logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Svätý Klement Rímsky, prel. H.
Rok : 1942
Číslo : 10
Názov článku : Povzbudenie k poníženosti
Text článku : Povzbudenie k poníženosti.
Svätý Klement Rímsky.

Bratia, buďme pokornej mysle! Odhoďme všetku namyslenosť, pýchu, bláznovstvo a hnevy a čiňme to, čo je napísané v Písme svätom. Hovorí totiž Duch
Svätý: Múdry nechváľ sa svojou múdrosťou, a silný nechváľ sa svojou silou, a boháč nechváľ sa svojím bohatstvom; kto sa však chváli, nech sa chváli v Pánovi tým, že ho hľadá a uskutočňuje jeho právo a spravodlivosť. Uvažujte najmä o rečiach Pána Ježiša, v ktorých nás učí skromnosti a veľkodušnosti. Hovorí: Buďte milosrdní, aby ste došli milosrdenstva, odpúšťajte, aby vám bolo odpustené; ako vy iným činíte, tak bude sa diať vám; ako dávate, tak vám bude vrátené; ako súdite, tak budete posúdení; akou láskou budete s inými zaobchádzať, tak bude sa zaobchodiť s vami; akou mierou vy meriate, takou sa bude i vám merať. Upevnime sa týmto príkazom a nariadeniami, aby sme žili v poslušnosti, nasledujúc vzor jeho slávnych svätých. Hovorí totiž Písmo sväté: Na kohože mám hľadieť, ak nie na pokorného, tichého a trasúceho sa pred mojím slovom?
Prel. H.