logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Život. Homílie rok C.Bratislava:.1990..HR01;
2 .Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“.Bratislava:.1992..HR01;
3 .Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Cesta.Bratislava:.1990..HR01;
4 .Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel .Bratislava:.1992..HR01;
5 .Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel .Bratislava:.1992..HR01;
6 .Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..HR01;
7 ..Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM.1981..HR01;
8 .Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..HR01;
9 .Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987..HR01;
10 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:.1985..HR01;
11 .?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972..HR01;
12 .Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..HR01;
13 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989..HR01;
14 .Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?..HR01;
15 .Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.HR01;
16 .Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..HR01;
17 .Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova.s.l.:.1989 ? (s.a.)..HR01;
18 .Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969..HR01;
19 ..Matkino srdce.:.1982..HR01;
20 .Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..HR01;
21 .Frankenberger,E..Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.:.1985??..HR01;
22 .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.HR01;
23 .Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..HR01;
24 ..Vyprávění.:.1970??..HR01;
25 .Markuš, Jozef Andrej.Prorok Elizeus.:.1990?..HR01;
26 .Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??..HR01;
27 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:.1975??..HR01;
28 .Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??..HR01;
29 .Holzner, Jozef.Svätý Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980??(s.a.)..HR01;
30 .Olszaňski, Tadeusz.Homílie I..:.1980?? (s.a.)..HR01;
31 .Olszaňski, Tadeusz.Homílie II..:.1980?? (s.a.)..HR01;
32 .Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1980?? (s.a.)..HR01;
33 ..Verím, Pane,.:.1980?? (s.a.)..HR01;