logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Abbé Perreyva - Preložil J. Haranta
Rok : 1943
Číslo : 9
Názov článku : Z krásnych textov
Text článku : Z krásnych textov.
Modlitba k Panne.
Abbé Perreyva.

Svätá Panna, keď tvoje dni sú teraz oslávené, jednako nezabudni na smútky zeme. Pohoď dobrotivý pohľad na tých, čo trpia, čo bojujú proti protivenstvám a čo neprestávajú máčať svoje pery do trpkostí tohto života.
Zľutuj sa nad tými, čo sa milujú a čo boli oddelení!
Zľutuj sa nad osamotením srdca!
Zľutuj sa nad slabosťou našej viery!
Zľutuj sa nad predmetmi našej záľuby!
Zľutuj sa nad tými, čo plačú, čo sa modlia, čo sa chvejú.
Daj všetkým úfnosti a pokoja!
Preložil J. H a r a n t a.