logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="biblia"

1 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..a1.;