logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazov


Výpis článku


Názov časopisu : Smer
Autor : Preklad-Prel. J. H.
Rok : 1943
Číslo : 3
Názov článku : Michelangelova modlitba k Ukrižovanému
Text článku : Michelangelova modlitba k Ukrižovanému.

Ó dovoľ, aby som sa mohol dívať na teba na každom mieste! Keď zbadám, že som sa rozohnil pozemskou, smrteľnou krásou, zahas môj zápal na svojej žiari, a ja ňou tak vzbĺknem, ako som vzbĺkol prvou. Drahý Pane, len teba volám na pomoc proti svojmu prázdnemu a neužitočnému sužovaniu; lebo ty jediný môžeš obnoviť navonok aj vo vnútri moje smýšľanie, moju vôľu a silu, ktorá je slabá a lenivá. Ty si na čas poslal na svet božsky dôstojnú dušu a uväznil si ju v tejto tlejúcej, ospanlivej schránke a vydal si ju búrlivému osudu. Zmeniť svoj život — akože to môžem?! Keď nemám teba, Pane, nemôžem vykonať nič dobrého; lebo iba Boh môže konať, ponechaný sám na seba.
Prel. J. H.