logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná Mája.
Autor : J. Hudý
Rok : 1939
Číslo : 9
Názov článku : V zrkadle matkinho srdca.
Text článku : J. Hudý:
V zrkadle matkinho srdca.
(Pokračovanie.)

Keď úhľadným písmom vyžalovala sa na dvoch síranách,
jemne zavrela denník a jej pohľad oprel sa na kríž, ktorý naproti visel. Z jej srdca odpadol ťažký, bezrozmerný balvan bôľu.
Cítila sa trocha voľnejšie. Veď nebola sama v tejto izbe. Spasiteľ
v polotieni na kríži trpel. Dvaja trpiaci sa sišli v tom posvätnom
večere, aby si mohli porozprávať o súženiach a smútku i opustenosti. Najprv začala táto žena žalovať na seba, rozprávať
o svojom živote, prosiť o potechu. A Spasiteľ potom dobrotivo
sa dotkol jej duše a prelial s Najsvätejšieho svojho Srdca trocha
nebeskej sily a útechy.
Pani Záchylská dlho ešte osiala v tejto vzácnej sosbieranosíi
ducha, ktorá prinesie veriacej duši mnoho šťastia. Potom sa v
najväčšej tichosti posbierala a išla pozrieť spiace dietky. Nežne
ich pobozkala a zhasla lampu. Vonku bola polnoc.
Svet ťažko dýchal. Zem pila ľudskú krv, ktorá vsiakla cez
pôdu bojísk. Ľudstvo túžilo už po pokoji. Hory však neprestaly
vydávať ozvenu posledných výstrelov.
Piavský kraj dumne sa zahalil tmou, hustou ako sama smrť.
Lebo bolo mu treba bôľne smútiť. Ľudské životy musí aj príroda
oplakať, hoci je priodelá letným, prepychovým šatom. Musí ich
oplakať, lebo patria akosi k nej. Preto medzi mnohými padlými
zažialila aj nad učiteľom Viktorom Záchylským, lebo aj on padol
do jej rozodratého náručia.
Príroda plakala aj tejto noci, keď nad slovenskými horami
vládlo polnočné ticho,- plakala, lebo svojou zvláštnou rečou
sa rozospieval piavský kraj o smrti našich blízkych, spolurodákov.
2. Lialo sa od samého rána a chladný vietor šľahal ľudí,
ktorí sa chceli dostať do kostola, alebo na cintorín, aby sa pomodlil za svojich zomretých. Zdalo sa, že príroda chcela viac
smútiť za zomretými, že celou svojou silou chcela venovať nebohým dušiam aspoň niekoľko hodín ako zbožnú spomienku,
aby tak zahanbila tých, ktorí si na svojich zomrelých nespomenú.
Okolo poludnia však sa slniečko trocha ukázalo a mdlo precedilo svoj jesenný úsmev na polia, mesto, záhrady a domy.
Ľudia zachytávali ho v svojich slovách a tešili sa, že budú môcť
rozosvietiť sviečičky na hroboch.
Pani Záchylská so svojimi synkami chystala sa ku vlaku,
aby mohla aspoň na hroboch svojich rodičov v súsednej obci
spomenúť si v modlitbe na milých.
„Viktorko, pomôžeš mi niesť veniec. Cyril vezme mamičkinu
kapsu, aby ste mali niečo aj na cestu" — kladla pani Záchylská
synkovi na plece pekný veniec. Cyril vzal svoj podiel a prvý
bol na ulici. Prízemný, ale úhľadný domček vyrastal medzi ešte
mnohými jesennými a ostatnými kvetmi ako v pohádke. Dva
veľké obloky strácaly sa v zeleni smrekov a jedličiek. Len zadná
časť domu, kde bola malá veranda a ešte menšia izbička, mohla
doplniť rozmery domu a jeho cennosť. V súsedstve bola poschodová vila, prikrytá červenými škridľami, o ktorej hovorieval jej
majiteľ, že sa mala zrodiť niekde na kraji poľany a nie pri ceste
hlučného mesta. Azda preto starý penzista odišiel z tejto vily
a zdržiava sa u svojho syna, ktorý v ktoromsi meste učí na
gymnáziu.
Ku stanici mali len niekoľko minút. Preto trojica sa ani veľmi
nenáhlila. Ale ako to už býva, že práve tí, ktorí sú pri nej najbližšie, neraz zapozdia, tak aj pani Záchylská so synkami len-len,
že došla ku vlaku.
Za dobrú štvrť hodinu zamierili od stanice ku obci, ktorá
bola roztiahnutá pod vrškom a mokrá ako kŕdeľ kurčiat. Blativá
cesta sprevádzala ich až na vyšný koniec, kde ružovela pekná
škola a za ňou fara a starý kostol. Nijako nemohli obísť blato
a preto všetci traja vyzerali veľmi poľutovaniahodní. Tu sa
zastavili. Pani Záchylská trocha chlapcov usporiadala, a tak
zamierili cez lúku ku malému briežku, na ktorom bol cintorín.
Cintorín pre tých, ktorí majú v ňom niekoho z milých, je
vždy miestom posvätným. V ňom duša kresťana sa hlboko zamyslí nad tajomstvom života a smrti a neraz posilnená nádejou
v stretnutie v nebi odchádza domov, aby mohla vážne a spokojnejšie plniť povinnosti svojho stavu.
Aj pani Záchylská odchádzala posilnená. Jej veľká bolesť
zo smrti svojho muža dostala tu pri hrobe jej rodičov nový význam. A cítila, že tie modlitby, ktoré so svojimi dietkami sa
pomodlila za nebohého, ju istotne sblížia skrz Boha s nebohou
dušou, ktorú si tak veľmi vážila a milovala.
f,Vidíte, detičky, stará mamička a starý otecko sa už iste
stretli v nebi s oteckom, ktorý padol vo vojne. Nezabudnite sa
za nich nikdy pomodliť.” Viktorovi sa vykotúľala detská slza,
ktorú si rýchle rukávom sotrel. Cyril sa zamyslel. Nevedel pochopil, ako môžu sa stretnúť ľudia v nebi, ktorí zomreli ďaleko
od seba a nie v jeden čas. Ale nechcel sa opýtať matky, lebo
bola. smutná. Radšej chcel poprosiť matku, aby mu dovolila
pozriet sa do dielne starého otecka.
„Mamulienka, prosil by som, aby sme šli do toho domu,
v ktorom si ty bývala so starým oteckom" — prosil chlapček,
ked vychádzali z cintorína. Matka mu prosbu chcela splniť,
ale keď zahýbali okolo koštola, pribehnul kostolník s odkazom,
aby sa páčilo ísť na faru, lebo si to prajú pán. Nuž museli navštíviť pána farára, lebo nebolo hodno odoprieť tomu dobrému
pastierovi, ktorému už postriebrený vlas vydával svedectvo
o dlhých rokoch svedomitej služby. Cyril smutne sa obzrel kdesi
v druhú stranu, kde na žlto zafarbený dom pri ceste skrýval
pre dieťa malé tajomstvo: kováčsku dielňu.
„Pekne, pekne od vás. Bezmála by ste ma boli obišli" —
vyčítal pán farár príchodzím a srdečne túlil chlapcov k sebe.
„Už som ich dávno nevidel. Naostatok boli íu kedysi na jar,
ale nebol som doma. Moje sirôtky" nevedel sa natešiť z detí
svojho bývalého učiteľa. Pani Záchylská dojatá láskavosťou
duchovného otca, nevedela ako jej vyhŕkly slzy. Začaly teraz
vypytávania, ozaj otcovské a do najmenších podrobností siahajúce, takže chlapci natešene prijali pozvanie do kuchyne, kde
im sestra pána farára pripravila dobré občerstvenie.
„A nedajte sa núkať" — žartovne ich vypchla zo dverí
a viedla ich do svojho panstva. „Pán farár počká, alebo sa
pomodlí za ten čas breviár".
Chlapci sa však po olovrante už nevrátili ku pánu farárovi.
Dostali dovolenie odísť so žiačkami, ktoré ich malý zaviesť
ku „koválni".
„Nepôjdeíe s najbližším vlakom domov, ako ste mali v úmysle, ale s posledným. Prídete raz do roka, nuž môžete trocha
ostať. A Mišo vás zavezie na stanicu, o deviatej budete doma"
— p. farár odkladajúc breviár trasľavým hlasom nadviazal na
predošlú reč.
„Mohli by sle mi niečo povedať o sebe. Ako sa máte. Aké
plány vyplnia váš budúci život? Myslel som, keď som sa dozvedel o smrti pána učiteľa, že by vám bolo dobre presťahovať sa
k nám. Veď domček je váš, pole by ste dali obrábať a ten, čo
máte v meste, mohol by sa dať do prenájmu."