logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="B1/3a"

1 Apoštolské hnutia laikov Katolíckej cirkvi na Slovensku.Kossey, Pavol.. Jas:Zvolen.1995.80-88795-09-5.B1/3a.;
2 Birmovanie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-81-4.B1/3a.;
3 Boh Stvoriteľ.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-12-9.B1/3a.;
4 Duch svätý - svetlo srdca..Sirovič, František, SVD.Nitra:Spoločnosť Božieho Slova.1994.80-85223-28-7.B1/3a.;
5 Eucharistická poklona za posvätenie kňazov a duchovné materstvo. .Kongregácia pre klérus. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-792-0.B1/3a.;
6 Ja a Európa.Hoffmanová, Viera. Podnik výpočtovej techniky:Bratislava.1998.80-88859-16-6.B1/3a.;
7 Knížka pro ministranty.Reinsberg, Jiří.Praha:Portál.1994.80-85282-44-5.B1/3a.;
8 Krst.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-80-6.B1/3a.;
9 Kultúrny projekt.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-16-1.B1/3a.;
10 Láska k Bohu a človeku.Vigano.:DON BOSCO.1999..B1/3a.;
11 Manželstvo.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-95-4.B1/3a.;
12 Mária v Otcovom pláne.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-20-X.B1/3a.;
13 Mravné svedomie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-15-3.B1/3a.;
14 O svátostech v církvi : Meditace.Rahner, Karl.Praha:Scriptum.1993.80-85528-28-2.B1/3a.;
15 Odpusť.Káňa, Jiří.Praha:Portál.1994.80-85282-97-6.B1/3a.;
16 Odvaha k víře :.Lacourt, Jacques.Praha ::Portál,.1991..B1/3a.;
17 Pomazanie chorých.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-93-8.B1/3a.;
18 Poučenie o sviatosti birmovania.Malý, Vincent.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-088-2.B1/3a.;
19 Rodinná katechéza. .Fogassy, Judit.Bratislava :Konferencia biskupov Slovenska.2009.978-80-970295-8-6.B1/3a.;
20 Situácia a perspektívy predškolskej katechézy.Jenčo, Ján.Košice:Seminár sv. Karola Boromejského.2008.9788089138937 (brož.); 978-80-89138-93-7.B1/3a.;
21 Sociálne a politické úsilie.Maurizio, Baradello.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-19-6.B1/3a.;
22 Svätý Duch.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-77-6.B1/3a.;
23 Svätý Duch a Cirkev.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-78-4.B1/3a.;
24 Svět liturgie : Slovník základní církevní terminologie.Šidlovský, Evermond Gejza.Praha:Fénix.1991.80-85245-12-4.B1/3a.;
25 Sviatosť posvätného rádu.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-94-6.B1/3a.;
26 Úcta k životu.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1999.80-88933-18-8.B1/3a.;
27 Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie.Malý, Vincent. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.B1/3a.;
28 Zmierenie alebo pokánie.Angelo, Viganó.Bratislava:Don Bosco.1998.80-85405-92-X.B1/3a.;