzita:Trnava.2002.80-89074-37-5.d6/3;
748 ..Farář a jeho kaplan.:.1970?..BS-14;
749 ..Fatima.:.2017.978-80-7450-249-1.d15/6_SK1920_1950;
750 ..Felige Bruder Klaus.:.1935..d12/2a;
751 ..Felséges hohenai Fridrik fejedelmet.:.1772..C11/5a;
752 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1979..SSV1990;
753 ..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-55-X.SSV1990;
754 ..Feriálny lekcionár v období "cez rok". Cyklus 2.Trnava:SSV.1981..SSV1990;
755 ..Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994-..BS-185;
756 ..Fermentum 1996.:.1996..PS-30;
757 ..Fermentum 1996.:.1996..PS-02;
758 ..Fermentum 1997.:.1997..PS-02;
759 ..Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185;
760 ..Fermentum. 9. rok Desetiletí duchovní obnovy. cyklus čtení pro májové pobožnosti 1996..Olomouc:Matice cyrilometodějská.1996..BS-185;
761 ..Fialky.Danville:.1939..USA;
762 ..Filius prodicus seu discursus.:.1669..C10/1a;
763 ..Filokalia :.:Praha :.2008.978-80-7207-678-9.BS-207;
764 ..Filosofický časopis 1997.:.1997..p1/3b;
765 ..Filosofie křesťanská.:.1885..BS-55;
766 ..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-108;
767 ..Filozofia 1990.:.1990..p1/3a;
768 ..Filozofia 1990 Roč. 45.:Veda.1990..p1/1;
769 ..Filozofia 1991.:.1991..PS-35;
770 ..Filozofia 1992.:.1992..p1/1;
771 ..Filozofia 1993.:.1993..p1/1;
772 ..Filozofia 1994.:.1994..p1/1;
773 ..Filozofia 1995.:.1995..p1/1;
774 ..Filozofia 1996.:.1996..p1/1;
775 ..Filozofia 1997.:.1997..PS-35;
776 ..Filozofia 1998.:.1998..p1/1;
777 ..Filozofia 1999.:.1999..p1/1;
778 ..Filozofia 2000.:.2000..p1/1;
779 ..Filozofia 2003.:.2003..p1/1;
780 ..Filozofia 2005.:.2005..PS-36;
781 ..Filozofia 2006.:.2006..PS-36;
782 ..Flavii Iosephi operum .:.1611..C12/5a;
783 ..Foi et langage.Paríž:.1979..PZ-2;
784 ..Foi et langage.Paríž:.1980..PZ-2;
785 ..Foi et langage.Paríž:.1981..PZ-2;
786 ..Formulare zu bering... die ablaffe.:.1900?..C19/2a;
787 ..Fr. Antoninus cloche.:.1690..C18/1b;
788 ..Fragen kinder.Viedeň:.1788..C18/2a;
789 ..Fraktur - schriften.:.1848..C22/1a;
790 ..František Palacký, Otec národa.:.1945..BS-51;
791 ..Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-72-4.d6/5;
792 ..Františkánsky kláštor v Hlohovci.Bratislava:.1993..BS-155;
793 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C19/4b;
794 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/2b;
795 ..Franz Bretonneau priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C20/3b;
796 ..Franz Bretonneau, priesters der gesellschaft Jesu sammtliche predigten.Augsburg:.1767..C18/1b;
797 ..Franziskus. Den akademikern im felde gewidmet von deutschen franziskanern.:.1917..BZ-61;
798 ..Franzosische und deutsche gesprache.Strasburg:.1803..C19/1b;
799 ..Frauerrede aus den hintritt des hochwurdigsten herrn Franz Xaver v. Schwabl, bischops von Regensburg.Regensburg:.1841..BZ-31;
800 ..Friderik Baraga. Zbirka rimskih dokumentov.Lublana:.1980..PZ-2;
801 ..Fructus hyemales sacri pro quotidiano usu et sacratioribus anni festis.Košice:.1772..C16/5b;
802 ..Fuhrer fur pilger und besucher.:.2000.2-9510749-4-8.BZ-59;
803 ..Funfter bericht des bereines von der unbefleckten empfangnis Mariens.:.1867..BZ-56;
804 ..Gabriel Marcel,... Etre et avoir,.Paris ::Editions Montaigne,.1968...d18/1b;
805 ..Galantai gróf Eszterházy Miklós Magzarország nádora.:.1863..C14/2b;
806 ..Galizien und Bukowina.:.1917..d11/2b;
807 ..Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..d8/2_CZ1950_1990;
808 ..Gaudium et spes.Praha:Vyšehrad.1969..BS-63;
809 ..Gebete groser seelen.Mníchov:.1930..BZ-38;
810 ..Gedeon des heil. rom. reichs frenherrn von Laudon.:.1765..C18/4a;
811 ..Geheimnisse der freimaurerei.Paderborn:.1871..BZ-53;
812 ..Geistliche reden aus alle sonntage des jahres.Augsburg:.1784..C18/4a;
813 ..Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a;
814 ..Geistliches zeug haus das ist auzeit fertiger prediger.:.1731..C20/1a;
815 ..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..BS-111;
816 ..Generálna spoveď.Hlučín:Exercíciový dom.1948..BS-53;
817 ..Genesis. Moyses elso konyve.:.1800?..C18/3;
818 ..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.2006.80-8071-079-1.d7/3;
819 ..Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/4b;
820 ..Gesammelte briefe des heiligen Franciscus Xaverius.Augsburg:.1794..C19/2b;
821 ..Geschichte der böhmischen Dominikanerordensprovinz :.Prag ::Cyrillo-Method\'sche Buchdruckerei W. Kotrba in Prag,.1916..d12/1a;
822 ..Getsemany 1996.:.1996..PS-11;
823 ..Getsemany 1997.:.1997..PS-11;
824 ..Getsemany 1998.:.1998..PS-11;
825 ..Getsemany 1999.:.1999..PS-11;
826 ..Getsemany 2000.:.2000..PS-11;
827 ..Getsemany 2001.:.2001..PS-12;
828 ..Getsemany 2002.:.2002..PS-11;
829 ..Giornata mondiale di preghiera per la pace nei balcani.:.1994..d18/7b;
830 ..Glaubens verkundigung fur erwachsene.:.1968..d11/2b;
831 ..Glaubensbuch I. diel.:.1965..d18/4b;
832 ..Glossarium ad Scriptores.:.1750..C15/1;
833 ..Glossarium ad scriptores mediae et ineimae latinitatis. Tomus II..:.1700?..C15/6;
834 ..Golgota mezi námi.:.1980?..BS-46;
835 ..Good news. Bible.New York:Americká biblická spoločnosť.1977..d18/6b;
836 ..Gott mit dir.Lipsko:.1861..C20/3a;
837 ..Gottes wort in unsere zeit.Viedeň:.1967..PZ-1;
838 ..Gottesdienst, Gemeinschaftsfeier :.München ::J. Pfeiffer,.1970.3-790-40014-9.d11/3b;
839 ..Gotteslob.Eichstatt:Verl. Bischofl. Ordinariat.1952..d11/3a;
840 ..Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d11/1b;
841 ..Gotteslob :.München ::J. Pfeiffer Verlag,.1975..d18/6b;
842 ..Gréckokatolícky kalendár 2004. Byzant:Košice.2003.80-85581-30-2.PS-03;
843 ..Gréckokatolícky kňazský seminár biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča:Prešov.1996.80-967341-4-8.BS-118;
844 ..Groser katechismus des heil. Petrus Canisius.Viedeň:.1873..C20/4b;
845 ..Gruss aus Mariazell.:.1990..d13/1;
846 ..Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus I..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6;
847 ..Guilielmi Estii ss. th. doct. in sacram scripturam opera omnia Tomus II..:Nicolai Pezzana, Nenetia.1859..n1/6;
848 ..Gustav Meyrint. Der weise Dominikaner.:.1921..d11/4a;
849 ..Hammer on the Rock :.New York ::Schocken Books,.1975.0-8052-0032-0.d18/2b;
850 ..Handbuch der italienischen und deutschen converzationsprache.:.1887..d11/3a;
851 ..Handbuch der katholischen dogmatik.:.1887..BZ-42;
852 ..Handbuch der Liturgiewissenschaft..Leipzig ::St. Benno-Verlag..1961..d18/4b;
853 ..Handbuch zum Katholischen Katechismus..Freiburg ::Herder,.1959..d12/2b;
854 ..Handbuch zum katholischen katechismus. Band I. Von Gott und unser Erlosung.:.1959..d11/4a;
855 ..Hazad ekessege :.Nyiregyhaza ::Gorogkatolikus Hittudomanyi Foiskola,.1991..9630014653.d14/2;
856 ..Házi orvosságok.:.1791..C21/5b;
857 ..Heilige Saat :.Regensburg ::Pustet,.1935..d13/1;
858 ..Heilige Scholle :.Zurich:Gotschmann.1937..d11/4a;
859 ..Heiligenkreuz.:.1983..d18/1b;
860 ..Heimat in Gott :.Kevelaer ::Butzon & Bercker,.1938..d12/2b;
861 ..Helena Mostová. Její boj a víťezství.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920;
862 ..Heletzartikel des ungarischen reichstages 1865/67.Budapešť:.1869..BZ-50;
863 ..Heller kann kein Himmel sein.Graz:Styria.1984.3222115583 (viaz.);3-222-11558-3.d11/1a;
864 ..Herodovi nástupci.:.1980?..SAM/5;
865 ..Herzliche worte an christliche eltern.:.1870..BZ-56;
866 ..Herzogenaurach.:.1979..d11/5;
867 ..Herzogliche handgriffe des ....Augsburg:.1689..C19/2b;
868 ..Hidachtsbuch fur den calvarienberg und tieten weg.Bratislava:.1894..C20/4b;
869 ..História 2007.:.2007..PS-05;
870 ..História 2009.:.2009..PS-05;
871 ..História 2011.:.2011..PS-05;
872 ..Historiae congregationum de auxiliis divinae gratiae. Liber tertius.:.1701..C14/6;
873 ..Historická revue 2011.:.2011..PS-05;
874 ..Historischer auszug von dem wandel, jugenden und wundern des seligen diener gottes ...Michael.Praha:.1780..C20/2b;
875 ..Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..BS-145;
876 ..Hlas 1995.:.1995..PS-12;
877 ..Hlas 1995.:.1995..PS-18;
878 ..Hlas 1995.:.1995..PS-30;
879 ..Hlas-Zrno.:.1997?..PS-12;
880 ..Hlas-Zrno 1996.:.1996..p1/3b;
881 ..Hlas-Zrno 1997.:.1997..p1/3b;
882 ..Hlas-Zrno, Alžbetin list 1996.:.1996..p1/3b;
883 ..Hlas-Zrno, Alžbetin list 1997.:.1997..p2/1a;
884 ..Hlasy katolického spolku tiskového.Praha:.1911..PS-46;
885 ..Hlasy z domova a misií 1942.:.1942..PS-11;
886 ..Hlasy z domova a misií 1945.:.1945..PS-11;
887 ..Hlasy z domova a misií 1949.:.1949..PS-39;
888 ..Hlasy z domova a misií r.20.:.1934..PS-15;
889 ..Hlasy z domova a misií r.26.:.1940..PS-17;
890 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-15;
891 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-11;
892 ..Hlasy z domova a misií r.27.:.1941..PS-17;
893 ..Hlasy z domova a misií r.29.:.1943..PS-11;
894 ..Hlasy z domova a misií r.30.:.1944..PS-11;
895 ..Hlasy z domova a misií r.32.:.1946..PS-10;
896 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39;
897 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-10;
898 ..Hlasy z domova a misií r.33.:.1947..PS-39;
899 ..Hlasy z domova a misií r.34.:.1948..PS-39;
900 ..Hlavné scény zo svetloobrazového dramatu stvorenia :.Brooklyn ::Internat. Bible Students Association,.1914..BS-205;
901 ..Hodinka pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.:.1923..BS-53;
902 ..Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-26;
903 ..Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..BS-117;
904 ..Hodinky za zomrelých.:.1970?..BS-14;
905 ..Holandský katechizmus.[S.l.:s.n.].1968..BS-180;
906 ..Holtzes worterbucher. Bohmisch..Lipsko:.1930?..d11/1a;
907 ..Homiletická příloha duchovního pastýře 1957.:.1957..PS-13;
908 ..Homiletické směrnice 1972.:.1972..p1/2;
909 ..Homiletické směrnice 1973.:.1973..p1/2;
910 ..Homiletické směrnice 1974.:.1974..p1/2;
911 ..Homiletické směrnice 1975.:.1975..p1/2;
912 ..Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..p1/2;
913 ..Homiletické směrnice 1978/79.:.1978..PS-10;
914 ..Homiletické směrnice 1980.:.1980..p1/2;
915 ..Homiletické směrnice 1980/81.:.1980..p1/2;
916 ..Homiletické směrnice 1982-83.:.1982..SKRIPTA_2;
917 ..Homiletické směrnice 1984.:.1984..SKRIPTA_2;
918 ..Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-10;
919 ..Homiletické směrnice 1984.:.1984..PS-12;
920 ..Homiletické směrnice 1984 1983.:.1983?..SKRIPTA_2;
921 ..Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2;
922 ..Homiletické směrnice 1984/85.:.1984..SKRIPTA_2;
923 ..Homiletické směrnice 1985/86.:.1985..p1/2;
924 ..Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..PS-10;
925 ..Homiletické směrnice 1988/89.:.1988..p1/2;
926 ..Homiletické směrnice 1989/90.:.1989..p1/2;
927 ..Homiletické směrnice Cyklus A.:.1986..SKRIPTA_2;
928 ..Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..PS-10;
929 ..Homiletické směrnice Cyklus B.:.1987?..SKRIPTA_2;
930 ..Homiletický sborník. Cyklus C.:.1992..SKRIPTA_2;
931 ..Homíliák a "C" évben.:.1974..d14/2;
932 ..Homílie.:.1971..SAM/4;
933 ..Homílie - A.Jarovce:.1981..SAM1/a;
934 ..Homílie - C.Jarovce:.1983..p1/2;
935 ..Homílie - C.Jarovce:.1983..SAM1/a;
936 ..Homílie A.:.1980?..SKRIPTA_2;
937 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
938 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
939 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
940 ..Homo Dei.Varšava:.1972..PZ-4;
941 ..Honorati tournelii tractatum de gratia Christi.:.1761..C20/4a;
942 ..Hora media. 4. týždne cez rok.:.1980?..SAM/6;
943 ..Horae diurnae breviarii romani ex decreto ss. concilii tridentini.:.1867..C16/5b;
944 ..Horae diurnae praedicatorum.:.1886..C15/4a;
945 ..Horná Súča.Horná Súča:Obecný úrad Horná Súča.1993..BS-118;
946 ..Hovory s mladými o víře.:.1970?..SAM/7;
947 ..Hriech.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1948..BS-222;
948 ..Hruštín.Hruštín:Miestny národný výbor.1990.80-900408-2-9;80-900408-2-9.d2/6_FOTOGRAFIE;
949 ..Hudobný život 2009.:.2009..PS-05;
950 ..Hunyadi János.Budapešť:.1873..BZ-38;
951 ..Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.:Matica slovenská.1941..MS;
952 ..Hviezdoslavove sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1931..ZS;
953 ..Hymny I., II. .Trnava:SSV.1943..SSV1950;
954 ..Hymny II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
955 ..Hymny na posvätenie času.:.1980?..BS-103;
956 ..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SÚCM;
957 ..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM;
958 ..Hymny rímskeho breviára.:.1980?..SAM1/a;
959 ..Chants des saluts et des processions.:.1920..C14/1b;
960 ..Charismata spiritus sancti s podtitulom Kuru syndróm u členov charizmatickej obnovy.:.1989..BS-147;
961 ..Chceme mier.Bratislava:Práca.1951..BS-96;
962 ..Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE;
963 ..Chiara Lubichová v Česku a na Slovensku.. Vydavateľstvo Nové mesto:Bratislava.2002.80-85487-68-3.d2/6_FOTOGRAFIE;
964 ..Chléb života.:.1969..AKADEMIE;
965 ..Chlieb života.:.1940?..BS-140;
966 ..Chodil dobře čině.Přerov:.1948..BS-218;
967 ..Chrestomathia in usum gymnasiorum.Budapešť:.1778..C17/4b;
968 ..Chrestomatia z kresťanskej spisby gréckej do konca II. storočia.:.1980?..SKRIPTA_3;
969 ..Christ katholische haus bostill .:.1754..C11/6;
970 ..Christliches abend glocklein.Viedeň:.1874..C17/5b;
971 ..Christoph August von lengefeld.:.1787..C18/2a;
972 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..C21/2a;
973 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1932..d12/2a;
974 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1935..d12/1a;
975 ..Chrysologus. Blatter fur Kanzelberedsamkeit.:.1937..d12/1b;
976 ..Chrystianizacja Litwy.Krakow ::Spoeczny Instytut Wydawniczy Znak,.1987..837006082X.d18/2b;
977 ..Chvalite Hospoda. Velikij cerkovnyj sbornik.Trnava:SSV.1975..SSV1990;
978 ..Chváľte Pána Ježiša.:.1980?..BS-135;
979 ..Chvíľka so svätými.:.1977..SAM1/a;
980 ..Chvilky u nohou Páně.:.1970?..SAM/3;
981 ..Chwály mariánské.Praha:.1776..CZ1900;
982 ..I martiri annamiti e cinesi.Rím:.1900..BZ-33;
983 ..I ukřižovali jej.:.1950?..d17/4a_CZ1920_1950;
984 ..I´kaini diaoiki. Novum testamentum.Amsterdam:.1756..C18/5b;
985 ..Idea sanctitatis patriarchen und grossen vatters Dominici.:.1697..C10/4a;
986 ..Ideológia a politika klerikalizmu.:Ústav marxizmu-leninizmu.1976..BS-100;
987 ..Iesu Christo messiae christiani hominis duci, doctori, domino.:.1679..C15/5a;
988 ..Ignatii coutino mari. alf..:.1652..C16/2a;
989 ..Il divoto di Maria Vergine adolorata.:.1885..BZ-58;
990 ..Il rosario di Maria santissima.:.1854..C21/5a;
991 ..Il Sacro Cuore.Neapol:.1964..PZ-2;
992 ..Ilustrácie o Svätej zemi.:.1930?..d9/5b_CZ1920_1950;
993 ..Im reiche des wissens. 1.,2. časť.:.1929..d18/3;
994 ..Im schatten der kirche.:.1898..d11/3a;
995 ..Im schatten der kirche.:.1899..d12/2a;
996 ..Ima és énekeskonyv.:.1943..C20/4b;
997 ..Imakonyv.:.1900?..C14/4b;
998 ..Immac. Conceptionis beatae Mariae Virginis.:.1900?..d18/6b;
999 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2005..PS-51;
1000 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..PS-51;
1001 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2014..PS-51;
1002 ..Impulz.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2015..PS-51;
1003 ..In nocte nativitatis Domini.:.1926..C13/3b;
1004 ..In quest of the \"Miracle stag\":.Budapest ::Tertia,.2000.0-9642094-9-7;0-936398-95-7;963-86024-2-2.d18/2b;
1005 ..Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.BS-163;
1006 ..Informationes.:.1986..BS-26;
1007 ..Institut Catholique de Toulouse.:.1990..BZ-24;
1008 ..Institutio generalis missalis romani editio typica VI..:.2002..BS-156;
1009 ..Institutiones ad eloquentiam.:.1787..C11/4a;
1010 ..Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum.Budapešť:.1797..C20/4a;
1011 ..Institutiones biblicae scholis accomodatae.:.1933..C13/4a;
1012 ..Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum regni Hungariae et adnexarum provinciarum.Budapešť:.1807..C16/4a;
1013 ..Institutiones philosophiae moralis.:.1900?..BZ-26;
1014 ..Instructio Innestimobile Donum.:.1973..BS-12;
1015 ..Instrukce "Donum veritatis" o církevním povolání teologa.:Olomouc :.1999.80-7266-020-9.BS-163;
1016 ..International review of mission.:.2001..PZ-1;
1017 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-119;
1018 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.BS-128;
1019 ..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.MAG;
1020 ..Introductio in chronologiam sacram ex historiae elementis.:.1800?..C18/5b;
1021 ..Isten igéje.Estergom:.1896..PZ-3;
1022 ..Istruzione sulla formazione liturgica nei seminari.Rím:.1979..BZ-51;
1023 ..Itha, grafin von Toggenburg.Regensburg:.1842..C20/4b;
1024 ..Ius et iustitia. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1997.80-7142-051-4.BS-122;
1025 ..Izajas.Praha ::Kalich,.1982...BIBCZ;
1026 ..Ja? 30 podnetov na veľkonočné obdobie pre nachádzanie svojho povolania.Bratislava:Don Bosco.1997..BS-216;
1027 ..Jádro katolického náboženství.:.1935?..BS-39;
1028 ..Jahres-und Tagungsbericht der Gorres-Gesellschaft 1975.:.1976..BZ-29;
1029 ..Jak czcic Matke Boza?.:Wydawnictwo Franciszkanow.1984..BZ-60;
1030 ..Jak čeliti námitkám proti abstinenci?.:.1938..BS-37;
1031 ..Jak pracovat s katechismem. První učení o Bohu.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1990?..SAM/5;
1032 ..Ján Guitton.:.1970..BS-218;
1033 ..Ján Mathé :.S.l. ::s.n.,.1984..BS-90;
1034 ..Jan Nep. Neumann z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele.Viedeň:.1900?..CZ1900;
1035 ..Jan Pavel II.:.1980?..SAM/3;
1036 ..Jan Pavel II. :.Praha ::Praha :.1990.80-7113-013-3.SAM1/a;
1037 ..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:.1990..BS-93;
1038 ..Ján Pavol II. medzi nami.:.1995..BS-220;
1039 ..Ján Pavol II. Pútnik nádeje.:Reader's digest.2012.978-80-8097-152-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
1040 ..Ján Vojtaššák.:.1980?..SAM/3;
1041 ..Ján Vojtaššák.:.1980?..BS-128;
1042 ..Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.BS-126;
1043 ..Jde o věc vážnou.České Budějovice:.1960?..BS-66;
1044 ..Je crois.Angers:.1963..BZ-30;
1045 ..Jedle.:.1980?..BS-128;
1046 ..Jedlovský učiteľ.:.1930?..BS-131;
1047 ..Jedno je potrebné.:.1947..BS-53;
1048 ..Jednoduché chorální nápěvy nového českého ordo missae.:.1960?..BS-161;
1049 ..Jednotlivé ctnosti.:.1970?..BS-166;
1050 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1051 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1052 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1053 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1054 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C16/5b;
1055 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1056 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1057 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1058 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1059 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1060 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.SSV1950;
1061 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.SSV1990;
1062 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.a3/5;
1063 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-211;
1064 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1065 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.BS-162;
1066 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1067 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1068 ..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-516-7.C33/5;
1069 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1070 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1071 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1072 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1073 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.BS-162;
1074 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1075 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1076 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971.80-08-01647-7.C33/5;
1077 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
1078 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C16/5b;
1079 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1080 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1081 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1082 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
1083 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1084 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1085 ..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
1086 ..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5;
1087 ..Jednotný katolícky spevník znotovaný.:.1993..C33/5;
1088 ..Jeho Excelence THDR Karel Skoupý biskup brněnský.:.1946..BS-58;
1089 ..Jeruzalémská bible: Starý Zákon. Knihy proroku.:.1970?..BS-188;
1090 ..Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-188;
1091 ..Jeruzalémská bible: úvody k jednotlivým knihám Starého i Nového Zákona.:.1970?..BS-189;
1092 ..Jest Buh.:.1946..BS-28;
1093 ..Jesus Christ medite et contemple tous les jours de l'annee IV. Juin, Juillet.:.1888..C14/1a;
1094 ..Jezuiti 1814-2014.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418580 (brož.); 978-80-7141-858-0.BS-210;
1095 ..Ježiš drahý poklad.Trnava:.1921..USA;
1096 ..Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-130;
1097 ..Ježiš Kristus Boží Syn 2 ; Ján Kováč. Artpres:Košice.1990.80-7119-000-4.BS-221;
1098 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221;
1099 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-140;
1100 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-130;
1101 ..Ježiš ma miluje. Rímsko-katolícky biskupský úrad:Košice.1990.80-7119-002-0.BS-221;
1102 ..Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15;
1103 ..Ježíš z blízka i z daleka.:.1970?..BS-15;
1104 ..Ježiš z ďaleka a z blízka.:.1980?..BS-101;
1105 ..Ježiš zďaleka i zblízka.B.m.:B.v..1900?? po..BS-13;
1106 ..Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-117;
1107 ..Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-201;
1108 ..Ježiš. Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.USA:New Life.1990..BS-216;
1109 ..Ježíši Daviduv synu, smiluj se nade mnou.:.1950?..SAM/6;
1110 ..Ježišove pastoračné metódy.:.1980?..SAM/7;
1111 ..Ježišu, dôverujem ti.:.2000?..BS-218;
1112 ..Ježišu, dôverujem v teba.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-26-6.BS-214;
1113 ..Ježišu, dôverujem v Teba.Trnava :VIA Miloslav Královič.2002.80-967336-1-3.BS-139;
1114 ..Jó pásztor.:.1885/86..PZ-3;
1115 ..Johannes XXIII. Geistliches tagebuch und andere geistliche schriften.:.1966..d11/2b;
1116 ..Jsme děti Boží.Rím:Kresťanská akadémia.1990?..BS-145;
1117 ..Jubilejní rok sv. - Alfonsiánský..:.1887..CZ1900;
1118 ..Justi lipsii flores Senecae epistolis et libris philosophicis excerpti.:.1756..C20/5b;
1119 ..K Betlehemu v srdci .Trnava:SSV.2010..BS-214;
1120 ..K jubileu prof. dr. Michala Krovinu.Bratislava:RCBF UK.1984..BS-143;
1121 ..Kaini diaoiki Isu Christu to eion archetypon metafrazis.:.1710..C16/4b;
1122 ..Kajan.Trnava:[s.n.].1919..BS-30;
1123 ..Kalendár katolíckej jednoty 1935.:.1935..PS-20;
1124 ..Kalendár katolíckej jednoty 1937.:.1937..PS-20;
1125 ..Kalendár katolíckej jednoty 1938.:.1938..PS-20;
1126 ..Kalendár katolíckej jednoty 1939.:.1939..PS-20;
1127 ..Kalendár katolíckej jednoty 1941.:.1941..PS-20;
1128 ..Kalendár katolíckej jednoty 1942.:.1942..PS-20;
1129 ..Kalendár katolíckej jednoty 1944.:.1944..PS-20;
1130 ..Kalendár katolíckej jednoty 1947.:.1947..PS-20;
1131 ..Kalendár katolíckej jednoty 1948.:.1948..PS-20;
1132 ..Kalendár roľníckych vzájomných pokladníc na rok 1944.:.1944..PS-50;
1133 ..Kalvária a oltár.:.1980?..SAM/7;
1134 ..Kancionál :.:Praha :.1992.80-7113-046-X.d8/3_CZ1950_1990;
1135 ..Kancionál, čili, Kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domácí pobožnost.. :V Praze :.1863-1864 |e (V Praz..CZ_1920;
1136 ..Kapucínska cesta 1992.:.1992..PS-30;
1137 ..Kardinál Wyszinski.:.1980?..SKRIPTA_4;
1138 ..Karitatívna nedeľa. Láska k blížnemu a jej úlohy dnes.:.1944..BS-218;
1139 ..Katalog Litoměřické diecéze 1981.:.1981..BS-24;
1140 ..Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov začlenených do Konferencie vyšších rehoľných predstavených v Slovenskej republike.:.1999..BS-151;
1141 ..Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina.Žilina:Vladimír Šušoliak.2013.9788097091651 (brož.); 978-80-970916-5-1.BS-200;
1142 ..Katechese A..:.1970?..BS-169;
1143 ..Katechéta, profesor či prorok?.:.1970?..BS-195;
1144 ..Katechetika.:.1980?..SAM/7;
1145 ..Katechéza.:.1991..PS-50;
1146 ..Katechéza.:.1992..PS-48;
1147 ..Katechéza.:.1992..PS-50;
1148 ..Katechéza.:.1993..PS-50;
1149 ..Katechéza.:.1993..PS-48;
1150 ..Katechéza.:.1994..PS-50;
1151 ..Katecheze ke katechismu. První učení o Bohu.:.1988..BS-205;
1152 ..Katechézky II. časť Pätoro cirkevných prikázaní. O kresť. spravodlivosti. O prostriedkoch milostí.:.1980?..BS-23;
1153 ..Katechismus.:.1930?..d9/4a_CZ1920_1950;
1154 ..Katechismus der katholischen religion.:.1930?..d11/1a;
1155 ..Katechismus katolického náboženství.Olomouc:.1949..d17/4b_CZ1920_1950;
1156 ..Katechismus pro dospělé.:.1972..SKRIPTA_2;
1157 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1158 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1159 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1160 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1161 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1162 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1163 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1164 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1165 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1166 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1167 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.CZ_1920;
1168 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1169 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1170 ..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1990;
1171 ..Katechizmus katolíckej cirkvi.:.1940?..BS-165;
1172 ..Katechizmus pre mladých.:.1980?..SAM/5;
1173 ..Katechizmus pre veľkých i malých.:.1921..BS-168;
1174 ..Katechizmus vo svetelných obrazoch.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..SUCM;
1175 ..Katechizmus. Stručný prehľad katolíckeho učenia.:.1980?..BS-221;
1176 ..Katechizmus. Učebnica rím. kat. náboženskej výchovy.Trnava:SSV.1983..SSV1990;
1177 ..Katholische Brautlehre /.Leipzig ::St. Benno-Verl,.1965..BZ-54;
1178 ..Katholische schulbibel.:.1954..d11/3b;
1179 ..Katholisches gesangbuch.:.1971..C13/3b;
1180 ..Katolícka jednota .:.1930..p2/1a;
1181 ..Katolícka jednota 1922.:.1922..PS-17;
1182 ..Katolícka jednota 1935.:.1935..PS-06;
1183 ..Katolícka jednota 1947.:.1947..PS-09;
1184 ..Katolická knížka.Košice:Dominikánsky kláštor.1904..DOMINIKANI_SK;
1185 ..Katolícka missionárska knižka alebo návod ku kresťanskému životu.Budapešť:Redemptoristi.1906..d15/2b_SK1900_1920;
1186 ..Katolícke kázne 1928.:.1928..p1/5b;
1187 ..Katolícke kázne 1929.:.1929..p1/5b;
1188 ..Katolícke kázne 1932.:.1932..p1/5b;
1189 ..Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b;
1190 ..Katolícke kázne 1936.:.1936..p1/5b;
1191 ..Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b;
1192 ..Katolícke kázne 1937.:.1937..p1/5b;
1193 ..Katolícke kázne 1938.:.1938..p1/5b;
1194 ..Katolícke kázne 1939.:.1939..p1/5b;
1195 ..Katolické noviny.Praha:.1971..d16/1;
1196 ..Katolícke noviny, r.105 /141/ /1990. Trnava:SSV.1990..d16/3;
1197 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/5;
1198 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/1;
1199 ..Katolícke noviny, r.107 /143/ /1992. Trnava:SSV.1992..d16/4;
1200 ..Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/1;
1201 ..Katolícke noviny, r.108 /144/ /1993. Trnava:SSV.1993..d16/4;
1202 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1;
1203 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/1;
1204 ..Katolícke noviny, r.109 /1994. Trnava:SSV.1994..d16/4;
1205 ..Katolícke noviny, r.110 /1995. Trnava:SSV.1995..d16/1;
1206 ..Katolícke noviny, r.111 /1996. Trnava:SSV.1996..d16/4;
1207 ..Katolícke noviny, r.112 /1997. Trnava:SSV.1997..d16/5;
1208 ..Katolícke noviny, r.113 /1998. Trnava:SSV.1998..d16/3;
1209 ..Katolícke noviny, r.114 /1999. Trnava:SSV.1999..d16/2;
1210 ..Katolícke noviny, r.115 /2000. Trnava:SSV.2000..d16/2;
1211 ..Katolícke noviny, r.116 /2001. Trnava:SSV.2001..d16/5;
1212 ..Katolícke noviny, r.117 /2002. Trnava:SSV.2002..d16/5;
1213 ..Katolícke noviny, r.118 /2003. Trnava:SSV.2003..d16/3;
1214 ..Katolícke noviny, r.119 /2004. Trnava:SSV.2004..d16/2;
1215 ..Katolícke noviny, r.120 /2005. Trnava:SSV.2005..PS-01;
1216 ..Katolícke noviny, Roč. 93 /129/ , č. 1-51, 1978.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1978..d16/5;
1217 ..Katolícke noviny. Roč. 100 (136), č. 1-52, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..d16/1;
1218 ..Katolícke noviny. Roč. 101 (137), č. 1-52, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..d16/1;
1219 ..Katolícke noviny. Roč. 102 (138), č. 1-52, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d16/2;
1220 ..Katolícke noviny. Roč. 103(139), č. 1-52, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..d16/2;
1221 ..Katolícke noviny. Roč. 104 (140), č. 1-53, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..d16/3;
1222 ..Katolícke noviny. Roč. 5 /41/, č. 1-152, 1890.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1890..p1/1;
1223 ..Katolícke noviny. Roč. 83 /119/, č. 1-51, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..d16/6;
1224 ..Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/6;
1225 ..Katolícke noviny. Roč. 84 /120/, č. 1-51, 1969.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d16/2;
1226 ..Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1;
1227 ..Katolícke noviny. Roč. 85 /121/, č. 1-51, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/1;
1228 ..Katolícke noviny. Roč. 86 /122/, č. 1-52, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d16/2;
1229 ..Katolícke noviny. Roč. 87 /123/, č. 1-52, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d16/1;
1230 ..Katolícke noviny. Roč. 88 /124/, č. 1-52, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..d16/4;
1231 ..Katolícke noviny. Roč. 89 /125/, č. 1-52, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..d16/5;
1232 ..Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/4;
1233 ..Katolícke noviny. Roč. 90 /126/, č. 1-52, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..d16/5;
1234 ..Katolícke noviny. Roč. 91 /127/, č. 1-52, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..d16/5;
1235 ..Katolícke noviny. Roč. 92 /128/, č. 1-52, 1977. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1977..d16/5;
1236 ..Katolícke noviny. Roč. 94 /130/, č. 1-52, 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1979..d16/4;
1237 ..Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1;
1238 ..Katolícke noviny. Roč. 95 /131/, č. 1-52, 1980.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..d16/1;
1239 ..Katolícke noviny. Roč. 96 /132/, č. 1-52, 1981.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d16/2;
1240 ..Katolícke noviny. Roč. 97 /133/, č. 1-52, 1982.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..d16/1;
1241 ..Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1;
1242 ..Katolícke noviny. Roč. 98 /134/, č. 1-52, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..d16/1;
1243 ..Katolícke noviny. Roč. 99 /135/, č. 1-52, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..d16/1;
1244 ..Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..d16/4;
1245 ..Katolícky kalendár 1995.Bratislava:Lúč.1995..BS-127;
1246 ..Katolický katechismus.Praha:Česká katolická charita.1986..ČKCH;
1247 ..Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..ČKCH;
1248 ..Katolický kazatel 1926.:.1926..PS-14;
1249 ..Katolícky ľudový katechismus. III. diel.:.1910?..d15/2b_SK1900_1920;
1250 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
1251 ..Katolícky mesačník.:.1989..PS-08;
1252 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
1253 ..Katolícky mesačník.:.1989..PS-08;
1254 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
1255 ..Katolícky mesačník.:.1989..BS-12;
1256 ..Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08;
1257 ..Katolícky mesačník 1988.:.1988..PS-08;
1258 ..Katolícky modlitebník a spevník.Rím:SÚCM.1993..BS-222;
1259 ..Katolícky spevník.:.1900?..BS-10;
1260 ..Katolikus kozlony az országos katolikus szovetség.:.1915..d14/1b;
1261 ..Kauza p. O. Formánek a spol. v dokumentoch.:.1995??..SAM/3;
1262 ..Kázání Filipa Heuslera, Svazek V..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950;
1263 ..Kázání na neděle a svátky 1937.:.1937..PS-09;
1264 ..Kázání na neděle a svátky 1938.:.1938..PS-09;
1265 ..Kázání na neděle a svátky 1939.:.1939..PS-09;
1266 ..Kázání ptáčkům :.V Praze ::Antonín Šorm,.1930..BS-190;
1267 ..Kazatel 1909.:.1909..PS-26;
1268 ..Kazatelna.Pelhřimov:.1914..d18/6b;
1269 ..Kazatelna .Pelhřimov:.1916..p1/3a;
1270 ..Kazatelna.:.1938..PS-41;
1271 ..Kázne.:.1970?..SAM1/b;
1272 ..Kázne Jána Rychlovského 1.Martin:.1924..d15/3_SK1920_1950;
1273 ..Káž slovo Božie. Cyklus A.:.1980?..BS-64;
1274 ..Káž slovo Božie. Cyklus B.:.1980?..BS-64;
1275 ..Ke studiu díla J.V. Stalina \"Ekonomické problémy socialismu v SSSR\" :.Praha ::Státní nakladatelství politické literatury,.1953..BS-106;
1276 ..Kegel - und gebetbuchlein.:.1901..d11/5;
1277 ..Kincses kalendáriom.:.1916..d14/1a;
1278 ..Kincses kalendárium.:.1898..d14/1a;
1279 ..Kinderpoesie. Mikuláš Lipták:Kežmarok.1996.80-88747-49-X.BS-152;
1280 ..Kirchtag suppel.:.1710..C20/2a;
1281 ..Klaňajme sa a ohlasujme.:.1994..BS-110;
1282 ..Klauzúra. Vstup zakázaný.:.1980?..BS-163;
1283 ..Klaverský kalendář 1939.:.1939..PS-13;
1284 ..Klečet pouze před Bohem.:.1980?..BS-147;
1285 ..Kleines offizium.:.1960?..d12/2a;
1286 ..Klosterneuburg - Geschichte und Kultur.Wien:Mayer.1992.3901025146.d11/4b;
1287 ..Knaurs Konversations-Lexion A-Z *.Berlin,:.1934..d12/2a;
1288 ..Kňazom najmilším synom Panny Márie. Rok 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997.:.1991-1997..BS-221;
1289 ..Kňazom nejmilším synom Panny Márie 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184;
1290 ..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1992..BS-67;
1291 ..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.1994.80-88696-06-2.BS-140;
1292 ..Kneipp Sebestyen plebanos termeszeti gyogi modja.:.1900?..BZ-60;
1293 ..Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-139;
1294 ..Kněžím, přemilým synum Panny Marie.:.1992..BS-159;
1295 ..Kněžství a eucharistie - dary Boží lásky.Rím:Křesťanská akademie.1981..BS-158;
1296 ..Kniha malých proroku.:.1945..BS-33;
1297 ..Kniha moudrosti.:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ;
1298 ..Kniha piata: O prečinoch a trestoch.:.1970?..SKRIPTA_2;
1299 ..Kniha přísloví.:.1980?..SAM/5;
1300 ..Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-87;
1301 ..Kniha stanov a nařízení Řádu bratří kazatelu.Rím:Generálna kúria.1986..BS-91;
1302 ..Kniha svätých.:.1863..C13/2b;
1303 ..Kniha tretia. O veciach.:.1970?..SAM/6;
1304 ..Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..d15/2b_SK1900_1920;
1305 ..Kniha zázrakow.Budapešť:.1901..C14/5b;
1306 ..Kniha života pre všetkých.:.1970?..BS-14;
1307 ..Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..BS-185;
1308 ..Komentár - exegeticko-duchovný k nedeľnému čítaniu.:.1970..SAM/3;
1309 ..Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-142;
1310 ..Komentáre k veľkému týždňu a k veľkonočnému trojdniu.Nitra:.1998..BS-155;
1311 ..Kompletórium.:.1970?..BS-13;
1312 ..Kompletórium.:.1970?..BS-03;
1313 ..Kondášove dni 2009.Trnava:Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda.2010.9788081051159 (brož.); 978-80-8105-115-9.d7/4;
1314 ..Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..SSV1990;
1315 ..Konferencia rímskokatolíckych biskupov a ordinárov v Bratislave 14. apríla 1951.Trnava:SSV.1951..BS-105;
1316 ..Konkordance.:.1965 ?..BS-42;
1317 ..Konštitúcie a direktár Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda.:.1980?..BS-138;
1318 ..Konštitúcie a direktívy zhromaždenia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.Rím:.1982..BS-138;
1319 ..Koruna trnová.:.1928..d17/2b_cz1920-1950;
1320 ..Koruna trnová.:.1928..d17/5a_CZ1920_1950;
1321 ..Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. 1. (Cirkevné procesné právo. Materiály a štúdie.).Sandomierz:Wydawnictwo Diecezjalne.1999.8386862955;83-86862-95-5.d18/7b;
1322 ..Kosciol w Polsce mapy - wiek XVI-XVIII.:.1970?..d18/1b;
1323 ..Kosciol w Polsce sredniowiecze.:.1968..d18/1b;
1324 ..Kosciol w Polsce wiek XVI-XVIII.:.1970..d18/1b;
1325 ..Košice a deportácie Židov v roku 1944. Oddelenie židovskej kultúry Slovenského národného múzea :Košice.1994.80-967182-0-7.BS-158;
1326 ..Košice ako na dlani a Mestská časť Západ.Košice:Jes.2012.9788088900498 (viaz.); 978-80-88900-49-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
1327 ..Košice v rokoch 1938-1945 :.V Košiciach ::Štátna vedecká knižnica,.1985..BS-52;
1328 ..Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1991..BS-24;
1329 ..Košický dóm.:Východoslovenské vydavateľstvo.1975..d2/6_FOTOGRAFIE;
1330 ..Kozonséges vagy Univerzális geográphia a Bécsi Kongreszszusban tortént változások szerént.Budapešť:.1817..BZ-35;
1331 ..Kráľ.Košice:.1988..BS-04;
1332 ..Kráľovná pokoja.:.1989..BS-159;
1333 ..Krása slovenských pamiatkových kostolov 1870-1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..d16/6;
1334 ..Krásne volanie.:Smena.1963..d3/7_SK1950_1990;
1335 ..Krátka gréckokatolícka liturgika.Trnava:SSV.1972..BS-148;
1336 ..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1926..BS-220;
1337 ..Krátké promluvy při obnově sv. křtu.:.1940..BS-53;
1338 ..Krátké řeči duchovní 1927.:.1927..PS-12;
1339 ..Krátky slovník jazyka cirkevno-slovanského so slovenským prekladom.:Vienala.1993.80-7097-282-3.BS-71;
1340 ..Krátky slovník slovenského jazyka.:Veda.1989.80-224-0003-3.d1/3_JAZYKOVEDA;
1341 ..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.d6/6;
1342 ..Kresťanské baptistériá.:.1980?..SKRIPTA_4;
1343 ..Kresťanstvo.:.1980?..BS-176;
1344 ..Kresťanstvo a evolúcia.:.1970..SAM/4;
1345 ..Kresťanstvo a premena foriem kultúry.:.1980?..SAM1/a;
1346 ..Křestní obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157;
1347 ..Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
1348 ..Kristus - dárce života.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
1349 ..Kristus - dárce života.:.1928..d9/3a_CZ1920_1950;
1350 ..Kristus - Kráľ.Bratislava:Ustredná katolícka kancelária.1928..BS-167;
1351 ..Kristus a problémy dneška.:.1935..BS-39;
1352 ..Kristus na Reeperbahne.:.1980?..SAM/5;
1353 ..Kritik uber gewisse kritiker, rezensenten und brochurenmacher.Augsburg:.1788..C20/3b;
1354 ..Křížkovského sborník.Praha:.1927..d17/5b_CZ1920_1950;
1355 ..Krížová cesta.[Stará Ľubovňa]:Sali-Foto.1998.8096792105; 80-967921-0-5.BS-214;
1356 ..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..BS-141;
1357 ..Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-146;
1358 ..Krížová cesta čili rozjímanie a uctenie prehorkého umučenia a smrti Spasiteľa našeho Pána Ježiša Krista.:.1899..BS-43;
1359 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-100;
1360 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-140;
1361 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-207;
1362 ..Krížová cesta deviatnik.:Spolok sv. Vojtecha.1973..BS-124;
1363 ..Krížová cesta chorých za kňazov.:.2000?..BS-214;
1364 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-149;
1365 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212;
1366 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-117;
1367 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212;
1368 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-205;
1369 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-120;
1370 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-220;
1371 ..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983.80-85128-45-4.BS-212;
1372 ..Krížová cesta obnovy zmýšľania.:.2013..BS-214;
1373 ..Krížová cesta rodín.:.1970?..BS-15;
1374 ..Krížová cesta za záchranu počatých detí I..Košice:.2012..BS-214;
1375 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..BS-206;
1376 ..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..BS-108;
1377 ..Křížowá cesta.:.1900?..CZ_1920;
1378 ..Kronika o Janu Pavlu II..:.1980?..SAM1/b;
1379 ..Krstná pastorácia.:.1980?..SAM/2;
1380 ..Ku poklone Najsvätejšej Trojice Božej na česť bez poškvrny prvorodeného hriechu počatej najblahoslavenejšej vždy Panny Márie.:.1872..RADLIN;
1381 ..Kultur der Seele.:.1936..d11/5;
1382 ..Kundschreiben erlaffen von unserem heiligsten vater Leo XIII..:.1893..BZ-56;
1383 ..Kurz prípravy na manželstvo.Stará Ľubovňa:Kumran.2001..BS-157;
1384 ..Kurz und huf: sonntagliche .Augsburg:.1759..C18/2a;
1385 ..Kurze geschichte des Augustiner-Chorherren-stiftes zum heiligen Georg in Herzogenburg.:.1881..BZ-56;
1386 ..Kvatembrová pobožnost Charity.:.1940..BS-25;
1387 ..Kvetná nedeľa.Bratislava:Kláštor redemptoristov. Bratislava.1944..BS-221;
1388 ..Květná neděle.:.1947..BS-53;
1389 ..Kvízy. I. diel.:.1995?..BS-221;
1390 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C20/5b;
1391 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C21/1b;
1392 ..Kyriale seu ordinarium missae.:.1932..C31/2b;
1393 ..Kyriale simplex.:.1965..BZ-9;
1394 ..Kyriale simplex.:.1965..BZ-10;
1395 ..Kyriale simplex.:.1965..BZ-10;
1396 ..Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
1397 ..Kytica najobľúbenejších piesní na oslavu Božského srdca a prebl. Panny Márie.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-45;
1398 ..L´année du chretien.Lyon:.1811..C18/1b;
1399 ..L' anneau d' or.:.1983..d18/8;
1400 ..L'ami du tertiaire.:.1877..BZ-19;
1401 ..L'Amitie dangereuse ou celimaure et amelie.:.1786..C11/5b;
1402 ..L'Année avec le sacre-coeur.:.1909..BZ-28;
1403 ..L'educazione prenatale.:.1994..BZ-29;
1404 ..L'etat sans dieu.Paríž:.1900?..BZ-50;
1405 ..L'imitazione di Cristo.:.1984.88-215-0534-0.BZ-59;
1406 ..L'insegnamento filosofico nei seminari dopo il vaticano II.:.1968..PZ-1;
1407 ..L'office de la semaine sainte en latin et en francois.:.1752..C14/2a;
1408 ..L'office divin missel, vesperal et rituel.:.1930..C13/2b;
1409 ..L'Osservatore Romano.:.1983..d18/3;
1410 ..L'universita san Tommaso in Roma.Rím:.1966..d18/7b;
1411 ..La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue.Rím:.1981..d18/1a;
1412 ..La Divine liturgie de saint Jean Chrysostome.Paris ::Editions du Cerf,.1986..2204024279.d18/1b;
1413 ..La Madonna ai sacerdoti suoi filgi prediletti.Miláno:.1986..BZ-30;
1414 ..La predicazione e il comunismo atep alla luce dell'insegnamento di Paolo VI.:.1966..PZ-1;
1415 ..La sainte liturgie.:.1964..d18/1b;
1416 ..La Salette.:.1877..d14/1a;
1417 ..La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni.1993..BS-127;
1418 ..La vie consacrée et sa mission dans l'eglise et dans le monde.:.1992.88-209-1848-X.BZ-25;
1419 ..La vie spirituelle.:.1925..PZ-3;
1420 ..Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-21;
1421 ..Landesgelek - Sammlung fur das jahr 1870.:.1870..BZ-14;
1422 ..Landjugend und seelsorge .Viedeň:.1935..BZ-59;
1423 ..Langenscheidt groses schulworterbuch Russisch.:.1995.3-468-07290-2.d18/5a;
1424 ..Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache :.Berlin ::Langenscheidt,.1998..3468490267 (hbk); 3468967004 (pbk);3-468-49026-7.d18/5a;
1425 ..Láska - víra - život.:.1990?..BS-170;
1426 ..Láska je naším poslaním - Rodina plná života.Stará Ľubovňa:Kumran.2015.9788089487622 (brož.); 978-80-89487-62-2.BS-210;
1427 ..Láska Ježíšova ke kajicníkum.:.1911..BS-53;
1428 ..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..d7/3;
1429 ..Latinitas ecclesiastica :.:Praha :.1994.80-7066-924-1.SAM/5;
1430 ..Lavacrum conscientiae, ad rite excipiendas confessiones .:.1759..C21/4b;
1431 ..Le psauter liturgique.:.1944..C22/2a;
1432 ..Le psautier du breviaire romain.:.1951..C13/3b;
1433 ..Leben, wirten und leiden des papst konigs Pius IX..:.1870..C21/3b;
1434 ..Lectiones in usum cleri.Viedeň:.1817..C17/1b;
1435 ..Legújabb magyar és német levelezó konyv.Budapešť:.1819..C19/2b;
1436 ..Lekcionár.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1965..SSV1990;
1437 ..Lekcionář I.:.1979..d8/4_CZ1950_1990;
1438 ..Lekcionár I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
1439 ..Lekcionář II.:.1972..d8/4_CZ1950_1990;
1440 ..Lekcionár II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1441 ..Lekcionář III.:.1974..d8/4_CZ1950_1990;
1442 ..Lekcionár III..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1443 ..Lekcionář IV.:.1975..d8/4_CZ1950_1990;
1444 ..Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1445 ..Lekcionár IV..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1446 ..Lekcionár IX..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
1447 ..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
1448 ..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SAM1/b;
1449 ..Lekcionář V.:.1981..d8/4_CZ1950_1990;
1450 ..Lekcionár V. Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1983..SSV1990;
1451 ..Lekcionár V..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1452 ..Lekcionár VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
1453 ..Lekcionár VII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
1454 ..Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
1455 ..Lekcionár VIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-186;
1456 ..Lekcionár X. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1457 ..Lekcionár XI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1458 ..Lekcionár XII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1459 ..Lekcionár XIII..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1460 ..Les actes des apôtres /.Paris ::Éditions du Cerf,.1953..BZ-55;
1461 ..Les épitres de saint Paul aux Corinthiens /.Paris ::Éditions du Cerf,.1949..BZ-58;
1462 ..Les exercices de sainte Gertrude.:.1919..C14/1b;
1463 ..Les saints et bienheureux de l'ordre de saint Dominique.:.1927..BZ-59;
1464 ..Les temps Néroniens.Paríž:.1903..d18/6b;
1465 ..Lettres de madame du Boccage.:.1771..C10/4b;
1466 ..Levoča a okolie.:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..BS-154;
1467 ..Liber annualis.:.1987..d18/5;
1468 ..Liber II. Cosmologia.:.1700?..C14/3;
1469 ..Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis I. vel II. classis.:.1928..C14/4a;
1470 ..Lidé a země.:Českoslo.académia.1964..p2/1a;
1471 ..Linzer theologisch praktische monatschrift im auszuge.:.1833..C19/4b;
1472 ..List Efesanum.:.1960?..BS-204;
1473 ..List magistra řádu dominikánské rodině u příležitosti blahořečení otce Colla.:.1980?..BS-164;
1474 ..List papeže Pavla VI. o blah. Zdislavě.:.1971..d8/2_CZ1950_1990;
1475 ..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1988.Rím:SÚCM.1988..BS-211;
1476 ..List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 1989.Rím:SÚCM.1989..BS-211;
1477 ..List svätého Otca Jána Pavla II.kňazom k Zelenému štvrtku 1991.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..BS-211;
1478 ..Listy 2002.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002..p2/1b;
1479 ..Listy 2003.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2003..p2/1b;
1480 ..Listy 2004.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2004..p2/1b;
1481 ..Listy víry.Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4;
1482 ..Listy víry..Litoměřice:Seminář CMBF.1975..SKRIPTA_4;
1483 ..Listy z domova a misií 1990.:.1990..SAM/6;
1484 ..Listy. Čo je človek?.:.1980?..BS-176;
1485 ..Litánie. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1995.80-7165-032-3.BS-150;
1486 ..Litánie a deviatnik k sv. Terezke Ježiškovej.Trnava:.1944..BS-155;
1487 ..Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.1997.80-85291-43-6.BS-118;
1488 ..Litteraria :.Bratislava ::Slov. akad. vied.,.1958..d3/5_SK1950_1990;
1489 ..Litteraria :.Bratislava ::Vydav. Slov. ak. vied,.1959..d1/3_JAZYKOVEDA;
1490 ..Litteraria..Bratislava ::Vydav. SAV,.1960..d1/3_JAZYKOVEDA;
1491 ..Liturgia 1991.:.1991..PS-18;
1492 ..Liturgia Eucharistie.:.2000?..BS-156;
1493 ..Liturgia horarum. Bohoslužba hodín.:.1980?..SAM/1;
1494 ..Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. Hodina čítania II. 18. - 34. týždeň cez rok.:.1970?..SAM1/a;
1495 ..Liturgia horarum. Bohoslužba hodín. I. Pôstna doba a II. veľkonočná doba pre hodinu čítania.:.1980?..SAM/1;
1496 ..Liturgia horarum. Tempus per annum hebdomadae I - XVII.:.1975..C14/5b;
1497 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/2;
1498 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.BS-200;
1499 ..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.SAM/5;
1500 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-63;
1501 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-95;
1502 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-125;
1503 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov I/1976.Trnava:SSV.1976..BS-143;
1504 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-145;
1505 ..Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974.Trnava:SSV.1974..BS-95;
1506 ..Liturgické požehnanie osôb a vecí.:.1983..SAM/5;
1507 ..Liturgický obežník I/1974 (Príloha diecéznych obežníkov).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1974..BS-63;
1508 ..Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-130;
1509 ..Liturgický obežník I/1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..BS-144;
1510 ..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144;
1511 ..Liturgický obežník II/1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-144;
1512 ..Liturgický spevník I..:Slovenská liturgická komisia.1990..d3/2_SK1950_1990;
1513 ..Liturgický spevník. 3. Spevy na popolcovú stredu, svätý týždeň a Veľkú noc.. Cantate:Bratislava.1993.80-900452-7-8.BS-223;
1514 ..Liturgie hodin I.:.1970?..SAM/5;
1515 ..Liturgie hodin II..:.1975..ČKCH;
1516 ..Liturgie hodin III..:.1975..ČKCH;
1517 ..Liturgie hodin IV..:.1975..ČKCH;
1518 ..Liturgie hodin vlastní oficia svatých a blahoslavených kazatelského řádu pro vnitřní potrebu.:.1980?..SAM1/a;
1519 ..Liturgika.:.1970?..SAM/3;
1520 ..Liturgika.:.1990?..SAM/5;
1521 ..Liturgika /gr. kat./.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1987..SSV1990;
1522 ..Liturgika pre deti.:Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku.1994..BS-145;
1523 ..Lob = ehr = band = und leich = reden.:.1750..C18/2a;
1524 ..Logos 1946.:.1946..PS-14;
1525 ..Logos 1946.:.1946..PS-15;
1526 ..Logos 1947.:.1947..PS-18;
1527 ..Logos 1947.:.1947..PS-15;
1528 ..Logos 1948.:.1948..PS-15;
1529 ..Logos 1948.:.1948..p1/5b;
1530 ..Logos 1948.:.1948..PS-14;
1531 ..Logos 1948.:.1948..PS-18;
1532 ..Logos 1949.:.1949..PS-14;
1533 ..Logos 1949.:.1949..PS-15;
1534 ..Logoterapia. - Človek pri hľadaní seba samého - logoteoretický prístup : zborník príspevkov z 2. ved.Trnava :Trnavská univerzita.2004.80-89074-95-2.d7/4;
1535 ..Loretánske litánie.:.1980?..SKRIPTA_4;
1536 ..Lourdes.:.1964?..BS-141;
1537 ..Ľudovít Feld. Návraty.Košice:s.n..1989..BS-90;
1538 ..Ľudský život ako dar, poslanie a encyklika Evangelium vitae.Bratislava:.1997..BS-156;
1539 ..Ludwig Bourbaloue sammtliche predigten.Drážďany:.1760..C18/2b;
1540 ..Lúrdská pasáčka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-56;
1541 ..Magnificat. Sborník křesťanských písní.:.1980?..BS-139;
1542 ..Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..SUCM;
1543 ..Magnifikat. 1986,1990,1991.Rím:SÚCM.1981..PS-48;
1544 ..Magyar írás.:.1934..d14/1a;
1545 ..Magyar katolikus almanach.Budapest:Szent István Társulat.1984-1988..d14/2;
1546 ..Magyar Sion.:.1897..PZ-5;
1547 ..Magyar Sion.Ostrihom:.1898..PZ-5;
1548 ..Magyar Sion.:.1901..PZ-5;
1549 ..Magyar Sion.:.1903..PZ-5;
1550 ..Magyarország torténete 1848-1890.:.1979..d14/2;
1551 ..Magyarország története 1890-1918.Budapest:Akadémiai Kiadó.1978.9630509296;963 05 0929 6.d14/2;
1552 ..Magyarország torténete 1918-1919, 1919-1945.:.1976..d14/2;
1553 ..Majestati Filii Dei Jesu Christi.:.1758..C16/2b;
1554 ..Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-111;
1555 ..Majte vieru v Boha. Katechizmus pre 8. ročník ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-126;
1556 ..Malá encyklopédia zemepisu sveta.:Obzor.1976..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
1557 ..Malé biblické knihy pre deti. Dávid.:Medzinárodná biblická spoločnosť.1999..BS-97;
1558 ..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1967..SSV1990;
1559 ..Malý kancionál čili sbírka písní a modliteb pro mládež katolickou .:.1888..C21/5b;
1560 ..Malý Kancionál pro lid katolický na Hlučínsku.:.1926..d17/1c_cz1920-1950;
1561 ..Malý katechismus pre katolícke dietky.:.1922..BS-24;
1562 ..Malý katechismus pre obecné školy.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1899..d15/1b_SK1900;
1563 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-155;
1564 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-156;
1565 ..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
1566 ..Malý katechizmus pre katolícke dietky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-182;
1567 ..Malý katechizmus pre katolícke dietky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-103;
1568 ..Malý misionár.:.1948..PS-51;
1569 ..Malý misionár.:.1948..PS-48;
1570 ..Malý misionár 1947.:.1947..PS-21;
1571 ..Manete in dilectione mea.Bratislava:Josephinum.1932..BS-51;
1572 ..Manete in dilectione mea :.Bratislava ::Josephinum,.1932..BZ-9;
1573 ..Manifestačná púť katolíckych žien stredného Slovenska na Staré Hory v dňoch 25. a 26. mája 1929.:.1929..BS-24;
1574 ..Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C21/5b;
1575 ..Manna quotidianum sacerdotum sive preces ante et post missae celebrationem.Freiburg:.1863..C17/2b;
1576 ..Manuale christianum in quo continentur.:.1939..C14/1a;
1577 ..Manuale parochi , seu methodus compendiosa munus parochi apoftolicum rite obeundi. in commodum prafertim pie ad illud afpirantium concinnata ,A P Francisco Hertizig Societatis Jesu. typis Academicis Collegii Societatis Jesu .:Tyrnaviae .1744..C10/4a;
1578 ..Manuale pro bratry a sestry třetího řádu sv. Dominika /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1888..CZ1900;
1579 ..Manuel du chretien.:.1930..C14/4b;
1580 ..Manželská čítanka.Olomouc:MOM.1991..BS-222;
1581 ..Manželstwo w Kristu a w Cirkwi. Spolok sw. Adalberta:[Trnawa].1893..SSV1950;
1582 ..Margarita evangelica sive Iesu Christi D. N. vita.:.1657..C12/3a;
1583 ..Maria.:.1946..BS-24;
1584 ..Mariánská družina.Znojmo:.1930?..BS-188;
1585 ..Mariánska kongregácia 1943.:.1943..PS-12;
1586 ..Mariánska kongregácia 1944.:.1944..PS-12;
1587 ..Mariánska kongregácia 1948.:.1948..PS-12;
1588 ..Mariánská úcta.:Arcibiskupství Olomoucké.1993?..BS-127;
1589 ..Marianské sviatky.:.1900?..d15/2b_SK1900_1920;
1590 ..Marie Hoffmannová.:.1928..BS-56;
1591 ..Márnenie času.:.1980?..BS-192;
1592 ..Martyrologium romanum Gregorii papae XIII.:.1932..C13/3b;
1593 ..Martyrologium, czyli, Wspomnienia swietych przypadajace na poszczegolne dni roku.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1984...d18/2a;
1594 ..Matka a bolesť.:.1970?..BS-03;
1595 ..Matka Božia svojim milovaným kňazom.:.1977..SAM/3;
1596 ..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-41;
1597 ..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-155;
1598 ..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom".1945.9788071148678 (brož.); 978-80-7114-867-8.BS-220;
1599 ..Matke Božej Višňovskej.Žilina:.1950?..BS-65;
1600 ..Matkino srdce.:.1982..SÚCM;
1601 ..Matko ustavičnej pomoci.Bratislava:.1939..BS-12;
1602 ..Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b;
1603 ..Medi(t)ations, (re)conciliations :.Bratislava ::WSCF-CESR,.2004..9632178688.d18/2b;
1604 ..Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..BS-129;
1605 ..Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C21/4a;
1606 ..Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C11/4b;
1607 ..Meg tzáfolás azon vádolás tételek ellen.Budapešť:.1795..C20/3b;
1608 ..Mein bebetbuch.:.1924..d11/3a;
1609 ..Meinen ehemaligen schulern in Oesterreich.:.1850?..C19/1b;
1610 ..Mellifont abbey and its environs.:.1980..d18/2b;
1611 ..Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.2013.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.d6/4;
1612 ..Memoriale vitae sacerdotalis seu summi pastoris Jesu Christi .Viedeň:.1900?..C16/3b;
1613 ..Messiás.:.1872..BZ-19;
1614 ..Mesto Prešov.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
1615 ..Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-154;
1616 ..Metafyzika.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-08;
1617 ..Metaphysik.Munchen:Kosel & Pustet.1922..d13/1;
1618 ..Methodus recte gubernandi parochiam .:.1803..C13/4b;
1619 ..Metod, učiteľ Slovienov .:.1985..BS-205;
1620 ..Metodická pomôcka náboženskej výchovy pre 7. ročník ZŠ.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-130;
1621 ..Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva ZŠ 2.Bratislava:Lúč.1995.8071141569 (brož.); 80-7114-156-9.BS-221;
1622 ..Metodické listy ku Katechizmu pre 1. ročník ZŠ.:.1990?..BS-115;
1623 ..Metodické listy pre katechétov: 2. roč. ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-93;
1624 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-223;
1625 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-115;
1626 ..Metodické listy pre katechétov: 3. roč ZŠ.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad.1990..BS-222;
1627 ..Miatyánk.Komárno:Lucián Bíró.1948.80-7162-621-X.SSV1990;
1628 ..Miatyánk.Komárno:Lucián Bíró.1948.80-7162-621-X.SSV1990;
1629 ..Michal 75 ročné narodeniny.Šindliar:.1974..BS-03;
1630 ..Michal 80 ročný.Šindliar:.1979..BS-03;
1631 ..Milion duší.:.1952?..BS-157;
1632 ..Milost pomáhající.:.1948..BS-28;
1633 ..Milostivé miesto Matky Božej na Hlbokej ceste v Bratislave.Bratislava:R.-kat. farský úrad.1948..BS-217;
1634 ..Miluje nás Pán.:.1980?..SAM/5;
1635 ..Misál latinsko - slovenský.:.1952..SSV1990;
1636 ..Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b;
1637 ..Misál latinsko - slovenský.:.1952..C33/4b;
1638 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b;
1639 ..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..C33/4b;
1640 ..Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/5;
1641 ..Misál podle kalendáře české provincie kazatelského řádu.:.1980?..SAM/1;
1642 ..Mise-ájtatosság.:.1918..d14/1a;
1643 ..Misijný kalendár 1999.:Spoločnosť Božieho Slova.1998.80-85223-48-1.PS-07;
1644 ..Misionársky kalendár 1942.:.1942..PS-50;
1645 ..Misionársky kalendár 1943.:.1943..PS-49;
1646 ..Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..PS-09;
1647 ..Misionársky kalendár 1945.Nitra:SVD.1945..BS-220;
1648 ..Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum.:.1913..C14/6;
1649 ..Missae solemnes nec non de beata et de reqviem votivae e missali romano slavonico.Praha:.1919..BS-166;
1650 ..Missale romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini.:.1866..C16/6;
1651 ..Missale romanum ex decreto sacrosancti oecumenici concilii vaticani II instauratum auctoritate Pauli VI..:.1970..C13/3b;
1652 ..Missel biblique de tous les jours.:.1966..C14/1b;
1653 ..Missel des Hideles.:.1911..C20/4b;
1654 ..Mittlerer katechismus der katholischen religion.:.1915..d11/1a;
1655 ..Mládež a hodnoty ... :. Hanex:Olomouc :.2008?.978-80-7409-027-1.d7/4;
1656 ..Mládež, hodnoty a volný čas. 2010. : Olomouc : Hanex.2010.978-80-7409-036-3.d7/4;
1657 ..Mládí.:.1960?..BS-25;
1658 ..Mladý muž v království Kristově.:.1970?..BS-14;
1659 ..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..AKADEMIE;
1660 ..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..BS-64;
1661 ..Mluvená franština.:.1939..BS-29;
1662 ..Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností.Bratislava ::Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,.1997..BS-123;
1663 ..Moderný človek a zázraky.:.1985?..BS-100;
1664 ..Modlitba svaté Brigity.:.1970?..BS-193;
1665 ..Modlitby a pobožnosti k Panne Márii Lurdskej .:.2000?..BS-214;
1666 ..Modlitby a výber posolstiev.Bratislava:Združenie Božej lásky.2004.80-969197-2-5.BS-215;
1667 ..Modlitby k Márii.:.2000?..BS-218;
1668 ..Modlitby kongregace chudých školských sester de Notre Dame.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950;
1669 ..Modlitby svaté Brigity.:.1950?..BS-192;
1670 ..Modlitebník pre verejné bohuslužby a pobožnosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
1671 ..Mons Sancti Martini.:.1947..BS-44;
1672 ..Moralium gedanensium.:.1655..C21/6;
1673 ..Morálka.:.1980?..SAM/3;
1674 ..Morálka.:.1980?..SAM/3;
1675 ..Morálka II..:.1980?..BS-72;
1676 ..Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými /.Brno ::K. Winker,.1868..C13/6;
1677 ..Most 1983.:.1983..PS-05;
1678 ..Mravouka. Sbirka povidkoh sobrane zo kalendaroh.:.1878?..C13/1a;
1679 ..Mravověda.:.1960?..SAM/4;
1680 ..Msgre Dr. Václav Kubíček osmdesátníkem (1866-1946).Valašské Meziříčí:.1946..BS-219;
1681 ..Mše a liturgie hodin blahoslavené Zdislavy.:.1980?..;
1682 ..Múdroslovná biblická literatúra.:.2000?..BS-156;
1683 ..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku.2003..PS-05;
1684 ..Muž modlitby.:.1980?..SAM/3;
1685 ..My sme Božie deti.:.1970?..BS-149;
1686 ..Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SKRIPTA_3;
1687 ..Mystérium Svätého Písma.:.1980?..SAM/3;
1688 ..Mysterium verbi.:.1980?..SAM/5;
1689 ..Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské.:.1950?..SAM/4;
1690 ..Myšlenky JP II.:.1980?..BS-177;
1691 ..Myšlenky k svatebním promluvám.:.1980?..BS-27;
1692 ..Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-15;
1693 ..Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-180;
1694 ..Myšlenky z posledních cest.:.1970?..BS-96;
1695 ..Myšlienky bl. Jána Pavla II..Žilina:Krajská knižnica.2014.9788085148794 (viaz.); 978-80-85148-79-4.d6/7;
1696 ..Myšlienky na evanjeliá.:.1995?..BS-126;
1697 ..Na hlbinu?.:.1988..SAM/6;
1698 ..Na hlbinu?.:.1988..SAM/7;
1699 ..Na hlubinu XXI 1947.Olomouc:.1947..C23/2;
1700 ..Na hornom toku rieky Orinoko v amazonskej kotline vo Venezuele.:.1980?..SAM/2;
1701 ..Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-109;
1702 ..Na každý den.:Praha :.1953]-.80-7017-007-7.BS-107;
1703 ..Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..SAM/6;
1704 ..Na križovatke života.s. l. :s. n..1980?..BS-12;
1705 ..Náboženství. Poznámky k cyklu B..:.1970?..BS-169;
1706 ..Náboženstvo a súčasnosť.:.1989..BS-04;
1707 ..Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-07;
1708 ..Náboženstvo a súčasnosť 1984.:.1984..PS-08;
1709 ..Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-07;
1710 ..Náboženstvo a súčasnosť 1985.:.1985..PS-08;
1711 ..Náboženstvo a súčasnosť 1986.:.1986..PS-07;
1712 ..Náboženstvo a súčasnosť 1988.:.1988..PS-07;
1713 ..Nábožná rozjímání nejduležitejších tajemství vteleného Slova Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Praha:.1914..d10/5a_CZ1900_1920;
1714 ..Nagy - Káté katolikus népiskolák számára.:.1875..BZ-31;
1715 ..Nahlas 2002.:.2002..PS-06;
1716 ..Najsvätejšie Srdce Ježišovo.:.1970?..BS-03;
1717 ..Naozaj jestvuje Boh? Katechéza.:.1980?..BS-178;
1718 ..Národná výchova na slovenských školách stredného stupňa.Bratislava:Spolok profesorov Slovákov.1940..BS-50;
1719 ..Národný spevníček.:.1947..BS-39;
1720 ..Národný umelec Martin Benka - Súborné dielo 1888-1988.[Bratislava]:[Slovenská národná galéria].1988..BS-71;
1721 ..Nástin dějin Těšínska.Ostrava ::Advertis,.1992..BS-122;
1722 ..Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.:.1924..d9/3a_CZ1920_1950;
1723 ..Nasza przeszlosc.Krakov:.2003..PZ-4;
1724 ..Nasza przeszłość :.Kraków ::Nasza Przeszłość,.1980-..d18/2a;
1725 ..Náš cíl.:.1947..BS-28;
1726 ..Náš každodenný chlieb. (Biblické texty).Bratislava:Cirkev bratská.1972..BS-135;
1727 ..Náš priateľ 1933.:.1933..PS-14;
1728 ..Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.BS-216;
1729 ..Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700601X;80-07-00601-X.BS-145;
1730 ..Náš život s Kristom..Bratislava ::Príroda,.1992.80-85198-76-2.BS-113;
1731 ..Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-141;
1732 ..Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-107;
1733 ..Náš život s Kristom. Druhá časť: Kristus žije s nami v Cirkvi.:.1980?..BS-106;
1734 ..Naše katechetické rozhovory.:.1980?..SAM1/a;
1735 ..Naše sväté náboženstvo..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
1736 ..Náuka o Trojici.:.1992..SKRIPTA_2;
1737 ..Návrat.:.1939..BS-29;
1738 ..Návrat duše k Bohu.:.1980?..BS-46;
1739 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-144;
1740 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..SAM/5;
1741 ..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-168;
1742 ..Návšteva.:.1990..BS-216;
1743 ..Návštěva Sv. Otce Pavla VI. ve Sv. zemi 4 - 6.1.1964.:.1972..BS-26;
1744 ..Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-108;
1745 ..Nebeské iskry 1.:.1970?..BS-03;
1746 ..Nebeské iskry 2.:.1970?..BS-03;
1747 ..Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..BS-206;
1748 ..Nebeský Otec nám milosrdne odpúšťa.:.1980?..SAM/5;
1749 ..Nebojte sa, deti!.:.1970?..SAM1/b;
1750 ..Nedej se!.:.1926..BS-47;
1751 ..Neděle.Praha:.1933..p1/1;
1752 ..Neděle 1938.Praha:.1938..p1/1;
1753 ..Nedele B.:.1980?..SKRIPTA_2;
1754 ..Nedeľné vešpery.:.1991..BS-128;
1755 ..Nedeľné vešpery. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-059-5.BS-120;
1756 ..Nedělní a sváteční misálek.Rím:Křesťanská akademie.1974..BS-162;
1757 ..Nedeľný chlieb. Homílie rok B.:.1980?..BS-185;
1758 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SUSCM;
1759 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..SÚCM;
1760 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b;
1761 ..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1982..C33/4b;
1762 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
1763 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-109;
1764 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-107;
1765 ..Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-70;
1766 ..Nel sangue di Cristo.Rím:.1981..d18/5;
1767 ..Nemecko-slovenský glosár. Dl.I.. Slovart:Bratuňislava.1995.80-7145-199-1.BS-146;
1768 ..Nešpory.:.1993..d7/2;
1769 ..Neubearbeitete predigtentwurfe aus alle sonntage.Augsburg:.1791..C20/3a;
1770 ..Neue praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1888..d11/5;
1771 ..Neue russische Lyrik.Frankfurt am Main [u.a.]:Fischer-Bucherei.1960..d11/1a;
1772 ..Neue sittenreden von den seligseiten von dem allerheiligsten sacrament ....Augsburg:.1772..C17/5b;
1773 ..Neues franzosisch-deutsches Gesprachbuch zum Schul- und Privatgebrauch.Stuttgart ::Metzler,.1872...d11/3a;
1774 ..New Trends in Humanities and Science in the Eastern European Region.Moscow:Academy of Professional Development and Re-Training of Educators.2010.9785842996179 (brož.); 978-5-8429-9617-9.d18/5a;
1775 ..Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1978..PZ-2;
1776 ..Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico - patristica.Bari:.1979..PZ-2;
1777 ..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-35;
1778 ..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.:.1983..BS-02;
1779 ..Normae per hebdomadam sanctam servandae in ritu sacri ordinis Praedicatorum.:.1957..BZ-8;
1780 ..Notae ad pleraque capita rhetoricae Cypriani Soarii.:.1800?..C12/5b;
1781 ..Notitiae unionis apostolicae.Gorzow:.1992..PZ-4;
1782 ..Nová križiacka výprava alebo armáda svätého kríža.Budapest:Bagó Márton és Fia.1907..d15/2b_SK1900_1920;
1783 ..Nová križiacka výprava, alebo, Armáda Svätého Kríža na povzbudenie a rozširovanie kresťanského smýšľania na vydobytie, udržovanie a pre patričnú poctu miest nášho spasenia.[Bratislava:s. n..1940..BS-37;
1784 ..Nová práca. Roč. 1, č. 1-8, 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-17;
1785 ..Nová práca. Roč. 2, č. 1-24, 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17;
1786 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-09;
1787 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-13;
1788 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-16;
1789 ..Nová práca. Roč. 3, č. 1-12, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17;
1790 ..Nová práca. Roč. 4, č. 1-2, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17;
1791 ..Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti.1900?? po..BS-19;
1792 ..Nová zmluva.:.1979..BIBSK2;
1793 ..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK;
1794 ..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK;
1795 ..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK;
1796 ..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov.1995..BIBSK;
1797 ..Nová žena 1943.:.1943..PS-10;
1798 ..Nová žena 1944.:.1944..PS-10;
1799 ..Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista.:.2005..d7/2;
1800 ..Novéna k Duchu svatému.:Praha :.1991.80-900275-3-9.BS-163;
1801 ..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-140;
1802 ..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..BS-127;
1803 ..Novéna k Svätému Jánovi Mária Vianney.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2009.9788089231270 (brož.);978-80-89231-27-0.BS-214;
1804 ..Novéna ke sv. Terezii z Lisieux.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-296-X.BS-67;
1805 ..Novi zavet Gospoda našego Isusa Christa.:.1816..d18/4b;
1806 ..Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..BS-22;
1807 ..Novšie pomôcky pre spovedníka.:.1970?..SAM/2;
1808 ..Novšie pomôcky pre spovedníka.Bratislava:.1980? s.a...D9/1_KNAZI;
1809 ..Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C20/5b;
1810 ..Novum Jesu Christi testamentum.:.1740..C10/3b;
1811 ..Novum sidus Hungariae, Maria, thaumaturga.:.1746..C22/2a;
1812 ..Nový cyklus perikop.:.1966..BS-144;
1813 ..Nový Dvur. Sept Fons..:.2007..BS-159;
1814 ..Nový kysucký spevník.:.1932..BS-217;
1815 ..Nový obrad sviatosti krstu.:.1980?..SAM/3;
1816 ..Nový spevník.:.1999..BS-145;
1817 ..Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.SAM/5;
1818 ..Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.BIBSK;
1819 ..Nový zákon.Kostelní Vydří:Sekretariát české liturgické komise.1989.80-85486-35-0.BIBCZ;
1820 ..Nový Zákon - Žalmy a Přísloví.bez určenia:bez vydavateľa.1985?..BS-151;
1821 ..Nový zákon /.Vídeň ::Křesťanská akademie,.1983..BIBCZ;
1822 ..Nový zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.Praha:Biblická spoločnosť britická a zahraničná.1937..C16/3b;
1823 ..Nový Zákon našeho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.2000?..BIBSK;
1824 ..Nový Zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.:.1949..BIBSK;
1825 ..Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Viedeň:.1980??..C17/6;
1826 ..Nový zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.Viedeň:.1980??..BIBCZ;
1827 ..Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista..V Praze ::[s.l.],.1934..BIBCZ;
1828 ..Nový zákon Pána nášho Ježiša Časť II. p Listy apoštolské a zjavenie Sv. Jána Apoštola.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..BIBSK;
1829 ..Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista časť 1. p Evanjelia a skutky apoštolské.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BIBSK;
1830 ..Nový zákon. Skutky apoštolov. Starý zákon. Druhá kniha Samuelova. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-415-2.BS-143;
1831 ..Nowá každodenní obět Bohu.Hradec Králové:.1818..CZ1900;
1832 ..Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-60;
1833 ..Nowena ze sw. Ludwikiem i Zelia Martin.Poznan:.2015.978-83-64430-57-2.BZ-61;
1834 ..Nowý i Starý Wlastenstý kalendár na rok Páně 1860.:.1860..BS-189;
1835 ..O Bohu Vykupiteli.:.1950..SKRIPTA_3;
1836 ..O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi :.V Brně ::Benediktinská knihtiskárna,.1912..d10/4b_CZ1900_1920;
1837 ..O evanjelizácii v sekularizovanom svete.:.1980?..SAM/2;
1838 ..O kompetenci věd.:.1980?..BS-165;
1839 ..O kompetencii vied.:.1980?..SAM1/b;
1840 ..O křtu sv..:.1947..BS-28;
1841 ..O krvi Kristově.:.1970?..BS-13;
1842 ..O manželství.:.1948..BS-26;
1843 ..O městě Božjm kněh dwamectjma.Praha:.1832..BS-60;
1844 ..O milosti a sviatostiach.:.1980?..BS-23;
1845 ..O modlitbě.:.1946..BS-28;
1846 ..O náboženstve.:.1980?..BS-23;
1847 ..O národných povestiach a piesňach plemien slovanských.:.1932..MS;
1848 ..O sviatostiach.:.1970?..SKRIPTA_5;
1849 ..O sviatostiach.:.1970?..BS-166;
1850 ..O těle Kristově.:.1970?..BS-13;
1851 ..O umelecko-náučnej literatúre.:Mladé letá.1963..d3/4_SK1950_1990;
1852 ..O veľkom šťastí duší, ktoré žijú v tomto svete odovzdané do vôle Boha.:.1970?..BS-127;
1853 ..O výchově dětí.Praha:Pastorační středisko pri Arcibiskupství pražském.1993..BS-215;
1854 ..O výchove v rodine:. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-7-9.BS-174;
1855 ..Obecná estetika.:.1980?..SKRIPTA_3;
1856 ..Obeznámeni s nocí :.Praha ::Československý spisovatel,.1967..d8/1_CZ1950_1990;
1857 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
1858 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-48;
1859 ..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..BS-143;
1860 ..Obežný list biskupov uhorských ku svojim veriacim o takzvanom civilnom manželstve.:.1895..BS-218;
1861 ..Obrad birmovania. Ordo confirmationis. Rímsky pontifikál obnovený podľa zásad ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
1862 ..Obrad pokánia [Ordo Poenitentiae].Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..SSV1990;
1863 ..Obrad zasvätenia panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-730-2.BS-112;
1864 ..Obradoslovie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..SSV1990;
1865 ..Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-106;
1866 ..Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-117;
1867 ..Obrady koncelebrácie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1977..BS-159;
1868 ..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
1869 ..Obřady pomázání nemocných a péče o nemocné.:.1974..d8/3_CZ1950_1990;
1870 ..Obrady svätej omše.:.1980?..BS-11;
1871 ..Obrazové these olomoucké university.Olomouc ::Univerzita Palackého,.1978..d16/6;
1872 ..Obroda 1943.:.1943..PS-16;
1873 ..Obroda 1943.:.1943..PS-06;
1874 ..Obroda 1944.:.1944..PS-16;
1875 ..Obroda 1944.:.1944..PS-08;
1876 ..Obroda 1944.:.1944..PS-06;
1877 ..Od diabla k Bohu.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1943..BS-205;
1878 ..Od srdca k srdcu.Bratislava:LUC.1990.80-7114-014-7.SUCM;
1879 ..Od srdca k Srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-055-6.d7/6;
1880 ..Od svátku svatého Štěpána do soboty po 5. ned. po Zjevení Páně.:.1980?..SAM/5;
1881 ..Od Velikonoc do Svatého Ducha.:.1942..BS-53;
1882 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1959..PS-48;
1883 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda.:.1963..PS-48;
1884 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1980.:.1980..PS-23;
1885 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1981.:.1981..PS-23;
1886 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1983.:.1983..PS-30;
1887 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1984.:.1984..PS-23;
1888 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1985.:.1985..PS-23;
1889 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1990.:.1990..PS-23;
1890 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1993.:.1993..PS-22;
1891 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1995.:.1995..PS-22;
1892 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1996.:.1996..PS-22;
1893 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1997.:.1997..PS-22;
1894 ..Odkaz sv. Cyrila a Metoda 1998.:.1998..PS-22;
1895 ..Odkazy.:.1970?..BS-26;
1896 ..Odmietanie kresťanského zjavenia v novoveku.:.1980?..SAM/5;
1897 ..Odpovede na aktuálne otázky.:.1980?..BS-177;
1898 ..Odpovědné rodičovství.:.1970..BS-17;
1899 ..Odvaha být Církví.:.1980?..BS-141;
1900 ..Officia nova juxta ritum sacri ord. pradic. .:.1835..C12/6b;
1901 ..Officia nova propria dioecesis cassoviensis.Košice:.1829..C17/4b;
1902 ..Officia passionis D. N. Jesu Christi.:.1862..C13/2a;
1903 ..Officia propria breviarii romani dioecesium et apostolicarum administrationum Slovacchiae.:.1966..BZ-46;
1904 ..Officia propria in liturgia horarum O.F.M. Conventualium.Rím:.1974..BZ-45;
1905 ..Officium beatae Mariae Virginis sancti Pii V..:.1834..C12/6a;
1906 ..Officium hebdomada sanctae iuxta ritum ordpraedicat sub r.p.f. Antonino.:.1700?..C15/5a;
1907 ..Officium majoris hebdomadae et octavae Paschae.:.1923..C13/4b;
1908 ..Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/4b;
1909 ..Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C17/1b;
1910 ..Officium orationis D.N.J.C. in monte oliveti totum duplex.:.1800?..C21/3b;
1911 ..Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia.:.1821..C12/5a;
1912 ..Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-48;
1913 ..Ofícia blahoslavenej Panny Márie v sobotu.:.1987..BS-143;
1914 ..Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku.1995?..BS-14;
1915 ..Ochranca roľníkov.:.1948..BS-218;
1916 ..Okres Trebišov v premenách čias.:Východoslovenské vyd..1987..d2/5_FOTOGRAFIE;
1917 ..Okružní list Pia XI. Divini Redemptoris, tentokrát ještě naléhavěji do vlastních řad o komunismu.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1993..BS-63;
1918 ..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
1919 ..On a ja.:.1970?..BS-25;
1920 ..On vstal a išiel za ním.:.1973..BS-04;
1921 ..Ona ale chce vidieť jeho tvár.:.1970?..SAM1/a;
1922 ..Opera omnia Bernardini a piconio.Paríž:.1872..C16/3a;
1923 ..Opusculum 2003.:.2003..PS-35;
1924 ..Opusculum 2004.:.2004..PS-35;
1925 ..Opusculum 2005.:.2005..PS-35;
1926 ..Opusculum 2006.:.2006..PS-35;
1927 ..Opusculum 2007.:.2007..PS-35;
1928 ..Opusculum orthographicum.:.1736..C11/5b;
1929 ..Orate. Gesang - und gebetbuch fur die diozese St. Gallen.:.1950..d11/5;
1930 ..Orationes s. Anselmi, archi - episcopi Cantuariensis.Košice:.1803..C17/1b;
1931 ..Orava.:.1980?..BS-161;
1932 ..Ordensstand und kloster.Viedeň:.1868..BZ-54;
1933 ..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1966..BS-142;
1934 ..Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
1935 ..Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-126;
1936 ..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-52;
1937 ..Ordo in elctionibus superiorum servandus.Rím:.1992..BZ-29;
1938 ..Ordo judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis regni Hungariae.:.1785..C12/6b;
1939 ..Ordo missae ad usum fidelium.:.1970..BZ-17;
1940 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..BS-61;
1941 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:.1950?..SSV1990;
1942 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..BS-66;
1943 ..Ordo missae cum populo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
1944 ..Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-11;
1945 ..Ordo missae ritus servandus in celebratione missae et de defectibus in celebratione missae occurrentibus.:.1965..BZ-9;
1946 ..Orfografičeskij slovar ruskoho jazyka.Moskva:.1959..d18/5a;
1947 ..Organizačný poriadok kresťanskej akadémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Košice:.1991..BS-147;
1948 ..Orientace 29.:.1988..BS-12;
1949 ..Orientace 29.:.1988..PS-08;
1950 ..Oriente cattolico :.Citta del Vaticano ::Sacra congregazione per le chiese orientali,.1974...d18/1b;
1951 ..Ortus et progressus variarum in Dacia.:.1764..C16/4a;
1952 ..Osem stretnutí nad Evanjeliom podľa sv. Jána.:.1980?..BS-220;
1953 ..Oslavujme hviezdy jasné.:.1969?..BS-17;
1954 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-222;
1955 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-219;
1956 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-130;
1957 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-116;
1958 ..Oslavujme Pána.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-131;
1959 ..Osoba i uczucia.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.2010.9788360144343 (brož.); 978-83-60144-34-3.d18/5a;
1960 ..Ostatné všetko odmietam.:.1980?..BS-148;
1961 ..Otázky dneška.:.1946..d17/2a_cz1920-1950;
1962 ..Otázky dneška.:.1946..d9/3b_CZ1920_1950;
1963 ..Otče náš. Naša najkrajšia modlitba.:.1990?..BS-149;
1964 ..Otec kardinál J. Hamer v Československu.:.1991..BS-27;
1965 ..Otevřete dveře Kristu dokořán.:Paulínky.2006.80-86949-10-9.d6/4;
1966 ..Ouverture du Careme.:.1966..PZ-1;
1967 ..Oživení zájmu o náboženství.:.1980?..BS-176;
1968 ..P. Virgilii maronis opera.:.1726..C20/2a;
1969 ..Pád človeka a prisľúbenie Vykupiteľa.:.1967..BS-219;
1970 ..Palatini regni Hungariae e diversis scriptoribus.:.1760..C10/6;
1971 ..Památník anděla pro Českou republiku.Koclířov:SAF.2013..BS-182;
1972 ..Památník na zesnulého Karla kardinála Kašpara.:.1941..VSH;
1973 ..Pamätnica 100-ho výročia narodenia Otca Matúša Jankolu (1872-1916) slovensko-amerického kňaza, vychovávateľa, rodoľuba a zakladateľa Kongregácie Sestier sv. Cyrila a Metoda.Danville:Sestry sv. Cyrila a Metoda pri Jankola Library.1972..USA;
1974 ..Pamätnica III. kongresu slovanských katolíckych akademikov a seniorov v Bratislave 1931 =.V Bratislave ::Spolok Kolégia Sv. Svorana,.1931..d15/6_SK1920_1950;
1975 ..Pamätnica z príležitosti 60-ročného jubilea rím. kat. kostola v Dolnom Kubíne 1887-1947.Ružomberok:Lev.1947..d15/4_SK1920_1950;
1976 ..Pamätnica za roky 1944-1946 a stručné dejiny ev. a.v. cirkevného sboru vo Zvolene.[Zvolen]:[s.n.].1946..BS-219;
1977 ..Pamätník 400 ročného jubilea rehole sv. Uršuly 1535 - 1935.Trnava:SSV.1935..SSV1950;
1978 ..Pamätník slávnostnej posviacky nového kláštora slovenských otcov františkánov vo Valparaiso.:.1935..USA;
1979 ..Pamätník Slovenských Poslucháčov Kat. Bohoslovia K Tisícročnej oslave Svätého Cyrilla. Tlačou Jozefa Škarnicla:V Skalici.1869..MS;
1980 ..Pán Ježiš Anežke Kněževskej.:.1974?..BS-14;
1981 ..Pán môj a Boh môj.Vimperk a New York[etc.]:J. Streinbrener.1927?..USA;
1982 ..Pan prichadza.:.1990??..BS-222;
1983 ..Pane ja hľadám Tvoju tvár. .Stará Ľubovňa :SALI-FOTO.2011.978-80-970644-1-9.BS-214;
1984 ..Pane nauč nás modliť sa.:.1980?..BS-27;
1985 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..C33/5;
1986 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
1987 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..C33/5;
1988 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1973..C33/5;
1989 ..Pane zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1975..C33/5;
1990 ..Pane zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1983..SSV1990;
1991 ..Pane, nauč nás modliť sa.:.1990?..BS-218;
1992 ..Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..d1/7;
1993 ..Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1972..SSV1990;
1994 ..Pane, zostaň s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-37-1.d7/3;
1995 ..Panna Mária kňazom svojím najmilším synom.:.1988..BS-161;
1996 ..Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..SAM/6;
1997 ..Panna Mária kňazom svojim najmilším synom..:.1986..BS-102;
1998 ..Panoráma.:.1970?..BS-26;
1999 ..Papež Jan Pavel II. v Mexiku 25.-31.1.1979 a v Polsku 2.-10.6.1979.:.1979?..SAM/4;
2000 ..Pápež Ján Pavol II. Apoštolská adhortácia k biskupom, kňazom a veriacim katolíckej cirkvi o úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete.:.1980?..SAM/6;
2001 ..Papež káže na kněžské rekolekci.:.1986?..BS-14;
2002 ..Paraphrasis psalmorum popularis opera et studio Thomae Kremnicska.:.1857..C13/3a;
2003 ..Paroisse et liturgie.:.1969..PZ-2;
2004 ..Paroissien Romain contenant la messe et l'office.:.1922..C10/1b;
2005 ..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-121;
2006 ..Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.BS-112;
2007 ..Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-105;
2008 ..Pašie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-104;
2009 ..Pašie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-20-9.BS-105;
2010 ..Pašie. Tranoscius:Liptovský Mikuláš.1996.80-7140-060-2.BS-149;
2011 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava - Viedeň:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1901..SSV1950;
2012 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..SSV1950;
2013 ..Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..SSV1950;
2014 ..pater Antonio.:.1970?..BS-04;
2015 ..Páter Ján Simonides, S.J. slovenský mučeník.:.1970?..SAM1/a;
2016 ..Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-52;
2017 ..Patnáct sobot k uctění nejblahoslavenější Panny Marie, Královny svatého ružence.:.1911..BS-217;
2018 ..Patrologia.Spišská kapitula:KS J. Vojtašáka.1991..SKRIPTA_4;
2019 ..Pavol vo svedectvách o sebe a obrazových dokumentoch.:.1990..BS-147;
2020 ..Pax.:.1926-1937..p1/4;
2021 ..Peklo.:.1948..BS-221;
2022 ..Perikopy čili čtení Evangelia.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
2023 ..Personal stand der sakular und regular geistlichteit.:.1849..C17/5a;
2024 ..Perspektívy nádeje. Univerzita Komenského:Bratislava.1999.80-88696-19-4.PS-14;
2025 ..Petite bibliotheque Francaise ou choix des meilleurs ouvrages de la litterature moderne a l'usage de la jeunesse.:.1862..d18/1a;
2026 ..Philippo II. Hispaniarum regi catholico.:.1666..C20/5a;
2027 ..Philosophia morum in usum universitatis et academiarum per regnum Ungariae.:.1796..C21/1b;
2028 ..Philosophiae principalis pars altera seu metaphysica.:.1930?..BZ-25;
2029 ..Philothea.:.1864..d11/4a;
2030 ..Piate svetové stretnutie rodín. Valencia, 7.-9. júl 2006.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2006..BS-114;
2031 ..Piesne.:Komunita Ján Krstiteľ.2000?..BS-145;
2032 ..Piesne pri sprievode na Božie telo.:.1946..BS-52;
2033 ..Piesne z jednotného kat. spevníka na veľkopôstny čas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1947..BS-52;
2034 ..Piesne z jednotného spevníka.:.1946..BS-32;
2035 ..Pieta. Bože moj, ja te ljubim! Sv. Terezija od Djeteta Isusa.:.1990?..BZ-59;
2036 ..Pietas quotidiana.Viedeň:.1700?..C20/5a;
2037 ..Písmo SV. - Starý Zákon.:.1980?..BS-130;
2038 ..Písmo sväté.:Slovenská biblická spoločnosť.1995.80-85486-16-4.BIBSK;
2039 ..Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..d1/7;
2040 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK;
2041 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-90;
2042 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BIBSK2;
2043 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-36;
2044 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-90;
2045 ..Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-42;
2046 ..Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha).1914..BIBSK;
2047 ..Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK;
2048 ..Písmo Sväté Nový Zákon I..:.1913..BIBSK;
2049 ..Písmo sväté starého a nového zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1913-1928..BIBSK2;
2050 ..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..BIBSK-1/krabica;
2051 ..Písmo Sväté Starého Zákona I..:.1915..BS-62;
2052 ..Písmo sväté starého zákona III.Trnava:spolok sv. Vojtecha.1923..BIBSK;
2053 ..Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BS-62;
2054 ..Písmo Sväté Starý Zákon II..:.1922..BIBSK;
2055 ..Pismo swiete nowego testamentu.:.1973..d18/8;
2056 ..Písmo. Svazek 1., Zákon.Praha ::Melantrich,.1951..BIBCZ;
2057 ..Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..C21/3b;
2058 ..Písně duchowní staré i nové, kterých cirkew křesťanská při wýročních slawnostech a památkách.Senica:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
2059 ..Pius IX. und seine schukwehr. Der kampf gegen die kirche.:.1873..BZ-56;
2060 ..Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.[Székesfehérvár:Cirkevná vrchnosť].1978..BS-72;
2061 ..Plamen lásky žhavý.:.1947..KRYSTAL;
2062 ..Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-166;
2063 ..Plamen veškerého apoštolátu.:.1970?..BS-165;
2064 ..Po atentátu.:.1981?..BS-127;
2065 ..Pobožnost k sv. Josefu.:.1931..BS-53;
2066 ..Pobožnosť k sv. Jozefovi.:.1943..C14/4b;
2067 ..Pobožnost ke cti svatého Antonína.:.1943..BS-30;
2068 ..Pobožnost za mír.:.1938..BS-53;
2069 ..Poczet prymasow Polski.:.1988..d18/1b;
2070 ..Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej tvorbe.Bratislava:.1985..BS-66;
2071 ..Pod ochranou Matky.:.1980?..SAM1/b;
2072 ..Pod sluncem této země.Praha ::Práce,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE;
2073 ..Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií.1944..POSOL;
2074 ..Poďme uviť venček ružencový.:.1970?..BS-15;
2075 ..Podnety k sláveniu Svetového dňa misií vo farnosti.Bratislava:Pápežské misijné diela.2012..BS-114;
2076 ..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu.1995..BS-223;
2077 ..Pohrabné príhovory.:.1970?..BS-168;
2078 ..Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
2079 ..Pohrebná knižka (Liber exsequiarum).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-19;
2080 ..Pohřební obřady.:.1972..d8/4_CZ1950_1990;
2081 ..Poklad z Lemberka.:.1980?..BS-52;
2082 ..Poklona prevelebnej sviatosti oltárnej.:.1941..BS-190;
2083 ..Pokora.:.1947..BS-28;
2084 ..Pokyny ku písaniu seminárnej práce a dissertácie.:.1970?..SKRIPTA_2;
2085 ..Politický kalendár 1935.:.1935..BS-201;
2086 ..Politický kalendár 1937.:.1937..BS-201;
2087 ..Politický život na Slovensku v rokoch 1901-1918.:.1980?..SAM/7;
2088 ..Politický život v Košiciach v rokoch 1848-1900 :.Košice ::Štátna vedecká knižnica,.1983..d3/6_SK1950_1990;
2089 ..Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/1a;
2090 ..Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.Wrocław ::Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna,.1987..d18/2b;
2091 ..Pomôcky k vyjadreniu pravdy.:.1980?..SAM1/b;
2092 ..Pomucka ke kázáním.:.1941..BS-25;
2093 ..Pontificale romanum Clementis VIII. ac Urbani VIII..:.1823..C13/4b;
2094 ..Porciunkula.:.1948..BS-26;
2095 ..Porciunkula.:.1948..BS-205;
2096 ..Porciunkula.:.1948..BS-44;
2097 ..Poriadok čítaní v omši.Trnava:SSV.1978..d1/5;
2098 ..Posel pravdy.:.1937..PS-50;
2099 ..Posel pravdy.:.1970?..BS-15;
2100 ..Poselství.Kolín ::Beth-Or,.20--]-.978-80-260-2666-2.d9/3a_CZ1920_1950;
2101 ..Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-179;
2102 ..Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-51;
2103 ..Poselství Ježíšovo.:Česká katolícka charita.1969..BS-139;
2104 ..Posleství Ježíšovo.Praha:Česká katolická charita.1969..BS-02;
2105 ..Posol sv. Gabriela.:.1921..PS-26;
2106 ..Posolstvo =.Bratislava ::Kancelária prezidenta SR,.1995..BS-212;
2107 ..Posolstvo lásky 2. časť.:.1980?..SAM/5;
2108 ..Posolstvo Otca Pia dnešnému svetu.:.1970?..BS-03;
2109 ..Posolstvo pre kňazov celého sveta.:.1970?..BS-26;
2110 ..Postavenie rehoľného stavu v Cirkvi.:.1980?..BS-176;
2111 ..Postavy Starého Zákona.Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-115;
2112 ..Posthuma memoria Josephi Esterhazii de Galantha.:.1754..C10/1a;
2113 ..Posvátná kazatelna.:.1869..CZ1900;
2114 ..Posvátna kazatelna.:.1870..C14/3;
2115 ..Posvátné oficium.:.1968..d8/2_CZ1950_1990;
2116 ..Potešujúce poučenia pre trpiacich.:.1929..BS-13;
2117 ..Potrat a křesťanská zodpovědnost.:.1971?..BS-135;
2118 ..Potrebujeme ešte Boha.:.1940..BS-52;
2119 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-206;
2120 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-116;
2121 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-107;
2122 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-64;
2123 ..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-29-2.BS-216;
2124 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-223;
2125 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-101;
2126 ..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..BS-81;
2127 ..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-25-8.BS-130;
2128 ..Poučenie o Sviatosti pokánia ( zmierenia). Bratislava:spolok sv. Vojtecha Trnava v CN.1982..BS-206;
2129 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-216;
2130 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-108;
2131 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-100;
2132 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-103;
2133 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-101;
2134 ..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1985..BS-106;
2135 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-102;
2136 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-94;
2137 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-101;
2138 ..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
2139 ..Poučenie snúbencov.:.1980?..SAM/7;
2140 ..Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..CZ_1920;
2141 ..Poučná knížečka, neb, nawedení ku křesťanskému žiwotu obzwlássť pro arcibratrstwa sw. růžence na Slowensku.Brno ::Škola B.S.P.,.1877..d15/1b_SK1900;
2142 ..Povaha a účel cirkevných univerzít a fakúlt.:.1980?..BS-24;
2143 ..Povolaný byť s Kristom. .Žilina :Žilinská diecéza.2010.978-80-970382-2-9.BS-214;
2144 ..Poznámky k jednotlivým kánonom CIC.:.1970?..SKRIPTA_2;
2145 ..Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství Buh s námi.Olomouc:.1974..BS-12;
2146 ..Poznanie pravdy.:.1980?..BS-172;
2147 ..Poznáte náš seminár?.Banská Bystrica:Biskupský kňazský seminár.1946..BS-154;
2148 ..Pôst Veľká noc spevník.:.1990?..BS-218;
2149 ..Pôstna doba.:.1980?..BS-106;
2150 ..Práce.:.1940..BS-52;
2151 ..Práci česť.:.1948..BS-217;
2152 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-158;
2153 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
2154 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-140;
2155 ..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..BS-130;
2156 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-221;
2157 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-125;
2158 ..Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ k príručke "Pozvaní na hostinu".Košice:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1992..BS-125;
2159 ..Praefatio ad humaniorum scholarum professores.:.1700?..C14/4a;
2160 ..Praemonitio ad lectorem de cultu beatissimae Mariae Virginis.:.1800?..C21/5b;
2161 ..Praktická teologie.:.1970?..SAM/3;
2162 ..Praktická teologie.:.1970?..SKRIPTA_4;
2163 ..Praktický pruvodce pro doprovázející v katechumenátu.Praha:.1993..BS-220;
2164 ..Praktický výklad malého katechismu.Olomouc:.1917..BS-205;
2165 ..Praktischer Cursus des kaufmannischen Briefstyls in den wichtigsten neueren Sprachen :.Leipzig:Senf.1879-1879..d11/3b;
2166 ..Prameň.Bratislava:.2013..PS-03;
2167 ..Prameny dějin a regesta kláštera sázavského.:.1910?..d10/4a_CZ1900_1920;
2168 ..Prameny sbírka dobrého umění.:.1949..SKRIPTA_3;
2169 ..Praporec 1940.:.1940..PS-12;
2170 ..Praporec 1941.:.1941..PS-12;
2171 ..Pravda vyjadrená príkladom.:.1980?..SAM1/a;
2172 ..Právo katolické církve.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1990?..SKRIPTA_4;
2173 ..Pravoslavný katechismus.:.1947..BS-25;
2174 ..Prawí zlatí nebe-klíč.:.1900?..CZ_1920;
2175 ..Preces ante et post missam .:.1877..C10/1b;
2176 ..Prečo rozjímať?.:.1980?..SAM/4;
2177 ..Predigten aus dem franzofischen uberfest.Augsburg:.1767..C18/2a;
2178 ..Predigten fur burger und bauern.Mnichov:.1793..C20/3b;
2179 ..Predigten von Alban Stolz.Freiburg:.1908..BZ-50;
2180 ..Prednášky z cirkevného práva.:.1980?..BS-15;
2181 ..Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_4;
2182 ..Prednášky z liturgiky.:.1990?..SKRIPTA_2;
2183 ..Přehled o knihách Nového Zákona.Rím:Kresťanská akadémia.1969..SAM/5;
2184 ..Přehled řeckoslovanské liturgie.:.1980?..SAM/7;
2185 ..Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society .1990..BIBSK;
2186 ..Prešťastné roky.:.1968..BS-03;
2187 ..Prex Eucharistica quae in missis pro variis necessitatibus adhiberi potest. Eucharistická modlitba v omšiach za rozličné potreby.Bratislava:.1999..BS-114;
2188 ..Prézes.:.1941..PS-41;
2189 ..Príbehy a príklady k sviatostiam.:.1980?..SKRIPTA_3;
2190 ..Příběhy Starého Zákona.:.1870..CZ1900;
2191 ..Príď, Duchu Svätý! ; Zost. Mária Florková ; Upr. Bohumíra Školníková. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1995.80-85223-37-6.BS-119;
2192 ..Prídavok ku Kresťanskému spevníku.Bratislava ::Predsednícvo Cirkvi bratskej v Cirkevnom nakladateľstve.1977..BS-168;
2193 ..Přijď, Duchu Svatý.Rím:.1970..AKADEMIE;
2194 ..Primice.:.1936..BS-53;
2195 ..Primičná svätá omša zo spomienky Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorú celebruje fr. Andrej Peter Visokai OP, novokňaz.:.2007..SAM/3;
2196 ..Príprava na manželstvo a rodičovstvo. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2002.80-968318-9-5.BS-175;
2197 ..Príprava na sviatosť birmovania.:.1969..BS-48;
2198 ..Prípravné katechézy na VI. Svetové stretnutie rodín. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-746-3.BS-151;
2199 ..Prirodzenosť a povaha gréckej teológie.:.1970?..SKRIPTA_2;
2200 ..Príručka ateistu.:.1980?..SAM/3;
2201 ..Příručka bratří a sester třetího řádu sv. Dominika.:.1915..d10/5b_CZ1900_1920;
2202 ..Príručka hlavných pobožností v cirkevnom roku.:.1937..BS-50;
2203 ..Príručka matričného a manželského práva.Bratislava:Tatran.1952..d3/1_SK1950_1990;
2204 ..Príručka pravej pobožnosti k prebl.Panne Márii dľa Bl. Ludvika Grignora z Montfrotnu.Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1932..BS-218;
2205 ..Privadzame dieta ku Kristovi.:Jezuiti.1968..BS-141;
2206 ..Problemi di sessualita e fecondita umana.:.1993..PZ-3;
2207 ..Problémy dievčat od 15 do 20 rokov.:.1968..SAM/7;
2208 ..Proces proti vlastizradným biskupom Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi, Pavlovi Gojdičovi.Bratislava:Tatran.1951..BS-125;
2209 ..Proč jsem se stal katolíkem? :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,.1929..BS-152;
2210 ..Proglas 1992.:.1992..PS-36;
2211 ..Proglas 1992.:.1992..PS-37;
2212 ..Proglas 1993.:.1993..p1/3b;
2213 ..Proglas 1994.:.1994..PS-35;
2214 ..Proglas 1995.:.1995..PS-35;
2215 ..Proglas 1996.:.1996..PS-35;
2216 ..Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-53;
2217 ..Program pobožnosti za pokoj a ochranu cirkvi a národa.:.1947..BS-32;
2218 ..Projet de traité établissant une Constitution pour l\'Europe :.[Luxembourg] ::Communautés européennes,.2003.92-78-40198-6.d18/1b;
2219 ..Prolegomena in scripturam sacram.:.1727..C10/5a;
2220 ..Promluvy.:.1964..SAM/4;
2221 ..Proprium ordinis praedicatorum.Košice:Dominikánsky konvent.2005?..SKRIPTA_2;
2222 ..Prorocké knihy Starého Zákona.:.2000?..BS-156;
2223 ..Prorok Elizeus.B.m.:b.v..1900??..BS-24;
2224 ..Providence College 1996-97.:.1996..d18/3;
2225 ..Prvá nedeľa adventná.:.1980?..SAM/3;
2226 ..Prvá pomoc pre motoristov.:Príroda.1992.80-07-00225-1.BS-120;
2227 ..První celostátní sjezd.:.1935..BS-15;
2228 ..První český arcibiskup Arnošt z Pardubic.:.1942..BS-27;
2229 ..Prvouka.:.1968..BS-169;
2230 ..Psalterium chorale.:.1700?..C14/6;
2231 ..Psautier de David.:.1950?..C14/5b;
2232 ..Psychologie a vychovatelství.Praha:.1945..BS-17;
2233 ..Pub. Ovidii nasonis operum.:.1779..C20/2a;
2234 ..Pust.:.1928..BS-29;
2235 ..Púť po otčine.:Tatran.1981..d3/6_SK1950_1990;
2236 ..Pútnik.:.1990?..BS-218;
2237 ..Pútnik cyrilometodejský.Trnava:.1946..PS-46;
2238 ..Pútnik. Roč. 21, č. 1-12, 1930.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1930..p1/1;
2239 ..Pútnik. Roč. 22, č. 1-12, 1931.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..p1/1;
2240 ..Quaestiones praecipuae polemico-dogmatico-theologicae de sacra scriptura et traditionibus.:.1800?..C19/1a;
2241 ..Quaresi male per laici.:.1972..PZ-1;
2242 ..Quinquagena casuum ex praelectionibus academicis .:.1715..C15/5b;
2243 ..R. P. Emmanuelis de Naxera in Iosue commentarii.:.1700?..C20/6;
2244 ..Řád.:.1939?..p2/7;
2245 ..Řád 1935.:.1935..p1/3b;
2246 ..Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b;
2247 ..Řád. Ročník IV..Praha:.1937..p1/3b;
2248 ..Radosť zo života.Bratislava:Jafin.2015.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.BS-210;
2249 ..RAN.:.1989..PS-43;
2250 ..RAN.:.1991..PS-43;
2251 ..RAN 1998.:.1998..PS-43;
2252 ..RAN 2000.:.2000..PS-43;
2253 ..RAN 2001.:.2001..PS-43;
2254 ..RAN 2002.:.2002..PS-43;
2255 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2003..PS-43;
2256 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2004..PS-43;
2257 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2008..PS-43;
2258 ..RAN. radosť a nádej.Bratislava:ÚSKI.2009..PS-43;
2259 ..Ranné a večerné modlitby pri duchovných cvičeniach.:.2000?..BS-207;
2260 ..Ranné chvály.:.1980?..BS-128;
2261 ..Ranné chvály.Michalovce:.1999..BS-141;
2262 ..Rassegna di ascetica e mistica.Firenze:.1970..PZ-2;
2263 ..Ratio educationis totius que rei literariae per regnum Hungariae et provincias.:.1777..C12/4b;
2264 ..Řecko-římský svět.:.1980?..SAM/5;
2265 ..Recueil d'instructions et de prieres propres a conserver les fruits de la mission.:.1846..d18/1a;
2266 ..Reč na hore.:.1970?..SAM/6;
2267 ..Řeči a zprávy o valných schuzích katolicko-politické jednoty pro království české.:.1882..CZ_1920;
2268 ..Řeči příležitostné /.V Pelhřimově ::Tiskem a nákladem Rud. Ruppa,.1904..p1/2;
2269 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-215;
2270 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-115;
2271 ..Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..BS-113;
2272 ..Reevanjelizácia Európy.:.1992..BS-215;
2273 ..Regeln zur philosophischen oder allgemeinen sprache.:.1774..C10/2a;
2274 ..Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004.Prešov :UNIVERSUM.2004.80-89046-19-3.d7/3;
2275 ..Regula aurea confessariorum.:.1721..C19/5b;
2276 ..Regula tretieho rádu sv. Dominika pre bratov a sestry.Košice:[s.n.].1924..BS-183;
2277 ..Řehole sv. biskupa Augustina a stanovy řádu kazatelského pro bratry laiky téhož řádu.:.1894..C13/2b;
2278 ..Rehoľný kňaz dnes. Meditácie.:.1980?..BS-177;
2279 ..Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C19/1b;
2280 ..Rechtfertigung der kirchengeschichte des hrn. ubts fleurn.Innsbruck:.1772..C17/1b;
2281 ..Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/2b;
2282 ..Religion Christentum Kirche :.Kempten ::Kösel\'schen Buchhandlung,.1913..d11/1b;
2283 ..Religion, Christentum, Kirche.Kempten [u.a.]:Kosel.1914..d11/2b;
2284 ..Religious life review.Dublin:.1997..PZ-1;
2285 ..Renesancia. výtvarne nakladateľstvo:Tvar.1954..d3/1_SK1950_1990;
2286 ..Renovatio 1990.:.1990..PS-09;
2287 ..Repetitórium pastorálky II. semester.:.1970?..SKRIPTA_2;
2288 ..Reštaurátorská tvorba :.Senica ::Záhorská galéria,.1992.80-900508-8-3.BS-123;
2289 ..Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C19/1b;
2290 ..Reubearbeitete predigtentwurfe aus die festtage.Augsburg:.1795..C20/3a;
2291 ..Revue církevního práva 1995-98.:.1995-98..p1/4b;
2292 ..Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1987..PZ-2;
2293 ..Revue des sciences religieuses.Štrasburg:.1992..PZ-4;
2294 ..Rímsko-Katolícky malý katechismus.Budapešť:Spolok sv. Štefana.1909..d15/2b_SK1900_1920;
2295 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-92;
2296 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
2297 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-139;
2298 ..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..BS-140;
2299 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-107;
2300 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..SSV1990;
2301 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-125;
2302 ..Rímskokatolícky Katechizmus s biblickými výňatkami pre začitočníkov..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1967..BS-149;
2303 ..Rímsky breviár na dobu adventnú a vianočnú.:.1980?..SAM/5;
2304 ..Rímsky misál. sv. Alžbety " úč. spol. v Košiciach.:nákladom tlačiarne .1935.9788071627494 (viaz.);978-80-7162-749-4.C33/4b;
2305 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
2306 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SUCM;
2307 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
2308 ..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1966..SÚCM;
2309 ..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SSV1990;
2310 ..Rimskyj Misal(starosloviensky).Olomouc:.1992..SSV1990;
2311 ..Rituale Jaurinense.:.1687..C12/4a;
2312 ..Rituale romanum Pauli V. pontificis maximi.:.1863..C20/4a;
2313 ..Rituale sacramentorum ad usum mediolanensis ecclesiae olim a s. Carolo institutum.Miláno:.1736..C18/2a;
2314 ..Rituale Strigoniense seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae functionibus $b primum quidem.Ostrihom:In Cancellaria Archiepiscopali.1907..C13/2a;
2315 ..Rituel des fideles.:.1953..C13/3b;
2316 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-11;
2317 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-15;
2318 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-49;
2319 ..Ritus servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie.:.1965..BZ-16;
2320 ..Ritus servandus in receptione fidelium ad confraternitatem B.M.V. de monte carmelo.Rím:.1908..BZ-54;
2321 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
2322 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
2323 ..Rivista di ascetica e mistica.Firenze:.1989..PZ-4;
2324 ..Roberti Bellarmini s.r.e. cardinalis societatis Jesu opuscula quinque.:.1761..C17/2b;
2325 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.BS-125;
2326 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-04;
2327 ..Ročenka.1. :Chomutov :.1998-.80-238-9581-8.PS-14;
2328 ..Ročenka 1979.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SSV1990;
2329 ..Ročenka Matice svatokopecké.:.1927..BS-25;
2330 ..Ročenka misijného spolku na Slovensku 1936.:.1936..PS-14;
2331 ..Rodina a Božské srdce.:.1935..BS-52;
2332 ..Rodinné spoločenstvo 1985.:.1985..PS-08;
2333 ..Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-07;
2334 ..Rodinné spoločenstvo 1988.:.1988..PS-08;
2335 ..Rodinné spoločenstvo 1989.:.1989..PS-08;
2336 ..Rok C - II. časť. Čas: cez rok /od II. nedele do XXXIV. po turícach/.:.1970?..SAM/6;
2337 ..Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d15/2a;
2338 ..Rok dětských besídek..Brno ::Ústřední rada Čs. Orla,.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
2339 ..Rok Matice slovenskej.:.1946..BS-27;
2340 ..Rok nad Evanjeliom.:.1980?..d9/1_KNAZI;
2341 ..Roľník v slovenskej literatúre.Bratislava:Roľnícka osveta.1938..d15/3_SK1920_1950;
2342 ..Római katolikus katekizmus és biblia a nemzeti iskolák 1. és 2. osztálya számára.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BZ-41;
2343 ..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.BS-120;
2344 ..Rosiloquia, das ist: rosen reden.:.1675..C20/2a;
2345 ..Roš chodeš 1996.:.1996..p1/6;
2346 ..Roš chodeš 1997.:.1997..p1/6;
2347 ..Rozhovory o otázkach viery s kardinálom Jozefom Ratzingerom rozpráva Vittorio Messori.Krakov:Michalineum.1986..BS-147;
2348 ..Rozjímání tajemství svatého ružence.:.1969..SAM/6;
2349 ..Rozjímání. Díl III..:.1970?..SAM/3;
2350 ..Rozkaz Kristov.:.1940?..BS-176;
2351 ..Rozmer 2000.:.2000..p1/6;
2352 ..Rozmluvy Mistra s učedníkem.:.1950?..BS-04;
2353 ..Rozprava X. O čnosti opatrnosti a rozvažitosti a o jej protiľahlých nerestiach.:.1970?..BS-71;
2354 ..Rozsievač perál.Rím:SÚCM.1973..SÚCM;
2355 ..Rozvoj.:.1930?..PS-15;
2356 ..Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus .:.1740..C19/5b;
2357 ..Rukověť katechety.:.1909..d10/5a_CZ1900_1920;
2358 ..Ruža duchovná 1946.:.1946..PS-31;
2359 ..Ruže Dominikánská 1888.:.1888..p1/5b;
2360 ..Ruže Dominikánská 1891.:.1891..p1/5b;
2361 ..Ruže Dominikánská 1909.:.1909..p1/5b;
2362 ..Ruže Dominikánská 1914.:.1914..p1/5b;
2363 ..Ruže Dominikánská 1915.:.1915..p1/5b;
2364 ..Ruže Dominikánská 1916.:.1916..p1/5b;
2365 ..Ružencová Královna z Fatimy.:.1947..BS-53;
2366 ..Ruženec.Olomouc:MCM.1992.80-85527-74-X.BS-221;
2367 ..Ruženec. Škola modlitby a života podle Leopolda Bertsche.:.1980?..SAM/4;
2368 ..Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-62;
2369 ..Ružomberská kalvária.Spišská Kapitula:spišské biskupstvo.1948..BS-61;
2370 ..Rytier Nepoškvrnenej 1991.:.1991..PS-30;
2371 ..Rytier Nepoškvrnenej 1996.:.1996..PS-12;
2372 ..S Ježišom ideme k Otcovi.:.1980?..SAM/2;
2373 ..S Ježišom ideme k Otcovi 3.Bratislava; Trnava:Príroda, a.s.; Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.800700615X; 80-07-00615-X.SAM/5;
2374 ..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-063-2.BS-121;
2375 ..S projevem soustrasti podává.:.1947?..BS-53;
2376 ..Sacra biblia das ist: die ganze heilige schrift alten und neuen testaments.Viedeň:.1734..C18/6;
2377 ..Sacra Biblia seil schrift.:.1703..C15/2b;
2378 ..Sacrae theologiae summa.:.1955..d18/7b;
2379 ..Sacrosanctum concilium Tridentinum.:.1758..C14/4b;
2380 ..Sainte Therese de l'Enfant Jesus /1873-1897/.:.1925..C12/6b;
2381 ..Salesiánský věstník.:.1940..p1/3a;
2382 ..SALVE - časopis dominikánske rodiny.Olomouc:Laická sdružení sv. Domnika SALVE.1992..p2/1b;
2383 ..Salve 2000.:.2000..p1/4b;
2384 ..Salve 2000.:.2000..p2/1b;
2385 ..Salve 2004.:.2004..PS-37;
2386 ..Salve 2004.:.2004..p2/1b;
2387 ..Salzburg.:.1980?..d11/5;
2388 ..Sancti Aurelii Augustini episcopi hipponensis soliloquiorum.:.1710..C16/2b;
2389 ..Sancti Gregorii papae I. cognomento magni Liber regulae Pastoralis, cui adjecta est in fine anonimi formula pastorum.:.1768..BZ-9;
2390 ..Sancti Leonis papaei cognomento magni opera omnia.:.1766..C12/1;
2391 ..Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici ordinis praedicatorum opera omnia .Parma:.1865..C19/6;
2392 ..Sbierka piesní.[S.l.]:[s.n.].1918 po..BS-219;
2393 ..Sbierka piesní na česť Božského Srdca a Panny Márie.:.1947..BS-53;
2394 ..Sborník lit. prác slovenských bohoslovcov /.Ružomberok ::Lev,.1924..BS-193;
2395 ..Sborník profesorov Slovákov.:.1943..PS-16;
2396 ..Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..CZ1900;
2397 ..Sborník Velehradský.Velehrad ::Historická společnost Starý Velehrad.1880-..BS-61;
2398 ..Sborová mše svatá s pobožností k sv. přijímání.:.1948..BS-53;
2399 ..Scriptores ordinis praedicatorum.:.1800?..C18/6;
2400 ..Se štítem pravdy.:.1946..d17/1a_cz1920-1950;
2401 ..Se štítem pravdy.:.1946..BS-33;
2402 ..Se znamením kříže.Řím:Křesť. akademie.1967..BS-74;
2403 ..Sedembolestná patrónka Slovenska.Trnava:.1945..POSOL;
2404 ..Sedm úvah o službě nemocným a trpícím.:.1988..BS-166;
2405 ..Sedmero hlavních hříchu.:.1883..CZ1900;
2406 ..Seelenparadies.:.1904..C19/5a;
2407 ..Selbltbiographie 1791 - 1836.:.1900?..BZ-39;
2408 ..Selecta latini sermonis exempla in usum tartiae grammaticae.:.1838..C12/4a;
2409 ..Seminár pre kresťanských rodičov.:.1980?..SAM/2;
2410 ..Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1973..BS-10;
2411 ..Seminární práce z katechetiky. Poznámky k pracovnímu textu pro vyučování náboženství.Olomouc:.1974..BS-10;
2412 ..Serafínsky svet 1939.:.1939..p1/5b;
2413 ..Serafínsky svet 1986.:.1986..PS-07;
2414 ..Serafínsky svet 1988.:.1988..PS-07;
2415 ..Serafínsky svet 1994.:.1994..PS-12;
2416 ..Sermones catechetici pp. missionariorum catechismum romanum.:.1800?..C21/2b;
2417 ..Sermonum ecclesiasticorum angelici doctoris sancti Thomae Aquinatis pars dominicalis.:.1776..C17/1b;
2418 ..Sertum marianum contextum ex foliis de rosario b. virginis Mariae.:.1660..C11/3b;
2419 ..Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-39;
2420 ..Sestra Františka Terezie Martinová.:.1947..BS-220;
2421 ..Schematismus cleri almae dioecesis Szatmariensis ad annum Jesu Christi 1907.:.1907..BS-219;
2422 ..SCHEMATISMUS EXHIBENS AA. LL. ET PHILOSOPHIAE ITEM SS. THEOLOGIAE NECNON SS. CANONUM DOCTORES VENERABILIS UTRIUSQUE CLERI IN HUNGARÍA..:.1899..C14/5a;
2423 ..Schematismus fratrum ordinis minorum sancti patris nostri Francisci capuccinorum.Budapešť:.1944..BZ-59;
2424 ..Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..BS-125;
2425 ..Schematismus venerabilis cleri administrationum apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis et Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943.Prešov:.1943..SCHEMATIZMY;
2426 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2000.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-266-0.SCHEMATIZMY;
2427 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.BS-122;
2428 ..Schematizmus Košickej arcidiecézy 2002. Vienala:Košice.2002.80-88922-60-7.SCHEMATIZMY;
2429 ..Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-92;
2430 ..Schematizmus Košickej diecézy.:.1990..BS-23;
2431 ..Schématizmus Košickej diecézy.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995..SCHEMATIZMY;
2432 ..Schematizmus Nitrianskej diecézy.:.1996..SCHEMATIZMY;
2433 ..Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SSV1990;
2434 ..Schematizmus slovenských katolíckych diecéz.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
2435 ..Schematizmus Trnavskej arcidiecézy 1993. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-035-1.SCHEMATIZMY;
2436 ..Schematizmus Žilinskej diecézy 2008. Žilina:Biskupský úrad.2008..SCHEMATIZMY;
2437 ..Schopfung.:.1928..d11/3a;
2438 ..Schorers familienblatt.Viedeň:.1888..C17/6;
2439 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
2440 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
2441 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
2442 ..Schott-Messbuch.Freiburg [u.a.]:Herder.1991.3451191512 (Paperback);3451191520 (Kunstleder);3451191539 (Leder).d11/1a;
2443 ..Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-174;
2444 ..Si scires donum Dei :.Olomouc,:Velehrad,.1940..BS-200;
2445 ..Sibylla Greinerová.Banská Bystrica:.1975..BS-66;
2446 ..Sjazdový sprievodca.Bratislava:Prvý celoštátny sjazd katolíkov ČSR.1935..BS-57;
2447 ..Sjazdový sprievodca po Prahe.Praha:Ústredná sjazdová komisia Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu.1928..BS-25;
2448 ..SKATES 1991.:.1991..PS-28;
2449 ..SKATES 1992.:.1992..PS-29;
2450 ..Slávnosti v mariánskych kongregáciách.Trnava:Posol.1946..BS-169;
2451 ..Slávnostní vyznání víry sv. Otce Pavla VI..:.1969..BS-145;
2452 ..Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-41;
2453 ..Slová otcov.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-21;
2454 ..Slovák v Rusku.:.1942..BS-48;
2455 ..Slovenská krv v zahraničí.:.1980?..BS-108;
2456 ..Slovenské hlasy z Ríma.Rím:.1977..p2/7;
2457 ..Slovenské hlasy z Ríma 1978 (27. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1978..p2/7;
2458 ..Slovenské hlasy z Ríma 1979 (28. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1979..p2/7;
2459 ..Slovenské hlasy z Ríma 1980 (29. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1980..p2/7;
2460 ..Slovenské hlasy z Ríma 1981 (30. roč.).Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1981..p2/7;
2461 ..Slovenské l\'udové piesne.Bratislava ::SAV,.1959..d2/1_SLOVENSKO;
2462 ..Slovenské ľudové balady.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..HK;
2463 ..Slovenské ľudové piesne..Bratislava ::SAV,.1952, [v tir. 1954..d2/1_SLOVENSKO;
2464 ..Slovenské obrázky.:.1935?..d9/3a_CZ1920_1950;
2465 ..Slovenské pohľady 1998.:.1998..PS-30;
2466 ..Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1979..PS-23;
2467 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1966.:.1966..PS-23;
2468 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1969.:.1969..PS-23;
2469 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1980.:.1980..PS-23;
2470 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1989.:.1989..PS-23;
2471 ..Slovenskí jezuiti v Kanade 1994.:.1994..PS-21;
2472 ..Slovenskí jezuiti v Kanade..Cambridge:Slovenskí jezuiti.1990.0919865585;0-919865-58-5.PS-23;
2473 ..Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.Trenčín ::vlastním nákladem,.1945..d15/5_SK1920_1950;
2474 ..Slovensko - anglický a anglicko - slovenský vačkový slovník.New York:.1905..USA;
2475 ..Slovensko-anglický slovník.Bratislava ::SAP.1997.80-85665-93-X.d1/1_SLOVNIKY;
2476 ..Slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-00276-X.d1/1_SLOVNIKY;
2477 ..Slovenský biografický slovník. 3.zv..:Matica slovenská.1989.80-7090-019-9.d2/1_SLOVENSKO;
2478 ..Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..SSV1990;
2479 ..Slovenský misál. 2. časť.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1972..BS-129;
2480 ..Slovenský misál. I. časť Adventné a vianočné obdobie od prvej nedele adventnej až do soboty pred slávnosťou Zjavenia Pána.:.1971?..BS-104;
2481 ..Slovníček cizích slov.Praha:.1930?..d17/1a_cz1920-1950;
2482 ..Slovník biblickej teológie. I..:.1989..SAM/2;
2483 ..Slovník biblickej teológie. II..:.1980?..SAM/2;
2484 ..Slovo Boží.:.1942..BS-12;
2485 ..Slovo pre rozum a srdce.:.1970?..SKRIPTA_2;
2486 ..Slovo rodičom.:.1980?..SAM/5;
2487 ..Služba Bohu i vlasti.Bratislava:Práca.1950..BS-41;
2488 ..Sme národ zasvätený - zverený Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.:.1985?..BS-221;
2489 ..Sme zachránení h Modlitby k nášmu Pánu Ježišovi Kristovi o Jeho utrpení, vyjavené svätej Brigite zo Švédska v rímskom Chráme svätého Pavla. Slovo:Košice.1995.80-85291-24-X.BS-214;
2490 ..Smernice ktorých sa má pridržiavať farár pri kánonickej skúške ženíchov pred ich sobášom.:.1941..BS-40;
2491 ..Smernice pre duchovné cvičenia.Rím:.1953..SAM1/b;
2492 ..Smier Božského Srdca.:.1941..BS-29;
2493 ..Smierna hodina poklony sviatostnému Srdcu Ježišovmu.Marianka pri Bratislave:Kláštor Tešiteľov.1948..BS-190;
2494 ..Smrt.:.1946?..BS-28;
2495 ..Snoubencum.:.2000?..BS-158;
2496 ..Sobášne príhovory.:.1972?..BS-168;
2497 ..Sobrané diela Svetozára Hurbana Vajanského.Trnava:.1924..ZS;
2498 ..Sommaire.:.1900?..d18/3;
2499 ..Souvislosti 1991.:.1991..p2/1b;
2500 ..Souvislosti 1991.:.1991..PS-08;
2501 ..Souvislosti 1992.Praha:Zvon.1992..p2/1b;
2502 ..Souvislosti 1996.:.1996..p2/1b;
2503 ..Spartacus und Philo in dem illuminaten orden.:.1794..C18/4b;
2504 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-29;
2505 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-39;
2506 ..Spasiteľ vykorisťovaných.Nitra:Ústredie Jednoty katol. mužov.1945..BS-167;
2507 ..Spevníček.[S.l.]:[s.n.].1932.80-88710-50-2.BS-143;
2508 ..Spevník.[S.l.]:[s.n.].1936.978-80-89269-05-1.d15/1b_SK1900;
2509 ..Spevník k duchovným cvičeniam.Košice:INSPM.2005?..BS-114;
2510 ..Spisy Apoštolských Otcu.Praha:Česká katolická charita.1971..SKRIPTA_4;
2511 ..Spisy Jozefa Miloslava Hurbana. Diel Piaty. Ľudovít Štúr.:.1928..BS-59;
2512 ..Spisy sv. Jana od Kříže. IV. Plamen lásky žhavý. Drobné spisy.Olomouc:Krystal.1948..BS-190;
2513 ..Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/6_SK1920_1950;
2514 ..Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti.:.1943..d15/5_SK1920_1950;
2515 ..Spoj nás v jedno Pane.:.1980??..SAM/6;
2516 ..Společné texty.:.1976..ČKCH;
2517 ..Společně za mír a život.Praha:.1984..BS-146;
2518 ..Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-193;
2519 ..Spoločné modlitby a niektoré piesne o B. Srdci, P. Marii a sv. Jozefovi vo fabrickom kostole Sv. Rodiny v Rybárpoli.Bratislava:.1947..BS-155;
2520 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SSV1990;
2521 ..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.1990.80-85128-63-2.SSV1990;
2522 ..Spoločnosť božieho slova 1923-1948.Nitra:Misionári Spoločnosti Božieho slova na Slovensku.1948..d15/4_SK1920_1950;
2523 ..Spolok sw. Wojtecha založený a do žiwota uwedený .:.1872..C14/1a;
2524 ..Spoluprácou sa všetko dosiahne.:.1945?..BS-41;
2525 ..Sprache und Gesellschaft.Karlsruhe:Braun.1972.3765030511.d11/4b;
2526 ..Spravedlnost.:.1970?..BS-166;
2527 ..Správy zo života Cirkvi.:.1989..PS-40;
2528 ..Spytovanie svedomia na duchovnú obnovu na heslo: Matka Božia v mojom živote..:.1970?..BS-13;
2529 ..St. Augustimus.:.1929..d13/2;
2530 ..St. Hedwigsblatt.:.1971..d18/3;
2531 ..Stanislavovské zvesti 1942.:.1942..PS-14;
2532 ..Stanislavovské zvesti 1943.:.1943..PS-14;
2533 ..Stanislavovské zvesti 1944.:.1944..PS-14;
2534 ..Stanovy ružencových bratstiev.Košice:Dominikánske mariánske centrum SALVE.2004..BS-117;
2535 ..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku.Košice:DMC.2011..BS-218;
2536 ..Stanovy sester Navštivení Panny Marie.:.1970?..BS-03;
2537 ..Starořecky snadno a rychle.:.1898..BS-205;
2538 ..Starý zákon. Praha:Kalich.1975..BIBCZ;
2539 ..Starý zákon.:CMBF.1980? s.a...SKRIPTA_4;
2540 ..Starý zákon - překlad s výkladem, Druhá a třetí kniha Mojžíšova.Praha:Kalich.1975..BIBCZ;
2541 ..Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ;
2542 ..Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ;
2543 ..Starý zákon :.Praha ::Ústř. církev. nakl.,.1968..BIBCZ;
2544 ..Stella matutina.Olomouc:.1910..d10/5b_CZ1900_1920;
2545 ..Stenografisches protokoll uber die feltversammlung .:.1874..BZ-56;
2546 ..Stero žalmů /.V Praze ::Dědictví Sv. Václava,.1876..CZ1900;
2547 ..Stĺpy pracirkvi.:.1970?..SAM/4;
2548 ..Sto tomow \"Naszej przeszosci\" :.Krakow ::Instytut Wydawniczy Ksiezy Misjonarzy \"Nasza Przeszosc\",.2003..8373420347.d18/1b;
2549 ..Střední katechismus katolického náboženství.:.1935..d17/5a_CZ1920_1950;
2550 ..Stredovek.:.2000?.978-3-625-12055-1.d7/1;
2551 ..Stretnutie s Ježišom.:.1995?..BS-126;
2552 ..Stretnutie Slovákov v Ríme pri príležitosti osláv sedemdesiatych narodenín a štyridsiateho piateho výročia kňazskej vysviacky otca kardinála Jozefa Tomka prefekta Kongregácie pre e.Rím:SÚCM.1994..BS-126;
2553 ..Strucny katechizmus.:Spolok sv. Vojtecha.1971..BS-183;
2554 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SKRIPTA_4;
2555 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..d8/1_CZ1950_1990;
2556 ..Stručná asketika.Litoměřice:Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Litoměřice.1978..SAM/6;
2557 ..Stručné církevní dějiny.:.1950?..SAM/5;
2558 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..SSV1990;
2559 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-103;
2560 ..Stručný katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-141;
2561 ..Stručný prehľad dejín filozofie.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-020-9.BS-145;
2562 ..Stručný prehľad koncilom vydaných dekrétov.:.1970?..SAM/7;
2563 ..Stručný životopis svatého Františka.:.1980?..BS-23;
2564 ..Studia Neoaristotelica :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita, Teologická fakulta,.2004-..PS-37;
2565 ..Studia theologica scepusiensia, Nr.VI. Spišský biskup Ján Vojtaššák : Zborník príspevkov z vedeckej. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-3-X.d7/6;
2566 ..Studie a texty k náboženským dějinám českým.:.1930?..p1/4b;
2567 ..Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..SKRIPTA_4;
2568 ..Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:.1900?..BS-67;
2569 ..Stůl slova.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-363-X.BS-131;
2570 ..Sturmpetition an den gefunden menschenverstand .:.1867..BZ-57;
2571 ..Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C21/4a;
2572 ..Summa summae s. Thomae sive compendium theologiae.:.1765..C17/5b;
2573 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a;
2574 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C21/5a;
2575 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C12/4a;
2576 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C15/6;
2577 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C18/5a;
2578 ..Summa theologica s. Thomae Aquinatis.:.1738..C10/5a;
2579 ..Sursum 1936.:.1936..PS-15;
2580 ..Sursum 23.:.1970?..BS-04;
2581 ..Sursum 9.:.1989..PS-38;
2582 ..Sursum 9.:.1989..PS-18;
2583 ..sv. Benedikt a Svorad.:.1990..PS-50;
2584 ..Sv. Cyril a Metod..bm.:BV..1942..BS-218;
2585 ..sv. Jozef, oroduj za nás.:.1950?..d15/3_SK1920_1950;
2586 ..sv. Peter pri nebeskej bráne.:.1970?..BS-14;
2587 ..Sv. Terezička.Bratislava:Kláštor redemptoristov.1941..BS-218;
2588 ..sv. Tomáš Akvinský.Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1993..BS-14;
2589 ..Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-62;
2590 ..Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných.:.1931..BS-36;
2591 ..Svatá hodina. Hodina modlitby s Ježišom trpiacim smrteľnou úzkosťou na hore Olivovej, ktorú konala služobnica Božia Gemma Galgani.Ružomberok:.1940?..BS-66;
2592 ..Svatá Marketa Marie Alacoque.:.1920..d10/4a_CZ1900_1920;
2593 ..Svaté Terezie Ježíšovy. Kniha zpráv.:.1923..d17/4a_CZ1920_1950;
2594 ..Svatební obřady.Praha:Sekretariát české liturgické komise.1971..BS-157;
2595 ..Svátost pokání.:.1946..BS-28;
2596 ..Svátost pokání.:.1970?..BS-221;
2597 ..Svátost znovuzrození.:.1980?..BS-168;
2598 ..Svatý Dominik bojovník pravdy, otec kazatelského řádu.:.1957?..BS-29;
2599 ..Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/1a_cz1920-1950;
2600 ..Svatý Gabriel od bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838-1862) /.Praha ::Školské sestry O.S.F.,.1921..d17/4a_CZ1920_1950;
2601 ..Svatý Jan Nepomucký. Základní pravidla katolického vychování.Praha:.1878..CZ1900;
2602 ..Svatý Juda Tadeáš.Praha:.1927..d9/4a_CZ1920_1950;
2603 ..Svatý ruženec.:.1983..d8/2_CZ1950_1990;
2604 ..Svatý Vojtěch na Šumavě.:.1947..BS-40;
2605 ..Svätá Biblia.:.1951..BIBSK;
2606 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BS-193;
2607 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BS-189;
2608 ..Svätá biblia.:Praha.1964..BIBSK2;
2609 ..Svätá biblia čiže celé Sväté písmo Starého i Nového Zákona.Praha:.1942..BIBSK;
2610 ..Svätá Cirkev v štyridsiatich deviatich pokoleniach.:.1980?..BS-165;
2611 ..Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-218;
2612 ..Svätá hodina poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v noci pred prvým piatkom.Svátý Beňadik:Saleziáni vo Svätom Beňadiku.1933..BS-221;
2613 ..Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-24;
2614 ..Svätá hodina..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..BS-155;
2615 ..Svätá omša za pokoj národov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1970..SSV1990;
2616 ..Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-13;
2617 ..Svätá rodina r. XLI. (1948).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1948..PS-06;
2618 ..Svätá rodina r. XXXIII. (1940).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1940..PS-13;
2619 ..Svätá rodina r. XXXIV. (1941).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1941..PS-13;
2620 ..Svätá rodina r. XXXV. (1942).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1942..PS-13;
2621 ..Svätá rodina r. XXXVII. (1944).Liptovský Trnovec:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1944..PS-14;
2622 ..Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..SSV1950;
2623 ..Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..BIBSK;
2624 ..Sväté pašie čiže Deje utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978..TRAN;
2625 ..Sväté schody pri františkánskom kláštore v Malackách.:.1947..BS-27;
2626 ..Svätý Alois Gonzaga.:.1891..BS-09;
2627 ..Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.Bratislava:.1970..BS-154;
2628 ..Svätý Bernard. Svedok svojej doby pred Bohom.:.1980?..BS-148;
2629 ..Svätý Leonard z Porto - Mauricio.:.1970?..SKRIPTA_2;
2630 ..Svätý list kamenný.:.1970?..BS-26;
2631 ..Svätý Michal Archanjel.Bratislava:LUC.1998.80-7114-242-5.BS-216;
2632 ..Svätý Otec Ján Pavol II. v Košiciach dňa 2.7.1995.:.1995..BS-93;
2633 ..Svätý Ruženec r. 5 (2000).Košice:DMC Salve.2000..PS-05;
2634 ..Svätý Ruženec r.10 (2005).Košice:DMC Salve.2005..PS-05;
2635 ..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1971..BS-52;
2636 ..Svätyňa Božej štedrosti.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum.1947..BS-39;
2637 ..Svěcení kněžstva.:.1947..BS-28;
2638 ..Svedectvo 1992.:KPVS.1992..PS-05;
2639 ..Svedectvo 1993.:KPVS.1993..PS-05;
2640 ..Svedectvo 1994.:KPVS.1994..PS-05;
2641 ..Svedectvo 1995.:KPVS.1995..PS-05;
2642 ..Svedectvo 1996.:KPVS.1996..PS-05;
2643 ..Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-07;
2644 ..Svedectvo 1997.:KPVS.1997..PS-05;
2645 ..Svedectvo 2000.:ZPKO.2000..PS-05;
2646 ..Svet chémie, fyziky, astronómie.Bratislava:Mladé letá.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
2647 ..Svetlá nádeje.:.1995?..BS-153;
2648 ..Svetlo 11.:.1970?..PS-05;
2649 ..Světlo 1995.:.1995..PS-30;
2650 ..Sveto Pismo :.[Ljubljana]:Svetopisemska družba Slovenije,.1995.9616138030;961-6138-03-0.d18/8;
2651 ..Svetové misie.:.1941..d15/3_SK1920_1950;
2652 ..Svetové misie.:.1941..d15/6_SK1920_1950;
2653 ..Svetový apoštolát Fatimy.[Žilina:Svetový apoštolát Fatimy].2011.9788089410163 (brož.);978-80-89410-16-3.BS-215;
2654 ..Svetový kongres Slovákov, Toronto.[Toronto:Svetový kongres Slovákov.1987..BS-74;
2655 ..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-154;
2656 ..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-168;
2657 ..Svjaščenikam, vozljublennim synovjam Materi Božijej.Miláno:.1998..d18/2a;
2658 ..Sympózium z príležitosti 20. výročia vydania encykliky Pacem in terris 1983.:.1984..BS-24;
2659 ..Syn Boží čiže sjednotené evanjelia.:Posol Božiehi srdca.1921..POSOL;
2660 ..System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts.:.1925..d11/4a;
2661 ..Szent Biblia.:.1928..d14/2;
2662 ..Szent biblia :.Budapest ::Bibliatarsulat,.1955..d14/1a;
2663 ..Szent keresztúti ájtatosság.:.1941..d14/1a;
2664 ..Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli křesťanská askese.:.1929..BS-16;
2665 ..Škola božského srdce Páně.Brno:.1893..C12/6b;
2666 ..Škola pokory.:.1980?..SAM/7;
2667 ..Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-155;
2668 ..Špeciálna pedagogika.Spišská kapitula:.1995?..BS-141;
2669 ..Špiritizmus.:.1944?..BS-41;
2670 ..Štart 1937.:.1937..p1/1;
2671 ..Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002.Bratislava:Perfekt.2003.80-8046-228-3.d7/2;
2672 ..Štefan Bubán - Výber z tvorby :.Bratislava ::Dom československo-sovietskeho priateľstva,.1985..BS-71;
2673 ..Študijný program - Školský rok 2001/2002.:Univerzita Komenského.2001.80-223-1651-2.BS-123;
2674 ..Študijný program Teologickej fakulty v Ružomberku na akdemický rok 2006-2007.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-55-1.BS-123;
2675 ..Štúdium Evanjelia podľa Jána pre začiatočníkov. MSEJK:[Bratislava].1999.80-88891-14-0.BS-217;
2676 ..Štyri priečky.Bratislava:eRko.1994.80-88710-07-3.BS-222;
2677 ..Tábor a utrpenie.:.1980?..SAM1/b;
2678 ..Tajemství manželské lásky.:.1929..BS-55;
2679 ..Tajemství svatých.:.1947..BS-53;
2680 ..Tajomstvá svätej omše.:.1966..BS-168;
2681 ..Tajomstvo matky.:.1948..PS-30;
2682 ..Tajomstvo matky.:.1948..PS-08;
2683 ..Tajomstvo matky.:.1948..BS-222;
2684 ..Tajomstvo života.:Združenie Ježiš pre každého.2002.80-968159-3-8.BS-218;
2685 ..Tak končí rok katolík.:.1936..BS-53;
2686 ..Tanítvány. A Magyar domonkosok lapja.:.2015..PZ-3;
2687 ..Taschenworterbuch der lateinischen und deutschen sprache.:.1910..d11/3a;
2688 ..Tatranský orol.:.1946?..PS-40;
2689 ..Teba Boha chválime za 100 rokov trvania misijnek kongregácie služobníc Ducha Svätého.:.1975?..BS-221;
2690 ..Teď rozumím bibli.:.1979..BS-204;
2691 ..Tělo stvořil Buh.:.1948..BS-28;
2692 ..Ten jest z ojczyzny mojej :.Kraków ::\"Znak\",.1969...d18/8;
2693 ..Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň.1969..BS-47;
2694 ..Teológia mystérií.:.1980?..SAM/3;
2695 ..Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Študijný program 2005-2006.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-29-2.BS-123;
2696 ..Teologické reflexie 1991.:.1991..PS-07;
2697 ..Teologické texty.:.1980?..SAM/3;
2698 ..Teologické texty 1992.:.1992..p1/6;
2699 ..Teologické texty 1992.:.1992..PS-34;
2700 ..Teologické texty 1992.:.1992..PS-30;
2701 ..Teologické texty 1993.:.1993..PS-34;
2702 ..Teologické texty 1993.:.1993..p1/6;
2703 ..Teologické texty 1994.:.1994..p1/6;
2704 ..Teologické texty 1995.:.1995..p1/6;
2705 ..Teologické texty 1996.:.1996..p1/6;
2706 ..Teologické texty 1997.:.1997..p1/6;
2707 ..Teologické texty 1998.:.1998..p1/6;
2708 ..Teologické texty 1999.:.1999..p1/2;
2709 ..Teologické texty 1999.:.1999..PS-34;
2710 ..Teologický sborník.:.1980??..BS-195;
2711 ..Teologický sborník.:.1980??..BS-141;
2712 ..Teologický sborník 2002.:.2002..p1/3a;
2713 ..Teologický zborník č. 3.:.1970?..BS-03;
2714 ..Teolologický sborník.:.1946?..BS-03;
2715 ..The Basilica of St. Peter Rome.:.1966..d18/3;
2716 ..The catholic devotional.:.1996..BZ-58;
2717 ..The family today and tomorrow :.Braintree, Ma. ::The Pope John Center,.1985.0-935372-17-2 (Brož.).d18/1a;
2718 ..The Greek New Testament.Stuttgart ::United Bible Societies,.2001.3-438-05111-7 (kož. vazba);3-438-05110-9 .d18/2b;
2719 ..The Hebrew alphabet.:.1980?..d18/7b;
2720 ..The Mass :.Staten Island, NY ::Alba House,.1967...d18/1a;
2721 ..The month.Londýn:.1914..PZ-3;
2722 ..The River book.Białystok:BGÖI & WSCF-CESR.2003.963212796X;963-212-796-X.d18/2b;
2723 ..Theologia spiritualis II. Mystica.Praha:ÚSČsS.1950?..SKRIPTA_4;
2724 ..Theologie der gegen wart.:.1971..PZ-1;
2725 ..Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1973..PZ-2;
2726 ..Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1983..PZ-2;
2727 ..Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1988..PZ-2;
2728 ..Theologisch-praktische Quartalschrift.Linz:.1990..PZ-2;
2729 ..Thesauri ecclesiae Christi per jubilaeum .:.1731..C10/5a;
2730 ..Thesaurus germanico - latinus scholastico - literarius.:.1800?..C11/3a;
2731 ..Thesaurus linguarum. Tom. I..:.1700?..C11/4a;
2732 ..Thesaurus precum ad usum congregationis presbyterorum a sacro corde Jesu.:.1938..C21/5b;
2733 ..Thesaurus precum ad usum privatum theologorum.:.1921..BZ-59;
2734 ..Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-165;
2735 ..Tí, čo ho milujú.:.1971..BS-13;
2736 ..Tita Livia dějiny od založení Říma.Praha:.1930?..BS-182;
2737 ..Titulus I. de absolutionibus.:.1685..C19/5a;
2738 ..Tommaso Campanella /1568-1968/.:.1969..PZ-1;
2739 ..Totus Tuus.:.2007..PZ-3;
2740 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-166;
2741 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..SAM/3;
2742 ..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..BS-159;
2743 ..Tretia mluvnica slovenská spolu s naukou o skladaní listov a písomnosti jednacích.:.1874..d15/1b_SK1900;
2744 ..Tri priečky. eRko:Bratislava.1994.80-88710-06-5.BS-221;
2745 ..Trois retraites progressives.:.1896..C13/2b;
2746 ..Trojice křesťanských hrdinu. Antonie Mesinová. Marcel Callo. Pierina Morosiniová..:.1970?..BS-14;
2747 ..Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C16/2b;
2748 ..Tuba magna mirum clangens sonum.:.1717..C15/3b;
2749 ..Tvá mše svatá a tvuj život.:.1948..BS-53;
2750 ..Ty jsi Petr.:.1940?..BS-30;
2751 ..Tým, čo hľadajú pravdu.:.1968..BS-177;
2752 ..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.2008.978-80-7114-664-3.BS-144;
2753 ..Týždeň zmierenia.Košice:.1990..BS-113;
2754 ..Týždenník.:.1980?..BS-106;
2755 ..Týždenník.:.1980?..BS-101;
2756 ..Týždenník.:.1980?..BS-109;
2757 ..Týždenník.:.1980?..BS-130;
2758 ..U poľských básnikov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1936..BS-87;
2759 ..Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a sv. Jozefa slávneho jej ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho.1942..POSOL;
2760 ..Učíme sa od skautov.:.1970?..BS-219;
2761 ..Učiteľské poslanie cirkvi.:.1980?..BS-14;
2762 ..Üdvösségünk megvalósulása. Újszövetségi történetek vallásunk igazságaival. Hittankönyv felsőbb osztályosok számára. (Uskutočnenie nášho spasenia. Novozákonné udalosti s pravdami na.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-129;
2763 ..Ueberlegungen zum ursprung der fruehchristlichen bildkunst.:.1975..d13/2;
2764 ..Uebung der liebe zu Jesus Christus.:.1866..C20/5b;
2765 ..Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-52;
2766 ..Umelecký almanach legionársky.Praha :.1922..PS-04;
2767 ..Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:.1938..d15/3_SK1920_1950;
2768 ..Undachts ubungen.:.1737..C18/4a;
2769 ..Unio coelestis das himlische berlein .:.1677..C18/5b;
2770 ..Universum 1995.:.1995..PS-35;
2771 ..Universum 1995.:.1995..PS-34;
2772 ..Universum 1996.:.1996..PS-34;
2773 ..Universum 1997.:.1997..PS-34;
2774 ..Universum 1999.:.1999..PS-34;
2775 ..Univerzitná knižnica v Bratislave 1914-1919-1959.:Matica slovenská.1959..MS;
2776 ..Univerzitné pastoračné centrum v Žiline.Žilina:.1999..BS-215;
2777 ..Unleitung fur lateinischen sprache.Viedeň:.1786..C18/4b;
2778 ..Unterricht uber den ordenstand fur die laienbruder des dominicaner ordens.Viedeň:.1866..BZ-52;
2779 ..Úplný kancionál arcidiecese Olomucké.:.1895..CZ_1920;
2780 ..Ústava a zákony prvej katolíckej slovenskej jednoty v spoj. štátoch severnej Ameriky.:.1910..BS-160;
2781 ..Úvahy a meditácie.:.1980?..BS-177;
2782 ..Úvahy a spytovanie na duchovnú obnovu..:.1970?..BS-04;
2783 ..Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:.1980?..SKRIPTA_3;
2784 ..Úvahy k invokáciám litánií o Najsvätejšom Srdci Ježišovom.:.1980?..SAM/2;
2785 ..Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-155;
2786 ..Úvod do filosofie.Olomouc:Matica cyrilometodějská.1980?..BS-18;
2787 ..Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-166;
2788 ..Úvod do katolické věrouky.:.1980?..BS-22;
2789 ..Úvod do katolíckej viery pre dospelých.:.1967..SAM/4;
2790 ..Úvod do Nového zákona.:.1970 ?..BS-204;
2791 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_3;
2792 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..SKRIPTA_1;
2793 ..Úvod do Písma Svatého.:.1990??..BS-186;
2794 ..Úvod do Písma svatého. II. díl. Úvod do Nového Zákona.:.1977?..SAM/3;
2795 ..Úvod do súčasných filozofií.:.1980?..SKRIPTA_3;
2796 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/5;
2797 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-24;
2798 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..SAM/2;
2799 ..Úvod do teologie.Paríž:Cerf.1963..BS-185;
2800 ..Úvod do teologie..Olomouc ::Cyrilo Metodějská bohoslovecká fak. Univ. Palackého,.1989..SKRIPTA_4;
2801 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-78;
2802 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..BS-30;
2803 ..Úvod do teologie. Teologie morální.:.1980?..SKRIPTA_4;
2804 ..Úvodná reč sv. otca nášho Bazila Veľkého k obšírnym pravidlám.:.1983?..BS-138;
2805 ..Úvodné časti do morálnej teológie II..:.1970?..BS-174;
2806 ..Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-167;
2807 ..Uzdravujúca cesta života.:.2000?..BS-168;
2808 ..V ďalekom svete.:.1932..BS-29;
2809 ..V Kristovi sme ludom Bozim.:.1980??..SAM/6;
2810 ..V náručí Božom (Náčrt života Alžbety Laseurovej).:.1950?..BS-04;
2811 ..V službách kráľovnej nebeskej :.Trnava ::Posol,.1916..POSOL;
2812 ..V teba dúfam.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..SUCM;
2813 ..Vánoční hodinky.:.1946..BS-53;
2814 ..Vás som si vyvolil.Košice:Verbum.1947..BS-39;
2815 ..Vatikánske dokumenty.Litoměřice:CMBF.1980?..BS-52;
2816 ..Ve službách dobra a pokoje :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1981..d8/2_CZ1950_1990;
2817 ..Ve službách dobrého Pastýře.Frýdek:.1947..BS-46;
2818 ..Ve službách dobrého Pastýře.:.1974..BS-15;
2819 ..Ve službách Matky a dítěte.:.1937..BS-53;
2820 ..Ve šlépějích svaté Terezičky.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
2821 ..Věcný rejstřík dokumentu II. vatikánského koncilu .:.1970?..BS-205;
2822 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-111;
2823 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-221;
2824 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-146;
2825 ..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.1993.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.BS-210;
2826 ..Večerné modlitby.:.1990?..BS-212;
2827 ..Večerní adorace mužu u sv. Michala v Brně.:.1925..BS-53;
2828 ..Večirna i utrena.:.1945..C14/5a;
2829 ..Věčnost.:.1941..BS-52;
2830 ..Velehradské zprávy 1947.:.1947..PS-06;
2831 ..Velehradský sborník 1950.:.1950..BS-161;
2832 ..Velikému v swete diwotworen ... českého králowstwi sláwe ....:.1700?..C18/1a;
2833 ..Velikost Panny Marie.:.1941..BS-39;
2834 ..Veliký katechismus katolického náboženství :.Praha ::Státní naklad.,.1923..d9/5b_CZ1920_1950;
2835 ..Velké exercicie.:.1980?..SAM1/a;
2836 ..Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1996..PS-30;
2837 ..Veľké jubileum.Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.2000..PS-03;
2838 ..Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku.1999..PS-03;
2839 ..Velké poselství lásky.:.1970?..BS-03;
2840 ..Veľkonočné obdobie.:.1980?..BS-100;
2841 ..Velký ilustrovaný atlas světa.:.1992..d16/6;
2842 ..Veľký Piatok.:.1941..BS-47;
2843 ..Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku 1948 - 1988.:.1988?..SAM/5;
2844 ..Veľpieseň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-188;
2845 ..Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars secunda.:Rieger.1769..n1/6;
2846 ..Vera Oecumenici Concilii Tridentini, Contra Exurgentes Lutheri, Aliorumque Haerese ...pars tertia.:Rieger.1769..n1/6;
2847 ..Verba theologica 2002.:.2002..PS-36;
2848 ..Verba theologica 2002.:.2002..p2/1b;
2849 ..Verba theologica 2003.:.2003..PS-36;
2850 ..Verba theologica 2004.:.2004..PS-36;
2851 ..Verba theologica 2005.:.2005..PS-36;
2852 ..Verbum.:.1947..PS-06;
2853 ..Verbum.:.1947..PS-14;
2854 ..Verbum.:.1947..p1/5a;
2855 ..Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru. Roč. II, číslo 1-8.Košice:Verbum.1947..p1/3a;
2856 ..Verbum 1946.:.1946..p1/3a;
2857 ..Verbum 1946.:.1946..p2/1a;
2858 ..Verbum 1948.:.1948..PS-07;
2859 ..Verbum 1992.:.1992..p1/3a;
2860 ..Verbum 1992.:.1992..PS-34;
2861 ..Verbum 1993.:.1993..PS-34;
2862 ..Verbum 1993.:.1993..p1/3a;
2863 ..Verbum 1994.:.1994..p1/3a;
2864 ..Verbum 1994.:.1994..PS-34;
2865 ..Verbum 1995.:.1995..PS-34;
2866 ..Verbum 1995.:.1995..p1/3a;
2867 ..Verbum 1996.:.1996..PS-34;
2868 ..Verbum 1996-97.:.1996-97..p1/3a;
2869 ..Verbum 1997.:.1997..PS-34;
2870 ..Verbum 1998.:.1998..PS-34;
2871 ..Verbum 1998.:.1998..p1/3a;
2872 ..Verbum 1999.:.1999..p1/3a;
2873 ..Verbum 2000.:.2000..p1/3a;
2874 ..Verbum 2001.:.2001..p1/3a;
2875 ..Verbum 2002.:.2002..p1/3a;
2876 ..Verbum 2004.:.2004..p1/3a;
2877 ..Verbum Fidei II..:.1980??..BS-56;
2878 ..Verbum Fidei II..:.1980??..SAM/7;
2879 ..Verbum Fidei II..:.1980??..BS-59;
2880 ..Verím... II. Boh... Ježiš Kristus....:.1970?..d7/6;
2881 ..Veriť či neveriť.:Rím.1967..BS-218;
2882 ..Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:.1970?..BS-179;
2883 ..Vertheidigung der religion und derer geistlichen ordenshaufern.Augsburg:.1762..C18/4a;
2884 ..Vertrag über eine Verfassung für Europa :.Luxemburg ::Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften,.2003.92-78-40195-1.d13/1;
2885 ..Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
2886 ..Věstník díla šíření víry.Praha:.1915..PS-41;
2887 ..Věstník díla šíření víry.Praha:.1916..PS-41;
2888 ..Věstník díla šíření víry.Praha:.1926..PS-42;
2889 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1940..PS-42;
2890 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1945..PS-42;
2891 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1946..PS-42;
2892 ..Věstník jednot duchovenstva.Brno:.1947..PS-42;
2893 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-13;
2894 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1944.:.1944..PS-47;
2895 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1945.:.1945..PS-13;
2896 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-14;
2897 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1946.:.1946..PS-13;
2898 ..Vestník sdruženia sv. Jozefa 1947.:.1947..PS-13;
2899 ..Via 1968-70.:.1968-70..p1/6;
2900 ..Via 1969.:.1969..PS-14;
2901 ..Via crucis.Praha:.1969..BS-97;
2902 ..Via crucis.Praha:.1969..BS-138;
2903 ..Vianoce..Martin:.1906..BS-30;
2904 ..Viator religiosus .:.1760..C10/1b;
2905 ..Vie du Bienheureux Innocent V.:.1896..C13/1a;
2906 ..Viera a život :.Trnava ::Dobrá kniha,.1991-..PS-44;
2907 ..Viera a život 1997.Trnava:Dobrá kniha.1997..p2/1b;
2908 ..Viera a život 1998.:.1998..p2/1b;
2909 ..Viera a život 1998.:.1998..PS-30;
2910 ..Viera a život 1999.:.1999..p2/1b;
2911 ..Viera a život 1999.:.1999..PS-30;
2912 ..Viera a život 2002.:.2002..p2/1b;
2913 ..Viera a život 2002.:.2002..PS-37;
2914 ..Viera a život 2003.Trnava:Dobrá kniha.2003..p2/1b;
2915 ..Viera a život 2004.Trnava:Dobrá kniha.2004..p2/1b;
2916 ..Viera a život 2007.:.2007..PS-37;
2917 ..Viera chorého.:.2000?..BS-214;
2918 ..VII. Pius pápasága.Budapešť:.1876..BZ-34;
2919 ..Vindex libertatis, ein mit betreuester borforge besliffener schutz redner.:.1731..C20/2a;
2920 ..Virgils aeneis.:.1784..C21/5a;
2921 ..Višňové.:.1991..BS-215;
2922 ..Vit patrvm..Antverpi,:ex officina Plantiniana apud viduam et filios Io. Moreti,.1615...C15/1;
2923 ..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C10/5a;
2924 ..Vita et doctrina Jesu Christi , ex quatuor evangelistis collecta , et in meditationum materiam ad singulos totilis anni dies distributa.typis academicis per Leopold Berger:Tyrnaviae .1737..C12/5b;
2925 ..Vitae s. Ignatii Lojolae.:.1700?..C18/1a;
2926 ..Víťazstvo srdca 2013.:.2013..PS-05;
2927 ..Víťazstvo Srdca r.8,2003.:Stará Halič : Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2003..PS-18;
2928 ..Vítězové 1935.:.1935..PS-21;
2929 ..Vive le pape.:.1959..d18/3;
2930 ..Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 3.:Veda.1978..d2/2_SLOVENSKO;
2931 ..Vlastivědný věstník moravský..Brno ::Muzejní a vlastivědná společnost,.1991..BS-145;
2932 ..Vlastnosti víry.:.1947..BS-28;
2933 ..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.1985.0-919865-04-6.d15/2a;
2934 ..Voda sv. Ignáca.:.1942..BS-24;
2935 ..Volks-Schott.:.1975.3-451-17202-X.BZ-59;
2936 ..Vozlubiv Boga i sleduja za nim....:.1999..d18/2b;
2937 ..Vrátiti se do Církve?.:.1927..BS-53;
2938 ..Vreckový atlas sveta.:Slovenská kartografia.1975..d3/4_SK1950_1990;
2939 ..Vstanem a pôjdem k otcovi.:Rímskokatolícky biskupský úrad v Košiciach.1990..BS-47;
2940 ..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-96;
2941 ..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..BS-42;
2942 ..Všeobecná Cirkev. Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL;
2943 ..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.d6/6;
2944 ..Všeobecné normy.:.1990?..SKRIPTA_2;
2945 ..Všeobecné poučení o liturgii hodin.:.1965?..BS-34;
2946 ..Všeobecné smernice rímskeho misálu.:.2000?..BS-156;
2947 ..Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_2;
2948 ..Všeobecný úvod do liturgie mše.:.1989??..SKRIPTA_4;
2949 ..Všetkej chvály najvhodnejšia.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
2950 ..Vtelenie slova. Kristov prvý príchod.:.1980?..BS-22;
2951 ..Vtelenie slova. Viera cirkvi vo vtelenie.:.1980?..BS-22;
2952 ..Vy ste soľ zeme.Košice:Verbum.1947..BS-64;
2953 ..Výběr 1946.:.1946..PS-09;
2954 ..Výber 1984.:.1984..PS-07;
2955 ..Výber 1985.:.1985..PS-08;
2956 ..Výber 1986.:.1986..PS-07;
2957 ..Výber 1987.:.1987..PS-08;
2958 ..Výber z rozhlasových relácií a článkov z časopisov.:.1984..BS-12;
2959 ..Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d68;
2960 ..Výber zo svetovej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1953..d3/4_SK1950_1990;
2961 ..Výbor z básní Puškina, Lermontova a Mickiewicza.Martin:.1929..BS-138;
2962 ..Výbor z rečníckej prózy.Martin:Matica slovenská.1948..BS-39;
2963 ..Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.BS-111;
2964 ..Výhledy.Olomouc:.1940..p2/1;
2965 ..Výhledy 1939.:.1939..p1/3b;
2966 ..Výklad Desatera.:.1970?..BS-13;
2967 ..Výklad II. časti.:.1970?..SAM/7;
2968 ..Výklad nedeľných Evanjelií v krátkych kázňach pre ľud obecný. \n II-hí sväzok. tiskom Martina Bagó:V Budíne.1852..RADLIN;
2969 ..Výklad Pánovej modlitby.:.1980?..BS-177;
2970 ..Výklady o svatých.:.1876..CZ1900;
2971 ..Vykúpené bytie.:.1970?..SAM/2;
2972 ..Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-149;
2973 ..Vykúpenie Božieho ľudu II. Nový Zákon.:.1969..BS-193;
2974 ..Vykupitel člověka.:.1979..BS-100;
2975 ..Výňatky z cirkevných dejín.:.1970?..BS-14;
2976 ..Výňatok z rímskeho misála.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SSV1990;
2977 ..Výpisky z knihy: In meiner Liebe und Gnade.:.1980?..SAM/2;
2978 ..Vysluhovanie sviatostí a svätenín /výber z Trebníka/.Prešov:.1973..SAM/5;
2979 ..Výtvarný Poprad ´81.Košice:Krajské osvetové stredisko.1981..BS-64;
2980 ..Význam Turínskeho plátna pro naši dobu.:.1970?..SAM/3;
2981 ..Vyznání svatého Patrika a list lidem poddaným vladaři Korotichovi.:.1946..BS-173;
2982 ..Výzva k láske.:.1970?..BS-22;
2983 ..Výzva k láske.:.1970?..SAM/5;
2984 ..Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia : Perspektíva z pohľadu logoterapie.Trnava :Trnavská univerzita.2003.80-89074-65-0.d6/8;
2985 ..Vzhuru na Velehrad 1936.:.1936..BS-29;
2986 ..Vzpřimte se a zdvihněte hlavy.:.1989..BS-158;
2987 ..Wahre ausflarung nach dem geiste Jesu Christi ... Evangelien.Viedeň:.1787..C20/4a;
2988 ..Wahrheit fur zeit und ewigkeit.:.1869..BZ-55;
2989 ..Weliký žiwot Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše.:.1876..C13/3a;
2990 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5a;
2991 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C18/1b;
2992 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C10/1b;
2993 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C12/4a;
2994 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C21/5b;
2995 ..Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori.Regensburg:.1843..C20/5a;
2996 ..Werkstimmen fur das katholische volk. VI. jahrgang.Viedeň:.1875..C17/2b;
2997 ..Wir feiern mit Papst Johannes Paul II. Eisenstadt/Trausdorf 24.6.1988.:.1988..d12/2a;
2998 ..Wprowadzenie do liturgii :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1967..d18/5;
2999 ..XIV. Výročná zpráva za školský rok 1940-41.:.1941?..BS-38;
3000 ..Z ateliéru Štefana Roskoványiho.:.1983?..BS-90;
3001 ..Z kultúrnych dejín Uhorska.:.1980?..BS-169;
3002 ..Z minulosti Spiša 2001/2002. Spišský dejepisný spolok:Levoča.2002.80-966964-7-5.d6/6;
3003 ..Z mŕtvych vstal.:.1980?..SAM1/b;
3004 ..Z promluv Jana Pavla II. na jeho apoštolských cestách v Irsku, v USA, ve Francii 1979-80.:.1979?..BS-97;
3005 ..Z teórie spisovného jazyka.:Veda.1979..d3/4_SK1950_1990;
3006 ..Z tvorby umelcov Poprad-Ústí nad Orlicí.:Tatranská galéria.1978?..BS-64;
3007 ..Za hlasom srdca.Prešov:Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša.1996..BS-109;
3008 ..Za školou s andělským učitelem.Brno ::[s.n.],.2009.978-80-260-2860-4.BS-210;
3009 ..Základné pravidlá hry.:.1970?..BS-26;
3010 ..Základní misionářské společenství.:.1970?..BS-165;
3011 ..Základní učebnice řidičů motorových vozidel :.Praha ::Práce,.1951..BS-96;
3012 ..Základy.:.1980?..BS-177;
3013 ..Základy didaktiky.Košice:.2000..SKRIPTA_1;
3014 ..Základy křesťanské víry. :Vranov n.D. [nad Dyjí] ;.2003.80-239-9682-7.BS-149;
3015 ..Základy vědecké filosofie.:.1948..d17/1c_cz1920-1950;
3016 ..Zakliata kňažna.:.1907..BS-37;
3017 ..Zákon.:.1980?..SAM/3;
3018 ..Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE.:Svoboda.1989..BS-61;
3019 ..Záverečný stupeň dejín spásy.:.1980?..BS-176;
3020 ..Zázrak vykúpenia.Košice:.1984..BS-04;
3021 ..Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-152;
3022 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6;
3023 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/2;
3024 ..Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Rímskokatolícky arcibiskupský úrad:V Košiciach.2000.80-968334-2-1.d6/6;
3025 ..Zborník prednášok.Prešov:.1997..BS-118;
3026 ..Zborník prednášok.Prešov:.1999..BS-118;
3027 ..Zborník prednášok zo seminára Gymnaziálne školstvo v Trenčíne :.Trenčín ::Mesto Trenčín,.2000..BS-119;
3028 ..Zborník prednášok zo stretnutia umelcov a pracovníkov kultúry. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.2002.80-7165-360-8.BS-118;
3029 ..Zdravas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1948..BS-53;
3030 ..Zdravas.Košice:Rím. kat. far. úrad pri Dóme sv. Alžbety.1948..BS-26;
3031 ..Zdravas Maria.:.1927..d15/4_SK1920_1950;
3032 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-222;
3033 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-149;
3034 ..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.BS-216;
3035 ..Zlatá kniha.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-143;
3036 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-221;
3037 ..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.1992.80-85223-11-2.BS-119;
3038 ..Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-173;
3039 ..Zlatá kniha fatimská.Trnava:VIA.1996.80-85413-27-2;80-85413-27-2.BS-214;
3040 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-312-8.d7/4;
3041 ..Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-313-6.d7/4;
3042 ..Zmysel života.:.1980?..SAM/5;
3043 ..Zo synagógy do církve :.Vo Zvolene ::A. Šalát,.1929..BS-149;
3044 ..Zo zjavení svätej Brigity Švédskej.:.1970?..BS-14;
3045 ..Zomrelá rehoľníčka hovorí o očistci.:.1970?..BS-14;
3046 ..Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..BS-126;
3047 ..Zpěvník Evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN;
3048 ..Zpěvy s odpovědí lidu.Praha:Sekretariát české liturgické komise .1984..ČKCH;
3049 ..Zrno.:.1989..PS-06;
3050 ..Zrno 1990.:.1990..PS-06;
3051 ..Zrno 1992.Žilina:.1992..PS-41;
3052 ..Zrno 1993.Bratislava:.1993..PS-41;
3053 ..Zrno 1994.Prešov:.1994..PS-41;
3054 ..Zrno 1996.:.1996..PS-06;
3055 ..Zrno 1999.Prešov:.1999..PS-41;
3056 ..Zrno 2003.:.2003..PS-06;
3057 ..Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1960?..BS-134;
3058 ..Zvesti jezuitov na Slovensku 1947.:.1947..PS-31;
3059 ..Zvesti jezuitov na Slovensku 1948.:.1948..PS-14;
3060 ..Zweck und ende der gegenwartigen allgemeinen kirchenversolgung.:.1874..BZ-56;
3061 ..Zwei reden gehalten in katholischen bereinen zu Wien.:.1870..BZ-56;
3062 ..Zwingli und die Zurcher Reformation, 1484-1984.Zurich ::Theologischer Verlag,.1984..3290115607.d11/2b;
3063 ..Žalmy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-297-4.BS-112;
3064 ..Žaltář.:.1930?..BIBCZ;
3065 ..Žaltář.:.1975..d8/1CZ1950_1990;
3066 ..Žaltář římského breviáře.:.1947..BS-102;
3067 ..Žaltář, čili, Kniha žalmů.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1922..d17/2b_cz1920-1950;
3068 ..Židovská ročenka 1993-94.:.1993..PS-09;
3069 ..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.1996.80-88723-38-8.d2/6_FOTOGRAFIE;
3070 ..Živé jasle.:.1948..BS-181;
3071 ..Živé slovo 1933.:.1933..PS-24;
3072 ..Život.Záhreb:.1942..PZ-2;
3073 ..Život a učenie Herakleita z Efezu.Bratislava:Slovenská akadémia vied.1954..d3/1_SK1950_1990;
3074 ..Život a viera.:.1999..BS-145;
3075 ..Život anjelského učiteľa.:.1970?..BS-13;
3076 ..Život Cirkvi 1998.:.1998..PS-28;
3077 ..Život Cirkvi 1999.:.1999..PS-28;
3078 ..Život Cirkvi 2000.:.2000..PS-29;
3079 ..Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-27;
3080 ..Život Cirkvi 2001.:.2001..PS-28;
3081 ..Život Cirkvi 2002.:.2002..p1/2;
3082 ..Život Cirkvi 2002.:.2002..PS-28;
3083 ..Život Cirkvi 2005.:.2005..PS-29;
3084 ..Život Pána našeho Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1946..BS-02;
3085 ..Život Panny Marie.:.1934..d17/5b_CZ1920_1950;
3086 ..Život sv. biskupa a učitele církevního Alfonsa Marie de Liguori zakladatele kongregace Nejsvětějšího vykupitele /.V Praze ::Tiskem a nákladm Kníž. arcib. knihtiskárny,.1887..CZ1900;
3087 ..Život sv. Dominika.:.1892..C13/5b;
3088 ..Život sv. Dominika.:.1892..C13/4a;
3089 ..Život sv. Dominika.:.1892..CZ1900;
3090 ..Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-57;
3091 ..Život sv. Kataríny Labouré.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky.1947..BS-219;
3092 ..Život v misiách.Nitra:.1945..d15/4_SK1920_1950;
3093 ..Život v misiách.Nitra:.1945..BS-191;
3094 ..Život ve společenství.:.1980?..BS-207;
3095 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
3096 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
3097 ..Život viery v kresťanskej rodine.:.1980?..SAM1/b;
3098 ..Život z viery 1-10, 11-20,21-30,31-40,41-50,61-72.:.1980?..BS-178;
3099 ..Životem 1927.:.1927..PS-09;
3100 ..Životem 1928.:.1928..PS-09;
3101 ..Životem 1929.:.1929..PS-09;
3102 ..Životem 1930.:.1930..PS-09;
3103 ..Životem 1931.:.1931..PS-09;
3104 ..Životem 1932.:.1932..p1/4b;
3105 ..Životem 1932.:.1932..PS-09;
3106 ..Životem 1933.:.1933..PS-09;
3107 ..Životem 1934.:.1934..PS-09;
3108 ..Životem 1936.:.1936..PS-09;
3109 ..Životem 1937.:.1937..PS-09;
3110 ..Životem 1938.:.1938..PS-09;
3111 ..Životom.:.1939..PS-08;
3112 ..Životom.:.1939..PS-05;
3113 ..Životom 1941.:.1941..PS-30;
3114 ..Životom 1942.:.1942..PS-08;
3115 ..Životom 1943.:.1943..PS-21;
3116 ..Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.].1929..BS-74;
3117 ..Životopis Jána don Bosku.Trnava:Spolok sv. Adalberta.1899..BS-191;
3118 ..Životopis sv. Jana z Kříže.:.1907..d10/4a_CZ1900_1920;
3119 ..Životopisy svatých?.:.1896..CZ_1920;
3120 ..Životopisy svatých?.:.1896..CZ1900;
3121 ..Životopisy svätých.:.1850?..SSV1950;
3122 ..Životopisy svätých.:.1850?..CZ1900;
3123 ..Životy bratov kazateľov.:.1960?..SAM/5;
3124 ..Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.Praha:Leopold Mazáč.1934..d15/3_SK1920_1950;
3125 ..Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950;
3126 ..Životy svätých a svätíc Božích.:.1907..SSV1950;
3127 ..Žiwoty skutky a utrpení swatých a swětic Božích. Díl třetí.Praha:.1850..CZ1900;
3128 . L. Mňačko.Šiesta veľmoc.:Práca Vydavateľstvo ROH Bratislava.1951..BS-96;
3129 . Van Eckhout.Katechetický výklad.:.1980?..SKRIPTA_3;
3130 .; Z iné orig. prel. Ján Stanislav.Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.:L. Mazáč.1933..BS-62;
3131 .;prel. Juraj Pavelek.Gramatické dielo Antona Bernoláka.:Slovenská akadémia vied.1964..d1/3_JAZYKOVEDA;
3132 .?oka, Sh?hei,(1909-1988).Ohně na planinách.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH;
3133 .A. C. N..Nad vznikom a vývojom života.:.1980?..SAM1/b;
3134 .A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..BS-99;
3135 .A. H. Mateje.Viem komu som uveril.:SÚSCM.1987..USA;
3136 .A.K.R..sv. Alfonz M. de Liguori. Život a dielo.:.1970?..USA;
3137 .Abbe Alison.Maria, unsere mittlerin.:.1892..C20/5b;
3138 .Abbé, Prévost.Manon Lescautová.:Slovenský spisovateľ.1964..d3/5_SK1950_1990;
3139 .Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d15/2a;
3140 .Abd-ru-shin.Vo Svetle Pravdy.:Stiftung Gralsbotschaft.1998.80-967209-7-X.d6/6;
3141 .Abel, Heinrich, SJ.Christus und sein volk.:.1894..BZ-57;
3142 .Abelly, Ludovico.Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam sacerdotalem.:.1846..C16/2b;
3143 .Abeln, Reinhard.Co dělá člověka člověkem : Kdybych však neměl lásku....Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-62-6.d6/4;
3144 .Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.d6/4;
3145 .Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-35-9.BS-217;
3146 .Abrahamowicz, Danuta.Rozprávate po poľsky? : Czy mówicie po polsku?.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1963..BS-44;
3147 .Abt, Antonius.Des ehrwurdigen Johannes Cassianus.:.1877..C22/1b;
3148 .Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1978..PZ-2;
3149 .Academiae Theologiae Catholicae.Collectanea theologica :.Varšava ::Academiae Theologiae Catholicae,.1988..PZ-2;
3150 .Acken, Bernhard van.Konvertiten-Katechismus.Paderborn:Bonifacius-Dr..1952..d12/2a;
3151 .Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..SSV1950;
3152 .Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu?.Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1894..BS-137;
3153 .Ackerl, Johann.Panna Maria Lurdská, alebo, Kto má prawdu? :.W Trnawe ::s.n.,.1894..BS-200;
3154 .Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a;
3155 .Adalbert von Bayern, Prinz.Das Ende der Habsburger in Spanien.München ::Verlag F.Bruckmann,.1929..d11/2a;
3156 .Adam, Adolf,1912-2005.Grundriss Liturgie.Leipzig ::St. Benno,.1989.3-7462-0404-6.d11/4b;
3157 .Adam, Adolf,1912-2005.Pastoralliturgisches Handlexikon.Freiburg ::Herder,.1980.3-451-18972-0.d11/4b;
3158 .Adam, Karl.Kirchenmudigkeit?.:.1939..d11/4a;
3159 .Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
3160 .Adam, Konštanc, OP.I sacramenti dell'iniziazione cristiana nei rapporti interecclesiali tra i cattolici latini e orientali in Slovacchia.Rím:.2003..d18/1a;
3161 .Adam, Petr, 1969-2006 - autor.Němečtí rytíři :.:Svitavy :.1998.80-86036-08-1.d7/3;
3162 .Adámek, Karel.Z naší doby : 1..Velké Meziříčí:J.F.Šašek.1886..BS-187;
3163 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-50;
3164 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXIX. (1991).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-62-4.PS-23;
3165 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-41;
3166 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-22;
3167 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-20;
3168 .Adamkovič, Anton.Pútnik svätovojtešský r. CXX. (1992).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-56-8.PS-50;
3169 .Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.BS-214;
3170 .Adler, Ludwig.Betrachtungen uber die funfzehn Rosenkranz-Geheimnisse.:.1895..BZ-11;
3171 .Adolf, Peter Záturecký.Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky.:Slovenský Tatran.2005.80-222-0527-3.d6/3;
3172 .Aertnys - Damen.Theologia moralis. Tomus I..:.1939..BZ-43;
3173 .Aertnys, J..Theologia moralis secundum doctrinam S. Alphonsi Maria de Ligorio doct. ecclesiae /.Taurini ::Domus Editorialis Marietti,.1939..C14/2b;
3174 .Agnesa G. J..Koloman Sokol - v zemi smädných.Toronto, Ontario, Kanada:Dobrá kniha.1979..USA;
3175 .Agoston, Karoly.Mária hu leánya.Prešov:.1904..C20/5a;
3176 .Agreda, Mária.Mystické mesto Božie. III., IV. zväzok.:.1991??..d6/8;
3177 .Aichner, Simon.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ....:.1915..BZ-15;
3178 .Aind, Vincent.Disponibilite: A Marcellian attempt to reinstate man as incarnate.Rím:.1999..d18/5;
3179 .Ajello, Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1850..C31/1b;
3180 .Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988..d3/3_SK1950_1990;
3181 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-68;
3182 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-156;
3183 .Akimjak, Amantius.Liturgia posvätenia času.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997.80-7142-071-9.BS-148;
3184 .Akimjak, Amantius.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.2000.80-968424-8-X.BS-220;
3185 .Akimjak, Amantius.Liturgika.Spišská Kapitula:.1997..BS-69;
3186 .Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.d7/5;
3187 .Akimjak, Amantius.Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie.:Polypress.1997.80-88704-08-1.BS-207;
3188 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..BS-63;
3189 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/5_SK1920_1950;
3190 .Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol..1937..d15/4_SK1920_1950;
3191 .Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..BZ-12;
3192 .Akvinský, Tomáš.Summa contra gentiles.:.1935..C21/3b;
3193 .Akvinský, Tomáš.Summa theologica. I., II., III., IV., V., VI. diel.:.1895..C13/2a;
3194 .Akvinský, Tomáš.Theologická summa.Olomouc:Profesori bohovědného učiliště Řádu dominikánského v Olomouci.1940..KRYSTAL;
3195 .Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-99;
3196 .Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..SAM1/b;
3197 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C31/1a;
3198 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Institutiones linguae Hebraicae.Pešť :.1806..C11/3b;
3199 .Alber, Ján Nepomuk, SchP.Interpretatio Sacrae Scripturae per omnes Veteris et Novi Testamenti iibros 1-17.Pešť:.1800-1805..C31/1b;
3200 .Alber, Joanne.Interpretatio sacrae scripturae per omnes veteris et novi testamenti libros.:.1804..C13/4a;
3201 .Alber, Joannis Nepom..Institutiones historiae ecclesiasticae.:.1793..C17/3b;
3202 .Albers, Reinhold.Gebetskranze oder praktische anleitung.:.1893..BZ-57;
3203 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-26;
3204 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..BS-148;
3205 .Albert Beneš.Moralni teologie.:Praha.1991..d7/1;
3206 .Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-150;
3207 .Alberti.Nová světla :.V Přerově ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-02;
3208 .Alberti, P..Papežové. I. 1. časť (33 - 681).Přerov:Nový Národ.1931..d9/4a_CZ1920_1950;
3209 .Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:.1931-1941..d9/3b_CZ1920_1950;
3210 .Alberti, P..Papežové. IV. 5. časť (1294 - 1484).Přerov:Nový Národ.1941..d9/4a_CZ1920_1950;
3211 .Alberti, P.,1881-1946.Don Bosko /.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..SUSCM;
3212 .Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..BS-183;
3213 .Alberti, P.,1881-1946.Sváteční úvahy :.Kroměříž ::Katolické spolky,.1931..d17/1a_cz1920-1950;
3214 .Alberti, Steffan.Reistlicher bosaunen schall.Augsburg:.1720..C18/3;
3215 .Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
3216 .Alcamo, Cielo de .Ó, svieža ruža voňavá.Bratislava:Tatran.1972..TATRAN;
3217 .Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.1991.80-900275-4-7.BS-134;
3218 .Alcantara, Petri.De meditatione et oratione .Trnava:.1747..C16/2b;
3219 .Aldo, Palazzeschi.Sestry Materassi.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK;
3220 .Alegri, Renzo.Jasnovidnosť a diagnóza na diaľku.:.1950?..BS-21;
3221 .Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Jeden deň Ivana Denisoviča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..d3/2_SK1950_1990;
3222 .Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..TATRAN;
3223 .Aleksandr, Sergejevič Puškin.Kapitánova dcéra.:Tatran.1977..TATRAN;
3224 .Aleksandr, Sergejevič Puškin.Piková dáma a iné prózy.:Tatran.1967..HK;
3225 .Alerejew, W..Neues lehrbuch der bullilchen sprache .Petrohrad:.1888..C17/3b;
3226 .Aleš, Pavel.Pravoslavný teologický sborník XIII..Praha:Pravoslávna cirkev v Československu.1986..BS-147;
3227 .Aleš, Pavel,1935-.Pravoslavná církev u nás :.Brno ::Světlo světa,.1993..BS-152;
3228 .Alexander, Ivanovič Gercen.Kto je vinný?.:Práca.1950..d15/5_SK1920_1950;
3229 .Alexandre, Dumas.Kráľovná Margot.:Smena.1969..d3/3_SK1950_1990;
3230 .Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 1.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990;
3231 .Alexandre, Dumas.Kráľovnin náhrdelník-diel 2.:Tatran.1969..d3/3_SK1950_1990;
3232 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.Paríž:.1730..C18/6;
3233 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti.:.1760..C15/6;
3234 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C16/6;
3235 .Alexandri, Natalis.Historia ecclesiastica veteris novique testamenti. Tomus octavus.:.1730..C15/6;
3236 .Alfons Maria de Liguori.Láska duší.:.1901..d10/4a_CZ1900_1920;
3237 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..BS-19;
3238 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920;
3239 .Alfons Mária de Liguori.O oběti Ježíše Krista.:.1899..CZ_1920;
3240 .Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..BS-163;
3241 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/3_SK1920_1950;
3242 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta lásky.Bratislava:Životom.1948..d15/4_SK1920_1950;
3243 .Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
3244 .Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..LEV;
3245 .Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-205;
3246 .Alfonso Maria de Ligorio.Modlitba veľký prostriedok spásy.Bratislava:Edícia Životom.1944..BS-60;
3247 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy prev. Sviatosti oltárnej na každý deň mesiaca.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1913..POSOL;
3248 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-181;
3249 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..d15/3_SK1920_1950;
3250 .Alfonso Maria de Ligorio.Návštevy velebnej Sviatosti Panny Márie a sv. Jozefa.[S.l.]:[s.n.].1947..BS-221;
3251 .Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..LEV;
3252 .Alfred Läpple.Úvod do Starého zákona. Praha:Česká katolická charita.1972..ČKCH;
3253 .Alighieri, Dante.La divina commedia III..:.1891..d18/2b;
3254 .Alliali, Joseph Franz.Ueder die inneren motive der kanonischen horen.Augsburg:.1848..C17/3b;
3255 .Allioli, J. .Biblische geschichte fur katholischen volfschulen deutschlands.:.1851..BZ-57;
3256 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C21/3a;
3257 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C16/2a;
3258 .Allioli, Joseph Franz.Die heilige schrift des alten und neuen testamentes.Viedeň:.1845..C15/3a;
3259 .Allo, E.-B..Saint Paul :.Paris,:.1937..BZ-15;
3260 .Allo, E.-B., OP.Paul apotre de Jesus Christ.:.1942..BZ-56;
3261 .Almásy, Antonius.Concilium Nicaenum.:.1750..C10/5a;
3262 .Alois Herout.Metodická učebnice nového těsnopisu československého podle soustavy Heroutovy-Mikulíkovy.Praha:.1929..BS-03;
3263 .Aloisianum Trnava.Nová evanjelizácia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-073-X.BS-159;
3264 .Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..d3/2_SK1950_1990;
3265 .Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 2. Stredoveké umenie : Stredoveké umenie.Bratislava:Tatran.1977..d3/2_SK1950_1990;
3266 .Alphons.Perlen der andacht.Budapešť:.1800?..C15/5b;
3267 .Alstedio, Johanne-Henrico.Triumphus bibliorum sacrorum seu encyclopaedia biblica.:.1625..C15/2b;
3268 .Altus, Leopold.Sborové recitácie.Žilina:O. Trávniček.1936..BS-17;
3269 .Alverdes, Paul.Jeho druhá tvár.Bratislava:Čas.1942..BS-09;
3270 .Alvinczi, Peter.Pazmany pétertul.Košice:.1741..C20/5a;
3271 .Alzog, Joannes.Sancti patris nostri Gregorii Theologi.:.1858..BZ-54;
3272 .Amadé, Thierry.Alarik.:.1885..d14/1a;
3273 .Amado, Jorge.Zeme nekonečné.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
3274 .Amado, Jorge,1912-2001.Na albánskej ulici je sviatok.Bratislava ::Dukla,.1951..BS-107;
3275 .Ambrosii, Simonis.De locis theologicis dissertationes decem Joannis Opstraet.:.1769..C21/1a;
3276 .Ambrož,(339-397).O pannách ;.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL;
3277 .Amenda, Alfred.Appassionata.Bratislava:Tatran.1978..HK;
3278 .Amort, Eusebio.Brevier eines guten schriftens .Augsburg:.1760..C17/1a;
3279 .Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C16/1a;
3280 .Andala, Ruardi.Summa theologiae supernaturalis.:.1716..C21/2a;
3281 .Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C16/3b;
3282 .Andala, Ruardi.Syntagma theologico-physico-metaphysicum.:.1711..C21/4a;
3283 .Ander, A..Chlieb a slovo.:.1970?..SAM1/b;
3284 .Andersen Nexö, Martin,1869-1954.Za to sa pyká....Bratislava:Pravda.1948..d15/6_SK1920_1950;
3285 .Anderson.Co mluví pro vzkříšení.:.1980?..BS-81;
3286 .András, Dékány.SOS Titanic!.:Východoslovenské vydavateľstvo.1984..d3/5_1950_1990;
3287 .Andreas, Fred.Die alte Rechnung :.Berlin ::Ullstein,.1933..d11/2a;
3288 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..BS-41;
3289 .Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950;
3290 .Andrej Murray.Očekavaní na boha.:Česká biblická práce Kutná Hora.1948..BS-123;
3291 .Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-28;
3292 .Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
3293 .Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
3294 .Andrieu, Michel,1886-1956.Les ordines Romani du haut Moyen age..Louvain ::Spicilegium sacrum Lovaniense,.1961..d18/7b;
3295 .Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-27;
3296 .Androvič, Ali.Ruženec bolestný.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-43;
3297 .Anet, Claude..Mayerling.Paris ::Grasset,.1935...d11/2a;
3298 .Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..BS-41;
3299 .Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK;
3300 .Angelis, Mariani.Examen theologico morale.:.1778..C10/3b;
3301 .Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.BS-114;
3302 .Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-112;
3303 .Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.BS-145;
3304 .Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.BS-114;
3305 .Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.BS-114;
3306 .Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.BS-112;
3307 .Angelus, Silesius.Cherubský poutník.Praha:ZVON.1993.80-7113-084-2.d6/5;
3308 .Anne de Vries.Radost pro všechny.:Blahoslav.1971..BS-109;
3309 .Anselm z Canterbury,1033-1109.Kniha rozjímání /.Brno ::Škola B. S. P.,.1873..CZ_1920;
3310 .Anselmo, F. P..Dies sacerdotalis sanctificatus seu.Luxemburg:.1759..C16/4b;
3311 .Antkowiak, Alfred,1925-1976.Peklo dodrží svoj sľub /.Bratislava ::Pravda,.1978..d3/3_SK1950_1990;
3312 .Antoine, de Saint.Citadela.:HEVI.2001.80-85518-70-8.d6/5;
3313 .Antoine, de Saint.Malý princ.:Mladé letá.1995.80-06-00640-7.d6/7;
3314 .Antoine, Pauli Gabrielis.Compendium theologiae moralis universae.:.1784..C12/4a;
3315 .Antoine, Paulo Gabriele.Theologia moralis universa .:.1774..C16/2a;
3316 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..d8/2_CZ1950_1990;
3317 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-15;
3318 .Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..BS-103;
3319 .Anton, Pavlovič Čechov.Chameleón.:HEVI.1995.80-85518-74-0.d7/1;
3320 .Antoni Julian Nowowiejski1858-1941)..Msza w okresie przednicejskim.Lwów ::Tow. \"Bibljoteka Religijna\",.1922..d18/1a;
3321 .Antoniewicz, K..Missijní kázání.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920;
3322 .Antošík, Jozef,1912-.Skrížené cesty /.Bratislava ::C.F. Wigand,.1940..BS-219;
3323 .Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..d8/2_CZ1950_1990;
3324 .Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..BS-146;
3325 .Appell, Johann Wilhelm,1829-1896. [from old catalog].Fuhrer durch Frankfurt am Main und seine umgebungen,.Frankfurt am Main,:Schmerber,.1851...d11/4a;
3326 .Apuleius, Lucius, ca.Zlatý osel.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990;
3327 .Aquila, Prospero.Dictionarium theologicum portatile.:.1775..C11/4a;
3328 .Aquilejensi, Rufino.Flavii Josephi hebraei scriptoris antiquissimi de bello judaico.Trnava:.1755..C17/2a;
3329 .Aquinatis, Thomae.Evangelia s. Matthaei et s. Joannis commentaria.:.1925..C21/3b;
3330 .Aquinatis, Thomae.Summa philosophica.Parma:.1855..C17/4b;
3331 .Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C20/4b;
3332 .Aquinatis, Thomae.Summa theologica.Paríž:.1935..C21/3b;
3333 .Aquinatis, Thomae.Summa theologica. Tomus octavus.:.1865..C13/1a;
3334 .Aquinói Szent Tamás.Tanulmányok Aquinói Szent Tamás Bőlcsészetéről -- II.diel.Budapest:Kiadja a Szent - István - Társulat.1884..BZ-22;
3335 .Arbes, Jakub,1840-1914.Poslední dnové lidstva :.V Praze ::Melantrich,.1940..d10/3b_CZ1920_1950;
3336 .Arcibiskup Pavel.Ako veríme.Prešov:Pravoslávna cirkev v Česko-Slovensku.1992..BS-154;
3337 .Ardemagni, G., SJ.Verso il trionfo del cuore immacolato di Maria.:.1978..BZ-60;
3338 .Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-171;
3339 .Ardura, Bernard.Prémontrés en Boheme,Moravie et Slovaquie.Praha:Karolinum.1993.80-7066-768-0.BS-216;
3340 .Arenhoevel, D..Tak vznikla bible.:.1986..BS-204;
3341 .Arens, Bernard.Handbuch der katholischen Missionen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1920..d11/4a;
3342 .Arens, Bernard, SJ.Manuel des missions catholiques.:.1925..d18/4b;
3343 .Arens, Bernhard.Pius hrabě d\'Avernas, věrný následovník sv. Aloise :.Praha ::Francl,.1903..BS-200;
3344 .Arias, Francisco.Thesaurus inexhaustus bonorum que in Christo habemus.:.1652..C16/6;
3345 .Aristotelés, asi 384.Poetika.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1944..MS;
3346 .Arndt, Augustin, SJ.Das neue testament unseres Herrn Jesus Christus .:.1911..C20/5b;
3347 .Arndt, Augustin,1851-1925.Svatý Stanislav Kostka, patron mládeže /.V Brně ::Tiskem a nákladem knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1898..CZ1900;
3348 .Arnold, Gottfried.Die berllarung Jesu Christi in der seele ....:.1721..C16/2a;
3349 .Arnold, Gottfried.Die evangelische botschafft der herzlichteit gottes in jesu christo.:.1721..C20/2a;
3350 .Arnolt, Bronnen.Ezop.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1959..SPKK;
3351 .Arnošt Hello.Podobizny svatých.:U Ladislava Kuncíře.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
3352 .Arnou, R..De Deo Trino. I. diel.:.1933..BZ-11;
3353 .Arnou, R..Theologia naturalis.:.1966..BZ-14;
3354 .Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920;
3355 .Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-217;
3356 .Arnoudt, P.J..Následování nejsvětějšího srdce Ježíšova.:.1914..BS-51;
3357 .Arnoux, Andre,1895- [from old catalog].Pratique de la vie..Paris,:Spes.1944..BZ-59;
3358 .Arregui Antonio M., S.I..Summarium theologiae moralis.Bilbao:El Mensajero del Corazón de Jesús.1961..C10/5b;
3359 .Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..SSV1950;
3360 .Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.d7/5;
3361 .Artbauerová, Gizela - Schultz, Ján.Príručný slovník reči slovenskej a maďarskej.Bratislava:.1940?..C16/5b;
3362 .Arthur, Kay.Bože, si tam?.[Bratislava]:Kresťanský život.1997.8096722697 (brož.); 80-967226-9-7.d7/3;
3363 .Arundale, G. S..Le chemin du service.Paríž:.1913..BZ-54;
3364 .Árvay, Juraj, SJ.Selectae ex profanis scriptoribus historiae 1.Trnava:.1734..C21/5a;
3365 .Arvisenet, Claudio.Memoriale vitae sacerdotalis.:.1861..C20/5b;
3366 .Aržanov, Michail Aleksandrovič,1902-1960.Teória štátu a práva.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1950..BS-95;
3367 .Ascanio, Andrea P. d`.Otec promlouvá ke svým dětem.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..BS-145;
3368 .Asch Sholem.Nazaretský.:.1949..d15/6_SK1920_1950;
3369 .Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť.1949..d15/5_SK1920_1950;
3370 .Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
3371 .Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-118;
3372 .Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..SÚCM;
3373 .Auer, Albert.Die philosophischen Grundlagen der Askese.Salzburg ::Jgonta,.1946..d11/2a;
3374 .Auer, P....Institutum historicum F.F. Predicatorum Romae ad S. Sabinae ... :.Lutetiae Parisiorum ::R. Haloua,.1933..d13/1;
3375 .Auer, Vilém.Obrázkový život svatých pro školu a dům :.Brno ::[nákl. vl.],.1899..CZ1900;
3376 .Auerbachs, Berthold.Schriften. Zweite serie. Romane.Stuttgart:.1871..C20/4a;
3377 .Aufderbeck, Hugo.Adunare ;.Leipzig ::St. Benno,.1968..d18/4b;
3378 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..d17/1a_cz1920-1950;
3379 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-57;
3380 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-220;
3381 .Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:.1947..BS-26;
3382 .Augé, Claude.Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire Encyclopédique :.Paris ::Libr. Larousse,.1928..C14/1b;
3383 .Augustin.Der heilige Augustinus bischof von Hippo.Lambach ::St-Adalbero verlag,.1949...d11/3b;
3384 .Augustin Bedřich.Mravouka pro III. třídu středních škol.:.1946..BS-41;
3385 .Augustin Bedřich.Základní náboženská nauka.:.1946..BS-55;
3386 .Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-29;
3387 .Augustín, (354-430) sv..Rozhovory duše s Bohem:.Praha:Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla.1935..BS-30;
3388 .Augustin, Bedřich.Mravouka.Praha:.1926..d9/5a_CZ1920_1950;
3389 .Augustin, Bedřich,1885-1960.Mravouka pro III. třídu středních škol /.V Praze ::Vyšehrad,.1939..d9/4b_CZ1920_1950;
3390 .Augustin,354-430.Čtvero pojednání o křesťanském boji /.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL;
3391 .Augustin,354-430.Rozhovory duše s Bohem /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví,.1946..d9/5b_CZ1920_1950;
3392 .Augustin,354-430.Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince, čili, Kniha o víře, naději a lásce /.Praha ::V. Kotrba,.1911..BS-190;
3393 .Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
3394 .Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
3395 .Augustiner, Abraham.Maria - stern in tara.:.1687..C15/2b;
3396 .Augustini, Aurelii.Gratia Dei et libero arbitrio hominis.:.1764..C12/4a;
3397 .Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
3398 .Augusto, Friderico.Illustrissimi atque excellentissimi domini patronisummi literarum omnisque doctrinae maximi statores.:.1799..C16/5a;
3399 .Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha.1948..SSV1950;
3400 .Aurelius Augustín.Boží štát II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
3401 .Aurelius Augustinus.O Boží obci.:Nakladatelství Vyšehrad.1950..d8/5;
3402 .Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-10;
3403 .Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal.1948..BS-31;
3404 .Avanzini, Petri.De constitutione apostolicae sedis.:.1872..C11/2b;
3405 .Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1968..HK;
3406 .Aycard, Albert.Silnice.:Vyšehrad.1977..VSH;
3407 .Baar J. Š..Počtář.:.1921..d17/1c_cz1920-1950;
3408 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950;
3409 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d17/2b_cz1920-1950;
3410 .Baar Jindřich Š..Ke Kristu blíž.:.1940..d9/3b_CZ1920_1950;
3411 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/3b_CZ1920_1950;
3412 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..BS-180;
3413 .Baar Jindřich Š..Vánoce.:.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
3414 .Baar Jindřich Š..Velkonoce.:.1948..d17/3a_cz1920-1950;
3415 .Baar, J. Š..Cestou krížovou.:.1951..BS-16;
3416 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-101;
3417 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-139;
3418 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-151;
3419 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..SSV1990;
3420 .Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1951..BS-18;
3421 .Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d17/3b_cz1920-1950;
3422 .Baar, Jindřich Šimon.Maria : chvály mariánské.Praha:B.Rupp.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
3423 .Baar, Jindřich Šimon.Velikonoce : Temnotami ke stínu.Praha:Rupp.1948..d9/3a_CZ1920_1950;
3424 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..VSH;
3425 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..VSH;
3426 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Mžikové obrázky.Praha ::Vyšehrad,.1975..VSH;
3427 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
3428 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
3429 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Osmačtyřicátníci /.Praha ::Novina,.1946..BS-194;
3430 .Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..d17/5b_CZ1920_1950;
3431 .Babino, Pietro.L'amore il sesso.:.1945..d18/4;
3432 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-159;
3433 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.1999.80-85291-60-6.BS-126;
3434 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 4. Slovo:Košice.1999.80-85291-66-5.BS-139;
3435 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 5. Slovo:Košice.1999.80-85291-72-X.BS-134;
3436 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.2000.80-85291-76-2.BS-152;
3437 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 7.. Slovo:Košice.2001.80-85291-42-8.BS-152;
3438 .Babjak, Ján, SJ.Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych kňazov. 8.. Slovo:Košice.2001.80-85291-47-9.BS-157;
3439 .Babócsay, Pál.Egyházi beszédek az év minden vasárnapjára.Budapešť:.1867..BZ-42;
3440 .Babor, J.F..Bratislava.:.1929..PS-39;
3441 .Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900;
3442 .Bačák Karel.Perly posvátného řečnictví.:.1890..CZ1900;
3443 .Bačic, Ambrosius, OP.S. Augustinus in lucta cum haereticis pro ecclesia et doctrina catholica.:.1931..BZ-10;
3444 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..BS-38;
3445 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-37;
3446 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny :.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1969..BS-11;
3447 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
3448 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny I..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-11;
3449 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
3450 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
3451 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
3452 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196;
3453 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny III.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
3454 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-39;
3455 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-38;
3456 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.SKRIPTA_3;
3457 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-12;
3458 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Starovek.. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0756-4.BS-40;
3459 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SAM/5;
3460 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Cirkevné nakladateľstvo.1985?..BS-38;
3461 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné dejiny. Stredovek..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BS-179;
3462 .Bagin Anton, ThDr..Cirkevné umenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3;
3463 .Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..SSV1990;
3464 .Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SSV1990;
3465 .Bagin Anton, ThDr..Dubnica nad Váhom.V Banskej Bystrici:Stredoslovenské vydavateľstvo.1967..d3/7_SK1950_1990;
3466 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 64, č. 1-10, 1983.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..p1/5a;
3467 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 65, č. 1-10, 1984.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..p1/5a;
3468 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 66, č. 1-10, 1985.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..p1/5a;
3469 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 67, č. 1-10, 1986.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..p1/5a;
3470 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-32;
3471 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 68, č. 1-10, 1987.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..p1/5a;
3472 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..p1/5a;
3473 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 69, č. 1-10, 1988.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-32;
3474 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..p1/5a;
3475 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-32;
3476 .Bagin Anton, ThDr..Duchovný pastier r. 70, č. 1-10, 1989.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-04;
3477 .Bagin Anton, ThDr..Exercície pre ordinandov.:.1970?..d9/1_KNAZI;
3478 .Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..SSV1990;
3479 .Bagin Anton, ThDr..Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
3480 .Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124;
3481 .Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.1992.80-900410-3-5.BS-124;
3482 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2;
3483 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly z čsl. cirkevných dejín..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..SAM/2;
3484 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-39;
3485 .Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-175;
3486 .Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..SKRIPTA_2;
3487 .Bagin, Anton.Cirkevné dejiny. Novovek.:.1990..BS-175;
3488 .Bahéry, Jozef.Trúchlivé hlasy /pohrebný spevník/.:.1883..C13/4a;
3489 .Bahník, Václav.Slovník antické kultury.:Svoboda.1974..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
3490 .Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-06;
3491 .Bahounek, Jiří,(1947-).Křesťanská sociologie.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1992..BS-08;
3492 .Bahounek, Jiří,1947-.Život Krista nové doby /.Brno ::Sdružení přátel bl. Hyacinta Maria Cormiera,.2014..BS-210;
3493 .Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..BS-170;
3494 .Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4;
3495 .Bahrdt, Carl Friedrich.Wurdigung der naturlichen religion.Halle:.1791..C19/5a;
3496 .Bach, Johan Sebastian.Matúšove pašie.:.1970?..BS-03;
3497 .Bach, Richard David.Jonatán Livingston Čajka.:.1998..d6/3;
3498 .Bachmann.Meister, Burger und Rebell.:.1939..d11/4b;
3499 .Bachmann, Theodor.Lehrbuch des kirchenrechtes.Viedeň:.1853..C19/1b;
3500 .Bachovio, Joanni Friderico.Serenissimo Friderico.:.1680..C17/2b;
3501 .Bachter, M., SJ.Hranel gegen Rom.:.1870..BZ-56;
3502 .Baij, Maria Cacilia.Einleitung zum offentlichen Leben.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b;
3503 .Baij, Maria Cacilia.Kindheit Jesu :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b;
3504 .Baij, Maria Cacilia.Predigt-Tatigkeit bis zur Verklarung auf Tabor.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1935..d11/3b;
3505 .Baij, Maria Cacilia.Verborgenes Leben :.Innsbruck-Hungerburg:Verl. der Kath. Legion.1934..d11/3b;
3506 .Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.d6/4;
3507 .Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b;
3508 .Bajan, Silvester.Hovor Pane, tvoj sluha počúva.:.1982..SAM1/b;
3509 .Bajocensi, Amadaeo.Paulus ecclesiastes seu eloquentia christiana.:.1745..C10/1a;
3510 .Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..BS-143;
3511 .Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..MAG;
3512 .Bakovic, Anto..Stradanja Crkve u Hrvata u Drugom svjetskom ratu :.Zagreb ::A. Bakovic,.1994...d18/1b;
3513 .Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-605-6.d6/6;
3514 .Balanyi, Gyorgy.A magyar piarista rendtartomány torténete.:.1943..d14/2;
3515 .Balanyi, Gyorgy.Magyar piaristák a XIX. és XX. században.:.1942..d14/2;
3516 .Balanyi, Gyorgy.Szerzetesrendek.:.1933..d14/1a;
3517 .Balázs, Béla.Kniha zázračností.Bratislava:Práca.1949..d15/5_SK1920_1950;
3518 .Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.BS-134;
3519 .Baláž, Rudolf.Som tým, čím som pred Bohom .Badín :Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2009.978-80-88937-39-5.d6/4;
3520 .Balbín Bohuslav.Život sv. Jana Nepomuckého.:.1914..d10/5b_CZ1900_1920;
3521 .Balbín, Bohuslav.Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic.Praha:Vyšehrad.1988..VSH;
3522 .Balbín, Bohuslav.Rozprava krátká,ale pravdivá : Vychází v roce 300.výročí úmrtí B.Balbína.Praha:ODEON.1988..d8/2_CZ1950_1990;
3523 .Balcar František.Josef Egyptský.:.1882..CZ1900;
3524 .Balcar, František Josef.Biblická kázání pro dobu adventní.:.1887..C14/3;
3525 .Balde, H..Veritates christianae.Budapešť:.1883..C15/4a;
3526 .Balchin, Nigel.Sám sebe katom.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK;
3527 .Balics, Lajos.A római katholikus egyház torténete magyarországban.:.1885..BZ-18;
3528 .Balík, K..Otec. Kniha pro otce.:.1919..C12/6b;
3529 .Balík, Karel,(1875-1930).Druhá nedělní a sváteční čítanka.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1925..BS-60;
3530 .Bálint, Béla.Kézikonyv a zálogleveles kolcsonrol.:.1903..BZ-58;
3531 .Balko, Jan.Kvety zo záhrady Alahovej.:Tatran.1972..TATRAN;
3532 .Ballestrero, Anastasio, 1913-1998 - autor.Modlitby :.Kostelní Vydří,:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-61-8.d6/4;
3533 .Balling, Adalbert Ludwig, 1933- - komentáre.Následuj mne! :.:Olomouc :.1996.80-238-0273-9.d6/2;
3534 .Ballmann, Josef.Heilige wertgebunbenbeit.:.1940..d11/3b;
3535 .Balmes, Jakub.Katechismus základních pravd.Brno:.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
3536 .Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla.1947..d17/1a_cz1920-1950;
3537 .Balmes, jakub.Protestantismus a Katolicismus sv.1..:Dobré dílo ve Staré Říši na Moravě.1948..d17/1c_cz1920-1950;
3538 .Balogh, Elemér.Ugyviteli szabályok.Budapešť:.1910..BZ-34;
3539 .Balser-Eberle, Vera.Sprechtechnisches Ubungsbuch.Wien:OBV & hpt.2007.3215013347;9783215013348.d11/5;
3540 .Balthasar, Hans.Maria.Praha:Scriptum.1991.80-85528-46-0.BS-117;
3541 .Balthasar, Hans Urs von.Der Laie und der Ordensstand.Einsiedeln:Johannes Verl..1948..BZ-25;
3542 .Baluzius, Stephanus.Sancti Vincentii lirinensis commonitorium adversus haereses.:.1768..C19/4b;
3543 .Balzac, Honoré de.Otec Goriot.Turč. Sv. Martin:[Matica slovenská].1939..MS;
3544 .Balzac, Honoré de.Stratené ilúzie.Bratislava:Tatran.1983..TATRAN;
3545 .Balzac, Honoré de,1799-1850.Otec Goriot.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1965..HK;
3546 .Bangha, Béla.Életünk élete.Komárom:Sz. Ágoston.1938..BZ-57;
3547 .Bangha, Béla, SJ.A magyar katholikus sajtó kérdése.Budapešť:.1850?..BZ-26;
3548 .Bangha, Béla, SJ.Örök élet igéi.Budapešť:Magyar Kultúra.1937..d14/1b;
3549 .Bangha, Béla, SJ.Világhóditó kereszténység.:.1940..d14/1b;
3550 .Bangha, Béla, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck,:.1937..d11/3b;
3551 .Bangha, Béla, SJ.Welt und Überwelt :.Innsbruck:.1940..d11/3b;
3552 .Baník, Augustín Anton.Sborník literárno-vedného odboru Spolku sv. Vojtecha. Roč. 3. Sväzok 1-2.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950;
3553 .Banonne, Emmanuel, OP .Der selige Reginald von saint-Gilles.:.1889..BZ-15;
3554 .Banti Enrico Dr..Moderná veda a Starokresťanské vyznanie viery.:samizdat.1970 ?..BS-220;
3555 .Baptistae, Joannis.Almae dioecesis agriensis vice-archi-diaconorum parochorum et capellanorum.Eger:.1760..C16/5a;
3556 .Bar, Joachim Roman.Cesta evanjeliových rád.Varšava:Akademia Teologii Katolickiej.1978..SAM/3;
3557 .Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.Ružomberok:Sdruženie slov. katolíkov v Amerike.1929..BS-65;
3558 .Baráczius, Jozef.Katechizmus v kázňach.Ružomberok:Sdruženie slov. katolíkov v Amerike.1929..LEV;
3559 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
3560 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 2 p O prikázaniach.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..USA;
3561 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 3 p O prostriedkoch milosti.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
3562 .Baráczius, József.Katechizmus v kázňach sväzok 1.[S.l.]:Sdruženie slovenských katolíkov v Amerike.1921..LEV;
3563 .Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,.1948..BS-149;
3564 .Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU.1993..d6/4;
3565 .Barbarae, M..Viator christianus in patriam tendens.:.1762..C15/5a;
3566 .Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.d6/2;
3567 .Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:.1985..BS-91;
3568 .Barbarič, Slavko,.Fasten.:.1991..BZ-59;
3569 .Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..BS-216;
3570 .Barcik, Jozef Symeon..Kalwaria Pacawska.Warszawa ::Akademia Teologii Katolickiej,.1985...d18/2a;
3571 .Barclaii, Joannis.Argenis clave.:.1673..C11/5b;
3572 .Barclaii, Joannis.Icon animorum.Frankfurt:.1774..C16/4b;
3573 .Barč-Ivan, Július,.Matka.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-136;
3574 .Barč-Ivan, Július,.Matka.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-62;
3575 .Barč-Ivan, Július,.Veža.Turčiansky Sv. Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1948..BS-62;
3576 .Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..HK;
3577 .Bárdos, Lajos - Kertész, Gyula.A harmonia sacra.:.1934..d14/1b;
3578 .Bargellini, Piero.Pastor Angelicus :.Graz ::Styria,.1949..d11/4b;
3579 .Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..BS-138;
3580 .Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet.1944..d15/3_SK1920_1950;
3581 .Barin, Luigi Rodolfo.Catechismo liturgico. IV. Liturgia sacrificale.:.1939..BZ-7;
3582 .Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/3b;
3583 .Barkoczi, Alexander.Florilegium sponsalitium canonico morale dum assertotines ex universa theologia.:.1741..C11/1b;
3584 .Barnáš, Štefan.Filozofia v modernej protestantskej teológii.Spišská kapitula:n. vl..1938..BS-87;
3585 .Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C12/6b;
3586 .Baro, Trenk Fridrik.Eletenek historiaja.:.1788..C20/3b;
3587 .Baroreraho, Onesphore.L'accord d'arusha du 28/08/2000 est-il une solution politique a l'instabilite constitutionnelle comme source de conflicts sociaux au burundi?.:.2004..BZ-25;
3588 .Bart, István.Rudolf,nešťastný následník : Ĺubostný román.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN;
3589 .Bárta Jan B., P. OFM.Syntéza učení víry.Praha:Ŕád L. P. Ing. K Dachovský.1991..BS-222;
3590 .Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..SAM/4;
3591 .Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností.1968..BS-98;
3592 .Bárta, Jan B..Syntéza učení víry.Praha ::Sekretariát řeholních společností v ČSSR,.1969..BS-147;
3593 .Bárta, Jan B. OFM.Osobnost a úkoly spolupracovníka v pastoraci v misijní farnosti dneška.:.1980?..SAM/5;
3594 .Bárta, Jan B., OFM.Žaltář římského breviáře.Praha:.1947..C19/5b;
3595 .Bárta, Jan K..Malá teologie : Filosofie-Logika, Didaktika, Kritika.Slatiňany:Sekretariát řeholních společností.1968..BS-147;
3596 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-148;
3597 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
3598 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
3599 .Bárta, Jan,1921-1982.Filosofie :.[Slatiňany ::Sekretariát řeholních společností,.1968..BS-147;
3600 .Bárta, Jan,1921-1982.Syntéza učení víry :.Praha ::Sekretariát řeholních společností,.1969..BS-146;
3601 .Bárta, Jan,1921-1982.Žaltář římskéno breviáře :.[Praha] ::Nakladatelství Vyšehrad,.1947..BS-200;
3602 .Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..SAM/7;
3603 .Barth, Alfred - Michalovič, Ľudo.Katechetisches handbuch zum katholischen Katechismus fur bistumer deutschlands.Stuttgart:.1970?..d18/2;
3604 .Barth, Hermann,1945-.Exegese des Alten Testaments :.Neukirchen-Vluyn ::Neukirchener Verlag,.1978..3788705728.d12/2a;
3605 .Barthas, Casimir.Boly raz tri malé deti....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
3606 .Barthels, Karl.Zeitnahe Seelsorge :.Wien ::Verlag Herder & Co.,.1940..d11/3a;
3607 .Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.1991.80-215-0204-5.BS-148;
3608 .Bartmann, Bernhard.Jesus Christus unser Heiland und Konig.Paderborn:Bonifacius-Dr..1929..d11/2b;
3609 .Bartoccetti, Vittorio.Propaganda fide centro di vita missionaria.:.1946..BZ-51;
3610 .Bartók, Lajos.Petofi - album.:.1898..d14/2;
3611 .Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.BS-215;
3612 .Bartoň, Josef, 1966- - autor.Uvedení do novozákonní řečtiny.:Praha :.1994.80-7066-934-9.d7/3;
3613 .Bartoš, F.M..Prokop Veliký.Brno:.1934..d17/1c_cz1920-1950;
3614 .Bartoš, František Martin,1825-1900.Církev matka /.V Plzni ::SteinhauserandKorb,.1869..BS-200;
3615 .Bartoš, František,(1837-1906).Rukověť správné češtiny.V Telči ::Emil Šolc,.1891..CZ1900;
3616 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-07;
3617 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..SKRIPTA_3;
3618 .Bartůněk, Václav,(1899-1985).Všeobecné církevní dějiny..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1961..BS-07;
3619 .Basilovits, Joannicio.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs pro religiosis Ruthenis.Košice:.1799..C17/2a;
3620 .Basilovits, Joannicio.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C15/3b;
3621 .Basilovits, Joannico.Brevis notitia fundationis Theodori Koriathovits olim ducis de Munkacs. Pars quarta.:.1804..C13/6;
3622 .Bastien, Peter, OSB.Kirchenrechtliches handbuch.Freiburg:.1911..C19/1b;
3623 .Baudelaire, Charles.Kytica z kvetov zla.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..d3/1_SK1950_1990;
3624 .Baudot, Prosper.Radostná zvěst :.Přerov ::[s.n.],.1938..BS-97;
3625 .Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM1/a;
3626 .Bauer, Anton.List Rimanom.:.1980?..SAM/5;
3627 .Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b;
3628 .Bauer, Johannes Baptist,1927-.Bibeltheologisches Wörterbuch..Graz ::Styria,.1965..d12/2b;
3629 .Bauer, U. F..Reise des papstes Pius VI..Viedeň:.1782..C18/4b;
3630 .Bauerová, Anna, 1929- - autor.Tajemství chrámových pokladů. :Vimperk :.1993.80-85797-01-1.d6/7;
3631 .Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
3632 .Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
3633 .Baumová, Alice.Skutky apoštolu.:.1980?..SAM/5;
3634 .Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
3635 .Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
3636 .Baur, Benedikt.Werde Licht!.Freiburg:Herder.1941..d12/2a;
3637 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
3638 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie I.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
3639 .Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..d8/3_CZ1950_1990;
3640 .Baur, Johannes.Kleine Liturgik der heiligen Messe.Innsbruck:Rauch.1957..d11/4b;
3641 .Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/1;
3642 .Bayer, F. J..Das Papstbuch. Hrsg. und eingeleitet von ... 682 Abbildungen und 4 Tafelbeigaben in Kupfertiefdruck.München ::Drei Masken Verlag,.1925)..d13/2;
3643 .Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C17/4b;
3644 .Bayrhamer, Mauro.Promptuarium concionatorium.:.1757..C16/4a;
3645 .Bazan, Pio Maria, OP.Necrologium almae provinciae imperii O.P..:.1909..C11/3b;
3646 .Bazilovič, Joannikij Juraj, OSBM.Imago vitae monasticae.Košice:.1802..C12/2a;
3647 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-09;
3648 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-194;
3649 .Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
3650 .Bazovský, Miloš Alexander,(1899-1968).Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského.V Trenčíně ::Oblastná galéria M. A. Bazovského,.1973..BS-42;
3651 .Bea, Augustin,1881-1968.Épitre de Saint Paul aux Romains :.Paris ::Cerf,.1967..BZ-29;
3652 .Bea, Augustin,1881-1968..Die neue lateinische Psalmenübersetzung..Freiburg ::Herder,.1949..d11/3b;
3653 .Bea, Augustyn.Rozwazania o rodzine ludzkiej.:.1967..d18/4b;
3654 .Beales, A.C.F..Katolická církev a mezinárodní řád.Praha:Univerzum.1946..d17/3a_cz1920-1950;
3655 .Beata, Vítková.Výber poviedok v nemeckej a slovenskej verzii.:SOFA.1994.80-85752-16-6.BS-140;
3656 .Beaudenom, Leopoldo.Pratica progressiva della confessione.:.1940..C14/1a;
3657 .Beaunier André.Poslední den.:.1937..BS-09;
3658 .Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/6_SK1920_1950;
3659 .Bebel, August,1840-1913.Žena a socialismus /.Praha ::Tiskový výbor českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické (čas. Zář),.1909..BS-190;
3660 .Beblavý, Pavel,1847-1910.Janošík.Žilina:O. Trávniček.1930..d15/6_SK1920_1950;
3661 .Becano, Martino.Compendium manualis controversiarum hujus temporis de fide et religione.:.1738..C10/5b;
3662 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-127;
3663 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-214;
3664 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-121;
3665 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.BS-134;
3666 .Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.d3/7_SK1950_1990;
3667 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/4;
3668 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..d6/5;
3669 .Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not.1999..BS-114;
3670 .Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-034-3.BS-140;
3671 .Becker, Wilhelm.Die pflichten der kinder und der christlichen jugend.Freiburg:.1895..BZ-50;
3672 .Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ1900;
3673 .Bečák, Ignác.Bibliotéka nejslovutnějších kazatelů českých starší doby.Kroměříž ::vl. n.,.1885..CZ_1920;
3674 .Bečica, J..Nové světlo :.V Olomouci ::nákladem vlastním,.1933..BS-65;
3675 .Bečka, J.V..Technika slohu.:.1938..d17/2b_cz1920-1950;
3676 .Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..HK;
3677 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.1977.2-85316-014-9.d18/5a;
3678 .Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.1997.2-85316-015-7.d18/5a;
3679 .Bednarek, Antoni.Franciszek z Asyzu wsrod humanistow.:.1986..BZ-1;
3680 .Bednárik Rudolf.Duchovné základy ľudového staviteľstva.:.1944..BS-08;
3681 .Bedrich Augustin.Zakladni nabozenska nauka (apologetika).:Vyšehrad Praha.1946..VSH;
3682 .Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
3683 .Bedřich Vašek.Rukojesť křesťanské sociologie.:Velehrad.1947..d17/2b_cz1920-1950;
3684 .Bedŕich Vašek.Sociální práce.:Praha.1929..d17/3b_cz1920-1950;
3685 .Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1937..d12/1b;
3686 .Beeking, Josef.Wege zu Gott.:.1938..d11/3b;
3687 .Beer, Christoph.Concionator extemporaneus in dominicas et festa.:.1759..C10/4a;
3688 .Bechyňová Věnceslava, Hauptová Zoe.Zlatý věk Bulharského písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1982..VSH;
3689 .Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert :.Freiburg im Breisgau,:Herder,.1910..d18/3;
3690 .Beissel, Stephan,1841-1915.Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters :.Darmstadt ::Wissenschaftliche Buchgesellschaft,.1909..d18/3;
3691 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_2;
3692 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SKRIPTA_4;
3693 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.BS-174;
3694 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5;
3695 .Beitl, Jozef.Liturgika 1. a 2 c Jozef Beitl.Bratislava:Univerzita Komenského.1993.80-223-0659-2.SAM/5;
3696 .Beitl, Jozef.Prednášky z liturgiky pre IV. ročník.Bratislava:.1970..SKRIPTA_4;
3697 .Bejlovec, Josef.Latina pro vysoké školy.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..d8/1_CZ1950_1990;
3698 .Békés, Gellért.Szentírás.:.1951..d14/1a;
3699 .Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C19/5b;
3700 .Bel, Matthiae.Compendium Hungariae geographicum ad exemplar.Bratislava:.1779..C11/5b;
3701 .Belák, Blažej.Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-241-9.BS-114;
3702 .Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.MAG;
3703 .Belický, Karol.Socialistické Slovensko v obrazoch.Bratislava:Praca.1977..d2/6_FOTOGRAFIE;
3704 .Bělina, Jan,1869-1929.Katechetické promluvy..Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1927..d17/5b_CZ1920_1950;
3705 .Bella, Pavel,.Otkrytyje peščery Slovakii. Knižné centrum:Žilina.1997.80-88723-51-5.d18/5a;
3706 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
3707 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/4a_CZ1920_1950;
3708 .Bellarmin, Robert.O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených.:.1948..d17/1c_cz1920-1950;
3709 .Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..KRYSTAL;
3710 .Bellarmin, Robert,(1542-1621).Úpění holubice čili O učitečnosti slz.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-139;
3711 .Bellarmin, Robert,1542-1621.Úpění holubice čili o užitečnosti slz /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1948..BS-183;
3712 .Bellarmini, Roberto(1542-1621).Explanatio in Psalmos /.Venetiis::T. Bettinelli,.1759..n1/6;
3713 .Bellecii, Aloysii.Hern der geist lehre oder uebungen des heil. vatters Ignatii von Loyola.Augsburg:.1765..C19/5a;
3714 .Bellecio, Aloysio.Medulla asceseos seu exercitia s.p. Ignatii de Loyola.:.1764..C15/5a;
3715 .Bellek, Alajos, SJ.Legyetek készen.:.1908..BZ-57;
3716 .Bellenger, Forster, Fischer.Nouveau guide de conversations modernes en francais, polonais et allemand.Berlín:.1900?..C16/3b;
3717 .Bellouard, Maria Augustinus,1886- [from old catalog].Reponses du Christ aux questions des hommes..Paris,:Editions Spes.1944..BZ-16;
3718 .Bělohlávek P. V..Oběť čistá.:.1924..BS-35;
3719 .Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/3a_cz1920-1950;
3720 .Bělohlávek-Svatohor Václav P..Den Páně.:.1948..d17/2b_cz1920-1950;
3721 .Belohlávek, Karol.Dejiny detroitských a amerických Slovákov 1923-1948.Detroit:Spoločnosť Slovenského domu.1948..USA;
3722 .Bělohlávek, V..Na krížovej ceste.B. Bystrica:[s.n.].1945..d15/3_SK1920_1950;
3723 .Bělohlávek, Václav,1870-1967.Sedmero křížových cest /.:.1988??..BS-217;
3724 .Belohradská, Ľuba,(1936-).Ján Mathé :.Košice ::Result,.1997.80-967141-3-9.BS-123;
3725 .Běloch, Vojtěch.Život ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové :.Praha ::V. Stoklas,.1912..d10/5b_CZ1900_1920;
3726 .Benda, Vladimír.Hledání : úvahy věřícího křesťana. Praha:Česká katolická charita.1988..BS-94;
3727 .Benda, Vladimír,1927-.Homiletika.Litoměřice ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta. Katedra praktické teologie,.1975..SKRIPTA_4;
3728 .Benedek, Elek,1859-1929.Dejepisné čítanie =.Budapešť ::Franklin társulat,.1909..d15/2b_SK1900_1920;
3729 .Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-22;
3730 .Benedien, Heinrich.Fruchtbringender himmelsthan zur erquichung der herzen.:.1864..BZ-14;
3731 .Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha.1969..d8/3_CZ1950_1990;
3732 .Benedikt Maria,.Glaube und Leben,.Innsbruck,:Tyrolia-Verlag.1947..d11/3b;
3733 .Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.d6/6;
3734 .Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.BS-111;
3735 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.BS-217;
3736 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.BS-211;
3737 .Benedikt1927-.Ergebnisse und Probleme der dritten Konzilsperiode.Köln ::J.P. Bachem,.1965..BZ-24;
3738 .Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu.1990..d8/2_CZ1950_1990;
3739 .Beneš Edvard.Světová válka a naše revoluce III. díl.:.1929..d17/2a_cz1920-1950;
3740 .Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..d10/3b_CZ1920_1950;
3741 .Beneš Jaroslav.Duch a hmota v theorii poznání.:.1946..BS-11;
3742 .Beneš Method Kulda.Posvátná kazatelna :.Olomouc ::Gross,.1864..p1/3a;
3743 .Beneš Třebízský, Václav,(1849-1884).V červáncích kalicha..V Praze ::Gutenberg Ota Lebenhart,.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
3744 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Levohradecké pomněnky..Praha ::Svatojanské dědictví,.1927..BS-183;
3745 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Pod skalami :.Plzeň ::Tiskový spolek pro západní Čechy,.1919..d10/5a_CZ1900_1920;
3746 .Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH;
3747 .Beneš-Třebízský Václav.V předvečer pětilisté ruže.:Gutenberg Oto Lebenhart.1930..d17/4a_CZ1920_1950;
3748 .Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
3749 .Beneš-Třebízský Václav.V záři kalicha.Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
3750 .Beneš-Třebízský Václav.Z letopisu sázavských. Černý rytíř. Dagmar. Část I..Praha:Gutenberg Oto Lebenhart.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
3751 .Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.BS-26;
3752 .Beneš, Edvard.Úvahy o slovanství : Hlavní problémy slovanské politiky.Praha:Čin.1947..d17/2a_cz1920-1950;
3753 .Beneš, Jaroslav,1892-1963.René Descartes či Tomáš Akvinský :.V Praze ::[nákladem vlastním],.1935..BS-125;
3754 .Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..ČKCH;
3755 .Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.d6/2;
3756 .Benetka, Bořivoj.P. Stanislav Vydra.:.1938..BS-46;
3757 .Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-18;
3758 .Benetka, Bořivoj.Víťězové. P.B. Balbín T.J..:.1939..BS-15;
3759 .Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-177;
3760 .Bengsch, Alfréd.Ste našou nádejou - dôverujeme vám.:.1980?..BS-176;
3761 .Bengsch, Hubert..Bistum Berlin :.Berlin ::Stapp Verlag,.1985..3877764223.d12/1a;
3762 .Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-92;
3763 .Beniak, Valentín,.Popolec.Turč. Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-93;
3764 .Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..LEV;
3765 .Beniak, Valentín,.Sebe i vám.Ružomberok:Obroda.1943..BS-62;
3766 .Beniak, Valentín,.Vigília.Martin:Matica slovenská.1939..BS-93;
3767 .Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..BS-93;
3768 .Benický Imrich.Je plod skutočne ľudskou bytosťou? Zachráňme dar života, zachráňme rodinu, zachráňme lásku!.Palín 1988 - 1993:.1993..BS-127;
3769 .Benický Imrich, tajomník konferencie.O úcte k životu - Zborník.Michalovce:Kultúrne a spoločenské stredisko.1993..BS-142;
3770 .Benický, Karol.Stredoslovenský kraj.Martin:Osveta pre Stredoslov. KNV.1973..d2/5_FOTOGRAFIE;
3771 .Beňo, Ján.Veľpieseň.Nitra:Rodina.1991.80-900510-1-4.d6/5;
3772 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-107;
3773 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..BS-132;
3774 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.BS-123;
3775 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
3776 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
3777 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
3778 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979.80-7162-007-6.SUCM;
3779 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.1993.80-85658-04-6.d7/5;
3780 .Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..SÚCM;
3781 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SUCM;
3782 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..BS-99;
3783 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SÚCM;
3784 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/5;
3785 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme Slovo Pánovo.Rím:SÚSCM.1975..SAM/3;
3786 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Počuli sme slovo Pánovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM;
3787 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.1991.80-900510-2-2.d7/1;
3788 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..BS-156;
3789 .Beňo, Ján Augustín, SDB.Traja márnotratní.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..SAM/6;
3790 .Beňo, Ján,1933-.Vyberanie hniezda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1982..d3/4_SK1950_1990;
3791 .Beňo, Michael.Statuta Generalia Episcopalis Seminarii Maioris Nitriensis.[S.l.]:[s.n.].1932..BS-165;
3792 .Benoit, Claire-Lise de.Áno, je ti pravda!.Bratislava:Creativpress.1991..BS-220;
3793 .Benoit, Michel.Das Geheimnis des 13. Apostels :.Bergisch Gladbach:BLT.2007.9783404922550 (kart.);3404922557 (kart.).d18/6a;
3794 .Benoit, Pierre.Passion et résurrection du seigneur /.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1966..d18/8;
3795 .Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.2004.80-88998-61-1.d7/5;
3796 .Beňovský, Pavol.Poznámky k národnostnému princípu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
3797 .Benr, Mathias.Betrachtungen uber die Lauretanische litanei.:.1873..BZ-11;
3798 .Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-58;
3799 .Benson.Konfese konvertity.:.1937..BS-203;
3800 .Benson.Konfese konvertity.:.1937..d17/3a_cz1920-1950;
3801 .Benson Robert Hugh.Neviditelné světlo.:.1930..BS-60;
3802 .Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..VSH;
3803 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.Konfese - konvertity /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191;
3804 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.Pán světa /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1913..BS-191;
3805 .Benson, Robert Hugh,1871-1914.V rozbřesku budoucnosti :.Olomouc ::[Nakladatelství \"Evy\"],.1926..d17/2b_cz1920-1950;
3806 .Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-11;
3807 .Bentura, Joachim.Die Barabelu des Evangeliums.:.1871..BZ-56;
3808 .Benža, Mojmír.Odev nášho ludu.Martin:Osveta.1983..d2/5_FOTOGRAFIE;
3809 .Berbers, Christian.Sunden der welt.Drážďany:.1708..C16/1a;
3810 .Bercrunsse, Bruno, S.J..Praktische Betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1930?..d11/5;
3811 .Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič,1874-1948.5 méditations sur l\'existence :.Paris ::Aubier,.1936..BZ-58;
3812 .Beretta Molla, Gianna,1922-1962.Listy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611797 (viaz.); 978-80-8161-179-7.d6/4;
3813 .Berger, Hugo.Nowa latwa metoda jezyka francuskiego.:.1899..C11/4b;
3814 .Berghaus, Paulus.Komm heruber und hilf.:.1930..d13/1;
3815 .Berghoff, Stephan.Licht vom Lichte.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/4a;
3816 .Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-189;
3817 .Berghoff, Štefan.Krásna doba mladej lásky.Zvolen:Anton Šalát.1929..BS-193;
3818 .Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b;
3819 .Bergier, Abbate.Tractatus historico-dogmaticus de vera religione.:.1790..C20/1b;
3820 .Bergson, Henri,1859-1941.Dvojí pramen mravnosti a náboženství /.Praha ::Laichter,.1936..d17/4a_CZ1920_1950;
3821 .Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..PS-02;
3822 .Berka Jakub P., OPraem..Fermentum, Třetí milenium 1/2001, Cyklus !C".Olomouc:Matice cyrilometodějská.2000..BS-118;
3823 .Berka, Aleš,1909-1983.Esperanto lingvo internacia..Vsetín-Ohrada ::Kroužek esperantistů při Sdruženém záv. klubu Sklář,.1967..BS-159;
3824 .Berka, Jakub.Fermentum 2001.:.2001..PS-02;
3825 .Berka, Jakub.Fermentum 2003.:.2003..PS-02;
3826 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02;
3827 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002..PS-02;
3828 .Berka, Jakub OPraem.Třetí milenium Fermentum.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2008..PS-41;
3829 .Berka, Josef.První kniha Mojžíšova.:.1945..BIBCZ;
3830 .Berlitz, M. D..Compendio di letteratura italiana .:.1921..C14/2a;
3831 .Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.BS-215;
3832 .Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-57;
3833 .Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1935..BS-15;
3834 .Bernadot, M. V. O. P..Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:.1937..BS-15;
3835 .Bernadot, Marie-Vincent.L'ordre des freres precheurs.:.1922..BZ-57;
3836 .Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS.1944..BS-178;
3837 .Bernadot, Vincent.Matka božia v mojom živote.Ružomberok:[s.n.].1948..LEV;
3838 .Bernal, José, OP.Una liturgia viva.:.1970..PZ-1;
3839 .Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
3840 .Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-102;
3841 .Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
3842 .Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-48;
3843 .Bernanos, Georges.Mŕtva farnosť.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
3844 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.BS-173;
3845 .Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-002-5.d7/2;
3846 .Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/1c_cz1920-1950;
3847 .Bernanos, Georges.Odpadlík.:.1931..d17/5b_CZ1920_1950;
3848 .Bernanos, Georges,1888-1948.Deník venkovského faráře.Purley ::Rozmluvy,.1988.0-946352-55-0 .VSH;
3849 .Bernard von Clairvaux.Heimfehr.:.1925..d11/5;
3850 .Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL;
3851 .Bernard z Clairvaux,asi 1090-1153.Po cestách mystiků k lásce Boží :.Olomouc ::Krystal,.1937..KRYSTAL;
3852 .Bernard, Rogatien(1888-?)..Tajemnica Marji :.Lwów ::Wydawnictwo OO. Dominikanów,.1936..C14/1a;
3853 .Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.d6/7;
3854 .Bernardo, Christophoro.Theologia catechetica.:.1800?..C17/2b;
3855 .Bernatek, Ludomir Jan(1917-1990)..Opowieść o bracie Zenonie Żebrowskim.Rzym ::Rycerz Niepokalanej,.1985...d18/1a;
3856 .Bernhart, Joseph.Der stumme Jubel :.Salzburg [u.a.]:Pustet.1947..d11/2a;
3857 .Bernoville Gaetan.Svatá Terezie Ježíškova.:.1928..BS-58;
3858 .Bernstein, Albert J..Dinosauří mozky : Jak vyjít s lidmi,se kterými se vyjít nedá.Praha:Victoria Publ..1993.80-85605-33-3.d6/7;
3859 .Berrisch, F..Die christliche ehe.:.1872..BZ-22;
3860 .Berrot, Claudius.Der priesteramts kandidat.:.1868..C21/4b;
3861 .Berruete, Felix Lizaso.Zeugen der barmherzigkeit bis zum martyrium.:.1992..d11/3a;
3862 .Berrutiho, Celestina.Duch sv. Alfonsa Marie z Liguori /.Praha ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1904..d10/4b_CZ1900_1920;
3863 .Bert, Johann.Deutsche synopse der Evangelien.:.1933..d11/2b;
3864 .Bertalanfi, Pavol, SJ.Keresztyén bölcsesség.Trnava:.1754..C12/3b;
3865 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950;
3866 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d17/3b_cz1920-1950;
3867 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/5b_CZ1920_1950;
3868 .Berth P..Svatý Alfons de Liguori.:.1931..d9/3b_CZ1920_1950;
3869 .Berthe, P..Jezus Krisztus elete, szenvedese, gyozelme.:.1906..C22/3a;
3870 .Berthier, P. J..Sententiae et exempla biblica.:.1912..C14/1a;
3871 .Berthouzoz, Roger..Theologien dans le dialogue social :.Fribourg ::Academic Press Fribourg,.2006..9782827110070; 2827110075;978-2-8271-1007-0.d18/4a;
3872 .Berti, Luciano.Toutes les oeuvres de Michel-ange.:.1975..d18/3;
3873 .Bertieri, Josephi.De sacramentis in genere. Baptismo et confirmatione. Libri tres.:.1774..C14/3;
3874 .Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C11/4a;
3875 .Bertieri, Josepho.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1777..C19/2b;
3876 .Bertling, Oskar.Geschichte der alten Philosophie als Weg der Erforschung der Kausalitat fur Studenten, Gymnasiasten und Lehrer.Leipzig:W. Klinkhardt.1907..d12/1a;
3877 .Bertrand Louis.sv. Augustin.:.1929..d9/5a_CZ1920_1950;
3878 .Bertrand, Louis.Krev mučedníku.:.1925..d17/1b_cz1920-1950;
3879 .Bertrand, Louis,1866-1941.Krv mučeníkov.V Trnave ::Urbánek a spol.,.1936..d15/5_SK1920_1950;
3880 .Bertrand, Louis,1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
3881 .Berzeviczy, Albert.Itália úti rajzok és tanulmányok.:.1924..d14/1b;
3882 .Berzsenyi, Daniel.Versei.Budapešť:.1879..C19/5b;
3883 .Besch, Christian, SJ.Goot und Gotter.:.1890..BZ-7;
3884 .Besnard, A. M. OP.Život a zápasy viery.Paríž:.1972..SAM/4;
3885 .Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.BS-119;
3886 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4b;
3887 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C21/4a;
3888 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C17/5a;
3889 .Besombes, Jacobo.Moralis christiana.:.1775..C10/3b;
3890 .Bessieres, A..Lurdský pútnik Alexej Carrel.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda.1958..BS-221;
3891 .Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..LEV;
3892 .Bessiéres, A..Petrík malý apoštol častého sv. prijímania.Ružomberok:Lev.1924..BS-193;
3893 .Besson, OP.Missel Dominicain quotidien.:.1939..C14/5b;
3894 .Bestužev, A.A..Strašná veštba.:Tatran.1984..TATRAN;
3895 .Beugnon, H..Antonia oder die martirer von Lyon.Kolín:.1877..C20/4b;
3896 .Beuvelet, Matthaeo.Clericus instructus seu doctrina moralis.:.1778..C17/5b;
3897 .Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5a;
3898 .Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C12/4a;
3899 .Beuvelet, Matthiam.Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis.:.1770..C21/5b;
3900 .Bevilacqua, Giulio.Christ sei Christ.Einsiedeln [u.a.]:Benziger.1940..d11/3b;
3901 .Beyer, Jean,1914-.Les instituts seculiers..[Bruges]:Desclee, De Brouwer.1954..d18/2b;
3902 .Beyeri, Andreae.Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis.Lipsko:.1721..C18/6;
3903 .Bezae, Theodori.Jesu Christi domini nostri novum testamentum.Berlín:.1892..C18/5b;
3904 .Bezák, Štefan.Biblické dejiny pre stredné školy. 1. časť: Starý Zákon.Bratislava:.1929..BS-17;
3905 .Bezák, Štefan.Dejiny cirkevné pre meštianske školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..BS-66;
3906 .Bezděk, Ctibor.Záhada nemoci a smrti : etikotherapie-léčení mravností.Brno:Pokorný.1931..d10/3b_CZ1920_1950;
3907 .Bezdeka, Frant..Biblí svaté.Praha:.1864..C19/3;
3908 .Bezděka, Frant. S..Biblí svaté čili písma svatého starého i nového zákona Božího.Praha:I. L. Kober.1862..C17/3a;
3909 .Bezděka, Viktor Josef,1823-1900.Drahé kameny z koruny Swatowácslawské, čili, Žiwoty Swětců, Blahoslawenců a domněním swatých národa českoslowanského /.W Praze :; w Olomouci :; w Brně :; Na skladě K. Winikra,:Nákladem Dědictwí Swatojanského :; Na skladě Jar. Pospíssila ;; Na skladě E. Hölzla ;.1871..CZ1900;
3910 .Bezine, S., OP.Psautier liturgique latin-francais.:.1956..C13/5b;
3911 .Bezruč, Petr.Slezské písně.Praha:Československý spisovatel.1956..d8/2_CZ1950_1990;
3912 .Bhaktivedanta, A. C..Srimad Bhagavatam.Vaduz:Bhaktivedanta Book Trust.1984.0892130636.d18/2b;
3913 .Białecka, Kolumba(1838-1887)..Wierna utajonej miłości :.Kraków ::Wydaw. OO [Ojców] Karmelitów Bosych,.1989..d18/1a;
3914 .Bianchi, L..Medžugorie.:.1987..USA;
3915 .Biathová, Katarína.Maliarske prejavy stredovekého Liptova.Bratislava:Tatran.1983..d2/5_FOTOGRAFIE;
3916 .Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.BIBSK;
3917 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..BIBSK;
3918 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.BIBSK;
3919 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK;
3920 .Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.BIBSK;
3921 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BIBSK;
3922 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BIBSK;
3923 .Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BIBSK;
3924 .Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ;
3925 .Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich.1985..BIBCZ;
3926 .Bidlo, Jaroslav.Slovanstvo : obraz jeho minulosti a přítomnosti.V Praze:Jan Laichter.1912..d10/5b_CZ1900_1920;
3927 .Bidlo, Jaroslav, 1868-1937.Dějiny lidstva od pravěku k dnešku..V Praze ::Melantrich,.1938..d17/3b_cz1920-1950;
3928 .Biederlack Josef.Otázka sociální..:.1900..CZ1900;
3929 .Bieira, Antonio.Sammtliche predigten aus die feste der heiligen.Regensburg:.1871..C19/1b;
3930 .Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
3931 .Bielawski, Zigmund.Katecheta medzi najmenšími.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
3932 .Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..HK;
3933 .Bierbaum, Athanasius.Antonius von Padua.:.1930..d11/3b;
3934 .Bierbaum, Ewald.Der seelenfriede.Freiburg:.1894..C17/2b;
3935 .Bichler, Kropsl.Volkschul katechesen.:.1936..d18/2;
3936 .Bichler, Wilhelm.Katholisches religionsbuchlein.:.1931..d12/2a;
3937 .Bilas, Ján.Katolícky modernizmus P. Teilharda de Chardina.Bratislava:Pravda.1981..d3/1_SK1950_1990;
3938 .Billmann, Otto.Philosophische fachausdruche.:.1950?..d11/4a;
3939 .Billuart, C. R., OP.Summa summae s. Thomae.:.1895..C17/3b;
3940 .Billuart, OP.Summa summae s. Thomae.:.1894..C31/1b;
3941 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.d6/4;
3942 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.d6/7;
3943 .Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.1992.80-85223-15-5.BS-28;
3944 .Binder, Wilhelm.Die bildwerke des naumburger doms.:.1959..d11/3b;
3945 .Bingerse, Pius.Reden des heiligen Ephram des Syrers.Innsbruck:.1871..BZ-51;
3946 .Bini, Andrea.Natali del gran patriarca s. Francesco.Cesena:.1666..C19/1a;
3947 .Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..KRYSTAL;
3948 .Birgitta,asi 1303-1373.Tajemná slova :.Olomouc ::Krystal,.1938..Krystal;
3949 .Birnbaumová, Alžběta,(1898-1967).Císař Karel IV. :.Olomouc ::Vítězové,.1937..BS-150;
3950 .Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.1998.80-86144-23-2.d7/3;
3951 .Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-25;
3952 .Biscossi, Claudia.Natura giuridica degli appalti relativi ai cosiddetti "settori esclusivi".:.2005..BZ-1;
3953 .Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
3954 .Bischöflichen Amt ( Magdeburg).Die Feier der Trauung.Leipzig ::St. Benno,.1976..d11/4b;
3955 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Sonn- u. Feiertage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2;
3956 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen f. die Wochentage des Kirchenjahres..Einsiedeln ::Benziger,.1971..d13/2;
3957 .Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bischofs von Luxemburg.Die Feier der heiligen Messe. Lektionar. Die Schriftlesungen für verschiedene Anlässe..Einsiedeln ::Benziger,.1972..d13/2;
3958 .Biskupská synoda.Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej cirkvi, prameň nádeje pre Európu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-265-6.BS-113;
3959 .Bitnar, Vilém,1874-1948.Serafinské novely :.Olomouc ::Matice Cyrilometodějská,.1926..BS-200;
3960 .Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..d8/2_CZ1950_1990;
3961 .Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..KNC;
3962 .Björnstjerne, Björnson.Synnöve zo Solbakkenu.:Smena.1980..d3/5_SK1950_1990;
3963 .Bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere.:Len pre vnútornú potrebu.2007..d7/4;
3964 .bl. Maur, Raban.Život blažené Maří Magdaleny i sestry její svaté Marty.Praha:Ladislav Kuncíř.1920..d10/5b_CZ1900_1920;
3965 .Blaha, Josef.Tóra a moderní židovská filosofie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-402-6.d6/4;
3966 .Bláha, Karel,1887-1917.Učebná kniha českého těsnopisu podle soustavy Gabelsbergerovy zvláště pro samouky.Praha ::Jos. R. Vilímek,.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
3967 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48;
3968 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. I. (1874).Skalica:Pavel Blaho.1874..PS-48;
3969 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. II. (1875).Skalica:Pavel Blaho.1875..PS-48;
3970 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. IV. (1877).Skalica:Pavel Blaho.1877..PS-48;
3971 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. V. (1878).Skalica:Pavel Blaho.1878..PS-48;
3972 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48;
3973 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48;
3974 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. VI. (1879).Skalica:Pavel Blaho.1879..PS-48;
3975 .Blaho, Pavol.Kazateľ r. VII. (1880).Skalica:Pavel Blaho.1880..PS-48;
3976 .Blahoš, Jaroslav.Životospráva a prevence u revmatických chorob.Praha:Státní zdravotnické nakl..1962..BS-124;
3977 .Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.BS-126;
3978 .Blake, Michael.Tanec s vlkmi. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0380-8.d6/7;
3979 .Blanár, Vincent.Rozprávate po rumunsky?.Bratislava:SPN.1961..BS-45;
3980 .Blanda, František Xaver,1838-1917.Stručný přehled starožitností biblických :.V Praze ::Nákladem knihkupectví B. Stýbla,.1895..CZ_1920;
3981 .Blanka, Puškárová.Spišská Sobota.:Tatran.1977..d2/5_FOTOGRAFIE;
3982 .Blass, Friedrich,1843-1907..A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature.[Chicago]:University of Chicago Press.1961..d18/7b;
3983 .Blaško, Štefan.Sobranecký kraj.Cleveland-Rím:Slovenský ústav.1980..d3/5_SK1950_1990;
3984 .Blaťák, František,1868-1926.Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda /.V Praze ::F. Blaťák,.1909..d10/4b_CZ1900_1920;
3985 .Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-98;
3986 .Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUSCM;
3987 .Blatnický, Rudolf, SDB.Pobožnosť prvých piatich sobôt.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-30;
3988 .Blažek, Albín.Albín Blažek - kňaz, kazateľ, poet. redOSTA:Kotešová.2001.80-89059-00-7.BS-113;
3989 .Blažková, Jaroslava,1933-.Nylonový mesiac.Bratislava:Slov. spisovateľ.1965..d3/4_SK1950_1990;
3990 .Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.1990.80-221-0092-7.d3/4_SK1950_1990;
3991 .Blech, Richard.Encyklopédia filmu.Bratislava:Obzor.1993.80-215-0219-3.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
3992 .Bleskáň, František.Weľká Fijalka ľúbeznej Wône, alebo, Sbierka rozličných cirkewných piesni ku službám Božím cez celý rok.Budapešť:Koloman Rózsa.1909..d15/2b_SK1900_1920;
3993 .Blond, J. M..Logique et methode chez Aristote.:.1939..C22/3a;
3994 .Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
3995 .Bloy, Leon.V temnotách : (1917).Vranov nad Dyjí:Vetus Via.1993.80-85619-58-X.d6/7;
3996 .Bloy, Léon,1846-1917.Úvahy La Saletské.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1933..BS-181;
3997 .Bobák, Jan.Historický zborník 8.:Matica slovenská.1998.80-7090-502-6.BS-122;
3998 .Bober, Bernard.S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom.Košice:Košická arcidiecéza.2010..BS-114;
3999 .Bodický, Samuel,1850-1919.Nihilisti.V Bratislave:Slovenská liga.1935..d15/4_SK1920_1950;
4000 .Bodnár Július.Myjava.:.1911..d15/2a_SK1900_1920;
4001 .Bodnár, Remig.Kálmán Herceg és a premontreiek.:.1932..BZ-59;
4002 .Bodó, Mátyás.Jurisprudentia criminalis secundum praximandconstitutiones Hungaricae in partes duas divisa ....Posonii ::Joan. Mich. Landerer,.1751..n1/6;
4003 .Bogar, Benedikt F..Milosrdní bratří : Výtah.Praha:Milosrdní bratří.1934..d10/3a_CZ1920_1950;
4004 .Bogliolo, Luigi.Ateizmus a pastorácia.:.1980?..BS-177;
4005 .Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUCM;
4006 .Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-145;
4007 .Bogner, Václav,1911-1988.Poznámky k žalmům.Praha ::Česká liturgická komise,.1986..BS-101;
4008 .Boháč, Jan Nepomuk,1888-1968.Český kancionál svatováclavský.Praha ::Universum,.1947..C14/5b;
4009 .Böhm, J..Velká Morava. Tisíciletá tradice státu a kultury /.Praha ::[s.n.],.1963..BS-194;
4010 .Bohumil, Josef,1929-.Kapka krve :.Řím ;:Kochel,.1988..d8/2_CZ1950_1990;
4011 .Bohumil, Zlámal..Příručka českých církevních dějin.; II., Doba románské katolicity (1000-1200).:Matice cyrilometodějská.2006.80-7266-251-1.BS-19;
4012 .Bohumír Kostický.Štátny ústredný archív Slovenskej socialistickej republiky.:Osveta.1983..d3/7_SK1950_1990;
4013 .Bohúň, Emo.Jánošíkov poklad.Bratislava:Academia.1926..d15/4_SK1920_1950;
4014 .Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-102;
4015 .Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-100;
4016 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky 2..Rím:SÚCM.1984..BS-141;
4017 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-212;
4018 .Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..BS-135;
4019 .Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d9/4a_CZ1920_1950;
4020 .Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha.1947..d17/5a_CZ1920_1950;
4021 .Bohuslavský, J. B..Odpadnutá pijavica :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1932..SSV1950;
4022 .Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..BS-171;
4023 .Bocheňski.Stručný slovník filozofických povér.:.1988?..SAM/4;
4024 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..BS-57;
4025 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/4;
4026 .Bochenski I. M. O. P..Základy tomismu.:.1960?..SAM/2;
4027 .Bochenski, Józef Maria.Marxismus- Leninismus, Věda nebo víra.Olomouc:Velehrad .1994.80-901614-5-6.BS-121;
4028 .Boismard, M. E..Le prologue de saint Jean.Paris ::Les Éditions du Cerf,.1953...d18/2b;
4029 .Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C15/5a;
4030 .Boissieu, Antonio.Betrachtungen aus alle tag des jahrs: Worinn das heilige evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C16/3b;
4031 .Boissieu, Antonio.Betrachtungen worinn das heilige Evangelium Jesu Christi.Augsburg:.1772..C18/4a;
4032 .Boix, Maur M..Was ist Montserrat? :.Montserrat:Publ. de l\'Abadia de Montserrat.1988..d13/1;
4033 .Bokes, František,.Pokusy o slovensko-maďarské vyrovnanie r. 1861-1868.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..BS-61;
4034 .Bolandens, Conrad.Gesammelte schriften.Regensburg:.1872..C20/4b;
4035 .Bolla, Martini.Historiae universalis in usum studiosae juventutis claudiopolitanae.Budapešť:.1825..C19/1a;
4036 .Bolley, Alphons.Gebetsstimmung und Gebet :.Düsseldorf ::Pädagogischer Verlag G.m.B.H.,.1930..d13/1;
4037 .Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b;
4038 .Bollmer, Johann Martin.Sammlung einiger predigten uber frene terte.Berlin:.1792..C20/1b;
4039 .Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..BZ-26;
4040 .Bollner, Johann.Katechetische predigten.:.1865..C15/3a;
4041 .Bollner, Johann.Predigten fur den burger und landmann.:.1871..C22/2b;
4042 .Bolzano, B..Lebensbeschreibung.:.1836..C19/2b;
4043 .Bolzano, Bernard,1781-1848.O pokroku a dobročinnosti /.Praha ::Vyšehrad,.1951..VSH;
4044 .Bona, Joanne.De discretione spirituum.:.1672..C22/2a;
4045 .Bona, Joanne.De sacrificio missae tractatus asceticus.Rím:.1714..C15/4b;
4046 .Bona, Joanne.Manuductio ad coelum.:.1667..C20/5b;
4047 .Bona, Joanne.Principia et documenta vitae christianae .Viedeň:.1767..C15/5b;
4048 .Bona, Joanne.Via compendii ad Deum per motus anagogicos.Varšava:.1678..C16/5b;
4049 .Bonae, Joannis.Opera omnia.Antverpy:.1700??..C17/4a;
4050 .Bonaventura, Mayer.Ultimátum dané slzami a krvou.:.1993..BS-12;
4051 .Boniecki, Adam(1934- )..Kalendarium życia Karola Wojtyły.Kraków ::\"Znak\",.1983..d18/1a;
4052 .Bonitz, Ferenc.Gróf Zichy Nándor.Budapešť:.1912..BZ-32;
4053 .Booch, Friedrich.Hand-worterbuch der russischen und deutschen sprache.Lipsko:.1900?..C13/2a;
4054 .Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..SAM/6;
4055 .Boone, Pat.Nová pieseň.:.1980?..SAM/5;
4056 .Boor, Ján.Mexiko.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
4057 .Bor Ján E..Návrat k minulosti.:.1933..d15/5_SK1920_1950;
4058 .Bordeaux, Henry,.Roquevillardovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950;
4059 .Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
4060 .Borger, Hedwig.Stern im Schattenspiel :.Leipzig:St. Benno-Verl..1965..d11/2b;
4061 .Borgonovo, Giustino.La confessione delle giovinette.:.1941..BZ-61;
4062 .Borchert, Alois.Animismus, neboli, původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1905..BS-200;
4063 .Boris, Andrejevič Možajev.Zo života Fiodora Kuzkina.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK;
4064 .Boris, Kvasnica.Objavenie Ameriky.:Galéria mesta Bratislavy.1999.80-88762-39-1.BS-205;
4065 .Borkovec, Petr.Souvislosti.:.1994..PS-04;
4066 .Borler, Ferdinand.ie logenannten apostolischen constitutionen u. canonen.:.1874..C15/4b;
4067 .Boros Ladislav.Vykúpená existencia.:.1970?..BS-165;
4068 .Borovi, József.A mai rozsnyói egyházmegye teruletének kozépkori kialakulása.:.1942..d14/1b;
4069 .Borový, Klement.Časopis katolického duchovenstva, r. 20.Praha:.1879..p1/5b;
4070 .Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900;
4071 .Borový, Klement,1838-1897.Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský :.V Praze ::Dědictví sv. Prokopa,.1873..CZ1900;
4072 .Borový, Klement,1838-1897.Dějiny diecése pražské :.Praha ::Svatojanské dědictví,.1874..CZ1900;
4073 .Borový, Klement,1838-1897.Sv. Jan Nepomucký, mučeník a hlavní patron království českého :.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1878..CZ1900;
4074 .Borromei, Caroli.Instructiones pastorum.:.1846..C10/3b;
4075 .Bortrage, Sechs.Jesus von Nazareth.:.1901..BZ-19;
4076 .Bosco, Giovanni Battista, SDB.Spiritualita pre mladých.:.1980?..BS-177;
4077 .Bosco, Henri,1888-1976.Teotimov majer.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
4078 .Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-160;
4079 .Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat c Teresio Bosco ; Ľudovít Malina.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.BS-144;
4080 .Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.d7/6;
4081 .Bosco, Teresio.Priekopníci lepšieho sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-133;
4082 .Bossányi, Peter Serafín, OFM.Sermones Mariani....Jáger:.1769..C12/2b;
4083 .Bossuet, Jacobi Benigni.Doctrinae catholicae.Viedeň:.1753..C17/2b;
4084 .Bost, Leo M..Im rosenhag unserer lieben frau.:.1913..C18/5a;
4085 .Bostina, Alois.Der karmelit Eberhard Billict.:.1901..d18/4;
4086 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-123;
4087 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-156;
4088 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.d7/6;
4089 .Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.BS-68;
4090 .Boteach, Shmuley.Košer sex.Bratislava:SOFA.2003.80-89033-00-8.d10/5a;
4091 .Botek, Anton C..Múdrosť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..BS-130;
4092 .Botek, Anton C..O Svätom písme.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..BS-98;
4093 .Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..SÚCM;
4094 .Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..BS-89;
4095 .Bottario, Ioseph Mariae.Flores totius theologiae practicae.:.1690..C10/6;
4096 .Botto, Ján.Smrť Jánošíkova.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..BS-08;
4097 .Botto, Jan.Smrť Jánošíkova.:Tatran.1973..TATRAN;
4098 .Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK;
4099 .Botto, Július.Dejiny Matice Slovenskej : 1863-1875.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská.1923..MS;
4100 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..AKADEMIE;
4101 .Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..BS-50;
4102 .Boudreaux, F.J..Ani oko nevidělo.:.1934..BS-51;
4103 .Bougaud Emil.O bolesti.:.1916..BS-54;
4104 .Bougaud, Em.Cirkev. Praha:V. Kotrba.1923..d9/4b_CZ1920_1950;
4105 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
4106 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-48;
4107 .Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..BS-212;
4108 .Bougaud, Émile,1824-1888.Die Dogmen des Kredo.Mainz ::Franz Kirchheim,.1895..d11/2a;
4109 .Bougeant, R. P..Der christlichen lehre.:.1751..C21/3a;
4110 .Bouhours, Dominico, SJ.Cogitationes ingeniosae sanctorum patrum.:.1751..C17/5a;
4111 .Bouix, D..Tractatus de jure regularium.:.1857..C10/3a;
4112 .Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.BS-123;
4113 .Boulanger, Le P,.Le Role de l\'Eglise dans la vie chretienne, careme preche a la chapelle des Dominicains du faubourg Saint-Honore.Paris ::J. Gabalda,.1918...BZ-15;
4114 .Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..BS-194;
4115 .Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1944..POSOL;
4116 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-154;
4117 .Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL;
4118 .Bourdaloue, Lajosnak.Predikatzioi.Budapešť:.1815..BZ-47;
4119 .Bouzek Josef.Na dušičky vzpomínejte.:.1941..BS-53;
4120 .Bouzek, Josef.Andělská říše a náš poměr k ní : S poznámkami francouzských spisovatelů.Praha:Dům milosrdenství Vincentium.1947..BS-53;
4121 .Bouzek, Josef,1880-1950.Pokladnice odpustkových modliteb :.Praha ::Vyšehrad,.1939..BS-189;
4122 .Bovet, Theodor.Manželstvo.s. l.:s. n..1968..BS-104;
4123 .Bovet, Theodor.Všedný deň a zázrak v rodine.B.m.:b.v..197..BS-154;
4124 .Boyer, Carolus.De gratia divina.:.1930..BZ-16;
4125 .Božena, Němcová.Divá Bára a jiné prózy.:Československý spisovatel.1983..d8/3_CZ1950_1990;
4126 .Božena, Slančíková Timrava.Skúsenosť.:Matica slovenská.1952..HK;
4127 .Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
4128 .Brabec, Ladislav,1917-1996.Učte všecky národy :.V Praze ::Universum,.1948..BS-218;
4129 .Brabenec, Miroslav.Zber liečivých rastlín.Praha:Svépomoc.1984..BS-94;
4130 .Bradáč Josef.Homiletické směrnice 1976/77.:.1976?..SKRIPTA_2;
4131 .Bradáč, Hugo.Neboť oni dostanou za úděl zemi.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1964..BS-160;
4132 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5;
4133 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2;
4134 .Bradáč, Josef.Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..BS-11;
4135 .Bradáč, Josef.Dejiny novovekých snáh o obrodu liturgie.Košice:.2002..BS-70;
4136 .Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SAM/5;
4137 .Bradáč, Josef.Liturgie hodin.Spišská kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1991..SKRIPTA_2;
4138 .Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-112;
4139 .Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..BS-220;
4140 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-20;
4141 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21;
4142 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii.Olomouc:CMBF v Prahe.1972..BS-21;
4143 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Část čtvrtá. Liturgie svátostí podle rituálu.:.1991..SKRIPTA_2;
4144 .Bradáč, Josef.Věda o liturgii. Posvátná znamení.Spišská kapitula:.1992..SAM/5;
4145 .Bradáč, Josef.Všeobecný úvod do liturgie omše.:.2000?..BS-67;
4146 .Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SKRIPTA_2;
4147 .Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..BS-57;
4148 .Bradáč, Josef,(1920-[?]).Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše.Olomouc ::Kapitulní ordinariát,.1971..SAM/5;
4149 .Bradáč, Josef,(1920-1986).Věda o liturgii :.[Olomouc] ::CMBF v Praze, pobočka v Olomouci,.1972..BS-20;
4150 .Bradel.Rosenkranzbuchlein.:.1862..C15/4b;
4151 .Bradel, Fr. .Rosenkranzbuchlein.Trier:.1862..C18/5a;
4152 .Bradford, Roark.Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti.Praha:ODEON.1968..d8/2_CZ1950_1990;
4153 .Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM/6;
4154 .Braga, Carlo.Celebrovanie svätej omše podľa nového "ORDO MISSAE".:.1969?..SAM1/a;
4155 .Braito, Silvestr Maria1898-1962.Kristus jest náš život :.Olomouc ::Lidové knihkupectví,.1935..d17/1b_cz1920-1950;
4156 .Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal.1946..d15/5a;
4157 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-188;
4158 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-150;
4159 .Braito, Silvestr, OP.Ježíš Kristus.:.1931..BS-17;
4160 .Braito, Silvestr, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl.1935..KRYSTAL;
4161 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu.Olomouc:.1941..C23/2;
4162 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..C23/1;
4163 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu I. ročník (1926).Olomouc:Krystal.1926..BS-14;
4164 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu II. ročník (1927).Olomouc:Krystal.1927..C23/1;
4165 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..PS-34;
4166 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..C23/1;
4167 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu III. ročník (1928).Olomouc:Krystal.1928..p1/4b;
4168 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IV. ročník (1929).Olomouc:Krystal.1929..C23/1;
4169 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..C23/1;
4170 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu IX. ročník(1934).Olomouc, Praha:Krystal.1934..PS-21;
4171 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..C23/1;
4172 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu V. ročník (1930).Olomouc:Krystal.1930..p1/4b;
4173 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..p1/4b;
4174 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VI. ročník (1931).:.1931..C23/1;
4175 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..C23/1;
4176 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VII. ročník(1932).Olomouc, Praha:Krystal.1932..PS-09;
4177 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-21;
4178 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..C23/1;
4179 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..PS-09;
4180 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu VIII. ročník (1933).Praha:Krystal.1933..p1/4b;
4181 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/2;
4182 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-21;
4183 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..PS-09;
4184 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..BS-14;
4185 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu X. ročník (1935).:.1935..C23/1;
4186 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..C23/2;
4187 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..p1/4b;
4188 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XI. ročník. Olomouc:Krystal.1936..PS-21;
4189 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XII. ročník (1937).:.1937..C23/2;
4190 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-21;
4191 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..PS-34;
4192 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIII. ročník. Olomouc:Krystal.1938..C23/2;
4193 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..p1/4b;
4194 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..C23/2;
4195 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIV. ročník (1939).:.1939..PS-21;
4196 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..p1/4b;
4197 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XIX. ročník (1944-1945).:.1944-1945..C23/2;
4198 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-30;
4199 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XV. ročník (1940). Olomouc:Krystal.1940..PS-09;
4200 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVII. ročník (1942).:.1942..p1/4b;
4201 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XVIII. ročník (1943).:.1943..p1/4b;
4202 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..C23/2;
4203 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..p1/4b;
4204 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XX. ročník (1946).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1946..PS-32;
4205 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXI. ročník (1947).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1947..PS-44;
4206 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..p1/3a;
4207 .Braito, Silvestr, OP.Na hlubinu XXII. ročník (1948).Olomouc:Česká dominikánska provincie.1948..PS-44;
4208 .Braito, Silvestr, OP.Nálezy.:.1980?..SAM/2;
4209 .Braito, Silvestr, OP.Nevezmeš jména Božího nadarmo.Olomouc ::Velehrad,.1942..BS-32;
4210 .Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..d17/4b_CZ1920_1950;
4211 .Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-33;
4212 .Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp.1947..BS-56;
4213 .Braito, Silvestr, OP.Svaté obrázky z Italie.V Tasově ::Marie Rosa Junová,.1948..BS-218;
4214 .Braito, Silvestr, OP.Svatý Filip Neri :.Brno ::Brněnské tiskárny,.1948..KRYSTAL;
4215 .Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..KRYSTAL;
4216 .Braito, Silvestr, OP.Za příkladem svého velekněze.Olomouc:Lidové knihkupectví.1934..BS-222;
4217 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL;
4218 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL;
4219 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..KRYSTAL;
4220 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..BS-18;
4221 .Braito, Silvestr, OP.Základy.Olomouc:Lidové knihkupectví.1941..d17/3a_CZ1920_1950;
4222 .Braito, Silvestr, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL;
4223 .Braito, Silvestr, OP.Život.Olomouc:Lidové nakladatelství.1932..KRYSTAL;
4224 .Brandenburg, Erich,1868-1946.Von Bismarck zum Weltkriege :.Berlin ::Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte,.1925..d13/2;
4225 .Brandes, Karl.Die monche des abendlandes.:.1868..C22/3a;
4226 .Brandes, Karl.Die monche des abendlandes vom h. Benedist bis zum h. Bernhard.:.1860..C16/2a;
4227 .Brandl, Benedikt.Stift Tepler Goethe festschrift 1932 /.Marienbad ::Theodor Hanika,.1932..BZ-50;
4228 .Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..BS-160;
4229 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1929.807162134X (brož.); 80-7162-134-X.SSV1950;
4230 .Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.:Tatran.1969..TATRAN;
4231 .Branecký, Jozef, SchP.Keď rumy ožijú....Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950;
4232 .Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..SSV1950;
4233 .Branecký, Jozef, SchP.Skalka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1929..BS-23;
4234 .Branecký, Jozef,1882-1962.Krátke dejiny zuborského kláštora a opátstva.[Trenčín]:Jozef Branecký.1945..BS-220;
4235 .Branham, William Marrion.Slyšel jsem, ale nyní vidím.Praha:.1995?..BS-158;
4236 .Braniš, Josef.Katechismus dějin umění .Praha ::Otto,.1910?..d10/4b_CZ1900_1920;
4237 .Branson, W.H..Obrana viery.:.1935?..d15/5_SK1920_1950;
4238 .Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-160;
4239 .Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-49;
4240 .Braun, Felix.Aischylos.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-154;
4241 .Braun, Heinrich.Die heiligen Evangelien und Episteln oder lectionen aus alle Sonn und Festtage des Jahres.Mníchov:.1783..C15/4a;
4242 .Braun, Johannes.Irdisches und Himmlisches :.Bonn:Verl. d. Buchgemeinde.1939)..d13/1;
4243 .Braunii, Johannis.Doctrina foederum five systema theologiae.:.1791..C15/3a;
4244 .Braunii, Johannis.Selecta sacra.Amsterdam:.1700..C17/4a;
4245 .Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.d6/6;
4246 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-16;
4247 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-21;
4248 .Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..BS-203;
4249 .Brdlík, František.Učebná kniha dějepisu všeobecného pro nižší třídy škol středních.:.1921..d17/3b_cz1920-1950;
4250 .Brecelj, Anton.Sexuálne problémy v prehľade.Trnava:Gerdelán.1943..d15/5_SK1920_1950;
4251 .Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 1.díl. Bezstavovce : Bezstavovce.Bratislava:Obzor.1975..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
4252 .Brehm, Alfred Edmund.Život zvierat : 2.díl. Ryby,obojživelníky,plazi : V štyroch zväzkoch.Bratislava:Obzor.1971..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
4253 .Brecht, Bertolt,1898-1956.Werke :.Frankfurt am Main ::Suhrkamp,.1990..d11/2b;
4254 .Brecht, Bertolt,1898-1956..Die Mutter :.Reinbek bei Hamburg ::Rowohlt Taschenbuch,.1971..9783499109713;3499109719.d11/2b;
4255 .Breitner, Erhard.Peter der grosse Zar :.Berlin ::Höger,.1936..d11/4a;
4256 .Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1971..BS-139;
4257 .Brem, Alois.Hovory s mladými o víře.:.1980?..BS-176;
4258 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4a;
4259 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C11/4b;
4260 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C17/1b;
4261 .Bremond, Antonini.Breviarium juxta ritum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1753..C20/3a;
4262 .Bremond, Antonino.de Guzmana stirpe s. Dominici.Rím:.1740..C18/1a;
4263 .Bremond, Henri.Falsche und Echte Mystik :.Regensburg ::Erschienen bei Friedrich Pustet,.1955..d11/2b;
4264 .Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..MS;
4265 .Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b;
4266 .Bremscheid, Matthias.Kurze sonntagspredigten fur das ganze katholische kirchenjahr.Mainz:.1911..C20/4b;
4267 .Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C15/3a;
4268 .Brentano, Clemens.Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi..Regensburg ::Papier, Druck und Verlag von Friedrich Pustet,.1858..C16/3b;
4269 .Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..d15/3_SK1920_1950;
4270 .Brentano, Franz,1838-1917.Vom sinnlichen und noetischen Bewusstsein (Psychologie Band 3)..Leipzig ::Meiner,.1928..d11/3b;
4271 .Brezina, J..Aforizmy.:Východoslov.vydavateľstvo.1988..BS-87;
4272 .Brezina, Ján.Anjel pokoja.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
4273 .Brida, Jozef.Exercície.:.1980?..BS-170;
4274 .Bridel Fridrich.Básnické dílo.Praha:Torst.1994..d6/3;
4275 .Bridel, Bedřich.Co Buh? Člověk?.Přerov:.1934..BS-16;
4276 .Bridgett, Eduard.Leben des seligen Johannes Filher.:.1904..d18/4;
4277 .Briganti, Antonio.Bibbia e la storia sacra. Parte II..:.1874..C13/3a;
4278 .Briganti, Antonio.La Bibbia e la storia sacra.Rím:.1872..BZ-44;
4279 .Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1991.80-85223-14-7 (zv. 1.).BS-151;
4280 .Bringmann, Augustin.P. Florian Baucke, ein deutscher Missionär in Paraguay (1749-1768).Freiburg i. Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1908..BZ-7;
4281 .Bringmann, Rudolf.Geschichte Irlands :.Berlin ::Junker und Dünnhaupt,.1939..d11/2b;
4282 .Brinzivalli, Alojzius.Sammlung von gebeten und frommen werken.:.1859..BZ-23;
4283 .Brišák, Ján.Najsvätejšia obeta.Košice:Verbum.1946..BS-182;
4284 .Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
4285 .Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
4286 .Britta, Kruse.Kronika olympijských hier.:Fortuna Print.1996.80-7153-101-4.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
4287 .Brittain, Vera.Nevybavené účty.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
4288 .Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..POSOL;
4289 .Brixi, Ferdinand,1855-1925.Život sv. Stanislava Kostku, miláčka Mariinho a ochrancu mládeže /.V Trnave ::Posol B. Srdca,.1917..BS-200;
4290 .Brockhausen, Conradi.Idea novitii religiosi seu practica instructio vitae religiosae.:.1728..C15/5a;
4291 .Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.2000.80-968327-9-4.BS-214;
4292 .Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44;
4293 .Brodlová, Vlasta.Svatá Kateřina Labouré a zázračná medaila.:.1948..BS-44;
4294 .Brodrick, James, SJ.Powstanie i rozwoj Towarzystwa Jezusowego.Krakov:.1969..d18/5;
4295 .Bromfield, Louis,1896-1956.Nastaly dažde.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
4296 .Bronislav Bozowski.Smrť chuligána.:.1957..BS-04;
4297 .Brontë, Emily,.Búrlivé výšiny.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..d15/3_SK1920_1950;
4298 .Brosset, Charles Diego.Človek púšte.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..MS;
4299 .Bröstl, Alexander.Dejiny štátnych a právnych teórií. 1. časť c Alexander Bröstl.Košice:UPJŠ.1991.80-7097-108-8.SKRIPTA_1;
4300 .Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
4301 .Brousil, Antonín.Přehled českých jmen křestních.:.1934..BS-39;
4302 .Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d7/3;
4303 .Brown, Christy.Moje levá noha.Praha:ZVON.1993.80-7113-037-0.d6/7;
4304 .Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-316-X.BS-142;
4305 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1962..C13/2b;
4306 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars altera.:.1962..C13/5b;
4307 .Browne, Michaelis.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prior.:.1962..C13/5b;
4308 .Browne, Michaelis.Libellus precum ad usum fratrum s. ordinis praedicatorum.:.1957..d18/2a;
4309 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/5;
4310 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SKRIPTA_3;
4311 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..SAM/2;
4312 .Brox Norbert.Listy Timotejovi a Titovi.:.1960?..BS-54;
4313 .Brož Josef.Poutní kázání.:.1931..d10/3b_CZ1920_1950;
4314 .Brož, Luděk.Nový Zákon. Čtyři Evangelia.Praha:Kalich.1973..BIBCZ;
4315 .Brož, Luděk.Nový Zákon. Skutky apoštolské, epištoly, kniha zjevení.Praha:Kalich.1982..BIBCZ;
4316 .Brož, Luděk.Starý Zákon. 4. Jozue - Soudcu - Rut.Praha:.1969..BIBCZ;
4317 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Ezdráš. Nehemjáš. Ester.Praha:.1970..BIBCZ;
4318 .Brož, Luděk.Starý Zákon. Žalmy.Praha:.1982..BIBCZ;
4319 .Brtáň, Rudo.Jankovi Jesenskému.:.1946..BS-49;
4320 .Brtáň, Rudo.Štefan Moyzes a Chorváti.:.1949..BS-23;
4321 .Brtáň, Rudolf.Puškin v slovenskej literatúre.:.1947..BS-37;
4322 .Bruce, Marshall.Červený Dunaj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-232-5.d7/4;
4323 .Bruckner, Th..Homoopathischer hausarzt.:.1885..C12/5b;
4324 .Bruel, C..Les Jeux du catechisme.:.1932..BZ-61;
4325 .Brune, Johannes.Das Diarium der Warburger Dominikanerprioren.Berlin ::Freie Universität Berlin,.1979..d12/2a;
4326 .Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-98;
4327 .Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100;
4328 .Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-43;
4329 .Brunner, Emil.Věřím.:.1938..BS-46;
4330 .Brunner, Sebastian.Das buch der natur.Viedeň:.1879..BZ-52;
4331 .Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..BZ-56;
4332 .Brunner, Sebastian.Die kunstgenossen der klosterzelle.Viedeň:.1863..C19/4b;
4333 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Cisterzienserbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1881..d11/3a;
4334 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..d12/1b;
4335 .Brunner, Sebastian,1814-1893.Ein Chorherrenbuch :.Würzburg ::Leo Woerl,.1883..C12/5a;
4336 .Brunner, Sebastian1814-1893.Der Prediger-Orden in Wien und Oesterreich ... /.Wien ::Wilhelm Braumüller,.1867..BZ-47;
4337 .Brunton, Paul,1898-1981.Tajná stezka :.Na Kladně ::Pašek a spol.,.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
4338 .Brustolon, Andrea, OMV.L'Azione missionaria degli oblati di Maria Vergine fuori del Piemonte nel quadro storico della restaurazione e della vita della congregazione.Rím:.2000..d18/7b;
4339 .Brynych Edvard.Štít víry.:.1896..CZ_1920;
4340 .Brzezinski, Miroslaw.L'uomo come punto d'incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat /1900-1979/.Rím:.2005..d18/5;
4341 .Bubák, Milan, SVD.Prekročiť limity.Bratislava:.1999..BS-151;
4342 .Bubák, Milan, SVD.Za koho kráčam?.Bratislava:UPC.2000..BS-151;
4343 .Bubán, Ján.Filozofia slobody.:.1944..d15/6_SK1920_1950;
4344 .Bubán, Ján.Psychologia citov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950;
4345 .Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
4346 .Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.2006.80-7277-088-8.d7/3;
4347 .Buber, Martin.Obrazy dobra a zla.Olomouc:Votobia.1994.80-85885-17-4.BS-160;
4348 .Buber, Martin,1878-1965.Úvahy o chasidismu /.Praha ::Vyšehrad,.2015.978-80-7429-480-8.BS-210;
4349 .Bucelleni, Octavium.Compendium vitae s. Thomae Aquinatis.:.1723..C10/4b;
4350 .Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Cas difficiles..Paris,:Desclee, de Brouwer.1943..d18/3;
4351 .Buck, Jean Marie de. [from old catalog].Mort a l\'aube..[Bruges]:Desclee, de Brouwer.1946..C14/1b;
4352 .Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV.1944..d15/6_SK1920_1950;
4353 .Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950;
4354 .Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-03;
4355 .Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..SSV1950;
4356 .Bucko, Vojtech.J.E. dr.Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..BS-62;
4357 .Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy.1940..d15/5_SK1920_1950;
4358 .Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..BS-169;
4359 .Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia.1942..d15/4_SK1920_1950;
4360 .Bucko, Vojtech,1911-1993.Význam sv. Metoda pre Slovakov, našu republiku a pre Slovanov vôbec.Bratislava:Slovenský jubilárny výbor.1935..BS-188;
4361 .Bucková, Pearl.Anjel bojovník.:.1946..d15/5_SK1920_1950;
4362 .Bucková, Pearl S..Dnes a večne.Martin:Živena.1947..d15/5_SK1920_1950;
4363 .Bucková, Pearl S..Vietor od západu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1945..d15/3_SK1920_1950;
4364 .Buczkó, Emil.A Jászó-premontrei kanonokrend Kassai II. Rákoczi Ferencz-Gimnáziumának évkonyve az 1941-42. iskolai évrol.Košice:.1942..BZ-39;
4365 .Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-153;
4366 .Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.1995.80-85223-34-1.BS-152;
4367 .Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/2;
4368 .Búda.Starý Zákon.:.1970?..SAM/7;
4369 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Evanjelium Starého zákona. II. časť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
4370 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..DOMINIKANI_SK;
4371 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia.1946..BS-07;
4372 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_1;
4373 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Starý Zákon.[S. l.:s. n.].1970..SKRIPTA_3;
4374 .Búda Jozef, Mons., ThDr..Zdravas milostiplná.:.1980?..SKRIPTA_3;
4375 .Búda, Jozef.V nás žije Kristus.:.1980?..SKRIPTA_3;
4376 .Búda, Jozef,1898-1994.Evanjelium Starého zákona :.Trnava ::SSV,.1942..SAM1/b;
4377 .Budak, Mile.Musinka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK;
4378 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-217;
4379 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-114;
4380 .Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..BS-41;
4381 .Buday, Jozef.Duchovný pastier r. 1, č.1(dec.1917) - č.12(nov. 1918).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1917/1918..PS-41;
4382 .Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950;
4383 .Buday, Jozef.Obrana Čenstochovej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1930..SSV1950;
4384 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-92;
4385 .Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-36;
4386 .Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..BS-167;
4387 .Buday, Jozef.Pútnické miesto Frivald.Trenčín:Ľudovít Blažek.1904..BS-15;
4388 .Buday, Jozef.Za bratmi do Ameriky.Bratislava:[s.n.].1927..BS-52;
4389 .Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-189;
4390 .Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-167;
4391 .Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..SSV1950;
4392 .Buday, Jozef.Život sv. Andreja a Benedika slov. pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1924..BS-194;
4393 .Budil, Ivo T..Mýtus,jazyk a kulturní antropologie.Praha:Triton.1998.80-7254-001-7.d7/6;
4394 .Buhl, Josef.Die sechs sunden wider den heiligen geist.:.1922..BZ-50;
4395 .Buchholz, Henr..Manuale precum feu pia exercitia.Viedeň:.1900?..C16/4b;
4396 .Bujlov, Anatolij.Lovci tigrov.:Smena.1988..d3/5_SK1950_1990;
4397 .Bukovinská, Júlia.Ferdinand Šteller.:Hudobná spoločnosť Hemerkovcov.2008.978-80-969568-4-5.d6/1;
4398 .Bukovinská, Júlia.Košické kvarteto. Štátna filharmónia:Košice.2003.80-969013-9-7.BS-67;
4399 .Bulínová, Marie.Církevní komisie ÚV KSČ 1949-1951.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1994..d6/2;
4400 .Bulissa, János.Prijemni hlas.Košice:.1911..d15/2b_SK1900_1920;
4401 .Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).d3/6_SK1950_1990;
4402 .Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..TATRAN;
4403 .Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..d3/5_SK1950_1990;
4404 .Bunčák, Pavel.S tebou a sám.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
4405 .Bunganič, Peter.Slovensko-ukrajinský slovník =.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1985..d1/1_SLOVNIKY;
4406 .Bunyan, John,1628-1688.Cesta kresťana z mesta zkazy na vrch Sion.V Bratislave:v redakcii časopisu Klasy.1922..d17/5a_CZ1920_1950;
4407 .Bunyana, Jana.Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion.:.1922..d17/5a_CZ1920_1950;
4408 .Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.Zvolen:Jas.1995.80-88795-02-8.BS-220;
4409 .Burger, Peter.Unterweifungen uber die christliche bollfommenheit.:.1905..BZ-23;
4410 .Burghusiano, Clemente.Bald = lerchlein sonn = und fenertags = predigten.Regensburg:.1732..C18/3;
4411 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-70;
4412 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-69;
4413 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-68;
4414 .Burian, Rudolf.Didaktika pre kresťanské školy.Trenčín ::Naša tlač,.1993.80-966994-1-5;80-966994-1-5.BS-180;
4415 .Burian, Rudolf.Náčrt kresťanskej pedagogiky.Trenčín:Vydavateľstvo Naša Tlač.1993.80-966994-0-7;80-966994-0-7.BS-179;
4416 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-68;
4417 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-180;
4418 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-69;
4419 .Burian, Rudolf.Teória výchovy pre kresťanské školy.Trenčín ::s. n.,.1994.80-966994-2-3.BS-70;
4420 .Burio, Gulielmo.Romanorum pontificum brevis notitia.:.1760..C17/2b;
4421 .Burns, Robert,(1759-1796).Písně a balady :.Praha ::SNKLHU,.1959..d8/1_CZ1950_1990;
4422 .Busenbaum, Hermanni.Medulla theologiae moralis.Trnava:.1753..C16/5b;
4423 .Busch, Wilhelm.Ježiš náš osud..Bielefeld:CLV - Christliche Literatur-Verbreitung e. V..1993..d6/5;
4424 .Busch, Wilhelm.Ježíš-náš úděl. Plzeň:Život stojí za to ....2009..d6/4;
4425 .Busch, Wilhelm.Život bez všedních dnu.:.1988..BS-214;
4426 .Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-131;
4427 .Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..BS-160;
4428 .Busch, Wilhelm,1897-1966.Ježiš - náš osud /.Bielefeld ::CVL,.2011.978-3-89397-717-8.d7/3;
4429 .Bussche, Henri van den,1920-1965..Jean..[Paris-Bruges]:Desclee De Brouwer,.1967..d18/2b;
4430 .Bušek, Vratislav.Učebnice dějin práva cirkevního.Bratislava:Právnická fakulta Univerzity Komenského.1929..d9/4b_CZ1920_1950;
4431 .Bušek, Vratislav,1897-1978.Učebnice dějin práva církevního..Praha ::Spolek čs. právníků Všehrd,.1947..d17/2a_cz1920-1950;
4432 .Buttmann, Aler..Griechische grammatik.Berlín:.1863..C19/1a;
4433 .Buxtorfi, Johannis.Thesaurus grammaticus linguae sanctae hebraeae.:.1609..C14/2a;
4434 .Buza, Sándor.A legfontosabb illemszabályok.:.1873..BZ-17;
4435 .Buzássy, Ján.Listy 1998-2001.Bratislava:Sursum.1998-2001..d16/5;
4436 .Bwerger, Johannes.Die konfelhonellen belekentwurfe ....:.1874..BZ-8;
4437 .Bwerger, Johannes.Die wahre kirche Jesu Christi in ihrer wefenheit.:.1880..BZ-19;
4438 .Bydžovský, Z FLORENTINA, Marek.Svět za tří českých králů : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596.Praha:Svoboda.1987..d8/1_CZ1950_1990;
4439 .Býňov, Josef,1876-.Šlechtic Th. a Ph. Dr. Sv. Jean de la Salle a církevní řád Školských Bratří v poměru ke školství :.V Praze ::Spolek přátel katolických českých škol bratrských,.1905..d10/5a_CZ1900_1920;
4440 .Byrne Damian br. - magister Řádu OP.Kniha Stanov a nařízení.Rím:Generální kurie.1986..BS-181;
4441 .Bystrík.K Bohu.:.1954..USA;
4442 .C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-183;
4443 .C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..BS-61;
4444 .C. Crevola.Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych.:Posol.1944..POSOL;
4445 .Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C10/5a;
4446 .Cabassutio, Joanne.Notitia conciliorum sanctae ecclesiae.:.1750..C12/6a;
4447 .Caccin, Angelo OP.Basilika der heiligen Johannes und Paul.:.2000?..d11/1a;
4448 .Caffarel, Henri.Kamila uchvácena bohem.Paris:.1982..SAM/2;
4449 .Calcagno, Franciscus, SJ.Philosophia scholastica.:.1947..BZ-6;
4450 .Calepin, Mon.Boh a ja.:.1949..SAM/6;
4451 .Calepin, Mon.Buh a já.:.1970?..BS-15;
4452 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5b;
4453 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C18/4a;
4454 .Calino, Caesare.Geist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C15/4b;
4455 .Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C20/4a;
4456 .Calino, Caesare.Heist und tittliche unterricht in ewigen wahrheiten.Augsburg:.1751..C19/4b;
4457 .Calino, Caesare.Zeist und tittliche unterricht.Augsburg:.1751..C17/5a;
4458 .Calliensi, Horatio Lucio.Sacrosancti concilii tridentini canones et decreta.:.1727..C15/4b;
4459 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/5b;
4460 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C19/5b;
4461 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C10/4b;
4462 .Calmet, Augustini.dissertationes ac disquisitiones excerptae ex commentario literali.Viedeň:.1800?..C21/5a;
4463 .Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.2002.80-968513-6-5.d6/5;
4464 .Cambel, Samuel,1856-1909.Slovenské ľudové rozprávky zo zbierok Sama Czambla /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..HK;
4465 .Cameronis, Ioh..Myrothecium Evangelicum.:.1632..C16/1a;
4466 .Campanellae, Thomae.De sensu rerum et magia.:.1620..C12/1;
4467 .Campos, Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..BS-97;
4468 .Camus, Albert.Mor.:Hynek.1997.80-85906-63-5.d6/7;
4469 .Camus, Albert.Prvý človek.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0653-X.d6/7;
4470 .Camus, Albert.Vzbúrený človek.:Slovenský spisovateľ.2004.80-220-1275-0.d6/3;
4471 .Camus, Albert,1913-1960.Der Fall :.Hamburg ::Rowohlt,.1983.3-498-09062-3.BZ-30;
4472 .Camus, Joh..Geist des heiligen Franz von Sales.:.1833..C22/2b;
4473 .Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL;
4474 .Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..BS-21;
4475 .Canisio, Henrico.Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros.:.1620..C10/4b;
4476 .Canisius, Petrus.Worte in banger zeit.:.1948..d11/1a;
4477 .Cankar, Ivan.Na závoze.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
4478 .Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.d6/4;
4479 .Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.d6/4;
4480 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.d6/2;
4481 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.d6/4;
4482 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.d6/4;
4483 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.d7/4;
4484 .Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.d6/4;
4485 .Cantu, Caesar.Az utolsó harmincz év torténete.Eger:.1881..BZ-38;
4486 .Caparello, Adriana.La perspectiva in sigieri di Brabante.Rím:.1987..d18/7b;
4487 .Capistranum, Joann..Candelabri mariano-apocalyptici.:.1691..C17/4a;
4488 .Capitanio, Bartolomea.Fortitudo oder die katholische glaubenskraft.Viedeň:.1892..BZ-53;
4489 .Capote, Truman, 1924-1984 - autor.Povídky :.:Praha :.2006.80-7203-767-6.d6/7;
4490 .Capper, W. Melville.Cesta ku kresťanskému manželstvu.B. m.:b. v..197..BS-109;
4491 .Caramadre, Gabriele.Die Gottheit Jesu in den Sonn- und Festtagsevangelien.:.1937..d11/4b;
4492 .Cardaropoli, Gerardo, OFM.Predicare il concilio: 2. La messa rinnovata.Neapol:.1969..BZ-30;
4493 .Cardaropoli, Gerardo, OFM - Caruso, Faustino, OFM.La messa rinnovata.Neapol:.1970..BZ-29;
4494 .Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C17/3a;
4495 .Cardinali, Hugone.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.:.1664..C12/1;
4496 .Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.BS-116;
4497 .Carmagnola, Albino.La porta del cielo.:.1920..d18/6;
4498 .Carnegie-Buocik.Ako ziskavať priateľov a pôsobiť na ľudí.:.1947..d15/5_SK1920_1950;
4499 .Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie.1995..d6/3;
4500 .Carnegie, Dale.Jak získávati přátele a pusobiti na lidi.Praha:.1939..BS-182;
4501 .Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas.1942..d15/6_SK1920_1950;
4502 .Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.2001.80-968401-7-7.BS-145;
4503 .Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.BS-120;
4504 .Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.1996.80-7178-092-8.d7/3;
4505 .Carretto, Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SÚCM;
4506 .Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.BS-117;
4507 .Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..SUCM;
4508 .Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.1994.80-7114-142-9.BS-127;
4509 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-14;
4510 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7;
4511 .Carretto, Carlo.Listy z púšte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SAM/7;
4512 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.USA;
4513 .Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-44-5.BS-105;
4514 .Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-398-7.d6/3;
4515 .Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-142;
4516 .Carrey, Methode.Grammaire claire, simple, vivante.Paríž:.1900?..BZ-55;
4517 .Carroll, Patrick.Milovat, dělit se, sloužit :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..BS-158;
4518 .Cartagena, Bartholomaei.Definitiones titulorum decretalium.:.1667..C21/5a;
4519 .Cartwrighto, Thoma.Commentarii succincti dilucidi in proverbia salomonis.:.1663..C15/3a;
4520 .Casadio, Domenico.Madre Teresa Moro O.P..:.1998..BZ-24;
4521 .Casaroli, Agostino.Trýzeň trpělivosti : Svatý stolec a komunistické země (1963-1989).Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-621-3.d6/5;
4522 .Casas, Bartolomé de las,1484-1566..Krótka relacja o wyniszczeniu Indian.Poznań ::\"W drodze\",.1988.8385008748.BZ-1;
4523 .Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.BS-221;
4524 .Cásek, František.P. Arnold Janssen :.Olomouc ::Krystal,.1940..BS-150;
4525 .Casel, Odo.Das christliche Opfermysterium :.Köln ::Styria,.1968..d11/4b;
4526 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4b;
4527 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C16/3b;
4528 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/4a;
4529 .Casimiro, Jacobo.Clypeus philosophiae thomisticae contra veteres et novos ejus impugnatores.:.1729..C15/2b;
4530 .Casmanno, Othone.Pulcritudo omnium pulcerrima Iesus Christus ecclesiace suae sponsus.Frankfurt:.1607..C16/4b;
4531 .Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 1.díl. Jazyk : Jazyk.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-10-0.d7/2;
4532 .Cassirer, Ernst.Filosofie symbolických forem : 2.díl. Mytické myšlení.Praha:Oikoymenh.1996.80-86005-11-9.d7/2;
4533 .Castellamare.Eucharistická duše.:.1942..d17/4a_CZ1920_1950;
4534 .Castro, Regis ; Castro, Maisa.Ježiš je môj priateľ. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-22-3.BS-182;
4535 .Cather, Willa Sibert.Smrť ide po arcibiskupa.Bratislava:B. Buocik.1945..d15/3_SK1920_1950;
4536 .Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad.1972..VSH;
4537 .Catholic Church..Catechism of the Catholic Church.Dublin ::Veritas,.1995.1853902497.d18/2b;
4538 .Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C31/1a;
4539 .Catholic Church..Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis maximi iussu editus..Regensburg ::Pustet,.1907...C11/1b;
4540 .Catholic Church..Das Messbuch der heiligen Kirche..Wien,:Herder.1966..d11/1b;
4541 .Catholic Church..Lektionar \"C.\".Wien,:Veritas-Verl..1970..d13/2;
4542 .Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2;
4543 .Catholic Church..Perikopen-Buch fur die Messfeier an Wochentagen..Salzburg,:St. Peter.1966)..d13/2;
4544 .Cathrein, Victor.Allgemeine Moralphilosophie.Leipzig:Vier Quellen.1924..d12/1b;
4545 .Cathrein, Victor,1845-1931..Moralphilosophie :.Leipzig ::Vier Quellen Verl,.1924..d13/1;
4546 .Cathrein, Victore, SJ.Philosophia moralis in usum scholarum.Friburg:.1905..C31/2b;
4547 .Cathrein, Viktor,1845-1931.Socialismus :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1899..CZ1900;
4548 .Catulli, Valerii.Albi Tibulli equitis romani.:.1759..C10/5b;
4549 .Catullus, Tibullus.Propertius cum Galli fragmentis.:.1799..C11/1b;
4550 .Caussini, Nicolai.De eloquentia sacra et humana. Libri XVI..Kolín:.1634..C17/3a;
4551 .Caussino, Nicolao.Heilige hoffhaltung.:.1717..C17/2a;
4552 .Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
4553 .Caviezel, F.W..Nepýtaj sa prečo!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
4554 .Cazes, M.-Fr,.Le Probleme du bonheur.Saint-Maximin (Var) ::editions de la \"Revue du Rosaire,.1932. (10 novembre.)..BZ-1;
4555 .Cehuľa, Jozef.Za pravdou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-138;
4556 .Ceizel, Benedik.Dejepis cirkevný pre meštianske školy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1921..SSV1950;
4557 .Cellario, Christophoro.Conciones civiles sive orationes.:.1710..C10/5b;
4558 .Cellerin A.J..Maria - Královná nebeská.:Cellerin A. J. a syn.1894..CZ_1920;
4559 .Cepari, Virgilio,1564-1631.Leben der heiligen Maria Magdalena von Pazzis, aus dem Karmeliten-Orden.Regensburg ::Verlag von G. Joseph Manz,.1857..d12/2b;
4560 .Cesare, Pavese.Diabol na vŕškoch.:Smena.1986..d3/1_SK1950_1990;
4561 .Céspedes, Alba de.Nikto sa nevracia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
4562 .Ceuppens, P. F., OP.Theologia biblica. IV. De mariologia biblica.:.1948..d18/5;
4563 .Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-27;
4564 .Ceuppens, P.F., OP.De historia primaeva.:.1934..BZ-26;
4565 .Ciampani, Marco.Carta archeologica della zona del soratte e dell'Etruria meridionale.:.2000?..d18/2b;
4566 .Ciampani, Marco.Fonti letterarie su Silvestro: La lana purpurea ed i raggi di sole.:.2003..d18/2a;
4567 .Ciampani, Marco.Silvestro e Constantino.:.2004..d18/2a;
4568 .Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-40-7.d6/8;
4569 .Cibulka, Josef.Dialektika a ontologie.Bratislava:Vydav.Slov.akadémie vied.1968..d8/4_CZ1950_1990;
4570 .Cicero, Marcus Tullius.Řeči proti Katilinovi.Praha:I. L. Kober.1924..BS-02;
4571 .Cicero, Marcus Tullius,.Tuskulské rozhovory. Laelius. O priateľstve a iné. Zv. 1.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN;
4572 .Cicero, Marcus Tullius,106 pred Kr.-43 pred Kr.M. Tullii Ciceronis Disputationum Tusculanarum partes selectae.Praha:Alois Wiesner.1921..BS-182;
4573 .Cicero, Marcus Tullius,106-43 př. Kr..Rozmluvy tuskulské I /.Praha ::Springer,.1925..BS-182;
4574 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/2b;
4575 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C11/1b;
4576 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C12/5b;
4577 .Ciceronis, M. T..Opera omnia .:.1794..C10/1b;
4578 .Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-126;
4579 .Cigánek, Vít.Křesťan a regulace porodnosti.Brno ::Cesta,.1991.80-85319-16-0.BS-215;
4580 .Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN;
4581 .Cíger Hronský, Jozef.Jozef Mak.:Tatran.1969..d3/7_SK1950_1990;
4582 .Cilento, Nunziatina, Martelli, Giorgio.V barvách duhy.Praha:Nové město.2001..BS-132;
4583 .Cincík, Jozef G.,.Jakub Bogdan.Martin:[s.n.].1935..BS-40;
4584 .Cincík, Jozef G.,1909-1992.Pútnicky kostol a kláštor v Šaštíne.Šaštín:Ústav saleziánov.1938..BS-218;
4585 .Cinek František.Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan. Praha:Fiala Rudollf.1933..d17/2a_cz1920-1950;
4586 .Cinek, František.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku. I., II., III., IV. díl.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1934..d17/1b_cz1920-1950;
4587 .Cinek, František,(1888-1966).Mariologie :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..SKRIPTA_5;
4588 .Cinek, František,1888-1966.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku =.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,.1932..BS-93;
4589 .Cipolletta, Giuseppe.La vergine nella mente e nell'arte di Dante.:.1972..d18/2b;
4590 .Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:.1970?..SKRIPTA_2;
4591 .Cirbusová, Jolana,1884-1940.Tiché boje.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..SSV1950;
4592 .Cisnerio, Garcia.Exercitatorium spirituale cum directorio horarum canonicarum.:.1856..C16/5a;
4593 .Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..SAM/5;
4594 .Claes, Ernest.Staré hodiny.Praha ::Vyšehrad,.1972..VSH;
4595 .Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK;
4596 .Claes, Ernest,(1885-1968).Herman Coene :.Bratislava ::Spoloč. priateľov klasických kníh,.1944..SPKK;
4597 .Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-151;
4598 .Claudel, Paul,.Kantáta pre tri hlasy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-87;
4599 .Claudel, Paul,1868-1955.Der Strom :.Frankfurt am Main ::Verlag Das goldene Vlies,.1955..d11/4b;
4600 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium catechetico-concionatorium.:.1740..C18/3;
4601 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium concionatorium conceptus morales.:.1763..C13/3a;
4602 .Claus, Josephi Ignatii.Spicilegium universale sacro-profanum.:.1762..C11/6;
4603 .Claus, Josepho Ignatio.Der an dilen orthen eingeladene sast prediger ....Augsburg:.1752..C17/6;
4604 .Clauß, Günter,1924-1994.Kinderpsychologie.Berlin::Volkseigener verlag,.1958..d13/1;
4605 .Clemente X..Synopsis admirabilis vitae b.p. Joannis a cruce.:.1675..C15/5b;
4606 .CLERICO, Ľudovít .Výchova : Hlavnie pravidla kresťanského domáceho vychovávania / podľa Ľudovíta Clericovho diela preložila a vydala Slovenská škola . :V Skalici : Slovenská škola.1867 ..d15/1b_SK1900;
4607 .Clerissac, Humbert.L'esprit de saint Dominique.:.1924..BZ-60;
4608 .Cloud, Henry.Změna přináší uzdravení : jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?.Praha:Návrat domů.2000.80-7255-014-4.d7/5;
4609 .Cmíral, Adolf.Jaro.:.1921..d17/5a_CZ1920_1950;
4610 .Cocceji, Joh..Commentarius in librum I Jobi, psalmos, proverbia, ecclesiasten et canticum canticorum. Tomus secundus.:.1644..C15/6;
4611 .Cocceji, Joh..Orationes. Consilia. Epistolae. Contra judaeos. Contra equitem polonum. Aphorismi. Contra socinianos et pontificios. Tomus octavus.:.1644..C15/6;
4612 .Coccejo, Johanne.Summa doctrinae de foedere et testamento dei.Amsterdam:.1691..C16/1b;
4613 .Coccejus, Johannes.Orationes, Consilia, Epistolae.Amstelod.:.1701..C15/1;
4614 .Coccejus, Johannes,1603-1669..Johannis Cocceji Theol. Doct ejusque & ling. sanct? in Acad. Franekerana professoris Commentarius in librum Ijobi, :.Prostant Amstelredami ::Apud Joannem Jansonium.,.1644..C15/1;
4615 .Cohausz, Otto.V sprievode Ježišovom.Trnava:[s.n.].1930..BS-213;
4616 .Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ1900;
4617 .Cochem, Martin von,1634-1712.Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920;
4618 .Cojazzi, Antonin.Abeceda katolíka.S.l.:s.n..196..BS-26;
4619 .Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,.1946..BS-46;
4620 .Cojazzi, Don A..Pier Giorgio Frassati.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL;
4621 .Col , R. Dr..Nový zákon.olomouc:Nakladatelství Dobré Knihy v olomouci.1947..BIBCZ;
4622 .Col, Rudolf.Biblická hermeneutika.:.1938..BS-40;
4623 .Col, Rudolf.Biblická inspirace.Přerov:.1939..d17/2b_cz1920-1950;
4624 .Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-138;
4625 .Col, Rudolf.Biblická stilistika a poesie.Olomouc:.1948..BS-27;
4626 .Colagiovanni, Michele.Il brigantaggio nel lazio meridionale e l'opera di Gaspare del Bufalo.Rím:.1986..d18/1b;
4627 .Colombo, Sisto.Prosa latina cristiana.:.1941..BZ-16;
4628 .Combes, André,1899-1969.Introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse de l\'enfant-Jésus, par l\'abbé André Combes. Préface de Mgr. Roger Beaussart.Paris ::J. Vrin,.1948..d18/6b;
4629 .Comiskey, John P..John Walsh second bishop of London in Ontario 1867-1889.Rím:.1999..d18/5;
4630 .Comitino, Joanne Baptista.Timor et amor Dei.:.1689..C18/4b;
4631 .Commer, Ernst,1847-1928.Hermann Schell und der fortschrittliche Katholizismus :.Wien ::H. Kirsch,.1908..d18/6b;
4632 .Concina, Daniele.Ad theologiam christianam dogmatico - moralem apparatus.:.1755..C15/2a;
4633 .Concina, Daniele.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico-moralis.:.1771..C16/5b;
4634 .Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C10/2a;
4635 .Concina, Daniele.Theologia christiana dogmatico - moralis.:.1755..C21/1a;
4636 .Concina, Daniele, OP.Manuale concinae seu theologia christiana dogmatico - moralis.:.1771..C17/2b;
4637 .Congar, Yves,1904-1995.Vaste monde ma paroisse :.:.2005??..d18/8;
4638 .Congregatio de causis sanctorum.b. ZDISLAVAE DE LEMBERK.Roma - Italia:.1992..BZ-60;
4639 .Conradi, L.R..Slávne zjavenie Krista.Opava:Adventné nakladateľstvo.1930??..d15/5_SK1920_1950;
4640 .Coppa, Giovanni.Buďte věrní : homilie, rozhovory, přednášky : výbor (1990-1997.Kostelní Vydří:Karmelitánske nakladatelství.1998.80-7192-254-4.d6/6;
4641 .Copus J.E..Siruv syn neboli Historie Lazarova.:.1925..d17/4a_CZ1920_1950;
4642 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..SSV1950;
4643 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-137;
4644 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-178;
4645 .Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..BS-49;
4646 .Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.d6/2;
4647 .Coreth, Emerich,1919-2006..Atheismus kritisch betrachtet..Munchen u. Freiburg/Br.,:Wewel.1971)..3879040303.d12/2b;
4648 .Cormier, Hyacinthi M..Triduo ante pascha et dominica resurrectionis.:.1910..C21/2b;
4649 .Cormier, Hyacinthi Mariae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1913..C14/5a;
4650 .Corneau, Guy.Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy.Praha:Portál.2004.80-7178-930-5.d7/1;
4651 .Corner, David Gregor.Praemonita ad lectorem.:.1800?..C21/4a;
4652 .Cornforth, Maurice.Na obranu filosofie proti positivismu a pragmatismu.Praha:Stát.nakl.polit.literatury.1953..d8/3_CZ1950_1990;
4653 .Coronelli, P..Ordinum equestrium ac militarium brevis narratio.:.1715..C14/3;
4654 .Coronelli, P..Ordinum religiosorum in ecclesia militanti.:.1707..C14/3;
4655 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo exsequiarum Documenta III.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8;
4656 .Costa Azpiroz Caroli Alphonsi Costa , magistri ordinis Iussu edita.Ordo unctionis infirmorum eorumgue spiritualis cure - Documenta II.Rom/e:S. Sabine.2008..d18/8;
4657 .Costa, Carlos Azpiroz, OP.Liber constitutionum et ordinationum fratrum ordinis praedicatorum.Rím:.2010..d18/8;
4658 .Costain, Thomas B.1885-1965.Čierna ruža :.Košice ::Svojeť,.1948..d15/4_SK1920_1950;
4659 .Cottin, Sophie Ristaud,1770-1807.Vyhnanci sibiřští /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1911..d10/5a_CZ1900_1920;
4660 .Coulevain, Pierre de,zemř. 1913.Srdce osamělé ... =.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1928..d10/3b_CZ1920_1950;
4661 .Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-148;
4662 .Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..BS-53;
4663 .Courtois Abbé G..Najkrajšia história.:.1947..d15/6_SK1920_1950;
4664 .Courtois, Gaston.O bratskej láske.:.1970?..BS-15;
4665 .Courtois, Gaston.Vor dem angesicht des Herrn.:.1958..BZ-24;
4666 .Cozzi, Marcello.Vangelo e cultura in basilicata.:.2004..BZ-25;
4667 .Crampon, A..Le livre des psaumes.:.1930..C14/4b;
4668 .Crampon, Augustino.Supplementum ad commentaria in scripturam sacram.:.1877..C21/2a;
4669 .Crasset, Jean,1618-1692.Krassetovo Desítidenní duchovní cvičení tak zvané exercitie, čili, Křesťan v samotě :.V Praze ::[s.n.],.1885..CZ1900;
4670 .Crasset, Joannes, SJ.Der in der geistlichen sinode sich besindende christ....:.1743..C20/2b;
4671 .Crawley-Boevey, Mateo.Jézus a szeretet királya.:.1938..d14/1a;
4672 .Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..BS-53;
4673 .Crispi, Sallusti C..Bellum Iugurthinum.Praha:.1924..BS-136;
4674 .Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/5b;
4675 .Croiset, Joan.Undachts uebungen aus alle tage des ganzen jahrs.Bamberg:.1779..C18/4b;
4676 .Croiset, Joanne, SJ.Andachts ubungen aus alle sonn und bewegliche jest tag des jahrs.Augsburg:.1749..C19/5a;
4677 .Croiset, Joanne, SJ.Ubungen.Augsburg:.1749..C16/2b;
4678 .Croiset, Joanne, SJ.Undachts, uebungen, aus alle tage des gangen jahrs.Bamberg:.1779..C16/2b;
4679 .Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH;
4680 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/1_SK1950_1990;
4681 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/3_SK1950_1990;
4682 .Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.d3/6_SK1950_1990;
4683 .Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/3_SK1950_1990;
4684 .Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
4685 .Cruz, Juana Inés de la, 1651-1695 - autor.Naděje do zlata tkaná.:Praha :.1988.80-7021-007-9.VSH;
4686 .Csaba, Margit,1898-1965.Čo má vedieť dievča pred vydajom.Bratislava ::V.H. Kurtha,.1944..BS-137;
4687 .Csánki, Dezső,1857-1933.Árpád és az árpádok :.Budapest ::Franklin-Társulat,.1907..n1/6;
4688 .Császár, Jozef.Príručka pre spovedníkov.:.1970..BS-180;
4689 .Csávossy, Elemér, SJ.Ige és élet.Budapešť:.1939..BZ-33;
4690 .Cserei, Franciscus.Assertiones ex universa philosophia.:.1731..C12/6b;
4691 .Csinos, Albin.Az izmaéliták magyarországon.:.1913..d14/1b;
4692 .Csizmadia, Andor..A magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig.Budapest ::Akademiai Kiado,.1976..9630507137.d14/2;
4693 .Csontos, Ladislav, SJ.Nová evanjelizácia. 2. ročník.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-021-7.BS-159;
4694 .Csosz, Imre.A kegyes - tanitó - rendek Nyitrán.Nitra:.1879..d18/6b;
4695 .Cullmann, Oscar,1902-1999.Die Christologie des Neuen Testaments.Tübingen ::J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),.1963..d11/4a;
4696 .Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.BS-159;
4697 .Cuniliati, Fulgentii.Catechista in pulpito sermones familiares.:.1771..C11/2a;
4698 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/1a;
4699 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4a;
4700 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C18/2b;
4701 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C10/3b;
4702 .Cuniliati, Fulgentii.Compendium theologiae moralis universalis.:.1770..C21/4b;
4703 .Cuniliati, Fulgentii.Universae theologiae moralis.:.1767..C19/1a;
4704 .Curcellaei, Stephani.I kaini diaoiki.Amsterdam:.1758..C16/5b;
4705 .Curcellaeus, Steph..Pio et erudito lectori.:.1700?..C16/4b;
4706 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1893.Rím:.1893..C19/6;
4707 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1894.Rím:.1894..C16/6;
4708 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1895.Rím:.1895..C18/6;
4709 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1905.Rím:.1905..n1/2;
4710 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1906.Rím:.1906..n1/2;
4711 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1907.Rím:.1907..n1/2;
4712 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1908.Rím:.1908..n1/2;
4713 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1909.Rím:.1909..n1/2;
4714 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1910.Rím:.1910..n1/2;
4715 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1911.Rím:.1911..n1/2;
4716 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1912.Rím:.1912..n1/2;
4717 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1913.Rím:.1913..n1/2;
4718 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1914.Rím:.1914..n1/2;
4719 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1915.Rím:.1915..n1/2;
4720 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1916.Rím:.1916..n1/2;
4721 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1917.Rím:.1917..n1/2;
4722 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1918.Rím:.1918..n1/2;
4723 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1919.Rím:.1919..n1/2;
4724 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1920.Rím:.1920..n1/2;
4725 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1921.Rím:.1921..n1/2;
4726 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1922.Rím:.1922..n1/2;
4727 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1923.Rím:.1923..n1/2;
4728 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1924.Rím:.1924..n1/2;
4729 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1925.Rím:.1925..n1/2;
4730 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1926.Rím:.1926..n1/2;
4731 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1927.Rím:.1927..n1/2;
4732 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1928.Rím:.1928..n1/2;
4733 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1929.Rím:.1929..n1/2;
4734 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1930.Rím:.1930..n1/2;
4735 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1931.Rím:.1931..n1/2;
4736 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1932.Rím:.1932..n1/2;
4737 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1933.Rím:.1933..n1/3;
4738 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1934.Rím:.1934..n1/3;
4739 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1935.Rím:.1935..n1/3;
4740 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1936.Rím:.1936..n1/3;
4741 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1937.Rím:.1937..n1/3;
4742 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1938.Rím:.1938..n1/3;
4743 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1939.Rím:.1939..n1/3;
4744 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1940.Rím:.1940..n1/3;
4745 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1945.Rím:.1945..n1/3;
4746 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1946.Rím:.1946..n1/3;
4747 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1947.Rím:.1947..n1/3;
4748 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1948.Rím:.1948..n1/3;
4749 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1949.Rím:.1949..n1/3;
4750 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1950.Rím:.1950..n1/3;
4751 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1951.Rím:.1951..n1/3;
4752 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1952.Rím:.1952..n1/3;
4753 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1953.Rím:.1953..n1/3;
4754 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1958.Rím:.1958..n1/3;
4755 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1959.Rím:.1959..n1/3;
4756 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1960.Rím:.1960..n1/3;
4757 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1961.Rím:.1961..n1/3;
4758 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1962.Rím:.1962..n1/3;
4759 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1963.Rím:.1963..n1/3;
4760 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1964.Rím:.1964..n1/3;
4761 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1965.Rím:.1965..n1/3;
4762 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1966.Rím:.1966..n1/3;
4763 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1967.Rím:.1967..n1/3;
4764 .Curia generalitia ad s. Sabinam.Analecta sacri ordinis fratrum praedicatorum A. 1968.Rím:.1968..n1/3;
4765 .Curie, Eva.Madame Curie.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
4766 .Curtius, Quintus.Livio, sallustio quoque ac Caesare.:.1747..C10/4a;
4767 .Cypriano.Thesaurus Carmelitarum.:.1627..C10/5b;
4768 .Cyril, Vasiľ.Gréckokatolíci.Košice:BYZANT.2000.80-85581-23-X.BS-145;
4769 .Czambel, Samo,.Rukoväť spisovnej reči Slovenskej.Turčiansky sv. Martin:Kníhtlačiarsky úč. spolok.1919..d15/2b_SK1900_1920;
4770 .Czapik, Július, Dr..Smiluj sa nad nimi, Pane.:Banská Bystrica.1936..d15/4_SK1920_1950;
4771 .Czeke, Vilma B..Ježiškove husličky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
4772 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b;
4773 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b;
4774 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b;
4775 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C20/3b;
4776 .Czerny, Damiani.Institutionum hermeneuticarum novi testamenti libri duo.:.1782..C11/1b;
4777 .Czerwińska, Malgorzata.Późno umilowalem.:Ksiegarnia św. Jacka.1989.83-7030-025-1.BZ-1;
4778 .Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..SSV1950;
4779 .Czeska-Mączyńska, M..Kristov rytier.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
4780 .Cziklay, Lajos.Katholikus hajadonok konyve.Budapešť:.1892..C17/1b;
4781 .Czingely, Carolus Joannes.Institutionum imperialium liber I..:.1734..C11/2a;
4782 .Cziráky, Gyula.A mi apostolaink.Budapešť:.1897..BZ-38;
4783 .Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C18/2a;
4784 .Czobor, Adam.Novus succursus az az uj segétség.:.1689..C19/2a;
4785 .Czuczor.Kolteményei.Budapešť:.1887..C19/5b;
4786 .Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..HK;
4787 .Čajak, Ján,1897-1982.V zajatí na Holíčskom hrade :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1968..d3/5_SK1950_1990;
4788 .Čajka, J. H.,1911-.Spoveď..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1944..BS-192;
4789 .Čajkovskij, Andrij.Žonate či bezženne svjaščenstvo?.:.1900?..BZ-58;
4790 .Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL;
4791 .Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..KRYSTAL;
4792 .Čala, Antonín.Mše svatá.Olomouc:Krystal.1941..BS-17;
4793 .Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal.1946..BS-183;
4794 .Čala, Antonín,1907-1984.O povaze svátostných charakterů /.Praha ::[nákladem vlastním],.1938..KRYSTAL;
4795 .Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov.:.1929..BS-168;
4796 .Čambál, Andrej.Duchovné cvičenia pre kňazov /.V Trnave ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1929..POSOL;
4797 .Čambál, Andrej, SJ.Ako sa krešú svätí?.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1948..BS-15;
4798 .Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-48;
4799 .Čambál, Andrej, SJ.Anjelské pozdravenie.Trnava:.1947..BS-16;
4800 .Čambál, Andrej, SJ.Cena posväcujúcej milosti, alebo, Odborníci oceňujú neznámy poklad.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-167;
4801 .Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BS-63;
4802 .Čambál, Andrej, SJ.Fasciculus de actione catholica.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1934..BZ-58;
4803 .Čambál, Andrej, SJ.Sväté misie v obrazoch.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1922..BS-190;
4804 .Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..BS-205;
4805 .Čambál, Ondrej.Cesta do neba.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1928..POSOL;
4806 .Čambál, Ondrej.Prevrátený svet a či najväčšia hlúposť sveta /.Trnava ::Posol božského srdca Ježišovho,.1927..BS-193;
4807 .Čapek, Karel.Hovory s T.G.Masarykem.Praha:F.Borový.1947..d9/3b_CZ1920_1950;
4808 .Čapek, Karel.Kalendár; Zahradníkov rok.:Pravda.1982..d3/1_SK1950_1990;
4809 .Čapek, Karel.Mlčení s T.G.Masarykem.:Praha : Fr.Borový.1936..BS-29;
4810 .Čaplovič, Pavol.Slanický ostrov umenia.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
4811 .Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .1990..BS-153;
4812 .Čarnogurský, Pavol.Svedok čias.Bratislava:USPO.1997.80-88717-22-1.d7/1;
4813 .Čarskaja, Lidija Aleksejevna.Pred rozchodom.Žilina:O. Trávniček.1948..d15/5_SK1920_1950;
4814 .Časár, Viktor, OFM.Compendium liturgiae sacrae.:.1785..BS-29;
4815 .Čečetka, Juraj,.Príručný pedagogický lexikon II.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1943..d15/6_SK1920_1950;
4816 .Čečetka, Juraj,.Slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Svätom Martine.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1939..BS-44;
4817 .Čechov, Anton Pavlovič,.Černý mnich a jiné povídky \h [AUL]. Slovart:Praha.1997.80-7209-048-8.d6/7;
4818 .Čechov, Anton Pavlovič,.Rozprávky I.V Turčianskom Sv. Martine:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1923..d15/4_SK1920_1950;
4819 .Čejka G. a Pokorný L..Sborník teologických statí II..Praha:ČKCH.1983..BS-93;
4820 .Čelko, V..Spoločné modlitby Spolku sv. Vincenta.Trenčín:V. Čelko.1944?..BS-74;
4821 .Čeněk z Vartemberka, Josef, 1765-1843 - autor;.Kázanj Nědělnj Díl II.. :W Praze ;.1834..BS-162;
4822 .Čep Jan.Rozptýlené paprsky.:.1946..BS-35;
4823 .Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-203;
4824 .Čep, Jan,(1902-1974).Rozptýlené paprsky :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-01;
4825 .Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:.1975..SAM/4;
4826 .Černá, Zdislava.Ve škole sv. Otca Dominika.:.1980?..SAM/4;
4827 .Černilovskij, Zinovij Michajlovič,1914-1995.Dějiny státu a práva za kapitalismu :.Praha ::SPN,.1953..BS-186;
4828 .Černocký, Karel,1879-1948.Práce úděl člověka :.Olomouc ::Velehrad,.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
4829 .Černohorský, František, 1812-1873 - autor;.Nedělní zábawa rodin křesťanských, čili, Rozjímání o důležitých prawdách swatého náboženstwí.:W Praze :.1865..CZ_1920;
4830 .Černohouz Jan.Encyklopedie obrazuv.:.1883..CZ1900;
4831 .Černohouz, Jan.Sbírka historických příkladuv z dějin slovanských. Díl II..:.1896..CZ1900;
4832 .Černovský, Ferdinand Bedřich,1869-1929.Adoro te devote latens Deitas :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1913?..BS-217;
4833 .Černušák Gracian.Dějiny Evropské hudby.Praha - Bratislava:Panton.1964..d8/3_CZ1950_1990;
4834 .Černý Václav.Promluvy nedělní a sváteční.:.1896..BS-24;
4835 .Černý, Jan,1871-1944.Rosa mystica =.Na Velehradě ::Methoděj Melichárek,.1913..d10/4a_CZ1900_1920;
4836 .Červeň, Jan.Modrá katedrála.:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.1998.80-88735-75-0.d7/2;
4837 .Červeň, Jozef.Akú mám povahu? 8-typovka.:.1999..BS-221;
4838 .Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.1991.80-7113-009-5.BIBCZ;
4839 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..KRYSTAL;
4840 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-55;
4841 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-32;
4842 .Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal.1948..BS-29;
4843 .Česká liturgická komise.Obřady pokání.Praha ::Česká liturgická komise,.1982..BS-157;
4844 .Česká liturgická komise..Obřady biřmování.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-157;
4845 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
4846 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
4847 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
4848 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
4849 .Českobratrská církev Evangelická.Starý zákon - překlad s výkladem.Praha:Kalich.1980..BIBCZ;
4850 .Čierna, Mária.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01408-3.d1/1_SLOVNIKY;
4851 .Čihák, Jozef.Časopis katolíckeho duchovenstva.Praha:Jozef Čihák.1937..p1/5b;
4852 .Čitbaj, František.Cirkev nie sú steny a strecha, ale viera a život.... .Prešov :Prešovská univerzita.2010.978-80-555-0148-2.d6/2;
4853 .Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.1998.80-967341-1-3.d6/5;
4854 .Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.d7/3;
4855 .Čižmár, Marián.Generál piaristov z Plavča.Levoča:Polypress.1999.80-88704-21-9.BS-131;
4856 .Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.1998.80-88704-16-2.d7/4;
4857 .Čižmár, Marián.Starobylý a pútnický Veľký Šariš.Levoča:Polypress.1999.80-88704-24-3.BS-216;
4858 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-152;
4859 .Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.BS-153;
4860 .Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.1996.80-7114-197-6.BS-153;
4861 .D'Agostino, Simone.Dall'Atto all'azione.:.1999..d18/2a;
4862 .D'Amato, A..La devozione a Maria nell'oridne Domenicano.Bologna:.1984..BZ-1;
4863 .d'Azeglio, Massimo.Ovvero i palleschi e i piagnoni.:.1850..C22/2b;
4864 .D'Elpidio, Raimondo, OP.Le beatitudini oggi.:.1969..PZ-1;
4865 .D'Elpidio, Raimondo, OP.Lo Spirito santo.Neapol:.1986..BZ-30;
4866 .D\'Alfonso, Nicola.Anglicky :.Praha ::Fr. Řivnáč,.1920..BS-125;
4867 .d\'Eschevannes, Carlos.Le Merveilleux corps humain :.Paris ::P. Téqui,.1934..d18/6b;
4868 .da Ponte, Ludovico.Meditazioni sopra i principali misteri della nostra santa fede.Benátky:.1761..C16/4a;
4869 .Dabiré, Laurent.L'acces a la justice dans l'eglise et dans l'etat au Burkina Faso.:.2005..BZ-24;
4870 .Dąbrowski, Eugeniusz,1901-1970.Konkordancja podręczna Pisma Świętego Nowego Testamentu /.Poznań ;; Warszawa ;; Lublin ::Księgarnia św. Wojciecha,.1955..C14/1a;
4871 .Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..KRYSTAL;
4872 .Dacík , R.M..Buh odplatitel.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1941..BS-162;
4873 .Dacík , R.M..Buh v duši .olomouc:Dominikánska edice Krystal.1942..KRYSTAL;
4874 .Dacík , R.M..Buh ve svátostech.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1948..KRYSTAL;
4875 .Dacík , R.M..Buh ve svém díle.olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..KRYSTAL;
4876 .Dacík Reginald.Cesta apoštolské svatosti.:.1940..KRYSTAL;
4877 .Dacík, R. M..O přátelství.:.1946..BS-40;
4878 .Dacík, R. V., OP.Kněžské rekolekce.:.1970?..SAM1/b;
4879 .Dacík, R. V., OP.Po cestě našich otcu.:.1950?..BS-107;
4880 .Dacík, R.M..Boh a duša.:.1970?..BS-22;
4881 .Dacík, R.M..Buh v Ježiši Kristu .Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1939..KRYSTAL;
4882 .Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..BS-48;
4883 .Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-21;
4884 .Dacík, R.M..Úvod do teológie.:.1970..BS-27;
4885 .Dacík, Reginald.Buh a jeho život. Olomouc:Krystal.1941..BS-189;
4886 .Dacík, Reginald.Buh va svém díle. Olomouc:Krystal.1938..KRYSTAL;
4887 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..BS-195;
4888 .Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor.1980?..SKRIPTA_3;
4889 .Dacík, Reginald M.,(1907-1988).Studentský apoštolát.Olomouc ::Krystal,.1945..KRYSTAL;
4890 .Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL;
4891 .Dacík, Reginald Maria,(1907-1988).Mravouka :.Olomouc ::Krystal OP,.1946..KRYSTAL;
4892 .Dacík, Reginald Maria,1907-1988.[Věrouka pro laiky..V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1941..KRYSTAL;
4893 .Dacík, Reginald O.P..Svätí všedného dňa.:.1980?..BS-141;
4894 .Dacík,R.M..Prameny duchovního života.Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..KRYSTAL;
4895 .Ďačok, Ján,1955-.Človek, utrpenie, nemocnica.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-300-3.d6/6;
4896 .Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..p1/5b;
4897 .Ďaďo, Jozef.Kráľovná Mája r. I. (1938).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1938..PS-13;
4898 .Dagens, Claude, 1940- - autor.Pozvat současnou společnost k životu z víry :.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-816-X.BS-121;
4899 .Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.BS-117;
4900 .Dachovský, Karel.Cesta františkánského kněze Jana Bárty.Praha:Řád L. P..1992..BS-218;
4901 .Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..BS-151;
4902 .Dachovský, Karel.Umlčený zvon.:Řád.1991..SKRIPTA_3;
4903 .Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis.1991..BS-152;
4904 .Dakov, Sergej K..Patrím k vám.Bern:MPK.1983..SUCM;
4905 .Dalmais, I. H..Initiation a la liturgie.:.1959..d18/8;
4906 .Damborský, Ján.Slovenská mluvnica pre stredné školy a učiteľské ústavy.:.1930..d15/3_SK1920_1950;
4907 .Damiani, Ján.Justa religionis coactio seu apodixis.Budín:.1763..C16/4a;
4908 .Damiani, Petro.Vita et acta sanctissimi patris et patriarchae Romualdi.Viedeň:.1723..C18/5a;
4909 .Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.1992.80-85443-04-X.BS-145;
4910 .Dancák, František.Slová našej Matky c František Dancák.Kružlov:Miros.1991.80-85443-03-1.BS-221;
4911 .Dancák, František.Slovo r. XVII. (1985).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1985..d16/3;
4912 .Dandolo Milli.Anjel hovoril.:.1943..MS;
4913 .Dandolo, Milli.Anjel hovoril.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..BS-30;
4914 .Dandolo, Milly.Srdcia cestujú.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1941..SSV1950;
4915 .Danes, Petro Ludovico.Institutiones doctrinae christianae sive compendium theologiae.:.1733..C18/5a;
4916 .Dáni, Ede.Arany mondások.:.1940?..d14/1a;
4917 .Daniel Rops.Písmo sväté pre deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..SKRIPTA_3;
4918 .Daniel-Rops, Henri,1901-1965..Marges de la priere /.Paris ::La Colombe,.1947...BZ-59;
4919 .Daniel, Defoe.Moll Flandersová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
4920 .Daniel, G..Das rosenkranz-gebet das gebet der roth.:.1874..C22/1b;
4921 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-190;
4922 .Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..BS-167;
4923 .Danielik, József.A torténet szelleme.:.1857..C14/5a;
4924 .Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. I. diel.:.1841..C14/2b;
4925 .Daniss, František.Kázně neďelné a swátečné na celí rok. II., III., IV. diel.:.1841..C13/1a;
4926 .Dankelman, J.L.F..Christsein in dieser Zeit :.Freiburg ::Herder,.1964..d12/2b;
4927 .Dankelman, Joannes Laurentius Fredericus.Christliche Lebensgestaltung.Freiburg i. Br. ;Basel ;Wien:Herder.1967..d12/1a;
4928 .Danko, Jozef Karol.Collationes Fr. Bernardi de Lutzenburgo O. P. De quindecim virtutibus glorios.Mohuč:.1868..BZ-51;
4929 .Dante.Komédiája elso rész. A pokol.:.1912..d14/1a;
4930 .Dante Alighieri,1265-1321..Dante komédiája.(Budapest),:.1922).)..d14/1b;
4931 .Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran.1982..TATRAN;
4932 .Danzas, Julija Nikolajevna.L\'Itinéraire religieux de la conscience russe /.Juvisy (Seine-et-Oise) ::Les Éditions du Cerf,.1930-..C14/1b;
4933 .Darbins, Pascal.Leben und schriften.:.1872..C20/5b;
4934 .Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..C16/5b;
4935 .Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..POSOL;
4936 .Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. V. (1901).Trnava:.1901..PS-46;
4937 .Daubner, Ján Alojz.Posol Božského Srdca Ježišovho r. VI. (1902).Trnava:.1902..PS-18;
4938 .Daubner, Ján Alojz,1856-1909.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..POSOL;
4939 .Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.1993.80-900539-9-8.BS-158;
4940 .Daude, Adriano, SJ.Historia universalis et pragmatica romani imperii.:.1751..C11/1a;
4941 .Daudet, Alphonse,1840-1897.Choix de contes..Prague ::Jednota Čs. matematiků a fysiků,.1932..BZ-49;
4942 .Daumer.Das wunder.Regensburg:.1874..BZ-40;
4943 .David-Windstosser, M..Frauenmystik im Mittelalter /.[S.l.] ::Josef KöselandFriedrich Pustet,.1950??..d18/6b;
4944 .Davies, Chris.Ježiš - jeden z nás.Bratislava:IFES.1981..d3/4_SK1950_1990;
4945 .Davies, Norman,1939-.Boże igrzysko.Kraków:\"Znak\".1989.8370060528 (viaz.);83-7006-052-8.d18/1b;
4946 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950;
4947 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..d17/1c_cz1920-1950;
4948 .Dawson, Christopher.Pokrok a náboženství.:.1947..;
4949 .Dänhardt, Albert.Theologisches Jahrbuch..Leipzig ::St. Benno,.1964..d13/1;
4950 .de Amicis, Edmondo.Ai Ragazzi discorsi.:.1921..C21/1b;
4951 .de Amicis, Edmondo.Alla gioventu letture scelte.:.1922..C14/2a;
4952 .de Amicis, Edmondo.La maestrina degli operai.:.1921..C14/1a;
4953 .de Amicis, Edmondo.Speranze e Glorie le tre capitali.:.1925..C14/2a;
4954 .De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce.Bratislava:Karol Müller.1946..d15/4_SK1920_1950;
4955 .de Avila´s, Juan.Audifilia .Regensburg:.1861..C17/4a;
4956 .de Avila, Juan.Reden aus das heiligste ultarsacrament.Regensburg:.1881..C18/1b;
4957 .de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum.:.1727..C17/6;
4958 .de Barzia, Josephi.Manuductio ad excitatorem christianum. Tomus primus.:.1767..C14/6;
4959 .de Barzia, Josepho.Christianus animarum excitator.:.1721..C21/6;
4960 .de Bonald .La couronne de Marie .Lyon:.1860..BZ-45;
4961 .de Boxadors, Joannis Thomae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1771..C14/4a;
4962 .de Boxadors, Joannis Thomae.Calendarium?.:.1759..C14/2a;
4963 .de Boxadors, Joannis Thomae.Officium hebdomadae sancte ff. Praedicatorum.:.1758..C14/3;
4964 .de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/1a_cz1920-1950;
4965 .de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:.1948..d17/3a_cz1920-1950;
4966 .de Bussieres, Joannis.Scanderbegus.:.1730..C15/2b;
4967 .de Cauz, Constantini Francisci.De cultibus magicis .:.1771..C11/2a;
4968 .de Cice, I..Le frére.:.1929..BZ-27;
4969 .De Coster, Charles Théodore Henri,1827-1879.Svatební cesta.V Praze ::Pavel Prokop a Svoboda,.1948..d17/1a_cz1920-1950;
4970 .de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..C14/1a;
4971 .de Couesnongle, Vincentii.Liturgia horarum proprium officiorum ordinis praedicatorum.:.1982..d18/6a;
4972 .de Dalmases Candido S.J..K životopisu svätého Ignáca z Loyoly.Madrid:.1979..SAM/5;
4973 .de Ganay, M. C..Comment representer les saints Dominicains.:.1926..BZ-49;
4974 .de Graveson, Ignatio.Tractatus de vita, mysteriis, et annis Jesu Christi.:.1761..C19/3;
4975 .de Guibert, Iosephus, SJ.Breves adnotationes in cursum methodologiae generalis.Rím:.1935..BZ-53;
4976 .de Chardin, Pierre.Pisma wybrane.:.1967..BZ-54;
4977 .de Chardin, Pierre Teilhard.Božské prostredie. Kanada):Dobrá kniha.1974..BS-108;
4978 .de Chardin, Pierre Teilhard.Ľudstvo ako jav.:.1947..SAM/7;
4979 .de Chardin, Pierre Teilhard.Úvahy o šťastí.:.1980?..SAM/7;
4980 .de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/2b;
4981 .de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C16/4a;
4982 .de Jamaigne, Joanne Ernesto.Deus viator sive enchiridion concionatorium.:.1688..C15/5b;
4983 .De Jonghe Bernardus.Belgium Dominicanum.:.1996..d18/2a;
4984 .de Jonghe, Bernardo.Belgium Dominicanum sive historia sacri ordinis praedicatorum.:.1719..C12/6a;
4985 .de Kempis, Thomae.Viator Christianus recta ac regia.Trnava:.1744..C18/5b;
4986 .de Kempis, Thomae.Viatoris christiani, pars altera in qua Thomae de Kempis.Trnava:.1744..C15/5a;
4987 .de la Boullaye, Pinard, SJ.Conferences de Notre-Dame de Paris .Paríž:.1934..BZ-50;
4988 .de la Caille.Lectiones elementares opticae.Viedeň:.1766..C19/3;
4989 .De Liguori, Alfonso.Grandezza e doveri del sacerdote.Rím:.1928..BZ-30;
4990 .de Liguori, Alphons.Betrachtungen aus alle tage des jahrs.Augsburg:.1775..C20/4a;
4991 .de los Rios, Bartholomeo.Vitta coccinea sive commentarius super evangelia passionis et resurrectionis Christi Domini.Antverpy:.1646..C19/4a;
4992 .de Martini, Caroli Antonii.Lege naturali positiones.Viedeň:.1772..C18/1a;
4993 .de Martini, Caroli Antonii.Positiones de jure civitatis in usum auditorii vindobonensis.:.1768..C11/1b;
4994 .de Medicis, Hieronimo.Formalis explicatio summae theologicae s. Thomae quinatis.:.1862..C13/1a;
4995 .de Molina, Antonio.Instructio sacerdotum ex ss. patribus.:.1865..C16/5a;
4996 .de Musset Alfred.S láskou nejsou žerty.Praha:Orbis.1956..d8/1_CZ1950_1990;
4997 .de Naxera, Emmanuele.In iudices commentarii litterales, moralesque.:.1656..C20/6;
4998 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/1b;
4999 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b;
5000 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5b;
5001 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C20/4b;
5002 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/5a;
5003 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C19/5a;
5004 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C21/2a;
5005 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Freiburg:.1889..C17/1b;
5006 .de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1908..C16/4b;
5007 .de Ragusio, Iohannis.Tractatus de ecclesia.Záhreb:.1983..d18/5;
5008 .de Roskovány, Augustino.Coelibatus et breviarium.Budapešť:.1861..C18/2a;
5009 .De Roskovány, Augustinus.Supplementa ad collectiones monumentorum et literaturae ....:.1889..BZ-15;
5010 .de Saint Jure, Johann Bapt..Jesus, der gehrenzigte .Regensburg:.1871..C18/1b;
5011 .de Solages.Le probleme de l'Apostolat dans le monde moderne.Paríž:.1934..BZ-44;
5012 .de Vries, Anna.Slunce chudých.:Vyšehrad.1977..VSH;
5013 .de Waal, Anton.Katakomben bilder.:.1900?..BZ-26;
5014 .de Wohl, Luis.Svetlo nad Akvinom. I., II., III., IV. diel.:.1975..SAM/4;
5015 .De Wulf, Maurice,1867-1947.Histoire de la philosophie médiévale..Paris ::F. Alcan,.1947..BZ-47;
5016 .Debowski, Nicolai.Judaismus convictus eu demonstratio evidentissima legem veterem cessasse promissum messiam advenisse Jesum Christum .:.1757..C15/3b;
5017 .Debut, Janine.Eurisko.Paríž:.1980..d18/7b;
5018 .Decani, Domini.Assertiones ex universa theologia dogmatica.:.1807..C12/4b;
5019 .Decronille.Priesterliche betrachtungen.:.1912..C14/1a;
5020 .Dedek, Crescens Lajos.Klasszikus Arany Biblia :.Budapest ::Herzig M.,.1897..n1/6;
5021 .Dedinger, Joannes.Hyperdulia deiparae.:.1673..C12/2b;
5022 .Degro, Imrich (1969).Dejiny novovekej filozofie.Košice:TF KU v Ružomberku.2003..SKRIPTA_4;
5023 .Deharbe, J., SJ.Groser katholischer katechismus.Regensburg:.1879..C19/1b;
5024 .Deharbe, Jos., SJ.Examen ad usum cleri.:.1906..C21/1b;
5025 .Deharbes, Jos..Groser katholischer katechismus.:.1911..C22/2b;
5026 .Dehon, L..La vie interieure.:.1919..C14/1b;
5027 .Dekeni, Joannis.Observationes poeticae.:.1807..C12/4b;
5028 .Delaporte, Theophile.Katolíci moroví /.Stará Říš ::Marta Floriánová,.1932..BS-200;
5029 .Deledda, Grazia,1871-1936.Eliáš Portolu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
5030 .Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC;
5031 .Dell'Orto, Stefano.Rita z Kascie svätá pre všetkých.Praha:Paulínky.2007.978-80-86949-26-0.BS-216;
5032 .Delp, Alfred.Tragische Existenz :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1935..d11/3a;
5033 .Dembowski, Jan.Tierpsychologie.Berlin ::Akademie Verlag,.1955..d13/1;
5034 .Demjanovičová, Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:SÚSCM.1984..BS-98;
5035 .Demo, Martin.Dejiny pedagogiky.:.2000?..BS-68;
5036 .Demo, Ondrej.Z klenotnice slovenských ľudových piesní.Bratislava:Opus.1981..d3/7_SK1950_1990;
5037 .Demoto, Jozef František.Poptání obzvláštního wzhledu a wznešenosti na swatém místě ....Praha:.1824..C18/2b;
5038 .Demovič, Imrich .Pribijeme ťa na kríž ; Imrich Demovič, Rudolf Dobiáš, Ján Chovanec, Slavo Kalný, František Mucha, Jozef Michaláč.Bratislava:Nezávislosť.1991.80-85217-12-0.BS-158;
5039 .Démuth, A..Filozofia ako terapia. .Trnava :Trnavská univerzita.2008.978-80-8082-225-5.d7/4;
5040 .Denderwindeke, Adolphus.Compendium theologiae asceticae.:.1921..C13/5b;
5041 .Denhoffio.Instructio pastoralis de sacramento poenitentiae.Viedeň:.1775..C16/4a;
5042 .Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/5b_CZ1920_1950;
5043 .Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d10/3a_CZ1920_1950;
5044 .Denifle Jindřich.Cesta k věčné lásce.:.1932..d9/4b_CZ1920_1950;
5045 .Denis, Michael.Sancti Aurelii Augustini Hipponensis episcopi sermones inediti.:.1792..C14/6;
5046 .Denisle, Heinrich.Das geistliche leben.Graz:.1879..C20/3a;
5047 .Deniste, Fr. Heinrich.Das beistliche leben.Graz:.1880..C17/3b;
5048 .Denzinger, Heinrich.Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1991.3-451-22442-9.d11/5;
5049 .Dérer Ivan.Slovenský vývoj a ľudácká zrada.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
5050 .Dermek, Andrej.Nový Zákon. Listy, Apokalypsa. II. časť.Bratislava:.1993..BS-178;
5051 .Dermek, Andrej.Život a dielo Ježiša Krista.:.1970?..BS-178;
5052 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.d7/4;
5053 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-213;
5054 .Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.BS-111;
5055 .Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-150;
5056 .Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-117;
5057 .Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.BS-120;
5058 .Desbillons, F. J..Fabularum aesopiarum. Libri IX..:.1809..C10/4a;
5059 .Desolda František.Bohumila.:.1900?..CZ1900;
5060 .Dessain, H..Speculum fratrum praedicatorum.:.1886..C13/5b;
5061 .Dessauer, Friedrich.Filozofia techniky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
5062 .Dettinger, Eduard.Der ring des Nostradamus.:.1852..C22/3b;
5063 .Deutsche Kultur..Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg, eine Abwehr des Buches, La guerre allemande, et le catholicisme [publ. by the Comité catholique de propagande française ? l\'étranger].Freiburg i. Br. &c.:.1916..BZ-18;
5064 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5065 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5066 .Deutschen und der Berliner Bischofskonferenz.Stundenbuch :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1978..d11/3a;
5067 .Dewey, John.Rekonstrukce ve filosofii : + Dodatek o pragmatismu (J.Schützner).Praha:Sfinx.1929..d17/4b_CZ1920_1950;
5068 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-198;
5069 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-08;
5070 .Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-137;
5071 .Dhorme, Paul,.Le livre de Job /.Paris ::Librairie Victor Lecoffre,.1926..d18/3;
5072 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 77, č. 1-10, 1996.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996..p1/6;
5073 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..p1/6;
5074 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 78, č. 1-10, 1997.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997..PS-34;
5075 .Dian, Daniel.Duchovný pastier r. 79, č. 1-10, 1998.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998..p1/6;
5076 .Dianin, Giampaolo.Luigi Taparelli D'Azeglio /1793-1862/.:.2000..d18/5;
5077 .Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
5078 .Dickie, John,(1963-).Cosa Nostra.Praha:Fortuna Libri.2009.9788073214975 (viaz.);978-80-7321-497-5.d6/7;
5079 .Didaco.Enchiridion scripturisticum tripartitum. Tomus II..:.1745..C12/4a;
5080 .Didaco, Antonio.Auctarium enchiridii scripturistici sive tomus IV..Brusel:.1748..C16/5a;
5081 .Didaco, Antonio.Enchiridion scripturisticum tripartitum tomus III..Brusel:.1745..C16/5a;
5082 .Didon.Ježíš Kristus.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1892..CZ1900;
5083 .Didon.Ježíš Kristus. I., II. diel.Praha:Cyrillo-Methodějská knihtiskárna.1893..CZ1900;
5084 .Didon, P..Jézus élete.:.1900?..d14/2;
5085 .Didon, P..Jézus Krisztus.Budapest:Kiss János.1896..n1/6;
5086 .Dieffel.Maria, der christen sort.:.1900..d11/2a;
5087 .Diepenbrock, Melchior.Geistlicher blumenstrauss aus christlichen dichter harten.:.1862..C21/5b;
5088 .Diepenbrock, Melchior.Gesammelte predigten .:.1841..C22/1b;
5089 .Dieringer, F. X..Lehrbuch der katholischen dogmatik.Mainz:.1865..C19/1a;
5090 .Dieringer, J. X..Die theologie der vor und jestzeit.:.1868..C22/2b;
5091 .Diessel, H..Das groste denkmal der gottlichen liebe.:.1904..C21/2b;
5092 .Diessel, H..Maria, der christen hort.:.1903..C21/2b;
5093 .Diessl, Wilhelm.Egerer Bibeltagung 1937.:.1937..d13/2;
5094 .Diestii, Henrici.Conciones festales.:.1662..C12/1;
5095 .Diestii, Henrici.Conciones passionales XXXI..Amsterdam:.1656..C16/1b;
5096 .Dieška Jozef.Problém noetického realizmu v Leninovom diele "Materializmus a empiriokriticizmus".:.1946..BS-58;
5097 .Dieška, Ján, SJ.Ježišove pohľady.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..BS-27;
5098 .Dieterici, Cunradi.Institutiones catecheticae depromptae e b. Lutheri catechesi et variis.Frankfurt:.1742..C17/1a;
5099 .Dietls, H..Homilien uber die sonntaglichen evangelien.Mnichov:.1811..C20/5a;
5100 .Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-167;
5101 .Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL;
5102 .Dietz, Matej, SJ.Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107;
5103 .Dillersberger, Josef.Wer es fassen kann-- :.Salzburg ::Pustet,.1932..d11/3b;
5104 .Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-142;
5105 .Dilong Rudolf.Krížová cesta (KN).Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2012..BS-149;
5106 .Dilong, Rudolf, OFM.Kde človek kladie semiačko : lyrická próza /obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB.. - Dle Rydla v knize chybně uveden v edici sv. 22. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1975..BS-206;
5107 .Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-71;
5108 .Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..BS-206;
5109 .Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-206;
5110 .Dilong, Rudolf, OFM.Pokora vína.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..BS-205;
5111 .Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.USA;
5112 .Dionysium von Lubenburg.Der heiligen .Mníchov:.1748..C16/3a;
5113 .Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.DOMINIKANI_SK;
5114 .Diotallevi, Alexandro.Idea veri poenitentis .:.1761..C10/3b;
5115 .Dippel, Joseph.Die heilige faltenzeit des katholischen kirchenjahres ....:.1889..BZ-8;
5116 .Dirnbeck, Josef.Laienbrevier.Düsseldorf:Patmos.1989.3491722187;3-491-72218-7.d11/1b;
5117 .Distante, Giovanni, OP.1951-1991 I Domenicani a San Nicola.:.1991..BZ-25;
5118 .Dittrich, Joseph.Eilf reden.:.1854..BZ-57;
5119 .Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..d17/3b_cz1920-1950;
5120 .Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:.1929..BS-49;
5121 .Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950;
5122 .Dlouhý, Jaroslav.Utrpení Páně a svátost pokání.:.1925..BS-23;
5123 .Dlugoš, František.Jubilujúca Levoča a jej farári. Polypress:Levoča.1999.80-88704-26-X.BS-216;
5124 .Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.2001.80-88704-44-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
5125 .Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.2000.80-88704-31-6.d6/2;
5126 .Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 0. ročník, r.1999. Bratislava:Redemptoristi.1999..PS-30;
5127 .Dluhý, Rastislav CSsR.Slovo medzi nami, 3. ročník, r.2002. Bratislava:Redemptoristi.2002..p1/4b;
5128 .Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..TATRAN;
5129 .Dmitrij, Sergejevič Merežkovskij.Julián Apostata. I., II. diel.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK;
5130 .Dobhan, Ulrich.Spiritualita Karmelu.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-57-X.BS-159;
5131 .Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.BS-133;
5132 .Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7114-154-2.d6/7;
5133 .Dobiáš, Josef,(1919-[?]).Litomericensium Episcoporum series.Liberec ::Sdružení katolických duchovních Pacem in terris,.1985..BS-56;
5134 .Doboš, Andrej.Štefan Makara 1925-1975.:.1975?..BS-67;
5135 .Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
5136 .Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad.1976..VSH;
5137 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
5138 .Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
5139 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-189;
5140 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..BS-132;
5141 .Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..d3/5_SK1950_1990;
5142 .Dobroslav, Chrobák.Drak sa vracia.:Slovenský spisovateľ.1956..d3/2_SK1950_1990;
5143 .Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
5144 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205;
5145 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..BS-17;
5146 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Moja drahá mamičko.Pittsburgh, PA:.1947..USA;
5147 .Dobrovodský, Izidor Štefan, OFM.Srdce dieťaťa.Pittsburgh, PA:.1947..BS-205;
5148 .Dobson, John H..Learn New Testament Greek.Swindon ::Bible Society,.1990.0-564-07872-7.d18/2b;
5149 .Dobšinský, Pavol.Slovenské rozprávky.Bratislava:Mladé letá.1975..d2/1_SLOVENSKO;
5150 .Dobšinský, Pavol,1828-1885.Prostonárodné povesti slovenské :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1954..HK;
5151 .Dóci, Štefan, OP.Mukačevská eparchia v 1. polovici 17. storočia.:.2003..DIPLOMOVKY;
5152 .Dodewaard, Johannes A. E..Loretánske litánie.Prešov:Slovo.1990..BS-132;
5153 .Dodeward, Johannes .Loretánske litánie.:.1983..SUCM;
5154 .dohnal.čtyri slova z ukrajiny.:.2005..d7/5;
5155 .Doig, Desmond.Matka Tereza. Život a dílo.Praha:.1980..BS-158;
5156 .Dok, Adolph.Bedanken und kathlchlage.Freiburg:.1885..C15/5b;
5157 .Dolezich, Gabriele.Durch Leid gelauterte sieghafte Freude.Einsiedeln:Benziger.1940..BZ-17;
5158 .Dolezich, Gabriele.Erlostes und erlosendes Leiden :.Einsiedeln:Benziger.1940..d11/3b;
5159 .Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-69;
5160 .Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-68;
5161 .Dolinský, Juraj, Cenigová, Rozália.Metodológia.Bratislava:.1999..BS-155;
5162 .Dolinský, Juraj, SJ.Dejiny cirkvi \n 4. diel \p Novovek. Trnavská univerzita:Trnava.1997.80-7141-160-4.d7/4;
5163 .Dolinský, V. J..Mluvnica a slovník slovensko-esperantský.Trenčianske Teplice ::Domov Speváckeho sboru slov. učiteľov,.1936..d1/2_SLOVNIKY;
5164 .Dollinger, Joh. Jos..Kirche und kirchen, baptthum und kirchenstaat.Mníchov:.1861..C17/2b;
5165 .Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-109;
5166 .Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství.1971..BS-104;
5167 .Dolores, Marian.Rozvoj osobnosti v rehoľnom živote. Psychológia rehoľnej spoločnosti.:.1966..SAM1/b;
5168 .DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 4. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-67;
5169 .DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-140;
5170 .DOLZA, Carlo .Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985. - ..BS-135;
5171 .DOLZA, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna /preložil Andrej Pauliny SDB. - 3. vyd.. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..BS-109;
5172 .Domanig, Maria.Seilandsworte.:.1929..d11/3a;
5173 .Domasta, Jan.Povesti o hradoch Zv. 2.:Osveta.1977..d3/3_SK1950_1990;
5174 .Domasta, Jan.Povesti o hradoch-diel 1.:Osveta.1976..d3/3_SK1950_1990;
5175 .Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2a;
5176 .Dombek, Mirosława Justyna..Moc w słabości :.Kraków ::Wydaw. Karmelitów Bosych,.1998..8387527246.d18/2b;
5177 .Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Biblická archeológia.:.1990?..BS-26;
5178 .Dominik Duka OP.Úvod do písma svätého Všeobecný úvod do SZ.:.1990?..BS-26;
5179 .Dominik, Eduard.sv. apoštola Pavla dva listy k Soluňanum.:.1913..BS-219;
5180 .Dominik, Hans.Gebaltte kraft.:.1941..d12/1a;
5181 .Dominik, Tatarka.V úzkosti hľadania.:Slovenský spisovateľ.1963..d3/5_SK1950_1990;
5182 .Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:.1916..KRYSTAL;
5183 .Dominikáni..Salve :.Praha ::Krystal OP,.1991-..PS-45;
5184 .Dominikánska rehoľa.Kráľovná najsvätejšieho ruženca.:.1909?..BS-168;
5185 .Dominikánsky kláštor v Košiciach.Bratstvo Svätého ruženca.Košice:Dominikánsky kláštor.1947..BS-167;
5186 .Dominique, Rolinová.Divý pieter.:Slovenský Tatran.1986..TATRAN;
5187 .Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4;
5188 .Dommershausen, Werner, Arenhoevel, Diego.Malý komentář k Starému Zákonu.:.1965?..SKRIPTA_4;
5189 .don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-56;
5190 .don Bosco.Chlapcum.:.1935?..BS-52;
5191 .don Gobbi, Stefano.Ai sacerdoti figli prediletti della Madonna.:.1986..d18/4a;
5192 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-25;
5193 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..BZ-4;
5194 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..d18/7b;
5195 .Donat, J., SJ.Cosmologia.:.1936..C31/1a;
5196 .Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-13;
5197 .Donat, J., SJ.Critica.:.1937..BZ-5;
5198 .Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-6;
5199 .Donat, J., SJ.Ethica generalis.:.1934..BZ-50;
5200 .Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-6;
5201 .Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..d18/7b;
5202 .Donat, J., SJ.Ethica specialis.:.1934..BZ-43;
5203 .Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-5;
5204 .Donat, J., SJ.Logica et introductio in philosophiam christianam.:.1935..BZ-8;
5205 .Donat, J., SJ.Logica..:.1914..BZ-15;
5206 .Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..d18/7b;
5207 .Donat, J., SJ.Ontologia.:.1935..BZ-4;
5208 .Donat, J., SJ.Theodicea.:.1923..BZ-16;
5209 .Donat, Josef,.Psychologia /.Innsbruck ::Rauch,.1914..BZ-49;
5210 .Donat, Josepho, SJ.Theodicea.:.1914..C31/1a;
5211 .Doncova, Zlata. [from old catalog].Divotvorny lekar z Rudna..Bratislava,:Mlade leta, t. TlaC, SNP, B. Bystrica,.1972...d3/1_SK1950_1990;
5212 .Donders, Adolf.Christusbotschaft.:.1938..d12/1a;
5213 .Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/3a;
5214 .Donders, Adolf.Lichtstrahlen.:.1932..d11/4a;
5215 .Donders, Adolf.Meister der Predigt aus dem 19. und 20. Jahrhundert :.Munster i. W.:Regensberg.1928..d12/2b;
5216 .Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..BS-56;
5217 .Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.d7/6;
5218 .Donin, Ludwig.Das kleine katholische pfingstbuch.:.1879..C22/3b;
5219 .Donin, Ludwig.Das mutterherz Maria und leine oerehrer.Viedeň:.1876..C18/5b;
5220 .Donin, Ludwig.Der flehende Christ.:.1878..C22/3b;
5221 .Donin, Ludwig.Der geiltige kampf.:.1869..BZ-23;
5222 .Donin, Ludwig.Der kleine kampf und der grosse sieg.Viedeň:.1869..BZ-27;
5223 .Donin, Ludwig.Der weinende heiland.Graz:.1882..C17/5a;
5224 .Donin, Ludwig.Die gehronte evangelische einfalt des herzens.Viedeň:.1880..C20/4b;
5225 .Donin, Ludwig.Die heil. Anna .Viedeň:.1880..BZ-42;
5226 .Donin, Ludwig.Die katholische krankenpflege fur gesunde und kranke.Viedeň:.1869..C15/5b;
5227 .Donin, Ludwig.Die wahre magnitudo.Viedeň:.1894..C15/4b;
5228 .Donin, Ludwig.Eucharistie oder die wunder der gottlichen liebe.Graz:.1874..C15/4a;
5229 .Donin, Ludwig.Jugenspiegel fur Jung und Alt in heiligen lebensbildern.:.1876..BZ-2;
5230 .Donin, Ludwig.Kleines christkatholisches kirchenbuch.:.1875..BZ-23;
5231 .Donin, Ludwig.Kurze abersicht der christkatholischen lehre.:.1874..BZ-57;
5232 .Donin, Ludwig.Leben und thaten der heiligen gottes.Viedeň:.1862..C17/4b;
5233 .Donin, Ludwig.Liturgisches kirchenjahr oder das grose katholische kirchenbuch.Graz:.1876..BZ-42;
5234 .Donin, Ludwig.Manner unserer tage.Viedeň:.1880..BZ-52;
5235 .Donin, Ludwig.Nobilitas oder die namen und chatengrose.Viedeň:.1875..C20/4b;
5236 .Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-50;
5237 .Donin, Ludwig.Pax oder: der unerschopliche, verborgene Guadenborn der gottlichen Erbarmungen.Viedeň:.1875..BZ-32;
5238 .Donin, Ludwig.Theophilax oder die gottliebenden frauen.Viedeň:.1890..BZ-40;
5239 .Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..C20/4a;
5240 .Donin, Ludwig.Virginitas.Viedeň:.1877..d18/6b;
5241 .Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..C20/5b;
5242 .Donin, Ludwig.Vita zur heillamen Wahnung fur die lebenden ....:.1876..BZ-6;
5243 .Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b;
5244 .Donndorff, Johann August.Die lehre von der fleftricitat.Erfurt:.1784..C20/1b;
5245 .Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..SÚCM;
5246 .Dorey, Louis.Malý černoch.Praha ::Čsl. akc. tiskárna,.1926..d9/4a_CZ1920_1950;
5247 .Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.d7/6;
5248 .Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.d7/6;
5249 .Dorner, Ch..Le prédicateur des enfants.Paríž:.1937..BZ-33;
5250 .Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C16/4a;
5251 .Dornn, Francisco Xaverio.Diurnale concionatorium.:.1753..C20/4a;
5252 .Dorsch, Emil, SJ.Aphorismen und erwagungen.:.1910..BZ-57;
5253 .Dosenbach, St..Měsíc listopad věnovaný památce dušiček /.Brno ::Pap. knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1889..CZ1900;
5254 .Doss, Adolf von,1825-1886.Perla ctnosti.Ružomberok ::nákl. Svätej Rodiny,.1925..BS-150;
5255 .Dostál Alois.Splněná závěť.:.1933..BS-32;
5256 .Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovovci Zv. 1.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..d3/7_SK1950_1990;
5257 .Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.BS-215;
5258 .Doyle William.Či ísť za kňaza?.:.1928..BS-27;
5259 .Doz, Adolph.Gedanken und rathlchlage.Freiburg:.1883..C19/5b;
5260 .Dônčová, Zlata,1905-1985.Arnaut.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5261 .Dr. Jan Merell.Studium a četba Bible I.. Praha:CMK V. Kotrba.1949..d10/3b_CZ1920_1950;
5262 .Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..BS-63;
5263 .Dr. Josef Foltynovský.Liturgika.Olomouc:.1936..d17/5b_CZ1920_1950;
5264 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d17/4b_CZ1920_1950;
5265 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..BS-187;
5266 .Dr. Jozef Miklík C .S s. R..Slovo boží.:Bohuslav Rupp Praha.1946..d9/4b_CZ1920_1950;
5267 .Dr. Pavel Škrabal O.P..Evangelia. Rím: KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilometodějské ligy akademické.1951..AKADEMIE;
5268 .Dr. Pavel Škrabal O.P..Nový zákon.:Dominikánská edice Kristal v Olomouci.1948..BIBCZ;
5269 .Dr. Rudolf Col.Nový zákon. Praha:Česká katolícka charita.1961..BIBCZ;
5270 .Dr. Simon Aichner.Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri ,ac praesertim per imperium austriacum in cura animarum laborantis.:Brixinae. Typis et sumptibus librariae Wegerianae.1911..C13/6b;
5271 .Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..LEV;
5272 .Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-202;
5273 .Dr. T. K. P..Všetko je Otcovo.:Lev.1947..BS-205;
5274 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4;
5275 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia o Cirkvi.:.1990?..SKRIPTA_4;
5276 .Dráb, Pavol.Fundamentálna teológia. O Cirkvi I..Spišská Kapitula:.1993..BS-156;
5277 .Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.d6/3;
5278 .Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1967..SÚCM;
5279 .Dragoš, Jozef.Živý prameň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUCM;
5280 .Draveczky, Ferenc.O Božej Matke.:.1800?..C17/1a;
5281 .Drecker, Urb..Praecepta eloquentiae in usum scholae.:.1880..C19/2b;
5282 .Dreml, Jan Alois.Divotvurkyne devatenáctého století svatá panna a mučenice Filumena .:.1874..C13/1a;
5283 .Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..BS-167;
5284 .Dreux, Josef.Kurze betrachtungen fur alle Tage des Jahres.:.1937..d13/2;
5285 .Drevek P. F..Prejavy pri náboženských slávnostiach.:.1946..BS-39;
5286 .Drevek, Felix, SVD.Misionársky kalendár na rok 1946.:.1946..PS-49;
5287 .Driesch, Hans,1867-1941.Parapsychologie :.München ::F. Bruckmann,.1932..d12/2a;
5288 .Driessen, Antonii.ecclesiastae Rheno-Trajectini meditationes in sacram apocalypsin.:.1717?..C15/2a;
5289 .Driver, S. R.1846-1914..A critical and exegetical commentary on the book of Job,.Edinburgh,:T.andT. Clark,.1921...C21/3b;
5290 .Drobný, Jan,1863-1952.Evanj. slovenskí martyri (mučeníci) /.L. Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1929..BS-206;
5291 .Drondzek, Jozef.Etické smery.:.2000?..BS-68;
5292 .Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-68;
5293 .Drondzek, Jozef.Filozofia - etika.Košice:.1998..BS-127;
5294 .Dronzek, Jozef.Metafyzika : Prednášky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2005.80-8084-039-3.BS-155;
5295 .Dronzek, Jozef.Očarujúca moc vzkriesenia.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-3-5.d7/1;
5296 .Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a;
5297 .Drouven, Renati Hyac..De re sacramentaria contra perduelles haereticos.:.1789..C20/1a;
5298 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-206;
5299 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..BS-105;
5300 .Drozd, Štefan, PhDr..K počiatkom Diela Detinstva Ježišovho na Slovensku.Trnava - Nitra:Spolok sv. Vojtecha.1943..SSV1950;
5301 .Drtina, František.Úvod do filosofie : 1.Praha:Jan Laichter.1914..d17/3a_cz1920-1950;
5302 .Drtina, František.Úvod do filosofie : 2.část. Nová doba : Myšlenkový vývoj evropského lidstva.:Praha : Jan Laichter.1926..d17/2a_cz1920-1950;
5303 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990;
5304 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..BS-103;
5305 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..SSV1990;
5306 .Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV.1969..d3/6_SK1950_1990;
5307 .Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..d8/2_CZ1950_1990;
5308 .Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad.1970..BS-65;
5309 .du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C15/4a;
5310 .du Jardin, Thomam.De officio sacerdotis, qua judici et medicis in sacramento poenitentiae.:.1831..C21/5b;
5311 .Dubarle.Jak se Buh projevuje v Písmu.Paríž:.1976..SAM/2;
5312 .Dubecký, Juraj.Kronika obce Margecany.Margecany:s.n..1986..BS-74;
5313 .Dubnický, Jaroslav.Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave.Bratislava:SAVU.1948..d15/5_SK1920_1950;
5314 .Dubois, E..Cantiques de la Jeunesse.:.1912..C14/1b;
5315 .Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/4a_CZ1900_1920;
5316 .Dubois, Henri-Marie,1801-1859.Vůdce bohoslovců /.Praha ::nákl. vl.,.1905..d10/5a_CZ1900_1920;
5317 .Dubois, J. A..Slová pre rodinu.:.1970?..BS-14;
5318 .Dubois, Jean.Traja márnotratní.:.1980?..SAM/5;
5319 .Dubois, Paul.L'education de soi-meme.Paríž:.1909..d18/6b;
5320 .Dubovský, Jan.Okres Bratislava vidiek.:Obzor.1986..d2/6_FOTOGRAFIE;
5321 .Dúbravec, Štefan.Katolícka dogmatika. 1. diel.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1978..SKRIPTA_4;
5322 .Ducková-Adamcová, Mária.Obec Dunajská Lužná.Dunajská Lužná:Obec Dunajská Lužná.1995..BS-117;
5323 .Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-03-1.BS-145;
5324 .Duda, Daniel, 1959- - autor.Víra :.:Praha :.1994.80-7172-027-5.BS-113;
5325 .Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.1995.80-7142-025-5.d7/5;
5326 .Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.BS-134;
5327 .Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1960..SKRIPTA_4;
5328 .Dudáš, Cyril.Conspectus theologiae moralis.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1966..SKRIPTA_4;
5329 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950;
5330 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..BS-51;
5331 .Dudáš, Cyril.Hľadanie absolútna.Bratislava:.1942..d15/4_SK1920_1950;
5332 .Dudáš, Cyril.Náboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
5333 .Dudáš, Cyril.Problém rovnosti.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
5334 .Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SKRIPTA_4;
5335 .Dudáš, Cyril.Úvod do morálky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1978..SAM/5;
5336 .Dudek, Ján.A keresztény vallás apologiája. II..Budapešť:.1893..BZ-3;
5337 .Duffek, Matej.Záchvaty :.Bratislava ::vlastný nákl.,.1943..BS-205;
5338 .Dufour M.L..Meditácie.:.1960?..SAM1/a;
5339 .Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie I., II., III..:.1970?..SAM/2;
5340 .Dufour, Xavier Léon.Wörterbuch zum Neuen Testament =.München ::Kösel,.1977.3-466-20144-6.d11/4b;
5341 .Dufrene, Maximiliano.Sacerdos aut sanctus aut reprobus.:.1770..C11/5b;
5342 .Dufrene, Maximilianus.Exercitia spiritualia sacerdotum triduana et octiduana.:.1754..C16/4a;
5343 .Dufresne, Caroli.Glossarium ad scriptores mediae et infimae.:.1681..C20/6;
5344 .Duhamel, Georges.Trpitelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
5345 .Duhamel, Georges,1884-1966.Trpitelia.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
5346 .Duhr, Bernhard, SJ.Jesuiten - Fabeln.:.1904..d18/4b;
5347 .Duchausson, Paul.Der dominicaner oder prediger orden.Graz:.1898..BZ-50;
5348 .Duka, Dominik.Salve r. 14.Praha:Krystal.2004..PS-35;
5349 .Duka, Dominik.Salve r. 15.Praha:Krystal.2005..PS-35;
5350 .Duka, Dominik.Salve r. 17.Praha:Krystal.2007..PS-35;
5351 .Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.1991.80-85247-02-X.d6/4;
5352 .Duka, Dominik, OP.Salve 2001.Praha:Krystal OP.2001..p2/1b;
5353 .Duka, Dominik, OP.Salve 2002.Praha:Krystal OP.2002..p2/1b;
5354 .Dumas, Alexandre.Luisa san Felice a pálmás ház.:.1977..d14/1a;
5355 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/4b_CZ1920_1950;
5356 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Paměti lékařovy..Praha ::Rodinná knihovna,.1929..d9/3b_CZ1920_1950;
5357 .Dumas, Alexandre,1802-1870.Válka žen :.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1926..d17/1a_cz1920-1950;
5358 .Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990;
5359 .Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/1_SK1950_1990;
5360 .Dupanloup, Bódog.A mi urunk Jézus Krisztus élete.:.1895..BZ-5;
5361 .Duplessy, Eugène.Le pain des grands :.Paris ::P. Téqui,.1935..C14/1b;
5362 .Ďurčanský, Ferdinand,1906-1974.Biela kniha :.Trenčín ::I. Štelcer,.1991?..BS-157;
5363 .Ďurica, Milan.Historický odkaz Dr. Jozefa Tisu.:.1987..USA;
5364 .Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.2011.978-80-969911-8-1.BS-209;
5365 .Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..BS-25;
5366 .Ďuriš, Andrej.Konvalinky.:s.n..1944..BS-151;
5367 .Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..BS-139;
5368 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-101;
5369 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46;
5370 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..BS-46;
5371 .Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.].1948..d15/6_SK1920_1950;
5372 .Ďurka, Ján.Básnik o poézii.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-237-9.d6/1;
5373 .Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0326-3.d6/3;
5374 .Ďurka, Ján.Dom opustenosti.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-194-1.d6/1;
5375 .Ďurka, Ján.Kuvici ; Rebrík do neba ; Slávme to spoločne.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-150-X.d7/3;
5376 .Ďurka, Ján.Kým nebudeme doma ; Piesne z Javoriny ; Piesne zo Ždiaru.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-163-1.d6/1;
5377 .Ďurka, Ján.Úbohá duša na zemi ; Triptych 1-4 ; Oslnenie.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-164-X.d6/1;
5378 .Ďurovič Ján.Duchovná poezia slovenská pred Tranovským.:.1939..d15/6_SK1920_1950;
5379 .Durych, Jaroslav.Rekviem.Praha:Vyšehrad.1971..VYSEHRAD;
5380 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
5381 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
5382 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční..Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1969..d8/1_CZ1950_1990;
5383 .Durych, Jaroslav.Služebníci neužiteční. I..Lisle - Řím:Nakl. bened. opatství pro Křesť. akademii.1969..d8/1_CZ1950_1990;
5384 .Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.1991.80-7021-062-1.d8/5;
5385 .Durych, Jaroslav.Utěšitel nejlepší.:.1932..BS-17;
5386 .Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad.1969..VYSEHRAD;
5387 .Durych, Jaroslav,(1886-1962).Bloudění :.Brno ::Atlantis,.1993.80-7108-037-3.d7/3;
5388 .Durych, Jaroslav,1886-1962.Bloudění :.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1929..d9/5b_CZ1920_1950;
5389 .Durych, Jaroslav,1886-1962.Sedmikráska.Praha ::Kuncíř,.1925..d9/5b_CZ1920_1950;
5390 .Durych, Jaroslav,1886-1962.Služebníci neužiteční :.V Praze ::Vyšehrad,.1940..d9/5b_CZ1920_1950;
5391 .Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute.:.1785..BZ-10;
5392 .Dusch, Johann Jacob.Der berlobte zwener graute. 2. diel.:.1785..BZ-10;
5393 .Duszynska Júlia.Škriatok huncút.:.1950..BS-08;
5394 .Dušan, Čaplovič.Osmičky v našich dejinách.:Perfekt.1999.80-8046-129-5.BS-139;
5395 .Dušan, Šimko.Maratón Juana Zabalu.:Mladé letá.1991.80-85174-99-5.BS-120;
5396 .Dutli-Rutishauserová, Maria .Víťazná sila lásky .:.1980?..SAM/3;
5397 .Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.1993.80-900539-0-4.d7/3;
5398 .Dvořák, Max.Katechismus památkové péče.Praha:Národní památkový ústav.2004.80-86234-55-X.BS-144;
5399 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : (predveká Bratislava ).Bratislava:Nakladateľstvo Pravda.1978..d3/2_SK1950_1990;
5400 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : 2.sv. : Staré Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990;
5401 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny : Dávnoveké Slovensko.Bratislava:Pravda.1975..d3/2_SK1950_1990;
5402 .Dvořák, Pavel.Odkryté dejiny.Prví ľudia v Československu.Bratislava:Pravda.1980..d3/2_SK1950_1990;
5403 .Dvořák, Rudolf,1861-1919.Dějiny markrabství moravského..Brno ::A. Píša,.1906...d10/5a_CZ1900_1920;
5404 .Dvořák, Stanislav.Ave Maria!.:.1970?..SAM/3;
5405 .Dvorník, František,(1893-1975).Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup.Řím ::Křesťanská akademie,.1983..BS-92;
5406 .Dvorník, František,1893-1975.Svatý Vojtěch :.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-129;
5407 .Dvorský, Andrej,1924-.Vredová choroba žalúdka a dvanástnika.Bratislava ::Ústav zdravotnej výchovy,.1979..BS-104;
5408 .Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy.1988..SUCM;
5409 .Dydycz, Pacyfik, OFMCap.Z Podlaskiej ziemi wezwany....:.1985?..d18/1a;
5410 .Dygasiňski, Adolf.V Svojči, čiže, Život statočného dedinčana.Ružomberok:Lev.1928..LEV;
5411 .Dyrek, Krzysztof.Kněžské a řeholní povolání : rozlišení a rozvoj (psychologický aspekt.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-001-0.BS-145;
5412 .Dyroff, Adol.Einfürhung in die Psychologie.Leipzig ::[s.n.],.1919..BZ-27;
5413 .Dzięga, Andrzej.Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa. (Stránky sporu v kanonickom procese ohľadom neplatnosti manželstva.).Warszawa:Oficyna Kalamus.1994.8386442123;83-86442-12-3.d18/2b;
5414 .Džibrán, Chalíl.Písek a pěna : knížka aforismů a parabol.Praha:Vyšehrad.1998.80-7021-275-6.d7/3;
5415 .Eberhard, Matthias.Predigten und betrachtungen uber sonn und jesttags evangelien.Freiburg:.1912..C17/1b;
5416 .Eberhards, Johann August.Synonimisches handworterbuch der deutschen sprache.:.1800?..C17/1b;
5417 .Eberle, Joseph,1884-1947.Grossmacht Presse :.Regensburg ::Pustet,.1920..d12/1b;
5418 .Eckartshaufen, Hofrath.Erzablungen zum bergnugen und zur seelenbildung.Mníchov:.1786..C18/2a;
5419 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1a;
5420 .Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.1987.83-85008-54-3.d18/1b;
5421 .Eco, Umberto.Foucaultovo kyvadlo. SLOVART vydavateľstvo:Bratislava.2002.80-7145-636-5.d6/7;
5422 .Eco, Umberto.Jak napsat diplomovou práci.:Olomouc : Votobia.1997.80-7198-173-7.d6/5;
5423 .Edgar, Collins.Štědrost pana Jonáše.:Vyšehrad.1975..VSH;
5424 .Edith, Pargeterová.Nebeský strom.:Práce.1978..d8/1_CZ1950_1990;
5425 .Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..BS-212;
5426 .Editor, Emil Vontorčík.Od slovienskej liturgie ku slovenskej provincii.:Univerzitná knižnica.1992.80-85170-04-3.BS-148;
5427 .Edmund, Kosiarz.Námorné bitky.:Pravda.1981..d3/6_SK1950_1990;
5428 .Eduard, Ďurčo.Dejepis.:Enigma.1996.80-85471-38-8.BS-122;
5429 .Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.BS-214;
5430 .Edvard Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská, s.r.o..1994..BS-217;
5431 .Edward Górecki.Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II..Olomouc:Matice cyrilometodějská s.r.o..1993..BS-217;
5432 .Egenter, Richard.Von der Freiheit der Kinder Gottes.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1941...d11/4a;
5433 .Eggebrecht, Hans Heinrich.Hudba a krásno.Praha:Lidové noviny.2001.80-7106-479-3.d6/7;
5434 .Egger, Francisco.Propaedeutica philosophica-theologica.:.1898..C13/2a;
5435 .Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..BZ-12;
5436 .Egger, Franziscus.Enchiridion theologiae dogmaticae specialis.:.1915..d18/6b;
5437 .Ehrenberger, Josef, 1815-1882 - autor;.Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách :.:V Praze :.1872..CZ_1920;
5438 .Ehrhard, Albert.Katholisches Christentum und moderne Kultur :.Graz ::Moser, Ulrich,.1909..BZ-17;
5439 .Ehrler, Joseph.Das kirchenjahr.:.1880..C21/2a;
5440 .Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Čo treba vedieť o kongregácii sv. Notburgy?.[S.l.]:Ústredie mariánskych družín, Trnava.1937..BS-169;
5441 .Eisenhofer, Ludwig,1871- [from old catalog].Grundriss der katholischen liturgik,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g. m. b. h., verlagsbuchhandlung,.1937...d13/1;
5442 .Eisner, Jan,.Nitra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1933..BS-154;
5443 .Ekert, František.Církev vítězná :.Praha ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1896..CZ1900;
5444 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900;
5445 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ_1920;
5446 .Ekert, František.Církev vítězná : 1.díl. leden-březen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1892..CZ1900;
5447 .Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900;
5448 .Ekert, František.Církev vítězná : 2.díl. duben-červen : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1894..CZ1900;
5449 .Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900;
5450 .Ekert, František.Církev vítězná : 4.díl. říjen-prosinec : Životy Svatých a Světic Božích.Pořadem roku občanského.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1899..CZ1900;
5451 .Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy.:.1883..CZ1900;
5452 .Ekert, František.Posvátná místa král. hl. města Prahy. Svazek II..:.1884..CZ1900;
5453 .Ekumenické novozákonní překladatelská skupina.Nový zákon.:Ekumenická rada církví v ČSSR.1987..BIBCZ;
5454 .Elbel, Benjamin, OSF.Theologia moralis per modum conferentiarum.:.1900?..C11/3b;
5455 .Elena, Dubnická.Peter M. Bohúň.:Pallas.1975..BS-70;
5456 .Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Tatran.1983..d3/1_SK1950_1990;
5457 .Eliade, Mircea.Signorina Christina.:.1984.88-16-50017-4.d18/1a;
5458 .Eliáš, Ján.Mučeníci a národovci.St. Catharines:Ján Eliáš.1988..USA;
5459 .Eliáš, Štefan.Košické historické zošity :.Košice ::Štátny oblastný archív,.1992..BS-24;
5460 .Eliáš, Štefan,1942-.Dejiny Košíc v dátach.Košice:Typopress.2014.9788089496129 (viaz.); 978-80-89496-12-9.d7/2;
5461 .Eliot, T. S.1888-1965.Vražda v katedrále /.Praha ::Mladá fronta,.1971..d3/5_SK1950_1990;
5462 .Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.1996.80-967376-3-5.d6/4;
5463 .Eliza, Orzeszková.Chám.:Matica slovenská.1951..MS;
5464 .Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..TATRAN;
5465 .Ellen, Gould White.Cesta ku Kristovi.:Advent-Orion.2001.80-88960-64-9.d6/7;
5466 .Ellen, Gould White.Kristove podobenstvá.:Advent-Orion.2000.80-88719-80-1.d7/4;
5467 .Ellen, Gould White.Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev.:Advent-Orion.1998.80-88719-73-9.d6/7;
5468 .Emil Krapka.Káž Božie slovo Cyklus A.:Dobrá kniha.1995..BS-112;
5469 .Emil, Boleslav Lukáč.Dies Irae.:Novum.1946..d15/5_SK1920_1950;
5470 .Emília.Szeretet konyve.Budapešť:.1863..BZ-35;
5471 .Emmanuel, Wilhelm.Kann ein jesuit von seinem theren in einer sunde verpflichtet werden?.Mainz:.1874..BZ-54;
5472 .Ender, Anton.Skizzen fur falten-predigten.:.1914..BZ-20;
5473 .Endore, Guy.Voltaire.Voltaire.Bratislava:Tatran.1979..d3/2_SK1950_1990;
5474 .Endres, Josef A..Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendlande.Kempten ::Kösel,.1908..d12/1b;
5475 .Endrodi, Sándor.A magyar koltészet kincsesháza.:.1903..d14/2;
5476 .Endrody, Ladislav.Život Štefana Kaszapa.Budapešť:.1940..BS-167;
5477 .Engel, Heinrich.Das unbegreifliche Fest :.Sankt Augustin ::Wort und Werk,.1977.3-80500-062-6.d11/3b;
5478 .Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1928..d12/1b;
5479 .Engel, Johannes.Fahr des heiles.:.1934..d11/3a;
5480 .Engel, Johannes.Vom 1. Advents-Sonntag bis Jahresschlu (Dezember).Warendorf in Westf.:Schnell.1915..d12/2a;
5481 .Engel, Ludovicus.Manuale parochorum de obligationibus functionibus et juribus parochialibus.Salzburg:.1662..C16/4b;
5482 .Engel, Zsigmond.A házasságon kivul szuletett gyermek jogvédelme.Budapešť:.1910..BZ-38;
5483 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-152;
5484 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Rím:Kresťanská akadémia.1974..BS-207;
5485 .Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM.1992..BS-63;
5486 .Engels, Friedrich.Vývin socializmu od utópie k vede.Bratislava:SVPL.1955..BS-102;
5487 .Engstler, Josepho.Imitatio sanctissimae virginis ad normam imitationis Jesu Christi.Viedeň:.1783..C16/5a;
5488 .Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.d6/5;
5489 .Entner, Josef, 1921- - autor.Georgius Josephus Camel :.:Velehrad :.1997.80-86045-04-8.d6/7;
5490 .Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus II. de incarnationis mysterio.Viedeň:.1748..C18/1b;
5491 .Erber, Antonium.Theologiae speculativae tractatus VII. de sacramentis in genere ....Viedeň:.1747..C17/5b;
5492 .Erdey, Ferenc.Sacerdotium aeternum.Budapešť:.1940..C16/4b;
5493 .Erhard, Albert.Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1902..d10/5a_CZ1900_1920;
5494 .Erhard, Caspar.Des christlichen haus buchs oder grossen leben christi.Augsburg:.1727..C16/3a;
5495 .Erhard, Caspari.s. Vincentii Ferrerii, ex sacro praedicatorum ordine concionatoris celeberrimi quadragesimale .:.1729..C17/6;
5496 .Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C17/2a;
5497 .Erhard, Thomae.Biblia sacra vulgatae editionis.:.1723..C10/2a;
5498 .Erhart Gustav.Cor. Tacitus: Letopisy..:.1926..LEV;
5499 .Erika, Podlipná.Koláž.:F.R. and G..1993.80-85508-06-0.BS-134;
5500 .Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..SPKK;
5501 .Ernesti, I.C.G..Versuch einer allgemeinen lateinischen synonymik in einem handworterbuche der synonymischen worter.Viedeň:.1814..C17/1a;
5502 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C22/3a;
5503 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C31/1b;
5504 .Ernesto Muller.Theologia moralis.:Vindobonae . Simptibus mayer et soc..1889..C10/2a;
5505 .Ernesto, Cardenal.Meditácia v lietadle DC 3.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0241-0.d3/4_SK1950_1990;
5506 .Ertl, Ignatio.Himlisches borgeburg der guten hoffnung.Augsburg:.1711..C16/1a;
5507 .Ertl, Ignatio.Tolle lege, predigten sonn und fester tag.Bamberg:.1709..C18/1a;
5508 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/1a;
5509 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Advent bis 13. Woche im Jahreskreis.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1992.3451201615 (Kunstleder);3451201712 (Leder).d11/2b;
5510 .Erzabtei St. Martin zu Beuron.Schott-Messbuch fur die Wochentage.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1986.345120553X (Kunstleder);3451205548 (Leder).d11/1a;
5511 .Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-059-9.d6/5;
5512 .Escrivá, Josemariá.Cesta.:.1980?..SAM/5;
5513 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-134;
5514 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-126;
5515 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.d6/2;
5516 .Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.BS-120;
5517 .Esser, Gerhard - Mausbach, Joseph.Religion Christentum Kirche.:.1914..d11/1b;
5518 .Esser, Thomas.Die bedentung der dogmengeschichte.Regensburg:.1884..BZ-53;
5519 .Estep, William Roscoe,1920-.Příběh křtěnců :.Praha ::Evangelické nakladatelství,.1991..d6/7;
5520 .Esterás, Pál.Sobota blahoslavenej Panny Marie, to jest napomenutie a vyučovanie na každý den sobotný, ktorých je v roku dvaapäťdesiat a preto i dvaapäťdesiat zázrakov /.Budapešť ::Kol. Rozsa a jeho manž.,.1917..d15/2b_SK1900_1920;
5521 .Esterházi, Ladislav.Methodus infirmos providendi.:.1818..C15/4a;
5522 .Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-95;
5523 .Esterle, Peter Jozef, OFM.Matričný slovník.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1970..BS-90;
5524 .Estii, Guilielmi.Annotationes in praecipua ac difficiliora sacrae scripturae loca. Tomus tertius .:.1759..C15/6;
5525 .Estoras, Paulo.Speculum immaculatum Mariam .Košice:.1747..C20/1b;
5526 .Ettler, Petr, 1947-.Veliké věci nám učinil : vzpomínka na život O. Františka Kohlíčka. 2010. : Praha : Nové město.2010.978-80-86146-59-1.d6/6;
5527 .Eudes, Jean.Le tres saint coeur de Marie.:.1923..BZ-29;
5528 .Eugen Lazišťan.Zvolen.:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
5529 .Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 1.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990;
5530 .Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 2.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990;
5531 .Eugéne, Sue.Večný Žid-diel 3.:Pravda.1972..d3/2_SK1950_1990;
5532 .Euripides.Bakchy.:.1925..d10/3b_CZ1920_1950;
5533 .Eusebius Pamphili,ca 263-ca 340..Historie církevní.Praha ::Bedřich Rohlíček,.1855, digitalizováno 2008..CZ1900;
5534 .Eustachium, F..Letste ehre reich und ehrn predigen.:.1696..C11/1b;
5535 .Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..d15/4_SK1920_1950;
5536 .Evely Louis.Credo.:.1970?..SAM/4;
5537 .Evely Louis.Credo.:.1970?..BS-178;
5538 .Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..SAM/3;
5539 .Evely Louis.Evangelium k nám mluví.:.1972..BS-166;
5540 .Evely Louis.Selig, die da Leid tragen.Graz Wien Koln:Verlag Styria.1963..d18/4a;
5541 .Evely, Louis.Blažení, kteří snášejí utrpení.:.1962..SAM/5;
5542 .Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-176;
5543 .Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..SAM/2;
5544 .Evely, Louis.Blažení, ktorí znášajú utrpenie!.Bratislava:.1969..BS-220;
5545 .Evely, Louis.Cesta radosti.:.1969..SAM/7;
5546 .Evely, Louis.Credo.:.1980?..SAM1/b;
5547 .Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/2;
5548 .Evely, Louis.Náboženstvo pre našu dobu.:.1969..SAM/5;
5549 .Evely, Louis .Nové víno do nových nádob.:.1975?..SAM/2;
5550 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-134;
5551 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..USA;
5552 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-133;
5553 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..BS-129;
5554 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..SAM/2;
5555 .Evely, Louis.Otče náš.:.1990..BS-97;
5556 .Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/7;
5557 .Evely, Louis.Život v bratstve.:.1969..SAM/2;
5558 .Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..d18/4b;
5559 .Evely, Louis,1910-1985.Homilien über das Wort Gottes :.Graz ::Styria,.1968..BZ-24;
5560 .Evelyn, Waugh.Sestup a pád.:Vyšehrad.1986..VSH;
5561 .Evropský konvent, 2002-2003.Návrh zmluvy Ústavu pre Európu prijatej konsenzom Európskym konventom dňa 13. júna a 10. júla 2003.Luxemburg ::Úrad pre vydávanie úradných publikácií E,.2003.92-78-40214-1.d7/1;
5562 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C15/2a;
5563 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
5564 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
5565 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
5566 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
5567 .Eybel, Joseph Valentini.Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum.Viedeň:.1777..C11/1b;
5568 .Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1a_cz1920-1950;
5569 .Eymard Jul..Nejsvětejší Svátost Oltářní.:.1937..d17/1b_cz1920-1950;
5570 .Eymard Jul..O svatém přijímání.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920;
5571 .Ezehi, John Bosco.The orphaned and abandoned child in the social teaching of the Church "The case of Nigeria".:.2004..BZ-1;
5572 .F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990;
5573 .F. M. Dostojevskij.Zápisky z mrtvého domu.:.1958..d8/3_CZ1950_1990;
5574 .F. Petri Mariae Gazzaniga.Tractatus isagogicus de fundamentis Religionis Christianae contra incredulos , et contra heterodoxos. typis lycei Pars Prima:Agrie .1804..C20/1a;
5575 .F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143;
5576 .Fába, Šimon.Simonis Faba... Carmina.Bratislava:.1804..C12/5b;
5577 .Fabdinger, Heinrich.Der heilige ring.:.1938..d13/2;
5578 .Faber.Betlem.:.1970?..BS-188;
5579 .Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/5b_CZ1920_1950;
5580 .Faber Frederick.Velebná svátost.:.1948..d17/2a_cz1920-1950;
5581 .Faber, Fred. William.Betlem : 1.díl..Praha:Kuncíř.1929..BS-163;
5582 .Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d12/1b;
5583 .Faber, Frederick William,1814-1863.Von der Güte.Regensburg ::J. Habbel,.195-?..d11/5;
5584 .Faber, Frederid William.Das kostbare blut oder der preis unserer erlosung.Regensburg:.1860..C18/4a;
5585 .Faber, Mathias,1586-1653.Sváteční kázaní /.V Brně ::Tiskem a nákladem Pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských,.1890..CZ1900;
5586 .Faber, P. F. W..Ježíš nade všecko.:.1888..CZ_1920;
5587 .Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-155;
5588 .Fabian, Anton.Teologická metodológia.Košice:.2000..BS-68;
5589 .Fabri, Mathiae.Conciones in evangelia et festa totius anni.:.1924..BZ-28;
5590 .Fabri, Matthiae.Concionum sylva nova feu auctarium.:.1739..C21/6;
5591 .Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum.Kolín:.1739..C18/6;
5592 .Fabri, Matthiae.Opus concionum tripartitum.Kolín:.1739..C19/6;
5593 .Faerber, W..Katechismus pre katolícke farské školy vo Spojených štátoch.Chicago:.1926..USA;
5594 .Faikus, Jan.Žena v Číně.:.1933..BS-40;
5595 .Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
5596 .Faith, Štefan.Činný katolicizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-96;
5597 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-40;
5598 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46;
5599 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48;
5600 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-48;
5601 .Faith, Štefan.Duchovný pastier r. 27, č. 1-7, 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-30;
5602 .Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
5603 .Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
5604 .Faith, Štefan.Praedica Verbum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
5605 .Faith, Štefan.Probabilizmus.Bratislava ::[s.n.],.1939..BS-141;
5606 .Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.Hospicová a paliatívna starostlivosť.Trnava:Katedra dobrovoľníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity .2003..BS-160;
5607 .Falkberget, Johan,1879-1967.Chléb noci.Praha ::F. Topič,.1946..d9/5b_CZ1920_1950;
5608 .Falkenauer, František.Hovořili jsme o životě a díle Kristově : Příručka pro letní tábory a debatní schůze.Brno:Osvětová rada Čsl.Orla.1948..BS-34;
5609 .Fallenbuchl, Ferenc.A rabváltó trinitárius szerzetesek magyarországon.:.1940..d14/1b;
5610 .Falletti, L..Virgo veneranda.:.1922..d18/5;
5611 .Fally, Josef.Drunt im Burgenland.:.2008..d13/2;
5612 .Falsini, Rinaldo.Commento alle orazioni dopo la comunione delle domeniche e feste.:.1967..d18/2b;
5613 .Falťan, Samo,1920-.Víťazné stretnutie.Bratislava ::Dukla,.1950..d15/5_SK1920_1950;
5614 .Falusi, Pál.Az obsitos.Budapešť:.1900..BZ-39;
5615 .Fanfani, Ludovicus, OP.De iure parochorum ad normam codicis iuris canonici.:.1924..C13/2b;
5616 .Fanfani, Ludovicus, OP.De tertio ordine s. Dominici.Rím:.1942..BZ-49;
5617 .Fankhauser G..Příběhy dosud živé 2.?:Samizdat.1980 ??..BIBCZ;
5618 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 1. diel.:.1975??..BIBCZ;
5619 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 3..:.1970??..BIBCZ;
5620 .Fankhauser, Gottfried.Príbehy Novej zmluvy dodnes živé. ViViT s. r. o.:Kežmarok.2003.80-88903-48-3.d6/2;
5621 .Fankhauser,G.Příbéhy dosud živé 4.:neudaný.1985??..BIBCZ;
5622 .Farbiak, Ján.Ozveny a návraty.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1997.80-7165-062-5.d7/5;
5623 .Fárek, František.Stopy mizí v archívu...Praha:Vyšehrad.1975..VYSEHRAD;
5624 .Farelly, Robert.Pánov odev c Robert Farelly ; Prekl. Ondrej Rybár.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-025-4.TRAN;
5625 .Farges, A., Barbedette, D..Philosophia scholastica. 3. diel. Logica - Ontologia - Cosmologia.:.1897..BZ-10;
5626 .Farmakidis, G.A..Současné Řecko.:.1930..d17/2b_cz1920-1950;
5627 .Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.Košice:Dominik.1946..BS-53;
5628 .Fast, Howard Melvin.Clarkton.Bratislava:Práca.1950..d3/3_SK1950_1990;
5629 .Fast, Howard,1914-2003.Deti.Bratislava ::Práca,.1951..d3/3_SK1950_1990;
5630 .Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d9/3b_CZ1920_1950;
5631 .Fattinger Josef.Katecheta vypravuje....:.1935..d17/2a_cz1920-1950;
5632 .Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:.1980?..SAM/4;
5633 .Faudenom, A..Počuli sme slovo Pánovo.Rím:SÚCM.1989..SÚCM;
5634 .Faulhaber, Michael von,1869-1952.Charakterbilder der biblischen Frauenwelt.Paderborn ::Ferdinand Schöningh,.1935..d11/4b;
5635 .Faulhaber, Michael von,1869-1952.Zeitfragen und Zeitausgaben :.Freibrug im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1916..d18/7b;
5636 .Faulhaber, Michael von,1869-1952..... Zeitfragen und zeitaufgaben,.Freiburg im Breisgau,:Herder & co. g. m. b. h..1935..d12/2a;
5637 .Favier, Marius.L'Assomption corporelle de la mere de Dieu.Paríž:.1926..BZ-44;
5638 .Feder, J., SJ.Missel quotidien Francais.:.1956..C13/5b;
5639 .Federer, H..Hrdina z katakomb.:.1946..BS-39;
5640 .Fedor, Abramov.Priaslinovci.:Slovenský spisovateľ.1979..VAVRÍN;
5641 .Fedor, Michal, SJ.Slovenský nadrealizmus.Martin:Matica slovenská.1968..BS-94;
5642 .Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-123;
5643 .Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy :.Rím:Spolok sv. Cyrila a Metoda,.1990..BS-152;
5644 .Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.1993.80-85581-03-5.BS-121;
5645 .Fehér, Mátyás.A Kassai püspöki könyvtár Kódexei és ösnyomtatványai.Kassa ::[s.n.],.1943..d14/1b;
5646 .Fehér, Mátyás, OP.A Hétszázados vasvári szent domonkos-rendi kolostor torténete 1241 - 1941.:.1942..BZ-10;
5647 .Fehér, Mátyás, OP.Magyarországi Pál O.P. "Summa de Penitentia"-ja 1220 - 1221.Budapešť:.1943..BZ-39;
5648 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/4a;
5649 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C21/2a;
5650 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C10/1b;
5651 .Fejér, Georgii.Institutiones dogmaticae. Tomus quartus.Budapešť:.1815..C19/1b;
5652 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C10/3b;
5653 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C31/1a;
5654 .Fejer, Gyorgy.Mostani és régi lexikon .:.1817..C11/2b;
5655 .Fekete, Jan.Modrý Kameň.:Osveta.1990.80-217-0201-X.d2/5_FOTOGRAFIE;
5656 .Felber, Franz.Ein Jahr Dorfpredigt :.Wien:Seelsorger-Verl..1935..d11/4b;
5657 .Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka Serafínského /.Praha ::Kapucínský sekretariát Třetího řádu sv. Františka,.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
5658 .Felder, Hilarin,1867- [from old catalog].Jesus von Nazareth;.Paderborn,:F. Schoningh; [etc., etc.].1937...d11/1b;
5659 .Felder, Hilarin,1867-1951.Geschichte der wissenschaftlichen Studien im Franziskanerorden bis um die Mitte des 13. Jahrhunderts.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Buchhandlung,.1904..d11/2a;
5660 .Feldmann, Josef.Okkulte philosophie.:.1927..C22/1b;
5661 .Felix, Julius Calvus.Panem et circenses! :.Praha ::Šimáček,.1921..BS-178;
5662 .Felix, R. P., SJ.La confession.Paríž:.1923..BZ-44;
5663 .Felix, Timmermans.Pieter Bruegel.:Slovenský spisovateľ.1959..SPKK;
5664 .Felizna, Jan.Epištoly nedělní a sváteční.:.1898..CZ1900;
5665 .Felsenecker, Sebastiano.Ignis festivus. Neuer werch.Augsburg:.1718..C20/3a;
5666 .Fencák, Marián.Miejsca swiete w swietle KPK z 1983 roku.Lublin:.2000..d18/3;
5667 .Ferbers, Johann Jacob.Rachrichten von den merfwurbigsten ....:.1776..C18/2b;
5668 .Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..BS-153;
5669 .Ferdinand, Ďurčanský.Biela kniha Zv. 4.:B.M.N..1954..BS-157;
5670 .Ferenčík, Ján.Pápež a pápežský štát.Bratislava:Ústredná Katolícka Kancelária pre Slovensko.1930..BS-52;
5671 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-48;
5672 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXI. (1928).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1928..PS-12;
5673 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXII. (1929).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1929..PS-12;
5674 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIII. (1930).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1930..PS-12;
5675 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIV. (1931).Bratislava:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1931..PS-12;
5676 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-12;
5677 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXIX. (1936).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1936..PS-46;
5678 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXV. (1932).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1932..PS-12;
5679 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVI. (1933).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1933..PS-12;
5680 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVII. (1934).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1934..PS-12;
5681 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXVIII. (1935).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1935..PS-12;
5682 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXX. (1937).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1937..PS-13;
5683 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-48;
5684 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXI. (1938).Spišská Kapitula:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1938..PS-13;
5685 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-47;
5686 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-13;
5687 .Ferenčík, Ján.Svätá rodina r. XXXII. (1939).Liptovský Sv. Ondrej:Všeobecný Spolok k úcte sv. Rodiny Nazaretskej.1939..PS-46;
5688 .Ferkič, N..Sloboda nad zlato.Trnava:Vydavateľstvo Posla.1940..BS-37;
5689 .Ferko, Milan,1929-2010.Medzi ženou a Rímom :.Bratislava ::Tatran,.1980..TATRAN;
5690 .Ferko, Vladimír,1925-2002.Konopný kríž /.Bratislava ::Smena,.1970..d3/6_SK1950_1990;
5691 .Ferler, Hyacintho.Seelen schaz christ katholischer lehr.Augsburg:.1732..C16/1a;
5692 .Ferley, Philippe.Modlitba Blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice : Můj Bože v Trojici, Tobě se klaním.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-37-5.BS-119;
5693 .Ferrai, Nicolai.Methodus addiscendi linguam italicam ope latinae.:.1770..C10/3a;
5694 .Ferrario, Gregorio.Selecti affectus amoris sponsi coelestis.Viedeň:.1651..C15/5a;
5695 .Ferrario, Sigismundo.De rebus Hungaricae provincae praedicatorum partibus quator et octo libris distributi .:.1637..C11/4a;
5696 .Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C31/1b;
5697 .Ferratii, Antonii.M. T. Ciceronis opera omnia ....:.1794..C18/2b;
5698 .Ferrero, Bruno.Otče náš. Don Bosco:[Bratislava].2000.80-88933-51-X.BS-155;
5699 .Ferretti, Augusto.Ethica.:.1925..BZ-14;
5700 .Ferretti, Augusto.Institutiones philosophiae moralis.Rím:.1899..BZ-26;
5701 .Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum. Pars prima.:.1756..C13/6;
5702 .Ferretti, Vincentii Mariae.Breviarium praedicatorum. Pars secunda.:.1756..C13/5a;
5703 .Fessler, Jos..Institutiones patrologiae.:.1850..C11/2b;
5704 .Fessler, Josephus.Compendium spiritualis doctrinae.:.1864..C16/4b;
5705 .Fessler, Josephus.Stimulus pastorum ex sententiis patrum concinnatus.Rím:.1863..C18/2b;
5706 .Feuerbach, Ludwig.Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce.Praha:Čs.akademie věd.1959..d8/3_CZ1950_1990;
5707 .Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..SPKK;
5708 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN;
5709 .Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN;
5710 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Goya čiže krutá cesta poznania.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1955..d8/1_CZ1950_1990;
5711 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Spisy..Praha ::SNKLHU,.1962..d5/6;
5712 .Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Zaslíbená země /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury a umění,.1962..d8/2_CZ1950_1990;
5713 .Feyerabend, Karl.Taschenworterbuch der hebraischen und deutschen sprache.:.1912..C14/1a;
5714 .Fiala, Andrej.Spišský hrad.Martin:Osveta.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
5715 .Ficocelli, Elizabeth.Lurdy :.:Kostelní Vydří :.2008.978-80-7195-233-6.d7/3;
5716 .Fietko, Grzegorz.Ján de la Salle - Patrón učiteľov.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999..BS-152;
5717 .Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..d3/3_SK1950_1990;
5718 .Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..USA;
5719 .Filip, Jiří.Alžírsko.Praha:Pressfoto.1980..BS-90;
5720 .Filippino, Federico.Il piede della croce.:.1929..C14/1b;
5721 .Filippino, Federico.Il santo sacramento.:.1905..C14/1b;
5722 .Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti.1968..USA;
5723 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1939..PS-04;
5724 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1942..PS-04;
5725 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1943..PS-04;
5726 .Filkorn, Eugen.Katolícka jednota.:.1944..PS-04;
5727 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-155;
5728 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolicke obradoslovie pre stredné a meštianské školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1922..BS-187;
5729 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke Obradoslovie pre stredné školy.Bratislava ::[s.n.],.1934..d15/5_SK1920_1950;
5730 .Filkorn, Eugen.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné školy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-167;
5731 .Filo, Elemír.Malá koncilová konkordancia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..SSV1990;
5732 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CX. (1982).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1982..PS-19;
5733 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-26;
5734 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXI. (1983).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1983..PS-19;
5735 .Filo, Elemír.Pútnik svätovojtešský r. CXII. (1984).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984..PS-19;
5736 .Filo, Július.Pohľady do neba.Prešov:VMV.2004.80-7165-467-1.d7/1;
5737 .Filo, Vladimír.CIC Boží ľud-druhá kniha.:.1995?..SAM/2;
5738 .Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4;
5739 .Filo, Vladimír.Kánonické právo. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.1997.80-88696-14-3.SKRIPTA_4;
5740 .Filo, Vladimír.Posväcovacia úloha cirkvi.:.1980?..BS-12;
5741 .Filon, Auguste.Dějiny anglické literatury od počátku až do naší doby..Praha ::Laichter,.1903..BS-190;
5742 .Filon, Augustin,1841-1916.Dějiny anglické literatury od počátku až na naši dobu..Praha ::Jan Leichter,.1903..BS-190;
5743 .Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor.1975..d2/1_SLOVENSKO;
5744 .Finckium, Casparum.Irchen und schulen bostillen.:.1619..C16/1a;
5745 .Finetti, Antonio.Massillonii claromontani episcopi sermones ad ecclesiasticos habiti.:.1789..C15/2b;
5746 .Fisch, Joseph.Ausgewahlte schriften des heiligen Hilarius.:.1878..C15/4b;
5747 .Fischer-Colbrie, Augustín.A kereszt császárja.:.1913..BZ-6;
5748 .Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-55;
5749 .Fischer-Colbrie, Augustín.Quid sanctus Thomas de cultura doceat.Rím:Xenia Tomistica.1924..BZ-11;
5750 .Fischer-Colbrie, Augustinus.De philosophia culturae.:.1903..BZ-17;
5751 .Fischer, Hermann.Katholisches jahrbuch 1937.:.1937..d13/1;
5752 .Fischer, Hermann,1867- [from old catalog].P. Joseph Freinademetz, Steyler Missionar in China 1879-1908;.Kaldenkirchen,:Missionsdruckerei Steyl.1936..d11/4a;
5753 .Fischer, Karl..Blutgummi;.Berlin,:Kommodore-verlag.1938..d11/4a;
5754 .Fischer, Krištof, SJ.Operis oeconomici pars prima et secunda de oeconomia suburbana.:.1737-38..C11/3a;
5755 .Fischl, Johann.Christliche weltanschauung und die probleme der zeit.:.1946..d11/2a;
5756 .Fišer Zdeněk, Lazecký František, Řepová Dominika a Vítek Josef.Starý zákon - Knihy rozjímavé 1.Praha:Česká katolická Charita.1978..BIBCZ;
5757 .Flaherty, Daniel L..On mě vede.[Praha?],:.1970?..SKRIPTA_3;
5758 .Flaubert, Gustáv.Pani Bovary.Martin:Živena.1948..d15/6_SK1920_1950;
5759 .Flaubert, Gustave,.Salambo.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941..SPKK;
5760 .Flavius, Josephus.Válka židovská : 1.díl. : Válečná předehra.Praha:Svoboda.1990.80-205-0118-5.d8/1_CZ1950_1990;
5761 .Fleury, Claudius.Institutiones juris ecclesiastici .:.1771..C21/2b;
5762 .Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a;
5763 .Florentii, P. D..Amaradulcis oder de langer de lieber .:.1663..C20/1a;
5764 .Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.d6/2;
5765 .Florovský Antonín.Čeští jesuité na Rusi.:.1941..VSH;
5766 .Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d7/5;
5767 .Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-052-5.d6/7;
5768 .Flossmann, Karel.První čtení : 2. : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151;
5769 .Flossmann, Karel.První čtení : Rok B.:Praha : Ústř.církevní nakl..1990..BS-151;
5770 .Foerster, Fr. W..Jak žíti.:.1921..d9/3b_CZ1920_1950;
5771 .Foerster, Fr. W..Věčné světlo. Praha:Kropáč a Kucharský.1936..d17/4a_CZ1920_1950;
5772 .Foerster, Fr. W. - Žák Em..Mlhami a tmou.:.1937..BS-37;
5773 .Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
5774 .Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966.Evropa a německá otázka.Praha ::Vyšehrad,.1938..VSH;
5775 .Foerster, Friedrich Wilhelm,1869-1966..Jugendlehre:.Berlin,:G. Reimer,.1911...d11/5;
5776 .Foerster, Josef.Nauka o harmonii.Praha:.1887..CZ1900;
5777 .Fogarasi, János.Magyar és német segedszótár.Budapešť:.1845..C20/5a;
5778 .Foglar, Georgii.Hortus divinorum eloquiorum.Košice:.1723..C16/5a;
5779 .Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..d17/5a_CZ1920_1950;
5780 .Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1932..BS-35;
5781 .Foltynovský Josef.Duchovní řečnictví.:.1938..BS-63;
5782 .Foltynovský Josef.Duchovní správa.:.1936..d9/3a_CZ1920_1950;
5783 .Foltynovský Josef.Liturgika.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
5784 .Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..BS-107;
5785 .Foltynovský, Josef.Liturgika.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta,.1932..d17/2b_cz1920-1950;
5786 .Fonck, Leopold.Moderne Bibelfragen :.Einsiedeln ::Verlagsanstalt Benziger & Co.,.1917..d13/2;
5787 .Fonseca, Luis Gonzaga da,1878-1963.Fatima :.Košice ::Východoslovenské vydavateľstvo,.1992..d7/6;
5788 .Fontana, Luigi, OP.L'amore e i giovani.:.1970..PZ-1;
5789 .Fordinálová Eva.Aký si Ján Holý?.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN;
5790 .Fordová, Henry.Medzinárodný Žid.:.1980?..BS-165;
5791 .Forest, Jim,1941-.The resurrection of the church in Albania :.Geneva ::WCC Publications,.2002.2-8254-1359-3.d18/5;
5792 .Forest, River.Via Dominici.:.1968..BS-159;
5793 .Forest, River.Via Dominici.:.1968..SAM/5;
5794 .Forgach, Stephanus.Theses prooemiales de natura, proprietatibus et objecto logicae.:.1743..C21/4b;
5795 .Forgan, Vladislav.Istoty.:.1980?..SAM/3;
5796 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-154;
5797 .Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.BS-66;
5798 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1942..PS-38;
5799 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku.Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1943..PS-38;
5800 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..BS-109;
5801 .Formánek Rudolf, Mons..Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1944..PS-38;
5802 .Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1946..BS-189;
5803 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-38;
5804 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1947..PS-04;
5805 .Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1948..PS-38;
5806 .Fornasari-Verce, A. J..Unleitung zur erlernung der italienischen sprache.Viedeň:.1843..C19/1b;
5807 .Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..BS-141;
5808 .Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka.1990..SAM/6;
5809 .Forster, Heinrich.Heinrich Forster\'s Gesammelte Kanzelvortrage.Regensburg:Manz.1912..BZ-22;
5810 .Forstner, Dorothea.Swiat symboliki chrzescijanskiej.Warszawa ::PAX,.1990.83-211-1169-6.d18/1b;
5811 .Forsyth, Frederick,.Šakal.Bratislava:Smena.1989.80-221-0135-4.d3/4_SK1950_1990;
5812 .Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad.1970..VSH;
5813 .Fortel.Ueber Johann Sebastian Bachs.:.1966..d12/2b;
5814 .Fossaei, Leonardi.Rosario et psalterio deiparentis Mariae.:.1650..C11/3b;
5815 .Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.d7/4;
5816 .Fouard C..Svatý pavel. Jeho poslední léta.:.1899..CZ1900;
5817 .Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM;
5818 .Fourier, Charles.Výbor z díla.Praha:Orbis.1950..BS-107;
5819 .Foustka, Radim Neumann,1907-1960.Stát, jeho vznik, podstata a vývoj /.Praha ::Orbis,.1954..d8/1_CZ1950_1990;
5820 .Fox, Kate.Watching the English :.London ::Hodder,.2005.0-340-81886-7.d18/2b;
5821 .FR. Albert Strnad.Sv. Ruženec a Nejsvětější svátosť.Olomouc:.1898..CZ_1920;
5822 .fr. Mannes Stanislav Marušák OP.In Veritate Et Caritate.Zvolen:Bratstvo laikov sv. Dominika na Slovensku.2013..d6/4;
5823 .Frachet, Géraud de,(ca 1205-1271).Životy bratří kazatelů.Praha ::Růže dominikánská,.1938..d9/3b_CZ1920_1950;
5824 .Fraknói, Vilmos.Vitéz János.:.1879..BZ-16;
5825 .France, Anatole,1844-1924.Bohovia sú smädní.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..TRAN;
5826 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C13/1b;
5827 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus I..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C31/1b;
5828 .Francisci Xaverii Schouppe , S . J..Elementa Theologiae dogmaticae e probatis auctoribus collecta et divini verbi ministerio Accommodata tomus II..:Bruxellis Excudebat H .Goemaere summi pontificis thypographus.1870..C21/2b;
5829 .Francisci, Ján.Povesti Jána Kalinčiaka. Milkov hrob.Martin:.1872..d15/1b_SK1900;
5830 .Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..VSH;
5831 .Francois, Mauriac.Cesty k moru.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/3_SK1950_1990;
5832 .Francois, Mauriac.Galigai.:Vyšehrad.1981..VSH;
5833 .Francheschini, Ezio.Bonvicini de ripa vita scholastica.Padova:.1943..BZ-30;
5834 .Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK;
5835 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_2;
5836 .Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS.1992..SKRIPTA_5;
5837 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_4;
5838 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_5;
5839 .Frankovský, Alojz.Prednášky zo špeciálnej dogmatiky.:.1990?..SKRIPTA_2;
5840 .František a Uršula Krinner.Pravda o Little Peblovi.:.1991..BS-03;
5841 .František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1c_cz1920-1950;
5842 .František Cinek..Velehrad víry : duchovní dějiny Velehradu.Olomouc:Lidové knihkupectví a nakl..1936..d17/1a_cz1920-1950;
5843 .František Janoušek.Evangelium pacis.:Sdružení katolických duchovních Pacem in terris ČSR.1983..BS-146;
5844 .František Křelina..Dcera královská blahoslavená Anežka Česká.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
5845 .František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.BS-118;
5846 .František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-150;
5847 .František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..BS-151;
5848 .František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.BS-145;
5849 .František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.BS-127;
5850 .František Saleský,1567-1622.Filotea.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1947..KRYSTAL;
5851 .František Vojtek.Etika.Olomouc:.1991..BS-03;
5852 .František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov.1946..d15/4_SK1920_1950;
5853 .František z Assisi,1182-1226.Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi /.Praha ::B. Stýblo,.1915..d10/5b_CZ1900_1920;
5854 .Františkánsky kláštor v Trnave.Cesta svätého kríža a žalospev Bolestnej matky.Trnava:Františkánsky kláštor.1947..BS-65;
5855 .Franz, Werfel.Štyridsať dní Musa Daghu.:B. m. n..1951..SPKK;
5856 .Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.1992.80-7113-008-7.d6/3;
5857 .Franzen, August,1912-1972.Kleine Kirchengeschichte.Freiburg i. Br. [u.a.] ::Herder,.1981.3-451-01737-7.d11/2b;
5858 .Frascisco, Reginaldo, OP.Esemplificazioni - Spunti.:.1972..PZ-1;
5859 .Frascisco, Reginaldo, OP.Per il nuovo anno santo.Neapol:.1973..BZ-30;
5860 .Fratocchi, Alessandro.L'Acquisto dell'eredita devoluta ad incerte persone.:.2005..BZ-24;
5861 .Fratte, Sandro Dalle.Vita spirituale e formazione: L'Accompagnamento personale in G.B. Scaramelli SJ /1687-1752/.:.1999..d18/5;
5862 .Fraydt, Leopoldo.Fasten vostill oder ertlarung allerfasten evangelien.Viedeň:.1764..C19/2b;
5863 .Frederik, Pohl.Obchodníci s vesmírem.:Odeon.1987..d8/2_CZ1950_1990;
5864 .Fredro, Aleksander.Hrúza, čo sa robí.Turčiansky Sv. Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..BS-37;
5865 .Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-36;
5866 .Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-14;
5867 .Freischlag, Viliam.Veríte v Boha?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..BS-51;
5868 .Fremont, Rolf,1879-1962.Ve stínu věčnosti :.Praha ::Obelisk,.1925..d9/5a_CZ1920_1950;
5869 .Frencl, Antonín.Postilla aneb wýklady a rozjimání na ewangelia nedělni a swáteční. I., II., III. díl.Praha:.1854..CZ1900;
5870 .Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na ewangelia nedělní a swáteční.Praha:.1857..C13/6;
5871 .Frencl, Innocenc.Postilla aneb wýklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a swáteční celého roku.Praha:.1861..C13/6;
5872 .Frenssen, Gustav.Pyšný Meino.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1950?..SPKK;
5873 .Frentz, Raitz S.J..Selbstverleugnung. Eine aszetische Monographie.:.1936..d11/1a;
5874 .Freud, Sigmund,1856-1939.Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.Berlín ::Gustav Kiepenheuer Verlag,.1933..d12/2a;
5875 .Freund, Jiří.Úcta marianská.:.1926..BS-29;
5876 .Freytag, Gustav,1816-1895..Die verlorene Handschrift.Berlin ::Schreiter,.1926?..d11/4a;
5877 .Frib, Philipp.Predigten auf alle festtage des katholischen kirchenjahres.:.1827..BZ-20;
5878 .Fric Otakar.Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné.:.1910..d10/4a_CZ1900_1920;
5879 .Frický, Alexander.Ikony z východného Slovenska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1971..d2/5_FOTOGRAFIE;
5880 .Friethoff, C., OP.De alma socia Christi mediatoris.:.1936..BZ-12;
5881 .Frigyes, Wilhelm.Abrand és Való.:.1898..C11/4b;
5882 .Frings.Die Verehrung der feligchten jungfrau Maria.:.1881..d11/4b;
5883 .Frinta, Antonín.Kde je co v Bibli? : Abecední klíč pro čtenáře Písma.Praha:Kalich.1992.80-7017-516-8.BS-119;
5884 .Frisch, Johann Leonhard.Neues franzusisch - deutsches und deutch - franzusisches worter buch.:.1786..C17/4a;
5885 .Frison-Roche R..Prvolezec.:.1950..MS;
5886 .Frisoni, Joanni Wilhelmo.Serenissimo celsissimoque principi ac Domino.:.1706..C11/2a;
5887 .Frobes, Ioseph, SJ.Tractatus logicae formalis.Rím:.1940..BZ-48;
5888 .Fromming, H..Die doppelte Buchfuhrung.Muhlheim Ruhr:Bagel.1900..BZ-18;
5889 .Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.1992.80-85282-27-5.BS-112;
5890 .Fruhwirth, Andreae.Acta capituli generalis diffinitorum sacri ordinis praedicatorum.Rím:.1895..C19/1a;
5891 .Fruhwirth, Andreae.Processionarium sacri ordinis praedicatorum.:.1894..C13/4a;
5892 .Fryč, František,1867-1925.Obět nejsvětější /.V Hranicích ::F. Fryč,.1907..d10/5a_CZ1900_1920;
5893 .Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-128;
5894 .Frýdecký, Jan.Rozprávate po srbochorvátsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-71;
5895 .Fudes, Johannes.Das reinste herz der heiligen jungfrau und gottesmutter Maria.Viedeň:.1875..C16/4b;
5896 .Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..BZ-52;
5897 .Fuers, Georg.Martin Luther lebens und charakterbild.Mainz:.1883..C21/3b;
5898 .Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.1997.80-967298-4-5.BS-215;
5899 .Fuchs, Alfred.Deset katolických politiku a diplomatu.:.1934..d17/3b_cz1920-1950;
5900 .Fuchs, Alfred.Novinář.:.1924..BS-25;
5901 .Fuchs, Alfréd, 1892-1941.Křesťan a svět.Praha:Universum.1948..d17/1b_cz1920-1950;
5902 .Fuchs, Francisci Xaverii.Ars longaevae vitae.:.1804..C10/4b;
5903 .Fuchs, Francisci Xaverii.Introductio in tyrocinium vitae ecclesiasticae circa rectum corporis .:.1804..C11/3a;
5904 .Fuchs, František Xaver.Moralis philosophiae christianae de virtutibus, et vitiis tractatus.Trnava:.1805..C21/2a;
5905 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..d8/2_CZ1950_1990;
5906 .Fuchs, Jiří.Filosofie, 1. Úvod do filosofie. Praha:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří kazatelů.1990..BS-160;
5907 .Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.BS-164;
5908 .Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.1993.80-900024-7-1.d7/2;
5909 .Fuks, Ladislav, 1923-1994 - autor.Spalovač mrtvol.:Praha :.2003.80-207-1127-9.d6/7;
5910 .Fulghum, Robert, 1937- - autor.Ach jo aneb Některé postřehy z obou stran ledničky.:Praha :.1993.80-207-0441-8.d6/2;
5911 .Fulghum, Robert, 1937- - autor.Už hořela, když jsem si do ní lehal.:Praha :.1993.80-207-0439-6.d6/2;
5912 .Fulop, Alajos.Mithológia és reveláczió.:.1895..C11/3b;
5913 .Funczik.Pramene kanonického práva.:.1980?..SKRIPTA_3;
5914 .Funczik, Aemilius.Introductio in Jus Canonicum.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BZ-10;
5915 .Funczik, Emil.Cirkevnoprávna kazuistika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1940..SSV1950;
5916 .Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-92;
5917 .Funczik, Emil.Conspectus canonum codicis juris canonici.Trnava:[s.n.].1933..BS-219;
5918 .Funczik, Emil.Interpretatio codicis iuris canonici.:.1950..BZ-10;
5919 .Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1936..SSV1950;
5920 .Funczik, Emil.Katolícke manželské právo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-192;
5921 .Funk.Bins und wucher.Tubingen:.1868..C15/3a;
5922 .Furmánek, Václav.Dejiny dávnovekého Slovenska.Bratislava:Tatran.1991.80-222-0369-6.d2/6_FOTOGRAFIE;
5923 .Fussy, Tamás.A szentirás uj concordantiája.Budapešť:.1871..BZ-34;
5924 .Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-38;
5925 .Fussy, Tamás.IX. Pius pápasága.Budapešť:.1878..BZ-58;
5926 .Fuxhoffer, Damiani.Monasteriologia regni Hungariae.Vesprém:.1803..C19/6;
5927 .Fuxhoffer, Damianus,1744-1814.Monasteriologia Regni Hungariae :.Weszprimii ::[s.n.],.1803..n1/6;
5928 .Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy].1985..BS-97;
5929 .Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy.1991..BS-153;
5930 .Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.BS-214;
5931 .Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.2005.80-89055-52-4.BS-146;
5932 .Gabriel od sv. Márie Magdalény.Dôverne s Bohom. I. diel.Rím:SÚSCM.1990..SUCM;
5933 .Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.2000.80-7162-332-6.d6/7;
5934 .Gabriel, García Márquez.Sto rokov samoty.:Ikar.1999.80-7118-429-2.d7/3;
5935 .Gabriel, Chevallier.Svätý vŕšok.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..d3/6_SK1950_1990;
5936 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1991.Trnava:SSV.1991..d16/4;
5937 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1992.Praha:Zvon.1992..d16/4;
5938 .Gabriel, Josef.Katolický týdeník 1993.Praha:Zvon.1993..d16/4;
5939 .Gabrielle, Roy.Príležitostné šťastie.:Živena.1949..d15/6_SK1920_1950;
5940 .Gábriš, Karol.Z Jeruzalema do Ríma.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1989..SKRIPTA_3;
5941 .Gábriš, Karol.Zjavenie Jána.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-12-8.SAM/5;
5942 .Gajdoš, Ludovít.Zvolen a okolie.Martin:Osveta.1973..d2/6_FOTOGRAFIE;
5943 .Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-4-9.d6/3;
5944 .Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.Františkánska knižnica v Malackách :.Bratislava ::Kníhtlačiareň Andreja,.1943..BS-107;
5945 .Gajdošiková, Hana.Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ... :. Univerzita Palackého v Olomouci:Olomouc :.1990-2000.80-86620-14-X.d7/4;
5946 .Gajetanus, Fr..Pater Mathelm.Regensburg:.1900..BZ-30;
5947 .Gál-Podďumbiersky, Janko.Spomínajme otcov a osvecovateľov národa.V Trnave:[Janko Gál-Podďumbiersky].1936..BS-88;
5948 .Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..BS-156;
5949 .Galan Peter.Katolicizmus staromódny.:.1947..LEV;
5950 .Galan, Peter Róchus.Katolicizmus staromódny?.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1947..BS-173;
5951 .Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..LEV;
5952 .Galan, Peter Róchus.Náš film.[Ružomberok]:Katolícka akcia.1945..BS-173;
5953 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..SUCM;
5954 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-92;
5955 .Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..BS-93;
5956 .Gálffy, Ferencz.A bélyeg-és illetékugyi torvények és szabályok kézikonyve.:.1897..BZ-19;
5957 .Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 2.díl..Bratislava:Opus.1973..d2/2_SLOVENSKO;
5958 .Galko, Ladislav.Slovenské spevy : 4.díl..Bratislava:Opus.1978..d2/2_SLOVENSKO;
5959 .Galli, Mario von.Das Konzil und seine Folgen.Franfurkt am Main ::C.J. Bucher,.1966..d13/1;
5960 .Galli, Mario von.Das Konzil..Mainz ::Matthias-Grünewald,.1965..d18/4b;
5961 .Gallin,C..U pramene života a svatosti.Praha: Dedictví sv. Jana Nepomuckého .1937..BS-17;
5962 .Gálos, László.Vasárnapok unnepnapok.:.1937..d14/1b;
5963 .Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-075-6.BS-116;
5964 .Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..KNC;
5965 .Galsworthy, John,1867-1933.Ostrov pokrytcov /.Bratislava ::Slovenský spisovatel,.1956..SPKK;
5966 .Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-33;
5967 .Gálvez, Manuel.Noc už pominula.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
5968 .Gálvez, Manuel,1882-1962.Mamerto Esquiú o. f. m., řeholník a biskup :.Praha ::G. Francl,.1938..BS-164;
5969 .Gam, Karel,(1912-).Palestina.V Brně ::V. Procházková,.1948..d17/4b_CZ1920_1950;
5970 .Gamulin, Grgo.Bogorodica s djetetom u staroj umjetnosti Hrvatske.Záhreb:.1971..d18/3;
5971 .Gandier, Joseph.Predigtstizzen aus alle sonntagige und festliche Evangelien.Graz:.1798..C17/5a;
5972 .Garau, Francisci.Sapiens a divina gratia instructus seu fertilissimus conceptuum apparatus.:.1731..C16/2a;
5973 .Garetto, Giuseppe.Sicília zem bolesti.Bratislava:Dukla.1949..d15/6_SK1920_1950;
5974 .Garrigou - Lagrange, Reginaldus, OP.De eucharistia.Turín:.1948..BZ-47;
5975 .Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-58;
5976 .Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..BS-59;
5977 .Garrigou-Lagrange P. Rég..Syntéze tomismu.:.1960?..SAM/5;
5978 .Garrigou-Lagrange, Reginald.Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej.Košice:Veritas.1946..BS-219;
5979 .Garrigou-Lagrange, Reginald.Eucharistické srdce Ježišovo.Košice:Veritas.1945..DOMINIKANI_SK;
5980 .Garrigou-Lagrange, Reginald,1877-1964.K Bohu :.Trenčín ::Veritas,.1941..DOMINIKANI_SK;
5981 .Garrold, R.P..Čierne bratstvo.Bratislava:Vydavat. Spoločnosti Ježišovej.1935..d15/6_SK1920_1950;
5982 .Gasline, Cinzia Valigi.Rzym i Watykan.:.2000..d18/5;
5983 .Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-55-2.BS-222;
5984 .Gašaj, Dárius.Historica Carpatica.:.1988..p1/2;
5985 .Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..BS-72;
5986 .Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Rozprávky o láske :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..BS-72;
5987 .Gašparík, Július.Omša k úcte sv. Cyrila a Metoda pre miešaný zbor spev ľudu a organ /1. vyd. - . :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..BS-65;
5988 .Gatterer, Michael.Uber das hl. Sakrament der Busse.Innsbruck ;Leipzig:Rauch.1933..d11/3b;
5989 .Gatterer, Michaele, SJ.Annus liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam .:.1912..C17/5b;
5990 .Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C19/4a;
5991 .Gatti, Vincentio Maria.Institutiones apologetico-polemicae de veritate ac divinitate religionis.Rím:.1866..C31/1b;
5992 .Gaucher Vít.Dejiny života Terézie Martinovej.:.1980?..SAM/5;
5993 .Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.2009.978-80-970306-5-0.d7/2;
5994 .Gauma.Trojí Řím.Praha:.1897..CZ1900;
5995 .Gaume, J..Die entweihung des sonntags.Regensburg:.1850..C18/1b;
5996 .Gausz, Tibor.Za snubný prsteň.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií.1943..POSOL;
5997 .Gaváč, Michal.Grafologia.Trnava:Spolok Svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
5998 .Gavlovič, Hugolín Martin, OFM.Valaská škola.Columbus:Slavica Publishers.1988..USA;
5999 .Gazda, Jakub Vojtech, OFM.Fructus Maturi, to gest: Zrelé Owocá Slowa božého, z domácého Sadú skrze duchowného Hospodára zebrané..Trnava:Witlačené z Útratámi Pánow Predplaťitelow u Wáclawa Gelinka privil. Kňihtlačára,.1796..d15/1b_SK1900;
6000 .Gazdík, Igor.Ernest Zmeták.Bratislava:Tatran.1987..d2/6_FOTOGRAFIE;
6001 .Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/2a;
6002 .Gazsik, Franciscus.Congeries jovialium.:.1800?..C11/4b;
6003 .Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6004 .Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b;
6005 .Gazzaniga, Petri Mariae.De Deo ejusque proprietatibus.Viedeň:.1763..C20/1b;
6006 .Gazzaniga, Petri Mariae.Dissertationes duae de creatione rerum ex nihilo et de angelis.Viedeň:.1777..C19/2b;
6007 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones de Deo .Viedeň:.1775..C19/4a;
6008 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C19/4a;
6009 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C31/2b;
6010 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II..Viedeň:.1777..C12/3a;
6011 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus II. De Dei essentia, attributis, de visione, scientia,....:.1795..C13/6;
6012 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. .:.1774..C12/3a;
6013 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus III. De Trinitate, de Creatione.:.1795..C13/6;
6014 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV..Viedeň:.1775..C17/1a;
6015 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus IV. De angelis, de opificio sex dierum,....:.1796..C13/6;
6016 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus V..Viedeň:.1779..C17/1a;
6017 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VII. De actibus humanis, de virtutibus theologicis.:.1796..C13/6;
6018 .Gazzaniga, Petri Mariae.Praelectiones theologicae. Tomus VIII. Pars I..:.1793..C10/2a;
6019 .Gazzaniga, Petri Mariae.Theologiae dogmaticae in systema redactae.Viedeň:.1786..C17/2b;
6020 .Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C19/4a;
6021 .Gazzaniga, Petri Mariae.Tractatus isagogicus de fundamentis religionis christianae.:.1804..C20/1a;
6022 .Gazzera, A..V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..SUSCM;
6023 .Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/3b;
6024 .Gehrig, Joh. Martin.Neue sonn und festtags predigten.:.1817..C21/4b;
6025 .Gehrig, Johann Joseph.Fruhpredigten vor dem landvolte.:.1823..C21/1b;
6026 .Gehrig, Johann Joseph.Kurze predigten uber die heiligen fasten evangelien aus alle werstage in der heiligen fastenzeit.Graz:.1825..C19/1b;
6027 .Gehrig, Johann Martin.Sonn und festtagliche predigten und homilien.:.1826..C21/4b;
6028 .Geieri, Martini.Commentaria in proverbia et ecclesiasten salomonis nec non in Danielem prophetam .Amsterdam:.1696..C16/6;
6029 .Geieri, Martini.Commentarius in psalmos davidis.:.1695..C21/6;
6030 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/7;
6031 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..SAM/5;
6032 .Geiger Albert.Malý komentář k Janovu Zjevení (Apokalypse).:.1960?..BS-54;
6033 .Geis, Rudolph. [from old catalog].Katholische Sexualethik..Paderborn,:Bonifacius-Druckerei.1927..d12/2b;
6034 .Gemma, Andrea.Annunzia la parola. Spunti omiletici. Anno B.Modena:.1972..d18/1a;
6035 .Gemma, Andrea.Annunzia la Parola. Spunti omiletici. Anno C.Modena:.1973..d18/1a;
6036 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5a;
6037 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C19/5b;
6038 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C21/5b;
6039 .Genetto, Francisco.Theologia moralis juxta sacrae scripturae.:.1763..C18/5a;
6040 .Genicot, Eduardus, SJ.Institutiones theologiae moralis .Brusel:.1927..BZ-47;
6041 .Genovesi, Victorii, SJ.Carmina.Rím:.1959..d18/5;
6042 .Georges, Karl Ernst.Ausfuhrliches lateinisch-deutsches handworterbuch. I-Z.:.1880..C14/3;
6043 .Georges, Perec.Veci.:Smena.1976..d3/1_SK1950_1990;
6044 .Gerald, Götting.Leninovo dílo a křesťané dneška.:Lidová demokracie.1970..BS-106;
6045 .Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d8/5;
6046 .Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.1991.80-7127-037-7.d6/4;
6047 .Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.BS-114;
6048 .Gerely, Jolán.Dievčatá, pohovorme si!.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6049 .Gerely, Jolana.Dievčatá, pohovorme si.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950;
6050 .Gerely, József.Római katholikus szertartástan.:.1906..BZ-17;
6051 .Gerelyová, Jolana.Dej mi své srdce.Praha:.1938..d17/5b_CZ1920_1950;
6052 .Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.BS-218;
6053 .Gerhardi, Joannis.Commentarius super priorem d. petri epistolam.:.1692..C16/1b;
6054 .Gerhardi, Johannis.Commentarius super epistolam ad Ebraeos.:.1761..C15/2b;
6055 .Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
6056 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C19/4a;
6057 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam ....:.1759..C16/2a;
6058 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/1a;
6059 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C19/1a;
6060 .Gerstocker, Antonio.Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem agriensem theologicam, juridicam,....:.1700?..C11/2a;
6061 .Gerstocker, Antonio.Sermones sacri in festa totius anni.:.1760..C10/1a;
6062 .Gertrud von le Fort.Pilátova žena.:Česká katolícka charita.1971..BS-16;
6063 .Gervasio, Augustini.De sacramentis eucharistiae.:.1774..C21/1a;
6064 .Gervasio, Augustini.De sacramentis in genere baptismo et confirmatione.:.1765..C11/2b;
6065 .Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C19/4a;
6066 .Gervasio, Augustini.Sacramentis eucharistiae.Viedeň:.1766..C17/4a;
6067 .Gervasio, Augustini.Verbo Dei incarnato.:.1764..C12/3a;
6068 .Gestel, A., SJ.Der schat des glaubens.:.1874..BZ-25;
6069 .Gesztesi-Balogh, Gábor.Asszonyolok.:.1930?..d14/1b;
6070 .Gherardi, Luciano.Swieta Klelia Barbieri.Bologna:.1981..BZ-1;
6071 .Gianneli Giulio a Paoli Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran.1969..TATRAN;
6072 .Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/5a_CZ1900_1920;
6073 .Gibbons, James.Vyslanec Kristúv. Brno:Benediktini Rajhrad.1904..d10/4a_CZ1900_1920;
6074 .Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.1993.80-85576-04-X.d6/7;
6075 .Gič, Jozef.Nebojte sa!. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-072-2.BS-157;
6076 .Giddings, Franklin Henry.A szociológia elvei.Budapešť:Grill Károly.1908..d14/1a;
6077 .Gide, André.Pastorálna symfonia.Bratislava:Elán.1948..d15/6_SK1920_1950;
6078 .Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..SSV1950;
6079 .Giese, Alexander.Marcus Aurelius.Bratislava:Obzor.1985..d5/8_SK1950_1990;
6080 .Giesswein, Sándor.Világegyetem és a lélek világa.Budapešť:.1913..BZ-35;
6081 .Gihr, Nikolaus.Gedanken uber katholisches Gebetsleben im Anschlu an das Vaterunser und an das Ave Maria.Freiburg i.B.:Herder.1914..d12/2a;
6082 .Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp.1990..BS-110;
6083 .Gil, Czeslaw, OCD.Ku Chrystusowej pelni.Krakov:.1993..d18/1b;
6084 .Gilberg, Aage.Nejsevernější lékař.:Praha : Nakladatelství ELK.1947..d17/2b_cz1920-1950;
6085 .Gilbert, Guy,1937-.Bratr vyvržených :.Praha ::Portál,.1993..BS-207;
6086 .Gilbert, Keith Chesterton.Létající hospoda. Napoleon z Notting Hillu.:Odeon.1975..d8/3_CZ1950_1990;
6087 .Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..VSH;
6088 .Gilbert, Keith Chesterton.Povídky otce Browna Paradoxy pana Ponda.:Odeon.1985..d8/3_CZ1950_1990;
6089 .Gilles, Anthony E..Lidé víry : Příběh středověké církve.Praha:Portál.1994.80-85282-74-7.BS-209;
6090 .Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-23;
6091 .Gillet M. S. O. P..Výchova karakteru.:.1932..BS-12;
6092 .Gillet, Martini.Constitutiones fratrum s. ordinis Praedicatorum.:.1932..C31/2b;
6093 .Gillet, Martini.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1936..C14/4a;
6094 .Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C31/2b;
6095 .Gillet, Martini Stanislai.Breviarium juxta ritum s. ordinis praedicatorum ad normam. Pars posterior.Rím:.1930..C19/5b;
6096 .Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..BZ-5;
6097 .Gillet, Martini Stanislai.Completorii libellus juxta ritum s. ordinis praedicatorum.:.1931..C10/1b;
6098 .Gillet, P..L'educazione del cuore.:.1924..d18/5;
6099 .Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-20;
6100 .Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..d13/2;
6101 .Gilson, Étienne.Die Geschichte der christlichen Philosohie..Paderborn ::Schöningh,.1937..BZ-48;
6102 .Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..C21/4b;
6103 .Gindely, Ant..Dějepis všeobecný pro nižší třídy škol středních.Praha:.1880..CZ_1920;
6104 .Ginther, Antonio.Currus Israel et auriga ejus.:.1726..C17/2a;
6105 .Giordani Igino.Krev Kristova.:.1946..BS-63;
6106 .Giordani Igino.Od hordy k Řádu.:.1945..d17/2b_cz1920-1950;
6107 .Giordani, Igino.Znamení odporu.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1938..d17/1a_cz1920-1950;
6108 .Giordano, Cinzia.La tutela penale dei diritti del soggetto nell'ordinamento italiano nel CIC del 1983 e nel CCEO del 1990.:.2005..BZ-24;
6109 .Giorgio, Vasari.Životy nejvýznačnějších maliřu, sochařu a architektu-diel 2.:Mladá fronta.1998.80-204-0698-0.d6/4;
6110 .Giovanni, Boccaccio.Žiaľ pani Plamienky.:Slov.spisovateľ.1976..SPKK;
6111 .Giovanni, Boccaccio.Život Danteho; Verše; Filocolo-diel 2.:Tatran.1980..TATRAN;
6112 .Giovanni, Verga.Majster don Gesualdo.:Tatran.1975..TATRAN;
6113 .Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-69;
6114 .Gira, Miroslav.Kompendium k prednáškam z fundamentálnej teológie I..:.2000?..BS-70;
6115 .Giry, P..Vie des saints.:.1875..C12/3a;
6116 .Giry, P..Vie des saints.:.1875..C10/1b;
6117 .Giry, P..Vie des saints.:.1875..C21/4a;
6118 .Gjergji, Lush.Matka Terézia .:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.2008.978-80-970035-3-1.BS-146;
6119 .Glosen, G. E..Mystérium svätého písma.:.1970?..SAM/5;
6120 .Głowa, Władysław(1940- )..Znaki i symbole w liturgii.Przemyśl ::Wydaw. Archidiecezji Przemyskiej,.1995.8390074427.d18/1b;
6121 .Gnip, Jozef.Prednášky zo špirituálnej teológie. 1. semester.:.2005?..BS-156;
6122 .Gobat, Georgio.Clypeus alphabeticus .:.1662..C15/5b;
6123 .Gobbi Stefano .Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..d7/5;
6124 .Gobbi Stefano Don.Mariánske kňazské exercície.Bratislava:Movimento sacerdote Mariano, Mariánske kňazské hnutie, Máriina doba.1994..BS-160;
6125 .Gobbi, Stefano.A papokhoz, Szuzanyank kedves fiaihoz /.[Esztergom] ::Marias Papi Mozgalom,.1991..d18/4a;
6126 .Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1996..BS-67;
6127 .Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava.1994..BS-67;
6128 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH.1995..BS-67;
6129 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH.1997..BS-67;
6130 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.d6/6;
6131 .Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1994.80-900417-0-1(2) - rovnaké isbn.d6/6;
6132 .Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH.1994..BS-143;
6133 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM1/a;
6134 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..SAM/6;
6135 .Gobbi, Stefano.Panna Maria kněžím.:.1980?..BS-57;
6136 .Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-184;
6137 .Gobbi, Stefano,1930-.Kňazom najmilaším synom Panny Márie, rok 1996.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1996..BS-111;
6138 .Gobineau, Arthur de,1816-1882.Renaissance :.Praha ::Alois Srdce,.1925..BS-192;
6139 .Gocník, Alojz.Láska k blížnemu vedie k Pánu Bohu.Bratislava:Ústredná Karita na Slovensku.1947..BS-65;
6140 .Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.1995?.965-280-063-5.d2/5_FOTOGRAFIE;
6141 .Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Warszawa ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a;
6142 .Goebel, Bernardin(1881-1973)..Przed Bogiem :.Warszawa ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1965...d18/2a;
6143 .Goethe, Johann Wolfgang von,1749-1832.Cesta po Taliansku :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/3_SK1920_1950;
6144 .Goffine, C. O..Kresťansko-katolická poučujúca wzdeláwajúca kniha .:.1853..C13/1a;
6145 .Goffine, Leonhard.Unterrichts und erbauungsbuch.:.1849..C22/1b;
6146 .Goffiné, Leonhard,1648-1719.Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov.Trnava:Spolok sv. Adalberta [Vojtecha].1908..SSV1950;
6147 .Gogoľ, Nikolaj Vasiľjevič,1809-1852.Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..SPKK;
6148 .Goics, Lazár.Koltemények.:.1866..C11/5b;
6149 .Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a;
6150 .Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbefchreibung der heiligen gottes.Kolín nad Rýnom:.1803..C20/1a;
6151 .Goldhagen, Hermann.Kurze lebensbeschreibung der heiligen gottes.Kolín:.1805..C17/4b;
6152 .Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968348-8-6.d6/7;
6153 .Golubkova, Maremiana Romanovna.Dva veky.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..d15/3_SK1920_1950;
6154 .Gołaszewska, Maria,1926-.Zarys estetyki :.Krakow ::Wydaw. Literackie,.1973..d18/5;
6155 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-13;
6156 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-23;
6157 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..BZ-10;
6158 .Gómez, Stephani.Supplementum ad breviarum ordinis praedicatorum.:.1962..C13/2b;
6159 .Gondocs, Benedek.Sirviragok.:.1868..C12/5b;
6160 .Gonet, Joanne Baptista.Clypeus theologiae thomisticae.Antverpy:.1744..C16/6;
6161 .Gonnelieu, R. P..Thomae von Kempen dier bucher von der tlachfolgung Christi.Bratislava:.1745..C17/3b;
6162 .Gonzalez, Zefirin.Tanulmányok Aquinói szent Tamás bolcsészetérol.:.1883..BZ-4;
6163 .Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Reden und Aufsätze zu Glasnost und Perestroika.Bindlach ::Gondrom,.1989.5-01-002303-2 (SSSR);3-8112-0637-0 (BRD).d11/2b;
6164 .Goričeva, Tatiana.Mluvit o Bohu je nebezpečné.:.1984..BS-14;
6165 .Göring, Carl..System der kritischen Philosophie.Leipzig ::Veit,.1874-1875..BZ-19;
6166 .Gorres, Friederite.Die Quelle.:.1939..d18/7b;
6167 .Gorresová Ida Friederike.Malá Terezie.:.1980?..SAM/5;
6168 .Gosman, Svatoslav.Následování Krista : Dvanáct příběhů ze života svatých.Praha:Práh.1991.80-900835-3-6.BS-126;
6169 .Gossine, Leonhard.Hand-postille .:.1875..C22/2b;
6170 .Gotschner, Jan.Vybraná kázání p. Augustina Montefeltra.:.1895..CZ_1920;
6171 .Gottes, Dafein.Der kampf um Gott.:.1914..BZ-28;
6172 .Gotti, Vincentio Ludovico.Illustrissimo Domino Domino Carolo Nedeczky de eadem.:.1748..C15/4b;
6173 .Gotti, Vincentio Ludovico.Vera ecclesia Christi. Mariae Theresiae augustae reginae apostolicae .:.1776..C10/6;
6174 .Gottier.Dynamismus víry a nevěry.:.1980?..BS-166;
6175 .Gottler, Joseph.Der religionsunterricht in der fortbildungschule.:.1922..BZ-28;
6176 .Gottliebová, Eva 4 ini ; Amrich, Jozef, d 1960- 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Portrét 19. storočia na Východnom Slovensku ; Eva Gottliebová, Jozef Amrich, Milan Bobula.Košice:Východoslovenská galéria [vyd.].1984..BS-71;
6177 .Gottsberger, Joh., Sickenberger, Jos..Biblische zeitschrift.:.1903..BZ-20;
6178 .Götz, František.Cesta k našim básníkům : Úvod do poesie.Praha:Státní nakladatelství.1933..d10/3b_CZ1920_1950;
6179 .Goudin, P. F. Antonio.Philosophia divi Thomae.:.1886..C12/6a;
6180 .Gouzes, Andre..Le rosaire de Fra Angelico :.Paris ::Cerf,.1995..2-204-05196-9 (rel).d18/5;
6181 .Goyau, Georges..Histoire religieuse de la France.Paris ::Plon,.1946...d18/2a;
6182 .Gozzi, Gasparo.La difesa di dante.Verona:.1895..BZ-30;
6183 .Gozzo, Seraphinus, O.F.M..Disquisitio critico-exegetica in parabolam n. testamenti de perfidis vinitoribus.Rím:.1949..BZ-47;
6184 .Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/2;
6185 .Grabmann, Martin.Die geschichte der scholastischen methode von ihren ersten Anfängen in der Väterliteratur bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1;
6186 .Grabmann, Martin.Die scholastische Methode im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert.Berlin ::Akademie,.1957..d13/1;
6187 .Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d11/3a;
6188 .Grabmann, Martin.Thomas von Aquin.München ::Josef Kösel,.1912..d18/2a;
6189 .Grabmann, Martin,1875-1949.Das Seelenleben des heiligen Thomas von Aquin :.Freiburg (Schweiz) ::Paulusverlag,.1949..d11/3b;
6190 .Grabmann, Martin,1875-1949.Thomas von Aquin :.München ::Verlag Josef Kösel & Friedrich Pustet,.1926..d12/2b;
6191 .Grabs, Rudolf.Albert Schweitzer - Dienst am Menschen :.Halle,:.1961..d13/2;
6192 .Graczyk, Krzystof.Metodologia i metodyka prawa kanonicznego.(Metodológia a metodika kanonického práva.).Lublin:Wydawnictvo diecezjalne w Sandomierzu.1999.8388006010;83-88006-01-0.BZ-24;
6193 .Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.BS-71;
6194 .Graef, Richard.Selig die Hungernden *.Regensburg,:.1940..d11/1b;
6195 .Graf, Richard.Das Sakrament der gottlichen Barmherzigkeit.Regensburg:Gregorius-Verl., vormals Pustet.1949..d11/3b;
6196 .Graf, Richard.Ich habe Troster gesucht.:.1967..d18/4b;
6197 .Graf, Richard.Selig die hungernden.:.1939..d11/4a;
6198 .Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
6199 .graham.sedm smrtelnych hrichu.:.1969..BS-221;
6200 .Grach, Pavol.Tajomstvo Slova. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-73-0.d7/1;
6201 .Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..BS-41;
6202 .Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..POSOL;
6203 .Gramantik, Vavrinec, SJ.Nebeská rosička dušičkám do očistca.[Trnava]:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-26;
6204 .Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-50;
6205 .Gramantik, Vavrinec, SJ.Tri pomôcky duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1933..BS-216;
6206 .Granada, Ludwig.Gedentbuch des christlichen lebens .Aachen:.1852..C17/1a;
6207 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..CZ1900;
6208 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C13/5b;
6209 .Granada, Luis de.Ctihodného otce Ludwíka Granadského z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw.:Praha : Swatojanské Dědictví.1868..C20/5b;
6210 .Granat Wincenty.K člověku a Bohu v Kristu 5.Řím:Velehrad - křesťanská akademie.1986..AKADEMIE;
6211 .Granatensis, Ludovici.Ecclesiasticae rhetoricae .:.1780..C10/3b;
6212 .Granier, Jacques.Generál zmizel :.Praha ::Vyšehrad,.1976..VSH;
6213 .Grasset, Joannis, SJ.Nova forma meditationum in singulos anni Dies, cum scientia sanctorum.:.1752..C16/2b;
6214 .Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..BS-50;
6215 .Grassl, B..A premontrei rend szentjei.:.1941..d14/1b;
6216 .Gratry, A..Commentaire sur l'Evangile.:.1928..BZ-45;
6217 .Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/1c_cz1920-1950;
6218 .Gräf, Richard.Ano, Otče.Přerov:Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie.1938..d17/5b_CZ1920_1950;
6219 .Grebáč-Orlov, Ignác.Piesne a dumky.Ružomberok ::Lev.1920..LEV;
6220 .Gréckokatolícka cirkev.Gréckokatolícka cirkev na Slovensku.V Prešove:Gréckokatolícky biskupský úrad.1995.80-967258-2-3;80-967258-2-3.BS-146;
6221 .Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1996.80-7165-065-X.BS-180;
6222 .Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad.1974..VSH;
6223 .Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..VSH;
6224 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
6225 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
6226 .Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
6227 .Gregor Tajovský, Jozef.Jožko a Judka.:Obzor.1974..BS-90;
6228 .Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal.1946..KRYSTAL;
6229 .Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.2002.80-968680-9-8.d6/2;
6230 .Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..d7/4;
6231 .Gregor, Vlado.Meditácie nie príliš ružové.:.2015..BS-207;
6232 .Gregorová Hana.Ženy - matky za svetový mier.:.1946..BS-25;
6233 .Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..SSV1950;
6234 .Gregorovič, Ferdinand.Cesta dokonalosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..BS-149;
6235 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6236 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6237 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6238 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6239 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6240 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6241 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6242 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6243 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6244 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/4a;
6245 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6246 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 2. Paris:Ch. Bernard.1975.2-85229-281-5.n1/5a;
6247 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6248 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6249 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6250 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6251 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6252 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6253 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6254 .Grégory, Claude.Encyclopaedia Universalis vol. 8. Paris:S.G.I.É.1974.0-85229-281-3.n1/4a;
6255 .Greguss, L..Banská Štiavnica a Štiavnické pohorie.Bratislava:Štát. telovýchovné nakl..1954..BS-62;
6256 .Greipl, Paulo.Lob gottes und ehren der heiligen jungfrau und martirin Caeciliae.:.1725..C21/1a;
6257 .Grembs, Stanislao.Predigen aus die festtag heiligen gottes .:.1744..C11/6;
6258 .Gretsch, Adrian.Fastenpredigten.:.1804..C21/4b;
6259 .Greulich, Ursula.Radostné chvíľky s Pánom.:.1980?..BS-100;
6260 .Gribanov, Boris Timofejevič.Faulkner.Bratislava:Obzor.1978..d3/6_SK1950_1990;
6261 .Grieger, Koloman, SJ.Svätý Ján Berchmans S.J. vzor mládeže.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1929..BS-137;
6262 .Grieger, Pavol, FSC.Rehoľný život a jeho poslanie.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-103-8.BS-217;
6263 .Griesl, Gottfried.Pastorálno - psychologické štúdie.:.1966..SAM/7;
6264 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b;
6265 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/1b;
6266 .Griffet, Heinrich.Predigten fur den advent, fasten, und vornehmsten festtage des jahrs.Augsburg:.1770..C20/2b;
6267 .Grígeľ, Jozef.Institutiones oratoriae.Budín:.1814..C12/2b;
6268 .Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.2013.978-80-8074-180-8.d7/5;
6269 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž.1936..d17/1c_cz1920-1950;
6270 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.d7/5;
6271 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..KRYSTAL;
6272 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-02;
6273 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-173;
6274 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-203;
6275 .Grignion, Ľudovít Mária.Tajemství Mariino.Olomouc:Krystal.1947..BS-26;
6276 .Grimaldi, Angela.Le problematiche sociologiche e giuridiche della violenza intra moenia.:.2005..BZ-24;
6277 .Grimaud, Charles.Žena, kouzlo domácnosti.Praha ::Mariánská družina dam,.1928..d9/5a_CZ1920_1950;
6278 .Grimm, Leonard.Der katholische Christ in seiner Welt.:.1941..d11/2b;
6279 .Grivec, Franc,1878-1963.Kristus v církvi.V Olomouci ::Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci,.1938..d10/3b_CZ1920_1950;
6280 .Grobauer, Michael.Zábavná anglická četba s vysvětlivkami.V Praze:V.Hrách.1947..BS-103;
6281 .Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..BZ-56;
6282 .Gröber, Conrad.Handbuch der religiösen Gegenwartsfragen.Freiburg i. B. ::Herder,.1937..d12/2a;
6283 .Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.d7/5;
6284 .Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-24;
6285 .Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-12-6.BS-66;
6286 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-99;
6287 .Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.BS-31;
6288 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-72;
6289 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-31;
6290 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-98;
6291 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-73;
6292 .Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.BS-66;
6293 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-66;
6294 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-99;
6295 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-143;
6296 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-24;
6297 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-97;
6298 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..BS-138;
6299 .Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-10-X.BS-24;
6300 .Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.BS-31;
6301 .Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-66;
6302 .Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.BS-159;
6303 .Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-18-5.BS-207;
6304 .Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-13-4.BS-66;
6305 .Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.BS-31;
6306 .Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.BS-99;
6307 .Grofno, Flavigny.Imák és elmékedések.:.1922..C14/1a;
6308 .Grocholewski, Zenon.Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem procesného práva. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1999.80-7142-066-2.BS-140;
6309 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..BS-175;
6310 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SKRIPTA_2;
6311 .Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..SAM/5;
6312 .Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-84-3.SKRIPTA_4;
6313 .Gron, P..Das innere leben Jesu und Maria.Munster:.1858..C20/3a;
6314 .Grondžel, Jozef.Mesto Krompachy história a súčasnosť.Krompachy:Mestský úrad.2007.978-80-969732-8-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
6315 .Grone, Valentin.Ausgewahlte schriften des hl. Basilius des grosen.:.1875..C18/5a;
6316 .Groó, Vilém.Uhorská čítanka a cvičebná knižka pre II., III. a IV. triedu slovenských pospolitých škôl.:.1885..d15/1b_SK1900;
6317 .Grooms, J. O..Memorizačná knižka na výuku veršov nazpamäť.:.2000?..BS-111;
6318 .Groppe, Lothar .P. MICHAL PRO SJ.:Dobra kniha Trnava.1992..BS-112;
6319 .Grosecz, István.A szentek laistroma .Eger:.1771..C17/5a;
6320 .Grosez, Joanne Stephano.Diatrium sanctorum seu meditationes .:.1704..C15/4a;
6321 .Grosez, Johann.Heiliges tagebuch.:.1844..C22/3b;
6322 .Grossing, Franc. Rudol..Animadversiones in jus publicum Hungariae.:.1786..C11/5b;
6323 .Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-28-2.BS-117;
6324 .Grossouw, W.K..Bijbelse vroomheid.:.1954..d11/2a;
6325 .Groško, Imrich.III. medzinárodný maliarsky plenér družby.:.1979..BS-71;
6326 .Groško, Imrich 4 ini ; Kulík, Marián 4 ini ; Bobula, Milan 4 ini ;.Ľudovít Čordák.Košice:s.n..1987..BS-70;
6327 .Groško, Imrich,(1938-2002).Maľba 19. a 20. storočia na východnom Slovensku :.Košice ::Východoslov. galéria,.1984..BS-87;
6328 .Grotii, Hugones.Annotationes in libros evangeliorum.Amsterdam:.1641..C18/3;
6329 .Grou, Jan Mikuláš.Znaky pravé zbožnosti /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-203;
6330 .Grudnick, František.Milovať kňazstvo.Krakov:Vydavateľstvo Bosých karmelitánov.1984..SAM/3;
6331 .Grudniok František.Byť kňazom.:.1980?..SAM/6;
6332 .Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.SAM/5;
6333 .Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/6;
6334 .Grudniok, František.Žiť kňazstvo.Katovice:.1982..SAM/2;
6335 .Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.BS-131;
6336 .Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1995.80-85527-67-7.BS-144;
6337 .Grundel, Johannes.Desatero přikázání pro naši současnost.:.1980?..BS-25;
6338 .Grutes, Josef Antonín.Liturgika čili sw. obřady neb ceremonie.:.1852..C14/3;
6339 .Grygar, Jiří.Vesmír : S dodatky o nejnovějších objevech a teoriích.Praha:Mladá fronta.1979..d8/1_CZ1950_1990;
6340 .Grzybowski, Konstanty,1901-1970.Poprawka z historii :.Warszawa ::Polonia,.1966..d18/2b;
6341 .GUARDINI, Romano .Pán : úvahy o osobe a živote Ježiša Krista / Romano Guardini ; preložil Ivan Marianov. - 1. vyd. - . :Galt.1970 ..BS-88;
6342 .Guardini, Romano.Der kreuzweg unferes serrnund seilandes.:.1933..d11/3b;
6343 .Guardini, Romano.In spiegel und gleichnis.:.1932..d12/1a;
6344 .Guardini, Romano.Ježíš Kristus (duchovní slovo).:.1988..BS-13;
6345 .Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-45;
6346 .Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum.1948..BS-100;
6347 .Guardini, Romano.Madeleine Sémer 1874 - 1921.:.1929..d11/4b;
6348 .Guardini, Romano.Modlitba Páně.Řím:Křesťanská akademie.1967..BS-213;
6349 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-220;
6350 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-152;
6351 .Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.BS-144;
6352 .Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..d18/4b;
6353 .Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:Ústř.církevní nakl..1970..ČKCH;
6354 .Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-152;
6355 .Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-04-9.BS-220;
6356 .Guardini, Romano.O radosti v srdci.:.1970?..BS-14;
6357 .Guardini, Romano.Odpurce.:.1992..BS-58;
6358 .Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.BS-126;
6359 .Guardini, Romano.Vom lebendigen Gott.:.1955..d11/5;
6360 .Guardini, Romano.Von heiligen zeichen.:.1944..d11/1a;
6361 .Guardini, Romano,1885-1968.Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik :.Stuttgart ::Deutsche verlag ,.1946..d11/1b;
6362 .Guardini, Romano,1885-1968.Deutscher Psalter.München ::Kösel,.1954..d12/1b;
6363 .Guardini, Romano,1885-1968.Theologische Gebete.Frankfurt am Main ::Josef Knecht,.1948..d11/1b;
6364 .Guardini, Romano,1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d11/4b;
6365 .Guardini, Romano,1885-1968.Von heiligen Zeichen.Mainz ::Matthias-Grünewald-Verlag,.1928..d11/1b;
6366 .Guardini, Romano,1885-1968.Wille und Wahrheit :.Mainz ::Mathias Grünewald Verlag,.1937..d11/1a;
6367 .Guardini, Romano1885-1968.Vom Geist der Liturgie.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1957..d11/3b;
6368 .Guignebert, Charles.L'evolution des dogmes.:.1910..C13/3a;
6369 .Guillois, Ambrosius.Erslarung und betrachtung der episteln und evangelien.:.1850..C22/3b;
6370 .Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..SUSCM;
6371 .Guitton, Jean(1901-1999)..Jezus.Warszawa ::\"Pax\",.1963...d18/7b;
6372 .Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
6373 .Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
6374 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Niet inej cesty.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1949..SPKK;
6375 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
6376 .Gulbranssen, Trygve,1894-1962.Večne spievajú lesy.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1944..SPKK;
6377 .Gulielmus, Estius.Annotationes in Praecipua ac Difficiliora Sacrae Scripturae Loca. Tomus tertius.:.1759..C15/1;
6378 .Gunčaga, Jan.Laik ako kresťan z povolania.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-178-8.d7/3;
6379 .Gunnar Gunnarsson,1889-1975.Bílý Kristus.V Praze ::Jos. R. Vilímek,.1948..d17/5a_CZ1920_1950;
6380 .Guntherová - Mayerová Alžbeta.Slovenská keramika.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS;
6381 .Gunthor Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..SUCM;
6382 .Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-99;
6383 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.SÚCM;
6384 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.1996.80-7162-169-2.d7/4;
6385 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..SUSCM;
6386 .Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-111;
6387 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..BS-64;
6388 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..SUSCM;
6389 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-99;
6390 .Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUCM;
6391 .Gurrieri, Ottorino.La Basilica di San Domenico in Perugia.:.1974..BZ-1;
6392 .Gurtler, Eduard.Bollstandige katechesen fur das erste schuljahr.:.1915..d11/4a;
6393 .Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C11/3b;
6394 .Gury, Joanne Petro.Compendium theologiae moralis :.Romae ::[s.n.],.1887..C10/2a;
6395 .Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.1994.80-7114-114-3.BS-209;
6396 .Gustave, Flaubert.Pani Bovaryová.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
6397 .Gustaw, Romuald(1911-1976)..Błogosławiony Szymon z Lipnicy.Kalwaria Zebrzydowska ::\"Calvarianum\",.1988..d18/1a;
6398 .Gutteková, Anna 4 prk ; Andel, Ján 4 gup ;.Svet živočíšnej ríše.Martin:Osveta.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
6399 .Gutzwiller, Richard.Jesus der messias.:.1949..d18/5;
6400 .Guy, de Maupassant.Matka divoška.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..HK;
6401 .Guy, de Maupassant.Miláčik.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..d3/3_SK1950_1990;
6402 .Guy, de Maupassant.Naše srdce.:Slovenský spisovateľ.1970..SPKK;
6403 .Gyertyanffy, István.Az ellenzeki szellem az iskolában.Budapešť:.1900?..BZ-54;
6404 .Gyongyosi, István.Maradványi.:.1796..C12/5a;
6405 .Gyulai, Pál.Budapesti szemle.:.1884..C12/3a;
6406 .Gyulai, Pál.Olcsó konyvtár.:.1887..BZ-57;
6407 .Gzovský, Vladimír.Privátné testamenty podľa práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.:.1925..BS-47;
6408 .Haag.Poznámky k jeho práci.:.1960?..SKRIPTA_3;
6409 .Habáň, Metoděj.Sexuální problém.:.1946..BS-48;
6410 .Habáň, Metoděj.Život, láska, manželství.:.1935?..BS-39;
6411 .Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-169;
6412 .Habáň, Metoděj, OP.Ethika.:.1944..BS-48;
6413 .Habáň, Metoděj, OP.Psychologie.V Brně ::Moravan, spolek katolických akademiků,.1937..KRYSTAL;
6414 .Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK;
6415 .Habovštiak, Anton.Oravské povesti.:Tatran.1978..HK;
6416 .Hackel, Alexej A. [from old catalog].Von ostkirchlicher kunst..Freiburg im Breisgau,:Herder.1943..d11/4b;
6417 .Hačija, Mičihiko.Deník z Hirošimy : Zápisky japonského lékaře od 6. srpna do 30.září 1945.Praha:Práce.1978..d8/4_CZ1950_1990;
6418 .Hadaly, Caroli.Elementa Matheseos purae.:.1815..C12/4b;
6419 .Hadri-Drevenický, František,.Večerné červánky.Spišská Nová Ves:Kultúra.1937..BS-137;
6420 .Haecker, Theodor,1879-1945.Opuscula :.München ::Kösel,.1949...d11/4a;
6421 .Haeften, Benedikt van.Královská cesta kříže /.Frýdek ::F. Orel,.1898..CZ_1920;
6422 .Hafele, Gallus, OP.Franz von Retz.Innsbruck:.1918..BZ-31;
6423 .Hagele, J. M..Die revolution und die moderne gesellschaft.Frankfurt:.1869..BZ-51;
6424 .Hageluten, Fr..Die weltliche macht des papstes.Frankfurt:.1868..BZ-51;
6425 .Haggeney, Karl, SJ.Im heerbann des priesterkonigs.:.1923..C22/3b;
6426 .Haggenmuller, L.-Rusche, Helga.Wort fur den tag. Band III. Pfingsten bis ende des kirchenjahres.:.1968..d11/3a;
6427 .Hahn-Hahn, Ida.Két novér regény.:.1865..C11/5b;
6428 .Hahn, Ida.Die martyrer.:.1874..C21/2a;
6429 .Hahn, Ida.Maria Regina :.Brno ::Mathon,.1877..CZ1900;
6430 .Haiczl, Koloman.Szent József.:.1925..d14/1a;
6431 .Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C19/1b;
6432 .Haine, A. J..Theologiae moralis elementa ex s. Thoma.:.1889..C21/3a;
6433 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník A-G : 1.díl. A-G.Praha:Academia.1984..d1/1_SLOVNIKY;
6434 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník F-M : 2.díl. F-M.Praha:Academia.1992.80-200-0066-6.d1/1_SLOVNIKY;
6435 .Hais, Karel.Velký anglicko-český slovník S-Z : 3.díl. S-Z.Praha:Academia.1985..d1/1_SLOVNIKY;
6436 .Hajduk, Andrej,(1929-).Tri vyznania viery zo 16. storočia.Zvolen ::Evanjel. a.v. cirkev. zbor,.1990..BS-27;
6437 .Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-179-5.d7/6;
6438 .Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.BS-215;
6439 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. II. zv. E-J.Bratislava:Veda .1978..d2/2_SLOVENSKO;
6440 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. III. zv. K - M.Bratislava:Veda.1979..d2/2_SLOVENSKO;
6441 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. IV. zv. N - Q.Bratislava:Veda.1980..d2/2_SLOVENSKO;
6442 .Hajko, Vladimír.Encyklopédia Slovenska. V. zv. R-Š.Bratislava:Veda .1981..d2/2_SLOVENSKO;
6443 .Hakenová Alena a kolektív.Latina I..Praha:Státní pedagtogické nakladatelství.1978..d1/3_JAZYKOVEDA;
6444 .Hakl, Bohumil Fr..Liturgika v posvátných dobách svaté katolické Církve, čili,Slavnostní kruh v roce církevním.Praha:Svatojánské dědictví.1895..CZ1900;
6445 .Hakl, Bohumil František,.Slzy bolu, útěchy a naděje :.V Praze ::Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny (J. Zeman a spol.),.1886..BS-173;
6446 .Hakl, Bohumil František,(1827-1904).Mučenické nástroje Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista :.Praha:Cyrillo-Methodějská kněhtiskárna (J. Zeman a spol.),.1881..CZ1900;
6447 .Hakl, Bohumil František,1827-1904.Osnovy, výklady a řeči duchovní :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1878-1879..CZ1900;
6448 .Halada, Jan.Metternich kontra Napoleon.:Panorama.1985..BS-27;
6449 .Halaga, Ondrej Rodmil,1918-.Obchodné styky Slovenska so zahraničím v stredoveku..Košice ::Východoslov. vydav.,.1975..d3/4_SK1950_1990;
6450 .Halász, Juraj.Kostol na Kalvárii a kaplnka sv.Rozálie. Historická spoločnosť I. Henszlmanna:Košice.2000.80-967800-6-9.BS-216;
6451 .Halaša, Ján.Západné Tatry.Chočské vrchy : Chočské vrchy.Martin:Osveta.1977..d2/5_FOTOGRAFIE;
6452 .Halender, Emil.Der rationelle obstbau aus dem lande und im barten.:.1883..C22/3b;
6453 .Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.1997.80-7178-143-6.d7/4;
6454 .Halka, Alexander.Echo aus Afrika.:.1892..C22/1b;
6455 .Haľko, Jozef (1964).Tam,kde zomrel Peter. Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.BS-217;
6456 .Halla, Ján.Pro patria bene meritis.Bratislava:n. vl..1938..BS-37;
6457 .Haller, Johannes.Das papstum.:.1939..C12/6b;
6458 .Haller, József.Torténelmi hazugságok.Budapešť:.1890..BZ-40;
6459 .Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený.1980??..BS-42;
6460 .Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.BS-221;
6461 .Halliburton, Richard.Sedmimílové boty.Praha:Jaroslav Podroužek.1948..d17/4b_CZ1920_1950;
6462 .Halliburton, Richard,1900-1939.Boj o nové svety.Turčiansky sv. Martin ::Matica slovenská,.1949..d15/6_SK1920_1950;
6463 .Halmos, Ignácz.Isten igéje szentbeszédekben.Ostrihom:.1896..BZ-51;
6464 .Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-25;
6465 .Haluschka.Hovory Adama s Evou.:.1946..BS-51;
6466 .Hám, Antal.Hitelemzéstan.:.1910..BZ-33;
6467 .Hamerle, Andreas.Erwagungen uber die worte unserer lieben frau fur den monat mai.:.1917..d11/3b;
6468 .Hamerle, Andreas.Geschichte der Papste.Klagenfurt:St. Josef-Bucherbruderschaft.1907..d12/1a;
6469 .Hamerle, Andreas,1837-1930.Geschichte der Päpste..Klagenfurt ::Herausgegeben von der St. Josef-Bücherbrudeschaft,.1907..d13/2;
6470 .Hammer, Philipp.Der christliche Vater in leinem berufe.:.1904..d12/2a;
6471 .Hammer, Philipp.Marien predigten .:.1905..C21/3b;
6472 .Hammerstein, Ludwig von,1832-1905.Několik vynikajících katolických povah XIX. století :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1901..d10/4b_CZ1900_1920;
6473 .Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK;
6474 .Hamsun, Knut.Požehnanie zeme.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1976..SPKK;
6475 .Hamsun, Knut,1859-1952.Podzimní hvězdy =.Praha ::Zátiší [Klika] :; Družstevní práce [distributor],.1919..d10/4b_CZ1900_1920;
6476 .Han, Tong-Ill.La conferenza episcopale della Corea 1857-2002.:.2004..BZ-25;
6477 .Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..d15/4_SK1920_1950;
6478 .Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..SPKK;
6479 .Hanapi, Nicolai.Exempla biblica. Dum assertiones ex universa theologia.Trnava:.1749..C16/1b;
6480 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C16/4b;
6481 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C15/3b;
6482 .Hanapo, Nicolao.Exempla biblica in materias morales distributa .:.1742..C21/1b;
6483 .Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C17/2b;
6484 .Hanapo, Nicolao.Exemplorum omnium sacro sancte scripturae liber ab solutissimus.:.1713..C15/5a;
6485 .Hand, Heinrich.Ausgewahlte schriften des heiligen Frenans.:.1873..C22/2b;
6486 .Hangaus, Theodor.Des heiligen Augustinus speculative lehre von Gott dem dreieinigen.:.1865..C22/2a;
6487 .Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n..1944..d15/4_SK1920_1950;
6488 .Hans, Christian Andersen.Rozprávky Hansa Christiana Andersena.:Mladé letá.1996.80-06-00695-4.d7/2;
6489 .Hansjakob, Heinrich.Die bunden unserer zeit und ihre seilung.:.1898..BZ-14;
6490 .Hansjakob, Heinrich.Die schopfung.:.1904..BZ-57;
6491 .Hanslick, Eduard.O hudebním krásnu : Příspěvek k revizi hudební estetiky.Praha:Supraphon.1973..d8/2_CZ1950_1990;
6492 .Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. II. vydanie.:.1948..BZ-29;
6493 .Hanssens, Ioanne Michaele.Amalarii episcopi opera liturgica omnia. III. vydanie.:.1950..BZ-29;
6494 .Hanster, Joseph.Bersuch uder die frage.:.1789..C18/4b;
6495 .Hanula Jozef.Spomienky slovenského maliara.:.1940..MS;
6496 .Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.d6/4;
6497 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..p2/7;
6498 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIII. (1941).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..PS-06;
6499 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-06;
6500 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-46;
6501 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..PS-16;
6502 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XIV. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..p2/7;
6503 .Hanus, Ladislav.Kultúra r. XVI. (1944).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..PS-13;
6504 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
6505 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-79;
6506 .Hanus, Ladislav.Rozhľadenie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-27;
6507 .Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..LEV;
6508 .Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Ružomberok:Obroda.1943..BS-44;
6509 .Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1982..BS-91;
6510 .Hanuš, Jos..Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa.:Praha : Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1927..d10/3b_CZ1920_1950;
6511 .Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1920..d17/3b_cz1920-1950;
6512 .Hanuš, Miroslav.Poutník v Amsterodamu.Praha:Čs.spisovatel.1960..d8/4_CZ1950_1990;
6513 .Hanuš, Otakar,1877-1969.Cvičebnica jazyka nemeckého pre štvrtú triedu stredných škôl.Prešov ::Československá grafická Unia,.1937..d15/3_SK1920_1950;
6514 .Hanzelka, Al..Umučení lásky.:.1929..BS-34;
6515 .Hanzelka, J., Zikmund, M..Afrika snov a skutočnosti.Bratislava:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
6516 .Haplová, Ladislava.Významné ženy Slovenska.Bratislava ::Pressfoto,.1982..BS-28;
6517 .Happ, J..Die kirche Jesu.Freiburg:.1874..C17/1b;
6518 .Haranta, Ján.O tebe spieva zem.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-71;
6519 .Haranta, Ján.V najkrajšej domovine.Košice:Verbum.1947..PS-41;
6520 .Harbe, Christian.Die ethik des Aristoteles.Bratislava:.1801..C20/4a;
6521 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
6522 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-63;
6523 .Harčar, Anton.Historický význam protirefomácie v Košiciach z roku 1604.Trnava - Budapešť:Spolok Svätého Vojtecha.1942..BS-26;
6524 .Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..POSOL;
6525 .Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL;
6526 .Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..BS-213;
6527 .Hardy Schilgen.Ty a Ona.:Posol Božieho srdca.1948..POSOL;
6528 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-186;
6529 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-57;
6530 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..ČKCH;
6531 .Haring Bernard.Kresťan v Novom svete.:.1969..BS-169;
6532 .Haring, Johann.Einfuhrung in das studium der theologie.:.1911..BZ-58;
6533 .Haringer, Michal.Život ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbauera.Brno:.1882..C14/2a;
6534 .Harmat, Artúr - Sík, Sándor.Szent vagy, uram!.Budapešť:.1942..C16/5b;
6535 .Harnack, Otto.Rom II. neuere kunst seit beginn der renaissance.Stuttgart:.1890..C15/5b;
6536 .Harnischer, Seraphino.Sonntags pasions und fasten predigten.:.1769..C21/1b;
6537 .Harnischer, Seraphinum.Sonntags predigten .:.1752..C10/6;
6538 .Harrison Eugene Myers a Wilson Walter L..Ako niesť evanjelium.-"-:neuvedený.2000?..BS-118;
6539 .Harrison, Roland Kenneth..Teach yourself Hebrew.London ::The English Universities Press,.1962...d18/1b;
6540 .Hartig, Paul.30 Stunden English für Anfänger :.Berlin ::G. Langenscheidt,.1938..d12/2a;
6541 .Hasčáková-Vizdalová, Gabriela 4 ini ; Písecký, Svätopluk 4 ini ; Badiar, Ľubomír 4 ini ;.Meditácie. Herta Ondrušová-Victorinová ; Gabriela Hasčáková-Vizdalová, Svätopluk Písecký, Ľubomír Badiar.Košice:KO ZSVU [vyd.].1984..BS-66;
6542 .Hasištejnský z Lobkovic, Jan,1450-1517.Putování k svatému hrobu /.V Praze ::Otto,.1907..BS-200;
6543 .Hatala, Peter.Az én hitvallásom.Pešť:.1875..C19/1b;
6544 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-173;
6545 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-27;
6546 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kráľovské kňazstvo.Košice:Verbum.1947..BS-188;
6547 .Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum.1948..VERBUM;
6548 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-28;
6549 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-129;
6550 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-173;
6551 .Hatala, Štefan (1915-1990).O živého Krista v nás.Košice:Verbum.1946..BS-46;
6552 .Hattala, Martino.Grammatica linguae slovenicae.:.1850..C13/1a;
6553 .Hattenschwiller, P. J., SJ.Die herz Jesu priesterkonferenz.Innsbruck:.1910..BZ-51;
6554 .Hattenschwiller, P. J., SJ.Die liebe des herzens Jesu.:.1915..BZ-55;
6555 .Hattler František.Štěpnice srdce Páně.:.1935?..BS-06;
6556 .Hattler, František.Dewätoro služieb lásky k úcte božského Srdca Ježissa, predstawených w rozjímaniach, a modlitbámi a piesňami. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1883..SSV1950;
6557 .Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL;
6558 .Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho.1931..POSOL;
6559 .Hattler, Franz.Der geistliche Mai und geistliche herbst.:.1897..C22/3b;
6560 .Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
6561 .Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
6562 .Hattler, Franz Seraph.Die neun Liebesdienste zur Verehrung des gčottlichen Herzens Jesu in Betrachtungen dargestellt von Franz Ser. Hattler, nebst den Legenden der neun Patrone und einem Gebetbuche zu Ehren der.Wien; Gran; Pest ::Sartori,.1871..BZ-54;
6563 .Hattler, Franz, SJ.Der tag des herrenz Jesu.Klagenfurt:.1903..C16/5b;
6564 .Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5a;
6565 .Hattler, Franz, SJ.Die heilige kommunion.Innsbruck:.1908..C17/5b;
6566 .Haugg.Im mariendom des Ave.:.1932..d11/5;
6567 .Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C22/1b;
6568 .Haume, J..Die katholische religionslehre nach ihrem ganzem umfange.Regensburg:.1851..C17/4a;
6569 .Hauptmann, Gerhart.Atlantis.Bratislava:Bibliotheka.1933..d15/5_SK1920_1950;
6570 .Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..d5/8_SK1950_1990;
6571 .Havel, Václav.Do různých stran : Eseje a články z let 1983-1989.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-000-3.BS-194;
6572 .Havel, Václav.Moc bezmocných.:.1979..BS-30;
6573 .Havel, Václav.Moc bezmocných : Václav Havel.Praha:Lidové noviny.1990.80-7106-005-4.BS-207;
6574 .Havlicek, Vincent.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených božích. Časť I. a II..Trnava:.1902..SSV1950;
6575 .Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1871..PS-49;
6576 .Havlíček, Vincent.Slovenský Sion.Skalica:.1872..PS-49;
6577 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950;
6578 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť I..Trnava:Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1879..SSV1950;
6579 .Havlíček, Vincent Ján.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích Časť II.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1880..SSV1950;
6580 .Havlíček, Vincent Ján.Slovenský Sion r. IV. (1872).Skalica:Ján Vincent Havlíček.1872..PS-48;
6581 .Havran, ThDr..Dejiny pedagogiky.Bratislava:.1971..SKRIPTA_4;
6582 .Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.1994.80-85291-12-6.BS-118;
6583 .Haydn, Middleton.Atlas moderních světových dějin.:Odeon.1991.80-207-0317-9.BS-159;
6584 .Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-109-1.BS-214;
6585 .Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SÚCM;
6586 .Häring, Bernhard,(1912-1998).Náš zástoj v novom svete.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1976..BS-49;
6587 .Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.Freiburg im Breisgau ::Erich Wewel,.1956..d13/1;
6588 .Häring, Bernhard,1912-1998.Das Gesetz Christi :.München ::Erich Wewel,.1967..d13/1;
6589 .Häring, Bernhard1912-1998.Die Grosse Versöhnung :.Salzburg ::Otto Müller,.1970..d12/1b;
6590 .Hebbel, Federico.Maria Magdalena.Miláno:.1930..BZ-30;
6591 .Heckner, Georg.Praktisches handbuch der kirchlichen baukunst.:.1891..C22/1a;
6592 .Hector, Josef.Die helige mutter Maria von der heiligen Euphratia Belletier.:.1928..d11/4a;
6593 .Hečko, František.Svätá tma.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
6594 .Hečko, František,.Drevená dedina.Martin:Matica slovenská.1952..MS;
6595 .Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-104;
6596 .Hedegard, David.Životní otázky víry : Věroučný kurs.Praha:Křesťanské knihkupectví a nakl..1946..BS-49;
6597 .Heeb, Christian - Butz, Richard.St. Gallen.:.1998..d13/2;
6598 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-213;
6599 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..BS-59;
6600 .Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
6601 .Heger, Josef.Ješacjahu.Brno:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
6602 .Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BS-94;
6603 .Heger, Josef,(1885-1952).Kniha Ježíše Siracha ; Přeložil Josef Heger.Brno ::Akord,.1947..BIBCZ;
6604 .Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-152;
6605 .Hegerová-Nováková, Elena.Literárne múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Martin ::Osveta,.1974..BS-158;
6606 .Hechel, Andreas.Sittenlehren aus den sonntaglichen evangelien des ganzen jahres.Graz:.1770..C20/3a;
6607 .Heidegger, Martin.Co je metafyzika?. Praha:ISE.1993.80-85241-39-0.BS-160;
6608 .Heidegger, Martin.Věc.:.1980?..BS-129;
6609 .Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C11/2a;
6610 .Heideggeri, Joh. Henrici.Sive de historia sacra patriarcharum exrecitationes selectae.:.1688..C15/2a;
6611 .Heidenreich.Manuale sacerdotis.Olomouc:.1900..CZ_1920;
6612 .Heilbrunn, L. V..Grundzüge der allgemeinen Physiologie.Berlin ::Deutscher Verlag der Wissenschaften,.1958..d12/1a;
6613 .Heiler, Friedrich,.Kresťanská viera a indický duchovný život.V Liptovskom Sv. Mikuláši:Tranoscius.1947..BS-37;
6614 .Heilmann, Alfons.Seelenbuch der Gottesfreunde :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1922..d11/5;
6615 .Heim, Franz Joseph.Biblische real - concordanz.Augsburg:.1853..C18/1a;
6616 .Heim, Nikolaus.Unser herr Jesus von Nazareth.:.1898..C21/2a;
6617 .Heimhofer, Justo.Nucleus catecheticus das ist hern christlicher unterrichtung.Frankfurt:.1764..C18/5b;
6618 .Heine, Heinrich.Básne.Martin:Matica slovenská.1951..BS-49;
6619 .Heine, Heinrich.K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku.:.1956..d3/7_SK1950_1990;
6620 .Heineccii, Gottl..Fundamenta stili cultioris.Lipsko:.1776..C19/2b;
6621 .Heinen.Gott und Mensch.:.1913..d11/4b;
6622 .Heinisch, Paul.Die weissagungen des alten testaments von dem kommenden erloser.:.1925..C21/3b;
6623 .Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..BZ-57;
6624 .Heinrich.Dogmatische theologie.Mainz:.1882..C16/2a;
6625 .Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..SPKK;
6626 .Heinrich, Mann.Zrelosť kráľa Henricha IV. I., II. diel.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1977..SPKK;
6627 .Heisler, J. H..Der drechsler .Lipsko:.1800..C17/2a;
6628 .Hejbal, Antonín.Katolický katechismus v otázkách a v odpovědích.:.1856..C14/2b;
6629 .Hejčl Jan.Bible česká.:.1921..BIBCZ;
6630 .Hejčl Jan.Chléb z nebe.:.1970?..d17/5b_CZ1920_1950;
6631 .Hejčl Jan.Tři listy miláčka Páně.Olomouc:sestry dominikánky v Řepčíně.1932..BS-63;
6632 .Hejčl, Jan.List sv. Judt Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa Římského .Olomouc:.1933..BS-190;
6633 .Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-194;
6634 .Hejčl, Jan,(1868-1935).Eucharistická četba Bible.Praha ::Francl,.1933..BS-94;
6635 .Hejl, Zdenek.Snúbenci a lekár.:.1968..BS-135;
6636 .Helena Panczová, Teologická fakulta Trnavskej univerzity Trnava.Mathemata Graeca.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-257-0.SKRIPTA_4;
6637 .Hellert.Sittliche schilderungen ....Strasburg:.1768..C18/2b;
6638 .Hello, Ernest.Vybrané eseje.Praha:Trigon.1991.80-85320-22-3.d6/2;
6639 .Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..BS-96;
6640 .Hello, Ernest,1828-1885.Podobizny svatých /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1898..CZ1900;
6641 .Hello, Ernest,1828-1885.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum.1946..VERBUM;
6642 .Hemingway, Ernest,(1899-1961).66 básní.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1988..d3/1_SK1950_1990;
6643 .Hendrich, Jozef.Ako sa kedysi na Slovensku študovalo.:Matica slovenská.1937..BS-44;
6644 .Henfe, Friedrich.Kleine heiligen legende in taglichen lefungen und betrachtungen.Freiburg:.1880..C19/5a;
6645 .Henfe, J. .Leitfaden zum grundlichen unterricht in der deutschen sprache.:.1878..C22/1b;
6646 .Henr., Christoph.Corpus juris canonici academicum.:.1746..C11/1a;
6647 .Henri Charriére.Motýľ. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1972..d3/6_SK1950_1990;
6648 .Henri, Bosco.Teotimov majer.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
6649 .Henrici, Sebastiani.Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa sanctorum in ampliffima dioecesi passaviensi celebria per totum annum .:.1697..C15/3a;
6650 .Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/2a;
6651 .Henrici, Sebastiani.Bonusordo triplicis formatae concionis supra omnes Dominicas totius anni.:.1692..C15/3b;
6652 .Henrich Sienkiewicz .Križiaci. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
6653 .Henrich, Peter Richard.Das heilige haus von Loretto.:.1854..C21/2a;
6654 .Henry M. Morris.Bible a současná věda.:.1970??..BS-138;
6655 .Hense, Paul - Kurz, Hermann.Deutscher novellenschak.Mníchov:.1850..C18/5a;
6656 .Hense, R..Deutsche schulgrammatik.Hannover:.1864..C18/1b;
6657 .Herbergeri, Valery.Herz bostilla .:.1638..C19/6;
6658 .Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L.1992..BS-216;
6659 .Herbstrith, Waltraud, 1929- - autor.Prodlévání před Bohem :.:Kostelní Vydří :.1994.80-85527-66-9.d6/3;
6660 .Herbstrithová, Waltraud.Prodlévání před Bohem s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.2005.80-7192-716-3.d7/6;
6661 .Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..CZ_1920;
6662 .Herčík, Jan, 1835-1869 - preklad;.P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježísse Krista ze čtyr ewangelií sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená.:W Praze :.1866..C12/5a;
6663 .Hergenrother, J..Handbuch der allgemeinen kirchengeschichte.:.1880..C22/2a;
6664 .Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..SUSCM;
6665 .Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-129;
6666 .Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-116;
6667 .Herlemann, Franz Xaver Anton.Dialogen zwischen vater und sohn.Augsburg:.1792..C19/5a;
6668 .Herman, Melville.Biela veľryba.:Mladé letá.1958..d3/4_SK1950_1990;
6669 .Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad.1978..VSH;
6670 .Hermann, Hesse.Hra so sklenenými perlami.:Slovenský spisovateľ.2002.80-220-1170-3.d6/6;
6671 .Hermann, Hesse.Knulp.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1076-6.d7/2;
6672 .Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/3_SK1920_1950;
6673 .Heřmanský, Fr..latinská cvičebnica pre V. triedu gymnázií a reálnych gymnázií a VI. triedu ref. reál. gymnázií.:.1934..d15/5_SK1920_1950;
6674 .Heřmanský, František,(1887-1966).Cvičebná kniha reči latinskej..Praha ::Jednota čsl. matemat. a fysik. [distributor],.1923..d1/2_SLOVNIKY;
6675 .Heřmanský, František,1887-1966.Latinská čítanka pro IV. třídu gymnasií..Praha ::St. nakl, odd. odb. šk.,.1949..BS-163;
6676 .Hermes Trismegistos.Hermes Trismegistos.[Praha ::DŽB,.198-..SAM/3;
6677 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. roč. ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
6678 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
6679 .Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
6680 .Hersey, John,1914-1993.Zvon pro Adano.V Praze ::ELK,.1948..d17/2b_cz1920-1950;
6681 .Herzig, Josef.Mai - Andacht.:.1903..BZ-56;
6682 .Herzog, Fr..Márnotratný syn.Ružomberok:Lev.1928..LEV;
6683 .Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.2006.80-969455-6-4.d7/1;
6684 .Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-119;
6685 .Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.BS-158;
6686 .Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d12/2a;
6687 .Hesse, Erwin.Des Herrn Kreuz und Herrlichkeit :.Wien ::Herder & Co.,.1940..d11/5;
6688 .Hesse, Hermann.Pod kolesom.Bratislava :Petrus.2004.80-88939-80-1.d7/2;
6689 .Hesse, Hermann,(1877-1962).Narcis a Goldmund.Praha ::Argo,.2005.80-7203-698-X.d7/2;
6690 .Hessme, Ervin.Radostné posolstvo v cirkevnom roku ....:.1980?..BS-60;
6691 .Hettinger, Franz.Apologie des christenthums.Freiburg:.1898..C17/4b;
6692 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C22/2b;
6693 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C21/1b;
6694 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b;
6695 .Hettinger, Franz.Die dogmen des christenthums.Freiburg:.1873..C20/1b;
6696 .Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d11/2a;
6697 .Hettinger, Franz,1819-1890.Der Beweis des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1875..d12/2b;
6698 .Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/1a;
6699 .Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d12/2b;
6700 .Hettinger, Franz,1819-1890.Die Dogmen des Christenthums..Freiburg im Breisgau ::Herder\'sche Verlagshandlung,.1880..d11/4a;
6701 .Heusler Filip.Kázání na všecky neděle a svátky.:.1897..CZ1900;
6702 .Heusler, Filip.Kázání na všecky neděle a svátky cirkevního roku.:Tiskem Družstva vlast. -nákladem spisovatelovým.1902..d10/4a_CZ1900_1920;
6703 .Hevánsky, Leopold.Postné Kázne z gednu Káznu na welikí Pátek které z nemeckého Gazika na slowenski prenésel Frančtsek Xav. Geben, Biskupstwa Nitránského Kňaz.:W Trnawe witlačené u Gelinek Gána Krst. .1835..BS-201;
6704 .Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950;
6705 .Hevenesi Gabriel, SJ.Jiskry sv. Ignáce.Olomouc:Velehrad, nakladatelství dobré knihy.1941..d17/1c_cz1920-1950;
6706 .Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C20/5a;
6707 .Hevenesi, Gabriele.Quadragesima sancta sodalitati b. Mariae V..Viedeň:.1745..C10/5b;
6708 .Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C16/3a;
6709 .Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica variis colloquiis digesta.:.1764..C12/1;
6710 .Hiacyntho, Ignatio.Historia ecclesiastica veteris testamenti.:.1744..C20/3a;
6711 .Hidvéghy, Árpád.Štiavnická kalvária :.Banská Štiavnica ::Nákladom Základiny štiavnickej kalvárie,.1901..d15/2b_SK1900_1920;
6712 .Hieronymi.De viris illustribus.:.1896..C14/5b;
6713 .Hierzenberger, Gottfried.Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria :.Augsburg:Bechtermunz.1997.3860474529.d11/2b;
6714 .Hildebrand, Dietrich von,1889-1977.Liturgie und Persönlichkeit.Salzburg ::Pustet,.1934..d11/3b;
6715 .Hildebrandt, Dietrich von.Trojský kůň ve městě Božím.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1999.80-7266-034-9.BS-166;
6716 .Hildegarda z Bingenu,1098-1179.Listy sv. Hildegardy z Bingen :.Olomouc ::Krystal,.1948..KRYSTAL;
6717 .Himioben, Henryk Rippel.Zrkadlo učenia katolíckeho diel III..Trnava:Budapešť pre Spolok sv. Adalberta(Vojtecha).1878..SSV1950;
6718 .Hipper, Bernardo.Lob und ehren reden ... mutter gottes Maria.:.1758..C10/6;
6719 .Hirka, Ján,1923-2014.Duchovné piesne.Prešov:Petra.1999..d7/5;
6720 .Hirner Alexander.Človek a spoločnosť.:.1947..MS;
6721 .Hirner, Alexander.Filozofický sborník.:Matica slovenská.1943..PS-03;
6722 .Hirner, Alexander.Filozofický sborník 1944.Martin:Matica slovenská.1944..PS-07;
6723 .Hirsch, William. [from old catalog].Religion und civilization vom standpunkte des psychiaters,.Munchen,:E. W. Bonsels & co.,.1910...d12/1a;
6724 .Hirscher, János.Elmélkedések az egyházi év vasárnapi leckéi.Budapešť:.1866..BZ-35;
6725 .Hirscher, Johann Baptist.Das Leben der seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria :.Munchen:Kosel & Pustet.1921..d11/4b;
6726 .Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C18/2b;
6727 .Hirtanner, Christoph.Historische nachrichten und politische betrachtungen uber die franzosische revolution.Berlín:.1795..C19/2b;
6728 .Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-151;
6729 .Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-118;
6730 .Hišem, Cyril.Celoslovenský schematizmus. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-076-5.BS-126;
6731 .Hišem, Cyril.Kresťanská archeológia, epigrafia a ikonografia.Košice:Seminár svätého Karola Boromejského.2004.80-89138-16-0.BS-155;
6732 .Hišem, Cyril.Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-483-7.d6/3;
6733 .Hitchcock, Edward Bering, nar..Zasvětil jsem život míru : Životopis Edvarda Beneše.Praha:Podroužek.1948..d9/5a_CZ1920_1950;
6734 .Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.d7/3;
6735 .Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.d6/6;
6736 .Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..CZ1900;
6737 .Hlavatý Václav.Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského.:.1885..C13/5b;
6738 .Hlbina, Pavol G.,(1908-1977).Podobenstvá :.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..BS-63;
6739 .Hlinka, Andrej.Duchovný pastier r. 3, č.1(dec.1919) - č.12(nov. 1920).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1919/1920..PS-41;
6740 .Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.1991.80-85485-00-1.d6/5;
6741 .Hlinka, Anton, SDB.20+10 Jahre danach :.Seewis:Stephanus Edition Verlag,.1978-2010.3-921213-22-3.d18/1b;
6742 .Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..BS-89;
6743 .Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..SUSCM;
6744 .Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..SUSCM;
6745 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-104;
6746 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUSCM;
6747 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SÚCM;
6748 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.BS-107;
6749 .Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977.80-85405-50-4.SUCM;
6750 .Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-49-0.BS-215;
6751 .Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUCM;
6752 .Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-255-8.d7/6;
6753 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-158;
6754 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-159;
6755 .Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.BS-180;
6756 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.d7/4;
6757 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO.1983..USA;
6758 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.[Verona:Dobo.1983..USA;
6759 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.d7/4;
6760 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..USA;
6761 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.d7/4;
6762 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.d6/4;
6763 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.d7/4;
6764 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-29-6.BS-132;
6765 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.1996.80-85405-47-4.d7/4;
6766 .Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K..1982..SAM/1;
6767 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM;
6768 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-129;
6769 .Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.d3/5_SK1950_1990;
6770 .Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..USA;
6771 .Hlobil, Petr.Škola božského srdce Páně.:.1897..p1/4;
6772 .Hloch, Josef.Minútočka. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-39-3.d7/6;
6773 .Hlouch Josef.Minutěnka.:.1969..d8/2_CZ1950_1990;
6774 .Hlouch, Josef.Ježíš Buh svátostný posvětitel života.:.1941..BS-40;
6775 .Hlouch, Josef.Konverse a konvertité. Hledání a návraty..Olomouc:.1940..BS-16;
6776 .Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/4a_CZ1920_1950;
6777 .Hlouch, Josef,(1902-1972).Problém odpadu od církve :.V Olomouci ::Matice Cyrilometodějská,.1937..d9/5b_CZ1920_1950;
6778 .Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..d8/2_CZ1950_1990;
6779 .Hlouch, Josef,1902-1972.Příprava snoubenců.Praha ::Česká liturgická komise,.1959..BS-140;
6780 .Hložník, Vincent.Svätý Vojtech.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-183-8.BS-110;
6781 .Hložníková, Viera 4 gup ;.Lekcionár na omše za účasti detí ; Viera Hložníková.Martin:Osveta.1992.80-217-0458-6.d6/7;
6782 .Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b;
6783 .Hocf, Carl.Sammlung einiger predigten.Augsburg:.1781..C20/1b;
6784 .Hock, Konrád.Čtvero letor.:.1931..BS-42;
6785 .Hock, Konrád.Štvoro letor.:Sestry Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Prešove 1931.1931..BS-29;
6786 .Hockenmaier, Fructuosus.Zpověď katolického křesťana, čili, Návod, jak lze se v křesťanském životě zbaviti pochybnosti svědomí a snadno vykonati dobrou svatou zpověď /.Valašské Meziříčí ::OO. Salvatoriáni,.1927..d10/3b_CZ1920_1950;
6787 .Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1923..BS-21;
6788 .Hodel, Paul-Bernard, OP.Mirificus praedicator.Rím:.2006..d18/5;
6789 .Hoegel, J..Lehrbuch der englischen sprache.Viedeň:.1862..C17/1b;
6790 .Hoesl, Paula.Jeune fille si tu veux etre moderne.Paríž:.1943..BZ-50;
6791 .Hofacter, Ludwig.Predigten fur alle sonn fest und feiertage.:.1846..C21/3a;
6792 .Hofele, Engelbert.Die heilige Theresia von Jesus die lehrerin der kirche der Ruhm der spanischen nation.Regensburg:.1882..C19/4b;
6793 .Hofer, Johannes,1879-1939.Der heilige Klemens Maria Hofbauer :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1923..d12/2b;
6794 .Hofer, Josef,1871-1947.Lze-li žíti mravně bez Boha a bez jeho přikázání? /.Slatěnice u Olomouce ::Jos. Hofer,.1909..d10/5a_CZ1900_1920;
6795 .Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.d6/4;
6796 .Hoffmann.Die elixiere des teufels.:.1930?..d11/1a;
6797 .Hoffmann Bedřich.A kdo vás zabije....:.1946..d17/3a_cz1920-1950;
6798 .Hoffmann, E. T. A..Zlatý hrniec.:Matica slovenská.1948..BS-44;
6799 .Hoffmann, Leopold Alois.Frinnerungen zur rechten zeit.Viedeň:.1795..C18/4b;
6800 .Hoffmann, Leopold Alois.Gottesdienst und religionslehre der ofterreichischen staaten.Viedeň:.1784..C18/4b;
6801 .Hoffmeistr.Homerova Ilias.:.1925..BS-79;
6802 .Hofle, Joseph.Mythologia .:.1750..C12/3b;
6803 .Hohenauer, J..Die religionsgebrauche oder ceremonien.Viedeň:.1848..BZ-52;
6804 .Höhr, Jozef Alexius.Bratia, striezliví buďte!.Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..BS-149;
6805 .Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..BS-91;
6806 .Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.BS-153;
6807 .Holčík, Štefan.Korunovačné slávnosti : Bratislava 1563-1830.Bratislava:Tatran.1986..d2/6_FOTOGRAFIE;
6808 .Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-077-8.BS-122;
6809 .Holec, Peter.Ius et iustitia. Acta VII. symposii iuris canonici anni 1997. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-08-0.BS-122;
6810 .Holec, Peter.Rozvoj kánonickej vedy na Slovensku za veľkého pápeža Jána Pavla II.. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-73-4.BS-136;
6811 .Holec, Peter.Znalec v kánonickom manželskom procese, aktuálna normatíva a jej vývoj. Kňazský seminár Sv. Karola Boromejského:Prešov.1997.80-7165-108-7.BS-119;
6812 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-182;
6813 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-223;
6814 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-126;
6815 .Holec, Peter, Konečný, Anton.Liturgia svätorečenia bl. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov.Košice:.1995..BS-146;
6816 .Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-085-1.BS-117;
6817 .Holinka, Rudolf,1899-1953.Svatý Vojtěch /.Brno ::Brněnské tiskárny,.1947..BS-219;
6818 .Holková, Marie.Matka Vojtěcha : Vyprávění o velké služebnici Boží.Brno:Cesta.1992.80-85319-24-1.BS-214;
6819 .Holková, Marie.Terezka Martinová.:Vyšehrad.1969..VSH;
6820 .Holková, Marie.Tvář plná světla.:.1987..SAM/5;
6821 .Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Větrný kůň.:Brno :.1993.80-85319-32-2.d6/7;
6822 .Hollack, Reinhold.Entweder oder?!.:.1910..BZ-59;
6823 .Holland, Ján Jiří.Krátká kázání na všechny celého roku swátky.:.1790..C11/4b;
6824 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE;
6825 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..SAM/5;
6826 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-47;
6827 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..BS-213;
6828 .Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..AKADEMIE;
6829 .Hollenstein, Janez-Lauko, Tomaž.Zgovorna tišina.:.1986..d18/3;
6830 .Holler, Josef.Pro praxi confessariorum.:.1921..BZ-8;
6831 .Hollnsteiner, Johannes,1895-1971.Die Kirche im Ringen um die christliche Gemeinschaft :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1940..d12/1b;
6832 .Hollý, Anton.Vlasť a svet.Bratislava:Štátne nakladateľstvo.1947..d15/3_SK1920_1950;
6833 .Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..HK;
6834 .Hollý, Jozef,1879-1912.Černová :.V Praze ::Naše Slovensko,.1909..d15/2b_SK1900_1920;
6835 .Holomáň, Karol,1908-1993.Nákazlivý zápal pečene.Bratislava ::Ústav zdrav. výchovy,.1980..BS-104;
6836 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. II. (1939).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1939..PS-13;
6837 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-13;
6838 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. III. (1940).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1940..PS-04;
6839 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-13;
6840 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IV. (1941).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1941..PS-04;
6841 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-14;
6842 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. IX. (1947).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1947..PS-13;
6843 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-13;
6844 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. V. (1942).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1942..PS-04;
6845 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-04;
6846 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VI. (1943).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1943..PS-46;
6847 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. VII. (1944).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1944..PS-04;
6848 .Holúsek, Oto.Kráľovná Mája r. X. (1948).Ružomberok:Knihtlačiarský a nakladateľský spolok "Lev".1948..PS-13;
6849 .Holúsek, Oto.V službe oltára.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-149;
6850 .Holúsek, Otto.Sviatok matiek.:.1935..BS-39;
6851 .Holzapfel, Helmut.Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1909..d11/4a;
6852 .Holzer, Augustin.Homiletische predigten aus alle sonntage.:.1841..BZ-21;
6853 .Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..SSV1950;
6854 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d9/3b_CZ1920_1950;
6855 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..BS-194;
6856 .Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha .1939..d17/3b_cz1920-1950;
6857 .Hóman, Bálint..Szent István.Budapest ::Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,.1938..d14/1a;
6858 .Homér.Ílias.:Slovenský spisovateľ.1962..d8/2_CZ1950_1990;
6859 .Homéros,8. stol. př. Kr..Příhody Odysseovy.Praha ::Jan Laichter,.1910..d10/4a_CZ1900_1920;
6860 .Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..BS-94;
6861 .Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo.1989..ČKCH;
6862 .Honert, Wilhelm Hermann.O budoucnosti katolické církve a konci světa :.Praha ::Vlast,.1931..BS-193;
6863 .Honigsperger, Stefan.Johannes mensch und apostel.:.1979..d13/1;
6864 .Honoré, de Balzac.Ľalia v údolí.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1967..d5/8_SK1950_1990;
6865 .Honoré, de Balzac.Rozmarné poviedky.:Slovenský spisovateľ.1957..SPKK;
6866 .Honzík, miroslav.Za Heydrichem otáznik.Praha:Práce.1989.80-208-0768-3.d8/3_CZ1950_1990;
6867 .Hoornaert, P. G..Licht in der Finfternis.:.1932..d11/3a;
6868 .Hopfenmuller, Lorenz.Ausgewahlte schriften des Titus Flavius Clemens.:.1875..C22/1b;
6869 .Hoppe Alfred.Duchovní cvičení pro řeholnice.:.1927..d9/3a_CZ1920_1950;
6870 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1922..d9/3a_CZ1920_1950;
6871 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život.:.1923..d9/3a_CZ1920_1950;
6872 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950;
6873 .Hoppe Alfred.Kristus - muj život. I., II., IV. diel.:.1921-1922..d9/3a_CZ1920_1950;
6874 .Hoppe, Alfred.Kristus - můj život :.Vimperk ::J. Steinbrener,.1924..d17/4b_CZ1920_1950;
6875 .Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1935..d17/4b_CZ1920_1950;
6876 .Hoppe, Alfred.Kristus-můj život =.Praha ::J. Steinbrener,.1936..d17/4b_CZ1920_1950;
6877 .Hoppe, Alfred,nar. 1869.Náš spasitel.Vimperk ::J. Steinbrener,.1920-1923..d10/3b_CZ1920_1950;
6878 .Hoppe, J..Homilien uber das leiden und sterben unseres herrn Jesu Christi.Paderborn:.1861..BZ-50;
6879 .Hoppeler, Hans.Vom sterben und ewigen leben.:.1935..d11/3b;
6880 .Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d10/3a_CZ1920_1950;
6881 .Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..d17/2b_cz1920-1950;
6882 .Horák Antonín.Pane, rty mé rač otevŕíti... II..:.1946..BS-89;
6883 .Horák Bohuslav.Historicko-Zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku..:.1960?..d17/3b_cz1920-1950;
6884 .Horák Jozef.Na perutiach vtáka-ohniváka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
6885 .Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..SSV1990;
6886 .Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_4;
6887 .Horák, Alexander.Pedagogika.Bratislava:CMBF UK.1973..SKRIPTA_2;
6888 .Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti ... :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1946..d9/3b_CZ1920_1950;
6889 .Horák, F. S.,nar. 1883.Sv. Jan od Kříže, učitel duchovního života.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-161;
6890 .Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d10/3b_CZ1920_1950;
6891 .Horák, František Maria,1900-1943.Otčenáš :.Praha ::KropáčandKucharský,.1938..d17/2b_cz1920-1950;
6892 .Horák, František Maria,1900-1943.Stopami desatera :.V Praze ::Dědictví Dra Noska,.1942..BS-219;
6893 .Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-170;
6894 .Horák, František, 1933- - autor.Kapitoly z obecné didaktiky :.:Olomouc :.1992.80-7067-167-X.BS-205;
6895 .Horák, Jan.Kremnické dukáty.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1968..d3/5_SK1950_1990;
6896 .Horák, Jan.Obdivuhodné vynálezy.:.1982..AKADEMIE;
6897 .Horák, Jiří.České legendy.Praha:Vyšehrad.1950..VSH;
6898 .Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..HK;
6899 .Horák, Jozef.Hory mlčia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949.9788018013298; 978-80-18-01329-8.MS;
6900 .Horák, Jozef,1907-1974.Šachty.Bratislava ::Sloven. spis.,.1953..d3/3_SK1950_1990;
6901 .Horák, Pavel.Salve 1990.Olomouc:Laické združenia sv. Dominika.1990..p1/2;
6902 .Horatii, Q..Opera. Quae extant.:.1700?..C10/4a;
6903 .Horatius, Quintus Flaccus,65-8 př. Kr..Vybrané básně Q. Horatia Flacca..V Praze ::nákladem České grafické unie,.1923..BS-136;
6904 .Hork, József.A Sáros-Zempléni ev. esperesség torténete.:.1885..C14/5a;
6905 .Horles, Friedrich.Paul und Virginie.:.1900?..C22/3b;
6906 .Horn, Alfred Aloysius.Abenteuer an der Elfenbeinkuste.Leipzig:Insel-Verl..1931..d11/2b;
6907 .Horna, Richard.Několik přednášek z dějin Slovenska.:.1936..BS-163;
6908 .Hornby, Albert Sydney,1898-1978.Oxford advanced learner\'s dictionary of current English /.Oxford ::Oxford University Press,.1998.0-19-431423-5.d18/1a;
6909 .Horniak, Marcel, SDB.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas.1946..BS-37;
6910 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Kritik der reinen Vernunft.Budín:.1797..C11/3b;
6911 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones logicae quas in usum auditorum philosophiae.Trnava:.1771..C17/1b;
6912 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones metaphysicae....Trnava:.1767..C11/1b;
6913 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Institutiones physicae particularis....Trnava:.1770..C12/1;
6914 .Horvát, Ján Krstiteľ, SJ.Summarium elementorum physicae cumprimis in usum gymnasiorum per regnum Hungariae .Budapešť:.1794..C17/1a;
6915 .Horvát, János.A romai katholika világegyház.Eger:.1873..BZ-39;
6916 .Horváth, István,.Az olasz politikai gondolkodás jellegzetességei.Budapest,:.1943..d14/1a;
6917 .Horváth, János.A szovetkezetekrol.:.1901..BZ-17;
6918 .Horváth, Joan. Bapt..Institutiones physicae generalis.:.1774..C11/2b;
6919 .Horváth, Joan. Bapt..Physica particularis .:.1770..C11/2b;
6920 .Horváth, Joannis Bapt..Institutiones metaphysicae.:.1795..C21/4b;
6921 .Horváth, Joannis Bapt..Summarium elementorum physicae.:.1794..C12/4b;
6922 .Horváth, Jósef.A keresztényi életnek kezdeti és tanusági.Bratislava:.1778..C18/1a;
6923 .Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..BZ-38;
6924 .Horváth, Károly.Emlék virágok.:.1869..d18/4b;
6925 .Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-41;
6926 .Horváth, Károly.Emlékvirágok a hitélet mezejérol koszoruba fuzte.Eger:.1870..BZ-35;
6927 .Horváth, Michal od Najsvätejšej Trojice, SchP.Natales Archi-Episcopatus Metropolitanae Colocensis et Batsiensis Ecclesiarum canonicae unitarum.Budín:.1746..C12/1;
6928 .Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.1998.80-968020-0-3.MS;
6929 .Horváth, Sándor.Mulier amicta sole. Szuz Mária Krisztus fényében.:.1948..d14/1a;
6930 .Horváthová, Emília.Cigáni na Slovensku : Historicko-etnografický náčrt.Bratislava:Slovenská akademia vied.1964..d3/5_SK1950_1990;
6931 .Hoschl-Přímý, Cyril.Praktické zužitkování rostlin.Praha:.1937..d10/3b_CZ1920_1950;
6932 .Hospodár, Michal.Košický exarchát : Schematizmus.Košice:Gréckokatolícky apoštolský exarchát.2005.80-969371-3-8.BS-115;
6933 .Hospodár, Michal.Vezmite a jedzte c Michal Hospodár.Košice:Byzant.2003.80-85581-31-0.BS-148;
6934 .Hošna, Jiří,(1950-).Kníže Václav v obrazu legend.Praha ::Univerzita Karlova,.1985..BS-92;
6935 .Hotmar, Josef.Posolstvo od gilotíny.:Naše vojsko.1989.80-85110-13-X.BS-160;
6936 .Houdek Fedor.Vznik hraníc Slovenska.:.1930?..d15/6_SK1920_1950;
6937 .Houdek, Karel - autor.Křížové cesty.:Olomouc :.1997, imprimatur 199.80-238-2338-8.d7/1;
6938 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom I..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
6939 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom II..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
6940 .Houdry, Vincent,1631-1729..R.P. Vincentii Houdry e Societate Jesu Bibliotheca concionatorum moralis evangelica, :Tom IV..Venetiis, ::ex Typographia Balleoniana.,.1759..n1/6;
6941 .Houser, Pavel.Hry se slovy a jazykem.Praha:Portál.2002.80-7178-699-3.d7/2;
6942 .Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-34;
6943 .Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-40;
6944 .Hoványi.Fensobb katholicismus.Budapešť:.1882..BZ-43;
6945 .Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-22;
6946 .Hoványi.Ujabb levelek a fensobb katholicismusrol.:.1883..BZ-2;
6947 .Hrabal, Arnošt.Básník lesa.Uherské Hradiště:.1969..BS-16;
6948 .Hrabovský, Jozef.Večne živé latinské výpovede & citáty. Veda:Bratislava.1995.80-224-0439-X.d6/5;
6949 .Hrabovský, Jozef,1909-.Démosthenés a Cicero :.V Tučianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1943..MS;
6950 .Hradil, Gerhard.Im Zeichen des Kreuzes.:.1990..d13/2;
6951 .Hradská, Katarína.Prípad Dieter Wisliceny. Bratislava:Academic Eletronic Press.1999.80-88880-29-7.d6/2;
6952 .Hrachovský, František Norbert,1879-1943.Příležitostné promluvy /.Velehrad ::Cyrilometodějský tiskový spolek,.1919..BS-187;
6953 .Hranička, Jaroslav.Jan XXIII..Praha:Svoboda.1968..BS-91;
6954 .Hraško, Ondrej.Ľudové hudobné nástroje.Martin:Osveta.1980..BS-155;
6955 .Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro.1969..AKADEMIE;
6956 .Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..AKADEMIE;
6957 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6;
6958 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2;
6959 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/2;
6960 .Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).d6/6;
6961 .Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA.1991..d6/6;
6962 .Hrdina, Josef Leopold,1856-1933.Plané růže :.V Praze ::F. Šimáček,.1910..d10/5b_CZ1900_1920;
6963 .Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM.1991..SKRIPTA_4;
6964 .Hrebicsek, Stephan.Marianischer Pilger für das dreihundertjährige Jubiläum des Gnadenbildes zu Maria-Schoossberg oder Sassin in Ungarn.Gran:Egidius Horak.1864..BZ-31;
6965 .Hric, Peter.Svätá Terézia z Lisieux, žiačka svätého Jána z Kríža.:.2000..DIPLOMOVKY;
6966 .Hroch, Miroslav,1932-.Křižáci v Levantě /.Praha ::Mladá fronta,.1975..d8/2_CZ1950_1990;
6967 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1927..PS-46;
6968 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca.:.1928..PS-46;
6969 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 46 (1934).:.1934..p1/5b;
6970 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. 48 (1936).:.1936..PS-13;
6971 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXV. (1913).Liptovský Mikuláš:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1913..PS-16;
6972 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXVII. (1915).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1915..PS-16;
6973 .Hromada, Anton.Kráľovná sv. ruženca r. XXXV. (1923).Stankovany:Anton Hromada, farár v Stankovanoch.1923..PS-48;
6974 .Hromádka, Jan,(1886-1968).Zemepis Sväzu sovietskych socialistických republík.Bratislava ::Slovenská akadémia vied a umení,.1947..BS-89;
6975 .Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..Verbum;
6976 .Hromník Vojtech.Slovo Božie.:.1945..DOMINIKANI_SK;
6977 .Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-425-5.BS-144;
6978 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXX. (1991).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1991..PS-04;
6979 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXIV. (1995).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1995..PS-21;
6980 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXV. (1996).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1996..PS-18;
6981 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXVII. (1998).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.1998..PS-41;
6982 .Hromník, Milan, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. LXXX. (2001).Trnava:Spoločnosť Ježišova na Slovensku.2001..PS-50;
6983 .Hromník, Milan, SJ.Z dejín farnosti Konská.Bratislava:ROSA.1995..BS-215;
6984 .Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.BS-216;
6985 .Hronek Josef.Do života.Praha:Kropáč a Kucharský.1947..BS-67;
6986 .Hronek Josef.Kněz v českém národním obrození.:.1924..BS-54;
6987 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/5b_CZ1920_1950;
6988 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d17/5b_CZ1920_1950;
6989 .Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp.1946..d9/4a_CZ1920_1950;
6990 .Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..SKRIPTA_4;
6991 .Hronek, Josef.Methodika náboženské výchovy.:.1960?..BS-172;
6992 .Hronek, Josef,(1890-1954).Tak pravil Kristus :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1954..BS-46;
6993 .Hronek, Josef,1890-1954.Dějiny pedagogiky v obryse.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1953..BS-172;
6994 .Hronek, Josef,1890-1954.Magisterium :.Praha ::Česká katolická charita,.1952..BS-172;
6995 .Hronek, Josef,1890-1954.Život podle víry :.V Praze ::Kropáč a Kucharský,.1932..BS-173;
6996 .Hronský, Jozef Cíger.Cesta slovenskou Amerikou I., II. diel.Martin:Matica slovenská.1940..MS;
6997 .Hronský, Jozef Cíger.Pisár Gráč.Martin:Matica slovenská.1940..BS-90;
6998 .Hronský, Jozef Cíger,.Chlieb.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1942..MS;
6999 .Hronský, Jozef Cíger,.Tomčíkovci.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1941..MS;
7000 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Domov :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1941..MS;
7001 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Pisár Gráč :.Turčanský Sv. Martin ::Matice slovenská,.1944..MS;
7002 .Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Zakopaný meč :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1935..MS;
7003 .Hrudička, Alois.Swätý Alois Gonzaga parton učiacej sa mládeže, wo swojom pôsobení a osláwení. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950;
7004 .Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..PS-10;
7005 .Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/2;
7006 .Hrušecký, Jozef.Duchovný pastier r. 43, č. 1-10, 1968.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..p1/1;
7007 .Hruška, Jan František,1865-1937.Hořící keř :.Praha ::Českoslov. akc. tiskárna,.1916..d10/4a_CZ1900_1920;
7008 .Hruška, Petr - autor."Každý den zkoumali v Písmu-" (Sk 17,11) :.:Praha :.1998.80-238-4217-X.BS-130;
7009 .Hrušovský, Igor.Filozofický časopis 1953.Bratislava:SAV.1953..PS-41;
7010 .Hrušovský, Igor.Monológy a dialógy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..d3/5_SK1950_1990;
7011 .Hrušovský, Ján.Dolorosa.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1925..d15/4_SK1920_1950;
7012 .Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..VSH;
7013 .Hrušovský, Pavol.Tvár krajiny.Prešov:VMV.2003.80-7165-386-1.BS-164;
7014 .Huarte, Gabriele.Tractatus de ordine et matrimonio.:.1931..BZ-14;
7015 .Hublerová, Anna.Integrita poslania Eucharistie: od slávenia pamiatky k eucharistickej praxi.:.2010..DIPLOMOVKY;
7016 .Hubners, Johann.Natur lunst berg bewerch und handlungs lexicon.:.1746..C20/3a;
7017 .Hübschmannová, Milena,1933-2005.Základy romštiny.Praha ::Academia,.1973..BS-145;
7018 .Huc, Évariste Régis,1813-1860.Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži /.V Praze ::Dědictví sv. Jana Nepomuckého,.1887..CZ1900;
7019 .Huck E..Príprava k prvej sv. zpovedi v hotových katechesách.:.1890..d15/1b_SK1900;
7020 .Huck, E..Elso szent gyonasi oktatas.:.1890..C22/1a;
7021 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-70;
7022 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:.2000..BS-35;
7023 .Hučko, Ladislav.O Bohu jedinom v troch osobách.Košice:RCMBF.2002..BS-64;
7024 .Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-70;
7025 .Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-69;
7026 .Hučko, Ladislav.O Bohu Stvoriteľovi a Povýšiteľovi.Košice:.2001..BS-34;
7027 .Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..d16/5;
7028 .Hučko, Ladislav.Slovo r. I. (1969).Košice:Gréckokatolícky biskupský úrad.1969..p1/6;
7029 .Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.BS-116;
7030 .Hudak, Andrew F..Cesty životom.Bratislava:.1995..d7/1;
7031 .Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.BS-115;
7032 .Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..BS-163;
7033 .Hudeček, Ján.Trpiace údy Pána Ježiša.Oborište:n. vl..1948..BS-151;
7034 .Hudson, W. H..Purpurová země.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
7035 .Huetii, Petri Danielis.Demonstratio evangelica delphinum.:.1765..C11/2a;
7036 .Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-511-1.d7/5;
7037 .Hugo de Sancto Caro,asi 1190-asi 1263.Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae /.Venetiis ::Ex Typographia Balleoniana,.1770..n1/6;
7038 .Hugo, Victor.Chrám Matky božej v Paríži. I., II., III. diel.Bratislava:SSK.1925??..d15/5_SK1920_1950;
7039 .Hugo, Victor.Muž, ktorý sa smeje. II., III. diel.Praha:Melantrich.1933..d15/5_SK1920_1950;
7040 .Hugo, Victor,1802-1885.Le roi s\'amuse /.Paris ::Bibliothéque rhombus,.1921..BZ-59;
7041 .Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C19/3;
7042 .Hugonis.Sacrorum bibliorum vulgatae editionis concordantiae.Viedeň:.1714..C20/2a;
7043 .Hugueny, Et., OP.Psaumes et cantiques.Brusel:.1922..BZ-31;
7044 .Hugues, M. A..Die herrlichkeiten mariens.:.1851..C22/3b;
7045 .Hugues, M. A..Die wahre braus Jesu Christi.:.1863..C22/3b;
7046 .Huhn, Bernard.Ježiš hovorí s ľuďmi.:.1975..SAM/6;
7047 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127;
7048 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.d7/6;
7049 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-113;
7050 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-127;
7051 .Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.BS-209;
7052 .Hula Zdenek.Nauka o kontrapunktu.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.1958..d8/2_CZ1950_1990;
7053 .Hulakovský Jan Ev..Apologetická kázání.:.1893..BS-27;
7054 .Hulákovský, Jan M..Abbreviature Vocabulorum.:.1852..BS-04;
7055 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-127;
7056 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-211;
7057 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-153;
7058 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-214;
7059 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-117;
7060 .Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.1990.80-85217-00-7.BS-209;
7061 .Hulskamp, Franz.Literarischer handweiser.:.1868..C22/2a;
7062 .Humbert.Gedanten uber die wichtigsten wahrheiten unserer heiligen religion.Viedeň:.1843..C19/4b;
7063 .Humberta.Myšlénky o nejduležitejších pravdách našeho svatého náboženství a o povinnostech křesťana od Humberta.Viedeň:.1851..CZ_1920;
7064 .Huna, Ludwig.Wunder am see.:.1930..d11/2b;
7065 .Hunermann, Vilém.Hořící oheň.Rím:Křesťanská akademie.1962..AKADEMIE;
7066 .Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.d7/6;
7067 .HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..SÚCM;
7068 .Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.d7/2;
7069 .Hunermann, Wilhelm.Na výsluní Božím. Frýdek:Exerciční dúm.1947..d17/4b_CZ1920_1950;
7070 .Hunermann, Wilhelm.Pieseň v plameňoch.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1977.0-920150-04-7.BS-92;
7071 .Hünermann, Wilhelm,.Aj diabol pred ním kapituloval.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-70;
7072 .Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..SUSCM;
7073 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.SSV1990;
7074 .Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.BS-42;
7075 .Hungari, A..Muster predigten der katholischen hanzel-beredlamkeit deutschlands.:.1852..BZ-22;
7076 .Hungari, A..Muster-predigten der katholischen kanzel beredsamteit.Frankfurt:.1846..C19/2a;
7077 .Hunolt, Frank.Pane ratuj nás hynieme 2.Skalica:.1872..d15/1b_SK1900;
7078 .Huntenburg, Wilhelm,1903- [from old catalog].Chemie der organischen kunststoffe,.Leipzig,:J. A. Barth,.1942...d11/1b;
7079 .Huonder, Anton, SJ.Zu fuken des meisters.Freiburg:.1915..C19/5b;
7080 .Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920;
7081 .Huonder, Antonín.U mistrových nohou.Praha ::Československá akciová tiskárna,.1915..d10/4a_CZ1900_1920;
7082 .Huonder, Antonín T.J..Ve škole Mistrově.:.1932..d17/3a_cz1920-1950;
7083 .Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK;
7084 .Hurban, Jozef Miloslav,.Cesta Slováka ku bratrům slavenským na Moravě a v Čechách od Miloslava Josefa Hurbana 1839 c Miloslav Josef Hurban. Pešť:Tratner a karoli.1839..BS-05;
7085 .Hurban, Jozef Miloslav,.Ľudovít Štúr.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..MS;
7086 .Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..HK;
7087 .Hurban, Jozef Miloslav,.Slovenskí žiaci.Praha:Melantrich.1934..d15/4_SK1920_1950;
7088 .Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Básně a písně československé /.Bratislava ::K. Jaroň,.1930..BS-183;
7089 .Hurston, Zora Neole.Ich oči vyzerali Boha.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..d15/3_SK1920_1950;
7090 .Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..SSV1950;
7091 .Hurter, H., SJ.Theologia generalis complectens disputationes quatuor.:.1888..C13/3a;
7092 .Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C31/1a;
7093 .Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C19/4a;
7094 .Hurter, H., SJ.Theologiae specialis.:.1881..C13/2a;
7095 .Hurter, Hugo, SJ.Entwurfe zu Marienpredigten.:.1908..BZ-56;
7096 .Hurth, F., SJ - Abellan, P. M., SJ .De principis de virtutibus et praeceptis. Pars I..Rím:.1948..BZ-43;
7097 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..SSV1950;
7098 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-137;
7099 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pamätaj na Stvoriteľa v dňoch tvojej mladosti! alebo Ako zasvätiť Bohu mladosť a učenie?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..BS-215;
7100 .Húska, Bertrand Ľudovít, OP.Pravá cesta dokonalosti alebo cestovný pas do neba.Ružomberok:Lev.1930..LEV;
7101 .Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1916..SSV1950;
7102 .Huszár, Elemér.Jahvétól Krisztushoz.:.1940..d14/1a;
7103 .Huszár, Károl.Julia és Mária.Székesfehérvár:.1859..C19/5a;
7104 .Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-40;
7105 .Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-41;
7106 .Huszár, Károly.Egyházi beszédek.:.1873..BZ-19;
7107 .Huszár, Károly.Hiterkolcsi tan-és példakonyv mely az egész katekizmust.Budapešť:.1888..C16/5a;
7108 .Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..BZ-32;
7109 .Huszár, Károly.Torténetekkel és magyar kozmondásokkal felvilágositott egyházi beszédek.:.1878..C31/1a;
7110 .Huszár, Károly.Torténetekkel felvilágositott egyházi beszédek minden vasár, unnepnap tobb alkalmakra.:.1863..BZ-39;
7111 .Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť deti.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
7112 .Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť muža.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
7113 .Hutchin, Kenneth Charles.Ako si nezabiť ženu.Martin:Osveta.1974..d3/4_SK1950_1990;
7114 .Huxely, Aldous.Schone neue Welt Roman.:.1953..d11/2b;
7115 .Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
7116 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
7117 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
7118 .Hviezdoslav.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:.1931..ZS;
7119 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..d3/7_SK1950_1990;
7120 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Básne biblické.:Slovenský Tatran.1989.80-222-0056-5.TATRAN;
7121 .Hviezdoslav, Pavol Országh - spoluautor;.Z básní.:Smena.1952..BS-92;
7122 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL.1960..d3/7_SK1950_1990;
7123 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..HK;
7124 .Hviezdoslav, Pavol Országh,.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..HK;
7125 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Slov. vyd. krásnej lit.,.1957..HK;
7126 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Hájnikova žena.Bratislava ::Tatran,.1975..TATRAN;
7127 .Hviezdoslav, Pavol Országh,(1849-1921).Odkazy.[Trenčianský] Sv. Martin ::Matica slovenská,.1950..HK;
7128 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Básnické prviesenky ;.V Turčianskom Sv. Martine ::Matice Slovenská,.1931..ZS;
7129 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1953..HK;
7130 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Herodes a Herodias :.Bratislava ::[s.n.],.1956..HK;
7131 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
7132 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
7133 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove [pseud.] sobrané spisy básnické..V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1939..ZS;
7134 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
7135 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
7136 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické.Martin:Matica slovenská.1928..ZS;
7137 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS;
7138 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VII., oddiel 2..V Turčianskom Sv. Martine ::Pečlivosťou Matice slovenskej,.1934-1937..ZS;
7139 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hviezdoslavove sobrané spisy básnické VIII., oddiel III..Martin:Matica slovenská.1937..ZS;
7140 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Kratšia epika..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..MS;
7141 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel epický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..ZS;
7142 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oddiel lyrický.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..ZS;
7143 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK;
7144 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..HK;
7145 .Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Výber z lyriky..Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1936..MS;
7146 .Hvozdík, Ján.Zovrubný slovník slovensko-maďarský a maďarsko-slovenský.Košice:n. vl..1933..d1/2_SLOVNIKY;
7147 .Hvozdík, Stanislav.Rámce a roviny pastorálnej psychológie. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2003.80-89138-08-X.d7/4;
7148 .Hybernicum, Thomam.Flores doctorum tam graecorum quam latinorum.:.1746..C11/5a;
7149 .Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C15/5a;
7150 .Hydruntino, Laurentio Scupulo.Pugna spiritualis.:.1862..C18/5a;
7151 .Hyhlík, Vladimír.Banská Bystrica.Martin:Osveta.1957..d2/6_FOTOGRAFIE;
7152 .Hyhlík, Vladimír.Košice.Martin:Osveta.1959..d2/6_FOTOGRAFIE;
7153 .Hykisch, Anton,.Milujte kráľovnú.Bratislava:Tatran.1988..TATRAN;
7154 .Hynek R. W..Zázraky v Lurdech.:.1930?..BS-53;
7155 .Hynek, R. W..Náboženství Kristovo a medicína.:.1933..BS-32;
7156 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/5a_CZ1920_1950;
7157 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d17/2b_cz1920-1950;
7158 .Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..d9/4b_CZ1920_1950;
7159 .Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
7160 .Hynek, R.W..Tělesný zjev Kristův : lékařská studie.Praha:Francl.1948..d10/3b_CZ1920_1950;
7161 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-62;
7162 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Golgota a veda :.Bratislava ::Spolok kolegia Sv. Svorada,.1936..BS-137;
7163 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
7164 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
7165 .Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,.1947..d9/5b_CZ1920_1950;
7166 .Hýrošš, Štefan.Krížová cesta chorého.:.2000?..BS-214;
7167 .Chaignon S.J..Rozjímaní knežská. Brno:Škola Božského Srdce Páne.1885..CZ1900;
7168 .Chaignon, P., SJ.Betrachtungen fur ordenslente.Trier:.1906..C16/4a;
7169 .Chaignon, Pierre,1791-1883.Rozjímání kněžská anebo kněz konáním modlitby rozjímavé posvěcený /.Brno ::Škola Božského srdce,.1884..CZ1900;
7170 .Chaignon, S.J..Betrachtungen fur priester.:.1899..d11/5;
7171 .Chaignon, SJ.Betrachtungen fur priester.Brizen:.1870..C17/3b;
7172 .Chalíl, Džibrán Džibrán.Posol.:Letra & Line.1995.80-85513-06-4.BS-151;
7173 .Chaloupecký, Václav,.Svatováclavský sborník :.V Praze ::Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí,.1939..d17/3b_cz1920-1950;
7174 .Chalupa, Július.Homílie "A".:.1970?..SAM/2;
7175 .Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-4-9.BS-117;
7176 .Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.BS-116;
7177 .Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/3;
7178 .Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.1991.80-217-0359-8.d7/4;
7179 .Chalupecký, Ivan,1932-.Spišská Kapitula. R.S.U.:Spišská Nová Ves.1994.80-967173-0-8.BS-220;
7180 .Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
7181 .Chalupka, Jan.Kocúrkovo.:Osveta.1953..BS-146;
7182 .Champol.Sestra Alexandrina.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..BS-192;
7183 .Chanson, Paul.Argumenty pre Boha.:.1980?..BS-178;
7184 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..VSH;
7185 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-93;
7186 .Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..BS-173;
7187 .Chardon, Louis,1595-1651..La Croix de Jésus :.Paris ::Éditions du Cerf,.1937...BZ-7;
7188 .Charles, Baudelaire.Kvety zla.:Slovenský spisovateľ.1995.80-220-0643-2.d7/1;
7189 .Charlotte, Bronte.Jana Eyrová. spol. s r.o.:BELIMEX.2001.80-85327-70-8.d3/6_SK1950_1990;
7190 .Charlotte, Bronte.Shirley 1.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN;
7191 .Charlotte, Bronte.Shirley 2.:Slovenský Tatran.1970..TATRAN;
7192 .Charouz Jindřich Zdeněk, PhDr. OPraem.Premonstrátský klášter Želiv.Želiv:Premonštátský kláštor.2000?..BS-220;
7193 .Charouz Zdeněk.Svatý Norbert.:.1990?..BS-56;
7194 .Charouz, Zdeněk.Blahoslavený Jan Sarkander.Brno:Cesta.1990..BS-65;
7195 .Charvát, Jaroslav.Světové dějiny : Učebnice pro I.a II.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol a I.ročník středních odborných škol.Praha:Státní pedagogické nakl..1967..d8/4_CZ1950_1990;
7196 .Chasle, Louis.Schwester Maria vom gottlichen Herzen Droste zu Vischering, Ordensfrau vom Guten Hirten.Freiburg i.B.:Herder.1919..d11/4a;
7197 .Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-75;
7198 .Chata, Jozef (Búda, Jozef).Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..SUSCM;
7199 .Chauchard, Paul.Věda a smysl života. Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
7200 .Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..BS-98;
7201 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..BS-203;
7202 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..d17/3a_cz1920-1950;
7203 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/4a_CZ1920_1950;
7204 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d9/5a_CZ1920_1950;
7205 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/1b_cz1920-1950;
7206 .Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..d17/4b_CZ1920_1950;
7207 .Chautard, Jean-Baptiste,1858-1935.L`Ame de tout apostolat /.Lyon ::E. Vitte, libraire,.1927..BZ-56;
7208 .Chavasse, Antoine.Le sacramentaire gelasien.:.1958..C22/3a;
7209 .Cheminant, L..Le royaume d'Israel.:.1947..C13/2b;
7210 .Chenu.Boží ľud vo svete.:.1966..BS-161;
7211 .Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.1995.80-967388-2-8.BS-210;
7212 .Chery, H. Ch..Pfarrgemeinde und Liturgie :.Warendorf-Westf.:Schnell.1949..d11/1a;
7213 .Chesterton.Moudrost otce Browna.:.1924..d17/2b_cz1920-1950;
7214 .Chesterton Gilbert Keith.Orthodoxie.:.1918..d10/4a_CZ1900_1920;
7215 .Chesterton, G. K..Aquinói szent Tamás.:.1938..d14/1a;
7216 .Chesterton, G. K..Bludári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-105;
7217 .Chesterton, Gilbert Keith.Bouře a úvahy.:Praha : Aventinum.1927..BS-160;
7218 .Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d17/5a_CZ1920_1950;
7219 .Chesterton, Gilbert Keith.Co je špatného na světě.:Praha : Rozmach.1925..d9/4b_CZ1920_1950;
7220 .Chesterton, Gilbert Keith.Heretikové.Praha:J.Albert.1948..d10/3a_CZ1920_1950;
7221 .Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..VSH;
7222 .Chesterton, Gilbert Keith.Muž, jenž vědel příliš mnoho. Praha:Kuncír.1926..d17/5a_CZ1920_1950;
7223 .Chesterton, Gilbert Keith.Napoleon z Notting Hillu, Letajíci hospoda,Návrat Dona Quijota.Praha:ODEON.1985..d8/3_CZ1950_1990;
7224 .Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH;
7225 .Chesterton, Gilbert Keith.Ohromné maličkosti.Obrany.Praha:Vyšehrad.1976..VSH;
7226 .Chesterton, Gilbert Keith.Pověra rozvodu.:Praha : Petr.1926..d9/4b_CZ1920_1950;
7227 .Chesterton, Gilbert Keith.Stromy pýchy. Praha:Kuncír.1926..d9/3a_CZ1920_1950;
7228 .Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..SPKK;
7229 .Chesterton, K.G..Orthodoxie.Praha:Julius Albert .1947..d17/3b_cz1920-1950;
7230 .Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-008-7.VSH;
7231 .Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
7232 .Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-126;
7233 .Chiara, Lubich.Ideál jednoty.:Nové Město.1992.80-85487-02-0.BS-156;
7234 .Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.BS-153;
7235 .Chifeletii, Philippi.Sacro sancti et ecumenici concilii Tridentini.:.1729..C10/5b;
7236 .Childe Gordon.Člověk svým tvurcem.:.1949..d9/3a_CZ1920_1950;
7237 .Chitteth, James, CFIC.Globalisation and the church's social mission the role of infam in Kerala.:.2004..BZ-24;
7238 .Chlad, Karel.Inženýr Matthey.Olomouc ::Vítězové,.1941..BS-150;
7239 .Chlad, Karel.Svatý Antonín Florentský.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1940..BS-150;
7240 .Chlad, Karel,(1912-1962).Marie Camachová :.Olomouc ::Krystal,.1939..BS-150;
7241 .Chlíbec, Jan, 1953- - autor.Mistr Týnské kalvárie :.:Praha :.1990.80-7035-010-5.BS-146;
7242 .Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.BS-127;
7243 .Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..SSV1950;
7244 .Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Nový zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-56;
7245 .Chmelíček, Josef, 1823-1891 - autor;.Cesta do swaté země. :W Brně :.1865-1867..CZ_1920;
7246 .Chocarne, R. P. B..Le R. P. H.-D. Lacordaire. Tome I., II..:.1879..C13/5a;
7247 .Chodníček, Josef,1840-1904.Velehradský Králóv stol /.Velehrad ::nákl. vl. :; Melichárek [distributor],.1903..BS-190;
7248 .Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C12/3a;
7249 .Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C20/4a;
7250 .Chompré.Selecta latini sermonis exemplaria.Budapešť:.1798..C18/5b;
7251 .Chompre, P..Selecta latini sermonis exemplaria. Volumen III..:.1786..C13/3a;
7252 .Chovan, Juraj.Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého.Martin:Matica slovenská.1985..MS;
7253 .Chovan, Juraj.S krivdou krutou na paténe.:Mestský úrad.1998.80-967913-6-2.d6/5;
7254 .Chovanec, Ján.Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Marie v Trebišove.Michalovce :Excel enterprise.2004.80-969142-4-3.BS-159;
7255 .Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b;
7256 .Chrismann, Phil. Nerio.Regula fidei catholicae et collectio dogmatum credendorum.:.1844..C20/1b;
7257 .Christ, J..Von pflanzung und wartung ....Frankfurt:.1789..C20/3b;
7258 .Christ, Joh. Ludw..Tabatsbau.Frankfurt:.1803..BZ-52;
7259 .Christenson, Larry.Křesťanská rodina.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..AKADEMIE;
7260 .Christine, Brůckner.Vlani na Ischii.:Smena.1983..d3/3_SK1950_1990;
7261 .Christophori, P..Necessaria ad salutem scientia.:.1689..C19/2a;
7262 .Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-142;
7263 .Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.1995.3-929-84925-9.BS-171;
7264 .Chromý, Tomáš,1881-1965.Láska k vlasti se stanoviska katolické morálky.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1923..BS-145;
7265 .Chrtek, Břetislav.Příručka pro řidiče motorových vozidel.Praha:Naše vojsko.1955..BS-106;
7266 .Chrysostomi, Ioannis.De sacerdotio.:.1929..BZ-17;
7267 .Chrzaszcz, Jan.Porciunkula.Prešov:Serafínsky svet.1948..BS-221;
7268 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-50;
7269 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-41;
7270 .Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-89-4.PS-23;
7271 .Chuda, Michal.Stolový kalendár na rok 1993.Trnava:SSV.1992..BS-180;
7272 .Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-206;
7273 .Chura, Alojz Ján,1899-1979.Ako treba živiť nemluvňa, ktoré matka nemôže kojiť?.Martin:Spoločnosť Čsl. Červeného kríža, divízia pre Slovensko.1935..BS-218;
7274 .Churchill, Winston Leonard Spencer, sir.Do boje : (Into Battle).Praha:Borový.1946..d17/2a_cz1920-1950;
7275 .Chytil, Rudolf.Svatá Hora.Příbram:Matice svatohorská.1948..BS-46;
7276 .I.S. Galkin..Dejiny novoveku 2.1870-1918.Bratislava:Pravda.1950..BS-01;
7277 .Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..C14/1a;
7278 .Iannotta, Antonio Maria.Theotocologia catholica.:.1925..BZ-16;
7279 .Ibach, I..Das bedorstehende concil.Frankfurt:.1869..BZ-51;
7280 .Ibanez, Vincente Blasco.Prekliate zeme.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
7281 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..POSOL;
7282 .Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..POSOL;
7283 .Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..BS-212;
7284 .Iľf, Iľja,1897-1937.Dvanásť stoličiek.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..SPKK;
7285 .Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..BS-158;
7286 .Inglis, Brian.Sprievodca alternatívnou medicínou. Bratislava:Príroda.1992.80-07-00520-X.d7/2;
7287 .Ingrid Hupková.Kultúrno-osvetová práca a jej možnosti v prevencii drogovej závislosti.:Národné osvetové centrum.1995.80-7121-083-8.BS-215;
7288 .Innitzer, Theodor.Kommentar zur Leidens- und Verklarungsgeschichte Jesu Christi.Wien:Herder.1948..d11/4a;
7289 .Innocentis, Casti, OP.Principiorum legis naturalis traditione ad Carolum Polinum.Miláno:.1742..C19/3;
7290 .Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU.1990?..BS-153;
7291 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-36;
7292 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..BZ-35;
7293 .Ipolyi, Arnold.Élete és munkái.Budapešť:.1875..C22/3b;
7294 .Irena, Liščáková.Francúzsko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1991.80-08-01406-7.d1/1_SLOVNIKY;
7295 .Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..SPKK;
7296 .Irwin, Shaw.Chlieb na vodách.:Smena.1989.80-221-0023-4.d3/2_SK1950_1990;
7297 .Isthuanfio, Nicolao.Historia regni Hungariae.:.1758..C20/6;
7298 .Istóczy, Gyozo.Országgyulési beszédei, inditványai és torvényjavaslatai 1872 - 1896.Budapešť:.1904..BZ-34;
7299 .Istrati, Panait.Únik.[Turčiansky Sv. Martin]:Matica slovenská.1947..d15/6_SK1920_1950;
7300 .Iva Kuceková.Až do rána bieleho. Michal Vaško:Prešov.2009.978-80-7165-766-8.d6/6;
7301 .Ivan Geguš.Z vôle ľudu obnovená.:Matica slovenská.1969..MS;
7302 .Ivan, Alexejevič Bunin.Dedina.:Slovenský spisovateľ.1973..KNC;
7303 .Ivan, Ivanovič Sollertinskij.Majstri a diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..d3/4_SK1950_1990;
7304 .Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK;
7305 .Ivan, Mikloš.Rewriting the rules.:Kalligram.2001.80-7149-409-7.d7/5;
7306 .Ivan, Olbracht.Čudné lásky.:Tatran.1978..d3/1_SK1950_1990;
7307 .Ivan, Stanislav.Život v slove.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/2_SK1950_1990;
7308 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-216;
7309 .Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.1996.80-88795-10-9.BS-155;
7310 .Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.BS-215;
7311 .Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.BS-216;
7312 .Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.BS-113;
7313 .Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.BS-214;
7314 .Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-04-4.BS-215;
7315 .Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.:.1991..BS-142;
7316 .Ivanov Vsevolod.Modravé písčiny.:.1925..d17/5b_CZ1920_1950;
7317 .Ivanová, Mária.Slovenský jazyk a literatúra.Nitra:ENIGMA.1993.80-85471-08-6.BS-121;
7318 .Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-008-4.d7/3;
7319 .Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.d7/5;
7320 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-153;
7321 .Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.BS-215;
7322 .Iwaszkiewicz, Jaroslaw.Ikar. Bratislava:Tatran.1977..TATRAN;
7323 .Izakovičová, Mária.Slovenské hrady a kaštiele.Bratislava:Šport.1969..d3/3_SK1950_1990;
7324 .J. O..Spalováni mrtvol.Hlučín:.1936?..BS-167;
7325 .J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-81;
7326 .J. R. W. Stott.Byt krestanom.:.1970??..BS-143;
7327 .J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-37;
7328 .J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1951..BS-15;
7329 .J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..d9/1_KNAZI;
7330 .J.G.W..Ježiš zďaleka i zblízka.:.1970?..BS-03;
7331 .J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..BS-91;
7332 .J.G.W.(Korec, Ján Chryzostom).Cirkev v rozvoji. Bratislava:Slovenská duchovná služba.1987..d9/1_KNAZI;
7333 .Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..C20/4b;
7334 .Jablonský, Jozef.Funebrál. Námestovo:Kollárovo kníhkupectvo a nakladateľstvo.1943..LEV;
7335 .Jablonský, Jozefkrížová.Manuale kniha cirkevných obradov. Ružomberok:Lev.1938..LEV;
7336 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1982-1983.Bratislava:Tatran.1984..TATRAN;
7337 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1983-1984.Bratislava:Tatran.1985..TATRAN;
7338 .Jaborník, Ján.Slovenské divadlá v sezóne 1984-1985.Bratislava:Tatran.1986..TATRAN;
7339 .Jack, Canfield.Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.:SOFA.1996.80-85752-26-3.d6/3;
7340 .Jack, London.Elam Ohnivák ; Železná päta.:Tatran.1980..TATRAN;
7341 .Jack, London.Ohnivý deň.:Tatran.1989..TATRAN;
7342 .Jack, London.Volanie divočiny; Biely Tesák.:Mladé letá.1980..d3/1_SK1950_1990;
7343 .Jacob Kremer.Pravda Písma.:SÚSCM.1968..BS-100;
7344 .Jacobs, Adamum.Thomae von Kempen. Alle schriften und bucher.:.1713..C20/1a;
7345 .Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..SPKK;
7346 .Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad.1984..VSH;
7347 .Jacques Maritain.Křesťanský humanismus.:Universum.1946..d17/4a_CZ1920_1950;
7348 .Jacques, Prévert.Nové lásky.:Slovenský spisovateľ.1997.80-220-0745-5.d7/1;
7349 .Jacquier, Francisco.Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum accommodate.:.1764..C15/5b;
7350 .Jaegher.Dôvera voči Panne Márii.:.1968..BS-26;
7351 .Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d68;
7352 .Jáger, Mikuláš.Okres Michalovce.Košice ::Východoslov. vydav.,.1982..d2/5_FOTOGRAFIE;
7353 .Jahelka, Jaroslav,1887-1930.Pán profesor na ohľadoch :.Trnava ::[s.n.],.1929..BS-138;
7354 .Jais, Paul.Erslarungen der heiligen evangelien .:.1823..C22/2b;
7355 .Jais, Paul Alois.Beicht und communion reden an das christkatholische landvolf.Graz:.1825..C20/1b;
7356 .Jais, Paul Alois.Sammlung furzer und leichtfazlicher predigten und homilien.Graz:.1825..C20/1b;
7357 .Jakoby, Július,(1903-1985).Zaslúžilý umelec Július Jakoby :.Košice ::Východoslov. galéria,.1983..BS-71;
7358 .Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:.1943..d15/3_SK1920_1950;
7359 .Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
7360 .Jakubík, Fr. Elzeár.Radosť Štedrého večera.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-181;
7361 .Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..POSOL;
7362 .Jámbor, Ladislav.Blankytné túžby. kapitoly o známostiach, láske a manželstve.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1945..BS-62;
7363 .Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol.1942..POSOL;
7364 .Jámbor, László.Igaz katolikus vagy-e?.:.1941..d14/1a;
7365 .Jámbor, László, SJ.Istennek nevét hiába ne vedd!.:.1941..BZ-31;
7366 .James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.1986.0-919865-26-7.BS-98;
7367 .James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.1987.0-919865-38-0.BS-87;
7368 .James, Henry,1843-1916.Mistrova lekce.Praha ::SNKLHU,.1961..d8/2_CZ1950_1990;
7369 .James, Oliver Curwood.Kráľ sivých medveďov.:Nakl. Spektrum.1991.80-218-0168-9.d7/2;
7370 .Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-205;
7371 .Jamrich, Ján, SVD.In dulci Jubilo. 52 vianočných piesní a kolied.Mödling:Nakladateľstvo St. Gabriel.1983..BS-212;
7372 .Jan B. Barta.Syntéza učení víry 1-3.zväzok.:Praha.1969..BS-21;
7373 .Ján Ev. Urban OFM.Tri slová študujúcim. Základné rysy ich mravnej osobnosti.:.1980?..SAM/6;
7374 .Ján Ev. Urban OFM.Vzrust ke Kristu.:.1969..SAM1/a;
7375 .Ján Hladík.Kto sú svedkovia Jehovovi?.Bratislava:LUC.1992.80-7114-069-4.BS-153;
7376 .Ján Kováč.Filotea.Bratislava:LUC.1996.80-7114-186-0.d7/5;
7377 .Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK;
7378 .Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..BS-04;
7379 .Jan Nepomucký,asi 1340-1393.O pověře /.V Olomouci ::Velehrad,.1942..BS-218;
7380 .Jan od Kříže,1542-1591.La montée du Carmel /.Paris ::Desclée de Brouwer,.1932..C14/1b;
7381 .Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Píseň o třpytu vody :.:Praha :.1990.80-85207-00-1.BS-153;
7382 .Jan Pavel1920-2005.Ihr seid ein Segen :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1982.3-451-19408-2.d11/3a;
7383 .Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-151;
7384 .Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].1990.80-85220-01-6.BS-119;
7385 .Ján Pavol.Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-439-5.BS-200;
7386 .Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.MAG;
7387 .Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.BS-126;
7388 .Ján Pavol II.List svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1979..BS-211;
7389 .Ján Pavol II,.Apoštolský list pápeža Jána Pavla II..Bratislava:LUC.1993.80-7114-092-9.BS-126;
7390 .Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-030-0.BS-133;
7391 .Ján Pavol II,.Familiaris consortio.Bratislava:LUC.1994.80-7114-119-4.BS-122;
7392 .Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-126;
7393 .Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.BS-132;
7394 .Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.d7/6;
7395 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-115;
7396 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.BS-131;
7397 .Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-393-8.BS-116;
7398 .Ján Pavol II,.Překročit práh naděje : Jan II. Pavel.Praha:Tok.1995.80-901006-9-4.d6/3;
7399 .Ján Pavol II,.Slovo na každý den.Třebíč:FiBox.1993.80-85571-05-6.BS-132;
7400 .Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-011-4.BS-140;
7401 .Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.BS-164;
7402 .Ján Pavol II..Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..BS-96;
7403 .Ján Pavol II..Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám".Rím:SÚSCM.1985..BS-141;
7404 .Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.BS-101;
7405 .Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.BS-140;
7406 .Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-50;
7407 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-211;
7408 .Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..BS-123;
7409 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.MAG;
7410 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-145;
7411 .Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.BS-163;
7412 .Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-212;
7413 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-113;
7414 .Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.BS-114;
7415 .Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.BS-113;
7416 .Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.BS-113;
7417 .Ján Pavol II..Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem .Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1988..BS-211;
7418 .Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-65;
7419 .Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-211;
7420 .Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..SUCM;
7421 .Ján Pavol II..Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens.Rím:SÚCM.1984..BS-73;
7422 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.BS-113;
7423 .Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.BS-113;
7424 .Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.BS-110;
7425 .Ján Pavol II..Ex Corde ecclesiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-244-3.BS-118;
7426 .Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-53-6.BS-119;
7427 .Ján Pavol II..List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:SÚSCM.1979..SUCM;
7428 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-211;
7429 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..BS-131;
7430 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..SUCM;
7431 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-211;
7432 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM.1984..BS-135;
7433 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1985.Rím:SÚSCM.1985..BS-211;
7434 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-211;
7435 .Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM.1986..BS-131;
7436 .Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1990.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211;
7437 .Ján Pavol II..Matka Vykupitele.:.1987..BS-13;
7438 .Ján Pavol II..Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:SÚSCM.1982..BS-211;
7439 .Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.d6/1;
7440 .Ján Pavol II..O sociálnej starostlivosti cirkvi-Solicitudo rei socialis.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..BS-211;
7441 .Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.BS-112;
7442 .Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-089-0.BS-126;
7443 .Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-423-3.BS-111;
7444 .Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-67;
7445 .Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela.1996..BS-167;
7446 .Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.d7/4;
7447 .Ján Pavol II..Salvifici Doloris. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-243-5.BS-140;
7448 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-135;
7449 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-97;
7450 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-131;
7451 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-211;
7452 .Ján Pavol II..Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám.Rím:SÚSCM.1985..BS-115;
7453 .Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.BS-113;
7454 .Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.1990.80-7114-033-3.BS-127;
7455 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.BS-111;
7456 .Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.MAG;
7457 .Ján Pavol II..Vykupiteľ človeka. Encyklika..Rím:SÚSCM.1980..BS-211;
7458 .Ján Pavol Lory.Róbert Hugh Benson 1871-1914.:.1980??..SAM/6;
7459 .Jan Pawel II.Tobie Maryjo zawierzam.Bergamo:Velar.1989..d18/3;
7460 .Jan Pawel II..Laborem exercens.:.1983..d18/6a;
7461 .Jan Paweł1920-2005)..Posynodalna adhortacja apostolska \"Vita consecrata\" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskieg.Częstochowa ::[Tygodnik Katolicki \"Niedziela\"],.1996.8386076232.d18/2b;
7462 .Ján Taraba.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-111-6.BS-123;
7463 .Ján XXIII. .Okružný list Svätého Otca pápeža Jána XXIII. ctihodným bratom patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom a ostatným ordinárom nažívajúcim v pokoji a spoločenstve s Apoštolskou s. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1961. - ..BS-172;
7464 .JÁN XXIII..Okružný list Svätého Otca z Božej prozreteľnosti pápeža Jána XXIII. ... začínajúci slovami Pacem in terris.Rím:Slovenské vydavateľstvo sv. Cyrila a Metoda.1963..BS-65;
7465 .Ján XXIII..Pacem in terris.Praha:Vyšehrad.1969..BS-72;
7466 .Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..KRYSTAL;
7467 .Ján z Kríža.Temná noc.:Olomouc : Krystal.1941..BS-194;
7468 .Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel : V českém překladě s úvodem a poznámkami podává Jaroslav Ovečka S.J.:V Olomouci : Krystal.1940..KRYSTAL;
7469 .Jan Zlatoústý,ca 347-407.Homilie sv. Jana Zlatoústého.Praha ::nákl. vl.,.1917..d10/4a_CZ1900_1920;
7470 .Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Duchovní píseň /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1942..KRYSTAL;
7471 .Jan, od Kříže, svatý,1542-1591.Plamen lásky žhavý :.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-194;
7472 .Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.d7/6;
7473 .Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.BS-92;
7474 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-209;
7475 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.BS-112;
7476 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-209;
7477 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.BS-112;
7478 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.SSV1990;
7479 .Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.d6/3;
7480 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.SSV1990;
7481 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-116;
7482 .Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.BS-131;
7483 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-163;
7484 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.BS-112;
7485 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.BS-113;
7486 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-216;
7487 .Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-08-8.BS-112;
7488 .Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00610-9.BS-132;
7489 .Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.BS-132;
7490 .Janáč - Hrubý, Pavol.Prehľadný katechizmus v otázkach a odpovediach.Zákamenné:RKFÚ.2004.80-969207-5-8.BS-161;
7491 .Jančiar, Tomáš, OP.Formovanie kresťanského charakteru čnosti.:.2003..DIPLOMOVKY;
7492 .Janda, Joseph.Katolícke Slovensko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950;
7493 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-02;
7494 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-49;
7495 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950;
7496 .Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..BS-66;
7497 .Janda, Jozef Napoleon.Poučné príklady a podobenstvá.Trnava:n. vl..1929..d15/5_SK1920_1950;
7498 .Jandel, Alexandrii Vincentii.Breviarium juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1865..C13/2b;
7499 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Krátka gramatika biblickej hebrejčiny.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.1993.80-88696-03-8.BS-12;
7500 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1982..SKRIPTA_3;
7501 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989..BS-179;
7502 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1984.80-85128-18-7.BS-179;
7503 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..SKRIPTA_3;
7504 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockych kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1989..BS-179;
7505 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3;
7506 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-179;
7507 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_3;
7508 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SAM/5;
7509 .Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..SKRIPTA_5;
7510 .Janega, Štefan.Pomocník pastoračného kňaza.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1988..SSV1990;
7511 .Janics, František.Pýcha.Iža, okr. Stará Dala:Melichar Németh.1948..BS-218;
7512 .Janišová, Milena.Katolická Církev a pozemková reforma 1945-1948.Praha:Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.1995..d6/2;
7513 .Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK;
7514 .Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..HK;
7515 .Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..HK;
7516 .Janko, Jesenský.Zo starých časov.:Tranoscius.1946..TRAN;
7517 .Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK;
7518 .Janko, Kráľ.Poézia.:Tatran.1976..TATRAN;
7519 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1975..BS-48;
7520 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1986..BS-154;
7521 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-145;
7522 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-126;
7523 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-214;
7524 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.BS-127;
7525 .Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.Danville, CA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda.1979..BS-145;
7526 .Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-63;
7527 .Jankola, Silvester, OFM.Hodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.. :[Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-212;
7528 .Jankovič Vendelín dr. CSc. a kolektív.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor.1978..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
7529 .Jankovský Brázda Andrej, , Šándorfi Rudolf.Básnici sa vracajú.Toronto - Svätý Jur:Zahraničná Matica slovenská .1993..BS-122;
7530 .Janok, Ján, CSsR.Pán ma viedol.Bratislava:.2015.978-80-89342-76-1.d7/3;
7531 .Jánosi, Gusztáv.Népszeru feleletek.Vesprém:.1869..BZ-32;
7532 .Janota, Ľudovít.Slovenské hrady.Bratislava:Tatran.1975..TATRAN;
7533 .Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh.1983..BS-93;
7534 .Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.BS-151;
7535 .Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
7536 .Janovcsik Štefan.Requiem aeternam.:.1912..d15/2b_SK1900_1920;
7537 .Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku.1917..d15/2b_SK1900_1920;
7538 .Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná, spevácka.Ružomberok:n. vl..1906..d15/2b_SK1900_1920;
7539 .Janovčík, Štefan.Alleluja. Chváľme Boha, Boha svojho!.Ružomberok:Lev.1928..LEV;
7540 .Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..LEV;
7541 .Janovčík, Štefan.Malá Aleluja.Ružomberok:Lev.1947..C17/2b;
7542 .Janovčik, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:LEV.1937..LEV;
7543 .Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..LEV;
7544 .Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev.1943..C15/5a;
7545 .Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev.1936..C15/3b;
7546 .Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja, modlitebná a spevácka kniha pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Lev.1941..LEV;
7547 .Janovský, František,(1860-1918).Zpět k Římu!, čili, Za Matkou a pro Matku :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (Gustava Francla) [distributor],.1901..d10/4a_CZ1900_1920;
7548 .Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/5_FOTOGRAFIE;
7549 .Janovský, Jozef V..Východoslovenský kraj.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d68;
7550 .Jánský, L. M..Spoločenské pravidlá pre mládencov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1940..SSV1950;
7551 .Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
7552 .Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
7553 .Janšák, Štefan.Život Dr. Pavla Blahu. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
7554 .Jantausch, Pavol.De momento et influxu status coelibis respectu habito ad quaestiones sociales nostri aevi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-165;
7555 .Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL;
7556 .Jantausch, Pavol.Kresťan dnes:.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,.1943..POSOL;
7557 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique. .Paríž:.1907..BZ-45;
7558 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1909..BZ-46;
7559 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1912..BZ-45;
7560 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1913..BZ-46;
7561 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1917..BZ-46;
7562 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1919..BZ-45;
7563 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1920..BZ-46;
7564 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1921..BZ-46;
7565 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique..Paríž:.1922..BZ-45;
7566 .Janvier, A..Exposition de la morale catholique. VIII. La grace careme 1910.:.1911..BZ-60;
7567 .Janvier, M.-A..Exposition de la morale catholique. Morale generale. VI. Le vice et le peche.Paríž:.1908..d18/6b;
7568 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La foi :.Paris ::Lethielleux,.1911-1912...BZ-8;
7569 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La justice et le droit :.Paris ::P. Lethielleux,.1918...BZ-43;
7570 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..La perfection dans la vie chrétienne /.Paris ::Lethielleux,.1923-1924...d18/6b;
7571 .Janvier, Marie-Albert,1860-1939..Tables générales des oeuvres complètes du R.P. M.-A. Janvier des Frères Prècheurs :.Paris ::P. Lethielleux,.1926...BZ-60;
7572 .Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum.:.1922..BZ-4;
7573 .Jaquet, Dominicus O.M.C..Praelectiones historiae ecclesiasticae ad usum scholarum. Vol. II..:.1923..BZ-6;
7574 .Jara, Ribnikarová.Meďovláska.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
7575 .Jarab, Jozef.Kňazská identita.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.2004.80-89170-05-6.BS-144;
7576 .Jarábek, Andrej.Ján Pavol II.:DAAR.1990.80-900431-0-0.BS-146;
7577 .Jaromír, Homolka.Levoča.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..d2/6_FOTOGRAFIE;
7578 .Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Slovenské vydav.krásnej literatúry.1961..d2/6_FOTOGRAFIE;
7579 .Jaromír, Homolka.Majster Pavol z Levoče.:Tatran.1973..d2/5_FOTOGRAFIE;
7580 .Jaroslav Šimša.Úzkost a naděje.:.1969..KALICH;
7581 .Jaroslav, Seifert.Koncert na ostrove.:Slovenský spisovateľ.1988..d3/1_SK1950_1990;
7582 .Jaroslava, Zeleiová.Muzikoterapia - dialóg s chvením.:Ústav hudobnej vedy SAV.2002.80-968279-6-0.d6/7;
7583 .Járosy, Dezso.Az egyházi zene és a papság.:.1912..d14/1a;
7584 .Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1922..BS-32;
7585 .Jaroš Josef.Život podle Božského Srdce Páně.:.1926..d17/5b_CZ1920_1950;
7586 .Jaroš, Josef.Život podle božského srdce Páně.V Praze:Dědictví svatojanského.1933..d17/1c_cz1920-1950;
7587 .Jaslinský, Andrej, SJ.Tractatus theologicus de angelis, Beatitudine, et actibus humanis. .Trnava:.1762..C10/1a;
7588 .Jaspers, Karl,1883-1969.Existenzphilosophie :.Berlin ::Walter de Gruyter,.1956..d12/1b;
7589 .Jaspers, Karl,1883-1969..Philosophie..Berlin ::Springer-Verlag,.1948...d13/2;
7590 .Jastrabík, Štefan.Smolenice.V Bratislave:Veda.1975..d2/5_FOTOGRAFIE;
7591 .Jasunari, Kawabata.Spiace krásavice.:Slovenský spisovateľ.1971..KNC;
7592 .Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..HK;
7593 .Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/4b_CZ1900_1920;
7594 .Jatsch, Jos..Tři sta krátkých ranních promluv na všecky neděle roku církevního od kněží kongregace svatého Pavla.:.1904..d10/5b_CZ1900_1920;
7595 .Javelet, Robert.Les paraboles contre la loi.:.1962..d18/8;
7596 .Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..BS-71;
7597 .Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..KALICH;
7598 .Jean, de La Fontaine.Bájky.:Tranoscius.1995.80-7140-055-6.d7/3;
7599 .Jeans James.Vesmír kolem nás.:.1936..d17/3a_cz1920-1950;
7600 .Jefimov, A. V..Dejiny novoveku 1789-1870-diel 1.:Pravda.1950..BS-05;
7601 .Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..d3/2_SK1950_1990;
7602 .Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
7603 .Jégé.Svätopluk.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
7604 .Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská.1928..HK;
7605 .Jégé,1866-1940.S duchom času :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1937..MS;
7606 .Jelen, Josef.Tieň katedrály.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990;
7607 .Jelínek, Hugo.Vysoké Tatry.Martin:Osveta.1971..d2/4;
7608 .Jelusich, Mirko,1886-1969..Die Wahrheit und das Leben,.Linz,:Pilgram Verlag.1949..d11/2b;
7609 .Jemelka, František.Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahosl. Panny Marie.Olomouc:nákladem vlastním,; Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.1933..p2/1a;
7610 .Jenisejský, A. E..Bratrství křesťanu.:.1980?..BS-107;
7611 .JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-59;
7612 .JENKO, Janez .Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978. - ..BS-132;
7613 .Jenko,J..Mária v našej dobe.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..SUCM;
7614 .Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad.1987..VSH;
7615 .Jeřábek Vladimír.Ctihodný sluha Boží Dominik Blasucci.:.1939..d10/3b_CZ1920_1950;
7616 .Jeřábek Vladimír.Svatí redemptoristé III. díl.:.1941..d10/3b_CZ1920_1950;
7617 .Jerome, David Salinger.Deväť poviedok.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1133-9.d6/5;
7618 .Jeroným,1907-1985.Růst v nadpřirozeném životě /.Praha ::Triáda,.2015.978-80-7474-135-7.BS-210;
7619 .Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/1a;
7620 .Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a;
7621 .Jerzy od św. Józefa..Chleb powszedni :.Kraków ::Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych,.1966...d18/2a;
7622 .Jerzy, Szaniawski.Profesor Tutka.:Vyšehrad.1972..VSH;
7623 .Jesenský J..Pohřební promluvy.:.1926..BS-57;
7624 .Jesenský-Mošovský, František.Vinšovník.Liptovský Sv. Mikuláš:[s.n.].1943..BS-151;
7625 .Jesenský, Janko.Demokrati.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1944..TRAN;
7626 .Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..HK;
7627 .Jesenský, Janko.Výber z malomestských rozprávok.Martin:Matica slovenská.1951..BS-137;
7628 .Jesenský, Janko,.Zo zajatia.Martin:Tatran.1919..BS-136;
7629 .Jesenský, Janko,(1874-1945).Výber z diela.Bratislava ::Slov. nakladateľstvo detskej knihy,.1953..d3/2_SK1950_1990;
7630 .Jetel, Franz Joseph.Uthlographie und poleographie oder schlachten und stadte schilderung.Viedeň:.1813..C17/3a;
7631 .Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-32;
7632 .Jež, Cyril.Osobní Bůh a náboženství.Praha:Česká liga akademická.1923..BS-188;
7633 .Ježek, J..Přírodopis na kazatelně. Řeči pro školu i chrám.:.1890..CZ1900;
7634 .Ježek, Jan Ferdinand,1875-1937.Německé písemnictví od dob nejstarších až po naše dny /.V Olomouci ::R. Promberger,.1915..BS-188;
7635 .Ježek, Jan,1849-1913.Dvojí cyklus řečí postních /.Praha ::Francl,.1913..BS-218;
7636 .Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK;
7637 .Jilemnický, Peter.Peter Jilemnický I.. Bratislava:Tatran.1974..ZLATYFOND;
7638 .Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..d15/3_SK1920_1950;
7639 .Jindra, Jan Nepomucký,1863-1930.V paprscích věčné lásky :.Hradec Králové ::Tisk. družstvo,.1925..d17/4b_CZ1920_1950;
7640 .Jindřich, Karel.Vladimír Sergějevič Solovjev :.Kroměříž ::nákl. vl. :; A. Jašek,.1920..d10/5a_CZ1900_1920;
7641 .Jindřich, Šimon Baar.Hanče ; Pro kravičku.:Vyšehrad.1978..VSH;
7642 .Jindřich, Šimon Baar.Lůsy.:Československý spisovatel.1958..d8/4_CZ1950_1990;
7643 .Jindřich, Šimon Baar.Osmačtyřicátníci.:Československý spisovatel.1959..d8/4_CZ1950_1990;
7644 .Jirák, František.Přírodopisná čítanka.:.1908..d10/5b_CZ1900_1920;
7645 .Jirásek Alois.Staré povesti české.:.1951..d3/2_SK1950_1990;
7646 .Jirásek, Alois,1851-1930.Bratstvo :.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1954..d3/7_SK1950_1990;
7647 .Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990;
7648 .Jirásek, Alois,1851-1930.F.L. Vek..Moskva ::Goslitizdat,.1956..d8/2_CZ1950_1990;
7649 .Jirásko, František.Kazatel.Olomouc:.1917..p1/3a;
7650 .Jirásko, František.Praktické promluvy k mládeži v příkladech pro celý školní rok.:.1907..d10/5b_CZ1900_1920;
7651 .Jirásko, Luděk.Církevní řády a kongregace v zemích českých.Praha:Klášter premonstrátů na Strahově.1991.80-85245-11-6.d6/4;
7652 .Jireček, Josef.Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku.Praha:.1875..C17/2a;
7653 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-48;
7654 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-23;
7655 .Jiří Mária Veselý, OP.Imelda Lambertini.:Krystal.1939..BS-182;
7656 .Jiří, Burian.Katedrála sv. Víta.:Odeon.1975..d2/6_FOTOGRAFIE;
7657 .Jiří, Havel.Islandská setkání.:Panorama.1989..BS-27;
7658 .Jiří, Moskala.Evanjelium podľa Mojžiša.:Advent-Orion.2002.80-88960-66-5.d6/2;
7659 .Jirman, Roman.Spasitel.:.1947..d17/3b_cz1920-1950;
7660 .Jiroušek, Alexander,1934-.Košice.Košice:Jes.2013.9788088900573 (viaz.); 978-80-88900-57-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
7661 .Jiroušek, Alexander,1934-.Košice 750 :.Košice ::Východoslov. vydav.,.1980..d2/6_FOTOGRAFIE;
7662 .Jirsík, Jan Valerian.Populární dogmatika.Praha:.1891..CZ1900;
7663 .Joanne Schwetz.Theologia fundamentalis seu generalis vol. I..sumplibus Henrici Kirsch:Viennae .1874..C13/2a;
7664 .Joannes Perrone.Praelectiones theologicae volumen II..:Ratisbonae sumptus Fecit G. Josephus Manz.1860..C31/1b;
7665 .Joannes, P. F..Instructio novitiorum.Graz:.1861..C18/2b;
7666 .Joannetti, Andreae.Praelectiones theologiae.:.1795..C15/3a;
7667 .Joao, Guimaraes Rosa.Veľká pustatina.:Slovenský spisovateľ.1980..VAVRÍN;
7668 .Joaquín, Gallegos Lara.Kríže na vode.:Slovenský spisovateľ.1985..SPKK;
7669 .Job, Pavol.Bože, obnov nás a budeme spasení. :Bratislava.2001.80-88949-14-9.BS-148;
7670 .Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.d7/1;
7671 .Jode, Fritz.Der musikant lieber fur die schule.:.1942..d18/3;
7672 .Johanides, Jan.Podstata kameňolomu.:Slovenský spisovateľ.1965..d3/2_SK1950_1990;
7673 .Johann, Christian Günther.Bratia, žime radostne.:Tatran.1981..TATRAN;
7674 .Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK;
7675 .Johannes, Vilhelm Jensen.Dlhá cesta.:Slovenský spisovateľ.1972..KNC;
7676 .John, Galsworthy.Koniec kapitoly.:Slov.spisovateľ.1971..d3/3_SK1950_1990;
7677 .John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1970..d3/3_SK1950_1990;
7678 .John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..SPKK;
7679 .John, Haywood.Starí Rimania.:Lienka.1996.80-88772-22-2.d7/1;
7680 .John, Knittel.Modrý bazalt.:SVOJEŤ.1946..d15/6_SK1920_1950;
7681 .John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.2002.80-7145-690-X.d7/2;
7682 .John, Updike.Vezmi si ma.:Slovenský spisovateľ.1987..SPKK;
7683 .Johner, Dom., OSB.Cantus ecclesiastici ad usum clericorum.:.1911..C14/5b;
7684 .Jochan, Magnus.Sammtliche schriften des heiligen Makarius des grosen.:.1878..C22/3b;
7685 .Jokai, Maurus.Romantické obrázky z dejepisu Uhorska.:.1886..C13/4a;
7686 .Joly, Evžen.Co znamená věřit.Řím ::Křesťanská akademie,.1967..BS-88;
7687 .Joly, Henri.Sainte Therese /1515-1582/.:.1908..C12/3b;
7688 .Jonh, Allan.Viery a vyznania.:Slovart.1994.80-7145-168-1.d7/2;
7689 .Jonson, Ben, Zweig, Štefan.Volpone.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel.1936..MS;
7690 .Jordan z Saksonii?-1237)..Najdroższej Dianie... :.Poznań ::\"W Drodze\",.1998..8370331998.d18/1b;
7691 .Joret, F. D., OP.Aux sources de l'eau vive.:.1935..C14/1b;
7692 .Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.d6/4;
7693 .Jorgensen, Johannes,1866-1956.Der heilige Franz von Assisi :.Leipzig ::St. Benno,.1962..d11/3a;
7694 .José, Jiménez Lozano.Historie jednoho podzimu.:Vyšehrad.1977..VSH;
7695 .Josef Hegel.Kniha malých proroku.Brno:Edice Akord v Brně.1946..BIBCZ;
7696 .Josef Hrbata.Perly a chléb.Řím:Pro.1975..AKADEMIE;
7697 .Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.d6/7;
7698 .Joseph, Conrad.Almayerovo šialenstvo.:Slovenský spisovateľ.1960..SPKK;
7699 .Josephus Flavius,37-ca 100.Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer..Halle a. d. S. ::Otto, Hendel,.1899..d11/4a;
7700 .Josephus Gredt.Elementa philosophiae I..:Herder.1929..C13/2b;
7701 .Josephus Gredt.Elementa philosophiae II..:Herder.1929..C13/2a;
7702 .Joude, Stephan.Der heilige Antonius in Toulon und das brot der Armen.Stuttgart:.1897..C19/4b;
7703 .Jougan, Ksiadz Alojzy.Słovnik kościelny łacińsko-polski.Warszawa ::Wydawnictwo archidiecezji warszawskiej,.1992.83-85706-00-3.d18/1a;
7704 .Jougan, Władysław Alojzy,1855-1942.Słownik kościelny łacińsko-polski.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1958..d18/7b;
7705 .Jovčuk, M.T..Stručné dějiny filosofie.Praha:Nakl. politické literatury.1963..d8/2_CZ1950_1990;
7706 .Jozafát, V. Timkovič.Letopis Krásnobrodského monastiera.:Blahovistnika.1995.80-967398-7-5.d6/2;
7707 .Jozef Gregor-Tajovský.Rozprávky z Ruska (1915-1920).Martin:.1928..BS-90;
7708 .Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita.1989..ČKCH;
7709 .jozef Obr.Osoby a miesta Evanjeliach.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
7710 .Jozef Šimončič, Jozef.Dejiny Trnavy.:Obzor.1988..d2/5_FOTOGRAFIE;
7711 .Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.d7/5;
7712 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-107;
7713 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-115;
7714 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-112;
7715 .Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-045-9.BS-26;
7716 .Jozef V. Janovský, Jozef.Košice, mesto mieru.:Východoslovenské vydavateľstvo.1990.80-85174-37-5.d2/6_FOTOGRAFIE;
7717 .Juan Carlos Ortiz.Učeník.:.1990??..BS-149;
7718 .Juan, Manuel.Gróf Lucanor.:Remedium.1998.80-85218-73-9.d6/2;
7719 .Judák, Viliam.Aj ja som Ho ukrižoval-.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350146 (brož.); 978-80-8135-014-6.d7/5;
7720 .Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.BS-145;
7721 .Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.d6/4;
7722 .Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.1993.80-85598-09-4.BS-140;
7723 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-618-X.d7/4;
7724 .Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-679-4.d7/4;
7725 .Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-215-X.d7/3;
7726 .Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1996.80-88741-12-2.BS-117;
7727 .Judák, Viliam.Modlime sa za kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-443-8.d7/5;
7728 .Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1993.80-88741-01-7.d7/4;
7729 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.d7/1;
7730 .Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.d6/7;
7731 .Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.d6/4;
7732 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SAM/6;
7733 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_3;
7734 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..BS-195;
7735 .Judiak, František.Otvorené oči.:.1969..SKRIPTA_1;
7736 .Juhás, Peter.Boromeo 2002.:.2002..PS-03;
7737 .Juliani, Joannis Baptistae.Conciones extraordinariae XXV..:.1674..C19/1b;
7738 .Július Pašteka.Hymny.Bratislava:LUC.1997.80-7114-116-X.d6/1;
7739 .Július Pašteka.Katolícke piesne z Važca.Bratislava:LUC.1996.80-7114-193-3.d6/1;
7740 .Július Pašteka.Svätoboj. V zakliatej krajine [u.a.].Bratislava:LUC.1998.80-7114-236-0.d6/1;
7741 .Július, Špaňár.Latinčina.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02743-6.d1/3_JAZYKOVEDA;
7742 .Jungmann, Joseph.Die andacht zum heiligen herzen Jesu.Innsbruck:.1871..BZ-54;
7743 .Jura, František,1905-1990.Staré pověsti slezské.Praha-St. Strašnice ::Vojtěch Šeba,.1934..d9/5b_CZ1920_1950;
7744 .Juraj Müller.Dôveryhodné miesto - Kláštor pod Znievom.:ŠPORT PRESS.1999.80-85742-13-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
7745 .Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..LEV;
7746 .Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev.1939..BS-167;
7747 .Juraj, Gusič.Matky odvrhnutých.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-136-1.SAM/5;
7748 .Jurak, F. K. [from old catalog].Anglicko-slovenske rozhovory..V Preove,:L. Smigala,.1945...BS-124;
7749 .Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-191;
7750 .Juránek F. X..Dobrý řečník.:.1946..BS-61;
7751 .Juríček, Ján.Encyklopédia spisovateľov sveta : Významní prozaici, básnici a dramatici celého sveta,nositelia lit.cien,priekopníci nových smerov....Bratislava:Obzor.1987..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
7752 .Jurij, Doľd.Barón Goldring sa vracia.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1965..d3/3_SK1950_1990;
7753 .Jurij, Ščerbak.Život pro druhé.:Vyšehrad.1977..VSH;
7754 .Jurina, Jozef.Stručný prehľad dejín kresťanskej filozofie. Stredovek.Bratislava:TF TU.2002..BS-145;
7755 .Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.2000.80-88998-01-8.d7/4;
7756 .Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-75-4.d6/5;
7757 .Jurko, Jozef (1950).Buďme neodkloniteľní od nádeje Evanjelia.Kapušany:Bens.2004.80-88998-55-7.d6/2;
7758 .Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-119;
7759 .Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.1997.80-7165-107-9.BS-120;
7760 .Jurko, Jozef (1950).Diár 2009_2010. .Kapušany :Bens.2009.978-80-88998-80-8.d6/7;
7761 .Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.2000.80-88998-03-4.BS-111;
7762 .Jurko, Jozef (1950).Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.2002.80-88998-28-X.BS-127;
7763 .Jurko, Jozef (1950).Neobyčajný príbeh obyčajného človeka kňaza Jozefa Hreška. .Košice :TypoPress.2009.978-80-89089-90-1.BS-114;
7764 .Jurko, Jozef (1950).Pane, očisť mi srdce i pery, aby som ohlasoval tvoje evanjelium. Bens:Kapušany.2001.80-88998-25-5.BS-110;
7765 .Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.BS-142;
7766 .Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-215;
7767 .Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre deti. Bens:Kapušany.2002.80-88998-29-8.BS-110;
7768 .Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.BS-110;
7769 .Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.BS-158;
7770 .Jurkovič, Ján.Z konferencie k dejinám obchodu na Slovensku.Bratislava:Erpo.1987..BS-97;
7771 .Jurovský Anton.Psychologia.:.1942..MS;
7772 .Jurovský Anton.Súlad v rodinnom živote.:.1946..MS;
7773 .Jurovský, Stanislav.Filozofia Martina Szentiványiho.:.1944..BS-51;
7774 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1945..PS-48;
7775 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1946.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..PS-17;
7776 .Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-17;
7777 .Kabát, Martin.Řeči Jakoba Bossueta.Praha:.1888..CZ1900;
7778 .Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta.1981..d1/3_JAZYKOVEDA;
7779 .Kaczkowska, Maria.Ojciec Kolbe.:.1983..d18/2b;
7780 .Kaczmarczyk, Jozef.Osobnosť Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1939..SSV1950;
7781 .Kaczmarzyk, Magdalena..Trudne drogi miłości :.w Krakowie ::Nakł. SS. Albertynek,.1986..d18/2b;
7782 .Káčerik, Adrián.Eucharistia.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.2001..BS-10;
7783 .Káčerik, Adrián.Liturgické knihy.Nitra:.2000?..BS-70;
7784 .Káčerik, Adrián.Posvätenie času.Nitra:Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.1998..BS-10;
7785 .Kačur, Ilija.Stručný prehľad histórie pravoslávnej cirkvi v bývalom Uhorsku a v Československu.Prešov:PBF v Prešove.1970?..BS-19;
7786 .Kaderavek, Eugen.Logika formálná.:.1887..C13/3a;
7787 .Kadeřávek, Eugen Jan N.,1840-1922.Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1904..BS-200;
7788 .Kadeřávek, Eugen Jan,1840-1922.O původu tvorstva dle zpráv biblických /.Praha ::Kotrba,.1897..CZ1900;
7789 .Kadeřávka, Eug..Morálka filosofická. I. časť.Praha:.1906..d10/4a_CZ1900_1920;
7790 .Kadlec Josef.Tváří k člověku.:.1944..BS-60;
7791 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2;
7792 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.BS-35;
7793 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2;
7794 .Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.1993.80-7067-285-4.SKRIPTA_2;
7795 .Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.1990.80-7113-031-1.BS-152;
7796 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..BS-11;
7797 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 1.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_2;
7798 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SAM/5;
7799 .Kadlec, Jaroslav.Přehled církevních dějin českých : 2.d...:Praha : Římskokat.Cyrilomet.bohosl. fakulta.1977..SKRIPTA_3;
7800 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-73;
7801 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.BS-209;
7802 .Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.1987.80-7113-004-4.AKADEMIE;
7803 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..SAM/5;
7804 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1971..BS-09;
7805 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-04;
7806 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1972..BS-05;
7807 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1973..BS-02;
7808 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1974..BS-09;
7809 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..BS-05;
7810 .Kadlec, Jaroslav,(1911-2004).Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1975..SKRIPTA_3;
7811 .Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2;
7812 .Kadlec, Jaroslav,1911-2004.Církevní dějiny :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..SKRIPTA_2;
7813 .Kadlečík Jan.Život Pána Ježíše Krista.:.1899..CZ1900;
7814 .Kafka Břetislav.Svítání v duši.:.1938..d9/3a_CZ1920_1950;
7815 .Kafka, Břetislav.Nové základy experimentální psychologie : Duševědné výzkumy a objevy.Praha:Road.1991.80-85385-08-2.d7/2;
7816 .Kafka, Břetislav,1891-1967.Svítání v duši :.V Červeném Kostelci ::[nákladem vlastním],.1932..d9/5b_CZ1920_1950;
7817 .Kahlefeld, Heinrich, Knoch, Otto.Esegesi e annunzio.:.1973..d18/1b;
7818 .Kachník, Josepho.Ethica catholica specialis praelectiones academicae.:.1912..C14/2a;
7819 .Kajan, Karol.Čo rozprávalo kŕmidlo : Environmentálna výchova z cyklu ročné obdobia v prírode.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-063-1.BS-219;
7820 .Kakas, Márton.Politikai kolteményei.Budapešť:.1862..C19/5a;
7821 .Kálal Karel.Otec národa.:.1929..d17/5b_CZ1920_1950;
7822 .Kálal Karel.Přehled slovenských dějin.:.1928..BS-06;
7823 .Kálal Karel.Slovenská vlastivěda Svazek V..:.1928..BS-06;
7824 .Kálal Karel.Slovensko předválečné.:.1928..BS-06;
7825 .Kálal, Miroslav.Slovenský slovník z literatúry aj nárečí : Slovensko-český slovník a český ukazovatel.S praktickou mluvnicou československou.Banská Bystrica:vl.nákl..1924..d1/2_SLOVNIKY;
7826 .Káldi, Juraj, SJ .Az ó és új szovetségi szentirás a vulgata szerint.:.1915..C21/2a;
7827 .Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. II. zošit.:.1863..BZ-13;
7828 .Káldi, Juraj, SJ .Az Ó és Új szovetségi szentírás a vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szovegre. III. zošit.:.1864..BZ-13;
7829 .Káldi, Juraj, SJ .Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C16/3b;
7830 .Káldi, Juraj, SJ .Újszovetségi szentirás a vulgata szerint.Hamburg:.1928..C20/4b;
7831 .Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..HK;
7832 .Kalinčiak, Jan.Orava ; Svätý Duch.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..HK;
7833 .Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..d15/5_SK1920_1950;
7834 .Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Bratislava:Tatran.1977..TATRAN;
7835 .Kalinčiak, Jan.Reštavrácia.:Matica slovenská.1950..HK;
7836 .Kalinčiak, Ján.Reštavrácia. Bratislava:Tatran.1968..HK;
7837 .Kalinkowski, Stanisław.Orygenes :.Warszawa ::Akademia teologii katolickiej,.1986..d18/5;
7838 .Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad.1947..d17/1c_cz1920-1950;
7839 .Kalista, Zdenek.České baroko : Studie,texty,poznámky.Praha:Evropský literární klub.1941..d9/5b_CZ1920_1950;
7840 .Kalista, Zdeněk,1900-1982.Z legend českého baroka /.Olomouc ::Krystal,.1934..KRYSTAL;
7841 .Kallasch, Ferdinand.Schrift beweise und spreche der heiligen vater und kirchenlehrer.:.1818..C20/5b;
7842 .Kállay, Karol.Mne Slovensko krása je.Bratislava:Obzor.1967..d2/6_FOTOGRAFIE;
7843 .Kaller, Max.Unser Laienapostolat :.Leutesdorf am Rhein ::Verlag des Johannesbundes,.1927..d12/1b;
7844 .Kálmán, Július,(1911-).Dóm.Bratislava ::Referát pre školstvo, osvetu a telovýchovu,.1950..BS-12;
7845 .Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..HK;
7846 .Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..BS-18;
7847 .Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1935..d15/6_SK1920_1950;
7848 .Kalmančok, Andrej.Čo je pravda?.:.1946..d15/5_SK1920_1950;
7849 .Kalmet.Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého. :Turč. Sv. Martin.1879..d15/1b_SK1900;
7850 .Kalousek, J..O potřebě prohloubiti vědomosti o Husovi a o jeho době.:.1915..BS-39;
7851 .Kalt, Edmund.Biblisches Reallexikon.:.1939..d11/5;
7852 .Kaltenhauser, Gundisalvo.Theologiae thomisticae ars II..:.1742..C16/2a;
7853 .Kalvoda, František,1867-1932.Praktický výklad středního katechismu.Brno ::Papežská knihtiskárna bened. rajhrad.,.1900..CZ1900;
7854 .Kamarýt, Josef Vlastimil.Komu pěji : Básně,duchovní písně,průpovědi,dopisy.Praha:Vyšehrad.1983..VSH;
7855 .Kamas, Juraj.Schematizmus košickej arcidiecézy 1804 - 2004.:St.Benno.2004.80-88922-84-4.BS-124;
7856 .Kamas, Juraj.Schématizmus Košickej arcidiecézy 2009. .Košice :Vienala.2009.978-80-89232-50-5.SCHEMATIZMY;
7857 .Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.BS-126;
7858 .Kampowski, Stephan Martin.Arendt, Augustine and the new beginning Hannah Arendt's theory of action and moral thought in the light of Der Liebesbegriff bei Augustin.:.2005..BZ-24;
7859 .Kandler, Max.Co je víra.:.1991..BS-158;
7860 .Kanisius, Petr,(svatý).Maria, nedostižná panna a svatá bohorodička..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1998..BS-115;
7861 .Kapi, Béla.Ako sa Martinovi Balážovi povodilo.Liptovský Mikuláš:.1914..TRAN;
7862 .Kaprinai, Štefan, SJ.Institutio eloquentiae sacrae generatim usui tironum.Košice:.1758..C16/5a;
7863 .Karácsonyi, János.Szent István király élete.:.1904..BZ-18;
7864 .Karády, Ignácz.Elemi nevelés szulok és nevelok használatára.Bratislava:.1848..C17/1a;
7865 .Karas, Jiří.Krásný život pod psa,aneb,O velké i malé politice.:.2005.80-239-5667-1.d7/2;
7866 .kardinál Richaud.Pán jest blízko.:.1980?..BS-30;
7867 .Karel Frič.Lettres de mon moulin.Praha:.1935?..BS-03;
7868 .Karel Schulz..Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..VSH;
7869 .Karl, Benyovszky.Obrázky z prešporského geta.:PT.2002.80-88912-25-3.d6/6;
7870 .Karlik, Hugo Jan.Žiwoty, skutky a utrpení swatých a swětic Božích.:.1856..C14/2b;
7871 .Karlinská, N. A., Ivanovič, Ivan.Učebnica ruského jazyka.Bratislava:.1960?..BS-105;
7872 .Karol Rosenbaum.Bije zvon slobody.:Matica slovenská.1949..MS;
7873 .Karol, A. Medvecký.Slovenský prevrat. I., II., III. diel.Trnava:SSV.1930..SSV1950;
7874 .Karol, Anton Medvecký.Detva.:Združenie Jas.1995.80-88795-05-2.d7/1;
7875 .Karol, Gábriš.Ježišove podobenstvá I.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-11-X.SKRIPTA_2;
7876 .Karol, Kállay.Mne Slovensko krása je.:Osveta.1981..d2/6_FOTOGRAFIE;
7877 .Karol, Plicka.Levoča.:Osveta.1980..d2/5_FOTOGRAFIE;
7878 .Karol, Rosenbaum.Pavel Jozef Šafárik.:Osveta.1961..d1/3_JAZYKOVEDA;
7879 .Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.1991.80-85193-12-4.d6/5;
7880 .Karrer Otto.Duša ženy.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
7881 .Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas.1944..DOMINIKANI_SK;
7882 .Karrer, Otto.Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen Kirche.Einsiedeln:Benziger.1941..d11/3b;
7883 .Karrer, Otto.Ignatius von Loyola. Geistliche briefe.:.1942..d12/2b;
7884 .Karrer, Otto,1888-1976.Neues Testament.München ::Verlag Ars Sacra Josef Müller,.1959..d12/1b;
7885 .Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v..1900?? po..BS-153;
7886 .Kartous, Peter.Erby a vlajky miest v Slovenskej republike.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0091-3.d6/3;
7887 .Kartuzián Diviš.Po smrti....:.1939..KRYSTAL;
7888 .Karvaš, Peter.Návrat do života.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..BS-139;
7889 .Kasarda, Mikuláš.Život pokorný a prostý : (Nad výberom básní).Košice:Byzant.2006.80-85581-39-6.d6/4;
7890 .Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..SSV1950;
7891 .Kassiepe, Max.Homiletisches Handbuch für Missionen, Missionserneuerungen, Exerzitien, Oktaven und Triduen und Religionsvorträge in Standesvereinen..Paderborn ::Druck und Verlag von Ferdinand Schöningh,.1922..d13/2;
7892 .Kassowitz, Theodor Bruno,1882- [from old catalog].Die Reformvorschlage Kaiser Ferdinand I. auf dem Konzil von Trient ....Wurzburg,:C. J. Beckers universitatsbuchdr.,.1906...d11/2b;
7893 .Kaszowski, Michał(1946- )..Poradnik animatora :.Katowice ::Księgarnia Św[iętego] Jacka,.1990..d18/3;
7894 .Kasztel, Aladár.A csoda kulonos tekintettel a modern occultismusra.Košice:.1904..BZ-34;
7895 .Kaše, Jiří.Křivoklát.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1983..d2/6_FOTOGRAFIE;
7896 .Kašička, Zdeněk, 1917- - autor.Otec Braito :.:Praha :.1993.80-901528-2-1.BS-168;
7897 .Kaška Antonín.Zrcadlo katolického křesťana.:.1920..d10/5b_CZ1900_1920;
7898 .Kaška, Antonín.Májové promluvy.:.1935..BS-204;
7899 .Kašpar, František.Kytička Myrrhy.:.1935..BS-40;
7900 .Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..d17/5b_CZ1920_1950;
7901 .Kašpar, Josef.Řeči příležitostné na církevní a světské náměty. (Doplněk víry naší.).Praha:BV..1938..BS-191;
7902 .Kašpar, Josef.Učebnice katolického náboženství.:.1929..d17/5a_CZ1920_1950;
7903 .Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-191;
7904 .Kašpar, Josef.Víra naše.:.1931..BS-27;
7905 .Kašpar, Karel.Po stopách Božského Spasitele v Egyptě a Svaté Zemi.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950;
7906 .Kašpar, Karel.Právo řeholní.:.1925?..BS-47;
7907 .Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Ježiškov miláčik sa spovedá a prijíma.Trnava:Urbánek a spol..1943..BS-190;
7908 .Kašpar, Karel Boromejský,1870-1941.Nechte maličké k Ježíškovi a nebraňte jim /.[Praha?] ::K. Kašpar,.19--..BS-193;
7909 .Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.1991.80-85319-10-1.BS-215;
7910 .Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.2002.80-7295-031-2.BS-115;
7911 .Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.d6/4;
7912 .Kaššovic, Ján.Dve pápežské encykliky.:.1932..BS-41;
7913 .Katajev, Valentin,1897-1986.Belie sa plachta osamelá.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..SPKK;
7914 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-178;
7915 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..BS-139;
7916 .Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..LEV;
7917 .Katarína, Biathová.Drevený panteón.:Tatran.1976..d2/6_FOTOGRAFIE;
7918 .Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.1987.8385008438.d18/1a;
7919 .Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-142;
7920 .Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-64;
7921 .Katechetická komisia pri SSV.Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-131;
7922 .Kateřina Emmerichová, Anna.Hořké umučení pána našeho Ježíše Krista.:Arca JiMfa L.P..1993.80-85766-02-7.d6/4;
7923 .Kateřina Sienská,(1347-1380).Listy sv. Kateřiny Sienské.Olomouc ::Krystal,.1940..KRYSTAL;
7924 .Katolická církev.Dokumente zur Erneuerung der Liturgie,.Kevelaer ::Butzon und Bercker.1983.3-7666-9266-6.d11/3b;
7925 .Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/2;
7926 .Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.d7/5;
7927 .Katolická církev.Katolická církev v České republice.V Kostelním Vydří ::Pro Českou biskupskou konferenci vydalo Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-671-6 (Karmelitánské nakladatelství : brož.).BS-220;
7928 .Katolická církev.Missale romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum :.Ratisbonae ;; Neo-Eboraci ;; Cincinnatii ::Sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet,.1868..n1/6;
7929 .Katolícka cirkev.Ordo Hebdomadae sanctae instauratus.:.1956..d8/1_CZ1950_1990;
7930 .Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.MAG;
7931 .Katolická církev.Život z víry :.Janov nad Nisou ::Janov nad Nisou :.1995.80-902086-0-6.d6/3;
7932 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4;
7933 .Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM.1991?..SKRIPTA_4;
7934 .Katolická církev..Codex des kanonischen Rechtes :.Kevelaer ::Butzon und Bercker,.1983.3-7666-9328-X.d12/2b;
7935 .Katolická církev..Decretum de presbyterorum ministerio et vita /.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51;
7936 .Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.BS-110;
7937 .Katolická církev..Encyklika Lva XIII. Rerum novarum :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1946..BS-43;
7938 .Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.MAG;
7939 .Katolická církev..Liturgia horarum. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.Vatican ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1974..C31/2b;
7940 .Katona, Jeno.Az aszfalt apostola.:.1934..d14/1b;
7941 .Katschthaler, Joanne.Theologia dogmatica catholica specialis.Ratisbonae:.1888..C19/1a;
7942 .Kaufmann, Carl Maria.Handbuch der christlichen Archäologie.Paderborn ::Schöningh,.1913..d12/2a;
7943 .Kaulen, Franz,1827-1907.Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen /.Freiburg im Breisgau ::Herdersche Verlagshandlung,.1891..BZ-40;
7944 .Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-02;
7945 .Kaulich, Inocenc Richard,(1880-1937).Ruka Páně dotkla se mne :.Praha ::Gustav Francl,.1919..BS-149;
7946 .Kautský, František.Příležitostná kázání .:.1831..C14/2b;
7947 .Kaverin, Veniamin Aleksandrovič,1902-1989.Dvaja kapitáni :.Bratislava ::Práca,.1950..d15/5_SK1920_1950;
7948 .Kavuljak, Andrej,.Hrad Orava.[V Turčianskom Sv. Martine:s.n.].1927..d15/4_SK1920_1950;
7949 .Kawamoto, Koichi.La dinamica del dharma e della missione.Rím:.1999..d18/5;
7950 .Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C21/5a;
7951 .Kayser, Matthia.Katholisches branden buch.Augsburg:.1737..C18/1b;
7952 .Kazaly, Imre.A katholikus egyházjogtan kézi konyve.:.1877..BZ-38;
7953 .Kazaly, Imre.Az egyetemes egyháztorténelem kezikonyve.:.1880..C22/1a;
7954 .Kazantzakis, Nikos.Kristus znova ukrižovaný.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1983..SPKK;
7955 .Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran.1970..d3/7_SK1950_1990;
7956 .Kazenberger, Kiliano.Columna et firmamentum veritatis.:.1738..C17/5b;
7957 .Kazy, Francisco.Historia universitatis Tyrnaviensis societatis Jesu.:.1737..C15/3b;
7958 .Kazy, Francsico, SJ.Historia regni Hungariae.Trnava:.1737..C17/6;
7959 .Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..BS-107;
7960 .Kälin, Karol.V zajatí mahdistov v Sudane.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1934..POSOL;
7961 .Käser, Engelbert..Der Socialdemokrat hat das Wort! Die Socialdemokratie beleuchtet durch die Aussprüche der Parteigenossen..Freiburg i. B.:.1898..BZ-40;
7962 .Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-127;
7963 .Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-153;
7964 .Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..BS-214;
7965 .Kejlová, Viera.Portrét v zbierkach Východoslovenského múzea.Košice ::Východoslov. múzeum,.1984..BS-64;
7966 .Kelemen, Béla.Magyar és német zsebszótár .Budapešť:.1900?..C15/4a;
7967 .Keller, Emil.Feriae Domini.:.1953..d12/2b;
7968 .Keller, Emil,1883- [from old catalog].Feriae Domini;.Paderborn,:F. Schoningh.1953-54..d12/2b;
7969 .Keller, Paul,1873-1932.Hagařin syn.Praha:Vl. Orel,.1932..d17/2b_cz1920-1950;
7970 .Kellerhaus, Henrico.Saamen des gottlichen worts.Augsburg:.1735..C19/6;
7971 .Kellner, Knecht, Kolfus.Bibliothek der katholischen padagogik.:.1888..BZ-10;
7972 .Kemeny, Lajos.A reformáczió Kassán.:.1891..C13/3b;
7973 .Keményfy, Kálmán Dániel..Vaszary Kolos, 1855-1905..Esztergom:.1905..d18/3;
7974 .Kempen, Thomas.Die nachfolge Christi.:.1926..d11/3b;
7975 .Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..d8/3_CZ1950_1990;
7976 .Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Rím:SÚCM.1989..BS-130;
7977 .Kempenský, Tomáš.Nasledovanie Krista.Trnava:SSV.1994..BS-118;
7978 .Kempis, Tamás.Krisztus kovetése.:.1940..C14/5b;
7979 .Kempis, Thomae.De imitatione Christi. Libri IV..Budapešť:.1842..C31/1b;
7980 .Kempis, Thomae.De imitatione Jesu Christi.Viedeň:.1865..C31/1b;
7981 .Kempis, Thomas.Nachfolge Christi.:.1947..d18/7b;
7982 .Kempiskij, Foma.O podražanii Christu.:.1998.985-6270-36-7.d18/6a;
7983 .Kennet, Ahl.Peklo a raj.:Tatran.1994.80-222-0374-2.d7/1;
7984 .Kenyon, Frederic G.1863-1952.Our Bible and the Ancient Manuscripts :.London ::EyreandSpottiswoode,.1898..C14/2a;
7985 .Keppl, Karel.Časové úvahy.:.1910..PS-45;
7986 .Keppler.Radosti více.:.1911..d10/5b_CZ1900_1920;
7987 .Keppler, Bischof.Mehr freude.:.1919..d11/5;
7988 .Keppler, Paul Wilhelm von.Homiletische Gedanken und Ratschlage.Freiburg i. Br.:Herder.1910..d12/2a;
7989 .Keppler, Paul Wilhelm von,1852-1926.Mehr Freude.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1921..d11/4b;
7990 .Kerer, Franz.Die macht der personlichkeit im priesterwirken.:.1905..BZ-22;
7991 .Kernaševič, Peter.Všeobecný typikon.:.1966..SKRIPTA_1;
7992 .Kerschbaumer, Anton.Beichtlehren oder specielle behandlung.Schaffhausen:.1867..BZ-51;
7993 .Kerschbaumer, Anton.Falten-predigten eines volksmillionars.Brizen:.1902..C19/1b;
7994 .Kerschbaumer, Anton,1823-1909.Maria :.Wien::Braumüller,.1883..BZ-44;
7995 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-111;
7996 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-113;
7997 .Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.BS-133;
7998 .Keruľ.Čriepky 3.Košice:Casp.2004.80-967259-9-8.BS-180;
7999 .Keruľ.Čriepky 4.Košice:Casp.2005.80-969317-0-9.BS-180;
8000 .Kettner, Jiří.Dějiny pražské arcidiecéze v datech.Praha:ZVON.1993.80-7113-079-6.d6/7;
8001 .Kibaľčič, Valentin.Kresby náboženské. Príručky k vyučovaniu náboženstva. 24 kresieb..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-20;
8002 .Kihn, Heinrich.Erganzungen zu Mohler's symbolik.:.1889..BZ-55;
8003 .Kilian.Esperanto.:.1948..BS-55;
8004 .Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.d7/4;
8005 .Kincl, Jaromír.Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské.Praha:Universita Karlova.1990.80-7066-316-2.d8/3_CZ1950_1990;
8006 .Kindernay, Miroslav.Slovo Božie. Cesta k Ježišovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.1994..BS-146;
8007 .Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..KNC;
8008 .Kipling, Rudyard,1865-1936.Obrázky z Indie /.V Praze ::F. Šimáček,.1896..CZ_1900;
8009 .Kipling, Rudyard,1865-1936.Z knihy džungle.Trenčín ::s.n.,.1948..BS-160;
8010 .Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C31/1a;
8011 .Kirch, Conradus, SJ.Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae.Freiburg:.1914..C17/4b;
8012 .Kirche in Not/Ostpriesterhilfe.Die ukrainische katholische Kirche.München ::Kirche in Not/Ostpriesterhilfe,.1989..d11/5;
8013 .Kirchgässner, Ernst.Worauf sollen wir warten? :.Paderborn ::Verlag Bonifacius-Druckerei,.1965..d11/2a;
8014 .Kirsch, Johann Peter.Kirchengeschichte.:.1931..d12/1a;
8015 .Kirschii, Adami Friderici.Cornu copiae linguae latinae et germanicae selectum.:.1775..C13/5a;
8016 .Kiss, Albin.A kozépkor szelleme.Budapešť:.1911..BZ-35;
8017 .Kiss, János.A katholikus Magyarország.:.1902..C14/6;
8018 .Kiss, János.Bolcseleti folyóirat.Budapešť:.1895..d18/6b;
8019 .Kiss, János.Isten megismerése a látható világból.Budapešť:.1909..BZ-32;
8020 .Kiss, Mihály.A meliánus gnatereth paisának meg-rontója .Budapešť:.1799..C19/1a;
8021 .Kišiday, F..Homílie - A.:.1975..SAM1/b;
8022 .Kišiday, F..Homílie - A.Jarovce:.1984..SAM1/b;
8023 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM/6;
8024 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b;
8025 .Kišiday, F..Homílie - B.Jarovce:.1982..SAM1/b;
8026 .Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1977..SAM1/b;
8027 .Kišiday, F..Homílie - C.Jarovce:.1980..SAM1/b;
8028 .Kišiday, F..Homílie 1971.:.1971..SAM1/b;
8029 .Kišiday, F..Kázne.Bardejov:.1965..d9/1_KNAZI;
8030 .Kišiday, František A..Základná bohoveda..Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-76;
8031 .Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/b;
8032 .Kišiday, František Alexander.Homílie - B.Jarovce:.1979..SAM1/a;
8033 .Kišiday, František Alexander.Homílie C - cyklus 1973 - 1974.Bratislava-Jarovce:.1973?..d9/1_KNAZI;
8034 .Kišiday, František Alexander.Kresťanstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1984..BS-19;
8035 .Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-19;
8036 .Kišiday, František Alexander.Náboženstvo.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1983..BS-75;
8037 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76;
8038 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda 1-2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1980..BS-76;
8039 .Kišiday, František Alexander.Základná bohoveda II. diel.Prešov:GBF Prešov.1991..BS-76;
8040 .Kizling, Ján.Nižný Hrabovec 1357-1997.Nižný Hrabovec:Obec Nižný Hrabovec .1997..BS-118;
8041 .Klára Inovecká.Od Krišnu ku Kristovi.:Edícia Mladí mladým.1990??..BS-73;
8042 .Klára, Jarunková.Tulák.:Mladé letá.1979..d3/7_SK1950_1990;
8043 .Klas, Peter,1904-1993.Svetlo pod halenou /.Cleveland ::Prvá katolícka slovenská jednota,.1974..USA;
8044 .Klaus, Georg,1912-1974.Philosophisches Wörtebuch.Leipzig ::Bibliographisches Institut,.1965..d13/2;
8045 .Klaus, Joseph Janaz.Predigten aus alle sonn und jesttage des kirchenjahres.Freiburg:.1858..C17/3a;
8046 .Klčo, Jozef.Cantabo.:.1944..d15/4_SK1920_1950;
8047 .Klčo, Jozef.Čo sa, ľud môj, robí s tebou?.Zvolen:vl.n..1940..d15/4_SK1920_1950;
8048 .Klčo, Jozef.Fakľový pochod večných právd. I., II. diel.Horné Lefantovce - Zvolen:.1938..d15/3_SK1920_1950;
8049 .Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-152;
8050 .Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..d15/4_SK1920_1950;
8051 .Klčo, Jozef.Flectamus Genua.:.1941..BS-167;
8052 .Klee, Joan. Martini.Breviariolum actuum sanctorum exercitando et verrendo spiritui singulis in dies singulos reflexionibus .:.1752..C16/5a;
8053 .Klein, Jeno.Peszach torvényei.:.1927..d18/2a;
8054 .Klein, Terrance Wayne.The transcendence of language meaning in Wittgenstein and Rahner.Rím:.1999..d18/5;
8055 .Kleist, Ewald von.Auffallende Erscheinungen an dem Christusbilde von Limpias.Kirnach-Villingen, Baden ::Verlag der Weisenanstalt (Schulbrüder),.1921..d12/1b;
8056 .Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.BS-123;
8057 .Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.BS-123;
8058 .Kleutgen, Iosepho.Ars dicendi priscorum potissimum praeceptis et exemplis.:.1871..BZ-4;
8059 .Klíma, Ivan, 1931- - autor.Soudce z milosti.:Praha :.2002.80-200-0972-8.d6/5;
8060 .Klíma, Josef.Lidé Mezopotámie.:Orbis.1976..d8/1_CZ1950_1990;
8061 .Klíma, Otakar.Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha:Čs.akademie věd.1956..d8/4_CZ1950_1990;
8062 .Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..BS-17;
8063 .Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..SSV1950;
8064 .Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1934..BS-217;
8065 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
8066 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
8067 .Kliman, Andrej.Podrobná vierouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
8068 .Klimke, August.Unsere Sehnsucht.Kempten ::Jos. Kösel\'sche Buchhandlung,.1917?..d12/1b;
8069 .Klisz M..Fermentum, Texty pro homiletiku a kněžskou spisritualitu, číslo 1/1994-95.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..PS-03;
8070 .Klisz Miloslav Mons..Homiletický sborník, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..BS-122;
8071 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-33;
8072 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1994-95.:.1995..PS-02;
8073 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1995-96.:.1995..PS-02;
8074 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-02;
8075 .Klisz, Miloslav.Fermentum 1996-97.:.1997..PS-30;
8076 .Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.1990.80-85223-04-X.BS-153;
8077 .Klobuschitzky, Paul.Die vornehmsten wahrheiten der naturluhen religion.Budapešť:.1829..C17/3a;
8078 .Kloecker, Alfons.Jesus spricht zu seinen Priestern.Rottweil/a.N.:Emmanuel-Verl..1939..d11/1a;
8079 .Klofáč, Jaroslav.Současná empirická sociologie.Praha:Orbis.1959..BS-124;
8080 .Klostermann, Ferdinand,1907-1982.Priester für morgen.Innsbruck ::Tyrolia,.1970..d13/1;
8081 .Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
8082 .Klostermann, Karel,1848-1923.V srdci šumavských hvozdů :.Praha ::Vyšehrad,.1950..VSH;
8083 .Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..SAM/5;
8084 .Klug.Die schule Gottes.:.1922..d11/4a;
8085 .Klug J..Boží Slovo a Boží Syn.:.1914..d10/4b_CZ1900_1920;
8086 .Klug, Ignaz.Otázky životní.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl,.1913..BS-173;
8087 .Klug, J..Apologetische ubbandlungen. Gottes wort und gottes sohn.Paderborn:.1913..C20/4b;
8088 .Klug, J..Die emigen quellen.:.1916..C16/5b;
8089 .Klug, J..Lebensbeherrschung und lebensdienst.Paderborn:.1920..C17/4b;
8090 .Klusák, Karel,(1886-1976).Soubor moderní lyriky pro VIII. třídu gymnasií klasických, reálných a ref. reálných :.V Brně ::Nová brána jazyků,.1939..BS-74;
8091 .Klutschak, Franz.Bohemia, ein unterhaltungsblatt.Praha:.1844..C19/3;
8092 .Kluz Wladyslaw.Evanjelium a človek.:.1970?..SAM/4;
8093 .Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.d7/1;
8094 .Kluz, Władysław(1925-1995)..Dobry jak chleb ... :.Kraków ::nakł. SS [Sióstr] Albertynek,.1989..BZ-1;
8095 .Kmec.Myšlienky na nedeľu I..Košice:Casp.2005.80-969317-1-7.BS-180;
8096 .Kmec, Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-159;
8097 .Kmec, Vojtech.Spoločne do života.:samizdat.1965?..BS-152;
8098 .Kmeť, Andrej.Hodinky o nepoškvrnenom počatí najčistejšej P. Marie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1929..BS-217;
8099 .Kmeť, Andrej.Svätý Škapulár, alebo, Poučná a modlitebná príručná knižočka pre údov slávneho Braterstva preblahosl. Panny Marie Karmelskej. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1909..SSV1950;
8100 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-92;
8101 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-164;
8102 .Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..SSV1950;
8103 .Kmeťko, Karol.Kristus, náš vodca z nešťastia a biedy.Trnava:Prípravný výbor 1. celoštátneho katolíckeho kongresu v Prahe v SSV.1935..BS-109;
8104 .Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:.1942..d15/6_SK1920_1950;
8105 .Knauer, Vincenz.Grundlinien zur aristotelisch-thomistichen Psychologie /.Wien ::Konegen,.1885..BZ-43;
8106 .Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..C21/2b;
8107 .Knecht, Friedrich.Praktischer kommentar zur biblischen geschichte.:.1882..BZ-56;
8108 .Knězek, Libor.Encyklopédia literárnych diel.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0010-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
8109 .Knie, Ferdinand.Geistesblitze :.Paderborn ::Bonifacius-Druckerei,.1887..d12/1a;
8110 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-120;
8111 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-148;
8112 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.BS-161;
8113 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1995.80-88696-07-0.d7/3;
8114 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.BS-148;
8115 .Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.1993.80-88696-02-X.d7/3;
8116 .Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-120;
8117 .Kniesová, Mária.Lingua Latina. Pars I.. Rímskokat.bohosl.fak.UK:Bratislava.1996.80-88696-12-7.BS-161;
8118 .Knittl, Jaroslav.Promluvy k věřícím i nevěřícím :.Nové Město nad Metují ::Signum unitatis,.1991..BS-122;
8119 .Knockaert, André - autor.15 dní s Kateřinou Sienskou.:Brno :.1998.80-85319-83-7.BS-161;
8120 .Knoch, Otto,1926-1993.Der Brief des Apostels Jakobus.Düsseldorf ::Patmos,.1964..d18/4b;
8121 .Knurová, Karla.Christus medicus? /Byl Kristus lékařem?/.Praha:.1924..d9/4b_CZ1920_1950;
8122 .Knut, Hamsun.Edevart.:Slovenský spisovateľ.1968..SPKK;
8123 .Kocián Václav.Devin grad.Bratislava:Združenie Živá Voda Turzovky.2007..BS-220;
8124 .Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.2000.80-88795-74-5.BS-215;
8125 .Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.BS-142;
8126 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.2003.80-88795-91-5.BS-180;
8127 .Kockelmann, Paul.Zerrissen ist die Schlinge.:.1965..d18/4b;
8128 .Kočanová, Mária.Zlomená vetvička renesancie.:.1937..BS-38;
8129 .Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-69;
8130 .Kočík, Jozef, SDB.Dynamická psychológia.Košice:.1999..BS-155;
8131 .Kočík, Jozef, SDB.Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-7165-136-2.BS-116;
8132 .Kočík, Jozef, SDB.Kozmológia.Košice:.2000..BS-68;
8133 .Kočiš Jozef.Neznámy Jánošík.Martin:Vydavateľstvo osveta.1986..d3/5_SK1950_1990;
8134 .Kögl, Ferdinand,1890-1956.Die fröhliche Freundlichkeit.Wien ::F. Spiedel\'sche Verlagsbuchhandlung,.1946..d11/1b;
8135 .Kohl, Max.Physikalische apparate.:.1904..d18/3;
8136 .Köhler, Friedrich.Französisch-Deutsches und Deutsch-französisches Taschen-Wörterbuch.Leipzig ::P. Reclam jun.,.1900..d12/2b;
8137 .Kohler, H..Unleitung fur praktische seelforger am kranzen und sterbebette.Mainz:.1795..C19/5a;
8138 .Kohout, František,1868-1942.České drahokamy v koruně Královny nebeské :.V Hradci Králové ::Polit. družstvo tisk.,.1911..BS-200;
8139 .Kohout, Philipp.Das Leiden Jesu Christi und die Sünde :.Linz ::Verlag von Qu. Haslinger,.1890..BZ-50;
8140 .Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d6/6;
8141 .Kohút, Leo.Tu bola kedysi ulica....Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2004.80-89092-11-X.d15/2a;
8142 .Koch, Anton.Erganzungswerk.:.1950..d11/2a;
8143 .Koch, Anton.Teil 5: Leben mit Gott. Teil 6: Das Leben in der Gemeinschaft.Freiburg im Breisgau:Herder.1938..d11/2a;
8144 .Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Lehrwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1941..d11/2a;
8145 .Koch, Anton,1898-1978.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1938..d11/2a;
8146 .Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1937..d11/2a;
8147 .Koch, Anton1926-.Homiletisches Quellenwerk :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G.m.b.H. Verlagsbuchhandlung,.1939..d11/2a;
8148 .Koialowicz, Casimiro.Modi LX sacrae orationis varie formandae.:.1662..C12/2b;
8149 .Kojnok, Eduard.Cirkevné dejiny.:.1980?..SKRIPTA_3;
8150 .Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..BS-33;
8151 .Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.d6/2;
8152 .Kolář, František.Velebí duše má Hospodina!.:.1930..d17/5a_CZ1920_1950;
8153 .Kolář, František,1865-1946.Mariánské svátky :.V Přerově ::Společenské podniky,.1946..BS-219;
8154 .Kolář, František,1865-1946.Venite, adoremus ... :.V Přerově ::Společenská knihtiskárna,.1935, [na obálce] 19..d9/5a_CZ1920_1950;
8155 .Kolcun, M. - Jiroušek, A..Potulky mestom Košice.Košice:.2014.978-80-88900-73-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
8156 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..BS-217;
8157 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/5;
8158 .Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..d6/2;
8159 .kolektív prekladateľov - preklad; ; Z iné orig. prel. kolektív prekladateľov.Nová zmluva a žalmy.:Slovenská evanjelická cirkev A.V..1984..BIBSK;
8160 .kolektív prekladateľov - preklad; ; Z rus. orig. prel. kolektív prekladateľov.Ruské kvety zla.:BELIMEX.2005.80-89083-78-1.d6/5;
8161 .Kolinovics, Gabrielis.Chronicon templariorum.Budapešť:.1789..C17/4b;
8162 .Kolísek Alojz.František Víťazoslav Sasinek.:.1930..BS-55;
8163 .Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice.1930..BS-41;
8164 .Kolísek, Karel,1872-1947.Do Karthaga :.V Brně ::K. Kolísek,.1930..d17/1b_cz1920-1950;
8165 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-04;
8166 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 71, č. 1-10, 1990.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..p1/5a;
8167 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 72, č. 1-10, 1991.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991..p1/5a;
8168 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 73, č. 1-10, 1992.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992..p1/5a;
8169 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 74, č. 1-10, 1993.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993..p1/3a;
8170 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..p1/6;
8171 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 75, č. 1-10, 1994.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994..PS-46;
8172 .Kollár Pavol.Duchovný pastier r. 76, č. 1-10, 1995.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995..p1/6;
8173 .Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..HK;
8174 .Kollár, Martin.Legenda čili čítanie o swätých a wywolených Božích. Časť III..:.1887..C14/2b;
8175 .Kollár, Martin.Legenda, čili, Čítanie o Swätých a Wywolených Božích. Časť III..Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1887..SSV1950;
8176 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XL. (1911).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1911..p1/5b;
8177 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLI. (1912).Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1912..p1/5b;
8178 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLIV. (1915). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1915..PS-01;
8179 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..PS-33;
8180 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVI. (1917). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1917..BS-10;
8181 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..BS-09;
8182 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XLVII. (1918). Trnava:Spolok Svätého Adalberta (Vojtecha).1918..PS-33;
8183 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXIX. (1910). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1910..PS-31;
8184 .Kollár, Martin.Pútnik svätovojtešský r. XXXVII. (1908). Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1908..PS-44;
8185 .Kollár, Martin.Slovensko 001. Obrazová správa o stave krajiny. .Bratislava :Inštitút pre verejné otázky.2001.80-88935-25-3.BS-66;
8186 .Kollár, Martin.Srdce k Bohu.Trnava:Spol. sv. Vojtecha,.1921..C14/4b;
8187 .Kollárová, Eva.Nižná slovom a obrazom. Peter Huba:Dolný Kubín.1994.80-967023-7-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
8188 .Kollonicz, Leopoldo.Eminentissime, ac reverendissime princeps.Trnava:.1700?..C17/6;
8189 .Kolping, Adolf.Két konyv a katholikus legényegyletrol.:.1887..BZ-39;
8190 .Kolumban Marmion1858-1923)..Zjednoczenie z Bogiem.Poznań [etc.] ::Księgarnia św. Wojciecha,.1961...d18/4b;
8191 .Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.d6/6;
8192 .Komárek, František,nar. 1876.Kázání májová :.Praha ::Kotrba,.1917..d10/4a_CZ1900_1920;
8193 .Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4a_CZ1920_1950;
8194 .Komárek, František,nar. 1876.Kázání na všecky neděle a zasvěcené svátky, různé řeči příležitostné a cyklus postních kázání :.Ve Dvoře Král. ::nákl. vlastním,.1928, [spr. 1929..d9/4b_CZ1920_1950;
8195 .Komárek, František,nar. 1876.Utrpení a kříž Pána Ježíše :.České Budějovice ::Nákladem vlastním,.1926..BS-167;
8196 .Komenského evangelická bohoslov. fakulta v Praze.Spisy apoštolských otcu.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1986..KALICH;
8197 .Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska.Učebné osnovy náboženskej výchovy rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva pre 5. - 9. ročník základných škôl.Bratislava:LUC.2002.80-7114-382-0.BS-122;
8198 .Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.d7/3;
8199 .Kompánek, Anton.Apoštolát sv. Cyrila a Metoda alebo Sjednotenie Slovanov vo viere.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1927..BS-167;
8200 .Kompánek, Jozef.Pútnická cesta do Ríma z príležitosti 50-ročného kňazského Jubileuma Jeho Svätosti Pápeža Leva XIII. roku 1887 konaná a opis pamätnosti wečného mesta Ríma. Trnava - Viedeň:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1891..SSV1950;
8201 .Kon, Igor\' Semenovič,1928-2011.O priateľstve.Bratislava ::Pravda,.1983..d3/5_SK1950_1990;
8202 .Konček Emil.Pamiatky - nehnuteľné - Východoslovenského kraja v štátnych zoznamoch.Prešov:Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.1966..BS-158;
8203 .Kondor,P.L..Zustaň matkou.rím:Velehrad- Křěstanská akademie.1981..BS-126;
8204 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..d1/7;
8205 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-156;
8206 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.1999..BS-70;
8207 .Konečný, Anton.Liturgický spev na bohosloveckej fakulte.Košice:.2002..BS-69;
8208 .Konečný, Anton.Liturgický spev na Teologickej fakulte.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155;
8209 .Konečný, Anton.Liturgický zmysel omšových spevov. Úvodný spev. Spev na prípravu obetných darov. Spev na príjímanie. Vianočné a veľkonočné obdobie.. Vienala:Košice.2000.80-88922-33-X.d7/2;
8210 .Konečný, Anton.Princípy liturgie.:.2006..BS-155;
8211 .Konečný, Anton.Teológia liturgie.:.2006..BS-155;
8212 .Konečný, Filip.Voj andělský.:.1891..C13/5b;
8213 .Konečný, Filip Jan,1862-1928.Mudrosloví života /.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví (G. Francl),.1893..CZ_1920;
8214 .Konečný, Filip, OP.Svatý Dominik.Praha:Kuncíř.1921..d9/4b_CZ1920_1950;
8215 .Konečný, Fr.Filip.Svatá Kateřina Sienská, panna ze třetího řádu sv. Dominika :.V Praze ::Francl,.1888..C14/5b;
8216 .Konečný, Guala OP.Ruže Dominikánská, r. 15.Praha:.1902..p1/5b;
8217 .Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..d7/3;
8218 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-214;
8219 .Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.BS-24;
8220 .Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-695-4.BS-217;
8221 .Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.BS-120;
8222 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.2005.80-7162-547-7.d6/6;
8223 .Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-337-7.BS-115;
8224 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.BS-141;
8225 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-155;
8226 .Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.BS-144;
8227 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-234-6.BS-112;
8228 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-279-6.BS-113;
8229 .Kongregácia pre katolícku výchovu.Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Direktórium pre službu a život trvalých diakonov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-406-3.BS-115;
8230 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-113;
8231 .Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.BS-141;
8232 .Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.BS-142;
8233 .Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.BS-140;
8234 .Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-59;
8235 .Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:.1990..BS-148;
8236 .Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-129;
8237 .Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..BS-211;
8238 .Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-141;
8239 .Konn Jozef.Nerob to.:.1944..BS-183;
8240 .Konopásek, Jaroslav Jan,1883-1934.Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového zákona :.V Praze ::[s. n.],.1932..d9/5b_CZ1920_1950;
8241 .Konstantin Miklík.Zjevení svatého Jána.:Marierosa Junova.1947..BS-178;
8242 .Konzal, Václav.Souvislosti 1993.Praha:Zvon.1993..p2/1b;
8243 .Kop, František.Praha šest set let církevní metropolí.Praha:ČAT.1944..d9/5b_CZ1920_1950;
8244 .Kopáčiková, Dagmar.Psychologické, sociálne a informačné dimenzie v systémovom riešení prevencie drogových závislostí.:.2005..d7/4;
8245 .Kopal Josef.Dějiny francouzské literatury.:.1949..d17/4b_CZ1920_1950;
8246 .Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..BS-50;
8247 .Kopler, Leopold.Náboženstvo a politika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950;
8248 .Kopler, Leopold.Theologisch-praktische quartalschrift.:.1926..BZ-56;
8249 .Kopp, Joseph.Teilhard de Chardin /jeho život a dielo/.:.1970?..SKRIPTA_4;
8250 .Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-466-0.d6/4;
8251 .Kopsz, Joannem.Presbyter dioecesis sabariensis in synodali examine.:.1855..C14/2b;
8252 .Kopsz, Joannes.Jus ecclesiasticum commune.:.1858..C12/3a;
8253 .Kopta Josef.Několik příběhu ze života blázna Padrnose.:.1935..BS-36;
8254 .Korba, Emil.Blahovistnik r. VII. (1971).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..d18/3;
8255 .Korba, Emil.Gréckokatolícky liturgikon ; Emil Korba.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1976..SSV1990;
8256 .Korba, Emil.Slovo r. IV. (1972).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1972..d16/5;
8257 .Korba, Emil.Slovo r. VI. (1974).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1974..d16/5;
8258 .Korba, Emil.Slovo r. VII. (1975).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1975..d16/5;
8259 .Korba, Emil.Slovo r. VIII. (1976).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1976..d16/5;
8260 .Korba, Emil.Slovo r. X. (1978).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava.1978..d16/5;
8261 .Kordoš, Gustáv.Niečo o našom ovocí, jeho ustrojení, výzore a upotrebení.Martin:.1911..d15/2b_SK1900_1920;
8262 .Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:.1988..d9/1_KNAZI;
8263 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.BS-99;
8264 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev uprostred problémov. Niekoľko pohľadov.Bratislava:.1987..d9/1_KNAZI;
8265 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.d9/1_KNAZI;
8266 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.BS-133;
8267 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-223-9.d7/4;
8268 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-161-5.d9/1_KNAZI;
8269 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-126-7.d9/1_KNAZI;
8270 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.d9/1_KNAZI;
8271 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.d9/1_KNAZI;
8272 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristov kňaz.:.1980??..d9/1_KNAZI;
8273 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.1996.80-7114-183-6.d9/1_KNAZI;
8274 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-210;
8275 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-143;
8276 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-214;
8277 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-133;
8278 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.BS-126;
8279 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.d9/1_KNAZI;
8280 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.BS-121;
8281 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.:Bratislava.1985..BS-60;
8282 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-162-3.d9/1_KNAZI;
8283 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-098-8.d9/1_KNAZI;
8284 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.d9/1_KNAZI;
8285 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-097-X.d9/1_KNAZI;
8286 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-120;
8287 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.BS-110;
8288 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.d9/1_KNAZI;
8289 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-334-0.d9/1_KNAZI;
8290 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.d9/1_KNAZI;
8291 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.d9/1_KNAZI;
8292 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava ::LÚČ,.1990..BS-110;
8293 .Korec, Jozef.Cirkevné rečníctvo /Homiletika/.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-197;
8294 .Kormoczy, Imre.Korkérdések.:.1867..BZ-17;
8295 .Körper, Karol.Duchovný pastier r. 16, č. 1-10, 1935.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..PS-30;
8296 .Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p2/1a;
8297 .Körper, Karol.Kultúra r. I. (1926).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1926..p1/5a;
8298 .Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..PS-16;
8299 .Körper, Karol.Kultúra r. IV. (1932).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..p2/1b;
8300 .Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..p2/7;
8301 .Körper, Karol.Kultúra r. V. (1933).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..PS-41;
8302 .Körper, Karol.Kultúra r. VI. (1934).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1934..p2/1a;
8303 .Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1935..p2/1;
8304 .Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..C33/5;
8305 .Körper, Karol.Prameň z Boha.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..C33/5;
8306 .Korper, Karol.Prednášateľ 1937.:.1937..PS-08;
8307 .Korper, Karol.Prednášateľ 1938.:.1938..PS-08;
8308 .Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
8309 .Körper, Karol.Z Bratislavy do Chicaga.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
8310 .Korponay, János.Monographiája. I. zošit.:.1866..BZ-3;
8311 .Korponay, János.Monographiája. II. diel. I. zošit.:.1871..BZ-3;
8312 .Korponay, János.Monographiája. II. diel. II. zošit.:.1875..BZ-3;
8313 .Korponay, János.Monographiája. IV. zošit.:.1866..BZ-3;
8314 .Korponay, János.Monographiája. IX. zošit.:.1866..BZ-3;
8315 .Korponay, János.Monographiája. V. zošit.:.1866..BZ-3;
8316 .Korponay, János.Monographiája. VI. zošit.:.1866..BZ-3;
8317 .Korponay, János.Monographiája. VII. zošit.:.1866..BZ-3;
8318 .Korponay, János.Monographiája. VIII. zošit.:.1866..BZ-3;
8319 .Korponay, János.Monographiája. X. zošit.:.1870..BZ-3;
8320 .Korponay, János.Monographiája. XI. zošit.:.1870..BZ-3;
8321 .Korponay, János.Monographiája. XII. zošit.:.1870..BZ-3;
8322 .Korponay, János.Monographiája. XIII. zošit.:.1871..BZ-3;
8323 .Korponay, János.Monographiája. XIV. zošit.:.1871..BZ-3;
8324 .Korponay, János.Monographiája. XV, XVI. zošit.:.1871..BZ-3;
8325 .Kortholti, Christiani.Ecclesiastica novi testamenti.Hamburg:.1708..C16/1a;
8326 .Koruna, Bernard S..Cisterciáci : k 850.jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Horní Dvořiště:Farní úřad.1948..BS-137;
8327 .Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
8328 .Kossak, Zofia(1889-1968)..Błogosławiona wina.Warszawa ::\"Novum\" : na zlec. OMI [Oblatorum Beatae Mariae Virginis Immaculatae],.1989..d18/1b;
8329 .Kossaková, Zofja.O Kristovu korunu. I., II., III., IV. diel.Praha :Vyšehrad,.1937..VSH;
8330 .Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD.1967..d8/3_CZ1950_1990;
8331 .Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.BS-92;
8332 .Kosteľnyk Havryjil.Apoštol Peter a rímski pápeži alebo dogmatické základy pápežstva.:Pravoslávna cirkev na Slovensku.1931..BS-143;
8333 .Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-100;
8334 .Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-102;
8335 .Kostra, Jan.Básne.:Slovenský spisovateľ.1961..d3/7_SK1950_1990;
8336 .Kostra, Ján,.Moja rodná.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská.1944..d15/6_SK1920_1950;
8337 .Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-64-3.BS-214;
8338 .Košická diecéza.Schematismus cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 1915.:.1915..SCHEMATIZMY;
8339 .Košík, Béda Filip, OFM.Regula tretieho rádu Serafínského Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava ::Provincia Marian,.1919..d15/2b_SK1900_1920;
8340 .Košík, Béda Filip, OFM.Regula Tretieho Rádu Serafínskeho Otca sv. Františka z Assisi.Bratislava:Provincia Salvatoriánska.1927..d15/3_SK1920_1950;
8341 .Košík, Ľudovít.Z duchovného dedičstva Skalice. [Reprografia]:[Bratislava].1996.80-85594-03-X.BS-151;
8342 .Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.1992.80-85705-00-1.BS-222;
8343 .Košta, Jozef.Sociológia.:Ekonóm.1996.80-225-0769-5.SKRIPTA_2;
8344 .Košťál, Anton.Taliansko-slovenský a slovensko-taliansky slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..d1/2_SLOVNIKY;
8345 .Koštial, Vladimír.Spišská Nová Ves.Bratislava:Obzor.1968..d2/5_FOTOGRAFIE;
8346 .Kotalík, František.Země pozemského putování Ježíšova.:Praha : Čes.katolická Charita.1989..ČKCH;
8347 .Kotalík, František,1917-1993.Prvních jedenáct kapitol Genese :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1966..BS-196;
8348 .Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-198;
8349 .Kotalík, František,1917-1993.Všeobecný úvod do Písma svatého Starého zákona :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_1;
8350 .Kotecki, Dariusz.Con Gesu nella barca.:.1999..BZ-24;
8351 .Kotvan Imrich.Bernolákovci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..BS-59;
8352 .Kotvan, Imrich,(1910-1984).Inkunábuly v Košiciach, v Jasove a v Spišskej kapitule.Košice ::Štátná vedecká knižnica v Košiciách,.1967..BS-89;
8353 .Kotzebue, Augusto.I distratti.Miláno:.1931..BZ-30;
8354 .Koudelka, Vladimir, OP.Gebetshaltungen des heiligen Dominikus.:.1997..d18/2b;
8355 .Koukl, Josef,(1926-2010).Theologia moralis..Praha ::CMBF,.1976..SKRIPTA_4;
8356 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..SKRIPTA_3;
8357 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-201;
8358 .Kouřil, Jaroslav.Etika všeobecná :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-172;
8359 .Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..BS-196;
8360 .Kouřil, Jaroslav.Nejsv. Eucharistie liturgicky a pastorálně :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1967..SKRIPTA_4;
8361 .Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SAM/5;
8362 .Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..SKRIPTA_4;
8363 .Kouřil, Jaroslav.Svátosti a svátostiny všeobecně a o svatém křtu zvláště (z hlediska liturgického a pastorálního) :.Praha ::UCN,.1965..BS-197;
8364 .Kousal Josef.Dva cykly postních kázání.:.1933..BS-55;
8365 .Kováč, Belo.Caritas 1935.:.1935..PS-07;
8366 .Kováč, Belo.Caritas 1936.:.1936..PS-07;
8367 .Kováč, Belo.Caritas 1940.:.1940..PS-07;
8368 .Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.1990.80-85223-00-7.BS-47;
8369 .Kovach, Paulum.Manuale parochorum e probatis auctoribus.:.1871..C13/4a;
8370 .Kovalík, Anton,.Nerastné bohatstvo Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..SSV1950;
8371 .Kovalík, Ján (1861-1950).Vidiny mieru.Trnava:n. vl..1936..BS-08;
8372 .Kovář, Emanuel,1863-1936.Sv. Gerard Majella, veľký divotvorca /.Hlučín v Sliezsku ::Exerciciový dom,.1934..d17/1a_cz1920-1950;
8373 .Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:.2011?..BS-182;
8374 .Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco.Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1942..d15/4_SK1920_1950;
8375 .Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov.1947..d15/3_SK1920_1950;
8376 .Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.d7/6;
8377 .Kozma, Károly.Szuz Mária élete .Eger:.1873..C15/5b;
8378 .Kraemer, Hans.Weltall und menschheit.Berlín:.1800?..C19/3;
8379 .Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..d17/5b_CZ1920_1950;
8380 .Krajča, Antonín.Velikost Panny Marie :.Praha ::Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla,.1941..;
8381 .Krajči, Jozef.Za profesorom ThDr. Cyrilom Dudášom.Bratislava:.1982..BS-146;
8382 .Krajčík, A..Matka ustavičnej pomoci.:.1945?..BS-65;
8383 .Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..SUSCM;
8384 .Krajčovič Vojtech.Národný dôchodok Slovenska.:.1944..d15/4_SK1920_1950;
8385 .Krajewski, Felix.Christus bei den Kindern :.Freiburg im Breisgau ::Herder,.1934..d12/1b;
8386 .Kráľ Ábel.Príručný slovník slovenskej výslovnosti.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..d1/3_JAZYKOVEDA;
8387 .Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.d1/3_JAZYKOVEDA;
8388 .Kráľ, Janko,(1822-1876).Balady a piesne.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1923..d15/6_SK1920_1950;
8389 .Král, Josef,1853-1917..Česká prosodie /.V Praze ::J. Otto,.1909..d10/5b_CZ1900_1920;
8390 .Králiček, Ján, SJ.Katolícke misie r.5.Trnava:Spoločnosť Ježišova.1932..p2/1;
8391 .Králiček, Ján, SJ.Ľalia Mohawkov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1946..POSOL;
8392 .Králiček, Ján, SJ.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-24;
8393 .Králiček, Ján, SJ.Opravdivý ctiteľ Panny Márie nezahynie.:.1928..BS-167;
8394 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-47;
8395 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46;
8396 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XLV. (1941).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1941..PS-46;
8397 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXIX. (1925).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1925..PS-14;
8398 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-14;
8399 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXVIII. (1924).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1924..PS-13;
8400 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXX. (1926).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1926..PS-14;
8401 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXI. (1927).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1927..PS-14;
8402 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIII. (1929).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1929..PS-46;
8403 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXIX. (1935).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1935..p2/7;
8404 .Králiček, Ján, SJ.Posol Božského Srdca Ježišovho r. XXXVII. (1933).Trnava:Vydávajú kňazi spoločnosti Ježišovej v Trnave.1933..PS-46;
8405 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-56;
8406 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-212;
8407 .Králiček, Ján, SJ.Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..POSOL;
8408 .Kralik, Oldřich.Nejstarší legendy přemyslovských Čech.Praha:Vyšehrad.1969.80-85243-24-5.VSH;
8409 .Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der aeuesten zeit.Graz:.1921..C17/2a;
8410 .Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C16/3a;
8411 .Kralik, Richard.Allgemeine geschichte der heuelten zeit von 1815 bis zur gegenwart.Viedeň:.1922..C15/3a;
8412 .Kramara, Martin.Apoštolská exhortácia pápeža FRANTIŠKA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014..d7/4;
8413 .Kraml, Hans,(1950-).Logická propedeutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-18;
8414 .Kraml, Hans,1950-.Teorie poznání a hermeneutika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..SKRIPTA_3;
8415 .Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.1988.80-900087-1-2.BS-64;
8416 .Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-080-2.d6/4;
8417 .Krásl, František,.Svatý Vojtěch :.Praha ::Dědictví sv. Prokopa,.1898..CZ1900;
8418 .Krásl, František,1844-1907.Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu :.Praha::Kníž. arcib. knihtiskárna,.1895..CZ1900;
8419 .Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny.1993..BS-116;
8420 .Kraszewski, Ioanne.Impetus bonarum cogitationum desumpti distributi accommodati.:.1696..C11/2a;
8421 .Krátky fotogr, Jozef.Nitra. Bratislava:Obzor.1977..d2/5_FOTOGRAFIE;
8422 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-81;
8423 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-100;
8424 .Krátky Stanislav P..Druhý vatikánsky koncil a jeho poselství.Praha:Vyšehrad.1970..BS-200;
8425 .Kratochvil Josef.Meditace věku.:.1929..d17/3a_cz1920-1950;
8426 .Kratochvil Josef.Příručka dějin filosofie.:.1938..d17/3b_cz1920-1950;
8427 .Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.d7/1;
8428 .Kratochvil, Jos..Nejnovější filosofie od Kanta po dnešní dobu.Brno:Barvič.1932..d17/3b_cz1920-1950;
8429 .Kratochvíl, Josef.Dějiny filosofie II..:.1940..BS-21;
8430 .Kratochvíl, Josef Václav,1862-1940.Sv. Jiljí a jeho klášterní a farní chrám na Starém městě v Praze :.V Praze ::Konvent Dominikánů,.1926..d17/4a_CZ1920_1950;
8431 .Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:.1931..d15/4_SK1920_1950;
8432 .Kraus, Ján.Fasciculus precum in usum cleri junioris dioecesis Cassoviensis.Košice:.1879..C18/5a;
8433 .Krawczuk, Aleksander.Trójska vojna.:Obzor.1990..d3/7_SK1950_1990;
8434 .Krbec, Jan Evangelista,1791-1857.Nevinný svatý mládenec Aloysius Gonzaga, patron čistých srdcí, aneb, Modlitby :.V Praze ::Václav Hess,.1859..CZ1900;
8435 .Krčméry, Štefan.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1982..TATRAN;
8436 .Krčméry, Štefan,(1892-1955).Piesne a balady.V Prahe ::Leopold Mazáč,.1930..d15/6_SK1920_1950;
8437 .Krčméry, Štefan,1892-1955.Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti /.Turčiansky Svätý Martin ::M. Schmidt,.1920..d15/2b_SK1900_1920;
8438 .Krebs, Engelbert..Was Kein Auge geschen. Unser Leben im Jenseits, unsere Gotteschau und seliges Wiedersehen mit unseren Lieben.....Freiburg i. Breisgau ::Herder,.1940..d11/4a;
8439 .Krejčíř Antonín.Kniha o výchově pro rodiče a vychovatele.:.1948..d17/2b_cz1920-1950;
8440 .Krejčová, Milena.Cvičebnice latiny pro bohoslovace :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1986..SAM/5;
8441 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
8442 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d9/5a_CZ1920_1950;
8443 .Krejza, Miloš.sv. Terezie z Lisieux.:.1947..d17/4a_CZ1920_1950;
8444 .Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..VSH;
8445 .Kremer Jacob.Drhý list Korinťanum.:.1960?..BS-54;
8446 .Kremer Jacob Prof. Dr..Pravda Písma.Rím:SÚSCM.1968..BS-102;
8447 .Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanum.:.1980?..SAM/5;
8448 .Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-99;
8449 .Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..BS-150;
8450 .Krempaský, Július.Vesmírne metamorfózy : Svet očami fyziky.Bratislava:Smena.1986..d3/7_SK1950_1990;
8451 .Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.d7/1;
8452 .Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1977..d1/5_ENCYKLOPEDIE;
8453 .Kresánek, Jozef.Zuzka Selecká spieva.:Matica slovenská.1943..BS-38;
8454 .Kreuser.Der freund Christi.:.1919..d12/1b;
8455 .Krewerth, Rainer A..Unser schönes Bayern =.Frankfurt am Main ::Umschau,.1984.3-524-63033-2.d13/2;
8456 .Kriebel, Otakar.Přírodopisný náčrtník.:.1945..BS-27;
8457 .Kriesch, János.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1876..BZ-36;
8458 .Kristína, Royová.Výber zo spisov 1.:Tranoscius.1990.80-85128-68-3.TRAN;
8459 .Kristína, Royová.Výber zo spisov II.:Vesna.1990.80-85128-69-1.TRAN;
8460 .Kristína, Royová.Výber zo spisov Zv. 3.:Vesna.1990.80-85128-70-5.TRAN;
8461 .Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1943..SPKK;
8462 .Kristóffy, József.Magyarország kálváriája az osszeomlás útja. Politikai emlékek 1890-1926.:.1927..d14/2;
8463 .Križanová, Eva,1932-.Slovenské hrady, zámky a kaštiele /.Martin ::Osveta,.1984..d2/6_FOTOGRAFIE;
8464 .Krlín, J..Svatý farář arský.:.1929..d17/1c_cz1920-1950;
8465 .Krlín, Josef.Návrat vzdělancu.:.1930..BS-45;
8466 .Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/1c_cz1920-1950;
8467 .Krlín, Josef,1895-1973.Papežská politika v posledních dvou stoletích /.V Praze ::Ladislav Kuncíř,.1946..d17/5a_CZ1920_1950;
8468 .Krno, Miloš,1922-2007.Merani :.Turč. Sv. Martin ::Matica slovenská,.1948..BS-136;
8469 .Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..d9/3b_CZ1920_1950;
8470 .Krolicki, Antonín.Ideál kněze.:.1928..BS-43;
8471 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/1_CZ1950_1990;
8472 .Kroll, Gerhard.Po stopách Ježíšových.Praha ::[Lidová demokracie],.1987..d8/3_CZ1950_1990;
8473 .Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C19/2a;
8474 .Krones, Franz Edmund.Homiletisches real leriton.:.1872..C21/4a;
8475 .Krones, Franz Edmund.Materialen-sammlung.:.1892..BZ-40;
8476 .Kronseder, Friedrich.Im Banne der Dreienigheit.Regensburg ::Friedrich Pustet,.1935..d11/3b;
8477 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
8478 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek I..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950;
8479 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek II..:.1936..d17/5a_CZ1920_1950;
8480 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera, Svazek III., 1.,2. část.:.1936..d17/5a_CZ1920_1950;
8481 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/4b_CZ1920_1950;
8482 .Kronus, V..Kázání Filipa Heuslera. Svazek IV., V..:Nakladatelství Kropáč a Kucharský Praha.1936..d17/5a_CZ1920_1950;
8483 .Kronus, Václav Š.,(1883-1937).Sv. Klement Maria Hofbauer, apoštol velkoměstského lidu :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1933..BS-65;
8484 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO;
8485 .Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV.1977..d2/2_SLOVENSKO;
8486 .Krose, H. A..Religion und Moralstatistik.Munchen:Munchener Volksschriftenverl. [Kevelaer: Butzon & Bercker]r].1906..d11/1a;
8487 .Krose, Hermann.Kirchliches Handbuch fur das katholische Deutschland.:.1931..d11/2b;
8488 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-67;
8489 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-145;
8490 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158;
8491 .Kroupa - Hrabě, Jan.Křeslo pro apoštoly.:.1990..BS-158;
8492 .Krovina.Na kňazskej ceste.:.1971..d9/1_KNAZI;
8493 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 44, č. 1-10, 1969. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..p1/5a;
8494 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 45, č. 1-10, 1970.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1970..p1/5a;
8495 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 46, č. 1-10, 1971.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1971..p1/5a;
8496 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 47, č. 1-10, 1972.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..p1/5a;
8497 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..p1/5a;
8498 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-07;
8499 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 48, č. 1-10, 1973.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1973..PS-04;
8500 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/5a;
8501 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 49, č. 1-10, 1974.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1974..p1/3a;
8502 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 50, č. 1-10, 1975.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1975..p1/5a;
8503 .Krovina, Michal.Duchovný pastier r. 51, č. 1-10, 1976.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1976..p1/5a;
8504 .Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI;
8505 .Krovina, Michal.Homílie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..d9/1_KNAZI;
8506 .Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..BS-169;
8507 .Krovina, Michal.Homílie z Evanjelií na nedele a sviatky II..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1968..d9/1_KNAZI;
8508 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5;
8509 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1973..SAM/5;
8510 .Krovina, Michal.Nový zákon - Spoločenské zásady evanjelia.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1982..SAM/5;
8511 .Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..d9/1_KNAZI;
8512 .Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-196;
8513 .Krovina, Michal.Nový zákon v \.Bratislava ::Církevné nakl.,.1966..BS-172;
8514 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-54;
8515 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..d9/1_KNAZI;
8516 .Krovina, Michal.Prehľad prednášok z Nového Zákona.:.1969..BS-201;
8517 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI;
8518 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20;
8519 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-172;
8520 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-185;
8521 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-02;
8522 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-20;
8523 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..d9/1_KNAZI;
8524 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-32;
8525 .Krovina, Michal.Všeobecný úvod do Písma svätého.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..BS-198;
8526 .Krovina, Michal.Zásady Evanjelia a spoločenský poriadok.Bratislava:.1971..d9/1_KNAZI;
8527 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
8528 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-186;
8529 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..d9/1_KNAZI;
8530 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..BS-170;
8531 .Krovina, Michal.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..d9/1_KNAZI;
8532 .Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-171;
8533 .Krovina, Michal,1914-1991.Zvláštny úvod do Nového zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1965..BS-197;
8534 .Krúdy, Gyula,.Podolinské strašidlo.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..BS-34;
8535 .Krúdy, Július.Podolínske strašidlo.Bratislava:.1940..d15/6_SK1920_1950;
8536 .Kruger, G. T. A..Des Q. Horatius Flaccus Satiren und episteln.:.1876..C22/2a;
8537 .Krukowski, Józef..Kościół i państwo :.Lublin ::Redakcja wydawnictw Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego,.1993..83-228-0318-4.d18/7b;
8538 .Krunert, Blažej,1847-1904.Perličky růžencové :.V Brně ::Knihtiskárna benediktinů rajhradských,.1897..CZ_1920;
8539 .Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2001..p2/1b;
8540 .Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2002..p2/1b;
8541 .Krupa, Jozef.Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.2003..p2/1b;
8542 .Krupa, Viktor.Jazyky sveta.Bratislava:Obzor.1983..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
8543 .Krupa, Viktor.Písma sveta : Malá moderná encyklopédia.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0011-5.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
8544 .Krupová, Ivana ; Akimjaková, Beáta.Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole I. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2009.978-80-8084-490-5.d7/4;
8545 .Kružliak, Imrich.Živé stopy.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1975..USA;
8546 .Kryl, Karel.Písně Karla Kryla od A do Z.:HITBOX.1995.80-85648-12-1.d6/3;
8547 .Kryštovský, Vladimír.Patrologie.:.1980?..SKRIPTA_3;
8548 .Kryštůfek, František Xaver.Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české (1740 - 1898) /.Praha ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba,.1898..CZ1900;
8549 .Kryveľov, I. A..Biblia očami vedy.:Pravda.1985..d3/6_SK1950_1990;
8550 .Krzysztof, Kamil Baczynski.Biela mágia.:Východoslovenské vydavateľstvo.1978..d3/1_SK1950_1990;
8551 .Kuba, Ludvík,1863-1956.Slovanstvo ve svých zpěvech :.Praha ::Hudební matice,.1928..BS-188;
8552 .Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
8553 .Kubalík Josef.České křesťanství.:.1947..d9/3a_CZ1920_1950;
8554 .Kubalík Josef.Theologia fundamentalis.:.1960?..BS-75;
8555 .Kubalík Josef.Velký světec ze Šumavy.:.1970?..BS-166;
8556 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31;
8557 .Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.1979..BS-31;
8558 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-76;
8559 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..SKRIPTA_4;
8560 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Dějiny náboženství :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1976..BS-77;
8561 .Kubalík, Josef,(1911-1993).Theologia fundamentalis :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1983..BS-75;
8562 .Kubalík, Josef,1911-1993.Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých.V Praze ::Universum,.1947..d17/1c_cz1920-1950;
8563 .Kubáni, Ľudovít.Mendík.Bratislava:Slovenská liga .1935..BS-181;
8564 .Kubáni, Ľudovít.Valgatha.Bratislava:Slovenská liga.1935..d15/5_SK1920_1950;
8565 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4a_CZ1900_1920;
8566 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/4b_CZ1900_1920;
8567 .Kubes, Augustin,1862-1924.Z vlasti Buddhovy :.V Praze ::Dědictví Svatojanské,.1906..d10/5a_CZ1900_1920;
8568 .Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5a_CZ1920_1950;
8569 .Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d9/5b_CZ1920_1950;
8570 .Kubeš Konrád.Maria.:.1936..d10/3b_CZ1920_1950;
8571 .Kubeš Konrád.Pod korouhví Kristovou.:.1945..d17/1b_cz1920-1950;
8572 .Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..VSH;
8573 .Kubeš, Konrád.Miniaturní asketika.:.1948..BS-123;
8574 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..BS-187;
8575 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladu.:.1940..d17/5b_CZ1920_1950;
8576 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d9/5a_CZ1920_1950;
8577 .Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad.1948..d17/5b_CZ1920_1950;
8578 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Maria :.Ve Vyškově ::Vydavatelé Exerciční knihovny,.1941..d9/5a_CZ1920_1950;
8579 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..d17/1a_cz1920-1950;
8580 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,.1947?..BS-181;
8581 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d17/4b_CZ1920_1950;
8582 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Sbírka homiletických příkladů..V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1947..d9/4b_CZ1920_1950;
8583 .Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Ve šlépějích Neposkvrněné :.V Brně ::Občanská tiskárna,.1935..d17/1b_cz1920-1950;
8584 .Kubeš, Konrád T.J..Se štítem pravdy.:.1946..BS-92;
8585 .Kubíček Václav.Rukověť katolického náboženství.:.1949..d17/5a_CZ1920_1950;
8586 .Kubíček, Alois,1887-1970.Strahov.Praha ::SNKLHU,.1955..d8/1_CZ1950_1990;
8587 .Kubíček, V..Biblické dějiny.:.1925..BS-34;
8588 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d17/2a_cz1920-1950;
8589 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d10/3a_CZ1920_1950;
8590 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1937, [spr. 1936..d9/4a_CZ1920_1950;
8591 .Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..d17/3a_cz1920-1950;
8592 .Kubíček, Václav,1866-1951.Katechetika :.V Olomouci ::Matice cyrilometodějská,.1939..d17/4b_CZ1920_1950;
8593 .Kubíček, Václav,1866-1951.Vybrané učivo středního katechismu s poznámkami pro katechesi.Olomouc ::R. Promberger,.1928..BS-107;
8594 .Kubik, Władysław(1931- )..Zarys dydaktyki katechetycznej /.Kraków ::WFTJ. IKR,.1990..d18/6a;
8595 .Kubina, Andrej.Pamätná Kniha Spolku Sv. Adalberta (Vojtecha) Vydaná K oslave kňazských druhotín Jeho Eminencie Jána Simora kardinála, prímasa Uhorského, arcibiskupa ostrihomského atď. atď. .Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha).1886..SSV1950;
8596 .Kubka, František.Ječmínkův návrat-diel 2.:Československý spisovatel.1974..d8/1_CZ1950_1990;
8597 .Kubovič, František,1807-1852.Vedecký ateizmus.Bratislava ::Univerzita Komenského, Ústav marxizmu-leninizmu,.1975..SKRIPTA_4;
8598 .Kucsmay, Francisci.Concilium tridentinum datum dum sub auspiciiss admodum reverendi ac doctissimi domini.:.1747..C15/4a;
8599 .Kučera, Ladislav,1926-.Všestranné jazykové rozbory slovenčiny s príkladmi.Prešov ::Kraj. pedagog. ústav,.1967..d1/3_JAZYKOVEDA;
8600 .Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5a_CZ1920_1950;
8601 .Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
8602 .Kudrnovský, Alois.Bohověda a její studium.:.1947..d17/2b_cz1920-1950;
8603 .Kudrnovský, Alois.Kristus a Církev.:.1946..BS-21;
8604 .Kudrnovský, Alois.Svátek Krista Krále.Praha:.1926..BS-16;
8605 .Kudrnovský, Alois,1875-1956.Apologetika :.V Praze ::Cyrillo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,.1932-1934..d17/1b_cz1920-1950;
8606 .Kudrnovský, Ant..Druhá cvičebnice jazyka latinského pro šestou třídu reformních reál. gymnasií a pro třetí a čtvrtou třídu reálnych gymnasií.Praha:česká grafická únia.1922..d9/3b_CZ1920_1950;
8607 .Kudrnovský, Antonín,1878-1939.První cvičebnice jazyka latinského pro pátou třídu reformních reálných gymnasií :.Praha ::Unie,.1926..BS-188;
8608 .Kuhár, Flóris O.S.B..Barlangok, sírok, kupolák.:.1935..d14/1b;
8609 .Kuhár, Flóris, OSB.A legszentebb családfa utolsó virága.Budapešť:.1939..BZ-39;
8610 .Kuhn.Theologische quartalschrift.Tubingen:.1868..C19/2b;
8611 .Kuinart, Theodorich.Arten der ersten Martirer.:.1834..BZ-7;
8612 .Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/6_FOTOGRAFIE;
8613 .Kukačka, Miroslav.Nízke Tatry.Martin:Osveta.1972..d2/5_FOTOGRAFIE;
8614 .Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..HK;
8615 .Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 2.Bratislava:Tatran.1980..ZLATYFOND;
8616 .Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/1b_cz1920-1950;
8617 .Kulač, Jaroslav,1887-1970.Květen ve Fatimě :.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1946..d17/5b_CZ1920_1950;
8618 .Kulač, Jaroslav,1887-1970.Marcel, student-ministrant :.V Praze ::Autor,.1946..BS-92;
8619 .Kulačík, Pavol.Hlas evanjelia do celého sveta.:.1990..BS-220;
8620 .Kulén, J. .Nejvznešenejší ozdoba nevinných srdcí čili kniha o panenství.:.1899..CZ_1920;
8621 .Kulhánek, František.Češi a Slováci cestou slávy i utrpenia : Stati o československej spolupráci,vydané k štvrtej voľbe pána prezidenta republiky....Banská Bystrica:Náš domov.1934..d15/3_SK1920_1950;
8622 .Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/2_CZ1950_1990;
8623 .Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..d8/1_CZ1950_1990;
8624 .Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM.1993..SKRIPTA_4;
8625 .Kunetka, František,(1945-).Slavnost našeho vykoupení :.Olomouc ::MCM,.1992..BS-145;
8626 .Kunetka, František,(1945-).Svátosti, dary Slova, které se stalo Tělem :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.199?..SKRIPTA_5;
8627 .Kunetka, František,1945-.Liturgický rok ve slavení církve.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1995..BS-145;
8628 .Kung, Hans.Boh a utrpenie.:.1980?..BS-147;
8629 .Kunický, Josef,(1915-1969).Metropolita Josef Veljamin Rutský, bojovník za Unii.Olomouc ::Vítězové,.1938..BS-150;
8630 .Kunovský Fr..Slova nepřátel Kristových.:.1911..d10/4a_CZ1900_1920;
8631 .Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-135;
8632 .Kunzl, Karel Marian.Katechismus.Rím:Křesťanská akademie.1978..BS-154;
8633 .Künzle, Ján.Päť hodín pred velebnou Sviatosťou. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1904..SSV1950;
8634 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d9/5a_CZ1920_1950;
8635 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..BS-165;
8636 .Kupka Josef.Kázání a homilie.:.1921..d10/3a_CZ1920_1950;
8637 .Kupka Josef.O mši svaté.:.1899..CZ1900;
8638 .Kürschaková, Priska.Nemecká čítanka pre obchodné a iné príbuzné učilištia.Bratislava:Nakl. slovenských profesorov.1943..BS-02;
8639 .Kurtha, V. H..Listy z väzenia :.Bratislava ::Slovenské nakladateľstvo,.194-..BS-137;
8640 .Kurz, Anton.Monat Maria oderpredigten auf alle Tage des monates mai.:.1890..d12/2b;
8641 .Kurz, Karl Friedrich.Im Konigreich Mjelvik :.Braunschweig [u.a.]:Westermann.1930..d11/3a;
8642 .Kurzinger, Josef.Das neue testament.:.1966..d11/2a;
8643 .Kus, Otto.Die briefe an die Komer, korinther und Gaôater.:.1940..d12/2b;
8644 .Kushi, Michio.Orientální diagnostika : 1.a 2.díl. Váš obličej nikdy nelže.Část 2.Jak prověřit své zdraví : Váš obličej nikdy nelže.Jak prověřit své zdraví.Košice:Východoslovenské vydav..1991.80-234-0033-9.BS-121;
8645 .Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-07;
8646 .Kushner, Jozef A..Slováci katolíci Pittsburghského biskupstva.Passaic:Slovenský katolícky Sokol.1946..BS-05;
8647 .Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C17/4b;
8648 .Kussinszky, Arnoldus.Tolle, lege.:.1874..C16/2b;
8649 .Kušnír, František.Účasť Panny Márie na diele vykúpenia.:.2000..DIPLOMOVKY;
8650 .Kuťáková, Eva, 1937- - autor.Latina I :.:Praha :.1991.80-7066-427-4.SKRIPTA_2;
8651 .Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Hošeae.:.1929..BZ-28;
8652 .Kutal, Bartholomaeo.Liber prophetae Joelis.:.1932..BZ-8;
8653 .Kutal, Bartol.Palestina :.Hradec Králové ::Tiskové družstvo v Hradci Králové,.1925?..d9/3b_CZ1920_1950;
8654 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/5;
8655 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d7/6;
8656 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.d6/2;
8657 .Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Pedagogika pre teológov.Bratislava:RCMBF.1995..BS-66;
8658 .Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-210-7.d6/4;
8659 .Kútnik Šmálov, Jozef.Loretánske litánie.Liptovské Sliače:.1976..BS-58;
8660 .Kuzminová, T. A..Človek, osobnosť, existencia.:Smena.1971..d3/5_SK1950_1990;
8661 .Kužela, Patrik Maria,(1915-1942).Královská jízda.Brno ::Brněnská akademie duchovního života ct. Patrika Kužely,.2011.978-80-260-2862-8.BS-210;
8662 .Kvasničková, Jana.Rehole včera a dnes - vo svete a u nás.:USPO Peter Smolík.1995.80-88717-06-X.d7/6;
8663 .Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..BS-64;
8664 .Kyselý, František.Matka Boží.:.1927..d17/3b_cz1920-1950;
8665 .Ľ Ermite, Pierre.Ako som zabila svoje dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1931..SSV1950;
8666 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-156;
8667 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-152;
8668 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-16;
8669 .L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..BS-09;
8670 .L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d6/4;
8671 .L. M. Grignion.O pravej úcte k Panne Márii.:Vienala Košice.1993..d7/5;
8672 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..SÚCM;
8673 .L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..BS-99;
8674 .L'Arco, Adolfo.So srdcom na dlani. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..BS-135;
8675 .L'Ermite - Smrekovický, Pierre.Zostaňte doma.:.1941..BS-173;
8676 .Laars, Eduard.Jesu bergpredigt.:.1986..BZ-60;
8677 .Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.d2/5_FOTOGRAFIE;
8678 .Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.d2/5_FOTOGRAFIE;
8679 .Labo, Šebastián, SJ.Posledné cesty lietajúceho pútnika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-646-6.d2/5_FOTOGRAFIE;
8680 .Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-432-8.d2/5_FOTOGRAFIE;
8681 .Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.1990.80-222-0250-9.d3/6_SK1950_1990;
8682 .Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.1998.80-968072-4-2.BS-12;
8683 .Lacko, Michael, SJ.Camaldulese hermits in Slovakia /Zobor, Červený.:.1965..BZ-25;
8684 .Lacko, Michael..Great-Moravian and Cyrillo-Methodian era researched :.Rome,:.1970...BZ-25;
8685 .Lacko, Michael..The Union of Uzhorod.Cleveland ::Slovak Institute,.1966 [i.e. 1969?..d18/5;
8686 .Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..BS-206;
8687 .Lacko, Michal, SJ.Sv. Cyril a Metod.Rím:SVSCM v Ríme.1969..SUCM;
8688 .Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-112;
8689 .Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1993..BS-127;
8690 .Lackovič, Jozef, SJ.Fátima.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1943..BS-181;
8691 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..BS-55;
8692 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..POSOL;
8693 .Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..POSOL;
8694 .Laco, Zrubec.Žofia Bosniaková.:S-Glóbus.1991.80-900455-6-1.d7/3;
8695 .Laconi, Mauro, OP.Dio e noi.:.1966..d18/1b;
8696 .Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..CZ1900;
8697 .Lacordaire.Konferenční řeči v Notre - Dame v Paříži.:.1896..BS-27;
8698 .Lacordaire, Jean Baptiste Henri Dominique de,1802-1861.Saint Dominique.Paris ::Flammarion,.1934..BZ-16;
8699 .Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..BS-34;
8700 .Lactantius, Firmianus.Kampfe und siege der kirche oder gottes strasgerichte.:.1875..BZ-56;
8701 .Laczika, Ferenc, SJ.Szent Ignác vize.Bratislava:.1933..BZ-31;
8702 .Laczika, Frantisek, S.J..Svätý Judáš Tadeáš.Trnava:Posol Bošského Srdca Ježišovho.1946..BS-205;
8703 .Laczika, František.Svätý Judáš Tadeáš zázračný pomocník v každom súžení.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1935..BS-167;
8704 .Lada, Jan.Antikrist.:.1927..d17/1c_cz1920-1950;
8705 .Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.d6/4;
8706 .Laden, M..Nouveau mois de Marie paroissial.Paríž:.1864..C19/5b;
8707 .Laden, M. L'abbé.Le mois de Marie paroissial.Paríž:.1873..C16/4b;
8708 .Ladislav, Hagara.Arzén.:Slovenský spisovateľ.1984..d3/3_SK1950_1990;
8709 .Ladislav, Kiczko.Slovník spoločenských vied.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-01040-1.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
8710 .Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..d3/6_SK1950_1990;
8711 .Ladislav, Mňačko.Súdruh Münchhausen.:Slovenský spisovateľ.1990.80-220-0256-9.d3/3_SK1950_1990;
8712 .Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..HK;
8713 .Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..HK;
8714 .Ladislav, Ondriš.Koziáda. vfra:Sprint.1994.80-900484-2-0.d7/6;
8715 .Ladislav, Tomáško.Rozhovor so Svätou Pannou-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-119-2.BS-115;
8716 .Lagerlöf, Selma,.Legendy o Kristovi c Selma Lagerlöf ; Matthaeus Merian, Hana Kohútová.Bratislava:Obzor.1991.80-215-0211-8.d7/1;
8717 .Lagerlöf, Selma,1858-1940.Jerusalem :.Berlin ::Deutsche Buch-Gemeinschaft,.1930?..d12/1b;
8718 .Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..SPKK;
8719 .Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran.1981..TATRAN;
8720 .Lagrange, J..M. Loisy et le modernisme :.Juvisy ::Éditions du Cerf,.1932..BZ-59;
8721 .Lagrange, P. .Saint Paul epitre aux Galates.:.1918..C22/3a;
8722 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-43;
8723 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-12;
8724 .Lahitton, Josephus.Theologiae dogmaticae theses juxta sinceram d. Thomae doctrinam.:.1932..BZ-13;
8725 .Laicus, Philipp.Neue werkstimmen.:.1880..C21/1b;
8726 .Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-51;
8727 .Lajcha, Peter, SVD.Misionársky kalendár na rok 1947.:Misionári Božieho slova na Slovensku.1946..PS-45;
8728 .Lajoš, Jozef.Nitra slovom i obrazom.:Okresné vlastivedné múzeum Nitra.1964..d2/5_FOTOGRAFIE;
8729 .Lakotta, C. M..Klausura - vstup zakázán.:Signum Unitatis.1991..BS-148;
8730 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-115-1.d7/1;
8731 .Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra. Vstup zakázaný!. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00120-2.BS-13;
8732 .Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.1998.80-85310-98-8.BS-113;
8733 .Lama, Friedrich von,1876-1944.Papst Pius XI. :.Augsburg ::Haas & Grabherr,.1929..d13/2;
8734 .Lameš Jaroslav.Historický atlas.:.1930?..BS-10;
8735 .Lamiová, Mária,.Archeologická topografia Košice c Mária Lamiová-Schmiedlová, Elena Miroššayová ; Klára Králová.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0047-9.d7/2;
8736 .Lampel, Martin.Bob, der Pampasflieger.:.1930?..d11/4a;
8737 .Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/5;
8738 .Lang, Albert.Fundamentální theologie.:.1970?..SAM/3;
8739 .Lang, Hugo.O seele Jesu.:.1930..d11/3b;
8740 .Langbehn, Julius.Der geist des hanzen.:.1930..C22/2a;
8741 .Lange, Karljosef.Das wort an die gemeinde.:.1971..d18/4b;
8742 .Langeac, Robert de.Virgo fidelis oder Der Wert des verborgenen Lebens :.Luzern:Raber.1960..d11/4a;
8743 .Langendorfer, Hans.Leitfaden der Psychologie.Bonn:Hanstein.1940..d12/2a;
8744 .Langer, Jiří,(1936-).Protifašistický odboj na Orave.Banská Bystrica ::Stredoslov. vydav.,.1969..d3/2_SK1950_1990;
8745 .Langhammer, Meinrad.Das Gottesreich. Wahrheit und Gnade.:.1931..d12/1a;
8746 .Lanoux, Armand.Dobrý deň,pán Zola.Bratislava:Tatran.1966..TATRAN;
8747 .Lányi, Karol.Alkohol a mládež.:.1930..BS-48;
8748 .Lányi, Karol.Námietky proti abstinencii.:.1933..BS-48;
8749 .Lányi, L..Maďarsky rýchlo a dobre.Trenčín:E. Ševčík a spol..1944..BS-181;
8750 .Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/2b;
8751 .Lanz, Franz.Auswahl alter predigten, homilien und unterweisungen fur stadt und land.:.1854..C22/1b;
8752 .Lanz, Franz Carl.Auswahl alter predigten homilien und unterweifungen.Schaffhausen:.1855..C19/1b;
8753 .Lao, Še.Rikšiar; Kosák mesiaca.:Slovenský spisovateľ.1983..d3/4_SK1950_1990;
8754 .Lapide, Cornelii.Commentaria in scripturam sacram .Paríž:.1874..C19/3;
8755 .Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C31/1b;
8756 .Lapide, Cornelius Cornelio.Commentaria in Scripturam Sacram.Parisiis:Apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editorem.1877..C10/2a;
8757 .Laplace, Jean.Vedenie svedomia alebo duchovný dialóg.:.1965?..BS-27;
8758 .Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno B.Modena:.1972..d18/1a;
8759 .Lapple, Alfred.Annunzio di Cristo nell'anno liturgico. Anno C.Modena:.1973..d18/1a;
8760 .Lapple, Alfred.Biblische verkundigung in der zeitenwende II.Lipsko:.1964?..BZ-29;
8761 .Larese-Cella, L..Il cuore di Don Rinaldi.Turín:.1952..d18/6b;
8762 .Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost.1988..SAM/5;
8763 .Larcher, CH., OP.Úvod do teologie. Buh a jeho stvoření. Buh existuje.:.1962..SAM/4;
8764 .Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-26;
8765 .Laros M..Duše Svatý, osvěť nás!.:.1940..BS-173;
8766 .Laros M..Zde jest Evangelium pro dnešek IV..Olomouc:Velehrad.1941..BS-94;
8767 .Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d17/1a_cz1920-1950;
8768 .Laros, M..Zde jest Evangelium pro dnešek.:.1937..d9/5b_CZ1920_1950;
8769 .Laros, Matthias.Katholischer glaube.:.1939..d18/3;
8770 .Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,.1940..BS-178;
8771 .Laros, Matthias,1882-1965.Zde jest evangelium pro dnešek :.Olomouc ::Velehrad,.1939..d9/4a_CZ1920_1950;
8772 .LaRouche, Lyndon H..Christentum und Wirtschaft :.Wiesbaden ::Böttiger,.1992..d12/1a;
8773 .Larousse, P..Nouveau dictionnaire de la langue Francaise.:.1863..C11/5b;
8774 .Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/4a;
8775 .Larroca, Josephi-Mariae.Graduale juxta ritum sacri ordinis Praedicatorum.:.1890..C13/5a;
8776 .Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C13/2a;
8777 .Larroca, Josepho.Officium hebdomadae sanctae.:.1890..C21/1a;
8778 .Lasserre, Enrico.Storia di nostra signora di Lourdes.:.1941..d18/6;
8779 .Lassus, Jean.Ranokresťanské a byzantské umenie.Bratislava:Pallas.1971..d2/5_FOTOGRAFIE;
8780 .László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..d3/1_SK1950_1990;
8781 .László, Passuth.Jana Neapolská.:Tatran.1979..TATRAN;
8782 .Latasse, Charles.Dom svätý čiže Život Tobiášov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950;
8783 .Latasse, Charles.Dom swätý čiže Život Tobiášov.:.1894..d15/1b_SK1900;
8784 .Laub, Alfred.Gebetslehre.:.1949..d18/3;
8785 .Lauber, Josepho.Institutiones theologiae pastoralis .:.1782..C13/4b;
8786 .Lauger, J..Das buch Job.:.1889..BZ-19;
8787 .Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.d7/5;
8788 .Laurin, Franz.Der colibat der geistlichen nach canonischen rechte.:.1880..C22/1a;
8789 .Laxenaire.Das zukunftige leben.:.1900..BZ-57;
8790 .Laymann, Paulo.Theologiae moralis . Tomus primus .:.1700..C14/6;
8791 .Lázár, Kálmán.Hasznos és kártékony állatainkról.Budapešť:.1874..BZ-36;
8792 .Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-145;
8793 .Lazecký, František,1905-1984.Křížová cesta :.Praha ::Řád,.1991..BS-126;
8794 .Lazecký, František,1905-1984.Vladaři.Praha ::Řád,.1938..d17/1b_cz1920-1950;
8795 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09;
8796 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-26;
8797 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..PS-40;
8798 .Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..BS-09;
8799 .Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
8800 .Lazík, Ambróz.Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
8801 .Läpple, Alfred,1915-2013.Biblische Verkündigung in der Zeitenwende..Leipzig ::St. Benno-Verlag,.1967..BZ-29;
8802 .Le Buffe, Francis.Můj věčný Přítel :.V Praze ::Dr. Antonín Stříž,.1939..BS-202;
8803 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..ČKCH;
8804 .Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.BS-119;
8805 .Le Fort, Gertrud von,1876-1971.Hymny na církev.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..BS-143;
8806 .Le Jay, Gabriele Francisco.Bibliotheca rhetorum praecepta et exempla. Pars posterior.:.1747..C13/6;
8807 .le Rohellec, Joseph.Problemes philosophiques.:.1932..C13/4b;
8808 .Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH.1965..BS-137;
8809 .Lebedev, Ivan I..Proškova mladosť.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..BS-23;
8810 .Lebensabriss, Kurzer.Pauline von Mallinckrodt.:.1889..d11/5;
8811 .Lebrato, Jaime Rodriguez, OP.Iconografia dominicana en las basilicas mayores de Roma.:.2000..d18/2b;
8812 .Lebreton, J..Rettet die welt.:.1949..d12/1b;
8813 .Leclerq, H..Le Troisieme siecle Diocletien.Paríž:.1909..d18/6b;
8814 .Ledyard, Gleason.New life. Study testament.:.1986..BZ-60;
8815 .Leeming, B..Adnotationes de verbo incarnato.:.1937..BZ-12;
8816 .Légaut, Marcel.Ringen der seele um Gott.:.1942..d12/2b;
8817 .Legrixová, Denise.Taká som sa narodila.Bratislava:Mladé letá.1983..d3/1_SK1950_1990;
8818 .Lehen, Edward de.Cesta k ráji srdce /.Brno ::Škola B.S.P.,.1888..CZ_1920;
8819 .Lehmfuhl, Aug..Die sociale frage und die staatliche gewalt.:.1893..BZ-55;
8820 .Lehmkuhl, Augustini, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:.1889..C15/4b;
8821 .Lehmkuhl, Augustino.Casus conscientiae.Friburg:.1907..C19/1a;
8822 .Lehodey, Vital.Isten kezében.:.1935..d14/1b;
8823 .Lehotská, Darina,1922-1990.Dejiny mesta Pezinka.Turčiansky Sv. Martin ::Matica slovenská,.1947..MS;
8824 .Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d7/1;
8825 .Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.d6/4;
8826 .Leipelt, Peter.Ausgewahlte schriften der heiligen Hieronymus.:.1872..C15/4b;
8827 .Lejay, Gab. Franc..Bibliotheca rhetorum oratoriam facultatem.:.1767..C11/5b;
8828 .Lekeux, Martial.Markétka :.Přerov ::Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie,.1928..BS-137;
8829 .Lelkeš, Adolf.Kázne nedeľné a sviatočné pre ľud katolícky. Vydal Fr. Richard Osvald:V Ružomberku.1897..d15/1b_SK1900;
8830 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..SÚCM;
8831 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-206;
8832 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-32;
8833 .Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..BS-129;
8834 .Lelotte, F..Radostný pohled do života :.Leuven ::M. & L. Symons,.1952..BS-173;
8835 .Lelotte, P., SJ.Aby sme sa lepšie spovedali.:.1980?..SAM/6;
8836 .Lemaire, A..La famille nombreuse.Liége c,:.1927..BZ-58;
8837 .Lemanski, Janusz Adam.Le tradizioni sull'arca e il contesto storico-teologico del trasferimento dell'arca a gerusalemme /2 Sam 6/.:.1999..BZ-24;
8838 .Lemesle, Gaston.L'eglise saint-sulpice.:.1931..C22/3a;
8839 .Lenard, Kaufman.Jubelovy děti.:Vyšehrad.1977..VSH;
8840 .Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.BS-117;
8841 .Lengheimb, Josephus.Tractatus de successione ex testamento .:.1771..C11/1a;
8842 .Lengle, Joseph.Katholische gittenlehre.:.1927..C22/1b;
8843 .Lenin, Vladimir Iľjič,1870-1924.Štát a revolúcia.Bratislava:Pravda.1949..BS-104;
8844 .Lenkei Karol.Venčok piesní a modlitieb zvlášte na česť Božského Srdca Ježišovho.:.1920..d15/2b_SK1900_1920;
8845 .Lennartz, Leo SJ.Zjavovať Krista.:.1968..BS-147;
8846 .Lennerz, H..De novissimis.:.1934..BZ-14;
8847 .Lennerz, H..De sacramentis novae legis in genere.:.1939..BZ-10;
8848 .Lennerz, H., SJ.De sacramento baptismi ad usum auditorum.Rím:.1942..BZ-49;
8849 .Lenz, Antonín.Anthropologie katolická.:.1882..CZ1900;
8850 .Leo, Rosten.Pan Kaplan má stále třídu rád.:Lidové noviny.1995.80-7106-102-6.d6/5;
8851 .Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C10/4a;
8852 .Leodii, Andrae Fabritii.Universalis catechismus romanus ad parochos.:.1771..C16/5b;
8853 .Leonard od meki panskiej.Dobry pasterz.:.1964..d18/4b;
8854 .Leonhard, Michael.Katholischer religions unterricht.:.1819..C22/3b;
8855 .Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/3_SK1920_1950;
8856 .Lepáček, Celestín.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..d15/5_SK1920_1950;
8857 .Lepáček, Celestín,.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/5_SK1920_1950;
8858 .Lépes, Bálint.Apokoltól rettento tukor.Eger:.1771..C18/1a;
8859 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-100;
8860 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-49;
8861 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..BS-92;
8862 .Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..USA;
8863 .Lepp, Ignác.Víra v moderním světě.:.1980?..BS-52;
8864 .Leppich.Meditácie na asfalte.:.1980?..SAM/4;
8865 .Leppmann, Wolfgang.Rilke.Bratislava:Tatran.1987..TATRAN;
8866 .Lerch, Wenzel.Eucharistische Predigten.Warnsdorf ::Opitz,.1912..d12/2a;
8867 .Lercher, Ludovico, SJ.Institutiones theologiae dogmaticae in usum scholarum. IV/1.:.1945..BZ-28;
8868 .Lercher, Ludovicus.Institutiones Theologiae Dogmaticae Vol. IV/1.. Barcelona:Herder.1951..BZ-28;
8869 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. I. diel.:.1948..BZ-11;
8870 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-28;
8871 .Lercher, Ludovicus.Institutiones theologiae dogmaticae vol. IV/2. II. diel.:.1949..BZ-11;
8872 .Lercher, Ludwig, SJ.Erhebungen des beistes zu gott.:.1921..C19/5a;
8873 .Lesetre, H..Der katholische glaube.:.1914..d12/2b;
8874 .Leśny, Jan.Konstantyn i Metody :.Poznań ::Księgarnia św. Wojciecha,.1987.83-7015-097-7.d18/2a;
8875 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d6/5;
8876 .Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.2001.80-966957-9-7.d7/1;
8877 .Lešehrad Emanuel.Tajné společnosti v Čechách.:.1922..BS-29;
8878 .Letiková, Magdaléna.Žiariaci život.:.1998..BS-164;
8879 .Letourneau, Ch..Physiologie des passions.:.1878..C14/2b;
8880 .Letteris, M..Machsor.:.1871..C21/2a;
8881 .Letz, Dominik Roman, OP.Teofanický charakter prírody.:.2004..DIPLOMOVKY;
8882 .Letz, Ján.Bratia Letzovci : Život a dielo Štefana a Bela Letza.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2004.80-8061-186-6.d6/4;
8883 .Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.2002.80-7165-317-9.d6/6;
8884 .Letz, Jan.Život v hľadaní pravdy.:Charis.1996.80-88743-15-X.d7/4;
8885 .Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.d6/6;
8886 .Leuter, Editha.Das goldene buch.:.1930?..C22/2a;
8887 .Lev XIII..Správne riešenie robotníckej otázky.:.1935?..BS-56;
8888 .Lev, XIII, papež.Divinum illud munus : Lev XIII..Praha:Krystal OP.1998.80-85929-25-2.BS-163;
8889 .Lev1810-1903.Encyklika Rerum Novarum pápeža Ľva XIII. o robotníckej otázke.Bratislava:Slovák.1931..BS-219;
8890 .Levi, Primo.Když ne nyní,kdy?.Praha:Paseka.2006.80-7185-737-8.d1/7;
8891 .Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d17/1c_cz1920-1950;
8892 .Levý Mikuláš.Musí totiž kralovat.:.1933..d9/4a_CZ1920_1950;
8893 .Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.d7/4;
8894 .Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca.1949..d15/3_SK1920_1950;
8895 .Lewis, Sinclair.Sam Dodsworth :.Berlin:Rowohlt.1932..d11/3a;
8896 .Lewkowicz, Wojciech Ignacy(1901-1971)..Harmonia gregoriańska czyli Nauka akompaniamentu do melodii gregoriańskich /.Poznań ::Księgarnia Św. Wojciecha,.1959...C13/3b;
8897 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8898 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8899 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8900 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-136;
8901 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-192;
8902 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8903 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8904 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8905 .Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-160;
8906 .Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..d17/1a_cz1920-1950;
8907 .Lhande Petr P. T. J..Mé dítě knězem.:.1931..BS-19;
8908 .Lhotský Matěj.Methodický výklad nového katechismu.:.1901..d10/4b_CZ1900_1920;
8909 .Lhotský, Matěj.Methodický výklad nového katechismu..Tábor:.1903..d10/5a_CZ1900_1920;
8910 .Lhotský, Matěj,1863-1936.Methodický výklad katechismu..Tábor ::Kraus,.1902..d10/5a_CZ1900_1920;
8911 .Libert, R. P., OP.La morale laique.:.1924..BZ-54;
8912 .Libreria Editrice Vaticana.Variationes :.Vatikán ::Typis Polyglottis Vaticanis,.1965..BZ-51;
8913 .Liebermann.Institutiones theologicae. Tomus III., V..:.1844..C13/2b;
8914 .Lierheimer.Die Bollfommenheiten Gottes.:.1866..d11/5;
8915 .Lierheimer, Bernhard Maria, OSB.Die parabeln und munder ....:.1907..BZ-21;
8916 .Lightle, Steven.II. Exodus. Severe, vydej zpět.Praha:.1990..BS-147;
8917 .Ligny, Franz.Lebengeschichte unsers herrn und heilandes Jesu Christi.:.1843..d13/1;
8918 .Ligoš, Jozef.Bohoslužba slova mimo svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..SSV1990;
8919 .Ligoš, Jozef.Prirodzené predpoklady duchovného života u ženy.:.1970?..BS-14;
8920 .Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.1991.80-7114-088-0.BS-218;
8921 .Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.2002.80-968525-2-3.BS-145;
8922 .Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.d7/6;
8923 .Liguori, Alfonso Maria de,.Cesta lásky. Michal Vaško:Prešov.1997.80-7165-093-5.BS-110;
8924 .Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/5b_CZ1920_1950;
8925 .Liguori, Alfonso Maria de,(1696-1787).Vznešenosti Marie Panny.Ve Frýdku ::Exerciční dům,.1939..d9/4b_CZ1920_1950;
8926 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C22/1b;
8927 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Homo apostolicus :.Moguntiae ::Kirchheim-Schott et Thielmann,.1842..C31/1b;
8928 .Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Zbožné úvahy a rozjímání /.Č. Budějovice ::Vladimír Jeřábek,.1937..d17/4a_CZ1920_1950;
8929 .Liguori, Alphons.Der weg des heils.:.1852..C22/3b;
8930 .Lilienthal, Alfred M..Sionismus.Praha:Orbis.1989..d8/2_CZ1950_1990;
8931 .Limbeck, Meinrad.Evangelium podle Marka.:.1980?..SAM/5;
8932 .Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C11/5a;
8933 .Lindemahr, Maurus.Predigten dier theile.Augsburg:.1770..C18/4a;
8934 .Lindemann, W..Geschichte der deutschen literatur.:.1866..C22/1b;
8935 .Lindens, P..Weltreich Christi und Missionsliebe der katholifen.:.1913..BZ-8;
8936 .Linder, Joseph.Die Heilige Schrift :.Klagenfurt ::St. Josef-Vereinsbuchdruckerei,.1910-1913..d13/1;
8937 .Lindhammern, Johann Ludwig.Der Son dem h. evangelien Luca apostel geschichte.:.1725..C20/6;
8938 .Lindnor, Edilbert.Svätá omša naše bohatstvo.:.1980?..SAM/1;
8939 .Lindworsky, Jan.Psychológia askézy.Bratislava:CMBF.1971..BS-201;
8940 .Lindworsky, Johannes.Experimentelle Psychologie.Munchen [u.a.]:Kosel & Pustet.1922..d13/1;
8941 .Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
8942 .Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..VERBUM;
8943 .Linhardt, Robert.Unsere Ideale :.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co. G. M. B. H. Verlagsbuchhandlung,.1930..d11/2a;
8944 .Linhart, František,1882-1959.Úvod do filosofie náboženství /.Praha ::Sfinx Janda,.1930..d9/3b_CZ1920_1950;
8945 .Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..d3/2_SK1950_1990;
8946 .Lion, Feuchtwanger.Synové.:Státní nakl. krásné lit..1962..d8/4_CZ1950_1990;
8947 .Lion, Feuchtwanger.Úspech.:Vydavat. politickej lit..1965..d3/4_SK1950_1990;
8948 .Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..d8/1_CZ1950_1990;
8949 .Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-15;
8950 .Lipanský, Jetřich,(1900-1972).Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce.Olomouc ::Vítězové, Dominikánská Edice Krystal,.1940..BS-18;
8951 .Lippert, P..Kristova cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
8952 .Lippert, Peter.Credo. Der dreipersonliche Gott.:.1932..d11/1b;
8953 .Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1980..BS-127;
8954 .Lippert, Peter.Der Menschensohn :.Regensburg ::Josef Habbel,.1926..d12/1a;
8955 .Lippert, Peter.Die Gnaden Gottes.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1923..d12/1b;
8956 .Lippert, Peter.Gott.Freiburg i.Br. [u.a.]:Herder.1916..d18/4b;
8957 .Lippert, Peter.Gott und die Welt.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1917..d12/1a;
8958 .Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek.1942..d15/6_SK1920_1950;
8959 .Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
8960 .Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..BS-213;
8961 .Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum.1947..VERBUM;
8962 .Lippert, Peter,.Človek Jób hovorí s Bohom.V Košiciach:Verbum.1948..VERBUM;
8963 .Lippert, Peter,1879- [from old catalog].Unseres leidenden Herrn reden und schweigen vor den menschen..Freiburg im Breisgau,:Herder & co., g.m.b.h.,.1938...d11/3a;
8964 .Lippert, Peter,1879-1936.Der Mensch Job redet mit Gott.München ::Ars sacra,.1934..d12/2b;
8965 .Lippert, Peter,1879-1936.Einsam und gemeinsam.Freiburg im Breisgau ::Herder & Co.,.1936..d11/3b;
8966 .Lippert, Peter,1879-1936.Menschenleid.München,:Joseph Müller,.1937..d12/1a;
8967 .Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-206;
8968 .Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..BS-212;
8969 .Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými. 1., 2. diel. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.1992.80-85223-09-0.d6/2;
8970 .Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..SAM/4;
8971 .Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.d7/6;
8972 .Liška, Jozef.K otázke pôvodu východoslovenských nárečí.:.1944..BS-51;
8973 .Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.1999.80-85799-48-0.BS-131;
8974 .Little, Stephen.Izmy, ako rozumieť umeniu.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-065-8.BS-118;
8975 .Liturgicka komisia.Uvedeni do krestanskeho zivota.:.1987..ČKCH;
8976 .Liturgisches Institut.Das Gebet der Gläubigen :.Einsiedeln ::Benziger,.1967..d13/2;
8977 .Litva, Alojz, SJ.Teológia sv. Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-010-1.BS-110;
8978 .Litva, Alojz, SJ.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-62-3.BS-209;
8979 .Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie.1990..BS-179;
8980 .Lo-Cicero, Cajetano, OP.Constitutiones declarationes et ordinationes capitulorum generalium sacri ordinis fratrum praedicatorum.:.1862..C11/6;
8981 .Lobe, William.Handbuch der rationellen landwirthschaft fur praktische landwirthe und ekonomie-berwalter.Lipsko:.1873..C16/2a;
8982 .Lodge, David.Profesorská rošáda.Bratislava:IKAR.2004.80-551-0806-4.d7/1;
8983 .Lodge, Oliver.Vývoj a stvoření.:.1933..BS-51;
8984 .Loev, Jacques.Ako by videl neviditeľného.:.1974..SAM/7;
8985 .Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA.1975..BS-23;
8986 .Lofer.Die jugenderziehung der gegenmart.:.1861..d18/4b;
8987 .Löffler, Fritz,1899-1988.Der Zwinger zu Dresden.Dresden ::Staatliche Kunstsammlungen Dresden,.1981...d13/1;
8988 .Lohfink, Norbert.Jak porozumět Písmu svatému.Rím:Křesť. akademie.1968..BS-64;
8989 .Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4b;
8990 .Lohner, Tobiae.Instructio de confessionibus.:.1735..C15/4a;
8991 .Lohner, Tobiae.Instructio practica de conversatione apostolica.Trnava:.1743..C16/2b;
8992 .Lohr, J. .Die natur und die menschen.Viedeň:.1820..C17/1b;
8993 .Lohr, J..Die natur und die menschen.:.1821..BZ-23;
8994 .Loch, Valentin.Die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, nach der Vulgata.Regensburg:G. J. Manz.1905..C22/3a;
8995 .Loch, Valentinus.Biblia sacra Vulgatae editionis.Rím:.1872..d18/6b;
8996 .Loch, Valentinus.Novum testamentum graece e codice vaticano.Ratisbonae:.1862..C17/1a;
8997 .Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1978.80-7140-030-0.BS-64;
8998 .Loidl, Josef.Ruanda-Urundi.Nitra:Misijný dom Matky Božej.194..BS-28;
8999 .Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM1/b;
9000 .Lombardi.Otcovia koncilu, ako ďalej?.Bratislava:.1969..SAM/2;
9001 .Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.1998.80-85310-91-0.SUCM;
9002 .Lombos, László.Pogány istenek árnyékában.:.1943..d14/1a;
9003 .London, Jack.Biely Tesák. Volanie divočiny. Morský vlk. 1.Bratislava:Tatran.1989..TATRAN;
9004 .London, Jack.Martin Eden ; Láska k životu a iné. /Zv./ 3.Bratislava:Tatran.1989.80-222-0111-1.TATRAN;
9005 .London, Jack.Stopami minulých životů.Praha ::Kočí,.1922..d17/3b_cz1920-1950;
9006 .Longhaye, R. P. L..Theorie des belles - lettres l'ame et les choses dans la parole.Paríž:.1900..BZ-46;
9007 .Longo, Bartolo.Funszehn samstage zu Ehren Unserer Lieben Frau vom heiligen Rosenkranze.:.1901..d12/1a;
9008 .Longo, Bartolo.I quindici sabati.:.1993..d18/1b;
9009 .Loos, Alfons.Die Ordensperson in der Einsamkeit :.Dulmen:Laumann.1924..d11/2a;
9010 .Loos, Josef.A német, magyar és tót nyelv szótára.Budapešť:.1870..C16/3b;
9011 .Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-22-8.d7/1;
9012 .Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-58;
9013 .Lorenz Josef.Podle ducha žijte!.:.1946..BS-137;
9014 .Lorenz, Josef.Radostná zbožnost :.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1948..d17/1c_cz1920-1950;
9015 .Lorgna, Giocondo Pio, OP.Omelie sui Vangeli.:.1996..d18/2b;
9016 .Loriots, Julian.Predigten aus alle sonn und jesttage des ganzen jahres wie auch fur den advent und die faster.Augsburg:.1784..C17/2a;
9017 .Lortz, Joseph,1877-1975.Die Reformation als religiöses Anliegen heute :.Trier ::Paulinus,.1948..d12/1a;
9018 .Lortzing, J..Wie ist die abendlandische kirchenspaltung entstanden?.:.1929..C12/6b;
9019 .Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-58;
9020 .Losskij, Nikolaj O..Absolútne kritérium pravdy.T. Sv. Martin:[s.n.].1946..BS-108;
9021 .Losskij, Nikolaj Onufrijevič.Podmienky dokonalého dobra.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..BS-25;
9022 .Lottini, Joanne.Compendium philosophiae scholasticae ad mentem s. Thomae Aquinatis.:.1912..BZ-7;
9023 .Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-100;
9024 .Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..BS-49;
9025 .Lotz, Johannes Baptist,1903-.Sein und Wert :.Paderborn ::F. Schöningh,.1938...d13/2;
9026 .Lou, Pierre-Celestin.Konfuzianer und Christ.Luzern:Stocker.1947..d11/1a;
9027 .Louis Evely.Otče náš.:.1970?..BS-03;
9028 .Loukotka František.Grafické přehledy skladby latinské.:.1920..BS-56;
9029 .Loutil, Edmond,1863-1959 (pseud. Pierre L'Ermite).Srdce nedelené.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1938..SSV1950;
9030 .Lovas, Tibor.CorelDRAW! 3.0. D&D Studio:[Bratislava].1993.80-967019-0-8.BS-122;
9031 .Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:.1945..USA;
9032 .Löwenstein, Felix.P.Otto Canisius Farrenkopf S.J..Brno:Cesta.1990.80-85319-00-4.BS-64;
9033 .Lozano, Miguel Angel.Jesucristo evangelizador.:.1999..BZ-24;
9034 .Lu Sin.Biele svetlo.Martin:Matica slovenská.1952..BS-135;
9035 .Lubac, Henri.Le milien divin.:.1970?..SKRIPTA_2;
9036 .Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..SSV1950;
9037 .Lubienski, Eduard.Das concordat in Oesterreich.Viedeň:.1868..BZ-51;
9038 .Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..BS-48;
9039 .Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.BS-134;
9040 .Lubich, Chiara,.Proč jsi mě opustil?. Nové město:Praha.1998.80-86146-03-0.BS-132;
9041 .Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.BS-133;
9042 .Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.1995.80-901542-7-1.BS-116;
9043 .Lubichová, Chiara.Láska ako odpoveď na Božie volanie.:.2002..BS-143;
9044 .Lubichová, Chiara.Modlit se jako andělé.:Nové Město.1991..BS-152;
9045 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-126;
9046 .Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.1994.80-85487-22-5.BS-132;
9047 .Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.1993.80-901542-0-4.BS-113;
9048 .Lubichová, Chiara.Výkřik. Ježíš ukřižovaný a opuštěný v dějinách a životě Hnutí fokoláre od jeho zrodu v roce 1943 až ke vstupu do třetího tisíciletí.. Nové město:Praha.2001.80-86146-31-6.BS-117;
9049 .Lubojacký Angelus .Knížečka o věčné moudrosti.:.1885..CZ1900;
9050 .Lubojacký, Angelus,1850-1904.Kristus a Panna :.Frýdek ::A. Lubojacký :; R. Promberger,.1899..CZ1900;
9051 .Ľubomír, Feldek.Oravské motívy.:Obzor.1977..BS-63;
9052 .Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.d6/2;
9053 .Lucanus, Marcus Annaeus, 39.Farsalské pole.Chvalozpěv na Pisona.Praha:Svoboda.1976..d8/1_CZ1950_1990;
9054 .Lucas, Joseph.Dein Gluck - die kleine hostie.:.1929..d11/4b;
9055 .Lucas, Joseph.Die reichtumer des gottlichen.:.1925..d11/2a;
9056 .Lucas, Joseph.Ein buchlein vom frohen beichten.:.1928..d11/3b;
9057 .Lucenko, Petr Platonovič.Komisár s bradou.Dolný Kubín ::Mest. NV,.1979..BS-148;
9058 .Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.1996.80-88741-13-0.d7/3;
9059 .Luciani, Albino.Včera a dnes.:Dobrá kniha.1980..USA;
9060 .Luciani, Albino,1912-1978.Milosrdný samaritán:.Padova:Posol sv. Antona .1991..d6/3;
9061 .Lucien Jerphagnon.V nesnesitelné dny.:.1969..BS-148;
9062 .Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet.1947..BS-47;
9063 .Lucký, Metod Ondrej.Serafínska cesta.Prešov:Serafínsky svet.1949..d15/4_SK1920_1950;
9064 .Lucy, Maud Montgomery.Anna zo Zeleného domu.:Mladé letá.1985..d3/1_SK1950_1990;
9065 .Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-159;
9066 .Lúčanský, L..Sociálna náuka cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..BS-73;
9067 .Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
9068 .Ľudo, Ondrejov.Šibeničné pole.:Slovenský spisovateľ.1982..d3/3_SK1950_1990;
9069 .Ľudo, Zelienka.Poľovnícke smiechoty.:Príroda.1978..d3/6_SK1950_1990;
9070 .Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..HK;
9071 .Ľudo, Zúbek.Zlato a slovo.:Mladé letá.1982..d3/1_SK1950_1990;
9072 .Ludovici Granatensis.Vita.:.1614..C20/5b;
9073 .Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..HK;
9074 .Ludvík, Souček.Otázniky nad hrobmi.:Obzor.1986..d3/3_SK1950_1990;
9075 .Ludvík, Souček.Tušenie súvislostí.:Tatran.1984..TATRAN;
9076 .Ludvík, Souček.Tušenie tieňa.:Tatran.1984..TATRAN;
9077 .Ludwig, Feuerbach.Vybrané spisy z gnozeológie a etiky.:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1958..d3/5_SK1950_1990;
9078 .Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a;
9079 .Luegs, Sev..Biblische Realkonkordanz :.Regensburg ::G. J. Manz,.1928..d11/2a;
9080 .Luchetti, Daniele, OFMCap.Duchovný rast a mystika svätej Veroniky Giuliani.:.1983..SAM/2;
9081 .Lukáč, Gabriel.Zborov a hradné panstvo Makovica. Krátky prehľad dejín do r. 1918.:.1991..BS-119;
9082 .Lukáč, Vladimír.Svedectvo faktov a svedomia.Prešov:.1999..SAM/3;
9083 .Lukáčová, Terézia.Modlitby svätého Tomáša Akvinského.:.1942..BS-164;
9084 .Lukes, Rudolf.První pomoc raněným a bezvědomým.Praha ::Čsl. Červený Kříž,.1922..VSH;
9085 .Lukeš, František.Mám tolik práce,že si jdu raději lehnout.Poděbrady:Zámek.1997.80-901790-5-3.d6/2;
9086 .Lukniš, Ján.Slovensko. 2. Príroda.Bratislava:Obzor.1972..d2/1_SLOVENSKO;
9087 .Lumbreras, Petrus, OP.De prudentia.:.1952..BZ-17;
9088 .Lumicino, Giovani.Chceš žiť šťastne?.:.1973..BS-178;
9089 .Lundkvist, Artur.Válečníkova píseň.:Svoboda.1985..d8/2_CZ1950_1990;
9090 .Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-237-0.BS-112;
9091 .Lustiger, Jean-Marie.La messe.Paríž:.1988.2227067039;2-227-06703-9.d18/5a;
9092 .Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-15;
9093 .Lutislav Karel.Eucharistie a mládež.:.1928..BS-18;
9094 .Lutze, Arthur.Lehrbuch der homoopathie.:.1867..C13/2b;
9095 .Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,.1944..MS;
9096 .Lyonnet, Pierre.Lékař dělá co muže, Buh co chce.:.1970?..BS-27;
9097 .Lytton-Bulwer, Eduard.Die letzten Tage Pompejis :.Regensburg:Habbel.1900..d11/5;
9098 .M. Ludovico Abelly..Sacerdos Christianus seu Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam. Typis Academicis Societatis Jesu:Tyrnaviae.1748..d18/6b;
9099 .M. V. Bernadot.Eucharistií k Nejsvětější Trojici.:Krystal.1928..BS-03;
9100 .Mabillon, Joanne.Tractatus de studiis monasticis.:.1770..C11/1a;
9101 .Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1976..SUCM;
9102 .Macák, Juraj.Na prelome vekov.Kapušany:RKFÚ v Kapušanoch pri Prešove.1993..BS-131;
9103 .Macák, Juraj.Východné Slovensko v dobe Veľkomoravskej.Levoča:Polypress.1998.80-88704-14-6.d6/6;
9104 .Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:SÚCM.1978..BS-103;
9105 .Macmurray, John.Křesťanství a komunism.:.1936..BS-15;
9106 .MacNamara, Vincent..The truth in love :.Dublin ::Gill and Macmillan,.1988..0717115402 (pbk).d18/1b;
9107 .Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl A-L : 1.díl. A-L.Praha:ODEON.1988.80-207-0948-7.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
9108 .Macura, Vladimír.Slovník světových literárních děl M-Ž : 2. díl..Praha:ODEON.1989.80-207-0960-6.d1/4_ENCYKLOPEDIE;
9109 .Mačala, Pavol,.Etnogenéza Slovanov v archeológii. Slovo:Košice.1995.80-85291-23-1.BS-155;
9110 .Mačura, Juraj.Odpoveď katolíckej cirkvi na limské dokumenty.:.2005..DIPLOMOVKY;
9111 .Madách, Imre,1823-1864.Tragédia človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
9112 .Madel, Gabriel, OCD.Sainte Therese de Jesus.Paríž:.1946..BZ-52;
9113 .Madelung, Aage.Hadinaplóm.Budapešť:.1915..BZ-32;
9114 .Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950;
9115 .Mader Robert.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku.:.1937..d17/2b_cz1920-1950;
9116 .Mader Robert.Zpět ke mši svaté.:.1938..BS-41;
9117 .Madinger, Herbert.Jeho slovo k nám.:.1980?..BS-187;
9118 .Madinger, Herbert.Základy viery.:.1980..BS-176;
9119 .Mádr, Oto.Teologické texty r.11.Praha:Královská kolegiátni kapitula sv. Petra a Pavla.2000..p1/6;
9120 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-30;
9121 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..p1/6;
9122 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2.:.1991..PS-34;
9123 .Mádr, Oto.Teologické texty r.2004, 15. ročník. Praha:Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla.2004..PS-37;
9124 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 5..:.1970..d11/1b;
9125 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 6..:.1970..d11/1b;
9126 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 7..:.1970..d11/1b;
9127 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 8..:.1970..d11/1b;
9128 .Maertens, Th., Frisque, J..Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 9..:.1972..d11/1b;
9129 .Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe..Freiburg ::Herder,.1970..d11/4b;
9130 .Maertens, Thierry.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe. 1. Band, Erster Adventsonntag bis Sonntag nach Erscheinung.Freiburg ; Basel ; Wien ::Herder,.1969..d11/1b;
9131 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
9132 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
9133 .Maertens, Thierry.Kommentar zum Messbuch..Freiburg ::Herder,.1966..d12/1b;
9134 .Maertens, Thierry,1921-.Guide de l\'assemblée chrétienne..Tournai ::Casterman,.1966..d18/2b;
9135 .Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b;
9136 .Maertens, Thierry,1921-.Kommentar zu den neuen Lesungen der Messe :.Freiburg ::Herder,.1970..d11/1b;
9137 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a;
9138 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C20/1a;
9139 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2b;
9140 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C18/2a;
9141 .Maffillon, Johann Baptist.Fastenpredigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem funfzehnten.Drážďany:.1755..C19/1b;
9142 .Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C21/2b;
9143 .Maffillon, Johann Baptist.Predigten welche vor dem konige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten.Drážďany:.1755..C16/2b;
9144 .Maffillon, Johann Baptist.Reden, von den bornehmsten pflichten der geistlichen welche in den conferenzen.Drážďany:.1757..C16/2b;
9145 .Maga, Ján.Mládnik.:.1985..SAM/3;
9146 .Maga, Ján.Orientačné čítanie 78.:.1978..BS-165;
9147 .Maga, Ján.Rebrík pre tých, ktorí chcú stále vyššie.:.1986..SKRIPTA_3;
9148 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.BIBSK2;
9149 .Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.d6/8;
9150 .Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.d3/4_SK1950_1990;
9151 .Magda, Pál.Magyar országnak és a határ orzo katonaság vidékinek.Budapešť:.1819..BZ-35;
9152 .Magda, Šaturová.Rozprávate po esperantsky?.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..BS-44;
9153 .Magdalena, Gabriele.Intimita divina.:.1955..C14/1b;
9154 .Magdics, Ignác.Katechézy pre II. ročník.:.1970?..SAM/1;
9155 .Mager, Alois,1883- [from old catalog].Mystik als lehre und leben,.Innsbruck [etc.]:Tyrolia-verlag.1934..d12/1a;
9156 .Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ.1944..BS-30;
9157 .Mach, Franz.Lehrbuch der katholischen religion.:.1893..C21/2a;
9158 .Mácha, Karel.Cartesius : studie o René Descartesovi.Brno:Petrov.1991.80-85247-08-9.d6/6;
9159 .Macháček, Jan,(1850-1927).Paměti c.k. čes. gymnasia v Čes. Budějovicích od jeho založení až do roku 1903 a seznam všech abiturientů, jejich rodiště, nynější stav a bydliště.V Českých Budějovicích ::J. Přibyl,.1903..BS-60;
9160 .Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-17;
9161 .Macháček, Pavol.Pútnik cyrilometodejský 1948.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..PS-46;
9162 .Máchal J..Krátke kázne.:.1944..BS-54;
9163 .Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl..1940..BS-40;
9164 .Máchal, Viliam Jozef.Jeho srdce je s nami.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..BS-218;
9165 .Máchal, Viliam Jozef.Krátke kázne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..BS-34;
9166 .Máchal, Viliam Jozef.Regina Cleri.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-167;
9167 .Machala, Ivan.Víťaz van Gogh.Bratislava:Obzor.1990.80-215-0080-8.d3/7_SK1950_1990;
9168 .Machar, Josef Svatopluk,(1864-1942).Zde by měly kvést růže-- :.Praha ::Aventinum,.1930..BS-74;
9169 .Machát, František.Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa : Rukověť zeměpisu všeobecného i zvláštního (oblastního).Praha:Ústř.nakl.a knihkup.učitelstva českosl..1924..d17/3a_cz1920-1950;
9170 .Machovec Jan.Slova naší Matky.:.1935?..d17/2b_cz1920-1950;
9171 .Machovec, Milan.Svatý Augustin.Praha:Orbis.1967..d8/2_CZ1950_1990;
9172 .Maier, Willibald Apollinar.Die liturgische behandlung des allerheiligsten.Regensburg:.1860..C17/3a;
9173 .Mailáth, Michaelis.Illustrissimo et reverendissimo d. Roberto cardinali Bellarmino.:.1837..C19/1a;
9174 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-70;
9175 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-198;
9176 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-61;
9177 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..SSV1950;
9178 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-48;
9179 .Maillardoz, R.P.Ch. de.Desatoro rodičovskej výchovy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..BS-34;
9180 .Maiocchi, Rodolfo.Il B. Isnardo da Vicenza O.P..:.1920..BZ-1;
9181 .Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.BS-145;
9182 .Majerník, Ferdinand František, SVD.Svätá rodina r. XXXIX. (1946).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1946..PS-13;
9183 .Majerník, Ján.Po stopách apoštola Pavla. 202 otázok a odpovedí. .Košice :Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-22-9.BS-215;
9184 .Majestat, Gr..Allgemeine gerichtsordnung fur das konigreich Ungarn.:.1900?..C22/2b;
9185 .Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..d3/4_SK1950_1990;
9186 .Májsky, A..Svedectvo.Verona:DOBO.1984..USA;
9187 .Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-220;
9188 .Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..BS-143;
9189 .Mako, Paulus.Compendiaria Matheseos institutio.:.1766..C21/2b;
9190 .Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..VSH;
9191 .Maliarik, Ján."Aj! Kráľ tvoj prichádza k tebe tichý!...".[S.l.]:[s.n.].1929..BS-46;
9192 .Maliarik, Ján K.,1869-1946.Sirota král\'om :.V Brně ::St. Kočí,.1930..BS-136;
9193 .Malik, Adami.Conclusiones scientiae practicae.:.1718..C16/4a;
9194 .Malinovský, V..Karikatúra.Košice:.1985..BS-90;
9195 .Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.d6/2;
9196 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..BS-177;
9197 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3;
9198 .Malinský.Zrnká múdrosti.Bratislava:.1971..SKRIPTA_3;
9199 .Mallý, Ján.Historia sacra Antiqui Testamenti.Ostrihom:.1890..C13/2b;
9200 .Maloney, Robert P..Cesta k chudobným.:.1990?..BS-121;
9201 .Malovec, Ernest.Latinské spevy svätej Cirkvi podľa Svätého Otca pápeža Pavla VI..Bratislava:.1975..BS-109;
9202 .Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..PS-12;
9203 .Malý František.Krátké řeči duchovní..:.1930..BS-187;
9204 .Malý František.Lazar z Bethanie.:.1927..BS-53;
9205 .Malý, František,1874-1936.O svátcích zasvěcených i nezasvěcených řeči duchovní..V Praze ::nákladem vlastním,.1931..d9/5a_CZ1920_1950;
9206 .Malý, Tomáš.Ze školy do života.:.1992..BS-214;
9207 .Malý, Vincent.Direktórium 1998. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-213-3.d1/2a;
9208 .Malý, Vincent.Direktórium 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-515-9.d1/2a;
9209 .Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..C33/5;
9210 .Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-315-4.BS-214;
9211 .Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..p1/4a;
9212 .Malý, Vincent.Liturgia r. 10.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2000..PS-18;
9213 .Malý, Vincent.Liturgia r. 11.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2001..p1/4a;
9214 .Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..p1/4a;
9215 .Malý, Vincent.Liturgia r. 12.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2002..PS-18;
9216 .Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..p1/4a;
9217 .Malý, Vincent.Liturgia r. 13.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2003..PS-18;
9218 .Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..PS-35;
9219 .Malý, Vincent.Liturgia r. 14.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2004..p1/4a;
9220 .Malý, Vincent.Liturgia r. 15.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.2005..PS-35;
9221 .Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..PS-18;
9222 .Malý, Vincent.Liturgia r. 3.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1993..p1/4a;
9223 .Malý, Vincent.Liturgia r. 4.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1994..p1/4a;
9224 .Malý, Vincent.Liturgia r. 5.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1995..p1/4a;
9225 .Malý, Vincent.Liturgia r. 6.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1996..p1/4a;
9226 .Malý, Vincent.Liturgia r. 7.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1997..p1/4a;
9227 .Malý, Vincent.Liturgia r. 8.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1998..p1/4a;
9228 .Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..PS-18;
9229 .Malý, Vincent.Liturgia r. 9.Bratislava:KBS - Slovenská liturgická komisia.1999..p1/4a;
9230 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-114;
9231 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-111;
9232 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-131;
9233 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-214;
9234 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-145;
9235 .Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.BS-212;
9236 .Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-151;
9237 .Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.BS-129;
9238 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..BS-130;
9239 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie I.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1968..SSV1990;
9240 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SSV1990;
9241 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie II.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-130;
9242 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-196;
9243 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_4;
9244 .Malý, Vincent.Úvod do posvätnej liturgie III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SAM/5;
9245 .Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C17/3a;
9246 .Mamachii, Thomae.De animabus justorum in sinu abrahae, ante Christi mortem, expertibus beatae visionis dei.Rím:.1766..C31/1a;
9247 .Mancini, Mauro.Il sopralluogo giudiziario con particolare riferimento al sopralluogo di polizia scientifica.:.2004..BZ-1;
9248 .Mander, Jerry.Čtyři důvody pro zrušení televize.Brno:Doplněk.2000.80-7239-063-5.d6/7;
9249 .Mandl, Caspari, SJ.Christliche brinnerungen.Augsburg:.1727..C19/3;
9250 .Manes, Josef.Rukopis kralodvorský. Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.:.1886..C14/6;
9251 .Manfred, Albert Zacharovič,1906-1976.Napoleon Bonaparte /.Bratislava ::Pravda,.1974..d3/3_SK1950_1990;
9252 .Manfredi, Angelo.Vescovi, clero e cura pastorale.:.1999..d18/2b;
9253 .Manhattan, Avro.Vatikán proti dvadsiatemu storočiu.Bratislava:Tatran.1951..BS-96;
9254 .Mann, Heinrich,1871-1950.Profesor Nečin.Turč. sv. Martin ::Matica Slov.,.1949..MS;
9255 .Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..KNC;
9256 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín;
9257 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín;
9258 .Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..Vavrín;
9259 .Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..Krystal;
9260 .Manning, H.E..O Duchu svatém.:.1931..BS-18;
9261 .Manning, Henry Edward,1809-1892.Věčné kněžství /.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba,.1897..CZ_1920;
9262 .Manser, Gallus M.,1866-1950..Naturrechtliche abhandlungen, wesen und aufbau des naturrechtes, naturrecht und positives recht..Basel & Freiburg,:Gebr. J. & F. Hess a.g..1934..d13/1;
9263 .Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
9264 .Manzoni, Alessandro.Snúbenci 2. sv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..SSV1950;
9265 .Mařan Ctibor.Cesta do Damašku.:.1946..BS-55;
9266 .Marcacci, Flavia.L'approccio all'Assoluto e le entita matematiche in Aristotele e in Euclide.Rím:.2005..d18/5;
9267 .Marcel, Gabriel,1889-1973.Obrazoborec ;.Brno ::Větrné mlýny,.2003.80-86151-64-6.d7/1;
9268 .Marcel, Gabriel,1889-1973..Etre et avoir ....[Paris,]:Aubier, Editions Montaigne,.1968-..d18/1b;
9269 .Marcucci, Maria Giuseppina.La santita e'amore.:.1974..BZ-1;
9270 .Marcus, Tullius Cicero.Rečník. Reči proti Catilinovi. Filipiky a iné Zv. II..:Tatran.1982..TATRAN;
9271 .Marczali, Henrik,1856-1940..Erdely tortenete.Budapest ::Kaldor,.1935...d14/1b;
9272 .Marčin, Jozef.Hoc sme ešte deti ....Prešov:Michal Vaško.1993.80-7165-004-8.BS-153;
9273 .Marden, Orison Swett,1848-1924.Přes překážky k cíli!, aneb, Úspěch i v nesnázích /.V Praze ::F. Šimáček,.1912..d10/4a_CZ1900_1920;
9274 .Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:.1926..d15/5_SK1920_1950;
9275 .Maréchal, Joseph1878-1944.Le point de départ de la métaphysique :.Bruxelles ::édition universelle,.1944..BZ-44;
9276 .Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.BS-214;
9277 .Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..d7/5;
9278 .Marek, František.Filosofická čítanka : Velcí myslitelé.Praha:Novák.1948..d10/3b_CZ1920_1950;
9279 .Marek, sv..Cividalský evanjeliár.Bratislava ::I. G. Ars Antiqua,.1995??.80-900453-1-6.BS-45;
9280 .Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos.1970..BS-74;
9281 .Margalits, Eduardus.Florilegium proverbiorum universae latinitatis.Budapešť:.1895..BZ-25;
9282 .Margaret, A. Salinger.Kto chytá v sne.:Slovenský spisovateľ.2001.80-220-1114-2.d6/5;
9283 .Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..d3/3_SK1950_1990;
9284 .Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..HK;
9285 .Marchese, Vincenzo.S. Tomaso D'Aquino verso le arti belle.:.1874..BZ-14;
9286 .Marchetti O. S. J. - Králiček J. S. J..Vynáhrada Božskému Srdcu.:.1947..BS-39;
9287 .Marchetti, Ottavio, SJ.Esami di coscienza per i Giovani.:.1942..BZ-61;
9288 .Maria Remarque, Erich.Noc v Lisabone. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..d3/5_SK1950_1990;
9289 .Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.d6/7;
9290 .Mária z Agredy.Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom.:Magnificat.2009?..BS-220;
9291 .Mária, Čierna.Nemecko-slovenský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1986..d1/1_SLOVNIKY;
9292 .Mária, Ivanová.Slovenský jazyk a literatúra.:Enigma.1998.80-85471-39-6.BS-120;
9293 .Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.d7/5;
9294 .Mária, Topoľská.Jedovaté roky.:Slovenský spisovateľ.1981..d3/1_SK1950_1990;
9295 .Marián, Papík.Hebrej.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-244-X.BS-180;
9296 .Mariani, Sermones.In honorem Dei genitricis Mariae, regni Hungariae patronae.:.1783..C17/5a;
9297 .Marianov Ivan.Listy sv. Terezie z Lisieux.Prešov:.1970..BS-88;
9298 .Marianov, Ivan.Aby všichni jedno byli :.Frýdek ::Exerc. dům,.1939..BS-182;
9299 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.1995.80-88717-04-3.BS-119;
9300 .Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2007..BS-119;
9301 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-184;
9302 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-112;
9303 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-130;
9304 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1991.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1991..BS-155;
9305 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-130;
9306 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-149;
9307 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184;
9308 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-111;
9309 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-220;
9310 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1992.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1992..BS-184;
9311 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-184;
9312 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-130;
9313 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-111;
9314 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1993.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1993..BS-158;
9315 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184;
9316 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-150;
9317 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-111;
9318 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1994.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1994..BS-184;
9319 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-111;
9320 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1995.Bratislava:Mariánske kňazské hnutie.1995..BS-184;
9321 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-158;
9322 .Mariánske kňazské hnutie.Kňazom najmilším synom Panny Márie, rok 1997.Milano:Mariánske kňazské hnutie.1997..BS-184;
9323 .Mariánske kňažské hnutie.Kňazom, najmilším synom Panny Márie.:Mariánske kňažské hnutie.1996..BS-184;
9324 .Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis.1991..BS-139;
9325 .Marie Holková.Provodovská Madona.Praha:.1958..SAM/6;
9326 .Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-241-2.d7/5;
9327 .Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.1991.80-221-0143-5.d6/2;
9328 .Marin, Michelangelo.Virginia oder die christliche jungfrau.Graz:.1847..C15/4b;
9329 .Marinis, Dominicus de.Expositio Commentaria In Totam Primam Partem Angelici Doctoris Sancti Thomae.Lugduni:Philippi Borde.1662..C15/1;
9330 .Mariot, Peter.Malá encyklopédia zemepisu sveta.Bratislava:Obzor.1977..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
9331 .Maritain, Jacques.Dvě studie o Tomáši Akvinském.s.l.:Kuncíř.1931..BS-63;
9332 .Maritain, Jacques.Katolík dnes vo svete.:.1946..BS-47;
9333 .Maritain, Jacques.Katolík. Dnes vo svete.:.1946..BS-169;
9334 .Maritain, Jacques.La philosophie de la nature.:.1935?..C13/4b;
9335 .Mark Twain,.Princ a žobrák.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1941..TRAN;
9336 .Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-26;
9337 .Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-01;
9338 .Marko, František.Pútnik svätovojtešský r. C. (1972).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1972..PS-19;
9339 .Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:.1947..BS-47;
9340 .Markos, Gyula.Kath. ortuzek iránydalok és koltemények.Budapešť:.1893..BZ-31;
9341 .Markov, Jozef.Slovenský ĺudový odev v minulosti : Materiály k dejinám slovenského ĺudového odevu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej lit..1955..d2/5_FOTOGRAFIE;
9342 .Markovits, Iván.Magyar gyorsirástan.Bécs:.1867..C17/1a;
9343 .Markrab, Klement,1842-1908.Matka Boží, pomocnice křesťanů :.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl,.1908..BS-192;
9344 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-103;
9345 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-140;
9346 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-109;
9347 .Markus ., O.J.Prorok Jonáš.Harding Chicago :Vladimir Uhri , M.D.,.1971..BS-159;
9348 .Markuš, Jozef Ondrej.Meditácie o vzniku vesmíru, Zeme a života podľa Genezis 1-11.:.1980?..SAM/2;
9349 .Markuš, Jozef Ondrej.Moje úvahy o Ňom a o nás.:.1980?..SAM/2;
9350 .Marmion, Columba, OSB.Christus das leben der seele.:.1926..C21/2b;
9351 .Marmion, Columba,1858-1923.Christus unser Ideal.Paderborn ::Schöningh Ferdinand,.1929..d11/1b;
9352 .Marrou, Henri.Teológia dejín.:.1968..BS-201;
9353 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..VSH;
9354 .Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..VSH;
9355 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.BS-112;
9356 .Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.d7/4;
9357 .Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.d7/6;
9358 .Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..VSH;
9359 .Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.BS-117;
9360 .Marsch, Michael.Uzdravovat - přikázání Církve.:.1987..BS-15;
9361 .Marschall.Kleines taschenbuch .:.1800..C21/4a;
9362 .Marsina, Alojz.Život človeka vo svetle umučenia Krista Pána /.Ružomberok ::Lev,.1917..BS-219;
9363 .Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985..d3/1_SK1950_1990;
9364 .Martimort, A.G..L`église en priere :.Paris ::Desclée,.1965..d18/2b;
9365 .Martimort, Aimé-Georges.Handbuch der Liturgiewissenschaft..Freiburg ::Herder,.1965..d11/4b;
9366 .Martin.A lelki gyermekség útja.:.1920?..d14/1b;
9367 .Martin.Das christliche leben.:.1875..C20/4b;
9368 .Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.d6/8;
9369 .Martin Uháľ.Modlitebník a spevník katolíckeho muža.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-181-8.BS-93;
9370 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-114;
9371 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-142;
9372 .Martin Uháľ.Svätá omša.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2002.80-7165-332-2.BS-138;
9373 .Martin, Aurél.Szent Pál.Budapešť:.1913..BZ-41;
9374 .Martin, Čičo.Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku.Bratislava ::Pamiatkový ústav.2002.80-968632-1-5.d1/5_ENCYKLOPEDIE;
9375 .Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK;
9376 .Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.HK;
9377 .Martin, Kukučín.Komasácia. Bacúchovie dvor.:Matica slovenská.1948..ZS;
9378 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
9379 .Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..HK;
9380 .Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..HK;
9381 .Martin, Kukučín.Tiene i svetlo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..HK;
9382 .Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..HK;
9383 .Martin, Rázus.Júlia.:Slovenský Tatran.1969..HK;
9384 .Martindale, C. C., SJ.Slobodou k sile.:.1944..POSOL;
9385 .Martindale, Cyrill Charli.Der fortlebende Christus :.Wurzburg:Rita.1936..d11/3a;
9386 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava ::Cirkevné nakl.,.1965..SKRIPTA_4;
9387 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_5;
9388 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_3;
9389 .Martinec, Alojz.Biblické prednášky zo Starého zákona.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha; Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta; Cirkevné nakladateľstvo.1969..SKRIPTA_1;
9390 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-195;
9391 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..BS-198;
9392 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1969..SKRIPTA_3;
9393 .Martinec, Alojz.Prednášky z biblickej archeológie..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1987..SKRIPTA_3;
9394 .Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.BS-216;
9395 .Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Vydán lidem do rukou :.:Praha :.2000.80-86025-26-8.BS-132;
9396 .Marx, J..Lehrbuch der Kirchengeschichte *.Trier,:.1906..d12/1b;
9397 .Masaryk.Karel Havlíček.:.1920..d17/2b_cz1920-1950;
9398 .Masaryk, Jan.Volá Londýn.Praha:Práce.1946..d17/3a_cz1920-1950;
9399 .Masaryk, Tomáš Garrigue.Česká otázka.Naše nynější krise : Snahy a tužby národního obrození.Pád strany staročeské a počátkové směrů nových.Praha:Čin.1948..d17/3a_cz1920-1950;
9400 .Masaryk, Tomáš Garrigue.V boji o náboženství.Praha:Čin.1947..BS-50;
9401 .Masaryk, Tomáš Garrigue,(1850-1937).Přehled nejnovější filosofie náboženství.V Praze ::Spolek Aug. Smetana,.1905..BS-02;
9402 .Masetti, Fr. Pii-Thomae.Monumenta et antiquitates veteris disciplinae ordinis praedicatorum.:.1864..C14/2a;
9403 .Masch, U..Grundzuge der witterungskunde ....:.1875..BZ-8;
9404 .Maschnerová, Marie.Základové německé mluvnice pro potrebu školní i soukromou.Heidelberg:Groos.1928..d17/3a_cz1920-1950;
9405 .Masl, Franz Xaver.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1840..C19/2a;
9406 .Masseio, Joanne Petro.De vita et moribus s. Ignatij Loiolae.:.1716..C15/5a;
9407 .Massillon, Johann Baptist.Gnnodalreden ....Drážďany:.1758..C18/2a;
9408 .Massl, Franz.Erslarung der heiligen schriften des neuen testamentes.:.1841..C22/1a;
9409 .Mastiliak, Ján, CSsR.Etika Božieho kráľovstva : Výber z diela.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-419-3.d6/2;
9410 .Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Michalovce:Misionár.2011.9788088724568 (brož.);978-80-88724-56-8.d7/6;
9411 .Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..C31/1a;
9412 .Maszlaghy, Ferencz.Délfrancziaországból utivázlatok.Budapešť:.1875..BZ-38;
9413 .Maťašák, Miloslav.Na streche sveta.Bratislava:Šport.1983..d2/6_FOTOGRAFIE;
9414 .Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/3;
9415 .Matějček Antonín.Rembrandt van Ryn.:.1947..d16/2;
9416 .Matějček, Antonín.Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické.Praha:Jan Štenc.1926..d9/3b_CZ1920_1950;
9417 .Mateje, A. H..Ozvena slova. 3..:.1985?..SAM/6;
9418 .Mateje,A.H..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..BS-43;
9419 .Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..BS-97;
9420 .Matejka, Jozef.Putnik Mariansky.Skalica:.1864..C22/1b;
9421 .Matějka, Vladimír.Dějiny novozákonního Božího lidu.:.1969..SAM/5;
9422 .Mathero, Crescentio.Psalterium Hebraeo - Latinum.:.1688..C21/5a;
9423 .Mathesius, Vilém.Možnosti,které čekají : Epištoly o tvořivém životě.Praha:Laichter.1944..d9/3a_CZ1920_1950;
9424 .Mathis, P..Das leben im ordenstande.:.1907..C22/3b;
9425 .Mathon, Placidus.Život nejblahoslav. Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa.Brno:.1884..C13/6;
9426 .Matica slovenská.Slovenský biografický slovník. 4.zv..:Matica slovenská.1990.80-7090-070-9.d2/1_SLOVENSKO;
9427 .Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..PS-03;
9428 .Matice cyrilometodějská (nakladatelství a knihkupectví).Fermentum :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1994..BS-64;
9429 .Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.2001.80-968272-6X.BS-155;
9430 .Matis, Melichar Jozef OP.sv. Augustín.Košice:TF KU v Ružomberku.2004..BS-155;
9431 .Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-48;
9432 .Matocha, Josephus.Compendium philosophiae christianae.Olomouc:.1940..BZ-47;
9433 .Matoušu Ľudovít.Ius matrimoniale.:.1945..d9/3a_CZ1920_1950;
9434 .Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/5a_CZ1920_1950;
9435 .Matoušu Ludvík.sv. Pavel a jeho listy.:.1948..d9/4b_CZ1920_1950;
9436 .Matoušů, Ludvík,1883-1949.Praelectiones ex iure matrimoniali, quas alumnis seminarii Boh. Budvicensis.České Budějovice ::L. Matoušů,.1934..BS-161;
9437 .Maťovčík, Augustín.Slovenský biografický slovník. 5.zv..:Matica slovenská.1992.80-7090-216-7.d2/1_SLOVENSKO;
9438 .Matovič, J..Na brehu Lethy.Trnava:Urbánek a spol..1948..BS-140;
9439 .Matťašovský, Ján.Divadelné hry ; Tajomstvo svätej omše ; Vzkriesenie Krista Pána a Pán Boh jestvuje.[S.l.]:[s.n.].1922..BS-182;
9440 .Mattner, Constantin.Dogmatische predigten uber die gottliche jugend des glaubens.:.1880..BZ-56;
9441 .Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-189;
9442 .Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:.1944..BS-41;
9443 .Mattoška Libor.Presadený kvet.:.1946..BS-20;
9444 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Cesta radosti.Prešov:Serafínsky svet.1946..BS-183;
9445 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet.1938..d15/5_SK1920_1950;
9446 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Katolícke dievča vo svete.Prešov:Serafínsky svet.1942..d15/5_SK1920_1950;
9447 .Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:.1943..BS-182;
9448 .Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.:.1929..p2/1;
9449 .Mattoška, Libor, O.F.M..Serafínsky svet.Kremnica:.1937..p2/1a;
9450 .Mattoška, P. L., OFM.Ľalia medzi tŕním.:.1946..d15/4_SK1920_1950;
9451 .Mattoška, P. L., OFM.Serafínsky svet.:.1936..p1/4;
9452 .Mattoška, P.L.J..Myšlienky o tlači.:.1946..BS-53;
9453 .Matulewicz, Jerzy.Duchovný denník.:.1973..BS-15;
9454 .Matuska, Alexander. [from old catalog].Profily..Bratislava,:Elanu,.1946...d15/5_SK1920_1950;
9455 .Maurer, Gerd Johannes.Fürbitten bei besonderen anlässen :.Regensburg ::Pustet,.1973.3-791-70374-9.d11/4b;
9456 .Mauriac, Francois.Cesty k moři.Praha:Vyšehrad.1947..VSH;
9457 .Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.BS-131;
9458 .Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému =.Bratislava ::Bohumil Buocik,.1947..d15/4_SK1920_1950;
9459 .Mauriac, François,1885-1970.Le noeud de vipéres /.Paris ::B. Grasset,.1932..d18/3;
9460 .Mauriac, François,1885-1970.Púšť lásky.V Bratislave ::Nakladateľstvo Biblioteka,.1933..d15/4_SK1920_1950;
9461 .Mauriac, François,1885-1970.Vie de Jésus /.Paris ::Flammarion,.1936..d18/3;
9462 .Mauriac, François,1885-1970.Život Ježíšův /.V Praze ::Vyšehrad,.1937..VSH;
9463 .Mauriac, Francois,1885-1970..Lacordaire et nous /.Paris ::Gallimard,.1940..BZ-59;
9464 .Maurice, Druon.Prekliati králi. I., II., III. diel.:Slovenský spisovateľ.1974..d3/7_SK1950_1990;
9465 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-152;
9466 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..SSV1950;
9467 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-182;
9468 .Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..BS-136;
9469 .Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-001-7.BS-215;
9470 .Maurier Daphne.Únik.:.1947..d17/5b_CZ1920_1950;
9471 .Maurois, André.Ariel alebo život Shalleyho.:Tatran.1988..TATRAN;
9472 .Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-158;
9473 .Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-160;
9474 .Max Kandler.Prahrich.:Krystal.1991..BS-31;
9475 .Max Kandler.Tomášovské pojetí svátostí.Kolín nad Rýnem:Tomášovská edice.1991..BS-158;
9476 .Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-160;
9477 .Max Kandler.Víra?.:.1991..BS-163;
9478 .Max, Dauthendey.Dravci.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1943..SPKK;
9479 .May Karl, Ušák Teofil.Démon zlata, Ruža prérie.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992..BS-149;
9480 .Máyer-Skumanz, Lene.Ruženec.Bratislava:SERAFÍN.1993.80-85310-28-7.d6/6;
9481 .Mayer, Josef Ernst.Živá obeta svätej omše.:.1965..BS-34;
9482 .Mayer, Joseph Ernst.Vom leiden unseres herrn Jesus Christus.:.1951..d11/1a;
9483 .Mayor, Joseph.The epistle of St. James.:.1892..C13/1a;
9484 .Mayr, Felice.Divus augustinus vitae spiritualis magister seu instructio hominis christiani .:.1735..C16/5b;
9485 .Mazák, Vratislav,1937-1987.Jak vznikl člověk (Sága rodu Homo) /.Praha ::Práce,.1977..d8/1CZ1950_1990;
9486 .Mazálková, Vojtěška.Domengo.:.1975??..SAM1/b;
9487 .Mazl, Franz Xaver.Ertlarung der heiligen schriften des neuen testamentes.Viedeň:.1841..C20/3a;
9488 .Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..BS-02;
9489 .Mäder, Robert,(1875-1945).Živ buď Ježíš Král.V Praze ::Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustava Francla,.1933..d9/3b_CZ1920_1950;
9490 .Mäder, Robert,1875-1945.Duchovní promluvy na neděle a svátky církevního roku /.Přerov ::Společenské podniky,.1937..BS-191;
9491 .Mäder, Robert,1875-1945.Marie vítězí! /.:.2005??..d9/5b_CZ1920_1950;
9492 .Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.1995.80-85310-44-9.d7/6;
9493 .McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.1992.0-8423-1031-2.BS-213;
9494 .McKenzie, John L.,1910-1991.Dictionary of the Bible.London ::Geoffrey Chapman,.1968.0-225-27543-0.d18/1a;
9495 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 1..Bratislava:Lúč.1997.80-7114-147-X.d7/2;
9496 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d5/6;
9497 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov. 2..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-229-8.d6/2;
9498 .Mečíř, Karel.Historky o korunovaných hlavách, dámach, státnicích a jiných. Praha:A. Neubert.1917..d10/5a_CZ1900_1920;
9499 .Med, Oldřich.Život z víry. Ty a Kristus.:.1971..SAM/5;
9500 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-16;
9501 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIII. (1985).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..PS-26;
9502 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-50;
9503 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-19;
9504 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXIV. (1986).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..PS-22;
9505 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-22;
9506 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-50;
9507 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1987..PS-19;
9508 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-20;
9509 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-23;
9510 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVI. (1988).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988..PS-22;
9511 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..PS-22;
9512 .Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVIII. (1990).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990..PS-23;
9513 .Medek, Rudolf,1890-1940.Anabase :.Praha ::J.R. Vilímek,.1931..d17/4a_CZ1920_1950;
9514 .Medvecký, Karol A.,.Na pamiatku prvého slovenského buditeľa Prievidze a okolia: Andreja Trúchleho-Sytnianskeho.Prievidza:Výbor k ucteniu pamiatky Andreja Trúchleho.1924..BS-30;
9515 .Medvecký, Karol Anton .Život Andreja Kmeťa.:Karol A. Medvecký.1923..C13/1a;
9516 .Medzinárodný sekretariát.Smernice hlásaťKrista všetkým národom.Bratislava:Pápežské lmisijné diela.1995..BS-110;
9517 .Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius.1978..BIBSK;
9518 .Meester, Conrad.Z pustymi rekami.:.1990..d18/2b;
9519 .Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C22/2a;
9520 .Mehler, Ludwig.Der prediger und katechet.Regensburg:.1862..C13/2a;
9521 .Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..d18/6b;
9522 .Mehler, Ludwig,1816-1872.Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre, oder, der ganze katholische Katechismus,.Regensburg ::Georg Joseph Manz,.1861..C22/2b;
9523 .Mehler, Ludwig,1816-1872..Catéchisme pratique, ou, Doctrine chrétienne en exemples, courtes explications, textes, paraboles et comparaisons :.Bruxelles ::H. Goemaere,.1861-1862...d11/4a;
9524 .Meilinger, J..Der ehrwurdige Bartholomaus von den martirern.:.1856..C22/2a;
9525 .Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.BS-127;
9526 .Meisner, Joachim, 1933- - autor.Myšlenky k nové evangelizaci Evropy.:Olomouc :.1998.80-238-3476-2.BS-216;
9527 .Melcher, Alajos.Hitelemzo beszédek.:.1893..d14/1a;
9528 .Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-39;
9529 .Melcher, Alajos.Levelek egy fiatal lelkészhez.:.1888..BZ-41;
9530 .Melchioris.Cani episcopi canariensis ex ordine praedicatorum. Opera.:.1759..C20/1a;
9531 .Melchioris, Johan.Operum omnium theologicorum.:.1693..C16/1b;
9532 .Melchioris, Johannis.Opera omnia theologica, exegetica, didactica, polemica.:.1706..C12/3a;
9533 .Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..HK;
9534 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-20;
9535 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..d17/4b_CZ1920_1950;
9536 .Melka, Antonín.Mater Dei alma.:.1931..BS-204;
9537 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/4b_CZ1920_1950;
9538 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-35;
9539 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..BS-20;
9540 .Melka, Antonín.Sanctissimum.:.1926..d17/2a_cz1920-1950;
9541 .Melka, Antonín.V Getsemane : Postní řeči z r.1938.Frýdek-Místek:Exerciční dům.1946..BS-27;
9542 .Melka, Antonín.Včas i nevčas.:.1933..d17/4b_CZ1920_1950;
9543 .Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..d17/1b_cz1920-1950;
9544 .Melka, Antonín.Ve večeřadle.:.1941..BS-48;
9545 .Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-219;
9546 .Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..BS-191;
9547 .Melka, Antonín,1875-1963.Cestou křížovou :.V Českých Budějovicích ::Petrinum,.1947..d10/3b_CZ1920_1950;
9548 .Melka, Antonín,1875-1963.Ke Kristu Pánu Svátostnému :.České Budějovice ::Petrinum,.1947..BS-218;
9549 .Melka, Antonín,1875-1963.Slovo církve do dnešní tísně :.V Praze ::Universum,.1933..d17/5b_CZ1920_1950;
9550 .Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.BS-121;
9551 .Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..BS-105;
9552 .Mendigal.Človek pred Bohom.:.1950?..SAM/3;
9553 .Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/a;
9554 .Mendigal.Človek voči človeku.:.1980?..SAM1/b;
9555 .Mendigal, L..Cesta k slobode a veľkosti.:Dobrá kniha.1980..USA;
9556 .Mendigal, L..Cesta k veľkosti a slobode.:.1980?..SAM1/a;
9557 .Mendlik, Agoston.Nepszeru es konnyu falusi predikaciok.:.1865..C22/1a;
9558 .Meng, Heinrich.Ochrana duševního zdraví :.Praha ::Nová osvěta,.1949..d9/5a_CZ1920_1950;
9559 .Mengering, Arnoldum.Kemissens recht .:.1644..C16/1b;
9560 .Mennyey, József.Nevelés és tanítástan.:.1866..BZ-19;
9561 .Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C17/2b;
9562 .Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C20/5b;
9563 .Mercatoris, Bernard.Nucleus catecheticus.Trnava:.1748..C10/5b;
9564 .Mercé, Rodoredová.Rozbité zrkadlo.:Pravda.1989..d3/5_SK1950_1990;
9565 .Mercier.Mon bonnet de nuit.:.1784..C11/2b;
9566 .Mercier, Biboros.Papjaimhoz.:.1912..BZ-3;
9567 .Mercier, Desiderato.La vita interiore.:.1938..d18/4;
9568 .merell.slova života.:.1960..ČKCH;
9569 .Merell Jan.Úvod do četby Nového Zákona.Praha:Universum.1947..d17/2b_cz1920-1950;
9570 .Merell, J..List Koloským.:.1960?..BS-204;
9571 .Merell, Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře,v podobenstvích,u Jezera a s učedníky : Výklad biblických textů,meditace,modlitby.Praha:Čes.katolická Charita.1987..ČKCH;
9572 .Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita.1952..ČKCH;
9573 .Merell, Jan.Úvod do Nového Zákona. I., II. časť.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1960..SKRIPTA_2;
9574 .Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-73;
9575 .Merell, Jan,(1904-1986).Mluví k nám sv. Pavel.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1962..BS-158;
9576 .Merell, Jan,1904-1986.Exegese nedělních a svátečních perikop /.Litoměřice ::Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), Katedra biblických věd,.1970..BS-198;
9577 .Merell, Jan,1904-1986.Slovo Boží :.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1942..d17/1b_cz1920-1950;
9578 .Merežkovskij, D. S..Antikrist.:Slovenský Tatran.1968..TATRAN;
9579 .Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 1..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN;
9580 .Merežkovskij, Dmitrij Sergejevič.Leonardo da Vinci : 2..Bratislava:Tatran.1967..TATRAN;
9581 .Merhaut, Boris.Jóga : Od staré Indie k dnešku.Praha:Avicenum.1971..d8/1_CZ1950_1990;
9582 .Merkelbach, Ben. H., OP.Quaestiones de Castitate et Luxuria quas in utilitatem cleri.:.1929..BZ-11;
9583 .Merkelbach, Henricus, OP.Summa theologiae moralis.:.1938..C22/3a;
9584 .Merle, Robert.Malevil.Budapešť:Európa.1980..d14/1a;
9585 .Mermach, J..Stati z biblické theologie.Litoměřice:.1973?..SKRIPTA_5;
9586 .Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-31;
9587 .Mertenová, Blandína.Láska ostáva.:.1987..BS-163;
9588 .Mertl, Věroslav,1929-2013.Nám po tomto putování.Praha ::Vyšehrad,.1974..VYSEHRAD;
9589 .Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.1993.80-7113-083-4.BS-119;
9590 .Merton, Thomas.Rozjímaní v samote.:.1969..SAM/4;
9591 .Merton, Thomas.Rozjímání v samotě.Řím:Křesťanská akademie.1970..BS-213;
9592 .Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.1995.80-85929-04-X.BS-34;
9593 .Meschler, Moritz.Leben des hl. Aloysius von Gonzaga, Patrons der christlichen Jugend.Freiburg im Breisgau [u.a.]:Herder.1921..d11/2a;
9594 .Mesplede, Ludovico, OP.Commonitorium de recta et necessaria.:.1644..C18/5a;
9595 .Meszlényi, Antal.Az egri érsekség felállitásának s a kassai és szatmári puspokségek kihasitásának torténete.:.1938..d14/2;
9596 .Meszlényi, Antal.Magyarországi szent Margit 1242-1270.:.1944..BZ-17;
9597 .Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d10/3b_CZ1920_1950;
9598 .Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..BS-180;
9599 .Method Zavoral.Kázání o Nejsvětejší Svátosti oltářní.:.1934..d17/1b_cz1920-1950;
9600 .Metod Lucký.Kvetinky Sv. Františka.:Bohoslovci v Žiline.1944..d15/3_SK1920_1950;
9601 .Metyš Karel.Pět povídek Boženy Němcové.:.1948..d9/3a_CZ1920_1950;
9602 .Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.d6/2;
9603 .Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret Marek.Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1964..SÚCM;
9604 .Meyer, Conrad Ferdinand.Mníchova svadba.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..MS;
9605 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber d. buchstablichen u. geistigen Sinn d. Psalmen, f. Priester bearb. von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1921..d11/4a;
9606 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
9607 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
9608 .Meyer, Wendelin.Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuch ;; Betrachtungen uber den buchstablichen und geistigen Sinn der Psalmen, fur Priester bearbearbeitet von P. Wendelin Meyer O.F.M..Paderborn:Bonifacius-Dr..1920..d11/4b;
9609 .Meynard, André-Marie.Duchovní život :.Praha ::L. Kuncíř,.1927..d10/3b_CZ1920_1950;
9610 .Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř.1926?..PS-14;
9611 .Meynard, Andre-Marie..Traite de la vie interieure.Clermont-Ferrand ::M. Bellet et fils,.1899...d18/1a;
9612 .Mezencev, V. A..Odpovede veriacim.:Práca.1975..BS-132;
9613 .Mezzacasa, Giacomo.Il libro dei proverbi di salomone.:.1921..BZ-16;
9614 .Micewicz, Terezie M..Markéta - nechtěná perla.:.1970?..BS-14;
9615 .Mickiewicz, Adam.Poézia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
9616 .Mičkovic, Branislav, OP.Prax ako kľúčový pojem teológie Johanna Baptista Metza.:.2004..DIPLOMOVKY;
9617 .Miechoviensis, Justini, OP.De rosario mystico discursus praedicabiles.:.1889..C14/2b;
9618 .Miekisch, Jan.Naše světla.Hlučín:.1932..p1/4b;
9619 .Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C17/3b;
9620 .Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C20/5a;
9621 .Migatio, Christophor.Catechismus ex decreto ss. concilii tridentini.Viedeň:.1760..C11/4b;
9622 .Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 95.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3;
9623 .Migne, Jacques-Paul, 1800-1875 .Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Tom. 96.Paríž:Migne.1857-1866..n1/3;
9624 .Migne, M. .Catechismes. Tome second.:.1848..C22/3a;
9625 .Migne, M..Dictionnaire de paleographie.:.1854..C10/2a;
9626 .Miguel, Angel Asturias.Zelený pápež.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1968..SPKK;
9627 .Miguel, de Cervantes Saavedra.Don Quijote I., II. diel.:Tatran.1978..TATRAN;
9628 .Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..VSH;
9629 .Miháczi, József.Imádságos konyv.:.1960..d14/1a;
9630 .Mihálik, Vojtech,(1926-2001).Plebejská košeľa.Turč. Sv. Martin ::Mat. Slov.,.1950..BS-93;
9631 .Mihalovics, Antal.Mindenki könyve :.Rožňava ::Sajó-Vidék,.1937..d14/1a;
9632 .Mihalovič, Vincent.Latinčina pre bohoslovcov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1981..SKRIPTA_2;
9633 .Mihály, Legeza.A transzcendens okság elmélete.:.1944..d14/1b;
9634 .Mihályfi, Ákos.A nyilvános istentisztelet egyetemi eloadások ....Budapešť:.1916..C18/1a;
9635 .Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925). Verbum:Košice.1996.80-966957-5-4.BS-114;
9636 .Micha, Josef bin Gorion.Pověsti Židů : Mýty,legendy a výklady.Praha:Trigon.1992.80-85320-23-1.BS-209;
9637 .Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..SAM/4;
9638 .Michael, J.P..Bohatstvo nášho povolania.:.1970?..BS-13;
9639 .Michael, J.P..Iďte v mene Božom.:.1970?..SAM/4;
9640 .Michaelis, Heinr..Frleichterte hebraische grammatica.Halle:.1796..C16/4b;
9641 .Michail, Bulgakov.Biela garda.:Tatran.1987..TATRAN;
9642 .Michail, Bulgakov.V zákulisí.:Slovenský spisovateľ.1967..d3/6_SK1950_1990;
9643 .Michail, Čulaki.Nádherná planéta.:Tatran.1988..TATRAN;
9644 .Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia Zv. 3.:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990;
9645 .Michail, V. Alpatov.Dejiny umenia, 4.zv..:Tatran.1978..d3/2_SK1950_1990;
9646 .Michajlovova, Liljana,1939-.Parník Radetzky.Praha ::Vyšehrad,.1978..VSH;
9647 .Michal Potemra.Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945.:Štátna vedecká knižnica.1993.80-85328-14-3.d6/5;
9648 .Michal, Eliáš.Abeceda zlatá.:Osveta.1982..d3/1_SK1950_1990;
9649 .Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..d3/7_SK1950_1990;
9650 .Michal, Jaroslav.Dějiny pramenu poznání kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1967..SKRIPTA_2;
9651 .Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..SKRIPTA_4;
9652 .Michal, Jaroslav.Úvod do studia kanonického práva.Praha:Stolice historicko - právní.1985?..BS-172;
9653 .Michal, Jaroslav,(1911-1988).Komentář k druhé knize Kodexu :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..SKRIPTA_4;
9654 .Michal, Potemra.Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918-diel 4.:Matica slovenská.1993.80-7090-238-8.MS;
9655 .Michal, Stanislav.Hodiny : Od gnómonu k atomovým hodinám.Praha:Státní nakl.technické literatury.1987..d3/6_SK1950_1990;
9656 .Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/4_SK1950_1990;
9657 .Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá.1960..d3/6_SK1950_1990;
9658 .Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-088-0.BS-211;
9659 .Michalský, Jan,1888-1936.Duch i nevěsta :.Prostějov ::nákl. vlast.,.1928..d9/4a_CZ1920_1950;
9660 .Michel, Nostradamus.Nostradamus a iní.:TIMY.1995.80-88799-00-7.d7/3;
9661 .Michelangelo, Buonarroti.Oheň,jímž hořím.Praha:Mladá fronta.1999.80-204-0778-2.d7/4;
9662 .Michelitsch, Anton.Haeckelismus und Darwinismus.:.1900..BZ-58;
9663 .Michl, Anton.Výklad nedeľných Evanjelií v krátkých kázňach pre ľud obecný..V Budíně ::O. Radlinský,.1851..RADLIN;
9664 .Michnovič, Imrich.Nové obzory 27.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1985..d2/4;
9665 .Michnovič, Imrich.Severovýchodné Slovensko.Prešov:Dino.1995.80-85575-12-4.d2/6_FOTOGRAFIE;
9666 .Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK;
9667 .Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..SPKK;
9668 .Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-53;
9669 .Miklík Ignác.U Srdce Matčina.:.1947..BS-150;
9670 .Miklík Josef.Slovo Boží.:.1946..d17/4b_CZ1920_1950;
9671 .Miklík Jozef.Umučenie Pána nášho Ježiša Krista.:.1947..d15/3_SK1920_1950;
9672 .Miklík Konstantin CSSR.Manželství Panny Marie.:.1946..BS-32;
9673 .Miklík, Josef Konstantin,(1895-1966).U Srdce matčina :.Praha ::Atlas,.1947..BS-02;
9674 .Miklík, Josef Konstantin,1895-1966.Pracovní smlouva :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1947..BS-218;
9675 .Miklík, Josef,1886-1947.Kázání..V Obořišti ::Bohoslovný ústav,.1939..d17/2a_cz1920-1950;
9676 .Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..SKRIPTA_3;
9677 .Miklík, Josef,1886-1947.Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské..Praha ::Českoslovanská akciová tiskárna,.1927..d9/5b_CZ1920_1950;
9678 .Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie. České Budejovice:v.n..1928..d17/1c_cz1920-1950;
9679 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/1b_cz1920-1950;
9680 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..BS-178;
9681 .Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas.1947..d17/5a_CZ1920_1950;
9682 .Miklík, Konstantin.Jakuba L. Balmesa Katechismus základních pravd.:.1947..BS-62;
9683 .Miklík, Konstantin.Kritické studium.:.1947..BS-45;
9684 .Miklík,J..Ježíš Kristus.Praha:Bohuslav Rupp.1948..d9/4a_CZ1920_1950;
9685 .Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.1995.80-967298-0-2.BS-122;
9686 .Mikluščák, Pavol.Kristológia I..Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Teologický inštitút .1995..BS-215;
9687 .Mikluščák, Pavol.Kristológia II.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1996..BS-215;
9688 .Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-155;
9689 .Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-160;
9690 .Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..BS-215;
9691 .Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.d6/4;
9692 .Mikulášek, František.Starý zákon : co nám říká.Praha:Řád.1993.80-901189-7-6.BS-122;
9693 .Mikušíková, Matilda.Rímsko-katolícke obradoslovie pre stredné a mešťanské školy..:.1920..BS-19;
9694 .Milada, Taterová.Stalin zomrie o 10.15!.:Smena.1971..BS-92;
9695 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-92;
9696 .Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..BS-141;
9697 .Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/7_SK1950_1990;
9698 .Milan Jurčo.Jazyk spieva o tvojom slove.:Cirkev bratská Bratislava.1975..d3/1_SK1950_1990;
9699 .Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..d3/6_SK1950_1990;
9700 .Milan Kolcun.Štýly Krásy v Košiciach.Košice:JES SK, s.r.o..2011.978-80-88900-43-6.d2/6_FOTOGRAFIE;
9701 .Milan, Bauman.Záhady na zajtrajšok.:Obzor.1988..d3/6_SK1950_1990;
9702 .Milan, Kundera.Jakub a jeho pán.Brno ::Atlantis.1996.80-7108-032-2.d6/5;
9703 .Milan, Legutky.Tatry naše malebné.:Osveta.1986..d2/6_FOTOGRAFIE;
9704 .Milan, Osmak.Vyprázdnite Titanic!.:Smena.1989..d3/3_SK1950_1990;
9705 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1975..d3/4_SK1950_1990;
9706 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1978..d3/4_SK1950_1990;
9707 .Milan, Rúfus.Kniha rozprávok.:Mladé letá.1989.80-06-00074-3.d3/2_SK1950_1990;
9708 .Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.d6/1;
9709 .Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.d3/7_SK1950_1990;
9710 .Milan, Varsik.Z viery túžob a nádejí.:Osveta.1993.80-217-0502-7.d6/6;
9711 .Milan, Viktor.Veľká sviatosť.Trnava:Posol.1938..POSOL;
9712 .Milčevičová, Mária.Pastorálna medicína : Prednášky z hľadiska medicínsko-špirituálneho.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-89138-23-3.BS-156;
9713 .Millot, J..Retraite d'enfants de Marie .Paríž:.1932..BZ-44;
9714 .Millot, J..Retraite de Dames et de meres chretiennes.Paríž:.1928..BZ-44;
9715 .Millot, J..Retraite sur les Grandes Vérités.Paríž:.1923..BZ-49;
9716 .Milne, Darla - autor.Druhá šance.:Albrechtice :.1990.80-7112-005-7.BS-112;
9717 .Miloslav Hurban, Jozef.Gottšalk.:Slovenský Tatran.1970..HK;
9718 .Miloslav Hurban, Jozef.Olejkár.:Mladé letá.1957..d3/2_SK1950_1990;
9719 .Miloslav Klisz.Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.:Matice Cyrilometodejská.1993..BS-180;
9720 .Miloslav, Krása.Indický subkontinent.:Státní pedagogické nakladatelství.1980..d3/2_SK1950_1990;
9721 .Mináč, Vladimír.Nikdy nie si sama. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..d3/6_SK1950_1990;
9722 .Minařík, František Kliment,1883-1971.Rytíř v žíněném rouchu.V Brně ::Brněnská tiskárna,.1947..BS-164;
9723 .Minárik, Jozef.Kratochvíľne historky pisára Šahrazáda.:Slovenský Tatran.2002.80-222-0506-0.d6/5;
9724 .Minárik, Jozef.Slovenský dekameron takzvaný väčší.:Tatran.1987..TATRAN;
9725 .Minárik, Jozef.Tri literárnoestetické rozbory zo staršej slovenskej literatúry.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..d3/4_SK1950_1990;
9726 .Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..BS-200;
9727 .Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..d10/5b_CZ1900_1920;
9728 .Minařík, Klemens.Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv.Františka : Ku třistaleté památce jejich smrti.Praha:Dědictví sv.Jana Nepomuckého.1911..d10/5a_CZ1900_1920;
9729 .Minařík, Klemens (OFM).Cesta. Duchovní cvičení pro kněze, řeholníky a řeholnice..Praha:Cyrilo-metodějské knihkupectví.1934..d17/3b_cz1920-1950;
9730 .Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-09-0.BS-159;
9731 .Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.BS-119;
9732 .Minarovič, Jozef.Morálna teológia. I. diel Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-178;
9733 .Minarovič, Jozef.Morálna teológia. I. diel Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-179;
9734 .Minarovič, Jozef.Morálna teológia. II. diel. Božie prikázania.Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1993..BS-176;
9735 .Minarovič, Jozef.Úvod do morálnej teológie IV..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1992..BS-175;
9736 .Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie I..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175;
9737 .Minarovič, Jozef.Všeobecný úvod do morálnej teológie III..Bratislava:Rímskokat. Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta.1991..BS-175;
9738 .Minichthaler, Josef.Messe und Leben :.Innsbruck ::Tyrolia-Verlag,.1935..d11/1a;
9739 .Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1947..POSOL;
9740 .Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.1993.80-967345-7-1.BS-163;
9741 .Mirjanský Rudolf.Životopis Jána Vojtaššáka - biskupa spišského.Toronto :Zahraničná Matica slovenská.1994..BS-126;
9742 .Miroslav Cipár.Ostrovtipné príbehy i veliké cigánstva a žarty.:Tatran.1981..TATRAN;
9743 .Mirvald, Karel,nar. 1904.Lo Pa Hong, muž katolické akce.Olomouc ::Vítězové,.1940..BS-150;
9744 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-16;
9745 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-13;
9746 .Misijný dom Matky Božej, Nitra..Svätá rodina r. XL. (1947).Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1947..PS-06;
9747 .Misijný dom Nitra.Obrady kňazskej vysviacky.Nitra:Misijný dom.1939..BS-168;
9748 .Mistrík, Jozef.Moderná slovenčina.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1988.80-08-00052-X.d1/3_JAZYKOVEDA;
9749 .Mistrík, Jozef.Praktická príručka slovenčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1997.80-08-02402-X.d7/5;
9750 .Mistrík, Jozef.Rétorika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1980..d3/2_SK1950_1990;
9751 .Mistrík, Jozef.Štylistika.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1985..d3/7_SK1950_1990;
9752 .Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d1/3_JAZYKOVEDA;
9753 .Mistrík, Jozef.Štylistika slovenského jazyka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1970..d3/6_SK1950_1990;
9754 .Mišovič, Bernard, SJ.Kristus vo Veľkom týždni.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-331-3.BS-142;
9755 .Mitošinka, Jozef.Verný priateľ.Bratislava:Ministerstvo národnej obrany.1941..BS-217;
9756 .Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-054-6.d7/3;
9757 .Mittelstädt, Kuno.Paul Gauguin.Berlín ::Kunst und Gesellschaft,.1973..d13/2;
9758 .Mittermuller, Rupert.Leben und wirken des frommen bischofes Michael Wittmann.Landshut:.1859..C17/3b;
9759 .Mlčoch Melichar.Žaltář neb kniha žalmu.:.1906..BIBCZ;
9760 .Mlodozeniec, Juwentyn Lucjan.Znalem ojca Maksymiliana Kolbego.:.1987..d18/1b;
9761 .Mlynarovič Miloš.Kríž a svätožiar.:.1970..SUCM;
9762 .Mlynarovič, Miloš Kliment.Kázne.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..SUCM;
9763 .Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..MS;
9764 .Mlýnský, P.B.A..Pouť sv. Otce Pavla VI. do Svaté Země 4-6.1.64.:.1964?..BS-26;
9765 .Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..d3/6_SK1950_1990;
9766 .Mocko, Zdenko.Krajiny sveta.Bratislava:Pravda.1978..d1/4_ENCYKLOPEDIE;
9767 .Mojonnier, Arthur.Bruder Klaus :.Zurich:Hrsg..1942..d12/2b;
9768 .Moliere, Poquelin.Les femmes savante.Miláno:.1935..BZ-30;
9769 .Möller, Joseph,1916-2007.Wahrheit als Problem :.München ::Wewel,.1971.3-87904-032-X.d12/2b;
9770 .Mollik, Tobia.Dissertationes de ecclesia Christi concinnatae.:.1786..C10/3a;
9771 .Mollik, Tobia.Dissertationes de religione naturali systema theologicum.:.1785..C11/2a;
9772 .Mollik, Tobia.Dissertationes dogmaticae thesibus.:.1785..C11/6;
9773 .Mollik, Tobia.Pentateuchus .:.1785..C11/3b;
9774 .Molnár, Amedeo.Na rozhraní věků : Cesty reformace.Praha:Vyšehrad.1985..VSH;
9775 .Molnár, Arkangyal O.F.M..Páduai szent Antal jellemrajza.:.1931..d14/1b;
9776 .Momma, Wilhelmo.Oeconomia patriarcharum ac testamenti veteris et denique novi.:.1694..C11/1a;
9777 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..BS-34;
9778 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SAM/5;
9779 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..SKRIPTA_2;
9780 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie.Spišská kapitula:RCBF UK.1997..BS-171;
9781 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4;
9782 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_2;
9783 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-39;
9784 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40;
9785 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170;
9786 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-159;
9787 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_3;
9788 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..SKRIPTA_4;
9789 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-38;
9790 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-40;
9791 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Novovek.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994..BS-170;
9792 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. Starovek.:.1995?..BS-170;
9793 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SKRIPTA_4;
9794 .Mondin, Battista.Dejiny filozofie. XIX. a XX. storočie. 2. diel.Spišské Podhradie:KS J. Vojtašáka.2000..SAM/5;
9795 .Mondrone Domenico.Marie Gorettiová.:.1947..BS-53;
9796 .Mondrone Domenico.Marie Gorettiová.:.1947..BS-220;
9797 .Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2b;
9798 .Mondrone, Domenico, SJ.Angiolino, chlopiec, ktory umial cierpiec.:.1986..d18/2a;
9799 .Monfabre, P. J. M. .Kurze betrachtungen zum gebrauche beim heiligen rosenkranzgebete.Brixen:.1888..C19/5a;
9800 .Mönch, Heinrich Hubert,1834-1900.Blumen am Wege.Mainz ::Verlag von Franz Kirchheim,.1894..d11/5;
9801 .Monier-Vinard, P., SJ.Pierre de Cloriviere.:.1935..BZ-15;
9802 .Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.d2/5_FOTOGRAFIE;
9803 .Monnin A..Duch ctihodného sluhy Božího Jana Křtitele Marie Vianney-e.:.1902..BS-22;
9804 .Monnin, Alfred.Le cure d'ars .:.1874..C10/1b;
9805 .Mons. Besson.Les sacrements ou la grace de l'homme - Dieu.Paríž:.1914..BZ-45;
9806 .Mons. Besson.Les sacrements ou la grace de l'homme - Dieu.Paríž:.1914..BZ-47;
9807 .Monsabre, L..Or alliage dans la vie devote.:.1879..C12/2b;
9808 .Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.BS-212;
9809 .Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.1990.80-7118-005-X.BS-26;
9810 .Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..BS-98;
9811 .Montani, Ariae.Libri duo paralipomenon hebraice.:.1611..C17/1a;
9812 .Montefeltro, Agostino da.Katholische Wahrheiten :.Mainz,:Verlag von Franz Kirchheim,.1889..d12/1b;
9813 .Monti, Eros.Alle fonti della solidarieta.:.1999..d18/5;
9814 .Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.d7/6;
9815 .Moody, Raymond A..Ďalšie úvahy o živote po smrti.:.1978..SAM/7;
9816 .Moody, Raymond A..Život po smrti.[S.l.:s.n..1977..SAM1/a;
9817 .Moor, Paul.Heilpädagogische Psychologie..Bern ::Huber,.1960..d13/1;
9818 .Mór, Jókai.Čierne diamanty.:Tatran.1967..d3/6_SK1950_1990;
9819 .Mór, Jókai.Kráľ pirátov.:Smena.1968..d3/5_SK1950_1990;
9820 .Mór, Jókai.Levočská biela pani.:Slovenský Tatran.1988..TATRAN;
9821 .Mór, Jókai.Milovaný až na popravisko.:Tatran.1968..d3/6_SK1950_1990;
9822 .Mór, Jókai.Turecký svet v Uhorsku.:Tatran.1981..TATRAN;
9823 .Mór, Jókai.Zlatý človek.:Vydavateľstvo politickej literatúry.1966..d3/6_SK1950_1990;
9824 .Moravčík, Štefan.Videl to svet?.Martin :Vydavateľstvo Matice slovenskej.2005.80-89208-12-6.d6/5;
9825 .Moravčík, Štefan,.Pŕhľavie.Bratislava:Smena.1989..d3/7_SK1950_1990;
9826 .Moravský, Ján.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1968..PS-23;
9827 .Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[redaktor Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Cambridge:Slovenskí jezuiti.1976..PS-23;
9828 .Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;[zredigoval Ján Moravský].Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti.1964..PS-23;
9829 .Morawski Maryan T. J..Večery u jezera Genevského.:.1908..d10/4a_CZ1900_1920;
9830 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-48;
9831 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-152;
9832 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-155;
9833 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..SSV1950;
9834 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47;
9835 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-146;
9836 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-190;
9837 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-90;
9838 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-206;
9839 .Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..BS-47;
9840 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950;
9841 .Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..SSV1950;
9842 .Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-37;
9843 .Mordel, Štefan.Biblická archeológia.Spišská kapitula:.1995..BS-36;
9844 .Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-36;
9845 .Mordel, Štefan.Úvod do kresťanskej archeológie.Spišské Podhradie:.1996..BS-35;
9846 .Moretti, Marino.Sobotňajšie slnko.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947.80-7162-003-3.SSV1950;
9847 .Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
9848 .Moric, Viliam.Nachádzanie a úloha spirituality v strednom veku života.:.2007..DIPLOMOVKY;
9849 .Morice, Henri.Le Bonne Providence.Paríž:.1929..BZ-43;
9850 .Móricz, Zsigmond,(1879-1942).Sedm krejcarů :.Praha ::Svoboda,.1951, [v tir. spr...BS-92;
9851 .Morlot.Recueil de prieres.Paríž:.1844..C18/4a;
9852 .Morolli, Danilo Ceccarelli."Ordinamento giuridico" del vicino oriente antico con particolare riferimento ai "codici mesopotamici".:.2005..BZ-1;
9853 .Morrison, A.C..Sedem dôvodov prečo ako vedec verím v Boha.:.1970?..BS-26;
9854 .Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..SSV1950;
9855 .Mortier, R. P..La liturgie Dominicaine. 1., 2., 4., 7. časť.:.1923..C14/4b;
9856 .Mórtól, Walter.A Római katakombák és a kath. egyház szentségei.Eger:.1869..BZ-35;
9857 .Mörzinger, Ján.Detská stráž.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1932..BS-219;
9858 .Mörzinger, Johann.Panna nejmoudřejší :.Ve Městě Žďáře na Mor. ::Jan Toman,.1936..d9/4a_CZ1920_1950;
9859 .Mossoczowa, Michalina.O tisíc rokov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..SSV1950;
9860 .Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..BS-57;
9861 .Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie.1929..d17/4a_CZ1920_1950;
9862 .Mothon, Joseph.Das leben des heiligen Jordanus von Sachsen.:.1900?..C21/3b;
9863 .Mráček, František.Medžugorje : 2.díl..Praha:Vérité.1993.80-900843-2-X.d6/2;
9864 .Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.1995.80-85929-01-5.BS-131;
9865 .Mráček, Karel Pavel - autor.Zjevení Panny Marie v Mexiku.:Olomouc :.2000.80-7266-069-1.BS-119;
9866 .Mráz Andrej.Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch.:.1948..BS-61;
9867 .Mráz, Andrej.Andrej Sytniansky.:.1945..BS-51;
9868 .Mráz, Andrej,1904-1964.Ján Kollár :.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1952..d3/7_SK1950_1990;
9869 .Mrowinski Waleryan X. T. J..Měsíc máj.:.1930..BS-27;
9870 .Mrowiński, Valerian.Mesiac Panny Marie t.j. mesiac máj zasvätený úcte Preblahoslavenej Panny Marie.Trnava:[s.n.].1923..LEV;
9871 .Mruškovič, Viliam.Matica slovenská : sprievodca.V Martine:Matica slovenská.1988..MS;
9872 .Muadakuku, José Luis Memba."La prórroga de la competencia por razón de la conexión objetiva en el canon 1414".:.2005..BZ-25;
9873 .Mueller, Josef.Der heilige Joseph :.Innsbruck, Leipzig:Rauch.1937..d11/2b;
9874 .Muggeridge, Malcolm(1903-1990)..Matka Teresa z Kalkuty.Warszawa ::\"Pax\",.1973..d18/1b;
9875 .Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-73-X.d6/6;
9876 .Muchová, Ludmila, 1953- - autor.Bůh je jako mrakodrap :.:Olomouc :.1998.80-238-2945-9.BS-175;
9877 .Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-102-7.d7/3;
9878 .Mullendorff, Karl.Der ... orden des heiligen Dominikus.:.1877..BZ-57;
9879 .Muller Ľudovít SJ.Asketika.:.1944..POSOL;
9880 .Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..BS-54;
9881 .Muller Wolfgang.1. List sv. Pavla Korintským.:.1960?..SAM/5;
9882 .Müller, Aloys.Leitfäden der Philosophie. Band 3/4, Psychologie :.Berlin [etc.] ::Dümmlers Verlagsbuchhandlung,.1927..d12/1b;
9883 .Müller, Anton.Maria zu lieben :.Rottenburg a. N. ::Bader,.1937..BZ-17;
9884 .Muller, Antonín.Weľmi užitečná k potešenú nemocních a umirajícich knižka.:W Trnave.1829..d15/1b_SK1900;
9885 .Müller, Berndt.Irsko :.Praha ::GeoMedia,.1996.3-493-62788-2.BS-155;
9886 .Muller, Bonifacius.Don Joseph Benedict Cottolengo.:.1898..BZ-58;
9887 .Muller, F..Philothea.:.1800?..C20/5b;
9888 .Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-51;
9889 .Muller, Franz, OP.Základní prvky dominikánské identity.:.1997..BS-29;
9890 .Müller, Inocent, OP.Smer, I. ročník(1941). Trenčín:Dominikáni.1941..PS-05;
9891 .Muller, J., SJ.Škola kríža.Prešov:Petra.1937..d15/3_SK1920_1950;
9892 .Muller, János.Az otodik parancs.:.1924..d14/1b;
9893 .Müller, Jiljí.Poutnická hůl římsko-katolického křesťana :.Kolín n. R. ::Schafstein a spol.,.1898..CZ1900;
9894 .Muller, Johann Nepomuk.Lebens bilder erzahlungen .:.1831..C21/1a;
9895 .Müller, Josef.Katechesen zur Liturgie :.Donauwörth ::Ludwig Auer,.1967..d18/4b;
9896 .Muller, Lajos.A kereszt diadala.:.1938..d14/1b;
9897 .Müller, Lajos.Dal nám príklad.Prešov:Petra.1948..d15/5_SK1920_1950;
9898 .Müller, Lajos.Roste nebesá.Prešov:Petra.1947..d15/5_SK1920_1950;
9899 .Muller, Lajos, SJ.A hatodik és kilencedik parancs.Budapešť:.1925..BZ-38;
9900 .Müller, Ludvik.Prozreteľnosť božská :.Nagyszombat ::Posol b. Srdca Ježišovho,.1915..BS-200;
9901 .Muller, Michael.Frohe Gottesliebe.:.1936..d12/2b;
9902 .Mund, Klaus..Christenfragen, ein katholosches Kurzlexikon..Köln,:.1937)...d11/5;
9903 .Munfordo, Jacobo.Tractatus de misericordia .Viedeň:.1725..C15/5a;
9904 .Munkay, János.A szent angyalok torténete.Estergom:.1883..BZ-34;
9905 .Munkay, János.A szent angyalok torténete világkormányzati s embergondviselési szempontból.Estergom:.1884..BZ-40;
9906 .Munthe, Axel.Das Buch von San Michele.Berlín ::Knaur,.1931..d18/2a;
9907 .Muráňová, Mária.Metodická príručka k učebnici náboženstva pre 8. ročník ZŠ.. Katechetická komisia pri KBS:Prešov.1995.80-7165-037-4.BS-221;
9908 .Muratori, Ludovici Antonii.De charitate christiana tractatus moralis.Ostrihom:Typis Francisci Antonii Royer.1763..C11/3a;
9909 .Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b;
9910 .Muratorii, Lud. Ant..De ingeniorum moderatione in religionis negotio.:.1779..C20/1b;
9911 .Mureti, Marci Antonii.Orationes epistolae et poemata.:.1774..C11/2b;
9912 .Murger, Henry,1822-1861.Ze života pařížských bohémů /.Praha ::Jaroslav Pospíšil,.1893..CZ1900;
9913 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-90;
9914 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-206;
9915 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-194;
9916 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-145;
9917 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-35;
9918 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..SSV1950;
9919 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-08;
9920 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-150;
9921 .Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..BS-49;
9922 .Murr, Christoph Gottlieb.Reisen einiger missionarien ... Umerita.Norimberg:.1785..C20/3b;
9923 .Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-97;
9924 .Murray, Andrew.Očekávání na Boha : úvahy na každý den v měsíci.Kutná Hora:Čes.biblická práce.1948..BS-109;
9925 .Murray, Bodo.Cesta světem, cesta nitrem : duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi.Praha ::Paulínky.2005.80-86025-87-X.d6/3;
9926 .Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..SUSCM;
9927 .Musil, Alois.V tôni križiackeho hradu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..SSV1950;
9928 .Musil, Alois,1868-1944.Dar Nilu :.Praha ::Melantrich,.1935..d9/5a_CZ1920_1950;
9929 .Musil, Alois,1868-1944.Křesťanské církve nynějšího Orientu.V Olomouci ::Velehrad, nakladatelství dobré knihy,.1939..d17/1b_cz1920-1950;
9930 .Musil, František,1829-1898.Rok Mariánský /.V Praze ::Sv.-Janské Dědictví,.1891..CZ1900;
9931 .Musil, Jiří V..Chrám sv.Mořice v Olomouci.Olomouc:Proboštský farní úřad.1990..BS-72;
9932 .Musner, Franz.Die wunder Jesu.:.1967..BZ-24;
9933 .Musset, Alfred de,(1810-1857).Tizianov syn :.Bratislava ::Tatran,.1968..HK;
9934 .Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C21/6;
9935 .Muška, Mikuláš, SJ.Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli.Trnava:.1750..C10/4b;
9936 .Mutina, Joannis Franchini.Apologema.:.1747..C16/2b;
9937 .Muzatti, Vincenzo.Prontuario di sentenze fatti e similitudini.:.1958..d18/1b;
9938 .Muzatti, Vincenzo.Prontuario di sentenze fatti e similitudini. Per II. Vangelo Domenicale.:.1958..d18/1b;
9939 .Muža, Emil.Praktische grammatik der serbisch-kroatischen sprache.:.1900?..C22/3b;
9940 .Myers, G.C..Šťastná rodina.:Praha : Svoboda.1940..d17/5b_CZ1920_1950;
9941 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-115;
9942 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-112;
9943 .Na misíjnú nedeľu.Výťah z dokumentov druhého vatikanského koncilu II..:.1994..BS-131;
9944 .Nabor, Félix.Mysterium Crucis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1933..SSV1950;
9945 .Nábor, Felix.Mysterium crucis =.Praha ::V. Kotrba,.1912..d10/5a_CZ1900_1920;
9946 .Nabor, Félix.Mysterium Crucis. Kniha 1. [Tajomstvo kríža].Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1923..SSV1950;
9947 .Nábor, Felix.Mysterium Crucis. Kniha 2. [Tajomstvo kríža].Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1924..SSV1950;
9948 .Nádas, Zoltán.Dominus tecum.:.1938..d14/1a;
9949 .Nadasi, Joanne.Theophilus Marianus.:.1744..C20/5b;
9950 .Naegele, Beda.Gott im Alltag.München ::Ars Sacra Josef Müller,.1937..d11/1a;
9951 .Nagai, Takaši.Zvony Nagasaki : Deník oběti atomové bomby v Nagasaki.Praha:Vyšehrad.1969..BS-89;
9952 .Nágel, Dundo.Dirigent a jeho spevokol.Martin:Matica slovenská.1950..MS;
9953 .Nagy, Antal.Hitelemzés példákban.:.1886..d14/1a;
9954 .Nagy, B..Vigilate et orate!.[S.l.]:[s.n.].1900??..SSV1950;
9955 .Nagy, B..Vigilate et orate!.[S.l.]:[s.n.].1900??..SSV1950;
9956 .Nagy, František.Galantai grof Eszterhazy Karolynak.:.1796..C21/1b;
9957 .Nagy, Imre.A Krisztusi lélek.:.1913..C22/1a;
9958 .Nagy, J. 4 ill ;[ilustroval: J. Nagy].Katechizmus.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1979..SSV1990;
9959 .Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..d15/4_SK1920_1950;
9960 .Nagypál Szabolcs § Peter Šajda.A Pentatonic Landscape.Budapest:BGOI § WSCF-CESR.2002..d18/2a;
9961 .Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-168;
9962 .Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-53;
9963 .Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum.1948..BS-216;
9964 .Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..d15/6_SK1920_1950;
9965 .Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..d15/5_SK1920_1950;
9966 .Nánássy, Ladislav Dezider.Ľudská duša.:.1932..d15/5_SK1920_1950;
9967 .Nando Steller.Baťko Škultéty. Život a dielo.:Spolok profesorov Slovákov.1925..BS-51;
9968 .Nansen, Fridtjof,1861-1930.In Nacht und Eis :.Leipzig ::F. A. Brockhaus,.1898..d11/4a;
9969 .Nansen, Peter.Ausgewahlte werke.:.1919..C21/2b;
9970 .Natali, Alexandro.Expositio litteralis et moralis s. evangelii Jesu Christi secundum Marcum, Lucam, et Joannem.:.1782..C15/3a;
9971 .Natali, Alexandro.Theologia dogmatico-moralis concilii Tridentini.:.1772..C10/6;
9972 .Natalis Alexandri, RP.Ordinis ff. Praedicatorum.Historia Ecclesiastica, tomus secundus.Parisiis:Silvani de Grasortis.1730..C15/1;
9973 .Natalis Alexandri, RP.Ordinis ff. Praedicatorum.Historia Ecclesiastica, tomus sextus.Venetiis:Ferrarie.1760..C15/1;
9974 .Natalis, Alexandri.Historia ecclesiastica veteris Novique Testamenti. Tomus quartus.:.1730..C14/6;
9975 .Natalis, Alexandri.Institutio concionatorum tripartita .:.1763..C11/5a;
9976 .Natter, Johann Joseph.Predigten uber die leibensgeschichte Jesu in vierzehn jastenpredigten.Praha:.1803..C19/4b;
9977 .Naumann, Frank.Umění konverzace.Praha:Portál.2002.80-7178-622-5.d7/6;
9978 .Navrátil, Jiří.Uvedení do Zenu.Litvínov:Dialog.1990.80-85194-04-X.d8/2_CZ1950_1990;
9979 .Nawrocki, Stanislav.Studia z historii jezuitow.:.1983..d18/2a;
9980 .Nazor, Vladimír.Malomocný.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..MS;
9981 .Ndikuryayo, Raphael.Les grands defis pour une democratie en Afrique des grands lacs: le cas du Burundi.:.2005..BZ-25;
9982 .Nebrissensi, Antonio.Vocabularium utriusque iuris.:.1606..C10/4b;
9983 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..BS-206;
9984 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-14;
9985 .Nécsey, Eduard.Ročenka misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1940..PS-38;
9986 .Nécsey, Eduard.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku.1941..PS-38;
9987 .Nedecký, Ladislav, SJ.Geographica globi terraquei synopsis.Trnava:.1745..C10/5a;
9988 .Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..d3/7_SK1950_1990;
9989 .Němcová, Božena,.V zámku a podzámku a iné povesti.Trnava:František Urbánek.1932..d15/5_SK1920_1950;
9990 .Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.1999.80-88795-66-4.BS-215;
9991 .Němec Jaroslav.Antonín Cyril Stojan. Náš duchovní rádce.:.1990?..BS-73;
9992 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
9993 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..SSV1950;
9994 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..SSV1950;
9995 .Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..SSV1950;
9996 .Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..SSV1950;
9997 .Němec, J..Panna Maria v litanii :.V Pelhřimově ::Kazatelna,.1932..BS-204;
9998 .Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM.1993..BS-153;
9999 .Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl.1988..BS-161;
10000 .Němec, Jiří.Křesťanství dnes : Eseje.Praha:Horizont.1969..BS-193;