logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1870??.Pavol VI..Okružní list jeho svatosti papeže Pavla VI. o pokroku národú.:Typis polyglottis Vaticanis..33.;
2 1880??.Dr.R.W.Hynek.Ohrození Římem.Praha:ČAT..41.;
3 1893.Madách, Imre,1823-1864.Tragedie člověka :.V Praze ::J. Otto,..67.;
4 1897.s.n..Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.Praha:Školské sestry O.S.F...02.;
5 1900.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl I..Praha:..36.;
6 1900.František Jáfy.Kráľovnej svätého ruženca.Budapešť:..46.;
7 1900 a 1985.Busch, Wilhelm,1832-1908.Život bez všedních dnů.[S.l. ::s.n.,..10.;
8 1901.Sedláček Jaroslav.Výklad posvátných žalmu. Díl II..Praha:Dědictví Sv. Prokopa..36.;
9 1905.Lagerlőfová, Selma.Poklad pana Arne :.v Praze ::J. Otto,..67.;
10 1910.Neruda, Jan,1834-1891.Menší cesty /.V Praze ::F. Topič,..61.;
11 1919.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Detvan.Praha:Veraikon..50.;
12 1920.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Spisy básnické Andreja Sládkoviča.Martin:Matica slovenská..50.;
13 1920??.Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:..71.;
14 1921.Sládkovič, Andrej,1820-1872.Marína.Praha:Jozef Otto..50.;
15 1922.Kalinčiak, Ján,1822-1871.Púť lásky.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok..60.;
16 1922.Mérimée, Prosper.Carmen.Bratislava:Slovenské kníhkupectvo..54.;
17 1923..Dějiny duše blahoslavené Terezie od jezulátka, karmelitky /1873-1897/.Praha:..02.;
18 1924.Banšell, Koloman,.Slovenský Dekameron.[S.l.]:B. Gubitš..70.;
19 1925.Botto, Ján,1829-1881.Smrť Jánošíkova.Praha:Jindřich Bačkovský, čsl. kníhkup., antikvariát a nakladat...63.;
20 1925.Gašpar, Tido J.,1893-1972.Karambol a iné novely.Martin:Kníhtlačiarsky účastinársky spolok..52.;
21 1926.Felder, Hilarin.Ideály sv Františka z Assisi/.Olomouc ::Serafínské Květy,..františkánske.;
22 1926.Balzac, Honoré de,1799-1850.Gobseck.[S.l.]:[s.n.]..63.;
23 1926.Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Lili /.Praha ::Stanislav Minařík,..51.;
24 1926.Těsnohlídek, Rudolf,1882-1928.Demänová.Praha:Družstevní práce..44.;
25 1926.Svátek, Josef,1835-1897.Praha a Řím :.Praha ::F. Topič,..52.;
26 1927.Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49.;
27 1927.Bragg, William.O povaze věcí.Praha:Jednota československých matematikú a fysikú..64.;
28 1927.Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.Přerov:Bonus A..26.;
29 1927.Urban, Milo,1904-1982.Živý bič.Praha:Leopold Mazáč.9788018001554; 978-80-18-00155-4.49.;
30 1927.Sidor, Karol.Cestou po Poľsku.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..70.;
31 1928.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Poslední soud :.V Praze ::Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské,..74.;
32 1928.Jégé,1866-1940.Adam Šangala.Martin:Matica slovenská..49.;
33 1929.Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Praha:Leopold Mazáč..57.;
34 1929.Unamuno, Miguel de.Teta Tula.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..66.;
35 1930.Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,..67.;
36 1930.Prus, Bolesław.Faraon.Bratislava:Academia..52.;
37 1930.Ribadeneir, Peter.Život svätého Ignáca z Lojoly zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..06.;
38 1930.Školské sestry.Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy.:Novissima verba..02.;
39 1930.Rázus, Martin,1888-1937.Júlia.Praha:Leopold Mazáč..47 a.;
40 1930.Kavec, Matúš,1898-1980.V rudých hmlách :.Turčiansky Sv. Martin ::Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku,..67.;
41 1931.Šándor, Elo.Sváko Ragan z Brezovej.Myjava:Daniel Pažický..50.;
42 1931.Ostensová, Marta.Májový nov.Martin:Živena..65.;
43 1931.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Chlieb.Martin:Matica slovenská..47.;
44 1931.Celder, Július.Šťastie.Liptovský Mikuláš:Tranoscius..59.;
45 1932.Kneipp, Sebastian,1821-1897.Kneippova velekniha domácí a přírodní léčby :.Praha ::Orel,..42.;
46 1932.Dokoupil, Antonín (pseudonym: P. Alberti).Pápežové III. Přerov:..33.;
47 1932.Haľamová, Maša,1908-1995.Červený mak.Bratislava:Sväz slov. študentstva..51.;
48 1932.Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus,1776-1822.Slečna Scuderi.Martin:Academia..47.;
49 1932.Alberti, P..Papežové I. 2. časť (682-1073).Přerov:Nový Národ..33.;
50 1932.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč..47 a.;
51 1932.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško.Praha:Leopold Mazáč..05.;
52 1933.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva..47 a.;
53 1933.Hynek, Rudolf Maria,1883-1952.Hořicí srdce :.Stará Říš ::Antonín Stříž,..26.;
54 1933.Ráček Blažej.Československé dějiny.:..24.;
55 1933.Pecka, Dominik.Skryté paprsky. Olomouc:Krystal..25.;
56 1933.Staudinger, Otto.\"Spasiteľ je dobrý!\".Bratislava:Katolícka jednota..07.;
57 1933.Rázus, Martin,1888-1937.Maroško študuje.Bratislava:Sväz slov. študentstva..47 a.;
58 1934.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská..48.;
59 1934.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Hájnikova žena.Martin:Matica slovenská..47.;
60 1934.Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Stávka :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,..53.;
61 1934.Majerová, Marie,1882-1967.Mučenky :.Praha ::Čin,..56.;
62 1934.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Sedem sŕdc.Martin:Živena..47.;
63 1934, 1935.Vajanský, Svetozár Hurban,1847-1916.Koreň a výhonky.Martin:Matica slovenská..49.;
64 1935.Hurban, Jozef Miloslav,1817-1888.Gotšalk.Praha:Leopold Mazáč..47.;
65 1935.Hynek, R. W..Mysteria Božské tváře.Praha:Školské sestry OSF..26.;
66 1935.Alfonso Maria de Ligorio.Vianočná novena a rozjímania na každý deň v advente a cez dobu vianočnú až do oktávy Zjavenia Pána.[S.l.]:[s.n.]..25.;
67 1935.Hrušovský, Ján.Jánošík.Praha:Leopold Mazáč.9788018020715; 978-80-18-02071-5.48.;
68 1935.Vansová, Terézia,1857-1942.Sirota Podhradských.Bratislava:Leopold Mazáč..65.;
69 1935.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Podpolianske rozprávky.Martin:Matica slovenská..47.;
70 1935.Buday, Jozef.Závet pustovníkov.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..životopisy svatých.;
71 1935.Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Knieža :.V Turčianskom Sv. Martine ::Živena,..67.;
72 1935.Schrejvers, Jozef.Božský priateľ.[S.l.]:[s.n.]..25.;
73 1935.Vávra, Jaroslav Raimund,1902-1990.Ahmed má hlad :.(V Praze) ::Družstevní práce,..49.;
74 1935.Pauliny-Tóth, Viliam,.Trenčiansky Matúš.V Bratislave:Slovenská liga..66.;
75 1935?.Dacík, R.M..Buh ve svátostech.:..26.;
76 1936.Hronský, Jozef Cíger,1896-1960.Jozef Mak.Martin:Matica slovenská..47.;
77 1936.Tóth, Tihamér.Čisté dospívání.:..21.;
78 1936.Krleža, Miroslav,1893-1981.Čertov ostrov :.T. Sv. Martin ::Matica Slovenská,..51.;
79 1936.Fuchs, Alfréd,1892-1941.Svatý František Xaverský /.Olomouc ::Vítězové,..09.;
80 1937.Sv.Tomáš Akvinský.Theologické summy 6 dielov polica č. 23.:..23.;
81 1937.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Križiaci. Sväzok 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..17.;
82 1937.Scott, Walter.Nevesta z Lammermooru.Martin:Matica slovenská..57.;
83 1937.Sienkiewicz, Henryk.Križiaci. Sväzok 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..17.;
84 1937.Tóth, Tihamér.Charakterný mladík.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..09.;
85 1937.Rázus, Martin,1888-1937.Bača Putera.Martin:Matica slovenská..57.;
86 1937.Figuli, Margita,1909-1995.Pokušenie.Bratislava:Leopold Mazáč..51.;
87 1937-1940.Tomáš Akvinský,1225-1274.Theologické summy svatého Tomáše Akvinského :.V Olomouci ::Profesoři bohosloveského učiliště řádu dominikánského,..23.;
88 1938.Willam, F.M..Život Ježiša Krista v kraji a národe izraelskom.:česko-slovenská grafická únia..35.;
89 1938.Minařík, František Kliment,1883-1971.Svatý František v turbanu :.[V Praze ::Třetí řád sv. Františka,..františčkánske.;
90 1938.Dacík, Reginald Maria, 1907-1988.Školy duchovního života /.Olomouc ::Dominikánská Edice Krystal,..26.;
91 1938.Kellermann, Bernhard,1879-1951.More.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..60.;
92 1938.Dacík, Reginald.Búh ve svém díle. Olomouc:Dominikánska edice Krystal..26.;
93 1938.Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..80-900396-4-2.25.;
94 1938.Pfannmüller, Fr. Donatus.Keď prišiel Spasiteľ na svet.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..14.;
95 1939.Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Pán zo San Francisca.Martin:Matica slovenská..54.;
96 1939.Deleda, Grazia.Požiar v olivovom háji.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..51.;
97 1939.Liguori, Alfonso Maria de,1696-1787.Vznešenosti Marie Panny /.Frýdek ::Exerciční dům,..46.;
98 1939.Mečiar, Stanislav.Hviezdoslavova Hájnikova žena.Turčiansky Sv.Martin:Matica slovenská..69.;
99 1940.Sedmak, Pavle.Kaplán Martin Čedermac.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..56.;
100 1940.Baar, Jindřich, Šimon.Na Chodsku od jara do zimy.Praha:Novina..56 a.;
101 1940.Škrabal Pavel O.P..Příruční slovník biblický.Praha:Kropáč & Kucharský..36.;
102 1940.Claudel, Paul,1868-1955.Zvestovanie.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..53.;
103 1940.Mali, Jaroslav.Horský veniec :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,..66.;
104 1940.Morcinek, Gustaw,1891-1963.Ľudia sú dobrí /.Trnava ::Spolok Svätého Vojtecha,..60.;
105 1940.Urban, Milo,.V osidlách.Turčiansky Sv. Martin:Kompas..49.;
106 1940.Zeyer, Július.Tri legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..mariánske.;
107 1940.Dacík, Reginald Maria,1907-1988.Cesta apoštolské svatosti :.V Olomouci ::Dominikánská edice Krystal,..29.;
108 1940??.Kunhlová, Methoda.Učebnice esperanta.Praha:redakce časopisu českých esperantistu..73.;
109 1941.Foerster, Fr.W..Do života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..21.;
110 1941.Urban, Milo,.Hmly na úsvite.Turčiansky Sv. Martin:Kompas..49.;
111 1941.Deželíć, Velemír ml..Vybral si Sofiu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..07.;
112 1941.Vansová, Terézia,1857-1942.Rozprávky a črty /.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,..65.;
113 1941?.Stehr, Hermann.Svätý dvor.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..50.;
114 1942.Mrštíková, Božena,1876-1958.Mrštíkové /.V Praze ::Fr. Borový,..67.;
115 1942.Habberton, John,1842-1921.Helenine deti /.Bratislava ;; T. Sv. Martin ::Ján Horáček,..51.;
116 1942.Spillmann, P. Jozef.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..10.;
117 1942.Čarska, L.A..Ruža z Kaukazu.Žilina:O. Trávniček..53.;
118 1942.Sudermann, Hermann,1857-1928.Pani starosť :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,..50.;
119 1942.Foerster, Josef Bohuslav.Co život dal :.Praha ::L. Mazáč,..51.;
120 1943.Bremond, Henri,(1865-1933).Modlitba a poézia.V T. Sv. Martine ::Matica Slovenská,..12.;
121 1943.Lhand, P. Peter.Za hlasom Pánovým.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..05.;
122 1943.Štefan, Krčméry.Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry.:Matica slovenská..51.;
123 1943..Cirkevné dejiny 2.Bratislava:..24.;
124 1943.De Amicis, Edmondo,1846-1908.Srdce /.Bratislava ::Nakl. Slov. ligy,..58.;
125 1943.Kočánová, Mária.Ukradnuté šťastie a iné novely.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..51.;
126 1943.Ľudovít Bertrand.Svatý Augustín.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..03.;
127 1943.Kalinčiak, Ján.Reštaurácia.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..69.;
128 1943.Kočanová, Mária,1890-1976.Raj srdca :.Bratislava ::Sväz sociálnych a sociálno-zdravotných spolkov,..51.;
129 1943.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok..24.;
130 1943-..Misijné zvony :.Nitra ::Nákladom Misijného domu Matky Božej,..26.;
131 1944.Pius XII..Mystici Corporis - O tajomnom tele Kristovom.Trenčín:ÚSKŠ v edícii Veritas..33.;
132 1944.Bachová, Anna, Magdaléna.Malá kronika.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo..63.;
133 1944.Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas..25.;
134 1944.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej..františkánske.;
135 1944.Madačov, Maroš.Študenti, na slovíčko! :.Trnava:Spolok sv. Vojtecha,..10.;
136 1944.sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej..26.;
137 1944.Beniak, Valentín.Igric :.Bratislava ::Elán,..50.;
138 1944.Buc, Bonaventúra Štefan, OFM.F. Mauriac: Život Ježiša.Bratislava:..14.;
139 1944.Lucký, Metod Ondrej.Kvetinky svätého Františka.Žilina:Andrej..františkánske.;
140 1944.Bieloskalský, P..Myšlienky múdrych ľudí na každý deň v roku.Žilina:Peter Ťapaj..26.;
141 1944.Boullaye, H. Pinard de la.Ježiš a dejiny.Trnava:Posol Božského Srdca Ježišovho..24.;
142 1944.Polednová, Hermelanda.Duševná kvetinová záhradka :.Trnava ::Spolok Sv. Vojtecha,..26.;
143 1944.sostavili misionári SVD.Misijné zvony.Nitra:Misijný dom Matky Božej..26.;
144 1944.Kolbenheyer, Erwin Guido,1878-1962.Zo sna do života /.V Turč. Sv. Martine ::Živena,..60.;
145 1944.Lackovič, Jozef, SJ.Fatima odkaz Panny Márie.:..45.;
146 1944.Gráf, Štefan.Jur Jánošík.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..55.;
147 1944.Schmiedt, Vojtech.Atléti boží.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..13.;
148 1944.Czeska-Maczynska, M..Kristov rytier. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha)..15.;
149 1944.Gašpar, Tido Jozef,(1893-1972).Námorníci :.V Turčianskom Sv. Martine ::Matica slovenská,..51.;
150 1944.Rázus, Martin,1888-1937.Krčmársky kráľ :.V Turč. Sv. Martine ::Matica slov.,..47 a.;
151 1945.Chesterton, Gilbert Keith.Vybrané essaye.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..47.;
152 1945.Lagerlöf, Selma,1858-1940.Löwensköldov prsteň.Martin:Živena..67.;
153 1945.Lagerlofová, Selma.Anna Svardová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo..67.;
154 1945..Buď dobrý.Praha:..26.;
155 1945.Hana, Gregorová.Radosť bez tône a slzy vekov.:Buocik..51.;
156 1945.Holzner Josef.Svätý Pavol.Trnava:SSV..15.;
157 1945.Plávka, Andrej,1907-1982.Obrátenie Pavla.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..65.;
158 1945.Lagerlofová, Selma.Charlotta Lowenskoldová.Turčiansky sv.Martin:Živena, vydavateľské družstvo..67.;
159 1945.Ignác z Loyoly,1491-1556.Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského /.Trnava ::Posol BSJ,..06.;
160 1945.Perlaky, Lajos.Savonský zajatec.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..10.;
161 1946.Bougaud, Emil - Kurtha, V.H..O bolesti.:..26.;
162 1946.Patka, Andrej.Svätý Ján Vianney, arský farár.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..14.;
163 1946.Švantner, František,1912-1950.Nevesta hôľ.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..50.;
164 1946.Ramuz, Charles Ferdinand.Vrch hrôzy.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..47 a.;
165 1946.Tóth, Tihamér.S otvorenými očami v božej prírode.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..57 a.;
166 1946.Jesenský, Janko,1874-1945.Cestou k slobode :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoncius,..51.;
167 1946.Katajev, Valentin.Belie sa plachta osamelá.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..66.;
168 1946.Kubíček, Václav,(1866-1951).Katechetika :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..25.;
169 1946.Ruppeldt, Fedor Fridrich,1886-1979.Teraz alebo nikdy!.[Turčiansky Sv. Martin]:Svet..25.;
170 1946.Daudet, Alphonse,1840-1897.Listy z môjho mlyna.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..63.;
171 1946.Galzy, Jeanne.Učiteľka s prázdnym náručím.Turčiansky Sv. Martin:Živena..64.;
172 1946.Dacík, R.M..Duše světcu.:..životopisy.;
173 1946.Gogoľ N. V..Mŕtve duše.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..74.;
174 1946.Mrštíková, Božena,1876-1958.Po Vilémově smrti :.V Praze ::František Borový,..65.;
175 1946.Vít de Larigaudie.Radostný život.Trenčín (Veritas):Dominikánske vydavateľstvo..05.;
176 1946.Gregorová, Hana,1885-1958.Ženy.Bratislava:Novum..65.;
177 1946.Perlaky, Lajos.Žiť, ale ako...?.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..22.;
178 1946.Hynek, R.W..Muž bolestí : Lékařský obraz ukřižovaného.Praha:Gustav Francl..26.;
179 1946.Bodenek, Ján,1911-1985.Kríž profesora Hunku.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..74.;
180 1946?.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,(1821-1881).Zápisky z Mŕtveho domu :.Bratislava ::Spoločnosť priateľ klasických kníh,..65.;
181 1947.Gulbranssen, Trygve.So Smrtnej hory fúka.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..52.;
182 1947.Baumann, Émile.Apoštol Národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha..15.;
183 1947.Havelka, Emanuel,1873-1956.I princezny mají děti :.Praha ::Otto,..47.;
184 1947.Lubac, Henri de,1896-1991.Zápas s Bohom /.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,..26.;
185 1947.Hardy Schilgen.Mladí hrdinovia.:Posol..08.;
186 1947.Malewska, Hanna.Kamene budú volať.Košice:Verbum..56.;
187 1947.Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Nanebevzatá.Prešov:Serafínsky svet..46.;
188 1947.Dumas, Alexandre,1824-1895.Dáma s kaméliami.Bratislava:Bibliotheka..52.;
189 1947.Dorazil, Otakar,1889-1979.Světové dějiny v kostce :.Praha ::Toužimský a Moravec,..24.;
190 1947.France, Anatole,1844-1924.Thais.Bratislava:Pravda..63.;
191 1947.Werfel, Franz,1890-1945.Píseň o Bernadettě =.V Praze ::Vyšehrad,..45.;
192 1947.Rysuľa, Štefan,1900-1976.Milosť.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..43.;
193 1947.Kossak-Szczucka, Zofia.Nadšenci boží.Turčiansky Sv. Martin:Ján Horáček..10.;
194 1947.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..64.;
195 1947.Maritain, Jacques,1882-1973.Traja reformátori.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..08.;
196 1947.Rázus, Martin,1888-1937.Svety.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..51.;
197 1947.Figuli, Margita,1909-1995.Tri gaštanové kone.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..51.;
198 1947.Pospělov, N..Dějiny ruské literatury.Praha:Nakladastelství Svoboda..47 d.;
199 1947.Schikora, Rudolf.Naše světla :.Frýdek - Místek ::Exerciční dům,..6ivotopisy svätých.;
200 1947.Papini, Giovanni,1881-1956.Život Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..35.;
201 1947.Lippert, Peter S:J..Z Entgadinu.Košice:Verbum..64.;
202 1947.Plus,R..Mária v našich božských dejinách .Trnava:Posol Božieho slova Ježšovho..46.;
203 1947.Katarín, K.M..Kristus a boj o duše.:KA v biskupstve spišskom..26.;
204 1947.Móra, Ferenc,1879-1934.Zlatá rakva.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..60.;
205 1947.Rysuľa, Štefan,1900-1976.Boží obľúbenci.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..43.;
206 1947.Jacobsen, Jörgen Frantz.Barbora.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..48.;
207 1947.Zván, Peter.Ajhľa, človek! :.V Liptovskom Sv. Mikuláši ::Tranoscius,..47.;
208 1947.Greene, Graham1904-1991.Moc a sláva.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..48.;
209 1947.T.K.P.Základné črty ľudského poriadku.Ružomberok:Lev..26.;
210 1947.Fort, Gertrud von le.Pápež z Geta.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..06.;
211 1947.Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Krížová cesta.Turčiansky Sv. Martin:Živena..57.;
212 1948.Huysmans, Joris Karl.Katedrála.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..47.;
213 1948.Chevrot, G..Apoštol Peter.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..03.;
214 1948.s.n..S.Apolonia Andriveau a škapuliar umučenia.Ladce:Dcéry kresťanskej lásky..10.;
215 1948.Cehuľa, Jozef.Pod palestínskym nebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..15.;
216 1948.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..26.;
217 1948.Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha..55.;
218 1948.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad..64.;
219 1948.Salvaneschi, Nino.Tajomstvo lásky.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..57.;
220 1948.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..64.;
221 1948.Cronin, Archibald Joseph,1896-1981.Zelené roky.Bratislava:Bohumil Buocik..59.;
222 1948.Perrin, Henri.Staveniště Evropy : Deník kněze-dělníka v Německu.Praha:Vyšehrad..05.;
223 1948.Votruba, František,1880-1953.Kniha slovenského humoru.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..57 a.;
224 1948.Wohl, Louis de,1903-1961.Strom života.Bratislava:Svet..10.;
225 1948.Rázus, Martin,1888-1937.Bombura a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..47 a.;
226 1948.Gemelli, Augustin.františkánské poselství světu. Praha:Kuncíř Ladislav..františkánske.;
227 1948.Wohl, Louis de,1903-1961.Julián.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..66.;
228 1948.Turgenev, Ivan Sergejevič,1818-1883.Jarné vody.Bratislava:Tatran..50.;
229 1948.Bubán, Ján.Za hlbším životom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..25.;
230 1948.Strauss, Pavol.Mozaika nádeje.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..27.;
231 1948.Gemelli, Agostino.Františkánské poselství světu..Praha:Ladislav Kuncíř..františkánske.;
232 1948.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Quo vadis? 2.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..55.;
233 1948.Morstin, Ludvik Hieronym.Kopernik. Trnava:Spolok svätého  Vojtecha..60.;
234 1948.Brentano, Clemens,.Ajhľa človek!.Nitra:Misijný dom Matky Božej..35.;
235 1948.Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK..49.;
236 1948.Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh..56.;
237 1948.Nagymányoky, Gilbert.Krížovou cestou apoštolov.Prešov:Serafínsky svet..františkánske.;
238 1948.Timmermans, Felix.Sedliacky žalm.Košice:Verbum..47 a.;
239 1948.Papini, Giovanni.Listy ľuďom pápeža Celestína VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha..12.;
240 1948.Dickens, Charles,1812-1870.Vianočná pieseň a iné novely.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..51.;
241 1948.Finžgar, František Saleški.Pod slobodným slnkom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..51.;
242 1948.Schneiderová, Oda.Kňazstvo ženy.:..21.;
243 1948.Gálvez, Manuel.Defilé hriechu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..51.;
244 1948.Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..35.;
245 1948.Felder, Hilarin.Ideály sv. Františka serafínskeho.Praha:Rád Kapucínu v Praze..františkánske.;
246 1948.Murphy, Edward F..Hriešnica z Magdaly.V Trnave:Spolok sv. Vojtecha..03.;
247 1948.Linhardt, Robert.Naše ideály.Košice:Verbum..20.;
248 1948.Rama Rau, Santa.Domov do Indie.Turčiansky Sv. Martin:Živena..47 a.;
249 1948.Jurik, Rudolf.Mariánska hora v Levoči.Levoča:RkFú v Levoči..46.;
250 1948.Sienkiewicz.Quo wadis?.:Spolok sv,Vojtecha..55.;
251 1948.Scupoli L..Duchovný boj.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..25.;
252 1948.Mlynarovič, Miloš Kliment.Boha hľadám.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..68.;
253 1948.Lackovič, Jozef, SJ.Fatima. Odkaz Panny Márie.Trnava:Posol BSJ..45.;
254 1948.Hála, Ján,1890-1959.Pod Tatrami /.Liptovský Sv. Mikuláš ::Tranoscius,..38.;
255 1948.Perlaky, Lajos.Srdcom k srdcu.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..47 a.;
256 1948.Hardy Schilgen.Ty a On.:Posol Božieho srdca..22.;
257 1948.Čajak, Ján,1863-1944.Humoristické rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..56.;
258 1948.Dobraczyński, Jan.V rozbúranom dome.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..51.;
259 1948.Iľja, Iľf.12 stoličiek.:SPKK..48.;
260 1948.Lepáček, Celestín Alojz, OFM.Františkáni v borbe za práva slovenského ľudu.Prešov:Serafínsky svet..františkánske.;
261 1948.Jesenský, Janko,1874-1945.Malomestské rozprávky.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..51.;
262 1948.Louis, Bromfield.Nastali dažde-diel 2.:Spoločnosť priateľov klasických kníh..56.;
263 1949.Gorkij, Maxim.Příběhy o lásce.Praha:Mladá fronta..64.;
264 1949.London, Jack,1876-1916.Mesačné údolie.Bratislava:Tatran..66.;
265 1949.Mrštík, Vilém,1863-1912.Povídky a obrázky /.V Praze ::Vyšehrad,..65.;
266 1949.Evans, Allan Roy.Soby tiahnu.Turčiansky Sv. Martin:Živena..65.;
267 1949.Bell, Thomas.Dva svety.Bratislava:Obroda..74.;
268 1949.London, Jack,1876-1916.Elam Ohnivák.Bratislava:Pravda..56.;
269 1949.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Za chlebom.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..49.;
270 1949.Lewis, Sinclair.Anna Vickersová.Bratislava:Práca..64.;
271 1949.Daniel, Yvan.Dietky slávy.Trnava ::Spolok sv. Vojtecha,..02.;
272 1949.Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda..69.;
273 1949.Rolland, Romain,1866-1944.Colas Breugnon.Bratislava:Pravda..56.;
274 1949.Slowacki, Juljusz.Anhelli.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..50.;
275 1949.Słowacki, Juliusz,1809-1849.Anhelli.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..50.;
276 1949.Vansová, Terézia,1857-1942.Kliatba.Liptovský Sv. Mikuláš:Tranoscius..65.;
277 1949.Salvaneschi, Nino.Pastier na výšinách.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..43.;
278 1949.Mlynarovič, Miloš Kliment.V tieni mrakodrapov.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..56.;
279 1949.Mikszáth, Kálmán.Posledný hradný pán.Bratislava:Obroda..74.;
280 1949.Mikszáth, Kálmán.Svadba bez nevesty.Bratislava:Obroda..69.;
281 1949.Alexy, Janko,1894-1970.Profesor Klopačka.Bratislava:Tatran..63.;
282 1949.Kasprowicz, Jan.Hymny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..31.;
283 1949.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Odkazy.Turčiansky Sv. Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS..47.;
284 1950.Martin, Kukučín.Život.:Matica slovenská..69.;
285 1950.Mikszáth, Kálmán.Dáždnik sv. Petra.Bratislava:Práca..67.;
286 1950.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava..15.;
287 1950.Tolstoj, Aleksej Nikolajevič,1883-1945.Nikitovo detstvo.Bratislava:Obroda..57.;
288 1950.Jančová, Mária,1908-2003.Bochník.Bratislava:Slovenský spisovateľ..49.;
289 1950.Keler, Gottfried.Traja spravodliví hrebenári a iné novely.Turčiansky Sv. Martin:Matica slovenská..60.;
290 1950.Arrighini, A..Dvanásti.Trnava:SSV Trnava..15.;
291 1950.Atanáz.Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis).Trnava:Spolok svätého Vojtecha..10.;
292 1950.Seghers, Anna,1900-1983.Transit :.Praha ::Melantrich,..49.;
293 1950.Furmanov, Dmitrij.Čapajev.Praha:Naše vojsko..52.;
294 1950.neznámy.Ježiš a Matka.:samizdat..46.;
295 1950.Tatarka, Dominik,1913-1989.Prvý a druhý úder.Bratislava:Pravda..50.;
296 1950.Minucius Felix, Marcus.Marka Minúcia Felixa Oktávius.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..10.;
297 1950.Janko, Jesenský.Pani Rafiková a iní.:Matica slovenská..69.;
298 1950?.Lagerlofová, Selma.Cisár z Portugálie.Bratislava:SPKK..67.;
299 1950??.Blahunka, Viktor.Sv.Monika.Chicago:Blahunka Viktor..03.;
300 1950??.s.n..Zdravica Dr.Teodorikovi Zúbkovi, OFM z príležitosti 50 rokov kňazstva.s.l.:nie je udaný..františkánske.;
301 1951.Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..66.;
302 1951.Drda, Jan,1915-1970.Nemá barikáda.Bratislava:Slovenský spisovateľ..65.;
303 1951.Mácha, Karel Hynek.Máj - Marinka.Praha:Nakladatelství Svoboda..63.;
304 1951.Tajovský, Jozef Gregor,1874-1940.Do konca /.Martin ::[Mat. Slov.],..69.;
305 1951.Werfel, Franz,1890-1945.Štyridsať dní Musa Daghu (Mojžišovej hory). 1. a 2. diel.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..66.;
306 1951.Andrzejewski, Jerzy.Popol a diamant.Bratislava:Dukla..63.;
307 1951.Pervencev, Arkadij Aleksejevič.Čestná mladosť.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..64.;
308 1951.Kozlov, Petr Kuzmič.Mŕtve mesto.Martin:Matica slovenská..67.;
309 1951.France, Anatole,1844-1924.Vzbura anjelov.Bratislava:Slovenský spisovateľ..51.;
310 1951.Kielland, Alexander Lange,1849-1906.Jakub /.Praha ::Svoboda,..51.;
311 1952.Gabaj, Ferdinand.Moji piataci.Bratislava:Slovenský spisovateľ..51.;
312 1952.Kollár, Jan.Vlastenec.:Matica slovenská..69.;
313 1952.Panova, Vera.Kružilicha.Bratislava:Pravda..66.;
314 1952.Hečko, František,1905-1960.Červené víno.Bratislava:Slovenský spisovateľ..48.;
315 1952.Melicherčík, Andrej.Jánošíkovská tradícia na Slovensku.Bratislava:SAVU..64.;
316 1952.Amado, Jorge,1912-2001.Cesty hladu (Červená siatba).Bratislava:Pravda..63.;
317 1952.Elena, Maróthy Šoltésová.Moje deti.:Matica slovenská..69.;
318 1952.Kukučín, Martin.Dedinský román.:Matica slovenská..69.;
319 1952.Kráľ, Janko,1822-1876.Moja pieseň.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. MS..69.;
320 1952.Zúbek, Ľudo,1907-1969.Murársky chlieb.Bratislava:Smena..65.;
321 1952.Hviezdoslav, Pavol Országh,.Krvavé sonety.Martin:Hviezdoslavova spoločnosť..47.;
322 1952.Stehlík, Ladislav,1908-1987.Marina Alšová /.Praha ::Československý spisovatel,..50.;
323 1952.Novotný, Vladimír,1901-1977.Mánes a Slovensko.Bratislava:Tvar..65.;
324 1952..Misál latinsko-slovenský.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..25.;
325 1952.Šaginjan, Marietta Sergejevna,1888-1982.Hydrocentrála.Bratislava:Pravda..50.;
326 1952.Timrava,1867-1951.Korešpondencia Timravy a Šoltésovej.Bratislava ::Nakl. slov. ak. vied a umení,..47 a.;
327 1952.Štech, Václav Vilém,1885-1974.Aleš a Slovensko.Bratislava:Tvar..65.;
328 1952.Čaplovič, Ján.ˇHviezdoslav vo fotografii.Bratislava:Tatran..47 a.;
329 1953.Kukučín, Martin,1860-1928.Mladé letá.Bratislava:SNDK..67.;
330 1953.Suchý, Čestmír.Emigranti proti národu.Bratislava:SVPL..50.;
331 1953.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL..47.;
332 1953.Váross, Marián,1923-1988.Slovenská výtvarná prítomnosť.Bratislava:Tvar..65.;
333 1953.Janko, Jesenský.Ženích a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
334 1953.Němcová, Božena,1820-1862.Poviedky.Bratislava:SVKL..61.;
335 1953.Kráľ, Fraňo,1903-1955.Cesta zarúbaná.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..67.;
336 1953.Štúr, Ľudovít.Reči a state.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť..69.;
337 1953.s.n..Proces s vedením sprisahaneckého centras na čele s Rudolfom Slánskym.Praha:Ministerstvo spravodlivosti nakladateľstvo Orbit..66.;
338 1953.Amado, Jorge,1912-2001.Zem zlatých plodov.Bratislava:Spoločnosť priateľov klasických kníh..63.;
339 1953.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Ežo Vlkolinský.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL..47.;
340 1953.Kukučín, Martin,1860-1928.Rysavá jalovica.Martin:SÚ ĽUT..67.;
341 1953.Samo, Chalupka.Mor ho!.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..47.;
342 1953.Seghersová, Anna.První krok.Praha:Nakladatelství Mír..49.;
343 1953.Kukučín, Martin,1860-1928.Tiene i svetlo /.Bratislava ::Sloven. vydav. krásnej literatúry,..69.;
344 1954.Ľudmila, Podjavorinská.V otroctve.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..65.;
345 1954.Záborský, Jonáš.Rozprávky.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
346 1954.Jókai, Mór,1825-1904.Rab Ráby.Bratislava:Csehszlov. Magyar Könyvkiadó..60.;
347 1954.Stašek, Antal.O ševcovi Matúšovi a jeho priateľoch.Bratislava:SVKL..50.;
348 1954.Jilemnický, Peter,1901-1949.Kronika.Bratislava:SNDK..51.;
349 1954.Řezáč, Václav.Poplach na Kováčskej ulici.Bratislava:SNDK..64.;
350 1954.Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň II..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
351 1954.Votruba, František.Víťazná cesta.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
352 1954.Martin, Kukučín.Lukáš Blahosej Krasoň I..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
353 1955.Volný, Jan.Deutsch tschechisches worterbuch. Německo český slovník..Praha:Artia..72.;
354 1955.Rosenbaum, Karol,1920-2001.Jozef Gregor Tajovský: Do konca - Žliebky.Bratislava:OÚ..50.;
355 1955.Le Sage, Alain René.História Gila Blasa de Santillane.Bratislava:SVKL..43.;
356 1955.Timrava,1867-1951.Zobrané spisy.Bratislava:SVKL..50.;
357 1955.Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír,.Obrazy a rozmary.Bratislava:Hviezdoslavova spoločnosť v nakl. SVKL..47.;
358 1955.Terézia, Vansová.Výber z diela.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
359 1955.Ladislav, Nádaši Jégé.Kuruci a iné rozprávky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
360 1955.Janko, Jesenský.Láska a život.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
361 1955.Kráľ, Fraňo,1903-1955.Jano.Bratislava:SNDK..74.;
362 1955.Mickiewicz, Adam.Balady a romance.Bratislava:SVKL..67.;
363 1955.Henri Marrou.Svatý Augustin.Paríž:Nakladatelství SEUL..03.;
364 1955.Vojta, Miroslav,1909-1974.Matka a dítě :.Praha ::SZdN,..21.;
365 1955.JUNGWIRTH, Karel.Nemčina pre 10. postupný ročník.Bratislava:SPN..73.;
366 1956.Flaubert, Gustave,1821-1880.Tri poviedky /.Bratislava ::SVKL,..63.;
367 1956.Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
368 1956.Hurban, Jozef Miloslav,.Obrazy zo života.Bratislava:SVKL..47.;
369 1956.Ivan, Krasko.Lyrické dielo.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
370 1956.Čajak, Ján,1863-1944.Z povinnosti /.Bratislava ::SVKL,..69.;
371 1956.Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění..47 d.;
372 1956.Alexy, Janko.Život nie je majáles.Bratislava:Slovenský spisovateľ..63.;
373 1956.Němcová, Božena.Babička.:Slovenské nakladateľstvo detskej knihy..58.;
374 1956.Janko, Jesenský.Na zlobu dňa.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..69.;
375 1956.Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Veľký Hoggartyovský diamant /.Bratislava ::SVKL,..49.;
376 1956.Prus, Boleslaw.Palác a chatrč.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
377 1956.Kratochvíl, Miloš Václav,1904-1988.Veronika :.Praha ::Československý spisovatel,..67.;
378 1956.Krásnohorská, Eliška.Výbor z díla.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění..47 d.;
379 1956.Oleríny, Vladimír.Život Lazarilla z Tormesu.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
380 1956.Walsh, Jane,1929-2008.Vzpomínám /.Praha ::MF,..66.;
381 1956.Novotný, Adolf.Biblický slovník Ř-Ž : 2.Ř-Ž..Praha:Kalich..36.;
382 1956..Filozofický slovník /.Bratislava ::Slovenské vydavatel\'stvo politickej literatúry,..19.;
383 1957.Ćosić, Dobrica,1921-.Korene.Bratislava:Slov. spis...53.;
384 1957.Bielek, Anton Karol,1857-1911.Obrázky z hôr :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..74.;
385 1957.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Odcházím, přijdu :.Praha ::Československý spisovatel,..66.;
386 1957.Frýd, Norbert,1913-1976.Krabice živých /.Praha ::Československý spisovatel,..51.;
387 1957.Hurban Vajanský, Svetozár.Babie leto. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
388 1957.Bodenek, Ján.Na starom grunte.:Slovenský spisovateľ..54.;
389 1957.Četyna, Bohumír,1906-1974.Valašský vojvoda /.Praha ::Mladá fronta,..53.;
390 1957.Hauptmann, Gerhart.Kacír zo Soany.Bratislava:SVKL..52.;
391 1957.Móricz, Zsigmond,1879-1942.Panská lumpačka /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..68.;
392 1957.Frýd, Norbert,1913-1976.Ztracená stuha :.Praha ::Československý spisovatel,..51.;
393 1957.Greene, Graham,1904-1991.Tichý Američan /.Praha ::Mladá fronta,..47.;
394 1957.Kalinčiak, Ján,1822-1871.Orava ;.Bratislava ::SVKL,..69.;
395 1957.Cervantes Saavedra, Miguel de,1547-1616.Žiarlivý Extremadurčan a iné novely /.Bratislava ::SVKL,..43.;
396 1957.Hrušovský, Ján,1892-1975.Stalo sa v našom mestečku a iné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,..47.;
397 1957.Hollý, Ján.Na slovenský národ.Bratislava:..69.;
398 1957.Benešová, Božena,1873-1936.Člověk /.Praha ::Československý spisovatel,..54.;
399 1957.Leskov, Nikolaj Semenovič,1831-1895.Očarený pútnik /.Bratislava ::SVKL,..67.;
400 1957.Klátik, Zlatko,1922-1990.Poetka detstva a bolesti :.Bratislava ::Mladé letá,..51.;
401 1957.Creanga Ion.Spomienky z detstva.:..63.;
402 1957.Stevenson, Robert Louis,1850-1894.Únos /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,..47 a.;
403 1958.Martínek, Vojtěch,1887-1960.Trojí cesta Blažeje Potěšila /.Praha ::Československý spisovatel,..66.;
404 1958.Nerval, Gérard de,1808-1855.Dcéry ohňa /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..51.;
405 1958.Bj?rnson, Bj?rnstjerne,.Synnöve zo Solbakkenu.Bratislava:SVKL..74.;
406 1958.Mináč, Vladimír,.Dlhý čas čakania.Bratislava:Slovenský spisovateľ..64.;
407 1958.Jesenský, Janko.Demokrati.Bratislava:SVKL..51.;
408 1958.Lewis, Sinclair,1885-1951.Martin Arrowsmith /.Bratislava ::Slov. spis.,..66.;
409 1958.Bloch, Jean-Richard,1884-1947.Kurdská noc /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..74.;
410 1958.Jasieński, Bruno,1901-1939.Človek mení kožu /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..48.;
411 1958.Adam, S Šifer, K.Noc nemá konce.Praha:Naše vojsko..63.;
412 1958.Poe, Edgar Allan,1809-1849.Príhody Arthura Gordona Pyma z Nantucketu /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,..67.;
413 1958.Urban, Milo,1904-1982.Zhasnuté svetlá /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..48.;
414 1958.Doyle, Arthur Conan,1859-1930.Poklad z Agry :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..52.;
415 1958.Němcová, Božena.V zámku a podzámčí.:Mladé letá..58.;
416 1958.Fabián, Karel,1912-1983.Pozor, bomby! /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
417 1958.Zem, Stanislaw.Denník z vesmíru.Bratislava:Slovenský spisovateľ..61.;
418 1958.Matiášek, Jan,1922-.Xaver má strach /.Praha ::Naše vojsko,..64.;
419 1958.Dostojevskij, Fëdor Michajlovič,.Netočka Nezvanovová.Bratislava:SVKL..63.;
420 1958.Wernicke, Enrique.Pobrežie rieky /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
421 1958.Lagerlofová, Selma.Povesť o panskom sídle.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..67.;
422 1958.Bhattačárja, Bhabaní.Kto raz vysadol na tigra.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..74.;
423 1958.Samo, Tomášik.Bašovci na Muránskom zámku.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..50.;
424 1958.Gordon, Allan.Skalpel a meč.Bratislava:Mladé letá..63.;
425 1958.Beljajev, Aleksandr Romanovič,1884-1942.Člověk obojživelník ;.Praha ::MF,..54.;
426 1958.Balzac, Honoré.Temný prípad.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
427 1958.John Hunt.Výstup na Everest.Praha:Sportovní a turistické nakladatelství..56 a.;
428 1958.Alighieri, Dante.Božská komédie. hudby a umění:Státní nakladatelství krásné literatury..58.;
429 1958.Caldwell, Erskine.Tabákova cesta.Bratislava:Sväz slovenských spisovateľov..57.;
430 1958..Slovenské ľudové balady /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,..51.;
431 1958.Gregorčok, Igovän Andrej,1916-1998.Práca kronikára /.Martin ::Osveta,..64.;
432 1958.Řezáč, Václav,1901-1956.Větrná setba /.Praha ::Československý spisovatel,..64.;
433 1958.Storm, Theodor.Jazdec na bielom koni.Bratislava:SVKL..47 a.;
434 1959.Jacobsen, Jens Peter,1847-1885.Niels Lyhne /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..48.;
435 1959.Atarov, Nikolaj.Smrt pod pseudonymem.Praha:Naše vojsko..63.;
436 1959.Margita, Figuli.Mladosť.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..51.;
437 1959.Curieová, Eva.Paní Curieová /.Praha ::Mladá fronta,..65.;
438 1959.Abbás, Chvadža Ahmed..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
439 1959.Orzeskowa, Eliza.Iskry.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
440 1959.Michna, Vladimír,1927-.Uzavřený kruh /.Praha ::Naše vojsko,..65.;
441 1959.Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL..74.;
442 1959.Vančura, Vladislav,1891-1942.Rozmarné novely /.Praha ::Mladá fronta,..74.;
443 1959.Zweig, Arnold,1887-1968.Der Streit um den Sergeanten Grischa :.Berlin ::Aufbau-Verlag,..65.;
444 1959.Káňa, Vašek,1905-1985.Válkou narušení /.Praha ::Československý spisovatel,..67.;
445 1959.Lion, Feuchtwanger.Jefta a jeho dcéra.:Slov. vydav. krásn. lit...59.;
446 1959.Chalupka, Jan.Bendeguz.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..47.;
447 1959.Klímová-Fügnerová, Miroslava,1905-.Ohýbaj ma, mamko ... /.Bratislava ::Smena,..22.;
448 1959.Conrad, Joseph,1857-1924.Mladosť ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..63.;
449 1959..Veselé prechádzky.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..47.;
450 1959.Boll, Heinrich.Chlénb mladých let.Praha:Mladá fronta..63.;
451 1959.Maugham, W. Somerset1874-1965.Vtedy a teraz /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
452 1959.Ponická, Hana,1922-2007.Ábelovský dom /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..64.;
453 1959.Nilin, Pavel.Posledná stráž.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..51.;
454 1959.Zván, Peter.Rojko /.Bratislava ::Slov. spis.,..66.;
455 1959.Borovička, V. P.1920-2004.Konec ostrova Oscar /.Praha ::Naše vojsko,..65.;
456 1959.Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Doña Perfecta /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..52.;
457 1959.Zýbal, František,1891-1940.Jdu na Slovácko krásné :.Praha ::Lidová demokracie,..65.;
458 1959.Irving, Washington,1783-1859.Povesť z Ospanlivej kotliny /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..47 a.;
459 1959.Solinas Franco .Rybář Squarcio.Praha:Československý spisovatel..50.;
460 1959.Svatopluk, T.,1900-1972.Dům v Betlémské /.Praha ::Mladá fronta,..50.;
461 1959.Sand, George.Diablov močiar.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..57.;
462 1959.Tolstoj, Lev Nikolajevič,.Smrť Ivana Iľjiča.Bratislava:SVKL..74.;
463 1959.Seghersová, Anna.Muž a jeho jméno.Praha:Československý spisovatel..49.;
464 1959.Nikolajevová, Galina.Boj na pochode.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..67.;
465 1959.Tolstoj, Lev Nikolajevič,1828-1910.Kreutzerova sonáta.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,..47 a.;
466 1959.Fabián, Karel,1912-1983.Psí komando /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
467 1959.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Alespoň ve snu :.Praha ::Československý spisovatel,..60.;
468 1959.Sobolev, Leonid.Generálna oprava.Bratislava:Slovenský spisovateľ..43.;
469 1959.Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Tri farby čias /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásnych kníh,..64.;
470 1959.Jindřich, František.Núž na hrdle.Praha:Naše vojsko..51.;
471 1959.Galsworthy, John,1867-1933.Forsytovská sága.Bratislava ::Slov spisovateľ,..52.;
472 1960.Kollermann, Berhard.Mesto Anatol.Bratislava:SVKL..68.;
473 1960.Mináč, Vladimír,1922-1996.Tmavý kút /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..64.;
474 1960.Nesvadba, Josef,1926-2005.Einsteinův mozek :.Praha ::MF,..56.;
475 1960.Kubka, Jiří,1924-.Klub nepřátel Ideokratu /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
476 1960.Niziurski, Edmund,1925-2013.Lawrencova smrt /.Praha ::Naše vojsko,..64.;
477 1960.Fiker Eduard.Kilometr devatenáct.:Mladá Fronta..64.;
478 1960.Lavrenev, Boris Andrejevič,1891-1959.Štyridsiaty prvý /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
479 1960.Hollanek, Adam,1922-1998.Katastrofa na slunci Antarktidy /.Praha ::Naše vojsko,..51.;
480 1960.Guerrazzi, Francesco Domenico,1804-1873.Obliehanie Florencie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..66.;
481 1960.Fiker, Eduard,1902-1961.Rozkaz 42 /.Praha ::NV,..51.;
482 1960.Lin\'kov, Lev Aleksandrovič,1908-1971.Kapitán \"Staré želvy\" /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
483 1960.Fedin, Konstantin Aleksandrovič,1892-1977.Sanatorium Arktur /.Praha ::Svět sovětů,..52.;
484 1960.Móra, Ferenc,1879-1934.Septembrová spomienka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,..51.;
485 1960.John, Galsworthy.Tmavý kvet.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
486 1960.Svozil, Jozef.Učebnica nemčiny pre pokročilých a samoukov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73.;
487 1960.Vazov, Ivan.Pod jarmom.V Bratislave:Slov.vydav.krásnej lit...49.;
488 1960.Karvaš, Peter.Polnočná omša.Bratislava:Slovenský spisovateľ..66.;
489 1960.Jefremov, Ivan Antonovič,1907-1972.Mlhovina v Andromedě.Praha ::Mladá fronta,..49.;
490 1960.Petr, Bezruč.Slezské písně.:Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění..74.;
491 1960.Musset, Alfred de,1810-1857.Spoveď dieťaťa svojho veku /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..51.;
492 1960.Thákur, Rabíndranáth,1861-1941.Gora.Bratislava:Slovenský spisovateľ..47 a.;
493 1960.Fabián, Karel,1912-1983.Juan netančí karmaňolu /.Praha ::MF,..65.;
494 1960.Alarcón, P.A..Trojrohý klobúk.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
495 1960.Nekrasov, Viktor,1911-1987.V rodnom meste /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..61.;
496 1960.Lassilová, Maiju.Vstal z mŕtvych.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..67.;
497 1960.Rotterová, Božena,1921-1980.Tajemství pro Barbaru /.Praha ::MF,..43.;
498 1960.Kalinčiak, Jan.Knieža liptovské.Bratislava:SVKL..60.;
499 1960.Glowatzky, Herbert.Pobádaní milosrdenstvom.Lipsko:Meinwerk - Verlag..09.;
500 1960.Benešová, Božena.Krutá mladosť.Bratislava:Slovenský spisovateľ..74.;
501 1960.Lagin, Lazar.Patent AW.Praha:Svět Sovětu..64.;
502 1960.Braine, John,1922-1986.Místo nahoře /.Praha ::Mladá fronta,..54.;
503 1960.Ladislav, Nádaši Jégé.Cesta životom.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
504 1960.Garšin, V.M..Ohnivý kvet.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo kránej literatúry..63.;
505 1960.Arpino, Giovanni,1927-1987.Roky rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..63.;
506 1960.Jurij, German.Doktor Ustimenko.Bratislava:SVKL..51.;
507 1960.Cīrulis, Gunārs,1923-2002.Byt bez čísla :.Bratislava ::Smena,..53.;
508 1960.Ptáčník, Karel.Ročník 21.Praha:Mladá fronta..64.;
509 1960.Gomes, Pereira.Riečne ramená /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..64.;
510 1960.Mann, Thomas,1875-1955.Pán a pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
511 1960.Aksanov, Sergej,Timofejevič.Detské roky Bagrova vnuka.Bratislava:Slovenský spisovateľ..63.;
512 1960.Dovženko, Oleksandr.Začarovaná desna.Bratislava:Malá svetová knižnica..63.;
513 1960??.Bunyan, Ján.Cesta křesťana a poutnika.s.l.:s.n...10.;
514 1960??.Schneider, Rudolf."Auf Deutsch gesagt".Bonn:Printed in Germany..73.;
515 1961.Klátik, Zlatko,1922-1990.Neodovzdaný odkaz /.Bratislava ::Mladé letá,..51.;
516 1961.Greene, Graham,1904-1991.Náš člověk v Havaně /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,..47.;
517 1961.Vávra, Ján.Po stopách Martina Kukučína na Orave.Banská Bystrica:Stredoslovenské vydavateľstvo ..41.;
518 1961.Stein, Gertrude,1874-1946.Tři životy /.Praha ::Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění,..47 a.;
519 1961.Frank, Leonard.Traja z troch miliónov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
520 1961.Saroyan, William.Ľudská komédia.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..57.;
521 1961.Minčev, Christo.Mlčenlivý souboj /.Praha ::Naše vojsko,..56.;
522 1961.Rudolph, Fritz.Končiare bez bohov /.Bratislava ::Šport,..43.;
523 1961.Pillai, Šivašankara.Zametačov syn.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
524 1961.Brandys, Kazimierz.Hotel Řím.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění..74.;
525 1961.Monodová, Martine.Normandie -Němen.Praha:Naše vojsko..51.;
526 1961.Vestdijk, Simon,1898-1971.Piata pečať :.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..65.;
527 1961.Henry, O.,1862-1910.Spomienky žltého psa a iné poviedky /.Bratislava ::SVKL,..47 a.;
528 1961.Daxner, Igor.Ľudáctvo pred Národným súdom 1945-1947 /.Bratislava ::Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,..19.;
529 1961.Hlavacek, Lubos. [from old catalog].Nesmrtelni ve filmu;.Praha,:Orbis,..47.;
530 1961.Deiss, Joseph Jay,1912-1999.Vysoká hra /.Praha ::Mladá fronta,..52.;
531 1961.Constantin, Theodor.O půlnoci spadne hvězda /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
532 1961.Arnaud, Georges..:Práce..63.;
533 1961.Lindgrenová, Astrid.Rasmus na vandrovke.Bratislava:Mladé letá..64.;
534 1961.Vladimír, Mináč.Živí a mŕtvi.:Slovenský spisovateľ..64.;
535 1961.Haemmerling, Konrad,1888-1957.Muž ktorý sa volal Shakespeare /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..51.;
536 1961.Heym, Stefan,1913-2001.Prípad Glasenapp /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..65.;
537 1961.Michajlov, Viktor Semenovič.Kritické úhly /.Praha ::Svět sovětů,..64.;
538 1961.Dib, Mohamed.Africké leto.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63 .;
539 1961.John, Galsworthy.Moderná komédia.:Slovenský spisovateľ..52.;
540 1961.ladislav Mňačko.Ja, Adolf Eichmann.:Politickej Literatúry..52.;
541 1961.Filkusová, Mária.Rusko-slovenský slovensko-ruský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73 s..;
542 1961.Andrejev, Leonid Nikolajevič,1871-1919.Poviedka o siedmich obesených /.Bratislava ::SVLK,..63.;
543 1961.Grigorovič, Dmitrij Vasil\'jevič,1822-1899.Neborák Anton /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..52.;
544 1961.Vallejo, César,1892-1938.Volfrám /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..74.;
545 1961.Martin, Kukučín.Dom v stráni. a.s.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.80-551-0295-3.61.;
546 1961.Lem, Stanisław,1921-2006.Invaze z Aldebaranu /.Praha ::Mladá fronta,..56.;
547 1961.Cronin, Archibald Joseph.Svetlo severu.:Slovenský spisovateľ..59.;
548 1961.Šoltésová, Elena Maróthy.Prípravy na svadbu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..50.;
549 1961.Thackeray, William Makepeace,1811-1863.Kniha snobov /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej. lit.,..49.;
550 1961.Mináč, Vladimír,1922-1996.Zvony zvonia na deň /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..64.;
551 1961.Prečan, Vilém,1933-.Slovenský katolicizmus pred februárom 1948 /.Bratislava ::Osveta,..44.;
552 1962.Sartakov, Sergej.Chraň si královnu.Praha:Nová sovětská knihovna..58.;
553 1962.Sejfullina, Lidija Nikolajevna,1889-1954.Virinea /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,..49.;
554 1962.Drda, Jan,1915-1970.Mestečko na dlani /.Bratislava ::Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,..51.;
555 1962.Mišigová J..100 otázok veriacich neveriacim.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..25.;
556 1962.Prišvin, Michail Michajlovič,1873-1954.Sivá Sova :.Bratislava ::Mladé letá,..64.;
557 1962.Dutourd, Jean.Vejce pro maršála.Praha:Mladá fronta..63.;
558 1962.Čandar, Krišan,1914-1977.Budem ťa čakať /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..51.;
559 1962.Horák, Jozef,1907-1974.Lukavická škola /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..51.;
560 1962.Preissová, Gabriela,1862-1946.Pláně a jiné povídky /.Praha ::Státní nakladatelství dětské knihy,..51.;
561 1962.de Balzac, Honoré.Kabinet starožitností. Stará panna. Quinoluv duvtip. Macecha. Spekulant.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění..63.;
562 1962.Nývlt, Václav.Dva miliony svědkú.Praha:Mladá fronta..64.;
563 1962.Rudnicki, Adolf..Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..57.;
564 1962.Četyna, Bohumír,1906-1974.Živly /.Ostrava ::Krajské nakladatelství,..53.;
565 1962.Ludmila Hořká.Mezivodky.Ostrava:krajské nakladatelství v Ostravě..47.;
566 1962.Antonov, Sergej Petrovič,1915-1995.Aľonka /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..63.;
567 1962.Goytisolo, Juan.Na predmestí Barcelony.Bratislava:Slovenský spisovateľ..64.;
568 1962.Lao, Še.Rikšiar.:Slovenský spisovateľ..50.;
569 1962.Janovs\'kyj, Jurìj Ìvanovyč,1902-1954.Jazdci /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..48.;
570 1962.Fielding, Henry,1707-1754.Jozef Andrews :.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..51.;
571 1962.Heinrich Boll.Biliard o pol desiatej. Bratislava:Slovenský spisovateľ..74.;
572 1962.Miller, Arthur,1915-2005.Mustangy /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
573 1962.Goda, Gábor,1911-1996.Šaty nerobia človeka /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
574 1962.Gregor, Jozef.Prečo sme sa rozišli s náboženstvom.Banská Bystrica:Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry..66.;
575 1962.Soha, Čcho.Krvavé stopy.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..43.;
576 1962.Petershagen, Rudolf,1901-1969.Vzbúrené svedomie /.Bratislava ::Osveta,..65.;
577 1962.Martínek, Vojtěch,1887-1960.Stavy rachotí :.Praha ::Československý spisovatel,..66.;
578 1962.Horák, Jozef,1907-1974.Strieborné hlbiny :.Bratislava ::Mladé letá,..47.;
579 1962.Chevalier, Haakon,1902-1985.Človek ktorý chcel byť bohom /.Bratislava ::Slov. vyd. krás. lit.,..49.;
580 1962.Gwyn, Griffin.Boží vyvolenci.:Slovenský spisovateľ..51.;
581 1962.Rybakov, Anatolij Naumovič,1911-1998.Piaďove dobrodružstvá /.Bratislava ::Mladé letá,..43.;
582 1962.Scott, Walter,1771-1832.Waverley aneb Před šedesáti lety /.Praha ::SNKLU,..57.;
583 1962.Špaňár, Július.Latinsko - slovenský, slovensko - latinský slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..72.;
584 1962.Wolfe, Thomas.Domov sa vrátiť nemôžeš. Bratislava:Slovenský spisovateľ..66.;
585 1962.Zrotal, Jaroslav,1909-1969.Všichni spravedliví /.Praha ::Naše vojsko,..65.;
586 1962.Zdeněk, Pluhař.Ak ma opustíš.:Smena..65.;
587 1962.Botto, Jan.Spevy.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..63.;
588 1962.Hořká, Ludmila,1892-1966.Dolina /.Praha ::Lidová demokracie,..47.;
589 1962.Masterman, J. C.1891-1977.Oxfordská tragédie /.Bratislava ::Smena,..52.;
590 1962.Druon, Maurice,1918-2009.Burziáni /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..63.;
591 1963.Gor, Gennadij Samojlovič,1907-1981.Rozpečetěný čas :.Praha ::Svět sovětů,..67.;
592 1963.Valenta, Edvard.Trám.Praha:Československý spisovatel..65.;
593 1963.Buonarroti, Michelangelo.Tebe to, Láska, hovorím.Bratislava:Slovenský spisovateľ..54.;
594 1963.Ladislav, Mňačko.Kde končia prašné cesty.:Osveta..68.;
595 1963.Deledová, Grazia.Ztracený chlapec.Praha:Státní nakladatelství krásné literatury a umění..63.;
596 1963.Petr1813-1851.Gorski vijenac /.Beograd ::Prosveta,..67.;
597 1963.Jégé,1866-1940.Svätopluk ;.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..49.;
598 1963.Horák, Alexander.Apoštoli Slovienov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..07.;
599 1963.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom I..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..35.;
600 1963.Ryss, Jevgenij Samojlovič,1908-1973.Strach /.Praha ::Svět sovětů,..43.;
601 1963.Andrić, Ivo,1892-1975.Slečna /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..63.;
602 1963.Lagerkvist, Pär,1891-1974.Trpaslík /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..67.;
603 1963.Dlouhá Pavla, Zavadil Miloš, Veselý Karel a dr. Gottheinerová Tili.Angličtina pro jazykové školy II..Praha:Státní pedagogické nakladatelství..73.;
604 1963.Mináč, Vladimír,1922-1996.Záznamy /.Bratislava ::Slov. spis.,..64.;
605 1963.Kleist, Heinrich von,1777-1811.Michael Kohlhaas /.Bratislava ::Slov. nakl. krásnej lit.,..51.;
606 1963.Jeřábek, Čestmír.Někomu život, někomu smrt.Praha:Československý spisovatel..51.;
607 1963.Kamala, Markandaya.Nektár v site.:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..74.;
608 1963.Martin, Kukučín.Spod školského prachu.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..67.;
609 1963.German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Jménem spravedlnosti.Praha:Svět sovětů..52.;
610 1963.Procházka, Jan,1929-1971.Zelené obzory /.Praha ::Československý spisovatel,..64.;
611 1963.Irving, Stone.Agónia a extáza.:Slovenský spisovateľ..12.;
612 1963.Vukovič, Čedo.Mrtvá Hluboká /.Praha ::Naše vojsko,..47.;
613 1963.Pozner, Vladimir,1905-1992.Opona sa dvíha /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..51.;
614 1963.Nikulin, Lev Veniaminovič,1891-1967.S novym sčat\'jem :.Moskva ::Sovet. pisat.,..74.;
615 1963.Mňačko, Ladislav.Oneskorené reportáže. Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..68.;
616 1963.Mesterházi, Lajos,1916-1979.Štvornohý pes /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..67.;
617 1963.Den, Petr.Světélko jen malé.Řím:Křesťanská akademie..74.;
618 1963.Banšell, Koloman,1850-1887.Túhy mladosti.Bratislava:SVKL..63.;
619 1963.Šoltész, Pavel,1927-1993.Scénář píše smrt /.Praha ::Mladá fronta,..51.;
620 1963.Merell, J. ThDr..Malý Bohovědný Slovník.Praha:Česká katolícka charita..34.;
621 1963-1964.Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič,1895-1963.Fakírove dobrodružstvá /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..48.;
622 1964.Żukrowski, Wojciech,1916-2000.Kúpeľ /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..65.;
623 1964.Mader, Julius.Tajomstvo z Huntsville :.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,..56.;
624 1964.Stone, Irving,1903-1989.Smäd po živote /.Bratislava ::Slov. spis.,..47 a.;
625 1964.Rosendorfský, Jaroslav.Italsko-český slovník.Praha:Státní pedagogické nakl...72.;
626 1964.Šuchová, Iveta.Slovenské národné povstanie v dokumentoch.Bratislava:Československá tlačová kancelária..66.;
627 1964.Werfel, Franz,1890-1945.Maturitné výročie /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..64.;
628 1964.John, Jaromír.Večery na slamníku.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..59.;
629 1964.Pérez Galdós, Benito,1843-1920.Zaragoza.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..52.;
630 1964.Božena, Slančíková Timrava.Ťažké položenie.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..50.;
631 1964.Mňačko, Ladislav.Smrť sa volá Engelchen.Bratislava:SVPL..68.;
632 1964.Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ..71.;
633 1964.Roman, Kaliský.Obžalovaný, vstaňte!.:Slovenský spisovateľ..68.;
634 1964.Dostalová, Leopolda,1879-1972.Herečka vzpomíná /.Praha ::Orbis,..51.;
635 1964.Lazarová, Katarína,1914-1995.Kňažná z Lomúrie /.Bratislava ::Slov. spis.,..65.;
636 1964.Káňa, Vašek,1905-1985.Cesty do života /.Praha ::Československý spisovatel,..66.;
637 1964.Verga, Giovanni.Malavogliovci. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..49.;
638 1964.Anderson Scherwood.Smrt v lese.:Mladá fronta..63.;
639 1964.Ernest, Hemingway.Zbohom zbraniam.:Slovenský spisovateľ..47.;
640 1964.Semionov, Julian.Zachráňte stanicu 9.Bratislava:Slovenský spisovateľ..55.;
641 1964.Vinogradov, Anatolij Kornel\'jevič,1888-1946.Odsúdenie Paganiniho /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..64.;
642 1964.Hviezdoslav, Pavol Országh,1849-1921.Oráč a kosec.:..50.;
643 1964.Peter, Jilemnický.Kus cukru.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..51.;
644 1964.Milo Urban.Kto seje vietor.Bratislava:Slovenský spisovateľ..48.;
645 1964.Dobroslav, Chrobák.Kamarát Jašek.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..50.;
646 1964.Gaius, Suetonius, Tranquillus.Životopisy rímskych cisárov.Bratislava:Slovenské vydavateľstvo Krásnej literatúry..50.;
647 1964.Cádra, Fedor,1926-1998.Smrt v soumraku /.Praha ::Naše vojsko,..51.;
648 1965.Deledda, Grazia.Elias Portolu. Bratislava:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..53.;
649 1965.Barč-Ivan, Július,1909-1953.Železné ruky.Bratislava:Slov. vydav. krás. lit...74.;
650 1965.Werich, Jan.Lymfárum.Bratislava:Mladé letá..74.;
651 1965.Truhlař, Břetislav.Veľká inšpirácia.Bratislava:Obzor..50.;
652 1965.Verne, Jules,1828-1905.Dvadsaťtisíc míľ pod morom /.Bratislava ::Mladé letá,..49.;
653 1965.Habe, Hans.Aj keď tisíce padnú /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,..51.;
654 1965.Fabián, Karel,1912-1983.Černý vlk /.Praha ::Naše vojsko,..52.;
655 1965.Pažítka, Mikuláš.taliansko-slovenský a slovensko-talianský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..72.;
656 1965.Prus, Bolesław,1847-1912.Predná stráž /.Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..64.;
657 1965.Ľudo, Zúbek.Jar Adely Ostrolúckej.:Mladé letá..65.;
658 1965.Ľudovít, Kubáni.Valgatha.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..67.;
659 1965.Kawalec, Julian,1916-.Podvojný život /.Bratislava ::Vydav. polit. lit.,..51.;
660 1965.Wladislaw, St. Reymont.Sedliaci 2 zv..:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..47 a.;
661 1965.Šilin, Georgij.Lenivá smrt.Praha:Mladá fronta..50.;
662 1965.Ellin, Stanley,1916-1986.Klíč k Nicholsově ulici /.Praha ::Mladá fronta,..52.;
663 1965.Sanitas, Jean.Železný baron.Praha:Naše vojsko..58.;
664 1965.Iĺja, Erenburg.V Prietočnej uličke.:Slovenský spisovateľ..53.;
665 1965.Feuchtwanger, Lion,1884-1958.Úspech :.Bratislava ::Vydav. politickej lit.,..74.;
666 1965.Johann, Wolfgang Goethe.Utrpenie mladého Werthera.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..64.;
667 1965.Tóth, Sándor Somogyi.Nikto mi nerozumie.Bratislava:Mladé letá..50.;
668 1965.Panov, Nikolaj Nikolajevič,1903-1973.Modrá a černá /.Praha ::Naše vojsko,..64.;
669 1965.Nikos, Kazantzakis.Kristus znova ukrižovaný.:Slovenský spisovateľ..17.;
670 1965.Tajovský, Jozef Gregor.Tajní boháči.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..50.;
671 1965.Walter, Scott.Kenilworth.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry..57.;
672 1965.Tilschová, Anna Maria,1873-1957.Vykúpenie.Bratislava:SVKL..47 a.;
673 1965.Šoltész, Pavel,1927-1993.Ukolébavka pro sovu /.Praha ::Mladá fronta,..43.;
674 1965.Alain Fournier.Veľký tulák.:Slovenský spisovateľ..64.;
675 1965.Rudyard, Kipling.Kniha džunglí.:Mladé letá..60.;
676 1965.Foustka, Ivan,1928-1994.Vzpoura proti času /.Praha ::Naše vojsko,..51.;
677 1965.A. J. Cronin.Citadela.:Smena..52.;
678 1965.Lagerkvist, Pär,1891-1974.Kat a jiné povídky /.Praha ::NPL,..56.;
679 1965.Šejnin, Lev.Zápisky kriminalistovy.Praha:Svět Sovětu..50.;
680 1965.Reymont, Władysław Stanisław,1867-1925.Sedliaci..Bratislava ::Slov. vydav. krásnej lit.,..47 a.;
681 1965.Marainiová, Dacia.Nebezpečné roky.Bratislava:Slovenský spisovateľ..66.;
682 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Synovia.Bratislava:Tatran..51.;
683 1966.Jókai, Mór.Cigánsky barón.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..68.;
684 1966.Irving Stone.Agónia a extáza. Bratislava:Slovenský spisovateľ..47 a.;
685 1966.Theodore, Dreiser.Titan.:Slovenský spisovateľ..52.;
686 1966.Schweitzer, Albert.Lidé v pralese. Praha:Orbis..50.;
687 1966.Mňačko, Ladislav,1919-1994.Nočný rozhovor /.Bratislava ::Vydavateľstvo politickej literatúry,..68.;
688 1966.Beneš, Eduard.Nemčina pre ôsmy ročník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73.;
689 1966.Horák, Jozef.Biele ruky.:Tatran..51.;
690 1966.Smoletti, Tobias.Dobrodružstva Rodericka Randoma.Bratislava:Tatran..43.;
691 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Židovská vojna.Bratislava:Tatran..51.;
692 1966.de Balzac, Honoré.Eugénie Grandetová.Bratislava:Tatran..63.;
693 1966.Fontane, Theodor,1819-1898.Pani Jenny Treibelová /.Bratislava ::Tatran,..51.;
694 1966.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Chromý Timur /.Bratislava ::Slov. spisov.,..54.;
695 1966.Jókai, Mór,1825-1904.Uhorský nabob /.Bratislava ::Tatran,..60.;
696 1966.Feuchtwanger, Lion.Zasľúbená zem-Príde deň.Bratislava:Tatran..51.;
697 1966.Graf, Oskar Maria,1894-1967.Únik do prostřednosti /.Praha ::Svobodné slovo,..55.;
698 1966.Kálmán, Mikszáth.Prípad mladého Nosztyho s Marikou Tóthovou.:Tatran..64.;
699 1966.Řezáč, Václav,1901-1956.Rozhranie /.Bratislava ::Tatran,..47 a.;
700 1966.Kristmann Guðmundsson,1901-1983.Belasé pobrežie /.Bratislava ::Slov. spis.,..51.;
701 1966.Zúbek, Ľudo,1907-1969.Doktor Jesenius /.Bratislava ::Mladé letá,..74.;
702 1966.Lazarová, Katarína,1914-1995.Interview s labuťami /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..67.;
703 1966.Hartog, Jan de,1914-2002.Hledá se levá noha /.Praha ::Mladá fronta,..51.;
704 1966.Theodore, Dreiser.Jennie Gerhardtová.:Slovenský spisovateľ..52.;
705 1966.Posmyszová, Zofia,1923-.Pasažérka /.Praha ::Československý spisovatel,..66.;
706 1966.Rolf, Hochhuth.Zástupca.:Tatran..47.;
707 1966.Sinclair, Lewis.Hlavná ulica.:Tatran..56.;
708 1966.Feuchtwanger, Lion.Škaredá vojvodkyňa. Bratislava:Slovenský spisovateľ..52.;
709 1966.Bodenek, Ján,1911-1985.Zapálené srdce /.Bratislava ::Tatran,..74.;
710 1966.Pujmanová, Marie,1893-1958.Pacientka doktora Hegla /.Praha ::Československý spisovatel,..64.;
711 1966.Michna, Vladimír,1927-.Dům v zámecké zahradě /.Praha ::Naše vojsko,..65.;
712 1966.Čechov, Anton Pavlovič,1860-1904.Pomýlené lásky /.Bratislava ::Tatran,..53.;
713 1966.Pluhař, Zdeněk,1913-1991.Kříže rostou k Pacifiku :.Praha ::Československý spisovatel,..65.;
714 1966.Barstow, S..Niečo ako láska.Bratislava:Tatran..74.;
715 1966.Murger, Henry,1822-1861.Obrazy zo života bohémy /.Bratislava ::Slov. spisov.,..61.;
716 1966.Hranička, Jaroslav.Jan XXIII. /.Praha ::Svoboda,..08.;
717 1966.Francoise, Saganová.Dobrý deň smútok.:Slovenský spisovateľ..43.;
718 1967.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Vatry na pochode /.Bratislava ::Slov. spis.,..54.;
719 1967.Timrava,1867-1951.Veľké šťastie /.Bratislava ::Tatran,..50.;
720 1967.Olof Ekström, Per.Tancovala jedno leto. Bratislava:Smena..52.;
721 1967.Lazarová, Katarína,1914-1995.Kavčie pierko /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..67.;
722 1967.Břízová, Joza,1905-1983.Dobrá rada pro každou domácnost /.Praha ::Práce,..48.;
723 1967.Zamarovský, Vojtěch,1919-2006.Dějiny psané Římem /.Praha ::Mladá fronta,..31.;
724 1967.E.B.Leton.Dvaja divosi.:..47 d.;
725 1967.Mann, Heinrich.Vážny život.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..61.;
726 1967.Hammet, Dashiell.Krvavá žatva.Bratislava:Tatran..74.;
727 1967.Seton, Ernest Thompson,1860-1946.Dvaja divoši /.Bratislava ::Mladé letá,..70.;
728 1967.Quoist, Michel,1921-1997.Láska - ale aká? :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..29.;
729 1967.Vladimír, Germanovič Lidin.Odpadlík.:Slovenský spisovateľ..65.;
730 1967.Strindberg, August,1849-1912.Syn slúžky /.Bratislava ::Tatran,..47 a.;
731 1967.Mitchellová, Margaret.Odviate vetrom II..Bratislava:Slovenský spisovateľ..68.;
732 1967.Tatarka, Dominik,1913-1989.Prútené kreslá :.Bratislava ::Tatran,..47 a.;
733 1967.Zúbek Ľudo.Skrytý prameň.:..47.;
734 1967.Ľudo, Zúbek.Skrytý prameň.:Tatran..49.;
735 1967.Galsworthy, John.Puto najsilnejšie.:Smena..52.;
736 1967.Inovecký Jozef.Golgotha ist ganz nahe.Freiburg/Schweiz:Kanisius - Verlag..31.;
737 1967.Timrava, Božena Slančíková.Veľké šťastie.Bratislava:Tatran..50.;
738 1967.Zsigmond, Móricz.Šťastný človek.:Tatran..55.;
739 1967.Zúbek, Ľudo.Rytieri bez meča.Bratislava:Mladé letá..51.;
740 1967.Gabriel od sv.Magdaleny.Dôverne s Bohom II..Rím:SÚSCM..35.;
741 1967.Margaret, Mitchell.Odviate vetrom diel 1.:Slovenský spisovateľ..68.;
742 1967.Fiedler, Arkady,1894-1985.Malý bizón /.Bratislava ::Mladé letá,..51.;
743 1967.Kumpf, Alfred.Pastýř a kormidelník : Životopis sv.otce Jana XXIII..Praha:Lidová demokracie..08.;
744 1967.Sales, Lorenzo,1889-1972.Ježíšovo srdce světu :.Romae ::[s.n.],..30,.;
745 1967.Allinghamová, Margery.Dvojí smrt Johna Lafcadia.:Mladá fronta..63.;
746 1967.Maurois, André.Dve lásky Philippa Marcenata.:Slovenský spisovateľ..65.;
747 1968.Lev, Ovalov.Měděný knoflík.:Svět sovětu..65.;
748 1968.p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D..Dôverne s Bohom IV..Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..35.;
749 1968.Lobl, Eugen.Svedectvo o procese.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..24.;
750 1968.Sienkiewicz, Henryk,1846-1916.Pán Wołodyjowski /.Bratislava ::Tatran,..49.;
751 1968.s.n..Život v Kristu.Řím:Křesťanská akademie..25.;
752 1968.Polčin, Stanislav, SJ.Tým,čo hľadajú Boha.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..25.;
753 1968.Wassermann, Jakob,1873-1934.Prípad Maurizius /.Bratislava ::Tatran,..65.;
754 1968.Ladislav, Mňačko.Ako chutí moc.:Slovenský spisovateľ..68.;
755 1968.Brandstaetter, Roman .Umbrijské kroniky.:Lidová demokracie..františkánske.;
756 1968.Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita..21.;
757 1968.Prosper, Mérimée.Kronika vlády Karola IX..:Tatran..63.;
758 1968.Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,..22.;
759 1968.Možajev, Boris Andrejevič,1923-1996.Zo života Fiodora Kuzkina /.Bratislava ::Slov. spis.,..60.;
760 1968.Verwer George.Hlad po realite.samizdat:George Verwer..10.;
761 1968.Giono, Jean.Spev sveta.Bratislava:Slovenský spisovateľ..74.;
762 1968.Wilde, Oscar,1854-1900.Strašidlo Cantervillské /.Bratislava ::Smena,..66.;
763 1968.Amenda, Alfred,1893-1973.Appassionata :.[S.l.] ::Tatran,..63.;
764 1968.Brežný, Peter.Za riekou čierneho draka.Bratislava:Mladé letá..54.;
765 1968.May, Karl,1842-1912.Old Surehand..Bratislava ::Mladé letá,..68.;
766 1968.Zelivan, Pavel. [from old catalog].Pierre Teilhard de Chardin..Rim,:..27.;
767 1968.Benson, Robert Hugh.Neviditelné světlo.Praha:Vyšehrad..74.;
768 1968.Little, Paul E..Víš, proč věříš?.[Illinois] ::[Inter Varsity Press],..26.;
769 1968.Passuth, Lásló.Boh dažďa oplakáva Mexiko.Bratislava:Slovenský spisovateľ..56.;
770 1968..Filozofia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..20.;
771 1968.Bednár, Alfonz.Sklený vrch.:Tatran..63.;
772 1968.Emil, B. Štefan.Alibi na púondelok.Bratislava:Vydavateľstvo politickej literatúry..50.;
773 1968.Esser, Kajetán.Život a regula. Smernice pre rehoľný život vo františkánskom duchu.Rím:Dietrich-Coelde..františkánske.;
774 1968.Döblin, Alfred,1878-1957.Berlín-Alexandrovo náměstí.Praha:Odeon..51.;
775 1968.Viktor Hugo.Človek, ktorý sa smeje.Bratislava:Tatran..47.;
776 1968.Rázus, Martin.Sochár a čas.Bratislava:Tatran..55.;
777 1968.Kratochvíl, Miloš V.,1904-1988..Povídky lásky a smrti /.Praha ::Svoboda,..67.;
778 1968.Cronin, Archibald Joseph.Kľúče od kráľovstva.Bratislava:Slov.spisovateľ.80-7114-591-2.59.;
779 1969.Axel, Munthe.Kniha o San Michele.:Tatran..61.;
780 1969.Marshall, Bruce.Plná slávy.Praha:Vyšehrad..08.;
781 1969.Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR..26.;
782 1969.Baur, Benedikt O.S.B..Život ve světle liturgie II.Broumov:sestry dominikánky..35.;
783 1969.Pěgřím.Anatomie a fyziologie člověka.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství..72.;
784 1969.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Holoubek :.Praha ::Vyšehrad,..63.;
785 1969.Lepp,I..Viera v modernom svete.Galt,Ontario, Canada:Slovenskí jezuiti..25.;
786 1969.Lewis Wallace.Ben Hur.:Vyšehrad..17.;
787 1969.Bulwer-Lytton, Edward.Posledné dni Pompejí.:Tatran..61.;
788 1969.Kliman Andrej.Náš nezabudnuteľný Dr. Štefan Moyses.Trnava:Spolok sv. Vojtecha..09.;
789 1969.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá..72.;
790 1969.Renč, Václav.Popelka nazaretská.Praha:Vyšehrad..46.;
791 1969.Beňo, Ján Augustín, SDB.Áno, Pane ....Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
792 1969.Bloy, Leon.Chudá žena.Praha:Vyšehrad..74.;
793 1969.Bernanos, Georges.Deník venkovskeho farare.Praha:Vyšehrad..08.;
794 1969.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodemovy.Praha:Vyšehrad..09.;
795 1969.Sheed F. J..TEOLÓGIA.Rím - Italia:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..27.;
796 1969.Špidlík, Tomáš.Klíč k neznámu.Rím:Krěstanská akademie..30.;
797 1969.Ivan, Sergejevič Turgenev.Otcovia a deti.:Tatran..50.;
798 1969.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanove šelmy.Bratislava:Mladé letá..54.;
799 1969.Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran..35.;
800 1969.Sheen, Fulton J..Pokoj v duši.Řím:Rím..24.;
801 1969.Hausner, Milan.Duševně nemocný mezi námi.Praha:Státní zdravotnické nakladatelství..26.;
802 1969.Dončev, Anton,1930-.Čas rozhodnutia /.Bratislava ::Slov. spis.,..59.;
803 1969.Gabriel od sv.Márie Magdaleny.Dôverne s Bohom V..Rím:SÚSCM..35.;
804 1969.Gebhardtová, Gusti.Od pěti do pětadvaceti /.Praha ::Apoštolská administratura,..22.;
805 1969.Olbracht, Ivan,1882-1952.Dobyvateľ /.Bratislava ::Tatran,..64.;
806 1969.Andres, Stefan.Velký příběh bible.Praha:Vyšehrad..34.;
807 1969.Boris, Pasternak.Doktor Živago.:Tatran..65.;
808 1969.Urban, Jan Evangelista,1901-1991.Dnešní přístup k teologii /.Praha ::Česká katolická Charita v Ústředním církevním nakladatelství,..25.;
809 1969.Wiechert, Ernst,1887-1950.Prostý život /.Bratislava ::Tatran,..66.;
810 1969.Bárta, Jan, 1921-1982.Syntéza učení víry. 1. svazek. Malá teologie. II. semestr..Praha:Sekretariát řeholních společností v ČSSR..26.;
811 1969.Mauriac, François,1885-1970.Bozk malomocnému /.Bratislava ::Slov. spis.,..64.;
812 1969.Casanova, Giacomo,1725-1798.Útek z Benátok /.Bratislava ::Slov. spis.,..59.;
813 1969.Michal, Karel,1932-1984.Krok stranou /.České Budějovice ::Růže,..56.;
814 1969.Moretič, Yerko.Dni a noci Latinskej Ameriky.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..66.;
815 1969.Papini Giovanni.Život Krista.Bratislava:Tatran..35.;
816 1969.Lelotte, Fernand.Tajomstvo krásy života. 2 :.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
817 1969.Terstenjak, Anton,1906-1996.O lidských vztazích..Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..21.;
818 1969.Mulford, Clarence.Šerifov pomocník /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..52.;
819 1969.Heer, Friedrich.Bohatší život. Praha:Vyšehrad..20.;
820 1969.Merežkovskij, D. S..Julián Apostata.Bratislava:Tatran..64.;
821 1970.Kováčik, Marián.kúpele Turčianske.Bratislava:Reklama Čedok..41.;
822 1970.Zeyer, Julius.Tři legendy o krucifixu.Praha:Vyšehrad..09.;
823 1970.SÚVSCM.Nebo nad močiarmi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..životopisy svatých.;
824 1970.Romano Guardini.Pán.:Jezuiti..25.;
825 1970.Zuzka, Zguriška.Bičianka z doliny.:Tatran..65.;
826 1970.Mierzeński, Stanisław.Gangstri /.Bratislava ::Epocha,..56.;
827 1970.Goncourt, Edmond de,1822-1896.Herečka Faustinová ;.Bratislava ::Tatran,..55.;
828 1970.Hlinická, Jarmila.Pištolníci a kovboji.Bratislava:Smena..65.;
829 1970.Guardini, Romano.O modlitbe.Praha:ČKCH..26.;
830 1970.Wladyslaw, St. Reymont.Spravodlivosť.:Tatran..56.;
831 1970.Lubich Chiara.Kým nebudeme všetci jedno.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..28.;
832 1970.Dilong, Rudolf,1905-1986.Matka celá krásna.Hamilton:Slov. vydav...mariánske.;
833 1970.Volek, Jindřich,1928-.Kennedyové /.Praha ::Vyšehrad,..57.;
834 1970.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Hledači zlata :.Brno ::Blok,..60.;
835 1970.Milo, Urban.Zelená krv.:Tatran..49.;
836 1970.Podjavorinská, Ľudmila.Z domova.:Tatran..64.;
837 1970.Strachota, Pavel.Hlasy otců /.Řím ::Křesťanská akademie,..10.;
838 1970.Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad..20.;
839 1970.Myslivec, Josef;Tkadlčík, Vojtěch.Křesťanský východ a my; Velehradská cesta k odloučeným bratřím. Praha:ČKCh..07.;
840 1970.Flemingová, Joan.V Istambulu číhá smrt.Praha:Vyšehrad..52.;
841 1970.Jégé.Adam Šangala.:Tatran..65.;
842 1970.Von le Fort, Gertrud.Magdeburská svatba.Praha:Vyšehrad..55.;
843 1970.Daumann, Rudolf,1896-1957.Sediaci Býk /.Bratislava ::Mladé letá,..53.;
844 1970.Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad..20.;
845 1970.Sayersová, Dorothy Lucy.Devět hran /.V Praze ::Vyšehrad,..58.;
846 1970.neud.Rozjímavý překlad žalmú a jantik Římského breviáře.Rím:Křesťanská akademie ..26.;
847 1970.Defoe, Daniel,asi 1661-1731.Denník morového roku /.Bratislava ::Tatran,..53.;
848 1970.Cronin, Archibald Joseph.A hviezdy mlčia.:Smena..59.;
849 1970.St. John, Patricia Mary, 1919-1993.Poklady pod sněhem.Londýn:S. U...10.;
850 1970.Lagerkvist, Pär.Barabáš.Praha:Vyšehrad..13.;
851 1970.Botek, Anton C..Za svetlom.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila i Metoda..35.;
852 1970.Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad..34.;
853 1970.Dobromil, Ječný.Breviár moderného človeka.:Obzor..25.;
854 1970.Jókai, Mór,1825-1904.Zoltán Kárpáthy /.Bratislava ::Tatran,..68.;
855 1970.František Dvorník.Byzantske misie u Slovanu.:Vyšehrad..07.;
856 1970.Boubík, V..Setkáni s Ježišem .Rím:Krěstanská akademie..29.;
857 1970.Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem /.Praha ::Vyšehrad,..26.;
858 1970.Ján Pavol II..Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
859 1970.Tolstoj, Lev Nikolajevič, 1828-1910 .Knieža strieborný.Bratislava:Tatran..47 a.;
860 1970.neuvedený autor.Velká mše.Rím:Křesťanská akademie..09.;
861 1970.Wieslav, Wernic.Šerif z Fort Bentonu.:Mladé letá..66.;
862 1970.Greene, Graham.Paradox křesťanství.Praha:Vyšehrad..08.;
863 1970.Burroughs, Edgar Rice.Tarzanov syn.Bratislava:Mladé letá..54.;
864 1970.Macák, Ľudovít, SDB.Mladý hrdina.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..10.;
865 1970.De Goncourt, Edmund.Herečka Jistinová.Bratislava:Tatran..71.;
866 1970.Albanese Giovanni.Nový kvas.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
867 1970.Beňo, Ján Augustín, SDB.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda ..21.;
868 1970..Mluv, Pane.Rím:Křesťanská akademie..26.;
869 1970.Egel, Karl Georg,1919-1995.Dr. Schlüter :.Bratislava ::Epocha,..52.;
870 1970.Cíger Hronský, Jozef.Andreas Búr majster.:Slovenský Tatran..47.http://knihy.dominikani.sk/c/prvemenu;
871 1970?..Boží ľud na cestách.:..25.;
872 1970?.Louis Evely.Otče náš.:..26.;
873 1970?.Busch Wilhelm.Život bez všedních dnu.:samizdat..10.;
874 1970??.Kazantzakis, Nikos,1883-1957.Kapitän Michalis :.:..60.;
875 1970??.Mrštík, Vilém,1863-1912.Zumři :.:..66.;
876 1971.Hollander, H..Katechetika.Řím:Křesťanská akademie..25.;
877 1971.ThDr. Jan Merell, ThDr. Jarolím Adámek.Cesty k dnešní katolické biblistice/ Vědecká exegeze a Ježíšovo zmrtvýchvstání. Praha:Ústřední cirkevní nakladatelství..34.;
878 1971.Masson, Perry.Prípad ľadových rúk.Bratislava:Slovenský spisovateľ..57.;
879 1971.Istrati, Panait,1884-1935.Noc v močiari /.Bratislava ::Slov. spis.,..43.;
880 1971.Říha, Tomáš.Svatý Norbert. Řím:Křesťanská akademie..08.;
881 1971.Quoist, Michel.Úspešný život.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
882 1971.Dobraczynski, Jan.Přelévat moře.Praha:Vyšehrad..51.;
883 1971.Hrušovský, Ján,1892-1975.Stála vojna, stála ... :.Bratislava ::Tatran,..48.;
884 1971.Klostermann, Karel.Ecce Homo !.Praha:Vyšehrad..68.;
885 1971.Lelotte Fernand.Tajomstvo krásy života 4.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
886 1971.Aleksandr, Ivanovič Kuprin.Sulamit.:Tatran..29.;
887 1971.Eduard, Bass.Cirkus Humberto.:Československý spisovatel..54.;
888 1971..Oltár bohyne víťazstva.Bratislava:Tatran..61.;
889 1971.Péguy, Charles,1873-1914.Ta jediná je paní - Chudoba /.Praha ::Vyšehrad,..65.;
890 1971.Bishop, Jim.Den, kdy zemřel Kristus.Praha:Vyšehrad..08.;
891 1971.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Pilátova žena.Praha:ČKCH..08.;
892 1971.Šmilovský, Alois Vojtěch,1837-1883.Za ranních červánků a jiné prózy /.Praha ::Odeon,..43.;
893 1971.Prus, Boleslaw.Faraón.Bratislava:Tatran..71.;
894 1971.Křelina, František.Klíče království.Praha:Vyšehrad..60.;
895 1971.Calic Edouard.Amundsen.Praha:Vyšehrad..52.;
896 1971.Trapp, Maria Augusta.S písní kolem světa.Praha:Vyšehrad..50.;
897 1971..Rímskokatolícky katechizmus s biblickými výňatkami pre začiatočníkov.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..25.;
898 1971.James, Henry,1843-1916.Washingtonovo námestie /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..48.;
899 1971.Camara, Helder.Prameny.Praha:Nakladatelství Vyšehrad..74.;
900 1972.Doránsky, Ján L.,1911-1973.Od splnu po zatmenie :.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..65.;
901 1972.Strmeň, Karol,.Návštevy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..47 a.;
902 1972.Tomko, Jozef.Svetlo národov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..04.;
903 1972.Mika, Waltari.Riman Minutus.:Slovenský spisovateľ..74.;
904 1972.Milan Jurčo.Cesta na vrch Morija.:Cirkevné nakladateľstvo Bratislava..28.;
905 1972.Victor, Hugo.Han z Islandu.:Slovenský Tatran..47.;
906 1972.Gráf, Štefan,1905-1989.Jur Janošiak /.Bratislava ::Tatran,..71.;
907 1972.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Na srdci přírody :.Praha ::Vyšehrad,..74.;
908 1972.Pavol VI..Encyklika svatého otca Pavla VI. O rozvoji národov.:Slovenskí jezuiti Galt, Ontario, Kanada..33.;
909 1972.Zeyer, Julius,.Zahrada Mariánská /.Praha ::Vyšehrad,..46.;
910 1972.Cronin, Archibald Joseph.Tri lásky.Praha:Vyšehrad..59.;
911 1972.La Mure, Pierre,1909-1976.Maliar z Moulin Rouge /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..61.;
912 1972.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
913 1972.Jeřábek, Čestmír,1893-1981.Kam jde tvá cesta :.Brno ::Blok,..60.;
914 1972.Fatranský, E. Zvonocký, G.Dve novely.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..63.;
915 1972..Zažíhaj svetlá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..66.;
916 1972.Novák, Jozef.Slovenské mestské a obecné erby.Martin:Osveta..44.;
917 1972.Quoist, Michel.Tvojimi očami.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
918 1972.Maturin, Charles Robert,1782-1824.Poutník Melmoth /.Praha ::Odeon,..67.;
919 1972.Trygve, Gulbranssen.Večne spievajú lesy.:Slovenský spisovateľ..52.;
920 1972.Chesterton, Gilbert Keith.Klub zneuznaných mužu.Praha:Vyšehrad..49.;
921 1972.Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Malý princ /.Praha ::Albatros,..58.;
922 1972.Podolcová, Gabriela.Francúžština do vrecka.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73.;
923 1973.Lagerlöf, Selma,.Gösta Berling.Bratislava:Tatran..67.;
924 1973.Galuška, Zdeněk,1913-1999.Slovácko sa nesúdí /.Praha ::Mladá fronta,..57 a.;
925 1973.Żeromski, Stefan,1864-1925.Popol /.Bratislava ::Tatran,..74.;
926 1973.Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad..67.;
927 1973.Nikiforov, Gennadij.Popova žena.Bratislava:Tatran..51.;
928 1973.Čakovskij, Aleksandr Borisovič,1913-1994.Snúbenica /.Bratislava ::Slov. spisovatel\',..53.;
929 1973.Marshall, Bruce,1899-1987.Starý voják neumírá.Praha :Vyšehrad..66.;
930 1973.Bodický, Samuel,1850-1919.Otcova kliatba.Bratislava:Tatran..74.;
931 1973.Priestley, J.B..Dobrí kamaráti.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..55.;
932 1973..Rozprávania z tisíc a jednej noci.:Tatran..65.;
933 1973.Hamsun, Knut,1859-1952.Viktória :.Bratislava ::Mladé letá,..51.;
934 1973.Šprinc, Mikuláš.Koralový ostrov.Cambridge-Galt:Dobrá kniha..50.;
935 1973.Richter, Stanislav.Mikuláš Koperník :.Praha:Vyšehrad..58.;
936 1973.Kossaková, Zofia.Beze zbraně.Praha:Vyšehrad..50.;
937 1973.Duun, Olav,1876-1939.Justín a Gudrun /.Bratislava ::Slov. spis.,..52.;
938 1973.Záň, Augustín J..NAŚE VŚETKO.Middletown:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..09.;
939 1973.Mann, Heinrich.Mladosť kráľa Heinricha IV..Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..66.;
940 1973.Rais, Karel Václav,1859-1926.Skleník /.Praha ::Československý spisovatel,..49.;
941 1973.Tomko, Jozef.Blaženstvá.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..04.;
942 1973.Bunin, Ivan Aleksejevič,1870-1953.Dedina /.Bratislava ::Slovenský spisovatel\',..74.;
943 1973.Baar, Jindřich Šimon,1869-1925.Báby a dědkové.Praha ::Vyšehrad,..74.;
944 1973.Langer, František,1888-1965.Zázrak v rodine /.Bratislava ::Tatran,..67.;
945 1973.Emil Horváth.Dom s dvoma amormi.Bratislava:Tatran..47.;
946 1973.Werner, Reiner.Dieťa s poruchami správania.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..72.;
947 1973.Šándor, Andrej, SDB.Sejba perál.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..45.;
948 1973.Richter, Stanislav.Říše faraonů.Praha:Vyšehrad..38.;
949 1973.Conrad, Joseph,1857-1924.Vyvrheľ z ostrovov /.Bratislava ::Spoločnosť priateľov krásných kníh,..59.;
950 1973.Dimitrova, Blaga,1922-2003.Lavína /.Bratislava ::Slov. spisovateľ,..51.;
951 1973.Undset, Sigrid,1882-1949.Jar /.Bratislava ::Tatran,..66.;
952 1973.Campos Guzmán G..Camilo Torres.Praha:Vyšehrad..53.;
953 1974.Doolaard, A. den,1901-1994.Bohovia sa vracajú /.Bratislava ::Slov. spis.,..51.;
954 1974.Pauliny, Andrej, SDB.Krst nášho dieťaťa. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
955 1974.Morris, L. West.Leto Červeného Vlka.:Slovenský spisovateľ..66.;
956 1974.Waltari, Mika.Jeho království, 1 a 2.Praha:Vyšehrad..26.;
957 1974.Wisdorf, Jozef.Mám problém :.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..22.;
958 1974.Borodin, Sergej Petrovič,1902-1974.Bleskurýchly Bájazíd /.Bratislava ::Slov. spis.,..54.;
959 1974.Cronin, A. J.1896-1981.Křižákův hrob.Praha ::Vyšehrad,..59.;
960 1974.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad..56.;
961 1974.Horák, Jozef.Zlaté mesto.Bratislava:Slovenský Tatran..47.;
962 1974.Stefan, Žeromski.Vítr od moře.:Vyšehrad..66.;
963 1974.Hais, Karel.Anglicko český česko anglický kapesní slovník.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..73.;
964 1974.Vrablec, Štefan.Drahé rehoľné sestry.Rím:..26.;
965 1974.Mutafčievová, Viera.Sultánov syn.Bratislava:Slovenský spisovateľ..61.;
966 1974.Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,..47.;
967 1974.Stewartová, Mary.Gabrielove kopovy.Bratislava:Pravda..47a.;
968 1974.Gottheinerová Till, Tryml Sergej.Handbook of Englisch Conversation.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..73.;
969 1974.Fallada, Hans,1893-1947.Kto si raz oddýchol v chládku /.Bratislava ::Tatran,..51.;
970 1974.Mináč, Vladimír,1922-1996.Zobrané spory J.M. Hurbana /.Bratislava ::Tatran,..64.;
971 1974.Gregor, Manfred,1929-.Most /.Praha ::Práce,..52.;
972 1974.Petrarca, Francesco,1304-1374.Vavrín.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..65.;
973 1974.Meredith, George,1828-1909.Diana z Rázcestia /.Bratislava ::Slov. spis.,..56.;
974 1974.Dessí, Giuseppe,1909-1977.Krajina tieňov /.Bratislava ::Slov. spis.,..51.;
975 1974.Záturecký, Adolf Peter.Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia.Bratislava:Tatran..49.;
976 1974.Hrušovský, Ján,1892-1975.Rozmarné poviedky /.Bratislava ::Slov. spis.,..47.;
977 1974.Gilbert, Keith Chesterton.Pochybnosti otce Browna.:Vyšehrad..48.;
978 1974.Neagu, Fanus,1932-.Anjel vykríkol /.Bratislava ::Tatran,..51.;
979 1974.Kuncewiczowa, Maria,1899-1989.Cudzinka /.Bratislava ::Tatran,..66.;
980 1974.Hailey, Arthur.Kolesá.:Slovenský spisovateľ..52.;
981 1974.Malewska, Hanna.Kamení bude volat.Praha:Vyšehrad..69.;
982 1974.Hrušovský, Ján,1892-1975.Pohroma :.Praha ::Vyšehrad,..47.;
983 1974.Vrablec, Štefan.Je niekto z vás chorý ?.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
984 1974.Sinclair, Upton,1878-1968.Jeho veličenstvo uhlie /.Bratislava ::Tatran,..47 a.;
985 1974.Leśmian, Bolesław,1878-1937.Príbehy námorníka Sindáda /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..61.;
986 1974.Beneš Třebízský, Václav,1849-1884.Trnová koruna.Praha ::Vyšehrad,..50.;
987 1974.Ľudovít, Janota.Slovenské hrady.:Tatran..44.;
988 1974.Schweitzer, Albert.Z mého života a díla : Albert Schweitzer.Praha:Vyšehrad..09.;
989 1974.Schulz, Karel, 1899-1943.Peníz z noclehárny.Praha:Vyšehrad..50.;
990 1975.Záň, Augustín J..Deťom svetla - C.Middletown,Pa:Prvá Katolícka Slovenská Jednota..28.;
991 1975..Putovanie po súsi a po mori :.Bratislava ::Tatran,..51.;
992 1975.Hana, Zelinová.Alžbetin dvor.:Slovenský spisovateľ..49.;
993 1975.Kalista, Zdeněk,1900-1982.Ctihodná Marie Elekta Ježíšova :.Řím ::Křesťanská akademie,..09.;
994 1975.Galsworthy, John.Vidiecke sídlo na Forsytovskej burze.Bratislava:Slovenský spisovateľ..52.;
995 1975.Robert, Merle.Smrť je mojím remeslom.:Tatran..74.;
996 1975.Speer, Georg Daniel..Bratislava:Tatran..50.;
997 1975.Milan Ferko.Svätopluk I..:Slovenský spisovateľ..64.;
998 1975.Bernanos, Georges.Dialógy karmelitánok.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..24.;
999 1975.Milan Ferko.Svätopluk III..:Slovenský spisovateľ..64.;
1000 1975.Krasko, Ivan.Nox et solitudo.:Tatran..70.;
1001 1975.Speer, Daniel Georg.Uhorský Simplicissimus.Bratislava:Tatran..50.;
1002 1975.Mannová, Marta.Výšivky /.Bratislava ::Práca,..56 a.;
1003 1975.Stoklasa, Jiří.Včelí produkty ve vyživě, lékařství, farmacii a kosmetice.Praha:Státní zemědělské nakladatelství ..48.;
1004 1975.Jakub Loew.Ježiš nazývaný Kristus.:Rím..26.;
1005 1975.Toth, Joseph.Radetzkého pochod.Bratislava:Spoločnosť priateľov krásnych kníh..43.;
1006 1975.Barbu, Eugen.Ľudia z predmestia.Bratislava:Slovenský spisovateľ..63.;
1007 1975.Žiak, Dalimír.Štvrťstoročie našej práce.Martin:Osveta..44.;
1008 1975.Ďuríčková, Mária.Sedemfarebný kvietok.Bratislava:Mladé letá..42.;
1009 1975.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Nikodémove listy /.Řím ::Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda,..27.;
1010 1975.Roumain, Jacques.Vládcovia vlahy.Bratislava:Smena..58.;
1011 1975.Buonaroti, Michelangelo.Som ako mesiac.Bratislava:Slovenský spisovateľ..54.;
1012 1975.Milan Ferko.Svätopluk II..:Slovenský spisovateľ..64.;
1013 1975.Albanese, Giovanni.Z pokladnice Múdrosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1014 1975.Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie..22.;
1015 1975.Sand, George,1804-1876.Nanon /.Bratislava ::Tatran,..58.;
1016 1975.Lagerlofová, Selma.Lovenskoldov prsten.Bratislava:Slovenský spisovateľ..67.;
1017 1975.Móricz, Zsigmond,1879-1942.Zahrada víl /.Bratislava ::Slov spis.,..68.;
1018 1975.Jack, London.Mořský vlk.:Odeon..64.;
1019 1976.Řezáč, Václav,1901-1956.Svedok /.Bratislava ::Tatran,..64.;
1020 1976.Alpatov, Michail Vladimirovič.Dejiny umenia : 1. Praveké umenie : Praveké umenie.Bratislava:Tatran..38.;
1021 1976.Hrušovský, Ján,1892-1975.Prípad poručíka Seeborna :.Bratislava ::Tatran,..47.;
1022 1976.Zlatňanský, Jozef.Aj také má dnešný svet.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..10.;
1023 1976.Věra Hopnerová.Němčina pro jazykové školy.:..73.;
1024 1976.Záň Augustín J. ThM..Podľa plánu.Middletown - Pennsylvania:Prvá katolícka Slovenská Jednota v Spojených štátoch Amerických..28.;
1025 1976.Kožík, František,1909-1997.Normální obraz srdce /.Praha ::Československý spisovatel,..65.;
1026 1976.Šándor, Andrej, SDB.Hymny na posvätenie času III..Rím:SÚSCM..10.;
1027 1976.Pokorný, Ladislav.Obnovená liturgie.Praha:ČKCH..29.;
1028 1976.Mann, Thomas,1875-1955.Príbehy života a smrti /.Bratislava ::Tatran,..66.;
1029 1976..Staroslověnské legendy českého původu :.Praha ::Vyšehrad,..31.;
1030 1976.Papp, Ján,1929-1998.Kára plná bolesti /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..64.;
1031 1976.Brouka, Piatrus.Rečou srdca.Bratislava:Slovenský spisovateľ..65.;
1032 1976.Häring, Bernhard.Náš zástoj v novom svete.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
1033 1976.Hrůza, Jiří,1925-2012.Československá města :.Praha ::Olympia,..44.;
1034 1976..Vír.Bratislava:Tatran..55.;
1035 1977.z čín. orig. prel. Marína ČarnogurskáČarnogurská, Marína - preklad.A riekol majster.:Tatran..47 d.;
1036 1977.Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE..10.;
1037 1977.Aleksej, Nikolajevič Tolstoj.Krívajúci veľkomožný; Čudáci.:Tatran..47 a.;
1038 1977.Selma, Lagerlöfová.Jeruzalem.:Slovenský spisovateľ..51.;
1039 1977.Quoist, Michel.Kristus večne živý.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1040 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia 2.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..34.;
1041 1977.Loon, Hendrick.Rembrandt.Praha:Mladá fronta..64.;
1042 1977.Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..34.;
1043 1977.Hrbata, Josef,1924-.Setba a žeň :.Řím ::Křesťanská akademie,..26.;
1044 1977.Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..18.;
1045 1977.Koláček, Josef.Magnificat z Nového světa. Řím:Křesťanská akademie..08.;
1046 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 1.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..34.;
1047 1977.O. Augustin J. Záň, ThM..Pokrm na cestu.Cleveland:Prvá katolícka slovenská jednota..28.;
1048 1977.Vrbová, Alena.V erbu lvice.:Československý spisovatel..životopisy svatých.;
1049 1977.Schultz, Josef.Kámen a bolest.Praha:Vyšehrad..50.;
1050 1977.Mann, Thomas,.Jozef a jeho bratia Zv. 3.Bratislava:Slovenský spisovateĺ..34.;
1051 1977.Pauliny, Andrej, SDB.Kapitoly o sviatostiach.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..25.;
1052 1978.Pavel VI..Ve jménu Páně.Rím:Křesťanská akademie..33.;
1053 1978.Lenin, V.I..Lenin spisy.Bratislava:Pravda..65.;
1054 1978.Nachbar, Herbert,1930-1980.Svatba v Lännekene /.Bratislava ::Pravda,..56.;
1055 1978.Muschalek,H..Moderní prírodovedci o Bohu.Rím :Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
1056 1978.Michael Schmaus.Život milosti a milostiplná.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..45.;
1057 1978.Mlčák, Leoš.Hradisko Olomouc.Ostrava:Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody..44.;
1058 1978.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-.Dejiny umenia /.Bratislava ::Tatran,..38.;
1059 1978.Francois, Mauriac.Beránek.:Vyšehrad..65.;
1060 1978.Michelangelo Buonarroti,1475-1564..Michelangelo :.London ::Constable,.0094623805;0-09-462380-5.38.;
1061 1978.Livius, Titus.Hrdinské báje Ríma.Bratislava:Tatran..44.;
1062 1978.s.n..Katechizmus.Řím:Křesťanská akademie..25.;
1063 1978.Bohuslav.Lurd maják atómového veku.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..45.;
1064 1979.Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,..25.;
1065 1979.Ajtmatov, Čingiz.Džamila. Bratislava:Tatran..63.;
1066 1979.Sciascia, Leonardo,1921-1989.More vínovej farby /.Bratislava ::Smena,..57.;
1067 1979.Carretto, Carlo.Púšť uprostred mesta.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1068 1979..Regula Františkánskeho Svetského Rádu.Pittsburgh, Pa.:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa..františkánske.;
1069 1979.Sandany, Artúr.Nemčina do vrecka.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73.;
1070 1979.Čejka, Gustáv.Radíme záhradkárom.Bratislava:Príroda..56 b.;
1071 1979.Hrbata Josef, Dr..Cestou domu (Žid 11, 16).Řím:Velehrad - Křesťanska akademie..26.;
1072 1979.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1979.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1073 1979.Eliot, T.S..Vražda v katedrále.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..51.;
1074 1979.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1075 1979.Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1076 1979.Jawień, Andrzej,(1920-2005).Profily :.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metody,..48.;
1077 1979.Milan Jurčo.Ty si Peter - skala.:Cirkev bratská na slovensku..25.;
1078 1979.Poláček, Karel.Bylo nás pět.:Československý spisovatel..67.;
1079 1979.Botek, Anton C..Pre plnší život.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.0920150187;0-920150-18-7.26.;
1080 1979.Lichnerová, Alžbeta.Hladkovaná výšivka /.Bratislava ::Práca,..44.;
1081 1980.Bednár, Alfonz.Hodiny a minúty.Bratislava:Slovenský spisovateľ..63.;
1082 1980.Panduro, Leif,1923-1977.Okná /.Bratislava ::Tatran,..60.;
1083 1980.Chautard, J R.Činný a vnitřný život.Řím ::Velehrad - Řím..29.;
1084 1980.Minárik, Jozef.Po chodníčkoch kamenných Po cestičkách krvavých.Bratislava:Tatran..66.;
1085 1980.Wohmannová, Gabriele.Pavlínka bola sama doma.Bratislava:Smena..74.;
1086 1980.Hrbata Josef.Světlo v temnotách.Řím:Křesťanská akademia..26.;
1087 1980.Melus, Albert .Počúvaj, dieťa moje.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
1088 1980.Abū al-Hasan al-Kisāī,činný 11. století.Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch :.Bratislava ::Tatran,..12.;
1089 1980.Ján Pavol II..List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte.Rím:SÚCM..33.;
1090 1980-.Muschalek, Hubert,1911-1992.Moderní prírodovedci o Bohu /.Rím ::Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda,..22.;
1091 1980?..Františkánské prameny II..:..františkánske.;
1092 1980?.Treben, Mária.Zdravie z Božej lekárne.:..57 a.;
1093 1980?..Veľpieseň.:..26.;
1094 1980?..Františkánské prameny III..:..františkánske.;
1095 1980?..Františkánské prameny III..:..františkánske.;
1096 1980?..Cesta k pravde XIII. O osobitnom povolaní 2. o kńazoch, rehoľníkoch, laikoch a chorých.:..26.;
1097 1980?.Boom, Corrie Ten.Útočište.:..08.;
1098 1980?..Františkánské prameny IV..:..františkánske.;
1099 1980?.Ciszek, Walter SJ.On ma vedie.:..24.;
1100 1980??.German, Jurij Pavlovič,1910-1967.Príbeh Ĺošku zlodeja /.:..55.;
1101 1980??.Krajčík, Augustín.Sv. Alfonz M.de Liguori.Canada:..09.;
1102 1980??.Botto, Július,1848-1926.Slováci :.:..54.;
1103 1980??.Špidlík, Tomáš.Umění očišťovat srdce.[S.l.]:[s.n.]..30.;
1104 1980??.bosau, helmold.slawenchronik.Berlin:Rutten & Loening..17.;
1105 1980??..Spiritualita sv. Ignáca.:..26.;
1106 1980??.Balzac, Honoré.Benátský Žid.:..74.;
1107 1980??.Vácval, Anton M..Žena hrdinka Žofia Bosniaková.s.l.:s.n...10.;
1108 1980??.Petz Maria Andrea.Uprostřed mezi lidmi znamení křesťanské naděje.:Kongregace Františkánek Neposkvrněného Početí Graz..františkánske.;
1109 1980??..Asketika II..:..25.;
1110 1980??..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:..františkánske.;
1111 1980??..Denné zvyky. Iné rehoľné zvyky..:..františkánske.;
1112 1980??.Petz Maria Andrea.Uprostred ľudí znamenie kresťanskej nádeje .:Kongregácia Františkánok od Nepoškvrneného počatia Graz..františkánske.;
1113 1981.Gazzera, A. .V jeho šľapajach..Rím:SÚSCM..27.;
1114 1981.PRONZATO, Alessandro .Nepohodlné evanjeliá.Rím:Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..25.;
1115 1981.Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..07.;
1116 1981.Jánošová, M..Slávnostní príležitosti.Bratislava:Obzor..42.;
1117 1981.Roman, Štefan B..Človek v rozdvojenom svete.:Dobrá kniha..58.;
1118 1981.Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina..25.;
1119 1981.Alpatov, Michail Vladimirovič,1902-1986.Dejiny umenia :.Bratislava ::Tatran,..38.;
1120 1981.Berwińska, Krystyna,1919-2016.Con amore /.Bratislava ::Pravda,..47 a.;
1121 1981.Zan, Augustin J..Zivot /.[Middletown, Pa.?] ::Prva katolicka slovenska jednota,..26.;
1122 1981.Zuchardt, Karl,1887-1968.Umri blázon! /.Bratislava ::Tatran,..09.;
1123 1981.Kožík, František.Kronika života a vlády Karla IV.,krále českého a císaře římského.Praha:Čs.spisovatel..11.;
1124 1981.Solnický, Josef,1931-2014.Jeseníky =.Praha ::Panorama,..38.;
1125 1981.Granat, Wincenty,1900-1979.K člověku a Bohu v Kristu :.Řím ::Křesťanská akademie,..29.;
1126 1981.Ján Pavol II..Bohatý na milosrdenstvo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1127 1981.Wojtyla,K..Znamení odporu.Rím:Krěstanská akademie..26.;
1128 1981.Thákur, Rabíndranáth,.Osamelý pútnik.Bratislava:Tatran..17.;
1129 1981.Höppnerová, Věra.Němčina pro jazykové školy 2 : 2.díl. : Der,die,das.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-26157-4.73.;
1130 1981.Herout, Jaroslav.Staletí kolem nás : Přehled stavebních slohů.Praha:Panorama..37.;
1131 1981.Záň, Augustín J..Život (rok C).Middletown:Prvá Katolícka Slovenská Jednota..28.;
1132 1981.Beňo, Ján Augustín, SDB.poculi sme slovo panovo.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..35.;
1133 1981.Dlouhá, Pavla.Televizní kurz angličtiny.Praha:Státní pedagogické nakladatelství..73.;
1134 1981.Tykač Ján, Ing..Leto v záhrade.Bratislava:Príroda - Artia..57 b.;
1135 1981.Dvorak, P..Schöne Weihnachtszeit.Hamburg:Interpress..47 a.;
1136 1981..Matkino srdce :.Rím ::Slov. ústav svätého Cyrila a Metoda,..45.;
1137 1981.Viliam Hunermann.Na ostrov smrti.:Ústav sv. Cyrila a Metoda..06.;
1138 1982.Čapek, Karel.Továrna na absolutno, Krakatit.Praha:Čs. spisovatel..64.;
1139 1982.Ján Pavol II..Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a metoda..33.;
1140 1982.Cristofanelli, Rolando.Denník blázna Michelangela.Bratislava:Slovenský spisovateľ..54.;
1141 1982..Pocta spolupatronum Evropy :.V Praze ::Teologicko-mirova tiskova komise SKD Pacem in terris CSR ve spolupraci se slovenskymi bratrimi,..07.;
1142 1982.Sopčáková Dora, Prom. bot..Jeseň v záhrade.Bratislava:Príroda ..57 b.;
1143 1982..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD..FRANTIšKáNSKE.;
1144 1982.Gazzela,A.V jeho šľapajach.Rrím:..27.;
1145 1982.Macák, Ľudovít, SDB.V bunkri hladu.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..životopiy svatých.;
1146 1982.Mártonová, Klára.Ukradnite ma, prosím! /.Bratislava ::Mladé letá,..64.;
1147 1982.Carretto, C..Lebo si môj otec.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..10.;
1148 1982.Zúbek, Teodorik J..Chváľme Boha. PA]:Františkáni Kustódie Najsv. Spasiteľa v U.S.A...10.;
1149 1982.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.0-920150-55-1.26.;
1150 1982.Chrenková, Edita.Rusko-slovenský slovensko ruský vreckový slovník.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..72.;
1151 1982.Pešina, Jaroslav,1912-1992.Mistr Vyšebrodského cyklu.Praha ::Odeon,..38.;
1152 1982.Gabriel Hevenesi.JISKRY SV. IGNÁCE.Rím - Itália:..26.;
1153 1982.Thompson, Francis,1859-1907.Nebeský chrt /.Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,..56.;
1154 1982.Hocken, Sheila.Ema a ja.Bratislava:Smena..47.;
1155 1982..Františkánské prameny I.. Rím:VELEHRAD..františkánske.;
1156 1982.Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0920150799; 0-920150-79-9.06.;
1157 1982.Hevenesi, Gábor,1656-1715.Citáty a reflexe k dennímu zamyšlení /.Řím ::Křesťanská akademie,..26.;
1158 1982.Pokorný, Ladislav,1915-2000.Dvě liturgická pojednání.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..26.;
1159 1983.Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy..24.;
1160 1983.Fulla, Ľudovít,1902-1980.Okamihy a vyznania /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,..38.;
1161 1983.Lion, Feuchtwanger.Židovka z Toleda.:Odeon..52.;
1162 1983.Kapek, Miroslav,1926-1997.Hříšná kopa /.Praha ::Albatros,..67.;
1163 1983.Kalčík, Rudolf,1923-1980.Král Šumavy.Praha ::Československý spisovatel,..60.;
1164 1983.Liptovská, Miriam.Príď, Duchu Svätý! Sedemtýždňová príprava k Turíciam.s. l.:s. n...25.;
1165 1983.Ján Pavol1920-2005.Otvorte dvere Vykupiteľovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..33.;
1166 1983.s.n..Niektoré skutočnosti o súdnom procese Helena a František zo dňa 24 - 26 Januára 1983.s.l.:nie je udaný..25.;
1167 1983.Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
1168 1983.Havlíček, Jaroslav,1896-1943.Petrolejové lampy.Praha ::Odeon,..48.;
1169 1983.G. Medica.Objavitelia prameňov.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme..12.;
1170 1983.Ján Pavol II..List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 1983.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1171 1983.Reuter, Jakob,1911-2007.Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..09.;
1172 1983.s.n..Pieseň večne mladá.Bratislava:Mladé letá..65.;
1173 1983.Jakábová, Anna.Muškáty /.Bratislava ::Príroda,..57 a.;
1174 1983.Amosov, Nikolaj..Bratislava:Obzor..63.;
1175 1983.Olbracht, Ivan,1882-1952.Golet v údolí.Praha ::Československý spisovatel,..67.;
1176 1983.Kľučár, Michal (1920-1988).Traja košickí mučeníci.Košice:..08.;
1177 1983.Teresa de Jesús,1515-1582.Vlastní životopis =.Řím ::Křesťanská akademie Řím,..13.;
1178 1983.Jozef Koláček.Na březích Visly svítá.:Řím..životopisy svätých.;
1179 1984.Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.0-919865-02-X.10.;
1180 1984.Bonifacio, Alberto.Otevřte swá srdce Marii Královně Míru :.[S.l.] ::[s.n.],..39.;
1181 1984.Kollár, Ján,1793-1852.Vrúcna ľúbosť :.Bratislava ::Tatran,..67.;
1182 1984.Chodakov, Naum Moisejevič.Mladým manželom.Martin:Osveta..21.;
1183 1984.Závadová, Katarína,1933-.Jaroslav Vodrážka :.Martin ::Matica slovenská,..38.;
1184 1984.Majerová, Marie,1882-1967.Robinsonka :.Praha ::Československý spisovatel,..56.;
1185 1984.Dostojevskij, Fedor Michajlovič,1821-1881.Neobyčejné příhody /.Praha ::Odeon,..51.;
1186 1984..Katolický katechismus. První učení o Bohu.:..25.;
1187 1984.Libor, Míček.Duševní hygiena.:Státní pedagogické nakladatelství..22.;
1188 1984.Ján Pavol II..Laborem exercens.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1189 1984.Demjanovičová s. Miriam Terézia.Väčšia dokonalosť.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..05.;
1190 1984.Dilong, Rudolf, OFM.Sväté rozjímanie.:..26.;
1191 1984.Ján Pavol II..Dar vykúpenia Redemptoris donum.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..33.;
1192 1984.Halas, František,1901-1949.Naše paní Božena Němcová :.Praha ::Československý spisovatel,..51.;
1193 1984.Drenkelfort, Heinrich.Blahoslavený Arnold Janssen.:SÚSCM..03.;
1194 1984.Ščipák Jozef, prom. geograf.Vreckový atlas sveta.Bratislava:Slovenská kartografia..44.;
1195 1984.Hochmann, František,1920-1992.Láska v Písni nejkrásnější /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..34.;
1196 1984.Pokorný Ladislav.Věřím a vyznávám.Praha:Česká katololická charita..25.;
1197 1984.HÜNERMANN, Wilhelm.Blčiaci oheň. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..05.;
1198 1984.Victor, Hugo.Chrám Matky božej v Paríži 1.:Tatran..47.;
1199 1984.Ján Pavol II..Apoštolská exhortácia svätého otca Jána Pavla II. Dar vykúpenia Redemptoris Donum.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1200 1984.Jůzová, Eva.Severozápadní Čechy =.Praha ::Panorama,..38.;
1201 1984.Neužil, František.Řezenské ortely.:Československý spisovatel..49.;
1202 1984.Tomko, Jozef.Význam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..07.;
1203 1984.Vlašič Tomislav. Barbarič Slavko.Otevřte svá srdce Marii Královně Míru.s.l.:nebol udaný..45.;
1204 1984-..Pedagogická encyklopédia Slovenska /.Bratislava ::Veda,..37.;
1205 1985..Starý zákon - Knihy prorocké - 4.Praha:Česká katolická Charita..36.;
1206 1985.Katolická církev..Litera slovem oživená /.Praha ::Česká katolická charita,..19.;
1207 1985.Mrázek,J..Čtyri cesty k Bohu.Rím:Velehrad- Křesťanská akademie..26.;
1208 1985.Čejka Gustav.Sborník teologických statí IV..Praha:Česká katololická charita..26.;
1209 1985.Bagin, Anton.Apoštolé Slovanú Cyril a Metoděj a Velká Morava.Praha:Česká katolická Charita..07.;
1210 1985.Vries, Anne de.Biblia pre deti.[S.l.:s.n...36.;
1211 1985.Novák, Josef.Třetí patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. ..26.;
1212 1985.Tatranský, M. A..Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..07.;
1213 1985.Ján Pavol II..Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia..Rím:SÚSCM..33.;
1214 1985.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..35.;
1215 1985.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..32.;
1216 1985.Novák, Jozef.Druhá patristická čítanka.:Česká katolická Charita..29.;
1217 1985.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 1.díl..Praha:Česká katolická Charita..24.;
1218 1985.Jánošová, Marta.Malované jehlou.Praha:Práce..57 a.;
1219 1985..Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého /.Martin ::Matica slovenská,..38.;
1220 1985.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..36.;
1221 1985.Petrickij, Villi Aleksandrovič,1931-.Světlo v pralese :.Praha ::Albatros,..17.;
1222 1985.Schumacher, Ernst Friedrich.Po stupňoch bytia.Zagreb:Grafičky zavod Logos..27.;
1223 1985.Pokorný Ladislav.Úvahy nad evangeliem pokoje.Praha:ČKCH..34.;
1224 1985.Dieška, Dionýz.Vademecum medici ; Dionýz Dieška, L. Badalík, M. Šašinka, Augustín Bárdoš, Miloš Brix, Karol Holomáň, I. Stanci, Viliam Izakovič, Emil Makovický, D. Orolin, Robert Brož, Ján Andel.Martin:Osveta..48.;
1225 1985.Novák, Josef.Čtvrtá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. ..26.;
1226 1985.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha..57 a.;
1227 1985.Kováč, Damián,1929-.Teória všeobecnej psychológie. (Cesty jej rozvíjania) /.Bratislava ::Veda,..22.;
1228 1985.Ledóchowska, Tereza.Na cestách obnovy.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..05.;
1229 1985.L'Arco, Adolfo.Priekopník modernej duchovnosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..04.;
1230 1985..Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita..25.;
1231 1985.Novák, Josef.Druhá patristická čítanka.:Praha : Ústř.církevní nakl. ..26.;
1232 1985.Carretto, Carlo.Cez púšť k Otcovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..10.;
1233 1985.Vrablec Jozef, ThDr..Chlieb na nedeľný stôl.Rím:..35.;
1234 1985?.Lustiger, Jean Marie.Zvolil som si Boha.s.l.:s.n...09.;
1235 1985??..Traja Košickí mučeníci.:..životopisy svätých.;
1236 1985??.Adamovič, Karol.Dvadsaťpäť rokov časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa.:..21.;
1237 1985??.May, Karl,1842-1912.Poklad v Striebornom jazere /.:..68.;
1238 1985??.Halldór Laxness,1902-1998.Salka Valka /.:..61.;
1239 1985. - .JÁN PAVOL II. .Encyklika Slavorum Apostoli pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom, rehoľným rodinám a všetkým kresťanským veriacim na pamiatku evanjelizačného diela svätých Cyrila a Metoda po jed. :[Citta del Vaticano] : Tipografia Poliglotta Vaticana..33.;
1240 1986.Holka, Peter,1950-.Leto na furmanskom koni /.Bratislava ::Mladé letá,..51.;
1241 1986.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita..24.;
1242 1986.Jane, Austen.Pýcha a předsudek.:Vyšehrad..63.;
1243 1986.Chevrier, Pierre.Saint Exupéry /.Praha ::Vyšehrad,..49.;
1244 1986.Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..35.;
1245 1986.Čejka Gustav.Sborník teologických statí V..Praha:Česká katololická charita..25.;
1246 1986.Senčík, Štefan, SJ.Rozhlasujte zo striech A.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..35.;
1247 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 2.diel.:Slovenský Tatran..49.;
1248 1986.Ján Pavol II..Salvifici doloris.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1249 1986.KaRol.Vydajú vás.Bern:Nakladateľstvo MPK..09.;
1250 1986.Vavrovič, Jozef.Duchovné cvičenia Jána Palárika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
1251 1986.Heriban, Jozef, SDB.Bibliografická príručka pre štúdium svätého písma.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..34.;
1252 1986.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita..36.;
1253 1986.Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie..35.;
1254 1986.Saint-Exupéry, Antoine de.Malý princ.Bratislava:Mladé letá..58.;
1255 1986.Christiaan, Barnard.Nežiadúci.:Smena..74.;
1256 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 1. diel.:Slovenský Tatran..49.;
1257 1986.Hunermann.Matkin odkaz.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..45.;
1258 1986.Pokorný, Ladislav.Slovo ke dni : 3.díl..Praha:Česká katolická Charita..36.;
1259 1986.Sienkiewicz, Henryk.Potopa 3.diel.:Slovenský Tatran..49.;
1260 1986.Dante,Alighieri.Božská komédia.Raj.Bratislava:Tatran..72.;
1261 1986.Hochmann František.Putování praotcú.Praha:Česká katolická Charita..15.;
1262 1986.Břízová, j..1000 rád pre domácnosť.Bratislava:Príroda..57 a.;
1263 1986.Jeroným Horák.Ježíš v evangeliu podle Marka. Řím:Velehrad křesťanská akademie..35.;
1264 1986?.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinovej.:..05.;
1265 1987.Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.86-397-0126-1.františkánske.;
1266 1987.s.n..Výklad reguly.[S.l.]:samizdat..františkánske.;
1267 1987.Beňo, Ján Augustín, SDB.Hovor, Pane, tvoj sluha počúva : rozjímania. I. diel, Evanjeliá [A].Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..35.;
1268 1987.Margita, Figuli.Babylon Zv. 1.:Melantrich..51.;
1269 1987.Hruška Blahoslav.Pod Babylónskou věží.Praha:Práce..08.;
1270 1987.Senčík, Štefan.Rozhlasujte zo striech.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
1271 1987.Kongregácia pre vieroučné otázky.Dokumenty o teológii oslobodenia.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1272 1987.Marko, Ernest.Príručka gramatiky nemčiny.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo..73.;
1273 1987.Figuli, Margita.Babylon. 2..Bratislava:Slov.spisovateľ..51.;
1274 1987.Elizabeth, Barrett.Portugalské sonety.:Tatran..74.;
1275 1987.Scharnhorstová, Erna.Medzi detstvom a dospievaním /.Bratislava ::Slovenské pedagogické nakladateľstvo,..21.;
1276 1987.Gorbačev, Michail Sergejevič,1931-.Perestroika :.New York ::Harper and Row,.0-06-039085-9.66.;
1277 1987.Jean-Jaques von Allmen s aut. kolektivem.Biblický slovník.Praha:Edice Kalich v Ústrředním církevním nakladatelství..36.;
1278 1987.Němec, Jaroslav,1932-2012.Anežka Česká :.Vídeň ::[s.n.],..09.;
1279 1987.Dilong, Rudolf, OFM.Svätec z Assisi.Novi Sad:Kršćanska sadašnjost-Agape.86-397-0126-1.františkánske.;
1280 1987.Ekumenicka rada cirkvi.Nový zákon s ilustracemi.:ERC..36.;
1281 1987.Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ..51.;
1282 1987.Horák, Jozef.Povesti spod Sitna.Bratislava:Mladé letá..51.;
1283 1987.Riccardo, Bacchelli.Pláč syna Lavišova.:Vyšehrad..63.;
1284 1987.Figura, Jozef, SDB.Spod Tatier pod Fudžijamu.Zagreb:Grafički zavod Logos..09.;
1285 1987.Verner František P..Bibliografie Českých překladu celé bible i jejich částí.:ČKCH..34.;
1286 1987.Figuli, Margita.Babylon. 1..:Slovenský spisovateľ..51.;
1287 1987?.Hardick, Lothar .Výklad reguly.:..františkánske.;
1288 1988..Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.25.;
1289 1988.Henryk Sienkiewicz.Ohňom a mečom I.. Bratislava:Tatran..50.;
1290 1988.Herbert, George Wells.Příběh pana Pollyho. Láska a pan Lewisham.:Odeon..74.;
1291 1988.Miguel, De Unamuno.Ábel Sánchez.:Vyšehrad..09.;
1292 1988.Liptovská, Miriam.Celý rok so svätými.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..životopisy svätých.;
1293 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..25.;
1294 1988.Polc, Jaroslav V.1929-2004.Světice Anežka Přemyslovna /.Praha ::Ústřední církevní nakladatelství,..09.;
1295 1988.Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..9788018023884; 978-80-18-02388-4.10.;
1296 1988.Hans, Bardtke.Příběhy ze starověké Palestiny.:Vyšehrad..31.;
1297 1988.Benda, Vladimír,1927-2010.Nacházení /.V Praze ::Ústřední církevní nakladatelství,..26.;
1298 1988.Kibic, Karel,1930-.Historické radnice /.Praha ::Tisková, ediční a propagační služba MH,..38.;
1299 1988..Sväté Písmo NZ.Rím:Slovenský Ústav Cyrila a Metoda..36.;
1300 1988.T.Bosco.Svedkovia civilizácie lásky.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda Rím..05.;
1301 1988.Benda Vladimír .Hledání.Praha:ČKCH..20.;
1302 1988.Čejka, Gustáv.Mír - hodnota bez hranic.Praha:ČKCH..26.;
1303 1988.Jaroslav Skála....až na dno!?. Praha:Avicenum..74.;
1304 1988..Viem, komu som uveril.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..26.;
1305 1988.Honek Alois.Žiji ve víře v Syna Božího.Praha:ČKCH..26.;
1306 1988.Remešová, Věra.České jesličky.Praha:Čes.katolická Charita..44.;
1307 1988.Rosendorfský, Jaroslav.Česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl...73.;
1308 1988.Messori,Vittorio.Hypotézy o Ježišovi.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..34.;
1309 1988.Hartley, Bernard.Streamline English :.Oxford ::Oxford University Press,.0-19-432221-1.73.;
1310 1988.Eusebius Pamphili.Církevní dejiny.Praha:Česká katolická charita..24.;
1311 1988.Kresánek, Jaroslav.Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.Martin:Osveta..56 b.;
1312 1988.Vymětal, František.Apoštol křesťanské lásky a jednoty Církve.Praha:Česká katolická charita..08.;
1313 1988..Legendy a kroniky Koruny uherské /.Praha ::Vyšehrad,..31.;
1314 1988.Ján Pavol II..Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater..Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1315 1988.Hochmann, František.Svazek dvanácti kmenů : III.. Osídlení zaslíbené země izraelským lidem. Praha:ČKCH..34.;
1316 1988.Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..27.;
1317 1988.Schmaus, M.Božie zjavenie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..27.;
1318 1988.Zvonický Gorazd.Keď mlčať nie je zlato.Rím:Unitas et pax..26.;
1319 1988-1991.Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :..10.;
1320 1988-1991.Vrablec Jozef, ThDr..Srdcom k Bohu.Rím :..36.;
1321 1989.Seuffert, Josef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..04.;
1322 1989.Bergius, C. C..Osudný medailón. Tatran:Bratislava.80-222-0074-3.59.;
1323 1989.Pauliny, Andrej.Nové kvety svätosti.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..10.;
1324 1989.Farrell, James Gordon, 1935-1979 - autor.Nepokoje.:Praha :.80-207-0001-3.74.;
1325 1989.Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM..33.;
1326 1989.Hochmann, František.Na počátku : Biblická odpověď na otázku po začátku.Praha:Ústř.církevní nakl...34.;
1327 1989.Johr Pavel.Písně království 2.Rím:Velehrad - Křesťanská akademie..26.;
1328 1989.Schinle Gertrúda S. M..S evanjelistami o Kristovi.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..26.;
1329 1989.Okáľ, Ján.Výpredaj Ľudskosti.Cambridge:Priatelia dobrej knihy.0-919865-33-X.01.;
1330 1989.Svoboda, Bohumil.Blahoslavená Anežka Česká : Sborník ke svatořečení.Praha:Čes.katolická Charita..09.;
1331 1989.W. R..Nad Lukášovým evanjeliom.Canada:Dobrá kniha.0-919865-19-4.36.;
1332 1989.Novák, Josef.Církevní dějiny : 1.díl. Sedmá patristická čítanka.Praha:Čes.katolická Charita..24.;
1333 1989.Čejka, Gustáv.Písmo svaté a Maria.Praha:ČKCH..46.;
1334 1989.Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha..33.;
1335 1989.Pevná, Vlastimila.Záhradníctvo : Zeleninárstvo,ovocinárstvo, vinohradníctvo.Bratislava:Príroda.80-07-00039-9.57 a.;
1336 1989.Heriban, Jozef, SDB.Úvodné poznámky k spisom Nového zákona.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..24.;
1337 1989.Johr Pavel.Písně království 1.Rím:Velehrad - křesťanská akademie..34.;
1338 1989.W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery..24.;
1339 1989.Kosef Kubalík.Ježíš světlo národu.:Česká katolícka charita..35.;
1340 1989.Černý, Rafael Michael, SDB.Poznáte Pannu Máriu?.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..45.;
1341 1989.Pokorný, Ladislav.Katolický katechizmus.Praha:Česká katolická Charita..25.;
1342 1989.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.80-7021-010-9.19.;
1343 1989.Vachala, Břetislav,1952-.77 zajímavostí ze starého Egypta :.Praha ::Albatros,..09.;
1344 1989.Vladimír, Mináč.Dúchanie do pahrieb.:Slovenský spisovateľ.80-220-0006-X.64.;
1345 1989.Gaboriau, Émile.Zločin v Orcivale. Slovenský spisovateľ:Bratislava.80-220-0095-7.74.;
1346 1989.Pijoán, José,1881-1963.Dejiny umenia..Bratislava ::Tatran,..38.;
1347 1989.Seuffert, Jozef.Tomáš Morus.Zagreb:Logos..04.;
1348 1989.Lara, Cardell.Chcela som nohavice.:Práca.80-7094-189-8.51.;
1349 1989.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Idiot.:Tatran.80-222-0084-0.51.;
1350 1989.Václav, Havel.Dálkový výslech.:Melantrich.80-7023-038-X.48.;
1351 1989.Strmeňová, Jiřina.Prípad AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome.Bratislava:Mladé letá.80-06-00171-5.74.;
1352 1989.Verne, Jules.Sever proti Juhu. Mladé letá:Bratislava.80-06-00097-2.49.;
1353 1989.Holková Marie.Novéna ke svaté Anežce České.Praha:Česká katolická charita..06.;
1354 1989.Cianchetta, Romeo.Assisi :.Narni-Terni ::Plurigraf,..františkánske.;
1355 1989.Schweitzer, Albert.Zástance kritického myšlení a úcty k životu.Praha:Vyšehrad.80-7021-010-9.24.;
1356 1989.Kadlec Jaroslav, prof. Dr..Bohemia sancta.Praha:Česká katolická charita..08.;
1357 1989.Dobraczynski, Jan.Listy Nikodémovy.Praha:Vyšehrad.80-7021-003-6.09.;
1358 1989.Aubry, Joseph.Poď za mnou.Rím:SÚCM..26.;
1359 1989.Zábrana, Jan, 1931-1984 - autor.Vražda se zárukou.:Praha :.80-202-0020-7.49.;
1360 1989.Saleský, František.Filotea.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..10.;
1361 1989.Kosidowski, Zenon.Co rozprávali proroci.Bratislava:Obzor.80-215-0006-9.11.;
1362 1989.Hochmann František.Zahrada Eden.Praha:ČKCH..20.;
1363 1989.Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně /.Praha ::Čes. katolická Charita,..34.;
1364 1989.Karamčand, Mahandás.Gándhí. Môj experiment s pravdou.Bratislava:Slovenský spisovateľ.80-220-0259-3.55.;
1365 1989?.Chautard, Dom.Čo je dušou každého apoštolátu?.:..26.;
1366 1990.Maga, Ján.Týždenník. Poprad:ONV.80-900411-4-0.25.;
1367 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Život zasvätených.Bratislava:LÚČ.80-7114-013-9.24.;
1368 1990.Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.3-87868-418-5.41.;
1369 1990.Gecse, G..Malý lexikon Biblie.Bratislava:Spektrum.80-218-0038-0.36.;
1370 1990.Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných :.Bratislava ::Spolok sv. Vojtecha,.80-222-0257-6.31.;
1371 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-07-00607-9.25.;
1372 1990.Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.80-85264-01-3.22.;
1373 1990.Benčík, Antonín,1926-.21. srpen 1968 /.Praha ::Delta,..66.;
1374 1990.Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.80-221-0220-2.47 b.;
1375 1990.Vaško, Václav.Neumlčená : 1.díl. : Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce.Praha:ZVON.80-7113-000-1.24.;
1376 1990.Háj, Felix, 1887-1934 .Školák Kája Mařík. |n III. díl.:Praha :.80-900100-3-2.08.;
1377 1990.Schmidtová, Elena.Listy nielen o adopcii c Elena Schmidtová ; Ján Vrabec.Martin:Osveta.80-217-0150-1.21.;
1378 1990.Nigg, Walter, 1903-1988 - autor.Tomáš More :.:Brno :.80-900087-7-1.04.;
1379 1990.Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,..38.;
1380 1990.Hodr, Václav.Italsko-český a česko-italský slovník.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-23408-9.73.;
1381 1990.Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.80-85336-01-4.56 b.;
1382 1990.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.32.;
1383 1990.Gróf, Ivan, SDB.Čo je svätá omša? IX..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-20-7.32.;
1384 1990.Havel, Václav.O lidskou identitu.Praha:Rozmluvy.0 946352 04 6;0-946352-04-6.19.;
1385 1990.Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85128-14-4.46.;
1386 1990.Scott, Walter Sir.Quentin Durward.Praha:Albatros.80-00-00009-1.57.;
1387 1990.Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha..36.;
1388 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.33.;
1389 1990.Merell, Jan.Setkání s Ježíšem.Praha:ČKCH..34.;
1390 1990.Papini, Giovani.Legendy umučenia.Ružomberok:Genezis.80-85220-06-7.14.;
1391 1990.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM..38.;
1392 1990.Pruchová, Jarmila.Makrobiotika,zázrak, či liek?.Košice:Redakcia Burza..56 b.;
1393 1990.Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.80-7114-015-5.44.;
1394 1990.Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.80-85261-00-6.57 a.;
1395 1990.Pavel VI., - papež, 1897-1978 - autor.Evangelii nuntiandi =.:Praha :.80-7113-026-5.33.;
1396 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Katolický katechizmus..Bratislava ::Príroda,.80-85198-07-X.25.;
1397 1990.Smahel, Rudolf.Velehrad.Olomouc:MCM..38.;
1398 1990.Milan, Rúfus.Tiché papradie.:Smena.80-221-0078-1.47 d.;
1399 1990.Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl...09.;
1400 1990.Doré, Gustave.Biblia.Bratislava:Gemini.80-85265-00-1.36.;
1401 1990.Agnesa, G J.Legenda chodí bosá.Martin ::Osveta.80-217-0193-5.životopiy svatých.;
1402 1990.Ljubičič, Petar.Posolstvá panny Márie v Medžugorí. Prešov:ART press..46.;
1403 1990.Hünermann, Wilhelm,.Na ostrov smrti. P. Damián de Veuster. Bratislava-Rím:Ikar - Spolok sv. Vojtecha.80-85198-29-0.06.;
1404 1990.Maroušková, Marie.Nemčina 3. SPN:Bratislava.80-08-00865-2.73.;
1405 1990.Gróf, Ivan, SDB.Sviatosti. VIII..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-21-5.26.;
1406 1990.Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.80-85260-03-4.24.;
1407 1990..Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník ; Mária Filkusová, Dezider Kollár, Eleonóra Kučerová, Mária Oľga Malíková, Ella Sekaninová.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.8008009292; 80-08-00929-2.47 a.;
1408 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.80-85198-54-1.25.;
1409 1990.Terezie od Ježíše, sv..Cesta k dokonalosti.Řím:Velehrad ..13.;
1410 1990.Günthör, Anselm, 1911- .Morálna teológia. II/a :.Rím:SÚSCM..27.;
1411 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.36.;
1412 1990.Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-002-0.26.;
1413 1990.Gróf, Ivan, SDB.Veriť či neveriť? I..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-09-6.32.;
1414 1990.Trstenský, Viktor.Sila viery, sila pravdy.Bratislava:Senefeld-R.8085222000;80-85222-00-0.08.;
1415 1990.Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.80-85290-00-6.15.;
1416 1990.Števček, Martin.Pri vianočnom stromčeku.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha; Trnava: Perfekt.80-85261-00-6.42.;
1417 1990.Giglinger, Fritz.Milý brat František.Bratislava:Lúč.80-7114-044-9.františkánske.;
1418 1990.Pojsl, Miloslav,(1945-).Velehrad :.V Brně ::Muzejní a vlastivědná společ.,..38.;
1419 1990.Václav, Erben.Znamení lyry 2.:Nakladatelství Svoboda.80-205-0169-X.52.;
1420 1990.Ignác, z Loyoly.Duchovní cvičení.Řím:Křesťanská akad...10.;
1421 1990.Kolvenbach, Peter-Hans .Verní Bohu a ľuďom.Cambridge, Ontario - Kanada:Slovenskí jezuiti v Kanade.0-919865-54-2.25.;
1422 1990.Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.80-900100-2-4.08.;
1423 1990.Anne, Golon.Angelika 1.:Tatran.80-222-0242-8.55.;
1424 1990.Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.80-7118-001-7.10.;
1425 1990.Jacobs, Immanuel.Israel.Münsterschwarzach:Vier-Türme.3-87868-418-5.44.;
1426 1990.Gróf, Ivan, SDB.Pohľady na život Krista (2). VI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-15-0.32.;
1427 1990.Vladislav, Jan.Horký leden 1989 v Československu : Mimořádná publikace k znovuobnovení časopisu Reportér.Praha:Novinář.80-7077-396-0.44.;
1428 1990.Šilhár, Štefan, SDB.Veľké stretnutie.S.l.:Salez. katechet. stredisko [vyd.].80-85257-03-3;80-85257-03-3.10.;
1429 1990.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.80-7021-053-2.25.;
1430 1990.Lacko, Michal.Svätý Cyril a Metod.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..07.;
1431 1990.Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..33.;
1432 1990.Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha..35.;
1433 1990.Škutina, Vladimír, 1931-1995 - autor.Tak už jsem tady s tím vápnem, pane Werichu!.:Praha :.80-85336-01-4.56 b.;
1434 1990.Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.80-7114-011-2.33.;
1435 1990.Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-50-9.25.;
1436 1990.Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.80-85220-15-6.36.;
1437 1990.Hnilica, Ján.Svätí Cyril a Metod:.Bratislava:Alfa.80-05-00707-8.07.;
1438 1990.Twain, Mark, 1835-1910 - autor;.Dobrodružství Huckleberryho Finna :.:Praha :.80-00-00014-8.50.;
1439 1990.Six, Jean Francois.Malá Terezie.Brno:Cesta.80-900087-3-9.02.;
1440 1990.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.80-900138-1-3.životopisy svatých.;
1441 1990.Frossard, André.Portrét Jána Pavla II.Praha:ZVON..47 b.;
1442 1990.Gróf, Ivan, SDB.Je Boh stvoriteľ? III..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-11-8.32.;
1443 1990.Vaško, Václav,(1921-2009).Neumlčená II..Praha:Zvon.80-7113-035-4.24.;
1444 1990.Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:..františkánske.;
1445 1990.Koláček, Josef, 1929-.Moravské exultet.Kostelní Vydří:KN.80-900138-1-3.08.;
1446 1990.Ondruš, Dalibor.Toxikománia strašiak či hrozba?.Martin:Osveta.80-217-0141-2.08.;
1447 1990.Háj, Felix, 1887-1934 - autor.Školák Kája Mařík. |n II. díl.:Praha :.80-900100-2-4.48.;
1448 1990.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ste svetlo sveta:.Bratislava:Lúč.80-7114-007-4.24.;
1449 1990.Kuchař, Leo P..Průlet ve stínu radaru : Vzpomínky na dvě tajná kněžská svěcení za dveřmi sousedovými.Brno:Petrov.80-85247-03-8.životopisy svatých.;
1450 1990.Mór, Jókai.Uhorský nabob.:Slovenský Tatran.80-222-0099-9.68.;
1451 1990.Hrbata, Josef.Klíč ke Starému zákonu.Thaur:Österreichischer Kulturverlag..26.;
1452 1990.Léon-Dufour, Xavier .Slovník biblickej teológie.Zagreb, Bratislava:Kršćanska sadašnjost, Dobrá kniha..33.;
1453 1990.Lustig, Arnošt.Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.:Mladá fronta.80-204-0199-7.56.;
1454 1990.Nesvadba, Josef.Dialog s doktorem Dongem.:Československý spisovatel.80-202-0175-0.67.;
1455 1990?.Smith, Oswald J..Duch Svätý.s. l.:s. n...26.;
1456 1990?.Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny IV.Bratislava:Komprint..24.;
1457 1990??.Nepšinský, Vojtech.Krása a umenie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského.:..44.;
1458 1990??.s.n..Václav Klement Petr.California:Rev A.J.Chlest..10.;
1459 1990??.Ibrahim, Ayad.Izrael a Kresťania.s.l.:s.n...25.;
1460 1990??..Zjavenia Panny Marie v Mexiku - Guadalupe.:.978-80-970597-1-2.46.;
1461 1990??..Johannes Paul II..[S.l.]:[s.n.].3-86070-544-X.47 b.;
1462 1991.Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.80-85319-19-5.45.;
1463 1991.Pereira, Alfonso.Myšlenky a modlitby.Praha:ZVON.80-7113-043-5.26.;
1464 1991.Ján Pavol II..Apoštolský list svätého Otca Jána Pavla II. o dôstojnosti a povolaní ženy mulieris dignitatem.Rím:Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda..33.;
1465 1991.Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.80-900404-8-9.40.;
1466 1991.Škvorecký, Josef, 1924- - autor.Smutek poručíka Borůvky :.:Praha :.80-204-0247-0.43.;
1467 1991.Sánchez-Silva, José María, 1911-2002.Marcelino chlieb a vino.Bratislava:Serafín.80-85310-00-7.08.;
1468 1991.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon ..10.;
1469 1991.zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.80-85513-00-5.26.;
1470 1991.Terezie, od Ježiše sv.Kniha o zakládaní.Kostelní Vydří:KN.80-900807-4-X.13.;
1471 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma sv. : Starý zákon.Praha:Scriptum.80-900335-6-3.35.;
1472 1991.Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-66-6.26.;
1473 1991.Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.80-85310-04-X.25.;
1474 1991.Bohmannová, Andrea.Umenie stolovať c Andrea Bohmannová ; Eva Magulová, Jan Líman.Bratislava:Jaspis.80-900477-0-X.48.;
1475 1991..Zjavenie Panny Márie v Turzovke.Žilina:Bodezan.80-85358-01-8.46.;
1476 1991.Kolektív katolických teologu.Věda života.Praha:Nakladatelství Řád..29.;
1477 1991.Th. Lic. Dominika Duka OP.Úvod do Písma sv..:Kazatelské středisko Československé provincie Řádu bratří Kazatelu..36.;
1478 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.08.;
1479 1991.Kouřimská, Milada,.Nemecká konverzácia a čítanie. SPN:Bratislava.80-08-00421-5.73.;
1480 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Rytier a reformátor.Cambridge, Ontario:.0-919865-68-2.06.;
1481 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..36.;
1482 1991.Van Straaten, Werenfried.Slzy Boží.Hradec Králové ::Signum Unitatis,..24.;
1483 1991.Bielik, František.Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách.Bratislava:Da Vel.80-900931-0-8.24.;
1484 1991.Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.80-224-0080-7.57 a.;
1485 1991.Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.80-7113-050-8.33.;
1486 1991.Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.80-7114-029-5.životopisy svatých.;
1487 1991.Gróf, Ivan, SDB.O duchovnom vedení. XI..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-22-3.32.;
1488 1991.Vnuk, František.Mať svoj štát znamená život.Bratislava:Odkaz.80-85193-11-6.13.;
1489 1991.Kamienska, Anna.Ose blahoslavenstiev.Bratislava:LUC.80-7114-027-9.24.;
1490 1991.Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.80-234-0027-4.07.;
1491 1991.Fietz, Klara.Jen Tebe.Brno:Rozrazil.80-900182-8-9.františkánske.;
1492 1991.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-40-1.09.;
1493 1991.Schmid Max., T. J..Vrchol úcty k srdci Ježíšovu.Praha:Nakladatelství Zvon ..10.;
1494 1991.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.80-85163-61-6.57 a.;
1495 1991.Haesele, Mária.Eucharistické zázraky.:GENEZIS.80-85220-38-5.26.;
1496 1991.Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.80-7142-002-6.26.;
1497 1991.Antonín Kratochvíl..Oheň baroka.Brno:Cesta..80-85319-05-5.38.;
1498 1991.Terezie, od Ježiše sv.Život.Kostelní Vydří:KN.80-900138-3-X.13.;
1499 1991.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery /.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,..26.;
1500 1991.Gróf, Ivan, SDB.Kresťan v cirkvi. XIV..Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-16-9.32.;
1501 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.80-7114-035-X.24.;
1502 1991.Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-40-1.09.;
1503 1991.Grufik, František.Turzovka slovenské lurdy. Bratislava:Genezis.80-85220-33-4.39.;
1504 1991.Ján Pavol II..Redemptoris missio.:Libreria editrice vaticana..33.;
1505 1991.Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.0-919865-60-7.životopiy svatých.;
1506 1991.Holková, Marie.Kdyby lásky neměl : Vyprávění ze života A.C.Stojana.Brno:Cesta.80-85319-14-4.09.;
1507 1991.Stýblová, Valja, 1922- - autor.Nevěra.:V Praze :.80-202-0238-2.47 a.;
1508 1991.Treben, Maria.Liečivé rastliny z Božej záhrady.:Motýľ.80-900404-8-9.47 b.;
1509 1991.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Autobiografické spisy : Dějiny duše.Kostelní Vydří:KN.80-900807-5-8.02.;
1510 1991.Svatoš, Ambrož.Paní Zdislava.:Ralsko..10.;
1511 1991.Honek Alois.Žijem vo viere v Božieho Syna.Banská Bystrica:nie je uvedený..25.;
1512 1991.Vrablec Jozef, ThDr..Obnova v Duchu Svätom.Bratislava:LUC.80-7114-037-6.25.;
1513 1991.Charouz, Jindřich Zdeněk.Biskup-vyznavač :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..09.;
1514 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.80-85198-48-7.25.;
1515 1991.Anne, Golon.Angelika 3.:Slovenský spisovateľ.80-220-0257-7.55.;
1516 1991.Guitton, Jean.Portrét Marty Robinové. :Signum Unitatis..životopisy svätých.;
1517 1991.Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.80-85319-04-7.29.;
1518 1991.Gróf, Ivan, SDB.O osobitnom povolaní. XII.:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-19-3.32.;
1519 1991.Terezie, od Ježiše sv.Hrad v nitru.Kostelní Vydří:KN.80-900138-5-6.13.;
1520 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-031-7.24.;
1521 1991.Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.80-7120-002-6.12.;
1522 1991.Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.80-7114-025-2.34.;
1523 1991.Ryšková, Mireia.Stručný úvod do Písma Svätého.Praha:Scriptum.80-900335-7-1.36.;
1524 1991.Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.80-207-0314-4.29.;
1525 1991.Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,..26.;
1526 1991.Dejčík, František.Andrrej Hlinka.Ružomberok:Miestny odbor Matice slovenskej..41.;
1527 1991.Pažitka, Mikuláš.Taliančina do vrecka c Mikuláš Pažítka ; Mikuláš Pažítka, Mikuláš Pažítka.Bratislava:TOPAS.80-85353-02-4.73.;
1528 1991.Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).26.;
1529 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..36.;
1530 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.24.;
1531 1991.Strauss, Pavol.Rekviem za živých c Pavol Strauss ; Milan Rúfus, Jozef Felix, Dušan Grečner.Bratislava:Slovenský sisovateľ.80-220-0219-4.27.;
1532 1991.Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.80-05-00951-8.25.;
1533 1991.Hais, Karel.Anglická mluvnice : stručný přehled.Praha:Státní pedagogické nakl..80-04-24717-2.73.;
1534 1991.Marshall, Bruce, (1899-1987).Dcéra Kráľovská.Bratislava:LUC.80-7114-023-6.09.;
1535 1991.Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok B.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..36.;
1536 1991.Hartmut, Aufderstrasse.Themen lehrwerk fur Deutsch Kursbuch 1.Bratislava:Slovart.80-85163-61-6.73.;
1537 1991.Aufderstraße, Hartmut.Themen 1 :.Bratislava ::Slovart,.80-85163-71-3; 80-85163-94-2.57 a.;
1538 1991.Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.80-7114-040-6.05.;
1539 1991.Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2.Bratislava:Príroda.80-85198-48-7.25.;
1540 1991.Vandeman, George E..Štyria najväčší vrahovia : Rakovina.Ochorenia srdca.Alkoholismus.Obezita.Praha:Advent.80-85002-41-8.40.;
1541 1991.Tomko, Jozef.Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám. Bratislava:Alfa Omega Software.80-900546-0-9.04.;
1542 1991.Katrin Muchová.Themen (Glossar Deutsch-Slowakisch, 1.zv.).:Slovart.80-85163-71-3.73.;
1543 1991.Maria Trebenova.Liecive rastliny z Boyej zahrady.:Motyl..57 b.;
1544 1991.Dachovský, Karel,1949-.Umlčený zvon :.Praha ::Řád,..františkánske.;
1545 1991.Ziescheová, Maria Calazanz.Dokonalá svobodas.Praha:Portál.80-85282-02-X.14.;
1546 1991.Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.80-85487-00-4.28.;
1547 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.36.;
1548 1991.Moody, Rayhond.Svetlo na druhom brehu.:Smena.80-221-0190-7.25.;
1549 1991.Jurina, Pavol Hrtus.Návrat na výšiny.Toronto, Ružomberok:Zahr. Matica slov., Lev..68.;
1550 1991.Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.80-7090-203-5.07.;
1551 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.80-7114-032-5.24.;
1552 1991.Forgan, Vladislav I..O čnostiach. XV..Trnava ::Spolok svätého Vojtecha vo vydavateľstve Ikar (Bratislava).80-85198-17-7.32.;
1553 1991.Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.80-222--0277-0;80-222-0277-0.životopisy svätých.;
1554 1991 [na obálce spr.] 1992.Dachovský, Karel,1949-.Cesta františkánského kněze Jana Bárty :.Praha ::Řád,..františkánske.;
1555 1992.Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.80-901294-0-4.21.;
1556 1992.Koláček, Josef,1929-.Martin Středa /.Český Těšín ::Cor Jesu,..09.;
1557 1992.Lacko, Michal.Gréckokatolíkom.Košice:BYZANT.80-85581-00-0.07.;
1558 1992.Krajčík, Augustín, CSsR.Tvrdá škola.Veľká Lomnica:..01.;
1559 1992.Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-96-7.životopisy svatých.;
1560 1992.Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.80-7114-068-6.25.;
1561 1992.Chiara, Lubich.Keď stratiť znamená získať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-03-9.28.;
1562 1992.Anne, Golon.Angelika 7.:Slovenský spisovateľ.80-220-0360-3.55.;
1563 1992.Rábek, František.Ozveny z Patmosu.Dolný Kubín:..25.;
1564 1992.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.80-7113-065-6.24.;
1565 1992.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39.;
1566 1992.Čarskaja, Lidija Aleksejevna, 1875-1937 - autor.Sibiročka :.:Vimperk :.80-901111-5-7.53.;
1567 1992.Ján Pavol II..Encyklika Centesimus annus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-68-1.33.;
1568 1992.Schlinková, Basilea M..Moje zkušenosti s modlitbou.Praha:Luxpress..24.;
1569 1992.Zvěřina, Josef.Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-19-3.25.;
1570 1992.Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.80-85282-29-1.životopisy svatých.;
1571 1992.Brázdová, Dagmar.Pravidlá spoločenského správania.Bratislava:IRIS.80-900530-6-8.24.;
1572 1992.Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.80-85310-10-4.24.;
1573 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.životopisy svatých.;
1574 1992.Augustyn, Józef.Štvrťhodina úprimnosti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-223-6.28.;
1575 1992.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 3. Bratislava:Alfa.80-05-01040-0.18.;
1576 1992.Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske.;
1577 1992.Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.8071140708; 80-7114-070-8.25.;
1578 1992.Alfons z Liguori, sv..Rozjímání.Praha:Řád L. P...32.;
1579 1992.Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-01-6.08.;
1580 1992.Janoušková, Anděla,.Modlitby /.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.80-85527-06-5.25.;
1581 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.24.;
1582 1992.Eagle, White.Klidná mysl.Bratislava:Aquamarin.80-85592-01-0.26.;
1583 1992.Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.80-7114-067-8.15.;
1584 1992.Barbarič, Slavko.Dej mi své raněné srdce!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..26.;
1585 1992.Spillmann, Jozef.Obeť spovedného tajomstva .Spišská Kapitula:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-009-3.08.;
1586 1992..Catechismo della Chiesa Cattolica. (Katechizmus katolíckej Cirkvi.).Citta del Vaticano:Libreria Editrice Vaticana.8820918889;88-209-1888-9.33.;
1587 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-06-7.36.;
1588 1992.Hlinka, Anton,.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.80-85310-08-2.02.;
1589 1992.Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.80-05-01060-5.20.;
1590 1992.Poláček, Klement.Slnko prerazilo mrákavy:životopisná črta sv. Lujzy de Marillac.Trnava:SSV..05.;
1591 1992..Ruská kuchyňa :.Bratislava ::Champagne Avantgarde,.80-7150-012-7.48.;
1592 1992.Chandler, Raymond, 1888-1959 - autor.Dáma v jezeře.:Praha :.80-204-0327-2.50.;
1593 1992.Schlink, Basilea M.Všecko pro Jediného.Praha ::Luxpress,.80-7130-020-9.26.;
1594 1992.Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.80-7142-000-X.20.;
1595 1992.Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.80-85683-00-8.06.;
1596 1992.Heriban, Jozef, SDB.Príručný lexikon Biblických vied.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda..36.;
1597 1992.Fabíková, Blažena.Storočná cesta. Dejiny kongregácie Školských sestier III. regulovaného rádu sv. Františka.Rím:Generalát..františkánske.;
1598 1992.Schug, John.Páter Pio, kapucín.Bratislava:Serafín.80-88944-13-9.04.;
1599 1992.Hlaváč, Ľudovít.Vymokliny c Ľudovít Hlaváč ; Aut. obál. Veronika Rónaiová.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-87-8.14.;
1600 1992.Senčík, Š.; Mišovič, B..Bláznivá láska.:..františkánske.;
1601 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v zápase stáročí.Bratislava:LÚČ.80-7114-061-9.24.;
1602 1992.Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-09-1.46.;
1603 1992.Pio, Padre.Myšlenka na každý den.Praha:Řád L.80-901189-0-9.04.;
1604 1992.Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-93-2.08.;
1605 1992.Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 1. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-05-9.35.;
1606 1992.Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.80-85527-10-3.08.;
1607 1992.Dilong, Rudolf, OFM.Ja, Rudolf Dilong, trubadúr.:Matica slovenská.80-7090-236-1.09.;
1608 1992..Láska smrtí nekončí.Český Těšín:Cor Jesu..07.;
1609 1992.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-83-5.25.;
1610 1992.Mondscheinová, Helga.Otec Vendelín a čtyři raubíři.Praha:Zvon..františkánske.;
1611 1992.Bednár, Alfonz.Hromový zub.:Causa editio.80-85533-00-6.74.;
1612 1992.Lewis, C. S..Velký rozvod.Praha:Návrat.80-85495-06-6.09.;
1613 1992.Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.80-7114-049-X.11.;
1614 1992.Beliš, Stanislav.Ani smrť ma nechcela.Bratislava ::Nádej,.80-7120-016-6.14.;
1615 1992.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.45.;
1616 1992.Kafka, Břetislav.Kultúra rozumu a vôle : Človek budúcnosti.Bratislava :ARS STIGMY.80-85264-38-2.20.;
1617 1992.Tomášek, František, kardinál.Pedagogika : Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče.Brno:Nibowaka.80-901294-0-4.21.;
1618 1992.Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.80-85527-11-1.02.;
1619 1992.Margies, Wolfhard.Milost.Praha:Logos.80-85335-13-1.31.;
1620 1992.Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.80-85319-20-9.10.;
1621 1992.Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.80-85310-07-4.08.;
1622 1992.Braxátor, František.Slovenský exil `68.Bratislava:LUC.80-7114-057-0.66.;
1623 1992.Wilkerson, David - autor.Začalo do Dýkou a křížem.:Albrechtice :.80-7112-013-8.09.;
1624 1992.Hnilica, Ján.Pavol Hnilica, biskup umlčanej Cirkvi. 1. časť. 1921 - 1951.. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-005-5.životopisy svatých.;
1625 1992.Soukupová, Karla.Úsměv...(životní příběh Aničky Zelíkové).Český Těšín:Cor Jesu..životopisy svatých.;
1626 1992.Šlachta, František.Ružomberok c Zost. František Šlachta ; Aut. textu Jaroslav Rezník ; Ďal. zost. Rastislav Kendera ; Fotogr. František Šlachta ; Graf. upr. Robert Brož ; Aut. obál. Robert Brož ; [Úv.Martin:Osveta.80-217-0455-1.56 a.;
1627 1992.Reinsberg, Jiří.Skaut premýšli o kristu.:Scriptum.80-85528-04-5.10.;
1628 1992.Curwood, James Oliver, 1878-1927 - autor.Kočovníci severu.:Praha :.80-901204-2-3.59.;
1629 1992.Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .80-900548-4-6; 8090054846.33.;
1630 1992.Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.80-85223-01-5.životopisy svatých.;
1631 1992.Mádr, Oto, 1917-2011 - autor.Slovo o této době :.:Praha :.80-7113-063-X.25.;
1632 1992.Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.80-85291-10-X.13.;
1633 1992.Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:..10.;
1634 1992..Kresťanstvo v masmédiách.. Serafín:Bratislava.80-85310-20-1.16.;
1635 1992.Bagin Anton, ThDr..Život Gorazda.Martin:Matica slovenská.80-7090-197-7.06.;
1636 1992.Mojš, Ferdinand.Slovensko pôjde do neba.[S.l.]:[s.n.].80-900434-9-6.19.;
1637 1992.Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.80-7113-065-6.26.;
1638 1992.Stoerig, Hans Joachim.Malé dějiny filozofie.Praha:ZVON.80-7113-058-3.19.;
1639 1992.Dhombre, Pierre.Klára Assiská.Bratislava-Strasbourg:Serafín-Éd.du Signe.8085310171; 80-85310-17-1.františkánske.;
1640 1992.Hanus, Ladislav.Jozef Kútnik-Šmálov.Spišské Podhradie:Kňazský seminár J. Vojtaššáka.80-7142-005-0.24.;
1641 1992.Frická.Mária.Bratislava:Praca.80-7094-285-1.45.;
1642 1992.Beniak, Valentín.Svätográlske legendy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-83-5.12.;
1643 1992.Gobbi, Stefano.Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Bratislava:MKH.80-900417-0-1(3)-rovnaké isbn.39.;
1644 1992??.Porubčan,Jozef.Svedectvo pravde II..?:Jezuiti?..25.;
1645 1992??.Vanier, Jean.Prijať svoju ľudskosť.Bratislava:Serafín..18.;
1646 1993.Graham, Greene.Ministerstvo strachu.:Kentaur/Polygrafia.80-85285-49-5.52.;
1647 1993.Job, Pavol.Tebe Slovenská spieva krajina.Košice:KON - PRESS.80-85413-16-7.46.;
1648 1993.Vejdělek, Čestmír, 1925- - autor.Návrat z ráje :.:Praha :.80-900030-5-2.49.;
1649 1993.Cantalamessa, Raniero.Panenství.Kostelní Vydří:KN.80-85527-27-8.30.;
1650 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.30.;
1651 1993.Chalíl, Džibrán Džibrán.Prorok.:Gardenia.80-85662-02-7.25.;
1652 1993.Hlaváč Ľudovít.Svetlo vo tmách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-034-3.11.;
1653 1993.Chmeľ, Alojz, OAD.Brat Alojz Mária Chmeľ od Ukrižovaného Ježiša.Trnava: Augustiniánske nakladateľstvo .80-7162-009-2.04.;
1654 1993.Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.80-7114-083-X.14.;
1655 1993.Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.80-85527-28-6.34.;
1656 1993.Chesterton, Gilbert Keith.Svätý František z Assisi. Bratislava:Alfa.80-05-01125-3.františkánske.;
1657 1993.Vaško, Václav.Kolakovič Profesor. Bratislava:CHARIS.80-88743-02-8.09.;
1658 1993.Pažítka, Mikuláš.Ave Maria.Banská Bystrica:Iuventa ..46.;
1659 1993.Chuda, Michal.Láska je dom bez zatvorených dverí. Nové mesto:Bratislava.80-85487-11-X.48.;
1660 1993.Madinger, Herbert.Pane, co chceš, abych činil? :.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..29.;
1661 1993.Bernardi, P. E.Leopoldo Mandič:.Bratislava:Presto Press.80-85667-01-0.06.;
1662 1993.Křivohlavý, Jaro.Povídej-naslouchám.Praha:Návrat.80-85495-18-X.22.;
1663 1993.Klotzová, Justína.Boh sa prihovára k duši. Deggendorf:Vdp. Hubert Josef Hintermaier..25.;
1664 1993.Porter, Eleanor H. .Pollyanna dospieva. (Tretia kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-039-4.66.;
1665 1993.Kozičová, Zuzana.Beda porazeným. Bratislava:Nádej.80-7120-014-X.67.;
1666 1993.Grudniok, Franciszek.Jas utrpenia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-021-1.25.;
1667 1993.Buob, Hans.Růst v modlitbě. Cesta obrácení..Praha:Portál.80-85282-52-6.31.;
1668 1993.Carretto Carlo.Listy z púšte.Bratislava:LUC.80-7114-080-5.10.;
1669 1993.Gabriel od sv. Magdalény.Dôverne s Bohom 1.diel. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda :Trnava.80-7162-023-8.35.;
1670 1993.Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.80-7169-001-5.56 b.;
1671 1993.Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.80-85527-33-2.30.;
1672 1993.Eliášková, Věra.Pani M c Věra Eliášková ; Prekl. Margaréta Binderová ; Aut. obál. Pavol Čisárik.Bratislava:Alfa.80-05-01127-X.09.;
1673 1993.Grignion, Louis Marie de Montfort 1673-1716.O pravej úcte k Panne Márii.Košice:Vienala.8096724908 (brož.); 80-967249-0-8.45.;
1674 1993.Spillmann Joseph.Obeť spovedného tajomstva. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-027-0.životopisy svatých.;
1675 1993.Kendera, Radislav.Ružomberok.Ružomberok:Profi..56 a.;
1676 1993.Bagin Anton, ThDr..Cyrilometodská tradícia u Slovákov.:SAP - Slovak Academic Press.80-85665-08-5.07.;
1677 1993.Tereza, z Kalkaty Matka.Modlitba - svieži prameň.Bratislava:Lúč.80-7114-113-5.25.;
1678 1993.Ivančič, Tomislav.Poď za mnou.Zvolen:JAS.80-900548-6-2.10.;
1679 1993.Rudolf, Bottan.Dvadsať prechádzok po starej Bratislave.Bratislava ::Alfa.80-05-01124-5.09.;
1680 1993.Fromm, Erich.Budete jako bohové : Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice.:Praha : Lidové noviny.80-7106-075-5.34.;
1681 1993.Maga, Ján.Synopsa evanjeliových textov. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-014-X.34.;
1682 1993.Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-013-0.25.;
1683 1993.Slavík, Ivan.Svatý a popíraný,milovaný a vysmívaný : Čtení o sv.Janu Nepomuckém.Jemnice u Strakonic:Svatojánské dílo.80-901372-1-0.08.;
1684 1993.Isaac, Asimov.Konec věčnosti.:Albert.80-85834-02-2.63.;
1685 1993.Poledne, Rudolf.Vražedný cholesterol : Rudolf Poledne.Praha:Grada.80-7169-001-5.56 b.;
1686 1993.Forrest, Tom.Ježiš ma uzdravuje.Bratislava:LUC.80-7114-104-6.25.;
1687 1993.Mcdonnel, Kilian.Rozdúchavanie Plameňa. Zvolen:Jas.0-8146-5013-9.26.;
1688 1993.Salij Jacek.Dekalóg.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-85198-31-2.25.;
1689 1993.Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.80-85282-45-3.24.;
1690 1993..Medzinárodná konferencia v roku Prof. ThDr. Štefana Hlaváča O úcte k životu.Michalovce:..25.;
1691 1993.Willke, Barbara.Človekom od počatia.Český Těšín:Cor Jesu..25.;
1692 1993.Mária Sapientia, Lýdia Šlosárová.Som aj ja povolaná?.Bratislava:LUC.80-7114-085-6.františkánske.;
1693 1993.Schamoni, Wilhelm.Zázraky sú skutočnosťou.Košice:SLOVO.80-85291-07-X.11.;
1694 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.07.;
1695 1993.Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.80-7114-089-9.33.;
1696 1993.Montana, Victoria.Dom na skale:.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .8085716038;80-85716-03-8.25.;
1697 1993.Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.80-900548-0-3.26.;
1698 1993.Ivan, Kňaze.Deti prírody.:Nádej.80-7120-025-5.57 a.;
1699 1993.Emmerich, Anna Katharina.Život a umučení pána našeho Ježíše Krista : 5.díl..Brno:Jota.80-85617-07-2.12.;
1700 1993.Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.františkánske.;
1701 1993.Chalupa, Július.Posila v slove A. Bratislava:Efekt.80-901399-3-0.36.;
1702 1993.Lubichová, Chiara.Cokoliv jste učinili....:.80-901542-3-9.28.;
1703 1993.Porterová, Eleanor H. .Pollyanna. (Prvá a druhá kniha radosti).Liptovský Mikuláš:Tranoscius.80-7140-023-8.66.;
1704 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.35.;
1705 1993.Bovon, François, 1938- - autor.Místo svobody :.:Třebenice :.80-901589-1-9.29.;
1706 1993.Ivančič, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie.Zvolen:Jas.80-900548-8-9.24.;
1707 1993.Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.80-7142-017-4.35.;
1708 1993.Tretera, Rajmund Jiří OP.Církevní právo.Praha:Jan Krigl..19.;
1709 1994.Stevani, Milena.Ako žiť zjednotený rehoľný život.:..františkánske.;
1710 1994.Kolakovič.Božie podzemie.:Fatima..životopisy svatých.;
1711 1994.Liguori, Alfonz Mária de.Cesta lásky..Michalovce:MISIONÁR.80-88724-01-5.31.;
1712 1994.Vella, Elias.Démony vyhánějte, Ze skušeností exorcisty.:..28.;
1713 1994.Bohoslovci Arcibiskupských seminářu v Praze a Olomouci.Totus Tuus.Praha:Vérité..46.;
1714 1994.Gyr, Meinrad SJ.Obnovte se v Duchu : 8 dní ticha na způsob duchovních cvičení.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-46-4.25.;
1715 1994.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-111-9.26.;
1716 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.24.;
1717 1994.Ján Pavol II..Encyklika Veritatis splendor.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-057-2.33.;
1718 1994.Philippe, Jacques.Čas pre Boha.Bratislava:Serafín.80-85310-37-6.25.;
1719 1994.Kolář, Petr.Také se nerádi zpovídáte?.Praha:Societas..26.;
1720 1994.Tondra, František.Morálna teológia I.. Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-023-9.27.;
1721 1994.Carretto, Carlo.Prečo, Pane?.Bratislava:Lúč.80-7114-111-9.26.;
1722 1994..Romano Guardini.Bratislava:LUC.80-7114-124-0.životopisy svatých.;
1723 1994.Besnard, Albert.Život a zápasy viery.Bratislava:LUC.80-7114-084-8.26.;
1724 1994.Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.80-7133-000-0.47 b.;
1725 1994.Günter, Ernst.Tajomstvo zdravia a dlhého života.Bratislava:Fórum zdravej výživy.80-7114-034-1.48.;
1726 1994.Pohlmann, Constantin.Nový človek František.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.80-7142-019-0.františkánske.;
1727 1994.Beníček J..Mystika v tradici křesťanského východu.:Hlas Velehradu..35.;
1728 1994..Františkánské prameny II..Bratislava:Serafín..františkánske.;
1729 1994.Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.80-85405-24-5.26.;
1730 1994.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte..08.;
1731 1994.Hlinka, Anton, SDB.Každý sa môže zmeniť.Bratislava:Don Bosco.80-85405-32-6.18.;
1732 1994.Schlink, M. Basilea.Patmos,kde se otevřelo nebe.Havlíčkův Brod:Ichtys.80-85397-12-9.26.;
1733 1994.Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.80-88739-08-X.25.;
1734 1994.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka, biskupa spišského.Toronto - Svätý Jur:..08.;
1735 1994.sestra Marie-Laetitia ; z franc. orig. přel. J.Švancarová..Tajemství radosti.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-50-2.25.;
1736 1994.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec.KODEX KANONICKÉHO PRÁVA.Praha:ZVON.80-7113-082-6.19.;
1737 1994.Christine Decker.CREDO.:..57 a.;
1738 1994.Heufelder, Emanuel Maria.Slobodná pre Boha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-031-4.05.;
1739 1994.Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.80-85310-41-4.františkánske.;
1740 1994.Cronin, Archibald Joseph.Klobučníkov hrad.:S Aktuell.80-85597-29-2.59.;
1741 1994.Heinrich, Kraft.Slovník starokresťanskej literatúry.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-048-9.26.;
1742 1994.Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života.Bratrský život ve společenství.:Societas..františkánske.;
1743 1994.Ján Buchta.Stretnutie s Edith Steinovou.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-018-7.životopisy svatých.;
1744 1994.Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-046-7.33.;
1745 1994.Chalíl, Džibrán Džibrán.Blázen a jiné paraboly.:Dar Ibn Rushd.80-900767-7-7.09.;
1746 1994.Cantalamessa, Raniero.Život pod vládou Kristovou.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-47-2.30.;
1747 1994.Ladame, Jean.Srdce Ježišovo v súčasnom svete.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-049-7.25.;
1748 1994.Wilkerson, David R..Dýka a kríž. Kresťanský život:Bratislava.80-967226-0-3.25.;
1749 1994.Prof. Ivančič.Zustaňte ve mně a já ve vás.Olomouc:Matice Cyrilometodejská..25.;
1750 1994.Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-075-0; 8071620750.33.;
1751 1994.Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-051-9.životopisy svätých.;
1752 1994.Trstenský, Viktor.Nemohol som mlčať.Bratislava:Nové mesto.80-85487-24-1.01.;
1753 1994.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.80-85528-20-7.25.;
1754 1994.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-056-X.františkánske.;
1755 1994.Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.80-9005-39-7-1.47 b.;
1756 1994.Giordano, Francesco.Sv. Jozef Kalazanský.(Svätý Jur):Slovenská provincia rehole piaristov..09.;
1757 1994.Vojtaššák, Ján.Životopis Jána Vojtaššáka biskupa spišského /autobiografia/.:Zahraničná Matica slovenská v Toronte..01.;
1758 1994.Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 4. Bratislava:Alfa.80-05-01130-X.18.;
1759 1994.Moens, Jean-Luc.Evanjelizovať znamená milovať. Nitra:Garmond.80-967282-0-2.26.;
1760 1994.Mikloško, Jozef.Prísne tajné.:PPB.80-967009-1-X.01.;
1761 1994.Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom II.diel. Spišské Podhradie:KS.80-7142-044-1.36.;
1762 1994.Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-027-6.34.;
1763 1994.Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.80-85223-28-7.26.;
1764 1994.John, Knittel.El Hakim.:Smena.80-221-0281-4.69.;
1765 1994.Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-047-5.45.;
1766 1994.Považanová, Valéria..Pamätnica Chrámového spevokolu v Ružomberku 1894-1994. Neografia:Martin.80-85186-63-2.56 a.;
1767 1994.Vrablec, Štefan,1925-.Drahé rehoľné sestry..Rím:SÚSCM..26.;
1768 1994.Giudici, Maria Pia - autor.Marie Dominika Mazzarellová :.:Praha :.80-85282-47-X.06.;
1769 1994.Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Praha:Svoboda.80-205-0425-7.73.;
1770 1994.Zamboni, Dori.V hĺbke bolesti. Nové mesto:Bratislava.80-85487-14-4.08.;
1771 1994.Croissant, Jo.Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Bratislava:Serafín.80-85310-42-2.21.;
1772 1994.Galot, Jean.Inšpirátorka rehoľnej komunity.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-056-X.františkánske.;
1773 1994.Boulad, Henri, 1931- - autor.Všechno je milost :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-85527-51-0.24.;
1774 1994.Kolářová,J..Maria ve světle ducha Svatého.Olomouc:Matice cyrilometodějská..46.;
1775 1995.Křížková, Marie Rút.Žít jako znamení : Rozhovory s Josefem Zvěřinou.:Praha : Zvon.80-7113-147-4.09.;
1776 1995.Mednyanský, Alojz.Dávne povesti o slovenských hradoch.:Mladé letá.80-06-00606-7.44.;
1777 1995.Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).42.;
1778 1995.Teresie de Lisieux, svatá, 1873-1897.Básně svaté Terezie z Lisieux.Kostelní Vydří:KN.80-85527-92-8.02.;
1779 1995.Kondor, Luis.Sestra Lucia hovorí o Fatime.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos..46.;
1780 1995.Rey-Mermet, Théodule..Chlapec, ktorý sa hral s Bohom. Michal Vaško:Prešov.80-7165-021-8.05.;
1781 1995.Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.80-85 223-33-3.25.;
1782 1995.Neznámy autor.Spomienky pútnika.Byzant:Košice.80-85581-09-4.11.;
1783 1995.Marie-Françoise - autor.Rozchody a setkání.:V Praze :.80-237-2298-0.58.;
1784 1995..Interpretácia Biblie v cirkvi. Kňazský seminár biskupa J.Vojtášška:Spišské Podhradie.80-7142-024-7.34.;
1785 1995.Barbarič, Slavko; Vlašic, Tomislav.Otvorte svoje srdcia Márii, "Kráľovnej mieru".:Medžugorie..45.;
1786 1995.Ján Pavol II..Pápež Ján pavol II. na Slovensku.Bratislava:Nové mesto.80-85487-30-6.33.;
1787 1995.Kašparů, Jaroslav Max,(1950-).Malý kompas víry.Olomouc:Matice cyrilometodějská..26.;
1788 1995.Jan Pavel II..Tertio millennio adveniente : Apoštolský list O přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.Praha:Zvon.80-7113-126-1.33.;
1789 1995.Grün, Anselm.Jak zacházet se zlým. Boj s démony ve starém mnišství.Kostelní Vydří:KN.80-7192-050-9.18.;
1790 1995.Vrablec Jozef, ThDr..Aj ty hľadáš šťastie.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda..25.;
1791 1995.Blachnický, František.Pohlady vo svete milosti.Prešov:VMV.80-7165-045-5.25.;
1792 1995.Havrilla, Mikuláš.Tvoje dni sú spočítané.Košice:Slovo.80-85291-16-9.45.;
1793 1995.Congar, Yves.Za církev sloužící a chudou.Kostelní Vydří:KN.80-7192-006-1.26.;
1794 1995.Ziesche, Maria Calasanz 1923-2001.Poutník.Praha:Portál.80-7178-082-0.09.;
1795 1995.Jeroným, - otec, 1907-1985 .Umění naslouchat.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-85527-72-3.25.;
1796 1995.Martini, Carlo Maria.Ty mě zkoumáš a znáš mě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-004-5.24.;
1797 1995.Mikluščák Pavel.Mariológia.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule..mariánske.;
1798 1995.Stinissen, Wilfrid.Cesta vnitřní modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-85527-88-X.29.;
1799 1995.Sanchez, Fernand.Radiestézia, magnetizmus a kresťanský život,. Serafín:Bratislava.80-85310-47-3.25.;
1800 1995.Géze, Ernest.Princezná chudobných. USPO:Bratislava.80-88717-05-1.životopisy svatých.;
1801 1995.Komorová, Mariana.Sklenená ovečka. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-091-2.09.;
1802 1995.Schnierer, Jozef.Robotník slnka.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-098-X.47 b.;
1803 1995.Špidlík, Tomáš kardinál.Cesta Ducha.Velehrad:Refugium Velehrad-Roma.80-901957-0-9.30.;
1804 1995.Steiner, Johannes.Terézia Neumannová z Konnersreuthu.Bratislava:Lúč.80-7114-148-8.06.;
1805 1995.Labo, Šebastián, SJ.Apoštol národov dvadsiateho storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-076-4.37.;
1806 1995.Heriban, Jozef, SDB.Apoštol Pavol v službe evanjelia.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.80-85405-36-9.34.;
1807 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Umenie žiť.:Don Bosco.80-85405-26-1.26.;
1808 1995.Buob, Hans.Povoláni k vydanosti.Kostelní Vydří:KN.80-85527-95-2.26.;
1809 1995.Faricy, Robert.Dar kontemplácie a rozoznávania.Prešov:Michal Vaško.80-7165-026-9.26.;
1810 1995.Judák, Viliam.Priatelia Boží. Bratislava:LÚČ.80-7114-125-9.životopisy svätých.;
1811 1995.Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-097-1.33.;
1812 1995.Gordon, Robert, 1942- - autor.Duch svatý.:Albrechtice :.80-7112-029-4.25.;
1813 1995.Desbonnets, Théophile.Po stopách sv. Františka z Assisi. Serafín:Bratislava.80-85310-50-3.františkánske.;
1814 1995.Crabb, Lawrence.Uvnitř.Praha:Návrat.80-85495-27-9.21.;
1815 1995.Michel, Jean-Claude.Kdo jsi, Maria?.Kostelní Vydří:KN.80-85527-91-X.46.;
1816 1995.Ján z Kríža.Temná noc.Kostelní Vydří:KN.80-7192-055-X.30.;
1817 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.25.;
1818 1995.Pauliny, Andrej, SDB.Pokračovatelia dedičstva.Bratislava:Don Bosco.80-85405-27-X.13.;
1819 1995.Brat, Efraim.Polia sa už zlátia.Bratislava:Serafín.80-85310-53-8.11.;
1820 1995.Conrad, Joseph, 1857-1924 - autor.Lord Jim.:Ostrava :.80-85491-82-6.65.;
1821 1995.Giordani, Igino.Božské dobrodružstvo. Nové mesto:Bratislava.80-85487-18-7.29.;
1822 1995.Albino, Luciani.Listy včerajším.:Nové Mesto.80-85487-29-2.29.;
1823 1995.Ján Pavol II,.Ut unum sint : encyklika Jana Pavla II.o ekumenickém úsilí z 25. května 1995.Praha:ZVON.80-7113-140-7.33.;
1824 1995.Meester, Conrad De.Tvá blizkost je mé štestí.Kostelní Vydří:KN.80-85527-79-0.29.;
1825 1995.Křivohlavý, Jaro.Poslední úsek cesty.Praha:Návrat domů.80-85495-43-0.34.;
1826 1995.Špidlík, Tomáš.Spiritualita, formácia a kultúra.Velehrad:Refugium.80-901957-1-7.30.;
1827 1995.Schinleová, Gertrúda.Videli sme Pána. Nitra:KS.80-88741-05-X.26.;
1828 1995.Spies, Raymond Couétte Louis.MÁRIA, prečo plačeš?.Košice:Slovo.80-85291-14-2.45.;
1829 1995.Jorgensen, Johannes.Zážitky pútnika.Bratislava:Serafín.80-85310-49-X.františkánske.;
1830 1995.Hünermann, Vilém.Syn brusiče nožů.Brno:Cesta.80-85319-38-1.04.;
1831 1995.Quoist, Michel.Bůh mě čeká.Kostelní Vydří:KN.80-85527-84-7.24.;
1832 1995.Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.80-85487-26-8.33.;
1833 1995.Ivančić, Tomislav.Poď za mnou. Stretnutie s Ježišom Kristom na krížovej ceste.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-03-6.10.;
1834 1995.Peprník, Jaroslav.Angličtina pro jazykové školy : 3.díl..Praha:Fortuna.80-7168-289-6.73.;
1835 1995.Tomko, Jozef.Zriadenie spišskej, banskobystrickej a rožňavskej diecézy a kráľovské patronátne právo v Uhorsku. Kňazský seminár:Spišská Kapitula.80-7142-026-3.04.;
1836 1995.Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.80-7114-152-6.31.;
1837 1995.Dcéry kresťanskej lásky.Svätá Katarína Labouré:.s. l.:s. n...11.;
1838 1995 [v tiráži spr.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Chudoba.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-7192-074-6.30.;
1839 1995??.Wetter, Immolata.Mária Wardová.[S.l.]:[s.n.]..07.;
1840 1995??.s.n..Ježíši, duvěřuji ti!.Olomouc:Matice Cyrilometodějská..13.;
1841 1995??.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.978-80-971341-2-9.08.;
1842 1995??.s.n..Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Bratislava:Magnificat Slovakia ..10.;
1843 1995??.Kojnok, Eduard.Cesta k trvalému šťastiu.Rožňava:Biskupský úrad ..25.;
1844 1995??.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.978-80-971341-2-9.08.;
1845 1995??.Chalupecký, Ivan.Biskup Ján Vojtaššák :.:Verbum.978-80-971341-2-9.08.;
1846 1996.Šmálik, Štefan.Veľký štyridsaťročný pôst Cirkvi na Slovensku.Bratislava:Charis.80-88743-12-5.12.;
1847 1996.Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-148-X.33.;
1848 1996.Jozef Šuppa.Vám, milovaní a povolaní-.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-123-X.28.;
1849 1996.Limbeck, Meinrad.Evangelium Sv.Matuša.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství,.80-7192-146-7.34.;
1850 1996.Rotzetter, Anton.Obdivuhodne vás stvoril. Serafín:Bratislava.80-85310-67-8.františkánske.;
1851 1996.Wiseman, Mikuláš.Fabiola:.Bratislava:Flash-Press.80-967560-9-5.životopisy svätých.;
1852 1996.Zubko, Peter.Spišskí biskupi.. Kňazský seminár biskupa J.Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-040-9.životopisy svatých.;
1853 1996.Nouwen.Dopisy Markovi.Praha:ZVON.80-7113-165-2.08.;
1854 1996.Stanček, Ľubomír, CM.Nedeľa s Božím slovom - o modlitbe.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.8071420107;80-7142-010-7.36.;
1855 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.28.;
1856 1996.Milan, Rúfus.Čítanie z údelu.:Tranoscius.80-7140-089-0.24.;
1857 1996.Nový, Rostislav.Ilustrované české dějiny : 2.díl. Český stát v 10.-12.století : Český stát v raném středověku.Praha:Litera.80-7192-082-7.18.;
1858 1996.Philippe, Jacques.V škole Ducha Svätého.Bratislava:Serafín.80-85310-61-9.25.;
1859 1996.Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela..33.;
1860 1996.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Otec vyhoštěných :.Český Těšín ::Cor Jesu,..09.;
1861 1996.Kranz, Gisbert.Svätý Augustín:.Bratislava:Lúč.80-7114-181-X.03.;
1862 1996.Anthony de Mello.Pri prameňoch.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-116-7.27.;
1863 1996.Biskupská synoda.Magie, zlí duchové, satanské obřady.Kostelní Vydří:KN.80-7192-094-0.24.;
1864 1996..Zoznam katolíckych škôl Slovenska.[S.l.] :[s.n.]..41.;
1865 1996.Ján Pavol II,.Moje modlitby. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-168-4.47 b.;
1866 1996.Ján Pavol II,.Dar a tajomstvo.Bratislava:Nové mesto.80-85487-49-7.33.;
1867 1996.Laurentin, René, 1917- - autor.Život svaté Bernadety.:Kostelní Vydří :.80-7192-084-3.životopisy svätých.;
1868 1996.Stanček, Ľubomír, CM.Všedné dni s Božím slovom \n 3. diel. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-045-X.36.;
1869 1996.Rotzetter, Anton.Na ceste evanjelia.Bratislava:Cantate - pre Slovenskú provinciu Menších bratov kapucínov.80-967255-0-5.františkánske.;
1870 1996.Kožík, František, 1909-1997 - autor.Největší z Pierotů.:Praha :.80-235-0081-3.56.;
1871 1996.Sanchez, Fernand.Astrológia a kresťanský život. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-46-5.24.;
1872 1996.Lev, Nikolajevič Tolstoj.Hadži Murat.:Paseka.80-7185-073-X.50.;
1873 1996.Šprinc, Mikuláš.Svätý Andrej-Svorad:.Bratislava:Lúč.80-7114-175-5.životopisy svatých.;
1874 1996..Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością kościołów wschodnich. 1. Materiały z 2. Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej. Was.Warszawa:Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.8390531909; 83-905319-0-9.františkánske.;
1875 1996.Daniel-Ange.Dein Leib - geschaffen für das Leben.Sonntagberg:[Sonntagberg Besitz Gemeinnützige GmbH].3950060405 (brož.); 3-9500604-0-5.73.;
1876 1996.Cascales, Josef G..K stavu dnešnej cirkvi. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.80-7165-048-X.08.;
1877 1996.Ďurica, Milan Stanislav.Dejiny Slovenska a Slovákov.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-01427-X.24.;
1878 1996.Höcht, Johannes Maria.Nositelia kristových rán.Košice:Slovo.80-85291-31-2.františkánske.;
1879 1996.Efraim, brat.Neskoré dažde. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-52-X.11.;
1880 1996.Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes:.Bratislava:Lúč.80-7114-178-X.06.;
1881 1996.s.n..Poselství Panny Marie.Praha:Vérité..45.;
1882 1996.Beha, Benedicta.Príď kráľovstvo tvoje. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-66-X.25.;
1883 1996.Lubichová, Chiara.Jednota a Ježiš Opustený.Bratislava:Nové mesto.80-85487-28-4.28.;
1884 1996.Hlinka, Anton, SDB.Slovo do týždňa. Slová z televíznej obrazovky.. Vyd. Don Bosco:Bratislava.80-85405-56-3.18.;
1885 1996.Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).36.;
1886 1996.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve. Banská Bystrica:BÚ.80-967545-3-X.františkánske.;
1887 1996..Prejavy sv.Otca pri jeho návšteve Slovenska v roku 1995.Bratislava:Pápežské misijné diela ..33.;
1888 1996.Evely, Louis.Otčenáš.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-113-2.26.;
1889 1996.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.80-968634-4-4.10.;
1890 1996.Farmer, David Hugh .Oxfordský lexikón svätcov.:Kalligram.80-7149-094-6.životopisy svätých.;
1891 1996.Milan, Rúfus.Epištoly staré i nové.Bratislava ::Národné literárne centrum.80-88878-01-2.30.;
1892 1996.Robinson, Henry Morton .Kardinál.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-174-9.09.;
1893 1996.Kosecová, Cecília M..Spomienky.Bratislava:Sova.80-967003-4-0.11.;
1894 1996.Brigita Švédska.Sme zachránení. Košice:Mikuláš Havrila.80-968634-4-4.10.;
1895 1996..Ľudská sexualita-pravda a poslanie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-163-3.33.;
1896 1996.Ján Pavol II..Vita consecrata. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-042-4.33.;
1897 1996.Giordani, Igino.Ohnivý denník. Nové mesto:Bratislava.80-85487-16-0.15.;
1898 1996.Pápežské misijné diela.Rehole na Slovensku..Bratislava:Páp.mis.diela..33.;
1899 1996.Groeschel, Benedict J..Etapy duchovného rastu. Bratislava:Serafín.80-88944-36-8.25.;
1900 1996.Stinissen, Wilfrid.Modlitba Ježíšova.Kostelní Vydří:KN.80-7192-147-5.26.;
1901 1996.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované Slnko. Nové mesto:Bratislava.80-85487-43-8.05.;
1902 1996.Lubich, Chiara,.Vo svetle lúča. Nové mesto:Bratislava.80-85487-40-3.28.;
1903 1996 [v tiráži 1997.Zubert, Bronisław Wenanty - autor.Řeholní právo :.:Olomouc :.80-238-0913-X.františkánske.;
1904 1997.Cetkovský, Gorazd.Učitelka prostoty. Spiritualita svaté Terezie z Lisieux..Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-258-7.02.;
1905 1997.Maiarelli, Stanislao Paolo.Assisi:.Assisi:Santuario Porziuncola.88-270-0322-3.františkánske.;
1906 1997.Mosconi, Anacleto.Františkánska spiritualita pápeža Jána XXIII.. Serafín:Bratislava.80-85310-74-0.08.;
1907 1997.Józef, Augustyn, Jozef.Jak hledat a nalézat Boží vůli.Kostelní Vydří:KN.80-7192-312-5.28.;
1908 1997.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.03.;
1909 1997.Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-197-8.33.;
1910 1997.Gaucher, Guy.Životopis Terezie z Lisieux: (1873 - 1897).Kostelní Vydří:KN.80-7192-181-5.02.;
1911 1997.Kaňa, Jaroslav.Legenda o pátrovi Emanuelovi. SERAFÍN:Bratislava.80-85310-73-2.františkánske.;
1912 1997.Efraim, brat.Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.Bratislava:Serafín.80-85310-65-1.46.;
1913 1997.Antolovič, Josip.Margita Mária Alacoque:.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-156-6.09.;
1914 1997.Kathy, C. Miller.Vitamín C od Boha.:Motýľ.80-88775-40-X.09.;
1915 1997.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-90-2.05.;
1916 1997.Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.80-85310-68-6.františkánske.;
1917 1997.Poe, Edgar Allan.Vražda na ulici Morgue.:INTERPOPULART SLOVAKIA.80-88834-54-6.67.;
1918 1997.Tomašovič, Dionýz František, OFM.Po serafínskej ceste.:Serafín.80-85310-76-7.františkánske.;
1919 1997.Augustinus Aurelius.Vyznania.Bratislava:Lúč.8071141852 (viaz.); 80-7114-185-2.03.;
1920 1997.Doubravová, Ivana.Italština : Přehledná gramatika.Dubicko:Infoa.80-85836-68-8.73.;
1921 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptoris missio.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-204-4.33.;
1922 1997.Elena, Holbová.Námesačný vzdych.:Knižné centrum.80-88723-71-X.51.;
1923 1997.Holec, Roman .Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť.:Matica slovenská.80-7090-436-4.56 a.;
1924 1997.Dodin, André.Spiritualita sv. Vincence de Paul /.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,..07.;
1925 1997.Self, David.Pochopiť utrpenie.Bratislava:Lúč.80-7114-131-3.26.;
1926 1997.Wegrzyn, OFM Samuel.Svätý brat Albert.Bratislava:Serafín.80-85310-80-5.10.;
1927 1997.Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.]..25.;
1928 1997.Dostojevskij, Fiodor Michajlovič.Strýčkov sen.:Kunder.80-85725-04-5.65.;
1929 1997.Don, Richardson.Dieťa pokoja.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-01-5.74.;
1930 1997.Soloviov, Vladimír Sergejevič.Tŕi rozhovory.Praha:ZVON.80-7113-188-1.25.;
1931 1997.Jane, Austen.Pýcha a predsudok.:Media klub.80-88772-47-8.63.;
1932 1997.Aškenazy, Ludvík.Ukradený měsíc.Brumovice:Carpe diem.80-902354-0-9.63.;
1933 1997.Maťugová, Soňa.Oravská Lesná. Peter Huba:Dolný Kubín.80-88803-05-5.56 a.;
1934 1997.Rohr, Richard.Slobodní od slobody. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-0-9.12.;
1935 1997.Herbeck, Peter.Čo hovorí Duch?. Familiaris:Bratislava.80-967813-0-8.25.;
1936 1997.Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.80-7192-168-8.mariánske.;
1937 1997.Ján Pavol II..Ježiš Nazaretský.Bratislava:nové mesto.80-85487-51-9.33.;
1938 1997.Emmanuella, sestra, nar..Medžugorje : dny války.Kostelní Vydří:KN.80-7192-168-8.Marianske.;
1939 1997.Maria, Kaczkowska.Víťazstvo lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-90-2.životopisy svatých.;
1940 1997.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik 20.storočia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-173-6.37.;
1941 1997.Vaško, Alexander.Tajomstvo našich hôr. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-214-1.61.;
1942 1997.Langhammer, Joachim.Čo bude s týmto svetom?.Bratislava; MSEJK:.8088891094 (brož.); 80-88891-09-4.32.;
1943 1997.S.M.Jana Kozeková OSF, S.M.Alma Gallová OSF.POHĽAD DO DEJÍN SLOVENSKEJ PROVINCIE KONGREGÁCIE ŠKOLSKÝCH SESTIER OSF.Žilina - provinciálny dom:..františkánske.;
1944 1997.Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-311-7.26.;
1945 1997.Mária, Spoločníková.Korunovanie Panny Márie.:Oriens.80-88828-08-2.46.;
1946 1997.Ivančić, Tomislav.Vnútorné oslobodenie a uzdravenie,východisko šťastného života. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-40-0.25.;
1947 1997.Kristína, Royová.Bez Boha na svete.:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.80-88863-03-1.26.;
1948 1997.Lauček, Anton.Cez utrpenie. Peter Huba:Dolný Kubín.80-88803-16-0.14.;
1949 1997.Press, František.Zápas o nový svět. Brno:Mariánské nakladatelství.80-901553-7-5.46.;
1950 1997..Alois a Vilém Mrštíkové, Rok na vsi :.:Brno :.80-238-1980-1.67.;
1951 1997.Čarnogurský, Jan.Videné od Dunaja.Bratislava ::Kalligram.80-7149-179-9.31.;
1952 1997.Lazišťan, Eugen,.Slovakia. Neografia:Martin.80-85186-94-2.38.;
1953 1997.Rahner, Karl, 1904-1984 - autor.Bůh je s námi :.:Praha :.80-7113-192-X.32.;
1954 1997.Eliášová, Teofila.Zdravie za akúkoľvek cenu.Prešov:VMV.80-7165-077-3.25.;
1955 1997.Doherty, Catherine de Hueck .Pustina. Křesťanská spiritualita Východu pro člověka západní kultury..Brno:Cesta..24.;
1956 1997.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Olomouc:MCM..26.;
1957 1997.Lazi????an, Eugen,.Slowakei. Neografia:Martin.80-85186-95-0.38.;
1958 1997.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 1 Príbeh mojej duše.Bratislava:LUC.80-7114-130-5.02.;
1959 1997.Katolícka cirkev.Sociálne encykliky:.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-203-6.33.;
1960 1997.Duda, Ján.V službe Božieho kráľovstva.Bratislava:Serafín.80-85310-75-9.19.;
1961 1997.Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.80-85486-21-0.36.;
1962 1997.Ján Pavol II..Encyklika Redemptor hominis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-193-5.33.;
1963 1997.Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.80-88795-35-4.31.;
1964 1997.Cantalamessa, Raniero.Sestra smrt.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-311-7.30.;
1965 1997.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001.Veľká odvaha:.Bratislava:Lúč.80-7114-211-5.životopisy svatých.;
1966 1997.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Kristus:.Bratislava:Serafín.80-85310-87-2.32.;
1967 1997.Seewald Peter.Soľ zeme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-202-8.33.;
1968 1997.Vrablec, Jozef.Choďte aj vy do mojej vinice - zv. 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-165-X.32.;
1969 1997.Hanus, Ladislav.Princíp pluralizmu.Bratislava:LÚČ.80-7114-204-2.20.;
1970 1997.Fesch, Jacques.Za pět hodin uvidím Ježíše : Deník z vězení.Praha:ZVON.80-7113-194-6.životopisy svätých.;
1971 1997.Wijngaards, John.Sedem kruhov modlitby. Zvolen:Jas.80-88795-34-6.25.;
1972 1997.Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-206-0.františkánske.;
1973 1997.Barbarič, Slavko.Eucharistia - Slávte omšu srdcom.Bratislava:MCM.80-88717-20-5.46.;
1974 1997.Hučko, Ladislav.Život je vzťah.:Nové Město.80-85487-50-0.25.;
1975 1998.Komenský, Jan Amos.Labyrint světa a ráj srdce.Praha:Nadace Lyry Pragensis.80-7059-035-1.08.;
1976 1998.Virdzek, Humbert Ondrej, OP.Rozjímania o tajomstvách svätého ruženca.Žilina:OFSETA - print.80-967755-2-9.46.;
1977 1998.Čarnogurský, Jozef.Proces s tromi slovenskými biskupmi /Vojtaššák, Buzalka, Gojdič/.Spišské Podhradie:[s.n.]..23.;
1978 1998.Ján Pavol II,.Vám, moji najmilší.Bratislava:LUC.80-7114-247-6.33.;
1979 1998.Kremenik, Anne.Good Shepherd.Pensylvania:Jednota Press..56 a.;
1980 1998.Lemaitre, Elisabeth.Zmysel pôstu.Bratislava:Serafín.80-85310-93-7.25.;
1981 1998.Baumroth, W..Potupenie kríža.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-249-4.35.;
1982 1998.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-92-X.32.;
1983 1998.Vanier, Jean.Komunita 1.Bratislava:Serafín.80-85310-86-4.18.;
1984 1998.Uškert, Tibor.Syn dvadsiateho storočia.Partizánske:Expresprint.80-967330-2-8.49.;
1985 1998.Viganó, Angelo.Boh kráča s ľuďmi.Bratislava:Don Bosco.80-88933-10-2.32.;
1986 1998.Stinissen, Wilfrid.Putování k pravdě.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-297-8.24.;
1987 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9.08.;
1988 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.37.;
1989 1998.Graubner Jan.Proste Pána žně.Olomouc:Matice cyrilometodějská..26.;
1990 1998.Jurko, Jozef (1950).Príď, Duchu lásky a pokoja.Poprad-Veľká:Slza.80-88680-21-2.36.;
1991 1998.Milan, Rúfus.Pamätníček.:Mladé letá.80-06-00923-6.43.;
1992 1998.Ján z Kríža.Krátké spisy a korenspodence.Kostelní Vydří:KN.80-7192-183-1.30.;
1993 1998.Magdaléna Ježišova.Ježiš je Pánom nad nemožným. Oto Németh:[Bratislava].80-967639-7-0.05.;
1994 1998.Lehmann, Leonhard.František - mistr a učitel modlitby.Kostelní Vydří:KN.80-7192-358-3.františkánske.;
1995 1998.Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.80-85405-93-8.32.;
1996 1998.Green, Thomas.Keď vyschne studňa.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-205-8.25.;
1997 1998.Montana, Victoria.Dom na skale. Príručka duchovného života pre kňazov a laikov.. Združenie Jas:Zvolen.80-88795-57-5.25.;
1998 1998.Angelo, Viganó.Boh Otec.Bratislava:Don Bosco.80-88933-11-0.32.;
1999 1998.Maxwell.Papežové : život a vláda.Praha ::Praha : Svoboda.80-902300-3-2.47 b.;
2000 1998..Veční milenci.:NESTOR.80-88801-45-1.61.;
2001 1998.Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.80-85405-95-4.32.;
2002 1998.Wolker, Jiří, 1900-1924 - autor.Dílo Jiřího Wolkra.:Brno :.80-86137-15-5.66.;
2003 1998.Angelo, Viganó.Nový človek.Bratislava:Don Bosco.80-88933-13-7.32.;
2004 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a jeho dary.Bratislava:Don Bosco.80-85405-79-2.32.;
2005 1998.Grun, Anselm.Myšlenky na každý den.Praha:Portál.80-7178-278-5.18.;
2006 1998.Vetva, Jan.Od Tibera k Popradu.:Don Bosco.80-85405-91-1.10.;
2007 1998.Eduard, Gombala.Zdravas, Mária.:MARTgrafik.80-967965-0-X.46.;
2008 1998.Angelo, Viganó.Nádej dar Ducha.Bratislava:Don Bosco.80-85405-97-0.32.;
2009 1998.Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-15-3.32.;
2010 1998.Mariánske centrum Medžugorie.Posolstvá Panny Márie v Medžugorí. USPO pre Mariánske centrum Medžugorie:Bratislava.80-88717-25-6.Marianske.;
2011 1998.Mišíková, Ľubica.7 rokov Gymnázia sv. Františka v Žiline 1991-1998.Žilina:Gymnázium sv. Františka.80-968232-1-3.františkánske.;
2012 1998.Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-81-4.32.;
2013 1998.Krapka, Emil, SJ.Tajomstvá svätej omše.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-202-3.25.;
2014 1998.Sullivan, Francis A. .Charizmy a Charizmatická obnova. Bratislava:Serafín.80-88944-01-5.25.;
2015 1998.Báliková prel, Jana.Jedlo ako jed, jedlo ako liek. Bratislava:Readers Digest Výber.80-967878-1-0.48.;
2016 1998.Killian, Hans.Za nami je len Boh.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-230-3.67.;
2017 1998.Cencini, Amedeo.Život v usmíření.Praha:Paulínky.80-86025-15-2.26.;
2018 1998.Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.80-85405-92-X.32.;
2019 1998.Hünermann, Wilhelm.Ján XXIII..Bratislava:Lúč.80-7114-240-9..;
2020 1998.Jozef Červeň.7777 myšlienok 2.časť.:..25.;
2021 1998.Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.80-88933-06-4.33.;
2022 1998.Novysedlák, Peter.Za hranice vedeckej pravdy.. Zrno:Dolný Kubín.80-967867-2-5.životopisy svatých.;
2023 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.80-85405-78-4.32.;
2024 1998.Novák, Tomáš.Otestujte si svou duši.Praha:Grada.80-7169-633-1.21.;
2025 1998.Marshall, Bruce, (1899-1987).Zázrak otca Malachiáša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-181-7.09.;
2026 1998.Marshall, Bruce, 1899-1987.Každému po denári.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-247-8.11.;
2027 1998.Vavruš, Anton.Za Ježišom do Svätej zeme.Bratislava:LUC.80-7114-224-7.36.;
2028 1998.Cordes, Paul Josef.Znamenia nádeje. Bratislava:Nové Mesto.80-85487-53-5.26.;
2029 1998.Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-221-4.33.;
2030 1998.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.80-85310-88-0.františkánske.;
2031 1998.Lotz, Johannes B..Martin Heidegger a Tomáš Akvinský : člověk-čas-bytí.Praha:Oikoymenh.80-86005-27-5.20.;
2032 1998.Dick, Robert.Nepoznaná hodina.Komárno:Nec Arte.80-967875-9-4.25.;
2033 1998.McGeady, Mary Rose.V tieni Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-92-9.09.;
2034 1998.Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.80-85405-94-6.32.;
2035 1998.Green, Maurus.Zomrela, ale žije. Nové mesto:Bratislava.80-85487-52-7.životopisy svätých.;
2036 1998.Hannan, Peter.Prejavy Božej lásky.Bratislava:Serafín.80-85310-99-6.25.;
2037 1998.Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.80-88933-12-9.32.;
2038 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.80-85405-77-6.32.;
2039 1998.Ravier, André.Moudrý člověk a světec František Saleský.Kostelní Vydří:KN.80-7192-364-8.životopisy svatých.;
2040 1998.Müller, Josef.Modlíme sa s deťmi.:Serafín.80-85310-94-5.21.;
2041 1998.Ivančić, Tomislav.Uzdravovanie v modlitbe. Jas:Zvolen.80-88795-49-4.26.;
2042 1998.Scanlan, Michael.Vnútorné uzdravovanie.Bratislava:Serafín.80-85310-95-3.26.;
2043 1998.Janáč - Hrubý, Pavol.Dych života pre civilizáciu lásky. Katechézy o Duchu svätom.. KS biskupa Jána Vojtaššáka:Spišská Kapitula.80-7142-060-3.25.;
2044 1998.Angelo, Viganó.Svätý Duch a Mária.Bratislava:Don Bosco.80-85405-96-2.32.;
2045 1998.Angelo, Viganó.Zákon.Bratislava:Don Bosco.80-88933-14-5.32.;
2046 1998.Milan, Rúfus.Presné ako chlieb a voda.:Vydavateľstvo Matice slovenskej.80-7090-482-8.43.;
2047 1998.Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.80-85405-80-6.32.;
2048 1998.Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-253-2.26.;
2049 1998.Miller, Ramona .Modlíme sa s Klárou.Bratislava:Serafín.80-85310-88-0.františkánske.;
2050 1998.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik II. 1983-1985.Bratislava:SPN.80-08-02929-3.37.;
2051 1998.Babjak, Ján, SJ.Rehole a kongregácie na Slovensku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-183-3.františkánske.;
2052 1999.Tyrol, Anton,.Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Katolícke biblické dielo:Svit.80-968263-2-8.34.;
2053 1999.Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC..09.;
2054 1999.Lorant, Stefan,1901-1997..Pittsburgh :.Pittsburgh, Pa. ::Esselmont Books,.0967410304;0-9674103-0-4.37.;
2055 1999.Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.80-88933-16-1.32.;
2056 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.25.;
2057 1999.Trstenský, Viktor.Fragment z veľkého svedectva o živej viere..BV.:bm..80-967550-7-2.08.;
2058 1999.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia III. 1986 - 1987.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03006-2.37.;
2059 1999.Lawrence, D. H.1885-1930.Duha.Praha ::Argo,.80-7203-127-9 .61.;
2060 1999.Izakovič, Ivan,.Život a smrť :.Bratislava ::Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,.80-8061-019-3.životopisy svätých.;
2061 1999.Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.80-88933-18-8.32.;
2062 1999.Green, Thomas, SJ.Temnota na trhovisku.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-280-5.24.;
2063 1999.Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo krstu.Bratislava:Serafín.80-88944-06-6.30.;
2064 1999.Raymond, Chandler.Případ naruby.:Riopress.80-86221-12-1.64.;
2065 1999.Hudák, Pavol, SVD.Mučenica čistoty Anka Kolesárová. Košice:UPC..04.;
2066 1999.Habovštiak, Anton.Mať moja, mať moja. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-285-0.58.;
2067 1999.Angelo, Viganó.Láska k Bohu a k človeku.Bratislava:Don Bosco.80-88933-21-8.32.;
2068 1999..Kalendár Jubilejného roku 2000.:Konferencia biskupov Slovenska.80-968167-9-9.25.;
2069 1999.Nouwen, Henri.Ranený uzdravovateľ.Bratislava:Serafín.80-88944-29-5.25.;
2070 1999.Benešová, Božena, 1873-1936 - autor.Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová.:Třebíč :.80-7268-019-6.63.;
2071 1999.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-280-X.33.;
2072 1999.Ján Pavol II..Jeseň života.Bratislava:Don Bosco.80-88933-39-0.34.;
2073 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.02.;
2074 1999.Kongregácia pre klérus.Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v cirkvi a vo svete. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-262-1.33.;
2075 1999.Trstenský, Viktor.Menej ponôs, viac modlitieb a boja za pravdu.Námestovo: Štúdio F.80-967550-8-0.01.;
2076 1999.Lenčiš, Štefan.Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí.:Spišský dejepisný spolok.80-966964-4-0.14.;
2077 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.26.;
2078 1999.Poe, Edgar Allan, 1809-1849 - autor.Zlatý skarabeus =.:Brno :.80-86137-19-8.64.;
2079 1999.Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-184-2.21.;
2080 1999.Ján z Kríža.Slová svetla a lásky.Bratislava:LUC.80-7114-248-4.25.;
2081 1999..Očová - história a súčasnosť. Knižné centrum:Žilina.80-8064-026-2.56 a.;
2082 1999.Němec Jaroslav.Cesta ke kanonizaci.Olomouc:Matice cyrilometodejská s.r.o...26.;
2083 1999.Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.88-7135-091-X.38.;
2084 1999.Ján Pavol II..Posolstvo - vysťahovalci, mládež, pokoj. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-280-X.33.;
2085 1999.Powell, John.Z pohľadu kresťana.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-275-9.25.;
2086 1999.Centrálna komisia Veľkého jubilea roku 2000.Boh Otec:.Bratislava:Serafín.80-88944-07-4.32.;
2087 1999..Verím Malý katolícky katechizmus.:..25.;
2088 1999.Mikloško, Jozef.Veľmi prísne tajné - Ako sme boli slobodní.Bratislava:Daco.80-967298-5-3.01.;
2089 1999.Cantalamessa, Raniero.Poslušnosť.Bratislava:Serafín.80-88944-09-0.30.;
2090 1999.Vanier, Jean.Komunita 2. Bratislava:Serafín.80-88944-20-1.18.;
2091 1999.Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 2., |p Paní.:Praha :.80-86183-12-2.66.;
2092 1999.Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.80-88933-20-X.32.;
2093 1999.Abbé Pierre.Testament... Bohu vďaka.Bratislava:Lúč.80-7114-274-3.životopisy svätých.;
2094 1999.Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.80-85310-96-1.25.;
2095 1999.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád.Kostelní Vydří:KN.80-7192-389-3.životopisy.;
2096 1999.Jankovčin, Jozef.Spišský biskup Ján Vojtaššák a slovenská politika.Spišské Podhradie:[s.n.]..životopisy svatých.;
2097 1999.Angelo, Viganó.Modlitba.Bratislava:Don Bosco.80-88933-17-X.32.;
2098 1999.Ján z Kríža.Výstup na horu Karmel.Kostelní Vydří:KN.80-7192-420-2.30.;
2099 1999.Lazzari, Francesco de.Tajomstvá františkánskeho života.:Serafín.80-88944-21-X.františkánske.;
2100 1999..Pastoračná činnosť biskupa Jána Vojtašáka.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad.80-968171-9-1.08.;
2101 1999.Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-267-2.26.;
2102 1999.Ivan, Cindori.Kam smeruje tvoj život?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-239-2.25.;
2103 1999.Jostein, Gaarder.Vita brevis.:SOFA.80-85752-67-0.12.;
2104 1999.Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.80-85413-11-6.21.;
2105 1999.Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.80-88933-19-6.32.;
2106 1999.Balázs, Ján Krstiteľ .Počiatky Františkánskeho hnutia a hnutia Klarisiek.:Serafín.80-88944-23-6.Františkánske.;
2107 1999.Cantalamessa, Raniero.Panenstvo. Provincialát rehole Menších bratov františkánov:Bratislava.80-88944-14-7.30.;
2108 1999.Július Pašteka.Konštantín.Bratislava:LUC.80-7114-281-6.07.;
2109 1999.Heske, Jozef.Hnutie Svetlo-Život na Slovensku.:Grafotlač.80-968141-4-1.26.;
2110 1999.Palková, Daniela.Poštopkané srdcom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-284-2.25.;
2111 1999.Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-240-0.33.;
2112 1999.Terézia z Lisieux.Súborné dielo 2 Listy.Bratislava:LUC.80-7114-253-0.životopisy svätých.;
2113 1999.Green, Thomas H..Piť z vyschnutej studne.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-238-4.25.;
2114 1999.Bubák, Milan.Ľudské vzťahy a komunikácia.Bratislava:Univerzitné pastoračné centrum bl.Jozefa Freindemetza..22 .;
2115 1999.Koma, Štefan.Inkvizícia - skutočnosť, mýtus, odprosenie:.Habovka:Rímskokatolícky farský úrad .80-968232-4-8.24.;
2116 1999.Gjergji, Lush.Kochac Zyc Swiadczyc :.Gorle ::Velar,.88-7135-091-X.38.;
2117 1999.Nouwen, Henri.Stretnutie s Máriou.:Serafín.80-88944-26-0.mariánske.;
2118 1999.Cantalamessa, Raniero.Chudoba.Kostelní Vydří:KN.80-88944-08-2.30.;
2119 1999.Šimko, Ivan.Dobrá správa pre kresťanských demokratov a pre Slovensko. Programová esej..Bratislava:Slovenská nadácia pre európske štúdie..20.;
2120 1999.Undset, Sigrid, 1882-1949 - autor.Kristina Vavřincova. |n 1., |p Věnec.:Praha :.80-86183-11-4.66.;
2121 1999.Rettigová, Magdalena Dobromila.Domácí kuchařka.Praha:Ikar.80-7202-473-6.48.;
2122 1999.Karl, Rahner.Skúsenosť ducha.:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-175-3.26.;
2123 1999-..Pohon na učitel̕ov :.Bratislava ::Slovenská l̕udová strana,..31.;
2124 1999?..Národní divadlo :.:[Praha] :.80-85921-67-7.44.;
2125 2000.Laurentin, René.MEDJUGORIE.Bratislava:MCM.80-7165-233-4.Marianske.;
2126 2000.Donovalová, Viera.So srdcom na dlani. Jas:Zvolen.80-88795-67-2.05.;
2127 2000.Leloup, Jean-Yves.Slová z vrchu Athos. Petra:Prešov.80-89007-08-2.25.;
2128 2000.Ernest, Hemingway.Komu zvoní hrana.:Knižní klub.80-242-0390-1.47.;
2129 2000.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].80-968186-6-X.františkánske.;
2130 2000.Skyčák, František.Kritické reflexie. Bratislava:LÚČ.80-7114-282-4.20.;
2131 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 2..Bratislava:Slovart.80-7145-477-X.47 b.;
2132 2000.Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.80-88933-58-7.33.;
2133 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2..;
2134 2000.Larranaga, Ignacio, 1928- - autor.Ukaž mi svou tvář.Praha:Paulínky.80-86025-23-3.26.;
2135 2000.Ľudovít Fulla.Vlkolínec.:Knižné centrum.80-8064-060-2.56 a.;
2136 2000.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.Bratislava:Oto Németh.80-88949-12-2.25.;
2137 2000.Selecký, Anton.Diaľnica do pekla.Bratislava:Magnifikat.80-967740-2-6.26.;
2138 2000.Namislovská, Viera.Bobrov : 1550-1998.Slovensko:.80-968315-0-X.56 a.;
2139 2000.Hinn, Benny.Pomazanie..Humenné:Kresťanské spoločenstvo.80-89098-04-5.26.;
2140 2000.Stephen, Leacock.Literární poklesky.:Garamond.80-86379-02-7.56.;
2141 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.životopisy svätých.;
2142 2000.Larraňaga, Ignazio.Život podľa Márie.Bratislava:LÚČ.80-7114-311-1.45.;
2143 2000.Pašteka, Július.Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska.Bratislava:LUC.80-7114-300-6.33.;
2144 2000.Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.80-7142-080-8.08.;
2145 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.26.;
2146 2000.Raimondo, Spiazzi.Sociálny kódex Cirkvi.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-304-6.19.;
2147 2000..Příprava na biřmování :.:Praha :.80-238-7296-6.25.;
2148 2000.Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.80-85223-55-4.24.;
2149 2000.Dutti-Rutishauserová, Mária .Vyslankyňa lásky. Bratislava:LÚČ.80-7114-323-5.13.;
2150 2000.Viganó, Angelo.Najsvätejšia Trojica: Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Don Bosco:Bratislava.80-88933-48-X.10.;
2151 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.životopisy svätých.;
2152 2000.Hill, Harold.Žiť ako kráľovské dieťa. .Banská Bystrica :Združenie Dživipen - Život.80-967014-1-X.11.;
2153 2000.Zoň, Anton.Odpovedať ako svätý František. Anton Zoň:[S.l.].80-968186-6-X.františkánske.;
2154 2000.Chalupecký, Ivan.V mene Božom. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Sp. Kapitula-Spišské Pohradie.80-7142-078-6.26.;
2155 2000.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Z môjho života.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-493-X.47 b.;
2156 2000.Beke, Eduard.Kňaz pokory.Martin:Eduard Beke.80-968468-1-7.06.;
2157 2000.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia IV. 1988 - 1990.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03142-5.37.;
2158 2000.Milan, Rúfus.Óda na radosť a iné básne.:Perfekt.80-8046-149-X.58.;
2159 2000.Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 - autor.Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.:Praha :.80-85770-97-0.47 a.;
2160 2000.Doyle, Arthur Conan.Pes Baskervilský..Bratislava:BELIMEX.80-85327-90-2.52.;
2161 2000.Collins, Wilkie, 1824-1889 - autor.Žena v bílém.:Praha :.80-7202-591-0.58.;
2162 2000.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 1..Bratislava:Slovart.80-7145-455-9.47 b.;
2163 2000.Brillová, Anna.Pozdrav z neba.Bratislava:Ave.80-968421-1-0.životopisy svatých.;
2164 2000.s.n..Kráľovná pomoci 2000.Bratislava:Združenie Ave..46.;
2165 2000.Hanus, Ladislav.Pokonštantínska Cirkev.Bratislava:LÚČ.80-7114-280-8.33.;
2166 2000.Kocián, Václav.Uzdravenie Slovenska, "srdca" Európy.. Zvolen:Jas.80-88795-98-2.35.;
2167 2000.Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-316-4.56 b.;
2168 2000.Teplý, Libor, 1955- - fotografie; .Biskupství brněnské.:Brno :.80-239-3805-3.38.;
2169 2000..Řím a Vatikán.Firenze ::Editprojekt,.88-476-0056-1.47 b.;
2170 2000.Vyhlídal, Zdeněk.Sarkander : historická freska.Svitavy:Trinitas.80-86036-44-8.životopisy svatých.;
2171 2000.Kurjaková, Eva.História farnosti Zubrohlava 1770-2000.:VEK.80-968341-3-4.56 a.;
2172 2000.Guardini, Romano.Modlitba Páně : odraz Kristova nitra jako poselství pro naší dobu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-522-5.26.;
2173 2000.Ján z Kríža.Duchovní píseň.Kostelní Vydří:KN.80-7192-436-9.30.;
2174 2000.Miroslav, Schlesinger.Kroky k svetlu.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-284-8.26.;
2175 2000.Grun, Anselm.Anjeli pre život..Bratislava:LUC.80-7114-442-8.18.;
2176 2000.Koudelková, Jana - autor.Česká zastavení v Římě. Český poutní dům Velehrad : :Praha :.80-7178-427-3.47 b.;
2177 2000.Piccirillo, Michele.Jan Pawel II :.Gorle ::Velar,.88-7135-119-3.47 b.;
2178 2000.Lencz, Ladislav.Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Bratislava:LUC.80-7114-308-1.46.;
2179 2000, 2001.Senčík, Štefan, SJ.O postoji k súkromným zjaveniam.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-328-3.45.;
2180 2000?.Stadtmüller, Ewa.Úspešní ľudia, svätá Faustína.Spišská Nová Ves:Spoločnosť katolíckeho apoštolátu SAC - pallotíni..13.;
2181 2001.Farra, Harry.Začiatky malého mnícha.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-342-9.09.;
2182 2001.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 2, Doba vánoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-637-X.36.;
2183 2001..Predrahá krv.Bratislava:LUC.80-7114-333-2.30.;
2184 2001.Borkowska, Malgorzata.Tváre Otcov púšte.Ľubietová:Benediktíni.80-968642-8-9.25.;
2185 2001.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 1, Doba adventní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-636-1.36.;
2186 2001.Lubich, Chiara, 1920-2008.Ohnisko jednoty.Bratislava:Nové mesto.80-85487-63-2.28.;
2187 2001.Trstenský, Viktor.Ďalšie bolestné výlevy duše túžiacej po pravde a spravodlivosti.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.80-7165-291-1.01.;
2188 2001.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [3] \p Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Polypress:Levoča.80-88704-47-2.24.;
2189 2001.Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.80-88922-69-0.františkánske.;
2190 2001.Labo, Šebastián, SJ.Lietajúci pútnik V. 1991-1993.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.80-08-03188-3.37.;
2191 2001.Ján z Kríža.Živý plamen lásky.Kostelní Vydří:KN.80-7192-435-0.30.;
2192 2001.Ventura, Václav.Jan Evangelista Urban : život a dílo.Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury.80-85959-77-1.životopisy svatých.;
2193 2001.Guardini, Romano.Ruženec naší Paní.Kostelní Vydří:KN.80-7192-543-8.45.;
2194 2001..Encyklopédia histórie sveta.Praha ::Cesty,.80-7181-568-3.37.;
2195 2001.Crux, Anna Gloria.Tretie tajomstvo z Fatimy. Keď viem, keď vidím. .Zvolen :Miroslav Polovinčák - Námásté.80-968661-0-9.46.;
2196 2001.Crane, Stephen, 1871-1900 - autor.Modrý hotel a jiné prózy.:Praha :.80-7207-408-3.59.;
2197 2001.Daniel-Ange.Tvoje telo je stvorené pre lásku..Bratislava:Serafín.80-88944-35-X.22.;
2198 2001.Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava:LÚČ.80-7114-348-0.životopisy svätých.;
2199 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.08.;
2200 2001.Autorský kolektív.Ekumena Košice. KARNAT:Košice.80-968519-3-4.12.;
2201 2001.Lohrum, Meinfold.Katerina za Sieny.Praha:Krystal.80-85929-45-7.6.;
2202 2001.Špirko, Jozef.Dejiny a umenie očami historika.Bratislava:LUC.80-7114-359-6.38.;
2203 2001..Základný kurz františkánskej misionárskej charizmy. Serafín:Bratislava.80-85310-55-4.františkánske.;
2204 2001.Pierre, Abbé.Nic než láska.Kostelní Vydří:KN.80-7192-548-9.08.;
2205 2001.Nemcová, Viera.Krížová cesta oslobodenia. Jas:Zvolen.80-88795-80-X.26.;
2206 2001.Weigel, George.Svedok nádeje - diel 3..Bratislava:Slovart.80-7145-485-0.47 b.;
2207 2001.Ružomberský, R.A..Póly. .Poprad :Prunella.80-88923-07-7.24.;
2208 2001.Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.80-85310-15-5.františkánske.;
2209 2001.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny \n [2] \p Raný kresťanský stredovek. Polypress:Levoča.80-88704-37-5.24.;
2210 2001.Vaško, Václav.Ne vším jsem byl rád : vlastní životopis.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-600-0.životopisy.;
2211 2001.Quoist, Michel (1921-1997).Konštrukcia človeka.Bratislava:Lúč.80-7114-330-8, 8071143308.25.;
2212 2001.Páleš, Emil.Angelológia dejin : pararelné a periodické javy v dejinách.:Sophia.80-968045-4-5.23.;
2213 2001.Svatošová, Marie.Hospic.Bratislava:LUC.80-7114-335-9.24.;
2214 2001.Olekšák, Peter.Michal Marek. KS biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-7142-092-1.01.;
2215 2001.Belák, Blažej.Katolícke Slovensko.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-374-1.38.;
2216 2001..Predrahá krv.Bratislava:LUC.80-7114-333-2.10.;
2217 2001.Emmanuela.Medžugorie 1981-2001. Pošlem vám svoju Matku. (Správa sestry Emanuely).. Magnifikat:Bratislava.80-967740-3-4.mariánske.;
2218 2001.Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.80-7114-331-6.36.;
2219 2001.Kollárová, Zuzana.Stráže - známe, neznáme 1276-2001. Mestský úrad:Poprad.80-968556-8-9.44.;
2220 2001.Ziesche, Maria Calasanz, 1923-2001 .Nový začátek :.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.80-7192-594-2.17.;
2221 2001.Grün, Anselm, 1945- - autor.V půli cesty :.:Kostelní Vydří :.80-7192-569-1.22.;
2222 2002.Halás, Štefan.Osobnosť profesora Hlaváča.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-414-4.14.;
2223 2002.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.80-968854-0-5.28.;
2224 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník A-F.:Cesty.80-7181-618-3.37.;
2225 2002.Július, Pašteka.Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny.Bratislava:LUC.80-7114-370-7.72.;
2226 2002.Urbankowski, Bohdan.Bóg dał mi słowo.Kraków:Towarzystwo Slowaków w Polsce.8387842990 (brož.); 83-87842-99-0.24.;
2227 2002.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.80-88704-51-0.24.;
2228 2002.Iľja, Iľf.Zlaté teľa.:Európa.80-88897-83-1.48.;
2229 2002.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.80-7165-322-5.františkánske.;
2230 2002.Muhs Wilhelm.Poklady priateľstva.Bratislava:Nové mesto.80-85487-70-5.10.;
2231 2002.Judák, Viliam.Dejiny mojej Cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-405-5.24.;
2232 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník G-L.:Cesty.80-7181-659-0.37.;
2233 2002.Dřímal, Ludvík.František Tomášek,jako katecheta dětí a mládeže.Olomouc:Matice cyrilometodějská.80-7266-107-8.09.;
2234 2002.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.80-88704-51-0.24.;
2235 2002..Love story a skutočný svet.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-399-2.26.;
2236 2002.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.80-7192-664-7.36.;
2237 2002.Ryś, Grzegorz.Inkvizícia.Liesek :Rímskokatolícky farský úrad v Liesku.80-968866-4-9.24.;
2238 2002.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.80-88704-51-0.24.;
2239 2002.Piťha, Petr, 1938- - autor.O lásce a službě sv. Anežky České.:[S.l.] :.80-86610-04-7.09.;
2240 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník.:Cesty.80-7181-768-6.37.;
2241 2002.Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.80-7165-322-5.františkánske.;
2242 2002.Ivan, Paulička.Všeobecný encyklopedický slovník M-R.:Cesty.80-7181-708-2.37.;
2243 2002.Selecký, Anton.Panna Mária v Litmanovej: Čakám vás v Nebi.Bratislava:Magnifikat.80-967740-4-2.mariánske.;
2244 2002.Lachmanová, Kateřina.Dve tváre lenivosti.Bratislava:Lúč.80-7114-365-0.31.;
2245 2002.Boleslav, Kumor.Cirkevné dejiny.Levoča:Polypress.80-88704-51-0.24.;
2246 2002.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 3. Doba postní a velikonoční triduum..Kostelní Vydří:KN.80-7192-674-4.36.;
2247 2002.Huberová, Gertrúda.Páter Teodózius Florentini. Bratislava:LÚČ.80-7114-390-1.životopisy svatých.;
2248 2002.Nina Mrázová.Meditácie na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-398-4.24.;
2249 2002.Allender, Dan.Pláč duše : jak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o Bohu.Bratislava :Porta libri.80-89067-05-0.24.;
2250 2002.Del Rio, Domenico.Ján Pavol II. očami novinára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-384-9.47 b.;
2251 2002.Hugo, Victor, 1802-1885 - autor.Devadesát tři.:Praha :.80-207-1104-X.48.;
2252 2002.Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.80-89070-02-7.26.;
2253 2002.Gogola, Jerzy.Reholní formace.Olomouc:MCM.80-7266-110-8.františkánske.;
2254 2002..Pisma :.Kraków :; Warszawa ::\"M\" ;; Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej,.8372212953;83-7221-295-3.františkánske.;
2255 2002.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 6. Neděle liturgického mezidobí (cyklus B).Kostelní Vydří:KN.80-7192-664-7.36.;
2256 2002.Cloud, Henry.Hranice :.Praha:Návrat domů.80-7255-055-1.21.;
2257 2002.Keilhauer, Fridolin.Medžugorie - prorocká výzva. Michal Vaško:Prešov.80-7165-318-7.mariánske.;
2258 2002.Vella, Elias OFM.Ježiš môj uzdravovateľ.Bratislava:LUC.80-968854-0-5.28.;
2259 2002.Pavol, Jan.Ako v sebe objaviť Božie povolanie?.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-365-8.33.;
2260 2003.Čížkovský, Zdeněk.V Africe mi říkali Sípho : životní příběh českého misionáře.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..80-7192-758-9.15.;
2261 2003.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.80-7192-825-9.36.;
2262 2003..100 najpiękniejszych miejsc i obiektów na Lubelszczyźnie =.Lublin ::Lubelski Klub Książki,.8391651525;83-916515-2-5.23.;
2263 2003.Lauček, Anton.Katolícka moderna.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-26-X.09.;
2264 2003..O kultúre a kultúrnosti.Bratislava:LUC.80-7114-443-6.20.;
2265 2003.Zevini,Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 4, Doba velikonoční.Kostelní Vydří:KN.80-7192-761-9.36.;
2266 2003.William, J. Short.Chudoba a radost : františkánská tradice.:Karmelitánské nakladatelství.80-7192-779-1.františkánske.;
2267 2003.Janáč - Hrubý, Pavol.Modlitba rodiny.Námestovo:Štúdio F.80-968922-0-7.31.;
2268 2003.Milan, Rúfus.Čakanka. a.s.:Slovenský spisovateľ.80-220-1224-6.11.;
2269 2003.Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.80-968929-5-9.14.;
2270 2003.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.80-551-1086-7.47 b.;
2271 2003.Ján Pavol II..Rímsky triptych.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-424-7.47 b.;
2272 2003.Nemcová, Viera.Zdravas´ Mária a ruženec. Jas:Zvolen.80-88795-95-8.45.;
2273 2003.Groeschel, Benedict J..Pozrite, hľa, prichádza!. Serafín:Bratislava.80-88944-89-9.36.;
2274 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.33.;
2275 2003.Piťha, Petr.Svatý kníže Václav.České Budějovice:Poustevník.80-86610-08-X.10.;
2276 2003.Langkammer, Hugolin .Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti.Bratislava:Serafín.80-88944-64-3 (rovnaké ISBN má v tlači kniha Výzvy fatimského posolstva).45.;
2277 2003.Aleksandr, Isajevič Solženicyn.Matrionina chalupa.:Slovenský spisovateľ.80-220-1267-X.50.;
2278 2003.Grün, Anselm.Obrazy premenenia.Bratislava:Serafín.80-88944-76-7.26.;
2279 2003.Słotwiński, Tadeusz..Święci franciszkańscy na każdy dzień /.Wrocław ::Wydaw. Św[iętego] Antoniego,.8388598384;83-88598-38-4.františkánske.;
2280 2003.Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-430-6.33.;
2281 2003.Xavier, Léon.Slovník biblické teologie.:Academia.80-200-1127-7.36.;
2282 2003.Ratzinger, Jozeph.Cesta veľkonočným tajomstvom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-424-1.33.;
2283 2003.Groeschel, Benedict.Nebo máme v rukách : Dary milostí, po ktorých túžime.Bratislava:Serafín.80-88944-33-3.36.;
2284 2003.sv. František Saleský..Pojednání o lásce k Bohu.:Matice cyrilometodějská.80-7266-140-X.26.;
2285 2003.Tereza, Z KALKATY MATKA.Myšlenky na každý den : 3..Praha:Nové město.80-86146-00-6.26.;
2286 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7.33.;
2287 2003.Bini, Giacomo.Chválospev na Kláru z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-74-0.františkánske.;
2288 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7.33.;
2289 2003.Martin, Weis..Mariánské květy : "... od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení ...".:Sursum.80-7323-046-1.45.;
2290 2003.Maliński, Mieczysław.Aby neomdlievali na ceste....Rímskokatolícky farský úrad:Liesek.80-89070-13-2.26.;
2291 2003.Popovec, Andrej.Slovo pre každého. Sereď:Michal Súkenník.80-968626-0-X.24.;
2292 2003.Stanček, Ľubomír, CM.Áno Bohu slovom. Spišské Podhradie:KS.80-968909-6-4.36.;
2293 2003.Bloch, Grzegorz B..Ján Duns Scotus. Serafín:Bratislava.80-88944-82-1.františkánske.;
2294 2003.Moskwa, Jacek.Pápež, ktorý zmenil svet.Bratislava:IKAR.80-551-1086-7.40.;
2295 2003.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začať u Krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-421-7.33.;
2296 2003.Kútnik Šmálov, Jozef.Litánie loretánske : Rozbor a výklad - Suma mariológie.Bratislava:LÚČ.80-7114-404-5.45.;
2297 2003..Rosa mystica:.Brno:Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci s farním úřadem Sloup..45.;
2298 2003.Spoločnosť sestier Matky Božieho milosrdenstva.Duchovnosť svätej sestry Faustíny.Prešov:VMV.80-7165-398-5.13.;
2299 2003.Simma, Maria, 1915- - autor.Duše v očistci :.:Olomouc :.80-7266-133-7.24.;
2300 2003.Galeštoková, Dominika.Novéna k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej. .Trnava :KON-PRESS.80-85413-54-X.10.;
2301 2003.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 12. Všední dny liturgického mezidobí (1.- 8. týden, roční cyklus 2).Kostelní Vydří:KN.80-7192-831-3.36.;
2302 2003.Vaněk, František Bernard.Na krásné samotě.Kostelní Vydří:KN.80-7192-808-9.58.;
2303 2003.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.80-85487-39-X.05.;
2304 2003.Tomko, Jozef.Na misijných cestách II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-446-2.04.;
2305 2003.Schneider, Herbert.Kontemplácia s Klárou z Assisi. Serafín:Bratislava.80-88944-73-2.františkánske.;
2306 2003.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny - Novovek : Obdobie absolutizmu a osvietenstva. Spišské Podhradie:KS.80-968909-2-1.24.;
2307 2003.Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.80-88944-77-5.36.;
2308 2003.Giorgio, Zevini, Pier Giordano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 7, Neděle liturgického mezidobí (cyklus C.Kostelní Vydří:KN.80-7192-825-9.36.;
2309 2003.Jurčovič, Fidél Ambróz, OFM.Smiať sa zakázané?. Juraj Mrocek:Bratislava.80-968887-2-2.františkánske.;
2310 2003.Laco, Zrubec.Posledný súboj.:Matica slovenská.80-7090-699-5.57.;
2311 2003.Lachmanová, Kateřina.O milosrdenstve.Bratislava:Lúč.80-7114-415-0.26.;
2312 2003.Gustavo, Parisciani..Svatý Josef Kopertinský : patron studentů.:Konvent minoritů.80-903395-0-6.09.;
2313 2003.Senger, Basilius.Kristova láska naléhá : obraz ze života sestry Kláry Fietzové.Kutná Hora:Haifa Island.80-903341-0-5.františkánske.;
2314 2003.Juraj, Kuniak.Púť k sebe.:Skalná ruža.80-967526-4-2.10.;
2315 2003.Habovštiak, Anton.Za mrakmi je moje milované slnko.Bratislava:Nové mesto.80-85487-39-X.životopisy svätých.;
2316 2003 ?..Hľadieť na Krista očami Márie.:..46.;
2317 2004.Ušák, Pavol.Torzo literárneho diela.Bratislava:LÚČ.80-7114-479-7.57 b.;
2318 2004.Andersen, Hans Christian.Rozprávka môjho života bez príkras.Bratislava :Buvik.80-89028-49-7.63.;
2319 2004.Bartoli, Marco.Svatá Klára. Praha:Vyšehrad.80-7021-694-8.františkánske.;
2320 2004.Vragaš, Štefan.Mariazell (pútnické miesto v rakúskom Štajersku). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-483-7.46.;
2321 2004.Ján Pavol II..Vstaňte, poďme!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-497-7.33.;
2322 2004.Ján Pavol II..Milovanému slovenskému národu. Badín:KS.80-967172-7-8.47 b.;
2323 2004.Hayden, Christopher.Modlit se s Písmem.Kostelní Vydří:KN.80-7192-810-0.35.;
2324 2004.Mihalusová, Viliama Štefánia OSF.25 rokov Školských sestier sv. Františka v Ružomberku 1979-2004.Ružomberok:OSF..františkánske.;
2325 2004.Schneider, Herbert.Mystický život s Klárou z Assisi.Bratislava:Serafín.80-88944-95-3.františkánske.;
2326 2004.Schalück, Hermann.Citlivosť a solidarita : Františkánske inšpirácie.Bratislava:Serafín.80-88944-86-4.františkánske.;
2327 2004.Lauček, Anton.Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (1990-2003).Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-87-1.09.;
2328 2004.[ilustrace a text Stanislav Weigel]..Tajemství eucharistie :; v meditativních obrazech Stanislava Weigela.:Kartuziánské nakladatelství.80-901943-5-4.25.;
2329 2004.Jank, Tomasz,.Ikona kríža zo San Damiana.Bratislava:Serafín.8088944694; ISBN 80-88944-69-4.františkánske.;
2330 2004.Breier, Pavel.Vincent Hložník : (v mojich fotografiách a spomienkach).Bratislava:Petrus Publishers.80-88939-90-9.23.;
2331 2004.Groeschel, Benedict J..Odvaha byť zdržanlivý.Bratislava:Serafín.80-8081-002-8.františkánske.;
2332 2004.Riversová, Francine.Výnimočné biblické ženy. Tamara.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-471-9.11.;
2333 2004..Wiara a kultura.Sandomierz:Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka.8373003819 (brož.); 83-7300-381-9.26.;
2334 2004.Kumor, Boleslav.Cirkevné dejiny : Súčasné obdobie (1914-2000). Spišské Podhradie:KS.80-89170-09-9.24.;
2335 2004..Instrumentum laboris.:..33.;
2336 2004.Řezáč, Václav, 1901-1956 - autor.Rozhraní.:Praha :.80-7106-412-2.71.;
2337 2004.Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Vánoční proč, kdy, jak, kde.:V Kostelním Vydří :.80-7192-923-9.10.;
2338 2004.Giorgio, Zivini, Pier Goirdano Cabra (ed.).Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-790-2.36.;
2339 2004.Grun, Anselm.Duchovné vedenie u Otcov púšte.Bratislava:Serafín.80-85310-81-3.18.;
2340 2004.Ušák, Pavol.Tak umieral a žije básnik Paľo Oliva.Bratislava:LÚČ.80-7114-480-0.57 b.;
2341 2004.Schneider, Herbert.Životodarné umieranie : K 750. výročiu smrti Kláry z Assisi (1193-1253).Bratislava:Serafín.80-8081-003-6.frantiskánske.;
2342 2004.Javorka, Ľubo.Rezonancie : Chvenie duše spoznané srdcom.Ružomberok :TESFO.80-969087-4-X.22.;
2343 2004.Piťha, Petr, 1938- - autor.Dušičková zamyšlení.:České Budějovice :.80-86610-12-8.26.;
2344 2004.Arminjon, Blaise.Veľpieseň.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-474-3.36.;
2345 2004.Emmerichová, Katarína Anna.Umučenie Pána Ježiša.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-451-4.12.;
2346 2004..Lectio divina na každý den v roce. 13, Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus.Kostelní Vydří:KN.80-7192-863-1.36.;
2347 2004.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 8. Všední dny liturgického mezidobí. 1.- 8. týden. Roční cyklus 1..Kostelní Vydří:KN.80-7192-879-8.36.;
2348 2004.Kačurová, Ivana.Poklady srdca : Príručka o modlitbe s deťmi.Bratislava :eRko.80-88710-62-6.22.;
2349 2004..Mládež v záhradke.Bratislava:Vydavateľstvo Záhradka.80-7125-025-2.57 a.;
2350 2004.Graun, Engelbert.Anton Paduánsky.Bratislava:Serafín.80-8081-009-5.františkánske.;
2351 2004.Gajdoš, Vševlad Jozef, OFM.V tichu kláštorov a knižníc.Bratislava:LÚČ.80-7114-491-6.19.;
2352 2004.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Neděle liturgického mezidobí (cyklus A.Kostelní Vydří:KN.80-7192-830-5.36.;
2353 2004.Crostarosa, Maria Celeste,.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096852582; 80-968525-8-2.životopisy svätých.;
2354 2004.Lauček, Anton.Výrobný román : Schematickosť a dogmatickosť slovenského výrobného románu (1950 - 1955).Ružomberok:Katolícka univerzita.80-89039-58-8.09.;
2355 2004.Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.80-86025-12-8.24.;
2356 2004.Paučula, Milan.Pamätnica 110. výročia Ružomberského katolíckeho kruhu.:Ružomberský katolícky kruh ..44.;
2357 2004.Slivka, Michal, SVD.40 rokov misionárom v Indii. Nitra:Spoločnosť Božieho slova.80-85223-43-0.04.;
2358 2004.Pánčiová, Bernadeta.Spomienky na Alenku Mačorovú.Vrícko:Rodina Nepoškvrnenej.80-969117-3-2.14.;
2359 2004.Celoslovenský tím pastorácie povolaní.Plán pastorácie povolaní na Slovensku. Nitra:SBS.80-85223-36-8.františkánske.;
2360 2004.Stanček, Ľubomír, CM.Zatiahni na hlbinu. Spišské Podhradie:KS.80-89170-10-2.24.;
2361 2004.Crostarosa, Mária Celesta.Autobiografia.Bratislava:Redemptoristi.80-968525-8-2.06.;
2362 2004.Chovanec, Vlastimil.Kvetinky svätého Hanibala Máriu Di Francia.Prešov:VMV.80-7165-453-1.08.;
2363 2004.Gogola, Jerzy Wiesław.Teológia spoločenstva s Bohom.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.80-89138-20-9.26.;
2364 2004.Cencini, Amedeo.Bůh je můj přítel : psychologie seberealizace a autoidentifikace v Bohu.Praha:Paulínky.80-86025-12-8.21.;
2365 2004.Wolf-Mednyánszky, Andy.Putovanie za kameňom mudrcov :.Nitra?:Andreas Wolf?.80-969273-0-2.51.;
2366 2004..Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí (26.- 34. týden, roční cyklu.Kostelní Vydří:KN.80-7192-878-X.36.;
2367 2004.Pašteka, Július.Literatúra ako svetlo.Bratislava:LUC.80-7114-461-4.57 b.;
2368 2004.Ecclesia Catholica.Smernice pre formáciu v rehoľných inštitútoch. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-511-6.33.;
2369 2004.Bradbury, Ray.Zlaté jablká slnka.Bratislava:Petit Press.80-85585-26-X.54.;
2370 2004.Ravier, André.Svätý Bruno.Bratislava:Serafín.80-88944-84-8.skrinka životopisy svätých.;
2371 2004, c1963.Toman, Josef, 1899-1977 - autor.Po nás potopa.:Frýdek-Místek :.80-7218-502-0.58.;
2372 2004].Kalwarczyk, Grzegorz(1941- )..Kościoły lewobrzeżnej Warszawy :.Warszawa ::Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy :; \"Studio Plus\". Oddział,.8391624072;83-916240-7-2.23.;
2373 2005.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-570-1.33.;
2374 2005.Benedikt XVI..Priznanie a vyznanie. Myšlienky Svätého Otca Benedikta XVI.. Lúč:Bratislava.80-7114-512-2.33.;
2375 2005.Duns, Ján Scotus.Teológia ako praktická veda.Bratislava:Seminár sv. Karola Boromejského.80-8081-031-1.františkánske.;
2376 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.18.;
2377 2005.Trstenský, Viktor.Monsiňor alebo rozhovory, listy, úvahy, komentáre, posolstvá.Banská Bystrica:TeleDat..01.;
2378 2005.Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.80-8081-014-1.františkánske.;
2379 2005.Benedikt XVI..Božia revolúcia. S úvodom Camilla Ruiniho.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-582-5.33.;
2380 2005.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (26.-34. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.80-7192-886-0.36.;
2381 2005.Dobríková-Porubčanová, Patrícia a kol. .Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-581-7.24.;
2382 2005.Eldredge, John.Divoký v srdci.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-3-5.21.;
2383 2005.Augustín,.Boží štát \n zv.2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-573-6.03.;
2384 2005.Bevere, john.Satanova návnada : Tvoja reakcia určuje tvoju budúcnosť.Bratislava:Slovo života.80-89165-07-9.32.;
2385 2005..Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-486-7.46.;
2386 2005.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-570-1.33.;
2387 2005.Vanier, Jean.Škandál služby.Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.8096863819; 80-968638-1-9.32.;
2388 2005.Bosmans, Phil.Daruj úsmev.Bratislava:Lúč.80-7114-522-X.24.;
2389 2005.Ragan, Gabriel.Biela sobota a veľkonočná vigília. Vplyv liturgického hnutia na súčasné chápanie a slávenie.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-89138-35-7.24.;
2390 2005.Stevani, Milena.Citová autonómia zasvätenej ženy.:KVPŽR..františkánske.;
2391 2005.Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:LUC.80-7114-524-6.24.;
2392 2005.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce. 10. Všední dny liturgického mezidobí (18.-25. týden, roční cyklus 1)..Kostelní Vydří:KN.80-7192-888-7.36.;
2393 2005.Legrand, Jacques.Ján Pavol II. Kronika neobyčajného života. Praha:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ - CESTY.80-7181-767-8.47 b.;
2394 2005..Františkánske pramene 1. : Spisy sv. Františka a sv. Kláry.Bratislava:Serafín.80-8081-022-2.františkánske.;
2395 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.33.;
2396 2005.Ján Pavol II..Pamäť a identita. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-537-X.33.;
2397 2005.Kútnik Šmálov, Jozef.Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie : Výber z diela 1.Bratislava:LÚČ.80-7114-459-2.57 b.;
2398 2005.Weigel, George,1951-.Svedok nádeje.Praha:Práh.8072521101 (viaz.); 80-7252-110-1.47 b.;
2399 2005.Lehmann, Leonhard.František z Assisi vo svetle jeho listov.Bratislava:Serafín.80-8081-030-3.františkánske.;
2400 2005.Bill, Joseph K..Ježiš, oceán lásky.Bratislava:Obzor.80-215-0521-4.26.;
2401 2005.Bill, Joseph K..Ježiš sa ma dotkol.Bratislava:Obzor.80-215-0522-2.14.;
2402 2005.Zavalloni, Roberto.Osobnosť Kláry z Assisi - psychologická štúdia.Bratislava:Serafín.80-8081-026-5.františkánske.;
2403 2005.Bosmans, Phil.Z lásky pre teba.Bratislava:LUC.80-7114-523-8.10.;
2404 2005.Brockman, James R..Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes.Bratislava:Serafín.80-8081-014-1.Františkánske.;
2405 2005.Camus, Albert, 1913-1960 - autor.Cizinec.:Praha :.80-86379-94-9.59.;
2406 2005.Vella, Elias, 1941-.Keď Duch Svätý píše môj život.Bratislava:Per Immaculatam.80-968854-4-8.28.;
2407 2005.Turanský, Štefan, SDB.Krehkosť duchovného povolania.Bratislava:Don Bosco.80-8074-029-1.františkánske.;
2408 2005.Breemen, Piet van,.Duchovná cesta k starnutiu. Don Bosco:Bratislava.80-8074-026-7.26.;
2409 2005.Ratzinger, Joseph.Európa : Jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-570-1.33.;
2410 2005.Warren, Rick.Život s jasným cieľom : Načo som vôbec na zemi?.Bratislava :Porta libri.80-89067-31-X.20.;
2411 2005.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.80-969304-6-X.35.;
2412 2005.Pavol Janáč, Ľubomír Pekarčík.Mučeník bez vyliatia krvi.Zákamenné:RKFÚ.80-969277-1-X.08.;
2413 2005.Ragan, Gabriel.Liturgická spiritualita kňaza podľa Redemptoris sacramentum.. Seminár sv. Karola Boromejského:Košice.80-89138-33-0.25.;
2414 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Duch liturgie.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-477-8.33.;
2415 2005.Aurélius, Augustín.Boží štát. Lúč :Trnava.80-7162-571-X.03.;
2416 2005.Groeschel, Benedict,J,.Stagnácia alebo napredovanie.Bratislava:Serafín..františkánske.;
2417 2005.Rivers, Francine.Rút. Dobrá kniha:Trnava.80-7141-507-3.11.;
2418 2005.Litva, Félix, SJ.Kanadský experiment.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-491-3.25.;
2419 2005.Johson, Jan.Keď sa nám zrútil svet:.s. l.:International Bible Society.80-86755-05-3.24.;
2420 2005.Urban, Marek.O kontemplácii Kristovej tváre vo svetle zasväteného života.Prešov:VMV.80-7165-510-4.36.;
2421 2005.Wons, Krzysztof.Nielen z chleba žije človek... :.Michalovce:Misionár.80-969304-6-X.36.;
2422 2005.Zevini, Giorgio.Lectio divina na každý den v roce : Všední dny liturgického mezidobí (9.-17. týden, roční cyklus 1.Kostelní Vydří:KN.80-7192-890-9.36.;
2423 2005??..P. Arnold Janssen :.:..03.;
2424 2005??.Ehm, Josef,1909-1989.České gotické umění =.:..38.;
2425 2005??..Svätá Biblia čiže celé Sväté Písmo PRAHA 1964.:..36.;
2426 2005??..Hidergarda z Bingenu.:..11.;
2427 2005??.Ahern, Patrick V.,1919-2011.Tři dary Terezie z Lisieux /.:.978-80-262-0922-5.02.;
2428 2005??..Starý Zákon II. Spolok sv.Vojtecj 1969.:..36.;
2429 2005??..Starý Zákon I.Spolok sv.Vojtecha 1968.:..36.;
2430 2005??..Biblia Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy.:Slovenská Evanjelická Cirkev 1979..36.;
2431 2005??..Duch Svaté Terezie Ježíškovy.:..02.;
2432 2005??.Šejnman, Michail Markovič.Vatikán medzi dvoma svetovými vojnami /.:..24.;
2433 2005??..Básnľ svaté Terezie Ježíškovy.:Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydťí..02.;
2434 2006.Artimová, Marta.Hervartov, Šiba, Uście Gorlickie : Exkurzia minulosťou cez prítomnosť do budúcnosti.Hervartov:Obecný úrad.80-969536-5-6.44.;
2435 2006.Pronzato, Alessandro.Staroba - vek nádeje. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-629-5.22.;
2436 2006..Svätý Benedikt : patrón Európy - medaila - modlitby.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-0-1.10.;
2437 2006.Stanček, Ľubomír,.Ján Pavol II. a mládež.V Ružomberku:Katolícka univerzita.8080840911 (brož.); 80-8084-091-1.34.;
2438 2006.Osuna, Francisco.Rukoväť kontemplatívnej modlitby.Bratislava:Serafín.80-8081-052-4.františkánske.;
2439 2006.Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-89170-18-8.12.;
2440 2006.Leclerk, Eloi.Múdrosť chudáčika.Bratislava:Serafín.80-8081-054-0.františkánske.;
2441 2006.Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.80-8074-044-5.57 a.;
2442 2006.Akimjak, Amantius.Služba mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-055-5.26.;
2443 2006.Crabb, Lawrence J..Přibližte se k Bohu--.:Návrat domů.80-7255-145-0.26.;
2444 2006.Hudaček, Milan.Jezuiti.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-535-9.38.;
2445 2006.Hevenesi, Gabriel.Iskry sv. Ignáca.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-530-8.26.;
2446 2006.Žaloudek, Peter.Áina Hemolele - Svätá zem Molokai : Po stopách P. Damiána de Veuster misionára malomocných.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.80-89231-10-1.06.;
2447 2006.Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.80-89123-05-8.47 c.;
2448 2006.Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-068-7.04.;
2449 2006.Janáč, Pavol,.Dobro spoločenstva.Zákamenné:RKFÚ.8096946242; 80-969462-4-2.25.;
2450 2006.Nathaniel, Hawthorne.Šarlátové písmeno.:Motýľ.80-89199-34-8.48.;
2451 2006..Brněnská diecéze (1777-2007) :.:[Brno] :.80-239-5678-7.38.;
2452 2006.Mednyánszky, Wolf Andy.Veni vidi cognovi.[S.l.]:[s.n.]..05.;
2453 2006.Keating, Karl.Čomu skutočne veria katolíci?.Bratislava:Redemptoristi SMN.80-969600-0-8.25.;
2454 2006.Eldredge, John; Eldredge, Stasi.Očarujúca.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-9-4.21.;
2455 2006.Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).životopisy svätých.;
2456 2006.Šubjaková, Elena.Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.80-968587-3-4.46.;
2457 2006.Moravia, Alberto.Opovrhnutie.Bratislava:Slovart.80-8085-094-1.68.;
2458 2006.Liguori, Alfonz Mária de.Vo svetle večnosti.Michalovce:MISIONÁR.80-88724-25-2.26.;
2459 2006.Bevere, john.Víťazstvo nad strachom.Bratislava :Slovo Života International.80-89165-13-3.21.;
2460 2006.Misál, Stanislav.Liptovská Teplička - domov pod Kráľovou hoľou.Levoča:Marián Tejbus - MTM.80-89187-14-5.44.;
2461 2006.Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Služobníci vašej radosti. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-602-3.33.;
2462 2006.Stanček, Ľubomír, CM.Ján Pavol II. a mládež : Zborník.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-091-1.40.;
2463 2006.Kučera, Jiří .Vyznavač a mučedník Štěpán Trochta.:Portál.80-7367-116-6 (Naše ISBN sa nezhoduje: 80-7178-116-6).05.;
2464 2006.GaÆÑzka, Grzegorz.¤ladami Jana PawÆa II.Marki:Michalineum.8370194109; 83-7019-410-9.47b.;
2465 2006.Kocián, Václav.Svetlo zo Solúna. Zvolen:Jas.80-89219-06-3.7.;
2466 2006.Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-057-1.03.;
2467 2006.Caroli Ernesto OFM.Leksykon duchowosci franciszkanskiej.Krakow-Warszawa:Francizkanskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Polnocnej.83-7221-766-1.františkánske.;
2468 2006.Bosco, Teresio.Dominik Savio.Bratislava:Don Bosco.80-8074-041-0.04.;
2469 2006.Ferrini, Giuliano.Františkánski svätí na každý deň.Bratislava:Serafín.80-8081-044-3.františkánske.;
2470 2006.Fietz, Klara.Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů-.Kutná Hora:Haifa Island.80-903341-1-3; 978-80-903341-1-3.františkánske.;
2471 2006.Stanček, Ľubomír, CM.Daj sa mu celý. Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka:Spišské Podhradie.80-89170-18-8.32.;
2472 2006.Katolícka Cirkev .Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-593-0.25.;
2473 2006.Lamanec, Anton.Folklór ako predpoklad ďalšej spolupráce.Svidník:Tlačiareň svidnícka.80-969592-0-4.44.;
2474 2006.Gráfel, Ľudovít.Nec arte nec marte.Komárno:Mestský úrad; NEC ARTE.8096793012 (viaz.); 80-967930-2-0;80-967930-1-2.23.;
2475 2006.Zasępa, Tadeusz.Internet a globalizácia : Antropologické aspekty.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-092-X.48.;
2476 2006.Macák, Ernest, SDB.Utečenci pre Krista.Bratislava:Don Bosco.80-8074-044-5.životopisy svatých.;
2477 2006.Mikuláš, Mikuláš.Cardinál Jozef Tomko : Doctor Honoris Causa Katolíckej Univerzity v Ružomberku.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-068-7.životopisy svätých.;
2478 2006.Ivanová.Veľký slovník cudzích slov.Prešov:Vydavateľstvo SAMO-AAMM.80-89123-05-8.47 c.;
2479 2006.Dlugoš, František.Svätý Jakub apoštol v chráme a medzi nami.Levoča:Milan Tejbus - MTM.80-89187-10-2.07.;
2480 2006.Hahn, Scott.Kto si Mária?.Bratislava:Redemptoristi.80-968638-6-X.46.;
2481 2006..Dotknout se neviditelného Boha--.:Návrat domů.80-7255-144-2.24.;
2482 2006.Kamenistý, Ján.Slová o modlitbe.Bratislava:Motýľ.80-89199-47-X.25.;
2483 2006.Williams, Veronica.Radosť z odovzdania sa!.Bratislava:Hnutie Modlitby Matiek.80-969455-7-2.21.;
2484 2006.Tomko, Jozef.So srdcom na Slovensku.Bratislava:LÚČ.80-7114-597-1.04.;
2485 2006.Zatorski, Wlodzimierz.Škola Pánovej služby 1. : Lectio Divina. Ako čítať Sväté písmo.Bacúrov:Mnísi z rehole sv Benedikta.80-969465-1-X.36.;
2486 2006..Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU..47b.;
2487 2006.Ratzinger, Joseph.Odpustky z Assisi.Bratislava:Serafín.80-8081-045-1.františkánske.;
2488 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.33.;
2489 2006.Lullus, Rajmund.Vlastný život. Testament.Ružomberok:Katolícka univerzita.80-8084-057-1.10.;
2490 2007..Rakovina prsníka.Bratislava :Liga proti rakovine.978-80-89201-32-7.57 a.;
2491 2007.Kašparů, Jaroslav Max, 1950- - autor.Třicet případů, aneb, Malé, bílé, kulaté.Brno ::Brno :.978-80-7295-098-0.22.;
2492 2007.Biser, Eugen.Vyznanie viery a otčenáš, Nová interpretácia.Bratislava:Serafín.978-80-8081-067-2.26.;
2493 2007.Brtoš, Stanislav.Životné okamihy.Ružomberok:Stanislav Brtoš.978-80-969840-4-6.10.;
2494 2007.Scelzo, Angelo.Láska bez odpočinku.Bratislava:Lúč.9788071146209 (brož.); 978-80-7114-620-9.životopisy svatých.;
2495 2007.Lewis, C. S. (Clive Staples), 1898-1963.Rady skúseného diabla.:Porta libri.978-80-89067-45-9.26.;
2496 2007.Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.]..26.;
2497 2007.Angela, z Foligna.Mystické zážitky a duchovné rady.Bratislava:Serafín.978-80-8081-064-1.13.;
2498 2007.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Sloboda ako dar - či záhuba? 2. diel.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-602-5.24.;
2499 2007.Rodina Panny Márie.Novéna k sv.Terézii z Lisieux.:..02.;
2500 2007.Balling, Adalbert Ludwig.Všetko najlepšie.Bratislava:Lúč.978-80-7114-624-7.10.;
2501 2007.Bugan, Bystrík.Svätý Bystrík.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-660-5.07.;
2502 2007.Piekutová, Beata.Listy svätej sestry Faustíny.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-590-9.13.;
2503 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.františkánske.;
2504 2007.Grun, Anselm.Ľudská zrelosť zasvätených osôb.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-053-5.františkánske.;
2505 2007.Stanček, Ľubomír, CM.Matka a syn. Spišské Podhradie:KS.978-80-89170-26-5.09.;
2506 2007..Kompendium KKC. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-664-0.25.;
2507 2007.Cabaudová, Judith.Rabín, ktorý sa vzdal Kristovi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-682-4.13.;
2508 2007..Legenda o písaní testamentu grófom Pálffym.Prievidza:Tlačiareň Ofsetka.978-80-969740-0-9.11.;
2509 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.33.;
2510 2007.Mantke, Wolfram.Panna Maria mluví ve Fatimě.Praha?:Fatimský apoštolát v ČR..mariánske.;
2511 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.33.;
2512 2007.Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.978-80-551-1479-8.57 b.;
2513 2007.Veselý, Josef,1929-2010.P. Aleš Zlámal :.Opava ::[s.n],..františkánske.;
2514 2007.Bošmanský, Karol, SVD.Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-149-2.24.;
2515 2007.Grun, Anselm.Hľadanie vnútornej rovnováhy.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-063-4.18.;
2516 2007.Trebenová, Maria.Zdravie z Božej lekárne : Liečivé rastliny: rady a skúsenosti.Bratislava:IKAR.978-80-551-1479-8.40.;
2517 2007.Dziwisz, Stanisław.Život s Karolom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-661-9.33.;
2518 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-659-6.33.;
2519 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.33.;
2520 2007.Hünermann, Wilhelm, 1900-1975.Farář arský.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-112-4.14.;
2521 2007.Lewis, Clive Staples.Zaskočený radosťou. Bratislava:Porta libri.978-80-89067-40-4.08.;
2522 2007.Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.978-80-969686-0-2.10.;
2523 2007.Eduard Karkan.Autom po Európe.:Ottovo nakladatelství.978-80-7360-591-9.44.;
2524 2007.Keszler, František.Moje srdce zostane s Vami.Vrícko:Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.978-80-969820-1-1.07.;
2525 2007.Eldredge, John.Cesta túžby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-6-4.21.;
2526 2007.Sebíňová, Františka.Dávam všetko.:Németh Oto.978-80-89277-04-9.09.;
2527 2007.Elisabeth de la Trinite.Nebo vo viere.:s.n...10.;
2528 2007.Maliński, Mieczysław.Náš chlieb každodenný.Námestovo:Štúdio F.978-80-89070-30-5.25.;
2529 2007.prikryl lubomir.žilinski knazi a reholnici v 20.storoči.:..33.;
2530 2007.Török, Marek Marcel.Mária, nauč nás žiť Evanjelium tvojho milovaného Syna.Dunajská Lužná:AHO 3.978-80-968432-7-5.mariánske.;
2531 2007.Šubjaková, Elena.Devingrad.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-968587-6-7.24.;
2532 2007..Taliančina na cesty s prepisom výslovnosti : Konverzačná príručka.Bratislava:Príroda.978-80-07-01562-3.73.;
2533 2007.Šuppa, Jozef, SJ.Modlitby pred eucharistickým Ježišom.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-580-0.28.;
2534 2007.Martin, Eduard.Kniha radosti.Kostelní Vydří:KN.978-80-7195-113-1.20.;
2535 2007.Veselý, Josef.Ne Pane nám ne nám.Opava:[s.n.]..22.;
2536 2007.Medňanský, Alojz.Malebná cesta dolu Váhom.Bratislava:Vydavateľstvo SSS.978-80-8061-280-1.74.;
2537 2008.Kyrinovičová Irena.Svätci na Slovensku.[S.l.]:I & I PR, s.r.o.,..37.;
2538 2008.Messa, Pietro.František z Assisi a patristická literatúra. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafín.978-80-8081-075-7.františkánske.;
2539 2008.Lozano, Neal.Vyslobodení .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-05-1.24.;
2540 2008.Židlický, Karel.Turzovské příběhy :; [sborník svědectví].Olomouc ::Matice cyrilometodějská.978-80-7266-289-0.46.;
2541 2008.Petr Piťha.Pťišla jsem vám sloužit.:.978-80-7195-247-3.františkánske.;
2542 2008.Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.978-80-7195-277-0.56 b.;
2543 2008.Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského.Láska smrťou nekončí. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-617-3.07.;
2544 2008.Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.978-80-7266-283-8.24.;
2545 2008.Dlugoš, František.Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy.Levoča:MTM Levoča.978-80-89187-21-8.46.;
2546 2008.Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.978-80-85223-81-1.24.;
2547 2008.Veľbacký, Ján.Aplikácia bohatstva cirkevnej hudby v praxi. .Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.978-80-89361-26-7.57 a.;
2548 2008.Billa Joseph.Duchovné myšlienky Otca Jozefa K.Billa V.C..Kostolná - Záriečie:Koral, o.z...26.;
2549 2008.Altmann, Petra, 1953-.Léčivá síla klášterních bylinek.:V Kostelním Vydří :.978-80-7195-277-0.48.;
2550 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.24.;
2551 2008.Haľko, Jozef (1964).Arcibiskupov zápas. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-743-2.45.;
2552 2008.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.978-80-967740-8-1.Marianske.;
2553 2008.Tomko, Jozef.Na životných cestách.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-727-2.04.;
2554 2008.Brtoš, Stanislav.Spevy duše. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.978-80-970047-9-8.10.;
2555 2008.Däniken, Erich von, 1935-.Den, kdy přišli bohové.:V Praze :.978-80-242-2160-1.53.;
2556 2008.Gnip, Jozef.páter František Paňák SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-595-4.12.;
2557 2008.Olos, Viktor.Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v Ľubochni .:Viktor Olos.978-80-969970-4-6.44.;
2558 2008.Hromník, Milan, SJ.Lasalettské posolstvo. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-619-7.44.;
2559 2008.Knapík, František.Odišiel, ale zostal s nami. Kaplánom u Jána Farkašovského. .Levoča :MTM.978-80-89187-30-0.09.;
2560 2008.Cantalamessa, Raniero.Život v Kristovi.Bratislava:Serafín.978-80-8081-066-5.30.;
2561 2008.Šuppa, Jozef, SJ.Pod krížom..Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-594-7.28.;
2562 2008.Kamenec, Ivan,1938-.Slovenský štát v obrazoch (1939-1945).Praha ::Ottovo nakladatelství.9788073607005.23.;
2563 2008..Pavel, apoštol Ježíše Krista :.:Praha :.978-80-86949-51-2.15.;
2564 2008.Vnuk, František.Andrej Hlinka.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-682-7.72.;
2565 2008.Ondruš, Rajmund, SJ.Z Černovej do Žiliny. Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-597-8.12.;
2566 2008.Curtis, Brent.Posvätná romanca. .Bratislava :Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-03-7.26.;
2567 2008.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina.Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-52-0.36.;
2568 2008.Rivas, Catalina.Umučení.:Olomouc :.978-80-7266-283-8.978-80-7266-283-8.;
2569 2008.Chrobák, Vladimí­r.Martin Križan - medzi Kivarmi v ekvádorskom pralese.Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-072-6.07.;
2570 2008.Vella, Elias.O satanovi.Bratislava:Per Immaculatam.978-80-968854-8-0.28.;
2571 2008.Brtoš, Stanislav.Loretánske veršovanie.Ružomberok:Stanislav Brtoš.978-80-969951-0-3.10.;
2572 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.24.;
2573 2008.Polo, Gloria.Stála som pri bráne neba a pekla. Nitra:Publica.978-80-969867-4-3.24.;
2574 2008..Formatio catholica w duchu świętego Pawła.Stalowa Wola:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.9788361307242 (brož.); 978-83-61307-24-2.26.;
2575 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-700-5.33.;
2576 2008.Trstenský, František.Svätý Pavol z Tarzu. .Bratislava:Don Bosco.978-80-8074-080-1.32.;
2577 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.33.;
2578 2008.Špidlík, Tomáš, 1919-2010.Apoštol národů svatý Pavel.:Olomouc :.978-80-7412-005-3.30.;
2579 2008..Kresťania v dialógu. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.978-80-970050-8-5.25.;
2580 2008.Baláž, Zoltán.Z klauzúry do vyhnanstva.Banská Bystrica-Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.9788088937319; 978-80-88937-31-9.47 b.;
2581 2008.Misál, Stanislav.Sedemnásťročná misia v novej škole. .Levoča :MTM.978-80-89187-27-0.12.;
2582 2008.Hargaš, Michal.Medžugorie.Bratislava :Magnificat.978-80-967740-8-1.mariánske.;
2583 2008.Hunermann, Wilhelm.Farár z Arsu. Bratislava:LÚČ.978-80-7114-764-0.14.;
2584 2008.Šubjaková, Elena.Turzovka 50 rokov milosti.Bratislava:ZDRUŽENIE Živá Voda Turzovky.978-80-969918-2-2.46.;
2585 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Pavol, apoštol národov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-735-7.33.;
2586 2008.Vasilj.Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.:.88-8424-099-9.mariánske.;
2587 2008.Žifčák, František.Dejiny Klčova. .Levoča :MTM.978-80-89187-26-3.56 a.;
2588 2008.Hahn, Scott.Otec, čo plní sľuby.Bratislava:Redemptoristi.978-80-969600-8-8.25.;
2589 2009.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina. .Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-57-5.36.;
2590 2009..Ružomberok _ monografia mesta. .Banská Bystrica :Štúdio Harmony.978-80-89151-22-6.56 a.;
2591 2009..Slovensko :.:Praha :.978-80-7360-834-7.23.;
2592 2009.Grün, Anselm, 1945-.Umění stárnout.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-316-6.21.;
2593 2009.Jöckle, Clemens, 1950-.Blahoslavení milosrdní :.Strasbourg ::Éditions du Signe,.978-2-7468-2028-9.37.;
2594 2009.Lauček, Anton.Andrej. .Krivá :M-SERVIS.978-80-969978-7-9.09.;
2595 2009.Frassati Gawronská, Luciana.Pier Giorgio Frassati _ Dni jeho života. .Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.978-80-970126-1-8.životopisy svätých.;
2596 2009.Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-800-2.33.;
2597 2009.Brtoš, Stanislav.Slávime obetu. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.978-80-970186-6-5.10.;
2598 2009.Moore, Thomas.Temné noci duše.Praha:Portál.978-80-7367-547-9.25.;
2599 2009.Brtoš, Stanislav.Spevy o slobode. .Ružomberok:Stanislav Brtoš.978-80-970150-8-4.10.;
2600 2009.Dante Alighieri, 1265-1321.Božská komedie. |p Očistec.:Brno :.978-80-7399-659-8.58.;
2601 2009.Kendrick, Stephen ; Kendrick, Alex.Dar lásky. .Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.978-80-222-0571-9.22.;
2602 2009.Volek, Peter.Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov. .Ružomberok :Katolícka univerzita, Filozofická fakulta.978-80-8084-497-4.25.;
2603 2009..Dni a roky po barbarskej noci. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-785-5.24.;
2604 2009.Nouwen, Henri.Ako klaun v Rí­me. .Bratislava :Kongregáci najsvätejšieho Vykupiteľa.978-80-89342-08-2.25.;
2605 2009.Langford, Joseph.Matka Tereza a Panna Maria.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-323-4.mariánske.;
2606 2009.Günther-Haug, Barbara.Brigita Švédska .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-770-8.06.;
2607 2009.Chevalier, Jules.Sestra Apolónia Andriveau a Škapuliar umučenia. .Nitra :Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.978-80-970127-2-4.04.;
2608 2009..Papež Benedikt XVI. v České republice.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-426-2.37.;
2609 2009.Miravalle, Mark.Medžugorie a rodina.:USPO pre Mariánske centrum Medjugorie.978-80-7165-726-2.46.;
2610 2009.Hudák, Pavol a kol..Dotyk radosti. .Prešov :Tlačiareň Kušnír.978-80-89404-03-2.21.;
2611 2009.Kocián, Václav.Už je tu ten čas _ 2. diel. .Zvolen :Združenie Jas.978-80-89219-21-6.24.;
2612 2009.Matka Tereza.Poď, buď Mojím svetlom.Bratislava:Minor..životopisy svätých.;
2613 2009.Grun, Anselm.Daruj mi široké srdce _ Modlitby. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-649-4.18.;
2614 2009.Bianco, Enzo.Čokoľvek ste neurobili....1. :Don Bosco.978-80-8074-091-7.24.;
2615 2009.Bajan, Silvester.Pieseň o láske .:Shalom.978-80-969939-6-3.36.;
2616 2009.Šechný, Jozef.V službe cirkvi k cieľu. .Prešov :Michal Vaško.978-80-7165-734-7.14.;
2617 2009.Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.978-80-8081-085-6.25.;
2618 2009.Premonstratensian sisters.Rodina premoštrátskych sestier.Zsámbék:[s.n.] ..24.;
2619 2009.Riversová, Francine.Výnimoční biblickí muži. Jonatan. .Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-641-8.14.;
2620 2009.Ravasiová, Eugénia Elizabet.Nebeský Otec sa prihovára k svojim deťom. .Šipice :Vydavateľstvo sv. Bystríka.978-80-969000-8-4.31.;
2621 2009.Brtoš, Stanislav.Postrehy zo života. _ 1. .Černová :Brtoš Stanislav.978-80-970186-5-8.10.;
2622 2009.Fiker, Eduard,1902-1961.Zlatá čtyřka /.Praha ::Martin Trojan - 3-JAN,.978-80-86839-25-7; 978-80-86839-26-4.51.;
2623 2009.Tančáková, Monika.Volanie Litmanovej hory. .Prešov :Akcent Print.978-80-89295-15-9.45.;
2624 2009.Tardif, Emiliaqno.V ohni lásky Ducha Svätého. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-748-0.24.;
2625 2009.Young, William Paul.Chatrč.Bratislava:Tatran.978-80-222-0562-7.12.;
2626 2009.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-786-9.33.;
2627 2009.Kocian, Václav.Už je tu ten čas. .Zvolen :Združenie Jas.978-80-89219-20-9.7.;
2628 2009.Bellová, Bianca,(1970-).Sentimentální román.[Praha] ::IFP Publishing,.978-80-903997-5-4.64.;
2629 2010.Rivasova, Catalina.Zo Sinaja na Kalváriu. .Bratislava :Jacobs Light Communication.978-80-89386-09-3.24.;
2630 2010.Szczepanowicz, Marian.Kuriéri Božieho slova :.:.978-80-89694-25-9.34.;
2631 2010.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.978-80-969918-4-6.7.;
2632 2010.Sočufka, František, SJ.Náš priateľ z Vlkolínca Páter Palko Horský. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-692-0.44.;
2633 2010.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.978-80-970268-6-8.33.;
2634 2010.Sasiadeková, Jolanta.Neobyčajne obyčajná. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-797-8.13.;
2635 2010.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci I. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-834-7.24.;
2636 2010.Šubjaková, E..Hlaholika, posvätné dedičstvo Slovákov. .Bratislava :Združenie Živá Voda Turzovky.978-80-969918-4-6.07.;
2637 2010.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..františkánske.;
2638 2010..Sestry Makiokovy.:Praha : Brána.978-80-7243-489-3.50.;
2639 2010.Kossaková, Zofja.Malomocný kráľ. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.978-80-8110-852-5.65.;
2640 2010.Hromník, Milan, SJ.Obetovali svoj život. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-702-6.09.;
2641 2010..Usmievaj sa! Myšlienky blahoslavenej Zdenky. .Bratislava :Lúč.978-80-7114-811-1.05.;
2642 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.36.;
2643 2010.Kocian, Václav.Zabudnutý kráľ Rastislav. .Zvolen :Združenie Jas.978-80-89219-25-4.7.;
2644 2010.Latko, Albín.Čo ukrýval tajomný archív.[Martin]:Albín Latko.9788097055998 (viaz.); 978-80-970559-9-8.74.;
2645 2010., sestra Emmanuela.Medžugorský zázrak .:Vydavateľstvo Misionár.978-80-88724-50-6.46.;
2646 2010.Bevere, John.Bližšie k Bohu. .Bratislava :Slovo života international.978-80-89165-25-4.32.;
2647 2010.Ljubič, Marijan.Medjugorje. Stručná správa o udalostiach a posolstvách.Prešov:Michal Vaško pre Mariánske centrum.978-80-7165-784-2.46.;
2648 2010.Egri, Viktor.Srdce nevymeníš. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.978-80-8110-783-2.52.;
2649 2010.Grün, Anselm.Kniha otázok a odpovedí. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-696-8.18.;
2650 2010.Lachmanová, Kat..Sila orodovnej modlitby. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-30-0.31.;
2651 2010.Chan, Francis.Bláznivá láska. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-9-9.26.;
2652 2010.Misál, Stanislav.Stromy poznania a viery Jána Kováča. .Levoča :MTM.978-80-89187-41-6.24.;
2653 2010.Cellini, Benvenuto.Kamenná serenáda. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.978-80-8110-520-3.53.;
2654 2010.Anderson, Carl - Chávez, Eduardo.Panna Mária Guadalupská .:Redemptoristi - Slovo medzi nami.978-80-89342-18-1.45.;
2655 2010.Šavol, brat .Boží šašo.Bratislava :Cathedra.978-80-89495-06-1.05.;
2656 2010.La Grua, Matteo.Modlitba oslobodenia. .Zvolen :Združenie Jas.978-80-89219-24-7.25.;
2657 2010.Lachmanová, Kat.Kotva nádeje. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-37-9.31.;
2658 2010.Watts, Greg.Matka Tereza:.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-48-5.životopisy svatých.;
2659 2010..Rozprávania ruského pútnika. .Trnava :Dobrá kniha.978-80-7141-688-3.24.;
2660 2010.Bob, Jozef.Ľúbostné siluety, Triptych zo života Jána Kollára, Andreja Sládkoviča a Ľudovíta Štúra. .Levoča :Slovenská biblická spoločnosť.978-80-8110-597-5.74.;
2661 2010.Carson, Ben.Širšie súvislosti .:Advent-Orion.978-80-8071-125-2.22.;
2662 2010.Reymont, Wladyslav Stanislaw.Zasľúbená krajina. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.978-80-8110-522-7.47 a.;
2663 2010.Lucado, Max.Láska hodná dávania. .Stará Ľubovňa :Kumran.978-80-969835-7-5.24.;
2664 2010.Daniel-Ange, 1932-.Kdo je můj bratr?.:Kostelní Vydří :.978-80-7195-396-8.14.;
2665 2010.Lubich, Chiara, 1920-2008.Každý okamžik je dar : úvahy o žití přítomnosti.:Praha : Nové město.978-80-86146-62-1.28.;
2666 2010.Socio, Antonio.Tajomstvá Jána Pavla II. .Stará Ľubovňa :Salifoto.978-80-970268-6-8.47 b.;
2667 2010?.Kvasnička, Ladislav.Toto sa skutočne stalo. Neveríte?.s. l.:Marián Kvasnička a dedičia..21.;
2668 2011.Grün, Anselm,1945-.and quot;Čo mám robiť? and quot;.Trnava:Dobrá kniha.9788071417347 (viaz.); 978-80-7141-734-7.18.;
2669 2011.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-55-3.33.;
2670 2011..Jak překonat vyhoření :.Praha ::Návrat domů,.978-80-7255-252-8.24.;
2671 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.33.;
2672 2011.Vicenová, Mária.Novéna za uzdravenie tela a duše k Jánovi Pavlovi II.. .Nitra :Oáza Michala Archanjela.978-80-970650-1-0.10.;
2673 2011.Emmanuela, sestra.Medžugorie: .Michalovce:Redemptoristi.978-80-88724-52-0.46.;
2674 2011.Hawkey, Raymond.Vedľajší účinok.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018003466; 978-80-18-00346-6.48.;
2675 2011.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-21-1.26.;
2676 2011.Ratzinger, Joseph - Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský. Druhý diel:.Trnava:Dobrá kniha.9788071417217 (viaz.);978-80-7141-721-7.33.;
2677 2011..YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl...26.;
2678 2011.Lubich, Chiara,1920-2008.Áno človeka Bohu.Bratislava:Nové mesto.9788085487916 (brož.); 978-80-85487-91-6.28.;
2679 2011.Seewald, Peter.Svetlo sveta. .Bratislava :Don Bosco.978-80-8074-138-9.33.;
2680 2011.Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-868-2.33.;
2681 2011.Tondra František.Kňazom a veriacim.Námestovo :kancelária biskupského úradu pri príležitosti 75.narodenín diecézneho biskupa..25.;
2682 2011.sv. Terézia z Avily.Pozvanie k Otcovi .:Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi.978-80-89342-21-1.26.;
2683 2011.Carson, Ben,1951-.Zlaté ruky.Vrútky:Advent-Orion.9788080711412 (viaz.); 978-80-8071-141-2.08.;
2684 2011.Zeno, Katrina J..Keď život nejde podľa tvojich predstáv. Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-25-9.22.;
2685 2011.Vaňková, Jiřina,1949-.Informačné a komunikačné technológie pomáhajú deťom mladšieho školského veku s postihnutím.Ružomberok:Verbum.9788080848156 (brož.); 978-80-8084-815-6.22.;
2686 2011.Hahn, Scott.Veľa je povolaných . Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-22-8.24.;
2687 2011.Rio, Dominico Del.Karol Veľký. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-869-9.47 b.;
2688 2011.Brinkley, William.Útek sestry Cecílie.Bratislava:Post Scriptum.978-80-970489-7-6;9788097048976 (brož.); 978-80-970489-7-6.životopisy svätých.;
2689 2011.Vella, Elias,(1941-).Oblečte si srdce Pastiera.Bratislava:Per Immaculatam.9788097000677 (brož.);978-80-970006-7-7.28.;
2690 2011.Haas, Rudolf.Sibírsky trestanec.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018007372; 978-80-18-00737-2.47.;
2691 2011.Harris, Alex.Robiť ťažké veci.[S.l.]:Kumran.978-80-89487-11-0;9788089487110 (brož.); 978-80-89487-11-0.24.;
2692 2011.Koch, Ursula.Hildegarda z Bingenu.Bratislava:Lúč.9788071148500 (viaz.);978-80-7114-850-0.11.;
2693 2011.De Lazzari, Francesco, 1943-.Eucharistický život svaté Kláry.:Olomouc : Refugium Velehrad-Roma.978-80-7412-081-7.františkánske.;
2694 2011.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.978-80-970647-7-8.36.;
2695 2011.Oder, Slavomir - Gaeta, Saverio.Prečo svätý. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-55-3.47 b.;
2696 2011.Hrubín, František, 1910-1971.Srpnová neděle.:Praha : Artur.978-80-87128-59-6.47.;
2697 2011.Mária od Navštívenia,1844-1907.Veľké pravdy v malých príbehoch.Bratislava:Lúč.9788071148685 (brož.); 978-80-7114-868-5.24.;
2698 2011.Horák, Jozef.Smrť kráča k zlatému mestu.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018007396; 978-80-18-00739-6.74.;
2699 2011..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-93-5.25.;
2700 2011.Andrič, Ivo.Prekliaty dvor.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018007532; 978-80-18-00753-2.63.;
2701 2011.Judák, Viliam.Na Petrovom stolci II..Trnava:SSV.978-80-7162-877-4.24.;
2702 2011.Nałkowska, Zofia,(1884-1954).Medailony.Řepín ::Tomáš Bruckner,.978-80-904661-2-8.61.;
2703 2011.Lubich, Chiara,1920-2008.Byť tvojím Slovom.Bratislava:Nové mesto.9788085487886 (brož.); 978-80-85487-88-6.28.;
2704 2011.Lee, Nicky - Lee, Sila.Kniha o manželstve. .Pezinok :Familiaris.978-80-89428-04-5.21.;
2705 2011.Coddington, Andrea.Židovka. .Levoča :Slovenská knižnica pre nevidiacich.978-80-18-00248-3.09.;
2706 2011.Němec, Vít,(1984-).Školské sestry III. řádu sv. Františka ve Fryštáku 1898-1927.Uherské Hradiště ::Historická společnost Starý Velehrad,.978-80-86157-35-1.františkánske.;
2707 2011..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.23.;
2708 2011.Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii,Tajomstvo Márie,Vrúcna modlitba,List priateľom Kríža,Láska večnej Múdrosti. Bratislava:Oto Németh.978-80-89277-33-9.45.;
2709 2011.Rostworowski, Piotr.Škola Pánovej služby 3. : Duchovné vedenie. .Sliač :Mnísi z rehole svätého Benedikta.978-80-970647-7-8.26.;
2710 2011.Vella, Elias,1941-.Rieka vody života.Zvolen:Združenie Jas.9788089219261 (brož.); 978-80-89219-26-1.28.;
2711 2011.Kluz, Władysław.47 rokov života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788071628804 (brož.); 978-80-7162-880-4.05.;
2712 2011.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.978-80-970477-3-3.12.;
2713 2011..František Hadri-Drevenický (1905-1961) - významná osobnosť Spiša.Spišská Nová Ves:ABC studio.9788097080402 (brož.); 978-80-970804-0-2.životopisy svätých.;
2714 2012.Felinau, Pelz von.More nemlčí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018017814; 978-80-18-01781-4.67.;
2715 2012.Leonov, Leonid M..Jazveci.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018014691; 978-80-18-01469-1.61.;
2716 2012.Kocian, Václav.Zlatý kľúč v srdci Európy.Zvolen:Jas.9788089219292 (brož.); 978-80-89219-29-2.24.;
2717 2012.Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018016800; 978-80-18-01680-0.47.;
2718 2012.Vella, Elias,1941-.Kristoterapia.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606009 (brož.); 978-80-89606-00-9.28.;
2719 2012..Poďme sa rozprávať.Levoča:SKN.9788018010082 (CD-ROM); 978-80-18-01008-2.20.;
2720 2012.Ludwig, Otto.Kleopatra.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018013335; 978-80-18-01333-5.65.;
2721 2012.Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.9788375531350;978-83-7553-135-0.47b.;
2722 2012..YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.25.;
2723 2012.Judák, Viliam.Živé dedičstvo.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.97880-8135-016-0 (brož.);978-80-8135-016-0.07.;
2724 2012.Brodek, Peter.Bratia múdrosti :.Bratislava ::Karmelitánske nakladateľstvo,.978-80-8135-025-2.07.;
2725 2012.Sečka, Štefan.Inštrukcia diecézneho biskupa, Mons. Štefana Sečku pre slávenie jubilejného roku a roku viery.:Rím. kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule pre vnútornú potrebu..25.;
2726 2012.Fritz, Rudolf.Himalájski tigri.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018012895; 978-80-18-01289-5.70.;
2727 2012.Valtorta, Maria,(1897-1961).Magdaléna.Olomouc ::Matice cyrilometodějská,.978-80-7266-372-9 .15.;
2728 2012.Panovová, Viera Fiodorovna.Serioža, Vaľa, Voloďa.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018013052; 978-80-18-01305-2.66.;
2729 2012.Bujak, Adam(1942- )..Łagiewniki :.Kraków ::Biały Kruk,.9788375531350;978-83-7553-135-0.41.;
2730 2012.Hérrisard, M. Denise.Aby si roznecova Boží dar, ktorý je v tebe...l.Postulácia M.A.M.:Rím.9788089536054 (brož.); 978-80-89536-05-4.františkánske.;
2731 2012.Bednáříková, Anna,1963-.Ozveny života.Ružomberok:Verbum.9788080849061 (brož.); 978-80-8084-906-1.10.;
2732 2012.Luscoň, Jozef, SDB.Ovládajú nás masmédiá?.Bratislava:Don Bosco.9788080741587 (brož.);978-80-8074-158-7.26.;
2733 2012.Perrin, Joseph-Marie,1905-2002.Život matky Alfonzy Márie Alžbety Eppingerovej zakladateľky Kongregácie sestier Najsvetejšieho Spasiteľa 1814-1867.Bratislava:Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (niederbronnské sestry).9788097108106 (brož.);978-80-971081-0-6.životopisy svätých.;
2734 2012.Balzac, Honoré de,1799-1850.Modesta Mignonová.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018016664; 978-80-18-01666-4.63.;
2735 2012.Judák, Viliam.Od Petrovho stolca k Veľkej Morave.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.978-80-7162-930-6.07.;
2736 2012.Hrušovský, Ján.Ruže a trón.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018016800; 978-80-18-01680-0.48.;
2737 2012.Walczuk, Adam,.Pallotíni a úcta k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku.Ząbki:Apostolicum.9788370318017; 978-80-7031-801-7.13.;
2738 2012.Cencini, Amedeo,(1948-).Strom života.Bratislava:Serafín.9788080810986 (brož.);978-80-8081-098-6.františkánske.;
2739 2012.Maliňáková, Danka.Duchovný a ľudský rozmer Mons. Štefana Garaja.Ružomberok:Verbum.9788080849122 (brož.);978-80-8084-912-2.09.;
2740 2012.Lajčiak, Ladislav,1945-.Povestný černovský kostolíček.Ružomberok:Ján Šindléry - TESFO.9788089253487 (brož.); 978-80-89253-48-7.09.;
2741 2012.Benedikt(1927-).Ježiš Nazaretský.Trnava:Dobrá kniha.9788071417736 (viaz.);978-80-7141-773-6.33.;
2742 2012.Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.08.;
2743 2012.Malá, Mária.Otvorila som dlaň a ponúkla im svoje srdce.Nitra:Garmond.9788089148806 (brož.); 978-80-89148-80-6.24.;
2744 2012.Judák, Viliam,.Z múdrosti našich otcov.Nitra:Gorazd.9788089481170 (viaz.); 978-80-89481-17-0.životopisy svatých.;
2745 2012.Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa na jubilejný rok a rok viery.:Rím. - kat. Biskupský úrad v Spišskej Kapitule..25.;
2746 2012.Langenberg, Ruth.Engel.München:Prestel.978-3-7913-4714-1.38.;
2747 2012.Tyrol, Anton,1960-.Od Písma k životu.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350122 (brož.); 978-80-8135-012-2.25.;
2748 2012.Bonet, André,1961-.15 dní so svätou Ritou.Bratislava:Lúč.9788071149071 (brož.); 978-80-7114-907-1.životopisy svätých.;
2749 2012.Amorth, Gabriele,1925-.Posledný exorcista.Bratislava:Don Bosco.9788080741730 (brož.); 978-80-8074-173-0.25.;
2750 2012.Ivančić, Tomislav(1938-).Uzdravenie skrze odpustenie.Zvolen:Jas.9788089219285 (brož.);978-80-89219-28-5.24.;
2751 2012.Sečka, Štefan.Kresťan v službe novej evanjelizácie.Spišské Podhradie:Biskupský úrad v Spišskej Kapitule.9788097101398 (brož.);978-80-971013-9-8.26.;
2752 2012.Košturiak, Ján,(1961-).Peniaze v rukách kresťana.Bratislava:Don Bosco.9788080741648 (brož.);978-80-8074-164-8.26.;
2753 2013.Stendhal,1783-1842.Armance.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018023891; 978-80-18-02389-1.50.;
2754 2013.Śliwa, Leszek.František - pápež z konca sveta.Trnava:Dobrá kniha.9788071417897 (viaz.);978-80-7141-789-7.33.;
2755 2013.Šubjaková, Elena.Obrázkový letopis starobylých Slovákov.Dolný Ohaj:Tlačiareň Merkur.9788097023317 (brož.); 978-80-970233-1-7.23.;
2756 2013.Lozano, Neal,1949-.Návrat staršieho brata.Bratislava:Kumran.9788089487363(brož.); 978-8089487-36-3.26.;
2757 2013.Salesny, Karl H..Don Bosco - jedna radosť.Bratislava:Don Bosco.9788080741846 (brož.); 978-80-8074-184-6.životopisy svätých.;
2758 2013.Repko, Jozef.Slovanský patrón:.Trnava:SSV - Vojtech.978-80-7162-982-5.15.;
2759 2013.Rubin, Sergio.Pápež František.Bratislava:Don Bosco.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.33.;
2760 2013.Valášek, Štefan.Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova /.[Slovensko] ::Inertial Technologies,.978-80-971526-0-4.38.;
2761 2013.Nouwen, Henri J. M., 1932-1996.Modlitba s ikonami.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350320 (brož.); 978-80-8135-032-0.24.;
2762 2013.Figuli, Margita,1909-1995.Babylon.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018025154; 978-80-18-02515-4.51.;
2763 2013.Burpo, Todd.Nebo nie je výmysel.Levoča:SKN.9788018021187 (CD-ROM); 978-80-18-02118-7.26.;
2764 2013.Vella, Elias,1941-.Uzdrav ma, môj Pane.[Veľký Lapáš]:Per Immaculatam.9788089606030 (brož.); 978-80-89606-03-0.28.;
2765 2013.Philippe, Jacques,1947-.Cesta dôvery a lásky.Liptovský Mikuláš:Komunita Blahoslovenstiev.9788097147631 (brož.);978-80-971476-3-1.26.;
2766 2013.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.978-80-7252-436-5.37.;
2767 2013.Byrne, Lorna,1953-.Posolstvo nádeje od anjelov.Bratislava:Ikar.9788055133508 (viaz.); 978-80-551-3350-8.24.;
2768 2013.Cristiani, Léon.Extatička z Niederbronnu.[S.l.]:Slovenská provincia Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa.9788097147600 (brož.); 978-80-971476-0-0.životopisy svätých.;
2769 2013.Bezák, Róbert, CSsR.Róbert Bezák: Vyznanie.Vozokany:Navi Graf.9788097149123 (viaz.);978-80-971491-2-3.56 b.;
2770 2013.Matka Myriam.Verím s Máriou.[S.l.] :Editunio.978-963-08-5607-2.46.;
2771 2013.Ježková, Alena,1966-.Tichá srdce :.Praha ::Práh,.978-80-7252-436-5.37.;
2772 2013.Zubko, Peter,1972-.Kult Svätej krvi v Košiciach.Košice:Viliam Ščavnický.9788097106126 (brož.); 978-80-971061-2-6.32.;
2773 2013..Láska smrtí nekončí :.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.978-80-7195-704-1.14.;
2774 2013.Gavenda, Marián.V sile Slova.Bratislava:Don Bosco.9788080742676 (brož.); 978-80-8074-177-8;978-80-8074-267-6.36.;
2775 2013.František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.978-80-7162-998-6, 9788071629986.33.;
2776 2013.Janáč - Hrubý, Pavol.Odkaz koncilu veriacim XXI. storočia.Spišská Kapitula:Rím.-kat. Bisk. úrad..33.;
2777 2013.Jozef Tiňo.Exodus.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-766-8.36.;
2778 2013.Socci, Antonio,1959-.Caterina.Levoča:SKN.9788018013496 (CD-ROM); 978-80-18-01349-6.14.;
2779 2013.Karol Dzuriak.Stovka 100 Liptovského múzea v Ružomberku.Liptovský Mikuláš:REPROservis Kováč.9788097009496 (viaz.); 978-80-9700944-9-6.47 b.;
2780 2013.Dobraczyński, Jan,1910-1994.Stín Otce :.Praha ::Paulínky,.978-80-7450-091-6.34.;
2781 2013.Ondríková, Libuša.Vlkolínec, najkrajšie miesto na svete.[Ružomberok] :Občianske združenie Vlkolínec..56 a.;
2782 2013.Michalička, Ján.Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti.Žilina:Inštitút Communio.9788097127558 (brož.); 978-80-971275-5-8.02.;
2783 2014.Sabatier, Robert,1923-2012.Švedske zápalky.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018029343; 978-80-18-02934-3.43.;
2784 2014.Meyer, Joyce.Od zlozvykov k dobrým návykom.Bratislava:Slovo života international.9788089165414 (brož.); 978-80-89165-41-4.21.;
2785 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.08.;
2786 2014..Veľká kniha milostí.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018028384; 978-80-18-02838-4.47 b.;
2787 2014.Rösner, Libor.Archa zákona :.V Brně ::Konvent minoritů ve spolupráci s časopisem Immaculata a s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné,.978-80-903395-6-9.09.;
2788 2014.Valtorta, Maria,1897-1961.Lekcie k Listu Pavla Rimanom.Bratislava:Jacobs light communication.9788089386154 (viaz.); 978-80-89386-15-4.35.;
2789 2014.Troisi, Simone.Chiara Corbella Petrillo.Bratislava:Lúč.9788071149552 (brož.);978-80-7114-955-2.životopisy svätých.;
2790 2014.Wons, Krzysztof,1959-.Odovzdať sa Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.9788088724810 (viaz.); 978-80-88724-81-0.25.;
2791 2014.Vítek Peter, PhDr..Prvá svetová vojna a Liptov.Turany:Liptovské múzeum v Ružomberku.978-80-971535-2-6.23.;
2792 2014.Katolícka cirkev..Evangelii gaudium.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.33.;
2793 2014.Meliškov, Radovan.Ruženec o Panne Márii Sedembolestnej.[Litava:Bratstvo Božského Srdca Ježišovho.9788097154745 (brož.); 978-80-971547-4-5.39.;
2794 2014.Lois F. Capovilla.Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:SSV.978-80-8161-051-6.06.;
2795 2014.Škvorecký, Josef,1924-2012.Sedmiramenný svícen ;.Voznice :; Praha ::Leda ;; Rozmluvy,.978-80-7335-377-3; 978-80-87440-82-7.50.;
2796 2014.František,1936-.O nebi a zemi.Levoča:Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu.9788018027110; 978-80-18-02711-0.33.;
2797 2014.Wons, Krzysztof,1959-.Uveriť Ježišovi.Michalovce:Redemptoristi; Misionár.9788088724766 (viaz.); 978-80-88724-76-6.25.;
2798 2014.Philipe, Anne,1917-1990.Kratší ako vzdych.Trenčín:F, Pro mente sana.9788088952794 (brož.); 978-80-88952-79-4.65.;
2799 2015.Benazzi, Natale.365 dní s pápežom Františkom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.9788081611759 (brož.); 978-80-8161-175-9.33.;
2800 2015.Terézia, z Avily,1515-1582.Kniha života.Košice:Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík.9788097221201; 978-80-972212-0-1.13.;
2801 2015.Dlugoš, František,1955-.Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu.Levoča:MTM.9788089736171 (brož.); 978-80-89736-17-1.26.;
2802 2015.Šmidová, Bonaventúra.Ježiš a ruža- a človek.[Žilina]:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.9788097176488; 978-80-971764-8-8.25.;
2803 2015.Rusináková, Magdaléna.Svätý rok milosrdenstva.Bratislava:Lúč.9788081790201 (brož.); 978-80-8179-020-1.36.;
2804 2015.Augustín, 354-430.O zasvätenom panenstve.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.9788081350610 (brož.); 978-80-8135-061-0.03.;
2805 2015.Frigo, Gilberto.Katechizmus zasväteného života.Košice?:Zachej.978-80-971881-1-5.26.;
2806 2015.Janáč, Pavol,.Dobro milosrdenstva.V Spišskej Kapitule:Rímskokatolícky biskupský úrad.9788089602292; 978-80-89602-29-2.25.;
2807 2015.Repko, Jozef.Prebúdzanie obra.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-161-2.12.;
2808 2015.Sebíňová, Františka,.Kříž je mou radostí :.[s.l.] ::[s.n.],..životopisy svatých.;
2809 2015.Čverčko, Ján.Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 2014.Bratislava:Don Bosco.9788080743369 (brož.); 9788-0-8074-336-9.56 b.;
2810 2015.Anna Katarína Emmerichová.Tajomstvá posledných časov.[Košice]:Zachej.978-80-971881-7-7.16.;
2811 2015.František, pápež, 1936 -.Encyklika Laudato Si’.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081611803 (brož.); 978-80-8161-180-3.33.;
2812 2015.Misál, Stanislav.Ján Kováč: Kňaz vo Východnej a posledný Pirát krásy.Markušovce:Darius.9788097156220;978-80-971562-2-0.16.;
2813 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.mariánske.;
2814 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
2815 2016.Grilli, Massimo.Evanjelium pocestného.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.36.;
2816 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
2817 2016.Jurko, Jozef,1950-.Zjavujte Božiu lásku podľa odkazu koncilu.Kapušany:Bens.9788089679157; 978-80-89679-15-7.25.;
2818 2016.+uk-Olszewski, Dariusz,.Svedok bezhraničnej lásky :.Brno ;; Bratislava ;; Nitra ;; Niepokalanów ::Konvent minoritů v Brně,.978-80-903395-8-3.životopisy svatých.;
2819 2016.Brtoš, Stanislav.Krvou spečatené.Ružomberok:Literárny klub ružomberských spisovateľov.978-80-972043-1-0.10.;
2820 2016..Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť.Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.9788056103975; 978-80-561-0397-5.25.;
2821 2016.Grilli, Massimo.Skutky apoštolov, cesta Slova.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.9788089120482 (brož.); 978-80-89120-48-2.36.;
2822 2016.Bamonte, Francesco.Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.[Košice]:Zachej.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Marianske.;
2823 2016.Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.37.;
2824 2016.Calasanzová Ziescheová Maria.Dokonalá sloboda.Trnava:Spolok sv.Vojtecha .978-80-8161-224-4.10.;
2825 2016.František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33.;
2826 2016.Hrušovská, Alžbeta.Ruže uprostred zimy.Staré Hory:Kláštor Bosých Karmelitánov.9788097234447 (viaz.); 978-80-972344-4-7.02.;
2827 2016.Agasso, Domenico.Don Bosco.Bratislava:Don Bosco.9788080743635 (brož.); 978-80-8074-363-5.09.;
2828 2016.Krysztofowicz, Michał M..Božia pochodeň.Bratislava:Post Scriptum.9788089567553; 978-80-89567-55-3.05.;
2829 2016.František,1936-.Posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka Amoris laetitia.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.9788081612183 (brož.); 978-80-8161-218-3.33.;
2830 2016.Luscoň, Jozef, SDB.Zaľubenému sa ľahšie žije.[Bratislava]:Don Bosco.9788080743413; 978-80-8074-341-3.22.;
2831 2017.Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.978-80-8074-382-6.životopisy svätých.;
2832 2017.Luscoň, Jozef, SDB.„Titus, ideš!“.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco..životopisy svatých.;
2833 2017.Veronika Barátová.Božia vôla bludisko alebo cesta.:Komunita blahoslavenstiev.978-80-972591-9-8.25.;
2834 2017.Baroková Anna.Sviatosť Eucharistie v Spisoch a v živote sv. Františka z Assisi.Ružomberok:Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity.978-80-561-0506-1.Františkánske.;
2835 2017.Spillmann, Joseph, SJ.Obeť spovedného tajomstva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-8161-272-5.životopisy svätých.;
2836 2017.Jozef Luscoň.Titus, ideš!.Bratislava:Vydavateľstvo Don Bosco.978-80-8074-382-6.životopisy svatých.;
2837 2017..Obeta darovaného života.Bratislava:Lúč.9788081790768; 978-80-8179-076-8.životopisy svatých.;
2838 2017.Matejka, Martin.P.Benjamin Martinský SJ.Ružomberok:[s.n.]..15.;
2839 2017.Luscoň, Jozef,.Titus, ideš!.Bratislava:Don Bosco.9788080743826; 978-80-8074-382-6.životopisy svatých.;
2840 2018.Hünermann, Wilhelm,1900-1975.Živé svetlo.:.9788081613142; 978-80-8161-314-2.skrinka životopisy svätých.;
2841 2018.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.978-80-89888-05-4.Františkánske.;
2842 2018.Schmucki, Oktavian.František z Assisi, muž modlitby.Bratislava:Minor.978-80-89888-05-4.Františkánske.;
2843 2018??.Bamonte, Francesco.Diabolské posadnutia a exorcizmus.:.9788089866199; 978-80-89866-19-9.25.;
2844 2019..Litánie.:.9788081613692; 978-80-8161-369-2.45.;
2845 2019.Hudaček, Milan.Košickí mučeníci.:.9788081911996; 978-80-8191-199-6.životopisy svatých.;
2846 2019.Sheen, Fulton John,.Uverme neuveriteľné.:.9788081912108; 978-8081912108.25.;
2847 2019.Wons, Krzysztof,1959-.Prehĺbiť vieru v Ježiša.:.9788088724940; 978-80-88724-90-0;978-80-88724-94-0.36.;
2848 2019.Marshall, Bruce,.Plná slávy.:.9788081613876; 978-80-8161-387-6.životopisy svatých.;
2849 2020.MacFarlane-Barrow, Magnus,.Neobyčajný príbeh Mary´s Meals.:.9788081614262; 978-80-8161-426-2.životopisy.;
2850 2020.Mária Kocová Radislav Kendera Jueaj Čech.Formujeme mysle a srdcia.:.978-80-561-0765-2.23.;
2851 2021.Mária Calasanzová Ziescheová.Prázdne ruky.:.978-80-8161-476-7.Životopisy svätých.;
2852 2021.Šuppa, Jozef, SJ.V službe života.Trnava:Dobrá kniha..životopisy svätých.;
2853 2022.František,.Sila povolania.:.9788080744878; 978-80-8074-487-8.33.;
2854 2022.Konferencia biskupov Slovensja.Posol jednoty a pokoja.Trnava:Spolok sv,Vojtecha.978-80-8161-588-7.životopisy svätých.;
2855 2022.Zdislav Kijas.Regula a život.:.978 80- 89888-31-3.Františkánske.;
2856 2023.Anton Barcík.HORA MILOSRDENSTVA PRE KAŽDĚHO.Považská cementáren Ladce:..25.;