logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 HR01.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Život. Homílie rok C.Bratislava:.1990..;
2 HR01.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“.Bratislava:.1992..;
3 HR01.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Cesta.Bratislava:.1990..;
4 HR01.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel .Bratislava:.1992..;
5 HR01.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel .Bratislava:.1992..;
6 HR01.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..;
7 HR01..Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM.1981..;
8 HR01.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..;
9 HR01.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..;
10 HR01.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:.1985..;
11 HR01.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..;
12 HR01.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..;
13 HR01.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..;
14 HR01.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..;
15 HR01..Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.;
16 HR01.Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..;
17 HR01.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova.s.l.:.1989 ? (s.a.)..;
18 HR01.Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..;
19 HR01..Matkino srdce.:.1982..;
20 HR01.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..;
21 HR01.Frankenberger,E..Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.:.1985??..;
22 HR01.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.;
23 HR01.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..;
24 HR01..Vyprávění.:.1970??..;
25 HR01.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Elizeus.:.1990?..;
26 HR01.Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??..;
27 HR01.Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:.1975??..;
28 HR01.Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??..;
29 HR01.Holzner, Jozef.Svätý Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980??(s.a.)..;
30 HR01.Olszaňski, Tadeusz.Homílie I..:.1980?? (s.a.)..;
31 HR01.Olszaňski, Tadeusz.Homílie II..:.1980?? (s.a.)..;
32 HR01.Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1980?? (s.a.)..;
33 HR01..Verím, Pane,.:.1980?? (s.a.)..;