logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1929.Mossong O. S. B., J. E..Apoštolát, na který se zapomína. Přerov:Sestry Nepoškvrneného Početí Panny Marie..Formácia.;
2 1929..Zlatá kniha.:..Modlitebné knihy.;
3 1930.Ribadeneira, Peter.Život sv. Ignáca z Lojoly.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..životopisy svätých 1857/Z-123.;
4 1932.Kolísek, Karel.Do Dublina na XXXI. medzinárodní eucharistický kongres r. 1932. Brno:Nákladem vlastním..Spiritualita.;
5 1932.Kovalík, Ján (1861-1950).Balady – Svet - Národ. Trnava:Spolok Sv. Vojtecha..Poézia.;
6 1934.Stork, S.J..Z duchovného života. Ružomberok:"Stanislavov"..Spiritualita.;
7 1937.Scherer, Jiří.Kazatelská pravidla P. Jiřího Scherera T. J..:Dobré dílo svazek stodvacátýčtvrtý..Homiletika - poučné príbehy.;
8 1939..Pozdrav z juhu. Martin:Matica slovenská..Detská literatúra.;
9 1942.Müller, Inocent, OP.Smer, II. ročník(1942).Trenčín:Trenčianski dominikáni..GBF-C.;
10 1942.Bazin, René.Obilie dozrieva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Beletria.;
11 1942.Nemec, František.Obrazy z dejín cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Dejiny Cirkvi.;
12 1943?.Kliman, Andrej.Apologetika.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
13 1944.Liguori, Alfonz Mária.Modlitba veľký prostriedok spásy. Ružomberok:Lev..Redemptoristi - kongregácia.;
14 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Životopis.;
15 1946.Stanek, Jan.Deti žádaly sobě chleba. Brno:Brnenské tlačiarne..Katechetika.;
16 1946.Hronek, Josef.Katechetika. Praha:Bohuslav Rupp..Katechetika.;
17 1947.Chráska, Pavel Josef.Evangelium S. Lukáše. Kutná Hora:Česká Biblická Práce..Exegéza a biblická teológia.;
18 1947.Linhardt, Robert.Naša viera.Košice:Verbum..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
19 1947.Lippert, Peter.Rozhovory.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..Beletria.;
20 1947.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..Beletria.;
21 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..Homiletika - poučné príbehy.;
22 1948.Bertrand, Louis Marie Emile, 1866-1941.Svätý Augustín.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Životopis.;
23 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..Meditácie a myšlienky.;
24 1948.Augustín,354-430.Vyznania.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..hagiografia - diela svätých.;
25 1948.Nemec, František.Cirkevný dejepis.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Dejiny Cirkvi.;
26 1948.Neznámy.Živé jasle. Košice:Verbum..Meditácie a myšlienky.;
27 1950.Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..Patrológia.;
28 1950?.Schryvers C.Ss.R, J. .Ježíšovo poselství knězi. Olomouc:MCM..Redemptoristi - kongregácia.;
29 1950?.neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:..Exegéza a biblická teológia.;
30 1950?.neznámy.Cesta pravda život, Evangelium podle Jana.:..Exegéza a biblická teológia.;
31 1950?.neznámy.Vánoční čtení.:..Ježiš Kristus.;
32 1950??.Mauriac, Francois.Osudy. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..Beletria.;
33 1950]-..Cyrilometodějský kalendář. Praha:Praha :.80-7113-211-X.Zborníky a časopisy.;
34 1952.Jégé.Adam Šangala.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..Beletria.;
35 1952.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť..Beletria.;
36 1952.Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská..Beletria.;
37 1954.Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..Detská literatúra.;
38 1956.Puškin, Alexander, Sergejevič.Kapitanová dcéra. Bratislava:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy..Beletria.;
39 1957.Kalinčiak, Ján,.Orava. Svätý Duch.Bratislava:SVKL..Beletria.;
40 1958.Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá..Beletria.;
41 1960.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL..Beletria.;
42 1960?.Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia, Podľa sv. Ignáca.:neznámy..Hagiografia - diela svätých.;
43 1963.Moravský, Ján d 1921- 4 zre ;.Slovenskí jezuiti v Kanade.Galt:Slovenskí jezuiti..Misiológia a evanjelizácia.;
44 1963.Hendrich Jozef, Kulík Oldřich, Tláskal Jaromír.Francouzština běžná a hospodářská 1. Praha:Státní pedagogické nakladatelství..Slovníky.;
45 1965.Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..Beletria.;
46 1966..Krížová cesta – Cirkevný pohreb.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
47 1966.Sigmund, Freud.Totem a tabu.:Vydavateľstvo SAV..ľudská zrelosť a psychológia .;
48 1968.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..meditácie a myšlienky.;
49 1968.Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.80-7114-591-2.Beletria.;
50 1968.Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita..Katechetika.;
51 1968.Bárta, Jan.Katechetický kurs.:Sekretariát rehoľných spoločností..Katechetika.;
52 1968.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona. 1..Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..Exegéza a biblická teológia.;
53 1968.Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie..Beletria.;
54 1968?.neznámy.Duch Svatý.:neznámy..Duch Svätý.;
55 1968?.neznámy.Matka zajatých.:neznámy..Literatúra faktu.;
56 1969.Hrbata Josef.Perly a chléb.Řím:Pro..exegéza a biblická teológia.;
57 1969.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 2 (1. časť ).Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..Exegéza a biblická teológia.;
58 1969.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom III..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..meditácie a myšlienky.;
59 1969.Šprunk, Karel, pripravil k tisku.Živá teologie, svazek 1.:Česká katolícka charita v Ústředním církevním nakladatelství..Zborníky a časopisy.;
60 1969.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Starého zákona - zväzok 3.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..Exegéza a biblická teológia.;
61 1970.Mareš, František Václav.Konstantinovo kulturní dílo po 1100 letech. Brno:Logos..Dejiny Cirkvi.;
62 1970.Biblická komisia pri SSV.Písmo sväté Nového zákona zväzok 4.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..Exegéza a biblická teológia.;
63 1970.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom VI..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..meditácie a myšlienky.;
64 1970.Sokol, Ján.Poselství Ježíšovo.Praha:Česká katolícka Charita..Exegéza a biblická teológia.;
65 1970.Kazantzakis, Nikos, 1883-1957.Svätý úbožiačik.Bratislava:Tatran..Beletria.;
66 1970.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad..Beletria.;
67 1970.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH..duchovný život .;
68 1970?..Věroučná konstituce o církvi. Světlo národu.:..Cirkevné dokumenty.;
69 1970?.neznámy.Kolik za člověka?.:neznámy..Filozofia.;
70 1970?.Ištvaník, Štefan, CSsR.Ľudová čítanka na nedele a sviatky 2..:neznámy..Homiletika - poučné príbehy.;
71 1970?.neznámy.Skutky a listy apoštolov.:..Exegéza a biblická teológia.;
72 1971.nemeckí biskupi .Príručka vieroučnej výchovy.:Vydali nemeckí biskupi ..Katechetika.;
73 1971.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1971. Praha:Česká katolícka charita..Zborníky a časopisy.;
74 1971.Dolman, D. H.Modlitebný život věřících. Praha:Ústředním církevním nakladatelství..Meditácie a myšlienky.;
75 1971.Aragon, Louis,.Bazilejské zvony.Bratislava:Epocha..Beletria.;
76 1971.Marmion, C..První z bratří.:Křesťanská akademia..duchovný život .;
77 1974.neznámy.Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání. Praha:Česká katolicá Charita..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
78 1974.Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
79 1976.Schug, John.Páter Pio.Bratislava:Presto Press.80-85667-00-2.Životopis.;
80 1978.neznámy.Missale Parvum.:neznámy..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
81 1978.Kresánek, Jozef.Národný umelec Eugen Suchoň.Bratislava:Opus..Biografia.;
82 1979.Dobraczynski, Jan.Klíč moudrosti.Praha:Vyšehrad..Beletria.;
83 1980.Schinle, Gertrúda, S.M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:SÚSCM..Ježiš Kristus.;
84 1980?.Dacík, Reginald.Žij a modli se s Církví.Bratislava:Obzor..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
85 1980??.Hallesby O..Prečo som kresťanom. - " -:neuvedený..Filozofia.;
86 1980??.Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat..Ježiš Kristus.;
87 1980??.Chašbaz, M.Š..Vzkříšení.:samizdat..Ježiš Kristus.;
88 1981.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..Životopis.;
89 1982.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..duchovný život .;
90 1983..Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-45-4.Modlitebné knihy.;
91 1983.Papp, Štefan (1917-1990).Tajna pokajannja. Jak spovidatysja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Morálka.;
92 1983.Svatoš, Bedřich.Hospůdka na nároží.:Křesťanská akademia..beletria.;
93 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..dejiny Cirkvi.;
94 1983.Porubčan, Štefan, SJ.Nový zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..Exegéza a biblická teológia.;
95 1983.Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-005-X.Životopis.;
96 1983.neznámy.Ježiš zďaleka a zblízka. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..Filozofia.;
97 1983.Macák, Ľudovít, SDB.Muž s ranami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.80-7162-005-X.Životopis.;
98 1984.Sadhu Sundar Singh.Sadhu Sundar Singh.:..Biografia.;
99 1984..Cesta k Bohu.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..Katechetika.;
100 1984.Pohunková, Dagmar, Dr., Vaško, Václav.Cyrilometodějský kalendář 1984. Praha:Česká katolícka charita..Zborníky a časopisy.;
101 1984..Miejsca swiete.:..Zborníky a časopisy.;
102 1985.Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,..homiletika - poučné príbehy.;
103 1985.Gloesner, Noël.A prebýval medzi nami.[S.l.:s.n...Detská literatúra.;
104 1985.Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatostiach chorých.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
105 1985.Bubala, Ján.Tisuću susreta s Gospom u Medugorju.:JELSA..Mariológia.;
106 1985.neznámy.Poučenie o sviatosti manželstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
107 1987.Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:..katechetika.;
108 1987.Mistrík, Jozef,.Rétorika.Bratislava:SPN..homiletika - poučné príbehy.;
109 1988.Kranz, Gisbert.Ignác z Loyoty zakladatel Jezuitu.Brno:Pratele.80-900087-1-2.Životopisy.;
110 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.Katechetika.;
111 1988.Venden, M. L. .Tvůj přítel Duch Svatý. Praha:Ústřední rada církve adventistů s. d...Duch Svätý.;
112 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..duchovný život .;
113 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..duchovný život .;
114 1989.Korec, Ján Chryzostom, SJ.List otca biskupa J. CH. Korca čs. televízii k relácii „ Kríž v osídlach moci“.:neznámy..Literatúra faktu.;
115 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.literatúra faktu.;
116 1989.Foucauld, Charles de.On chce naše srdce.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..duchovný život .;
117 1990.neznámy.Katolícky modlitebník, spevník. Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
118 1990.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..exegéza a biblická teológia.;
119 1990.Macák, Ernest, SDB.Advent. Šaštín:Saleziánske katechetické stredisko..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
120 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..Mariológia.;
121 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..Mariológia.;
122 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..Mariológia.;
123 1990.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita..homiletika - poučné príbehy.;
124 1990.neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida..Exegéza a biblická teológia.;
125 1990.Malinski, Mieczyslaw.Celý tvůj.Praha:Vyšehrad.80-7021-049-4.Bl. Ján Pavol II..;
126 1990.Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys..Zborníky a časopisy.;
127 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..Mariológia.;
128 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.duchovný život .;
129 1990.Brat Stanislav OFS .Bratstvo sv. Františka.:Rehoľa menších bratov Františkánov – OFM ..Formácia.;
130 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.Biografia.;
131 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-008-2.výchova a sexualita .;
132 1990.Wimber, John.Neseni Třetí vlnou : Co přijde po obnově?Sborník.Havlíčkův Brod:Ichthys..Duch Svätý.;
133 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..Mariológia.;
134 1990.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Bratislava:Tatran pre Spolok sv. Vojtecha.80-222-0250-9.Bl. Ján Pavol II..;
135 1990.Gijs, Jan van.Hledáme pravé štěstí.:ewp..Misiológia a evanjelizácia.;
136 1990.Da FONSECA, Gonzaga.Fatima : Mária hovorí k svetu.Košice:Východoslovenské vydav..80-85174-94-4.Mariológia.;
137 1990.Drápal, Dan.Na cestu víry. Havl. Brod :ICHTHYS..Katechetika.;
138 1990.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.80-218-0038-0.exegéza a biblická teológia.;
139 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..Mariológia.;
140 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..Mariológia.;
141 1990.neznámy.Kniha života pre každého.S. l.:Vida..Exegéza a biblická teológia.;
142 1990.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-09-6.Katechetika.;
143 1990.Ljubičič, Petar.Počúvajme hlas kráľovnej pokoja. Prešov:Kresťanskodemokratické hnutie..Mariológia.;
144 1990.Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia..katechetika.;
145 1990.Wimber, John.Evangelizace Boží mocí, znamení a zázraky dnes.:neznámy..Misiológia a evanjelizácia.;
146 1990.Tenney, Merrill.O Novém zákoně.Praha:Čes.ekumenická rada církví..exegéza a biblická teológia.;
147 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.Životopis.;
148 1990.Dam, W. C..Pastorace v moci Ducha. Havličkův Brod:Ichthis..Duch Svätý.;
149 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..Mariológia.;
150 1990?.neznámy.List otca biskupa J. CH. Korca Katolíckym novinám k 40- ročnej činnosti mierového hnutia kňazov.:neznámy..Literatúra faktu.;
151 1990?.neznámy.Nenarodení.:neznámy..Bioetika.;
152 1990?.Harrison, Myers Eugene a Wilson, Walter.Ako niesť evanjelium, Príručka osobnej evanjelizácie.:neznámy..Misiológia a evanjelizácia.;
153 1990?.Tiskárna Českých Benediktínu.Poselství najsvětejšího srdce Ježišova světu.:Tiskárna Českých Benediktínu..Mariológia.;
154 1990?.Nowak, Mieczyslaw.Žít mší svatou.Olomouc:Matice cyrilometodějská...Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
155 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
156 1991.Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.80-85310-05-8.Biografia.;
157 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.spiritualita .;
158 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.0-919865-68-2.Životopis.;
159 1991.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.80-05-00985-2.homiletika - poučné príbehy.;
160 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
161 1991.Činovníci laického apoštolátu.Udalosti v Litmanovej a znamenie času. Prešov:Činovníci laického apoštolátu..Mariológia.;
162 1991.Špidlík, Tomáš.K vyšším věcem jsem se narodil. Praha:ALVERNA.80-900275-1-2.spiritualita.;
163 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.spiritualita.;
164 1991.Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.80-85405-00-8.Životopis.;
165 1991.Jankeje, Ľudovít, SVD.Hlasy z domova a z misií 1991.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova ..Misiológia a evanjelizácia.;
166 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
167 1991.Lakotta, Consilie Maria.Klauzura vstup zakázán.s. l.:Signum unitatis..Beletria.;
168 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
169 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.Mariológia.;
170 1991.Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.80-05-00928-3.katechetika.;
171 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.Exegéza a biblická teológia.;
172 1991.Durych, Jaroslav.Světlo ve tmách : Blahoslavená Zdislava.Praha:Vyšehrad.80-7021-062-1.Životopis.;
173 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
174 1991.Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa..modlitebné knihy .;
175 1991.Corredor, José Maria.Prirodzená cesta, Billingsova metóda.:Zrno.80-900496-9-9.duchovný život .;
176 1991.Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.80-05-00955-0.Hagiografia - diela svätých.;
177 1991.Čík, Stanislav Xavér, CCG.Marianka pútnické miesto. Ars stigmy:Bratislava.80-85264-32-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
178 1991.Tomko, Jozef.Na misijných cestách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..misiológia a evanjelizácia .;
179 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.Modlitebné knihy.;
180 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).exegéza a biblická teológia.;
181 1991.Rinserová, Luise .Voláte ma Mária Magdaléna.:Obzor.80-215-0167-7.Beletria.;
182 1991.Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-33-9.katechetika.;
183 1991.Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-64-X.exegéza a biblická teológia.;
184 1991.Baumert, Norbert.Rozlišuj duchy. Pozořice:Spoločenstvo mládeže..Formácia.;
185 1991.Holková, Marie.Novéna k svätej Anežke Českej. Vizovice:Lípa..Modlitebné knihy.;
186 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.Homiletika - poučné príbehy.;
187 1991..Misijný kalendár 1992.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-06-6.Misiológia a evanjelizácia.;
188 1991.neznámy.Effatha. Praha:Portál..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
189 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.exegéza a biblická teológia.;
190 1992.Wilkerson, David - autor.Začalo to dýkou a křížem.:..duchovný život .;
191 1992.Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Brno :.80-900255-5-2.Mariológia.;
192 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
193 1992.Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.80-7142-003-4.duchovný život .;
194 1992.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus A, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM..Homiletika - poučné príbehy.;
195 1992.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-002-5.Beletria.;
196 1992.Taťjana Augstenová, Zuzana Bošácka.Srdečne Ťa pozdravuje Monika.Bratislava:LUC.80-7114-047-3.detská literatúra .;
197 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Náhoda či zámer.Bratislava:LÚČ.80-7114-056-2.bioetika .;
198 1992..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..Mariológia.;
199 1992.Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.80-85487-08-X.Filozofia.;
200 1992.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus C, Řěči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM..Homiletika - poučné príbehy.;
201 1992.Heidi, Schilling.Nedeľné príbehy.:Mladé letá.80-85013-08-8.katechetika.;
202 1992.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
203 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 1. Nitra:SBS.80-85223-29-5.Životopisy.;
204 1992.Novotný, Adolf.Biblický slovník A-P.Praha:Kalich..exegéza a biblická teológia.;
205 1992.Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.80-7114-048-1.duchovný život .;
206 1992.Liguori, Alfonz Mária.Rozjímaní. Praha :ŘÁD..Redemptoristi - kongregácia.;
207 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-076-7.Ježiš Kristus.;
208 1992.Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-12-0.duchovný život .;
209 1992.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.80-7114-079-1.Filozofia.;
210 1992.Giussani, Luigi.Náboženské vedomie moderného človeka. Bratislava:LÚČ.80-7114-043-0.Filozofia.;
211 1992..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.80-85310-20-1.Životopis.;
212 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.Homiletika - poučné príbehy.;
213 1992.Press, František.Máriin nebakľúč.Košice:Nádej.80-900531-2-2.Mariológia.;
214 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.Homiletika - poučné príbehy.;
215 1992.Press, František, 1932-2004 - autor.Poselství lásky z Litmanové :.Brno ::Brno :.80-900255-5-2.Mariológia.;
216 1992.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.80-85310-22-8.Literatúra faktu.;
217 1992.Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.80-7114-079-1.filozofia .;
218 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.homiletika - poučné príbehy.;
219 1992.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.80-7113-065-6.Formácia.;
220 1992.Loredo, Miguel Angel.Už nemusím mlčať.Bratislava:Serafín.80-85310-22-8.Životopis.;
221 1992..Pobožnosť ku sv. Otcovi Františkovi cez sedem piatkov v pôste.:..Modlitebné knihy.;
222 1992.neznámy.Pane, čo chceš, aby som robil?.:neznámy..Homiletika - poučné príbehy.;
223 1992..Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1991.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..Mariológia.;
224 1992..Ruženec.Olomouc:MCM.80-85527-74-X.Modlitebné knihy.;
225 1992.Baden-Powell, Robert.Rady skautským vodcom c Robert Baden-Powell ; Ján Majchrovič, Eduard Piovarči, Robert Baden-Powell.Žilina:Skautská stopa.80-85678-00-4.výchova a sexualita .;
226 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
227 1992.Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-86-X.beletria.;
228 1992.Novotný, Adolf.Biblický slovník.R-Ž : 2..Praha:Kalich.80-7017-528-1.exegéza a biblická teológia.;
229 1992.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-066-X.---.;
230 1992.Špidlík, Tomáš.Ve službě slova, Cyklus B, Řeči nedělní a sváteční.Olomouc:MCM..Homiletika - poučné príbehy.;
231 1992.Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.80-85310-14-7.duchovný život .;
232 1992.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.80-05-01040-0.homiletika - poučné príbehy.;
233 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.duchovný život .;
234 1992.Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.80-900548-5-4.Zborníky a časopisy.;
235 1992.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými 2. Nitra:SBS.80-85223-31-7.Životopisy.;
236 1992.Senčík, Štefan.PIER GIORGIO Frassati. Trnava:Dobrá kniha..Životopis.;
237 1992.Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.80-7114-055-4.duchovný život .;
238 1992.Tardiff, Emiliano; Flores, José H. Prado.Ježiš žije.Bratislava:LUC.80-7114-050-3.Ježiš Kristus.;
239 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.Biografia.;
240 1992.Bernanos, Georges.Mŕtva Farnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-002-5.beletria.;
241 1992.Gomabala, Eduard.Via Crucis.:Rim. kat. biskupský úrad v BB..modlitebné knihy .;
242 1992.Roasenda, Mariano z Turína.Kapucínska cesta 1/1993.:..Zborníky a časopisy.;
243 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.homiletika - poučné príbehy.;
244 1992.František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.80-85527-07-3.mariológia.;
245 1992.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.80-85319-20-9.Meditácie a myšlienky.;
246 1992.Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.80-7142-008-5.Životopis.;
247 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.80-85527-28-6.Exegéza a biblická teológia.;
248 1993.Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce..Životopis.;
249 1993.Jankeje, Ľudovít, SVD.Hlasy z domova a z misii 1993. Nitra:Spoločnosť Božieho Slova..Misiológia a evanjelizácia.;
250 1993.Šelinga, Jozef.Najvzácnejší dar. Lúč:Bratislava.80-7114-447-9.Detská literatúra.;
251 1993.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.80-7114-083-X.Životopisy.;
252 1993.Anna od Ježíše, sestra, Marie.Anna od Ježíše : zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii.Kostelní Vydří:KN.80-85527-19-7.Biografia.;
253 1993.Pieper, Josef.Scholastika: Osobnosti a náměty středověké filosofie.Praha:Vyšehrad.80-7021-131-8.filozofia.;
254 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.Mariológia.;
255 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
256 1993.Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .80-7162-020-3.cirkevné dokumenty.;
257 1993.Bogliolo, Alojz.Logika a estetika. Bratislava:RKCMBF..filozofia .;
258 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.duchovný život .;
259 1993.Goodier, Alban.Hriešnici a svätí. Kamil Mečiar:Prievidza.80-967090-2-X.Životopis.;
260 1993.Peschke, Karl H..kresťanský pohľad na hospodárstvo.Bratislava:LUC..morálka.;
261 1993.Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa ..Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
262 1993.Chuda, Michal.Pútnik svätovojtešský r. CXXI. (1993).Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-89-4.Zborníky a časopisy.;
263 1993.Mauriac, Francois.V čo verím.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-024-1.Katechetika.;
264 1993.Vademecum Pápežskej misijnej jednoty .Zjednotení hlásať Krista všetkým národom. Nitra:Dominant..Misiológia a evanjelizácia.;
265 1993.Bogliolo, Alojz.Ontológia.Bratislava:RKCMBF..filozofia .;
266 1993.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Filozof zdravého rozumu.Bratislava:LUC.80-7114-094-5.filozofia .;
267 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.Zborníky a časopisy.;
268 1993.Rossini, Gabriele.Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Trnava:KON-PRESS.80-85413-20-5.Mariológia.;
269 1993.Schooyans, Michel.Úvod do sociálneho učenia Cirkvi.:SPES Bratislava.80-966991-0-5.morálka.;
270 1993.Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce..Životopis.;
271 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.Mariológia.;
272 1993.Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1992.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..Mariológia.;
273 1993.Danneels, Godfried, kardinál.Kristus nebo vodnář : pastýřský list.Kostelní Vydří:KN.80-85527-38-3.exorcizmus- ezoterika.;
274 1993.Merton, Thomas.Kontemplativní modlitba.Praha:ZVON.80-7113-083-4.spiritualita.;
275 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.Životopis.;
276 1993.Gitt, Werner.Použil Bůh evoluce?.Bielefeld ::CLV.3-89397-724-4.Filozofia.;
277 1993.Ivančič, Tomislav.Bdejte a modlite sa. Zvolen:Jas.80-900548-9-7.Mariológia.;
278 1993.Duval, Aime.Prečo bola noc taká dlhá. Bratislava:DAKA.80-900539-0-4.Biografia.;
279 1993.Riboldi, don Mario.Blahoslavený Róm. Taliansko:La Voce..Životopis.;
280 1993.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier..Hagiografia - diela svätých.;
281 1993.Bogliolo, Alojz.Ontológia.Bratislava:RKCMBF..filozofia .;
282 1994.Brtko, Kornel.Úlomky zo života.:..---.;
283 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.Spiritualita.;
284 1994.Rahner, Karl, 1904-1983.Kresťan v dnešnom svete:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-044-6.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
285 1994.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.80-7114-120-8.Meditácie a myšlienky.;
286 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.cirkevné dokumenty.;
287 1994.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha..Zborníky a časopisy.;
288 1994.Rybár, Ján, SchP.Útecha v starobe a chorobe. Zohor:Letra & Line..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
289 1994.Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:..Exorcizmus- Ezoterika.;
290 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.Spiritualita.;
291 1994.Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r.1993.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..Mariológia.;
292 1994.Patočka, Jan.Aristotelés.Praha:Vyšehrad.80-7021-067-2.filozofia .;
293 1994.Beinert, Wolfgang.Slovník katolické dogmatiky.Olomouc:MCM..dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
294 1994.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.80-967009-1-X.Biografia.;
295 1994.Kernerman, Lionel.Password. Anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi.Bratislava:SPN - Mladé letá.80-08-02418-6.slovníky .;
296 1994.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-20-7.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
297 1994.Čurmová, Viera.Božie dary. Združenie Jas:Zvolen.80-967099-5-X.Poézia.;
298 1994.Ivonides Yves.Obor kresťanstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-008-4.Životopis.;
299 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.duchovný život .;
300 1994.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:LUC.80-7114-142-9.duchovný život .;
301 1994.Veigl, Svetloslav Ferdinand, OFM.Rodinné rondely.Bratislava:Serafín.80-85310-38-4.Poézia.;
302 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.Spiritualita.;
303 1994.Jankeje, Ľudovít, SVD.Hlasy z domova a z misií 1994.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova ..Misiológia a evanjelizácia.;
304 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.80-7114-107-0.exegéza a biblická teológia.;
305 1994.Terezie, Sestra.Láska a oběť : Tajné spojenectví?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-71-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
306 1994.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.Životopisy.;
307 1994.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Serafín:Bratislava.80-85310-36-8.duchovný život .;
308 1994.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-24-1.Literatúra faktu.;
309 1994.Alphonso, Herbert.Osobní povolání.Kostelní Vydří:KN.80-85527-58-8.rehoľný život a hnutia.;
310 1994.Kusťič, Živko.Priroda hovori o Bohu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-039-X.duchovný život .;
311 1994.Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.80-85310-41-4.Životopisy.;
312 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.cirkevné dokumenty.;
313 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.Výchova a sexualita.;
314 1994.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.80-967282-0-2.Misiológia a evanjelizácia.;
315 1994.Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.80-88741-04-1.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
316 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš evanjelií.Bratislava:LÚČ.80-7114-126-7.Ježiš Kristus.;
317 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.výchova a sexualita .;
318 1994.Lakottová, Consilia Mária.Klauzúra.Bratislava:Lúč.80-7114-115-1.Beletria.;
319 1994.Jozef Tomko.Budovať cirkev. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-045-9.misiológia a evanjelizácia .;
320 1994.Gusič, Juraj .Kristova výzva veľkodušným.Bratislava:LUC.80-7114-114-3.Formácia.;
321 1994.Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský, Životopis.:Slovenská provincia rehole piaristov..Životopis.;
322 1995.Flossman, Karel.Liturgický rok : Cyklus A : Výklad 1. čtení, žalm, 2. čtení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-052-5.homiletika - poučné príbehy.;
323 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
324 1995.Chovanec, Marián.Eschatológia v dielach kardinála Jána Chryzostoma Korca.Bratislava:LÚČ.80-7114-166-6.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
325 1995.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha..Zborníky a časopisy.;
326 1995.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-004-5.meditácie a myšlienky.;
327 1995.Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
328 1995.Baar, Jindřich Šimon.Krížovou cestou. Michal Vaško:Prešov.80-7165-017-X.modlitebné knihy .;
329 1995.Madre, Eveline.Odovzdanosť do prozreteľnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-48-1.Duch Svätý.;
330 1995.Guardini, Romano.Moc - Pokus ukázať cestu.Prešov:VMV.80-7165-031-5.duchovný život .;
331 1995..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
332 1995.Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.80-85310-47-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
333 1995.Pakovci, Karol.Boh sa pyšným protiví. Michal Vaško:Prešov.80-7165-030-7.beletria.;
334 1995.Dobhan, Ulrich.Svätý ján z Kríža.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-154-2.Životopis.;
335 1995.Staríček, Imrich.Kozmológia včera a dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-145-3.filozofia .;
336 1995.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O úcte k Panne Márii.Bratislava:LÚČ.80-7114-123-2.Mariológia.;
337 1995.Hromný, Milan, SJ.Posol č.LXXIV (1995). Trnava:Dobrá kniha..GBF-C.;
338 1995.Lewis, C. S..Perelandra.Praha:Návrat domů.80-85495-51-1.beletria.;
339 1995.Ferrucci, Alberto.Od egoizmu k solidarite.:Nové Město.80-85487-13-6.Literatúra faktu.;
340 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.duchovný život .;
341 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.Biografia.;
342 1995.Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.80-85310-50-3.Životopis.;
343 1995.Sirovič, František, SVD.Dejiny filozofie - Stredovek.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-058-6.filozofia .;
344 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
345 1995.Litva, Félix, SJ.Apoštol Kanady - Svätý Ján de Brébeuf.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-083-7.Životopis.;
346 1995.Holková, Marie.Tvár plná svetla. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-077-7.Životopis.;
347 1995.Ange, Daniel.Homosexuální : Kdo jsi? Kam jdeš?.:.80-7192-049-5.Výchova a sexualita.;
348 1995.Hechtl, Johann.Učiť sa milovať a žiť vieru. Jas:Zvolen.80-967099-1-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
349 1995.Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.80-88717-05-1.Životopis.;
350 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.Mariológia.;
351 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
352 1995.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.80-7165-026-9.Spiritualita.;
353 1995.Herdsmann, Georg.Tajomstvo neprávosti už pôsobí.:Verity Press..Exorcizmus- Ezoterika.;
354 1995.Sanchez, Fernand.Parapsychológia a kresťanský život.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-45-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
355 1995.Jankeje, Ľudovít, SVD.Hlasy z domova a z misií 1995.:Spoločnosť Božieho Slova ..Misiológia a evanjelizácia.;
356 1995.Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-054-3.duchovný život .;
357 1995.Papežská biblická komisia .Interpretácia Biblie v Cirkvi.:KBD na Slovensku..cirkevné dokumenty.;
358 1995.McManus, Jim.Uzdravujíci síla svátosti a modlitby. Praha:Pastorační středisko při AP..Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
359 1995.Nachtwey, Uwe .O čom rozprávajú zvieratká.Bratislava:LUC.80-7114-140-2.Detská literatúra.;
360 1995.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1994.Bratislava:MKH..Mariológia.;
361 1995.Hünermann, Wilhelm.Svätý Martin.. Lúč:Bratislava.80-7114-165-8.Životopisy.;
362 1995.Radváni, Hadrián.Trnavské kostoly. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-178-1.Katechetika.;
363 1995..S Ježišom Kristom Krížovou cestou i cestou slávy.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-063-2.Modlitebné knihy.;
364 1995.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.80-7114-125-9.Životopisy.;
365 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.Bl. Ján Pavol II..;
366 1995.Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí 1. ARCHA :Bratislava.80-967210-0-3.filozofia .;
367 1995.Richer, Etienne.Mária, úsmev Boží.Bratislava:Serafín.80-85310-43-0.Mariológia.;
368 1995.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.80-85487-18-7.Spiritualita.;
369 1995.Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.80-7114-148-8.Životopis.;
370 1995.Michalov, Jozef, SVD.Poznávajme Boha. Zborník referátov z prvého seminára katechétov..Nitra:Fakulta humanitných vied.80-8050-079-7.Zborníky a časopisy.;
371 1995.Kresťanskodemokratický zväz pracovníkov vedy a školstva.Viera, veda, spoločnosť.:Alfa konti.80-88739-17-9.Zborníky a časopisy.;
372 1995.Lewis, C. S..Návštevníci z mlčíci planety.Praha:Navrát domu.80-7178-027-8.beletria.;
373 1995.Srholec, Anton, SDB.Každodenné zamyslenia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-025-0.meditácie a myšlienky.;
374 1995 [v tiráži spr.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-7192-074-6.rehoľný život a hnutia.;
375 1995?.Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
376 1995?.Simma, Maria.Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnifikat..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
377 1996.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.80-7114-178-X.beletria.;
378 1996.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kódex kánonického práva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-061-0.Cirkevné dokumenty 1853/P-178.;
379 1996.Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
380 1996.Ivančiă, Tomislav.Za lepší svet.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-10-9.Zborníky a časopisy.;
381 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
382 1996.neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
383 1996.Tardif, Emiliano.Charizma uzdravovania.Bratislava:Lúč.80-7114-176-3.Duch Svätý.;
384 1996.Pritchard, James B..Biblický atlas.Praha:Čes.biblická společ..80-85810-09-3.Exegéza a biblická teológia.;
385 1996.Členovia rádu bosých karmelitánok na Slovensku.Sv. Terézia z Lisieux.Bratislava:LUC.80-7114-197-6.Hagiografia - diela svätých.;
386 1996.neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.80-85310-63-5.Modlitebné knihy.;
387 1996.Rougier, Stan.Zaves svoj život na hviezdu.Bratislava:Serafín.80-85310-62-7.Biografia.;
388 1996..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie..Zborníky a časopisy.;
389 1996.Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.80-85487-16-0.Biografia.;
390 1996.Gobbi, Stefano.Kňazom, najmilším synom Panny Márie - dodatok r. 1995.:Mariánske kňaz.hnutie na Slov. Bratislava..Mariológia.;
391 1996.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
392 1996.Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
393 1996.Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.80-7192-061-4.Ježiš Kristus.;
394 1996.Lozano, Neal.Návrat staršieho brata.Bratislava:FAMILIARIS.80-967068-6-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
395 1996.Vančo, Jozef.Cirkev a hospodárstvo. Sociálna akadémia:Bratislava.80-967545-6-4.morálka.;
396 1996..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie..Zborníky a časopisy.;
397 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.Ježiš Kristus.;
398 1996.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.80-7114-178-X.beletria.;
399 1996.Baggio, Antonio.Hľadať si tvár.:Nové Město.80-85487-41-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
400 1996.Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-66-X.Spiritualita.;
401 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
402 1996.neznámy.Kompletórium. Serafín:Bratislava.80-85310-63-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
403 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
404 1996.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
405 1996.Giussani, Luigi.Zmysel pre Boha. Jas:Zvolen.80-88795-24-9.Zborníky a časopisy.;
406 1996.Breemen, Peter G. van.Ako chlieb, ktorý sa láme.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-126-4.meditácie a myšlienky 1858/A-78.;
407 1996.Vajda, Igor, SJ.Viera a život. Trnava:Dobrá kniha..Zborníky a časopisy.;
408 1996.Abeln, Reinhard.Čas pro druhého : myšlenky, podněty, příklady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-097-5.ľudská zrelosť a psychológia .;
409 1996.Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-46-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
410 1996.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Dokonalá svoboda.:Praha :.80-7178-056-1.beletria.;
411 1996.Franz kardinál Konig;Kremer, Jacob.Žiť v pravde. Prešov:VMV.80-7165-052-8.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
412 1996.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-128-0.Spiritualita.;
413 1996.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica biskup umlčanej Cirkvi 2.časť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-006-3.Biografia.;
414 1996.Forrest, Tom.Evanjelizácia 2000. Zvolen:Jas.80-88795-21-4.Misiológia a evanjelizácia.;
415 1996.Madre, Philippe.Túžte po charizmách.Bratislava:LUC.80-7114-182-8.Duch Svätý.;
416 1996.Griffin, Michael, D..Svätý Jozef.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-15-5.Životopisy.;
417 1996.Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.80-85487-17-9.Meditácie a myšlienky.;
418 1996.Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.80-85310-57-0.Výchova a sexualita.;
419 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.Duch Svätý.;
420 1996..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie..Zborníky a časopisy.;
421 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus dnes a naveky.Bratislava:LÚČ.80-7114-184-4.Ježiš Kristus.;
422 1996.Jankola, Silvester Jozef, OFM.Svätá hodina s Pánom Ježišom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..Modlitebné knihy.;
423 1996.Häring, Bernhard.Viděl jsem tvé slzy.Praha:Vyšehrad.80-7021-196-2.ľudská zrelosť a psychológia .;
424 1996.Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
425 1996.Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.80-88795-13-3.Rehoľný život a Hnutia.;
426 1996.Fiorenza, Francis.Systamatická TEOLOGIE římskokatolícká perspektíva.Brno:CDK.80-85959-07-0.dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
427 1996.Senčík, Štefan.Matka Tereza.:..Životopis.;
428 1996..RAN 1/96.:Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie..Zborníky a časopisy.;
429 1996.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.80-85487-49-7.Bl. Ján Pavol II..;
430 1996.Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.80-85487-37-3.Výchova a sexualita.;
431 1996.Ján Pavol II,.Boží plán - desatoro pre 3. tisícročie.Bratislava:LUC.80-7114-192-5.Bl. Ján Pavol II..;
432 1996.Košč, Stanislav.Pripravme cestu.. Serafín:Bratislava.80-85310-64-3.Homiletika - poučné príbehy.;
433 1996.Hassel, David.radikálna modlitba.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-128-0.Meditácie a myšlienky.;
434 1996.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela..Bl. Ján Pavol II..;
435 1996.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kristus včera a dnes.Bratislava:LÚČ.80-7114-183-6.Ježiš Kristus.;
436 1996.Vaidis, Michel.Čo videla Bernadeta. Bratislava:Lúč.80-7114-174-7.Detská literatúra.;
437 1996.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.80-85310-67-8.Meditácie a myšlienky.;
438 1996.Rey-Mermet, Théodule..Človek pre beznádejných. Michal Vaško:Prešov.80-7165-070-6.redemptoristi - kongregácia .;
439 1997.Wohl, Louis de .Svetlo nad Akvinom.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-139-6.Beletria.;
440 1997.Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
441 1997.Porubčan, Jozef, SJ.Človek ako chlieb-.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-150-7.Literatúra faktu.;
442 1997.Brosch, Jozef .Apolónia Radermecherová. Bratislava:LÚČ.80-7114-215-8.Životopisy.;
443 1997.Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
444 1997.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.80-85310-80-5.Životopis.;
445 1997.Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.80-85310-84-8.Meditácie a myšlienky.;
446 1997.Sievers, Ernest.Život v Duchu. Zvolen:Jas.80-88795-27-3.Zborníky a časopisy.;
447 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
448 1997.Merton, Thomas.Duchovní vedení­ a rozjí­mání­.Kostelní Vydří:KN.80-7192-225-0.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
449 1997.Ignác, z Loyoly.O sebe sv. Ignáca z Loyoly.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-163-9.Hagiografia - diela svätých.;
450 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
451 1997.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.80-85310-87-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
452 1997.Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.80-88795-32-X.Medicína.;
453 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.Výchova a sexualita.;
454 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.Bioetika.;
455 1997.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.Patrológia.;
456 1997.Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
457 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
458 1997.Hromník, Milan, SJ.Dôkladné spytovanie svedomia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-149-3.Morálka.;
459 1997.Roger z Taizé.Pramene Taizé. Serafín:Bratislava.80-85310-84-8.duchovný život .;
460 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
461 1997.Klepáčová, Eleonóra .Od Adventu po Krista Kráľa.Bratislava:LUC.80-7114-212-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam .;
462 1997.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-73-2.Biografia.;
463 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
464 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
465 1997.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.80-85487-51-9.Bl. Ján Pavol II..;
466 1997.Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-158-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
467 1997.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-73-2.Biografia.;
468 1997.Brezina, Ján.Perly múdrosti.:Tranoscius.80-7140-150-1.homiletika - poučné príbehy.;
469 1997.Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 3.Bratislava ::AGORA.80-967210-3-8.filozofia .;
470 1997.Eliade, Mircea.Dejiny náboženských predstáv a ideí-diel 2.Bratislava ::AGORA.80-967210-2-X.filozofia .;
471 1997.Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
472 1997.Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
473 1997.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.80-85310-74-0.Životopis.;
474 1997.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O Eucharistii.Bratislava:LÚČ.80-7114-201-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
475 1997.Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.80-85405-73-3.Životopisy.;
476 1997..Krížová cesta Pána Ježiša, šanca pre človeka.:..Modlitebné knihy.;
477 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
478 1997.Lewis, C. S..Ta obludná síla. Praha:Návrat domú.80-85495-70-8.beletria.;
479 1997.Smid, Max.Útecha a zmier Božského Srdca.Bratislava:LUC.80-7114-206-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
480 1997.Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].80-7165-115-X.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
481 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.Hagiografia - diela svätých.;
482 1997.Nouwen, Henri J. M..Návrat márnotratného syna.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-151-5.Homiletika - poučné príbehy.;
483 1997.Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.80-85487-19-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
484 1997.Ceria, Eugenio .Don Bosco s Bohom. Bratislava:Don Bosco.80-85405-73-3.Životopisy.;
485 1997.Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.80-7114-213-1.Bioetika.;
486 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
487 1997.Robert, Sibenaler.Objavujeme svätú omšu.Bratislava:LUC.80-7114-214-X.Detská literatúra.;
488 1997.Hajduk, Anton.Božie kráľovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-179-5.Morálka.;
489 1997.Hromník, Milan SJ, zodpovedný redaktor.Posol, Božského Srdca Ježišovho. Trnava:Dobrá kniha..Zborníky a časopisy.;
490 1997.Gábor, Štefan.Bylinkami proti chorobám dýchacích ciest.:Združenie Jas.80-88795-32-X.Medicína.;
491 1997.Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.80-967298-2-9.Výchova a sexualita.;
492 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
493 1997.Chovancová Mária.Abecedou k Bohu.Bratislava:LUC.80-7114-209-3.Detská literatúra.;
494 1997.Mariana Pauliny-Danielisová, Jules Chevalier.Jules Chevalier - sila lásky.Bratislava:LUC.80-7114-207-7.Biografia.;
495 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
496 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
497 1997.Rohrbasser, Anton.Peter Kanízius.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-178-7.Biografia.;
498 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.Bioetika.;
499 1997.Chovancová, Mária.Vezmi ma za rúčky.Bratislava:LUC.80-7114-208-5.Detská literatúra.;
500 1997.Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.80-7114-188-7.Dejiny Cirkvi.;
501 1997.Lachmanová, Kateřina.Zamknuté znútra.Bratislava:LUC.80-7114-205-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
502 1997.Vella, Elias.Zlých duchov vyháňajte. Jas:Zvolen.80-88795-43-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
503 1997.Kozlík, Boris.Krížová cesta za vnútorné uzdravenie. Jas:Zvolen.80-88795-39-7.Modlitebné knihy.;
504 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.Zborníky a časopisy.;
505 1997.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.80-7114-211-5.Beletria.;
506 1997.Richer, Etienne.náš starší brat Izrael. Bratislava:Serafín.80-85310-77-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
507 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.Mariológia.;
508 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.Spiritualita.;
509 1997.Gajdoš, Milan.Svätá Hildegarda. Zvolen:Jas.80-88795-30-3.Životopis.;
510 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.---.;
511 1997, 1999.R?ssler, Max.Skoré uzdravenie!.Bratislava:LUC.80-7114-275-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
512 1997, c1996.Bahounek, Jiří, 1947- - autor.Studánky očí svaté Zdislavy.:Olomouc :.80-238-0969-5.Životopis.;
513 1997?.neznámy.Dogmatika.:neznámy..Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
514 1997?.Machač, Alexander .Tajuplný zázračný kríž v Eisenberku, v Rakousku.:neznámy..Literatúra faktu.;
515 1997?.neznámy.Jesus Christ Superstar.:neznámy..Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
516 1998.Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
517 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
518 1998.Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.80-7114-344-8.Spiritualita.;
519 1998.Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-57-5.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
520 1998.Sedlák, Jan.Hnutie Spolkov striezlivosti na Slovensku v rokoch 1844-1874.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-139-7.literatúra faktu.;
521 1998.Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-230-3.beletria.;
522 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.Bioetika.;
523 1998.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-92-9.Biografia.;
524 1998.Neuwald, Alfred .Moje prvé Sväté písmo.Bratislava:LUC.80-7114-238-7.Detská literatúra.;
525 1998.Kranz, Gisbert.Augustin -Život a pusobení.Kostelní Vydří:KN.80-7192-212-9.Spiritualita.;
526 1998..Krížová cesta za rodiny.:..Modlitebné knihy.;
527 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4.Rehoľný život a Hnutia.;
528 1998.Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
529 1998.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
530 1998.Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-99-6.Spiritualita.;
531 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.Biografia.;
532 1998.Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-217-1.Biografia.;
533 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
534 1998.Senčík, Štefan, SJ.Potrebujeme ešte náboženstvo?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-218-X.Filozofia.;
535 1998.Račok, Ján.Zamyslení na každý deň. Prešov:VMV..meditácie a myšlienky.;
536 1998.Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.80-88795-51-6.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
537 1998.Dajczer, Todeusz.Úvahy o viere :.Bratislava:Serafín.80-88944-16-3.Spiritualita.;
538 1998.Valent, František.Nezlomený diablom. Jas:Zvolen.80-88795-58-3.Biografia.;
539 1998..Ďakovný akatist. Slovo:Košice.80-85291-38-X.Modlitebné knihy.;
540 1998.Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-214-7.Ježiš Kristus.;
541 1998.Richterová, Magdaléna.Mozaika radosti.Bratislava:LUC.80-7114-219-0.Homiletika - poučné príbehy.;
542 1998.Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
543 1998.Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.80-7178-278-5.meditácie a myšlienky.;
544 1998.Kocián, Václav.Zverme sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie c Václav Kocián, Rudolf Toma ; s úvodným slovom o. biskupa Rudolfa Baláža.Zvolen:Jas.80-88795-47-8.Mariológia.;
545 1998.Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
546 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.Bioetika.;
547 1998.Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-45-1.Katechetika.;
548 1998.Senčík, Štefan, SJ.Svedkovia našich čias.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-217-1.Biografia.;
549 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
550 1998.Olivier, Clément.Taizé a zmysel života.:Serafín.80-88944-04-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
551 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.Životopis.;
552 1998.Šlipko, Tadeusz SJ.Hranice života -dilemy súčasnej bioetiky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-185-X.Bioetika.;
553 1998.Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
554 1998.Ghiglione, Gianni.Na krídlach Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-88933-05-6.Duch Svätý.;
555 1998.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-194-9.Životopisy.;
556 1998.Leppich, Johannes.Kristus na našich cestách.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-214-7.Literatúra faktu.;
557 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Európan na križovatke dejín a života.Zvolen:Združenie Jas.80-88795-46-X.Filozofia.;
558 1998.Dráb, Pavol.Ekumenizmus na Slovensku.. Vyd. Michala Vaška:Prešov.80-7165-116-8.ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
559 1998.Buob, Hans.Cesta obrátenia.Zvolen:Jas.80-88795-53-2.Zborníky a časopisy.;
560 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.Bioetika.;
561 1998.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
562 1998.Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-224-7.Exegéza a biblická teológia.;
563 1998.Judák, Viliam.Kristova Cirkev na ceste.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-215-X.Dejiny Cirkvi.;
564 1998.Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
565 1998.Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.80-85487-54-3.Biografia.;
566 1998.Steinová, Edita.Z moci kríža.Bratislava:LUC.80-7114-246-8.Meditácie a myšlienky.;
567 1998.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.80-88944-01-5.Duch Svätý.;
568 1998.Ferrero, Bruno.Šťastní rodičia.Bratislava:Don Bosco.80-85405-85-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
569 1998.Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-99-6.Spiritualita.;
570 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Posolstvo, ako o ňom písal Pavol. III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-175-7.Exegéza a biblická teológia.;
571 1998.Ferko, Pavol - preklad; ; Z tal. orig. prel. Pavol Ferko.Duch Svätý.:Serafín.80-88944-00-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
572 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
573 1998.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-92-9.Biografia.;
574 1998.Lalíková, Mária - preklad; ; Z angl. orig. prel. Mária Lalíková.Katolícka cirkev a sexuálna výchova.:Serafín.80-85310-98-8.Výchova a sexualita.;
575 1998.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-194-9.Životopisy.;
576 1998.Hoffsűmmer, Willy.Objav svoje krídla.Bratislava:Lúč.80-7114-230-1.Homiletika - poučné príbehy.;
577 1998.Xaver, V.F..V znamení trinástky. Jas:Zvolen.80-88795-51-6.Misiológia a evanjelizácia.;
578 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.Spiritualita.;
579 1998.Batelja Juraj.Alojz Stepinac - Boží sluha.Bratislava:LUC.80-7114-244-1.Biografia.;
580 1998.Laun, Andreas.Preľudnenie:.Bratislava:Serafín.80-85310-85-6.Bioetika.;
581 1998.Calvo, Maximiliano.Modlitba pre každého.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-45-1.Meditácie a myšlienky.;
582 1998.Horváth, Pavel.Anton Bernolák.Martin:MS.80-968020-0-3.Životopis.;
583 1998.Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
584 1998.Nathanson, Bernard.Božia ruka.Bratislava:LUC.80-7114-241-7.Biografia.;
585 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Zborníky a časopisy.;
586 1998.Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-57-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
587 1998.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Duchovné cvičenia vo Vatikáne.Bratislava:LÚČ.80-7114-223-9.Formácia.;
588 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.Životopisy.;
589 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.Spiritualita.;
590 1998.Porubčan, Jozef.Posolstvo 1. Trnava:Dobrá kniha..homiletika - poučné príbehy.;
591 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.Bioetika.;
592 1998.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.80-85310-88-0.Životopis.;
593 1998.Gardoňová, Eva.Páter Porubčan - človek, ktorý nás mal rád.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-216-3.Biografia.;
594 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
595 1998.Malý, Vincent.Tešiteľ Duch Svätý.Bratislava:LÚČ.80-7114-227-1.Modlitebné knihy.;
596 1998.Suenens, Léon Joseph,.Zo života do Života c kardinál Léon Joseph Suenens ; [z francúzskeho originálu preložil Miroslav Šmalo].Zvolen:Jas.80-88795-48-6.Meditácie a myšlienky.;
597 1998.Nadácia Áno životu.Miriam, prečo plačeš?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-242-7.Bioetika.;
598 1998.Gräf, Richard.Áno, Otče.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-201-5.Spiritualita.;
599 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.Životopis.;
600 1998.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - dodatok - Rok 1997.Bratislava:MKH..Mariológia.;
601 1998.Janusz, Ceglowski.Svätý Stanislav Kostka.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-194-9.Životopisy.;
602 1998.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.80-7114-247-6.Bl. Ján Pavol II..;
603 1998.Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.80-85487-53-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
604 1998.Porubčan, Jozef, SJ.Európan na križovatke dejín a života.Zvolen:Združenie Jas.80-88795-46-X.Filozofia.;
605 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
606 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.Exegéza a biblická teológia.;
607 1998, 1999.Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.80-7114-269-7.meditácie a myšlienky.;
608 1998, c1997.Šuránek, Antonín, 1902-1982 - autor.Růžencová rozjímání :.:Olomouc :.80-238-2951-3.Modlitebné knihy.;
609 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
610 1999.Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.80-88933-33-1.Homiletika - poučné príbehy.;
611 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.Formácia.;
612 1999..Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-242-2.Filozofia.;
613 1999.Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-238-4.Spiritualita.;
614 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.Ježiš Kristus.;
615 1999.Ducruet, Bernard.Pokora.Bratislava:Serafín.80-88944-27-9.Formácia.;
616 1999.Raymond OSCO, M. .Rodina, ktorá dosiahla Krista.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-221-X.Životopisy.;
617 1999.Senčík, Štefan, SJ.Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.Životopisy.;
618 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
619 1999.Senčík, Štefan, SJ.Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.Životopis.;
620 1999.Tardif, Emiliano.a dal im moc uzdravovať.Bratislava:LUC.80-7114-286-7.Misiológia a evanjelizácia.;
621 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.80-88944-05-8.Ježiš Kristus.;
622 1999.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Spomínam, premýšľam, vyznávam :.Bratislava:LÚČ.80-7114-264-6.Filozofia.;
623 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.Spiritualita.;
624 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.Ježiš Kristus.;
625 1999.Matka Tereza z Kalkaty.Počúvaj, čo hovorí Láska /myšlienky Matky Terézie.Bratislava:LUC.80-7114-278-6.Meditácie a myšlienky.;
626 1999.Malovcová-Staníková, Miroslava,.V mori života. Oto Németh:[Bratislava].80-967639-8-9.Beletria.;
627 1999.Tihonová, Marie-Claire.Peter Fourier. Bratislava:LÚČ.80-7114-270-0.Životopis.;
628 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
629 1999.Ján Takáč.Veľká láska.Bratislava:LUC.80-7114-261-1.Beletria.;
630 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
631 1999.Wolff, Pierre.Hladné srdce.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-256-2.Meditácie a myšlienky.;
632 1999.Tondra František a kol..Verbum, časopis pre kresťanskú kultúru. Košice:Verbum..Zborníky a časopisy.;
633 1999.Malý, Vincent.Môj Otec a váš Otec.Bratislava:LUC.80-7114-258-1.Modlitebné knihy.;
634 1999.Madre, Philippe.Jednoduchosť srdca.Bratislava:Serafín.80-88944-22-8.Duch Svätý.;
635 1999.Mihály, Szentmártoni.Úvod do pastorálnej teólógie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-259-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
636 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
637 1999.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
638 1999.Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-276-7.Beletria.;
639 1999.Porubčan, Jozef, SJ.Celou dĺžkou času.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-237-6.Filozofia.;
640 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
641 1999..Otázky o láske a živote.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-242-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
642 1999.Senčík, Štefan, SJ.Zefirín Jiménez Malla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-234-1.Životopisy.;
643 1999.Kartuzián.Láska a ticho.Bratislava:Serafín.80-88944-28-7.Homiletika - poučné príbehy.;
644 1999.Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-280-5.Spiritualita.;
645 1999.Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo..Meditácie a myšlienky.;
646 1999.Július Pašteka.Konštantín.Bratislava:LUC.80-7114-281-6.Životopisy.;
647 1999.Nemcová, Viera.Krížová cesta Božieho milosrdenstva c Viera Nemcová.Zvolen:Jas.80-88795-66-4.Modlitebné knihy.;
648 1999.Fisichella, Rino.Keď viera myslí.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-267-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
649 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
650 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.Formácia.;
651 1999.Ducruet, Bernard.Neznáma poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-03-1.Formácia.;
652 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
653 1999.Hirschberger, Johannes.Krátke dejiny filozofie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-266-X.Filozofia.;
654 1999.Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.80-88944-20-1.Rehoľný život a Hnutia.;
655 1999.Malinski, Mieczyslaw.Prv než povieš Milujem. Michal Vaško:Prešov.80-7165-151-6.Výchova a sexualita.;
656 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
657 1999.Faustína.Božie milosrdenstvo - naša záchrana. SLOVO:[Košice].80-85291-65-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
658 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.Formácia.;
659 1999.Neuwald, Alfred.Moja prvá kniha o Ježišovi.Bratislava:LUC.80-7114-285-9.Detská literatúra.;
660 1999.Augustyn, Józef.Boh, svet a my.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-309-7.Filozofia.;
661 1999.Liturgická, komisia Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove.Akatist k Presvätej Bohorodičke.Prešov:Petra.80-968240-3-1.Modlitebné knihy.;
662 1999.Hromník, Milan, SJ.Sviatosť pokánia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-249-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
663 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
664 1999.Hofsűmmer, Willi .Strom manželstva.Bratislava:LUC.80-7114-276-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
665 1999.Doig, Desmond .Matka Terézia. Bratislava:LÚČ.80-7114-266-2.Životopis.;
666 1999.Buob, Hans.Jediný Vykupiteľ a my. Jas:Zvolen.80-88795-65-6.Zborníky a časopisy.;
667 1999.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.80-88944-07-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
668 1999.Christa, Meves.Abeceda šťastného manželstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-241-4.Výchova a sexualita.;
669 1999.Tardiff, Emiliano.V ohni lásky Ducha Svätého.Bratislava:LUC.80-7114-271-9.Duch Svätý.;
670 1999..Veľké jubileum 2000. Nitra:Komisia KBS pre prípravu Jubilejného roku..Zborníky a časopisy.;
671 1999.Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-238-4.Spiritualita.;
672 1999.Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-280-5.Spiritualita.;
673 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.Formácia.;
674 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo verejného účinkovania.Bratislava:Serafín.80-88944-17-1.Ježiš Kristus.;
675 1999.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.80-7114-248-4.Meditácie a myšlienky.;
676 1999.Galot, Jean.Duch Svätý - Duch spoločenstva.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-227-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
677 1999.Grün, Anselm.Duchovné poslanie stredného veku.Bratislava:Serafín.80-88944-10-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
678 1999.Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.80-88944-12-0.Bioetika.;
679 1999.Dacík, Reginald Maria, 1907-1988 - autor.Z pramenů duchovního života :.:Olomouc :.80-7266-017-9.Spiritualita.;
680 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.Formácia.;
681 1999.Lewis, Clive Staples.Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.Praha ::Návrat domů,.80-85495-68-6.beletria.;
682 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.Hagiografia - diela svätých.;
683 1999.Kičinová, Mária 4 zos ;[zostavila: Mária Kičinová].Ruženec k Sedembolestnej.Zvolen:Jas.80-88795-62-1.Modlitebné knihy.;
684 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.Formácia.;
685 1999.Neznámy.Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi, živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti. Prešov:Mariánske nakladateľstvo a vydavateľstvo..Meditácie a myšlienky.;
686 1999.Molinie, Marie Dominique.Znovuzrodenie.Bratislava:Serafín.80-88944-02-3.Formácia.;
687 1999.Körbel, Hugo Maria.Pečať kríža: život svätého Benedikta Menniho.Bratislava:LUC.80-7114-287-5.Životopisy.;
688 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.80-88944-21-X.Rehoľný život a Hnutia.;
689 2000.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov..Bratislava:LÚČ.80-7114-386-3.Literatúra faktu.;
690 2000.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vznik evanjelií uprostred Cirkvi.Bratislava:LÚČ.80-7114-316-2.Exegéza a biblická teológia.;
691 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
692 2000.Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
693 2000.Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
694 2000.Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
695 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
696 2000.Šilhár, Štefan.FATIMA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-329-6.Mariológia.;
697 2000.Catherine, Elthievant.Vincent.Bratislava:LUC.80-7114-312-X.Detská literatúra.;
698 2000.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 1. - 12. týž., 3. časť. Kontakt plus:Bratislava.80-7114-550-5.Homiletika - poučné príbehy.;
699 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
700 2000.Komisia KBS.Pútnici v modlitbe.:B. m. n..80-968320-7-7.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
701 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
702 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
703 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.Biografia.;
704 2000.Porubčan, Jozef, SJ.Desatoro.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-308-9.Homiletika - poučné príbehy.;
705 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
706 2000.Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
707 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.Biografia.;
708 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
709 2000.Senčík, Štefan, SJ.Ježiš naša cesta.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-303-8.Ježiš Kristus.;
710 2000.Ivančič, Tomislav.Chcem vás naučiť modliť sa.. Zvolen:Jas.80-89219-05-5.Mariológia.;
711 2000.Christine Péan, Igor Calpaš.Svätá Anna - dobrá matka.Bratislava:LUC.80-7114-301-4.Detská literatúra.;
712 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
713 2000.Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.80-7114-323-5.Životopis.;
714 2000.Mauger, Gilles .Svätá Terézia - učiteľka Cirkvi z Avily.Bratislava:LUC.80-7114-317-0.Životopisy.;
715 2000.Mac Kenna, Briege.Sila sviatostí. Serafín:Bratislava.80-88944-42-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
716 2000.Semivan, Juraj.Pomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-284-9.výchova a sexualita .;
717 2000.Senčík, Štefan, SJ.Potrebujeme cirkev?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-287-2.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
718 2000.Martin, Ralph.Hlad po Bohu. Familiaris:Bratislava.80-967813-5-9.Duch Svätý.;
719 2000.Janáč - Hrubý, Pavol.Mária. .Poprad :ERKAC.80-968332-3-5.Mariológia.;
720 2000.Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
721 2000.Ďurica, Ján, SJ.Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-527-8.Exegéza a biblická teológia.;
722 2000.Bourcois-Macé,Andreé.Svätý Peter.Bratislava:LUC.80-7114-302-2.Detská literatúra.;
723 2000.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
724 2000.Terézia, z Lisieux.S Terezkou každý deň. [Rád bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]:Košice.80-968498-8-3.Meditácie a myšlienky.;
725 2000.Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
726 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
727 2000.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-278-3.Spiritualita.;
728 2000.Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.80-7114-308-1.Mariológia.;
729 2000.Augustyn, Józef.Smädní po láske..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-503-0.Formácia.;
730 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
731 2000.Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.80-7114-299-9.Modlitebné knihy.;
732 2000.Kustić, Živko.Kľúčik k Biblii.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-305-4.Exegéza a biblická teológia.;
733 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
734 2000.Dobraczynski, Jan.Nikodémové listy..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-285-6.Beletria.;
735 2000.Gasparino, Andrea.Spiritualita dialógu. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.80-88933-57-9.Výchova a sexualita.;
736 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.Exorcizmus- Ezoterika.;
737 2000.Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.80-7165-338-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
738 2000.Sheen, Fulton J.Hore srdcia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-278-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
739 2000.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.Exegéza a biblická teológia.;
740 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
741 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
742 2000.Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.Životopisy.;
743 2000.Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.80-88933-55-2.Morálka.;
744 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.Biografia.;
745 2000.Barbarič, Slavko.Klaňajte sa môjmu synovi srdcom.Bratislava:MCM.80-7165-250-4.Mariológia.;
746 2000.Hromník, Milan, SJ.Ľudia viery - ľudia svetla.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-313-5.Biografia.;
747 2000.Kocián, Václav.Revolúcia života. Jas:Zvolen.80-88795-22-2.Zborníky a časopisy.;
748 2000.Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
749 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
750 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
751 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
752 2000.Petrík, Vincent, SJ.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-288-0.Rehoľný život a Hnutia.;
753 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2.Bl. Ján Pavol II..;
754 2000.Mihály, Juraj Andrej.Naplň si srdce.Bratislava:LUC.80-7114-306-5.Meditácie a myšlienky.;
755 2000.Mauro Cavallini, Mária Beňová.Svätá Margita Mária.Bratislava:LUC.80-7114-298-0.Detská literatúra.;
756 2000.Jurko, Jozef (1950).Milosrdenstvo Pánovo nech ospevujú naveky.Kapušany:Bens.80-88998-03-4.modlitebné knihy .;
757 2000.Cahour, Marion.Pán Ježiš uzdravuje alkoholikov. Jas:Zvolen.80-88795-25-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
758 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.Biografia.;
759 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
760 2000.Madre, Philippe.Dar poznání.Kostelní Vydří:KN.80-7192-489-X.Duch Svätý.;
761 2000.Gasparino, Andrea.Revízia života. Don Bosco:Bratislava.80-88933-55-2.Morálka.;
762 2000.Mariakumar, James; Perreira, Mária.Ježiš uzdravuje teba a tvoju rodinu.. Spišské Podhradie:KS.80-89219-01-2.Zborníky a časopisy.;
763 2000.Camusová, Louise.Svätý Filip - rozsievač radosti.Bratislava:LUC.80-7114-318-9.Detská literatúra.;
764 2000.Šilhár, Štefan.FATIMA.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-329-6.Mariológia.;
765 2000.Lefevre, Pierre - Perrinet, Bruno.Veľké pravdy v malých príbehoch II. .Bratislava :Lúč..Homiletika - poučné príbehy.;
766 2000.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Bratislava:Redemptoristi.80-968638-2-7.Redemptoristi - kongregácia.;
767 2000.Wetter, Immolata.Mária Wardová (1585-1645). Životopis..Trnava:Dobrá kniha.80-7141-476-X.Životopisy.;
768 2000.Bosmans, Phil.Kľúč šťastia.Bratislava:Don Bosco.80-88933-50-1.Meditácie a myšlienky.;
769 2000.Magdaléna Richterová, Ján.Iba dnes.Bratislava:LUC.80-7114-296-4.Hagiografia - diela svätých.;
770 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
771 2000.Csontos, Ladislav, SJ.Na slovíčko, Sylvia.Bratislava:LUC.80-7114-310-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
772 2000.Arnott, John.Dôležitosť odpúšťania. Kresťanský život:Bratislava.80-7120-035-2.duchovný život .;
773 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Zborníky a časopisy.;
774 2000.Macnutt, Francis.Oslobodzovanie od zlých duchov.Hontianske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-968401-3-4.Exorcizmus- Ezoterika.;
775 2000.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-315-4.Mariológia.;
776 2000.Castro, Regis.Kniha pre rodinu.. Zvolen:Jas.80-89219-00-4.Výchova a sexualita.;
777 2000.Kocián, Václav.Modlitby za oslobodenie od Zlého a citových rán.Zvolen:Jas.80-88795-74-5.Exorcizmus- Ezoterika.;
778 2000.Motulko, Ján .V Ježiškovej škole.Bratislava:LUC.80-7114-304-9.Detská literatúra.;
779 2000.Hromník, Milan, SJ.Žofia Bošnáková.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-291-0.Životopis.;
780 2000.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli, Dana Havierniková.Katarína.Bratislava:LUC.80-7114-313-8.Detská literatúra.;
781 2000.Rosage, David E..Moje slová sú Duch a Život. Jas:Zvolen.80-88795-72-9.Modlitebné knihy.;
782 2000.Petrík, Vincent, SJ.Cudzincom vo vlastnom dome.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-288-0.Biografia.;
783 2000.Vianey, Ján Mária; Janovská, Katarína; Ján z Kríža.Pohľad na očistec..Bratislava:Serafín.80-88944-30-9.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
784 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.Biografia.;
785 2000.Hünermann, Wilhelm.Klement Mária Hofbauer - muž viery a nádeje.Bratislava:Lúč.80-7114-283-2.Redemptoristi - kongregácia.;
786 2000, 2001.Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-328-3.Mariológia.;
787 2000?.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy..Hagiografia - diela svätých.;
788 2000?.Menéndéz, Jozefa.Posolstvá Božského Srdca svetu, vizionárke Jozefe Menéndezovej.:..Hagiografia - diela svätých.;
789 2000?.Pervan, Tomislav.Medžugorie.:GRAF. IZRADA..Mariológia.;
790 2000?.Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:..Mariológia.;
791 2000?.Gipard Armand.Svedectvá Medžugoria- Blahoslavená zem.:..Mariológia.;
792 2000?.Bubalo, Janko.Tisíc stretnutí s Pannou Máriou v Medžugorii.:..Mariológia.;
793 2000?.neznámy.Poďte so mnou do večeradla.:..Mariológia.;
794 2000?.bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice.Nebo vo viere, duchovné spisy.:neznámy..Hagiografia - diela svätých.;
795 2000?.Františkánsky svetský rád.Myšlienky na každý deň.:Františkánsky svetský rád..Hagiografia - diela svätých.;
796 2000?.Marianová Jozefína.Udalosti v Medžugorí v súlade alebo proti učeniu Cirkvi?.:..Mariológia.;
797 2001.Muráňová, Mária, 1932-2008 .Malá učebnica starnutia:.Bratislava:Lúč.80-7114-336-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
798 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.Životopis.;
799 2001.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:..Zborníky a časopisy.;
800 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.Exegéza a biblická teológia.;
801 2001.Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-369-5.Mariológia.;
802 2001.Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-367-9.Životopis.;
803 2001.Sebíňová, Františka.Tajomná radosť.Bratislava:LUC.80-7114-357-X.Životopis.;
804 2001.Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.80-7114-332-4.Katechetika.;
805 2001.Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-354-2.Životopisy.;
806 2001.Vragaš, Štefan.V službe Ducha.Bratislava:LUC.80-7114-360-X.Zborníky a časopisy.;
807 2001.Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-353-4.Životopisy.;
808 2001.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.80-85487-63-2.Meditácie a myšlienky.;
809 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
810 2001.Seuffert, Jozef .Svätý Tomáš Morus.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-354-2.Životopis.;
811 2001.Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.80-968525-1-5.Biografia.;
812 2001.Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-377-6.Bioetika.;
813 2001.Slavomír Ondica, Pavol.Svätý meč.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-325-9.Beletria.;
814 2001.Burghart, Joachim - Ortner, Reinhold.Výchova k viere, Časové náboženské otázky. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-324-0.Katechetika.;
815 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
816 2001.Guardini, Romano.Sloboda a zodpovednosť. Trnava:Dobrá kniha.80-7141-322-4.Morálka.;
817 2001.Matuška, Peter.Zázračná medaila.Bratislava:Oto Németh.80-88949-17-3.Mariológia.;
818 2001.Med, Oldřich.Charizmatický svätec. Mladý kňaz. Don Bosco:Bratislava.80-88933-70-6.Životopisy.;
819 2001.Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.80-88944-34-1.Meditácie a myšlienky.;
820 2001.Hajduk, Ryszard.Hľa, tu som, pošli mňa!. Misionár:Michalovce.80-88724-11-2.Formácia.;
821 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
822 2001.Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-367-4.Beletria.;
823 2001.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:..Zborníky a časopisy.;
824 2001.Hromník, Milan, SJ.Škola modlitby svätého Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-347-X.Hagiografia - diela svätých.;
825 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
826 2001.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.80-968642-8-9.Patrológia.;
827 2001.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Modlitba?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-359-3.Meditácie a myšlienky.;
828 2001.Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-353-4.Životopis.;
829 2001.Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.80-7114-328-6.Životopisy.;
830 2001.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-342-9.Beletria.;
831 2001.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:..Zborníky a časopisy.;
832 2001.Libiszewski, Piotr .Myšlienky na každý deň - Sv.Vincent Pallotti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-329-1.Homiletika - poučné príbehy.;
833 2001.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-326-7.Spiritualita.;
834 2001.Cantalamessa, Raniero.Veľkonočné tajomstvo.Bratislava:Serafín.80-88944-18-X.Ježiš Kristus.;
835 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
836 2001.Ján XXIII..Poslušnosť a pokoj /myšlienky Jána XXIII.Bratislava:LUC.80-7114-347-2.Meditácie a myšlienky.;
837 2001.Lubich, Chiara,.Rodina-spoločná cesta k svätosti. Nové mesto:Bratislava.80-85487-64-0.Výchova a sexualita.;
838 2001.Llewelyn, Robert.Brána do ticha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-350-X.Mariológia.;
839 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
840 2001.Guardini, Romano.Technika a človek.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-330-5.Morálka.;
841 2001.Boros, Ladislaus .Vykúpené bytie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-349-6.Bioetika.;
842 2001.Sorg, Anton.Čo znamená meno Ježiš.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-172-9.Ježiš Kristus.;
843 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
844 2001.Augé, Matias.Liturgická spiritualita.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-341-0.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
845 2001.Hochmuth, Karol.A svetlo svieti v temnote.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-358-5.Homiletika - poučné príbehy.;
846 2001.Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.80-85405-71-7.Životopis.;
847 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.Modlitebné knihy.;
848 2001.Lavigneová, Ruth H..Svätý Klaudius la Colombiére.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-353-4.Životopis.;
849 2001.Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.80-968525-1-5.Biografia.;
850 2001.Havrilla, Mikuláš .Svätá omša a rozhovor so sv. P. Piom. [TYPOPRESS]:[Košice].80-967496-7-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
851 2001.Terrová, Odille.Súcit.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-323-2.Biografia.;
852 2001.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.80-7114-335-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
853 2001.Wolfgang, Hund.Nepraví duchovia - praví klamári?.Bratislava:LUC.80-7114-349-9.Exorcizmus- Ezoterika.;
854 2001.Marshall, Bruce.Dcéra kráľovská.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-367-4.Beletria.;
855 2001.Green, Thomas SJ.Kúkoľ medzi pšenicou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-326-7.Exorcizmus- Ezoterika.;
856 2001.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.80-7114-348-0.Životopis.;
857 2001.sprac. Oldřich Med.Charizmatický svätec.:Don Bosco.80-88933-69-2.Životopisy.;
858 2001.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-334-0.Ježiš Kristus.;
859 2001.Gilbert, Guy.Ruženec pre mladých..Bratislava:LUC.80-7114-329-4.Modlitebné knihy.;
860 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.Výchova a sexualita.;
861 2001.Vladimír Repka.Listy o modlitbe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-340-2.Meditácie a myšlienky.;
862 2001.Ondica, Slavomír.Trnavská Panna Mária, oroduj za nás!. B-print:Trnava.80-968496-4-6.Modlitebné knihy.;
863 2001.Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.80-88933-75-7.Výchova a sexualita.;
864 2001.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:..Zborníky a časopisy.;
865 2001.Moia, Luciano.Blahoslavení rodičia. Don Bosco:Bratislava.80-85405-71-7.Životopis.;
866 2001.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie, východisko šťastného života. Zvolen:..Zborníky a časopisy.;
867 2001.Mária Adamčíková.Vznešená prehra.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-344-5.Životopis.;
868 2001.R?ssler, Max.Objav radosť.Bratislava:LUC.80-7114-322-7.Homiletika - poučné príbehy.;
869 2002.Gregor, Veľký.Svätý Benedikt. Muž menom Požehnaný.:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-968680-9-8.Životopisy.;
870 2002.Suaudeau, Jacques.Kultúra života. Serafín:Bratislava.80-88944-54-6.Bioetika.;
871 2002.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
872 2002.Grun, Anselm.50x Ježíš.Kostelní Vydří:KN.80-7192-482-2.Ježiš Kristus.;
873 2002.Gilbert, Guy.Setkání s Marií.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-657-4.Mariológia.;
874 2002.Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.80-7165-318-7.Mariológia.;
875 2002.Ondruš, Rajmund, SJ.Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-370-4.Životopisy.;
876 2002.Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
877 2002.MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
878 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.Mariológia.;
879 2002.Bossis, Gabriela,1874-1950.On a ja.Bratislava:Druhá staromestská spol..80-968859-0-1.Hagiografia - diela svätých.;
880 2002.Augustyn, Józef .Otcovstvo.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-382-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
881 2002.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Serafín:Bratislava.80-88944-57-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
882 2002.Pichler, Viliam,.Laická apoštolka Lujza. Jas:Zvolen.80-88795-85-0.Biografia.;
883 2002.Lippert, Peter.Človek Jób hovorí s Bohom.Bratislava:LÚČ.80-7114-374-X.Exegéza a biblická teológia.;
884 2002.Longová, Anne.Umenie načúvať.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-377-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
885 2002.Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Bratislava:LUC.80-7114-363-4.Meditácie a myšlienky.;
886 2002.Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-336-9.Morálka.;
887 2002.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.80-968854-0-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
888 2002.Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
889 2002.Groeschel, Benedict.Etapy duchovného rastu. .Bratislava :Serafín.80-88944-61-9.Formácia.;
890 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.80-7114-377-4.Katechetika.;
891 2002.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.Spiritualita.;
892 2002.Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.80-88949-55-6.Detská literatúra.;
893 2002.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..Ľudská zrelosť a psychológia.;
894 2002.MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
895 2002.Gabriel, Floris.Prebuď svoje srdce. Oto Németh:Bratislava.80-88949-55-6.detská literatúra .;
896 2002.Filipek, Andrej, SJ.Z oboch strán oltára.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-400-X.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
897 2002.Salij, Jacek.Smrť, zmŕtvychvstanie, večný život. .Bratislava :Lúč.80-7114-388-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
898 2002.Manjackal, James.Svedectvo a posolstvo pátra Jamesa, misionára z Indie z Misionárskej spoločnosti sv. Františka Saleského.. Jas:Zvolen.80-88795-87-7.Zborníky a časopisy.;
899 2002.Vella, Elias.Uzdravenie a oslobodenie v Kristovi. .Zvolen :Združenie Jas.80-88795-86-9.Zborníky a časopisy.;
900 2002.Calvo, Gabriel.Ruka v ruke. .Bratislava :Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.80-968513-6-5.Výchova a sexualita.;
901 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
902 2002.Imbach, Josef.Otče náš a Verím v Boha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-362-3.Katechetika.;
903 2002.Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.80-7114-392-8.Životopis.;
904 2002.Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.80-7114-392-8.Detská literatúra.;
905 2002.MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
906 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.Mariológia.;
907 2002.Igor, Strinka.Cyril a Metod.Bratislava:LÚČ.80-7114-369-3.Detská literatúra.;
908 2002.Páter Pio.Vlastnými slovami /svätý páter Pio.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-395-X.Meditácie a myšlienky.;
909 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem darov Ducha Svätého.Bratislava:LÚČ.80-7114-375-8.Duch Svätý.;
910 2002.Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
911 2002.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-390-9.Biografia.;
912 2002.Michalov, Jozef, SVD.Scholastická filozofia.Filozofická fakulta/Herba Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-502-0.Filozofia.;
913 2002.Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.80-88944-53-8.Výchova a sexualita.;
914 2002.Calvo, Gabriel.Rodinná energia a ako ju uvoľniť. Hnutie kresťanských rodín na Slovensku:Bratislava.80-968765-4-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
915 2002.Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.80-7114-390-1.Životopis.;
916 2002.Elisabeth Charpy, Augusta Curreli.Lujza.Bratislava:LUC.80-7114-354-5.Detská literatúra.;
917 2002.Gilbert, Guy.Krížová cesta, pobožnosť pre mladých.Bratislava:LUC.80-7114-362-6.Modlitebné knihy.;
918 2002.Patricia A. Kossmannová, Pavol Petrík.V plnosti času.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-210-4.Zborníky a časopisy.;
919 2002.Martini, Carlo Maria.K prameňom evanjelia. Serafín:Bratislava.80-88944-52-X.Formácia.;
920 2002.Weag, Gerhard Jeremias.Nové komunity v 3. tisícročí.Bratislava:LUC.80-7114-350-2.Rehoľný život a Hnutia.;
921 2002.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..Ľudská zrelosť a psychológia.;
922 2002.Michalov, Jozef, SVD.Sedem sviatostí.Bratislava:LÚČ.80-7114-376-6.Katechetika.;
923 2002.Marián Šangala, Anton Konečný.Kríže Košíc a okolia.Bratislava:LUC.80-7114-371-5.Rehoľný život a Hnutia.;
924 2002.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas. .Bratislava :Oto Németh.80-88949-48-3.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
925 2002.Desbois, Jackie.List depresívnemu človeku. Oto Németh:[Bratislava].80-88949-39-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
926 2002.Contessa, Fabrizio.Svätá Mária Gorettiová.Bratislava:LUC.80-7114-392-8.Životopis.;
927 2002.Braulik, Georg .Rozumieť Starému zákonu.:Katolícke biblické dielo.80-968345-9-2.Exegéza a biblická teológia.;
928 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.Mariológia.;
929 2002.Peter Žeňuch.Pšeničné zrnká /myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského.Bratislava:LUC.80-7114-366-9.Meditácie a myšlienky.;
930 2002.Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA..Ľudská zrelosť a psychológia.;
931 2002.John z Taize.Dobrodružstvo svätosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-390-9.Exegéza a biblická teológia.;
932 2002.Philippe, Jacques.Vnútorná sloboda.Bratislava:Serafín.80-88944-78-3.Duch Svätý.;
933 2002.Augustyn, Józef.Sviatosť zmierenia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-336-9.Morálka.;
934 2002.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:Serafín.80-88944-55-4.Spiritualita.;
935 2002.MacNutt, Francis,.Modlime sa za naše počaté dieťa. Vydavateľstvo sv. Bystríka:Bratislava.80-968401-4-2.Výchova a sexualita.;
936 2002.Augustyn, Józef, 1950- - autor.Vedeni Bohem :.:Kostelní Vydří :.80-7192-759-7.duchovné vedenie a sprevádzanie.;
937 2003.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-410-7.Životopis.;
938 2003.Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
939 2003.Grün, Anselm.Nádej.Bratislava:LUC.80-7114-430-4.Katechetika.;
940 2003.Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
941 2003..Charizmatický svätec - S chlapcami.Bratislava:Don Bosco.80-88933-92-7.Životopis.;
942 2003.Laurand, Luce.Svätý Michal a svätí anjeli.Bratislava:LUC.80-7114-422-3.Detská literatúra.;
943 2003.Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.80-88944-76-7.Spiritualita.;
944 2003.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
945 2003.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
946 2003.Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
947 2003.Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-74-0.Životopisy.;
948 2003.Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.80-7266-133-7.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
949 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
950 2003.Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.80-968887-5-7.Mariológia.;
951 2003.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.80-7114-415-0.Meditácie a myšlienky.;
952 2003.Chovancová, Mária.Môj anjel strážny.Bratislava:LÚČ.80-7114-438-X.Detská literatúra.;
953 2003..V škole dôvery svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
954 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.Homiletika - poučné príbehy.;
955 2003.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
956 2003.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
957 2003.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-412-3.Mariológia.;
958 2003.Habovštiak, Anton.Sestra Zdenka.Bratislava:LUC.80-7114-423-1.Detská literatúra.;
959 2003.Hunermann, Wilhelm.Žobrák z Granady : Životný príbeh svätého Jána z Boha.Bratislava:LUC.80-7114-424-X.Životopisy.;
960 2003.Padovese, Luigi.Dialógy svätých z mramoru. Spoločnosť Božieho slova:Nitra.80-85223-57-0.Životopis.;
961 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
962 2003.Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-73-2.Meditácie a myšlienky.;
963 2003.Muller, Wunibald.Zaľúbenosť, sila, ktorá ťa zmení. Trnava:Dobrá kniha..Výchova a sexualita.;
964 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
965 2003.Lucia, sestra.Výzvy fatimského posolstva.Bratislava:Serafín.80-88944-91-0 (v knihe je chybné ISBN).Mariológia.;
966 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
967 2003..Slová otcov púšte.Bratislava:Serafín.80-88944-70-8.Patrológia.;
968 2003.Quoist, Michel.Rozprávaj mi o láske.Bratislava:LUC.80-7114-434-7.Výchova a sexualita.;
969 2003.Salij, Jacek.Veštenie, čary, posadnutosť. .Bratislava :Lúč.80-7114-411-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
970 2003.Carretto, Carlo.Ja, František.Bratislava:Lúč.80-7114-396-0.Spiritualita.;
971 2003.Léon - Dufour, Xavier.Slovník biblickej teológie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-414-X.Exegéza a biblická teológia.;
972 2003.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.80-88933-49-8.Formácia.;
973 2003.Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.80-88933-99-4.Životopis.;
974 2003.Košiar, Ján.Ján Pavol II. prorok našich čias.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.80-89063-12-8.Bl. Ján Pavol II..;
975 2003.Fiores, Stefano de.Kto je pre nás Mária?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-412-3.Mariológia.;
976 2003.Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
977 2003.Reuter, Jakub.Hlásateľ Slova v moci Ducha : Osobný a duchovný profil bl.Arnolda Janssena.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova, SVD.80-85223-66-X.Životopis.;
978 2003.Ivančíć, Tomislav.Hagioterapia- Boh uzdravuje duchovnú dušu. Trnava:UPC sv. Stanislava..Ľudská zrelosť a psychológia.;
979 2003.Federspiel, Daniel.Dominik : Životný príbeh Dominika Savia.Bratislava:LUC.80-7114-405-3.Detská literatúra.;
980 2003.Balázs, Ján Krstiteľ.Znak tau.Bratislava:Serafín.80-88944-68-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
981 2003.Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.80-7114-446-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
982 2003.Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.80-88944-32-5.Životopisy.;
983 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
984 2003.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
985 2003.Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
986 2003.Salij, Jacek.Sex, láska, morálka.Bratislava:LUC.80-7114-408-8.Morálka.;
987 2003.Carretto, Carlo.Lebo si môj Otec.Bratislava:Lúč.80-7114-400-2.Meditácie a myšlienky.;
988 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.Mariológia.;
989 2003.Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
990 2003.Sandtner, Štefan, SDB.Kňaz naveky.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-8074-000-3.Meditácie a myšlienky.;
991 2003.Zuchniewicz, Pawel.Náš pápež : Životopis Karola Wojtylu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-421-2.Bl. Ján Pavol II..;
992 2003.Salij, Jacek.Hriech, milosť, sviatosť zmierenia.Bratislava:LUC.80-7114-389-8.Morálka.;
993 2003.Behrens, Katja.Bez svetla a zvuku : Život Heleny Kellerovej.Bratislava:LUC.80-7114-421-5.Biografia.;
994 2003.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-424-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
995 2003.Kerry, Margaret.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.80-88944-72-4.Detská literatúra.;
996 2003.Grun, Anselm.Láska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-862-3.Katechetika.;
997 2003.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-410-7.Životopis.;
998 2003.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.80-7114-404-5.Mariológia.;
999 2003.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1000 2003.Luciani, Albino.Vzory. Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.80-88741-30-0.Biografia.;
1001 2003.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1002 2003.Carretto, Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-395-2.Meditácie a myšlienky.;
1003 2003.Finová, Catherine.Mária-Dominika.Bratislava:LUC.80-7114-409-6.Detská literatúra.;
1004 2003..Beatifikácia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-450-0.Bl. Ján Pavol II..;
1005 2003.Wohl, Luis de.Zapáľ svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-410-7.Životopis.;
1006 2003.Evers, Henry.Život a náuka sv. Pierra-Juliena Eymarda.Bratislava:Serafín.80-88944-32-5.Životopis.;
1007 2003.Ferrero, Bruno.Niekedy stačí len jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.80-88933-93-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1008 2003.Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1009 2003.Behúň, Marián T. .Prázdniny na Dubovej samote.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-431-X.Beletria.;
1010 2003.Slušná Oľga.Mamina modlitba.Bratislava:LUC.80-7114-444-4.Biografia.;
1011 2003.Govannini, Luigi.Svätý Štefan : Prvý mučeník Cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-416-9.Detská literatúra.;
1012 2003.Cantalamessa,Raniero.Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Rozhodnutie pre Krista a jeho univerzálna dimenzia.Bratislava:Serafín.80-88944-37-6.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1013 2003.neznámy.Blahoslavená sestra Zdenka . Bratislava:LÚČ.80-7114-427-4.Životopisy.;
1014 2003..V škole dôvery svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1015 2003.Alfonz Mária,.Zachránilo nás Dieťa. Michal Vaško:Prešov.80-968525-7-4.Redemptoristi - kongregácia.;
1016 2003.Kašparů, Max.Vieromer.Bratislava:LUC.80-7114-413-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1017 2003.Gabriel Paľa.Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko.Bratislava:LUC.80-7114-432-0.Životopisy.;
1018 2003.Kalinay, Pavol.Ján Pavol II. v krajinách sveta : (Informácie a úvahy o pastoračných cestách Svätého Otca). Zvolen:Jas.80-88795-92-3.Bl. Ján Pavol II..;
1019 2003.Pavol, Prikryl.Básničky z hviezdičky.Bratislava:Serafín.80-88944-75-9.Detská literatúra.;
1020 2003.Kašparú, Jaroslav Max.O radostiach ľudskej duše..Bratislava:LUC.80-7114-412-6.Meditácie a myšlienky.;
1021 2003.Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-403-4.Meditácie a myšlienky.;
1022 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.Modlitebné knihy.;
1023 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1024 2003.Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-411-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1025 2003.Mrocek, Juraj."Drahé deti-". Juraj Mrocek:Bratislava.80-968887-5-7.Mariológia.;
1026 2003.Wojtyla, Karol.Pri základoch obnovy. Typi Universitatis Tyrnaviensis:Bratislava.80-224-0774-7.Bl. Ján Pavol II..;
1027 2003.Kaľavský, Metod.Z dejín a zápasov hornošarišských matičiarov.Giraltovce:Okresné rady Matice slovenskej v Bardejove a Stropkove..literatúra faktu 1855/Z-122.;
1028 2003..V škole dôvery svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-397-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1029 2003.Buccellato, Giuseppe.Blahoslavení čistí. Don Bosco:Bratislava.80-88933-49-8.Formácia.;
1030 2003.Teresio Bosco.Svätci saleziánskej rodiny. .Bratislava :Vydavateľstvo Don Bosco.80-88933-99-4.Životopis.;
1031 2003.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska "Srdca" Európy 1: kritická situácia, východiská a vízia Jána Pavla II. o úlohe S. Zvolen:Jas.80-88795-91-5.Bl. Ján Pavol II..;
1032 2003.Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1033 2003.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.80-88944-77-5.Spiritualita.;
1034 2003.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Bratislava:LUC.80-7114-445-2.Homiletika - poučné príbehy.;
1035 2003.Matuška, Peter J..Jasno vo svedomí a pokoj v duši.Bratislava:Parakletos.80-968976-5-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1036 2003.Vintrouová, Francoise.Matka Terézia.Bratislava:LUC.80-7114-406-1.Detská literatúra.;
1037 2003.Agnesa G. J., Tereza.Legenda chodí bosá.Bratislava:LUC.80-7114-441-X.Životopisy.;
1038 2003.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1039 2003.Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1040 2003.Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:Lúč.80-7114-399-5.Meditácie a myšlienky.;
1041 2003.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-398-7.Meditácie a myšlienky.;
1042 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.Mariológia.;
1043 2003.Slota, Boleslaw.Svetlá pre biednych.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-5-8.Redemptoristi - kongregácia.;
1044 2003.Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.80-7114-418-5.Výchova a sexualita.;
1045 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.misiológia a evanjelizácia .;
1046 2003.Sláviková, Helena.Hrdinské svedectvo mladosti.Bratislava:LUC.80-7114-393-6.Biografia.;
1047 2003.Vella, Elias OFM.Zlí duchovia a exorcizmus.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-1-3.Exorcizmus- Ezoterika.;
1048 2003.Ondruš, Rajmund, SJ.Životopis sv. Ignáca Loyolského.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-417-4.Životopisy.;
1049 2003.Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.Zvolen:Jas.80-88795-90-7.Poézia.;
1050 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.Exegéza a biblická teológia.;
1051 2003.Ištvaník, Štefan, CSsR.Ruženec svetla.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-22-8.Modlitebné knihy.;
1052 2003.Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA..Ľudská zrelosť a psychológia.;
1053 2003.Rózycki, Ignacy.Božie milosrdenstvo. Michal Vaško:Prešov.80-7165-416-7.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1054 2003.Barbarič, Slavko.Daj mi svoje ranené srdce. Michal Vaško:Prešov.80-7165-419-1.Mariológia.;
1055 2003.Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva.V škole milosrdenstva svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-455-8.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1056 2003.Scalera, Giovanni.10 krokov ku šťastiu.Bratislava:LUC.80-7114-425-8.Detská literatúra.;
1057 2003.Tyrol, Anton.Dei Verbum : Komentár k dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-22-7.Cirkevné dokumenty.;
1058 2003.Forrest, Tom.Vpred.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-6-6.Misiológia a evanjelizácia.;
1059 2003.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.80-968626-0-X.Modlitebné knihy.;
1060 2003.Kašparů, Max.Malý kompas viery.Bratislava:LUC.80-7114-414-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1061 2003.Carretto, Carlo.Iba láska....Bratislava:Lúč.80-7114-397-9.Meditácie a myšlienky.;
1062 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.Mariológia.;
1063 2004.Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.80-8081-002-8.Rehoľný život a Hnutia.;
1064 2004.Pernoud, Régine.Mýty a fakty. Bodka za stredovekom.Bratislava:LUC.80-7114-467-3.Dejiny Cirkvi.;
1065 2004.Praskawetzová, Elfriede.Objavujeme desať Božích prikázaní.Bratislava:LUC.80-7114-466-5.Detská literatúra.;
1066 2004.Zanzucchiová, Anna Maria.Umenie byť matkou.Bratislava:Nové mesto.80-85487-76-4.Výchova a sexualita.;
1067 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Experiment bez viery.Bratislava:LÚČ.80-7114-450-9.Filozofia.;
1068 2004.Podolan, Jozef.Z exilu do vlasti.Bratislava:LUC.80-7114-453-3.Spiritualita.;
1069 2004.Groeschel, Benedict J..Augustín - filozof, mystik, teológ.Bratislava:Serafín.80-8081-006-0.Životopis.;
1070 2004.Dasan, Vima.Jeho slovo je útecha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-455-7, 9788071414551.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1071 2004.Kiene, Paul F..Ruky preč od okultizmu a povery!.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-36-8.Exorcizmus- Ezoterika.;
1072 2004.Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1073 2004.Beauchamp, Paul.Žalmy. Noc a deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-468-9.Exegéza a biblická teológia.;
1074 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta.Bratislava:LÚČ.80-7114-449-5.Misiológia a evanjelizácia.;
1075 2004.Dhotel, Jean.Ignaciánska spiritualita : Orientačné body.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-443-3.Spiritualita.;
1076 2004.Macák, Ernest, SDB.Naša Sedembolestná Matka : Dejiny Šaštína.Bratislava:Don Bosco.80-8074-014-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1077 2004.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-8-2.Životopis.;
1078 2004.Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1079 2004.Bertanzetti, Eileen Dunn.Páter Pio. Serafín:Bratislava.80-88944-81-3.Detská literatúra.;
1080 2004.Allender, dan b..Pravá tvár lásky.Bratislava :Porta libri.80-89067-25-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1081 2004.Haľko, Jozef (1964).Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia.Bratislava:LÚČ.80-7114-493-2.Literatúra faktu.;
1082 2004.Grun, Anselm.V tvojich rukách som v bezpečí.Bratislava:Serafín.80-8081-007-9.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1083 2004.Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.80-8074-009-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1084 2004.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Bens.80-88998-61-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1085 2004.Nagelová, Beáta.Pre maličkých : Kresťanské symboly.Bratislava:LUC.80-7114-473-8.Katechetika.;
1086 2004.Michalov, Jozef, SVD.Formácia dobrého človeka.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-744-9.Formácia.;
1087 2004.Rohr, Richard.Nahý Boh : Obhajoba kresťanstva z tela a krvi.:Zrno.80-967867-8-4.duchovný život .;
1088 2004.Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
1089 2004.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1090 2004.Katarína Balleková.Modlitba a život.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-391-7.Spiritualita.;
1091 2004.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.80-7114-489-4.Životopis.;
1092 2004.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-8-2.Životopis.;
1093 2004.Sestry Congregatio Jesu.Sestry Congregatio Jesu. Bratislava:Sestry Congregatio Jesu..Rehoľný život a Hnutia.;
1094 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1095 2004.Kašparu, Max.Šum z pien : Myšlienky Maxa Kašparů.Bratislava:LUC.80-7114-477-0.Meditácie a myšlienky.;
1096 2004.Glavich, Mary Kathleen.Terézia z Lisieux.Bratislava:Serafín.80-88944-94-5.Detská literatúra.;
1097 2004.Mina, Claudio.Radosť z lásky : Manželská spiritualita.Bratislava:Don Bosco.80-8074-012-7.Výchova a sexualita.;
1098 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci, Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-488-6.Literatúra faktu.;
1099 2004.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1100 2004.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.80-968887-9-X.Mariológia.;
1101 2004.Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1102 2004.Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1103 2004.Michalov, Jozef, SVD.Desať Božích prikázaní.Bratislava:LÚČ.80-7114-462-2.Katechetika.;
1104 2004.Michalov, Jozef, SVD.Apoštol Eucharistie : Životný príbeh sv. Pierra Juliena Eymarda.Bratislava:LÚČ.80-7114-451-7.Životopis.;
1105 2004.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 3 Môj spev lásky.Bratislava:LUC.80-7114-470-3.Hagiografia - diela svätých.;
1106 2004.Wright, Norman H..Budeme sa brať. Nová nádej Slovensko:Bratislava.80-967334-8-6.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1107 2004.Grun, Anselm.Svätý Benedikt z Nursie:.Bratislava:Lúč.80-7114-484-3.Životopisy.;
1108 2004.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1109 2004.Nemcová, Viera.Krížová cesta nezamestnaných. Zvolen:Jas.80-88795-96-6.Modlitebné knihy.;
1110 2004.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1111 2004..Kartuziánsky život.Bratislava:Serafín.80-8081-000-1.Rehoľný život a Hnutia.;
1112 2004.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.80-88944-95-3.Meditácie a myšlienky.;
1113 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1114 2004.Messori, Vittorio.Naozaj vstal z mŕtvych? : Skúmanie prázdneho Božieho hrobu.Bratislava:LUC.80-7114-468-1.Ježiš Kristus.;
1115 2004.Alves, Mary Emmanuel.František z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-80-5.Detská literatúra.;
1116 2004.Lemoniová, Jo.Svätá Rita : vzácna pomocnica.Bratislava:LUC.80-7114-455-X.detská literatúra.;
1117 2004.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.80-88944-84-8.Životopisy.;
1118 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1119 2004.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.80-968887-9-X.Mariológia.;
1120 2004.Michalov, Jozef, SVD.Dobrý človek v Starom zákone : Zborník referátov medzinárodnej konferencie.Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-701-5.Exegéza a biblická teológia.;
1121 2004.Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.80-8081-002-8.Formácia.;
1122 2004.Labo, Šebastián, SJ.Blahoslavený mučeník Eugen Bossilkov.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-445-X.Životopis.;
1123 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3.Exegéza a biblická teológia.;
1124 2004.Lasconi, Tonino.Zamilované srdce : Témy pre dospievajúcu mládež.Bratislava:Don Bosco.80-8074-008-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1125 2004.Bonacciová, Mary Beth.Pizza láska.Prešov:VMV.80-7165-440-X.Výchova a sexualita.;
1126 2004..Škola svätého Františka : Pomôcka nielen pre tých ktorí sa pripravuje na vstup do OFS.Bratislava:Juraj Mrocek.80-969245-0-8.Spiritualita.;
1127 2004.Kánský, Alois.Prechádzka po kostole.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-450-6.Detská literatúra.;
1128 2004.Zamboni, Doriana.Keď zasiahne Boh : Chiarine kvietky.Bratislava:Nové mesto.80-85487-75-6.Biografia.;
1129 2004.Matura, Thaddée.Žiariaca neprítomnosť.Bratislava:Serafín.80-8081-012-5.Spiritualita.;
1130 2004.Frankl, Viktor.Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.Bratislava:LUC.80-7114-469-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1131 2004.Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1132 2004.Wallace, Susan Helen.Jana z Arcu.Bratislava:Serafín.80-88944-98-8.Detská literatúra.;
1133 2004.Pompey, Heinrich.Zomieranie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-462-X.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1134 2004.Grün, Anselm.Viera.Bratislava:LUC.80-7114-429-0.Katechetika.;
1135 2004.Barbarič, Slavko.Perly ranených sŕdc.Prešov:VMV.80-7165-431-0.Mariológia.;
1136 2004.Orfeová, Christine V..Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-469-7.Životopisy.;
1137 2004.Hroncová, Adela.Stvorenie.Bratislava:LUC.80-7114-474-6.Katechetika.;
1138 2004.Petrík, Vincent, SJ.Ľudské a Božie cesty.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-470-0.Literatúra faktu.;
1139 2004.Cantalamessa, Raniero.My ohlasujeme ukrižovaného Krista.Bratislava:Serafín.80-88944-93-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1140 2004.Vnuk, František.Stopäťdesiat rokov v živote národa.Bratislava:LÚČ.80-7114-440-1.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1141 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1142 2004.Jablonski, Patrícia Edward.Maximilián Kolbe.Bratislava:Serafín.80-88944-97-X.Detská literatúra.;
1143 2004.Ferrero, Bruno.Život je všetko, čo máme : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.80-8074-009-7.Homiletika 1863/Z-125.;
1144 2004.Nouwen, Henri J. M..Vnútorný hlas lásky.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-9-0.Spiritualita.;
1145 2004.Grun, Anselm.Zdravie ako duchovná úloha.Bratislava:Serafín.80-88944-99-6.Medicína.;
1146 2004.Grun, Anselm.Zlyhanie ako šanca.Bratislava:Serafín.80-8081-010-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1147 2004.Solovjov, Vladimír.Una Sancta : Spisy o kresťanskej jednote.Bratislava:LÚČ.80-7114-492-4.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1148 2004.Williams, Thomas.Stavať na pevnom základe.Bratislava:LUC.80-7114-465-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1149 2004.Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.80-8081-009-5.Životopis.;
1150 2004.Purk, Erich.Menej je viac : Duchovný sprievodca na pôstne obdobie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-444-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1151 2004.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.80-88944-84-8.Životopis.;
1152 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.Bratislava:LÚČ.80-7114-475-4.Literatúra faktu.;
1153 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.80-7114-448-7.Rehoľný život a Hnutia.;
1154 2004.Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.80-8081-003-6.Meditácie a myšlienky.;
1155 2004.Vadakkel, Jozef; Heinzen, Michaela.Ježiš zotrie tvoje slzy.. Zvolen:Jas.80-88795-97-4.Zborníky a časopisy.;
1156 2004.Groeschel, Benedict.Uzdravenie z dedičného hriechu : Úvahy o význame spásy.Bratislava:Serafín.80-88944-83-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1157 2004.Hill, Mary Lea.Edita Steinová.Bratislava:Serafín.80-8081-005-2.Detská literatúra.;
1158 2004.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LÚČ.80-7114-476-2.Literatúra faktu.;
1159 2004.Kašparů, Max.Sedem zastavení pri kľúčovej dierke : S obrázkami Jana Heraleckého.Bratislava:LUC.80-7114-478-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1160 2004.Vanier, Jean.Hľadanie pokoja.Bratislava:Serafín.80-8081-004-4.Literatúra faktu.;
1161 2004.Michalov, Jozef, SVD.Päť cirkevných prikázaní.Bratislava:LÚČ.80-7114-463-0.Katechetika.;
1162 2004.Gavendová, Oľga.Pier Giorgio Frassati.Bratislava:LUC.80-7114-489-4.Detská literatúra.;
1163 2004.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo Turíc.Bratislava:Serafín.80-88944-19-8.Ježiš Kristus.;
1164 2004.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-471-9.Exegéza a biblická teológia.;
1165 2004.Grun, Anselm.Sviatosti, Manželstvo.Prešov:VMV.80-7165-477-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1166 2004.Dancák, František.Homo viator.Prešov:Petra.80-89007-41-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1167 2004..Sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli.Prešov:Petra.80-89007-44-9.Patrológia.;
1168 2004.Jank, Tomasz.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.80-88944-69-4.Ježiš Kristus.;
1169 2004.Baudouin.Terezka.Bratislava:LUC.80-7114-464-9.Detská literatúra.;
1170 2004.Mrocek, Juraj.Chceli by sme vidieť Ježiša.Bratislava :Juraj Mrocek.80-968887-9-X.Mariológia.;
1171 2004?.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Eucharistia : Slávte omšu srdcom.Prešov, Bratislava:VMV pre Mariánske centrum.80-7165-465-5.Mariológia.;
1172 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1173 2005.Thurian, Max.Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-539-6.Meditácie a myšlienky.;
1174 2005.Bosmans, Phil.Mám ťa rád.Bratislava:LUC.80-7114-520-3.Meditácie a myšlienky.;
1175 2005.Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
1176 2005.Matka Tereza.Písané srdcom. Lúč:Bratislava.80-7114-546-7.Meditácie a myšlienky.;
1177 2005.Hefferman, Anne Eilen.Hyacinta a František-Fatimskí vizionári.Bratislava:Serafín.80-8081-017-6.Detská literatúra.;
1178 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.80-7114-500-9.Literatúra faktu.;
1179 2005.Charles, Prince.Jak říct jinak mám tě rád : 36 cest pro ty, co chtějí žít a milovat.:Paulínky.80-86025-82-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1180 2005.Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1181 2005.Getty-Sullivanová, Mary Ann.Ženy v Novom zákone.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-504-9.Exegéza a biblická teológia.;
1182 2005..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.80-8081-022-2.Hagiografia - diela svätých.;
1183 2005.Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.80-215-0522-2.Biografia.;
1184 2005.Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1185 2005.Rohr, Richard.Adamov návrat.Bratislava:Serafín.80-8081-016-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1186 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kresťanstvo nás robí ľuďmi.Bratislava:LÚČ.80-7114-516-5.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1187 2005.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.80-7165-498-1.Mariológia.;
1188 2005.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom II.. Bens:Kapušany.80-88998-66-2.Homiletika - poučné príbehy.;
1189 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.80-7162-571-X.Patrológia.;
1190 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O maškrtnosti.Bratislava:LUC.80-7114-505-X.Detská literatúra.;
1191 2005.Gabriel.Mapa. Serafín:Bratislava.80-8081-040-0.Detská literatúra.;
1192 2005.Mondscheinová, Helga.Svätý Mikuláš : Príbehy a legendy.Bratislava:LUC.80-7114-535-1.Detská literatúra.;
1193 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1194 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život - Svedectvá doby 1969:1989.Bratislava:LÚČ.80-7114-499-1.Literatúra faktu.;
1195 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1196 2005.Bargellini, Piero.Bernardín Siensky.Bratislava:Serafín.80-8081-041-9.Životopisy.;
1197 2005.Langkammer, Hugolín.Stručný úvod do kníh Starého Zákona. Bratislava:Serafín.80-8081-037-0.Exegéza a biblická teológia.;
1198 2005.Sapienza, Leonardo.Pavol VI. a Eucharistia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-540-X.Meditácie a myšlienky.;
1199 2005.Bosmans, Phil.Nezabúdaj na radosť.Bratislava:LUC.80-7114-521-1.Meditácie a myšlienky.;
1200 2005.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.Formácia.;
1201 2005.Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1202 2005.Grun, Anselm.O mlčaní.Bratislava:Serafín.80-8081-019-2.Formácia.;
1203 2005.Hahn, Scott.Baránkova večera. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.80-968638-4-3.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1204 2005.Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1205 2005.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1206 2005.Řehák, Tomáš.Sex – šľahačka na torte. Zlaté Moravce:Liga Pár Páru..Výchova a sexualita.;
1207 2005.Kollár, Martin Mária.Ružencové rozjímanie na celý október.Bratislava:Rehoľa menších bratov konventuálov-minoritov.80-969352-0-8.Modlitebné knihy.;
1208 2005.Michalov, Jozef, SVD.Šesť hlavných právd.Bratislava:LÚČ.80-7114-544-0.Katechetika.;
1209 2005.Montes, Jesus Sanz.František a Klára z Assisi. Bratislava:Serafín.80-8081-020-6.Životopisy.;
1210 2005.Janvrinová, Juliet.Jemu a jej. 365 manželských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-478-6.Výchova a sexualita.;
1211 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O prekonaní strachu.Bratislava:LUC.80-7114-502-5.Detská literatúra.;
1212 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O nájdených veciach.Bratislava:LUC.80-7114-509-2.Detská literatúra.;
1213 2005.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života I..Bratislava:Serafín.80-8081-001-X.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1214 2005.Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.80-8052-222-7.Bl. Ján Pavol II..;
1215 2005.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1216 2005.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.80-7165-498-1.Mariológia.;
1217 2005.Leclerc, Eloi.Boží ľud v hlbinách noci.Bratislava:Serafín.80-8081-023-0.Exegéza a biblická teológia.;
1218 2005.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1219 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Až na dno duše II. : Meditácie II..Bratislava:LÚČ.80-7114-507-6.Meditácie a myšlienky.;
1220 2005.Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
1221 2005.Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.80-7114-529-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1222 2005.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1223 2005.Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1224 2005.Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1225 2005.Mistríková-Vasileva, Mária,.Tiché nádeje. Juraj Mrocek:Bratislava.80-969245-7-5.Výchova a sexualita.;
1226 2005.Porubän, Dušan.F.63, 0 - Ja, hráč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-532-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1227 2005.Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.80-89237-00-2.Mariológia.;
1228 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O upratovaní.Bratislava:LUC.80-7114-504-1.Detská literatúra.;
1229 2005.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.80-969304-6-X.Exegéza a biblická teológia.;
1230 2005.Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
1231 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:LÚČ.80-7114-539-4.Ježiš Kristus.;
1232 2005.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-526-4.Modlitebné knihy.;
1233 2005..Z Jeruzalema ku všetkým národom. Lúč:Bratislava.80-7114-549-1.Dejiny Cirkvi.;
1234 2005.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1235 2005.Brockman, James R..Duchovná cesta a pastorálne učenie arcibiskupa Oscara Romera.Bratislava:Serafín.80-8081-013-3.Biografia.;
1236 2005.Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
1237 2005.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1238 2005.Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM..Mariológia.;
1239 2005.Pavlo, Ľudovít,.Návraty. Lúč:Bratislava.80-7114-548-3.Literatúra faktu.;
1240 2005.Hanakovič, Štefan.Dejiny Spolku svätého Vojtecha. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-566-3.Dejiny Cirkvi.;
1241 2005.Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.80-7114-522-X.Meditácie a myšlienky.;
1242 2005.Vagová, Mária.Biblia pre deti. Nový zákon.Bratislava:LUC.80-7114-526-2.Detská literatúra.;
1243 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Tajomstvo radosti : Myšlienky na advent a Vianoce.Bratislava:LÚČ.80-7114-536-X.Meditácie a myšlienky.;
1244 2005.Michalov, Jozef, SVD.Ranokresťanská filozofia.Nitra a Lúč Bratislava:Univerzita Konštantína Filozofa.80-8050-831-3.Filozofia.;
1245 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1246 2005.Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.80-8074-026-7.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1247 2005.Haľko, Jozef (1964).Osudná SMS-ka.Bratislava:Juraj Mrocek.80-969245-2-4.Homiletika - poučné príbehy.;
1248 2005.Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.80-215-0522-2.Biografia.;
1249 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Bolesť krivdy, radosť odpustenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-498-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1250 2005.Macnutt, Francis.Uzdravovanie.Hontienske Tesáre:Vydavateľstvo sv. Bystríka.80-969000-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1251 2005.Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-719-8.Životopis.;
1252 2005.Józef, Augustyn, Jozef.Mladosť : malý sprievodca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-500-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1253 2005.Zavalloni, Roberto.Anton Paduánsky : kazateľ a teológ.Bratislava:Serafín.80-88944-66-X.Životopis.;
1254 2005.Erbrich, Guido.Napríklad: Ty Modlitby pre mladých ľudí.Bratislava:LUC.80-7114-528-9.Modlitebné knihy.;
1255 2005.Menéndéz, Jozefa.Výzva k láske.Dunajská Lužná:Združenie Božej lásky.80-969334-1-8.Hagiografia - diela svätých.;
1256 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.Homiletika - poučné príbehy.;
1257 2005.Redman, Matt.Tvárou k zemi..Sabinov:Dom Júdov.80-968738-2-2.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1258 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1259 2005.Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.80-7114-523-8.Meditácie a myšlienky.;
1260 2005.Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-4-8.Duch Svätý.;
1261 2005.Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.80-8081-026-5.Životopis.;
1262 2005.Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.80-215-0522-2.Biografia.;
1263 2005.Vadakkel, Jozef.Môj Ježiš žije.. Zvolen:Jas.80-89219-03-9.Zborníky a časopisy.;
1264 2005.Groeschel, Benedict J..Stagnácia alebo napredovanie : Duchovné odpovede na psychologické otázky.Bratislava:Serafín.80-8081-015-X.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1265 2005.Harris, Joshua.Zbohom lásky. Bratislava:CreativPress.80-7131-058-1.Výchova a sexualita.;
1266 2005.Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.80-8081-014-1.Spiritualita.;
1267 2005.Cencini, Amedeo.Askéza.Bratislava:Don Bosco.80-8074-024-0.Formácia.;
1268 2005.Matthew, Iain.Zasažen Bohem : setkávání s Janem od Kříže.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-719-8.Životopis.;
1269 2005.Mrocková, Viera.Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Bratislava:Juraj Mrocek.80-969245-6-7.Biografia.;
1270 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.80-7162-571-X.Patrológia.;
1271 2005.Svetová biblická spoločnosť.Nádej pre každého.:Interantional Bible Society.80-86755-06-1.Exegéza a biblická teológia.;
1272 2005.Žaloudek, Peter.Myšlienky počas ožarovacej terapie.Bratislava:Serafín.80-8081-027-3.Meditácie a myšlienky.;
1273 2005.Haľko, Jozef (1964).Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.80-969245-8-3.Morálka.;
1274 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy. O radosti.Bratislava:LUC.80-7114-508-4.Detská literatúra.;
1275 2005.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-507-3.Exegéza a biblická teológia.;
1276 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život 1. Svedectvá doby (1960:1968).Bratislava:LÚČ.80-7114-495-9.Literatúra faktu.;
1277 2005.Martini, Carlo.Vyznania apoštola Pavla.Bratislava:Serafín.80-8081-018-4.Životopisy.;
1278 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Až na dno duše : Meditácie I..Bratislava:LÚČ.80-7114-506-8.Meditácie a myšlienky.;
1279 2005.Mastrandrea, Tommaso.Chrám múdrosti. Lúč:Bratislava.80-7114-547-5.Detská literatúra.;
1280 2005.Martini, Carlo Maria.Cesta dvanástich apoštolov v evanjeliu podľa Marka.Bratislava:Serafín.80-8081-039-7.Ježiš Kristus.;
1281 2005.Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
1282 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1283 2005.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.80-7165-498-1.Mariológia.;
1284 2005.Tischner, Jozef.Ako žiť?.:Serafín.80-8081-033-8.Etika.;
1285 2005.Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.80-89237-00-2.Mariológia.;
1286 2005.Kurdakov, Sergej.Odpusť mi, Nataša.Bratislava:Lúč.80-7114-513-0.Biografia.;
1287 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Rachab.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-492-1.Exegéza a biblická teológia.;
1288 2005.Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1289 2005.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.80-7114-524-6.Meditácie a myšlienky.;
1290 2005.Dabeková, Leonika Dorota.Príbehy na dobrú noc.Bratislava:LUC.80-7114-518-1.Detská literatúra.;
1291 2005.Mandzák, Atanáz Daniel.V náručí Matky.Michalovce:Vydavateľstvo Misionár.80-969286-8-6.Mariológia.;
1292 2005.Gogola, Jerzy.Teológia spoločenstva s Bohom.Prešov:VMV.80-7165-534-1.Spiritualita.;
1293 2005.Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.80-8068-364-6.Výchova a sexualita.;
1294 2005.Wlkowie Jan, Wlkowie Malgorzata.Alžbetkine príbehy : O poslušnosti.Bratislava:LUC.80-7114-503-3.Detská literatúra.;
1295 2005.Ange, Daniel.Odpuštění, pramen uzdravení. Praha:Paulínky.80-86025-84-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1296 2005.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-570-1.Ratzinger, Benedikt XVI..;
1297 2005.Macák, Ernest, SDB.Malá superstar : Príbeh Michala Magoneho.Bratislava:Don Bosco.80-8074-021-6.Homiletika - poučné príbehy.;
1298 2005.Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-487-5.Hagiografia - diela svätých.;
1299 2005.Gasparino, Andrea.Omša Pánova večera. Don Bosco:Bratislava.80-8074-027-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1300 2005.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy. 3. Zvolen:Jas.80-89219-02-0.Bl. Ján Pavol II..;
1301 2005.Sigl, Paul Maria.Ida Peerdeman, Vizionárka z Amsterdamu. Stará Halič:RPM..Mariológia.;
1302 2005.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Betsabe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-521-9.Exegéza a biblická teológia.;
1303 2005.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.Formácia.;
1304 2005.Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
1305 2005.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Fatimské posolstvo a Božie Milosrdenstvo..Bratislava:Smaragd.80-89063-16-0.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1306 2005.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Postite sa srdcom.Prešov:VMV.80-7165-498-1.Mariológia.;
1307 2005.Motto, Francesco.Výchovný systém Jána Bosca.Bratislava:Don Bosco.80-8074-022-4.Výchova a sexualita.;
1308 2005.Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.80-215-0521-4.Zborníky a časopisy.;
1309 2005.Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-581-7.Bioetika.;
1310 2005.Bonziová, Silvia.Veľký biblický príbeh. Starý zákon prerozprávaný deťom.Bratislava:LUC.80-7114-525-4.Detská literatúra.;
1311 2005.Huyn, Paul.Tajomné požehnanie. Bratislava:LÚČ.80-85487-81-0.Ježiš Kristus.;
1312 2005.Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-582-5.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1313 2005.neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
1314 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1315 2005.neznámy.Najväčší dar všetkých čias.:Canada.1 896658 52 0.Detská literatúra.;
1316 2005.Haľko, Jozef (1964).Rembrandtove ruky.Bratislava: Juraj Mrocek.80-969245-8-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1317 2005.Martínez, Pablo.Motlitba.Bratislava :Porta libri.80-89067-30-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1318 2005.Andrew, Brad; Williamsová DeVore, Susan.A Boh zmenil názor.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-508-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1319 2005.Mrocek, Juraj.Keď sa trpké stáva sladkým. Juraj Mrocek:Bratislava.80-89237-00-2.Mariológia.;
1320 2005.Luciani, Albino.Veľké pravdy v malých príbehoch 3 : Príbehy a anekdoty.Bratislava:LUC.80-7114-515-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1321 2005.Lubichová, Chiara.Eucharistia.Bratislava:Nové mesto.80-85487-79-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1322 2005.Kopinec, Rudolf.Veľká Drobcova kniha - o povolaní.Bratislava:Don Bosco.80-8074-020-8.Formácia.;
1323 2005.Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.80-89067-31-X.Filozofia.;
1324 2005.Lefevre, Pierre.Láska a múdrosť. Myšlienky európskych svätcov.Bratislava:LUC.80-7114-517-3.Meditácie a myšlienky.;
1325 2005.Wohl, Luis de.Dievča zo Sieny.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-545-0.Životopis.;
1326 2005.Hunčár, Martin.Dopraj duši raj.:Slovo života international Bratislava.80-89165-09-5.Beletria.;
1327 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1328 2006.Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.80-7114-573-4.Beletria.;
1329 2006.Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1330 2006.Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1331 2006.Groeschel, Benedict J..Kňaz naveky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-516-2.Formácia.;
1332 2006.Lepine, Bob.Kresťanský manžel.Bratislava:Serafín.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1333 2006.Ďurica, Milan.Odkedy sme Slováci.Bratislava:LUC.80-7114-485-1.Literatúra faktu.;
1334 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.Katechetika.;
1335 2006.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-629-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1336 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.Katechetika.;
1337 2006.Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-8-6.Spiritualita.;
1338 2006.Čižmár, Marián.Krása Karmelu v Gaboltove.Prešov:VMV.80-7165-557-0.Mariológia.;
1339 2006.Martini, Carlo Maria.Ľud môj, vyjdi z Egypta.Bratislava:Serafín.80-8081-051-6.Exegéza a biblická teológia.;
1340 2006.Bor, Ján Elen.Augustín, podoba básnika v svätcovi.Bratislava:Serafín.80-8081-047-8.Životopis.;
1341 2006.Roger, z Taizé.Vlastnými slovami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-533-2.Biografia.;
1342 2006.Meyer, Joyce.Bojisko v mysli.Humenné:SYLOAM - Kresťanská medzinárodná misia.80-969473-8-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1343 2006.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško..Mariológia.;
1344 2006.Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-627-9.Filozofia.;
1345 2006.Mönckebergová, Paulína.Dobrodružstvá pracovitého oslíka.Bratislava:LUC.80-7114-575-0.Detská literatúra.;
1346 2006.Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.80-8074-042-9.Beletria.;
1347 2006.Augustyn, Józef.O láske, manželstve a rodine.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-540-5.Výchova a sexualita.;
1348 2006.Bosco, Teresio.Život mamy Margity : Mama Dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.80-8074-047-X.Biografia.;
1349 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-617-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1350 2006.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško..Mariológia.;
1351 2006.Ďurica, Milan.Nacionalizmus alebo národné povedomie.Bratislava:LUC.80-7114-566-1.Literatúra faktu.;
1352 2006.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1353 2006.Šatura, Vladimír, SJ.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1354 2006.Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1355 2006.Severin, Carl.Rusko si získalo naše srdcia.Bratislava :Slovo Života International.80-89165-10-9.Biografia.;
1356 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.Mariológia.;
1357 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1358 2006.Grün, Anselm.Ježiš Pastier, kontemplácia ikony Krista, III. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov..Ježiš Kristus.;
1359 2006.Ján Pavol II..Via crucis : Krížová cesta s Jánom Pavlom II.. Bratislava:Don Bosco.80-8074-036-4.Modlitebné knihy.;
1360 2006.Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
1361 2006.Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968587-3-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1362 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 24. – 34. týž., 5. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-552-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1363 2006.Hromník, Milan, SJ.Sila veriacich žien a matiek.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-541-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1364 2006.Prikryl, Pavol.Život pána Ježiša.Bratislava:LUC.80-7114-577-7.Detská literatúra.;
1365 2006.Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1366 2006.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Náboženské problémy v krajine ovládanej komunistami.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-520-0.Literatúra faktu.;
1367 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1368 2006.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.80-8081-044-3.Životopisy.;
1369 2006.Ferrero, Bruno.Ale veď máme krídla : Malé príbehy na potešenie duše.Bratislava:Don Bosco.80-8074-035-6.Homiletika - poučné príbehy.;
1370 2006.Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.80-8074-041-0.Životopis.;
1371 2006.Guerrini, Maria Rosa.Desatoro priateľstva.Bratislava:LUC.80-7114-556-4.Detská literatúra.;
1372 2006.Judák, Viliam.Každý deň so svätými 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-618-X.Homiletika - poučné príbehy.;
1373 2006.Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.80-8074-040-2.Životopisy.;
1374 2006.Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.80-7299-088-8.Morálka.;
1375 2006.Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.80-8081-045-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1376 2006.Tomko, Jozef.Zatiahni na hlbinu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-612-0.Formácia.;
1377 2006.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško..Mariológia.;
1378 2006.Ďurica, Milan.Kedy sme vstúpili do dejín.Bratislava:LUC.80-7114-565-3.Literatúra faktu.;
1379 2006.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník, I. Diel, A-K. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-620-1.Slovníky.;
1380 2006.Groeschel, Benedict J..Povstať z temnôt : Čo robiť, keď život nedáva zmysel.Bratislava:Serafín.80-8081-062-1.Filozofia.;
1381 2006.Sočufka, František, SJ.Výzva pre kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-553-7.Ekumenizmus a medzináboženský dialóg.;
1382 2006.Beccalossi, Maria Lucia.Laura Vicuňová : Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život.Bratislava:Don Bosco.80-8074-040-2.Životopis.;
1383 2006.Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1384 2006.Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.80-7114-571-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1385 2006.Kubíček, Ladislav.Božia vôľa - zbožná fráza?.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.80-89231-05-5.Biografia.;
1386 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, slávnosti a sviatky: júl- december, 7. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-554-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1387 2006.Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1388 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1389 2006.Branstchen, Johannes.Prečo nás dobrý Boh necháva trpieť?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-542-1.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1390 2006.Boudetová, Paulette.Odpustenie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-519-7.Morálka.;
1391 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4.Spiritualita.;
1392 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.Cirkevné dokumenty.;
1393 2006.Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1394 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
1395 2006.Castro, Regis.Ruženec oslobodenia. Zvolen:Jas.80-89219-04-7.Mariológia.;
1396 2006.Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
1397 2006.Janvrinová, Juliet.Otcom a mamám : 365 rodičovských inšpirácií.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-515-4.Výchova a sexualita.;
1398 2006.Vnuk, František.Polemický pohľad na dejiny katolíckej Cirkvi.Bratislava:LUC.80-7114-533-5.Literatúra faktu.;
1399 2006.Magnificat Slovakia.Svätých 23.Bratislava:Magnifikat.80-967740-5-0.Životopis.;
1400 2006.Sočufka, František, SJ.Apoštolské vyznanie viery.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-538-3.Katechetika.;
1401 2006.Čeman, Jozef.Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-558-0.Modlitebné knihy.;
1402 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1403 2006.Lagová, Veronika.Smrť za mrežami.Prešov:VMV.80-7165-570-8.Literatúra faktu.;
1404 2006.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1405 2006.Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná.Bratislava:LUC.80-7114-576-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1406 2006.Prikryl, Pavol.Rozhovory s anjelikom.Bratislava:LUC.80-7114-600-5.Detská literatúra.;
1407 2006.Martini, Carlo.Jakubov sen : Vykročenie na duchovnú cestu.Bratislava:Serafín.80-8081-053-2.Exegéza a biblická teológia.;
1408 2006.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Matka vykúpených.Bratislava:LÚČ.80-7114-587-4.Mariológia.;
1409 2006.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-257-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1410 2006.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-25-2.Redemptoristi - kongregácia.;
1411 2006.Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.80-7114-597-1.Filozofia.;
1412 2006.Jacomuzzi, Stefano.Začalo sa to v Galilei.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-547-2.Beletria.;
1413 2006.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Slová pre život. Svedectvá doby 1989-1990.Bratislava:LÚČ.80-7114-579-3.Literatúra faktu.;
1414 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1415 2006.Chalupecký, Ivan.Mariánska hora v Levoči. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-614-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1416 2006..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-0-1.Modlitebné knihy.;
1417 2006.Leclerk, Eloi.Múdrosť chudáčika.Bratislava:Serafín.80-8081-054-0.Beletria.;
1418 2006.Dziwisz, Stanisław.Nechajte ma odísť.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-532-4.Bl. Ján Pavol II..;
1419 2006.Welbornová, Amy.Dekódovaný Da Vinci. Fakty v pozadí fikcie Da Vinciho kódu.Bratislava:LUC.80-7114-573-4.Beletria.;
1420 2006.Ferrero, Bruno.Pastierova flauta : Príbehy na Advent a Vianoce.Bratislava:Don Bosco.80-8074-049-6.Homiletika 1865/P-179.;
1421 2006.Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1422 2006.Mertens, Pierre.Liesje : Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-632-5, 80-7162-630-9.Biografia.;
1423 2006.Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-511-1.Formácia.;
1424 2006.Lepine, Bob.Kresťanský manžel.Bratislava:Serafín.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1425 2006.Melody Beattieová.Koniec spoluzávislosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-631-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1426 2006.Šatura, Vladimír, SJ.Žime intenzívnejšie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-513-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1427 2006.Vallés, Carlos G..Umenie voľby.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-522-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1428 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1429 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.Katechetika.;
1430 2006.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom III..Kapušany:Bens.80-88998-69-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1431 2006.Nouwen, Henri J. M..Cesta srdca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-8-6.Spiritualita.;
1432 2006.Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-530-8.Hagiografia - diela svätých.;
1433 2006.Boff, Leonardo.Orol a kura : Archetipy a cesta k vnútornej integrite.Bratislava:Serafín.80-8081-048-6.Homiletika - poučné príbehy.;
1434 2006.Carvajal, Francisco Fernández.Hovoriť s Bohom, Cezročné obdobie: 13. - 23. týž., 4. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-551-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1435 2006.Nikič, Mijo.Ako vierou premôcť strach.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-548-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1436 2006.Haľko, Jozef (1964).Ave crux.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-626-0.Biografia.;
1437 2006.Guerrini, Maria Rosa.Láska znamená....Bratislava:LUC.80-7114-555-6.Detská literatúra.;
1438 2006.Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého : 18. mája 1920 - 2. apríla 2005.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-615-5.Bl. Ján Pavol II..;
1439 2006.Szabo, Miloš.Zpověď? Ne!.Praha:Aurora.80-7299-088-8.Morálka.;
1440 2006.Binderová, Margaréta.Vnuknutia lásky.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-514-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1441 2006.Barbarič, Slavko.Medjugorje. Modlite sa spoločne s radostným srdcom. Prešov:Michal Vaško..Mariológia.;
1442 2006.Albert Veľký.O primknutí sa k Bohu.Bratislava:Serafín.80-8081-042-7.Hagiografia - diela svätých.;
1443 2006.Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1444 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.Mariológia.;
1445 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1446 2006.Bednárová, Veronika.Gorazd.Bratislava:LUC.80-7114-593-9.Detská literatúra.;
1447 2006.Carvajal, Francisco Fernández,.Hovoriť s Bohom, Slávnosti a sviatky: január- jún, 6. časť. Lúč:Bratislava.80-7114-553-X.Homiletika - poučné príbehy.;
1448 2006.Hughes, Gerard W..Boh prekvapení. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-511-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1449 2006.Gray, Tim.Poslanie Mesiáša podľa Luk. evanjelia. Redemptoristi SMN:LUC.80-7114-588-2.Exegéza a biblická teológia.;
1450 2006.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 4 posledné rozhovory.Bratislava:LUC.80-7114-471-1.Hagiografia - diela svätých.;
1451 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1452 2006.Baroš, Pavol, MSC.Rozpomeň sa. Trnava:Dobrá kniha..Modlitebné knihy.;
1453 2006.Jančovič, Jozef.Biblia verzus Da Vinciho kód.Bratislava:Don Bosco.80-8074-042-9.Exegéza a biblická teológia.;
1454 2006.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.80-967740-6-9.Mariológia.;
1455 2006.Hnilica, Pavol Mária, SJ.Milosťou Božou zdobená.Bratislava:Magnifikat.80-967740-6-9.Mariológia.;
1456 2006.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 1.diel.Bratislava:LÚČ.80-7114-598-X.Morálka.;
1457 2006.Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.80-8074-041-0.Životopis.;
1458 2006.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Mária.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-546-4.Exegéza a biblická teológia.;
1459 2006.Guerrini, Maria Rosa.Anjeli za volantom.Bratislava:LUC.80-7114-557-2.Detská literatúra.;
1460 2006.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.80-89219-06-3.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1461 2006.Baán, István.Ako sa modlili Otcovia púšte.Bratislava:Serafín.80-8081-056-7.Patrológia.;
1462 2006.Chesterton, G.Keith.Svätý František z Assisi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-616-3.Životopisy.;
1463 2006.Bartolini, Bartolino.Ruženec s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.80-8074-048-8.Modlitebné knihy.;
1464 2006.Mcdowel, Josh.Nové dôkazy, ktoré vyžadujú rozhodnutie. Bratislava:Creativpress.80-7131-057-3.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1465 2006.Villanueva, Pascual Chávez.Rodina - kolíska života a lásky.Bratislava:Don Bosco.80-8074-034-8.Výchova a sexualita.;
1466 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Zasiahnutí neviditeľným.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-552-9.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1467 2006.Antonioli, Valerio.Haló, tu je Boh! : Sprievodca modlitbou a meditáciou pre animátorov a mladých.Bratislava:Don Bosco.80-8074-037-2.Meditácie a myšlienky.;
1468 2006.Zuchniewicz, Pawel.Zázraky Jána Pavla II...Trnava:Dobrá kniha.80-7141-531-6.Bl. Ján Pavol II..;
1469 2006.Biddulph, Steve.Výchova kluků.Praha:Portál.80-7367-161-1.Výchova a sexualita.;
1470 2006.Lepine, Bob.Kresťanský manžel.Bratislava:Serafín.80-8081-050-8.Výchova a sexualita.;
1471 2006.Witko, Andrzej.Úcta k Božiemu milosrdenstvu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-528-6.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1472 2006.Ďurica, Milan.Jozef Tiso.Bratislava:LUC.80-7114-572-6.Biografia.;
1473 2006.Madrid, Patrick.Prekvapila ich pravda.Bratislava:LUC.80-7114-589-0.Biografia.;
1474 2006.Hahn, Scott.Bože, buď milostivý.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-5-1.Exegéza a biblická teológia.;
1475 2006.Prince, Derek.Post : Ako sa úspešne postiť.Košice:Mária Čekanová - Publishing House Dunamis.80-89204-15-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1476 2006.Vojtko, Stanislav.Novou cestou I. Príbehy zo života svätých, Pre mládež. Bratislava:Vydavateľstvo Svätej rodiny v spolup. s vyd. Oto Németh.80-88949-99-8.Homiletika - poučné príbehy.;
1477 2006.Gézo, Ernest.Princezna Chudobných.Bratislava:LUC.80-7114-601-3.Biografia.;
1478 2006.Marcela Katonová.Hovoriť s Bohom.Bratislava:LUC.80-7114-257-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1479 2006.Hoffmann, Friedrich.A urobíme si betlehem!.Bratislava:Don Bosco.80-8074-050-X.Detská literatúra.;
1480 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X.Exegéza a biblická teológia.;
1481 2006.Malý, Vincent.Kráľovná posvätného ruženca.Bratislava:LÚČ.80-7114-578-5.Modlitebné knihy.;
1482 2006.Giraudo, Aldo.Píšem vám, mladí : Don Bosco o spiritualite mladým.Bratislava:Don Bosco.80-8074-033-X.Výchova a sexualita.;
1483 2006, 2007.Grun, Anselm.Kráľovná a divožienka.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-586-2.Exegéza a biblická teológia.;
1484 2007.Eyan, Michael....aby pohár nepretiekol : Lepšou komunikáciou k šťastnejšiemu manželstvu.Bratislava:LUC.978-80-7114-621-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1485 2007.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.978-80-969686-0-2.Životopisy.;
1486 2007.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-660-5.Životopis.;
1487 2007.Kaldon, Stanislaw M..Ako sa modlitbou oslobodiť od Zlého. Zvolen:Jas.978-80-89219-07-0.Modlitebné knihy.;
1488 2007.Seewald, Peter.Benedikt XI. Portrét zblíska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-681-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1489 2007.Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-590-9.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1490 2007.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1491 2007.Vadilová, Mária.Alžbeta.Bratislava:LUC.978-80-7114-656-8.Detská literatúra.;
1492 2007.Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov..Ježiš Kristus.;
1493 2007.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1494 2007.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-7-5.Mariológia.;
1495 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Tomáš G. Masaryk a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-653-7.Literatúra faktu.;
1496 2007.Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1497 2007.Cassagnard, J M.Carrel a Zola, zoči-voči zázraku v Lurdoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-649-7.Mariológia.;
1498 2007.Vojtko, Stanislav.Novou cestou III..:Németh Oto.978-80-89277-06-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1499 2007.Haaland, Matlary, Janne.Ľudské práva ohrozené mocou a relativizmom.Prešov:VMV.978-80-7165-648-7.Morálka.;
1500 2007.Matka, Tereza.Moje tajomstvo: modlím sa.Bratislava:LUC.978-80-7114-631-5.Modlitebné knihy.;
1501 2007.Frankl, Viktor Emanuel.Vôľa k zmyslu.Bratislava:LUC.978-80-7114-628-5.Meditácie a myšlienky.;
1502 2007.Corte, Celeste.V spoločenstve s anjelmi.Bratislava:LUC.978-80-7114-657-5.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1503 2007.Ján Pavol II..Modlitby s Jánom Pavlom II..Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-054-2.Bl. Ján Pavol II..;
1504 2007.Labo, Šebastián, SJ.Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-665-7.Bl. Ján Pavol II..;
1505 2007.Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-686-2.Morálka.;
1506 2007.Gasparino, Andrea.Päť levelov sexuality.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1507 2007.Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1508 2007.Baláž, Rudolf.Boh nie je samotár.Badín:KS.978-80-88937-29-6.Katechetika.;
1509 2007.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1510 2007.Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1511 2007.Kongregácia pre klérus.Eucharistická adorácia pre posv. kňazov a duchovné materstvo.:..Formácia.;
1512 2007.Bakovič, Anton.Drinské mučenice.Bratislava:LUC.978-80-7114-605-6.Životopis.;
1513 2007.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
1514 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.Biografia.;
1515 2007.Höffner, Joseph.Katolícka náuka o spoločnosti.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-567-1.Cirkevné dokumenty.;
1516 2007.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1517 2007.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-602-5.Morálka.;
1518 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.Bl. Ján Pavol II..;
1519 2007.Perreira, Mária.Príď kráľovstvo tvoje. Zvolen:Jas.978-80-89219-09-4.Zborníky a časopisy.;
1520 2007.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1521 2007.Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1522 2007.Chapman, John.Škola Pánovej služby 2. : Listy o modlitbe.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.978-80-969774-5-1.Spiritualita.;
1523 2007.Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov..Ježiš Kristus.;
1524 2007.Slaninka, Leopold.Žena v srdci Cirkvi. Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou.Trnava:.978-80-7141-574-9.Biografia.;
1525 2007.Preuschoff, Gisela.Výchova dívek.Praha:Portál.978-80-7367-207-2.Výchova a sexualita.;
1526 2007.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-067-2.Katechetika.;
1527 2007.Barczyňski, Pawel.Nebo - krajina detí.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-589-3.Detská literatúra.;
1528 2007.Principe, Pietro.Všetci pápeži od sv. Petra po Benedikta XVI.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-688-6.Dejiny Cirkvi.;
1529 2007.Pegoraro, Tiziano.Proste Pána žatvy.Bratislava:LUC.978-80-7114-616-2.Formácia.;
1530 2007.Doyle, Fletcher....aby sme boli jedno.Bratislava:LUC.978-80-7114-655-1.Výchova a sexualita.;
1531 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
1532 2007.Kowalská, Mária Faustína.Denniček. Božie milosrdenstvo v mojej duši.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.978-80-969842-4-4.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1533 2007.Török, Marek Marcel.Máriine posolstvá z Lurdov prostredníctvom sv. Bernadety.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-969931-1-6.Mariológia.;
1534 2007.Scalera, Giovanni.10 zákrut k radosti.Bratislava:LUC.978-80-7114-658-2.Detská literatúra.;
1535 2007.Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-6-7.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1536 2007.Tóthová, Katarína.Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-571-8.Životopisy.;
1537 2007.Letz, Róbert.V hodine veľkej skúšky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-658-9.Literatúra faktu.;
1538 2007.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
1539 2007.Beanová, Danielle.Meterinské dúšky šťastia.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-566-4.Beletria.;
1540 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1541 2007.Gasparino, Andrea.Päť levelov sexuality.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-061-0.Výchova a sexualita.;
1542 2007.Quantin, Alice; Quantin, Henri.Rodičia sv. Terézie z Lisieux. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-684-8.Biografia.;
1543 2007.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.978-80-8081-064-1.Hagiografia - diela svätých.;
1544 2007.Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-655-8.Detská literatúra.;
1545 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slobodní murári včera a dnes.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-652-0.Literatúra faktu.;
1546 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Božím slovom.Kapušany:Bens.978-80-88998-72-3.Homiletika - poučné príbehy.;
1547 2007.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Boží eros.Bratislava:LUC.978-80-7114-641-4.Hagiografia - diela svätých.;
1548 2007.Vojtko, Stanislav.Novou cestou II..:Németh Oto.978-80-89277-02-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1549 2007.Langkammer, Hugolin.Synoptické evanjeliá.Bratislava:Serafín.978-80-8081-070-2.Exegéza a biblická teológia.;
1550 2007.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Sociálne encykliky. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-694-7.Cirkevné dokumenty.;
1551 2007.Krošlák, Marek.Ukáž nám svoje milosrdenstvo.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-643-8.Modlitebné knihy.;
1552 2007.Ďurica, Ján, SJ.Prorocké knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-576-3.Exegéza a biblická teológia.;
1553 2007.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-580-0.Modlitebné knihy.;
1554 2007.Antolovič, Josip.Margota Mária Alacoque.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-555-8.Životopisy.;
1555 2007.Hromník, Milan.Sväté prijímanie na prvé piatky.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-569-5.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1556 2007.Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-063-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1557 2007.Katuninec, Milan.Hodnotová demokracia.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-582-4.Etika.;
1558 2007.Biader, Gabriella.Príbeh drobných mincí, Bozk alebo olovrant, Lucia a Jakub 1.Bratislava:LUC.978-80-7114-615-5.Homiletika - poučné príbehy.;
1559 2007.Grün, Anselm.Ježiš Učiteľ, kontemplácia ikony Krista, IV. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov..Ježiš Kristus.;
1560 2007.Mcallisterová, Margaret.Life shop : (...platíš svojou dušou).Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-057-3.Beletria.;
1561 2007.Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-6-4.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1562 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.Formácia.;
1563 2007.Kolektív autorov.Sväté písmo na cesty. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-683-1.Exegéza a biblická teológia.;
1564 2007.Bosco, Teresio.Ži odvážne ako Dominik Savio (Deviatnik k Dominikovi Saviovi).Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-056-6.Modlitebné knihy.;
1565 2007.Mrocek, Juraj.Svätý František z Paoly. Juraj:Mrocek.978-80-89237-05-0.Životopis.;
1566 2007.Werfel, Franz.Pieseň o Bernadete.Bratislava:LUC.978-80-7114-614-8.Životopisy.;
1567 2007.Schneider, Johannes.Myšlienky sv. Antona Paduánskeho o Márii.Bratislava:Juraj Mrocek.978-80-89237-03-6.Mariológia.;
1568 2007.Tischner, Józef.Filozofia ľudskej drámy.Bratislava:Serafín.978-80-8081-065-8.Filozofia.;
1569 2007.Cloud, Henry.Hranice v manželstve.Bratislava :Porta libri.978-80-89067-42-8.Výchova a sexualita.;
1570 2007.Colombo, Giuseppe.Provokácie dospievajúcich : Keď nás dieťa privádza do zúfalstva.Bratislava:LUC.978-80-7114-613-1.Výchova a sexualita.;
1571 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.Formácia.;
1572 2007.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slovenská republika a jej vzťahy k Svätej stolici 1939-1940.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-651-3.Literatúra faktu.;
1573 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.Ježiš Kristus.;
1574 2007.Kreeft, Peter.Návrat k čnosti.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-5-7.Spiritualita.;
1575 2007.Michalčík, Marek.Kto uverí mi?.Prešov:VMV.978-80-7165-607-4.Bioetika.;
1576 2007.Powell, John.Prečo mám strach povedať kto som?.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-575-6.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1577 2007.Lucký, Metod Ondrej.Pútnici.Bratislava:Serafín.978-80-8081-069-6.Exegéza a biblická teológia.;
1578 2007.West, Christopher.Radostná zvesť o sexe a manželstve.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-9-5.Výchova a sexualita.;
1579 2007.Hromník, Milan, SJ.Príbehy a udalosti z našej blízkej minulosti.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-585-5.Literatúra faktu.;
1580 2007.Eldredge, John.Veľký príbeh.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-969600-4-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1581 2007.Šuppa, Jozef, SJ.V dnešný večer, Pane.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-583-1.Modlitebné knihy.;
1582 2007.Kubovič, František.Kvalitna života podľa dona Bosca.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-052-8.Modlitebné knihy.;
1583 2007.Scelzo, Angelo.Ako sa zrodilo jedno povolanie.Bratislava:LUC.978-80-7114-620-9.Životopis.;
1584 2007.Podolský, Peter B. .Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.Bratislava:Magnifikat.978-80-967740-7-4.Literatúra faktu.;
1585 2007.Kongregácia Zmŕtvychvstania .Sen Teodora Bohdana Jaňského, apoštola nádeje.:Editions du Signe.978-2-7468-1836-1.Biografia.;
1586 2007.Vrablec, Štefan.Svetový apoštolát Fatimy-SAF.:Trnava..Mariológia.;
1587 2007.Hanus, Ladislav.Princípy kresťanskej morálky.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-642-1.Morálka.;
1588 2007.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-562-6.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1589 2007.Mazzi, Antonio.Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-062-7.Výchova a sexualita.;
1590 2007.Scelzo, Angelo.Ako sa zrodilo jedno povolanie.Bratislava:LUC.978-80-7114-620-9.Životopisy.;
1591 2007.Moia, Luciano.Televízne deti? : Kaď je zapnutý televízor.Bratislava:LUC.978-80-7114-618-6.Výchova a sexualita.;
1592 2007.Frankl, Viktor.Trpiaci človek.Bratislava:LUC.978-80-7114-638-4.Filozofia.;
1593 2007.Martin-Prével, Michel.Slovo rozvedeným.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslavenstiev.978-80-969704-3-8.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1594 2007.Kapellari, Egon.Sväté znaky v liturgii a na všedný deň.Bratislava:LUC.978-80-7114-654-4.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1595 2007.Tomić, Sonja.Vzkriesené srdce. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-655-8.---.;
1596 2007.Takáč, Ferdiš, SJ.Život ma naučil mať ľudí rád. Väzenské spomienky chorváta jezuitu.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-592-3.Literatúra faktu.;
1597 2007.Michalov, Jozef, SVD.Verím v Boha - Dvanásť článkov kresťanskej viery.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-619-3.Katechetika.;
1598 2007.Beňová, Štefánia.Denne s Evanjeliom.Kapušany:Ing.Štefánia Beňová - Bens.978-80-88998-73-0.Homiletika - poučné príbehy.;
1599 2007.Marchetti, Albino.Kompendium teológie duchovného života II..Bratislava:Serafín.978-80-8081-068-9.Spiritualita.;
1600 2007.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorii. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie..Mariológia.;
1601 2007.Malý, Vincent.Úcta k svätému Jozefovi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-640-4.Modlitebné knihy.;
1602 2007.Powell, John.Kto prvý hodí kameňom?.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-556-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1603 2007.Fitte, Hernán.Teológia a spoločnosť.Bratislava:LUC.978-80-7114-617-9.Morálka.;
1604 2007.Mariakumar, James.Z matkinho lona do Otcovho náručia. Zvolen:Jas.978-80-89219-08-7.Zborníky a časopisy.;
1605 2007.Tirpáková, Viera.Odpustenie v Modlitbe Pána.Prešov:VMV.978-80-7165-598-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1606 2007.Dzurjanin, Stanislav.Život za mrežami.Prešov:VMV.978-80-7165-649-4.Literatúra faktu.;
1607 2008.Hromník, Milan, SJ.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1608 2008.Šuljic, Anton.Dobrý manažér.Bratislava:LUC.978-80-7114-670-4.Zborníky a časopisy.;
1609 2008.Matuška, Peter.Spoveď.Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-15-5.Morálka.;
1610 2008.Macák, Dominik.Nové trendy v liturgii. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.978-80-970050-5-4.liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1611 2008.Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-743-2.Biografia.;
1612 2008.Paduánsky, Anton.Kázne. Bratislava:Serafín.978-80-8081-074-0.Homiletika - poučné príbehy.;
1613 2008.Biffi, Giacomo.Prvé prikázanie. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-074-0.Katechetika.;
1614 2008.Gavenda, Marián.Lurdy .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-702-2.Mariológia.;
1615 2008.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1616 2008.Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 5. .Bratislava:LUC.978-80-7114-684-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1617 2008.Foucauld, Charles de.Boh je láska.Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-16-2.Meditácie a myšlienky.;
1618 2008.Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-597-8.Biografia.;
1619 2008.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1620 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1621 2008.Harley, Willard F..Moje túžby, tvoje túžby.Bratislava :Porta libri.978-80-89067-49-7.Výchova a sexualita.;
1622 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň, Skutky 1- 9. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1623 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1624 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1625 2008.Ondicová, Kamila.Novéna k sv. Pátrovi Piovi. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-731-9.Modlitebné knihy.;
1626 2008.Šubjaková, Elena.Hlaholika, posvätné dedičtvo otcov. Bratislava:OZ ŽVT.978-80-969918-3-9.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1627 2008.Powell, John.Prečo mám strach milovať.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-605-0.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1628 2008.Grun, Anselm.Bojovník a priateľ. Ako nájsť sám seba.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-608-1.Exegéza a biblická teológia.;
1629 2008.Bindas Stanislav, Vandžura Pavol.Povzbuzení k milosrdenství :.:Olomouc :.978-80-7266-281-4.Meditácie a myšlienky.;
1630 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VII., Gal- Ef. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1631 2008.Polidoro, Gianmaria.František z Assisi. Človek - kresťan.Bratislava:Serafín.978-80-8081-076-4.Životopis.;
1632 2008.Wons, Krzysztof.Bol stratený a našiel sa:.Michalovce :Redemptoristi.978-80-88724-33-9.Rehoľný život a Hnutia.;
1633 2008.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-725-8.Cirkevné dokumenty.;
1634 2008.Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.978-80-89219-12-4.Zborníky a časopisy.;
1635 2008.Daphne K..Dvanásť krokov s Ježišom . Bratislava:LÚČ.978-80-7114-680-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1636 2008.Hora, Michal.Po strmých chodníkoch. .Hrubý Šúr :SHALOM.978-80-969939-2-5.Biografia.;
1637 2008.Gavenda, Marián.Láska nikdy nezanike .Bratislava:LUC.978-80-7114-710-7.Meditácie a myšlienky.;
1638 2008.Mycielski, Jacek.Manuál pre rodičov. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-692-0.Výchova a sexualita.;
1639 2008.Nouwen, Henri.Návrat márnotratného syna. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-635-7.Exegéza a biblická teológia.;
1640 2008.Proctorová, Patricia.Veľké pravdy v malých príbehoch 6 .Bratislava:LUC.978-80-7114-628-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1641 2008.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1642 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
1643 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Slováci a Sedembolestná.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-700-8.Literatúra faktu.;
1644 2008.Vicenová, Mária.Tri piliere jednoty kresťanského spoločenstva Modlitbového, rodinného, komunitného. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-1-6.Rehoľný život a Hnutia.;
1645 2008.Baláž, Rudolf.Nemusíš byť sám.Badín:KS.978-80-88937-30-2.Katechetika.;
1646 2008.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-617-3.Biografia.;
1647 2008.Hunermann, Wilhelm.Svätý Vincent de Paul. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-726-5.Životopisy.;
1648 2008.Grűn, Anselm.Umenie starnúť. .Bratislava:LUC.978-80-7114-688-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1649 2008.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-682-7.Literatúra faktu.;
1650 2008.Ferrero, Bruno.Šimovove sandále. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-076-4.Detská literatúra.;
1651 2008.Poli, Osvaldo.Srdce otca. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-082-5.Výchova a sexualita.;
1652 2008.Popluhárová, Henrieta.Mám problém. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-083-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1653 2008.Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-607-4.Homiletika - poučné príbehy.;
1654 2008.Slaninka, Leopold.Psychológia a spiritualita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-713-5.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1655 2008.Hartman, Bob.Obed v levovej jame. .Bratislava:LUC.978-80-7114-693-3.Detská literatúra.;
1656 2008.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.978-80-8081-066-5.Ježiš Kristus.;
1657 2008.Whitehead, Charles.Obnova v Duchu Svätom : Podstata a ciele.Hrubý Šúr :SHALOM.978-80-969939-1-8.Duch Svätý.;
1658 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí. .Bratislava:LÚČ.978-80-7114-685-8.Literatúra faktu.;
1659 2008.Pronzato, Alessandro.V ústrety človekovi. Hľadanie stratených čností 2..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-742-5.Duchovné vedenie a sprevádzanie.;
1660 2008.Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-8-1.Modlitebné knihy.;
1661 2008.Rohr, Richard.Jób a tajomstvo utrpenia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-071-9.Exegéza a biblická teológia.;
1662 2008.Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1663 2008.Slavomír, A.B..Sila ideálu.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-066-5.Formácia.;
1664 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Edvard Beneš a jeho vzťah k Slovákom.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-668-1.Literatúra faktu.;
1665 2008..Mojím povolaním je láska : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.978-80-89361-02-1.Životopis.;
1666 2008.Trstenský, František.Svet Nového zákona. .Svit:Katolícke biblické dielo.978-80-89120-17-8.Exegéza a biblická teológia.;
1667 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
1668 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň III., Skutky 21- Rimanom 4. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1669 2008.Batesonová.Sárin príbeh. .Bratislava:LUC.978-80-7114-694-0.Detská literatúra.;
1670 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Najhlbší prameň.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-671-1.Filozofia.;
1671 2008.Vicenová, Mária.Krížová cesta za uzdravenie rodu. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-2-3.Modlitebné knihy.;
1672 2008.Hromník, Milan, SJ.Sväté prijímanie v našom živote. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-612-8.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1673 2008.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.Mariológia.;
1674 2008.Sopočko, Michal.Jeho milosrdenstvo trvá naveky.Bratislava:LUC.978-80-7114-687-2.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1675 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.Exorcizmus- Ezoterika.;
1676 2008.Bill, Joseph K..Duchovné myšlienky Otca Josepha K. Billa v. c.. Kostolná- Záriečie:Koral..Meditácie a myšlienky.;
1677 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1678 2008.Grun, Anselm.Malá kniha o šťastí. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-611-1.Homiletika - poučné príbehy.;
1679 2008.Iafolla, Paolo.Chcem byť tvojou ženou.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-070-2.Životopis.;
1680 2008.Vicenová Mária, Pacholik Andrzej, SDS.Uzdravujúca modlitba ruženca s Kráľovnou Pokoja.Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-969900-0-9.Modlitebné knihy.;
1681 2008.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej Svorad : Umelecký životopis svätca.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-676-6.Životopis.;
1682 2008.Mariakumar, James.Vnútorné uzdravenie. Zvolen:Jas.978-80-89219-12-4.Slovensko- Dejiny Slovenska a história.;
1683 2008..Hanibal Mária di Francia. .Bratislava:LUC.978-80-7114-686-5.Detská literatúra.;
1684 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň V., 1Kor 1- 1Kor 15. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1685 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.Biografia.;
1686 2008.Pauliny, Andrej.Nebol to len sen:.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-078-8.Detská literatúra.;
1687 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1688 2008.Mariakumar, James.Odpustenie.Zvolen :Združenie JAS.978-80-89219-14-8.Zborníky a časopisy.;
1689 2008.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-764-0.Životopisy.;
1690 2008.Gavenda, Marián.Via Crucis : Krížové cesty z Kolosea. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-704-3.Meditácie a myšlienky.;
1691 2008.Dagnino, Maria Luisa.Bakhita. .Pezinok :Familiaris.978-80-969022-6-2.Životopis.;
1692 2008.Grun, Anselm.Anjeli pre život 2..Bratislava:LUC.978-80-7114-683-4.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1693 2008.Lohfink, Gerhard.Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava:Serafín.978-80-8081-079-5.Ježiš Kristus.;
1694 2008.Labo, Šebastián, SJ.Apoštolské cesty Benedikta XVI. 2005-2007.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-705-0.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1695 2008.Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?.Kapušany:Bens.978-80-88998-75-4.Výchova a sexualita.;
1696 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-669-8.Literatúra faktu.;
1697 2008.Józef, Augustyn, Jozef.Zastavenia krížovej cesty.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-596-1.Modlitebné knihy.;
1698 2008..Katechizmus pre veľkých a malých. .Bratislava:LUC.978-80-7114-696-4.Katechetika.;
1699 2008.Bianco, Enzo.Taký bol don Bosco.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-065-8.Životopis.;
1700 2008.Stańczyk, Stanislaw.Pred príchodom Miriam.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-02-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1701 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8.Exegéza a biblická teológia.;
1702 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Čo ohrozuje našu štátnosť.Bratislava:LÚČ, Ústav dejín kresťanstva.978-80-7114-667-4.Literatúra faktu.;
1703 2008.Schug, John.Páter Pio.Bratislava :Vydavateľstvo Minor.978-80-969796-1-5.Životopis.;
1704 2008..Biblia pre rodinu. .Bratislava:LUC.978-80-7114-697-1.Detská literatúra.;
1705 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-700-5.Cirkevné dokumenty.;
1706 2008.Filosomi, Luigi.Deväť prvých piatkov.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-610-4.Modlitebné knihy.;
1707 2008.Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-080-1.Životopis.;
1708 2008.Šubjaková, Elena.Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky.Bratislava :ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-8-1.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1709 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Áron.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-598-5.Exegéza a biblická teológia.;
1710 2008.Giboda, Igor.O smrti. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-077-1.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1711 2008.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislavský veľký piatok : Zbierka autentických dokumentov o zhromaždení veriacich 25. marca 1988.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-677-3.Literatúra faktu.;
1712 2008.Francois, de Joseph.Muž.Ivanka pri Dunaji:Axima.978-80-969178-7-7.Spiritualita.;
1713 2008.Ferrero, Bruno.A kvety jednoducho kvitnú. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-075-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1714 2008.Vragaš, Štefan.Teologický a náboženský slovník II. diel L- Ž. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-734-0.Slovníky.;
1715 2008.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ. Bratislava:Per Immaculatan.978-80-968854-7-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1716 2008.Grün, Anselm.Ježiš Kňaz, kontemplácia ikony Krista, V. časť. Kostolná - Záriečie:Spoločenstvo redemptoristov a laikov..Ježiš Kristus.;
1717 2008.Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :SHALOM.978-80-969939-4-9.Modlitebné knihy.;
1718 2008.Timko, Peter.Aj jed môže liečiť.1. :Don Bosco.978-80-8074-085-6.Katechetika.;
1719 2008.Caretto, Carlo.Skutočnosti z opačnej strany. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-631-9.Spiritualita.;
1720 2008.Dubovský, Peter.Genezis.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-626-5.Exegéza a biblická teológia.;
1721 2008.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.978-80-967740-8-1.Mariológia.;
1722 2008.Lucký, Metod Ondrej.Pútnici a bojovníci. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-078-8.Exegéza a biblická teológia.;
1723 2008.Szkodoň, Ján.Modlitba znechuteného.Nitra :Spoločnosť Božieho Slova.978-80-85223-82-8.Morálka.;
1724 2008.Demmer, Klaus.Požiadavka z večnosti. .Bratislava:LUC.978-80-7114-689-6.Formácia.;
1725 2008.Kupka, Jan.Svätá Faustína Kowalská : Sekretárka Božieho milosrdenstva.Spišská Nová Ves :Spoločnosť katolíckeho apoštolátu Pallotti.978-80-969870-8-5.Faustína - Božie milosrdenstvo.;
1726 2008.Hlinka, Anton, SDB.Nancy Hamiltonová.Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-073-3.Biografia.;
1727 2008.Kreeft, Peter.Ako vyhrať kultúrnu vojnu.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-00-6.Filozofia.;
1728 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň II., Skutky 10- 20. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1729 2008.Druhý vatikánsky koncil.Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-738-8.Cirkevné dokumenty.;
1730 2008.Stadfeld, Sabina .Svätý Martin. .Bratislava:LUC.978-80-7114-705-3.Detská literatúra.;
1731 2008.Ortberg, John.Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode. Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.978-80-88863-44-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1732 2008.Vagovič, Štefan.Od bytia k láske. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-621-0.Filozofia.;
1733 2008.Hahn, Scott.Moja duchovná cesta v Opus Dei.Bratislava:LUC.978-80-7114-675-9.Biografia.;
1734 2008.Whitehead, Charles.Turíce pre život.Golianovo :Publica.978-80-969867-0-5.Duch Svätý.;
1735 2008.Baláž, Rudolf.Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi, diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža, Amen. Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.978-80-88937-32-6.Katechetika.;
1736 2008.Ďurica, Ján, SJ.Nový zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej biblie. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-625-8.Exegéza a biblická teológia.;
1737 2008.Augustyn, Józef.Svet našich pocitov, Človek v ťažkých situáciách.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-620-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1738 2008.Trstenský, František.Úvod do knihy žalmov.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-299-4.Exegéza a biblická teológia.;
1739 2008.Vrablec, Štefan.Som adorátor. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-744-9.Modlitebné knihy.;
1740 2008.Sheldrake, Philip.Spriateliť sa so svojimi túžbami.Bratislava:LUC.978-80-7114-703-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1741 2008.Ďurica, Milan Stanislav, SDB.Jozef Tiso a Židia.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-701-5.Literatúra faktu.;
1742 2008.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-03-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1743 2008..Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.978-80-968891-6-7.Výchova a sexualita.;
1744 2008.Whitehead, Charles.Zapálení alebo vyhorení? : Charles Whitehead radí vedúcim spoločenstiev.Hrubý Šúr :SHALOM.978-80-969939-0-1.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1745 2008.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Kaleb. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-627-2.Exegéza a biblická teológia.;
1746 2008.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IV., Rimanom 4- 1Kor 1. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1747 2008.Bill, Joseph K..Ježiš Ťa miluje. Kostolná-Záriečie:Vydavateľstvo sv. Bystríka..Zborníky a časopisy.;
1748 2008.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.Modlitebné knihy.;
1749 2008.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Benediktova Európa v kríze kultúr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-737-1.Ratzinger, Benedikt XVI.;
1750 2008.Osvald, Andrej, SJ.Boží dlžník. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-606-7.Biografia.;
1751 2008, 2009.Kašparů, Max.Zápisník potulného kazateľa. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-19-5.Exegéza a biblická teológia.;
1752 2009.Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.978-80-969000-8-4.Hagiografia - diela svätých.;
1753 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň X., 1Tim 5- 2Tim, Tít, Flm, Hebr 1- 2. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1754 2009.Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1755 2009.Francois, Joseph de.Záchrana mužskej nábožnosti. .Ivanka pri Dunaji :Vydavateľstvo Axima.978-80-969178-9-1.Spiritualita.;
1756 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1757 2009.Slaninka, Leopold, 1967- .Citový a náboženský vývin v prvých piatich rokoch života:.Martin :Francesca Creation.978-80-970084-1-3.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1758 2009.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1759 2009.Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1760 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XII., Hebr 11- 13, 1Pt. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1761 2009.Judák, Viliam.Pôstne a veľkonočné zamyslenia. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-15-7.Homiletika - poučné príbehy.;
1762 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
1763 2009.Waldhierová, Monika ; Matuška, Peter J..Deväť dní s milujúcim Otcom. .Hrubý Šúr :Shalom.978-80-969939-5-6.meditácie a myšlienky.;
1764 2009.Maillard, Emmanuel.Pôst. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-732-3.Mariológia.;
1765 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň XI., Hebr 2- 10. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1766 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň VIII., Flp- Kol. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1767 2009.Hahn, Scott.Prečo veriť .Bratislava:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-06-8.Dogmatika (angeologia, ekleziologia).;
1768 2009.Lachmanová, Kateřina, 1964-.Kotva naděje.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-195-7.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1769 2009.Crostarosa, Mária Celesta.Rozhovory duše s Ježišom.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-07-5.Hagiografia - diela svätých.;
1770 2009.Kucharski, Bartolomiej Józef.Putovanie k prameňom nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-14-0.Biografia.;
1771 2009.neznámy.Rok sv. Pavla, Lectio divina na každý deň IX., 1Sol, 2Sol, 1Tim 1- 5. Kotešová:Spoločenstvo pri RKFÚ..Homiletika - poučné príbehy.;
1772 2009.Krempaský, Július.Vedecký chodník k Bohu.Bratislava:LUC.978-80-7114-699-5.Literatúra faktu.;
1773 2009.Talbot, John Michael.Hudba _ radosť i služba. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.978-80-89342-09-9.Liturgika a príprava k Sviatostiam.;
1774 2009.Víťazstvo srdca.Krížová cesta nášho Pána.:..Modlitebné knihy .;
1775 2009.Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-734-7.Biografia.;
1776 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.Rehoľný život a Hnutia.;
1777 2010.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1778 2010.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1779 2010.Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
1780 2010.Molnár, Imre.Omilostený na smrť.:METEM Budapešť.978-963-9662-46-9.literatúra faktu.;
1781 2010.Introvigne, Massimo.Pedofilní kňazi. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-125-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1782 2010.Varšo, Miroslav.Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Trnava ::Dobrá kniha.978-80-7141-690-6.Exegéza a biblická teológia.;
1783 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.Exegéza a biblická teológia.;
1784 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1785 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1786 2010.Balík, Jan, 1965-.Jan Pavel II. v dialogu s mladými. 2010. : Praha : Paulínky.978-80-7450-008-4.Bl. Ján Pavol II..;
1787 2010.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-18-1.Mariológia.;
1788 2010.Berkecz, Franciska.S ohňom lásky .Košice:Vienala.978-80-8126-027-8.Hagiografia - diela svätých.;
1789 2010.Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-11-2.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1790 2010.Eldredge, John.Z chlapca kráľom. Keď muža vychováva Boh. .Bratislava :Redemptoristi.978-80-89342-19-8.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1791 2010.Woods, Thomas E..Ako katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu.Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-15-0.Dejiny Cirkvi.;
1792 2010.Matuška, Peter.Zázračná medaila II.. .Bratislava :Oto Németh.978-80-89277-30-8.Mariológia.;
1793 2010.Zasępa, Tadeusz.Človek, slovo a obraz v médiách. .Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo KU.978-80-8084-641-1.etika.;
1794 2010.neznámy.Rok kňazov, Lectio divina na každý deň XIII., 2Pt, Jak, 1Jn, 3Jn, Júd. Žilina- Závodie:RKFÚ Závodského 392/87..Homiletika - poučné príbehy.;
1795 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.Ratzinger, Benedikt XVI 1854/S-169.;
1796 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1797 2011.Ferrero, Bruno.Nebo v našom dome.Bratislava:Don Bosco.9788080741501 (brož.);978-80-8074-150-1.Homiletika 1864/N-87.;
1798 2011.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1799 2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca..Zborníky a časopisy.;
1800 2011.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
1801 2011.Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1802 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1803 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.Formácia.;
1804 2011.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-21-1.Exegéza a biblická teológia.;
1805 2011.Gymnázium sv. Jána Bosca.Ročenka 2010/2011.:Gymnázium sv. Jána Bosca..Zborníky a časopisy.;
1806 2011.Resch, Andreas,,1934-.Lurdské zázraky.Bratislava:Redemptoristi-Slovo medzi nami.9788089342266 (brož.); 978-80-89342-26-6.mariológia.;
1807 2011.neznámy.Posolstvá Panny Márie z Litmanovej.:..Mariológia.;
1808 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9.Ľudská zrelosť a psychológia.;
1809 2011.Johnsson, William G..Srdce plné milosti.:Advent - orion.978-80-8071-144-3.meditácie a myšlienky.;
1810 2011.Nagel, Marcel,(1930-1984).Životné pramene Kongregácie.[S.l.]:Postulazione M.A.M..9788089536009 (brož.);978-80-89536-00-9.rehoľný život a hnutia 1859/Z-124.;
1811 2012.Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-27-3.Formácia.;
1812 2012.Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
1813 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1814 2012.Ettl, Elfrída.Po stopách Ježiša.Martin:Slovenská provincia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa.978-80-971068-5-0.modlitebné knihy.;
1815 2012.Vrablec, Štefan.Uctievame si Pannu Máriu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.97880-7162-914-6 (brož.);978-80-7162-914-6.Mariológia 1862/U-61.;
1816 2012.Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-30-3.Morálka.;
1817 2012.Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
1818 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
1819 2012.Jeffs, Stephanie.Krásna noc Vianoc.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.9788089342334 (viaz.);978-80-89342-33-4.detská literatúra 1860/K-142.;
1820 2012.James, Martin SJ.Jezuitský návod takmer na všetko. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-736-1.Spiritualita.;
1821 2012.Ghezzi, Bert.Objav Krista. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-27-3.Formácia.;
1822 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;
1823 2012.Kreeft, Peter.Láska je silnejšia ako smrť. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-28-0.Filozofia.;
1824 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-31-0.Redemptoristi - kongregácia.;
1825 2012.Anderson, Carl.Civilizácia lásky. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-30-3.Morálka.;
1826 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Modlitba, veľký prostriedok spásy. Bratislava:Redemptoristi.978-80-88724-55-1.Redemptoristi - kongregácia.;
1827 2012.Mitchell, Patricia.Svätí rozprávajú o sebe deťom.Bratislava:Redemptoristi.9788089342341 (viaz.);978-80-89342-34-1.detská literatúra 1861/S-170.;
1828 2012.Szuda, Miroslav.Cirkev a spása. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-29-7.dogmatika.;
1829 2012.Liguori, Alfonz Mária de.Praktický sprievodca spovedníka. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-32-7.Redemptoristi - kongregácia.;