logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa políc

1 .Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.;
2 .May, Karol.Winnetou. Bratislava:Mladé letá.1966..čítanie na rozjímanie;
3 .Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.1999.80-88944-20-1.;
4 ..Novéna k sv. Terézii z Lisieux.Stará Halič:Rodina Panny Márie Spoluvykupiteľky.2007..;
5 .Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8.P1;
6 .Konferencia vyšších rehoľných predstavených.Katalóg mužských a ženských rehoľných inštitútov pôsobiacich v Slovenskej republike.Pezinok:Konferencia vyšších rehoľných predstavených.2008..;
7 A25.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava:Lúč.2011.9788071148579 (viaz.);978-80-7114-857-9.;
8 P1.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.2011.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.;
9 P1.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.;
10 P1.Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-341-5.;
11 P1.Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.;
12 P1.Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.;
13 P1.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.2006.80-969465-1-X.;
14 P1.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..;
15 P1.Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..;
16 P1.Hesse, Hermann.František z Assisi.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.;
17 P1.Hugo Rahner.Maria a církev.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.1996.80-86045-00-5.;
18 P1.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.;
19 P1.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh.2011..;
20 P1.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.2012.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.;
21 P1.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.;
22 P1.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.;
23 P1.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.;
24 P1.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.;
25 P1.Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.2013.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.;
26 P1.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-95-3.;
27 P1.Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.2012.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.;
28 P1.Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.;
29 P1.Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..;
30 P1.sprac. Ružena Dvořáková.Sväté písmo v obrazoch.:TIBI Agency.1995.80-967380-3-8.;
31 P1.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-154-8.;
32 P1.Heriban, Jozef, SDB.Pastoračný testament apoštola Pavla : Pavlova reč v Miléte.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-14-7.;
33 P1.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.1999.80-88944-21-X.;
34 P1.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.1999.80-88944-23-6.;
35 P1.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..;
36 P1.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.;
37 P1.Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.;
38 P1..Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.;
39 P1.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.1999.80-88944-14-7.;
40 P1..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..;
41 P1..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.;
42 P1..Evangelia vo spišštine. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.;
43 P1.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.2001.80-7114-329-4.;
44 P1.Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.;
45 P1.Rahner, Karl,1904-1984.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.;
46 P1..Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV.2012..;
47 P1.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011.9788097079758 (viaz.);978-80-970797-5-8.;
48 P1.Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:.2014..;
49 P2.Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.;
50 P2.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.2009.978-80-969796-3-9.;
51 P2.Madre, Philippe.Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.;
52 P2.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.;
53 P2.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.;
54 P2.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-326-7.;
55 P2.Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.Bratislava ?:kurman.2012.978-80-89487-30-1.;
56 P2.Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.;
57 P2.Bútorová, Zora.Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.;
58 P2.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Vane vítr z hor.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.;
59 P2.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Není jiné cesty.:Praha :.2009.978-80-7246-489-0.;
60 P2.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.;
61 P2.Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.2009.978-80-967900-2-9.;
62 P2.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Věčně zpívají lesy.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.;
63 P2.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-86-4.;
64 P2.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.;
65 P2.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.2011.978-80-970647-7-8.;
66 P2.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.2011.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.;
67 P2.Hobizal, František, 1933-2001.Humor v církvi dovolen.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-644-2.;
68 P2.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.2006.80-89219-04-7.;
69 P2.Brodek, Peter.Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.;
70 P2.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.;
71 P2.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.;
72 P2.Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.;
73 P2.Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.;
74 P2.Zajíc, Jiří.Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.;
75 P2.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.1996.80-901957-4-1.;
76 P2.Úředníček, František, 1911-1969.Skrytý poklad :. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.;
77 P2.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.2003,EK.80-968841-0-7.;
78 P2.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.;
79 P2.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-131-0.;
80 P2.Bargellini, Piero .Zářící život.Brno:.1991..;
81 P2.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.;
82 P2.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.;
83 P2.Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.;
84 P2.Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-689-6.;
85 P2.Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.;
86 P2.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-735-7.;
87 P2.Majda, Martin.Blahoslavená Zdenka.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.2013.9788089605064 (viaz.);978-80-89605-06-4.;
88 P2.Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.;
89 P2.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.;
90 P2.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-062-1.;
91 P2.Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.2006.80-7114-601-3.;
92 P2.Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-004-4.;
93 P2.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.;
94 P2.Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.;
95 P2.Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.2012.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.;
96 P2..Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.;
97 P2..Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.;
98 P2.Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.;
99 P2.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.Bratislava:Kumran.2014.978-80-89487-56-1.;
100 P2.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.2014.978-80-8161-051-6.;
101 P2.Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.;
102 P2.Jozef Fadelle.Za každú cenu.Bratislava:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.;
103 P2..Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.;
104 P2.Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.;
105 P2.Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.;
106 P2.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.;
107 P2.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.;
108 P2.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.;
109 P2.Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.;
110 P2.Janáč - Hrubý, Pavol.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.;
111 P3.Lukas, Elisabeth,(1942-).Rodinné šťastie.Bratislava:Lúč.2009.9788071147251 (brož.);978-80-7114-725-1.;
112 P3.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-631-7.;
113 P3.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.2012.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.;
114 P3.Gallová, Alma.Veršobranie veľkej lásky.Ružomberok :Ján Šindléry-TESFO.2008.978-80-89253-22-7.;
115 P3.Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3.;
116 P3.Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.;
117 P3.Hancock, Ian.My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-97-6.;
118 P3.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.;
119 P3.Bartosz, Adam.Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.2005.80-969356-7-4.;
120 P3..Kaj džas.1. :Nadácia Milana Šimečku.2001.80-89008-06-2.;
121 P3..Mosty z chudoby .:Equilibria.2010.978-80-89284-53-5.;
122 P3.Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.;
123 P3.Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.;
124 P3.Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-304-6.;
125 P3.Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-203-6.;
126 P3.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-174-9.;
127 P3.Košč, Ján Mária.Antikoncepcia.Bratislava:Zaex.2014.9788089676088.;
128 P3.Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011..;
129 P3.Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..;
130 P3.Denise, Legrixová.Taká som sa narodila.:Mladé letá.1979..;
131 P3.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.;
132 P3.Dunlop, Fiona.Španělsko : velký průvodce National Geographic.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.;
133 P3.Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.1993.80-900539-5-5.;
134 P3.Potočná, Eva.Vyšné Ružbachy.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.;
135 P3.Baker, Bill.Z bludného kruhu.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.;
136 P3.Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.;
137 P3.Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.;
138 P3.Artimova Zuzana.Spoločenska etiketa plati aj v kostole.:Katolícke noviny.2011..;
139 P3.Lazell, David.Róm nad zlato.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.;
140 P3.Daniela, Valachová.Vzdelávanie Rómov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.;
141 P3.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.1992.80-900530-6-8.;
142 P3.Kiska, Andrej.Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. .Poprad :Andrej Kiska.2011.978-80-970642-9-7.;
143 P3.Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor.1971..;
144 P3..365 rozprávok na dobrú noc.Bratislava:Viktoria Print.2012.9788081380129;978-80-8138-012-9.;
145 P3.Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.Princ Bajaja a iné rozprávky.:Junior.2008.9788071468905.;
146 P3..Rozumieť deťom je niekedy zložité. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.;
147 P3.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.;
148 P3..Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..;
149 P3.Frankl, Viktor.Psychoterapia pre každého. .Bratislava:LUC.2008.978-80-7114-690-2.;
150 P3..Diabetická kuchárka.Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.;
151 P3.Jerzy Gorny, Jan.Ján Pavol II Veľký. .Stará Lubovňa :Sali-Foto.2010.978-80-970268-7-5.;
152 P3.Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.2013.978-80-971318-1-4.;
153 P3.Desbois, Jackie.List příteli v depresi.:Praha :.2007.978-80-86949-33-8.;
154 P3.Liégeois, Jean.Rómovia,Cigáni,kočovníci : Dějiny a súčasnosť v európskom kontexte.Bratislava:Academia Istropolitana.1995.80-967380-4-6.;
155 P3.Sestra Anastázia Pustelniková FDC.100 nových zákuskov.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.;
156 P3.Spencerová, Tereza.Jsem tranďák!.Praha:G plus G.2003.80-86103-59-5.;
157 P3.Nina Trnka.Slovak-English/English-Slovak dictionary.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.;
158 P3.Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..;