logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Lope de Vega, prel. H.
Rok : 1942
Číslo : 8
Názov článku : Pri žriedle múdrosti
Text článku : Pri žriedle múdrosti.
Lope de V e g a.

Túžba po vedení, zo všetkých túžob najnenásytnejšia, cez toľké roky ma zmietala bez prestania v službe vedy a umenia! Kde je ovocie a odmena všetkej mojej námahy?
Co som pokladal za pravdu, vidím, že je to len prelud. Čo sa mi zdalo svetlom, teraz mi je pochmúrnou hmlou — moje srdce stalo sa prázdnym, chudobným na lásku a vieru. Márnosť je všetko vedenie!
Pane, teraz dvíham pohľad k tvojmu krížu, aby som u teba našiel umenie a múdrosť. Môžeš ma poučiť, ty, ktorý si tam pribitý? Môžeš! Ty, Kriste, ktorý si sa úplne odhalil na dreve múk, si otvorená kniha večnej múdrosti, ty si kniha života.
Preložil H.