logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="B1/3b"

1 Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Benedikt XVI..Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.B1/3b.;
2 Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Polách, Alojs.Praha:Granit.1995.80-85805-37-5.B1/3b.;
3 Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.Bošmanský, Karol, SVD. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.B1/3b.;
4 Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Dobson, James C..Praha:Návrat domů.1995.80-85495-37-6.B1/3b.;
5 Dokonalá láska.Bernadič, Ján. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B1/3b.;
6 Evanjelium v živote dieťa. rok A.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.B1/3b.;
7 Evanjelium v živote dieťa. rok B.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.B1/3b.;
8 Evanjelium v živote dieťa. rok C.Klimaszewski, Stanislaw. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.B1/3b.;
9 Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem..Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.B1/3b.;
10 Ježiš vo svojej dobe.Rops, Daniel.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.B1/3b.;
11 Kam, mladý človek?.Baláž Rudolf. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.B1/3b.;
12 Katechismus pre mládež. ..Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-99-7.B1/3b.;
13 Katechizmus..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.B1/3b.;
14 Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu..Dráb, Pavol. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.B1/3b.;
15 Kresťanstvo a biológia.Hlaváč, Teodor. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.B1/3b.;
16 Kresťanstvo a psychológia.Editor, Ladislav Košč. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.B1/3b.;
17 Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.B1/3b.;
18 Kronova hostina.Dumont, G.F.. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.B1/3b.;
19 List pápeža Jána Pavla II. rodinám.Ján Pavol II,. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/3b.;
20 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.B1/3b.;
21 Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Schonborn, Joseph.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.B1/3b.;
22 Náboženská edukace v současné společnosti.Muchová, Ludmila,1953-.Ružomberok:Katolícka univerzita.2009.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.B1/3b.;
23 O duchu liturgie.Guardini, Romano.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.B1/3b.;
24 O posvátnu.Lysička, M.. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.B1/3b.;
25 O živom Bohu.Romano Guardini.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B1/3b.;
26 Oživenie farského spoločenstva.Kolektív. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.B1/3b.;
27 Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006.. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.B1/3b.;
28 Poznaj a ver.Gerčak, František. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.B1/3b.;
29 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.B1/3b.;
30 Prekročiť prah nádeje.Ján Pavol II..Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.B1/3b.;
31 Príprava na turíce.Liptovská, Miriam. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.B1/3b.;
32 Proti vetru pod vánkom ducha: .Mariani, Luciana.Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.B1/3b.;
33 Psychologické otázky motivace ve škole.Hrabal, Vladimír.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.B1/3b.;
34 Staňte sa kvasom sveta.Ján Pavol II..Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.B1/3b.;
35 Sviatosť pokánia.Kaiser, Jozef, SDB.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.B1/3b.;
36 Ten,který je skutečností.Schäffer, Francis.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.B1/3b.;
37 Vlado a Domagoj.Živko, Kustič.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-235-X.B1/3b.;
38 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.B1/3b.;
39 Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Fantiš, Alfred.Brno:Moba.1995.80-7173-794-1.B1/3b.;
40 Základy teologie.Tresmontant, Claude.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.B1/3b.;
41 Zostáva s nami Ján Pavol II...Prešov:VMV.2006.80-7165-556-2.B1/3b.;
42 Ži a nechaj žiť.Sucháň, Ján. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.B1/3b.;