logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Svätý Klement Rímsky, prel. H.
Rok : 1942
Číslo : 8
Názov článku : Odmena je nekonečná – ako ju dosiahneme
Text článku : Odmena je nekonečná — ako ju dosiahneme?
Svätý Klement Rímsky.

Drahí, aké požehnané a zázračné sú dary božie! Nesmrteľný život, utešená spravodlivosť, pravda, ktorá nás činí slobodnými, viera, plná dôvery, svätá umiernenosť. Tieto všetky dary môžeme pochopiť svojím rozumom. Aké sú však tie dary, ktoré sú pripravené tým, čo ho očakávajú? Len najsvätejší Stvoriteľ a Otec vekov pozná ich počet a krásu. My však musíme sa usilovať dostať sa do počtu tých, ktorí ho očakávajú, aby sme sa mohli stať účastnými sľúbených darov. Ako sa tam dostaneme, drahí? Tak, že svoje smýšľanie s dôverou zakotvíme v Bohu, že budeme vyhľadávať veci, ktoré sú mu milé, že budeme činiť skutky podľa jeho svätej vôle a budeme kráčať cestou pravdy, odhodiac od seba všetku nespravodlivosť, nepravosť, lakomstvo, zvady, zlobu a krádež, podpichávanie a osočovanie, nenávisť voči Bohu, pýchu, nadutosť, márnivú slávu a nepohostinnosť. Tí totiž, ktorí toto činia, sú v nenávisti u Boha; ale nielen oni, lež aj tí, ktorí s nimi súhlasia.
Toto je cesta, drahí, po ktorej idúc nájdeme svoju spásu, Ježiša Krista, kňaza našich obetí, ochrancu a pomocníka proti našej bezmocnosti. Skrze neho hľadíme k výšinám nebeským. Skrze neho obdivujeme nepoškvrnenú a vznešenú tvárnosť neba. Skrze neho otvorené sú oči nášho srdca. Skrze neho naša nemúdra a zatemnená myseľ rozkvitá v podivné svetlo. Skrze neho dal nám Pán okúsiť nesmrteľné poznanie, skrze toho, ktorý, keďže je odbleskom slávy božej a o koľko dôstojnejší je od anjelov, o toľko znamenitejšie meno nad nich dostal. Je totiž napísané v Písme svätom: A ty robíš duchov svojimi poslami a ohnivé plamene svojimi služobníkmi. No o svojom Synovi hovorí Pán takto: Syn môj si ty. Ja som ťa dnes splodil. Požiadaj odo mňa, a dám ti národy za dedičstvo a do vladárstva tvojho končiny zeme. A opäť mu hovorí: Seď na pravici mojej, kým nepoložím nepriateľov tvojich za podnož nohám tvojim. Kto sú však nepriatelia? Ľudia zlí a tí, ktorí odporujú božej vôli.
Preložil H.