logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Prel. J. H.
Rok : 1942
Číslo : 7
Názov článku : Savonarolova modlitba za veľké zmilovanie
Text článku : Savonarolova modlitba za veľké zmilovanie.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojho veľkého milosrdenstva; zľutuj sa nado mnou, Pane, nie však úbohým ľudským milosrdenstvom, lež svojím veľkým, nepochopiteľným, ktoré je nekonečné a väčšie než všetka vina na svete. Nakloň sa ku mne, Pane, so svojím veľkým milosrdenstvom, ktorým si tak veľmi svet miloval, že si dal za nás aj svojho jednorodeného Syna. — Či jestvuje priazeň, ktorá by bola väčšia ako táto? Či niektorá iná láska bola by súca vykonať väčšiu vec? Kto chce tu ešte zúfať, miesto aby dúfal a dôveroval? Boh stal sa človekom a za nás ľudí bol pribitý na kríž! Buď nám teda, Pane, milostivý podľa svojho veľkého milosrdenstva, pre ktoré vydal si za nás svojho Syna, aby si splatil dlžobu za hriechy sveta. — Skrze svoj kríž dal si celému svetu svetlo a spásu. Týmto milosrdenstvom obnovil a oživotvoril si všetko, čo je v nebi a na zemi. Umy ma, Pane. v jeho krvi! Osvieť ma jeho ponížením! Obnov ma jeho zmŕtvychvstaním! — Buď mi milostivý, Pane, ale nie podľa svojho malého milosrdenstva, ktorým oslobodzuješ ľudí od telesných chorôb! Aké veľké je tvoje milosrdenstvo, ktorým odpúšťaš hriechy a vyzdvihuješ ľudí svojou milosťou nad túto zem! Buď mi milostivý, môj Pane, svojím veľkým milosrdenstvom, obráť moje srdce k sebe, aby som oľutoval a oplakal svoje zlé skutky! Ospravedlň a spas ma svojou milosťou!
Prel. J. H.