logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde polica="A2/6"

1 99 detských kázní s predmetmi zo všedného dňa.Willi, Hoffsümmer.:Katolícke biblické dielo.2002.80-89120-00-8.A2/6.;
2 A toto viete?.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
3 Ako začať katechézu.Bublinec Marián.:.2003?..A2/6.;
4 Brána viery otvorená!.Pleijel, Bengt.Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1992.80-7140-011-4.A2/6.;
5 Budeš o tom hovoriť svojim deťom... 1. diel.Stanko, Vojtech.Nitra:Rodina.1991.80-900510-0-6.A2/6.;
6 Cirkev, drogy a toxikománia.Pápežská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov, Vatikán. Trnava:Dobrá kniha.2004.80-7141-454-9.A2/6.;
7 Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky.Bošmanský, Karol, SVD. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.A2/6.;
8 Dějiny spásy..Praha:Česká katolická Charita.1985..A2/6.;
9 Denník alkoholika.Uhriňák, Igor. Michal Vaško:Prešov.1995.80-7165-046-3.A2/6.;
10 Dieťa a Biblia.Benešová, Mária. Dobrá kniha:Trnava.2006.80-7141-510-3.A2/6.;
11 Dobrodružstvo života.Luscoň, Jozef, SDB.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2000.80-7162-325-3.A2/6.;
12 Domov prožít.Smahel.:.1995..A2/6.;
13 Dozrievanie v Kristovi..Prešov:Samizdat.1990..A2/6.;
14 Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte.Smahel, Rudolf, 1950- - autor.:Olomouc :.1997.80-238-1834-1.A2/6.;
15 Dva dni s Maxom Kašparu.Kašparu.:.2001..A2/6.;
16 Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem..Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.A2/6.;
17 Ideme sa hrať-.Balážová, Andrea. eRko:Bratislava.2000.80-88710-34-0.A2/6.;
18 Ikonografie a atributy svatých.Remešová, Věra. Praha:Zvon.1991.80-7113-045-1.A2/6.;
19 Indiáni II .Jalčák, Miloš.:Akcent Print.2008.978-80-89295-09-8.A2/6.;
20 Je tam hore niekto? .Ferrero, Bruno.Bratislava:Don Bosco.2001.80-88933-71-4.A2/6.;
21 Jubileum s deťmi.. eRko:[S.l.].2000.80-88710-35-9.A2/6.;
22 Kam, mladý človek? - Časť 1.Filípek Jozef. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-200-1.A2/6.;
23 Katechizmus katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského:Košice.1998.80-88680-24-7.A2/6.;
24 Katechizmus pre najmenších I..Trstenský, Viktor.Trstená:.1993.80-85186-19-5.A2/6.;
25 Katolický katechizmus.Tomášek, František. Praha:Česká katolícka charita.1968..A2/6.;
26 Kdo mi řekne pravdu?.Pereira, Clément.Olomouc:Matice cyrilometodějská.1992..A2/6.;
27 Kniha biblických kvízov pre deti..Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2004.80-85486-40-7.A2/6.;
28 Krása a umění Božího lidu.Bahounek, Tomáš Jiří. Olomouc:MCM.1992..A2/6.;
29 Krátke příběhy 1.Hoffsummer Willi.:SIGNUM UNITATIS.1991..A2/6.;
30 Kresťan a regulácia porodnosti.Cigánek.:.1996..A2/6.;
31 Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu..Dráb, Pavol. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.A2/6.;
32 Kristus žije v Dejinách cirkvi 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-50-9.A2/6.;
33 Kristus žije v Dejinách cirkvi 2.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-51-7.A2/6.;
34 Kto mi odpovie.Pereira.:.1993..A2/6.;
35 Liturgia v našom živote:.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava; Bratislava:Spolok svätého Vojtecha vo vyd. Príroda.1990.80-85198-54-1.A2/6.;
36 Liturgické symboly.Sinka, Tarsycjusz. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.A2/6.;
37 Malá katolícka sociálna náuka.Ockenfels Wolfgang.Košice:Hnutie kresťanských rodín.1990..A2/6.;
38 Malý kompas viery.Kašparů, Max Jaroslav.Bratislava:Komisia pre katechizáciu pri KBS.1999.80-85594-07-2.A2/6.;
39 Manželská čítanka..Olomouc:MOM.1991..A2/6.;
40 Mariológia.Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
41 Metodická príručka.Soľanová.:.2006..A2/6.;
42 Modlitba... Čo je to?!.Floris, Gabriel.:Oto Németh.1999.80-88949-01-7.A2/6.;
43 Modlitebník pre deti so špeciálne výchovne-vzdelávacími potrebami.Petríková, Darina.Prešov:M&M vydavateľstvo.2006.80-88950-19-8.A2/6.;
44 Moje stretnutie s Ježišom.Rešovská, Alena. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-272-9.A2/6.;
45 Na velrybě.Chudožilov, Petr, 1943- - autor.:Brno :.1990.80-85319-02-0.A2/6.;
46 Náš život s Kristom 4.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-05-3.A2/6.;
47 Náš život s Kristom 5.Janáč - Hrubý, Pavol.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-06-1.A2/6.;
48 Náš život s Kristom 6..Trnava:Spolok sv. Vojtecha [vyd.].1993.8007006273;80-07-00627-3.A2/6.;
49 Nechajte maličkých prísť ku mne.Plešková, Eva.Bratislava:Lúč.1992.80-7114-046-5.A2/6.;
50 Nič krajšie nepoznám...Luscoň, Jozef, SDB.:DOMKA.2002..A2/6.;
51 Niekedy stačí jeden slnečný lúč.Bruno, Ferrero.Bratislava:Don Bosco.1998.80-88933-09-9.A2/6.;
52 Nové rodiny.Fedorowicz, P. Peter.. Alfa konti:Bratislava.1994.80-88739-07-1.A2/6.;
53 O kázni a dáždnikoch.Wojtowicz, Kazimierz.Bratislava:LUC.1992.80-7114-067-8.A2/6.;
54 Od pěti do pětadvadseti.Gebhardtová.:.1993..A2/6.;
55 Osem blahoslavenstiev.Anna Kamienska.:Lúč.1991..A2/6.;
56 Pán prehovoril - Starý zákon : Učebnica náboženstva pre 5. ročník ZŠ.Tóth, Ladislav. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-437-3.A2/6.;
57 Pane, čo si myslíš o ...?.Cumming, James T..Liptovský Mikuláš:Tranoscius.1993.80-7140-026-2.A2/6.;
58 Panna Mária v katechéze.Plešková, Eva. ROSA:Žilina.1994.80-967100-9-5.A2/6.;
59 PEPO príručka... eRko:Bratislava.1994.80-88710-10-3.A2/6.;
60 Po stopách našej spásy 2.Janáč - Hrubý, Pavol. Spolok sv. Vojtecha [vyd.] :Trnava.1993.80-07-00613-3.A2/6.;
61 Po stopách našej spásy Zv. 1.Janáč - Hrubý, Pavol.Bratislava:Príroda.1991.80-85198-47-9.A2/6.;
62 Poď, podaj mi ruku.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2001..A2/6.;
63 Podnety na detskú liturgiu.Ivan Kňaze.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-26-X.A2/6.;
64 Pohľad dopredu.Luscoň, Jozef, SDB.Poprad ?:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA s podporou Ministerstva školstva SR.2000..A2/6.;
65 Poznaj a ver.Gerčak, František. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.A2/6.;
66 Poznaj a ver-Sviatosti..Gerčák, František.Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.A2/6.;
67 Poznaj a ver-vierouka..Gerčák, František.Kapušany:Bens.2000.80-88998-27-1.A2/6.;
68 Poznáš svoj temperament?.Tomáško, Ladislav. Vydavateľstvo Michala Vaška:Prešov.1996.80-7165-066-8.A2/6.;
69 Presekajte sa životom.Luscoň, Jozef, SDB.:Združenie saleziánskej mládeže- DOMKA.2003..A2/6.;
70 Příběhy pro potěchu duše.Ferrero, Bruno.Praha:Portál.1996.80-7178-077-4.A2/6.;
71 Průhledy do dětství.Blažek, Bohuslav.:Avicenum.1986..A2/6.;
72 První čtení o Pánu Bohu.Pokorný, Ladislav.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-1-7.A2/6.;
73 První učení o Bohu..Praha:Česká katolická Charita.1989..A2/6.;
74 Psychologia askézy.Ján Lindworsky.Trenčín:Veritas.1944..A2/6.;
75 Radostná cesta s Pánom Ježišom.Balážová, Daniela. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1995.80-7162-100-5.A2/6.;
76 Rastiem v láske.Kolivoška, Pavol. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-199-4.A2/6.;
77 Rodina: Práca a sviatok.Gábor.:.2012..A2/6.;
78 Sex, AIDS, vztahy.Angus, Stuart, 1960- - autor.:Albrechtice :.1995.80-7112-027-8.A2/6.;
79 Sexuální výchova s otazníkem.Anchell, Melvin, 1919- - autor.:Olomouc :.1996.80-238-0908-3.A2/6.;
80 Skutky milosrdenstva..Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-436-0.A2/6.;
81 Slovko do uška.Luscoň, Jozef, SDB.Bratislava:Združenie saleziánskej mládeže DOMKA.2004..A2/6.;
82 Služba Bohu a ľuďom.Luscoň, Jozef, SDB. Poprad:Slza.1997.80-88680-09-3.A2/6.;
83 Slúžiť Bohu.Myriam.:.2002..A2/6.;
84 Spoločníčka na ceste Cirkev v dejinách.Celecová, Melánia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-439-X.A2/6.;
85 Spoveď.Schalk, Hans.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-85198-65-7.A2/6.;
86 Stezka správných kluku.Rogl.:.1973..A2/6.;
87 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí..Prešov:VMV.2003.80-7165-394-2.A2/6.;
88 Stručný katechizmus.Vagovič.:.1930??..A2/6.;
89 Svätá omša tajomstvo našej viery.Vážan.:.1998..A2/6.;
90 Svätá omša tajomstvo našej viery.Rudrof Franz.:.1998..A2/6.;
91 Svet mladých.Szentmártoni, Mihály.Prešov:VMV.1996.80-7165-071-4.A2/6.;
92 Svetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu.Šelinga, Jozef. Nitra:KS.2006.80-88741-63-7.A2/6.;
93 Školenie síl.Plešková, Eva.:.1990..A2/6.;
94 Štyridsať príbehov z púšte.Ferrero, Bruno. Don Bosco:Bratislava.1999.80-88933-33-1.A2/6.;
95 Tak, to som ja?.Luscoň, Jozef, SDB.:.2000..A2/6.;
96 Teológia sviatostí I..Mikluščák, Pavol. Spišské Podhradie:KS.1995..A2/6.;
97 Teológia sviatostí II..Mikluščák, Pavel .Spišské Podhradie:.1996..A2/6.;
98 Teória katechetickej metodiky.Plešková, Eva,. ROSA:Dolný Kubín.1990.80-967100-0-1.A2/6.;
99 Testy ku katechizmu katolíckej cirkvi v päťdesiatich témach.Jurko, Jozef (1950).:Bens.1999.80-968225-7-8.A2/6.;
100 Třikrát o sexu.Knittl.:.1990..A2/6.;
101 Tvořivá práce s biblickými postavičkami :; metody práce s Biblí a jejich procvičování.Anneliese, Hechtová.:České katolické biblické dílo.2006.80-86953-04-1.A2/6.;
102 Ukáž nám cestu.Plešková, Eva. Michal Vaško:Prešov.2003.80-7165-406-X.A2/6.;
103 Uzdravovani skrze svátosti.Marsch, Michael.Praha:Portál.1992.80-85282-34-8.A2/6.;
104 V nasadení života.Pauliny, Andrej, SDB. Don Bosco:Bratislava.1995.80-85405-35-0.A2/6.;
105 Veľké jubileum očami mladých. Zborník ocenených literárnych prác a katalóg ocenených výtvarných prác celoslovenskej súťaže k Jubilejnému roku 2000... Metodické centrum:Bratislava.2000.80-8052-097-6.A2/6.;
106 Veľké pravdy v malých príbehoch III. : Desať prikázaní.Lefevre, Piere.Bratislava:LUC.2006.80-7114-571-8.A2/6.;
107 Viera v modernom svete.Lepp, Ignác.Ontario:Slov. jezuiti.1969..A2/6.;
108 Vzťah k Ježišovi.Plešková, Eva,. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-088-9.A2/6.;
109 YOUCAT..Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.A2/6.;
110 Youcat po slovensky.Meuser, Bernhard,1953-.Bratislava:Karmelitánkse nakladateľstvo.2013.9788081350405 (brož.); 978-80-8135-040-5.A2/6.;
111 Youcat...Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2014.9788081350580 (brož.); 978-80-8135-058-0.A2/6.;
112 Ze školy do života.Tomášek, František.:Křesťanská akademia.1990..A2/6.;
113 Ze školy do života.Malý.:.1981 ?..A2/6.;