logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis knihy


Číslo záznamu : 729757
Typ položky : Periodikum
Typ zodpovednosti : Šéfredaktor
Popis zodpovednosti : Redaktor
Zodpovednosť : Müller, Inocent, OP
Kód autora : mullerinocentop
Účasť na diele : Búda Jozef, Mons., ThDr. - spolupracovník
Názov : Smer, V. ročník(1945)
Podnadpis : Revue pre duchovný život
Jazyk : slovensky
Počet strán : 320+obálky
Popis : 10 čísel, 2-4,5-6,7-10 spojené
Vydavateľ : Trenčianski dominikáni
Kód vydavateľa : dominikanisk
Miesto vydania : Trenčín
Tlač : V. Čelko, Trenčín
Rok : 1945
Odbor : duchovný život
Väzba/typ : časopis
Dostupnosť : Publikáciu nemáme ani fyzicky ani elektronicky