logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Newman, J.H. - prel. H.
Rok : 1943
Číslo : 1
Názov článku : Modlitba za správne smýšľanie
Text článku : Modlitba za správne smýšľanie.
John Henry N e w m a n.

Bože, celý môj život bol reťazou milostí a požehnaní, ktoré si mi preukázal, mne najnehodnejšiemu tvorovi. Rok čo rok si ma privádzal bližšie, odstraňoval si nebezpečenstvá s môjho chodníka, občerstvoval si ma, viedol, riadil a ochraňoval si ma. Ach, neopusť ma, keď zmalátnejú moje sily! Viem, že ma nikdy neopustíš. Smelo sa môžem spoľahnúť na teba. Keď ti budem verný, budeš mi stále a až do konca preukazovať v prekypujúcej miere svoje dobrodenia. Môžem odpočívať vo tvojom náručí, môžem spať na tvojich prsiach. Len mi daj a rozmnož vo mne úplnú dôveru v teba, ktorá bude sväzkom smluvy medzi tebou a mnou a zárukou v mojom srdci a svedomí, že ty, najvyšší Boh, ma neopustíš.
Pane, vo tvojom náručí som v bezpečnosti; keď si so mnou, nemám sa čoho báť, keď ma opustíš, je po každej mojej nádeji. Nič neviem o budúcnosti, no dôverujem v teba. Modlím sa k tebe, aby si mi dal to, čo mi je na osoh; modlím sa, aby si odňal odo mňa to, čo by mohlo škodiť mojej spáse. Ponechávam všetko na tvoju ľubovôľu, lebo čo ty poznáš, ja nepoznám. Keď sošleš na mňa bolesti a starosti, daj mi milosti, aby som ich mužne znášal. Uchovaj ma pred vznetlivosťou a sebectvom. Keď mi dáš zdravie, silu a úspech v tomto svete, daj mi vždy aj ostražitosť, aby ma tieto veľké dary neoddialily od teba. Daj, aby som ťa poznal, aby som v teba veril, teba miloval, tebe slúžil, tebe a pre teba žil. A dovol, aby som zomrel v ten čas a takým spôsobom, ktorý najviacej prispeje na rozšírenie tvojej slávy.
Viem, Pane, ty splníš svoju povinnosť voči mne tak, ako ja pomocou tvojej milosti splním svoju povinnosť voči tebe. Viem dobre, že ty nikdy neopustíš tých ktorí ťa hľadajú, a ktorí ešte blúdiac, v teba; dôverujú. Viem však aj to, že čím viac prosím o tvoji ochranu, tým v istejšej a bohatšej miere budem ju požívať. A preto volám teraz k tebe a prosím ťa predovšetkým, aby si ma uchránil predo mnou samým a aby som sledoval výlučne len tvoju vôľu. Ďalej ťa vrúcne prosím, aby si pre svoju nekonečnú útrpnosť žiadal odo mňa veci, mojim silám primerané. Nenavštív ma, dobrotivý Pane, — ak nie je nesprávni takto sa modliť — nenavštív ma, Pane, takými skúškami, ktoré vedia znášať len svätí! Zmiluj sa nad mojou slabosťou a veď ma k nebu na istejšiu a pokojnejšiu cestu. Kladiem všetko do tvojich rúk; keď však dopustíš na mňa ešte ťažšie skúšky, daj mi viac milosti a zahrň ma plnosťou svojej sily a svojej útechy.
Bože môj, ty a len ty sám si najmúdrejší a vševediaci. Verím, že vieš, čo je pre mňa najlepšie. Verím, že viacej ma miluješ ako ja sám seba. Verím že si najmúdrejší vo svojej prozreteľnosti a najmocnejší vo svojej ochrane. Ďakujem ti z celého srdca, že si ma vyrval zpod mojej vlastnej ochrany a rozkázal si mi odovzdať sa tvojim rukám. Neviem si želať nič lepšieho, ako stať sa tvojou ťarchou a nie svojou vlastnou. Ó Pane, s tvojou milosťou budem ťa nasledovať, kdekoľvek len pôjdeš, a nebudem ta predbiehať na tvojej ceste. Budem čakať na teba, na tvoje vedenie, a keď to dosiahnem, budem konať s úprimnou prostotou. A sľubujem, že keď ma niekedy necháš v temnote alebo vo zmätku, nebudem netrpezlivý; nebudem ani nariekať, ani sa nebudem hnevať, aj keď sa dostanem do nešťastia alebo úzkosti.
Prel. H.