logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde polica="A1/6"

1 .Modlitby za nenarodené deti.:Donum vitae.1992..A1/6.;
2 .Deviatnik k sv. apoštolovi Ondrejovi.:.2011..A1/6.;
3 .Ako to povieme našim deťom?.Bratislava :Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo.2008.978-80-968891-6-7.A1/6.;
4 .Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha.1968.80-967477-0-3.A1/6.;
5 .Zostaň s nami, Pane.Košice:Diecézne katechetické stredisko pri RBÚ v Košiciach.1993..A1/6.;
6 .Krížová cesta pre deti.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-27-8.A1/6.;
7 .Jasličkové pobožnosti. Carmina sacra:Bratislava.1991.80-900452-4-3.A1/6.;
8 .Pamätná kniha.Bratislava:Lúč.1993.8071140821 (viaz.); 80-7114-082-1.A1/6.;
9 Adamkovič, Anton.Stavovská krížová cesta - viera.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1991.80-85198-52-5.A1/6.;
10 Anna Kolková.Vnášať život do života.Bratislava:LUC.1990.80-7114-015-5.A1/6.;
11 Anton Terstenjak.O lidskych vztazich.:Ceska katolicka Charita.1968..A1/6.;
12 Barbarić, Slavko,(1946-2000).Modli sa srdcom :.Bratislava ::Serafin,.1992.80-85310-13-9.A1/6.;
13 Bohuslav (Ľudovít Macák).Klásky. 1..Rím:SÚCM.1981..A1/6.;
14 Bokes, Vladimír,.Vianočné koledy. Slovenský hudobný fond:Bratislava.1990.80-85166-37-2.A1/6.;
15 Bublinec, Marián.Ohlasovať, ale ako?. Diecézne katechetické centrum banskobystrickej diecézy:Banská Bystrica.2002.80-968790-7-3.A1/6.;
16 Ďuriš, Andrej.Kytica vďaky.:.1970?..A1/6.;
17 E. Deschodt.Saint-Exupery.:Tatran.1987..A1/6.;
18 František Kalina, František.Vianočné koledy.:Matica slovenská.1992.80-7090-234-5.A1/6.;
19 Frkin.Keď chlapec a dievča chodia spolu.:.1992..A1/6.;
20 Füzy, Imrich.Môj priateľ. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1992.80-7162-000-9.A1/6.;
21 Gianni, Ghiglione.Týždeň s Máriou z Nazareta.:Don Bosco.1998.80-88933-04-8.A1/6.;
22 Herényi, Štefan.Modlitby. Alfa:Bratislava.1992.80-05-01064-8.A1/6.;
23 Jurko, Jozef (1950).Radostný návrat k Otcovi.Kapušany:Bens.2000.80-88998-02-6.A1/6.;
24 Jurko, Jozef (1950).Spytovanie svedomia pre mladých.. Vydavateľstvo Ing. Štefánia Beňová - Bens:Kapušany.2002.80-88998-26-3.A1/6.;
25 Kašparů, Opram.Niekoľko pohľadov na problémové deti a ich výchovu.Lučenec:Novohradské osvetové stredisko.2003.80-85155-26-5.A1/6.;
26 Komisia KBS pre IZŽ.Zasvätení vo svete.:Konferencia biskupov Slovenska.1997..A1/6.;
27 Kongregácia pre vieroučné otázky.List biskupom katolíckej cirkvi.:SUSCM.1980??..A1/6.;
28 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Kríž vo svetle pravdy.Bratislava:LÚČ.1991.80-7114-035-X.A1/6.;
29 Korec, Ján Chryzostom, SJ.Vzkriesený Kristus a jeho Cirkev.Cambridge:Dobrá kniha.1983.0-920150-96-9.A1/6.;
30 Korec, Ján Chryzostom, SJ.O rehoľnom živote.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-006-6.A1/6.;
31 Krajňák, František.Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať.Medzilaborce:Makrína.1992..A1/6.;
32 Kremer, Jacob.Evanjelium o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní. Spišské Podhradie:KS.1993.80-7142-015-8.A1/6.;
33 Kveťan, Michal.Obrazy zo života.:.1983..A1/6.;
34 Ľudo Zúbek.Ríša Svätoplukova.:Mladé letá.1974..A1/6.;
35 Ľudovít, Fuchs.Listy Bohu.:Odkaz.1991.80-85193-14-0.A1/6.;
36 Makaj, Michal.Venček deviatnikov.Medzilaborce:Vojvodinský vikariát Križevackej eparchie.1991..A1/6.;
37 Malý, Vincent.Poučenie o sviatosti birmovania.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1993.80-85198-43-6.A1/6.;
38 Martin Sebíň.Jednoduchý modlitebník.:Oto Németh.2002.80-88949-41-6.A1/6.;
39 Michal, Chuda.Tiché svetlo.:Slovenský spisovateľ.1987..A1/6.;
40 Moody, Raymond A..Život po životě.Úvahy o životě po životě.Světlo po životě : Život po životě.Praha:ODEON.1991.80-207-0314-4.A1/6.;
41 Novak.zasady života.:.1992..A1/6.;
42 Orendáč, Peter.Alternatívne vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy.Prešov :Metodicko-pedagogické centrum.2006.80-8045-418-3.A1/6.;
43 Pach, Jan.Jasná Hora.Jasná Hora - Čenstochová; Katovice:Paulinianum; „DAWIT“.1999.8390385457 (viaz.) (Paulinianum); 8390811480 (viaz.) (DAWIT); 83-903854-5-7; 83-908114-8-0.A1/6.;
44 Pavol Čech.Dóm sv. Alžbety v Košiciach.:Obzor.1990??..A1/6.;
45 Phil Bosmans.Mám tě rád.Kyjov:AVE Nakladatelství Olomouckého Arcibiskupství.1992..A1/6.;
46 Pokorný Ladislav, ThDr..Prostřený stul.Praha:Česká katolická Charita.1990..A1/6.;
47 Pokorný, Ladislav.Světlo svátostí a času : Citáty z Konstituce o posvátné liturgii.Praha:ZVON.1990..A1/6.;
48 Poláček, Klement, SDB.Dozrievaš v láske.Bratislava:LÚČ.1990.80-7114-010-4.A1/6.;
49 Polčin Stanislav, SJ.O ľudskom živote.Galt, Ontario, Kanada:Slovenskí jezuiti .1968..A1/6.;
50 Pronzato, Alessandro.Krížová cesta hriešnika.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1989..A1/6.;
51 Pulec, Krištof.Biblické dějiny pro nejmenší : Kryštof Pulec.Praha:KV Vilímkův dům.1990.80-900094-0-9.A1/6.;
52 Rahner, K..Uvažovanie nad Ježišovými siedmimi slovami na kríži.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1989..A1/6.;
53 Ring, Kenneth.Čelem k večnosti.:Signum unitátis.1991..A1/6.;
54 Rybár, Ján,(1949-).Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote.Bratislava ::Letra & Line.1992.80-85513-02-1.A1/6.;
55 Saint-Exupéry, Antoine de,1900-1944.Zem ľudí.Bratislava:Slovenský spisovateľ.1963..A1/6.;
56 Schutz, Roger.Žít dnešek s Bohem.:.1963..A1/6.;
57 Slovenská liturgická komisia.Poučenie o sviatosti krstu.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1990.80-85198-24-X.A1/6.;
58 sprac. Ivan Kňaze.Podnety na stretnutia s deťmi.:ERKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.1999.80-88710-30-8.A1/6.;
59 sprac. Teodor Križka.Narodil sa Kristus Pán.:Smena.1990.80-221-0221-0.A1/6.;
60 Strauss, Pavol.Nádhera nečakaného.:.1992..A1/6.;
61 Šándor, Andrej, SDB.Slnko ma miluje.Rím:SÚSCM.1967..A1/6.;
62 Trobisch Walter A..Dva středy však jeden kruh.Řím:Křesťanská akademie.1975..A1/6.;
63 Urbanec, Bartolomej.Krásny život a mladosť. Prešov:VMV.2005.80-7165-540-6.A1/6.;
64 Vitikáčová, Mária.Náboženstvo ako téma etickej výchovy. Metodické centrum:Prešov.2002.80-8045-255-5.A1/6.;
65 zostavil Jozef Soročin.Modlitby v 14 jazykoch.:Hnutie kresťanských rodín v Košiciach.1990..A1/6.;