logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : James Clerk Maxvell, prel. J. H.
Rok : 1942
Číslo : 7
Názov článku : Vedec sa modlí
Text článku : Vedec sa modlí.
James Clerk M a x v e l l.

Všemohúci Bože, ktorý si stvoril človeka na svoj obraz a dal si mu oživotvorujúcu dušu, aby ťa hľadal a aby panoval nad tvojimi tvormi, nauč nás tak skúmať diela svojich rúk, aby sme si podmanili zem vo svoj prospech a aby sme sily svojho rozumu vyčerpali vo tvojej službe. Nech prijímame tvoje sväté slovo tak, aby sme verili v toho, ktorého si poslal, aby nám sprostredkoval vedu spásy a odpustenia našich hriechov. A preto všetko, čo žiadame, prosíme v mene toho istého Ježiša Krista, nášho Pána.
Prel. J. H.