logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="RB"

1 .Slovensko.Banská Bystrica :AB ART press.2005.80-88817-83-8.RB.;
2 .Biblia slovenský ekumenický preklad s deterokánonickými knihami. Banská Bystrica :Slovenská biblická spoločnosť.2011.978-80-85486-62-9.RB.;
3 .Opravy v domácnosti. Slovart:Bratislava.2000.80-7145-410-9.RB.;
4 .Vedomie omylov.Trnava:Dobrá kniha.1995.80-7141-067-5.RB.;
5 Jiří Kraus.Slovník cudzích slov. SPN - Mladé letá:Bratislava.2008.978-80-10-01425-5.RB.;
6 Alena Bahníková.Italština. Leda:Praha.2001.80-85927-93-4.RB.;
7 Andrej Popovec.Slovo pre každého. Andrej Popovec:Štôla.1997.80-967699-4-4.RB.;
8 Angelo Comastri.Via crucis al Colosseo con Benedetto XVI.:Libreria Editrice Vaticana.2006.88-209-7813-X.RB.;
9 Angus Konstam.Metla moří : bukanýři, piráti a korzáři. Fighters publications:Praha.2007.978-80-86977-15-7.RB.;
10 Benedikt z Nursie.Regula.:Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.1998.80-967172-5-1.RB.;
11 brat Efraim.Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady - rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Don Bosco:Bratislava.2008.978-80-8074-071-9.RB.;
12 Daniel J. Harrington SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří:KN.2003.80-7192-423-7.RB.;
13 David Pogue.Mac OS X Snow Leopard. Computer Press:Brno.2010.978-80-251-2793-3.RB.;
14 David Pogue.iPhone. Computer Press:Brno.2008.978-80-251-2188-7.RB.;
15 Dermek, Andrej, SDB.Sedembolestná.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-09-1.RB.;
16 Dezső Monoszlóy.Päť ročných období lásky. AB-ART:Bratislava.2001.80-89006-13-2.RB.;
17 Dilong, Rudolf, OFM.Mladosť z očistca. Petrus:Bratislava.2001.80-88939-32-1.RB.;
18 Dionýz Kartuzián.Po smrti ....Dunajská Lužná:AHO 3.2000.80-968432-2-2.RB.;
19 Dorith Košťa.Na ceste.... . GALLERY :Košice.2010.978-80-969985-2-4.RB.;
20 Dorith Košťa.S tebou...a...bez teba. . Gallery :Košice.2008.978-80-969985-0-0.RB.;
21 Eleonóra Kovácsová.Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.1998.80-08-02820-3.RB.;
22 Erna Haraksimová.Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Ottovo nakladatelství:Praha.2005.80-7181-543-8.RB.;
23 Escrivá, Josemaría .Svätý ruženec. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-063-7.RB.;
24 Ferenczy Gábor.iLife - kompletní průvodce centrem digitálního života. Computer Press:Brno.2007.978-80-251-1661-6.RB.;
25 Francis J. Moloney SDB.Sacra pagina - Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří:KN.2009.978-80-7192-991-8 .RB.;
26 František Chorvát.Lexikón slušného správania.:Matys.1997.80-967838-0-7.RB.;
27 František Krajňák.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať. Kresťansko-charitatívny spolok Makrína:Medzilaborce.1995.80-967274-9-4.RB.;
28 František Pistrák OP.Krížová cesta. Michal Vaško:Prešov.1997..RB.;
29 František Pistrák OP.Ruženec, ale ako?. Michal Vaško:Prešov.1999.80-7165-192-3.RB.;
30 František Saleský.365 myšlienok sv. Františka Saleského. Michal Vaško:Prešov.1996.80-7165-051-X.RB.;
31 Gabriel Králik.Veľký týždeň a veľkonočné obdobie.:Redemptoristi.1998.80-7114-226-3.RB.;
32 Grignion, Ľudovít Mária.O pravej úcte k Panne Márii.Prešov:Vydavateľstvo Michala Vaška.1993.80-7165-061-7.RB.;
33 Haľko, Jozef (1964).Dejiny Lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave. Bratislava:LÚČ.2005.80-7114-510-6.RB.;
34 Haľko, Jozef (1964).Tam, kde zomrel Peter.Bratislava:DAKA.1994.80-9005-39-7-1.RB.;
35 Hans-Urs von Balthasar.Krížová cesta. Kňazský seminár Spišská Kapitula:Spišské Podhradie.1995.80-7142-029-8.RB.;
36 Haranta, Ján.Májový denník.Trenčín:Merkantil.1995.80-967348-0-6.RB.;
37 Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.RB.;
38 Hunčaga, Gabriel, OP.Historické štúdie k dejinám dominikánov. Bratislava:Chronos.2007.978-80-89027-26-2.RB.;
39 Imrich M. Neslušan OFM.Modlitby a chvály na česť Nepoškvrnenej matky Božej Márie.:Slza.1996..RB.;
40 Iva Dostálová.Angličtina pre samoukov. BELIMEX:Bratislava.2004.80-89083-53-6.RB.;
41 Ján Kačala DrSc..Krátky slovník slovenského jazyka. Veda:Bratislava.2003.80-224-0750-X.RB.;
42 Jankola, Silvester Jozef, OFM.Hodina s trpiacim Kristom.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-58-4.RB.;
43 Jitka Madarásová.Pravidlá slovenského pravopisu. Veda:Bratislava.2000.80-224-0655-4.RB.;
44 John R. Donahue SJ.Sacra pagina - Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří:KN.2006.80-7192-915-8.RB.;
45 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre moderného kresťana. Kapušany:Bens.2008.978-80-88998-78-5.RB.;
46 Katarína Halčinová.Nemčina. Príroda:Bratislava.2001.80-07-00667-2.RB.;
47 Katolícka Cirkev.Sväté písmo Starého i Nového zákona. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1996.80-7162-152-8 ( 0-86516-335-9 ).RB.;
48 Katolícka Cirkev.Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-253-2.RB.;
49 Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.Znovu začít od Krista. Olomouc:MCM.2003.80-7266-129-9.RB.;
50 Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Ježišu dôverujem v Teba. Trnava:VIA.2007.978-80-967336-2-0.RB.;
51 Körper, Karol.Prameň z Boha. Bratislava:LÚČ.1998.80-7114-217-4.RB.;
52 Kurt Lohr.Prehľadná gramatika - Nemčina.:INFOA.2003.80-85836-36-X.RB.;
53 Ladislav Záborský.Krížová cesta. TEXTM:Prievidza.1993..RB.;
54 Letz, Dominik Roman, OP.Verný pravde.:Rehoľa dominikánov Bratislava.2006.80-969536-1-3.RB.;
55 Liptovská, Miriam .Krátke úvahy o loretánskych litániách. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-047-5.RB.;
56 Luke Timothy Jonson.Sacra pagina - Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří:KN.2005.80-7192-560-8.RB.;
57 Magda Baloghová.Rozum do vrecka.:Mladé letá.1998.80-06-00840-X.RB.;
58 Malý, Vincent.Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1999.80-7162-255-9.RB.;
59 Malý, Vincent.Jednotný katolícky spevník s najpotrebnejšími modlitbami pre kresťanov katolíkov.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1985..RB.;
60 Malý, Vincent.Klaňajme sa Pánovi.Bratislava:LÚČ.2000.80-7114-299-9.RB.;
61 Malý, Vincent 1922-.Úcta k Sedembolestnej Panne Márii. Bratislava:LÚČ.1994.80-7114-109-7.RB.;
62 Mannes S. Marušák OP.Ruženec. DMC Salve:Košice.2005.80-969408-9-9.RB.;
63 Marek Skwarnicki.Krížová cesta s Jánom Pavlom II. Bratislava:LÚČ.1992.80-7114-052-X.RB.;
64 Mário Gešvantner.Zlatí chlapci z Göteborgu.:Ottovo nakladatelství.2002.80-7181-743-0.RB.;
65 Martin Sloboda.Bratislava. s.r.o.:MS Agency.2001.80-968524-4-2.RB.;
66 Michael Quist.Úspešný život. Bratislava:LUC.2003.80-7114-446-0.RB.;
67 Michaela Saccardinová.Taliančina pre samoukov.:Kniha-spoločník.1994.80-901160-4-3.RB.;
68 Michaela Saccardinová.Slovensko-taliansky slovník.:Kniha - spoločník.1998.80-88814-09-X.RB.;
69 Michal Hlušík.Talianska gramatika.:Kniha - spoločník.2001.80-88814-27-8.RB.;
70 Michal Hlušík.Taliansko-slovenský slovník.:Kniha - spoločník.2003.80-88814-32-4.RB.;
71 Milan Kolcun, Alexander Jiroušek.Potulky mestom Košice 1+2. . Košice :Agentúra JES SK.2011.978-80-88900-39-9.RB.;
72 Miloslav Šimek.Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Melantrich:Praha.1990..RB.;
73 Pavel Landa.Rekreační cyklistika : výběr kola, technika jízdy, děti a kolo. Grada:Praha.2004.80-247-0726-8.RB.;
74 Rábek, František.Krížová cesta.:.1999..RB.;
75 Rahner, Karl, 1904-1983.Modlitby života. Dobrá kniha:Trnava.1995.80-7141-054-3.RB.;
76 Róbert Henček.Taliančina. Príroda:Bratislava.2002.80-07-01190-0.RB.;
77 Romano Guardini.Křížová cesta našeho Pána a Spasitele.:.1970..RB.;
78 Slovenská liturgická komisia.Sväté písmo, Nový Zákon..Bratislava:SBS.1992.80-85486-01-6.RB.;
79 Sylvia Hamplová.Mluvnice italštiny - gramatica italiana. Leda:Praha.2004.80-7335-041-6.RB.;
80 Štefan Hajdin.Išeu Macek .... Príroda:Bratislava.1982..RB.;
81 Štefan Moravčík.Zlatá kniha Záhoria. Matica slovenská:Martin.2003.80-7090-714-2.RB.;
82 Štefan Moravčík.Záhorácke povesti. Mladé letá:Bratislava.1998.80-06-00885-X.RB.;
83 Timothy Radcliffe OP.Nazývám vás přáteli. Kostelní Vydří:KN.2002.80-7192-679-5.RB.;
84 Tomáš Kempenský.Nasledovanie Krista.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-7162-024-6.RB.;
85 Ulrich Engel.Dominikánska spiritualita. Košice:VIENALA.2001.80-88922-69-0.RB.;
86 Václav Jamek.Píseň o Rolandovi. Odeon:Praha.1986..RB.;
87 Veronika Bendová.Nemčina pre samoukov.:Príroda.2000.80-07-01157-9.RB.;
88 Vladimír J. Koudelka OP.Dominik - Zvěstování Božího slova. Tišnov:SURSUM.1992.80-901038-4-7.RB.;
89 Vladimír J. Koudelka OP.Rozjímavý růženec. Krystal OP:Praha.1998.80-85929-27-9.RB.;
90 Vladimír J. Koudelka OP.Meditace - Postoje sv. Dominika při modlitbě. Krystal OP:Praha.1996..RB.;
91 Vladislav Janeček.Začínáme s Macem : vše o Macích a Mac OS X na jednom místě. 2010 :Dražovice.2010.978-80-904816-0-2.RB.;