logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="B1/3b"

1 .Fundamenta psychiatriae pastorales propter confessorem.Košice:VIENALA.2001.80-88922-49-6.B1/3b.;
2 .YOUCAT.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2012.9788081350023 (brož.);978-80-8135-002-3.B1/3b.;
3 .Katechizmus.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1988.8071401951 (brož.); 80-7140-195-1.B1/3b.;
4 .Zostáva s nami Ján Pavol II..Prešov:VMV.2006.80-7165-556-2.B1/3b.;
5 .Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001-2006. sekretariát KBS:Vydavateľstvo Michala Vaška.2001.80-7165-310-1.B1/3b.;
6 .Katechismus pre mládež. .Bratislava :Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-99-7.B1/3b.;
7 Baláž Rudolf.Kam, mladý človek?. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-072-6.B1/3b.;
8 Benedikt XVI..Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista.Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-609-8.B1/3b.;
9 Bernadič, Ján.Dokonalá láska. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-364-4.B1/3b.;
10 Bošmanský, Karol, SVD.Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka:Spišské Podhradie.1996.80-7142-039-5.B1/3b.;
11 Dobson, James C..Dětský vzdor : Jak reagovat na vzdor dítěte?Ustoupit nebo vydržet?Zlomit ho?.Praha:Návrat domů.1995.80-85495-37-6.B1/3b.;
12 Dráb, Pavol.Kresťanská iniciácia. Sviatosti iniciácie pod zorným uhlom ekumenického dialógu.. Vienala:Košice.2002.80-88922-67-4.B1/3b.;
13 Dumont, G.F..Kronova hostina. Bratislava:Charis.1995.80-88743-05-2.B1/3b.;
14 Editor, Ladislav Košč.Kresťanstvo a psychológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2003.80-7162-411-X.B1/3b.;
15 Fantiš, Alfred.Záhada Turínského plátna : Příběh smrti Ukřižovaného.Brno:Moba.1995.80-7173-794-1.B1/3b.;
16 Gerčak, František.Poznaj a ver. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-337-3.B1/3b.;
17 Gerčák, František.Poznaj a ver-Sviatosti..Prešov:VMV.2000.80-7165-338-1.B1/3b.;
18 Guardini, Romano.O duchu liturgie.Praha:Čes.křesťanská akad..1993.80-85795-02-7.B1/3b.;
19 Hlaváč, Teodor.Kresťanstvo a biológia. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2001.80-7162-377-6.B1/3b.;
20 Hrabal, Vladimír.Psychologické otázky motivace ve škole.Praha:Státní pedagogické nakl..1984.80-04-23487-9.B1/3b.;
21 Ján Pavol II,.List pápeža Jána Pavla II. rodinám. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1994.80-7162-060-2.B1/3b.;
22 Ján Pavol II..Prekročiť prah nádeje.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-26-8.B1/3b.;
23 Ján Pavol II..Staňte sa kvasom sveta.Bratislava:Serafín.1992.80-85589-01-X.B1/3b.;
24 Janáč - Hrubý, Pavol.Kristus žije v dejinách cirkvi 1.Trnava:Bratislava.1993.80-07-00604-4.B1/3b.;
25 Kaiser, Jozef, SDB.Sviatosť pokánia.Bratislava:Don Bosco.1997.80-85405-69-5.B1/3b.;
26 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok B. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01096-6.B1/3b.;
27 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok A. Bratislava:Alfa.1992.80-05-01091-5.B1/3b.;
28 Klimaszewski, Stanislaw.Evanjelium v živote dieťa. rok C. Bratislava:Alfa.1988.80-05-01088-5.B1/3b.;
29 Kolektív.Oživenie farského spoločenstva. Vydavateľstvo Vienala Vienála:Košice.1999.80-88922-04-6.B1/3b.;
30 Liptovská, Miriam.Príprava na turíce. Nitra:SBS.1995.80-85 223-33-3.B1/3b.;
31 Lysička, M..O posvátnu. Praha:Česká křesťanská akademie.1992.80-85795-01-9.B1/3b.;
32 Mariani, Luciana.Proti vetru pod vánkom ducha: .Bratislava:Lúč.1993.80-7114-089-9.B1/3b.;
33 Muchová, Ludmila,1953-.Náboženská edukace v současné společnosti.Ružomberok:Katolícka univerzita.2009.9788080844257 (brož.); 978-80-8084-425-7.B1/3b.;
34 Polách, Alojs.Bratři ze Soluně : Historický román : Život Konstantina a Metoděje.Praha:Granit.1995.80-85805-37-5.B1/3b.;
35 Romano Guardini.O živom Bohu.Nitra:Spoločnosť Božieho slova.1992.80-85223-12-0.B1/3b.;
36 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.B1/3b.;
37 Schäffer, Francis.Ten,který je skutečností.Praha:Návrat.1994.80-85495-02-3.B1/3b.;
38 Schonborn, Joseph.Malý úvod ku katechizmu katolíckej cirkvi.Bratislava:Nové mesto.1995.80-85487-27-6.B1/3b.;
39 Sinka, Tarsycjusz.Liturgické symboly. Kňazský seminár sv. Gorazda:Nitra.1994.80-88741-04-1.B1/3b.;
40 Sucháň, Ján.Ži a nechaj žiť. PS Mont:Bratislava.1998.80-967620-3-6.B1/3b.;
41 Tresmontant, Claude.Základy teologie.Brno:Barrister a Principal.1995.80-85947-08-0.B1/3b.;
42 Živko, Kustič.Vlado a Domagoj.Trnava:Dobrá kniha.1999.80-7141-235-X.B1/3b.;