logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Ján Haranta
Rok : 1943
Číslo : 8
Názov článku : Omša ex voto
Text článku : Ján Haranta:
Omša ex voto.

Päť rokov tomu. Jeseň. Nebo čisté
a rozsypané šuští dolu lístie,
astrami smútku zakvitajú chrámy,
tak o tom čase myseľ rozpráva mi...

Ďaleko z domu. Láska naliehala
písavať matke listy Do videnia,
kde prvú slasť som zažil Premenenia,
zas všetko krajšie úfnosť spatriť mala,

A stíchol škripot kolies vozatajov
a iné časy rozbreskly sa z tajov.
To verím pevne, čo mi viera dala,
že ruka božia viest ich neprestala.

Lež keď sa v roku rozpáperia lúky
a v detských očiach nová radosť zhára,
znie pripomienka s lístku breviára,
že obeť svätú priniesť mám za muky,

čo v minulom, i v tomto, v ďalšom čase
v beztvárnom smútku trápia duše naše
a Prozreteľnosť v rumoch toľké chrámy
pre budúcnosť či koniec ticho chráni?