logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="psychológia (parapsychológia)"

1 Život po živote : Klasický bestseller, ktorý ponúka udivujúce dokazy o živote po telesnej smrti.Moody, Raymond A..Košice:Východoslovenské vydavateľstvo.1991.80-234-0032-0.AL-a1.;