logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa roku vydania

1 1986.George, Gamow.Pan Tompkins v říši divů.:Mladá fronta..EC-2.;
2 1991.Barbarič, Slavko.Modli sa srdcom. Serafín:Bratislava.80-85310-89-9.EC-1.;
3 1991.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Listy z väzenia.Bratislava:LÚČ.80-7114-028-7.EC-2.;
4 1992.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci.Bratislava:LUC.80-7114-064-3.EC-2.;
5 1994.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cirkev v dejinách Slovenska.Bratislava:LÚČ.80-7114-137-2.EC-2.;
6 1995.Krčméry, Silvester, SF.To nás zachránilo.Bratislava:LÚČ.80-7114-152-6.EC-1.;
7 1997.Grignion, Ľudovít Mária.O pravé mariánske úcte. Olomouc:MCM.80-238-0972-5.EC-1.;
8 1999.Powell, John.Riešenie hádanky o sebe.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-240-6.EC1.;
9 2000.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad evanjeliom.Bratislava:LÚČ.80-7114-305-7.EC-1.;
10 2003.Marx, André.Záhada strašiaceho ducha.Bratislava :SPN-Mladé letá.80-10-00096-5.EC-A12.;
11 2004.Meynard André-Marie OP.Duchovní život.Olomouc:MCM.80-7266-180-9.EC-1.;
12 2005.Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Z môjho života. Autobiografia.Trnava:Dobrá kniha.80-7141-497-2.EC-4.;
13 2005.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Od barbarskej noci - Na slobode.Bratislava:LÚČ.80-7114-500-9.EC-2.;
14 2005.Ján Pavol II..Krížová cesta - Via Crucis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-526-4.EC-1.;
15 2006.Franzen, August.Malé dějiny církve. Kostelní Vydří:KN.80-7195-082-3.EC-1.;
16 2006.Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.80-88949-89-0.EC-1.;
17 2006.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Deus caritas est .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.80-7162-594-9.EC-1.;
18 2007.Kempenský, Tomáš.Nasledovanie krista. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-676-3.EC1.;
19 2007.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Ježiš Nazaretský - 1. diel.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-579-4.EC-2.;
20 2007.Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI..Úvod do kresťanstva. Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-562-6.EC-1.;
21 2008.Brodek, Peter.Pane, aby som videl I.. Nitra:Publica.978-80-969867-5-0.EC-1.;
22 2008.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-700-5.EC-1.;
23 2008.Beke, Eduard.Filokalia.Ružomberok:Katolícka univerzita.978-80-8084-289-5.EC1.;
24 2008.Miguel, Aura.Fatimské tajemství a Jan Pavel II..:Karmelitánske nakladatelství v Kostelním Vydří.978-80-7195-193-3.EC-1.;
25 2008.Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.978-80-7141-609-8.EC-2.;
26 2009.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ako plnšie kresťansky žiť?.Bratislava:LÚČ.978-80-7114-733-6.EC-2.;
27 2009.Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.978-80-7162-786-9.EC-1.;
28 2009.Piccarreta, Luisa, 1865-1947.Panna Maria v království Boží Vůle :.:Olomouc :.978-80-7266-310-1.EC1.;
29 2010.Albom, Mitch.Nestrácajte vieru (skutočný príbeh).Bratislava :Vydavateľstvo Tatran.978-80-222-0590-0.EC-1.;
30 2010.Hahn, Scott.Znamenitý život.Bratislava:Redemptoristi.978-80-89342-13-6.EC2.;
31 2010.Emanuel od Nepoškvrneného a Bolestného Srdca Panny Márie.Svätá Veronika Giuliani.:..EC-1.;
32 2010.Kodet, Vojtěch.Učeníctvo. Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-50-8.EC-1.;
33 2010.Slovenská biblická spoločnosť.Nedeľné evanjeliové čítania metódou lectio divina .Banská Bystrica:Slovenská biblická spoločnosť.978-80-85486-64-3.EC-1.;
34 2010.West, Christopher.Teológia tela pre začiatočníkov. .Bratislava :Novo Millennio - asociácia pre výchovu.978-80-968964-2-4.EC1.;
35 2011.Borriello, Luigi.Jednoduchými očami .:Kongregácia Školských sestier sv. Františka.978-80-970477-3-3.EC1.;
36 2011..YOUCAT.Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.978-80-89231-93-5.EC1.;