logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Kráľovná svätého ruženca
Autor : Kalmančok.
Rok : 1928
Číslo : 3
Názov článku : Desatoro príkazov o veľkonočnej sv. spovedi.
Text článku : 1. Zmier sa s Bohom odbaviac si veľkonočnú sv. spoveď, lebo ťa k tomu napomína cirkev svätá, zastupiteľka P. Ježiša.
2. Veľkonočnú sv. spoveď neodkladaj na ostatnú minútu. Otázka je, či budeš mať vtedy milosti, príležitosti. Keď je ona ľahká, prečo ju odkladáš? Keď je ťažká, lepšie je ťažkej veci čím skôr sa zbaviť.
3. Spomni si na to, že v osobe kňaza spovedáš sa samému Bohu. Preto nie na to hľaď, kto a aký je kňaz; hlavné je, že ťa rozhreší.
4. Cti kňaza vo spovedelnici ako námestníka božieho. Preto, čo sa spytuje a nespytuje, čo vraví a radí, tak ber, že to činí v mene božom. Neposudzuj s tebou jeho zachádzanie!
$. Zle sa nespovedaj, lebo tým si zabiješ dušu. Čo by ti to osožilo? Kňaza oklamať môžeš, ale Boha nie.
6. Neboj a nehanbi sa. Boh i tak vie, čo si spáchal. Kňaz sám je človek krehký, preto vie, čo je vina. Koľkých hriešnikov už vypočúval, preto ho nič neprekvapí. Viaže ho aj prísna mlčanlivosť o tom, čo počul.
7. Nehľaď na iných ľudí. Keď ostatní neodbavia si veľkonočnú sv. spoveď, ty ju odbav, čo by si i sám ostal. Keď ostatní rútia sa do pekla, aspoň ty si zachráň dušu. Keby ostatní skočili do studne, či by si ich v tom nasledoval?
8. Nezabudni, že ku spovedi potrebná je aj ľútosť, silné predsavzatie a zadosťučinenie. Sv. spoveď zahrňuje v sebe aj opravdivé polepšenie s tým silným predsavzatím, že od tejto doby tvoje náboženské povinnosti vykonáš, učinenú škodu vynahradíš, príležitosť ku hriechu zanecháš atď.
9. Príkaz veľkonočnej sv. spovede je spojený s prijímaním Sviatosti Oltárnej. Teda musíš aj prijímať Božie Telo, lebo k tomu nás zaväzuje cirkev sv. pod ťažkým hriechom.
10. Odbavenie veľkonočnej sv. spovede vyžaduj aj od tých, ktorí sú ti zverení: od dietok, sluhov a slúžok, učňov a tovarišov, slovom od každého, komu si predstaveným.