logo
bannermaria

Výpis posledných 100 kníh podľa dátumu zaradenie

2023-01-24 11:22:48
.Ve šlépějích neposkvrněné :.V Praze ::Vyšehrad,.1947..D61.;

2023-01-24 11:21:36
Schaller, Marian.Římský misál /.:.1947..D61.;

2023-01-24 11:18:55
Branecký, Jozef, SchP.Fráter Johannes.Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1942..D61.;

2023-01-24 11:17:20
Chautard, Jean Baptiste O.C.R..Duše veškerého apoštolátu.:.1938..D61.;

2023-01-24 11:13:56
Wallace, Lewis.Ben Hur II.zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D61.;

2023-01-24 11:13:40
Wallace, Lewis.Ben Hur I. zv..Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1943..D61.;

2023-01-24 11:10:57
.Písmo sväté Starého zákona.Trnava:Spolok sv. Vojtecha v CN, Bratislava.1955..VZ.;

2023-01-24 10:53:22
Akimjak, Amantius.Pašie v päťlinajkovej notácii.Klčov:Slovenská liturgická komisia.2005.80-968740-5-5.B49.;

2023-01-11 16:07:27
Cohen, Richard.Liečenie homosexuality.:.2015 [s.a]..D12.;

2023-01-11 16:04:13
Kukuča, Jaroslav.Historicita Biblie.:.2019.9788057007180; 978-80-570-0718-0.D12.;

2023-01-11 16:01:41
Verzál, Tibor,.Katolícke kostoly na historických pohľadniciach.:.2019.9788081912160; 978-80-8191-216-0.D12.;

2023-01-11 15:59:28
Urbaník, Milan.Múdrosť v ikonách ukrytá /.:.2019.978-80-973309-0-3.D12.;

2023-01-11 15:55:43
Ivanič, Peter,.Kapitoly z dejín Slovenska v stredoveku.:.2020.9788055815312; 978-80-558-1531-2.D12.;

2023-01-11 15:54:30
Hetényi, Martin,1979-.Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra /.Nitra ::Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,.2012.978-80-558-0060-8.D12.;

2023-01-11 15:31:07
Ponessa, Joseph .Poďte a uvidíte.:Vienala.2008.978-80-89232-43-7.D12.;

2023-01-11 15:28:38
Janega Štefan, Mons. ThDr..Úvod do prorockých kníh Starého zákona. Univerzita Komenského:Bratislava.1994.80-223-0755-6.D12.;

2023-01-11 15:27:30
Záborský, Ladislav.Básne z väzenia.:.1980 [s.a.]..B49.;

2022-12-16 16:40:23
Šprinc, Mikuláš.Jazero Orióna.Rím:Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.1983..B49.;

2022-12-16 16:38:40
Hlinka, Anton, SDB.Národu.Bratislava:AVIZO.1990.80-85226-01-4.B49.;

2022-12-01 14:50:25
Gots, Anton, 1934- - autor."Ano" ke kříži.:Olomouc :.1996.80-238-0909-1.D61.;

2022-12-01 14:48:34
Brat Efraim.Neskoré dažde. Bratislava:Serafín.1991.80-85310-05-8.D61.;

2022-12-01 14:47:24
Giehrle, Emma.Kvety s kríža.Trnava:Spolok sv. Adalberta (Vojtecha),.1910..D61.;

2022-12-01 14:33:41
Jégé,1866-1940.Wieniawského legenda.Praha:Leopold Mazáč.1929..D61.;

2022-12-01 14:07:37
Graham-Lotz, Anne.Vízia Jeho slávy. World publishing :Bratislava.2002.80-7131-049-2.D61.;

2022-12-01 14:06:15
Hocken, Peter.Strategie ducha? : výzva obnovných proudů pro tradiční církve.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1998.80-7192-370-2.D61.;

2022-12-01 14:05:24
Korec, Ján Chryzostom, SJ.O kultúre s Kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom.Bratislava:LÚČ.2001.80-7114-343-X.D61.;

2022-12-01 13:58:27
Trochtová, Ludmila,.Adorace s dětmi :.:.2015.978-80-7266-408-5.B49.;

2022-12-01 13:56:23
Špidlík, Tomáš,.Matka Boží :.:.2020.978-80-7412-383-2.D61.;

2022-11-28 15:54:11
Figeľ, Ján,1960-.Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky.:.2019.9788097164317; 978-80-971643-1-7.D61.;

2022-11-28 15:53:43
Kondor, Luis.Spomienky sestry Lucie.Fatima-Portugal:Secretariado dos Pastorinhos.2009.978-972-8524-79-1.D61.;

2022-11-28 15:53:07
Svätý, Ignác z Loyoly.Duchovné cvičenia.Trnava:Dobrá kniha.2005.80-7141-487-5.D61.;

2022-11-28 15:52:39
Hartfeld, Hermann,1942-.Svitanie.Bern ::M.P.K.,.1976..D61.;

2022-11-28 15:39:41
Journet, Charles,.Sedm Kristových slov na kříži /.:.2020.978-80-7575-074-7.D61.;

2022-11-28 15:36:58
Quilici, Alain,.Putování se svatým Dominikem /.:.2021.978-80-7575-111-9.D61.;

2022-11-28 15:35:03
Kollár, Martin.Nový Zákon Pána nášho Ježiša Krista.Trnava:Spolok sv. Vojtecha.1936..D61.;

2022-11-28 15:34:08
Miklík, Josef,1886-1947.Satan na Svaté Hoře : na Sv. Hoře r. 1881 /.Praha ::Kropáč a Kucharský,.1932..D61.;

2022-11-28 15:10:30
Erasmus Rotterdamský, Desiderius,.Živá tvář Erasma Rotterdamského /.Praha ::Vyšehrad,.1985..D61.;

2022-11-28 15:08:02
Wojtyla, K..Muža a ženu stvoril ich.Bratislava:Metodicko-pedagogické centrum.2005.80-8052-222-7.D61.;

2022-11-28 15:07:27
Kamínková, Eva,.Homérští hrdinové ve vzpomínkách věků /.Praha ::Svoboda,.1977..D61.;

2022-11-28 15:05:43
Bahník, Václav,.O lásce, přátelství a štěstí :.Praha ::Mladá fronta,.1997, c1976.80-204-0693-X.D61.;

2022-11-28 15:03:27
Euripidés,.Héraklés a jiné tragédie /.Praha ::Svoboda,.1988..D61.;

2022-11-28 14:58:46
Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 2.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0072-0.D61.;

2022-11-28 14:58:31
Volkogonov, Dmitrij.Triumf a tragédia : 1.díl. : Politický portrét J.V.Stalina.Bratislava:Spektrum.1990.80-218-0071-2.D61.;

2022-11-28 14:57:34
Hromják, Ľuboslav,(1976-).Pohľady na osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka.Spišské Podhradie:Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka.2012.9788089170418 (brož.);978-80-89170-41-8.D61.;

2022-11-05 19:06:54
Stefan Zweig ; z n?m. orig. přel. O.Mrlian ; přebás. J.Lenko ; il. J.Lebiš..Mária Antoinetta.Bratislava:Smena.1970..D61a.;

2022-11-05 19:05:52
Plútarchos,.O lásce /.Praha ::Odeon,.1966..D61a.;

2022-11-05 19:04:40
Undset, Sigrid,.Ida Alžběta :.Praha ::Vyšehrad,.1937..D61a.;

2022-11-05 19:00:59
Scupoli, Lorenzo.Duchovný zápas.:Németh Oto.2006.80-88949-89-0.D61a.;

2022-11-05 18:54:33
Hertling, Ludwig.Dejiny katolíckej cirkvi.Cambridge:Priatelia Dobrej knihy.1983..D61a.;

2022-11-05 18:53:42
Staniek, Edward.Starostlivosť o svedomie. Úvahy nad Dekalógom.. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2007.978-80-7162-686-2.D61a.;

2022-11-05 18:53:08
Hnilica, Pavol Mária, SJ.Rozhovory o ľuďoch, udalostiach a Božej dobrote.Bratislava:Smaragd - pedagogické nakladateľstvo.2001.80-968276-7-7.D61a.;

2022-11-05 18:51:29
Habovštiak, Anton.Cesta kríža.Trnava:KON-PRESS.1992.80-85413-18-3.D61a.;

2022-11-05 18:50:31
Mon Calepin.Deň čo deň.Rím:Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda .1970..D61a.;

2022-11-05 18:50:02
Bezák, Róbert,.Róbert Bezák: Vyznanie /.Bratislava ::Navi Graf,.2013.978-80-971491-0-9.D61a.;

2022-11-05 18:47:30
Gavenda, Marián.Z túžby podeliť sa. .Bratislava :Vydavateľstvo Serafí­n.2009.978-80-8081-085-6.D61a.;

2022-11-05 18:47:01
Claudianus, Claudius,.Únos Proserpiny :.Praha ::Svoboda,.1975..D61a.;

2022-11-05 18:42:31
Viliam, Plevza.Vzostupy a pády.:Tatrapress.1991.80-85260-15-8.D61a.;

2022-11-05 18:12:51
Spiegel, Josef F.,1927-2007.Lýdia - obchodníčka s purpurom.Bratislava:Lúč.2012.9788071149095 (brož.); 978-80-7114-909-5.D61a.;

2022-11-05 18:12:16
Simma, Maria,1915-2004.\"Dostaňte nás odtiaľto!!!\".Doľany:ZAEX-Náboženská literatúra.2013.9788089676026 (brož.); 978-80-89676-02-6.D61a.;

2022-11-05 18:11:23
Lubichová, Chiara.Láska ako ideál.Bratislava:Nové mesto.1997.80-85487-19-5.D61a.;

2022-11-05 18:11:02
Lubich, Chiara, 1920-2008.Meditácie.Bratislava:Nové mesto.1996.80-85487-17-9.D61a.;

2022-11-05 18:10:30
Bejda, Henryk.Tajomstvo záchrany.Stará Ľubovňa :Sali-Foto.2011.978-80-970268-9-9.D61a.;

2022-11-02 22:39:48
Carroll, William E..Stvorenie a veda.Ivanka pri Dunaji:Kolégium Antona Neuwirtha.2011.9788097054618 (brož.); 978-80-970546-1-8.B49.;

2022-11-02 22:39:04
Waldstein-Wartenberg, Berthold,(1925-1992).Svatá Zdislava a její doba.Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ::Martin,.2002.80-85955-24-5.B49.;

2022-11-02 22:37:14
Hatala, Ladislav.\"-postavme si kostol\".[S.l.]:[s.n.].1997..B49.;

2022-11-02 22:33:36
.Ordinarium.Bratislava:Spolok svätého Vojtecha, Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo.1969..B49.;

2022-11-02 22:31:39
.Soteris.Trnava:[Spolok sv. Vojtecha].1929..B49.;

2022-11-02 22:28:39
Adamec, Ondrej.Jeho lordstvo Žid :.Prešov ;; Bratislava ::ČAS,.[1941]..D61a.;

2022-11-02 22:26:21
Radlinský, Andrej Ľudovít.Jadro nábožných výlevov. Trnava:Spolok Svätého. Adalberta (Vojtecha).1914..D61a.;

2022-11-02 22:25:28
Nový Rostislav.Slavníkovci ve středověkém písemnictví.Praha:Nakladatelství Vyšehrad.1987..D61a.;

2022-11-02 22:24:09
Škultéty, Jozef.O Slovákoch.Martin:Matica slovenská.1938..D61a.;

2022-11-02 22:22:35
Descartes, René.Princípy filozofie. Bratislava:Pravda.1987..D61a.;

2022-11-02 22:22:02
Alembert, D\',.Esej o základoch filozofie /.Bratislava ::Pravda,.1982..D61a.;

2022-11-02 22:18:39
Heřmanský, František,1887-1966.Latinská mluvnica pre slovenské stredné školy.Praha:Jednota čekých filológov.1920..D61a.;

2022-11-02 22:17:48
Marden, Orison Swett,.Vlastnou silou ducha /.Žilina ::Peter Ťapaj,.[1944]..D61a.;

2022-11-02 22:12:25
Hurtík, Jozef.Prvé zastavenie. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1998.80-7162-251-6.D61a.;

2022-11-02 22:11:00
Wohl, Louis de,1903-1961.Zlatá sieť. Románový životopis svätého Ignáca z Loyoly..Cambridge:Priatelia dobrej knihy.1982.0920150799; 0-920150-79-9.D61a.;

2022-11-02 22:08:58
Labo, Šebastián,.Róbert Bezák :.Praha ::Ottovo nakladatelství,.2014.978-80-7451-403-6.D61a.;

2022-11-02 22:03:59
Luis z Granady.Hriešnikov sprievodca. .Bratislava :Jacobs Light Communication.2010.978-80-89386-12-3.D61a.;

2022-11-02 22:03:22
Marvin, W. Meyer.Evangelium svatého Tomáše :; skryté výroky Ježíše.:Volvox Globator.2007.978-80-7207-640-6.D61a.;

2022-11-02 22:02:48
Porubčan, Jozef.Myšlienky na každý deň. Trnava:Dobrá kniha.2008.978-80-7141-607-4.D61a.;

2022-11-02 22:02:27
Korandová, Márie.Milosťou zdobená. . Trnava:Spolok svätého Vojtecha.2009.978-80-7162-790-6.D61a.;

2022-11-02 22:01:37
Amorth, Gabriele,1925-.Silnejší než zlo.Stará Ľubovňa:Sali - Foto.2013.9788089605033 (viaz.); 978-80-89605-03-3.D61a.;

2022-11-02 22:00:50
Dobraczyński, Jan,.Samson a Dalila /.Bratislava ::Slovenský spisovateľ,.1987..D61a.;

2022-11-02 21:55:46
Gábriš, Karol - preklad; ; Z gréc. orig. prel. Karol Gábriš.Apokryfy.:Tranoscius.1990.80-85128-48-9.D61a.;

2022-11-02 21:54:24
Dus, Jan Amos.Příběhy apoštolú - Novozákonní apokryfy II..Praha:Vyšehrad.2007.978-80-7021-858-7.D61a.;

2022-09-12 16:51:55
Seewald, Peter,.Môj návrat k Bohu.:.2017.9788081612107; 978-80-8161-210-7.D58.;

2022-09-12 16:51:29
Štemplová, Judita.Michal Čahoj.1. :Don Bosco.2008.978-80-8074-079-5.B49.;

2022-09-12 16:50:49
Watkins, Christine,.V osídlach smrti.:.2021.9788082113306; 978-80-8211-330-6.D58.;

2022-09-12 16:47:19
Krasnovský, Branislav.Označený Bohom.:.2021.9788097384913; 978-80-973849-1-3.D58.;

2022-09-12 16:46:18
Hahn, Scott,.Nádej ukrytá v smrti.:.2021.9788081930379; 978-80-8193-037-9.D58.;

2022-09-12 16:40:26
Beaufort, Bonaventure .Svätá Mária Matka Božia.Bratislava:LUC.2001.80-7114-328-6.D58.;

2022-09-12 16:40:04
Žabkaj, Ernest; Rašla, Anton.Proces s dr. j. Tisom.Bratislava:Tatrapres.1990.80-85260-03-4.D58.;

2022-09-12 16:38:53
.Litánie.:.2019.9788081613692; 978-80-8161-369-2.D58.;

2022-09-12 16:37:03
Hoffman, Gabriel.Zamlčaná pravda o Slovensku.Partizánske:Garmond.1996.80-85587-04-1.D58.;

2022-09-12 15:33:40
.Na svém těle :.:.2019..B49.;

2022-09-12 15:31:31
.Kráľovná pokoja orodujte za nás.:.[2020].9788097270032; 978-80-972700-3-2.B49.;

2022-09-12 15:23:08
Alighieri, Dante.Božská komédia.:Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.1964..D21.;

2022-09-12 15:17:40
Tomáš Akvinský,.O naději v Teologické sumě :.:.2020.978-80-7575-079-2.D58.;

2022-09-12 15:17:16
Heider.Životná múdrosť z Biblie.Trnava:Dobrá kniha.2003.80-7141-403-4.D58.;