logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="Náučná literatúra"

1 .Atlas sveta pre každého.:Slovenská kartografia.1988.80-85164-36-1.a2.;
2 Chris, Oxlade.Školská encyklopédia fyziky.:Príroda.1997.80-07-00906-X.a2.;
3 Koch.400 rád pre milovníkov psov.Bratislava:Príroda.1969..a1.;
4 Lennart, Nilsson.Ako sa nepoznáme.:Osveta.1989..a2.;