logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.;
2 .Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.;
3 01.Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat.2005..;
4 01.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-24-1.;
5 01.Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.1999.80-967550-8-0.;
6 01.Olekšák, Peter.Michal Marek. KS biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2001.80-7142-092-1.;
7 01.Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.1999.80-967298-5-3.;
8 01.Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-291-1.;
9 01.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..;
10 01.Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Veľká Lomnica:.1992..;
11 01.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1989.0-919865-33-X.;
12 01.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.1994.80-967009-1-X.;
13 02.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.1990.80-900087-3-9.;
14 02..Duch Svaté Terezie Ježíškovy.:.2005??..;
15 02.Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-08-2.;
16 02..Básnľ svaté Terezie Ježíškovy.:Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydťí.2005??..;
17 02.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-5-8.;
18 02.Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-258-7.;
19 02.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.;
20 02.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-181-5.;
21 02..Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:.1923..;
22 02.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.;
23 02.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.1997.80-7114-130-5.;
24 02.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,.1949..;
25 02.Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.;
26 02.Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba.1930..;
27 02.s.n..Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Školské sestry O.S.F..1897..;
28 02.Rodina Panny Márie.Novéna k sv.Terézii z Lisieux.:.2007..;
29 02.Ahern, Patrick V.,1919-2011.Tři dary Terezie z Lisieux /.:.2005??.978-80-262-0922-5.;
30 02.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-92-8.;
31 02.Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.2013.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.;
32 03.Augustín, 354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2015.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.;
33 03.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.;
34 03.Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1943..;
35 03.Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-181-X.;
36 03.Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL.1955..;
37 03.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.1997.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.;
38 03.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
39 03.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
40 03.Blahunka, Viktor.Sv.Monika.Chicago:Blahunka Viktor.1950??..;
41 03.Augustín,.Boží štát \n zv.2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-573-6.;
42 03.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.2005.80-7162-571-X.;
43 03.Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.;
44 03..P. Arnold Janssen :.:.2005??..;
45 03.Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM.1984..;
46 04.Tomko, Jozef.Blaženstvá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
47 04.Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-068-7.;
48 04.Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.1995.80-7142-026-3.;
49 04.Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1972..;
50 04.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..;
51 04.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-446-2.;
52 04.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-727-2.;
53 04.Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-597-1.;
54 04.Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .1993.80-7162-009-2.;
55 04.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.2004.80-85223-43-0.;
56 04.Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..;
57 04.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
58 04.Chevalier, Jules.Sestra Apolónia Andriveau a Škapuliar umučenia. .Nitra :Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.2009.978-80-970127-2-4.;
59 04.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.1995.80-85319-38-1.;
60 04.Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos.1989..;
61 04.Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-041-0.;
62 04.Nigg, Walter, 1903-1988 - autor.Tomáš More :.:Brno :.1990.80-900087-7-1.;
63 04.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.1992.80-88944-13-9.;
64 04.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.1991.80-900546-0-9.;
65 04.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.1992.80-901189-0-9.;
66 05.Perrin, Henri.Staveniště Evropy : Deník kněze-dělníka v Německu.Praha:Vyšehrad.1948..;
67 05.Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske vydavateľstvo.1946..;
68 05.Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].1998.80-967639-7-0.;
69 05.Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.2010.978-80-89495-06-1.;
70 05.Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
71 05.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.;
72 05.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím.1988..;
73 05.HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1984..;
74 05.Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-031-4.;
75 05.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..;
76 05.Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
77 05.Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..;
78 05.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV.1992..;
79 05.Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.2016.9788089567553; 978-80-89567-55-3.;
80 05.Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).;
81 05.Mednyánszky, Wolf Andy.Veni vidi cognovi.[S.l.]:[s.n.].2006..;
82 05.Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.2000.80-88795-67-2.;
83 05.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-021-8.;
84 05.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.;
85 05.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.;
86 05.Kluz, Władysław.47 rokov života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.9788071628804 (brož.); 978-80-7162-880-4.;
87 05.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:.1986?..;
88 05..Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-811-1.;
89 05.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-43-8.;
90 06.Ribadeneir, Peter.Život svätého Ignáca z Lojoly zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1930..;
91 06.Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.1994.80-85282-47-X.;
92 06.Žaloudek, Peter.Áina Hemolele - Svätá zem Molokai : Po stopách P. Damiána de Veuster misionára malomocných.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2006.80-89231-10-1.;
93 06.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.;
94 06.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.1990.80-85198-29-0.;
95 06.Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..;
96 06.Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita.1989..;
97 06.Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.1992.80-7090-197-7.;
98 06.Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.1995.80-7114-148-8.;
99 06.Fort, Gertrud von le.Pápež z Geta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
100 06.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.2000.80-968468-1-7.;
101 06.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
102 06.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.1993.80-85667-01-0.;
103 06.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.2004.80-968525-8-2.;
104 06.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-770-8.;
105 06.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-178-X.;
106 06.Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.1991.0-919865-68-2.;
107 06.Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,.1945..;
108 06.Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.0920150799; 0-920150-79-9.;
109 07.Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1997..;
110 07..Pocta spolupatronum Evropy :.V Praze ::Teologicko-mirova tiskova komise SKD Pacem in terris CSR ve spolupraci se slovenskymi bratrimi,.1982..;
111 07.Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
112 07.Bagin, Anton.Apoštolé Slovanú Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Česká katolická Charita.1985..;
113 07.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
114 07.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh.1970..;
115 07.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00707-8.;
116 07.Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-930-6.;
117 07.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.1993.80-85665-08-5.;
118 07.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
119 07.František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad.1970..;
120 07.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.;
121 07.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.;
122 07.Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1963..;
123 07.Wetter, Immolata.Mária Wardová.[S.l.]:[s.n.].1995??..;
124 07.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-617-3.;
125 07.Judák, Viliam.Živé dedičstvo.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.97880-8135-016-0 (brož.);978-80-8135-016-0.;
126 07..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu.1992..;
127 07.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
128 07.Keszler, František.Moje srdce zostane s Vami.Vrícko:Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.2007.978-80-969820-1-1.;
129 07.Brodek, Peter.Bratia múdrosti :.Bratislava ::Karmelitánske nakladateľstvo,.2012.978-80-8135-025-2.;
130 07.Július Pašteka.Konštantín.Bratislava:LUC.1999.80-7114-281-6.;
131 07.Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..;
132 07.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..;
133 07.Staudinger, Otto.\"Spasiteľ je dobrý!\".Bratislava:Katolícka jednota.1933..;
134 07.Lacko, Michal.Gréckokatolíkom.Košice:BYZANT.1992.80-85581-00-0.;
135 07.Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-072-6.;
136 07.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-660-5.;
137 07.Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.2006.80-89187-10-2.;
138 07.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.;
139 08.Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.1994.80-85487-14-4.;
140 08.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.;
141 08.Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-048-X.;
142 08.Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.2011.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2.;
143 08.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa spišského.Toronto - Svätý Jur:.1994..;
144 08.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.;
145 08.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.;
146 08.Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..1999.80-967550-7-2.;
147 08.Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie.1971..;
148 08..Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.1999.80-968171-9-1.;
149 08.Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.;
150 08.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.1995??.978-80-971341-2-9.;
151 08.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.1997.80-85310-74-0.;
152 08.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte.1994..;
153 08.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.1990.8085222000;80-85222-00-0.;
154 08.Komenský, Jan Amos.Labyrint světa a ráj srdce.Praha:Nadace Lyry Pragensis.1998.80-7059-035-1.;
155 08.Boom, Corrie Ten.Útočište.:.1980?..;
156 08.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.1996.80-7113-165-2.;
157 08.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.;
158 08.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.;
159 08.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.;
160 08.Pierre, Abbé.Nic než láska.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-548-9.;
161 08.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.;
162 08.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-00-7.;
163 08.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.;
164 08.Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.;
165 08.Chovanec, Vlastimil.Kvetinky svätého Hanibala Máriu Di Francia.Prešov:VMV.2004.80-7165-453-1.;
166 08.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH.1971..;
167 08.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad.1970..;
168 08.Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol.1947..;
169 08.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.;
170 08.Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1992.80-7142-009-3.;
171 08.Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:.1983..;
172 08.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.1990.80-217-0141-2.;
173 08.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
174 08.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1969..;
175 08.Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad.1971..;
176 08.Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce.1987..;
177 08.Háj, Felix, 1887-1934 .Školák Kája Mařík. |n III. díl.:Praha :.1990.80-900100-3-2.;
178 08.Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Praha:Česká katolická charita.1988..;
179 08.Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita.1989..;
180 08.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad.1969..;
181 08.Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie.1967..;
182 08.Slavík, Ivan.Svatý a popíraný,milovaný a vysmívaný : Čtení o sv.Janu Nepomuckém.Jemnice u Strakonic:Svatojánské dílo.1993.80-901372-1-0.;
183 08.Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie.1977..;
184 08.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.1998.80-7114-240-9.;
185 08.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
186 08.Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.;
187 08.Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.2007.978-80-89067-40-4.;
188 08.Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.2005.80-969277-1-X.;
189 08.Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,.1966..;
190 09.Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC.1999..;
191 09.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1969..;
192 09.Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.;
193 09.Fuchs, Alfréd,1892-1941.Svatý František Xaverský /.Olomouc ::Vítězové,.1936..;
194 09.Stanček, Ľubomír, CM.Matka a syn. Spišské Podhradie:KS.2007.978-80-89170-26-5.;
195 09.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-342-9.;
196 09.Lauček, Anton.Katolícka moderna.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-26-X.;
197 09.Lauček, Anton.Výrobný román : Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu (1950 - 1955).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-58-8.;
198 09.Lauček, Anton.Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (1990-2003).Ružomberok:Katolícka univerzita.2004.80-89039-87-1.;
199 09.Koláček, Josef,1929-.Martin Středa /.Český Těšín ::Cor Jesu,.1992..;
200 09.Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.1992.80-7090-236-1.;
201 09.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-92-9.;
202 09.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.1993.80-05-01127-X.;
203 09.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.1993.80-88743-02-8.;
204 09.Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos.1987..;
205 09.Lajčiak, Ladislav,1945-.Povestný černovský kostolíček.Ružomberok:Ján Šindléry - TESFO.2012.9788089253487 (brož.); 978-80-89253-48-7.;
206 09.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.;
207 09.Záň, Augustín J..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1973..;
208 09.Lauček, Anton.Andrej. .Krivá :M-SERVIS.2009.978-80-969978-7-9.;
209 09.Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad.1988..;
210 09.Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1991..;
211 09.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-091-2.;
212 09.Agasso, Domenico.Don Bosco.Bratislava:Don Bosco.2016.9788080743635 (brož.); 978-80-8074-363-5.;
213 09.Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
214 09.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.;
215 09.Krajčík, Augustín.Sv. Alfonz M.de Liguori.Canada:.1980??..;
216 09.Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..;
217 09.Knapík, František.Odišiel, ale zostal s nami. Kaplánom u Jána Farkašovského. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-30-0.;
218 09.Zeyer, Julius.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1970..;
219 09.Lustiger, Jean Marie.Zvolil som si Boha.s.l.:s.n..1985?..;
220 09.Chalíl, Džibrán Džibrán.Blázen a jiné paraboly.:Dar Ibn Rushd.1994.80-900767-7-7.;
221 09.Kalista, Zdeněk,1900-1982.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova :.Řím ::Křesťanská akademie,.1975..;
222 09.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Otec vyhoštěných :.Český Těšín ::Cor Jesu,.1996..;
223 09.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.1995.80-7178-082-0.;
224 09.Piťha, Petr, 1938- - autor.O lásce a službě sv. Anežky České.:[S.l.] :.2002.80-86610-04-7.;
225 09.Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.1991.80-85319-14-4.;
226 09.Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.1997.80-88775-40-X.;
227 09.Hromník, Milan, SJ.Obetovali svoj život. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-702-6.;
228 09.Rudolf, Bottan.Dvadsať prechádzok po starej Bratislave.Bratislava ::Alfa.1993.80-05-01124-5.;
229 09.neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie.1970..;
230 09.Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..;
231 09.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad.1974..;
232 09.Glowatzky, Herbert.Pobádaní milosrdenstvom.Lipsko:Meinwerk - Verlag.1960..;
233 09.Dřímal, Ludvík.František Tomášek,jako katecheta dětí a mládeže.Olomouc:Matice cyrilometodějská.2002.80-7266-107-8.;
234 09.Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita.1989..;
235 09.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-003-6.;
236 09.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad.1969..;
237 09.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.1991.80-7114-023-6.;
238 09.Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.1995.80-7113-147-4.;
239 09.KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK.1986..;
240 09.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.;
241 09.Sebíňová, Františka.Dávam všetko.:Németh Oto.2007.978-80-89277-04-9.;
242 09.Coddington, Andrea.Židovka. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2011.978-80-18-00248-3.;
243 09.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.1992.80-7112-013-8.;
244 09.Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.1992.80-85495-06-6.;
245 09.Vachala, Břetislav,1952-.77 zajímavostí ze starého Egypta :.Praha ::Albatros,.1989..;
246 09.Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-181-7.;
247 09.Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-156-6.;
248 09.Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.2014.978-80-903395-6-9.;
249 09.Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.2003.80-903395-0-6.;
250 09.Němec, Jaroslav,1932-2012.Anežka Česká :.Vídeň ::[s.n.],.1987..;
251 09.Polc, Jaroslav V.1929-2004.Světice Anežka Přemyslovna /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..;
252 09.Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský.(Svätý Jur):Slovenská provincia rehole piaristov.1994..;
253 09.Zuchardt, Karl,1887-1968.Umri blázon! /.Bratislava ::Tatran,.1981..;
254 10.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.;
255 10.Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Vánoční proč, kdy, jak, kde.:V Kostelním Vydří :.2004.80-7192-923-9.;
256 10.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.;
257 10.Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.1995.80-88795-03-6.;
258 10.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.;
259 10.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko.1991..;
260 10.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..;
261 10.Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad..1990..;
262 10.Juraj, Kuniak.Púť k sebe.:Skalná ruža.2003.80-967526-4-2.;
263 10.Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM.1976..;
264 10.Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-057-1.;
265 10.Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-970047-9-8.;
266 10.Brtoš, Stanislav.Životné okamihy.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2007.978-80-969840-4-6.;
267 10.Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.2008.978-80-969951-0-3.;
268 10.Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.2009.978-80-970150-8-4.;
269 10.Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.1998.80-85405-91-1.;
270 10.Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,.1900 a 1985..;
271 10.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .2016.978-80-8161-224-4.;
272 10.Muhs Wilhelm.Poklady priateľstva.Bratislava:Nové mesto.2002.80-85487-70-5.;
273 10.Brtoš, Stanislav.Krvou spečatené.Ružomberok:Literárny klub ružomberských spisovateľov.2016.978-80-972043-1-0.;
274 10.Brtoš, Stanislav.Postrehy zo života. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-5-8.;
275 10.Elisabeth de la Trinite.Nebo vo viere.:s.n..2007..;
276 10.Vácval, Anton M..Žena hrdinka Žofia Bosniaková.s.l.:s.n..1980??..;
277 10.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..;
278 10.s.n..Václav Klement Petr.California:Rev A.J.Chlest.1990??..;
279 10.Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček.1947..;
280 10.Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
281 10.Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1970..;
282 10.Bunyan, Ján.Cesta křesťana a poutnika.s.l.:s.n..1960??..;
283 10.Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
284 10.s.n..S.Apolonia Andriveau a škapuliar umučenia.Ladce:Dcéry kresťanskej lásky.1948..;
285 10.s.n..Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnificat Slovakia .1995??..;
286 10.Madačov, Maroš.Študenti, na slovíčko! :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha,.1944..;
287 10.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.;
288 10.Piťha, Petr.Svatý kníže Václav.České Budějovice:Poustevník.2003.80-86610-08-X.;
289 10.Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..;
290 10.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-80-5.;
291 10.Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat.1970?..;
292 10.Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1950..;
293 10.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977..;
294 10.St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U..1970..;
295 10.Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4.;
296 10.Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..;
297 10.Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..;
298 10.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.1993.80-7114-080-5.;
299 10.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
300 10.Carretto, C..Lebo si môj otec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1982..;
301 10..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-0-1.;
302 10.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.;
303 10.Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A..1982..;
304 10.Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.1992.80-85528-04-5.;
305 10.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon .1991..;
306 10.Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet.1948..;
307 10.Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
308 10.Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,.1970..;
309 10..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.;
310 10.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.1993.80-900548-6-2.;
311 10.Vicenová, Mária.Novéna za uzdravenie tela a duše k Jánovi Pavlovi II.. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.2011.978-80-970650-1-0.;
312 10.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.2003.80-85413-54-X.;
313 10.Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.2009.978-80-970186-6-5.;
314 10.Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer.1968..;
315 10.Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.2005.80-7114-523-8.;
316 10.Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.2007.978-80-7114-624-7.;
317 10.Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.S.l.:Salez. katechet. stredisko [vyd.].1990.80-85257-03-3;80-85257-03-3.;
318 10.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.1996.80-968634-4-4.;
319 10.Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-48-X.;
320 10.Bednáříková, Anna,1963-.Ozveny života.Ružomberok:Verbum.2012.9788080849061 (brož.); 978-80-8084-906-1.;
321 10.Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..;
322 11.Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel.1981..;
323 11.Milan, Rúfus.Čakanka. a.s.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1224-6.;
324 11.Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou.Košice:SLOVO.1993.80-85291-07-X.;
325 11..Hidergarda z Bingenu.:.2005??..;
326 11.Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.1996.80-967003-4-0.;
327 11.Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n..1995..;
328 11.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.;
329 11.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-034-3.;
330 11.Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-247-8.;
331 11.Kosidowski, Zenon.Co rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.1989.80-215-0006-9.;
332 11.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.2000.80-967014-1-X.;
333 11.Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-52-X.;
334 11.Neznámy autor.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.1995.80-85581-09-4.;
335 11.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.;
336 11.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-471-9.;
337 11.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.2005.80-7141-507-3.;
338 11..Legenda o písaní testamentu grófom Pálffym.Prievidza:Tlačiareň Ofsetka.2007.978-80-969740-0-9.;
339 11.Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.2011.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.;
340 12.Abū al-Hasan al-Kisāī,činný 11. století.Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch :.Bratislava ::Tatran,.1980..;
341 12.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.;
342 12.Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.1993.80-85617-07-2.;
343 12.Jostein, Gaarder.Vita brevis.:SOFA.1999.80-85752-67-0.;
344 12.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-451-4.;
345 12.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2011.978-80-970477-3-3.;
346 12.Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.1997.80-967867-0-9.;
347 12.Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.;
348 12.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.978-80-8161-161-2.;
349 12.Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.2001.80-968519-3-4.;
350 12.Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-595-4.;
351 12.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.2009.978-80-222-0562-7.;
352 12.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
353 12.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.Bratislava:Charis.1996.80-88743-12-5.;
354 12.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.;
355 12.Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,.1943..;
356 12.G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme.1983..;
357 12.Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-597-8.;
358 12.Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-27-0.;
359 12.Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ.1963..;
360 13.Teresa de Jesús,1515-1582.Vlastní životopis =.Řím ::Křesťanská akademie Řím,.1983..;
361 13.Terézia, z Avily,1515-1582.Kniha života.Košice:Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.2015.9788097221201; 978-80-972212-0-1.;
362 13.s.n..Ježíši, duvěřuji ti!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1995??..;
363 13.Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.2010.978-80-7114-797-8.;
364 13.Stadtmüller, Ewa.Úspešní ľudia, svätá Faustína.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni.2000?..;
365 13.Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-323-5.;
366 13.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-3-X.;
367 13.Walczuk, Adam,.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Ząbki:Apostolicum.2012.9788370318017; 978-80-7031-801-7.;
368 13.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.2003.80-7165-398-5.;
369 13.Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.1991.80-85193-11-6.;
370 13.Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1944..;
371 13.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad.1970..;
372 13.Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-590-9.;
373 13.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.;
374 13.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-682-4.;
375 13.Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad .1990..;
376 13.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900807-4-X.;
377 13.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.;
378 13.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-064-1.;
379 13.Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.1995.80-85405-27-X.;
380 14.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Farář arský.:Kostelní Vydří :.2007.978-80-7195-112-4.;
381 14.Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.2009.978-80-7165-734-7.;
382 14..Láska smrtí nekončí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.2013.978-80-7195-704-1.;
383 14.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1946..;
384 14.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-764-0.;
385 14.Daniel-Ange, 1932-.Kdo je můj bratr?.:Kostelní Vydří :.2010.978-80-7195-396-8.;
386 14.Beliš, Stanislav.Ani smrť ma nechcela.Bratislava ::Nádej,.1992.80-7120-016-6.;
387 14.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.;
388 14.Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.2004.80-969117-3-2.;
389 14.Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.;
390 14.Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-16-0.;
391 14.Lenčiš, Štefan.Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí.:Spišský dejepisný spolok.1999.80-966964-4-0.;
392 14.Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.1991.80-85282-02-X.;
393 14.Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-87-8.;
394 14.Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-414-4.;
395 14.Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0522-2.;
396 14.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.2009.978-80-7141-641-8.;
397 14.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.1990.80-85220-06-7.;
398 14.Socci, Antonio,1959-.Caterina.Levoča:SKN.2013.9788018013496 (CD-ROM); 978-80-18-01349-6.;
399 14.Buc, Bonaventúra Štefan, OFM.F. Mauriac: Život Ježiša.Bratislava:.1944..;
400 14.Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1938..;
401 15.Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita.1986..;
402 15.Čížkovský, Zdeněk.V Africe mi říkali Sípho : životní příběh českého misionáře.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2003.80-7192-758-9.;
403 15.Matejka, Martin.P.Benjamin Martinský SJ.Ružomberok:[s.n.].2017..;
404 15.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1947..;
405 15.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.;
406 15..Pavel, apoštol Ježíše Krista :.:Praha :.2008.978-80-86949-51-2.;
407 15.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.;
408 15.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.2013.978-80-7162-982-5.;
409 15.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..;
410 15.Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
411 15.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV.1945..;
412 15.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava.1950..;
413 15.Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.2012.978-80-7266-372-9 .;
414 15.Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-16-0.;
415 15.Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1944..;
416 16..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.1992.80-85310-20-1.;
417 16.Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.2015.978-80-971881-7-7.;
418 16.Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.2015.9788097156220;978-80-971562-2-0.;
419 17.Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad.1969..;
420 17.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.2001.80-7192-594-2.;
421 17.Petrickij, Villi Aleksandrovič,1931-.Světlo v pralese :.Praha ::Albatros,.1985..;
422 17.Nikos, Kazantzakis.Kristus znova ukrižovaný.:Slovenský spisovateľ.1965..;
423 17.Sienkiewicz, Henryk.Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1937..;
424 17.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Križiaci. Sväzok 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1937..;
425 17.Thákur, Rabíndranáth,.Osamelý pútnik.Bratislava:Tatran.1981..;
426 17.bosau, helmold.slawenchronik.Berlin:Rutten & Loening.1980??..;
427 18.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01040-0.;
428 18.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.1994.80-05-01130-X.;
429 18.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-32-6.;
430 18.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
431 18.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-56-3.;
432 18.Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.2004.80-85310-81-3.;
433 18.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.2000.80-7114-442-8.;
434 18.Grun, Anselm.Daruj mi široké srdce _ Modlitby. .Trnava :Dobrá kniha.2009.978-80-7141-649-4.;
435 18.Grün, Anselm,1945-.and quot;Čo mám robiť? and quot;.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417347 (viaz.); 978-80-7141-734-7.;
436 18.Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.1998.80-7178-278-5.;
437 18.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín.1992??..;
438 18.Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.;
439 18.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.;
440 18.Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-063-4.;
441 18.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-050-9.;
442 18.Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-696-8.;
443 18.Nový, Rostislav.Ilustrované české dějiny : 2.díl. Český stát v 10.-12.století : Český stát v raném středověku.Praha:Litera.1996.80-7192-082-7.;
444 18.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.;
445 19..Filozofický slovník /.Bratislava ::Slovenské vydavatel\'stvo politickej literatúry,.1956..;
446 19.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.1992.80-7113-058-3.;
447 19.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.;
448 19.Katolická církev..Litera slovem oživená /.Praha ::Česká katolická charita,.1985..;
449 19.Daxner, Igor.Ľudáctvo pred Národným súdom 1945-1947 /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,.1961..;
450 19.Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-75-9.;
451 19.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.1994.80-7113-082-6.;
452 19.Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.;
453 19.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl.1993..;
454 19.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-491-6.;
455 19.Mojš, Ferdinand.Slovensko pôjde do neba.[S.l.]:[s.n.].1992.80-900434-9-6.;
456 19.Havel, Václav.O lidskou identitu.Praha:Rozmluvy.1990.0 946352 04 6;0-946352-04-6.;
457 20.Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-282-4.;
458 20.Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.1992.80-85264-38-2.;
459 20..O kultúre a kultúrnosti.Bratislava:LUC.2003.80-7114-443-6.;
460 20..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..;
461 20.Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad.1969..;
462 20.Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.;
463 20.Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-204-2.;
464 20.Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.2005.80-89067-31-X.;
465 20.Benda Vladimír .Hledání.Praha:ČKCH.1988..;
466 20.Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH.1989..;
467 20.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..;
468 20.Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.;
469 20.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..;
470 20.Lotz, Johannes B..Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Praha:Oikoymenh.1998.80-86005-27-5.;
471 20.Šimko, Ivan.Dobrá správa pre kresťanských demokratov a pre Slovensko. Programová esej..Bratislava:Slovenská nadácia pre európske štúdie.1999..;
472 20..Poďme sa rozprávať.Levoča:SKN.2012.9788018010082 (CD-ROM); 978-80-18-01008-2.;
473 20.Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum.1948..;
474 20.Martin, Eduard.Kniha radosti.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7195-113-1.;
475 21.Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.;
476 21.Grün, Anselm, 1945-.Umění stárnout.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-316-6.;
477 21.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.;
478 21.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-9-4.;
479 21.Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.2002.80-7255-055-1.;
480 21.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.1990.80-217-0150-1.;
481 21.Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.2007.978-80-969600-6-4.;
482 21.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.;
483 21.Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.2011.978-80-89428-04-5.;
484 21.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.;
485 21.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.;
486 21.Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:.1948..;
487 21.Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.2006.80-969455-7-2.;
488 21.Bevere, john.Víťazstvo nad strachom.Bratislava :Slovo Života International.2006.80-89165-13-3.;
489 21.Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1969..;
490 21.Crabb, Lawrence.Uvnitř.Praha:Návrat.1995.80-85495-27-9.;
491 21.Scharnhorstová, Erna.Medzi detstvom a dospievaním /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,.1987..;
492 21.Adamovič, Karol.Dvadsaťpäť rokov časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.:.1985??..;
493 21.Vojta, Miroslav,1909-1974.Matka a dítě :.Praha ::SZdN,.1955..;
494 21.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..;
495 21.Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.1998.80-85310-94-5.;
496 21.Tóth, Tihamér.Čisté dospívání.:.1936..;
497 21.Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta.1984..;
498 21.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..;
499 21.Meyer, Joyce.Od zlozvykov k dobrým návykom.Bratislava:Slovo života international.2014.9788089165414 (brož.); 978-80-89165-41-4.;
500 21.Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2009.978-80-89404-03-2.;
501 21.Novák, Tomáš.Otestujte si svou duši.Praha:Grada.1998.80-7169-633-1.;
502 21.Kvasnička, Ladislav.Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia.2010?..;
503 21.Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.;
504 21.Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1941..;
505 21.Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.1992.80-901294-0-4.;
506 22.Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..;
507 22.Carson, Ben.Širšie súvislosti .:Advent-Orion.2010.978-80-8071-125-2.;
508 22.Klímová-Fügnerová, Miroslava,1905-.Ohýbaj ma, mamko ... /.Bratislava ::Smena,.1959..;
509 22.Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca.1948..;
510 22.Muschalek, Hubert,1911-1992.Moderní prírodovedci o Bohu /.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1980-..;
511 22.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..;
512 22.Kováč, Damián,1929-.Teória všeobecnej psychológie. (Cesty jej rozvíjania) /.Bratislava ::Veda,.1985..;
513 22.Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..;
514 22.Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..;
515 22.Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.2001.80-7192-569-1.;
516 22.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.;
517 22.Kendrick, Stephen ; Kendrick, Alex.Dar lásky. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.2009.978-80-222-0571-9.;
518 22.Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.1993.80-85495-18-X.;
519 22.Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Třicet případů, aneb, Malé, bílé, kulaté.Brno ::Brno :.2007.978-80-7295-098-0.;
520 22 .Bubák, Milan.Ľudské vzťahy a komunikácia.Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl.Jozefa Freindemetza.1999..;
521 22.Libor, Míček.Duševní hygiena.:Státní pedagogické nakladatelství.1984..;
522 22.Luscoň, Jozef, SDB.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.2016.9788080743413; 978-80-8074-341-3.;
523 22.Gebhardtová, Gusti.Od pěti do pětadvaceti /.Praha ::Apoštolská administratura,.1969..;
524 22.Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..;
525 22.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-25-9.;
526 22.Vaňková, Jiřina,1949-.Informačné a komunikačné technológie pomáhajú deťom mladšieho školského veku s postihnutím.Ružomberok:Verbum.2011.9788080848156 (brož.); 978-80-8084-815-6.;
527 22.Kačurová, Ivana.Poklady srdca : Príručka o modlitbe s deťmi.Bratislava :eRko.2004.80-88710-62-6.;
528 22.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-629-5.;
529 22.Javorka, Ľubo.Rezonancie : Chvenie duše spoznané srdcom.Ružomberok :TESFO.2004.80-969087-4-X.;
530 22.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.2001.80-88944-35-X.;
531 23.Mária Kocová Radislav Kendera Jueaj Čech.Formujeme mysle a srdcia.:.2020.978-80-561-0765-2.;
532 23.Vítek Peter, PhDr..Prvá svetová vojna a Liptov.Turany:Liptovské múzeum v Ružomberku.2014.978-80-971535-2-6.;
533 23.Sv.Tomáš Akvinský.Theologické summy 6 dielov polica č. 23.:.1937..;
534 23.Čarnogurský, Jozef.Proces s tromi slovenskými biskupmi /Vojtaššák, Buzalka, Gojdič/.Spišské Podhradie:[s.n.].1998..;
535 23.Páleš, Emil.Angelológia dejin : pararelné a periodické javy v dejinách.:Sophia.2001.80-968045-4-5.;
536 23.Kalwarczyk, Grzegorz(1941- )..Kościoły lewobrzeżnej Warszawy :.Warszawa ::Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy :; \"Studio Plus\". Oddział,.2004].8391624072;83-916240-7-2.;
537 23.Kamenec, Ivan,1938-.Slovenský štát v obrazoch (1939-1945).Praha ::Ottovo nakladatelství.2008.9788073607005.;
538 23..Slovensko :.:Praha :.2009.978-80-7360-834-7.;
539 23.Gráfel, Ľudovít.Nec arte nec marte.Komárno:Mestský úrad; NEC ARTE.2006.8096793012 (viaz.); 80-967930-2-0;80-967930-1-2.;
540 23.Breier, Pavel.Vincent Hložník : (v mojich fotografiách a spomienkach).Bratislava:Petrus Publishers.2004.80-88939-90-9.;
541 23.Tomáš Akvinský,1225-1274.Theologické summy svatého Tomáše Akvinského :.V Olomouci ::Profesoři bohosloveského učiliště řádu dominikánského,.1937-1940..;
542 23..100 najpiękniejszych miejsc i obiektów na Lubelszczyźnie =.Lublin ::Lubelski Klub Książki,.2003.8391651525;83-916515-2-5.;
543 23.Šubjaková, Elena.Obrázkový letopis starobylých Slovákov.Dolný Ohaj:Tlačiareň Merkur.2013.9788097023317 (brož.); 978-80-970233-1-7.;
544 23..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.;
545 24.Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress.1992..;
546 24.Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.2010.978-80-89187-41-6.;
547 24.Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Modlitba s ikonami.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2013.9788081350320 (brož.); 978-80-8135-032-0.;
548 24.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.2001.80-7114-335-9.;
549 24.Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-46-5.;
550 24.Bianco, Enzo.Čokoľvek ste neurobili....1. :Don Bosco.2009.978-80-8074-091-7.;
551 24..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.2011.978-80-7255-252-8.;
552 24.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.;
553 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.;
554 24.Allender, Dan.Pláč duše : jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu.Bratislava :Porta libri.2002.80-89067-05-0.;
555 24.Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2007.978-80-968587-6-7.;
556 24..Dni a roky po barbarskej noci. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-785-5.;
557 24.Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.;
558 24.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.;
559 24.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.1991.80-7114-027-9.;
560 24.Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.2005.80-86755-05-3.;
561 24.Šejnman, Michail Markovič.Vatikán medzi dvoma svetovými vojnami /.:.2005??..;
562 24.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.;
563 24.Dorazil, Otakar,1889-1979.Světové dějiny v kostce :.Praha ::Toužimský a Moravec,.1947..;
564 24.Ryś, Grzegorz.Inkvizícia.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.2002.80-968866-4-9.;
565 24.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .1999.80-968232-4-8.;
566 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-061-9.;
567 24.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..;
568 24.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita.1988..;
569 24.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.;
570 24.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-405-5.;
571 24.Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.1992.80-7142-005-0.;
572 24.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.2011.978-80-7162-877-4.;
573 24.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-834-7.;
574 24.Ráček Blažej.Československé dějiny.:.1933..;
575 24.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..;
576 24.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho.1944..;
577 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-137-2.;
578 24.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.;
579 24.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny - Novovek : Obdobie absolutizmu a osvietenstva. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-2-1.;
580 24.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-09-9.;
581 24.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.;
582 24.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.;
583 24.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [3] \p Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Polypress:Levoča.2001.80-88704-47-2.;
584 24.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [2] \p Raný kresťanský stredovek. Polypress:Levoča.2001.80-88704-37-5.;
585 24.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.2002.80-88704-51-0.;
586 24.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.;
587 24.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.;
588 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.;
589 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-007-4.;
590 24.Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.1990.80-7113-000-1.;
591 24.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.1991.80-900931-0-8.;
592 24.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV.Bratislava:Komprint.1990?..;
593 24.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita.1989..;
594 24.W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..;
595 24.Vaško, Václav,(1921-2009).Neumlčená II..Praha:Zvon.1990.80-7113-035-4.;
596 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-013-9.;
597 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-031-7.;
598 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.2007.978-80-7114-602-5.;
599 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-028-7.;
600 24.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.1992.80-7114-064-3.;
601 24..Cirkevné dejiny 2.Bratislava:.1943..;
602 24.Urbankowski, Bohdan.Bóg dał mi słowo.Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.2002.8387842990 (brož.); 83-87842-99-0.;
603 24.Milan, Rúfus.Čítanie z údelu.:Tranoscius.1996.80-7140-089-0.;
604 24.Ružomberský, R.A..Póly. .Poprad :Prunella.2001.80-88923-07-7.;
605 24.Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..;
606 24.Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.Řím:Rím.1969..;
607 24.Stinissen, Wilfrid.Putování k pravdě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-297-8.;
608 24.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.;
609 24.Van Straaten, Werenfried.Slzy Boží.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991..;
610 24.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita.1985..;
611 24.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1996.80-08-01427-X.;
612 24.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..;
613 24.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.1989.80-7021-010-9.;
614 24.Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..;
615 24..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-688-3.;
616 24.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.;
617 24.Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.2011.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0.;
618 24.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-05-1.;
619 24.Mária od Navštívenia,1844-1907.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:Lúč.2011.9788071148685 (brož.); 978-80-7114-868-5.;
620 24.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.;
621 24.Stanček, Ľubomír, CM.Zatiahni na hlbinu. Spišské Podhradie:KS.2004.80-89170-10-2.;
622 24.Ragan, Gabriel.Biela sobota a veľkonočná vigília. Vplyv liturgického hnutia na súčasné chápanie a slávenie.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-35-7.;
623 24.Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.2012.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.;
624 24.Bošmanský, Karol, SVD.Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky.Ružomberok:Katolícka univerzita.2007.978-80-8084-149-2.;
625 24.Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-280-5.;
626 24.Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-398-4.;
627 24.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.;
628 24.Lobl, Eugen.Svedectvo o procese.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..;
629 24.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-84-7.;
630 24.Byrne, Lorna,1953-.Posolstvo nádeje od anjelov.Bratislava:Ikar.2013.9788055133508 (viaz.); 978-80-551-3350-8.;
631 24.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-094-0.;
632 24.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.2011.978-80-89342-22-8.;
633 24.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1994.80-85527-51-0.;
634 24.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.;
635 24.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.2005.80-7114-524-6.;
636 24.Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-748-0.;
637 24.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.2003.80-968626-0-X.;
638 24.Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:.1980?..;
639 24.Rivasova, Catalina.Zo Sinaja na Kalváriu. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-09-3.;
640 24.Premonstratensian sisters.Rodina premoštrátskych sestier.Zsámbék:[s.n.] .2009..;
641 24.Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta.1997..;
642 24.Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-581-7.;
643 24..Dotknout se neviditelného Boha--.:Návrat domů.2006.80-7255-144-2.;
644 24.Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.2004.80-86025-12-8.;
645 24.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.;
646 24.Malá, Mária.Otvorila som dlaň a ponúkla im svoje srdce.Nitra:Garmond.2012.9788089148806 (brož.); 978-80-89148-80-6.;
647 24.Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.2005.80-7114-522-X.;
648 24.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.1993.80-900548-8-9.;
649 24.Kocián, Václav.Už je tu ten čas _ 2. diel. .Zvolen :Združenie Jas.2009.978-80-89219-21-6.;
650 24.Kocian, Václav.Zlatý kľúč v srdci Európy.Zvolen:Jas.2012.9788089219292 (brož.); 978-80-89219-29-2.;
651 24.Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.2003.80-7266-133-7.;
652 25.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?.1992??..;
653 25.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-113-5.;
654 25.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.;
655 25.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.1990.0-919865-54-2.;
656 25.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.;
657 25.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-53-8.;
658 25.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-29-5.;
659 25.Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.;
660 25.Janáč, Pavol,.Dobro milosrdenstva.V Spišskej Kapitule:Rímskokatolícky biskupský úrad.2015.9788089602292; 978-80-89602-29-2.;
661 25.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-83-5.;
662 25.Janáč, Pavol,.Dobro spoločenstva.Zákamenné:RKFÚ.2006.8096946242; 80-969462-4-2.;
663 25.Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1962..;
664 25.Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:.1998..;
665 25.Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.1998.80-88795-57-5.;
666 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Dych života pre civilizáciu lásky. Katechézy o Duchu svätom.. KS biskupa Jána Vojtaššáka:Spišská Kapitula.1998.80-7142-060-3.;
667 25.Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Dnešní přístup k teologii /.Praha ::Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství,.1969..;
668 25.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.1997.80-88795-40-0.;
669 25.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-93-7.;
670 25.Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.1996.80-85310-66-X.;
671 25.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981..;
672 25.Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-47-3.;
673 25.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.;
674 25.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.;
675 25.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..;
676 25.Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu.1993..;
677 25.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.;
678 25.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.1997.80-7165-077-3.;
679 25.Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-021-1.;
680 25.Veronika Barátová.Božia vôla bludisko alebo cesta.:Komunita blahoslavenstiev.2017.978-80-972591-9-8.;
681 25.Tyrol, Anton,1960-.Od Písma k životu.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350122 (brož.); 978-80-8135-012-2.;
682 25.Anton Barcík.HORA MILOSRDENSTVA PRE KAŽDĚHO.Považská cementáren Ladce:.2023..;
683 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.;
684 25.Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.;
685 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.1990.80-85198-07-X.;
686 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.;
687 25.Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.1997.80-967813-0-8.;
688 25.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.;
689 25.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.;
690 25.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-85527-72-3.;
691 25.Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.].1935..;
692 25.Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
693 25.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.1997.80-7113-188-1.;
694 25.Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.1997.80-85487-50-0.;
695 25.Pauliny, Andrej, SDB.Kapitoly o sviatostiach.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..;
696 25.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.;
697 25.Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..;
698 25.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1995..;
699 25.Lepp,I..Viera v modernom svete.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1969..;
700 25.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
701 25.s.n..Katechizmus.Řím:Křesťanská akademie.1978..;
702 25.Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,.1979..;
703 25.Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti.1968..;
704 25.[ilustrace a text Stanislav Weigel]..Tajemství eucharistie :; v meditativních obrazech Stanislava Weigela.:Kartuziánské nakladatelství.2004.80-901943-5-4.;
705 25.Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
706 25..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.2008.978-80-970050-8-5.;
707 25.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.1991.80-221-0190-7.;
708 25.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.1990.80-900411-4-0.;
709 25.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.1998.80-88944-01-5.;
710 25.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.;
711 25.Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor.1970..;
712 25.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.1995.80-7165-045-5.;
713 25.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-284-2.;
714 25.Tondra František.Kňazom a veriacim.Námestovo :kancelária biskupského úradu pri príležitosti 75.narodenín diecézneho biskupa.2011..;
715 25.Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997..;
716 25.Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.1997.80-88795-34-6.;
717 25.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:.1992..;
718 25.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.;
719 25.Janoušková, Anděla,.Modlitby /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1992.80-85527-06-5.;
720 25.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier.1993..;
721 25.s.n..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.s.l.:nie je udaný.1983..;
722 25.Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.2015.9788097176488; 978-80-971764-8-8.;
723 25.s.n..Život v Kristu.Řím:Křesťanská akademie.1968..;
724 25.Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.2009.978-80-7367-547-9.;
725 25.Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.;
726 25.Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1946..;
727 25..Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-664-0.;
728 25..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1971..;
729 25..Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..;
730 25..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.;
731 25.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-593-0.;
732 25..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.;
733 25..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.;
734 25..Katolický katechismus. První učení o Bohu.:.1984..;
735 25..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..;
736 25..Příprava na biřmování :.:Praha :.2000.80-238-7296-6.;
737 25.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad .1995??..;
738 25.Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita.1989..;
739 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-48-7.;
740 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.;
741 25.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-07-00607-9.;
742 25.Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita.1986..;
743 25.Dick, Robert.Nepoznaná hodina.Komárno:Nec Arte.1998.80-967875-9-4.;
744 25.Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal.1933..;
745 25.Ragan, Gabriel.Liturgická spiritualita kňaza podľa Redemptoris sacramentum.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.2005.80-89138-33-0.;
746 25.Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita.1984..;
747 25.Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská.1994..;
748 25.Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa, Mons. Štefana Sečku pre slávenie jubilejného roku a roku viery.:Rím. kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule pre vnútornú potrebu.2012..;
749 25.Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa na jubilejný rok a rok viery.:Rím. - kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012..;
750 25.Ibrahim, Ayad.Izrael a Kresťania.s.l.:s.n..1990??..;
751 25.Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.;
752 25.Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.2014.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.;
753 25.Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.2016.9788089679157; 978-80-89679-15-7.;
754 25.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.;
755 25.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.;
756 25.Litva, Félix, SJ.Kanadský experiment.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-491-3.;
757 25..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1952..;
758 25..Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.;
759 25.Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie.1971..;
760 25.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.2008.978-80-969600-8-8.;
761 25.Sheen, Fulton John,.Uverme neuveriteľné.:.2019.9788081912108; 978-8081912108.;
762 25.Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-202-3.;
763 25.Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-46-4.;
764 25..Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:.1993..;
765 25.Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n..1983..;
766 25.Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.2006.80-89199-47-X.;
767 25.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.1996.80-88944-36-8.;
768 25.Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený.1991..;
769 25.Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.2000.80-89007-08-2.;
770 25.Gordon, Robert, 1942- - autor.Duch svatý.:Albrechtice :.1995.80-7112-029-4.;
771 25.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-37-6.;
772 25.Ivan, Cindori.Kam smeruje tvoj život?.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-239-2.;
773 25.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.;
774 25.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-330-8, 8071143308.;
775 25.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.2001.80-968642-8-9.;
776 25.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-31-2.;
777 25.Mádr, Oto, 1917-2011 - autor.Slovo o této době :.:Praha :.1992.80-7113-063-X.;
778 25.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.2009.978-80-89342-08-2.;
779 25.Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.2018??.9788089866199; 978-80-89866-19-9.;
780 25.Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1976..;
781 25.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
782 25.PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1981..;
783 25.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
784 25.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.;
785 25.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
786 25..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.1999.80-968167-9-9.;
787 25.Wilkerson, David R..Dýka a kríž. Kresťanský život:Bratislava.1994.80-967226-0-3.;
788 25.Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku.1979..;
789 25.Ruppeldt, Fedor Fridrich,1886-1979.Teraz alebo nikdy!.[Turčiansky Sv. Martin]:Svet.1946..;
790 25.Romano Guardini.Pán.:Jezuiti.1970..;
791 25..Asketika II..:.1980??..;
792 25.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-205-8.;
793 25.La Grua, Matteo.Modlitba oslobodenia. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-24-7.;
794 25.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.;
795 25.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-275-9.;
796 25.Zvěřina, Josef.Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Praha:Scriptum.1992.80-85528-19-3.;
797 25.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.;
798 25.Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.2009.978-80-8084-497-4.;
799 25.Chalíl, Džibrán Džibrán.Prorok.:Gardenia.1993.80-85662-02-7.;
800 25.Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-238-4.;
801 25.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-50-2.;
802 25.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.1991.80-7114-037-6.;
803 25.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.;
804 25.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.1993.80-7114-104-6.;
805 25.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.].1935..;
806 25.Maliński, Mieczysław.Náš chlieb každodenný.Námestovo:Štúdio F.2007.978-80-89070-30-5.;
807 25.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-049-7.;
808 25..Boží ľud na cestách.:.1970?..;
809 26.Polednová, Hermelanda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,.1944..;
810 26.Zan, Augustin J..Zivot /.[Middletown, Pa.?] ::Prva katolicka slovenska jednota,.1981..;
811 26.Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.1999.80-968141-4-1.;
812 26.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery /.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..;
813 26.Miroslav, Schlesinger.Kroky k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-284-8.;
814 26.Senčík, Štefan.Rozhlasujte zo striech.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1987..;
815 26.Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.1991.80-85220-38-5.;
816 26.Little, Paul E..Víš, proč věříš?.[Illinois] ::[Inter Varsity Press],.1968..;
817 26.Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Hořicí srdce :.Stará Říš ::Antonín Stříž,.1933..;
818 26.Dacík, Reginald Maria, 1907-1988.Školy duchovního života /.Olomouc ::Dominikánská Edice Krystal,.1938..;
819 26.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,.1970..;
820 26.Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1995..;
821 26..Formatio catholica w duchu świętego Pawła.Stalowa Wola:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.2008.9788361307242 (brož.); 978-83-61307-24-2.;
822 26..Wiara a kultura.Sandomierz:Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka.2004.8373003819 (brož.); 83-7300-381-9.;
823 26.Bieloskalský, P..Myšlienky múdrych ľudí na každý deň v roku.Žilina:Peter Ťapaj.1944..;
824 26.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.;
825 26.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
826 26.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1947..;
827 26.Schlink, M. Basilea.Patmos,kde se otevřelo nebe.Havlíčkův Brod:Ichtys.1994.80-85397-12-9.;
828 26..Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,.1943-..;
829 26.Vrablec, Štefan,1925-.Drahé rehoľné sestry..Rím:SÚSCM.1994..;
830 26..Buď dobrý.Praha:.1945..;
831 26.Pauliny, Andrej, SDB.Krst nášho dieťaťa. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1974..;
832 26.Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.2000.80-7142-078-6.;
833 26.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-267-2.;
834 26.Dacík, R.M..Buh ve svátostech.:.1935?..;
835 26.Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-21-5.;
836 26..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie.1970..;
837 26.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.2015.978-80-971881-1-5.;
838 26.Akimjak, Amantius.Služba mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-055-5.;
839 26.Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1977..;
840 26.Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1975..;
841 26.Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..;
842 26.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
843 26.Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A.1927..;
844 26.Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-043-5.;
845 26.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1.;
846 26.Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
847 26.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.1995.80-88741-05-X.;
848 26.Piťha, Petr, 1938- - autor.Dušičková zamyšlení.:České Budějovice :.2004.80-86610-12-8.;
849 26.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
850 26.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.;
851 26.Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax.1988..;
852 26.Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:.1946..;
853 26.neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie .1970..;
854 26.Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.2006.80-7255-145-0.;
855 26.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH.1970..;
856 26..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
857 26.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.;
858 26.Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o..1999..;
859 26.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-147-5.;
860 26.Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.2005.80-215-0521-4.;
861 26.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.;
862 26.Lozano, Neal,1949-.Návrat staršieho brata.Bratislava:Kumran.2013.9788089487363(brož.); 978-8089487-36-3.;
863 26.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.2007.978-80-89067-45-9.;
864 26.Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-9-9.;
865 26.Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad.1974..;
866 26.Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.2000.80-89098-04-5.;
867 26.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).;
868 26.Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-95-3.;
869 26.Hrbata, Josef,1924-.Setba a žeň :.Řím ::Křesťanská akademie,.1977..;
870 26.Kristína, Royová.Bez Boha na svete.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-03-1.;
871 26.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.;
872 26.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.;
873 26.Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1938..;
874 26.Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1998..;
875 26.Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.;
876 26.Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-006-1.;
877 26.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM.1997..;
878 26.Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag.1990..;
879 26.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.1995.80-7165-026-9.;
880 26.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.;
881 26.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
882 26.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.1994.80-7114-084-8.;
883 26.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.1994.80-967282-0-2.;
884 26.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.;
885 26.Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.2003.80-89070-13-2.;
886 26.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.2001.80-88795-80-X.;
887 26..Veľpieseň.:.1980?..;
888 26.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.2008.978-80-89342-03-7.;
889 26.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.2000.80-86025-23-3.;
890 26.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.2003.80-7114-415-0.;
891 26.Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-76-7.;
892 26.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.;
893 26.Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl.1946..;
894 26.Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1969..;
895 26.Hausner, Milan.Duševně nemocný mezi námi.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..;
896 26.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1971..;
897 26.Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.2005.80-8074-026-7.;
898 26.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.;
899 26.Philippe, Jacques,1947-.Cesta dôvery a lásky.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslovenstiev.2013.9788097147631 (brož.);978-80-971476-3-1.;
900 26.Kolář, Petr.Také se nerádi zpovídáte?.Praha:Societas.1994..;
901 26.Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie.1981..;
902 26.Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..;
903 26.Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR.1969..;
904 26.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.2000.80-967740-2-6.;
905 26.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie.1979..;
906 26.Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.;
907 26.sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.2003.80-7266-140-X.;
908 26.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.;
909 26.Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF.1935..;
910 26.Billa Joseph.Duchovné myšlienky Otca Jozefa K.Billa V.C..Kostolná - Záriečie:Koral, o.z..2008..;
911 26.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.1998.80-88795-49-4.;
912 26.Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n..1990?..;
913 26.Karl, Rahner.Skúsenosť ducha.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-175-3.;
914 26.Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:.1989?..;
915 26.Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie.1985..;
916 26.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
917 26.Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita.1985..;
918 26..Love story a skutočný svet.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-399-2.;
919 26.Novák, Josef.Čtvrtá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..;
920 26.Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý ?.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1974..;
921 26.Novák, Josef.Třetí patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..;
922 26.Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.2003.80-86146-00-6.;
923 26.Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. .1985..;
924 26.T.K.P.Základné črty ľudského poriadku.Ružomberok:Lev.1947..;
925 26.Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH.1988..;
926 26.Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..;
927 26.Muschalek,H..Moderní prírodovedci o Bohu.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1978..;
928 26.Pokorný, Ladislav,1915-2000.Dvě liturgická pojednání.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1982..;
929 26.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.;
930 26.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.;
931 26.Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH.1988..;
932 26.Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.;
933 26.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.;
934 26.Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.;
935 26.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.2011.978-80-89342-21-1.;
936 26.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.1993.0-8146-5013-9.;
937 26.Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.1998.80-85487-53-5.;
938 26.Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.].2007..;
939 26..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..;
940 26.Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1979.0920150187;0-920150-18-7.;
941 26.Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.;
942 26.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.2007.978-80-8081-067-2.;
943 26.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..;
944 26.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-111-9.;
945 26.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom.1947..;
946 26.Benda, Vladimír,1927-2010.Nacházení /.V Praze ::Ústřední církevní nakladatelství,.1988..;
947 26.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.;
948 26.Guardini, Romano.Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naší dobu.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-522-5.;
949 26.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-048-9.;
950 26.Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-530-8.;
951 26.Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:.1982..;
952 26.Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.1998.80-86025-15-2.;
953 26..Spiritualita sv. Ignáca.:.1980??..;
954 26.Dlugoš, František,1955-.Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.Levoča:MTM.2015.9788089736171 (brož.); 978-80-89736-17-1.;
955 26.Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2004.80-89138-20-9.;
956 26.Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-113-2.;
957 26.Dilong, Rudolf, OFM.Sväté rozjímanie.:.1984..;
958 26.Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.2013.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7.;
959 26.Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.;
960 26.Hevenesi, Gábor,1656-1715.Citáty a reflexe k dennímu zamyšlení /.Řím ::Křesťanská akademie,.1982..;
961 26.sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1944..;
962 26.sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1944..;
963 26..Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:.1980?..;
964 26.Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:.1974..;
965 26.Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM.1989..;
966 26.Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1969..;
967 26.Louis Evely.Otče náš.:.1970?..;
968 26.Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím.1975..;
969 26.Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
970 26.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia.1980..;
971 26.Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie.1989..;
972 26.Eagle, White.Klidná mysl.Bratislava:Aquamarin.1992.80-85592-01-0.;
973 26.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.;
974 26.Schlink, Basilea M.Všecko pro Jediného.Praha ::Luxpress,.1992.80-7130-020-9.;
975 26.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.;
976 27.Zelivan, Pavel. [from old catalog].Pierre Teilhard de Chardin..Rim,:.1968..;
977 27.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
978 27.Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1969..;
979 27.Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
980 27.Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM.1990..;
981 27.Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM.1981..;
982 27.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.Zagreb:Grafičky zavod Logos.1985..;
983 27.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,.1975..;
984 27.Strauss, Pavol.Rekviem za živých c Pavol Strauss ; Milan Rúfus, Jozef Felix, Dušan Grečner.Bratislava:Slovenský sisovateľ.1991.80-220-0219-4.;
985 27.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1948..;
986 27.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.;
987 27.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-023-9.;
988 27.Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:.1982..;
989 28.Lubich, Chiara, 1920-2008.Každý okamžik je dar : úvahy o žití přítomnosti.:Praha : Nové město.2010.978-80-86146-62-1.;
990 28.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.;
991 28.Záň, Augustín J..Deťom svetla - C.Middletown,Pa:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1975..;
992 28.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
993 28.O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota.1977..;
994 28.Lubich, Chiara,.Vo svetle lúča. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-40-3.;
995 28.Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických.1976..;
996 28.Józef, Augustyn, Jozef.Jak hledat a nalézat Boží vůli.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-312-5.;
997 28.Záň, Augustín J..Život (rok C).Middletown:Prvá Katolícka Slovenská Jednota.1981..;
998 28.Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava.1972..;
999 28.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-580-0.;
1000 28.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-03-9.;
1001 28.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-28-4.;
1002 28.Lubich, Chiara,1920-2008.Áno človeka Bohu.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487916 (brož.); 978-80-85487-91-6.;
1003 28.Lubich, Chiara,1920-2008.Byť tvojím Slovom.Bratislava:Nové mesto.2011.9788085487886 (brož.); 978-80-85487-88-6.;
1004 28.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.;
1005 28.Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.1993.80-901542-3-9.;
1006 28.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.2002.80-968854-0-5.;
1007 28.Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.;
1008 28.Vella, Elias,1941-.Uzdrav ma, môj Pane.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2013.9788089606030 (brož.); 978-80-89606-03-0.;
1009 28.Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.2011.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.;
1010 28.Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.2011.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.;
1011 28.Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:.1994..;
1012 28.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.2008.978-80-968854-8-0.;
1013 28.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.;
1014 28.Vella, Elias,1941-.Kristoterapia.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.2012.9788089606009 (brož.); 978-80-89606-00-9.;
1015 28.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-594-7.;
1016 28.Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-123-X.;
1017 28.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.2001.80-85487-63-2.;
1018 28.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.1992.80-7141-223-6.;
1019 29.Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran.1971..;
1020 29.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.1995.80-85487-29-2.;
1021 29.Madinger, Herbert.Pane, co chceš, abych činil? :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.1993..;
1022 29.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.1995.80-85487-18-7.;
1023 29.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.;
1024 29.Chautard, J R.Činný a vnitřný život.Řím ::Velehrad - Řím.1980..;
1025 29.Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..;
1026 29.Novák, Jozef.Druhá patristická čítanka.:Česká katolická Charita.1985..;
1027 29.Bovon, François, 1938- - autor.Místo svobody :.:Třebenice :.1993.80-901589-1-9.;
1028 29.Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.;
1029 29.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie.1970..;
1030 29.Granat, Wincenty,1900-1979.K člověku a Bohu v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,.1981..;
1031 29.Dacík, Reginald Maria,1907-1988.Cesta apoštolské svatosti :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,.1940..;
1032 29.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-79-0.;
1033 29.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-88-X.;
1034 29.Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH.1976..;
1035 29.Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád.1991..;
1036 30.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr.80-7192-074-6.;
1037 30.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.;
1038 30.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.1995.80-901957-1-7.;
1039 30.Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie.1969..;
1040 30.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.2008.978-80-7412-005-3.;
1041 30.Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1995.80-901957-0-9.;
1042 30.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-420-2.;
1043 30.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-183-1.;
1044 30.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-055-X.;
1045 30.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-435-0.;
1046 30.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.2000.80-7192-436-9.;
1047 30..Predrahá krv.Bratislava:LUC.2001.80-7114-333-2.;
1048 30.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.;
1049 30.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.;
1050 30.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-09-0.;
1051 30.Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-27-8.;
1052 30.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1994.80-85527-47-2.;
1053 30.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-06-6.;
1054 30.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.;
1055 30.Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1997.80-7192-311-7.;
1056 30.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.2008.978-80-8081-066-5.;
1057 30.Špidlík, Tomáš.Umění očišťovat srdce.[S.l.]:[s.n.].1980??..;
1058 30.Milan, Rúfus.Epištoly staré i nové.Bratislava ::Národné literárne centrum.1996.80-88878-01-2.;
1059 30,.Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],.1967..;
1060 31..Pohon na učitel̕ov :.Bratislava ::Slovenská l̕udová strana,.1999-..;
1061 31.Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-152-6.;
1062 31.Zamarovský, Vojtěch,1919-2006.Dějiny psané Římem /.Praha ::Mladá fronta,.1967..;
1063 31..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,.1988..;
1064 31.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad.1988..;
1065 31..Staroslověnské legendy českého původu :.Praha ::Vyšehrad,.1976..;
1066 31.Čarnogurský, Jan.Videné od Dunaja.Bratislava ::Kalligram.1997.80-7149-179-9.;
1067 31.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.1990.80-222-0257-6.;
1068 31.Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.2009.978-80-969000-8-4.;
1069 31.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.1993.80-85282-52-6.;
1070 31.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.;
1071 31.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.1994.80-88724-01-5.;
1072 31.Margies, Wolfhard.Milost.Praha:Logos.1992.80-85335-13-1.;
1073 31.Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.2003.80-968922-0-7.;
1074 31.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.2002.80-7114-365-0.;
1075 31.Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
1076 31.Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-30-0.;
1077 31.Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag.1967..;
1078 31.Lachmanová, Kat.Kotva nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-37-9.;
1079 32.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-09-6.;
1080 32.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.;
1081 32.Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-19-3.;
1082 32.Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-20-7.;
1083 32.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-15-0.;
1084 32.Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-22-3.;
1085 32.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1990.80-85198-11-8.;
1086 32.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-16-9.;
1087 32.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).1991.80-85198-17-7.;
1088 32.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.;
1089 32.Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-10-2.;
1090 32.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.;
1091 32.Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-11-0.;
1092 32.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.;
1093 32.Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-13-7.;
1094 32.Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-14-5.;
1095 32.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.;
1096 32.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.;
1097 32.Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-17-X.;
1098 32.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.;
1099 32.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.;
1100 32.Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-21-8.;
1101 32.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.;
1102 32.Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-79-2.;
1103 32.Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.;
1104 32.Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.2006.80-89170-18-8.;
1105 32.Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.;
1106 32.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.;
1107 32.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.;
1108 32.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.;
1109 32.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.;
1110 32.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.;
1111 32.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-96-2.;
1112 32.Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P..1992..;
1113 32.Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-97-0.;
1114 32.Bevere, John.Bližšie k Bohu. .Bratislava :Slovo života international.2010.978-80-89165-25-4.;
1115 32.Bevere, john.Satanova návnada : Tvoja reakcia určuje tvoju budúcnosť.Bratislava:Slovo života.2005.80-89165-07-9.;
1116 32.Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.1997.80-7113-192-X.;
1117 32.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-87-2.;
1118 32.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-07-4.;
1119 32.Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-165-X.;
1120 32.Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.2013.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.;
1121 32.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
1122 32.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.8096863819; 80-968638-1-9.;
1123 32.Langhammer, Joachim.Čo bude s týmto svetom?.Bratislava; MSEJK:.1997.8088891094 (brož.); 80-88891-09-4.;
1124 32.Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.2008.978-80-8074-080-1.;
1125 33.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.;
1126 33.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018027110; 978-80-18-02711-0.;
1127 33.Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.;
1128 33.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-477-8.;
1129 33.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.;
1130 33.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.2005.80-7114-512-2.;
1131 33.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.;
1132 33.Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-582-5.;
1133 33.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.;
1134 33.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-424-1.;
1135 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.;
1136 33.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-602-3.;
1137 33.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.;
1138 33.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.;
1139 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.2007.978-80-7141-579-4.;
1140 33.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.;
1141 33.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.2012.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.;
1142 33.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-570-1.;
1143 33.Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.;
1144 33.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.;
1145 33.Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.;
1146 33.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
1147 33.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.;
1148 33.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.;
1149 33.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.;
1150 33.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.;
1151 33.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
1152 33.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-280-8.;
1153 33.Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela.1996..;
1154 33.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.;
1155 33.Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-497-7.;
1156 33.Pius XII..Mystici Corporis - O tajomnom tele Kristovom.Trenčín:ÚSKŠ v edícii Veritas.1944..;
1157 33.Pavel VI..Ve jménu Páně.Rím:Křesťanská akademie.1978..;
1158 33.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.;
1159 33.František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2015.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.;
1160 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
1161 33.František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.;
1162 33..Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela .1996..;
1163 33.prikryl lubomir.žilinski knazi a reholnici v 20.storoči.:.2007..;
1164 33.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..;
1165 33.František,.Sila povolania.:.2022.9788080744878; 978-80-8074-487-8.;
1166 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.;
1167 33.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-537-X.;
1168 33.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.1998.80-7114-247-6.;
1169 33.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.1997.80-85487-51-9.;
1170 33.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-30-6.;
1171 33.Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad.2013..;
1172 33.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-042-4.;
1173 33.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.;
1174 33.Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-511-6.;
1175 33.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
1176 33.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
1177 33.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.;
1178 33.Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.;
1179 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.;
1180 33.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-204-4.;
1181 33.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-193-5.;
1182 33.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1981..;
1183 33.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.;
1184 33.JÁN PAVOL II. .Encyklika Slavorum Apostoli pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom, rehoľným rodinám a všetkým kresťanským veriacim na pamiatku evanjelizačného diela svätých Cyrila a Metoda po jed. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana.1985. - ..;
1185 33.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-68-1.;
1186 33.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.;
1187 33.Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-262-1.;
1188 33..Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3.;
1189 33.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
1190 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-594-9.;
1191 33.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.;
1192 33.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-057-2.;
1193 33.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.;
1194 33.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.1995.80-7113-126-1.;
1195 33.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.1995.80-7113-140-7.;
1196 33.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.;
1197 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
1198 33.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.;
1199 33.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.;
1200 33.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-280-X.;
1201 33.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.;
1202 33.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-421-7.;
1203 33.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.2002.80-7141-365-8.;
1204 33.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.;
1205 33.Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..;
1206 33.Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
1207 33.Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1208 33.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM.1980..;
1209 33.Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM.1985..;
1210 33.Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..;
1211 33.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.;
1212 33.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.;
1213 33.Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.1990.80-7113-026-5.;
1214 33.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..;
1215 33.Ján Pavol II..Redemptoris missio.:Libreria editrice vaticana.1991..;
1216 33.Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. o pokroku národú.:Typis polyglottis Vaticanis.1870??..;
1217 33.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990..;
1218 33.Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
1219 33.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-202-8.;
1220 33.Pavol VI..Encyklika svatého otca Pavla VI. O rozvoji národov.:Slovenskí jezuiti Galt, Ontario, Kanada.1972..;
1221 33.Ján Pavol II..Apoštolská exhortácia svätého otca Jána Pavla II. Dar vykúpenia Redemptoris Donum.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1984..;
1222 33.Ján Pavol II..Dar vykúpenia Redemptoris donum.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1984..;
1223 33.Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1991..;
1224 33.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1979..;
1225 33.Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda.1982..;
1226 33.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..;
1227 33..Instrumentum laboris.:.2004..;
1228 33..Catechismo della Chiesa Cattolica. (Katechizmus katolíckej Cirkvi.).Citta del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.1992.8820918889;88-209-1888-9.;
1229 33.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-661-9.;
1230 33.František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2016.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.;
1231 33.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.;
1232 33.Alberti, P..Papežové I. 2. časť (682-1073).Přerov:Nový Národ.1932..;
1233 33.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:.1932..;
1234 33.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.;
1235 33.Benazzi, Natale.365 dní s pápežom Františkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2015.9788081611759 (brož.); 978-80-8161-175-9.;
1236 33.Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
1237 33.Ján Pavol1920-2005.Otvorte dvere Vykupiteľovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..;
1238 33.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1970..;
1239 33.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.2000.80-7114-300-6.;
1240 34.Stanček, Ľubomír,.Ján Pavol II. a mládež.V Ružomberku:Katolícka univerzita.2006.8080840911 (brož.); 80-8084-091-1.;
1241 34.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně /.Praha ::Čes. katolická Charita,.1989..;
1242 34.Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.1995.80-85405-36-9.;
1243 34.Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.1999.80-968263-2-8.;
1244 34.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.;
1245 34..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.1995.80-7142-024-7.;
1246 34.Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH.1988..;
1247 34.Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1248 34.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.;
1249 34.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1977..;
1250 34.Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita.1963..;
1251 34.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1993.80-7142-014-X.;
1252 34.Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.2010.978-80-89694-25-9.;
1253 34.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
1254 34.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
1255 34.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ.1977..;
1256 34.Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie.1989..;
1257 34.Verner František P..Bibliografie Českých překladu celé bible i jejich částí.:ČKCH.1987..;
1258 34.Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH.1985..;
1259 34.Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl..1989..;
1260 34.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH.1990..;
1261 34.Fromm, Erich.Budete jako bohové : Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice.:Praha : Lidové noviny.1993.80-7106-075-5.;
1262 34.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.1996.80-7192-146-7.;
1263 34.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.;
1264 34.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..;
1265 34.Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad.1969..;
1266 34.ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství.1971..;
1267 34.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.2013.978-80-7450-091-6.;
1268 34.Hochmann, František,1920-1992.Láska v Písni nejkrásnější /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,.1984..;
1269 34.Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-43-0.;
1270 34.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-39-0.;
1271 34.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
1272 35.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:.1985..;
1273 35.Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1948..;
1274 35.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky.1969..;
1275 35.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda.1970..;
1276 35.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..;
1277 35.Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..;
1278 35.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.;
1279 35.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-810-0.;
1280 35.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.;
1281 35.Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1282 35.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.1993.80-7162-023-8.;
1283 35.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.;
1284 35.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-05-9.;
1285 35.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1968..;
1286 35.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM.1969..;
1287 35.Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva : rozjímania. I. diel, Evanjeliá [A].Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1987..;
1288 35.Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1981..;
1289 35.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1963..;
1290 35.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM.1967..;
1291 35.Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1292 35.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.1991.80-900335-6-3.;
1293 35.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
1294 35.Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie.1986..;
1295 35.Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969..;
1296 35.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-249-4.;
1297 35.Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
1298 35.Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia.1938..;
1299 35.Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran.1969..;
1300 35.Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej.1948..;
1301 35.Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita.1989..;
1302 35.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.2000.80-88795-98-2.;
1303 35.Valtorta, Maria,1897-1961.Lekcie k Listu Pavla Rimanom.Bratislava:Jacobs light communication.2014.9788089386154 (viaz.); 978-80-89386-15-4.;
1304 35.Beníček J..Mystika v tradici křesťanského východu.:Hlas Velehradu.1994..;
1305 36.Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství.1987..;
1306 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.;
1307 36.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:.1900..;
1308 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-664-7.;
1309 36.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa.1901..;
1310 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-888-7.;
1311 36.Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha.1990..;
1312 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-890-9.;
1313 36.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.;
1314 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-879-8.;
1315 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-636-1.;
1316 36.Rusináková, Magdaléna.Svätý rok milosrdenstva.Bratislava:Lúč.2015.9788081790201 (brož.); 978-80-8179-020-1.;
1317 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-831-3.;
1318 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-886-0.;
1319 36.Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC.1987..;
1320 36.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.;
1321 36.Xavier, Léon.Slovník biblické teologie.:Academia.2003.80-200-1127-7.;
1322 36.Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-790-2.;
1323 36.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.;
1324 36..Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-878-X.;
1325 36.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-474-3.;
1326 36..Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-863-1.;
1327 36.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-637-X.;
1328 36.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0038-0.;
1329 36..Starý Zákon I.Spolok sv.Vojtecha 1968.:.2005??..;
1330 36.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.1991.80-900335-7-1.;
1331 36..Starý Zákon II. Spolok sv.Vojtecj 1969.:.2005??..;
1332 36.Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu.1991..;
1333 36..Svätá Biblia čiže celé Sväté Písmo PRAHA 1964.:.2005??..;
1334 36.Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.;
1335 36.Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).;
1336 36..Biblia Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy.:Slovenská Evanjelická Cirkev 1979.2005??..;
1337 36.Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.;
1338 36.W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.1989.0-919865-19-4.;
1339 36..Sväté Písmo NZ.Rím:Slovenský Ústav Cyrila a Metoda.1988..;
1340 36.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-3-0.;
1341 36.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1996.8071420107;80-7142-010-7.;
1342 36.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
1343 36.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
1344 36.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..;
1345 36.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.;
1346 36.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.;
1347 36.Stanček, Ľubomír, CM.Áno Bohu slovom. Spišské Podhradie:KS.2003.80-968909-6-4.;
1348 36.Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.1994.80-7142-044-1.;
1349 36.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-825-9.;
1350 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.2004.80-7192-830-5.;
1351 36.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-761-9.;
1352 36.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-674-4.;
1353 36.Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-045-X.;
1354 36.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-85486-64-3.;
1355 36.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2009.978-80-85486-57-5.;
1356 36.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.;
1357 36.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.2008.978-80-85486-52-0.;
1358 36.Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :.1988-1991..;
1359 36.Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.1998.80-88680-21-2.;
1360 36.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..;
1361 36.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita.1986..;
1362 36.Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1992..;
1363 36.Bajan, Silvester.Pieseň o láske .:Shalom.2009.978-80-969939-6-3.;
1364 36.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1985..;
1365 36.Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.2019.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0.;
1366 36.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.;
1367 36.Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-89-9.;
1368 36.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.;
1369 36.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.1990.80-85265-00-1.;
1370 36.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-33-3.;
1371 36.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.1991.80-85310-89-9.;
1372 36..Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita.1985..;
1373 36.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.2005.80-969304-6-X.;
1374 36.Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.2005.80-7165-510-4.;
1375 36.Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.;
1376 36.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.;
1377 36.Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.1998.80-7114-224-7.;
1378 36.Vries, Anne de.Biblia pre deti.[S.l.:s.n..1985..;
1379 36.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.;
1380 36.Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský.1940..;
1381 36.Novotný, Adolf.Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Praha:Kalich.1956..;
1382 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.;
1383 37.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.;
1384 37.Kyrinovičová Irena.Svätci na Slovensku.[S.l.]:I & I PR, s.r.o.,.2008..;
1385 37.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.2013.978-80-7252-436-5.;
1386 37.Jöckle, Clemens, 1950-.Blahoslavení milosrdní :.Strasbourg ::Éditions du Signe,.2009.978-2-7468-2028-9.;
1387 37.Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.2016.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.;
1388 37.Lorant, Stefan,1901-1997..Pittsburgh :.Pittsburgh, Pa. ::Esselmont Books,.1999.0967410304;0-9674103-0-4.;
1389 37.Herout, Jaroslav.Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohů.Praha:Panorama.1981..;
1390 37..Papež Benedikt XVI. v České republice.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-426-2.;
1391 37.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.2002.80-7181-768-6.;
1392 37.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.2002.80-7181-618-3.;
1393 37.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.2002.80-7181-708-2.;
1394 37.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.2002.80-7181-659-0.;
1395 37..Pedagogická encyklopédia Slovenska /.Bratislava ::Veda,.1984-..;
1396 37.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-076-4.;
1397 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.1998.80-08-02929-3.;
1398 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2000.80-08-03142-5.;
1399 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1999.80-08-03006-2.;
1400 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-173-6.;
1401 37.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2001.80-08-03188-3.;
1402 37..Encyklopédia histórie sveta.Praha ::Cesty,.2001.80-7181-568-3.;
1403 38.Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.;
1404 38.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-374-1.;
1405 38.Valášek, Štefan.Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova /.[Slovensko] ::Inertial Technologies,.2013.978-80-971526-0-4.;
1406 38.Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..;
1407 38..Brněnská diecéze (1777-2007) :.:[Brno] :.2006.80-239-5678-7.;
1408 38.Teplý, Libor, 1955- - fotografie; .Biskupství brněnské.:Brno :.2000.80-239-3805-3.;
1409 38.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..;
1410 38.Fulla, Ľudovít,1902-1980.Okamihy a vyznania /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1983..;
1411 38.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia..Bratislava ::Tatran,.1989..;
1412 38.Závadová, Katarína,1933-.Jaroslav Vodrážka :.Martin ::Matica slovenská,.1984..;
1413 38.Hála, Ján,1890-1959.Pod Tatrami /.Liptovský Sv. Mikuláš ::Tranoscius,.1948..;
1414 38.Kibic, Karel,1930-.Historické radnice /.Praha ::Tisková, ediční a propagační služba MH,.1988..;
1415 38.Michelangelo Buonarroti,1475-1564..Michelangelo :.London ::Constable,.1978.0094623805;0-09-462380-5.;
1416 38.Solnický, Josef,1931-2014.Jeseníky =.Praha ::Panorama,.1981..;
1417 38.Jůzová, Eva.Severozápadní Čechy =.Praha ::Panorama,.1984..;
1418 38.Langenberg, Ruth.Engel.München:Prestel.2012.978-3-7913-4714-1.;
1419 38..Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého /.Martin ::Matica slovenská,.1985..;
1420 38.Ehm, Josef,1909-1989.České gotické umění =.:.2005??..;
1421 38.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-.Dejiny umenia /.Bratislava ::Tatran,.1978..;
1422 38.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia :.Bratislava ::Tatran,.1981..;
1423 38.Lazišťan, Eugen,.Slovakia. Neografia:Martin.1997.80-85186-94-2.;
1424 38.Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..1991.80-85319-05-5.;
1425 38.Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad.1973..;
1426 38.Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.1999.88-7135-091-X.;
1427 38.Špirko, Jozef.Dejiny a umenie očami historika.Bratislava:LUC.2001.80-7114-359-6.;
1428 38.Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran.1976..;
1429 38.Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,.1990..;
1430 38.Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-535-9.;
1431 38.Pešina, Jaroslav,1912-1992.Mistr Vyšebrodského cyklu.Praha ::Odeon,.1982..;
1432 38.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM.1990..;
1433 38.Lazi????an, Eugen,.Slowakei. Neografia:Martin.1997.80-85186-95-0.;
1434 39.Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],.1984..;
1435 39.Meliškov, Radovan.Ruženec o Panne Márii Sedembolestnej.[Litava:Bratstvo Božského Srdca Ježišovho.2014.9788097154745 (brož.); 978-80-971547-4-5.;
1436 39.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.;
1437 39.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.;
1438 39.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.1991.80-85220-33-4.;
1439 40.Stanček, Ľubomír, CM.Ján Pavol II. a mládež : Zborník.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-091-1.;
1440 40.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.;
1441 40.Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.;
1442 40.Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1479-8.;
1443 40.Vandeman, George E..Štyria najväčší vrahovia : Rakovina.Ochorenia srdca.Alkoholismus.Obezita.Praha:Advent.1991.80-85002-41-8.;
1444 41.Dr.R.W.Hynek.Ohrození Římem.Praha:ČAT.1880??..;
1445 41.Kováčik, Marián.kúpele Turčianske.Bratislava:Reklama Čedok.1970..;
1446 41.Vávra, Ján.Po stopách Martina Kukučína na Orave.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo .1961..;
1447 41.Dejčík, František.Andrrej Hlinka.Ružomberok:Miestny odbor Matice slovenskej.1991..;
1448 41.Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.;
1449 41..Zoznam katolíckych škôl Slovenska.[S.l.] :[s.n.].1996..;
1450 41.Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012.9788375531350;978-83-7553-135-0.;
1451 42.Kneipp, Sebastian,1821-1897.Kneippova velekniha domácí a přírodní léčby :.Praha ::Orel,.1932..;
1452 42.Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).;
1453 42.Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.1990.80-85261-00-6.;
1454 42.Jánošová, M..Slávnostní príležitosti.Bratislava:Obzor.1981..;
1455 42.Ďuríčková, Mária.Sedemfarebný kvietok.Bratislava:Mladé letá.1975..;
1456 43.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
1457 43.Rudolph, Fritz.Končiare bez bohov /.Bratislava ::Šport,.1961..;
1458 43.Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.1998.80-7090-482-8.;
1459 43.Toth, Joseph.Radetzkého pochod.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1975..;
1460 43.Sabatier, Robert,1923-2012.Švedske zápalky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018029343; 978-80-18-02934-3.;
1461 43.Rotterová, Božena,1921-1980.Tajemství pro Barbaru /.Praha ::MF,.1960..;
1462 43.Milan, Rúfus.Pamätníček.:Mladé letá.1998.80-06-00923-6.;
1463 43.Rybakov, Anatolij Naumovič,1911-1998.Piaďove dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,.1962..;
1464 43.Ryss, Jevgenij Samojlovič,1908-1973.Strach /.Praha ::Svět sovětů,.1963..;
1465 43.Rysuľa, Štefan,1900-1976.Boží obľúbenci.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..;
1466 43.Rysuľa, Štefan,1900-1976.Milosť.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..;
1467 43.Francoise, Saganová.Dobrý deň smútok.:Slovenský spisovateľ.1966..;
1468 43.Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Žiarlivý Extremadurčan a iné novely /.Bratislava ::SVKL,.1957..;
1469 43.Le Sage, Alain René.História Gila Blasa de Santillane.Bratislava:SVKL.1955..;
1470 43.Šmilovský, Alois Vojtěch,1837-1883.Za ranních červánků a jiné prózy /.Praha ::Odeon,.1971..;
1471 43.Istrati, Panait,1884-1935.Noc v močiari /.Bratislava ::Slov. spis.,.1971..;
1472 43.Šoltész, Pavel,1927-1993.Ukolébavka pro sovu /.Praha ::Mladá fronta,.1965..;
1473 43.Smoletti, Tobias.Dobrodružstva Rodericka Randoma.Bratislava:Tatran.1966..;
1474 43.Sobolev, Leonid.Generálna oprava.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1959..;
1475 43.Soha, Čcho.Krvavé stopy.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..;
1476 43.Škvorecký, Josef, 1924- - autor.Smutek poručíka Borůvky :.:Praha :.1991.80-204-0247-0.;
1477 44.Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.;
1478 44.Vladislav, Jan.Horký leden 1989 v Československu : Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.Praha:Novinář.1990.80-7077-396-0.;
1479 44.Eduard Karkan.Autom po Európe.:Ottovo nakladatelství.2007.978-80-7360-591-9.;
1480 44.Žiak, Dalimír.Štvrťstoročie našej práce.Martin:Osveta.1975..;
1481 44.Lamanec, Anton.Folklór ako predpoklad ďalšej spolupráce.Svidník:Tlačiareň svidnícka.2006.80-969592-0-4.;
1482 44.Remešová, Věra.České jesličky.Praha:Čes.katolická Charita.1988..;
1483 44.Hrůza, Jiří,1925-2012.Československá města :.Praha ::Olympia,.1976..;
1484 44..Národní divadlo :.:[Praha] :.1999?.80-85921-67-7.;
1485 44.Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.1990.3-87868-418-5.;
1486 44.Mlčák, Leoš.Hradisko Olomouc.Ostrava:Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody.1978..;
1487 44.Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia.1984..;
1488 44.Těsnohlídek, Rudolf,1882-1928.Demänová.Praha:Družstevní práce.1926..;
1489 44.Ľudovít, Janota.Slovenské hrady.:Tatran.1974..;
1490 44.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-619-7.;
1491 44.Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,.1961..;
1492 44.Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.2006.80-89187-14-5.;
1493 44.Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:.1990??..;
1494 44.Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.2008.978-80-969970-4-6.;
1495 44.Sočufka, František, SJ.Náš priateľ z Vlkolínca Páter Palko Horský. .Trnava :Dobrá kniha.2010.978-80-7141-692-0.;
1496 44.Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.2001.80-968556-8-9.;
1497 44.Paučula, Milan.Pamätnica 110. výročia Ružomberského katolíckeho kruhu.:Ružomberský katolícky kruh .2004..;
1498 44.Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran.1978..;
1499 44.Novák, Jozef.Slovenské mestské a obecné erby.Martin:Osveta.1972..;
1500 44.Mednyanský, Alojz.Dávne povesti o slovenských hradoch.:Mladé letá.1995.80-06-00606-7.;
1501 44.Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,.1979..;
1502 44.Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.2006.80-969536-5-6.;
1503 45.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.1995.80-85291-16-9.;
1504 45.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-404-5.;
1505 45.Tančáková, Monika.Volanie Litmanovej hory. .Prešov :Akcent Print.2009.978-80-89295-15-9.;
1506 45.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2010.978-80-89342-18-1.;
1507 45.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).;
1508 45.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.;
1509 45..Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.;
1510 45.Vlašič Tomislav. Barbarič Slavko.Otevřte svá srdce Marii Královně Míru.s.l.:nebol udaný.1984..;
1511 45.Hunermann.Matkin odkaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1986..;
1512 45.Bohuslav.Lurd maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1978..;
1513 45.s.n..Poselství Panny Marie.Praha:Vérité.1996..;
1514 45.Martin, Weis..Mariánské květy : "... od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení ...".:Sursum.2003.80-7323-046-1.;
1515 45.Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-743-2.;
1516 45.Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.2000, 2001.80-7141-328-3.;
1517 45.Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1978..;
1518 45.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.2003.80-88795-95-8.;
1519 45.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011.978-80-89277-33-9.;
1520 45..Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup.2003..;
1521 45.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie.1995..;
1522 45.Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:.1944..;
1523 45.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.;
1524 45.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.1993.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8.;
1525 45.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.1992.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.;
1526 45.Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ.1948..;
1527 45.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-311-1.;
1528 45.Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1973..;
1529 45.Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1989..;
1530 45.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.1995.80-85291-14-2.;
1531 45.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.2001.80-7192-543-8.;
1532 45..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,.1981..;
1533 45.Werfel, Franz,1890-1945.Píseň o Bernadettě =.V Praze ::Vyšehrad,.1947..;
1534 45.Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.;
1535 46.Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči.1948..;
1536 46.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-65-1.;
1537 46.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-6-X.;
1538 46.Zeyer, Julius,.Zahrada Mariánská /.Praha ::Vyšehrad,.1972..;
1539 46.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2008.978-80-969918-2-2.;
1540 46.Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.1998.80-967965-0-X.;
1541 46.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.1998.80-967755-2-9.;
1542 46..Hľadieť na Krista očami Márie.:.2003 ?..;
1543 46.Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa .1993..;
1544 46.neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat.1950..;
1545 46..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-486-7.;
1546 46.Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.2009.978-80-7165-726-2.;
1547 46.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.1997.80-88717-20-5.;
1548 46.Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.2010.978-80-7165-784-2.;
1549 46.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..;
1550 46.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-91-X.;
1551 46.Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.2008.978-80-89187-21-8.;
1552 46.Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.2013.978-963-08-5607-2.;
1553 46.Bohoslovci Arcibiskupských seminářu v Praze a Olomouci.Totus Tuus.Praha:Vérité.1994..;
1554 46.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad.1969..;
1555 46.Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Vznešenosti Marie Panny /.Frýdek ::Exerciční dům,.1939..;
1556 46.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1994..;
1557 46.Mária, Spoločníková.Korunovanie Panny Márie.:Oriens.1997.80-88828-08-2.;
1558 46.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press.1990..;
1559 46.s.n..Kráľovná pomoci 2000.Bratislava:Združenie Ave.2000..;
1560 46.Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.2001.80-968661-0-9.;
1561 46.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.1997.80-901553-7-5.;
1562 46.Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH.1989..;
1563 46.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.;
1564 46.Vragaš, Štefan.Mariazell (pútnické miesto v rakúskom Štajersku). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-483-7.;
1565 46.Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.2006.80-968587-3-4.;
1566 46.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.;
1567 46.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.1993.80-85413-16-7.;
1568 46..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.1990??.978-80-970597-1-2.;
1569 46..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.1991.80-85358-01-8.;
1570 46.Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho.1947..;
1571 46.Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet.1947..;
1572 46.Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.;
1573 46.Židlický, Karel.Turzovské příběhy :; [sborník svědectví].Olomouc ::Matice cyrilometodějská.2008.978-80-7266-289-0.;
1574 46.František Jáfy.Kráľovnej svätého ruženca.Budapešť:.1900..;
1575 46., sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.2010.978-80-88724-50-6.;
1576 46.Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.2011.978-80-88724-52-0.;
1577 47.Havelka, Emanuel,1873-1956.I princezny mají děti :.Praha ::Otto,.1947..;
1578 47.Rolf, Hochhuth.Zástupca.:Tatran.1966..;
1579 47.Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus,1776-1822.Slečna Scuderi.Martin:Academia.1932..;
1580 47.Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena.1982..;
1581 47.Hlavacek, Lubos. [from old catalog].Nesmrtelni ve filmu;.Praha,:Orbis,.1961..;
1582 47.Ernest, Hemingway.Komu zvoní hrana.:Knižní klub.2000.80-242-0390-1.;
1583 47.Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ.1964..;
1584 47.Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL.1956..;
1585 47.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..;
1586 47.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1953..;
1587 47.Samo, Chalupka.Mor ho!.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..;
1588 47.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť.1952..;
1589 47.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1949..;
1590 47.Hrušovský, Ján,1892-1975.Stalo sa v našom mestečku a iné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1957..;
1591 47.Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Gotšalk.Praha:Leopold Mazáč.1935..;
1592 47.Victor, Hugo.Han z Islandu.:Slovenský Tatran.1972..;
1593 47.Viktor Hugo.Človek, ktorý sa smeje.Bratislava:Tatran.1968..;
1594 47.Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
1595 47.Victor, Hugo.Chrám Matky božej v Paríži 1.:Tatran.1984..;
1596 47..Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
1597 47.Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1598 47.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..;
1599 47.Chesterton, Gilbert Keith.Vybrané essaye.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1945..;
1600 47.Haas, Rudolf.Sibírsky trestanec.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007372; 978-80-18-00737-2.;
1601 47.Greene, Graham,1904-1991.Náš člověk v Havaně /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..;
1602 47.Horák, Jozef,1907-1974.Strieborné hlbiny :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..;
1603 47.Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran.1974..;
1604 47.Emil Horváth.Dom s dvoma amormi.Bratislava:Tatran.1973..;
1605 47.Ludmila Hořká.Mezivodky.Ostrava:krajské nakladatelství v Ostravě.1962..;
1606 47.Hořká, Ludmila,1892-1966.Dolina /.Praha ::Lidová demokracie,.1962..;
1607 47.Greene, Graham,1904-1991.Tichý Američan /.Praha ::Mladá fronta,.1957..;
1608 47.Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.;
1609 47.Hrušovský, Ján,1892-1975.Rozmarné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..;
1610 47.Hrušovský, Ján,1892-1975.Prípad poručíka Seeborna :.Bratislava ::Tatran,.1976..;
1611 47.Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..;
1612 47.Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,.1974..;
1613 47.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Sedem sŕdc.Martin:Živena.1934..;
1614 47.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Chlieb.Martin:Matica slovenská.1931..;
1615 47.Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran.1970..http://knihy.dominikani.sk/c/prvemenu;
1616 47.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Podpolianske rozprávky.Martin:Matica slovenská.1935..;
1617 47.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Jozef Mak.Martin:Matica slovenská.1936..;
1618 47.Hrubín, František, 1910-1971.Srpnová neděle.:Praha : Artur.2011.978-80-87128-59-6.;
1619 47.Vukovič, Čedo.Mrtvá Hluboká /.Praha ::Naše vojsko,.1963..;
1620 47.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL.1955..;
1621 47.Zván, Peter.Ajhľa, človek! :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1947..;
1622 47.Zúbek Ľudo.Skrytý prameň.:.1967..;
1623 47 a..Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník ; Mária Filkusová, Dezider Kollár, Eleonóra Kučerová, Mária Oľga Malíková, Ella Sekaninová.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.8008009292; 80-08-00929-2.;
1624 47 a.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kreutzerova sonáta.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1959..;
1625 47 a.Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum.1948..;
1626 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč.1932..;
1627 47 a.Ramuz, Charles Ferdinand.Vrch hrôzy.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..;
1628 47 a.Rama Rau, Santa.Domov do Indie.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1948..;
1629 47 a.Aleksej, Nikolajevič Tolstoj.Krívajúci veľkomožný; Čudáci.:Tatran.1977..;
1630 47 a.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran.1970..;
1631 47 a.Wladislaw, St. Reymont.Sedliaci 2 zv..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
1632 47 a.Reymont, Wladyslav Stanislaw.Zasľúbená krajina. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-522-7.;
1633 47 a.Stýblová, Valja, 1922- - autor.Nevěra.:V Praze :.1991.80-202-0238-2.;
1634 47 a.Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
1635 47 a.Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 - autor.Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.:Praha :.2000.80-85770-97-0.;
1636 47 a.Irving Stone.Agónia a extáza. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..;
1637 47 a.Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Sedliaci..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..;
1638 47 a.Řezáč, Václav,1901-1956.Rozhranie /.Bratislava ::Tatran,.1966..;
1639 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Krčmársky kráľ :.V Turč. Sv. Martine ::Matica slov.,.1944..;
1640 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..;
1641 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1933..;
1642 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Júlia.Praha:Leopold Mazáč.1930..;
1643 47 a.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1644 47 a.Rázus, Martin,1888-1937.Bombura a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1948..;
1645 47 a.Timrava,1867-1951.Korešpondencia Timravy a Šoltésovej.Bratislava ::Nakl. slov. ak. vied a umení,.1952..;
1646 47 a.Berwińska, Krystyna,1919-2016.Con amore /.Bratislava ::Pravda,.1981..;
1647 47 a.Storm, Theodor.Jazdec na bielom koni.Bratislava:SVKL.1958..;
1648 47 a.Henry, O.,1862-1910.Spomienky žltého psa a iné poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1961..;
1649 47 a.Stevenson, Robert Louis,1850-1894.Únos /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1957..;
1650 47 a.Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Gora.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..;
1651 47 a.Stone, Irving,1903-1989.Smäd po živote /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..;
1652 47 a.Irving, Washington,1783-1859.Povesť z Ospanlivej kotliny /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..;
1653 47 a.Stein, Gertrude,1874-1946.Tři životy /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,.1961..;
1654 47 a.Tilschová, Anna Maria,1873-1957.Vykúpenie.Bratislava:SVKL.1965..;
1655 47 a.Strindberg, August,1849-1912.Syn slúžky /.Bratislava ::Tatran,.1967..;
1656 47 a.Sinclair, Upton,1878-1968.Jeho veličenstvo uhlie /.Bratislava ::Tatran,.1974..;
1657 47 a.Tatarka, Dominik,1913-1989.Prútené kreslá :.Bratislava ::Tatran,.1967..;
1658 47 a.Dvorak, P..Schöne Weihnachtszeit.Hamburg:Interpress.1981..;
1659 47 a.Čaplovič, Ján.ˇHviezdoslav vo fotografii.Bratislava:Tatran.1952..;
1660 47 b..Johannes Paul II..[S.l.]:[s.n.].1990??.3-86070-544-X.;
1661 47 b.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.2005.80-7181-767-8.;
1662 47 b.Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.2000.88-7135-119-3.;
1663 47 b.Maxwell.Papežové : život a vláda.Praha ::Praha : Svoboda.1998.80-902300-3-2.;
1664 47 b..Řím a Vatikán.Firenze ::Editprojekt,.2000.88-476-0056-1.;
1665 47 b.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-098-X.;
1666 47 b.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.2001.80-7145-485-0.;
1667 47 b.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.;
1668 47 b.Rio, Dominico Del.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-869-9.;
1669 47 b.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON.1990..;
1670 47 b.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.2010.978-80-970268-6-8.;
1671 47 b.Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.2004.80-967172-7-8.;
1672 47 b.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-477-X.;
1673 47 b.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.2000.80-7145-455-9.;
1674 47 b.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-424-7.;
1675 47 b.Koudelková, Jana - autor.Česká zastavení v Římě. Český poutní dům Velehrad : :Praha :.2000.80-7178-427-3.;
1676 47 b.Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.2005.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.;
1677 47 b.Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-384-9.;
1678 47 b.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-168-4.;
1679 47 b.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.;
1680 47 b.Karol Dzuriak.Stovka 100 Liptovského múzea v Ružomberku.Liptovský Mikuláš:REPROservis Kováč.2013.9788097009496 (viaz.); 978-80-9700944-9-6.;
1681 47 b..Veľká kniha milostí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2014.9788018028384; 978-80-18-02838-4.;
1682 47 b.Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.1991.80-900404-8-9.;
1683 47 b.Baláž, Zoltán.Z klauzúry do vyhnanstva.Banská Bystrica-Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2008.9788088937319; 978-80-88937-31-9.;
1684 47 b.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.;
1685 47 b.Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.;
1686 47 b.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-55-3.;
1687 47 b.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.2003.80-551-1086-7.;
1688 47 c.Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.2006.80-89123-05-8.;
1689 47 c.Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.2006.80-89123-05-8.;
1690 47 d.z čín. orig. prel. Marína ČarnogurskáČarnogurská, Marína - preklad.A riekol majster.:Tatran.1977..;
1691 47 d.Pospělov, N..Dějiny ruské literatury.Praha:Nakladastelství Svoboda.1947..;
1692 47 d.E.B.Leton.Dvaja divosi.:.1967..;
1693 47 d.Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..;
1694 47 d.Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1956..;
1695 47 d.Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.1990.80-221-0078-1.;
1696 47a.Stewartová, Mary.Gabrielove kopovy.Bratislava:Pravda.1974..;
1697 47b.GaÆÑzka, Grzegorz.¤ladami Jana PawÆa II.Marki:Michalineum.2006.8370194109; 83-7019-410-9.;
1698 47b..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..;
1699 47b.Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.2012.9788375531350;978-83-7553-135-0.;
1700 48.Václav, Havel.Dálkový výslech.:Melantrich.1989.80-7023-038-X.;
1701 48.Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.2008.978-80-7195-277-0.;
1702 48.Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta.1985..;
1703 48.Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,.1967..;
1704 48.Stoklasa, Jiří.Včelí produkty ve vyživě, lékařství, farmacii a kosmetice.Praha:Státní zemědělské nakladatelství .1975..;
1705 48.Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.1994.80-7114-034-1.;
1706 48..Ruská kuchyňa :.Bratislava ::Champagne Avantgarde,.1992.80-7150-012-7.;
1707 48.Rettigová, Magdalena Dobromila.Domácí kuchařka.Praha:Ikar.1999.80-7202-473-6.;
1708 48.Urban, Milo,1904-1982.Zhasnuté svetlá /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..;
1709 48.Milo Urban.Kto seje vietor.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..;
1710 48.Hrušovský, Ján.Jánošík.Praha:Leopold Mazáč.1935.9788018020715; 978-80-18-02071-5.;
1711 48.Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.1990.80-900100-2-4.;
1712 48.Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..;
1713 48.Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič,1895-1963.Fakírove dobrodružstvá /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1963-1964..;
1714 48.Jacobsen, Jens Peter,1847-1885.Niels Lyhne /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..;
1715 48.Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad.1974..;
1716 48.Chuda, Michal.Láska je dom bez zatvorených dverí. Nové mesto:Bratislava.1993.80-85487-11-X.;
1717 48.Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,.1979..;
1718 48.Jasieński, Bruno,1901-1939.Človek mení kožu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..;
1719 48.Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..;
1720 48.Janovs\'kyj, Jurìj Ìvanovyč,1902-1954.Jazdci /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
1721 48.James, Henry,1843-1916.Washingtonovo námestie /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1971..;
1722 48.Iľja, Iľf.Zlaté teľa.:Európa.2002.80-88897-83-1.;
1723 48.Havlíček, Jaroslav,1896-1943.Petrolejové lampy.Praha ::Odeon,.1983..;
1724 48.Nathaniel, Hawthorne.Šarlátové písmeno.:Motýľ.2006.80-89199-34-8.;
1725 48.Hugo, Victor, 1802-1885 - autor.Devadesát tři.:Praha :.2002.80-207-1104-X.;
1726 48.Hrušovský, Ján,1892-1975.Stála vojna, stála ... :.Bratislava ::Tatran,.1971..;
1727 48.Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.1998.80-967878-1-0.;
1728 48.Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
1729 48.Bohmannová, Andrea.Umenie stolovať c Andrea Bohmannová ; Eva Magulová, Jan Líman.Bratislava:Jaspis.1991.80-900477-0-X.;
1730 48.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská.1934..;
1731 48.Zasępa, Tadeusz.Internet a globalizácia : Antropologické aspekty.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-092-X.;
1732 48.Hečko, František,1905-1960.Červené víno.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..;
1733 48.Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016800; 978-80-18-01680-0.;
1734 48.Hawkey, Raymond.Vedľajší účinok.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018003466; 978-80-18-00346-6.;
1735 49.Seghersová, Anna.Muž a jeho jméno.Praha:Československý spisovatel.1959..;
1736 49.Seghersová, Anna.První krok.Praha:Nakladatelství Mír.1953..;
1737 49.Seghers, Anna,1900-1983.Transit :.Praha ::Melantrich,.1950..;
1738 49.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pán Wołodyjowski /.Bratislava ::Tatran,.1968..;
1739 49.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1740 49.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1741 49.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran.1986..;
1742 49.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Za chlebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
1743 49.Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Kniha snobov /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1961..;
1744 49.Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Veľký Hoggartyovský diamant /.Bratislava ::SVKL,.1956..;
1745 49.Sejfullina, Lidija Nikolajevna,1889-1954.Virinea /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..;
1746 49.Rais, Karel Václav,1859-1926.Skleník /.Praha ::Československý spisovatel,.1973..;
1747 49.Neužil, František.Řezenské ortely.:Československý spisovatel.1984..;
1748 49.Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran.1967..;
1749 49.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.1998.80-967330-2-8.;
1750 49.Vajanský, Svetozár Hurban,1847-1916.Koreň a výhonky.Martin:Matica slovenská.1934, 1935..;
1751 49.Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1957..;
1752 49.Urban, Milo,.V osidlách.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1940..;
1753 49.Milo, Urban.Zelená krv.:Tatran.1970..;
1754 49.Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.;
1755 49.Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.1927.9788018001554; 978-80-18-00155-4.;
1756 49.Urban, Milo,.Hmly na úsvite.Turčiansky Sv. Martin:Kompas.1941..;
1757 49.Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ.1975..;
1758 49.Záturecký, Adolf Peter.Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran.1974..;
1759 49.Votruba, František.Víťazná cesta.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..;
1760 49.Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..;
1761 49.Zábrana, Jan, 1931-1984 - autor.Vražda se zárukou.:Praha :.1989.80-202-0020-7.;
1762 49.Terézia, Vansová.Výber z diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..;
1763 49.Vávra, Jaroslav Raimund,1902-1990.Ahmed má hlad :.(V Praze) ::Družstevní práce,.1935..;
1764 49.Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit..1960..;
1765 49.Vejdělek, Čestmír, 1925- - autor.Návrat z ráje :.:Praha :.1993.80-900030-5-2.;
1766 49.Verga, Giovanni.Malavogliovci. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..;
1767 49.Verne, Jules,1828-1905.Dvadsaťtisíc míľ pod morom /.Bratislava ::Mladé letá,.1965..;
1768 49.Verne, Jules.Sever proti Juhu. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00097-2.;
1769 49.Jančová, Mária,1908-2003.Bochník.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1950..;
1770 49.Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
1771 49.Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..;
1772 49.Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská.1928..;
1773 49.Jefremov, Ivan Antonovič,1907-1972.Mlhovina v Andromedě.Praha ::Mladá fronta,.1960..;
1774 49.Chevrier, Pierre.Saint Exupéry /.Praha ::Vyšehrad,.1986..;
1775 49.Chevalier, Haakon,1902-1985.Človek ktorý chcel byť bohom /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,.1962..;
1776 49.Jégé,1866-1940.Svätopluk ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..;
1777 49.Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK.1948..;
1778 49.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad.1972..;
1779 50.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:.1964..;
1780 50.Beniak, Valentín.Igric :.Bratislava ::Elán,.1944..;
1781 50.Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..;
1782 50.Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Dáma v jezeře.:Praha :.1992.80-204-0327-2.;
1783 50.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Spisy básnické Andreja Sládkoviča.Martin:Matica slovenská.1920..;
1784 50.Stehr, Hermann.Svätý dvor.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1941?..;
1785 50.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Marína.Praha:Jozef Otto.1921..;
1786 50.Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1949..;
1787 50.Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis.1966..;
1788 50.Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1949..;
1789 50.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Detvan.Praha:Veraikon.1919..;
1790 50.Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad.1977..;
1791 50.Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..;
1792 50.Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad.1974..;
1793 50.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran.1988..;
1794 50.Samo, Tomášik.Bašovci na Muránskom zámku.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..;
1795 50.Tatarka, Dominik,1913-1989.Prvý a druhý úder.Bratislava:Pravda.1950..;
1796 50..Sestry Makiokovy.:Praha : Brána.2010.978-80-7243-489-3.;
1797 50.Emil, B. Štefan.Alibi na púondelok.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1968..;
1798 50.Trapp, Maria Augusta.S písní kolem světa.Praha:Vyšehrad.1971..;
1799 50.Šprinc, Mikuláš.Koralový ostrov.Cambridge-Galt:Dobrá kniha.1973..;
1800 50.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Hadži Murat.:Paseka.1996.80-7185-073-X.;
1801 50.Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
1802 50.Rosenbaum, Karol,1920-2001.Jozef Gregor Tajovský: Do konca - Žliebky.Bratislava:OÚ.1955..;
1803 50.Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
1804 50.Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry.1964..;
1805 50.Timrava,1867-1951.Zobrané spisy.Bratislava:SVKL.1955..;
1806 50.Tóth, Sándor Somogyi.Nikto mi nerozumie.Bratislava:Mladé letá.1965..;
1807 50.Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran.1967..;
1808 50.Truhlař, Břetislav.Veľká inšpirácia.Bratislava:Obzor.1965..;
1809 50.Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..;
1810 50.Sudermann, Hermann,1857-1928.Pani starosť :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1942..;
1811 50.Suchý, Čestmír.Emigranti proti národu.Bratislava:SVPL.1953..;
1812 50.Svatopluk, T.,1900-1972.Dům v Betlémské /.Praha ::Mladá fronta,.1959..;
1813 50.Šilin, Georgij.Lenivá smrt.Praha:Mladá fronta.1965..;
1814 50.Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,.1974..;
1815 50.Ivan, Sergejevič Turgenev.Otcovia a deti.:Tatran.1969..;
1816 50.Švantner, František,1912-1950.Nevesta hôľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..;
1817 50.Šaginjan, Marietta Sergejevna,1888-1982.Hydrocentrála.Bratislava:Pravda.1952..;
1818 50.Šándor, Elo.Sváko Ragan z Brezovej.Myjava:Daniel Pažický.1931..;
1819 50.Škvorecký, Josef,1924-2012.Sedmiramenný svícen ;.Voznice :; Praha ::Leda ;; Rozmluvy,.2014.978-80-7335-377-3; 978-80-87440-82-7.;
1820 50.Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.Jarné vody.Bratislava:Tatran.1948..;
1821 50.Twain, Mark, 1835-1910 - autor;.Dobrodružství Huckleberryho Finna :.:Praha :.1990.80-00-00014-8.;
1822 50.Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ.1962..;
1823 50.Šejnin, Lev.Zápisky kriminalistovy.Praha:Svět Sovětu.1965..;
1824 50.Stehlík, Ladislav,1908-1987.Marina Alšová /.Praha ::Československý spisovatel,.1952..;
1825 50.Stendhal,1783-1842.Armance.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018023891; 978-80-18-02389-1.;
1826 50.Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:SVKL.1954..;
1827 50.Speer, Georg Daniel..Bratislava:Tatran.1975..;
1828 50.Solinas Franco .Rybář Squarcio.Praha:Československý spisovatel.1959..;
1829 50.Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Matrionina chalupa.:Slovenský spisovateľ.2003.80-220-1267-X.;
1830 50.Speer, Daniel Georg.Uhorský Simplicissimus.Bratislava:Tatran.1975..;
1831 50.Timrava,1867-1951.Veľké šťastie /.Bratislava ::Tatran,.1967..;
1832 51.Haemmerling, Konrad,1888-1957.Muž ktorý sa volal Shakespeare /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..;
1833 51.Hollanek, Adam,1922-1998.Katastrofa na slunci Antarktidy /.Praha ::Naše vojsko,.1960..;
1834 51..Slovenské ľudové balady /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1958..;
1835 51.Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran.1966..;
1836 51.Zúbek, Ľudo.Rytieri bez meča.Bratislava:Mladé letá.1967..;
1837 51.Deleda, Grazia.Požiar v olivovom háji.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1939..;
1838 51.Jindřich, František.Núž na hrdle.Praha:Naše vojsko.1959..;
1839 51.Jeřábek, Čestmír.Někomu život, někomu smrt.Praha:Československý spisovatel.1963..;
1840 51.Nikiforov, Gennadij.Popova žena.Bratislava:Tatran.1973..;
1841 51.Nilin, Pavel.Posledná stráž.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
1842 51.Horák, Jozef,1907-1974.Lukavická škola /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..;
1843 51.Horák, Jozef.Povesti spod Sitna.Bratislava:Mladé letá.1987..;
1844 51.Elena, Holbová.Námesačný vzdych.:Knižné centrum.1997.80-88723-71-X.;
1845 51.France, Anatole,1844-1924.Vzbura anjelov.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..;
1846 51.Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1847 51.Holka, Peter,1950-.Leto na furmanskom koni /.Bratislava ::Mladé letá,.1986..;
1848 51.Halas, František,1901-1949.Naše paní Božena Němcová :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..;
1849 51.Haľamová, Maša,1908-1995.Červený mak.Bratislava:Sväz slov. študentstva.1932..;
1850 51.Foerster, Josef Bohuslav.Co život dal :.Praha ::L. Mazáč,.1942..;
1851 51.Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL.1960..;
1852 51.Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ.1987..;
1853 51.Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..;
1854 51.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran.1966..;
1855 51.Drda, Jan,1915-1970.Mestečko na dlani /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,.1962..;
1856 51.Lara, Cardell.Chcela som nohavice.:Práca.1989.80-7094-189-8.;
1857 51.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Neobyčejné příhody /.Praha ::Odeon,.1984..;
1858 51.Dobraczyński, Jan.V rozbúranom dome.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1859 51.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad.1971..;
1860 51.Dimitrova, Blaga,1922-2003.Lavína /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1973..;
1861 51.Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1862 51..Putovanie po súsi a po mori :.Bratislava ::Tatran,.1975..;
1863 51.Dessí, Giuseppe,1909-1977.Krajina tieňov /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..;
1864 51.Kristmann Guðmundsson,1901-1983.Belasé pobrežie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1966..;
1865 51.Habe, Hans.Aj keď tisíce padnú /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1965..;
1866 51.Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ.1962..;
1867 51.Fiker, Eduard,1902-1961.Rozkaz 42 /.Praha ::NV,.1960..;
1868 51.Fiker, Eduard,1902-1961.Zlatá čtyřka /.Praha ::Martin Trojan - 3-JAN,.2009.978-80-86839-25-7; 978-80-86839-26-4.;
1869 51.Fielding, Henry,1707-1754.Jozef Andrews :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
1870 51.Figuli, Margita,1909-1995.Pokušenie.Bratislava:Leopold Mazáč.1937..;
1871 51.Figuli, Margita,1909-1995.Tri gaštanové kone.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..;
1872 51.Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
1873 51.Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich.1987..;
1874 51.Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ.1987..;
1875 51.Figuli, Margita,1909-1995.Babylon.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2013.9788018025154; 978-80-18-02515-4.;
1876 51.Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.2004.80-969273-0-2.;
1877 51.Frýd, Norbert,1913-1976.Ztracená stuha :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..;
1878 51.Gabaj, Ferdinand.Moji piataci.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1952..;
1879 51.Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik.1945..;
1880 51.Frýd, Norbert,1913-1976.Krabice živých /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..;
1881 51.Monodová, Martine.Normandie -Němen.Praha:Naše vojsko.1961..;
1882 51.Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Lili /.Praha ::Stanislav Minařík,.1926..;
1883 51.Eliot, T.S..Vražda v katedrále.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1979..;
1884 51.Preissová, Gabriela,1862-1946.Pláně a jiné povídky /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,.1962..;
1885 51.Pozner, Vladimir,1905-1992.Opona sa dvíha /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..;
1886 51.Móra, Ferenc,1879-1934.Septembrová spomienka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1960..;
1887 51.Klátik, Zlatko,1922-1990.Poetka detstva a bolesti :.Bratislava ::Mladé letá,.1957..;
1888 51.Kleist, Heinrich von,1777-1811.Michael Kohlhaas /.Bratislava ::Slov. nakl. krásnej lit.,.1963..;
1889 51.Kielland, Alexander Lange,1849-1906.Jakub /.Praha ::Svoboda,.1951..;
1890 51.Musset, Alfred de,1810-1857.Spoveď dieťaťa svojho veku /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
1891 51.Nerval, Gérard de,1808-1855.Dcéry ohňa /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..;
1892 51.Neagu, Fanus,1932-.Anjel vykríkol /.Bratislava ::Tatran,.1974..;
1893 51.Štefan, Krčméry.Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry.:Matica slovenská.1943..;
1894 51.Krleža, Miroslav,1893-1981.Čertov ostrov :.T. Sv. Martin ::Matica Slovenská,.1936..;
1895 51.Kawalec, Julian,1916-.Podvojný život /.Bratislava ::Vydav. polit. lit.,.1965..;
1896 51.Kočanová, Mária,1890-1976.Raj srdca :.Bratislava ::Sväz sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov,.1943..;
1897 51.Kočánová, Mária.Ukradnuté šťastie a iné novely.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..;
1898 51.Klátik, Zlatko,1922-1990.Neodovzdaný odkaz /.Bratislava ::Mladé letá,.1961..;
1899 51.Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK.1954..;
1900 51.Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL.1958..;
1901 51.Peter, Jilemnický.Kus cukru.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..;
1902 51.Jesenský, Janko,1874-1945.Cestou k slobode :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoncius,.1946..;
1903 51.Jesenský, Janko,1874-1945.Malomestské rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..;
1904 51.Šoltész, Pavel,1927-1993.Scénář píše smrt /.Praha ::Mladá fronta,.1963..;
1905 51.Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1947..;
1906 51.Čandar, Krišan,1914-1977.Budem ťa čakať /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
1907 51.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Idiot.:Tatran.1989.80-222-0084-0.;
1908 51.Selma, Lagerlöfová.Jeruzalem.:Slovenský spisovateľ.1977..;
1909 51.Döblin, Alfred,1878-1957.Berlín-Alexandrovo náměstí.Praha:Odeon.1968..;
1910 51.Fontane, Theodor,1819-1898.Pani Jenny Treibelová /.Bratislava ::Tatran,.1966..;
1911 51.Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1944..;
1912 51.Dostalová, Leopolda,1879-1972.Herečka vzpomíná /.Praha ::Orbis,.1964..;
1913 51.Doolaard, A. den,1901-1994.Bohovia sa vracajú /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..;
1914 51.Hartog, Jan de,1914-2002.Hledá se levá noha /.Praha ::Mladá fronta,.1966..;
1915 51.Hamsun, Knut,1859-1952.Viktória :.Bratislava ::Mladé letá,.1973..;
1916 51.Foustka, Ivan,1928-1994.Vzpoura proti času /.Praha ::Naše vojsko,.1965..;
1917 51.Fallada, Hans,1893-1947.Kto si raz oddýchol v chládku /.Bratislava ::Tatran,.1974..;
1918 51.Cádra, Fedor,1926-1998.Smrt v soumraku /.Praha ::Naše vojsko,.1964..;
1919 51.Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
1920 51.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran.1966..;
1921 51.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran.1966..;
1922 51.Fiedler, Arkady,1894-1985.Malý bizón /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..;
1923 51.Habberton, John,1842-1921.Helenine deti /.Bratislava ;; T. Sv. Martin ::Ján Horáček,.1942..;
1924 52.John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ.1961..;
1925 52.Prus, Bolesław.Faraon.Bratislava:Academia.1930..;
1926 52.Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ.1972..;
1927 52.Flemingová, Joan.V Istambulu číhá smrt.Praha:Vyšehrad.1970..;
1928 52.Galsworthy, John,1867-1933.Forsytovská sága.Bratislava ::Slov spisovateľ,.1959..;
1929 52.Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena.1967..;
1930 52.Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
1931 52.Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Doña Perfecta /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..;
1932 52.Grigorovič, Dmitrij Vasil\'jevič,1822-1899.Neborák Anton /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..;
1933 52.Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL.1957..;
1934 52.Gašpar, Tido J.,1893-1972.Karambol a iné novely.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1925..;
1935 52.Gregor, Manfred,1929-.Most /.Praha ::Práce,.1974..;
1936 52.Graham, Greene.Ministerstvo strachu.:Kentaur/Polygrafia.1993.80-85285-49-5.;
1937 52.Furmanov, Dmitrij.Čapajev.Praha:Naše vojsko.1950..;
1938 52.Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1947..;
1939 52.Hailey, Arthur.Kolesá.:Slovenský spisovateľ.1974..;
1940 52.Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Zaragoza.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..;
1941 52.A. J. Cronin.Citadela.:Smena.1965..;
1942 52.Ellin, Stanley,1916-1986.Klíč k Nicholsově ulici /.Praha ::Mladá fronta,.1965..;
1943 52.Masterman, J. C.1891-1977.Oxfordská tragédie /.Bratislava ::Smena,.1962..;
1944 52.Deiss, Joseph Jay,1912-1999.Vysoká hra /.Praha ::Mladá fronta,.1961..;
1945 52.Kubka, Jiří,1924-.Klub nepřátel Ideokratu /.Praha ::Naše vojsko,.1960..;
1946 52.Václav, Erben.Znamení lyry 2.:Nakladatelství Svoboda.1990.80-205-0169-X.;
1947 52.Fabián, Karel,1912-1983.Černý vlk /.Praha ::Naše vojsko,.1965..;
1948 52.ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry.1961..;
1949 52.Lin\'kov, Lev Aleksandrovič,1908-1971.Kapitán \"Staré želvy\" /.Praha ::Naše vojsko,.1960..;
1950 52.Fabián, Karel,1912-1983.Psí komando /.Praha ::Naše vojsko,.1959..;
1951 52.Fabián, Karel,1912-1983.Pozor, bomby! /.Praha ::Naše vojsko,.1958..;
1952 52.Mulford, Clarence.Šerifov pomocník /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1969..;
1953 52.Constantin, Theodor.O půlnoci spadne hvězda /.Praha ::Naše vojsko,.1961..;
1954 52.German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Jménem spravedlnosti.Praha:Svět sovětů.1963..;
1955 52.Lion, Feuchtwanger.Židovka z Toleda.:Odeon.1983..;
1956 52.Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1966..;
1957 52.Fedin, Konstantin Aleksandrovič,1892-1977.Sanatorium Arktur /.Praha ::Svět sovětů,.1960..;
1958 52.Svátek, Josef,1835-1897.Praha a Řím :.Praha ::F. Topič,.1926..;
1959 52.Duun, Olav,1876-1939.Justín a Gudrun /.Bratislava ::Slov. spis.,.1973..;
1960 52.Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena.1967..;
1961 52.Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.2000.80-85327-90-2.;
1962 52.Theodore, Dreiser.Titan.:Slovenský spisovateľ.1966..;
1963 52.Theodore, Dreiser.Jennie Gerhardtová.:Slovenský spisovateľ.1966..;
1964 52.Dumas, Alexandre,1824-1895.Dáma s kaméliami.Bratislava:Bibliotheka.1947..;
1965 52.Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad.1971..;
1966 52.Doyle, Arthur Conan,1859-1930.Poklad z Agry :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1958..;
1967 52.Egel, Karl Georg,1919-1995.Dr. Schlüter :.Bratislava ::Epocha,.1970..;
1968 52.Egri, Viktor.Srdce nevymeníš. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-783-2.;
1969 53.Čarskaja, Lidija Aleksejevna, 1875-1937 - autor.Sibiročka :.:Vimperk :.1992.80-901111-5-7.;
1970 53.Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Stávka :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1934..;
1971 53.Četyna, Bohumír,1906-1974.Živly /.Ostrava ::Krajské nakladatelství,.1962..;
1972 53.Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Pomýlené lásky /.Bratislava ::Tatran,.1966..;
1973 53.Iĺja, Erenburg.V Prietočnej uličke.:Slovenský spisovateľ.1965..;
1974 53.Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
1975 53.Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Denník morového roku /.Bratislava ::Tatran,.1970..;
1976 53.Däniken, Erich von, 1935-.Den, kdy přišli bohové.:V Praze :.2008.978-80-242-2160-1.;
1977 53.Daumann, Rudolf,1896-1957.Sediaci Býk /.Bratislava ::Mladé letá,.1970..;
1978 53.Ćosić, Dobrica,1921-.Korene.Bratislava:Slov. spis..1957..;
1979 53.Čarska, L.A..Ruža z Kaukazu.Žilina:O. Trávniček.1942..;
1980 53.Čakovskij, Aleksandr Borisovič,1913-1994.Snúbenica /.Bratislava ::Slov. spisovatel\',.1973..;
1981 53.Cellini, Benvenuto.Kamenná serenáda. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-520-3.;
1982 53.Četyna, Bohumír,1906-1974.Valašský vojvoda /.Praha ::Mladá fronta,.1957..;
1983 53.Cīrulis, Gunārs,1923-2002.Byt bez čísla :.Bratislava ::Smena,.1960..;
1984 53.Claudel, Paul,1868-1955.Zvestovanie.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1940..;
1985 53.Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad.1973..;
1986 54.Buonaroti, Michelangelo.Som ako mesiac.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
1987 54.Bradbury, Ray.Zlaté jablká slnka.Bratislava:Petit Press.2004.80-85585-26-X.;
1988 54.Buonarroti, Michelangelo.Tebe to, Láska, hovorím.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..;
1989 54.Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Člověk obojživelník ;.Praha ::MF,.1958..;
1990 54.Bodenek, Ján.Na starom grunte.:Slovenský spisovateľ.1957..;
1991 54.Braine, John,1922-1986.Místo nahoře /.Praha ::Mladá fronta,.1960..;
1992 54.Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Pán zo San Francisca.Martin:Matica slovenská.1939..;
1993 54.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Chromý Timur /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..;
1994 54.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Vatry na pochode /.Bratislava ::Slov. spis.,.1967..;
1995 54.Eduard, Bass.Cirkus Humberto.:Československý spisovatel.1971..;
1996 54.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Bleskurýchly Bájazíd /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..;
1997 54.Benešová, Božena,1873-1936.Člověk /.Praha ::Československý spisovatel,.1957..;
1998 54.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanov syn.Bratislava:Mladé letá.1970..;
1999 54.Brežný, Peter.Za riekou čierneho draka.Bratislava:Mladé letá.1968..;
2000 54.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..;
2001 54.Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1980??..;
2002 54.Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1982..;
2003 54.Mérimée, Prosper.Carmen.Bratislava:Slovenské kníhkupectvo.1922..;
2004 55.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo vadis? 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2005 55.Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..;
2006 55.Goncourt, Edmond de,1822-1896.Herečka Faustinová ;.Bratislava ::Tatran,.1970..;
2007 55.Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1944..;
2008 55.Anne, Golon.Angelika 3.:Slovenský spisovateľ.1991.80-220-0257-7.;
2009 55.Anne, Golon.Angelika 7.:Slovenský spisovateľ.1992.80-220-0360-3.;
2010 55.Anne, Golon.Angelika 1.:Tatran.1990.80-222-0242-8.;
2011 55.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0259-3.;
2012 55.Graf, Oskar Maria,1894-1967.Únik do prostřednosti /.Praha ::Svobodné slovo,.1966..;
2013 55.Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..;
2014 55.Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha.1948..;
2015 55.Priestley, J.B..Dobrí kamaráti.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..;
2016 55.Rázus, Martin.Sochár a čas.Bratislava:Tatran.1968..;
2017 55..Vír.Bratislava:Tatran.1976..;
2018 55.Zsigmond, Móricz.Šťastný človek.:Tatran.1967..;
2019 55.Von le Fort, Gertrud.Magdeburská svatba.Praha:Vyšehrad.1970..;
2020 55.German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Príbeh Ĺošku zlodeja /.:.1980??..;
2021 56.Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..;
2022 56.Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1948..;
2023 56.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..;
2024 56.Mader, Julius.Tajomstvo z Huntsville :.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1964..;
2025 56.Majerová, Marie,1882-1967.Mučenky :.Praha ::Čin,.1934..;
2026 56.Čajak, Ján,1863-1944.Humoristické rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..;
2027 56.Majerová, Marie,1882-1967.Robinsonka :.Praha ::Československý spisovatel,.1984..;
2028 56.Sinclair, Lewis.Hlavná ulica.:Tatran.1966..;
2029 56.London, Jack,1876-1916.Elam Ohnivák.Bratislava:Pravda.1949..;
2030 56.Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1982..;
2031 56.Stephen, Leacock.Literární poklesky.:Garamond.2000.80-86379-02-7.;
2032 56.Lem, Stanisław,1921-2006.Invaze z Aldebaranu /.Praha ::Mladá fronta,.1961..;
2033 56.Kožík, František, 1909-1997 - autor.Největší z Pierotů.:Praha :.1996.80-235-0081-3.;
2034 56.Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.1990.80-204-0199-7.;
2035 56.Rolland, Romain,1866-1944.Colas Breugnon.Bratislava:Pravda.1949..;
2036 56.Sedmak, Pavle.Kaplán Martin Čedermac.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1940..;
2037 56.Wladyslaw, St. Reymont.Spravodlivosť.:Tatran.1970..;
2038 56.Michal, Karel,1932-1984.Krok stranou /.České Budějovice ::Růže,.1969..;
2039 56.Minčev, Christo.Mlčenlivý souboj /.Praha ::Naše vojsko,.1961..;
2040 56.Lagerkvist, Pär,1891-1974.Kat a jiné povídky /.Praha ::NPL,.1965..;
2041 56.Nachbar, Herbert,1930-1980.Svatba v Lännekene /.Bratislava ::Pravda,.1978..;
2042 56.Nesvadba, Josef,1926-2005.Einsteinův mozek :.Praha ::MF,.1960..;
2043 56.Malewska, Hanna.Kamene budú volať.Košice:Verbum.1947..;
2044 56.Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1949..;
2045 56.Meredith, George,1828-1909.Diana z Rázcestia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1974..;
2046 56.Mierzeński, Stanisław.Gangstri /.Bratislava ::Epocha,.1970..;
2047 56.Passuth, Lásló.Boh dažďa oplakáva Mexiko.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
2048 56 a.John Hunt.Výstup na Everest.Praha:Sportovní a turistické nakladatelství.1958..;
2049 56 a..Očová - história a súčasnosť. Knižné centrum:Žilina.1999.80-8064-026-2.;
2050 56 a.Baar, Jindřich, Šimon.Na Chodsku od jara do zimy.Praha:Novina.1940..;
2051 56 a.Namislovská, Viera.Bobrov : 1550-1998.Slovensko:.2000.80-968315-0-X.;
2052 56 a.Kurjaková, Eva.História farnosti Zubrohlava 1770-2000.:VEK.2000.80-968341-3-4.;
2053 56 a.Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.1997.80-7090-436-4.;
2054 56 a.Žifčák, František.Dejiny Klčova. .Levoča :MTM.2008.978-80-89187-26-3.;
2055 56 a.Maťugová, Soňa.Oravská Lesná. Peter Huba:Dolný Kubín.1997.80-88803-05-5.;
2056 56 a.Kremenik, Anne.Good Shepherd.Pensylvania:Jednota Press.1998..;
2057 56 a.Ondríková, Libuša.Vlkolínec, najkrajšie miesto na svete.[Ružomberok] :Občianske združenie Vlkolínec.2013..;
2058 56 a..Ružomberok _ monografia mesta. .Banská Bystrica :Štúdio Harmony.2009.978-80-89151-22-6.;
2059 56 a.Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.2000.80-8064-060-2.;
2060 56 a.Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.1992.80-217-0455-1.;
2061 56 a.Mannová, Marta.Výšivky /.Bratislava ::Práca,.1975..;
2062 56 a.Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.1994.80-85186-63-2.;
2063 56 a.Kendera, Radislav.Ružomberok.Ružomberok:Profi.1993..;
2064 56 b.Čverčko, Ján.Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 2014.Bratislava:Don Bosco.2015.9788080743369 (brož.); 9788-0-8074-336-9.;
2065 56 b.Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.1990.80-85336-01-4.;
2066 56 b.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
2067 56 b.Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza.1990..;
2068 56 b.Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.1993.80-7169-001-5.;
2069 56 b.Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.2013.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.;
2070 56 b.Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.2008.978-80-7195-277-0.;
2071 56 b.Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.1993.80-7169-001-5.;
2072 56 b.Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.1990.80-85336-01-4.;
2073 56 b.Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta.1988..;
2074 56 b.Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda.1979..;
2075 57.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2076 57.Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Nikitovo detstvo.Bratislava:Obroda.1950..;
2077 57.Sand, George.Diablov močiar.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
2078 57.Saroyan, William.Ľudská komédia.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
2079 57.Rudnicki, Adolf..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..;
2080 57.Masson, Perry.Prípad ľadových rúk.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1971..;
2081 57.Caldwell, Erskine.Tabákova cesta.Bratislava:Sväz slovenských spisovateľov.1958..;
2082 57.Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,.1970..;
2083 57.Laco, Zrubec.Posledný súboj.:Matica slovenská.2003.80-7090-699-5.;
2084 57.Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Krížová cesta.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1947..;
2085 57.Sciascia, Leonardo,1921-1989.More vínovej farby /.Bratislava ::Smena,.1979..;
2086 57.Walter, Scott.Kenilworth.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
2087 57.Scott, Walter Sir.Quentin Durward.Praha:Albatros.1990.80-00-00009-1.;
2088 57.Scott, Walter,1771-1832.Waverley aneb Před šedesáti lety /.Praha ::SNKLU,.1962..;
2089 57.Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Praha:Leopold Mazáč.1929..;
2090 57.Rázus, Martin,1888-1937.Bača Putera.Martin:Matica slovenská.1937..;
2091 57.Scott, Walter.Nevesta z Lammermooru.Martin:Matica slovenská.1937..;
2092 57 a.Břízová, j..1000 rád pre domácnosť.Bratislava:Príroda.1986..;
2093 57 a.Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1946..;
2094 57 a.Treben, Mária.Zdravie z Božej lekárne.:.1980?..;
2095 57 a.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1985..;
2096 57 a.Aufderstraße, Hartmut.Themen 1 :.Bratislava ::Slovart,.1991.80-85163-71-3; 80-85163-94-2.;
2097 57 a.Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.1990.80-85261-00-6.;
2098 57 a.Ivan, Kňaze.Deti prírody.:Nádej.1993.80-7120-025-5.;
2099 57 a.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.;
2100 57 a..Rakovina prsníka.Bratislava :Liga proti rakovine.2007.978-80-89201-32-7.;
2101 57 a.Veľbacký, Ján.Aplikácia bohatstva cirkevnej hudby v praxi. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.978-80-89361-26-7.;
2102 57 a.Votruba, František,1880-1953.Kniha slovenského humoru.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1948..;
2103 57 a.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.;
2104 57 a.Jánošová, Marta.Malované jehlou.Praha:Práce.1985..;
2105 57 a..Mládež v záhradke.Bratislava:Vydavateľstvo Záhradka.2004.80-7125-025-2.;
2106 57 a.Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.;
2107 57 a.Christine Decker.CREDO.:.1994..;
2108 57 a.Jakábová, Anna.Muškáty /.Bratislava ::Príroda,.1983..;
2109 57 a.Pevná, Vlastimila.Záhradníctvo : Zeleninárstvo,ovocinárstvo, vinohradníctvo.Bratislava:Príroda.1989.80-07-00039-9.;
2110 57 a.Galuška, Zdeněk,1913-1999.Slovácko sa nesúdí /.Praha ::Mladá fronta,.1973..;
2111 57 b.Ušák, Pavol.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-480-0.;
2112 57 b.Pašteka, Július.Literatúra ako svetlo.Bratislava:LUC.2004.80-7114-461-4.;
2113 57 b.Kútnik Šmálov, Jozef.Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie : Výber z diela 1.Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-459-2.;
2114 57 b.Maria Trebenova.Liecive rastliny z Boyej zahrady.:Motyl.1991..;
2115 57 b.Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.2007.978-80-551-1479-8.;
2116 57 b.Ušák, Pavol.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.2004.80-7114-479-7.;
2117 57 b.Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda .1982..;
2118 57 b.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia.1981..;
2119 58.Toman, Josef, 1899-1977 - autor.Po nás potopa.:Frýdek-Místek :.2004, c1963.80-7218-502-0.;
2120 58.Sand, George,1804-1876.Nanon /.Bratislava ::Tatran,.1975..;
2121 58.Sanitas, Jean.Železný baron.Praha:Naše vojsko.1965..;
2122 58.Sartakov, Sergej.Chraň si královnu.Praha:Nová sovětská knihovna.1962..;
2123 58.Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.2000.80-8046-149-X.;
2124 58.Marie-Françoise - autor.Rozchody a setkání.:V Praze :.1995.80-237-2298-0.;
2125 58.Roumain, Jacques.Vládcovia vlahy.Bratislava:Smena.1975..;
2126 58.Roman, Štefan B..Človek v rozdvojenom svete.:Dobrá kniha.1981..;
2127 58.Vaněk, František Bernard.Na krásné samotě.Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-808-9.;
2128 58.Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá.1958..;
2129 58.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-285-0.;
2130 58.Alighieri, Dante.Božská komédie. hudby a umění:Státní nakladatelství krásné literatury.1958..;
2131 58.Dante Alighieri, 1265-1321.Božská komedie. |p Očistec.:Brno :.2009.978-80-7399-659-8.;
2132 58.De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce /.Bratislava ::Nakl. Slov. ligy,.1943..;
2133 58.Collins, Wilkie, 1824-1889 - autor.Žena v bílém.:Praha :.2000.80-7202-591-0.;
2134 58.Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad.1973..;
2135 58.Sayersová, Dorothy Lucy.Devět hran /.V Praze ::Vyšehrad,.1970..;
2136 58.Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy.1956..;
2137 58.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,.1972..;
2138 58.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá.1986..;
2139 59.Camus, Albert, 1913-1960 - autor.Cizinec.:Praha :.2005.80-86379-94-9.;
2140 59.Casanova, Giacomo,1725-1798.Útek z Benátok /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..;
2141 59.Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit..1959..;
2142 59.Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ.1961..;
2143 59.Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad.1972..;
2144 59.Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.1968.80-7114-591-2.;
2145 59.Cronin, Archibald Joseph.Klobučníkov hrad.:S Aktuell.1994.80-85597-29-2.;
2146 59.Cronin, Archibald Joseph,1896-1981.Zelené roky.Bratislava:Bohumil Buocik.1948..;
2147 59.Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena.1970..;
2148 59.Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,.1974..;
2149 59.Curwood, James Oliver, 1878-1927 - autor.Kočovníci severu.:Praha :.1992.80-901204-2-3.;
2150 59.Crane, Stephen, 1871-1900 - autor.Modrý hotel a jiné prózy.:Praha :.2001.80-7207-408-3.;
2151 59.Conrad, Joseph,1857-1924.Vyvrheľ z ostrovov /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásných kníh,.1973..;
2152 59.Celder, Július.Šťastie.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1931..;
2153 59.Bergius, C. C..Osudný medailón. Tatran:Bratislava.1989.80-222-0074-3.;
2154 59.John, Jaromír.Večery na slamníku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..;
2155 59.Dončev, Anton,1930-.Čas rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..;
2156 6.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.2001.80-85929-45-7.;
2157 60.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Hledači zlata :.Brno ::Blok,.1970..;
2158 60.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Alespoň ve snu :.Praha ::Československý spisovatel,.1959..;
2159 60.Jókai, Mór,1825-1904.Uhorský nabob /.Bratislava ::Tatran,.1966..;
2160 60.Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,.1940..;
2161 60.Možajev, Boris Andrejevič,1923-1996.Zo života Fiodora Kuzkina /.Bratislava ::Slov. spis.,.1968..;
2162 60.Móra, Ferenc,1879-1934.Zlatá rakva.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1947..;
2163 60.Panduro, Leif,1923-1977.Okná /.Bratislava ::Tatran,.1980..;
2164 60.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Kam jde tvá cesta :.Brno ::Blok,.1972..;
2165 60.Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad.1971..;
2166 60.Jókai, Mór,1825-1904.Rab Ráby.Bratislava:Csehszlov. Magyar Könyvkiadó.1954..;
2167 60.Kazantzakis, Nikos,1883-1957.Kapitän Michalis :.:.1970??..;
2168 60.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL.1960..;
2169 60.Kalčík, Rudolf,1923-1980.Král Šumavy.Praha ::Československý spisovatel,.1983..;
2170 60.Rudyard, Kipling.Kniha džunglí.:Mladé letá.1965..;
2171 60.Kellermann, Bernhard,1879-1951.More.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1938..;
2172 60.Kalinčiak, Ján,1822-1871.Púť lásky.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok.1922..;
2173 60.Kolbenheyer, Erwin Guido,1878-1962.Zo sna do života /.V Turč. Sv. Martine ::Živena,.1944..;
2174 60.Keler, Gottfried.Traja spravodliví hrebenári a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1950..;
2175 60.Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.1948..;
2176 61..Veční milenci.:NESTOR.1998.80-88801-45-1.;
2177 61.Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961.80-551-0295-3.;
2178 61.Murger, Henry,1822-1861.Obrazy zo života bohémy /.Bratislava ::Slov. spisov.,.1966..;
2179 61.La Mure, Pierre,1909-1976.Maliar z Moulin Rouge /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1972..;
2180 61.Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran.1969..;
2181 61.Nekrasov, Viktor,1911-1987.V rodnom meste /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..;
2182 61.Neruda, Jan,1834-1891.Menší cesty /.V Praze ::F. Topič,.1910..;
2183 61.Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Medailony.Řepín ::Tomáš Bruckner,.2011.978-80-904661-2-8.;
2184 61.Mutafčievová, Viera.Sultánov syn.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1974..;
2185 61.Leśmian, Bolesław,1878-1937.Príbehy námorníka Sindáda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1974..;
2186 61.Zem, Stanislaw.Denník z vesmíru.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..;
2187 61.Leonov, Leonid M..Jazveci.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018014691; 978-80-18-01469-1.;
2188 61.Halldór Laxness,1902-1998.Salka Valka /.:.1985??..;
2189 61.Lawrence, D. H.1885-1930.Duha.Praha ::Argo,.1999.80-7203-127-9 .;
2190 61.Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-214-1.;
2191 61.Němcová, Božena,1820-1862.Poviedky.Bratislava:SVKL.1953..;
2192 61.Mann, Heinrich.Vážny život.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1967..;
2193 61..Oltár bohyne víťazstva.Bratislava:Tatran.1971..;
2194 61.Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran.1969..;
2195 63.Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1962..;
2196 63.Botto, Ján,1829-1881.Smrť Jánošíkova.Praha:Jindřich Bačkovský, čsl. kníhkup., antikvariát a nakladat..1925..;
2197 63.Andersen, Hans Christian.Rozprávka môjho života bez príkras.Bratislava :Buvik.2004.80-89028-49-7.;
2198 63.Alarcón, P.A..Trojrohý klobúk.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
2199 63.Abbás, Chvadža Ahmed..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
2200 63.Andrič, Ivo.Prekliaty dvor.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007532; 978-80-18-00753-2.;
2201 63.Andrić, Ivo,1892-1975.Slečna /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..;
2202 63.Arpino, Giovanni,1927-1987.Roky rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
2203 63.Ajtmatov, Čingiz.Džamila. Bratislava:Tatran.1979..;
2204 63.Balzac, Honoré.Temný prípad.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..;
2205 63.Balzac, Honoré de,1799-1850.Gobseck.[S.l.]:[s.n.].1926..;
2206 63.Andrejev, Leonid Nikolajevič,1871-1919.Poviedka o siedmich obesených /.Bratislava ::SVLK,.1961..;
2207 63.France, Anatole,1844-1924.Thais.Bratislava:Pravda.1947..;
2208 63.Creanga Ion.Spomienky z detstva.:.1957..;
2209 63.Conrad, Joseph,1857-1924.Mladosť ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..;
2210 63.Flaubert, Gustave,1821-1880.Tri poviedky /.Bratislava ::SVKL,.1956..;
2211 63.Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,.Netočka Nezvanovová.Bratislava:SVKL.1958..;
2212 63.Deledová, Grazia.Ztracený chlapec.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1963..;
2213 63 .Dib, Mohamed.Africké leto.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
2214 63.Frank, Leonard.Traja z troch miliónov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
2215 63.Garšin, V.M..Ohnivý kvet.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo kránej literatúry.1960..;
2216 63.John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
2217 63.Dovženko, Oleksandr.Začarovaná desna.Bratislava:Malá svetová knižnica.1960..;
2218 63.Daudet, Alphonse,1840-1897.Listy z môjho mlyna.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1946..;
2219 63.Dutourd, Jean.Vejce pro maršála.Praha:Mladá fronta.1962..;
2220 63.Fatranský, E. Zvonocký, G.Dve novely.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda.1972..;
2221 63.de Balzac, Honoré.Kabinet starožitností. Stará panna. Quinoluv duvtip. Macecha. Spekulant.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1962..;
2222 63.Riccardo, Bacchelli.Pláč syna Lavišova.:Vyšehrad.1987..;
2223 63.de Balzac, Honoré.Eugénie Grandetová.Bratislava:Tatran.1966..;
2224 63.Druon, Maurice,1918-2009.Burziáni /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
2225 63.Boll, Heinrich.Chlénb mladých let.Praha:Mladá fronta.1959..;
2226 63.Bachová, Anna, Magdaléna.Malá kronika.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1944..;
2227 63.Anderson Scherwood.Smrt v lese.:Mladá fronta.1964..;
2228 63.Amado, Jorge,1912-2001.Cesty hladu (Červená siatba).Bratislava:Pravda.1952..;
2229 63.Amado, Jorge,1912-2001.Zem zlatých plodov.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..;
2230 63.Adam, S Šifer, K.Noc nemá konce.Praha:Naše vojsko.1958..;
2231 63.Allinghamová, Margery.Dvojí smrt Johna Lafcadia.:Mladá fronta.1967..;
2232 63.Aškenazy, Ludvík.Ukradený měsíc.Brumovice:Carpe diem.1997.80-902354-0-9.;
2233 63.Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..;
2234 63.Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..;
2235 63.Orzeskowa, Eliza.Iskry.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
2236 63.Oleríny, Vladimír.Život Lazarilla z Tormesu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..;
2237 63.Pillai, Šivašankara.Zametačov syn.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1961..;
2238 63.Mácha, Karel Hynek.Máj - Marinka.Praha:Nakladatelství Svoboda.1951..;
2239 63.Banšell, Koloman,1850-1887.Túhy mladosti.Bratislava:SVKL.1963..;
2240 63.Barbu, Eugen.Ľudia z predmestia.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
2241 63.Bednár, Alfonz.Hodiny a minúty.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1980..;
2242 63.Balzac, Honoré de,1799-1850.Modesta Mignonová.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018016664; 978-80-18-01666-4.;
2243 63.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,.1969..;
2244 63.Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran.1968..;
2245 63.Benešová, Božena, 1873-1936 - autor.Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová.:Třebíč :.1999.80-7268-019-6.;
2246 63.Amosov, Nikolaj..Bratislava:Obzor.1983..;
2247 63.Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,.1968..;
2248 63.Aksanov, Sergej,Timofejevič.Detské roky Bagrova vnuka.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..;
2249 63.Arnaud, Georges..:Práce.1961..;
2250 63.Atarov, Nikolaj.Smrt pod pseudonymem.Praha:Naše vojsko.1959..;
2251 63.Gordon, Allan.Skalpel a meč.Bratislava:Mladé letá.1958..;
2252 63.Alexy, Janko.Život nie je majáles.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1956..;
2253 63.Andrzejewski, Jerzy.Popol a diamant.Bratislava:Dukla.1951..;
2254 63.Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Aľonka /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1962..;
2255 63.Alexy, Janko,1894-1970.Profesor Klopačka.Bratislava:Tatran.1949..;
2256 63.Jane, Austen.Pýcha a predsudok.:Media klub.1997.80-88772-47-8.;
2257 63.Jane, Austen.Pýcha a předsudek.:Vyšehrad.1986..;
2258 63.Isaac, Asimov.Konec věčnosti.:Albert.1993.80-85834-02-2.;
2259 63.Prosper, Mérimée.Kronika vlády Karola IX..:Tatran.1968..;
2260 64.Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran.1969..;
2261 64.Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran.1966..;
2262 64.Fiker Eduard.Kilometr devatenáct.:Mladá Fronta.1960..;
2263 64.Lippert, Peter S:J..Z Entgadinu.Košice:Verbum.1947..;
2264 64.Raymond, Chandler.Případ naruby.:Riopress.1999.80-86221-12-1.;
2265 64.Lagin, Lazar.Patent AW.Praha:Svět Sovětu.1960..;
2266 64.Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - autor.Zlatý skarabeus =.:Brno :.1999.80-86137-19-8.;
2267 64.Ptáčník, Karel.Ročník 21.Praha:Mladá fronta.1960..;
2268 64.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha.1947..;
2269 64.Melicherčík, Andrej.Jánošíkovská tradícia na Slovensku.Bratislava:SAVU.1952..;
2270 64.Vladimír, Mináč.Živí a mŕtvi.:Slovenský spisovateľ.1961..;
2271 64.Mináč, Vladimír,1922-1996.Záznamy /.Bratislava ::Slov. spis.,.1963..;
2272 64.Mináč, Vladimír,1922-1996.Zvony zvonia na deň /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..;
2273 64.Mináč, Vladimír,1922-1996.Zobrané spory J.M. Hurbana /.Bratislava ::Tatran,.1974..;
2274 64.Mináč, Vladimír,1922-1996.Tmavý kút /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1960..;
2275 64.Vladimír, Mináč.Dúchanie do pahrieb.:Slovenský spisovateľ.1989.80-220-0006-X.;
2276 64.Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1958..;
2277 64.Michajlov, Viktor Semenovič.Kritické úhly /.Praha ::Svět sovětů,.1961..;
2278 64.Nývlt, Václav.Dva miliony svědkú.Praha:Mladá fronta.1962..;
2279 64.Pervencev, Arkadij Aleksejevič.Čestná mladosť.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..;
2280 64.Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca.1949..;
2281 64.Bellová, Bianca,(1970-).Sentimentální román.[Praha] ::IFP Publishing,.2009.978-80-903997-5-4.;
2282 64.Panov, Nikolaj Nikolajevič,1903-1973.Modrá a černá /.Praha ::Naše vojsko,.1965..;
2283 64.Werfel, Franz,1890-1945.Maturitné výročie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1964..;
2284 64.Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ.1965..;
2285 64.Goytisolo, Juan.Na predmestí Barcelony.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
2286 64.Gomes, Pereira.Riečne ramená /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
2287 64.Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
2288 64.Gorkij, Maxim.Příběhy o lásce.Praha:Mladá fronta.1949..;
2289 64.Galzy, Jeanne.Učiteľka s prázdnym náručím.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1946..;
2290 64.Čapek, Karel.Továrna na absolutno, Krakatit.Praha:Čs. spisovatel.1982..;
2291 64.Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Odsúdenie Paganiniho /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..;
2292 64.Gregorčok, Igovän Andrej,1916-1998.Práca kronikára /.Martin ::Osveta,.1958..;
2293 64.Bragg, William.O povaze věcí.Praha:Jednota československých matematikú a fysikú.1927..;
2294 64.Prišvin, Michail Michajlovič,1873-1954.Sivá Sova :.Bratislava ::Mladé letá,.1962..;
2295 64.Procházka, Jan,1929-1971.Zelené obzory /.Praha ::Československý spisovatel,.1963..;
2296 64.Prus, Bolesław,1847-1912.Predná stráž /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1965..;
2297 64.Pujmanová, Marie,1893-1958.Pacientka doktora Hegla /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..;
2298 64.Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran.1970..;
2299 64.Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Tri farby čias /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásnych kníh,.1959..;
2300 64.Matiášek, Jan,1922-.Xaver má strach /.Praha ::Naše vojsko,.1958..;
2301 64.Niziurski, Edmund,1925-2013.Lawrencova smrt /.Praha ::Naše vojsko,.1960..;
2302 64.Ponická, Hana,1922-2007.Ábelovský dom /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1959..;
2303 64.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2304 64.Olbracht, Ivan,1882-1952.Dobyvateľ /.Bratislava ::Tatran,.1969..;
2305 64.Papp, Ján,1929-1998.Kára plná bolesti /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1976..;
2306 64.Loon, Hendrick.Rembrandt.Praha:Mladá fronta.1977..;
2307 64.Řezáč, Václav,1901-1956.Svedok /.Bratislava ::Tatran,.1976..;
2308 64.Řezáč, Václav.Poplach na Kováčskej ulici.Bratislava:SNDK.1954..;
2309 64.Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ.1975..;
2310 64.Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ.1975..;
2311 64.Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ.1975..;
2312 64.Řezáč, Václav,1901-1956.Větrná setba /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..;
2313 64.Mártonová, Klára.Ukradnite ma, prosím! /.Bratislava ::Mladé letá,.1982..;
2314 64.Jack, London.Mořský vlk.:Odeon.1975..;
2315 64.Lindgrenová, Astrid.Rasmus na vandrovke.Bratislava:Mladé letá.1961..;
2316 64.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad.1948..;
2317 64.Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému /.Bratislava ::Slov. spis.,.1969..;
2318 65.Zuzka, Zguriška.Bičianka z doliny.:Tatran.1970..;
2319 65.Zýbal, František,1891-1940.Jdu na Slovácko krásné :.Praha ::Lidová demokracie,.1959..;
2320 65..Rozprávania z tisíc a jednej noci.:Tatran.1973..;
2321 65.s.n..Pieseň večne mladá.Bratislava:Mladé letá.1983..;
2322 65.Váross, Marián,1923-1988.Slovenská výtvarná prítomnosť.Bratislava:Tvar.1953..;
2323 65.Štech, Václav Vilém,1885-1974.Aleš a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..;
2324 65.Novotný, Vladimír,1901-1977.Mánes a Slovensko.Bratislava:Tvar.1952..;
2325 65.Żukrowski, Wojciech,1916-2000.Kúpeľ /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1964..;
2326 65.Zweig, Arnold,1887-1968.Der Streit um den Sergeanten Grischa :.Berlin ::Aufbau-Verlag,.1959..;
2327 65.Zrotal, Jaroslav,1909-1969.Všichni spravedliví /.Praha ::Naše vojsko,.1962..;
2328 65.Vestdijk, Simon,1898-1971.Piata pečať :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1961..;
2329 65.Wassermann, Jakob,1873-1934.Prípad Maurizius /.Bratislava ::Tatran,.1968..;
2330 65.Borovička, V. P.1920-2004.Konec ostrova Oscar /.Praha ::Naše vojsko,.1959..;
2331 65.Hlinická, Jarmila.Pištolníci a kovboji.Bratislava:Smena.1970..;
2332 65.Brouka, Piatrus.Rečou srdca.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1976..;
2333 65.Lenin, V.I..Lenin spisy.Bratislava:Pravda.1978..;
2334 65.Ľudo, Zúbek.Jar Adely Ostrolúckej.:Mladé letá.1965..;
2335 65.Vansová, Terézia,1857-1942.Kliatba.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius.1949..;
2336 65.Zúbek, Ľudo,1907-1969.Murársky chlieb.Bratislava:Smena.1952..;
2337 65.Vansová, Terézia,1857-1942.Rozprávky a črty /.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,.1941..;
2338 65.Valenta, Edvard.Trám.Praha:Československý spisovatel.1963..;
2339 65.Kožík, František,1909-1997.Normální obraz srdce /.Praha ::Československý spisovatel,.1976..;
2340 65.Vladimír, Germanovič Lidin.Odpadlík.:Slovenský spisovateľ.1967..;
2341 65.Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad.1978..;
2342 65.Drda, Jan,1915-1970.Nemá barikáda.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1951..;
2343 65.Gregorová, Hana,1885-1958.Ženy.Bratislava:Novum.1946..;
2344 65.Jégé.Adam Šangala.:Tatran.1970..;
2345 65.Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1972..;
2346 65.Fabián, Karel,1912-1983.Juan netančí karmaňolu /.Praha ::MF,.1960..;
2347 65.Curieová, Eva.Paní Curieová /.Praha ::Mladá fronta,.1959..;
2348 65.Conrad, Joseph, 1857-1924 - autor.Lord Jim.:Ostrava :.1995.80-85491-82-6.;
2349 65.Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena.1949..;
2350 65.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,(1821-1881).Zápisky z Mŕtveho domu :.Bratislava ::Spoločnosť priateľ klasických kníh,.1946?..;
2351 65.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Strýčkov sen.:Kunder.1997.80-85725-04-5.;
2352 65.Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ.1967..;
2353 65.Lazarová, Katarína,1914-1995.Kňažná z Lomúrie /.Bratislava ::Slov. spis.,.1964..;
2354 65.Ludwig, Otto.Kleopatra.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013335; 978-80-18-01333-5.;
2355 65.Heym, Stefan,1913-2001.Prípad Glasenapp /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..;
2356 65.Michna, Vladimír,1927-.Uzavřený kruh /.Praha ::Naše vojsko,.1959..;
2357 65.Michna, Vladimír,1927-.Dům v zámecké zahradě /.Praha ::Naše vojsko,.1966..;
2358 65.Kossaková, Zofja.Malomocný kráľ. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.2010.978-80-8110-852-5.;
2359 65.Boris, Pasternak.Doktor Živago.:Tatran.1969..;
2360 65.Mrštík, Vilém,1863-1912.Povídky a obrázky /.V Praze ::Vyšehrad,.1949..;
2361 65.Mrštíková, Božena,1876-1958.Po Vilémově smrti :.V Praze ::František Borový,.1946..;
2362 65.Pluhař, Zdeněk,1913-1991.Kříže rostou k Pacifiku :.Praha ::Československý spisovatel,.1966..;
2363 65.Petrarca, Francesco,1304-1374.Vavrín.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974..;
2364 65.Lev, Ovalov.Měděný knoflík.:Svět sovětu.1968..;
2365 65.Péguy, Charles,1873-1914.Ta jediná je paní - Chudoba /.Praha ::Vyšehrad,.1971..;
2366 65.Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..;
2367 65.Plávka, Andrej,1907-1982.Obrátenie Pavla.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1945..;
2368 65.Ostensová, Marta.Májový nov.Martin:Živena.1931..;
2369 65.Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena.1962..;
2370 65.Vansová, Terézia,1857-1942.Sirota Podhradských.Bratislava:Leopold Mazáč.1935..;
2371 65.Philipe, Anne,1917-1990.Kratší ako vzdych.Trenčín:F, Pro mente sana.2014.9788088952794 (brož.); 978-80-88952-79-4.;
2372 65.Petershagen, Rudolf,1901-1969.Vzbúrené svedomie /.Bratislava ::Osveta,.1962..;
2373 66.Zván, Peter.Rojko /.Bratislava ::Slov. spis.,.1959..;
2374 66.Stefan, Žeromski.Vítr od moře.:Vyšehrad.1974..;
2375 66.Walsh, Jane,1929-2008.Vzpomínám /.Praha ::MF,.1956..;
2376 66.Minárik, Jozef.Po chodníčkoch kamenných Po cestičkách krvavých.Bratislava:Tatran.1980..;
2377 66.Undset, Sigrid,1882-1949.Jar /.Bratislava ::Tatran,.1973..;
2378 66.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Perestroika :.New York ::Harper and Row,.1987.0-06-039085-9.;
2379 66.Benčík, Antonín,1926-.21. srpen 1968 /.Praha ::Delta,.1990..;
2380 66.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.1992.80-7114-057-0.;
2381 66.Šuchová, Iveta.Slovenské národné povstanie v dokumentoch.Bratislava:Československá tlačová kancelária.1964..;
2382 66.s.n..Proces s vedením sprisahaneckého centras na čele s Rudolfom Slánskym.Praha:Ministerstvo spravodlivosti nakladateľstvo Orbit.1953..;
2383 66.Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
2384 66.Wilde, Oscar,1854-1900.Strašidlo Cantervillské /.Bratislava ::Smena,.1968..;
2385 66.Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 1., |p Věnec.:Praha :.1999.80-86183-11-4.;
2386 66.Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 2., |p Paní.:Praha :.1999.80-86183-12-2.;
2387 66.Morris, L. West.Leto Červeného Vlka.:Slovenský spisovateľ.1974..;
2388 66.Wiechert, Ernst,1887-1950.Prostý život /.Bratislava ::Tatran,.1969..;
2389 66.Wohl, Louis de,1903-1961.Julián.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2390 66.Wieslav, Wernic.Šerif z Fort Bentonu.:Mladé letá.1970..;
2391 66.Wolker, Jiří, 1900-1924 - autor.Dílo Jiřího Wolkra.:Brno :.1998.80-86137-15-5.;
2392 66.Unamuno, Miguel de.Teta Tula.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1929..;
2393 66.Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..;
2394 66.Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1951..;
2395 66.Mann, Thomas,1875-1955.Príbehy života a smrti /.Bratislava ::Tatran,.1976..;
2396 66.London, Jack,1876-1916.Mesačné údolie.Bratislava:Tatran.1949..;
2397 66.Mann, Heinrich.Mladosť kráľa Heinricha IV..Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1973..;
2398 66.Lewis, Sinclair,1885-1951.Martin Arrowsmith /.Bratislava ::Slov. spis.,.1958..;
2399 66.Posmyszová, Zofia,1923-.Pasažérka /.Praha ::Československý spisovatel,.1966..;
2400 66.Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-039-4.;
2401 66.Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-023-8.;
2402 66.Marainiová, Dacia.Nebezpečné roky.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1965..;
2403 66.Karvaš, Peter.Polnočná omša.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..;
2404 66.Martínek, Vojtěch,1887-1960.Trojí cesta Blažeje Potěšila /.Praha ::Československý spisovatel,.1958..;
2405 66.Martínek, Vojtěch,1887-1960.Stavy rachotí :.Praha ::Československý spisovatel,.1962..;
2406 66.Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad.1973..;
2407 66.Moretič, Yerko.Dni a noci Latinskej Ameriky.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1969..;
2408 66.Panovová, Viera Fiodorovna.Serioža, Vaľa, Voloďa.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018013052; 978-80-18-01305-2.;
2409 66.Mrštík, Vilém,1863-1912.Zumři :.:.1970??..;
2410 66.Gregor, Jozef.Prečo sme sa rozišli s náboženstvom.Banská Bystrica:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.1962..;
2411 66.Panova, Vera.Kružilicha.Bratislava:Pravda.1952..;
2412 66.Mali, Jaroslav.Horský veniec :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,.1940..;
2413 66..Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1972..;
2414 66.Katajev, Valentin.Belie sa plachta osamelá.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..;
2415 66.Pauliny-Tóth, Viliam,.Trenčiansky Matúš.V Bratislave:Slovenská liga.1935..;
2416 66.Káňa, Vašek,1905-1985.Cesty do života /.Praha ::Československý spisovatel,.1964..;
2417 66.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Odcházím, přijdu :.Praha ::Československý spisovatel,.1957..;
2418 66.Kuncewiczowa, Maria,1899-1989.Cudzinka /.Bratislava ::Tatran,.1974..;
2419 66.Guerrazzi, Francesco Domenico,1804-1873.Obliehanie Florencie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
2420 67.Lagerlofová, Selma.Povesť o panskom sídle.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..;
2421 67.Lagerlöf, Selma,1858-1940.Löwensköldov prsteň.Martin:Živena.1945..;
2422 67.Lagerlofová, Selma.Charlotta Lowenskoldová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..;
2423 67.Lagerlofová, Selma.Anna Svardová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo.1945..;
2424 67.Nikolajevová, Galina.Boj na pochode.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1959..;
2425 67.Nesvadba, Josef.Dialog s doktorem Dongem.:Československý spisovatel.1990.80-202-0175-0.;
2426 67.Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,.1935..;
2427 67.Lazarová, Katarína,1914-1995.Kavčie pierko /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1967..;
2428 67.Lazarová, Katarína,1914-1995.Interview s labuťami /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1966..;
2429 67.Langer, František,1888-1965.Zázrak v rodine /.Bratislava ::Tatran,.1973..;
2430 67.Lagerkvist, Pär,1891-1974.Trpaslík /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1963..;
2431 67.Felinau, Pelz von.More nemlčí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018017814; 978-80-18-01781-4.;
2432 67.Kráľ, Fraňo,1903-1955.Cesta zarúbaná.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1953..;
2433 67.Kollár, Ján,1793-1852.Vrúcna ľúbosť :.Bratislava ::Tatran,.1984..;
2434 67.Kukučín, Martin,1860-1928.Rysavá jalovica.Martin:SÚ ĽUT.1953..;
2435 67.Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1965..;
2436 67.Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1963..;
2437 67.Kukučín, Martin,1860-1928.Mladé letá.Bratislava:SNDK.1953..;
2438 67.Kratochvíl, Miloš Václav,1904-1988.Veronika :.Praha ::Československý spisovatel,.1956..;
2439 67.Kozičová, Zuzana.Beda porazeným. Bratislava:Nádej.1993.80-7120-014-X.;
2440 67.Kozlov, Petr Kuzmič.Mŕtve mesto.Martin:Matica slovenská.1951..;
2441 67.Kratochvíl, Miloš V.,1904-1988..Povídky lásky a smrti /.Praha ::Svoboda,.1968..;
2442 67.Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad.1973..;
2443 67.Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-230-3.;
2444 67.Kapek, Miroslav,1926-1997.Hříšná kopa /.Praha ::Albatros,.1983..;
2445 67..Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi :.:Brno :.1997.80-238-1980-1.;
2446 67.Mrštíková, Božena,1876-1958.Mrštíkové /.V Praze ::Fr. Borový,.1942..;
2447 67.Maturin, Charles Robert,1782-1824.Poutník Melmoth /.Praha ::Odeon,.1972..;
2448 67.Poe, Edgar Allan.Vražda na ulici Morgue.:INTERPOPULART SLOVAKIA.1997.80-88834-54-6.;
2449 67.Mesterházi, Lajos,1916-1979.Štvornohý pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1963..;
2450 67.Goda, Gábor,1911-1996.Šaty nerobia človeka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
2451 67.Gor, Gennadij Samojlovič,1907-1981.Rozpečetěný čas :.Praha ::Svět sovětů,.1963..;
2452 67.Wernicke, Enrique.Pobrežie rieky /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1958..;
2453 67.Petr1813-1851.Gorski vijenac /.Beograd ::Prosveta,.1963..;
2454 67.Madách, Imre,1823-1864.Tragedie člověka :.V Praze ::J. Otto,.1893..;
2455 67.Káňa, Vašek,1905-1985.Válkou narušení /.Praha ::Československý spisovatel,.1959..;
2456 67.Olbracht, Ivan,1882-1952.Golet v údolí.Praha ::Československý spisovatel,.1983..;
2457 67.Lassilová, Maiju.Vstal z mŕtvych.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1960..;
2458 67.Lavrenev, Boris Andrejevič,1891-1959.Štyridsiaty prvý /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
2459 67.Leskov, Nikolaj Semenovič,1831-1895.Očarený pútnik /.Bratislava ::SVKL,.1957..;
2460 67.Poe, Edgar Allan,1809-1849.Príhody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,.1958..;
2461 67.Poláček, Karel.Bylo nás pět.:Československý spisovatel.1979..;
2462 67.Miller, Arthur,1915-2005.Mustangy /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1962..;
2463 67.Mann, Thomas,1875-1955.Pán a pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1960..;
2464 67.Maugham, W. Somerset1874-1965.Vtedy a teraz /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1959..;
2465 67.Mikszáth, Kálmán.Dáždnik sv. Petra.Bratislava:Práca.1950..;
2466 67.Mickiewicz, Adam.Balady a romance.Bratislava:SVKL.1955..;
2467 67.Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..;
2468 67.Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,.1930..;
2469 67.Lagerlőfová, Selma.Poklad pana Arne :.v Praze ::J. Otto,.1905..;
2470 67.Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1975..;
2471 67.Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK.1950?..;
2472 67.Lagerlöf, Selma,.Gösta Berling.Bratislava:Tatran.1973..;
2473 68.Móricz, Zsigmond,1879-1942.Panská lumpačka /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,.1957..;
2474 68.Móricz, Zsigmond,1879-1942.Zahrada víl /.Bratislava ::Slov spis.,.1975..;
2475 68.May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.:.1985??..;
2476 68.Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ.1968..;
2477 68.Mlynarovič, Miloš Kliment.Boha hľadám.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1948..;
2478 68.Mňačko, Ladislav,1919-1994.Nočný rozhovor /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,.1966..;
2479 68.Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry.1963..;
2480 68.Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL.1964..;
2481 68.Ladislav, Mňačko.Kde končia prašné cesty.:Osveta.1963..;
2482 68.Moravia, Alberto.Opovrhnutie.Bratislava:Slovart.2006.80-8085-094-1.;
2483 68.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ.1967..;
2484 68.Mitchellová, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ.1967..;
2485 68.Jókai, Mór.Cigánsky barón.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1966..;
2486 68.Jókai, Mór,1825-1904.Zoltán Kárpáthy /.Bratislava ::Tatran,.1970..;
2487 68.Mór, Jókai.Uhorský nabob.:Slovenský Tatran.1990.80-222-0099-9.;
2488 68.Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad.1971..;
2489 68.Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev.1991..;
2490 68.Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ.1964..;
2491 68.Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL.1960..;
2492 68.May, Karl,1842-1912.Old Surehand..Bratislava ::Mladé letá,.1968..;
2493 69.Štúr, Ľudovít.Reči a state.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť.1953..;
2494 69.Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Matica slovenská.1952..;
2495 69.Tajovský, Jozef Gregor,1874-1940.Do konca /.Martin ::[Mat. Slov.],.1951..;
2496 69.Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..;
2497 69.Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda.1949..;
2498 69.Kukučín, Martin,1860-1928.Tiene i svetlo /.Bratislava ::Sloven. vydav. krásnej literatúry,.1953..;
2499 69.Kalinčiak, Ján,1822-1871.Orava ;.Bratislava ::SVKL,.1957..;
2500 69.Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská.1950..;
2501 69.Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1943..;
2502 69.Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská.1952..;
2503 69.Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..;
2504 69.Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1953..;
2505 69.Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská.1950..;
2506 69.Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..;
2507 69.Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská.1952..;
2508 69.Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1955..;
2509 69.Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1956..;
2510 69.Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1954..;
2511 69.Kráľ, Janko,1822-1876.Moja pieseň.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS.1952..;
2512 69.John, Knittel.El Hakim.:Smena.1994.80-221-0281-4.;
2513 69.Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,.1956..;
2514 69.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad.1974..;
2515 69.Mečiar, Stanislav.Hviezdoslavova Hájnikova žena.Turčiansky Sv.Martin:Matica slovenská.1939..;
2516 69.Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:.1957..;
2517 6ivotopisy svätých.Schikora, Rudolf.Naše světla :.Frýdek - Místek ::Exerciční dům,.1947..;
2518 7.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.2006.80-89219-06-3.;
2519 7.Kocian, Václav.Už je tu ten čas. .Zvolen :Združenie Jas.2009.978-80-89219-20-9.;
2520 7.Kocian, Václav.Zabudnutý kráľ Rastislav. .Zvolen :Združenie Jas.2010.978-80-89219-25-4.;
2521 7.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.2010.978-80-969918-4-6.;
2522 70.Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Dvaja divoši /.Bratislava ::Mladé letá,.1967..;
2523 70.Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1927..;
2524 70.Fritz, Rudolf.Himalájski tigri.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2012.9788018012895; 978-80-18-01289-5.;
2525 70.Banšell, Koloman,.Slovenský Dekameron.[S.l.]:B. Gubitš.1924..;
2526 70.Krasko, Ivan.Nox et solitudo.:Tatran.1975..;
2527 71.Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:.1920??..;
2528 71.Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran.1971..;
2529 71.Řezáč, Václav, 1901-1956 - autor.Rozhraní.:Praha :.2004.80-7106-412-2.;
2530 71.Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1964..;
2531 71.Gráf, Štefan,1905-1989.Jur Janošiak /.Bratislava ::Tatran,.1972..;
2532 71.De Goncourt, Edmund.Herečka Jistinová.Bratislava:Tatran.1970..;
2533 72.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá.1969..;
2534 72.Rosendorfský, Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1964..;
2535 72.Chrenková, Edita.Rusko-slovenský slovensko ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1982..;
2536 72.Pažítka, Mikuláš.taliansko-slovenský a slovensko-talianský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1965..;
2537 72.Špaňár, Július.Latinsko - slovenský, slovensko - latinský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1962..;
2538 72.Werner, Reiner.Dieťa s poruchami správania.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1973..;
2539 72.Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.2002.80-7114-370-7.;
2540 72.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.2008.978-80-7114-682-7.;
2541 72.Pěgřím.Anatomie a fyziologie člověka.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství.1969..;
2542 72.Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia.1955..;
2543 72.Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran.1986..;
2544 73.Dlouhá, Pavla.Televizní kurz angličtiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1981..;
2545 73.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1963..;
2546 73.Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.;
2547 73.Svozil, Jozef.Učebnica nemčiny pre pokročilých a samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1960..;
2548 73.Kouřimská, Milada,.Nemecká konverzácia a čítanie. SPN:Bratislava.1991.80-08-00421-5.;
2549 73.Věra Hopnerová.Němčina pro jazykové školy.:.1976..;
2550 73.Hais, Karel.Anglická mluvnice : stručný přehled.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-24717-2.;
2551 73.Beneš, Eduard.Nemčina pre ôsmy ročník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1966..;
2552 73.Katrin Muchová.Themen (Glossar Deutsch-Slowakisch, 1.zv.).:Slovart.1991.80-85163-71-3.;
2553 73.Marko, Ernest.Príručka gramatiky nemčiny.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1987..;
2554 73.Peprník, Jaroslav.Angličtina pro jazykové školy : 3.díl..Praha:Fortuna.1995.80-7168-289-6.;
2555 73.Daniel-Ange.Dein Leib - geschaffen für das Leben.Sonntagberg:[Sonntagberg Besitz Gemeinnützige GmbH].1996.3950060405 (brož.); 3-9500604-0-5.;
2556 73.Höppnerová, Věra.Němčina pro jazykové školy 2 : 2.díl. : Der,die,das.Praha:Státní pedagogické nakl..1981.80-04-26157-4.;
2557 73.Sandany, Artúr.Nemčina do vrecka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1979..;
2558 73.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.1991.80-85163-61-6.;
2559 73.Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..;
2560 73.Schneider, Rudolf."Auf Deutsch gesagt".Bonn:Printed in Germany.1960??..;
2561 73.Maroušková, Marie.Nemčina 3. SPN:Bratislava.1990.80-08-00865-2.;
2562 73.JUNGWIRTH, Karel.Nemčina pre 10. postupný ročník.Bratislava:SPN.1955..;
2563 73.Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1988..;
2564 73.Hodr, Václav.Italsko-český a česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..1990.80-04-23408-9.;
2565 73.Pažitka, Mikuláš.Taliančina do vrecka c Mikuláš Pažítka ; Mikuláš Pažítka, Mikuláš Pažítka.Bratislava:TOPAS.1991.80-85353-02-4.;
2566 73.Hais, Karel.Anglicko český česko anglický kapesní slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství.1974..;
2567 73.Kunhlová, Methoda.Učebnice esperanta.Praha:redakce časopisu českých esperantistu.1940??..;
2568 73.Podolcová, Gabriela.Francúžština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1972..;
2569 73.Doubravová, Ivana.Italština : Přehledná gramatika.Dubicko:Infoa.1997.80-85836-68-8.;
2570 73..Taliančina na cesty s prepisom výslovnosti : Konverzačná príručka.Bratislava:Príroda.2007.978-80-07-01562-3.;
2571 73.Hartley, Bernard.Streamline English :.Oxford ::Oxford University Press,.1988.0-19-432221-1.;
2572 73 s..Filkusová, Mária.Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1961..;
2573 74.Petr, Bezruč.Slezské písně.:Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění.1960..;
2574 74.Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1957..;
2575 74.Gaboriau, Émile.Zločin v Orcivale. Slovenský spisovateľ:Bratislava.1989.80-220-0095-7.;
2576 74.Gogoľ N. V..Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh.1946..;
2577 74.Bell, Thomas.Dva svety.Bratislava:Obroda.1949..;
2578 74.Bob, Jozef.Ľúbostné siluety, Triptych zo života Jána Kollára, Andreja Sládkoviča a Ľudovíta Štúra. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.2010.978-80-8110-597-5.;
2579 74.Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ.1962..;
2580 74.Bodenek, Ján,1911-1985.Kríž profesora Hunku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská.1946..;
2581 74.Latko, Albín.Čo ukrýval tajomný archív.[Martin]:Albín Latko.2010.9788097055998 (viaz.); 978-80-970559-9-8.;
2582 74.Farrell, James Gordon, 1935-1979 - autor.Nepokoje.:Praha :.1989.80-207-0001-3.;
2583 74.Kráľ, Fraňo,1903-1955.Jano.Bratislava:SNDK.1955..;
2584 74.Bodický, Samuel,1850-1919.Otcova kliatba.Bratislava:Tatran.1973..;
2585 74.Bodenek, Ján,1911-1985.Zapálené srdce /.Bratislava ::Tatran,.1966..;
2586 74.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad.1969..;
2587 74.Barstow, S..Niečo ako láska.Bratislava:Tatran.1966..;
2588 74.Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran.1987..;
2589 74.Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit..1965..;
2590 74.Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad.1968..;
2591 74.Hammet, Dashiell.Krvavá žatva.Bratislava:Tatran.1967..;
2592 74.Benešová, Božena.Krutá mladosť.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1960..;
2593 74.Balzac, Honoré.Benátský Žid.:.1980??..;
2594 74.Mikszáth, Kálmán.Posledný hradný pán.Bratislava:Obroda.1949..;
2595 74.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.1997.80-88863-01-5.;
2596 74.Medňanský, Alojz.Malebná cesta dolu Váhom.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.2007.978-80-8061-280-1.;
2597 74.Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh.1963..;
2598 74.Robert, Merle.Smrť je mojím remeslom.:Tatran.1975..;
2599 74.Christiaan, Barnard.Nežiadúci.:Smena.1986..;
2600 74.Bloch, Jean-Richard,1884-1947.Kurdská noc /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1958..;
2601 74.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,.1973..;
2602 74.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,.1972..;
2603 74.Strmeňová, Jiřina.Prípad AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome.Bratislava:Mladé letá.1989.80-06-00171-5.;
2604 74.Vančura, Vladislav,1891-1942.Rozmarné novely /.Praha ::Mladá fronta,.1959..;
2605 74.Vallejo, César,1892-1938.Volfrám /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,.1961..;
2606 74.Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum.1988..;
2607 74.Bednár, Alfonz.Hromový zub.:Causa editio.1992.80-85533-00-6.;
2608 74.Herbert, George Wells.Příběh pana Pollyho. Láska a pan Lewisham.:Odeon.1988..;
2609 74.Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ.1972..;
2610 74.Horák, Jozef.Smrť kráča k zlatému mestu.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.2011.9788018007396; 978-80-18-00739-6.;
2611 74.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,.1928..;
2612 74.Nikulin, Lev Veniaminovič,1891-1967.S novym sčat\'jem :.Moskva ::Sovet. pisat.,.1963..;
2613 74.Giono, Jean.Spev sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1968..;
2614 74.Den, Petr.Světélko jen malé.Řím:Křesťanská akademie.1963..;
2615 74.Wohmannová, Gabriele.Pavlínka bola sama doma.Bratislava:Smena.1980..;
2616 74.Werich, Jan.Lymfárum.Bratislava:Mladé letá.1965..;
2617 74.Bhattačárja, Bhabaní.Kto raz vysadol na tigra.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1958..;
2618 74.Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL.1958..;
2619 74.Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Dedina /.Bratislava ::Slovenský spisovatel\',.1973..;
2620 74.Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..;
2621 74.Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL.1959..;
2622 74.Brandys, Kazimierz.Hotel Řím.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění.1961..;
2623 74.Camara, Helder.Prameny.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1971..;
2624 74.Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Úspech :.Bratislava ::Vydav. politickej lit.,.1965..;
2625 74.Żeromski, Stefan,1864-1925.Popol /.Bratislava ::Tatran,.1973..;
2626 74.Zúbek, Ľudo,1907-1969.Doktor Jesenius /.Bratislava ::Mladé letá,.1966..;
2627 978-80-7266-283-8.Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.2008.978-80-7266-283-8.;
2628 frantiskánske.Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.2004.80-8081-003-6.;
2629 františčkánske.Minařík, František Kliment,1883-1971.Svatý František v turbanu :.[V Praze ::Třetí řád sv. Františka,.1938..;
2630 františkánske..Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.2001.80-85310-55-4.;
2631 františkánske.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.;
2632 františkánske.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.;
2633 františkánske.De Lazzari, Francesco, 1943-.Eucharistický život svaté Kláry.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.2011.978-80-7412-081-7.;
2634 františkánske.Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.1998.80-968232-1-3.;
2635 Františkánske.Zdislav Kijas.Regula a život.:.2022.978 80- 89888-31-3.;
2636 Františkánske.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.;
2637 františkánske..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..;
2638 františkánske.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.1993.80-7114-085-6.;
2639 františkánske.Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.1991.80-900182-8-9.;
2640 františkánske.Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.;
2641 františkánske.Dachovský, Karel,1949-.Umlčený zvon :.Praha ::Řád,.1991..;
2642 františkánske.Veselý, Josef,1929-2010.P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],.2007..;
2643 františkánske.Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.;
2644 františkánske.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze.1948..;
2645 františkánske.Felder, Hilarin.Ideály sv Františka z Assisi/.Olomouc ::Serafínské Květy,.1926..;
2646 františkánske.Cianchetta, Romeo.Assisi :.Narni-Terni ::Plurigraf,.1989..;
2647 františkánske.Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.2003.80-968887-2-2.;
2648 františkánske.Petz Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje .:Kongregácia Františkánok od Nepoškvrneného počatia Graz.1980??..;
2649 františkánske.Petz Maria Andrea.Uprostřed mezi lidmi znamení křesťanské naděje.:Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí Graz.1980??..;
2650 františkánske.Caroli Ernesto OFM.Leksykon duchowosci franciszkanskiej.Krakow-Warszawa:Francizkanskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Polnocnej.2006.83-7221-766-1.;
2651 františkánske.S.M.Jana Kozeková OSF, S.M.Alma Gallová OSF.POHĽAD DO DEJÍN SLOVENSKEJ PROVINCIE KONGREGÁCIE ŠKOLSKÝCH SESTIER OSF.Žilina - provinciálny dom:.1997..;
2652 františkánske.s.n..Zdravica Dr.Teodorikovi Zúbkovi, OFM z príležitosti 50 rokov kňazstva.s.l.:nie je udaný.1950??..;
2653 františkánske.Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:.1994..;
2654 františkánske.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:.2010..;
2655 františkánske.s.n..Výklad reguly.[S.l.]:samizdat.1987..;
2656 františkánske.Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.1992.8085310171; 80-85310-17-1.;
2657 františkánske.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.2002.80-7266-110-8.;
2658 františkánske..Františkánské prameny III..:.1980?..;
2659 františkánske..Františkánské prameny II..:.1980?..;
2660 františkánske..Františkánské prameny III..:.1980?..;
2661 františkánske.Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav.1948..;
2662 františkánske..Františkánské prameny IV..:.1980?..;
2663 FRANTIšKáNSKE..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..;
2664 františkánske.Petr Piťha.Pťišla jsem vám sloužit.:.2008.978-80-7195-247-3.;
2665 františkánske..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD.1982..;
2666 františkánske.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..;
2667 františkánske.Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.2008.978-80-8081-075-7.;
2668 františkánske.Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.Bratrský život ve společenství.:Societas.1994..;
2669 františkánske.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-044-3.;
2670 františkánske.Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-86-4.;
2671 františkánske.Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-73-2.;
2672 františkánske.Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1994.80-7142-019-0.;
2673 františkánske.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.;
2674 františkánske.Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet.1948..;
2675 františkánske.Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-045-1.;
2676 františkánske.Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-030-3.;
2677 františkánske.Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie.1968..;
2678 františkánske.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.;
2679 františkánske.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.1997.80-85310-73-2.;
2680 františkánske.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-056-X.;
2681 františkánske.Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.1997.80-85310-76-7.;
2682 františkánske.Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,.1991 [na obálce spr.] 1992..;
2683 františkánske.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.;
2684 františkánske.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].2000.80-968186-6-X.;
2685 františkánske.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-044-9.;
2686 františkánske.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01125-3.;
2687 františkánske.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.;
2688 františkánske.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-49-X.;
2689 františkánske.Słotwiński, Tadeusz..Święci franciszkańscy na każdy dzień /.Wrocław ::Wydaw. Św[iętego] Antoniego,.2003.8388598384;83-88598-38-4.;
2690 františkánske.Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-74-0.;
2691 františkánske.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.;
2692 františkánske.Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.;
2693 františkánske.Leclerk, Eloi.Múdrosť chudáčika.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-054-0.;
2694 františkánske..Pisma :.Kraków :; Warszawa ::\"M\" ;; Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej,.2002.8372212953;83-7221-295-3.;
2695 františkánske..Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością kościołów wschodnich. 1. Materiały z 2. Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Was.Warszawa:Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.1996.8390531909; 83-905319-0-9.;
2696 františkánske.Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR.2005..;
2697 františkánske.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.2005.80-8074-029-1.;
2698 františkánske.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-052-4.;
2699 Františkánske.Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.;
2700 františkánske.William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.2003.80-7192-779-1.;
2701 Františkánske.Baroková Anna.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.Ružomberok:Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity.2017.978-80-561-0506-1.;
2702 františkánske.Hérrisard, M. Denise.Aby si roznecova Boží dar, ktorý je v tebe...l.Postulácia M.A.M.:Rím.2012.9788089536054 (brož.); 978-80-89536-05-4.;
2703 františkánske.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.;
2704 františkánske.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.;
2705 františkánske.Jank, Tomasz,.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.2004.8088944694; ISBN 80-88944-69-4.;
2706 františkánske.Mondscheinová, Helga.Otec Vendelín a čtyři raubíři.Praha:Zvon.1992..;
2707 františkánske.Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-002-8.;
2708 františkánske.Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín.2005..;
2709 františkánske.Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.2005.80-8081-031-1.;
2710 františkánske.Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF.2004..;
2711 františkánske.Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.2006.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3.;
2712 františkánske.Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.2003.80-88944-82-1.;
2713 Františkánske.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.;
2714 františkánske..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:.1980??..;
2715 františkánske.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.;
2716 Františkánske.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.2018.978-80-89888-05-4.;
2717 františkánske.Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet.1948..;
2718 františkánske.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.;
2719 františkánske.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-67-8.;
2720 františkánske.Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.1995.80-85310-50-3.;
2721 františkánske.Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-358-3.;
2722 františkánske.Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde.1968..;
2723 františkánske.Hardick, Lothar .Výklad reguly.:.1987?..;
2724 františkánske.Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.1996 [v tiráži 1997.80-238-0913-X.;
2725 františkánske..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-022-2.;
2726 františkánske.Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.1997.88-270-0322-3.;
2727 františkánske.Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.1987.86-397-0126-1.;
2728 františkánske..Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa.1979..;
2729 františkánske.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.1996.80-967545-3-X.;
2730 františkánske.Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř.1948..;
2731 františkánske.Němec, Vít,(1984-).Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927.Uherské Hradiště ::Historická společnost Starý Velehrad,.2011.978-80-86157-35-1.;
2732 františkánske.Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát.1992..;
2733 františkánske.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-183-3.;
2734 františkánske.Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.;
2735 františkánske.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.;
2736 františkánske.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.;
2737 františkánske.Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-014-1.;
2738 františkánske.Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.2004.80-85223-36-8.;
2739 františkánske..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín.1994..;
2740 františkánske.Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.2003.80-903341-0-5.;
2741 františkánske.Senčík, Š.; Mišovič, B..Bláznivá láska.:.1992..;
2742 františkánske.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.2004.80-7021-694-8.;
2743 františkánske.Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.2005.80-8081-026-5.;
2744 františkánske.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej.1944..;
2745 františkánske.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-88-0.;
2746 františkánske.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.2007.978-80-8074-053-5.;
2747 františkánske.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:.1990..;
2748 františkánske.Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.1996.80-967255-0-5.;
2749 františkánske.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.;
2750 františkánske.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.1996.80-85291-31-2.;
2751 mariánske.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.;
2752 mariánske.Dilong, Rudolf,1905-1986.Matka celá krásna.Hamilton:Slov. vydav..1970..;
2753 mariánske.Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..;
2754 mariánske.Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR.2007..;
2755 mariánske.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.2002.80-967740-4-2.;
2756 mariánske.Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-318-7.;
2757 Marianske.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.1998.80-88717-25-6.;
2758 Marianske.Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.2000.80-7165-233-4.;
2759 Marianske.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.2008.978-80-967740-8-1.;
2760 mariánske.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.2007.978-80-968432-7-5.;
2761 mariánske.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-323-4.;
2762 mariánske.Nouwen, Henri.Stretnutie s Máriou.:Serafín.1999.80-88944-26-0.;
2763 Marianske.Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-168-8.;
2764 Marianske.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.;
2765 Marianske.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.;
2766 Marianske.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.;
2767 mariánske.Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.2001.80-967740-3-4.;
2768 mariánske.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.2008.88-8424-099-9.;
2769 mariánske.Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad.1940..;
2770 mariánske.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.;
2771 mariánske.Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-168-8.;
2772 skrinka životopisy svätých.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.2018.9788081613142; 978-80-8161-314-2.;
2773 skrinka životopisy svätých.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-84-8.;
2774 životopisy.Dacík, R.M..Duše světcu.:.1946..;
2775 životopisy.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..2001.80-7192-600-0.;
2776 životopisy.MacFarlane-Barrow, Magnus,.Neobyčajný príbeh Mary´s Meals.:.2020.9788081614262; 978-80-8161-426-2.;
2777 životopisy.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-389-3.;
2778 životopisy svatých.Luscoň, Jozef,.Titus, ideš!.Bratislava:Don Bosco.2017.9788080743826; 978-80-8074-382-6.;
2779 životopisy svatých.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.1990.80-900138-1-3.;
2780 životopisy svatých.+uk-Olszewski, Dariusz,.Svedok bezhraničnej lásky :.Brno ;; Bratislava ;; Nitra ;; Niepokalanów ::Konvent minoritů v Brně,.2016.978-80-903395-8-3.;
2781 životopisy svatých.Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.2006.80-8074-044-5.;
2782 životopisy svatých.Sebíňová, Františka,.Kříž je mou radostí :.[s.l.] ::[s.n.],.2015..;
2783 životopisy svatých.Judák, Viliam,.Z múdrosti našich otcov.Nitra:Gorazd.2012.9788089481170 (viaz.); 978-80-89481-17-0.;
2784 životopisy svatých.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.;
2785 životopisy svatých.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.1992.80-7141-005-5.;
2786 životopisy svatých.Luscoň, Jozef, SDB.„Titus, ideš!“.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017..;
2787 životopisy svatých.Jankovčin, Jozef.Spišský biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika.Spišské Podhradie:[s.n.].1999..;
2788 životopisy svatých.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.1997.80-85310-90-2.;
2789 životopisy svatých.Vrbová, Alena.V erbu lvice.:Československý spisovatel.1977..;
2790 životopisy svatých.Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.1990.80-85247-03-8.;
2791 životopisy svatých.Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu.1992..;
2792 životopisy svatých.Vyhlídal, Zdeněk.Sarkander : historická freska.Svitavy:Trinitas.2000.80-86036-44-8.;
2793 životopisy svatých.Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.2001.80-85959-77-1.;
2794 životopisy svatých.Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-040-9.;
2795 životopisy svatých.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.1998.80-967867-2-5.;
2796 životopisy svatých..Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.;
2797 životopisy svatých.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-027-0.;
2798 životopisy svatých.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.;
2799 životopisy svatých.Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-364-8.;
2800 životopisy svatých.Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1935..;
2801 životopisy svatých.SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1970..;
2802 životopisy svatých.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.;
2803 životopisy svatých.Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-48-5.;
2804 životopisy svatých.Brillová, Anna.Pozdrav z neba.Bratislava:Ave.2000.80-968421-1-0.;
2805 životopisy svatých.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.;
2806 životopisy svatých.Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.1995.80-88717-05-1.;
2807 životopisy svatých.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-211-5.;
2808 životopisy svatých.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.1996.80-7114-175-5.;
2809 životopisy svatých.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.;
2810 životopisy svatých.Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima.1994..;
2811 životopisy svatých.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-018-7.;
2812 životopisy svatých.Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.2007.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.;
2813 životopisy svatých.Hudaček, Milan.Košickí mučeníci.:.2019.9788081911996; 978-80-8191-199-6.;
2814 životopisy svatých.Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-390-1.;
2815 životopisy svatých..Obeta darovaného života.Bratislava:Lúč.2017.9788081790768; 978-80-8179-076-8.;
2816 životopisy svatých.Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.2019.9788081613876; 978-80-8161-387-6.;
2817 životopisy svatých.Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.;
2818 životopisy svätých.Crostarosa, Maria Celeste,.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2004.8096852582; 80-968525-8-2.;
2819 životopisy svätých.Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.2017.978-80-8074-382-6.;
2820 životopisy svätých.Konferencia biskupov Slovensja.Posol jednoty a pokoja.Trnava:Spolok sv,Vojtecha.2022.978-80-8161-588-7.;
2821 Životopisy svätých.Mária Calasanzová Ziescheová.Prázdne ruky.:.2021.978-80-8161-476-7.;
2822 životopisy svätých.Salesny, Karl H..Don Bosco - jedna radosť.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6.;
2823 životopisy svätých.Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.2006.80-8084-068-7.;
2824 životopisy svätých.Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.2006.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).;
2825 životopisy svätých.Šuppa, Jozef, SJ.V službe života.Trnava:Dobrá kniha.2021..;
2826 životopisy svätých.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis.1991..;
2827 životopisy svätých.Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.1996.80-7192-084-3.;
2828 životopisy svätých.Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.1997.80-7113-194-6.;
2829 životopisy svätých..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.2011.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.;
2830 životopisy svätých.Cristiani, Léon.Extatička z Niederbronnu.[S.l.]:Slovenská provincia Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa.2013.9788097147600 (brož.); 978-80-971476-0-0.;
2831 životopisy svätých.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.;
2832 životopisy svätých.Jozef Koláček.Na březích Visly svítá.:Řím.1983..;
2833 životopisy svätých.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor.2009..;
2834 životopisy svätých.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.;
2835 životopisy svätých.Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.2014.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2.;
2836 životopisy svätých.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).2012.9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.;
2837 životopisy svätých.Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.1998.80-85487-52-7.;
2838 životopisy svätých.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-348-0.;
2839 životopisy svätých.Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.2011.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6.;
2840 životopisy svätých.Bonet, André,1961-.15 dní so svätou Ritou.Bratislava:Lúč.2012.9788071149071 (brož.); 978-80-7114-907-1.;
2841 životopisy svätých.Izakovič, Ivan,.Život a smrť :.Bratislava ::Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,.1999.80-8061-019-3.;
2842 životopisy svätých.Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2017.978-80-8161-272-5.;
2843 životopisy svätých.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.;
2844 životopisy svätých.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.1995.80-7114-125-9.;
2845 životopisy svätých.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-493-X.;
2846 životopisy svätých.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-253-0.;
2847 životopisy svätých.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..;
2848 životopisy svätých.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.;
2849 životopisy svätých.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.2003.80-85487-39-X.;
2850 životopisy svätých..Traja Košickí mučeníci.:.1985??..;
2851 životopisy svätých.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.1999.80-7114-274-3.;
2852 životopisy svätých.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2009.978-80-970126-1-8.;
2853 životopisy svätých.Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.1996.80-7149-094-6.;
2854 životopiy svatých.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.;
2855 životopiy svatých.Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1982..;
2856 životopiy svatých.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.1990.80-217-0193-5.;