logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa signatury

1 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava:Lúč.2011.9788071148579 (viaz.);978-80-7114-857-9.A25;
2 .Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2;
3 .Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.P2;
4 .Lukas, Elisabeth,(1942-).Rodinné šťastie.Bratislava:Lúč.2009.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.P3;
5 .Madre, Philippe.Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2;
6 .Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2;
7 .Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2;
8 .Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.;
9 .Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.P2;
10 .Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2;
11 .Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2;
12 .Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.P1;
13 .Bútorová, Zora.Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2;
14 .Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Vane vítr z hor.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2;
15 .Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Není jiné cesty.:Praha :.2009.978-80-7246-489-0.P2;
16 .Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2;
17 .Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.P2;
18 .Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Věčně zpívají lesy.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2;
19 .Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.P1;
20 .Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.P1;
21 .Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1;
22 .Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1;
23 .Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.;
24 .Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.P2;
25 .Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2;
26 .Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.P2;
27 .Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.P1;
28 .Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.P3;
29 .Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1;
30 .Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1;
31 .Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.P2;
32 .Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.P2;
33 .Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.P2;
34 .Brodek, Peter.Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2;
35 .Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2;
36 .Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2;
37 .Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.P3;
38 .Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.P2;
39 .Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2;
40 .Hesse, Hermann.František z Assisi.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1;
41 .Zajíc, Jiří.Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2;
42 .Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.P2;
43 .Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.P1;
44 .Úředníček, František, 1911-1969.Skrytý poklad :. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2;
45 .Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7.P3;
46 .Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.P1;
47 .Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3.P3;
48 .Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.P3;
49 .Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..P1;
50 .Hancock, Ian.My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-97-6.P3;
51 .Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.P3;
52 .Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.P1;
53 .Bartosz, Adam.Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.2005.80-969356-7-4.P3;
54 .Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.P2;
55 ..Kaj džas.1. :Nadácia Milana Šimečku.2001.80-89008-06-2.P3;
56 ..Mosty z chudoby .:Equilibria.2010.978-80-89284-53-5.P3;
57 .Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.P3;
58 .Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2;
59 .Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.P3;
60 .Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.P3;
61 .Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.P3;
62 .Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.P3;
63 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1;
64 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1;
65 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1;
66 .Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1;
67 .Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.P2;
68 .Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.P3;
69 .Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.P1;
70 .Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991..P2;
71 .Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2;
72 .Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2;
73 ..Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007..;
74 .Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011..P3;
75 .Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..P3;
76 .Denise, Legrixová.Taká som sa narodila.:Mladé letá.1979..P3;
77 .Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.P3;
78 .Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2;
79 .Dunlop, Fiona.Španělsko : velký průvodce National Geographic.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.P3;
80 .Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.P1;
81 .Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.P1;
82 .Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1;
83 .Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.P2;
84 .Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..P1;
85 .sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.P1;
86 .Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.P3;
87 .Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2;
88 .Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.P1;
89 .Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.P2;
90 .Heriban, Jozef, SDB.Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.P1;
91 .Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.P2;
92 .Potočná, Eva.Vyšné Ružbachy.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.P3;
93 .Baker, Bill.Z bludného kruhu.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.P3;
94 .Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.P3;
95 .Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.P3;
96 .Artimova Zuzana.Spoločenska etiketa plati aj v kostole.:Katolícke noviny.2011..P3;
97 .Lazell, David.Róm nad zlato.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.P3;
98 .Daniela, Valachová.Vzdelávanie Rómov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.P3;
99 .Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.P3;
100 .Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008..;
101 .Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.P3;
102 .Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor.1971..P3;
103 ..365 rozprávok na dobrú noc.Bratislava:Viktoria Print.2012.9788081380129;978-80-8138-012-9.P3;
104 .Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.Princ Bajaja a iné rozprávky.:Junior.2008.9788071468905.P3;
105 ..Rozumieť deťom je niekedy zložité. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.P3;
106 .Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.P1;
107 .Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1;
108 .Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2;
109 .Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1;
110 .Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.P1;
111 .Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.P1;
112 ..Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1;
113 .Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2;
114 .Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.P1;
115 .Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.P3;
116 .Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.P2;
117 ..Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..P3;
118 ..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1;
119 ..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.P1;
120 .Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.P2;
121 .Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.P2;
122 .Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2;
123 .Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2;
124 .Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.P2;
125 ..Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2;
126 ..Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2;
127 .Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2;
128 .Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.P3;
129 .Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.P2;
130 .Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.P2;
131 ..Diabetická kuchárka.Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.P3;
132 .Jerzy Gorny, Jan.Ján Pavol II Veľký. .Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5.P3;
133 .Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2;
134 .Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2;
135 ..Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2;
136 ..Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1;
137 .Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.P1;
138 .Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2;
139 .Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4.P3;
140 .Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2;
141 .Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2;
142 .Desbois, Jackie.List příteli v depresi.:Praha :.2007.978-80-86949-33-8.P3;
143 .Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2;
144 .Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1;
145 .Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1;
146 .Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2;
147 ..Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV.2012..P1;
148 .Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.P1;
149 .Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2;
150 .Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2;
151 .Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:.2014..P1;
152 .Liégeois, Jean.Rómovia,Cigáni,kočovníci : Dějiny a súčasnosť v európskom kontexte.Bratislava:Academia Istropolitana.1995.80-967380-4-6.P3;
153 .Sestra Anastázia Pustelniková FDC.100 nových zákuskov.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.P3;
154 .Spencerová, Tereza.Jsem tranďák!.Praha:G plus G.2003.80-86103-59-5.P3;
155 .Nina Trnka.Slovak-English/English-Slovak dictionary.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.P3;
156 .Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..P3;
157 čítanie na rozjímanie.May, Karol.Winnetou. Bratislava:Mladé letá.1966..;
158 P1.Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8.;