logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Dlhomir Poľsky.
Rok : 1923
Číslo : 10
Názov článku : Jasenna tuha.
Text článku : Žltne chotár, lístie trati hora, dol,
skormútenej na juh tiahne vtáče tmoľ
Aj ja, aj ja brkám v diale,
v teplých krajoch trúsim žiale,
mieru hľadám, koja stále.

V šumotnom kdes’, kľudnom, tajnom hájiku
strasť i súžbu srdca liečim všeliku.
Cyprus, citrón, palmy tôňa,
sykomor, báz, myrty vôňa,
zmysel dráždi, nutor švôňa.

Sám sa kyvkám po mačinke, po kvete,
vín, pokleskov rozjímajúc o svete.
Hasím, striekam vášni vatru,
zlo pomyslov dusím chatru,
šľachtu núkam útrob šiatru.

Vypudiv trud, choro myseľ, hrudi tiaž,
zaletím si vo velebne strany až,
prorokov kde zvučia trúby,
Jahve vyrkov skvie sa ľúby,
s blahom verný ľud sa snúbi.

Skromne hniezdko, slávny spásy Betlehem,
Vecno svätej bozkávam ti zeme lem.
Nazaretu vrúcne cnosti
prenikajú krv i kosti,
jmú ma, jmú ma k horlivosti.

Hukotneho Jordantoku vo vlnách
ohnivých túb modlikám o výplň, ah!
Genezaret! schytím vedro,
hyzopom si škropim štedro
kopoň šmurnu, prs i bedro.

Jeruzalem, vzteku, vraždy Golgota,
kde si slávik v stajnom bôli klokota!
V čup tvoj klesnem, cny nariekam,
spovedám sa grúňom, riekam,
žeby vyplul kal ten niekam.


Bože, Bože, Stvoriteľ láskavý,
zriaď mi krídla k svetlým brehom obľavy!
Volím zhliadnuť: kde nesiaha
podzim stesku, hmlisk, chmúr váha
Blahých ostrov žízni záha! Dlhomir Poľsky.