logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kultúra
Autor : JÁN HARANTA
Rok : 1942
Číslo : 8-9
Názov článku : MATKA NAD ZEMOU
Text článku : Zvolená Bohom, mocná Pani zeme,
v nebezpečenstvách stoj vždy pri nás zvlášť,
obmäkči tŕnie, ktorým putujeme
rukami lásky, v ktorých blankyt drieme,
keď nadnášajú nad svetom svoj plášť.

K nám uchyľuj sa, nežná Matka ľudí,
keď volá Ťa náš pokoj a náš boj,
do chrámov skry sa, horských do zákutí,
nad riekou zjav sa, ktorej krv Ťa núti milosrdenstvom poliať záhon svoj.

Keď príval búrny známe cesty mení,
ukazuj tvárou cestu k nebu zpät,
a zachovaj nás smädných pri prameni,
nech nežijeme biedou zneuctení,
na oknách skvitni nám, Ty Raja kvet.

V krútňavách ohňa tohto pokolenia,
v tmách dymu, prachu, v zaúpení skáz,
verného prinúť tíško na kolená,
ó Matka krásne nebom vyvolená
pravého žitia udržiavať jas.

Než prežijeme čas svoj v ustaraní
na krovia naše o svit slnca, hviezd,
v chudobe jaskýň vrav nám o pokání,
nech nestratíme, nie, ó plaču Pani,
domovské právo na vlasť večných miest.

Tak do ochrany vezmi naše žitie,
oltárov žiare, kvetín, domov skrýš,
drž pod dlaňami statky naše skryté,
ukáž sa, ukáž mocná pri záštite,
opatruj vrchy naše a náš kríž!