logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Š. R. Garaj.
Rok : 1937
Číslo : 6
Názov článku : Pred voľbou povolania.
Text článku : (Niekoľko myšlienok pre mládež.)
Cvála čas a s ním i život človeka nezadržiteľnou rýchlosťou vpred, ako divoká, horská riava. Ako tá riava, tak prechádzajú aj tie detské časy, a tu mládež pomaly prichádza k poznaniu, že si musí vyvoliť pre život nejaký cieľ, nejaký stav, podľa ktorého bude kráčať.
Z väčšej časti hneď opúšťa múry ľudovej školy, zanecháva tento milý príbytok, ktorý ju prijímal a hostil vždy — každodenne — s toľkou láskou. Rozlúči sa so svojou rodinou, príbuznými a odchádza medzi cudzích ľudí s napomenutím: „Buď bohabojná, pobožná a mravná mládež, ty nádej slovenského národa!" A ešte jednej rady dostáva sa chystajúcej na ďalekú cestu: „Učte sa, chlapci a dievčatá aj naďalej a buďte pilní!" Mládež — to mladé pokolenie — to je tým najmohutnejším fundamentom celého národa a splnenie všetkých nádejí kladených v mládež; závisí len na jej práci, usilovnosti a statočnosti. Preto veľmi dobre urobí, kto cíti v sebe chuť po vyššom vzdelaní, keď odíde na štúdiá. Ale kto takejto chuti v sebe nemá, nech si dobre rozmyslí a vyvolí pre seba zodpovedajúce povolanie.

Každé povolanie je pekné, užitočné, potrebné. Je isté, že Pán Boh ťa povolal na niečo krásneho a vznešeného, ale hlavné je, aby si si vyvolil to povolanie, ku ktorému máš najviac chuti a schopnosti. Niet nešťastnejšieho tvora, ako človek, ktorý musí na smrteľnej posteli oplakávať a v smrteľnej úzkosti sa obviňovať: „Pochybil som život, minul som cieľ; som stratený!" Preto dôkladne skúmaj, čo má byť v budúcnosti tvojím cieľom a vyvoľ si také zamestnanie, ktoré najlepšie zodpovedá tvojim telesným a duševným schopnostiam. Lebo len takto nájdeš svoje šťastie, svoj pokoj a časnú i večnú blaženosť. Keby si ale ináč robil, podobal by si sa domu, postavenému na piesku, ktorý keď príde voda, sa zrúti. Alebo básni, ktorá nemá myšlienky a my ju odhodíme, pretože je bez ceny; tak isto aj mladík bez cieľa je ako leto bez kvetov, ako pole bez vtáctva. A zas mladík, ktorý si vyvolil nejaký cieľ a podľa neho usiluje sa kráčať, podobá sa domu, postavenému na žule, je najkrajšou básňou, najumeleckejším dielom a často dobrým vodcom a pracovníkom pre národ. Vzývajte teda Ježiša Krista a prebl. Pannu Máriu, aby vám dali poznať cieľ vášho budúceho života.

Náš slovenský národ potrebuje práve tak kňazov, profesorov, lekárov, ako i remeselníkov, úradníkov, roľníkov atď. Každý pracovník je potrebný na poli národa a jeden bez pomoci druhého nemohli by sme sa zaobísť.
Vyvoľte si teda akúkoľvek životnú dráhu, ale hľaďte si svojou usilovnosťou a svedomitosťou nadobudnúť čím viac vedomostí, sebavýchovy a zdokonalenia, aby ste jednúc na konci svojho života mohli povedať: „Ejhľa Bože, odchádzam, lebo som už splnil Tvoju vôľu."