logo
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVysočáni, František, SJ

Iné mená:

Viszochani, Viszocsányi, Viszotsányi, Wisocsani, Vysocani, František, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ, univerzitný profesor

Životopisné dáta:

* 4. októbra 1619, Vysočany, okr. Bánovce nad Bebravou – † 7. septembra 1696, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo slovenského šľachtického rodu (s predikátom z Vysočian). Študoval na gymnáziu a na Trnavskej univerzite, tam 22. októbra 1639 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. V teologických štúdiách pokračoval aj na jezuitských univerzitách vo Viedni a v Štajerskom Hradci. Pôsobil ako kazateľ, misionár a profesor na jezuitských gymnáziách v Bratislave do r. 1650, v Šali po r. 1650 a v Humennom. V rokoch 1667-1668 bol predstaveným rehoľného domu v Spišskej Kapitule, v rokoch 1668-1674 v Košiciach, v rokoch 1674-1676 v Levoči a inde. Najdlhšie účinkoval v Trnave (asi v rokoch 1660-1667 a od r. 1676), kde bol katedrálnym kazateľom, rektorom kňazského seminára a profesorom Trnavskej univerzity, v r. 1662 jej dekanom pre štúdium jazykov.
Literárne bol činný už ako trnavský študent, latinskými veršami prispel do zborníka Parnassus bimons... (Dvojitý vrch Parnas..., 1637), vydaného na oslavu prvých bakalárov filozofie na Trnavskej univerzite. Venoval sa najmä náboženskej tvorbe: v Trnave vydal spis o jezuitskej misijnej práci, v Košiciach príležitostnú ódickú tlač o Františkovi Borgiovi. Svoje kázne zhrnul do súboru Hecatombe sacra, sive centuria concionnum... Ďalšie náboženské spisy a univerzitné prednášky ostali v rukopisoch.

Pramene:

Varsik, B.: Národnostný problém Trnavskej univerzity. Bratislava 1938; Varsik, B.: Otázky vývinu a vzniku slovenského zemianstva. Bratislava 1988; Krapka, E. - Mikula, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 330-331; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
891582Vysočáni, František, SJParnassus bimons...1637
891583Vysočáni, František, SJSynopsis vitae in saeculo actae...1671
891584Vysočáni, František, SJOratio de s. Francisco Borgia in numerum sanctorum relato1672
891585Vysočáni, František, SJHecatombe sacra, sive centuria concionnum...1690