logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Ján Haranta
Rok : 1944
Číslo : 9-10
Názov článku : Z úzkosti času
Text článku : Z úzkosti času.
Ján H a r a n t a.

Z úzkosti času, ktorý nás láme jak steblá krehké, keď zemou rušia živý bič hrôzy, spálené dlane dvíhame k Tebe, voláme, lkáme: Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa!
Pomiluj verných, ktorým si život, cesta a pravda, vzkriesenie isté, objím ich s kríža, teš milostivo a sám im v smrti bud útočište! Zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste!
Hlad na ich palmy, koruny v trude. Nech s piesňou k Tebe sa s dychom lúčia. Pre ukrutnosti na svojom ľude, spáchané pusto, nech lepšie bude! Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa!
Matička lásky, Jeho a naša, pre krv a slzy, pre srdcia čisté nech zvládne pokoj, právo a spása, kde jedno ľúte čnie zápasište! Zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Kriste! 4. XI. 1944.