logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Svätá Katarína Labouré..Rím:SÚSCM.1981...HR01;
2 .Vyprávění.:.1970??...HR01;
3 .Verím, Pane,.:.1980?? (s.a.)...HR01;
4 .Matkino srdce.:.1982...HR01;
5 ?.Život patriarchu Jozefa.[S.l.:s.n..1972...HR01;
6 Anzenbacher, Arno.Úvod do filozofie.:.1987...HR01;
7 Editor Karol Hýreš.Sonina rada.:Nakladateľstvo G.C.A. BIENNE.1977...HR01;
8 Evely, Louis.Otče náš.Galt Ontário Canada :Slovenskí jezuiti Galt Ontário Canada .1969...HR01;
9 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 5..:.1975??...HR01;
10 Fankhauser, G..Příběhy dosud živé 4..:.1975??...HR01;
11 Fankhauser, G. .Příběhy dosud živé 1. - 3..:.1970??...HR01;
12 Frankenberger,E..Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu.:.1985??...HR01;
13 Hlinka Anton SDB.Na cestu.Mnichov:Sabina.1981...HR01;
14 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena Slova 2. Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti.Zagreb:Logos.1989...HR01;
15 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova.s.l.:.1989 ? (s.a.)...HR01;
16 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985...HR01;
17 Holzner, Jozef.Svätý Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1980??(s.a.)...HR01;
18 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Cesty k živej viere. Ont.- neuvedené]:Dobrá kniha.1982.0-920150-55-1..HR01;
19 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Rok nad posolstvom.Bratislava:.1985...HR01;
20 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Eliáš.:.1990 ?...HR01;
21 Markuš, Jozef Andrej.Prorok Elizeus.:.1990?...HR01;
22 Markuš, Jozef Ondrej.Biblické ženy.B.m.:b.v..1988.9788018023884; 978-80-18-02388-4..HR01;
23 Olszaňski, Tadeusz.Homílie I..:.1980?? (s.a.)...HR01;
24 Olszaňski, Tadeusz.Homílie II..:.1980?? (s.a.)...HR01;
25 Papini, Giovanni.Život Krista. Bratislava:Tatran.1969...HR01;
26 Polčin, Stanislav, SJ.Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /.Rím ::Slov. ústav sv. Cyrila a Metoda,.1974...HR01;
27 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989...HR01;
28 Ricciotti Giuseppe.Život Ježíše Krista.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1980?? (s.a.)...HR01;
29 Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel .Bratislava:.1992...HR01;
30 Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“.Bratislava:.1992...HR01;
31 Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel .Bratislava:.1992...HR01;
32 Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Život. Homílie rok C.Bratislava:.1990...HR01;
33 Stanček, Ľubomír, CM.Ja som Cesta.Bratislava:.1990...HR01;