logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1650??.Wagenseil, Johann Christoph,1633-1705.Pera librorvm jvvenilivm :.:..VZ.;
2 1737.Ignác z Loyoly,1491-1556.Lekarstwy Duchowne, to gest, Rozgímáňí Wečních Prawdi na ossem dni predtojené na spósob Exercitiorum.w Kossicách:[Ján Frauenheim]..VZ.;
3 1766..Visitationis Ecclesiae Parochy Solniensium.:..VZ.;
4 1856-1869.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (3. ročník, č. IX. -XXVII., rok: 1856-1869) Všenauka č.I.-XVIII..Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky..VZ.;
5 1857-1868.Radlinský, Andrej Ľudovít.Poklady kazateľského Rečníctva (4. ročník, č. XXVIII. - XXX., rok: 1857-1868).Banská Štiavnica:Ondrej Ludevit Radlinszky..VZ.;
6 1865.Bílý, Jan Evangelista,.Legenda, čili, Čtení o milých Svatých Božích /.:..CZ1.;
7 1874.Lombardini, Alexander.Stručný dejepis slobodného mesta Žilina.Turč. Sv. Martin:Účast. Solok..VZ.;
8 1874 M DCCC LXXIV.Lohner, Tobias,1619-1697.Bibliotheca Manualis Concionatoria.Lutetiae Parisiorum:Apud Hippolytum Walzer, Bibliopolam Editorem..VZ.;
9 1878.Makárius Veľký Egyptský.Padesát homilií duchovních.:Dedičství sv. Prokopa..C21.;
10 1883.Loch, Valentinus.Biblia Sacra Vulgatae editionis.:..LATIN.;
11 1884.Bleskáň, František.Duchowné Jaderko sladkosti Modliteb k rozličnému tajemstwi .Budapešť:Koloman Rózsa a jeho manželka..VZ.;
12 1884.Závodník, Štefan.Radostný ples, ktorý s najhbšou úctou na javo dáva ľud slovenský biskupstva Nitranského.:s.n...B27.;
13 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma Suppl., (lat.).Rím:..LATIN.;
14 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-1, (lat.).Rím:..LATIN.;
15 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma I, (lat.).Rím:..LATIN.;
16 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma III, (lat.).Rím:..LATIN.;
17 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma Ind., (lat.).Rím:..LATIN.;
18 1886.Tomáš Akvinský.Teologická suma II-2, (lat.).Rím:..LATIN.;
19 1890.Truchlý, Andrej.Dejiny sv. Cirkve. Sväzok 1..Trnava - Viedeň:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha)..SSV2.;
20 1892..Prúvodní knížka pro horliwého poutnika.:..CZ1.;
21 1893.František Saleský,.Nauka svatého Františka Saleského o pravé zbožnosti /.:..CZ1.;
22 1895.Truchlý, Andrej.Dejiny sv. Cirkve. Sväzok 2..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha)..SSV2.;
23 1895..Ježiš moja žiadosť.Turč. Sv. Martin:[Kníhtlačiarsky - účastinársky spolok]..SK1950.;
24 1896..Poučné čítanie - dar pre Ivana Houdeka.:..SK1950.;
25 1897.Truchlý, Andrej.Čítania a Evanjelia na všetky nedele a sviatky i mnohé príležitostné slávnosti celého roku cirkevného z Vulgaty a podľa Missalu rímskeho preložil a prídavkom rozličných modlitieb, .Viedeň: Tlačou kongregácie Mechitharistov..SSV2.;
26 19--?.Beňo, Ján Augustín, SDB.Zvon a siréna.S.l.:s.n...B47.;
27 1900.Podlaha Ant..Výklad katechismu.:..CZ1.;
28 1900.Vlastimil, Zdeno.Šolcův nový illustrovaný průvodce po památkách Sedleckých a Kutnohorských /.V Kutné Hoře ::Karel Šolc,..D56A.;
29 1900?? po.Karssen, Gien.Jej meno je žena c Gien Karssen.B.m.:b.v...A38.;
30 1901.Šulc, František,.Májová pobožnost, t.j., 32 rozjímání o Marii Panně, pomocnici křesťanů :.:..D51A.;
31 1902.Novák, František Xaver, CSsR.Pohledy do života bohoslovcu a kněží.:..CZ2.;
32 1902.Spirago, Fraňo.Katolícky ľudový katechismus. 3..Trnava:Spolok Sv. Adalberta (Vojtecha)..D41A.;
33 1903.Radlinský, Andrej Ľudovít.Duchovný Spevník katolický s najobyčajnejšími pobožnosťami a obradom pohrabným. Trnava - Viedeň:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..D58A.;
34 1903..Missale Romanum.Rím:Ratisbonae..LATIN.;
35 1905.Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..SSV2.;
36 1905.Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..D11.;
37 1905.Schmitz, Bernard.Život Ježiša Krista božského Spasiteľa našeho Sv. I., II., III.. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..SSV1.;
38 1907.Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích III..:..SSV2.;
39 1907.Bleskáň, František.Štepná Záhradka, w ktorej nachádzajú sa dojímavé a nábožné Modlitby Ranné a Wečerné, k Omssi swätej, Nessporu, Spowedi a k Prijímaniu welebnej Swiatosti Oltárnej.Budapešť:Koloman Rózsa a jeho manželka..VZ.;
40 1907.Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích I..:..SSV2.;
41 1907.Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
42 1907..Zpěwnik Ewanjelický, aneb, Písnö Duchowní, staré i nowé, k weřejné i domáci nábožnosti Křesťanů Ewanjelických Augssp. Wyznání s přídawkem Modliteb.Budapešť:Viktor Horňánsky..SK1950.;
43 1907.Truchlý, Andrej.Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených Božích IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
44 1908.Rohner, Beat, OSB.Život Panny Marie.:..SK1.;
45 1908.Rohner, Beat.Život najblahoslavenejšej Panny Márie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
46 1908.Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro Nábožných Výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..D56A.;
47 1908.Osvald, František Richard.Praktická rukoväť k vysvetlovaniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechismu I..Ružomberok:v.n...B24.;
48 1908.de Ponte, Ludovici, SJ.Meditationes de praecipuis fidei nostrae mysteriis.Friburg:..LATIN.;
49 1909.Zeyer, Julius,1841-1901.Zahrada Marianská /.Praha ::..D54A.;
50 1910.Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),..D61.;
51 1912.Doležal, Miloš,(1970-).Jako bychom dnes zemřít měli :.Pelhřimov ::Nová tiskárna Pelhřimov,.978-80-7415-066-1.A14.;
52 1913.Březina, Otokar,.Básnické spisy /.Praha ::Spolek výtvarných umělců Mánes,..D57A.;
53 1913..Písmo Sväté Nový Zákon I..:..VZ.;
54 1914.Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..D61a.;
55 1914..Veniec katolíckych cirkevných piesní /.Turčiansky Svätý Martin ::Kníhtl. úč. spol.,..SK1950.;
56 1914..Písmo Sväté Nový Zákon Časť II..Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha)..VZ.;
57 1916.Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..VZ.;
58 1916.Dominikáni v Praze.Pamětní spis k sedmistyletému výročí založení Řádu Kazatelského 1216—1916.Praha:..D57A.;
59 1916.Húska, Martin.Naša dedinka. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..B24.;
60 1917.Janovcsik, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami (nápevami) pre katolíckeho kresťana.Ružomberok:Kníhtlačiareň Jána Páričku..VZ.;
61 1917.Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..VZ.;
62 1917.Tuček, Miroslav,1862-1925.Za otcem /.V Hradci Králové ::Dědictví Maličkých,..CZ1.;
63 1917.Spolok svätého Vojtecha,Trnava.Písmo sväté Starý Zákon I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B48.;
64 1917..Spôsob pobožnosti na svätých schodoch, ktoré sa v kostole kláštorskom u vv. oo. Františkánov v Malackách nachádzajú.Ružomberok:[s.n.]..SK1950.;
65 1918.Bloy, Leon.Duše Napoleonova. Praha:Dobré dílo..A41.;
66 1919.Bloy, Leon.Poslední sloupové Církve. Praha:Dobré dílo..C13.;
67 1919.Czambel, S.Rukoväť spisovnej reči slovenskej.Trnava:Budapešť..B24.;
68 1920.Janovčík, Štefan.Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka s notami(nápevmi).Ružomberok:n. vl...D58A.;
69 1920.Hanuš, Josef,1876-1928.Úvod do srovnávací vědy náboženské.V Praze ::Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba,..D56A.;
70 1920.Heřmanský, František,1887-1966.Latinská mluvnica pre slovenské stredné školy.Praha:Jednota čekých filológov..D61a.;
71 1920.Lörinczi, František.Rímsko-katolícky cirkevný spevník.Nitra:Štefan Huszár..SK1950.;
72 1920, 1921, 1921.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo Vadis?.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok..D53A.;
73 1920, 1921, 1921.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo Vadis?.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok..D53A.;
74 1920?.Veselý, Richard.Dějiny hudby.Praha:Knihtiskárna a nakl. V. Kotrba..CZ1.;
75 1921.Šalát, Anton.Dejepis biblický pre meštianky a stredné školy.Trnava:Lev..SK1950.;
76 1921.Pöstényi, Ján.Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B49.;
77 1921.Svetová biblická spoločnosť.BIBLÍ SVATÁ, SVATÁ PÍSMA STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA.Praha:Biblická společnost..C17.;
78 1921.Frýdecký, František,.Slovenská poesie XIX. století :.V Praze ::J. Otto,..D51A.;
79 1921.Clérissac, Humbert,.Tajemství církve /.Stará Říše na Moravě ::Dobré dílo,..D41A.;
80 1921??.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Cesta ku Kristu.Opava:Adventné nakladateľstvo..SK1950.;
81 1922.Gašpar, Tido J.,1893-1972.Deputácia mrtvých a iné kresby.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok..SK1950.;
82 1922..Písmo Sväté starého zákona 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B48.;
83 1922.Baumgartner, Alex. v..Maron.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D51A.;
84 1922.Cejpek, Jan,1895-1965.Simeon.Ružomberok:Lev..B47.;
85 1922.Šalda, F. X..Boje o zítřek :.Praha ::Unie,..D53A.;
86 1923.Ivanka, Milan,1876-1950.Slováci a Maďari.Bratislava:Academia..SK1950.;
87 1923.Hodál, Juraj.Ján Hollý.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B24.;
88 1923.Gelders, R..Sirota z Lurdu.Ružomberok:Lev..B47.;
89 1924.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
90 1924.Kolísek, Alois.Do Ríma, Assisi.Bratislava:Serafinsky svet, Malacky..D41A.;
91 1924.Herodek, Štefan.Ikonomický katechizmus pre prvoprí[ji]majúcich a všeobecne pre častoprímajúcich veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
92 1924.Szuszai, Anton.Apologia čili sústavná obrana základných právd katolíckej viery.Ružomberok:prekladateľ..D41A.;
93 1924.Soukup, Emilián, OP.Rozvila se růže - :.V Brně ::Občanská tiskárna,..B48.;
94 1925.Škrábik, Andrej.Červené Slovensko?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
95 1925.Beňák, Jozef.Dubnica.[Dubnica]:n. vl...B42.;
96 1925.Schilgen, Hardy,1876-1941.Ve službách stvořitelových :.V Brtnici ::Josef Birnbaum,..D54A.;
97 1925.Pospíšil, Josef.Co jest Církev?. Brno:Občanská tiskárna..D23.;
98 1925.Gramantik, Vavrinec, SJ.Všeobecné a zvláštne zpytovanie svedomia.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B30.;
99 1926.Marečková Josefina.Duchovné prúdy v našej republike 1918-1930.:..D16.;
100 1926..Krátke poučenie o pobožnosti k Božsk. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B33.;
101 1926?.Meynard, André-Marie OP.Duchovní život, sešit 1,2,3. Praha:Ladislav Kuncíř..B24.;
102 1927.Milan, Viktor.Kristov bojovník.Ružomberok:[s.n.]..SK1950.;
103 1927.Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
104 1927.Mattyasovszky, K..Ako sa stanem veľkým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
105 1927.Stano, Julius.Pán sekundár.Martin:Ústredie slovenských ochotníckych divadiel..D57A.;
106 1927.Vlošák, Ján.Cesta k Bohu.New York:Katolícky vydavateľský ústav..SK1950.;
107 1927.Stolz, Alban.Ave Maria.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
108 1928.Hynek, Rudolf Maria,.Živý obraz Ukřižovaného /.Praha ::Knihy Života,..D54A.;
109 1928.Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
110 1928.Strelinger, Dezider.Zlatá Kniha Mesta Bratislavy.Bratislava:Cechoslovakia..D16.;
111 1928.Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
112 1928.Urbánek, Ferko,.Kysuca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
113 1928.Kalinčiak, Jan.Svätý Duch. Praha:Mazáč..C14.;
114 1928.Hynek, R.W..Stigmatizovaná Terezia Neumannnová.Trnava:n. vl...SK1950.;
115 1928.Šimalčík, Juraj.Zázračný Lurd (Lourdes).[Banská Bystrica]:Juraj Šimalčík..D53A.;
116 1928..Cithara Sanctorum Apocalyps 5. V. 8. Písně Duchovní, kterýchž círk ev evanjelicko-luteránská při výročných slavnostech a památkách.Pittsburgh:Jíří Tranovksý..VZ.;
117 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..D48.;
118 1929.Jégé,1866-1940.Wieniawského legenda.Praha:Leopold Mazáč..D61.;
119 1929.Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina..SK1.;
120 1929..Životopis blahoslavenej sestry Katariny Labouré v spojení s dejinami zázračnej medaily.[Nitrae:s.n.]..D54A.;
121 1929.Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina..D51A.;
122 1929.Bazin, René,.Karel Foucauld, badatel o Maroku, poustevník saharský..:..B49.;
123 1929..Soteris.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha]..B49.;
124 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..A45.;
125 1929.Čambál, Andrej, SJ.Duchovné cvičenia pre kňazov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D41A.;
126 1929.Dlouhý, Jaroslav.Katechetické promluvy.:..D52A.;
127 1929.Spillmann, Jozef.Po boji - koruna.Trnava:[Posol Božského Srdca Ježišovho]..SK1950.;
128 1929.Pöstényi, Ján,1891-1980.Slováci a svätý Václav.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
129 1929.Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LVII. (1929).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
130 1929.Barszczewski, S..Kapitán St. Clair.Žilina:Slovenská krajina..SK1950.;
131 1929.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..A33.;
132 1929.Lekeux, Martial P..Margitka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
133 1930.Hodál, Juraj.Kostol kniežaťa Pribinu v Nitre.Nitra:Výbor cirkevno-národných slávnosti..D52A.;
134 1930.Jurovský, Anton.Ústredie slov. kat. študentstva.Bratislava:n. vl...SK1950.;
135 1930.Grivec, František.Slovanskí apoštolovia Sv. Cyril a Metod.[S.l.]:[s.n.]..B35.;
136 1930.Škrábik, Andrej.Rímska otázka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B29.;
137 1930.Kolísek, Alois.František Víťazoslav Sasinek.Skalica:n. mesta Skalice..SK1950.;
138 1930.Janda, Jozef Napoleon.Veľkopôstne úvahy na veľkopôstne nedele katolíckym rodinám.Trnava:n. vl...B48.;
139 1930.Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D58A.;
140 1930.Basl, Josef,.Amerika severní /.V Praze ::I.L. Kober,..D57A.;
141 1930??.Urbánek, Ferko,1859-1934.Detským srdciam.Trnava:František Urbánek..D51A.;
142 1930?? [s-a..Naši přátelé v nebi.Frýdek:Exerciční dúm, Frýdek..B47.;
143 1931.Lev XIII.Rerum Novarum.:..U.;
144 1931.Körper, Karol.Kultúra r. III. (1931).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B27.;
145 1931..Sv. Dominik.Hlučín ve Slezsku ::Exerciční dům,..B48.;
146 1931.Kratochvíl, Jozef.Svätý Vincent z Pauly.:..SK1950.;
147 1931.Mayer, Josef.Fysiognomie svaté Kateřiny Sienské /.Stará Říše na Moravě ::Skladem u Marty Florianové,..B48.;
148 1931.Cinek, František,.Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku :.V Olomouci ::Lidové knihkupectví,..D58A.;
149 1931.Pius XI..Quadragesimo anno - O robotníckej otázke. Bratislava:Slovák- nov. a nakl. spolok..B31.;
150 1931.Hattler, František.Prevelebná obeta sv. omše.V Trnave:Posol B. Srdca Ježišovho..D51A.;
151 1931.Volf, Jan,1863-1938.Dějepis katolické církve pro školy střední a občanské /.České Budějovice ::Serafínské dílo lásky,..CZ1.;
152 1931.Cehuľa, Jozef.Za pravdou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
153 1931.Varsányi, Andrej.Boj o mŕtve telo.Toporec:n. vl...D57A.;
154 1931.Pecka, Dominik.Oheň na zemi. Praha:Francl..a47.;
155 1931.Kyjaček, Imrich.Lístky z ruží sv. Terezky.Vimperk, New York:Jozef Steinbrener..SK1950.;
156 1931.Daubner, Ján Alojz.Deväťdňová pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
157 1931-1941.Alberti, P..Papežové. I.-V.. Přerov:..A10.;
158 1932.Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
159 1932..Slovenský náučný slovník.Praha:Litevna..D15.;
160 1932.Buday, Jozef.Odpadnutá pijavica.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B31.;
161 1932.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:..A10.;
162 1932.Grignon z Monfortu, Ludvik.Príručka pravej pobožnosti k prebl. panne Marii.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D52A.;
163 1932..Spevníček.[S.l.]:[s.n.].80-88710-50-2.SK1950.;
164 1932.Rádl, Emanuel.Dějiny filosofie Novověk.Praha:Votobia.80-7220-064-X.A32.;
165 1932.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové I.-2. Přerov:..A10.;
166 1932.Durych, Jaroslav.Ohně v mlhách.Praha:Melantrich..A41.;
167 1932.Miklík, Josef,1886-1947.Satan na Svaté Hoře : na Sv. Hoře r. 1881 /.Praha ::Kropáč a Kucharský,..D61.;
168 1932.Pöstényi, Ján.Pútnik svätovojtešský r. LX. (1932).Trnava:Spolok Svätého Vojtecha..SSV2.;
169 1932.Šimalčík, Juraj.Špiritizmus (duchárstvo) vo svetle celej pravdy.Ružomberok:Ústredie Sdruženia mužov Božského Srdca..B25.;
170 1932.Hémon, Louis.Mária Chapdelainová.Martin:Živena..D56A.;
171 1932.Buday, Jozef.Prečo milujem svoju Cirkev?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D52A.;
172 1933.Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal..C13.;
173 1933.Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč..D11.;
174 1933.Ferdinand Pujman.Tomismus a dnešní umění.Olomouc:..D56A.;
175 1933.Eisner, Jan,.Nitra.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
176 1933..Svätá Terezia Ježiškova.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
177 1933.Blaho, Pavel,.Slabí a mocní.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
178 1933.Pospíšilová-Blahoutová, Ružena.Príležitostné výstupy pre deti.Trnava:František Urbánek..B47.;
179 1933.Dassonville, Joseph.Trojí pouto rodiny /.V Praze ::Universum, nakladatelství dobré knihy,..D54A.;
180 1933.Schaller, Marian.Liturgie.Praha:Biblická společnost..A44.;
181 1933.Kašpar, Josef,1863-1938.Učebnica katolíckeho náboženstva s časťou čítankovou pre vyššie triedy škôl stredných a im rovných ústavov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
182 1933.Stanislav, Ján.Životopisy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. Praha:Mazáč..D11.;
183 1933..Svätá hodina.Sv. Beňadik:Saleziáni..SK1950.;
184 1933.Přikryl, František.Památky sv.Cyrila a Metoda.Praha:Matice Svatoklimentská..b13.;
185 1933.Hodál, Juraj.Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle.Nitra:Privinov fond..D52A.;
186 1933.Urbánek, Ferko,1859-1934.Sionitka.Trnava:František Urbánek..SK1950.;
187 1933.Vercruysse-Gramantik.Rozjímania II..:..SK1950.;
188 1933.Maritain, Jacques.Umení a scholastika. Olomouc:Krystal..D54A.;
189 1934.Petr Julián Eymard,1811-1868.Měsíc Nejsvětější Svátosti :.:..CZ1.;
190 1934.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
191 1934..Sbírka písní a modliteb pro katolické křesťany české části diecese vratislavské :.Frýdek - Místek ::Orel,..CZ1.;
192 1934.Smitz, Fortunát.Rozdiel medzi učením Katolíckej Cirkvi a protestantov. Trnava:Posol BSJ..B30.;
193 1934.Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
194 1934.Kliman, Andrej.Kristus a dnešný človek.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
195 1934.Školskí bratia.Svätý Ján de La Salle :.Močenok ::Školskí bratia,..D58A.;
196 1934.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové II. Přerov:..A10.;
197 1934.Villefranche, Gustáv.Pán Ježiš vo mne.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1950.;
198 1935.Cieker, Jozef.Slovenská otázka na prelome storočí.Bratislava:Slovenská Liga..SK1950.;
199 1935.Körper, Karol.Kultúra r. VII. (1935).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
200 1935.Kempen, Thomas von.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Praha:Československá grafická únia..SK1.;
201 1935.Kempen, Thomas von.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Praha:Československá grafická únia..D52A.;
202 1935..Príručka pre misijné slávnosti.[S.l.]:Predsedníctvo misijného spolku na Slovensku..D54A.;
203 1935.Janovčík, Štefan.Stredné Alleluja.Ružomberok:Lev..SSV1.;
204 1935.Soukup, Emilián, OP.Confessarius pios exhortans.Olomouc:Olomouc..B16.;
205 1935.Čulen, Konštantín,1904-1964.Slovenské študenstké tragédie.Bratislava:Slovenská liga..SK1950.;
206 1935.Tomáš, Akvinský.Dokonalý duchovní život.Praha:Krystal..C13.;
207 1935.Braito, Silvestr, OP.Kristus spása světa. Praha:Gustav Francl..CZ1.;
208 1935.Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
209 1935.Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
210 1935.Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
211 1935.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.]..SK1950.;
212 1935.Čulen, Konštantín.Slovenské študentské tragédie.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy..SK1950.;
213 1935.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.]..B32.;
214 1935.Copus, J.E..Lazar, priateľ Krista Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
215 1935.Pius XI..Casti Conubii O kresťanském manželství. Olomouc:Lidové kníhkupectví..U.;
216 1936.Kollár, Martin.Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D61.;
217 1936.Osuský, Samuel Štefan,1888-1975.Štúrova filozofia.Bratislava:Slovenská liga..SK1950.;
218 1936.Weiser, Franz.Za novým svetom....Bratislava:Spoločnosť Ježišova..D56A.;
219 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B24.;
220 1936.Hroch, K.B..Svatý Jan Křtitel de la Sale. Olomouc:Krystal..B25.;
221 1936.Solovjev, Vladimír Sergejevič.Legenda o antikristu. Olomouc:Krystal..B16.;
222 1936.Buday, Jozef.Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
223 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
224 1936.Janovčík, Štefan.Malé Alleluja.V Ružomberku:Lev..D58A.;
225 1936.Wiktor, Jan.Dúha nad srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
226 1936..Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista časť 1. p Evanjelia a skutky apoštolské.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
227 1936.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé pobožnosti k Panně Marii. Praha:Antoní Stříž..CZ1.;
228 1936.Bobek, Władysław,1902-1942.Slovensko a slovanstvo.Bratislava:Nakladateľstvo Slovenskej ligy..SK1950.;
229 1937.Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
230 1937.Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
231 1937.Jesenský, Janko,1874-1945.Demokrati.Martin:Matica slovenská..D51A.;
232 1937.Tomáš Akvinský.Theologická summa III. časť.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
233 1937.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, I.diel.B. Bystrica:Havelka a spol...SK1950.;
234 1937.Braito, Silvestr, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal..OP.;
235 1937.Undset, Sigrid,.Ida Alžběta :.Praha ::Vyšehrad,..D61a.;
236 1937.Švach, P. Dr..Dary ducha svatého.Olomouc:krystal..OP.;
237 1937.Wiseman, Mikuláš Patrick.Fabiola a či cirkev v katakombách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
238 1937.Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Pravá podoba Kristova :.:..CZ1.;
239 1937.Špirko, Jozef.Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431-1462).Levoča:Spišský dejepisný spolok..C21.;
240 1937.Braito, Silvestr, OP.Sv. Filip Neri.Praha:Krystal..D62.;
241 1937.Doyle, William.Pán ťa volá.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1.;
242 1937.Akos, Mihályfi.Verejné Bohoslužby, II.diel.B. Bystrica:Havelka a spol...SK1950.;
243 1937.Ventura, Gioacchino,.Církev a stát, čili, Theokracie a césarismus /.Stará Říše na Moravě ::Josef Florian :; Marta Florianová [distributor],..D41A.;
244 1937.Plus Raul P. T. J..Maria v našich božských dějinách.:..D58A.;
245 1937.Tomáš Akvinský.Theologická summa, I. část.Olomouc:Edice Krystal..D23.;
246 1937.Kliman, A..Katolíci vo víre dnešného života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
247 1938.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
248 1938.Sokol, Martin.Náš boj za politickú autonómiu.Bratislava:Klub poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany..B37.;
249 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, II. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..D23.;
250 1938.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet..SK1.;
251 1938..Umlčaná encyklika o bezbožnom komunizme.Ružomberok:..D54A.;
252 1938.Škultéty, Jozef.O Slovákoch.Martin:Matica slovenská..D61a.;
253 1938.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..80-900396-4-2.A34.;
254 1938.Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
255 1938.Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal..B15.;
256 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, I. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
257 1938.Štechová, Marie.Svatá Terezie od Ježíše. Olomouc:Krystal..D54A.;
258 1938.Tomáš Akvinský.Theologická summa II. časť, III. diel.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
259 1938.Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..OP.;
260 1938.Hronek, Josef,.O současných směrech pedagogických /.:..D53A.;
261 1938.Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia..SK1950.;
262 1938.Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:..D61.;
263 1938.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
264 1938.Bernard z Clairvaux.Chvály Panenské Matky. Olomouc:Krystal..C12.;
265 1938.Kerr, Cecil.Teresa Helena Higginsonová-učitelka a mystická duše /.:..CZ2.;
266 1938.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Eucharistia, svety a ľudia.Kremnica:Serafínsky svet..D41A.;
267 1938.Maurice, Pierre.Rozvod.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
268 1938.Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..A41.;
269 1939.Solov\'jev, Vladimir Sergejevič,.Židovství a křesťanská otázka /.Olomouc ::Dominikánská edice Krystal,..D54A.;
270 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
271 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
272 1939.Pius XII.Bojovník pravdy. Olomouc:Krystal..U.;
273 1939.Lupták, Ľudovít.Žilina v rúchu samostatného slobodného Slovenska.[S.l.]:n. vl...B40.;
274 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
275 1939.Willam, Franz Michel.Život Márie, Matky Ježišovej. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C17.;
276 1939.Dilong, Rudolf, OFM.Mesto s ružou.:..B48.;
277 1939..Cirkev a štát.:..D54A.;
278 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
279 1939.Dilong, Rudolf, OFM.Mesto s ružou.:..SK1.;
280 1939.Holzner, Josef.Apoštol Pavel : Hrdinský život v službě Kristově.U Ladislava Kuncíře:Praha ..CZ2.;
281 1939.Janda, Jozef Napoleon.Nebeská rosa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D55A.;
282 1939.Juraj Šimalčík.Milosť Božia a človek.Ružomberok:Lev..D26.;
283 194.Bindáč, Ernest, SVD.Hrdinovia.Nitra:Misijný dom Matky Božej..D54A.;
284 1940.Laros, Matthias,1882-1965.Duch svatý nad národy.V Olomouci ::Velehrad,..D54A.;
285 1940.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B31.;
286 1940.Máchal, Viliam Jozef.Frivald.[S.l.]:n. vl...D52A.;
287 1940.Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
288 1940.Andrej Kliman .Apologetika.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
289 1940.Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
290 1940.Katarína Sienská.Listy svaté Kateřiny Sienské.Olomouc:Krystal..C32.;
291 1940.Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Dušičková pobožnosť.Bratislava:Kláštor Redemptoristov..SK1950.;
292 1940.Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
293 1940.O. Walter.Pius XII., pápež pokoja.Trnava:Apoštolská administratúra..D54A.;
294 1940.Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..A46.;
295 1940..Pamätnica vydaná ku dňu posviacky Marianskeho kostola ....:..B24.;
296 1940.Sagajdačný, Sergej.Národ ruský chce sa vrátiť do lona rím. katolíckej cirkvi.:n.v...B24.;
297 1940.Tomáš Akvinský.Theologická summa, doplněk.Olomouc:Vydali profesoři bohovědného učilišté Řádu Dominikánskeho v Olomouci..R2.;
298 1940.Škrábik, Andrej.Misijným svetom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
299 1940.Bucko, Vojtech.Mikuláš Oláh a jeho doba 1493-1568.Bratislava:Vedecké ústavy mesta Bratislavy..D52A.;
300 1940.Hlouch, Josef.Matka Boží v řádu spásy a života.Olomouc:Velehrad..B15.;
301 1941.Eiselle Ľudovít, SJ, ThDr..Okienko do jezuitského života.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D41A.;
302 1941.L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
303 1941.Beniak, Valentín,(1894-1973).Žofia :.V Turnčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,..D54A.;
304 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
305 1941.Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov..B23.;
306 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
307 1941.Kmeťko, Karol.Svetové misie I. zväzok.Nitra:..D53A.;
308 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal..C35.;
309 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
310 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
311 1941.Salatňay, Michal.Sociálne encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno.V Bratislave:Sväz sociálnych a soc. zdravotných spolkov..SK1.;
312 1941.Polčin, Jozef.Dr. Jozef Tiso, prvý prezident Slovenskej republiky.:Bratislava :..B27.;
313 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal..A47.;
314 1941.Srna, Ján, SJ.Mŕtvy či živý?.Trnava:Sdruženie mužov Božského Srdca; Apoštolát..B48.;
315 1941.Formánek, Oskár, SJ.Dejiny pápežov.Trnava:..SK1.;
316 1941.L`Ermite, Pierre.Zostaňte doma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
317 1941.Faith, Štefan.Kazateľské rečníctvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D26.;
318 1941.Adamec, Ondrej.Jeho lordstvo Žid :.Prešov ;; Bratislava ::ČAS,..D61a.;
319 1941.Michelangelo, Buonarroti.Michelangelo Titan a člověk : Michelangelovo dílo básnické. Praha:ELK..D11.;
320 1941.Polednová, Hermenalda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..SK1950.;
321 1941.Le Fort, Gertrud von,.Poslední na popravišti :.V Olomouci ::Velehrad,..D54A.;
322 1941.Janšák, Štefan,1886-1972.Andrej Kmeť :.Turčiansky sv. Martin ::Muzeálna slov. spoloč.,..SK1950.;
323 1941.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava. Olomouc:Krystal..OP.;
324 1941..Manželia medzi sebou.Bratislava:Kláštor redemptoristov..D58A.;
325 1942.Navrátil, Augustín.Chvilky u nohou Matky Boží.:..A47.;
326 1942.Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia..SK1950.;
327 1942.Chaloupecký, Václav.Na úsvitu křesťanství. Praha:ELK..D11.;
328 1942.Bubán, Ján.Najhlbší koreň vlastnenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D23.;
329 1942.Carossa, Hans,.Lekár Gion.Bratislava:Nakl. Čas..SK1950.;
330 1942.Bertrand, Louis.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D54A.;
331 1942.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D61.;
332 1942.Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXX. (1942).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
333 1942.Višňovský M..Resurrexit.:..D53A.;
334 1942..Iďte k Jozefovi. Trnava:Posol BSJ..B23.;
335 1942.Erben, Valentín,.Fujara.Trnava:Nákladom Fr. Urbánka a spol...SK1950.;
336 1942.Višňovský M..Resurrexit.:..D57A.;
337 1942.Búda, Jozef.Evanjelium Starého zákona Časť I..Trnava:Slovenská katolícka akadémia..D28.;
338 1942.Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
339 1942.Wagner, Vladimír.Gotické tabuľové maliarstvo na Slovensku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..SK1950.;
340 1942.Podjavorinská, Ľudmila.Postavy a figúrky.Turčiansky Sv. Martin:Živena..SK1950.;
341 1942.Beniak, Valentín,.Druhá Vigília.Turčiansky. Sv. Martin:Matica slovenská..D54A.;
342 1942..Apoštolka kňazskej soboty.Bratislava:Kláštor redemptoristov..D51A.;
343 1942.Lippert, Peter.O láske aj bolesti.Trnava:Fr. Urbánek..D41A.;
344 1942.Němcová, Božena,.Zlatá kniha rozprávok Boženy Nĕmcovej.Žilina:O. Trávniček..D55A.;
345 1942.Bucko, Vojtech.Pápež Pius XII. 25 rokov biskupom.Bratislava:Katolícka akcia..SK1950.;
346 1942.Kožár, Eugen, CP.Modlitby za krajinu, vojakov, víťazstvo, pokoj.[S.l.:Eugene Kozar]..B46.;
347 1942.Augustinus, Aurelius.Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D54A.;
348 1942.Stork, Alois,1878-1970.Z duchovného života.Trnava:Posol Božského Srdca..SK1.;
349 1942.Kmeťko, Karol.Svetové misie II. zväzok.Nitra:..D53A.;
350 1942.Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
351 1942..Zasväťme si rodinu B. Srdcu Ježišovmu.Trnava:Redakcia Posla Božského Srdca Ježišovho..B48.;
352 1943.Vajanský, Svetozár Hurban,.Blížence.V Turčianskom Sv. Martine:Matica slovenská..D56A.;
353 1943.Zavarský, Valér Aurel, SJ.Slovenské kostoly románske.Martin:..SK1950.;
354 1943..Detinstvo Ježišovo :.Bratislava ::Kláštor Redemptoristov,..B47.;
355 1943.S.M..Svätá Betka z Bratislavy.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií..D57A.;
356 1943.Gazsó, Anton.Ver sacrum, exhortationes ad juventutem scholarem..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D23.;
357 1943.Blahunka, Viktor.Omša svätá.Valparaiso, Indiana, USA:Slovenskí Otcovia Františkáni..B46.;
358 1943..Hymny I., II. .Trnava:SSV..D58A.;
359 1943.Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej..SK1950.;
360 1943.Waggerl, Karl Heinrich,1897-1973.Rok Pána :.Bratislava ::Čas,..D52A.;
361 1943.Wallace, Lewis.Ben Hur II.zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D61.;
362 1943.Kristmann, Gudmundsson.Ráno života.:Spoločnosť priateľov klasických kníh..SK1950.;
363 1943.Waggerl, Karl Heinrich,1897-1973.Rok Pána :.Bratislava ::Čas,..SK1.;
364 1943.Pecka, Dominik.Matkine listy dcére. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha..D54A.;
365 1943.Osvald, František Richard.Obradoslovie.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
366 1943.Dieška, Ján, SJ.Srdce nášho Božského Brata.:Posol..D58A.;
367 1943.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
368 1943.Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas..D58A.;
369 1943.Spoločnosť Božieho Slova.P. Arnold Janssen:.Nitra:Misijný dom Matky Božej..D35.;
370 1943.Pöstényi, Ján (Kysucký, J. P.).Ružičky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D55A.;
371 1943.Zaťko, Matej.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
372 1943.Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B31.;
373 1943.Sadoveanu, Mihail.Horalka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..SK1950.;
374 1943.Gazsó, Anton.Ver sacrum, exhortationes ad juventutem scholarem..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D52A.;
375 1943.Zbořil, Blahoslav.Umenie a jeho cieľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..D54A.;
376 1943.Neubert, E.Môj ideál, Ježiš, syn Máriin. Kremnica:Serafínsky svet..B31.;
377 1943.Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:..SK1950.;
378 1943.Plus, P..Pred životnou cestou.Budapest:Spolok sv. Vojtecha v Uhorsku..D51A.;
379 1943.Wallace, Lewis.Ben Hur I. zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D61.;
380 1943.Marcus Aurelius, Antoninus,.Myšlienky k sebe samému /.Turčianský Sv. Martin ::Matica slovenská,..D53A.;
381 1943.Kalmančok, Ondrej.Čo je pravda?.Lovča:n. vl...D52A.;
382 1943.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Prvé a posledné sväté prijímanie.Zvolen:..B30.;
383 1943.Jámbor, Ladislav.Dievča a ľalia.Trnava:Ústredie Mariánskych kongregácií, Posol..D51A.;
384 1943.Jakšič, Akurz Karol, OFM.Cesta katolíckej rodiny.Bratislava:..SK1.;
385 1943.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D54A.;
386 1943.Bindáč, Ernest, SVD.Inteligencia vpred!.Nitra:..SK1950.;
387 1943.Plus, P..Životu v ústrety. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
388 1943.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok..SK1950.;
389 1943.Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,..D52A.;
390 1943.Prídavok Peter.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.:..D58A.;
391 1943.Adam, Karol.Podstata katolicizmu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
392 1943.Mauriac, François.Klbko vreteníc.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
393 1943.Paravagna, Henrich M., OP.Fráter Kandid.Trenčín:Veritas..OP.;
394 1943.Newman, John Henry.Obrana svojho života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D42.;
395 1943-..Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,..D53A.;
396 1944.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n...SK1950.;
397 1944.Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
398 1944.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D56A.;
399 1944.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas..D41A.;
400 1944.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas..SK1950.;
401 1944.Zahradníček, Jan.Pod bičem milostným. Brno:Akord..A43.;
402 1944.Hello, Ernest.Život, kniha prvá diela Človek.Ružomberok:Obroda..D56A.;
403 1944..Čínske majstrovské novely.Nitra:Misijný dom Matky Božej..SK1950.;
404 1944.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n...SK1.;
405 1944.Stanislav, Ján,1904-1977.Kultúra starých Slovákov :.Bratislava ::Slov. rozhlas,..SK1950.;
406 1944.Bernadot, Vincent.Eucharistiou k najsvätejšej Trojici.Trenčín:VERITAS..D58A.;
407 1944.Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:..SK1.;
408 1944..Skúmatelia biblie.Podolinec:Kláštor redemptoristov..B48.;
409 1944.Mlynár, Eliáš,.Duchovní života studnice, plná Božského občerstvení, vyprýštěná v ráji Písma svatého otevřená od Ducha Svatého a všem spasení žádostivým a po milosti Boží žízníc?.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..SK1950.;
410 1944..Úcta Panny Márie bez poškvrny počatej a Sv. Jozefa jej slávneho ženícha.Trnava:Posol božsk. Srdca Ježišovho..D51A.;
411 1944.Boullaye, H. Pinard de La.Boh, naš Priateľ :.Trnava ::Posol Božského Srdca Ježišovho,..D12.;
412 1944.Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas..D52A.;
413 1944.Šanc, František.Stvoriteľ sveta.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
414 1944.Kmeťko, Karol.Kristovým bojovníkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
415 1944.Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV..D51A.;
416 1944.Bernát, Michal C..Môj nedeľný misál.Brooklyn:Joseph F. Stedman..SK1990.;
417 1944.Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ..D54A.;
418 1944.Herodek, Štefan.Katechizmus pre 5. ročník ľud., 1. triedu meštianskych a 1. triedu stredných škôl.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
419 1944.Bernát, Michal C..Môj nedeľný misál.Brooklyn:Joseph F. Stedman..D58A.;
420 1944.Bak, Juraj,.Aj muž sa modlí ....Trnava:Posol B.S.J...D41A.;
421 1944.Hanko, Jozef.Rozumná viera.Trenčín:vl. n...SK1950.;
422 1944.Misionári Božieho Slova.Malý misionár. Nitra:Misionári Božieho Slova..B34.;
423 1944.Müller, Ludvik.Poistný ventil.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1950.;
424 1944.Dilong, Rudolf, OFM.Človek s láskou.:..SK1950.;
425 1944.Undset, Sigrid.Ida Elisabeth.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D54.;
426 1944.Bochořáková-Dittrichová, Helena.Dřevoryty k novému Zákonu.:..C21.;
427 1944..Mučeník kresťanskej lásky.Bratislava:Kláštor redemptoristov..B48.;
428 1944.Magni, A., SJ.Naša odpoveď na fatimské posolstvo Panny Márie. Trnava:Posol BSJ..D58A.;
429 1944.Chladný-Hanoš, Maximilián.Angela z Foligna: Duchovné kroky.Trenčín:..D58A.;
430 1944.Karrer, Oto.O slobode kresťana v katolíckej Cirkvi.Trenčín:Veritas..D41A.;
431 1944.Lützeler, Heinrich,1902-1988.Úvod do filozofie umenia.V Turč. Sv. Martine ::Matica slovenská ,..D57A.;
432 1944.Bucko, Vojtech.Cirkev Kristova v dejinách.Trnava:SSV..SK1.;
433 1944..Pod zástavou Bohorodičky.Trnava:Ústredie mariánskych kongregácií..D58A.;
434 1944.Candido, F..Dajme Boha deťom.V Trnave:Posol Božského Srdca Ježišovho..D52A.;
435 1944.Marden, Orison Swett,.Vlastnou silou ducha /.Žilina ::Peter Ťapaj,..D61a.;
436 1944.Pecka, Dominik.Otcove listy synovi. Trnava - Budapešť:Spolok svätého Vojtecha..B47.;
437 1944.Števček, Martin.Šťastné deti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
438 1944.Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet..D41A.;
439 1944.Muller Ľudovít SJ.Asketika.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho v Trnave..D54A.;
440 1944.Janovčík, Štefan.Malé Aleluja.Ružomberok:Lev..SK1950.;
441 1944.Bargellini, Piero.Svätý Bernardín Sienský.Kremnica:Serafínsky svet..SK1950.;
442 1944.Mattoška Libor.Misijná pamiatka.:..SK1950.;
443 1945.Prate, Adela.Biela Indiánka.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D51A.;
444 1945.Plavec, Gustáv.Dobrá matka.:Tranoscius..SK1950.;
445 1945.Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet..SK1.;
446 1945.Pecka, Dominik.Umnění stárnoutí za školou.Praha:Vyšehrad..D37.;
447 1945.Schlumpf, Maria.Náboženstvo pre matku a dieťa.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
448 1945.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D44.;
449 1945.Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
450 1945.Angela z Foligna.O svetle neprístupnom a láske bez medzí.Košice:Veritas..D58A.;
451 1945.Štefan Jozef S. J..Opora bratov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D58A.;
452 1945.Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXIII. (1945).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
453 1945.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
454 1945.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV..SSV1.;
455 1945.Pius XII.Mystici Corporis - O tajemnom tele Kristovom. Trenčín:USKŠ v dominikánskej edícií Veritas..U.;
456 1945.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D52A.;
457 1945.Pius.O tajomnom tele Kristovom.Trenčín:ÚSKŠ v Veritas..D58A.;
458 1945.Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,..SK1.;
459 1945.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
460 1945.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
461 1945.Pius XI..Svatý Václav. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..U.;
462 1945.Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,..SK1950.;
463 1945.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš, syn Boží.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D56A.;
464 1945.Krajčík, A..Matka Ustavičnej Pomoci.Bratislava:Vydavateľstvo "Životom"..SK1950.;
465 1945.Juránek, František Xaver.Otrok otrokov.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D52A.;
466 1945.Hurter, H..Exercície pre kňazov i laikov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A31.;
467 1945.Neubert, E..Môj ideál, Ježiš, syn Máriin.Kremnica:Serafínsky svet..SK1950.;
468 1945.Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
469 1945.Fabián, Gyula.Malý Mozart - zázračné dieťa.Bratislava:Novum..SK1950.;
470 1945.Lovásik, Vavrinec Juraj, SVD.Môj poklad.Tarentum, PA:..SK1950.;
471 1945.Sabo, Florián.Siedmy deň Pánovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D52A.;
472 1945.Kossak, Žofia.Bez zbrane. Sväzok 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D52A.;
473 1945.Garrigou-Lagrange, Reginald.Eucharistické srdce Ježišovo.Košice:Veritas..D58A.;
474 1945.Jakub Bús, S.J..Duševné zrkadlo s krátkymi poučeniami.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D51A.;
475 1945.Gramantik, Vavrinec, SJ.Nebeská rosička dušičkám do očistca.[Trnava]:Posol Božského Srdca Ježišovho..D54A.;
476 1945.Jurovský, Stanislav.Pútnik cyrilometodejský 1945.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
477 1945.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney Arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
478 1945.P. L. Janda S .J..Náš film.Spišské Podhradie:KA v biskupstve spišskom..B29.;
479 1945.Kossak-Szczucka, Zofia.Bez zbrane. Sväzok 1..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
480 1945.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV..D28.;
481 1945?..Spoluprácou sa všetko dosiahne.:..D54A.;
482 1946.Formánek, Rudolf.Ročnica misijného spolku na Slovensku 1946.Trnava:Ústredie misijného spolku na Slovensku..D54A.;
483 1946.Dacík, R. M..O přátelství.:..D52A.;
484 1946.Thomson, Malcolm.Winston Churchill, život a doba. Praha:Kuncíř Ladislav..D38.;
485 1946.František Saleský,1567-1622.Filotea.V Nitre:Misijný dom Matky Božej..SSV2.;
486 1946.Dacík, Reginald.Duše světcu. Olomouc:Krystal..A41.;
487 1946.Garrigou-Lagrange, Reginald.Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej.Košice:Veritas..D58A.;
488 1946.Hello, Ernest,.Veda, kniha druhá diela Človek.Košice:Verbum..D57A.;
489 1946.Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..D54A.;
490 1946.Horák, Antonín.Pane, rty mé rač otevříti- :.V Brně ::Brněnská tiskárna,..D53A.;
491 1946.Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad..D55A.;
492 1946.Búda, Jozef.Pán s nami.Trenčín:Dominikánska edícia..D41A.;
493 1946.Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1950.;
494 1946.Wirtz, Hans.Brat František a naša doba.Prešov:Serafínsky svet..D52A.;
495 1946.Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D55A.;
496 1946.Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum..SK1950.;
497 1946.Newman, John Henry,1801-1890.Maria v litaniích /.V Brně ::Edice Akord,..D54A.;
498 1946.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra..SK1950.;
499 1946.P.Ph Dr Jan Ev. Urban .Cesty k víře.:Cyrilo - Metodějské knihkupectví Gustava Francla v Praze..CZ2.;
500 1946.Gregor Veľký.Čtyřicet homilií na evangelia. Olomouc:Krystal..B34.;
501 1946.Brázda, Andrej.Korunovaná.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
502 1946..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
503 1946.Pecka, Dominik.Neviditelný prsten.Praha:Vyšehrad..C14.;
504 1946.František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov..D41A.;
505 1946.František z Assisi,1182-1226.Spisky svätého otca Františka z Assisi.Žilina:Samovzdelávajúci krúžok františkánskych bohoslovcov..SK1950.;
506 1946.Pius XII.Mystici Corporis.:..U.;
507 1946..Viem, komu som uveril.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum..SK1.;
508 1946.Žiška, Pavol.Krátky životopis sv. Františka Assiského.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
509 1946.Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
510 1946.Rostworowski, Jan,1919-1975.Čo Pán Boh robí?.Trnava:Posol B. S. J...D52A.;
511 1946.Horniak, Marcel, SDB.Životné pramene krásneho písomníctva.Trenčín:Dominikánska edícia Veritas..D51A.;
512 1946.Bokes, František.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenská akadémie vied..SK1950.;
513 1946.Walpole, Hugh,1884-1941.Katedrála.Ružomberok:Tranoscius..SK1950.;
514 1946.Cojazzi, Antonio,(1880-1953).Abeceda katolíka.Frýdek ::Exerciční dům,..D58A.;
515 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58.;
516 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
517 1946.Loutil, Edmond,1863-1959.Žena so zatvorenými očami.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
518 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
519 1946.Hoffmann, Bedřich.A kdo vás zabije. Přerov:Spoločenské podniky..A12.;
520 1946.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Myšlienky o tlači.Prešov:Serafínsky svet..D54A.;
521 1946.Testore, Celestino.Svätý vrátnik František Gárate, pomocný brat zo Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D58A.;
522 1946.Donelly, D..Hrdina z Nagasaki.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1950.;
523 1946.Venhoda, Miroslav.Úvod do studia gregoriánského chorálu.Praha:Vyšehrad..CZ2.;
524 1946.Martinovský, Jan Otakar,.Základy nauky o hmotě a životě..V Praze ::Vyšehrad,..D57A.;
525 1946.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra..D58A.;
526 1946.Želichovskaja, Vera Petrovna.Knieža Iliko.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
527 1946.Rostworowski, Jan.Pravda o Pánu Bohu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B29.;
528 1946..Křesťanský realismus a dialektický materialismus.Brno:Akademické literární a umělecké nakladatelstvi Akord..D56A.;
529 1946.Peruffo, Ambrogio.Terciari dneška.Prešov:Serafínsky svet..D41A.;
530 1946.Undsetová, Sigrid.Madame Dorothea.Praha:Katolický literární klub..D53A.;
531 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
532 1946.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. Misijný dom Matky Božej:Nitra..SK1950.;
533 1946.Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1950.;
534 1946.František Saleský,1567-1622.Filotea.V Nitre:Misijný dom Matky Božej..SK1.;
535 1946.Fassbinderová Mária.Monika svätá matka.Košice:Dominik..D58A.;
536 1946..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
537 1946.Zenner, Th..Zajačik a Ušiačik.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D56A.;
538 1946.Čala, Antonín.Základy komunismu.Praha:Krystal..C13.;
539 1946.Brišák, Ján.Neznáma obeta.Košice:Verbum..D58A.;
540 1946.Braito, Silvestr, OP.Církev.Praha:Krystal..C15.;
541 1946.Petrú, Ondřej M., OP.Matej z janova O častém sv. Prijímaní. Olomouc:Krystal..A47.;
542 1946.Jorgensen, Johannes.Svatá Kateřina Sienská. Praha:Kuncíř Ladislav..D38.;
543 1946..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
544 1946.Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
545 1946.Čala, Antonín.Duchovní hudba. Olomouc:Krystal..OP.;
546 1946.Bucko, Vojtech.J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58.;
547 1946.Němec, František,.Matko, neopouštěj nás ... /.Praha ::Tovaryšstvo Ježíšovo,..D54A.;
548 1946.Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne..CZ2.;
549 1946..Písmo sväté Nového zákona Sv. 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
550 1947.Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet..SK1950.;
551 1947.Vrchovecký, Josef,1879-1960.Lurdy a moderní věda.V Pardubicích ::Salesiánský chlapecký domov,..D58A.;
552 1947.Balmes, Jakub.Kriterio aneb umění dospěti pravdy.Praha:Cyrilo-Methodějské nakladatelství Gustava Francla..D54A.;
553 1947.Baumann, Emile.Znamenie na rukách.Košice:Verbum..C36.;
554 1947.Perlaky, Lajos.S úsmevom do života.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
555 1947.Pecka, Dominik.Umění žíti : Katolická mravouka.Praha:Vyšehrad..D53A.;
556 1947.Spesz, Alexander,.Špiritizmus či parapsychologia?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
557 1947.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum..A41.;
558 1947.Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet..SK1950.;
559 1947.Riquet Michel.Kresťan voči zrúcaninám.:..SK1950.;
560 1947.Pecka, Dominik.Umení žít.Praha:Vyšehrad..C12.;
561 1947.Mattoška, Libor Jozef, OFM.Pod krížom:.Prešov:Serafínsky svet..D51A.;
562 1947.Chesterton, Gilbert Keith.Svatý Tomáš Akvinský. Praha:Universum..C13.;
563 1947.Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK..SK1.;
564 1947.Pius XI.Quadragesimo anno.:..U.;
565 1947.Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum..D41A.;
566 1947.Papini, Giovanni.Svatý Augustin.Praha:Bohuslav Rupp..C23.;
567 1947.Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl..D54A.;
568 1947.Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Muž bolestí (Iz. 53,3) =.Praha ::Cyrilometodějské nakladatelství G. Francla,..CZ1.;
569 1947.Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
570 1947.Mendigal, Louis.Ako založiť študentskú skupinu.Bratislava:ÚKK..SK1950.;
571 1947.Pecka, Dominik.Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské.Praha:Vyšehrad..D52A.;
572 1947.Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D26.;
573 1947.Jurčová, J..Zlaté jablko.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
574 1947.Braito, Silvestr, OP.Podstata křesťanství. Praha:Bohuslav Rupp..D32.;
575 1947.Miklík, Konstantin.Jak chce Búh, tak buď. Praha:Atlas..C36.;
576 1947.Kalista, Zdenek.Cesty ve znamení kříže.Praha:Vyšehrad..D43.;
577 1947.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov..SK1950.;
578 1947..Anketa.Bratislava:ÚKK v nakl. Verbum..D52A.;
579 1947.Zahradníček, Jan.La Saletta.Praha:Vyšehrad..A44.;
580 1947.Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
581 1947.Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho..SK1950.;
582 1947.Pluguevent, Jean.Ježiško, pôjdem s tebou.Prešov:Priateľ dietok..D55A.;
583 1947.Karrer, Oto.Duša ženy. Nitra:Misijný dom Matky božej..D54A.;
584 1947.Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
585 1947.Koperdan, Štefan,1907-1984.Severské rozprávky.Žilina:O. Trávniček..D57A.;
586 1947..Ve šlépějích neposkvrněné :.V Praze ::Vyšehrad,..D61.;
587 1947.Marko, Matej.Svätý Tomáš Morus.:..D56A.;
588 1947.Bednárik, Jozef,1876-1976.Odpustky.[Podolinec]:Životom..SK1950.;
589 1947.Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho..D58A.;
590 1947.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov..D58A.;
591 1947.Schaller, P. Marian.Svatý Benedikt.Praha:B.Rupp..C32.;
592 1947.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom..D53A.;
593 1947..Zpěvník Evangelický.Lipt. Sv. Mikuláš:Tranoscius..SK1950.;
594 1947.Helmold, kněz buzovský.Slovanská kronika.:..C21.;
595 1947.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco. Bratislava:Správa saleziánskych spolupracovníkov..SK1.;
596 1947.Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum..D52A.;
597 1947.Obr, Josef.Osoby a místa v evangeliích.Praha:Cyrilometodějské knihkupectví G. Francl..D41A.;
598 1947.Wiktor, Jan,1890-1967.Plemeno Kainovo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
599 1947.Štefan Zlatoš.Písmo sväté Nového zákona Sv. 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D58A.;
600 1947.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
601 1947.Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček..D56A.;
602 1947.Bordeaux, Henry,1870-1963.Priehrada.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
603 1947.Formánek, Rudolf kanonik.Ročnica misijného spolku na Slovensku. Nitra:Ústredie misijného spolku na Slovensku..D54A.;
604 1947.Náhalka, Štefan.Láska v duchovnom živote podľa učenia sv. Tomáša Akvinského.Košice:Verbum..D41A.;
605 1947.Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
606 1947.T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom..D54A.;
607 1947.Stanislav, Ján,.Odkryté mená slovenských miest a dedín.Bratislava:Orlovský..SK1950.;
608 1947.Brišák, Ján.Obrady Veľkého týždňa.Ružomberok:..D58A.;
609 1947.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..c12.;
610 1947.Solovjev, Vladimir.Rusko a všeobecná cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..A26.;
611 1947.Bukovinka, Ján.Trestaný.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
612 1947.Pius XI.Divini Illius Magistri.:..U.;
613 1947.Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
614 1947.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,..SSV1.;
615 1947.Gerlach, Marián.Krv z jeho krvi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..C33.;
616 1947.Spesz, Alexander.Manželstvo, veľké tajomstvo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
617 1947.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom..SK1950.;
618 1947.Cronin, Archibald Joseph,.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..SK1950.;
619 1947..Neznámy hrdina kresťanskej školy.Spišská Kapitula:Školskí bratia..D58A.;
620 1947.Beauvoir, Simone de,.Krv iných.Turčiansky Sv. Martin:Živena..SK1950.;
621 1947.Karrer, Oto.Duša ženy. Nitra:Misijný dom Matky božej..SK1.;
622 1947.Lippert, Peter.Z Engadinu.Košice:Verbum..D52A.;
623 1947.Paláu, Gabriel.V šlapajách Pánových.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D55A.;
624 1947.Pokorný, Ladislav,.Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty /.Praha ::KropáčandKucharský,..D54A.;
625 1947.Walter, Otto.Pius XII. - Život a osobnost. Brno:Akord..D43.;
626 1947.Pius XI.Encyklika Pia XI. o filme.:..U.;
627 1947.Wiktor, Jan,1890-1967.Plemeno Kainovo.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
628 1947.Stanislav, Mikuláš.Kniha života.Ružomberok:Lev..D57A.;
629 1947.Bohuslav Jarolímek.Blahoslavení.:Nakladatelství Bohuslav Rupp Praha..D57A.;
630 1947.Perroy, Henry.Anjelské dieťa.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
631 1947.Tomášek, František,1899-1992.Mladý muž se dívá do života :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..D54A.;
632 1947.Tomáš Hemerken Kempenský.Štvoro kníh O nasledovaní Krista.Nitra:Misijný dom Matky Božej..D57A.;
633 1947.Tomíško, Čeněk,.Žena-křesťanka-apoštolka /.Brno ::Svaz katolických žen a dívek v zemi Moravskoslezské,..D54A.;
634 1947.Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D56A.;
635 1947.Holková, Marie,1908-2002.Dievča z tichého mestečka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
636 1947.Ricciotti, Giuseppe,.Život Ježíše Krista /.V Praze ::Vyšehrad,..CZ1.;
637 1947..Malá Aleluja.Ružomberok:Lev..SK1950.;
638 1947.Schaller, Marian.Římský misál /.:..D61.;
639 1947.Zimmermann.Ide o obrodu mužskej zbožnosti.:..D52A.;
640 1947.Mioni, Ugo.Saratambal.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1950.;
641 1947.Lazík, Ambróz.Duchovný pastier r. 28, č. 1-10, 1947.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B27.;
642 1947.Lucký, Metod Ondrej.Duše biele, bielučké.Prešov:Serafínsky svet..SK1.;
643 1947.Riquet, M..kresťan voči zrúcaninám .Trnava:Posol Božieho slova Ježisšovho..D57A.;
644 1947.Lippert, P..Kristova Cirkev.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D56A.;
645 1947.Salvaneschi, Nino.Katedrála bez Boha.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
646 1947.T.K.P..Všetko je otcovo.Ružomberok:Katolícka akcia v biskupstve spišskom..D52A.;
647 1947.Undset, Sigrid,.Ida Alžběta /.V Praze ::Vyšehrad,..D54A.;
648 1947.Auffray Augustin.Ježíš Kristus ve mně.:..D56A.;
649 1947?.Kubeš, Konrád Maria,1890-1967.Po cestách Kristových..Tasov ::Marie Rosa Junová,..CZ2.;
650 1948.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis? 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
651 1948..Malý katechizmus pre katolícke dietky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
652 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..D52A.;
653 1948.Števček, Martin.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
654 1948.Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet..B32.;
655 1948.Števček, Martin.Svätica s ružami.Ružomberok:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
656 1948.Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
657 1948.sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
658 1948.Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.]..D56A.;
659 1948.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad..D52A.;
660 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..SK1.;
661 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..B41.;
662 1948.Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D57A.;
663 1948.Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
664 1948.Česká dominikánska provincie.Co je to dominikán?. Olomouc:Krystal..B19.;
665 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D53A.;
666 1948..Milostivé miesto. Bratislava-Kalvária:RKFÚ..B25.;
667 1948.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
668 1948.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
669 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D54A.;
670 1948.Čambál, Andrej, SJ.Ako sa krešú svätí?.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D53A.;
671 1948.Janovčík, Štefan.Stredné Aleluja.:..SK1950.;
672 1948.Stanislav, Mikuláš.Žaltár. Preklad pôvodiny s obšírnejším výkladom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
673 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..B47.;
674 1948.Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
675 1948.Balcar Josef.Albert Schweitzer. Praha:Kalich..B30.;
676 1948.Smržík, Štefan, SJ.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D58A.;
677 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
678 1948.Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet..D57A.;
679 1948.Brišák, Ján.Hore Srdcia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
680 1948.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A37.;
681 1948.Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1950.;
682 1948.Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav..A16.;
683 1948.Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
684 1948.Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
685 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
686 1948.Wheeler, Opal.Franz Schubert.Bratislava:Novum..SK1950.;
687 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D53A.;
688 1948.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
689 1948.Chmela, Štefan.Biblické dejiny (Starý zákon).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
690 1948.Berghoff, Štefan.Cestou k oltáru.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D54A.;
691 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
692 1948.Kubeš, Konrád.Sbírka homiletických příkladú.Olomouc:Velehrad..A42.;
693 1948.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
694 1948.Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVI. (1948).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
695 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..A47.;
696 1948.Salvaneschi, Nino.Dúha nad priepasťou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
697 1948.Claudel, Paul.Cesta krížová.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D52A.;
698 1948.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
699 1948.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1950.;
700 1948..Orate fratres!.V Nitre:Misijný dom Matky Božej..SK1950.;
701 1948.sv. Augustín Aurélius.Duchovná rukoväť a rozhovory duše s Bohom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
702 1948.Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D56A.;
703 1948.Jánsky, Ladislav Mariena.Slušný mládenec.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D55A.;
704 1948.Horák, Antonín.Za hlasem Tvým, Pane, jsem šel- :.Kněžice ::Antonín Horák,..D54A.;
705 1948.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer..A46.;
706 1948.Pierazzi, Rina Maria.Kvetinka z Assisi.Prešov:Serafínsky svet..SK1950.;
707 1948.Aurelius Augustín.Boží štát I..Trnava:Spolok Sv.Vojtecha..D58A.;
708 1948.de Boylesve Marin S.J..Myšlenka na den.:..D54A.;
709 1948.Salvini, Alfonzo.Svätý Anton Paduánsky.Prešov:Serafínsky svet..SK1950.;
710 1948.Popluhár, Ján, SJ.Všeobecná cirkev.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..D31.;
711 1948.Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
712 1948.Náhalka, Štefan.Sviatosť krstu.Košice:Verbum..B27.;
713 1948.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
714 1948.Lippert, Peter,1879-1936.Človek Jób hovorí s Bohom.V Košiciach:Verbum..D52A.;
715 1948.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad..CZ2.;
716 1948.Keller, Paul.Agarin syn.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D55A.;
717 1948.Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D57A.;
718 1948.Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
719 1948.Smržík, Štefan, SJ.Pápež - ako o ňom hovoria a píšu.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B31.;
720 1948.Valoušek, František.Jasličky.Prešov:Serafínsky svet..B47.;
721 1948.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
722 1948.Blažíček, Oldřich Jakub; Preiss, Pavel.Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc:Krystal..C13.;
723 1948.Molnár, Sándor.Ľalia 20. storočia.[Trnava]:[s.n.]..SK1950.;
724 1948.May, Karol.Lúpežná karavána.:Buocik Bohumil..A20.;
725 1948.Aurélius, Augustín.O křesťankém boji. Olomouc:Krystal..B34.;
726 1948.Bernadot, Vincent Mária.Matka Božia v mojom živote.Ružomberok:Lev..D53A.;
727 1948.Psichari, Ernest.Hlasy na púšti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
728 1948.Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D41A.;
729 1948.Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum..U.;
730 1948.Hatala, Štefan (1915-1990).Kresťanský spoločenský poriadok. Košice:Verbum..A31.;
731 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D38.;
732 1948.Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.S. Apollónia Andriveau:.Ladce:Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky..SK1950.;
733 1948.Molnár, Sándor.Ľalia 20. storočia.[Trnava]:[s.n.]..D51A.;
734 1948.Pius(1876-1958).Encyklika pápeža Pia XII. "Mediator Dei" :.Košice ::Verbum,..SK1950.;
735 1948.Parsch, Pius.Výklad svätej omše v duchu liturgickej obnovy.Trenčín:Smer..D41A.;
736 1948.Ďuriš, Andrej.Prv ako prikľakneš k oltáru.Trnava:[s.n.]..SK1.;
737 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..SK1950.;
738 1948.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
739 1948.Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej..SK1950.;
740 1948..Bratstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie za obrátenie hriešnikov. Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..B32.;
741 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
742 1948.Popluhár, Ján.V službe najvyššieho Pána.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..SK1.;
743 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..SK1950.;
744 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..D41A.;
745 1948.Claudel, Paul.Cesta krížová.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D23.;
746 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..B41.;
747 1948.Stříž, Antonín Ludvík,.Věnec ducha svatého :.Praha ::Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla,..D56A.;
748 1948.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze..A42.;
749 1948.Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..A44.;
750 1948.Matoušú, Ladislav.Sv. Pavol a jeho listy I..:..A26.;
751 1948.Hattler, Franz.Dom podľa srdca Ježišovho.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D15.;
752 1948.Gazsó, Anton.V rúchu Kristovom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
753 1948.Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,..D58A.;
754 1948.Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
755 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..SK1950.;
756 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..D54A.;
757 1948.Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D56A.;
758 1948.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze..D23.;
759 1948.Murray, Andrew,.Očekávání na Boha :.Kutná Hora ::Česká biblická práce,..CZ2.;
760 1948.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
761 1948.Werfel, Franz,1890-1945.Pieseň o Bernadete.Žilina:Peter Studenský..SK1950.;
762 1948.Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
763 1948.Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D54A.;
764 1948.Pius XII..Mediator Dei.Košice:Verbum..D41A.;
765 1948.Baumroth, Wolfgang.Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
766 1948.Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
767 1948.Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum..C35.;
768 1948.Baragli, Henrik.Svätý Otec prehovoril.Trnava ::Pospol Božského Srdca Ježíšovho,..SK1950.;
769 1948.Undsetová, Ingrid.Bíle orchideje.Praha:Vyšehrad..C14.;
770 1948.Spesz, Alexander.Katolícka mravouka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
771 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
772 1948.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo vadis? 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
773 1948.Cather, Willa Sibert.Môj úhlavný nepriateľ.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D57A.;
774 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
775 1948.Lucký, Metod Ondrej.Malé hodinky k Panne Márii.Prešov:Serafínsky svet..SK1950.;
776 1948.Aurelius Augustín.Boží štát II..Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
777 1948.Guardini, Romano.Krížová cesta Pána a Spasiteľa nášho.Košice:Verbum..D56A.;
778 1948.Just, Béla.Ráno o druhej.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
779 1948.Deml, Jakub.Mohyla.Praha:Vyšehrad..C14.;
780 1948..Kto sú svedkovia Jehovovi? /.Bratislava ::Viceprovincialát Redemptoristov,..D52A.;
781 1949.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..SSV1.;
782 1949..Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
783 1949.Bordeaux, Henry,1870-1963.Zasnežené stopy.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
784 1949.Kožár, Eugen, CP.Pobožnosť ku Sedem Bolestnej Panny Márie.West Springfield:Passíonist Monastery..B46.;
785 1949.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
786 1949..Oslavujme Pána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1950.;
787 1949.Kłosowski, Józef Nikodem,.Hmla.Bratislava:Obroda..D56A.;
788 1949..Sväté Evanjeliá Písma svätého s biblickými obrazmi.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
789 1949.Sienkiewicz, Henryk,.V púšti a v pralese /.V Trnave ::Spolok sv. Vojtecha,..D56A.;
790 1949.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
791 1949.Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D56A.;
792 1949.sv. Bonaventúra.Putovanie mysle k Bohu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
793 1949.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
794 1949.Rodin, Auguste.Rozhovory o umení.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..D54A.;
795 1949.Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D55A.;
796 1949.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58.;
797 1949.Schultz, Štefan.Pútnik svätovojtešský r. LXXVII. (1949).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
798 1949.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..D41A.;
799 1949.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..SSV1.;
800 1949.Asch, Sholem.Apoštol.Bratislava:Svojeť..A25.;
801 1949.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58.;
802 1949.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..SSV2.;
803 1949..Naše sväté náboženstvo :.:..SSV2.;
804 1950.Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1950.;
805 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D55A.;
806 1950.Gitovič, Alexander;Bursov,Boris.Videli sme Kóreu.Turčianský Sv.Martin:Matica slovenská..D33.;
807 1950.Plus, Raoul.Kňazské rozjímanie.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
808 1950.Volf, Jan,.Příprava školních dítek k první svaté zpovědi a k svatému přijímání /.Praha ::Česká katolická Charita,..B48.;
809 1950.Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..D52A.;
810 1950.Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská..SK1990.;
811 1950.Chmela, Štefan.Biblické dejiny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
812 1950.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo bolesti.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV2.;
813 1950..Cesta svätého kríža a žalospev bolestnej Matky.:..D57A.;
814 1950.Osvald, František Richard.Živý ruženec na česť Matky Božej Panny Márie a na spasenie veriacich.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B22.;
815 1950.Kálmán, Július.Výtvarný prejav cyrilometodejského kultu.Bratislava:IV. referát ÚNV..SK1950.;
816 1950.Weissenhofer, Anselm.Liturgia a umenie /.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..D56A.;
817 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D54A.;
818 1950.Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
819 1950.Alfonso Maria de Ligorio.Cesta spásy.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
820 1950..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
821 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SSV1.;
822 1950.Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská..C32.;
823 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D58A.;
824 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D51A.;
825 1950.Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D41A.;
826 1950.Šprinc, Mikuláš.Putovné piesne.Scranton, PA:Obrana Press..SK1990.;
827 1950]-..Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.80-7113-211-X.CZ2.;
828 1951.Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..D57A.;
829 1951.Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
830 1951.Spesz, Alexander.Sviatosti /.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,..SSV1.;
831 1951.Hviezdoslav, Pavol Országh.Odkazy.Martin:MS..c14.;
832 1951.Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius..SK1.;
833 1951.Baar, Jindřich Šimon.Cestou krížovou.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
834 1951.J. Š. Baar.Cestou krížovou.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..SK1.;
835 1951.Zaťko, Matej.Obradoslovie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C24.;
836 1951.Rudolf, Macúch.Islam a kresťanstvo.:Tranoscius..D57A.;
837 1952.Merell, Jan.Úvod do četby Nového zákona.Praha:Čes.katolická Charita..D41A.;
838 1952.Novikov, Ivan Aleksejevič.Alexandr Sergejevič Puškin.:Mladá fronta..a48.;
839 1952..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
840 1952..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
841 1952..Písmo sväté Nového zákona.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
842 1952.Bolzano, Bernard.O nejlepším státě : myšlenky přítele lidstva o nejúčelnějším uspořádání občanské společnosti.:..B14.;
843 1952.Dudáš, Cyril.Elementa Philosophiae Christianae.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..D16.;
844 1952..Sväto-Annská Pobožnosť.Scranton, Pa, USA:..B46.;
845 1952.Dickens, Charles.Americké poznámky.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
846 1953.Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:..SK1950.;
847 1953.Philip, Abbé J. B..Ružencová Matka Božia Fatimská.:..B49.;
848 1953.Vacval Anton M., SDB.Verná snúbenica.:..SK1950.;
849 1953.Plicka, Karel.Slovensko vo fotografii Karola Plicku.Martin:Osveta..D16.;
850 1954.Las, Casas Bartolomoe.O zemí Indijských.Praha:LD..D51.;
851 1954.Nestor.Nestoru letopis ruský. Praha:SNKL..C13.;
852 1955.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL..C32.;
853 1955..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava..VZ.;
854 1955.Kettner, Emanuel; Špaňár, Július.Cvičebnica jazyka latinského pre 9.-10. postupný ročník všeob.-vzdel. škôl.Bratislava:SPN..C36.;
855 1955.Heller, Jan.Hebrejsko-řecko-latinsko-český slovníček pro bohoslovce.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B18.;
856 1955.Terézia z Lisieux.Briefe der Theresia Martin.Praha:Krystal..A46.;
857 1955.Jirásek, Alois.Staré pověsti české.Praha:SPN..D43.;
858 1955.Swift, Jonathan,.Gulliverove cesty /.Bratislava ::Tatran,..D24.;
859 1955..Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava..SSV1.;
860 1957.Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
861 1957.Kukučín, Martin,1860-1928.Dielo..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..SK1950.;
862 1957.Durych, Jaroslav.Tři dukáty.Praha:LD..D43.;
863 1957.Leixner, Josef,(1893-1970).Všeobecné dějiny církevní.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..CZ1.;
864 1958.Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL..SK1990.;
865 1958.Jilemnický, Peter.Kronika.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
866 1958.Matouš, Lubor.Epos o Gilgamešovi. Praha:nakladatelství KLP..A41.;
867 1958.Šándor, Andrej, SDB.S ukazovákom na mraku.Buenos Aires:Eduard Štang..SK1990.;
868 1958.Durych, Jaroslav.Kouzelná lampa.Praha:Vyšehrad..A41.;
869 1958.Kossak, Zofia,.Malomocný král :.Praha ::Lidová demokracie,..D56A.;
870 1958.Walter, Otto.Pius XII.. Switzerland:Walter Verlg..C15.;
871 1958.Březina.Básně.Praha:Čs. spisovatel..D37.;
872 1958.Werfel, Franz.Sjezd abiturientu. Praha:SNKL..C13.;
873 1958.Bednář, Kamil.Legenda o svaté Kateřině. Praha:Nakladatelství lidová demokracie..D11.;
874 1958.Kun, N.A..Legendy a mýty starého Grécka.Martin:Osveta..D11.;
875 1959.Weingreen, J..A practical grammar for classical Hebrew..Oxford,:Clarendon Press,..B37.;
876 1960.Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
877 1960.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka II. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
878 1960.Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit...SK1990.;
879 1960.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Hájnikova žena.Bratislava:SVKL..SK1990.;
880 1960.Michálek, Jan.Zo živých prameňov.:Mladé letá..C36.;
881 1960.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL..SK1990.;
882 1960.Jilemnický, Peter.Kompas v nás.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
883 1960.Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL..SK1990.;
884 1960.Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL..SK1990.;
885 1960.Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..C32.;
886 1960?..Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR..CZ2.;
887 1960?..Zvěst mládí. Jožkuv deník.:Sekretariát řeholních společností v ČSSR..SAM.;
888 1961.Bollardt, Alfréd; Špaňár, Július.Cvičebnica latinského jazyka pre zdravotnícke školy.Bratislava:SPN..C36.;
889 1961.Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
890 1961.Tatarka, Dominik,.Prvý a druhý úder.Bratislava:SVKL..SK1990.;
891 1961.Horatczuk, Michael.K smíchu i k pláči /.Řím ::Křesťanská akademie,..D53A.;
892 1961.Ján XXIII..Mater et magistra.Rím:Slovenské vydavateľstvo svätého Cyrila a Metoda..U.;
893 1961.Melicherčík, Andrej.V šírom poli studienečka.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
894 1962.Svetozár, Hurban Vajanský.Koreň a výhonkyl 1.:..C23.;
895 1962.Katolícka cirkev..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha; CN.viaz..D51A.;
896 1962.Jašík, Rudolf.Námestie svätej Alžbety.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
897 1962.Čermák, Josef.Staré francouzské kroniky. Praha:nakladatelství KLP..D43.;
898 1962.Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..SK1990.;
899 1962.Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ..C32.;
900 1962.Frank, Bruno.Cervantes. Bratislava:Slovenský spisovateľ..A47.;
901 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
902 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D54A.;
903 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
904 1963.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:..B15.;
905 1963.Slovenskí jezuiti v Kanade.Svätý Cyril a Metod.Ontario:Slov. jezuiti..B01.;
906 1963.Milan, Pišút.Dejiny svetovej literatúry.Bratislava:Osveta..D15.;
907 1963.Heym, Stefan.Križiaci. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..D42.;
908 1963.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka III. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
909 1963.William, Shakespeare.Tragédie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..A50.;
910 1964.Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL..a48.;
911 1964.Solženicin.Ve vyšším zájmu.:Svět sovětu..D43.;
912 1964.Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ..A42.;
913 1964.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka IV. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
914 1964.Alighieri, Dante.Božská komédia.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..D21.;
915 1964.Hégrová-Nováková, Elena.Literárne múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo..C10.;
916 1965.Milo, Urban.Za Vyšným mlynom. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..D32.;
917 1965.Joinville, Jean de.Paměti křižákovy.Praha:Státní nakl.krásné lit...C14.;
918 1965.Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..a48.;
919 1965.Ján XXIII..Geistliches Tagebuch. Freiburg:Herder KG..C15.;
920 1965.Senčík, Štefan, SJ.Svätí severoamerickí mučeníci.Galt, Ontario:Slovenskí jezuiti Camridge Ontário Canada..SK1990.;
921 1965.Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
922 1965.Balzac, Honoré de.Sesternica Beta.:Smena..A48.;
923 1965.Lebeda, Jan.Sváteční človek.Praha:ČKCH..A37.;
924 1965.Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D56A.;
925 1965.Denzinger, Henrich; Schonmetzer, Adolf.Enchiridion Symbolorum. Freiburg:Herder KG..R2.;
926 1965.Stevenson, Robert Louis.Podivný případ Dr. Jekylla a pána Hyda, Franchardský poklad, Falesánske pobřeží. Praha:SNKL..C12.;
927 1965.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka V. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
928 1965.Pallenberg, Corrado.Paul VI.. Munchen:List Verlag..C15.;
929 1966.Weismantel, Leo.Leonardo da Vinci.Praha:LD..A41.;
930 1966.Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis..A42.;
931 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran..A22.;
932 1966.Bucková, Pearl.Dobrá zem a iní bohovia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
933 1966.Caesar, Gaius Iulius.Zápisky o vojne v Galii.Bratislava:Tatran..A48.;
934 1966.Pechová, Magdaléna.Humanizmus a renesancia.:Vydavateľstvo politickej literatúry - Bratislava..D14.;
935 1966.Merhautová, Anežka.Bazilika sv.Jiří na Pražském hradě.Praha:Academia..b13.;
936 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran..A22.;
937 1966..II. vatikánský sněm.Řím :Křesťanská adademie..CZ1.;
938 1966.Vašica, Josef.Literární památky epochy velkomoravské.Praha:LD..A15.;
939 1966.Six, Jean-François,.Karel de Foucauld dnes /.[Pontigny] ::[s.n.],..D54A.;
940 1966..Ordinárium Svätej Omše.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B32.;
941 1966..Pieseň piesní - Kazateľ.:Tatran Bratislava..D53A.;
942 1966..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
943 1966..Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát).Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
944 1966.Plútarchos,.O lásce /.Praha ::Odeon,..D61a.;
945 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran..A22.;
946 1966.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis.Bratislava:Tatran..A33.;
947 1966..Krížová cesta - Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B32.;
948 1966.Kittel, Rudolf.Biblia Hebraica.Stuttgart:Wurttembergische Bibelanstalt..D21.;
949 1966.Ezop.Ezopské bájky.Bratislava:Tatran..A37.;
950 1966?.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
951 1967.Sekretariát kardinála Berana, Rím.Novým světem-cesta kardinála Josefa Berana.:..C21.;
952 1967..Malé hodinky k Preblahoslavenej Panne Márii.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B32.;
953 1967.Selma, Lagerlöf.Löwensköldov prsteň.:Slovenský spisovateľ..D42.;
954 1967.Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS..A36.;
955 1967.Holotík, Ľudovít,.Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15.-16. storočí.Bratislava:SAV.X?.B44.;
956 1967.Werfel, Franz.Jeremiáš- slyšte hlas.Praha:LD..A41.;
957 1967.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán..SUSCM.;
958 1967.Grassiano, Domenica.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
959 1967.Slovenská liturgická komisia.Liturgické nápevy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D12.;
960 1967.Sienkiewicz, Henryk,.Ohňom a mečom Druhý zväzok.Bratislava:Tatran..A33.;
961 1967.Quoist, Michel.Setkání.Řím:Křesť. akademie..D54A.;
962 1967.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SAM.;
963 1967.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid. Rím:K%resťanská akademie..CZ1.;
964 1967.Chesterton, Gilbert Keith,.Príhody pátra Browna.Bratislava:Slovenský spisovateľ..C35.;
965 1967.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán..U.;
966 1967.Maritain, Jacques, 1882-1973.Integrální humanismus.Řím:Křesťanská akademie..A41.;
967 1967.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM..SUSCM.;
968 1967.Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD..D38.;
969 1967.Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..SUSCM.;
970 1967.Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD..A15.;
971 1967.Kossaková, Žofia.Úmluva.Praha:LD..D54.;
972 1967.Kumpf, Alfred.Pastyr a kormidelník.Praha:LD..A20.;
973 1967.Shakespeare, Wiliam.Pujčka za oplátku.Praha:Orbis..A42.;
974 1967.Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena..A48.;
975 1967.Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran..C23.;
976 1967.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM..SUSCM.;
977 1967.Pavol VI.Encyklika o rozvoji národov.Rím:Vatikán..SK1.;
978 1968.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti..SK1990.;
979 1968.Skalický, Karel.Radost a naděje.Rim:KA..A34.;
980 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti..c12.;
981 1968.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh Stvoriteľ?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
982 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..B31.;
983 1968.Mon Calepin (Beňo, Ján).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda ..D56A.;
984 1968.Dvorník, František.Svatý Václav:.Rim:KA..A47.;
985 1968.Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie..D52A.;
986 1968..Návrh učebných osnov rím.-kat. náboženstva na školský rok 1968-69.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..SSV2.;
987 1968.Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D57A.;
988 1968.Köster, Wilhelm.Kriticky myslieť. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
989 1968.Pavol VI.O pokroku národu Populorum progressio.:..U.;
990 1968.Perse, Saint.Anabaza.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
991 1968.Porúbčan, Štefan,.Nový zákon /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme,..D55A.;
992 1968.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..c22.;
993 1968.Brunner, August.Základné poznanie. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D56A.;
994 1968..Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-967477-0-3.B22.;
995 1968.Kotrba, Viktor.Unitas in pluralitate.Praha:LD..B16.;
996 1968.Filkorn, Eugen.Ján XXIII. pápež pokoja a lásky.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti..D36.;
997 1968.Július, Špaňár.Latinčina.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
998 1968.Kremer, Jacob.Pravda Písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
999 1968.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..U.;
1000 1968.Alfred Kumpf.Pastýř a kormidelník.:Lidová demokracie..D55A.;
1001 1968.Rolland, Romain.Očarená duša I..Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1002 1968.Peciar, Štefan.Slovník slovenského jazyka VI. diel.Bratislava:Vydavateľstvo SAV..C20.;
1003 1968.Pavol VI..Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti .Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..B31.;
1004 1968.F.Lelotte.Tajomstvo krasy života 1.Rím:Ústav sv. Cyrila a Metoda..D51A.;
1005 1968.Lewis, Sinclair.babbit arrowsmith.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1006 1968.Ján Pavol II..O ľudskom živote. Canada:Slovenskí jezuiti..SK1990.;
1007 1968.Granat, Vincent.Teodycea.Lublin:KUL..D21.;
1008 1968.Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1009 1968.Rolland, Romain.Očarená duša II..Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1010 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..D52A.;
1011 1968.Kipling, Rudyard.Kim a iné prozy.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1012 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..SK1990.;
1013 1968.Poláček, Klement, SDB.Vzrast v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D53A.;
1014 1968.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1015 1968..Biblija.Moskva:Izdanije vsesojuznogo soveta, Evangelskich christian babpistov..D56.;
1016 1968.Sommeiroth, O..Základy.Rím:SÚSCM..B29.;
1017 1968.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1018 1968.Pokorný, Ladislav.Z dejin liturgie u nás.Praha:ČKCH..A37.;
1019 1968..Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu.r:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SK1.;
1020 1968.Špidlík, Tomáš,.Po tvých stezkách /.Řím ::Křesťanská akademie,..D51A.;
1021 1968.Merton, Thomas.Hora sedmi stupňu.Rim:KA..A35.;
1022 1968.Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..D51A.;
1023 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti..D53A.;
1024 1968.Lion, Feuchtwanger.Zaslíbená zeme. Praha:Svoboda.80-205-0259-9.C34.;
1025 1968.Pavol VI.Vyznanie viery Božieho ľudu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1026 1968.Lazík, Ambróz.Elenchus e Rituali Slovacchiae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1027 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov.Galt:Slovenskí jezuiti..SK1.;
1028 1968.Fischer-Wolpert, Rudolf.Privádzame dieťa ku Kristovi.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..B29.;
1029 1968.Mon Calepin (Beňo, Ján).Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda ..SK1.;
1030 1968?.Semmelroth, Otto.Čo znamená veriť. Mníchov:Duchovná služba..B31.;
1031 1968?[s.a..Svätá omša.[s.l.]:..B46.;
1032 1969.Pavol VI..Humanae vitae.Wien:Spolok svätého Vojtecha Trnava v CN Bratislava..B31.;
1033 1969.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad..D55A.;
1034 1969.Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada ..SK1990.;
1035 1969.Maugham, William Somerset.Síla okolností.Praha:ODEON..C12.;
1036 1969.Grassiano, Dominika.Laura Vicuňa.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D58A.;
1037 1969.Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad..c12.;
1038 1969.Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH..CZ1.;
1039 1969..Malý katechizmus katolíckeho náboženstva.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D54A.;
1040 1969.Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D51A.;
1041 1969.Kennedy, John Fitzgerald.Profily odvahy.Praha:Orbis..C11.;
1042 1969.Takaši Nagai.Zvony Nagasaki.:Vyšehrad..D57.;
1043 1969.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D55A.;
1044 1969.Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran..C35.;
1045 1969.Evely, Luis.Cesta radosti.:..SAM.;
1046 1969.František Křelina..Dcera královská blahoslavená Anežka Česká.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1047 1969.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve svěle liturgie IV.Broumov:sestry dominikánky..A44.;
1048 1969.Pokorný, Ladislav.Z dějin liturgie u nás.Praha:Čes.katolická Charita..B14.;
1049 1969.Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran..D55A.;
1050 1969.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad..A21.;
1051 1969.Beňo, Ján Augustín, SDB.Druhý Vatikánsky snem. Banská Bystrica:Biskupský úrad..B01.;
1052 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..SUSCM.;
1053 1969.White, Ellen Gould.Drama věků : 3.díl. Touha věků : Touha věků.Praha:Ústř.rada církve adventistů..C10.;
1054 1969.Višňovský, Mikuláš.Vierouka.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D11.;
1055 1969.Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada ..D51A.;
1056 1969.Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1057 1969..Teológia.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metodaň..D53A.;
1058 1969.Volák, Josef,.Vyšla hvězda nad Betlémem :.Most ::Dialog,..D59.;
1059 1969.Ďurka, Ján.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ..C1X.;
1060 1969.Dubois, Jean,.Áno, pane...Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D51A.;
1061 1969.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:..U.;
1062 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..D55A.;
1063 1969.Quoist, Michel.Mezi člověkem a Bohem.Praha:ČKCH..CZ1.;
1064 1969..Sviatosť birmovania.Bratislava:Spolok sv. Vojtecha..B28.;
1065 1969.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM..SUSCM.;
1066 1969.Aubry Joseph.Poď za mnou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1067 1969.Višňovský, Mikuláš.Vierouka 1..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
1068 1969.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1069 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B09.;
1070 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..c12.;
1071 1969.Wilkerson, David.Dýka a kříž.:ewp..D53A.;
1072 1969.Deleddová Grazia.Trstiny vo vetre.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1073 1969.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1074 1969.Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada ..SUSCM.;
1075 1969.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1076 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..SSV1.;
1077 1969.Dickens, Charles.Vánoční povídky.Praha:Vyšehrad..A16.;
1078 1969..Cíl a cesta.Řím:Křesťanská akademie..D32.;
1079 1969.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad..A32.;
1080 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..A45.;
1081 1969.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM..SUSCM.;
1082 1969.Zeyer, Július.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..A15.;
1083 1969.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D58.;
1084 1969.Renč Václav.Popelka nazaretská.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..D27.;
1085 1969.Wildiers, N. .Budúcnosť a úloha človeka.Wien:SÚSCM..B29.;
1086 1969..Moja radosť h hudobnina.Olomouc:APR..D55A.;
1087 1969.Dubois, Jean,.Áno, pane...Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D55A.;
1088 1969.Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti..D55A.;
1089 1969.Benedikt Baur.Zivot ve svetle liturgie III.:Praha..A44.;
1090 1969.Arenhoevel, Diego.Jerusalemer Bibel.:St.Benno..A11.;
1091 1969.Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran..D55A.;
1092 1969.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti..SK1990.;
1093 1969.Zlámal, Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Rim:KA..A47.;
1094 1969.Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR..D54A.;
1095 1969.Pecka, Dominik.Promoční řeč.:..D54A.;
1096 1969.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta..A27.;
1097 1969.Rahner, K..Vzkriesenie tela.Rím:SÚSCM..B29.;
1098 1969.Keller Werner.A Biblia má predsa pravdu.Bratislava:Tatran..D52A.;
1099 1969.Pavol VI.Apoštolský list svätého otca Pápeža Pavla VI. na 1100. výročie smrti sv. Cyrila.:..B23.;
1100 1969.Pecka, Dominik.Cesta k pravde.Praha:Vyšehrad..D53A.;
1101 1969.Galsworthy John.Forsytowská sága.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1102 1969.Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D54A.;
1103 1969.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad..D57A.;
1104 1969.Kalista, Zdenek.Sul Zeme.Rim:KA..A35.;
1105 1969.Durych, Jaroslav, 1886-1962 .Duše a hvězda.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1106 1969.Koza-Matejov, Juraj.Don Bosco..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D55A.;
1107 1969.Pecka, Dominik.Človek a dejiny.Praha:Vyšehrad..c12.;
1108 1969.Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM..D54A.;
1109 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..D56A.;
1110 1969.Pudiš, Ladislav.Rím a Vatikán.Galt:Slovenskí jezuiti..D31.;
1111 1969..Ordinarium.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B49.;
1112 1969.Claudel, Paul.Múza Milost.:Mladá fronta..C12.;
1113 1969.Pavel1897-1978.Apoštolský list Svatého otce papeže Pavla VI. ctihodným bratřím biskupům a milovanýcm kněžím a věřícím Československa k 1100. výročí smrti sv. Cyrila, apoštola jeho národů.[Roma ::s.n.,..CZ1.;
1114 1969.Spolok sv. Vojtecha.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov-katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
1115 1969.Saleský, František sv..Filotea. Návod k nábožnému životu.Rím:SÚSCM..D51A.;
1116 1969.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky..A44.;
1117 1969.Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti..C1X.;
1118 1969.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty II.vatikánskeho koncilu.Trnava:SSV..c12.;
1119 1969.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad..D38.;
1120 1969.Guitton, Jean.Dialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1121 1969 , 1972.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu I - II. Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava..SK1.;
1122 1970.Bagin Anton, ThDr..Dedičstvo otcov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SUSCM.;
1123 1970.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo..D47.;
1124 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B25.;
1125 1970.Jaroslav, Matějka.Život sira Winstona.Praha:Horizont..D14.;
1126 1970..Poučenie pre snúbencov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B29.;
1127 1970.Senčík, Štefan, SJ.Slovensko moje.Galt, Ont.:Slovenskí jezuiti..D32.;
1128 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..B29.;
1129 1970.Benson, Hugh Robert.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad..A41.;
1130 1970.Vergilius.Aeneis.Praha:Svoboda..D38.;
1131 1970.Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran..D54.;
1132 1970.Bergson, Henri.Filosofické eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1133 1970.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,..CZ1.;
1134 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..C32.;
1135 1970.Picard, Max.Člověk na útěku.:..C14.;
1136 1970.Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad..D52A.;
1137 1970.Tresmontant, Claude.Bible a antická tradice : esej o hebrejském myšlení.Praha:Vyšehrad..A37.;
1138 1970.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..D56A.;
1139 1970..Pracovný zošit ku katechizmu "Nechajte maličkých prísť ku mne".Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..D57A.;
1140 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1141 1970.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..D37.;
1142 1970.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,..D56A.;
1143 1970.Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1144 1970.Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita..CZ1.;
1145 1970.Sv. Terézia z Lisieux.Listy sv. Terézie z Lisieux.Prešov:Ap. administratúra gr. kat v Prešove..SAM.;
1146 1970.Tomáš Kempenský.Štvoro kníh o nasledovaní Krista.Kanada:František J. Fuga..D56A.;
1147 1970..Duchovné ruže.Rím:Východná oblasť Sdruženia slovenských katolíckov v Amerike..D53A.;
1148 1970.Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad..A41.;
1149 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1150 1970.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1151 1970.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.Praha:Vyšehrad..B03.;
1152 1970.Tomaše, z Celana.Druhý životopis svatého Františka.:..A46.;
1153 1970.Ďurica, Ján, SJ.Cieľ a cesta.:..SAM.;
1154 1970.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh..B26.;
1155 1970.Pauliny, Andrej, SDB.Ideme k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D56A.;
1156 1970.Boublík, Vladimír,.Setkání s Ježíšem /.Řím ::Křesťanská akademie,..CZ2.;
1157 1970.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..D54A.;
1158 1970..Ordinárium Svätej omše.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B46.;
1159 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..D55A.;
1160 1970.Potúček, Juraj.Biblická konkordancia. Bratislava pre cirkev bratskú:Cirkevné nakladateľstvo..D25.;
1161 1970.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D51A.;
1162 1970.Stefan Zweig ; z n?m. orig. přel. O.Mrlian ; přebás. J.Lenko ; il. J.Lebiš..Mária Antoinetta.Bratislava:Smena..D61a.;
1163 1970.Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH..D52A.;
1164 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D55A.;
1165 1970.Fort, Gertruda von Le.Magdeburská svadba.Praha:Vyšehrad..A46.;
1166 1970.Druhý vatikánsky koncil.Lumen gentium :. Praha:Vyšehrad..D54A.;
1167 1970.Lotz, Johannes Baptist.Človek - tajomstvo. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
1168 1970.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad..D52A.;
1169 1970.Suenens, Léon Joseph,.Žít křesťansky. Praha:ČKCH..CZ1.;
1170 1970.Benson, Robert.Neviditelné svetlo.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1171 1970.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran..D51A.;
1172 1970.Undset, Sigrid,.Šťastný věk ;.Praha ::Československý spisovatel,..D54.;
1173 1970.Green, Julien.Varuna.Praha:Vyšehrad..D38.;
1174 1970.Šoltész, Štěpán.Kristus a rodina.Praha:Kalich..D48.;
1175 1970.Mann, Thomas.Buddenbrookovci.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1176 1970.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..A36.;
1177 1970.Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:..D54A.;
1178 1970..Ordinárium Svätej omše slovensko-latinskej.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B33.;
1179 1970.Heer, Friedrich,1916-1984.Věčnost začíná dnes /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..CZ1.;
1180 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1181 1970.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH..A36.;
1182 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..C35.;
1183 1970..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-08-01647-7.D53A.;
1184 1970.Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A20.;
1185 1970.Andrič, Ivo.Most na Drine a iné prózy.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1186 1970.Hofmann, Erna Hedwiga.Zpěváčci od Svatého Kříže :.Praha:Vyšehrad..A44.;
1187 1970.Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1188 1970.Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM..SUSCM.;
1189 1970.Senčík, Štefan,.Slovensko moje.Galt:Slovenskí jezuiti..D55A.;
1190 1970.Albanese, G..Nový kvas.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1191 1970.Jiří Mária Veselý.Myšlenky a prsten.:Rím..D54A.;
1192 1970.Ferriere, André.Tělo i srdce.Praha:Vyšehrad..D55A.;
1193 1970.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
1194 1970.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1195 1970.Sachsová, Nelly.Hodina v Endore.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A16.;
1196 1970.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..A35.;
1197 1970.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a předchozí tradice.Praha:Vyšehrad..D43.;
1198 1970.Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda ..D61a.;
1199 1970 ??.Watchman Nee.Pravý křesťanský pracovník.:..CZ2.;
1200 1970 [s.a.Hlouch, Josef.Dobrovoľná obeta lásky a smieru za duše ... Anička Zelíková.[s.l.]:[s.n.]..D56A.;
1201 1970?.Cipriani, Settimio.Písemní úvodní kurs do studia písma svatého.:..SAM.;
1202 1970?.Voillaume, R.Mezi lidem.:..D54.;
1203 1970?.Katarína, Sienská.Modlitby.:..A38.;
1204 1970?.Voillaume, R.Mezi lidem.:..A22.;
1205 1970?.Wisdorf Jozef.Otázky svedomia mladých.:..D57A.;
1206 1970?..Exercície učiteľov 4.-11.8.1947.:..SAM.;
1207 1970?.Novotný, Adolf.Na každý den.:..CZ1.;
1208 1970? [s.a.Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii..D52A.;
1209 1970? [s.a.Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.Rím:Collegium Sancti Tarsicii..SK1.;
1210 1970??.Guardini, Romano.Úvahy pred svätou omšou.:..SAM.;
1211 1970?? po..Nová svätá omša.Galt Ontario:Slovenskí Jezuiti..B46.;
1212 1971.Frický, Alexander.IKONY.:Východoslovenské vydavateľstvio v Košiciach..A31.;
1213 1971.Briusov, Valerij Jakovlevič.Oltár bohyne Víťazstva.Bratislava:Tatran..SK1990.;
1214 1971.Pavol VI.Octogesima adveniens.:..U.;
1215 1971.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita..CZ1.;
1216 1971..Znamení poušte.Rim:KA..CZ1.;
1217 1971.Ceram, C W.Oživená minulosť.Praha:Orbis..D15.;
1218 1971.Marcel, Gabriel.K filosofii naděje.Praha:Vyšehrad..A37.;
1219 1971.Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství..D46.;
1220 1971.Broucker, José de.Helder Camara.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1221 1971.Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad..D54.;
1222 1971.Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad..A35.;
1223 1971.Jungwirth, Karel.Gramatika nemčiny.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
1224 1971.Strauss, Pavol.Zákruty bez ciest.Bratislava:Smena..D54A.;
1225 1971.Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad..D37.;
1226 1971..Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
1227 1971.Plicka, Karol.Spiš.Bratislava:Osveta..D16.;
1228 1971..Svätý týždeň.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B23.;
1229 1971.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad..A33.;
1230 1971.Sienkiewicz, Henryk.Pouští a pralesem.Praha:ODEON..D37.;
1231 1971.Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,..CZ1.;
1232 1971.Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad..A25.;
1233 1971. Foucauld Karel.Znamení pouště.Řím:Křesťanská akademie..D51A.;
1234 1971.Senčík, Štefan, SJ.Obnovená svätá omša.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota..SUSCM.;
1235 1971.Macák, Ľudovít, SDB.Páter Pio : muž bolesti a lásky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D52A.;
1236 1971.Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B22.;
1237 1971.Stefan Peciar.Slovnik slovenskeho jazyka I.:SAV..C20.;
1238 1971.Hlouch, Josef,1902-1972.Minutěnka.[Praha] ::Ústřední církevní nakladatelství,..D55A.;
1239 1971.Scheler, Max.Rad lásky.Praha:Vyšehrad..A36.;
1240 1971.Bober, Juraj.Laureáti Nobelovy ceny.Bratislava:Obzor..D37.;
1241 1971.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1242 1971..Krížová cesta - deviatnik.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..SSV1.;
1243 1971.Věroslav, Mertl.Poledne.:Vyšehrad..CZ1.;
1244 1971.Lackovič, Jozef, SJ.Svätý Jozef.Galt:Slovenskí jezuiti..C35.;
1245 1971.Bjornson, Bjornstjerne.Sedliacke povietky.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1246 1971.Deml_Jakub.Tasov.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1247 1971..Biblické dejiny.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1248 1971.Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri..SK1.;
1249 1971.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad..D55A.;
1250 1971.Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri..SK1.;
1251 1971.Markuš, Jozef Ondrej.Prorok Jonáš.Chicago:V. Uhri..D56A.;
1252 1971.Vladimír, Mináč.Smrť chodí po horách.:Slovenský spisovateľ..c22.;
1253 1971..Rímsko-katolícky katechizmus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B30.;
1254 1971.Häring Bernhard.Láska je víc než přikázání.Praha:Česká katolická charita..A34.;
1255 1972.Chardin, Pierre.Mein Glaube. Switzerland:Walter Verlg.3-530-87368-3.C15.;
1256 1972..Krížová cesta - deviatnik.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..SSV2.;
1257 1972.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1258 1972.Undset, Sigrid,.Jenny /.Praha ::Lidové nakladatelství,..D54.;
1259 1972.Zdeněk, Quitt.Latinská mluvnice.Praha:SPN..D15.;
1260 1972.Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava..SK1.;
1261 1972.Cicero.Řeči proti Verrovi.Praha:ODEON..D38.;
1262 1972.Andres, Stefan.My sme utópia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
1263 1972.Marshall, Bruce.Plná slávyV.Praha:Vyšehrad..A46.;
1264 1972.Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad..A33.;
1265 1972.Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1266 1972.Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1267 1972.Iuvenalis, Decimus Iunius.Satiry.Praha:Svoboda..C11.;
1268 1972.Zeyer, Julius,.Zahrada Mariánská /.Praha ::Vyšehrad,..D58A.;
1269 1972.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n...SK1.;
1270 1972.Świderková, Anna.Když papyry promluvily.Praha:Orbis..A41.;
1271 1972.Sládkovič, Andrej.Poézia.:Tatran..SK1990.;
1272 1972.Kosmas.Kosmova kronika česká.Praha:Svoboda..D13.;
1273 1972.Zeyer, Július.Zahrada mariánska.Praha:Vyšehrad..A15.;
1274 1972.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D54A.;
1275 1972.Vrablec, Štefan.Diakonia - Slovenský kňaz, 1. roč..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B17.;
1276 1972.Xenofón.Vzpomínky na Sokrata.Praha:Svoboda..D38.;
1277 1972.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n...D56A.;
1278 1972.Läpple Alfred.Úvod do Starého Zákona.Praha:Česká katolická charita..A31.;
1279 1972.Werfel, Franz.Čtyŕicet dnú.Praha:ODEON..A12.;
1280 1972.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta..D12.;
1281 1972.Catherová, Wila.Smrt si jde pro arcibiskupa.Praha:Vyšehrad..A35.;
1282 1972.Kmotorka, Stanislav, SDB.Ľudová omša Pane, nie som hoden.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1283 1972.Horatius.Vavŕín a réva.Praha:ODEON..D38.;
1284 1972.Greene, Graham.Cesty s tetičkou.Praha:Vyšehrad..A22.;
1285 1972.Schmid, P. Johannes Ev..Turzovka.:..B49.;
1286 1972.Pír, Andrej, OSB.Nad nami hory, pod nami bane.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A34.;
1287 1972..Pane, zostaň s nami.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1288 1972.Hasek, Jaroslav.Dekameron humoru a satiry.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
1289 1972.Lepp, Ignác.Psychoanalýza sučasného ateizmu.Trnava:Dobrá kniha..A32.;
1290 1972.Bernanos, Georges,1888-1948.Muška /.Praha ::Vyšehrad,..CZ1.;
1291 1972.Zamarovský, Vojtech.Řecký zázrak.:..a42.;
1292 1972.Werfel, Franz.Píseň o Bernadette.Praha:Vyšehrad..C13.;
1293 1972.Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava..SK1990.;
1294 1972.Alfred Lapple.Úvod do Starého zákona.:Česká katolícka charita..CZ2.;
1295 1972.Hajdúch, Ján.Slovenské hrady.Bratislava:Osveta..R6.;
1296 1973.Bohuslav.Radosť veľkých. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B30.;
1297 1973.Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad..D54.;
1298 1973.Bogner, Václav.Žalmy. Praha:ČKCH..A41.;
1299 1973.Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad..D43.;
1300 1973.Smrek, Jan.Moje najmilšie.:Slovenský spisovateľ..D23.;
1301 1973.Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
1302 1973.Náhalka, Štefan.Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D13.;
1303 1973.Hronek, Jiří.Jokohama 11.00.Praha:Vyšehrad..A32.;
1304 1973.Merell, Jan.Radostná zvěst Nového zákona.Praha;vyd. Čes.katolická Charita.:Ústřední církevní nakl...D31.;
1305 1973.Giudici, Maria Pia.V ústrety slnku.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D54A.;
1306 1973.Goethe.Faust.:Mladá fronta..D37.;
1307 1973.Bagin Anton, ThDr..Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D16.;
1308 1973.Macák, Ľudovít, SDB.Radosť veľkých.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
1309 1973.Schinle, Gertrude.S Jánom o Kristovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B31.;
1310 1973.Souček, Bohumil Josef.Řecko-český slovník k Novému Zákonu.Praha:Ústřední církevní nakladatelství..A45.;
1311 1973.Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad..A45.;
1312 1973.Konig, Franz.Das Zeichen Gottes. Wien:Styria.3-222-10747-5.A43.;
1313 1973.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom I..Bratislava:Osveta..D13.;
1314 1973.Terézia z Lisieux, svätá.Dejiny duše:.Cambridge, Ontario:Slovenskí jezuiti v Kanade..D58.;
1315 1973.Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B28.;
1316 1973, [na tit. listu chybně] 1971.Beneš, Josef,1905-1979.Kaine, kde je tvůj bratr? :.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..CZ1.;
1317 1974.Plesník, Pavel.Slovensko - Ľud.Bratislava:Obzor..D13.;
1318 1974.Baar.Paní komisárka.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
1319 1974.Bogliolo, Luigi.Teodícea. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1320 1974.Baar.Lusy.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
1321 1974.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana..C32.;
1322 1974.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad..A41.;
1323 1974.Solženicyn, Aleksandr Isajevič,.Súostrovie Gulag.Zürich:Poľana..C33.;
1324 1974.Niederle, Jindřich Niederle Václav Varcl Ladislav.Mluvnice řeckého jazyka.Praha:SPN..A35.;
1325 1974.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad..D43.;
1326 1974.Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1327 1974.Olbracht, Ivan.Ze starých letopisu. Praha:Československý spisovatel..D11.;
1328 1974..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť..D46.;
1329 1974.Flaubert, Gustave.Salambo. Bratislava:Tatran..C35.;
1330 1974.Bogliolo, Luigi.Ontológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1331 1974.Polčin, Stanislav, SJ.Dedičstvo otcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1332 1974.Baar.Osmačtyricatnici.Praha:Čs. spisovatel..C14.;
1333 1974.Greene, Graham.Kus života.Praha:Vyšehrad..A12.;
1334 1974.Guardini, Romano.Matka Páně : dopis obsahující nástin mariologie. Rím:KA..B15.;
1335 1974.Pokorný, Jindřich,.Píseň o Nibelunzích /.Praha ::Odeon,..D56.;
1336 1974..Svätá biblia.:Vydala svetová biblická spoločnosť..D55A.;
1337 1974.Wildiers, N.Teilhard de CHardin.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..A20.;
1338 1974.Waugh, Evelyn.Nečekaný návrat.Praha:Vyšehrad..D43.;
1339 1974.Harnack , A..Dějiny dogmatu.Praha:Kalich..C31.;
1340 1974.Svoboda, Ludvík.Encyklopedie antiky.:ACADEMIA Praha..R5.;
1341 1975.Antoine de Saint-Exupéry.Citadela.:Vyšehrad..D56.;
1342 1975.Filová, Božena.Slovensko. 3. Ľud 2. časť.Bratislava:Obzor..D13.;
1343 1975.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda..B31.;
1344 1975.Vasilevskij, Aleksandr Michajlovič.V mene života.Bratislava:Pravda..B15.;
1345 1975.Waltari, Mika.Pád Carihradu.Praha:Práce..A12.;
1346 1975.Giannelli, Giulio; Paoli, Ugo Enrico.Antický Rím.Bratislava:Tatran..D16.;
1347 1975.Claudianus, Claudius,.Únos Proserpiny :.Praha ::Svoboda,..D61a.;
1348 1975.Timrava, Božena Slančíková.Timrava II.:Slovenský Tatran..SK1990.;
1349 1975.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,..SK1.;
1350 1975.Hlouch, Josef.Minutenka.:BÚ..A38.;
1351 1975.Kéki, Béla.5000 let písma.:Mladá fronta..D37.;
1352 1975.Toman, Josef.Sokrates.Praha:Čs. spisovatel..D38.;
1353 1975.Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B04.;
1354 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského III..:..OP.;
1355 1975.Černá, S. M. Zdislava OP.Dějiny Řádu kazatelského I..:..OP.;
1356 1975.Hajdin, Štefan.Slavín.Bratislava:Obzor..D16.;
1357 1975.Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1358 1975..Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
1359 1975.Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B29.;
1360 1975.Webbová, Mary.Vzácný jed.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1361 1975.Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1362 1975..Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1363 1975.Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..D55A.;
1364 1975.Jókai, Mór.Poslední dny Janičářu.Praha:Vyšehrad..A42.;
1365 1975.HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C12.;
1366 1975.Timrava, Božena Slančíková.Timrava I.:Slovenský Tatran..SK1990.;
1367 1975.Loew, Jakub.Ježíš nazývaný kristus.Rim:KA..A36.;
1368 1975.Richter, Stanislav.Kartágo.Praha:Vyšehrad..A41.;
1369 1975..Hymny na posvätenie času I..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
1370 1975.Polčin, Stanislav, SJ.Od Ptolemaia ku Galileimu.[Cambridge:Slovenskí jezuiti]..B34.;
1371 1975?.P. Primo Ciarlantini.Ja Augustín.:..B30.;
1372 1975?..Rôzne životopisy - Kajúci lotor.:..SAM.;
1373 1975??..Bratovi:.:Vydané ako rukopis...D54A.;
1374 1975??..Bratovi:.:Vydané ako rukopis...SAM.;
1375 1975[s.a..Zora: Za cieľom života.:..D58.;
1376 1976 .Dilong, Rudolf, OFM.Čo vietor nepovie : lyrická próza / Rudolf Dilong. - . :Cambridge..SK1990.;
1377 1976..Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1378 1976.Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.80-85667-00-2.C30.;
1379 1976.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad..A15.;
1380 1976.Bajza, Jozef Ignác.Príhody a skúsenosti mladíka Reného.:Tatran..SK1990.;
1381 1976.Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A26.;
1382 1976.Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D55A.;
1383 1976.Mauriac, Francois.Vyzliekanie z detských šiat a iné.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1384 1976.Bogliolo, Luigi.Filozofická antropológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1385 1976..Pohrebné obrady. (Ordo exsequiarum). Rímsky rituál obnovený podľa smerníc ustanovených 2. Vatikánskym snemom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1386 1976.Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B20.;
1387 1976..Hymny na posvätenie času III.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
1388 1976.Dobraczynski, Jan.Modré přilby na přehrade.Praha:Vyšehrad..A41.;
1389 1976.Lučansky, L.Otázky vedeckého ateizmu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1390 1976.Wilde, Oscar,1854-1900.Väzenská balada.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1391 1976..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1392 1976..Krížová cesta - deviatnik.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B48.;
1393 1976.Kingová Scott Coretta.Múj život s Martinem Lutherem Kingem.Praha:Vyšehrad..A15.;
1394 1976.Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH..D38.;
1395 1976.Petrú, Ondrej M..Nový zákon, pr. Petru.Rim:KA..A36.;
1396 1976.Dilong, Rudolf, OFM.Oči nám horia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1397 1976.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1398 1976.Brentjes, Burchard.Arménie : Tři tisíce let dějin a kultury.Praha:Vyšehrad..C11.;
1399 1976.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran..D48.;
1400 1976.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 3.Praha:ČKCH..A43.;
1401 1976.Zlatňanský, Jozef.Slovo Zivota 2.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
1402 1976.Ezop.Svet ezopských bájek.Praha:Svoboda..D51.;
1403 1976.Bogliolo, Luigi.Logika a estetika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1404 1976.Petiška, Eduard.Staré řecké báje a pověsti. Praha:Albatros..D11.;
1405 1976.Hartfeld, Hermann,1942-.Svitanie.Bern ::M.P.K.,..D61.;
1406 1976.Pokorný, Ladislav.Liturgika 1,2,3.Praha:ČKCH..A44.;
1407 1976.Imre, Trencsényi Waldapfel.Mytológia.:Obzor..D22.;
1408 1976.Kralik, Oldřich.Kosmova kronika a její předchozí tradice.Praha:Vyšehrad..A42.;
1409 1976.Kongregácia pre náuku viery.Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B33.;
1410 1976..Obrady krstu detí a sobášne obrady podĺa rímskeho rituála obnoveného podĺa smerníc 2. všeobecného vatikánskeho koncilu -aj maďarsky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1411 1976.Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.80-85667-00-2.A45.;
1412 1976.Remarque, Erich Maria.Traja kamaráti.:Tatran..C14.;
1413 1976..Omše Slovenského misála.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1414 1976.Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B27.;
1415 1976.Zuchardt, Karl, 1887-1968 .Umri, blázon!.Bratislava:Tatran..C33.;
1416 1976.Tomko, Jozef.Kristus včera i dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
1417 1976?..Rôzne životopisy - Básnik a trapista.:..SAM.;
1418 1977.Shaw, George Bernard.Caesar a Kleopatra a iné hry.Bratislava:Slovenský spisovateľ..SK1990.;
1419 1977..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B32.;
1420 1977.Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
1421 1977.Bednarczyk, Piotr.z Christusem idziemy przez žycie. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-014-9.D13.;
1422 1977.Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..A36.;
1423 1977.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-85405-50-4.D32.;
1424 1977.Thomayer, Josef.Ze zápisků lékaře.Praha:Avicenum..C23.;
1425 1977.Pauliny, Andrej, SDB.Vedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D52A.;
1426 1977.Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C12.;
1427 1977.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II..Bratislava:SAV..D13.;
1428 1977.Kalinciak, Ján.Reštavrácia.Bratislava:Tatran..c12.;
1429 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1990.;
1430 1977.Vrána, Josef.Katalog moravských biskupú, arcibiskupú a kapitul staré i nové doby. Olomouc:BÚ..D12.;
1431 1977.Horkavčuk Dimitrij.Boží dílo s člověkem.Praha:Ústředí Bratrské jednoty baptistu..CZ2.;
1432 1977.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1433 1977..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
1434 1977.Schmaus, M.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A31.;
1435 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1990.;
1436 1977.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I..Bratislava:SAV..D13.;
1437 1977.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-85405-50-4.SUSCM.;
1438 1977.Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad..A33.;
1439 1977.Bednarczyk, Piotr.Chrystus zije wsrod nas. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-013-0.D13.;
1440 1977.Žilina, Miloslav.Mýty staré Mezopotámie.Praha:ODEON..A15.;
1441 1977.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A...B25.;
1442 1977.Kramer, Samuel Noah.Mytologie starověku.Praha:Orbis..A16.;
1443 1977.Wodehouse, Pelham Grenville.Vlna zločinnosti na zámku Blandings.Praha:ODEON..A37.;
1444 1977.Kamínková, Eva,.Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků /.Praha ::Svoboda,..D61.;
1445 1977.V.P.K..Sonina rada.Bienne:G.C.A...A38.;
1446 1977.Tomko, Jozef.Ekumenizmus.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
1447 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..SK1990.;
1448 1977.Michelangelo.Požár smyslu.Praha:Čs. spisovatel..C16.;
1449 1977.Louda, Jiří.Moravská církevní heraldika : Znaky olomouckého biskupství a arcibiskupství,olomouckých biskupů a arcibiskpů.Olomouc:Apoštolská administratura..B14.;
1450 1978.Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad..CZ2.;
1451 1978.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..A12.;
1452 1978.Smrek, Ján,.Moje najmilšie.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D23.;
1453 1978..Lekcionár na nedele a sviatky.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1454 1978.Porubčan, Štefan, SJ.Evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1455 1978.Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
1456 1978.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for lent.New York:Paulist Press.0-8091-2089-5.A36.;
1457 1978.Tibenský, Ján.Slovensko - Dejiny.Bratislava:Obzor..D13.;
1458 1978.Piechowski, Jerzy.Řím v plamenech.Praha:Vyšehrad..A16.;
1459 1978.Lechovič, Vincent, SVD.Listy.:..SAM.;
1460 1978.Bogner, Václav.Knihy rozimavé 1.Praha:ČKCH..A43.;
1461 1978.Pludek, Alexej.Český král Karel.Praha:Mladá fronta.80-204-0753-7.C11.;
1462 1978.Jankovič, Vendelín.Pamiatky na Slovensku.Bratislava:Obzor..R5.;
1463 1978.Ludvikovský, jaroslav.Kristiánova legenda.Praha:Vyšehrad..A47.;
1464 1978.Pavol VI.Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1465 1978.Dolza, Carlo.Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1466 1978.Thorwald, Jurgen.Pacienti.Martin:Osveta..a48.;
1467 1978.Blatnický, Rudolf, SDB.Budúcnosť človeka a vesmíru.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B30.;
1468 1978.Mikus, Joseph A..Pamati slovenskeho diplomata /.Cleveland, Ohio ::Nakladom Prvej katolickej slovenskej jednoty,..C1Y.;
1469 1978.Turčány, Viliam,.Podľa vôd a voľných polí.Bratislava:Smena..D24.;
1470 1978.Medzinárodný zväz Gideonovcov.Nová zmluva, Dan neue Testament, The new testament.:Tranoscius..A11.;
1471 1978.Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran..D35.;
1472 1978.Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.0-564-03222-0.D46.;
1473 1978.Nardini, Bruno.Stretnutie s Michelangelom.Bratislava:Tatran..D14.;
1474 1978.Karol IV..Karel IV : vlastní životopis.Praha:ODEON..D12.;
1475 1978..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
1476 1978.Lilienthal, Alfred M..Sionismus. Praha:Orbis..A26.;
1477 1978.Beck, Hubert.Kulty.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-034-3.B06.;
1478 1978.Slovenská evanjelická cirkev a.v..BIBLIA.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.0-564-03222-0.A11.;
1479 1978.Dante Alighieri,.Božská komédia. 1.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..D31.;
1480 1978.Plicka, Karel.Spiš.Martin:Osveta..D16.;
1481 1978.Herman, Melville.Billy Budd.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1482 1978.Zelinová, Hana,.Volanie vetra.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D48.;
1483 1978..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B25.;
1484 1978.Loebl, Eugen.Trýzeň svedomia. Kanada:Nové vydavateľstvo..D33.;
1485 1978.Macák, Ernest, SDB.Ruženec v našich rukách. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1486 1978.Kropilák, Miroslav.Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III..Bratislava:SAV..D13.;
1487 1978.Waltari, Mika.Egypťan Sinuhet.Praha:Vyšehrad..A44.;
1488 1978.Bosco, Teresio.Dominik.Řím ::Slovenský ústav svatého Cyrila a Metoda,..A36.;
1489 1978.Janáček, josef.Valdštejn a jeho doba : List z dějin bělohorské Moravy.Praha:Svoboda..C21.;
1490 1978.Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na ... Hnutie nový vek.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-030-0.B07.;
1491 1978.Kleibl, Josef.Cesta za Adamem : Pro čtenáře od 12 let.Praha:Albatros..A23.;
1492 1978?..Rôzne životopisy - Keď hovorí Boh ....:..SAM.;
1493 1979.Neumann, Jaromír.Itálie : 2. : Z cesty za uměním.Praha:Odeon..C11.;
1494 1979..Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona.Praha:Biblické dílo ekumeniké rady církví v ČSR v Ústedním církevním nakladatelství..D53.;
1495 1979.Bulgakov, Michail.divadelní román Mistr a markétka. Praha:lidové nakladatelství..C21.;
1496 1979.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina so sviatostným Kristom.Danville, CA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda..SK1990.;
1497 1979.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 1, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B08.;
1498 1979.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-007-6.C1X.;
1499 1979.Marrou, Henri.Svatý Augustin.:Sul země..C12.;
1500 1979.Bič, Miloš.Stopami dávnych věků. Mezi Nilem a Tigridem.Praha:Vyšehrad..D24.;
1501 1979.Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,..D57A.;
1502 1979.Carter, Carmen.Válka proti Albigenským.Praha:ODEON..A15.;
1503 1979.Arguedas, José María.Hlboké rieky.:Slovenský spisovateľ..D35.;
1504 1979.Bič, Miloš.Stopami dávných věků mezi Eufratem a Tigridem.Praha:Vyšehrad..C11.;
1505 1979.Hajduch, Peter.Trenčín.Bratislava:Osveta..D14.;
1506 1979.Dr Chata,J. .Ohnisko lásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D52A.;
1507 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B47.;
1508 1979.Schneider, Roswitha.Begegnung mit der Heiligen aus Siena. Regensburg:DHK..C13.;
1509 1979.Ján Pavol II..Redemptor hominis.Poznaň:Pallotinum..U.;
1510 1979.Eckhart, Mistrz.Gottesfahrung und Weg in die Welt. Switzerland:Walter Verlg.3-530-56370-6.C15.;
1511 1979..Feriálny lekcionár 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1512 1979..Ježíš Kristus. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
1513 1979.Šmatlák, Stanislav.Slovensko. 4. Kultúra 1. časť.Bratislava:Obzor..D13.;
1514 1979..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..D52A.;
1515 1979.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie..C14.;
1516 1979.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05121-4.A11.;
1517 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D51A.;
1518 1979.Hünermann, Wilhelm.Blčiaci oheň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D51A.;
1519 1979.Spěváček, Jiří.Karel IV. : Život a dílo.Praha:Svoboda..a42.;
1520 1979.Búda, Jozef.Ohnisko lásky 2. diel.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1521 1979.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..B08.;
1522 1979.Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1523 1979.Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CVII. (1979).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
1524 1979.Kolacek, Josef.Der Heilige der Neuen Welt. Stein am Rhein:Christiana- Verlag.3-7171-0731-3.A47.;
1525 1979.Dr Chata,J. .Ohnisko lásky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SK1.;
1526 1979.Ivanov, Miroslav.Podivuhodné příběhy.Praha:Práce..A16.;
1527 1979.Rahlfs, Alfred.Septuaginta.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05121-4.R1.;
1528 1979.Porubčan, Štefan, SJ.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1529 1979.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-007-6.SUSCM.;
1530 1979..Krížová cesta. Deviatnik..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B47.;
1531 1979.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-007-6.SUSCM.;
1532 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
1533 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
1534 1979.Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
1535 1979..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..A40.;
1536 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B47.;
1537 1979.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
1538 1979?.Porubčan, Jozef, SJ.5 x Krížová cesta.:..B28.;
1539 1980.Zlatňanský, Jozef.SLOVO ŹIVOTA 3.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
1540 1980.Tomko, Jozef.Kresťan a svet : komentár k pastorálnej konštitucií....Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..SK1.;
1541 1980.Polc, Jaroslav.Otec vlasti.:Velehrad - Řím..A42.;
1542 1980.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1543 1980.Zlatňanský, Jozef.Slovo života 3.Rím:..D55A.;
1544 1980.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1545 1980.Mauriac, Francois.Romány lásky a nenávisti.Praha:ODEON..D38.;
1546 1980.Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1990.;
1547 1980..Diakonia 1980, roč. 9.:..SUSCM.;
1548 1980.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia..C14.;
1549 1980.Bochenski, Jozef.Miscellanea Logica.Warszava:ATK..D21.;
1550 1980.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for advent the christmas season.New York:Paulist Press.0-8091-2318-5.A36.;
1551 1980.Nardini, Bruno.Leonardo da Vinci.Bratislava:Tatran..D14.;
1552 1980..Listy z misií.:..SAM.;
1553 1980.Chautard, J R.Činný a vnitřný život.:Velehrad - Řím..A41.;
1554 1980..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D53A.;
1555 1980.Bogliolo, Luigi.Etika. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1556 1980.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
1557 1980.Muschalek, Hubert.Moderní prírodovedci o Bohu II..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1558 1980.Katarína, Sienská.Meditative Gebete.Einsiedeln:JohannesVerlag.3-265-10210-6.A46.;
1559 1980.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for the easter season.New York:Paulist Press.0-8091-2283-9.A36.;
1560 1980.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM..SUSCM.;
1561 1980.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM..SK1.;
1562 1980.Lippert, Peter.Človek Job sa prihovára Bohu. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1563 1980.Roháček, Jozef, d 1877-1962.Svätá biblia.[Londyn?]:Svetová biblická spoločnosť.0-564-03372-3.D33.;
1564 1980..Otázky dneška. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1565 1980.Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM..SK1.;
1566 1980.Kukučín, Martin,.Výber. /Zv./ 4.Bratislava:Tatran..SK1990.;
1567 1980.Bilquis Šejchová - Richard H. Schneider.Opovážim sa nazývať ho otcom.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1568 1980 [s.a.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.:..B49.;
1569 1980?..Krížová cesta. Canada:Slovenskí jezuiti..B30.;
1570 1980?..Úvahy k invokáciam litanií o Najsv. Srdci Ježišovom.:..SAM.;
1571 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde V..:..C16.;
1572 1980?.Tomko, Jozef.Základné črty Cirkvi.:..B30.;
1573 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VI. - Ako jeden z nás.:..C16.;
1574 1980?..Úvod do teologie, IV.zv.,Ekonomie spásy.:..D12.;
1575 1980?.Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor..B08.;
1576 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde I. Celou dĺžkou času.:..C16.;
1577 1980?.Černá, Zdislava.Dějiny Řádu kazatelského II..:..OP.;
1578 1980?.Faudenom, A..Počuli sme slovo Božie.:..D54.;
1579 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:..D25.;
1580 1980?.Hilde, Firtel.Vzorný prosebník-pro milióny P. Petr Pavlíček OFM.:..A22.;
1581 1980?.Búda, Jozef.Zdravas milostiplná.:..SAM.;
1582 1980?..Státni židovské muzeum v Praze.:..B37.;
1583 1980?.Six, Jean-francois.Život Karla de Foucaulda.:..A21.;
1584 1980?..Na križovatke života.s. l. :s. n...SAM.;
1585 1980?.Gherman, Peter.Rôzne životopisy - Z paláca k oltáru a do väzenia.:..SAM.;
1586 1980?..Rôzne životopisy - Assiský pútnik.:..SAM.;
1587 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde VII..:..C16.;
1588 1980?.Porubčan, Jozef, SJ.Svedectvo pravde IV. Posolstvo 3..:..C16.;
1589 1980?..Rôzne životopisy - Láska vedie k Bohu.:..SAM.;
1590 1980? [s.a..Tajomstvo očistca.:..SAM.;
1591 1980? [s.a..Koncil.:..SAM.;
1592 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor ll..:..B12.;
1593 1980??.Gabura, Akvinas, OP.Poslanie Kazateľského rádu.:..B41.;
1594 1980??.Krajči, Jozef.Vybrané kapitoly z cirkevnoprávnej histórie.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1595 1980??..Dejiny Cirkvi na Slovensku, II. časť.:..SAM.;
1596 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor l..:..B12.;
1597 1980??.Ziebura, František.Mária náš vzor lll..:..B12.;
1598 1980??.Gabura, Akvinas, OP.Život anjelského učiteľa, Pokorný anjelský učiteľ, Základy tomizmu.:..B32.;
1599 1980??..Modlitba.:..B41.;
1600 1980?? [s.a..Konvertiti.:..SAM.;
1601 1980??[s.a.Beňo, Ján Augustín, SDB.Dávid a jeho žalm.S.l.:s.n...B47.;
1602 1980[s.a..Dominik Savio.:..D58.;
1603 1981.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B20.;
1604 1981.Preiss, Pavel.Boje s dvouhlavou saní : František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.Praha:Vyšehrad..C11.;
1605 1981..Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM..D51A.;
1606 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 5..:Velehrad - Řím..C12.;
1607 1981.Mario Soroldoni.Kristus sa nepredáva. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B30.;
1608 1981.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1609 1981..Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM..SUSCM.;
1610 1981.Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel..a42.;
1611 1981.Bogner, Václav.Knihy prorocké 3. Praha:ČKCH..A43.;
1612 1981..Rímsky pontifikál.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1613 1981.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvuj.Rim:KA..CZ1.;
1614 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 2..:Velehrad - Řím..C12.;
1615 1981.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-920150-67-5.C32.;
1616 1981.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rim:KA..U.;
1617 1981.Tibenský, Ján.Dejiny Slovenska slovom i obrazom II..Bratislava:Osveta..D13.;
1618 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 4..:Velehrad - Řím..C12.;
1619 1981.Šášky, Ladislav.Kamenná krása našich miest.Bratislava:Osveta..D24.;
1620 1981.Klaus, von Flue.Rat aus der Tiefe.Zurich:Benziger.3-545-20515-0.A46.;
1621 1981.Kábrt, Jan; Kucharský, Pavel.Latinský jazyk.Martin:Osveta..C36.;
1622 1981.Špidlik Tomáš.Prameny světla.Řím:Křesťanská akademie..CZ1.;
1623 1981.Lagerlöfová, Selma.Gösta Berling I.. Bratislava:Tatran..C35.;
1624 1981.Štefko, Koloman.Pútnik svätovojtešský r. CIX. (1981).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..CAS.;
1625 1981.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Moje planeta.Praha ::Odeon,..A35.;
1626 1981.Terbos, Paula.Atlét na Petrovom stolci.Bern:Nakladateľstvo M.P.K...SUSCM.;
1627 1981..Ježiš zďaleka a zblízka./Cambridge/:Dobrá kniha..D56A.;
1628 1981.Pavol, Dobšinský.Púť po otčine.:Tatran..C17.;
1629 1981.Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času.Praha:ČKCH..C35.;
1630 1981.Porubčan, Štefan, SJ.Skutky a Listy apoštolov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B22.;
1631 1981.Bogliolo, Luigi.Kozmológia. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1632 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 1..:Velehrad - Řím..C12.;
1633 1981..Feriálny lekcionár v období "cez rok" /Zv./ 4! Cyklus 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A40.;
1634 1981.Mauriac, Francois.Život sira Alexandra Fleminga.Praha:ODEON..A15.;
1635 1981.Kadlec, Jaroslav.Ochránci Evropy.:Velehrad - Řím..B03.;
1636 1981.Polc, Jaroslav.Posvátná liturgie.Rim:KA..A34.;
1637 1981.Granat, Vincent.K človeku a Bohu v Kristu 3..:Velehrad - Řím..C12.;
1638 1981,.Chapman, Colin,1938-.The case for Christianity.Tring ::Lion,.0856485675 (pbk);0867604549 (Australia).A31.;
1639 1982..Ad completorium. Rím:Ad s. Sabinae..B23.;
1640 1982.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.0-920150-55-1.D31.;
1641 1982.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0-920150-83-7.C32.;
1642 1982..Nedeľný misál.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..SUSCM.;
1643 1982.Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda..SUSCM.;
1644 1982.Alembert, D\',.Esej o základoch filozofie /.Bratislava ::Pravda,..D61a.;
1645 1982. .Nedeľný misál. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SK1.;
1646 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1980.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1647 1982.Dante, Alighieri.Božská komédia. Očistec.:Tatran..D22.;
1648 1982.Hanus, Ladislav.Spomienky na Ferka Skyčáka.Cambridge:Slovenskí jezuiti..SK1990.;
1649 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B35.;
1650 1982.Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A...B22.;
1651 1982.Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
1652 1982.Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel..A38.;
1653 1982.Quoist, Michel.Cesta k úspechu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1654 1982.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower..A37.;
1655 1982.Psellos, Michal.Byzantské letopisy.Praha:ODEON..A41.;
1656 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D53A.;
1657 1982.Hlinka, Anton, SDB.Sila Slabých a Slabosť Silných. Bern:M.P.K...C32.;
1658 1982.Kolvenbach, Peter.New ways to spoken english.Praha:SPN.80-04-25346-6.D43.;
1659 1982.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Danville, PA, USA:Slovenské sestry svätého Cyrila a Metoda..B48.;
1660 1982..Informace o Církvi III.r..:..SAM.;
1661 1982.Gazzera, A.V jeho šľapajach.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1662 1982..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..D52A.;
1663 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B26.;
1664 1982.Dilong, Rudolf, OFM.Ešte kvietok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D53A.;
1665 1982.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 2.:Vyšehrad..CZ1.;
1666 1982.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti pokánia (zmierenia).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SK1.;
1667 1982.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha II..Praha:Svoboda..A12.;
1668 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1669 1982.Vrablec Jozef, ThDr..Oáza krížovej cesty.:..SAM.;
1670 1982..Officia B. Mariae Virginis in Sabbato. Rím:Ad s. Sabinae..B23.;
1671 1982.Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..D12.;
1672 1982.Musio, Nino.Nebol to len sen.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
1673 1982.Pokorný, Ladislav.Pocta spoluptronum Evropy.Praha:ČKCH..C13.;
1674 1982.Vrbová, Alena.V erbu Lvice.Praha:Čs. spisovatel..CZ1.;
1675 1982.Gergelyi, Otmar; Wurm, Karol.Historické organy na Slovensku.Bratislava:Opus..D11.;
1676 1982.ThDr. Jarolím Adámek.David a Saul. Praha:Česká katolícka charita..CZ1.;
1677 1982.Koseková, Božena.Píseä o Nibelunzích.Praha:ODEON..D62.;
1678 1982..Za otcom Michalom Laskom, SJ, 1920-1982.:..SAM.;
1679 1982.Baleka, Jan.Současné české a slovenské umění.Praha:ODEON..A43.;
1680 1982.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad..A15.;
1681 1982.Vrbenský, Jaroslav.Prameny života.Praha:Vyšehrad..A14.;
1682 1982.Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0920150799; 0-920150-79-9.D61a.;
1683 1982.Undsetová, Sigrid.Olav Audunsson-diel 1.:Vyšehrad..CZ1.;
1684 1982.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.0-920150-55-1.B23.;
1685 1982.Schmaus, Michael.Život milosti a Milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1686 1982.Cervantes, Saavedra.Dúmyslný rytír Don Quijote de la Mancha I..Praha:Svoboda..A12.;
1687 1982.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1688 1983.Poche, Emanuel.Praha středověká : [2.]. : čtvero knih o Praze.Praha:Panorama..C11.;
1689 1983.Kučera, Jan Pavel.Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře : Monografie s výborem z textů.Praha:Vyšehrad..A41.;
1690 1983..Dóm sv. Alžbety v Košiciach.Košice:Vydavateľstvo Obzor..B48.;
1691 1983.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
1692 1983.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO..D55A.;
1693 1983.Thurzo, Fedor.Malý atlas liečivých rastlín.Martin:Osveta..D25.;
1694 1983.Cousteau, Jacques.Život na konci světa : Patagonie.Ohňová země.Magalhaesovo souostroví.Praha:Mladá fronta..C11.;
1695 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..D61a.;
1696 1983.Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona 2.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1697 1983.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D51A.;
1698 1983.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali proroci.Bratislava:Obzor..C21.;
1699 1983.Carretto, Carlo.Ja, František.Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.0-920150-87-X, 092015087X.SK1990.;
1700 1983.Janoušek, František.Evangelium pokoje. Praha:ČKCh..B25.;
1701 1983.Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy..SK1.;
1702 1983.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pan Wołodyjowski.Praha ::Vyšehrad,..D62.;
1703 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-45-4.B31.;
1704 1983.Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SK1.;
1705 1983.Kubalík, Josef.Theologia fundamentalis 2, díl.Praha /Litoměřice/:Římskokatolická Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta..D12.;
1706 1983.Bachratý, Bohumír 4 ini ; Ruttkay, Jozef 4 ini ; Mallý, S. 4 ini ; Mészároš, Jozef 4 ini ;.Elena Lazinovská. Reminiscencie.Bratislava:ZSVU [vyd.]..B32.;
1707 1983.Schmaus, Michael.Cirkev.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1708 1983.Senčík, Štefan,.Svedkovia /.Ontario ::Slovenskí jezuiti,.0-920150-95-0.D51A.;
1709 1983.Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-005-X.A37.;
1710 1983.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.0-920150-96-9.B30.;
1711 1983.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1712 1983.PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1713 1983.Tibenský, Ján.Slovenský Sokrates.Bratislava:Tatran..D15.;
1714 1983.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1715 1983.Záreczky Štefan, ThDr..Meno jeho bolo Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B01.;
1716 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..C35.;
1717 1983.Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-005-X.c1x.;
1718 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-45-4.B28.;
1719 1983.Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1720 1983.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 1.. Verona:DOBO..SUSCM.;
1721 1983.Bednár, Alfonz.Zrub z kameňa.Bratislava:Slovenský spisovateľ..c14.;
1722 1983.Kostolný, Andrej.Maďarčina pre samoukov.Bratislava:SPN..A41.;
1723 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-45-4.B28.;
1724 1983.Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
1725 1983.Šprinc, Mikuláš.Jazero Orióna.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B49.;
1726 1983.Hünermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D52A.;
1727 1983.Druhý vatikánsky koncil.2.Vatikánsky snem.Rim:KA..A34.;
1728 1983.Gräf, Richard.Áno, otče.Ontario:Slov. jezuiti.0-920150-94-2.B22.;
1729 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-45-4.B31.;
1730 1983.Stanislav Sousedík.Valerián Magni 1586-1661.Praha:Vyšehrad..A41.;
1731 1983.Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy..D52A.;
1732 1983.Novák, Josef.Patristická čítanka.:Česká katolická charita..A50.;
1733 1984.Bedouelle, Guy.Dominikus von der Kraft des Wortes. Wien:Styria.3-222-11513-3.C15.;
1734 1984.Burian, Jan.Civilizace starověkého středomoří.Praha:Svoboda..D12.;
1735 1984.Prokoppová, Mária.Lorenzetti.Bratislava:Tatran..D14.;
1736 1984.František Saleský,sv..Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B25.;
1737 1984.Janotka, Miroslav.Zapomenutá řemesla : Vyprávění o lidech a věcech.Praha:Svoboda..D16.;
1738 1984.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Codex iuris canonici Kodeks prawa kanonicznego.Poznaň:Pallotinum..A32.;
1739 1984.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/1, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha..D16.;
1740 1984.Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
1741 1984.Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B29.;
1742 1984.Wolf, Josef.Abeceda národů.Praha:Horizont..A33.;
1743 1984.Dumbadze, Nodar.Zákon večnosti.:Slovenský spisovateľ..C34.;
1744 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 10-22.New York:Paulist Press.0-8091-2645-1.A36.;
1745 1984..Nová zmluva a Žalmy.Londýn:Spojené biblické spoločnosti; Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR [vyd.].0564093920; 0-564-09392-0.D41.;
1746 1984.Hugo, Victor.Bídnici I..Praha:ODEON..A12.;
1747 1984..Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D53A.;
1748 1984.Pavel1897-1978.Ty si mať dobrotivá :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..SUSCM.;
1749 1984.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1984.Rím:SÚCM..SUSCM.;
1750 1984..Zlomky starých stoikov.Bratislava:Pravda..C36.;
1751 1984.Seifert, Jaroslav.Býti básnikem.Praha:Čs. spisovatel..A12.;
1752 1984..Výber 1984.:..SAM.;
1753 1984.Bohuslav.Aj ja budem svedkom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B25.;
1754 1984.Wilde, Oscar.Pohádky.Praha:ODEON..A37.;
1755 1984.Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM..SK1.;
1756 1984.Svoradovčan.Svoradov.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-10-0.A22.;
1757 1984.Jacobus, DE VORAGINE.Legenda aurea.Praha:Vyšehrad..D31.;
1758 1984..Aleluja.:..D51A.;
1759 1984.Chadraba, Rudolf.Dějiny českého výtvarného umění,1/2, Od počátku do konce sředověku.:ACADEMIA Praha..D16.;
1760 1984.Kirschbaum, Engelbsrt.Kresťanské výtvarné umenie.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-920150-99-3.A44.;
1761 1984.Kejr, Jiří.Husité.Praha:Panorama..C11.;
1762 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 1-9.New York:Paulist Press.0-8091-2644-3.A36.;
1763 1984..Serafínsky svet 1984.:..SAM.;
1764 1984.Lagerlöf, Selma,1858-1940.Liljecronův domov.Praha ::Vyšehrad,..D58.;
1765 1984.Stuhlmueller, Carroll CP.Bibl. metitations for ordinary time - weeks 23-34.New York:Paulist Press.0-8091-2648-6.A36.;
1766 1984.Salesiáni.Štěpán kardinál Trochta :.Řím ::Čeští salesiáni,..B43.;
1767 1984.Macák, Ľudovít, SDB.Lurd : maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
1768 1984.Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM..A36.;
1769 1984.Hugo, Victor.Bídnici II..Praha:ODEON..A12.;
1770 1984? [s.a..Ako sa syn Boží stal človekom.:..SAM.;
1771 1985.Gratsch, Edward.Aquinas' Summa. New York:Alba House.0-8189-0485-2.C16.;
1772 1985.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..A25.;
1773 1985.Vicaire, Humbert Maria.Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. Poznaň:W drodze.83-85008-06-3.D25.;
1774 1985.Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B48.;
1775 1985.Brezina, Jan.Anekdoty o slávnych.:Východoslovenské vydavateľstvo..C36.;
1776 1985..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..SSV1.;
1777 1985.Weisheipl, James A..Tomasz z Akwinu. Poznaň:W drodze.83-85008-10-1.D33.;
1778 1985.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,..C33.;
1779 1985.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1780 1985.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:..D42.;
1781 1985.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B48.;
1782 1985.Dcéry Božskej Lásky.Príručka modlitieb.:Dcéry Božskej Lásky..D56A.;
1783 1985..Vo svetle blahozvesti.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-04-6.A26.;
1784 1985.Bagin Anton, ThDr..Cyril a Metodej a Veľká Morava.Praha:ČKCH..A25.;
1785 1985.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad..CZ1.;
1786 1985.Ritz, Emil.posolstvo Panny Márie z La Salette.Morschwil-Ulm:La Salette-Verlag.80-968917-5-8.A44.;
1787 1985.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad..A10.;
1788 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..C35.;
1789 1985.Ferko, Milan.Svätopluk a Metod.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D14.;
1790 1985.Nemcova, Bozena.Velká kniha pohádek. Praha:Albatros..D38.;
1791 1985.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1792 1985.Ruth, Rendell.Trikrát inšpektor Wexford.:Slovenský spisovateľ..D48.;
1793 1985.Maurois, André.Olympio alebo život Victora Huga.:Tatran..D22.;
1794 1985.Ján Pavol II..Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1795 1985.Krajčovič, Rudolf.Veľká Morava v tisícročí.Bratislava:Tatran..C11.;
1796 1985..Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti..SK1.;
1797 1985.Zúbek Rudolf.Ríša Svätoplukova.Bratislava:Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež..D23.;
1798 1985.Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1799 1985.Gusić, Juraj.S Máriou vždy vyššie.[S.l.]:Slovenskí jezuiti.0919865224; 0-919865-22-4.D55A.;
1800 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..A36.;
1801 1985.Barbarič, Slavko.Otevrte swá srdce Marii Kralovne Míru.:..B26.;
1802 1985.Aumann, Jordan.Christian Spitituality in the Catholic tradition.San Francisco:Ignatius Press.0-7220-1917-3.A21.;
1803 1985.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B28.;
1804 1985.Tauler, Jan.Kazania. Poznaň:W drodze.83-85008-04-7.C33.;
1805 1985.Bič, Miloš.Starý zákon - Apokryfy.Praha:Kalich..D31.;
1806 1985.Concilium Legionis Mariae.Legio Mariae.Dublin:Dublin..A21.;
1807 1985..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita..B22.;
1808 1985.Svatošovi, Michal a Martin.Živá tvář Erasma Rotterdamského.Praha:Vyšehrad..D37.;
1809 1985..Metod, učiteľ Slovienov .:..SSV2.;
1810 1985.Liptovská, Miriam.Bolo to za mňa.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D53A.;
1811 1985..Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..B21.;
1812 1985.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B21.;
1813 1985.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1814 1985.Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
1815 1985.Poulik, Josef.Velká Morava.Praha:MTZ..B01.;
1816 1985.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
1817 1985.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita..D32.;
1818 1985.Skubiszewski, Piotr.Veit Stoss.Bratislava:Tatran..D13.;
1819 1985.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D56A.;
1820 1985.Klíma, Josef.Zákony Asýrie a Chaldeje : Pokračovatelé Chammurapiho.Praha:Academia..C35.;
1821 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.:Zagreb..SK1990.;
1822 1985.Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. ..A50.;
1823 1985.Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D55A.;
1824 1985..Poučenie o sviatosti krstu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..B21.;
1825 1985..Košickí mučenici.Ontario:Slov. jezuiti.0-919865-24-0.A32.;
1826 1985.Hubinger, Václav.Národy celého světa.:Mladá fronta..D37.;
1827 1985.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1828 1985.Pavel, Žilin.Kutuzov.:Obzor..C10.;
1829 1985.Ondruš, Rajmund, SJ.Dosiahli cieľ.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1830 1985.Bogner, Václav.Knihy prorocké 4. Praha:ČKCH..A43.;
1831 1985.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1832 1985.Horák, Petr.Svet Blaise Pascale.Praha:Vyšehrad..A36.;
1833 1985.Stone, Irving.Žízeň po životě.Praha:Melantrich..D38.;
1834 1985.Švec, Jozef, SJ.Zambezi.:..SK1990.;
1835 1985.Šipr, Květoslav.Přirozené plánování rodičovství : Teplotní metoda řízení početí.Praha:Avicenum..B25.;
1836 1985.Erasmus Rotterdamský, Desiderius,.Živá tvář Erasma Rotterdamského /.Praha ::Vyšehrad,..D61.;
1837 1985.Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D53A.;
1838 1985?.Nicolas, Jean.Dogmatika v syntéze.:..SAM.;
1839 1985?.Tenney, Merrill.O novém zákone.:..A21.;
1840 1985?.Melo, Ľudovít Alexander, OP.Salve Regina, exercície.:..OP.;
1841 1985?.Taylor, Kenneth N..Biblia v obrazkoch pre malé deti. Chicago:Moody Press..D31.;
1842 1985?..Moderný človek a zázraky.:..B30.;
1843 1985?.Štepánek, Petr.Matematická logika.Praha:SPN..D14.;
1844 1985?.Whittinton, Robert.Človek pre všetky časy.:..B03.;
1845 1985? [s.a..Ako sa spovedať?.:..SAM.;
1846 1985?-neuvedený.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:..D34.;
1847 1985??.D.L.Moodyho.Požitek a prospech pro zkoumatele bible.:Cirkev Adventistov..CZ2.;
1848 1985??..Traja Košickí mučeníci.:..B49.;
1849 1985??..Traja Košickí mučeníci.:..SAM.;
1850 1986.Wieslaw, Mysliwski.Na kameni kámen.:Odeon..C36.;
1851 1986.Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-28-3.D53A.;
1852 1986.Chevrier, Pierre.Saint Exupéry.Praha:Vyšehrad..D32.;
1853 1986.James Brodrick S.J..Počiatky Jezuitov.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-26-7.D41.;
1854 1986.Druon, Maurice.Prekliati králi. /Zv./ 4.Bratislava:Slovenský spisovateľ..D25.;
1855 1986.Ripabottoni, Alessandro.Pater Pio,wo er lebte und litt.:..A46.;
1856 1986.Bagin Anton, ThDr..Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
1857 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa - diel 3.:Tatran..C33.;
1858 1986.Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie..CZ2.;
1859 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1860 1986.Hlaváč, Albert.Bojíte sa blesku?. Bratislava:Alfa konti..D43.;
1861 1986.Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-28-3.D55A.;
1862 1986.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita..D33.;
1863 1986.Arnová, Gaby.Vydajú vás.:MPK..A38.;
1864 1986.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rim:KA..U.;
1865 1986.Petr, Pokorný.Píseň o perle.:Vyšehrad..D31.;
1866 1986.Ján Pavol II..John Paul II. Speaks to Religious.:..C15.;
1867 1986.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A11.;
1868 1986..Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B25.;
1869 1986.Milan, Varsik.Na hranici vekov a svetadielov.:Pravda..C10.;
1870 1986.Poncián.Poncián.:Tatran..C36.;
1871 1986.Balthasar, Hans.Síla křesťanské naděje.Olomouc:Velehrad.80-85966-01-8.D38.;
1872 1986.Greene, Graham.Jádro veci, Konec dobrodružstvi.Praha:ODEON..A12.;
1873 1986.Černý, Rafael Michael, SDB.Ty si mať dobrotivá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A37.;
1874 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa-diel 2.:Tatran..C33.;
1875 1986.Spěváček, Jiří.Václav IV.1361-1419 : k předpokladům husitské revoluce.Praha:Svoboda..a42.;
1876 1986.Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:[Imrich Fuzy]..B22.;
1877 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1878 1986.Dominikanie.Dominikanie.Poznan:\"W drodze\".8385008241;83-85008-24-1.A27.;
1879 1986.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá..D25.;
1880 1986.Vrbenský, Jaroslav.Bohové s lotosovýma očima.Praha:Vyšehrad..A15.;
1881 1986.Bogner, Václav.Knihy prorocké 1.Praha:ČKCH..A43.;
1882 1986.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1883 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran..A40.;
1884 1986.Vladimir, Karcev.Príhody veľkých rovníc.:Obzor..C23.;
1885 1986.Galot Jean.Milostiplná.Cambridge:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-28-3.SK1.;
1886 1986.Rasmusenová, Nellly.Tykvové deti. Praha:Panorama..A15.;
1887 1986.Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda..C35.;
1888 1986.Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1889 1986.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1986.Rím:SÚCM..SUSCM.;
1890 1986.Teresa de Jesús,1515-1582.Hrad v nitru /.Řím ::Křesťanská akademie,..CZ1.;
1891 1986.Kučera, Matúš.Postavy veľkomoravskej histórie.Bratislava:Osveta..D13.;
1892 1986?.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:..SAM.;
1893 1986?.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:..D52A.;
1894 1986?.Marianová, J.UdalostovMedžugorí v sulade,alebo proti učeniu cir.:..A33.;
1895 1986?.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:..SAM.;
1896 1987.Anzerbacher, Arno.Úvod do filozofie.:..A31.;
1897 1987.Felix, Jozef.Na cestách k veľkým.Bratislava:Slov.spis...A47.;
1898 1987.W. Hünermann.Aj diabol pred ním kapituloval.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D55A.;
1899 1987.Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH..C13.;
1900 1987.Pokorný, Ladislav.Odkaz Solúnkych bratří.Praha:ČKCH..CZ1.;
1901 1987.Tertullianus.Čtvrtá petristická čítanka Apologeticum.:V Praze : Česká katolická charita..D25.;
1902 1987.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:..SUSCM.;
1903 1987.Kadlec, Jaroslav.Prehled Českych cirkevnich dejin. 1., 2. časť.Rím:Akademie.80-7113-004-4.A34.;
1904 1987.Chesterton, Gilbert Keith.Klub podivných živností,Anarchista,Čtvrtek.Praha:ODEON..D35.;
1905 1987.Dumbadze, Nodar.Ľudský hlas.Bratislava:Pravda..C34.;
1906 1987.Reinhold, Schneider.Las Casas a Karel V.:Vyšehrad..C35.;
1907 1987.Schlinkova, Basilea.New Age.:Luxpress.3-87209-441-6.B11.;
1908 1987.Čejka Gustav.Sborník teologických statí VI..Praha:Česká katololická charita..CZ1.;
1909 1987..Medzi Temžou a Tiberom.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-11-9.A32.;
1910 1987.Vrbenský, Jaroslav.Slavníkovci ve středovekém písemnictví.Praha:Vyšehrad..D38.;
1911 1987.Šúsaku, Endó.Mlčení.:Vyšehrad..C35.;
1912 1987..Serafínsky svet 1987.:..SAM.;
1913 1987.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1914 1987.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran..CZ1.;
1915 1987.Šefc, Jan.Moderna učebnica šachu.:Šport..A27.;
1916 1987.Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika základná a materiálna. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B10.;
1917 1987.Saint-Exupéry, Antoine de.Zem ľudí.Bratislava:Tatran..D25.;
1918 1987.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 2.sv..Praha:Academia..C11.;
1919 1987.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1986.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1920 1987.Wojcik, Alžbeta.Aktivizujúce metódy pre skupinovú prácu v dušpastierstve.:..B08.;
1921 1987.Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
1922 1987.James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-38-0.SK1990.;
1923 1987.Zuber, Rudolf.Dějiny olomoucké arcidiecéze : 4.díl. Osudy moravské církve v 18.století : 1695-1777.Praha:Čes.katolická Charita..C11.;
1924 1987.Wojtyla, K.Znamenie,ktoremu budú odporovať.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
1925 1987.Brodrick, James,.V slabosti a hrdinstve.Cambridge:Priatelia dobrej knihy..C35.;
1926 1987.Labo, Šebastian.Zabijem pastiera.Rím:UNITAS ET PAX..A24.;
1927 1987.Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos..SK1990.;
1928 1987.Eckhart, Johannes,ca 1260-ca 1327.Traktaty :.Poznan ::W droze,.83-85008-54-3.A26.;
1929 1987.Sienkiewicz, Henryk.Pán Wolodyjowski.Bratislava:Tatran..C33.;
1930 1987.Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos..SK1990.;
1931 1987.Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.86-397-0126-1.C33.;
1932 1987.Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita..C25.;
1933 1987.Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda..D61a.;
1934 1987.Hochmann, František.Na počátku : biblická odpověď na otázku po začátku.:Praha : Čes.katolická Charita..B25.;
1935 1987..Náboženstvo a súčasnosť 1987.:..SAM.;
1936 1987..Katechizmus :.Bratislava ::Církevné nakl.,..SSV2.;
1937 1987.Zieba, Maciej.Bialo-czarne zapiski. Poznaň:W drodze.83-85008-58-6.D33.;
1938 1987.Norah, Loftsová.Katarína Aragónska.:Slovenský spisovateľ..C36.;
1939 1987.James Brodrick S.J..V slabosti a hrdinstve.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-38-0.D41.;
1940 1987.Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.Stretáme sa s Kristom /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..D57A.;
1941 1987.Tomáš Akvinský.Wyklad Listu do Rzymian. Poznaň:W drodze.83-85008-37-3.D31.;
1942 1987.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1987.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
1943 1987..Duchovné cvičenia-Božské čnosti.:..B07.;
1944 1987.Stříbrný, Zdeněk.Dějiny anglické literatury : 1.díl..Praha:Academia..C11.;
1945 1987.Merell Jan.Setkání s Ježíšem na Hoře, v podobenstvích, u Jezera a s učedníky.Praha:Česká katolická Charita..CZ1.;
1946 1987.Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..D61a.;
1947 1987.Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.80-900537-8-5.A25.;
1948 1987.Ruppeldtová, Jean.Angličtina do vrecka.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..C1X.;
1949 1987.Janáček, josef.Rudolf II.a jeho doba.Praha:Svoboda..a42.;
1950 1987.Rudolf, Zuber.OSUDY MORAVSKÉ CÍRKVE.Praha:ČKCH..D15.;
1951 1987.Katarzyna ze Sieny(1347-1380).).Dialog o Bożej opatrzności czyli Księga Bożej nauki.Poznań ::"W Drodze",.8385008438.A27.;
1952 1987..MISTRZ ECKHART TRAKTATY.Poznaň:W drodze..D28.;
1953 1987.Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos..SUSCM.;
1954 1987.Dobraczyński, Jan,.Samson a Dalila /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..D61a.;
1955 1987.Verner, František.Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí.:Praha : Čes.katolická Charita..D25.;
1956 1987.Jepsen, Alfred.Královská tažení ve starém Orientu.Praha:Vyšehrad..A16.;
1957 1987.Bláhová, Marie.Kroniky doby Karla IV..Praha:Svoboda..D12.;
1958 1987.Allmen, Jean.Biblický slovník.Praha:Kalich..C11.;
1959 1987.Carretto, Carlo.Prečo Pane?.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-44-5.SK1990.;
1960 1987.Günthör, Anselm.Morálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1961 1987.Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXV. (1987).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C33.;
1962 1988.Hučko Ján.Život a dielo Ľudovíta Štúra.Martin:Osveta..D24.;
1963 1988.Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH..C16.;
1964 1988.Larcher, CH.Uvod do teologie, II.zv. Boh existuje.Praha:Biblická společnost..D12.;
1965 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.80-05-01088-5.A27.;
1966 1988.Saint-Exupery, Antoine de.Noční let.:Mladá fronta..A12.;
1967 1988..Obežník kongregácie pre bohoslužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov II/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B23.;
1968 1988..Katolícky mesačník 1988.:..SAM.;
1969 1988.Brezina, Ján, (1917-1997 ).Aforizmy.Košice:..C10.;
1970 1988.Pludek, Alexej.Kralevic,král,císař : Vyprávění o Karlu IV..Praha:Albatros..C11.;
1971 1988.Kosidowski, Zenon.Čo rozprávali evanjelisti.Bratislava:Obzor..C21.;
1972 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C12.;
1973 1988.Novák, Josef.Pátá patristická čítanka.Praha:ČKCH..B06.;
1974 1988.Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.80-900087-1-2.B03.;
1975 1988.Kolvenbach, Peter.Velikonoční cesta.Olomouc:MCM..A16.;
1976 1988.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.80-05-01096-6.A27.;
1977 1988.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita..A50.;
1978 1988.Editorial Escudo de Oro.Ganz Montserrat. Barcelona:Escudo de Oro.84-378-0101-X.D15.;
1979 1988.Wilde, Oscar.Šťastný princ.Bratislava:Mladé letá..C35.;
1980 1988.R. S..Ježišova matka:.:Slovenská duchovná služba..SK1990.;
1981 1988.Chuej.Tribunova sútra Šestého patriarchy.Praha:ODEON.80-207-0456-6.C14.;
1982 1988.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:..SK1990.;
1983 1988.Kalfus, Radim.Veľky Doktor.Brno:Kruh..A33.;
1984 1988.Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-29-1.D33.;
1985 1988.Malý, Radomír.Alfred Fuchs.Brno:Pratele.80-900087-4-7.B06.;
1986 1988..Liturgický obežník I/1988. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B23.;
1987 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D41A.;
1988 1988.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita..D26.;
1989 1988..Sväté Písmo Nový Zákon.Rím:SÚCM..SUSCM.;
1990 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
1991 1988.Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-29-1.A32.;
1992 1988.Dobraczynski, Jan.Před branami Lipska.Praha:Vyšehrad..A15.;
1993 1988.Simon Tugwell OP.Kodlitwa w bliskości Boga.Poznaň:W drodze..A25.;
1994 1988.Kubalík, Josef.Dějiny náboženství.Praha:Ústřední církevní nakl...C11.;
1995 1988.Sienkiewicz, Henryk.Potopa.Praha:Vyšehrad..C13.;
1996 1988.Frederickson, Bruce.Ako odpovedať na satanizmus.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-031-9.B03.;
1997 1988..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
1998 1988.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom II.. Bratislava:Tatran..A40.;
1999 1988.Werich, Jan.Talianske prázdniny.Bratislava:Obzor..A35.;
2000 1988.Anselm Gunthor.Morálna teológia I/b.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2001 1988.Honek, Alois.Žiji ve víře v syna Božího.V Praze:Česká katolická charita..C16.;
2002 1988.R. S. / Korec, Ján Chryzostom/.O cestách viery.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..B30.;
2003 1988.Petráš, Milan.Nitra.Bratislava:Osveta..D16.;
2004 1988.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C36.;
2005 1988.Hugo Rahner.Mária a církev. Canada:Slovenskí jezuiti Cambridge.0-919865-31-3.C36.;
2006 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
2007 1988.Dydycz, Pacyfik.Povolaný z kraja Podlasie.Rim:Orzel Bialy..A20.;
2008 1988.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:..SK1.;
2009 1988.Zamarovský Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Mladé letá..D53.;
2010 1988.Bagin Anton, ThDr..Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
2011 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A32.;
2012 1988.Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta..D41.;
2013 1988.Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena..D55.;
2014 1988.Euripidés,.Héraklés a jiné tragédie /.Praha ::Svoboda,..D61.;
2015 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1.;
2016 1988.Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.80-89067-00-X.A27.;
2017 1988..Serafínsky svet 1988.:..SAM.;
2018 1988.T.Bosco E.Bianco.G.Meaolo.Priekopníci lepšieho sveta.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..SUSCM.;
2019 1988.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad..C34.;
2020 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.C32.;
2021 1988.Maroušková, Marie.Nemčina 3.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C36.;
2022 1988..Biblické ženy.B.m.:b.v..9788018023884; 978-80-18-02388-4.D36.;
2023 1988.Terezie, od Ježiše sv.Nad Velepísní.:Velehrad - Řím..A16.;
2024 1988.Dobšinský, Pavol,.Slovenské rozprávky :.Bratislava ::Mladé letá,..D16.;
2025 1988.Novák, Josef.Církevní dějiny.:V Praze : Česká katolická charita..D25.;
2026 1988.Felix, Jozef.V sprievode majstrov.Bratislava:Slovenský spisovateľ..A47.;
2027 1988..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,..C16.;
2028 1988.Senčík, Štefan, SJ.Hľadali úprimne.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
2029 1988.Plech, Pia Maria.Lekarka v reloľnom habite.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-29-1.D56A.;
2030 1988.Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A31.;
2031 1988.Němec, Jaroslav.Rozvoj duchovních řádu v českých zemích.Praha:Jan Krigl..A35.;
2032 1988.Ján Pavol II..Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
2033 1988.Šmahel, František.Husuv proces v Kostnici.Praha:Melantrich..B03.;
2034 1988..Biblické ženy.B.m.:b.v..9788018023884; 978-80-18-02388-4.A38.;
2035 1988.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran..A40.;
2036 1988.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Rok nad posolstvom.:..C32.;
2037 1988.Aumann, Jordan.Spiritual Theology. London:Sheed and Ward.0-7220-8518-4.A21.;
2038 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.SSV1.;
2039 1988-1991.Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :..SUSCM.;
2040 1988?..Spomienke kňaza Štefana Poláka.:..SAM.;
2041 1988?.Schmaus, M.Viera Cirkvi Časť V..:..B23.;
2042 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.D51A.;
2043 1989.Hochman, František.Záhrada Eden.Praha:ČKCH..B01.;
2044 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D32.;
2045 1989..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-29-2.SSV1.;
2046 1989.Korec, Ján Chryzostom, SJ.List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.:neznámy..D51A.;
2047 1989..První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita..B22.;
2048 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV1.;
2049 1989.Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2050 1989.Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do historických kníh Starého zákona..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..D14.;
2051 1989.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C33.;
2052 1989.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-37-3.SSV1.;
2053 1989.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..A36.;
2054 1989.Salij, Jacek((1942- ).).Tajemnica Emmanuela dzisiaj.Poznań ::"W Drodze",.8370330088.A25.;
2055 1989.Medek, Milan.Pútnik svätovojtešský r. CXVII. (1989).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..SSV2.;
2056 1989.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.80-7021-010-9.A41.;
2057 1989.Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2058 1989..Serafínsky svet 1989.:..SAM.;
2059 1989.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..SUSCM.;
2060 1989.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-37-3.D57.;
2061 1989.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos..SK1990.;
2062 1989.Cianchetta, Romeo.Assise.Narni:Plurigraf..D11.;
2063 1989.W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery..D54A.;
2064 1989.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH..a42.;
2065 1989.Pauliny, Andrej, SDB.Vetvičky.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D57A.;
2066 1989.Bohuslav.Náš najlepší priateľ.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
2067 1989.Dulavová, Marie.Dejiny českého výtvarného umeni II/2.:ACADEMIA Praha.80-200-0069-0.D16.;
2068 1989.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH..A31.;
2069 1989.London, Jack.Hnedý Vlk. Bratislava:Príroda.80-07-00203-0.D34.;
2070 1989.Gundová-Jergová, Agneša,.Legenda chodí bosá.Cambridge:Dobrá kniha..D31.;
2071 1989..Taká je historická skutočnosť okolo vzniku a činnosti združenia "Pacem in Terris".:..B21.;
2072 1989.Nadolski, Boguslaw.Liturgika I. Poznaň:Pallottinum.83-7014-115-3.D21.;
2073 1989.Magda, Šaturová.Slovensko-esperantský slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..C1X.;
2074 1989.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B02.;
2075 1989.Bosco, Teresio.Živý pomník Panny Márie Pomocnice.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2076 1989.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2077 1989.Vilímková, Milada.Ve znamení břevna a růží.:.80-7021-013-3.C11.;
2078 1989.Pasternak, Boris.Hvězdný déšť.Praha:Čs. spisovatel.80-202-0053-3.D43.;
2079 1989..Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko.Cambridge:Dobrá kniha.0919865356; 0-919865-35-6.C26.;
2080 1989.Korec, Ján Chryzostom (pseud. W.R.).Nad Lukášovým evanjeliom.[Cambridge]:Dobrá kniha..C33.;
2081 1989.Hauptová, Zoe, 1929-.Písemnictví ruského středověku :.:Praha :.80-7021-016-8.D51.;
2082 1989.Jozef Novák.Šestá patristická čítanka.Praha:Česká katolická charita..A50.;
2083 1989.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.80-7114-018-X.D27.;
2084 1989.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Trnava:Dobrá kniha..D13.;
2085 1989.Augustín Aurélius.Výklad k prvnímu listu sv. Jana.Praha:ČKCH..D25.;
2086 1989.W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery..SK1990.;
2087 1989.Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH..C16.;
2088 1989.Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-15-2.SSV1.;
2089 1989.Prokoppová, Mária.Giotto.Bratislava:Tatran.80-222-0037-9.D14.;
2090 1989.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D41A.;
2091 1989.Huba, Peter.Oravská Polhora.:Šport.80-7096-063-9.C17.;
2092 1989.Hašek, Aleš.Velký atlas sveta.Bienne:G.C.A.80-7011-020-1.R6.;
2093 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..A50.;
2094 1989.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos..SK1.;
2095 1989.Vrablec, Štefan.Od srdca k Srdcu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.978-80-7162-648-0.D51A.;
2096 1989.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D36.;
2097 1989.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos..A44.;
2098 1989.Jankola, Silvester Jozef OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B30.;
2099 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..U.;
2100 1989.Keden, Joachim.Sekty a okultná vlna.Bratislava:LUC.80-7114-018-X.A36.;
2101 1989.Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM..SUSCM.;
2102 1989.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.80-7021-008-7.A37.;
2103 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..D25.;
2104 1989.Muller, Jaroslav.Priatelia Zeleného údolia.Bratislava:Príroda.80-07-00128-X.D33.;
2105 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2106 1989.W. R. Z..Kristov kňaz. K jeho povolaniu, osobnosti a životu.:Knižnica viery..SK1.;
2107 1989.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0259-3.A33.;
2108 1989.Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B28.;
2109 1989.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie..B41.;
2110 1989.Berz, August.Srdcom k bohu 1.diel.:..A38.;
2111 1989.Vnuk, František.Rebelanti a suplikanti.Lakewood:Slovak Research Institute of America..D31.;
2112 1989.Tereza,.S trpiacim Kristom dnes.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SK1.;
2113 1989.Kalista, Zdenek.Tvář Baroka.:Londýn.0-946352-03-8.D32.;
2114 1989.Tomáš Kempenský.O nasledovaní Krista.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-15-2.C32.;
2115 1989.Felix, Jozef.Európske obzory. Slovenský spisovateľ:Bratislava.80-220-0010-8.A47.;
2116 1989.Socrates Scholasticus.Církevní dějiny.Praha:ČKCH..A24.;
2117 1989.Hünermann, Wilhelm,.Hovoríme s matkou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2118 1989..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-29-2.D51A.;
2119 1989.Carretto,Carlo.Ako František.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D52A.;
2120 1989.Klas, Teofil.Chcem niesť pečať Ducha.:Rodinné hnutie..A38.;
2121 1989.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso 1887-1947 - Životopisný profil..Abano Terme:PIOVAN EDITORE..A21.;
2122 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A38.;
2123 1989.Chesterton, Keith Gilbert.Modrý kříž.Praha:Vyšehrad.80-7021-008-7.D35.;
2124 1989.Benda Vladimír.Nacházení.Praha:Česká katololická charita..CZ1.;
2125 1989.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN..C33.;
2126 1989.Rozinajová, Helena.Etika heterosexuálnych vzťahov.Bratislava:SPN..D41.;
2127 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.SK1990.;
2128 1989.Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost..CZ1.;
2129 1989.Bič, Miloš.Ze světa Starého zákona : 2.díl. : k 850. jubileu trvání cisterciáckého řádu a k 805. výročí jeho uvedení do českých zemí.Praha:Kalich..D31.;
2130 1989.Cidlinská, Libuše.Gotické krídlové oltáre.Bratislava:Tatran.80-222-0029-8.D16.;
2131 1989.Kierkegaard, Soren Aabye.Čistota srdce,aneb,Chtít jen jedno.Praha:Kalich.80-7017-036-0.c1x.;
2132 1989.Honek Alois.Rozjímání nad dějinami spásy.Praha:Česká katolo..CZ1.;
2133 1989..Poučenie o sviatosti birmovania.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-29-2.B22.;
2134 1989.Anzilová, Marina.Národná galeria - Londýn.Bratislava:Tatran..D12.;
2135 1989.Scheuch, Richard.Pruvodce apokalypsou.Praha:Biblická společnost..A33.;
2136 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B37.;
2137 1989.Pavol VI.Humanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
2138 1989.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..D55A.;
2139 1989.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
2140 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.A20.;
2141 1989.Werfel, Franz.Píseň o Bernardettě.Praha:Vyšehrad..A41.;
2142 1989.Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
2143 1989?.Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:..SAM.;
2144 1989? s.a.Lustiger, Jean-Marie, 1926-2007.Zvolil som si Boha.s.l.:..C34.;
2145 1989[s.a.Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:..B48.;
2146 1990.Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.B39.;
2147 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.80-85198-07-X.A46.;
2148 1990.Saleský, František.Duchovni nauka.Brno:Cesta.80-85319-17-9.A37.;
2149 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.C1Y.;
2150 1990..Spoločné modlitby veriacich.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Bratislava: Vesna.80-85128-63-2.SSV1.;
2151 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.c14.;
2152 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.C1Y.;
2153 1990.Ján Pavol II..Sv. Otec v ČSFR.Bratislava:LUC.80-7114-033-3.U.;
2154 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9.C22.;
2155 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 2.Praha:ćeská expedice.80-900123-1-0.A16.;
2156 1990.Dalibor, Kusák.Hrady a zámky v Československu.:Osveta.80-217-0100-5.D16.;
2157 1990.Konfucius.A riekol Majster.Bratislava:Tatran.80-222-0089-1.D21.;
2158 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.A40.;
2159 1990.Werfel, Franz.V dome detství.:Mladá fronta.80-204-0220-9.C12.;
2160 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.80-7113-027-3.a42.;
2161 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.A24.;
2162 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST..D34.;
2163 1990.Hulmanová, Helena.Pápež prichádza k nám.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-00-7.B25.;
2164 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.A40.;
2165 1990.Senčík, Štefan,(1920-2001).Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.091986550X;0-919865-50-X.D58.;
2166 1990.Panas, Henryk.Podla Judáša.Bratislava:Smena.80-221-0084-6.C10.;
2167 1990.Huizinga, Johan,.Jeseň stredoveku. Homo ludens c Johan Huizinga ; Viktor Krupa, Vojtech Kopčan, Igor Imro, Ivan Mojík, Vojtech Kopčan.Bratislava:Tatran.80-222-0211-8.D26.;
2168 1990.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Martin:Osveta.80-217-0228-1.A45.;
2169 1990.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.A30.;
2170 1990.Flossmann, Karel.První čtení : Rok B.:Praha : Ústř.církevní nakl...CZ1.;
2171 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.C25.;
2172 1990..Feriálny lekcionár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-55-X.SSV1.;
2173 1990.Kamenský, Miroslav.Dr.Štefan Moyses. Banská Bystrica:BÚ..D14.;
2174 1990.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.80-900138-1-3.D55.;
2175 1990..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B27.;
2176 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
2177 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-07-00607-9.A22.;
2178 1990.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.C25.;
2179 1990.Salesny, Karl H..Don Bosco.:saleziáni..B20.;
2180 1990.Rozinajová, Helena.XX a XY : O láske,sexe,manželstve,rodičovstve.Martin:Osveta.80-217-0113-7.C33.;
2181 1990.Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.80-217-0146-3.D51.;
2182 1990.Vojtek, František.Kritika.Olomouc:CMBF..B08.;
2183 1990.Palouš, Radim.Dopisy kmotřenci.:.80-7113-002-8.B14.;
2184 1990.Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 2.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.80-218-0072-0.D61.;
2185 1990..Zo života a histírie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne.:..B25.;
2186 1990.Flossmann, Karel.První čtení : První díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl...CZ1.;
2187 1990.Gróf, Ivan, SDB.Kto je Kristus? II..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-10-X.B05.;
2188 1990.Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.80-217-0146-3.D35.;
2189 1990.Stejskal, Miloš.Moudrost starých Římanů.Praha:ODEON.80-207-0096-X.A41.;
2190 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
2191 1990.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.80-221-0220-2.B38.;
2192 1990.Mňačko, Ladislav,.Oneskorené reportáže.Bratislava:LITA.80-219-0143-8.D33.;
2193 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.80-85220-06-7.D48.;
2194 1990.Busch Wilhelm.365 x ON.":Neuvedený..CZ1.;
2195 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.A13.;
2196 1990..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D55A.;
2197 1990.Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B43.;
2198 1990.Sidor, Karol.Za Boha a Národ.Toronto:..A20.;
2199 1990.Evangelisches Bibelwerk in der Bundesrepublik.Altes Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-01551-X.A36.;
2200 1990.Remeš, Prokop.Svědkové Jehovovi,nebo Bible? : Příručka pro křesťana pro biblické rozhovory se Svědky Jehovovými.Praha:Fokus.80-900093-3-6.B23.;
2201 1990..Ján Pavol II. apoštol mieru a nádeje.:..B29.;
2202 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.A46.;
2203 1990.Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.80-85226-01-4.B49.;
2204 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9.C26.;
2205 1990.Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.B05.;
2206 1990.Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.80-85128-48-9.D61a.;
2207 1990.Bič, Miloš.Při řekách babylónských : Dějiny a kultura starověkých říší předního Orientu.Praha:Vyšehrad.80-7021-032-X.C36.;
2208 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-004-1.A47.;
2209 1990.Beneš.Morální teologie.:Čs. provincie Řádu bratří Kazatelu..A41.;
2210 1990..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-215-0116-2.C32.;
2211 1990.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.A20.;
2212 1990.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4.A43.;
2213 1990.Bardtke, Hans.Příbehy za staroveke Palestiny.Praha:Vyšehrad.80-7021-026-5.A15.;
2214 1990.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka..B29.;
2215 1990.Werfel, Franz.Ne vrah zavraždený je vinen.Praha:ODEON.80-207-0237-7.D43.;
2216 1990.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.80-217-0141-2.A46.;
2217 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.C32.;
2218 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-14-2.D51A.;
2219 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-006-6.A45.;
2220 1990.Hladký, Josef.Zrádná slova v angličtině : Větná stavba s klíčem.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-21834-2.C1X.;
2221 1990.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C35.;
2222 1990..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-25-8.B21.;
2223 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.80-7114-000-7.D27.;
2224 1990.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.80-7114-010-4.C1x.;
2225 1990.Ladilsav Pokorný.Slovo ke dni II. díl.:ČKCH..CZ2.;
2226 1990.Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.B05.;
2227 1990.FlaviusJozef.Válka židovská I..Praha:Svoboda..A12.;
2228 1990.Elliger, Karl; Rudolph, Wilhelm.Biblia Hebraica Stuttgartensia.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05219-9.R1.;
2229 1990.Grach, Vojtěch.Zo života a histórie sv. Andreja-Svorada a Beňadika na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne /.Trenčín ::Farská rada,..SK1.;
2230 1990..Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-215-0116-2.SUSCM.;
2231 1990.Fándly, Juraj.Zelinkár.Martin:Osveta.80-217-0146-3.C26.;
2232 1990.Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.80-7115-000-2.B47.;
2233 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (3). VII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-14-2.B05.;
2234 1990.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH..A33.;
2235 1990.Marshall, Alan.A zasa preskakujem kaluže.:Mladé letá.80-06-00234-7.D25.;
2236 1990.Forrest, Tom.Modlitby za novú evanjelizáciu. Sp. Kapitula:Seminár biskupa J. Vojtaššáka..B35.;
2237 1990.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.80-217-0150-1.A44.;
2238 1990.Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.80-204-0199-7.C10.;
2239 1990.Kongregácia pre náuku viery.Nektere pohledy na kresťanskou meditaci.:..U.;
2240 1990.Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].80-85220-01-6.B27.;
2241 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.D58.;
2242 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.A26.;
2243 1990.Chardin, Pierre.Vesmír a lidstvo.Praha:Vyšehrad.80-7021-043-5.CZ1.;
2244 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.A30.;
2245 1990.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.0-919865-54-2.SK1.;
2246 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9.A31.;
2247 1990.Tokár, Milan.Pokání a jiné filmové povídky.:Lidové nakladatelství.80-7022-076-7.C33.;
2248 1990..Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-25-8.B36.;
2249 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.80-7115-002-9.D34.;
2250 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.A35.;
2251 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.A20.;
2252 1990.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.80-7114-044-9.A37.;
2253 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 1.Praha:ćeská expedice.80-900123-0-2.A16.;
2254 1990.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-51-8.D51A.;
2255 1990.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.D35.;
2256 1990.Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.80-85247-03-8.B48.;
2257 1990.Kadlec, Jaroslav.Katoličtí exulanti čeští doby husitské.Praha:ZVON.80-7113-031-1.A33.;
2258 1990.Hochmann, František.Když mluvili proroci.Praha ::Zvon,.80-7113-027-3.CZ1.;
2259 1990.Srholec, Anton, SDB.Nová rodina v novom svete.:Na ceste ??..B39.;
2260 1990.Vojenčiak, Juraj, SVD.Z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho slova..A30.;
2261 1990.Kováč, Ján, SVD.Jeden nový človek pre Guineu.Nitra:SBS.80-85223-00-7.A34.;
2262 1990.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.80-217-0212-5.D12.;
2263 1990.Piťha, Petr.Svatý Norbert.Praha:ZVON.80-7113-012-5.B15.;
2264 1990.Watch Tower.Môžeš žiť navždy v pozemskom raji.:Watchtower..C14.;
2265 1990.Montana, Victoria.Nebojte sa života.Rím:Spolok svätého Vojtecha; Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda; Bratislava: Ikar.80-7118-005-X.A32.;
2266 1990.Sejkot, Roman.Pápež Ján Pavol II..Martin:Osveta.80-217-0212-5.D16.;
2267 1990.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.80-900411-4-0.C36.;
2268 1990.Poldauf, Ivan.Česko-anglický slovník.Praha:Státní pedagogické nakl...C23.;
2269 1990.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.80-85265-00-1.D14.;
2270 1990.Piťha, Petr.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:ZVON.80-7113-028-1.B15.;
2271 1990.Pauliny, Andrej, SDB.Atlét na Petrovom stolci.Bratislava:ARCHA.80-7115-000-2.B25.;
2272 1990.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.80-7021-049-4.C25.;
2273 1990.Gróf, Ivan, SDB.Ako sa Syn Boží stal človekom? IV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-12-6.B39.;
2274 1990.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenský národ a jeho štátnosť.Bratislava:Alfa.80-05-00720-5.B30.;
2275 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.D31.;
2276 1990.Dostálová, Růžena.Byzantská vzdělanost.Praha:Vyšehrad.80-7021-034-6.C26.;
2277 1990.Neuner, Jozef SJ.Na ceste s ním.Olomouc:MCM..D14.;
2278 1990.Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1969.Posolstvo.Martin:Dobrá kniha..A10.;
2279 1990.Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B06.;
2280 1990.Čapek, Vladimír.Historie bible.Praha:Advent.80-85002-19-1.D37.;
2281 1990.Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 1.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.80-218-0071-2.D61.;
2282 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..B33.;
2283 1990.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .80-85139-00-0.A45.;
2284 1990.Kratochvíl, Antonín.Žaluji 3.Praha:ćeská expedice.80-900123-2-9.A16.;
2285 1990.Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.80-85226-01-4.B03.;
2286 1990.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-222-0247-9.A26.;
2287 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.A40.;
2288 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.80-7114-007-4.D27.;
2289 1990.Flossmann, Karel.První čtení : 2. díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl...CZ1.;
2290 1990.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-24-X.B21.;
2291 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-06-1.A35.;
2292 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.D55A.;
2293 1990.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-09-6.B05.;
2294 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.O prátelství s jitrenkou.:PUST..A33.;
2295 1990.Solženicyn, Aleksander Isajevič.Souostroví Gulag I. Praha:OK Centrum.80-900270-0-8.D46.;
2296 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.B33.;
2297 1990.Němec, Vladimír.Ni parolas esperante :.Poprad ::Slovakia esperanto-asocio,..C10.;
2298 1990.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM..D12.;
2299 1990.Sienkiewicz, Henryk.Quo vadis. Bratislava:Tatran.80-222-0128-6.D35.;
2300 1990.Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.80-85223-04-X.A34.;
2301 1990.Ferko, Milan.Staré povesti slovenské c Milan Ferko ; Jozef Cesnak.Bratislava:Mladé letá.80-06-00214-2.D26.;
2302 1990..Bože, príď mi na pomoc.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2303 1990.Flossmann, Karel.První čtení : 2. díl : Rok A.:Praha : Ústř.církevní nakl...CZ2.;
2304 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..B40.;
2305 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.D55A.;
2306 1990..Novéna k matke M. Terézii Schererovej prvej generálnej predstavenej z Ingenbohlu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B38.;
2307 1990.Tadeusz, Dolega Mostowicz.Mastičkár.:Smena.80-221-0045-5.C36.;
2308 1990.Pokorný, Ladislav.Prostřený stul.Praha:ČKCH..C12.;
2309 1990.Veselý, Jirí Maria, OP.Most a Cesta domú.Rím:PUST..D51.;
2310 1990.Papini, Giovanni.Život Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-222-0247-9.A45.;
2311 1990.Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.B39.;
2312 1990.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH..A24.;
2313 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.A20.;
2314 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.U.;
2315 1990.Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:..B48.;
2316 1990.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.A20.;
2317 1990.Greene, Graham.Moc a sláva.Praha:Vyšehrad.80-7021-022-2.A12.;
2318 1990.Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.80-7114-010-4.D46.;
2319 1990..Preklad nového sveta Svätých písiem.new York:Watchtower bible and tract society ..D42.;
2320 1990.Senčík, Štefan, SJ.JÁN PAVOL ll. prvý pápež slovanského pôvodu.Trnava:Dobrá kniha.80-85186-00-4.A34.;
2321 1990.James, B. Irwin.Viac ako pozemšťan.:Rada Bratskej jedn. baptist...B23.;
2322 1990.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.B05.;
2323 1990.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-51-8.C1Y.;
2324 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..U.;
2325 1990.Jonáš, Eugen.Satan c Eugen Jonáš ; Ľuboslava Kováčová.Levoča:Proffice.80-7126-002-9.D34.;
2326 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.B45.;
2327 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase storočí.Bratislava:LÚČ.80-7114-005-8.A34.;
2328 1990.Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM..SUSCM.;
2329 1990.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.80-900087-3-9.B09.;
2330 1990.Blažo, Pavol.Sibyla.:Smena.80-221-0092-7.A45.;
2331 1990.Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.B05.;
2332 1990.Vaško, Václav; Pohunková, Dagmar.Naše víra.Praha:ZVON.80-7113-005-2.A27.;
2333 1990.Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.80-967100-0-1.A45.;
2334 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2335 1990.Radváni, Hadrián.Naša národná svätyňa-Bazilika v Šaštíne.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..B40.;
2336 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.D58.;
2337 1990.Hlad, Oldřich.Přehled astronomie.Praha:SNTL.80-03-00160-9.A21.;
2338 1990.Novák, Josef.Církevní dějiny 2. díl : Osmá patristická čítanka.Praha:ČKCH..D25.;
2339 1990.Horváthová, Klára.Návšteva po roku.Bratislava:Obzor.80-215-0090-5.A34.;
2340 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-13-4.B05.;
2341 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (1). V..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-13-4.B39.;
2342 1990.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.B39.;
2343 1990.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-51-8.SK1.;
2344 1990.Eugen, Jonáš.Immaculata concepta. Nepoškvrnene počatá.:Profice- vydavateľsko reklamná agentúra.80-7126-000-2.B38.;
2345 1990.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.1990. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..U.;
2346 1990.Press, František.Věda a víra. Brno:MANA.80-900255-0-1.A20.;
2347 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.80-85220-06-7.A46.;
2348 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.c1x.;
2349 1990.Pergill, A S.Noc pod Kamenným mostem.Praha:Vyšehrad.80-7021-035-4.A15.;
2350 1990.Kližan, Jozef, SVD.S pomocou Božieho Slova v Indonézii.Nitra:SBS.80-85223-04-X.A30.;
2351 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.A24.;
2352 1990.Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.80-85128-48-9.D24.;
2353 1990.Lomberdi, Luigi.Ziemia swieta. Terni Italia:Plurigraf..D31.;
2354 1990.Drašner, František.Číhošťský zázrak.Havličkúv Brod:..B09.;
2355 1990.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.80-900138-1-3.D59.;
2356 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.80-7114-007-4.A34.;
2357 1990.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-05-5.A11.;
2358 1990.Čarnogurský, Ján.Väznili ich za vieru.Bratislava:Pramene .80-85139-00-0.D32.;
2359 1990.Buber, Martin.Chasidská vyprávění. Praha:Kalich.80-7017-072-7.C23.;
2360 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..A44.;
2361 1990.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-05-5.SSV1.;
2362 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.A25.;
2363 1990.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.A22.;
2364 1990.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Jemu jedinému.Bratislava:Tatran.80-222-0248-7.D27.;
2365 1990.Pfliegel, Miroslav.Premeny Žiliny.Martin:Osveta.80-217-0195-1.D15.;
2366 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.B05.;
2367 1990.Ján Pavol.Krížová cesta. Genezis:[Bratislava].80-85220-01-6.B49.;
2368 1990.Pasternak, Boris Leonidovič.Môj život.Bratislava:Smena.80-221-0085-4.C36.;
2369 1990.Gunthor, Anselm.Morálna teológia II/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A34.;
2370 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..B38.;
2371 1990.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7118-004-1.A16.;
2372 1990.Faricy, Robert((1926- ).).Dar kontemplacji i rozeznania.Warszawa ::Wydaw. Księży Marianów,.8385040137;0907271235.A26.;
2373 1990.Petrík, Vincent, SJ.Posledná vila .Cambridge, Ont.:Priatelia Dobrej knihy.0-919865-51-8.D55A.;
2374 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.SK1990.;
2375 1990.Spez, Alexander.Špiritizmus-či para psychologia.Bratislava:ARS-STIGMY.80-85264-00-5.A46.;
2376 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.A40.;
2377 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.B03.;
2378 1990 ?.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:..SK1.;
2379 1990 ?.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:..C1X.;
2380 1990?.Rybár, Jan.Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.:..B03.;
2381 1990?.Salesny Karl H., SDB.Don Bosco.Pooprad - Veľká:Formačný dom SDB..B43.;
2382 1990?.Vacval Anton M., SDB.Žena hrdinka.:..B20.;
2383 1990?.White, E. G..Hidden Treasures.:.0-916547-00-0.D36.;
2384 1990?.Brigita Halászová.Úcta k svätému Jozefovi.:.80-967108-0-X.B30.;
2385 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..B48.;
2386 1990?.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská...D32.;
2387 1990?..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:..B36.;
2388 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..A38.;
2389 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny II.Bratislava:Komprint..A27.;
2390 1990?.Vojtek, František.KOSMOLOGIE.Olomouc:CMBF..B08.;
2391 1990?.Carnegie, Dale.Jak mluvit a pusobit na druhe při obchodním jednání. Praha:Dale Carnegie..A32.;
2392 1990?.Inovecká, Klára.Od Krišnu ku Kristovi. Prešov:RKFU..B41.;
2393 1990?.Godel, Kurt.Dôkaz nutnej existencie Boha.:..B07.;
2394 1990?.Zamkovský, Michal CSsR.Úcta k svätému Jozefovi.:..B30.;
2395 1990?..Morálna teológia.:..B05.;
2396 1990?..Páter Vojenčiak SVD 42 rokov misionárom v Indonézii.Nitra:..B29.;
2397 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint..A27.;
2398 1990?.Vavrová, Nepomucena Sr. OSU.Sluha Boží Konrad z Parzhamu. Trnava:Kláštor uršulínok..B30.;
2399 1990?.Vrablec Jozef, ThDr..Nádej večného života.Olomouc:MCM..B01.;
2400 1990?.Zlatoš, Pavol.Godelov ontologický dôkaz existencie Boha.:..B19.;
2401 1990?.Joni, Eareckson.Joni. Praha:Ústředí bratrské jednoty baptistú..D35.;
2402 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny III.Bratislava:Komprint..A27.;
2403 1990?.Vojtek, František.Metafyzika generální čili ONTOLOGIE.Olomouc:MCM..B08.;
2404 1990? [s.a.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV..Bratislava:Komprint..A27.;
2405 1990??.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.978-80-970751-9-4.B43.;
2406 1990??.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.978-80-970751-9-4.B48.;
2407 1990??.Kardiak.deviatnik k ucte svatych Cyrila a Metoda.:.978-80-970751-9-4.B36.;
2408 1991.George, Orwell.Tisícdeväťstoosemdesiatštyri.:Naše vojsko.80-206-0256-9.D31.;
2409 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha III. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-1-8.D36.;
2410 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.C26.;
2411 1991.Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-001-2.D46.;
2412 1991.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.80-900496-9-9.A47.;
2413 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.D34.;
2414 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.A11.;
2415 1991.Košiar, Ján.Ján Pavol II. - posol lásky a pokoja (návšteva Svätého Otca v Česko-Slovensku).Trnava:Dobrá kniha.80-7141-000-4.C17.;
2416 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 3. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-03-5 (3. zv.).B24.;
2417 1991.Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.80-7017-408-0.A43.;
2418 1991.Michalička, Ján.Venček kráľovnej mája.:..SAM.;
2419 1991.Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-30-4.B06.;
2420 1991.Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.80-7113-040-0.A41.;
2421 1991.Poláček, Vladimír.Východní manželské církevní právo.Košice:UPJŠ.80-7097-132-0.B08.;
2422 1991.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C1Y.;
2423 1991.Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.80-85282-02-X.A46.;
2424 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Rehabilitácia.Nitra:Rodina.80-900510-2-2.C35.;
2425 1991.Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.80-7021-068-0.A15.;
2426 1991.Knittl, Jaroslav.Hovory s Luďkem pachmanem.Nové Město n.Metují:Signum unitatis..B14.;
2427 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.D48.;
2428 1991.Štastný, Radko.Tajemství jména Dalimil.:.80-7023-072-X.A41.;
2429 1991.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-17-7.B05.;
2430 1991.Němec, Jaroslav.Mučedník mlčenlivosti.:Rím..B03.;
2431 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.A13.;
2432 1991.Niederle, Jindřich,1840-1875.Mluvnice řeckého jazyka.Praha ::Scriptum,..C31.;
2433 1991.Litva, Alojz, SJ.Teológia sv.Augustína.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-62-3.A26.;
2434 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.B36.;
2435 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.D59.;
2436 1991.Košč, Stano.Povolaní ohlasovať evanjelium.Bratislava:LUC, Kvas.80-7114-038-4.A35.;
2437 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.A41.;
2438 1991.Liguori, Alfonz Mária de.Návštevy Najsvätejšej Eucharistie, Panny Márie a sv. Jozefa.Bratislava:LUC.80-7114-088-0.B36.;
2439 1991.Simajchl, Ladislav.Láska pod lupou.:BLOK.80-7029-053-6.A35.;
2440 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha I. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera..D36.;
2441 1991.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-17-7.B39.;
2442 1991..Sociální nauka Cirkve.Tišnov:SURSUM.80-901038-0-4.B23.;
2443 1991.Urbanová, Norma.Šaštinska bazilika sedembolestnej Panny Márie.Bratislava ::Pallas,.80-7095-005-6.B36.;
2444 1991.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-09-0.D46.;
2445 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..SUSCM.;
2446 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.A15.;
2447 1991.Kondor Luis P., SVD.Zustaň matkou.Olomouc:samizdat..A16.;
2448 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.A10.;
2449 1991.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.80-7114-023-6.A46.;
2450 1991.Waltari, Mika.Jeho království.Praha:Vyšehrad.80-7021-063-X.C14.;
2451 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.C13.;
2452 1991.Ferfecki, Stanislav.Byl jsem svedkem jehovovým.Ostrava:Vydavatelství KŘESANSKÝCH SBORŮ.80-85237-06-7.B07.;
2453 1991.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.80-900397-6-6.B29.;
2454 1991.Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova..A24.;
2455 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.A38.;
2456 1991.Štichliková, Danica.Peter Dvorský.Bratislava:Tatran.80-222-0312-2.D13.;
2457 1991.Honek, Alois.Žijem vo viere v Božieho syna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..C34.;
2458 1991.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.80-85310-05-8.D61.;
2459 1991..Arnold Janssen :.Nitra ::Misijní dům SVD Nitra - Kalvária,..B48.;
2460 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.0-919865-68-2.D55.;
2461 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-01-9 (1. zv.).B41.;
2462 1991.Füzy, Imrich.Môj priateľ.Hamilton:Imrich Fuzy..B24.;
2463 1991.Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis..D31.;
2464 1991.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko..D52A.;
2465 1991.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.80-900496-9-9.B17.;
2466 1991.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.80-85282-03-8.D13.;
2467 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.A37.;
2468 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.D27.;
2469 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.A11.;
2470 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.D31.;
2471 1991.Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.B05.;
2472 1991.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.80-7114-027-9.B18.;
2473 1991.Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.80-7094-263-0.A33.;
2474 1991.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.80-85401-06-1.A45.;
2475 1991.Chang, Stephen.TAOIZMUS pro zdraví.:..C15.;
2476 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.SSV1.;
2477 1991.Baumer, Ulrich.Chceme len tvoji duši.Zagreb:Logos.80-85335-09-3.A35.;
2478 1991.Kadlec, Jaroslav.Přehled českých církevích dejin 2..Praha:ZVON.80-7113-003-6.A34.;
2479 1991.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.80-215-0167-7.D47.;
2480 1991.Mráček, František.Medžugorje : 1.díl..Praha:Vérité.80-900843-1-1.A45.;
2481 1991.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-900537-0-X.A25.;
2482 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.A34.;
2483 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.D27.;
2484 1991.Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-23-1.B39.;
2485 1991.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.suscm.;
2486 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.B38.;
2487 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A36.;
2488 1991.Siarsky, Július.Slovensko-nemecký slovník.Bratislava:Amos.80-85290-01-4.D15.;
2489 1991.Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS..U.;
2490 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.A34.;
2491 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.C13.;
2492 1991.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.80-85247-02-X.A37.;
2493 1991.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis..C35.;
2494 1991.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.80-900931-0-8.C33.;
2495 1991.Albert Peyriguere .Uchvácen Kristem.Havlíčkův Brod:Signum unitaris..B45.;
2496 1991.Neužil, František.Bosý biskup z Libice.Praha:Vyšehrad.80-7021-068-0.D58.;
2497 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
2498 1991.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.80-900931-0-8.A14.;
2499 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.A40.;
2500 1991.Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.80-7113-038-9.D27.;
2501 1991.Němec, Jaroslav.Vybrané kapitoly z dejin evangelizacie sveta 2,3.d.Olomouc:Olomouc..A22.;
2502 1991.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.80-85401-06-1.A27.;
2503 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.A12.;
2504 1991.Minarik, Klement.Pražští mučednici.Bratislava:Serafín.80-85310-09-0.B06.;
2505 1991.Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.80-900182-8-9.D27.;
2506 1991.Salij, Jacek.Poszukiwania w wierze. Poznaň:W drodze.83-7033-192-0.D31.;
2507 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7116-016-4.C3X.;
2508 1991.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.80-221-0190-7.A45.;
2509 1991..Katalóg súkromných podnikateľov a živnostníkov v okrese Žilina. D-CONSULT:Žilana.80-231-0177-3.B33.;
2510 1991.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.80-7114-040-6.B30.;
2511 1991.Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..suscm.;
2512 1991.Watch Tower.Zjavenie.Brooklyn:International Bible Students Association..D21.;
2513 1991.Kafka, Břetislav.Nové základy experimentálnej psychológie.Bratislava:Ars stigmy.80-85264-33-1.A50.;
2514 1991..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.80-85358-01-8.B09.;
2515 1991.Karol, Sidor.Takto vznikol Slovenský štát.:Odkaz.80-85193-12-4.D47.;
2516 1991.Carnegie, Dale.Uspech si Ty.:Genezis.80-85220-56-3.B09.;
2517 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.C17.;
2518 1991.Nováková, Consilie.Katechetika.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D12.;
2519 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.A36.;
2520 1991.Murín, Karol.Spomienky a svedectvo. Radošina:Priatelia prezidenta Tisu.80-900537-0-X.A13.;
2521 1991.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.B39.;
2522 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.80-85198-48-7.C24.;
2523 1991..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.80-85358-01-8.D55.;
2524 1991.Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.80-85193-11-6.D22.;
2525 1991.Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.80-85487-01-2.B11.;
2526 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.A25.;
2527 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.A27.;
2528 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0.C30.;
2529 1991.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.80-900255-2-8.A34.;
2530 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.A40.;
2531 1991.Brindáč, P. Arnošt.Nedeľa - deň sviatočný.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-14-7 (zv. 1.).D25.;
2532 1991.Feldmann Christian.Sny začínajú žít.Havlíčkuv Brod:Signum unitatis..D58.;
2533 1991..Existování z Boha. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
2534 1991.Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-52-5.C26.;
2535 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.A46.;
2536 1991.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.80-224-0080-7.C36.;
2537 1991.Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.80-85193-11-6.D47.;
2538 1991.Ďurčanský, Ferdinand.Biela kniha IV. diel.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-2-6.D36.;
2539 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.D24.;
2540 1991.Hrdlička, Josef.Stručná homiletika.Olomouc:MCM..B01.;
2541 1991.Vnuk, František.Dedičtvo otcov.Bratislava:Alfa Omega.80-900546-1-7.A27.;
2542 1991.Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.80-85319-13-6.B12.;
2543 1991.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.80-7113-050-8.U.;
2544 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.c1x.;
2545 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-51-7.C1Y.;
2546 1991.Press, František.Mariin nebeklíč.:Mariánské nakladatelství v Brně.80-900255-2-8.D22.;
2547 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 2. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-02-7 (2. zv.).B24.;
2548 1991.Doležalová, Mirjam.Cesta Božího lidu STARÝ ZÁKON. Praha:Kalich.80-7017-324-6.D51.;
2549 1991.Stein, Edith.Myšlenky a dopisy.:Praha : Zvon.80-7003-034-8.B47.;
2550 1991.Gróf, Ivan, SDB.O vykupiteľských povolaniach. XIII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-23-1.B05.;
2551 1991.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.80-7114-023-6.A50.;
2552 1991.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.80-05-00589-X.A34.;
2553 1991..Dieťa v ohrození. .:Detský fond Slovenskej repibliky..C33.;
2554 1991.Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.80-85220-38-5.C23.;
2555 1991.Hans, Joachim Störig.Malé dějiny filosofie.:Zvon..D25.;
2556 1991.Dakov, Sergej.Odpusť, Natašo., Samaritánka., Souostroví Gulag /úryvek.:Signum unitátis..A25.;
2557 1991.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.B05.;
2558 1991..Psychológia a pastorácia .Bratislava:HKR..A46.;
2559 1991.Duka, Dominik.Škola vnitrní modlitby.Brno:Petrov.80-85247-02-X.D28.;
2560 1991.Gerald, Messadié.Človek, ktorý sa stal bohom.:Mladé letá.80-7127-037-7.A15.;
2561 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.80-85198-47-9.C24.;
2562 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.A44.;
2563 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.80-900510-1-4.C2X.;
2564 1991.Hlinka, Andrej.Zápisky z Mírova.Bratislava:Spoločnosť Andreja Hlinku.80-85485-00-1.D41.;
2565 1991.Nedvěd, Jan.Brontosauři.Praha:nakladatelství BOČAN.80-900824-1-6.A44.;
2566 1991.Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis..B06.;
2567 1991.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.80-900496-9-9.C1Y.;
2568 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Filozofia.Nitra:Rodina.80-900510-3-0.A25.;
2569 1991.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.80-85291-09-6.B25.;
2570 1991.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6.A24.;
2571 1991.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.80-7113-045-1.C26.;
2572 1991.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Novum Testamentum Graece et Latine.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05401-9.D42.;
2573 1991.Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.80-85401-02-9.A40.;
2574 1991.Strobiger, Rudolf.Stalo se v Adventu.Praha:Vyšehrad.80-7021-065-6.A15.;
2575 1991.Radváni, Hadrián.Panna Mária Trnavská. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-30-4.B45.;
2576 1991.Bahounek, Tomáš Jiří.Pastorální teologie.Olomouc:MCM..D14.;
2577 1991.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/..B12.;
2578 1991.Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova..D59.;
2579 1991.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.80-215-0167-7.A14.;
2580 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.C34.;
2581 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7116-016-4.D41.;
2582 1991.Janšta, Josef.Hledání lásky.Olomouc:MCM..B15.;
2583 1991.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-09-0.A50.;
2584 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A26.;
2585 1991.Sandor, Andrej.Psychotronika pre každého. Bratislava:Alfa.80-05-00896-1.A46.;
2586 1991.Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.80-7114-026-0.D22.;
2587 1991.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.80-85193-04-3.C1Y.;
2588 1991.Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.80-85282-03-8.D13.;
2589 1991.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-05-8.D26.;
2590 1991.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.80-85310-00-7.A34.;
2591 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.C26.;
2592 1991..Višňové.:..B47.;
2593 1991.Gróf, Ivan, SDB.O sviatosti pokánia. X..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-18-5.B05.;
2594 1991.Schmid, Max.Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu.Praha:ZVON..A37.;
2595 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.A33.;
2596 1991.Rogowski,Roman E..Mystika vrchov.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku.80-85223-05-8.A13.;
2597 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.A47.;
2598 1991.Ferko, Jerguš.4 x 365 Vyslobodenie z otroctva.:Kon-Press..A20.;
2599 1991.Ivančič, Tomislav.Zustaňte ve mne a ja ve vás.Rožňov p. R.:Děkanský úřad /podle magnetofonového záznamu/..B47.;
2600 1991.Cibula, Václav.Francouzské pohádky. Praha:Albatros.80-00-00327-9.D11.;
2601 1991.Balthasar, Hans-Urs von.Maria /.Praha ::Scriptum,..C26.;
2602 1991.Zemek, Jakub OP.Vatikánsky špión.Olomouc:MCM..A22.;
2603 1991.Peroutka, Ferdinand.Oblak a valčík. Praha:Strědočeské nakladatelství a kníhkupectví.80-7057-053-9.A15.;
2604 1991.Hrbata, Josef.Setba a žeň.:NA..A27.;
2605 1991.Vacval Anton M., SDB.Zriedkavý hrdina, muž pre každé obdobie.:..SK1.;
2606 1991.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.80-900275-1-2.A25.;
2607 1991.Bartlová, Alena.Andrej Hlinka.:Obzor.80-215-0204-5.D42.;
2608 1991.Říha, Karel.Úvod do filosofie - dodatek.Olomouc:MCM..B08.;
2609 1991.Terezie, od Ježiše sv.Cesta k dokonalosti.Kostelní Vydří:KN.80-900138-6-4.A15.;
2610 1991.Thurian, Max.Maria,matka Pána : Obraz církve.Brno:Petrov.80-85247-21-6.D25.;
2611 1991.Porubčan, Jozef, SJ.Apokalypsa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-001-2.C16.;
2612 1991.Ivan, Lacika.Putovanie za Máriou.Bratislava ::Q 111.80-85401-02-9.A10.;
2613 1991.Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.80-7113-034-6.B16.;
2614 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.A25.;
2615 1991.Mac, DOWELL, Bart.Za múrmi vatikánu.Bratislava:Slovart.80-85163-88-8.D13.;
2616 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.C13.;
2617 1991.Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.80-85260-15-8.D61a.;
2618 1991.Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.80-7113-045-1.B45.;
2619 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C14.;
2620 1991.Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač : Josef Karel Matocha 1888-1961.Olomouc:Matice cyrilometodějská..A41.;
2621 1991.Thodol, Bardo.Tibetská kinha mrtvých.Praha:ODEON.80-207-0231-8.A46.;
2622 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.C26.;
2623 1991.Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis..C33.;
2624 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.80-900335-7-1.D51.;
2625 1991.Tibenský, Rudolf,.Jáchymovské peklo c Rudolf Tibenský ; Ladislava Sudeková, Stanislav Sládek.Bratislava:Nezávislosť.80-85217-09-0.D51A.;
2626 1991.Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.80-900280-6-3.A41.;
2627 1991.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.80-7114-027-9.B37.;
2628 1991.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom /.Bratislava ::Alfa,.80-05-00589-X.C25.;
2629 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.D31.;
2630 1991.Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.80-85291-09-6.C31.;
2631 1991.Kalista, Zdenek.Blahoslavená Zdislava z Lemberka : Listy z dějin české gotiky.Praha:ZVON.80-7113-042-7.D57.;
2632 1991.Borst, James..Wprowadzenie do kontemplacji.Kraków ::\"Maszachaba\",.8300034641.A31.;
2633 1991.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl.Perly zo Života Svätých. Košice:Východoslovenské tlačiarne.80-7132-001-3.A24.;
2634 1991.Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-30-6.SSV1.;
2635 1991.Ferko, Jerguš.Mojžišovo povolanie.:Kon-Press.80-85413-07-8.B02.;
2636 1991.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.80-85310-05-8.D57.;
2637 1991.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-26038-1.A10.;
2638 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.A24.;
2639 1991.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.80-85513-00-5.C26.;
2640 1991.Gobbi, Stefano.Mariánské kněžské exercicie.:..B12.;
2641 1991.Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.80-85193-04-3.A48.;
2642 1991.Abd-ru-shin.Vo svetle pravdy, posolstvo grálu.Stuttgart:Stiftung.3-87860-205-7.A21.;
2643 1991.Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.80-7114-030-9.C25.;
2644 1991.Bindáč, Ernest, SVD.Arnold Janssen.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova..D55A.;
2645 1991..Niesol kríž aj za nás, deti.[Bratislava] ::Carmina sacra,.80-900452-1-9.B42.;
2646 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.A24.;
2647 1991.Kalina, Ján.Tisíc a jeden vtip. Bratislava:Archa.80-7115-008-8.A21.;
2648 1991.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 1.:Smena.80-221-0143-5.D33.;
2649 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.B41.;
2650 1991.Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.80-7113-007-9.U.;
2651 1991.Vojtek, František.ETIKA.Olomouc:MCM..D14.;
2652 1991.Fitzmayer, Joseph.The new jerome Biblical commentary. London:Geoffrey Chapman.0-225-66640-5.R1.;
2653 1991..Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-73-9.A27.;
2654 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.A27.;
2655 1991.Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis..D38.;
2656 1991.Nadolski, Boguslaw.Liturgika II. Poznaň:Pallottinum.83-7014-150-1.D21.;
2657 1991.Alcántara, Pedro de svatý, (1499-1562 ).Rozjímání sv. Petra z Alkantary.:Praha :.80-900275-4-7.D52A.;
2658 1991..Žité křesťanství. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
2659 1991.Mazálková, Vojtěška.Paní z Lemberka.Brno:Petrov.80-85247-04-6.D12.;
2660 1991.Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-52-5.D33.;
2661 1991..Víra. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
2662 1991.Kašparů, Jaroslav Max.Hovory o sobě,aneb,Výlety pod vlastní kůži.Olomouc:Cesta.80-85319-10-1.B47.;
2663 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.A31.;
2664 1991.Šadlák, Pavol.Dejiny pútníckého miesta Frivald - Rajecká Lesná.Bratislava:Novum..B35.;
2665 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.B09.;
2666 1991.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.80-85319-04-7.B05.;
2667 1991.Kuniak, Juraj.Pán Černovský. B. Bystrica:AGENS.80-900397-6-6.B05.;
2668 1991.Prabhupáda, Bhaktivédanta Swami.Bhagavadgíta. Praha:BBT.80-900098-1-6.A15.;
2669 1991.Minařík, Metoděj František.Mariánská dogmata.Kostelní Vydří:KN.80-85527-00-6.B06.;
2670 1991.Ferko, J..Štyrikrát tristošesťdesiatpäť. 1. časť.Zeleneč:KON-PRESS.80-85413-01-9 (1. zv.).B24.;
2671 1991.Steinová, Edita.Vánoční tajemství. Vimperk:Viener.80-900806-4-2.B23.;
2672 1991..Misijný kalendár 1992.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-06-6.C35.;
2673 1991.Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.B05.;
2674 1991.Česká biblická společnost.Bible.Praha:Zvon.80-7113-009-5.R1.;
2675 1991.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.D25.;
2676 1991.Chastel, André.Giotto. Praha:PALLAS.80-7095-004-8.D12.;
2677 1991.Novák, Josef.Církevní dějiny : Devátá patristická čítanka.:Praha : Čes.katolická Charita.80-7072-120-0.D25.;
2678 1991.Federálny štatistický úrad.Sčítaní lidu, domu a bytu 3.3.1991.:..C17.;
2679 1991.Pohunková, Dagmar.Úcta k životu : 1. Život nenarozený.Praha:ZVON.80-7113-010-9.C32.;
2680 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.C31.;
2681 1991.Kasper, Walter.Úvod do viery.Spišské Podhradie:Spiš.kňaz.seminár.8071420028; 80-7142-002-8.D22.;
2682 1991.Marie Báčová - Křížková.Kardinál Trochta mučedník.:Signum unitatis..B38.;
2683 1991.Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.80-7116-016-4.C22.;
2684 1991.Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.80-85260-15-8.C36.;
2685 1991.Chalupecký, Ivan,(1932-).Chrám sv. Jakuba v Levoči.Martin ::Osveta,.80-217-0359-8.A34.;
2686 1991..Prahřích. Kolín nad Rýnom:Tomášovská edice..B16.;
2687 1991.P. Georges O.C.D..Spiritualita Karmelu.Praha ::Zvon,.80-7113-033-8.B25.;
2688 1991.Tondra, František.Morálna teológia II.diel. Spišské Podhradie:KS..D12.;
2689 1991.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6.D54.;
2690 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.a44.;
2691 1991.Thurian,M..Mária,matka Pána.Brno:petrov..D57A.;
2692 1991.Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.B39.;
2693 1991.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.80-85487-00-4.D27.;
2694 1991.Čík, Stanislav Xavér, CCG.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.80-85264-32-3.B40.;
2695 1991.Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.B38.;
2696 1991.Záň, Augustín J..Jehovovi svedkovia. Trebišov:Miros..B30.;
2697 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X.C13.;
2698 1991.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 2.:Smena.80-221-0151-6.D33.;
2699 1991.Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR..D26.;
2700 1991.Ockenfels, W.Malá katolicka sociálna nauka.Košice:HKR..B06.;
2701 1991.Bagin Anton, ThDr..Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.80-85541-02-5.A44.;
2702 1991.Beňo, Ján Augustín, SDB.Veľpieseň.Nitra:Rodina.80-900510-1-4.A20.;
2703 1991.Barbet, Jean.Lurdy..Košice:SLOVO.80-85291-05-3.C33.;
2704 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.A37.;
2705 1991.Kandler, Max.Co je víra.:..B15.;
2706 1991.Grossmann, Andrej 4 gup ;.Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista ; Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-28-2.B28.;
2707 1991?.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 2,.Olomouc:MCM..D14.;
2708 1991?.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Právo katolické církve - Sešit 1,.Olomouc:MCM..D14.;
2709 1992.Mulford, Prentice.Dar Ducha.Bratislava:Brieždenie.80-901176-0-0.A35.;
2710 1992.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-65-7.B43.;
2711 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.C2X.;
2712 1992.Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.80-85405-07-5.B11.;
2713 1992.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Zlatý kľúč.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0417-0.C14.;
2714 1992.Potemra, Michal.P. Michal Lacko, S.J..Košice:Slovenský katolícky kruh.80-900435-2-6.A24.;
2715 1992.Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.80-900255-4-4.D22.;
2716 1992.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-3-6.D22.;
2717 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-91-6.A24.;
2718 1992.Guardini, Romano.O posvátných znameních.Kostelní Vydří:KN.80-85527-04-9.B02.;
2719 1992.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.80-7090-217-5.D41.;
2720 1992.Michael Schmaus.Sviatosti.:Cyrilometodska Bohoslovecka Fakulta..D46.;
2721 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.D48.;
2722 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.A24.;
2723 1992.Markuš, Jozef Ondrej,.Jozef a Samson.Bratislava:Nádej.807120014X; 80-7120-014-X.D27.;
2724 1992.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.A35.;
2725 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.C2X.;
2726 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.80-7114-056-2.D56.;
2727 1992.Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.80-7114-054-6.D55.;
2728 1992.Lubich, Chiara,,1920-2008.Eucharistie.Bratislava:Nové mesto.8085487071; 80-85487-07-1.B45.;
2729 1992.Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-67-3.A37.;
2730 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.80-85223-01-5.A26.;
2731 1992.Bernanos, Georges.Rozhovory karmelitánek.Praha:ZVON.80-7113-056-7.D43.;
2732 1992.Samuelson, Paul Anthony.Ekonómia : 1.díl..Bratislava:Bradlo.80-7127-030-X.C20.;
2733 1992.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.80-85282-34-8.A13.;
2734 1992.Mitošinka, Viliam.Pamäti kňaza.Bratislava:LÚČ.80-7114-054-6.A26.;
2735 1992.Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..D27.;
2736 1992.Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.80-85589-01-X.A41.;
2737 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.80-7090-236-1.D41.;
2738 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.D31.;
2739 1992.Dlubacz, Wlodzimierz.Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa.Lublin:KUL.83-228-0266-8.D26.;
2740 1992.Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.80-7120-021-2.A25.;
2741 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.A10.;
2742 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.A10.;
2743 1992.Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.80-900510-4-9.A27.;
2744 1992.Horňáková, Angelika.Konverzácia angličtiny. Art press:Prešov.80-7119-011-X.D36.;
2745 1992.Press, František.Mária...Košice:Nádej.80-900531-1-4.D25.;
2746 1992.Čala, Antonín.Základy víry.Olomouc:MCM..A44.;
2747 1992.M. Pinka, Jan.Pod Poľanou a v Honte I.:Odkaz.80-85193-16-7.A15.;
2748 1992.Silva, José.Sme schopní liečiť : Fantastický sposob liečenia a sebaliečenia.Šamorín:Fontana Kiadó.80-900492-2-2.C34.;
2749 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.A45.;
2750 1992.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.80-901189-0-9.B07.;
2751 1992.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.80-85486-01-6.A37.;
2752 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.B46.;
2753 1992..Slovenský rodoľub Dr. Jozef Tiso. Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900 537-3-4.D41.;
2754 1992.Studený, Jaroslav, 1923-2008.Křesťanské symboly.Olomouc:s.n. ..A41.;
2755 1992..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.80-85223-11-2.B41.;
2756 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Rozjímania.Bratislava:Serafín.80-85310-11-2.B21.;
2757 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.D48.;
2758 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.A27.;
2759 1992.Strauss, Pavol.Kvety z popola .Martin:Fatrin-Books.80-7155-002-7.D56.;
2760 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.A46.;
2761 1992.M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U...D46.;
2762 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-91-6.D48.;
2763 1992.Canfield, Jack.Slepačia polievka pre dušu.Bratislava:SOFA.80-85752-25-5.A26.;
2764 1992.Hulpach, Vladimír.Rytíři krále Artuše. Praha:Fénix.80-85245-05-1.D11.;
2765 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-10-4.D28.;
2766 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.A22.;
2767 1992.Weigl, A M.Maria,Mysticka rúže.:..A37.;
2768 1992.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Legenda o Antikristovi.Bratislava:ARS-STIGMY.80-85-264-34-X.B05.;
2769 1992.Press, František,.Maria - Dodatek 2 - Poselství lásky z Litmanové.Brno ::Mariánské nakladatelství,.80-900255-5-2.D59.;
2770 1992.Lippert, Peter.Človek Job hovorí s bohom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-82-7.A25.;
2771 1992.Lion, Feuchtwanger.Židovská válka.:Svoboda.80-205-0232-7.C34.;
2772 1992.Bindáč, Ernest, SVD.Nedeľa - deň sviatočný. Nitra:SVD.80-85223-15-5.A15.;
2773 1992.Mika, Waltari.Tajomstvo božieho kráľovstva.:Slovenský Tatran.80-222-0375-0.D58.;
2774 1992.Waldenfelds, Hans.Světová nábožeství.Praha:ZVON.80-7113-062-1.A16.;
2775 1992.sr. Angela od srdca Ježišovho.Deväťdňová pobožnosť.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-59-2.B32.;
2776 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.80-7114-061-9.A20.;
2777 1992.Bagin Anton, ThDr..Spolupatróni Európy. Co-Patrons of Europe..Banská Bystrica:Mabuto Press.80-900410-3-5.D41A.;
2778 1992.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.80-7114-042-2.D35.;
2779 1992.Opasek, Anastáz.Dvanáct zastavení. Praha:TORST.80-85639-04-1.D51.;
2780 1992.Engelhart, Vojtěch.Kdo jsou svědci Jehovovi?.Olomouc:MCM..B03.;
2781 1992.Bobbie, Reedová.Pane,sama to nezvládnem!.:Tranoscius.80-7140-021-1.D57.;
2782 1992.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-12-0.B48.;
2783 1992.Nadolski, Boguslaw.Liturgika III. Poznaň:Pallottinum.83-7014-191-9.D21.;
2784 1992.Dorazil, Otakar; Pátek, Jaroslav.Světové dějiny v kostce : 1.díl.. Vimperk:Papyrus.80-901111-1-4.D37.;
2785 1992.Vaško, Michal.Zborník prednášok z Východoslovenských akademických dní.Prešov:Michal Vaško.80-7165-000-5.A45.;
2786 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.D36.;
2787 1992.Herbst, Winfrid.Nové předpisy o odpustcích.Praha:Řád L..B03.;
2788 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -2.:Amlyn.80-901316-1-1.D38.;
2789 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.80-7114-055-4.D41.;
2790 1992.Minařík, Květoslav,(1908-1974).Vnitřní smysl Nového Zákona.Praha ::Canopus,.80-85202-07-7.D51.;
2791 1992..Langenscheidts Universal-Worterbuch Slowakisch.:.3-468-18321-6.D32.;
2792 1992.Řísky, Bernard.Maria - duchovní cvičení. Olomouc:MCM..B33.;
2793 1992..Zlatá kniha fatimská. Misijný dom Matky Božej:Nitra.80-85223-11-2.B30.;
2794 1992..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.80-85310-20-1.A10.;
2795 1992.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-004-1.A34.;
2796 1992.Press, František.Mária...Košice:Nádej.80-900531-1-4.A26.;
2797 1992.Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..80-234-0016-9.D53.;
2798 1992.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-96-7.A47.;
2799 1992.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.80-7113-067-2.U.;
2800 1992.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.A46.;
2801 1992.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-68-1.U.;
2802 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.D48.;
2803 1992.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-08-3.B44.;
2804 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.A24.;
2805 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.C34.;
2806 1992.Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.80-85282-34-8.A35.;
2807 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.A37.;
2808 1992.Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.80-900255-6-0.D54.;
2809 1992.Grom, Bernhard.Nabožensko -pedagogicka psychologia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-84-3.D14.;
2810 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.80-85223-31-7.A37.;
2811 1992.Tournier, Paul.Porozumenie v manželstve c Paul Tournier ; Anna Rausová, Ladislav Vallach.Bratislava:CREATIVPRESS v. o.s..80-7131-007-7.B37.;
2812 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.A32.;
2813 1992.Franzen, August.Malé církevní dejiny.Praha:ZVON.80-7113-008-7.A21.;
2814 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.A26.;
2815 1992.Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-3-6.C32.;
2816 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.SSV1.;
2817 1992.Dokladal, Pavel.Fatima a Panna Maria na konci druheho tisicileti.Svitavy:Trinitas.80-900960-2-6.B10.;
2818 1992.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie?.Rím:Slovensky ustav sv. Cyrila a Metoda..D27.;
2819 1992.Stryczek, Norbert.Moji veľkí priatelia.Bratislava:LUC.80-7114-075-9.D58A.;
2820 1992.Frossard, André.Ptali jste se na Boha : Člen francouzské akademie odpovídá na dotazy mladých lidí.Praha:Portál.80-85282-27-5.C35.;
2821 1992.Vrablec Jozef, ThDr..Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.80-85594-00-5.B18.;
2822 1992.Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.80-7158-001-5.C33.;
2823 1992.Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.80-900806-1-8.A41.;
2824 1992.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica 3.:Smena.80-221-0194-X.D33.;
2825 1992.Papini, Giovani.Gog.:.80-901226-5-5.a42.;
2826 1992.Lubich, Chiara.Dobrodružství jednoty :.Bratislava ::Nové mesto,.80-85487-09-8.D59.;
2827 1992.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.80-7112-013-8.C1X.;
2828 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.A36.;
2829 1992.Seuffert, Josef,.Tomáš Morus.Bratislava:Alfa.80-05-01041-9.D32.;
2830 1992.Grignion, Ludvík Maria.Tajomstvo ruženca.:..B07.;
2831 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.D32.;
2832 1992.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:..D27.;
2833 1992.Rejdák, Zdenek.Za zdravím s jasnovidcem Páterem Františkem Ferdou.:Koníček Praha.80-901123-1-5.D43.;
2834 1992.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.80-85443-04-X.A20.;
2835 1992.Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B23.;
2836 1992.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.80-900548-5-4.B44.;
2837 1992.Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Brno :.80-900255-5-2.B33.;
2838 1992.Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.80-85413-18-3.C34.;
2839 1992.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.80-85310-22-8.A24.;
2840 1992.Bulst, Werner.Podvod s karbonovým testem turínského rubáše.Bratislava:MCM..B16.;
2841 1992.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-03-0.A35.;
2842 1992.Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.80-7114-074-0.A35.;
2843 1992.Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.80-7114-042-2.A24.;
2844 1992..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.80-85310-20-1.C3X.;
2845 1992.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.80-7113-047-8.D25.;
2846 1992.Gálik, Slavomír.Falošní proroci.Nová Dubnica:Harrison.80-85675-01-3.B10.;
2847 1992.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.80-85310-01-5.C23.;
2848 1992.Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.80-05-01060-5.D12.;
2849 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.C26.;
2850 1992.Thalhammer, Dominik.Nad ružencem.Olomouc:MCM..A46.;
2851 1992.Galot, Jean.Milostiplná. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-62-2.A26.;
2852 1992.Štampach, Odilo Ivan.Sekty.Praha:Pastorační středisko..b13.;
2853 1992.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.80-05-01040-0.A44.;
2854 1992.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-03-9.D57A.;
2855 1992.Ján Pavol II..Slovensko počúva Sv. otca. Bratislava:KVAS.80-85589-00-1.B12.;
2856 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-10-4.A45.;
2857 1992.Frankovský, Alojz.Náuka o jednotlivých sviatostiach.Spišské Podhradie:KS..B07.;
2858 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.D41.;
2859 1992.Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.80-85405-02-4.U.;
2860 1992.Franz, Werfel.Pieseň o Bernardette.:Tatran.80-222-0383-1.D47.;
2861 1992.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-03-9.B16.;
2862 1992..Ruženec.Olomouc:MCM.80-85527-74-X.B30.;
2863 1992.Press, František.Maria -Dodatek 3. Brno:MANA.80-900255-6-0.A26.;
2864 1992.Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.80-85413-18-3.D61a.;
2865 1992.Mihóková, Mária.Prof. P. Michal Lacko, S.J. 19. 1. 1920 Krásna n/H. - 21. 3. 1982 Rím.Košice:Slovenský katolícky kruh.80-900402-6-8.B29.;
2866 1992.Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-65-7.B46.;
2867 1992.Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.C1Y.;
2868 1992.Vystrčil, Jaroslav.Kresťanský východ.Olomouc:MCM..A27.;
2869 1992.Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-08-3.B03.;
2870 1992.Ondruš, Rajmund,.Blízki Bohu i ľuďom.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.091986578X; 0-919865-78-X.D55A.;
2871 1992.Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD..B25.;
2872 1992.Tepperwein, Kurt.Umenieľ ľahko sa učiť.Šamorín:Fontana.80-900492-7-3.A25.;
2873 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.D46.;
2874 1992.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.A36.;
2875 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-92-4.A24.;
2876 1992.Brandsma, Titus.Krása Karmelu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-08-1.A32.;
2877 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.A40.;
2878 1992.Dancák, František.Nad modlitbou svätého ruženca.V. Lomnica:Miros.80-85443-04-X.B02.;
2879 1992.Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.80-7113-047-8.A26.;
2880 1992..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..B32.;
2881 1992.Košík, Vojtech.Marianské pútnické miesta na Slovensku.Námestovo:Štúdio F.80-85705-00-1.B09.;
2882 1992.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-80-0.D54.;
2883 1992.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-41-X.C2X.;
2884 1992.Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína..B48.;
2885 1992.Moretti, Marino.Znamenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-004-1.D25.;
2886 1992.Aland, Kurt; Aland, Barbara.Greek-English New Testament.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05408-6.R1.;
2887 1992.Florková, Mária.Príď, Duchu Svätý!. Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého [vyd.] :[Nitra].80-85223-18-X.B47.;
2888 1992.Dvořáková, Zora.Z letopisu třetího odboje. Praha:Hříbal.80-900-892-3-2.A16.;
2889 1992.Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-80-0.A24.;
2890 1992.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.80-901038-3-9.B25.;
2891 1992.Kyralova, Maria.Ignác z Loyoly.Praha:ZVON.80-7113-061-3.A24.;
2892 1992.Grignion, Ludvík Maria.O pravé oddanosti k Panne Marii.Olomouc:MCM..B01.;
2893 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.80-7114-056-2.A22.;
2894 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.C26.;
2895 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.A50.;
2896 1992.Lacko, Michal, SJ.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..C32.;
2897 1992.Giussani, Luigi.Po stopách kresťanskej skúsenosti. Bratislava:LÚČ.80-7114-017-1.C31.;
2898 1992.Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.80-05-01091-5.A27.;
2899 1992.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.D25.;
2900 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.B39.;
2901 1992.Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.80-901038-3-9.B46.;
2902 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.C15.;
2903 1992.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-12-0.B44.;
2904 1992.Heriban, Jozef.Príručný lexikón biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R1.;
2905 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.A25.;
2906 1992.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-223-6.A22.;
2907 1992.Gundová-Jergová, Agneša,1926-2010.Putovanie za dotykom /.Cambridge ::Dobrá kniha,.0-919865-46-1.D55.;
2908 1992.Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.80-7114-046-5.A35.;
2909 1992.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-00950-X.A16.;
2910 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Sociologie politiky.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D41.;
2911 1992.Sousedík, Stanislav.Jsoucno a bytí. Praha:KA.80-900615-8-3.A15.;
2912 1992.Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-81-9.a48.;
2913 1992.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-002-5.A45.;
2914 1992.Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.80-85528-04-5.A37.;
2915 1992.Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-009-3.D35.;
2916 1992.Lacko, Michal, SJ.Sv.Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..A36.;
2917 1992.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 1992. Trnava:..A47.;
2918 1992.Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-94-0.A11.;
2919 1992.Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.80-85241-25-0.A32.;
2920 1992.Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát..C26.;
2921 1992..Svätá liturgia. Prešov:Gr. kat. biskupstvo..B22.;
2922 1992.Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-39-8.A37.;
2923 1992.M. Schmaus.Božie zjavenie.:V.U...A11.;
2924 1992.Kamas, Juraj.Lámanie slova 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-92-4.D48.;
2925 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:LUC.80-7114-055-4.D53.;
2926 1992.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.80-85310-22-8.D55.;
2927 1992.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.80-7114-049-X.A24.;
2928 1992.Schmaus, M.Sviatosti.Bratislava:RKCMBF UK v BA..A31.;
2929 1992.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.80-85282-29-1.A16.;
2930 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.A37.;
2931 1992.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.80-85310-07-4.A35.;
2932 1992.Holková, Marie, 1908-2002 - autor.Tvář plná světla :.:Praha :.80-7113-059-1.D54.;
2933 1992.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku, 1942-1992..Bratislava:LUC.80-7114-065-1.B23.;
2934 1992.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-002-5.D52.;
2935 1992.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-83-5.B07.;
2936 1992.Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.80-85495-80-5.A26.;
2937 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.80-85223-29-5.A37.;
2938 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.A34.;
2939 1992.Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-87-8.D53.;
2940 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.A40.;
2941 1992.Massová, Elizabeth.Len tiško,pokojne....Bratislava:Praca.80-7094-270-3.A22.;
2942 1992.Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM..B08.;
2943 1992.Grady, John.INTERRUPCE ANO nebo NE?.Praha:Řád L..B03.;
2944 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.B33.;
2945 1992.Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.80-7113-053-2.U.;
2946 1992.Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.80-05-00952-6.A31.;
2947 1992.Mastiliak, Ján, CSsR.Hrsť spomienok.Prešov:Gréckokatolícke biskupstvo.80-88724-00-7.B45.;
2948 1992..Evanjelium podľa Lukáša - The Gospel of Luke.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-02-4.B23.;
2949 1992.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.80-7114-057-0.D35.;
2950 1992.Dorazil, Otakar.Vládcové v dějinách Evropy -3.:Amlyn.80-901316-2-X.D38.;
2951 1992.Vrablec Jozef, ThDr..Viete meditovať?. Bratislava:Akcent.80-85594-00-5.B46.;
2952 1992.Bradáč, Josef.Posvěcení času.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
2953 1992.Novotný, Tomáš.Prichazejí.Praha:Oliva.80-900773-7-4.A34.;
2954 1992.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.80-7162-006-8.A37.;
2955 1992.Bohuslav (Ľudovít Macák).Páter Pius. Olomouc:Matice cyrilometodějská..B09.;
2956 1992.Bagin, Anton.Život Gorazda.Martin:Matica slov..8070901977; 80-7090-197-7.B45.;
2957 1992.Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.80-85310-08-2.D46.;
2958 1992.Maurice, Pierre.Rozvod. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-001-7.D58.;
2959 1992.Kübler.Hovory s umírajícími.:Signum unitátis.80-85439-04-2.a48.;
2960 1992.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených.Košice:..B28.;
2961 1992.Press, František.Máriin nebakľúč.Košice:Nádej.80-900531-2-2.A46.;
2962 1992.Ďurica, Milan Stanislav.Jozef Tiso-slovenský kňaz a štátnik : 1. díl. : 1887-1939.Martin:Matica slovenská.80-7090-217-5.A42.;
2963 1992.Krempaský, Július 4 auv ;.Viera, veda, spoločnosť 1.Bratislava:Alfa.80-05-01110-5.B25.;
2964 1992.Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín..A45.;
2965 1992.Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.80-7112-012-X.A36.;
2966 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.C3X.;
2967 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.A35.;
2968 1992.Seifert, Jaroslav.Všecky krásy světa.Praha:Čs. spisovatel.80-202-0369-9.C13.;
2969 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.C26.;
2970 1992.Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.80-04-26123-X.C15.;
2971 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.D55.;
2972 1992.Marija, Jurič Zagorka.Gričská čarodejnica-diel 4.:Smena.80-221-0230-X.D33.;
2973 1992.Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.80-901038-9-8.A33.;
2974 1992.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova- A., B., C..Olomouc:MCM..A22.;
2975 1992.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.80-7142-008-5.D53.;
2976 1992.McDowell, Josh.Lásku dať, lásku brať....:Triangl.0-8423-1031-2.C2X.;
2977 1992.Šafařík, Josef.Cestou k poslednímu. Brno:Atlantis.80-7108-021-7.D43.;
2978 1992.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:..a48.;
2979 1992..Ruženec.Olomouc:MCM.80-85527-74-X.B12.;
2980 1992.Stříž, Antonín.Kurs latiny pro samouky.Praha:Scriptum.80-85528-18-5.C31.;
2981 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci. Nitra:SBS.80-85223-01-5.A45.;
2982 1992.Sion, Victor.Duchovní realismus Terezie z Liseux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-03-0.D28.;
2983 1992..Svobodní zednárstvi.:SVAM..A45.;
2984 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.D41.;
2985 1992.Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM..A31.;
2986 1992.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.80-900548-5-4.B47.;
2987 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.80-85310-16-3.B16.;
2988 1992.Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha..C35.;
2989 1992.Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.80-05-01064-8.B43.;
2990 1992.Press, František.Maria -Dodatek 1. Brno:MANA.80-900255-4-4.B03.;
2991 1992?.Hluštíková, Jana.Zakladatel a jeho dílo.Praha:Řád L..B16.;
2992 1992?.Bahounek, Tomáš Jiří.Cirkev a sdelovací prostredky.Olomouc:MCM..B03.;
2993 1992?.Tiso, Jozef.Krátky životopis.Bytča:Spoločnosť priateľov Zahraničnej Matice slovenskej v Bytči..B03.;
2994 1993.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus C.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B35.;
2995 1993.Štefan, Konkol.Operený had.:Trian.80-900446-5-4.C36.;
2996 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.B06.;
2997 1993.Kern, Herbert.Svedkov Jehovových.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-032-7.B06.;
2998 1993..Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.80-85310-34-1.A24.;
2999 1993.Pereira, Clemente.Kto nám povie pravdu? :.Bratislava:Svetlo..B38.;
3000 1993.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl..A25.;
3001 1993.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.80-85247-46-1.C3X.;
3002 1993.Mohl, Leonóra.Matka slovoma obrazom.:..B49.;
3003 1993.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars 1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta:Bratislava.80-88696-02-X.D32.;
3004 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.S úctou voči dejinám.Bratislava:LÚČ.80-7114-097-X.A27.;
3005 1993..Modlitby.:dominikáni, Zvolen.978-80-973512-0-5.D27.;
3006 1993.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-028-9.D58.;
3007 1993.Lang, A.Církev sloup a opora pravdy.Olomouc:Velehrad..A22.;
3008 1993.Porubčan, Jozef, SJ.Evanjelium, človek, vesmír.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-009-8.D53.;
3009 1993.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.80-7114-085-6.D46.;
3010 1993.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno..B40.;
3011 1993.Zozuľák, Ján.veľkí starci Optinskej pyustovne.:..A37.;
3012 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.C21.;
3013 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7.D57.;
3014 1993.Liptovská Miriam.Krátke úvahy o litániach k Božskému srdcu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-032-7.B10.;
3015 1993.Derleth, August.Medzi indiánmi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-025-X.A27.;
3016 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.A20.;
3017 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.B45.;
3018 1993.Tóth, Jozef (1925-2022).Spev košického tria.Košice:Slovo.80-85291-18-5.B23.;
3019 1993.Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-01-7.D57.;
3020 1993.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.80-85527-20-0.B42.;
3021 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.B09.;
3022 1993.Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.80-85405-20-2.B02.;
3023 1993.Ján Pavol II..Život v plnosti.:..U.;
3024 1993.Press, František.Maria -Dodatek 5.Brno:MANA.80-900255-8-7.D22.;
3025 1993.Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia.Trnava:Slovenskí jezuiti.0-920150-95-0.C34.;
3026 1993.Ján Pavol II..Familiaris consortio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-052-1.U.;
3027 1993.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-080-5.D53.;
3028 1993.Vlnas, Vít.Jan Nepomucký.:Mladá fronta.80-204-0358-2.A16.;
3029 1993.Tomáš, Akvinský.Výklad modlitieb.Olomouc:MCM..B36.;
3030 1993.Turanský, Roman - autor.Úcta k sv. Júdovi Tadeášovi.Banská Bystrica:Nadácia Pomoc ohrozenej mládeži.8096701401; 80-967014-0-1.B33.;
3031 1993..Viera, veda, spoločnosť 2.Bratislava:Alfa.80-05-01117-2.B25.;
3032 1993.Press, František.Peklo existuje : Šestý dodatek k publikaci Maria.Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-9-5.D53.;
3033 1993.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.80-7114-104-6.A24.;
3034 1993.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.80-85413-16-7.C26.;
3035 1993.Zost Litva, P. Stanislav Polčín.Rím a Vatikán.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-014-4.D56.;
3036 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.D27.;
3037 1993.Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo. Nový zákon. Žalmy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-036-X.SK1.;
3038 1993.Senčík, Štefan, SJ.O tých, čo hľadali a našli Boha. Trnava:Dobrá kniha.0-920150-53-5.A44.;
3039 1993.Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-029-2.A26.;
3040 1993.Seipolt, Adalbert.Všechny cesty vedou do Říma. České katolické nakladatelství:Zvon.80-7113-068-0.C23.;
3041 1993.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-022-X.A47.;
3042 1993.Repko Jozef.Vládca ohňa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-037-8.D27.;
3043 1993.Tóth, Jozef (1925-2022).Spev košického tria.Košice:Slovo.80-85291-18-5.D35.;
3044 1993.Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:MS.80-7090-244-2.A21.;
3045 1993..Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.Bratislava:MKH.9788080990756 (brož.); 978-80-8099-075-6.B26.;
3046 1993.Strauss, Pavol.Krížová cesta. Bratislava:DAKA.80-900539-4-7.B46.;
3047 1993.Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.80-7114-088-0.B42.;
3048 1993..Modlitby.:dominikáni, Zvolen.978-80-973512-0-5.D51.;
3049 1993.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier..B35.;
3050 1993.Davies, Brian.The thought of Thomas Aquinas.Oxford:Larendon Press.0-19-826753-3.C15.;
3051 1993.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.80-88743-02-8.B07.;
3052 1993.Weizsäcker, von Fridrich Carl.Člověk ve svých dějinách.:Scriptum.80-85528-26-6.A41.;
3053 1993.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.80-05-01127-X.B24.;
3054 1993.Speyr, Adrienne von.Služebnice Pána.Kostelní Vydří:KN.80-85527-24-3.A22.;
3055 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.B25.;
3056 1993.Štefan Senčík, Ladislav Donauer.Ja, František.Bratislava:LUC.80-7114-105-4.D46.;
3057 1993.Zofia J. Zdybicka.Czlowiek i Religia.Lublin:KUL..D24.;
3058 1993.Gibran, Kahlil.Prorok. Bratislava:Jaspis.80-85576-04-X.A38.;
3059 1993.Daucourt, Gérard.Prijať Opustiť Dúfať.Bratislava:DAKA.80-900539-9-8.B36.;
3060 1993.Brusius, Ron.Rodičia a morálna mládež v nemorálnych časoch.:Tranoscius.80-7140-028-9.A25.;
3061 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.C17.;
3062 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.D48.;
3063 1993.Švec, Jozef, SJ.Zápisky z Afriky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-008-X.C31.;
3064 1993.Press, František, 1932-2004 - autor.Ježíšovo a Mariino Srdce :.:Brno :.80-900255-7-9.D53.;
3065 1993.Chesterton, G. K.(1874-1936).Svatý Tomáš Akvinský.Praha:Krystal OP.8090152813 (brož);80-901528-1-3.D57.;
3066 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.A32.;
3067 1993.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .80-7162-020-3.U.;
3068 1993.Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-023-8.C32.;
3069 1993.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.80-7114-083-X.D27.;
3070 1993.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-034-3.D48.;
3071 1993.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-01128-8.A34.;
3072 1993.Záborský, Ladislav,.Krížová cesta pokoncilová.Prievidza; Banská Bystrica:TEXTM; Biskupský úrad [vyd.].8085716046; 80-85716-04-6.B46.;
3073 1993.Krasucki, Antonín.Chci se stát ministrantem.Věznice:Slunce Vysočiny..B35.;
3074 1993.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.80-85413-16-7.A24.;
3075 1993.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.D57A.;
3076 1993.Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.80-7090-255-8.A34.;
3077 1993.Mária, Malíková.Juraj Rafael Donner a Bratislava.:Pallas.80-7095-006-4.D16.;
3078 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.A22.;
3079 1993.John, Allan.Viery a vyznania.Bratislava:Slovart.80-85163-64-0.R6.;
3080 1993.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.80-7114-104-6.D57.;
3081 1993.Michalovič, Ľudovít Štefan, CSsR.Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky.Bratislava:LÚČ.80-7114-088-0.B42.;
3082 1993.Kammelberger, K..Obrazová biblia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-015-7.D21.;
3083 1993.Trilling, Wolfgang.Evajelium podla Matuša II.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-017-9.A44.;
3084 1993.Tomič, Celestin.Praotcovia Izraela. Efekt:Bratislava.80-966967-0-X.A20.;
3085 1993.Teofil, Klas.Najbližšej k Taju.:DAKA.80-900539-5-5.D32.;
3086 1993.Hlinka, Anton, SDB.Myslitelia a myšlienky.Martin:Matica slovenská.80-7090-255-8.D42.;
3087 1993.Lubichová, Chiara.Slovo prtomenované v život. Praha:Nové město.80-901542-0-4.D38.;
3088 1993.Abeln, Reinhard.Umírání znamená loučení.Kostelní Vydří:KN.80-85527-35-9.B04.;
3089 1993.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.80-7114-089-9.A24.;
3090 1993.Chesterton, G. K. - (Gilbert Keith), 1874-1936 - autor.Ortodoxie.Brno:Spektrum.80-900802-4-3.D57.;
3091 1993.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.0-8146-5013-9.B07.;
3092 1993.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.0-8146-5013-9.B43.;
3093 1993.Trilling, Wolfgang.Evanjelium podľa Matúša 1. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-016-0.D34.;
3094 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.A44.;
3095 1993.Fleissig, Jiří.Malá encyklopedie islámu.Praha:Dar Ibn Rushd.80-900767-3-4.D53.;
3096 1993.Cooling, Margaret.Mám vztek.:.80-85282-71-2.b13.;
3097 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.80-85487-06-3.A11.;
3098 1993.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.80-7114-101-1.C23.;
3099 1993.Čech, Svatopluk.Dejiny Nemecka 1919-1945.:Český Spisovatel Praha.80-202-0441-5.D43.;
3100 1993.Fuchs, Jiří.Filosofie, Úvod do filosofie, 1. Filosofická logika. Praha:Československá provincie Řádu bratří kazatelů.80-900024-7-1.C36.;
3101 1993.Fedor, Michal, SJ.Spolupatróni Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..A44.;
3102 1993.Körper, Karol.Môj život.Bratislava:LÚČ.80-7114-095-3.A44.;
3103 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.D54.;
3104 1993.Pecka, Dominik.Z deníku marnosti. Brno:Atlantis.80-7108-062-4.A31.;
3105 1993.Fedor, Michal, SJ.Z dejín gréckokatolíckej cirkvi v Československu 1945 - máj 1950.Košice:Byzant.80-85581-03-5.A40.;
3106 1993.Chalupa, Július.Posila v slove B. Bratislava:Efekt.80-901399-4-9.A27.;
3107 1993.Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-10-1.A35.;
3108 1993.Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.80-7142-015-8.B07.;
3109 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5.D54.;
3110 1993.Haboštiaková, Katarína.Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-028-9.A45.;
3111 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.A35.;
3112 1993.Willke, Barbara.Člověkem od početí : Být či nebýt?.Český Těšín:Katolické nakladatelství Corjesu..A41.;
3113 1993.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus C.Třebíč:FiBox.80-85571-02-1.A25.;
3114 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.80-901542-4-7.D38.;
3115 1993.Judák, Viliam.Myšlienky z éteru. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-01-7.A27.;
3116 1993.Mulford, Prentice.Dar ducha II.Bratislava:Brieždenie.80-901176-1-9.A35.;
3117 1993.Prikryl, Pavol.Tíšenie bolesti.Dolný Kubín:Zrno..B37.;
3118 1993.Simajchl, Ladislav.Uvedení do bohoslužby, čtení na nedele a svátky, cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská..B35.;
3119 1993.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.80-900548-8-9.B06.;
3120 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7.A34.;
3121 1993.Kadlec, Jaroslav.Dějiny katolické církve : 3.díl. : církev v boji s autonomní kulturou.Olomouc:Univerzita Palackého.80-7067-285-4.D11.;
3122 1993.Muhlen, Heribert.Nově s Bohem.Olomouc:MCM..A20.;
3123 1993.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Nitra:Rodina.80-85658-04-6.A38.;
3124 1993.Bosco, Teresio.Don BOSKO.Praha:Portál.80-85282-60-7.A15.;
3125 1993.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.D52.;
3126 1993.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 4.Olomouc:MCM..A24.;
3127 1993.Ján Pavol II..Pastores dabo vobis.Praha:ZVON.80-7113-070-2.U.;
3128 1993.M. Schmaus.Cirkev.:Scuola Grafica Salesiana..D46.;
3129 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5.A22.;
3130 1993.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.A24.;
3131 1993.Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .80-7162-009-2.D27.;
3132 1993.Beniček, Jozef.Starci-duchovní otcové národa-Ruská spiritualita.Rosice:Gloria..B11.;
3133 1993.Schweitzer, Albert.Ľudia v pralese. Bratislava:ÚMSK.80-88702-00-3.A47.;
3134 1993.Vnuk, František.Neuveriteľné sprisahanie c František Vnuk.Trenčín:Vydavateľstvo Ivana Štelcera.80-900537-6-9.A42.;
3135 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.80-7114-098-8.A25.;
3136 1993.Čermák, Miloš.Půlkacíř : Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem.Praha:Academia.80-200-0498-X.C3X.;
3137 1993..La Salette.Považská Bystrica:Misionári Saletíni..B44.;
3138 1993.Lacko, Michal, SJ.Svätý Cyril a Metod.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..D25.;
3139 1993.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.80-85413-20-5.D47.;
3140 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.D57.;
3141 1993.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-034-3.A44.;
3142 1993.Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.80-901399-1-4.A10.;
3143 1993.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.80-7114-085-6.C1Y.;
3144 1993.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.80-7114-100-3.D53.;
3145 1993.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-85-1.C2X.;
3146 1993.Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.80-7114-100-3.D55.;
3147 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.D52.;
3148 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.B46.;
3149 1993.Stanko, Vojtech.Svetlá 2000. 2. časť. Marián Kolník [vyd.] :Nitra.80-85658-00-3.C1x.;
3150 1993.Mauriac, Francois.Utrpení a štěstí křesťana.Brno:Petrov.80-85247-46-1.B17.;
3151 1993.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-027-0.C1Y.;
3152 1993.Press, František.Maria -Dodatek 4. Brno:MANA.80-900255-7-9.D22.;
3153 1993.Ján z Kríža.Učitel Víry 2.Kostelní Vydří:KN.80-85527-20-0.B03.;
3154 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.80-7114-087-2.A34.;
3155 1993.Ciszek, Walter.S Bohom v Rusku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-030-6.C30.;
3156 1993.Press, František.Peklo existuje : Šestý dodatek k publikaci Maria.Mariánská zjevení a poselství lidem 20.století.Brno:Mariánské nakladatelství.80-900255-9-5.D59.;
3157 1993.Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-89-4.C33.;
3158 1993.Emmerichová, Katarína Anna.Život a umučení Pána našho Ježiša Krista I.. Třebíč:ARCA JIMFA.80-85766-22-1.C13.;
3159 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.80-7114-077-5..;
3160 1993.Press, František, 1932-2004 - autor.Maria, Mystická Růže :.:Brno :.80-900255-8-7.D53.;
3161 1993.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane....Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-00-9.D48.;
3162 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.A30.;
3163 1993.Kocián, Václav; Toma, Rudolf.Zverme sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zvolen:Jas.80-900548-1-1.B18.;
3164 1993.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.80-05-01125-3.A45.;
3165 1993.Bochenski, Jozef.Stručny slovnik filozofických pověr. Praha:Aeterna.80-900950-5-4.A20.;
3166 1993.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-03-9.B38.;
3167 1993.Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.80-85495-00-7.C2x.;
3168 1993.Pavol VI.Encyklika Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-031-9.U.;
3169 1993.Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.80-85527-27-8.D22.;
3170 1993.Šándor, Andrej, SDB.Chcem sa ti ozvať.Martin:MS.80-7090-246-9.A46.;
3171 1993.Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.80-05-01128-8.D36.;
3172 1993.Miravalle, Mark.Mária Spoluvykupireľka,Prostrednica, Orodovnica.Bratislava :Magnificat.80-967345-7-1.c22.;
3173 1993.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.80-900548-6-2.B42.;
3174 1993.Staríček, Imrich, 1919-2002.Život a viera v jednote a mnohosti.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-022-X.D51.;
3175 1993.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.80-85413-20-5.D57.;
3176 1993.Judák, Viliam.Hviezdy Slovenského neba.:NAŠE KNÍHKUPECTVO.80-85598-09-4.A44.;
3177 1993.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Naděje pro Evropu?.Milano:Scriptum.80-85528-27-4.A41.;
3178 1993.Krajňák, Ján.Áno a nie.Košice:Slovo.80-85291-06-1.A37.;
3179 1993.Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.80-85186-19-5.A32.;
3180 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O tajomstvách a Zjavení.Bratislava:LÚČ.80-7114-098-8.C1Y.;
3181 1993.Kunetka, František.Židovský rok a jeho svátky.Olomouc:MCM..B08.;
3182 1993.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-03-9.A45.;
3183 1993.Ján Pavol II,.Exhortácia Familiaris consortio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-030-0.U.;
3184 1993.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.80-85527-33-2.D45.;
3185 1993.Josemaría Escrivá de Balaguer,1902-1975.Svatý růženec.Brno ::Cesta,.80-85319-25-X.B45.;
3186 1993.Laurentin, René.Návrat k Bohu s Pannou Marii.Olomouc:MCM.80-85439-13-1.C15.;
3187 1993.Barbara, Willke.Človekom od počatia.:CORJESU..D36.;
3188 1993.Grün, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-26-X.B42.;
3189 1993.Masini, Mario - autor.Úvod do "lectio divina" :.:Kostelní Vydří :.80-85527-18-9.C30.;
3190 1993.Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-012-8.D46.;
3191 1993.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-027-0.A47.;
3192 1993.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.80-85282-45-3.A24.;
3193 1993.Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad..A25.;
3194 1993.Schmaus, M.Život milosti a milostipaná. Bratislava:RKCMBFUK..A31.;
3195 1993.Escrivá Josemaría.CESTA. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-85-1.A38.;
3196 1993.Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-039-4.C33.;
3197 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.A24.;
3198 1993.Němec, Jaroslav.Noví mučednici.Olomouc:MCM..A33.;
3199 1993.Terézia z Lisieux.Príbeh istej duše. Bratislava:Alfa.80-05-01163-6.A45.;
3200 1993.Janega Štefan, Mons. ThDr..Všeobecný úvod do kníh Starého zákona. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-011-5.D12.;
3201 1993.Porubčan, Jozef, SJ.Tajomný muž z iného sveta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-003-9.C35.;
3202 1993.Peyret, Raymond.Marthe Robin.Bratislava:LUC.80-7114-101-1.A35.;
3203 1993..Ruženec a Krížová cesta.:Alfa kontispol.s r.o..80-88739-02-0.D32.;
3204 1993.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.80-901399-3-0.A27.;
3205 1993.Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.80-85487-06-3.C15.;
3206 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.D14.;
3207 1993.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-023-8.A36.;
3208 1993.Buchta, Ján, SJ.Nad Evanjeliom podľa Marka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-023-3.A33.;
3209 1993.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.80-966991-0-5.A31.;
3210 1993.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier..D59.;
3211 1993.Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.80-901542-3-9.A45.;
3212 1993.Ján Pavol II..Reconciliatio et paenitentia / Zmierenie a pokánie.Trnava:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .80-7162-025-4.U.;
3213 1993.Jeroným, - otec, 1907-1985.Protože navždy trvá dlouho.Kostelní Vydří:KN.80-85527-36-7.A16.;
3214 1993.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-061-7.D27.;
3215 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.80-7114-094-5.B11.;
3216 1994.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-039-X.A22.;
3217 1994.Messori, Vittorio.Hypotézy o Ježíšovi.Praha:Portál.80-85282-53-4.A35.;
3218 1994.Hromník, Milan.Kto dá prístrešie Svätej rodine?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-052-7.B43.;
3219 1994.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-044-6.C35.;
3220 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.80-7114-126-7.A22.;
3221 1994.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM..A24.;
3222 1994.Kenneth, N. Taylor.Moja prvá Biblia v obrázkoch.:CreativPress.80-7131-022-0.D36.;
3223 1994.Gilles, Anthony E..Lidé víry 3.Praha:Portál..C10.;
3224 1994.Smith, Harriet Lummis .Pollyanna sa vydala. (Štvrtá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-047-5.C33.;
3225 1994.Waachová, Hildegarda.Charles de Foucauld.Bratislava:Lúč.80-7114-112-7.C35.;
3226 1994.Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM..D46.;
3227 1994.Fedorowicz, P. Peter..Nové rodiny. Alfa konti:Bratislava.80-88739-07-1.D58.;
3228 1994.Gombala, Eduard,.Peter Tomkuljak (1838-1894).Zvolen:Jas.80-967099-8-4.B39.;
3229 1994.Valtorta, Marie.Život Panny Marie :.Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-3-2.A40.;
3230 1994.Meisner, Joachim kardinál.Úvahy o Panně Marii:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-53-7.A32.;
3231 1994.Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-07-6.B25.;
3232 1994.Horyna, Břetislav.Úvod do religionistiky : Břetislav Horyna.Praha:Inst.pro středoevrop.kult.a polit..80-85241-64-1.C35.;
3233 1994.Spaemann, Robert.Hovoríme o etike. Don Bosco:Bratislava.80-85405-34-2.D25.;
3234 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.D27.;
3235 1994.Frankovský, Alojz.Náuka o Bohu Stvoriteľovi.Spišské Podhradie:KS..B07.;
3236 1994.Lubichová, Chiara.Myšlienky.Bratislava:LUC.80-85487-22-5.A45.;
3237 1994..Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.80-85310-21-X.C1x.;
3238 1994.Maria Zanzucchi, Anna.Naša rodina.Bratislava:Nové mesto.80-85487-21-7.B17.;
3239 1994.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo..B27.;
3240 1994.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.C2X.;
3241 1994.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-046-2.C1Y.;
3242 1994.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus A.Třebíč:FiBox.80-85571-03-X.A25.;
3243 1994.Ivančic, Tomislav..Poď za mnou. Jas:Zvolen.80-967099-0-9.B27.;
3244 1994.Mello, Antony de.Spev vtáka. Nitra:KS.80-88741-02-5.A22.;
3245 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..D15.;
3246 1994.Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.80-85495-31-7.C1Y.;
3247 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.U.;
3248 1994.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.A35.;
3249 1994.Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-026-2.a48.;
3250 1994.Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.80-7140-067-X.C15.;
3251 1994.Chesterton, Gilbert Keith.Father Brown Stories.:Penguin Popular Classics.0-14-062130-X.A26.;
3252 1994.Castaneda, Carlos.Don Filip Rinaldi.Praha:Portál..A47.;
3253 1994.Day, David.Proč nebýt dospělý.Praha:Portál.80-85282-72-0.B02.;
3254 1994.Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.80-85310-39-2.A45.;
3255 1994.Kongregácia pre katolícku výchovu.Náboženský rozmer výchovy v katolické škole. Praha:ČBK..U.;
3256 1994.Martini, Carlo.Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách.Brno:CDK..D38.;
3257 1994.Castello, Don Nello.Páter Pio. Brno:Cesta..A41.;
3258 1994.Porubčan, Jozef, SJ.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LÚČ.80-7114-139-9.B09.;
3259 1994.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.80-901614-3-X.B18.;
3260 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.A25.;
3261 1994.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05303-9.A11.;
3262 1994.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-067-X.A34.;
3263 1994.Hlaváč, Albert.Andrej Radlinský. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-36-3.A33.;
3264 1994.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.80-901528-3-X.A50.;
3265 1994..Romano Guardini.Bratislava:LUC.80-7114-124-0.C22.;
3266 1994.Wojtyla, Karol.V hlbinách jasu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-97-5.D58.;
3267 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.C2X.;
3268 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika ll..:"Orthodoxos Kypseli" . Grécko.80-7097-281-5.A44.;
3269 1994.Lewis, Clive Staples.Zaskočen radostí. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-07-8.C23.;
3270 1994.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.C1Y.;
3271 1994.Hoffmann, Gabriel.Katolícka cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch. G-Print:Partizánske.80-85587-03-3.A42.;
3272 1994.Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.80-7021-130-X.A37.;
3273 1994.Němec, Jaroslav.Kněz a mučedník Jan Sarkandr:.Olomouc:MCM..D43.;
3274 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.U.;
3275 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.D48.;
3276 1994.Augustyn, Józef.Jak se zpovídat.Olomouc:Velehrad.80-901614-3-X.B49.;
3277 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.B39.;
3278 1994.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-023-9.A44.;
3279 1994.Maurois, André.Dějiny Francie : Histoire de la France.Praha:Nakl.Lidové noviny.80-7106-098-4.D51.;
3280 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.A27.;
3281 1994.O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-050-5.B12.;
3282 1994.Prikryl, Ľubomír Viliam.Pamätný Žilinský 6.október:. Žilina:MÚ.80-967136-6-3.A24.;
3283 1994.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-1-6.C32.;
3284 1994..Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-150-1.A13.;
3285 1994.Judák, Viliam.Od Gorazda ku Gorazdovcom.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-07-6.D55.;
3286 1994.Kowalski, Jan Wierusz.Encyklopedie papežství.Praha:Academia.80-200-0191-3.C1Y.;
3287 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.A45.;
3288 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.A47.;
3289 1994.Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-11-3.B04.;
3290 1994.Hartmann, Jan.Kardinál Tomášek. Praha:Zvon.80-7113-093-1.a42.;
3291 1994.Dlubacz, Wlodzimierz.O kulture filozofii.Lublin:Polihymnia.83-85684-38-7.D26.;
3292 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.D42.;
3293 1994.Cuskelly, E. J..Současná spiritualita:.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-70-7.C26.;
3294 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.D33.;
3295 1994.Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.80-85405-12-1.C1Y.;
3296 1994.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.80-85405-29-6.C1Y.;
3297 1994.Maciel, Marcial.Urobím vás rýbármi ľudí.Bratislava:LUC.80-7114-146-1.A46.;
3298 1994.Press, František.Maria -Dodatek 7. Brno:MANA.80-901553-1-6.D22.;
3299 1994.Kolakovič-Poglajen, Stjepan Tomislav.Božie podzemie.Nitra:Sek. inšt. Fatima..D36.;
3300 1994.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-111-9.D46.;
3301 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.D58.;
3302 1994.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.80-901160-4-3.a23.;
3303 1994.Jurina Pavol Hrtus.Pred anjelským trúbením. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-067-X.A34.;
3304 1994.Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-031-4.A33.;
3305 1994.Frátrik, Ján.SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MODERNA v premenách času.Žilina:Kníhkupectvo ZRNO.80-967178-9-8.A24.;
3306 1994.St. Vincent de Paul.Pobádaní milosrdenstvom.:..B37.;
3307 1994.Weismayer, Jozef.Život v plnosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-52-9.A16.;
3308 1994.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.80-7114-108-9.A24.;
3309 1994.Vacková, Růžena.Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967.Praha:Čes.křesťanská akad..80-85795-10-8.D22.;
3310 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.C25.;
3311 1994.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-008-4.A40.;
3312 1994.Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-46-4.C31.;
3313 1994.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.80-85527-56-1.B14.;
3314 1994.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.80-05-01130-X.A44.;
3315 1994.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-01-5.A45.;
3316 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.A33.;
3317 1994.Elisabeth, Zöller.Haló, si tam?.:Alfa konti.80-88739-09-8.D57.;
3318 1994.Kelly, J N D.Pápeži dvoch tisícročí.Bratislava:Roal.80-88706-00-9.A44.;
3319 1994.Tardif, Emiliano.Ježiš je Mesiáš.Zvolen:Jas.80-967099-6-0.A30.;
3320 1994.Trilling, Wolfgang.poštol Pavel misionář a teolog.Praha:Vyšehrad.80-7021-130-X.D27.;
3321 1994.Lohrum, Meinfold.Katharina von Siena. Nemecko:Benno.3-89543-057-9.C16.;
3322 1994.KVRP, Bratislava.Katalóg mužských rehoľných inštitútov.:..B33.;
3323 1994.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 5.Bratislava:Don Bosco.80-85405-29-6.A44.;
3324 1994.Brantschen, Johannes.Proč nás dobrý Buh nechává trpět?.Praha:Scriptum.80-85528-31-2.A45.;
3325 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.SK1990.;
3326 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.C1Y.;
3327 1994.Ambros, Pavel.Medzi východem a západem.:Societas..B11.;
3328 1994.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-111-9.D57.;
3329 1994.Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-072-6.A35.;
3330 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad evanjeliom podľa Lukaša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-033-0.A44.;
3331 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.C2X.;
3332 1994..Patrónka Slovenska. Rímskokatolícky farský úrad:Martin.80-967154-3-7.B35.;
3333 1994.Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-069-6.D59.;
3334 1994..Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-076-9.D48.;
3335 1994.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.80-7114-122-4.A33.;
3336 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.A36.;
3337 1994.Janáč - Hrubý, Pavol.Ked žiť je Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-88-6.A32.;
3338 1994.Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.80-7113-112-1.A41.;
3339 1994..Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa.8096709701 (brož.); 80-967097-0-1.C26.;
3340 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.C2X.;
3341 1994.Graf, Matthias.Bruder Klaus.Švajčiarsko:Druckerei Vogt AG..B10.;
3342 1994.Drábik, Eduard.Anglicko-slovenský slovník. PEZOLT:Košice.80-967074-7-7.B32.;
3343 1994.Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-60-X.D28.;
3344 1994.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.80-85495-22-8.C33.;
3345 1994.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C2X.;
3346 1994.Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-045-4.a48.;
3347 1994..Poníženie a vyvýšenie Ježiša Krista. Cirkev adventistov siedmeho dňa:Praha.80-88719-15-1.B36.;
3348 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.C25.;
3349 1994..Kňazský seminár sv.Karola Boromejského Košice. Obnova:Košice.80-88696-06-2.B29.;
3350 1994.Opletal, František.Verím v boha II.Olomouc:MCM..A22.;
3351 1994.Cummins, Norbert.Osvobození k radosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-42-1.A44.;
3352 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.D58.;
3353 1994.Christel, Zachert.Stretneme sa v mojom raji.:Ikar.80-7118-118-8.C23.;
3354 1994.Mello, Anthony de, (1931-1987).Minúta múdrosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-046-2.A46.;
3355 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Catechism of the Catholic Church.San Francisco:Ignatius Press.0-89870-481-2.D24.;
3356 1994.Klapka, Jerome.Výběr z povídek.Havlíčkův Brod:Fragment.80-85768-27-5.C22.;
3357 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.D57.;
3358 1994.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.80-967282-0-2.C1Y.;
3359 1994.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.80-85310-38-4.C14.;
3360 1994.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-023-9.C26.;
3361 1994.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.80-7114-114-3.C36.;
3362 1994.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D46.;
3363 1994.Machaček, Martin.Encyklopedie fyziky.:Mladá fronta.80-204-0237-3.A32.;
3364 1994.Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-060-2.U.;
3365 1994.Efraim.Paradoxní Bůh.Kostelní Vydří:KN.80-85527-56-1.D28.;
3366 1994.Mirkovič, Lazar.Pravoslávna liturgika l..:Orthodoxos Kypseli - Greécko.80-7097-280-7.A44.;
3367 1994.Haring, Bernhard.moja skúsenosť s Cirkvou.Praha:Síť.80-901571-1-4.A24.;
3368 1994.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-58-8.A25.;
3369 1994.Häring, Bernhard.Jde to i jinak.Praha:Vyšehrad.80-7021-109-1.A37.;
3370 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.D27.;
3371 1994.Koláček, Josef.Kříž nad Těšínem.:Societas..D37.;
3372 1994.Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-23-3.B15.;
3373 1994.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:LUC.80-7114-122-4.A11.;
3374 1994.Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikón biblických vied.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-13-X.D56.;
3375 1994.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.80-7114-108-9.D58.;
3376 1994.Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-049-1.D57.;
3377 1994.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-057-2.U.;
3378 1994.Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.80-85495-22-8.C2X.;
3379 1994.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-28-7.A45.;
3380 1994.Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.80-901160-4-3.C36.;
3381 1994.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-24-1.A34.;
3382 1994.Porubčan, Jozef, SJ.Rozprávanie o exercíciách.Bratislava:LÚČ.80-7114-139-9.B20.;
3383 1994.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom C. Spišské Podhradie:KS.80-7142-020-4.A27.;
3384 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.A25.;
3385 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.80-967059-2-X.A46.;
3386 1994.Vojenčiak, Juraj, SVD.Ročenka pápežských misijných diel na Slovensku 1993.Nitra:Pápežské misijné diela na Slovensku..D34.;
3387 1994.Pekárek, Alois.HOŔÍCÍ SRDCE, Cyklus B.Třebíč:FiBox.80-85571-04-8.A25.;
3388 1994.Mondin, Battista.Dejiny filozofie - Stredovek. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka..B27.;
3389 1994.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 1.Olomouc:MCM..A13.;
3390 1994.Felici, Icilio.Fatima.Brno:Salve regina.80-901240-4-6.A16.;
3391 1994.Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.80-85486-09-1.B04.;
3392 1994.O'Collins Gerard.Priatelia vo viere. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-050-5.A45.;
3393 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.A32.;
3394 1994.Česká biskupská konference.Katechetické smernice ČBK. Praha:ČBK..U.;
3395 1994.Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-045-9.A40.;
3396 1994.Geiblreiter, Martin.Božia vôľa-vaše posvätenie.Bratislava:PATEX s.r.o.80-967059-2-X.D36.;
3397 1994.Pennino, P. V. M..Životopis. Sluha Boží P. Cayetano Errico:.Žilina:Jozef Baťo..B09.;
3398 1994.Ján Pavol II..Redemptoris missio.Praha:ZVON.80-7113-101-6.U.;
3399 1994.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.80-7114-136-4.B21.;
3400 1994.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-018-7.D27.;
3401 1994.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.A48.;
3402 1994.Fiala, Peter.Felix M. Ddavidek.:Revue Proglas..A35.;
3403 1994.Gobbi, Stefano.Marianske kňazské exercie.Bratislava:MKH..A24.;
3404 1994.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-018-7.C34.;
3405 1994.Havrilla, Mikuláš.Hyacinta miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-12-6.B17.;
3406 1994.Refatto, Florindo.Nový člověk, nová píseň.Kostelní Vydří:KN.80-85527-68-5.A22.;
3407 1994.Moderson, Ernst.V putach povery. Bratislava:ECM.80-85013-19-3.B06.;
3408 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.A25.;
3409 1994.Vanier, Jean.Porušené telo. Charis:Bratislava.80-88743-04-4.D57.;
3410 1994.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.B29.;
3411 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.80-7113-082-6.A43.;
3412 1994.Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..A20.;
3413 1994.Schaupp, Klemens.Doprovázení na duchovní cestě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-45-6.D54.;
3414 1994.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.80-7114-115-1.A50.;
3415 1994.Horanová, Paula.Reiki.:Gardenia.80-85662-08-6.A36.;
3416 1994..Serafínsky plameň. Serafín:Bratislava.80-85310-21-X.D55.;
3417 1994.Smith, Linda.Smrt-konečná stanice? : Stárnutí.Eutanazie. Co se stane po smrti.Obřady ve starověkém Egyptě.Reinkarnace.Turínské plátno.Praha:Portál.80-85282-85-2.B36.;
3418 1994.Malý, Vincent.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:LUC.80-7114-136-4.B43.;
3419 1994.Escrivá Josemaría.Cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-059-9.A37.;
3420 1994.Mária od Ježiša, z Agredy.Mystické mesto Božie.:..D11.;
3421 1994.Simajchl, Ladislav.Patnáct pravidel pro lektory.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
3422 1994.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IV, Z teorii i metodologii metafizyki.Lublin:KUL.83-228-0320-6.D21.;
3423 1994.Santucci Luigi.Aj vy chcete odisľ?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-026-2.D27.;
3424 1994.Lehmann, Karl.Politika a morálka c Karl Lehmann ; Prel. František Sýkora ; Obál. Vojtech Fronc ; Dosl. nap. František Sýkora.Košice:VERBUM.80-966957-3-8.B21.;
3425 1994.Lilley, Stella Maris.Padre Pio :.:Praha :..B33.;
3426 1994.Zdybicka, Zofia J..Religia a sens bycia czlowiekem.Lublin:KUL.83-228-0360-5.D26.;
3427 1994.Bessiéres, Albert.Blahoslavená Anna-Mária Taigi, ideálna manželka, matka, svokra. SLOVO:Košice.80-85291-13-4.D36.;
3428 1994.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-01-5.A10.;
3429 1994.Chrebetová, Antónia.Do dvoch rokov míle krokov.:Nové Mesto.80-85487-25-X.C32.;
3430 1994.Bielik, Peter 4 zos ; Mulík, Peter, d 1957- 4 zos ; Kunc, Bartolomej 4 zos ;.Dies Ater - Nešťastný deň 29. august 1944.Bratislava:ERBO.80-900463-6-3.A24.;
3431 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.D53.;
3432 1994.Beneš, Albert.Morální teologie.Praha:Krystal.80-901528-3-X.A32.;
3433 1994.Štampach, Odilo Ivan.Život,duch a všechno : Duchovní směry nového věku.Tišnov:SURSUM.80-85799-02-2.D32.;
3434 1994.Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.80-85487-14-4.D52.;
3435 1994.Martino, Tomasi.Smrť a vzkriesenie, nebo a peklo.:Advent-Orion.80-88719-16-X.D57.;
3436 1994.Fusseneggerová Gertrud.Boli Kristovými súčasníkmi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-069-6.A15.;
3437 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad evanjeliom podľa Jána.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-032-2.A32.;
3438 1994.Smejkal, Bohuslav.Poutní chrám Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček. Velehrad:Historická společnost..B31.;
3439 1994.Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.80-7114-109-7.B48.;
3440 1994.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-1-6.D53.;
3441 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský Veľký piatok.Bratislava:LÚČ.80-7114-110-0.A35.;
3442 1994.Ratzinger, Jozef - Benedikt XVI..O viře dnes.Praha:ZVON.80-7113-100-8.A16.;
3443 1994.Mac Arthur, John F..Charizmatické hnutie vo svetle Biblie c John F. Mac Arthur ; Prel. Zuzana Kvačková ; Obál. navrhol Ľubomír Mojžiš.Bratislava:ECM.80-85733-19-6.D25.;
3444 1994.Drábik, Eduard.Slovensko-anglický slovník. PEZOLT:Košice.80-967074-8-5.B32.;
3445 1994.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-048-9.D28.;
3446 1994.Gryson, Roger.Biblia Sacra VULGATA.Stuttgart:Deutsche Bibelgesellschaft.3-438-05303-9.R1.;
3447 1994.Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.80-7142-044-1.A27.;
3448 1994.Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:SÚSCM..C26.;
3449 1994.Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockých kníh Starého zákona. Univerzita Komenského:Bratislava.80-223-0755-6.D12.;
3450 1994.Pachman Ludék.Boha nemožno vyhnať. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-049-1.A20.;
3451 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..D26.;
3452 1994.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-008-4.D42.;
3453 1994.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.A44.;
3454 1994.Libosvar, Zdeněk.Moravský biskup František Dietrichštejn.Olomouc:MCM..A41.;
3455 1994.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.80-967009-1-X.D22.;
3456 1994.Kamas, Juraj.Vyhasnuté spolužitie. Michal Vaško:Prešov.80-7165-016-1.C1Y.;
3457 1994.Opletal, František.Verím v boha I.Olomouc:MCM..A22.;
3458 1994.Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-038-1.C33.;
3459 1994?.Patricia de Menezes.Nanarodení.:Hnutie Božej nevinnosti..B21.;
3460 1994??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde VII..:Jezuiti?..D25.;
3461 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-154-2.A24.;
3462 1995.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-077-7.A20.;
3463 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-154-2.A13.A13;
3464 1995.Žáček, Jan.A oddělil světlo od tmy : Román o Janu Sarkandrovi.:.80-901614-6-4.a42.;
3465 1995.Luciani, A.Milosrdný samaritán.:..A46.;
3466 1995.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.80-85291-16-9.B35.;
3467 1995.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.80-7165-045-5.B06.;
3468 1995.Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-059-4.D57.;
3469 1995.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-91-X.A44.;
3470 1995.Pápežská misijná jednota.Zjednotení hlásať Krista všetkým národom.:Pápežské misijné diela..U.;
3471 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia II.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
3472 1995.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.80-86005-00-3.A16.;
3473 1995.Dachovský, Karel.Sv. Jan Vianney.Praha:Řád L..B16.;
3474 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-03-1.A38.;
3475 1995.Strelka, Vojtech.Panteón dejateľov Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-117-X.D31.;
3476 1995.Ciszek, Walter.On mne vede.Praha:ZVON.80-7113-113-X.D38.;
3477 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-03-1.C1X.;
3478 1995.Kippley, John.Umění přirozeného plánování rodičovství.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D26.;
3479 1995.Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-052-5.A15.;
3480 1995.Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-092-0.U.;
3481 1995.Aleš, Pavel,.Cirkevné dejiny \n 2. \p Kresťanská cirkev v období všeobecných snemov. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.80-7097-316-1.C34.;
3482 1995.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..A38.;
3483 1995.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-31-4.A35.;
3484 1995.Smržík, Štefan, SJ.Žiť Ježišovo evanjelium dnes.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-059-4.D55.;
3485 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O spáse v Kristovi.Bratislava:LÚČ.80-7114-162-3.A24.;
3486 1995.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.80-7165-045-5.B47.;
3487 1995.Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-020-X.B23.;
3488 1995.Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-03-6.D57A.;
3489 1995.Klimeš, Lumír.Slovník cizích slov.Praha:SPN..A20.;
3490 1995.Gabriel, Chevallier.Zvonodrozdovo.:ARTIFEX.80-88776-04-X.C36.;
3491 1995.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
3492 1995.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-076-4.D15.;
3493 1995.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-004-5.a42.;
3494 1995.Kuběna, Cyril Metodej.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.:..B23.;
3495 1995.Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.80-85405-35-0.B35.;
3496 1995.Tournier, Paul.Silní a slabí.Praha:Návrat domů.80-85495-44-9.A47.;
3497 1995.Sitarčik, Marian.A kamene rastú. Prešov:Anna Nagyová.80-967041-4-1.D15.;
3498 1995.Grün, Anselm.Půst. Modlitba tělem a duší.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-85527-67-7.B42.;
3499 1995.Lubichová, Chiara.HIERARCHIE a její místo v životě církve. Praha:Nové město.80-901542-7-1.C14.;
3500 1995.Poe, Edgar Allan.Fantastické příběhy.Havlíčkův Brod:Fragment.80-85768-68-2.C22.;
3501 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.80-7114-123-2.A34.;
3502 1995.Hanuš, Jiří.Svatý Pavel, synagoga a Cirkev.Brno:CDK..A22.;
3503 1995.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-091-2.A25.;
3504 1995.Abeln, Reinhard.Jak se vyrovnám se stárim.Kostelní Vydří:KN.80-7192-005-3.B04.;
3505 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.80-85405-26-1.B43.;
3506 1995.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-054-3.A24.;
3507 1995.Fischer.Malý teologický slovník : Přehled papežů.Praha:ZVON.80-7113-124-5.A50.;
3508 1995.František Kunetka, Doc. Dr.Liturgický rok ve slávení Církve.:Matice cyrilometodějská..B30.;
3509 1995.Mutschlechner, Nikolaus.Lékař, který zvolil Boha.Kostelní Vydří:KN.80-85527-96-0.A15.;
3510 1995.Seipot, Albert.Dvanáct v síti.Praha:ZVON.80-7113-122-9.A35.;
3511 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.C26.;
3512 1995.Ján Pavol II..Redemptoris Mater.Praha:ZVON.80-7113-116-4.U.;
3513 1995..Nová zmluva nášho Pána a spasiteľa Ježiša Krista.Korea:Medzinárodný zväz Gideonovcov..B22.;
3514 1995.Tugwell, Simon.Modlitba:život s Bohem.Olomouc:Velehrad.80-901614-9-9.A11.;
3515 1995.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.80-85527-63-4.D28.;
3516 1995.Konferencia biskupov Slovenska.Sväté Písmo starého i nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..R2.;
3517 1995.Dawson, Christopher.Porozumět Evropě.Praha:Vyšehrad.80-7113-138-5.D36.;
3518 1995.Sudbrack, Josef.Mystika.Kostelní Vydří:KN.80-85527-63-4.A35.;
3519 1995.František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.80-967274-9-4.B43.;
3520 1995.Patrik J. PAVLOVSKÝ.Kamarát Witko.Bratislava:LUC.80-7114-155-0.D57.;
3521 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.B37.;
3522 1995.Česká dominikánska provincie.Sborník ke svatorečení Paní Zdislavy z Lemberka.Praha:Krystal.80-85929-03-1.A24.;
3523 1995..Spiritualita sv. Ignáca.:..B12.;
3524 1995.Judák, Viliam.Všedný deň v Božej prítomnosti. (Myšlienky z éteru. 2.) Úvahy vysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia.. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-09-2.C2X.;
3525 1995.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-85527-88-X.D28.;
3526 1995.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..C33.;
3527 1995.Radváni, Hadrián.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-178-1.B40.;
3528 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.C15.;
3529 1995.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki k Bohu i ľudom 5.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-090-x.A16.;
3530 1995.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-076-4.C17.;
3531 1995.Pecka, Dominik.Starý profesor se hlási o slovo.Č.Tešín:Kat.nakl.CorJesu..C13.;
3532 1995.Kocián, Václav.Pán ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka. Zvolen:Jas.80-88795-06-0.B11.;
3533 1995.Daniel-Ange.Homosexuál. Kto si? Kam ideš?.Bratislava:Familiaris.8096706829; 80-967068-2-9.C2X.;
3534 1995.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. FAMILIARIS:Bratislava.80-967068-4-5.A10.;
3535 1995..Cieľ a cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-110-2.A45.;
3536 1995.Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-064-0.D43.;
3537 1995.Špirko, Jozef.Patrológia.. Spolok biskupa P.P.Gojdiča:Prešov.80-967341-0-5.A35.;
3538 1995.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.80-7114-141-0.c20.;
3539 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.80-85405-27-X.A37.;
3540 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-161-5.A22.;
3541 1995.Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.80-7114-152-6.D57.;
3542 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.C30.;
3543 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.b13.;
3544 1995.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí II.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
3545 1995.Lapide, Pinchas.Kdo byl vinen Ježíšovou smrtí?.:.80-85959-03-8.a42.;
3546 1995.Hanus, Ladislav.Kostol ako symbol.Bratislava:LÚČ.80-7114-141-0.D16.;
3547 1995.Barbarič, Slavko.Otevrte svá srdce Marii Kralovne Míru.Olomouc:MCM..A25.;
3548 1995.Nouwen, Henri.Cesta srdce.Praha:ZVON.80-7113-134-2.A22.;
3549 1995.Judák, Viliam.Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.Bratislava:LÚČ.80-7114-157-7.B19.;
3550 1995.Keller, Erwin.Velké tajomství církve,meditace k LG.Kostelní Vydří:KN.80-7192-065-7.A46.;
3551 1995.Žák, Miroslav.Tajemství Turínského plátna.:.80-901605-0-6.A47.;
3552 1995.Srholec, Anton, SDB.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-025-0.A38.;
3553 1995.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.80-901957-1-7.A33.;
3554 1995.Ján z Kríža.Učitel víry III..Kostelní Vydří:KN.80-85527-73-1.A43.;
3555 1995.Gobbi, Stefano.Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna - Kňazom,najmilším synom Panny Marie (taliansky). Milano:Movimento Sacerdotale Mariano..D36.;
3556 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.80-85405-26-1.D56.;
3557 1995.Schauber, Vera; Schindler, Hans Michael.Rok se svatými.Kostelní Vydří:KN.80-85527-75-8.R3.;
3558 1995.Habovštiak, Anton.Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži.:Bratislava..B22.;
3559 1995.Trstenský, Viktor.Nemôžem mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-31-4.D36.;
3560 1995.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.80-85581-12-4.B41.;
3561 1995.Balthasar, Hans Urs von.Trojitý věnec.Kostelní Vydří:KN.80-7192-018-5.A26.;
3562 1995.Dittrich, Zdeněk Radslav.Jan Hus mezi epochami,národy a konfesemi.:.80-85795-17-5.C11.;
3563 1995.Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.80-85405-35-0.B38.;
3564 1995.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.80-85310-49-X.A43.;
3565 1995.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.80-85929-04-X.A11.;
3566 1995.Smith, Harriet Lummis .Pollyannine poklady. (Piata kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-054-8.C33.;
3567 1995.Ciszek, Walter J..Ukázal mi cestu.[Trnava]:Dobrá kniha.8071410829 (brož.); 80-7141-082-9.D53.;
3568 1995.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela V, Struktura bytu.Lublin:KUL.83-228-0396-6.D21.;
3569 1995.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.80-88741-05-X.B18.;
3570 1995.Vrána, Karel.Experiment křesťanství.Praha:ZVON.80-7113-146-6.C35.;
3571 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-154-2.A40.;
3572 1995.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.8022601357.D35.;
3573 1995.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-072-1.A22.;
3574 1995.Mehta, Ved.Setkání s filosofy. Bratislava:Archa.80-7115-106-8.A35.;
3575 1995.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-44-9.D46.;
3576 1995.Iacovelli, Anacleto.Život svätej Kláry z Assisi.Bratislava:Serafín.80-85310-51-1.C14.;
3577 1995.Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.80-7165-017-X.D53.;
3578 1995.Zvěřina, Josef.PĚT cest k radosti.Praha:ZVON.80-7113-136-9.A16.;
3579 1995.Mc Kenna, Briege.Zázraky sa dejú.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-44-9.D52.;
3580 1995.Weiler, Rudolf.Úvod do katolíckej sociálnej náuky. S.J.:Nadácia Pátra Jozefa OPRALU.80-967296-1-6.A41.;
3581 1995.Grieger, Pavol, FSC.Zasvätený život na Slovensku dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-153-4.B31.;
3582 1995.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky.Prešov:VMV.80-7165-039-0.A38.;
3583 1995.Stoff, Georg.Síla na cestu.Kostelní Vydří:KN.80-85527-83-9.D43.;
3584 1995.Lustiger, Jean-Marie Aron.První kroky v modlitbe.:Cesta Brno.80-85319-44-6.A42.;
3585 1995.Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
3586 1995.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..D57.;
3587 1995.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-058-6.D27.;
3588 1995.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-050-9.B13.;
3589 1995.Vágovič, Jozef.Čas žatvy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-10-5.B18.;
3590 1995.Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-36-9.D27.;
3591 1995.Doyle, Arthur Conan.The Lost World & Other Stories.Hertfordshire:Wordsworth.1-85326-245-5.C16.;
3592 1995.Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.80-7192-049-5.a42.;
3593 1995.Buben, Milan.Svatí spojují národy.Praha:Panevropa.80-85846-00-4.A24.;
3594 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.A30.;
3595 1995.Katolícka cirkev.Katechismus katolické církve.Praha ::Zvon.80-7113-132-6.A47.;
3596 1995.Galot, Jean.Svätý Jozef.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-075-6.A33.;
3597 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.80-85405-27-X.A45.;
3598 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.80-85291-19-3.B38.;
3599 1995.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela VII, Metafizyka.Lublin:KUL.83-228-0418-0.D21.;
3600 1995.Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-36-9.A21.;
3601 1995.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.80-7113-126-1.U.;
3602 1995.Leština, Vladimír.Hrajeme si loutkové divadlo : Výchova dětí od tří do osmi let.Praha:Portál.80-7178-066-9.D26.;
3603 1995.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.80-85291-16-9.B07.;
3604 1995.Duda, Ján.Boží ľud.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-025-5.C35.;
3605 1995.Kniesová, Mária.Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae pars 2. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.80-88696-07-0.D32.;
3606 1995.Zdeno, Pištek.Tisíc najpoužívanejších viet a výrazov v taliančine.:Pištek-Top School Of Languages.80-85325-07-1.B33.;
3607 1995.Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.80-967099-1-7.D22.;
3608 1995.Aurélius, Augustín.Vyznanie viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-079-3.B11.;
3609 1995.Štepan, Jan.Formalni logika.:FIN.80-7182-004-0.A46.;
3610 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-25-3.B43.;
3611 1995.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.80-7114-125-9.D46.;
3612 1995.Mello, Antony de.Minutové nesmysly.Brno:Cesta.80-85319-41-1.A45.;
3613 1995.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-95-2.A25.;
3614 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.B30.;
3615 1995.Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS..B02.;
3616 1995.Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-121-8.U.;
3617 1995.Roessler, Max.Když začína večer.Praha:ZVON.80-7113-118-0.A15.;
3618 1995.Cahill, Thomas.Jak Irové zachránili civilizaci : Neznámý příběh hrdinské role Irska v období od pádu Říma do vzniku středověké Evropy.Praha:Pragma.80-7205-497-X.A47.;
3619 1995.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-055-X.A43.;
3620 1995..Aj také sú Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-084-5.C2X.;
3621 1995.Bernhard, Welte.Duch kresťanstva. Nitra:SBS.80-85223-38-4.B14.;
3622 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Evanjelium - zážitok novosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-161-5.D54.;
3623 1995.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.80-85 223-33-3.A25.;
3624 1995.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-72-3.A13.;
3625 1995.Mráček, Karel Pavel.Príručka církevních dejin.Praha:Krystal.80-85929-01-5.A25.;
3626 1995.Rejchrt, Luděk.Křesťanské legendy staré Evropy.Praha:Hrnčíř.a nakl.Michal Jůza & Eva Jůzová.80-7111-018-3.A15.;
3627 1995.Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.80-88743-10-9.B49.;
3628 1995.Di Sante, Carmine.Židovská modlitba. Praha:Oikoymenh.80-86005-00-3.C35.;
3629 1995.Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.A.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-080-2.A24.;
3630 1995.Maurois, André.Dějiny Anglie.Doplněné o novější období Michelem Mohrtem.Praha:Lidové noviny.80-7106-058-5.D51.;
3631 1995.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.80-88741-05-X.B35.;
3632 1995.Tournier, Paul.Vina : Pocit, kterému čelíme každý den.Ničí, nebo uzdrav uje? Jak rozlišit skutečnou vinu od falešné : Paul Tournier.Praha:Návrat domů.80-85495-40-6.A47.;
3633 1995.Bavel, Tarsicius.Regula Augustína z Hippo. Zvolen:Jas.80-88795-01-X.A37.;
3634 1995.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie l..:Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Košiciach.80-7097-314-5.A27.;
3635 1995.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-5-9.C32.;
3636 1995.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-04-4.B45.;
3637 1995.Ivančič, Tomislav.Život ze síly ducha a modlitby.Olomouc:MCM..C15.;
3638 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.A32.;
3639 1995.Záhoranský, Peter.NAŠI KOŠICKÍ SVEDKOVIA.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-061-6.B02.;
3640 1995.Mertl, Věroslav.Zjasněná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-010-X.A15.;
3641 1995..Podnety pre spoločenstvá mládeže vo farnostiach.Nitra:Komisia KBS pre duchovnú obnovu..B36.;
3642 1995.Tkadlčík, Vojtech.Cyrilometodejský kult na kresťanském Západe.Olomouc:MCM..B06.;
3643 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Viťazstvá mladých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-25-3.B06.;
3644 1995.Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.80-7178-086-3.A37.;
3645 1995.Mikluščák, Pavol.Kristológia I.. Spišské Podhradie:KS..B02.;
3646 1995.Elisabeth Kübler-Ross 1926-.Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky,lékaře a sestry.Jinočany:H & H..C34.;
3647 1995.Stariček, Imrich.Kozmologia v čera a dnes.Bratislava:LUC.80-7114-145-3.A46.;
3648 1995.Stiglmaier, A.Studijní texty ke Starému Zákonu.Olomouc:MCM..B08.;
3649 1995.Bakerová, Juliette.Pápež odpovídá.Praha:ZVON.80-7113-128-8.B05.;
3650 1995..Viem, komu som uveril.. Evanjelická a.v.cirkev na Slovensku:Bratislava.80-88747-03-1.D58.;
3651 1995.Ján Pavol II..Posolstvo k pôstnej dobe. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-089-0.U.;
3652 1995.Rybár, Ján, SchP.Príhovory na sobáš a pohreb.:Vlastný náklad..B14.;
3653 1995.Eva Bachratá-Linhartová.Naši nebeskí priatelia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-071-8.B45.;
3654 1995.Klein, Karl.Orientace : Průvodce na cestě ke křesťanské dospělosti.Praha:Síť.80-901571-4-9.C35.;
3655 1995.Judák, Viliam.Učebné texty z cirkevných dejín.Bratislava:CMBF UK.80-223-0952-4.D14.;
3656 1995.Msgre de Ségur.A peklo predsa jestvuje....(Košice):Slovo.80-85291-19-3.B23.;
3657 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.A25.;
3658 1995.Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.80-85487-27-6.C10.;
3659 1995.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom. Kňazský seminár Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-033-6.A27.;
3660 1995.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-09-5.B47.;
3661 1995.Johnson, Paul.Dejiny Židovského Národa.Řevnice:nakladateľstvo Alexandra Tomského ROZMLUVY.80-85336-31-6.D15.;
3662 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.A10.;
3663 1995.Liturgická komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Bohorodičke.Košice:Byzant.80-85581-12-4.B11.;
3664 1995..Deviatnik k trom košickým mučeníkom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-060-8.B48.;
3665 1995.Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.A20.;
3666 1995.Lubac, Henri.Katolicismus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-017-7.A21.;
3667 1995.Halík, Tomáš.Víra a kultura : Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie.Praha:ZVON.80-7113-117-2.D33.;
3668 1995.Eyler, P J.Nepoškvrnená a jej medaila.Bratislava:CHARIS.80-88743-10-9.B03.;
3669 1995.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-48-1.B10.;
3670 1995.Biskupská synoda.Synoda o zasvěceném životě.Kostelní Vydří:KN.80-85527-87-1.U.;
3671 1995.Hrbata, Josef, 1924- - autor.Světlo v temnotách :.:Kostelní Vydří :.80-7192-051-7.A20.;
3672 1995.Anton Habovštiak.Dni sviatočné i všedné. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-066-1.D22.;
3673 1995.Boulad, Henri.Dimenze lásky.Kostelní Vydří:KN.80-85527-25-1.A26.;
3674 1995.Neuner, Jozef SJ.Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-072-1.D42.;
3675 1995.Jack, W. Provonsha.Žijem po smrti?.:Advent-Orion.80-88719-10-0.D57.;
3676 1995.Krajči, Jozef.Veľké tajomstvo.Bratislava:Pressfoto.8022601357.A26.;
3677 1995.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH..B27.;
3678 1995.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.80-88717-04-3.A22.;
3679 1995.Porubčan, Jozef, SJ.Hľadať znamená modliť sa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-065-9.C1Y.;
3680 1995.Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.80-7165-031-5.B02.;
3681 1995.Frielingsdorf, Karl.Falešné představy o Bohu : Jejich vznik, odhalení a překonání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-94-4.C26.;
3682 1995.Salamon, Vladislav.posolstvá Panny Márie Litmanová.:..b16.;
3683 1995.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.80-85291-14-2.C34.;
3684 1995.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.80-85527-79-0.A35.;
3685 1995.Tadeusiewicz, Asia.So Sssetim do Svätej zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-080-7.B33.;
3686 1995.Eva Virsíková, Elena Mečírová, Viera Hložníková.Krížová cesta. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-078-5.D33.;
3687 1995.Bučko, Ladislav.Vincent de Paul,Lujza de Marillac,F. Ozanam.F. Nitra:SBS.80-85223-34-1.B09.;
3688 1995..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.D56.;
3689 1995.Bič, Miloš.Výklady k SZ 5.Kostelní Vydří:KN.80-7192-150-5.A43.;
3690 1995.Press, František.Maria. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-5-9.D22.;
3691 1995.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-097-1.U.;
3692 1995.Silberhornová, Evelína.Pamätná kniha.Bratislava:LUC.80-7114-218-2.C24.;
3693 1995.Kašparková, Marcela.Deset vyznání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-022-3.A16.;
3694 1995.Suenens, Léon Joseph,.Drahý svätý Jozef. Jas:Zvolen.80-967099-9-2.B47.;
3695 1995.Powell, John.Láska bez podmínek.Praha:Portál.80-7178-041-3.C2X.;
3696 1995.Merton, Thomas.Žádný člověk není ostrov.Praha:Krystal OP.80-85929-04-X.D28.;
3697 1995.Kiczuk, Stanisław.Związek przyczynowy a logika przyczynowości.Lublin:Redakcja wydawnictw KUL.8322804881 (brož.);83-228-0488-1.A27.;
3698 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.A30.;
3699 1995.Mircea, Eliade.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 1.Bratislava ::AGORA.80-967210-1-1.C25.;
3700 1995.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.Jozef Mikloško:DACO.80-967298-0-2.A30.;
3701 1995.Lyons, Arthur.Satan te chce. Brno:Nakl. Tomáše Janečka.80-855880-5-6.C13.;
3702 1995..Život spoločenstva rodín.Bratislava :Hnutie kresťanských rodín..B21.;
3703 1995.Zovka, Jozo.Gospa na Slovensku.:Agentúra DOMOV Bratislava.80-967749-1-3.B01.;
3704 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.D46.;
3705 1995.Chrobak, Werner.Ján z Boha, Pastier-Dobrodruh-Nemocničný priekopník.Mníchov:Ján z boha-nakladateľstvo.3-929-84925-9.B10.;
3706 1995.Ockenfels, Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Bratislava:Lúč.80-7114-138-0.C2X.;
3707 1995.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.80-85487-30-6.U.;
3708 1995.Košút, Ján.Cez červený očistec. Bratislava:Slovenská asociácia násilne odvlečených(SANO).80-967040-0-1.D47.;
3709 1995.Cherubím Karampelas, Archim.Zo záhrady Bohorodičky. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.80-967388-2-8.D57.;
3710 1995..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.B28.;
3711 1995..K II. návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.:..B28.;
3712 1995.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.80-85291-14-2.A35.;
3713 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.A32.;
3714 1995.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.80-85487-18-7.C1Y.;
3715 1995.Carnegie, Dale.Ako sa zbaviť starostí a začať žiť. Praha:Dale Carnegie..A32.;
3716 1995.Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.80-7165-030-7.D52.;
3717 1995.Powell, John.Proč žít, proč umírat?.Praha:ZVON.80-7113-137-7.A37.;
3718 1995, c1994.Carretto, Carlo, 1910-1988 - autor.Poušť uprostřed města.:Brno :.80-85319-43-8.D25.;
3719 1995?..Svetlá nádeje.:..D52.;
3720 1995?.Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat..B03.;
3721 1995?.Piratová, Yvonne.Pavla Jaricotová.:..B17.;
3722 1995?.Godfrey, Fr.V šlépějích Ježíše.:P.A.L.P.H.O.T.965-280-063-5.D13.;
3723 1995?.Gajdoš, Ferdinand Tomáš.Kňazské rozjímania.:..B16.;
3724 1995?..Ofícia Blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Bratislava:Dominikáni na Slovensku..B24.;
3725 1995?.Volek, Peter.Úvod do teórie poznania.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA..B19.;
3726 1995?..Meteora.:Turistický úrad KALAMBAKA..B17.;
3727 1995?.Kresťanské informačné stredisko, Bratislava.Ako vyriešiť stresové situácie. Bratislava:Kresťanské informačné stredisko..B33.;
3728 1995?.Grignion, Ludvík Maria.O pravej úcte k Panne Mári,tajomstvo Márie, modlitby.:..B07.;
3729 1995??.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad ..C24.;
3730 1996.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.80-967545-3-X.U.;
3731 1996.Chelemendik, Sergej.Superslovák Vladimír Mečiar.Prešov:VMV.80-85459-03-5.B02.;
3732 1996..Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel..Bratislava:S-G-T PLUS.80-85587-05-X.D47.;
3733 1996.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.80-88717-12-4.A41.;
3734 1996.Smrek, Jan.Písané na sude.:Elán.80-967646-0-8.B31.;
3735 1996.Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.C1Y.;
3736 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.80-85487-45-4.D46.;
3737 1996.Buob, Hans.Duch Svätý - neznámy Boh.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-28-1.B34.;
3738 1996.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.80-7114-198-4.B43.;
3739 1996.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-42-2.D33.;
3740 1996.Bič, Miloš.Výklady k SZ 2Knihy výpravné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-154-8.A43.;
3741 1996.Porubčan, Jozef, SJ.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-132-3.D53.;
3742 1996.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.80-7113-152-0.B14.;
3743 1996.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-168-4.D45.;
3744 1996.Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.80-85657-04-X.D54.;
3745 1996.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.80-85487-49-7.A44.;
3746 1996.Ján Pavol II,.Universi dominici Gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-011-4.U.;
3747 1996.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.80-7113-165-2.A15.;
3748 1996.Douglas, James Davies.Nový biblický slovník.:Návrat domov.80-85495-65-1.R1.;
3749 1996.Gigliony, Paolo.Svátosti Krista a cirkve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-115-7.A45.;
3750 1996.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM..A40.;
3751 1996.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-131-0.C2X.;
3752 1996.Augustin, Josef.Česká republika ve znacích,symbolech a erbech : (Poslední dekády 20.století první novodobé České státnosti měst a obcí).Sokolov:Arbor.80-901834-0-9.C2X.;
3753 1996.Geraldine.Divine inspirations from Jesus and Mary. Praha:ArchArt.80-901500-9-8.D14.;
3754 1996.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo,ako o ňom písal Pavol 2.list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-161-7.A20.;
3755 1996.František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.80-7165-051-X.B43.;
3756 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.B38.;
3757 1996.Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.80-85405-40-7.D13.;
3758 1996.Ivančić, Tomislav,.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-23-0.B30.;
3759 1996.Ivan, Blecha.Husserl.:VOTOBIA Praha.80-7198-066-8.A15.;
3760 1996..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 2., |p Bretaň.:Brno :..D32.;
3761 1996.Gaher, Fratišek.Logické hádanky,hlavolami a paradoxy.Bratislava:IRIS.80-88778-29-8.A33.;
3762 1996.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.80-85291-31-2.A35.;
3763 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.A45.;
3764 1996.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spasiteľa.:..B17.;
3765 1996.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.80-85291-31-2.D25.;
3766 1996.Abeln, Reinhard.Odpuštění.Kostelní Vydří:KN.80-7192-133-5.B37.;
3767 1996.Sandtner, Štefan, SDB.Stromy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-16-4.C2X.;
3768 1996.Šuppa, Jozef, SJ.Pán ma povolal.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-092-6.C1Y.;
3769 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O poslaní kňaza.Bratislava-Nové mesto:.80-85487-45-4.D42.;
3770 1996.Mello, Anthony.Sádhana - Cesta k Bohu.Brno:Cesta.80-85319-48-9.A34.;
3771 1996.Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.80-7165-071-4.A41.;
3772 1996.Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-121-3.D57.;
3773 1996.Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-32-2.C26.;
3774 1996.Vavro, Jozef, SJ.Krížová cesta nenarodených. Michal Vaško:Prešov.80-7165-055-2.B27.;
3775 1996..Modlitba svätého ruženca. Michalovce:Redemptoristi.80-88724-06-6.A38.;
3776 1996.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-116-7.D27.;
3777 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.D43.;
3778 1996.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.80-85310-57-0.B44.;
3779 1996.Tomáš Hemerken Kempenský.Nasledovanie Krista. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-124-2.B27.;
3780 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-183-6.D54.;
3781 1996..Jednotný katolícky spevník.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.8071621668; 80-7162-166-8.D53A.;
3782 1996.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.80-968634-4-4.B43.;
3783 1996.Ware, Kallistos.Cestou orthodoxie.Praha:Biblická společnost.80-901571-6-5.A24.;
3784 1996.Marta Gálová, Mária Gálová.Keď sa zjaví Mária....Bratislava:LUC.80-7114-173-9.D52.;
3785 1996.Grečo, Peter.Systém farnosti v bunkách.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-065-X.B23.;
3786 1996..Káž Božie slovo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-130-2.D27.;
3787 1996.Lachmanová, Kateřina.Vězení s klíčem uvnitř.Kostelní Vydří:KN.80-7192-127-0.A41.;
3788 1996.Hirjak, Štefan, SJ.Viera Nádej Láska.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo..B25.;
3789 1996.Čapla, Ján.Vhľad do života noviciátov. Za Kristom.Poprad:Saleziáni don Bosca..B38.;
3790 1996.Tomáš, Tomašových.Ako ďaleko je do Šanghaja.:BELIMEX.80-85327-18-X.C35.;
3791 1996.Canfield, Jack.Aladinuv faktor.Praha:Pragma.80-7205-354-X.A21.;
3792 1996.Cianchetta, Romeo.Assisi.Bratislava:Don Bosco.80-85405-40-7.D16.;
3793 1996.Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-32-9.A15.;
3794 1996.Belejkanič, Imrich.Pravoslávne dogmatické bohoslovie ll..:autor.80-7097-341-2.A27.;
3795 1996.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenskej výslovnosti.Bratislava:SPN.80-08-00305-7.R5.;
3796 1996.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.80-7114-191-7.A13.;
3797 1996.Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-128-5.U.;
3798 1996.Carretto, Carlo.A buh videl,že je to dobré.Praha:Portál.80-7178-092-8.A25.;
3799 1996.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.80-85310-67-8.C10.;
3800 1996.Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.80-88775-21-3.C32.;
3801 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.C34.;
3802 1996.Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.80-7149-094-6.D57.;
3803 1996.Klisz, Miloslav.Nedělní homilie - cyklus A.Olomouc:MCM..A15.;
3804 1996.Gunthor, Anselm.Morálna teológia III/a.Trnava:Rím.80-7162-169-2.D42.;
3805 1996..Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-135-8.B27.;
3806 1996.Martin, Rázus.Pred boží trón.:Tranoscius.80-7140-077-7.D32.;
3807 1996.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.80-967560-9-5.C26.;
3808 1996.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-103-5.A16.;
3809 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.A26.;
3810 1996.Peseschkian, Nossrat.Kupec a papoušek : Využití orientálních příběhů v psychoterapii.Názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování.Praha:Cesty.80-85319-60-8.D36.;
3811 1996.Kremer, Jacob.Křesťan na prahu třetího tisíciletí.Praha:Vyšehrad.80-7021-179-2.D38.;
3812 1996.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.80-85310-56-2.B38.;
3813 1996.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-061-0.D22.;
3814 1996.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-146-7.A43.;
3815 1996.Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.80-85310-62-7.a48.;
3816 1996.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.80-85405-56-3.D25.;
3817 1996.Luciani, Albino.Otče náš. Myšlienky k modlitbe Pána.. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre:Nitra.80-88741-13-0.A13.;
3818 1996.Nektarios Antonopoulos.Návrat. Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ:Prešov.80-7097-329-3.D28.;
3819 1996.Juraj, Lexmann.Slovenská filmová hudba 1896-1996.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-88820-01-4.C20.;
3820 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.A32.;
3821 1996.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.80-967560-9-5.A26.;
3822 1996.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba : účinný prostředek k věčné spáse a všem milostem, které si od Boha žádáme.Kostelní Vydří:KN.80-7192-161-0.C10.;
3823 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.A44.;
3824 1996.Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.80-967255-0-5.A10.;
3825 1996.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-035-2.A44.;
3826 1996.Nigg, Walter.Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Bratislava:LUC.80-7114-198-4.B05.;
3827 1996..Dominikáni.:Praha :.80-85929-15-5.B46.;
3828 1996.Joana, Ashton.Tajomstvo zjavení.Bratislava:Eko-konzult.80-88809-15-0.D48.;
3829 1996.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-094-0.b13.;
3830 1996..Komu máme veriť?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-149-8.D31.;
3831 1996.Sara, Kochav.Izrael. Praha:Rebo Productions.80-85815-49-4.R6.;
3832 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.C2X.;
3833 1996.Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.80-85587-04-1.A24.;
3834 1996.Porubčan, Jozef, SJ.POSOLSTVO, AKO O ŃOM PÍSAL PAVOL - Solúnčanom a Korinťanom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-132-3.suscm.;
3835 1996.Marin, Jacques.Milovat znamená odpouštět.:Cesta Brno.80-85319-54-3.D21.;
3836 1996.Mulford, Prentice.O mysli.:Eugenika.80-967400-5-9.A46.;
3837 1996.Hünermann, Wilhelm.Princ Gonzaga.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-119-1.C2X.;
3838 1996.Pavanello, Fernando A..Kazateľ milosti. Serafín:Bratislava.80-85310-54-6.D54.;
3839 1996.Mráz, Marián, SJ.Špeciálna morálna teológia. Dekalóg.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-110-8.D33.;
3840 1996.Křížková, Rút Marie.Kniha víry, naděje a lásky.Praha:Portál.80-7178-122-3.D38.;
3841 1996.Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.80-85487-41-1.A21.;
3842 1996.Martini, Carlo Maria, 1927- - autor.Lide můj, vyjdi z Egypta :. Refugium Velehrad-Roma ::Velehrad :.80-901957-4-1.A10.;
3843 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.C2X.;
3844 1996.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst cir.na Slovensku.Bratislava:CHARIS.80-88743-12-5.A25.;
3845 1996.Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-8-0.A34.;
3846 1996.Bonaventúra, sv..Tributo quotidiano a Maria - Každodenná daň Márii.Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka..B26.;
3847 1996.Madre, Philippe.Modlitby za uzdravenia.Bratislava:LUC.80-7114-177-1.B06.;
3848 1996.Abeln, Reinhard.Láska začíná doma : myšlenky o manželství a rodině, dětech a výchově.Kostelní Vydří:KN.80-7192-155-6.B43.;
3849 1996.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.80-85487-43-8.D22.;
3850 1996.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-042-4.U.;
3851 1996.Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.80-967003-4-0.D52.;
3852 1996.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela XX, Psychologia racionalna.Lublin:KUL.83-228-0594-2.D21.;
3853 1996.Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.80-85959-07-0.A44.;
3854 1996.Petri, Heinrich; Beinert, Wolfgang.Učení o Marii. Olomouc:MCM..D36.;
3855 1996.Vnuk, František.Pokus o schizmu.Bratislava:Ústav dejín kresť. na Slovensku.80-88717-10-8.A27.;
3856 1996.Stecher, Reinhold.Láska až do krajnosti.:.80-7113-152-0.B38.;
3857 1996.Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.80-85487-17-9.D61a.;
3858 1996.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXIV. (1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-090-4.C33.;
3859 1996.Sturmer, Ernest.Útok na dračí trón.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-42-2.A34.;
3860 1996.Telchin, Stan.Zrada.Kostelní Vydří:KN.80-7192-152-1.A15.;
3861 1996.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu i ľudom 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-103-5.A40.;
3862 1996.Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.C34.;
3863 1996.Judák, Viliam.Krížová cesta národných svätcov.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-12-2.B26.;
3864 1996.Ouhledová, Anna.Tajomstvo života, obety a lásky. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.80-85223-41-4.D53.;
3865 1996.Jiří Kaplan.Žij svobodně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-093-2.C2X.;
3866 1996.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.80-7114-178-X.C34.;
3867 1996.Peck, M. Scott (Morgan Scott).Nevyšlapanou cestou.Praha:Argo.80-7203-036-1.C23.;
3868 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec.Arystoteles Metafizyka Tom I.Lublin:KUL.83-228-0484-9.D26.;
3869 1996.Mišovič, Bernard, SJ.Sibyla severu - svätá Brigita švédska.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-094-2.D52.;
3870 1996.Greshake, Gisbert.Nachazet Boha ve všech vecech.Praha:ZVON.80-7113-157-1.A45.;
3871 1996.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-101-9.C22.;
3872 1996.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 1.:Aktuell.80-88733-36-7.D45.;
3873 1996.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela..B26.;
3874 1996.Barbier, Jean.Mariánski konvertiti.Bratislava:LUC.80-7114-190-9.C3X.;
3875 1996.Sienská, Katarína.Ruženec se svatou Katerinou Sienskou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-098-3.B11.;
3876 1996.Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.80-88795-16-8.D54.;
3877 1996.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.80-7114-197-6.B27.;
3878 1996.Augustín Aurélius.Moja matka Monika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-101-9.A40.;
3879 1996.Miklošková, Marta; Mikloško, Jozef.Lúčenie. Jozef Mikloško:DACO.80-967298-1-0.C25.;
3880 1996.Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux..Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-53-9.C2X.;
3881 1996..Život sv. Antonína Poustevníka.Velehrad:Refugium.80-901957-5-X.A31.;
3882 1996.Volek, Peter.Základy logiky a teórie vedy.Banská Bystrica:RKCMBF UK v BA..C11.;
3883 1996.Escrivá de Balaguer, José María, 1902-1975 .Brázda.Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-155-2.A20.;
3884 1996.Bernadeta Matejovská....Bolo mu ho ľúto....Trnava:Dobrá kniha.80-7141-134-5.D57.;
3885 1996.Reinsberg, Jiří.Probíhejte Jeruzalém a svťte. Praha:Česká křesťanská akademie.80-85795-32-9.D56.;
3886 1996.Eliot, Thomas Stearns.Vražda v katedrále.:Petrus.80-967376-3-5.A47.;
3887 1996.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.80-85405-49-0.A20.;
3888 1996.Goldmann, Gereon.Svetlo kríža v tieni kríža.Bratislava:Serafín.80-85310-58-9.A45.;
3889 1996.Špidlík, Tomáš.Ruská idea.Velehrad:Refugium.80-86045-02-1.C13.;
3890 1996.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.80-7114-182-8.B04.;
3891 1996.Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-154-4.D56.;
3892 1996.Bajan Silvester.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-154-4.D55.;
3893 1996.Chelemendik, Sergej.Slávne anekdoty XX. storočia.Prešov:Slovanský dom.80-85459-04-3.A35.;
3894 1996.Beke, Eduard.Bol som učiteľom. G.A.G.:Banská Bystrica.80-85657-04-X.D57.;
3895 1996.Ljubič, Marian.Stručná správa.Bratislava:MCM.80-88717-14-0.A22.;
3896 1996.Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.80-85405-55-5.B31.;
3897 1996.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.80-88944-36-8.D34.;
3898 1996.Karol, Mika.Pohotovostný lekár zasahuje.:ECM.80-85733-46-3.D53.;
3899 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-183-6.A22.;
3900 1996.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.80-7114-175-5.A16.;
3901 1996.Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-039-5.C2X.;
3902 1996.Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.80-7165-070-6.D53.;
3903 1996.Wójcik, Małgorzata Maria.Święty Franciszek Salezy i jego dzieło - zakon nawiedzenia najświętszej Maryi Panny. (Svätý František Saleský a jeho dielo - rehola Navštívenia Panny Márie.).Jasło:Klasztor ss. Wyzitek.8390488906;83-904889-0-6.A34.;
3904 1996.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.80-7165-052-8.B25.;
3905 1996.Balling, Adalbert Ludwig.Bůh má rád veselé lidi : veselá vyprávění mariannhillských misionářů.Kostelní Vydří:KN.80-7192-158-0.C14.;
3906 1996.Šuppa, Jozef, SJ.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-105-1.D56.;
3907 1996.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-122-6.B21.;
3908 1996.Tondra, František.Morálna teológia II.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-035-2.C34.;
3909 1996.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.80-7114-187-9.A37.;
3910 1996.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.80-85310-57-0.B43.;
3911 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.C20.;
3912 1996.Halás, Štefan.Profesor Hlaváč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-127-7.A40.;
3913 1996.Lockhart, Bruce Robin.Na cestě do nebe.Praha:ZVON.80-7113-163-6.A31.;
3914 1996.Renner, F. G..Naši nebeskí priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-122-6.B44.;
3915 1996..Vieroučné rozdiely v duchu jednoty.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-043-9.B23.;
3916 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.D31.;
3917 1996.Bernard z Clairvaux.Ruženec se svatým Bernard.Kostelní Vydří:KN.80-7192-117-3.B11.;
3918 1996.Šolle, Miloš.Od úsvitu křesťanství k sv.Vojtěchu : Miloš Šolle.Praha:Vyšehrad.80-7021-200-4.A42.;
3919 1996.De, MELLO, Anthony.Cesta k lásce : poslední meditace.Brno:Cesta.80-85319-58-6.A11.;
3920 1996.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.80-85405-37-7.A50.;
3921 1996.Sandtner, Štefan, SDB.Stromy.Bratislava:Don Bosco.80-85405-16-4.c14.;
3922 1996.Martini Carlo M..Tvá hul mě vede.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C3X.;
3923 1996.Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.80-7114-181-X.D57A.;
3924 1996.Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.80-85587-04-1.D58.;
3925 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.A14.;
3926 1996.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.80-85405-47-4.A44.;
3927 1996..Keltské pověsti a pohádky. |n Díl 1., |p Bretaň.:Brno :.80-85436-46-9.D32.;
3928 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.C33.;
3929 1996.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-15-5.C23.;
3930 1996.Mikluščák, Pavol.Nádej v naplnenie.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-8-0.D28.;
3931 1996.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Objav srdca.Bratislava:Nové mesto.80-85487-48-9.A31.;
3932 1996.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..D51.;
3933 1996.Mello, Anthomy de.Modlitba Žáby 2.Brno:Cesta.80-85319-55-1.A35.;
3934 1996.Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.80-88795-21-4.B47.;
3935 1996.Michael, Novak.Filozofia slobody.:Charis.80-88743-16-8.C32.;
3936 1996.Vrablec, Štefan.Boli sme v Ríme. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..B33.;
3937 1996.Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše /.[Praha] ::Portál,.80-7178-077-4.C31.;
3938 1996.Maryniarczyk, Andrzej; Mieczyslaw A. Krapiec; Zofia J. Zdybicka.Wprowadzenie do Filozofii.Lublin:KUL.83-228-0444-X.D21.;
3939 1996.Ladame, Jean.Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-063-0.D38.;
3940 1996.Geoffrey, Broughton.Otestuj si angličtinu 2.:Aktuell.80-88733-37-5.D45.;
3941 1996.Gots, Anton, 1934- - autor."Ano" ke kříži.:Olomouc :.80-238-0909-1.D61.;
3942 1996.Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.80-88795-26-5.D28.;
3943 1996.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.80-968634-4-4.B35.;
3944 1996.Hermanovský, Ján.Pápeži kňazom.Bratislava:LUC.80-7114-191-7.C16.;
3945 1996.Tournier, Paul.Tajemství.Praha:Návrat domů.80-85495-62-7.D36.;
3946 1996.Leist, Marielene.První skušenost s Bohem.Praha:Vyšehrad.80-7021-177-6.A15.;
3947 1996.Souček, Josef Bohumil, 1902-1972 - autor.Bláznovství kříže :.:Heršpice :.80-901854-0-1.C26.;
3948 1996.Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.80-88795-21-4.B47.;
3949 1996.Bahounek, Tomáš Jiří.S Marií proti Démonum.Olomouc:MCM..A24.;
3950 1996..Žilina a okolie.Žilina:Knižné centrum.80-88723-38-8.D16.;
3951 1996.Terézia z Lisieux.Ruženec se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-143-2.B11.;
3952 1996.Dančo, Vincent.P. T. de Chardin: Božské prostredie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-121-3.D27.;
3953 1996.Mulaisho, Dominic.Jazyk nemého:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-102-7.A24.;
3954 1996.Fabian, Anton.Hodnota vzťahu.:..B10.;
3955 1996.Ljubičič, Petar.Volanie Kráľovnej Pokoja.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.80-88717-15-9.A43.;
3956 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.D41.;
3957 1996.Kočiš, Jozef.Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom.:Jozef BLAHA.80-966996-4-4.B21.;
3958 1996.Argaňaraz, Ricardo..Ježiš ma uzdravil !. Vydavateľstvo RM:Prešov.80-967559-0-0.B42.;
3959 1996.Flores, José H. Prado.Formovanie učeníkov. Zvolen:Jas.80-88795-26-5.A27.;
3960 1996.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-148-X.U.;
3961 1996.Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-120-5.C2X.;
3962 1996.Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.80-85405-57-1.U.;
3963 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.A24.;
3964 1996.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.80-7114-178-X.D57A.;
3965 1996.Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-126-4.D55.;
3966 1996..Zamlčaná pravda o Slovensku : 2.diel..Bratislava:S-G-T PLUS.80-85587-05-X.D22.;
3967 1996.Duda, Ján.Katolícke manželské právo. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-041-7.C2X.;
3968 1996.Pauliny, Andrej, SDB.Kariera svätych.Bratislava:Don Bosco.80-85405-28-8.A37.;
3969 1996.Miloslav Klisz, - Mons..Homiletický sborník - cyklus B.Olomouc:Matice cyrilometodějská..D33.;
3970 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.A32.;
3971 1996.Powell, John.Tajemství setrvání v lásce.Praha:Portál.80-7178-098-7.A20.;
3972 1996.Kardinál Suenens.Kráľ Baudouin.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-111-6.D59.;
3973 1996.Šuppa, Jozef, SJ.Svetlá a tiene.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-105-1.C1Y.;
3974 1996.Mikluščák, Pavol.Tajomstvo daru.Dolný Kubín:Zrno.80-900496-7-2.A34.;
3975 1996.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-147-5.B41.;
3976 1996.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 6.Bratislava:Don Bosco.80-85405-47-4.C1Y.;
3977 1996.Macák, Ernest, SDB.Zápisky spoza mreží.Bratislava:Don Bosco.80-85405-37-7.C22.;
3978 1996.Schlinkova, Basilea.Rocková hudba: odkiaľ - kam?.Bratislava:LUC.80-7114-172-0.B11.;
3979 1996.Judák, Viliam.Prehľadné cirkevné dejiny.Bratislava:LÚČ.80-7114-187-9.C30.;
3980 1996.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.80-85487-43-8.C34.;
3981 1996.Bradford, Ernle.Řádoví RYTÍŘI.Praha:ZVON.80-7113-135-0.A20.;
3982 1996.Zdybicka, Zofia.Filozofia religii. Filozofia Boga.Lublin:KUL..B19.;
3983 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.D48.;
3984 1996.Holeček, Michal.Ruženec se svatým Dominikem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-085-1.B11.;
3985 1996.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Don Bosco:Bratislava.80-85405-49-0.D47.;
3986 1996.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..C36.;
3987 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.B41.;
3988 1996.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Duchovní základy života.Velehrad:Refugium.80-901957-8-4.D43.;
3989 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.B37.;
3990 1996.Madre, Philippe.Rozlišovanie duchov.Bratislava:Serafín.80-85310-56-2.B23.;
3991 1996..Dominikáni.:Praha :.80-85929-15-5.D57A.;
3992 1996.Gots, Anton.Prijímam kríž.Bratislava:LUC.80-7114-189-5.a48.;
3993 1996.Florenskij, Pavol.Soľ zeme.Bratislava:Nové mesto.80-85487-32-2.A20.;
3994 1996.Sucháň, Ján.Prihováram sa Vám.Bratislava:PS MONT.80-967620-0-1.A20.;
3995 1996.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-128-0.A26.;
3996 1996.Ryden, Vassula,1942-.Opravdový život v Bohu..Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..A45.;
3997 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.B38.;
3998 1996.Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.80-7165-070-6.D57.;
3999 1996.Buob, Hans.Dar rozlišování duchů. Duch svatý - neznámý Bůh. Rozlišování duchů. Slavení eucharistie..Kostelní Vydří:KN.80-7192-096-7.b13.;
4000 1996.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-181-1.U.;
4001 1996.Giansanti, Gianni.Ján Pavel II. Portrét pontifika. Praha:Rebo Productions.80-85815-55-9.D16.;
4002 1996.Markech, Stanislav.Hor sa na leva!.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-122-1.A50.;
4003 1996.Ján Pavol II..Prejavy Sv. Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.:Pápežské misijné diela..B17.;
4004 1996.Huber, Georges.Můj anděl půjde před tebou.Praha ::Zvon,.80-7113-171-7.A42.;
4005 1996.Bosco, Ján.S Donom Boscom na slovíčko.. Don Bosco:Bratislava.80-85405-48-2.B42.;
4006 1996.Ljubičić, Petar.Výzva Kráľovnej pokoja.Bratislava:USPO pre Mariánske centrum Medžugorie.80-88717-12-4.A10.;
4007 1996.Krapka, Emil, SJ.Káž Božie slovo.Cyk.B.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-074-8.A24.;
4008 1996.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa.Bratislava:Salus.80-967485-1-3.A35.;
4009 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.D51.;
4010 1996.Bruno, Z QUERFURTU, ca 974.Život svatého Vojtěcha : Legenda Nascitur purpureus flos.Praha:ZVON.80-7113-185-7.C1x.;
4011 1996..Druhá PEPO príručka. eRko:Bratislava.80-88710-12-X.B35.;
4012 1996.Vojenčiak, Juraj, SVD.Rehole na Slovensku.Bratislava:Pápežské misijné diela..B33.;
4013 1996.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-097-5.B41.;
4014 1996.Ištvaník, Štefan, CSsR.Krížová cesta. Redemptoristi:Michalovce.80-88724-09-0.B28.;
4015 1996.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.80-7114-176-3.B04.;
4016 1996.Malý, Vincent.Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-126-9.D36.;
4017 1996, c1991.Kroll, Gerhard, 1914-1997 - autor.Po stopách Ježíšových.:Praha :.80-7113-179-2.C20.;
4018 1997.Němec, Jaroslav.Dějiny křesťanského starověku.Olomouc:MCM..D37.;
4019 1997.Bednarczyk, Piotr.w Chrystusie jestesmy ludem Božym. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-012-2.D13.;
4020 1997.Stanček, Ľubomír, CM.Otvorené srdce. Spišské Podhradie:KS.80-7142-056-5.A20.;
4021 1997.Marián, Červený.Muž dialógu - kardinál König.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-168-X.C22.;
4022 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.A35.;
4023 1997.Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-214-1.a48.;
4024 1997.Tournier, Paul.Dobrodružství života.Praha:Návrat domů.80-85495-69-4.A47.;
4025 1997.Chesterton, Gilbert Keith.Autobiografie. Brno:Proglas.80-902146-2-2.C13.;
4026 1997.Freud, Sigmund.Přednášky k úvodu do psychoanalýzy : 11.kniha. : jedenáctá kniha.Praha:Psychoanalytické nakl..80-901601-9-0.C30.;
4027 1997..Môj život je moje krédo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-147-7.D52.;
4028 1997.Abeln, Reinhard.Modlit se člověk naučí jen modlitbou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-234-X.D57.;
4029 1997.Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.80-85487-19-5.D61a.;
4030 1997.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.80-85223-47-3.A35.;
4031 1997..Nebe nad močály.Olomouc:MCM..B06.;
4032 1997.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom:. Serafín:Bratislava.80-85310-82-1.D57.;
4033 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-193-5.U.;
4034 1997.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.80-7165-077-3.B26.;
4035 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.C17.;
4036 1997.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-313-3.A16.;
4037 1997.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Rozmowy o Metafizyce.Lublin:KUL.83-907293-1-8.A33.;
4038 1997.Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.80-967639-1-1.A34.;
4039 1997.Havrilla, Mikuláš.František miláčik Panny Márie.Košice:Slovo.80-85291-34-7.B17.;
4040 1997.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-143-4.C23.;
4041 1997.Drewermann, Eugen.Tragické a kresťanské.Brno:CDK.80-85959-29-1.A27.;
4042 1997.Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.80-238-1854-6.B45.;
4043 1997.Pružinský, Štefan.Pravoslávna duchovnosť 1. časť.:Metropolitná rada Pravoslávnej cirkvi v Prešove.80-967801-3-1.A27.;
4044 1997.Rádl, Emanuel.Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom.:RKFÚ-Vrbové.80-900931-6-7.B03.;
4045 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.B42.;
4046 1997.Pirnosová, Blanka.Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících.:Sdružení sv. Jana Neumanna.80-7178-175-4.A41.;
4047 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.B44.;
4048 1997.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.80-7114-185-2.A12.;
4049 1997.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-19-X.C1Y.;
4050 1997.Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.80-85487-19-5.A47.;
4051 1997.Job, Pavol.Evanjeliové blahoslavenstvá-nová nádej sveta.Bratislava:LUC.80-967639-1-1.D22.;
4052 1997..Teplička nad Váhom 1267-1997. Obecný úrad :V Žiline.80-7100-431-6.D28.;
4053 1997.Dandi, Daley Mackall,.Vianočná záhada.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-05-8.c12.;
4054 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.D27.;
4055 1997.Skalický, Karel.Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-164-5.A16.;
4056 1997.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Až se stanou umění & život duchovními :.:Velehrad :.80-86045-06-4.B48.;
4057 1997.Keruľ.Homiletické príklady 1..Vyšná Olšava:..B08.;
4058 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.A46.;
4059 1997.Senčík, Štefan, SJ.Terézia z Avily.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-169-8.C34.;
4060 1997.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.80-7113-188-1.D43.;
4061 1997.Angelo, Viganó.Ježiš aohlasuje kráľovstvo.:Don Bosco.80-85405-60-1.B26.;
4062 1997.Jean, Yves Leloup.Slová z hory Athos.:Severopovažské osvetové stredisko.80-85161-18-4.B41.;
4063 1997.Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.80-7114-215-8.D53.;
4064 1997.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1996.Bratislava:MKH..B26.;
4065 1997.Hlouch, Jozef.Minútočka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-207-9.A38.;
4066 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.A45.;
4067 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.D31.;
4068 1997.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa 2.Bratislava:Don Bosco.80-85405-74-1.A35.;
4069 1997.Jandourek, Jan.Václav Malý.Praha:Portál.80-7178-789-2.A16.;
4070 1997.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie 2-Časť 1.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-159-0.C36.;
4071 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.B03.;
4072 1997.Judák, Viliam.Dar všedného dňa. (Myšlienky z éteru 3).Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-19-X.C2X.;
4073 1997.Husek, Josef.Za vlády vrahů : Československý Gulag.:.80-86093-08-5.C11.;
4074 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.D47.;
4075 1997.Carretto, Carlo.Hledal jsem a nalezl jsem.:Cesta Brno.80-85319-67-5.D38.;
4076 1997.Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.80-06-00782-9.C14.;
4077 1997.Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-258-7.A42.;
4078 1997.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.80-238-0972-5.D38.;
4079 1997.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-7-5.D59.;
4080 1997.Viganó, Angelo.Ježišov pozemský život.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-59-8.B26.;
4081 1997.Turner, Steve.Touha po nebi : Rockoll a hledání spásy.Praha:Návrat domů.80-85495-61-9.C16.;
4082 1997.Crabb, Lawrence J..Muž a žena : Proč jsou manželství tak často plná napětí a hořkosti? Co je zapotřebí k dobrému manželství?.Praha:Návrat domů.80-85495-72-4.C1Y.;
4083 1997.Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.80-88795-27-3.B12.;
4084 1997.Keruľ.Homiletické príklady 4..Vyšná Olšava:..B08.;
4085 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.A43.;
4086 1997.Mello, Antony de.Kontakt s Bohom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-172-8.A22.;
4087 1997.Salij, Jacek.Hledání odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-248-X.A42.;
4088 1997.Marguerite.Poselství milosrdné lásky.Olomouc:MCM..D38.;
4089 1997.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.80-88717-20-5.A22.;
4090 1997.Marsina, Richard.Legendy stredovekého Slovenska.Nitra:Rak.80-85501-08-2.D15.;
4091 1997.Šturák, Peter.Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM (1888-1960).. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-085-4.D56.;
4092 1997.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM..A20.;
4093 1997.Štohl, Augustín.Kráľovná pomoci.Bratislava:vl. n..80-967913-4-6.A46.;
4094 1997.Dermek, Andrej, SDB.Pomôcky k otázkam Nového zákona. Evanjeliá. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:V Bratislave.80-88696-15-1.D12.;
4095 1997.Vyšohlíd, Zdeněk.Rozhovory před věčností.Praha ::Čes. spisovatel,.80-202-0655-8.C11.;
4096 1997.Janáč - Hrubý, Pavol.Zoznámte sa prosím !. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-050-6.A13.;
4097 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.D41.;
4098 1997.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.Znamení času :.:Třebíč :.80-85766-98-1.A15.;
4099 1997.Kongregácia pre katolícku výchovu.Nové povolania pre novú Eúropu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-234-6.U.;
4100 1997.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.80-85405-72-5.C1Y.;
4101 1997.Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-200-1.C1Y.;
4102 1997.Stanček, Ľubomír, CM.Ponúknuté slovo. Spišské Podhradie:KS.80-7142-055-7.A27.;
4103 1997.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.80-7114-203-4.A24.;
4104 1997.Frankl, Viktor Emil.Vůle ke smyslu : Vybrané přednášky o logoterapii.Brno:Cesta.80-85139-63-4.A13.;
4105 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.C26.;
4106 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.C22.;
4107 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.B48.;
4108 1997.Simmaová, Marie.Duše v očistci.Olomouc:MCM..B16.;
4109 1997.Briggs, Asa.Kdy, kde, proš a jak se to stalo.:Readers Digest Výběr.80-902069-6-4.R3.;
4110 1997.Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..D46.;
4111 1997.Haring, Bernhard.Moje zkušenost s církví v Africe.Praha:Vyšehrad.80-7021-222-5.A37.;
4112 1997.Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.80-7114-207-7.D53.;
4113 1997.Stariček, Imrich.Kozmológia.:..B19.;
4114 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.C26.;
4115 1997.Huber, Georges,1910-2003.Odstup, satane! :.Praha ::Zvon,.80-7113-197-0.C3X.;
4116 1997.Exupery, Antoine De Saint.Malý princ.Bratislava:Mladé leta.80-06-00778-0.A38.;
4117 1997.Sucháň, Ján.Uvahy slobodného človeka v Slobodnej Europe.Bratislava:PS MONT.80-967620-1-X.C11.;
4118 1997.Filipek, Andrej, SJ.Liturgika.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-153-1.A22.;
4119 1997.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-7-5.C32.;
4120 1997.Kasper, Walter.Teologie křesťanského manželství.Brno:CDK.80-85959-28-3.A41.;
4121 1997.Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.]..B49.;
4122 1997.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-197-8.U.;
4123 1997.Štohl, Augustín.Kráľovná pomoci.Bratislava:vl. n..80-967913-4-6.D25.;
4124 1997.Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.80-967559-4-3.A27.;
4125 1997.Eberhard, Mühlan.Buď O.K., otec!.:Advent-Orion.80-88719-66-6.C32.;
4126 1997.Furey, Richard G..Máriina cesta kríža. Košice:Kongregácia sestier dominikánov..B28.;
4127 1997.Halík, Tomáš.Ptal jsem se cest Rozhovory.Praha:Portál.80-7178-143-6.D43.;
4128 1997.Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.80-967851-2-5.B47.;
4129 1997.Powersová, Margaret.Stopy v piesku.Bratislava:Motýľ.80-88775-29-9.A22.;
4130 1997.Sheen, Fulton J.Život krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-207-4.A22.;
4131 1997.Justoň, Zdeněk.Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem.:Praha : Dauphin.80-86019-55-1.D46.;
4132 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.A26.;
4133 1997.Freud, Sigmund.Totem a tabu : 9.kniha. : O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika.Praha:Psychoanalytické nakl..80-86123-01-4.C30.;
4134 1997.Geiger, Helmut.Rozhovory o kresťanskej výchove.Bratislava:LUC.80-7114-216-6.A46.;
4135 1997.Luscoň, Jozef, SDB.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.80-88680-09-3.D31.;
4136 1997.Katarína, Semanová.Fintice.Fintice:OÚ.80-967756-8-5.D15.;
4137 1997.Čižmár, Marián.Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-097-8.B46.;
4138 1997.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-178-7.C23.;
4139 1997.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-40-0.B34.;
4140 1997.Buob, Hans.Rozlišovanie duchov.Zvolen:Jas.80-88795-37-0.B35.;
4141 1997.Fromm, Erich,(1900-1980).Člověk a psychoanalýza.Praha ::Aurora,.80-85974-18-5 .C30.;
4142 1997.Reuter, Jakub.Pre nich som sa stal činanom. Nitra:SBS.80-85223-47-3.B38.;
4143 1997.Boublík, Vladimír.Člověk očekává Krista.Kostelní Vydří:KN.80-7192-271-4.D43.;
4144 1997.Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.80-7114-206-9.C1Y.;
4145 1997.Gilson, Etienne.Bytí a nekteří filozofové. Praha:OIKOYMENH.80-86005-46-1.A24.;
4146 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.C13.;
4147 1997.Boublík, Vladimír, 1928-1974.Boží lid.Kostelní Vydří:KN.80-7192-307-9.A15.;
4148 1997.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-143-4.C3X.;
4149 1997.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-130-7.C1Y.;
4150 1997.Ján Pavol II..Sociálna starostlivosť.:..U.;
4151 1997.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti I..Bratislava:LUC.80-7114-203-4.C3X.;
4152 1997.Špidlík, Tomáš, 1919-2010 - autor.Živé slovo :. :Velehrad :.80-86045-13-7.C26.;
4153 1997.Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-313-3.D43.;
4154 1997.Jan Jandourek, Václav Malý ; fot. B.Fliedr ; odp.red. P.Zach..Václav Malý : Cesta za pravdou.Praha:Portál.80-7178-189-4.D56.;
4155 1997.Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.80-88795-34-6.B17.;
4156 1997.Terézia z Lisieux.S Terezkou každý deň. Košice:Karmel..A38.;
4157 1997.Judák, Viliam.Jubilejné roky v dejinách.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-18-1.D14.;
4158 1997.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.80-7114-211-5.D53.;
4159 1997.Hromník, Milan, SJ.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-149-3.B25.;
4160 1997.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.80-88717-20-5.D48.;
4161 1997.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-194-3.A26.;
4162 1997.Ivančiă, Tomislav.Poď za mnou.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-29-X.B28.;
4163 1997.Ferrero, Bruno.Další příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.80-7178-182-7.A31.;
4164 1997.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová.Bratislava:Don Bosco.80-85405-72-5.D35.;
4165 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.A20.;
4166 1997.Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.80-967559-2-7.B29.;
4167 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.C2X.;
4168 1997.Miravalle, Mark.MARIA, Spoluvykupitelka, Prostřednice, Přímluvnice.Olomouc:Matice cyrilometodějská..C22.;
4169 1997.Bednarczyk, Piotr.z Christusem przetwarzamy swiat. Paríž:Editions du dialogue.2-85316-015-7.D13.;
4170 1997.Marseille, Jacques.Dejiny sveta.Bratislava:Mladé leta.80-06-00830-2.R6.;
4171 1997.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-01-5.C23.;
4172 1997.Braulik, Georg.Kde sú dnes proroci?.Prešov:VMV.80-7165-078-1.A32.;
4173 1997.Eliot, George.Silas marner. Oxford:Oxford Bookworms.0-19-422708-1.C15.;
4174 1997.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-165-5.C30.;
4175 1997.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-178-7.D46.;
4176 1997.Grignion, Ľudovít Mária.Modlitby doporučene L.M. Grignionom.Olomouc:MCM..B18.;
4177 1997.F.Donatus Pfannmüller.Keď prišiel Spasiteľ na svet. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-130-7.D34.;
4178 1997.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.80-85310-80-5.B36.;
4179 1997.Keruľ.Homiletické príklady 2..Vyšná Olšava:..B08.;
4180 1997..Nekonvenčný kresťan.Bratislava:LUC.80-7114-199-2.A50.;
4181 1997.Márie-Eugéne, otec.Tvá láska rostla se mnou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-241-2.D43.;
4182 1997.Aurélius, Augustín.Vyznania.Bratislava:LUC.80-7114-185-2.A35.;
4183 1997.Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska..B33.;
4184 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.D28.;
4185 1997.Kuběna, Cyril Metoděj.Mystický zjav turzovskej Panny Márie. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.80-900397-5-8.B34.;
4186 1997..Nebo nad močiarmi.Čadca:..B44.;
4187 1997.Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-151-5.D53.;
4188 1997..Litánie k Duchu Svätému.Košice:Slovo.80-85291-43-6.B22.;
4189 1997.Hugo ze svatého Viktora.De tribus diebus.Praha:Oikoymenh.80-86005-61-5.A14.;
4190 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.A42.;
4191 1997.William, Hardy.Sprievodca secesiou. Bratislava:INA.80-8053-047-5.R6.;
4192 1997.Roschini, Gabriele Maria.Život Panny Márie. USPO:Bratislava.80-88717-17-5.D42.;
4193 1997.Gabriš, Ondrej, SJ.Bojíš sa jezuitov?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-174-4.A13.;
4194 1997.Olszanski, Tadeusz.Ohlásiť evanjelium kráľovstva. Spišské Podhradie:Ks biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-049-2.D34.;
4195 1997.Máčeková, Darina.Život so mnou nie je ťažký. USPO:Bratislava.80-88717-19-1.B38.;
4196 1997.Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-0-9.A25.;
4197 1997.Jurko, Jozef (1950).Cirkev v Katechizme katolíckej cirkvi.Prešov:VMV.80-7165-107-9.A31.;
4198 1997.Fugel, Adolf.Fatima posolstvo a jeho plnenie. Daco:Bratislava.80-967298-4-5.D42.;
4199 1997.Marrou, Henri-Irenee.Teológia dejín.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-142-6.A22.;
4200 1997.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-73-2.D42.;
4201 1997.Malý, Vincent.Úcta k svätej Anne. Trnava:KON-PRESS.80-85413-32-9.B30.;
4202 1997.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.80-7192-181-5.A16.;
4203 1997.Šimulčík, Ján.Svetlo z podzemia. Prešov:VMV.80-7165-102-8.C32.;
4204 1997.Petro, František.Zaujímavosti z historie Slanca a okolia.Slanec:OÚ.80-967249-4-0.A25.;
4205 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.B03.;
4206 1997.Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.80-967069-1-8.D33.;
4207 1997.Degro, Imrich (1969).Charizmatické hnutie.. Réma:Prešov.80-967559-2-7.B35.;
4208 1997.Pribula, Andrej; Pristašová, Jana; Kozáková, Katarína Marta.Katechéza ako špecifická forma ohlasovania evanjelia. Prešov:Diecézne katechetické stredisko Gréckokat. biskupstva..D14.;
4209 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.C17.;
4210 1997.Vidman, Ladislav.Od Olympu k Panteonu.Praha:Vyšehrad.80-7021-221-7.A27.;
4211 1997.Joly, Chantal.Modlitba s Rogerem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-253-6.A26.;
4212 1997..Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].80-7131-031-X.B38.;
4213 1997.Zdeněk, Rejdák.Páter František Ferda.:Kníhkupectvo ÓM.80-967069-1-8.D22.;
4214 1997.Schlesinger, Miroslav.Začni už žiť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-171-X.C26.;
4215 1997.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.80-7114-211-5.D48.;
4216 1997.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.80-7114-201-8.A32.;
4217 1997.Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-185-4.U.;
4218 1997.Horn, Stephan.K čemu je cirkvi papež?.Brno:CDK.80-85959-09-7.A20.;
4219 1997.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.80-7114-131-3.D25.;
4220 1997.Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.80-88775-40-X.D21.;
4221 1997.Kollmannová, Ludmila.Angličtina pre samoukov. Smaragd - pedagogické nakladateľstvo:Bratislava.80-89063-02-0.D33.;
4222 1997.Magdolen, Štefan.Darca darov sľúbených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-158-7.B36.;
4223 1997.Macák, Ľudovít, SDB.Páter Pius,muž bolesti a lásky.Olomouc:Matice cyrilometodějská..b13.;
4224 1997.Florensová, Grácia.Veď som tvoj....:Trnava.80-967851-2-5.B44.;
4225 1997.Daniel, Pastirčák.Tehilim.:Modrý Peter.80-85515-43-1.D32.;
4226 1997.Seewald, Peter.Joseph kardinál Ratzinger.Praha:Portál.80-7178-141-X.A16.;
4227 1997.ARGAŇARAZ, P. Ricardo.Ježiš ma uzdravil! Svedectvá niekoľkých osôb.... Réma:Prešov.80-967559-3-5.B44.;
4228 1997.Belák, Blažej.Sväté Písmo (Evanjeliá a Skutky apoštolov). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-194-3.C30.;
4229 1997.G. Murrer, M. Elser, Vojtěch Pola, S. Ewald.Encyklopedie náboženství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-188-2.R6.;
4230 1997-.Jílek, Ladislav,(1941-).Humor za kostelem, 1. díl.Rosice ::Gloria,.80-901834-3-3.c1x.;
4231 1997, 1999.R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.80-7114-275-1.A42.;
4232 1997, 1999.R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.80-7114-275-1.C2X.;
4233 1997, c1976.Bahník, Václav,.O lásce, přátelství a štěstí :.Praha ::Mladá fronta,.80-204-0693-X.D61.;
4234 1997?.Hofmanová, Antonie.Rozsvítil jsem lampu :.[S.l. ::s.n.,..B47.;
4235 1998.Sivák, Jozef.Dejiny filozofie 20. storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-175-2.C3X.;
4236 1998.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.80-7114-210-7.A22.;
4237 1998.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.80-7114-225-5.D57.;
4238 1998.Mcgreal, Ian Philip.Velké postavy západního myšlení. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-002-8.D21.;
4239 1998.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.80-85487-54-3.A10.;
4240 1998.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-185-X.A34.;
4241 1998.Saint.Citadela.Praha:Vyšehrad.80-7021-286-1.A32.;
4242 1998.Porsch, Felix.Evangelium Sv.Jana.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-262-5.A43.;
4243 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.A37.;
4244 1998.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie Loretánske.Bratislava:LÚČ.80-7114-210-7.D54.;
4245 1998.Tonino, Lasconi.Adolescenti pred zrkadlom.:Don Bosco.80-85405-99-7.D56.;
4246 1998.Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-219-8.A11.;
4247 1998.Grun, Anselm.Exercicie pro všední den.Kostelní Vydří:KN.80-7192-326-5.A11.;
4248 1998.Grun, Anselm.Moc nad bezmocí : Rozvíjet vědomí vlastní ceny.Kostelní Vydří:KN.80-7192-275-7.C2X.;
4249 1998.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-92-9.c12.;
4250 1998.Špidlík, Tomáš kardinál.Znáš Krista?.Velehrad:Refugium.80-86045-17-X.D28.;
4251 1998.Debicki, Jacek.Dejiny umenia.Bratislava:Mladé leta.80-06-00874-4.R4.;
4252 1998.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85291-52-5.A25.;
4253 1998.Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-181-7.D52.;
4254 1998.Daly, Thérése.Nejhlubší touhy : Zkušenost duchovních cvičení. Ignaciánská cesta Mary Ward.Kostelní Vydří:KN.80-7192-218-8.C11.;
4255 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.C26.;
4256 1998.Gutek, František; Božová, Jana; Drobniak, Gabriel.Bardejov - Kostol sv. Egídia. Bardejov:Sajancy.80-968069-0-4.D11.;
4257 1998.Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.80-967762-4-X.C2X.;
4258 1998.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.80-7114-223-9.D25.;
4259 1998.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-183-3.C36.;
4260 1998.Feduš, Marián.Z múdreho notesa.Prešov:VMV.80-7165-168-0.A22.;
4261 1998.Milevičová, Mária.Modlitba v poňatí Edity Steinovej.:Pápežská teologická akadémia v Krakove..B03.;
4262 1998.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.80-967330-2-8.A40.;
4263 1998.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.80-7114-219-0.A22.;
4264 1998.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.80-967330-2-8.D21.;
4265 1998.Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-201-5.C2X.;
4266 1998.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-192-2.C30.;
4267 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.A14.;
4268 1998.Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-191-4.A44.;
4269 1998.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 1.díl.. Praha:Fortuna Print.80-7153-174-X.R6.;
4270 1998.Balthasar, Hans Urs von.Czy Jesus nas zna? Czy my znamy Jesusa?. Krakow:WAM.83-7097-424-4.B26.;
4271 1998.Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.80-86108-01-5.D23.;
4272 1998.Schönborn, Christoph.Cestou proměnění : putování,reinkarnace,zbožštění.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-37-2.D37.;
4273 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.D53.;
4274 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.A20.;
4275 1998.Július, Špaňár.Latinská gramatika.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-02803-3.C26.;
4276 1998.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.80-86144-23-2.R3.;
4277 1998.Luciani, Albino,1912-1978.Ave Maria. Nitra:KS.80-88741-22-X.A20.;
4278 1998.Struppe, Ursula.Úvod do Starého Zákona. Nitra:KS.80-88741-23-8.A43.;
4279 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 3 Knihy naučné.Kostelní Vydří:KN.80-7192-240-4.A43.;
4280 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.D45.;
4281 1998.Popovec, Andrej.Kristus prichádza a dáva sa mi poznať. Andrej Popovec:[Štôla.80-967906-1-7.D22.;
4282 1998.Cummins, Norbert.Adamovo mlčení. Praha:Návrat domú.80-85495-77-5.C15.;
4283 1998.Šuránek, Antonín.Ružencová rozjímaní.Olomouc:MCM..B02.;
4284 1998.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-361-3.D54.;
4285 1998.Dubček, Alexander.Nádej zomiera posledná.:Nová Práca.80-967857-7-X.A30.;
4286 1998.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.80-967851-3-3.A25.;
4287 1998.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.80-88704-16-2.D22.;
4288 1998.Katarína Sienská.Dialog s Boží Prozřetelností : Svatá Kateřina Sienská.Praha:Krystal OP.80-85929-29-5.D28.;
4289 1998.Bernard.Piate Evanjelium.:Motýľ.80-88775-89-2.C32.;
4290 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH..B35.;
4291 1998.Čižmár, Marián.Hlásal radostnú zvesť chudobným.Levoča:Polypress.80-88704-16-2.D21.;
4292 1998.Angelo, Viganó.Eucharistia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-82-2.B42.;
4293 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.A50.;
4294 1998.Pribula, Andrej.Prešovské biskupstvo.Prešov:Dino.80-85575-17-5.D12.;
4295 1998.Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.80-7114-230-1.D53.;
4296 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.A11.;
4297 1998.Varšo, Miroslav.Zjedz, čo máš po ruke-. ZRNO:[Dolný Kubín].80-967867-4-1.D28.;
4298 1998.Varšo, Miroslav.Počúvaj, Izrael.... Zrno:Dolný Kubín.80-967867-3-3.D28.;
4299 1998.Balthasar, Hans.Rozjímava modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-232-8.A21.;
4300 1998.Groeschel, Benedict.Tichý, jemný hlas.Kostelní Vydří:KN.80-7192-015-0.D43.;
4301 1998.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.80-85310-85-6.B20.;
4302 1998.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.80-86045-26-9.A24.;
4303 1998.Štivar, Bonaventura.Kresťan na vojne.Prešov:VMV.80-7165-099-4.B11.;
4304 1998.Kratochvíl, Alois.Alois Gonzaga.Olomouc:MCM..B16.;
4305 1998.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-249-4.C2X.;
4306 1998.Pokludová.Jednotný katolícky spevník v premenách času.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-888-20-11-1.D21.;
4307 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-196-5.A31.;
4308 1998.Tournier, Paul.Osoba a osobnost : kde je hranice mezi tím,co jsem,a tím,čím se mohu stát?.Praha:Návrat domů.80-85495-78-3.A47.;
4309 1998.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.80-85310-93-7.B04.;
4310 1998.Grun, Anselm.Proměňující moc víry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-332-X.B47.;
4311 1998.Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.80-7165-166-4.C2X.;
4312 1998.Ghiglione, Gianni.Týždeň s Ježišom z Nazareta.:Don Bosco.80-85405-86-5.B45.;
4313 1998.Hurtík, Jozef.Prvé zastavenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-251-6.D61a.;
4314 1998.Flossman, Karel.První čtení C.Kostelní Vydří:KN.80-7192-273-0.A25.;
4315 1998.Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.80-88933-04-8.D54.;
4316 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.a48.;
4317 1998.Killian, Hans.Za nami je len BOH. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-230-3.A24.;
4318 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.A34.;
4319 1998.Kiereś, Henryk,1943-.Służyć kulturze.Lublin:Instytut Edukacji Narodowej.8391006123;83-910061-2-3.A27.;
4320 1998.Heinrich, Harrer.Sedem rokov v Tibete.:Motýľ.80-88775-55-8.C33.;
4321 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 1. Svedectvo pravde II..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-196-5.A10.;
4322 1998.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-120-6.A50.;
4323 1998.Lengyel, Jozef.Posolstvá nádeje a lásky.:REPRINT.80-967851-3-3.D45.;
4324 1998.Rahner, Karl.Novou odvahu k ctnosti.Praha:Vyšehrad.80-7021-173-3.A50.;
4325 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.C17.;
4326 1998.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.80-7114-246-8.A45.;
4327 1998.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.80-85405-94-6.B46.;
4328 1998.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-206-6.B43.;
4329 1998.Jurko, Jozef (1950).Synopsa - dokumenty II. vatikánskeho koncilu.Prešov:VMV.80-7165-129-X.R3.;
4330 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH..B26.;
4331 1998..300 rokov uršulínok v Košiciach. SLOVO:Košice.80-85291-54-1.B28.;
4332 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.A22.;
4333 1998.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.80-7192-183-1.A43.;
4334 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4.D42.;
4335 1998.Tonnelier, Constant - autor.15 dní s Janem od Kříže.:Brno :.80-85319-73-X.A45.;
4336 1998.Belejkanič, Imrich,.Katolícky katechizmus z pohľadu pravoslávnej teológie. Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi:Prešov.80-967801-6-6.B37.;
4337 1998.Barbarič, Slavko - Páter.Nasleduj ma srdcom!. USPO:Bratislava.80-88717-28-0.A27.;
4338 1998.Fitzmayer, Joseph.Ježiš Kristus, otázky a odpovede.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-184-1.A20.;
4339 1998.Simajchl, Ladislav.Pohřební homilie.Olomouc:MCM..A15.;
4340 1998.Kryl, Karel.Texty písní.Praha:Torst.80-7215-076-6.A47.;
4341 1998.Rábek, František.Štafeta viery - diel 1. Reprint:Nitra.80-967851-0-9.D26.;
4342 1998.Wider, Dominik.K plnosti lásky. Michal Vaško:Prešov.80-7165-120-6.C3X.;
4343 1998.Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.80-88795-48-6.B47.;
4344 1998.Lacko, Ján.ZABUDNUTÉ ZJAVENIE.:RKFÚ - Litava.80-968072-4-2.B03.;
4345 1998.Pojavnik, Ivan.Mysterium koncilu.Olomouc:MCM..A21.;
4346 1998.Trobisch, Walter.Touha po lásce. Brno:Naděje..D43.;
4347 1998.Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-212-9.A24.;
4348 1998.Janšta, Josef.Desatero.Olomouc:MCM..D43.;
4349 1998.Barbarič, Slavko.Dej mi své raňené srdce.Olomouc:MCM..B15.;
4350 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.8088795605; 80-88795-60-5.C2x.;
4351 1998.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki II..Lublin:KUL.83-909705-2X.D26.;
4352 1998.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.OP.;
4353 1998.Kyselica, Jozef, SJ.Obnova farnosti cez neokatechumenát.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-036-5.A21.;
4354 1998.Jurko, Jozef (1950).Denná cesta k otcovi.Prešov:VMV.80-7165-166-4.A26.;
4355 1998.Spoločenstvo Živá rieka.BIBLIA - Nový Zákon - / ruská.:.0-7363-0463-0.A34.;
4356 1998.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.80-85310-98-8.C2X.;
4357 1998.Majtán, Milan; Považaj, Matej.Vyberte si meno pre svoje dieťa. spol. s.r.o.:ART AREA.80-88879-48-5.R3.;
4358 1998..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.80-85405-87-3.C1Y.;
4359 1998.Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-237-0.A23.;
4360 1998.Stanček, Ľubomír, CM.S Máriou ku Kristovi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-058-1.A25.;
4361 1998..Žalár môj žaltár.:Don Bosco.80-85405-87-3.C2X.;
4362 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - rusky.:..D36.;
4363 1998.Ondruš, Rajmund, SJ.Keď zlyhajú všetky zmysly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-219-8.A10.;
4364 1998.Tournier, Paul.Osamělost mezi lidmi : (příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti).Praha:Návrat domů.80-85495-15-5.A47.;
4365 1998.Čep.Poutník na zemi. Brno:Proglas.80-902146-3-0.C13.;
4366 1998.Ďurikovič, Vladimír.Na cestu manželstva a rodiny.:Hnutie kresť rodín..B20.;
4367 1998.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo..B30.;
4368 1998.Kongregácia pre náboženskú výchovu.Katolícka škola na prahu tretieho tisíročia..:..B27.;
4369 1998.Delouche, Frédéric.Dejiny Európy.Bratislava:Mladé leta.80-06-00889-2.D14.;
4370 1998.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-194-9.B37.;
4371 1998.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-249-4.D35.;
4372 1998.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.80-7090-485-2.B40.;
4373 1998.Lansburgh, Werner N..Holidays for Vittie : putování po Evropě aneb Angličtina s láskou.Praha:Lidové noviny.80-7106-122-0.D36.;
4374 1998.Martin, Ralph.Čo hovorí Duch?.Bratislava:Familiaris.80-967813-1-6.A26.;
4375 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.D28.;
4376 1998.Charles, Dickens.Vianočná koleda.:Perfekt.80-8046-092-2.D13.;
4377 1998.McGreal, Ian Philip.Velké postavy východního myšlení. Praha:Prostor.80-85190-93-1.R3.;
4378 1998.Mária Baranová.Dejiny Popradu.:Oriens.80-88828-12-0.D14.;
4379 1998.Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-217-6.A34.;
4380 1998.Feldeková, Anna.Ako funguje svet.:Readers Digest Výběr.80-967878-0-2.R4.;
4381 1998.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.80-7114-223-9.A32.;
4382 1998.Pospíšil, Jaroslav.Hyeny.Vizovice:Lípa.80-902179-6-6.C11.;
4383 1998.Čížek, Antonín.Synaxár životy svätých.Prešov:SB P.P.Gojdiča.80-967341-1-3.A20.;
4384 1998.Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.80-85405-91-1.C2X.;
4385 1998.Nathanson, Bernard N..Božia ruka. Slovo:Košice.80-85291-57-6.B42.;
4386 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3.C1Y.;
4387 1998.Wiesel, Elie.Příběhy proti smutku : Moudrost chasidských mistrů.:.80-7178-259-9.A24.;
4388 1998.Hrnčíř, Evžen,(1956-).Závodní preventivní péče v nynějších podmínkách.Praha ::Fortuna,.80-7168-607-7.A10.;
4389 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.C2X.;
4390 1998.Powell, John.Očami viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-192-2.A26.;
4391 1998.Kowalska, Faustina Mária.Denníček. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85291-52-5.C34.;
4392 1998.Bič, Miloš.Výklady k SZ 4 Knihy prorocké.Kostelní Vydří:KN.80-7192-174-2.A43.;
4393 1998.Pavol, Prikryl.Biblia s ilustraciami Vincenta Hložníka.Bratislava:Tatran.80-222-0473-0.D14.;
4394 1998.Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.80-88933-03-X.U.;
4395 1998.Ján Pavol II..Růženec VELKÉHO JUBILEA.Kostelní Vydří:KN.80-7192-333-8.B11.;
4396 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.D36.;
4397 1998.Bathasar, Hans Urs von.Catholica. Poznaň:W drodze.83-7033-250-1.B24.;
4398 1998.Schonborn, Christop.Milovať cirkev.Bratislava:Nové mesto.80-86146-05-7.A46.;
4399 1998.O'Brien, Michael D..Apokalypsa. Ronov nad Doubravou:Triality spol.s.r.o..80-901876-1-7.D15.;
4400 1998.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-25-4.A27.;
4401 1998.Dreyfus, Francois.Vedel Ježiš, že je Búh?. Olomouc:Krystal.80-85929-28-7.D43.;
4402 1998.Chardin, Pierre Teilhard de.Jak věřím.Praha:Vyšehrad.80-7021-208-X.A50.;
4403 1998.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.80-88933-06-4.U.;
4404 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.C3X.;
4405 1998.Judák, Viliam.V jasliach položený.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-25-4.C3X.;
4406 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.D42.;
4407 1998.Novak, Michael.Biznis ako poslanie. s.r.o.:Bratislava.80-88743-21-4.D35.;
4408 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.D15.;
4409 1998.Beccalossi, Mária Lucia .Dievča spod Ánd: Laura Vicuňa.Bratislava:Don Bosco.80-85405-83-0.C1Y.;
4410 1998.Grun, Anselm.Biblické obrazy o vykoupení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-352-4.A24.;
4411 1998.Paul, Claudel.Výmena.:Petrus.80-967376-8-6.D44.;
4412 1998.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.80-7097-372-2.A32.;
4413 1998.Press, František.Civilizace lásky. Brno:Mariánské nakladatelství.80-86108-01-5.C32.;
4414 1998.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.80-7114-241-7.A22.;
4415 1998.Metzger, Bruce.Veľké udalosti biblických čias.Bratislava:Slovart.80-7145-228-9.R1.;
4416 1998.Hromník, Milan, SJ.Pokánie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-188-4.B25.;
4417 1998.Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.80-88933-11-0.B47.;
4418 1998.Messori, Vittorio.Případ opus Dei.:Cesta Brno.80-85319-77-2.A12.;
4419 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 2. Svedectvo pravde III..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-204-X.A31.;
4420 1998.Lucado, Max.Potlesk nebes.Praha:Luxpress..80-7130-075-6.C23.;
4421 1998.Hajas, Benedikt.Dominikánska špiritualita-Duchovné cvičenia.:..B07.;
4422 1998.Krapiec, Mieczyslaw Albert.Dziela IX, Ja-czlowiek. Lublin:Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.83-228-0217-X.D21.;
4423 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe.Zvolen:Jas.8088795605; 80-88795-60-5.C26.;
4424 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.A35.;
4425 1998.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.80-7114-225-5.C12.;
4426 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.D24.;
4427 1998.Speyr, Adrienne von.Člověk před Bohem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-170-X.C16.;
4428 1998.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia Donum Vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-233-8.U.;
4429 1998.Bahounek, Tomáš Jiří.Past nebo brána nebes.Olomouc:MCM..A47.;
4430 1998.Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-370-2.D61.;
4431 1998.Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.80-968020-0-3.C11.;
4432 1998.Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.80-88933-13-7.B46.;
4433 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.A41.;
4434 1998.Lenczová, Terézia.Dialóg rodičov s dospievajúcimi.Bratislava:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo..B36.;
4435 1998.Špidlík, Tomáš.Znáš Boha Otce?.Velehrad:Refugium.80-86045-26-9.A11.;
4436 1998.Cantalamessa, Raniero.Dech Božského ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-361-3.C3X.;
4437 1998.Vozár, Jozef.Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná.:Matica slovenská.80-7090-485-2.B01.;
4438 1998.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.80-85405-95-4.B46.;
4439 1998.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.80-7114-246-8.C30.;
4440 1998.Guigné, de Anna.Sväté dieťa z Francúzska.Košice:Slovo.80-85291-56-8.B17.;
4441 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-175-7.D25.;
4442 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Pozoruhodné odpovede na horúce otázky.Prešov:VMV.80-7165-158-3.A31.;
4443 1998.Birnstein, Uwe; Gutschera, Herbert; Korner, Theo.Kronika křesťanství. Praha:Fortuna Print.80-86144-23-2.D16.;
4444 1998.Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-201-5.D56.;
4445 1998.Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.80-88680-21-2.D38.;
4446 1998.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.80-7114-219-0.C1Y.;
4447 1998.Semivan, Juraj.Stručný úvod do morálnej teológie.Košice:Timotej.80-88849-20-9.A36.;
4448 1998.Lombardi, Luigi.Svätá zem. Serafín:Bratislava.80-85310-91-0.D31.;
4449 1998.Nouwen, Henri.Vmene Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-206-6.A35.;
4450 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.C3X.;
4451 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.C26.;
4452 1999.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-0-X.B36.;
4453 1999.Senčík, Štefan, SJ.Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-230-9.A13.;
4454 1999.Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika III. Formálne Doplnenie. Košice:KS..B10.;
4455 1999.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.80-88944-22-8.A31.;
4456 1999.Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.80-85310-33-3 (2 rovnaké).A45.;
4457 1999.Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.80-88933-35-8.U.;
4458 1999.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-309-7.A26.;
4459 1999.Frankovský, Alojz.Boh-Trojica-Stvorenie.Spišské Podhradie:KS..B12.;
4460 1999.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.80-88933-24-2.D56.;
4461 1999.Košč, Stanislav - preklad; ; Z tal. orig. prel. Stanislav Košč.Univerzita v službe novému humanizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-309-1.U.;
4462 1999.Ancilla, Marie.Ve škole otcu poušte.Kostelní Vydří:KN.80-7192-426-1.A22.;
4463 1999.Grün, Anselm.Poselství shůry.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-375-3.A50.;
4464 1999.Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-269-9.D25.;
4465 1999.Maryniarczyk, Andrzej.Zeszyty z Metafizyki III..Lublin:KUL.83-909705-3-8.D26.;
4466 1999.Šubjaková, Elena.Turzovka 40rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968190-6-2.A31.;
4467 1999.Pospíšil, Ctirad Václav.Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-005-5.D28.;
4468 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.C35.;
4469 1999.Greer, Tyson.Intranety : principy a praxe.Brno:Computer Press.80-7226-135-5.C2X.;
4470 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.C2x.;
4471 1999.Montgomery, Dan.Cesta k osobní zralosti.Kostelní Vydří:KN.80-7192-399-0.A43.;
4472 1999.FIORES, Stefano de.Slovník spirituality.Praha:Karmelitánské nakl..80-7192-338-9.D56.;
4473 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.B39.;
4474 1999..Moc modlitby. RMA:[Prešov].80-967559-9-4.A45.;
4475 1999.Zawada, Marian.Karmelitánska meditácia.Bratislava:LUC.80-7114-277-8.A33.;
4476 1999.Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-245-5.C22.;
4477 1999.Michalová, Tereza.Pather Imrich Fuzy.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-88944-11-2.A41.;
4478 1999.Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-266-4.U.;
4479 1999.Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.80-967800-2-6.B45.;
4480 1999.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.80-88890-04-7.C16.;
4481 1999.Šedivý, Jaroslav.Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu.Praha:Volvox globator.80-7207-217-X.D51.;
4482 1999.Brown, Raymond.BIBLIA 101 otázok a odpovedí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-213-9.A20.;
4483 1999.Kongregácia pre náuku viery.Instrukce Donum Veritatis.Olomouc:MCM..U.;
4484 1999.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.80-7114-264-6.D53.;
4485 1999.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.80-86045-33-1.A21.;
4486 1999.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.80-88944-07-4.D27.;
4487 1999.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach.Starec Paisij. Prešov:CUPER.80-88890-04-7.A13.;
4488 1999.Merton, Thomas.Der Berg der sieben Stufen.Zurich:Benziger.3-545-70006-2.C15.;
4489 1999.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-285-0.C24.;
4490 1999.Doyle, Arthur Conan.Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa II.. Bratislava:Petrus.80-88939-09-7.A31.;
4491 1999.Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.80-7114-271-9.C34.;
4492 1999..Dominikánski laici.:.80-88739-42-X.B33.;
4493 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.A16.;
4494 1999.Jurko, Jozef (1950).CHvála Ti, Otče, naveky!.Poprad-Veľká:Slza.80-88680-26-3.A21.;
4495 1999.Blažej Belák, Štefan Kopecký, Blažej Kopecký, Spolok svätého Vojtecha.Matričný slovník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-269-9.D45.;
4496 1999.Janáč - Hrubý, Pavol.Modliť sa a žiť - Otče náš.V Habovke:Rímskokatolícky farský úrad.80-968215-8-X.A36.;
4497 1999.Frohlich, Roland.Dva tisíce let dějin církve.:Vyšehrad.80-7021-268-3.a42.;
4498 1999.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda..A50.;
4499 1999.Beck, Eleonore.Verím - Malý katolícky katechizmus.Konigstein:Kirche in Not..A45.;
4500 1999.Panikkar, Raimon.Trojice.Brno:Cesta.80-85319-76-4.C14.;
4501 1999.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-240-6.A13.;
4502 1999.Grocholewski, Zenon.Postup pri preložení a odvolaní farára.:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-88944-24-4.A41.;
4503 1999.Grzegorz, Fietko.Ján de la Salle - Patron učitelov.Prešov:VMV.80-7165-182-6.B18.;
4504 1999.Kohák, Erazim.Hesla mladých svišťů.Praha:Kalich.80-7017-265-7.D32.;
4505 1999.Porubčan, Jozef, SJ.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-237-6.A31.;
4506 1999.Kowalska, Faustyna Marie Helena.Ruženec s bl.Faustynou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-348-6.B11.;
4507 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.A32.;
4508 1999.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-13-9.C23.;
4509 1999.Pesquera, Eusebio Garcia.Garabandal, události a data.Olomouc:MCM.80-7266-003-9.A22.;
4510 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.B04.;
4511 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D21.;
4512 1999.Salvucci, Raul.Zkušenosti exorcisty.Kostelní Vydří:KN.80-7192-180-7.A35.;
4513 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.D45.;
4514 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.80-88933-38-2.U.;
4515 1999.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-244-9.A16.;
4516 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta lásky c Viera Nemcová, Boris Kozlík.Zvolen:Jas.80-88795-61-3.B27.;
4517 1999.Judák, Viliam.Svätý Svorad patron mesta Nitry.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-28-9.A33.;
4518 1999.Senčík, Štefan, SJ.Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.B33.;
4519 1999.Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-302-4.U.;
4520 1999.Fiala, Peter; Hanuš, Jiří.SKRYTÁ CÍRKEV.Brno:CDK.80-85959-39-9.A15.;
4521 1999.Coelho, Paulo.Pátá hora.Praha:Argo.80-7203-242-9.C33.;
4522 1999.Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.80-88933-26-9.C33.;
4523 1999.Malý, Vincent.Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.80-7114-258-1.D54.;
4524 1999.Bernard z Clairvaux.O stupních pokory a pýchy, Chvály panenské Matky.Praha:Krystal.80-85929-34-1.A42.;
4525 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.A50.;
4526 1999.Augustyn, Józef.Duchovné vedenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-273-2.C3X.;
4527 1999.Fabian, Anton.Utrpenie má aj iný rozmer.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-215-6.A11.;
4528 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.B34.;
4529 1999.Flusser, David.Esejské dobrodružství.Praha:Oikoymenh.80-86005-90-9.A14.;
4530 1999.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.80-88944-28-7.B04.;
4531 1999.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 3.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-252-X.D25.;
4532 1999.Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Eugenika.80-88913-25-X.D42.;
4533 1999.Kongregácia pre katolícku výchovu.Pokyny na formovanie budúcich kňazov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-279-6.U.;
4534 1999.Srholec, Anton, SDB.Ako čerstvý chlieb.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-201-6.A38.;
4535 1999.Pavol Kossey, P Peter Murdza, Komisia pre laikov KBS Bratislava.Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku.Bratislava:LUC.80-7114-265-4.B20.;
4536 1999.Ortkemper, Franz.NZ 7 První list Korinťanum.Kostelní Vydří:KN.80-7192-385-0.A43.;
4537 1999.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo v dejinách.Bratislava:Ústav pre vťahy štátu a cirkví Bratislava.80-968246-5-1.D12.;
4538 1999.Markušová, Kristína.Kostol a kláštor dominikánov.Košice:Historická spoločnosť I. Henszlmanna.80-967800-2-6.B19.;
4539 1999.Watch Tower.Venuj pozornosť Danielovmu prororoctvu!.:Watchtower..A38.;
4540 1999.Ryden, Vassula.Opravdový život v Bohu 9.Olomouc:MCM.80-7266-038-1.A24.;
4541 1999.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem. Rajecká Lesná..:..B36.;
4542 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.A31.;
4543 1999.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-284-2.D47.;
4544 1999.Gozier, André.15 dní s Thomasom Mertonem.:Cesta Brno.80-85319-85-3.D43.;
4545 1999.Slovenská liturgická komisia.Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.:Ústav hudobnej vedy SAV.80-88820-12-X.D14.;
4546 1999.Zentko, Anton.Prírodné vedy, fil.,teol.:Spoločné hľadanie pravdy.Košice:UPJŠ.80-7097-402-8.A32.;
4547 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.B43.;
4548 1999.Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.80-7266-022-5.C26.;
4549 1999.Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Praha ::Návrat domů,.80-85495-68-6.A42.;
4550 1999.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.80-88795-65-6.B47.;
4551 1999.Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.80-85662-29-9.C35.;
4552 1999.Simajchl, Ladislav.Desatoro.Prešov:VMV.80-7165-226-1.B11.;
4553 1999.Vella, Elias.Zakotvit svůj život v Bohu : rekolekce.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-028-4.A45.;
4554 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.A10.;
4555 1999.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-56-7.C34.;
4556 1999.Branduardi, Carolina.A až potom hovorme o láske.:Don Bosco.80-88933-26-9.D56.;
4557 1999.Pavol, Jan.Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. mladíkom a dievčatám celého sveta .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-308-3.U.;
4558 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.D48.;
4559 1999.Prnová, Irena.Žil medzi nami. HELA:Trenčín.80-967321-3-7.D45.;
4560 1999.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-280-X.U.;
4561 1999.Kliesch, Klaus.Skutky apoštolov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-287-0.A43.;
4562 1999.Merton, Thomas.Monastický pokoj.:Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.80-902682-0-X.D28.;
4563 1999.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.80-88933-16-1.B46.;
4564 1999.Vančová, Marta.Občan prezident.:FLASH-PRESS.80-968141-0-9.C10.;
4565 1999.Ambros, Pavel.Kam směřuje česká katolická církev? : teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace.Velehrad:Refugium.80-86045-38-2.A11.;
4566 1999.Stemberger, Gunter.2000 let křesťanství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-388-5.R3.;
4567 1999.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.80-7192-389-3.D37.;
4568 1999.Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.80-967762-6-6.D56.;
4569 1999.Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.80-86045-34-X.A13.;
4570 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.C13.;
4571 1999.Novotný, Jiří, SJ.Basil Veliký a jeho doba.:.80-86045-39-0.A42.;
4572 1999.Sandtner, Štefan, SDB.Malí adorátori.Bratislava:Don Bosco.80-88933-22-6.B17.;
4573 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.A45.;
4574 1999.Augustyn, Józef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-244-9.A25.;
4575 1999.Gahér, František.Logika pre každého.Bratislava:IRIS.80-967013-9-8.A24.;
4576 1999.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-184-2.B43.;
4577 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.D28.;
4578 1999.Ulrich, Heinemann.Anjelik Gabriel.:Alfa konti.80-88739-47-0.B18.;
4579 1999.Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.80-7114-276-X.A10.;
4580 1999.Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.80-967298-5-3.A27.;
4581 1999.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.80-85413-11-6.A13.A13;
4582 1999.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.80-88933-39-0.U.;
4583 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.A10.;
4584 1999.Stemberger, Gunter.Talmud a Midraš Úvod do rabínské literatury.Praha:Vyšehrad.80-7021-301-9.C16.;
4585 1999.Kováč, Dušan.Kronika Slovenska : 2. díl.. Praha:Fortuna Print.80-88980-08-9.R6.;
4586 1999.Fiesole, Mario de.Celá malosť.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-04-X.A45.;
4587 1999.Čierna, Alojzia.Počiatok radostnej zvesti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-262-7.D25.;
4588 1999.Malý, Vincent, 1922-.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-303-2.B21.;
4589 1999.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-285-0.A34.;
4590 1999.Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.Rodina na prelome tisícročí. Trnava:USCM.80-968191-3-5.C16.;
4591 1999..Výzva Slovenskej matky národu pri vstupe ľudstva do tretieho tisícročia.Bratislava:Slovenská +udová strana - Andrej..B34.;
4592 1999.Chmura, Peter.Teba Boha chválime. Čadca:Magma..B28.;
4593 1999.Kay, Pollak.Žiadne stretnutie nie je náhodné.:Eugenika.80-88913-25-X.D56.;
4594 1999.Fee, Gordon.Jak číst BIBLI s porozuměním. Praha:Návrat domú.80-85495-66-X.A26.;
4595 1999.Saller, Jaroslav.Boží dobrodruh.Kostelní Vydří:KN.80-7192-400-8.A16.;
4596 1999.Padovani, Martin, H. .Hojenie zranených emócií.:SVD - Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-49-X.D27.;
4597 1999.Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.80-85594-07-2.a35.;
4598 1999.Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.80-7114-278-6.A34.;
4599 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.A25.;
4600 1999.Rábek, František.Krížová cesta.:..B28.;
4601 1999.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.80-85594-08-0.B35.;
4602 1999.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .80-968232-4-8.D56.;
4603 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.D47.;
4604 1999..Dokumenty prvých dvoch ekumenických snemov. Petra:V Prešove.80-88774-61-6.B30.;
4605 1999.Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.80-88933-23-4.C1Y.;
4606 1999..Dominikánski laici.:.80-88739-42-X.B22.;
4607 1999.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-284-2.C24.;
4608 1999.Peschke, Karl.Křesťanská etika.Praha:Vyšehrad.80-7021-331-0.A13.A13;
4609 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.B04.;
4610 1999.Habovštiak, Anton.Srdcia, čo našli lásku.:Motýľ.80-88978-03-3.D53.;
4611 1999.Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-221-X.D52.;
4612 1999.Ferrero, Bruno.Vôňa ruže. Don Bosco:Bratislava.80-88933-34-X.A50.;
4613 1999.František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.80-7165-192-3.op.;
4614 1999.Jurko, Jozef (1950).Druhý vatikánsky koncil a Slovensko.Kapušany:Bens.80-968225-2-7.A31.;
4615 1999..Poznanie bytu czy ustalanie sensów.Lublin:Polskie Towarzystwo Tomasza z Akvinu.8390970546;83-909705-4-6.A46.;
4616 1999.Rops, Henri.Svätý Pavol - Kristov bojovník.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-243-0.A24.;
4617 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.80-88795-66-4.B27.;
4618 1999.Hromník, Milan, SJ.Sviatosť pokánia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-249-X.B47.;
4619 1999.Habovštiaková, Katarína,1929-.Okno do sveta.Bratislava:Mladé letá.8006007543; 80-06-00754-3.C17.;
4620 1999.Powell, John.Dotkol sa ma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-228-7.B33.;
4621 1999.Schmidkonz, Theo.Volám k tobě,Bože.:.80-7192-403-2.B15.;
4622 1999.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás.Bratislava:LUC.80-7114-267-0.C2X.;
4623 1999.Jeffrey, Archer.Jedenásť šípov.:Motýľ.80-88978-17-3.C23.;
4624 1999.Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.80-88933-28-5.D23.;
4625 1999.Halambek, Vatroslav.Kvapky na srdce.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-261-9.A13.;
4626 1999.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.80-88944-27-9.B04.;
4627 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.D34.;
4628 1999.Hišem, Cyril.Škola života.Prešov:VMV.80-7165-180-X.C2X.;
4629 1999.Liška, Ondrej.Církev v podzemí.Tišnov:SURSUM.80-85799-48-0.A16.;
4630 1999.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.80-968240-3-1.B01.;
4631 1999.Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.80-7114-271-9.D28.;
4632 1999.Veselý, Jiří Maria, 1908-2004 - autor.To není sen :.:Rosice u Brna :.80-86200-19-1.A15.;
4633 1999.Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.80-88933-24-2.B20.;
4634 1999.Rábek, František.Štafeta viery - diel 2.Bratislava:Don Bosco.80-88933-28-5.D26.;
4635 1999.Baum, Hans.Svobodné zednářství a Církev.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-012-8.A47.;
4636 1999.Kašparů, Jaroslav Max.Věroměr.Olomouc:MCM.80-7266-022-5.B10.;
4637 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.A45.;
4638 1999.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.80-7114-274-3.D46.;
4639 1999.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.80-88795-65-6.B35.;
4640 1999.Lohrum, Meinolf.Dominik.Praha:Krystal OP.80-85929-32-5.D56.;
4641 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D21.;
4642 1999.Luciani, Albino,1912-1978.Verím:.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda..A21.;
4643 1999.Marshall, Eric.Deti píšu Bohu.Košice:Timotej.80-88849-31-4.C14.;
4644 1999.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.80-85310-96-1.D46.;
4645 1999.Secondin, Bruno.Nová hnutí v církvi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-391-5.C26.;
4646 1999.Simajchl, Ladislav.Manželstvo v zábehu.. USPO:Bratislava.80-88717-37-X.B43.;
4647 1999.Wladyslaw, Tatarkiewicz.Historia filozofii, Tom I.. Warszawa:Wydawnictwo naukove PWN.83-01-08650-5.D21.;
4648 1999.St. John, Patricia M..Poklady pod snehom.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-13-9.A50.;
4649 1999.Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC..B29.;
4650 1999.Kočík, Jozef.Kresťanský pohľad na slobodomurárstvo. Prešov:Klub kresť. pedagógov..B24.;
4651 1999.Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-241-4.C1Y.;
4652 1999..Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-264-8.D48.;
4653 1999.Slaninka, Augustín, CM.Budete mi svedkami.Bratislava:Oto Németh.80-967639-5-4.c16.;
4654 1999.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 3. Slovo:Košice.80-85291-60-6.D54.;
4655 1999.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-56-7.C34.;
4656 1999.Barbarič, Slavko.Perly ranených srdc.Bratislava:MCM.80-88717-35-3.A22.;
4657 1999.Nárožný, Jozef.Mikuláš z Flüe - švajčiarsky svätý.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-196-6.B37.;
4658 1999.Pavol, Jan.Apoštolský list vo forme "Motu Proprio" pri vyhlásení sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-310-5.U.;
4659 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.A43.;
4660 1999..Kresťanstvo a kultúra. II..Bratislava:SNG.80-8059-030-3.D54.;
4661 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.C3X.;
4662 1999.Luciani, Albino,.Verím.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.8088711262.D27.;
4663 1999.Torkington, David, 1938-.Poustevník:.Kostelní Vydří:KN.80-7192-286-2.A46.;
4664 1999.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Pozvání na horu Sinaj :.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-7192-417-2.A31.;
4665 1999.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo 4.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-253-8.D25.;
4666 1999.Konzal, Jan.Křesťanovy slepé uličky.Praha:Síť.80-86040-08-9.C35.;
4667 1999.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.80-7114-248-4.A43.;
4668 1999.Malka, Victor.Nejkrásnější židovské legendy. Praha:Portál.80-7178-346-3.a47.;
4669 1999.Špidlík, Tomáš.Spiritualita kresťanského Východu.Velehrad:Refugium.80-86045-33-1.D28.;
4670 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.A45.;
4671 1999.Machniak, Jan(1957- )..Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.Kraków ::\"M\",.8372211728.A25.;
4672 1999.Matura, Thaddée.15 Dní s Františkem z Assisi.:Cesta Brno.80-85319-87-x.D43.;
4673 1999.Mátel, Andrej.Rozhodujúca je láska. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.80-85594-08-0.B27.;
4674 1999.Veselý, Jiří Maria OP.Svědomí, zákon a duch.Rosice u Brna:Gloria.80-86200-12-4.B42.;
4675 1999.Rosa, Stanislav.Ekleziológia.Kapušany:Bens.80-968225-5-1.C2X.;
4676 1999.Kala, Miroslav.Třinácté komnaty,aneb,Zázraky a náhody ve zdraví a nemoci.Praha:Makropulos.80-86003-33-7.C26.;
4677 1999? -neuvedený.Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.80-967147-0-8.D24.;
4678 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.A27.;
4679 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.A21.;
4680 2000.Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.80-7165-233-4.C15.;
4681 2000.Ján Zlatoústy,.O kňazstve. PETRA:Prešov.80-89007-01-5.B46.;
4682 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.B33.;
4683 2000.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.80-88949-12-2.A24.;
4684 2000.Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.80-968808-4-5.C26.;
4685 2000.Gajdoš, Tomáš, OP.Boh je naša spása..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-4-9.A33.;
4686 2000.Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-494-6.C26.;
4687 2000.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.80-88949-07-6.C3X.;
4688 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.A27.;
4689 2000.Brown, Raymond E..Kristus v Advente.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-316-X.C23.;
4690 2000.Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista, a v Kristovi I..Kapušany:Bens.80-88998-10-7.A26.;
4691 2000.Brem, Hildegard.Gianna Beretta Molla.Prešov:VMV.80-967496-4-1.B15.;
4692 2000.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.80-7114-318-9.C23.;
4693 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.B20.;
4694 2000.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968348-8-6.A38.;
4695 2000.Stanček, Ľubomír, CM.Pastoračné homílie.. Spišské Podhradie:KS.80-968909-5-6.A27.;
4696 2000.Denzler, Georg.Dějiny celibátu.Brno:CDK.80-85959-61-5.A11.;
4697 2000.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.80-902682-2-6.C3X.;
4698 2000..JEŽIŠ Príbeh podľa evanjelia svätého Lukáša.:..B12.;
4699 2000.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.80-967813-5-9.D48.;
4700 2000.Singh, Simon.Velká Fermatova věta.:ACADEMIA Praha.80-200-0394-0.A25.;
4701 2000..Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.80-8052-097-6.B34.;
4702 2000.Rybák, Július,.V dotyku s Pavlom Straussom.Prešov:Michal Vaško.8071652474; 80-7165-247-4.B46.;
4703 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List přátelúm křiže.Olomouc:MCM.80-7266-062-4.B09.;
4704 2000.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-323-7.D28.;
4705 2000.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03142-5.C17.;
4706 2000.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.80-968468-1-7.D51.;
4707 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.A46.;
4708 2000.Bukovský, Ján.Loretánské kaple v Čechách a na Moravě.Praha:Libri.80-7277-015-2.A20.;
4709 2000.Editor, Claude.Rodinná biblia.:Slovart.80-7145-475-3.D16.;
4710 2000.Lane, Vann.Děti probuzení. Praha:SAMUEL..A47.;
4711 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.A22.;
4712 2000.Švihran, Ladislav.Kto nám vládol..Bratislava:Perfekt.80-8046-189-9.R6.;
4713 2000.Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.80-7266-049-7.C31.;
4714 2000.Stanček, Ľubomír, CM.On je Slovo.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-073-5.A20.;
4715 2000.Špidlík, Tomáš.Pramene svetla.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-323-7.A31.;
4716 2000.Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.80-7165-250-4.A31.;
4717 2000.Bruno, Ferrero.Spev svrčka.Bratislava:Don Bosco.80-88933-60-9.B42.;
4718 2000.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-527-8.R2.;
4719 2000.Kongregácia pre náuku viery.Dominus Jesus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-327-X.U.;
4720 2000.Jurko, Jozef (1950).Verný syn Panny Márie - doktor Emil Stach..Kapušany:Bens.80-88998-58-1.B09.;
4721 2000.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-278-3.C23.;
4722 2000..Listy rodičom - o tebe a o nás 1.diel.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.80-968318-0-1.B18.;
4723 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.B02.;
4724 2000.Jurko, Jozef (1950).Rodina svätyňa lásky.Kapušany:Bens.80-968225-9-4.C26.;
4725 2000.Akimjak, Amantius.Liturgické texty na Celoslovenský eucharistický kongres \h [hudobnina]. Slovenská liturgická komisia:Bratislava.80-968424-8-X.B28.;
4726 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.B47.;
4727 2000.Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.B35.;
4728 2000.Dlugoš, František.Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí.:Polypress.80-88704-36-7.C34.;
4729 2000.Kodet, Vojtěch.Velké jubileum.Kostelní Vydří:KN.80-7192-480-6.A36.;
4730 2000.Grach, Pavol.Rozjímanie nad Pánovým Zákonom. 1. Viera, Cirkev, Písmo.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-52-8.D56.;
4731 2000.Bernanos, Georges.Muška..Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-1018-9.A45.;
4732 2000.Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-3-4.C26.;
4733 2000.Radl, Walter.List Galaťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-414-8.A43.;
4734 2000.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.A50.;
4735 2000.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.80-7142-080-8.C14.;
4736 2000.Chesterton, Keith Gilbert.Orthodoxie.:ACADEMIA Praha.80-200-0807-1.A27.;
4737 2000.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.80-7114-386-3.A21.;
4738 2000.Felici, Pericles.Koncilom oživovať život.Kapušany:Bens.80-88998-00-X.A24.;
4739 2000.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-280-8.A43.;
4740 2000.Gerbócová, Erika.Kurz animátorov na farskej úrovni.:..B10.;
4741 2000.Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.80-88795-22-2.B47.;
4742 2000.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-37-X.A37.;
4743 2000.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2000.Bratislava:Don Bosco.80-88933-53-6.U.;
4744 2000.Nemcová, Viera.Krížová cesta požehnávania c Viera Nemcová, Václav Kocián.Zvolen:Jas.80-88795-70-2.B27.;
4745 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.D48.;
4746 2000.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.80-968354-4-0.D45.;
4747 2000.Holec, Peter.Ius et Iustitia Acta IX. symposii iuris canonici anni 1999.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-077-8.A26.;
4748 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8.A45.;
4749 2000.Liagre, P..Duchovní cvičení se svatou Terezií z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-7192-487-3.A45.;
4750 2000.Slobodová, Elena.Veľký atlas stratených civilizácií.Bratislava:Mladé leta.80-06-01009-9.R6.;
4751 2000.Jarab, Jozef.A ako počujú bez kazateľa?.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-082-4.B25.;
4752 2000.Nadácia matky všetkých národov, Amsterdam.Poselství Paní všech národu.Olomouc:MCM.80-7266-049-7.C22.;
4753 2000.Dolista, Jozef.Perspektivy církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-465-2.A16.;
4754 2000.Slovenská liturgická komisia.Liturgia 2000. Trnava:..A47.;
4755 2000.Porubčan, Jozef, SJ.Skutky apoštolov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-290-2.D25.;
4756 2000.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.80-7192-436-9.A43.;
4757 2000.Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-313-5.A10.;
4758 2000.Sedlák, Peter; Zubko, Peter.Košický biskup PhDr.Konštantín Schuster.Košice:VIENALA.80-88922-09-7.B06.;
4759 2000.Florenskij, Pavol.IKONOSTAS.:Marek L.80-86263-13-4.C15.;
4760 2000.Coreth, Emerich.Základy metafyziky.Svitavy:Trinitas.80-85036-32-0.A24.;
4761 2000.Jurko, Jozef (1950).Pane, očisť mi srdce, aby som ohlasoval Tvoje evanjelium..Kapušany:Bens.80-88998-24-7.A26.;
4762 2000.Amorth, Gabriele.Exorcista vypráví.Kostelní Vydří:KN.80-7192-494-6.A46.;
4763 2000.Dlugoš, František.Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Levoča:Polypress.80-88704-29-4.D31.;
4764 2000.Ange, Daniel.Tvé tělo je stvoŕeno pro život.Kostelní Vydří:KN.80-7192-416-4.A16.;
4765 2000.Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.80-89098-04-5.A44.;
4766 2000.Brillová, Anna.Pozdrav z neba..Bratislava:Ave.80-968421-1-0.B11.;
4767 2000.Silberman, Neil Asher.Utajené svitky..Bratislava:GARDENIA Publishers.80-85662-49-3.A25.;
4768 2000.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.80-7114-289-1.A32.;
4769 2000.Šubjaková, Elena.Kráľovná Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968477-3-2.B02.;
4770 2000.Józef, Augustyn, Jozef.Křivda, odpuštění, smíření.Kostelní Vydří:KN.80-7192-406-7.C3X.;
4771 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.A21.;
4772 2000.Ferdinand, Barta.Už nemusíme zomierať predčasne.:Fórum zdravej výživy.80-967375-7-0.C36.;
4773 2000.Združenie pre služby AA na Slovensku.Anonymní alkoholici.:..D47.;
4774 2000.Maryniarczyk, Andrzej,1950-.Zeszyty z metafizyki IV.Lublin:PTTA.8390970589;83-909705-8-9.A26.;
4775 2000..Gottes Kinder 2.:..A47.;
4776 2000.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-518-7.A36.;
4777 2000.Frossard, André.Nebojte se!.Olomouc:MCM..A44.;
4778 2000.Brodek, Peter.Krížová cesta.Bratislava:Konferencia biskupov Slovenska.80-968327-9-4.B27.;
4779 2000.Pigozzi, Caroline.Pápež v súkromí..Bratislava:Remedium vydavateľstvo.80-88993-42-3.A21.;
4780 2000.Ďurica, Ján, SJ.Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-490-5.R2.;
4781 2000..Kánonické pramene byzantsko-slovanskej katolíckej cirkvi v Mukačevskej a Prešovskej eparchii v porovnaní s Kódexom kánonov východných cirkví.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-306-2.D24.;
4782 2000..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.88-86843-98-4.A23.;
4783 2000.Lasconi, Tonino.Keď mi viera lezie na nervy..Bratislava:Don Bosco.80-88933-78-1.A37.;
4784 2000.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-305-4.A20.;
4785 2000.Nelson, Dwight.Nekonečná milosť. Martin:Advent Orion.80-88960-44-4.A48.;
4786 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.B41.;
4787 2000.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-527-8.D47.;
4788 2000.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.A37.;
4789 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.C34.;
4790 2000.Kútny, Ivan.Človek ako subjekt morálneho svedomoia a viery.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-35-1.B10.;
4791 2000.Jurko, Jozef (1950).Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia 2..Kapušany:Bens.80-88998-42-5.A26.;
4792 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.C3X.;
4793 2000.Lanzi, Crispino.S Máriou k Ježišovi.Bratislava:Németh Oto.80-88949-07-6.A26.;
4794 2000.Grun, Anselm.Duchovní terapie a křesťanská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-425-3.C32.;
4795 2000.Torok, Marek.Návrat strateného syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-3-0.B36.;
4796 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.R3.;
4797 2000.Valábková, Katarína.Moderný problém.:..D55.;
4798 2000.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Plnosť času. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-287-7.C13.;
4799 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.80-7145-477-X.D26.;
4800 2000.Golis, Vincent, OP.St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža..Dunajská Lužná:AHO 3.80-968348-8-6.B32.;
4801 2000.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.D31.;
4802 2000.Herzán, Martin.Totalitní svetovláda.Třebíč:Mezinárodní komise svědomí.80-238-6339-8.A33.;
4803 2000.Kierkegaard, Soren Aabye.Tři páteční pozvání k Večeři Páně.Praha:Kalich.80-8017-517-9 (17-8017-517-6 chyb.).C34.;
4804 2000.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.80-88944-30-9.A50.;
4805 2000.Busch, Wilhelm.Spoveď pri Verdune. Slovenské evanjelizačné stredisko:Bratislava.80-88903-10-6.B39.;
4806 2000.Collinson, Patrick.Reformácia..Bratislava:Slovart.80-7145-906-2.A21.;
4807 2000.Babjak, Ján, SJ.Zostali verní 6.Košice:Slovo.80-85291-76-2.C35.;
4808 2000.Werfel, Franz.Ne vrah, zavražděný je vinen.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-015-5.A37.;
4809 2000.Simajchl, Ladislav.Krestní promluvy.Olomouc:MCM.80-7266-055-1.A20.;
4810 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.A10.;
4811 2000.Macák, Ernest, SDB.Dva roky v katakombách.Bratislava:Don Bosco.80-88933-61-7.D46.;
4812 2000.Twain, Mark.Princ a bedár..Bratislava:BELIMEX.80-85327-74-0.A24.;
4813 2000.Messadié, Gerald.Mojžíš.Praha:Euromedia Group.80-7202-668-2.D26.;
4814 2000.Záborský, Ladislav.Dialógy s večnosťou.:.80-88686-32-6.A26.;
4815 2000.Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč..C10.;
4816 2000.Duro, Zrakic.Láska súdne rozdelená. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-286-9.D53.;
4817 2000.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-315-4.A38.;
4818 2000.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA l. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-802682-2-3.A45.;
4819 2000.Gabriel od svätej Magdalény.Dôverne s Bohom. II.diel. Pápežský Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-332-6.A36.;
4820 2000.Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.B36.;
4821 2000.Danková, Rozália Stella sestra.Sestra Rozália Božia služobnica. Nitra:Dcéry kresťanskej lásky..B06.;
4822 2000.Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-146-3.U.;
4823 2000.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-503-0.A32.;
4824 2000.Tomáško, Ladislav.Chceš sa zmieriť s Bohom?..Prešov:VMV.80-7165-242-3.A46.;
4825 2000..Rím od počiatkov do dnešných dní a Vatikán.Zagreb:Logos.88-86843-98-4.D12.;
4826 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.C1Y.;
4827 2000.Stein, Edith, 1891-1942.Věda kříže :.Brno ::Brno : Cesta.80-85319-92-6.D24.;
4828 2000.Peseschkian, Nossrat.Psychoterapie v každodenním životě : jak se účínně vypořádat s konflikty.Brno:Cesta.80-7295-010-X.D33.;
4829 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.80-7165-338-1.A22.;
4830 2000.Lucie - autor.Dovršené Boží dílo.:Brno :.80-86108-02-3.D22.;
4831 2000.Ľuba, Šajdová.Ján Chryzostom Korec - Rozhovory spod Zobora.:Silentium.80-968275-8-8.D56.;
4832 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.A12.;
4833 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Zborník prednášok zo sympózia.Bratislava:KBS.80-968450-9-8.a25.;
4834 2000.Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-074-3.D48.;
4835 2000.Marsina, Richard.Žilina v slovenských dejinách..Žilina:Knižné centrum.80-8064-158-7.D12.;
4836 2000.Kolakowski, Leszek.Malé prednášky o veľkých problémoch. Bratislava:Kalligram.80-7149-358-9.A11.;
4837 2000.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-318-0.U.;
4838 2000.Rudolf, Dobiáš.Zvony a hroby.:DILEMA.80-968029-7-6.C2X.;
4839 2000.Strobel, Lee.Kauza Kristus..Bratislava:Návrat domov.80-968354-4-0.A46.;
4840 2000.Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.80-8046-149-X.D35.;
4841 2000.Chesterton, Keith Gilbert.Ohromné maličkosti.:ACADEMIA Praha.80-200-0806-3.A33.;
4842 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.a48.;
4843 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5.C2X.;
4844 2000.Jurina, Jozef.Kríza postmodernej kultúry..Bratislava:Davel.80-900931-8-3.A24.;
4845 2000.Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.80-85327-90-2.A35.;
4846 2000.Erdélyiová, Judith.Alternatívna medicína vo svetle Biblie. Bratislava:MSEJK.80-88891-23-X.B04.;
4847 2000.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Čtení o boholidství.Velehrad:Refugium.80-86045-54-4.A15.;
4848 2000.Wissen Media Verlag.Der grosse wissen.de Weltatlas.:wissen.de.3-57713506-9.R6.;
4849 2000.Hosier, Helen.William a Catherine Boothovi : zakladatelé Armády spásy.:Praha : Návrat domů.80-7255-021-7.C22.;
4850 2000.Stanček, Ľubomír, CM.Slovo kvasom.. Spišské Podhradie:KS.80-7142-074-3.A27.;
4851 2000.Vrablec, Jozef; Šuráb, Marian.Hlásaj slovo "C"..Prešov:VMV.80-7165-279-2.A20.;
4852 2000.Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-63-3.U.;
4853 2000.Balážová, Ladislava.Piesne chvál. Jas:Zvolen.80-88795-71-0.B35.;
4854 2000.Hahn, Scott.Naše cesta do katolické Církve.Ronov nad Doubravou:Triality .80-902786-4-7.C13.;
4855 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2.B02.;
4856 2000.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.80-968468-1-7.D37.;
4857 2000..Kňazský seminár sv. Karola Boromejského. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-253-9.B28.;
4858 2000.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.80-86025-23-3.A16.;
4859 2000..Ako jeden z nás.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-289-9.D25.;
4860 2000..Listy rodičom 3. - o tebe a o nás.:Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.80-968318-2-8.B18.;
4861 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.B02.;
4862 2000.Faure, P, H,.Útechy očistca..Bratislava:Milada Turianska.80-968808-4-5.A24.;
4863 2000.Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:..A11.;
4864 2000.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.80-7114-550-5.A38.;
4865 2000.Schindler, Eugen.Vincent de Paul - OTEC CHUDOBNYCH. Charis:Bratislava.80-88743-38-9.B43.;
4866 2000.Karásek, Svatopluk.Boží trouba : (kázání).Praha:Kalich.80-7017-505-2.A21.;
4867 2000.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.A41.;
4868 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8.A32.;
4869 2000.Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.80-7114-283-2.C26.;
4870 2000.Castel, Roger.La Salette (zjavenie a zmysel Posolstva)..Chrenovec - Brusno:Misionári Matky Božej Lasaletskej.80-968917-6-6.B09.;
4871 2000.Dlugoš, František.Sluha boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore v Levoči. Levoča:Polypress.80-88704-31-6.D31.;
4872 2000.Košťál, Anton.Talianska gramatika.:Knižné centrum.80-8064-063-7.D36.;
4873 2000.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta,pán a spasitel.Praha:Krystal OP.80-85929-38-4.C20.;
4874 2000.Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.80-7114-282-4.A46.;
4875 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.A10.;
4876 2000.White, Ellen Gould .Cesta ku Kristovi.Vrútky:Advent-Orion.80-88960-37-1.D42.;
4877 2000..Päťdesiate piate výročie počiatkov slovenského povojnového exilu. Mestský úrad :Martin.80-7090-582-4.D51.;
4878 2000.Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-476-X.B10.;
4879 2000.Grignion, Ľudovít Mária.List priateľom kríža.Prešov:VMV.80-7165-197-4.B06.;
4880 2000.Slamová, Adriana.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.80-88944-40-6.B20.;
4881 2000.Fitzmayer, Joseph.Co říká Nový zákon o Kristu : otázky a odpovědi.Kostelní Vydří:KN.80-7192-454-7.c22.;
4882 2000.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.80-7114-313-8.D46.;
4883 2000.Kocúr, Stanislav.Hľa, Boží stánok je medzi nami ľuďmi..Čadca:MAGMA.80-968592-1-8.D21.;
4884 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.A45.;
4885 2000.Liebi, Roger.Rocková Hudba - New Age..Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.80-88891-37-X.B36.;
4886 2000.Haškovcová, Helena.Thanatologie : nauka o umírání a smrti.Praha:Galén.80-7262-034-7.D23.;
4887 2000.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-33-5.A31.;
4888 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.D47.;
4889 2000.Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-2-2.A26.;
4890 2000.Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.80-7114-351-0.C35.;
4891 2000.Kostolanský, Félix.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy.Bratislava:Serafín.80-88944-43-0.B20.;
4892 2000..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-156-0(2) - rovnaké isbn ?.B27.;
4893 2000.Knoch, Otto.První a Druhý list Soluňanům.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-439-3.A43.;
4894 2000.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.80-88949-12-2.D46.;
4895 2000.Vrablec Jozef, ThDr..Hlásaj slovo.Prešov:VMV.80-7165-225-3.A20.;
4896 2000.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 5. diel:.Bratislava:Kontakt plus.80-88855-33-0.A38.;
4897 2000.Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-285-6.A44.;
4898 2000.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-280-8.A12.;
4899 2000.Kútny, Ivan.Teologické reflexie.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-32-7.B10.;
4900 2000.Štefan, Miko.Čierny Anjel z Limy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-261-X.C31.;
4901 2000.Filipi, Pavel.Církev a církve.Brno:CDK.80-85959-58-5.D38.;
4902 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.80-88998-27-1.A22.;
4903 2000.Tomko, Jozef.Misie do tretieho tisícročia.Bratislava:LÚČ.80-7114-289-1.D52.;
4904 2000.Giordano, E..Horúce témy.Bratislava:Don Bosco.8088933625; 80-88933-62-5.D56.;
4905 2000.Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.80-88933-48-X.B45.;
4906 2000.Torok, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium Tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.80-968432-1-4.A38.;
4907 2000.Ján Pavol II,.Posolstvá sv. Otca. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-312-1.U.;
4908 2000.Judák, Viliam.Nitrianska diecéza - 10 rokov s kardinálom..Bratislava:LUC.80-7114-294-8.D12.;
4909 2000.Norbert Kotrbanec.Na cesta k Pravde.Čadca:MAGMA.80-968511-3-6.B03.;
4910 2000.Richard, ZE SVATÉHO VIKTORA.Liber de Verbo incarnato.Praha:Oikoymenh.80-7298-012-2.D24.;
4911 2000.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.80-88944-30-9.A44.;
4912 2000.Kováčik, Jozef.Spod Petrovej Kupoly.:..D54.;
4913 2000.Malý, Vincent.Kráľovná mája.Bratislava:LÚČ.80-7114-297-2.C12.;
4914 2000.Judák, Viliam.Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-33-5.C3X.;
4915 2000.Kremer, Jacob.Druhý list Korinťanom.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-386-9.A43.;
4916 2000.Špidlík, Tomáš.Duše Ruska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-518-7.A13.;
4917 2000.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.A27.;
4918 2000.Pavlík, Jiří.Apofthegmata I.:Benediktinské arciopactví sv.Vojtěcha sv. Markéty.80-902682-2-6.D28.;
4919 2000.Polc, Jaroslav.Svaté roky /1300-1983.Olomouc:MCM.80-7266-041-1.A41.;
4920 2000.Pielatowski, Kazimierz.Úsmev Jána Pavla II.. Don Bosco:Bratislava.80-88933-45-5.B43.;
4921 2000.Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-313-5.C16.;
4922 2000.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské poselství. Praha:ČBK..U.;
4923 2000.Schlesinger, miroslav.Počúvaj a konaj.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-295-3.A20.;
4924 2000.Coelho, Paulo.Pútnik z Compostely..Bratislava:SOFA.80-89033-48-2.A24.;
4925 2000.Ricoeur, Paul.Myslet a věřit : kritika a přesvědčení.:.80-7017-421-8.A41.;
4926 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.80-7145-455-9.D26.;
4927 2000.Jurko, Jozef (1950).... aby boli jedno srdce a jedna duša-..Kapušany:Bens.80-88998-01-8.A27.;
4928 2000, 2001.Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-328-3.A13.;
4929 2000, c1958.Bürger, Gottfried August, 1747-1794 - autor.Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel.:Praha :.80-200-0499-8.A47.;
4930 2000?.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:..D57.;
4931 2000?.Vlašič, Tomislav.Cestou oběti k životu.:..B10.;
4932 2000?.Grignion, Ludvík Maria.List priateľom Kríža.:..B12.;
4933 2000?.Slaninka, Martin Ing..Hlahoský EVANJELIÁR.:..D14.;
4934 2000?.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:..D53.;
4935 2000?.Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:..B10.;
4936 2000?.Blanchard John.Vyrovnaný s Bohom.neuvedené:neuvedený..SK1.;
4937 2000?.Vlašič, Tomislav.Dúvěrne s Marií.:..B10.;
4938 2000?.Aumont, Madeleine.Dozule "být mou apoštolkou".:..D45.;
4939 2000?.Karoľ, Pavol.Modlitbový zápas (1997-1999).:..C26.;
4940 2000?.Cincialová, M. L..Vývoj řeholí III. řádu sv. Františka.:..B20.;
4941 2000??..Antikoncepce.:Hnutí Pro život ČR..B36.;
4942 2000[s.a.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.:..B49.;
4943 2000[s.a..Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:..B49.;
4944 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.A25.;
4945 2001.Martin, Ralph.Radostná zvesť o Eucharistii. Redemptoristi:Bratislava.80-968525-0-7.B36.;
4946 2001.Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.80-968272-6X.B42.;
4947 2001.Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-367-4.D59.;
4948 2001.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-37-8.A27.;
4949 2001.René, Lejeune.Robert Schuman - Otec Európy.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-323-3.A36.;
4950 2001.Mrva, Marián.VÝVOJ PRÍRODY A DEJINY MESTA ŹILINY NA VÝSTAVÁCH POVAŹSKÉHO MÚZEA V ŹILINE.:..A32.;
4951 2001.Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni..D52.;
4952 2001.Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.80-88944-18-X.C26.;
4953 2001.Cantalamessa, Raniero.Zpěv ducha.Kostelní Vydří:KN.80-7192-445-8.C16.;
4954 2001.Macleod, Donald.Svätá Trojica v Písme, v histórii cirkvi a jej odraz vo vzťahoch medzi ľuďmi. Návrat domov:Bratislava.80-968354-7-5.D35.;
4955 2001.Strawson, Frederik Peter.Analýza a metafyzika.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-415-1.A34.;
4956 2001..Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.80-88922-49-6.A25.;
4957 2001.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Zločin a trest.Bratislava:BELIMEX.80-85327-75-9.A20.;
4958 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.D47.;
4959 2001.Blet, Pierre.Pius XII. a druhá svetová válka.Olomouc:MCM.80-7266-082-9.A44.;
4960 2001.Palovič, Rastislav;Palovičová, Mária.Krížové cesty.:..B28.;
4961 2001.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88696-26-7.C15.;
4962 2001.Mac Nutt, Francis.Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-6-9.B38.;
4963 2001.Meisner, Kardinál Joachim.Meditace o Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-584-5.A46.;
4964 2001.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-343-7.C26.;
4965 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.D61a.;
4966 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.A42.;
4967 2001.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.80-7114-329-4.A38.;
4968 2001.Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-343-1.A33.;
4969 2001.Bernhard, Häring.Bernhard Häring a my.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-304-7.B36.;
4970 2001.Tenace, Michelina, 1954- - autor.Vybrané kapitoly z antropologie :.:Olomouc :.80-86045-76-5.C30.;
4971 2001.Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.80-967740-3-4.D52.;
4972 2001.Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-345-8.U.;
4973 2001.Giesen, Heinz.Apokalypsa.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-330-3.A43.;
4974 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 1.diel.Kapušany:Bens.80-88998-18-2, 9788088998181.c22.;
4975 2001.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.80-7114-348-0.D56.;
4976 2001.Torkington, David, 1938- .Vnitřní život :.Kostelní Vydří:KN.80-7192-573-X.C3X.;
4977 2001.Augustyn, Jozef.O otcovství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-632-9.A36.;
4978 2001.Pitta, Antonio.Synopsa Listov sv. Pavla.Kapušany:Bens.80-88998-20-4.D14.;
4979 2001.Peter, Maruniak.Zborník prednášok.:Stredisko zahraničných Slovákov Domu Matice slovenskej.80-7090-662-6.C3X.;
4980 2001.Luscoň, Jozef, SDB.Ste zrodení pre let.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-338-5.C35.;
4981 2001.Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-5-0.A25.;
4982 2001.Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.80-88724-11-2.C31.;
4983 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.D55.;
4984 2001.Grega, Ľubomír.Krížová cesta človeka. Jas:Zvolen.80-88795-76-1.B28.;
4985 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.C26.;
4986 2001.Mark, Shaw.Deset významných idejí církevních dějin.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-70-4.C35.;
4987 2001.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Unum sint.Bratislava:LÚČ.80-7114-345-6.A32.;
4988 2001.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-374-1.R3.;
4989 2001.Adam, Adolf.Liturgika.Praha:Vyšehrad.80-7021-420-1.C36.;
4990 2001.Pavelčík, Július, 1977- - autor.Jedno nevyhnutelné. :Svitavy :.80-86036-55-3.B37.;
4991 2001.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.80-85487-63-2.C1x.;
4992 2001.Winowska, Maria.Kto mi vráti slzy?.Podkonoce:Saletíni..A46.;
4993 2001.Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.80-7114-336-7.D52.;
4994 2001.Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-323-2.C23.;
4995 2001.Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.80-967740-3-4.A45.;
4996 2001.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom 4. diel.Bratislava:KONTAKT PLUS.80-88855-35-7.A38.;
4997 2001..Jozef Maximilián Petzval.:..B24.;
4998 2001.Judák, Viliam.Nový život s Kristom..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-37-8.C1Y.;
4999 2001..Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-372-5.B27.;
5000 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.C24.;
5001 2001.Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.80-7114-357-X.C26.;
5002 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.A33.;
5003 2001.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O kultúre s Kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.Bratislava:LÚČ.80-7114-343-X.D61.;
5004 2001.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.80-968642-8-9.C15.;
5005 2001.Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.80-7114-349-9.D42.;
5006 2001.Blaquiére, Georgette.Milosť byť ženou. SERAFÍN:Bratislava.80-88944-46-5.A45.;
5007 2001.Vives A., P. Juan Antonio.Človek, ktorý dôveroval Bohu. Jas:Zvolen.80-88795-83-4.D28.;
5008 2001.Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.80-7114-328-6.D58.;
5009 2001.Špidlík, Tomáš kardinál.Důvody srdce.Praha:Vyšehrad.80-7021-533-X.C30.;
5010 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.B27.;
5011 2001.Ondrej Markuš, Jozef.Prorok Daniel.:Matica slovenská.80-7090-600-6.C14.;
5012 2001.Kippley, John F..Manželství je natrvalo : základy křesťanského manželství.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-075-6.C2X.;
5013 2001.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-359-3.B42.;
5014 2001.Vrablec Jozef, ThDr..Homiletika-diel 1-2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-339-3.A40.;
5015 2001.Halík, Tomáš, 1948- - Účastník interview;.Tomáš Halík :.:Praha :.80-7178-573-3.D33.;
5016 2001.Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-347-X.A13.;
5017 2001.Matula, Štefan.Dobrodružná cesta výchovy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:Bratislava.80-967423-2-9.B38.;
5018 2001.Lisa, Miles.Ilustrovaný atlas svetových dejín. Martin:Viktoria Print.80-968447-8-4.D12.;
5019 2001.Mayer, Bernard.List Filipanom,Filomonovi.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-440-7.A43.;
5020 2001.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.80-88944-34-1.A31.;
5021 2001.Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.80-88795-77-X.B01.;
5022 2001.Carothers, Merlin.Čo nosíš vo svojej mysli?.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-5-0.D46.;
5023 2001.Chlustinová, Janka.Trstená včera a dnes..Námestovo:Štúdio F.80-89070-01-9.D12.;
5024 2001.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.80-968642-8-9.C31.;
5025 2001.Muller, Paul.Evangelium Sv.Lukaša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-261-7.A43.;
5026 2001.Katolícka cirkev.Kódex kánonického práva:.Trnava:SSV pre KBS.80-7162-227-3.R3.;
5027 2001.Seethaler, Paula.Prvý a druhý list Petrov, Judov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-499-7.A43.;
5028 2001.Mohamed.Korán..Žilina:Knižné centrum.80-88723-81-7.A46.;
5029 2001.Kopp, Johanna.Izraelští proroci : dnešní pohled na prorocké knihy Starého zákona.Kostelní Vydří:KN.80-7192-507-1.A11.;
5030 2001.Šuppa, Jozef, SJ.Byť Kristovým kňazom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-348-8.D28.;
5031 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.D42.;
5032 2001.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.80-7114-335-9.A13.;
5033 2001..Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.80-968318-8-7.B36.;
5034 2001.Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-364-4.B39.;
5035 2001.Jurko, Jozef (1950).Verím, že môj Vykupiteľ žije..Kapušany:Bens.80-88998-04-2.A26.;
5036 2001.Hoppe, Rudolf.NZ 10 List Efezanom,Kolosanom.Kostelní Vydří:KN.80-7192-461-X.A43.;
5037 2001.Vojenčiak, Juraj, SVD.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-60-0.A50.;
5038 2001.Ladislav Šimek.Náš milujúci Otec.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-357-7.D27.;
5039 2001.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.80-7114-329-4.C26.;
5040 2001.Matis, Melichar Jozef.Schody.Košice:Grafika.80-968272-6X.B11.;
5041 2001.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-324-0.C2X.;
5042 2001.Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.80-88933-75-7.C31.;
5043 2001.Zamarovský, Vojtech.Vzkriesenie Olympie.:Perfekt.80-8046-139-2.A10.;
5044 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.D27.;
5045 2001.Chacour, Elias.We Belong to the Land. Indiana:University of Notre Dame Press.0-06-061352-1.C24.;
5046 2001.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-968276-7-7.A14.;
5047 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.D47.;
5048 2001.Slaatten, Haavald - autor.Boží muž :.:Albrechtice :.80-7112-066-9.D32.;
5049 2001.Armida, Conchita.Duchovní deník matky rodiny.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-092-6.A46.;
5050 2001.Ján Pavol II,.Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-341-5.U.;
5051 2001.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.1(2001). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..R2.;
5052 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.A35.;
5053 2001.Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.80-88933-71-4.A24.;
5054 2001.Pavol VI.Mariánske modlitby..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-343-7.A20.;
5055 2001.Farkaš, Pavol.Ježišova reč na vrchu. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK:Bratislava.80-88696-30-5.C1Y.;
5056 2001.Bič, Miloš.Co nevíš o Bibli : úvod do studia Starého a Nového zákona.Praha:Biblická společ..80-85810-25-5.D34.;
5057 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.C34.;
5058 2001.Ryden, Vassula.Jednota ako ju chce Ježiš.:..B25.;
5059 2001.Laub, Franz.List Židúm.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-503-9.A43.;
5060 2001.Borse, Udo.NZ 13 Timotej,Titus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-431-8.A43.;
5061 2001.Lefevre, Pierre.Nevšední příběhy : Veselé i vážné příběhy k zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-572-1.A38.;
5062 2001..Die Heilige Schrift. Stuttgart:Katolische Bibelwerk.3-460-32031-1.D32.;
5063 2001.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Marka.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-219-6.A43.;
5064 2001.Jurko, Jozef (1950).Skrze Krista s Kristom a v kristovi C/II.Kapušany:Bens.80-88998-15-8.A27.;
5065 2001.Bobula, Peter.Desať rokov kresťanskej demokracie na Slovensku. Ars stigmy:Bratislava.80-85264-16-1.A20.;
5066 2001.Jozef Sedlák, Mária Harčarufková.Som s tebou.Bratislava:LUC.80-7114-327-8.D25.;
5067 2001.Mišovič, Bernard, SJ.Duchovné cvičenia s Jánom.Trnava:Dobrá kniha..B05.;
5068 2001.Rajlich, Jan.Setkáni české dominikánske rodiny. Praha:Kazatelské stredisko..B19.;
5069 2001.Peck, M. Scott.Nevyšlapaná cesta nekončí :.:Argo.80-7203-351-4.C23.;
5070 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.D36.;
5071 2001.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.80-88998-23-9.c22.;
5072 2001.Cumming, John.Dopisy velkých osobností hříšníkům I : Dětství, sebezkoumání, láska, utrpení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-555-1.D35.;
5073 2001.Rideau, Émile.Myšlení Teilharda de Chardin.:Refugium Velehrad-Roma.80-86045-74-9.A14.;
5074 2001.Orchowski, Jozef.Potega Rožanca.:..A38.;
5075 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.A35.;
5076 2001.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-369-5.A20.;
5077 2001.Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.80-7295-018-5.A35.;
5078 2001.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-342-9.A45.;
5079 2001.Dus, Jan Amos; Pokorný, Petr.NEZNÁMÁ EVANGELIA Novozákonní apokryfy l.Praha:Vyšehrad.80-7021-406-6.C16.;
5080 2001.Nemčík, Ján, SVD.Južná Amerika, aká si?.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-59-7.A14.;
5081 2001.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-435-0.A43.;
5082 2001.Michal, Stríženec.Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava:Iris.80-88778-33-6.D53.;
5083 2001.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.80-7145-485-0.D26.;
5084 2001.Nowak, Clementis Maria.A prečo ja?..Kapušany:Bens.80-88998-22-0.A38.;
5085 2001.Carothers, Merlin.Dobrodružstvo za každú cenu.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-7-7.A38.;
5086 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.A50.;
5087 2001.Floriánová, Anna.Slovenská a česká literatúra na dlani.:Príroda.80-07-00473-4.D32.;
5088 2001.Ivančić, Tomislav,.Poď za mnou. Jas:Zvolen.80-88795-78-8.B28.;
5089 2001.Dlugoš, František.Pápež Ján Pavol II. a Levoča..Levoča:Tlačiareň Polypress.80-88704-44-8.D12.;
5090 2001.Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.. Verbum:Košice.80-966957-9-7.C3X.;
5091 2001.Vojenčiak, Juraj, SVD.Spomienky z môjho misionárskeho života.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-60-0.C24.;
5092 2001.Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.80-7114-347-2.A34.;
5093 2001.Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.80-7114-360-X.D41.;
5094 2001.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-334-0.C1Y.;
5095 2001.Gilson, Georges.Diecézny kňaz v pastoračnej službe.:.80-7142-093-X.A21.;
5096 2001.Alexander, Pat; Alexander, David.Ilustrovaná príručka k biblii.:.80-85486-36-9.R3.;
5097 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.A45.;
5098 2001.Černušák, Tomáš, 1972- - autor.Historie dominikánů v českých zemích.:Praha :.80-85929-50-3.A15.;
5099 2001.Baur, Wolfgang.Prvý,druhý a tretí list Janov.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-517-9.A43.;
5100 2001.Brown, Raymond.Kristus na Veľkú noc.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-332-1.C23.;
5101 2001.Nemčík, Ján, SVD.Južná Amerika, aká si?.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-59-7.C26.;
5102 2001.Vaisslié, Cécile.Bolo vôbec možné takto žiť..Bratislava:Q 111.80-85401-57-6.A37.;
5103 2001.Malý, Vincent 1922-.Poučenie o sviatosti birmovania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-371-7.B22.;
5104 2001.Hoppe, Ruolf.NZ 15 -List Jakubúv.Kostelní Vydří:KN.80-7192-498-9.A43.;
5105 2001.Bič, Miloš,.Bible :.Praha ::Česká biblická společnost,.80-85810-29-8.C25.;
5106 2001.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-377-6.C24.;
5107 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.A45.;
5108 2001.Bellarmin, Robert.O věčné blaženosti svatých.Praha:Krystal.80-85929-47-3.A32.;
5109 2001.Barbarič, Slavko.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..D42.;
5110 2001.Mackenney, Richard.Evropa šestnáctého století.Praha:Vyšehrad.80-7021-469-4.D54.;
5111 2001.Ziolkowski, Zenon.Nejtěžší stránky Bible.Kostelní Vydří:KN.80-7192-450-4.C16.;
5112 2001.Kútny, Ivan.Bytostná dimenzia svedomia človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88696-26-7.A50.;
5113 2001.Arnold, Johann Christoph.Výzva k čistotě : sex,manželství a Bůh.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-427-X.C2x.;
5114 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.C12.;
5115 2001.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03188-3.C17.;
5116 2001.Hanus, Ladislav.Umenie a náboženstvo. Bratislava:LÚČ.80-7114-355-3.A26.;
5117 2001.Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-340-2.A13.;
5118 2001.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Inter Oecumenici. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-337-7.U.;
5119 2001.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-543-8.a46.;
5120 2001.Stephen, Motyer.Kto je kto v Biblii?. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-597-7.R1.;
5121 2001.Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.80-88933-75-7.D32.;
5122 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.D36.;
5123 2002.Mason, Antony.Ľudia a krajiny. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-958-1.R6.;
5124 2002.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-377-1.A45.;
5125 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.A45.;
5126 2002.Johnston, Francis.GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Košice:TYPOPRESS.80-89089-01-1.B10.;
5127 2002.Waldstein-Wartenberg, Berthold,(1925-1992).Svatá Zdislava a její doba.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ::Martin,.80-85955-24-5.B49.;
5128 2002.Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.80-7114-366-9.A34.;
5129 2002.Grün, Anselm,(1945-).Otcové pouště s Anselmem Grünem.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-718-X.D28.;
5130 2002.Kafka, Franz.Proména a jiné povídky.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-068-6.A37.;
5131 2002.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.80-06-01062-5.A13.;
5132 2002.Ryš, Grzegorz.Inkvizícia. .Liesek :Rímskokatolícky farský úrad.80-968866-4-9.D56.;
5133 2002.Pojavnik, Ivan.IL MISTERO DEL CONCILIO.:..A25.;
5134 2002.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.80-7165-337-3.C26.;
5135 2002.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.80-7114-374-X.C1Y.;
5136 2002.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.A22.;
5137 2002.Dobson, James.Emócie: dá sa im veriť?.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá pri Evanjelickej a.v. cirkvi.80-88863-25-2.A10.;
5138 2002.Elisabeth, Mathieu.Neplačte, smrť nie je smutná.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-371-2.A46.;
5139 2002.Bazilovič, J J.Zborník z medzinárodných konferencií.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-384-4.A46.;
5140 2002.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.80-88795-86-9.A10.;
5141 2002..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.80-7114-372-3.D34.;
5142 2002.Ondruš, Rajmund, SJ.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-370-4.c22.;
5143 2002.Hrehová, Helena.Kresťanské cnosti vo východnej spiritualite a duchovnej literatúre.Prešov:VMV.80-7165-351-9.A41.;
5144 2002.Theobald, Michael.NZ 6 List Rimanom.Kostelní Vydří:KN.80-7192-433-4.A43.;
5145 2002.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..B15.;
5146 2002..Dopisy velkých osobností hříšníkům II : Modlitba a duchovní život, útěcha a povzbuzení, nadšení, hor.Kostelní Vydří:KN.80-7192-630-2.D35.;
5147 2002.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-390-9.A15.;
5148 2002.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-377-1.D34.;
5149 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej:Čakám vás v nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-1-8.C24.;
5150 2002.Guardini, Romano.O živém Bohu.Praha:Vyšehrad.80-7021-606-9.B14.;
5151 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.D36.;
5152 2002.Němcová, Dana.Matka Tereza s Danou Němcovou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-562-4.D28.;
5153 2002.Michalov, Jozef, SVD.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-502-0.c22.;
5154 2002.Jurina, Jozef.Život v postmodernej spoločnosti..Bratislava:Davel.80-900931-9-1.A20.;
5155 2002.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.80-7266-110-8.A11.;
5156 2002..Božie milosrdenstvo - tvoja záchrana. TYPOPRESS:Košice.80-968634-6-0.B38.;
5157 2002.John, Ronald Reuel Tolkien.Hobit.Bratislava:Slovart.80-7145-690-X.A44.;
5158 2002.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 4.diel.Kapušany:Bens.80-88998-38-7.c22.;
5159 2002.Munck, Thomas.Evropa sedmnáctého století : 1598-1700.Praha:Vyšehrad.80-7021-508-9.D54.;
5160 2002.Zasępa, Tadeusz.Médiá v čase globalizácie.Bratislava:LUC.80-7114-387-1.D21.;
5161 2002.Letz, Ján.Mystičky západu.Prešov:VMV.80-7165-317-9.D23.;
5162 2002.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.80-7295-032-0.A35.;
5163 2002.Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.80-7114-388-X.A10.;
5164 2002.Portillo, Álvaro Del.Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei. Kontakt plus:Bratislava.80-88855-38-1.C34.;
5165 2002.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Žilinský rínok.:EDIS.80-7100-940-7.B26.;
5166 2002.Dancák, František.Verím v príkladoch. Petra:Prešov.80-89007-22-8.A38.;
5167 2002.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.80-85929-54-6.D57.;
5168 2002.Habovštiak, Anton.Meditácie a modlitby sestry Zdenky.Bratislava:Nové Mesto.80-85487-67-5.D56.;
5169 2002.Ján Pavol II..Posolstvo k 23. sv. dňu turizmu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-409-8.U.;
5170 2002.Hinnebusch, William A. - autor.Dějiny Řádu kazatelů.:Praha :.80-85929-54-6.D42.;
5171 2002.Dzurinda, Mikuláš.Kde je vôľa, tam je cesta.:LCA Koloman Kertesz Bagala.80-88897-85-8.A36.;
5172 2002.Ján Pavol II,.Posolstvo k 36. sv. dňu spol. kom. prostriedkov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-393-8.U.;
5173 2002.Victor, Hugo.Chrám matky božej v Paríži.:BELIMEX.80-89083-27-7.D55.;
5174 2002.Murgová, Ružena.Diéty.:.80-967523-5-9.B21.;
5175 2002.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-405-5.D48.;
5176 2002.Združenie Ave.Kráľovná Pomoci.Bratislava:Ave.80-967749-0-5.A25.;
5177 2002.Pio z Pietrelciny1887-1968)..Słowa na każdy dzień.Kraków ::\"M\",.8372213038.A31.;
5178 2002..10 rokov Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského.:..B27.;
5179 2002.Senčík, Štefan, SJ.Prípad Galilei.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-380-1.C12.;
5180 2002.Kudasiewicz, Józef(1926-2012)..Kontemplacja Chrystusa-Ikony miłosiernego Ojca :.Kielce ::\"Współczesna Ambona\",.839060244X.A35.;
5181 2002.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom. Kontakt plus:Bratislava.80-88855-40-3.A38.;
5182 2002.Eldredge, John.Chraň svoje srdce. Praha:Návrat domú.80-7255-115-9.A46.;
5183 2002.Pichler, Viliam,.Laická apoštolka Lujza. Jas:Zvolen.80-88795-85-0.D52.;
5184 2002.Graham-Lotz, Anne.Vízia Jeho slávy. World publishing :Bratislava.80-7131-049-2.D61.;
5185 2002.Smalley, Gray; Trent, John.Požehnanie.Sabinov:Dom Júdov.80-968738-0-6.A32.;
5186 2002.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-2-3.B12.;
5187 2002.Mráček, František.Růženec Panny Marie.Praha:Vérité.80-900843-5-4.D53.;
5188 2002.Judák, Viliam.Pre nový Boží deň.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-20-3.D48.;
5189 2002.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.80-7114-363-4.A24.;
5190 2002.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.D42.;
5191 2002..Svätá hodina a pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Združenie AVE:Bratislava.80-967749-2-1.B46.;
5192 2002.Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-382-8.D28.;
5193 2002.Kongregácia sestier dominikánok na Slovensku.Dám vám budúcnosť a nádej.Banská Bystrica:Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského.80-88784-38-7.A30.;
5194 2002.Chovan Rehák, Juraj Chovan.Kresťanské korene Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-402-0.B42.;
5195 2002.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-12-4.A10.;
5196 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.A10.;
5197 2002.Nicolaus, Mutschlechner.Richard Pampuri.Bratislava:LUC.80-7114-364-2.B41.;
5198 2002.Grun, Anselm.Modlitba jako setkání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-563-2.b13.;
5199 2002.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-545-3.D32.;
5200 2002.Schlesinger, Miroslav.Iný pohľad.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-392-5.A24.;
5201 2002.Tankó, László.Slovensko-madarsky slovnik.:Talentum.80-967693-6-7.A16.;
5202 2002.Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.80-06-01062-5.c14.;
5203 2002.Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.80-7114-392-8.D56.;
5204 2002.Michael, Paul Gallagher.Slobodní veriť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-186-8.A25.;
5205 2002.Ján Pavol II..Misericordia Dei - Ap. list vo forme Motu Proprio. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-403-9.U.;
5206 2002.Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.80-7114-362-6.B20.;
5207 2002.Schönborn, Christoph.Cesty modlitby : modlitba v Katechismu katolické církve.Kostelní Vydří:KN.80-7192-623-X.D32.;
5208 2002.Schonborn, Christof.Ikona Krista.Bratislava:Oto Németh.80-88949-56-4.A46.;
5209 2002.Augustin, - svatý, 354-430 - autor.Miluj a dělej co chceš :.:Praha :.80-86025-45-4.C3X.;
5210 2002.Hojda, Ján.Echaristie.Svitavy:Trinitas.80-86036-67-7.a48.;
5211 2002..Dopisy velkých osobností hříšníkům. III., Křesťanská láska, milosrdenství a soucítění, zbožný život.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.80-7192-631-0.D35.;
5212 2002.Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.80-88998-26-3.B32.;
5213 2002.Tiso, Jozef.Jozef Tiso Prejavy a články zv. 1. AEP:Bratislava.80-88880-45-9.A50.;
5214 2002.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty z 2.vatikánskeho koncilu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-467-9.A26.;
5215 2002.Weis, Martin, 1962- - autor.Mariánské zrcadlo.:[Praha] :.80-902708-8-3.D53.;
5216 2002.Černušková, Veronika.NOVOZÁKONNÍ ŘEČTINA.:Univerzita Palackého Olomouc.80-244-0359-5.D14.;
5217 2002.Pronzato, Alessandro,.Hľadanie stratených čností.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071621781 (brož.); 80-7162-178-1.D53.;
5218 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.80-7114-377-4.B04.;
5219 2002.Hanuš, Jiří.Mezi tradicí a reformou : rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-005-5.D45.;
5220 2002.Opletal, František.Rozjímání nad žalmy.Olomouc:MCM.80-7266-103-5.A27.;
5221 2002.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.80-968765-4-6.C2X.;
5222 2002.Bohuslav Pekný.História a súčasnosť obce Rajecká Lesná (Friwald).Žilina:Regionálne osvetové stredisko.80-968698-6-8.A46.;
5223 2002.Ján Pavol II..List k zelenému štvrtku r.2002. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-385-7.U.;
5224 2002.Läufer, Erich.Malí lidé v Novém Zákone.Kostelní Vydří:KN.80-7192-611-6.A46.;
5225 2002.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia VI. 1994-1996.Bratislava:Smaragd.80-89063-04-7.C17.;
5226 2002.Wegs, J. Robert.Evropa po roce 1945 : Robert J. Wegs, Robert Ladrech.Praha:Vyšehrad.80-7021-507-0.D54.;
5227 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.A32.;
5228 2002.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.80-7114-374-X.D46.;
5229 2002.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.80-88795-86-9.D47.;
5230 2002.Pikala, Bohuslav.Spomienky. Typopress:Liptovský Mikuláš.80-968570-4-5.D54.;
5231 2002.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-395-X.A36.;
5232 2002.Bazil Veľký,.Listy \n 2 \g R. 375-378). Hexaémeron. Petra:Prešov.80-89007-25-2.D33.;
5233 2002.Galis, Tomáš.Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.80-88937-12-4.C17.;
5234 2002.Cantalamessa, Raniero.Ukřižovaný Kristus. Velkopáteční rozjímání (1996-2001)..Kostelní Vydří :Karmelitánské nakladatelství.80-7192-607-8.C34.;
5235 2002.Jurko, Jozef (1950).Na jeden dúšok.Kapušany:Bens.80-88998-28-X.D32.;
5236 2002.Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.80-88949-41-6.B22.;
5237 2002.Červinka, Jozef.Vladyka..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-21-X.A21.;
5238 2002.Július, Táncoš.Zatratení a zabudnutí.:Iris.80-89018-26-2.A50.;
5239 2002.Kroll, Gerhard.Po stopách Ježišových.Kostelní Vydří:KN.80-7192-711-2.C11.;
5240 2002.Patakiová, Iveta.Budúcnosť JKS.:..b16.;
5241 2002.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.80-7192-482-2.A46.;
5242 2002.Duda, Ján.Náčrt právnej ekleziológie.Spišská Kapitula:Kňazský seminár bidkupa J. Vojtaššáka.80-7142-097-2.D31.;
5243 2002.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXX. (2002). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-366-0.C33.;
5244 2002.Altmann; Bernhard, Marianne; Behringer, Charlotte.Skvosty Evropy.Kostelní Vydří:KN.80-7192-415-6.R6.;
5245 2002.Davies, Gaius.Krehkí velikáni. Bratislava:Porta libri.80-89067-08-5.a48.;
5246 2002.Beneš, Albert.Soukromá zjevení.Olomouc:MCM.80-7266-145-0.A32.;
5247 2002.Arterburn, Stephen; Burns, Jim.Nebezpečné pády.Brno:Nová naděje.80-86077-04-7.C24.;
5248 2002.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.80-88891-42-6.C13.;
5249 2002.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.80-968854-0-5.A22.;
5250 2002.Bennett, Richard.Hľadanie Boha. Bratislava:MSEJK.80-88891-42-6.A13.;
5251 2002.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-405-5.A44.;
5252 2002.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.80-88944-78-3.A24.;
5253 2002.Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.80-7165-334-9.B02.;
5254 2002.Carlos, G. Vallés..Anthony de Mello-prorok pro naši dobu.:Cesta.80-7295-033-9.D32.;
5255 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0.A10.;
5256 2002.Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-408-X.U.;
5257 2002.Šajda, Peter Česlav OP.A Pentatonic Landscape. Budapešť:BGOI & WSCF-CESR.963-204-444-4.D37.;
5258 2002.Moravčík, Jozef.História Žiliny - Kostol svätého Štefana - kráľa.:EDIS.80-7100-964-4.B26.;
5259 2002.Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.80-7165-337-3.A50.;
5260 2002.Liguori, Alfonz Mária de.Nevyhnutnosť modlitby.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-2-3.B42.;
5261 2002.Peter, Kováčik.Alžbeta Bátoriová.:Perfekt.80-8046-220-8.A40.;
5262 2002..Mulieres suadentes =.Bratislava:LUC.80-7114-372-3.A10.;
5263 2002.Ján Pavol II,.Posolstvo k sv. dňu pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-382-2.U.;
5264 2002.Tkáč, Alojz.Počuli ste ...?.Kapušany:Bens.80-88998-39-5.D25.;
5265 2002.Hradil, Radovan.Budete mi svědky.:.80-7266-111-6.B14.;
5266 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.A27.;
5267 2002.Irvin, D. Yalom.Lži na pohovce.:Portál.80-7178-464-8.C35.;
5268 2002.Zamarovský, Vojtech.Bohovia a králi starého Egypta.Bratislava:Perfekt.80-8046-205-4.A10.;
5269 2002.Richard, Rohr.Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě.:Cesta.80-7295-032-0.A50.;
5270 2002.Ladislav, Švihran.Majstri ducha.Bratislava:Perfekt.80-8046-216-X.R6.;
5271 2002.Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..80-968859-0-1.A20.;
5272 2002.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.80-968765-4-6.A40.;
5273 2002.Johnson, Paul.Renesancia.Bratislava:Slovart.80-7145-681-0.A25.;
5274 2002.Gorazd, A. Timkovič.Cyril a Metod boli Grékokatolíkmi.:Akcent..B29.;
5275 2002.Kašparů, Jaroslav Max.Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky.:Cesta.80-7295-031-2.A31.;
5276 2002.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.O duchovním rozlišování :.:Velehrad :.80-86045-95-1.C30.;
5277 2002..Laické hnutia. Prešov:VMV..B23.;
5278 2002.Řehák, Tomáš.Sex: šľahačka na torte. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.80-968680-8-X.B43.;
5279 2002?..Neokatechumenátna Cesta.:Neokatechumenátna Cesta na Slovensku..C10.;
5280 2003.Goff, Le Jacques.Hledání středověku.Praha:Vyšehrad.80-7021-730-8.A25.;
5281 2003.Heller, Jan.Výkladový slovník biblických jmen.Praha:Vyšehrad.80-7021-725-1.R1.;
5282 2003.Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-414-X.A14.;
5283 2003.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.80-88795-90-7.B15.;
5284 2003.Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:Lúč.807114410X; 80-7114-410-X.C26.;
5285 2003.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta III..Kapušany:Bens.80-88998-46-8.c22.;
5286 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.U.;
5287 2003.Vrablec, Štefan.Od srdca k srdcu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-463-2.B27.;
5288 2003.Tomáš, Akvinský.O pravdě mysli.Praha:Krystal.80-85929-60-0.C15.;
5289 2003.Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.80-89138-09-8.A33.;
5290 2003.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.80-7114-399-5.A38.;
5291 2003.Smelý, Igor.Nový morálny kód : Polemika s nerozumom liberalizmu.Prešov:VMV.80-7165-384-5.C31.;
5292 2003.Hromník, Milan, SJ.Blahoslavený Vasil Hopko.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-425-5.B17.;
5293 2003.Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-5-8.C13.;
5294 2003.Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.80-7114-412-6.A38.;
5295 2003.Koppová, Johanna.Starý Zákon.Kostelní Vydří:KN.80-7192-466-0.A31.;
5296 2003.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.80-968525-7-4.B32.;
5297 2003.Markuš, Jozef Ondrej.Mojžiš a Desatoro.:Matica slovenská.80-7090-690-1.C31.;
5298 2003.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.80-7114-389-8.C14.;
5299 2003.Solovjev, Vladimir Sergejevič.Kritika abstrakních principů.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-03-5.C30.;
5300 2003.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-455-8.A36.;
5301 2003.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.80-85413-54-X.B42.;
5302 2003.Bartalská, Ľubica.Oživené spomienky.Bratislava:LUC.80-7114-402-9.D41.;
5303 2003.Lester, Robert.Budhismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-087-7.A20.;
5304 2003.Thaxton, Charles.Tajemství vzniku života : kritická analýza současných teorií. Praha:Návrat domú.80-7255-062-4.A47.;
5305 2003.Kusánský, Mikuláš.O vrcholu zření. Praha:Vyšehrad.80-7021-582-8.D33.;
5306 2003.Rabín Šlomo Ben Gabirol.Koruna kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola.Prešov:VMV.80-7165-589-9.C14.;
5307 2003.Max, Scheler.Můj filosofický pohled na svět.:Vyšehrad.80-7021-390-6.D32.;
5308 2003.Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-439-X.D21.;
5309 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.C3X.;
5310 2003.Ulf, Ekman.Tvorivá myseľ.:Slovo života international Bratislava.80-89165-00-1.C23.;
5311 2003.Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.80-7114-424-X.c22.;
5312 2003.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.80-551-1086-7.A44.;
5313 2003.Hlinka, Anton, SDB.Ježiš na dosah ruky.Don Bosco:Bratislava.80-8074-005-4.D25.;
5314 2003.Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.80-7131-052-2.A48.;
5315 2003.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov;.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2004. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-465-9.U.;
5316 2003.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968587-1-8.B04.;
5317 2003.Plachá, Veronika.Devín.Bratislava:Perfekt.80-8046-231-3.D21.;
5318 2003.Wilson, Melanie.Vysloboďte sa! Nájdite sebakontrolu vo svete závislostí.Bratislava:Evanjelický mediálny program.80-968852-2-7.B42.;
5319 2003.Rupnik, Marko Ivan, 1954- - autor.Vybrané otázky z antropologie :. :Velehrad :.80-86045-99-4.C30.;
5320 2003.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-410-7.A32.;
5321 2003.Lapide, Pinchas; Panikkar, Raimon.Míníme téhož Boha?.Praha:Vyšehrad.80-7021-670-0.C25.;
5322 2003..Svätá omša. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-356-X.D34.;
5323 2003.Pio, Padre.Duchovní odkaz Otce Pia 3.Praha:Paulínky.80-86025-61-6.A31.;
5324 2003.Truch, Andrej Jozafat Gregor.Život svätých.Prešov:VMV.80-7165-381-0.C16.;
5325 2003.Hamant, Yves.Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko.Kostelní Vydří:KN.80-7192-460-1.A37.;
5326 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.A22.;
5327 2003.Dvořáková, Daniela.Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský.Budmerice:Rak.80-85501-25-2.A23.;
5328 2003.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.80-88717-32-9.C10.;
5329 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Dětství a dospívání. Skutočný príbeh jeho života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-823-2.A24.;
5330 2003.Negrisolo, A..Otec Pio z Pietrelciny. Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-756-2.A31.;
5331 2003.Valenziano, Crispino.Il mosaico dell abside di S.Paulo.:.88-209-46335.C16.;
5332 2003.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.80-7114-393-6.D46.;
5333 2003.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Daj mi svoje ranené srdce:.Prešov:VMV.80-88717-32-9.C34.;
5334 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7.U.;
5335 2003.Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.80-7114-396-0.A38.;
5336 2003.Feuchtwanger, Lion.Goya.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-990-X.A37.;
5337 2003.Goff, Le Jacques.Zrození očistce.Praha:Vyšehrad.80-7021-637-9.D23.;
5338 2003.Českomoravská Fatima.Díkuvzdání Fatimy.Olomouc:MCM.80-7266-147-7.B12.;
5339 2003.Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-1-3.A22.;
5340 2003.Halík, Tomáš.Oslovit Zachea.Praha ::Lidové noviny.80-7106-547-1.C12.;
5341 2003..Turzovka - Slovenské Lurdy.Čadca:Typo.80-967413-6-5.D56.;
5342 2003.Vácha., Marek Orko.Tančící skály.:Cesta.80-7295-041-X.C33.;
5343 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.C16.;
5344 2003.Šrutová, Marie Jana.Mariánska úcta na prahu tretího tisíciletí.:..A46.;
5345 2003..Múdrosť kazateľov.:Rehoľa dominikánov na Slovensku..B41.;
5346 2003.Tichý, Ladislav.Uvod do Nového Zákona.Rím:Trinitas.80-86036-79-0.A24.;
5347 2003.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.80-89067-13-1.C24.;
5348 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.D43.;
5349 2003.Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-421-2.C34.;
5350 2003.Grun, Anselm.Pokoj srdca - ako zvládnuť stres, strach i starosti.. Bratislava:Alfa konti.80-88739-60-8.A32.;
5351 2003..Úvod do hagiografie sv. Františka a sv. Kláry.:..B20.;
5352 2003.Maťašík, Andrej.Majstri scény.Bratislava:Perfekt.80-8046-249-6.R6.;
5353 2003.Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.80-7114-412-6.D42.;
5354 2003.Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-442-X.U.;
5355 2003.Dillard, Raymond.Úvod do Starého zákona. Praha:Návrat domú.80-7255-078-0.A46.;
5356 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Smrt spravodlivého. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-827-5.A24.;
5357 2003.Michal, Miloslav Hodža.Matora.:Petrus.80-88939-63-1.C16.;
5358 2003.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.80-88795-94-X.B34.;
5359 2003.Ján Pavol II,.Príhovory počas návštevy r. 2003. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-460-8.U.;
5360 2003.Augustyn, Jozef.Hluboce zraněni.Kostelní Vydří:KN.80-7192-804-6.A27.;
5361 2003.Salij, Jacek.Veštenie, čary, posadnutosť. .Bratislava :Lúč.80-7114-411-8.C26.;
5362 2003.Papai, Zuzana.Zakarpatie Rímsko-katolícke kostoly.Mukačevo:..D12.;
5363 2003.Josef Zvěřina..Teologie Agapé. Svazek I., Dogmatika, Princip, východiska, jevy láska, O víře, Božím sebesdílení a p.:Vyšehrad.80-7021-432-5.A41.;
5364 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.C17.;
5365 2003.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-424-1.A32.;
5366 2003.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXI. (2003). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-404-7.C33.;
5367 2003.Tomáš Akvinský.o zákonech v Teologické sumě.Praha:Krystal.80-85929-59-7.A25.;
5368 2003.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.80-89120-01-6.A27.;
5369 2003.Schäfer, Peter.Dějiny Židů v Antice : Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu.Praha:Vyšehrad.80-7021-633-6.D33.;
5370 2003.Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.80-7114-408-8.A13.;
5371 2003.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-398-7.A38.;
5372 2003.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.80-85487-39-X.A26.;
5373 2003.Ferko, Jerguš.Maďarské /seba/klamy.:Matica slovenská.80-7090-684-7.A25.;
5374 2003.Meves, Christa.Verfuhrt,manipiliert,pervertiert. Germany:Resch.3-935197-29-2.C15.;
5375 2003.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov..B03.;
5376 2003.Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-419-5.B33.;
5377 2003.Behrens, Katja.Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Bratislava:LUC.80-7114-421-5.D22.;
5378 2003.Barbet, Jean.Lurdy : "Som Nepoškvrnené Počatie".Košice :TypoPress.80-89089-08-9.C34.;
5379 2003.Muhs, Wilhelm.Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii..Bratislava:Nové mesto.80-85487-73-X.A37.;
5380 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.A24.;
5381 2003.Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.80-88795-92-3.D21.;
5382 2003.Fishbane, Michael.Judaismus. nakladatelství s.r.o. Praha:PROSTOR.80-7260-086-9.A20.;
5383 2003.Manjackal, James.Ježiš, jediná nádej pre Slovensko.. Zvolen:Jas.80-88795-94-X.B09.;
5384 2003.Quoist, Michel.Rozprávaj mi o láske.Bratislava:LUC.80-7114-434-7.D52.;
5385 2003.Biňovec, Gereon T..Mozaika- Mariánská úcta.:..B16.;
5386 2003.Kongregácia pre klérus.Kňaz, pastier a vodca farského spoločenstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-436-5.U.;
5387 2003.Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-30-0.D27.;
5388 2003.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.80-7114-400-2.A38.;
5389 2003.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.80-968766-4-3.A22.;
5390 2003.Philip, Sheldrake..Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života.:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-7325-017-9.D28.;
5391 2003.Baldwinová, Joyce G..Kniha Daniel.:Porta libri.80-89067-13-1.D45.;
5392 2003.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.80-7114-413-4.B21.;
5393 2003.Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mužov.Kapušany:Ing. Štefánia Beňová - Bens.80-88998-44-1.B43.;
5394 2003.Stanček, Ľubomír, CM.Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie:KS.80-968909-8-0.A22.;
5395 2003.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.80-7114-415-0.D42.;
5396 2003.Haught, John.Boh po Darwinovi.Bratislava :Kalligram.80-7149-529-8.C24.;
5397 2003.Labo, Šebastián, SJ.Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-432-8.C17.;
5398 2003.Knopp, Guido.Vatikán moc pápežov.Bratislava:IKAR.80-551-0524-3.C16.;
5399 2003.Judák, Viliam.In Ecclesia Dei. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-43-2.C20.;
5400 2003.Soren, Kierkegaard.Zvodcov denník.:Kalligram.80-7149-598-0.C12.;
5401 2003.Bernadič, Ján Milan,.Božie deti.Košice:Typopress.8089089119; 80-89089-11-9.D27.;
5402 2003.Barbet, Jean.Lurdy : "Som Nepoškvrnené Počatie".Košice :TypoPress.80-89089-08-9.D22.;
5403 2003.Zamarovský, Vojtech.Za tajomstvom ríše Chetitov.Bratislava:Perfekt.80-8046-229-1.A10.;
5404 2003.Stock, Klemens.Ježišova radostná zvesť.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.80-89120-01-6.A47.;
5405 2003.Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.80-7114-414-2.D57.;
5406 2003.Konvitová, Elena .Zrnká hriechu.Žilina:Poradca.80-88927-74-9.A38.;
5407 2003.Pasquale, Gianluigi.Duchovní odkaz otce Pia. 2..Praha:Paulínky.80-86025-54-3.A31.;
5408 2003.Šimulčík, Ján.Čas svitania.Prešov:VMV.80-7165-380-2.C32.;
5409 2003.Csontos, Ladislav, SJ.Jednou nohou v krimináli.Trnava:Dobrá kniha.8071414220 (brož.); 80-7141-422-0.A15.;
5410 2003.Eade, Alfred Thompson.Biblická panoráma. Bratislava:MSEJK.80-88891-47-7.B17.;
5411 2003.Kláštor sv Štefana, Meteora.Marek z Aviana.Bratislava:Kláštor kapucínov..B37.;
5412 2003.Calle, Ramiro.Himálajské příběhy : moudrost duchovních mistrů,poustevníků a jogínů.Praha:Portál.80-7178-734-5.D35.;
5413 2003.Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-395-2.A38.;
5414 2003.Macgrath, Alistair E..Dialog přírodních věd a teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-552-6.D34.;
5415 2003.Riservati, Diriti.Italsky za 30 dní : Italiano in 30 giorni.Dubicko:Infoa.80-7240-287-0.B14.;
5416 2003..Spoločenstvo Fatima.:Spoločenstvo Fatima..B21.;
5417 2003.Resch, Jozef.Výroky starých Grékov.Bratislava :Eko-Konzult.80-89044-57-3.D32.;
5418 2003.Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).D52.;
5419 2003.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia. s.r.o.:TPEQ.80-968766-4-3.D56.;
5420 2003.Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-403-4.D58.;
5421 2003.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-412-3.A32.;
5422 2003.Schubert, Kurt.Ježíš ve světle tradiční židovské literatury.:Vyšehrad.80-7021-591-7.D34.;
5423 2003..Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.80-7165-394-2.B28.;
5424 2003.Schmaus, M.Boh a jeho stvorenie, 2a. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-453-5.A31.;
5425 2003.Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.80-7266-133-7.B46.;
5426 2003.Levis, John Wesley.JEŹÍŚ - Učitel lidu. Skutočný príbeh jeho života.. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-825-9.A24.;
5427 2003.Adam, Konštanc, OP.I sacramenti dell' iniziazione.:.80-88922-71-2.C16.;
5428 2003.Mezinárodní, PAPEŹSKÁ MARIÁNSKÁ AKADEMIE.Matka Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-762-7.A43.;
5429 2003.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.80-88795-91-5.B43.;
5430 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.D34.;
5431 2003.Ján Pavol II..Posolstvo svätého Otca Jána Pavla II. na svetový deň pokoja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-423-3.U.;
5432 2003.Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov. Bratislava:Asociácia pre výchovu Novo millennio.80-968964-0-7.D11.;
5433 2003.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.80-88933-49-8.A50.;
5434 2003.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.80-7114-397-9.A38.;
5435 2003.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.80-7114-389-8.C3X.;
5436 2003.Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.80-7192-423-7.R1.;
5437 2003.Nouwen, Henri J. M..Má ma niekto rád?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-418-2.D27.;
5438 2003.Jurko, Jozef (1950).Sláva Tebe, Pane. (Materiály k príhovorom v Roku C). Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc.. Bens:Kapušany.80-88998-52-2.A11.;
5439 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.80-7266-129-9.B33.;
5440 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.D48.;
5441 2003.Barhoň, Jiří, 1955- - autor.Zlý farář přejel hodného psa :.:V Praze :.80-7254-466-7.A15.;
5442 2003.Beke, Eduard.Kalendárium úvah na sklonku dvadsiateho storočia : Myšlienky a citáty z rokov 1997 - 1998.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-049-4.A40.;
5443 2003.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca I..Košice:INSPM..B12.;
5444 2003.Plantinga, Cornelius.Breviář hříchu :.Bratislava :Porta libri.80-89067-11-5.C23.;
5445 2003.Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.80-7114-422-3.D46.;
5446 2003.Tynieckí, BENEDIKTÍNI.Svätý Benedikt, patrón Európy, medaila modlitby.Prešov:VMV.80-7165-400-0.B03.;
5447 2003,EK.Kowalská, Faustína.Denníček, Božie milosrdenstvo v mojej duši. Smižany:PALLOTTI.80-968841-0-7.A37.;
5448 2003?.Chlapci z Komunity Cenacolo.Matka Elvíra - Komunita Cenacolo.Medžugorie:Komunita Cenacolo..D27.;
5449 2004.Juříčková, Miluše.Cestami Sigrid Undsetové.Brno:Doplněk.80-7239-169-0.D34.;
5450 2004.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-810-0.A46.;
5451 2004.Michael, Paul Gallagher.Křesťanství a moderní kultura.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-22-1.C34.;
5452 2004.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.80-7114-470-3.C13.;
5453 2004.Judák, Viliam.Na ceste k všednému dňu : Myšlienky z éteru VII..Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-53-X.C1Y.;
5454 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie III. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
5455 2004.Kongregácia, Sestier Božského Vykupiteľa.Matka Alfonza Mária Eppingerová.:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa. Spišská Bová Ves.80-969223-6-X.A44.;
5456 2004.Kierkegaard, Soren.Bázeň a chvenie.Bratislava :Kalligram.80-7149-714-2.C12.;
5457 2004.Špidlík, Tomáš kardinál.Umíme se modlit?.Velehrad:Refugium.80-86045-66-8.B46.;
5458 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.D34.;
5459 2004.Michalov, Jozef, SVD.Filozofia renesancie a baroka. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-671-X.c22.;
5460 2004.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.80-967559-7-8.A15.;
5461 2004.Hrdlička, Josef, 1942- - autor.Pane, ty víš všechno- :.:Olomouc :.80-7266-166-3.A50.;
5462 2004.Flores, José H. Prado.Za obzorom púšte.:REMA.80-967559-7-8.A32.;
5463 2004.janač.Rok eucharistie v krestanskej rodine.:..B38.;
5464 2004.Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-468-9.D24.;
5465 2004.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca II..Košice:INSPM..B12.;
5466 2004.Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.80-89018-81-5.A20.;
5467 2004.Štěpán, Hájek..Příběhy nových počátků : třiadvacet kázání na první kapitoly bible.:EMAN.80-86211-36-3.D45.;
5468 2004.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-9-0.A33.;
5469 2004.Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.80-88741-51-3.D21.;
5470 2004.Havlík, Anton.Lásku nemožno umlčať.:Németh Oto.80-88949-73-4.A45.;
5471 2004.Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-469-7.D42.;
5472 2004.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.80-902682-9-3.A45.;
5473 2004.Osterwalder, Josef.Rozprávaj mi o Pánu Bohu. Bratislava:Alfa konti.80-88739-62-4.A43.;
5474 2004.Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.80-89055-49-4.B47.;
5475 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.A35.;
5476 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.80-7114-475-4.A32.;
5477 2004.Jacko, Jozef.Petrovany.:..B25.;
5478 2004.Havlík, Anton.Lásku nemožno umlčať.:Németh Oto.80-88949-73-4.A12.;
5479 2004.Špidlík, Tomáš.Viera vo svetle ikon.:Németh Oto.80-88949-69-6.A46.;
5480 2004.Urban, Bohumil.Hudobná história Žiliny.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-301-9.D31.;
5481 2004.Machala, Drahoslav.Ivan Gašparovič - prezident.Bratislava :Agentúra Cesty.80-968793-9-1.D34.;
5482 2004..V službách Vykupiteľa. Slovenská provincia SDR:Spišská Nová Ves.80-969039-1-8.C1Y.;
5483 2004..Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-518-3.U.;
5484 2004.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.80-8074-014-3.D24.;
5485 2004.Kant, Immanuel.Základy metafyziky mravov.Bratislava :JUGA.80-7149-635-9.C12.;
5486 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3.A25.;
5487 2004..Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa.:Modl. spol. Život ako dar..B28.;
5488 2004.Haľko, Jozef (1964).Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.80-7114-493-2.D41.;
5489 2004.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.80-88944-69-4.B07.;
5490 2004.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.80-7114-440-1.C2X.;
5491 2004.Gabriel, Marcel.Od názoru k víře.:Vyšehrad.80-7021-531-3.D32.;
5492 2004.Fessard, Gaston.Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-27-2.D47.;
5493 2004.Simon, Boris.Emauzskí handrári.Bratislava:LUC.80-7114-454-1.A32.;
5494 2004.Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-522-1.U.;
5495 2004.Michalov, Jozef, SVD.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.80-7114-451-7.D52.;
5496 2004.Speer, Andreas.Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277.:Filosofia.80-7007-197-4.B28.;
5497 2004.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.80-88944-84-8.A44.;
5498 2004.Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.80-968887-7-3.B39.;
5499 2004.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.80-967867-8-4.C2X.;
5500 2004.Jaspers, Karl.Šifry transcendencie.Bratislava :Kalligram.80-7149-655-3.C12.;
5501 2004.Koupil, Ondřej.Život Jurských otcu.Praha:Benediktíni.80-902682-9-3.A13.;
5502 2004.Müller, Helmut.Dějiny Německa.Praha:Lidové noviny.80-7106-188-3.A48.;
5503 2004.Lemeš, Vladimír.Nemečky.Prašice:Obec Nemečky-Obecný úrad.80-969131-6-6.D16.;
5504 2004.Paul, Lunde.Islám.:Ikar.80-551-0723-8.C3X.;
5505 2004.Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.80-85310-81-3.D28.;
5506 2004.Petrarca, Francesco.Mé tajemství : O tajném střetu mých myšlenek.Praha:Oikoymenh.80-7298-115-3.C24.;
5507 2004.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.80-7114-489-4.A34.;
5508 2004.Tavel, Peter.Zmysel života podľa V.E.Frankla..Bratislava:IRIS.80-89018-81-5.A26.;
5509 2004.Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-478-0.U.;
5510 2004.Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.80-900843-8-9.D27.;
5511 2004.Šadlák, Pavol.Slovenský Betlehem a Bazilika Narodenia Panny Márie.Rajecká Lesná:RKFÚ..B35.;
5512 2004.Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.80-7114-467-3.C24.;
5513 2004.Kongregácia pre katolícku výchovu.Zasvätené osoby a ich poslanie v škole. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-467-5.U.;
5514 2004.Blake, William.Počul som spievať anjela.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-1287-4.D32.;
5515 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie II. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
5516 2004.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.80-969091-0-X.B29.;
5517 2004.Szabó, Miloslav.Boh v ofsajde.Bratislava :Kalligram.80-7149-683-9.C12.;
5518 2004.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.80-7266-180-9.C22.;
5519 2004.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane...II.:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-449-2.D52.;
5520 2004.Janáč - Hrubý, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ..B11.;
5521 2004.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.80-968887-9-X.C25.;
5522 2004.Clément, Olivier.Tělo pro smrt a pro slávu : malé uvedení do teopoetiky těla.Velehrad:Refugium.80-86715-17-5.D42.;
5523 2004.Halík, Tomáš.Noc zpovědníka : paradoxy malé víry v postoptimistické době.Praha ::NLN.80-7106-777-6.D32.;
5524 2004.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.80-7192-835-6.A13.;
5525 2004.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-451-4.A24.;
5526 2004.Janáč - Hrubý, Pavol.Rok EUCHARISTIE.Zákamenné:RKFÚ..B35.;
5527 2004.Karl, Heinz Neufeld.Hugo a Karl Rahnerové.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-31-0.C30.;
5528 2004.Gábor, Bartolomej.Sila čistej lásky (Svedectvo Anny Kolesárovej).Prešov:Rokus.80-89055-49-4.B29.;
5529 2004.Šefčík, Marek.Krížová cesta za nenarodené deti.Prešov:VMV.80-7165-432-9.B27.;
5530 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.80-7114-449-5.C1Y.;
5531 2004.Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.80-969091-0-X.B25.;
5532 2004.Radcliffe, Timothy.Medvěd a mniška.Kostelní Vydří:KN.80-7192-845-3.A46.;
5533 2004.Havrilla, Mikuláš.Milosrdenstvo božie.Košice :TypoPress.80-89089-17-8.B19.;
5534 2004.Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.80-88795-96-6.B27.;
5535 2004.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-48-3.B07.;
5536 2004.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.80-88998-56-5.c22.;
5537 2004.Katarína, Sienská.Dialog.Praha:Krystal.80-85929-70-8.C16.;
5538 2004.Mordel, Štefan.Patrológia. Spišské Podhradie:KS.80-89170-12-9.A33.;
5539 2004.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-508-6.U.;
5540 2004.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa Slovensko v rokoch 1843-1993 Libri Historicae Slovaciae.Bratislava:LÚČ.80-7114-440-1.D31.;
5541 2004.Tettamanzi, Dionigi.Duchovný život kňaza..Bratislava:Don Bosco.80-8074-010-0.A45.;
5542 2004.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.1-59297-559-3.A13.;
5543 2004.Brondino, Giuseppe.Citový život zasvätených.Bratislava:Serafín.80-88944-92-9.D28.;
5544 2004.Saint-Exupery, Antoine de.Kurýr na jih,Noční let.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-184-4.A37.;
5545 2004.Erdélyi, Alexander K..Biblia s aplikáciami pre život, Nový zákon. Bratislava:MBS-Slovensko.80-7131-039-5.D21.;
5546 2004.Peguy, Charles.Mysterium svätých neviniatok.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-473-5.C24.;
5547 2004.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-8-2.C1Y.;
5548 2004.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.A40.;
5549 2004.Klesová, Albína.Matka Vykupiteľa.Bardejov:Grafotlač.80-968583-9-4.B01.;
5550 2004.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.80-7114-491-6.D41.;
5551 2004.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.80-7266-180-9.D28.;
5552 2004.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.80-7114-469-X.A13.;
5553 2004.Vanier, Jean.Cesta k lidství.Praha:Portál.80-7178-805-8.C23.;
5554 2004..Mají jezuité vlastní morálku? :.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-86715-23-X.C30.;
5555 2004.Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-445-X.A22.;
5556 2004.Bartoň, Josef.Uvedení do novozákonní řečtiny. Praha:nakladatelství KLP.80-86791-17-3.D23.;
5557 2004.Mráček, František,(1934-).Očistec.Praha ::Vérité,.80-900843-8-9.A10.;
5558 2004.Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.80-7114-484-3.A35.;
5559 2004.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXII. (2004). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-445-4.C33.;
5560 2004.Berger, Ladislav.Zlatá éra žilinskej atletiky.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-305-1.B26.;
5561 2004.Vácha, Marek Orko.Šiesta cesta : O havranoch, o ľaliách a o omnoho vzácnejšej ceste. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-574-4.A47.;
5562 2004.Dugas, Dionýz.Krása z dreva zrodená.Prešov:Dino.80-85575-45-0.A33.;
5563 2004.Dutli-Rutishauserová, Mária.Svätý Mikuláš de Flüe.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-519-1.a48.;
5564 2004.Šmálik, Štefan.Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie.Slovenská Ľupča:Efezus, s.r.o...B38.;
5565 2004.Vojtek, Štefan.Spravodlivosť, základný pilier pre rozvoj ľudskej spoločnosti : Aplikácia učenia Druhého vatikánskeh. Nitra:KS.80-88741-51-3.C2X.;
5566 2004.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.80-967867-8-4.A27.;
5567 2004.Leloup, Jean-Yves.Umenie pozornosti. Bratislava:Kalligram.80-7149-654-5.C25.;
5568 2004.Chovanec, Marián.Eschatológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-48-3.B38.;
5569 2004.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Klaňajte sa môjmu Synovi srdcom.Prešov:VMV.80-7165-445-0.A34.;
5570 2004..Posolstvá Panny Márie v Medžugorí.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška..B35.;
5571 2004.Alberi, Róbert Emmons Michael.Umění stát si za svým.Praha:Portál.80-7178-869-4.A35.;
5572 2004.Ladislav, Varga.Mesiáš.:Knižné centrum.80-8064-187-0.A10.;
5573 2004.Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.80-967172-7-8.A36.;
5574 2004.Palko, Vladimír.Boj o moc a tajná služba.Prešov:VMV.80-7165-438-8.A30.;
5575 2004.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-444-1.C3X.;
5576 2004.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-503-5.D48.;
5577 2004.Cyril - Konštantín.Proglas.Bratislava:Perfekt.80-8046-277-1.R3.;
5578 2004.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.80-7114-489-4.C31.;
5579 2004.Stewart, Columba.Modlitba a komunita : Benediktinská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-793-7.A13.;
5580 2004..Rok eucharistie a svätá omša.Košice :TypoPress.80-89089-25-9.B36.;
5581 2004..Osoba - osobnost - osobitost.Velehrad ::Refugium Velehrad-Roma,.80-86715-32-9 .C30.;
5582 2004.Ďurica, Milan.Moravskí Slováci a cyrilometodské dedičstvo.Bratislava:LUC.80-7114-487-8.B14.;
5583 2004.Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.80-7114-478-9.B45.;
5584 2004.Sławomir, Biela.Svěřit se lásce.:Paulínky.80-86025-74-8.A11.;
5585 2004.Tatsuya, Shimura.Blahoslavenná Panna Maria pláče v Japonsku : Akita: krev a slzy blahoslavenné Panny Marie.:Matice cyrilometodějská.80-7266-167-1.B14.;
5586 2004.Multhaupt.Nech je tvoj dom plný smiechu : požehnania, modlitby a srdečné priania z Írska. Bratislava:Alfa konti.80-88739-64-0.A45.;
5587 2004.CRESCENZO, Luciano De.Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí.:Dokořán.80-86569-66-7.C24.;
5588 2004.Michalov, Jozef, SVD.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.80-7114-462-2.B04.;
5589 2004.Misál, Stanislav.Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku.Levoča:Milan Tejbus - MTM.80-89187-00-5.B40.;
5590 2004.Baková, Kateřina.Autobiografie I. část. Vranov n D.:AMIMS..B15.;
5591 2004.Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-470-0.D28.;
5592 2004.Schelling, Friedrich W. J..Bruno alebo O božskom a prirodzenom princípe vecí.Bratislava :Kalligram.80-7149-678-2.C12.;
5593 2004.Mccarty, Nick.Trója. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7360135-4.D14.;
5594 2004.Bonaventura.Breviloquium - Kompendium scholastické teologie.Praha:Vyšehrad.80-7021-703-0.A26.;
5595 2004.Smith, Joseph.Kniha Mormonova.Salt Lake City:Mormoni.1-59297-559-3.A21.;
5596 2004.Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.80-7165-431-0.A13.;
5597 2004.Louf, André, 1929- - Účastník interview;.V milosti Boží :.:Kostelní Vydří :.80-7192-835-6.C30.;
5598 2004.Marguerite.Poselství milosrdné lásky malým duším.:Mariánské nakladatelství.80-86108-05-8.D53.;
5599 2004.Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.80-968263-1-X.B01.;
5600 2004.Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.80-8074-012-7.C2X.;
5601 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.A45.;
5602 2004.Ďurica, Ján, SJ.Pentateuch.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-447-6.R2.;
5603 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-448-7.D55.;
5604 2004.Brat, Šavol.Za múrmi kláštora : Keď Boha volám po mene.Bratislava:Charis.80-88743-59-1.b13.;
5605 2004.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.D42.;
5606 2004.Rahner, Karol SJ.Základy křesťanské víry.Svitavy:Trinitas.80-86036-99-5.A25.;
5607 2004.Multhaupt.Nech je tvoj život plný šťastia. Bratislava:Alfa konti.80-88739-65-9.A31.;
5608 2004.Martini, Carlo.O ľudskom tele.Bratislava:Don Bosco.80-8074-011-9.A24.;
5609 2004.Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-497-7.A44.;
5610 2004.Poljak, Štefan.Africký sen P. Juraja Poljaka.Nitra:SBS.80-85223-68-6.A50.;
5611 2005.Ratzinger, Joseph.Boh a svet : Viera a život dnes. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-544-2.A34.;
5612 2005.Nepšinský, Vojtech.Vznik a dejiny medzinárodných eucharistických kongresov. Badín:KS.80-88937-18-3.C16.;
5613 2005.Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-535-3.U.;
5614 2005.Scherer, Georg.Tomáš Akvinský s Georgem Schererem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-947-6.C14.;
5615 2005.Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.80-968738-2-2.A38.;
5616 2005.Borelli, Antonio Augusto.Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje? (ukrajinsky). Ľvov:Strim..B32.;
5617 2005.Bevere, john.Satanova návnada. Bratislava:Slovo života.80-89765-07-6.C15.;
5618 2005.Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič.Vlastní životopis.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-44-2.A11.;
5619 2005.Bako, Imrich.Prečo my a vesmír sme (?) : Kniha o jednotnej teórii genézy všetkého.Nové Zámky:Imrich Bako.80-969288-3-X.D11.;
5620 2005.Vybíral, Zbyněk.Psychologie komunikace.Praha:Portál.80-7178-998-4.D37.;
5621 2005.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.80-8081-041-9.a48.;
5622 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.A22.;
5623 2005.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.A14.;
5624 2005.Dyttert, Michal.Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? : Zborník zo seminára FF KU a FVO Brati.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-036-9.A25.;
5625 2005.Vitalini, Sandro.Mária v Novom zákone : Meditácie. Badín:KS.80-88937-20-5.B37.;
5626 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát II..Bratislava:LUC.80-7114-531-9.A12.;
5627 2005.Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-565-5.U.;
5628 2005.Gábor, Bartolomej.Diecézna fáza procesu skúmania svätosti. Prešov:Tlačiareň Kušnír.80-89055-52-4.B29.;
5629 2005.Rilke, Rainer Maria.O umení.Bratislava :Kalligram.80-7149-744-4.C24.;
5630 2005.Vassula.Opravdový život v Bohu; 2, Sešit 17 až 31.:Matice cyrilometodějská.80-7266-217-1.A13.;
5631 2005.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.80-969304-6-X.D55.;
5632 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.R4.;
5633 2005.Woods, Richard OP.Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Kostelní Vydří:KN.80-7192-881-X.A26.;
5634 2005.Chovanec, Marián.Mariológia.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-60-2.A43.;
5635 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.A27.;
5636 2005.Petráček, Tomáš.Bible a historická metoda.Praha:Krystal.80-85929-72-4.A20.;
5637 2005.Simajchl, Ladislav.Maria a dnešní životní styl : májové promluvy.Vranov nad Dyjí:A.M.I.M.S...B14.;
5638 2005.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.A21.;
5639 2005.Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.80-7165-518-X.a48.;
5640 2005.Šulík, Ivan.Morálne myslenie Alexandra Spesza (1889-1967) : Príspevok k dejinám morálnej teológie. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-58-0.C2X.;
5641 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.D45.;
5642 2005.Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.80-969408-9-9.D55.;
5643 2005.Hugo, Victor.Chrám Matky boží v Paříži.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-199-2.A33.;
5644 2005.Axt, Peter; Axt-Gadermann, Michaela.Dlhý život, dlhá mladosť.:Ottovo nakladatelství.80-7360-164-8.C24.;
5645 2005.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.80-969264-5-4.D41.;
5646 2005.Jiří Kovařík ; L.Křížek..5 KOVAŘÍK, Jiří, 1950- Meč a kříž : 1. díl. (1066-1214) : (1066-1214).Praha:Mladá fronta.80-204-1289-1.C16.;
5647 2005.Miklík, Jozef.Život blahoslavené Panny Marie.:Železník Martin..A25.;
5648 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-569-8.U.;
5649 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:LÚČ.80-7114-539-4.D56.;
5650 2005.Valér, Mikula.Sloovník slovenských spisovateľov.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-801-7.A16.;
5651 2005.Kerak, Peter.Reformácia a žilinská synoda 1610.Olomouc:..B40.;
5652 2005.Theodorétos, z Kyrru.HISTORIA RELIGIOSA.Praha:Benediktíni.80-86882-00-4.A45.;
5653 2005.Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-543-4.U.;
5654 2005.Máčeková, Darina.Ja som verný.Prešov:VMV.80-7165-518-X.C26.;
5655 2005.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.80-89219-02-0.B07.;
5656 2005.Pecko, Miroslav.Z dejín letectva a parašutizmu v Žiline.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-396-5.D31.;
5657 2005.Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-487-5.D61.;
5658 2005.Strobel, Lee.Kauza Stvoriteľ. Bratislava:Porta libri.80-89067-33-6.C13.;
5659 2005.Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.80-7165-534-1.A34.;
5660 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.C20.;
5661 2005.Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.80-969408-9-9.D57.;
5662 2005.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.A34.;
5663 2005.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-545-0.D35.;
5664 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-477-8.A44.;
5665 2005.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-86882-01-2.A11.;
5666 2005.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina..B11.;
5667 2005.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-501-7.D37.;
5668 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.A33.;
5669 2005.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách : Od Samovej ríše po vzbik stálej armády.Bratislava:Perfekt.80-8046-310-7.R5.;
5670 2005.Tomáš, Akvinský.O lásce : výběr otázek z Teologické sumy.:Krystal OP.80-85929-71-6.D28.;
5671 2005.Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.80-968861-9-3.C20.;
5672 2005.Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-222-7.D61.;
5673 2005..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.80-8081-022-2.D42.;
5674 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.80-7114-516-5.c1x.;
5675 2005.Collins, Roger.Evropa raného středověku 300-1000.Praha:Vyšehrad.80-7021-660-3.D54.;
5676 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.B46.;
5677 2005.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.80-7266-200-7.A31.;
5678 2005.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-526-4.C31.;
5679 2005.Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-487-5.D41.;
5680 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-477-8.D27.;
5681 2005.Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.80-8081-020-6.A15.;
5682 2005.Bačinský, J..Dolná Tižina, 200 rokov farnosti.:OÚ- Dolná Tižina..B40.;
5683 2005.Akimjak, Amantius.Pašie v päťlinajkovej notácii.Klčov:Slovenská liturgická komisia.80-968740-5-5.B49.;
5684 2005.Anselm, Grün.O mlčení.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-725-2.C1Y.;
5685 2005.Walter, Gross, Karl.Bůh a zlo.:Vyšehrad.80-7021-710-3.D33.;
5686 2005.Dušek, Dušan.Náprstok.Bratislava:Slovart.80-8085-058-5.C32.;
5687 2005.Gould, Whiteová, Ellen.Z tieňa do slávy : Víťazstvo lásky.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-061-9.A33.;
5688 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.A21.;
5689 2005.Dulla, Matúš.Majstri architektúry.Bratislava:Perfekt.80-8046-312-3.R6.;
5690 2005.Mišuth, Viktor,1959-.Staré Hory.Banská Bystrica:[s.n.]..B40.;
5691 2005.Lapčíková, Dagmar.Turzovka.Olomouc:MCM.80-7266-200-7.A30.;
5692 2005.Sestavila, Marie Svatošová..Až k prolití krve : radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-037-8.C1x.;
5693 2005.Kondis, Štefan.Náboženstvá a sekty.:Humenné..B41.;
5694 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát I..Bratislava:LUC.80-7114-530-0.A12.;
5695 2005.Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-563-9.U.;
5696 2005.Majerník, Ján.Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.Zákamenné:RKFÚ.80-968861-9-3.R3.;
5697 2005.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIII. (2005). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-502-7.C33.;
5698 2005.Pohlman, Georg Horst.Desatero v životě židů a křesťanů.Praha:Vyšehrad.80-7021-783-9.A27.;
5699 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Evanjeliové rady nielen pre rehoľníkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-479-4.B42.;
5700 2005.Nepšinský, Vojtech.Eucharistická úcta mimi sv.omše. Badín:KS.80-88937-19-1.C16.;
5701 2005.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-504-9.C16.;
5702 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.A25.;
5703 2005.Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-536-1.U.;
5704 2005.Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-932-8.A35.;
5705 2005.Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat..C31.;
5706 2005.Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.80-8081-037-0.D48.;
5707 2005.Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.80-7165-540-6.D26.;
5708 2005.Curtis, Brent.Posvätná Romanca. Bližšie k srdcu Boha.Bratislava:Redemptoristi.80-969264-5-4.D21.;
5709 2005.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-972-7.D25.;
5710 2005.Sule, Peter.Encyklopédia miest a obcí Slovenska. Lučenec:PS-LINE.80-969388-8-6.R5.;
5711 2005.Meň, Alexander Protojerej.Ruská náboženská filozofia.Bratislava :Kalligram.80-7149-742-8.C12.;
5712 2005.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia VII. 1997-1999.Prešov:VMV.80-7165-491-4.C17.;
5713 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.80-7114-495-9.D58.;
5714 2005.Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.A21.;
5715 2005.Rebecca, Hind.Tisíc tvárí Boha. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7360-214-8.A43.;
5716 2005.Callanan, Maggie.Poslední dary : jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících.Praha:Vyšehrad.80-7021-819-3.D34.;
5717 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.A10.;
5718 2005.Poláčik, Štefan.Atlas katolíckej Cirkvi na Slovensku.Bratislava:RKCMBF UK v BA.80-88696-39-9.D12.;
5719 2005.Shakarian, Demos.Najšťastnejší ľudia na zemi.Moravské Lieskové:Mgr. Mário Tomášik - CHSD.80-969360-7-7.A10.;
5720 2005.Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-566-3.C36.;
5721 2005.Drozdíková, Jarmila.Lexikón islámu.Bratislava :Kalligram.80-7149-764-9.D22.;
5722 2005.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.80-88944-66-X.A27.;
5723 2005.Svatý, Augustin.Katechetické spisy.:Krystal OP.80-85929-78-3.C36.;
5724 2005.Barbara, Beuysová.Neboť jsem nemocná láskou ; život Hildegardy z Bingenu.Praha:Prostor.80-7260-137-7.a42.;
5725 2005.Amorth, Gabriele.Otec Pio.Kostelní Vydří:KN.80-7192-902-6.A46.;
5726 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha..D33.;
5727 2005.Pupík, Zdeno.Slovo pre súčasného človeka.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-62-9.B20.;
5728 2005.Bosák, Ľubomír.Svätý Gorazd - učený muž našej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-501-7.D34.;
5729 2005.Ján Pavol II..List svätého otca Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 2005 : Pápežské listy a vatikánske dokumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-541-8.U.;
5730 2005.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta VI. : Svätí a blahoslavení povýšení na oltár pápežom Jánom Pavlom II. (roky.Kapušany:Bens.80-88998-63-8.c22.;
5731 2005.Pospíšil, Ctirad Václav.Hermeneutika mystéria :.Kostelní Vydří:KN.80-85929-77-5.C24.;
5732 2005.Horst, Han van der.Dějiny Nizozemska.:Lidové noviny.80-7106-487-4.A48.;
5733 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Evropa : její základy dnes a zítra.Kostelní Vydří:KN.80-7192-801-1.a48.;
5734 2005.Bačíková, Lucia.Poď a nasleduj ma.Prešov:VMV.80-7165-530-9.C13.;
5735 2005.Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.80-8074-024-0.B19.;
5736 2005..O Eucharistii s Vojtěchem Kodetem.. Karmelitánske nakladateľstvo:Bratislava.80-89231-02-0.D27.;
5737 2005.Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.80-86755-06-1.B18.;
5738 2005.Oxford University Press.Oxfordský slovník světových dějín.:ACADEMIA Praha.80-200-1054-8.D15.;
5739 2005.Koudelka, Vladimír J..Milá sestřičko : Dopisy otce Vladimíra sestře Růženě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-982-4.C31.;
5740 2005.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-584-1.U.;
5741 2005.Rendina, Claudio.Příběhy pápezú. Praha:Volvox Globator.80-7207-574-8.C13.;
5742 2005.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca III..Košice:INSPM..B12.;
5743 2005.John, Piper.Hlad po Bohu.:Návrat domů.80-7255-050-0.A33.;
5744 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.C30.;
5745 2005.Stinissen, Wilfrid.Mluv s nimi o Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-788-0.A47.;
5746 2005.Párničan, Pavol.Gotická rezba stredoslovenských banských miest, Hornej Nitry a Turca. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského:Banská Bystrica.80-88937-22-1.D53.;
5747 2005.Cantalamessa, Raniero.Tajemství proměnění Páně.Kostelní Vydří:KN.80-7192-972-7.A46.;
5748 2005.Pavlík, Jiří.APOFTEGMATA ll. výroky a příběhy pouštních otcu.Praha:Benediktíni.80-86882-01-2.A45.;
5749 2005.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Eschatológia.Trnava:Dobrá kniha..A10.;
5750 2005.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-545-0.A32.;
5751 2005.Cantalamessa, Raniero.Pascha, putování za nepomíjejícím.Praha:Paulínky.80-86025-83-7.A38.;
5752 2005.Bedouelle, Guy.História Cirkvi.Prešov:Petra.80-89007-58-9.D21.;
5753 2005.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.80-89219-03-9.B09.;
5754 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.A13.;
5755 2005.Meidenbauer, Jorg.Světová kronika - Objevy & vynálezy. Praha:Rebo Productions.80-7234-410-2.R6.;
5756 2005..Hrdinovia a géniovia.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-036-8.D48.;
5757 2005.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-525-6.U.;
5758 2005.Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM..B01.;
5759 2005.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.80-8081-001-X.A20.;
5760 2005.Bratr, Yun.Nebeský muž : pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna.:Křesťanský život.80-7112-103-7.D35.;
5761 2005.Slaninka, Leopold.Ruach - Pneuma - Duch. Duch Svätý v biblickom zjavení.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-485-9.B04.;
5762 2005.Popkin, Richard.Filozofie pro každého.:Železný Ivo Praha.80-237-3942-5.A20.;
5763 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.D48.;
5764 2005.Whiteová, Ellen Gould.Cesta lásky : Život Krista.Vrútky:Advent Orion.80-8071-055-4.A33.;
5765 2005.Paprotny, Thorsten.Stručné dějiny antické filozofie.:Portál.80-7178-900-3.A14.;
5766 2005.Kútnik Šmálov, Jozef.Kresťanská kultúrna orientácia.Bratislava:LÚČ.80-7114-514-9.D41.;
5767 2005.Segeš, Vladimír.Prešpurský pitaval : Zločin a trest v stredovekej Bratislave.Bratislava:Perfekt.80-8046-311-5.C11.;
5768 2005.Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:LUC.80-7114-513-0.C32.;
5769 2005.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Direktórium o ľudovej zbožnosti. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha.80-7162-547-7.A44.;
5770 2005.Fotta, Peter, OP.Pri prameni filozofie.Bratislava:Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.80-8082-029-5; 80-224-0855-7.D23.;
5771 2005??.Katolická církev..Spoveď: sviatosť milosrdenstva /.:.978-80-89342-90-7.A45.;
5772 2005??.Ciszek, Walter J.,1904-1984.On mne vede /.:.978-80-7450-192-0.C30.;
5773 2005??.Maurer, Andreas,1952-.Příručka pro komunikaci s muslimy /.:.978-80-7112-178-7.C30.;
5774 2006.Sonntag, Peter Franz.Tomáš Morus- Dopisy z vězení.Olomouc:MCM.80-7266-232-5.A34.;
5775 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-554-8.A38.;
5776 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.80-7114-569-6.A31.;
5777 2006.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-595-7.U.;
5778 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.A30.;
5779 2006.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.80-7165-557-0.B41.;
5780 2006.Múcska, Vincent.Dejiny európskeho stredoveku : Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia).Prešov:VMV.80-7165-576-7.D23.;
5781 2006.Coelho, Paulo.Rukověť bojovníka světla.Praha:Argo.80-7203-755-2.C1X.;
5782 2006.Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.80-8074-042-9.B48.;
5783 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.80-8081-043-5.A36.;
5784 2006.Hawking, Stephen.Ešte stručnejšia história času.Bratislava:Slovart.80-8085-090-9.C11.;
5785 2006.Rulíšek, Hynek.Slovník křesťanské ikonografie.:Karmášek.80-239-7434-3.D14.;
5786 2006.Whiteová, Ellen Gould.Poslovia nádeje : Skutky apoštolov.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-080-5.A33.;
5787 2006.Cohen, Abraham.Talmud (pro každého). Praha:Sefer.80-85924-49-8.C15.;
5788 2006.Janíková, Mária; Mislovičová, Sibyla.Zázračný svet živočíchov - od prvokov po cicavce.Bratislava:Perfekt.80-8046-326-3.R6.;
5789 2006.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-531-3.A40.;
5790 2006.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958- - autor.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. :Praha :.80-7195-000-9.D21.;
5791 2006.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.80-969536-1-3.A31.;
5792 2006.Haľko, Jozef (1964).Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-626-0.C23.;
5793 2006.Bauer, Alois.Dějiny výtvarného umění.Praha:Academia.80-200-1320-2.R5.;
5794 2006.Buben, Milan.ENCYKLOPEDIE řádů a kongregací v českých zemích. III díl/1.svazek.:Libri s.r.o. Praha.80-7277-088-8.A25.;
5795 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.A13.A13;
5796 2006.Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.80-7114-572-6.A21.;
5797 2006.Hromník, Milan, SJ.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-541-3.A22.;
5798 2006.Enn, Josef.Exercicie a Písmo svaté.Velehrad:Refugium.80-86715-60-4.A25.;
5799 2006.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-9-4.D33.;
5800 2006.Chmel, Rudolf.Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-918-8.A16.;
5801 2006.Tacsik, Martin.Výpoveď srdca. Bratislava:s.n...D37.;
5802 2006.Grun, Anselm.Pracovat i žít :; napětí mezi profesním a osobním životem.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-039-4.A31.;
5803 2006.Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-601-5.U.;
5804 2006.Ján Pavol II..Teologie těla.Praha:Paulínky.80-86025-99-3.C24.;
5805 2006.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ..B39.;
5806 2006..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-0-1.B26.;
5807 2006.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-629-5.A48.;
5808 2006.Bárta, Vladimír.Zvolen.Slovenská Ľupča:AB Art press.80-88817-27-7.C17.;
5809 2006..Evanjelizácia rodičov a žiakov katolíckych škôl.:..D57.;
5810 2006.Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-532-4.C35.;
5811 2006.Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-8-6.A22.;
5812 2006.Dobšinský, Pavol.Moje najmilšie rozprávky.Bratislava:Perfekt.80-8046-337-9.C11.;
5813 2006.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice.Gymnázium sv. Tomáša Akvinského.Prešov:VMV..B28.;
5814 2006.Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-89170-18-8.A33.;
5815 2006.Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.80-8081-056-7.B44.;
5816 2006.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-257-3.A38.;
5817 2006.Michalov, Jozef, SVD.Blahoslavenstvá.Bratislava:LÚČ.80-7114-545-9.B04.;
5818 2006.Július.Ulica-Môj domov.Bratislava :Proti Prúdu.80-969542-6-1.B01.;
5819 2006.Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.80-967740-5-0.B03.;
5820 2006.Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha..B36.;
5821 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9.A32.;
5822 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.A35.;
5823 2006.Meisner, Kardinál Joachim.Úvahy o Panne Márii.Kostelní Vydří:KN.80-7192-942-5.A46.;
5824 2006.Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.80-7299-088-8.D59.;
5825 2006.Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.80-7114-485-1.B04.;
5826 2006.Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-612-0.C23.;
5827 2006.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-25-2.A33.;
5828 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4.A27.;
5829 2006.Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-18-X.D35.;
5830 2006.Pospíšil, Ctirad Václav.Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Olomouc:Krystal.80-85929-80-5.C17.;
5831 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.A34.;
5832 2006.Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.80-7114-566-1.B04.;
5833 2006.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-585-X.U.;
5834 2006.Rábek, František.Mozaika pravdy.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR.80-969555-1-9.D13.;
5835 2006..Géniovia a hrdinovia.Vrútky :Advent-Orion.80-8071-079-1.D48.;
5836 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.C26.;
5837 2006.Sočufka, František, SJ.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-538-3.D48.;
5838 2006.Suchý, Rastislav.Dioecesis Rosnaviensis -Zborník príspevkov. Rožňava:BÚ.80-968947-7-3.C15.;
5839 2006.King, Peter.Sto filozofov.Bratislava:Perfekt.80-8046-347-6.D37.;
5840 2006.Binderová, Margaréta.Neboj sa zaspať, Silvia!.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.80-89231-04-7.A45.;
5841 2006.Hawking, Stephen.Vesmír v orechovej škrupinke.Bratislava:Slovart.80-7145-668-3.D15.;
5842 2006.O'Donnell, Christopher.O Panně Marii.Kostelní Vydří:KN.80-7195-015-7.A36.;
5843 2006.Ventura, Václav.Spiritualia křesťanského mnišství 1.Praha:Benediktíni.80-86882-03-9.C16.;
5844 2006.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXIV. (2006). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-546-9.C33.;
5845 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-617-1.U.;
5846 2006.Brooke, Christopher Nugent Lawrence.Evropa středověku v letech 962-1154.Praha:Vyšehrad.80-7021-831-2.D54.;
5847 2006.Matej Medvecký.Posledné a prvé slobodné (?) voľby - 1946, 1990 : Zborník z odborného seminára.Bratislava:Ústav pamäti národa.80-969296-5-8.D52.;
5848 2006.Cencini, Amedeo.Dych života.Bratislava:Serafín.80-8081-061-3.A45.;
5849 2006.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.80-89219-04-7.A46.;
5850 2006.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-522-7.A10.;
5851 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.80-7114-568-8.A31.;
5852 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.U.;
5853 2006.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.80-7165-570-8.C17.;
5854 2006.Castro, Regis.Uzdravovanie požehnávaním.Zvolen:Združenie Jas.8089219101 (brož.); 80-89219-00-4.B43.;
5855 2006.Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.80-969536-1-3.D35.;
5856 2006.De Crescenzo, Luciano.Příběhy středověké filozofie.:Dokořán.80-7363-031-1.C25.;
5857 2006.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-629-5.D55.;
5858 2006.Jeruzalémská, BIBLICKÁ ŚKOLA.JERUZALÉMSKÁ BIBLIE-Evangelia. Praha:Krystal OP.80-85929-88-0.A25.;
5859 2006.Daňko, Ondrej.Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.:.80-89258-05-0.b13.;
5860 2006.Skok, Luděk.Chrámy a kláštery.:Fortuna Print.80-7321-202-1.C20.;
5861 2006.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.80-8081-062-1.A11.;
5862 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.D48.;
5863 2006.Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-516-2.D25.;
5864 2006.Weil, Simone,.Duchovná autobiografia.Bratislava :Kalligram.80-7149-807-6.C12.;
5865 2006.Kodet, Vojtěch.Mariánské modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-7195-051-3.A38.;
5866 2006.Poe, Edgar Allan.Poviedky a básne.:Svetová knižnica SME.80-85585-75-8.C35.;
5867 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9.A13.;
5868 2006.Heufelder, Emmanuel Maria.Tajemství Nejsvětější Trojice.:Matice cyrilometodějská.80-7266-237-6.C25.;
5869 2006.Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.80-8045-418-3.A45.;
5870 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.80-7114-570-X.A31.;
5871 2006.Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-596-5.U.;
5872 2006.Botto.Básnické dielo.:Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.80-7149-915-3.A16.;
5873 2006.Zubko, Peter.Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 1803-2006.Prešov:VMV.80-7165-583-X.d22.;
5874 2006.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.80-7114-471-1.C13.;
5875 2006.Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-599-X.U.;
5876 2006.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.80-8081-044-3.C21.;
5877 2006.Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.80-8074-035-6.C31.;
5878 2006.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.80-89067-38-7.A40.;
5879 2006.Heske, Jozef.Dva životy v jednom svetle : O živote a diele Franciszka Blachnického a Wojciecha Danielskeho.Sedlice:Rímskokatolícky farský úrad.80-969455-6-4.D22.;
5880 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-552-1.D27.;
5881 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.A22.;
5882 2006.Mrva, Ivan.Historický kalendár - Slovensko.Bratislava:Perfekt.80-8046-336-0.R6.;
5883 2006.Markuš, Jozef Ondrej.Počiatky : Prvé kapitoly Biblie, vesmíru, Zeme a ľudského života.:Matica slovenská.80-7090-829-7.C31.;
5884 2006.Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.80-7114-572-6.D55.;
5885 2006.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.80-8081-042-7.D28.;
5886 2006.Judák, Viliam.Nitrianske biskupstvo od čias Metodových.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-64-5.D16.;
5887 2006.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-257-3.A38.;
5888 2006.Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-533-5.B04.;
5889 2006.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-627-9.a48.;
5890 2006.Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-090-4.C26.;
5891 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X.A37.;
5892 2006.Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.80-7141-531-6.A35.;
5893 2006.Beňovský, Móric.Pamäti a cesty (2.zv.).Bratislava:LUC.80-7114-586-6.C20.;
5894 2006.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.80-7114-574-2.D24.;
5895 2006.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.80-967740-6-9.C26.;
5896 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.A35.;
5897 2006.Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.80-969455-7-2.D57.;
5898 2006.Sprenger, Iacobus.Kladivo na čarodejnice.Praha:Levné knihy KMa..A36.;
5899 2006.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.80-88998-69-7.C1X.;
5900 2006.Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.80-8081-051-6.A31.;
5901 2006.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.80-88949-89-0.C32.;
5902 2006.Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.80-7114-565-3.B04.;
5903 2006.Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-635-X.U.;
5904 2006.Endre, Kukorelly.Údolie víl.:Kalligram.80-7149-806-8.D34.;
5905 2006.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.80-88949-89-0.D61a.;
5906 2006.Kilian, Saum.Pôst podľa kláštornej medicíny.Bratislava:IKAR.80-551-1228-2.C16.;
5907 2006.Pápežska rada pre rodinu.Odovzdávanie viery v rodine.Prešov:VMV..B12.;
5908 2006.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-9-4.A20.;
5909 2006.Čomaj, Ján.Fenomén Zamarovský.Bratislava:Perfekt.80-8046-339-5.A12.;
5910 2006.Pokorný, Petr.Hermeneutika j.Praha:Vyšehrad.80-7021-779-0.C23.;
5911 2006.Ravik, Slavomír.O světcích a patronech.Praha:Levné knihy KMa.80-7309-343-X.A32.;
5912 2006.Prikryl, Ľ..Žilina - Kostol Obrátenia sv. Pavla a Kláštor Jezuitov.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-531-3.D31.;
5913 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.C13.;
5914 2006.Bitó, László.Kniha o dobrej smrti : Eutélia - Eutanázia.Bratislava :Kalligram.80-7149-839-4.C24.;
5915 2006.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.80-967740-6-9.A44.;
5916 2006.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.80-89219-04-7.D28.;
5917 2006.John,.Úchvatná! ; odhalte tajemství ženské duše.:Návrat domů.80-7255-136-1.A45.;
5918 2006.Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-613-9.U.;
5919 2006.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.80-8081-053-2.A46.;
5920 2006.Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.80-88950-19-8.B28.;
5921 2006.Němec, Damián.Manželské právo katolícké církve.Praha:Krystal.80-85929-83-X.A26.;
5922 2006.Olivová, Lucie.Klenoty čínské literatury.Praha:Portál.80-7367-153-0.D24.;
5923 2006.Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.80-7114-567-X.A31.;
5924 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.a33.;
5925 2006.Giglinger, Fritz.Ottova encyklopédia - Slovensko A - Ž.Bautzen:.80-7360-578-3.R6.;
5926 2006.Lewis, Clive Staples.Veľký rozvod.Bratislava :Porta libri.80-89067-38-7.C22.;
5927 2006.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.80-7165-557-0.B12.;
5928 2006.Prikryl, Ľubomír Viliam.Stručné dejiny Farnosti Žilina.Žilina:RKFÚ..A20.;
5929 2006.Connelly, Michael.Advokát zo zadného sedadla.Bratislava:Slovart.80-8085-137-9.D45.;
5930 2006.Theillier, Patrick.Zázrak, čo tým myslíte? : Uzdravenie v Lurdoch.Bratislava:LUC.80-7114-574-2.C30.;
5931 2006..The Holy Bible :.San Francisco ::Thomas Nelson Publishers for Ignatius Press,.0898708338 (H);9780898708332 (H);0898708346 (P);9780898708349 (P);0898709369 (L);9780898709360 (L).A14.;
5932 2006.Guy, Gilbert.Růženec světla :; meditace inspirované Biblí i všedním životem.:Karmelitánské nakladatelství.80-7195-090-4.D35.;
5933 2006.Matuška, Peter.Spoveď : Jasno vo svedomí a pokoj v duši.:Németh Oto.80-88949-92-0.C3X.;
5934 2006.Niro, Iasenza Marcellino.OJCIEC swiety Pio z Pietrelciny.:klastor"Santa Maria delle Grazie.88-499-0089-9.C15.;
5935 2006.Hartshorne, Charles.Přirozená theologie pro naši dobu.:Oikoymenh.80-7298-184-6.D34.;
5936 2006.Grun, Anselm.Mariánske svátky.Kostelní Vydří:KN.80-7195-035-1.A46.;
5937 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.C24.;
5938 2006, 2007.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-586-2.C35.;
5939 2006, 2007.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-586-2.A15.;
5940 2006?.Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:..B41.;
5941 2007.Prikryl, Pavol.Úvrate v nás.Bratislava :Pavol Prikryl - VOX.978-80-969852-0-3.B37.;
5942 2007..Jak se modlit za nevěřícího manžela.:Samuel.978-80-86849-34-8.A10.;
5943 2007.Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-567-1.A22.;
5944 2007.Klesová, Albína.Spev duše.Kostoľany nad Hornádom:Albína Klesová.978-80-969659-9-1.a42.;
5945 2007.Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.978-80-7165-649-4.C17.;
5946 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.U.;
5947 2007.Ekman, Ulf.Duchovní vůdce.:Slovo života.978-80-85891-99-7.C23.;
5948 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.A45.;
5949 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.D44.;
5950 2007.Konferencia biskupov Slovenska.Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-695-4.U.;
5951 2007.Tiso, Jozef.Prejavy a články-Zv. 2.:AEPress.80-88880-46-7.A50.;
5952 2007.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-192-6.A35.;
5953 2007.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Žilina:RKFÚ..A35.;
5954 2007.Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.978-80-7114-657-5.A32.;
5955 2007.Becker, Udo.Slovník symbolů.Praha:Portál.978-80-7367-284-3.a23.;
5956 2007.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.978-80-8085-287-0.R5.;
5957 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.A50.;
5958 2007.Marvin, W. Meyer.Evangelium svatého Tomáše :; skryté výroky Ježíše.:Volvox Globator.978-80-7207-640-6.D61a.;
5959 2007.Chuck, Wills.Ilustrované dejiny zbraní.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-372-4.D11.;
5960 2007.Svítok, Igor.Kniha slovenských rekordov.Pezinok:Datapresscomp.978-80-968700-2-8.D31.;
5961 2007.Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-6-7.D16.;
5962 2007.Chesterton, Keith Gilbert.Úžas, radosť a paradoxy života v díle G. K. Chestertona.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-191-9.C16.;
5963 2007.Tézé, Jean.Zjevení Krista ve třinácti staletích křesťanského umění.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-86715-87-2.D36.;
5964 2007..Jubilejný rok svätej Alžbety.Košice:Perly Gotickej cesty.978-80-969706-0-5.B28.;
5965 2007..Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu.Nitra :UKF.978-80-8094-240-3.D57.;
5966 2007.Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-666-4.U.;
5967 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-653-7.B48.;
5968 2007.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-562-6.A26.;
5969 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-606-3.B11.;
5970 2007.Baláž, Anton.Ladislav Hanus (1907-1994).Bratislava :Literárne informačné centrum.978-80-89222-35-3.A12.;
5971 2007.Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.978-80-89067-40-4.D43.;
5972 2007.Michalov, Jozef, SVD.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.978-80-8094-126-0.C2x.;
5973 2007.Bergson, Henri.Dva zdroje morálky a náboženství.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-792-4.a48.;
5974 2007.Špidlík, Tomáš kardinál.Duchovní cvičení s Janem Pavlem II..Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-86715-79-7.A10.;
5975 2007.Kuschel, Karl-Josef.Teologie 20.století : antologie.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-887-7.D33.;
5976 2007.Eldredge, John.Divoký v srdci. Objavovanie tajomstva muža.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-7-1.D37.;
5977 2007.Singh, Simon.Velký tresk. Praha:Argo.978-80-7203-894-7.C16.;
5978 2007.Michael, Martinek..Křesťané v zemi Indiánů :; kulturní, sociální a náboženské protiklady Latinské Ameriky.:Zdeněk Susa.978-80-86057-42-2.D47.;
5979 2007.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.978-80-85929-90-4.A13.;
5980 2007.Bravená, Noemi.Deus semper maior :; výběr kázání Jána Liguše z let 1993–2003.:Návrat domů.978-80-7255-169-9.A26.;
5981 2007.Párničan, Pavol.Nebo Karmelu.:.978-83-7490-061-4.D53.;
5982 2007.Rahner, Karl,1904-1984.Dynamický prvek v církvi.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-86715-73-5.A10.;
5983 2007.Johnson, Paul.Tvůrci : od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu.Brno:Barrister a Principal.978-80-7364-039-2.D37.;
5984 2007.Pospíšil, Ctirad Václav.Jako v nebi, tak i na zemi.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-123-0.C17.;
5985 2007.Říčan, Pavel.Psychologie náboženství a spirituality.Praha:Portál.978-80-7367-312-3.D35.;
5986 2007.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 2. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-679-4.C24.;
5987 2007.Schneider, Johannes.Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Bratislava:Juraj Mrocek.978-80-89237-03-6.C31.;
5988 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.A26.;
5989 2007.Hojda, Ján.O Božím slově.Rím:Trinitas.978-80-86885-03-2.C15.;
5990 2007.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda.80-224-0932-4.R4.;
5991 2007.Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-642-1.A31.;
5992 2007.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca IV..Košice:INSPM..B12.;
5993 2007.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-5-7.A35.;
5994 2007.Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-969600-4-0.D34.;
5995 2007.Ivaničková, Edita.Kronika 20. storočia (súbor).Blovice:.978-80-89144-80-8.R6.;
5996 2007.Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-649-7.A26.;
5997 2007.Hunčaga, Gabriel, OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.978-80-89027-26-2.D57.;
5998 2007.Hümermann, Viliam.Na ostrov smrti. Nitra:SBS.978-80-85223-79-8.c12.;
5999 2007.Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.978-80-7021-858-7.C16.;
6000 2007.Radcliffe, Timothy.Sakramentálnosť s l o v a.:Bratstvo laikov sv. Dominika..B11.;
6001 2007.Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.978-80-969774-5-1.D55.;
6002 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-652-0.B11.;
6003 2007.Bučka, Peter.História Žiliny - Šport v Žiline v premenách 20. storočia.Žilina:Žilinská univerzita.80-8070-578-X.D31.;
6004 2007.Hrkút, Ján.Argumentácia v bioetike.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-261-1.C24.;
6005 2007.Štúr, Ľudovít.Dielo.Bratislava :Kaligram spol. s.r.o. Bratislava.8071499943.A16.;
6006 2007.Kuchař, Jiří.Zjevení Matky Boží v Turzovce.:Eminent.978-80-7281-326-1.C22.;
6007 2007.Beitzel, Barry J..Biblica - biblický atlas. Praha:Fortuna Print.978-80-7321-302-2.R3.;
6008 2007.Machala, Radoslav.Šľachtické rody.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-375-5.R6.;
6009 2007.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-660-5.D21.;
6010 2007.McAll, Kenneth.Uzdravení rodových kořenů.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-019-6.A10.;
6011 2007.Malý, Vincent.Úcta k svätému Jozefovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-640-4.D56.;
6012 2007.Vinen, Richard.Evropa dvacátého století.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-735-1.D54.;
6013 2007.Rehoľa kazateľov.Acta capituli generalis Bogota 2007. Rím:Generálna Kúria OP..D37.;
6014 2007.Krumpolc, Eduard.Z plnosti Kristovy.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-138-4.a48.;
6015 2007.Rivoire, Bénédicte, 1967-.Naděje tváří v tvář umírání.:Praha :.978-80-86949-27-7.D46.;
6016 2007.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-7-5.B17.;
6017 2007..Święty Jacek Odrowąż :.Kraków ::Wydawnictwo Esprit,.9788360040355.A23.;
6018 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.a42.;
6019 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.D36.;
6020 2007.Hynek, R W.Živý obraz Ukrižovaného.:Železník Martin..A33.;
6021 2007.Párničan, Pavol.Nebo Karmelu.:.978-83-7490-061-4.D24.;
6022 2007.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-9-5.C13.;
6023 2007.Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.978-80-7114-631-5.C30.;
6024 2007.Hajduk, Anton.Turínske plátno.Prešov:VMV.978-80-7165-612-8.B21.;
6025 2007.Dlugoš, František.760 rokov Mariánskej hory v Levoči.:MTM Levoča.978-80-89187-18-8.A34.;
6026 2007.Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-658-9.a48.;
6027 2007.Gould, Whiteová, Ellen.Zo slávy do tieňa : Proroci a králi.Vrútky :Advent-Orion.978-80-8071-093-4.A33.;
6028 2007.Brat, Šavol.Moje lepšie ja : zbierka poézie.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.978-80-8061-270-2.B48.;
6029 2007.Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.978-80-7114-655-1.C33.;
6030 2007.Farringtonová, Karen.Svätá zem.Bratislava:SPN.80-10-00938-5.D11.;
6031 2007.Cohat, Yves.Od pravekých lovcov k barbarom.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-354-0.C11.;
6032 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-656-2.U.;
6033 2007.Dominik Duka..Zápas o člověka :; nástin biblické antropologie.:.978-80-7195-148-3.C12.;
6034 2007.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXV. (2007). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-619-8.C33.;
6035 2007.Šubjaková, Elena.Devin grad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968567-6-3.D14.;
6036 2007.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-694-7.a48.;
6037 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.O počátcích církve.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-218-3.D43.;
6038 2007.Buljan, Slavica M..Sľuby podpísané krvou.Prešov:VMV.978-80-7165-634-0.D55.;
6039 2007..Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku. Košice:DMC Salve..B21.;
6040 2007.Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:..U.;
6041 2007.Ugeux, Bernard.Hledání vnitřního pramene. Praha:Paulínky.978-80-86949-09-3.D36.;
6042 2007.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.978-80-969663-9-4.B10.;
6043 2007.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-660-5.D34.;
6044 2007.Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.978-80-89237-05-0.A37.;
6045 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.A25.;
6046 2007.Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-555-8.A35.;
6047 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.978-80-88998-72-3.C1X.;
6048 2007.Merton, Thomas.Vody Siloe.:Krystal OP.978-80-85929-90-4.C23.;
6049 2007.Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.978-80-7114-605-6.C32.;
6050 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.978-80-88998-72-3.D36.;
6051 2007.Chesterton, Gilbert Keith.Otec Brown. Praha:MozART.978-80-903891-1-3.A42.;
6052 2007..Talianske impresie.Bratislava :Porta libri.978-80-89067-46-6.A13.;
6053 2007.Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-686-2.D61a.;
6054 2007.Terézia z Kalkaty.Come Be My Light - Private writings.New York ::Doubleday,.978-0-385-52037-9.A31.;
6055 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.A40.;
6056 2007.Dangl, Vojtech.Bitky a bojiská v našich dejinách II..Bratislava:Perfekt.978-80-8046-374-8.R5.;
6057 2007.Cencini, Amedeo.Marnotratný otec.Praha:Paulínky.978-80-86949-38-3.B19.;
6058 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.A13.;
6059 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-652-0.B44.;
6060 2007.Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-655-8.D37.;
6061 2007.Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.978-80-7021-858-7.D61a.;
6062 2007.Špačková, Zora - preklad.Svetová literatúra na dlani : Obsahy z diel 300 svetových spisovateľov.Bratislava:Príroda.80-07-00981-7.D32.;
6063 2007.Klíma, Jan.Dějiny Portugalska.:Lidové noviny.978-80-7106-903-4.a48.;
6064 2007.Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.D25.;
6065 2007.Paul, Türks.Filip Neri: nakažlivá radost.:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-997-7.C14.;
6066 2007.Matis, melichar Jozef.Modlila som sa a verila som : Príbehy rodičov, ktorí túžili po deťoch. Košice:DMC Salve.978-80-969663-9-4.B36.;
6067 2007.Širanec, Jozef, Ing..Činnosť bratstva svetských františkánov v Žiline OFS.Žilina:..B40.;
6068 2007.Ceragioli, Ferruccio.Sedm žen z evangelií.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-104-9.A46.;
6069 2007.Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-681-7.A14.;
6070 2007.Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-576-3.R2.;
6071 2007.Dvořáková, Daniela.Kôň a človek v stredoveku : K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve.Budmerice:Vydavateľstvo Rak.978-80-85501-38-4.A23.;
6072 2007.Chlup, Radek.Pojetí duše v náboženských tradicích světa.:DharmaGaia.978-80-86685-82-3.D24.;
6073 2007..Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda.Nitra :UKF.978-80-8094-239-7.D56.;
6074 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso v očiach neslovenských autorov.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-608-7.B11.;
6075 2007.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.978-80-8081-064-1.C12.;
6076 2007.Halík, Tomáš.Vzdáleným nablízku : vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou.Praha:Lidové noviny.978-80-7106-907-2.D32.;
6077 2007.Puchala, Rastislav.Platón a Augustín, Teológia a teológia moci. Poprad:Mornár a syn.978-80-969129-1-9.A35.;
6078 2007.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-647-3.U.;
6079 2007.Blaha, Milan.Kňaz E.J.Mikuš.Bratislava:Vydavateľstvo PPB.978-80-85474-50-3.C3X.;
6080 2007.Fitzmayer, Joseph.Duchovné cvičenia podľa Listu Rimanom. Nitra:SBS.978-80-85223-77-4.C32.;
6081 2007.Dus, Jan Amos.Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III..Praha:Vyšehrad.978-80-7021-814-3.C16.;
6082 2007.Michalov, Jozef, SVD.Filozofia osvietenstva, romantizmu a idealizmu. Filozofická fakulta:Univerzita Konštantína Filozofa.978-80-8094-126-0.c22.;
6083 2007.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.978-80-8081-068-9.A20.;
6084 2007.Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta.Kapušany:Bens.978-80-88998-70-9.c22.;
6085 2007.Strobel, Lee, 1952-.Kauza víra pro děti.:Praha :.978-80-86849-36-2.C35.;
6086 2007.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-644-5.A40.;
6087 2007.Domansky, Jerzy.Myšlenky sv. Maximiliána Kolbe o Panně Marii.Olomouc:MCM.978-80-7266-261-6.A34.;
6088 2007.Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.978-80-7114-605-6.D55.;
6089 2007.Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti.Direktář o lidové zbožnosti a liturgii : směrnice a zásady.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-152-0.C36.;
6090 2007.Novák, Antonín.Vědomí středověku : z kulturních dějin prvního tisíciletí.Praha:Ml.fronta.978-80-204-1487-8.D28.;
6091 2007.Petráček, Tomáš.Predobrazy Krista ve Starem Zakone.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-192-6.C14.;
6092 2007.Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-676-3.A38.;
6093 2007.Claudel, Paul.Hry.Bratislava:Divadelný ústav.978-80-88987-82-6.D41.;
6094 2007.Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-969931-1-6.B16.;
6095 2007.Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia II..Prešov:VMV.978-80-7165-632-6.D21.;
6096 2007.Remiremont, A..Zakladateľka rehole Notre Dame.Bratislava:LUC.978-80-7114-627-8.D34.;
6097 2007.Pápežská biblická komisia.Výklad Bible v církvi :; dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993.:.978-80-7195-133-9.U.;
6098 2007.Urbancová, Hana.Mariánske legendy v ľudovom speve.Bratislava:AEP.978-80-88880-75-2.A23.;
6099 2007.Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-681-7.A35.;
6100 2007.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-580-0.A37.;
6101 2007.Madre Philippe.Uzdravení a exorcismus.:Paulínky.978-80-86949-31-4.C32.;
6102 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-651-3.B11.;
6103 2007.Ursiny, Dežo.Moja milá pani : Listy Zdenke Krejčovej.Bratislava :Artforum.978-80-969226-4-2.D47.;
6104 2007.Davies, Douglas James.Stručné dějiny smrti.Praha:Volvox globator.978-80-7207-628-4.D34.;
6105 2007.Plaček, Miroslav.Encyklopédia slovenských hradov.Bratislava:Slovart.978-80-8085-287-0.C17.;
6106 2007.Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.978-80-7165-607-4.B20.;
6107 2007.Mordel, Štefan.Diela apoštolských otcov : Spisy z obdobia apoštolských otcov. Spišské Podhradie:KS.978-80-89170-24-1.A31.;
6108 2007.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.978-2-7468-1836-1.B16.;
6109 2007.Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-651-0.U.;
6110 2007.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Marka :.Praha:Paulínky.978-80-86949-39-0.R2.;
6111 2007.Komorovský, Ján.Boží štát v pralesoch a savanách Paraguaja. Nitra:SBS.978-80-85223-80-4.A11.;
6112 2007.Baricco, Alessandro,1958-.Emauzy.Bratislava:Slovart.9788055602844 (viaz.); 978-80-556-0284-4.C1x.;
6113 2007.Daniš, Jozef, SVD.Mystika ranného kresťanstva.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.978-80-85223-78-1.D35.;
6114 2007.Finkelstein, Israel, Silberman Asher Neil.Objevování Bible.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-869-3.A43.;
6115 2007.Gould, Whiteová, Ellen.Na úsvite dejín : Patriarchovia a proroci.Vrútky :Advent-Orion.978-80-8071-092-7.A33.;
6116 2007.Rogalewski, Tadeusz, 1935-.Blahoslavený Stanislav Papczyński :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-197-1.D55.;
6117 2007.Cargnoni, Costanzo.Po stopách kapucínských svatých.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-025-7.C23.;
6118 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-653-7.B11.;
6119 2007.Gillman, Neil.Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-871-6.D34.;
6120 2007.Koch, Jiří,.Pokorně a s láskou :.Rosice ::Gloria,.978-80-86760-34-6.D56.;
6121 2007.Kuchař, Jiří.Zjavenie Matky Božej v Turzovke.:Eminent.978-80-7281-337-7.C32.;
6122 2007.Gabriela, Ivana Vlková..Slovo Boží a slovo lidské :; všeobecný úvod do Písma svatého.:Univerzita Palackého v Olomouci.978-80-244-1587-1.A10.;
6123 2007.Renault, Emmanuel.Na hlubinu s Terezií s Avily.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-144-5.A45.;
6124 2007.Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.A20.;
6125 2007.Torok, Marek.Večnosť vo svetle nádeje.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-8-2.B06.;
6126 2007.Rohr, Richard, 1943-.Stát se moudrým mužem :.:Brno :.978-80-7295-097-3.C35.;
6127 2007.Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-684-8.A48.;
6128 2007-2008.Jan Kassián, - svatý, ca 360-ca 435.Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí.:Praha :.978-80-86882-09-3.A13.;
6129 2008.Amorth, Gabriele.Mariánske inspirace.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-168-1.a46.;
6130 2008.Lukavec, Ján.Fanatik, prorok, či klaun?.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-166-6.C24.;
6131 2008.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.978-80-7114-680-3.D51.;
6132 2008.Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-726-5.A47.;
6133 2008.Ruiz Zafón, Carlos, 1964-.Stín větru.:Praha :.978-80-7363-198-7.D34.;
6134 2008.Kocián, Václav.Pod víťazným dvojkrížom. Zvolen:Jas..B16.;
6135 2008.Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.978-80-89187-21-8.C22.;
6136 2008.Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-14-8.B16.;
6137 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.C34.;
6138 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.D27.;
6139 2008.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.978-80-7114-683-4.C13.;
6140 2008.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-764-0.D56.;
6141 2008.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.978-80-7195-193-3.C3X.;
6142 2008.Hughes, Kent.Výcvik zbožného muže.Banská Bystrica:..a48.;
6143 2008.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-921-8.D35.;
6144 2008..O hodnotě samizdatu :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-252-7.D45.;
6145 2008.Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-704-3.D27.;
6146 2008.Vrablec Jozef, ThDr..Radosť v Duchu Svätom. .Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-16-2.C31.;
6147 2008.Mozoľ, Vincent.Spevníček. Brodno:Mozoľ..B33.;
6148 2008.Benedikt, XVI..Mariánské myšlenky.Praha:Paulínky.978-80-86949-47-5.A41.;
6149 2008.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-608-1.A42.;
6150 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-667-4.B48.;
6151 2008.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Narcismus - vnitřní žalář :.:Praha :.978-80-7367-428-1.A14.;
6152 2008.Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-075-7.D28.;
6153 2008.Cahill, Thomas, 1940-.Mysteria středověku a počátky moderního světa.:Hodkovičky [Praha] :.978-80-7349-154-3.D26.;
6154 2008.Guy, Gilbert.Evangelium podle svatého lotra.:Portál.9788073674502.D41.;
6155 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-02-4.A48.;
6156 2008.Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.978-80-969918-3-9.B17.;
6157 2008.Yalom, Irvin D..Pohled do slunce : o překonávání strachu ze smrti.Praha:Portál.978-80-7367-376-5.A47.;
6158 2008..Týždeň modlitie za duchovné povolánia. Bratislava:Lúč.978-80-7114-664-3.B28.;
6159 2008.Correth, Emerich.Boh vo filozofickom myslení. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-080-1.C24.;
6160 2008.Schillebeeckx, Edward, 1914-2009.Lidé jako Boží příběh.Brno ::Brno :.978-80-7325-146-8.D34.;
6161 2008.Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-8-1.B18.;
6162 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.R1.;
6163 2008..Vyber si život 2007 : Zborník.Bratislava :Fórum života.978-80-969882-1-1.B30.;
6164 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Na minutu s Benediktem XVI..Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-251-0.D43.;
6165 2008.Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761.Paraguay v době jezuitských redukcí.:Olomouc :.978-80-7412-008-4.C30.;
6166 2008.Neubert, E.Môj ideál Ježiš.:..B09.;
6167 2008.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-18-5.A10.;
6168 2008.Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-702-2.a48.;
6169 2008.Ujlacký, Tibor.Ročenka 2007 Ordinariát OS a OZ SR.Bratislava:Ministerstvo obrany SR.978-80-89261-14-7.c22.;
6170 2008.Mathias, Jung.Malý princ v nás.:Portál.9788073674120.c1x.;
6171 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-713-8.A50.;
6172 2008.Bahbouh, Charif.Encyklopedie islámu.:Dar Ibn Rushd.978-80-86149-48-6.R5.;
6173 2008.Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-072-6.c14.;
6174 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.C13.;
6175 2008.Podolec, Ondrej.Február 1948 a Slovensko. .Bratislava:Ústav pamäti národa.978-80-89335-07-7.D52.;
6176 2008.Le, Goff, Jacques.Encyklopedie středověku.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-917-1.R5.;
6177 2008.Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.978-80-89219-12-4.B43.;
6178 2008.Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-705-0.C17.;
6179 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.B14.;
6180 2008.Gilbert, Guy,.Evangelium podle svatého lotra /.Praha ::Portál,.978-80-7367-450-2.D53.;
6181 2008.Prikryl, Ľubomír Viliam.Cirkev Žiline v období komunistickej moci.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-618-0.D43.;
6182 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-668-1.B11.;
6183 2008.Babčan, Ján.Neživý svet.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-071-2.D22.;
6184 2008.Alberich, Emilio.Katechetika.Praha:Portál.978-80-7367-382-6.A14.;
6185 2008.Schmidt, Josef.Filozofická teológia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-073-3.a48.;
6186 2008.Zamarovský, Vojtech.Dejiny písané Rímom.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-395-3.A10.;
6187 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-677-3.D42.;
6188 2008.Editor, Vojtěch Novotný..Všechno je milost :; sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera.:Karolinum.978-80-246-1505-9.A13.;
6189 2008..Rímskokatolícky farský kostol sv. Alžbety.:..B42.;
6190 2008.Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-625-8.R2.;
6191 2008.Liguš, Ján, 1941-.Christus praesens :.:Brno :.978-80-87127-12-4.D34.;
6192 2008.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.978-80-8081-066-5.A48.;
6193 2008.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-16-4.C3X.;
6194 2008.Pápežská biblická komisia.Bible a morálka.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-367-8.U.;
6195 2008.Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-15-5.C31.;
6196 2008.Kováč, Anton.Pastoračná činnosť o starých a chorých.Krivá:M-Servis.978-80-969936-7-3.A47.;
6197 2008.Judák, Viliam.Adventné a vianočné zamyslenia .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-16-4.A38.;
6198 2008.Polkinghorne, John.Jeden svet.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-089-7.C24.;
6199 2008.Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.978-80-7114-670-4.D34.;
6200 2008.Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-743-2.A16.;
6201 2008.Tereza, - matka, 1910-1997 - korešpondent;.Pojď, buď mým světlem :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-228-2.A12.;
6202 2008.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-02-0.A16.;
6203 2008.Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.978-80-86949-42-0.C25.;
6204 2008.Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-742-5.D53.;
6205 2008.Stanček, Ľubomír, CM.Tematické homílie nad učením Cirkvi. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.978-80-89170-29-6.D34.;
6206 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.C1Y.;
6207 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Najhlbší prameň.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-671-1.C26.;
6208 2008.Pelikan, Jaroslav, 1923-2006.Ježíš v proměnách staletí :.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-091-2.D34.;
6209 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.D43.;
6210 2008.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.978-80-7114-675-9.C15.;
6211 2008.Velehrachová, Margita.Technik v reverende.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-402-8.D43.;
6212 2008.Tindall, George Brown; Shi, David E..Dejiny Spojených státu Amerických.:Lidové noviny.978-80-7106-588-3.A48.;
6213 2008.Peretti, Frank.Z temnôt. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-1-3.D35.;
6214 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.C3X.;
6215 2008.Biffi, Giacomo, 1928-.Páté evangelium.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-238-1.C3X.;
6216 2008.Čupíková Zdena.Zrkadlo detstva. Lučenec:PS-LINE.978-80-969501-4-0.C22.;
6217 2008.Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-97-3.D28.;
6218 2008.Saint-Exupery, Antoine de.Tanečnice Manon, Letec, Sedm dopisú Natalii Paley, ...(4 knihy). Praha:Vyšehrad.978-80-7021-960-7.D32.;
6219 2008.Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-595-4.C15.;
6220 2008.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.978-80-7195-193-3.C22.;
6221 2008.Sölle, Dorothee, 1929-2003.Fantazie a poslušnost :.:Praha :.978-80-7017-089-2.D35.;
6222 2008.Vrablec Jozef, ThDr..Radosť v Duchu Svätom. .Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-16-2.A45.;
6223 2008.Eukleidés, zemř. ca 280 př. Kr. - autor.Základy. |n Knihy I-IV.:Nymburk :.978-80-903773-7-0.A14.;
6224 2008..História Žiliny Žilina v listinách 1208-1438.1438. :Žilinská univerzita.978-80-8070-919-8.D31.;
6225 2008.Beyer, Dorothee, 1958-.Simone Weilová :.:Olomouc :.978-80-7412-003-9.D41.;
6226 2008.Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-743-2.D47.;
6227 2008.Remišová, Anna.Dejiny etického myslenia v Európe a USA. .Bratislava :Kalligram.978-80-8101-103-0.D24.;
6228 2008.Silfová, Margaret.Posvätné miesta : Zastavenia na ceste Keltov.Bratislava:LUC.978-80-7114-673-5.A21.;
6229 2008.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-701-2.B33.;
6230 2008.Sédir, Paul.Sedm mystických zahrad.s.l.:Malvern.978-80-86702-47-6.B32.;
6231 2008.Homolka, Zdenko, SJ.Radostná zvesť naša istota.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-11-7.D42.;
6232 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.R2.;
6233 2008.Špidlík, Tomáš.Nové cesty pastorálni teologie.:Refugium Velehrad-Roma.80-86715-97-3.C24.;
6234 2008.Mráček, František.Ježíšovy cesty.Praha:Vérité.978-80-87129-10-4.c16.;
6235 2008.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-682-7.C13.;
6236 2008..Obežníky Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej.:..D57.;
6237 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Biblia.Banská Bystrica:SBS.978-80-85486-48-3.R1.;
6238 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.C3X.;
6239 2008.Hetényi, Martin,.Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 - 1945.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.9788080944445 (brož.); 978-80-8094-444-5.D57.;
6240 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-598-5.C34.;
6241 2008.Rábek, František.Dve krídla, ktoré povznášajú k pravde.[Bratislava]:Veda.9788022410410 (brož.); 978-80-224-1041-0.B37.;
6242 2008.Ponessa, Joseph .Poďte a uvidíte.:Vienala.978-80-89232-43-7.D12.;
6243 2008.Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-299-4.C24.;
6244 2008.Timko, Peter.Aj jed môže liečiť.1. :Don Bosco.978-80-8074-085-6.D53.;
6245 2008.Rowlingová, J.K..Rozprávky barda Beedla. .Bratislava :Ikar.978-80-551-1974-8.D35.;
6246 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.C15.;
6247 2008.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-607-4.D61a.;
6248 2008.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.978-80-7114-680-3.D41.;
6249 2008.Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Proměň můj nářek v tanec :.:Olomouc :.978-80-7266-300-2.D28.;
6250 2008.Serge, Ciccotti.Lépe porozumět sobě i ostatním.Praha ::Portál.9788073673642.A50.;
6251 2008..Wierna Milošci. Krakow:Klasztor Siostr Dominikanek "Na Gródku"..D13.;
6252 2008.Lacko, Martin.Slovenská republika 1939-1945.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-408-0.C21.;
6253 2008.Zubko, Peter.Košický veraikon. Prešov:VMV.978-80-7165-678-4.B28.;
6254 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-52-0.A47.;
6255 2008.Kirwan, Michael.René Girard. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-142-0.D34.;
6256 2008.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-676-6.C31.;
6257 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.A47.;
6258 2008.Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.978-80-7114-689-6.C26.;
6259 2008.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-03-7.C22.;
6260 2008.Biskupský úrad Žilina.Schematizmus Žilinskej diecézy 2008.:BÚ Žilina..D45.;
6261 2008.Cencini, Amedeo.Rozsievač.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-069-6.B19.;
6262 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.C3X.;
6263 2008.Štemplová, Judita.Michal Čahoj.1. :Don Bosco.978-80-8074-079-5.B49.;
6264 2008.Hunermann, Wilhelm.Pekarský učedník ze Znojma.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-239-8.A47.;
6265 2008.Doyle, Fletcher.Manželská láska a dar života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-701-2.U.;
6266 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Jan Pavel 2. Múj milovaný predchúdce.Praha:Paulínky.978-80-86949-54-3.D43.;
6267 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.D45.;
6268 2008.Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-610-4.C12.;
6269 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-667-4.B11.;
6270 2008.Weilová, Simone.Tiaž a milosť.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-027-9.C12.;
6271 2008.Košč, Stanislav.Katolícka sociálna náuka. .Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-340-3.D21.;
6272 2008.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.:..A31.;
6273 2008.Šubjaková, Elena.Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej - reflexie o vízii pátra C. Metodeja Keběnu.Bratislava :Živá Voda Turzovky.978-80-969918-0-8.B43.;
6274 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.A30.;
6275 2008.Vydrnák, Jozef.ORA ET ARS SKALKA 2008 .:Mesto Trenčín.978-80-969984-1-8.B32.;
6276 2008.Gračka, Jiří, 1983-.Svatý Šarbel Machlúf.:Olomouc :.978-80-7266-282-1.B41.;
6277 2008.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.B42.;
6278 2008.Chabada, Michal; Andoková, Marcela.Antológia.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-623-4.D22.;
6279 2008.Krugerová, Kristína.Řády a kláštery.Bratislava:Slovart.978-80-7391-121-8.R6.;
6280 2008.Šubjaková, E..Akatist.Bratislava :Živá Voda Turzovky.978-80-968587-9-8.B20.;
6281 2008.Európska komisia.Moje základné práva v Európskej únií.:.92-894-9343-7.B29.;
6282 2008.Dvorník, František.Fotiovo schizma. Olomouc:Centrum Aletti.978-80-86715-94-0.D24.;
6283 2008.Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Zuzana.Veľký slovník cudzích slov.Veľký Šariš:Samo - AAMM.978-80-89123-07-0.R4.;
6284 2008.Augustín, Juraj.Fatima a Montfort.:..B09.;
6285 2008.Trstenský, František.Kumrán a jeho zvitky. .Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-18-5.a48.;
6286 2008.Kindja, Vasil.Ani vlastné mamy o tom nevedeli.Trnava:..A41.;
6287 2008..Krížová cesta : Ruky.Sabinov :Eva Burgrová.978-80-969906-5-8.B25.;
6288 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.C15.;
6289 2008.Jiří, Kulka.Psychologie umění.:Grada Publishing.9788024723297.D35.;
6290 2008.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVI. (2008). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-678-7.C33.;
6291 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-701-5.B15.;
6292 2008..Filokalia :.:Praha :.978-80-7207-678-9.C3X.;
6293 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-01-7.A48.;
6294 2008.Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-14-8.B43.;
6295 2008.Trstenský, František.Sväté písmo - Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Prvý Petrov list. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-714-2.a42.;
6296 2008.Šmidriak, Ondrej.Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny rozmer.:Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.978-80-89138-92-0.D11.;
6297 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-669-8.B11.;
6298 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.C2x.;
6299 2008.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.978-80-7114-675-9.D25.;
6300 2008.Zamarovský, Vojtech.Na počiatku bol Sumer.Bratislava:Perfekt.978-80-8046-396-0.A10.;
6301 2008.brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.978-80-8074-071-9.D27.;
6302 2008.Žiaková, Soňa.Večné dieťa Margarétka. .Rosina :Katarína Mikolášová.978-80-970073-0-0.C2X.;
6303 2008.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-608-1.D37.;
6304 2008.Mach, Alexander.Z ďalekých ciest.:Matica slovenská.978-80-7090-894-5.A47.;
6305 2008.Torok, Marek-Marcel.Posledné roky života bl. Františka a bl. Hyacinty y Fatimy.Dunajská Lužná :AHO3.978-80-969931-0-9.B18.;
6306 2008.Širanec, Jozef, Ing..Ja som Cesta, Pravda a Život.Žilina:..B40.;
6307 2008.Mundy, John H..Evropa vrcholného středověku 1150-1300.Praha:Vyšehrad..D54.;
6308 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii. .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-713-8.D55.;
6309 2008.Vybíral, Jan.Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-176-5.C24.;
6310 2008.Kováč, Anton.Utrpenie v Knihe Jób a jeho chápanie v kresťanstve a judaizmu.Krivá:M-Servis.978-80-969978-0-0.A41.;
6311 2008.Tyson, Degrasse, Neil.Smrt v podání černé díry.:Mladá fronta.978-80-204-1894-4.A47.;
6312 2008.Viviano, Benedict Thomas.Království Boží v dějinách.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-921-8.D33.;
6313 2008.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.B17.;
6314 2008.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.978-80-967740-8-1.c22.;
6315 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-700-8.B15.;
6316 2008.Milko, Pavel.Origenes učitel.:.978-80-86420-30-1.D24.;
6317 2008.Wright, Craig.Labyrint a bojovník :.:Praha :.978-80-7021-923-2.A14.;
6318 2008.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.B37.;
6319 2008.Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.978-80-969796-1-5.A10.;
6320 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-737-1.A47.;
6321 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8.C13.;
6322 2008.Kaku, Michio.Hyperprostor. Praha:Argo.978-80-7363-193-2.C11.;
6323 2008.Bedřich, Martin;Mohelník, Benedikt OP.In Spiritu Veritatis. Praha:Krystal.978-80-87183-02-1.D32.;
6324 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-677-3.D32.;
6325 2008.Anderson, Neil T..Lámač pút.1. :Creativpress.978-80-7131-066-2.D57.;
6326 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.a48.;
6327 2008.Alner, Juraj.Židovský rok a iné eseje. .Bratislava :Adora Lingua.978-80-970047-1-2.A11.;
6328 2008.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-969918-2-2.A31.;
6329 2008.Pastirčák, Daniel.Malá kniha o vzťahoch.Levice:Ježiš pre každého.978-80-968159-8-2.C3X.;
6330 2008.Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-597-8.C14.;
6331 2008.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-289-5.C17.;
6332 2008.Woods, Thomas.Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha:Res Claritatis.8-09041-430-3.C22.;
6333 2008.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-01-7.D37.;
6334 2008.Medzinárodná teologická komisia.O některých aktuálních otázkách eschatologie c Mezinárodní teologická komise ; překlad a úvodi napsal C.V. Pospíšil.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-004-6.U.;
6335 2008.Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.978-80-969870-8-5.B37.;
6336 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.D47.;
6337 2008.Hesse, Helge.Citáty, které pohnuly dějinami.Praha:Euromedia Group-Knižní klub.978-80-242-2227-1.D22.;
6338 2008.Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-17-8.C24.;
6339 2008 jún.Mozoľ, Vincent.Spevníček.Brodno:Cirkevno-národné spoločenstvo rim-kat. farnosti v Brodne..B36.;
6340 2008-2009 [i.e. 2009.Ambros, Pavel, 1955-.Svoboda k alternativám :.:Olomouc :.978-80-7412-017-6.D47.;
6341 2008?..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.978-80-86715-81-0.D44.;
6342 2008?..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.978-80-86715-81-0.D44.;
6343 2008?.Ivančič, Tomislav.Hagioterapia.:UPC Trnava..C15.;
6344 2008?..Fórum pastorálních teologů ... :. Refugium Velehrad-Roma:Olomouc :.978-80-86715-81-0.D44.;
6345 2009.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-751-0.C12.;
6346 2009..Viera v živote Rómov. .Michalovce :Final.978-80-89412-05-1.B38.;
6347 2009.Barbour, Ian.Keď sa veda stretne s náboženstvom.Bratislava :Kalligram.978-80-8101-305-8.C25.;
6348 2009.La Héronnière, Édith de, 1946-.Teilhard de Chardin :.:Olomouc :.978-80-7412-036-7.D44.;
6349 2009.Westwell, Ian.1. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.978-80-89379-16-3.R6.;
6350 2009.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom III.. .Kapušany :Bens.978-80-88998-81-5.D36.;
6351 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.C24.;
6352 2009.Tomková , Anna.Učíme v projektech.Praha:Portál.978-80-7367-527-1.C23.;
6353 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.D45.;
6354 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-05-5.D41.;
6355 2009.Halás, Ondrej.Národný buditeľ Juraj Holček.Dolný Ohaj :Tlačiareň Merkur.978-80-970140-5-6.C3X.;
6356 2009.Milko, Pavel.Úvod do byzantské filosofie.:Pavel Mervart.978-80-87378-13-7.D45.;
6357 2009.Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-751-7.U.;
6358 2009.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.978-80-969796-3-9.D36.;
6359 2009.Ravasi, Gianfranco,.Biblické postavy.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-188-9.C24.;
6360 2009.Halík, Tomáš, 1948-.Stromu zbýva naděje.Praha ::Praha :.978-80-7106-989-8.D32.;
6361 2009.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..B29.;
6362 2009.Davies, P. C. W..Kosmický jackpot.Praha:Argo.978-80-7363-237-3.D22.;
6363 2009..Cirkev a pluralitná spoločnosť .:Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina.978-80-970169-7-5.B43.;
6364 2009.Hart, Mark.Crash test.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-266-4.C12.;
6365 2009.Axelrod, Cyril.Za svetlom v tichu a tme. .Banská Bystrica :Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.978-80-967900-2-9.D55.;
6366 2009.Štrauss, Pavol.Hudba plaší smrť. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-754-5.D44.;
6367 2009.Husár, Marián, SDB.Miroslav Kysela.1. :Don Bosco.978-80-8074-093-1.D46.;
6368 2009.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVII. (2009). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-728-9.C33.;
6369 2009.Giuseppe Pasquali.Tri anjelské pozdravenia.Michalovce:Misionár.978-80-88724-37-7.D46.;
6370 2009.Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..978-80-7325-177-2.c22.;
6371 2009.Hazlett, Ian.Rané křesťanství.:Centrum pro studium demokracie a kultury.978-80-7325-159-8.C25.;
6372 2009.Bublinec, Marián,.sv. Ján Mária Vianney.Banská Bystrica-Badín:Kňazský seminár svätého Františka Xaverského.9788088937395; 978-80-88937-39-5.B49.;
6373 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.C31.;
6374 2009.Párničan, Pavol.Slovensko pod ochranou Kráľovnej Karmelu.:..B44.;
6375 2009.Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.978-80-7192-991-8 .A21.;
6376 2009.Vácha, Marek.Probuzení. Brno:Cesta.978-80-7295-113-0.B21.;
6377 2009.Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.978-80-7165-726-2.C23.;
6378 2009.Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.978-80-7021-934-8.D55.;
6379 2009.Strauss, Pavol.S výhľadom do nekonečna. .Prešov :Vydavateľstvo Michala Vaška.978-80-7165-749-1.D44.;
6380 2009.Pelikan, Jaroslav.Komu patří bible?. Praha:Volvox Globator.978-80-7207-712-0.C32.;
6381 2009..Almanach Labyrint 2009 :.V Praze ::Labyrint.978-80-87260-00-5 .D36.;
6382 2009.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-3-7.C31.;
6383 2009.Yatesová, Frances.Giordano Bruno a hermetická tradice. Praha:Vyšehrad.978-80-7021-908-9.D33.;
6384 2009.Benedikt XVI..Cirkevní otcovia .:Dobrá kniha.978-80-7141-658-6.D44.;
6385 2009.Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-06-8.c22.;
6386 2009.Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.978-80-7114-699-5.B18.;
6387 2009.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-085-6.A11.;
6388 2009.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-770-8.A50.;
6389 2009.Liesenfeld, Stefan.Aj ty máš pochybnosti?. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-749-7.C3X.;
6390 2009.Tatarka, Dominik.Panna zázračnica. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-9-7.D37.;
6391 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-290-9.R3.;
6392 2009.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-323-4.D36.;
6393 2009.Palmiero, Antonio.Gaetano Errico.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.978-80-970241-6-1.B35.;
6394 2009..Dni a roky po barbarskej noci. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-785-5.D58.;
6395 2009..Prvotná láska. O šťastí byť kňazom. .Nitra :Gorazd.978-80-969787-7-9.A36.;
6396 2009.Terézia z Kalkaty.Príď, buď mojím svetlom .:Minor.978-80-969796-3-9.C24.;
6397 2009.Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-217-6.D35.;
6398 2009.Slobodník, Peter CSsR.Slovo medzi nami, 10. ročník, r.2009. Bratislava:Redemptoristi..C10.;
6399 2009.Rábek, František.V službe slova .Bratislava:Ministerstvo obrany.978-80-89261-30-7.D27.;
6400 2009.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Démonizmus v živote a literatúre.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-732-9.B18.;
6401 2009.Davisová, Joann.Kniha o pastierovi. .Bratislava :Ikar.978-80-551-2176-5.C32.;
6402 2009.Heinrichs, Jay.Rétorika pro každého. Brno:Computer Press.978-80-251-2693-6.D23.;
6403 2009.Tatarka, Dominik.Démon súhlasu. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-8-0.D37.;
6404 2009.Caesarius de Heisterbach,(ca 1180-ca 1240).Vyprávění o zázracích :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7021-980-5 .C20.;
6405 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.D22.;
6406 2009.Peyret, Raymond.Skrytý život Marty Robinovej. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-720-6.c22.;
6407 2009.Mrva, Marián.Žilina a Alexander Lombardini. .Žilina :Artis Omnis.978-80-89341-12-2.D26.;
6408 2009.Tillich, Paul.Systematická teológia. .Liptovský Mikuláš :Tranoscius.978-80-7140-319-7.D23.;
6409 2009.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie II.. Olomouc:MCM.978-80-7266-307-1.C33.;
6410 2009.Alfonz Mária de Liguori.Vznešenosti Panny Marie I.. Olomouc:MCM.978-80-7266-306-4.C33.;
6411 2009.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-1-8.D51.;
6412 2009.Holbička, Peter.Žilinská diecéza.Žilina :Rímskokatolícka cirkev - Žilinská diecéza.978-80-970106-9-0.D45.;
6413 2009.Peyrous, Bernard, 1947-.Jezuita a františkán kouří dýmku--.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-407-1.B41.;
6414 2009.Blanc, Pierre.Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-751-0.D56.;
6415 2009.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.978-80-7114-776-3.C23.;
6416 2009..Rodina Nepoškvrnenej v Lurdoch. .Vrícko :.978-80-969640-3-1.B42.;
6417 2009.Gilbert, Guy, 1935-.O dětech a výchově.:Praha :.978-80-7367-609-4.D36.;
6418 2009.Letz, Róbert.Listy z väzenia. .Bratislava :Ústav pamäti národa.978-80-89335-18-3.D52.;
6419 2009.Virtue, D..Stretnutie s anjelmi. .Bratislava:Eugenika Pbl..978-80-8100-138-3.D56.;
6420 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-04-8.D41.;
6421 2009.Bernard z Clairvaux.Kázání na Píseň písní 1..Praha:Krystal OP.978-80-87183-15-1.C25.;
6422 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-290-9.R3.;
6423 2009.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-10-5.C23.;
6424 2009.CMBF Olomouc.Příběhy raně křesťanských mučedníku.Olomouc:Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními textami Cyril.met.teol. fakulta.978-80-7021-989-8.C10.;
6425 2009.Bonaventúra z Bagnoregia.Bonaventúra z Bagnoregia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-083-2.C23.;
6426 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-750-0.U.;
6427 2009.Freedman Jill.Narativní psychoterapie.Praha:Portál.978-80-7367-549-3.C23.;
6428 2009.Zvolenský, Stanislav.Nábožné výlevy. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-791-3.C30.;
6429 2009.Rahner, Karl, 1904-1984.Teologický slovník.:Praha :.978-80-7021-934-8.A14.;
6430 2009.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:Otevřeně prospěšná společnost.9788087269053 (2. sv. : brož.);978-80-87269-05-3.A14.;
6431 2009.Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.80-85291-71-1.B40.;
6432 2009.Pupík, Zdeno.Hľadanie cesty.Beroun:.978-80-970117-0-3.C22.;
6433 2009.Smalley, Gary.Požehnanie. .Stará Ľubovňa :KUMRAN.978-80-969835-3-7.C3X.;
6434 2009.Hunermann, Wilhelm.Rytier milosrdenstva. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-719-0.c22.;
6435 2009.Trstenský, František.Pavlov list Filemonovi.Spišská Kapitula:Nová Kapitula.9788097010676 (brož.);978-80-970106-7-6.B37.;
6436 2009.Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-4-7.B44.;
6437 2009.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Človek na cestách zeme. .Bratislava :LÚČ.978-80-7114-771-8.D55.;
6438 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.A22.;
6439 2009.Majtánová, Elena.Rímskokatolícky sirotinec. .Kláštor pod Znievom :Obecný úrad.978-80-970227-4-7.C16.;
6440 2009.Judák, Viliam.Postní a velokonoční zamyšlení.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-114-8.A46.;
6441 2009..Mária z Agredy. .Bratislava :Magnificat Slovakia.978-80-967740-9-8.B26.;
6442 2009..Nábožné výlevy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071627968 (viaz.); 978-80-7162-796-8.D52.;
6443 2009.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-07-5.A45.;
6444 2009.Dobiáš, Rudolf.Básnici za mrežami. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-772-9.D57.;
6445 2009.Grun, Anselm.Malá kniha vianočného šťastia. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-666-1.D53.;
6446 2009.Sommerville, Donald.2. svetová vojna. .Bratislava :Fortuna Libri.978-80-89379-17-0.R6.;
6447 2009.Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-768-5.U.;
6448 2009.Cantalamessa, Raniero.Slovo a život.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-261-9.C24.;
6449 2009.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-733-6.D36.;
6450 2009.Kreeft, Peter.Tri filozofie života. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-10-5.C3X.;
6451 2009.Kandinsky, Wassily.O duchovnosti v umění. Praha:Triáda.978-80-87256-08-4.C24.;
6452 2009.Hunermann, Wilhelm.Syn brusiča nožní­c. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-762-3.C22.;
6453 2009.Healy, Mary.Muži a ženy jsou z ráje.Praha:Paulínky.978-80-86949-70-3.C24.;
6454 2009.Tóth, Tihamér.Čisté dospievanie h Braillovo písmo. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN):Levoča.80-85291-71-1.C31.;
6455 2009.Philippe, Simon, De Veries.Židovské obřady a symboly.Praha:Vyšehrad.80-7021-963-7.c22.;
6456 2009.Zemko, Pavol.Európan Ján Palárik. .Raková :Združenie Životnými cestami Jána Palárika.978-80-970299-7-5.D26.;
6457 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 3. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-03-1.A48.;
6458 2009.Strobel, Lee,1952-.Kauza Ježiš. .Bratislava :Porta libri.978-80-89067-55-8.D47.;
6459 2009.Rouard, Xavier.Krycie meno Hary. .Bratislava :Ústav pamäti národa.978-80-89335-17-6.D52.;
6460 2009.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-770-8.C25.;
6461 2009.Bachelard, Gaston.Poetika prostoru c Gaston Bachelard ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Hrdlička].Praha:Malvern.978-80-86702-61-2.C24.;
6462 2009.Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.978-80-7367-547-9.C25.;
6463 2009.Štrauss, Pavol.Rekviem za neumieranie. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-755-2.D44.;
6464 2009.Lukasová, Elisabeth.Učebnica logoterapie..Bratislava:LUC.978-80-7114-704-6.C23.;
6465 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Kázaní o svatých.Olomouc:MCM.978-80-7266-304-0.c22.;
6466 2009.Banáš, Jozef.Zastavte Dubčeka!. .Bratislava :Ikar.978-80-551-2107-9.C1Y.;
6467 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-290-9.R3.;
6468 2009.Hrnko, Anton.Devín _ božská perla Slovenska. .Bratislava :Eko-konzult.978-80-8079-123-0.C26.;
6469 2009.Frolcová, Milada, 1962-.Uherské Hradiště :.:Velehrad :.978-80-86157-27-6.B28.;
6470 2009.Fausti, Silvano - autor komentára;.Nad evangeliem podle Matouše :.Praha:Praha :.978-80-86949-77-2.R2.;
6471 2009.Vicenová, Mária.Ako víťaziť nad Satanom .:Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-4-7.B41.;
6472 2009.Feuchtwanger, Lion, 1884-1958.Nepravý Nero.:Praha :.978-80-249-1261-5.A33.;
6473 2009.Röhr, Heinz-Peter, 1949-.Hysterie - strach z odmítnutí.:Praha :.978-80-7367-607-0.A14.;
6474 2009.Vybíral, Jan; Fiala, Petr; Hanuš, Jiří.Příběhy povolání a obrácení v biblických textech.Brno:CDK..978-80-7325-177-2.D28.;
6475 2009.Balthasar, Hans.Teológia troch dní­. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-640-1.C24.;
6476 2009.Escrivá de Balaguer, Josemaría,.Boží priatelia.Bratislava:Lúč.9788071147817; 978-80-7114-781-7.D41.;
6477 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-766-1.U.;
6478 2009.Caban, Peter.Primičná omša . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-801-9.A40.;
6479 2009.Gaucher, Guy.Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta.... .Radošina :Komunita Kráľovnej pokoja.978-80-970306-5-0.D33.;
6480 2009.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-07-5.C22.;
6481 2009..Novéna ku Kráľovnej Pokoja. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-3-0.B31.;
6482 2009.Peyrous, Bernard, 1947-.Potká jezuita františkána--.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-273-2.C1X.;
6483 2009.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-085-6.D61a.;
6484 2009.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..B20.;
6485 2009.Tatarka, Dominik.Prútené kreslá. .Bratislava :Artforum.978-80-969226-7-3.D37.;
6486 2009.Frankl, Peter; Frankl, Pavel.Židia v Žiline. Žilina:Žilinská univerzita.978-80-554-0022-8.D32.;
6487 2009.Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.978-972-8524-79-1.D61.;
6488 2009.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Bratia Karamazovci.Bratislava:Vydavateľstvo Európa.80-89111-10-6.c22.;
6489 2009.Losskij, N.O..Dostojevskij a jeho kresťanský svetonázor. .Bratislava:Vydavateľstvo SSS.978-80-8061-365-5.C24.;
6490 2009.Čulen, Konštantín.Zločin vo fundamente .Bratislava:LUC.978-80-7114-735-0.B18.;
6491 2009.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Apoštol Ježíše Krista.:.978-80-7195-384-5.C12.;
6492 2009.Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-797-5.U.;
6493 2009.Altrichter, Michal.Archandél Michael- Dynamický obhájce života. Velehrad-Roma:Centra Aletti Refugium.978-80-7412-033-6.D24.;
6494 2009.Tarzia, Antonio.Svatí na každý den. Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-290-9.R3.;
6495 2009.Korandová, Márie.Milosťou zdobená. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-790-6.D61a.;
6496 2009.Mrowiecová, Katia; Kubler, Michel; Sfeir, Antoine.Búh Jahve Alláh.Praha:Garamond.978-80-7407-058-7.C25.;
6497 2009.Sokolovič, Peter.Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. .Bratislava :Ústav pamäti národa.978-80-89335-21-3.D52.;
6498 2009..Vlastnými slovami .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-645-6.D42.;
6499 2009.Valtorta, Mária.Evanjelium, ako mi bolo odhalené 5. .Bratislava:Jacobs light Communication.978-80-89386-05-5.C34.;
6500 2010.Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-30-0.D42.;
6501 2010.Stanček, Ľubomír, CM.Slová pri pohrebe. .Bratislava :Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul.978-80-970281-4-5.C30.;
6502 2010.Bradáč, Josef, 1978-.Mistr Eckhart - Slovo věčnosti. 2011. : Praha : Malvern.978-80-86702-86-5.D34.;
6503 2010.Naumann, Frank, 1956-.Malý Machiavelli : 15 osvědčených strategií pro životní krize. 2011. : Praha : Portál.978-80-7367-847-0.c1x.;
6504 2010.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-13-6.C32.;
6505 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.A34.;
6506 2010.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.978-80-87378-56-4.A11.;
6507 2010.Gilbert, Guy, 1935-.Křížová cesta.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-441-5.B34.;
6508 2010.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.978-80-7363-282-3.D33.;
6509 2010.Emmanuel,.Medžugorský zázrak.Michalovce:Misionár.9788088724506; 978-80-88724-50-6.D57.;
6510 2010.Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.978-80-224-1113-4.C3X.;
6511 2010.Hybels, Bill.Kým si, keď sa nik nepozerá. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-89487-02-8.D31.;
6512 2010.Hromník, Cyril A..Sloveni, Slováci, kde sú Vaše korene?. .Bratislava :Eko-Konzult.978-80-8079-125-4.D33.;
6513 2010.Sendler, Egon.Ikony Krista. 2011. : Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-398-2.C34.;
6514 2010.Jančovič, Jozef.Žehnajte a nepreklínajte. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-132-7.D45.;
6515 2010..Modlitby za chorých a trpiacich. .Martin :Francesca Creation.978-80-970468-2-8.B44.;
6516 2010..Miserere mei, Deus :.Toruń ::Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,.9788323125396.D42.;
6517 2010.Šuppa, Jozef, SJ.Mučeníci lásky ku Kristovi. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-708-8.D36.;
6518 2010.Augustyn, Józef.Umenie spovedať. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-697-5.A13.;
6519 2010.Radoměřská, Terezie, 1969-.Vánoce pro kočku :.:Brno :.978-80-87474-04-4.A23.;
6520 2010.Meliton, sardský biskup, zemř. 190.[O Pasše. Česky & Řecky]O Pasše = (Peri Pascha). 2010. : Červený Kostelec : Pavel Mervart.978-80-87378-56-4.D24.;
6521 2010.Livio, Mario.Je Búh matematik?. Praha:Argo.978-80-7363-282-3.D35.;
6522 2010.Cyril Putera.Dobrovoľne otrokom.:..D52.;
6523 2010.Pliya, Jean, 1931-.Moc Ježíšova jména :.:Praha :.978-80-86949-82-6.C1X.;
6524 2010.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXXXVIII. (2010). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-769-2.C33.;
6525 2010.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Řehoř Naziánský :.:Olomouc :.978-80-7412-051-0.D47.;
6526 2010.Murray, Paul.Nové víno dominikánské spirituality :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-20-5.D56.;
6527 2010.Tyrol, Anton.Sväté Písmo pre každého, r.10(20010). Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..R2.;
6528 2010.Muller, Gerhard Ludwig.Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..978-80-7195-259-6.D26.;
6529 2010.Hýrošš, Štefan - Boďa, Martin.Od adventu do vianoc.... .Kláštor pod Znievom :Rímskokatolícka cirkev.978-80-970525-0-8.B26.;
6530 2010.Šego, Krešimir.Rozhovor s vizionármi. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie..C24.;
6531 2010.Tornelli, Andrea.Tajomstvo pátra Pio a kardinála Wojtylu. .Stará Ľubovňa :Sali Foto.978-80-970268-3-7.C31.;
6532 2010..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-688-3.C30.;
6533 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.D51.;
6534 2010.Trstenský, František.Vezmi a čítaj :.Spišské Podhradie:Nová Kapitula.978-80-970509-2-4.B35.;
6535 2010.Ridley, Matt.Púvod cnosti.Praha:Portál.978-80-7367-717-6.C25.;
6536 2010.Gáfriková, G..Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17..1. :Veda.978-80-224-1124-0.D26.;
6537 2010.Hay, Denis.Evropa pozdního středověku 1300-1500.Praha:Vyšehrad.978-80-7021-986-7.D54.;
6538 2010.Pekník, Miroslav.Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. .Bratislava :Veda.978-80-224-1113-4.C20.;
6539 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...A15.;
6540 2010..Krakowski Grodek.:.978-83-60658-02-4.B21.;
6541 2010.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-18-1.C25.;
6542 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.C2X.;
6543 2010.Malý, Ľudovít ; Vdovičíková, Mária ; Nipčová, Daniela.Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. .Nové Mesto nad Váhom :Tising.978-80-89501-00-7.B31.;
6544 2010.Farrugia, Edward G., 1947-.Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010. : Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-019-0.R3.;
6545 2010.Jakubčin, Pavol,.Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950-1989 :.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.978-80-89335-32-9.D52.;
6546 2010.Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.978-80-970546-0-1.B43.;
6547 2010.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Ohrozenia kresťanstva v súčasnej politickej situácii.Bratislava :LÚČ.978-80-7114-827-2.B48.;
6548 2010.Mroz, Mirosaw..Tajemnica ludzkiej nieprawosci :.Torun ::Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika,.9788323125228.a23.;
6549 2010.Lucas, Ramón Lucas.Bioetika pre všetkých. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-854-5.D31.;
6550 2010.Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-696-8.C3X.;
6551 2010.Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.978-80-89386-12-3.D42.;
6552 2010.Pupík, Zdeno.Vernosť povolaniu služobného kňazstva.Žilina :Žilinská diecéza.978-80-970333-3-0.C24.;
6553 2010.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.978-80-8126-027-8.D36.;
6554 2010.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond..B37.;
6555 2010.Majda, Martin.Milovanému slovenskému národu .Lomnička:Rímskokatolícky farský úrad.978-80-89264-44-5.B38.;
6556 2010.Werich, Jan, 1905-1980.Deoduši :.:V Praze :.978-80-00-02498-1.D12.;
6557 2010.Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-.Jako v nebi, tak i na zemi :. :Praha :.978-80-7195-465-1.A10.;
6558 2010.Dobiáš, Rudolf.Triedni nepriatelia III.. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-814-6.D21.;
6559 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.D34.;
6560 2010.Chaucer, Geoffrey, ca 1340-1400.Canterburské povídky.:Praha :.978-80-200-1737-6.C35.;
6561 2010.Sališová, Helena.Teš sa zo života. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-793-0.A34.;
6562 2010.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Kompendium teologie. 2010. : Praha : Krystal OP.978-80-87183-25-0.D34.;
6563 2010.Augustyn, Jozef;Opatrný, Aleš.Umění spovídat. Kostelní Vydrí:KN.978-80-7195-116-2.C31.;
6564 2010.Píry, Martin.Stratená encyklika. .Detva :Mladá Detva.978-80-970148-3-4.B37.;
6565 2010.Lukačik, Metod.Aké je moje povolanie?. .Michalovce :Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.978-80-88724-47-6.D48.;
6566 2010..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-688-3.A34.;
6567 2010.Peck, Scott M..Dále nevyšlapanou cestou. Praha:Argo.978-80-257-0295-6.D33.;
6568 2010.Beňová, Štefánia.Božie slovo na každý deň. .Kapušany :Bens.978-80-88998-85-3.D36.;
6569 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...D32.;
6570 2010.Jones, David Albert.Život v plnosti .:Kolégium Antona Neuwirtha.978-80-970546-0-1.B26.;
6571 2010.Pop, Ivan.Malé dejiny Rusínov. .Bratislava :Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.978-80-970354-4-0.D37.;
6572 2010.Benedikt XVI..Chváloreč na svedomie. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-845-3.D31.;
6573 2010.Alfejev, Ilarion.Izák Syrský a jeho duchovní odkaz.: Červený Kostelec : Pavel Mervart ;.978-80-87378-37-3.C34.;
6574 2010.Maturkanič, Patrik,1974-.Svátosti :.Praha ::Evropské vzdělávací centrum Praha,.978-80-87386-08-8.B43.;
6575 2010.Gilbert, Guy, 1935-.Buďte světlem!.:Praha :.978-80-7367-770-1.D41.;
6576 2010.Medvecký, Matej.ŠtB na Slovensku 1945.1. :Ústav pamäti národa.978-80-89335-31-2.D52.;
6577 2010.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.978-80-970506-8-9.C30.;
6578 2010.Kodet, V..Marta a Mária trochu inak. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-38-6.D27.;
6579 2010.Tomáš Akvinský.Výklad vyznania viery. Výklad Modlitby Pána. Výklad Desatora Božích prikázaní. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-846-0.D36.;
6580 2010.Van De Mieroop, Marc.Dějiny starověkého blízkeho východu. Praha:Akademia.978-80-200-1832-8.D24.;
6581 2010.Dubois ,Jean D..Pätnásť dní so svätým Pátrom Piom.Bratislava:Lúč..D46.;
6582 2010.Moore, Thomas, 1940-.A psal prstem do písku :.:Praha :.978-80-7367-752-7.D34.;
6583 2010.Trstenský, František.Komentár k Jakubovmu listu.:Katolícke biblické dielo vo Svite.978-80-89120-25-3.C24.;
6584 2010.Meň, Alexandr.Syn člověka.:[Červený Kostelec] : Pavel Mervart.978-80-87378-62-5.D33.;
6585 2010.Svätý Patrik.Vyznanie.:Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-090-0.C14.;
6586 2010.Kišš, Igor.Etická čítanka pre mládež.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.978-80-7140-327-2.D12.;
6587 2010.Spiecz, Jan Andrej.Svätý Dominik. .Košice :Gallery.978-80-969985-1-7.C34.;
6588 2010.Jana Kopincová RNDr, Štefan Vančo Mgr..Spovedné zrkadlo. farnosť Martin:Rímskokatolícka cirkev..B30.;
6589 2010.Poincaré, Henri, 1854-1912.Číslo - prostor - čas : výbor z prací o filosofii vědy.:Kanina : OPS.978-80-87269-14-5 (OPS : brož.). -- 978-80-7043-965-4 (Západočeská univerzita : brož.).A14.;
6590 2010.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .Žilina ::Inštitút Communio.978-80-970523-2-4.D31.;
6591 2010.Strauss, Pavol.Ozveny vnútorných hlasov. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-793-4.D44.;
6592 2010.Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.978-80-89386-12-3.D61a.;
6593 2010.Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-14-3.C32.;
6594 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.A45.;
6595 2010.Bravená, Noemi.Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě :.:Brno :.978-80-87127-23-0.D34.;
6596 2010..Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-811-1.A42.;
6597 2010.Steele, Philip;MacDonald, Fiona.British History. UK:Miles Kelly.978-1-84810-354-2.D26.;
6598 2010.Encyklopédia Britanica.Islám. Brno:Jota.978-80-7217-628-1.C31.;
6599 2010.Klinghoffer, David.Proč Židé zavrhli Ježíše.V Praze:Rybka Publishers.978-80-87067-60-4.C25.;
6600 2010.Maretta, Jozef.Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete. .Prešov :Jozef Maretta.978-80-970506-8-9.D44.;
6601 2010.Schönborn, Christoph, 1945-.Nalezli jsme milosrdenství.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-444-6.D37.;
6602 2010.Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.978-80-222-0590-0.D41.;
6603 2010.Schooyans, Michel.Evanjelium Ako čeliť svetu v rozvrate.:Inštitút Leva XIII...D33.;
6604 2010.Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-125-9.D34.;
6605 2010.Strauss, Pavol.Skalpelom a perom. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-782-8.D44.;
6606 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.C10.;
6607 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.C24.;
6608 2010.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.978-80-7141-690-6.R1.;
6609 2010.Strauss, Pavol.Aforistické iskrenie. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-803-0.D44.;
6610 2010.Raček, Štefan.Kresťanská výchova - výber základných pravidiel.Nitra:Garmond..B42.;
6611 2010..Môže kňaz zaspať na vlastnej kázni?. .Poproč :H@Ss.978-80-970604-0-4.D24.;
6612 2010.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.978-80-969918-4-6.A21.;
6613 2010.De Crescenzo, Luciano,.Příběhy starší řecké filozofie.Praha:Dokořán.978-80-7363-132-1.C24.;
6614 2010.Stromček, Ladislav.Cirkev ako communio .Žilina ::Inštitút Communio.978-80-970523-2-4.D26.;
6615 2010.Labo, Šebastián,1931-.Apoštolské cesty Benedikta XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628071 (viaz.); 978-80-7162-807-1.C17.;
6616 2010.Armstrong, Karen.Dejiny Biblie .:Slovart.978-80-556-0296-7.D35.;
6617 2010.Madrid, Patrick.Kde je to v Biblii?. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-14-3.D56.;
6618 2010., sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.978-80-88724-50-6.A14.;
6619 2010.Silván, - svatý, 1866-1938.Moudrost Silvána z Athosu.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-397-5.C3X.;
6620 2010.Delumeau, Jean.Tisíc let štěstí.:.978-80-257-0237-6.D24.;
6621 2010.Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274.Rozprava s řeckými teology [Contra errores Graecorum. Česky & Latinsky].2010. :.978-80-87183-22-9.D34.;
6622 2010.Janas, Karol.Rómovia v Slovenskej republike (1939.1. :Ústav pamäti národa.978-80-89335-30-5.D52.;
6623 2010.Vranka, Jozef.Z doliny prerástol hory. .Bratislava :ARIMES.978-80-88942-08-5.C31.;
6624 2010.Speyr, Adrienne von.Mária, služobnica Pána. .Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.978-80-85223-88-0.C34.;
6625 2010.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca V..Košice:INSPM..B12.;
6626 2010.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Prvý kongres apoštolov Božieho Milosrdenstva na Slovensku. .Košice :Harlequin.978-80-89082-26-1.B21.;
6627 2010..Studia Theologica Scepusiensia X. Z dejín Spišského prepošstva. .Spišské Podhradie :Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.978-80-89170-34-0.A40.;
6628 2010.Euklides,(ca 365 pred Kr.-ca 300 pred Kr.).Základy.Nymburk:OPS.809037736X (brož.);9788087269114 .A14.;
6629 2010.Křivohlavý, Jaro, 1925-.Mít pro co žít.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-404-0.c14.;
6630 2010.Mrva, Marián ; Štanský, Peter.Sprievodca Múzeom Alexandra Lombardiniho. .Žilina :FACTA NON VERBA.978-80-970478-0-1.B32.;
6631 2010.Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-9-9.D34.;
6632 2010.Clément, Olivier, 1921-2009.Duchovní průvodce pro naši dobu.:Olomouc :.978-80-7412-045-9.D36.;
6633 2010 [s.a..Matka Františka Lechnerová, její život a púsobení.:..D12.;
6634 2010?.Kláštor Najsvätejšej Trojice, Nitra.Služobnice Ducha Svätého večnej poklony. Nitra:Kláštor Najsvätejšej Trojice..B33.;
6635 2010? s.a.Párničan, Pavol.Narodenie Pána v stredovekej ikonografii na Slovensku.:..B45.;
6636 2010??.Košturiak, Ján,1961-.Spolupráca.:.9788089793266; 978-80-89793-26-6.C16.;
6637 2010??.Fischer, Hermann.Matka Mária Michaele.:..C10.;
6638 2011.Viglaš, Ján.Umelé oplodnenie: žiadny problém!?.Bratislava:Don Bosco.9788080741457 (brož.); 978-80-8074-145-7.D45.;
6639 2011.Bosco, Teresio.Pápež Wojtyla. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-137-2.B28.;
6640 2011.Fábry, Štefan.Obrad pomazania chorých. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-871-2.B31.;
6641 2011.Georges, Bertrand, 1966-.Umění rozlišovat : správná rozhodnutí ve správný čas.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-511-5.D36.;
6642 2011.Trstenský, František.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-33-8.A41.;
6643 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.D37.;
6644 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh..C31.;
6645 2011.Kodet, Vojtěch, 1956-.Hledám tvou tvář.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-570-2.D32.;
6646 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9.A13.;
6647 2011.Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.D53.;
6648 2011.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.O povolání : několik užitečných úvah.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-078-7.A13.;
6649 2011.Eukleidés,(zemř. ca 280 př. Kr.).Základy..Kanina ::OPS,.978-80-87269-24-4.A14.;
6650 2011.Martin Luther.Magnifikacat.:Nové mesto.978-80-85487-96-1.C30.;
6651 2011.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.978-80-970477-3-3.D37.;
6652 2011.Gavendová, Oľga.Anjeli v našich predstavách.Bratislava:Don Bosco.9788080741471 (brož.); 978-80-8074-147-1.D45.;
6653 2011.Griesmayr, Gudrun.Chiara Luce Badano: Boh ma predsa miluje!.Bratislava:Lúč.978-80-7114-840-1.B28.;
6654 2011.Ferrero, Bruno.Deset slov o víře.:Praha :.978-80-7367-840-1.D34.;
6655 2011.Emmanuel,.Medžugorie.Michalovce:Redemptoristi, Vydavateľstvo Misionár.9788088724520; 978-80-88724-52-0.D53.;
6656 2011.Hošek, Pavel,,1973- - autor.Židovská teologie křesťanství.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK.978-80-7325-257-1 .D41.;
6657 2011.Dobhan, Ulrich.Svätý Ján od Kríža.Bratislava:Lúč.9788071148517 (viaz.);978-80-7114-851-7.D42.;
6658 2011.Škvareninová, Oľga.Spoločenská etiketa platí aj v kostole.:..B33.;
6659 2011.Küng, Hans.Zradené proroctvo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658481 (brož.); 978-80-7165-848-1.D44.;
6660 2011.Gulán, Tomáš.Veľký katechizmus s historicko-teologickými úvodmi.:Bardejov; Martin : Cirkevný zbor ECAV; Centrum kresťanského vzdelávania -Biblická škola.978-80-970704-4-1.A23.;
6661 2011.Omartian, Stormie.Moc manželových modlitieb.Bratislava:Slovo života international.9788089165285 (brož.); 978-80-89165-28-5.A13.;
6662 2011.Filiu, Jean-Pierre,.Apokalypsa v islámu.Praha:Volvox Globator.9788072078110 (viaz.); 978-80-7207-811-0.D35.;
6663 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.D37.;
6664 2011.Bada, Michal,,1978-.Život v Žiline v zrkadle jej mestskej knihy.Bratislava:Veda.9788022411820 (brož.); 978-80-224-1182-0.D45.;
6665 2011.Veselý, Pavel,,1968- - autor.Dominik Duka :.[Praha] ::Petrklíč.978-80-7229-267-7 .D44.;
6666 2011.Ferguson, Niall,(1964-).Vzostup peňazí.Bratislava:Kalligram.9788081014567 (viaz.);978-80-8101-456-7.C10.;
6667 2011.Strauss, Pavol.Slovenské básne.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658412 (viaz.); 978-80-7165-841-2.D44.;
6668 2011..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-252-8.C10.;
6669 2011.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.978-80-7165-834-4.D41.;
6670 2011.Grilly, Tony.Matematika .:Slovart.978-80-556-0294-3.A30.;
6671 2011.Mazzi, Antonio.Televízia v našich rukách. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-135-8.D45.;
6672 2011.Alfonza Mária,(1814-1867).Modlitby.Rím:Postulazione M.A.M..9788089536030 (brož.);978-80-89536-03-0.B42.;
6673 2011.Mrázek, Jiří,(1960-).Evangelium podle Matouše.Praha ::Česká biblická společnost.978-80-87287-44-6.D48.;
6674 2011.Tavel, Peter.Hodnota staroby.Bratislava:Don Bosco.9788080741525 (brož.); 978-80-8074-152-5.D45.;
6675 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.U.;
6676 2011.Drobner, Hubertus R.,,1955-.Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury.Praha:Oikoymenh.9788072984664 (viaz.); 978-80-7298-466-4.D41.;
6677 2011.Romportl, Milan,(1969-).Kněz Josef Čihák.Hradec Králové ::Biskupství královéhradecké, Diecézní teologický institut,.978-80-260-1558-1.c10.;
6678 2011.Brague, Rémi,,1947- - autor.O Bohu u křesťanů :.Brno ::Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).978-80-7325-246-5 .D41.;
6679 2011.Mollehave, Johannes,,1937- - autor.Slova útěchy.Praha ::Kalich.978-80-7017-160-8.D36.;
6680 2011.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.B42.;
6681 2011.Philippe, Marie-Dominique,,1912-2006 - autor.Blahoslavenství jako lék.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-474-3.C30.;
6682 2011.Frankl, Viktor Emil,,1905-1997.Bůh a člověk hledající smysl.Brno:Cesta.9788072951376 (brož.); 978-80-7295-137-6.D36.;
6683 2011.Carroll, William E..Stvorenie a veda.Ivanka pri Dunaji:Kolégium Antona Neuwirtha.9788097054618 (brož.); 978-80-970546-1-8.B49.;
6684 2011.Fausti, Silvano - autor.Nad evangeliem podle Lukáše :.Praha:Paulínky.978-80-7450-025-1.R2.;
6685 2011..Novéna s Matkou Terezou. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-90-4.B40.;
6686 2011.Brunel, Henri, 1928-.Humor zenu.:Praha :.978-80-7407-090-7.C35.;
6687 2011.Ambros, Pavel, 1955-.Křest : průvodce k obnově křestního vyznání.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-075-6.D45.;
6688 2011..Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo..A31.;
6689 2011.Strauss, Pavol.Život je provizórium.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.9788071658405 (viaz.); 978-80-7165-840-5.D44.;
6690 2011.Bernard-Marie,.Modlitby v ťažkých situáciach [i.e. situáciách].Bratislava:Serafín.9788080810993 (brož.); 978-80-808-1099-3.D55.;
6691 2011..Posvätný škapuliar dar Matky Božej.Bratislava:Lúč.9788071148562 (brož.);978-80-7114-856-2.B43.;
6692 2011.Husár, Marián.Materstvo - cesta k svätosti.Bratislava:Don Bosco.9788080741402 (brož.); 978-80-8074-140-2.D45.;
6693 2011.Seewald, Peter,,1954-.Kult.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628828 (viaz.); 978-80-7162-882-8.D42.;
6694 2011..Řecké matematické texty :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-308-7.A14.;
6695 2011.Knotzinger, Kurt.Skúsenosť s Bohom.Prešov :Michal Vaško - Vydavateľstvo.978-80-7165-834-4.D42.;
6696 2011.Holzner, Jozef.Svätý Pavol. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-837-1.C30.;
6697 2011..Duchovní život a liturgie /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-076-3.C30.;
6698 2011.Centrum pre bioetickú reformu.Milovať ich oboch. Levoča:Centrum pre bioetickú reformu..B28.;
6699 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajpmstvo Máriino,Vrúcna modlitba,List priateľom kríža, Láska večnej múdrosti. Bratislava:Oto Németh..D36.;
6700 2011.Haľko, Jozef,,1964-.Výpravy v znamení kríža.Bratislava:Don Bosco.9788080741440 (brož.); 978-80-8074-144-0.D45.;
6701 2011.Bubák, Milan, SVD.Dve vína.Bratislava:Calder.9788097053116.C30.;
6702 2011.Vrbová, Jarka.Se světem nepohneš. Příbram:Pistorius &Olšanská.978-80-87053-59-1.D36.;
6703 2011..Regional and transnational history in Europe :.Pisa ::Plus - Pisa University Press,.978-88-8492-807-8 (brož.).A23.;
6704 2011..Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:..B48.;
6705 2011.Keller, Timothy J., 1950-.Proč Bůh? : rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu.:V Praze : Triton.978-80-7387-434-6.D45.;
6706 2011.Müller, Wunibald, 1950-.Zamlčené rány :.:Praha :.978-80-7367-833-3.A14.;
6707 2011.Giussani, Luigi.Nekonečno v nás. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-842-5.D21.;
6708 2011.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Capire i tempi in cui viviamo.Bratislava:Združenie Máriina doba.978-80-970709-6-0.D44.;
6709 2011.Halík, Tomáš, 1948-.Tomáš Halík : smířená různost : rozhovor.:Praha : Portál.978-80-7367-860-9.D37.;
6710 2011.Sendler, Egon,(1923-).Ikona - obraz Neviditelného :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-095-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.).D48.;
6711 2011.Fausti, Silvano.Konec času :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-036-7.D42.;
6712 2011..Čonková. Králik. .Poprad :Popradská tlačiareň.978-80-970358-5-3.D36.;
6713 2011.De Mello, Anthony, 1931-1987.Hledání Boha :.:Praha :.978-80-7367-848-7.a23.;
6714 2011.Degro, Imrich (1969).Trpíme za hriechy svojich predkov?.Bratislava:Don Bosco.9788080741464 (brož.); 978-80-8074-146-4.D45.;
6715 2011.Vokoun, Jaroslav,(1956-).Číst Bibli zase jako Bibli :.Praha ::Česká biblická společnost,.978-80-87287-37-8.D47.;
6716 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.D33.;
6717 2011.Vopěnka, Petr,(1935-).Velká iluze matematiky XX. století a nové základy.Plzeň:Koniáš.80-261-0067-0.A14.;
6718 2011..Edičný plán 2011. Praha:OIKOYMENH..B31.;
6719 2011.Gábor, Oto.Spomienky z môjho života.:s.n...B34.;
6720 2011.Kuras, Benjamin,,1944- - autor.Tao smíchu :.Praha ::Eminent.978-80-7281-437-4.D41.;
6721 2011.Bubák, Milan, SVD.Dve vína.Bratislava:Calder.9788097053116.C30.;
6722 2011.London, Jack,,1876-1916.Majster Alkohol.Bratislava:SnowMouse publishing.9788089465187 (brož.); 978-80-89465-18-7.D44.;
6723 2011.Slepčan, Peter,(1971-).Krížom k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.9788071417316 (viaz.);978-80-7141-731-6.A14.;
6724 2011.Ernstová, Mária Stanislava,(1891-1968).Pieseň vďaky Veľkňazovi Kristovi.Suchá nad Parnou:Peter Spusta.9788097050856 (brož.);978-80-970508-5-6.C10.;
6725 2011.Saramago, José,(1922-2010).Kain.V Praze ::Plus,.80-259-0079-7.A30.;
6726 2011.Hawking, S. W.,1942-.Veľký plán.Bratislava:Slovart.9788055602233 (viaz.); 978-80-556-0223-3.D44.;
6727 2011.Cottier, Georges, 1922- - Účastník interview;.Vyznání papežského teologa.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-490-3.D37.;
6728 2011.Hetényi, Martin.Maďarská strana na Slovensku 1939.1. :UKF.978-80-8094-851-1.D57.;
6729 2011.Tolstoj, Lev Nikolajevič.Čítanie na každý deň. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.978-80-8084-655-8.A23.;
6730 2011.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii /.Nitra ::Spoločnosť Božieho Slova,.978-80-85223-90-3.C2x.;
6731 2011.Lášek, Jan Blahoslav,,1956-; Luptáková, Marina; Řoutil, Michal,,1973-.Ikona v ruském myšlení 20. století. sborník statí a studií.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.978-80-87378-98-4.a23.;
6732 2011.Šarkan, Martin.Ku koncepcii prirodzeného a nadprirodzeného v myslení Tomáša Akvinského.Trnava:Dobrá kniha.9788071417248 (brož.);978-80-7141-724-8.a23.;
6733 2011.Ambros, Pavel,,1955-.Fórum pastorálních teologů.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.9788074120923 (brož.); 978-80-7412-092-3.D42.;
6734 2011.Durínska, Mária (Vojtková, Alžbeta).Porozumieť časom ... v ktorých žijeme.Bratislava:Združenie Máriina doba.978-80-969911-8-1.D45.;
6735 2011.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.C10.;
6736 2011.Gábor, Oto.Spomienky z môjho života.:s.n...B37.;
6737 2011.Novotný, Štefan.Zázraky a znamenia v Biblii. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.978-80-8074-133-4.D45.;
6738 2011.Newman, John Henry,(1801-1890).Čas Antikrista.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-091-6 .D42.;
6739 2011.Nigg, Walter,(1903-1988).Nenápadná svätica.[Bratislava:Postulazione M.A.M.].9788089536047 (brož.);978-80-89536-04-7.B42.;
6740 2011.Altrichter, Michal,(1965-).O českých teologických současnících.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-086-2 .C30.;
6741 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.C3X.;
6742 2011.Csontos, Ladislav, SJ.Rozvedení katolíci.Bratislava:Don Bosco.9788080741488 (brož.); 978-80-8074-148-8.D45.;
6743 2011.Gavenda, Marián.Nekonečné horizonty kardinála Korca.Bratislava:PERFEKT.978-80-8046-564-3.D21.;
6744 2011.Newman, John Henry,(1801-1890).Rizika víry.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-34-2.D47.;
6745 2011.Rapport, Michael.Evropa devatenácteho století.:Praha :.978-80-7429-061-9.D54.;
6746 2011.McKeever, Martin.Barnhard Häring - radosť byť redemptoristom. Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-20-4.D26.;
6747 2011.Šuráb, Marián.Aspekty mariánskej úcty.Bratislava:Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.9788088696636 (brož.); 978-80-88696-63-6.D45.;
6748 2011.Maritain, Raissa,,1883-1960.Stavy lidstva a svatosti.Praha:Krystal OP.9788087183359 (brož.); 978-80-87183-35-9.D36.;
6749 2011..Dvadsať rokov v službe mladým.Žilina:Don Bosco.97880-8074-143-3 (brož.);978-80-8074-143-3.A23.;
6750 2011..Krížová cesta s pátrom Piom.:Kapucíni na Slovensku..B26.;
6751 2011.Omartian, Stormie.Moc manželkiných modlitieb.Bratislava:Slovo života international.9788089165292 (brož.); 978-80-89165-29-2.A13.;
6752 2011.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.D51.;
6753 2011.Bulgakov, Sergej Nikolajevič,(1871-1944).Beránek Boží :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-094-7 .D48.;
6754 2011..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-93-5.D47.;
6755 2011..Záblesky svetla. Zo srdca matky Elvíry..Saluzzo:Comunit? Cenacolo..D41.;
6756 2011.Duka, Dominik,,1943- - autor.Dominik Duka :.Praha ::Portál.978-80-262-0055-0 .D44.;
6757 2011..Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.978-80-7429-137-1.D48.;
6758 2011.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (1814 až 1867).[S.l.]:Postulazione M.A.M.9788089536023 (brož.); 978-80-89536-02-3.A13.;
6759 2011.Vadkerti, Jozef.Prepáčte, ja som len katolík-.Bratislava:Don Bosco.9788080741365 (brož.); 978-80-8074-136-5.D45.;
6760 2011.Černá, Jana,(1981-).Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků :.Praha ::Epocha,.978-80-261-0063-8 (Západočeská univerzita v Plzni : váz.);978-80-7425-088-0 (Epocha : váz.).D47.;
6761 2011.Daigneault, André, 1938-.Krize jako šance.:Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-514-6.D36.;
6762 2011.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Výklad Vyznání víry a Desatera.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-37-3.A47.;
6763 2011.Spiteris, Yannis,(1940-).Řehoř Palama (1296-1359) :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-079-4 .D47.;
6764 2011.Abel, Niels Henrik,(1802-1829).O algebraických rovnicích.Plzeň ::Západočeská univerzita v Plzni,.80-261-0042-5.A14.;
6765 2011.Neubert, E. - (Emile), 1878-1967.Můj vzor Ježíš, syn Panny Marie.:Olomouc :.978-80-7266-329-3.A10.;
6766 2011.Jarošová, Alexandra; Buzássyová, Klára.Slovník súčasného slovenského jazyka.Bratislava:Veda..R4.;
6767 2011..Knížka pravdy : filosofie, mystika, imaginace po Eckhartovi.:Praha : Vyšehrad.978-80-7429-137-1.D41.;
6768 2011.Khidayer, Emíre.Život po arabsky. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.978-80-18-00288-9.C1Y.;
6769 2011.Leibowitz, Ješajahu,,1903-1994 - autor.Úvahy nad Tórou.Praha ::P3K.978-80-87186-51-0.D36.;
6770 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4.D51.;
6771 2011.Blaquier, Georgette - autor.Evangelium podle Marie.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství.978-80-7195-464-4.D36.;
6772 2011.Körner, Reinhard, 1951-.Mystika prakticky.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-475-0.D34.;
6773 2011.Česká biblická společnost.Slovo na cestu.Praha:Česká biblická společnost.978-80-87287-32-3.C10.;
6774 2011.Flores, José H. Prado.Choďte a evanjelizujte pokrstených.Prešov:Réma.978-80-970029-2-3.D46.;
6775 2011.Bejda, Henryk.Tajomstvo záchrany.Stará Ľubovňa :Sali-Foto.978-80-970268-9-9.D61a.;
6776 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.D48.;
6777 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4.A34.;
6778 2011.Trstenský, František.Život apoštola Pavla. Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-33-8.D41.;
6779 2011.Evdokimov, Pavel Nikolajevič, 1901-1970.Žena a spása světa.:Olomouc :.978-80-7412-066-4.D45.;
6780 2011.Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.D42.;
6781 2011.Gavenda, Marián.Pane, nauč nás modliť sa.Bratislava:Don Bosco.9788080741419 (brož.); 978-80-8074-141-9.D45.;
6782 2011.Woolley, Dan.Neotrasený.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487134 (viaz.);978-80-89487-13-4.D47.;
6783 2011.Valli, Aldo Maria.Pápež na muške. Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-139-6.D36.;
6784 2011.Procházková, Ivana,(1971-).Hospodin je král :.Praha ::Česká biblická společnost,.978-80-87287-36-1.C20.;
6785 2011.Judák, Viliam.Svetlo všedného dňa.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-92-8.D42.;
6786 2011.Gavenda, Marián.Prečo žiť denne z Božieho slova?.Bratislava:Don Bosco.9788080741532 (brož.);978-80-8074-153-2.D31.;
6787 2011.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-55-3.D44.;
6788 2011.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.D44.;
6789 2011.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.D52.;
6790 2011?.Mc Cauley, Angela ....a stále živá!.:.978-0-9569072-1-9.A45.;
6791 2011?.Hunčaga, Gabriel, OP.Činnosť dominikánov v Strednej a Južnej Amerike v 16. storočí.:..B33.;
6792 2011?.Kowalská, Helena Faustína.Posolstvá Ježiša prostredníctvom Svätej Faustíny pre celé ľudstvo.:..B33.;
6793 2011?.Beňák, Jozef.Dubnica.[S.l.]:Jozef Beňák..B33.;
6794 2012.Troncarelli, Fabio,(1948-).Jáchym z Fiore :.Olomouc::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-109-8.D47.;
6795 2012.Gavenda, Marián.S Kristom po Via Dolorosa.Bratislava:Don Bosco.9788080741570 (brož.); 978-80-8074-157-0.C34.;
6796 2012.Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.D61.;
6797 2012.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.A14.;
6798 2012.Neupauer, František,1979-.Silvo Krčméry.Bratislava:Nenápadní hrdinovia.9788097094508 (brož.);978-80-970945-0-8.B40.;
6799 2012.Gilbert, Guy,(1935-).Ať se ti život povede!.Praha:Portál.80-262-0157-4.c1x.;
6800 2012.Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.A14.;
6801 2012.Bernard z Clairvaux,(1090-1153).Kázání na Píseň písní..Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-39-7.C10.;
6802 2012.Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.D31.;
6803 2012.De Mello, Anthony,(1931-1987).Čirá radost.Praha:Portál.80-262-0158-2.a23.;
6804 2012.Cioffari, Gerardo,1943-.Svatý Mikuláš :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-120-3 .D45.;
6805 2012..Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi.Michalovce:Redemptoristi - Vydavateľstvo Misionár.9788088724582 (brož.); 978-80-88724-58-2.B40.;
6806 2012.Hetényi, Martin,1979-.Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra /.Nitra ::Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,.978-80-558-0060-8.D12.;
6807 2012.Duka, Dominik,,1943- - autor.Glosy Dominika Duky 2011.Praha ::Český rozhlas.978-80-87530-08-5.D42.;
6808 2012.Seewald, Peter,(1954-).Ježiš Kristus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629047 (viaz.);978-80-7162-904-7.C10.;
6809 2012.Šuppa, Jozef, SJ.Byť s Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.9788071417569 (brož.); 978-80-7141-756-9.C31.;
6810 2012.Hajkovská, Dominika.Tresty vo výchove.Bratislava:Don Bosco.9788080741556 (brož.);978-80-8074-155-6.D31.;
6811 2012.Liessmann, Konrad Paul,(1953-).Univerzum věcí :.Praha ::Academia,.978-80-200-2060-4.D42.;
6812 2012.White, Ellen Gould Harmon,1827-1915.Veľký spor vekov.Backnang:Gihon.9783939979272 (brož.); 978-3-939979-27-2.A30.;
6813 2012.Ware, Bronie.Čeho před smrtí nejvíce litujeme.Praha:Portál.80-262-0168-X.A10.;
6814 2012.Canfield, Jack(1944-).Slepačia Polievka pre Dušu.Bratislava:Eastone Group.9788081091919 (brož.);978-80-8109-191-9.C10.;
6815 2012.Ivanov, Sergej Arkad'jevič,(1956-).Byzantské misie, aneb, Je možné udělat z "barbara" křesťana?.Červený Kostelec ::Pavel Mervart.978-80-87378-45-8.D48.;
6816 2012.Beinert, Wolfgang(1933-).Malé dějiny křesťanského myšlení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071955412 (viaz.);978-80-7195-541-2.A47.;
6817 2012.Letz, Ján,(1936-).Spomienky na profesora Bela Letza.Bratislava:Post Scriptum.9788089567058 (brož.);978-80-89567-05-8.D47.;
6818 2012.Vaníček, Hugo,(1906-1995).Duch a síla :.Praha ::Academia,.978-80-200-2124-3.A14.;
6819 2012.Babiar, František.Sursum corda.Bratislava:LÚĆ.978-80-7114-911-8.c1x.;
6820 2012.James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-736-1.A37.;
6821 2012.Spiegel, Josef F.,1927-2007.Lýdia - obchodníčka s purpurom.Bratislava:Lúč.9788071149095 (brož.); 978-80-7114-909-5.D61a.;
6822 2012.King, Martin Luther,1929-1968.Odkaz naděje :.Praha ::Sociologické nakladatelství,.978-80-7419-105-3 .A14.;
6823 2012.Mášik, Peter.Súkromné zjavenia. Veriť či neveriť?.Bratislava:Don Bosco.9788080741655 (brož.);978-80-8074-165-5.D31.;
6824 2012.Schmitt, Carl,(1888-1985).Politická theologie :.Praha ::OIKOYMENH,.978-80-7298-401-5.B34.;
6825 2012.Rácová, Katarína.Trenčín pohľadom Mateja Bela.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.9788055800530 (brož.); 978-80-558-0053-0.C30.;
6826 2012.Halík, Tomáš(1948-).Chci, abys byl.Praha:Nakladatelství Lidové noviny.9788074221774 (viaz.);978-80-7422-177-4.c1x.;
6827 2012.Ján Letz.Filozofia v celosvetovom porozumení.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.978-80-8082-552-2.a23.;
6828 2012.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-910-8.A33.;
6829 2012.Duffy, Lisa.Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?.Bratislava:Don Bosco.9788080741686 (brož.); 978-80-8074-168-6.C3X.;
6830 2012.Doskočil, Ondřej,1977-.Křesťanství v tóze :.České Budějovice ::Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,.978-80-7394-390-5.A31.;
6831 2012.Vácha, Marek Orko,(1966-).Loď.Brno ::Cesta,.978-80-7295-146-8 .A14.;
6832 2012.Badeni, Joachim,(1913-2010).Modlitba? No problem!.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-566-5.D42.;
6833 2012.Bianchi, Enzo,(1943-).Hlásej slovo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-530-6.A30.;
6834 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.A10.;
6835 2012.Grach, Pavol.Rok viery.Bratislava:Don Bosco.9788080741693 (brož.);978-80-8074-169-3.D31.;
6836 2012.Weigl, A. M..Mária, Rosa Mystica.[Bratislava]:Jacobs light communication.9788089386147 (brož.); 978-80-89386-14-7.D55.;
6837 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.A13.A13;
6838 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.978-80-88724-55-1.A20.;
6839 2012.Khidayer, Emíre,1971-.Arabský svet iná planéta?.Bratislava:Marenčin PT.9788081141652 (viaz.); 978-80-8114-165-2.C1Y.;
6840 2012.Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Modlitby v hodine milosrdenstva.Stará Ľubovňa:Salamon Vladislav, Sali-foto.9788089595006 (viaz.); 978-80-89595-00-6.A50.;
6841 2012.Rábek, František.Cez kríž ku vzkrieseniu.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261406 (brož.);978-80-89261-40-6.A14.;
6842 2012.Ursula Kochová.Edita Steinová.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-910-8.A14.;
6843 2012.Strauss, Pavol,1912-1994.Preklady, korešpondencia, bibliografia /.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.978-80-7165-880-1.D44.;
6844 2012.Meester, Conrad de,(1936-).Malá cesta Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071956204 (brož.);978-80-7195-620-4.c1x.;
6845 2012.Dangl, Vojtech,,1937-.Vojvodcovia.Praha:Ottovo nakladatelství.9788073609863 (brož.); 978-80-7360-986-3.D41.;
6846 2012.Peck, Morgan Scott,(1936-2005).V jiném rytmu.Praha:Portál.80-262-0071-3.A14.;
6847 2012.Hebeis, Michael,1959-.Černá kniha církve :.Praha ::Knižní klub,.978-80-242-3542-4.A40.;
6848 2012.Schindlerová, Mária.Boh za dverami manželskej spálne.Bratislava:Don Bosco.9788080741594 (brož.);978-80-8074-159-4.D31.;
6849 2012.Svoboda, David,(1971-).Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-40-3.D47.;
6850 2012.Kruger, Baxter C..Návrat do chatrče.Bratislava:Tatran.80-222-0618-0.A14.;
6851 2012.Grün, Anselm,.Nebe začíná v tobě :.Praha ::Portál,.978-80-262-0351-3.C31.;
6852 2012.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.9788097115302 (brož.); 978-80-971153-0-2.A30.;
6853 2012.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Priblížiť sa k pravde.Bratislava:Lúč.9788071149026 (brož.);978-80-7114-902-6.A48.;
6854 2012.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.d23.;
6855 2012.Pružinec, Tomáš,.Oblečení vo viere.Kežmarok:ViViT.9788089264766 (brož.);978-80-89264-76-6.A20.;
6856 2012.Repko, Jozef,1940-.Skromná hrivna.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628941 (viaz.); 978-80-7162-894-1.A30.;
6857 2012.Lévi-Strauss, Claude,(1908-2009).Antropologie a problémy moderního světa.Praha ::Karolinum,.978-80-246-2098-5.D47.;
6858 2012..Slovník křesťanských mystiků.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071951988 (viaz.);978-80-7195-198-8.A14.;
6859 2012.Ondica, Slavomír.Pútnik svätovojtešský r. CXL. (2012).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-876-7.D42.;
6860 2012.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.978-80-89261-41-3.c1x.;
6861 2012.Porion, Jean-Baptiste,(1899-1987).Láska a ticho.Praha:Krystal OP.9788087183458 (brož.);978-80-87183-45-8.c1x.;
6862 2012.Harrington, Wilfrid J.,(1927-).Kniha Zjevení.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-534-4.R1.;
6863 2012.Vasiľ, Cyril, SJ.Prečo práve Cyril a Metod?.Bratislava:Don Bosco.9788080741624 (brož.);978-80-8074-162-4.D31.;
6864 2012.Janov, Arthur,(1924-).Prvotní otisky a jejich vliv na život člověka.Praha:Maitrea.9788087249284 (brož.);978-80-87249-28-4.D35.;
6865 2012.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.A50.;
6866 2012.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.C30.;
6867 2012.Bárta, Jaroslav.Fatima - posolstvo nádeje. Žilina:GEORG.978-80-89401-66-6.B33.;
6868 2012.Žigo, Pavol,1953-.Na písme zostalo :.Bratislava ::Perfekt,.978-80-8046-594-0.D11.;
6869 2012.Hnilica, Ján,1935-.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.9788080616489 (brož.); 978-80-8061-648-9.C3X.;
6870 2012.Vadkerti, Jozef.Kresťan a voľby.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-154-9 (brož.);978-80-8074-154-9.D31.;
6871 2012.Baumer, Iso,(1929-).O bohoch a ľuďoch.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350153 (brož.);978-80-8135-015-3.C30.;
6872 2012.Dilong, Rudolf, OFM.Krížová cesta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..B33.;
6873 2012.Ames, C. Alan,1953-.Ježišovými očami.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.9788096900091 (brož.); 978-80-969000-9-1.A10.;
6874 2012.Kitzler, Petr,(1979-).Athletae Christi :.Praha ::Filosofia,.978-80-7007-380-3.A20.;
6875 2012.Régine Pernoudová.Krátky životopis Jany z Arku.Marianka:Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.978-80-89261-41-3.A46.;
6876 2012.Čapek, Jaromír,(1932-).Bojovali za Československo.Brno:CPress.80-264-0126-3.A23.;
6877 2012.Floss, Karel(1926-).Hledání duše zítřka.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.9788073252670 (brož.);978-80-7325-267-0.A42.;
6878 2012.Katolícka cirkev..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.U.;
6879 2012.Jung, Mathias,(1941-).Kouzlo sebeuskutečnění.Praha:Portál.80-262-0164-7.c1x.;
6880 2012.Fernández Carvajal, Francisco,1938-.Rozmluvy s Bohem :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-072-5; 978-80-7450-075-6.A11.;
6881 2012.Seko, Roman.Keď nás hryzie svedomie.Bratislava:Don Bosco.9788080741747 (brož.);978-80-8074-174-7 \z 9788080741730 ;978-80-8074-173-0.D31.;
6882 2012.Röhr, Heinz-Peter,(1949-).Hraniční porucha osobnosti :.Praha ::Portál,.978-80-262-0311-7 .A14.;
6883 2012.Radcliffe, Timothy.Prečo byť kresťanom?.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-2-5.A50.;
6884 2012..Arcibiskupství pražské, výroční správa 2011.:..B36.;
6885 2012.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A33.;
6886 2012.Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.978-80-7266-372-9 .A10.;
6887 2012.Gibran, Kahlil,1883-1931.Ježíš - syn člověka :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-232-3 .A38.;
6888 2012.Altrichter, Michal,(1965-).Umění důvěrnosti :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-102-9 .D48.;
6889 2012.Blahovec, Ján.História Žiliny.Žilina:EDIS.9788055406336 (brož.);978-80-554-0633-6.A20.;
6890 2012.Heine, Susanne,(1942-).Moderní průvodce křesťanstvím.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-249-1 .A14.;
6891 2012..Příběhy raně křesťanských mučedníků. výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. II.Praha ::Vyšehrad.978-80-7429-187-6 .D41.;
6892 2012.Walczuk, Adam,.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Ząbki:Apostolicum.9788370318017; 978-80-7031-801-7.D53.;
6893 2012.Hoffmann, Hermann.Svatá Hedvika Slezská :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-106-7 .C10.;
6894 2012.Viglaš, Ján.Mágia, horoskopy, veštenie, povery-.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-166-2 (brož.);978-80-8074-166-2.D31.;
6895 2012.Komandera, Rudolf,1921-1953.Denník 1945-1947 /.Bratislava ::Ústav pamäti národa,.978-80-89335-61-9.D52.;
6896 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.D42.;
6897 2012.Záborský, Jonáš.Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových.Bratislava:Slovart.9788055604077 (viaz.);978-80-556-0407-7.A12.;
6898 2012.Maritain, Raissa,1883-1960.Velká přátelství /.Praha ::Triáda,.978-80-87256-50-3.D56.;
6899 2012.Prudentius, Aurelius Clemens,(348-ca 405).Kniha hodinek.V Praze:Herrmann & synové.9788087054307 (viaz.);978-80-87054-30-7.c1x.;
6900 2012.Williams, Jane.Anjeli.Trnava:Dobrá kniha.9788071417378 (viaz.); 978-80-7141-737-8.D57.;
6901 2012.Cucci, Giovanni.Cirkev a pedofília.Bratislava:Dob Bosco.9788080741754 (brož.);978-80-8074-175-4.A13.;
6902 2012.Vicenová, Mária.Ježiš uzdravuje z depresie.Nitra:Oáza Michala Archanjela.9788097065065 (brož.); 978-80-970650-6-5.B39.;
6903 2012.Špánik, Ivan.Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Žilina:Inštitút Communio.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.D45.;
6904 2012.Kushner, Lawrence,(1943-).Ze skály med =.Praha ::Volvox Globator,.978-80-7207-863-9.A14.;
6905 2012.Mikuláš, František.Dubnická kniha zázrakov.Dubnica nad Váhom:Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dubnica nad Váhom.9788097103590 (brož.);978-80-971035-9-0.C20.;
6906 2012.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.D31.;
6907 2012..Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna) :.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-104-3.C30.;
6908 2012.Neupauer, František,(1979-).Za komunizmu nám bolo lepšie-.Bratislava:Don Bosco.9788080741723 (brož.);978-80-8074-172-3.B41.;
6909 2012.Mohelník, Benedikt Tomáš,(1970-).Pečeť daru Ducha Svatého.Praha:Krystal OP.9788087183441 (brož.);978-80-87183-44-1.C10.;
6910 2012.Černák, Tomáš.S pokorou a vierou v srdci.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788085223965 (brož.);978-80-85223-96-5.A45.;
6911 2012.Tomáš Akvinský,(1225-1274).Otázky o cnostech.Praha:Krystal OP.9788087183465 (brož.);978-80-87183-46-5.A14.;
6912 2012.Sidor, Karol,1901-1953.Vatikánsky denník II.Bratislava:Ústav pamäti národa.9788089335565 (viaz.); 978-80-89335-56-5.C1Y.;
6913 2012.Strauss, Pavol,1912-1994.Nemecké básne =.Prešov ::Vydavateľstvo Michala Vaška,.978-80-7165-879-5.D44.;
6914 2012.Zadonskij, Tichon(1724-1783).Duchovní poklad.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.9788071955504 (viaz.);978-80-7195-550-4.c1x.;
6915 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.A40.;
6916 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Vítězit Boží mocí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-576-4.C3X.;
6917 2012.Trstenský, František.Pavlove listy z väzenia.Svit:Katolícke biblické dielo.9788089120369 (brož.);978-80-89120-36-9.C10.;
6918 2012.Hromník, Milan,1938-.Vstal z mŕtvych.Trnava:Dobrá kniha.9788071417385 (brož. ); 978-80-7141-738-5.B39.;
6919 2012.Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.D31.;
6920 2012.Řoutil, Michal.Ať múzy promluví :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-027-7.A14.;
6921 2012.Bonet, André,1961-.15 dní so svätou Ritou.Bratislava:Lúč.9788071149071 (brož.); 978-80-7114-907-1.D56.;
6922 2012.Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.B41.;
6923 2012.Šakota, Marinko.Žiť srdcom.Mostar, Bosna:Fram-Ziral.978-9958-37-057-1.A24.;
6924 2012.Gilbert, Guy,(1935-).Srdce v ohni.Praha ::Portál.978-80-262-0070-3.D48.;
6925 2012.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.a23.;
6926 2013.Škoviera, Andrej,1975-.Pramene o živote svätých Cyrila a Metoda a ich učeníkov.Bratislava:Post Scriptum.9788089567232 (viaz.); 978-80-89567-23-2.C17.;
6927 2013.Martini, Carlo Maria,(1927-2012).Hovory v Jeruzalémě.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-661-7.c1x.;
6928 2013.Vadkerti, Jozef.V Boha verím, cirkev nepotrebujem.Bratislava:Don Bosco.9788080741761 (brož.);978-80-8074-176-1.D45.;
6929 2013..Slovo.Bratislava:Christian Project Support.9788097036164 (brož.);978-80-970361-6-4.A23.;
6930 2013.Vavřínek, Vladimír,1930-.Cyril a Metoděj :.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-344-3 .A14.;
6931 2013.Johnson, Bill,1951-.Niesť jeho prítomnosť.[Sliač]:GD IDENTITY.9788097128517 (brož.);978-80-971285-1-7.A30.;
6932 2013.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A13.;
6933 2013..Evangeliarium Assemani :.Martin ::Matica slovenská,.978-80-8128-068-9.D16.;
6934 2013.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie..B37.;
6935 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.C30.;
6936 2013.Englisch, Andreas,1963-.Nádej menom František.Stará Ľubovňa:Sali-Foto.9788089605125 (brož.); 978-80-89605-12-5.A30.;
6937 2013.Szaniszló, Inocent M..Sexualita nie je o zákazoch.Bratislava:Don Bosco.9788080741938; 978-80-8074-193-8.D45.;
6938 2013.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.c1x.;
6939 2013.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-180-8.C1Y.;
6940 2013.Luscoň, Jozef, SDB.Ako prežívať svätú omšu?.Bratislava:Don Bosco.9788080741815 (brož.);978-80-8074-181-5.D45.;
6941 2013.Müller, Andreas E.,1966-.Hora Athos :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-058-1.C2X.;
6942 2013.Němec, Ludvík,1912-1988.František Dvorník - mistr historické syntézy /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-146-3.C3X.;
6943 2013.Grečo, Peter,1971-.Revolúcia, demokracia a masová kultúra.Poprad:Mornár a syn.9788096912926 (viaz.); 978-80-969129-2-6.A40.;
6944 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.A30.;
6945 2013.Bujko, Peter, SJ.Bože, ty si môj Boh-.Trnava:Dobrá kniha.9788071417644 (brož.); 978-80-7141-764-4.D27.;
6946 2013.Timothy Radcliffe.Prečo chodiť do kostola?.Zvolen:Dominikáni.978-80-970126-4-9.A50.;
6947 2013.Torrell, Jean-Pierre,1927-.Fenomén \"katolická teologie \".Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-52-6.D42.;
6948 2013.Jarošová, Jindra,1948-.Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy.Praha ::Radioservis,.978-80-87530-32-0.A30.;
6949 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986.U.;
6950 2013.Koleják, Martin,1970-.Pavol Strauss, hľadač pravdy.Gelnica ::G-ateliér,.978-80-971153-4-0.A30.;
6951 2013.Majzel, Pavol.Mudrovačky. Rymovačky.:..B36.;
6952 2013.Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.Trnava:SSV Trnava.978-80-8161-033-2.U.;
6953 2013.Giboda, Igor.Čo nás čaká po smrti?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-204-1.D45.;
6954 2013.Tornielli, Andrea,1964-.František - pápež chudobných.Bratislava:Ikar.9788055135328 (viaz.); 978-80-551-3532-8.D52.;
6955 2013.Slivoň, Jozef.Žijeme spolu, nie sme zosobášení.Bratislava:Don Bosco.9788080741853 (brož.);978-80-8074-185-3.D45.;
6956 2013.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.a23.;
6957 2013.Marsina, Richard,1923-.Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie /.Bratislava ::Post Scriptum,.978-80-89567-24-9.A30.;
6958 2013.Viola, Vittorio,1965-.Zde jsem :.Praha ::Krystal OP,.978-80-87183-49-6.B43.;
6959 2013.Koronthályová, Markéta.Vexilla regis.V Praze ::Vyšehrad,.978-80-7429-340-5 .A21.;
6960 2013.Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.A41.;
6961 2013.Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.C30.;
6962 2013.Leroux-Dhuys, Jean-François,1934-.Cistercian abbeys :.Potsdam ::H.F. Ullmann,.978-3-8480-0418-8.D26.;
6963 2013..Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta.9788055804019 (viaz.); 978-80-558-0401-9.C21.;
6964 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.A33.;
6965 2013.Tománek, Pavol,.Manželstvo a rodina v kultúrno-sociálnom kontexte.Trnava:Dobrá kniha.9788071418191 (brož.); 978-80-7141-819-1.D25.;
6966 2013.Tönsmeyer, Hans Dieter.Koceľ a Blatnohrad.Marianka:Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.9788089261499 (brož.); 978-80-89261-49-9.A30.;
6967 2013.Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.A30.;
6968 2013.Amorth, Gabriele,1925-.Znamenie exorcistu.Bratislava:Don Bosco.9788080741952 (brož.); 978-80-8074-195-2.D55.;
6969 2013..Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch.[Žilina]:Žilinský samosprávny kraj.9788097144753 (brož.); 978-80-971447-5-3.B40.;
6970 2013.Pupík, Zdeno.Súvislosti.Žilina:Inštitút Communio.9788097127541 (brož.);978-80-971275-4-1.D31.;
6971 2013.Amorth, Gabriele,1925-.Silnejší než zlo.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.9788089605033 (viaz.); 978-80-89605-03-3.D61a.;
6972 2013.Václavek Ľuboš.Choďte do celého sveta.Žilina:Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie..B36.;
6973 2013.Rollin, Bertrand.Ako dnes žiť Regulu sv. Benedikta.Sampor:Mnísi z rehole svätého Benedikta.9788097146580 (brož.);978-80-971465-8-0.A30.;
6974 2013.Bezák, Róbert,.Róbert Bezák: Vyznanie /.Bratislava ::Navi Graf,.978-80-971491-0-9.D61a.;
6975 2013.Fausti, Silvano.Svoboda Božích dětí :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-081-7.a23.;
6976 2013.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.978-80-971345-7-0.C1Y.;
6977 2013.Maliniak, Pavol.Acta Historica Neosoliensia - tomus XVI - 2013.:..A30.;
6978 2013.Maliniak, Pavol.Turek na obzore.Kraków; Banská Bystrica:Spolok Slovákov v Poľsku; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied.9788374906524 (viaz.); 978-83-7490-652-4.A40.;
6979 2013.Englisch, Andreas,1963-.Pápež zázrakov Ján Pavol II..[Nitra:Spoločnosť Božieho slova.9788089688005 (brož.);978-80-89688-00-5.A45.;
6980 2013.Doldi, Marco.Muži a ženy viery.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071629795 (brož.);978-80-7162-979-5.A22.;
6981 2013.František,1936-.Modlitba na prstoch.Bratislava:Lúč.9788071149323 (brož.); 978-80-7114-932-3.B38.;
6982 2013.Opatrný, Aleš,1944-.Credo :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-629-7.c1x.;
6983 2013.François de Joseph.Základy duchovnosti svätého Františka Saleského.Ivanka pri Dunaji:Axima.9788089475100 (brož.); 978-80-89475-10-0.D56.;
6984 2013.Rivas, Catalina.Prežívaj adoráciu.Doľany:ZAEX.9788097134587 (brož.); 978-80-971345-8-7.D46.;
6985 2013..Memoria Passionis.Prešov:Michal Vaško.9788071659129 (brož.);978-80-7165-912-9.C31.;
6986 2013.Radcliffe, Timothy,1945-.Milovať v slobode.Bratislava:Serafín.9788080811044 (brož.);978-80-8081-104-4.A13.;
6987 2013.Kamenec, Ivan,1938-.Tragédia politika, kňaza a človeka.Bratislava:Premedia Group.9788089594610 (viaz.);978-80-89594-61-0.A22.;
6988 2013.Hajkovská, Dominika .Bohatstvo rituálov v rodine.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-194-5.A45.;
6989 2013.Merz, Vreni,1948-2011.Vincent Pallotti.Bratislava:Pallotti.9788089479078 (viaz.); 978-80-89479-07-8.A13.;
6990 2013..Novéna k Matke všetkých národov.:.978-3-9814437-7-6.B42.;
6991 2013.Grignion, Louis Maria (1673-1716) .Obdivuhodné tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse ; Sväté metódy, ako sa modliť svätý ruženec a získať milosti z tajomstiev života, umučenia a slávy Ježiša a Márie; .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-180-8.C1X.;
6992 2013.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.C1X.;
6993 2013.Cipár, Marián.Odluka cirkví od štátu.Bratislava:Don Bosco.9788080741914 (brož.);978-80-8074-191-4.D45.;
6994 2013.Tatarka, Dominik,(1913-1989).Navrávačky.Bratislava:Artforum.9788081500244 (viaz.);978-80-8150-024-4.c1x.;
6995 2013.Gavenda, Marián.Svätosť pre každého.Bratislava:Don Bosco.97880-8074-177-8 (brož.);978-80-8074-177-8.D45.;
6996 2013.Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.D61a.;
6997 2013..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B44.;
6998 2013..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D42.;
6999 2013..Umenie a príroda stredovekej Európy.Bratislava:Slovenská národná galéria.9788080591762 (brož.); 978-80-8059-176-2.A23.;
7000 2013.Košík, Ľudovít.Kňazi pôsobiaci v skalickej farnosti.Skalica:..B39.;
7001 2013.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a Život Metoda.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350368 (brož.);978-80-8135-036-8.D42.;
7002 2013.Altrichter, Michal,1965-.Krátké dějiny křesťanské spirituality.Olomouc:Refugium Velehrad-Roma.9788074121326 (brož.);978-80-7412-132-6.D45.;
7003 2013.Bianchi, Enzo,1943-.Hlásej slovo :.Kostelním Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-531-3.A30.;
7004 2013.Kuby, Gabriele.Globálna sexuálna revolúcia.Bratislava:Lúč.9788071149224 (viaz.);978-80-7114-922-4.A47.;
7005 2013.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.Príprava na úplné zasvätenie sa, O pravej úcte k Panne márii, Malý katechizmus ....:ZAEX.978-80-971345-7-0.C1Y.;
7006 2013.Mášik, Peter.Tajomstvá zo života Panny Márie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-200-3.D45.;
7007 2013.Delfieux, Pierre-Marie,1934-2013.Kniha života Mnišského bratrstva Jeruzalém /.Brno ::Kartuziánské nakladatelství,.978-80-87864-01-2.A12.;
7008 2013.Duka, Dominik,1943-.Glosy Dominika Duky 2012.V Praze ::Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem - Radiožurnál,.978-80-87530-28-3.c1x.;
7009 2013.Grach, Pavol.Čo znamená veriť?.Bratislava:Don Bosco.9788080741839 (brož.);978-80-8074-183-9.D45.;
7010 2013.Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.D56.;
7011 2013.Panofsky, Erwin,1892-1968.Význam ve výtvarném umění.Praha ::Academia,.978-80-200-2236-3 (Academia : brož.) :;978-80-87580-37-0 (Malvern : brož.).A14.;
7012 2013.Dvořáková, Daniela.Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) :.Budmerice ;; Bratislava ::Vydavateľstvo Rak ;; Historický ústav SAV,.978-80-85501-60-5.A23.;
7013 2013.Sicari, Antonio Maria,1943-.Poselství Jana od Kříže /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-677-8.C30.;
7014 2013.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.978-80-7252-436-5.a23.;
7015 2013..Kristovci.Žilina:VIFO.9788097146207 (viaz.); 978-80-971462-0-7.A12.;
7016 2013.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.978-80-89027-37-8.a23.;
7017 2013.Cattaneo, Arturo.Celibát.Bratislava:Don Bosco.9788080741785 (brož.); 978-80-8074-178-5.A11.;
7018 2013.Glejtek, Miroslav,1981-.Insígnia kanonikov Nitrianskej kapituly.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.9788089481279 (viaz.); 978-80-89481-27-9.D21.;
7019 2013.Hološová, Alžbeta.History of the Observatoty at the University of Trnava 1756-1785.Trnava:Trnava University, Institute of Trnava University\'s History.9788080827274 (viaz.); 978-80-8082-727-4.D16.;
7020 2013.Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.C20.;
7021 2013.Young, Sarah.Volanie Ježiša.[Bratislava]:Citadella.9788089628254 (viaz.); 978-80-89628-25-4.C1x.;
7022 2013.Crepaldi, Giampaolo,1947-.Katolík v politike.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.978-80-971318-1-4.C17.;
7023 2013.Gabriel P. Hunčaga OP.Domnikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.Kraków - Bratislava:Centrum pre štúdium kresťanstva, Vydavateľstvo Chronos, Spolok Slovákov v Poľsku, Slovenská komisia pre kompratívne cirkevné dejiny.978-80-89027-37-8.A22.;
7024 2013.Smelý, Igor.Čo prezrádzajú naše sny?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-206-5.D45.;
7025 2013.Röhr, Heinz-Peter,1949-.Nedostatečný pocit vlastní hodnoty :.Praha ::Portál,.978-80-262-0354-4.A16.;
7026 2013.Grach, Pavol.Naučme sa odpúšťať.Bratislava:Don Bosco.9788080741891 (brož.);978-80-8074-189-1.D45.;
7027 2013.Pokorný, Petr,1933-.Úvod do Nového zákona :.Praha ::Vyšehrad,.978-80-7429-186-9.a23.;
7028 2013..Kostol sv. Barbory Žilina.[Dolná Tižina]:Alfa a Omega.9788097126636 (brož.);978-80-971266-3-6.B36.;
7029 2013.Ambros, Pavel.Výchova a školství.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-131-9 .A22.;
7030 2013.Šajda, Peter,1977-.Burberov spor s Kierkegaardom.Bratislava:Kalligram.9788081017797 (viaz.);978-80-8101-779-7.A41.;
7031 2013.Sokol, Jan,(1936-).Proč chodíme do kostela.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-658-7.c1x.;
7032 2013.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-766-8.R1.;
7033 2013.Pastirčák, Daniel,1959-.Evanjelium podľa Jóba /.Bratislava ::Porta libri,.978-80-89067-88-6.A30.;
7034 2013..Prvé kroky, prvé slová-.Žilina:Žilinská diecéza.9788097126605 (viaz.);978-80-971266-0-5.D31.;
7035 2013.Zaviš, Monika.Manželstvo a rodina v náboženskom kontexte.:.978-80-7141-814-6.D25.;
7036 2013..Kniha Mormonova :.Praha ::Volvox Globator,.978-80-7207-878-3.C26.;
7037 2014.Grach, Pavol.Ako meditovať nad Svätým Písmom.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-268-3.A45.;
7038 2014.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
7039 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.D51.;
7040 2014.Häring, Bernhard,1912-1998.Objaviť Božie milosrdenstvo.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342648 (brož.); 978-80-89342-64-8.C3X.;
7041 2014.Chovan, Milan Igor,1963-.Mária Magdaléna.Žilina:Georg.9788081540769 (viaz.); 978-80-8154-076-9.A50.;
7042 2014.Cruz, Nicky,1938-.Ďábel nemá matku /.Praha ::Triton,.978-80-7387-718-7.A30.;
7043 2014.Ondráš, Jaroslav,.Svätí pápeži dvadsiateho storočia.Horná Súča:Rímskokatolícky farský úrad.9788097181161 (brož.); 978-80-971811-6-1.C25.;
7044 2014.Bunn, Davis.Abigail.Bratislava:Lúč.9788071149675 (brož.); 978-80-7114-967-5.A50.;
7045 2014.Slivoň, Jozef.Projekt vlastného života.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-285-0.A45.;
7046 2014.Valábek Marián, SDB.Evanjelizácia podľa Františka.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-253-9.A45.;
7047 2014.Ioann Kronštadtskij,1829-1908.Můj život v Kristu :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-712-6.C1x.;
7048 2014.Koutek, Tomáš,1966-.Románské kostely Čech /.Praha ::Brána,.978-80-7243-683-5.C17.;
7049 2014.Majtán, Ľubomír.Ako sa zle spovedať?.:.9788089750009; 978-80-89750-00-9.B43.;
7050 2014.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Naše paní z Kibeho :.Praha ::Triton,.978-80-7387-757-6.A40.;
7051 2014..Kaplnka Loretánskej panny Márie vo františkánskom kostole sv. Barbory v Žiline.:..B44.;
7052 2014.Tóth, Peter, 1971-.Komando 52 :.[Bratislava] ::Dixit,.978-80-89662-11-1.C1Y.;
7053 2014.Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko).Nestex.V Bratislave:Slovenská národná galéria.9788080591786 (brož.); 978-80-8059-178-6.A23.;
7054 2014.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.A30.;
7055 2014.Terrinoni, Ubaldo.Po evanjeliových chodníkoch bratského života.Bratislava:Minor, Kapucíni na Slovensku.9788097127343 (brož.); 978-80-971273-4-3.A50.;
7056 2014.Dupont OCart, Jacques.Boh chce s nami tancovať.Trnava:Dobrá kniha.9788071418412 (viaz.); 978-80-7141-841-2.C3X.;
7057 2014.Labo, Šebastián,.Róbert Bezák :.Praha ::Ottovo nakladatelství,.978-80-7451-403-6.D61a.;
7058 2014.Vella, Elias,1941-.Mária, dokonalá žena.[ Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606016 (brož.);978-80-89606-01-6.A40.;
7059 2014.Husár, Marián.Ako prijať utrpenie?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-257-7.A45.;
7060 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.C2X.;
7061 2014.Vaiasuso, Francesco.Skutočný príbeh, Posadnutý diablom.Bratislava:Don Bosco.9788080742843 (brož.); 978-80-8074-284-3.A30.;
7062 2014.Raučinová, Mária.Gender alebo rodová ideológia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-264-5.A45.;
7063 2014..Pôvodné listinné údaje k dejinám spišských banských miest.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.9788089739004 (brož.); 978-80-89739-00-4.A40.;
7064 2014.Hidvéghyová-Yung, Elena,1970-.Materia prima.Bratislava:21arte.9788097126070 (brož.); 978-80-971260-7-0.B40.;
7065 2014.Afshar, Tessa.Perla z Moabu.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487554 (brož.); 978-80-89487-55-4.A50.;
7066 2014.Vadkerti, Jozef.Spoveď, cesta k šťastiu.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-290-4.A45.;
7067 2014.Luscoň, Jozef, SDB.Eucharistia, brána do neba .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-283-6.A45.;
7068 2014.Krajcerová-Sikorová, Anna.Martin Mazák.Bratislava:Don Bosco.9788080742881 (viaz.); 978-80-8074-288-1.D51.;
7069 2014..Rok s pápežom Františkom.Bratislava:Christian Project Support.9788097036195 (brož.); 978-80-970361-9-5.C1x.;
7070 2014.Chaput, Charles J..Čo je cisárovo, cisárovi.Bratislava:Nadácia Antona Tunegu.9788097159610 (viaz.); 978-80-971596-1-0.C17.;
7071 2014..Žili tu s nami v Gelnici.Gelnica:G-ATELIÉR; Spolok Leopolda Grussa.9788097115388 (brož.); 978-80-971153-8-8.A50.;
7072 2014.Košturiak, Ján,.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B45.;
7073 2014.Fleming, David L..Čo je ignaciánska spiritualita?.Trnava:Dobrá kniha.9788071418559 (brož.); 978-80-7141-855-9.C10.;
7074 2014..Posolstvá.Sečovce:..C31.;
7075 2014.Lenczová, Terézia - Schindlerová, Mária.Ako hovoriť s deťmi o sexualite?.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-245-4.A45.;
7076 2014.Gazda, Imrich.Kresťan v internetovej sieti.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-271-3.A45.;
7077 2014.Košturiak, Ján,1961-.Kresťania a podnikanie.Dolná Tižina:Alfa a Omega.9788097126667 (brož.); 978-80-971266-6-7.B41.;
7078 2014.Kiko, Ivan.Stigmatizovaná.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788088997504 (brož.); 978-80-88997-50-4.A30.;
7079 2014.Kopina, Ján,.Sakrálne stavby vo Vranove nad Topľou.Vranov nad Topľou:Mestský úrad.9788097171841; 978-80-971718-4-1.B46.;
7080 2014.Labo, Šebastián, SJ.Róbert Bezák.Praha-Bratislava:Ottovo nakladateľstvo.9788074514036.A30.;
7081 2014..Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS..B37.;
7082 2014.Scavo Nello.Bergoliuv seznam.Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství.978-80-7195-753-9.C1x.;
7083 2014.Šanda, Vojtěch,1873-1953.O habituální milosti /.Olomouc ::Refugium Velehrad-Roma,.978-80-7412-184-5.C30.;
7084 2014.Štefurik, Hilar Jozef.Obnova Dominikánskej rehole na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.[Košice]:Hilár Jozef Štefurik.9788097171278 (brož.); 978-80-971712-7-8.B45.;
7085 2014.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018027110; 978-80-18-02711-0.C3X.;
7086 2014.Jesenský, Miloš,1971-.Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.V Čadci:Kysucké múzeum.9788097078096 (brož.); 978-80-970780-9-6.A50.;
7087 2014.Kráľová, Dagmar.Kresťanská modlitba verzus východná meditácia.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-289-8.A45.;
7088 2014.Joyner, Rick,.Poslední bitva :.Praha ::KMS,.978-80-87904-43-5.C31.;
7089 2014..Učiť sa milovať.Bratislava:Don Bosco.9788080742553 (brož.); 978-80-8074-255-3.B38.;
7090 2014.Guitton, Jean,1901-1999.Dialógy s Pavlom VI.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610882 (viaz.); 978-80-8161-088-2.A30.;
7091 2014.Tornielli, Andrea.Perly a perličky pápeža Františka.Bratislava:Fortuna Libri.9788081422881 (viaz.);978-80-8142-288-1.C3X.;
7092 2014.Gavenda, Marián.Čerpajme milosť zo sviatostí.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-248-5.A45.;
7093 2014..Na cestě k dialogu v církvi :.Ústí nad Orlicí ::Grantis,.978-80-86619-46-0.A13.;
7094 2014.Semeš, Anton.Nie sme tu odvčera.Bratislava:International association Semes-Semmes.9788097168346 (viaz.); 978-80-971683-4-6.A30.;
7095 2014.Pich-Aguilera Roca, Rosa,1965-.Ako byť šťastná s 1, 2, 3 ... deťmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo madzi nami.9788089342624 (brož.); 978-80-89342-62-4.A10.;
7096 2014.Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.U.;
7097 2014.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018027110; 978-80-18-02711-0.a23.;
7098 2014.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Můj život :.Praha ::Ikar,.978-80-249-2359-8.A30.;
7099 2014.Letz, Ján,1936-.Kristológia z filozofického pohľadu.Trnava:Filozofická fakulta Trnavskej univerzity.9788080827816 (brož.); 978-80-8082-781-6.A30.;
7100 2014.Štefurik, Hilar Jozef.Obnova Dominikánskej rehole na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia.[Košice]:Hilár Jozef Štefurik.9788097171278 (brož.); 978-80-971712-7-8.B49.;
7101 2014.Rybák, Július,1933-.Človek v reči.Gelnica:G-Ateliér.9788097115364 (viaz.); 978-80-971153-6-4.A30.;
7102 2014.Vancáková, Soňa.Rodiny v núdzi.Częstochowa:Wydawnictwo Educator.9788375421088 (brož.); 978-83-7542-108-8.B45.;
7103 2014.Pio,1887-1968.Agónia Ježiša v Getsemanskej záhrade.Doľany:ZAEX.9788089676132 (brož.); 978-80-89676-13-2.B48.;
7104 2014.Opatrný, Aleš,1944-.Jak potěšit zpovědníka /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-710-2.D55.;
7105 2014..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A30.;
7106 2014.Grilli, Massimo,1948-.and quot;Paradox and quot; a and quot;tajomstvo and quot;.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120437 (brož.); 978-80-89120-43-7.B40.;
7107 2014.Kráľová, Dagmar.Krása podľa Biblie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-281-2.A45.;
7108 2014.Rybák, Július,1933-.V dotyku s Pavlom Straussom.Gelnica:G-Ateliér.9788097115371 (brož.); 978-80-971153-7-1.A30.;
7109 2014.Novych, Anastasia.AllatRa.Praha:IBIS.9788090479661 (viaz.); 978-80-904796-6-1.D51.;
7110 2014..Ante faciem Domini.Praha:Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově.9788088009016 (brož.); 978-80-88009-01-6.A40.;
7111 2014.Oliva, Paľo,.Paľo Oliva.Bratislava:Lúč.9788071149705 (viaz.); 978-80-7114-970-5.C31.;
7112 2014.Kónya, Peter,1966-.Dejiny Uhorska.[Bratislava]:Citadella.9788089628599 (viaz.); 978-80-89628-59-9.A30.;
7113 2014.Ilibagiza, Immaculée,1972-.Růženec mi zachránil život /.Brno ::Cesta,.978-80-7295-180-2.C30.;
7114 2014.Marčin, Jozef.Sytuacja ekonomiczna Kościoła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji.Stalowa Wola:[Katolicki Uniwersytet Lubelski].9788363835040 (brož.); 978-83-63835-04-0.C20.;
7115 2014..Veľkosť jednoduchého života.Spišská Nová Ves:Kongregácia Sestier Božského Vykupiteľa.9788097169862 (brož.); 978-80-971698-6-2.A50.;
7116 2014.Jesenský, Miloš,1971-.Odkaz předků: Archeologie Kysuc a Těšínska =.V Čadci ::Kysucké múzeum v Čadci,.978-80-970780-8-9.B40.;
7117 2014.Hajkovská, Dominika.Talenty a zdravé sebavedomie.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-277-5.A45.;
7118 2014.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.U.;
7119 2014.Letz, Róbert,1967-.Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách.Bratislava:Post Scriptum.9788089567294 (viaz.); 978-80-89567-29-4.A30.;
7120 2014.Murphy, Edward Francis.Hriešnica z Magdaly.Doľany:ZAEX.9788089676224 (brož.); 978-80-89676-22-4.D56.;
7121 2014-..Dějiny Ruska 20. století /.Praha ::Argo,.978-80-257-0921-4.A50.;
7122 2015.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby na Svätý rok milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-972-3.B42.;
7123 2015.Dvořáková, Daniela,1965-.Človek a svet zvierat v stredoveku.Bratislava:Veda.9788022414234 (viaz.); 978-80-224-1423-4.A40.;
7124 2015.Saniga, Miroslav,.Podnikanie v súlade s prírodou.Dolná Tižina:Alfa a Omega.9788097126674 (brož.); 978-80-971266-7-4.B45.;
7125 2015.Grignion de Montfort, Louis-Marie,1673-1716.Listy ; Tajomstvo Márie ; Príprava na úplné zasvätenie sa ; Malý katechizmus pravej úcty-.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676545 (brož.); 978-80-89676-54-5.A15.;
7126 2015.Slivoň, Jozef.Titus Zeman.Bratislava:Don Bosco.9788080742966 (brož.); 978-80-8074-296-6.A45.;
7127 2015.Ďurica, Milan S.,.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:Lúč; Ústav dejín kresťanstva.9788071149903 (brož.); 978-80-7114-990-3.B48.;
7128 2015.Macháčková, Marcela.Svätá Filoména.Doľany:ZAEX.9788089676637 (brož.); 978-80-89676-63-7.C31.;
7129 2015.Buc, Ján.Kto je Duch Svätý?.Bratislava:Don Bosco.9788080743178 (brož.); 978-80-8074-317-8.A45.;
7130 2015..Svätý Leonard.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676491 (brož.);978-80-89676-49-1.B41.;
7131 2015.Špaková, Miroslava.Bílá Voda v textech a obrazech /.:..D13.;
7132 2015.Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.9788097176488; 978-80-971764-8-8.A12.;
7133 2015.Bicák, Peter,1966-.Tajomstvo Trojice.Bratislava:Don Bosco.9788080743321 (brož.); 978-80-8074-332-1.A45.;
7134 2015.Letz, Dominik Roman.Svedectvo utrpenia a vytrvalosti v apoštoláte.:Slovenská komenda Vojenského a špitálského rádu sv. Lazara Jeruzalemského..B40.;
7135 2015.Pintérová, Beáta,1979-.Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny.Nitra:Univerztia Konštantína Filozofa v Nitre.9788055808192 (brož.); 978-80-558-0819-2.A11.;
7136 2015.Kráľová, Dagmar.Odpustky.Bratislava:Don Bosco.9788080743031 (brož.); 978-80-8074-303-1.A45.;
7137 2015.Hrdlička, Josef,.Oživ plamen (2 Tim 1,6) /.:.978-80-7266-397-2.C31.;
7138 2015.Allegri, Renzo.Zázraky Pátra Pia.Trnava:Dobrá kniha.9788071419594; 978-80-7141-959-4.D25.;
7139 2015.Giordano, Aldo.Iná Európa je možná.[Bratislava]:Nadácia Antona Tunegu.9788097164300 (viaz.); 978-80-971643-0-0.C17.;
7140 2015.Fotta, Peter.Metafyzika.Ružomberok:Verbum.9788056102930;978-80-561-0293-0.C30.;
7141 2015.Dostatni, Tomasz(1964- ).Duchowe wędrowanie :.Poznań ::Zysk i S-ka Wydawnictwo,.9788377857144;978-83-7785-714-4.A13.;
7142 2015.Spišiaková, Mária,.Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081611957 (brož.); 978-80-8161-195-7.D52.;
7143 2015.Prikryl, Pavol,.Na konci ticha.Bratislava:Post Scriptum.9788089567447 (brož.); 978-80-89567-44-7.B44.;
7144 2015..Radosť zo života.Bratislava:Jafin.9788097015121 (brož.); 978-80-970151-2-1.D22.;
7145 2015.Hrubčo, Marek.Prečo na manželstve záleží.Bratislava:Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.9788097173814 (brož.); 978-80-971738-1-4.C2x.;
7146 2015.Gavenda, Marián.Potrebujeme nedeľu?.Bratislava:Don Bosco.9788080743055 (brož.); 978-80-8074-305-5.A45.;
7147 2015.Dovala, Juraj Jordán,.Kamene života.Dolná Tižina:Alfa a Omega.9788089828036; 978-80-89828-03-6.B45.;
7148 2015.Bystrický, Peter,.Pes v mytológii, náboženstve a folklóre staroveku a stredoveku.Bratislava:Veda; Historický ústav SAV.9788022414777; 978-80-224-1477-7.D24.;
7149 2015..In memoriam sr. M. Bernadete Pánčiovej.:Rodina Nepoškvrnenej..B38.;
7150 2015.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.978-80-971881-1-5.C3X.;
7151 2015.Roggen, M. Benedicta.15 dní s blahoslavenými Milosrdnými sestrami Svätého kríža.Bratislava:Lúč.9788081790034 (brož.); 978-80-8179-003-4.C2x.;
7152 2015.Sandtner, Peter.Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty.Bratislava:Konfederácia politických väzňov Slovenska.9788097212711 (viaz.); 978-80-972127-1-1.D21.;
7153 2015.Kuffa, Marián,1959-.Kazateľnica život, alebo, V nebi nájdeš prostitútky, vrahov aj zlodejov.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487639 (brož.); 978-80-89487-63-9.C1Y.;
7154 2015.Havard, Alexandre,1962-.Cnostné líderstvo ; Stvorení pre veľkosť.[Bratislava]:Cathedra.9788089495207 (brož.); 978-80-89495-20-7.A11.;
7155 2015.Sukeľ, Ondrej.Homeopatia.Bratislava:Don Bosco.9788080743307 (brož.); 978-80-8074-330-7.A45.;
7156 2015.Lachmanová, Kateřina,.Väzenie zamknuté zvnútra.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350634 (brož.); 978-80-8135-063-4.D42.;
7157 2015.Krajačić, Ozana.Drinské mučenice:.Trnava:Dcéry Božej Lásky..B48.;
7158 2015.Trochtová, Ludmila,.Adorace s dětmi :.:.978-80-7266-408-5.B49.;
7159 2015.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.Trnava:Spolok sv. Vojtecha - Vojtech.9788081611629 (brož.); 978-80-8161-162-9.B43.;
7160 2015..Vytrvať v Kristovej pravde.[Bratislava]:Kanet.9788097198510 (brož.); 978-80-971985-1-0.C10.;
7161 2015.Baumroth, Wolfgang.Víťazstvo kríža.Bratislava:Lúč.9788071149996 (brož.); 978-80-7114-999-6.D57.;
7162 2015.Husár, Marián,1973-.Svätí medzi nami.Bratislava:Don Bosco.9788080743291 (brož.); 978-80-8074-329-1.A45.;
7163 2015.Ames, C. Alan,.Ježišovými očami.[Dolná Streda]:Vydavateľstvo bystrík.sk.9788097184025 (brož.); 978-80-971840-2-5.C31.;
7164 2015.Hajkovská, Dominika.Matka a dcéra, blízke aj vzdialené.Bratislava:Don Bosco.9788080743062 (brož.); 978-80-8074-306-2.A45.;
7165 2015.Sobola, Marek,1981-.Kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici.[Banská Bystrica]:Slovenská komenda Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského.9788097207144 (brož.); 978-80-972071-4-4.B40.;
7166 2015.Varšo, Miroslav .Ozeáš, Joel, Amos.Bratislava-Kežmarok:Teologická fakulta Trnavskej univerzity-Vydavateľstvo Vivit.9788081750038;978-80-8175-003-8.R1.;
7167 2015.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-161-2.D51.;
7168 2015.Turanský, Štefan, SDB.Vyhorenie v duchovnom živote.Bratislava:Don Bosco.9788080742997 (brož.); 978-80-8074-299-7.A45.;
7169 2015.Špidlík, Tomáš,.Jak očistit své srdce? /.:.978-80-7412-196-8.D28.;
7170 2015.Balažia, Ján.Príbeh vzťahu otec a syn.Bratislava:Don Bosco.9788080742959 (brož.); 978-80-8074-295-9.A45.;
7171 2015.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-161-2.A45.;
7172 2015.Caban, Peter.Missa Prima Neosacerdotalis.Rím:Lozzi Roma.978-88-68381-02-8;978-88-6838-102-8.A30.;
7173 2015.Vašečka, Richard.Milovať a ctiť - Chcem byť chlap.:..B42.;
7174 2015.Lhoťan, Lukáš,1980-.Arménský holocaust. sto let od plánované genocidy arménského národa 1915-2015 /.Pstruží ::Lhoťan,.978-80-906030-0-4.C2X.;
7175 2015.Augustyn, Józef,.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081611520 (brož.); 978-80-8161-152-0.D52.;
7176 2015..Dějiny Ruska 20. století...Praha ::Argo,.978-80-257-0964-1.A50.;
7177 2015.Steel, Danielle,1947-.Vypočuté modlitby.Serbia; Bratislava:Liber Novus; Ikar.9788651702399 (brož.); 978-86-517-0239-9.C10.;
7178 2015.Gavenda, Marián.Pôst neznamená len nejesť mäso.Bratislava:Don Bosco.9788080742928 (brož.); 978-80-8074-292-8.A45.;
7179 2015.Caban, Peter.Historicko-vedecký pohľad na tematiku vôní v Biblii a v liturgii.Český Těšín:Cor Jesu..A30.;
7180 2015.Kučerková, Magda,.Duchovná cesta a jej podoby v literatúre.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.9788055809267 (viaz.); 978-80-558-0926-7.D11.;
7181 2015 [s.a.Cohen, Richard.Liečenie homosexuality.:..D12.;
7182 2015; 2015.Aleksijevič, Svjatlana Aljaksandrauna,1948-.Doba z druhé ruky :.Příbram :; Příbram ::PistoriusandOlšanská,; PistoriusandOlšanská,.978-80-87855-16-4.A50.;
7183 2016..Život na slávu Otca pre maličkých.Námestovo:Tlačiareň Kubík.9788089602490 (brož.); 978-80-89602-49-0.A45.;
7184 2016.Klahs, Cyprian.Ruženec.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.9788097226152 (brož.); 978-80-972261-5-2.D28.;
7185 2016.Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A13.;
7186 2016.Danko, Pavol,.Milosrdný rok.[Bratislava]:Kanet.9788097125516 (brož.); 978-80-9721255-1-6.D53.;
7187 2016..Mária ma zachránila pred večným zatratením.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676699 (brož.); 978-80-89676-69-9.A11.;
7188 2016..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.978-80-8192-007-3.C25.;
7189 2016.Bechný, Ľubo, 1963-.Dvanásť statočných.Žilina:VIFO - Ing. Ľubomír Bechný.9788097146238 (viaz.); 978-80-971462-3-8.A12.;
7190 2016.Krajčík, Anton.Slovenská mariánska cesta.Žilina:Alfa a Omega.9788089828012; 978-80-89828-01-2.D41.;
7191 2016.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A11.;
7192 2016.Kuffa, Marián,.Maturita z lásky, alebo, Za nesmrteľnú dušu znesiem všetky kopance.[Stará Ľubovňa]:Kumran.9788089487745 (brož.); 978-80-89487-74-5.C31.;
7193 2016.Tagle, Luis Antonio G..Ľudia Veľkej noci.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342822 (brož.); 978-80-89342-82-2.C3X.;
7194 2016.Judák, Viliam.Boží priatelia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-222-0.D51.;
7195 2016.Korec, Ján Chryzostom,.Na ceste do večnosti.Bratislava:Lúč.9788081790171; 978-80-8179-017-1.D55.;
7196 2016.Fotta, Peter.Uprostred Európy.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676705 (brož.); 978-80-89676-70-5.OP.;
7197 2016.Zwoliński, Andrzej.Skutky milosrdenstva.Námestovo:Tlačiareň Kubík.9788089602520 (brož.); 978-80-89602-52-0.A45.;
7198 2016.Trstenský, František.Vianoce podľa Svätého písma.Ružomberok:Verbum; Katolícka univerzita.9788056103852 (brož.); 978-80-561-0385-2.A15.;
7199 2016..Ohlasujte zasväteným mužom a ženám, svedkom evanjelia medzi národmi.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788081930058; 978-80-8193-005-8.A12.;
7200 2016.Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.9788097238810; 978-80-972388-1-0.C31.;
7201 2016.Malý, Vincent,.Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.Bratislava:Lúč.9788081790621; 978-80-8179-062-1.B49.;
7202 2016..Úbohé duše z očistca.Žilina:Zaex.978-80-8192-007-3.A10.;
7203 2016.Mendel, Miloš,1952-.Muslimové a jejich svět :.Praha ::Dingir,.978-80-86779-42-3.C30.;
7204 2016.Ilarion,1966-.Mystérium víry :.Červený Kostelec ::Pavel Mervart,.978-80-7465-209-7.A15.;
7205 2016.Gabriš, Ľudovít.Svätá Gemma.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788081920080; 978-80-8192-008-0.D46.;
7206 2016.Sarah, Robert,1945-.Boh alebo nič.Bratislava:Lúč.9788081790324 (viaz.); 978-80-8179-032-4.A13.;
7207 2016.Ďurica, Ján,.Manželstvo vo Svätom písme.Trnava:Dobrá kniha.9788081910517; 978-80-8191-051-7.C25.;
7208 2016..Veríme v návrat do rodnej zeme.[Markušovce]:DARIUS IT.9788097156237 (brož.); 978-80-971562-3-7.B42.;
7209 2016.Pojavnik, Ivan,.La prima stella del Concilio :.:.9788864094533; 8864094539.D21.;
7210 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.C31.;
7211 2016.Sullivan, Rosemary.Stalinova dcéra.Bratislava:Ikar.9788055147086 (viaz.); 978-80-551-4708-6.A12.;
7212 2016.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .978-80-8161-224-4.D58.;
7213 2016.Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.A11.;
7214 2016.Kolektív autorov.Sprvádzať až do konca.Bratislava:Slovenská katolícka charita.978-80-972270-4-3.B44.;
7215 2016.Alžbetínky.Novéna k svätej Alžbete Uhorskej.Bratislava:Kapucíni na Slovensku; Minor.9788089888009; 978-80-89888-00-9.B43.;
7216 2016.Korec, Ján Chryzostom,.Démonizmus dnešných čias.Bratislava:Lúč.9788081790478; 978-80-8179-047-8.D55.;
7217 2016.Kolada, Vladimír.Posledná večerná modlitba.Námestovo:..B41.;
7218 2016.Vaněk, František Bernard,.Vlaštovky se vracejí :.:.978-80-905719-5-2.CZ1.;
7219 2016.Klahs, Cyprian.Ruženec.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.9788097226152 (brož.); 978-80-972261-5-2.C25.;
7220 2016.Podmanický, Ján.Slovenský orloj v Starej Bystrici.[Stará Bystrica]:Slovakia Art Plus.9788097222512; 978-80-972225-1-2.B44.;
7221 2016.Katarína Janovská,.Traktát o očistci.[Košice]:Zachej.sk.9788089866045; 978-80-89866-04-5.D56.;
7222 2016..Jubileum Rehole kazateľov 1216-2016.:..B40.;
7223 2016.Kubealaková, Martina.Deti zvedené, deti predurčené.Banská Bystrica:Belianum; Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta.9788055711843; 978-80557-1184-3.D25.;
7224 2016.Katolícka cirkev..Cirkevní otcovia o milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342914 (brož.); 978-80-89342-91-4.A11.;
7225 2016.Decourtray, Albert.Kto je sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.:..B48.;
7226 2016.František, Svätý Otec.Listy zasväteným.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-98-3.A13.;
7227 2016.Maretta, Jozef,.Sme vo víťaznom tíme.Prešov:Petra.9788080991180; 978-80-8099-118-0.D52.;
7228 2016.Kowalewski, Robert.Súboj svätých a mystikov s démonmi.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788089676682 (brož.); 978-80-89676-68-2.D51.;
7229 2016.Štrasser, Ján,1946-.František Mikloško.Bratislava:Slovart.9788055620909 (viaz.); 978-80-556-2090-9.C3X.;
7230 2016.Guccini, Luigi.Zasvätený život a duchovné zosvetštenie.Bratislava:Redemptoristi- Slovo medzi nami.9788089342990;978-80-89342-99-0.B44.;
7231 2016.Verešová, Anna.Sociálne podnikanie - mýtus alebo inovácia?.:.9788089828074; 978-80-89828-07-4.B45.;
7232 2016.Jaricot, Pauline,1799-1862.Príbeh môjho života.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.9788097238810; 978-80-972388-1-0.A15.;
7233 2016..80 rokov teologického štúdia v Bratislave.V Bratislave:Post Scriptum.9788089567584; 978-80-89567-58-4.A11.;
7234 2016.Trstenský, František.Ježišove blahoslavenstvá.Ružomberok:Verbum.9788056103401; 978-80-561-0340-1.A13.;
7235 2016.Murphy-O\'Connor, J..Apoštol Pavol.Zvolen:Dominikáni.9788097012670; 978-80-970126-7-0.D41.;
7236 2016.Katolícka cirkev..Svätci v milosrdenstve.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342877 (brož.); 978-80-89342-87-7.A13.;
7237 2016.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .978-80-8161-224-4.C25.;
7238 2016.Judák, Viliam,.Dať životu dušu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.9788081612428; 978-80-8161-242-8.C31.;
7239 2017.Michalička, Ján.Nolite timere.Žilina:Inštitút Communio.978-80-89750-07-8.D27.;
7240 2017..... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B42.;
7241 2017..Fatima.:.978-80-7450-249-1.B41.;
7242 2017.Letz, Róbert,.Biskup Štefan Barnáš.:.9788089335824; 978-80-89335-82-4.D52.;
7243 2017.Seewald, Peter,.Môj návrat k Bohu.:.9788081612107; 978-80-8161-210-7.D58.;
7244 2017.Jáger, Róbert,.Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript.Banská Bystrica:Belianum; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta.9788055712895; 978-80-557-1289-5.C31.;
7245 2017.Amorth, Gabriele,.Môj ruženec.:.9788080743888; 978-80-8074-388-8.D25.;
7246 2017.Cantalamessa, Raniero - Valli, Aldo Maria.Chlapec, ktorý nosil vodu.Trnava:SSV.978-80-8161-197-1.D52.;
7247 2017.Šimulčík, Ján,.Čas odvahy.Bratislava:Ústav pamäti národa.9788089335817; 978-80-89335-81-7.D22.;
7248 2017.Badida, Marek,.Lepší holub na streche.[Podhorod:Marek Badida].9788097268763; 978-80-972687-6-3.D52.;
7249 2017.Hrabovec, Emilia,.Kríza Európy.:.9788081790911; 978-80-8179-091-1.B43.;
7250 2017.Nagy, Imrich,.Erazmovci na Slovensku.:.9788055712932; 978-80-557-1293-2.C2x.;
7251 2017.Hieronym,.Žeravé uhlíky.Bratislava:Lúč.9788081790744; 978-80-8179-074-4.D55.;
7252 2017.Ciganpalová, Anna.Moja misia na Haiti.:.9788089570195; 978-80-89570-19-5.B42.;
7253 2017.Ariňo-Durand, Louis Marie,.Centrom ruženca je Kristus.:.9788097238834; 978-80-972388-3-4.D46.;
7254 2017.Šuppa, Jozef,.Láska Ježišovho Srdca.Trnava:Dobrá kniha.9788081910685; 978-80-8191-068-5.A42.;
7255 2017.Korec, Ján Chryzostom,.O Eucharistii.:.9788081790836; 978-80-8179-083-6.D55.;
7256 2017.Benediktin.In sinu Jesu :.:.978-80-906372-8-3.C31.;
7257 2017.Lenczewska, Alícia Mária,1934-2012.Cesta dozrievania.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.9788081920325; 978-80-8192-032-5.D25.;
7258 2017.Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.9788097012687; 978-80-970126-8-7.A45.;
7259 2017.Baroková, Margita,.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.:.9788056105061; 978-80-561-0506-1.D41.;
7260 2017.Seewald, Peter.Benedikt XVI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081612718 (viaz.); 978-80-8161-271-8.C26.;
7261 2017..... premieňa život.Žilina:Inštitút Communio.9788089750061; 978-80-89750-06-1.B43.;
7262 2017.Dvořáková, Daniela.Stredoveké hrady na Slovensku.:.9788022416085; 978-80-224-1608-5.D11.;
7263 2017.Bedouelle, Guy,1940-2012.Dominik.:.9788097012694; 978-80-970126-9-4.D27.;
7264 2017.Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-272-5.A20.;
7265 2017.Haľko, Jozef,1964-.Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave :.:.978-80-223-4144-8.A15.;
7266 2017.Radelli, Gaudius.Triumf Srdca.Bratislava:Vydavateľstvo de Sales..C31.;
7267 2017.Marušák, Mannes Stanislav.Obuj si sandále.:.9788097012687; 978-80-970126-8-7.D51.;
7268 2017.Ďurica, Ján,.Rodina vo Svätom písme.:.9788081910500; 978-80-8191-050-0.C31.;
7269 2017.Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku (Žilina, Slovensko).Pobožnosť prvých piatich sobôt mesiaca.:.9788089750054; 978-80-89750-05-4.B43.;
7270 2017.Vaško, Alexander,.Tajomstvo našich hôr /.:.978-80-8161-281-7.D55.;
7271 2017.Šubjaková, Elena.Slováci, apoštoli Slovanov.Bratislava:Dedičstvo otcov.9788097286200; 978-80-972862-0-0.C25.;
7272 2017.Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.978-80-8074-382-6.D53.;
7273 2017.Deko Dökereš, Martin.Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500.Bratislava:Slovenská národná galéria.9788080592073 (brož.); 978-80-859-207-3.C21.;
7274 2017?..Kniha pravdy II. diel Varovanie.:..A11.;
7275 2017?..Kniha pravdy I. diel.:..A11.;
7276 2017??..Manuál bioetiky pre mladých /.:.978-80-972036-1-0.B42.;
7277 2017??..Swords, crowns, censers and books :.:.978-953-7975-32-6.C17.;
7278 2017??.Hromják, Ľuboslav,1976-.S výrazom lásky trvám :.Spišská Kapitula:Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka.978-80-89170-50-0.A10.;
7279 2018.Letz, Róbert,.Hlas Slovenska v kontexte slovenského samizdatu.:.9788081980206; 978-80-8198-020-6.D21.;
7280 2018.Hidvéghyová, Lucia.Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím.:.9788081613388; 978-80-8161-338-8.D25.;
7281 2018.Baroková, Margita,.Františkánska mariológia a jej využitie v katechéze.:.9788056105559; 978-80-561-0555-9.D41.;
7282 2018.Saniga, Miroslav,.Kresťan a ekológia.:.9788080743949; 978-80-8074-394-9.B43.;
7283 2018.Danko, Pavol.Odvážny rok.:.9788097125523; 978-80-971255-2-3.D21.;
7284 2018.Volek, Peter.Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13.:.9788081612602; 978-80-8161-260-2.D46.;
7285 2018.Lakotto, Consilia Mária.Klauzúra.:.9788081791123; 978-80-8179-112-3.D57.;
7286 2018.Gaeta, Saverio,.Fatima.:.9788089866489; 978-80-89866-48-9.C25.;
7287 2018.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.9788081613142; 978-80-8161-314-2.C26.;
7288 2018.Gavenda, Marián,.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.9788080743956; 978-80-8074-395-6.D53.;
7289 2018.Kvasnicová, Magdaléna.Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku.:.9788022748766; 978-80-227-4876-6.C20.;
7290 2018.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.978-80-89888-05-4.D46.;
7291 2018.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.9788081613142; 978-80-8161-314-2.A34.;
7292 2018.Soldo, Mirjana,1965-.Moje srdce zvíťazí.:.9788089866526; 978-80-89866-52-6.D51.;
7293 2018.Gabriš, Ľudovít.Svätý Martin de Porres.:.9788081920417; 978-80-8192-041-7.B48.;
7294 2018.Kodet, Vojtěch,1956-.Novéna k Panne Márii rozväzujúcej uzly.:.9788081612664; 978-80-8161-266-4.B42.;
7295 2018.Faustína Kowalska.Roženec so sv. Faustínou.:.978-83-66093-10-2.B43.;
7296 2018.Šuppa, Jozef,.Múdrosť života vyjadrená príbehom.:.9788081911606; 978-80-8191-160-6.D46.;
7297 2018.Hargaš, Michal.Všetci boží svätí orodujte za nás.:.9788097270018; 978-80-972700-1-8.B49.;
7298 2018.Špidlík, Tomáš,.Ako si očistiť srdce.:.9788081911439; 978-80-8191-143-9.D42.;
7299 2018.Rábek, František.Katedrála svätého Šebastiána.Bratislava:Ordinariát OSaOZ SR.978-80-89261-74-1.D27.;
7300 2018.Pinckaers, Servais,.Prameny křesťanské morálky :.:.978-80-7575-039-6.C20.;
7301 2019..Na svém těle :.:..B49.;
7302 2019.Skandar, Hanna.Myšlienky svätého Charbela.:.9788081920684; 978-80-8192-068-4.D57.;
7303 2019.Urbaník, Milan.Múdrosť v ikonách ukrytá /.:.978-80-973309-0-3.D12.;
7304 2019..Litánie.:.9788081613692; 978-80-8161-369-2.D58.;
7305 2019.Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.9788081613876; 978-80-8161-387-6.D22.;
7306 2019.Bachratý, Ján,.Z PTP do väzenia.:.9788089743407; 978-80-89743-40-7.D54.;
7307 2019.Kukuča, Jaroslav.Historicita Biblie.:.9788057007180; 978-80-570-0718-0.D12.;
7308 2019..Litánie.:.9788081613692; 978-80-8161-369-2.D42.;
7309 2019.Čintalová, Katarína.Svedectvá.:.9788097280239; 978-80-972802-3-9.životopis.;
7310 2019.Figeľ, Ján,1960-.Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky.:.9788097164317; 978-80-971643-1-7.D61.;
7311 2019.Jacquinet, Éric,.Jak se osvobodit od pornografie.:.9788074503382; 978-80-7450-338-2.D52.;
7312 2019.Viellard, Florence.100 modlitieb k adorácii.:.9788082111289; 978-80-8211-128-9.D56.;
7313 2019.Rábek, František.Tajomstvo zoborského kláštora.Marianka:Ordinariát OZ a OS SR.978-80-89261-80-2, EAN 9788089261802.D22.;
7314 2019.Verzál, Tibor,.Katolícke kostoly na historických pohľadniciach.:.9788081912160; 978-80-8191-216-0.D12.;
7315 2019.Diat, Nicolas.Pane zostaň s nami.:.9788081791505; 978-80-8179-150-5.D52.;
7316 2019.Bachratý, Ján,.Z PTP do väzenia.:.9788089743407; 978-80-89743-40-7.D41.;
7317 2019.Píry, Martin.Katolícke sociálne myslenie ako prameň práva.:.9788097272715; 978-80-972727-1-5.D55.;
7318 2019.Barcík, Anton,.Verný poslaniu.:.9788056106600; 978-80-561-0660-0.D21.;
7319 2020.Špidlík, Tomáš,.Matka Boží :.:.978-80-7412-383-2.D61.;
7320 2020.Koudelka, Vladimír J.,.Dominik :.:.978-80-7575-098-3.D55.;
7321 2020.Kuffa, Marián,.Hlas, ktorý vyrušuje /.:.978-80-88068-53-2.D52.;
7322 2020.Gavenda, Marián,.Liturgické prenosy.:.9788022418164; 978-80-224-1816-4.D11.;
7323 2020.MacFarlane-Barrow, Magnus,.Neobyčajný príbeh Mary´s Meals.:.9788081614262; 978-80-8161-426-2.D22.;
7324 2020.Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.978-80-7575-074-7.D61.;
7325 2020.Judák, Viliam.V plnosti slávy.Nitra:Gorazd, n.f. Kňazský seminár sv. Gorazda.978-80-89481-55-2.D27.;
7326 2020.Tomáš Akvinský,.O naději v Teologické sumě :.:.978-80-7575-079-2.D58.;
7327 2020.Ravasz, Ábel,.Atlas rómskych komunít 2019.:.9788022418744; 978-80-224-1874-4.C21.;
7328 2020..Kráľovná pokoja orodujte za nás.:.9788097270032; 978-80-972700-3-2.B49.;
7329 2020.Chesterton, Gilbert Keith,.Na ostrie argumentu.:.9788099966070; 978-80-99966-07-0.D58.;
7330 2020.Ivanič, Peter,.Kapitoly z dejín Slovenska v stredoveku.:.9788055815312; 978-80-558-1531-2.D12.;
7331 2020..Tajomná tvár Ježiša Krista.:.9788097330910; 978-80-973309-1-0.B46.;
7332 2020.Chesterton, Gilbert Keith,.Večný človek.:.9788089994304; 978-80-89994-30-4.D57.;
7333 2020.Magula, Daniel.Mons. Ladislav Belás 90.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda..B45.;
7334 2020.Šinský, Michal.Mons. Michal Šinský: Úvahy a kázne.:rodina Rosinčinová, B. Šinská a G. Bitarovská.978-80-570-2204-6.D52.;
7335 2020.Chesterton, Gilbert Keith,.Na ostrie argumentu.:.9788099966070; 978-80-99966-07-0.D57.;
7336 2020.Badde, Paul,.Benediktov čas.:.9788082111661; 978-80-8211-166-1.D53.;
7337 2021.Mydla, Jozef.Skúšaný život.:.9788081261886; 978-80-8126-188-6.C21.;
7338 2021.Watkins, Christine,.V osídlach smrti.:.9788082113306; 978-80-8211-330-6.D58.;
7339 2021.Perennès, Jean-Jacques,.Pierre Claverie :.:.978-80-7575-105-8.D55.;
7340 2021.Calloway H., Donald,.Zasvätenie sa svätému Jozefovi.:.9788082112866; 978-80-8211-286-6.D58.;
7341 2021.Smrek, Peter.Cesta muža.:.9788081791871; 978-80-8179-187-1.D58.;
7342 2021.Hrabovecký, Pavol,.Jozef 2.1.:.9788089994366; 978-80-89994-36-6.D54.;
7343 2021.Lomnická, Amália,.Tvorba ako vyznanie viery.:.9788089172566; 978-80-89172-56-6.D11.;
7344 2021.Leloir, Louis,.Poušť a společenství :.:.978-80-7575-101-0.D55.;
7345 2021.Krasnovský, Branislav.Označený Bohom.:.9788097384913; 978-80-973849-1-3.D58.;
7346 2021.Tomáš Akvinský,.O eucharistii v Teologické sumě :.:.978-80-7575-106-5.D55.;
7347 2021.Quilici, Alain,.Putování se svatým Dominikem /.:.978-80-7575-111-9.D61.;
7348 2021.Hanušová, Eva.Modlitby k libanonským svätcom.:.9788081921148; 978-80-8192-114-8.D54.;
7349 2021.Vurum, Jozef,.Dejiny nitrianskeho biskupstva.:.9788082260307; 978-80-8226-030-7.D57.;
7350 2021.Lécu, Anne,.Přikryl jsi mou hanbu /.:.978-80-7575-104-1.D55.;
7351 2021.Hünermann, Wilhelm,.Herman Jozef, mních zo Steinfeldu.:.9788089604722; 978-80-89604-72-2.D57.;
7352 2021.Hahn, Scott,.Nádej ukrytá v smrti.:.9788081930379; 978-80-8193-037-9.D58.;