logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Pútnik cyrilometodejský
Autor : Dr. Stanislav Jurovský
Rok : 1946
Číslo : 9
Názov článku : Kúzlo mája
Text článku : Aký skromný začiatok!
Kedysi v polovici 18. storočia rímsky jezuita P. Lalomia začal každý večer v krásnom mesiaci máji shromažďovať sverenú mu mládež, aby si vrelou pobožnosťou spoločne uctili Pannu Máriu. Múdry vychovávateľ si myslel, že to bude najlepší spôsob, ako zachrániť mládež pred zvodmi tela a sveta v najkrajšom mesiaci pučiacej jari.
Nezmýlil sa. Na jeho povel začal májový mariánsky pochod, ktorý sa vždy väčšmi vzmáhal a trvá až podnes. Pohla sa mládež, najmä študentstvo, ale aj deti a odrastlí. Krásny zvyk víťazne prešiel do dedin a miest a pomaly zachytil celý kresťanský svet, ktorý sa každý večer v máji húfne hrnie pred vyzdobený oltár Kráľovnej mája a holduje jej.
Krásna to bola myšlienka: zasvätiť mesiac máj našej nebeskej Kráľovnej!
Žena nebeskej krásy, čistá Panna, zázračne povýšená na hodnosť Bohorodičky, v ktorej každý kresťan vidí aj svoju vlastnú duchovnú matku — v záplave kvetov krásnej jari a v jase svetla na oltári...
Nie je to naozaj veľké kúzlo pre každé jemnejšie cítiace srdce?
Kiež by sa aj dnešný svet poddal príťažlivej sile tohto nebeského kúzla! Tak veľmi by mu to osožilo — ba azda práve toto dnes najväčšmi potrebuje!
Dnešnému zhrublému a zmaterializovanámu svetu chýba smysel pre hodnoty duchovných, nebeských krás ...
U nôh Kráľovnej mája by zjemnel, naučil by sa poznávať a vážiť si krásy a hodnoty, čo sú síce dôležité pre tento život. no nie sú z tohto sveta, nikdy nevädnú a ostávajú vo svojej sviežosti na celú večnosť. Celá krása nebeskej Panny a zázračnej Matky Boha dýcha osviežujúcou čistotou a nežnosťou, ktorá má svoj pôvod v nebi a celým zjavom okúzľujúcej príťažlivosti smeruje nad obla-ky... „Tota pulchra es, Maria — celá kásna si, Mária...!" Najkrajší vzor zduchovnelej čistoty najmä pre mládež dneška!
Dnešný svet potrebuje dobrej, súcitnej matky. — Veď ľudstvo je dnes ako veľká rodina, z ktorej vymizlo teplo materinskej lásky. Nesvedomitou bezohľadnosťou dokrvavené a doráňané bedáka a s prosbou o pomoc vystiera vycivené ruky. Milosrdnú matku potrebuje, lebo láska ako by bola zmizla zo sveta, a tí, čo by sa mali starať o zlepšenie krutého osudu biednych sirôt ľudstva nechcú nastúpiť na správnu cestu úprimnej pomoci človeku...
Mária je Matkou Syna Božieho a túži aj nám ukázať dobrotu svojho materinského srdca. Veď stanúc sa Matkou Krista, ktorý je naším nadprirodzeným životom, stala sa aj nám matkou. Duchovné oživenie ľudstva v bolestnom vykúpení stálo aj ju mnoho sĺz, a tak osud jej duchovných dietok nemôže jej byť ľahostajný. Ona nám je vždy ochotná pomôcť a chce nám byť vzorom úprimnej lásky človeka k človeku ...
Svet azda nikdy nemal toľko možností poznať svoju slabosť a bezradnosť ako práve v dnešných časoch. Robia sa síce porady, tvoria sa organizácie, hádžu sa frázy o pomoci svetu, nakoniec však všetko viazne a zlyháva na väčšie nešťastie biedneho ľudstva ...
Mária je Kráľovná neba, u Boha „prosiaca všemohúcnosť", ktorá nám chce pomôcť a aj — môže pomôcť. Či nám nehovoria práve o tomto tie mnohé pútne miesta, rozsiate po celom kresťanskom svete? — Pred našimi očami koná zázračné veci v Lurde, sama sostupuje do portugalskej Fatimy, len aby nás upozornia, že smieme, ba máme počítať s jej skutočnou a mocnou pomocou ...
Stredoveký anglický kráľ Richard, zvaný Levové srdce, keď sa vracal s križiackej výpravy, prudkou búrkou na mori bol donútený vylodiť sa na pobreží Istrie. Preobliekol sa a územím Rakúska sa hľadel dostať domov. Spoznali ho však a zajali a vojvoda Leopold ho dal uväzniť na hrade Durrenstein na Dunaji. Richardov dvorný spevák Blondel nevedel, kde je jeho pán, a keďže ho chcel nájsť, vzal gytaru a so spevom na ústach putoval od hradu k hradu. Pod hradbami Dúrrensteinu zaspieval Richardovu obľúbenú pieseň, ktorej slohy sa končily refrénom: „Mária, nebies Kráľovná, tys' Pani moja!" a čakal, či podľa nej azda pozná pán svojho sluhu a ozve sa mu. Z väzenia sa ozvalo tlmené „Mária, nebies Kráľovná ..a Blondel sa nesmierne zaradoval, že našiel svojho pána.
Aj mesiac máj je takýmto mariánskym spevákom. Spieva krásne, až očarúva. Spieva dušiam, väzneným v tele, sputnaným okovami vášní, okradnutým o slobodu, neznajúcim opravdivej radosti; voľnosti a šťastia. Spieva im a volá ich piesňou o Márii, mocnej to Pomocníci ľudstva.
Kiež by podľahlo kúzlu tejto piesne čo najviac ľudí aj dnes. Tmavé a chladné väzenie tohoto života by dostalo hneď viac svetla a príjemného tepla. Ani by sa ľudstvo nenazdalo a svet by prestal byť väzením. Nebeská pomoc Panny dobrotivej a úprimná láska k bližnému by našly úľavu na každú ranu uboleného srdca ľudského. Ľudstvo by viac nebolo bez matky a človek v človekovi by videl brata a sestru. Osviežujúca láska k spoločnej Matke a k najlepšej učiteľke čnosti by upravila naše nohy na cestu, ktorá jedine vedie k šťastiu už i na tomto svete.
Hor' sa teda k Márii s oduševnenou piesňou na ústach: Ó, ty prekrásna Hviezda prejasná, Pani prívetivá, celého sveta Matka milostivá!"