logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Cyrill a Method
Autor : A. Bizay.
Rok : 1855
Číslo : 16
Názov článku : Blahé působení v trivialné národné škole bergské p. Josefa Gerlacha.
Text článku : Prv než samé působeni vyličim, naznačiti musím těžkost s jakou obzvlášť v zimném č náš p. učitel Gerlach zápasiti musí. — Komu kraj tento znám jest, snadno ty těžkosti představiti si může. Jeho obydlí jest na Johannisberku asi dobrú štvrť hodiny od samého předměstí Bergu; sníh vypína se výše 7 střevíc, tak že v potu tváře namahatí se musí, pokud se na vrcholek toho samého sněhu dostane. Na tom ještě neni dosti; nyni ho teprv metelice až do samej fary pronasleduje, od fary pak ještě musi dolu dobrú štvrt hodiny do školy jít. A toto je jeho každodenná dobré půl hodiny cesta ke svým školákům. Opravdu, zaslúžený knězský a učitelsky chlebík tu na tomto smutném, věrný obraz Sibírie v zimě představujícim vrchu. Při všem tomto ale neklesa činnost v opravdivém a človečenstvu oddaném pedagogovi. On zápasi i s tím nepříznivím počasím a pospícha denně vzdělavati a zdokonalovaní mládež jemu svěřenú chudobného zdejšího banského lidu.

Pan Gerlach ma na Bergu 80 školáků rozdělených do tři tříd. — On opakuje s dětmi přednášky katechizmu pilně, vyučuje biblické dějepravě, krátkemu přírodopisu a zeměpisu s takovým prospěchem, že radost jesti poslůchati, jak tomu všemu jeho školáci rozumněji. K tomu rátaji (počítaji) z hlavy dítky jeho školské tak hbitě a dobře, žebyse nejeden bývaly humanista (žak V. neb VI. třídy) posluchaje jích zahenbiti musel; oni píši německými i latinskými písmeny krásně. Jeho přednášky su mistrovné a pro děti nejen poučujíci ale i zábavné, tak že děti s radosťou posluchaju a do školy sa poberajú. K tomu má eště dvě školy na Turčeku, tam v jistých dnech pracuje zmužile a převyšuje žádosti tam přebývajicího německého lidu. Toto jest v krátkosti učinkovaní p. Gerlacha a zato za všecko nemá většího platu, než ten obyčejný uhersko-organizatorský. — On povída, když i bídě stonat musím, při všem tom aspoň to jedině dobre požívam, že spokojné svědomí mám. Náději se však kojíme, že snad příjde čas kde národné učitelstvo v Uhrách starodávnu učitelsků vážnost a úctu si vydobide a i jeho trpký los v materialném ohledě žádůcí podporu najde. Nyni když všech p. učitelů srdečně pozdravujeme, prosíme jich spolu aby si nestěžovali tu i tu některů správu v ohledě školském do našeho časopisu zaslati. Slůžilo byto zajísté netoliko k nemalé podpoře listu tohto, ale především a obzvláště k lepšímu poznáni tohto posavad na Slovensku velmi zanedbaného stavu, mnohým pak k poučení a povzbuzeni. A. Bizay.

*) Od 3. t. m. už jesti 5 prof. za skutečných vyjmenováno. Red.