logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná mája
Autor : Albert Masár
Rok : 1938
Číslo : 5
Názov článku : Naša polovičatosť.
Text článku : Ja na ňom žiadnej viny nenachádzam, ale potrestám ho a prepustím." Tak chcel Pilát ukojiť krvilačnosť židov a zachrániť od smrti Pána Ježiša. Touto polovičatosťou, týmto váhaním neosožil Pilát ani Pánu Ježišovi ani sebe. Ježiša zmučeného napokon vydal na smrť kríža a ani seba nezachránil. O tri roky neskoršie židia obžalovali ho u cisára, ktorý poslal Piláta do vyhnanstva.
Mnoho rokov prešlo už od tej doby, ale duch Pilátov nevymiznul. Mnoho je ľudí polovičatých — ani studených — aj medzi katolíkmi.
Nejeden narieka: Berú nám katolícke školy, šliapu sviatosť manželstva, katolíci sú zastrkovaní...
Ľudia obyčajne nadávajú na komunistov, slobodných murárov, židov a nehľadajú príčinu v sebe. — Francia bola zemou katolíckou, predsa však vznikla revolúcia, za ktorej mnoho neohrožených katolíkov bolo umučené. Prečo k tomu došlo? — Lebo katolíci čítali a rozširovali spisy Voltairove a iných, ktorí pripravili pôdu revolúcii.
Niečo podobné vidíme dnes vo Španielsku. Katolícke Španielsko, ktoré dalo cirkvi toľko svätých a svätíc, rozčesnuté je na dva tábory, z ktorých jeden chce zničiť všetko, čo má len nejaký vzťah ku Kristovi a kresťanstvu.
A čo u nás? Takmer tri štvrtiny obyvateľstva nášho štátu tvoria katolíci. Duch Kristov by mal vanúť zo života verejného, škôl, úradov atď. Prečo nie je tomu tak? Prečo nemajú katolíci také slovo, aké by mať mali? Preto, lebo mnoho je medzi katolíkmi ľudí, ani studených, ktorými — jak hovorí Dante — peklo pohŕda a nebo ich nechce, ľudí, ktorí nosia síce meno katolík, ale v skutočnosti nimi nie sú. Ľudí ovládaných duchom Pilátovým, ktorí sú hotoví zrieknuť sa pravdy za malý hmotný zisk.
Sami katolíci vytískajú ducha Kristovho z verejného života, keď podporujú alebo čítajú noviny, knihy písané v duchu protikatolíckom alebo nábožensky ľahostajne; keď vstupujú do spolkov, ktoré po stránke náboženskej škodia svojim členom; keď podporujú podniky nekatolícke. A čo povedať o tých, ktorí zrádzajú Krista pri volebnej urne, zaslúžia si oni mena katolík?
Katolíci sú zmalicherňovaní a budú, dokiaľ ostanú neuvedomelými, nezjednotenými, ústupčivými; dokiaľ bude medzi nimi mnoho ľudí, ktorí by chceli slúžiť i Kristovi i Beliakovi. — „Kiež by si bol studený alebo vrelý, ale že si vlažný, začínam ťa vypľúvať zo svojich úst." (Zjav. 3,15,16).

--------------
Opýtaj sa len zvierat, a poučia ťa : vtáctva nebeského, a oznámi ti. Hovor zemi, a odpovie ti: a vypravovať ti budú ryby morské. — Ktože nevie, že toto všetko učinila ruka Pánova?
Job. 12, 7—9.