logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="história"

1 Komorovský Ján.Prometeus. Bratislava:Smena.1986..a2.;
2 Zamarovský, Vojtech.Na Počiatku bol Sumer.Bratislava:Mladé leta.1968..a2.;
3 Zamarovský, Vojtech.Bohovia a hrdinovia antických báji.Bratislava:Mladé leta.1969..a2.;