Alexis Carrel (1873 – 1944)

Alexis Carrel (1873 – 1944)

Životopis je súčasťou samizdatu Konvertiti. Albert Bossieres, SJ, Cestovateľ a pútnik z Lúrd. V roku 1935 sa zjavila kniha Človek – tvor neznámy. To bola literárna udalosť. Veľký úspech. Bola preložená do všetkých rečí… Starý Renanov buržoázny materializmus,...