logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Svätý Ignác Antiochejský, prel. J.H.
Rok : 1942
Číslo : 7
Názov článku : Nechajte, nech ma šelmy rozmrvia zubami, aby som sa stal chlebom Kristovým
Text článku : Nechajte, nech ma šelmy rozmrvia zubami,
aby som sa stal chlebom Kristovým.
Svätý Ignác A n t i o c h e j s k ý.

Píšem cirkvám a rozkazujem všetkým, lebo dobrovoľne umieram pre Boha, aby ste aj vy mi v tom nezabraňovali. Prosím vás, aby ste mi neboli na prekážku nevhodnou svornosťou. Nechajte ma, nech sa stanem pokrmom zvierat, skrze ktoré dosiahnem Boha. Som božím obilím a zubami beštií budem zomletý, aby som sa stal čistým chlebom Kristovým. Radšej
lichoťte šelmám, aby sa mi stály hrobom a aby nič nenechali z môjho tela, aby nezomrúc, nebol som niekomu na ťarchu. Vtedy budem ozajstným učeníkom Ježiša Krista, keď svet nebude vidieť ani moje telo. Modlite sa za mňa ku Kristu, aby skrze svetské úrady stal som sa obetou božou. Nerozkazujem vám ako Peter a Pavol. Oni boli apoštolmi, ja odsúdený; oni slobodní, ja až podnes nevoľný. No ak budem trpieť, Ježiš Kristus zbaví ma otroctva a vstanem z mŕtvych slobodný. I teraz sputnaný učím sa netúžiť po ničom. Cestou zo Sýrie až po Rím bojujem so šelmami; na zemi a na mori, vo dne aj v noci, obklopený som, ako to vojenský poriadok prikazuje, desiatimi leopardmi, ktorí sú zlí, hoci im dobre činím. Ich krivda ma polepšuje, ale preto som ešte nie ospravedlnený. Nech som hodený pred šelmy, ktoré pre mňa chystajú, a prosím ich, aby ma chytro zožrali, a nie, ako sa stalo pri niektorých, že sa ich báli napadnúť. Keďže ma nechcú, hoci sa im núkam, prinútim ich násilím. Odpusťte mi toto moje počínanie! Ja viem, čo mi vaše odpustenie prinesie. Teraz začínam byť učeníkom. Cítim, že nič ma neroznecuje z vecí viditeľných a neviditeľných, aby som nehľadal pôžitok v Ježišovi Kristovi. Oheň a kríž, zhluky šeliem, rozmetané kosti, roztrhané údy, zničenie celého tela, veľké diabolské pomsty, nech prídu na mňa, aby som sa radoval iba z Ježiša Krista. Nič mi nebudú osožiť svetské ríše, ani kráľovstvá tohto sveta. Lepšie mi je zomrieť za Ježiša Krista, ako panovať nad zemským obvodom. Toho hľadám, ktorý zomrel za nás. Toho chcem mať, ktorý za nás vstal z mŕtvych. On mi dá bohatú plácu. Odpusťte mi, bratia; neprekážajte mi vojsť do života tým, že mi bránite zomrieť. Chcem sa stať majetkom Boha, a preto neodlučujte ma od neho skrze svet a nezvediete ma ani hmotou. Nechajte ma, nech dosiahnem jasné svetlo; tam budem príchodzím človekom. Dovoľte mi stať sa nasledovníkom utrpenia môjho Boha. Ak niekto ho má v sebe, iste chápe, čo chcem a má so mnou zmilovanie, lebo vie, akou biednou vecou je telo, ktoré ma v sebe drží. Chce sa ma zmocniť vládca tohto sveta a zničiť chce vo mne zmýšľanie, ktoré mám o svojom Bohu. Teda nech nikto z vás prítomných neusiluje sa mi pomôcť; vy sami staňte sa však viac mojimi, to jest, staňte sa vlastníctvom môjho Boha. Nehovorte: Ježiš Kristus, a súčasne netúžte po svete. Nech neprebýva vo vás závisť, ani neprosím vás ako neprítomný, aby ste mi verili. Slovám, ktoré vám píšem, verte však viac! Píšem vám totiž živý, žiadajúc si zomrieť. Moja žiadosť je ukrižovaná a nie je vo mne oheň, milujúci nejakú vodu, lež živý a hovoriaci, ktorý hovorí mi z môjho vnútra: „Poď k Otcovi!" Neteším sa z jedla, ktoré sa kazí, netešia ma ani radosti tohto sveta. Chcem chlieb Boží a tým je telo Ježiša Krista, ktorý pochádza z rodu Dávidovho. A za nápoj chcem jeho krv, ktorá je láskou neporušiteľnou. Nechcem viac žiť, ako žijú ľudia. To však by sa stalo, keby ste ma chceli vyslobodiť. Radšej chcite, aby ste aj vy boli prijatí do života. Prosím vás o to pár riadkami; uverte mi! Veď Ježiš Kristus vám zjaví, že hovorím pravdu; nie sú ústa lživé, ktorými skutočne Otec hovoril. Modlite sa za mňa, aby sa splnilo moje želanie. Nepísal som vám podľa chuti tela, ale z vnuknutia božieho. Ak budem trpieť, to bude znamením, že ste mi boli na pomoci; ak budem zavrhnutý, to bude značiť, že ste ma nenávideli. Prel. J. H.