logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu

1 ...a On sa už postará II..Jurko, Jozef (1950).Kapušany:Bens.2004.80-88998-57-3.Mt-A32.;
2 "Karmie was tym, czym sam zyje".Starowieyski Marek ks. .Warszawa:Akademia Teologii Katolickiej .1984..Mt-A32.;
3 1000 cirkevných pamiatok Slovenska.Lacika, Ján,1956-.Bratislava:Ikar.2012.9788055128528 (viaz.); 978-80-551-2852-8.Mt-A61.;
4 15 dní s Ludvíkem Marií Grignionem z Montfortu.Pinardon, Véronique - autor.:Brno :.2000.80-85319-93-4.Mt-B31.;
5 365 dní s P. Piom. .Pio, P..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2010.978-80-89231-25-6.Mt-B31.;
6 365 zamyslení na každý deň..Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998..Mt-B31.;
7 A Biblia má predsa pravdu.Keller Werner.Bratislava:Tatran.1969..Mt-A11.;
8 A Boh sa stal bratom ľudí .Álvarez, Valentin A. Riesco.:Lúč.2009.978-80-7114-787-9.Mt-A32.;
9 a dal im moc uzdravovať.Tardif, Emiliano.Bratislava:LUC.1999.80-7114-286-7.Mt-B11.;
10 Abdiáš, Jonáš, Micheáš .Varšo, Miroslav.Trnava ::Dobrá kniha.2010.978-80-7141-690-6.Mt-A51.;
11 Ako chlieb, ktorý sa láme.Breemen, Peter G. van.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-126-4.Mt-B31.;
12 Akvinský.Inglis, John.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-58-X.Mt-A11.;
13 Andělé :.Guardini, Romano,.Kostelní Vydří ::Karmelitánské nakladatelství,.1998.80-7192-300-1.Mt-B31.;
14 Anjeli - tajomní boží služobníci.Graham, Billy. Creativpress:Bratislava.1996.80-7131-015-8.Mt-B21.;
15 Anka Kolesárová.Rusiňáková, Magdaléna.Bratislava:Lúč.2017.9788081790720 (brož.); 978-80-8179-072-0.Mt-A22.;
16 Anton Paduánsky.Graun, Engelbert.Bratislava:Serafín.2004.80-8081-009-5.Mt-B11.;
17 Apoštol Pavol.Murphy-O\'Connor, J..Zvolen:Dominikáni.2016.9788097012670; 978-80-970126-7-0.Mt-A51.;
18 Arcibiskup Bernard Bober.Čižmár, Marián,.:.2020.9788097359218; 978-80-973592-1-8.Mt-A42.;
19 Atlas sveta.Butler, Cortina.:Readers Digest Výběr.2006.80-88983-60-6.Mt-A61.;
20 Baránkova večera.Hahn, Scott. Bratislava:Redemptoristi - Slovo medzi nami.2005.80-968638-4-3.Mt-B21.;
21 Bdejte a modlite sa.Ivančič, Tomislav. Zvolen:Jas.1993.80-900548-9-7.Mt-B31.;
22 Benedikcionál.Slovenská liturgická komisia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-693-0.Mt-A42.;
23 Benedikt XI. Portrét zblíska.Seewald, Peter. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-681-7.Mt-B21.;
24 Bezvýhradná láska.Powell, John,1925-2009.Trnava:Dobrá kniha.2013.9788071418054 (brož.); 978-80-7141-805-4.Mt-B11.;
25 Bible..Praha:Ekumenická rada církví v čsr.1984..Mt-A52.;
26 Biblia na codzień.Stanislaw Grzybek.Kraków:Polskie Towarzystwo Teologiczne.1975..Mt-A32.;
27 Biblia s aplikáciami pre život.. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-030-1.Mt-A51.;
28 Biblica - biblický atlas.Beitzel, Barry J.. Praha:Fortuna Print.2007.978-80-7321-302-2.Mt-A61.;
29 Blízki Bohu a ľuďom.Ondruš, Rajmund, SJ.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.Mt-A22.;
30 Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov.Bamonte, Francesco.[Košice]:Zachej.2016.9788097188153; 978-80-971881-5-3.Mt-A21.;
31 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4..;
32 Boží eros.Bernard z Clairvaux, sv., 1090-1153.Bratislava:LUC.2007.978-80-7114-641-4.Mt-B11.;
33 Božia vôľa-vaše posvätenie.Geiblreiter, Martin.Bratislava:PATEX s.r.o.1994.80-967059-2-X.Mt-B21.;
34 Brána do ticha.Llewelyn, Robert.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-350-X.Mt-A21.;
35 Byť s Ježišom.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071418948 (brož.); 978-80-7141-894-8.Mt-A22.;
36 Byť s Ježišom.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2014.9788071418481; 978-80-7141-848-1.Mt-A22.;
37 Celá malosť.Fiesole, Mario de.Michalovce:MISIONÁR.1999.80-88724-04-X.Mt-A21.;
38 Centrom ruženca je Kristus.Ariňo-Durand, Louis Marie,.:.2017.9788097238834; 978-80-972388-3-4.Mt-A21.;
39 Cesta k dokonalosti.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-6-4.Mt-B21.;
40 Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.Lencz, Ladislav.Bratislava:LUC.2000.80-7114-308-1.Mt-A21.;
41 Cesta srdce.Nouwen, Henri.Praha:ZVON.1995.80-7113-134-2.Mt-B11.;
42 Ciało Słowem Tworzone.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1997.83-86768-59-2.Mt-A32.;
43 Cirkev a pluralitná spoločnosť ..:Rímskokatolícka cirkev diecéza Žilina.2009.978-80-970169-7-5.Mt-B11.;
44 Cirkevné dejiny, sväzok I..Špirko, Jozef.Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..Mt-A42.;
45 Cirkevné dejiny, sväzok II..Špirko, Jozef.Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..Mt-A42.;
46 Citový život zasvätených.Brondino, Giuseppe.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.Mt-B01.;
47 Citový život zasvätených.Brondino, Giuseppe.Bratislava:Serafín.2004.80-88944-92-9.Mt-A11.;
48 Collectio missarum de Beata Maria Virgine.Amantius Akimjak.Spišská Kapitula - Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka.1997..Mt-A61.;
49 Cyril Vasiľ :.Majchrák, Jozef,.:.2016.978-80-972432-0-3.Mt-B21.;
50 Čo František nezažil : Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom.Mrocková, Viera.Bratislava:Juraj Mrocek.2005.80-969245-6-7.Mt-B11.;
51 Čomu skutočne veria katolíci?.Keating, Karl.Bratislava:Redemptoristi SMN.2006.80-969600-0-8.Mt-B21.;
52 Ďáblovi tváří v tvář :.Casadei, Lucia.:Praha :.2009.978-80-86949-78-9.Mt-B31.;
53 Dar a tajomstvo.Ján Pavol II,.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-49-7.Mt-B21.;
54 Dar víry :..:Praha :.1994.80-7113-086-9.Mt-A11.;
55 Dejiny katolíckej Cirkvi.Ján Kaššovic. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5.Mt-A11.;
56 Dejiny Spásy.Pauliny, Andrej, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..Mt-A42.;
57 Descartes.Thomson, Garrett.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-63-6.Mt-A11.;
58 Dialog.Katarína, Sienská.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.Mt-A11.;
59 Dialog.Katarína, Sienská.Praha:Krystal.2004.80-85929-70-8.Mt-A12.;
60 Direktář k provádění ekumenických principů a norem.Katolická církev..Praha ::Scriptum,.1995.80-85528-36-3.Mt-B11.;
61 Direktórium o službe a živote kňazov.Kongregácia pre klérus.:Arcibiskupský úrad Trnava.1994..Mt-B11.;
62 Divoký v srdci.Eldredge, John.Bratislava:Redemptoristi.2005.80-968638-3-5.Mt-B11.;
63 Divý muž.Rohr, Richard,.Dolný Kubín; Prešov:ZRNO; Michal Vašek.1997.8090049699; 80-900496-9-9.Mt-B31.;
64 Dogmatika pro studium i pastoraci.Muller, Gerhard Ludwig. Kostelní Vydří:Karmel. nakl..2010.978-80-7195-259-6.Mt-A11.;
65 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu.Druhý vatikánsky koncil. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-738-8.Mt-B11.;
66 Dom na skale:.Montana, Victoria.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova .1993.8085716038;80-85716-03-8.Mt-B11.;
67 Dominik Duka :.Duka, Dominik,,1943- - autor.Praha ::Portál.2011.978-80-262-0055-0 .Mt-B21.;
68 Dotyk s novým dňom. Myšlienky z éteru 4. Úvahy odvysielané v rozhlasovej relácii Ranné zamyslenia..Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.2000.80-88741-33-5.Mt-B11.;
69 Duchovní život.Meynard André-Marie OP.Olomouc:MCM.2004.80-7266-180-9.Mt-A11.;
70 Duchovný zápas.Scupoli, Lorenzo.Bratislava:Oto Németh.2000.80-88949-12-2.Mt-B11.;
71 Duchovný život kňaza..Tettamanzi, Dionigi.Bratislava:Don Bosco.2004.80-8074-010-0.Mt-A11.;
72 Duše v očistci :.Simma, Maria, 1915- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-1854-6.Mt-B21.;
73 Důvěrně s Ježíšem.Courtois, Gaston.Praha:ZVON.1991.80-7113-051-6.Mt-B01.;
74 Důvěrně s Ježíšem :.Courtois, Gaston - autor.:Praha :.1997.80-7113-201-2.Mt-B31.;
75 Dva středy - však jeden kruh :.Trobisch, Walter,.Nové Město nad Metují :; Hradec Králové ::Signum unitatis ;; TMG,.1990..Mt-B31.;
76 Dych života.Cencini, Amedeo.Bratislava:Serafín.2006.80-8081-061-3.Mt-B21.;
77 Ekonómia v službe charizmy a poslania.Kongregácia pre inštitúty .....:.2021.978-80-8193-022-5.Mt-B21.;
78 Evangelii gaudium.Katolícka cirkev..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610448 (brož.);978-80-8161-044-8.Mt-B11.;
79 Evanjelista Matúš a jeho svet. Vybrané texty z Matúšovho evanjelia a ich analýza pre biblický apoštolát..Tyrol, Anton. Katolícka univerzita v Ružomberku:Ružomberok.2002.80-89039-04-9.Mt-A51.;
80 Evanjelium pocestného.Grilli, Massimo.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2016.9788089120475 (brož.); 978-80-89120-47-5.Mt-A51.;
81 Evanjelium podľa Jána.Grilli, Massimo,.Ružomberok:Katolícke biblické dielo.2017.9788089120499; 978-80-89120-49-9.Mt-A51.;
82 Exhortácia Pastores dabo vobis.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.Mt-B11.;
83 Exodus.Jozef Tiňo.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-766-8.Mt-A51.;
84 F 1 :.Hay-Nicholls, Adam, 1981-.:Praha :.2010.978-80-204-2237-8.Mt-A61.;
85 Fabiola:.Wiseman, Mikuláš.Bratislava:Flash-Press.1996.80-967560-9-5.Mt-A22.;
86 Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť..Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.Mt-A22.;
87 Filokalia, alebo, Láska k dobru, kráse a čnosti. I. diel prvá časť..Ružomberok:VERBUM - vydavateľstvo KU.2016.9788056103975; 978-80-561-0397-5.Mt-A22.;
88 Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského.Volek, Peter.Ružomberok:Katolícka univerzita.2003.80-89039-23-5.Mt-A11.;
89 Fyzika.Jackson,Tom,.Bratislava:Slovart.2014.9788055611662 (viaz.); 978-80-556-1166-2.Mt-A61.;
90 Gaetano Errico.Palmiero, Antonio.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.Mt-A22.;
91 Gaetano Errico.Palmiero, Antonio.Žilina :Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.2009.978-80-970241-6-1.Mt-B31.;
92 Garabandal, události a data.Pesquera, Eusebio Garcia.Olomouc:MCM.1999.80-7266-003-9.Mt-A21.;
93 Genezis.Dubovský, Peter.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-626-5.Mt-A51.;
94 Grill On! č.5.WEBER - grilováni.cz.:.2019..Mt-A61.;
95 GUADALUPE - Zjavenie Matky Božej v Mexiku..Johnston, Francis.Košice:TYPOPRESS.2002.80-89089-01-1.Mt-A21.;
96 Historické knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie..Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2000.80-7141-490-5.Mt-A51.;
97 Hlásaj slovo. (2 Tim 4, 2).Vrablec Jozef, ThDr.. Michal Vaško:Prešov.2000.80-7165-227-X.Mt-A32.;
98 Hojenie zranených emócii.Padovani, Martin. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.Mt-B31.;
99 Homiletický zborník Cyklus B od adventu do postu.Miloslav Klisz.:Matice Cyrilometodejská.1993..Mt-B31.;
100 Hosana...Praha ::Portál,.1996.80-7178-045-6.Mt-B22.;
101 Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Bajan Silvester. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.Mt-A31.;
102 Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.Bajan Silvester. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-154-4.Mt-A31.;
103 Hovory. ..Bratislava :Porta libri.2010.978-80-89067-58-9.Mt-B21.;
104 Hrad v nitru.Terezie, od Ježiše sv.Kostelní Vydří:KN.1991.80-900138-5-6.Mt-B31.;
105 Hriešnici a svätí.Goodier, Alban.Prievidza:Kamil Mečiar.199.80-900425-7-0.Mt-A22.;
106 Humor spod kazateľnice.Bunčák, Ján. ViViT:Kežmarok.2000.80-88903-12-2.Mt-A31.;
107 Hviezdny tulák .Begeni, Peter.:Hvezdáreň a planetárium.2010.978-80-88749-50-9.Mt-A61.;
108 Hypotézy o Ježíšovi.Messori, Vittorio.Praha:Portál.1994.80-85282-53-4.Mt-A11.;
109 Chudoba.Cantalamessa, Raniero, 1934- - autor.Kostelní Vydří ::Kostelní Vydří :.1995 [v tiráži spr.80-7192-074-6.Mt-B31.;
110 Chudoba.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1999.80-88944-08-2.Mt-B01.;
111 Il segreto meraviglioso del santo rosario per convertirsi e salvarsi.S. Luigi Maria Grignion da Montfort.Via Romagna 44 ROMA:.1999.88-87103-04-6.Mt-A21.;
112 Ilustrované včelařství :.Gustin, Yves.V Praze ::Baobab :; GplusG :; J. Radvan,.2010.978-80-87060-27-8.Mt-A61.;
113 Indiáni I. 45 príbehov pre deti.Jalčák, Miloš.Prešov :Akcent Print.2005.80-969274-6-9.Mt-A32.;
114 Inšpiruj sa-.Ábel, František,.:.2020.9788089846412; 978-80-89846-41-2.Mt-A42.;
115 Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě.Stanovský, Vladislav.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7195-024-6.Mt-A42.;
116 Jak se jmenuje tahle knížka? /.Smullyan, Raymond M.1919-.Praha ::Portál,.2015.978-80-262-0822-8.MM.;
117 Jak se máme modlit? : Myšlenky a podněty.Kropáček, Jiří.Kostelní Vydří:KN.1994.80-85527-41-3.Mt-B31.;
118 Jako by viděl neviditelného : portrét dnešního apoštola.Loew, Jacques.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-305-2.Mt-B31.;
119 Jezus i Bestie.Tomasz Galuszka OP.:Esprit.2018.978-83-65847-68-3.Mt-B11.;
120 Jób.. International Bible Society ::Praha :.1995.80-7130-052-7.Mt-A51.;
121 Jozef .Haumontéová, Odile.:Lúč.2009.978-80-7114-752-7.Mt-B21.;
122 Juraj Dobránsky 1831-1912.Vilo Širocký.Široké:Farnosť Široké a ružencové bratstvo Široké.2017..Mt-A22.;
123 Kameňáky po omšovom víne : Vtipy medzi nebom a zemou.Strážovský, R.H..Bratislava :Eko-Konzult.2003.80-89044-65-4.Mt-A32.;
124 Kancionál :..:Praha :.1992.80-7113-046-X.Mt-B22.;
125 Kant.Thomson, Garrett.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-57-1.Mt-A11.;
126 Katechismus katolické církve.Katolícka cirkev.Praha ::Zvon.1995.80-7113-132-6.Mt-A11.;
127 Katechizmus pre dospelých c Zost. Augustín J. Záň.Záň, Augustín J..[Nižný Žipov]:MIROS.1993.80-85443-02-3.Mt-A11.;
128 Katolícke manželské právo.Duda, Ján. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-041-7.Mt-A11.;
129 Káž Božie slovo.Cyk.B.Krapka, Emil, SJ.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-074-8.Mt-A32.;
130 Keď Duch Svätý píše môj život.Vella, Elias, 1941-.Bratislava:Per Immaculatam.2005.80-968854-4-8.Mt-B11.;
131 Kim jest Ona?.Suenens, Léon Joseph,.:.1988.838504003X; 83-85040-03-X.Mt-A21.;
132 Kňaz naveky.Groeschel, Benedict J..Trnava:Dobrá kniha.2006.80-7141-516-2.Mt-B21.;
133 Kňazom,najmilším synom Panny Márie - kniha.Gobbi, Stefano.Bratislava:MKH.2000.80-900417-0-1(1) - rovnaké isbn.Mt-A21.;
134 Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca.Croissant, Jo.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-42-2.Mt-B21.;
135 Kódex kánonického práva.Katolícka Cirkev - Svätý Stolec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-061-0.Mt-A42.;
136 Kontakt s Bohom.Mello, Antony de.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-172-8.Mt-B21.;
137 Košice z neba =.Paprčka, Milan,.:.2017.978-80-8144-147-9.Mt-A42.;
138 Kozmologia v čera a dnes.Stariček, Imrich.Bratislava:LUC.1995.80-7114-145-3.Mt-A11.;
139 Krása Karmelu.Brandsma, Titus.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-08-1.Mt-B11.;
140 Kristov kňaz. .Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava :LÚČ.2010.978-80-7114-809-8.Mt-B21.;
141 Kumrán a jeho zvitky. .Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo vo Svite.2008.978-80-89120-18-5.Mt-A51.;
142 Lámanie slova I.Juraj Kamas.Trnava:SSV.1992..Mt-A32.;
143 Láska a ticho.Kartuzián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Mt-B21.;
144 Láska a ticho.Kartuzián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-28-7.Mt-B01.;
145 Láska hodná dávania. .Lucado, Max.Stará Ľubovňa :Kumran.2010.978-80-969835-7-5.Mt-B31.;
146 Láska je slnko .Jesenský, Janko.Bratislava:Vydavateľstvo Q111.2008.978-80-89092-47-5.Mt-A12.;
147 Láska je víc než přikázání.Häring, Bernhard.Praha:Vyšehrad.1996.80-7021-189-X.Mt-A11.;
148 Láskavé verše.Turianska, Milada.Trnava :Hnutie kresťanských pedagógov Slovenska.2004.80-969170-3-X.Mt-A12.;
149 Liturgia horarum II. Tempus quadragesimae sacrum triduum paschale tempus paschale.Typis Polyglottis Vaticanis.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1974..Mt-B22.;
150 Liturgia horarum III. Tempus per annum hebdomadae I - XVII.Typis Polyglottis Vaticanis.Vatikán:Typis Polyglottis,.1975..Mt-B22.;
151 Liturgia horarum IV. Tempus per annum hebdomadae XVIII - XXXIV.Typis Polyglottis Vaticanis.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1975..Mt-B22.;
152 Liturgia Horarum. I. Tempus adventus, tempus nativitatis.Typis Polyglottis Vaticanis.:TYPIS POLYGLOTTIS VATICANIS.1975..Mt-B22.;
153 Liturgické čítania na každý deň.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-696-1.Mt-B22.;
154 Liturgické meditace cyklus A.Tomáš Špidlík.Praha:Česká provincie SJ.2006.80-86715-55-8.Mt-A32.;
155 Liturgické meditace cyklus B.Tomáš Špidlík.Praha:Česká provincie SJ.2006.80-86715-56-6.Mt-A32.;
156 Liturgické meditace cyklus C.Tomáš Špidlík.Praha:Česká provincie SJ.2006.80-86715-57-4.Mt-A32.;
157 Liturgické meditace I.Tomáš Špidlík.Praha:Česká provincie SJ.2006.80-86715-58-2.Mt-A32.;
158 Liturgické meditace II.Tomáš Špidlík.Praha:Česká provincie SJ.2006.80-86715-59-0.Mt-A32.;
159 Ľudská sexualita-pravda a poslanie.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-163-3.Mt-B11.;
160 Lurdy..Barbet, Jean.Košice:SLOVO.1991.80-85291-05-3.Mt-A21.;
161 Mágia, veštenie a démonské vplyvy.Kocián, Václav. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.Mt-B31.;
162 Malé dějiny filozofie.Stoerig, Hans Joachim.Praha:ZVON.1992.80-7113-058-3.Mt-A11.;
163 Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Pacomio, Luciano.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.Mt-A61.;
164 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.Mt-A11.;
165 Marek.Dubovský, Peter, 1921-2008 - editor.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-792-7.Mt-A51.;
166 Marek..:Praha :.1994.80-7130-016-0.Mt-A51.;
167 Maria.Balthasar, Hans Urs von,.Praha:Scriptum.1993.80-90335-8-X.Mt-A21.;
168 Mária.Frická.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.Mt-A21.;
169 Mária a Trojica v učení Jána Pavla II..Špánik, Ivan.Žilina:Inštitút Communio.2012.9788097061395 (brož.);978-80-970613-9-5.Mt-A42.;
170 Maria ve světle Ducha svatého.Kolářová, Jiřina - autor.:Olomouc :.1998, c1994.80-238-2948-3.Mt-A21.;
171 Mária, úsmev Boží.Richer, Etienne.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-43-0.Mt-A21.;
172 Mariánská dogmata.Minařík, Metoděj František.Kostelní Vydří:KN.1991.80-85527-00-6.Mt-A21.;
173 Mariánske inspirace.Amorth, Gabriele.Kostelní Vydří:KN.2008.978-80-7195-168-1.Mt-A21.;
174 Mariánski konvertiti.Barbier, Jean.Bratislava:LUC.1996.80-7114-190-9.Mt-A21.;
175 Mariológia.Mikluščák Pavel.Spišské Podhradie:Teologický inštitút v Spišskej Kapitule.1995..Mt-A21.;
176 Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995).Blažej Belák. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-151-X.Mt-B11.;
177 Medžugorje - čas milosti :.Šego, Krešimir,.Praha ::Vérité,.2000.80-87129-01-6.Mt-B31.;
178 Mikroregión Stráže. Mikroregión Čergov, Gmina Solina.Daňko, Ondrej.:.2006.80-89258-05-0.Mt-A42.;
179 Milosrdné srdce.Krupa, Ján.[Košice]:Zachej.sk.2016.9788097188184 (brož.); 978-80-971881-8-4.Mt-A22.;
180 Minúta múdrosti.Mello, Anthony de, (1931-1987).Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-046-2.Mt-A32.;
181 Minutové nesmysly.Mello, Antony de.Brno:Cesta.1995.80-85319-41-1.Mt-A32.;
182 Misijný rozmer pokoncilovej Cirkvi.Tomek, Pavol. Farský úrad:Sklené Teplice.1997.80-967666-1-9.Mt-B11.;
183 Mluv s nimi o Marii.Stinissen, Wilfrid.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-788-0.Mt-A21.;
184 Moderní učebnice angličtiny : Angličtina pro hospodářskou praxi.Tryml, Sergej; Gottheinerová, Till.Praha:Svoboda.1994.80-205-0425-7.Mt-C04.;
185 Modlíme sa s Farárom z Arsu. .Blanc, Pierre.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-751-0.Mt-B31.;
186 Modlitba Žáby 2.Mello, Anthomy de.Brno:Cesta.1996.80-85319-55-1.Mt-A32.;
187 Modlitba?.Joncheray L?ic, Jean-Luc Moens.Trnava:Dobrá kniha.2001.80-7141-359-3.Mt-B11.;
188 Modlitby sveta.Pastirčák, Daniel,.Bratislava:Nestor.1997.888801419; 888801-41-9.Mt-B22.;
189 Morální teologie.Beneš, Albert.Praha:Krystal.1994.80-901528-3-X.Mt-B11.;
190 Mozaika radosti.Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1998.80-7114-219-0.Mt-B11.;
191 Mozaika radosti I..Richterová, Magdaléna.Bratislava:LUC.1997.80-7114-203-4.Mt-A32.;
192 Možnosti fyzioterapie u detí s onkologickým ochorením.Zuzana Mertušová.Bratislava:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.2015..Mt-A61.;
193 Môj ruženec.Amorth, Gabriele,.:.2017.9788080743888; 978-80-8074-388-8.Mt-A21.;
194 Múdrosti pre každodenný život.Ján Rybár.:Letra & Line.1993..Mt-A32.;
195 Můj anděl půjde před tebou.Huber, Georges.Praha ::Zvon,.1996.80-7113-171-7.Mt-B21.;
196 Muž, ktorý sadil stromy.Jean, Giono.:Knižná dielňa Timotej.1997.80-88849-10-1.Mt-B21.;
197 My kážeme Krista ukřižovaného.Cantalamessa, Raniero.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4.Mt-B11.;
198 Mystický zjav turzovskej Panny Márie.Kuběna, Cyril Metoděj. Rodina Nepoškvrnenej:[Vrícko.1997.80-900397-5-8.Mt-A21.;
199 Mystika a proroctví, Dominikánská tradice.Woods, Richard OP.Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-881-X.Mt-B01.;
200 Na pozadí AIDS.Comunità Cenacolo.:.2001..Mt-B21.;
201 Náboženstvo a krásna spoločnosť.Rybár, Ján, SchP.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.Mt-B31.;
202 Najväčšie lži v dejinách. .Canduci, Alexander.Bratislava :Fortuna Libri.2010.978-80-89379-41-5.Mt-A61.;
203 Naše cesta do katolické církve.Hahn, Scott.Praha:ZVON.1996.80-7113-174-1.Mt-B11.;
204 Návrat márnotratného syna. .Nouwen, Henri.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-635-7.Mt-B11.;
205 Nedeľa - deň sviatočný.Bindáč, Ernest.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1993.8085223163; 80-85223-16-3.Mt-A32.;
206 Nejkrásnější židovské legendy.Malka, Victor. Praha:Portál.1999.80-7178-346-3.Mt-A32.;
207 Nie badźcie posępni.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1997.83-86768-18-5.Mt-A32.;
208 Nový výklad sv.Tomáše : přednášky v Laskách.Swie, awski, Stefan.Brno:Cesta.1998.80-85319-78-0.Mt-A51.;
209 O europskej integracii.Konferencia biskupov Slovenska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.Mt-B11.;
210 O formaci kazatelu.Hubert z romans.Praha:Krystal OP.2016.978-80-87183-92-2.Mt-A11.;
211 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.Mt-B31.;
212 O nasledovaní Krista.Tomáš Kempenský.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-15-2.Mt-A31.;
213 O poslaní kňaza.Korec, Ján Chryzostom, SJ.Bratislava-Nové mesto:.1996.80-85487-45-4.Mt-B21.;
214 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.Mt-A21.;
215 O pravej úcte k Panne Márii.Grignion, Ľudovít Mária.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.Mt-A22.;
216 O pravej úcte k Panne Márii ; Tajomstvo Márie ; Vrúcna modliba ; List priateľom kríža ; Láska večnej múdrosti.Grignion de Montfort, Louis-Marie,.Bratislava:Oto Németh.2011.9788089277339 (brož.); 978-80-89277-33-9.Mt-A22.;
217 O pravej úcte k Panne Márii ; Tajomstvo Márie ; Vrúcna modliba ; List priateľom kríža ; Láska večnej múdrosti.Grignion de Montfort, Louis-Marie,.Bratislava:Oto Németh.2011.9788089277339 (brož.); 978-80-89277-33-9.Mt-A21.;
218 Odkrývanie sveta Biblie.Jasques, Musset.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2.Mt-A42.;
219 Odnowa w łasce.Tomasz Gałuszka OP.Kraków:Esprit sp.z.o.o..2018.978-83-66061-18-7.Mt-B31.;
220 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Mt-B31.;
221 Odovzdanosť do prozreteľnosti.Madre, Eveline.Bratislava:Serafín.1995.80-85310-48-1.Mt-B01.;
222 Osobnosti Slovenska /.Leikert, Jozef,.Bratislava ::Príroda,.2010.978-80-07-01849-5; 978-80-07-01814-3.Mt-A12.;
223 Otcové církve :.Benedikt XVI., - papež, 1927-.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-263-3.Mt-B21.;
224 Pane, príď mi na pomoc.Degro, Imrich,.[Košice]:Zachej.sk.2016.9788089866038; 978-80-89866-03-8.Mt-A22.;
225 Paní Zdislava.Svatoš, Ambrož.:.1996..Mt-A22.;
226 Pánovi svätí, velebte Pána naveky!.Jurko, Jozef (1950). Bens:Kapušany.2003.80-88998-41-7.Mt-A21.;
227 Pápež František.Rubin, Sergio.Bratislava:Don Bosco.2013.9788080741860 (viaz.);978-80-8074-186-0.Mt-B21.;
228 Pápeži dvoch tisícročí.Kelly, J N D.Bratislava:Roal.1994.80-88706-00-9.Mt-A11.;
229 Pastorácia kultúry.. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.Mt-B11.;
230 Patrológia.Mordel, Štefan.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2009.9788089170326 (brož.); 978-80-89170-32-6.Mt-A11.;
231 Perly a chléb.Hrbata Josef.Řím:Pro.1969..Mt-A32.;
232 Perly zo Života Svätých.Schamoni, Wilhelm; Besler Karl. Košice:Východoslovenské tlačiarne.1991.80-7132-001-3.Mt-B31.;
233 Pier Giorgio Frassati.Frassati, Luciana.1. :Dominikáni.2009.978-80-970126-0-1.Mt-B31.;
234 Po stopách Ježišových.Kroll, Gerhard.Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-711-2.Mt-A51.;
235 Počiatočná formácia kandidátov kňazstva.Galis, Tomáš.Badín:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.2002.80-88937-12-4.Mt-A42.;
236 Počiatok radostnej zvesti.Čierna, Alojzia.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-262-7.Mt-A32.;
237 Podvojné účtovníctvo pre samoukov.Pataky, Jozef.Nitra:Agroinštitút.2011.9788071391487 (brož.); 978-80-7139-148-7.Mt-A61.;
238 Pohlazení pro duši /.Ferrero, Bruno.Praha ::Portál,.2011.978-80-7367-676-6.Mt-B31.;
239 Pochopiť utrpenie.Self, David.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-131-3.Mt-B11.;
240 Poklad prísloví.Editor, Yvonne Whiteman.:Mladé letá.2000.80-06-01085-4.Mt-A12.;
241 Pokus.Janko Hraško.:.2021..Až.;
242 Poľsko-slovenský a slovensko-poľský slovník.Krčová, Anita.:Pezolt.2002.80-88797-37-3.Mt-C01.;
243 Pomáhaj mi, Anjelik, ja sa chcem vrátiť!.Juraj Mertuš.Dunajská Lužná:AHO3.2001..Mt-C12.;
244 Povoláni k vydanosti.Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.Mt-B01.;
245 Povoláni k vydanosti.Buob, Hans.Kostelní Vydří:KN.1995.80-85527-95-2.Mt-B11.;
246 Pozvanie Panny Márie z Medžugoria.Vasilj.:.2008.88-8424-099-9.Mt-A21.;
247 Pôjde môj zajačik do neba?.Hughes, Jeremie. spol.s r.o.:Bratislava.2000.80-88739-51-9.Mt-B11.;
248 Prameny duchovního života.Dacík,R.M..Olomouc:Dominikánska edice Krystal.1947..Mt-B21.;
249 Prečo byť kresťanom?.Radcliffe, Timothy.Zvolen :Vydavateľstvo Dominikáni.2012.978-80-970126-2-5.Mt-B21.;
250 Prečo chodiť do kostola?.Timothy Radcliffe.Zvolen:Dominikáni.2013.978-80-970126-4-9.Mt-B21.;
251 Prejavy Božej lásky.Hannan, Peter.Bratislava:Serafín.1998.80-85310-99-6.Mt-B21.;
252 Prekonávanie zneužívania moci v Cirkvi a v spoločnosti.Gloria Braunsteiner.Trnava:Dobrá Kniha.2012.978-80-7141-749-1.Mt-A42.;
253 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.Mt-B21.;
254 Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci.Simma, Maria.Bratislava:Magnifikat.1995?..Mt-B21.;
255 Pri prameňoch.Anthony de Mello.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-116-7.Mt-A32.;
256 Príď, buď mojím svetlom .Terézia z Kalkaty.:Minor.2009.978-80-969796-3-9.Mt-A12.;
257 Príde Ježiš skoro?.Martin, Ralph.Bratislava Familiaris:Familiaris.2001.80-967813-7-5.Mt-A11.;
258 Prijať svoju ľudskosť.Vanier, Jean.Serafín:Bratislava.2002.80-88944-57-8.Mt-B11.;
259 Príklady priťahujú.Matúš Kušnír.Zvolen:.2001..Mt-A32.;
260 Principy křesťanské morálky.Beneš, Albert.Praha:Krystal.1997.80-85929-16-3.Mt-A11.;
261 Príručný lexikón biblických vied.Heriban Jozef.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1992..Mt-A42.;
262 Príslovia a porekadlá sveta 2..Mária Štefánková.:Nestor.1999.80-88801-84-4.Mt-B22.;
263 Príslovia a porekadlá-Zv. 1..:NESTOR.1999.80-88801-84-2.Mt-B22.;
264 Proprium ordinis praedicatorum..Košice:Dominikánsky konvent.2005?..Mt-B22.;
265 Przedziwny sekret Różańca Świętego.Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.Wroclaw 14:MARIA VINCIT.1976.80-85647-08-2.Mt-A21.;
266 Pútnické miesto Obišovce.Kmec, Jozef,.Košice:Tonio.2017.9788097280208; 978-80-972802-0-8.Mt-A42.;
267 Radio Damian, prosím....Jáchym, Radim P..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.Mt-B21.;
268 Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok B.Pauliny, Andrej, SDB.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..Mt-A32.;
269 Raduj się i wesel.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1997.83-86768-03-7.Mt-A32.;
270 Rady zkušeného ďábla.Lewis, Clive Staples.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.Mt-B31.;
271 Redamptoris Mater.Pavol, Jan. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-282-6.Mt-A21.;
272 Rekolekcje z mistrzem Eckhartem.André Gozier OSB.Poznań:W Drodze.1998..Mt-B21.;
273 Rekordy Slovenska. .Kliment ; Ondrejka.Bratislava :Dajama.2010.978-80-89226-96-2.Mt-A61.;
274 Rostliny v bytě : základní pomocník při výběru a péči o pokojové rostliny.Courtier, Jane.Praha:Reader s Digest Výběr.1998.80-902069-8-0.Mt-A61.;
275 Rozhovor s vizionármi.Šego, Krešimir. Bratislava:Mariánske centrum Medžugorie.2010..Mt-A21.;
276 Rozjímanie nad ružencom.Müller, Beda.:.2019.9788082111135; 978-80-8211-113-5.Mt-A21.;
277 Rozochvená tichom.Dravecká, Mária.Bratislava:Oto Németh.2013.9788089277421 (viaz.); 978-80-89277-42-1.Mt-A12.;
278 Rozum do vrecka.Magda Baloghová.:Mladé letá.1998.80-06-00840-X.Mt-A12.;
279 Rozumieť Matúšovmu evanjeliu.Trstenský, František.Svit:Katolícke biblické dielo.2008.978-80-89120-16-4.Mt-A51.;
280 Ruženec.Mannes S. Marušák OP. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.Mt-B22.;
281 Ruženec.Klahs, Cyprian.Košice:Dominikánske Mariánske Centrum.2016.9788097226152 (brož.); 978-80-972261-5-2.Mt-A21.;
282 Ruženec s Fra Angelicom.Vnučko, Patrik Peter.Košice :Dominikánske mariánske centrum.2008.978-80-969952-8-8.Mt-A21.;
283 Sacra pagina - Evangelium podle Jana.Francis J. Moloney SDB. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .Mt-A51.;
284 Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše.Luke Timothy Jonson. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.Mt-A51.;
285 Sacra pagina - Evangelium podle Marka.John R. Donahue SJ. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8.Mt-A51.;
286 Sacra pagina - Evangelium podle Matouše.Daniel J. Harrington SJ. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.Mt-A51.;
287 Sádhana - Cesta k Bohu.Mello, Anthony.Brno:Cesta.1996.80-85319-48-9.Mt-A32.;
288 Satanova návnada.Bevere, john. Bratislava:Slovo života.2005.80-89765-07-6.Mt-B11.;
289 Sestra Lucia hovorí o Fatime.Kondor, Luis.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1995..Mt-A21.;
290 Sila sviatostí.Mckenna, Briege.Levoča :Serafín.2007.978-80-8047-851-3.Mt-B31.;
291 Skutočnosti z opačnej strany. .Caretto, Carlo.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-631-9.Mt-B11.;
292 Slepačia polievka pre duše, ktoré sa nevzdávajú.Jack, Canfield.:SOFA.1997.80-85752-57-3.Mt-B31.;
293 Slepačia polievka pre dušu.Canfield, Jack.Bratislava:SOFA.1992.80-85752-25-5.Mt-B31.;
294 Slepačia polievka pre dušu-Časť 2.Jack, Canfield.:SOFA.1996.80-85752-26-3.Mt-B31.;
295 Slepačia polievka pre dušu-Časť 4.Jack, Canfield.:SOFA.1997.80-85752-45-X.Mt-B31.;
296 Slová svetla a lásky.Ján z Kríža.Bratislava:LUC.1999.80-7114-248-4.Mt-B31.;
297 Slovník symbolů.Becker, Udo.Praha:Portál.2007.978-80-7367-284-3.Mt-B31.;
298 Slovo v službe života.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788081910050 (brož.); 978-80-8191-005-0.Mt-A22.;
299 Slovo v službe života.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2016.9788071419860 (brož.); 978-80-7141-986-0.Mt-A22.;
300 Slovo v službe života 1.Šuppa, Jozef, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2015.978-80-7141-960-0.Mt-A22.;
301 Služebnice Pána.Speyr, Adrienne von.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-24-3.Mt-A21.;
302 Słowo Powszednie cz. I.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1998.83-86768-19-3.Mt-A32.;
303 Słowo Powszednie cz. II.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1998.83-86768-49-5.Mt-A32.;
304 Słowo Powszednie cz. III.Edmund Karuk CM.Kraków:Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.1998.83-86768-79-7.Mt-A32.;
305 Smiechom povedať pravdu.Ján Rybár.:Ján Rybár.1995..Mt-B11.;
306 Spev vtáka.Mello, Anthony de, (1931-1987) .Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-097-7, 8071410977.Mt-A32.;
307 Spinoza.Steinberg, Diane.Bratislava:Prístrojová technika.2004.80-88912-65-2.Mt-A11.;
308 Spomienky cirkevného sudcu.Janega Štefan, Mons. ThDr..Bratislava:Oto Németh.2001.80-88949-27-0.Mt-B11.;
309 Srdce podľa Márie.Looney, Edward.:.2018.9788089866311; 978-80-89866-31-1.Mt-A21.;
310 Stála som pri bráne neba a pekla.Polo, Gloria. Nitra:Publica.2008.978-80-969867-4-3.Mt-B21.;
311 Starec Paisij.Svätohorský, Christodoulos Jeromanach. Prešov:CUPER.1999.80-88890-04-7.Mt-A22.;
312 Stratené Božie deti.Mcgeady, Mary Rose.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.Mt-B31.;
313 Stretnutia rodičov pred krstom dieťaťa.Václavová, Viera.[Stará Ľubovňa]; Bratislava:Kumran; Rada pre rodinu KBS.2014.9788089487578; 978-80-89487-57-8.Mt-B11.;
314 Stručný úvod do morálnej teológie.Semivan, Juraj.Košice:Timotej.1998.80-88849-20-9.Mt-A11.;
315 Summa proti pohanum.Tomáš Akvinský. Olomouc:Matice cyrilometodějská.1993..Mt-B11.;
316 Svatá Kateřina Sienská.Jorgensen, Johannes. Praha:Kuncíř Ladislav.1946..Mt-B21.;
317 Svatost je pro každého.Vella, Elias OFM.Kostelní Vydří:KN.2007.978-80-7192-931-4.Mt-B11.;
318 Sväté písmo.Ďurica, Ján, SJ.Trnava:Dobrá kniha.2013.978-80-7141-797-2.Mt-A42.;
319 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.Mt-A52.;
320 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.Mt-A52.;
321 Sväté písmo, Nový Zákon..Slovenská liturgická komisia.Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.Mt-A52.;
322 Svätec z nevhodného dreva Ján z BOHA.Nigg, Walter.Bratislava:LUC.1996.80-7114-198-4.Mt-B31.;
323 Svätého Aurélia Augustína Vyznania.Augustinus, Aurelius.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..Mt-A12.;
324 Svätý Dominik. .Spiecz, Jan Andrej.Košice :Gallery.2010.978-80-969985-1-7.Mt-B31.;
325 Svätý Charbel pustovník.Al-Jamhoury, Elias.:.2018.9788081790997; 978-80-8179-099-7.Mt-A22.;
326 Svätý Vincent de Paul.Hünermann, Wilhelm.:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..Mt-A22.;
327 Svědomí, zákon a duch.Veselý, Jiří Maria,(1908-2004).Rosice u Brna ::Gloria,.1998.80-901834-9-2 .Mt-B11.;
328 Svědomí, zákon a duch.Veselý, Jiří Maria OP.Rosice u Brna:Gloria.1999.80-86200-12-4.Mt-B01.;
329 Svetlo sveta. .Seewald, Peter.Bratislava :Don Bosco.2011.978-80-8074-138-9.Mt-B21.;
330 Sviedoci obnove I. DIO.Josip Mlinarić OP.Zagreb:.1992..Mt-A21.;
331 Svjedoci obnove II. DIO.Josip Mlinarić OP.Zagreb:.1992..Mt-A21.;
332 Svjedoci obnove III. DIO.Josip Mlinarić OP.Zagreb:.1992..Mt-A21.;
333 Synopsa Listov sv. Pavla.Pitta, Antonio.Kapušany:Bens.2001.80-88998-20-4.Mt-B11.;
334 Szkoła pokory.Misjonarze Krwi Chrystusa.:.2018.978-83-63459-36-9.Mt-B21.;
335 Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě.Vácha, Marek Orko.Brno:Cesta.2004.80-7295-061-4.Mt-B11.;
336 Štáty sveta..Praha ::Kupka,.2010.978-80-87020-92-0.Mt-A61.;
337 Štáty v premenách storočí. Dejepisný atlas.Gurňák, Daniel.Bratislava:Mapa Slovakia Škola.2003.80-89080-47-2.Mt-A61.;
338 Tajemnica Fatimy.Grzegorz Górny.Warszawa:Rosikon press.2017.978-83-62981-33-5.Mt-A61.;
339 Tajomstvá Starého zákona.Emmerich, Anna Katharina,.:.2018.9788089866533; 978-80-89866-53-3.Mt-A51.;
340 Tajomstvo daru.Mikluščák, Pavol.Dolný Kubín:Zrno.1996.80-900496-7-2.Mt-A11.;
341 Tajomstvo narodenia.Cantalamessa, Raniero.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.Mt-B11.;
342 Tam,kde zomrel Peter.Haľko, Jozef (1964). Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.Mt-A61.;
343 Tančící skály.Vácha., Marek Orko.:Cesta.2003.80-7295-041-X.Mt-B11.;
344 Telo ako posilňovňa.Lauren, Mark,.:.2019.9788081990144; 978-80-8199-014-4.Mt-A61.;
345 Teológia 20. storočia.Gibellini, Rosino. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-223-7.Mt-A11.;
346 Teologie Agapé : 1.sv.. Dogmatika : Dogmatika.Zvěřina, Josef.Praha:Scriptum.1992.80-85528-19-3.Mt-A11.;
347 Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.Mt-A11.;
348 The Divine office :.Catholic Church..London :; Sydney :; Dublin ::Collins ;; Dwyer ;; Talbot,.1974.000599506X (v. 1, Collins).Mt-B22.;
349 Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.Oldřich, Pšenička.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.Mt-B31.;
350 Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.Oldřich, Pšenička.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.Mt-B01.;
351 Trójca Święta a Maryja.Materiały z sympozjum mariologicznego.Częstochowa:Polskie Towarzystwo Mariologiczne.2000.83-912039-1-3.Mt-A61.;
352 Ty mě zkoumáš a znáš mě.Martini, Carlo Maria.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1995.80-7192-004-5.Mt-B11.;
353 Umenie žiť.Pauliny, Andrej, SDB.:Don Bosco.1995.80-85405-26-1.Mt-B11.;
354 Uprostred Európy.Fotta, Peter.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2016.9788089676705 (brož.); 978-80-89676-70-5.Mt-A12.;
355 Utrpenie a radosti očistca.Spirago, Franz,.[Košice]:Zachej.sk.2015.9788097188139 (brož.); 978-80-971881-3-9.Mt-B11.;
356 Utrpenie má aj iný rozmer.Fabian, Anton.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-215-6.Mt-B11.;
357 Úvahy o Panně Marii:.Meisner, Joachim kardinál.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakladatelství.1994.80-85527-53-7.Mt-A21.;
358 Úvod do teologie.Duka, D..Praha:nakladatelství Krystal.1998..Mt-A11.;
359 V čo verím.Mauriac, Francois.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-024-1.Mt-B31.;
360 V jasliach položený.Judák, Viliam.Nitra:Kňazský seminár sv. Gorazda.1998.80-88741-25-4.Mt-A32.;
361 V škole Ducha Svätého.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.1996.80-85310-61-9.Mt-B31.;
362 Ve službě slova A.Tomáš Špidlík.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..Mt-A32.;
363 Ve službe slova B.Tomáš Špidlík.:Matice Cyrilometodejská.1992..Mt-A32.;
364 Ve službe slova C.Tomáš Špidlík.:Matice Cyrilometodejská.1992..Mt-A32.;
365 Věčná žena.Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.Mt-B11.;
366 Veľké pravdy v malých príbehoch 2.Lefevre, Pierre.Bratislava:Lúč.2000.8071143096; 80-7114-309-6.Mt-A32.;
367 Verný pravde.Letz, Dominik Roman, OP.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.Mt-A22.;
368 Vesmír.Rees, Martin.Bratislava:IKAR.2006.80-551-1233-9.Mt-A61.;
369 Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria.Neuner, Jozef SJ.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-072-1.Mt-B11.;
370 Vnútorná sloboda.Philippe, Jacques.Bratislava:Serafín.2002.80-88944-78-3.Mt-B11.;
371 Vo svetle večnosti.Liguori, Alfonz Mária de.Michalovce:MISIONÁR.2006.80-88724-25-2.Mt-B21.;
372 Vrhni sa do vody.Timothy Radcliffe.Zvolen :Dominikáni.2014.978-80-970126-5-6.Mt-B21.;
373 Všetci boží svätí orodujte za nás.Hargaš, Michal.:.2018.9788097270018; 978-80-972700-1-8.Mt-A12.;
374 Výber z najkrajších bájok a podobenstiev sveta.Rybár, Jan.:.1990?..Mt-A12.;
375 Vydarený život.Fabian, Anton,1950-.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.2011.9788071658504 (brož.); 978-80-7165-850-4.Mt-A32.;
376 Vydarený život I. .Fabian, Anton.Prešov :Michal Vaško.2010.978-80-7165-820-7.Mt-A32.;
377 Vyhasnuté spolužitie.Kamas, Juraj. Michal Vaško:Prešov.1994.80-7165-016-1.Mt-A11.;
378 Vyznania.Aurélius, Augustín.Bratislava:LUC.1997.80-7114-185-2.Mt-B31.;
379 Wiara, celibat i słuzba.Carlo Maria Martiny.Kraków:WAM.1997.83-85304-92-4.Mt-B11.;
380 Wuppertálska študijná biblia 2 p Nový zákon p Evanjelium podľa Marka c Fritz Rienecker ; Prekl. Magdaléna Richterová.Rienecker, Fritz.Bratislava:Creativpress.1993.80-7131-010-7.Mt-A51.;
381 Wuppertálska študijná biblia. Evanjelium podľa Matúša.Rienecker, Fritz.Bratislava:Creativpress.1992.80-7131-008-5.Mt-A51.;
382 YOUCAT..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-93-5.Mt-A11.;
383 Z hĺbky srdca.Sarah, Robert,.:.2020.9788081791635; 978-80-8179-163-5.Mt-B21.;
384 Za obzorom púšte.Flores, José H. Prado.:REMA.2004.80-967559-7-8.Mt-B11.;
385 Za obzorom púšte.Flores, José H. Prado.:REMA.2004.80-967559-7-8.Mt-B01.;
386 Zakázané zdraví :.Kalcker, Andreas Ludwig,.:.2016.978-80-905161-8-2.Mt-A61.;
387 Zasvätený život v modlitbe.Šuppa, Jozef,.Trnava:Dobrá kniha.2015.9788071419297 (brož.); 978-80-7141-929-7.Mt-A22.;
388 Zasvěcený život ve světle reformy ll. VATIKÁNSKEHO KONCILU.Konference vyšších řeholních představených České republiky.Olomouc:MCM.1997..Mt-B11.;
389 Zdravie z lekárne sv. Hildegardy.Schiller, Reinhard.Bratislava:Ikar.2014.9788055140421 (brož.); 978-80-551-4042-1.Mt-A61.;
390 Znovu začít od Krista.Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.Mt-B11.;
391 Zo stola Božieho slova.Schott.Trnava:Dobrá kniha.2000.8071412724 (brož.); 80-7141-272-4.Mt-A32.;
392 Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí.Prikryl, Ľubomír Viliam.Žilina:RKFÚ.2007..Mt-A42.;
393 Život najblahoslavenejšej Panny Márie.Rohner, Beat. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1908..Mt-A21.;
394 Život Panny Márie c Gabriele Rossini ; Prel. Jozef Máček ; Ilustr. Pavol Stacho ; Aut. obál. Jaroslav Sládeček.Rossini, Gabriele.Trnava:KON-PRESS.1993.80-85413-20-5.Mt-A21.;
395 Životy víťazov 1.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.Mt-A21.;
396 Životy víťazov 2.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.Mt-A21.;
397 Životy víťazov 3.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.Mt-A21.;
398 Životy víťazov 4.Mečiar, Kamil.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.Mt-A21.;