logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Ján Haranta
Rok : 1942
Číslo : 2
Názov článku : Svätá rodina
Text článku : SVÄTÁ RODINA.
Ján Haranta.

V kráľovstve najmenšom, čo nebies moc má v žezle,
hosťovský v každom prebývaj
a pomôž postaviť pre dobré dni i pre zlé
spomienku z trosiek, teplý raj.

Príbuzná spojených, čo Betlem zakúsili,
meč nástrah, dotyk ochranný,
strážkyňa Najmocnejšieho, buď darom sily,
kde srdcia rozpoj poraní.

Útechy zrnko vlož do pustých záhrad času,
zhrej láskou domy studené,
plač jasiel rozozvuč do úsmevného hlasu,
núdznosti utíš úpenie.

Zaujmi miesta tie, čo sudby pazúr tvrdý
alebo satan prázdnu dal
a nadovšetko to, čo zrelo v kríži smrti,
so zeme prenes v nebies diaľ.

Svedkyňa našich dní, čo s nami dávaš prsty
do rosy, kvetov, do blata,
požehnaj žitiu zvlášť, čo dar svoj zplna hrsti
do božej dlane ukladá.