logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Svätá rodina
Autor : Eduard Bugár.
Rok : 1929
Číslo : 3
Názov článku : Chráňme si kat tlač !
Text článku : Drahým pokladom naším v dnešnej dobe je dobrá katolícka tlač. Tlač je dnes veľmoc svetová, ktorá vládne a hýbe svetom a rozkazuje všade, či v politike, či v kultúre, či v otázkach sociálnych a vychovávateľských. V dneskajšej dobe najostrejší boj medzi peklom a nebom sa vedie na papieri.
Keby sme my, katolíci, boli mali v rukách tú ohromnú tlač, ktorú majú teraz naši nepriatelia, v lepšom postavení by sme boli, ako sa nachádzame teraz. Keby boli mali katolíci v Mexiku silnú a dobrú katolícku tlač, neboli by tak strašne prenasledovaní, ako sú teraz. Neboli by nám lámali kríže a sochy, neboli by nám ich vyhadzovali zo škôl. Našu mládež na mnohých školách otravujú nevereckými prednáškami, ba takmer nedovoľujú sa jej modliť.
Tlačou by sme zahrmeli do sveta. Nie, nesmiete nám toto príkorie robiť, nás hubiť, nás ničiť, nás gniavi ť. Ale naša tlač katolícka je ešte veľmi slabá, preto sa ani nemôžeme brániť proti ohromne silnej nepriateľskej a nevereckej tlači. V dneskajšej dobe pyšný satan chrlí do sveta každodenne milióny novín, rozsieva ich po celom svete. Toto je najväčšia jeho zhubná moc, ktorou najväčšmi ničí duše, Zlý duch zlou tlačou chce zničiť kňazov, nadáva na nich, lebo vidí, že kňazi mu najväčšmi stoja v ceste. Zlý duch svojou tlačou kričí na ľudstvo, aby neverilo Cirkvi, slovom zasieva všade semeno zhuby. Mnohí ľudia vedome, mnohí nevedome upadajú do moci satanovej, lebo čítajú jeho zlé časopisy, zlé knihy, ktoré sú sladkým, ale otravným jedom preplnené.
My ľudia sme dedičným hriechom naklonení ku zlému, radšej chceme čítať také knihy, noviny a časopisy, ktoré našim smyslom a zlým náklonnostiam lahodia. Nepriateľská tlač, jej knihy, noviny, časopisy sú práve také, ktoré každodenne donášajú zprávy o veciach ľudskú fantáziu napínajúcich, o rozličných lúpežiach, vraždách1, nemravných skutkoch a píšu to takým spôsobom, akoby s tými vecmi súhlasili.
Mládež je duševne ničená.
Takýmito knihami už od malička sa zaoberá mládež, ktorá veľmi rada číta zlé, nemravné knihy. Mládež najviacej upadá do tejto záhuby, preto aj sv. Otec Pius XI. volá k celému kresťanskému svetu: „Mládež je zornička zorničiek" a ďalej hovorí: „chráňte si svoju mládež, ako svoje vlastné oči". Áno, tento mladý kvietok, tieto nevinné duše, ničí, oparuje mráz zlej, nemravnej tlače.
V dneskajšej dobe nám to dokazuje zkúsenosť, že skutočne naša mládež duševne hynie. Každodenne čítame v novinách o samovraždách, vraždách, krádežiach našej mkídeže. Nedávno v Nemecku syn preklal svojho otca, lebo mu nedal peniaze do kina. V Bratislave pred dvoma rokmi syn zabil otca a matku pre 100 korún. Takýchto prípadov by sme mohli veľmi mnoho vypočítať. Toto všetko sú následky zlej tlače.
Táto zlá tlač je silou tiskaná mládeže do rúk. Výklady mestských predajní kníh sú preplnené takouto zlou tlačou, z ktorých sa diabol usmieva so sladkým úsmevom svoditeľa. Zlý duch svoje knihy rozšíril všade, využil k tomu každej príležitosti. Naproti tomu, katolícke knihy, časopisy, sú veľmi utisknuté a len kde tu sa objaví medzi týmto veľkým počtom zlých kníh, kniha katolícka aj to akoby na posmech. Zlý duch sa tomu teší a vysmieva sa slovami: „Vy, katolíci, nemôžete proti mne bojovať, lebo ja mám veľkú moc, ohromnú moc, moc tlače."
Zlá tlač núti ľudstvo Krista neuznať, Ho potupiť, Ho zaprieť. Všetku túto dobrú prácu, ktorú sluhovia Boží konajú na zemi, zlý duch ničí svojou zlou tlačou. Tento zlý duch má v moci peniaze, ktorými rozširuje svoju zlú tlač. Hľa, takto vládne náš nepriateľ. Čo však máme my činiť ? či máme to nechať tak ? nie, nikdy nie. My sa musíme brániť a proti zlej tlači musíme postaviť dobrú, silnú katolícku tlač. Lebo len rozširovaním dobrej katolíckej tlače môže nastať obrodenie viery a katolicizmu. Šírenie katolíckej tlače nech je najväčším naším úkolom.
Denník „Čecha" priniesol a uverejnil veľmi poučnú pohádku: Jedného dňa povolal k sebe Lucifer, vladár pekelných temností, všetkých svojich poddaných diablov, a vyzval ich, aby složili účty zo svojej práce na zemi, kde ich poslal. Každý chválil sa tým, čo pre rozšírenie pekelného kráľovstva vykonal. A vykonali mnoho.
Medzitým, čo diablovia sa predbehovali vo vypočítávaní svojich zásluh, krčil sa vzadu celkom ľahostajne jeden malý a shrbený a mlčal. Lucifer sa naň podozrivé, pozrel a videl, že hrbáň je všetok černidlom pomazaný a v ruke kŕčovite drží pero.
„No, povedz ty", riekol Lucifer, „čo si vykonal ?"
A malý diabol odpovedal: „Ja som bol všetkým najusilovnejším pomocníkom, ktorí sa teraz so svojou prácou chválili. Bez mňa sami by neboli ničoho vykonali."
Po týchto slovách začali súdruhovia útočiť na malého diabla a volali: „Čo hovoríš ? Ty že si bol naším najusilovnejším pomocníkom? Veď sme ťa, naničhodníku, ani nikde nevideli !"
„To je pravda", hovoril tento. „Lebo ja som tíško sedel celý deň a celú noc v sále čierneho umenia tlačiarskeho a vaše diabolské plány v milionových listoch a knihách rozsieval som po celom svete a do ľudí všetkých národov."
Po týchto slovách pochválil Lucifer malého, černidlom pomazaného diabla a udelil mu najväčšiu odmenu.
Práve v tej dobe stál anjel náboženskej tlači pred trónom Božím. Bol smutný a chudobne oblečený. Jeho krýdla boly polámané ako po boji.
„Prečo tu stojíš taký zarmútený a skrúšený ?" pýtal sa ho Pán Boh.
„Pane", odpovedal anjel, „som chudobný."
„Čo ti kresťanský katolícky ľud nepomohol ?" zadivene pýtal sa to Pán Boli.
„Nepomohol", smutne riekol anjel. „Kresťanský ľud dával peniaze za tlač tvojich nepriateľov. Mňa nechal buď hladovať, alebo, keď prijal z mojej ruky tlač, odbyl ma obyčajne slovami: „Zaplať Pán Boh."
Táto poviedka je veľmi poučná pre nás.
Mnohí ľudia sa vydávajú za dobrých katolíkov.
Áno mnohí sa bijú v prsia „my sme dobrí katolíci" a pri tom čítajú nepriateľskú tlač, ktorá priamou zúrivosťou útočí na Cirkev a kňazov.
Drahé katolícke rodiny, neodoberajte, nepodporujte, nerozširujte takúto zlú tlač. Mnohí hovoria „my sme dobrí katolíci" a na miesto toho, čo by si prečítali dobré knihy a časopisy ako „Svätú Rodinu", „Posol", „Kráľovnú sv. Ruženca" idú do krčmy. Tam idú mnohí otcovia, tam idú ich synovia. Otec prichádza domov opitý neskoro v noci, bije dietky, ženu, všetko sa v dome pred ním trasie a uteká. Syn ráno sa vráti domov, ktorý sa túlal po nociach za nesriadenými žiadosťami.
Pýtam sa vás, drahé katolícke rodiny, či môže byť pokoj v takýchto rodinách ? Či je požehnanie tam ? Tam ide všetko do záhuby. Ó, aký by tam bol krajší život, keby v každej rodine, otec na miesto chodenia do krčmy, vzal „Svätú Rodinu" a čítal v kruhu svojej rodiny. Keby sa skutočne takto dialo, mnoho menej by bolo nepokojov a nešťastí v rodinách.
Mnohí sa vyhovárajú.
My nemáme peňazí na katolícke časopisy ani len 10 kor. na sv. Rodinu. Avšak mnoho ráz takéto reči sú len výhovorkami a na alkohol, na pálenku musia mať, čo si aj vypožičajú. Ďalej sa vyhovárajú, my márne málo času na čítanie, máme veľmi mnoho práce. To vám uzná každý, ale v nedeľu môžete čítať a teraz v zimných večeroch máte času dosť. Teraz v zime, keď sa schádzate na priadkach spoločne po večeroch, vezmite si tam „Sv. Rodinu" a nech jedon číta a ostatní ho počúvajú. Takýmto spôsobom sa mnohým veciam naučíte. Len chcite to učiniť a pôjde to, musí ísť.
Vy, katolíci slovenskí, ktorým záleží na srdci, aby v kresťanských rodinách bol pokoj a mier Kristov, s napnutím všetkých síl rozširujte katolícku tlač. My v rozširovaní katolíckej tlači nikdy nesmieme prestať, ale musíme ju všemožne podporovať. Katolíckou tlačou v dnešnej dobe musíme viesť boj, boj ohromný. Neverci, nepriatelia Cirkvi, ktorí ju chcú zničiť, nielen že dobre pochopili význam tlače, ale ju dostali aj do svojej moci a veľmi ju rozširujú. Toto nám dokazuje zkúsenosť. Oni k tomu upotrebujú tých najnovších a najlepších prostriedkov. Rozširujú svoju tlač pomocou aeroplánov, autiakov, a rádiom za ňu agitujú.
Proti nevereckej tlači musíme postaviť ohromnú tlač katolícku. Mnohí píšu, že keď by prišiel na zem sv. Pavol, apoštol národov, neohrožený bojovník Kristov, stal by sa vydávateľom katolíckych novín a časopisov.
Do boja.
Teda hor sa, do boja katolíci, za katolícku slovenskú tlač, katolícke slovenské časopisy, za katolícke slovenské knihy. V našom boji za katolícku tlač nech nás povzbudzujú hlboké a veľavýznamné slová pápeža Pia X.: „Tlač je kráľovná sveta. I keď by som musel predať kríž, ktorý nosím na prsiach, cirkevné šaty a všetok nábytok svoj, aby som zabezpečil jestvovanie katolíckych spisov a kníh, vďačne by som to urobil."