logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov

1 .Pro-Family manuál.:Vydané s podporou rady pre rodinu KBS.2014..A1/2.;
2 .Životné prostredie v dokumentoch Katolíckej cirkvi . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-856-9.B1/1a.;
3 .Modlitby básníků.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-13-8.A1/4.;
4 .Sväté písmo - Nový zákon. Západoslovenské múzeum:Trnava.2000.80-7162-274-5.A2/1.;
5 .Nová evanjelizácia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-072-4.A1/1.;
6 .Pamätná kniha.Bratislava:Lúč.1993.8071140821 (viaz.); 80-7114-082-1.A1/6.;
7 .Kvietky Svätého Františka.Bratislava:Serafín.1993.80-85310-34-1.A1/3.;
8 .Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-264-8.A1/1.;
9 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.B1/3b.;
10 .Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
11 .Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu..Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1970..B1/1a.;
12 .Kurikulum katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre predprimárne vzdelávanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538089 (brož.);978-80-89538-08-9.A2/7.;
13 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.A1/6.;
14 .Svedectvo viery 3.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865763;0-919865-76-3.A2/4.;
15 .Slovník biblické kultury :.:Praha :.1992.80-900175-7-6.A2/2.;
16 .K problematike ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-77-6.B1/2a.;
17 .Bardejov. .Bratislava :Danibiaservis.2000.80-89015-03-4.A2/7.;
18 .Verím Malý katolícky katechizmus.:.1999..A1/1.;
19 .Jubileum s deťmi. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9.A2/6.;
20 .Krížová cesta pre deti.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-27-8.A1/6.;
21 .Zem a život vo svetle vedy a viery :.Nitra ;; Bratislava ::Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku,.1992..A2/5.;
22 .Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.A1/5.;
23 .Evangelium prožívané dnes.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..A2/3.;
24 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.B1/3b.;
25 .Zostáva s nami Ján Pavol II..Prešov:VMV.2006.80-7165-556-2.B1/3b.;
26 .Poď sa hrať. Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko:Bratislava.1994.80-88710-09-X.B1/2a.;
27 .Výchova ku kritickému mysleniu (prevencia sociálno-nežiadúcich javov) - metodická príručka pre učite.Ružomberok:Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-313-7.A2/7.;
28 .Vyhlásenia a rozhodnutia KBS. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-706-7.B1/1a.;
29 .Dominum et Vivificantem :.:Praha :.1997.80-7113-204-7.B1/1b.;
30 .Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-076-9.B1/1a.;
31 .Nádej pre budúcnosť. CREATIVPRESS:[Bratislava].1997.80-7131-031-X.A1/2.;
32 .Katolícka cirkev a ľudské práva.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610868 (brož.); 978-80-8161-086-8.B1/1a.;
33 .Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.A1/6.;
34 .Posolstvo Svätého Otca Františkak Svetovému dňu misiií 2013.:SSV Trnava.2014.978-80-8161-039-4.B1/1b.;
35 .Pápežský dokument 71.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-837-8.B1/1b.;
36 .Youcat..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.A2/6.;
37 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 6. Pastierske listy biskupov Slovenska 2001-2007. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-709-8.B1/1a.;
38 .Prehľadný atlas sveta.Bratislava:IKAR.2003.80-551-0511-1.A1/7.;
39 .Dokumenty Svätej stolice č. 62 : Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-698-5.B1/1b.;
40 .Ľudský život. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-062-9.A1/2.;
41 .Lumen gentium :.:Praha :.1992.80-85528-07-X.B1/1b.;
42 .Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.A1/6.;
43 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.A1/1.;
44 .Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
45 .Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2014.9788081610455 (brož.); 978-80-8161-045-5.B1/1b.;
46 .Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000.. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.A2/6.;
47 .Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.-2. ročník SŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-210-5.A2/7.;
48 .Listy rodičom.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1990.80-215-0116-2.A1/2.;
49 .Náš život s Kristom 6.Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.A2/6.;
50 .Incarnationis Mysterium.:Patria.1999.80-968215-1-2.B1/1a.;
51 .Vy ste toho svedkami. .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-804-0.B1/1b.;
52 .Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha:Česká biblická společnost.1991..A2/2.;
53 .PEPO príručka.. eRko:Bratislava.1994.80-88710-10-3.A2/6.;
54 .Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.A2/6.;
55 .Dei Verbum :.:Praha :.1992.80-85528-01-0.B1/1b.;
56 .Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.A2/6.;
57 .Sekulárne inštitúty.Trnava:SSV Trnava .2013.978-80-8161-026-4.B1/1b.;
58 .Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:.2011..A1/6.;
59 .Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae.1992..A1/6.;
60 .Svedectvo viery 2.Trnava:Dobrá kniha.1992.0919865747;0-919865-74-7.A2/4.;
61 .Dozrievanie v Kristovi.Prešov:Samizdat.1990..A2/6.;
62 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.B1/3b.;
63 .Gravissimum educationis :.:Praha :.1992.80-85528-06-1.B1/1b.;
64 .Výzvy novej kultúry.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629344 (brož.);978-80-7162-934-4.B1/1a.;
65 .Ilustrovaná biblia :.Trnava ::Spolok svätého Vojtecha,.1991.80-85244-00-4.A2/3.;
66 .Nápady 1..:.1980??..A2/7.;
67 .Pastorácia kultúry. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-37-4.B1/1a.;
68 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.A1/1.;
69 .Dokumenty Svätej Stolice č. 65 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-745-6.B1/1b.;
70 .Katolícky laik ako svedok viery v škole.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8052-184-0 ?.B1/2a.;
71 .Manželská čítanka.Olomouc:MOM.1991..A2/6.;
72 .Skutky milosrdenstva.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-436-0.A2/6.;
73 .Katechismus pre mládež. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-99-7.B1/3b.;
74 .Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
75 .Dva dni s Maxom Kašparu.:.2001..B1/2a.;
76 .Farská a školská katechéza ako forma novej evanjelizácie.V Prešove:Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta.2012.9788055505206 (viaz.);978-80-555-0520-6.A1/1.;
77 .Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo pre základné školy, stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia. .Spišská Nová Ves :Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2010.978-80-970549-5-3.A2/7.;
78 .Konferencia biskupov Slovenska : Zborník. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-518-3.B1/1a.;
79 .Confessiones : Zborník.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2006.80-89138-53-5.A2/5.;
80 .Nápady 1. Komisia pre katechizáciu pri KBS:[Bratislava].2002.80-85594-09-9.A2/7.;
81 .Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011 . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-862-0.B1/1b.;
82 .My a modrá plánéta.:.2007..A1/5.;
83 .Reconciliatio et paenitentia :.:Praha :.1996.80-7113-158-X.B1/1b.;
84 .Nádej na spásu pre deti, ktoré zomreli bez krstu. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-732-6.B1/1b.;
85 .EKO OKO : Envirominimum pre kresťanskú výchovu.Banská Bystrica:Diecézne katechetické centrum.2003.80-968981-7-5.A2/7.;
86 .Generácia Jána Pavla II..Ružomberok:Kat. ped. a kat. centrum v spolupráci s UPC KU.2006..A1/1.;
87 .Malý Marcelino.Košice:Slovo.1991.80-85291-02-9.A1/3.;
88 .Romano Guardini.Bratislava:LUC.1994.80-7114-124-0.A1/3.;
89 .První učení o Bohu.Praha:Česká katolická Charita.1989..A2/6.;
90 .Radosť v rodine 2004 : Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celosl.Bratislava:Gabriel Králik - eVox communication.2004.80-969263-8-1.A1/2.;
91 .Božie deti. Deloreskere čhave.. Vydavateľstvo Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-31-8.A2/7.;
92 .Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska č. 5. Pastierske listy biskupov Slovenska 1991-2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-708-1.B1/1a.;
93 .Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre 1. stupeň ZŠ.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-213-X.A2/7.;
94 .Vánoce v úvahách Chiary Lubichové.. Nové město:Praha.1998.80-86146-10-3.A1/4.;
95 .Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza ; Omša za poďakovanie Bohu za dar ľudského života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788081610325 (brož.); 978-80-8161-032-5.B1/1a.;
96 .Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..A1/6.;
97 .Pápežský dokument 70.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-836-1.B1/1b.;
98 .Sexualita, sloboda, zodpovednosť. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:Bratislava.2001.80-968318-8-7.A1/2.;
99 .Dokumenty KBS č. 7.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-741-8.B1/1a.;
100 .Dokumenty Svätej stolice č.71 - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-697-8.B1/1b.;
101 .Krajinou písma. Slovenská biblická spoločnosť:Banská Bystrica.1995.80-85486-12-1.A2/3.;
102 .Redemptoris missio. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi. Encyklika pápeža Jána Pavla II..:.1991..A1/1.;
103 .Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A2/6.;
104 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.A2/6.;
105 .Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.B1/3b.;
106 .Kresťanstvo a vzťah človeka k stvoreniu. Petra:Prešov.2003.80-89007-39-2.A2/5.;
107 .Kristus, jediný základ Cirkvi : Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2005. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-523-X.B1/1b.;
108 .Život z víry.:Česká katolická charita.1984..A2/5.;
109 .Cirkev dnes 1-Svedectvo viery.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-73-9.A2/4.;
110 .Ad caeli reginam.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-973-3.B1/1b.;
111 .Dějiny spásy.Praha:Česká katolická Charita.1985..A2/6.;
112 .Dokumenty Svätej Stolice č. 68. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-788-3.B1/1b.;
113 .Kniha biblických kvízov pre deti.Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2004.80-85486-40-7.A2/6.;
114 Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.A1/6.;
115 Alan, Loy Mac Ginnis.Sebadôvera.:Tranoscius.1996.80-7140-085-8.A1/2.;
116 Albisetti, Valerio - autor.Jak se modlit srdcem.:Praha :.1996.80-86025-06-3.A1/2.;
117 Albisetti, Valerio - autor.Jak žít šťastně.:Praha :.1996.80-86025-04-7.A1/2.;
118 Albisetti, Valerio - autor.Jak překonat ostych a strach.:Praha :.1996.80-86025-05-5.A1/2.;
119 Albright, W F.Cesty k prameňum.Praha:Vyšehrad.1971..A2/3.;
120 Ambrušová, J..Vianočná knižka.:Mladé letá.1990.80-06-00338-6.A1/7.;
121 Andersen, H.Ch..Andersenove rozprávky.:Obzor.1991.80-215-0187-1.A1/7.;
122 Angelo, Viganó.Krst.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.B1/3a.;
123 Angelo, Viganó.Mária v Otcovom pláne.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.B1/3a.;
124 Angelo, Viganó.Svätý Duch.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.B1/3a.;
125 Angelo, Viganó.Manželstvo.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.B1/3a.;
126 Angelo, Viganó.Boh Stvoriteľ.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.B1/3a.;
127 Angelo, Viganó.Pomazanie chorých.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.B1/3a.;
128 Angelo, Viganó.Kultúrny projekt.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.B1/3a.;
129 Angelo, Viganó.Birmovanie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.B1/3a.;
130 Angelo, Viganó.Svätý Duch a Cirkev.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.B1/3a.;
131 Angelo, Viganó.Sviatosť posvätného rádu.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.B1/3a.;
132 Angelo, Viganó.Mravné svedomie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.B1/3a.;
133 Angelo, Viganó.Zmierenie alebo pokánie.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.B1/3a.;
134 Angelo, Viganó.Úcta k životu.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.B1/3a.;
135 Angus, Stuart, 1960- - autor.Sex, AIDS, vztahy.:Albrechtice :.1995.80-7112-027-8.A2/6.;
136 Anchell, Melvin, 1919- - autor.Sexuální výchova s otazníkem.:Olomouc :.1996.80-238-0908-3.A2/6.;
137 Anna Kamienska.Osem blahoslavenstiev.:Lúč.1991..A2/6.;
138 Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.A1/6.;
139 Anne.366 príbehov z prírody a ešte čosi navyše.:EGMONT NEOGRAFIA.1994.80-7134-673-X.A1/7.;
140 Anne de Vries.Biblia pre deti.:Printed in Poland.1985..A2/3.;
141 Anneliese, Hechtová.Tvořivá práce s biblickými postavičkami :; metody práce s Biblí a jejich procvičování.:České katolické biblické dílo.2006.80-86953-04-1.A2/6.;
142 Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.B1/2a.;
143 Antoine, de Saint.Malý princ s autorovými kresbami.:Mladé letá.1993.80-06-00539-7.A1/4.;
144 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..A1/6.;
145 Arco, Adolf.Nestačí ich milovať.Bratislava:Don Bosco.1994.80-85405-12-1.A1/2.;
146 Armstrong, Sperry.Chlapec a more.:Tranoscius.1994.80-7140-048-3.A1/3.;
147 Arnim, Kaiser.Učebnica pedagogiky.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02006-7.A1/5.;
148 Arrupe, Pedro.Misionár v Japonsku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-93-2.A1/3.;
149 Auger, Lucien.Strach, obavy a jejich překonávání.Praha:Portál.1998.80-7178-231-9.A1/2.;
150 Augustyn Józef, S?upová Lucyna.Ako sa zmieriť so životom?.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-158-2.A1/4.;
151 Augustyn, Jozef.Kodo je muj bližní? Otázky a odpovedi.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-313-3.A1/4.;
152 Augustyn, Józef.Sexuální výchova v rodině a ve škole : Cíle.Zásady.Metody.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-331-1.A1/2.;
153 Auzenet, Dominique.Trinásť zastavení lásky.Bratislava:LUC.1998, 1999.80-7114-269-7.A1/4.;
154 Babják, Anton.Kuchárka pre animátora. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:Bratislava.2001.80-968561-0-3.A1/5.;
155 Badegruber, Berndt.Otevřené učení ve 28 krocích.Praha:Portál.1994.80-85282-76-3.B1/2b.;
156 Badegruber, Berndt.Příběhy pomáhají s problémy : Metodika a 60 příběhů pro mateřské školy,základní školy a rodiče.Praha:Portál.1994.80-85282-90-9.B1/2b.;
157 Baggio, Antonio.Eros, sila lásky.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-10-1.A1/2.;
158 Bagin Anton, ThDr..Svätý Vojtech.Bratislava:Orion.1991.80-85541-02-5.A1/3.;
159 Bagínová.Na birmovku s Youcat-om.:.2012..A2/7.;
160 Bahounek, Tomáš Jiří.Krása a umění Božího lidu. Olomouc:MCM.1992..A2/6.;
161 Bakalář, Eduard.Psychohry : Moderní společenské hry s psychologickou tematikou.Praha:Mladá fronta.1989.80-204-0079-6.A1/5.;
162 Bakerová, Juliette, FDNSC, Sr..Pápež odpovedá. Bratislava:Pápežské misijné diela.1996..A1/1.;
163 Balaguer, Josemaría Escrivá de.Cesta.Brno:Cesta.1992.80-85319-20-9.A1/4.;
164 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.B1/3b.;
165 Balážová, Andrea.Ideme sa hrať-. eRko:Bratislava.2000.80-88710-34-0.A2/6.;
166 Balážová, Daniela.Radostná cesta s Pánom Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-100-5.A2/6.;
167 Banaszek, Andrzej.Od stvorenia po Krista : Biblické katechézy.Svit:Katolícke biblické dielo.2005.80-89120-03-2.A1/1.;
168 Banga, Dezider.Romano hangoro.Bratislava:Romani kultúra [vyd.].1993.80-85584-09-3;80-85584-09-3.A2/7.;
169 Barbarić, Slavko,(1946-2000).Modli sa srdcom :.Bratislava ::Serafin,.1992.80-85310-13-9.A1/6.;
170 Baroková, Terézia.Keď Boh volá.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-01-5.A1/3.;
171 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 3,4,5. Banská Bystrica:BÚ.1993.80-85405-20-2.A2/7.;
172 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 1. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1994.80-85405-18-0.A2/7.;
173 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 4. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-21-0.A2/7.;
174 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 2. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-19-9.A2/7.;
175 Bartolini, Bartolino.Moja kniha náboženstva 5. Saleziánske katechetické stredisko :Banská Bystrica.1993.80-85405-22-9.A2/7.;
176 Baudis, Anny.Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole : Rozvoj vyjadřování a komunikace dětí.Praha:Portál.1997.80-7178-178-9.B1/2b.;
177 Beccalossiová, Mária Lucia.Dievča spod Ánd.:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-08-3.A1/3.;
178 Beck, Eleonore.Boh hovorí svojim deťom.Königstein:Medzinárodné katolícke charitatívne dielo "Kirche in Not".1992.84-7151-706-X.A2/1.;
179 Béla, Buda.Empatia.:Psychoprof.1994.80-967148-0-5.B1/2a.;
180 Belák, Blažej - preklad; ; Z nem. orig. prel. Blažej Belák.Etika v spoločenskej komunikácii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-324-5.B1/1a.;
181 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. - na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.80-7162-656-2.B1/1b.;
182 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá r.2009. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-750-0.B1/1b.;
183 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvo Sv. Otca .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-766-1.B1/1b.;
184 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger.Posolstvá Svätého Otca Benedikta XVI. - k Svetovému dňu pokoja 1. januára. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-647-3.B1/1b.;
185 Benedikt XVI,- Joseph Ratzinger; Schonborn, Christoph.Malý úvod do Katechizmu katolické Církve. Praha:Nové město.1993.80-901542-4-7.B1/1a.;
186 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.86.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-896-5.B1/1b.;
187 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
188 Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu pokoja 1. január 2011. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-870-5.B1/1b.;
189 Benedikt XVI..Posolstvo Sväého Otca k 47. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-857-6.B1/1b.;
190 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 72. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-699-2.B1/1b.;
191 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č. 77. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-785-2.B1/1b.;
192 Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k Svetovému dňu misií 2007. Apoštolský list motu proprio Bened. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-691-6.B1/1b.;
193 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.B1/3b.;
194 Benedikt XVI..Pápežské dokumenty č.85.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-889-7.B1/1b.;
195 Benedikt XVI. .Verbum Domini.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2011.978-80-7162-868-2.B1/1b.;
196 Benedikt XVI..Posolstvo Sv.Otca Benedikta XVI. k 45. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Posolstvo Sv. Otca Benedikta XVI. . k 42. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedk.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2008.978-80-7162-712-8.B1/1b.;
197 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Caritas in veritate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-786-9.B1/1b.;
198 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger)."Buďte pevní vo viere".Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-617-1.B1/1a.;
199 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Sacramentum caritatis - Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Eucharist. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-659-6.B1/1b.;
200 Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger).Encyklika Spe salvi.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-700-5.B1/1b.;
201 Benedikt1927-.Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov 2012.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629771 (brož.); 978-80-7162-977-1.B1/1b.;
202 Beneš, Josef.Naše víra : Sborník úvah o katolické víře.Praha:ÚCN.1974..A2/5.;
203 Benešová, Mária.Dieťa a Biblia. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.A2/6.;
204 Benner, D G.Hojenie emocionalnych poraneni.Nitra:Nádej.1992.80-7120-021-2.A1/2.;
205 Beňo Ján Augustín.Deň čo deň.:Rodina.1992..A1/4.;
206 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.A1/1.;
207 Beňo, Ján Augustín, SDB.2.Vatikánsky koncil.Nitra:Rodina.1992.80-900510-4-9.B1/1a.;
208 Bergson, Henri.Filozoficke eseje.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1970..A2/4.;
209 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B1/3b.;
210 Bernadič, Ján.Božie deti 2.Košice :TypoPress.2004.80-89089-15-1.A1/3.;
211 Bernall, Misty .Povedala áno. Bratislava:Redemptoristi.2001.80-968525-1-5.A1/3.;
212 Bernard - Mária, brat.Modlitby v ťažkých situáciách. Bratislava:Serafín.1999.80-85310-33-3 (2 rovnaké).A1/3.;
213 Berne, Patricia H..Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti.Praha:Portál.1998.80-7178-192-4.A1/5.;
214 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-05-5.A2/1.;
215 Biblická komisia pre SSV.Písmo Sväté Starého Zákona 3. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-94-0.A2/1.;
216 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Starý Zákon 2 - prvá časť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85128-30-6.A2/1.;
217 Biblická komisia pre SSV.Sväté Písmo - Nový Zákon. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1986..A2/1.;
218 Bič, Miloš.Výklady ke Staremu zakonu.Praha:Biblická společnost.1991.80-7017-408-0.A2/2.;
219 Biskupská synoda; Pápežská biblická komisia.Biblia a morálka, Posolstvo Božiemu ľudu o Božom Slove. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-751-7.B1/1b.;
220 Blahutková, Marie.Psychomotorika pre každého. Rokus s.r.o.:Prešov.2002.80-89055-24-9.A1/5.;
221 Blaško, Michal.Systém vyučovania s uzavretým cyklom.. Metodické centrum:Bratislava.1997.80-88796-57-1.B1/2a.;
222 Blatnický, Rudolf, SDB.Otázky dneška.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1980..A2/5.;
223 Blažej Belák.Medzinárodné sympózium na 30. výročie koncilového dekrétu Presbyterorum ordinis (Vatikán 23.-28. októbra 1995). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-151-X.B1/1b.;
224 Blažek, Bohuslav.Průhledy do dětství.:Avicenum.1986..A2/6.;
225 Bob, Lepine.Kresťanský manžel.:Serafín.2002.80-88944-49-X.A1/2.;
226 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..A1/6.;
227 Bokes, Vladimír,.Vianočné koledy. Slovenský hudobný fond:Bratislava.1990.80-85166-37-2.A1/6.;
228 Boldižár, Jozef.Príručka pre triedneho učiteľa na strednej škole. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-072-0.B1/2a.;
229 Bosco, Teresio.Človek - tvoj brat.Košice:Slovo.1991.80-85291-04-5.A1/3.;
230 Bosco, Teresio.Don Bosco. Bratislava:Slovenské katechetické stredisko.1991.80-85405-00-8.A1/3.;
231 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.A2/6.;
232 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.B1/3b.;
233 Bradáč Josef Doc. ThDr,..Posvěcení času.Olomouc:Matice Cyrilometodějská.1992..A2/4.;
234 Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.A1/3.;
235 Brat, Bernard.Modlitby v ťažkých situáciách.:Serafín.1999.80-85310-96-1.A1/4.;
236 Bruno, Ferrero.Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.A2/6.;
237 Bublinec Marián.Ako začať katechézu.:.2003?..A2/6.;
238 Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.B1/2a.;
239 Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.A1/6.;
240 Bublinec, Marián.Verím - veríme.Bratislava:LUC.2001.80-7114-332-4.B1/2a.;
241 Búda, Jozef.Ohnisko lásky.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1985..A1/4.;
242 Bugoš, Pavol.Prežívame liturgický rok 3.diel.:.1996..A2/7.;
243 Buhlmann, Walbert.Blahoslavená sestra Ulrika:.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-071-6.A1/3.;
244 Bullmann, Damasus.Rozprávanie o slove. 1.diel.Bratislava:Lúč.1990.80-7114-003-1(1.diel) 80-7114-002-3 (Súbor).A2/3.;
245 Buonarroti, Michelangelo.Útrapy v hľadaní.:ARS STIGMY.1990.80-85264-01-3.A1/4.;
246 Calepin Mon.Den co den.samizdat:Katolické nakladatelství cor Jesu.1975?..A1/4.;
247 Calpaš, Igor - preklad; ; Z fran. orig. prel. Igor Calpaš.Umelé oplodnenie.:Serafín.1999.80-88944-12-0.B1/1a.;
248 Campbell, Jean.Techniky arteterapie ve výchově,sociální práci a klinické praxi : Skupinové výtvarně-terapeutické činnosti pro děti i dospělé.Praha:Portál.1998.80-7178-204-1.A1/5.;
249 Campbell, Ross.Hledám svou cestu : Jak se přiblížit dospívajícím.Praha:Návrat.1994.80-85495-22-8.B1/2a.;
250 Campbell, Ross.Nechte mě být! : porozumět hněvu dětí.Praha:Návrat domů.1998.80-85495-86-4.A1/2.;
251 Canfield, Jack.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře : pro učitele a vychovatele dětí od 10 let a mládeže.Praha:Portál.1998.80-7178-194-0.B1/2b.;
252 Canfield, Jack.Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : Příručka pro učitele,vychovatele a rodiče.Praha:Portál.1995.80-7178-028-6.B1/2b.;
253 Cangelosi, James S..Strategie řízení třídy : Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.Praha:Portál.1996.80-7178-083-9.A1/5.;
254 Cappella, Anna.Prirodzená cesta.[Dolný Kubín:ZRNO].1996.80-900496-6-4;80-900496-6-4.A1/2.;
255 Carlo, Maria Martini.Veď ma po ceste života.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-01-3.A1/4.;
256 Carlo, Maria Martini.Návrat k Otcovi všetkých ľudí.:Don Bosco.1999.80-88933-25-0.B1/1a.;
257 Carmen, Bernos de Gasztold.Modlitby z korába.:Alfa konti.1994.80-88739-08-X.A1/4.;
258 Carretto, Carlo.Boh, ktorý prichádza.Bratislava:LUC.1994.80-7114-120-8.A1/4.;
259 Carretto, Carlo,,1910-1988.Iba láska.Bratislava:Lúč.1992.8071140708; 80-7114-070-8.A1/4.;
260 Carretto, Carlo,1910-1988.Ja, František /.Bratislava ::Lúč,.1993..A1/4.;
261 Catherine, Scherrer.O radostných tajomstvách života.:Alfa konti.1997.80-88739-33-0.A1/2.;
262 Celecová, Melánia.Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.A2/6.;
263 Ciardi, Fabio.Znamení jednoty.Praha ::Paulínky,.1999.80-86025-22-5.A1/4.;
264 Cigánek.Kresťan a regulácia porodnosti.:.1996..A2/6.;
265 Cílková, Eva.Náměty pro multikulturní výchovu : poznáváme jiné národy.Praha:Portál.2007.978-80-7367-238-6.B1/2b.;
266 Claudel, Paul,.Dobré slovo.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..A1/4.;
267 Claudia, Mühlan.Buď pokojná, mama!.:Advent-Orion.1994.80-88719-08-9.A1/2.;
268 Cleese, John.Rodina a jak v ní zůstat naživu : zábavné lekce z rodinné terapie.Praha:Portál.1999.80-7178-281-5.A1/2.;
269 Closen, Gustav.Mystérium Svätého Pisma.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-027-6.A2/2.;
270 Cooling, Margaret.Mám vztek.:.1993.80-85282-71-2.A1/2.;
271 Costa, Michi.Chceš být křesťanem? : Nabídka víry pro mládež i dospělé.Praha:Paulínky.1996.80-86025-09-8.A1/2.;
272 Courtois, Gaston.Najkrajší príbeh. Bratislava:Genezis.1990.80-85220-15-6.A1/4.;
273 Crabb, Lawrence J..Manželství je vztah.Praha:Návrat domů.1994.80-85495-31-7.A1/2.;
274 Cruz, Nicky, 1938- - autor.Utíkej, malý, utíkej.:Albrechtice :.1992.80-7112-012-X.A1/3.;
275 Cumming, James T..Pane, čo si myslíš o ...?.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.A2/6.;
276 Cyril Jeruzalémský, - svatý, ca 315-387 - autor.Mystagógické katechese. :Velehrad :.1997.80-86045-09-9.A1/1.;
277 Čižmár, Marián.Svätý Ondrej Apoštol. .Poprad :Popradská tlačiareň.2011.978-80-970358-6-0.A1/3.;
278 Čižmár, Marián.Štefan Onderčo.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1995.80-7165-020-X.A1/3.;
279 Dagmar Brázdová.Pravidlá spoločenského správania.:IRIS.1991..B1/2a.;
280 Dagmar Lhotová.Léto je to pro děti.:.1995..B1/2b.;
281 Dahler, Etienne.Jeruzalém v dějinách spásy : svaté město ve světle Starého a Nového zákona.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-28-6.A2/2.;
282 Dakov.Odpusť, Natašo!.:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/3.;
283 Daniel-Ange.Tvoj kráľ je mladý ako ty!. Serafín:Bratislava.2002.80-88944-53-8.A2/5.;
284 Daniel-Rops, Henri.Biblia a jej ľud.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-64-X.A2/2.;
285 Danko, Štefan.Pastorácia, viera a kultúrna identita mladých v mnohojazyčnom prostredí.Prešov:VMV.2003.80-7165-378-0.A1/1.;
286 Dargová, Jarmila.-alebo keď sa srdce spája s rozumom. Privatpress:Prešov.2002.80-968608-3-6.A1/5.;
287 david Wilkerson.Začalo to dýkou a křížem.Sonnenstrahlen nach Osten, West Germany:Missionsdienst.1974..A1/3.;
288 Deml Jakub.Štědrý den.:.1940??..A1/4.;
289 Deml, Jakub, 1878-1961 - autor.Cestou do Betléma. Jota ::Brno :.1990.80-900281-1-X.A1/4.;
290 Dilong, Rudolf, OFM.Rozjímania.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-11-2.A1/4.;
291 Dilong, Rudolf, OFM.Pod krížom.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-16-3.A1/4.;
292 DKC.Iniciačná katechéza mládeže.:KBS.2000..A1/1.;
293 Dobraczyński, Jan.Otcov tieň.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-276-7.A1/4.;
294 Dobson, James C..Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-37-6.B1/3b.;
295 Dobson, James C..Láska a kázeň ve výchově dětí : (podle zákonné úpravy platné od 1.1.2001).Praha:Návrat domů.1996.80-85495-58-9.A1/2.;
296 Dowel, Tim.Biblický atlas pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-09-1.A2/3.;
297 Dowley, Tim.Sprievodca Bibliou pre študentov.Banská Bystrica:SBS.1994.80-85486-11-3.A2/3.;
298 Dráb, Pavol.Poznať a uskutočňovať vieru. [Vydavateľstvo Michala Vaška]:[Prešov].1997.80-7165-115-X.A2/5.;
299 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.A2/6.;
300 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.B1/3b.;
301 Drtilová, Jana.Odlišné dítě.Praha:Vyšehrad.1994.80-7021-097-4.A1/2.;
302 Dubois, Jean.Druhý vatikánsky snem.Banská Bystrica:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo; Banská Bystrica: Biskupský úrad.1966..A2/4.;
303 Dugas, Dionýz.Svatá země.Prešov:Dino.1992.80-85575-01-9.A2/3.;
304 Duka, Dominik.Úvod do Písma svatého Starého zákona.Praha:Editio Sti. Aegidii.1992.8090101895.A2/2.;
305 Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.B1/3b.;
306 Duplacy, J..Slovník biblické teologie.Paris:LES ÉDITIONS DU CERF.1991..A2/2.;
307 Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..A1/6.;
308 Ďuriš, Andrej.Cestička k tebe.:.1950?..A1/5.;
309 Ďurka, Ján.Oslnenie.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1969..A1/4.;
310 Dvorník, František.Byzantské misie u Slovanu.Praha:Vyšehrad.1970..A1/5.;
311 E. Deschodt.Saint-Exupery.:Tatran.1987..A1/6.;
312 Eareckson.Rozhodování proměny.Praha:Evangelické nakl..1992.80-7072-060-3.A1/3.;
313 Eareckson.Přátelství bez mezí : Jak můžeš pomoci postiženému příteli.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-35-0.A1/3.;
314 Eareckson Tada, Joni.Eutanázia, dilema života a smrti.Bratislava:Lúč.1997.80-7114-213-1.A1/2.;
315 Eareckson, Joni.Krok vpřed.Praha:Creativpress.1971.80-7131-004-2.A1/3.;
316 Eareckson, Joni.Joni.Praha:Ústř.církevní nakl..1990..A1/3.;
317 Ecclesia catholica.Vyhlásenie Dominus Iesus. Don Bosco:Bratislava.2000.80-88933-58-7.B1/1a.;
318 Ecclesia catholica.Katolícka škola ; Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia.Bratislava:Lúč.2001.8071143391 (brož.); 80-7114-339-1.B1/2a.;
319 Ecclesia Catholica..Rod - kontroverzná téma.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2013.9788071629764 (brož.); 978-80-7162-976-4.B1/1b.;
320 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.B1/3b.;
321 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.A2/5.;
322 Efrém.Detský paterik.Prešov:Cuper.2000.8088890128 (viaz.); 80-88890-12-8.A1/3.;
323 Eid, Volker."Ako muža a ženu ich stvoril". Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-047-1.A2/3.;
324 Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..A1/4.;
325 Elisabeth, Zöller.Haló, si tam?.:Alfa konti.1994.80-88739-09-8.A1/2.;
326 Emília Horváthová.Rok vo zvykoch nášho ľudu.:Tatran.1986..A1/5.;
327 Enroth, Ronald M..Průvodce sektami a novými náboženstvími : Est.Cesta.Mormoni.Moonisté.Eckankar.Baháismus.Haré Kršna.Svědkové Jehovovi.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-29-5.A2/5.;
328 Faber, Alfonz.Ján de La Salle.Bratislava:LUC.1991.80-7114-040-6.A1/3.;
329 Fantiš, Alfred.Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Brno:Moba.1995.80-7173-794-1.B1/3b.;
330 Fedorowicz, P. Peter..Nové rodiny. Alfa konti:Bratislava.1994.80-88739-07-1.A2/6.;
331 Feiner, Franz, 1953- - autor.Utvářet život :.Praha ::Praha :.1992.80-85282-18-6.A2/7.;
332 Feldmann, Christian.Tiší buřiči boží. Nové Město nad Metují:Signum Unitatis.1991..A1/3.;
333 Ferdinand Vokál.Zvony srdca.:.1992..A1/5.;
334 Ferrero, Bruno.Je tam hore niekto? .Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A2/6.;
335 Ferrero, Bruno.Štyridsať príbehov z púšte. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.A2/6.;
336 Ferrero, Bruno.Příběhy pro potěchu duše.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4.A2/6.;
337 Filípek Jozef.Kam, mladý človek? - Časť 1. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.A2/6.;
338 Fischer, Robert,(1943).Učíme děti myslet a učit se.Praha:Portál.2011.80-262-0043-8.B1/2a.;
339 Fizzotti, Eugenio, 1946- - autor.Jak dosáhnout opravdové svobody.:Praha :.1996.80-86025-07-1.A1/2.;
340 Flores, José H. Prado.Chodte a evanjelizujte pokrstených.:REMA.1997.80-967559-4-3.A1/1.;
341 Floris, Gabriel.Modlitba... Čo je to?!.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.A2/6.;
342 Flossmann, Karel.Moudrost ve Starém zákoně.Praha:ČKCH.1989..A2/2.;
343 Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.A1/1.;
344 Fogassy, Judit.Rodinná katechéza. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.B1/3a.;
345 Fogassy, Judit.Príručka katechétu. .Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2008.978-80-970100-5-8.A1/1.;
346 Fogassy, Judit.Príručka katechumenátnej katechézy.Bratislava:KBS.2007.978-80-969721-1-1.A1/1.;
347 Fonseca, L. Gonzaga da .Fatima:.:Východosl.vyd..1992.80-234-0016-9.A1/3.;
348 Forgáč, Marek.Fórum mladých 2003.:.2003..A1/5.;
349 Fotta, Peter, OP.Dominik kazateľ pravdy.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo v Košiciach.1991.80-234-0027-4.A1/3.;
350 František Kalina, František.Vianočné koledy.:Matica slovenská.1992.80-7090-234-5.A1/6.;
351 František od Panny Marie - autor.Tvář svaté Panny.Kostelní Vydří:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-07-3.A1/4.;
352 František Poloczek.Slovenské ľudové piesne-diel 3.:Slovenská akadémia vied.1956..A1/7.;
353 František, pápež 2013- .Encyklika Lumen fidei:.Trnava:SSV: VOJTECH.2013.978-80-7162-998-6, 9788071629986.B1/1b.;
354 Franz, Raymond.Krize svědomí.Bratislava:Návrat domov.1992.80-85495-80-5.A2/5.;
355 Frická.Mária.Bratislava:Praca.1992.80-7094-285-1.A1/4.;
356 Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..A1/6.;
357 Frossard, André.Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-055-4.A2/5.;
358 Frossard, André.Boh v otázkach dnešného človeka.Bratislava:LUC.1992.80-7114-048-1.A2/5.;
359 Frydrychová, Marie.Malá škola lásky.Praha:Luxpress.1991.80-7130-005-5.A1/2.;
360 Frydrychová, Marie, 1946- - autor.Kdo scelí rozbitou rodinu? :.:Ostrava :.1991.80-85237-19-9.A1/2.;
361 Fuchs Jiří.Cesta k dôkazu Boží existence.:.1991..A2/5.;
362 Funke, Klaus.Malý slovník sekt : sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradičních církví.Kostelní Vydří:KN.1998.80-7192-246-3.A2/5.;
363 Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.A1/6.;
364 Gábor.Rodina: Práca a sviatok.:.2012..A2/6.;
365 Gardeil, P..Dary Ducha svatého :.Tišnov ::Sursum,.1992.80-901038-2-0.A1/4.;
366 Gebhardtová.Od pěti do pětadvadseti.:.1993..A2/6.;
367 Gembalová, Anna.Identita a poznanie.Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2011.9788089538065 (brož.);978-80-89538-06-5.A2/7.;
368 Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
369 Gerčak, František.Potulky Bibliou.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-183-4.A2/3.;
370 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.B1/3b.;
371 Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A2/6.;
372 Gerčák, František.Buď in (výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery)..Prešov:VMV.2002.80-7165-334-9.B1/2a.;
373 Gerčak, František.Potulky životom.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-277-6.A2/4.;
374 Gerčák, František.Poznaj a ver-vierouka..Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A2/6.;
375 Gerčák, František.Biblická olympiáda.Prešov:VMV.2003.80-7165-387-X.A2/3.;
376 Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.B1/3b.;
377 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A2/6.;
378 Gereon Goldmann, P..Svetlo kríža v tieni kríža.:Serafín.1992.80-85310-14-7.A1/3.;
379 Ghiglione, Gianni.Dar pre všetkých.:Don Bosco.1999.80-88933-24-2.A1/4.;
380 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A1/6.;
381 Gilbert, Guy.Až do krajnosti.Praha:Portál.1994.80-7178-008-1.A1/2.;
382 Gilles, Anthony E..Lidé smlouvy : Příběh věrnosti ve Starém zákoně.Praha:Portál.1993.80-85282-46-1.A2/3.;
383 Gilles, Antony E.Lidé cesty.Praha:Portál.1993.80-85282-45-3.A2/3.;
384 Grady, John L. - autor.Interrupce ano nebo ne? :.:Praha :.1992.80-901189-3-3.A1/2.;
385 Graeme, Kent.Najkrajšie dobrodružné príbehy.:Junior.1994.80-7146-262-4.A1/7.;
386 Gramantik, Vavrinec.Čo nás delí od bratov protestantov?.:.1946..A2/5.;
387 Green, Julien.Brat František.Bratislava:Serafín.2001.80-85310-15-5.A1/3.;
388 Grom, Bernard.Katechetické metódy.Olomouc:MCM.1992..A2/7.;
389 Groppe, Lothar.P.Michael Pro : Mexický uličník knězem a mučedníkem,1891-1927.Praha:ZVON.1992.80-7113-052-4.A1/3.;
390 Gruber, Elmar R..Děti se ptají na Boha : Kdo stvořil Boha?Proč Bůh stvořil zlé lidi?Musíme zemřít?Proč zabili Ježíše?.Praha:Portál.1994.80-85282-19-4.A1/2.;
391 Grün, Anselm.Buď dobrý sám k sobě.Kostelní Vydří:KN.1997.80-7192-203-X.A1/4.;
392 Grygar Jiří.Věda, víra, vesmír.:.1996..A2/5.;
393 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.B1/3b.;
394 Guardini, Romano.O modlitbě : Uvedení do školy křesťanské modlitby.Praha:ZVON.1991.80-7113-038-9.A1/4.;
395 Guardini, Romano.Úvod do modlitby.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-029-2.A1/4.;
396 Guitton, Jean.Mlčení o podstatném. Brno:PETROV.1992.80-85247-28-3.A2/5.;
397 Guitton, Jean.Boh a veda. Bratislava:Lúč.1992.80-7114-079-1.A2/5.;
398 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/a.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A1/1.;
399 Günthör, Anselm.Morálna teológia. 1/b.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/1.;
400 Hajduk, Anton.Turínske plátno.Bratislava:Q 111.1991.80-85401-06-1.A1/4.;
401 Halík, Tomáš.O přítomnou církev a společnost.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-5-9.A1/1.;
402 Hallesby, Ole.Akú máš povahu?. Hnutie kresť. spol. mládeže:Bratislava.1995.80-88710-15-4.A1/2.;
403 Hanus, Ladislav.Rozprava o kultúrnosti.Spišské Podhradie:Spišský kňazský seminár.1992.80-7142-000-X.A1/4.;
404 Harčar, Anton,1914-2009.Žil som v Košiciach.Bratislava:LÚČ.2003.80-7114-439-8.A1/4.;
405 Havlík, Lubomír Emil.Kronika o Velké Moravě.Brno:Jota.1992.80-85617-04-8.A1/5.;
406 Havrilla, Mikuláš.Božie deti 4.Košice :TypoPress.2004.80-89089-16-X.A1/3.;
407 Hayes, Nicky.Základy sociální psychologie.Praha:Portál.1998.80-7178-198-3.B1/2b.;
408 Hecht, Anneliese, 1954- - autor.Přístupy k bibli :.:Kostelní Vydří :.1997.80-7192-013-4.A2/3.;
409 Heidbrink, Horst.Psychologie morálního vývoje.Praha:Portál.1997.80-7178-154-1.A1/2.;
410 Henri, Joyeux.Sme zaľubení.Bratislava:Mladé leta.1997.80-06-00782-9.A1/2.;
411 Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.A1/6.;
412 Herm, Sabine.Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole.Praha:Portál.1994.80-7178-018-9.B1/2a.;
413 Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.B1/2b.;
414 Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.A1/5.;
415 Hermochová, Soňa.Hry pro život 2 : Sociálně psychologické hry pro děti a mládež.Praha:Portál.1994.80-85282-80-1.B1/2b.;
416 Hermochová, Soňa.Hry pro život-Sociálně psychologické hry pro děti a mládež : 1.díl..Praha:Portál.1994.80-85282-79-8.A1/5.;
417 Hlaváč, Štefan.Po priamych cestách.Bratislava:Ikar.1990.80-7118-001-7.A1/3.;
418 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.B1/3b.;
419 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.A2/5.;
420 Hlinka, Anton, SDB.Viem, komu som uveril.Rím:.1987..A2/5.;
421 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova 2.Bratislava:Alfa.1992.80-05-01039-7.A2/4.;
422 Hlinka, Anton, SDB.Viera veľkých vedcov c Anton Hlinka ; Bohdan Jelínek.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00773-6.A2/5.;
423 Hlinka, Anton, SDB.Cesty k nekonečnu :.Bratislava ::Odkaz,.1991.80-85193-04-3.A2/5.;
424 Hlinka, Anton, SDB.Svetlo z Lisieux.Bratislava:Serafín.1992..A1/4.;
425 Hlinka, Anton, SDB.Ozvena slova. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00985-2.A2/4.;
426 Hlinka, Anton, SDB.Keď zakvitne rumovisko. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-96-7.A1/3.;
427 Hlinka, Anton, SDB.K širším obzorom.Bratislava ::Alfa,.1991.80-05-00589-X.A2/4.;
428 Hlinka, Anton, SDB.Sila slabých a slabosť silných. Zagreb:Logos.1989..A2/4.;
429 Hlinka, Anton,1926-2011.Ozvena slova :.Zagreb ::Grafički zavod Logos,.1985..A2/4.;
430 Hobizal, František.Apoštolský poutník.:Viener.1992.80-900806-1-8.A1/4.;
431 Hofer, Albert.Božie cesty s ľuďmi.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2004.80-8052-199-9.A1/5.;
432 Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.B1/3a.;
433 Hoffmanová, Viera.Ja a Európa. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.B1/2a.;
434 Höffner, Josef, 1906-1987 - autor.Manželství a rodina.:Brno :.1999.80-85959-49-6.B1/1a.;
435 Hoffsummer Willi.Krátke příběhy 1.:SIGNUM UNITATIS.1991..A2/6.;
436 Honek Alois.Žijem vo viere Božieho Syna.:.1970??..A2/5.;
437 Hoťka, Viliam.Veľkosť a tragédia človeka. Zvolen:Jas.1992.80-900548-5-4.A1/4.;
438 Hrabal, F.R..Lexikon náboženských hnutí,sekt a duchovních společností : sestavil F.R.Hrabal.Bratislava:Cad Press.1998.80-85349-79-5.A2/5.;
439 Hrabal, Vladimír.Psychologické otázky motivace ve škole.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.B1/3b.;
440 Hrbata, Josef.Perly a chléb. II. díl.Český Těšín:Kat.nakl. Cor Jesu.1991.80-900746-1-8 (rovnaké ISBN pre 1.aj 2.diel).A2/4.;
441 Hudák Pavol.Fórum mladých 2002.:.2002..A1/5.;
442 Hudák, Pavol, SVD.Ďakujem, že si. Don Bosco:Bratislava.2001.80-88933-75-7.A1/2.;
443 Huhn, Bernhard.Ježiš hovorí s ľudmi. Spišské Podhradie:KS.1991.80-7142-002-6.A1/4.;
444 Hünermann, Wilhelm.Aj diabol pred ním kapituloval.Spišská Kapitula:Kňazský seminár.1992.80-7142-008-5.A1/3.;
445 Hünermann, Wilhelm.Mních medzi vlkmi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0.A1/3.;
446 Hünermann, Wilhelm,.Blčiaci oheň c Wilhelm Hünermann ; Štefan Šilhár, Štefan Šilhár, Andrej Grossmann.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-44-4.A1/3.;
447 Hünermann, Wilhelm,.Svätý Vincent de Paul, misionár lásky.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-40-1.A1/3.;
448 Hupka, Gustáv.Modlitby hriešnika. Bratislava:Ars Stigmy.1990.80-85264-02-1.A1/4.;
449 Husovská, Ľudmila.Slovensko.:Príroda.1994.80-07-00531-5.A1/7.;
450 Chardin, Pierre.Misto človeka v prirode.Praha:NS.1967..A2/5.;
451 Chardin, Pierre Pierre Teilhard de.Chuť žít.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
452 Chlumský, Jan.Bůh je láska : Pro přípravu snoubenců a obnovu manželství.Třebíč:Arca Jimfa.1993.80-85766-04-3.A1/2.;
453 Chlumský, Jan.Vzory křesťanského života.:.1991.80-900280-6-3.A1/3.;
454 Christenko, Sergej.Poznámky k modernému manažmentu vo vzdelávaní.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1994.80-85185-67-9.B1/2a.;
455 Chudožilov, Petr, 1943- - autor.Na velrybě.:Brno :.1990.80-85319-02-0.A2/6.;
456 Iacovelli, Anacleto.Život Sv. Františka z Assisi.Spišské Podhradie:Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula.1993.80-7142-012-3 (brož.);80-7142-012-3.A1/3.;
457 Imbert, Jean.Proces s Ježišom.Bratislava:Praca.1991.80-7094-263-0.A1/4.;
458 Irala, Narciso.Pokoj srdca.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-038-1.A1/2.;
459 Ivan Kňaze.Podnety na detskú liturgiu.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.A2/6.;
460 Ivančić, Tomislav.Za lepší svet. Jas:Zvolen.1997.80-88795-35-4.A1/4.;
461 Ivanová-Šalingová,M..Slovník cudzích slov A/Z.Bratislava:Slovensjé pedagogické nakladateľstco.1983..A1/5.;
462 Ivanová, Anna.Nezábudky.:SOFA.1994.80-967003-2-4.A1/4.;
463 Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.A1/5.;
464 Ivanová, Eva.Etická výchova v 3. ročníku základnej školy - Metodická príručka pre učiteľov.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8052-262-6.B1/2a.;
465 Ivonides, Yves.Hviezdy, ktoré nezapadajú.Bratislava:LUC.1993.80-7114-083-X.A1/3.;
466 Ivonides, Yves.Obor Kresťanstva.Bratislava:Amos.1990.80-85290-00-6.A1/3.;
467 Izakovičová, Margita.Pre šikovné ruky. 5. :.Bratislava:Alfa.1988..A2/7.;
468 Jackques, Martin, .Za bronzovou bránou. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-316-4.A2/4.;
469 Jacques, Musset.Odkrývanie sveta biblie.Bratislava:Mladé letá.2002.80-06-01062-5.A2/1.;
470 Jakub Halčák.Zborník z 1. celoslovenského seminára - Katechéza je cestou nasledovania Ježiša evanjelií ....:Vydavateľstvo Michala Vaška.1998.80-7165-179-6.A1/1.;
471 Jalčák, Miloš.Indiáni II .:Akcent Print.2008.978-80-89295-09-8.A2/6.;
472 Ján A. Beňo.Orniteológia.:.1991..A1/2.;
473 Jan Filip.Velká Morava.:.1964..A1/5.;
474 Ján Kaššovic.Dejiny katolíckej Cirkvi. Cambridge, Ontario, Canada:Priatelia Dobrej knihy.1983.0-920150-98-5.A2/4.;
475 Ján Lindworsky.Psychologia askézy.Trenčín:Veritas.1944..A2/6.;
476 Jan od Kříže, - svatý, 1542-1591 - autor.Poezie sv. Jana od Kříže.:Kostelní Vydří :.2003.80-7192-471-7.A1/4.;
477 Jan Pavel II., - papež, 1920-2005 - autor.Veritatis splendor :.:Praha :.1994.80-7113-114-8.B1/1a.;
478 Ján Pavol.Christifideles laici.S.l.:s.n..198..A1/1.;
479 Ján Pavol.Láska a zodpovednosť. Metodicko-pedagogické centrum:Bratislava.2003.80-8052-170-0.A1/2.;
480 Ján Pavol.Brehy duše c Karol Wojtyla ; Vlastimil Kovalčík, Vincent Hložník, Jozef Gális.Bratislava:Smena.1990.80-221-0220-2.A1/3.;
481 Ján Pavol II.Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-092-0.B1/1b.;
482 Ján Pavol II.Encyklika Evangelium vitae.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-097-1.B1/1b.;
483 Ján Pavol II.List jeho svätosti Jána Pavla II. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-081-5.B1/1b.;
484 Ján Pavol II,.Novo millennio ineunte. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-345-8.B1/1a.;
485 Ján Pavol II,.Exhortácia Pastores dabo vobis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-046-7.B1/1b.;
486 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/3b.;
487 Ján Pavol II,.Nebojme sa pravdy.Bratislava:LUC.1999.80-7114-273-5.A2/4.;
488 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/1a.;
489 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.A1/1.;
490 Ján Pavol II..Encyklika Dominum et vivificantem. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-075-0; 8071620750.B1/1b.;
491 Ján Pavol II..Rosarium Virginis Mariae:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-419-5.B1/1a.;
492 Ján Pavol II..Centesimus annus.Praha:ZVON.1991.80-7113-050-8.B1/1a.;
493 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca Jána Pavla II. k 13. svetovému dňu chorých. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-535-3.B1/1b.;
494 Ján Pavol II..Laborem exercens.Praha:ZVON.1991.80-7113-007-9.B1/1b.;
495 Ján Pavol II..Apoštolský list Tertio millennio adveniente pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a veriacim o príprave na jubilejný rok 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-298-2.B1/1b.;
496 Ján Pavol II..List Svätého Otca deťom.:Don Bosco.1996.80-85405-57-1.B1/1a.;
497 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.A1/1.;
498 Ján Pavol II..Slovo sa telom stalo.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-35-8.B1/1a.;
499 Ján Pavol II..Sprievodca pre spovedníkov o niektorých morálnych témach, ktoré sa týkajú manželského života. Príhovor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-195-1.B1/1b.;
500 Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty č. 58. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-565-5.B1/1b.;
501 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na slávenie jubilea vo väzniciach 9. júla 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-318-0.B1/1b.;
502 Ján Pavol II..Pastores gregis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-601-5.B1/1b.;
503 Ján Pavol II..Apoštolský list Spolupatronky Europy.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-38-2.B1/1a.;
504 Ján Pavol II..Ut unum sint.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-148-X.B1/1b.;
505 Ján Pavol II..Posolstvo pápeža Jána Pavla II. pre obdobie pôstu 1996 ; Posolstvo svätého otca mládeži celého sveta ; Odkaz svätého otca k 4. svetovému dňu chorých (11. február 1996). Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-111-0.B1/1b.;
506 Ján Pavol II..Mane Nobiscum Domine. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-522-1.B1/1b.;
507 Ján Pavol II..Encyklika Slavorum apostoli Apoštoli Slovanov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-563-9.B1/1b.;
508 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.A1/1.;
509 Ján Pavol II..Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis.Rím:SÚCM.1989..A1/1.;
510 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.B1/3b.;
511 Ján Pavol II..Encyklika Ecclesia de Eucharistia - Cirkev žije z Eucharistie .Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-430-6.B1/1b.;
512 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k svetovému dňu pokoja 2005 : Pápežské listy a vatikánske doku. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-525-6.B1/1b.;
513 Ján Pavol II..Fides et ratio.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-06-4.B1/1a.;
514 Ján Pavol II..Apoštolský list Dies Domini.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-03-X.B1/1a.;
515 Ján Pavol II..Dôstojnosť ľudskej osoby je základom spravodlivosti a mieru. Pravda je silou mieru.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1989..A1/1.;
516 Ján Pavol II..Mulieris Dignitatem.Praha:ZVON.1992.80-7113-053-2.B1/1b.;
517 Ján Pavol II..Posolstvo svätého otca mladým na celom svete pri príležitosti 12. svetového dňa mládeže ; Posolstvo Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1997 ; Posolstvo Jána Pavla II.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-181-1.B1/1b.;
518 Ján Pavol II..Rýchly rozvoj tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky : Apoštolský list svät. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-543-4.B1/1b.;
519 Ján Pavol II..Familiaris consortio.Praha:ZVON.1992.80-7113-067-2.B1/1a.;
520 Ján Pavol II..Ecclesia in Asia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-146-3.B1/1b.;
521 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.B1/3b.;
522 Ján Pavol II..Apoštolský list vydaný v podobe Motu proprio na obranu viery. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-240-0.B1/1b.;
523 Ján Pavol II..Christifideles laici. O povolaní a poslaní laikov v cirkvi a vo svete. .Bratislava:LUC.1990.80-7114-011-2.B1/1a.;
524 Ján Pavol II..Posolstvo Svätého Otca mladým na celom svete pri príležitosti .... Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-221-4.B1/1b.;
525 Ján Pavol II..Pápežské listy a vatikánske dokumenty 51 : Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 21. svetovému dňu. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-512-4.B1/1b.;
526 Ján Pavol II..Apoštolský list Mulieris dignitatem:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-707-4.B1/1b.;
527 Ján Pavol II..List Jána Pavla II. ženám . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2010.978-80-7162-855-2.B1/1b.;
528 Ján Pavol II..Redemptoris custos.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-596-5.B1/1b.;
529 Ján Pavol II..Apoštolský list Orientale Lumen. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-121-8.B1/1b.;
530 Ján Pavol II..Najdrahšej mládeži.Bratislava:Motýľ.1996.80-88775-21-3.A1/1.;
531 Ján Pavol II..Encyklika Dives in misericordia o Božom milosrdenstve.Trnava, Rím:SSV v spolupráci so SÚSCM .1993.80-7162-020-3.B1/1b.;
532 Ján Pavol II..Ecclesia in Europa.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-478-0.B1/1a.;
533 Jana Marhounová.Miluji, tedy jsem.:Avicenum.1988..A1/2.;
534 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.B1/2a.;
535 Jana Páleníková.Sústavná formácia v službách miestnej cirkvi.Bratislava:LUC.1998.80-7114-220-4.A1/1.;
536 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 4.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A2/6.;
537 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy 2. Spolok sv. Vojtecha [vyd.] :Trnava.1993.80-07-00613-3.A2/6.;
538 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A2/6.;
539 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A2/6.;
540 Janáč - Hrubý, Pavol.Náš život s Kristom 5.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A2/6.;
541 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.B1/3b.;
542 Janáč - Hrubý, Pavol.Po stopách našej spásy Zv. 1.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.A2/6.;
543 Janáč - Hrubý, Pavol.Liturgia v našom živote:.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A2/6.;
544 Janota Dušan.Krásy a vzácnosti slovenskej prírody.:Osveta.1984..A2/7.;
545 Janoušková, Anděla, (1921-1999).Modlitby.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-06-5.A1/4.;
546 Jasaň Viktor.Výtvarná kultúra na Spiši.Košice:Východoslovenské vydavateľstvo, n. p..1985..A1/7.;
547 Jasques, Musset.Odkrývanie sveta Biblie.:Mladé letá.1992.80-06-00438-2.A2/1.;
548 Jean, Piaget.Psychológia dieťaťa.:SOFA.1997.80-85752-33-6.A1/2.;
549 Jenčo, Ján.Situácia a perspektívy predškolskej katechézy.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.9788089138937 (brož.); 978-80-89138-93-7.B1/3a.;
550 Jirásek, Jaroslav.Hrajeme si doopravdy.Praha:Avicenum.1983.80-201-0018-0.B1/2a.;
551 Job, Pavol.Don Bosco by vám poradil takto.Trnava:Kon-press.1999.80-85413-11-6.A1/2.;
552 Josef Zvěřina ; odp.red. P.Novák..Teologie Agapé : 2.díl. Dogmatika.Díl 5.-10 : Dogmatika.Praha:Scriptum.1994.80-85528-20-7.A2/2.;
553 Joseph Ratzinger - Benedikt XVI..Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na pôstne obdobie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-595-7.B1/1b.;
554 Joseph Ratzinger ; odp.red. M.Badal ; předml. J.Ratzinger ; [.m.Přel. z něm..Úvod do křesťanství.Brno:Petrov.1991.80-85247-13-5.A2/5.;
555 Joyeux, Henri.City,sexualita,AIDS : Sexuální výchova od 13 do 15 let.Praha:Portál.1994.80-7178-004-9.A1/2.;
556 Jozef Ponec.Stretnutie s krásou.:Priroda.1988..A2/7.;
557 Judák, Viliam.Arcibiskup sväteho života.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-049-X.A1/3.;
558 Julián, Melgosa.Žiť naplno.:Advent-Orion.2001.80-88960-61-4.A1/2.;
559 Juraj Potúček.Biblická konkordancia.:Slovenská biblická spoločnosť.1997.80-85486-21-0.A2/2.;
560 Jurčáková, Stanislava.Môj priateľ Ježiš. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-271-0.A2/7.;
561 Jürgen, Jeziorovský.Rozprávaj mi o viere.:Vesna.1990.80-85128-73-X.A1/7.;
562 Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.A1/6.;
563 Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu chlapčekovi?. Bens:Kapušany.1999.80-968225-1-9.A1/2.;
564 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.A1/6.;
565 Jurko, Jozef (1950).Aké meno dávate svojmu dievčatku?. Bens:Kapušany.1999.80-968225-0-0.A1/2.;
566 Jurko, Jozef (1950).Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.:Bens.1999.80-968225-7-8.A2/6.;
567 Jurko, Jozef (1950).Ako sa bude volať?. Bens:Kapušany.2002.80-88998-37-9.A1/2.;
568 Jurko, Jozef (1950).Rodina svätyňa lásky.Kapušany:Bens.2000.80-968225-9-4.A1/2.;
569 Jurko, Jozef,1950-.Rozhľadenie v Druhom vatikánskom koncile.Prešov:Michal Vaško.2012.9788071658986 (brož.); 978-80-7165-898-6.B1/1a.;
570 K.K. Platonov.Zaujímavá psychológia.:Mladé letá.1964..A1/5.;
571 Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.B1/3b.;
572 Kamas, Juraj.Úloha ohlasovania .:Vienala.2010.978-80-89232-88-8.A1/1.;
573 Káňa, Jiří.Odpusť.Praha:Portál.1994.80-85282-97-6.B1/3a.;
574 Karns, Michelle.Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem : Zásady a cvičení.Praha:Portál.1995.80-7178-032-4.A1/5.;
575 Kasper, Walter,1933-.Úvod do viery.[Spišské Podhradie] ::Spišský kňažský seminár,.1991..A2/3.;
576 Kašparu.Dva dni s Maxom Kašparu.:.2001..A2/6.;
577 Kašparu, Max.Sedmero zastavení u klíčové dírky.:Cesta Brno.2001.80-7295-018-5.A1/2.;
578 Kašparů, Max Jaroslav.Malý kompas viery.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.A2/6.;
579 Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5.A1/6.;
580 Katolícka cirkev..Ecclesia in Amerika : Pápežský dokument č. 49. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-507-8.B1/1b.;
581 Katolícka cirkev..O pastorácii rozvedených a znovuzosobášených.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - Vojtech.2014.9788081610967 (brož.); 978-80-8161-096-7.B1/1b.;
582 Katolícka cirkev..Čo žiada od nás Boh?.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2012.9788071629573 (brož.);978-80-7162-957-3.B1/1b.;
583 Katolícka cirkev..Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!.Trnava:Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH.2014.9788081610950 (brož.); 978-80-8161-095-0.B1/1b.;
584 Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.A1/2.;
585 Kaufmann.Děti potřebují rituály.Praha:Portál.1998.80-7178-203-3.B1/2b.;
586 KBS.Pochopiť ľudskú dostojnosť.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-997-9.B1/1a.;
587 Keden, Joachim .Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.:Vydavateľské družstvo Lúč.1990..A2/5.;
588 Kempenský, Tomáš Hemerken .Štyri knihy o nasledovaní Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-01-0.A1/4.;
589 Kenny, Anthony.Tomáš Akvinský.Praha:ISKP.1992.80-85241-25-0.A1/3.;
590 Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.A1/5.;
591 Kerr, Susan.Dítě se speciálními potřebami.Praha:Portál.1997.80-7178-147-9.B1/2b.;
592 Kertys, Martin - preklad; ; Z latin. orig. prel. Martin Kertys.Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-317-2.B1/1a.;
593 Kierkegaard, Søren Aabye,1813-1855.Součastnost /.Praha ::Mladá fronta,.1969..A2/5.;
594 kippleyovi.umeni prirozeneho planovani rodičovstvi.:.1995..A1/2.;
595 Kirst, Werner.Trénink tvořivosti : hry a cvičení pro děti i dospělé.Praha:Portál.1998.80-7178-227-0.B1/2b.;
596 Klesová, Albína.Požehnaná neha.. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1997.80-7165-094-3.A1/4.;
597 Klesová, Albína.Sviatosť lásky.Bardejov:Grafotlač.2004.80-968263-1-X.A1/4.;
598 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.B1/3b.;
599 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.B1/3b.;
600 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.B1/3b.;
601 Kliment, Ondrejka.Tajomstvo kalendárov.:Slovenská kartografia.1994.80-7103-000-7.A2/5.;
602 Kluz, Wladyslaw.Světlo a stín.Praha:ZVON.1991.80-7113-044-3.A1/3.;
603 Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole : časť 2. Metodicko-pedagogické centrum:Prešov.2003.80-8045-289-X.A1/5.;
604 Kmeť, Marek.Využitie prvkov etickej výchovy vo vyučovacích predmetoch na špeciálnej základnej škole.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-288-1.A1/5.;
605 Knittl.Třikrát o sexu.:.1990..A2/6.;
606 Kocián, Václav.Mágia, veštenie a démonské vplyvy. Zvolen:Jas.2001.80-88795-77-X.A2/5.;
607 Kočí, František.Dejepis hrou - Od staroveku po stredovek. DIDAKTIS:Bratislava.1995.80-85456-31-1.B1/2a.;
608 Kočík, Jozef, SDB.Charakterológia.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-184-2.A1/2.;
609 Koláček, Josef, 1929- - autor.Kapka krve :.:Brno :.1991.80-85247-19-4.A1/4.;
610 Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.B1/3b.;
611 Kolivoška, Pavol.Rastiem v láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-199-4.A2/6.;
612 Koma, Štefan.Cieľ a Cesta.Námestovo:Štúdio F.2002.80-89070-02-7.A2/5.;
613 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..A1/6.;
614 Kondor, Luis.Sestra Lucie hovoří o Fatimě.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.1994..A1/4.;
615 Konferencia biskupov Slovenska.Kristus - nádej Európy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-442-X.B1/1a.;
616 Konferencia biskupov Slovenska.Odporúčajúce smernice o príprave na život v povolaní zasvätených panien. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-797-5.B1/1a.;
617 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.A1/1.;
618 Konferencia biskupov Slovenska.O europskej integracii. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2002.80-7162-408-X.B1/1a.;
619 Konferencia biskupov Slovenska.Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou..Bratislava:LUC.2000.80-7114-351-0.B1/1a.;
620 Kongregace pro klérus.Všeobecné direktorium pro katechizaci.:.1998..A1/1.;
621 Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Rok Eucharistie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-569-8.B1/1a.;
622 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.B1/1b.;
623 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Služba autority a poslušnosť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2008.978-80-7162-740-1.B1/1b.;
624 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Bratský život v spoločenstve; Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-585-X.B1/1b.;
625 Kongregácia pre katolícku výchovu.O ľudskej láske. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-185-4.B1/1b.;
626 Kongregácia pre klerikov.Misionárska identita kňaza v Cirkvi ako vnútorný rozmer vykonávania tria numera.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011.978-80-7162-887-3.B1/1b.;
627 Kongregácia pre klérus.Všeobecné katechetické direktorium.Bratislava:Don Bosco.1992.80-85405-02-4.A1/1.;
628 Kongregácia pre klérus.Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.B1/3a.;
629 Kongregácia pre náuku viery.Fatimské posolstvo : Dokumenty Svätej stolice č. 57. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-599-X.B1/1b.;
630 Kongregácia pre náuku viery.Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie.Bratislava:Don Bosco.2000.80-88933-63-3.B1/1a.;
631 Kongregácia pre náuku viery.Dignitas Personae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-768-5.B1/1b.;
632 Kongregácia pre náuku viery.Nóta s pastoračnými usmerneniami na Rok viery č. 76.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-900-9.B1/1b.;
633 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom katolíckej cirkvi.:SUSCM.1980??..A1/6.;
634 Koniarová, Anna.Redemptionis sacramentum. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-524-8.B1/1b.;
635 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Na ceste do večnosti.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-032-5.A2/5.;
636 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Uvahy o človeku I., II..Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-077-5.A2/5.;
637 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A1/6.;
638 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Ježiš zďaleka a zblízka.Bratislava:Archa.1990.80-7115-002-9.A2/3.;
639 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.A1/6.;
640 Korec, Ján Chryzostom, SJ.K manželstvu a rodine.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-008-2.A1/2.;
641 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-076-7.A2/3.;
642 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A1/6.;
643 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Nad Starým zákonom.Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-107-0.A2/2.;
644 Korherr, Edgar Josef.Pedagogická psychológia pre teológov. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského:Bratislava.1996.80-88696-11-9.A1/5.;
645 Körper, Karol.Môj život.Bratislava:LÚČ.1993.80-7114-095-3.A1/3.;
646 Kossak, Zofia, 1890-1968 - autor.Úmluva.:Praha :.1993.80-85528-23-1.A2/2.;
647 Kossey, Pavol..Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.B1/3a.;
648 Kostelanský, Alojz.Aktivizačné a tvorivé metódy vo vyučovaní náboženskej výchovy. .Ružomberok :Katolícka univerzita.2008.978-80-8084-383-0.A1/5.;
649 Kowalska, Faustina Mária.Milosrdenstvo božie.Košice:Slovo.1992.80-85291-10-X.A1/3.;
650 Kozičová, Zuzana.Žila som v tme.:Nádej.1991.80-7120-002-6.A1/3.;
651 Krajčík, Augustín, CSsR.Svätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1983..A1/3.;
652 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992..A1/6.;
653 Kráľ, Ábel.Pravidlá slovenského pravopisu.Bratislava:SAV.1991.80-224-0080-7.A1/5.;
654 Krasnovský, Blažej.Hodina z Jóba c Blažej Krasnovský ; Alexander Bugan.Košice:Slovo.1990.80-85291-01-0.A1/4.;
655 Kratochvíl, Alois František, 1925- - autor.Zavátou stopou :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-15-4.A1/3.;
656 Krekovičová, Eva.Slovenské koledy.:Práca.1992.80-7094-269-X.A1/7.;
657 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.A1/6.;
658 Kremer, Jacob.Čítajme bibliu rozumne.Trnava:Dobrá kniha.1993.80-7141-012-8.A2/3.;
659 Krempaský, Július.Kresťanstvo a fyzika.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-343-1.A2/5.;
660 Krenzer, Ferdinand.Zajtra sa bude opäť veriť. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00928-3.A2/5.;
661 Křivohlavý, Jaro.Sdílení naděje.Praha:Návrat domů.1997.80-85495-64-3.A2/5.;
662 Kumpf Alfred.Úsměvy Jana XXIII..:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/3.;
663 Kuneš, Pavel.Základní křesťanská poradna.Praha:Scriptum.1994.80-85528-33-9.A1/2.;
664 Kutarňa, Jozef Mária, SDB.Iďte a ohlasujte.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1994.80-85405-24-5.A1/1.;
665 Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..A1/6.;
666 Kyriacou, Chris.Klíčové dovednosti učitele : Cesty k lepšímu vyučování.Praha:Portál.1996.80-7178-022-7.A1/5.;
667 Ľ. Alexandrová.Um a ruky.:SPN.1980..A1/5.;
668 Labo, Šebastián, SJ.Zabijem pastiera.Nitra:Pro Fratribus.1994.80-7133-000-0.A1/3.;
669 Lacourt, Jacques.Proč dnes véřit v Boha.Praha:Portál.1991.80-85282-03-8.A2/3.;
670 Lacourt, Jacques.Odvaha k víře :.Praha ::Portál,.1991..B1/3a.;
671 Lacroix, Jean.Smysl člověka. Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
672 Ladislav Ďurič.Učiteľská psychológia.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-00433-9.A1/5.;
673 Lainati, Chiara Augusta .Svätá Klára z Assisi. Bratislava:Serfaín.1994.80-85310-41-4.A1/3.;
674 Landsberg, Paul Ludwig, 1901-1944 - autor.Zkušenost smrti :.:Praha :.1990.80-7021-054-0.A1/4.;
675 Lang, A.Kristus vrchol zjevení.Praha:Vyšehrad.1993..A2/3.;
676 Lauček, Anton.Anjelom svojim prikážem o tebe. Spišské Podhradie:KS.2000.80-7142-080-8.A1/3.;
677 Laun, Andreas.Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi. Serafín:Bratislava.1996.80-85310-57-0.A1/2.;
678 Laurentin, René,.Život sv. Kataríny Labouré. Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul [vyd.] :Trnava.1992.80-7162-014-9.A1/3.;
679 Le Fort, Gertrud von, 1876-1971.Věčná žena.Praha:Vyšehrad.1990.80-7021-053-2.A1/2.;
680 Le, Goff, Jacques.Kultura středověké Evropy.Praha:ODEON.1992.80-207-0206-7.A1/5.;
681 Lefevre, Piere.Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.A2/6.;
682 Lechovič, Vincent, SVD.Spomienky na TIMOR.Banská Bystrica:SBS.1992.80-85683-00-8.A1/3.;
683 Leman, Kevin.Sourozenecké konstelace.Praha:Portál.1997.80-7178-152-5.A1/2.;
684 Lencz, Ladislav.Metodický materiál 2 k predmetu etická výchova. Metodické centrum:Bratislava.1994.80-85185-62-8.B1/2a.;
685 Lencz, Ladislav.Pedagogika etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-49-0.B1/2a.;
686 Lencz, Ladislav.Metódy etickej výchovy.. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1993.80-85185-53-9.A1/5.;
687 Lencz, Ladislav.Od konfrontácie k dialógu. Bratislava:Nové mesto.1992.80-85487-08-X.A2/4.;
688 Lencz, Ladislav; Kudláčová, Blanka.Otčenáš a desatoro, ako ich nepoznáme.Bratislava:Nové mesto.1994.80-85487-23-3.B1/2a.;
689 Léonard, André, 1940- - autor.Ježíš a tvoje tělo :.:Praha :.1999.80-86025-18-7.A1/2.;
690 Lepp, Ignác.Viera v modernom svete.Ontario:Slov. jezuiti.1969..A2/6.;
691 Lepp, Ignác.Cesta do Damašku.:Signum unitátis.1991..A2/4.;
692 Lepp, Ignace.Psychoanalýza lásky.Vrchoviny:Signum unitatis.1991..A1/5.;
693 Leščinský, Jozef.Perlový náhrdelník.Košice:Verbum.2004.80-969200-0-6.A2/3.;
694 Letovancová, Eva.Psychológia trhu. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-040-2.B1/2a.;
695 Letz, Ján.Teória poznania. JUP:Nové Zámky.1992.80-85293-01-3.A2/5.;
696 Letz, Róbert; Šturák, Peter; Zentko, Ján; Habovštiak, Anton.Boli soľou i svetlom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-367-9.A1/3.;
697 Lewis, Clive Staples.Problém bolesti.Ostrava:Křesťanské sbory.1992.80-85237-39-3.A1/4.;
698 Lewis, Clive Staples.Rady zkušeného ďábla.Praha:ZVON.1992.80-7113-064-8.A1/4.;
699 Liptovská, Miriam.Srdce v srdci.Nitra:SBS.1992.80-85223-01-5.A1/4.;
700 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.B1/3b.;
701 Lochhaas, Philip.Ako odpovedať na...VÝCHODNÉ NÁBOŽENSTVÁ.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-029-7.A2/5.;
702 Louis Evely.Otče náš.:Slovo.1990..A1/4.;
703 Lubich, Chiara,.Meditace c Chiara Lubich ; Miloslav Vlk, Marek Trizuljak.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-00-4.A1/4.;
704 Lubichová, Chiara.O rodine.Bratislava:Nové mesto.1991.80-85487-01-2.A1/2.;
705 Ľubomír, Hvozdovič.Celodenné výchovné pôsobenie.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-296-2.A1/5.;
706 Lubrano, Pasquale.Láska je ako svetlo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-86-X.A1/3.;
707 Lucia Mikulcová, Beata Staňáková.Kresťanské chápanie ľudskej sexuality.Trnava:Dobrá kniha.1997.80-7141-148-5.A1/2.;
708 Luciano, Cian.Zrodení pre let.:Don Bosco.1998.80-88933-00-5.A1/2.;
709 Ľudo Zúbek.Ríša Svätoplukova.:Mladé letá.1974..A1/6.;
710 Ľudovít, Fuchs.Listy Bohu.:Odkaz.1991.80-85193-14-0.A1/6.;
711 Lurker, Manfred.Slovník biblických obrazů a symbolů.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-254-3.A2/2.;
712 Luscoň Jozef.Presekajte sa životom.:.2003..B1/2a.;
713 Luscoň, Jozef, SDB.A toto viete?.:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
714 Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..B1/2a.;
715 Luscoň, Jozef, SDB.Nič krajšie nepoznám...:DOMKA.2002..A2/6.;
716 Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:.2000..A2/6.;
717 Luscoň, Jozef, SDB.Služba Bohu a ľuďom. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.A2/6.;
718 Luscoň, Jozef, SDB.Slovko do uška.Bratislava:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
719 Luscoň, Jozef, SDB.Presekajte sa životom.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..A2/6.;
720 Luscoň, Jozef, SDB.Tak, to som ja?.:.2000..B1/2a.;
721 Luscoň, Jozef, SDB.Poď, podaj mi ruku.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..A2/6.;
722 Luscoň, Jozef, SDB.Pohľad dopredu.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000..A2/6.;
723 Luscoň, Jozef, SDB.Dobrodružstvo života.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3.A2/6.;
724 Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.B1/3b.;
725 Macák, Ľudovít, SDB.Malý generál.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-01-6.A1/3.;
726 MacDonald, Gordon,1939-.Být dobrým tátou- :.Praha ::Návrat domů,.2002.80-7255-051-9.A1/2.;
727 Magdaléna, Poláková.Túžba duše.:Oto Németh.2001.80-88949-31-9.A1/4.;
728 Mácha, Karel.Jean-Jacques Rousseau.Brno:Petrov.1992.80-85247-33-x.A1/3.;
729 Maioli, Primo.Miluji tě : Kniha o tom,jak vyjádřit lásku.Praha:Nové město.1998.80-86146-02-2.A1/2.;
730 Májek, Stanislav.Ján Vojtaššák : K procesu blahorečenia.Bratislava:Krakora design.2004.80-969091-0-X.A1/3.;
731 Majka, Vladislav.Svedkovia?. Bratislava:SKS.1992.80-85405-07-5.A2/5.;
732 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..A1/6.;
733 Malý.Ze školy do života.:.1981 ?..A2/6.;
734 Malý, Vincent.Matka Cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-14-4.A1/4.;
735 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-43-6.A1/6.;
736 Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.B1/3a.;
737 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.B1/3a.;
738 Mancová, Božena.Ako tvoriť textilné doplnky.Bratislava:Alfa.1990.80-05-00474-5.A1/7.;
739 Marek, Alois Maria.Psychologie :.Olomouc ::[S.n.],.1992..A1/2.;
740 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.B1/3b.;
741 Marsch, Michael.Uzdravovani skrze svátosti.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A2/6.;
742 Marsina, Richard.Metodov boj.Bratislava:Obzor.1985..A1/7.;
743 Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.A1/6.;
744 Martin, R. Vömel.A Boh nespí!.:ECM.1991.80-85013-07-X.A1/7.;
745 Martin, Slivka.Hrady a hrádky na východnom Slovensku.:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-85174-42-1.A1/7.;
746 Martina, Chalachánová.Práca s textilom.:JUMA.1997.80-967533-4-7.A1/7.;
747 Martina, Chalachánová.Práca s papierom.:JUMA.1997.80-967533-3-9.A1/7.;
748 Martina, Chalachánová.Práca s prírodnými a inými materiálmi.:JUMA.1997.80-967533-5-5.A1/7.;
749 Martini, Carlo.Ako sa naučiť modliť.Bratislava:LUC.1992.80-7114-068-6.A1/4.;
750 Marvin, Pasch.Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.:Portál.1998.80-7178-127-4.B1/2b.;
751 Matějček, Zdeněk.O rodině vlastní,nevlastní a náhradní : Rádci pro rodiče a vychovatele.:Praha : Portál.1994.80-85282-83-6.A1/2.;
752 Matějček, Zdeněk.Po dobrém nebo po zlém? : O výchovných odměnách a trestech.Praha:SPN.1968.80-85282-78-X.A1/2.;
753 Matějček, Zdeněk.Po dobrém,nebo po zlém?.Praha:Portál.2007.978-80-7367-270-6.A1/2.;
754 Matyáš, Emanuel.Potrat... : Fakta uváděná britskou společností LIFE.Olomouc:Centrum pro rodinný život.1991.80-900664-1-0.A1/2.;
755 Maurizio Pietro Faggioni.Život v našich rukách.Spišské podhradie:Spišská kapitula.2012.978-80-970944-4-7.A1/2.;
756 Maurizio, Baradello.Sociálne a politické úsilie.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.B1/3a.;
757 Max, Kašparů.Kresťan a sekty.:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-29-X.A2/5.;
758 Mcdowell, Josh.Nenechávaj si mozog pred dverami! : Vieš čo veríš a prečo?. Bratislava:Creativpress.2003.80-7131-052-2.A1/2.;
759 Mcgeady, Mary Rose.Stratené Božie deti.Bratislava:Serafín.1994.80-85310-39-2.A1/3.;
760 Mcginnis, Alan Loy.Priateľstvo.:Tranoscius.1994.80-7140-067-X.A1/2.;
761 Meuser, Bernhard,1953-.Youcat po slovensky.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.A2/6.;
762 Mieczyslaw, Malinski.Prv než povieš milujem.:OTTONIANUM.1992.80-7165-001-3.A1/2.;
763 Mihóková, Mária.Košický biskup ThDr. Augustín Fischer-Colbrie (1863-1925).Košice:Verbum.1996.80-966957-5-4.A1/3.;
764 Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..A1/6.;
765 Michalčík.Na birmovku s Youcat-om.:.2012..A2/7.;
766 Michalov, Jozef, SVD.Sedem hlavných hriechov.Bratislava:LÚČ.2002.80-7114-377-4.A1/4.;
767 Michančová, Slávka.Páchateľ sexuálneho zneužívania detí medzi nami : Hľadanie pravdy a zodpovedného prístupu.Prešov:Prešovská univerzita.2005.80-8068-364-6.A1/2.;
768 Mikloško, František.Nebudete ich môcť rozvrátiť.Bratislava:Archa.1991.80-7115-016-4.A2/4.;
769 Mikluščák, Pavel .Teológia sviatostí II..Spišské Podhradie:.1996..A2/6.;
770 Mikluščák, Pavol.Mariológia. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
771 Mikluščák, Pavol.Teológia sviatostí I.. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
772 Mikuláš, Pažítka.Veľké jubileum - rok 2000.:FORMÁT.1999.80-967911-6-8.B1/1a.;
773 Milan, Rajský.Dobrodružstvá rozprávkových zvieratiek.:Príroda.1990.80-07-00502-1.A1/7.;
774 Milan, Rúfus.Lupienky z jabloní.:Mladé letá.1993.80-06-00230-4.A1/4.;
775 Milan, Rúfus.Nové modlitbičky.:Mladé letá.1994.80-06-00550-8.A1/4.;
776 Miloš Zapletal.Kniha hlavolamov.Bratislava:MLADÉ LETÁ.1987..A1/5.;
777 Miron, Zelina.Ako sa stať tvorivým.:FONTANA Kiadó.1997.80-85701-09-X.B1/2b.;
778 Miroslav, Kýška.Svetielko.:Tranoscius.1990.80-85128-79-9.A1/7.;
779 Monbourquette, Jean - autor.Jak se otevřít milosti odpuštění.:Praha :.1996.80-86025-08-X.A1/2.;
780 Monika Šurdová.Rozprávanie o slove 2.diel.Bratislava:LUC.1991.80-7114-026-0.A2/3.;
781 Montana, Victoria (Mária Muráňová).Nebojte sa života.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1988..A2/5.;
782 Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.A1/6.;
783 Morcinek, Gustaw.Dve koruny.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1950..A1/3.;
784 Muchová, Ludmila,1953-.Náboženská edukace v současné společnosti.Ružomberok:Katolícka univerzita.2009.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.B1/3b.;
785 Myriam.Slúžiť Bohu.:.2002..A2/6.;
786 Nagy, Ondrej.Adopcia v práve Slovenskej republiky a jej účinky v kánonickom práve. VIENALA:Košice.2001.80-88922-41-0.B1/2a.;
787 Nancy, Van Pelt.Umenie komunikovať bez zábran.:Advent-Orion.1999.80-88960-21-5.A1/2.;
788 Nesnídalová, Růžena.Extrémní osamělost : Speciální pedagogika.Praha:Portál.1994.80-7178-024-3.B1/2a.;
789 Nešpor, Karel.Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech.Praha:Portál.1995.80-7178-086-3.A1/2.;
790 Newman, John Henry.Sen starého muže.:Cesta Brno.1991.80-85319-13-6.A1/4.;
791 Nigg, Walter.Benedikt z Nursie.Praha:ZVON.1991.80-7113-040-0.A1/3.;
792 Nilson.Čakáme dieťatko.:Osveta.1986..A1/2.;
793 Novak.zasady života.:.1992..A1/6.;
794 Novák.Disharmonický člověk a jeho výchova.:.1992..A1/5.;
795 Ockenfels Wolfgang.Malá katolícka sociálna náuka.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..A2/6.;
796 Oldřich, Matoušek.Práce s rizikovou mládeží.:Portál.1996.80-7178-064-2.A1/2.;
797 Oldřich, Pšenička.Trblietanie dotyku; Sexuálna výchova v rodine.:Vydavat. Michala Vaška.1997.80-88795-14-1.A1/2.;
798 Olford.Svätosť sexu.:.1990??..A1/2.;
799 Olgiati, Francesco.Pošta kocúra.[S.l.]:n. vl..1938.80-900396-4-2.A1/4.;
800 Olivar, Roberto Roche.Etická výchova.Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana.1992.80-7158-001-5.A1/5.;
801 Ondruš, Rajmund, SJ.Blízki Bohu a ľuďom.Bratislava:Tatran.1991.80-222--0277-0;80-222-0277-0.A1/1.;
802 Ondruš, Rajmund, SJ.Košickí mučenici.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-051-9.A1/3.;
803 Opletal František.Věřím v Boha I..:.1994..A2/5.;
804 Orendáč, P..Vzťah etickej a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2007.978-80-8045-476-0.A1/5.;
805 Orendáč, Peter.Dodatok k Metodickej príručke výchovy k láske a čistote pre 2. stupeň ZŠ a 1.- 2. ročník SŠ (katechéza pre 4. ročník ZŠ). Michal Vaško:Prešov.2000.80-7165-263-6.A2/7.;
806 Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8045-418-3.A1/6.;
807 Otto Piffl.Sebevzdelávání vědeckých pracovníku.:.1974..A1/5.;
808 Pacomio, Luciano.Malý biblický atlas : Historie,geografie a archeologie bible.Praha:Portál.1992.80-85282-22-4.A2/3.;
809 Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0.A1/6.;
810 Palouš, Radim.Čas výchovy.Praha:Státní pedagogické nakl..1991.80-04-25415-2.A1/2.;
811 Pánčiová, Bernadeta.Čo zazvonil strieborný zvonček.Vrícko:.2003.80-968929-5-9.A1/3.;
812 Pánek, Jaroslav.Jan Amos Komenský : Jaroslav Pánek.Praha:Středočes.nakl.a knihkupectví.1990.80-7057-029-6.A1/3.;
813 Papasogli, Giorgio.Svätý lekár Giuseppe Moscati.Košice:SLOVO.1991.80-85291-09-6.A1/3.;
814 Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi.Pripomíname si: Reflexia nad Šoa. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-613-9.B1/1b.;
815 Pápežská rada IUSTITIA ET PAX.Nóta za reformu medzinárodného finačného a menového systému v perspektíve verejnej autority s univerzálnou právomocou.Trnava:spolok sv. Vojtecha Trnava.2012.978-80-7162-893-4.B1/1b.;
816 Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov r. 2000. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-302-4.B1/1b.;
817 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Ježiš Kristus - prameň živej vody. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2004.80-7162-508-6.B1/1a.;
818 Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg.Kde je tvoj Boh?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-536-1.B1/1a.;
819 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.Modlitba za jednotu kresťanov 1999. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-254-0.B1/1b.;
820 Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich.Dokumenty Svätej stolice č. 60 : Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-651-0.B1/1b.;
821 Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán.Cirkev, drogy a toxikománia. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.A2/6.;
822 Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky.Pastoračná inštrukcia Aetatis novae - o spoločenskej komunikácii:. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-128-5.B1/1b.;
823 Pasquale, Lubrano.Láska je ako svetlo.:Nové Město.1998.80-85487-54-3.A1/3.;
824 Paterson, Kathy.Připravit,pozor,učíme se! : Jak vzbudit zájem žáků o učení.Praha:Portál.1996.80-7178-102-9.B1/2b.;
825 Pauliny, Andrej, SDB.V nasadení života. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.A2/6.;
826 Pauliny, Andrej, SDB.Radostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C. :Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1977..A2/3.;
827 Pauliny, Andrej, SDB.Dejiny Spásy. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-33-9.A2/1.;
828 Pauliny, Andrej,1925-2005.Svätí Cyril a Metod.Bratislava:Don Bosco.2012.9788080741631 (brož.); 978-80-8074-163-1.A1/3.;
829 Pausewang, Elfriede.100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku.Praha:Portál.1992.80-85282-28-3.A1/5.;
830 Pausewang, Elfriede.150 her k utváření osobnosti pro děti od 3 do 8 let.Praha:Portál.1993.80-85282-50-X.A1/5.;
831 Pavlo.Katechéta.:.1998..A1/1.;
832 Pavlo.Katechéta.:.1998..B1/2a.;
833 Pavlovkin, Michal.Žiak a učebnica : Psychologické východiská tvorby učebníc pre mladších žiakov.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00109-7.A1/5.;
834 Pavol Čech.Dóm sv. Alžbety v Košiciach.:Obzor.1990??..A1/6.;
835 Pavol VI.Humanae vitae. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-342-3.B1/1b.;
836 Pavol VI..Evangelii nuntiandi / Ohlasovanie Evanjelia v dnešnom svete .Zvolen:Združenie Jas .1992.80-900548-4-6; 8090054846.B1/1a.;
837 Pavol VI..Evangelii Nuntiandi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-266-4.B1/1b.;
838 Pavol, Jan.Putovanie po miestach spásy.:Don Bosco.1999.80-88933-36-6.B1/1a.;
839 Pavol(1897-1978).Nostra aetate.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2012.9788071629351 (brož.);978-80-7162-935-1.B1/1b.;
840 Pereira.Kto nám povie pravdu.:.1993..A1/2.;
841 Pereira.Kto mi odpovie.:.1993..A2/6.;
842 Pereira, Clément.Kdo mi řekne pravdu?.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..A2/6.;
843 Peterssen, Wilhelm H..Učebnica všeobecnej didaktiky.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1993.80-08-02004-0.A1/5.;
844 Petrasová, Alica.Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnej negramotnosti rómskych žiakov.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2003.80-8045-307-1.A1/5.;
845 Petríková, Darina.Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.A2/6.;
846 Petríková, Darina.Evanjelium podľa Lukáša - Život a zázraky Ježiša Krista (v komunikácii kresbou a písmom).Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-18-X.A2/2.;
847 Petty, Geoffrey.Moderní vyučování : Praktická příručka.Praha:Portál.1996.80-7178-070-7.B1/2b.;
848 Phil Bosmans.Nezapomeň na radost.:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..A1/4.;
849 Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..A1/6.;
850 Philippe, Jacques.Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom.Bratislava:SERAFÍN.1992.80-85310-10-4.A1/4.;
851 Piacenza, Mauro.Ponorení v Ježišovom srdci.Trnava:Spolok svätého Vojtecha; Konferencia biskupov Slovenska.2014.9788081610851 (brož.); 978-80-8161-085-1.B1/1a.;
852 Pieper, Josef.Volný čas,vzdělání,moudrost : Práce a volný čas.Praha:Křesťanská akademie.1992.80-900615-6-7.A1/5.;
853 Pio XII..Encyklika pápeža Pia XII. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-800-2.B1/1b.;
854 Pisárčik, Fedor.Kvízy z rôznych strán a kútov c Fedor Pisárčik, Zuzka Hašková, Karol Jakubčík.Bratislava:eRko.1993.80-88710-01-4.B1/2a.;
855 Pius XII., - papež, 1876-1958 - autor.Humani generis :.Olomouc ::Olomouc :.2004.80-7266-174-4.B1/1a.;
856 Pius XII.Encyklika Fidei donum : Pápežský dokument č. 69. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-666-4.B1/1b.;
857 Pleijel, Bengt.Brána viery otvorená!.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1992.80-7140-011-4.A2/6.;
858 Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.A2/6.;
859 Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.B1/2b.;
860 Plešková, Eva.Panna Mária v katechéze. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.A2/6.;
861 Plešková, Eva.Ukáž nám cestu. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.B1/2a.;
862 Plešková, Eva.Základy vyučovania náboženstva (školenie síl).Spišská Nová Ves:Katolícke pedagogické a katechetické centrum.2006..B1/2a.;
863 Plešková, Eva.Školenie síl.:.1990..A2/6.;
864 Plešková, Eva.Nechajte maličkých prísť ku mne.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A2/6.;
865 Plešková, Eva,.Vzťah k Ježišovi. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9.A2/6.;
866 Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.B1/2b.;
867 Plešková, Eva,.Teória katechetickej metodiky. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.A2/6.;
868 Podlejski, Zygmunt.Soľ zeme a svetlo sveta 2.diel.Kapušany:Bens.2001.80-88998-23-9.A1/3.;
869 Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..A1/6.;
870 Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času : Citáty z Konstituce o posvátné liturgii.Praha:ZVON.1990..A1/6.;
871 Pokorný, Ladislav.První čtení o Pánu Bohu.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-1-7.A2/6.;
872 Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.A1/6.;
873 Poláček, Klement, SDB.Slnko prerazilo mrákavy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-39-8.A1/3.;
874 Polách, Alojs.Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Praha:Granit.1995.80-85805-37-5.B1/3b.;
875 Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..A1/6.;
876 Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..B1/1a.;
877 Polčin, Stanislav.Druhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II..Rím:SÚCM.1968, 1970..A1/1.;
878 Polivka, Jan.Povídání o manželství.Kostelní Vydří:KN.1999.80-7192-245-5.A1/2.;
879 Popovec, Andrej.Slovo pre každého..Poprad:Slza.1995.80-967408-2-2;80-967408-2-2.A2/3.;
880 Porubčan, Jozef, SJ.Myšlienky na každý deň.Trnava:Dobrá kniha.1990.80-7141-002-0.A1/4.;
881 Porubčan, Štefan, SJ.Posolstvo Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Trnava:Dobrá kniha.1990..A2/1.;
882 Porubčan, Štefan, SJ.Nový Zákon a Žalmy.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1968..A2/1.;
883 Powell, John.Prečo mám strach milovať?.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-120-5.A1/4.;
884 Powell, John.Štěstí začíná uvnitř.Praha:Portál.2000.80-7178-488-5.A1/4.;
885 Press, František.Děvečky Boží.Brno:Mariánské nakladatelství.1992.80-900255-3-6.A1/3.;
886 Prítrská, Stanislava.Úvahy o dare života.Bratislava:Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže.1996.80-967492-4-2.A1/2.;
887 Procházka, Matěj.Smrt na ostrově : Život a mučednická smrt misionáře Augustina Strombacha.Jihlava:Domov a svět.1991.80-900366-4-3.A1/3.;
888 Pronzato, Alessandro.Nepohodlné evanjeliá.Bratislava:LUC.2001.80-7114-331-6.A2/3.;
889 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/6.;
890 Průcha, Jan.Moderní pedagogika : Edukační realita: Základní pojmy a vztahy : Věda o edukačních procesech.Praha:Portál.1997.80-7178-170-3.B1/2b.;
891 Průcha, Jan.Pedagogický slovník.Praha:Portál.2001.80-7178-597-0.B1/2b.;
892 Průcha, Jan, 1934-.Moderní pedagogika.:Praha :.2009.978-80-7367-503-5.B1/2b.;
893 Pulec, Krištof.Biblické dějiny pro nejmenší : Kryštof Pulec.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-0-9.A1/6.;
894 Pupík, Zdeno.Stretkovnica.:.2003..A1/2.;
895 Quartabnová, Mariele.Pravda o vzniku života. Nové mesto:Bratislava.1996.80-85487-37-3.A1/2.;
896 Quoist, Michel.Cesty modlitieb.Bratislava:Lúč.1994.80-7114-108-9.A1/4.;
897 Quoist, Michel.Úspešný život. Bratislava:Alfa.1992.80-05-00952-6.A1/4.;
898 Quoist, Michel,1921-.Lásky pätnástročných?.Řím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1967..A1/2.;
899 Rábek František.Ozveny s Patmosu.:.1992..A2/4.;
900 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..A1/6.;
901 Rahner, Karl.O svátostech v církvi : Meditace.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.B1/3a.;
902 Rahner, Karl.O potrebe a požehnaní modlitby.Spišké Podhradie:Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka.1992.80-7142-003-4.A1/4.;
903 Raimondo Spiazzi.Sociální kodex církve.:Sursum.1993..A2/5.;
904 Rampák, Štefan,(1944-).Vianočné rozprávky.Bratislava ::Slov. pedagog. nakl.,.1991.80-08-01648-5.A1/7.;
905 Ratzinger, J.; Kasper, W..Viem, komu som uveril.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-217-6.B1/1b.;
906 Ratzinger, Joseph.Etika reklamy.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-197-8.B1/1b.;
907 Ratzinger,J..Svetový kongres cirkevných hnutí. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-239-7.B1/1b.;
908 Ravik, Slavomír.Bůh žije : Přírodní zákony dosvědčující jeho existenci.Praha:Pražská imaginace.1990.80-7110-010-2.A2/5.;
909 Řehák, Tomáš.Sex: šľahačka na torte. Liga pár páru na Slovensku:Zlaté Moravce.2002.80-968680-8-X.A1/2.;
910 Reinsberg, Jiří.Knížka pro ministranty.Praha:Portál.1994.80-85282-44-5.B1/3a.;
911 Reitor Georg.Svědek víry v koncentračním táboře.:.1991..A1/3.;
912 Remešová, Věra.Ikonografie a atributy svatých. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.A2/6.;
913 Rešovská, Alena.Moje stretnutie s Ježišom. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-272-9.A2/6.;
914 Richard, Bach.Čajka Jonathan Livingston.:Gardenia.1999.80-85662-29-9.A1/4.;
915 Rímskokatolícka cirkev..Dokumenty diecéznej synody : Partikulárne normy.Košice:St.Benno.2006.80-89232-12-4.A1/1.;
916 Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..A1/6.;
917 Risso, Paolo.PIER GIORGIO Frassati.Praha:Portál.1992.80-85282-29-1.A1/3.;
918 Rivest, Madeleine.Mať tak krídla!. Michal Vaško:Prešov.2001.80-7165-319-5.A1/2.;
919 Roberti, P. J..Nenápadné čnosti.Bratislava:Serafín.1991.80-85310-04-X.A1/4.;
920 Roger, z Taizé, bratr.Láska nad všechnu lásku.Prameny z Taizé.Brno:Cesta.1990.80-85319-03-9.A1/4.;
921 Rogl.Stezka správných kluku.:.1973..A2/6.;
922 Roháčková, Katarína.Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti, aby z toho bola radosť v mojom srdci. Metodické centrum:V Bratislave.2001.80-8052-118-2.A1/2.;
923 Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B1/3b.;
924 Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.A1/4.;
925 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.B1/3b.;
926 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.A2/2.;
927 Rossé, Gérard.Ježišov výkrik na kríži.Bratislava:Nové mesto.1993.80-85487-06-3.A1/4.;
928 Roth, Paul.S bohom ešte vždy možno hovoriť. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-67-3.A1/4.;
929 Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.B1/2a.;
930 Rotter, Hans.Důstojnost lidského života : základní otázky lékařské etiky.Praha:Vyšehrad.1999.80-7021-302-7.A1/2.;
931 Rougier, Roger.Rozvíjíme logické myšlení : Hry,hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let.Praha:Portál.1996.80-7178-101-0.B1/2b.;
932 Rozinajová, Helena.Pedagogika pre rodičov.Martin:Osveta.1988..A1/7.;
933 Rudrof Franz.Svätá omša tajomstvo našej viery.:.1998..A2/6.;
934 Rúfus, Milan.Kniha žalmov.Bratislava:Lúč.1991.80-7114-025-2.A2/2.;
935 Rúfus, Milan,.Modlitbičky c Milan Rúfus ; Dušan Grečner.Bratislava:Mladé letá.1992.80-06-00490-0.A1/4.;
936 Runes, Dagobert D..Slovník judaizmu. Bratislava:Danubiaprint.1992.80-218-0113-1.A2/2.;
937 Rušin, Vojtech.M. R. Štefánik. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00890-2.A1/3.;
938 Rybár, Ján, SchP.Náboženstvo a krásna spoločnosť.Bratislava:Letra & Line.1993.80-85513-03-X.A2/4.;
939 Rybár, Ján, SchP.Nové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov.:.1999? -neuvedený.80-967147-0-8.B1/2a.;
940 Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1.A1/6.;
941 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..A1/6.;
942 Sanetrníková, Iva.Ještěrka.Praha:ZVON.1990.80-7113-006-0.A1/3.;
943 Sawicki, František.Duša moderného človeka.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
944 Semjanová, Ivana.Môj a váš svet. Slovenský výbor pre UNICEF :Bratislava.1994.80-967120-3-9.A2/7.;
945 Senčík Štefan.Piergiorgo Frassati.:Dobrá kniha.1992..A1/3.;
946 Senčík, Štefan, SJ.Na ceste za väčšou dokonalosťou. SÚSCM :Trnava.1992.80-7162-006-8.A1/3.;
947 Seneca, Lucius Annaeus, ca 4 př. Kr..O dobrodiních : Lucius Annaeus Seneca.Praha:Svoboda.1992.80-205-0168-1.A1/3.;
948 Sepeši Peter.Fórum mladých 2005.:.2005..A1/5.;
949 Shapiro, Lawrence E..Emoční inteligence dítěte a její rozvoj.Praha:Portál.1998.80-7178-238-6.B1/2b.;
950 Sheen, Fulton J..Sedm slov ukřižovaného.Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-3-9.A1/4.;
951 Schaeffer, Edith.Co je rodina? : What is a Family?.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-41-4.A1/2.;
952 Schalk, Hans.Spoveď.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.A2/6.;
953 Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.B1/3b.;
954 Schierse, Franz Jozeph.Biblická teologie Christologie.Praha:ZVON.1992.80-7113-047-8.A2/2.;
955 Schimunek, Franz Peter.Slovní hodnocení žáků : Pedagogická praxe.Praha:Portál.1994.80-85282-91-7.B1/2b.;
956 Schlinková, M. Basilea.New Age. "Nový vek" z biblického pohľadu..Praha:Luxpress.1993.80-7130-027-6;80-7130-027-6.A2/5.;
957 Schmaus Michael.SVIATOSTI.Rím - Italia:Slovenský ústav sv. Cysrila a metoda.1981..A1/1.;
958 Schmaus, Michael,1897-1993.Cirkev..Rím ::Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,.1979..A1/1.;
959 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.B1/3b.;
960 Schooyans, Michel.Rozhodnutie pre život. Serafín:PROVINCIALÁT REHOLE MENŚÍCH BRATOV FRANTIŠKÁNOV.1997.80-85310-68-6.A1/2.;
961 Schürmann, Heinz, 1913-1999 - autor.Duch dává život :.:Praha :.1992.80-7113-065-6.A1/4.;
962 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..A1/6.;
963 Silva, José.Marcelinova veľká cesta.Bratislava:Serafín.1992.80-85310-07-4.A1/3.;
964 Simajchl, Ladislav.Společně k Bohu :.Hradec Králové ::Signum Unitatis,.1991.80-85439-00-X.A1/2.;
965 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.A2/6.;
966 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.B1/3b.;
967 Sire, James W..Za novými světy : Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1993.80-85495-00-7.A2/5.;
968 Sire, James W..Průvodce světovými názory.Praha:Návrat.1991.80-85495-17-1.A2/5.;
969 Sirovič, František, SVD.Duch svätý - svetlo srdca..Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.B1/3a.;
970 Slávka, Hlásna.Úvod do pedagogiky.Nitra :Enigma.2006.80-89132-29-4.B1/2b.;
971 Slavomír, Ravik.Boh žije.Bratislava ::Alfa.1992.80-05-01060-5.A2/5.;
972 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.A2/1.;
973 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.A1/6.;
974 Smahel.Domov prožít.:.1995..A2/6.;
975 Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Rozhlasové přednášky o výchově dětí.:Olomouc :.1997.80-238-1960-7.A1/2.;
976 Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.A2/6.;
977 Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Katechetické hry pro děti a mládež.:Olomouc :.1998.80-238-4101-7.A2/7.;
978 Smahel, Rudolf, 1950- - autor.Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.A1/2.;
979 Smalley, Gary.Dvě strany lásky,aneb,ak posilnit lásku a oddanost mezi partnery.s.l.:Nová naděje - Křesťanská organizace.1996.80-901726-8-7.A1/2.;
980 Smith, Charles A..Třída plná pohody : 162 her zaměřených na výchovu ke spolupráci a citlivému jednání.Praha:Portál.1994.80-85282-82-8.A1/5.;
981 Soľanová.Metodická príručka.:.2006..A2/6.;
982 Solovëv, Vladimir Sergejevič.Duchovné základy života. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-013-0.A1/4.;
983 Spoločnosť sociálnych sestier.Blahoslavená Sára Salkaházi.:.2006?..A1/3.;
984 sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.A1/6.;
985 sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.A2/7.;
986 sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 2.:Vydavateľstvo Michala Vaška.2000.80-7165-236-9.A2/7.;
987 sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.A2/7.;
988 sprac. Melánia Celecová.Prežívame liturgický rok-diel 1.:Vydavateľstvo Michala Vaška.1999.80-7165-211-3.A2/7.;
989 sprac. Teodor Križka.Narodil sa Kristus Pán.:Smena.1990.80-221-0221-0.A1/6.;
990 Stanko, Vojtech.Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6.A2/6.;
991 Stefan, Prus.S Ježiškom do života.:Alfa.1990.80-05-01061-3.A1/7.;
992 Steinová, Edita.Myšlenky a dopisy.Praha:ZVON.1991.80-7113-034-6.A1/3.;
993 Stertenbrink, Rudolf.Iba láska. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00955-0.A1/4.;
994 Strauss, Pavol.Úsmev nad úsmevom.:DAKA.1992.80-900539-1-2.A1/4.;
995 Strauss, Pavol.Tesná brána.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-81-9.A1/4.;
996 Strauss, Pavol.Nádhera nečakaného.:.1992..A1/6.;
997 Strauss, Pavol.Ecce Homo.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-80-0.A1/4.;
998 Stryczek, Norbert.Moje veľké vzory. Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-030-9.A1/3.;
999 Stryczek, Norbert.Moji veľkí priatelia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-075-9.A1/3.;
1000 Sudbrack, J..Život-láska.Rím:SÚSCM.1970..A2/5.;
1001 Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.B1/3b.;
1002 Svätý Otec Benedikt XVI..Posolstvo Sv. Otca Benekdikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012, Posolstvo k 49. dňu modlit.za duchovné povolania 2012, Posolstvo k Svetovému dňu misií 2012.Trnava:Spolok Sv. Vojtecha.2012.978-80-7162-903-0.B1/1b.;
1003 Svetoň, Emil.Symetria pre deti,mládež a dospelých : Súbor hier.Bratislava:Slov.pedag.nakl..1989.80-08-00231-X.A1/5.;
1004 Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Je Kristus rozdelený?.Trnava:SSV Trnava.2013.978-80-8161-033-2.B1/1b.;
1005 Svetová rada cirkví a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Všetci budeme premenení...Víťazstvom skrze nášho Pána Ježiša Krista.:spolok sv. Vojtecha Trnava.2011..B1/1b.;
1006 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Aj hluchým dáva sluch a nemým reč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-635-X.B1/1b.;
1007 Svetová rada cirkví; Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov.Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov r.2006. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2005.80-7162-584-1.B1/1b.;
1008 Svidercoshi, Gian Franco.List spolužiakovi.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-064-0.B1/2a.;
1009 Szentmártoni, Mihály.Svet mladých.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A2/6.;
1010 Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.B1/2b.;
1011 Šalva, Alexandrovič Amonašvili.Vitajte v škole deti!.:Slov.pedag.nakl.1990.80-08-00403-7.A1/5.;
1012 Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM.1967..A1/6.;
1013 Šatura, Vladimír, SJ.Psychológia meditácie.Trnava:Dobrá kniha.1988.0-919865-25-9.A1/4.;
1014 Šatura, Vladimír, SJ.Prečo láska stroskotáva.Trnava:Dobrá kniha.1994.80-7141-045-4.A1/2.;
1015 Šelinga, Jozef.Svetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu. Nitra:KS.2006.80-88741-63-7.A2/6.;
1016 Šelinga, Jozef.Najvzácnejší dar. Lúč:Bratislava.1993.80-7114-447-9.A2/7.;
1017 Šelinga, Jozef.Spoločne objavujme dar 2.diel. Kňazský seminár:Nitra.2004.80-88741-47-5.A2/7.;
1018 Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar III. : Materiál k príprave na sviatosť birmovania. Nitra:KS.2005.80-88741-57-2.A2/7.;
1019 Šelinga, Jozef.Spoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel.Nitra:.2003.80-88741-42-4.A2/7.;
1020 Šidlovský, Evermond Gejza.Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Praha:Fénix.1991.80-85245-12-4.B1/3a.;
1021 Šikudová, Elena.Riadiaci pedagogický pracovník a imidž školy. Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-092-5.B1/2a.;
1022 Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.A1/5.;
1023 Šimanovský, Zdeněk.Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi.Praha:Portál.1998.80-7178-264-5.B1/2b.;
1024 Šipr Květoslav MUDr., CSc..Přirozené plánování rodičovství.Praha:Avicenum, zdravotnícke nakladatelství.1985..A1/2.;
1025 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..A2/5.;
1026 Škoda, František.Základy katolíckej sociálnej náuky.Košice:HKR.1991..B1/1a.;
1027 Školský.Školský lexikón.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1992.80-08-01570-5.A1/7.;
1028 Šmálik, Štefan.Boží ľud na cestách.Bratislava:LÚČ.1997.80-7114-188-7.A2/4.;
1029 Španielska biskupská konferencia.Pravda o láske človeka.:SSV Trnava.2013.978-80-7162-974-0.B1/1a.;
1030 Špidlík, Tomáš kardinál.Jak očistit své srdce?.Velehrad:Refugium.1999.80-86045-34-X.A1/4.;
1031 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny, sväzok I..Turčiansky sv.Martin:Neografia, úč. spolok.1943..A2/4.;
1032 Špirko, Jozef.Cirkevné dejiny I.Bratislava:Komprint.1990?..A2/4.;
1033 Šprinc, Mikuláš.Andante.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1967..A1/4.;
1034 Šramek, Jozef.Zamyslenia.Bratislava:LUC.1992.80-7114-074-0.A1/4.;
1035 Štampach, Odilo Ivan.Malý přehled náboženství.Praha:SPN.1992.80-04-26123-X.A2/5.;
1036 Štefan, Švec.Metodológia vied o výchove.:Iris.1998.80-88778-73-5.B1/2b.;
1037 Štiavnický, Andrej.Milovať bez lásky a sexu?.Bratislava:Daco.1997.80-967298-2-9.A1/2.;
1038 Tarnawski, Józef.Listy o povolaní.:Don Bosco.1999.80-88933-23-4.A1/2.;
1039 Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.B1/2b.;
1040 Tartar.Umění jednat s dospívajícími : jak porozumět chování dospívajících.Praha:Portál.2001.80-7178-492-3.A1/2.;
1041 Taylor, Kenneth N..Miri jekhto Biblija andro obrazki. [CREATIVPRESS]:Bratislava.1998.80-7131-035-2.A2/3.;
1042 Teresio Bosco.Dominik.Rím:Slovenský ústav Cyrila a Metoda.1986..A1/3.;
1043 Tereza, - matka, 1910-1997 - autor.Marie matka smíření.Brno ::Brno :.1991.80-85319-19-5.A1/4.;
1044 Terézia Lenczová.Adolescencia: Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania : Zborník.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2006.80-968891-5-X.B1/2a.;
1045 Terezie z Lisieux, - svatá, 1873-1897 - autor.Vstupuji do života :.:Kostelní Vydří :.1992.80-85527-11-1.A1/3.;
1046 Thompson, Francis..Nebeský chrt. Don Bosco:Bratislava.1996.80-85405-55-5.A1/5.;
1047 Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/2.;
1048 Tilmann, Klemens, 1904-1984.Duchovní rozhovor : Duchovní rádce uvádí mladého křesťana do duchovního života.Vizovice:Lípa.1991.80-285-0010-2; 80-285-0010-3 (v knihe).A1/4.;
1049 Tkáč, Alojz.Pohľady z križovatky.Kapušany:Bens.2004.80-88998-53-0.A1/4.;
1050 Tomáš Halík..Co je bez chvění, není pevné : labyrintem světa s vírou a pochybností.:Nakladatelství Lidové noviny.2002.80-7106-628-1.A2/5.;
1051 Tomášek, František.Katolický katechizmus. Praha:Česká katolícka charita.1968..A2/6.;
1052 Tomášek, František.Ze školy do života.:Křesťanská akademia.1990..A2/6.;
1053 Tomáško, Ladislav.Poznáš svoj temperament?. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-066-8.A2/6.;
1054 Tomič, Celestin.Biblický pravek.Bratislava:LUC.1992.80-7114-042-2.A2/2.;
1055 Tondra, František.Európska biskupská synoda 1991 / Biskupská synoda o Európe.s. l.:KBS.1991..B1/1a.;
1056 Torkošová, Helena.Oslavujme Pána!. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-273-7.A2/7.;
1057 Tóth, Dezider.Urob si masku. Mladé letá:Bratislava.1989.80-06-00078-6.A1/7.;
1058 Tóth, Ladislav.Pán prehovoril - Starý zákon : Učebnica náboženstva pre 5. ročník ZŠ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-437-3.A2/6.;
1059 Tournade, Michel.Filotea 21. storočia.Bratislava:LUC.1998.80-7114-344-8.A1/4.;
1060 Tresmontant Claude.Bible a antická tradice.Praha:Vyšehrad.1970..A2/2.;
1061 Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.B1/3b.;
1062 Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..A1/6.;
1063 Trobisch, Ingrid.Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž.Nové Město n.Metují:Signum unitatis.1991.80-900940-0-7.A1/2.;
1064 Trobisch, Walter A..Měl jsem rád jedno děvče :.Brno ::Pastorační rada,.1968..A1/3.;
1065 Trobisch, Walter, 1924-1979 - autor.Láska je cit, kterému se máme učit.:Brno :.1997.80-238-2134-2.A1/2.;
1066 Trobisch, Walter,(1924-1979).Dva středy ... však jeden kruh.Olomouc ::Velehrad,.1994.80-901614-4-8.B1/2a.;
1067 Troger, Karl-Wolfgang.Biblia a Korán .Martin:Slovenská biblická spoločnosť.2016.978-80-89846-04-7.A2/3.;
1068 Trochtová, Imelda.Rozvojový jazykový program pre rómske deti (zo sociálne znevýhodneného prostredia). Rokus:Prešov.2002.80-89055-21-4.A1/5.;
1069 Trpin, Erich.Chlieb Šťastia. Bratislava:Alfa.1991.80-05-00951-8.A1/4.;
1070 Trstenský, Viktor.Katechizmus pre najmenších I..Trstená:.1993.80-85186-19-5.A2/6.;
1071 Trutwin, Werner.OTVÁRAL NÁM PÍSMA.Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-017-4.A2/2.;
1072 Turek, Ivan.Ciele vyučovacieho procesu. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-93-8.A1/5.;
1073 Turek, Ivan.Príručka k 1. kvalifikačnej skúške pedagogických pracovníkov. Metodické centrum:Bratislava.1996.80-88796-40-7.B1/2a.;
1074 Turek, Ivan.Tvorivé riešenie problémov. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-054-2.B1/2a.;
1075 Turek, Ivan.Didaktické testy. Metodické centrum:Bratislava.1995.80-85185-96-2.A1/5.;
1076 Turek, Ivan.Učiteľ a pedagogický výskum. Metodické centrum:Bratislava.1998.80-8052-013-5.B1/2a.;
1077 Turek, Ivan.Slovenský vzdelávací systém a cesta do Európy. Metodické centrum v Bratislave:Bratislava.1999.80-8052-071-2.B1/2a.;
1078 Tyrol, Anton..Lectio Divina. KBD:Svit.2005.80-89120-05-9.A2/3.;
1079 Uhl, Theresia.Všude jsi se mnou : modlitby pro děti.Praha:Portál.1992.80-85282-37-2.A1/4.;
1080 Uhlová, Theresia-Benedicta - autor.Raduji se s tebou :.:Praha :.1991.80-85282-21-6.A1/4.;
1081 Uhriňák, Igor.Denník alkoholika. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-046-3.A2/6.;
1082 Ulonska, Reinhold.Duchovné dary v učení a v praxi.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85128-39-X.A1/4.;
1083 UPC Košice.Anka Kolesárová. Mučenica čistoty.Košice:.1999..A1/3.;
1084 Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.A1/6.;
1085 Ursula, Rücker.Učení bez stresu : Základy a cvičení.Praha:Portál.1994.80-7178-013-8.B1/2b.;
1086 Utters Matthias, OFM.Ranní rozjímání.:SIGNUM UNITATIS.1991..A1/4.;
1087 Uždil Jaromír.Metodika výtvarnej výchovy v materskej škole.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1978..A1/7.;
1088 Vacval Anton M., SDB.Malý hrdina z katakomb.:.1990..A1/3.;
1089 Vagovič.Stručný katechizmus.:.1930??..A2/6.;
1090 Vague, Jean.Aurora nad brodmi Iaboka. História človeka, história ľudí.. HELA - Helena Krausová:Trenčín.1999.80-967321-4-5.A2/5.;
1091 Vácha, Marek Orko.Návrat k stromu života : Evolúcia a kresťanstvo. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2006.80-7162-627-9.A2/5.;
1092 Valovič Eugen.Hľadanie ciest farskej katechézy.:.2006..A1/1.;
1093 Vavrovič, Jozef.Ján Palárik.Martin:Matica slovenská.1993.80-7090-244-2.A1/3.;
1094 Vážan.Svätá omša tajomstvo našej viery.:.1998..A2/6.;
1095 Vedral, Joyce.Já se z těch rodičů zblázním : Jak zlepšit vztahy s rodiči.Praha:Portál.1997.80-7178-145-2.A1/2.;
1096 Verny, Thomas.Tajomný život dieťaťa pred narodením. Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1993.80-08-02055-5.A1/2.;
1097 Veteška, Tomáš.VEĹKO - SLOVENSKÁ RÍŚA.Hamilton:MSA ZMS.1987.80-900537-8-5.A1/5.;
1098 Vetva, Ján.Na detskej vlne :.Trnava ::Kon-Press,.1991.80-85413-09-4.A1/4.;
1099 Vigano.Láska k Bohu a človeku.:DON BOSCO.1999..B1/3a.;
1100 Viliam, Turčány.Oheň z neho.:Slov.spisovateľ.1992.80-220-0382-4.A1/4.;
1101 Vilinskij, Valerij S..Unionizmus.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1932..A2/5.;
1102 Vincent Gál, Vincent Šabík, Adela Jakabová, Milan Spál.Deti svetla.Bratislava:LUC.1993.80-7114-100-3.A1/3.;
1103 Višňovský, Mikuláš.Malý teologický lexikon.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1989.80-85128-37-3.A2/2.;
1104 Vitikáčová, Mária.Náboženstvo ako téma etickej výchovy. Metodické centrum:Prešov.2002.80-8045-255-5.A1/6.;
1105 Viviano, Benedict Thomas.Kázanie na hore.Praha:Krystal.1992.80-901038-9-8.A2/4.;
1106 Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.A1/3.;
1107 Vladimír Levi.Umění jednat s lidmi.:Mladá fronta.1985..A1/2.;
1108 Vnuk, František.Príručný slovník kresťanstva.:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2003.80-89063-13-6.A2/2.;
1109 Vojtech od svätej Hedvigy.Vcházím v nepoznané.Kostelní Vydří:KN.1992.80-85527-10-3.A1/3.;
1110 Vojtek, František,1911-1981.Psychologie.Olomouc ::Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, pobočka v Olomouci,.1969..A2/5.;
1111 Volkman, Alois, 1937- - autor.Ptám se svých slov.:Praha :.1990 a 1991.80-7130-001-2.A1/4.;
1112 Vrablec Jozef, ThDr..V službe slova. Homílie, Rok C.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1991..A2/4.;
1113 Vrablec Jozef, ThDr..O otázkach viery.Bratislava:LUC.1992.80-7114-066-X.A2/5.;
1114 Vrablec Jozef, ThDr..Nemusím sa ja báť. Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda.1996..A1/4.;
1115 Vrablec, Jozef.Tri žiarivé charizmy v našej službe. Zvolen:Jas.1993.80-900548-0-3.A1/3.;
1116 Vragaš, Štefan.Život Konštantína Cyrila a život Metoda.:Matica slovenská.1991.80-7090-203-5.A1/5.;
1117 W. R. .O rehoľnom živote. (v minulosti a v dnešnej obnove).:Knižnica viery.1989..A1/1.;
1118 Wallace, Lewis, 1827-1905 - autor.Ben Hur.:Praha :.1991.80-7021-104-0.A1/3.;
1119 Wallhof Hans.Svätý Vincent Pallotti.:.1993..A1/3.;
1120 Wambeerg Steve.Na čom záleží?.:.1999..A1/2.;
1121 Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.B1/2b.;
1122 Ward, Peter.Jak se připravovat na práci s mládeží : Subkultury mládeže.Práce se skupinami.Sociální dovednosti. Téma identity v dospívání.Mládež a média.Praha:Portál.1997.80-7178-044-8.A1/2.;
1123 Waugh, Evelyn.Edmund Campion.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-60-7.A1/3.;
1124 Wilkerson, David.Dýka a kříž.Karviná ::Ostravské tiskárny,.1995.80-900940-6-6 (Ostravské tiskárny. Ostrava : brož.).A1/3.;
1125 Willi, Hoffsümmer.99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.:Katolícke biblické dielo.2002.80-89120-00-8.A2/6.;
1126 Wohl, Luis de.Svetlo nad Akvinom. Bratislava:Efekt.1993.80-901399-1-4.A1/3.;
1127 Wohl,Louis, de.Zapáľ svet.Camrridge,Ont.:Priatelia Dobrej Knihy.1984.0-919865-02-X.A1/3.;
1128 Wojtowicz, Kazimierz.O kázni a dáždnikoch.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.A2/6.;
1129 Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.A2/7.;
1130 Wright, Chris.Životné problémy očami kresťanov - metodický materiál pre učiteľov a vychovávateľov.Bratislava:Novo millennio.2003.80-968964-1-5.A2/7.;
1131 Wright, Christopher J. H.,1947-.Životné problémy očami kresťanov /.Praha :; Bratislava ::Luxpress ;; Asociácia pre výchovu Novo millenio,.2003.80-7130-111-6; 80-968964-0-7.A2/7.;
1132 Wuerl, Donald W..Úvahy nad encyklikou Humanae vitae.Brno ::Cesta Brno.1991.80-85319-04-7.B1/1a.;
1133 Wurmbrand, Richard.Veriť ale prečo?. Bratislava:Alfa.1993.80-05-01128-8.A2/5.;
1134 Wust, Peter.Nejistota a odhodlání.Praha:Vyšehrad.1970..A2/5.;
1135 Yancey, Philip.Sklamanie z Boha.Bratislava:Návrat domov.1988.80-89067-00-X.A2/4.;
1136 Záborský, Ladislav,.Básne z väzenia.Terchová:Miestne kultúrne stredisko.1993.80-85161-02-8.A1/4.;
1137 Zahradníček, Jan, 1905-1960 - autor.Rouška Veroničina ;.:Praha :.1990.80-7021-047-8.A1/4.;
1138 Zapletal Miloš.Výprava za dobrodružstvím.:Albatros.1986..A2/7.;
1139 Zapletal, Miloš.Velká kniha deskových her.Praha:Mladá fronta.1991.80-204-0188-1.A1/7.;
1140 Zaporožec, A. V..Základy predškolskej pedagogiky.Bratislava:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1989.8008002301; 80-08-00230-1.A1/5.;
1141 Zdenka, Macková.Hravé čítanie.:GENEZIS.1991.80-85220-39-3.A1/7.;
1142 Zelina, Miron.Rozvoj tvorivosti detí a mládeže.V Bratislave:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1990.80-08-00442-8.B1/2a.;
1143 Zelina, Miron,.Príručka určená na uskutočnenie pedagogického prieskumu, výskumu, experimentu, na napísanie práce z oblasti pedagogiky a pedagogickej psychológie. Metodické centrum mesta Bratislavy:Bratislava.1995.80-7164-112-X.B1/2a.;
1144 Zelinková, Olga.Poruchy učení : Speciální pedagogika.Praha:Portál.1994.80-7178-038-3.B1/2a.;
1145 Zigová.Metodika literárnej výchovy pre materské školy.:SPN.1984..A1/5.;
1146 Zlámal Bohumil.Blahoslavený Jan Sarkander.Praha:Zvon, České katolické nakladatelství.1990..A1/3.;
1147 Zofia, Kossaková.Křižáci IV.:Vyšehrad.1976..A2/4.;
1148 zost. Ján RybárRybár, Ján - preklad; Rybár, Ján - zostavil; ; Z iné orig. prel. Ján Rybár.Výber z najkrajších modlitieb sveta.:Letra & Line.1991.80-85513-00-5.A1/4.;
1149 zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..A1/6.;
1150 Zülal, Aytüre.Hobby origami.:Ikar.1994.80-7118-135-8.A1/7.;
1151 Žigová, Terézia.Jednota Cirkvi.:.2003.80-89138-09-8.A2/4.;
1152 Živko, Kustič.Vlado a Domagoj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-235-X.B1/3b.;