logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor="biblia"

1 POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Galbiati, Henrik.Rím:SÚSCM.1969..a1.;