logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1969.Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran...HR01;
2 1969.Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada ...HR01;
3 1970??..Vyprávění.:...HR01;
4 1970??.Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:...HR01;
5 1972.?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n....HR01;
6 1974.Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,...HR01;
7 1975??.Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:...HR01;
8 1975??.Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:...HR01;
9 1977.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE...HR01;
10 1980?? (s.a.)..Verím, Pane,.:...HR01;
11 1980?? (s.a.).Olszaňski, Tadeusz.Homílie I..:...HR01;
12 1980?? (s.a.).Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad...HR01;
13 1980?? (s.a.).Olszaňski, Tadeusz.Homílie II..:...HR01;
14 1980??(s.a.).Holzner, Jozef.Svätý Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha...HR01;
15 1981.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina...HR01;
16 1981..Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM...HR01;
17 1982..Matkino srdce.:...HR01;
18 1982.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.0-920150-55-1..HR01;
19 1985.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:...HR01;
20 1985.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,...HR01;
21 1985??.Frankenberger,E..Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.:...HR01;
22 1987.Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:...HR01;
23 1988.Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..9788018023884; 978-80-18-02388-4..HR01;
24 1989.Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha...HR01;
25 1989.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos...HR01;
26 1989 ? (s.a.).Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova.s.l.:...HR01;
27 1990.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Život. Homílie rok C.Bratislava:...HR01;
28 1990.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Cesta.Bratislava:...HR01;
29 1990 ?.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:...HR01;
30 1990?.Markuš, Jozef Andrej.Prorok Elizeus.:...HR01;
31 1992.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel .Bratislava:...HR01;
32 1992.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“.Bratislava:...HR01;
33 1992.Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel .Bratislava:...HR01;